Kallelse Sammanträdesdatum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse Sammanträdesdatum 2014-12-04"

Transkript

1 Kallelse Sammanträdesdatum Plats Kvarnkullen Tid Torsdagen den 4 december, kl. 17:00-22:00 Elisabeth Mattsson (FP) Ordförande Fredrik Skreberg Sekreterare Kommunfullmäktige kommer i samband med en ajournering att förrätta val av ombud till SKL-kongressen Valsedlar kommer att finnas tillgängliga i sammanträdeslokalen. Valet kommer inte protokollföras, men sker genom sluten omröstning bland ordinarie/tjänstgörande fullmäktigeledamöter. En särskilt utsedd justeringsperson kommer att behöva utses för valet. KOMMUNFULLMÄKTIGE ADRESS Stadshuset Kungälv TELEFON vx FAX E-POST HEMSIDA

2 Kallelse Sammanträdesdatum Dagordning Förslag till beslut 1 Upprop Formalia 2 Val av två ledamöter att justera sammanträdets protokoll Utses 3 Tillkommande och utgående ärenden Fastställs Information 4 Presentation av förvaltningen Information från kommunchef, Magnus Gyllestad, samt sektorchefer. Antecknas Valärenden 5 KS2014/ Val av ledamöter till kommunrevisionen Bilaga 6 KS2014/ Val av ledamöter till demokratiberedningen Bilaga 7 KS2014/ Val av ledamöter till lärandeberedningen Bilaga 8 KS2014/ Val av ledamöter till välfärdsberedningen Bilaga 9 KS2014/ Val av ledamöter till ekonomiberedningen Bilaga 10 KS2014/ Val av ledamöter till framtid- och utvecklingsberedningen Bilaga Enligt Valberedningen Enligt Valberedningen Enligt Valberedningen Enligt Valberedningen Enligt Valberedningen Enligt Valberedningen KOMMUNFULLMÄKTIGE

3 Kallelse Sammanträdesdatum KS2014/ Val av ledamöter till kultur- och fritidsberedningen Bilaga 12 KS2014/ Val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen Bilaga 13 KS2014/ Val av ledamöter och ersättare till miljö- och byggnadsnämnden Bilaga 14 KS2014/ Val av ledamöter och ersättare till sociala myndighetsnämnden Bilaga 15 KS2014/ Val av ledamöter och ersättare till överförmyndarnämnden Bilaga 16 KS2014/ Val av ledamöter och ersättare till valnämnden Bilaga 17 KS2014/ Val av ledamöter till arvodesnämnden Bilaga 18 KS2014/ Val av ledamöter och ersättare till Stiftelsen Kungälvsbostäders styrelse Bilaga 19 KS2014/ Val av kontaktpolitiker och ersättare till ungdomsfullmäktige Bilaga 20 KS2014/ Val av representanter till nationaldagskommittén Bilaga 21 KS2014/ Val av ombud och ledamöter till Bohusläns Kommunala exploaterings AB, BOKAB Enligt Valberedningen Enligt Valberedningen Enligt Valberedningen Enligt Valberedningen Enligt Valberedningen Enligt Valberedningen Enligt Valberedningen Enligt Valberedningen Enligt Valberedningen Enligt Valberedningen Enligt Valberedningen KOMMUNFULLMÄKTIGE

4 Kallelse Sammanträdesdatum Bilaga 22 KS2014/ Val av ombud och ledamöter till Bagahus AB Bilaga 23 KS2014/ Val av ombud och ledamöter till Kungälv Energi AB, KEAB Bilaga 24 KS2014/ Val av ombud och ledamöter till Förbo AB Bilaga 25 KS2014/ Val av ledamöter och ersättare till Bohus Räddningstjänstförbund (Borf) Bilaga 26 KS2014/ Val av nämndemän till Göteborgs tingsrätt för valperioden Bilaga 27 KS2014/ Val av ombud, ledamot samt ersättare till SOLTAK AB Bilaga 28 KS2014/ Val av ombud och ledamot till Marstrand Kulturbadhus AB Bilaga 29 KS2014/ Val till AB Kongahälla bolagsstämma och styrelse Bilaga 30 KS2014/ Val av ledamot och ersättare till Brattön, Lövön och Älgöns Hydrokopter- & Intresseförening Bilaga 31 KS2014/ Val till GRYAAB bolagsstämma och styrelse Bilaga Enligt Valberedningen Enligt Valberedningen Enligt Valberedningen Enligt Valberedningen Enligt Valberedningen Enligt Valberedningen Enligt Valberedningen Enligt Valberedningen Enligt Valberedningen Enligt Valberedningen 32 KS2014/ Val till Renova AB Enligt KOMMUNFULLMÄKTIGE

5 Kallelse Sammanträdesdatum Bilaga 33 KS2014/ Val av representanter till kommunernas internationella miljöorganisation (KIMO) Bilaga 34 KS2014/ Val till förvaltningshögskolans råd för forskning och fördjupningsutbildning Bilaga 35 KS2014/ Val av ombud och ersättare till Bohuskustens vattenvårdsförbunds årsmöte Bilaga 36 KS2014/ Val av ledamot till kustvattenrådet för Bohuskusten Bilaga 37 KS2014/ Val till Kommunforskning i Västsverige, föreningsstämma Bilaga 38 KS2014/ Val till stiftelserna för kommunens fonder Bilaga 39 KS2014/ Förslag på särskilt ombud i begravningsfrågor Bilaga 40 KS2014/1979 Val av ledamot och ersättare till Södra Bohuslän turism AB:s styrelse Bilaga Valberedningen Enligt Valberedningen Enligt Valberedningen Enligt Valberedningen Enligt Valberedningen Enligt Valberedningen Enligt Valberedningen Enligt Valberedningen Enligt Valberedningen Val, avsägelser och fyllnadsval 41 KS2014/ Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Niklas Bidestedt (KD) Beslut KOMMUNFULLMÄKTIGE

6 Kallelse Sammanträdesdatum Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige, Emma Gustafsson/Björn Hernius (M) Bilaga 43 Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige, Thomas Alpner/Patrik Ryberg (M) 44 Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige, Tobias Andersson/A Therése Gustafsson (S) Bilaga 44 Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige, Anna Rudholm (FP) Bilaga 46 Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige, Kjell Andersson /Jessica Nordin (UP) Antecknas Antecknas Antecknas Antecknas Antecknas KOMMUNFULLMÄKTIGE

7 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (2) 10/2014 Val av ledamöter till kommunrevisionen (Dnr KS2014/1979) Kommunfullmäktige ska välja sex ledamöter till kommunrevisionen. Kommunfullmäktige ska bland de valda revisorerna utse en ordförande och en vice ordförande. Kommunrevisionen har kommunfullmäktiges uppdrag att granska och främja den kommunala verksamheten. Kommunens förtroendevalda revisorer är direkt ansvariga inför fullmäktige och därmed indirekt inför medborgarna. För val av revisorer gäller särskilda valbarhetsregler. Redovisningsskyldighet till kommunen eller landstinget/regionen är det grundläggande valbarhetshindret. En revisor kan inte ha uppdrag i styrelse, nämnd eller beredning och inte heller vara ledamot eller ersättare i fullmäktige. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Val av ledamöter till kommunrevisionen Yrkande Morgan Persson (UP): 1. Följande sex personer utses till ledamöter i kommunrevisionen: Christina Carlsson (M) Hans Henriksson (MP) Björn Brogren (S) Vakant (S) Bo Tingbäck (UP) Lars Pehrson (KD) 2. Christina Carlsson (M) utses till ordförande i kommunrevisionen. 3. Hans Henriksson (MP) utses till vice ordförande i kommunrevisionen. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att valberedningen beslutar att anta yrkandet. Omröstning begärs inte. Förslag till kommunfullmäktige KOMMUNFULLMÄKTIGES VALBEREDNING 1. Till ledamöter i kommunrevisionen utses: Christina Carlsson (M) Hans Henriksson (MP) Björn Brogren (S) Vakant (S) Justeras sign

8 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 2 (2) Bo Tingbäck (UP) Lars Pehrson (KD) 2. Christina Carlsson (M) utses till ordförande i kommunrevisionen. 3. Hans Henriksson (MP) utses till vice ordförande i kommunrevisionen. KOMMUNFULLMÄKTIGES VALBEREDNING Justeras sign

9 Tjänsteskrivelse 1(1) Handläggarens namn Fredrik Skreberg Val av ledamöter till kommunrevisionen (Dnr KS2014/1979-1) Sammanfattning Kommunfullmäktige ska välja sex ledamöter till kommunrevisionen. Kommunfullmäktige ska bland de valda revisorerna utse en ordförande och en vice ordförande. Kommunrevisionen har kommunfullmäktiges uppdrag att granska och främja den kommunala verksamheten. Kommunens förtroendevalda revisorer är direkt ansvariga inför fullmäktige och därmed indirekt inför medborgarna. För val av revisorer gäller särskilda valbarhetsregler. Redovisningsskyldighet till kommunen eller landstinget/regionen är det grundläggande valbarhetshindret. En revisor kan inte ha uppdrag i styrelse, nämnd eller beredning och inte heller vara ledamot eller ersättare i fullmäktige. Magnus Gyllestad Kommunchef Kathrin Ahlstedt Kanslichef Enheten för kommunkansli och juridik, Lönenheten ADRESS Stadshuset Kungälv TELEFON FAX E-POST HEMSIDA

10 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (2) 11/2014 Val av ledamöter till demokratiberedningen (Dnr KS2014/1979) Kommunfullmäktige skall välja ledamöter till demokratiberedningen. Demokratiberedningen skall bestå av kommunfullmäktiges presidium och en ledamot från övriga partier representerade i fullmäktige. Bland ledamöterna väljer fullmäktige en beredningsledare och en oppositionsledare. Beredningsledaren tituleras ordförande och oppositionsledaren tituleras vice ordförande. I ordförandens ansvar ingår att säkerställa närvaron i beredningen. Demokratiberedningens mandatperiod sammanfaller med fullmäktiges mandatperiod. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Val av ledamöter till demokratiberedningen Yrkande Morgan Persson (UP): 1. Följande personer utses till ledamöter i demokratiberedningen: Elisabeth Mattson (FP) Benny Strandberg (KD) Pia Gillerstedt (S) Thomas Alpner (M) Alexandra Stenlund (UP) Carl Adiels (MP) Line Kristiansen (V) Rose-Marie Stenman (C) Vakant (SD) 2. Elisabeth Mattsson (FP) väljs till ordförande i demokratiberedningen. 3. Benny Strandberg (KD) väljs till vice ordförande i demokratiberedningen. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att valberedningen beslutar att anta yrkandet. Omröstning begärs inte. Förslag till kommunfullmäktige KOMMUNFULLMÄKTIGES VALBEREDNING Justeras sign

11 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 2 (2) 1. Följande personer utses till ledamöter i demokratiberedningen: Elisabeth Mattson (FP) Benny Strandberg (KD) Pia Gillerstedt (S) Thomas Alpner (M) Alexandra Stenlund (UP) Carl Adiels (MP) Line Kristiansen (V) Rose-Marie Stenman (C) Vakant (SD) 2. Elisabeth Mattsson (FP) väljs till ordförande i demokratiberedningen. 3. Benny Strandberg (KD) väljs till vice ordförande i demokratiberedningen. Kommunledningssektorn//Enheten för kommunkansli och juridik, Lönenheten Marie Flodin KOMMUNFULLMÄKTIGES VALBEREDNING Justeras sign

12 Tjänsteskrivelse 1(1) Handläggarens namn Fredrik Skreberg Val av ledamöter till demokratiberedningen (Dnr KS2014/1979-3) Sammanfattning Kommunfullmäktige skall välja ledamöter till demokratiberedningen. Demokratiberedningen skall bestå av kommunfullmäktiges presidium och en ledamot från övriga partier representerade i fullmäktige. Bland ledamöterna väljer fullmäktige en beredningsledare och en oppositionsledare. Beredningsledaren tituleras ordförande och oppositionsledaren tituleras vice ordförande. I ordförandens ansvar ingår att säkerställa närvaron i beredningen. Demokratiberedningens mandatperiod sammanfaller med fullmäktiges mandatperiod. Magnus Gyllestad Kommunchef Kathrin Ahlstedt Kanslichef Kommunledningssektorn//Enheten för kommunkansli och juridik, Lönenheten Marie Flodin ADRESS Stadshuset Kungälv TELEFON FAX E-POST HEMSIDA

