Årsredovisning En visionär bank i bygden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2012. En visionär bank i bygden"

Transkript

1 Årsredovisning En visionär bank i bygden

2

3 årsredovisning innehållsförteckning sid 3 årsredovisning innehållsförteckning vd har ordet sid 4 närproducerad bank sid 6 lilla banken med stora bankens resurser sid 8 höjdpunkter sid 10 visuell ekonomi sid 12 förvaltningsberättelse sid 14 nyckeltal sid 18 noter sid 24 Påskrifter sid 49 revisionsberättelse sid 50 företagsstyrning sid 51 styrelse&huvudmän sid 52 Sparbankstämman äger rum onsdagen den 20 mars klockan i Folkets Hus, Hallstavik

4 årsredovisning vd har ordet sid 4 Hos oss förenas den lokala bankens trygghet och engagemang för sin bygd och sina kunder med den globala bankens nya teknik, möjligheter och kompetens. vd har ordet blev ett år med både glädjeämnen och utmaningar, såväl för oss i roslagens sparbank som för våra kunder. oron för konjunkturen och osäkerheten kring den samhällsekonomiska utvecklingen har självklart påverkat oss men roslagen har glädjande nog ändå klarat sig bättre än vi trodde. Bilden är dock splittrad. å ena sidan har antalet lokala konkurser ökat, likaså varslen. å andra sidan har inflyttningen till norrtälje kommun fortsatt att öka och dessutom hade handeln ett bra år. vår bank är starkt förankrad i roslagen sedan Bankens utveckling hänger nära samman med hur det går för vår bygd och våra kunder. Att banken gjorde sitt bästa resultat någonsin före kreditförluster är därmed ett kvitto på att idén om en närproducerad bank som aktivt och ansvarsfullt bidrar till sitt samhälle och sina kunders utveckling håller det vill säga den snart 200 år gamla sparbanksidén! sammantaget kan banken redovisa ett bra rörelseresultat för vilket gör att vi står starka både kapital- och likviditetsmässigt. detta trots relativt stora kreditförluster främst kopplade till några få stora engagemang. det positiva resultatet är viktigt, det ger oss förutsättningar att fortsätta växa med de lokala företagen våra kunder, och därmed bygga vidare mot vår vision; ett attraktivt och öppet roslagen i tillväxt. de senaste årens ekonomiska oro har också aktualiserat behovet, för såväl privatperson som företag, av att ha en långsiktigt sund och hållbar ekonomi. för roslagens sparbank, som startades just för att ge människor med lägre inkomster en möjlighet att bygga sin egen trygghet och framtid, känns det förstås naturligt att sparandet åter kommit till heders i den allmänna debatten. lika naturligt är det att fortsätta med vår lokala marknads bästa spara-erbjudande vilket lockat många kunder under det gångna året. Under har utvecklingen gått snabbt när det gäller ny, modern teknik som möjligheten att göra bankaffärer via mobiltelefon och surfplatta. här har vi stor nytta av vårt samarbete med swedbank som ligger långt fram vad gäller internetbank och nya kanaler. Parallellt med den tekniska utvecklingen blir också det personliga mötet allt viktigare. kompetent och kvalificerad rådgivning är ett av våra kunders krav på oss och det bokade mötet är fortsatt basen i vår verksamhet. ofta i form av den årliga genomgången för alla våra helkunder. när det gäller kontanter kommer vi att fortsätta ge god service. våra kunder erbjuds exempelvis även framöver kontantservice på våra huvudorter, norrtälje, rimbo, Älmsta och hallstavik. vår uppgift som bank är att skapa förutsättningar för lokal ekonomisk och social tillväxt. Men en framgångsrik och lönsam sparbanksverksamhet kan även agera som samhällsmotor. de senaste tio åren har banken avsatt sammanlagt 70 miljoner kronor till olika samhällssatsningar, pengar som gått tillbaka till vår bygd för att gynna en långsiktigt hållbar utveckling och tillväxt i roslagen. så tänker vi fortsätta även 2013! dag nordström, vd

5 årsredovisning 2011 förvaltningsberättelse sid 4 Dag Nordström VD (t h) Sten Törnqvist vice VD Roslagens Sparbank

6 Att vår BAnkrådgivAre gör hembesök På gårdsmejeriet Är ovärderligt för oss. det känns tryggt Att få hjälp och råd Av en Person som visar engagemang och som har den insynen i företaget. Elin Edlund Ostmästare på Väddö gårdsmejeri

7 årsredovisning närproducerad BAnk sid 7 Med bankbussen Rut, företagsbesök hos kunderna, generösa öppettider och genom vår närvaro på olika evenemang gör vi vårt bästa för att nå a lla våra kunder, stora som små. närproducerad BAnk vi finns nära våra kunder på flera olika sätt. våra över 150 år i bygden (där besökarna de senaste åren fått lyssna till emd, Markoolio, erik har gett oss en stark lokal förankring, sedan 1859 har vi funnits här grönwall, Ulrik Munther, med flera) och löpar- och motionsfesten och hjälpt privatpersoner och företag till en bättre ekonomi. Många sparbanksloppet. av våra kunder har varit med oss sedan barnaåren och flertalet av våra över 100 medarbetare är också rospiggar. Med våra fem kontor vi kan vårt roslagen och finns till för de som bor, verkar och lever i norrtälje kommun är det närmare till oss än till någon annan bank i här. vårt nära samarbete med swedbank ger oss tillgång till deras itsystem, stora produktsortiment och breda kompetens, men samtidigt roslagen. vi har fler kontor här än övriga banker tillsammans. Att vi är en fristående sparbank med huvudkontor i norrtälje har också sina utvecklar vi också egna produkter och sätter våra egna priser för våra fördelar. det betyder att alla beslut fattas här, nära kunderna, vilket kunders bästa. exempel på det är e-sparkontot med en av marknadens gör oss mer flexibla och även snabbare än många konkurrenter. bästa sparräntor, barn- och ungdomssparkontot (BUs) som både ger bra ränta och en köplats till ungdomsboende, Mastercard-kortet classic Att vara tillgängliga för kunderna är viktigt för oss. vårt kontor i med unika rabatter från roslagens handlare och förmånliga lån för norrtäljeär öppet till klockan 18 måndag-fredag och på vår egen miljö-, va- och energiinvesteringar. telefonbank kan man få personlig service klockan 7-19 alla vardagar. Men det är inte bara kunderna som ska komma till oss vi kommer som sparbank har vi inga enskilda ägare utan del av vinsten ska varje också till dem. somrarna 2011 och har bankens rullande kontor år gå tillbaka till den bygd vi verkar i. Mellan 2002 och 2011 har över bankbussen rut kört roslagen runt med fasta hållplatser på 70 miljoner kronor gått tillbaka till bygden i form av stipendier, projektstöd och investeringar i anläggningar såsom sparbankshallen i rimbo, gräddö, ljusterö, i grisslehamn och på knutby torg i norrtälje. vi möter också våra kunder på roslagens många kultur- och idrottsevenemang. några exempel är rimbodagen, det årliga koutsläppet huvudansvaret för samhällsarbetet ligger hos bankens tre stiftelser: Mathildahallen på campus roslagen i norrtälje och rimbo ridhus. i Älmsta, rospiggarnas speedwaymatcher i hallstavik och skördemarknaderna i societetsparken. dessutom bjuder vi våra kunder och kultur och näringsliv, forskning och Utbildning samt Ungdomsboende. andra rospiggar på egna event, såsom den årliga sparbanksdagen

