Vad kan du göra för att få ett bättre inomhusklimat?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad kan du göra för att få ett bättre inomhusklimat?"

Transkript

1 Vad kan du göra för att få ett bättre inomhusklimat? Vilken rumstemperatur är lämplig och hur ställer jag in den? 21 C Alla erfarenheter talar för att 21 o C ± 1 o C är den temperatur som totalt sett ger bäst inomhusklimat. Vid temperaturer över 22 o C ökar klagomålen på torr och skämd luft. Välbefinnandet och den intellektuella prestationsförmågan avtar. Värmeregleringen av rummet ska ske genom rätt inställda termostater på radiatorerna (elementen). Vrid inte termostaten till "maxläge" alternativt "minläge" om du tycker det är för kallt eller för varmt i rummet. Det leder bara till att temperaturen i detta rum och i angränsande rum blir ojämn. Skaffa i stället en termometer till varje rum. Sätt den på en innervägg - cirka 1,5 m över golvet. Prova dig därefter fram till den termostatinställning som motsvarar 21 o C. Markera det läget med en tuschpenna på termostaten. Är ventilationen igång? Om du under eldningssäsongen inte kan komma ner till 21 o C beror det ofta på att tilluftens temperatur är för hög eller att det finns interna värmekällor i rummet. Under övrig tid påverkas inomhustemperaturen även av utetemperatur och solinstrålning. Ett vanligt fel när ventilationen inte fungerar är att fläktarna i ventilationsaggregatet står stilla. Det kan vara tilluftsfläkten (inblåsningsfläkten) eller frånluftsfläkten (utsugsfläkten) eller båda som stannat. Kontrollera frånluften genom att föra ett vanligt A4 papper mot donet. Sugs det fast kan man räkna med att frånluftsfläkten fungerar. Tilluftsdonet kontrolleras enklast genom att man tejpar fast en smal och tunn pappersremsa i luftströmmen från donet. Fladdrar pappersremsan är tilluftsfläkten igång. Det räcker normalt att kontrollera ett till- resp frånluftsdon på varje avdelning eftersom samma system ofta förser en hel avdelning med luft.

2 2 Är tilluftstemperaturen rätt inställd? Hög tilluftstemperatur gör: - att luften i rummet känns instängd, torr och begagnad - att det vintertid är för varmt i rummen trots att radiatorerna är kalla - att den inblåsta friska luften inte utnyttjas effektivt. Tilluftstemperaturen kontrollerar du genom att stoppa in en vanlig termometer i donet. Avläs den sedan efter cirka 5 minuter. Avläst värde bör under eldningssäsongen inte vara högre än 20 o C. Bäst är om tilluftstemperaturen i donen kan hållas vid 18 o - 20 o C. Under varma sommardagar är tilluftstemperaturen högre än temperaturen utomhus, men normalt ska den inte vara mer än högst ett par grader högre. Är den det bör fastighetsskötaren kontaktas då risken finns att värmeväxlaren är inkopplad. Ett fåtal ventilationsaggregat har kylning av tilluften, för dessa gäller andra kriterier. Ändra inte ventilationsdonens inställning! Rör inte ventilationsdonens inställning och hindra inte luftströmmen med textilier, plast eller liknande! Det rubbar hela systemet med risk för sämre ventilation och klimat på hela avdelningen. Om det är problem med t ex drag - kontakta i stället fastighetsskötaren eller Företagshälsan Dalarnas skyddsingenjör.

