Vänerborg linjetrafik i konkurs!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vänerborg linjetrafik i konkurs!"

Transkript

1 Vänerborg linjetrafik i konkurs! Hej! Toni Antar att informationen om VL-buss KK har kommit till dig. Jag - Vi vill att du kontaktar alla som är inblandade i VL konkursen för att få deras version av allt runt detta " justitiemord" Du skriver grymt bra artiklar och detta ska komma ut hur vi har blivit behandlade av bla Bank & Buss i Väst! Att det skulle sluta så är väl kanske inte så förvånande när man neutralisera drivkraften i VL och ett smutsigt agerande från Buss i Väst och den egna banken Bohus Danske Bank som du kan läsa om i denna artikel. Läs sammandraget efter denna långa artikel, och en sak är redan nu säker, det kommer ett efterspel så snart KK förvaltaren med hjälp fått fram och läst alla handlingar. Delägarna i Buss i Väst, styrelsen samt vd kan förbereda sig för obehagligheter framöver med personligt ansvar när man förhindrade VL att ta in ny ägare som hade förhindrat en konkurs. Den som gräver en grop Jag har sällan blivit så överöst med mail från upprörda personer som vill att byket skall fram och hur Buss i Väst vd Marie-Louise Bergquist samt ordföranden Salevik agerar. Salevik som sannerligen agera som totalitär person med skattebetalarna i ryggen som finansiera Uddevalla buss vilket är urtypen av företag som förbundet Svensk Näringsliv påpekar för regeringen att dom skall bort då kommunala bolag konkurrera ut privata företag. Att medlemmarna i Buss i Väst väljer Salevik som ordförande visar tydligt hur illa det är med kunskapen och respekten för demokrati och respektera av privata ägare intressen. Ett klokt råd till vd Marie-Louise Bergquist är sök upp en kunnig affärsjurist så att du slipper dras in mer än nödvändigt. Det borde varit en självklarhet för valberedningen och medlemmarna att det inte går att sitta på 2 stolar utan att det snabbt blir jäv och Buss i Väst engagemanget blir för Salevik egen intressen. Vi har flera exempel inom branschen för detta. Salevik som har en brokig bakgrund i branschen har suttit i snart 9 år som ordförande i Buss i Väst. Varför Salevik inte lämnar över till andra och yngre krafter är nog svaret så enkelt att makten förblindar och då agera man som diktator där alla är kuvade och smårädda, för detta har man hjälp av destruktiva krafter som alltid finns i alla föreningar. Företagen vilka är medlemmar som inte går i ledband behandlas illa vilket även vd Marie-Louise Bergquist fått lära sig när hon blir avklädd på möten inför kollegorna med storföretagen av Salevik.

2 Buss i Väst fick många lovord från båda två svenska facktidningar, om nu detta har någon betydelse, när Buss i Väst expanderade ut till östkusten och mitt framför näsan snodde trafik (Kalmaravtalet) från bla Veolia, Bergkvara buss m.fl. Eftersom en hel bransch gått i den politiska fällan att man försöker bjuda under varandra där man aldrig bidrar med något annat än att ge en offert med lägsta anbud, så har man efter 25 år kommit till botten vilket återspegla sig i att inte bara de mindre utan även 5 storföretagen i branschens årsredovisningar med kolossala underskott och några av dem har ägarna fått sanera och lyfta av skulderna, så börja det om från början! Nya insatser och nya förluster är vad som tycks gälla, till dess ägarna på nytt får fylla på med nya fräscha miljarder, också en märklig affärsidé! VD:arna kommer och går, ingen hinner sätta sig in i branschens egentliga problem, då man kan förmoda att dessa är överhopade med dagliga ting och med att ge rapporter på tvären och höjden till ägarna och styrelsen. Branschen har ersatts av kunniga entreprenörer av ärträknare och kritstreckrandiga civilekonomer som låter sig firas med hiskiliga löner som entreprenörerna bara kan drömma om. Ett sånt gäng till chefer som branschen har just nu är helt otroligt där man behandla medarbetarna med kvarts minuter gör tidsstudie som om medarbetarna vore robotar vilket leder till att folk inte vill arbeta i branschen och istället för att bota grundfelet i näringen dvs bort med upphandlingssystemet så ropar man efter nya unga förare som med 18 år får sätta sig och ratta bussar som en arbetsmarknadsåtgärd med stöd av skattepengar. Så pratar BR om service och en bransch som utvecklas, det finns många spån i vår värld. Moment 22 i sin fullbordan och småföretagarna gapa av beundran! Du kan läsa mer hur en av flera läsare Idiotförklara Toni i annan artikel i detta Nyhetsbrev. Tillbaks till VL trafiken och betalningsinställelsen. Kalmaravtalet var fel från början, helt enkelt en felräkning på flera miljoner som ingen upptäckte förrän trafiken var igång. Det var för snålt tilltagna framkörningstider, det var fel i ersättningen, det var för höga fasta kostnader. Sådant hade naturligtvis inte skett om man hade haft kunnigt folk, det är Buss i Väst som räknat fel och nu går det ut över entreprenörerna som utan större kontroll iklädde sig trafikerings uppdrag. Det går till så, som det brukar gå till bland kompis grabbarna inom Buss i

