test av Glutenfri Pasta

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "test av Glutenfri Pasta"

Transkript

1 ORGAN FÖR SVERIGES KLINISKA DIETISTER VOLYM XIX NUMMER 4 SEPTEMBER 2009 test av Glutenfri Pasta tema: allergi/celiaki

2 100% mjölkfri Ett mjölkfritt kosttillägg för barn Finns i svartvinbärs- och neutral smak. Neocate Active, tillsammans med den mjölkfria mat barnet kan äta, ger alla de näringsämnen barnet behöver för att växa och frodas på lika villkor som icke allergiska barn. Med 6 dl (2 påsar) Neocate Active per dag får barnet rekommenderad mängd av kalcium, fosfat och järn för att täcka sitt behov. Samtidigt tillgodoser man barnets behov av energi och protein för en god tillväxt. Med Neocate Active behövs inga extra vitamin- eller mineraltillskott. Nutricia Nordica AB, Tel: E-post:

3 ORGAN FÖR SVERIGES KLINISKA DIETISTER Redaktion Ansvarig utgivare Elisabet Rothenberg Redaktör Magnus Forslin Postadress Box Bjuv Telefon Telefax WWW Annonser BUSINESS FACTORY AB Linda Larsson-Levin Telefon: Layout & Material Torbjörn Lindén Bild Tryckeri Trydells Tryckeri AB Kommande nummer TEMA: allergi/celiaki Gluten- och laktosfri kost på äldreboende 7 Dietistaktuellt testar: Pasta utan gluten 11 Nyfödda barns tarmflora och utveckling av allergi 14 IgG-test av livsmedelsintolerans 16 Nya riktlinjer för nutritionsbehandling av celiaki 21 Må Bra med Glutenintolerans 24 New diagnostic guidelines for milk protein allergy 22 Kostens roll vid IBS 30 Resestipendium till Derbyshire Royal Infirmary 32 Debatt 34 Ny lag skall garantera skolmatens kvalitet 36 Anna Ottosson om 11 år i DRFs styrelse 37 DRF informerar 38 Nr. Manusstopp Utgivning 5/09 7 okt 29 okt 6/09 4 nov 27 nov 1/10 27 jan 19 feb PRENUMERATIONER 295 kr/år För osignerat bild- och textmaterial svarar red. Redaktionen förbehåller sig rätten att bearbeta insänt material. För signerade artiklar svarar författaren. För ej beställt material, text och bild ansvaras ej. TS-upplaga 2008: ex (2:a halvåret 5.700) Medlem av: Tidskriften DietistAktuellt DietistAktuellt har utgivits sedan 1991 med en fast periodicitet om 6 nummer per år. Tidskriften är ett medlemsorgan för dietister anslutna till Dietisternas Riksförbund (DRF) samt Föreningen för Nordiska Dietister. DietistAktuellt vänder sig i huvudsak till dietister, men även till andra grupper som är professionellt engagerade inom området kost och nutrition. DietistAktuellt är ett forum med vetenskaplig profil för informationsutbyte och diskussion inom området kost, näring och hälsa. Målsättningen är att för sina läsare, utifrån ett kliniskt och folkhälsoorienterat perspektiv, belysa aktuellt kunskapsläge samt spegla dietistens yrkesroll. Tidskriften förmedlar kunskap och information genom vetenskapligt utformade artiklar, rapporter, referat från symposier och kongresser, intervjuer m m. Vidare, skall tidskriften informera om kurser, konferenser, o dyl, samt ge utrymme för debatt. Artiklar publiceras på ett nordiskt språk eller engelska. En artikel skall vara koncentrerad och redigerad så innehållet blir intressant och lättillgängligt. Tidskriften har vidare ett redaktionellt råd som granskar till redaktionen inkomna vetenskapliga artiklar. DIETISTAKTUELLT sept 2009 No 4 vol.xix 3

4 ledare Pia Nevala, ledamot DRF Höstens dagar le åt hela världen skrev diktaren Edith Södergran och sällan är vi så fyllda av goda föresatser som efter sommaren. Själv passade jag på att samla kraft i fjällvärlden. Planeringen före vandringen handlade mest om mat. Målsättningen var att packa lättviktig, god och energität mat i liten volym. Resultatet? En femtedel av den medhavda maten kom med tillbaka. En något sviktande måluppfyllelse alltså, men övning ger färdighet och snabbmakaronerna får nästa gång ge plats åt mer nötter och torkad frukt. Familjens utbytesstudent åt bananchips för första gången på fjället och tyckte att det inte hade behövts i Brasilien med motiveringen: Vi har riktiga bananer. Jag tänkte på vad riktiga bananer skulle vägt och hur mosiga de hade blivit i ryggsäcken. Världen förstås utefter den egna kontexten. Vi är olika och tillvaron föränderlig. Dietisten ska vara förankrad i vetenskap och beprövad erfarenhet för patientens bästa, men samtidigt vaken för vad som händer och pröva om gårdagens lösningar fortfarande gäller, när givna förutsättningar ändras. I somras bröts apoteksmonopolet upp och nu väntar en omreglering av marknaden där fler aktörer kan komma att distribuera SÄRNÄR-livsmedel. Utbud, tillgänglighet, pris och leveranstider kan förändras framöver, vilket kan påverka såväl förskrivare som patient. Förändringens vindar blåser också inom primärvården. Vårdvalsreformen innebär att den som uppfyller landstingens krav har rätt att starta primärvård med offentlig ersättning. Förutsättningar skiljer sig åt mellan olika landsting. Det är oklart hur satsningen ser ut gällande paramedicinska yrkesgrupper. DRF: s styrelse fortsätter att diskutera hot och möjligheter tillsammans med Naturvetarnas förbundsstyrelse, inte minst med utgångsläget att dietistens professionella kostrådgivning är kostnadseffektiv i primärvården. Dietister fyller också en funktion i fortbildning av annan vårdpersonal och i multidisciplinär gruppverksamhet. Tanken med vårdvalet är att var och en ska få välja den bästa vården. Ta gärna reda på vilka enheter som erbjuder dietist. Det är ett enkelt sätt att stötta kollegorna i primärvården. Ibland dröjer efterlängtade förändringar. Regelverk i otakt med tiden är de för förskrivning och ersättningssystemet för SÄR- NÄR. Läkemedelsverket har uppdaterat listan för L-märkta produkter för barn under 16 år, men uppdateringen gjordes enligt de gamla diagnoskriterierna. Malnutrition, cancer och neurologiska handikapp finns fortfarande inte med bland kriterierna. Det logiska hade varit att uppdraget från 2008 avseende förskrivning inklusive utredningarna Mat som Medicin (SOU 1999:114) och Lars Grönwalls utredning Speciallivsmedel till barn och vuxna från 2003 hade prioriterats framför en uppdatering på gamla diagnosgrunder. Vissa nyare SÄRNÄR-livsmedel, en del så gamla som tio år förskrivs även fortsättningsvis med licensmotivering. Detta är tidsödande och kostnadskrävande och gynnar troligen ingen. Trevligare då att uppmärksamma en dietistkollega som målmedvetet arbetat med förbättrande förändringar. Karin Engvall i Katrineholms kommun har kvalificerat sig till finalen för en av matbranschens mest prestigefyllda utmärkelser, Årets Stjärnskott. Enligt juryn är hon en engagerad dietist som har förbättrat måltidsmiljön på alla äldreboenden och infört rutiner som förebygger undernäring hos de äldre. Tillsammans fortsätter vi också att utveckla dietistkåren. Ni som är engagerade i lokalföreningar och referensgrupper, glöm inte höstmötet! Vi ses i Naturvetarnas lokaler i Nacka den 5 november. Dagen möjliggör samtal gällande DRF på ett mer informellt sätt än årsmötet. Det är viktigt att så många som möjligt av DRF: s delföreningar är representerade. Väl mött och trevlig fortsättning på hösten! 4 vol. XIX No 4 sept 2009 DIETISTAKTUELLT

