Backstugan vid Immeln. Hur isolerar man bäst? Öppen gård i Förslöv. Pappspännarkurs på Målens gård. Informationsblad för Skånska Gårdar nr 3/2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Backstugan vid Immeln. Hur isolerar man bäst? Öppen gård i Förslöv. Pappspännarkurs på Målens gård. Informationsblad för Skånska Gårdar nr 3/2010"

Transkript

1 Informationsblad för Skånska Gårdar nr 3/2010 Backstugan vid Immeln Den 4 september besöker vi den gamla backstugan som Eric och Birgitta Lilius har rekonstruerat och dessutom dokumenterat i en bok. Läs mer på sista sidan Hur isolerar man bäst? Hur ska man isolera ett gammalt skånskt hus för att kunna bo där året om med rimlig standard? Fyra experter i olika ämnen ger sina synpunker på ett seminarium i Malmö. Läs mer på sidorna 6-7 Pappspännarkurs på Målens gård Dags att göra något åt väggarna hemma? Ett sätt är att pappspänna dem. Katarina Olsson lär ut hur man gör på en heldagskurs. sidorna 8-9 Öppen gård i Förslöv Temat för Öppen gård i år är verandor. Hur kan man anpassa dem till gamla hus? Gården som vi ska besöka är en kärngård. Det innebär bl a att man verkar för långsiktigt hållbara odlings- och tillverkningsmetoder. Läs ägarnas tankar i ämnet och dessutom om verandans historia och byggtips på sidorna 3-5

2 Skånska gårdar Föreningen Skånska Gårdar, bildad den 3 juni 1974, har till uppgift att utbreda och vidmakthålla intresset för den skånska landsbygdens byggtraditioner. Föreningen Skånska Gårdar Box Malmö epost Styrelsen Ordförande Eleonore Nilsson Odén tel , epost Sekreterare Tore Persson tel , epost Kassör Claes-Göran Kind tel epost Webbredaktör Christer Fahlström tel epost Kalender 4 september Studiebesök hos Eric och Birgitta Lilius Backstuga vid Immeln 12 september Kulturarvsdagen Arr. Riksantikvarieämbetet 18 september Kurs i att pappspänna väggar Målens gård, nordöstra Skåne 19 september Pålssonhusets dag Arr. Käglinge egnahemsförening, Malmö 25 september Höstmarknad i Tomelilla Arr. Tomelilla gård 24 oktober Öppen gård Verandor och lusthus Engatorpet i Förslöv, nordvästra Skåne 13 november Seminarium om isolering S:t Gertruds i Malmö Redaktör Marianne Rosén tel epost Eva Jönsson tel epost Johan Larsson tel epost Ingmar Melin tel epost Henrik Nilsson tel epost Fredrik Trane tel Maria Trane tel Foto: Eleonore Nilsson Odén Intressant mölla Innan årsmötet i juni gick vi en mycket intressant rundtur i Kronetorps mölla under ledning av vår medlem Rune Jönsson. Protokoll från årsmötet och verksamhetsberättelsen för 2009 finns på sidorna

3 Den tillbyggda verandan, med inspiration från hembygdsgård i närheten. Solceller är placerade på verandans tak. Öppen gård i Förslöv, nordvästra Skåne Välkommen till samtal på verandan! Söndag 24 oktober Kl Vid föreningens arrangemang Öppen gård 2010 står en veranda i centrum. Vi besöker en mindre gård med anor i 1700-talet, vilken ägarna under en treårsperiod renoverat med traditionella metoder. Gården har tillfogats en veranda med förebild i en hembygdsgård i trakten. Verandan förenar gammal byggnadsteknik med moderna solceller på taket, vilka står för en del av familjens varmvattenbehov. Utöver många intressanta detaljer från husets renovering finns också tillfälle att inspireras av ägarnas långt gångna självhushållning: Linderödsgrisar, som förutom att de ger kött också bearbetar jorden inför odling, får och höns, växthus och isolerat rotsaksförråd, egenhändigt kärnat smör och malt mjöl. Vi ses på verandan! text: Ann Renbjer foto: Eleonore Nilsson Odén Program: Ägarna Johan och Sara hälsar välkomna och berättar lite om gårdens historia och sitt arbete med restaurering och verandabygge. Arkitekterna Ulrika och Mårten från Bjartmar och Hylta Arkitekter AB i Lund, som arbetar mycket med äldre byggnader och även är engagerade i BE- VIS, Byggnadsvård i Skåne, kommer och pratar om vad som kan vara bra att tänka på vid tillbyggnad av gamla hus. Har du kanske frågor som du skulle vilja ställa om just verandor? Varmt välkommen till dialog! Dagen avslutas med fika och rundvandring på gården. Anmälan sker senast 20 oktober till Christer Fahlström på eller på telefon Vid anmälan ges vägbeskrivning. Kaffe och tilltugg serveras till självkostnadspris, 20 kr. 3

4 Våra tankar om renovering När man renoverar och bygger till hus är det mycket att tänka på, är sen huset gammalt blir det ytterligare aspekter att väga in. Dagens byggmarknader har massor av enkla och underhållsfria (=icke renoveringsbara) metoder och material. Många av materialen är främmande för gamla hus. Förr var valen rätt självklara, man använde vad som fanns i omgivningarna såsom lera, sten och virke. Nu kan vi använda material från hela världen om vi vill, utan enorma kostnader. När vi har renoverat har vi försökt att se på ursprunget och värdera det. Vad är bra nog och vad bör bli bättre. Allt var ju inte bättre förr. De gamla materialen är oftast skonsamma för miljön vilket också är ett bra skäl. Vi har tänkt bakom produkterna i bygghandeln som t. ex. var kommer råvaran ifrån, hur långt har den fraktats, hur mycket energi går det åt vid tillverkningen av produkten och till sist vad som blit kvar när det är utslitet vid nästa renovering. Vi har försökt se oss omkring och använda lokalt och återvunnet material om kvaliteten är god. Det kräver att man är lite detektiv och ringer och frågar, stora öron är bra att ha ibland! Det är självklart enklare att åka till bygghandeln men känslan av sunda material är svårare att hitta. För att vårt hus ska bli sundare och mer naturligt så Sara och Johan, ägare till Engatorpet i Förslöv. har vi bl. a. använt lärk istället för tryckimpregnerat, närproducerad ek och fur från lokalt sågverk, kärnvirkesfur till fönster av lokalt snickeri, återvunnet glas från närområdet, köksinredning av massiv fur av lokalt snickeri, inga tätskikt i huset (det måste kunna andas), furuplankgolv från Hälsingland, gamla tegelstenar från närområdet, lera att mura med från den egna tomten, gamla tegelpannor från närområdet, ved till uppvärmning och solfångare till varmvattnet under vår/sommar/höst. Plast har absolut sina fördelar som t. ex. runt elkablar och till avloppsrör. Utvecklingen går trots allt framåt. Sara Engström En veranda ett rum att vara ute i inne och inne i ute Från mitten av 1800-talet försågs ibland gårdar och villor med en mindre utbyggnad, ett tak med bröstningshöga barriärer eller väggar. En veranda kan vara öppen eller sluten även om vi oftast tänker oss den inglasad, en glasveranda. Verandan byggdes vanligen i trä och hör ihop med det under den tiden ökande välståndet och uppsvinget inom trä- och sågverkssektorn. Förslag till utformning av verandor spreds genom böcker och tidskrifter som Hem i Sverige och Emil Löfvenskiölds Landtmannabyggnader. Per postorder kunde man köpa olika byggnadsdetaljer och framför allt färdig snickarglädje-utsmyckning, vilken utmärker många av sekelskiftets verandor särskilt i badorter och mindre samhällen. I och med 1930-talets genomslag för en stramare arkitektur försvann mycket av tidigare decenniers utsmyckningsmässiga utsvävningar och i den mån verandor byggdes, utmärks de av en stramhet i utformningen. Ordet veranda lär härstamma från ett indiskt ord, som betecknar den öppna gången kring ett indiskt hus. Verandor hör också till den traditionella arkitekturen i Orienten och på Balkan. I svensk traditionell arkitektur är förstukvisten, övergången mellan ute och inne, en föregångare till verandan och alla de uterum, som under senare årtionden lagts till både moderna och äldre villor, vilka kan ses som vår tids veranda en utökning av boytan och en plats att i vårt klimat vara ute inne. text: Ann Renbjer Källor: Mårtensson, Hans, Förstukvistar & verandor, 1999 ICA bokförlag Bra Böckers lexikon 1982 Nationalencyklopedin 1996 Svensk uppslagsbok 1955 Wikipedia 4

