I ständig utveckling för medlemmarna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I ständig utveckling för medlemmarna"

Transkript

1 N Y H E T S B R E V F R Å N L A N D S H Y P O T E K. N R I ständig utveckling för medlemmarna Att Landshypotek får in kapital är viktigt för medlemmarna. Allt högre krav ställs på alla som driver finansiell verksamhet. Allt mer av eget kapital krävs. Landshypotek har vänt sig till medlemmarna med ett erbjudande om att investera och därmed bidra till att bygga den egna bankens kapital. Vi välkomnar att fler investerar i Landshypotek under Att allt fler sparar i Landshypotek är viktigt för medlemmarna. Landshypotek värderas av två olika värderingsinstut. Bedömningarna är avgörande för att Landshypotek ska kunna låna upp medel på marknaden till goda villkor och därmed också för att kunna låna ut till våra medlemmar till goda villkor. En av Landshypoteks främsta styrkor är den kooperativa ägandeformen. Jord- och skogsbrukarnas bank är redan i grunden kundanpassad. Varje vår manifesteras detta när medlemmarna möts till regionmöten. På årets regionmöten har vi som arbetar för Landshypotek haft mycket att berätta. Landshypotek utvecklas i snabb takt för medlemmarna. Med en växande utlåning möjliggjorde Landshypotek satsningar för ytterligare 3,3 miljarder kronor i det svenska jordoch skogsbruket under förra året. Med en ökad utlåning, väl fungerande finansiering och kontroll på kostnaderna förbättrades resultatet. Möjligheten att investera och spara i Landshypotek har tagits emot väl. Medlemmarna har investerat närmare 200 miljoner kronor i det som kallats Medlemslyftet. Över en miljard kronor i sparpengar kom dessutom in till Landshypotek under förra året. Landshypotek utvecklas från att enbart ha varit ett bottenlåneinstitut, till en bank som erbjuder ett brett sortiment med särskilt anpassade produkter och tjänster för lantbrukarnas vardag. Det allt bredare sortimentet erbjuds medlemmarna i egen regi eller genom våra utvecklade partnerskap. All utveckling sker för medlemmarna Att Landshypotek visar bra resultat är viktigt för medlemmarna. Överskottet går oavkortat tillbaka till jord- och skogsbruket, dels genom att det återinvesteras i verksamheten, dels genom utdelning. Av 2012 års överskott har styrelsen beslutat att dela ut 135 miljoner kronor direkt till medlemmarna. Det motsvarar en utdelning på 11 procent på medlemmarnas insats. Konkurrensfördel: landsbygden Värderingsinstituten har påpekat att det är en svaghet att Landshypotek är så beroende av marknadsfinansiering. Därför har vi öppnat för inlåning, en annan källa för vår finansiering. Ambitionen är att minska beroendet av marknadsfinansiering. Lyckas vi stärker sparandet möjligheterna att hålla konkurrenskraftiga villkor i utlåningen till alla medlemmar. Men då tror vi inte att det enbart räcker med sparpengar från medlemmar eller jord- och skogsbrukare. Vi behöver vända oss bredare på marknaden och även ta emot inlåning från privatsparande allmänhet. Att allmänhetens sparpengar indirekt används till att stärka det svenska jordoch skogsbruket tänker vi vara öppna med. Vi är övertygade om att det är en konkurrensfördel att sparpengarna används till något bra. Oavsett vem som öppnar sparkonto så är ett sparande i jord- och skogsbrukarnas bank ett sparande för en rikare landsbygd. kjell hedman

2 1 2 Välbesökta regionmöten runt om i landet Det händer mycket på Landshypotek. Landshypotek är numera bank. Nya produkter och tjänster, såsom sparkonton och skogskonton har presenterats. Årets överskott ger hög utdelning, 11 procent på medlemsinsatsen. Det finns också stort intresse bland medlemmarna för den nya banken. Många är nyfikna på Landshypotek. Med möjligheten att investera i Landshypotek har ju intresset också växt för hur det går för den egna banken. Många vill även höra mer om den höga utdelningen på 11 procent, säger Göran Abrahamsson, medlemschef på Landshypotek. Till vissa regionmöten kom över 250 personer. Deltagarna fick bl a höra vd Kjell Hedman, ekonomi- och finanschef Björn Ordell eller Göran Abrahamsson berätta om Landshypoteks resultat och utveckling. Vi kan visa upp ett bra resultat. Det är viktigt för att ni ska få bra utdelning på medlemsinsatsen, konstaterade vd Kjell Hedman vid det inledande mötet i Kalmar. Temat på årets regionmöten var Värdeskapande Byggnadsvård. Mötesbesökarna inspirerades av externt inbjudna talare. Regionmöten har arrangerats i Kalmar, Kristianstad, Örebro, Västerhejde, Karlstad, Gagnef, Sollefteå, Strömsholm, Linköping och Fjärås