13 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (2) 12/2014 Val av ledamöter till lärandeberedningen (Dnr KS2014/1979) Kommunfullmäktige skall välja elva ledamöter till lärandeberedningen. Bland ledamöterna väljer fullmäktige en beredningsledare och en oppositionsledare. Beredningsledaren tituleras ordförande och oppositionsledaren tituleras vice ordförande. I ordförandens ansvar ingår att säkerställa närvaron i beredningen. Lärandeberedningens mandatperiod sammanfaller med fullmäktiges mandatperiod. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Val av ledamöter till lärandeberedningen Yrkande Morgan Persson UP): 1. Följande elva personer utses till ledamöter i lärandeberedningen: Cecilia Karlsson (FP) Lennart Jonsson (M) Fredrik Schandorff (S) Fredrik Gullbrantz (S) Erika Sjöblom (S) Camilla Haag (S) Pernilla Wiklund (UP) Erik Martinsson (MP) Richard Millings KD) Anna Isaksson (C) Niklas Andersson (SD) 2. Cecilia Karlsson (FP) utses till ordförande i lärandeberedningen. 3. Lennart Jonsson (M) utses till vice ordförande i lärandeberedningen. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att valberedningen beslutar att anta yrkandet. Omröstning begärs inte. Förslag till kommunfullmäktige KOMMUNFULLMÄKTIGES VALBEREDNING Justeras sign

14 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 2 (2) 1. Följande elva personer utses till ledamöter i lärandeberedningen: Cecilia Karlsson (FP) Lennart Jonsson (M) Fredrik Schandorff (S) Fredrik Gullbrantz (S) Erika Sjöblom (S) Camilla Haag (S) Pernilla Wiklund (UP) Erik Martinsson (MP) Richard Millings KD) Anna Isaksson (C) Niklas Andersson (SD) 2. Cecilia Karlsson (FP) utses till ordförande i lärandeberedningen. 3. Lennart Jonsson (M) utses till vice ordförande i lärandeberedningen. KOMMUNFULLMÄKTIGES VALBEREDNING Justeras sign

15 Tjänsteskrivelse 1(1) Handläggarens namn Fredrik Skreberg Val av ledamöter till lärandeberedningen (Dnr KS2014/1979-4) Sammanfattning Kommunfullmäktige skall välja elva ledamöter till lärandeberedningen. Bland ledamöterna väljer fullmäktige en beredningsledare och en oppositionsledare. Beredningsledaren tituleras ordförande och oppositionsledaren tituleras vice ordförande. I ordförandens ansvar ingår att säkerställa närvaron i beredningen. Lärandeberedningens mandatperiod sammanfaller med fullmäktiges mandatperiod. Magnus Gyllestad Kommunchef Kathrin Ahlstedt Kanslichef ADRESS Stadshuset Kungälv TELEFON FAX E-POST HEMSIDA

16 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (2) 13/2014 Val av ledamöter till välfärdsberedningen (Dnr KS2014/1979) Bland ledamöterna väljer fullmäktige en beredningsledare och en oppositionsledare. Beredningsledaren tituleras ordförande och oppositionsledaren tituleras vice ordförande. I ordförandens ansvar ingår att säkerställa närvaron i beredningen. Välfärdsberedningens mandatperiod sammanfaller med fullmäktiges mandatperiod. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Val av ledamöter till välfärdsberedningen Yrkande Morgan Persson (UP): 1. Följande elva personer utses till ledamöter i välfärdsberedningen: Ancy Wahlgren (UP) Marie-Louise Thor (M) Mikael Toftered (FP) Ellen Källvik (V) Lars-Gunnar Andersson (S) A Therese Gustafsson (S) Linda Lengstrand (S) Yvonne Byberg (S) Ann-Christine Engvall (KD) Hans Torwald (C) Sylvia Strid (SD) 2. Ancy Wahlgren (UP) utses till ordförande i välfärdsberedningen. 3. Marie-Louise Thor (M) utses till vice ordförande i välfärdsberedningen. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att valberedningen beslutar att anta yrkandet. Omröstning begärs inte. Förslag till kommunfullmäktige KOMMUNFULLMÄKTIGES VALBEREDNING 1. Följande elva personer utses till ledamöter i välfärdsberedningen: Ancy Wahlgren (UP) Marie-Louise Thor (M) Mikael Toftered (FP) Ellen Källvik (V) Justeras sign

17 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 2 (2) Lars-Gunnar Andersson (S) A Therése Gustafsson (S) Linda Lengstrand (S) Yvonne Byberg (S) Ann-Christine Engvall (KD) Hans Torwald (C) Sylvia Strid (SD) 2. Ancy Wahlgren (UP) utses till ordförande i välfärdsberedningen. 3. Marie-Louise Thor (M) utses till vice ordförande i välfärdsberedningen. KOMMUNFULLMÄKTIGES VALBEREDNING Justeras sign

18 Tjänsteskrivelse 1(1) Handläggarens namn Fredrik Skreberg Val av ledamöter till välfärdsberedningen (Dnr KS2014/1979-5) Sammanfattning Kommunfullmäktige skall välja elva ledamöter till välfärdsberedningen. Bland ledamöterna väljer fullmäktige en beredningsledare och en oppositionsledare. Beredningsledaren tituleras ordförande och oppositionsledaren tituleras vice ordförande. I ordförandens ansvar ingår att säkerställa närvaron i beredningen. Välfärdsberedningens mandatperiod sammanfaller med fullmäktiges mandatperiod. Magnus Gyllestad Kommunchef Kathrin Ahlstedt Kanslichef Kommunledningssektorn//Enheten för kommunkansli och juridik, Lönenheten ADRESS Stadshuset Kungälv TELEFON FAX E-POST HEMSIDA

19 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (2) 14/2014 Val av ledamöter till ekonomiberedningen (Dnr KS2014/1979) Kommunfullmäktige skall välja elva ledamöter till ekonomiberedningen. Bland ledamöterna väljer fullmäktige en beredningsledare och en oppositionsledare. Beredningsledaren tituleras ordförande och oppositionsledaren tituleras vice ordförande. I ordförandens ansvar ingår att säkerställa närvaron i beredningen. Ekonomiberedningens mandatperiod sammanfaller med fullmäktiges mandatperiod. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Val av ledamöter till ekonomiberedningen Yrkande Morgan Persson (UP): 1. Följande elva personer utses till ledamöter I ekonomiberedningen Jonas Andersson (S) Marcus Adiels (M) Leif Hasselgren (UP) Lars Wallberg (FP) Harriet Blomqvist (V) Lennart Wennerblom (MP) Nils Carlsson (S) Tobias Andersson (S) Peter Harrysson (M) Emma Gustafsson (M) Robert Kinhult (SD) 2. Jonas Andersson (S) utses till ordförande i ekonomiberedningen. 3. Marcus Adiels (M) utses till vice ordförande i ekonomiberedningen. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att valberedningen beslutar att anta yrkandet. Omröstning begärs inte. Förslag till kommunfullmäktige KOMMUNFULLMÄKTIGES VALBEREDNING Justeras sign

20 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 2 (2) 1. Följande elva personer utses till ledamöter i ekonomiberedningen Jonas Andersson (S) Marcus Adiels (M) Leif Hasselgren (UP) Lars Wallberg (FP) Harriet Blomqvist (V) Lennart Wennerblom (MP) Nils Carlsson (S) Tobias Andersson (S) Peter Harrysson (M) Emma Gustafsson (M) Robert Kinhult (SD) 2. Jonas Andersson (S) utses till ordförande i ekonomiberedningen. 3. Marcus Adiels (M) utses till vice ordförande i ekonomiberedningen. KOMMUNFULLMÄKTIGES VALBEREDNING Justeras sign

21 Tjänsteskrivelse 1(1) Handläggarens namn Fredrik Skreberg Val av ledamöter till ekonomiberedningen (Dnr KS2014/1979-6) Sammanfattning Kommunfullmäktige skall välja elva ledamöter till ekonomiberedningen. Bland ledamöterna väljer fullmäktige en beredningsledare och en oppositionsledare. Beredningsledaren tituleras ordförande och oppositionsledaren tituleras vice ordförande. I ordförandens ansvar ingår att säkerställa närvaron i beredningen. Ekonomiberedningens mandatperiod sammanfaller med fullmäktiges mandatperiod. Magnus Gyllestad Kommunchef Kathrin Ahlstedt Kanslichef Kommunledningssektorn//Enheten för kommunkansli och juridik, Lönenheten ADRESS Stadshuset Kungälv TELEFON FAX E-POST HEMSIDA

22 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (2) 15/2014 Val av ledamöter till framtid- och utvecklingsberedningen (Dnr KS2014/1979) Kommunfullmäktige skall välja elva ledamöter till framtid- och utvecklingsberedningen. Bland ledamöterna väljer fullmäktige en beredningsledare och en oppositionsledare. Beredningsledaren tituleras ordförande och oppositionsledaren tituleras vice ordförande. I ordförandens ansvar ingår att säkerställa närvaron i beredningen. Framtid- och utvecklingsberedningen mandatperiod sammanfaller med fullmäktiges mandatperiod. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Val av ledamöter till framtid- och utvecklingsberedningen Yrkande Morgan Persson (UP): 1. Följande elva personer utses till ledamöter i framtid- och utvecklingsberedningen: Bernt Lundborg (S) Patrik Renström (C) Pierre Rehnlund (FP) Heine Nielsen (UP) Lottie Lord (MP) Henry Larsson (V) Susanne Jönsson (S) Maria Emanuelsson (S) Carl-Johan Lerjefors (M) Bo Franzon (M) Rolf Vadström (SD) 2. Bernt Lundborg (S) utses till ordförande i framtid- och utvecklingsberedningen. 3. Patrik Renström (C) utses till vice ordförande i framtid och utvecklingsberedningen. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att valberedningen beslutar att anta yrkandet. Omröstning begärs inte. Förslag till kommunfullmäktige KOMMUNFULLMÄKTIGES VALBEREDNING Justeras sign

23 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 2 (2) 1. Följande elva personer utses till ledamöter i framtid- och utvecklingsberedningen: Bernt Lundborg (S) Patrik Renström (C) Pierre Rehnlund (FP) Heine Nielsen (UP) Lottie Lord (MP) Henry Larsson (V) Susanne Jönsson (S) Maria Emanuelsson (S) Carl-Johan Lerjefors (M) Bo Franzon (M) Rolf Vadström (SD) 2. Bernt Lundborg (S) utses till ordförande i framtid- och utvecklingsberedningen. 3. Patrik Renström (C) utses till vice ordförande i framtid och utvecklingsberedningen. KOMMUNFULLMÄKTIGES VALBEREDNING Justeras sign

24 Tjänsteskrivelse 1(1) Handläggarens namn Fredrik Skreberg Val av ledamöter till framtid- och utvecklingsberedningen (Dnr KS2014/1979-7) Sammanfattning Kommunfullmäktige skall välja elva ledamöter till framtid- och utvecklingsberedningen. Bland ledamöterna väljer fullmäktige en beredningsledare och en oppositionsledare. Beredningsledaren tituleras ordförande och oppositionsledaren tituleras vice ordförande. I ordförandens ansvar ingår att säkerställa närvaron i beredningen. Framtid- och utvecklingsberedningen mandatperiod sammanfaller med fullmäktiges mandatperiod. Magnus Gyllestad Kommunchef Kathrin Ahlstedt Kanslichef Kommunledningssektorn//Enheten för kommunkansli och juridik, Lönenheten ADRESS Stadshuset Kungälv TELEFON FAX E-POST HEMSIDA