5 Råd för tillbyggnad av verandor och uterum Verandan på bilderna till vänster representerar en arkitektritad veranda från sekelskiftet 1900, Finnhult Gård vid Bosjökloster. Verandan på högra bilden representerar en typisk variant från samma tid i original men med traditionen som arkitekt. Gård utanför Näsum. När våren övergår i sommar ökar vår längtan att njuta av trädgård och natur. Med det kommer också tankar på att bygga till på sätt som gör detta möjligt. Man diskuterar verandor och inglasade uterum men också trädäck som tänkbara lösningar. Man söker idéer hur har grannen gjort? vad finns på Internet? Snart är bollen i rullning, samtidigt som man i dagspress och villatidskrifter överöses av reklamerbjudanden som förvirrar situationen ytterligare. Några av er känner säkert igen förloppet, och de flesta av er har förhoppningsvis också bemästrat situationen och hittat en för huset och platsen rätt lösning. Som arkitekt har jag under snart 40 år haft förmånen att ledsaga ett antal familjer genom begrepp som gestaltning, proportioner, skala, väderstreck, utblickar, material och metoder. Det är en för alla inblandade spännande och ibland krävande process. Vi är ju alla olika, och har våra egna preferenser för hur det ska vara. Men blickar vi lite bakåt i historien så finner vi att man alls inte låtit slumpen avgöra hur det färdiga resultatet gestaltats. Vi nöjer oss här med att gå tillbaks till talet då det vi definierar som verandor började komma på modet. Vi kan särskilja några grundvarianter som öppen entréveranda, ofta med motstående bänkar och ett skyddande tak, och glasveranda som oftast vette mot trädgårdssidan. Man hör fortfarande begrepp som punschveranda som klart doftar midsommar. I olika delar av vårt land har olika traditioner varit med som hjälparkitekt vid de enklare byggnadsbestånden. Dessa traditioner hade sina förebilder i regionens högreståndsbyggnader, där på den tiden oftast en arkitekt var inblandad i planeringsprocessen. För alla er som är lyckliga ägare av gamla fina hus, oavsett om det är slott eller koja, är det värt att beakta dessa särpräglade traditioner som något att stå på inför en kommande utbyggnad av exempelvis en veranda. Vad finns då mer att beakta med en verandautbyggnad? Jo det första är proportioner i förhållande till den befintliga byggnaden. Man känner ganska snabbt en övre gräns för byggnadens bredd och djup. Måtten i sig är inte helt avgörande. Det är också hur man med utformning, fönstersättning och materialval upplevelsemässigt kan förstora eller förminska byggnaden för att få den lagom dominant. I allt väsentligt skall utbyggnaden underordna sig huvudbyggnaden om resultatet skall bli bra. Man kan också påpeka att takfot med fördel bör ligga under huvudbyggnadens, och att lätthet skall gå före klumpighet i detaljer som takavslut, taktassar och val av exempelvis takmaterial. Tillbyggnaden måste även i övrigt ges en passande skala, där exempelvis väggpanel bör vara smalare eller enklare än huvudbyggnadens. Man skall på inget sätt försöka att ge verandan samma karaktär genom att välja likadana fönster, samma panel och samma färgsättning, vilket man tyvärr ofta ser. De bärande delarna av verandan byggs upp av stolpar och pelare som inbördes skall ha sin rangordning. Det är inte enbart vad som kan anses hålla som gäller. Hörnstolpar ges en något kraftigare dimension osv. Den våg av byggprogram på TV som resulterat i den s.k. Timelleffekten har varit förödande både beträffande detta och i övrigt förflackat begrepp som förhållningssätt till det man skall gestalta. Det som slutligen gör att en veranda blir en veranda är ett subtilt förhållningssätt till fönstrens utseende, indelning och rytm. Man bör inte blanda olika storlekar och glasmått på olika sidor. Man räknar fram en minsta gemensam nämnare som sedan fördelas och delas in i de tänkta facken eller fälten. Detta styr också totalmåtten på verandans bredd och djup. Som med allt annat i byggnadskonsten måste man därför först tänka sig in i byggets slutmoment för att kunna göra rätt i fortsättning på sista sidan 5

6 Seminariedag om isolering Hur isolerar man äldre skånska hus? S:t Gertruds i Malmö Lördag 13 november 2010 Kl Pris: 650 kr inkl. lunch, fika för/eftermiddag Studentrabatt ges i mån av plats Teckning Eleonore Nilsson Odén Anmälan är bindande och sker senast 15 oktober, till Christer Fahlström på el. på telefon Glöm inte att meddela specialkost, om så önskas. I våras blev vi i styrelsen kontaktade av Skånska Gårdars medlem Karl-Gustav Wahlund, som kom med en idé till en artikelserie om isolering. När vi satte oss ner och tittade närmare på idén, blev vi inspirerade till att anordna en seminariedag med temat. Fyra experter föreläser och svarar på frågor På seminariedagen kommer fyra experter att föreslå hur man kan gå till väga för att isolera ett gammalt skånskt hus från 1800-talet uppfört i traditionella material, till fritidsbostad för åretruntbruk med en standard som någorlunda passar en nutidsfamilj. Ger olika infallsvinklar olika svar? Inbjudna experter är: en arkitekt, en bebyggelseantikvarie, en expert på isoleringsmaterial och en energirådgivare från Malmö kommun. Eric och Birgitta Lilius är moderatorer och leder dagens program. Exempel på äldre skånskt trähus respektive stenhus Nedanstående förutsättning har experterna fått som utgångspunkt inför dagens seminarium. Byggnadskonstruktion: knuttimrat/korsvirke/skiftesverk/stolpverk, alternativ gråsten/kalkgjutet/lergjutet/lersten/tegel Oisolerade väggar Enkla fönster, innerbågar saknas Traditionella brädgolv på bjälkar direkt på grus/alternativ torpargrund Tak av eternit, oinredd vind utan isolering, synliga sparrar och läkt Frågeställningar Ytterväggar Fönster Golv Tak/vind Varmt välkomna! /Styrelsen Behöver de isoleras? Ska man isolera fasaden eller inomhus, materialval? Behöver de bytas eller ej? Vad finns att välja på? Är betong under golven bra el dåligt? Varför? Finns alternativ eller kan man låta golven vara som de är? Hur isolerar man och vad innebär det för sparrar och läkt? Ska man använda vindtätt material, eller diffusionsöppet/diffusionstätt? Förklara vad det innebär och vad man vill uppnå med det. Hur skall arbetet utföras? 6