3 Väst, någon kommer upp med förslaget att nu skall vi Buss i Väst expandera och så sätter tjänstemännen igång och tar fram ett underlag som lämnas in som anbud. I Kalmaravtalet fick man tillslag och då är det de närmast sinnade och vänner till Salevik som blir tillfrågade. Det handlar om stora pengar och i kompisgänget dit räknas Mickael Öberg från Bohus Danske Bank som har god insyn i avtalen och ekonomin i Buss i Väst och andra företag. Det är egentligen inte så konstigt då de flesta medlemsföretagen står i beroende ställning av hur Buss i Väst utbetalar inkörda avgifter från Länshuvudmännen. VL:s konkurs Förklaring till olika namn: vd som nämns i Kalmar avtalet är Marie Louise Bergkvist vd för Buss i Väst Tjänstemännen som omnämns i buss i väst: Gert Rehn Ekonomicontroller, anbudsansvarig Staffan Ekenram i buss i väst Trafikområdesansvarig, Skåne,Halland,Kalmar,Jönköping,Blekinge,Kronoberg) Lars Göran Salevik är ordförande i Buss i Väst och tillika vd för Uddevalla Omnibus som ägs av kommunen med full insyn i alla affärer som Buss i Väst och Saleviks konkurrenter sysslar med. Christan Plymh konsult firma som arbeta merparten åt Volvo och tillika styrelseledamot i Buss i Väst där han är vice ordförande. Christian är son till Ove Gustavsson som är gamle ägaren till Söne Buss Mickael Öberg Bohus Danske Bank kontor i Uddevalla som finns med i VL och Buss i Väst alla affärstransaktioner är kompis med Salevik och tidigare sedan 15 år med Uno Kjellsson Kjell Lanned konsult firma som utredde Göteborgs spårvägar är inlånad konsult för ackordscentralen och konkursförvaltaren att utreda VL - buss Christer Andersson styrelse ledamot i Buss i Väst, extern ledamot och kompis med Christian Plymh som tog honom in i styrelsen och var Christer närvarande i alla turer med banken och VL för Buss i Väst. Tilltänkta rekonstruktörer i 22 juni 2010 Adv Jan Wieselgren för Rosengrens advokatbyrå Adv Christian Andersch för Rosengrens advokatbyrå Jan och Christian var inkallade av VL:s egen advokat för att utreda möjligheten att vara rekonstruktörer, efter möte samma dag med Mickael Öberg Bohus Danske Bank och en jurist från samma bank som meddelar att advokaterna kan bli stämda personligen om dom undandra

