Avaya Communication Manager

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avaya Communication Manager"

Transkript

1 Avaya Communication Manager Grunden för intelligent kommunikation Intelligent kommunikation är förmågan att integrera en verksamhets kommunikation med dess affärsprocesser - rätt personer, vid rätt tid och via rätt media. Intelligent kommunikation får man när man kopplar ihop olika affärstillämpningar, kommunikationstillämpningar och personer över vilket nätverk som helst. Människor blir mer produktiva när de får större kapacitet och möjlighet att kontrollera sin kommunikationsupplevelse. Processerna blir mer effektiva genom att minska väntetiderna, och kunderna blir nöjdare eftersom verksamheten motsvarar deras behov För att kunna tillämpa intelligent kommunikation på ett effektivt sätt behöver ett företag ett kombinerat röst- och datanätverk, baserat på IP-telefoni, som är tillförlitligt, effektivt, skalbart och som klarar ny kommunikationskapacitet för att driva innovation, lönsamhet och kundnöjdhet. Mjukvaran Avaya Communication Manager utgör just den öppna, lättillgängliga och omfattande grundval för IP-telefoni som stora och små företag behöver för intelligent kommunikation, nu och i framtiden. Gör det virtuella företaget möjligt Företagen blir mycket mer utspridda än tidigare. De flesta anställda arbetar idag utanför huvudkontoret på lokala kontor, hemkontor eller mobilt. Det virtuella företaget har blivit verklighet, och arbete har blivit vad man utför, inte vart man åker. För att en allt mer mobil och spridd personalstyrka skall fortsätta att vara produktiv behöver de åtkomst till samma kommunikationsverktyg som används på huvudkontoret. Avaya Communication Manager utnyttjar IP-nätverk för att utöka sina kraftfulla kommunikationstillämpningar till anställda inom hela företaget. En server som kör Communication Manager kan placeras på ett datacenter eller någon annan central plats, och sedan har hela företaget åtkomst till samma kommunikationsverktyg, oavsett var de befinner sig. De anställda kan arbeta effektivt hemifrån, på väg, på filialkontoren, huvudkontoret och ägna mer tid åt att vara produktiva istället för att lära sig en massa olika system. Det utspridda företaget kan kommunicera och fungera som en och samma enhet. Produktbeskrivning

2 avaya.se Översikt över Avaya Communication Manager Den har ett antal funktioner för Samtliga stödjer ett stort antal lättillgänglighet och säkerhet som garanterar olika nätverksgränssnitt och Mjukvaruplattformen Communication att verksamheten kan fortsätta även under överlevnadsmöjligheter på flera nivåer besvärliga förhållanden. Ett stort antal som bidrar till att lösa bekymmer med hanteringsverktyg underlättar sjösättning och verksamhetens kontinuitet. Manager är Avayas flaggskepp när det gäller IP-telefoni. Den innehåller robusta samtalshanteringsfunktioner, avancerade löpande underhåll av telefoniinfrastrukturen inbyggda konferensmöjligheter och Communication Manager kan köras på tillämpningar för kontaktcenter samt stödjer ett antal olika Avaya-servrar och media Kontinuerlig affärsverksamhet på flera nivåer ett stort antal trådbundna och trådlösa gateway-plattformar för att uppfylla Även om IP-telefonilösningar har många slutanvändare. Den innehåller över 700 olika skiftande behov hos små och stora företag. funktioner som kan användas på olika sätt Serverplattformarna finns från S8300 med för att göra de anställda mer produktiva, kapacitet för upp till 450 användare, via processerna mer intelligenta och kunderna S8500 med kapacitet för upp till 2400 mer nöjda. användare till S8730 serverpar, som har funktioner för produktivitet och mobilitet, Communication Manager stödjer standardprotokoll som exempelvis SIP (Session Initiation Protocol) för att garantera kompatibilitet med IP-nätverksinfrastruktur, kommunikationsanordningar och mjukvara från olika leverantörer. i företag med många anläggningar. kapacitet för hela användare. Ett antal olika gateways erbjuds, av vilka vissa betjänar filialkontoren (G250, G350, fördelar när det gäller flexibilitet och räckvidd kan de vara känsliga för fel och avbrott på IP-nätverken. Telefoni är en verksamhetskritisk tillämpning för alla företag. Att förlora telefonitjänsterna innebär förlorad produktivitet och missade affärsmöjligheter. G450, IG550) medan andra används för IP-telefonilösningar som baseras på Avaya campusmiljöns behov (G650, G450). Communication Manager är utformade på ett sådant sätt att de är självläkande vid nätverksstörningar, hårdvarufel och andra händelser Detta minimerar störningar av verksamheten vid avbrott. Faktum är att över en tredjedel av Avaya Communication Manager-mjukvaran ägnas på feldetektion, -isolering och återställning. Och i varje ny release av Communication Manager gör vi nya investeringar i tillförlitlighet och minimerade verksamhetsstörningar.

