Föreläsningar och workshops på förmiddagen 9.00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreläsningar och workshops på förmiddagen 9.00"

Transkript

1 Föreläsningar och workshops på förmiddagen 9.00 MA - Fantasifull och engagerande matematik Sten Rydh , sal M12/Huddingegymnasiet Hur man med hjälp av laborativ matematik, spel och problemlösning kan göra matematikundervisningen kreativ och spännande för alla elever från tidig ålder upp till högstadiet. Föreläsningen följs av en workshop som bokas separat, kl , i I7/Huddingegymnasiet. OBS! Workshopen har endast 30 platser! IT - Varför Minecraft? Och hur? Emil Wickman , sal H8/Huddingegymnasiet Vad är det för nåt? Hur gör man? Vad ska man ha det till? Måste man? Jo, som lärare MÅSTE du nog känna till Minecraft. Det har funnits ganska länge nu och verkar inte försvinna. Vi går igenom vad det är för något. Har du testat det? Om inte så är det här ett perfekt tillfälle att göra det med dina kollegor och andra. Vad ska man ha det till? Låt oss fundera över det tillsammans. Alla får hjälp att installera Minecraft på sina datorer och så ska vi spela lite. Spela? Jo vi ska faktiskt spela. Men är Minecraft mer än ett spel? Vi pratar om vad man använt det till och varför. Vilka idéer kan vi kläcka tillsammans? IT - Flipped classroom: ett utvidgat rum för lärande Tore Nilsson , sal Aulan/Huddingegymnasiet Är det dags att vända upp och ner på klassrummet? Nej, inte riktigt, men att fundera på hur man på bästa sätt kan utnyttja den klassrumstid man har, är en angelägen fråga. Flipped classroom är en undervisningsmodell som under senare år rönt relativt stor medial uppmärksamhet, till exempel i Svenska Dagbladet den 30 maj i år, där en skola i Helsingborg rapporterar starkt förbättrade resultat i matematik efter att ha använt sig av flipped classroom under cirka ett år. I min presentation kommer jag att tala om teoretiska och praktiska aspekter på flipped classroom: vad innebär modellen och vad är skillnaderna mot annan undervisning? Vad förväntas av lärarna? Vad förväntas av eleverna? Vilka tekniska förutsättningar behövs? Jag kommer också att beskriva två kurser av rätt skiftande natur där jag använt mig av flipped classroom-modellen och diskutera hur jag själv och mina studenter uppfattade detta. IT - Scratch-programmering för små och lite större barn Inger Ekman , sal I6/Huddingegymnasiet Är du nyfiken på att börja programmera med dina elever? I workshopen får du lära dig grunderna för att arbeta med enkel spelprogrammering i klassrummet. Vi bekantar oss med programmeringsomgivningen Scratch och går igenom de basfunktioner du behöver för att komma igång. Du får idéer och exempelprojekt samt exempel över hur de kan användas i samband med den

2 övriga undervisningen för att träna centrala begrepp och koncept inom matematik, SO och NO. SP - Strategier för läsförståelse - stödja, utmana och aldrig släppa taget. Läsförståelsestrategier i praktiken Marie Trapp , sal Sågbäcksgymnasiets café Många tror att när ett barn väl har knäckt läskoden då kommer resten av sig själv, men det stämmer inte. Det är först då som den riktigt stora utmaningen börjar, att förstå det man läser. Monica Reichenbergs ord utgör en viktig utgångspunkt för Marie Trapp. Hon visar hur hon steg för steg leder alla elever till att bli goda läsare med ett lustfyllt förhållande till olika typer av texter. Spågumman, Detektiven, Reportern, Cowboyen och Konstnären strategier för att läsa på, mellan och bortom raderna Texter som passar till de olika strategierna Utvärdering, respons och bedömning naturliga delar i lärandehjulet Workshops/föreläsningar med pedagoger från förskolan SP - Digitala lärplattor och Skype i arbetet med (minoritets)språk Petra Petersen , sal H2/Huddingegymnasiet Hur kan vi använda oss av digitala resurser såsom lärplattor och Skype för att ge barn möjligheter att kommunicera på sina modersmål? I Huddinge genomförs just nu ett forskningsprojekt där minoritetsspråk och lärplattor står i fokus: Digitalisera-Revitalisera! Kom på seminariet och lär dig mer om hur lärplattor kan användas med ett tydligt syfte, där barns lärande, inflytande och utforskande utgör grunden! MA - Utforskande matematik, att se och synliggöra barns matematiska processer på förskolan Maria Klasson , sal H9/Huddingegymnasiet Jag kommer att berätta om vår resa med vårt gemensamma projekt: utforskande matematik i vår enhet. Hur vi genom pedagogisk dokumentation lärt oss att se och synliggöra när barn är inne i matematiska processer, att gripa tag i det vi ser och utmana barnen vidare i det. Jag kommer lite kort att gå igenom Alan Bishops teorier eftersom vi använt oss av dem för att analysera våra projekt. Sedan kommer deltagarna att få analysera en pedagogisk dokumentation utifrån denna teori. Det kommer att bli en kombination av både föreläsning och workshop i form av reflektion i grupp.

