I ständig utveckling för medlemmarna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I ständig utveckling för medlemmarna"

Transkript

1 N Y H E T S B R E V F R Å N L A N D S H Y P O T E K. N R I ständig utveckling för medlemmarna Att Landshypotek får in kapital är viktigt för medlemmarna. Allt högre krav ställs på alla som driver finansiell verksamhet. Allt mer av eget kapital krävs. Landshypotek har vänt sig till medlemmarna med ett erbjudande om att investera och därmed bidra till att bygga den egna bankens kapital. Vi välkomnar att fler investerar i Landshypotek under Att allt fler sparar i Landshypotek är viktigt för medlemmarna. Landshypotek värderas av två olika värderingsinstut. Bedömningarna är avgörande för att Landshypotek ska kunna låna upp medel på marknaden till goda villkor och därmed också för att kunna låna ut till våra medlemmar till goda villkor. En av Landshypoteks främsta styrkor är den kooperativa ägandeformen. Jord- och skogsbrukarnas bank är redan i grunden kundanpassad. Varje vår manifesteras detta när medlemmarna möts till regionmöten. På årets regionmöten har vi som arbetar för Landshypotek haft mycket att berätta. Landshypotek utvecklas i snabb takt för medlemmarna. Med en växande utlåning möjliggjorde Landshypotek satsningar för ytterligare 3,3 miljarder kronor i det svenska jordoch skogsbruket under förra året. Med en ökad utlåning, väl fungerande finansiering och kontroll på kostnaderna förbättrades resultatet. Möjligheten att investera och spara i Landshypotek har tagits emot väl. Medlemmarna har investerat närmare 200 miljoner kronor i det som kallats Medlemslyftet. Över en miljard kronor i sparpengar kom dessutom in till Landshypotek under förra året. Landshypotek utvecklas från att enbart ha varit ett bottenlåneinstitut, till en bank som erbjuder ett brett sortiment med särskilt anpassade produkter och tjänster för lantbrukarnas vardag. Det allt bredare sortimentet erbjuds medlemmarna i egen regi eller genom våra utvecklade partnerskap. All utveckling sker för medlemmarna Att Landshypotek visar bra resultat är viktigt för medlemmarna. Överskottet går oavkortat tillbaka till jord- och skogsbruket, dels genom att det återinvesteras i verksamheten, dels genom utdelning. Av 2012 års överskott har styrelsen beslutat att dela ut 135 miljoner kronor direkt till medlemmarna. Det motsvarar en utdelning på 11 procent på medlemmarnas insats. Konkurrensfördel: landsbygden Värderingsinstituten har påpekat att det är en svaghet att Landshypotek är så beroende av marknadsfinansiering. Därför har vi öppnat för inlåning, en annan källa för vår finansiering. Ambitionen är att minska beroendet av marknadsfinansiering. Lyckas vi stärker sparandet möjligheterna att hålla konkurrenskraftiga villkor i utlåningen till alla medlemmar. Men då tror vi inte att det enbart räcker med sparpengar från medlemmar eller jord- och skogsbrukare. Vi behöver vända oss bredare på marknaden och även ta emot inlåning från privatsparande allmänhet. Att allmänhetens sparpengar indirekt används till att stärka det svenska jordoch skogsbruket tänker vi vara öppna med. Vi är övertygade om att det är en konkurrensfördel att sparpengarna används till något bra. Oavsett vem som öppnar sparkonto så är ett sparande i jord- och skogsbrukarnas bank ett sparande för en rikare landsbygd. kjell hedman

2 1 2 Välbesökta regionmöten runt om i landet Det händer mycket på Landshypotek. Landshypotek är numera bank. Nya produkter och tjänster, såsom sparkonton och skogskonton har presenterats. Årets överskott ger hög utdelning, 11 procent på medlemsinsatsen. Det finns också stort intresse bland medlemmarna för den nya banken. Många är nyfikna på Landshypotek. Med möjligheten att investera i Landshypotek har ju intresset också växt för hur det går för den egna banken. Många vill även höra mer om den höga utdelningen på 11 procent, säger Göran Abrahamsson, medlemschef på Landshypotek. Till vissa regionmöten kom över 250 personer. Deltagarna fick bl a höra vd Kjell Hedman, ekonomi- och finanschef Björn Ordell eller Göran Abrahamsson berätta om Landshypoteks resultat och utveckling. Vi kan visa upp ett bra resultat. Det är viktigt för att ni ska få bra utdelning på medlemsinsatsen, konstaterade vd Kjell Hedman vid det inledande mötet i Kalmar. Temat på årets regionmöten var Värdeskapande Byggnadsvård. Mötesbesökarna inspirerades av externt inbjudna talare. Regionmöten har arrangerats i Kalmar, Kristianstad, Örebro, Västerhejde, Karlstad, Gagnef, Sollefteå, Strömsholm, Linköping och Fjärås

3 Medlemschef Göran Abrahamsson var nöjd med årets regionmöten. 2. Välbesökt. Många kom till Kalmar slott för årets regionmöte för Småland. 3. Material som välkomnade till årets regionmöten. 4. Registrering i Kalmar. Många mötesbesökare var intresserade av utdelningen på 11 procent. 5. Lars Öhman, ordförande i Landshypotek ekonomiska förening, samtalade med besökare. 6. Landshypoteks Karin Wijkander och Anne-Lie Edmark Cronfalk höll ordning vid mötet i Strömsholm. 7. En sista titt på programmet för Regionmöte 2013, Region Östgöta, Linköping. 8. Ordförande för Småland, Anders Johansson, förbereder sig. 9. Mötesplats. Inbjudna företag möter Landshypoteks medlemmar. 10. Förtroendevalda och medlemmar möttes på Kalmar slott för regionmöte i Region Småland. 11. Medlemsmöten med möjligheter till att samtala. Här i Linköping. 12. Många hade samlats i Linköping för regionmötet på Konsert & Kongress. 13. Martin Sundström och Rickard E Sjöberg på Landshypoteks Linköpingskontor registrerade deltagare. 14. Inbjudna talaren, kungliga slottsarkitekten Björn Norman, samtalade med Johan och Alexandra Löwen. 15. Agneta Schmiterlöw diskuterade med nya ordföranden Karin Andersson vid regionmötet för Mälarprovinserna. 16. Landshypoteks Petra Nilsson och Eva Wedberg hälsade välkommen till regionmötet för Skåne. 17. Guidning på Kalmar slott inledde Regionmöte 2013 för Småland. 17