3 3 Anpassa klädseln efter vad du gör! Fönstervädra gärna - men med förstånd! En person med rörligt arbete upplever rumstemperaturen som 2-3 o C högre än den som sitter stilla. För personal med rörligt arbete och normal sjukhusklädsel, dvs underkläder, rock och byxor av syntetmaterial, är o C rätt temperatur för de flesta. Vid stillasittande arbete och normal sjukhusklädsel krävs 24 o C för att personen skall vara i termisk komfort. Det innebär att personer med stillasittande arbete måste "klä sig 3 o C varmare" än de som har rörligt arbete om rumstemperaturen i båda fallen är 21 o C. Tre grader varmare klädsel motsvarar normaltjock tröja och vinterlångbyxor alt benkläder och varma strumpor. Äldre patienter eller patienter med cirkulationsrubbningar behöver ofta ytterligare klädsel för att vara i termisk komfort vid 21 o C. Man kan aldrig få alla helt nöjda med inomhusklimatet. Försök som gjorts visar att minst 5 % tycker att det är för varmt eller för kallt när övriga är nöjda. Klagomål på att det är för kallt tas ofta på större allvar än klagomål på att det är för varmt. Det är förmodligen det som medfört att rumstemperaturen på vårdavdelningar, kontor etc inte sällan är närmare 25 än 21 o C - med torrare och sämre luft som följd. De flesta tycker dessutom att det är för varmt. Ett bra sätt att byta ut gammal skämd luft mot frisk är att fönstervädra. I de allra flesta lokaler går det att fönstervädra utan att man "förstör ventilationen". Undantag från den regeln är rum med över- eller undertrycksventilation och specialventilerade rum. Exempel på sådana rum är sterilrum, rökrum, sköljrum etc. Om ventilationsaggregatet är försett med kyla för att sänka inomhustemperaturen under sommaren ska du inte heller vädra för då gör kylaggregatet ingen nytta. När du vädrar - gör som du förmodligen brukar göra hemma, dvs öppna fönstret några minuter på vid gavel. Då byter du luften men kyler inte ner rummet i onödan. Att under eldningssäsongen ha ett fönster på glänt under en längre tid medför bara problem. Bland annat kan det medföra att temperaturen blir för låg genom att för mycket värme förbrukas i de rum där fönstret står på glänt. Under sommaren däremot finns normalt inga tekniska hinder att ha fönster öppna längre tid. Se dock till att fönstret stängs på kvällen och när det regnar. Hur får jag svalare inomhus varma sommardagar? Av energiskäl brukar det vara vanligt att ventilationen är igång endast en timme före arbetstidens början och till arbetstidens slut. Detta styrs av ett tidur som är placerat intill själva aggregatet. Under sommaren finns det inga energiskäl för att låta ventilationen endast gå under arbetstid. Det öppnar möjligheten att låta ventilationen vara igång hela dygnet. På sommaren kan detta ge positiva effekter genom att den svalare utomhusluften nattetid kyler ner byggnadsstommen och därmed också rumsluften. Be därför fastighetsskötaren att han i mitten av maj månad ställer om tiduret till heldygnsdrift.

4 4 Luftfuktare och luftrenare? "Ur hygienisk synvinkel rekommenderas inte generell luftfuktning. Generell luftfuktning kan medföra sidoeffekter, exempelvis dammkvalstertillväxt, luftfuktarfeber, andra allergier. Symptom på "torr luft" skall främst bekämpas med andra metoder än luftfuktning. För speciella individer/miljöer/processer kan selektiv luftfuktning erfordras. Det är då viktigt att en "säker" teknik väljs." (Nordiska seminariet "Det sunda huset" 1987). Luftfuktare och luftrenare ska normalt inte behövas av komfortskäl i landstingets lokaler. Speciella förhållanden /processer kan dock ibland behöva luftfuktare alternativt luftrenare. Före inköp av luftfuktare och luftrenare kan Företagshälsan Dalarna kontaktas för en diskussion om behov och typ av luftfuktare/luftrenare. Felaktigt använda luftfuktare kan skapa fler problem än de löser. Lukter Otrevliga lukter i hus kan ha många orsaker. Idag pratas mycket om mögel i byggnader, och många hänför främmande lukter till att det är mögel i husen. För att komma tillrätta med vad det är som luktar måste man vara lite "detektiv". Här följer en uppräkning av enkla åtgärder som ni själva kan utföra för att bena ut vad lukten beror på: - Se till att ventilationen är igång. - Tag bort alla störande lukter - sluta t ex använda parfymerade disk-, tvätt- och rengöringsmedel. - Fyll på vatten i alla vattenlås i alla utrymmen. Spola vatten i alla handfat, golvbrunnar, badkar, utslagsbackar i städskrubbar osv. - Om lukten förekommer i kök - städa ur alla skåp, rengör kring spisar samt på alla hyllor och skåp. - Försök lukta er fram till var och när lukten är tydligast. Om lukten fortfarande kvarstår, kan ni kontakta Företagshälsan för utredning.

