Malmbanan en flaskhals. Tidningen LKAB Framtid fyller ett år. Ny prognos för Kiruna. Kund sedan 100 år

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Malmbanan en flaskhals. Tidningen LKAB Framtid fyller ett år. www.lkabframtid.com. Ny prognos för Kiruna. Kund sedan 100 år"

Transkript

1 Tidningen LKAB Framtid fyller ett år Visst är det lite ovanligt att ge ut en tidning till alla hushåll i Gällivare och Kiruna kommuner, inte bara till LKABs egna medarbetare. Men LKABs verksamhet angår fler än bara oss själva, och att döma av alla mejl och glada tillrop under det här året så fyller tidningen en viktig funktion. Tanken har hela tiden varit att berätta mer för fler. För LKABs verksamhet påverkar sam- LOTTA FOGDE, Kommunikationsdirektör, LKAB hällena i Malmfälten påtagligt, vare sig man bor i ett hus som man så småningom kommer att behöva lämna, eller har fått ett nytt jobb hos ett företag som nyanställer på grund av LKABs framtidsinvesteringar. Vi hoppas att ni läsare ska fortsätta att följa oss. Att hela 70 procent av alla som får tidningen i brevlådan uppger att de läser den tar jag som ett tecken på att vi är på rätt väg. Men det finns säkert saker vi skulle kunna göra bättre eller annorlunda. Ta chansen att påverka tidningens innehåll. Skicka mig dina synpunkter på November Aldrig fel att våga Gästkrönikör Svante Lindqvist SID 7 Nr 10 November Ny prognos för Kiruna Den planerade tömningen av Ullspiran stämmer väl mot prognosen. Sid 2-3 Karin Enberg, chef på Norrbottensteatern. LKAB satsar på kultur Från 2011 ska alla elever i Malmfälten få se teater. Sid 6-7 Jan Lundgren, chef för logistikutveckling på LKAB, vill se ökad kapacitet på Malmbanan. Trafikverket har startat en utredning för att klargöra framtida behov av investeringar på Malmbanan. För LKAB är Malmbanan en framtida affärskritisk flaskhals och behovet av utbyggd kapacitet central. Men uppgifterna om att LKAB skulle säga nej till Foto: Fredric Alm Malmbanan en flaskhals Northland Resources planer på att trafikera Malmbanan tillbakavisas: Vi vare sig kan eller vill stoppa andra från att trafikera Malmbanan, säger LKABs vd Lars-Eric Aaro som utlovar förskotterade pengar för en utbyggnad. Sid 4 Marcus Hellner tackar LKAB och Gällivare för stödet Sid Kund sedan 100 år Höganäs köper den renaste malmen. Sid 5 Chatta med Per-Erik Lindvall om LKABs framtidsplaner 29 november kl kan du chatta med Per-Erik på

2 2 LKAB framtid November 2010 Vattenkanonen sprider en fin dimmridå som effektivt binder dammet. Foto: Fredric Alm Vattenkanon ska minska dammspridning KIRUNA LKABs satsningar för att minimera damning från verksamheten fortsätter. Det senaste tillskottet är en vattenkanon som ska testas på industriområdet i Kiruna. Med ett vinande som från en liten jetmotor startar den nya vattenspridaren och en tät dimma sprutar långt ut över upplaget. Maskinen ser precis ut som en snökanon som används i skidbackar, men den här modellen ska inte frysa vattnet. Det är viktigt att ställa den på rätt plats så att vattendimman verkligen gör nytta. Vi har testkört den litegrann nu i höst, men till våren startar den riktiga utvärderingen, säger Magnus Johansson, produktionschef för underhåll på KGS som sköter LKABs krossverksamhet. LKAB startade 2009 ett projekt med syftet att lokalisera och minimera dammkällorna i verksamheten. Åtgärder som utförts är exempelvis ökad bevattning av vägar och upplag samt förbättrad avskrapning av material på krossanläggningar. Framtida åtgärder kan bland annat bli plantering av vegetation som binder damm och dämpar vindar. Två nya brunnar är borrade på KGS område, och vattenkanonen förses från den ena. Magnus Johansson visar hur kanonen kan ställas in för att sprida dimma över ett stort område och därmed binda dammet vid marken. Placerad på rätt ställe kommer den att vara riktigt effektiv. Om försöket faller väl ut kan fler exemplar köpas in till området för krossning och upplag. ANDERS LINDBERG På rätt ställe kan kanonen göra stor nytta, tror Magnus Johansson på KGS. Så påverkas Kiruna ny prognos i fas med planeringen KIRUNA Prognoserna för deformationer i Kiruna visar hur marken påverkas av gruvan. Beräkningarna stämmer väl överens med den planering som LKAB och kommunen gör för Gruvstadsparkens första etapp. När järnmalmen bryts under jord påverkas marken ovanför och framför brytningsområdet. Det är orsaken till stadsomvandlingen i Kiruna, och för att kunna planera för framtiden gör LKAB löpande prognoser för hur markrörelserna kan komma att breda ut sig vid fortsatt brytning. Fakta analyseras Den senaste prognosen visar den beräknade påverkan för åren 2013, 2018 och Till grund för beräkningarna ligger den kända malmbilden, alltså hur malmen ser ut mot djupet, och den aktuella brytningsplan som avgör hur mycket malm som ska brytas de kommande åren. Dessutom analyseras mätningarna av hur deformationerna spridit sig hittills, undersökningar av berggrunden och erfarenheter både från LKABs verksamhet och från den övriga gruvbranschen. En prognos är en prognos, alltså en bedömning av hur framtiden kan te sig. De här prognoserna kan till exempel påverkas av marknaden, som ALLVARLIGT TALAT! ju avgör hur mycket malm vi kommer att bryta. Ju längre fram man tittar i tiden, desto Anders Furbeck. större blir osäkerheten, säger Anders Furbeck, direktör med ansvar för samhällsomvandlingarna. Grund för planering För 2013-prognosen är den bedömda osäkerheten meter, vilket innebär att gränsen för markpåverkan kan hamna så långt framför eller bakom de beräknade linjerna. För 2018 och 2023 är den bedömda osäkerheten meter. Allt enligt de bedömningar som LKABs bergmekaniker MATOJÄRVI gör utifrån dagens kunskap. Prognoserna är en stor hjälp när LKAB och kommunen tillsammans planerar för framtiden, till exempel för den första etapp av Gruvstadsparken som vi diskuterat och för- PETSAMO handlat om. Det är positivt att se att exempelvis prognosen för år 2013 stämmer överens med vår plan för tömningen av bostadsområdet Ullspiran. Vårt mål är att med hjälp av prognoserna öka framförhållningen ännu mer, säger Göran Olovsson, ansvarig för samhällsomvandlingen i Kiruna. ANDERS LINDBERG LUOSSAVAARA Göran Olovsson, LKABs ansvarige för den nya huvudnivåns påverkan på Kiruna, ser möjligheterna för staden att utvecklas. Foto: Fredric Alm Pia Lindholm projektledare för ny damm på Luossajärvi Vad ska ni göra med sjön egentligen? Vi ska bygga en ny damm över sjön och torrlägga en del av den södra änden. ÖSTERMALM Luossajärvi Folkets hus Varför då? Det finns naturliga sprickor i sjöbottnen, och när brytningen av Sjömalmen närmar sig sjöns ände skulle det kunna börja rinna ner vatten i gruvan. Om vi inte torrlägger den delen skulle gruvbrytningen av malmens norra del inte kunna fortsätta. Försvinner hela sjön? Nej, det är ungefär en tredjedel av Luossajärvis sydöstra ände som måste torrläggas. Dammkroppen hamnar ungefär i höjd med avfarten från Kyrka Stadshuset Järnvägsstation Sjukhus Hjalmar Lundbohmsgården LKAB E10 till Trafikverkets lokaler vid malmbangården. Ovanför dammen blir sjön kvar. Vad ska man göra med det torrlagda området? Det ska efterbehandlas ungefär på samma sätt som den del som torrlades under 1990-talet. Vi ska ta fram en detaljerad efterbehandlingsplan i samråd med länsstyrelsen och kommunen. När ska allt vara klart? I början av december håller Miljödomstolen huvudförhandling om vår ansökan

3 LKA B fra m t i d 3 Novem ber a fram till 2023 LOMBOLO En första analys av provborrningarna beräknas komma under nästa år. Foto: Anders Lindberg Ala Lombolo Brandstation Lappmalmen möjlig skatt i LKABs jakt på nya gruvprojekt MALMFÄLTEN Vad bör ett gruvbolag göra när alla siffror pekar uppåt? Söka nya fyndigheter! Vi utökar vår prospektering kraftigt och målet är klart: vi vill öppna fler gruvor. Lappmalmen är ett av flera intressanta objekt, säger Per-Erik Lindvall, direktör för teknik- och affärsutveckling. Miljövillkor 2023 Miljövillkor 2018 Miljövillkor 2013 KIRUNA 500 m K I I R U N AVA A R A LUOSSAVAARA Svenska Grafikbyrån Luossajärvi att få bygga dammen. Om vi får de tillstånd vi behöver beräknar vi att vara klara vid årssskiftet Kommer man att kunna fiska i sjön efteråt? I den del av sjön som blir kvar kommer förutsättningarna för fisket inte att ändras. Vattenkvaliteten kommer att fortsätta vara god och LKAB ska genom fiskevårdande åtgärder kompensera den förlorade sjöyta som dammen orsakar. ANDERS LINDBERG LUOSSAVAARA Nytt läge Område där dammen ska byggas NORRMALM KIRUNA Folkets hus Sjömalmen 767 meter, dagens brytningsnivå LKAB Lappmalmen börjar cirka 400 meter under markytan, dyker mot norr och lutar mot öster, ungefär som Kiirunavaaramalmen gör. I den södra änden är Lappmalmen cirka 200 meter bred, men ännu är det osäkert hur mycket malm den innehåller, säger Kirsten Holme, geolog på LKAB. Om malmkroppen visar sig vara brytvärd kan verksamheten starta om 8-10 år, och eventuellt kan malmen då nås via en ort som dras under jord från den befintliga gruvan i Kiirunavaara. I slutet av 1960-talet gjordes magnetiska mätningar i bland annat Kirunaområdet, och norr om Sandstensberget såg geologerna något intressant. Resultatet visade en avvikelse som bara kan ha två förklaringar. Antingen ligger det nära ytan en bergart med låg men jämt fördelad magnetithalt eller så ligger det en stor magnetisk kropp SVENSKA GRAFIKBYRÅN på ett större djup, säger Kirsten Holme. Järnvägsstation Stadshuset Nivå m SVENSKA GRAFIKBYRÅN Eftersom det är känt att sandstenen som ligger närmast ytan inte innehåller magnetit, drog man slutsatsen att det låg något intressant under den. Provborrningar på 1970-talet visade att det fanns magnetit och hematit, men dåtidens priser och processkunskap i kombination med det stora djupet gjorde att mineralen inte bedömdes som brytvärd. Nu har vi ett helt annat läge på marknaden och vi har flera hematitfyndigheter som gör att även den malmsorten Geolog Kirsten Holme visar magnetit som tagits upp vid provborrningen av Lappmalmen. är intressant att ta hand om. Därför är Lappmalmen värd att titta närmare på, säger PerErik Lindvall. På en pressträff 17 november berättade han om LKABs kraftigt utökade prospekteringsprogram, som ska leda till nya gruvprojekt. Vi går från nästan noll till mellan 60 och 80 miljoner kronor per år för att hitta nya fyndigheter. Vi har logistiken på plats, vi har kunder som önskar mer produkter och vi har den finansiella styrkan. Dessutom verkar vi i ett område med oerhört goda geologiska förutsättningar. Vårt närmsta mål är LKAB 37, det vill säga att leverera miljoner ton färdiga produkter per år. Men en framtida vision är 50 miljoner ton per år, som ett resultat av våra utökade prospekteringsinsatser. ANDERS LINDBERG Chatta med Per-Erik Lindvall om LKABs framtidsplaner 29 november kl kan du chatta med Per-Erik på