8 årsredovisning lilla BAnken Med stora BAnkens resurser sid 8 Den nya tekniken ökar din frihet. Med våra appar för mobil och surfplatta har du alltid banken på fickan och kan göra dina bankärenden när du vill och var du vill. lilla BAnken Med stora BAnkens resurser roslagens sparbank är med sina fem kontor och 100-talet medarbetare en av landets mindre, men mest lokala banker. som kund i banken får du ändå tillgång till den stora bankens kompetens, resurser och nätverk. roslagens sparbank har nämligen ett nära samarbete med landets övriga fristående sparbanker och swedbank, vilket ger dig som kund tillgång till övriga sparbankers 250 bankkontor över hela sverige plus swedbanks 310 kontor. en av huvudpunkterna i roslagens sparbanks långvariga samarbete med swedbank är produkt- och it-utvecklingen som gör den nya tekniken tillgänglig för våra kunder och öppnar nya vägar in till banken. Mobilbanken har exempelvis snabbt blivit en mycket använd kanal, och under kom flera nya appar för både mobiltelefoner och surfplattor. där, och via internetbanken, kan privatkunder såväl som företagare sköta större delen av sina bankärenden. i slutet av lanserades också den bankgemensamma lösningen swish för enkla betalningar mellan mobiltelefoner som på bara någon månad hade över användare. samarbetet inom produktutveckling och it ger våra kunder tillgång till ny och säker teknik inom tjänster såsom fonder, försäkringar, betal- och kreditkort, och finansbolagstjänster. roslagens sparbanks lokala kompetens inom privat- och företagsrådgivning, värdepapper, juridik och skog/lantbruk kompletteras också av swedbanks experter inom börs och placeringar, utlandsaffärer, komplicerade finansieringslösningar med mera. förutom produktfrågor sker ett nära samarbete inom en rad administrativa områden. swedbank är clearingbank för sparbankerna och tillhandahåller ett brett sortiment av it-tjänster. som enskild sparbank är det inte möjligt att ha dessa resurser till samma kostnad som i nätverket mellan bankerna, men genom samarbetet kan vi fördela utvecklingskostnader på en större affärsvolym. swedbank förser sparbankerna med produkter som de kan leverera till sina kunder på sitt sätt, och sparbankerna får tillgång till en rad kundkoncept och kunderbjudanden, som de kan välja om de vill använda eller inte och ofta till lite bättre pris. därmed kan en enskild sparbank vara konkurrenskraftig på sin lokala marknad! det kan vara lätt att tro att swedbank äger sparbankerna, men det är faktiskt precis tvärtom. sammantaget är sparbankerna och en del sparbanksstiftelser de näst största ägarna i swedbank. sparbankerna och swedbank har också båda myntet med en ek som symbol i logotypen. Myntet symboliserar samarbetet och eken är en traditionell sparbankssymbol.

9 årsredovisning 2011 förvaltningsberättelse sid 4 som konstnär långt Ute i skärgården Är swish-betalning Perfekt. Att få BetAlt direkt via MoBilen gör det Betydligt enklare för Mig Att slutföra AffÄrer På PlAts i Min Ateljé. Lars Holm, konstnär och naturskildrare

10 årsredovisning 2011 förvaltningsberättelse sid 10 Höjdpunkter som närproducerad bank vill vi vara nära våra kunder de som bor, lever och verkar i roslagen. varje år arrangerar och stöder banken därför ett stort antal aktiviteter, evenemang och arrangemang. här ett axplock från! Banken i radio varannan vecka hela har medarbetare från banken medverkat i radio roslagens program Pengar och livet och gett råd om sparande, juridik och bolån men också berättat om bankens samhällsansvar och miljöarbete. region Ålands hav lever sedan ett par år har banken verkat för ett ökat samarbete och utbyte över ålands hav. Under sponsrades lärarutbyten och mässdeltagande för Uf-studenter (Ung företagsamhet) från både roslagen och åland. Banken var också arrangör för de 26 personer från roslagen som representerade bygdens näringsliv och politik på ålands näringslivs årliga konferens i augusti. inspiration rimbo närmare 100 rimbo-bor mötte upp till inspiration rimbo en eftermiddag och kväll i maj om rimbobygdens framtid. gästtalare var teo härén, född och uppvuxen i finsta men även politiker, företagare och föreningsrepresenanter deltog. en munther sparbanksdag årets största evenemang är alltid sparbanksdagen i början av juni. Uppemot 3000 besökare bjöds på ungdomsidolen Ulrik Munther, talangjakt, Martin timells byggtips och pröva-på-aktiviteter hos 30-talet föreningar. i hamnbassängen vid societetsparken i norrtälje avgjordes samtidigt bankens roddtävling Mathildarodden. BankBussen på sommarturné för andra sommaren i rad körde bankbussen rut (efter registreringsnumret) roslagen runt som ett rullande bankkontor på sommaren. fyra dagar varje vecka hade bussen fasta hållplatser på gräddö, ljusterö, knutby torg och i grisslehamn. matkasse till halva priset i år var banken medarrangör vid de fyra skördemarknaderna i norrtälje på sensommaren. Bankens kortkunder kunde köpa en matkasse värd 200 kronor för bara halva priset vilket bidrog till det rekordartade intresset för marknaderna, som har föreningen roslagsmat som huvudarrangör. soligt sparbankslopp söndagen den 9/9 var det premiär för bankens och rånäs 4h:s samarbete kring sparbanksloppet. ett par hundra barn och vuxna ställde upp i de olika klasserna alla fick medalj! hållbarhetsveckan torghandel på bankkontoren och fina sparaerbjudanden lockade många kunder till bankens kontor under hållbarhetsveckan 1-5 oktober! fem dagar på sparbanken om sparsamhet, miljö och framtiden. seniorer till rom för femte året i rad arrangerade banken en seniorresa. denna gång var det 50 seniorer (+55 år) som åkte till rom en långhelg i slutet på september tillsammans med bankens reseledare roger Bäckman och Andrea granholm. inspirationskväll med martin lidberg Ungdomar och ledare i de många föreningar som banken sponsrar, inbjöds till en inspirationsföreläsning med Martin lidberg där han bland annat berättade hur han lyckades med sin pojkdröm genom att bli världsmästare i brottning. spara och slösa tillbaka! de eviga sparbanksfigurerna spara och slösa gästade banken i november i form av en nyskriven musikal för lågstadiet. över 600 elever från 13 skolor i norrtälje kommun såg någon av de sex föreställningarna som banken bjöd på. Bilder från sparbankens aktiviteter under året >