25 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (2) 16/2014 Val av ledamöter till kultur- och fritidsberedningen (Dnr KS2014/1979) Kommunfullmäktige skall välja sju ledamöter till kultur- och fritidsberedningen. Bland ledamöterna väljer fullmäktige en beredningsledare och en oppositionsledare. Beredningsledaren tituleras ordförande och oppositionsledaren tituleras vice ordförande. I ordförandens ansvar ingår att säkerställa närvaron i beredningen. Kultur- och fritidsberedningen mandatperiod sammanfaller med fullmäktiges mandatperiod. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Val av ledamöter till kultur- och fritidsberedningen Yrkande Morgan Persson (UP): 1. Följande sju personer utses till ledamöter i kultur- och fritidsberedningen: Ingela Rossi (S) Roberth Österman (M) Ulf Widell (S) Billy Kaldemark (S) Kjell Andersson (UP) Anna Rudholm (FP) Barbro Franksson (C) 2. Ingela Rossi (S) utses till ordförande i kultur- och fritidsberedningen. 3. Roberth Österman utses till vice ordförande i kultur- och fritidsberedningen. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att valberedningen beslutar att anta yrkandet. Omröstning begärs inte. Förslag till kommunfullmäktige KOMMUNFULLMÄKTIGES VALBEREDNING 1. Följande sju personer utses till ledamöter i kultur- och fritidsberedningen: Ingela Rossi (S) Roberth Österman (M) Ulf Widell (S) Billy Kaldemark (S) Kjell Andersson (UP) Anna Rudholm (FP) Justeras sign

26 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 2 (2) Barbro Franksson (C) 2. Ingela Rossi (S) utses till ordförande i kultur- och fritidsberedningen. 3. Roberth Österman utses till vice ordförande i kultur- och fritidsberedningen. KOMMUNFULLMÄKTIGES VALBEREDNING Justeras sign

27 Tjänsteskrivelse 1(1) Handläggarens namn Fredrik Skreberg Val av ledamöter till kultur- och fritidsberedningen (Dnr KS2014/1979-8) Sammanfattning Kommunfullmäktige skall välja sju ledamöter till kultur- och fritidsberedningen. Bland ledamöterna väljer fullmäktige en beredningsledare och en oppositionsledare. Beredningsledaren tituleras ordförande och oppositionsledaren tituleras vice ordförande. I ordförandens ansvar ingår att säkerställa närvaron i beredningen. Kultur- och fritidsberedningen mandatperiod sammanfaller med fullmäktiges mandatperiod. Magnus Gyllestad Kommunchef Kathrin Ahlstedt Kanslichef Kommunledningssektorn//Enheten för kommunkansli och juridik, Lönenheten ADRESS Stadshuset Kungälv TELEFON FAX E-POST HEMSIDA

28 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (2) 17/2014 Val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen (Dnr KS2014/1979) Av reglementet för kommunstyrelsen följer att kommunfullmäktige ska välja femton ledamöter och 8 ersättare i styrelsen. Kommunfullmäktige ska också utse en ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice ordförande. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen Yrkande Morgan Persson (UP): 1. Följande femton personer utses till ledamöter i kommunstyrelsen: Miguel Odhner (S) Maria Kjellberg (MP) Anders Holmensköld (M) Linda Åshamre (S) Johan Holmberg (S) Glenn Ljunggren (S) Mona Haugland (S) Morgan Persson (UP) Martin Högstedt (UP) Jan Tollesson (FP) Knut Nordin (V) Gun-Marie Daun (KD) Ove Wiktorsson (C) Anna Vedin (M) Sven Niklasson (SD) 2. Följande åtta personer utses till ersättare i kommunstyrelsen: Kerstin Petersson (FP) Niclas Palmqvist (UP) Mats Frisell (S) Ulrika Winblad (S) Linnea Stevander (S) Charlotta Windeman (M) Robert Syrén (M) Monica Haraldsson (M) 3. Miguel Odhner (S) utses till kommunstyrelsens ordförande tillika kommunalråd. 4. Maria Kjellberg (MP) utses till kommunstyrelsens förste vice ordförande. 5. Anders Holmensköld (M) utses till kommunstyrelsens andre vice ordförande tillika oppositionsråd. KOMMUNFULLMÄKTIGES VALBEREDNING Justeras sign

29 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 2 (2) Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att valberedningen beslutar att anta yrkandet. Omröstning begärs inte. Förslag till kommunfullmäktige 1. Följande femton personer utses till ledamöter i kommunstyrelsen: Miguel Odhner (S) Maria Kjellberg (MP) Anders Holmensköld (M) Linda Åshamre (S) Johan Holmberg (S) Glenn Ljunggren (S) Mona Haugland (S) Morgan Persson (UP) Martin Högstedt (UP) Jan Tollesson (FP) Knut Nordin (V) Gun-Marie Daun (KD) Ove Wiktorsson (C) Anna Vedin (M) Sven Niklasson (SD) 2. Följande åtta personer utses till ersättare i kommunstyrelsen: Kerstin Petersson (FP) Niclas Palmqvist (UP) Mats Frisell (S) Ulrika Winblad (S) Linnea Stevander (S) Charlotta Windeman (M) Robert Syrén (M) Monica Haraldsson (M) 3. Miguel Odhner (S) utses till kommunstyrelsens ordförande tillika kommunalråd. 4. Maria Kjellberg (MP) utses till kommunstyrelsens förste vice ordförande. 5. Anders Holmensköld (M) utses till kommunstyrelsens andre vice ordförande tillika oppositionsråd. KOMMUNFULLMÄKTIGES VALBEREDNING Justeras sign

30 Tjänsteskrivelse 1(1) Handläggarens namn Fredrik Skreberg Val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen(dnr KS2014/1979-9) Sammanfattning Av reglementet för kommunstyrelsen följer att kommunfullmäktige ska välja femton ledamöter och 8 ersättare i styrelsen. Kommunfullmäktige ska också utse en ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice ordförande. Magnus Gyllestad Kommunchef Kathrin Ahlstedt Kanslichef Kommunledningssektorn//Enheten för kommunkansli och juridik, Lönenheten ADRESS Stadshuset Kungälv TELEFON FAX E-POST HEMSIDA

31 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (2) 18/2014 Val av ledamöter och ersättare till miljö- och byggnadsnämnden (Dnr KS2014/1979) Kommunfullmäktige ska välja fem ledamöter och fem ersättare till miljö- och byggnadsnämnden. Dessutom ska fullmäktige bland de valda ledamöterna utse en ordförande och en vice ordförande. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Val av ledamöter och ersättare till miljö- och byggnadsnämnden Yrkande Morgan Persson (UP): 1. Följande fem personer utses till ledamöter i miljö- och byggnadsnämnden: Joa Ivarsson (MP) Kenneth Frii (C) Maria Steen (S) Kjell Svanström (S) Claes Andersson (FP) 2. Följande fem personer utses till ersättare i miljö- och byggnadsnämnden: Marie Olofsson (S) Benny Andersen (UP) Jeanette Rignè (V) Torsten Blomquist (M) Anton Nyblom (KD) 3. Joa Ivarsson (MP) utses till ordförande i miljö- och byggnadsnämnden. 4. Kenneth Frii (C) utses till vice ordförande i miljö- och byggnadsnämnden. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att valberedningen beslutar att anta yrkandet. Omröstning begärs inte. Förslag till kommunfullmäktige 1. Följande fem personer utses till ledamöter i miljö- och byggnadsnämnden: Joa Ivarsson (MP) Kenneth Frii (C) Maria Steen (S) Kjell Svanström (S) Claes Andersson (FP) KOMMUNFULLMÄKTIGES VALBEREDNING Justeras sign

32 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 2 (2) 2. Följande fem personer utses till ersättare i miljö- och byggnadsnämnden: Marie Olofsson (S) Benny Andersen (UP) Jeanette Rignè (V) Torsten Blomquist (M) Anton Nyblom (KD) 3. Joa Ivarsson (MP) utses till ordförande i miljö- och byggnadsnämnden. 4. Kenneth Frii (C) utses till vice ordförande i miljö- och byggnadsnämnden. KOMMUNFULLMÄKTIGES VALBEREDNING Justeras sign

33 Tjänsteskrivelse 1(1) Handläggarens namn Fredrik Skreberg Val av ledamöter och ersättare till miljö- och byggnadsnämnden(dnr KS2014/ ) Sammanfattning Kommunfullmäktige ska välja fem ledamöter och fem ersättare till miljö- och byggnadsnämnden. Dessutom ska fullmäktige bland de valda ledamöterna utse en ordförande och en vice ordförande. Magnus Gyllestad Kommunchef Kathrin Ahlstedt Kanslichef Kommunledningssektorn//Enheten för kommunkansli och juridik, Lönenheten ADRESS Stadshuset Kungälv TELEFON FAX E-POST HEMSIDA

34 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (2) 19/2014 Val av ledamöter och ersättare till sociala myndighetsnämnden (Dnr KS2014/1979) Kommunfullmäktige ska välja fem ledamöter och tre ersättare till sociala myndighetsnämnden. Dessutom ska fullmäktige bland de valda ledamöterna utse en ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice ordförande. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Val av ledamöter och ersättare till sociala myndighetsnämnden Yrkande Morgan Persson (UP): 1. Följande fem personer utses till ledamöter i sociala myndighetsnämnden: Björn Saletti (V) Mona Haugland (S) Ann-Marie Zackrisson (M) Lena Bjurström (C) Glenn Ljunggren (S) 2. Följande tre personer utses till ersättare i sociala myndighetsnämnden: Inger Rasmusson (FP) Liban Wehlie (S) Amanda Windeman (M) 3. Björn Saletti (V) utses till ordförande i sociala myndighetsnämnden. 4. Mona Haugland (S) väljs till förste vice ordförande i sociala myndighetsnämnden. 5. Ann-Marie Zackrisson (M) väljs till andre vice ordförande i sociala myndighetsnämnden. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att valberedningen beslutar att anta yrkandet. Omröstning begärs inte. Förslag till kommunfullmäktige KOMMUNFULLMÄKTIGES VALBEREDNING 1. Följande fem personer utses till ledamöter i sociala myndighetsnämnden: Björn Saletti (V) Mona Haugland (S) Ann-Marie Zackrisson (M) Lena Bjurström (C) Justeras sign

35 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 2 (2) Glenn Ljunggren (S) 2. Följande tre personer utses till ersättare i sociala myndighetsnämnden: Inger Rasmusson (FP) Liban Wehlie (S) Amanda Windeman (M) 3. Björn Saletti (V) utses till ordförande i sociala myndighetsnämnden. 4. Mona Haugland (S) väljs till förste vice ordförande i sociala myndighetsnämnden. 5. Ann-Marie Zackrisson (M) väljs till andre vice ordförande i sociala myndighetsnämnden. KOMMUNFULLMÄKTIGES VALBEREDNING Justeras sign

36 Tjänsteskrivelse 1(1) Handläggarens namn Fredrik Skreberg Val av ledamöter och ersättare till sociala myndighetsnämnden(dnr KS2014/ ) Sammanfattning Kommunfullmäktige ska välja fem ledamöter och tre ersättare till sociala myndighetsnämnden. Dessutom ska fullmäktige bland de valda ledamöterna utse en ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice ordförande. Magnus Gyllestad Kommunchef Kathrin Ahlstedt Kanslichef Kommunledningssektorn//Enheten för kommunkansli och juridik, Lönenheten ADRESS Stadshuset Kungälv TELEFON FAX E-POST HEMSIDA

37 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (2) 20/2014 Val av ledamöter och ersättare till överförmyndarnämnden (Dnr KS2014/1979) Kommunfullmäktige ska välja tre ledamöter och tre ersättare till överförmyndarnämnden. Kommunfullmäktige ska dessutom bland de valda ledamöterna utse en ordförande och en vice ordförande. Överförmyndarnämnden utövar tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Val av ledamöter och ersättare till överförmyndarnämnden Yrkande Morgan Persson (UP): 1. Följande tre personer utses till ledamöter i överförmyndarnämnden: Lillemor Ögren (S) Anton Nyblom (KD) Terje Bjönnes (FP) 2. Följande tre personer utses till ersättare i överförmyndarnämnden: Ingemar Thorsson (V) Monica Johansson (S) Björn Hernius (M) 3. Lillemor Ögren (S) utses till ordförande i överförmyndarnämnden. 4. Anton Nyblom (KD) utses till vice ordförande i överförmyndarnämnden. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att valberedningen beslutar att anta yrkandet. Omröstning begärs inte. Förslag till kommunfullmäktige KOMMUNFULLMÄKTIGES VALBEREDNING 1. Följande tre personer utses till ledamöter i överförmyndarnämnden: Lillemor Ögren (S) Anton Nyblom (KD) Terje Bjönnes (FP) 2. Följande tre personer utses till ersättare i överförmyndarnämnden: Ingemar Thorsson (V) Monica Johansson (S) Justeras sign