4 4 LKAB framtid November 2010 Stor utredning av Malmbanan startad MALMBANAN Trafikverket har startat en utredning av transportbehoven på Malmbanan. Från början var grunden LKABs ökade behov, men Northlands planer innebär förstås nya analysförutsättningar, säger Nils Alm, långsiktig planerare på Trafikverket. Arbetet startade under hösten och Trafikverket samverkar med norska Jernbaneverket och de aktörer som trafikerar järnvägslinjen. Vi ska presentera en översiktlig analys över behovet. Dels ska vi se vilka resurser som behövs för att öka kapaciteten, dels ska vi se i vilken ordning åtgärderna bör göras, säger Nils Alm. Större behov LKABs ökade produktion och Northlands planer pekar mot ett mycket tyngre flöde mot Narvik än man tidigare räknat med. Det vi ser redan idag är att det kommer att behövas större investeringar än de redan planerade. Vi kommer att före en dialog med LKAB och Northland om förskottering av medel, det är ju något som LKAB redan tillämpat för utbyggnaden av mötesplatser, säger Nils Alm. Dyrt med dubbelspår Hur utrymmet på Malmbanan sedan ska fördelas mellan olika aktörer avgörs först när alla lämnat in sina ansökningar om tågtidtabeller till Trafikverket. Men utredningsarbetet kan förstås inte vänta tills dess, och därför förs diskussioner med de inblandade. För att vi ska kunna föreslå åtgärder måste vi se att det finns substans bakom efterfrågan. Och när får vi se ett dubbelspår? Ja, du, det beror ju på hur behovet utvecklas. I första hand skulle det kanske bli på sträckan Luleå-Boden, i andra hand från Kiruna och västerut. Men det är fruktansvärt dyrt att bygga dubbelspår, och när pengarna drar iväg så blir det en politisk fråga. ANDERS LINDBERG Malmbanan byggs ut med förskotterade pengar från LKAB MALMBANAN LKABs ökade produktion ställer stora krav på fortsatta investeringar längs Malmbanan. Vi är beredda att fortsätta förskottera pengar till Trafikverket för att kapacitetsökningen inte ska tappa fart, säger LKABs vd Lars-Eric Aaro En intervju med Lars-Eric Aaro i den finska tidningen Pohjolan Sanomat i slutet av oktober fick NSD och norska Lars-Eric Aaro, vd på LKAB. Fremover att skriva rubriker som gick ut på att LKAB skulle säga nej till Northland Resources planer på att köra malmtåg till hamnen i Narvik. Det var direkt felaktigt. Vi vare sig kan eller vill stoppa andra från att trafikera Malmbanan. Däremot ser vi ett stort behov av ökad kapacitet på järnvägen. Bara våra egna produktionshöjningar kräver tunga investeringar i utbyggda mötesplatser de kommande åren, och vi är beredda att göra det vi gjort de senaste åren; förskottera de medel som behövs för att hålla investeringstakten uppe, säger Lars-Eric Aaro. Trångt på spåren Genom att LKAB lägger ut de pengar som behövs för att kunna uppgradera banan kan Trafikverket börja byggarbetena utan att vänta på att statliga medel beviljas. När medlen sedan kommer sker en återbetalning till LKAB. Just nu har vi en balans i transporterna, men vi riskerar att tappa framförhållningen i expansionen av Malmbanan om utbyggnaden av mötesplatser inte fortsätter löpande. Det kan uppstå en situation då det blir svårt att ta mötesplatser ur trafik för att bygga ut dem utan att minska leveranserna under tiden, säger Jan Lundgren, chef för logistikutveckling på LKAB. Dubbelspår möjligt? Och de problemen kan alltså uppstå utan att nya aktörer börjar trafikera Malmbanan. Om fler tåg ska få plats behövs det en ännu kraftigare expansion av kapaciteten, så enkelt är det. Vi ser ingen nackdel i sig med att andra Jan Lundgren vid ett av de nya 68-vagnarstågen som kräver längre mötesplatser. gruvbolag använder Malmbanan, det kan till och med vara en fördel i planprocessen och skapa en debatt om ytterligare behov, säger Jan Lundgren. Och i framtiden kanske det inte räcker med bara förlängda mötesplatser där de nya långa malmtågen kan mötas. Kanske måste man börja studera möjligheten att bygga dubbelspår på delsträckor där det kan vara ekonomiskt försvarbart. Järnvägen är och har alltid varit vår pulsåder, kan vi inte leverera våra produkter spelar det ingen roll hur mycket vi investerar i produktionsökningar i gruvor och verk. LKAB försöker Foto: Fredric Alm alltid vara ute i god tid, och när man ser över sin distributionskedja ska man börja så att säga i bakändan. För oss innebär det att först höja kapaciteten i hamnarna, som ligger sist i vår transportkedja, sedan på järnvägen, säger Lars-Eric Aaro. ANDERS LINDBERG

5 November 2010 LKAB framtid 5 Blivande stötdämpare eller järntabletter? Jan Jirestig, produktionschef vid sovring och anrikning i Malmberget, häller LKABs renaste produkt mellan fingrarna. Så nära teoretiskt ren magnetit vi kan komma, säger han. Foto: Mauritz Magnusson 100 år med Höganäs och LKABs renaste järnmalm HÖGANÄS I år är det 100 år sedan den första leveransen högkoncentrerad magnetit lämnade LKAB i Malmberget för en helt ny processmetod i Höganäs. Vi är mycket nöjda med den höga kvaliteten och LKABs säkra leveranser säger Ulf Holmqvist, vice vd Höganäs. Produkten innehåller ett koncentrat med en järnhalt på 71,55 procent. Det är bara åtta tiondelar från den teoretiska gränsen för ren järnmalm av magnetit, Fe 3 O 4. Efter 100 år kan vi bara säga att vi är mycket nöjda med den höga kvaliteten och LKABs säkra leveranser. Den första leveransen 1910 var en provorder. Mängden malmkoncentrat räckte till den ordinarie processtarten Sedan dess har vi varit kund hos LKAB på ren magnetit, säger Ulf Holmqvist, vice vd och ansvarig för Höganäs råvaruförsörjning. Exakt analys Vi kan bara ta koncentrat av magnetit eftersom vi måste ha den allra högsta järnhalten. Kraven på renhet från föroreningar i de resterande åtta tiondels procenten är också hög. Dessutom måste vi ha exakt kornstorlek och produkten måste ha jämn, hög kvalitet, det vill säga i samma analys varje gång. LKAB och Höganäs har utvecklat produkten tillsammans, säger Håkan Persson, produktionschef vid Höganäs Sweden AB. Anrikat MACBB tillverkas vid anrikningsverket i Malmberget. Det är en mycket speciell produkt eftersom kraven på renhet är så höga. Hög kornstorlek på magnetitkristallerna i malmen ger större förutsättningar att producera ett absolut rent malmkoncentrat, säger Jan Jirestig, chef för sovrings- och anrikningsverket hos LKAB i Malmberget. Kraven på en viss fukthalt gör att MACBB bara kan levereras under sommarhalvåret, en ren säsongsprodukt. Järnsvamp Höganäs producerar järnsvamp med bland annat LKABs magnetitkoncentrat och koksgrus från SSAB som reduktionsmedel. Gasen från det koksade kolet förenar sig med syreatomerna i magnetiten. Resultatet blir ett poröst material, järnsvamp, som innehåller 98 procent järn. Järnsvampen mals därefter till pulverform och renas ett steg till och får då en järnhalt på över 99,5 procent. Sedan levererar Höganäs i sin tur järnpulvret till en mängd olika kunder. Där finns pulvermetallurgi och verkstadsindustri, livsmedelsindustri och medicin. Applikationerna är många, från till exempel pressade detaljer i stötdämpare i bilar och Ulf Holmqvist och Håkan Persson, Höganäs. Foto: Johan Peyron växellådor i Formel 1-racers till järntabletter inom medicin för människor som lider av blodbrist (anemi). Stötdämpning Jag skulle tro att minst hälften av bilarna i Europa kör omkring med stötdämpare tillverkade av LKABs och Höganäs material. Pressade detaljer från pulvermetallurgi är ett mycket krävande och intressant område. Ståldetaljer av pulvermetallurgi kan tillverkas mycket exakta i komplicerade former med högt tryck. De behöver ingen verkstadsmekanisk bearbetning efteråt, säger Ulf Holmqvist. Höganäs gör en blandning av rent järnpulver med olika ingredienser för varje ändamål och varje kund. Receptboken är omfattande. Livsmedelsindustri och medicin behöver rent järnpulver för exempelvis järnberikad kost eller medicinska produkter. Renhetskrav Vi räknar med en fortsatt tillväxt inom vårt område och LKAB är fortsatt huvudleverantör så länge man klarar våra renhetskrav, säger Ulf Holmqvist. Vid LKABs marknadsavdelning övergår produkten från Minelco till LKABs sortiment från årsskiftet. All fines från LKAB tillverkas i Malmberget. Även om det är en liten mängd av LKABs totala leveranser är produkten viktig därför att den har de högsta renhetskraven, säger Lars Vikström vid LKABs marknadsavdelning. Mauritz Magnusson FAKTA: Fakta om Höganäs: Grundat: 1797, kolgruva. Utveckling: 1900 laboratorium byggdes, 1910 första anläggningen för järnsvamp 1946 Anläggning för pulvermetallurgi, 1968 Anläggning för atomiserat järnpulver, internationell expansion med dotterbolag och nya affärsområden. Antal anställda: Ca 1 600, varav hälften i Höganäs och Halmstad. Fakta om MACBB: Magnetit: 71,55 procent. Teoretisk gräns: 72,4 procent. Grönt kraftverk. Foto: Kajsa Lindmark Satsning på vinden har gått med plus SKUTSKÄR LKABs första satsning på vindkraft har blivit en succé. De fem vindsnurrorna i Skutskär utanför Gävle har producerat bäst i Sverige under det första året. Det är en lyckad investering som ger bra avkastning. Och produktionen per verk är till och med bättre än i offshoreparker, alltså vindkraft ute till havs, säger Anders Lundkvist verksamhetschef för energi vid LKAB. Vindkraftsparken i Skutskär ägs tillsammans med nio andra svenska basindustriföretag. Anders Lundkvist ser bara fördelar med gemensamt ägande. Varför investerar LKAB i vindkraft? Det är ett sätt att skydda sig mot variationerna i elpriserna och säkra ett vettigt elpris. Och det stämmer bra med LKABs miljöprofil. Vindkraftsparken togs i bruk för ett år sedan och har sedan dess genererat 28,5 gigawatt-timmar vilket motsvarar att värma drygt villor med el. LKAB förbrukar idag två procent av all el som produceras i Sverige. Bolagets totala elförbrukning är 2,2 terawatt-timmar per år. Jämfört med det är produktionen i Skutskärs vindkraftpark liten. Men mer egen vindkraft bidrar till ett billigare elpris för LKAB, säger Anders Lundkvist. Maritha Mossberg Vindkraftsparken i Skutskär.