7 Återbesök på Per Hans Gård juli 2010 Körde förbi Per Hans måndagen den 5 juli och kunde inte låta bli att titta in. Jag har regelbundet besökt gården efter det att vi lämnade den och sett hur förfallet tilltagit, trädgården förbuskats och slyet tagit över runt omkring. Men nu har tydligen ägaren, Kronan, det vill säga Försvaret bestämt sig för att kosta på det, som man trodde att en ideell förening skulle göra med ett hyresobjekt. Bostadslängorna är vitkalkade, såväl utvändigt som inåt gården. Fönstren är nymålade gula, förmodligen några bytta. Den berömda färgen Per Hans Blått, som tillkom härute vid en fönstermålningskurs, är idag ett minne blott. Taket på östra bostadslängan får nytt halmtak (vass?) på utsidan från bakugnen och till östra gaveln. Även underliggande regelverk bytts ut. Skorsten, som så oturligt rasade strax före vi lämnade gården är nu uppmurad igen, dock är jag i skrivande stund lite osäker på om den överensstämmer med den gamla till utseendet. Bostadslängan har nog fått nya dörrar också och nytt trä i de s.k. hängrännorna ovanför dörrarna. Östra längan som fick taket laget av oss, får helt nytt tak i korrugerat cementmaterial, en ersättning för eterniten (P8?), ljusgrått till färgen. Dessutom har längan fått ett antal fönster, tvålufts med spröjs i östra yttre långsidan, vitkalkad, träet rödmålat liksom fönstren, korsvirket svart (tjära?). Teckning Eric Lilius Det stora trädet som stod öster härom är nedkapat och endast en del av stammen återstår. Månne en stormolycka som knäckt taket på östra längan? Ladugården har fått samtliga fogar i de båda gavlarna omfogade, frågan är om även teglet är bytt? Det hela ser väldigt nytt ut! Byggnadsställningar tyder på att kanske även här skall eterniten bytas ut till cement? Per Hans Gård har ju betytt mycket för föreningen och varit en naturlig samlingsplats för våra olika aktiviteter, därför kan det vara av intresse för er som var med på den tiden att se vad som händer med gården. Hoppas i ett kommande nummer av bladet återkomma med bilder! Christer Fahlström Har du något att berätta? Har du gjort något intressant med ditt skånska hus som du kan tänka dig att visa för föreningens medlemmar? Skicka i så fall in bild och text till så hör vi av oss. Eller har du förslag till någon aktivitet nästa år? Hör av dig! Våra egna böcker Våra egna böcker kan beställas via Priser: Golv, fönster, färg & kalk 80 kr Skånelängans traditionella utformning 50 kr Paketpris på ovanstående 100 kr. Prästens Ö och Mjära Nabbe kostar 240 kr. Priserna inkluderar moms & frakt. Besök Skånska gårdars hemsida medlemsinloggning: ID gardar74 Lösenord: medlem0302 7

8 Heldagskurs i Pappspänning Foto och teckning: Eleonore Nilsson Odén Spänt uppåt väggarna... Att spänna papp på väggar och tak är en kunskap som nästan glömts bort. Det är synd för det är ett härligt material och har en lång historia i våra hus. Pappspända tak började användas mera utbrett i slutet av 1800-talet, då papp började tillverkas i stora mängder på rullar. Föregångaren var spända linnetak, som dock tillhörde de mer påkostade miljöerna än papptakens. I början av 1800-talet fanns papper i kvadratmeterstora ark likt lumppapp, men vi skall inte jobba med den typen av papp utan med spännpapp på rulle. I dag är spännpappen något tunnare än den äldre pappen som många gånger kunde vara riktigt kraftig. Förutom att pappspända tak och väggar är vackra och miljövänliga är det bästa att det går att laga eller till och med göra om i händelse av lite misstag. Det är ett underhållsvänligt material således. Under den här dagen på Målens gård skall vi titta på olika typer av skador som stora och små hål, färgsläpp, dragningar i papp och tapet, som vi på ett enkelt sätt reparerar. Vi skall pröva på att spänna ny papp på vägg. Verktygen som används är enkla liksom klistret som i huvudsak är cellulosalim dvs vanligt tapetklister. Ta gärna med en moddlare, färgskrapa, hammare, hörselskydd, mattkniv och stållinjal om du har något av detta hemma. Under dagens hoppas jag att vi har lärt oss de enklaste åtgärderna för att laga tak och väggar av spännpapp. Framförallt lärt oss att det går att fixa och att det inte är så svårt som man kanske tror. Katarina Olsson Bebyggelseantikvarie Regionmuseet i Kristianstad Målens gård i nordöstra Skåne Lördag 18 september kl Kursledare: Katarina Olsson Pris: 400 kr Max 12 deltagare Medtag oömma kläder, matlåda, dricka och verktyg om du har. Värdparet bjuder på eftermiddagsfika. Anmälan sker senast 10 september till Christer Fahlström på eller Anmälan är bindande. Vid anmälan ges vägbeskrivning. 8

9 Välkomna till Målens gård Målens gård är förknippad med många minnen. Gården har en lång historia. Den finns omnämnd i dansk medeltidshistoria som levererande vilt till danske kungen, kom sedan att tillfalla gråbrödraklostret på Bäckaskog och vid reformationen skingras tillsammans med allt annat man där ägde. Det hus vi nu bebor byggdes omkring 1820 när den välbeställda dottern Bengta på Juteboda gifte sig med Målenbonden Mats Persson. Hon ville ha det lite stiligare än den gamla längan här på gården. Sedan har den skiftat ägare ett flertal gånger. Vår familj kom in som delägare 1938 men gården såldes 1962 till Domänverket. Vi fick så småningom hyra boningshusen och kunde senare köpa tillbaka dem tillsammans med den öppna jorden runt omkring. Det känns mycket hemma här trots att det myller av människor och djur som levde och verkade här efterlämnat en stor tystnad. Carin och Sven Lenninger foto: Eleonore Nilsson Odén Kulturarvsdagen/European Heritage Days 2010 Kulturarvsdagen 2010 äger rum söndagen den 12 september i hela Sverige. Dagen byter i år namn från Kulturhusens dag till Kulturarvsdagen. Kulturarvsdagen, eller European Heritage Days som den också kallas, är ett årligt återkommande evenemang runt om i Europa och lockar tusentals besökare. Syftet är att bidra till att skapa förståelse och intresse för kulturarv och kulturmiljöer. Årets tema är Kulturens vägar Vilken historia kan vägen, stigen eller leden berätta för oss? Vilka människor har färdats på den, varför och till vilket mål? Kultur- och naturstigar, landsvägar, farleder, skolvägar, järnvägar, kyrkostigar, cykelvägar, omvägar, Eriksgata, Kungsled och Inlandbana. I Sverige finns tusentals kända och okända vägar på vilka människor färdats sedan urminnes tider. Från Riksantikvarieämbetets hemsida: 9

10 10

11 11

12 Välkomna till Mjära Nabbe vid Immelsjön Vi, Eric och Birgitta Lilius, visar ett torp som byggdes 1847, brukades i 19 år och ödelades vid en brand Här levde Per och Bengta med sina 5 barn tills familjen splittrades vid katastrofen. Torpet med sina inägor har legat orört i 150 år med odlingsrösen, rovland och uthusens grundmurar. Birgitta och Eric Lilius tog beslutet att rekonstruera bostaden, en ryggåsstuga med bakugn och väggar av sten. Byggnationen är dokumenterad i bokform och finns att köpa genom Skånska Gårdar. Vi bjuder på kaffe i stugan - och har ni lust- går det bra att bada i viken och pick-nicka. Hur hittar vi dit? Se karta. Vi ses 4 sept kl Vi samlas ovanför stora vägen åker med bilarna 1 km och går 50 meter till torpet. illustration: Eric Lilius fortsätning från sidan 5 de grundläggande skeden. Man kan således inte börja med att säga sig vilja ha en veranda på ex.vis 2,5x3 meter, det kan mycket väl bli 2,58x2,93 när man gjort sina detaljförberedelser. Lycka till och som sagt TÄNK EFTER FÖRE! Krister Wall ARK MSA foto och text Krister Wall har egen verksamhet sedan Inriktningen har med tiden allt mer innefattat byggnadsvård, bl.a. som ansvarig arkitekt för restaureringen av Hovdala slott, samt nu med restaureringar av ett antal kyrkor i Skåne och Blekinge. Krister har också ett förflutet som ordförande i BEVIS och har under ett antal år varit länsombud för Svenska byggnadsvårdsföreningen. Höstmarknad på Tomelilla byagård lördag 25 september kl Kaffeservering Vi tänkte samlas och dela med oss av höstens alla frukter. Hemmagjorda matprodukter som marmelad och honung. Frukt och växter från trädgården. Ägg från hönsen och mycket mera. Välkomna att sälja, byta och köpa! Medtag eget bord. Pålssonhuset i Käglinge är en gård från 1830-talet som renoverades av Käglinges egnahemsförening i mitten av 1980-talet. Huset beboddes senast av Gustaf Pålsson i mitten av 1920-talet. Han var bl a Oxie kommuns siste kommunalrådsordförande. Den 19 september arrangeras Pålssondagen, en historisk friluftsdag för alla. 12

