I ständig utveckling för medlemmarna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I ständig utveckling för medlemmarna"

Transkript

1 N Y H E T S B R E V F R Å N L A N D S H Y P O T E K. N R I ständig utveckling för medlemmarna Att Landshypotek får in kapital är viktigt för medlemmarna. Allt högre krav ställs på alla som driver finansiell verksamhet. Allt mer av eget kapital krävs. Landshypotek har vänt sig till medlemmarna med ett erbjudande om att investera och därmed bidra till att bygga den egna bankens kapital. Vi välkomnar att fler investerar i Landshypotek under Att allt fler sparar i Landshypotek är viktigt för medlemmarna. Landshypotek värderas av två olika värderingsinstut. Bedömningarna är avgörande för att Landshypotek ska kunna låna upp medel på marknaden till goda villkor och därmed också för att kunna låna ut till våra medlemmar till goda villkor. En av Landshypoteks främsta styrkor är den kooperativa ägandeformen. Jord- och skogsbrukarnas bank är redan i grunden kundanpassad. Varje vår manifesteras detta när medlemmarna möts till regionmöten. På årets regionmöten har vi som arbetar för Landshypotek haft mycket att berätta. Landshypotek utvecklas i snabb takt för medlemmarna. Med en växande utlåning möjliggjorde Landshypotek satsningar för ytterligare 3,3 miljarder kronor i det svenska jordoch skogsbruket under förra året. Med en ökad utlåning, väl fungerande finansiering och kontroll på kostnaderna förbättrades resultatet. Möjligheten att investera och spara i Landshypotek har tagits emot väl. Medlemmarna har investerat närmare 200 miljoner kronor i det som kallats Medlemslyftet. Över en miljard kronor i sparpengar kom dessutom in till Landshypotek under förra året. Landshypotek utvecklas från att enbart ha varit ett bottenlåneinstitut, till en bank som erbjuder ett brett sortiment med särskilt anpassade produkter och tjänster för lantbrukarnas vardag. Det allt bredare sortimentet erbjuds medlemmarna i egen regi eller genom våra utvecklade partnerskap. All utveckling sker för medlemmarna Att Landshypotek visar bra resultat är viktigt för medlemmarna. Överskottet går oavkortat tillbaka till jord- och skogsbruket, dels genom att det återinvesteras i verksamheten, dels genom utdelning. Av 2012 års överskott har styrelsen beslutat att dela ut 135 miljoner kronor direkt till medlemmarna. Det motsvarar en utdelning på 11 procent på medlemmarnas insats. Konkurrensfördel: landsbygden Värderingsinstituten har påpekat att det är en svaghet att Landshypotek är så beroende av marknadsfinansiering. Därför har vi öppnat för inlåning, en annan källa för vår finansiering. Ambitionen är att minska beroendet av marknadsfinansiering. Lyckas vi stärker sparandet möjligheterna att hålla konkurrenskraftiga villkor i utlåningen till alla medlemmar. Men då tror vi inte att det enbart räcker med sparpengar från medlemmar eller jord- och skogsbrukare. Vi behöver vända oss bredare på marknaden och även ta emot inlåning från privatsparande allmänhet. Att allmänhetens sparpengar indirekt används till att stärka det svenska jordoch skogsbruket tänker vi vara öppna med. Vi är övertygade om att det är en konkurrensfördel att sparpengarna används till något bra. Oavsett vem som öppnar sparkonto så är ett sparande i jord- och skogsbrukarnas bank ett sparande för en rikare landsbygd. kjell hedman

2 1 2 Välbesökta regionmöten runt om i landet Det händer mycket på Landshypotek. Landshypotek är numera bank. Nya produkter och tjänster, såsom sparkonton och skogskonton har presenterats. Årets överskott ger hög utdelning, 11 procent på medlemsinsatsen. Det finns också stort intresse bland medlemmarna för den nya banken. Många är nyfikna på Landshypotek. Med möjligheten att investera i Landshypotek har ju intresset också växt för hur det går för den egna banken. Många vill även höra mer om den höga utdelningen på 11 procent, säger Göran Abrahamsson, medlemschef på Landshypotek. Till vissa regionmöten kom över 250 personer. Deltagarna fick bl a höra vd Kjell Hedman, ekonomi- och finanschef Björn Ordell eller Göran Abrahamsson berätta om Landshypoteks resultat och utveckling. Vi kan visa upp ett bra resultat. Det är viktigt för att ni ska få bra utdelning på medlemsinsatsen, konstaterade vd Kjell Hedman vid det inledande mötet i Kalmar. Temat på årets regionmöten var Värdeskapande Byggnadsvård. Mötesbesökarna inspirerades av externt inbjudna talare. Regionmöten har arrangerats i Kalmar, Kristianstad, Örebro, Västerhejde, Karlstad, Gagnef, Sollefteå, Strömsholm, Linköping och Fjärås