6 6 LKAB framtid November 2010 Vad vill du allra helst se på teaterscenen? Simon Järvelä, 10 år, årskurs 4 Det ska vara något roligt så att man får skratta. Jag gillar buskis. En rolig show är Bröllop och jäkelskap med Stefan och Krister. Dag-Otto är extra rolig! Under pressträffen fanns representanter från kommunens skolkontor och de lokala teaterföreningarna i Kiruna och Gällivare på plats. Överst i bild från vänster; Jerker Johansson, verksamhetsledare Gällivare, Karin Paulin Ek, Kjell Henriksson, Gällivare teaterförening. Nedre raden från vänster; Lasse Andersson, Kiruna teaterförening, Margareth Lidström, förskolekonsulent Kiruna, Karin Enberg och Lotta Fogde. Foto: Fredric Alm Zandra Råmark, 12 år, årskurs 6 Musik, teater och dans. En musikal. Det hade varit kul att få se musikalen Snövit som ska visas här i Kiruna under våren. Dramatisk satsning på barnkultur Gustav Pettersson, 10 år, årskurs 4 Jag gillar komedier. Hemma tittar jag mycket på Simpsons och How I met your mother på tv. Det är roligt. Philip Stenmark, 10 år, årskurs 4 Action. Jag gillar Iron Man. Det är tuffa dräkter och så skjuter gubbarna med laser. Sen tycker jag om musik; rap och rock. Emelie Lind, 12 år, årskurs 6 Jag tycker om att dansa. Det hade varit kul att se någon dansshow. Teater ska vara roligt och spännande. Text och bild: Johanna Fogman MALMFÄLTEN LKAB spelar huvudrollen i en ny satsning på barn- och ungdomsteater i Malmfälten. Från och med 2011 ska alla elever, från förskola till gymnasium, få se Norrbottensteaterns skolföreställningar. Vi är otroligt glada och stolta över att kunna presentera det här samarbetet. LKAB gör en pionjärinsats för utvecklingen av barn- och ungdomsteater i Malmfälten, säger Karin Enberg, chef på Norrbottensteatern. Det här kommer att bli känt som LKAB-modellen. Idag är det endast tre procent av eleverna i Kiruna och åtta procent i Gällivare som har möjligheten att se en skolteaterföreställning. Det har ingenting att göra med att skolorna inte vill ge barnen detta, tvärtom. Det finns ett stort intresse från skolornas sida, men det har saknats medel, säger Karin Enberg. Satsningen är ett treårigt projekt, och skolbarnen i Kiruna, Svappavaara och Gällivare/Malmberget ska i princip få se en föreställning varje år från Norrbottensteaterns barnoch ungdomsproduktioner. MALMFÄLTEN FÅR MEST LKAB stödjer sedan lång tid tillbaka ett rikt fritidsutbud i Malmfälten genom föreningsbidrag till barn- och ungdomsverksamhet. Faktum är att vi satsar betydligt mer varje år på fritidsaktiviteter i Malmfälten än vi gör på Norrbottens just nu synligaste varumärke Luleå hockey, säger Lotta Fogde, kommunikationsdirektör på LKAB. LKAB vill bidra till ett rikare fritidsutbud på verksamhetsorterna än vad folk förväntar sig i små samhällen. Det är viktigt för attraktiva kommuner och därmed för LKAB som arbetsgivare. Idrottsföreningarna dominerar bland klubbarna som söker stöd från LKAB. Nu breddar vi vårt engagemang genom att ta ett rejält kliv in i kultursektorn, samtidigt som vi stärker banden med skolan, säger Lotta Fogde. Teaterträning på fritiden Först ut är musikalen Snövit, en produktion av Thomas Orup Eriksson och Håkan Bjerking. Musikalen, som består av både musik, dans, teater och film, har premiär i januari och kommer att spelas under våren Norrbottensteatern står för produktionen och LKAB för turnékostnader, lokaler och transporter för eleverna till och från föreställningarna. Samarbetet innehåller även teaterträning och dramalek för barn och ungdomar på fritiden. Norrbottensteatern åtar sig att starta verksamhet i Kiruna och Gällivare efter skoltid. Det är första gången någonsin man gör ett sådant här samarbete i Sverige. Det bidrar till hela regionens utveckling, säger Karin Enberg. KULTUR I LÄROPLANEN Andra viktiga partners är kommunernas skolkontor och de lokala teaterföreningarna i Kiruna och Gällivare. Margareth Lidström arbetar som förskolekonsulent och kulturarrangör, för för- och grundskola i Kiruna kommun. Hon gläds över den nya satsningen och berättar att skolans läroplan har som värdegrund att alla barn och elever har rätt till och ska ta del av kultur. Teater och hockey Vi är jätteglada över det här beslutet. Det är en fantastisk satsning för skolbarnen och kul att de får ta del av kulturen. Transporter och gratis föreställningskostnader är dessutom en riktig höjdare, säger Margareth Lidström. Även LKAB-anställda kommer att få ta del av teaterutbudet. Extraföreställningar i Malmfälten kommer att anordnas för anställda och deras barn. Under LKAB-dagen den 4 december blir det tjuvstart då delar av personalen med barn från fyra år kommer att erbjudas att se Pettson och Findus i Luleå, lika självklart som att gå på hockey. JOHANNA FOGMAN Spegel, spegel på väggen där Karin Paulin kommer att få se.

7 November 2010 LKAB framtid 7 Ek som den elaka styvmodern i musikalen Snövit. En av de första föreställningarna som skolbarnen i Malmfälten GÄSTKRÖNIKAN Svante Lindqvist Författare, artist, uppvuxen på Tingvallsgatan i Malmberget. Jag sitter i Härnösand i ett hotellrum. Det är kväll och snöande snorkallt ute. Mina skor ligger på det glödvarma elementet och torkar. Bredvid mig på skrivbordet ligger det färdiga manuset till tredje delen av Mannen från Malmberget. En helaftonsföreställning för fyra skådespelare. Jag har haft den i tankarna i fyra år. Vad är den manusbunten värd egentligen? En del kosing kan det bli om någon teater tycker att den passar i deras kulturpolitiska uppdrag, eller om jag orkar sätta upp den själv och det kommer folk. Men om det inte blir så? Var det bortkastad tid i så fall? Orsaken till att jag är i Härnösand är att vi i JP Nyströms snart ska spela med i dansföreställningen På Norrbotten Det är tjugofem år sedan vi hade premiär i Malmbergets sporthall med Cullbergbaletten. Cullberg hade den på repertoaren i tio år och nu är det kompaniet Norrdans som gör den. Man måste hålla på och vi måste våga satsa När vi spelade i Malmberget var det många positiva krafter som hjälpte till. Ulf Sundberg, Karl-Erik Häll och Lars Israelsson var några av dem som gjorde att det blev möjligt att ta upp världens bästa balettkompani till Malmberget för att dansa till JP Nyströms Norrbottenslåtar. Men det fanns också en del gnäll. Dåvarande handbollslaget knorrade över att deras träningstider försköts. Och jag minns en arbetslös kille som fick jobb med att lägga dansgolv som var sur på att han var tvungen att jobba för några som skulle spela Kalle Anka-musik För att nu inte tala om alla de som knöstade över de kommunala kostnaderna. Så här i efterhand kan man väl säga att satsningen var rätt ok. I föreställningen spelas flera låtar av gruvarbetarna Carl Lagerqvist och Albert Israelsson och tack vare På Norrbotten så har deras musik klingat över hela världen från Grönland till Australien, och tjugofem år senare tycker man att föreställningen har sån kvalité att den är värd att återupprepa. Det är helt enkelt aldrig fel att våga, att säga: varför inte? Istället för: varför? Satsar man på kultur så blir långt ifrån allt sådana lyckokast som På Norrbotten. Men man måste hålla på och vi måste våga satsa på det som inte direkt är uppenbart säljbart. I det långa loppet kan det vara Calles polska som är tecknet som Malmberget lämnade efter sig när allt annat är över. I logen på teatern där vi spelar har massor av artister skrivit sina namn på väggarna, de flesta är totalt okända, men de har alla hållit på. Om inte Mannen från Malmberget III blir uppsatt så får jag väl låta min dotter rita på de blanka sidorna, på så sätt blir den ett värdefullt konstverk, åtminstone för mig. Den är i alla fall skriven och jag har hållit på precis som Calle och Albert och alla de som har klottrat på väggarna i Härnösands Teater.