4 säkerheter för banken. Varför dom lämnar mötet och meddelar att dom inte kan ta på sig uppgiften att rekonstruera VL. Kalmar avtalet sänkte Vänersborgs Linjetrafik (VL) som så sent som 2008 fick utnämnelsen av UC god kreditvärdighet För att klara av Kalmar avtalet behövde VL låna 95 miljoner för bussar och fastighet i Oskarshamn och Mönsterås. (Läs längre fram hur man påtvingade VL en fastighet i rapporten Kalmaravtalet, som var alldeles för dyr) 95 miljoner trollades fram som lån som Bohus Danske Bank utbetalade då Mickael Öberg hade nära kontakt till Uno Kjellsson sedan 15 år tillbaks och med god kunskap om VL. Mickael Öberg kompis med Salevik och med total insyn i Buss i Väst hade goda kunskaper om Kalmar avtalet och menade väl att det var god som säkerhet, något som visade sig var en missbedömning då avtalet istället för överskott blev en stor miljon underskott för VL. Smaka på den här du! Det är Bohusbanken som ingår i Danske Bank som med lokale kontorschefen Mickael Öberg är ansvarig för både Buss i Väst och Vänersborgs linjetrafik affärer som lånat ut 95 milj utan fullgod säkerhet på ett avtal som skrevs av Buss i Väst. Mickael Öberg är kompis med Salevik, detta mina Damer och Herrar som är läsare, är åtalbart Spelet bakom den kommande konkursen började redan 2009 men blev högaktuell under våren 2010 där Uno Kjellsson blir kallat till Bohus - Danske Bank där det skulle diskuteras hur VL skulle få in ny delägare med 40%. Det var sista maj 2010 och på banken sitter Salevik och vd:n från Buss i Väst som är med oombedd av VL under samtalen. (ett klart brott av Mikael Öhman Danske Banks sida) Uno Kjellsson VL buss skickar ett mail och påtalar för Mickael Öberg att han sitter på 2 stolar och har tystnadsplikt. Det var Bergkvara buss som hade intresse att kliva in i VL men även andra företag fanns med som alla ville ta över VL förr eller senare. Det motsätter sig Salevik och hänvisar till att ägarna inte vill ha in Bergkvara buss som delägare. Enda sannolika skälet till detta ställningstagande är med nya delägare kommer det in ny kompetens och krav, och det vill man ju inte i Buss i Väst. Den 18:e juni skickar Mikael Öberg från Bohusbanken ett mail och meddelar Uno Kjellsson vd för VL Bohusbanken har beslutat att säga upp bolagets krediter i sin helhet till omedelbar betalning: Kontot är spärrat för alla former av uttag. Den 25 augusti begär VL i Buss i Väst ett extra ordinärt Konsortiemöte för att klargöra vad rekonstruktionen av VL innebär samt hur man kan få in ny ägare där Bergkvara buss är den

5 som har störst intresse, något Salevik i Buss i Väst ville förhindra till varje pris och talar om för styrelsen vad som gäller som acceptera Saleviks önskemål att inte släppa in en ny storägare i VL. VL hade en fordran på Buss i Väst innan konkursen för utförda körningar på ca 8-.9 milj kronor varför vd Uno Kjellsson bad om en a conto utbetalning på 4,2 miljoner för att klara löner och skatter. Salevik hänvisar till ett telefon möte med styrelsen att Bus i Väst inte hade så mycket pengar på kontot, det är bättre att VL går i konkurs. Här gör Salevik ännu ett av många fel i spelet kring VL i tron att en konkurs skulle gynna Buss i Väst med den förvirrade bokföringen som bolaget har haft i åratal och hur en revisor kan tillstyrka ansvarsfrihet är en gåta då det finns klara bevis när jag för ett annat bolag var inne i Buss i Väst för att reda ut avräkningar. Här följer en del dokument som ger en tydlig bild hur det går till i Buss i Väst. 17 juni 2010 Salevik skriver till Vänersborgs linjetrafik

6

7 Utredning av Kalmar avtalet i sin helhet som är orsaken till VL konkursen!

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 VL hade avtalat med Bergkvar ra buss att gå in som delägare i VL vilket hade förhindrat en konkurs i VL, något som s Buss i Väst inte tillät med hänvisning till t sina stadgar. Om detta är förenligt med svensk affärslag lär konkursförvaltaren pröva och delägarna i Buss i Väst kan börja förbereda sig på ett skadestånd som kan innebära en konkurs för många medlemsföretag och om det villl sig illa även för Buss i Väst och personligtt ansvar för styrelsen. Livet hänger på vad konkursförvaltaren vill göra, möjligheternaa har han!