3 Medlemschef Göran Abrahamsson var nöjd med årets regionmöten. 2. Välbesökt. Många kom till Kalmar slott för årets regionmöte för Småland. 3. Material som välkomnade till årets regionmöten. 4. Registrering i Kalmar. Många mötesbesökare var intresserade av utdelningen på 11 procent. 5. Lars Öhman, ordförande i Landshypotek ekonomiska förening, samtalade med besökare. 6. Landshypoteks Karin Wijkander och Anne-Lie Edmark Cronfalk höll ordning vid mötet i Strömsholm. 7. En sista titt på programmet för Regionmöte 2013, Region Östgöta, Linköping. 8. Ordförande för Småland, Anders Johansson, förbereder sig. 9. Mötesplats. Inbjudna företag möter Landshypoteks medlemmar. 10. Förtroendevalda och medlemmar möttes på Kalmar slott för regionmöte i Region Småland. 11. Medlemsmöten med möjligheter till att samtala. Här i Linköping. 12. Många hade samlats i Linköping för regionmötet på Konsert & Kongress. 13. Martin Sundström och Rickard E Sjöberg på Landshypoteks Linköpingskontor registrerade deltagare. 14. Inbjudna talaren, kungliga slottsarkitekten Björn Norman, samtalade med Johan och Alexandra Löwen. 15. Agneta Schmiterlöw diskuterade med nya ordföranden Karin Andersson vid regionmötet för Mälarprovinserna. 16. Landshypoteks Petra Nilsson och Eva Wedberg hälsade välkommen till regionmötet för Skåne. 17. Guidning på Kalmar slott inledde Regionmöte 2013 för Småland. 17

4 Här är dina regionalt förtroendevalda I två regioner skiftades ordföranden i anslutning till Regionmöte I Älvsborg avtackades Lars-Åke Folkmer för sin ordförandetid. Han lämnar nu över till Per-Olof Hilmér (ovan). I Mälarprovinserna lämnade Leif Hoveklint över till Karin Andersson (till höger). Gotland Anna Samuelsson (ordf) Hans Pettersson Eva Ingemarsson Ola Eriksson Fredrik Smitterberg Mats Widgren Gävle-Dala Pär Sahlin (ordf) Daniel Eggertz Mats Hägglund Rickard Klingberg Anders Klint Marit Ottoson Svensson Staffan Skoglund Mälarprovinserna Karin Andersson (ordf) Louise Caspersson Larsén Richard Cederholm Lars Höljer Jacob Högfeldt Alf Nobel Agneta Schmiterlöw Norrland Gunnar Granqvist (ordf) Christina Forsgren Kent Fredriksson Mats Jacobsson Hans Jakobsson Torgny Långström Marianne Nilsson Dan Olsson Skåne Hans Heuman (ordf) Susanna Gyllenstierna Lars Lennartsson Stig Lundström Henrik Nilsson Carl-Georg Stjernswärd Cecilia Swartz Småland m fl provinser Anders Johansson (ordf) Peter Borg Olof Dahlqvist Lars Elmsjö Lars-Inge Gunnarsson Anders Håkansson Börje Jansson Ingrid Johansson Wermland Anders Axelsson (ordf) Elisabeth Blakstad Olsson Anita Johansson Per-Eric Johansson Bernt Karlenäs Nina Lindgren Älvsborg m fl län Per-Olof Hilmér (ordf) Thomas Andersson Anna Berg Sture Gustavsson Ulla Haksten Ulf Ohlsson Anders Wallskog Peter Wirtberg Örebro Inga-Lill Gilbertsson (ordf) Johan Bergstedt Lars-Johan Merin Thomas Pålstam Erik Ståhl Östgöta Lars Öhman (ordf) Johan von Kantzow Katarina Karlberg Anders Karlsson Håkan Lundgren Gunnar Pleijert Charlotte Önnestedt Christian Örup landshypotek 2012 På årets regionmöten berättades om Landshypoteks resultat och utveckling 2012 med bl a: Växande utlåning Utlåningen till jord och skog uppgick till närmare 59 miljarder kronor, en tillväxt på 3,3 miljarder kronor eller 5,9 procent. Landshypotek växer även när gäller sparande (1,3 miljarder kronor), leasing och avbetalning, försäkringar och banktjänster. Förbättrat rörelseresultat Resultatet (exklusive nettoresultat av finansiella transaktioner och fastighetsförsäljning) uppgick till 292,9 miljoner kronor. Det var en förbättring med närmare 33,4 miljoner kronor jämfört med Rörelseresultatet (inklusive nettoresultat av finansiella transaktioner och fastighetsförsäljning) uppgick till 243,9 miljoner kronor. Låga kreditförluster Kreditförlusterna är låga sett till hela utlåningen. Stark bekräftad rating I slutet av 2011 höjde Standard & Poor s bolagsratingen för Landshypotek, från A till A. Sommaren 2012 bekräftades värderingen. Även värderingsinstitutet Fitch bekräftade Landshypoteks starka kreditbetyg, A+ med stabila utsikter. Medlemmarna stärker sitt kapital Medlemmarna har under året investerat närmare 200 miljoner kronor i Landshypotek. Med möjligheten att investera i Landshypotek har medlemmarnas insatskapital ökat till 1,2 miljarder kronor, en ökning med 14,5 procent på ett år. Landshypotek får banktillstånd Banktillstånd är ett formellt krav när Landshypotek erbjuder sparande och har anslutit sig till bankernas betalsystem, Dataclearingen. Ansökan lämnades in till Finansinspektionen i mars. Tillstånd gavs i november. Läs mer på Landshypoteks årsrapport 2012

