Arbets- och organisationspsykologi I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbets- och organisationspsykologi I"

Transkript

1 STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska institutionen Psykologprogrammet Termin 4, VT 2012 Arbets- och organisationspsykologi I Grundnivå (7.5 hp) Anvisningar & schema

2 Arbets- och organisationspsykologi Grundnivå (7.5 hp) Anvisningar och schema Hej och välkommen till delkursen Arbets- och organisationspsykologi Grundnivå! Denna delkurs syftar till att ge grundläggande kunskaper inom de olika inriktningar som utgör arbets- och organisationspsykologi, som till exempel attityder och beteenden, motivation, urval och rekrytering, lärande och utveckling, prestation, organisation och struktur, grupper, ledarskap, samt arbetsrelaterad hälsa. Delkursen berör även aspekter av forskningsmetoder inom fältet. Utöver teoretisk kunskap syftar delkursen även till att ge studenterna insyn i vilka olika frågeställningar, och på vilket sätt, psykologer kan arbeta med för att driva utveckling inom arbete och organisation. Detta görs främst genom studiebesök hos företag/organisationer som arbetar praktiskt med problemlösning och utveckling med psykologisk kunskap som bas. Innehåll Undervisning Undervisningen på delkursen ges i form av föreläsningar. All undervisning är obligatorisk och föreläsningsinnehåll kan examineras. Grupparbete Studiebesök med återkoppling Under delkursens gång ska studenter på delkursen genomföra ett studiebesök hos ett företag/en organisation som arbetar praktiskt med problemlösning och utveckling med psykologisk kunskap som bas. Vid delkursens start delas klassen in i nio arbetsgrupper som vardera ska genomföra ett studiebesök. Varje arbetsgrupp tilldelas en kontaktperson på ett företag och arbetsgruppen administrerar och koordinerar själva studiebesöket. Studiebesöket har huvudsakligen två formella syften: 1) Att förse delkursens studenter med erfarenheter/ kunskaper om vilka frågeställningar/problem yrkesverksamma psykologer kan jobba med inom olika verksamhetsområden samt hur man kan jobba med dessa i utvecklingsarbete, såväl teoretiskt (psykologisk kunskap) som praktiskt (metoder, verktyg osv). Efter studiebesöken förbereder arbetsgruppen en sammanfattning utifrån erfarenheterna och intrycken från besöket och ger en muntlig presentation inför sin klass. En målsättning med detta är att ge delkursens studenter möjlighet att skapa sig en bredare bild av hur psykologer kan bidra både kunskapsbaserat och praktiskt till lärande och utveckling inom arbete och organisation. 2) Att ge delkursens studenter möjlighet att reflektera över gränssnitten mellan teori och praktik, d.v.s. att försöka omsätta de teoretiska kunskaper de tar till sig på delkursen i praktik och även spegla intrycken från besöken mot de teorier som lärs ut på delkursen. Arbets- och organisationspsykologi (7.5 hp) 2

3 Lärandemål/förväntade studieresultat Efter genomgången delkurs förväntas studenten ha uppnått följande lärandemål: Att kunna sammanfatta teori och empiri inom arbets- och organisationspsykologin vad gäller individuella skillnader, attityder och beteenden samt motivation Att kunna sammanfatta teori och empiri inom ramen för professionell praktik med fokus på individnivå inom arbets- och organisationspsykologin Att kunna redogöra för huvudsakliga teoretiska inriktningar inom organisationsteori avseende organisationsstrukturer, strategier, ledarskap, arbetsgrupper (teams), psykosocialt arbetsklimat, organisationskulturer samt förändringsprocesser Förmåga att analysera ämnesrelevanta frågeställningar på olika nivåer (micro, meso, macro) Att kunna reflektera över gränssnitten mellan teori och praktik inom ämnesområdet Att kunna förbereda och genomföra en professionell muntlig presentation/återkoppling Att kunna ge exempel på relevanta frågeställningar som yrkesarbetande psykologer inom arbete och organisation arbetar med, samt ge exempel på verktyg och metoder för hur man arbetar med de relevanta frågeställningarna Att formulera en psykologisk frågeställning som på ett relevant sätt kan tillämpas inom arbete och organisation för att driva lärande och utveckling Examinering Delkursen examineras genom individuell saltentamen. För slutgiltigt betyg krävs att i delkursanvisningarna stipulerade kurskrav är uppnådda samt godkänd skrivning på individuell salstentamen. Kurskrav För att bli godkänd på delkursen krävs: Närvaro på minst 80% av obligatoriska föreläsningar Godkänt grupparbete (studiebesök samt presentation på återkopplingsseminarium) Dokumenterad närvaro på minst två återkopplingsseminarier varav ett skall vara det med den egna gruppens redovisning Godkänd prestation på delmomentet "Enkätmetodik" (närmare information om detta delmoment delges separat) Godkänd individuell saltentamen Arbets- och organisationspsykologi (7.5 hp) 3