4 Här är dina regionalt förtroendevalda I två regioner skiftades ordföranden i anslutning till Regionmöte I Älvsborg avtackades Lars-Åke Folkmer för sin ordförandetid. Han lämnar nu över till Per-Olof Hilmér (ovan). I Mälarprovinserna lämnade Leif Hoveklint över till Karin Andersson (till höger). Gotland Anna Samuelsson (ordf) Hans Pettersson Eva Ingemarsson Ola Eriksson Fredrik Smitterberg Mats Widgren Gävle-Dala Pär Sahlin (ordf) Daniel Eggertz Mats Hägglund Rickard Klingberg Anders Klint Marit Ottoson Svensson Staffan Skoglund Mälarprovinserna Karin Andersson (ordf) Louise Caspersson Larsén Richard Cederholm Lars Höljer Jacob Högfeldt Alf Nobel Agneta Schmiterlöw Norrland Gunnar Granqvist (ordf) Christina Forsgren Kent Fredriksson Mats Jacobsson Hans Jakobsson Torgny Långström Marianne Nilsson Dan Olsson Skåne Hans Heuman (ordf) Susanna Gyllenstierna Lars Lennartsson Stig Lundström Henrik Nilsson Carl-Georg Stjernswärd Cecilia Swartz Småland m fl provinser Anders Johansson (ordf) Peter Borg Olof Dahlqvist Lars Elmsjö Lars-Inge Gunnarsson Anders Håkansson Börje Jansson Ingrid Johansson Wermland Anders Axelsson (ordf) Elisabeth Blakstad Olsson Anita Johansson Per-Eric Johansson Bernt Karlenäs Nina Lindgren Älvsborg m fl län Per-Olof Hilmér (ordf) Thomas Andersson Anna Berg Sture Gustavsson Ulla Haksten Ulf Ohlsson Anders Wallskog Peter Wirtberg Örebro Inga-Lill Gilbertsson (ordf) Johan Bergstedt Lars-Johan Merin Thomas Pålstam Erik Ståhl Östgöta Lars Öhman (ordf) Johan von Kantzow Katarina Karlberg Anders Karlsson Håkan Lundgren Gunnar Pleijert Charlotte Önnestedt Christian Örup landshypotek 2012 På årets regionmöten berättades om Landshypoteks resultat och utveckling 2012 med bl a: Växande utlåning Utlåningen till jord och skog uppgick till närmare 59 miljarder kronor, en tillväxt på 3,3 miljarder kronor eller 5,9 procent. Landshypotek växer även när gäller sparande (1,3 miljarder kronor), leasing och avbetalning, försäkringar och banktjänster. Förbättrat rörelseresultat Resultatet (exklusive nettoresultat av finansiella transaktioner och fastighetsförsäljning) uppgick till 292,9 miljoner kronor. Det var en förbättring med närmare 33,4 miljoner kronor jämfört med Rörelseresultatet (inklusive nettoresultat av finansiella transaktioner och fastighetsförsäljning) uppgick till 243,9 miljoner kronor. Låga kreditförluster Kreditförlusterna är låga sett till hela utlåningen. Stark bekräftad rating I slutet av 2011 höjde Standard & Poor s bolagsratingen för Landshypotek, från A till A. Sommaren 2012 bekräftades värderingen. Även värderingsinstitutet Fitch bekräftade Landshypoteks starka kreditbetyg, A+ med stabila utsikter. Medlemmarna stärker sitt kapital Medlemmarna har under året investerat närmare 200 miljoner kronor i Landshypotek. Med möjligheten att investera i Landshypotek har medlemmarnas insatskapital ökat till 1,2 miljarder kronor, en ökning med 14,5 procent på ett år. Landshypotek får banktillstånd Banktillstånd är ett formellt krav när Landshypotek erbjuder sparande och har anslutit sig till bankernas betalsystem, Dataclearingen. Ansökan lämnades in till Finansinspektionen i mars. Tillstånd gavs i november. Läs mer på Landshypoteks årsrapport 2012

5 Regionens ordförande Vad tycker du om Regionmötet 2013? Gunnar Granqvist Norrland Det var mycket välbesökt och vi fick tydliga signaler om att det finns ett stort intresse för att Landshypotek nu har blivit bank. Många medlemmar vill också veta mer om den investering de nu kan göra. Mötesplatsen på nyrenoverade hotellet på Hallstaberget var bra och det blev ett omväxlande program med bra tempo. Karin Andersson Mälarprov. Det känns roligt att det finns ett så stort intresse för Landshypotek och de förändringar som sker, med nya produkter som utvecklas och det nya med banktillståndet. Regionmötet kändes som en spännande start för mig som ny ordförande och det var roligt att så många medlemmar deltog. Pär Sahlin Gävle-Dala Lars Öhman Östgöta Regionmötet är en av de viktigaste medlemsträffarna vi har. Och det var extra roligt att höra att Landshypoteks resultat är så bra det finns ett stort intresse för resultatet hos medlemmarna. Jag är nöjd med regionmötet. Det var ett bra program och Björn Ordell gjorde en väldigt bra presentation av resultatet och utvecklingen. Han är bra på att förklara svåra saker på ett lätt sätt så att alla förstår. Anders Axelsson Wermland Per-Olof Hilmér Älvsborg m fl län Programmet blev lyckat. Att så många kom visar att regionmötet fyller en viktig funktion. Många medlemmar uppskattar att delta på regionmötena. Det var ett stort intresse för regionmötet i år, vilket gläder mig. Det är positivt att få träffa så många medlemmar. Anders Johansson Småland m fl prov. Regionmötet hölls i en väldigt fin miljö på Kalmar Slott. Alla bjöds en guidad visning. Det var mycket uppskattat, många besökte slottet för första gången. Kjell Hedman höll en bra presentation och temat byggnadsvård var uppskattat. Flera medlemmar har berättat att de fick användbara tips. Inga-Lill Gilbertsson Örebro Det var även i år stort intresse för vårt regionmöte. Medlemmarna, tillika ägarna, är nyfikna och intresserade av att höra mer om utvecklingen, resultatet och utdelningen på Landshypotek. Att vi blivit bank och ändrat utdelningsform ökar nog på intresset. Anna Samuelsson Gotland Hans Heuman Skåne Regionmötet var bra, det var en fin lokal och många besökare. Förr var stämman en liten träff där bara några få medlemmar samt styrelsen och anställda deltog. Idag är det en träff med 90 medlemmar. Det är en positiv utveckling. Stämningen var väldigt positiv på mötet i år och det blev bra diskussioner. Det finns ett stort intresse för Landshypotek och för utdelningen. Vi har inte haft så många deltagare tidigare. Det var också många som stannande kvar på visningen av Oveholms slottspark. Temat värdeskapande byggnadsvård kändes givande och användbart.