5 Valio har idag ett stort utbud av laktosfria produkter, för alla matlagningsbehov. Vi har inte bara laktosfri mjölk, utan även laktosfri grädde, smör, yoghurt, grädd l, crème fraiche, vaniljsås med mera. Och det bästa av allt är att de smakar precis som vanligt, vilket gör dem utmärkta att använda för hela familjen. Det har aldrig varit lättare att vara laktosintolerant. Mjölkmagen Laktos (mjölksocker) nns naturligt i så gott som alla mejeriprodukter. Till exempel i mjölk, yoghurt och grädd l. Men många människor tål inte laktos, de får så kallad mjölkmage som blir spänd och gasig med smärtor. Många vet inte ens om att de är laktosintoleranta, men har märkt att de får besvär med magen när de äter mejeriprodukter. Är du en av dem kanske? Den här texten om som för att handlar är underlätta i vardagen. laktos laktos och vad intolerans intolerant kan du göra Allt för små och stora mjölkmagar Olika former av laktosintolerans Man skiljer på primär och sekundär laktosintolerans. Primär laktosintolerans är ärftlig (även om den kanske uppkommer först i vuxen ålder) och den försvinner inte. Även personer som normalt tål mjölk kan bli laktosintoleranta vid t.ex. magsjuka. Denna variant kallas sekundär laktosintolerans. Den är tillfällig och beror på att tarmslemhinnan, där laktaset nns, skadats. Det nns även en tredje variant, medfödd laktosintolerans, som är mycket ovanlig. Då reagerar barnet på mjölksockret redan vid amning. Vill du lära dig mer om laktosintolerans så kan du besöka Mjölkallergi är något helt annat Den som är mjölkallergiker tål inte mjölkprotein som nns i bland annat mejeriprodukter. Det kan leda till och eksem ska andnöd.är man mjölk man utesluta alla allergiker mjölk produkter, även Laktos Hos dem intolerans somär laktos intoleranta klarar inte avattbryta ner allt mjölksocker (laktos). Det beror på att man har för låg halt av enzymet laktas. Har man för lite laktas går det ospjälkade mjölksockret vidare till tjocktarmen där det börjar jäsa, vilket leder till buksmärtor, gasbildning och diarré. tunntarmen (spjälka) Olika från person till person Det är individuellt hur mycket laktas som nns i tunntarmen, därför är det också individuellt hur mycket mjölk man klarar av. En del som är laktosintoleranta reagerar kanske inte på en skvätt mjölk i kaffet, andra känner av besvären direkt efter minsta intag. Med hjälp av laktosfria produkter kan du minska ditt intag av mjölksocker till en nivå som passar dig, så du kan äta gott och slippa mjölkmage. Laktosintolerant som vuxen Känslighet för laktos är något som normalt förändras över tid. Laktosintolerans kan därför uppkomma först när man blir äldre. Sett över hela världen så är det faktiskt det normala. En majoritet av världens vuxna är laktosintoleranta. Längst till vänster ser du tre unika nyheter, våra laktosfria och ekologiska produkter. I form av mellanmjölk, matgrädde och vispgrädde. Sveriges bredaste laktosfria sortiment har nu blivit ännu lite bredare. laktosfria då de Mjölkallergi också innehåller är ovanligtmen så med din läkare. det minsta osäker tala mjölkprotein. är du Mjölk som smakar mjölk Valios laktosfria produkter är ett resultat av femton års forskning och en unik patenterad tillverkningsprocess. Det är denna process som gör att våra produkter behåller sin naturliga smak och mjölken sina naturliga vitaminer och mineraler. Via kromatogra sk fysikalisk separation utnyttjar vi laktosmolekylens storlek och struktur för att helt enkelt plocka bort laktosen. Vi kan därför garantera att våra laktosfria produkter är 100% fria från laktos. Laktosfri matglädje Tack vare vårt breda sortiment nns det inte längre någon anledning att göra avkall på god mat, nu är det enkelt att laga laktosfri mat som alla tycker om. På Det laktosfria köket från Valio nns det mer än 400 laktosfria recept att inspireras utav. Bjud in familj och vänner till en laktosfri måltid som garanterat kommer att göra succé. Laktosfri matglädje för alla på

6 Ad-Venture Originalet för glutenintoleranta - och deras familjer Lika smakfullt som glutenfritt Rekommendera Frias glutenfria bröd som kan njutas av alla runt bordet. Vår filosofi är att gluten- och mjölkfritt inte behöver betyda smakfritt. Därför har vi testat och utvecklat bröd som smakar så gott som vanligt bröd. Vi får ofta kommentarer om bra smak och konsistens på våra produkter och vi tror att just där ligger förklaringen till att vi blivit marknadsledare i Norden. Andra viktiga egenskaper hos våra bröd är: Alla Frias mat- och kaffebröd är glutenfria och har en ppm-nivå under 20 ppm* gluten. *Ppm = parts per million = 1mg/kg Alla Frias bröd är mjölkfria Frias bröd passar även för veteallergiker Alla bröd utom Muffins och Kladdkaka bakas utan ägg Har du ännu inte smakat våra goda och näringsriktiga bröd tag då kontakt med mig, dietist Nanna Mossberg. Läs mer på vår hemsida NANNA MOSSBERG LEG. DIETIST

7 Rätt mat inom äldreomsorgen tema:allergi/celiaki Gluten- och laktosfri specialkost på äldreboende Från: Äldreboendet Sällskapet Vänner till Pauvres Honteux i Bromma:. Foto: Helena Bevengut-Lasson Jag har arbetat med kommunala äldrekostfrågor i över tio års tid och är mycket väl medveten om de brister som råder beträffande mat och måltider för de äldre. Detta har i huvudsak gällt de äldre som behöver vanlig mat eller mat som innehåller mer energi- och näring. Som dietist levde jag dock i tron om att hade man en kostrelaterad sjukdom så som gluten- eller laktosintolerans så fick man i alla fall mat som motsvarade detta behov. Med bakgrund av detta blev mitt uppvaknande ganska adrupt när jag med egna ögon vittnade om hur man hanterade äldre med gluten- eller laktosintolerans. Mina erfarenheter säger också att kostfrågorna är komplexa och involverar alla led från den politiska nämnden till vårdpersonalen närmast den äldre. Detta medförde att det var extra intressant att studera hela denna kedja för att se om det gick att hitta svar på varför detta med maten uppenbart inte fungerar för så många äldre inom den komunala äldreomsorgen. Undersökningen utfördes på uppdrag av Svenska Celiakiförbundet och SPF (Sveriges Pensionärsförbund). Målet var att kartlägga hur kostfrågan för äldre med glutenintolerans, laktosintolerans, mjölkproteinallergi och sojaproteinallergi fungerar inom äldreomsorgen på lednings-, verksamhets- och individnivå. Målet var också att belysa om det fanns skillnader om kommunen var stor eller liten till invånarantalet, samt om kommunen hade, respektive saknade, en kostorganisation. Med begreppet kostorganisation avsågs att kommunens kostfrågor fanns samlade under en gemensam organisation och leds av en person med specifik kompetens för ämnesområdet (t ex kostekonom eller dietist). Som metod används strukturerade intervjuer med nyckelpersoner, samt observationer av mathanteringen på vårdavdelningarna. De som intervjuas var politiker, verksamhetschefer för äldreomsorgen i kommunen, chefer på äldreboenden, avdelningsansvariga sjuksköterskor, vårdpersonal samt personal i produktionskök där specialkosten tillreds. Min första erfarenhet var att kommuner utan en kostorganisation hade svårt att lokalisera vem man skulle prata med rörande den typen av frågor. Det fick mig att fundera på hur det skulle varit om jag som anhörig försökt få kontakt med någon för att fråga hurvida min anhörig skulle kunna erhålla den kost denne behöver för sitt välbefinnande. Undersökningen i sin helhet visar att det fanns många brister när det gäller den gluten- respektive laktosfria kosten inom äldreomsorgen. Sämst var de måltider (oftast frukost och mellanmål) som vårdpersonalen Av Christina Sollenberg leg.dietist, Karolinska Sjukhuset DIETISTAKTUELLT sept 2009 No 4 vol.xix 7