38 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 2 (2) Björn Hernius (M) 3. Lillemor Ögren (S) utses till ordförande i överförmyndarnämnden. 4. Anton Nyblom (KD) utses till vice ordförande i överförmyndarnämnden. KOMMUNFULLMÄKTIGES VALBEREDNING Justeras sign

39 Tjänsteskrivelse 1(1) Handläggarens namn Fredrik Skreberg Val av ledamöter och ersättare till överförmyndarnämnden(dnr KS2014/ ) Sammanfattning Kommunfullmäktige ska välja tre ledamöter och tre ersättare till överförmyndarnämnden. Kommunfullmäktige ska dessutom bland de valda ledamöterna utse en ordförande och en vice ordförande. Överförmyndarnämnden utövar tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning. Magnus Gyllestad Kommunchef Kathrin Ahlstedt Kanslichef Kommunledningssektorn//Enheten för kommunkansli och juridik, Lönenheten ADRESS Stadshuset Kungälv TELEFON FAX E-POST HEMSIDA

40 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (2) 21/2014 Val av ledamöter och ersättare till valnämnden (Dnr KS2014/1979) Kommunfullmäktige ska välja sju ledamöter och sju ersättare till valnämnden. Dessutom ska fullmäktige bland de valda ledamöterna utse en ordförande och en vice ordförande. Valnämnden ansvarar för att allmänna val (kommun, landsting och riksdag), val till Europaparlamentet samt eventuella folkomröstningar kan genomföras på ett demokratiskt riktigt sätt. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Val av ledamöter och ersättare till valnämnden Yrkande Morgan Persson (UP): 1. Följande sju personer utses till ledamöter i valnämnden: Billy Kaldemark (S) Bengt Astin (M) Carina Emanuelsson (S) Henrik Rudolvsson (FP) Christer Mohlin (FP) Lennart Wennerblom (MP) Kurt Olsson (C) 2. Följande sju personer utses till ersättare i valnämnden: Heine Nielsen (UP) Ingemar Thorsson (V) Yvonne Byberg (S) Bengt Å Andersson (S) Ulla Johansson (S) Patrik Ryberg (M) Johanna Salekärr (KD) 3. Billy Kaldemark (S) utses till ordförande i valnämnden. 4. Bengt Astin (M) utses till vice ordförande i valnämnden. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att valberedningen beslutar att anta yrkandet. Omröstning begärs inte. Förslag till kommunfullmäktige KOMMUNFULLMÄKTIGES VALBEREDNING Justeras sign

41 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 2 (2) 1. Följande sju personer utses till ledamöter i valnämnden: Billy Kaldemark (S) Bengt Astin (M) Carina Emanuelsson (S) Henrik Rudolvsson (FP) Christer Mohlin (FP) Lennart Wennerblom (MP) Kurt Olsson (C) 2. Följande sju personer utses till ersättare i valnämnden: Heine Nielsen (UP) Ingemar Thorsson (V) Yvonne Byberg (S) Bengt Å Andersson (S) Ulla Johansson (S) Patrik Ryberg (M) Johanna Salekärr (KD) 3. Billy Kaldemark (S) utses till ordförande i valnämnden. 4. Bengt Astin (M) utses till vice ordförande i valnämnden. KOMMUNFULLMÄKTIGES VALBEREDNING Justeras sign

42 Tjänsteskrivelse 1(1) Handläggarens namn Fredrik Skreberg Val av ledamöter och ersättare till valnämnden(dnr KS2014/ ) Sammanfattning Kommunfullmäktige ska välja sju ledamöter och sju ersättare till valnämnden. Dessutom ska fullmäktige bland de valda ledamöterna utse en ordförande och en vice ordförande. Valnämnden ansvarar för att allmänna val (kommun, landsting och riksdag), val till Europaparlamentet samt eventuella folkomröstningar kan genomföras på ett demokratiskt riktigt sätt. Magnus Gyllestad Kommunchef Kathrin Ahlstedt Kanslichef Kommunledningssektorn//Enheten för kommunkansli och juridik, Lönenheten ADRESS Stadshuset Kungälv TELEFON FAX E-POST HEMSIDA

43 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (1) 22/2014 Val av ledamöter till arvodesnämnden (Dnr KS2014/1979) Kommunfullmäktige skall välja tre ledamöter till arvodesnämnden. Kommunfullmäktige ska dessutom bland de valda ledamöterna utse en ordförande och en vice ordförande. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Val av ledamöter till arvodesnämnden Yrkande Morgan Persson (UP): 1. Följande tre personer väljs till ledamöter i arvodesnämnden: Göran Oskarson (FP) Olle-Bo Ivarsson (M) Lena Schandorff (S) 2. Göran Oskarson (FP) utses till ordförande i arvodesnämnden. 3. Olle-Bo Ivarsson utses till vice ordförande i arvodesnämnden. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att valberedningen beslutar att anta yrkandet. Omröstning begärs inte. Förslag till kommunfullmäktige 1. Följande tre personer väljs till ledamöter i arvodesnämnden: Göran Oskarson (FP) Olle-Bo Ivarsson (M) Lena Schandorff (S) 2. Göran Oskarson (FP) utses till ordförande i arvodesnämnden. 3. Olle-Bo Ivarsson utses till vice ordförande i arvodesnämnden. KOMMUNFULLMÄKTIGES VALBEREDNING Justeras sign

44 Tjänsteskrivelse 1(1) Handläggarens namn Fredrik Skreberg Val av ledamöter till arvodesnämnden (Dnr KS2014/ ) Sammanfattning Kommunfullmäktige skall välja tre ledamöter till arvodesnämnden. Kommunfullmäktige ska dessutom bland de valda ledamöterna utse en ordförande och en vice ordförande. Magnus Gyllestad Kommunchef Kathrin Ahlstedt Kanslichef Kommunledningssektorn//Enheten för kommunkansli och juridik, Lönenheten ADRESS Stadshuset Kungälv TELEFON FAX E-POST HEMSIDA

45 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (2) 23/2014 Val av ledamöter och ersättare till Stiftelsen Kungälvsbostäders styrelse (Dnr KS2014/1979) Kommunfullmäktige ska välja fem ledamöter och fem ersättare till Stiftelsen Kungälvsbostäders styrelse. Bland ledamöterna ska en ordförande och en vice ordförande utses. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Val av ledamöter och ersättare till Stiftelsen Kungälvsbostäders styrelse Yrkande Morgan Persson (UP): 1. Följande fem personer väljs till ledamöter i stiftelsen Kungälvsbostäders styrelse. Ulla Johansson (S) Jane Bredin (M) Benny Andersen (UP) Kent Börjesson (FP) Emil Höglund (S) 2. Följande fem personer väljs till ersättare i stiftelsen Kungälvsbostäders styrelse. Tobias Gisslander (MP) Göran Christiansson (M) Bernt Lundborg (S) Liban Wehlie (S) Bo Åslund (C) 3. Ulla Johansson (S) utses till ordförande i stiftelsen Kungälvsbostäders styrelse. 4. Jane Bredin (M) utses till vice ordförande i stiftelsen Kungälvsbostäders styrelse Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att valberedningen beslutar att anta yrkandet. Omröstning begärs inte. Förslag till kommunfullmäktige KOMMUNFULLMÄKTIGES VALBEREDNING 1. Följande fem personer väljs till ledamöter i stiftelsen Kungälvsbostäders styrelse. Ulla Johansson (S) Jane Bredin (M) Benny Andersen (UP) Justeras sign

46 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 2 (2) Kent Börjesson (FP) Emil Höglund (S) 2. Följande fem personer väljs till ersättare i stiftelsen Kungälvsbostäders styrelse. Tobias Gisslander (MP) Göran Christiansson (M) Bernt Lundborg (S) Liban Wehlie (S) Bo Åslund (C) 3. Ulla Johansson (S) utses till ordförande i stiftelsen Kungälvsbostäders styrelse. 4. Jane Bredin (M) utses till vice ordförande i stiftelsen Kungälvsbostäders styrelse KOMMUNFULLMÄKTIGES VALBEREDNING Justeras sign

47 Tjänsteskrivelse 1(1) Handläggarens namn Fredrik Skreberg Val av ledamöter och ersättare till Stiftelsen Kungälvsbostäders styrelse(dnr KS2014/ ) Sammanfattning Kommunfullmäktige ska välja fem ledamöter och fem ersättare till Stiftelsen Kungälvsbostäders styrelse. Bland ledamöterna ska en ordförande och en vice ordförande utses. Magnus Gyllestad Kommunchef Kathrin Ahlstedt Kanslichef Kommunledningssektorn//Enheten för kommunkansli och juridik, Lönenheten ADRESS Stadshuset Kungälv TELEFON FAX E-POST HEMSIDA

48 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (2) 24/2014 Val av kontaktpolitiker och ersättare till ungdomsfullmäktige (Dnr KS2014/1979) Ungdomsfullmäktige vänder sig till elever i skolår 8 och 9. Ledamöterna väljs demokratiskt på respektive skola. Kommunfullmäktige ska välja kontaktpolitiker och ersättare till ungdomsfullmäktige. Kontaktpolitikerna ska aktivt medverka till att respektive skola lämnar interpellationer, teman och motioner i enlighet med ungdomsfullmäktiges arbetsordning. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Val av kontaktpolitiker och ersättare till ungdomsfullmäktige Följande personer utses till ordinarie kontaktpolitiker för ungdomsfullmäktige: Pia Gillerstedt (S) Line Christiansen (V) Carl Adiels (MP) Rose Marie Stenman (C) Christina Martinsson (SD) Jan Tollesson (FP) Benny Strandberg (KD) Anna Vedin (M) Alexandra Stenlund (UP) 2. Följande personer utses till ersättande kontaktpolitiker för ungdomsfullmäktige: Emil Höglund (S) Kenneth Gustafsson (V) Lottie Lord (MP) Ove Wiktorsson (C) Rolf Wadström (SD) Mikael Toftered (FP) Gun-Marie Daun (KD) Vakant M Morgan Persson (UP) Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att valberedningen beslutar att anta yrkandet. Omröstning begärs inte. Förslag till kommunfullmäktige KOMMUNFULLMÄKTIGES VALBEREDNING 1. Följande personer utses till ordinarie kontaktpolitiker för ungdomsfullmäktige: Pia Gillerstedt (S) Line Christiansen (V) Justeras sign

49 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 2 (2) Carl Adiels (MP) Rose Marie Stenman (C) Christina Martinsson (SD) Jan Tollesson (FP) Benny Strandberg (KD) Anna Vedin (M) Alexandra Stenlund (UP) 2. Följande personer utses till ersättande kontaktpolitiker för ungdomsfullmäktige: Emil Höglund (S) Kenneth Gustafsson (V) Lottie Lord (MP) Ove Wiktorsson (C) Rolf Wadström (SD) Mikael Toftered (FP) Gun-Marie Daun (KD) Vakant M Morgan Persson (UP) KOMMUNFULLMÄKTIGES VALBEREDNING Justeras sign

50 Tjänsteskrivelse 1(1) Handläggarens namn Fredrik Skreberg Val av kontaktpolitiker och ersättare till ungdomsfullmäktige (Dnr KS2014/ ) Sammanfattning Ungdomsfullmäktige vänder sig till elever i skolår 8 och 9. Ledamöterna väljs demokratiskt på respektive skola. Kommunfullmäktige ska välja kontaktpolitiker och ersättare till ungdomsfullmäktige. Kontaktpolitikerna ska aktivt medverka till att respektive skola lämnar interpellationer, teman och motioner i enlighet med ungdomsfullmäktiges arbetsordning. Magnus Gyllestad Kommunchef Kathrin Ahlstedt Kanslichef Kommunledningssektorn//Enheten för kommunkansli och juridik, Lönenheten ADRESS Stadshuset Kungälv TELEFON FAX E-POST HEMSIDA