4 Betysättning Bedömningen av prestation på individuell saltentamen gäller som slutgiltigt betyg på delkursen. Vid bedömningen poängsätts prestationen efter skalan A-F enligt följande: E: Tillräcklig (60% av maxpoäng på saltenta) D: Bra (70% av maxpoäng på saltenta) C: Mycket bra (80% av maxpoäng på saltenta) B: Utmärkt (85% av maxpoäng på saltenta) A: Exeptionell (90% av maxpoäng på saltenta) Fx: Studenten har uppfyllt kurskraven men ej klarat formell examinering. Möjlighet till omprövning ges F: Studenten har ej uppfyllt kurskraven. Möjlighet till omprövning ges ej Litteratur: Woods, S.A., & West, M.A. (2010). The Psychology of Work and Organizations. Cengage Learning EMEA (ca 493 s.) (benämns WW i schemat). Delkursansvar: Stephan Baraldi (SB), , rum 351 (Hus 14). Niklas Hansen (NH), , rum 327 (Hus 14). Övriga lärare: Claudia Bernhard-Oettel (CBO), Jenny Rickardsson (JR), Johnny Hellgren (JH), Annika Lantz (AL), Lena Låstad (LL), Cathrin Svensson (CS), Ulrika von Thiele Schwarz (UvTS), Lars Häsänen (LH),

5 SCHEMA Arbets- och organisationspsykologi I (7.5 hp) Datum & tid Lokal Ämne Lärare Litteratur v. 7 Ons 15/ Tors 16/2 Tors 16/ * Fre 17/2 Introduktion (F) NH, SB WW: Kap 1 Individuella skillnader samt attityder och beteenden inom AO (F) SB WW: Kap. 3, 4 Arbetsrelaterad hälsa (F) UvTS WW: Kap. 10 Organisatoriska strategier och strukturer (F) LL WW: Kap. 11 v. 8 Tis 21/2 Människa, teknik och organisation: Arbetsmiljö, säkerhet och olyckor (F) JH WW: Kap. 10 Ons 22/2 Ons 22/ * Tors 23/2 Fre 24/2 Fre 24/ * Mån 27/2 Tis 28/2 U32 Performance management (F) AL WW: Kap. 8 U11 SPSS-övning (Enkätmetodik med JH) (R) JH Rekrytering och urval (F) JH WW: Kap. 6 Arbetsgrupper (F) AL WW: Kap. 13 U24 Ledarskap i organisationer (F) SB WW: Kap. 12 v. 9 Motivation (F) LH WW: Kap. 5 Organisationsförändringar (F) JH WW: Kap. 14 Ons 29/2 Kultur och klimat: Social kognition på arbetsplatsen (F) LL WW: Kap. 14 Tor 1/3 Att arbeta med psykologi mot arbete och organisation: Gästföreläsning med Cathrin Svensson från Cubiks (F) CS --- Fre 2/3 U15 Lärande och utveckling i organisationer (F) SB WW: Kap. 7 v. 10 Mån 5/3 Positiv psykologi i praktiken: Gästföreläsning med Jenny Rickardsson från Psykologifabriken (F) JR ---

6 Tors 8/3 Psykologiska kontrakt (F) CBO --- v. 11 Tis 13/3 U23 Enkmet Grupp 1 (M) Examineringsseminarium Enkätmetodik JH Tis 13/ * U23 Enkmet Grupp 2 (M) Examineringsseminarium Enkätmetodik JH Ons 14/ * U32 Återkopplingsseminarium 1 (Arbetsgrupper 1-4 presenterar) (S) NH/SB --- Tors 15/3 8-12* Återkopplingsseminarium 2 (Arbetsgrupper 5-8 presenterar) (S) NH/SB --- Examinering Saltenta Tid Lokal Benämning Grupp Fre 16/ Fre 20/ U31 Ordinarie tenta Alla U32 Omtenta Alla * Obligatorisk närvaro. Bedömning om komplettering görs av delkursansvarig. Arbets- och organisationspsykologi (7.5 hp) 6

Arbets- och organisationspsykologi I

Arbets- och organisationspsykologi I STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska institutionen Psykologprogrammet Termin 4, HT 2011 Arbets- och organisationspsykologi I Grundnivå (7.5 hp) Anvisningar & schema Arbets- och organisationspsykologi I

Läs mer

Arbets- och organisationspsykologi

Arbets- och organisationspsykologi STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska institutionen Psykologprogrammet Termin 4, HT 2012 Arbets- och organisationspsykologi Grundnivå (7.5 hp) 2012-08-09 Anvisningar & schema Med reservation för ändringar