8 8 LKAB framtid November 2010 LOTTA FOGDE Kommunikationsdirektör, LKAB FRÅGA LKAB: Varför köper eller samarbetar inte LKAB med Northland Resources? LKABs planer på tre nya gruvor kring Svappavaara innan år 2015 (varav den första redan är i drift) är Europas största planerade tillskott av järnmalmsproduktion idag. Det handlar om ca 300 miljoner ton malm. Dessutom är järnhalterna höga och det geografiska läget idealiskt, nära både landsväg, järnväg och inte minst LKABs pelletsverk i Svappavaara. Det här betyder att LKAB redan har fullt upp de närmaste åren att förverkliga sina egna expansionsplaner. Malmen från de nya gruvorna kommer att mer än väl räcka för att försörja pelletsverken. Därefter har flaskhalsen i produktionen förflyttats till verken istället för att som idag ligga i gruvornas leveranskapacitet. Så innan man funderar på att förvärva malm från ytterligare norrbottniska gruvor, behöver en mängd strategiska beslut om t ex ökad pelletskapacitet fattas. Dessutom bedriver LKAB ett eget prospekteringsarbete kring ett flertal fyndigheter i Kirunas omgivningar, och om det faller väl ut ligger även de malmerna bra till logistiskt i förhållande till LKABs nuvarande anläggningar. Säger LKAB nej till Northland på Malmbanan? Nej, LKAB säger inte nej. Vi varken äger eller kontrollerar Malmbanan, utan det är Trafikverket som ansvarar för att planera kapaciteten på banan och fördela den. Däremot anser LKAB att Malmbanan är fullbelagd redan idag. Att öka trafiken utan att först investera i ökad kapacitet skulle medföra ökad risk för störningar i malmtrafiken något som skulle kunna drabba LKAB hårt ekonomiskt. LKAB och Northland Resources har träffats och informerat varandra om respektive företags framtidsplaner. Båda företagen anser att Malmbanan långsiktigt är i behov av en högre kapacitet och respektive företag kommer att driva den frågan gentemot Trafikverket. Skicka in din fråga: Ubåtsteknik i slurrytankarna KIRUNA Daniel Marjavaara och Ola Eriksson vid LKABs forsknings- och utvecklingsavdelning tog hjälp av den senaste tekniken inom ubåtsdesign för att lösa ett problem i LKABs pelletsproduktion. Problemet gäller omrörningen i LKABs slurrytankar, en begränsande faktor. Slurryn av järnmalmskoncentrat och vatten är råvara i pelletsproduktionen. Slurrytankarna är stora lagercisterner som rymmer kubikmeter slurry. Eftersom malmpartiklarna är tunga vill de falla till botten. Det kräver ständig omrörning i tankarna för att undvika sedimentering. Ville undvika flaskhals Jämn och hög kvalitet är LKABs adelsmärke. Våra kunder är beroende av det. Därför måste omrörningen vara effektiv, säger Daniel. Nuvarande omrörningsteknik har begränsad kapacitet. Därför kan inte hela lagervolymen i tankarna utnyttjas, vilket begränsar produktionsvolymen. Slurrytankarna kan trots sin storlek bli en flaskhals i den framtida pelletsproduktionen, säger de. De började undersöka olika teknikområden och branscher för att inventera vilka möjligheter som finns till moderna och effektiva lösningar. Avancerad teknik Det var så vi fann teknikområdet med avancerad ubåtsdesign. Tekniken med tyst framdrivning av ubåtar och vårt behov av effektivare teknik för omrörning visade sig ha gemensamma nämnare, säger Ola Eriksson som utformade en egen tillämpning av ubåtstekniken till slurrytankarna. Tekniken ökar verkningsgraden på omrörningen. Därmed kan slurrytankarna utnyttjas effektivare. I arbetet har även kunskap och erfarenhet utnyttjats från process- och underhållsin- Kommer den goda efterfrågan att hålla i sig på din marknad? Propellrar till slurrytankarna utsätts för stora påfrestningar. Med ubåtsteknik kan omrörningen göras effektivare, säger Daniel Marjavaara. Foto: Fredric Alm I slurrytankarna blandas finmald malmslig och vatten. En effektivare omrörning krävs för att öka produktionen. Illustration: Daniel Marjavaara Ola Eriksson och Daniel Marjavaara tar avancerad ubåtsteknik till hjälp för att ta få bättre omrörning i slurrytankarna och ge möjlighet till ökad pelletsproduktion utan att öka energiförbrukningen. Foto: Mauritz Magnusson genjörer samt sektioner inom forskning och utveckling för processutveckling av förädling, energi och emissioner (TFK och TFE). Daniel Marjavaara konstaterar att deras förslag till lösning av omrörningsproblemet har stor potential. De har bland annat använt avancerade datorsimuleringar ett så kallat CFD-program (Computational Fluid Dynamics), ett område där Daniel för övrigt är teknologie doktor. Vårt nästa steg blir att säkerställa resultaten från försöken med bland annat pilotförsök. Om resultaten från simuleringarna kan bekräftas Göran Ottosson, Tyskland Ja, det tror jag. Maskin-, anläggnings- och bilindustrin, som är de drivande industrierna för ståltillverkning, går på högvarv. Det är den starka exporten som driver efterfrågan och en del stålverk har till och med fulla orderböcker framåt sommaren Tystgående ubåtar är ett resultat av avancerad svensk designteknik. borde LKAB skydda tillämpningen av tekniken med ett patent, något vi nu planerar för, säger de. Med högre effektivitet kan LKAB ta bort en flaskhals och öka produktionen med bibehållen eller till och med minskad energiförbrukning, säger de. MAURITZ MAGNUSSON Stig Nordlund Singapore/Asien Stålproduktionen i Asien är fortfarande mycket hög liksom behovet av importerad järnmalm. Därför tror jag att efterfrågan på våra produkter den närmaste tiden kommer att hålla i sig.

9 November 2010 LKAB framtid 9 Fem workshops på temat Gällivares framtid hölls under andra veckan i november. LKABs gruva i Malmberget behöver plats för att bryta malmen under delar av samhället. Här fick medborgarna själva vara med och forma framtiden i sin kommun. Text och foto: Maritha Mossberg Gunilla Lassinantti. En skiss över hur ett framtida centrum kan se ut i Gällivare. Vision Gällivare: Skisser: Projekt Nya Gälllivare Målet är en öppen och levande stad Nina Eriksson och Marlene Rönnquist. Mats Hillblom filmar Mia Edin. GÄLLIVARE Nu har visionsarbetet för Gällivare tagit ytterligare ett steg. Kommuninvånarna vill se en kanalstad vid Vassaraälven. En linbana till Dundret. Centrum bör byggas tätare med handel och aktiviteter. Ska vi få hit folk måste vi bygga något helt galet, utbrister Lars Albinsson, processledare för visionsarbetet. I januari och februari hölls workshops med cirka 250 personer som ville vara med och skapa en vision för Gällivare i framtiden. Resultatet blev bland annat en sex minuter lång film, Ps. Solen skiner. Filmen bygger på 133 olika berättelser från deltagarna om En dag i framtiden. Gällivare föreslås bli en levande arktisk kanalstad. Med ett centrum som blandar butiker, sportanläggningar, skolor och aktiviteter och bebyggelsen ska ha en variation. Boende- och besöksmiljöer bör blandas för att få en öppen och levande stad. Kulturmiljöer från Malmberget kan finna en plats här. Gällivare ska sträckas ut mot Repisvaara och Dundret så att centrumkärnan placeras mer i mitten av staden. Så kan det bli om medborgarna bestämmer. Det här är svenskt rekord i samhällsplanering. Aldrig har väl så många människor fått föra fram sina åsikter, säger Lars Albinsson. Centrum mot Dundret Helgen november hölls en ny workshop där deltagarna fick ta ställning till sammanfattningen från i vintras. Markfrågan mot Dundret måste lösas. Centrum ska vridas mot Dundret, säger Martin Sandin. Bygg en hög restaurang på Dundrets topp, säger Agneta Björk. Flytta Kåkstan från Malmberget till hembygdsområdet, tycker Gerd Karlsson. Även vintertid skulle en kanalstad kunna ha vackra vyer. En kanalstad vore fint, säger John Hedman och Mattias Karlsson. Alla möjligheter Till december kommer projektet Nya Gällivare att ta fram en sammanställning. Ett politiskt beslut i kommunstyrelsen väntas i januari. Allt hänger ihop med förhandlingen mellan LKAB och kommunen, säger Ulf Hans- son, utvecklingschef på Gällivare kommun. Anledningen till att samhället förändras är LKABs framtida malmbrytning. I juni i år underrättades invånarna om att malmkroppen Printzsköld sträcker sig under delar av centrala Malmberget. Nu har vi alla möjligheter, konstaterar Ulf Hansson. Maritha Mossberg Här är allt i världsklass, säger Lars Albinsson, processledare för projekt Nya Gällivare. Kurt Kalla och Georg Fabricius. Josefin Ärlebrand. Kungligt besök LULEÅ LKABs utställning på Teknikens hus fick kungligt besök fredagen den 5 november. Kronprinsessan och hennes Daniel lyssnade intresserat och fick dessutom inbjudan att besöka Kirunagruvan av LKABs vd Lars-Eric Aaro. Foto: Tomas Bergman John Hedman och Mattias Karlsson. Harry Brännström.