3 Medlemschef Göran Abrahamsson var nöjd med årets regionmöten. 2. Välbesökt. Många kom till Kalmar slott för årets regionmöte för Småland. 3. Material som välkomnade till årets regionmöten. 4. Registrering i Kalmar. Många mötesbesökare var intresserade av utdelningen på 11 procent. 5. Lars Öhman, ordförande i Landshypotek ekonomiska förening, samtalade med besökare. 6. Landshypoteks Karin Wijkander och Anne-Lie Edmark Cronfalk höll ordning vid mötet i Strömsholm. 7. En sista titt på programmet för Regionmöte 2013, Region Östgöta, Linköping. 8. Ordförande för Småland, Anders Johansson, förbereder sig. 9. Mötesplats. Inbjudna företag möter Landshypoteks medlemmar. 10. Förtroendevalda och medlemmar möttes på Kalmar slott för regionmöte i Region Småland. 11. Medlemsmöten med möjligheter till att samtala. Här i Linköping. 12. Många hade samlats i Linköping för regionmötet på Konsert & Kongress. 13. Martin Sundström och Rickard E Sjöberg på Landshypoteks Linköpingskontor registrerade deltagare. 14. Inbjudna talaren, kungliga slottsarkitekten Björn Norman, samtalade med Johan och Alexandra Löwen. 15. Agneta Schmiterlöw diskuterade med nya ordföranden Karin Andersson vid regionmötet för Mälarprovinserna. 16. Landshypoteks Petra Nilsson och Eva Wedberg hälsade välkommen till regionmötet för Skåne. 17. Guidning på Kalmar slott inledde Regionmöte 2013 för Småland. 17

4 Här är dina regionalt förtroendevalda I två regioner skiftades ordföranden i anslutning till Regionmöte I Älvsborg avtackades Lars-Åke Folkmer för sin ordförandetid. Han lämnar nu över till Per-Olof Hilmér (ovan). I Mälarprovinserna lämnade Leif Hoveklint över till Karin Andersson (till höger). Gotland Anna Samuelsson (ordf) Hans Pettersson Eva Ingemarsson Ola Eriksson Fredrik Smitterberg Mats Widgren Gävle-Dala Pär Sahlin (ordf) Daniel Eggertz Mats Hägglund Rickard Klingberg Anders Klint Marit Ottoson Svensson Staffan Skoglund Mälarprovinserna Karin Andersson (ordf) Louise Caspersson Larsén Richard Cederholm Lars Höljer Jacob Högfeldt Alf Nobel Agneta Schmiterlöw Norrland Gunnar Granqvist (ordf) Christina Forsgren Kent Fredriksson Mats Jacobsson Hans Jakobsson Torgny Långström Marianne Nilsson Dan Olsson Skåne Hans Heuman (ordf) Susanna Gyllenstierna Lars Lennartsson Stig Lundström Henrik Nilsson Carl-Georg Stjernswärd Cecilia Swartz Småland m fl provinser Anders Johansson (ordf) Peter Borg Olof Dahlqvist Lars Elmsjö Lars-Inge Gunnarsson Anders Håkansson Börje Jansson Ingrid Johansson Wermland Anders Axelsson (ordf) Elisabeth Blakstad Olsson Anita Johansson Per-Eric Johansson Bernt Karlenäs Nina Lindgren Älvsborg m fl län Per-Olof Hilmér (ordf) Thomas Andersson Anna Berg Sture Gustavsson Ulla Haksten Ulf Ohlsson Anders Wallskog Peter Wirtberg Örebro Inga-Lill Gilbertsson (ordf) Johan Bergstedt Lars-Johan Merin Thomas Pålstam Erik Ståhl Östgöta Lars Öhman (ordf) Johan von Kantzow Katarina Karlberg Anders Karlsson Håkan Lundgren Gunnar Pleijert Charlotte Önnestedt Christian Örup landshypotek 2012 På årets regionmöten berättades om Landshypoteks resultat och utveckling 2012 med bl a: Växande utlåning Utlåningen till jord och skog uppgick till närmare 59 miljarder kronor, en tillväxt på 3,3 miljarder kronor eller 5,9 procent. Landshypotek växer även när gäller sparande (1,3 miljarder kronor), leasing och avbetalning, försäkringar och banktjänster. Förbättrat rörelseresultat Resultatet (exklusive nettoresultat av finansiella transaktioner och fastighetsförsäljning) uppgick till 292,9 miljoner kronor. Det var en förbättring med närmare 33,4 miljoner kronor jämfört med Rörelseresultatet (inklusive nettoresultat av finansiella transaktioner och fastighetsförsäljning) uppgick till 243,9 miljoner kronor. Låga kreditförluster Kreditförlusterna är låga sett till hela utlåningen. Stark bekräftad rating I slutet av 2011 höjde Standard & Poor s bolagsratingen för Landshypotek, från A till A. Sommaren 2012 bekräftades värderingen. Även värderingsinstitutet Fitch bekräftade Landshypoteks starka kreditbetyg, A+ med stabila utsikter. Medlemmarna stärker sitt kapital Medlemmarna har under året investerat närmare 200 miljoner kronor i Landshypotek. Med möjligheten att investera i Landshypotek har medlemmarnas insatskapital ökat till 1,2 miljarder kronor, en ökning med 14,5 procent på ett år. Landshypotek får banktillstånd Banktillstånd är ett formellt krav när Landshypotek erbjuder sparande och har anslutit sig till bankernas betalsystem, Dataclearingen. Ansökan lämnades in till Finansinspektionen i mars. Tillstånd gavs i november. Läs mer på Landshypoteks årsrapport 2012

