Grafisk produktion: Mediahavet AB Tryck: Tryckeriet i Valdemarsvik AB Omslagsbild: Bankrådgivare Jonna Hjelte på Valdemarsviks Sparbank med sin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grafisk produktion: Mediahavet AB Tryck: Tryckeriet i Valdemarsvik AB Omslagsbild: Bankrådgivare Jonna Hjelte på Valdemarsviks Sparbank med sin"

Transkript

1

2 Grafisk produktion: Mediahavet AB Tryck: Tryckeriet i Valdemarsvik AB Omslagsbild: Bankrådgivare Jonna Hjelte på med sin familj. Foto: Fotograf Gunilla Lundström/Mediahavet AB.

3 Stämman hålls 10 maj kl i Folkets Hus, Valdemarsvik

4 Innehållsförteckning VD-ord...5 Förvaltningsberättelse...6 Fem år i sammandrag... 9 Förslag till disposition av bankens vinst Resultaträkning Balansräkning, Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter till balans- och resultaträkning samt redovisningsprinciper Kapitaltäckning Styrelsens underskrifter Revisionsberättelse Bankens huvudmän, styrelse m.fl Företagsstyrning Bankens personal Företagschef Andreas Svensson tokigaidéer.se Vi har kapital och vi vill investera i dina drömmar. En bra affär görs kanske bäst med magkänslan. Utveckling och framgång kan ta lustiga omvägar och är allt annat än linjär. En kreativ tanke kan vara början på en storslagen satsning. Ett hus eller en bit mark kan ge dig de rätta förutsättningarna. En passion kan leda till ny näringsverksamhet och utveckling. Vi vill att du ska våga. Då vågar även vi. Glöm affärsplan, marknadsanalys, budgetberäkning tills vidare - vi löser det när tiden är mogen. Just nu vill vi hjälpa dig att förkovra och vidareutveckla din tokiga idé! Tillsammans bidrar vi till bygdens utveckling och blomstring. Det är inte mer än så - och ändå är det så oerhört stort. Privatrådgivare Marie Djerf Sparbanksidén online Vi bygger mötesplatser där våra kunder kan möta oss i vardagen. Att vara banktjänsteman är också att vara granne, kompis eller ha barnen på samma dagis som våra kunder. Våra värderingar präglas av dialog, korta beslutsvägar och enkelhet. Vi delar med oss av oss själva och vår kunskap för att bygdens företag och invånare ska få möjlighet att utvecklas. Vi möts i sociala medier eller i fåtöljen på banken. Vi lyssnar. Vi ger goda råd. Vi skapar en relationsbank som möter kunden under hela hen- Box 144, Valdemarsvik Besöksadress: Storgatan 15 Tel e-post: Produktion: Mediahavet AB nes eller hans bankliv, från spargrisen till pensionsutbetalningarna. Vi tar ansvar för långsiktigheten och helheten; från alla tänkbara försäkringar till familjejuridik och bostadslån. Tillsammans bidrar vi till bygdens utveckling och blomstring. Det är inte mer än så - och ändå är det så oerhört stort. Folkpensionär Nancy Malmström Delägare i Vill du också äga en bank? Våra kunder är delägare i vår bank. Vi skiljer inte mellan små och stora kunder, rika eller fattiga - alla räknas och räknas lika mycket. Det som skiljer oss från andra banker är att vi är beroende av bygdens utveckling, näringsliv och invånare. Därför bryr vi oss mer än andra banker och försöker vara delaktiga i samhällets och kundernas alla avgörande sammanhang. Tillsammans bidrar vi till bygdens utveckling och blomstring. Det är inte mer än så - och ändå är det så oerhört stort. Företagsrådgivare Ulrica Lindberg Karlsson Härliga Valdemarsvik Vi har en vision. Den handlar om hur vi alla ska få upp ögonen för den skönhet som bygden bjuder oss. Härliga Valdemarsvik är vårt Valdemarsvik. En bygd med goda anor från det gamla och med nya moderna impulser som bär framtiden i sig. Här finns allt vi behöver för ett bra liv: En unik skärgård, en fungerande infra struktur, bra uppväxtvillkor för barn och ungdomar, en plats för aktiva pensionärer, oändliga vidder och ändå nära till storstaden. Vi är stolta över vår bygd. Här finns möjligheterna för oss. Att förverkliga drömmar, att utvecklas som människor och att till godose en harmonisk balans mellan fritid, arbete och förverkli gande. Här ryms hela familjen, från de yngsta till de äldsta. Tillsammans bidrar vi till bygdens utveckling och blomstring. Det är inte mer än så och ändå är det så oerhört stort. Valdemarsvik i internationella seglingstävlingar Ropa Valdemarsvik Vi ropar högt och ofta V A L D E M A R S V I K utanför kommunen i syfte att fler människor ska upptäcka vår attraktiva bygd, fylld av möjligheter. Vi stödjer flera evenemang och aktiviteter som vi tror stärker kommunens goda rykte och ökar antalet besökare under längre eller kortare tid. Vår övertygelse är att det leder till fler företag, ett växande föreningsliv, utvecklad samhällsservice och fler åretruntboende i alla åldrar. Vi skapar relation till många människor med intressen och visioner som passar i vår bygd. Segling är ett av de evenemang som lämpar sig väl i vår unika skärgård. Fotboll, ridning, musik, kultur och golf är andra sammanhang där vi ropar vårt Valdemarsvik. Tillsammans bidrar vi till bygdens utveckling och blomstring. Det är inte mer än så - och ändå är det så oerhört stort. Box 144, Valdemarsvik Besöksadress: Storgatan 15 Tel e-post: Produktion: Mediahavet AB Box 144, Valdemarsvik Besöksadress: Storgatan 15 Tel e post: Produktion: Mediahavet AB Box 144, Valdemarsvik Besöksadress: Storgatan 15 Tel e-post: Produktion: Mediahavet AB Box 144, Valdemarsvik Besöksadress: Storgatan 15 Tel e-post: Produktion: Mediahavet AB Till skillnad från andra banker har vi inga aktieägare som ska ha del av vår vinst. Vinsten återinvesteras för att skapa trygghet åt låntagare och sparare. Den används för att vi ska vara nära våra kunders vardag och ge individuell och personlig service.