5 5 Mögel och bakterier Mögel och bakterier kräver tre faktorer för att utvecklas: - Substrat - något att växa på - Lämplig temperatur - Lagom mycket fukt för att kunna utvecklas De två första faktorerna finns alltid närvarande. Vid onormal fukt finns därför alltid risk för mögel och/eller bakterier. Fukt på fel ställe indikerar därför att det kan finnas mögel och/eller bakterier. När mögel och/eller bakterier tillväxer kan olika lukter uppkomma, i vissa fall kan också lukten kvarstå även efter det att man eliminerat fukten. Vad är OVK? OVK betyder obligatorisk ventilationskontroll och innebär att fastighetsägaren med vissa intervall är skyldig att låta oberoende besiktningsman kontrollera ventilationen. Bestämmelsen gäller sjuk- och hälsovårdslokaler, barnstugor, kontor mm men ej industri och tillverkningslokaler. Efter besiktningen utfärdas ett protokoll där det framgår om anläggningen är godkänd eller underkänd. Enligt Arbetsmiljölagens kapitel 6 har skyddsombud rätt att ta del av detta protokoll. Det innebär också att fastighetsägaren inte har rätt att vägra att lämna ut protokollet på förfrågan från den arbetsgivare som hyr lokalen. Typ av byggnad/arbetslokal Besiktningsintervall Daghem skolor och vårdlokaler Kontor med mekanisk till och frånluftsventilation 2 år 3 år Vad gör jag om inomhusklimatet fortfarande inte är bra? Kontakta i första hand fastighetsskötaren / fastighetsförvaltaren. Om problemet ändå inte blir tillfredsställande löst kan du uppdra åt Företagshälsans skyddsingenjör att göra en utredning.

LÄTTFIXAT! För dig som gillar att fixa själv

LÄTTFIXAT! För dig som gillar att fixa själv LÄTTFIXAT! För dig som gillar att fixa själv Många av åtgärderna som beskrivs i broschyren är frivilliga. Du är alltid välkommen att göra en felanmälan vid problem. Felanmälan kan du göra via hemsidan

Läs mer

Att ventilera hus. Kompendium. Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter

Att ventilera hus. Kompendium. Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter Att ventilera hus Kompendium Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter Fotot associerar till en allmän uppfattning om vad som är bra luftkvalitet. Foto: Joakim Achim Friedrich, Göteborg Förord

Läs mer

Här kommer energideklaration och åtgärdsrapport från den energibesiktning som vi utfört på er byggnad/era byggnader.

Här kommer energideklaration och åtgärdsrapport från den energibesiktning som vi utfört på er byggnad/era byggnader. Varsågod Här kommer energideklaration och åtgärdsrapport från den energibesiktning som vi utfört på er byggnad/era byggnader. Vi har till Boverket rapporterat in energideklarationen för er byggnad. En

Läs mer

Kompletterande värme med en enkel installation.

Kompletterande värme med en enkel installation. Luft/luftvärmepump Kompletterande värme med en enkel installation. Med hjälp av en luft/luftvärmepump kan du använda den gratisvärme som finns i uteluften. En luft/luftvärmepump är enkel att installera

Läs mer

Varför är det viktigt att kunna kyla inomhus i det kalla klimat som vi har i Sverige?