3 Workshops/föreläsningar med pedagoger från grundskolan ENT - En skola i samtiden för framtiden Peter Bragner , sal I4/Huddingegymnasiet Jag kommer att tala om skolutveckling och digitalisering. Om friutrymmen och visioner. Om varje elevs rätt att nå sin fulla potential. SP - Skriva sig till läsning (ASL) Amanda Carnlöf , sal C305/Sågbäcksgymnasiet Kom och låt dig inspireras hur du kan entusiasmera dina elever i svenska år f-3. I mitt klassrum finns inget tak, här blandas entreprenöriell undervisning med läsfixarna och ASL. Jag kommer visa/berätta hur jag i min åk 2 arbetar utifrån Arne Tragentons metod "att skriva sig till läsning", hur deras skrivglädje skjutit i höjden och hur IPaden är vårt redskap. Lyssna även till hur ett entreprenöiellt förhållningssätt till eleverna ökar lust och nyfikenhet. Seminariet hålls i form av en föreläsning. Elevexempel kan mailas till de som är intresserade. SP - Språkutvecklande arbete för nyanlända Kristina Svensson , sal C313/Sågbäcksgymnasiet Jag kommer att beskriva hur jag arbetar med nyanlända elever från det att de börjar i svensk skola tills det att de är redo att gå ut i ordinarie klass. Föreläsningen bygger på lång erfarenhet av att arbeta med nyanlända elever i alla åldrar, även vuxna. SP - Språkutvecklande ämnesövergripande samarbete, en win-win för elever och lärare Malin Karlsson och Jenny Lagesson , sal C303/Sågbäcksgymnasiet Vi berättar om vårt språkutvecklande och ämnesövergripande samarbete i svenska och NO. Med hjälp av genrepedagogik, cirkelmodellen och läsförståelsestrategier i vår undervisning ser vi att elevernas förmågor utvecklas, vilket gynnar både svenskämnet och NO-ämnena. Vi märker också att genom ett gemensamt yrkesspråk underlättas och förbättras vårt samarbete. Det är en föreläsning/seminarium.

4 MA - Kan träningen hjälpa? - Om matematiksvårigheter Åsa Bolin , sal H4/Huddingegymnasiet Jag ska hålla en föreläsning med utgångspunkt från min magisteruppsats som jag skrev under min speciallärarutbildning. Jag kommer dels att diskutera matematiksvårigheter i ett bredare perspektiv dels visa på den studie jag hade som grund för min uppsats. Studien utgick från hur elever i matematiksvårigheter som får träna med hjälp av ett digitalt verktyg The Number race utvecklar sina matematiska förmågor. Dessutom undersökte jag vad detta verktyg gjorde möjligt för eleverna att urskilja och vilken betydelse lärarens medverkan hade. Jag kommer också diskutera viktiga kritiska aspekter vad gäller elevers taluppfattning. Förhoppningsvis räcker tiden till för en kort frågestund på slutet. MA - Praktisk matematik - skillnaden mellan teoretisk och praktisk matematik Chimen Ali , sal H5/Huddingegymnasiet I mitt seminarium kommer jag att tala om skillnaden mellan teoretisk och praktisk matematik. Mycket av det som står i dagens matematik bygger på tanken att eleven får en viss mängd information, i form och siffror och enheter, som ska användas till att lösa en specifik uppgift. Informationen eleven får kan ibland vara precis det som behövs för att lösa uppgiften eller, i lite bättre fall, innehålla lite överflödig information så att eleven får sålla bort det oväsentliga. Detta är i mitt tycke att börja i fel riktning; man får informationen som behövs men utan att veta varför just denna information behövs. IT - En introduktion till ItunesU, flippat klassrum, appar Anders Enström , sal I2/Huddingegymnasiet Ta med egen ipad och fungerade Apple-ID för att kunna delta fullt ut i workshopen. IT - SMART Board-inspiration Annie Westman , sal FRAM (nära aulan)/huddingegymnasiet Hur använder man sin SMART Board så att den blir mer än en dyr whiteboard eller filmduk? Under detta seminarium får du ta del av lektionsupplägg där mjukvaran Notebook används för att förbereda lektioner och få till interaktiviteten i klassrummet. Lektionsexemplen är hämtade från år 1-6, men kan naturligtvis omvandlas till såväl yngre som äldre elevgrupper. Kom och låt dig inspireras!