5 »Vi har kapital och vi vill investera i dina drömmar. Vi vill att du ska våga. Då vågar även vi.«detta är vår kreativa utmaning till Dig för att vi tillsammans ska få bygden att blomstra blev det år i Valdemarsviks Sparbanks historia då vi började den spännande resan mot innovationer och kreativitet under namnet Tokiga Idéer. Begreppet fick fäste i bygden och spred sig som ringar på vattnet. Alla vi på Valdemarsviks Sparbank huvudmän, styrelse och medarbetare - har arbetat fram Tokiga Idéer som en långsiktig strategi för bankens samhällsengagemang. Syftet är att få fler att bo och verka i vår natursköna bygd, få fler företag och fler arbets tillfällen. Jag är övertygad om att drivkraften i arbetsmarknadens utveckling ligger i innovationer, kreativitet och omvandling. De orter i Sverige som är mest öppna för denna oförutsägbara omvandling, kommer också att få de mest värdefulla företagen. Företag som drar till sig kunskapsarbetare, ledare, akademiker och innovatörer. Detta leder i sin tur till en större och mer välbetald arbetsmarknad för hantverkare, servicepersonal, butiksanställda liksom för entreprenörer och leverantörer inom besöksnäringen och många andra branscher. För att ska vara en drivkraft i denna omvandling har våra ägare formulerat vårt uppdrag i fem centrala arbetsområden. Ägare är alla som har ett konto i. Därför erbjuder vi fler att äga vår bank. Vårt överskott går till bygdens blomstring och gynnar därmed även våra ägare. Vårt uppdrag fortsätter med att ropa Valdemarsvik utanför bygden för att vi ska bli fler. Att prata om Härliga Valdemarsvik för att vi alla ska upptäcka och berätta om fördelarna med att bo och verka här. Sparbanksidén är mötesplatsen och den bygger relation med våra kunder. Detta oberoende av om vi träffas personligen, på ditt företag, i våra lokaler, på Facebook, hemsidan eller i bankomaten. Sparbanksidén visar hur enkelt och smidigt våra rådgivare vägleder våra kunder i livets alla skeenden och hur en personlig relation med en bankrådgivare gör livet så mycket enklare och roligare! vd Håkan Eriksson 5