Läs mer

Arbets- och organisationspsykologi

Arbets- och organisationspsykologi STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska institutionen Psykologprogrammet Termin 4, HT 2013 Arbets- och organisationspsykologi Grundnivå (7.5 hp) 2013-10-16 Anvisningar & schema Med reservation för ändringar

Läs mer

Arbets- och organisationspsykologi

Arbets- och organisationspsykologi STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska institutionen Psykologprogrammet Termin 4, VT 2013 Arbets- och organisationspsykologi Grundnivå (7.5 hp) 2013-01-14 Anvisningar & schema Med reservation för ändringar

Läs mer

Anvisningar till ARBETSPSYKOLOGI (2ARBT) 7,5 hp

Anvisningar till ARBETSPSYKOLOGI (2ARBT) 7,5 hp STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologi II Psykologiska institutionen HT 2016 Anvisningar till ARBETSPSYKOLOGI (2ARBT) 7,5 hp Version: 2016-08-29 Kursansvarig: Anders Sjöberg ARBETSPSYKOLOGI, 7,5 hp Psykologi

Läs mer

Socialpsykologi, 7,5 hp Anvisningar och schema

Socialpsykologi, 7,5 hp Anvisningar och schema Psykologiska institutionen Stockholms universitet Psykologi II, HT 2010 Delkursansvarig Charlotte Alm Socialpsykologi, 7,5 hp Anvisningar och schema 1 Övergripande syfte och innehåll Det övergripande syftet

Läs mer

Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp

Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp 1 (5) Kursplan för: Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp Psychology Ba (C), Work- and organizational psychology with bachelor thesis,

Läs mer

Anvisningar till ARBETSPSYKOLOGI (2ARBT) 7,5 hp

Anvisningar till ARBETSPSYKOLOGI (2ARBT) 7,5 hp STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologi II Psykologiska institutionen VT 2018 Anvisningar till ARBETSPSYKOLOGI (2ARBT) 7,5 hp Version: 2018-01-12 Kursansvarig: Ulf Åkerström ARBETSPSYKOLOGI, 7,5 hp Psykologi

Läs mer

Kursen ges som fristående kurs på grundnivå och kan ingå i kandidatexamen med psykologi som huvudämne eller i ett program enligt utbildningsplan.

Kursen ges som fristående kurs på grundnivå och kan ingå i kandidatexamen med psykologi som huvudämne eller i ett program enligt utbildningsplan. Samhällsvetenskapliga fakulteten PSYD32, Psykologi: Arbets- och, 30 högskolepoäng Psychology: Work- and Organizational Psychology, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Anvisningar till ORGANISATIONSPSYKOLOGI. 7,5 hp

Anvisningar till ORGANISATIONSPSYKOLOGI. 7,5 hp STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologi II Psykologiska institutionen HT 2010 Anvisningar till ORGANISATIONSPSYKOLOGI 7,5 hp Momentansvarig: Eva Mauritzson-Sandberg Innehåll Organisationer upptar en central roll

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PX1101 Organisationspsykologi, 30 högskolepoäng Organizational Psychology, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Psykologiska institutionen 2015-09-23

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PX1101 Organisationspsykologi, 30 högskolepoäng Organizational Psychology, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Psykologiska institutionen 2015-09-23

Läs mer

5 November 6 December 2012

5 November 6 December 2012 Stockholms universitet Psykologiska institutionen Kognition (7.5 hp) för PAO T1 HT 2012 Delkursansvarig: Mats Najström Preliminärt schema smärre ändringar kan ske Kognition Anvisningar och Schema 5 November

Läs mer

Kursen ges som fristående kurs på grundnivå och kan ingå i kandidatexamen med psykologi som huvudämne eller i ett program enligt utbildningsplan.

Kursen ges som fristående kurs på grundnivå och kan ingå i kandidatexamen med psykologi som huvudämne eller i ett program enligt utbildningsplan. Samhällsvetenskapliga fakulteten PSYD31, Psykologi: Arbets- och, 30 högskolepoäng Psychology: Work- and Organizational Psychology, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PX1101 Organisationspsykologi, 30 högskolepoäng Organizational Psychology, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Psykologiska institutionen 2015-09-23

Läs mer

Arbets- och organisationspsykologi Fördjupning

Arbets- och organisationspsykologi Fördjupning STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska institutionen Psykologprogrammet Termin 7, HT 2011 Arbets- och organisationspsykologi Fördjupning Avancerad nivå (13.5 hp) Anvisningar och schema Arbets- och organisationspsykologi