11

12 Röreöse resultat årsredovisning innehållsförteckning sid inlåning fortsatt volymtillväxt 20 roslagens sparbank kan se tillbaka på som ett år med fortsatt volymtillväxt, trots att såväl den globala som den svenska ekonomin bromsade in. tillväxten i bankens affärsvolym hamnade på 6% och rörelseresultatet blev 61 mkr. Bankens intjäningsförmåga är fortsatt bra, men har påverkats av den globala utvecklingen. de ekonomisk-politiska framsteg 2008som gjordes 2009 i euroområdet under året har minskat risken för att eurokrisen förvärras under 2013, men både den globala och svenska ekonomin står alltjämt inför stora utmaningar en sparbank har inga aktieägare. istället delas en del av årets vinst ut till allmännyttiga ändamål. årets avsättning till allmännyttiga ändamål föreslås bli 8 mkr, vilket motsvarar cirka 20% av bankens resultat efter skatt. resterande del av vinsten förs över till bankens eget kapital, där det bland annat bidrar till att täcka de risker som banken är exponerad för. Bankens 66% kapitaltäckningskvot uppgick vid årets slut till 1,79 vilket är en förbättring jämfört med en kapitaltäckningskvot på 1,79 kan beskrivas som att roslagens sparbank har mer kapital än vad som krävs 64% enligt lag för att täcka de risker banken är exponerad för. kravet är en kapitaltäckningskvot på 1. ki-tal fondvolymer resultat 62% % Röreöse resultat rörelseresultatet blev 61 mkr jämfört med 53 mkr föregående år, en ökning med 15%. räntenettot försämrades samtidigt som provisionsnettot stärktes. totala kostnader minskade medan kreditförlusterna ökade. större delen av bankens kreditförluster hänförs till ett fåtal större företagsengagemang. Röreöse resultat 58% 100 rörelseresultat, Mkr % inlåning inlåning utlåning 2008 ki-tal affärsvolym 20 2 k/i-talet visar totala kostnader i relation till totala intäkter. ett lågt k/i-tal är önskvärt. Under sjönk bankens k/i-tal något, från 0,61 för 2011 till 0,57 i år. ki-tal k/i-tal % 866% % % 62% % 60% % 58% % 56% % 2008 samhällsnytta fondvolymer fondvolymer årets avsättning till allmännyttiga ändamål föreslås bli 8 mkr. de senaste 5 åren har banken satt av i genomsnitt 17% av resultatet efter skatt till allmännyttiga ändamål. AvsÄttning till samhällsnytta, Mkr utlåning 4 utlåning affärsvolym affärsvolym

13 56% årsredovisning innehållsförteckning sid Röreöse resultat inlåning AffÄrsvolyM utlåning roslagens sparbanks affärsvolym utgörs av de kundvolymer som banken förvaltar och förmedlar. Av den totala affärsvolymen återfinns delar av den totala utlåningen och inlåningen i bankens egen balansräkning. övriga delar av affärsvolymen, som till exempel utlåning förmedlad till swedbank hypotek och fonder via swedbankrobur, ligger utanför bankens balansräkning. Affärsvolymen har ökat med 6% 4 000under året och uppgick vid årets slut till mkr. Affärsvolymens storlek påverkas dels av förändring av utlåning och inlåning, dels av börsutvecklingen som har en stor inverkan på bland annat 0 fondvolymerna Röreöse resultat affärsvolym 20 AffÄrsvolyM, Mkr ki-tal % % 0 62% fondvolymer samhällsnytta Under året ökade inlåningen med 13% eller 614 mkr. en av sparbankernas främsta uppgifter är att främja sparande och en sund och hållbar 80 ekonomi för kunderna och samhället. Banken har ett flertal sparkonton med konkurrenskraftiga räntor som är anpassade 8 60 till kundernas olika behov % inlåning inlåning, Mkr % % ki-tal % 20 Röreöse resultat inlåning % 62% ki-tal Bankens utlåning finns dels i egen portfölj, dels förmedlad till swedbank hypotek. Under 2011 ökade den totala utlåningen med 4% 40 66% eller 402 mkr, varav utlåning i egen portfölj ökade medan utlåning förmedlad till swedbank hypotek minskade % % % utlåning Utlåning, Mkr fondvolymer % 58% 56% affärsvolym Swedbank Hypotek - Roslagens Sparbank ki-tal 58% % 56% % de fondvolymer som banken förmedlar till swedbank robur uppgick vid årsskiftet 62% till mkr, en ökning med 100 mkr jämfört med ökningen beror på den positiva marknadsutvecklingen, 60% vilken gjorde att volymerna steg trots att nettosparandet i fonder var negativt under året. 58% fondvolymer 500 förmedlade fondvolymer, Mkr samhällsnytta % utlåning affärsvolym utlåning