5 Regionens ordförande Vad tycker du om Regionmötet 2013? Gunnar Granqvist Norrland Det var mycket välbesökt och vi fick tydliga signaler om att det finns ett stort intresse för att Landshypotek nu har blivit bank. Många medlemmar vill också veta mer om den investering de nu kan göra. Mötesplatsen på nyrenoverade hotellet på Hallstaberget var bra och det blev ett omväxlande program med bra tempo. Karin Andersson Mälarprov. Det känns roligt att det finns ett så stort intresse för Landshypotek och de förändringar som sker, med nya produkter som utvecklas och det nya med banktillståndet. Regionmötet kändes som en spännande start för mig som ny ordförande och det var roligt att så många medlemmar deltog. Pär Sahlin Gävle-Dala Lars Öhman Östgöta Regionmötet är en av de viktigaste medlemsträffarna vi har. Och det var extra roligt att höra att Landshypoteks resultat är så bra det finns ett stort intresse för resultatet hos medlemmarna. Jag är nöjd med regionmötet. Det var ett bra program och Björn Ordell gjorde en väldigt bra presentation av resultatet och utvecklingen. Han är bra på att förklara svåra saker på ett lätt sätt så att alla förstår. Anders Axelsson Wermland Per-Olof Hilmér Älvsborg m fl län Programmet blev lyckat. Att så många kom visar att regionmötet fyller en viktig funktion. Många medlemmar uppskattar att delta på regionmötena. Det var ett stort intresse för regionmötet i år, vilket gläder mig. Det är positivt att få träffa så många medlemmar. Anders Johansson Småland m fl prov. Regionmötet hölls i en väldigt fin miljö på Kalmar Slott. Alla bjöds en guidad visning. Det var mycket uppskattat, många besökte slottet för första gången. Kjell Hedman höll en bra presentation och temat byggnadsvård var uppskattat. Flera medlemmar har berättat att de fick användbara tips. Inga-Lill Gilbertsson Örebro Det var även i år stort intresse för vårt regionmöte. Medlemmarna, tillika ägarna, är nyfikna och intresserade av att höra mer om utvecklingen, resultatet och utdelningen på Landshypotek. Att vi blivit bank och ändrat utdelningsform ökar nog på intresset. Anna Samuelsson Gotland Hans Heuman Skåne Regionmötet var bra, det var en fin lokal och många besökare. Förr var stämman en liten träff där bara några få medlemmar samt styrelsen och anställda deltog. Idag är det en träff med 90 medlemmar. Det är en positiv utveckling. Stämningen var väldigt positiv på mötet i år och det blev bra diskussioner. Det finns ett stort intresse för Landshypotek och för utdelningen. Vi har inte haft så många deltagare tidigare. Det var också många som stannande kvar på visningen av Oveholms slottspark. Temat värdeskapande byggnadsvård kändes givande och användbart.