3 Bland de särskilda funktionerna för verksamhetskontinuitet ingår: Transparent serverfailover Avaya erbjuder att Communication Manager körs på ett par redundanta, driftssäkra Linuxservrar. Den ena är den primära servern och den andra backupservern. Dessa servrar kan separeras från varandra över ett höghastighets Ethernet eller en dedikerad fiberlänk, så att de kan befinna sig på olika våningar eller till och med i olika byggnader på en anläggning. Om den primära servern går sönder tar backupservern omedelbart över kontrollen och bevarar eventuella pågående samtal och funktioner (exempelvis telefonkonferenser, vidarekopplingar eller väntande samtal). Denna failover är transparent för användarna. Redundanta gränssnitt Avaya erbjuder flera IP-gränssnitt med realtidsredundans för att minimera effekten av lokala nätverksfel. Även denna failover är transparent för användarna. Geografiskt separerade redundanta servrar Eftersom system- och nätverksfel inte alltid är lokala erbjuder Avaya Enterprise Survivable Servers (ESS), backupservrar som kan implementeras var som helst inom företaget och ge redundans för antingen alla eller delar av IP-telefonilösningen. Om det primära serverparet inte går att nå från en IP-telefonislutpunkt, kanske på grund av ett fel på en WAN-länk, kan denna slutpunkt automatiskt få service från en ESS någon annanstans. Driftssäkerhet på filialkontor Filialkontor och andra anläggningar på distans står ofta inför en utmaning när det gäller att förbli uppkopplad till huvudkontoret eller datacentret. För att förhindra att WAN-problem medför att filialkontoren blir utan service erbjuder Avaya driftssäkerhet för filialkontor på två olika nivåer. Standard Local Survivability (SLS, ungefär lokal driftsäkerhet av standardtyp) är inbyggt i de media gateways för filialkontoren som Avaya erbjuder tillsammans med Communication Manager. SLS ger grundläggande samtalsfunktioner och PSTN-anslutning för de som befinner sig på filialkontoret om anslutningen till den primära servern eller ESS (Enterprise Survivable Server) bryts. Enhanced Local Survivability (ELS, ungefär förbättrad lokal driftssäkerhet) kräver en lokal driftssäker processor, och ger filialkontoret driftssäkerhet för samtliga funktioner om anslutningen bryts. Failover till antingen SLS eller ELS bevarar alla samtal. Övervakning och hantering av kvaliteten på röstsamtal Avaya ger inte bara failover-kapacitet för hårdvarufel i nätverket, utan tillhandahåller även verktyg för att övervaka nätverkstillstånd som negativt påverkar kvaliteten på röstsamtal och vidtar korrigerande åtgärder om brister uppstår eller tröskelvärdena för jitter paketförluster överskrids. VoIP Monitoring Manager är ett verktyg som övervakar röstsamtalen för brister, jitter- och paketförluster mellan Communication Manager och associerade slutpunkter. Intergateway Alternate Routing är en funktion som routar om samtal till PSTN om IP-nätverkets status försämras. Säkerhet Även om IP-telefoni innebär en fantastisk möjlighet till förbättrad effektivitet måste företagets datasäkerhetspolicies utökas till att även omfatta utrustning för IP-samtal. Nya bekymmer med nätverkssäkerheten uppstår eftersom IP-telefoni innebär oauktoriserade ingångspunkter till nätverket. Avaya har utformat Communication Manager och tillhörande nätverksenheter för att minska deras känslighet för illasinnade attacker och skydda kritisk röstkommunikation från skador. Med hjälp av Avayas multilagersstrategi är Avayas lösningar säkra genom sin design och standard, vilket ger säker kommunikation.