6 Redovisning för verksamhetsåret 2013 Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för sparbankens verksamhet 2013, bankens 109:e verksamhetsår Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten bedriver in- och utlåningsverksamhet, förmedling av försäkringar och genom särskilda tillstånd begränsad värdepappers- och pensionssparrörelse. Verksamheten är inriktad på privatpersoner, företag, kommun och organisationer inom Valdemarsviks kommun och delar av Västerviks och Åtvidabergs kommuner. Verksamheten bedrivs från kontoren i Valdemarsvik och Gusum. Sparbankens utveckling Balansomslutning Bankens balansomslutning uppgår till Mkr (1 387 Mkr), vilket är en ökning med 14,2 %. Medelomslutningen, dvs. genomsnittet av omslutningen vid varje månadsskifte under året, ökade med 134 Mkr till Mkr (1 311 Mkr). Inlåning Inlåningen från allmänheten ökade under året med 169 Mkr (118 Mkr) till Mkr. Det är en mycket glädjande ökning. Kundernas behållning på Valdemarsvikskontot uppgår till 301 Mkr eller 22 % av den totala inlåningen. Förmedlat sparande i Swedbank Fonder och Swedbank Försäkring uppgick vid årsskiftet till 778 Mkr, en ökning med 78 Mkr. under året. Utlåning Bankens utlåning till allmänheten i egen balansräkning ökade med 83,5 Mkr (114 Mkr) till Mkr. Sparbankens utlåningsstock i Swedbank Hypotek AB uppgick vid årsskiftet till 965 Mkr, en ökning med 33 Mkr (61 Mkr). under året. Tillsammans med den förmedlade utlåningen till Swedbank Hypotek AB och Swedbank Finans AB uppgår utlåningen till Mkr, vilket innebär att bankens utlåning ökat med 113 Mkr (170 Mkr) eller 5,3 % under året. Aktier i Swedbank AB Sparbanken har aktier i Swedbank AB. Marknadsvärdet av aktieinnehavet vid årets utgång uppgick till 49,2 Mkr (34,5 Mkr.) Värdet av aktieinnehavet överstiger det nedskrivna anskaffningsvärdet med 37,1 Mkr. Aktierna är bokförda till marknadsvärdet. Banken har tagit emot utdelning med tkr (1 442 tkr) från Swedbank AB. Affärsvolym Sparbankens totala affärsvolym uppgick på balans-dagen till Mkr (4 151 Mkr), vilket är en ökning med 9,4 % jämfört med föregående år. Kapitalbas Sparbankens kapitalbas inkl. årets vinst uppgår till Mkr (143,6 Mkr). Bankens totala kapitalkrav är 79,7 Mkr (78,0 Mkr), vilket innebär en kapitaltäckningskvot med 1,99 (1,84). Sparbankens resultat Sparbankens resultat före kreditförluster uppgår till 20,7 Mkr, vilket är en ökning med 1,6 Mkr. jämfört med förra året. Rörelseresultatet uppgår till 19,1 Mkr. Det är en ökning med 4,8 Mkr sedan förra året. Förändringen beror främst på att intäkterna har utvecklats väl under året samt att kreditförlusterna minskat. Räntenettot för år 2013 har minskat med 2,2 Mkr, på grund av sjunkande räntor och minskade räntemarginaler trots en bra volymtillväxt. Bankens provisionsnetto har ökat med 0,9 Mkr jämfört med föregående år, främst genom högre provisionsintäkter från förmedling av krediter till Swedbank Hypotek AB även förmedling av fonder och försäkringar har ökat något. Allmänna administrationskostnader har minskat jämfört med 2012 detta till stor del på grund av lägre personalkostnader. Personal Antalet anställda i sparbanken uppgår vid årets slut till 20 personer. Med arbetsmåttet timmar för en helårsarbetare, uppgår medelantalet anställda i banken under året till 17, varav 10 kvinnor och 7 män. För upplysningar om ersättningar och förmåner till bankens ledning hänvisas till not 10. För Ditt och Bygdens bästa 4 6