14 årsredovisning förvaltningsberättelse sid 1 4 förvaltningsberättelse (värden inom parentes avser 2011) redovisning för verksamhetsåret styrelsen för roslagens sparbank får härmed avge årsredovisning för bankens verksamhet, bankens 153:e verksamhetsår. allmänt om verksamheten roslagens sparbank har roslagen som verksamhetsområde. banken bedriver in- och utlåningsverksamhet för såväl privat- som företagskunder. vidare tillhandahåller banken följande tjänster: värdepappersrörelse, juridisk och ekonomisk rådgivning, betalningsförmedling, ställande av borgen och garantier samt uthyrning av bankfack. bankens huvudkontor finns i norrtälje och därutöver finns kontor i grind, hallstavik, rimbo och älmsta. andra mötesplatser där banken möter sina kunder är via internetbanken, mobilbanken, den egna telefonbanken samt den bank i butik som finns på ljusterö. banken har även en bankbuss som, framförallt sommartid, besöker orter och områden utan vanliga kontor. UtveCkling av roslagens sparbanks verksamhet, resultat och ställning affärsvolym inlåningen från allmänheten ökade under året med tkr ( ) eller 12,9% (7,7) och uppgick till tkr ( ) vid årsskiftet. vid årets slut fanns det (2 881) framtidskonton med en insättarbehållning på tkr ( ) vilket motsvarar 16,4% (17,2) av inlåningen från allmänheten. vidare fanns det (16 535) e-sparkonton med en insättarbehållning på tkr ( ), vilket motsvarar 17,6% (17,9) av inlåningen från allmänheten. marknadsvärdet på de volymer som banken förmedlar till swedbank robur fond och swedbank försäkring uppgick till tkr ( ). det är en ökning med 6,1% jämfört med föregående år. detta kan jämföras med en minskning på 8,4% för Under året nybeviljades (3 847) lån på tillsammans tkr ( ). vid årsskiftet uppgick Utlåningen till allmänheten till tkr ( ), vilket motsvarar en ökning med 13,5% (3,3%). förmedlade krediter till swedbank hypotek minskade under året med tkr eller 2,1%. detta kan jämföras med en ökning med tkr eller 2,4% för vid årsskiftet uppgick utlåningen förmedlad till swedbank hypotek till tkr ( ). bankens totala affärsvolym uppgick vid årsskiftet till tkr ( ), en ökning med 6,3%. likviditet roslagens sparbanks likviditetssituation har förstärkts de senaste åren, främst p.g.a. en ökning av inlåningen från allmänheten. vid årsskiftet hade banken en likviditetsbuffert som innebär en god betalningsberedskap och att banken är väl förberedd på de nya likviditetskrav som successivt införs för bankerna. Ytterligare information om likviditetssituationen finns i kassaflödesanalysen och not 3. resultat resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till tkr (52 772). skillnaden jämfört med föregående år beror bl.a. på ett något sämre räntenetto samtidigt som provisionsnettot förbättrats. även utdelningen på bankens innehav i swedbank ökade jämfört med kostnaderna minskade jämfört med 2011 samtidigt som kreditförlusterna ökade. årets resultat belastas även av en nedskrivning på fastigheter övertagna för skyddande av fordran. räntenettot uppgick till tkr ( ), vilket är en minskning med 1,9% jämfört med föregående år. Under året har riksbanken sänkt reporäntan tre gånger från 1,75% till 1,0%. kreditförlusterna uppgick till tkr ( ), varav större delen hänför sig till ett begränsat antal företagsengagemang. större delen av kreditförlusterna utgörs av reserveringar för förluster som ännu ej konstaterats men där banken anser att en reservering är nödvändig. även om konjunkturläget ser fortsatt negativt ut är bedömningen att kreditförlusterna kommer hålla en lägre nivå Ytterligare information om kreditförluster lämnas i not 12. även i år fick banken utdelning på sitt aktieinnehav i swedbank. Utdelningen uppgick till tkr (4 648). Under året har banken ökat sitt aktieinnehav i swedbank. antalet aktier uppgick vid årsskiftet till st. Provisionsnettot uppgick till tkr (64 789), vilket är en ökning med tkr (1 427) eller 9,9% (2,3). främst är det utlåningsprovisionerna som ökat. Personalkostnaderna uppgick till tkr (79 740), en minskning med tkr eller 5,5%. detta kan jämföras med en ökning på tkr eller 2,4% för minskningen beror främst på att ingen avsättning till vinstandelsstiftelse görs. bankens resultat efter bokslutsdispositioner och skatt uppgick till tkr (39 748), varav styrelsen föreslår en avsättning till välgörande ändamål med tkr (8 000). resterade del av vinsten föreslås föras över till bankens reservfond. ägarförhållanden sparbanker har inga ägare, utan istället finns ett antal huvudmän som ska agera i insättarnas intresse. huvudmännen tillsätts till hälften av norrtälje kommun och till hälften av den aktuella huvudmannakåren. huvudmännen är den enhet som formellt har ägarens roll. bland de viktigare uppdragen ingår att tillsätta roslagens sparbanks styrelse och att disponera bankens vinst. huvudmännen utövar även tillsyn över bankens verksamhet genom att tillsätta revisor i banken. förhållanden som inte redovisats i balansräkningen, resultaträkningen eller noterna men som är viktiga för bedömning av bankens resultat och ställning roslagens sparbank har ett omfattande samarbete med swedbank ab. detta samarbete regleras i ett avtal. ett nytt avtal tecknades hösten 2010 med giltighet från 1 juli 2011 t.o.m. 30 juni avtalet omfattar bl.a. en gemensam it-plattform, den gemensamma symbolen myntet samt förmedling av hypoteksutlåning till swedbank hypotek och förmedling av fond- och försäkringssparande till swedbank robur fond och swedbank försäkring. roslagens sparbank hade per förmedlat hypoteksutlåning till swedbank hypotek till en total volym på tkr ( ). för detta