5 10.15 IT- Förenkla, fördjupa och förändra med digitala verktyg Jakob Jennische , sal Sahara/Huddingegymnasiet Det ställs utan tvekan stora krav på skolor idag. Vi är tvungna att förändra vår undervisning och det traditionella sättet att se på lärande för att möta de utmaningar som samhället ställer på oss genom bland annat Skolverkets förmågor, de entreprenöriella kompetenserna och 21st Century Skills. Föreläsningen kommer att handla om hur vi använder IT i ett pedagogiskt syfte på Vistaskolan. Jag kommer att prata om vilka erfarenheter vi har gjort efter att ha implementerat 700 ipads, men också om hur vi ser på framtiden. Jag tänkte ge exempel på hur digitala verktyg och ett entreprenöriellt förhållningsätt kan vara ett stöd i elevernas studier för ett nå ett fördjupat lärande. SP - Språket, texten och hjärnan hur vi lär och förstår Anna Tebelius Bodin , sal Aulan/Huddingegymnasiet Föredraget kommer att handla om hur språket påverkar hjärnans förmåga att lära. Vad är skillnad på att se, höra och läsa jämfört med att själv tala, skriva och agera? Varför är det lika livsviktigt som oväntat att vi lär oss läsa? På vilket sätt påverkar språket hos 6-åringar deras framtida framgång i skolan? Och vilken enskild insats kan förskolan och grundskolan göra för att fler ska lyckas. SP - Att kvalitetssäkra läs-skrivinlärning Lina Rahm Hallberg , sal Sågbäcksgymnasiets café Forskning och framgångsfaktorer för att säkerställa läs- och skrivutveckling i en förstagångsinlärning såväl som i återinlärning. Att med språkliga mönster säkerställa att alla elever lyckas! Workshops/föreläsningar med pedagoger från förskolan IT - Dokumentationer i multimodala sammanställningar - att dokumentera med olika verktyg Kenneth Axelsson , sal H2/Huddingegymnasiet Ett seminarium om hur man med olika verktyg kan arbeta med dokumentation/pedagogisk dokumentation i sin verksamhet. Hur man med hjälp av enkla digitala hjälpmedel kan presentera och visa, samt reflektera kring verksamheten på ett intressant och spännande sätt för barn, pedagoger och föräldrar. Jag kommer att visa på exempel på hur man kan använda datorer, videokamera samt ipad med enkel programvara för att på ett ganska enkelt och snabbt sätt arbeta med dokumentationer i projekt, till föräldramötet, digitalt veckobrev, i reflektion osv.