5 Regionens ordförande Vad tycker du om Regionmötet 2013? Gunnar Granqvist Norrland Det var mycket välbesökt och vi fick tydliga signaler om att det finns ett stort intresse för att Landshypotek nu har blivit bank. Många medlemmar vill också veta mer om den investering de nu kan göra. Mötesplatsen på nyrenoverade hotellet på Hallstaberget var bra och det blev ett omväxlande program med bra tempo. Karin Andersson Mälarprov. Det känns roligt att det finns ett så stort intresse för Landshypotek och de förändringar som sker, med nya produkter som utvecklas och det nya med banktillståndet. Regionmötet kändes som en spännande start för mig som ny ordförande och det var roligt att så många medlemmar deltog. Pär Sahlin Gävle-Dala Lars Öhman Östgöta Regionmötet är en av de viktigaste medlemsträffarna vi har. Och det var extra roligt att höra att Landshypoteks resultat är så bra det finns ett stort intresse för resultatet hos medlemmarna. Jag är nöjd med regionmötet. Det var ett bra program och Björn Ordell gjorde en väldigt bra presentation av resultatet och utvecklingen. Han är bra på att förklara svåra saker på ett lätt sätt så att alla förstår. Anders Axelsson Wermland Per-Olof Hilmér Älvsborg m fl län Programmet blev lyckat. Att så många kom visar att regionmötet fyller en viktig funktion. Många medlemmar uppskattar att delta på regionmötena. Det var ett stort intresse för regionmötet i år, vilket gläder mig. Det är positivt att få träffa så många medlemmar. Anders Johansson Småland m fl prov. Regionmötet hölls i en väldigt fin miljö på Kalmar Slott. Alla bjöds en guidad visning. Det var mycket uppskattat, många besökte slottet för första gången. Kjell Hedman höll en bra presentation och temat byggnadsvård var uppskattat. Flera medlemmar har berättat att de fick användbara tips. Inga-Lill Gilbertsson Örebro Det var även i år stort intresse för vårt regionmöte. Medlemmarna, tillika ägarna, är nyfikna och intresserade av att höra mer om utvecklingen, resultatet och utdelningen på Landshypotek. Att vi blivit bank och ändrat utdelningsform ökar nog på intresset. Anna Samuelsson Gotland Hans Heuman Skåne Regionmötet var bra, det var en fin lokal och många besökare. Förr var stämman en liten träff där bara några få medlemmar samt styrelsen och anställda deltog. Idag är det en träff med 90 medlemmar. Det är en positiv utveckling. Stämningen var väldigt positiv på mötet i år och det blev bra diskussioner. Det finns ett stort intresse för Landshypotek och för utdelningen. Vi har inte haft så många deltagare tidigare. Det var också många som stannande kvar på visningen av Oveholms slottspark. Temat värdeskapande byggnadsvård kändes givande och användbart.

6 Ny kreditchef på Landshypotek Helena Silvander är ny kreditchef på Landshypotek. Helena Silvander har gedigen erfarenhet av kreditgivning, särskilt till jord- och skogsbruket. Med de erfarenheterna och goda branschkunskaper ska hon stärka Landshypoteks möjligheter att växa med fortsatt god kreditkvalitet. Som specialister på utlåning till jordoch skogsbruket kräver kreditgivningen på Landshypotek god kännedom om marknadsutvecklingen för de gröna näringarna. Helena Silvander är uppvuxen på gård i Halland. Hon är utbildad Agronomekonom och har arbetat inom bankverksamhet i drygt 20 år. Närmast kommer hon från Swedbank och en tjänst som ansvarig för jord och skog. Det är spännande att komma till ett företag som är avgörande i sin nisch, har en tydlig inriktning och vill växa med fler kunder, produkter och tjänster. Jag vill bidra med mina erfarenheter för att vi ska växa med sektorn och våra kunder, säger Helena Silvander. Under sina år på Föreningsbanken, Föreningssparbanken och Swedbank har hon arbetat i ledande befattningar inom områden som rört såväl kund, produkt och affärsutveckling, som riskhantering och kreditgivning. Hon har bl a varit vd för Swedbank Hypotek, senioranalytiker för portföljstyrning inom kredit- och riskområdet, och stf chef och produktchef för skogs och lantbruk. Stort intresse för nya skogskonton Den 1 mars lanserades Landshypoteks skogskonton. Intresset har varit stort. Många ser värdet i att kunna fördela intäkter från skogsavverkning över flera år, vilket ger en jämnare inkomst och lägre marginalskatt. Tidigare har Landshypotek erbjudit skogskonton tillsammans med partner. Nu har skogskonton i egen regi presenterats. Landshypotek erbjuder konkurrenskraftig ränta. För våra medlemmar är räntan extra fördelaktig. Skogskonto kan öppnas av den som deklarerar inkomst av skog. Insättningen måste göras senast den dag som självdeklaration lämnas in. Om stora delar av skogen skadats och måste avverkas i förtid, kan likviden sättas in på ett Skogsskadekonto. Både nuvarande medlemmar och nya kunder kan öppna skogskonto. Läs mer på Skogskonton och Skogsskadekonton Jämnar ut inkomsterna efter avverkning Tryggt sparande med bra ränta och insättningsgaranti Befintliga skogskonton kan flyttas mellan banker utan att någon beskattning sker.