8 tema: allergi/celiaki Elinebergs sjukhem. Foto: Arla tillredde på avdelningen. Maten som levereras från produktionsköken fungerade avsevärt bättre, men även här fanns mer att önska. Den som förväntar sig att det i köken ska finnas god kunskap om specialkost, vilka ersättningsprodukter som finns och nutrition i förhållande till specialkost blir bitvis besviken. Kökspersonalen både efterfrågar och behöver mer kunskap. Det visade sig också att ju längre ifrån verksamheten man befinner sig, desto högre tilltro har man till att vårdtagarna får den specialkost de behöver. I vardagen hos den enskilde vårdtagaren är verkligheten en annan. Ingen av vårdtagarna jag studerat hade en ordentligt dokumenterad diagnos för den specialkost denne var insatt på. Sjuksköterskorna på äldreboende anses i allmänhet vara kunskapsbärare för specialkost frågor. Jag bad dessa redogöra för de fysiologiska mekanismer som uppkommer vid gluten- respektive laktosintolerans, vilket ingen lyckades återge korrekt. Jag bad även dessa redogöra för symptom på att vårdtagare fått i sig livsmedel de inte tål och deras svar begränsade sig till diarré och gaser i allmänhet. Ingen av sjuksköterskorna kunde redogöra för vilka delar av livsmedlet man inte tål om man är laktos- respektive glutenintolerant. Vid en enklare kunskapskontroll svarar samtliga fel. (På frågor om lactobaciller och mjölksyra innehåller laktos samt om glutenintoleranta kan äta bovete). Ingen av sjuksköterskorna nämner heller att vätskeintaget kan behöva kontrolleras om vårdtagaren fått diarré på grund av att de fått i sig laktos eller gluten. Samtliga sjuksköterskor ville ha en dietist att samarbeta med när det gäller nutritionsfrågor. Kunskapsnivån rörande dessa frågor var i allmänhet begränsad till om man hade bekanta med likartade problem. Bland vårdpersonalen är utbildningsbehovet stort för dessa frågor. Undersökningen visade att matöverkänsliga på äldreboenden rätt ofta serverades produkter de inte tål, variationen var dålig och i de fall de fick en ersättningsprodukt så fick de samma sort dag efter dag eller också fick de vara utan. Kunskapen hos vårdpersonalen om vikten av att noggrant följa kosten var låg, och på en del håll visas inget större intresse att ordna så att den som är matöverkänslig kunde delta i olika festligheter. Ex På ett boende fick den laktosintoleranta personen en skorpa med smör och ost när de andra fick hembakade semlor. På en vårdavdelning serverades den glutenintoleranta en halv vanlig bulle istället för en hel. Det finns ett stort styrglapp mellan den politiska intentionen och den verklighet som råder ute hos vårdtagaren på äldreboendet. Jag tycker mig se ett mönster att det är hos chefen för det enskilda äldreboendet/vårdavdelningen som det uppstår ett allvarligt filter. Missförhållanden rapporteras inte vidare uppåt i organisationen och information och utbildningar initierade uppifrån når inte fram till vårdpersonalen. Det saknas fungerande avvikelsesystem för kostfrågorna och en fungerande återkoppling av rapporterade avvikelser. Vid en observation på ett äldreboende var avvikelserna så omfattande att jag var tvungen att anmäla missförhållandet till kommunens miljö- och hälsokontor. Den vanliga maten levererades kyld till äldreboendet två gånger per vecka och specialkosten levererades fryst en gång per vecka. Rätterna var märkta från producenten med spritpenna i kanten för respektive specialkost. På den tryckta etiketten för den glutenfria kosten stod det Kan innehålla spår av gluten. Personalen som värmde den laktosfria och den glutenfria maten använde samma sked till att lägga upp de båda rätterna. När det var dags för servering uppstod förvirring kring vilken mat som var vilken, tills det visade sig att det var helt kött till den laktosintolerante och färs till personen med celiaki. Inte heller för övrigt vidtogs några försiktighetsåtgärder för att minimera risken för kontamineringar. Stora kommuner tenderar att ha omfattande styrdokument för kostfrågorna men i praktiken är detta något som sällan efterlevs. Från politiskt håll görs intentioner för att mäta följsamheten till rådande dokument. Tyvärr består oftast sådana temperaturmätningar av ledande frågor som ska besvaras med ja eller nej och kanske också av en entreprenör som har slutit avtal som garanterar att detta uppfylls, varpå ett sanningsenligt nekande skulle kunna stå dem dyrt. Tittar man på verkligheten med de kunskapsögon som vi dietister upprätthåller så blir sanningen en helt annan. Som man ropar får man svar... I de kommuner jag undersökt som saknar kostorganisation så märker man på förfrågningsunderlag för upphandling att man refererar till gamla styrdokument t ex Mat på sjukhus från 1991, istället för Livsmedelsverkets aktuella dokument Mat och näring inom vård och omsorg från Detta kan medföra att det man upphandlat inte kanske överensstämmer med rådande rekommendationer och behandlingsrutiner. Eftersom det glädjande nog är så många kommuner som har dietister anställda i diverse stimulansmedelsprojekt så är det svårt att dra några riktigt rättvisande slutsatser rörande kostorganisationens inverkan på resultatet. Dietister behövs i kommunen Flertalet av de intervjuade politikerna och verksamhetscheferna påtalar svårigheterna med att tillmötesgå de äldres behov av näring i kombination med ökad sjuklighet och tilltagande ätsvårigheter. Det är därför konstigt att det inte finns dietister ute på enheterna som kan hjälpa till med att forma kostförslag som är anpassade till vårdtagaren. Många gånger finns hjälpmedlen där i form av mat och råvaror, men personalen behöver handfasta råd om hur de ska göra. Inte låter man en arbetsterapeut ge förslag på olika hjälpmedel som sedan vårdpersonalen själv ska prova ut och följa upp? Likaså ger inte sjukgymnasten ut en allmän lista med övningar som vårdtagare ska utföra med hjälp av personalen. För de yrkeskategorierna gäller istället ett tätt och nära samarbete, där paramedicinarna stödjer och stöttar personalen i det dagliga arbetet och gör justeringar allt eftersom behoven ändras. På samma sätt behöver man använda sig av dietister inom äldreomsorgen. 8 vol. XIX No 4 sept 2009 DIETISTAKTUELLT

9 LADDAD MED ENERGI OCH GOD SMAK + ENERGI- OCH PROTEINRIK 2 kcal/ml, 10 g protein/100 ml + FINNS MED OCH UTAN FIBER beroende på patientens behov + FINNS I SJU GODA SMAKER aprikos-persika, cappuccino, choklad, citron, skogsbär, toffee och vanilj GODA NYHETER FRÅN SVERIGES NÄRINGSLIV Fresubin 2 kcal DRINK & Fresubin 2 kcal fibre DRINK i sju läckra smaker Infusionsterapi, klinisk nutrition och medicinsk teknik. kundservice

10 Fresubin Crème... det krämigaste sättet att njuta! Nyhet Energi- och proteinrikt kosttillägg med god smak Cappuccino Smultron Nougat Vanilj Choklad Infusionsterapi, klinisk nutrition och medicinsk teknik. kundservice