6 SP - Det magiska språket Riina Lundell , sal H9/Huddingegymnasiet Föreläsningen tar upp projektet Namnens känsla där 25 femåringar utforskar och experimenterar med språket, läsandet och skrivandet av sina egna och kompisar namn. Kan detta projekt utmana våra tankar om vad språk kan vara och bli? Workshops/föreläsningar med pedagoger från grundskolan SP - Författarverkstad Från idé till tryck Segeltorpsskolans arbetslag åk 3 (Anna, Halima, Ola och Marie) , sal C305/Sågbäcksgymnasiet Segeltorpsskolans arbetslag åk 3 berättar om våra goda erfarenheter från ett spännande Skapande Skola-projekt Författarverkstad Från idé till tryck. Projektet genomfördes under våren 2014 tillsammans med illustratören och barnboksförfattaren Erika Eklund Wilson. Du som besöker vår workshop kommer stegvis få ta del av den arbetsprocess vi använde oss av då våra elever skapade egna böcker och illustrationer med IT som stöd, för att slutligen skicka till dem till tryckeriet. Du kommer även ha möjlighet att prova på denna arbetsprocess själv. I workshopen kommer förutom lärarna från arbetslaget även Erika Eklund Wilson (författare till bla Märtaböckerna) att delta och delge sina insatser och upplevelser av projektet. Målgrupp: F-klass högstadiet. Ta med egen PC eller ipad för att kunna delta i workshopen! ENT - Hur får man barn och ungdomar att förstå samhällssystem och ekonomi? Carina Hafrén , sal C313/Sågbäcksgymnasiet Det är tydligt att samhällskunskap i allmänhet och ekonomi i synnerhet, inte ligger som prioritet på låg-och mellanstadiet. Var inte rädd att undervisa om ekonomi med små och mellanstora barn och varför inte starta företag på högstadiet som en del av progressionen? här kommer några handfasta tips! Och ta gärna med dig tips på hur du har gjort så byter vi med varandra! Föreläsning med tips från mellanstadiet till högstadiet. SP- En bok- språkutvecklande för alla stadier! Grindstuskolans lärare år 1-3 (Katarina och Mathias, Ingalill, Tania, Anna, Soz, Helena, Frida) , sal C303/Sågbäcksgymnasiet I Grindstuskolan har vi under fem års tid arbetat med Barbro Westlunds prisbelönade bokprojekt; SALT - En skola där alla läser tillsammans. Arbetssättet är både språkutvecklande, ämnesövergripande och inkluderar läsförståelsestrategier. Det blir en föreläsning med konkreta tips och idéer.

7 MA - MyiMath - IKT i praktiken Petra Berggren och Ulrika Wijkmark , sal H4/Huddingegymnasiet Vi tycker att ett IKT-verktyg ska ge mervärde till lärare, elever och föräldrar. Det ska underlätta i undervisningen, dokumentationen och planeringen. MyiMath har gett oss färdigt lektionsmaterial (med oändlig variation) med god progression och möjlighet att enkelt dokumentera och följa upp elevernas kunskapsutveckling i matematik. Vi ser ett explosionsartat engagemang för ämnet i klassrummet, där elever som tidigare upplevts som svaga och omotiverade kliver fram och skiner. Alltså spännande gemensamt arbete och individuell undervisning, lätt att ge utmaningar på rätt nivå, motivationshöjande! Ett fantastiskt verktyg för att jobba ämnesövergripande, då allt är på engelska (våra åk 4 klarar det galant!). Vi kommer visa dig vad MyiMath är och vilka möjligheter det ger dig och dina elever i undervisningen. Föreläsning IT - SMART Board-inspiration Annie Westman , sal FRAM (nära aulan)/huddingegymnasiet Hur använder man sin SMART Board så att den blir mer än en dyr whiteboard eller filmduk? Under detta seminarium får du ta del av lektionsupplägg där mjukvaran Notebook används för att förbereda lektioner och få till interaktiviteten i klassrummet. Lektionsexemplen är hämtade från år 1-6, men kan naturligtvis omvandlas till såväl yngre som äldre elevgrupper. Kom och låt dig inspireras! MA - Workshop som följer den föregående föreläsningen Fantasifull och engagerande matematik Sten Rydh , sal I7/Huddingegymnasiet Denna workshop bokas lämpligen av besökare som deltagit på föreläsningen Fantasifull och engagerande matematik tidigare under dagen. OBS! Workshopen har endast 30 platser!