51 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 42 (62) 29/2014 Val av representanter till nationaldagskommittén (Dnr KS2014/1979) Kommunfullmäktige ska välja fem representanter till nationaldagskommittén. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Val av representanter till nationaldagskommittén Yrkande Morgan Persson (UP): Följande fem personer utses till representanter i nationaldagskommittén: Elisabeth Matsson (FP) Pia Gillerstedt (S) Lena Schandorff (S) Ida Wenklo (M) Gun-Marie Daun KD Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att valberedningen beslutar att anta yrkandet. Omröstning begärs inte. Förslag till kommunfullmäktige Följande fem personer utses till representanter i nationaldagskommittén: Elisabeth Matsson (FP) Pia Gillerstedt (S) Lena Schandorff (S) Ida Wenklo (M) Gun-Marie Daun KD KOMMUNFULLMÄKTIGES VALBEREDNING Justeras sign

52 Tjänsteskrivelse 1(1) Handläggarens namn Fredrik Skreberg Val av representanter till nationaldagskommittén (Dnr KS2014/ ) Sammanfattning Kommunfullmäktige ska välja fem representanter till nationaldagskommittén. Magnus Gyllestad Kommunchef Katrin Ahlstedt Kanslichef ADRESS Stadshuset Kungälv TELEFON FAX E-POST HEMSIDA

53 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (2) 25/2014 Val av ombud och ledamöter till Bohusläns Kommunala exploaterings AB, BOKAB (Dnr KS2014/1979) Kommunfullmäktige ska välja ett ombud till Bohusläns Kommunala Exploaterings AB (BOKAB) bolagsstämma för mandatperioden 1 januari december Kommunfullmäktige ska för samma period välja fem ledamöter till BOKAB:s styrelse. Bland styrelsens medlemmar ska en ordförande och en vice ordförande utses. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Val av ombud och ledamöter till Bohusläns Kommunala exploaterings AB, BOKAB Yrkande Morgan Persson (UP): 1. Miguel Odhner (S) väljs till ombud till Bohusläns Kommunala Exploaterings AB bolagsstämma. Vid förfall för Miguel Odhner (S) går Maria Kjellberg (MP) in som ersättare. 2. Följande fem personer väljs till ledamöter: Anna Mclaren (UP) Lennart Kristianson (C) Vakant M Tomas Emanuelsson (S) Fredrik Gullbrantz (S) 3. Anna Mclaren (UP) utses till ordförande i Bohusläns Kommunala Exploaterings AB:s styrelse. 4. Lennart Kristiansson (C) utses till vice ordförande i Bohusläns Kommunala Exploaterings AB:s styrelse. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att valberedningen beslutar att anta yrkandet. Omröstning begärs inte. Förslag till kommunfullmäktige KOMMUNFULLMÄKTIGES VALBEREDNING Justeras sign

54 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 2 (2) 1. Miguel Odhner (S) väljs till ombud till Bohusläns Kommunala Exploaterings AB bolagsstämma. Vid förfall för Miguel Odhner (S) går Maria Kjellberg (MP) in som ersättare. 2. Följande fem personer väljs till ledamöter: Anna Mclaren (UP) Lennart Kristianson (C) Vakant M Tomas Emanuelsson (S) Fredrik Gullbrantz (S) 3. Anna Mclaren (UP) utses till ordförande i Bohusläns Kommunala Exploaterings AB:s styrelse. 4. Lennart Kristiansson (C) utses till vice ordförande i Bohusläns Kommunala Exploaterings AB:s styrelse. KOMMUNFULLMÄKTIGES VALBEREDNING Justeras sign

55 Tjänsteskrivelse 1(1) Handläggarens namn Fredrik Skreberg Val av ombud och ledamöter till Bohusläns Kommunala exploaterings AB, BOKAB (Dnr KS2014/ ) Kommunfullmäktige ska välja ett ombud till Bohusläns Kommunala Exploaterings AB (BOKAB) bolagsstämma för mandatperioden 1 januari december Kommunfullmäktige ska för samma period välja fem ledamöter till BOKAB:s styrelse. Bland styrelsens medlemmar ska en ordförande och en vice ordförande utses. Magnus Gyllestad Kommunchef Kathrin Ahlstedt Kanslichef Kommunledningssektorn//Enheten för kommunkansli och juridik, Lönenheten ADRESS Stadshuset Kungälv TELEFON FAX E-POST HEMSIDA

56 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (2) 26/2014 Val av ombud och ledamöter till Bagahus AB (Dnr KS2014/1979) Kommunfullmäktige ska välja ett ombud till Bagahus AB:s bolagsstämma för mandatperioden 1 januari december Kommunfullmäktige ska för samma period välja fem ledamöter till Bagahus styrelse. Bland styrelsens medlemmar ska en ordförande och en vice ordförande utses. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Val av ombud och ledamöter till Bagahus AB Yrkande Morgan Persson (UP): 1. Miguel Odhner (S) väljs till ombud till Bagahus AB:s bolagsstämma. Vid förfall för Miguel Odhner (S) går Maria Kjellberg (MP) in som ersättare. 2. Följande fem personer utses till ledamöter i Bagahus AB:s styrelse: Maria Steen (S) Gun-Marie Daun (KD) Kenneth Gustafsson (V) Jan-Erik Axelsson (S) Thomas Loong (FP) 3. Maria Steen (S) utses till ordförande i Bagahus AB:s styrelse. 4. Gun-Marie Daun (KD) utses till vice ordförande i Bagahus AB:s styrelse. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att valberedningen beslutar att anta yrkandet. Omröstning begärs inte. Förslag till kommunfullmäktige KOMMUNFULLMÄKTIGES VALBEREDNING 1. Miguel Odhner (S) väljs till ombud till Bagahus AB:s bolagsstämma. Vid förfall för Miguel Odhner (S) går Maria Kjellberg (MP) in som ersättare. 2. Följande fem personer utses till ledamöter i Bagahus AB:s styrelse: Maria Steen (S) Gun-Marie Daun (KD) Kenneth Gustafsson (V) Jan-Erik Axelsson (S) Thomas Loong (FP) Justeras sign

57 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 2 (2) 3. Maria Steen (S) utses till ordförande i Bagahus AB:s styrelse. 4. Gun-Marie Daun (KD) utses till vice ordförande i Bagahus AB:s styrelse. KOMMUNFULLMÄKTIGES VALBEREDNING Justeras sign

58 Tjänsteskrivelse 1(1) Handläggarens namn Fredrik Skreberg Val av ombud och ledamöter till Bagahus AB (Dnr KS2014/ ) Sammanfattning Kommunfullmäktige ska välja ett ombud till Bagahus AB:s bolagsstämma för mandatperioden 1 januari december Kommunfullmäktige ska för samma period välja fem ledamöter till Bagahus styrelse. Bland styrelsens medlemmar ska en ordförande och en vice ordförande utses. Magnus Gyllestad Kommunchef Kathrin Ahlstedt Kanslichef Kommunledningssektorn//Enheten för kommunkansli och juridik, Lönenheten ADRESS Stadshuset Kungälv TELEFON FAX E-POST HEMSIDA

59 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (2) 27/2014 Val av ombud och ledamöter till Kungälv Energi AB, KEAB (Dnr KS2014/1979) Kommunfullmäktige ska välja ett ombud till Kungälv Energis AB (KEAB) bolagsstämma för mandatperioden Kommunfullmäktige ska för samma period välja sju ledamöter till KEABs styrelse samt bland styrelsens ledamöter utse en ordförande och en vice ordförande. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Val av ombud och ledamöter till Kungälv Energi AB, KEAB Yrkande Morgan Persson (UP): 1. Miguel Odhner (S) väljs till ombud till Kungälv Energi AB:s bolagsstämma. Vid förfall för Miguel Odhner (S) går Maria Kjellberg (MP) in som ersättare. 2. Följande sju personer utses till ledamöter i Kungälv Energi AB:s styrelse: Åke Sparringsjö (S) Tommy Ohlsson (M) Kent Bengtsson (C) Karin Nielsen (UP) Tomas Loong (FP) Solveig Lundgren (MP) Bent Åke Andersson (S) 3. Åke Sparringsjö (S) utses till ordförande i Kungälv Energi AB:s styrelse. 4. Tommy Ohlsson (M) utses till ordförande i Kungälv Energi AB:s styrelse. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att valberedningen beslutar att anta yrkandet. Omröstning begärs inte. Förslag till kommunfullmäktige 1. Miguel Odhner (S) väljs till ombud till Kungälv Energi AB:s bolagsstämma. Vid förfall för Miguel Odhner (S) går Maria Kjellberg (MP) in som ersättare. 2. Följande sju personer utses till ledamöter i Kungälv Energi AB:s styrelse: Åke Sparringsjö (S) Tommy Ohlsson (M) Kent Bengtsson (C) KOMMUNFULLMÄKTIGES VALBEREDNING Justeras sign

60 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 2 (2) Karin Nielsen (UP) Tomas Loong (FP) Solveig Lundgren (MP) Bent Åke Andersson (S) 3. Åke Sparringsjö (S) utses till ordförande i Kungälv Energi AB:s styrelse. 4. Tommy Ohlsson (M) utses till ordförande i Kungälv Energi AB:s styrelse. Kommunledningssektorn//Enheten för kommunkansli och juridik, Lönenheten Kungälv Energi KOMMUNFULLMÄKTIGES VALBEREDNING Justeras sign

61 Tjänsteskrivelse 1(1) Handläggarens namn Fredrik Skreberg Val av ombud och ledamöter till Kungälv Energi AB, KEAB (Dnr KS2014/ ) Sammanfattning Kommunfullmäktige ska välja ett ombud till Kungälv Energis AB (KEAB) bolagsstämma för mandatperioden Kommunfullmäktige ska för samma period välja sju ledamöter till KEABs styrelse samt bland styrelsens ledamöter utse en ordförande och en vice ordförande. Magnus Gyllestad Kommunchef Kathrin Ahlstedt Kanslichef Kommunledningssektorn//Enheten för kommunkansli och juridik, Lönenheten Kungälv Energi ADRESS Stadshuset Kungälv TELEFON FAX E-POST HEMSIDA

62 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (2) 28/2014 Val av ombud och ledamöter till Förbo AB (Dnr KS2014/1979) Kommunfullmäktige ska välja ett ombud och en ersättare till Förbo AB:s bolagsstämma samt en ledamot och två ersättare till styrelsen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Val av ombud och ledamöter till Förbo AB Yrkande Morgan Persson (UP): 1. Miguel Odhner (S) väljs till ombud till Förbo AB:s bolagsstämma. Vid förfall för Miguel Odhner (S) går Maria Kjellberg (MP) in som ersättare. 2. Carolin Jigfors (UP) utses till ledamot i Förbo AB:s styrelse. 3. Följande två personer utses till ersättare i Förbo AB:s styrelse: Morgan Hedman (S) Tomas Alpner (M) Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att valberedningen beslutar att anta yrkandet. Omröstning begärs inte. Förslag till kommunfullmäktige 1. Miguel Odhner (S) väljs till ombud till Förbo AB:s bolagsstämma. Vid förfall för Miguel Odhner (S) går Maria Kjellberg (MP) in som ersättare. 2. Carolin Jigfors (UP) utses till ledamot i Förbo AB:s styrelse. 3. Följande två personer utses till ersättare i Förbo AB:s styrelse: Morgan Hedman (S) Tomas Alpner (M) Kommunledningssektorn//Enheten för kommunkansli och juridik, Lönenheten Förbo AB KOMMUNFULLMÄKTIGES VALBEREDNING Justeras sign

63 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 2 (2) KOMMUNFULLMÄKTIGES VALBEREDNING Justeras sign

64 Tjänsteskrivelse 1(1) Handläggarens namn Fredrik Skreberg Val av ombud och ledamöter till Förbo AB (Dnr KS2014/ ) Sammanfattning Kommunfullmäktige ska välja ett ombud och en ersättare till Förbo AB:s bolagsstämma samt en ledamot och två ersättare till styrelsen. Magnus Gyllestad Kommunchef Kathrin Ahlstedt Kanslichef Kommunledningssektorn//Enheten för kommunkansli och juridik, Lönenheten Förbo AB ADRESS Stadshuset Kungälv TELEFON FAX E-POST HEMSIDA