6 Ny kreditchef på Landshypotek Helena Silvander är ny kreditchef på Landshypotek. Helena Silvander har gedigen erfarenhet av kreditgivning, särskilt till jord- och skogsbruket. Med de erfarenheterna och goda branschkunskaper ska hon stärka Landshypoteks möjligheter att växa med fortsatt god kreditkvalitet. Som specialister på utlåning till jordoch skogsbruket kräver kreditgivningen på Landshypotek god kännedom om marknadsutvecklingen för de gröna näringarna. Helena Silvander är uppvuxen på gård i Halland. Hon är utbildad Agronomekonom och har arbetat inom bankverksamhet i drygt 20 år. Närmast kommer hon från Swedbank och en tjänst som ansvarig för jord och skog. Det är spännande att komma till ett företag som är avgörande i sin nisch, har en tydlig inriktning och vill växa med fler kunder, produkter och tjänster. Jag vill bidra med mina erfarenheter för att vi ska växa med sektorn och våra kunder, säger Helena Silvander. Under sina år på Föreningsbanken, Föreningssparbanken och Swedbank har hon arbetat i ledande befattningar inom områden som rört såväl kund, produkt och affärsutveckling, som riskhantering och kreditgivning. Hon har bl a varit vd för Swedbank Hypotek, senioranalytiker för portföljstyrning inom kredit- och riskområdet, och stf chef och produktchef för skogs och lantbruk. Stort intresse för nya skogskonton Den 1 mars lanserades Landshypoteks skogskonton. Intresset har varit stort. Många ser värdet i att kunna fördela intäkter från skogsavverkning över flera år, vilket ger en jämnare inkomst och lägre marginalskatt. Tidigare har Landshypotek erbjudit skogskonton tillsammans med partner. Nu har skogskonton i egen regi presenterats. Landshypotek erbjuder konkurrenskraftig ränta. För våra medlemmar är räntan extra fördelaktig. Skogskonto kan öppnas av den som deklarerar inkomst av skog. Insättningen måste göras senast den dag som självdeklaration lämnas in. Om stora delar av skogen skadats och måste avverkas i förtid, kan likviden sättas in på ett Skogsskadekonto. Både nuvarande medlemmar och nya kunder kan öppna skogskonto. Läs mer på Skogskonton och Skogsskadekonton Jämnar ut inkomsterna efter avverkning Tryggt sparande med bra ränta och insättningsgaranti Befintliga skogskonton kan flyttas mellan banker utan att någon beskattning sker.

7 Landshypotek vägleder vid generationsskiften Att gå igenom en generationsväxling på en gård är en omfattande process. Stora beslut för framtiden behöver fattas, ofta med många känslor inblandade. Landshypotek vill möjliggöra en dialog om generationsskiften. I en vägledande modell i 10 steg belyser Landshypotek hur en generationsväxling kan förberedas på bästa sätt. Modellen utgår från en vision för gården, med bevarande inom familjen. Ett generationsskifte innebär ofta nya planer för gården. Vägledningen beskriver steg för steg viktiga frågor, såsom värdering, kartläggning av framtida verksamhetsplaner och möjligheterna till finansiering. I de sista stegen beskrivs arbetet med att ta fram ett konkret lösningsförslag för alla involverade. På några platser i landet har Landshypotek arrangerat uppskattade generationsskiftesträffar. Fler träffar planeras till hösten. Landshypotek har öppnat en webbplats med guide till generationsskiften där 10-stegs-modellen presenteras, se Kontakta gärna Landshypoteks kundansvariga i ditt distrikt om du har frågor om generationsskiften. När det gäller skattetekniska och juridiska frågor har Landshypotek samarbete med partners. Historiskt starkt kvartal Landshypotek visade starkt resultat för första kvartalet Det underliggande rörelseresultatet, resultat exklusive nettot av finansiella transaktioner, uppgick till 92 miljoner kronor. Det är en ökning med 26 miljoner kronor, motsvarande 28 procent, jämfört med samma period förra året. Återhållsamma kostnader och växande volymer ger oss ett mycket bra resultat, kommenterade vd Kjell Hedman, i ett pressmeddelande. pressmeddelande Landshypotek är nu bank I höstas fick Landshypotek banktillstånd. Landshypotek har därefter antagit en ny bolagsordning och ett nytt firmanamn, Landshypotek Bank AB (publ). Den 4 april genomförde Bolagsverket registreringen till bank. Det som tidigare var Sveriges jord- och skogsbrukares kreditinstitut har därmed blivit bank. Den nya banken har finansierat jord- och skogsbruket sedan Specialiteten och nischen är och förblir jord- och skogsbruk. Landshypotek har inte som avsikt att utvecklas till en fullsortimentsbank för allmänheten, står i pressmeddelandet. pressmeddelande Investera för utdelning 2014 Landshypotek har nu öppnat för nya medlemsinvesteringar för alla som inte nått upp till fyra procent av lånebeloppet. En särskild blankett för överföringsuppdrag gör det enkelt att investera. För att ta del av 2014 års utdelning behöver pengarna finnas på Medlemskontot senast 1 december. Räntan är fram till dess fördelaktig. Läs mer på se produkter, investera 11% utdelning En huvudpunkt på Regionmöte 2013 var årets utdelning. 135 miljoner kronor av årets överskott går direkt tillbaka till medlemmarna. Det motsvarar 11 procent på medlemmens insats. Alla får del av utdelningen. För medlemmar som har investerat fyra procent av lånebeloppet sätts hela utdelningen in på Medlemskontot. För medlemmar som ännu inte investerat fyra procent av lånebeloppet sätts 30 procent av utdelningen in på Medlemskontot. Resterande utdelning används för att fylla på insatsen på Insatskontot. Läs mer i ditt utdelningsbesked Spara hos Landshypotek Landshypotek har öppnat för sparande. Möjligheten kommer att marknadsföras allt mer under året. Landshypoteks Sparkonto är en trygg placering med konkurrenskraftig ränta, för ett långsiktigt sparande. Aktuell ränta finner du på Landshypoteks sparkonton omfattas av den statliga insätttningsgarantin. Mer information och aktuell ränta finns på