klassisk vinterskrud villa i belysning heta kaxigt i färg lys upp din trädgård arkitektritat på landet renoveringstips skapa egna grupper

klassisk vinterskrud villa i belysning heta kaxigt i färg lys upp din trädgård arkitektritat på landet renoveringstips skapa egna grupper FÖR DIG SOM SKA BYGGA om OCH RENOVERA! VÅRT NYA HUS Nr.12 2012 belysning lys upp din trädgård teveprofilen Andrea engsäll inreder med detaljer vinterväxter skapa egna grupper 14 heta kaminer GÖR om köket

Läs mer

6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård

6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård 6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård Hamnekärret är en dalgång som sträcker sig från Rödsvägen ner till Hamnebukten och Stora Stenar. Husen ligger längs med vägen och bergen med odlingsmark däremellan. Bebyggelsen

Läs mer

H3 - Strandbacken. Bild nr 7. Del av vykort från sekelskiftet 1900. Fotopunkt A.

H3 - Strandbacken. Bild nr 7. Del av vykort från sekelskiftet 1900. Fotopunkt A. 5.3 H3 - Strandbacken På fastlandssidan vid sundets norra del är tomterna mindre på grund av att berget ligger närmare inpå strandlinjen. Husen klättrar upp efter bergskanten. Av den äldre bebyggelsen

Läs mer

Informationsblad för Skånska Gårdar nr 1/2011

Informationsblad för Skånska Gårdar nr 1/2011 Informationsblad för Skånska Gårdar nr 1/2011 Första temat för året: kakelugnar Heldag hos kakelugnsmakaren Jan-Erik Mattiasson i Ängelholm läs mer på sidorna 4-5 Skånska allmogekistor Förvaring i gamla

Läs mer

Sommarstuga med alla reglar

Sommarstuga med alla reglar Sommarstuga med alla reglar Planlösning och mått Golvreglar och plintar D=200 200x200 45x220 Golvreglarna har två funktioner. 1) att bära upp huset 2) att vara utrymme för golvisolering I vårt hus har

Läs mer

Beskrivning. Fem dagar senare kund vi leverera den första skissen baserad på utvecklingsarbetet från de tidigare villaprojekten.

Beskrivning. Fem dagar senare kund vi leverera den första skissen baserad på utvecklingsarbetet från de tidigare villaprojekten. Beskrivning Idén till vindöga föddes under en bilresa mellan Gävla och Stockholm då X-House Stefan Lövblom berättade att de skulle uppföra ett visningshus på en ny typ av hus-expo på Arlanda. Vi hade i

Läs mer

XESTRE 1 A från V. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. XESTRE 1 A från S

XESTRE 1 A från V. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. XESTRE 1 A från S fastighet: XESTRE 1, hus A. adress: Stora Västergatan 37. ålder: Troligen 1700-tal. Ombyggt 1913, 1933. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1913), Karl Erikson (1933). användning: Bostäder och affärer. antal

Läs mer

KFUK-KFUM 2011-03-11. Grundläggande okulär besiktning, förslag på nödvändiga reparations och underhållsarbeten.

KFUK-KFUM 2011-03-11. Grundläggande okulär besiktning, förslag på nödvändiga reparations och underhållsarbeten. KFUK-KFUM 2011-03-11 BOX 42034 126 12 STOCKHOLM Objekt: Sjöbo Kurs och lägergårds byggnader Er referens: Hanna Forsén Vår referens: Raoul Eriksson/ Göran Johansson, Anticimex i Nässjö Uppdrag: Grundläggande

Läs mer

TRÄ- FASAD SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se

TRÄ- FASAD SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRÄ- FASAD SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se PANEL & LIST En välskött fasad är en investering som ger dig ett hus med högre värde och med rätt isolering en bättre ekonomi. Trä är ett levande

Läs mer

Byte av spåntak på Finnpörtet Armsjön 3:8 Ullångers sn, Kramfors kommun

Byte av spåntak på Finnpörtet Armsjön 3:8 Ullångers sn, Kramfors kommun Byte av spåntak på Finnpörtet Armsjön 3:8 Ullångers sn, Kramfors kommun Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr. 2003:18 Anette Lund 2 Innehåll Sida INLEDNING 3 BESKRIVNING OCH HISTORIK

Läs mer

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes www.satilabygg.se Arvet efter Albert i Högelid I början av 1900-talet började den företagsamme Albert Andersson tillverka olika typer av möbler. Då var efterfrågan på möbler stor i det expansiva Göteborg

Läs mer

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Gävle kommun Samhällsbyggnadsavdelningen Att: Lena Boox 801 84 Gävle ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Undertecknad har anlitats som antikvarisk sakkunnig i samband med

Läs mer

Hökhult 5. Län Jönköping Område Hökult Kommun Gnosjö Gatuadress Hökhult 5. www.hemverket.se - Sida 1 av 5

Hökhult 5. Län Jönköping Område Hökult Kommun Gnosjö Gatuadress Hökhult 5. www.hemverket.se - Sida 1 av 5 Län Jönköping Område Hökult Kommun Gnosjö Gatuadress www.hemverket.se - Sida 1 av 5 Beskrivning Fastighet i Hökhult med nära anslutning till sjön Flaten och med Store Mosse Nationalpark några minuters

Läs mer

Välkomna på Sommarläger! 14-20 juli 2014 i Bjärnum

Välkomna på Sommarläger! 14-20 juli 2014 i Bjärnum Välkomna på Sommarläger! 14-20 juli 2014 i Bjärnum Välkomna på vårt fjärde sommarläger i trollsländeprojektets regi! Årets sommarläger tar plats utanför Bjärnum i norra Skåne, där vi under en veckas tid

Läs mer

Mitt drömhus. Den romerska arkitekturen påverkar oss än idag, se intervju med en arkitekt student i slutet.