11 tema:allergi/celiaki Dietistaktuellt testar Pasta utan gluten En av hundra svenskar har glutenintolerans. Särskilt bland vuxna finns många med odiagnosticerad celiaki och mörkertalet är stort. Marknaden för specialprodukter ökar, och på de glutenfria hyllorna blir produkterna allt fler. DietistAktuellt har testat pastasortimentet i ett antal livsmedelsbutiker. Under de senaste åren har det hänt mycket på produktutvecklingssidan. För ett tiotal år sedan var den glutenfria pastan en klistrig och blek historia, nu är många sorter väldigt lika sin gluteninnehållande förebild. Den glutenfria pastan är oftast baserad på majs- eller rismjöl. Många av produkterna är riktigt bra i både färg och konsistens, men kvaliteten varierar mellan olika märken. Priserna varierar också. Från 45 till över hundra kronor kilot. Betydligt dyrare än motsvarande vetebaserade produkter, alltså. Av Kajsa Asp leg.dietist / journalist Så utfördes testet Vi har valt att testa de pastasorter som finns i vanliga livsmedelsbutiker, och enbart sorter som kokas i vatten inga lasagneplattor alltså. Pastan koktes enligt instruktioner på förpackningen, med tillsats av lite salt. Läs mer i testtabellen! DIETISTAKTUELLT sept 2009 No 4 vol.xix 11

12 tema:allergi/celiaki er elia iaki FAKTA Nya regler om glutenfritt Reglerna om vad som betraktas som glutenfritt i början av året. Högsta tillåtna mängd gluten i produkterna halveras (från 200 mg gluten/kg till 100 mg gluten/kg). Beteckningen Glutenfritt innebär <20 mg gluten/ kg, mycket låg glutenhalt = mg/gluten kg. Under övergångsperioden fram till 31 december 2011 gäller nya och den gamla märkningen parallellt. De som tidigare endast ätit produkter märkta Naturligt glutenfri kan äta de produkter som enligt de nya reglerna är märkta Glutenfri. Den som inte tål vetestärkelse har tidigare kunnat välja produkter märkta med Naturligt glutenfri, men måste nu läsa ingrediensförteckningen för att undvika vetestärkelsen. Vid veteallergi är produkter med Mycket Låg Glutenhalt lämpliga. Men är hur känslig man är enligt celiakiförbundet en fråga om känslighet och måste avgöras från fall till fall. Specialhanterad havre och produkter därav kommer att märkas glutenfria vilket är medför nya möjligheter att utveckla nya produkter. Källa: Svenska Celiakiförbundet Märke och Produkt Ingredienser: Koktid Glutano Majsmjöl, rismjöl, 10 minuter Spaghetti emulgeringsmedel E471. Glutis Rigatoni Majsmjöl, majsstärkelse, potatisflingor, vatten. Koka till pastan är mjuk al dente!. (ca 7-8 minuter enligt test) Glutis Spaghetti Majsmjöl, majsstärkelse, potatisflingor, vatten. Koka till pastan är mjuk al dente! (ca 9-10 minuter enligt test) Gamla regler (får användas t o m 2011) Nya regler (används fr o m nu, men senast 1 jan 2012) Naturligt glutenfri: produkter med max 20 mg gluten/kg (ppm), vetestärkelse får inte ingå Glutenfri: produkter som är baserade på spannmål som reducerats i fråga om gluten, tex vetestärkelse med en glutenhalt på max 200 mg gluten/kg, Glutenfri: produkter med max 20 mg gluten/kg, vetestärkelse (särskilt framställd så att gluteninnehållet reducerats) får ingå liksom specialhanterad havre. Mycket Låg Glutenhalt: produkter med max 100 mg gluten/kg, vetestärkelse (särskilt framställd så att gluteninnehållet reducerats) och specialhanterad havre får ingå. Molinodi- Ferro / Le Veneziane Penne rigate Orgran Majsmjöl. Natural Rice pasta 10/11 min min (efter så kort koktid är pastan alldeles för hård, ca 12 min krävs) Schär Fusilli Majsmjöl, rismjöl, isolerat ärtprotein, emulgeringsmedel E minuter Schär Spaghetti Majsmjöl, rismjöl, isolerat ärtprotein, emulgeringsmedel E minuter Semper Linguine fiber Majsstärkelse, potatismjöl, risstärkelse, sojamjöl, stabiliseringsmedel E460, äppelfiber, emulgeringsmedel (E471 (veg.)) min 12 vol. XIX No 4 sept 2009 DIETISTAKTUELLT

13 Näringsinnehåll: Kolhydrater Energi Natrium Protein sockerarter fibrer Fett Information på förpackningen: Konsumentkontakt Omdöme 1523 kj, 359 kcal 1455 kj, 346 kcal 1455 kj, 346 kcal 6,4 g 78,4 g 2,2 g Den här produkten har tillverkats av naturliga gluten- och vetefria råvaror. Anvisning: rekommenderas inom ramen för en dietplan vid celiaki. Lagras svalt och torrt. 4 g 77 g 2 g Glutis pasta är naturligt fri från gluten. Pastan är speciellt lämplig till en gluten- soja- och äggfri kost. Glutis kommer från Ungern där majsen mognar under sommarsolen. Inga tillsatser! Lagras torrt. Tillverkad i Ungern. 4 g 77 g 2 g Glutis pasta är naturligt fri från gluten. Pastan är speciellt lämplig till en gluten- soja- och äggfri kost. Glutis kommer från Ungern där majsen mognar under sommarsolen. Inga tillsatser! Lagras torrt. Tillverkad i Ungern. Ferrosan AB +46 (0) Dorimax Dorimax Klistrig lite grynig konsistens. Ilsket gul färg. Fin färg. God smak, men för lite tuggmotstånd p g a för tunna väggar. När pastan har svalnat blir konsistensen bra. Snabbkokta. De kompakta spaghettinystanen kräver en stor mängd kokvatten och flitig omrörning för att inte klibba ihop. Ej valfri portionsstorlek, varje nystan väger 50 gram. God smak, något klistrig. Klistrigheten avtar när pastan svalnat blir riktigt god kj, 345 kcal 7,75 g 77,75 g 0,7 g Ingen svensk information utöver ingrediensförteckning och konsumentkontakt. Matric Italgross AB Påtaglig majssmak. Bra konsistens men lite för mycket tuggmotstånd kj, 350 kcal 1498 kj, 353 kcal Natrium 0,05 g 1498 kj, 353 kcal 7 79,5 g varav sockerarter 0,9 g Kostfiber 4,8 g 1,0 g Ingen svensk information på förpackningen. 9 g 73,7 g 2,5 g, Naturligt glutenfri pasta. Dietprodukt varav sockerarter varav mät- för en naturligt glutenfri 0,4 g tat 0,9 g diet. Pasta tillverkad av naturligt Kostfiber: 2,2 g glutenfria råvaror. 9 g 73,7 g. 2,5 g Naturligt glutenfri pasta. Dietprodukt för en naturligt glutenfri diet. Pasta tillverkad av naturligt glutenfria råvaror. Förvaras svalt och torrt. Producerad i Australien Kung markatta +46 (0) Kung markatta +46 (0) Pastaskruvarna behöver lång koktid för att bli mjuka i mitten, löser upp sig i kanterna. Trist gråvit färg. Smakar som ris. God smak, bra pastakänsla. Skruvarna går till viss del sönder under kokningen. God smak. Bra konsistens och lagom tuggmotstånd. Smakar precis som vanlig spaghetti. Något gul i färgen kj, 340 kcal Natrium 0,01 g 8,5 g 72 g, varav sockerarter 1 g, Kostfiber 7 g 1,8 g, varav mättat 1 g Naturligt fri från gluten. Perfekt konsistens. Tillverkad i Italien. Förvaring: torrt, ej över normal rumstemperatur. Semper Trist gråbrun färg. Påminner utseendemässigt om sjögräs, men har god smak och konsistens. Snygg och informativ förpackning med snygga foton. DIETISTAKTUELLT sept 2009 No 4 vol.xix 13