Varför är det viktigt att kunna kyla inomhus i det kalla klimat som vi har i Sverige? Detta är en artikel i en serie som heter Energiverktygslådan och består av en förkortad populärversion av skriften Ta det kallt - strategier för komfortkyla. Ta det kallt Strategier för komfortkyla Brukarna

Läs mer

Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW. SE Användarhandledning 13599 (2007/10)

Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW. SE Användarhandledning 13599 (2007/10) Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW SE Användarhandledning 13599 (2007/10) Användarhandledning EHP 2,0 EW BOSCH TERMOTEKNIK SE, 2007/10 Artikelnummer: 13599 Utgåva: 1.0 Copyright 2007. BOSCH TERMOTEKNIK SE.

Läs mer

Kostnadseffektiv värme från marken.

Kostnadseffektiv värme från marken. Markvärmepump Kostnadseffektiv värme från marken. Med hjälp av en markvärmepump kan du använda den gratisvärme som finns i marken. En markvärmepump kan minska bostadens energikostnader. Markvärmepumpar,

Läs mer

Värme i fritidshus. Värme i fritidshus på Österlen. Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar

Värme i fritidshus. Värme i fritidshus på Österlen. Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar Värme i fritidshus Värme i fritidshus på Österlen Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar Att äga ett fritidshus på Österlen är en dröm för många! Men det kan bli en dyrköpt dröm om man försöker hålla

Läs mer

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN IVT 490, IVT 495 TWIN Användarhandledning Art. nr: 10714 Utgåva 1.0 Tack för att du har valt en värmepump från IVT Industrier AB Vi hoppas att vår värmepump kommer att uppfylla dina förväntningar och ge

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 13/7-2015 Fastighetsbeteckning: Prästmannen 37 Adress/ort: Lindforsgatan 14, Ramlösa Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

Välkommen till Galären

Välkommen till Galären Välkommen till Galären Vi sammanställt, information och regler och några goda råd som gäller ditt boende. Vi hoppas att du ska trivas som hyresgäst hos oss. Välkommen till Galären Innehåll: Att flytta

Läs mer

20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3

20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3 20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3 Stefan A. Johansson Uppsala universitet Helsingborg 2004-05-05 stefanajohansson@yahoo.se 1 Sammanfattning Energi som inte används

Läs mer

Kostnadseffektiv värme från marken.

Kostnadseffektiv värme från marken. Markvärmepump Kostnadseffektiv värme från marken. Med hjälp av en markvärmepump kan du använda den gratisvärme som finns i marken. En markvärmepump kan minska bostadens energikostnader. Markvärmepumpar,

Läs mer

Värme i lägenheten vid el- och värmeavbrott

Värme i lägenheten vid el- och värmeavbrott Råd till dig som bor i lägenhet Värme i lägenheten vid el- och värmeavbrott TRYGG ENERGIFÖRSÖRJNING FÖR DIG t ry g g e n e r g i f ö r s ö r j n i n g Kan du bo kvar i lägenheten när strömmen är borta?

Läs mer

Det lilla företaget med stort personligt engagemang och ansvar

Det lilla företaget med stort personligt engagemang och ansvar Det lilla företaget med stort personligt engagemang och ansvar Välkommen! Vi är glada att se dig som hyresgäst hos oss. Att bo i hyresrätt har många fördelar och det är vår förhoppning att du ska trivas

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

Lindab Solus Systembeskrivning

Lindab Solus Systembeskrivning Säkerställer en snabb återbetalning på din investering Lindab beskrivning Det självklara valet helt enkelt Bild 1. Lindabs aktiva kylbaffel. Vad är Lindabs -system? Att minimera energikostnaderna för värme

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar Reviderad 2015 BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av

Läs mer

Meddelandeblad. Ventilation Luftkvalitet. Lokaler. Ventilationstyper. Mottagare: Kommunal nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor Länsstyrelsen

Meddelandeblad. Ventilation Luftkvalitet. Lokaler. Ventilationstyper. Mottagare: Kommunal nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor Länsstyrelsen Meddelandeblad Mottagare: Kommunal nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor Länsstyrelsen Nr 12/2012 November 2012 Ventilation Luftkvalitet Detta meddelandeblad är ett förtydligande av den tillsynsvägledning