7 Landshypotek vägleder vid generationsskiften Att gå igenom en generationsväxling på en gård är en omfattande process. Stora beslut för framtiden behöver fattas, ofta med många känslor inblandade. Landshypotek vill möjliggöra en dialog om generationsskiften. I en vägledande modell i 10 steg belyser Landshypotek hur en generationsväxling kan förberedas på bästa sätt. Modellen utgår från en vision för gården, med bevarande inom familjen. Ett generationsskifte innebär ofta nya planer för gården. Vägledningen beskriver steg för steg viktiga frågor, såsom värdering, kartläggning av framtida verksamhetsplaner och möjligheterna till finansiering. I de sista stegen beskrivs arbetet med att ta fram ett konkret lösningsförslag för alla involverade. På några platser i landet har Landshypotek arrangerat uppskattade generationsskiftesträffar. Fler träffar planeras till hösten. Landshypotek har öppnat en webbplats med guide till generationsskiften där 10-stegs-modellen presenteras, se Kontakta gärna Landshypoteks kundansvariga i ditt distrikt om du har frågor om generationsskiften. När det gäller skattetekniska och juridiska frågor har Landshypotek samarbete med partners. Historiskt starkt kvartal Landshypotek visade starkt resultat för första kvartalet Det underliggande rörelseresultatet, resultat exklusive nettot av finansiella transaktioner, uppgick till 92 miljoner kronor. Det är en ökning med 26 miljoner kronor, motsvarande 28 procent, jämfört med samma period förra året. Återhållsamma kostnader och växande volymer ger oss ett mycket bra resultat, kommenterade vd Kjell Hedman, i ett pressmeddelande. pressmeddelande Landshypotek är nu bank I höstas fick Landshypotek banktillstånd. Landshypotek har därefter antagit en ny bolagsordning och ett nytt firmanamn, Landshypotek Bank AB (publ). Den 4 april genomförde Bolagsverket registreringen till bank. Det som tidigare var Sveriges jord- och skogsbrukares kreditinstitut har därmed blivit bank. Den nya banken har finansierat jord- och skogsbruket sedan Specialiteten och nischen är och förblir jord- och skogsbruk. Landshypotek har inte som avsikt att utvecklas till en fullsortimentsbank för allmänheten, står i pressmeddelandet. pressmeddelande Investera för utdelning 2014 Landshypotek har nu öppnat för nya medlemsinvesteringar för alla som inte nått upp till fyra procent av lånebeloppet. En särskild blankett för överföringsuppdrag gör det enkelt att investera. För att ta del av 2014 års utdelning behöver pengarna finnas på Medlemskontot senast 1 december. Räntan är fram till dess fördelaktig. Läs mer på se produkter, investera 11% utdelning En huvudpunkt på Regionmöte 2013 var årets utdelning. 135 miljoner kronor av årets överskott går direkt tillbaka till medlemmarna. Det motsvarar 11 procent på medlemmens insats. Alla får del av utdelningen. För medlemmar som har investerat fyra procent av lånebeloppet sätts hela utdelningen in på Medlemskontot. För medlemmar som ännu inte investerat fyra procent av lånebeloppet sätts 30 procent av utdelningen in på Medlemskontot. Resterande utdelning används för att fylla på insatsen på Insatskontot. Läs mer i ditt utdelningsbesked Spara hos Landshypotek Landshypotek har öppnat för sparande. Möjligheten kommer att marknadsföras allt mer under året. Landshypoteks Sparkonto är en trygg placering med konkurrenskraftig ränta, för ett långsiktigt sparande. Aktuell ränta finner du på Landshypoteks sparkonton omfattas av den statliga insätttningsgarantin. Mer information och aktuell ränta finns på

8 Möt Landshypotek på sommarens mässor Så stor blir utdelningen i din region! Medlemmarna i Region Älvsborg har mest insatser i Landshypotek och får därmed också störst utdelning. Närmare 23,5 miljoner av de 135 miljoner kronor i medlemsutdelning går till medlemmarna i Region Älvsborg. Ungefär lika mycket delas ut till medlemmarna i Mälarprovinserna och Skåne. Här är hela listan Landshypotek kommer att medverka vid flera mässor och stämmor under de kommande månaderna. Vi hoppas träffa många av er medlemmar vid de olika arrangemangen. Landshypotek är jord- och skogsbrukarnas bank och arbetar för en rikare landsbygd. Det kommer vi bl a visa med aktiviteter utifrån våra medlemmars verksamhet och produktion. Nu har Landshypotek öppnat ett kundservice för att öka tillgängligheten för kunder och medlemmar. Det nya Kundservice ska ge snabba svar på vanliga frågor från medlemmarna och andra kunder. Med ett växande antal kunder som väljer att spara hos Landshypotek kommer också frågorna att öka. Samtidigt blir finansieringsfrågorna inom jord- och skogsbruket allt mer komplexa. Landshypoteks lokala kundansvariga har medvetet rekry- här deltar landshypotek Spannmålsodlarnas stämma 31 ma j- 1 juni Grisföretagarstämman 3-5 juni Elmia Wood i Jönköping 5-8 juni Borgeby Fältdagar juni Landshypotek öppnar Kundservice terats som utbildade agronomer, jäg- eller lantmästare. De kan finansiering av jord och skog. Med ett Kundservice får kundansvariga ännu bättre möjligheter att möta medlemmarna med svar på frågor om finansiering och utvecklingen av sina företag. Landshypoteks kundservice är placerat i Linköping. Under våren har personal rekryterats och utbildats för att kunna möta kundernas frågor. De första samtalen har tagits emot och kundservice stöder nu distriktens verksamhet. Det är viktigt att ha en hög tillgänglighet för våra medlemmar och kunder. Vi vill ge en så bra service som möjligt och säkra att alla får svar på sina frågor på ett professionellt sätt, säger Erik Henriksson, chef för Kundservice. kundservice Medlemsfrågor Kundfrågor Region Gotland 4,9 miljoner kronor på 44,7 miljoner kronor i insatser. Region Gävle-Dala 5,9 miljoner kronor på 53,9 miljoner kronor i insatser. Region Mälarprovinserna 21,4 miljoner kronor på 194,9 miljoner kronor i insatser. Region Norrland 9,0 miljoner kronor på 82,2 miljoner kronor i insatser. Region Skåne 22,8 miljoner kronor på 207,7 miljoner kronor i insatser. Region Småland m fl provinser 15,7 miljoner kronor på 142,4 miljoner kronor i insatser. Region Älvsborg m fl län 23,5 miljoner kronor på 213,5 miljoner kronor i insatser. Region Östgöta 16,0 miljoner kronor på 145,6 miljoner kronor i insatser. Region Wermland 6,8 miljoner kronor på 61,8 miljoner kronor i insatser. Region Örebro 8,9 miljoner kronor på 80,7 miljoner kronor i insatser. Regler för kreditupplysning Landshypotek Bank AB ska enligt lag löpande beräkna sina kreditrisker. I detta syfte inhämtar vi två gånger per år information om samtliga våra kunder från kreditupplysningsföretaget UC. Informationen används enbart för att beräkna Landshypotek Bank ABs totala kreditrisk och det sker ingen omfrågenotering hos UC. Vi är enligt lag skyldiga att informera våra kunder om detta. Om du vill ta del av den information vi hämtat kan du kontakta UC på UC AB, att: Baselkopia, Stockholm.

