Med ett urval av programpunkterna. Skolforum Stockholmsmässan oktober skolforum.com

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Med ett urval av programpunkterna. Skolforum 2014. Stockholmsmässan 27-28 oktober skolforum.com"

Transkript

1 Med ett urval av programpunkterna. Skolforum 2014 Stockholmsmässan oktober skolforum.com

2 Digitalt Datorer och internet har funnits länge i skolans värld. Ersätter de pennan, papperet och boken? Nej, säger Patricia Diaz. Skolan ska vara både digital och analog. Men hur och vad innebär det? Plattan i mattan. Elever i 1:1-skolor visar sina kunskaper i bilder, animeringar, ljud och layout. Men vid prov plockas ofta penna och papper fram. Mätbara resultat är det som efterfrågas medan samhället skriker efter förmågor som multitasking, kommunikation, kreativitet och produktion. Filosofie doktor Susanne Kjällander, Stockholms universitet IKT och lärande vad lär vi ut på lärarutbildningen vid Linköpings universitet? Vad måste dagens och framtidens lärare kunna? Anna Söderström och Linnea Björk Timm, Linköpings universitet Lunchmingel kring skolans digitalisering. Hur ska man komma igång? Måste det vara så svårt? Kom på mingel, ät lunch och resonera analogt med andra digitalt intresserade UR en pedagogisk resurs kring medie- och informationskunnighet (MIK). Medieutvecklingen ställer nya krav på att kritiskt kunna granska information och ta till sig kunskap. Om hur UR kan stödja pedagoger i arbetet med Medie- och informationskunnighet. Helena Dahl, Utbildningsradion Vad händer när läromedel och delningskultur möts? Kan professionellt framställda och kvalitetssäkrade läromedel samspela med lärarens önskan om att sätta sin egen prägel på sitt undervisningsmaterial? Helena Kvarnsell, lärare och Marcus Ander, utvecklare på Gleerups Ett formativt arbetssätt med digitala verktyg. Hur kan it bidra till ett synligt, tydligt och ökat lärande för eleverna? Patricia Diaz, språklärare på Mikael Elias Gymnasium i Stockholm och utbildare och föreläsare inom IT i undervisningen Lärare i en uppkopplad tid. Digitala medier som konkreta verktyg i undervisning och lärande. Grundläggande strategier för att utveckla en medveten och reflekterande inställning. Annika Lantz-Andersson, Göteborgs universitet Hur kan du använda multi-modalt innehåll i din undervisning (bild/ ljud/video)? En workshop om creative commons, bildkritik och källkritik. Hur kan man använda multi-modalt innehåll i olika ämnen. Vilka vinster finns det med att sätta skapandeprocessen i händerna på eleverna? Anna Söderström och Linnea Björk Timm, Linköpings universitet. dag 1 dag 2

3 Läsförståelse dag 1 09:00-09:20. Läraren, eleven och språket. Vilka är fördelarna med integrerad språkutveckling och vad kan lärarna vinna på att utveckla sitt gemensamma lärarspråk? Professor Maaike Hajer, University of Applied Sciences i Utrecht, Holland. 09:30-09:50. Läsförståelsestrategier i praktiken. Många tror att när ett barn väl har knäckt läskoden då kommer resten av sig själv, med det stämmer inte. Det är först då som den riktigt stora utmaningen börjar, att förstå det man läser. Strategier och tips för ökad läsförståelse. 12:00-12:50. Att väcka läslust med serier. Kan serier vara ett recept mot den minskade läslusten och försämrade läsförmågan? Diskussionen leds av Johan Unenge och i panelen medverkar lärare och pedagoger som framgångsrikt använt serier i undervisningen. 12:30-13:20. Lärare lyfter läsning. Med sjunkande resultat i läsförståelse är utmaningarna många. Vilka är möjligheterna? Lärare berättar hur de har utvecklat läsundervisningen och Skolverket lyfter fram Läslyftet som startar dag 2 09:30-10:20. Skriv vidare! Att kombinera läsande och skrivande ger resultat. 900 elever har läst böcker och skrivit fortsättningar och nya slut och haft lärande roligt under tiden. Projektledaren Lena Lundgren berättar om metoden och reflekterar över resultatet. 11:30-12:20. Att skriva sig till läsning. Om en metod, ASL, som har spridit sig som en löpeld över landets skolor. Här presenteras bland annat det lyckade arbetet i Sandvikens kommun. 13:00-13:20. Strategier för läsförståelse i f-3 stödja, utmana och aldrig släppa taget. Hur går det till att steg för steg leda elever till att bli goda läsare med ett lustfyllt förhållande till olika typer av texter? Marie Trapp berättar om strategierna Spågumman, Detektiven, Reportern, Cowboyen och Konstnären. 13:30-14:20. Kreativ grammatik. Hur kan man göra grammatikundervisning rolig och meningsfull? När lärare blir säkrare i de grammatiska frågorna, får de också bättre möjligheter att arbeta med elevers språkutveckling på ett friare sätt. Med ökad språklig säkerhet utvecklas elevernas skriv- läsförståelse. Om du nu nickar jakande så är det ett hett tips att möta mellanstadieläraren Malin Hugander. Hon tror passionerat på dialog och högläsning för att nå verklig läsförståelse. Gör du också det?