10 10 LKAB framtid November 2010 Kung på sin egen stadion! Tittskåp från Hermelin visas just nu på LKABs infokontor. Titta in i Hermelinhistorien MALMBERGET Barnen lekte med utspilld slig. Skidbacken gick nedanför malmkropparna. Kyldammen var den tidens utebad. Så var livet på Hermelin under 50- och 60-talen. Just nu visas tittskåpsutställningen om Hermelinområdet på LKABs infokontor i Gunillaskolan. Besökarna kan bokstavligen titta in i en levande historia. Utställningen har skapats av konstnären Tord Pettersson och Hermelingruppen, där åtta malmbergare ingår. Arbetet har tagit närmare ett år. Gruppen skapades som en studiecirkel och visade sitt arbete första gången i Kåkstan. Den kompletta utställningen omfattar 12 tittskåp och kan ses på LKABs infokontor mellan klockan och på vardagar. Vi fortsätter träffas och arbetet växer hela tiden. Det är näraliggande historia och levande minnen av folk som var med, säger Tord Pettersson. MAURITZ MAGNUSSON Miljötryck LKAB Framtid är tryckt på miljögodkänt papper och med miljögodkända tryckfärger, certiferade av Svanen. Tryckfärgerna är allergitestade och godkända. Prövningen för miljögodkännande enligt Svanen sker årligen. Gällivare Det var ingen tvekan om att Hellnerstadions skidkung är just - Marcus Hellner. En imponerande dubbelknock av LKAB-åkaren gav en flygande start på skidsäsongen: Det är verkligen ett kvitto jag fått och det känns positivt inför vintern, konstaterade en glad Hellner. World Cup i Gällivare gav pallplatser för både Charlotte Kalla och Marcus Hellner, men showen stal den senare med två övertygande segrar på stadion som bär hans eget namn. Och det var en mycket nöjd Marcus Hellner som mötte media efter söndagens spurtseger: Det känns jättekul! Man hör fansen längs spåren, även om jag var väldigt koncentrerad under loppet då det blir mycket taktik så här man mot man. Men det är verkligen inspirerande att köra här hemma. Krafter kvar Jag fick vara hård och ligga bakom och just köra taktiskt. Jag tyckte jag kunde köra avslappnat. Jag kände att jag hade mer krafter kvar, konstaterade Hellner som såg fram mot helgens tävling i Kuusamo i Finland. Nu är det bara att försöka hålla i det här. Hellners bröst pryddes av en tydlig LKAB-logo och det är också samarbetet med LKAB som Hellner vill lyfta när han berättar om vägen fram till världstoppen. LKAB har stöttat mig ända sedan skidgymnasiet och har gjort att jag klarat vardagen och kunnat bygga på min skidåkning. Och så är det kul att representera LKAB, komma in i företaget och lära känna folk där. Det är ett spännande företag, tycker Marcus Hellner som under en sommar jobbat som gruvmätare i LKAB. VM är målet Vilket är ditt största mål under säsongen? Det är VM i Oslo i februari. Där hoppas jag på samma Marcus Hellner tackar LKAB för stödet på vägen till världstoppen. form som jag hade i OS, svarar han snabbt. Det viktigaste för mig är att vara mentalt beredd på att kämpa så att ögonen blöder. Att tänka på målet, känna tävlingssuget, fokusera på uppgiften och inte på resultatet och hitta glädjen i skidåkningen. Varför valde ni att träna i Kiruna istället för i Bruksvallarna? Det var så mycket bättre förhållanden i Kiruna. Bra spår, bra mat och bra boende. Maritha Mossberg Ronny Olovsson Foto Fredric Alm Hellner och Björgen mottog LKABs hederspris av vd:n Lars-Eric Aaro. VINN EN TUFF RYGGSÄCK! I detta nummer av LKAB Framtid frågar vi bland annat om prognoserna för deformationer i Kiruna, om LKABs första satsning på vindkraft som blivit en succé och om den gruvboom som just nu råder i Sverige. Fråga 1. Vilka år visar den senaste prognosen för malmbrytningens påverkan i Kiruna? 1: 2013, 2018 och 2023 X: 2011, 2018 och : 2011, 2014 och 2018 Fråga 2. Vindkraftparken i Skutskär togs i bruk för ett år sedan, hur många gigawattimmar har vindsnurrorna producerat sedan dess? 1: 28 X: 23 2: 18 Fråga 3. Hur många villor skulle man kunna värma med el från LKABs vindsnurror? 1: Cirka 110 X: Cirka : Cirka Fråga 4. Hur många procent av Sveriges samlade elproduktion används av LKAB? 1: 29% X: 23% 2: 2% Fråga 5. Hur många intressanta malmfyndigheter kartlägger LKAB för närvarande? 1: Cirka 30 2: Cirka 60 2: Cirka 50 Gå in på www. lkabframtid.com och tävla Eller posta dina svar senast 10/12 till: LKAB Framtid LKAB Kiruna. Rätt svar i tävlingen förra numret var: X, 1, 1, X, 1. Vinnare i förra numrets tävling blev Gustav Karlsson, han vinner en snygg ryggsäck.

11 November 2010 LKAB framtid 11 PERFORMANCE IN IRONMAKING Vi har hela världen med oss under de fantastiska världscuptävlingarna. Och så dessa fantastiska prestationer. Jag kunde aldrig drömma om detta, utbrister Lars-Erik Aaro vd vid LKAB. På tävlingsområdet bjöd LKAB alla sina anställda på dryck och mat. Köerna var långa till tältet där över 600 portioner renskav med mos serverades under lördagen. Helgen bjöd på klar himmel och behagliga minusgrader. Text: Maritha Mossberg. Foto: Fredric Alm Birgitta och Ove Köhler hejade mest. Kristina Klein, Kiruna. Charlotte Kalla var nöjd med insatsen. Gällivare gick man ur huse för att heja fram de svenska åkarna. Och landshövdingen var på plats. Det här är ett jättebra arrangemang, tycker Elisabeth Johansson, Malmberget. Per-Erik Kalla höll koll på dottern. Jag skulle vilja ha en LKAB-hund, säger Alexander Johansson och hälsar på Pelle Pellets. LKABs verksamhet spänner från vår unika järnråvara ovan och under jord till de stora samhällsförändringarna i Malmfälten och vidare till kunderna runt om i världen. Från världsledande metallurgisk forskning till världens mest klimatsmarta järnmalmsprodukter. LKAB har de senaste fem åren investerat 22 miljarder kronor och de omfattande framtidssatsningarna fortsätter i en takt på 5-6 miljarder kronor per år. LKAB är Sveriges största industriinvesterare Nu söker vi fler medarbetare på vår väg framåt: > Miljösamordnare Martti Liikamaa och Bengt Kalla. När konstnären Willy Gordon sökte efter modell till en skulptur, som för eftervärlden skall ge en karakteristisk föreställning om 1950-talets gruvarbetare, stannade han för övergruvfogde Gustav Löfs kraftfulla gestalt. Två skulpturer blev resultatet: gruvarbetare i helfigur och huvud av gruvarbetare, som nu inspirerar envoyé Arne S. Lundberg på hans arbetsrum. Ur LKAB-tidningen nr Från vänster Folk, Henrik, Linnea, Bengt, Emilia och Ola. Alla med efternamnet Martinsson. 1958: Gruvarbetarskulptur > Kvalitetsingenjörer > Projektledare projekt inom infrastruktur > Projektledare projekt inom förädlingsverksamhet > Byggledare projekt inom gruva och förädling > Byggledare infrastruktur > Forskningsingenjör energiteknik och emissioner > Projektkoordinator Mer information om tjänsterna, placeringsort, sista ansökningsdatum och ansökningsformulär hittar du på

12 12 LKAB framtid November 2010 Vi ska jobba med en strategi för långsiktig tillväxt HUR GÅR DET FÖR LKAB? LEVERANSER LEVERANSER I miljoner ton Miljoner ton ,7 15,6 22, Totalt 2009 Ackumulerat 2009 Ackumulerat 2010 ARBETSMILJÖ Antal olycksfall med frånvaro Antal 5 SNABBA FAKTA: Namn: Markus Petäjäniemi, 51 år Familj: Sambon Lena samt Jeanette, 34, Linda, 29, Mattias, 28 och Peter, 19. Bor: Hus i Bodviken, söder om Bensbyn, Luleå Aktuell: Ny marknadsdirektör på LKAB Utbildning: Maskiningenjör och civilingengör inom samhällsbyggnadsteknik och teknisk miljövård Gör helst: Pimpelfiskar på Torneträsk och motionerar i naturen. Senast lästa bok: Santaram, om en australisk fånge som började ett nytt liv i Indien. Markus Petäjäniemi, ny marknadsdirektör på LKAB 1. Först och främst Grattis till nya jobbet, Markus! Du går från VD i Minelco till marknadsdirektör i LKABkoncernen. Vad blir den största skillnaden och vad blir det första du tänker göra? Tack, det känns otroligt inspirerande och hedrande. Jag skall förstås lära mig allt nytt först. Sedan ska vi i säljteamet jobba med en strategi för långsiktig tillväxt utifrån marknadens och kundernas långsiktiga utveckling. Minelco har kunder och LKAB ett 30-tal kunder. Det speciella är att LKABs affärer är så gigantiska och så långsiktiga. Många av våra kunder är beroende av leveranserna. För LKAB är det viktigt att kunderna kan lita på oss. 2. Redan när du var vd för SEMA Group hade du en mycket affärsmässig inställning till dina verksamheter. Det stämmer. Affärsutveckling och affärsförhandlingar har alltid intresserat mig. Vad är det bästa vi kan göra av våra förutsättningar? Den frågan har jag tagit med mig i alla jobb och uppdrag jag haft. Affärsmässigheten är grundläggande för allt vi sysslar med. Foto: Tomas Bergman 3. Hur hamnade du i LKAB? Jag har känt LKAB och människor i företaget i många år, både som Kirunabo och som leverantör. Jag sökte mig till LKAB för fem år sedan, efter flera års arbetspendling till Stockholm. Det är häftigt att jobba med LKAB. Det kommer till en eller ett par nollor på alla investeringssummor, till exempel. Storleken är en helt annan än i de flesta andra verksamheter i Sverige. 4. Hur ser du på nya jobbet? Vad är din egen styrka? Först och främst har vi en mycket bra försäljning just nu och det finns ett mycket kompetent säljteam inom LKAB. Jag har jobbat med många olika företag och verksamheter i olika länder och är van med flera olika affärskulturer. Jag tror att ledarskap, affärssinne och analytisk förmåga tillhör mina styrkor. 5. Vem är du egentligen? Jag är född i finska Pello och flyttade till Kiruna söderifrån när jag var sju år. På fritiden är familjelivet viktigast. Våra fyra barn är stora nu, alla är utflugna. En favoritsyssla är pimpelfiske. Vi har kvar både ark och båthus vid Torneträsk. Jag är ofta på pimpelpremiären på Rautas. Då trivs jag! Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec KVALITET K-värde för 2010 ack okt: 94,8% och 2009 ack okt: 93,6% 94,8% 120 LKAB önskar er alla en solig och fin sommar. år fyller LKAB den 18 december ANSVARIG UTGIVARE Lotta Fogde REDAKTION Anders Lindberg Mauritz Magnusson Maritha Mossberg Johanna Fogman PRODUKTION Vinter TRYCKERI Tryck i Norrbotten AB Upplaga exemplar TELEFON Växel POSTADRESS LKAB, LKAB Framtid Kiruna KONCERNEN LKAB Nästa nummer av LKAB Framtid kommer 29 december!