8 Möt Landshypotek på sommarens mässor Så stor blir utdelningen i din region! Medlemmarna i Region Älvsborg har mest insatser i Landshypotek och får därmed också störst utdelning. Närmare 23,5 miljoner av de 135 miljoner kronor i medlemsutdelning går till medlemmarna i Region Älvsborg. Ungefär lika mycket delas ut till medlemmarna i Mälarprovinserna och Skåne. Här är hela listan Landshypotek kommer att medverka vid flera mässor och stämmor under de kommande månaderna. Vi hoppas träffa många av er medlemmar vid de olika arrangemangen. Landshypotek är jord- och skogsbrukarnas bank och arbetar för en rikare landsbygd. Det kommer vi bl a visa med aktiviteter utifrån våra medlemmars verksamhet och produktion. Nu har Landshypotek öppnat ett kundservice för att öka tillgängligheten för kunder och medlemmar. Det nya Kundservice ska ge snabba svar på vanliga frågor från medlemmarna och andra kunder. Med ett växande antal kunder som väljer att spara hos Landshypotek kommer också frågorna att öka. Samtidigt blir finansieringsfrågorna inom jord- och skogsbruket allt mer komplexa. Landshypoteks lokala kundansvariga har medvetet rekry- här deltar landshypotek Spannmålsodlarnas stämma 31 ma j- 1 juni Grisföretagarstämman 3-5 juni Elmia Wood i Jönköping 5-8 juni Borgeby Fältdagar juni Landshypotek öppnar Kundservice terats som utbildade agronomer, jäg- eller lantmästare. De kan finansiering av jord och skog. Med ett Kundservice får kundansvariga ännu bättre möjligheter att möta medlemmarna med svar på frågor om finansiering och utvecklingen av sina företag. Landshypoteks kundservice är placerat i Linköping. Under våren har personal rekryterats och utbildats för att kunna möta kundernas frågor. De första samtalen har tagits emot och kundservice stöder nu distriktens verksamhet. Det är viktigt att ha en hög tillgänglighet för våra medlemmar och kunder. Vi vill ge en så bra service som möjligt och säkra att alla får svar på sina frågor på ett professionellt sätt, säger Erik Henriksson, chef för Kundservice. kundservice Medlemsfrågor Kundfrågor Region Gotland 4,9 miljoner kronor på 44,7 miljoner kronor i insatser. Region Gävle-Dala 5,9 miljoner kronor på 53,9 miljoner kronor i insatser. Region Mälarprovinserna 21,4 miljoner kronor på 194,9 miljoner kronor i insatser. Region Norrland 9,0 miljoner kronor på 82,2 miljoner kronor i insatser. Region Skåne 22,8 miljoner kronor på 207,7 miljoner kronor i insatser. Region Småland m fl provinser 15,7 miljoner kronor på 142,4 miljoner kronor i insatser. Region Älvsborg m fl län 23,5 miljoner kronor på 213,5 miljoner kronor i insatser. Region Östgöta 16,0 miljoner kronor på 145,6 miljoner kronor i insatser. Region Wermland 6,8 miljoner kronor på 61,8 miljoner kronor i insatser. Region Örebro 8,9 miljoner kronor på 80,7 miljoner kronor i insatser. Regler för kreditupplysning Landshypotek Bank AB ska enligt lag löpande beräkna sina kreditrisker. I detta syfte inhämtar vi två gånger per år information om samtliga våra kunder från kreditupplysningsföretaget UC. Informationen används enbart för att beräkna Landshypotek Bank ABs totala kreditrisk och det sker ingen omfrågenotering hos UC. Vi är enligt lag skyldiga att informera våra kunder om detta. Om du vill ta del av den information vi hämtat kan du kontakta UC på UC AB, att: Baselkopia, Stockholm.