Läs mer

Anvisningar & schema. Arbets- och organisationspsykologi, 7.5 hp

Anvisningar & schema. Arbets- och organisationspsykologi, 7.5 hp STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska institutionen Psykologprogrammet Termin 4, VT 2011 Anvisningar & schema Arbets- och organisationspsykologi, 7.5 hp Arbets- och organisationspsykologi, 7.5 hp Anvisningar

Läs mer

Psykologi GR (B), Arbets- och Organisationspsykologi, 30 hp

Psykologi GR (B), Arbets- och Organisationspsykologi, 30 hp 1 (6) Kursplan för: Psykologi GR (B), Arbets- och Organisationspsykologi, 30 hp Psychology Ba (B), Work- and Organizational Psychology, 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå

Läs mer

Psykologi GR (B), Arbets- och Organisationspsykologi, 30 hp

Psykologi GR (B), Arbets- och Organisationspsykologi, 30 hp 1 (6) Kursplan för: Psykologi GR (B), Arbets- och Organisationspsykologi, 30 hp Psychology Ba (B), Work- and Organizational Psychology, 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå

Läs mer

Arbets- och organisationspsykologi Fördjupning

Arbets- och organisationspsykologi Fördjupning STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska institutionen Psykologprogrammet Termin 7, HT 2013 Arbets- och organisationspsykologi Fördjupning Avancerad nivå (13.5 hp) 2013-06-27 Anvisningar och schema Med reservation

Läs mer

Motivation & Emotion Anvisningar och Schema

Motivation & Emotion Anvisningar och Schema Stockholms universitet Psykologiska institutionen Motivation & Emotion (7.5 hp) Psykologi II HT 2010 Delkursansvarig: Mats Najström Motivation & Emotion Anvisningar och Schema 8 november 11 januari 2011

Läs mer

Anvisningar till kurs 5: moment 4, Arbets och organisationspsykologi

Anvisningar till kurs 5: moment 4, Arbets och organisationspsykologi Psykologiska institutionen Psykologprogrammet, Termin 4 HT 2009 Anvisningar till kurs 5: moment 4, Arbets och organisationspsykologi 7,5 hp 28 september 30 oktober Arbets och organisationspsykologi Kurs

Läs mer

Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp

Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp 1 (5) Kursplan för: Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp Psychology Ba (C), Work- and organizational psychology with bachelor thesis,

Läs mer

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Samhällsvetenskapliga fakulteten PSYP36, Psykologi: Avancerad Arbets- och organisationspsykologi I, 15 högskolepoäng Psychology: Advanced Work and Organizational Psychology I, 15 credits Avancerad nivå

Läs mer

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Samhällsvetenskapliga fakulteten PSYP36, Psykologi: Avancerad Arbets- och organisationspsykologi I, 15 högskolepoäng Psychology: Advanced Work and Organizational Psychology I, 15 credits Avancerad nivå

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PC1112 Arbets- och organisationspsykologi 1, 30 högskolepoäng Occupational and Organizational Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Läs mer

Anvisningar & schema. Urval i organisationer, 7,5 hp

Anvisningar & schema. Urval i organisationer, 7,5 hp Psykologiska institutionen Psykologprogrammet och masterutbildningen VT 2012 Anvisningar & schema Urval i organisationer, 7,5 hp Kursbeskrivning Ett företags personalfunktion kan idag ha en stor mängd

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PC1224 Arbets- och organisationspsykologi 2, 30 högskolepoäng Occupational and Organizational Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Läs mer

Arbets- och organisationspsykologi Fördjupning

Arbets- och organisationspsykologi Fördjupning STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska institutionen Psykologprogrammet Termin 7, VT 2013 Arbets- och organisationspsykologi Fördjupning Avancerad nivå (13.5 hp) 2013-01-23 Anvisningar och schema Med reservation

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET Master VT 12 Psykologiska institutionen. OBS! Vissa ändringar i schemat kan uppkomma. Korrigerat 23/3

STOCKHOLMS UNIVERSITET Master VT 12 Psykologiska institutionen. OBS! Vissa ändringar i schemat kan uppkomma. Korrigerat 23/3 STOCKHOLMS UNIVERSITET Master VT 12 Psykologiska institutionen OBS! Vissa ändringar i schemat kan uppkomma. Korrigerat 23/3 KVALITATIV INTERVJUMETODIK 7,5 hp 27 mars 5 juni Innehåll och syfte Syftet med

Läs mer

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp)

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp) Linköpings Universitet Institutionen för kultur och kommunikation IKK Religionsvetenskaplig grundkurs 790G01 Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp) Studiehandledning

Läs mer

Kursen ingår som obligatorisk kurs inom psykologprogrammet under termin 7 och 8.