6 Ny kreditchef på Landshypotek Helena Silvander är ny kreditchef på Landshypotek. Helena Silvander har gedigen erfarenhet av kreditgivning, särskilt till jord- och skogsbruket. Med de erfarenheterna och goda branschkunskaper ska hon stärka Landshypoteks möjligheter att växa med fortsatt god kreditkvalitet. Som specialister på utlåning till jordoch skogsbruket kräver kreditgivningen på Landshypotek god kännedom om marknadsutvecklingen för de gröna näringarna. Helena Silvander är uppvuxen på gård i Halland. Hon är utbildad Agronomekonom och har arbetat inom bankverksamhet i drygt 20 år. Närmast kommer hon från Swedbank och en tjänst som ansvarig för jord och skog. Det är spännande att komma till ett företag som är avgörande i sin nisch, har en tydlig inriktning och vill växa med fler kunder, produkter och tjänster. Jag vill bidra med mina erfarenheter för att vi ska växa med sektorn och våra kunder, säger Helena Silvander. Under sina år på Föreningsbanken, Föreningssparbanken och Swedbank har hon arbetat i ledande befattningar inom områden som rört såväl kund, produkt och affärsutveckling, som riskhantering och kreditgivning. Hon har bl a varit vd för Swedbank Hypotek, senioranalytiker för portföljstyrning inom kredit- och riskområdet, och stf chef och produktchef för skogs och lantbruk. Stort intresse för nya skogskonton Den 1 mars lanserades Landshypoteks skogskonton. Intresset har varit stort. Många ser värdet i att kunna fördela intäkter från skogsavverkning över flera år, vilket ger en jämnare inkomst och lägre marginalskatt. Tidigare har Landshypotek erbjudit skogskonton tillsammans med partner. Nu har skogskonton i egen regi presenterats. Landshypotek erbjuder konkurrenskraftig ränta. För våra medlemmar är räntan extra fördelaktig. Skogskonto kan öppnas av den som deklarerar inkomst av skog. Insättningen måste göras senast den dag som självdeklaration lämnas in. Om stora delar av skogen skadats och måste avverkas i förtid, kan likviden sättas in på ett Skogsskadekonto. Både nuvarande medlemmar och nya kunder kan öppna skogskonto. Läs mer på Skogskonton och Skogsskadekonton Jämnar ut inkomsterna efter avverkning Tryggt sparande med bra ränta och insättningsgaranti Befintliga skogskonton kan flyttas mellan banker utan att någon beskattning sker.

7 Landshypotek vägleder vid generationsskiften Att gå igenom en generationsväxling på en gård är en omfattande process. Stora beslut för framtiden behöver fattas, ofta med många känslor inblandade. Landshypotek vill möjliggöra en dialog om generationsskiften. I en vägledande modell i 10 steg belyser Landshypotek hur en generationsväxling kan förberedas på bästa sätt. Modellen utgår från en vision för gården, med bevarande inom familjen. Ett generationsskifte innebär ofta nya planer för gården. Vägledningen beskriver steg för steg viktiga frågor, såsom värdering, kartläggning av framtida verksamhetsplaner och möjligheterna till finansiering. I de sista stegen beskrivs arbetet med att ta fram ett konkret lösningsförslag för alla involverade. På några platser i landet har Landshypotek arrangerat uppskattade generationsskiftesträffar. Fler träffar planeras till hösten. Landshypotek har öppnat en webbplats med guide till generationsskiften där 10-stegs-modellen presenteras, se Kontakta gärna Landshypoteks kundansvariga i ditt distrikt om du har frågor om generationsskiften. När det gäller skattetekniska och juridiska frågor har Landshypotek samarbete med partners. Historiskt starkt kvartal Landshypotek visade starkt resultat för första kvartalet Det underliggande rörelseresultatet, resultat exklusive nettot av finansiella transaktioner, uppgick till 92 miljoner kronor. Det är en ökning med 26 miljoner kronor, motsvarande 28 procent, jämfört med samma period förra året. Återhållsamma kostnader och växande volymer ger oss ett mycket bra resultat, kommenterade vd Kjell Hedman, i ett pressmeddelande. pressmeddelande Landshypotek är nu bank I höstas fick Landshypotek banktillstånd. Landshypotek har därefter antagit en ny bolagsordning och ett nytt firmanamn, Landshypotek Bank AB (publ). Den 4 april genomförde Bolagsverket registreringen till bank. Det som tidigare var Sveriges jord- och skogsbrukares kreditinstitut har därmed blivit bank. Den nya banken har finansierat jord- och skogsbruket sedan Specialiteten och nischen är och förblir jord- och skogsbruk. Landshypotek har inte som avsikt att utvecklas till en fullsortimentsbank för allmänheten, står i pressmeddelandet. pressmeddelande Investera för utdelning 2014 Landshypotek har nu öppnat för nya medlemsinvesteringar för alla som inte nått upp till fyra procent av lånebeloppet. En särskild blankett för överföringsuppdrag gör det enkelt att investera. För att ta del av 2014 års utdelning behöver pengarna finnas på Medlemskontot senast 1 december. Räntan är fram till dess fördelaktig. Läs mer på se produkter, investera 11% utdelning En huvudpunkt på Regionmöte 2013 var årets utdelning. 135 miljoner kronor av årets överskott går direkt tillbaka till medlemmarna. Det motsvarar 11 procent på medlemmens insats. Alla får del av utdelningen. För medlemmar som har investerat fyra procent av lånebeloppet sätts hela utdelningen in på Medlemskontot. För medlemmar som ännu inte investerat fyra procent av lånebeloppet sätts 30 procent av utdelningen in på Medlemskontot. Resterande utdelning används för att fylla på insatsen på Insatskontot. Läs mer i ditt utdelningsbesked Spara hos Landshypotek Landshypotek har öppnat för sparande. Möjligheten kommer att marknadsföras allt mer under året. Landshypoteks Sparkonto är en trygg placering med konkurrenskraftig ränta, för ett långsiktigt sparande. Aktuell ränta finner du på Landshypoteks sparkonton omfattas av den statliga insätttningsgarantin. Mer information och aktuell ränta finns på