7 Prognos 2014 År 2013 kännetecknades av mycket god volymtillväxt för in- och utlåningen. För 2014 förväntar vi oss en måttlig volymtillväxt i den egna balansräkning och något försämrad räntemarginal. Räntenettot förväntas sjunka något under året. Provisionsintäkterna budgeteras att hålla en liknande nivå som Bankens omkostnader kommer att öka under 2014 då styrelsen beslutat att öka personaltätheten och servicenivån för banken och ökade kostnader för utveckling av nya IT system. Sammanfattningsvis är vår bedömning att bankens resultat kommer att bli lägre 2014 än Riskhantering I sparbankens verksamhet uppstår olika typer av finansiella risker som kreditrisker, marknadsrisker, likviditetsrisker och operativa risker. I syfte att begränsa och kontrollera risktagandet i verksamheten har sparbankens styrelse, som ytterst ansvarig för den interna kontrollen i sparbanken, fastställt policies och instruktioner för kreditgivningen och den övriga finansverksamheten. I Sparbanken finns en samlad funktion för riskkontroll direkt underställd verkställande direktören, vars uppgift är att identifiera, mäta, kontrollera och internt rapportera bankens risker samt vid behov föreslå ändringar i styrdokument och processer. Under året har samarbete skett med Svenska Elviria AB gällande Riskkontrollfunktionen samt med Tjustbygdens Sparbank om tjänsten Compliance Officer. Kredit- och motpartsrisker Med kredit-/motpartsrisk avses risken att sparbanken inte erhåller betalning enligt överenskommelse och/eller kommer att göra en förlust på grund av motpartens oförmåga att infria sina förpliktelser. Den bakomliggande transaktionen kan avse en kredit, en garanti, ett värdepapper eller ett derivatkontrakt. Styrelsen har det övergripande ansvaret för sparbankens kreditriskexponering. Styrelsen har i särskild instruktion inom vissa ramar delegerat ansvaret till olika kreditdelegationer. Sparbankens kreditgivning präglas av högt uppställda mål med avseende på etik, kvalitet och kontroll. En genomgående princip är bl.a. att alla kreditbeslut i sparbanken normalt fattas av minst två personer. Trots att kreditrisken utgör sparbankens största riskexponering är sparbankens kreditförluster i förhållande till utestående kreditvolym små. Den avgörande bedömningsgrunden för sparbankens kreditgivning är låntagarens återbetalningsförmåga. För att ytterligare minska risken är merparten av sparbankens krediter dessutom säkerställda med pantbrev i fastigheter och andra bankmässiga säkerheter. Sparbanken strävar efter en god riskspridning. För att begränsa kredit- och motpartsrisker i sparbankens värdepappersportfölj tillåts endast placeringar i instrument som handlas på väl fungerande marknader och endast i värdepapper med hög kreditvärdighet. Större kreditengagemang (kredittagarens samtliga egna förbindelser och ansvarsförbindelser) omprövas minst en gång årligen i behörig kreditbeviljande instans. För större företagsengagemang tillämpas riskklassificering i samband med nybeviljning av kredit och i samband med den årliga omprövningen. Riskklassificeringssystemet innebär att krediterna klassificeras i olika riskklasser beroende på risken för obestånd och risken vid ett eventuellt obestånd. Banken har en funktion för kontroll och uppföljning av kredithanteringen s.k. kreditkontroller. Kreditkontrollerns uppgift är att kontrollera att kredithanteringen sker enligt bankens kreditpolicy och kreditinstruktioner. Halvårsvis lämnas rapport till styrelsen om utvecklingen av kreditriskerna och statusen på kredithanteringen. Sparbankens rutiner för övervakning av förfallna betalningar och oreglerade fordringar syftar till att minimera kreditförlusterna genom en tidig upptäckt av betalningsproblem hos kredittagarna och en åtföljande snabb handläggning av förekommande kravärenden. Övervakningen sker med stöd av ett särskilt kravsystem som med automatik bevakar och påminner om när kravåtgärd är nödvändig. Beträffande sparbankens kreditriskexponering brutto och netto samt koncentrationer med avseende på motparter hänvisas till Not.3. Marknadsrisker I finansiell verksamhet utgörs de viktigaste marknadsriskerna av ränterisker, valutarisker och aktiekursrisker. I sparbankens fall utgör ränterisken den övervägande marknadsrisken. Ränterisk, definieras som risken för att marknadsvärdet på sparbankens fastförräntande tillgångar sjunker då marknadsräntan stiger. Graden av ränterisk, eller prisrisk, ökar med åtagandets löptid. För att säkra sig i mot ränterisken i den fastförräntade utlåningen har sparbanken i stor utsträckning ingått ränteswapavtal, dvs. avtal enligt vilka sparbanken betalar fast ränta och erhåller rörlig ränta. Ett sätt att indikativt mäta ränterisken är genom s.k. gap-analys, som finns intagen i not 3 och som visar räntebindningstiderna för sparbankens tillgångar och skulder i balansräkningen samt poster utanför balansräkningen. 5 7

8 Valutarisk uppstår till följd av att tillgångar och skulder i samma utländska valuta storleksmässigt inte överensstämmer. Bankens mellanhavanden med kunder täcks genom mottransaktioner med Swedbank, varför någon valutarisk inte uppstår med undantag av bankens valutadepå. Aktiekursrisk är risken för att marknadsvärdet på en aktieplacering sjunker till följd av samhällsekonomiska faktorer. Banken är endast exponerad av aktiekursrisk genom aktieinnehavet i Swedbank AB. Likviditetsrisker Likviditetsrisk kan enkelt uttryckas som risken för att banken inte kan infria sina betalningsförpliktelser vid förfallotidpunkten utan att kostnaden för att skaffa betalningsmedel ökar avsevärt. Risken för att finansiella instrument inte kan avyttras utan större prisreduktion och därmed leder till förlust för banken, inräknas också i begreppet likviditetsrisk. Sparbankens riskhantering fokuseras här på att skapa likviditetsresurser och på portföljstrukturer. Det innebär att placeringar endast görs i likvida värdepapper, d v s värdepapper som handlas på en fungerande marknad. Sparbankens likviditetsexponering med avseende på återstående löptider på tillgångar och skulder framgår av Not. 3. Operativa risker Med operativ risk avses risken för att fel eller brister i administrativa rutiner leder till oväntade ekonomiska eller förtroendemässiga förluster. Dessa kan exempelvis orsakas av bristande intern kontroll, bristfälliga system eller teknisk utrustning. Även risken för oegentligheter, internt eller externt, ingår i den operativa risken. För Ditt och Bygdens bästa 6 8