4 Betyg och bedömning dag 1 10:00-10:50. Formativ bedömning i praktiken. Hur kan man få undervisning och bedömning att gå hand i hand? Med utgångspunkt i olika konkreta undervisningsoch bedömningssituationer ges här praktiska förslag. 11:00-11:50. Konsten att göra bra prov - vad lärare behöver veta om kunskapsmätning. Många gånger kan proven ge ett värdefullt bidrag. Men alla prov är inte bra prov, och alla tolkningar är inte helt genomtänkta. Vad kännetecknar ett bra prov och bör man tänka när man vill utveckla ett eget prov? 11:30-12:20. Tidiga insatser, bedömning och betygssättning i årskurs 6. Ska du sätta betyg för första gången? Om bedömningens roll i planeringen och genomförandet av undervisningen, betydelsen av tidiga insatser och vad som är viktigt att tänka på vid betygssättning. 13:30-13:50. IUP - ett levande dokument i undervisningen? Om hur individuella utvecklingsplaner kan vara ett användbart verktyg för att jämna ut arbetsbördan för lärarna, samtidigt som föräldrar och elever får insyn i den pågående lärandeprocessen. 14:30-15:50. Lektionsobservationer och handledning i praktiken. Att ge och ta emot respons är ett effektivt sätt att utveckla undervisningen. Utgångspunkt är ett autentiskt fall med efterföljande diskussion om hur handledningen kan genomföras. 15:00-15:50. Bedömning och betygsättning. Sambedömning används för att öka likvärdigheten. Men hur går det till i praktiken? Vilka är de vanligaste missuppfattningarna kring betygssättning vilka stöd erbjuder Skolverket? dag 2 09:30-10:20. Att bedöma och sätta betyg. Föreläsningen utgår från boken Att bedöma och sätta betyg. Tio utmaningar i lärarens vardag. Hur kan man exempelvis samla in ett allsidigt bedömningsunderlag, ge effektiv återkoppling och ta ställning i frågor om digitala bedömningsstöd? Digitala diagnoser som stöd för din undervisning. Hur kan vi hjälpa eleverna utifrån den nivå de befinner sig? Om väl utprövade och validerade digitala diagnoser i matematik och svenska. Med tydliga kunskapsprofiler för både elev och klass är det lättare att planera och lägga upp undervisningen. Anna Ekström, generaldirektör för Skolverket, menar att varje lärare, i varje klassrum, har varje dag ett fantastiskt uppdrag. Ta chansen att mingla och resonera med henne på Skolforum!