8 11.30 ENT - Inspirationsföreläsning om entreprenörskap, motivation och verklighet Richard Gerver , sal Aulan/Huddingegymnasiet Richard Gerver har blivit utsedd till Årets skolledare i Storbritannien. Han har varit rådgivare i utbildningsfrågor till Tony Blair och är numera föreläsande guru på området entreprenörskap i skolan. Richard Gervers egen filosofi bygger mycket på Live a little, learn a little, laugh a lot. Richard föreläser om entreprenörskap, motivation och verklighet MA - Utmaningar inom matematikundervisningen Madeleine Löwing , sal Sågbäcksgymnasiets café Föreläsningen handlar om hur vi genom didaktiska ämnesanalyser bygger upp enkla strukturer för skolans grundläggande matematik från förskolan till och med gymnasiet. Kunskaper om strukturer i matematikinnehållet hjälper läraren att få progression i undervisning, vilket är avgörande för att få eleverna att förstå matematiken. Aktuella forskningsresultat och konkreta exempel utgör stommen i föreläsningen. IT - I paddornas tidsålder - om lärande med ipads i förskolan Lena Gällhagen , sal M12/Huddingegymnasiet Det investeras i surfplattor som aldrig förr runt om i landets förskolor. Detta sätter fokus på att både pedagoger och ledare hänger med i den snabba teknikutvecklingen. En föreläsning om nya perspektiv kring hur surfplattor kan bidra till motivation och lärande i förskolan, men också hur enkelt det kan vara att komma igång. Vilka utmaningar och möjligheter som följer med den snabba teknikens intåg? Lena Gällhagen, berättar och inspirerar i denna föreläsning hur surfplattor kan användas som ett pedagogisk redskap i förskolan. ENT - Entreprenöriellt förhållningssätt- drivkraft för elevers lärande Åsa Falk Lundqvist , sal Sahara/Huddingegymnasiet Föreläsningen kommer att handla om hur vi kan arbeta för att utveckla en förskole- och skolkultur där alla barn känner sig välkomna och får möjlighet att utvecklas maximalt. Bemötande och motivation står i centrum.

14-16 april 2015 Kistamässan. PROGRAM Mötesplatsen inom det moderna och innovativa lärandet. Välkommen till #SETT2015

14-16 april 2015 Kistamässan. PROGRAM Mötesplatsen inom det moderna och innovativa lärandet. Välkommen till #SETT2015 14-16 april 2015 Kistamässan ii PROGRAM Mötesplatsen inom det moderna och innovativa lärandet Välkommen till #SETT2015 Samarbetspartners Arrangörer Välkommen till SETT2015 Det är med stor glädje vi nu

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Redaktör: Jennie Högström/Länsstyrelsen Östergötland Ansvarig Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland Boken utges inom EU-projektet E-ship. Entreprenörskap i skolan Produktion: Layout

Läs mer

IPAD-PROJEKTET VT12 EN RAPPORT FRÅN ÅRSTASKOLAN

IPAD-PROJEKTET VT12 EN RAPPORT FRÅN ÅRSTASKOLAN ÅRSTASKOLAN UTBILDNING SFÖRVALTNINGEN IPAD-PROJEKTET VT12 EN RAPPORT FRÅN ÅRSTASKOLAN Version 1 2012-09-06 Sammanställd av Martin Claesson SID 2 (21) Vi vill inledningsvis tacka Utbildningsförvaltningen

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

Reading to Learn en metodutvärdering

Reading to Learn en metodutvärdering Reading to Learn en metodutvärdering Författare Jessica Norling År 2013 Lärarprogrammet inriktning tidigare år sv/eng Examensarbete, Grundnivå (högskoleexamen), 15 hp Pedagogik Handledare: Wieland Wermke

Läs mer

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande I Kommentarmaterialets inledning står att läsa: Avsikten med materialet är att ge en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden

Läs mer

LÄSANDE KLASS CIRKELLEDARSTÖD

LÄSANDE KLASS CIRKELLEDARSTÖD EN LÄSANDE KLASS LLEDARSTÖD E K R I C Författarpresentation Toura Hägnesten är lärare, speciallärare, grupphandledare med en masterexamen i specialpedagogik samt magisterexamina i ledarskap och läs- och

Läs mer

Stöd och stimulans i klassrummet

Stöd och stimulans i klassrummet Rapport 2014:2 Stöd och stimulans i klassrummet Rätten att utvecklas så långt som möjligt Skolinspektionens rapport 2014:2 Diarienummer 2011:6494 Stockholm 2014 Foto: Monica Ryttmarker Förord Skolinspektionen

Läs mer

Resultat Analys Åtgärder

Resultat Analys Åtgärder BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsredovisning för grundskolan Resultat Analys Åtgärder 2012/2013 Högom skola Anna-Carin Olsson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSÅRET... 3 2 FRAMTIDEN... 3

Läs mer

Synligt Arbetsliv ENTREPRENÖRSKAP GENOM STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING I UNDERVISNINGEN

Synligt Arbetsliv ENTREPRENÖRSKAP GENOM STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING I UNDERVISNINGEN Synligt Arbetsliv ENTREPRENÖRSKAP GENOM STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING I UNDERVISNINGEN Som lärare i Sv/So ser jag verkligen vinster med att synliggöra arbetslivet. Eleverna visar ett större engagemang för

Läs mer

Varför är din iphone så stor?