9 Fem år i sammandrag Nyckeltal Volym Affärsvolym ultimo, Mkr Förändring under året, % 9,4 8,6 4,5 8,8 12,8 Kapital Soliditet 13,2 12,9 12,7 13,7 13,8 Kapitaltäckningskvot 1,99 1,84 1,89 1,83 1,87 Primärkapitalrelation 16,1 15,6 19,6 19,6 19,5 Resultat Placeringsmarginal 2,4 2,8 3,0 2,5 2,7 Rörelseintäkter/affärsvolym 1,2 1,3 1,3 1,1 1,3 Rörelseresultat/affärsvolym 0,4 0,4 0,4 0,2 0,3 Räntabilitet på eget kapital 7,7 6,3 7,0 4,5 6,1 K/I-tal före kreditförluster 0,60 0,63 0,67 0,76 0,73 K/I-tal efter kreditförluster 0,63 0,72 0,69 0,77 0,73 Osäkra fordringar och kreditförluster Reserveringsgrad för osäkra fordringar Andel osäkra fordringar 1,4 1,4 0,8 0,6 0,6 Kreditförlustnivå 0,1 0,5 0,1 - - Övriga uppgifter Medelantal anställda Antal kontor Definitioner Affärsvolym ultimo Av sparbanken förvaltade och förmedlade kundvolymer Soliditet Beskattat eget kapital + 78,0% 2013 och tidigare år 73,7 % av obeskattade reserver i % av balansomslutningen Kapitaltäckningskvot Kapitalbas i förhållande till totalt minimikapitalkrav Primärkapitalrelation Primärkapital i % av riskvägda placeringar exklusive operativ risk Placeringsmarginal Räntenetto i % av MO Rörelseintäkter/affärsvolym Räntenetto + rörelseintäkter i % av genomsnittlig affärsvolym Rörelseresultat/affärsvolym Rörelseresultat i % av genomsnittlig affärsvolym Räntabilitet på eget kapital Rörelseresultat efter schablonskatt i % av genomsnittligt eget kapital K/I-tal före kreditförluster Summa kostnader exkl. kreditförluster i relation till räntenetto + rörelseintäkter K/I-tal efter kreditförluster Summa kostnader inkl kreditförluster i relation till räntenetto + rörelseintäkter Reserveringsgrad för osäkra fordringar Reservering för sannolika förluster i % av osäkra fordringar brutto Andel osäkra fordringar Osäkra fordringar netto i % av total utlåning till allmänheten och kreditinstitut (exkl. banker) Kreditförlustnivå Kreditförluster i % av ingående balans för utlåning till allmänheten, kreditinstitut (exkl. banker) och kreditgarantier 7 9

10 Resultat- och balansräkning tkr Resultaträkning Räntenetto Provisioner, netto Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga intäkter Summa intäkter Allmänna administrationskostnader ) Övriga kostnader Kreditförluster Summa kostnader Rörelseresultat Bokslutsdispositioner Skatter Årets resultat Balansräkning Kassa Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Räntebärande värdepapper Aktier och andelar Materiella tillgångar Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder till kreditinstitut Inlåning från allmänheten Övriga skulder Summa skulder Obeskattade reserver Eget kapital Summa skulder och eget kapital ) inkl avskrivningar på materiella anläggningstillgångar Förslag till disposition av årets resultat Sparbankens resultat enligt balansräkningen den 31 december 2013 utgör ,64 kr. Styrelsen föreslår att detta belopp överföres till reservfonden. Reservfonden den 31 december ,11 kr Fastställs styrelsens förslag ökas reservfonden med ,64 kr Reservfonden uppgår härefter till ,75 kr Gällande regelverk för kapitaltäckning och stora exponeringar innebär att sparbanken vid varje tidpunkt skall ha en kapitalbas som motsvarar minst summan av kapitalkraven för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker och dessutom beräknat kapitalkrav för ytterligare identifierade risker i verksamheten i enlighet med sparbankens interna kapitalutvärderingspolicy. Sparbankens kapitaltäckningskvot efter föreslagen vinstdisposition uppgår till 1,98 (föregåendes års kapitaltäckningsgrad 1,84 ). Kapitalbasen uppgår efter föreslagen vinstdisposition till tkr ( tkr) och slutligt minimikapitalkrav till tkr ( tkr). Specifikation av posterna framgår av not 32 om kapitaltäckning. Sparbankens ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att sparbanken kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på såväl kort som lång sikt. Styrelsens bedömning är att sparbankens egna kapital såsom det redovisas i årsredovisningen är tillräckligt stort i förhållande till verksamhetens omfattning och risk. Vad beträffar sparbankens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. För Ditt och Bygdens bästa 8 10

11 Resultaträkning 1 januari - 31 december tkr Not Ränteintäkter Räntekostnader Räntenetto Erhållna utdelningar Provisionsintäkter Provisionskostnader Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Allmänna administrationskostnader Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa kostnader före kreditförluster Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Rörelseresultat Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat Rapport över totalresultat 1 januari - 31 december tkr Not Årets resultat Övrigt totalresultat Årets förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas Årets övrigt totalresultat Årets totalresultat