Årets regionmöten manifestation för den medlemsägda banken

Årets regionmöten manifestation för den medlemsägda banken Nyheter från banken för ett rikare liv på landet. Nummer 1, 2014 Sparande för landsbygdens framtid 142 miljoner till medlemmarna så här mycket går till din region 11 % i år Möjligheter till kommande år

Läs mer

Investerarmöte 2014-01-15

Investerarmöte 2014-01-15 Investerarmöte 2014-01-15 Kjell Hedman VD Björn Ordell Ekonomi- och finanschef INNEHÅLL Inledning Landshypoteks utmaningar och utveckling Resultatutveckling 2013 Läget i svenskt jord- och skogsbruk 4 JORD-

Läs mer

Jord- och skogsbrukarnas bank Varför är det bra att medlemmar i en ekonomisk förening äger en bank? Vad gör för skillnad? Vad är möjligheterna och

Jord- och skogsbrukarnas bank Varför är det bra att medlemmar i en ekonomisk förening äger en bank? Vad gör för skillnad? Vad är möjligheterna och 1 Jord- och skogsbrukarnas bank Varför är det bra att medlemmar i en ekonomisk förening äger en bank? Vad gör för skillnad? Vad är möjligheterna och utmaningarna? 2 3 4 6 februari 2014 Gemensamt intresse

Läs mer

Vi ger näring till Sveriges viktigaste näring

Vi ger näring till Sveriges viktigaste näring Vi ger näring till Sveriges viktigaste näring Banken för jord- och skogsbrukare För ett rikare liv på landet Välkommen till jord- och skogsbrukarnas egen bank Jord- och skogsbrukarna har en egen bank,

Läs mer

Bland tjurar, sparsuccé och krediter. Landshypotek Bank summerar 2014 och blickar framåt

Bland tjurar, sparsuccé och krediter. Landshypotek Bank summerar 2014 och blickar framåt Aktuellt Bland tjurar, sparsuccé och krediter. Landshypotek Bank summerar 2014 och blickar framåt Januari 2015 Framgångsreceptet för Sveriges skönaste gårdar Digitala kanaler med nya möjligheter till dialog

Läs mer

Nya planer för gården?

Nya planer för gården? Nya planer för gården? Tio steg för att lyckas med ett generationsskifte För ett rikare liv på landet Gör en smidig växling till nästa generation Att genomgå en generationsväxling innebär mycket att tänka

Läs mer

Aktuellt. Kund, ägare och investerare. Förtroendevalda om närheten till Landshypotek Bank.

Aktuellt. Kund, ägare och investerare. Förtroendevalda om närheten till Landshypotek Bank. Aktuellt Kund, ägare och investerare. Förtroendevalda om närheten till November 2014 Landshypotek Banks nya VD Liza Nyberg Rätt finansiering med god dialog Landsbygdens hjältar Sveriges skönaste gårdar

Läs mer

Landshypotek Årsrapport 2013

Landshypotek Årsrapport 2013 Landshypotek Årsrapport 2013 För ett rikare liv på landet Landshypotek Bank AB Årsrapport 2013 Sida B För ett rikare liv på landet En tredjedel av Sveriges befolkning bor på landsbygden. För många är det

Läs mer

Låna hos oss och bli delägare

Låna hos oss och bli delägare Låna hos oss och bli delägare Bottenlån med din fastighet som säkerhet För ett rikare liv på landet Finansiera din gård, din skog eller ditt lantbruks - företag hos oss Vi är jord- och skogsbrukarnas egen

Läs mer

Årsrapport 2014 Landshypotek Årsrapport 2014 a

Årsrapport 2014 Landshypotek Årsrapport 2014 a a Till nytta för näringen och oss medlemmar är ett sammandrag av årsredovisningarna för Bank och Ekonomisk Förening. består av en bank och en ekonomisk förening. Banken driver all operativ verksamhet och