Kursen ingår som obligatorisk kurs inom psykologprogrammet under termin 7 och 8. Samhällsvetenskapliga fakulteten PSPR10, Kurs 10: Psykologens arbete med och i grupper och organisationer, 34,5 högskolepoäng Course 10: Organizational and Workplace Psychology, 34.5 credits Avancerad

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PC1112 Arbets- och organisationspsykologi 1, 30 högskolepoäng Occupational and Organizational Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Läs mer

Kursbeskrivning. Muntlig framställning, 5 hp

Kursbeskrivning. Muntlig framställning, 5 hp Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) Kursbeskrivning Muntlig framställning, 5 hp Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning, 180 hp (HTOTK): Teckenspråk i teori och praktik II, GN, 30 hp, termin 2 (LITU20)

Läs mer

Utredning och åtgärder avseende individen 1: PSYKOPATOLOGI (7,5 HP) VT-17

Utredning och åtgärder avseende individen 1: PSYKOPATOLOGI (7,5 HP) VT-17 STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologprogrammet Psykologiska institutionen Termin 4, vt 2017 P4PSYP Anvisningar och schema till kursen Utredning och åtgärder avseende individen 1: PSYKOPATOLOGI (7,5 HP) VT-17

Läs mer

Motivations- och emotionspsykologi Anvisningar och schema

Motivations- och emotionspsykologi Anvisningar och schema Stockholms universitet Psykologiska institutionen Motivation & emotion (7.5 hp) Psykologi II HT 2013 Delkursansvarig: Mats Najström Motivations- och emotionspsykologi Anvisningar och schema 11 november

Läs mer

Socialpsykologi, 7,5 hp Anvisningar och schema 21/1 21/2

Socialpsykologi, 7,5 hp Anvisningar och schema 21/1 21/2 Studieordning med inriktning mot Personal, PAO T1 Arbete och Organisation (PAO) VT 2013 Delkursansvarig: Margareta Simonsson-Sarnecki OBS! Mindre ändringar i schemat kommer troligen att göras. Dessa meddelas

Läs mer

Datum 2014-12-11. Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden

Datum 2014-12-11. Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden Engelsk benämning: Basic course in Leadership under demanding conditions Kurskod: 1LL046 (fristående kurs), 1FK020

Läs mer

Introduktion till personal, arbete och organization, 15 hp

Introduktion till personal, arbete och organization, 15 hp Introduktion till personal, arbete och organization, 15 hp Avancerad nivå HT2018 Behörig att läsa kursen är student som är antagen på Masterprogrammet PAO. Kursansvarig: Tina Forsberg (Sociologiska institutionen).

Läs mer

KURSPLAN Psykologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Psykologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Psykologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng Psychology, 1-30, 30 credits Kurskod: LPYA17 Fastställd av: Utbildningsledare 2013-05-21 Reviderad av: Utbildningsledare 2014-05-20 Gäller fr.o.m.: HT

Läs mer

Datum Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden

Datum Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden Engelsk benämning: Basic course in Leadership under demanding conditions Kurskod: 1LL049 (fristående kurs), 1FK038

Läs mer

A N V I S N I N G A R. till delkurs P E R S O N L I G H E T S T E O R I. 7,5 högskolepoäng

A N V I S N I N G A R. till delkurs P E R S O N L I G H E T S T E O R I. 7,5 högskolepoäng Psykologiska institutionen Stockholms universitet Psykologi II 30 högskolepoäng vt 2012 A N V I S N I N G A R till delkurs P E R S O N L I G H E T S T E O R I 7,5 högskolepoäng v111212 Kursplanen Delkursen

Läs mer

Psykologiska institutionen VT Anvisningar och schema till delkursen. Biologisk psykologi. 7,5 högskolepoäng 21/02 25/

Psykologiska institutionen VT Anvisningar och schema till delkursen. Biologisk psykologi. 7,5 högskolepoäng 21/02 25/ Stockholms universitet Psykologi 1, 30 hp Psykologiska institutionen VT 2011 Anvisningar och schema till delkursen Biologisk psykologi 7,5 högskolepoäng 21/02 25/03 2011 Kursens syfte och innehåll Kursens

Läs mer

Individuell fördjupning inom psykologprogrammet Två kurser 7,5hp + 7,5 hp eller en kurs på 15 hp

Individuell fördjupning inom psykologprogrammet Två kurser 7,5hp + 7,5 hp eller en kurs på 15 hp Kurser 10 & 15 Béatrice Ewalds-Kvist VT2012 Individuell fördjupning inom psykologprogrammet Två kurser 7,5hp + 7,5 hp eller en kurs på 15 hp Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till studierna