18

19 I tidigare artiklar har jag försökt belysa Buss i Väst när Claes Olofsson härjade och som enväldig bestämde färdriktingen. Newsletter Varning Schönfelder nr 25 den 12 augusti i väst&ww=strong artikel nummer 1 Historien upprepar sig, först Claes Olofsson nu Lars Göran Salevik i väst&ww=strong text från artikel jan 2003 När delar av medlemmarna är rädda för sin ordförande då denne sitter på olika stolar och likt en diktator inte tål minsta kritik, då har det gått för långt! Ordföranden Claes Olofsson som också fördelar kör uppdrag för hundratals miljoner kronor genom buss i väst kväver varje form av kritik vilken är berättigad eftersom ersättningen till utförande bussbolag är långt under den ekonomiska smärtnivån. En ordförande som medverka att dumpa prissättningen och i andra sammanhang beklagar den låga ersättningen varför man kräver mer pengar till branschen? Är detta seriöst? Kan en sådan jultonmte tas på allvar, isåfall av vem? Har det aldrig fallit in att dylika personer borde få välja mellan vad man skall syssla med, antingen endera? Tanken med buss i väst var en utmärkt bra idé när det startades, idag bara ytterligare en överadministrerat verksamhet vars enda inkomst källa är skattebetalarnas ersättning som slussas via en annan lika obehövlig verksamhet, länsbolagen! Att så få begriper detta systemfel torde vara unikt och visar vilka samling nötter som leker med andras pengar inom kollektivtrafiken. Det förefaller som om cheferna vore stöpta i samma form medicinvetenskapens klonings effekt torde det vara för tidigt för? Men var kommer alla dessa vilsekomna chefer ifrån och vem anställer dessa? Claes Olofssons buss i väst fördelar kör uppdragen på sätt som strider mot ingångna avtal, men vem bryr sig? Den som moppsar han erhåller inga uppdrag alls även om denne är delägare. Sammanfattningsvis kan det konstateras att det går till som i vilda västern i Buss i Väst, några kompisar styr och ställer, den som kommer på onåd skall elimineras. VL med Uno Kjellsson byggde sin affärs idé inom Buss i Väst på att tillhöra den inre kretsen och därmed få vara med i olika upphandlingar varför bolaget kunde växa, det fungerade i många år. Egentligen en enkel affärsidé, Buss i Väst skaffar uppdragen, VL med Uno Kjellsson delar upp avtalen mellan andra bolag och Bohus Danske Bank finansiera det hela.

20 Det som inte fanns med i kalkylen är när man inte längre tillhör den inre kretsen vilket skulle ske när Ulo fick chocken att Kalmaravtalet var en miljon smäll för VL och det var man inte rustat för. Sedan blir det som det alltid blir i dylika sammanhang, några försöker sopa igen misstagen, andra skyller på varandra och som alltid förena sig gänget mot den nu utsedde syndabocken som är Uno Kjellsson i VL. I vetskap att man i Sverige gärna dömer ut personer som dragits in i en konkurs oavsett hur den gått till. Det man borde göra är att inkalla ett extra årsmöte i Buss i Väst där man tillsätter externa och för branschen obefläckade jurister och ekonomer som syna hela Buss i Väst där man snart lär finna tillräckligt med underlag som binder Lars Göran Salevik för att inleda en förundersökning till jäv och egen mäktigt agerande som leder till att medlemsföretag går i konkurs. Det material som jag sitter på räcker för ett personligt åtal mot Salevik och Marie Louise som vd brister i sitt ansvar. En sådan undersökning skulle också se på revisorns roll i Buss i Väst som håller sig undan och ge missledande svar, om och ifall av att han ger svar. Å andra sidan är det inte underligt att det blir på detta vis, i verksamheter utan Transperancy där ett fåtal bestämmer och övriga är medlemmar som får ta smulorna som hövdingen fördelar, för detta har man en vd som låter sig förnedras utan att ha råg i ryggen att lämnar vd uppdraget. Det är bussbranschen i ett nötskal, så går det till i BR och så går det till i lilla Buss i Väst. Den som tror på en förändring så länge man inte river upp betonghäckarna och gör rent hus skall inte vara förvånad över att branschen lever i ett stillestånd där ett fåtal berikar sig. Jag har fått från olika källor ett digert material angående VL konkursen som jag skall bearbeta och publicera framöver för att få en nyanserat bild hur Uno Kjellsson tvingades i konkurs av fd kompis gänget där man söker en utväg från Buss i Väst och hitta en syndabock för Kalmar avtalet som egentligen kan betyda en möjlig konkurs för Buss i Väst i fall inte ägarna går in med nytt kapital. Om konkursförvaltaren synar Buss i Väst avtalet och spelet av Salevik som klumpigt nog har dokumenterat sina turer i mail och brev, kommer KK förvaltaren med all sannolikhet till samma slutsats, åtala styrelsen, vd, ordföranden och begär ansvar då man genom sitt nej att låta annan