14 tema:allergi/celiaki Glutenfri pasta: Sortiment och prisredovisning hos några butiker (Göteborgsregionen augusti 2009). Tillverkare/Leverantör Produkt Vikt ICA Maxi COOP forum City Gross Hemköp Pris/kg Pris/förp. Pris/kg Pris/ Pris/kg Pris/förp. Pris/kg Pris/förp. förp. Dr Schär Fusilli 500 g 43,90 kr 21,95 kr Dr Schär Lasagneplattor 250 g 155,80 kr 38,95 kr Dr Schär Penne 500 g 43,90 kr 21,95 kr 49,90 kr 24,95 kr Dr Schär Pipette 500 g 43,90 kr 21,95 kr Dr Schär Spaghetti 500 g 43,90 kr 21,95 kr 55,90 kr 27,95 kr Dr Schär Tagliatelle 250 g 147,80 kr 36,95 kr Glutano Spaghetti 500 g 51,80 kr 25,90 kr Glutis Rigatoni 200 g 114,75 kr 22,95 kr Glutis Småsnäckor 200 g 114,75 kr 22,95 kr Glutis Spaghetti 200 g 114,75 kr 22,95 kr MolinodiFerro/ Penne rigate 250 g 79,80 kr 19,95 kr 75,80 kr 18,95 kr Le Veneziane Orgran Natural 250 g 98,80 kr 24,95 kr Rice pasta Semper Fusilli 500 g 41,90 kr 20,95 kr 41,80 kr 20,90 kr 47,90 kr 23,95 kr 45,90 kr 22,95 kr Semper Linguine fiber 500 g 41,90 kr 20,95 kr 48,00 kr 24,00 kr 55,90 kr 27,95 kr 57,90 kr 28,95 kr Semper Makaroner 500 g 39,90 kr 19,95 kr 41,80 kr 20,90 kr 45,90 kr 22,95 kr Semper Penner fiber 500 g 51,90 kr 25,95 kr 49,90 kr 24,95 kr Semper Spaghetti 500 g 41,90 kr 20,95 kr 41,80 kr 20,90 kr 47,90 kr 23,95 kr 45,90 kr 22,95 kr Semper Äggtagliatelle 250 g 91,60 kr 22,90 kr 95,80 kr 23,95 kr 103,80 kr 25,95 kr Nyfödda barns tarm ora betydelse för utveckling av allergi Risken att utveckla vissa typer av allergier kan spåras i tarmfloran redan hos barn som är en vecka gamla. Gemensamt för dessa barn är att de har färre arter av tarmbakterier som kallas bifidobakterier och laktobaciller. Det visar Ylva Sjögren i en avhandling som lades fram i juni vid avdelningen för Immunologi, Wenner-Grens institut, Stockholms universitet. Personer med så kallad atopisk allergi drabbas av eksem, hösnuva eller astma efter kontakt med viss mat, pollen eller pälsdjur. Varför vissa drabbas av allergi är fortfarande oklart. De senaste årtiondena har förekomsten av allergier ökat samtidigt som flera livsstilsfaktorer har förändrats. En förklaringsmodell är att vi idag utsätts för lägre mikrobiella stimuli än tidigare. Direkt efter födseln sker en tillväxt av åtskilliga arter av bakterier i spädbarns tarmar. Dessa tarmbakterier verkar, enligt djurstudier, vara viktiga för immunförsvarets mognad, säger Ylva Sjögren. I sin avhandling har Ylva Sjögren undersökt hur spädbarns tarmflora påverkar allergiutveckling och immunförsva- rets mognad hos barn under de fem första levnadsåren. Ett antal bakterier som är vanligt förekommande i tarmarna hos ammade spädbarn analyserades och avföringsprover samlades in under de två första månaderna. Därefter följdes barnen med provtagningar och läkarbesök upp till fem års ålder. Blod och salivprover samlades också in vilket gjorde det möjligt att undersöka olika immunologiska faktorer hos barnen. Vid en veckas ålder hade de barn som inte utvecklade allergi oftare en typ av bifidobakterier och en typ av laktobaciller än de barn som utvecklade allergi. Vi såg också att äldre syskon och en hemmiljö med fler bakterier var kopplat till att spädbarn hade fler arter av bifidobakterier. Det skulle kunna förklara tidigare fynd om att barn som växer upp med äldre syskon eller i hem med mer bakterier inte lika ofta blir allergiska, säger Ylva Sjögren. Ett protein som är viktigt för slemhinnornas immunförsvar är en särskild sorts immunglobulin sekretoriskt IgA (SIgA). Tidigare studier har visat att en låg produktion av SIgA eventuellt kan vara kopplad till utvecklingen av allergiska symtom. Vi visade att spädbarnens bifidobakterieflora var kopplad till en högre produktion av SIgA i saliven under barnens första år, något som alltså skulle kunna vara skyddande för allergiutveckling, säger Ylva Sjögren. Studien visade också att spädbarn som hade höga mängder av tarmbakterien Bacteroides fragilis hade lägre nivåer av en av de receptorer på immunceller som känner igen bakterier. Dessa barn reagerade också mindre efter mikrobiellt stimuli. Resultaten vi kom fram till är spännande, men mycket är fortfarande oklart när det gäller hur vi påverkas av alla de bakterier som finns i och runt oss. Men en slutsats är att vi kanske ändå borde tänka till lite innan vi använder starka rengöringsmedel och bakteriedödande hygienprodukter i vår vardag, säger Ylva Sjögren. Avhandlingens namn: Early-life gut microbiota and breast milk oligosaccharides in relation to childhood immune maturation and allergy. Källa: Stockholms universitet 14 vol. XIX No 4 sept 2009 DIETISTAKTUELLT

15 Prova gärna!

16 tema:allergi/celiaki IgG-test av livsmedelsintolerans kan det vara något? I våras lanserades i Sverige ett nytt sjävtest av matintolerans för hemmabruk Food Detective. Testet som kostar ca påstås kunna kontrollera 59 av de mest vanliga matvarorna som utlöser reaktioner på intolerans. Abrakadabra Michael Walker, VD för Cambridge Nutritional Sciences (CNS), det institut som tagit fram produkten säger: Vi ser en klar ökning i studier som stödjer användning av lgg intoleranstester för att fastslå vilka typer av mat patienter reagerar negativt på. Frågan är finns det en sådan ökning? Går det överhuvudtaget att säkerställa en intolerans via IgG-tester? Magnus Forslin Dietistaktuellt Man räknar idag med att närmare 15% av alla barn och ungdomar har någon form av födoämnesöverkänslighet. Ett stort mörkertal gör det svårt att skatta motsvarande siffra för vuxna. En stor grupp människor har en överkänslighet utan att vara medveten om det, samtidigt som många skyller sina hälsoproblem på en intolerans eller allergi när det egentligen handlar om dåliga kostvanor eller en mindre hälsosam livsstil i största allmänhet. Osäkerheten blir heller inte bättre av att det inte finns något egentligt enkelt test som kan bevisa eller avfärda förekomsten av klinisk överkänslighet, varför anamnesen är av stor betydelse när diagnos skall ställas. Svårigheten att snabbt få raka, klara besked har skapat ett utrymme för en rad olika egenvårdstester som idag erbjuds utanför den traditionella sjukvården av mer eller mindre seriösa kommersiella alternativ. I Sverige har vi till skillnad från t ex USA varit relativt förskonade från de värsta humbugprodukterna, men naturligtvis har Internet och internationaliserad handel på konsumentnivå, också öppnat upp den svenska marknaden för dessa produkter. Dietist Anna Carling, British Dietetic Association (FAISG), har gjort en genomgång av några av de vanligaste förekommande testerna, varav de flesta är rena kvacksalverier [1]. Anna Carling delar in dem i olika huvudgrupper: 1. Kinesiologi. Dessa tester grundar sig på att vissa födoämnen orsakar obalanserade energiflöden i kroppen. För att utröna om så är fallet testar man musklernas reflexförmåga. 2. Håranalys. Man ser om det finns bly eller kvicksilver i hårstråna. Den bakomliggande teorin är att allergier orsakas av tungmetaller. 3. Cytotoxiska tester. Detta är ett blodprov där de vita blodkropparna blandas med det misstänkta födoämnet. Om blodkropparna sväller skulle det tyda på att det föreligger ett problem med livsmedlet i fråga. 4. Pulskontroll. Pulsen tas strax innan man äter det misstänkta födoämnet. Efter 15 minuter mäter man pulsen igen. Om den då har ökat med mer än 10 slag per minut är det en indikation på att man ätit något man inte tål. 16 vol. XIX No 4 sept 2009 DIETISTAKTUELLT