Varför är din iphone så stor? Varför är din iphone så stor? En studie om ipad i förskolan Anna Lundholm Ehn och Erika Olsson Barn- och ungdomsvetenskapliga Institutionen Examensarbete 15 hp Varför är din iphone så stor? En studie om

Läs mer

Varmt välkommen till. Inspirationsdagar. i Göteborg

Varmt välkommen till. Inspirationsdagar. i Göteborg Varmt välkommen till Inspirationsdagar i Göteborg vecka 44 26-27okt 2015 MÅNDAG 26 OKTOBER kl. 09.00-12.00 1. Pedagogiska planeringar, examinationsuppgifter och bedömningsmatriser Målgrupp: grundskolans

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik LÄRARUTBILDNINGEN Självständigt arbete, 15 hp Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik Hur synliggörs och väcks barnens nyfikenhet av teknik? Ansvarig institution: Institutionen för utbildningsvetenskap

Läs mer

Forskning för klassrummet Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken

Forskning för klassrummet Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Men vad betyder det och hur kan man göra? I den här kunskapsöversikten har Skolverket samlat klassrumsnära rön som diskuterats flitigt

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Språkutvecklande arbetssätt

Språkutvecklande arbetssätt Snösätraskolan Vallhornsgatan 21 124 61 Bandhagen Kontaktperson Marianne Bloch 08-508 49 210 marianne.bloch@utbildning.stockholm.se Språkutvecklande arbetssätt Snösätraskolans elevunderlag har under åren

Läs mer

EFFEKTIVARE LÄSUTVECKLING MED HJÄLP AV GENSVAR?

EFFEKTIVARE LÄSUTVECKLING MED HJÄLP AV GENSVAR? EN UTVECKLINGSARTIKEL PUBLICERAD FÖR PEDAGOG STOCKHOLM EFFEKTIVARE LÄSUTVECKLING MED HJÄLP AV GENSVAR? Författare: Ingeborg Hull E-post: ingeborg. hull@stockholm.se Skola: Mälarhöjdens skola Artikelnummer:

Läs mer

Att arbeta i grupp, är det en bra metod?

Att arbeta i grupp, är det en bra metod? Södertörns högskola Examensarbete 15 hp Utbildningsvetenskap avancerad nivå 1 H-terminen 2009 Interkulturell lärarutbildning 210 hp Interkulturell lärarutbildning mot yngre åldrar 210 hp Att arbeta i grupp,

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

Framtidens lärande - är här och nu! Program 19-20 maj. inklusive valbara inspirationsmöten och seminarier

Framtidens lärande - är här och nu! Program 19-20 maj. inklusive valbara inspirationsmöten och seminarier Framtidens lärande - är här och nu! Program 19-20 maj inklusive valbara inspirationsmöten och seminarier Program Torsdag 19 maj 9.00-10.00 Registrering, utställningsbesök 10.00-11.00 Lust att lära Nät-

Läs mer

Matematik utan bundenhet till läromedel

Matematik utan bundenhet till läromedel Maria Thunholm och Annika Bergehed Matematik utan bundenhet till läromedel Ett förändrat arbetssätt i matematik på Folkparksskolan Rapport till Gudrun Malmers stiftelse INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND 2

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11

Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11 LÄRARPROGRAMMET Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11 Louise Åkesson Examensarbete 15 hp Höstterminen 2012 Handledare: Marika Danielsson Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar!

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar! December 2007 kap 1. Entreprenör - en som gör! En som gör! Så skapar vi världens bästa skola! Läs mer om entreprenörskap i skolan på www.uestockholm.se Sveriges framtid och konkurrenskraft är beroende

Läs mer