Bland tjurar, sparsuccé och krediter. Landshypotek Bank summerar 2014 och blickar framåt

Bland tjurar, sparsuccé och krediter. Landshypotek Bank summerar 2014 och blickar framåt Aktuellt Bland tjurar, sparsuccé och krediter. Landshypotek Bank summerar 2014 och blickar framåt Januari 2015 Framgångsreceptet för Sveriges skönaste gårdar Digitala kanaler med nya möjligheter till dialog

Läs mer

Årsrapport 2014 Landshypotek Årsrapport 2014 a

Årsrapport 2014 Landshypotek Årsrapport 2014 a a Till nytta för näringen och oss medlemmar är ett sammandrag av årsredovisningarna för Bank och Ekonomisk Förening. består av en bank och en ekonomisk förening. Banken driver all operativ verksamhet och

Läs mer

LANDSHYPOTEK ÅrSrEDOviSNiNg 2012

LANDSHYPOTEK ÅrSrEDOviSNiNg 2012 LANDSHYPOTEK Årsredovisning 2012 Innehåll Landshypotek 2012 Året i korthet 2 Uppdrag, mål, värderingar och erbjudande 3 Verksamhetsöversikt 4 Landshypotek i sammandrag 5 VD har ordet 6 Landshypotek AB

Läs mer

Årsredovisning 2014. Tillsammans äger vi Landshypotek Bank. Landshypotek ekonomisk förening Årsredovisning 2014

Årsredovisning 2014. Tillsammans äger vi Landshypotek Bank. Landshypotek ekonomisk förening Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Tillsammans äger vi Landshypotek Bank A Innehåll Tillsammans äger vi Landshypotek Bank 1 Några milstolpar genom historien 2 Ordförande har ordet 3 En egen bank för konkurrenskraftig

Läs mer

För ett rikare liv på landet. Årsredovisning 2014

För ett rikare liv på landet. Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 För ett rikare liv på landet A Innehåll 2014 i korthet 3 i korthet 4 VD har ordet 6 Vår omvärld 8 2014 i siffror 10 Vår uppgift och våra värderingar 11 Förvaltningsberättelse 12 Bolagsstyrning

Läs mer

Nya planer för gården?

Nya planer för gården? Nya planer för gården? Tio steg för att lyckas med ett generationsskifte För ett rikare liv på landet Gör en smidig växling till nästa generation Att genomgå en generationsväxling innebär mycket att tänka

Läs mer

VD har ordet. - vi blickar framåt

VD har ordet. - vi blickar framåt Årsöversikt 2014 1 Innehåll VD har ordet 4 Bildbank för nyfikna 6 En bank med lokalt engagemang 7 Tro, Hopp & Klöver 8 Ung livsstil i Hedemora 9 Det handlar om kärlek 10 Grön Kraft 11 Utdrag ur förvaltningsberättelsen

Läs mer

Tema: möten. I Japan uppskattar man lågriskemittenter. närvaro. Nr 1 / 2011

Tema: möten. I Japan uppskattar man lågriskemittenter. närvaro. Nr 1 / 2011 kommuninvest 25 år Nr 1 / 2011 M E D K U N S K A P O C H I N S P I R AT I O N F R Å N K O M M U N I N V E S T I Japan uppskattar man lågriskemittenter som ser långsiktigt på sin närvaro Kanichiro Hirata,

Läs mer

Årets stipendiater har utsetts. Resan går i år till Bologna i Italien. På sidan 5 kan du läsa om vilka de lyckliga vinnarna är.

Årets stipendiater har utsetts. Resan går i år till Bologna i Italien. På sidan 5 kan du läsa om vilka de lyckliga vinnarna är. 4 2008 Karl Wistrand, vd Coop Sverige KLF s ordförandekonferens 2008 Den 29 september var KLF inbjudna till Coop Sverige i Business Park i Solna. På dagordningen var ett möte med Coop Sveriges nya vd Karl

Läs mer

www.sevenday.se SevenDay Finans 2014 VERKSAMHETEN I SAMMANDRAG

www.sevenday.se SevenDay Finans 2014 VERKSAMHETEN I SAMMANDRAG www.sevenday.se SevenDay Finans 214 VERKSAMHETEN I SAMMANDRAG SEVENDAY FINANS AB VERKSAMHETEN I SAMMANDRAG 214 Detta är SevenDay Finans Vi är ett fristående, svenskt kreditmarknadsbolag som står under