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog

Stabil prisutveckling för skog Pressmeddelande, den 31 januari 2003 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog Priserna för skogsfastigheter ökade under andra halvåret 2002 jämfört med det första halvåret

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Slag Årsmöte Dag och tid Fredagen den 10 oktober 2008 kl. 17 00-18 00. Plats Textilmuseet i Borås 1 Öppnande Ordförande Carina Ladow öppnade

Läs mer

Delårsrapport per 2009-06-30

Delårsrapport per 2009-06-30 Delårsrapport per 2009-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2009 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 090101-090630. ALLMÄNT

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Årsredovisning 2014. Tillsammans äger vi Landshypotek Bank. Landshypotek ekonomisk förening Årsredovisning 2014

Årsredovisning 2014. Tillsammans äger vi Landshypotek Bank. Landshypotek ekonomisk förening Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Tillsammans äger vi Landshypotek Bank A Innehåll Tillsammans äger vi Landshypotek Bank 1 Några milstolpar genom historien 2 Ordförande har ordet 3 En egen bank för konkurrenskraftig

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Landshypotek Årsredovisning 2013

Landshypotek Årsredovisning 2013 Landshypotek Årsredovisning 2013 För ett rikare liv på landet Landshypotek Årsredovisning 2013 Sida A Innehåll 2013 i korthet 4 Verksamhetsöversikt 6 2013 i siffror 7 VD har ordet 8 Vår omvärld 10 Landshypotek

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Alingsås: Askersund: Avesta: Borås: Botkyrka: Boxholm: Eda: Emmaboda: Maria Thyrell, Kommunikatör Alingsås Kommun Maria.Thyrell@alingsas.se Tel: 0322-61 71 85

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel Resultat Saabiaden 2007 Resultat Badminton mästerskap i Badminton. Deltagare Singel Namn Claus Christensen Anders Nylén Stefan Ericsson Anders Bilde Magnus Eriksson Jonas Wingård Hans Klarström Thomas

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Inledning Skånes vindkraftsakademi Skånes vindkraftsakademi är en ideell förening och en medlemsorganisation. Vi verkar för

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen för Föreningen Sveriges Vägingenjörer, FSV, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2012. 1 Reviderad 2013-08-27 Föreningsledningen... 3 Styrelsen

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu. Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.se Jonas Andersson jonand_81@hotmail.com Agneta Andersson-Johansson Maglasätevägen

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Tillvaro. Mats Nilsson Reg. fastighetsmäklare, skogsmästare och uppvuxen på gård

Tillvaro. Mats Nilsson Reg. fastighetsmäklare, skogsmästare och uppvuxen på gård Välkommen. Tillvaro. Mats Nilsson Reg. fastighetsmäklare, skogsmästare och uppvuxen på gård Att jobba hos oss. Hos oss på Areal finns alltid plats för fler medarbetare som kan förstärka befintliga kontor

Läs mer

PROGRAM. Tekniken i skolan. Regional konferens Karlstad 2005 02 10

PROGRAM. Tekniken i skolan. Regional konferens Karlstad 2005 02 10 PROGRAM Tekniken i skolan Regional konferens Karlstad 2005 02 10 2 Innehållsförteckning Välkomsthälsning 3 Arrangörer och utställare 4 Program 5 7 Åttonde rikskonferensen Tekniken i skolan 20 21 MARS 2006

Läs mer

3 Bankfusionen sprack

3 Bankfusionen sprack Bolagsstämma 2002 Birgitta Johansson-Hedberg 2 Bolagsstämma 2002 Bokslutets huvudpunkter Förändringar i omvärlden och betydelsen för FöreningsSparbanken FöreningsSparbankens roll för näringsliv och samhällsutveckling

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

LANDSHYPOTEK ÅrSrEDOviSNiNg 2012

LANDSHYPOTEK ÅrSrEDOviSNiNg 2012 LANDSHYPOTEK Årsredovisning 2012 Innehåll Landshypotek 2012 Året i korthet 2 Uppdrag, mål, värderingar och erbjudande 3 Verksamhetsöversikt 4 Landshypotek i sammandrag 5 VD har ordet 6 Landshypotek AB

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

I N B J U D A N. Användarmöte för. 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm

I N B J U D A N. Användarmöte för. 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm I N B J U D A N Användarmöte för Klinisk i immunologi i 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm Välkommen! Välkommen! Årets användarmöte är förlagt till Scandic Foresta på Lidingö Årets användarmöte

Läs mer

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Eva Johansson 0 Johan Bjerngren Ronneby Anders Johansson 0 Bohuslän Dal Thore Carlsson Stenungsund Rickard Thörnqvist Gullbringa Birger Kjellstedt Mellerud

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank (533200-5247) får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2008-01-01-2008-06-30.