17 tema:allergi/celiaki 5. Elektrodermiskt test (s k Vega-test). Här mäter man kroppens elektromagnetiska ledningsförmåga. Försämras den efter att man intagit ett misstänkt livsmedel är det en indikation på att man inte tål det. Det är säkert onödigt att påpeka att nämnda tester går direkt till charlatanhörnet utan att passera Gå, men på marknaden finns det också blodprovstester som mäter 6. IgGantikroppar, och som kanske inte är riktigt lika lätta att avfärda, eller? Ett av dessa är Food Detective som lanserades i våras av alternativmedicinföretaget Existens Maximum, som väldens första hemmatest ett enkelt sätt att testa sig själv, tryggt i bostaden Resultatet visar klart och tydligt vilken typ av mat eller dryck patienten reagerar negativt på och som kan vara orsaken till patientens problem som t ex. orolig tarm, hudutslag, migrän, diarré, uppblåsthet, onormal trötthet, välfärdsproblem etc. Dietistaktuellt har bett med dr, Elisabeth Strandhagen, klinisk näringsfysiolog vid institutet för Folkhälsoepidemiologi vid Göteborgs Universitet att titta närmare på Food Detective: Spontant får man en känsla av bristande professionalism när man besöker hemsidan som marknadsför Food Detective. När man sedan tar del av vad som sägs uppstår en rad frågetecken. I manualen som följer med testet står att det bör utföras av en terapeut vad man menar med terapeut är oklart medan det i pressmeddelandet och på hemsidan står att man kan utföra testet hemma, även om man rekommenderar att en terapeut utför det. Inte minst för att sedan kunna ge rätt kostråd. Elisabeth Strandhagen menar vidare att när det gäller tester/screening i allmänhet kan man säga att risken att få falskt positiva och falskt negativa svar alltid finns, och osäkerhetsfaktorn beror på hur bra testet är. När det gäller Food Detective kan jag inte säga något om testets sensitivitet, men risken är uppenbar att det kan slå åt båda håll. Många mag-tarmsymptom är heller inte IgG-medierade, vilket företagets dokumentation ger intryck av. Man kan mycket väl ha besvär till följd av en intolerans som inte ger utslag i testet, samtidigt som det alltså kan få människor att utesluta livsmedel i onödan. Elisabeth Strandhagen menar dock avslutningsvis att företaget framhåller att man inte testar för IgE-medierad allergi. Vad är då IgG-medierad intolerans? Trots att det i USA och England funnits IgG-hemmatester sedan 80-talet saknas det fortfarande någon egentlig vetenskaplig evidens för att det skulle vara ett fungerande alternativ till vedertagna RAST (Immuno- CAP) eller pricktest. IgG-förespråkarna, som ofta återfinns inom den alternativa naturmedicinen, menar att denna typ av födoämnesallergi aktiverar immunoglobulin G-antikroppar; en reaktion som alltså skall vara mätbar genom test (t ex ELISA, York-test eller Food Detective). IgG-antikropparna ger upphov till en ickeatopisk och fördröjd reaktion. En korrelation mellan symptom och intag är svår att upptäcka eftersom besvär kan uppstå timmar eller t o m dagar efter att man fått i sig det olämpliga ämnet. Ett av problemen med IgG-tester är att det inte finns några etablerade referensvärden för vad som skall klassas som en skad- Food Detective marknadsförs i Sverige av företaget Existens Maximum, som har en imponerande palett av kreativa terapier. Ett slumpmässigt ett slumpmässig val ger oss: Qi-terapi Smärtfri ljusakupunktur utan nålar där man både mäter och tillför livsenergi., med vilken man bl a behandlar elöverkänslighet. När Dietistaktuellt bad företaget presentera de studier man åberopat i sin marknadsföring, vilka skulle styrka användningen av IgG-tester, blev man svaret skyldig. William Hogarth: The Visit to the Quack Doctor DIETISTAKTUELLT sept 2009 No 4 vol.xix 17

18 tema: allergi/celiaki Pietro Longhi: The Charlatan, 1757 lig IgG-reaktion. Varje laboratorium använder sin egen standard. Den engelska oberoende konsumenttidningen Which? testade testet, och skickade ett och samma blodprov till ett CSN-laboratorium, men med två olika avsändare tillbaka fick man fått två olika resultat.[2] Redan för mer än tio år sedan publicerade M Jenkins en studie, Unreliability of IgE/IgG4 antibody testing as a diagnostic tool in food intolerance, [3] där man kom fram till att resultatet inte var bättre än slumpen, oavsett vilken statistisk modell man använde (Conclusion: We found no evidence that IgE/IgG4 antibody testing as performed by this laboratory is a reliable diagnostic tool). Man kan dock i sammanhanget nämna Wendy Atkinsons studie, Food elimination based on IgG antibodies in irritable bowel syndrome: a randomised controlled trial,[4] där man kom fram till kom fram till att Food elimination based on IgG antibodies may be effective in reducing IBS symptoms and is worthy of further biomedical research. I en annan studie [5]mätte man med goda resultat bl a IgG-antikroppar i serum för att ta reda på betydelsen av födoämnesintolerans hos IBS-patienter. Men IBS och födoämnesintolerans är givetvis skilda diagnoser. Och kritiken mot IgG-tester har i huvudsak riktats mot just användningen av dessa vid misstänkt livsmedelsintolerans. Det är inte ens klarlagt vilken roll som IgG-antikroppar skulle spela som markörer för en intolerans. IgG-antikroppar anses i allmänhet utgöra en normal immunreaktion på allergener också hos friska individer. Därför är det svårt att se hur IgGantkroppar skulle vara vägledande när det gäller att exkludera särskilda livsmedel. IgG-antkropparna visar på sin höjd att man ätit ett visst livsmedel, inte att det skulle förekomma en intolerans. I en intervju på bloggen Breath Spa for Kids, säger dr Glenis Scadding, ordförande i British Society for Allergy and Clinical Immunology, att IgG-tester är rent slöseri med pengar. You re better off going to see a dietitian and using an exclusion diet followed by reintroduction. The IgG antibody tests are liable to leave patients on diets that are inadequate and patients often like to think they re improving. They carry on in the teeth of very little improvement and may end up malnourished. Enligt Cambridge Nutritional Sciences (CSN)kan följande åkommor sättas i samband med livsmedelsöverkänslighet: Astma ADD Sängvätning Gaser Bronkit Celiaki Kroniskt trötthetssyndrom Förstoppning Cystisk Fibros Depression Diarré Fibromyalgi Ångest Reumatism Gastrit Huvudvärk Hyperaktivitet Inflammatorisk tarmsjukdom Sömnproblem Irritable Bowel Syndrome Hudirritation Malabsorption Migrän Sömnstörningar Vattenretention Övervikt Hur dessa samband ser ut är emellertid oklart. Källor: 1. Anna Carling. The truth about allergy testing, British Dietetic Association (FAISG) Jenkins M et al. Unreliability of IgE/ IgG4 antibody testing as a diagnostic tool in food intolerance. Clin Exp Allergy Dec;28(12): Atkinson W et al. Food elimination based on IgG antibodies in irritable bowel syndrome: a randomised controlled trial. Gut 2004;53: Drisko J et al. Treating irritable bowel syndrome with a food elimination diet followed by food challenge and probiotics. Journal of the American College of Nutrition, Vol. 25, No. 6, (2006) 18 vol. XIX No 4 sept 2009 DIETISTAKTUELLT