21 ägare kliva in och därmed genom uppsåtligt handlande förorsakat fordringsägarna på VL betydande konkurs med över 100 miljoner i skulder där buss tillverkarnas finansbolag är de stora fordringsägarna. Det torde nog vara värt att utreda Bohus Danske Banks agerande för annars hade man inte satt Mickael Öberg på annan plats skulle jag tro. Med de underlag som finns är det enkelt att härleda till att banken medverkat till en konkurs på ett obehörigt vis i sin iver att vara Salevik behjälplig. Kom ihåg att fisken ruttnar alltid från huvudet! Det skulle förvåna mig om KK förvaltaren inte låter domstolen ta denna prövning. Fortsättning följer! PS som alltid i dylika sammanhang sitter många med underlag som styrker hur Buss i Väst agerar. Du kan enkelt sända detta per mail så skall jag ge underlaget till KK förvaltaren samt värdera om det kan publiceras. Du behöver inte vara bekymrad ifall du skickar underlag då jag inte bor i Sverige och ingen kan genom efterforskning se ursprungskällan. Materialet till denna artikel har jag erhållit från olika personer med god insikt.

Datum Tisdag 21 oktober, klockan 14.00

Datum Tisdag 21 oktober, klockan 14.00 MÖTE Plats AIK s styrelserum, Evenemangsgatan 31 Datum Tisdag 21 oktober, klockan 14.00 Granskningsgruppen Jonas Galotta (JG) Peter Andersson (PA) Vassillios Vassiliadis (VV) AIK s tjänstemän Thomas Johansson

Läs mer

Förändringens vindar blåser över SRF

Förändringens vindar blåser över SRF NR 3 2011 ACKORDSCENTRALEN NYHETER NR 3 2011 A C k o r d s c e n t r a l e n nyheter Intervju med Mikael Carlson, SRF:s förbundsordförande och Mikael Kubu, vd för Ackordscentralen Förändringens vindar

Läs mer

Ett företag lever på lånad tid 2007

Ett företag lever på lånad tid 2007 Ett företag lever För även under trevliga tider kan katastrofen lura bakom hörnet i form av oförutsedda händelser du inte trott kunde inträffa eller ens visste existerade. Jag tänker på myndighetsingripande

Läs mer

Uppror mot kortavgifter!

Uppror mot kortavgifter! Nr 4 November 2013 Uppror mot kortavgifter! Lagskolan, del 4 Skaffa hjärtstartare! Central styrning eller entreprenör? DÄR DRÖMMAR FÖDS OCH ENTUSIASTER MÖTS! Med våra tidningar erbjuds dina kunder fartfyllda

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 131 Bilagor Bilaga 1 Enkät till allmänheten Bilaga 2 från allmänheten Bilaga 3 Enkät till kommunerna

Läs mer

Ansvaret i en ideell förening

Ansvaret i en ideell förening Ansvaret i en ideell förening Föreningen är en självständig juridisk person. Detta innebär att styrelsens ledamöter inte har något ansvar för föreningens förpliktelser mm då avtal och liknande tecknas

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Coops syn på ledarskap

Coops syn på ledarskap Nr 2 juni 2014 Coops syn på ledarskap Länsförsäkringar på landet Xtravaganzaskandalen Får man portförbjuda kunder? l e d a r e Samtliga byggstenar behövs för lyckad franchise Franchise är en bra näringsform.