5 Missa inte! 09:30-10:20. Lärare och sociala medier, ur ett yrkesetiskt perspektiv. Lärarnas Yrkesetiska råd resonerar och ger rekommendationer om hur lärare kan förhålla sig till ny teknik och sociala medier. 10:00-10:50. One way to Pisa? Debatten om svensk skola pågår för fullt. Vad säger egentligen Pisa-underöskningen? Vilken väg framåt är den rätta? Vad säger Andreas Schleicher, OECD, ansvarig för Pisa-undersökningen? dag 1 11:00-11:50. Utmana dig i Vi i femman! Den klassiska kunskapstävlingen som varje år lockar över elever. Programledaren Kim Ohlsson och domaren Josefine Sundström utmanar dig att testa dina kunskaper i frågor som är skrivna för femteklassare. Vill du tävla? Hör av dig till 11:00-11:50. Förskoleklassens möjligheter och utmaningar om undervisningens inriktning. Utifrån forskning och beprövad erfarenhet ges exempel på undervisningsaktiviteter som kan bidra till en framgångsrik läs- och skrivinlärning, och detta med förankring i förskolan och med fokus på målen i årskurs 3. Skolverkets nya stödmaterial utgör presentationens ram. Det är en central fråga som den belönade pedagogen Anne-Marie Körling kommer att ställa under sina spaningar på Skolforum. Vad kommer du att svara när du samtalar med henne och ett antal kolleger? 11:30-11:50. Hur höjer karriärlärarna undervisningens kvalitet? Vad innebär det att göra karriär i skolan? Är förstelärartjänsterna ett steg i rätt riktning? Ett samtal kring möjligheter och utmaningar. 13:00-13:50. Läraren och relationer. Läraren är beroende av fungerande relationer med elever, kolleger och föräldrar. Läraren Magnus Blixt berättar om några sätt att förhålla sig och konsten att arbeta med relationer i det dagliga skolarbetet. 13:00-13:20. Med fokus på Anne-Marie Körling: pedagogiska observationer för att skapa mening för eleven. Om hur pedagogiska observationer hjälper eleven att bli medveten om sitt lärande. En effekt är att tilliten till den egna undervisningen stärks. 13:30-14:20. Hjärnkoll på skolan ett tvärvetenskapligt perspektiv på lärande. Att all inlärning av färdigheter och kunskaper måste utgå från hur hjärnan fungerar, kan tyckas självklart. Dessvärre har den insikten länge varit frånvarande i diskussionen om skolan. Livet i klassrummet och behöver nytt syre från den moderna neuro- och kognitionsvetenskapen och inlärningspsykologin!

6 Missa inte! 09:00-09:20. Den dummaste jävla idé jag någonsin hört! När Johan Wendt startade Mattecentrum 2008 hade han en dröm om att göra gott och skapa något eget. Det resulterade i en ideell förening som varje månad hjälper barn och unga med matematik, gratis. dag 2 09:30-10:20. Ett samtal med Lena Andersson om skolan och Sverige skillnader, strukturer och sprickor. I boken Var det bra så? ger Lena Andersson en mörk bild av skolan. Hur ser hon på skolan som avspegling av och aktör i samhällsbygget? 09:30-10:20. Jakten på framtidens skola - med Magnus Blixt som guide. Följ med läraren och skolutvecklaren Magnus Blixt på en upptäcktsfärd bland några av Skolforums utställare. Vilka trender kan du och de andra i gruppen se? OBS! Få platser. Anmäl dig för att vara säker på att få plats. För Magnus Blixt är det precis vad lärarrollen handlar om. Helt enkelt vara öppen och lyssnade och samtidigt vara den som bestämmer. Hur gör han? Varför och vad händer? Vilka är knepen? 10:30-11:20. Motivation för en bättre skola. Vad är det som driver oss att skapa en bättre skola? Vad motiverar oss och vad gör att vi tappar sugen? Diskussion med Anna Ekström, generaldirektör Skolverket, Magnus Blixt, lärare Skapaskolan och Johan Wendt, entreprenör och skapare av Mattecentrum. 12:00-12:50. Lunchmingel: första året som lärare. Mingla med andra lärare, lärarstudenter, utställare, myndighetsfolk och politiker! En kort välkomsthälsning av Anna Ekström och introduktion av ordföranden för lärarorganisationernas studentföreningar. Lunchsmörgås och dricka finns i anslutning till minglet. 12:30-13:20. Alla i mål skolutveckling på evidensbaserad grund. Med utgångspunkt i forskning om skolutveckling kommer Per Kornhall att ge tips och råd om hur man kan skapa en positiv utveckling i skolor. En utveckling som gör att man når dit som lagstiftningen faktiskt kräver att alla elever lyckas! 15:00-15:50. Slaget om läraren & arbetsgivaren ett samtal om att vilja bli anställd och vilja anställa. En lärare, en personalchef och en debattör möts i ett samtal om vad som gör lärare och arbetsgivare attraktiva i varandras ögon. 16:00-16:50. WOW-factor 2.0. As one of this years key note-speakers, professor Anne Bamford will share with us her thoughts of the educational systems. Through her international studies, what trends can she see? And what has happended since she published the WOW-factor?