12 Balansräkning Per den 31 december Tillgångar tkr Not Kassa Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Obligationer och andra räntebärande värdepapper Aktier och andelar Materiella tillgångar Inventarier Byggnader och mark Aktuell skattefordran 5 77 Övriga tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar Skulder och eget kapital Skulder till kreditinstitut Inlåning från allmänheten Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder Obeskattade reserver Eget kapital Reservfond Fond för verkligt värde Årets resultat Summa eget kapital Summa skulder och eget kapital Poster inom linjen Ansvarsförbindelser - Garantier Åtaganden Ställda panter inga inga Rapport över förändringar i eget kapital 2012 Reservfond Fond för verkligt värde Årets resultat Totalt eget kapital Tkr IB eget kapital Årets resultat Årets övrigt totalresultat Årets totalresultat Vinstdisposition UB eget kapital Reservfond Fond för verkligt värde Årets resultat Totalt eget kapital Tkr IB eget kapital Årets resultat Årets övrigt totalresultat Årets totalresultat Vinstdisposition UB eget kapital För Ditt och Bygdens bästa 10 12

13 Kassaflödesanalys (indirekt metod) 1 januari - 31 december tkr Den löpande verksamheten Rörelseresultat (+) Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Orealiserad del av nettoresultat av finansiella transaktioner (+/-) Avskrivningar (+) Kreditförluster (+) Övriga poster som inte ingår i kassaflödet (+/-) Betald inkomstskatt (-) Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning av utlåning till allmänheten (-) Ökning/minskning av värdepapper (+/-) Ökning av inlåning från allmänheten (+) Förändring av övriga tillgångar (+/-) Förändring av övriga skulder (+/-) Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Avyttring av finansiella tillgångar (+) Investering i finansiella tillgångar (-) - - Avyttring av materiella tillgångar (+) Förvärv av materiella tillgångar (-) Kassaflöde från investeringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut 1) tkr Följande delkomponenter ingår i likvida medel Kassa Utlåning till kreditinstitut Summa Betalda räntor och erhållen utdelning som ingår i kassaflödet från den löpande verksamheten tkr Erhållen utdelning Erhållen ränta Erlagd ränta ) Utöver likvida medel har banken en outnyttjad checkräkningskredit på 50 Mkr

14 Noter till de finansiella rapporterna 1 Uppgifter om sparbanken Årsredovisningen avges per 31 december 2013 och avser som är en sparbank med säte i Valdemarsvik. Adressen till huvudkontoret är Storgatan 15 A, Valdemarsvik. 2 Redovisningsprinciper Överensstämmelse med normgivning och lag Sparbankens årsredovisning är upprättad enligt Lag om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om Årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2008:25) i enlighet med ändringsföreskrifterna i FFFS 2009:11, FFFS 2011:54 och FFFS 2013:2 samt Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Sparbankerna tillämpar därigenom s.k. lagbegränsad IFRS och med detta avses standarder som har antagits för tillämpning med de begränsningar som följer av RFR 2 och FFFS. Detta innebär att samtliga av EU godkända IFRS tillämpas så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen den 12 mars Resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på sparbanksstämman den 10 maj De nedan angivna redovisningsprinciperna har tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i de finansiella rapporterna, om inte annat framgår. Värderingsgrunder vid upprättande av bankens finansiella rapporter Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden. Finansiella tillgångar och skulder är redovisade till upplupet anskaffningsvärde, förutom vissa finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde. Finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde består av derivatinstrument i form av ränteswap och capar för takräntelån, finansiella instrument klassificerade som finansiella tillgångar eller finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen eller som finansiella tillgångar som kan säljas. Bland finansiella tillgångar som kan säljas redovisas aktier i Swedbank AB. Funktionell valuta och rapporteringsvaluta Sparbankens funktionella valuta är svenska kronor och de finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp om inte annat anges, är avrundade till närmaste tusental. Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med lagbegränsad IFRS kräver att sparbankens ledning gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Uppskattningarna och antagandena är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer som under rådande förhållanden synes vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och antaganden används sedan för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder som inte annars framgår tydligt från andra källor. Verkliga utfall kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet. Ändringar av uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast påverkat denna period, eller i den period ändringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder. Företagsledningen gör bedömningen att det inte finns några väsentliga osäkerhetsfaktorer eller osäkerhet i gjorda uppskattningar vid tillämpningen av lagbegränsad IFRS, som har en betydande inverkan på de finansiella rapporterna. Banken har gjort bedömningen att nya och ändrade standarder ej har någon väsentlig påverkan på bankens finansiella rapporter för denna gällande period.. Utländsk valuta Transaktioner i utländsk valuta Sparbankens funktionella valuta är svenska kronor. Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan till den valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. Monetära tillgångar och skulder i utländska valutan räknas om till den funktionella valutan till den valutakurs som föreligger på balansdagen. Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkningarna redovisas i resultaträkningen. Ränteintäkter och räntekostnader, samt utdelning Ränteintäkter på fordringar och räntekostnader på skulder beräknas och redovisas med tillämpning av effektivräntemetoden. Effektivräntan är den ränta som gör att nuvärdet av alla uppskattade framtida in- och utbetalningar under den förväntade räntebindningstiden blir lika med det redovisade värdet av fordran eller skulden. Ränteintäkter och räntekostnader inkluderar i förekommande fall periodiserade belopp av erhållna avgifter som medräknas i effektivräntan, transaktionskostnader och eventuella rabatter, premier och andra skillnader mellan det ursprungliga värdet av fordran/skulden och det belopp som regleras vid förfall. För Ditt och Bygdens bästa 12 14