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av leverantörer. BRF

Läs mer

Spartips för klimatmedvetna 2007 Hälsningar från styrelsen

Spartips för klimatmedvetna 2007 Hälsningar från styrelsen Spartips för klimatmedvetna 2007 Hälsningar från styrelsen Copyright Samfälligheten Djurgårdarna Samfälligheten Djurgårdarna Sida 2 (5) 1 Allmänt Vid olika tillfällen har det framförts önskemål om svar

Läs mer

Litteratur och länklista

Litteratur och länklista Bilaga 2 Litteratur och länklista Bra litteratur Kalkylera med LCCenergi. Ekonomisk hållbar upphandling av energikrävande utrustning baserat på ENEU -konceptet Kalkylera med LCCenergi är ett verktyg när

Läs mer

Egenkontroll för. fastighetsägare. Illustration: Tove Hennix. Utgåva 05 2007.02. www.stockholm.se/foretag/miljo

Egenkontroll för. fastighetsägare. Illustration: Tove Hennix. Utgåva 05 2007.02. www.stockholm.se/foretag/miljo Illustration: Tove Hennix Egenkontroll för fastighetsägare Innehåll 1. Miljöbalkens krav på egenkontroll 2. Egenkontroll för fastighetsägare 3 Informationsblad om riskområden (radon, buller, ventilation,

Läs mer

Värme i villan 4. Att köpa hus 6. Att bygga nytt 8. Husets klimatskal 10. Ventilation 12. Värmespridningen i huset 14

Värme i villan 4. Att köpa hus 6. Att bygga nytt 8. Husets klimatskal 10. Ventilation 12. Värmespridningen i huset 14 Värme i villan Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se eller per fax:

Läs mer

Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus

Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus Sida 1 av 10 Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus Bild på aktuellt hus. Datum för besiktning: Fastighetsbeteckning: Adress/ort: Kommun Byggnaden är besiktigad av certifierad energiexpert: År-månad-dag

Läs mer

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan Reviderad utgåva 2009 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att köpa hus 6 Att bygga nytt 8 Husets klimatskal 10 Ventilation 12 Värmespridningen i huset 14 Anpassad värme med

Läs mer

SweTherm. Villaprefab, fjärrvärme och varmvattenberedning. SweTherm AB 2002-05-27. Värt att veta

SweTherm. Villaprefab, fjärrvärme och varmvattenberedning. SweTherm AB 2002-05-27. Värt att veta Värt att veta Om man tidigare har haft en oljepanna, varmvattenberedare, elpanna, eller den gamla typen av fjärrvärmecentral så får man nu en ny och modern varmvattenreglering. Och för att detta ska fungera

Läs mer

Innehåll. Värme i villan... 5. Huset... 6. Distributionssystem... 10. Byte av distributionssystem... 13. Jämnare temperatur med styrsystem...

Innehåll. Värme i villan... 5. Huset... 6. Distributionssystem... 10. Byte av distributionssystem... 13. Jämnare temperatur med styrsystem... Värmeivillan Innehåll Värme i villan.......................................................... 5 Huset.................................................................... 6 Distributionssystem...............................................

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 30/9-14 Fastighetsbeteckning: Hagestad 7:22 Adress/ort: Österlenvägen 1081, Löderup Byggnaden är besiktigad av: Jamii Olsson Företag/ackreditering

Läs mer

We Bring Air to Life Inneklimatsystem Försäljningskontor Inne Luleå Skellefteå Umeå Sundsvall Uppsala s y Västerås Sollentuna Karlstad Örebro

We Bring Air to Life Inneklimatsystem Försäljningskontor Inne Luleå Skellefteå Umeå Sundsvall Uppsala s y Västerås Sollentuna Karlstad Örebro Inneklimatsystem Inneklimatsystem Byggnadstyp/Verksamhet Luftbehandlingsanläggning Anl.typ Klimatanläggning Vent.anläggning Kylbärare Vatten Luft Kylprincip Torr Kyla Våt Kyla Evap. kyla Kompr. System

Läs mer