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg Axelsson, Lena Lycksele Kommun 0950-1639 99 lena.axelsson@edu.lycksele.se Babacic, Senad Kommentus Upphandling Blomkvist, Curt Hudiksvalls kommun curt.blomkvist@hudiksvall.se Calmestig, Mikael Kumla kommun

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

Västerbottens SF Mikael Forsberg. Jämtland/Härjedalens SF Christer Mäki Ulf Persson. Värmlands SF Tapio Tikkanen Johnny Johansson

Västerbottens SF Mikael Forsberg. Jämtland/Härjedalens SF Christer Mäki Ulf Persson. Värmlands SF Tapio Tikkanen Johnny Johansson Skellefteå 2006-05-06 Rapport från Distriktsledarkonferensen 2 april 2006 Till Distriktsförbunden i Sveriges Schackförbund Konferensen Deltagare på konferensen var: SSF Ingvar Carlsson, SSF ordf. Göran

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2007-01-01-2007-06-30. Sparbankens

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen Regionfullmäktige, ordförande... 2 Regionfullmäktige, 1:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, 2:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, budgetberedningsgrupp... 3 Region Värmlands valberedning jämte

Läs mer

Lantmännen ett bondeägt företag

Lantmännen ett bondeägt företag Lantmännen ett bondeägt företag Alnarp den 27 februari 2014 Bengt-Olov Gunnarson, ordförande, Lantmännen Agenda Aktuellt ekonomiskt läge Utdelning och ägarnytta Omvärld Frågor och diskussion 2 Distriktsstämma

Läs mer

Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress

Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress Degerfors OK c/o Lars Broström, Götvägen 22, 69332 Degerfors tore.martinsson@gmail.com Degerfors OK, c/o Lars Broström, Götvägen 22, 69332 Degerfors

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

Druidordens Riksmästerskap Golf 2011 Riksmästare

Druidordens Riksmästerskap Golf 2011 Riksmästare Logen Idris Druidordens Riksmästerskap Golf 0 Riksmästare (Endast deltagare med bruttoslag

Läs mer

Företagsutveckling på gång på energiområdet

Företagsutveckling på gång på energiområdet Företagsutveckling på gång på energiområdet Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund LRF Företagsutveckling LRFs Vision VI FÅR LANDET ATT VÄXA så att de gröna näringarna 2010 intar en tätposition i Sverige vad

Läs mer

Resultatlista enskild rond - brutto:

Resultatlista enskild rond - brutto: Resultatlista enskild rond - brutto: Landeryds GK Saab AKTIV Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Herrar Klass: Open Herrar Rond: 1 Spelform: Slagtävling Datum 2009-09-07 Placering: Namn:

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Jobba lokalt och rädda vårt klot! Och en levande skärgård!

Jobba lokalt och rädda vårt klot! Och en levande skärgård! Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 (Omtryk - 14-04-2015 - Præsentationer fra konferencen vedlagt) ULØ Alm.del Bilag 76 Offentligt Jobba lokalt och rädda vårt klot! Och en levande skärgård! Lokalt

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ###

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Klass: Open Damer Rond: 1 Spelform: Scratch Datum: 2009-09-07 Placering: Namn: Klubb: S-HCP: Resultat: 1 Maria Lokrantz Gustavsviks GK

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15 SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6 Närvarande Styrelsen: Linnéa Johnsson Ordförande Christian Lidén Vice ordförande Malin Ek Skattmästare Maria Simes Sekreterare Victor Karlsson Ordf. motionsphöseriet

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Från idé till lönsamt företag. Finansieringssituationen. små och medelstora företag. Presentation. 2 Mars 2009

Från idé till lönsamt företag. Finansieringssituationen. små och medelstora företag. Presentation. 2 Mars 2009 Finansieringssituationen för små och medelstora företag Presentation 1. 2 Mars 2009 Företagens finansieringssituation - Låneindikatorn 150 bankkontorschefer intervjuades perioden 8 december 15 december

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730 Sidan 1-04-10 Altengård, Isac Hästhovsvägen 4 Pga_altengard@yahoo.se Hem 454880 0734247155 pga_altengard@yahoo.se caroline.altengard@livingandroom.se Andersson, Filip Collins väg 41 daniel.andersson@mff.se

Läs mer

2IILFLHOO5HVXOWDWOLVWD7RWDOW .ODVV6XSHU1DWLRQHOO. A 1 4.05,45 Volvo S40. 2 2.37,18 Utesl. svart 1 2.30,71 3 2.30,71. 20 C - 119 Per Erik Israels

2IILFLHOO5HVXOWDWOLVWD7RWDOW .ODVV6XSHU1DWLRQHOO. A 1 4.05,45 Volvo S40. 2 2.37,18 Utesl. svart 1 2.30,71 3 2.30,71. 20 C - 119 Per Erik Israels * WDODQGVFXSHQLDOO\FURVV $UUDQJ U0.HDP:HVWRP IILFLHOOHVXOWDWOLVWDRWDOW.ODVVXSHUDWLRQHOO 0 Jonas Andersson., Utesl. svart.0,.0, A.0, Volvo S0 0 Per Erik Israels., ().,.,0.,0 A.0, Lars Sakariassen Brutit.,.,0.,

Läs mer

Götalandscupen i Rallycross 24/4 2004 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell

Götalandscupen i Rallycross 24/4 2004 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell Götalandscupen i Rallycross / 0 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista alt Klass : Super Nationell Omg Omg Platssiffra Bästa tid Lars Sakariassen.0,0.,.,., A., A., 0 Ola Carlsson.,0.,.,.,0

Läs mer

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Jag läste nyligen en artikel om Sala Sparbank, införd i VLT maj 2001. Det är ganska precis 10

Läs mer

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Välkommen till Linköping och SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Kompetensförsörjning och internationalisering Inriktningen på årets konferens är

Läs mer

Nordax Finans AB (publ)

Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ) Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2007-01-01 -- 2007-12-31 Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Planerat datum för årsstämma är den 16 april 2008.