19 OLDA - det glutenfria alternativet SPRÖDA RISBRÖD Naturligt glutenfri SPRÖDA MAJSBRÖD Produkter som passar många allergiker gluten, -mjölk, -soja, -jäst och äggfria STRÖBRÖD / MAJSMJÖL och RISGRÖT / RISMJÖL Naturligt glutenfri FRASBRÖD NATURELL / PROVENCAL Avändningsområde: bakning av sockerkaka, tårtbotten, muffins, smulpaj chokladbollar gröt, bärgröt kall och varmredning, strös direkt i kokande/kall vätska förbättringstillsats i bröddeg-bakproukterna blir saftigare. ströbröd till panering, gratinering Tillsätt bara ägg och matolja. Baka: tårtbotten muffins sockerkaka rulltårta smulpaj SOCKERKAKA- kakmix Naturligt glutenfri Oldana AB Vagnmakaregatan 14, Göteborg. Tel E:mail: DIETISTAKTUELLT sept 2009 No 4 vol.xix 19

20 tema: allergi/celiaki Lyckan är att lyckas i köket Om du blandar Fibrex i degen lovar vi att ditt bröd blir både mjukare, saftigare och matigare. Dessutom är Fibrex en färskhållare och har den fina egenskapen att det håller magen igång, med sina 73% kostfibrer. Men bröd är inte det enda. Köttbullar och färsrätter blir också saftigare och godare med Fibrex. Hemligheten är att Fibrex har en vattenhållande förmåga. Inga konstigheter alltså. Äntligen...nu går det att få Lailas Mjölmix, glutenfri- och mjölkfri på förskrivning. Apotekets varunummer: Naturligt glutenfri Goda recept gratis. Beställ broschyren Glutenfritt med Fibrex på eller konsumentkontakt telefontid Lailas glutenfria mjölmixer är basmixer som ersätter mjöl i matlagning och bakning. Degen kladdar inte Brödet blir saftigt Mixen är mjölkfri För recept se Varje dag Glutano, varje dag nöje. Glutanoprodukterna ger glädje till Glutenallergiker. Läckra specialiteter från hela Europa, t.ex. italienska pasta, traditionella engelska te kex och krispiga Salta Pinnar. Unna dig bara det bästa. Alla Glutanoprodukterna produceras med mycket stränga kvalitetskontroller och garanteras glutenfria.det gör livet lättare för alla glutenallergiker. Besök vår webbplats för mer information och läckra recept: Endast det bästa, varje dag.

20 år. Tema: Allergi & Celiaki VOLYM XX NUMMER 4 SEPTEMBER 2011. ORGAN för sveriges kliniska dietister

20 år. Tema: Allergi & Celiaki VOLYM XX NUMMER 4 SEPTEMBER 2011. ORGAN för sveriges kliniska dietister 20 år ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XX NUMMER 4 SEPTEMBER 2011 Tema: Allergi & Celiaki 3 enkla sätt att öka energi- och näringsintaget 3 x 40 ml = 480 kcal 6 g protein Calogen Extra innehåller

Läs mer

XIX NUMMER 1 FEBRUARI

XIX NUMMER 1 FEBRUARI ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XIX NUMMER 1 FEBRUARI 2009 tema:pediatrik Fortimel Compact Mindre volym, mer nutrition NYHET Volymen kan vara ett hinder för att uppnå den fulla effekten av

Läs mer

ORGAN FÖR SVERIGES KLINISKA DIETISTER VOLYM XXI NUMMER 1 FEBRUARI 2012. Tema: Pediatrik

ORGAN FÖR SVERIGES KLINISKA DIETISTER VOLYM XXI NUMMER 1 FEBRUARI 2012. Tema: Pediatrik ORGAN FÖR SVERIGES KLINISKA DIETISTER VOLYM XXI NUMMER 1 FEBRUARI 2012 Tema: Pediatrik NYHET! Omtanke är... att hjälpa till att bygga upp Signes styrka igen Visste du att äldre och sjuka ofta har ett ökat

Läs mer

Ulcerös kolit så blev jag frisk från min obotliga tarminflammation

Ulcerös kolit så blev jag frisk från min obotliga tarminflammation Ulcerös kolit så blev jag frisk från min obotliga tarminflammation Version 3 Det är skillnaden som gör skillnaden sa en gång en klok person till mig. Vill du ha en förändring så måste du förändra något.

Läs mer

KOSTPÄRM ÄLDREOMSORG

KOSTPÄRM ÄLDREOMSORG KOSTPÄRM ÄLDREOMSORG 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Ansvarsfördelning 3 Riktlinjer för god hälsa - näringslära 4 Riktlinjer för kost till sjuka äldre 5 Nutritionsrutiner 6 Mat och vätskeregistrering

Läs mer

VÄLMÅENDE MAGE BLI AV MED DINA MAGBESVÄR. Nr.1/Juni 2009

VÄLMÅENDE MAGE BLI AV MED DINA MAGBESVÄR. Nr.1/Juni 2009 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.1/Juni 2009 VÄLMÅENDE MAGE 4 TIPS FÖR ATT BLI AV MED DINA FOTO: LENNART EDVARDSSON/RÄTTVIKS BILDARKIV Martin Lidberg: Vill du bli vän

Läs mer

fyller 10 år Tillskott eller mat? Sanna tränar för ryggens skull Sveriges tidning i väntrummet! l Lev här och nu & tacksamhet

fyller 10 år Tillskott eller mat? Sanna tränar för ryggens skull Sveriges tidning i väntrummet! l Lev här och nu & tacksamhet medicin hälsa välbefinnande Nr 4 DEC 2011 FEB 2012 PRIS 49:- Tillskott eller mat? Tro ger livskvalitet Tics är inget konstigt! STREtchA MED hollywoodstjärnan Sveriges mest lästa tidning i väntrummet! BLI

Läs mer

Födoämnesöverkänslighet hos förskolebarn i Halmstads kommun

Födoämnesöverkänslighet hos förskolebarn i Halmstads kommun Födoämnesöverkänslighet hos förskolebarn i Halmstads kommun Hälsorisker och hantering av kost vid förskolor Foto: Microsoft Office ClipArt Lunds Universitet Handledare: Nils-Bo Bo Nilsson Författare: Jovanka

Läs mer

Vetenskap & hälsa. Ont i magen. Aktuellt om. Värna din tarmflora med nyttiga bakterier. skymmer sjukdomsrisk. lika smart som hjärnan?

Vetenskap & hälsa. Ont i magen. Aktuellt om. Värna din tarmflora med nyttiga bakterier. skymmer sjukdomsrisk. lika smart som hjärnan? Aktuellt om Juni 2012 Vetenskap & hälsa Populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne Ont i magen Värna din tarmflora med nyttiga bakterier BUKHJÄRNAN lika smart som

Läs mer

Martin & Cissi. fortfarande förälskade RÖKSTOPP MIRAKELMEDICIN PÅ RECEPT. MANNENS HÄLSA motion minskar risk för erektionsproblem

Martin & Cissi. fortfarande förälskade RÖKSTOPP MIRAKELMEDICIN PÅ RECEPT. MANNENS HÄLSA motion minskar risk för erektionsproblem MEDICIN HÄLSA VÄLBEFINNANDE Nr 1 Februari 2009 TA MED TIDNINGEN HEM GRATIS Läs mer om hälsa och medicin på RÖKSTOPP bestäm dig för att lyckas MANNENS HÄLSA motion minskar risk för erektionsproblem MIRAKELMEDICIN

Läs mer

Revansch! SIMMERSKAN EMMA IGELSTRÖM: Prestationen leder inte till lycka

Revansch! SIMMERSKAN EMMA IGELSTRÖM: Prestationen leder inte till lycka Revansch! 2015:1 Årgång 35 Pris 45 kr Utges av RSMH SIMMERSKAN EMMA IGELSTRÖM: Prestationen leder inte till lycka TEMA: MAT Kosten hjälpte Diana psykiskt Så hänger hjärnan och tarmarna ihop 6 sätt att

Läs mer

pernilla Mindre näring i vår mat Carinas liv med bipolär sjukdom Kedjerökaren Erling, 69 år, lyckades sluta Överviktsoperation sista hoppet

pernilla Mindre näring i vår mat Carinas liv med bipolär sjukdom Kedjerökaren Erling, 69 år, lyckades sluta Överviktsoperation sista hoppet medicin hälsa välbefinnande nr 4 december 2009 PRis 49 kr Mindre näring i vår mat SverigeS mest lästa tidning i väntrummet! Kedjerökaren Erling, 69 år, lyckades sluta Carinas liv med bipolär sjukdom Överviktsoperation