Läs mer

5. Fastställd Kursplanen är fastställd av FoUN:s kursplaneutskott vid Försvarshögskolan

5. Fastställd Kursplanen är fastställd av FoUN:s kursplaneutskott vid Försvarshögskolan 1 (5) Kursplan 1. Kursens benämning Beslutsfattande och beslutsprocesser 2. Engelsk benämning Decision-making and decision-making processes 3. Kurskod 1FK015 4. Gäller från Höstterminen 2013 5. Fastställd

Läs mer

Anvisningar och schema

Anvisningar och schema STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologi I, 30 hp Psykologiska institutionen Vt 2011 Delkursansvarig: Pehr Granqvist Anvisningar och schema Utvecklingspsykologi 7,5 hp 2 maj 4 juni 2011 1 Kursens syfte och innehåll

Läs mer

PSYD21, Psykologi: Socialpsykologi, 30 högskolepoäng Psychology: Social Psychology, 30 credits Grundnivå / First Cycle

PSYD21, Psykologi: Socialpsykologi, 30 högskolepoäng Psychology: Social Psychology, 30 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten PSYD21, Psykologi: Socialpsykologi, 30 högskolepoäng Psychology: Social Psychology, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Styrelsen

Läs mer

Preliminära Anvisningar och schema till momentet PSYKIATRI, 7,5 HP

Preliminära Anvisningar och schema till momentet PSYKIATRI, 7,5 HP STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska institutionen Psykologprogrammet 300 högskolepoäng Termin 4, VT 2011 Preliminära Anvisningar och schema till momentet PSYKIATRI, 7,5 HP v110124 Kursplan Delkursen ger

Läs mer

10 november 13 januari 2011

10 november 13 januari 2011 STOCKHOLMS UNIVERSITET Masterprogrammet Psykologiska institutionen Höstterminen 2010 Delkurs 7,5hp Anvisningar till kursen (smärre ändringar kan ske) Interpersonella processer ur ett anknytningsperspektiv

Läs mer

Kursplanen är fastställd av Socialhögskolans institutionsstyrelse att gälla från och med , höstterminen 2017.

Kursplanen är fastställd av Socialhögskolans institutionsstyrelse att gälla från och med , höstterminen 2017. Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN35, Socialt arbete med inriktning på funktionsförmåga och funktionshinder, 15 högskolepoäng Social Work: Disability and Functioning in a Social Context, 15 credits

Läs mer

Kursanvisningar och schema Attityd- och beteendepåverkan 4,5 hp Vt 2010 (18/1 5/2)

Kursanvisningar och schema Attityd- och beteendepåverkan 4,5 hp Vt 2010 (18/1 5/2) Stockholms universitet Psykologiska institutionen Ekonomisk psykologi II VT 2010. Helfart Kursanvisningar och schema Attityd- och beteendepåverkan 4,5 hp Vt 2010 (18/1 5/2) 1 Hej och hjärtligt välkommen

Läs mer

Personalvetenskaplig integration och praktik 15 hp

Personalvetenskaplig integration och praktik 15 hp Anvisningar och schema Personalvetenskaplig integration och praktik 15 hp Integrating Human Resource Management with Internship 15 ECTS 2 september 2013 22 november 2013 Innehållsförteckning KURSANVISNINGAR...

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PT2410 Handledarutbildning i psykoterapi med inriktning kognitiv beteendeterapi, 45 högskolepoäng Psychotherapy Supervision, focusing on cognitive behavioural therapy, 45 higher

Läs mer

Personalvetenskaplig integration och praktik 15 hp

Personalvetenskaplig integration och praktik 15 hp Anvisningar och schema Personalvetenskaplig integration och praktik 15 hp Integrating Human Resource Management with Internship 15 ECTS 2 september 2013 22 november 2013 Innehållsförteckning KURSANVISNINGAR...

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PC1245 Personlighet, hälsa och socialpsykologi, 30 högskolepoäng Psychology, Intermediate Course with Emphasis on Personality, Health and Social Psychology, 30 higher education

Läs mer

Anvisningar och schema till kursen PSYKIATRI (7,5 HP) 2013-04- 05/JB

Anvisningar och schema till kursen PSYKIATRI (7,5 HP) 2013-04- 05/JB STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska institutionen Psykologprogrammet Termin 4, vt 2013 Anvisningar och schema till kursen PSYKIATRI (7,5 HP) 2013-04- 05/JB 4.2 Psykiatri, 7,5 hp Delkurs inom kurs 4, Personlighetspsykologi

Läs mer

Anvisningar till delkurs KLINISK PSYKOLOGI. 7,5 högskolepoäng

Anvisningar till delkurs KLINISK PSYKOLOGI. 7,5 högskolepoäng STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska institutionen Psykologi II 30 högskolepoäng HT 2012 Anvisningar till delkurs KLINISK PSYKOLOGI 7,5 högskolepoäng Inledning Syfte och innehåll Undervisning och närvarokrav