Mitt drömhus. Den romerska arkitekturen påverkar oss än idag, se intervju med en arkitekt student i slutet. Teknikprojekt Sofia Distans våren 2012. Mitt drömhus Efter att ha bott i Italien nästan ett år har jag gjort mitt drömhus baserat på den gamla romerska arkitekturen. Att bygga huset har varit svårt med

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

KYRKSPÅN. Kompetenshöjande kurs med hantverksinriktning VÄLKOMNA

KYRKSPÅN. Kompetenshöjande kurs med hantverksinriktning VÄLKOMNA KYRKSPÅN Kompetenshöjande kurs med hantverksinriktning VÄLKOMNA SPÅN ETT HISTORISKT BYGGNADSMATERIAL Christina Persson Börje Samuelsson SPÅN ETT HISTORISKT BYGGNADSMATERIAL Projekt kvalitetssäkring av

Läs mer

Län Östergötland Gatuadress Krontallen Kommun Linköping Storlek 3.0 rum (2 sovrum) / 71 m² Område Skeda Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Östergötland Gatuadress Krontallen Kommun Linköping Storlek 3.0 rum (2 sovrum) / 71 m² Område Skeda Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Östergötland Gatuadress Kommun Linköping Storlek 3.0 rum (2 sovrum) / 71 m² Område Skeda Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning I änden på enskild väg

Läs mer

Renovering och tilläggsisolering

Renovering och tilläggsisolering Renovering och tilläggsisolering Renovering och tilläggsisolering av äldre bostäder Etterisolering og rehabilitering Renovering och tilläggsisolering Innehåll: Inledning... 3 Renovering... 4 Bostäder byggda

Läs mer

Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Tibasten

Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Tibasten ANTAGANDEHANDLING Dp 82-66 Bil.2 Bilaga 2 Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Tibasten Ritningsförteckning över typlösningar för Kv. Tibasten Bk-1: Bk-2: Bk-3: Bk-4: Bk-5: Bk-6 Bk-7:

Läs mer

Välkommen till Sigfridsvägen 21

Välkommen till Sigfridsvägen 21 Välkommen till Sigfridsvägen 21 Ett modernt boende med klassisk Ta chansen att bo i det vackra Q-märkta huset från 1935 på Sigfridsområdet. De klassiska detaljerna är väl bevarade, samtidigt som lägenheterna

Läs mer

Köhlers väg 2. Län Skåne Gatuadress Köhlers väg 2 Kommun Svedala Storlek 7.0 rum (2 sovrum) / 135 m² Område. Tillträde tidigast.

Köhlers väg 2. Län Skåne Gatuadress Köhlers väg 2 Kommun Svedala Storlek 7.0 rum (2 sovrum) / 135 m² Område. Tillträde tidigast. Län Skåne Gatuadress Kommun Svedala Storlek 7.0 rum (2 sovrum) / 135 m² Område Börringe Station Tillträde tidigast 2013-02-01 www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Ett äldre hus på en fantastisk tomt

Läs mer

5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget

5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget 5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget Namnet på vägen syftar på att detta helt enkelt var den gamla vägen från Kville ner till sundet. Vägen går längs med Kvarnbergets norra sida. Byggnaderna följer

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län

GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län Dnr 2014/0547-31 GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län Upprättat i maj 2015 Innehåll Gestaltningsprogrammets

Läs mer

LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne

LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne Britt-Marie Lennartsson RENOVERING AV FASAD Lindhovs kungsgård, Lindhov 1:1,Lindberga socken, Varbergs kommun 2014:22 OMSLAGSBILD K 2014-72 FOTO

Läs mer

Härlöv Östregård. Län Kronoberg Typ Villa Kommun Alvesta Storlek 137 m2 Område Härlöv Tillträde tidigast. enligt överenskommelse

Härlöv Östregård. Län Kronoberg Typ Villa Kommun Alvesta Storlek 137 m2 Område Härlöv Tillträde tidigast. enligt överenskommelse Härlöv Östregård 3 Län Kronoberg Typ Villa Kommun Alvesta Storlek 137 m2 Område Härlöv Tillträde tidigast Gatuadress Härlöv Östregård 3 enligt överenskommelse Härlöv Östregård är ett klassiskt trähus fyllt

Läs mer

Salems kommun GESTALTNINGSPROGRAM. Del av Söderby Park, Salem 5:29 m fl, östra delen. Villatomter i Öster. Etapp 1 Tomt nr 6-26 2007-03-27 1(6)

Salems kommun GESTALTNINGSPROGRAM. Del av Söderby Park, Salem 5:29 m fl, östra delen. Villatomter i Öster. Etapp 1 Tomt nr 6-26 2007-03-27 1(6) Salems kommun GESTALTNINGSPROGRAM Del av Söderby Park, Salem 5:29 m fl, östra delen Villatomter i Öster Etapp 1 Tomt nr 6-26 1(6) = 1- och 1½-planshus Övriga hus 1½- och 2- planshus Situationsplan Villatomter

Läs mer

BJÖRKRIS. Råd och riktlinjer. Kvarter K. Antagen: 2012-01-12 BN 9 F H M J C E

BJÖRKRIS. Råd och riktlinjer. Kvarter K. Antagen: 2012-01-12 BN 9 F H M J C E BJÖRKRIS O Råd och riktlinjer Kvarter K L N I K F H M J C E B D A Antagen: 2012-01-12 BN 9 Innehåll Innehåll Inledning Bakgrund Behöver jag bygglov? Detaljplan Tillbyggnader i Björkris Avskärmning kring

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Prästkragen

Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Prästkragen Dp 82-67 Bil.2 Bilaga 2 Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Prästkragen Bk-1: Bk-2: Bk-3: Bk-4: Bk-5: Bk-6 Bk-7: Bk-8a: Bk-8b: Bk-9a: Bk-9b: Bk-10: Ck-1: Ck-2: Ck-3: Ck-4: Ck-5a: Ck-5b:

Läs mer

Studiehäfte LADANS LOV. Nya användningar av lantbrukets äldre ekonomibyggnader. Ann Moreau Ann-Charlotte Magnusson

Studiehäfte LADANS LOV. Nya användningar av lantbrukets äldre ekonomibyggnader. Ann Moreau Ann-Charlotte Magnusson Studiehäfte LADANS LOV Nya användningar av lantbrukets äldre ekonomibyggnader Ann Moreau Ann-Charlotte Magnusson Inledning Med Ladans lov vill länsstyrelsen i Kalmar ge råd och vägledning om hur äldre

Läs mer

UTHUS PÅ ÖSTERTULL Rivningsdokumentation

UTHUS PÅ ÖSTERTULL Rivningsdokumentation UTHUS PÅ ÖSTERTULL Rivningsdokumentation Britt-Marie Lennartsson DOKUMENTATION INFÖR RIVNING Östertull, Lagaholm 2:8, Laholms stadsförsamling, Laholms kommun 2013:38 Dokumentation inför rivning, uthus

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

Bryggor och Båthus/Sjöbodar i Gottskär Principer för Bygglovgivning och byggande

Bryggor och Båthus/Sjöbodar i Gottskär Principer för Bygglovgivning och byggande Bryggor och Båthus/Sjöbodar i Gottskär Principer för Bygglovgivning och byggande KUNGSBACKA KOMMUN NOV 2002 Inledning BAKGRUND OCH SYFTE Bebyggelsen i och kring Gottskär, har under de senaste decennierna

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Fritidshus Öje. Pris: 330 000 kr eller bud

Fritidshus Öje. Pris: 330 000 kr eller bud Fritidshus Öje MALUNG-SÄLEN ÖJE 25:5 Vackert beläget fritidshus eller enklare permanentboende i Öje. Rymlig tomt med traditionell ladulänga samt närhet till affär, natur och bad. Pris: 330 000 kr eller

Läs mer

Medlemsblad. Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar

Medlemsblad. Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar Medlemsblad Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar När vintermörker och höstrusk nu lägrar sig över vår vackra bygd kan vi tänka tillbaka på de vackra dagarna under sensommaren och förhösten. Det trägna gäng

Läs mer

fönsterguide Tomteland rundtimrat i stöten gammelgård 4-10 med plats för gran Nybyggd i Vika Stomme från RYSSland Strövtåg i

fönsterguide Tomteland rundtimrat i stöten gammelgård 4-10 med plats för gran Nybyggd i Vika Stomme från RYSSland Strövtåg i Bygga nytt Renovera Inreda Bo Experimentera www.timmerhus.st 4-10 rundtimrat med plats för gran i stöten Strövtåg i Tomteland Pris 45:- inkl moms Norge 55 Nok, 5,80 Stomme från RYSSland stor fönsterguide

Läs mer

Setra Limträ. För små och stora konstruktioner. Starkt. Vackert. Formbart.