65 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (2) 30/2014 Val av ledamöter och ersättare till Bohus Räddningstjänstförbund (Borf) (Dnr KS2014/1979) Kommunfullmäktige skall utse 2 ledamöter och 2 ersättare till Bohus Räddningstjänstförbund. Direktionen består av fyra (4) ledamöter och fyra (4) ersättare, varav kommunfullmäktige i Ale kommun och i Kungälvs kommun vardera utser två (2) ledamöter och två (2) ersättare. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Val av ledamöter och ersättare till Bohus Räddningstjänstförbund (Borf) Yrkande Morgan Persson (UP): 1. Följande två personer utses till ledamöter: Ove Wiktorsson (C) Mats Frisell (S) 2. Följande två personer utses till ersättare: Göran Rangdahl (MP) Pia Jakobsen (V) Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att valberedningen beslutar att anta yrkandet. Omröstning begärs inte. Förslag till kommunfullmäktige 1. Följande två personer utses till ledamöter: Ove Wiktorsson (C) Mats Frisell (S) 2. Följande två personer utses till ersättare: Göran Rangdahl (MP) Pia Jakobsen (V) Kommunledningssektorn//Enheten för kommunkansli och juridik, Lönenheten Bohus Räddningstjänstförbund KOMMUNFULLMÄKTIGES VALBEREDNING Justeras sign

66 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 2 (2) KOMMUNFULLMÄKTIGES VALBEREDNING Justeras sign

67 Tjänsteskrivelse 1(1) Handläggarens namn Fredrik Skreberg Val av ledamöter och ersättare till Bohus Räddningstjänstförbund (Borf) (Dnr KS2014/ ) Sammanfattning Kommunfullmäktige skall utse 2 ledamöter och 2 ersättare till Bohus Räddningstjänstförbund. Direktionen består av fyra (4) ledamöter och fyra (4) ersättare, varav kommunfullmäktige i Ale kommun och i Kungälvs kommun vardera utser två (2) ledamöter och två (2) ersättare. Magnus Gyllestad Kommunchef Kathrin Ahlstedt Kanslichef Kommunledningssektorn//Enheten för kommunkansli och juridik, Lönenheten Bohus Räddningstjänstförbund ADRESS Stadshuset Kungälv TELEFON FAX E-POST HEMSIDA

68 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (3) 31/2014 Val av nämndemän till Göteborgs tingsrätt för valperioden (Dnr KS2014/1979) Kommunfullmäktige skall välja 24 nämndemän för tjänstgöring i tingsrätten för den nya mandatperioden. Tingsrätten har med stöd av 4 kap 5 andra stycket rättegångsbalken och 2 nyssnämnda förordning fastställt antalet nämndemän för Kungälvs kommun till 24. Tingsrätten har behov av att 10 av dessa nämndemän har sådant intresse och sådan fallenhet för arbete med unga lagöverträdare som avses i 25 lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Val av nämndemän till Göteborgs tingsrätt för valperioden Yrkande Morgan Persson (UP): Följande 24 personer väljs till nämndemän till Göteborgs tingsrätt: Mona Britt Gillerstedt (S) Monica Johansson (S) Nalle Johansson (S) Billy Kaldemark (S) Tobias Andersson (S) Carina Emanuelsson (S) Kent Johansson (S) Camilla Haag (S) Solveig Lundgren (MP) Patrik Ryberg (M) Ingemar Larsson (M) Ann-Charlotte Adiels (M) Peter Harryson (M) Christina Högstedt (UP) Madeleine Kristinsson (UP) Ann-Christine Engvall (KD) Anders Pehrsson (KD) Ellen Källvik (V) Camilla Rajasalo (V) KOMMUNFULLMÄKTIGES VALBEREDNING Justeras sign

69 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 2 (3) Christer Molin (FP) Oskar Jansson (FP) Stig Allansson (C) Birgit Martinsson SD Vakant SD Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att valberedningen beslutar att anta yrkandet. Omröstning begärs inte. Förslag till kommunfullmäktige Följande 24 personer väljs till nämndemän till Göteborgs tingsrätt: Mona Britt Gillerstedt (S) Monica Johansson (S) Nalle Johansson (S) Billy Kaldemark (S) Tobias Andersson (S) Carina Emanuelsson (S) Kent Johansson (S) Camilla Haag (S) Solveig Lundgren (MP) Patrik Ryberg (M) Ingemar Larsson (M) Ann-Charlotte Adiels (M) Peter Harryson (M) Christina Högstedt (UP) Madeleine Kristinsson (UP) Ann-Christine Engvall (KD) Anders Pehrsson (KD) Ellen Källvik (V) Camilla Rajasalo (V) Christer Molin (FP) Oskar Jansson (FP) KOMMUNFULLMÄKTIGES VALBEREDNING Justeras sign

70 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 3 (3) Stig Allansson (C) Birgit Martinsson SD Vakant SD KOMMUNFULLMÄKTIGES VALBEREDNING Justeras sign

71 Tjänsteskrivelse 1(1) Handläggarens namn Fredrik Skreberg Val av nämndemän till Göteborgs tingsrätt för valperioden (Dnr KS2014/ ) Sammanfattning Kommunfullmäktige skall välja 24 nämndemän för tjänstgöring i tingsrätten för den nya mandatperioden. Tingsrätten har med stöd av 4 kap 5 andra stycket rättegångsbalken och 2 nyssnämnda förordning fastställt antalet nämndemän för Kungälvs kommun till 24. Tingsrätten har behov av att 10 av dessa nämndemän har sådant intresse och sådan fallenhet för arbete med unga lagöverträdare som avses i 25 lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. Magnus Gyllestad Kommunchef Kathrin Ahlstedt Kanslichef Kommunledningssektorn//Enheten för kommunkansli och juridik, Lönenheten Göteborgs tingsrätt ADRESS Stadshuset Kungälv TELEFON FAX E-POST HEMSIDA

72 DATUM DIARIENR 255/TGG 2014, doss (1) Anne-Charlotte Sandström, Kommunfullmäktige i Kungälvs kommun Kungälv Val av nämndemän i Göteborgs tingsrätt för valperioden 2015 Göteborgs tingsrätt får härmed med stöd av 5 förordningen (1983:382) om antalet nämndemän i de allmänna domstolarna och de allmänna förvaltningsdomstolarna anmäla att nämndemän för tjänstgöring i tingsrätten skall väljas av kommunfullmäktige för valperioden Tingsrätten har med stöd av 4 kap 5 andra stycket rättegångsbalken och 2 nyssnämnda förordning fastställt antalet nämndemän för Kungälvs kommun till 24. Tingsrätten har behov av att 10 av dessa nämndemän har sådant intresse och sådan fallenhet för arbete med unga lagöverträdare som avses i 25 lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. Tingsrätten ser gärna att kommunen dessutom tänker på följande. Valet av nämndemän bör präglas av mångfald när det gäller kön, ålder och etnisk bakgrund. Det är viktigt att den som väljs till nämndeman behärskar svenska språket så väl att det inte uppstår några problem för denne att tillgodogöra sig vad som avhandlas under en rättegång. Ralf Larsson Lagman R2B Göteborg Besöksadress: Ullevigatan 15 Telefon: Fax: Expeditionstid: Måndag-fredag

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (55)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (55) Sida 1 (55) Plats och tid Kvarnkullen, kl. 17:00-19:00 ande Elisabeth Mattsson (FP) Ordförande Pia Gillerstedt (S) Förste vice ordförande Benny Strandberg (KD) Andre vice ordförande Miguel Odhner (S) Ingela

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (7)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (7) Sida 1 (7) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, kl. 19:00-19:40 Beslutande Ulrika Winblad (S) Ersättare för Miguel Odhner (S) Maria Kjellberg (MP) Anders Holmensköld (M) Charlotta Windeman (M) Ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (7)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (7) Sida 1 (7) Plats och tid Kvarnkullen, 4 september 2014, kl. 15:00-15:30 Beslutande Anders Holmensköld (M) Ordförande Tommy Ohlsson (M) 1:e vice ordförande Miguel Odhner (S) 2:e vice ordförande Mikael Wintell

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Sida 1 (6) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, kl. 14:30-14:35 Beslutande Mats Frisell (S) Ersättare för Miguel Odhner (S) Maria Kjellberg (MP) Anders Holmensköld (M) Linda Åshamre (S) Johan Holmberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-01-14 Sida 1 (26)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-01-14 Sida 1 (26) Sida 1 (26) Plats och tid Hörsal 1, Mimers Hus, kl. 09:00-11.40 ande Miguel Odhner (S) Ordförande Maria Kjellberg (MP) 1:e vice ordförande Anders Holmensköld (M) 2:e vice ordförande Linda Åshamre (S) Johan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-03-06 Sida 1 (11)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-03-06 Sida 1 (11) Sida 1 (11) Plats och tid Bohusrummet klockan 8:30-10:20 ande Lennart Jonsson (M) Ordförande Lars Gustafson (S) Lillvor Bergin (FP) Sekreterare Ingela Flodin Paragraf 19-26 Ordförande Lennart Jonsson (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-02-05 Sida 1 (55)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-02-05 Sida 1 (55) Sida 1 (55) Plats och tid Teatern, Mimers Hus, kl. 17:00-21:15 ande Elisabeth Mattson (FP) Ordförande Yvonne Byberg (S) Ersättare för Pia Gillerstedt (S) Benny Strandberg (KD) 2:e vice ordförande Billy

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Sida 1 (6) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, kl. 16:00-16:30 Beslutande Ulrika Winblad (S) Ersättare för Miguel Odhner (S) Maria Kjellberg (MP) Anders Holmensköld (M) Linda Åshamre (S) Johan Holmberg

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 Länsstyrelsen i Västra Götalands län PROTOKOLL 2014-09-15 09-23 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2014-09-14 Kommun: KUNGÄLV Plats: Nova Arena, Innovatumområdet, Nohabgatan,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (9) Plats och tid Inlandsrummet klockan 8:30-10:20 ande Lennart Jonsson (M) Ordförande Lars Gustafson (S) Lillvor Bergin (FP) Sekreterare Ingela Flodin Paragraf 12-18 Ordförande Lennart Jonsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-10-22 Sida 1 (12)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-10-22 Sida 1 (12) Sida 1 (12) Plats och tid Inlandsrummet klockan 13:00-16:45 Beslutande Jane Bredin (M) Ordförande Glenn Ljunggren (S) Oppositionsledare Göran Oskarsson (FP) Björn Saletti (V) Sekreterare Fredrik Skreberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-11-25 Sida 1 (15)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-11-25 Sida 1 (15) Sida 1 (15) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, kl. 09:00-16:10 ande Miguel Odhner (S) Ordförande Maria Kjellberg (MP) 1:e vice ordförande Anders Holmensköld (M) 2:e vice ordförande Linda Åshamre

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-09-10

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-09-10 Kallelse Sammanträdesdatum 2015-09-10 Plats Kvarnkullen Tid Torsdagen den 10 september kl. 17:00-22:00 Pia Gillerstedt (S) Fredrik Skreberg 1:e vice Ordförande Sekreterare KOMMUNFULLMÄKTIGE ADRESS Stadshuset

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum

Kallelse Sammanträdesdatum Plats Inlandsrummet- och carlstensrummet Tid Onsdagen den 19 februari kl 9:00-17:00 Ledamöter Anders Holmensköld (M) Ordförande Tommy Ohlsson (M) 1:e vice ordförande Miguel Odhner (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (26)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (26) Sida 1 (26) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, kl. 17:00-21:10 Beslutande Kerstin Petersson (FP) Ersättare för Elisabeth Mattsson (FP) Pia Gillerstedt (S) Benny Strandberg (KD) Miguel Odhner (S)

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-10-08

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-10-08 Plats Sessionssalen, Stadshuset Tid Torsdagen den 8 oktober kl. 17:30-22:00 Elisabeth Mattsson (FP) Ordförande Fredrik Skreberg Sekreterare I anslutning till sammanträdet ges möjligheten att ta del av