5+6-7 maj 2015. #framlar www.diu.se/framtidenslarande 2015-04-19

5+6-7 maj 2015. #framlar www.diu.se/framtidenslarande 2015-04-19 5+6-7 maj 2015 #framlar www.diu.se/framtidenslarande 2015-04-19 Framtidens lärande är ett perfekt tillfälle för utvecklande möten för kommunens och skolans medarbetarteam, där varje person bör kunna hitta

Läs mer

14-16 april 2015 Kistamässan. PROGRAM Mötesplatsen inom det moderna och innovativa lärandet. Välkommen till #SETT2015

14-16 april 2015 Kistamässan. PROGRAM Mötesplatsen inom det moderna och innovativa lärandet. Välkommen till #SETT2015 14-16 april 2015 Kistamässan ii PROGRAM Mötesplatsen inom det moderna och innovativa lärandet Välkommen till #SETT2015 Samarbetspartners Arrangörer Välkommen till SETT2015 Det är med stor glädje vi nu

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

PROGRAM Mötesplatsen inom det moderna och innovativa lärandet

PROGRAM Mötesplatsen inom det moderna och innovativa lärandet 7-8 maj 2014 Kistamässan ii PROGRAM Mötesplatsen inom det moderna och innovativa lärandet SETT - Skandinaviens största mässa och konferens för det moderna och innovativa lärandet i skolan www.settdagarna.se

Läs mer

Forskning för klassrummet Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken

Forskning för klassrummet Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Men vad betyder det och hur kan man göra? I den här kunskapsöversikten har Skolverket samlat klassrumsnära rön som diskuterats flitigt

Läs mer

EFFEKTIVARE LÄSUTVECKLING MED HJÄLP AV GENSVAR?

EFFEKTIVARE LÄSUTVECKLING MED HJÄLP AV GENSVAR? EN UTVECKLINGSARTIKEL PUBLICERAD FÖR PEDAGOG STOCKHOLM EFFEKTIVARE LÄSUTVECKLING MED HJÄLP AV GENSVAR? Författare: Ingeborg Hull E-post: ingeborg. hull@stockholm.se Skola: Mälarhöjdens skola Artikelnummer:

Läs mer

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan Dags att fylla digitaliseringen med innehåll En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan 1 Skolan måste digitaliseras Ingen har kunnat undgå att skolan har problem. Ingen har kunnat missa att den svenska

Läs mer

LÄSANDE KLASS CIRKELLEDARSTÖD

LÄSANDE KLASS CIRKELLEDARSTÖD EN LÄSANDE KLASS LLEDARSTÖD E K R I C Författarpresentation Toura Hägnesten är lärare, speciallärare, grupphandledare med en masterexamen i specialpedagogik samt magisterexamina i ledarskap och läs- och

Läs mer

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande I Kommentarmaterialets inledning står att läsa: Avsikten med materialet är att ge en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden

Läs mer

Varmt välkommen till. Inspirationsdagar. i Göteborg

Varmt välkommen till. Inspirationsdagar. i Göteborg Varmt välkommen till Inspirationsdagar i Göteborg vecka 44 26-27okt 2015 MÅNDAG 26 OKTOBER kl. 09.00-12.00 1. Pedagogiska planeringar, examinationsuppgifter och bedömningsmatriser Målgrupp: grundskolans

Läs mer

www.diu.se/framtidenslarande

www.diu.se/framtidenslarande Konferens16-17 maj 2013, på Waterfront i Stockholm Upptakt med seminarier och TeachMeet 15 maj PROGRAM Välkommen till intensiva dagar med framtidens lärande i fokus! www.diu.se/framtidenslarande Framtidens

Läs mer

10 tips. Små förändringar ger högre betyg.