Setra Limträ. För små och stora konstruktioner. Starkt. Vackert. Formbart. Setra Limträ För små och stora konstruktioner. Starkt. Vackert. Formbart. 1 Genial produkt med tradition Limträ är en enkel och genial byggprodukt som använts ända sedan antiken. Precis som namnet antyder

Läs mer

Måla träfasad. Skydda och försköna ditt hus

Måla träfasad. Skydda och försköna ditt hus Måla träfasad Skydda och försköna ditt hus Jag har 96 favoriter I vår utomhusfärgkarta för träfasad har vi på Beckers noga valt ut 96 kulörer som på bästa sätt smälter in i vår nordiska natur och arkitektur.

Läs mer

c/o 25 Klassisk & hög

c/o 25 Klassisk & hög c/o 15 Klassisk Markerat takutsprång och äkta genomgående spröjs gör detta hus till en äkta klassisk länga i litet format. Utifrån bildar fasader, fönster och tak i enhetlig matt kulör en fin helhet. Inifrån

Läs mer

Laila blandar. sina personliga favoriter

Laila blandar. sina personliga favoriter Laila blandar sina personliga favoriter Lite skandinavisk funkis och lite amerikansk villa, lite kitsch och lite gammaldags charm. När Laila Bagge Wahlgren och Niclas Wahlgren byggde sitt Trivselhus valde

Läs mer

Björndalsvägen 156. Län Skåne Gatuadress Björndalsvägen 156 Kommun Kristianstad Storlek 4.0 rum (2 sovrum) / 102 m² Område. Tillträde tidigast

Björndalsvägen 156. Län Skåne Gatuadress Björndalsvägen 156 Kommun Kristianstad Storlek 4.0 rum (2 sovrum) / 102 m² Område. Tillträde tidigast Län Skåne Gatuadress Kommun Kristianstad Storlek 4.0 rum (2 sovrum) / 102 m² Område Björndalen, Tollarp Tillträde tidigast 2012-03-01 www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Mysig mindre avstyckad gård

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Kära Unionen-Senior! Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna höstens program attraktivt! Fredriksdals köksträdgård Utfärd till Wanås

Läs mer

ANTIKVARISK BYGGNADSBESKRIVNING

ANTIKVARISK BYGGNADSBESKRIVNING ANTIKVARISK URSPRUNGLIGA BYGGNADSDELAR / BYGGNADSDETALJER SADELTAK NU MED BETONGPANNOR HÄNG- OCH STUPRÖR DELVIS UTBYTTA TEGELSTENSMURAD SKORSTEN NU PLÅTINKLÄDD FÖNSTER MED RUNDBÅGE- FORMADE BÅGAR TIMMERPANEL

Läs mer

Län Jämtland Gatuadress Lövviken 273 Kommun Krokom Storlek 2 rum (1 sovrum) / 60 m² Område Lövviken Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Jämtland Gatuadress Lövviken 273 Kommun Krokom Storlek 2 rum (1 sovrum) / 60 m² Område Lövviken Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Jämtland Gatuadress Kommun Krokom Storlek 2 rum (1 sovrum) / 60 m² Område Lövviken Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lugnt, enskilt och sjönära läge. Fantastisk utsikt! -- Britt-Mari Kjellin,

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 2 Villor väster ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 2 Villor väster ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN GESTALTNINGSPROGRAM del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 2 Villor väster ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN N 2 illustrationsplan över västra Söderby Del 2 villor väster Gestaltningsprogram

Läs mer

Hästgårdar. Till dig som planerar att bygga. Information 2009. Miljö & Teknik. Jordbruksverket 036-15 50 00 jordbruksverket@sjv.se www.sjv.

Hästgårdar. Till dig som planerar att bygga. Information 2009. Miljö & Teknik. Jordbruksverket 036-15 50 00 jordbruksverket@sjv.se www.sjv. Hästgårdar Jordbruksverket 036-15 50 00 jordbruksverket@sjv.se www.sjv.se Till dig som planerar att bygga Naturvårdsverket 08-698 10 00 registrator@naturvardsverket.se www.naturvardsverket.se Boverket

Läs mer

Underhållsplan Brf. Ulrika

Underhållsplan Brf. Ulrika Underhållsplan Brf. Ulrika Innehållsförteckning 1. Tidigare underhållsplan... 1-3 2. Fastighetsfakta... 6 3. Byggnadstekniska uppgifter... 6 4. Plan 2013 2020... 6-10 1 1. Tidigare underhållsplan Underhållsplan

Läs mer

TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt. Örebro 2011-10-25

TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt. Örebro 2011-10-25 TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt Örebro 2011-10-25 Kristina Landfors KanEnergi Sweden AB Tel: 076-883 41 90 På dagordningen Helhetssyn Renovera och bygga till Klimatskal och isolering Fukt Ventilation

Läs mer

Restaureringsrapport för bulhusflygel fastigheten Gotland, Lummelunda Nygranne 1:25

Restaureringsrapport för bulhusflygel fastigheten Gotland, Lummelunda Nygranne 1:25 avdelningen för kulturmiljövård Länsstyrelsen Gotlands län Kulturmiljö visby 2007-12-13 dnr: AD2007-0392 handläggare: Pär Malmros Kopia till: Fastighetsägaren Länsmuseet på Gotland ATA Restaureringsrapport

Läs mer

Restaurering av tak ._--- Lögdöbruk 3:29 och 3:31, Timrå kn. Slutrapport

Restaurering av tak ._--- Lögdöbruk 3:29 och 3:31, Timrå kn. Slutrapport Restaurering av tak Lögdöbruk 3:29 och 3:31, Timrå kn.-._--- ~.. Slutrapport Länsmuseet VästemorrlandfTorbjörn Svaan Avdelningen för kulturmiljövård och dokumentation 1998-01-16 Innehåll Inledning 3 Beskrivning

Läs mer

G E S T A L T N I N G S P R O G R A M S Ä B Y H A G E 2015-04-08

G E S T A L T N I N G S P R O G R A M S Ä B Y H A G E 2015-04-08 G E S T A L T N I N G S P R O G R A M S Ä B Y H A G E 2015-04-08 Österåker, Åkersberga, Säby hage, del av Hagby 1:3 mfl. Strax utanför Åkersberga centrum kommer nya bostäder att uppföras på Stora Säbys

Läs mer

KULTURSKYDDADE BYGGNADER BYGGNADSVÅRD I PRAKTIKEN -Hur går vi från ord till verklighet

KULTURSKYDDADE BYGGNADER BYGGNADSVÅRD I PRAKTIKEN -Hur går vi från ord till verklighet KULTURSKYDDADE BYGGNADER BYGGNADSVÅRD I PRAKTIKEN -Hur går vi från ord till verklighet RE:NOVERA 2013 Ideon Gateway Lund Konferens om hållbar fastighetsrenovering 2013-11-12 KONTAKTUPPGIFTER KWARK AB KRISTER

Läs mer

Fritidshus Öje. Pris: 330 000 kr eller bud

Fritidshus Öje. Pris: 330 000 kr eller bud Fritidshus Öje MALUNG-SÄLEN ÖJE 25:5 Vackert beläget fritidshus eller enklare permanentboende i Öje. Rymlig tomt med traditionell ladulänga samt närhet till affär, natur och bad. Pris: 330 000 kr eller

Läs mer

Så funkar ett hus Husets delar. Anders Lund, Ekocentrum

Så funkar ett hus Husets delar. Anders Lund, Ekocentrum Så funkar ett hus Husets delar Anders Lund, Ekocentrum Varför har vi hus? Klimatskydd. Möjliggöra inneklimat. Förutsättningar för olika funktioner. Klimatskydd i vilken miljö? Huset på flotten Ra miljövänligt