LKAB 2011. Lars-Eric Aaro. Vd och koncernchef PERFORMANCE IN IRONMAKING

LKAB 2011. Lars-Eric Aaro. Vd och koncernchef PERFORMANCE IN IRONMAKING LKAB 2011 Lars-Eric Aaro Vd och koncernchef Resultat 2011 Omsättning Rörelseresultat Rekord 31 122 Mkr 14 705 Mkr + 9% + 19 % Marknad 2011 Marknad 2011 - Råstålsproduktion i världen Miljoner ton per månad

Läs mer

KARRIÄR INOM MÖJLIGHETERNAS LKAB

KARRIÄR INOM MÖJLIGHETERNAS LKAB KARRIÄR INOM MÖJLIGHETERNAS LKAB När LKAB levererar Performance in Ironmaking får stålverkskunderna en ökad effektivitet i sina processer. Inom LKAB finns fler än 200 spännande och utvecklande jobb och

Läs mer

Samhällsomvandling Malmfälten

Samhällsomvandling Malmfälten Samhällsomvandling Malmfälten Anders Furbeck Senior Vice President LKAB Skellefteå 110405 En långsiktig och hållbar väg mot tillväxt LKAB är en av Sveriges lönsammaste industrikoncerner som i stor utsträckning

Läs mer

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Vår väg framåt 2013-10-04 LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Lars-Eric Aaro, vd och koncernchef Boden, 17 oktober 2014 HÅLLBARHET FINNS I VÅRT DNA 1 LKAB HAR GOD TILLGÅNG TILL JÄRNMALM I NORRBOTTEN, MEN KÄLLORNA

Läs mer

FÖRÄDLING SÅ FÖRÄDLAS MALMEN

FÖRÄDLING SÅ FÖRÄDLAS MALMEN FÖRÄDLING SÅ FÖRÄDLAS MALMEN När LKAB levererar Performance in Ironmaking får stålverkskunderna en ökad effektivitet i sina processer. LKAB:s järnmalmspellets är världens mest klimatsmarta järnmalmsprodukt.

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 5 Fredag 17 februari 2012. Isbanan är öppen. En del gick med hunden, andra åkte spark, pulka eller skridskor.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 5 Fredag 17 februari 2012. Isbanan är öppen. En del gick med hunden, andra åkte spark, pulka eller skridskor. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 5 Fredag 17 februari 2012 NORRBOTTEN Isbanan är öppen I helgen var många ute på isbanan runt Luleå. -Det är jättefint. Vi har väntat på att få gå den här svängen, säger Åsa Karlström

Läs mer

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad 1 (6) Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad Hela programmet finns på: http://www.framtidensgruvochmineral.se/program/ Rullande

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

NÄR ÄR DET DAGS ATT SÄLJA OCH FLYTTA? Tillsammans tar vi nästa steg i Kirunas utveckling

NÄR ÄR DET DAGS ATT SÄLJA OCH FLYTTA? Tillsammans tar vi nästa steg i Kirunas utveckling NÄ Ä DET DAGS ATT SÄLJA CH FLYTTA? Tillsammans tar vi nästa steg i Kirunas utveckling Tillsammans kan vi, invånarna, näringslivet, kommunen och LKAB, genomföra samhällsomvandlingen på ett ansvarsfullt

Läs mer

Arbetsmiljö och hälsa LKAB

Arbetsmiljö och hälsa LKAB Arbetsmiljö och hälsa LKAB Kärnan i LKAB LKAB grundades 1890 och ägs av svenska staten. Detta gör oss unika: Långsiktiga kundrelationer Medarbetarnas kunskap och kompetens Magnetit LKAB Green Pellets

Läs mer

600 nya bostäder i Kiruna

600 nya bostäder i Kiruna EN TIDNING FÖR MALMFÄLTEN FRÅN LKAB PER SPETT: Jag gav mig förutsättningar GÄSTKRÖNIKÖR SID 17 PROGNOSERNA ÖVER DEFORMATIONER STÄMMER NYHETER SID 4 Nr 2 MAJ 2014 600 nya bostäder i Kiruna Jägarskolan i

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 28 Fredag 16 september 2011

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 28 Fredag 16 september 2011 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 28 Fredag 16 september 2011 NORRBOTTEN Det finns jobb hos LKAB LKAB behöver anställa nya medarbetare. Dom kommande tre åren behöver gruvföretaget 1200 nya arbetare. - Vi försöker få

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 7 Fredag 25 februari 2011. LKAB betalar för Kirunas nya stad. chef vid LKAB.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 7 Fredag 25 februari 2011. LKAB betalar för Kirunas nya stad. chef vid LKAB. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 7 Fredag 25 februari 2011 NORRBOTTEN LKAB betalar för Kirunas nya stad Gruvföretaget LKAB lovar att betala tre miljarder kronor till flyttningen av Kiruna. LKAB ska bland annat betala

Läs mer

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut..

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Sida 1 av 6 En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Efter att ha öppnat tidigt, samt genomlidigt den kallaste maj månad i mannaminne, fick säsongen äntligen fart i augusti och vi hade

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 5 Fredag 19 februari 2010. Pengar över för kommunerna i Norrbotten

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 5 Fredag 19 februari 2010. Pengar över för kommunerna i Norrbotten LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 5 Fredag 19 februari 2010 NORRBOTTEN Pengar över för kommunerna i Norrbotten Det har pratats mycket om ekonomisk kris det senaste året. Många företag har gått dåligt och många människor

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 2 Fredag den 22 januari 2010. Kvinna blir präst i Övertorneå. Dom tycker inte att kvinnor ska vara präster.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 2 Fredag den 22 januari 2010. Kvinna blir präst i Övertorneå. Dom tycker inte att kvinnor ska vara präster. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 2 Fredag den 22 januari 2010 NORRBOTTEN Kvinna blir präst i Övertorneå Birgitta Pirhonen blir präst i Övertorneå. I torsdags bestämde kyrkorådet i Övertorneå att hon får jobbet. Det

Läs mer

Vårt nuläge och framtid. Samferdselpolitisk konferens 2015-03-10 Bo Krogvig, LKAB

Vårt nuläge och framtid. Samferdselpolitisk konferens 2015-03-10 Bo Krogvig, LKAB Vårt nuläge och framtid Samferdselpolitisk konferens 2015-03-10 Bo Krogvig, LKAB AGENDA Nuläget i LKAB Vårt tillväxtprojekt LKAB 37 Investeringar i Narvik och Ofotbanen för framtiden Omvärldsförändringar

Läs mer

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 VÅR AMBITION LKAB skapar välstånd genom att vara ett av de mest innovativa och resurseffektiva gruvföretagen i världen. 2 AMBITIONEN INNEBÄR ATT: LKAB

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 20 Fredag 11 juni 2010 NORRBOTTEN Kvinnor i Arjeplog protesterar Många kvinnor i Arjeplog är arga. Dom tycker det är fel att mammografi-bussen ska sluta komma till Arjeplog. I söndags

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 31 Fredag 7 oktober 2011. om kvällarna, bussarna i Luleå har rosa säten och en del parkeringsplatser är rosa.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 31 Fredag 7 oktober 2011. om kvällarna, bussarna i Luleå har rosa säten och en del parkeringsplatser är rosa. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 31 Fredag 7 oktober 2011 NORRBOTTEN Rosa månad mot cancer Mycket i Luleå är färgat rosa nu i oktober. Till exempel ska basketlaget Northland spela i rosa tröjor. -Vi spelar i rosa

Läs mer

Hur flyttar man en stad? Foto: Thomas Nylund, Kiruna Kommun

Hur flyttar man en stad? Foto: Thomas Nylund, Kiruna Kommun Hur flyttar man en stad? GEOTEKNIK Malmen är Kirunas lycka. Men det som är stadens lycka är samtidigt dess problem. När LKAB följer malmkroppen allt djupare ner i berget leder sprängningarna till sättningar

Läs mer

DR-pellets nästa exportsuccé

DR-pellets nästa exportsuccé EN TIDNING FÖR MALMFÄLTEN FRÅN LKAB KARIN NILSDOTTER: Vår största utmaning är mental GÄSTKRÖNIKA SID 17 LKAB satsar på utbyggd vindkraft NYHETER SID 3 Nr 7 NOVEMBER 2012 DR-pellets nästa exportsuccé 2012

Läs mer

Projekt Bygdens Marknad

Projekt Bygdens Marknad Projekt Bygdens Marknad Ett litet bildspel om vad vi åstadkommit hittills. Första träffen 4 mars - Bygdens Vecka 20-25 augusti 2012. Monika Hulthe Projektet har 12 delmål 1. Att få ihop en grupp producenter

Läs mer

Ensemble. Hasse Andersson. Micke Andersen. Emelie Bengtsson. Martina Olofsson. Mats Olofsson. Göran Cronholm. Jeannette Storm.

Ensemble. Hasse Andersson. Micke Andersen. Emelie Bengtsson. Martina Olofsson. Mats Olofsson. Göran Cronholm. Jeannette Storm. Ensemble Micke Andersen Martina Olofsson Emelie Bengtsson Göran Cronholm Mats Olofsson Hasse Andersson Jeannette Storm Rosita Elfving Pelle Svensson Jessica Persson Ingen publik ingen revy 1987 träffades

Läs mer

BRYTNING SÅ BRYTS MALMEN

BRYTNING SÅ BRYTS MALMEN BRYTNING SÅ BRYTS MALMEN När LKAB levererar Performance in Ironmaking får stålverkskunderna en ökad effektivitet i sina processer. Det börjar med brytningen av den unika magnetiten i LKAB:s gruvor i Kiruna,

Läs mer

Nyhetsbrev Augusti. Equmeniascout i Region Stockholm. Hej!