Läs mer

Anvisningar och schema till momentet PSYKIATRI, 7,5 HP

Anvisningar och schema till momentet PSYKIATRI, 7,5 HP STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska institutionen Psykologprogrammet 300 högskolepoäng Termin 4, vt 2012 Anvisningar och schema till momentet PSYKIATRI, 7,5 HP v20120427 Kursplan Delkursen ger en orientering

Läs mer

Religionshistoriska avdelningen

Religionshistoriska avdelningen Religionshistoriska avdelningen Islamologi Islam i Sverige 7,5 hp Delkursanvisningar VT 2011 Delkursansvarig och lärare: Christer Hedin E post: christer.hedin@rel.su.se, telefon: 08 163335, rum: B 560

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP SC1112 Socialpsykologi: Introduktion till studier av samhället och sociala interaktioner, 30 högskolepoäng Sociology: Introduction to studies of society

Läs mer

Anvisningar till kursen. Ledarskapets psykologi (7,5 p) VT 2013

Anvisningar till kursen. Ledarskapets psykologi (7,5 p) VT 2013 Anvisningar till kursen Ledarskapets psykologi (7,5 p) VT 2013 Momentanvisningar Momentets innehåll På kursen Ledarskapets psykologi diskuteras såväl teoretiska som praktiska aspekter av ledarskap ur ett

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Socialt arbete I: Introduktion till kunskapsfältet Social Work I: Introduction to the field of knowledge 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: SUARB1 Gäller från:

Läs mer

Anvisningar och schema till momentet PSYKIATRI, 7,5 HP

Anvisningar och schema till momentet PSYKIATRI, 7,5 HP STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska institutionen Psykologprogrammet 300 högskolepoäng Termin 4, HT 2011 Anvisningar och schema till momentet PSYKIATRI, 7,5 HP v20111128 Kursplan Delkursen ger en orientering

Läs mer

Presentation av ämnet psykologi Programmet för personal och arbetsliv. Henrik Bergman. Vad är psykologi?

Presentation av ämnet psykologi Programmet för personal och arbetsliv. Henrik Bergman. Vad är psykologi? 15/09/16 Presentation av ämnet psykologi Programmet för personal och arbetsliv Henrik Bergman Vad är psykologi? Definition vetenskaplig disciplin som söker på ett systematiskt sätt beskriva och förklara

Läs mer

Datum Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden

Datum Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden Engelsk benämning: Basic course in Leadership under demanding conditions Kurskod: 1LL052 (fristående kurs), 1FK042

Läs mer

Kursen ges som fristående kurs och kan ingå i kandidatexamen med psykologi som huvudområde eller i ett program enligt utbildningsplan.

Kursen ges som fristående kurs och kan ingå i kandidatexamen med psykologi som huvudområde eller i ett program enligt utbildningsplan. Samhällsvetenskapliga fakulteten PSYE27, Psykologi: Att prestera under stress - teori och tillämpningar, 15 högskolepoäng Psychology: Performance under Stress, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande

Läs mer

Statistik och testmetodik

Statistik och testmetodik Psykologiska institutionen Anvisningar och schema till delkursen Statistik och testmetodik 7,5 högskolepoäng 17 januari-9 mars 2011 Momentansvarig: Emma Bäck Schema Datum Tid Grupp Lokal Lärare Innehåll

Läs mer

Organisationsanalys (ORGA) 5 hp (VT 2015) PRELIMINÄR STUDIEANVISNING Preliminär Litteraturlista Preliminärt Schema

Organisationsanalys (ORGA) 5 hp (VT 2015) PRELIMINÄR STUDIEANVISNING Preliminär Litteraturlista Preliminärt Schema Organisationsanalys (ORGA) 5 hp (VT 2015) PRELIMINÄR STUDIEANVISNING Preliminär Litteraturlista Preliminärt Schema Kursens syfte och mål Kursen är en fortsättningskurs på XX1601 Organisatoriska förutsättningar

Läs mer

Personalvetenskaplig integration och praktik 15 hp

Personalvetenskaplig integration och praktik 15 hp Anvisningar och schema Personalvetenskaplig integration och praktik 15 hp Integrating Human Resource Management with Internship 15 ECTS 16 januari 2017 20 mars 2017 170105 17:00 170110 17:00 Viktiga datum

Läs mer

Studieordning med inriktning mot Personal, Arbete och Organisation (PAO) VT 2012 Delkursansvarig: Margareta Simonsson-Sarnecki

Studieordning med inriktning mot Personal, Arbete och Organisation (PAO) VT 2012 Delkursansvarig: Margareta Simonsson-Sarnecki Studieordning med inriktning mot Personal, PAO T1 Arbete och Organisation (PAO) VT 2012 Delkursansvarig: Margareta Simonsson-Sarnecki OBS! Mindre ändringar i schemat kommer troligen att göras. Dessa meddelas