15 årsredovisning förvaltningsberättelse sid 1 5 har banken erhållit en provisionsersättning för på tkr (26 549), som redovisas under utlåningsprovisioner. om kreditförluster uppstår i förmedlad kreditstock avräknas dessa från utbetalade provisioner upp till ett maximalt belopp om innevarande års provisioner. till swedbank robur fond och swedbank försäkring har roslagens sparbank förmedlat fondsparande på tkr ( ) och försäkringssparande på tkr ( ). för detta har roslagens sparbank erhållit tkr (13 878) respektive tkr (3 987) i provision för. fondprovisionen redovisas under värdepappersprovisioner och försäkringsprovisionen som övriga provisionsintäkter. Provisionen för både fond och försäkring beräknas utifrån utestående marknadsvärde dag för dag. roslagens sparbank har sedan några år tillbaka ett brett samarbete med tre kronor försäkring och dina försäkringar. via dessa samarbeten har banken möjlighet att erbjuda kunderna ett brett sortiment av person- och sakförsäkringar. händelser av väsentlig betydelse som inträffat Under räkenskapsåret eller efter dess slut i början av 2013 förvärvade banken ytterligare aktier i swedbank. innehavet uppgår nu till st. finansiella instrument och riskhantering i roslagens sparbanks verksamhet uppstår olika typer av finansiella risker såsom kredit-, likviditets-, marknads- och operativa risker. i syfte att begränsa och kontrollera risktagandet i verksamheten har bankens styrelse, som ytterst ansvarig för den interna kontrollen i banken, fastställt policies och riktlinjer vars syfte är att hantera ovanstående risker. vidare har bankens styrelse i särskilda instruktioner inom vissa ramar delegerat ansvaret till andra funktioner inom banken. målet med roslagens sparbanks riskhantering är att identifiera och analysera de risker som banken har i sin verksamhet och att för dessa sätta lämpliga begränsningar (limiter). målet är även att säkerställa att det finns kontroll på plats samt att optimera avkastningen för den kvarvarande risken. i banken finns en samlad funktion för självständig riskkontroll direkt underställd verkställande direktören vars uppgift är att analysera utvecklingen av riskerna samt vid behov föreslå ändringar i styrdokument och processer. riskerna bevakas och kontroller görs löpande att limiter inte överskrids. riskpolicies och riskhanteringssystem ses över regelbundet för att kontrollera att dessa är ändamålsenliga. genom utbildning och tydliga processer skapar banken förutsättningar för en god riskkontroll, där varje anställd förstår sin roll och sitt ansvar. i den interna kapitalutvärderingen (iku) gör roslagens sparbank kontinuerligt en bedömning av risknivån i banken i förhållande till det egna kapitalet. Ytterligare information om bankens finansiella risker presenteras i not 3. information om risker och osäkerhetsfaktorer roslagens sparbank är i sin verksamhet utsatt för flera olika risker och osäkerhetsfaktorer, där kreditrisken är bankens största risk. hur banken hanterar kreditrisken och övriga finansiella risker framgår av not 3. operativa risker de operativa riskerna motverkas genom intern kontroll. Upprätthållandet av en god intern kontroll är en ständigt pågående process i roslagens sparbank, som bl.a. omfattar - krav på att det skall finnas ändamålsenliga rutiner och instruktioner, - klart definierad ansvars- och arbetsfördelning för medarbetarna, - it-stöd i form av ekonomi-, kredit- och inlåningssystem med inbyggda maskinella avstämningar och kontroller, - behörighetssystem, - interna informations- och rapporteringssystem för att bl.a. tillgodose ledningens krav på information om exempelvis bankens riskexponering, samt - informationssäkerhet och fysisk säkerhet för att skydda bankens och kundernas tillgångar. övriga risker och osäkerhetsfaktorer för att ta hänsyn till utvecklingen av olika omvärldsvariabler såsom räntor, tillväxt i bnp, konsumtionsutveckling och arbetslöshet m.m. genomför roslagens sparbank regelbundet stresstester utifrån olika scenarion. det senaste testet som baseras på utfallet visar att en djup lågkonjunktur medför en betydande resultatförsämring. denna försämring av resultatet har dock banken tillräckligt med eget kapital för att hantera, så att bankens ställning därmed inte hotas. information om icke-finansiella resultatindikatorer Personal antalet anställda uppgick vid årets slut till 119 (121). antalet arbetade timmar uppgick till totalt ( ). med arbetstidsmåttet timmar för en helårsarbetare uppgick medelantalet anställda i roslagens sparbank under året till 96 (97). målet för roslagens sparbank är att ha ett högt välbefinnande hos alla medarbetare. bankens långsiktiga mål när det gäller hälsa och sjukfrånvaro är att bankens långtidsfriska, d.v.s. personer med maximalt 5 sjukdagar under en 12-månadersperiod, ska uppgå till minst 80%. för var utfallet 71,3% (74,7). målet beträffande sjukfrånvaron är att hamna under 3,5%. Utfallet för blev 2,7% (2,5). hälsotal och sjukfrånvaro följs upp månadsvis. för att skapa förutsättningar för att främja välbefinnande är förebyggande satsningar viktiga. sedan ett antal år tillbaka driver banken ett friskvårdsarbete tillsammans med en extern friskvårdskonsult som systematiskt genomför hälsoprofiler på samtliga medarbetare och bankens styrelse. dessutom erhåller samtliga anställda friskvårdsbidrag. Ytterligare ett mål för banken är att höja kompetensen samt skapa engagemang och utveckling, vilket gör utbildning till ett viktigt område för roslagens sparbank. förutom de årliga kunskapsuppdateringar som genomförs, har samtliga medarbetare under året deltagit i ett företagsspel. syftet var dels att bredda den allmänna kunskapen om bankverksamhet, men också att komma fram till ett antal förbättringsförslag som sedan genomförts under året. vidare genomfördes en kassaflödesutbildning med syfte att öka kompetensen inom området företagsanalyser.