8 Möt Landshypotek på sommarens mässor Så stor blir utdelningen i din region! Medlemmarna i Region Älvsborg har mest insatser i Landshypotek och får därmed också störst utdelning. Närmare 23,5 miljoner av de 135 miljoner kronor i medlemsutdelning går till medlemmarna i Region Älvsborg. Ungefär lika mycket delas ut till medlemmarna i Mälarprovinserna och Skåne. Här är hela listan Landshypotek kommer att medverka vid flera mässor och stämmor under de kommande månaderna. Vi hoppas träffa många av er medlemmar vid de olika arrangemangen. Landshypotek är jord- och skogsbrukarnas bank och arbetar för en rikare landsbygd. Det kommer vi bl a visa med aktiviteter utifrån våra medlemmars verksamhet och produktion. Nu har Landshypotek öppnat ett kundservice för att öka tillgängligheten för kunder och medlemmar. Det nya Kundservice ska ge snabba svar på vanliga frågor från medlemmarna och andra kunder. Med ett växande antal kunder som väljer att spara hos Landshypotek kommer också frågorna att öka. Samtidigt blir finansieringsfrågorna inom jord- och skogsbruket allt mer komplexa. Landshypoteks lokala kundansvariga har medvetet rekry- här deltar landshypotek Spannmålsodlarnas stämma 31 ma j- 1 juni Grisföretagarstämman 3-5 juni Elmia Wood i Jönköping 5-8 juni Borgeby Fältdagar juni Landshypotek öppnar Kundservice terats som utbildade agronomer, jäg- eller lantmästare. De kan finansiering av jord och skog. Med ett Kundservice får kundansvariga ännu bättre möjligheter att möta medlemmarna med svar på frågor om finansiering och utvecklingen av sina företag. Landshypoteks kundservice är placerat i Linköping. Under våren har personal rekryterats och utbildats för att kunna möta kundernas frågor. De första samtalen har tagits emot och kundservice stöder nu distriktens verksamhet. Det är viktigt att ha en hög tillgänglighet för våra medlemmar och kunder. Vi vill ge en så bra service som möjligt och säkra att alla får svar på sina frågor på ett professionellt sätt, säger Erik Henriksson, chef för Kundservice. kundservice Medlemsfrågor Kundfrågor Region Gotland 4,9 miljoner kronor på 44,7 miljoner kronor i insatser. Region Gävle-Dala 5,9 miljoner kronor på 53,9 miljoner kronor i insatser. Region Mälarprovinserna 21,4 miljoner kronor på 194,9 miljoner kronor i insatser. Region Norrland 9,0 miljoner kronor på 82,2 miljoner kronor i insatser. Region Skåne 22,8 miljoner kronor på 207,7 miljoner kronor i insatser. Region Småland m fl provinser 15,7 miljoner kronor på 142,4 miljoner kronor i insatser. Region Älvsborg m fl län 23,5 miljoner kronor på 213,5 miljoner kronor i insatser. Region Östgöta 16,0 miljoner kronor på 145,6 miljoner kronor i insatser. Region Wermland 6,8 miljoner kronor på 61,8 miljoner kronor i insatser. Region Örebro 8,9 miljoner kronor på 80,7 miljoner kronor i insatser. Regler för kreditupplysning Landshypotek Bank AB ska enligt lag löpande beräkna sina kreditrisker. I detta syfte inhämtar vi två gånger per år information om samtliga våra kunder från kreditupplysningsföretaget UC. Informationen används enbart för att beräkna Landshypotek Bank ABs totala kreditrisk och det sker ingen omfrågenotering hos UC. Vi är enligt lag skyldiga att informera våra kunder om detta. Om du vill ta del av den information vi hämtat kan du kontakta UC på UC AB, att: Baselkopia, Stockholm.

Årets regionmöten manifestation för den medlemsägda banken

Årets regionmöten manifestation för den medlemsägda banken Nyheter från banken för ett rikare liv på landet. Nummer 1, 2014 Sparande för landsbygdens framtid 142 miljoner till medlemmarna så här mycket går till din region 11 % i år Möjligheter till kommande år

Läs mer

Investerarmöte 2014-01-15

Investerarmöte 2014-01-15 Investerarmöte 2014-01-15 Kjell Hedman VD Björn Ordell Ekonomi- och finanschef INNEHÅLL Inledning Landshypoteks utmaningar och utveckling Resultatutveckling 2013 Läget i svenskt jord- och skogsbruk 4 JORD-

Läs mer

Jord- och skogsbrukarnas bank Varför är det bra att medlemmar i en ekonomisk förening äger en bank? Vad gör för skillnad? Vad är möjligheterna och

Jord- och skogsbrukarnas bank Varför är det bra att medlemmar i en ekonomisk förening äger en bank? Vad gör för skillnad? Vad är möjligheterna och 1 Jord- och skogsbrukarnas bank Varför är det bra att medlemmar i en ekonomisk förening äger en bank? Vad gör för skillnad? Vad är möjligheterna och utmaningarna? 2 3 4 6 februari 2014 Gemensamt intresse

Läs mer

Vi ger näring till Sveriges viktigaste näring

Vi ger näring till Sveriges viktigaste näring Vi ger näring till Sveriges viktigaste näring Banken för jord- och skogsbrukare För ett rikare liv på landet Välkommen till jord- och skogsbrukarnas egen bank Jord- och skogsbrukarna har en egen bank,

Läs mer

Nya planer för gården?

Nya planer för gården? Nya planer för gården? Tio steg för att lyckas med ett generationsskifte För ett rikare liv på landet Gör en smidig växling till nästa generation Att genomgå en generationsväxling innebär mycket att tänka

Läs mer

Bland tjurar, sparsuccé och krediter. Landshypotek Bank summerar 2014 och blickar framåt

Bland tjurar, sparsuccé och krediter. Landshypotek Bank summerar 2014 och blickar framåt Aktuellt Bland tjurar, sparsuccé och krediter. Landshypotek Bank summerar 2014 och blickar framåt Januari 2015 Framgångsreceptet för Sveriges skönaste gårdar Digitala kanaler med nya möjligheter till dialog

Läs mer

Aktuellt. Kund, ägare och investerare. Förtroendevalda om närheten till Landshypotek Bank.

Aktuellt. Kund, ägare och investerare. Förtroendevalda om närheten till Landshypotek Bank. Aktuellt Kund, ägare och investerare. Förtroendevalda om närheten till November 2014 Landshypotek Banks nya VD Liza Nyberg Rätt finansiering med god dialog Landsbygdens hjältar Sveriges skönaste gårdar

Läs mer

Landshypotek Årsrapport 2013

Landshypotek Årsrapport 2013 Landshypotek Årsrapport 2013 För ett rikare liv på landet Landshypotek Bank AB Årsrapport 2013 Sida B För ett rikare liv på landet En tredjedel av Sveriges befolkning bor på landsbygden. För många är det

Läs mer

Låna hos oss och bli delägare

Låna hos oss och bli delägare Låna hos oss och bli delägare Bottenlån med din fastighet som säkerhet För ett rikare liv på landet Finansiera din gård, din skog eller ditt lantbruks - företag hos oss Vi är jord- och skogsbrukarnas egen

Läs mer

Landshypotek står stadigt i en svajig marknad. Ökar med 4 % och höjer återbäringen.

Landshypotek står stadigt i en svajig marknad. Ökar med 4 % och höjer återbäringen. Pressmeddelande 2009-03-12 Landshypotek står stadigt i en svajig marknad. Ökar med 4 % och höjer återbäringen. Ökad utlåning, noll i kreditförluster och en generös återbäring till sina medlemmar. Landshypotek

Läs mer

Aktuellt. På gården: bland starka entreprenörer och idéer för utveckling

Aktuellt. På gården: bland starka entreprenörer och idéer för utveckling Aktuellt På gården: bland starka entreprenörer och idéer för utveckling November 2015 Engagemang för mjölken men utan statliga kreditgarantier Liza Nyberg om samhällsansvaret Visa din gård i tävlingen

Läs mer

Bland bryggare, matkassar och chili så var årets regionmöten!