Läs mer

Informationstillfällen. Året i korthet 1 Organisation 3 VD har ordet 6 Marknad 9

Informationstillfällen. Året i korthet 1 Organisation 3 VD har ordet 6 Marknad 9 ÅRSREDOVISNING 2007 Året i korthet 1 Organisation 3 VD har ordet 6 Marknad 9 Landshypotek AB 14 Förvaltningsberättelse 15 Bolagsstyrning 18 Resultaträkning 19 Balansräkning 20 Förändring i eget kapital

Läs mer

Världsnyhet till frukost

Världsnyhet till frukost LEDAREN Vikten av att vårda sina företag SIDAN 2 EN ÄGARTIDNING FRÅN LANTMÄNNEN LÄS MER PÅ WWW.LANTMANNEN.COM NR 1 2012 FRAMTIDSGRUPPEN Nyfikenhet och engagemang SIDAN 14 17 BOKSLUTET Maskin den stora

Läs mer

DÄR DU FINNS. en kundtidning från din bank i bygden. Beslutskraft i Österbymo sid 3. Bankens egna karta sid 7. Julia Borggren, 18 år, skapade:

DÄR DU FINNS. en kundtidning från din bank i bygden. Beslutskraft i Österbymo sid 3. Bankens egna karta sid 7. Julia Borggren, 18 år, skapade: DÄR DU FINNS en kundtidning från din bank i bygden Ny kontorschef: Beslutskraft i Österbymo sid 3 Julia Borggren, 18 år, skapade: Bankens egna karta sid 7 Maj 2015 Vi lyssnar på våra kunder Det första

Läs mer

Södra Hestra. 140år. Tävling! Vinn en cykel

Södra Hestra. 140år. Tävling! Vinn en cykel Södra Hestra En jubileumstidning från Södra Hestra Sparbank 2014 Vi firar 140år Tävling! Vinn en cykel Mai, 84, betalar räkningar med surfplattan Örjan tar kraft från vattnet Åsa och Lars bygger nytt i

Läs mer

Ann-Charlotte Stenkil, Medlemssamråden. uppskattas. De skapar dialog. Nr 1 / 2012 MED KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN KOMMUNINVEST

Ann-Charlotte Stenkil, Medlemssamråden. uppskattas. De skapar dialog. Nr 1 / 2012 MED KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN KOMMUNINVEST Nr 1 / 2012 MED KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN KOMMUNINVEST Medlemssamråden uppskattas. De skapar dialog. Ann-Charlotte Stenkil, ordförande i Kommuninvest ekonomisk förening var en av de förtroendevalda

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Avanza Bank i korthet

Avanza Bank i korthet Avanza Bank Årsredovisning 2010 2010 Innehåll 3 Avanza Bank i korthet 5 Året i korthet 6 VD har ordet 11 Marknad och strategi 19 Avanza Banks samhällsansvar 20 Avanza Banks kunder 23 Avanza Banks medarbetare

Läs mer

A K T U E L LT F R Å N S PA R B A N K E N I E N KÖ P I N G N R 2 : 2 0 0 8

A K T U E L LT F R Å N S PA R B A N K E N I E N KÖ P I N G N R 2 : 2 0 0 8 A K T U E L LT F R Å N S PA R B A N K E N I E N KÖ P I N G N R 2 : 2 0 0 8 Finanskris eller bankkris? Rubrikens frågeställning är ytterst intressant mot bakgrund av de senaste månadernas fokusering på

Läs mer

Årsredovisning. Resurs Bank 1

Årsredovisning. Resurs Bank 1 Årsredovisning 2010 Resurs Bank 1 Året i korthet 4 418 MSEK Innehåll Viktiga händelser 2010 Positiv utveckling inom företagets kärnområden Stärkt kapitaltäckningskvot Volymtillväxt inom säljfinans Offensiv

Läs mer

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad.

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. Årsredovisning 2013 Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. 2 Avanza Bank 2013 Innehåll Kort om Avanza 4 Händelser under året 5 VD har ordet 6

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Bolagsverket. Nya webbtjänster spar tid åt företagare.