Läs mer

Allt du inte visste om Kronofogden

Allt du inte visste om Kronofogden Allt du inte visste om Kronofogden Vi vill hjälpa, inte stjälpa Många känner rädsla eller obehag när de hör talas om Kronofogden. Ändå vet de flesta inte särskilt mycket om oss. Vi arbetar för att göra

Läs mer

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Det ska vara enkelt att starta och driva företag och det är viktigt att de regler som finns är enkla och ändamålsenliga. 1 Företagare inom handel Det ska

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

Bli en bättre säljare

Bli en bättre säljare Nummer 3 December 2013 Pris 35 kr Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm En tidning från Bli en bättre säljare Skydda ditt firmanamn och varumärke K-regler var taktisk

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Utbildningskatalog Våren 2008

Utbildningskatalog Våren 2008 Vi hjälper företag att växa Utbildningskatalog Våren 2008 10 goda råd för att lyckas som företagare Sidan 3 Ditt bästa nätverk en aktiv styrelse Sidan 5 VD-utbildning sid 4 Rekryteringsutbildning sid 4

Läs mer

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 BRÅ centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (BRÅ) verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället.

Läs mer

DITT FÖRETAGSKÖP. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag

DITT FÖRETAGSKÖP. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag DITT FÖRETAGSKÖP Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag DITT FÖRETAGSKÖP Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag Innehållsförteckning Ditt företagsköp. Inledning...7 Preliminära

Läs mer

Nytt bolag ska spara 25 miljoner

Nytt bolag ska spara 25 miljoner Årgång 18 Nr. 2 2009 Utgiven av Alvesta Alternativet Nytt bolag ska spara 25 miljoner Kommunchefen och förvaltningscheferna har lagt ett förslag till kommunstyrelsen om att lägga över stora delar av servicetjänsterna

Läs mer

Helvetesaffären. - ett examensarbete om makt, pengar och mögliga hus

Helvetesaffären. - ett examensarbete om makt, pengar och mögliga hus Helvetesaffären - ett examensarbete om makt, pengar och mögliga hus GÖTEBORGS UNIVERSITET JMG, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation Sofia Strindvall och Åsa Welander Examensarbete i

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se

Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se Om du var Rik och Lycklig... Vem bryr sig? Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se Friskrivningsklausul Författaren ger i denna text enbart sin egen syn på vad materialet innehåller och du

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Företagare ska leva precis som de lever hemma som privatpersoner. Hemma är inte allt nytt, utan man är rädd om det man har och försöker återvinna det

Företagare ska leva precis som de lever hemma som privatpersoner. Hemma är inte allt nytt, utan man är rädd om det man har och försöker återvinna det Företagare ska leva precis som de lever hemma som privatpersoner. Hemma är inte allt nytt, utan man är rädd om det man har och försöker återvinna det man kan. CARIN LINDAHL Projektkalkylen beräkna utgifter

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Företagsköp. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag

Företagsköp. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag Företagsköp Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag 1 Observera att de siffror, skatte- och räntesatser etc, som redovisas i denna broschyr är hämtade från ett praktikfall från 2005-2006. Det

Läs mer

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal?

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal? Nr 3 oktober 2014 Grönt möter rött i djurvärlden Besök på Wayne s Coffee Får kunden ångra sig? När får jag säga upp min personal? FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer

Läs mer

Små aktiebolag + Revision = Ett måste vid kreditärenden?

Små aktiebolag + Revision = Ett måste vid kreditärenden? Institutionen för Ekonomi Sara Karlström Maria Lövgren Små aktiebolag + Revision = Ett måste vid kreditärenden? Examensarbete 10 poäng Ekonomiprogrammet Datum/Termin: VT 2007 Handledare: Dan Nordin Examinator:

Läs mer