Bland bryggare, matkassar och chili så var årets regionmöten! Aktuellt Bland bryggare, matkassar och chili så var årets regionmöten! Maj 2016 Ingen lagstadgad amortering för jord- och skogsföretag Så blir utdelningen i din region VD Liza Nyberg Besökarna på årets

Läs mer

den 3 juli 2015 Dialecten RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

den 3 juli 2015 Dialecten RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Åkesson / Åkesson 1-klass -11 61 ÅKESSON, Runo Sjögärde Golfklubb 1-klass 76 ÅKESSON, Jesper Sjögärde Golfklubb 1-klass 62 2 Hansson / Fransson 1-klass -10 62 S9 HANSSON, Peter Forsgårdens 1-klass 59

Läs mer

Efter omgång 3. Datum

Efter omgång 3. Datum 0 1 306 Thomas Gurell 14535 0 2 68 Christer Karlsson 13598 0 3 161 Kjell Johansson 13404 0 4 316 Tomas Heghammar 13248 0 5 173 Kjell Persson 13234 0 6 1 Agneta Persson 13208 0 7 239 Mathias Ernest 13043

Läs mer

Efter omgång 5. Datum

Efter omgång 5. Datum 0 1 161 Kjell Johansson 16559 0 2 306 Thomas Gurell 16016 0 3 68 Christer Karlsson 15149 0 4 316 Tomas Heghammar 14753 0 5 239 Mathias Ernest 14657 0 6 71 Christer Karlsson 14238 0 7 1 Agneta Persson 14220

Läs mer

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Hagberg / Törnqvist 1-klass -7,8 64,2 HAGBERG, Ove Forsgårdens 1-klass TÖRNQVIST, Magnus Forsgårdens 1-klass 2 Andersson / Olsson 1-klass -7,2 64,8 ANDERSSON, Birgitta I Forsgårdens 1-klass OLSSON, Dennis

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2007-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2007 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 070101-070630. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog

Stabil prisutveckling för skog Pressmeddelande, den 31 januari 2003 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog Priserna för skogsfastigheter ökade under andra halvåret 2002 jämfört med det första halvåret

Läs mer

Efter omgång 9. Datum

Efter omgång 9. Datum 0 1 59 Birgitta Pihlgren 24542 0 2 103 Eva Magnusson 23105 0 3 247 Lotta Traav 22153 0 3 329 Thomas Söderlund 20981 0 5 215 Lennart Axelsson 20899 0 6 86 Daniel Lidström 18783 0 7 88 Daniel Solvander 18031

Läs mer

Årsrapport 2014 Landshypotek Årsrapport 2014 a

Årsrapport 2014 Landshypotek Årsrapport 2014 a a Till nytta för näringen och oss medlemmar är ett sammandrag av årsredovisningarna för Bank och Ekonomisk Förening. består av en bank och en ekonomisk förening. Banken driver all operativ verksamhet och

Läs mer

Hållbarhetspolicy C. 2 Version 2.0 Konfidentialitetsgrad: Klass 0 Publik information 12 december 2016 Upprättad av: Chef Public Affairs och

Hållbarhetspolicy C. 2 Version 2.0 Konfidentialitetsgrad: Klass 0 Publik information 12 december 2016 Upprättad av: Chef Public Affairs och C. 2 Version 2.0 Konfidentialitetsgrad: Klass 0 Publik information 12 december 2016 Upprättad av: Chef Public Affairs Fastställd av: Styrelsen i Landshypotek Bank Innehållsförteckning 1 Bankens affärsmodell...

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26.

Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26. Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26. Vapengrupp A 1 Lars Hagman Hedemora Pk 66666656 37 47/21 n7 S 2 Mikael Eriksson Bålsta Sks 56656666 49 46/20 n9 S 3 Per-Olov Andersson

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

Efter omgång 3. Datum

Efter omgång 3. Datum 0 1 164 Kjell Persson 5516 0 2 111 Henrik Adolfsson 5032 0 3 104 Gunnar Ljungberg 4957 0 4 120 Inger Johanson 4924 0 5 181 Lars Daborn 4832 0 6 11 Anders Berg 4773 0 7 265 Robert Markenfelt 4722 0 8 208

Läs mer

SM Kpist Ställning 2015-09-11.

SM Kpist Ställning 2015-09-11. SM Kpist Ställning 2015-09-11. Final Senior Namn ening bund Sum Ligg Sum Knä Sum 1:a Sum 2:a Sum 3:e Sum 4:e Sum 5:e Summa 1 Per Andersson Gullbergs Härad ÖS 281 47 328 43 371 9 380 10 390 9 399 9 408

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Bondemilen 2014 Start lass Namn Ort S artt lutt id

Bondemilen 2014 Start lass Namn Ort S artt lutt id Bondemilen 2014 Startnr Klass Namn Ort Starttid Sluttid K Kristiansson, Frida Borås 00:39:09 K Dicker, Hanna Borås 00:40:15 K Davidsson, Anna Värnamo 00:42:09 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:13 K Johnsson,

Läs mer

den 16 juli 2016 Swedbank Äkta Makar Resultat RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Till par Total Sär. 1 Hultman / Rundström

den 16 juli 2016 Swedbank Äkta Makar Resultat RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Till par Total Sär. 1 Hultman / Rundström 1 Hultman / Rundström 21-9 61 HULTMAN, Maria RUNDSTRÖM, Stefan Öijared Golfklubb Öijared Golfklubb 2 Gemzell / Gemzell 29-5 65 GEMZELL, Patrik GEMZELL, Cecilia Bro-Bålsta Golfklubb Bro-Bålsta Golfklubb

Läs mer

Klass: 2A Pl Namn Klubb Resultat Tot P Stm

Klass: 2A Pl Namn Klubb Resultat Tot P Stm Tävling: Vårsaluten Nr 4 2014, 2014-02-16 1A 1 Elgelöf, Ola Döderhults PK 66636665 44/25 34 B 2 Carlsson, Johan Åtvidabergs Pf 66624655 40/24 20 3 Hersland, Patrik Åby Skytteklubb 54544633 34/22 12 4 Karlsson,

Läs mer

Datum: 2012-06-02, 07:30 Bana: Tobo GK Förnamn: Efternamn: Klubb: HCP: Tee: S-HCP:

Datum: 2012-06-02, 07:30 Bana: Tobo GK Förnamn: Efternamn: Klubb: HCP: Tee: S-HCP: Startlista, par/lag: ediapartner Scramble Tobo GK Datum: 2012-06-02, 07:30 Bana: Tobo GK Förnamn: Efternamn: Klubb: HCP: Tee: S-HCP: Start: Hål: 07:30 1 1 Britt-arie Nelson 8,9 Benita Sohlin Tobo GK Röd