Läs mer

Dalvik 501. Län Dalarna Gatuadress Dalvik 501 Kommun Borlänge Storlek 3.0 rum (2 sovrum) / 80 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Dalvik 501. Län Dalarna Gatuadress Dalvik 501 Kommun Borlänge Storlek 3.0 rum (2 sovrum) / 80 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Dalarna Gatuadress Kommun Borlänge Storlek 3.0 rum (2 sovrum) / 80 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Renoverad villa med nyinstallerad BERGVÄRME

Läs mer

Strädelängan. 1700-talet

Strädelängan. 1700-talet Strädelängan. 1700-talet 1700-talet. Ur scouternas redogörelse till Scoutförbundet 1952: Kommunen har ställt en gammal 1700-talsstuga till disposition som scoutlokal och detta hus har både praktiskt och

Läs mer

Uddegatan 6. Län Kalmar Gatuadress Uddegatan 6 Kommun Oskarshamn Storlek 4.0 rum (3 sovrum) / 145 m² Tillträde tidigast. Enligt överenskommelse

Uddegatan 6. Län Kalmar Gatuadress Uddegatan 6 Kommun Oskarshamn Storlek 4.0 rum (3 sovrum) / 145 m² Tillträde tidigast. Enligt överenskommelse Län Kalmar Gatuadress Kommun Oskarshamn Storlek 4.0 rum (3 sovrum) / 145 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Hemtrevlig villa belägen i småortsidyll

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt under sommaren:

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se TÄNK JAKT 2015 www.studieframjandet.se Studiefrämjandet Svenska Jägareförbundets studieförbund! Studiefrämjandet värdesätter samarbetet med våra medlemsorganisationer, där Svenska Jägareförbundet är ett

Läs mer

Ge nytt liv till villan och spara energi! GLAS & ALUMINIUM. Fönster Fasader Skjut- och vikpartier

Ge nytt liv till villan och spara energi! GLAS & ALUMINIUM. Fönster Fasader Skjut- och vikpartier Ge nytt liv till villan och spara energi! GLAS & ALUMINIUM Fönster Fasader Skjut- och vikpartier Innehåll Fönster 4-6 Glas 7 Profilsystem 8-9 Skjut-och vikpartier 10-11 Fasader 12-13 Entré 14-15 Energi

Läs mer

Jordkällaren vid Hammarby herrgård

Jordkällaren vid Hammarby herrgård Jordkällaren vid Hammarby herrgård Södra Husby 1:41, Nora socken och kommun, Västmanland Renovering av jordkällaren 2007 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2008:1 INLEDNING... 3 Översiktlig beskrivning...

Läs mer

Jubileum. Lusthusen TORSJÖ BERGVIK UTTRINGE

Jubileum. Lusthusen TORSJÖ BERGVIK UTTRINGE Jubileum Lusthusen TORSJÖ BERGVIK UTTRINGE Lusthus visst låter det vackert! Hus med plats för lust, skapade med lust. Inspirationen från de klassiska grosshandlarvillorna är tydlig. Rötterna finns i förra

Läs mer

Västra Gatuadress Läperud 3, 4 Götaland Kommun Mellerud Storlek 2 rum / 50 m² Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Läperud 3, 4 Götaland Kommun Mellerud Storlek 2 rum / 50 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Mellerud Storlek 2 rum / 50 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Riktig Bullerby-känsla med gott om plats för allt och alla. Stor odlingspotential och skogar

Läs mer

Gestaltningsprogram Bostadshusens karaktärsdrag från 1850 1950

Gestaltningsprogram Bostadshusens karaktärsdrag från 1850 1950 1 Gestaltningsprogram Bostadshusens karaktärsdrag från 1850 1950 I Gamla Hunnebo finns bostadshus som representerar olika sekler alltifrån 1850-talet och fram till 1950-talet. De exempel som redovisas

Läs mer

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se TÄNK HUND 2014 studieframjandet.se Studiefrämjandet hundorganisationernas självklara studieförbund! Studiefrämjandet har även 2014 valt att satsa extra på samarbetet med Sveriges stora hundorganisationer:

Läs mer

ÅRETS BYGGEN 2003 MANNAGRYNSKVARNEN

ÅRETS BYGGEN 2003 MANNAGRYNSKVARNEN 72 BOSTAD NACKA Jurymotivering: Den funkisinspirerade Mannagrynskvarnen vid inloppet till Stockholms hamn givetvir q-märkt har förvandlats till ett flerbostadshus. Dock utan att den rustika fabriksmiljön

Läs mer

Farstorps-Tågarp 1437

Farstorps-Tågarp 1437 Län Skåne Gatuadress Kommun Hässleholm Storlek 4.0 rum (1 sovrum) / 100 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Det finns två ingångar, den gamla från 1929

Läs mer

UNIT. unitark.se. Anna-Karin och Alf. STORLEK: Tillbyggnad 65 m 2. STATUS: Inflyttning 2009. UPPVÄRMNING: Bergvärmepump KONSTRUKTÖR: KIB

UNIT. unitark.se. Anna-Karin och Alf. STORLEK: Tillbyggnad 65 m 2. STATUS: Inflyttning 2009. UPPVÄRMNING: Bergvärmepump KONSTRUKTÖR: KIB IDÉ? Kring sjön Gärdsken, som ligger i södra Alingsås, ligger ett villaområde med villor huvudsakligen från 20-talet. Ursprungligen var det små trähus med en källarvåning i sten och 1 ½-plan i trä med

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE

KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE BILAGA 3 KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE STATUSBESIKTNING UT- OCH IN- VÄNDIGT AV FASTIGHET MED BYGGNADER Kristianstad 2004-08-19 FB Engineering

Läs mer

Balkonger. Vägledning. Arkitektur Stockholm INNEHÅLL

Balkonger. Vägledning. Arkitektur Stockholm INNEHÅLL Arkitektur Stockholm Vägledning Balkonger Vägledning Vindsinredning DNR. 201305967570 Antaget av Stadsbyggnadsnämnden 20130613 DNR. 201305968570 INNEHÅLL INLEDNING 2 STOCKHOLMS LÅNGSIKTIGA UTVECKLING 2

Läs mer

Kusten är. av jonas mattson. 58 home & country

Kusten är. av jonas mattson. 58 home & country Kusten är klar av jonas mattson Thomas och Helen i Göteborg har genom åren byggt flera hus i New England-stil. Om man inte visste bättre skulle man vid åsynen av deras lyckade byggnationer kunna svurit

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Kylievägen 131-0 Kommun Trelleborg Storlek 7 rum (5 sovrum) / 195 m². Tillträde tidigast

Län Skåne Gatuadress Kylievägen 131-0 Kommun Trelleborg Storlek 7 rum (5 sovrum) / 195 m². Tillträde tidigast Län Skåne Gatuadress Kommun Trelleborg Storlek 7 rum (5 sovrum) / 195 m² Område " Skateholm- Beddingestrand Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Gamla skolan från ca 1870 ger ett charmigt boende.

Läs mer

Så byggde man förr. Mårten Sjöbeck vid ängsladan som numera finns på Fredriksdal museer och trädgårdar.