Hela denna bilaga är en annons från Bolagsverket. Nya webbtjänster spar tid åt företagare. Elektronisk kontakt med Bolagsverket Nya webbtjänster spar tid åt företagare. sidan15 FÖRETAG & AFFÄRER EN BILAGA FRÅN BOLAGSVERKET OM HUR DET KAN BLI LÄTTARE ATT VARA FÖRETAGARE I SVERIGE Modernare aktiebolagslag

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Årsredovisning 2013. Spiltans värdeord: Hög avkastning Långsiktighet Satsar på Sverige Köper aktier för att behålla Kul nätverk

Årsredovisning 2013. Spiltans värdeord: Hög avkastning Långsiktighet Satsar på Sverige Köper aktier för att behålla Kul nätverk Årsredovisning 2013 Spiltans värdeord: Hög avkastning Långsiktighet Satsar på Sverige Köper aktier för att behålla Kul nätverk 1 Innehåll Spiltans substansvärde Spiltans årsstämma 6 juni 2013 Aktien VD

Läs mer

JUBILEUMSAKTUELLT FRÅN SPARBANKEN I ENKÖPING JUNI 2011. Hälsogym och sommarmotion! Nyheter och sommartips!

JUBILEUMSAKTUELLT FRÅN SPARBANKEN I ENKÖPING JUNI 2011. Hälsogym och sommarmotion! Nyheter och sommartips! JUBILEUMSAKTUELLT FRÅN SPARBANKEN I ENKÖPING JUNI 2011 Hälsogym och sommarmotion! Nyheter och sommartips! 1 Stark inför kommande utmaningar Den akuta krisen i den globala ekonomin verkar vara över och

Läs mer

DÄR DU FINNS. en kundtidning från din bank i bygden. En länk mellan kunder och bank sid 3. En viktig roll för samhället sid 6

DÄR DU FINNS. en kundtidning från din bank i bygden. En länk mellan kunder och bank sid 3. En viktig roll för samhället sid 6 DÄR DU FINNS en kundtidning från din bank i bygden Huvudmännen: En länk mellan kunder och bank sid 3 Ylva Wall, Styrelsemedlem: En viktig roll för samhället sid 6 November 2014 Välkommen till vår nya kundtidning!

Läs mer

Vi ger näring till Sveriges viktigaste näring

Vi ger näring till Sveriges viktigaste näring Vi ger näring till Sveriges viktigaste näring Banken för jord- och skogsbrukare För ett rikare liv på landet Välkommen till jord- och skogsbrukarnas egen bank Jord- och skogsbrukarna har en egen bank,

Läs mer

VISNING& ÅLLBAR ETS ÅRSREDO VISNING OVIS- OVIS NING HÅLLBAR HETS REDOVISNING

VISNING& ÅLLBAR ETS ÅRSREDO VISNING OVIS- OVIS NING HÅLLBAR HETS REDOVISNING RSRED ÅRSREDO VISNING VISNING& ÅLLBAR HÅLLBAR ETS HETS REDOVISNING 014 2014 ÅRS-ÅRS RED RED OVIS- OVIS NING VÅRT NYA BANKKONTOR SOM ÖPPNAR 2015 I NORRTÄLJE ÄR EN UNIK FRAMTIDSSATSNING MED EN ANNORLUNDA

Läs mer

FÖRETAG & AFFÄRER. Maud Olofsson. Näringsminister. satsar stort på företagande sidan 8. Sköt dina företagsärenden på internet sidan 4

FÖRETAG & AFFÄRER. Maud Olofsson. Näringsminister. satsar stort på företagande sidan 8. Sköt dina företagsärenden på internet sidan 4 ANNONS Hela denna tidning är en annons från Bolagsverket ANNONS FÖRETAG & AFFÄRER Ingår som bilaga i Dagens Industri i december 2006 Maud Olofsson Näringsminister satsar stort på företagande sidan 8 Sköt

Läs mer

De får kunderna att trivas i sin butik Ny ljudbild på hockeyn

De får kunderna att trivas i sin butik Ny ljudbild på hockeyn Ett nyhetsbrev från Vimmerby Sparbank. Årgång 10 Nummer 1 2015 De får kunderna att trivas i sin butik Ny ljudbild på hockeyn Vi hänger med i utvecklingen Året har inletts med det lägsta ränteläge vi någonsin

Läs mer

Årsredovisning 2012. Avanza Bank har en enkel idé: Du som är kund hos oss ska få mer pengar över till dig själv än hos någon annan bank.

Årsredovisning 2012. Avanza Bank har en enkel idé: Du som är kund hos oss ska få mer pengar över till dig själv än hos någon annan bank. Årsredovisning 2012 Avanza Bank har en enkel idé: Du som är kund hos oss ska få mer pengar över till dig själv än hos någon annan bank. 2012 Innehåll 4 Kort om Avanza Bank 5 Händelser under året 6 VD har

Läs mer