Nyhetsbrev Augusti. Equmeniascout i Region Stockholm. Hej! Equmeniascout i Region Stockholm Nyhetsbrev Augusti Hej! Välkomna tillbaka! En ny scouttermin är precis på väg att dra igång, kanske har den redan det för vissa av er. Detta innebär nya möjligheter, nya

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997. Sammanfattning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997. Sammanfattning 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997 Sammanfattning Enligt preliminär statistik för 1997 ökade råstålsproduktionen i världen med 6 % jämfört med föregående år. LKABs leveranser av förädlade järnmalmsprodukter

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

VD har ordet. Utvecklad affärsidé beslutad och presenterad

VD har ordet. Utvecklad affärsidé beslutad och presenterad VD har ordet Blockletningssäsongen lider snabbt mot sitt slut. Snön har nu kommit och istället fortsätter arbetet med magnetiska mätningar i Vindelgranseleområdet. Det finns fortfarande intressanta luckor

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 3 Fredag 3 februari 2012. Sjuka kan flygas även på natten

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 3 Fredag 3 februari 2012. Sjuka kan flygas även på natten LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 3 Fredag 3 februari 2012 NORRBOTTEN Sjuka kan flygas även på natten Nu ska sjuka kunna flygas från Kiruna flygplats även på natten. I fredags blev landstinget och Swedavia eniga om

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 10 Fredag 26 mars 2010. 20 nya jobb i Kalix. sälja olika saker.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 10 Fredag 26 mars 2010. 20 nya jobb i Kalix. sälja olika saker. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 10 Fredag 26 mars 2010 NORRBOTTEN 20 nya jobb i Kalix Företaget Kalix finans ska anställa tjugo personer. - Det går bra och vi behöver anställa fler, säger chefen Ingmar Rentzhog.

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 9 Fredag 19 mars 2010. Norrbottningar vill åka tåg

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 9 Fredag 19 mars 2010. Norrbottningar vill åka tåg LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 9 Fredag 19 mars 2010 NORRBOTTEN Norrbottningar vill åka tåg Många som bor i Norrbotten och Västerbotten vill att Norrbothnia-banan ska byggas. Det visar en ny undersökning där 1 000

Läs mer

endast 238 kg för att rekordet från 1999 skulle Ickejärnmalm Järnmalm för anrikning

endast 238 kg för att rekordet från 1999 skulle Ickejärnmalm Järnmalm för anrikning metaller och mineral Ett nyhetsbrev från Sveriges geologiska undersökning april 214 Nästa nummer kommer 14 maj nytt rekord för svensk malmproduktion under 213 213 blev ytterligare ett rekordår för malmproduktionen

Läs mer

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Säljare av olika skäl Hur ser du på din egen säljarroll? Jag möter människor som arbetar med försäljning av olika skäl och som ser helt olika på sina uppdrag

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

EN TIDNING FÖR MALMFÄLTEN FRÅN LKAB

EN TIDNING FÖR MALMFÄLTEN FRÅN LKAB EN TIDNING FÖR MALMFÄLTEN FRÅN LKAB NY DESIGN! Aida Lindqvist: Ge oss fler mötesplatser GÄSTKRÖNIKAN SID 13 517 nya bostäder etableras av LKAB FastighetER NYHETER SID 2 3 Nr 2 MARS 2012 MALMJAKTEN INTENSIFIERAS

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt

Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt Pressinformation E.ON Sverige AB (Publ) 205 09 Malmö www.eon.se 2007-05-15 Elmarknadsrapport Av Anna Eriksmo, E.ON Energihandel Nordic Johan Aspegren Tel 040-25 58 75 Fax 040-97 05 91 Johan.aspegren@eon.se

Läs mer

Sammanställning av svaren

Sammanställning av svaren Sammanställning av svaren Utvärderingsfrågor Barnboksveckorna 2009 1. Hur tycker ni att det länsövergripande samarbetet kring Barnboksveckorna har fungerat? Vad var bra? Vad var dåligt? Tanken på ett länsövergripande

Läs mer

TillväxtNytt nr 17. Nyregistrerade företag 2014 Under 2014 startade 34 nya företag i Övertorneå kommun.

TillväxtNytt nr 17. Nyregistrerade företag 2014 Under 2014 startade 34 nya företag i Övertorneå kommun. Ansvarig utgivare: Stig Kerttu TillväxtNytt nr 17 Nyregistrerade företag 2014 Under 2014 startade 34 nya företag i Övertorneå kommun. KarriärExpo 2015 Torsdag 29 januari anordnades KarriärExpo för tredje

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 1 Fredag 20 januari 2012. Farlig bakterie på Gällivare sjukhus

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 1 Fredag 20 januari 2012. Farlig bakterie på Gällivare sjukhus LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 1 Fredag 20 januari 2012 NORRBOTTEN Farlig bakterie på Gällivare sjukhus En patient och en sjukvårdare vid Gällivare sjukhus har smittats av en bakterie som kallas MRSA-bakterie. Andra

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 19 Fredag 20 maj 2011

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 19 Fredag 20 maj 2011 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 19 Fredag 20 maj 2011 NORRBOTTEN Vargen skjuten I söndags sköts en varg i närheten av Dockasberg i Boden. Vargen var på väg in i ett område med många renar. Det var Naturvårdsverket

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 7 Fredag 5 mars 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 7 Fredag 5 mars 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 7 Fredag 5 mars 2010 NORRBOTTEN Nya IT-jobb till Luleå Ungefär 2 000 personer arbetar idag vid olika IT-företag i Luleå. IT-företag arbetar med datorer, internet och mobil-telefoner.

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013 FEBRUARI 2013 Kvar i Östersund den 23 februari 2013 Har nu hunnit vara hemma några dagar efter VM som var en stor upplevelse för min del, tiden hemma har bestått till största delen av vila och återhämtning

Läs mer

Kort historia. Norrtågstrafiken

Kort historia. Norrtågstrafiken Kort historia Norrtågstrafiken 1999 Processen runt tågtrafiken i Norrland startar 2001 Intresseföreningen Norrtåg startar ett politiskt samarbete kring tågutvecklingen i Norrland utmaningar och möjligheter

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

BOULEHALLEN I VARBERG

BOULEHALLEN I VARBERG BOULEHALLEN I VARBERG Boulodromen.se stod färdig för invigning den 28 oktober 2006 efter två års projektering och planering. Ägare är Alliansen Varbergs Boulehall som är en sammanslutning av åtta föreningar

Läs mer

Nya nivån ger framtidstro

Nya nivån ger framtidstro EN TIDNING FÖR MALMFÄLTEN FRÅN Ann-Helén Laestadius: Nostalgiska minnen GÄSTKRÖNIKA SID 13 Därför investerar Norrskenet i Northland NYHETER SID 2 Nr 4 JUNI 2013 INVIGNING AV KUJ 1365: Nya nivån ger framtidstro

Läs mer

PLAN- OCH BOSTADSDAGARNA 2014. Tid: 20-21 maj Plats: Folkets hus i Kiruna. Länsstyrelsen i Norrbottens län bjuder in till. Välkommen!

PLAN- OCH BOSTADSDAGARNA 2014. Tid: 20-21 maj Plats: Folkets hus i Kiruna. Länsstyrelsen i Norrbottens län bjuder in till. Välkommen! Länsstyrelsen i Norrbottens län bjuder in till PLAN- OCH BOSTADSDAGARNA 2014 Tid: 20-21 maj Plats: Folkets hus i Kiruna Välkommen! Information Anmälan senast den 11 april, anmälan är bindande. Anmäl dig

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan

Från fotbollsplan till affärsplan Från fotbollsplan till affärsplan Berättelsen om Newbody PRODUKTION Newbody AB, Göteborg 2011 Telefon 031-709 56 50 TEXT Dahn Renholm ILLUSTRATIONER och GRAFISK FORM Ulf Swerin Tryckt på miljövänligt papper

Läs mer

Publicerad i Femina. När känner vi arbetsglädje?

Publicerad i Femina. När känner vi arbetsglädje? Jobba dig lycklig Att ha ett arbete är en av de absolut viktigaste faktorerna för vår lycka, trots larmrapporter om stress och utbrändhet. Det visar den internationella lyckoforskningen. Bengt Brülde är

Läs mer

Malmfälten vinnare i krisen

Malmfälten vinnare i krisen Nu byggs LKABs nya pelletslaboratorium Agglolab, sid 2 Nr 6 Juni 21 www.lkabframtid.com Just stoltheten är något jag slås av Gästkrönikör Tony Björkenvall, sid 7 Malmfälten vinnare i krisen De stora miljardinvesteringarna

Läs mer

Massor av raffel i SPEED WEEK FESTIVAL och Tierp Arenas första Krantz Challenge.

Massor av raffel i SPEED WEEK FESTIVAL och Tierp Arenas första Krantz Challenge. Massor av raffel i SPEED WEEK FESTIVAL och Tierp Arenas första Krantz Challenge. Stefan Martinsson, Skyttorp kom med en Mercury 1950 coupe som för ovanlighetens skull inte var choppad. Köpt 2011 nästa

Läs mer

rapport från konferensen Kulturmiljön en resurs idag och för framtiden Malmfältens folkhögskola, Kiruna 30-31 augusti 2013

rapport från konferensen Kulturmiljön en resurs idag och för framtiden Malmfältens folkhögskola, Kiruna 30-31 augusti 2013 rapport från konferensen Kulturmiljön en resurs idag och för framtiden Malmfältens folkhögskola, Kiruna 30-31 augusti 2013 Text & foto: Kjell Öberg, Norrbottens museum Medborgardialogen viktig om kulturarvets

Läs mer

Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten. Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011

Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten. Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011 Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011 Global infrastruktur Global infrastruktur 2,5 miljarder passagerare 920 flygbolag

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

Grundkurs för dig som gillar att bli full

Grundkurs för dig som gillar att bli full Grundkurs för dig som gillar att bli full Det här har vi inte skrivit för att du ska sluta dricka alkohol. Vi vet att du, liksom många andra, har upplevt många roliga stunder tillsammans med alkohol. Du

Läs mer

Hålla igång ett samtal

Hålla igång ett samtal Hålla igång ett samtal Introduktion Detta avsnitt handlar om fyra olika samtalstekniker. Lär du dig att hantera dessa på ett ledigt sätt så kommer du att ha användning för dem i många olika sammanhang.

Läs mer

1 200 nyanställs kommande tre år

1 200 nyanställs kommande tre år Kulturhus monteras ner i Malmberget och lagras inför flytt, sid 10 Häpna blickar och förundrade miner Gästkrönikör Jerk Schuitema SID 7 Nr 6 September 2011 www.lkabframtid.com 1 200 nyanställs kommande

Läs mer

Finalklart i Vassaste Kocken 2011

Finalklart i Vassaste Kocken 2011 Pressmeddelande 21 januari 2011 Finalklart i Vassaste en 2011 Den 2 februari avgörs vem som blir Vassaste en 2011. Det är de sju som lyckades bäst i höstens uttagningstävlingar som utmanar regerande mästaren

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Bolagsstämmoanförande 28 mars 2006, Magnus Hall, VD och koncernchef

Bolagsstämmoanförande 28 mars 2006, Magnus Hall, VD och koncernchef Bolagsstämmoanförande 28 mars 2006, Magnus Hall, VD och koncernchef Bild 1 Herr ordförande, bästa aktieägare, mina damer och herrar. Bild 2 Holmens rörelsereresultat för 2005 blev 1 973 mnkr och i stort

Läs mer

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär?