Så byggde man förr. Mårten Sjöbeck vid ängsladan som numera finns på Fredriksdal museer och trädgårdar. Så byggde man förr Mårten Sjöbeck vid ängsladan som numera finns på Fredriksdal museer och trädgårdar. Att söka i landskapet I denna handledning möter du Mårten Sjöbeck och tre av de byggnader han inventerade,

Läs mer

Prislista - Växthus och orangerier

Prislista - Växthus och orangerier Prislista - Växthus och orangerier I mer än 10 år har Sweden Green House designat, tillverkat och byggt växthus och orangerier efter gammal förebild. Växthusen är tillverkade i Sverige och levereras som

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIOSMÖTE TORSDAGEN DEN 12 MARS 2015 kl. 19.00

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIOSMÖTE TORSDAGEN DEN 12 MARS 2015 kl. 19.00 VÄLKOMMEN TILL INFORMATIOSMÖTE TORSDAGEN DEN 12 MARS 2015 kl. 19.00 Plats: Norrmalmskyrkan, Norrtullsgatan 37. Vi har tidigare lovat att hålla ett informationsmöte om kommande renoveringar av tak, fasader

Läs mer

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus 1 Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus Inrha Hobbyväxthus är lätta att montera upp med endast ett litet antal verktyg. Dessa instruktioner gäller alla modeller, en del instruktioner gäller bara

Läs mer

PERNILLA 9 från O K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): PERNILLA 9 från N DÖRR. PERNILLA 9 från N PARDÖRR

PERNILLA 9 från O K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): PERNILLA 9 från N DÖRR. PERNILLA 9 från N PARDÖRR fastighet: PERNILLA 9. adress: Lilla Västergatan 5. ålder: 1800-tal. Ombyggt 1928. arkitekt / byggm: Oscar Isberg (1928). ½ Svartmålad cementputs. Korsvirke, brun timra, rödbruna putsade fack. Blå 2-lufts

Läs mer

Ekipagemästarbostaden

Ekipagemästarbostaden Ekipagemästarbostaden Karlskrona socken, Karlskrona kommun Antikvarisk kontroll Blekinge museum rapport 2008:31 Agneta Ericsson Innehåll Inledning... 2 Historik... 2 Beskrivning... 2 Upprustning... 3 Bottenvåning...

Läs mer

Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5

Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5 Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5 INLEDNING... 3 Administrativa uppgifter... 3 BYGGNADSBESKRIVNING...

Läs mer

Planens syfte och huvuddrag Syftet med planändringen är att, så långt möjligt, anpassa bestämmelserna till rådande förhållanden och behov.

Planens syfte och huvuddrag Syftet med planändringen är att, så långt möjligt, anpassa bestämmelserna till rådande förhållanden och behov. 3 5 4 3 5 5 8 7 9 8 8 6 6 Samhällsbyggnadskontoret Ändring av Detaljplan för GENETA, del 7 inom stadsdelen Geneta i Södertälje Tillägg till PLANBESKRIVNING Arkivnummer: P 595 Dnr. 009-0003-4 Upprättad

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

ATTEFALLSSPECIALISTEN www.attefallsspecialisten.se

ATTEFALLSSPECIALISTEN www.attefallsspecialisten.se ATTEFALLSSPECIALISTEN www.attefallsspecialisten.se Ditt Attefallshus levereras direkt till din adress. STOCKHOLM Våra hus produceras och monteras inomhus på fabrik i de djupa lettiska skogarna. KARLSKRONA

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Axrödsgattu 12

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Axrödsgattu 12 Län Dalarna Gatuadress Kommun Leksand Storlek 6.0 rum (3 sovrum) / 200 m² Område Tällberg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning UNIKT KONSTHUS PÅ EN AV VÄRLDENS

Läs mer

Takbyte Komplett takbyte med Takmaterial

Takbyte Komplett takbyte med Takmaterial 2015 Takbyte Komplett takbyte med Takmaterial Takmaterial.nu Pjäsgatan 3, 261 45 LANDSKRONA Låt oss ta hand om Ert takbyte Ett nytt yttertak lyfter ofta hela huset. Ibland byter du för utseendets skull,

Läs mer

fusk bygge text Lena Olofsson foto Melker Dahlstrand och Mattias Hallgren

fusk bygge text Lena Olofsson foto Melker Dahlstrand och Mattias Hallgren Fixar fusk bygge Hösten 1668 stod hela Skoklosters slott under tak och hantverkarna firade taklagsöl. Våren 2014 började takpannorna plockas ner över nordöstra hörnet och restaureringen av taket kunde

Läs mer

Husets Historia. När människorna utvecklade sin byggteknik så började man bygga husen tätare istället för att bo glest utanför städerna som förut.

Husets Historia. När människorna utvecklade sin byggteknik så började man bygga husen tätare istället för att bo glest utanför städerna som förut. Så här kan möjligen ett utav de första hemmen ha sett ut på stenåldern- en grotta. Egentligen är det ingen specifik person som har uppfunnit huset, det har utvecklats av människor igenom tiderna allteftersom

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Boendeinformation. HSB Brf Ektorpshöjden. Styrelsen Brf Ektorpshöjden. Information avseende fasad, balkong, fönster, mm. 1 (5)

Boendeinformation. HSB Brf Ektorpshöjden. Styrelsen Brf Ektorpshöjden. Information avseende fasad, balkong, fönster, mm. 1 (5) Boendeinformation HSB Brf Ektorpshöjden Information avseende fasad, balkong, fönster, mm. Styrelsen Brf Ektorpshöjden 1 (5) BAKGRUND Rotpartner har under våren 2014 erhållit i uppdrag av styrelsen att

Läs mer

Huset med de tre. Byggt 1909 Arkitektrenovering. Den 667 kvadratmeter smala tomten är en av anledningarna till husets speciella utformning.

Huset med de tre. Byggt 1909 Arkitektrenovering. Den 667 kvadratmeter smala tomten är en av anledningarna till husets speciella utformning. Byggt 1909 Arkitektrenovering Takkuporna är beklädda i en slags cementplatta som kallas för hardiepanel. Den 667 kvadratmeter smala tomten är en av anledningarna till husets speciella utformning. Huset

Läs mer

LERGÖKS BLADET ETT INFORMATIONSBLAD FORMATIONSBLAD OM VAD SOM HÄNDER I FÖRENINGEN. KURSER, FESTER, RESOR OCH ALLA ANDRA AKTIVITETER

LERGÖKS BLADET ETT INFORMATIONSBLAD FORMATIONSBLAD OM VAD SOM HÄNDER I FÖRENINGEN. KURSER, FESTER, RESOR OCH ALLA ANDRA AKTIVITETER DHR. ÄNGELHOLM NR.2 2011. LERGÖKS BLADET ETT INFORMATIONSBLAD FORMATIONSBLAD OM VAD SOM HÄNDER I FÖRENINGEN. KURSER, FESTER, RESOR OCH ALLA ANDRA AKTIVITETER ORDFÖRANDE. OVE JANSSON 21694 TEL. 0435-21694

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Natur Platsen har stor potential genom

Läs mer

~ för sunt boende ~ VÄXJÖ

~ för sunt boende ~ VÄXJÖ ~ för sunt boende ~ VÄXJÖ Biskopshagen Visionen med Biskopshagen är att skapa ett modernt bostadsområde med arkitektur som uttrycker nutida ideal. Biskopshagen skall byggas utifrån Trädgårdsstadens principer

Läs mer

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN INTERIÖR Lägenheterna är modernt designade med öppen planlösning, stora ljusinsläpp och generösa balkonger och uteplatser. Färgskalan

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 4 Vattentornsområdet ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 4 Vattentornsområdet ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN GESTALTNINGSPROGRAM del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 4 Vattentornsområdet ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN N 2 illustrationsplan över Västra Söderby Del 4 Vattentornsområdet

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Åstratorp 1623 A Kommun Klippan Storlek 2 rum (1 sovrum) / 69 m² Område Åstratorp Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Åstratorp 1623 A Kommun Klippan Storlek 2 rum (1 sovrum) / 69 m² Område Åstratorp Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Klippan Storlek 2 rum (1 sovrum) / 69 m² Område Åstratorp Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Sjötomt! Perfekt läge i Skåne där man har nära till allt. Fridfull och

Läs mer

Minnet bästa läget centralt på Väster

Minnet bästa läget centralt på Väster Minnet bästa läget centralt på Väster Stadsdelen Väster från ovan. Från Minnet tar du dig snabbt in till city. Lummigt och lugnt på Regementsgatan. Nytt boende i gammal stadsdel I utkanten av Väster, med

Läs mer