16 årsredovisning förvaltningsberättelse sid 1 6 hållbarhet i roslagens sparbank hör kopplingen till en långsiktig och hållbar miljö till de grundläggande värderingarna. därför är banken miljöcertifierad enligt iso och i början av 2008 blev banken sveriges första klimatneutrala bank. att vara klimatneutral innebär att banken systematiskt mäter och minskar sina utsläpp och kompenserar för verksamhetens klimatpåverkan (d.v.s. betalar för de utsläpp som inte gått att ta bort). Pengarna går sedan till olika miljöprojekt världen över. med utgångspunkt i bankens miljöpolicy har en rad mijlöfrämjande åtgärder genomförts de senaste åren. i den interna vardagen fortsätter källsorteringen på alla kontor och arbetet med att släcka lampor och stänga av elektronisk utrustning så fort de inte används. banken uppmärksammar även earth hour som går ut på att släcka all belysning under en timme i mars. vidare har banken en intern instruktion för inköp som bl.a. ställer krav på att bankens miljöpolicy ska beaktas vid inköp och att inköp bör göras hos en leverantör som har någon form av miljöarbete och helst finns i närområdet. nytt för var att samtliga medarbetare uppmanades att minska sin påverkan på miljön genom att under en vecka ta sig till arbetet medels samåkning eller kollektiva och/eller humandrivna färdmedel. detta initiativ resulterade i att banken under denna vecka minskade utsläppen rejält. Under hösten deltog också en grupp medarbetare i granplantering på färsna gård för att, via de nya träden, kompensera för bankens koldioxidutsläpp. banken försöker också hjälpa sina kunder att bidra till en bättre miljö. På kreditsidan har banken, i samverkan med swedbank, ett stort utbud av miljöprodukter både för privatpersoner och företag. en av de produkter som utvecklats på senare år är energilånet som riktar sig till privatpersoner som vill göra förbättringar på sin fastighet utifrån ett miljöperspektiv. en variant av lånet är va-lån för investeringar i vatten och avlopp. här har banken varit mycket aktiv under med information till fastighetsägare och samfälligheter som berörs av kommunens stora utbyggnad av va-nätet. På sparasidan finns ett antal miljö- och etikfonder att välja mellan och även betal- och kreditkort är en viktig produkt för att främja miljön långsiktigt. t.ex. finns WWf-kortet där kortinnehavaren löpande bidrar till världsnaturfondens verksamhet. andra aktiviteter på miljöområdet är samarbete med övriga miljöcertifierade företag i bankens verksamhetsområde, samverkan med det eufinansierade projekt som ska bidra till bl.a. bättre vattenhushållning i roslagens skärgård, samt tre laddstolpar för elbilar på de orter där banken har kontor. miljöarbetet manifesterades också särskilt under den hållbarhetsvecka som genomfördes på bankens kontor i början av oktober med öppna föreläsningar, försäljning av närproducerade produkter och attraktiva sparaerbjudanden. PrinCiPer och ProCesser för ersättningar och förmåner till bankledningen roslagens sparbanks principer och processer för ersättningar och förmåner till bankledningen framgår av not 10. förväntningar avseende den framtida UtveCklingen den globala ekonomin tappade påtagligt fart under fjolårets andra halvår. i emu-länderna drogs tillväxten ned av omfattande budgetbesparingar och arbetslöseheten steg snabbt och nådde rekordhöga nivåer. denna utveckling drabbade även Japan, kina, indien och ryssland som alla uppvisade en tydlig inbromsning under. den amerikanska ekonomin däremot gick emot strömmen och tillväxten tog ny fart under, främst tack vare ökad konsumtion och stigande investeringar. men även om den akuta krisen för en omfattande finanspolitisk åtstramning är undanröjd i Usa, kvarstår alltjämt de stora underskotten i de amerikanska statsfinansierna. sammanfattningsvis växte världsekonomin med 3% (3,6) förra året, varav större delen av tillväxten kom från tillväxtländerna. Under gjordes flera ekonomisk-politiska framsteg i euroländerna, vilket har minskat risken för att eurokrisen förvärras under åtgärderna har visserligen stärkt finansmarknadernas förtroende och minskat ränteskillnaderna mellan euroländerna, men utformningen av den ekonomiska politiken och fortsatta ekonomiska reformer på global nivå kommer att vara avgörande för hur tillväxten utvecklas framöver. roslagens sparbank har visserligen begränsat sitt verksamhetsområde till roslagen, men banken påverkas ändå av den globala ekonomins utveckling. den svenska ekonomins motståndskraft mot en svagare global konjunktur minskade under senare delen av. konjunkturindikatorerna pekade i slutet av året mot en krympande bnp och en risk för att ekonomin kan hamna i en kortare recession under inledningen av framförallt är det exportindustrin som har påverkats av den svagare globala konjunkturen, samtidigt som kronan stärkts. historiskt brukar den svenska kronan försvagas när omvärldskonjunkturen försämras, men starka offentliga finanser, högre reporänta gentemot omvärlden och överskott i bytesbalansen ledde till ökad efterfrågan på svenska tillgångar på finansmarkanden, vilket stärkte den svenska kronan. Under slutet av försvagades den svenska arbetsmarknaden. en kraftig ökning i antalet varsel och färre nyanmälda lediga platser pekar på att arbetslösheten kommer stiga till över 8% under samtidigt har hushållen blivit mer pessimistiska om framtiden, även om hushållens ekonomiska ställning stärkts tack vare den låga inflationen och det låga ränteläget. ett ökat hushållssparande och en lägre utlåningstakt till hushållen har följts av en minskad utlåning till företagssektorn som tenderar att skjuta sina investeringar på framtiden. kombinationen av en låg inflationstakt och en hög privat skuldsättningsgrad kommer sannolikt att utgöra den stora utmaningen för svensk penningpolitik under den höga privata skuldsättningsgraden och den negativa utvecklingen på arbetsmarkanden gör att sparande fortsätter att vara av stor betydelse. sparbankernas uppgift att värna om en sund och hållbar ekonomi för kunderna och samhället kommer att vara i fokus även under swedbank har i sin vinstdisposition för föreslagit en utdelning på 9,90 kr per aktie, vilket skulle ge roslagens sparbank en utdelning på tkr. beträffande kreditförluster är bedömningen att de kommer att hamna på en lägre nivå under 2013 jämfört med de senaste tre åren.

17 årsredovisning nyckeltal sid 1 7 Fem år i sammandrag Volym Affärsvolym ultimo, mkr Förändring under året, % 6,3 1,3 5,5 12,5 3,5 (Av banken förvaltade och förmedlade kundvolymer) KApitAl Soliditet 12,7 13,2 13,8 14,7 13,6 Beskattat eget kapital + 73,7 % av obeskattade reserver i % av balansomslutningen Kapitaltäckningskvot 1,79 1,74 1,83 1,72 1,69 Kapitalbas i relation till kapitalkrav primärkapitalrelation (kapitaltäckningsgrad) 15,7 15,1 16,1 15,1 13,5 primärkapital i % av riskvägda placeringar ReSultAt placeringsmarginal 2,30 2,58 2,17 2,25 2,93 Räntenetto i % av mo Rörelseintäkter/affärsvolym 1,11 1,12 1,04 1,18 1,31 Räntenetto + rörelseintäkter i % av genomsnittlig affärsvolym Rörelseresultat/affärsvolym 0,31 0,28 0,26 0,51 0,28 Rörelseresultat i % av genomsnittlig affärsvolym Räntabilitet på eget kapital 5,9 5,3 5,0 9,9 4,7 Rörelseresultat efter schablonskatt i % av genomsnittligt eget kapital K/i-tal före kreditförluster 0,57 0,61 0,66 0,62 0,62 Summa kostnader exkl kreditförluster i relation till räntenetto + rörelseintäkter K/i-tal efter kreditförluster 0,72 0,75 0,75 0,67 0,71 Summa kostnader inkl kreditförluster i relation till räntenetto + rörelseintäkter osäkra FoRdRingAR och KReditFöRluSteR Reserveringsgrad för osäkra fordringar 56,9 44,7 25,8 22,0 30,5 nedskrivning för sannolika förluster i % av osäkra fordringar brutto Andel osäkra fordringar 1,13 1,62 1,95 1,79 0,69 osäkra fordringar netto i % av total utlåning till allmänheten och kreditinstitut (exkl banker) Kreditförlustnivå 0,83 0,78 0,41 0,24 0,43 Kreditförluster i % av ingående balans för utlåning till allmänheten och kreditinstitut (exkl banker) övriga uppgifter medelantal anställda Antal kontor