Läs mer

Upplevda magtarmsymtom hos patienter med ätstörning. Forsknings- och utvecklingsenheten för Närsjukvården i Östergötland

Upplevda magtarmsymtom hos patienter med ätstörning. Forsknings- och utvecklingsenheten för Närsjukvården i Östergötland Forsknings- och utvecklingsenheten för Närsjukvården i Östergötland Upplevda magtarmsymtom hos patienter med ätstörning Rapport-FoUrnalen 2014:2 Cecelia Eriksson Elisabet Bergfors Bo Göran Olsson Ewa Grodzinsky

Läs mer

Hälsobegreppet. välbefinnande. PERSPEKTIV TIDSKRIFT OM SOCKER OCH NÄRING NR 1 juni 2013

Hälsobegreppet. välbefinnande. PERSPEKTIV TIDSKRIFT OM SOCKER OCH NÄRING NR 1 juni 2013 Hälsobegreppet Barns hälsa och välbefinnande PERSPEKTIV TIDSKRIFT OM SOCKER OCH NÄRING NR 1 juni 2013 Ungdomars matvanor i Norden All information och de många insatserna inom skolbespisningen har inte

Läs mer

Maten till äldre. Hej! Innehåll. Sidan 1. Sidan 2. Sidan 4 Frukost och mellanmålstips. Sidan 5

Maten till äldre. Hej! Innehåll. Sidan 1. Sidan 2. Sidan 4 Frukost och mellanmålstips. Sidan 5 Maten till äldre Hej! Det här är en guide med råd och tips till dig som lagar och serverar mat och fika till äldre som är matöverkänsliga. Den är framtagen i samverkan med Kristina Lind som är kostkonsulent

Läs mer

LEK MED MATEN! så får sjuka barn tillbaka matlusten. TRENDSPANING: Storkök 2011. Världens första massajmejeri Skolmaten i Stockholm

LEK MED MATEN! så får sjuka barn tillbaka matlusten. TRENDSPANING: Storkök 2011. Världens första massajmejeri Skolmaten i Stockholm OM KOST OCH NÄRING, NUMMER 1 2011 Gratis mässinträde Equip Nordic Läs mer på sid 33 TRENDSPANING: Storkök 2011 Världens första massajmejeri Skolmaten i Stockholm Så bra är den LEK MED MATEN! så får sjuka

Läs mer

Bra mat i skolan LIVSMEDELS VERKET. Råd för förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och fritidshem

Bra mat i skolan LIVSMEDELS VERKET. Råd för förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och fritidshem Bra mat i skolan LIVSMEDELS VERKET Råd för förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och fritidshem Innehåll Förord...3 Inledning...4 Goda skolmåltider...7 Integrerade skolmåltider...9 Trivsamma skolmåltider...

Läs mer

Samtal om matvanor. Strukturerat arbete inom företagshälsovård och arbets- och miljömedicin

Samtal om matvanor. Strukturerat arbete inom företagshälsovård och arbets- och miljömedicin Om att arbeta med Social styrelsens Nationella riktlinjer för sjukdoms förebyggande metoder. Samtal om matvanor Strukturerat arbete inom företagshälsovård och arbets- och miljömedicin Att förändra matvanor

Läs mer

Vårdprogram fetma Sörmland. November 2012

Vårdprogram fetma Sörmland. November 2012 Vårdprogram fetma Sörmland November 2012 2 Innehåll Inledning...4 Fetma i världen, Sverige och Sörmland...5 Fetma och följdsjukdomar...7 Matmissbruk...8 Behandling vid fetma...9 Att arbeta med beteendeförändring...10

Läs mer

Årgång 33 nr 6/2008. Tidskriften för Sveriges Barnsjuksköterskor. Tema. Smitta Diabetes

Årgång 33 nr 6/2008. Tidskriften för Sveriges Barnsjuksköterskor. Tema. Smitta Diabetes Årgång 33 nr 6/2008 Tidskriften för Sveriges Barnsjuksköterskor Tema Smitta Diabetes innehåll LEDAREN...4 SMITTA smittspridning, slipsar och sprit!...7 bör vi vaccinera mot rotavirus?...8 strama kämpar

Läs mer

Slutrapport Måltidsprogram för äldre

Slutrapport Måltidsprogram för äldre Projektnamn Måltidsprogram för äldre Dokumentansvarig Ingela Oscarsson Fastställd av Catharina Johansson Dokument version 13-05-27 Slutrapport Måltidsprogram för äldre Förord I framtidens äldreomsorg har

Läs mer

Lokala riktlinjer för att förebygga och behandla undernäring hos äldre Del A. Tiohundranämndens sammanträde den 13 oktober 2011

Lokala riktlinjer för att förebygga och behandla undernäring hos äldre Del A. Tiohundranämndens sammanträde den 13 oktober 2011 Lokala riktlinjer för att förebygga och behandla undernäring hos äldre Del A Tiohundranämndens sammanträde den 13 oktober 2011 Innehållsförteckning Del A- Lokala riktlinjer för att förebygga och behandla

Läs mer

vinsten ökar upptäckarna på många språk i många länder ny studie visar probiotikas En tidning från BioGaia om året som gick

vinsten ökar upptäckarna på många språk i många länder ny studie visar probiotikas En tidning från BioGaia om året som gick TwoPac löser det praktiska Hos TwoPac i Eslöv appliceras Reuteri i sugrör och kapsyler för vidare leverans till kunderna. Läs mer på sid 13 Kommunikation är basen Cristián Contreras är nytillträdd marknadschef

Läs mer

Dokumentation nr 420. Narkolepsi ÅGRENSKAS FAMILJE- OCH VUXENVISTELSER

Dokumentation nr 420. Narkolepsi ÅGRENSKAS FAMILJE- OCH VUXENVISTELSER Dokumentation nr 420 Narkolepsi ÅGRENSKAS FAMILJE- OCH VUXENVISTELSER Narkolepsi Narkolepsi (i samband med Pandemrixvaccination) Dokumentation nr 420 Ågrenska arrangerar varje år drygt tjugo vistelser

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Säker mat i förskola och skola

Säker mat i förskola och skola Säker mat i förskola och skola Hur du förbättrar skolmåltiderna för elever med allergi En handbok framtagen av Astma- och Allergiförbundet Detta material är skyddat av upphovsrätten och får ej kopieras

Läs mer

Livsmedelskontroll - vårt uppdrag

Livsmedelskontroll - vårt uppdrag Livsmedelskontroll - vårt uppdrag Utbildningsmaterial från Livsmedelsverket - grundkunskaper om livsmedelskontroll Livsmedelsverket, oktober 2014 ISBN: 978 91 7714 2342 4 Layout: Merethe Andersen Foto:

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Innehåll. www.distriktsskoterska.se. Hälsan i centrum

Innehåll. www.distriktsskoterska.se. Hälsan i centrum MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI Hälsan i centrum Årgång 55 2013 Nr 2 Medlemsblad för Distriktssköterskeföreningen. Utkommer med 4 nummer per år (mars, juni, oktober och december).

Läs mer

Forskning för hälsa. Med hjärtinfarkt i familjen. Bästa gåvan. DEPRESSION farligt för hjärtat. EKG då och nu. Ökad risk syns i generna

Forskning för hälsa. Med hjärtinfarkt i familjen. Bästa gåvan. DEPRESSION farligt för hjärtat. EKG då och nu. Ökad risk syns i generna Forskning för hälsa NUMMER 4/2010 TEMA HJÄRTINFARKT DEPRESSION farligt för hjärtat EKG då och nu Ökad risk syns i generna Bästa gåvan Tips på julklappar som glädjer många MAJ WÄNSTRAND ÄR EN AV MÅNGA DRABBADE

Läs mer