Valdemarsviks Sparbank ÅRSREDOVISNING 2014

Valdemarsviks Sparbank ÅRSREDOVISNING 2014 Valdemarsviks Sparbank ÅRSREDOVISNING 2014 Grafisk produktion: Mediahavet AB Tryck: Tryckeriet i Valdemarsvik AB Omslagsbild: Företagsrådgivare Ulrica Lindberg Karlsson på Valdemarsviks Sparbank med sin

Läs mer

Årsredovisning. 2o11

Årsredovisning. 2o11 Årsredovisning 2o11 VD:s kommentar Fram till och med det tredje kvartalet 2011 växte den svenska ekonomin med närmare 5% i årstakt och tillhörde de snabbast växande ekonomierna i Europa. Återhämtningen

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2012

Å r s r e d o v i s n i n g 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL VD:s kommentarer 1 Förvaltningsberättelse 2 Fem år i sammandrag 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Eget kapital 9 Kassaflödesanalys 10 Noter till de finansiella rapporterna

Läs mer

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank.

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. Årsredovisning 2012 Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. VD:s kommentar Verksamheten 2012 Vimmerby Sparbank AB fortsätter på den inslagna

Läs mer

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941 Årsredovisning 2013 www.bjursassparbank.se REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 Styrelsen för Bjursås Sparbank, 583201-2495, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Å r s r e d o v i s n i n g 2007 INNEHÅLL VD kommenterar... 1 Fem år i sammandrag... 2 Förvaltningsberättelse... 4 Resultaträkning... 6 Balansräkning... 7 Kassaflödesanalys... 8 Noter till de finansiella

Läs mer

Årsredovisning för år 2012

Årsredovisning för år 2012 1 Årsredovisning för år 2012 Ordinarie sparbanksstämma med huvudmännen hålles torsdagen den 25 april 2013 kl 18.00 på Hishults Nya Gästgivaregård. 2 Innehållsförteckning VD-kommentar 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Orusts Sparbanks årsredovisning 2012. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 150 ex. Omslagsfoto Tore Hagman

Orusts Sparbanks årsredovisning 2012. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 150 ex. Omslagsfoto Tore Hagman Årsredovisning 2012 Orusts Sparbanks årsredovisning 2012 Tryck IT Grafiska AB Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen Upplaga 150 ex Omslagsfoto Tore Hagman Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum

Läs mer

Årsredovisning 27 Innehåll VD har ordet Förvaltningsberättelse Fem år i sammandrag Resultat- och balansräkning Kassaflödesanalys Noter Revisionsberättelse Företagsstyrning Huvudmän Högsbynytt Personalen

Läs mer

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Sportparken i Hudiksvall gör skillnad för ungdomar i bygden Innehållsförteckning VD kommentar 1 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård

Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård Å r s r e d o v i s n i n g 2009 Omslag: Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård INNEHÅLL VD kommenterar...

Läs mer

Orusts Sparbanks årsredovisning 2011. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 200 ex

Orusts Sparbanks årsredovisning 2011. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 200 ex Årsredovisning 2011 Orusts Sparbanks årsredovisning 2011 Tryck IT Grafiska AB Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen Upplaga 200 ex Omslagsfoto Musselodling, Scanfjord AB, Mollösund Arjan Gittenberger

Läs mer

VD kommentar. Tack till samtliga som varit delaktiga i bankens resultat för 2012. Tranemo i mars 2013. K-G Magnusson VD

VD kommentar. Tack till samtliga som varit delaktiga i bankens resultat för 2012. Tranemo i mars 2013. K-G Magnusson VD 2 ÅRSREDOVISNING 2012 VD kommentar Sparbanken Tranemo har nu varit verksam i 108 år och det känns mycket bra att kunna redovisa det bästa resultatet som banken någonsin gjort. Vi tror väldigt starkt på

Läs mer

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår.

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan

Läs mer

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Sparbanken Göinge AB (organisationsnummer 516406-0716) får härmed avge årsredovisningen för verksamhetsåret 2012. Försämrad

Läs mer

Sparbanksstämma med huvudmännen äger rum tisdagen den 14 maj 2013 kl. 19.00 På Lövsta Landsbygdscentrum

Sparbanksstämma med huvudmännen äger rum tisdagen den 14 maj 2013 kl. 19.00 På Lövsta Landsbygdscentrum Årsredovisning 2012 Sparbanksstämma med huvudmännen äger rum tisdagen den 14 maj 2013 kl. 19.00 På Lövsta Landsbygdscentrum Sparbankens styrelse Ordinarie ledamöter Ort Mandatperiod Kjell Jacobsson, ordf

Läs mer

årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884

årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884 årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884 Storgatan 8 www.virserumssparbank.se 0495-310 15 Innehållsförteckning VD kommenterar...5 Styrelsen...7 Sparbanksstämman...8 Förvaltningsberättelse...9

Läs mer

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Årsredovisning 2014 Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Sparbanken Eken fortsatte att växa under sitt sjunde verksamhetsår. Banken redovisar ett resultat på knappt 32 miljoner kronor, varav 1,7 miljoner

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Kinda-Ydre Sparbank verksamhetsår 2014

ÅRSREDOVISNING. Kinda-Ydre Sparbank verksamhetsår 2014 ÅRSREDOVISNING Kinda-Ydre Sparbank verksamhetsår 2014 Årsredovisningen kan beställas från Kinda-Ydre Sparbank, kontaktuppgifter se sidan 80 Grafisk produktion: Mediahavet AB www.mediahavet.se Foto: fotograf

Läs mer

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår.