18 årsredovisning nyckeltal sid ReSultAtRäKning, tkr Räntenetto provisioner, netto nettoresultat av finansiella transaktioner övriga intäkter Summa intäkter Allmänna administrationskostnader övriga kostnader Kreditförluster Summa kostnader Värdeförändring på finansiella tillgångar Rörelseresultat Bokslutsdispositioner Skatter Årets resultat BAlAnSRäKning, tkr Kassa utlåning till kreditinstitut utlåning till allmänheten Räntebärande värdepapper Aktier och andelar materiella tillgångar övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder till kreditinstitut inlåning från allmänheten övriga skulder Avsättningar Summa skulder och avsättningar obeskattade reserver eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital Förslag till disposition beträffande Roslagens Sparbanks vinst Årets resultat enligt balansräkningen utgör, tkr Styrelsen föreslår att detta belopp disponeras enligt följande: - anslag till allmännyttiga eller därmed jämförliga ändamål överföring till reservfonden gällande regelverk för kapitaltäckning och stora exponeringar innebär att Roslagens Sparbank vid varje tidpunkt skall ha en kapitalbas som motsvarar minst summan av kapitalkraven för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker och dessutom beräknat kapitalkrav för ytterligare identifierade risker i verksamheten i enlighet med bankens interna kapitalutvärderingspolicy och gällande regelverk. Bankens kapitaltäckningskvot efter föreslagen vinstdisposition uppgår till 1,79 (1,74). Kapitalbasen uppgår till 640 mkr (601) och slutligt minimikapitalkrav till 358 mkr (344). Specifikation av posterna framgår av not 37. Roslagens Sparbanks ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att banken kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på såväl kort som lång sikt. Styrelsens bedömning är att bankens egna kapital, såsom det redovisas i årsredovisningen, är tillräckligt stort i förhållande till verksamhetens omfattning och risk. Vad beträffar bankens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

19 årsredovisning nyckeltal sid 1 9 resultaträkning, tkr januari - 31 december not Ränteintäkter Räntekostnader Räntenetto erhållna utdelningar provisionsintäkter provisionskostnader nettoresultat av finansiella transaktioner övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Allmänna administrationskostnader Avskrivningar och nedskrivningar på materiella anläggningstillgångar övriga rörelsekostnader Summa kostnader före kreditförluster Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Rörelseresultat Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat rapport över totalresultat, tkr 1 januari - 31 december Årets resultat Övrigt totalresultat 29 Årets förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas Förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas överfört till årets resultat 282 Skatt hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat Årets övrigt totalresultat Årets totalresultat

20 årsredovisning nyckeltal sid 2 0 Balansräkning, tkr 2011 per den 31 december not tillgångar Kassa utlåning till kreditinstitut utlåning till allmänheten obligationer och andra räntebärande värdepapper Aktier och andelar Aktier och andelar i intresseföretag materiella tillgångar 20 - inventarier Byggnader och mark övriga tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar SKuldeR, AVSättningAR och eget KApitAl Skulder till kreditinstitut inlåning från allmänheten Aktuell skatteskuld övriga skulder upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Avsättningar - övriga avsättningar Summa skulder och avsättningar obeskattade reserver eget kapital 29 Reservfond Fond för verkligt värde Årets resultat Summa eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital poster inom linjen Ansvarsförbindelser 30 - garantier Åtaganden 31 - övriga åtaganden

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen Det behövs en bank i norra Klarälvdalen från andra banker? Vad skiljer egentligen en sparbank i princip av våra kunder. ägs utan Vi har inga enskilda ägare driva och utveckla banken att till erna Därför

Läs mer

Det finns en avgörande skillnad mellan banker i allmänhet och Lidköpings egen bank.

Det finns en avgörande skillnad mellan banker i allmänhet och Lidköpings egen bank. Sparbanken Lidköping AB Årsredovisning 2012 Det finns en avgörande skillnad mellan banker i allmänhet och Lidköpings egen bank. För oss är det självklart att de resurser och pengar som våra kunder och

Läs mer

Årsredovisning för år 2012

Årsredovisning för år 2012 1 Årsredovisning för år 2012 Ordinarie sparbanksstämma med huvudmännen hålles torsdagen den 25 april 2013 kl 18.00 på Hishults Nya Gästgivaregård. 2 Innehållsförteckning VD-kommentar 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

VD:s kommentar. VD:s kommentar. Tjugohundratretton, ytterligare ett år i sparbankens långa historia! Leksands Sparbank årsredovisning 2013

VD:s kommentar. VD:s kommentar. Tjugohundratretton, ytterligare ett år i sparbankens långa historia! Leksands Sparbank årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Leksands Sparbank årsredovisning 2013 VD:s kommentar VD:s kommentar Tjugohundratretton, ytterligare ett år i sparbankens långa historia! Jag vill börja med att tacka för förtroendet

Läs mer

Innehåll. Årsredovisning 2013 1

Innehåll. Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2012 Innehåll 2 Detta är Tjustbygdens Sparbank 3 Internationell och svensk ekonomi 2013 4 Redovisning för verksamhetsåret 2013 7 Fem år i sammandrag 9 Förslag till disposition

Läs mer

Årsredovisning 2014. Södra Dalarnas Sparbank

Årsredovisning 2014. Södra Dalarnas Sparbank Årsredovisning 2014 Södra Dalarnas Sparbank Innehåll VD har ordet 1 Omvärldsanalys 3 Förvaltningsberättelse 4 Fem år i sammandrag - nyckeltal 7 Finansiella rapporter 9 Resultaträkning 9 Balansräkning 10

Läs mer

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Sparbanken Göinge AB (organisationsnummer 516406-0716) får härmed avge årsredovisningen för verksamhetsåret 2012. Försämrad

Läs mer

Arvika huvudkontor Charlottenberg Edane Koppom Töcksfors Åmotfors Årjäng Kundcenter / Telefonbanken

Arvika huvudkontor Charlottenberg Edane Koppom Töcksfors Åmotfors Årjäng Kundcenter / Telefonbanken Årsredovisning 2014 Innehåll VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 FINANSIELLA RAPPORTER Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Rapport över förändringar i eget kapital 10 Kassaflödesanalys (indirekt metod)

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Sparbankens huvudkontor i Ålem, Bankvägen 2 zamba studio ab Sparbankens fi lial i Blomstermåla, Storgatan 112

ÅRSREDOVISNING 2012 Sparbankens huvudkontor i Ålem, Bankvägen 2 zamba studio ab Sparbankens fi lial i Blomstermåla, Storgatan 112 ÅRSREDOVISNING 2012 Sannolikt blir skuldsaneringar allt vanligare de kommande åren. Det vore önskvärt att regelverket för skuldsanering beaktade när krediter beviljats i samband med fördelningen av det

Läs mer

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår.