Läs mer

Personalvetenskaplig integration och praktik 15 hp

Personalvetenskaplig integration och praktik 15 hp Anvisningar och schema Personalvetenskaplig integration och praktik 15 hp Integrating Human Resource Management with Internship 15 ECTS 20 januari 2015 20 mars 2015 Viktiga datum 150105 17:00 Undertecknad

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP SC1111 Sociologi: Introduktion till studier av samhället, 30 högskolepoäng Sociology: Introduction to studies Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen

Läs mer

Kursbeskrivning och schema Utvecklingspsykologi 8 hp 8 oktober 16 november 2012

Kursbeskrivning och schema Utvecklingspsykologi 8 hp 8 oktober 16 november 2012 STOCKHOLMS UNIVERSITET Utvecklingspsykologi, 8 hp Psykologiska institutionen Logopedprogrammet, Termin 1 Delkursansvarig: Lilianne Eninger Ht 2012 Kursbeskrivning och schema Utvecklingspsykologi 8 hp 8

Läs mer

Kursplan. Kursens benämning: Militärteknik, Metod och självständigt arbete. Engelsk benämning: Military-Technology, Methods and Thesis

Kursplan. Kursens benämning: Militärteknik, Metod och självständigt arbete. Engelsk benämning: Military-Technology, Methods and Thesis 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Militärteknik, Metod och självständigt arbete Engelsk benämning: Military-Technology, Methods and Thesis Kurskod: 1OP302 Gäller från: VT 2016 Fastställd: Denna kursplan

Läs mer

KURSPLAN Psykologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Psykologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng 1(7) KURSPLAN Psykologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng Psychology, 1-30, 30 credits Kurskod: LPYA17 Fastställd av: Utbildningsledare 2013-05-21 Reviderad av: Utbildningsledare 2015-08-04 Gäller fr.o.m.: Hösten

Läs mer

PSYD52, Psykologi: Kognitions- och neuropsykologi, 30 högskolepoäng Psychology: Cognitive- and Neuropsychology, 30 credits Grundnivå / First Cycle

PSYD52, Psykologi: Kognitions- och neuropsykologi, 30 högskolepoäng Psychology: Cognitive- and Neuropsychology, 30 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten PSYD52, Psykologi: Kognitions- och, 30 högskolepoäng Psychology: Cognitive- and Neuropsychology, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Anvisningar till delkurs KLINISK PSYKOLOGI. 7,5 högskolepoäng

Anvisningar till delkurs KLINISK PSYKOLOGI. 7,5 högskolepoäng STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska institutionen Psykologi II 30 högskolepoäng VT 2015 Anvisningar till delkurs KLINISK PSYKOLOGI 7,5 högskolepoäng Version 150526 Inledning Delkursen skall enligt kursplanen

Läs mer

Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) Kursbeskrivning. Examensarbete, 15 hp. Tolkning kandidatkurs, 30 hp, GN (TTA480) Gäller vt 2019.

Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) Kursbeskrivning. Examensarbete, 15 hp. Tolkning kandidatkurs, 30 hp, GN (TTA480) Gäller vt 2019. Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) Kursbeskrivning Examensarbete, 15 hp Tolkning kandidatkurs, 30 hp, GN (TTA480) Gäller vt 2019. Innehåll och förväntade studieresultat Delkursen innebär att studenten

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE

INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE SW2263 Psykoterapeutisk teori och metod, 30 högskolepoäng Psychoterapeutic Theory and Method, 30 Fastställande Kursplanen är fastställd, fastställd av Institutionen för

Läs mer

Anvisningar till delkurs KLINISK PSYKOLOGI. 7,5 högskolepoäng

Anvisningar till delkurs KLINISK PSYKOLOGI. 7,5 högskolepoäng STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska Institutionen Psykologi II 30 högskolepoäng HT 2010 Anvisningar till delkurs KLINISK PSYKOLOGI 7,5 högskolepoäng Inledning... 1 Syfte och innehåll... 1 Undervisning

Läs mer

Tolkning och översättning I med inriktning mot översättning, GN, 30 hp (TTA120)

Tolkning och översättning I med inriktning mot översättning, GN, 30 hp (TTA120) Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) Kursbeskrivning Översättning i teori och praktik, 10 hp Tolkning och översättning I med inriktning mot översättning, GN, 30 hp (TTA120) Fastställd av institutionsstyrelsen

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Socialt arbete 4: Vetenskapliga perspektiv på sociala processer Social Work 4: Scientific perspectives on social processes 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: SUARB4

Läs mer