Läs mer

3 Bankfusionen sprack

3 Bankfusionen sprack Bolagsstämma 2002 Birgitta Johansson-Hedberg 2 Bolagsstämma 2002 Bokslutets huvudpunkter Förändringar i omvärlden och betydelsen för FöreningsSparbanken FöreningsSparbankens roll för näringsliv och samhällsutveckling

Läs mer

Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden l maj 2008-30 april 2009

Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden l maj 2008-30 april 2009 SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2008 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Tomas Nilsson,

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12) 2014-11-06 4 1 (12) Plats och tid Aulan, Åre gymnasieskola, Järpen kl 18.00 18.30. Beslutande Thomas Hägg, S, ordförande Övriga, se deltagarförteckning, sida 2 Övriga närvarande Richard Högström kommunchef

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Finansinspektionens diarienummer: Stockholm 22 februari 2016

Finansinspektionens diarienummer: Stockholm 22 februari 2016 Finansinspektionens diarienummer: 16-2187 Stockholm 22 februari 2016 Tillägg 2015:3 till grundprospekt avseende AB Industrivärdens (publ) MTN-program. Tillägg till grundprospekt avseende AB Industrivärdens

Läs mer

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11:

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11: C-Vapen Klass Vintercuppen 009 Bo Löfroth 795 Per Sundén 795 Robert Wikström 760 Jens Jarblad 7 5 Greger Berglin 7 6 Andreas Lampa 7 7 Dariusz Rymnszka 7 8 Mattias Nordsvan 70 9 Kenneth Johansson 696 0

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 3 oktober 2015 Vara-Bjertorp Golfklubb

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 3 oktober 2015 Vara-Bjertorp Golfklubb 12:00 1 - U Larsson / S Gustavsson 19,8 6,3 Gul LARSSON, Ulf A 9,4 12 Gul GUSTAVSSON, Stefan A 10,4 13 - M Nilsson / F Andersson 8,3 2,8 Gul NILSSON, Mats A 2,8 4 Gul ANDERSSON, Fredrik A 5,5 7 12:10 1

Läs mer

RM Kommun A Startlista

RM Kommun A Startlista Datum 005-08- Bana Starttid Hål Startordning Förnamn Efternam n 0800 Fredrik Mössler Kristianstad,6 Gul 0808 086 084 08 0840 0848 0856 0904 Björn Bergkvist Östhammar 9, Gul Gun-Marie Svärd Bollnäs 7,7

Läs mer

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 63 Mkr.

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 63 Mkr. ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär.

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär. 1 Hansson / Hansson 19 1 klass -8 64 HANSSON, Mattias Forsgårdens Golfklubb 1 klass HANSSON, Axel Forsgårdens Golfklubb 1 klass 2 Stahl / Hegge 13 1 klass -6 66 HEGGE, Gunnar Forsgårdens Golfklubb 1 klass

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

Delårsrapport per 2009-06-30

Delårsrapport per 2009-06-30 Delårsrapport per 2009-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2009 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 090101-090630. ALLMÄNT

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 Energigården, Agroväst. Bakgrund. Syfte och mål

Verksamhetsplan 2016 Energigården, Agroväst. Bakgrund. Syfte och mål Verksamhetsplan 2016 Energigården, Agroväst Bakgrund Agroväst har sedan 2005 arbetat med att stödja utvecklingen av förnybar energi från jord och skog. En förstudie visade att lantbruket i Västra Götaland,

Läs mer

Tillsammans äger vi Landshypotek Bank. Årsredovisning 2015

Tillsammans äger vi Landshypotek Bank. Årsredovisning 2015 Årsredovisning 2015 Tillsammans äger vi Landshypotek Bank A Innehåll 180 år i jord- och skogsbrukets tjänst 1 Några milstolpar genom historien 2 Ordförande har ordet 3 En egen bank för konkurrenskraftig

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

Tävling: Vårsaluten Nr 3,

Tävling: Vårsaluten Nr 3, Tävling: Vårsaluten Nr 3, 2014-02-09 1A 1 Carlsson, Johan Åtvidabergs Pf 56665641 39/24 30 2 Elgelöf, Ola Döderhults PK 63660356 35/22 24 3 Kvist, Niklas Gustavsbergs PSK 52544626 34/19 18 4 Håkansson,

Läs mer

Tävling Skinkan 2015 Datum 2015-11-22

Tävling Skinkan 2015 Datum 2015-11-22 Tävling Skinkan 2015 Datum 2015-11-22 Klubb Namn Patrull Vapen Klass 05-319 Bors Antikskytteklubb Oscarsson, Per 14 (09:44) A 3A 15-005 Borås Pistolskyttar Damberg, Josefin 15 (09:52) C D2C Damberg, Josefin

Läs mer

Slutresultat Värmlandskretsens Hemmabaneskjutning 2006

Slutresultat Värmlandskretsens Hemmabaneskjutning 2006 Slutresultat Värmlandskretsens Hemmabaneskjutning 2006 Totalt antal starter: 102 A-vapen Antal starter: 22 Silver 277 279 Brons 267 267 Hans-Peter Sörensson Charlottenbergs PK 3A 281 S Bengt Olofsson Arvika

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya 08:00 1 - Ström / Ström 34,5 17 56 STRÖM, Arne Golfklubb 8,6 9 48 STRÖM, Margareta Golfklubb 25,9 30 - Liden / Liden 27,6 14 56 LIDEN, Sven-Erik Golfklubb 7,1 7 48 LIDEN, Eva Golfklubb 20,5 24 08:08 1

Läs mer

NSM 2010 Östersund Precision

NSM 2010 Östersund Precision NSM 2010 Östersund Precision 2010-06-18 Bana B NSM 2010 Östersund 2010-06-18 1 Kjell Eriksson Porjus SKF 336 475 S S 2 Hans Jonsson Kramfors PSK 332 473 S S 3 Tomas Backlund Vännäs PSK 331 472 S S e.sskj.

Läs mer

Tävling: Mästarmötet 2012,

Tävling: Mästarmötet 2012, Tävling: Mästarmötet 2012, 2012-09-30 1A 1 Runnhagen, Jonas Oxelösunds PK 56665666 46/30 37 S 2 Kölestam, Olof Håtuna Pistol- Och Ssk 45664664 41/29 33 B 3 Lindau, Kim Vimmerby PSK 65543565 39/27 28 4

Läs mer

Bana Resultat G 2 1 Bo Ohlsson Sandby / Gårdby (HS) Ove Nilsson Garda-Lau Skg (I)

Bana Resultat G 2 1 Bo Ohlsson Sandby / Gårdby (HS) Ove Nilsson Garda-Lau Skg (I) Ö-träffen 2015-07-25 Bana Resultat G 2 1 Bo Ohlsson Sandby / Gårdby (HS) 47 41 46 134 44 44 88 222 2 Ove Nilsson Garda-Lau Skg (I) 34 18 39 91 0 0 0 91 Resultat G 3 Resultat G 4 Resultat G Elit Resultat

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2013 på Linköpings GK. Open Herrar