10 tips. Små förändringar ger högre betyg. 10 tips Små förändringar ger högre betyg. Ekonomiprogrammet inriktningarna ekonomi och juridik Samhällsvetenskapsprogrammet inriktningarna beteendevetenskap och samhällsvetenskap Är du intresserad av företagande

Läs mer

För en skola med hjärtat. #skolvåren

För en skola med hjärtat. #skolvåren För en skola med hjärtat #skolvåren För en skola med hjärtat Välkommen till #afkhuddinge - För en skola med hjärtat Vad ska vi med skolan till? Eller som Back Office #skolvåren envisats med att uttrycka

Läs mer

Havana Marcus. Det ska fungera både socialt och språkligt

Havana Marcus. Det ska fungera både socialt och språkligt Linköpings universitet Lärarprogrammet Havana Marcus Det ska fungera både socialt och språkligt - Några lärares syn om modersmålsundervisning och andraspråksinlärning Examensarbete 15 hp LIU-LÄR-L-A--12/95--SE

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Kollegial handledning och synligt lärande

Kollegial handledning och synligt lärande Konferens den 5-6 maj 2015, Citykonferensen Ingenjörshuset, Stockholm Delta i årets konferens som gör skillnad för skolans utveckling! Kollegial handledning och synligt lärande Gemensamt kollegialt lärande

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation Ett diskussionsunderlag 3 Foto: Sid 7: Susanne Walström / Johnér. Sid: 8 Cultura Creative. Sid 11: Amanda Sveed

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Kvalitetsgranskning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:8 Diarienummer 400-2011:3032 Stockholm

Läs mer

Synligt Arbetsliv ENTREPRENÖRSKAP GENOM STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING I UNDERVISNINGEN

Synligt Arbetsliv ENTREPRENÖRSKAP GENOM STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING I UNDERVISNINGEN Synligt Arbetsliv ENTREPRENÖRSKAP GENOM STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING I UNDERVISNINGEN Som lärare i Sv/So ser jag verkligen vinster med att synliggöra arbetslivet. Eleverna visar ett större engagemang för

Läs mer

Kunskapsbedömning i skolan

Kunskapsbedömning i skolan STÖDMATERIAL Kunskapsbedömning i skolan praxis, begrepp, problem och möjligheter Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Framtidens lärande - är här och nu! Program 19-20 maj. inklusive valbara inspirationsmöten och seminarier

Framtidens lärande - är här och nu! Program 19-20 maj. inklusive valbara inspirationsmöten och seminarier Framtidens lärande - är här och nu! Program 19-20 maj inklusive valbara inspirationsmöten och seminarier Program Torsdag 19 maj 9.00-10.00 Registrering, utställningsbesök 10.00-11.00 Lust att lära Nät-

Läs mer

IPAD-PROJEKTET VT12 EN RAPPORT FRÅN ÅRSTASKOLAN

IPAD-PROJEKTET VT12 EN RAPPORT FRÅN ÅRSTASKOLAN ÅRSTASKOLAN UTBILDNING SFÖRVALTNINGEN IPAD-PROJEKTET VT12 EN RAPPORT FRÅN ÅRSTASKOLAN Version 1 2012-09-06 Sammanställd av Martin Claesson SID 2 (21) Vi vill inledningsvis tacka Utbildningsförvaltningen

Läs mer

Stöd och stimulans i klassrummet

Stöd och stimulans i klassrummet Rapport 2014:2 Stöd och stimulans i klassrummet Rätten att utvecklas så långt som möjligt Skolinspektionens rapport 2014:2 Diarienummer 2011:6494 Stockholm 2014 Foto: Monica Ryttmarker Förord Skolinspektionen

Läs mer

IT & sociala medier i skolan

IT & sociala medier i skolan 100% nöjda på vårens succékonferens! IT & sociala medier i skolan Forskning, konkreta tips och nya arbetssätt för ökat lärande Talare Hur ser lärandet ut i digitala miljöer och hur påverkar det relationen

Läs mer

Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6. Nya Språket lyfter!

Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6. Nya Språket lyfter! Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6 Nya Språket lyfter! Enligt Lgr 11 BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS

Läs mer

Resultat Analys Åtgärder

Resultat Analys Åtgärder BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsredovisning för grundskolan Resultat Analys Åtgärder 2012/2013 Högom skola Anna-Carin Olsson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSÅRET... 3 2 FRAMTIDEN... 3

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Utbildningsnämnden Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande

Läs mer