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Innehåll VD har ordet... 5-9 Förvaltningsberättelse... 14-15 Fem år i sammandrag...17-18 Resultaträkning...19 Totalresultat...19 Balansräkning...20 Sammandrag avseende förändring av

Läs mer

VD har ordet. Jag kan nu se tillbaka på 2013 och mitt första år som VD för Södra Dalarnas Sparbank.

VD har ordet. Jag kan nu se tillbaka på 2013 och mitt första år som VD för Södra Dalarnas Sparbank. Årsredovisning 2013 Innehåll VD har ordet 1 Omvärldsanalys 2 Förvaltningsberättelse 3 Fem år i sammandrag - nyckeltal 5 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys 9 Noter 10 Underskrift av styrelsen

Läs mer

Sparbanksstämma med huvudmännen äger rum tisdagen den 14 maj 2013 kl. 19.00 På Lövsta Landsbygdscentrum

Sparbanksstämma med huvudmännen äger rum tisdagen den 14 maj 2013 kl. 19.00 På Lövsta Landsbygdscentrum Årsredovisning 2012 Sparbanksstämma med huvudmännen äger rum tisdagen den 14 maj 2013 kl. 19.00 På Lövsta Landsbygdscentrum Sparbankens styrelse Ordinarie ledamöter Ort Mandatperiod Kjell Jacobsson, ordf

Läs mer

årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884

årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884 årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884 Storgatan 8 www.virserumssparbank.se 0495-310 15 Innehållsförteckning VD kommenterar...5 Styrelsen...7 Sparbanksstämman...8 Förvaltningsberättelse...9

Läs mer

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Sportparken i Hudiksvall gör skillnad för ungdomar i bygden Innehållsförteckning VD kommentar 1 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank.

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. Årsredovisning 2012 Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. VD:s kommentar Verksamheten 2012 Vimmerby Sparbank AB fortsätter på den inslagna

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Kinda-Ydre Sparbank verksamhetsår 2014

ÅRSREDOVISNING. Kinda-Ydre Sparbank verksamhetsår 2014 ÅRSREDOVISNING Kinda-Ydre Sparbank verksamhetsår 2014 Årsredovisningen kan beställas från Kinda-Ydre Sparbank, kontaktuppgifter se sidan 80 Grafisk produktion: Mediahavet AB www.mediahavet.se Foto: fotograf

Läs mer

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår.

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan

Läs mer

Årsredovisning. Sparbanken Alingsås AB

Årsredovisning. Sparbanken Alingsås AB Årsredovisning Sparbanken Alingsås AB 2012 VD har ordet Vi kan nu lägga 2012 bakom oss och konstatera att året har präglats av stor ekonomisk oro i vår värld, främst eurokrisen och budgetunderkott i USA.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 1

ÅRSREDOVISNING 2013 1 ÅRSREDOVISNING 2013 1 Omslagsbild: Lillan Berg-Hagenfeldt Vy över stortorget i Laholm 2 ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen för Laholms Sparbank avger härmed Årsredovisning för sparbankens verksamhet 2013, sparbankens

Läs mer

Årsredovisning. Sparbanken Alingsås AB

Årsredovisning. Sparbanken Alingsås AB Årsredovisning Sparbanken Alingsås AB 2010 Redovisning för verksamhetsåret 2010 Styrelsen och VD för Sparbanken Alingsås AB, 556809-0855, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010-05-06-2010-12-31.

Läs mer

Årsredovisning 2014. För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt.

Årsredovisning 2014. För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt. Årsredovisning 2014 För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt. VD-kommentar för verksamhetsåret 2014 Lokal utveckling När vi summerar 2014 kan vi se tillbaka på ett

Läs mer

Innehållsförteckning. Sala Sparbank 579500-4133

Innehållsförteckning. Sala Sparbank 579500-4133 Årsredovisning 2011 Sala Sparbank 579500-4133 Innehållsförteckning Vd:s kommentar 1 Omvärldsanalys 2 Förvaltningsberättelse 3 Fem år i sammandrag 14 Resultaträkning 17 Balansräkning 18 Sammandrag över

Läs mer

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Årsredovisning 2014 Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Sparbanken Eken fortsatte att växa under sitt sjunde verksamhetsår. Banken redovisar ett resultat på knappt 32 miljoner kronor, varav 1,7 miljoner

Läs mer

Årsredovisning. 2o11

Årsredovisning. 2o11 Årsredovisning 2o11 VD:s kommentar Fram till och med det tredje kvartalet 2011 växte den svenska ekonomin med närmare 5% i årstakt och tillhörde de snabbast växande ekonomierna i Europa. Återhämtningen

Läs mer

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941 Årsredovisning 2013 www.bjursassparbank.se REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 Styrelsen för Bjursås Sparbank, 583201-2495, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 27 Innehåll VD har ordet Förvaltningsberättelse Fem år i sammandrag Resultat- och balansräkning Kassaflödesanalys Noter Revisionsberättelse Företagsstyrning Huvudmän Högsbynytt Personalen

Läs mer

Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård

Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård Å r s r e d o v i s n i n g 2009 Omslag: Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård INNEHÅLL VD kommenterar...

Läs mer

VD kommentar. Tack till samtliga som varit delaktiga i bankens resultat för 2012. Tranemo i mars 2013. K-G Magnusson VD

VD kommentar. Tack till samtliga som varit delaktiga i bankens resultat för 2012. Tranemo i mars 2013. K-G Magnusson VD 2 ÅRSREDOVISNING 2012 VD kommentar Sparbanken Tranemo har nu varit verksam i 108 år och det känns mycket bra att kunna redovisa det bästa resultatet som banken någonsin gjort. Vi tror väldigt starkt på

Läs mer

Orusts Sparbanks årsredovisning 2011. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 200 ex

Orusts Sparbanks årsredovisning 2011. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 200 ex Årsredovisning 2011 Orusts Sparbanks årsredovisning 2011 Tryck IT Grafiska AB Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen Upplaga 200 ex Omslagsfoto Musselodling, Scanfjord AB, Mollösund Arjan Gittenberger

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2007 VERKSAMHETSÅR 181

ÅRSREDOVISNING 2007 VERKSAMHETSÅR 181 ÅRSREDOVISNING 2007 VERKSAMHETSÅR 181 2007 1 VD har ordet......................4 Om Sparbanken Syd...............7 Tjänster & produkter............10 Om tillväxt.....................12 Bank- & finansmarknaden.......15

Läs mer