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2013 på Linköpings GK. Open Herrar 203 på Linköpings GK. Open Herrar Plac Efternamn Förnamn Förening SHC Resultat Dahl Håkan 0 77 2 Carlson Johan 0 77 3 Qvarnlöf John 0 78 4 Eriksson Fredrik 0 79 5 Uhlan Anders 0 8 T6 Ringh Peter 0 82 T6

Läs mer

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014 Sparbanken Gotland Delårsrapport Januari -Juni 2014 Delårsrapport för perioden januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Gotland, orgnr 534000-5775, får härmed avge delårsrapport för verksamheten under

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Kpisetns dag 1/ Skövde Garnisons skf. Resultat bana. Klass 1. Klass 3. Klass 4. Klass Elit. Klass 55. Klass 65. Namn Förening Omg 1 Omg 2 Total

Kpisetns dag 1/ Skövde Garnisons skf. Resultat bana. Klass 1. Klass 3. Klass 4. Klass Elit. Klass 55. Klass 65. Namn Förening Omg 1 Omg 2 Total Skövde Garnisons skf Resultat bana Namn Förening Omg 1 Omg 2 Total Klass 1 1. Viktor Nordström Bankeryd 42 46 33 33 32 42 42 270 Klass 3 1. Lars-Olof Aronsson Kville 41 44 40 39 38 39 46 287 Klass 4 1.

Läs mer

Protokoll fört vid Hyresgästföreningen Syd-Ost s årsmöte på Folkets Hus Bagarmossen lördagen den 15 mars 2008 klockan 10,00 14.00

Protokoll fört vid Hyresgästföreningen Syd-Ost s årsmöte på Folkets Hus Bagarmossen lördagen den 15 mars 2008 klockan 10,00 14.00 Protokoll fört vid Hyresgästföreningen Syd-Ost s årsmöte på Folkets Hus Bagarmossen lördagen den 15 mars 2008 klockan 10,00 14.00 Närvarande: Enligt fastställd förteckning över närvarande medlemmar. 1.

Läs mer

OMGÅNG ÅNGERMANLAND - MEDELPAD 3-2 (2-0,1-2) DALARNA - NORRBOTTEN 5-2 (2-2,3-0)

OMGÅNG ÅNGERMANLAND - MEDELPAD 3-2 (2-0,1-2) DALARNA - NORRBOTTEN 5-2 (2-2,3-0) 1 TV-pucken 1996 GRUPP A TIMRÅ OMGÅNG 1 960920 11.45 1 ÅNGERMANLAND - MEDELPAD 3-2 (2-0,1-2) 960920 13.30 2 DALARNA - NORRBOTTEN 5-2 (2-2,3-0) OMGÅNG 2 960920 18.15 3 JÄMTLAND/HÄRJEDALEN - ÅNGERMANL 1-4

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén 1 FöreningsSparbanken Kv3 2005 VD Jan Lidén Höjdpunkter Kv3 2 Utomordentligt starkt rörelseresultat Hög tillväxt i intäkter och affärsvolymer Gynnsamma marknadsförutsättningar lyfte courtage- och andra

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

RESULTAT STÄLLNING SM KPIST 2014

RESULTAT STÄLLNING SM KPIST 2014 RESULTAT STÄLLNING SM KPIST 2014 Fredag den 22 augusti, SM och Vet-SM Kpist Ställning SM Kpist 2014 Öppen final ställning Plac Namn Grund. Ligg Knä 1:a 2:a 3:e 4:e 5:e Sum. 1 Bo Wettergren 271 43 47 10

Läs mer

Årsredovisning 2014. Tillsammans äger vi Landshypotek Bank. Landshypotek ekonomisk förening Årsredovisning 2014

Årsredovisning 2014. Tillsammans äger vi Landshypotek Bank. Landshypotek ekonomisk förening Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Tillsammans äger vi Landshypotek Bank A Innehåll Tillsammans äger vi Landshypotek Bank 1 Några milstolpar genom historien 2 Ordförande har ordet 3 En egen bank för konkurrenskraftig

Läs mer

Bondemilen 2010 RESULTATLISTA

Bondemilen 2010 RESULTATLISTA Bondemilen 2010 RESULTATLISTA Startnr Klass Namn Ort Sluttid 6 M Samuelsson, Johan Falun 00:36:07 152 M Karlsson, Henric Tranemo 00:40:47 65 K Kristiansson, Frida Borås 00:43:14 121 M Algebäck, Markus

Läs mer

Startlista Björkstubbematchen Sida

Startlista Björkstubbematchen Sida Startlista Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda S1 30489 Bo Tyvik SKK Västergötland 18:00 29011 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 18:02 11003 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 18:04 37375 Arne

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Scramble B-klass (2012) Klass Placering B-klassen Namn Rond 1 Spelform Scramble, Slagtävling Spel.kat. Klubb CBA S-HCP Datum 2012-08-26 Resultat Särskiljning 1 Fredrik Bencker 7,9 56.1 Christine Nordström

Läs mer

Nu kan du ge dina sparpengar en god uppväxt

Nu kan du ge dina sparpengar en god uppväxt Nu kan du ge dina sparpengar en god uppväxt För att kunna öppna ditt sparkonto så att du kan sätta in dina sparpengar, behöver du fylla i de bifogade blanketterna och skicka tillbaka dem till oss. Ansökningsblankett

Läs mer

Statistik 2004 - IK Akele

Statistik 2004 - IK Akele Statistik 2004 - IK Akele 60 METER 2004 1 Tommy Gustavsson 9.43 Eskilstuna 2 Oskar Pettersson 9.58 Eskilstuna 3 Marcus Davidsson 9.95 Eskilstuna 100 METER 2004 1 Mikael Rosenqvist 14.25 Linköping 2 Tommy

Läs mer

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster:

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster: Joakim ÖDIK P 49-50 år 1964 Övre raden från vänster: Lennart Adrian, Claes Lind, Jan Andersson, Roger Axelsson, Lennart Tobiasson, Torgny Tengvert, Björn Ullman trän. Nedre raden från vänster: Roger Andersson,

Läs mer

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1 A-klass Sida 1 Elisabet Johansson Kävlinge Golfklubb 35 Michael Stjärnfeldt Lunds Akademiska Golfklubb 35 Markus Pregart Kävlinge Golfklubb 27 Björn Lindberg Kävlinge Golfklubb 25 Niklas Petersson Eslövs

Läs mer

Flens Golfklubb. Datum: , 12:00 Bana: Norrtorps Golfbana. Start: Hål: Förnamn: Efternamn: Klubb: HCP: Tee: S-HCP: Klass: ETH 12:00