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Innehåll VD har ordet... 5-9 Förvaltningsberättelse... 14-15 Fem år i sammandrag...17-18 Resultaträkning...19 Totalresultat...19 Balansräkning...20 Sammandrag avseende förändring av

Läs mer

NORDVÄSTSKÅNINGARNAS EGEN BANK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9. för Sparbanken Gripen AB (publ.)

NORDVÄSTSKÅNINGARNAS EGEN BANK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9. för Sparbanken Gripen AB (publ.) NORDVÄSTSKÅNINGARNAS EGEN BANK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9 för Sparbanken Gripen AB (publ.) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse. 3-6 Fem år i sammandrag. 7-8 Förslag till vinstdisposition.

Läs mer

Årsredovisning 2014. För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt.

Årsredovisning 2014. För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt. Årsredovisning 2014 För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt. VD-kommentar för verksamhetsåret 2014 Lokal utveckling När vi summerar 2014 kan vi se tillbaka på ett

Läs mer

Omslagsbild: Lillan Berg-Hagenfeldt Vy över stortorget i Laholm

Omslagsbild: Lillan Berg-Hagenfeldt Vy över stortorget i Laholm ÅRSREDOVISNING 2008 Omslagsbild: Lillan Berg-Hagenfeldt Vy över stortorget i Laholm 2 ÅRSREDOVISNING 2008 Styrelsen för Laholms Sparbank avger härmed Årsredovisning för sparbankens verksamhet 2008, sparbankens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 1

ÅRSREDOVISNING 2013 1 ÅRSREDOVISNING 2013 1 Omslagsbild: Lillan Berg-Hagenfeldt Vy över stortorget i Laholm 2 ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen för Laholms Sparbank avger härmed Årsredovisning för sparbankens verksamhet 2013, sparbankens

Läs mer

Årsredovisning. Sparbanken Alingsås AB

Årsredovisning. Sparbanken Alingsås AB Årsredovisning Sparbanken Alingsås AB 2012 VD har ordet Vi kan nu lägga 2012 bakom oss och konstatera att året har präglats av stor ekonomisk oro i vår värld, främst eurokrisen och budgetunderkott i USA.

Läs mer

VD har ordet. Jag kan nu se tillbaka på 2013 och mitt första år som VD för Södra Dalarnas Sparbank.

VD har ordet. Jag kan nu se tillbaka på 2013 och mitt första år som VD för Södra Dalarnas Sparbank. Årsredovisning 2013 Innehåll VD har ordet 1 Omvärldsanalys 2 Förvaltningsberättelse 3 Fem år i sammandrag - nyckeltal 5 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys 9 Noter 10 Underskrift av styrelsen

Läs mer

Årsredovisning -09 1

Årsredovisning -09 1 Årsredovisning -09 1 Starkt resultat gynnar både kunder och ägare Den globala finanskrisen förmådde inte rubba Sparbanken Eken. Tvärtom när flera storbanker både i Sverige och internationellt drabbades

Läs mer

Din personliga bank zamba studio ab Sparbankens huvudkontor i Ålem, Bankvägen 2 Sparbankens fi lial i Blomstermåla, Storgatan 112

Din personliga bank zamba studio ab Sparbankens huvudkontor i Ålem, Bankvägen 2 Sparbankens fi lial i Blomstermåla, Storgatan 112 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Ord från VD 2 Förvaltningsberättelse 4 Fem år i sammandrag - Nyckeltal 11 Fem år Resultat- och Balansräkningar 12 Resultaträkning 13 Rapport över totalresultat

Läs mer

FOREX BANK AB FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1

FOREX BANK AB FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1 FOREX BANK AB Årsredovisning 2009 FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Koncernens resultaträkning... 8 Koncernens balansräkning... 9 Sammandrag avseende förändringar

Läs mer

Arvika huvudkontor Charlottenberg Edane Koppom Töcksfors Åmotfors Årjäng Kundcenter / Telefonbanken

Arvika huvudkontor Charlottenberg Edane Koppom Töcksfors Åmotfors Årjäng Kundcenter / Telefonbanken Årsredovisning 2014 Innehåll VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 FINANSIELLA RAPPORTER Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Rapport över förändringar i eget kapital 10 Kassaflödesanalys (indirekt metod)

Läs mer