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12) 2014-11-06 4 1 (12) Plats och tid Aulan, Åre gymnasieskola, Järpen kl 18.00 18.30. Beslutande Thomas Hägg, S, ordförande Övriga, se deltagarförteckning, sida 2 Övriga närvarande Richard Högström kommunchef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-05-28 Sida 1 (10)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-05-28 Sida 1 (10) Sida 1 (10) Plats och tid Stadshuset, Bohusrummet klockan 8:00 09:00 ande Bengt Astin (M) Ordförande Bengt Å Andersson (S) Ersätter Carina Emanuelsson (S) Ulla Arnholm (FP) Pertti Kooli (KD) Karin Larsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-10-20 Sida 1 (12)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-10-20 Sida 1 (12) Sida 1 (12) Plats och tid Stadshuset, plan 3, Hamnen klockan 08:30-12:10 ande Miguel Odhner (S) Ordförande Anders Holmensköld (M) Vice ordförande Ulrika Winblad (S) Jan Tollesson (FP) Gun-Marie Daun (KD)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (7)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (7) Sida 1 (7) Plats och tid Hörsal 1, Mimers Hus, kl. 09:00-17:00 Beslutande Miguel Odhner (S) Ordförande Maria Kjellberg (MP) 1:e vice ordförande Anders Holmensköld (M) 2:e vice ordförande Linda Åshamre

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-08-25 Sida 1 (10)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-08-25 Sida 1 (10) Sida 1 (10) Plats och tid Stadshuset, plan 3, Hamnen klockan 08:30-12:10 ande Miguel Odhner (S) Ordförande Anders Holmensköld (M) Vice ordförande Ulrika Winblad (S) Jan Tollesson (FP) Gun-Marie Daun (KD)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (16)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (16) Sida 1 (16) Plats och tid Stadshuset, bottenplan Inlandsrummet klockan 18:00-19:10 ande Bengt Astin (M) Ordförande Carina Emanuelsson (S) 1:e vice ordförande Ulla Arnholm (FP) Pertti Kooli (KD) Karin Larsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2009-12-02: del 1 Sida 1 (7)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2009-12-02: del 1 Sida 1 (7) : del 1 Sida 1 (7) Plats och tid Carlstensrummet och Inlandsrummet klockan 10.00-18.00 Beslutande Anders Holmensköld (M) Ordförande Roger Bogren (M) 1:e vice ordförande Miguel Odhner (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (42)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (42) Sida 1 (42) Plats och tid Kvarnkullen, kl. 16:00-23:30 ande Elisabeth Mattsson (FP) Ordförande 142-170 Kerstin Petersson (FP) Ersättare för Elisabeth Mattsson (FP) 139-141 Pia Gillerstedt (S) 1:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (11)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (11) Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Bohusrummet klockan 18:00-20:00 ande Bengt Astin (M) Ordförande Eva Hansson (S) 1:e vice ordförande Ulla Arnholm (FP) Pertti Kooli (KD) Karin Larsson (C) Vakant (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärendelista. Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige. Ärendelista. Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-10-21 Ärendelista 164 Val av ordförande samt förste och andre vice ordförande i kommunfullmäktige 165 Val av kommunfullmäktiges valberedning 166 Kommunfullmäktiges

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (13)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Sida 1 (13) Plats och tid Stadshuset, Bohusrummet klockan 18:00-21:00 ande Mona Haugland (S) Ordförande i rådet Jan Tollesson (L) Kommunstyrelsen Martin Högstedt (UP) Kommunstyrelsen Matilda Jansson (L)

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2013-11-19

Kallelse Sammanträdesdatum 2013-11-19 Kallelse Sammanträdesdatum 2013-11-19 Plats Inlandsrummet Tid Tisdagen den 19 november kl. 13:00-18:00 Ledamöter Jane Bredin (M) Ordförande Glenn Ljunggren (S) Oppositionsledare Björn Saletti (V) Göran

Läs mer

Mötesanteckningar DEMOKRATIBEREDNINGEN

Mötesanteckningar DEMOKRATIBEREDNINGEN Mötesanteckningar Plats och tid Hamnen, Stadshuset, den 5 november 2015, kl 15.00 16.55 Närvarande Benny Strandberg (KD) Tjänstgörande beredningsledare Pia Gillerstedt (S) Alexandra Stenlund (UP) Carl

Läs mer

Närvarolista. Kommunfullmäktige. Beslutande. Övriga närvarande

Närvarolista. Kommunfullmäktige. Beslutande. Övriga närvarande 2(12) Närvarolista Beslutande Ledamöter Barbro Gustafsson (M), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S), 1:e vice ordförande Christer Aronsson (C), 2:e vice ordförande Bengt Viktorsson (M) Maria Radivoj

Läs mer

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Sida 1/7

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Sida 1/7 Sida 1/7 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 19.45 Beslutande Anette Hallberg (S), tjg ers för Birgitta Jönsson (S) Teddy Nilsson (SD) Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin (M) Karl-Erik Kruse (S),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (15)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Sida 1 (15) Plats och tid Mimers hus sammanträdesrum A403 klockan 11.00-16.00 Beslutande Håkan Olsson (FP) Mona Haugland (S) Benny Strandberg (KD) Marcus Nordfeldt (M) Johan Holmberg (S) Mohamed Hama Ali

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (34)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (34) Sida 1 (34) Plats och tid Kvarnkullen klockan 17:00-20:10 ande Elisabeth Mattsson (FP) Ordförande Anders Holmensköld (M) Anna Vedin (M) Christina Carlsson (M) Ersättare för Charlotta Windeman (M) Bengt

Läs mer

Benny Nilsson, kanslichef, sekreterare Staffan Olofsson, nämndsadministratör

Benny Nilsson, kanslichef, sekreterare Staffan Olofsson, nämndsadministratör 1 (8) Plats och tid Älvkullen, onsdagen den 15 oktober 2014 kl. 19:00 20.00 ande Anders Netterheim (M), ålderspresident 61-64, ordförande 65-66 Övriga beslutande, se bilagda sammanträdeslista Övriga Benny

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-06-03 Sida 1 (11)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-06-03 Sida 1 (11) Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, plan 4, Marstrand klockan 13:00-17:00 ande Johan Holmberg (S) Ordförande Anna Vedin (M) Vice ordförande Mona Haugland (S) Jan Tollesson (FP) Knut Nordin (V) Martin

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum

Kallelse Sammanträdesdatum Plats Hamnen, Stadshuset Tid Torsdagen den 25 februari kl. 08:30-13:40 Ledamöter Joa Ivarsson (MP) Ordförande Kenneth Frii (C) Vice ordförande Claes Andersson (L) Maria Steen (S) Kjell Svanström (S) Ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (18)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (18) Sida 1 (18) Plats och tid Sessionssalen, stadshuset, kl. 09:00-16:10 Beslutande Miguel Odhner (S) Ordförande Maria Kjellberg (MP) 1:e vice ordförande Anders Holmensköld (M) 2:e vice ordförande Linda Åshamre

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-09-23 Sida 1 (13)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-09-23 Sida 1 (13) Sida 1 (13) Plats och tid Stadshuset, plan 3, Hamnen klockan 13:00-17:05 ande Johan Holmberg (S) Ordförande Anna Vedin (M) Vice ordförande Mona Haugland (S) Jan Tollesson (FP) Knut Nordin (V) Martin Högstedt

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige

Protokoll. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 115-121 2 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Johanna Frisk (V)... 5 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot av kommunfullmäktige - Annika Qarlsson (C)...

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

SJÖBO KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE

SJÖBO KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE SJÖBO KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde onsdagen den 3 december kl. 19.00. Ledamot som är förhindrad att delta i sammanträdet ska snarast anmäla detta till kansliavdelningen,

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (11)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (11) Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset plan 3, Hamnen klockan 08:30-13:00 ande Miguel Odhner (S) Ordförande Anders Holmensköld (M) Vice ordförande Susanne Jönsson (S) Jan Tollesson (L) Sekreterare Paragraf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-09-04 Sida 1 (43)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-09-04 Sida 1 (43) Sida 1 (43) Plats och tid Kvarnkullen klockan 17:00-21.30 ande Elisabeth Mattsson (FP) Ordförande Ingela Rossi (S) Vice ordförande Anders Holmensköld (M) Anna Vedin (M) Charlotta Windeman (M) Olle Bo Ivarsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (10)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Sida 1 (10) Plats och tid Bohusrummet, Stadshuset, klockan 13:00-17:00 ande Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) 40-45, Oppositionsledare klockan 13.00-16.45 Mikael Wintell (M) 40-43,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-06 1 Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl 19.00-19.20 Beslutande Douglas Roth, ordförande, Lennart Westdahl, Bo-Anders Thornberg, Willy Ohlsson, Johan Barnekow, Gunnel Persson,

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 (26) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-08-29

PROTOKOLL Sida 1 (26) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-08-29 Plats och sammanträdestid Beslutande Övriga PROTOKOLL Sida 1 (26) s sessionssal i Stadshuset kl 17.00-19.00 ekonomiskpolitisk debatt. Sammanträde 19.30-21.15 Ronnie Brorsson (S) Anders Olsson (M) Morgan

Läs mer

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2010-11-01 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 18.30 19.05 Beslutande Se sid 2) Övriga deltagare Kommunchef Åsa Ratcovich Administrativ chef

Läs mer

103 Val av presidium i kommunfullmäktige (ordförande och vice ordförande)

103 Val av presidium i kommunfullmäktige (ordförande och vice ordförande) s sammanträde Måndag 20 oktober kl 18.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, Ulricehamn Ärendelista 103 Val av presidium i kommunfullmäktige (ordförande och vice ordförande) 2014-2018. 104 Val

Läs mer

Viren, Alceahuset, Åkersberga kl. 14.00-14.07. Christina Funhammar (NI), Kenneth Netterström (NI) och Fredrik Pahlberg (FP)

Viren, Alceahuset, Åkersberga kl. 14.00-14.07. Christina Funhammar (NI), Kenneth Netterström (NI) och Fredrik Pahlberg (FP) 2013-04-29 (5) Plats och tid Ledamöter Tjänstgörande ers Ersättare Övriga Utses att justera, 5:2 Viren, Alceahuset, Åkersberga kl. 14.00-14.07 Ordf. Michaela Fletcher Sjöman (NI), l:e vice ordf. Elisabeth

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-10-20 1() Plats och tid Kommunhuset måndag 2014-10-20 kl 18.30-19.30 med ajournering 18.45-18.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(12)

Sammanträdesprotokoll 1(12) Sammanträdesprotokoll 1(12) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, måndagen den 20 oktober 2014, klockan 16.00-17.40. Beslutande Övriga närvarande Sten Nordström (S), ordförande, Åsa Eriksson (S), Kent

Läs mer

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 1 Kommunfullmäktige Plats och tid Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämnden. Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 09:30-12:00, ajournering klockan 11:00-11:10

PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämnden. Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 09:30-12:00, ajournering klockan 11:00-11:10 PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 09:30-12:00, ajournering klockan 11:00-11:10 Beslutande, ordförande Thina Andersson (S) 1:e vice ordförande Gudrun Gustafsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50 Lokal: Beslutande Ledamöter: Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (FP), 1:e vice

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c)

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (20) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll 2014-12-18. Tid Starttid 18:30 Sluttid:19:45 Plats Lindens samlingssal, Fjugesta

Kommunfullmäktige. Protokoll 2014-12-18. Tid Starttid 18:30 Sluttid:19:45 Plats Lindens samlingssal, Fjugesta Kommunfullmäktige Tid Starttid 18:30 Sluttid:19:45 Plats Lindens samlingssal, Fjugesta Beslutande ledamöter Britt Åhsling (M), ordförande Amanda Höjer (C), vice ordförande Jette Bergström (S), 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (23)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (23) Sida 1 (23) Plats och tid Mimers hus sammanträdesrum A403 klockan 13.00-17.30 Beslutande Håkan Olsson (FP) Ordförande Marcus Nordfeldt (M) Benny Strandberg (KD) Jan Niklasson (C) Johan Holmberg (S) Mohamed

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum

Kallelse Sammanträdesdatum Kallelse Sammanträdesdatum 2016-11-24 Plats Stadshuset, plan 3, Hamnen Tid Torsdagen den 24 november kl. 16:30-19:30 Ledamöter Elisabeth Mattsson (L) Ordförande Thomas Alpner (M) Vice ordförande Pia Gillerstedt

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum

Kallelse Sammanträdesdatum Plats Stadshuset, plan 3, Hamnen Tid Torsdagen den 30 juni klockan 10:00-18:00 Ledamöter Morgan Persson (UP) Ordförande Ove Wiktorsson (C) Vice ordförande Mats Frisell (S) Ulrika Winblad (S) Kerstin Petersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (10)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Sida 1 (10) Plats och tid Inlands- och Carlstensrummet klockan 15:00-17:40 Beslutande Anders Holmensköld (M) Ordförande Tommy Ohlsson (M) 1:e vice ordförande Miguel Odhner (S) 2:e vice ordförande Jane