Flens Golfklubb. Datum: , 12:00 Bana: Norrtorps Golfbana. Start: Hål: Förnamn: Efternamn: Klubb: HCP: Tee: S-HCP: Klass: ETH 12:00 Datum 04-07-6, 00 Bana Norrtorps Golfbana 00 0 0 Bengt Andersson 8,0 A X Bengt Andersson 9, Gul56 Bibbi Andersson,5 Röd47 Ann-Marie Björck 0,8 A X Ann-Marie Björck 6,0 Röd47 Karl Erik Björck,4 Gul56 Annika

Läs mer

Brommastafetten (8)

Brommastafetten (8) Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Söderala 705 468 1173 Helena Jansson 144 96 240 Stefan Burchardt 142 97 239 Örjan Bergström 140 92 232 Bengt Jansson 142 90 232 Lennart Sundh 137 93 230 2 Ununge (Lag 1) 701

Läs mer

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Namn Abrahamsson Hans 29057 Abrahamsson Lars 31134 Agerström Bengt 97273 Ahlberg Lars-Erik 85078 Ahlström Björn 42992 Ahrens Kristina

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2014-09-01 på Västerås GK. Open Herrar

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2014-09-01 på Västerås GK. Open Herrar Open Herrar Spelform: Scratch CBA: -2 Plac Efternamn Förnamn Förening SHC Resultat 1 Carlson Johan Korpen Saab 0 75 2 Wiik Jan Korpen Saab 0 77 3 Eriksson Fredrik Korpen Saab 0 83 T4 Thörnkvist Joakim

Läs mer

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OK ekonomisk förening

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OK ekonomisk förening Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OK ekonomisk förening Hej! Jag undrar varför vårat gamla system med återbäring har försämrats, Det kunde generera återbäring årligen mellan 2-3 % på inköp

Läs mer

SPELLISTA, (Preliminär 1) FÖRBUNDSMÄSTERSKAP 2015 BOWLING

SPELLISTA, (Preliminär 1) FÖRBUNDSMÄSTERSKAP 2015 BOWLING 6 oktober, starttid kl.10.00 Fritzon Astor SPF Tjörn H1 Runevik Kenneth SPF Vartofta H1 Svensson Gunnar SPF Vartofta H3 Ruben Dovrén H2 Jouko Lehtiranta SPF Elin H1 35 st deltagare 6 oktober, starttid

Läs mer

Tävling: Skinkan 2015, 11/22/2015

Tävling: Skinkan 2015, 11/22/2015 Tävling: Skinkan 2015, 11/22/2015 1A 1 Benny Lagerström Eksjö Skyttegille 55565566 43/20 26 B 2 Magnus Johansson Halmstad/Snöstorp PSF 56666454 42/22 28 B 3 Fredrik Petersson Jönköpings PSK 56465446 40/20

Läs mer

Resultat Brommastafetten 2014

Resultat Brommastafetten 2014 Resultat Brommastafetten 2014 Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Bälgviken(Lag 1) 700 470 1170 Göran Åhlin 145 100 245 Elin Åhlin 142 94 236 Eva Åhlin 141 94 235 Marcus Åhlin 137 96 233 Niklas Halling 135 86 221

Läs mer

Försvarets Civila Idrottsförbund

Försvarets Civila Idrottsförbund Försvarets Civila Idrottsförbund 2012-03-05 Resultat skytte på hemmabanor 2012 med luftvapen ovan ses Göran Ågren och Lars Holmlund från FOI skf Umeå vid demo för Leif Skott AT Fritid vann luftgevär IFK

Läs mer

Maraton Kvinnor (42 195 m)

Maraton Kvinnor (42 195 m) Maraton Kvinnor (42 195 m) 2:39.44 Solweig Harryson -59 Stockholm 1985 3:16.12 Inga Andersson -56 London 1990 3.17.55 Ulla Jonsson -44 Stockholm 1988 3:21.16 Katarina Jonsson -65 Berlin 1986 3:24.13 Anne-Charlotte

Läs mer

PROGRAM. Tekniken i skolan. Regional konferens Karlstad 2005 02 10

PROGRAM. Tekniken i skolan. Regional konferens Karlstad 2005 02 10 PROGRAM Tekniken i skolan Regional konferens Karlstad 2005 02 10 2 Innehållsförteckning Välkomsthälsning 3 Arrangörer och utställare 4 Program 5 7 Åttonde rikskonferensen Tekniken i skolan 20 21 MARS 2006

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Slag Årsmöte Dag och tid Fredagen den 10 oktober 2008 kl. 17 00-18 00. Plats Textilmuseet i Borås 1 Öppnande Ordförande Carina Ladow öppnade

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Hedjakten

Hedjakten Hedjakten 2011-10-16 DH-12 1 Måns Persson Carolin Gradin 2 Irmalinn Nilsson Maja Tenghagen 3 Brian Ahlm Fabian Andersson 36.52 44.00 57.25 DH-14 1 Erik Barr Zeilon Adam Segerslätt 2 Ebba Söderlund Sofie

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige

Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige Pressmeddelande 030828 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige Priserna för skogsfastigheter i Västernorrlands län och Norrbottens och Västerbottens kustland

Läs mer

Tillvaro. Mats Nilsson Reg. fastighetsmäklare, skogsmästare och uppvuxen på gård

Tillvaro. Mats Nilsson Reg. fastighetsmäklare, skogsmästare och uppvuxen på gård Välkommen. Tillvaro. Mats Nilsson Reg. fastighetsmäklare, skogsmästare och uppvuxen på gård Att jobba hos oss. Hos oss på Areal finns alltid plats för fler medarbetare som kan förstärka befintliga kontor

Läs mer

Örebroträffen startlista fält OBS! Vi ser gärna att Ni har jämna pengar vid anmälan, inga 500 kr sedlar Tack.

Örebroträffen startlista fält OBS! Vi ser gärna att Ni har jämna pengar vid anmälan, inga 500 kr sedlar Tack. Patr Namn Klass Förening Starttid 9 Andreas Johansson C2 Eskilstuna Handeldvapenförening 09:04 25 Andreas Johansson B2 Eskilstuna Handeldvapenförening 11:12 39 Andreas Johansson A2 Eskilstuna Handeldvapenförening

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank (533200-5247) får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2008-01-01-2008-06-30.

Läs mer

Landshypotek Årsredovisning 2013

Landshypotek Årsredovisning 2013 Landshypotek Årsredovisning 2013 För ett rikare liv på landet Landshypotek Årsredovisning 2013 Sida A Innehåll 2013 i korthet 4 Verksamhetsöversikt 6 2013 i siffror 7 VD har ordet 8 Vår omvärld 10 Landshypotek

Läs mer

Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm

Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm Nationell politik och kompetensplattformarnas uppgifter och möjligheter DATUM 20 oktober 2015 TID PLATS DAGENS VÄRD Kl. 10.30

Läs mer

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Alingsås: Askersund: Avesta: Borås: Botkyrka: Boxholm: Eda: Emmaboda: Maria Thyrell, Kommunikatör Alingsås Kommun Maria.Thyrell@alingsas.se Tel: 0322-61 71 85

Läs mer