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär? Premiären i Motocross SM går i Vissefjärda! SM i motocross kommer i år gå på 6 olika banor i olika delar av Sverige. Premiären i år kommer att gå på crossbanan Rövaredalen som ligger i Vissefjärda, en

Läs mer

Verktygslåda för mental träning

Verktygslåda för mental träning Lek med tanken! Instruktioner för Verktygslåda för mental träning Här hittar du några verktyg som hjälper dig som är aktiv idrottare att bli att bli ännu bättre i din idrott. Är du tränare eller förälder

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04. BestKust Feskarna 04. Sponsored by

Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04. BestKust Feskarna 04. Sponsored by Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04 BestKust Feskarna 04 Bra fiske efter havskatt och torsk Sponsored by Innehåll BestKust Feskarna 04, 2:a resan till Grovfjord Nord-Norge Uppresan till

Läs mer

Mitt USA I augusti 2013 flyttade jag till North Carolina, USA. Mitt enda mål var att bli en bättre simmerska, men det jag inte visste då var att mycket mer än min simning skulle utvecklas. Jag är född

Läs mer

Medlemsnytt December 2013

Medlemsnytt December 2013 Medlemsnytt December 2013 Kära O2-medlem, Vi kan glädjas åt att det blåst riktigt bra under oktober och november, vilket är bra eftersom vi i övrigt har haft ett något sämre vindår än föregående år. Nu

Läs mer

RADIOHISTORIA I NORR

RADIOHISTORIA I NORR 1 RADIOHISTORIA I NORR Nr 1/2012 Information 2012-06-08 Vandringsutställningen om radions första tid i Norrbotten. Utställningen har under hösten varit utställd på Norrbotten Museum. Där visades också

Läs mer

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst Vad är ung scen/öst? Ung scen/öst är en satellitverksamhet till Östgötateatern med eget teaterhus i Linköping och har sedan starten 2001 varit en

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

Kombinationer och banor i agilityträningen

Kombinationer och banor i agilityträningen Kombinationer och banor i agilityträningen av Emelie Johnson Vegh och Eva Bertilsson, publicerad i Canis 2012 En av de saker som gör agility så fantastiskt roligt är den ständiga variationen. Ingen tävlingsbana

Läs mer

VD har ordet Samråd beträffande provbrytning i Fäbodtjärn med myndigheter Enkel beskrivning av den planerade provbrytningen

VD har ordet Samråd beträffande provbrytning i Fäbodtjärn med myndigheter Enkel beskrivning av den planerade provbrytningen VD har ordet Sommaren är nu slut även om vädret fortfarande håller i sig. Den här veckan är det förresten älgjakt i norra Sverige vilket för många är heligt varför normal verksamhet avstannar i de flesta

Läs mer

1. Ett bord med flera maträtter eller drycker. 2. När man knådar kroppen så att musklerna blir mjukare. 3. Göra så att något blir svagare.

1. Ett bord med flera maträtter eller drycker. 2. När man knådar kroppen så att musklerna blir mjukare. 3. Göra så att något blir svagare. Att förstå ord hjälper dig att förstå text. Vad betyder orden? Skriv siffran vid rätt ord. 5 4 6 3 2 1 kämpa uppmuntran SPA dämpa massage buffé 1. Ett bord med flera maträtter eller drycker. 2. När man

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 22 Fredag 20 augusti 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 22 Fredag 20 augusti 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 22 Fredag 20 augusti 2010 NORRBOTTEN Färre nattåg till Norrbotten Ett av dom två nattågen från södra Sverige till Norrbotten kommer kanske att tas bort. Då skulle staten spara 40 miljoner

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 SK Beduinerna Årsmötesprotokoll 2009 Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 1. 28 medlemmar närvarande se bilaga 1. 2. Till mötes ordförande valdes Peter Gudbrand. Till mötes sekreterare valdes Dennis

Läs mer

Verksamhetsplan Träningsgrupp P07-2 År 2015

Verksamhetsplan Träningsgrupp P07-2 År 2015 Verksamhetsplan Träningsgrupp P07-2 År 2015 1. Värdegrund Vi är en förening som är öppen för alla Vi står för alla individers lika värde Vi verkar för öppenhet i vår verksamhet Vi verkar både för gemensam

Läs mer

VARMT VÄLKOMMEN TILL SEMINARIUM VÄRDESKAPANDE FÖRHANDLINGAR

VARMT VÄLKOMMEN TILL SEMINARIUM VÄRDESKAPANDE FÖRHANDLINGAR Värdeskapande förhandlingar Hur skapar vi förutsättningar att genomföra stora investeringar i infrastruktur och andra betydelsefulla samhällsinvesteringar Hur får vi igång byggandet? INBJUDAN Seminarium

Läs mer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer Fråga 1 6 Barnens kommentarer Detta är en sammanställning av barnens kommentarer som lämnats i enkäten. Kommentarerna har grupperats efter fråga. För bättre läsbarhet har stavfel korrigerats. Ett stort

Läs mer

Denna veckas innehåll: Matsedel

Denna veckas innehåll: Matsedel Sista dag för inlämnande av manus: Torsdagar klockan 09.00 till Anders, anders.baltsjo@kommun.gellivare.se Denna veckas innehåll: Matsedel Grattis Info från LKF Frånvarande v48 Klasskamp Bilder världscup

Läs mer

Tävlingssäsongen 2015 U14

Tävlingssäsongen 2015 U14 Tävlingssäsongen 2015 U14 Hösten: Försäsongen Hej alla, det har varit en diskussionsfyllt höst. Många synpunkter har vädrats och olika åsikter växlats i samtal och möten. Få saker blir precis som alla

Läs mer

EXEMPELTEXTER SKRIVA D

EXEMPELTEXTER SKRIVA D EXEMPELTEXTER SKRIVA D Beskriv Må bra (s. 13) En god hälsa är viktig. Om man vill ha ett långt och bra liv, måste man ta hand om både kropp och själ. Jag försöker äta rätt för att må bra. Jag väljer ofta

Läs mer

Hjärnan som hjälpte guldlaget att våga vinna

Hjärnan som hjälpte guldlaget att våga vinna Hjärnan som hjälpte guldlaget att våga vinna Artikel i Svenska Dagbladet, Av Henrik Ennart, Tor 2 Juli, 2015, 07.24 En unik satsning på mental träning bäddade för de heroiska insatser som gav EMguld. U21-laget

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 33 Fredag 21 oktober 2011

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 33 Fredag 21 oktober 2011 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 33 Fredag 21 oktober 2011 NORRBOTTEN Gifter i Bottenviken Det finska stålverket Outokumpu vill släppa ut mer gifter i Bottenviken. Men svenska myndigheter vill minska miljögifterna.

Läs mer

Rallarna på djupet. Ny tågstation i Kiruna. Full produktion i Gruvberget. Nr 1 FEBRUARI 2013 HAR KOMMUNEN RÄTT TILL MINERALERSÄTTNING?

Rallarna på djupet. Ny tågstation i Kiruna. Full produktion i Gruvberget. Nr 1 FEBRUARI 2013 HAR KOMMUNEN RÄTT TILL MINERALERSÄTTNING? EN TIDNING FÖR MALMFÄLTEN FRÅN LKAB TOMMY NYSTRÖM: Vi kan inte vänta NYHETER SID 6 HAR KOMMUNEN RÄTT TILL MINERALERSÄTTNING? NYHETER SID 2 Nr 1 FEBRUARI 2013 Nya huvudnivån Rallarna på djupet 1 365 meter

Läs mer

1000 miljarder SEK RYSSLAND NORGE FINLAND SVERIGE. = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020.

1000 miljarder SEK RYSSLAND NORGE FINLAND SVERIGE. = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020. 1000 miljarder SEK = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020 NORGE Tromsö Narvik Kiruna FINLAND Murmansk RYSSLAND Gällivare SVERIGE Pajala Luleå Kalix Kemi

Läs mer

www.nulink.se Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering

www.nulink.se Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering www. Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering NuLink: en pigg ettåring med framtidstro NuLink har fyllt ett år. Vi är en livlig och pigg ettåring som nyfiket blickar

Läs mer

PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS

PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS FAKTA OM KONVENTET VIKTIGA DATUM Prolog 2014 hölls den 28:e februari till 2:a mars på Culturen i Västerås. Konventet hade föranmälan för deltagare samt möjlighet för allmänheten

Läs mer

Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013

Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013 Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013 Klockan 18.30-20.30 i Alfredshällskolans matsal. Cirka 140 deltagare. Anders Nyquist, planeringschef i Lomma kommun, hälsade alla välkomna och inledde kvällens

Läs mer

Nr. 2 2014. Hilding Sjöfors spurtar i mål på O-ringen. Ett nummer fullt med minnen från sommaren!

Nr. 2 2014. Hilding Sjöfors spurtar i mål på O-ringen. Ett nummer fullt med minnen från sommaren! Nr. 2 2014 Hilding Sjöfors spurtar i mål på O-ringen Ett nummer fullt med minnen från sommaren! Klubbinformation Postadress:OKÄlme,Maskrosvägen8lgh1204,34334Älmhult Besöksadress:Älmestugan,Fågelvägen(längstupp)

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar

Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar Landsbygdsråd: Svartlå byaförening och Uppgiftslämnare:

Läs mer

Dom kallar oss metare. Johan Tikkanen

Dom kallar oss metare. Johan Tikkanen Dom kallar oss metare Johan Tikkanen Dom kallar oss metare Johan Tikkanen Ansvarig för allt innehåll, rättighetsinnehavare och producent av denna bok är Johan Tikkanen Denna bok är skapad med webbtjänsten

Läs mer

Delårsrapport september 2008 februari 2009

Delårsrapport september 2008 februari 2009 Delårsrapport september 2008 februari 2009 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 1 041 tkr (29 tkr) Periodens resultat före skatt uppgick till -1 503 tkr (-1 503 tkr) Kassaflödet under perioden var

Läs mer