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (13)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Sida 1 (13) Plats och tid Stadshuset, plan 3, Hamnen klockan 08:30-11:20 Beslutande Miguel Odhner (S) Ordförande Anders Holmensköld (M) Vice ordförande Ulrika Winblad (S) Jan Tollesson (L) Gun-Marie Daun

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats och tid Fors Folketshus, klockan 17:00-17:45 Ålderspresidenten Lennart Palm (S) hälsar nyvalda och omvalda ledamöter och ersättare samt inkallade ersättare

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum

Kallelse Sammanträdesdatum Plats Sammanträdesrum Fästningsholmen, plan 4, stadshuset Tid Onsdagen den 3 maj klockan 13:00-17:00 Ledamöter Johan Holmberg (S) Ordförande Anna Vedin (M) Vice ordförande Mona Haugland (S) Jan Tollesson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (14) Jon Forsärla, (MP)

Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (14) Jon Forsärla, (MP) 2015-01-07 Sida 1 (14) Plats och tid KS-salen, 13:15-15:15 Beslutat Bo Akterin, (M) Ordförande Anders Karlsson, (S) Vice ordförande Jon Forsärla, (MP) Ledamot Lars Karlsson, (S) Ledamot Ingegerd Polbring,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-01-30 Sida 1 (14)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-01-30 Sida 1 (14) Sida 1 (14) Plats och tid Carlstensrummet, Stadshuset klockan 11:00-16.00 Beslutande Håkan Olsson (FP) Ordförande Mona Haugland (S) Oppositionsledare Jan Niklasson (C) Mohamed Hama Ali (S) Marcus Nordfeldt

Läs mer

Kommunfullmäktige PROTOKOLL. Tid Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 14:15-14:45 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens

Kommunfullmäktige PROTOKOLL. Tid Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 14:15-14:45 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 14:15-14:45 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Omfattning 138-140 ande Roger Kaliff (S), ordförande Ann-Marie Engström (S),

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2014-10-27 71 Tid och plats Måndagen den 27 oktober 2014 kl. 14.00-14.45 Sessionssalen, förvaltningsbyggnaden Beslutande Övriga deltagare Se bifogad deltagar-/ uppropslista Bilaga 1 Maria

Läs mer

Carina Schön Sören Johansson. Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 25 mars 2013 kl 15:30. Anslag/Bevis

Carina Schön Sören Johansson. Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 25 mars 2013 kl 15:30. Anslag/Bevis SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Heby Folkets Hus, Heby kl 17:00 21:00 Beslutande Annika Krispinsson (C), ordf. Håkan Collin (S) Carl-Åke Elmersjö (MP) Tomas Bergström (FP) Anders Birgersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-03-05 Sida 1 (22)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-03-05 Sida 1 (22) Sida 1 (22) Plats och tid Bohusrummet/Carlstensrummet klockan 13:00-18.30 Beslutande Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Oppositionsledare Tommy Ohlsson (M) Inger Rasmusson (FP) Linda

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(14)

Sammanträdesprotokoll 1(14) Sammanträdesprotokoll 1(14) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, måndagen den 20 oktober, 18.10 19.10 Beslutande Övriga närvarande Åsa Eriksson (S), ordförande, Ulf Olofsson (S), Elizabeth Pettersson

Läs mer

Se bifogat närvaroprotokoll

Se bifogat närvaroprotokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid: Djäkneskolans aula, klockan 18:30-19:30 Beslutande: Övriga närvarande: Se bifogat närvaroprotokoll Ulrika Strandroth Frid, kommundirektör Mikael Hätting, kanslichef/kommunjurist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-09-24 Sida 1 (12)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-09-24 Sida 1 (12) Sida 1 (12) Plats och tid Mimers Hus sammanträdesrum A403 klockan 13:00-15:00 ande Håkan Olsson (FP) Ordförande Mona Haugland (S) Benny Strandberg (KD) Marcus Nordfeldt (M) Johan Holmberg (S) Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (14)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (14) Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Hamnen, plan 3 Onsdagen den 27 januari 2016, klockan 13:00-16:45 ande Linda Åshamre (S) Ordförande Gun-Marie Daun (KD) Glenn Ljunggren (S) Linnea Stevander

Läs mer

Kommunfullmäktige. Datum och tid: Onsdagen den 9 april 2014 klockan 19.00

Kommunfullmäktige. Datum och tid: Onsdagen den 9 april 2014 klockan 19.00 Kungörelse / Kallelse 1(5) 2014-04-01 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Datum och tid: Onsdagen den 9 april 2014 klockan 19.00 Plats: Furåsen Stigsvägen 2 Färgelanda Besök: VD Valbohem AB Ärenden: Ärende

Läs mer

Jan Eriksson, kommunchef. Allmänheten representeras av 5 personer. Ordförande. Rune Johansson. Justerande. Sekreterare. Marianne Martinsson BEVIS

Jan Eriksson, kommunchef. Allmänheten representeras av 5 personer. Ordförande. Rune Johansson. Justerande. Sekreterare. Marianne Martinsson BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(20) 2006-05-23 Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Färgelanda Allhem, tisdag 2006-05-23, kl. 19.00-21:20 med ajournering mellan kl 20:00-20:25 28 ordinarie ledamöter och 5

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige

PROTOKOLL Kommunfullmäktige PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2016-10-25 Sida 1 (13) Paragrafer 85-92 Plats och tid Musikskolans lokaler, Storgatan 9, Klippan, tisdag 25 oktober 2016 kl.19.00-20.20 Beslutande Enligt till

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(12) Sammanträdesdatum 2015-02-25. Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare se bilaga.

Sammanträdesprotokoll Sida 1(12) Sammanträdesdatum 2015-02-25. Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare se bilaga. Sammanträdesprotokoll Sida 1(12) Plats och tid Borken, Yxnerum Hotel & Conference, Yxnerum, 25 februari 2015, kl 13.30 15.15 Beslutande ledamöter s samtliga ledamöter med undantag av Erica åhdin (S), Beryl

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-10-31 Sida 1 (19)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-10-31 Sida 1 (19) Sida 1 (19) Plats och tid Mimers hus, A403 klockan 13:00-18:00 ande Håkan Olsson (FP) Ordförande Mona Haugland (S) Oppositionsledare Benny Strandberg (KD) Jan Niklasson (C) Johan Holmberg (S) Sekreterare

Läs mer

Monica Samuelsson. Peter Ohlsson (S) Jessica Norberg (S) Stefan Hagman (S) Elaine Björkman (S) Seppo Tallheden (S)

Monica Samuelsson. Peter Ohlsson (S) Jessica Norberg (S) Stefan Hagman (S) Elaine Björkman (S) Seppo Tallheden (S) 1(8) Plats och tid Ledamöter Medborgarhusets A -sal i Alafors -direktjusterade p kl. 18.00-20:20 Inga-Lill Andersson (S), ordförande Paula Örn (S) Björn Norberg (S) Klas Karlsson (S) Dennis Ljunggren (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (21)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (21) Sida 1 (21) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, kl. 09:00-16:30 Beslutande Miguel Odhner (S) Ordförande Maria Kjellberg (MP) 1:e vice ordförande Anders Holmensköld (M) 2:e vice ordförande Linda Åshamre

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 1(9) PROTOKOLL Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Paula Örn

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby 1(10) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen 08.30-08.55 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Se bifogad närvarolista sidan 2. Se bifogad närvarolista sidan 2. Mats Ove Svensson, kommunchef Ida Aronsson Hammar, sekreterare

Se bifogad närvarolista sidan 2. Se bifogad närvarolista sidan 2. Mats Ove Svensson, kommunchef Ida Aronsson Hammar, sekreterare Plats och tid Folkets Hus i Kungshamn, torsdagen den 20 oktober 2011, kl. 17.30-19.00 ajournering kl. 18.25-18.35 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagare Se bifogad närvarolista sidan 2. Se bifogad

Läs mer

Mötesanteckningar Sammanträdesdatum Sida 1 (9)

Mötesanteckningar Sammanträdesdatum Sida 1 (9) Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, plan 5, sammanträdesrum Verkstaden klockan 14:30-17:00 Beslutande Matilda Jansson (L) Ordförande Lennart Jonsson (M) Vice ordförande, 14.30 16.20 Fredrik Schandorff

Läs mer

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved Sammanträdesdatum 1(6) Plats och sammanträdestid Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl 17.30. Beslutare Se sida 2 Övriga deltagare Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen 22 oktober 2014, kl Paragrafer Justerare Monica Björsell, Margaretha Bjälkemo

Plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen 22 oktober 2014, kl Paragrafer Justerare Monica Björsell, Margaretha Bjälkemo Plats och tid Beslutande Ledamöter Måndag 20 oktober 2014 kl. 18.00 20.45, Kommunhuset, venljungasalen Ajournering: 18.40 20.00 Rune Peterson (C), ålderspresident Bertil Hagström (LBPO), ordförande Rune

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 27 november 2006 kl. 19:00-20:25. Eva Engström Sekreterare. Ove Wallberg (m) Monica Olsson (s)

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 27 november 2006 kl. 19:00-20:25. Eva Engström Sekreterare. Ove Wallberg (m) Monica Olsson (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 27 november 2006 kl. 19:00-20:25. Se närvarolista. Övriga deltagande

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo, onsdagen den 25 maj 2011 kl. 19.00-19.40, ajournering kl. 19.10-19.25 för utdelning av utmärkelsen Årets ambassadör. Beslutande Thomas Quist, ordförande Roger Karlsson

Läs mer

FALKENBERG. Protokoll Nr 9 Sammantradesdatum Sammantradestid Narvarande

FALKENBERG. Protokoll Nr 9 Sammantradesdatum Sammantradestid Narvarande Protokoll Nr 9 Sammantradesdatum 2014-10-21 Sammantradestid 16.00-16.30 FALKENBERG Kommunfullmaktige Narvarande Ledamdter Stig Agnaker (C) Mari-Louise Wernersson (C) Per Johansson (C) Kerstin Angel (C)

Läs mer

Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare. Bo Dahlqvist Boel Rosdahl

Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare. Bo Dahlqvist Boel Rosdahl Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 18.25 1 (6) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Utses justera Bo Dahlqvist

Läs mer

ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden. Tornet 1, Arboga klockan

ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden. Tornet 1, Arboga klockan ARBOGA KOMMUN Tekniska nämnden 2015-02-13 Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Tornet 1, Arboga klockan 15.00-15.15 Carl-Erik Almskoug (OPA) Andreas Silversten (S) Ola Eriksson (S) Börje Blomqvist

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Ingemar Rosén, kommunchef Katarina Lundin, kommunjurist. Rolf Emanuelsson (C) och Kristina Kristiansson (S)

Ingemar Rosén, kommunchef Katarina Lundin, kommunjurist. Rolf Emanuelsson (C) och Kristina Kristiansson (S) 1(14) Plats och tid Nordiska Travmuséet i Årjäng, kl 19.00-19.40 Beslutande Ledamöter Se närvarolistan sidan 2 Ersättare Se närvarolistan sidan 2 Övriga närvarande Ingemar Rosén, kommunchef Katarina Lundin,

Läs mer

(30) Kommunfullmäktiges valberedning

(30) Kommunfullmäktiges valberedning 2014-12-08 1 (30) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 8 december, 2014, kl. 14.00 15.00. Beslutande Tjänstgörande ersättare Jonas Frost (S), ordförande Pär Johansson (M), vice ordförande

Läs mer

OSBY KALLELSE 1(2) Kommunstyrelsen KOMMUN. Tid: onsdag den 7 januari 2015 klockan 13:00. Plats: Sammanträdesrum 1 i kommunhuset

OSBY KALLELSE 1(2) Kommunstyrelsen KOMMUN. Tid: onsdag den 7 januari 2015 klockan 13:00. Plats: Sammanträdesrum 1 i kommunhuset OSBY KALLELSE 1(2) KOMMUN Datum 2014-12-19 Tid: onsdag den 7 januari 2015 klockan 13:00 Plats: Sammanträdesrum 1 i kommunhuset Ärende 1. Protokollets justering 2. Godkännande av dagordning 3. Anmälan om

Läs mer