Läs mer

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Camilla Lejon Bengt Westman Linda Wennerholm Leif Erlandsson Björn Nordén Colin Moon Klas Danerlöv Hans Stråberg Robert Wickman Troed Troedsson Annete

Läs mer

B e r ä t t e l s e ö v e r Skånes Skogs- och Betesvårdsförenings verksamhet 2012-01-01 12-31.

B e r ä t t e l s e ö v e r Skånes Skogs- och Betesvårdsförenings verksamhet 2012-01-01 12-31. B e r ä t t e l s e ö v e r Skånes Skogs- och Betesvårdsförenings verksamhet 2012-01-01 12-31. 1 Aktiviteter under året. 2 Ordinarie Årsmöte Den 21 maj höll föreningen ordinarie föreningsstämma på Skogsstyrelsens

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

Forshällabygden Fiber ekonomisk förening Org nr 769627-9939. Årsredovisning. för räkenskapsåret 26/3 2014 31/12 2014

Forshällabygden Fiber ekonomisk förening Org nr 769627-9939. Årsredovisning. för räkenskapsåret 26/3 2014 31/12 2014 Forshällabygden Fiber ekonomisk förening Årsredovisning för räkenskapsåret 26/3 2014 31/12 2014 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Underskrifter

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige

Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige Pressmeddelande 030828 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige Priserna för skogsfastigheter i Västernorrlands län och Norrbottens och Västerbottens kustland

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OK ekonomisk förening

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OK ekonomisk förening Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OK ekonomisk förening Hej! Jag undrar varför vårat gamla system med återbäring har försämrats, Det kunde generera återbäring årligen mellan 2-3 % på inköp

Läs mer

Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Södra Norrlandsektionen. Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00. Arbetsförmedlingen Sundsvall

Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Södra Norrlandsektionen. Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00. Arbetsförmedlingen Sundsvall ST inom Arbetsförmedlingen 1 Sammanträde: Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00 Plats: Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen Sundsvall 1. Representantskapsmötets öppnande Lars-Göran

Läs mer

Ordförandekonferens 11-14/10 2012. TanumStrand

Ordförandekonferens 11-14/10 2012. TanumStrand Ordförandekonferens 11-14/10 2012 TanumStrand HW 11-14/10 2012 Sid 1 (6) Deltagarförteckning... 3 Torsdag 11/10... 4 Inledning... 4 Information från sektionerna... 4 Fredag 12/10... 5 Information... 5

Läs mer

Sista. 2012-01-07 Torsby Brukshundklubb Camilla Larsson, 0703460057 milliz78@hotmail.com 2012-01-01 Ja 1 1 1 1

Sista. 2012-01-07 Torsby Brukshundklubb Camilla Larsson, 0703460057 milliz78@hotmail.com 2012-01-01 Ja 1 1 1 1 2012-01-05 Österåkers BK Yvonne Ahlin 070 73 66 061 yvonne@facerase.biz 2011-11-01 Kistamässan Ja 2 1 2012-01-06 Österåkers BK Yvonne Ahlin 070 73 66 061 yvonne@facerase.biz 2011-11-01 Kistamässan Ja 1

Läs mer

Nu kan du ge dina sparpengar en god uppväxt

Nu kan du ge dina sparpengar en god uppväxt Nu kan du ge dina sparpengar en god uppväxt För att kunna öppna ditt sparkonto så att du kan sätta in dina sparpengar, behöver du fylla i de bifogade blanketterna och skicka tillbaka dem till oss. Ansökningsblankett

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering.

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Bokslut 2009 Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

516401-9993 2015-06-30 TKR. Ekobanken medlemsbank Delårsrapport januari juni 2015

516401-9993 2015-06-30 TKR. Ekobanken medlemsbank Delårsrapport januari juni 2015 Ekobanken medlemsbank Delårsrapport januari juni 2015 1 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN HÄNDELSER I BANKEN Ekobanken har gått vidare med att utveckla de hållbarhetsrabatter som tidigare införts på räntan för bolån

Läs mer

Aktuell adresslista till Regionala utvecklingscentra Uppdaterad 07 09 av RegPed, Uppsala

Aktuell adresslista till Regionala utvecklingscentra Uppdaterad 07 09 av RegPed, Uppsala Lärosäte Benämning Adress Kontaktperson Telefon, fax mailadress Borås CSU Högskolan i Borås Centrum för skolutveckling 501 90 Borås Hans Johansson Tel: 033-16 43 85 Mob:0733-32 10 01 Fax: 033-16 40 06

Läs mer

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell Götalandscupen i Rallycross Förlandabanan /5 008 Arrangör: / Kungsbacka MA Officiell Resultatlista alt Klass : Super Nationell Omg Omg Omg Plac Nr Förare/Anmälare Klubb/Bil Platssiffra Bästa tid 0 Martin

Läs mer

Dagordning: Välkomna! Styrelsen i Odensvi Fiber ekonomisk förening

Dagordning: Välkomna! Styrelsen i Odensvi Fiber ekonomisk förening Medlemmarna i Odensvi Fiber ekonomisk förening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma för Odensvi Fiber Ekonomisk förening, 769625-3215, den 24 november kl. 18.00 i Odenskans Odensvi. Som framgår

Läs mer

Delårsrapport för januari september 2012

Delårsrapport för januari september 2012 Delårsrapport för januari september 2012 1 Innehållsförteckning Delårsrapport för januari september 2012 sid 3 Siffror i sammandrag sid 3 Resultaträkning sid 4 Rapport över totalresultat sid 4 Balansräkning

Läs mer