4 Säkerhet genom design Säkerhet genom design syftar på Avayas policy att separera Communication Managerbaserade telefoniservrar och tillhörande kommunikationstjänster från resten av företagets nätverk och isolera dem från virus, maskar, nedan service (DoS) och andra illasinnande attacker. Säkerhet som standard Säkerhet som standard syftar på det robusta Linux operativsystem som används i Avayas Communication Manager baserade telefoniservrar. Endast tjänster och portar som krävs för den säkra telefonibearbetningen i realtid är aktiverade, vilket ytterligare minskar känsligheten för illasinnade attacker. Säker kommunikation Säker kommunikation syftar på Avayas policy att garantera att röstsamtalen förblir privata. Lösningar som är baserade på Avaya Communication Manager använder mediakryptering mellan servrar, gateways och slutpunkter för att garantera att de strömmande röstsamtalen är säkra och signalkrypterade för att skydda information som exempelvis telefonnumren till den som ringer och den som blir uppringd, användarnas lösenord och annan känslig information. Ökad produktivitet för personalen Communication Manager erbjuder en rad funktioner via ett stort antal olika klientenheter, vilket bidrar till att göra de anställda mer produktiva oavsett var de råkar befinna sig. Slutanvändarna kan: Hantera inkommande samtal på ett effektivt sätt Funktionen Call Coverage (passningsställe) kopplar automatiskt om samtalen utifrån förinställda kriterier som exempelvis tidpunkt eller typ av samtal. Send All Calls (skicka alla samtal) gör att användarna tillfälligt kan vidarekoppla alla inkommande samtal till passningsställe, prioriterad kö, backupvarningar, tidsinställda påminnelser och vektorisering för telefonister som hjälper telefonisterna att koppla samtalen effektivt även under de tidpunkter när det är som mest trafik. En konsol för nattlig service ger möjlighet att hantera inkommande samtal efter ordinarie arbetstid. Ökad effektivitet Kortnummer, senast slagna nummer och interna automatsvar är lättanvända funktioner som kan spara företaget hundratals timmars arbete med att ringa upp eller svara i telefon. En integrerad telefonkatalog visar systemets databas över snabbuppringning till anknytningar. Intelligent routing skickar samtalet den bästa och mest effektiva vägen baserat på era egna regler eller efter tid på dagen. Förbättrat samarbete Meet Me -konferenser ersätter tjänster från tredje part genom att ge tillgång till förinställda bryggnummer. Krypterade signallänkar ger ökad säkerhet för känsliga telefonkonferenser. Gruppsökning innebär kallelse via högtalaren till förinställda användargrupper. Genom att kombinera Communication Manager, Avaya SIPaktiverade tjänster och Avayas IP Softphone för säkra chattmeddelanden (Instant Messaging, IM) med en närvaroaktiverad kontaktlista kan man öka åtkomsten och samarbetet. Intelligenta klienter och enheter Avaya Communication Manager stödjer en stor portfölj IP, trådlösa, digitala och analoga telefoner och klienttillämpningar för ett antal olika kommunikationsenheter. Några av de viktigaste är: Förlängning till mobiltelefon och Avaya one X Mobile Funktionen förlängning till mobiltelefon i Avaya Communication Manager kopplar de som ringer till mobila anställda, oavsett var dessa befinner sig.

5 avaya.se Förlängning till mobiltelefon skickar Avaya one X Deskphone 9600-serien Avaya 3600-serien trådlösa telefoner på ett transparent sätt samtalen vidare IP-telefoner Avaya erbjuder en portfölj WLAN-telefoner till vilken mobiltelefon som helst över Avayas serie IP-telefoner one X Deskphone som är optimerade för lokalbaserad mobil ett trådlöst operatörsnätverk, så att 9600 har designats för att ge rätt telefon kommunikation. De kan användas på de anställda bara behöver ett enda för rätt jobb och uppfylla olika medarbetares sjukhus, varuhus och lager där medarbetarna jobbnummer. Produktivitetshöjande olika kommunikationsbehov serien, måste vara mobila inom byggnaden. funktioner i Communication Manager, som har skapats av användare för användare, exempelvis konferenssamtal och har ett intuitivt användargränssnitt som vidarekoppling av samtal, kan därmed bidrar till att göra användarna skickliga även fås på mobiltelefonerna. Avayas och ge dem självförtroende när det gäller klientapplikation one X Mobile förbättrar att utföra vanliga telefonuppgifter, som att användarvänligheten genom att ge ett skapa en telefonkonferens eller genomföra lättanvänt gränssnitt för åtkomst till en vidarekoppling. Med förbättrat high- funktionerna i Communication Manager fidelityljud är det mycket lättare att höra och från mobiltelefoner som kör Symbian eller förstå andra, vilket ökar snabbheten inom Windows Mobile operativsystem. verksamheten samtidigt som det minskar trötthet och stress. Telefonerna finns med både H.323- och SIP-mjukvara. Avaya IP Softphone Avaya IP Softphone är ett flexibelt verktyg som ger åtkomst till och hanterar all telefonikommunikation inom verksamhet från vilken plats som helst som har åtkomst till Internet. Det kan användas fristående som en kraftfull mjukvaruklient för telefoni eller fungera tillsammans med Microsoft Office Communicator för integrerad telefoni och chat, och möjliggöra klicka för att ringa från en post i en kontaktlista,

6 ett eller en smart tagg. Avaya IP Softphone går också lätt att integrera med skrivbords- och gruppvideotillämpningar, vilket gör videokonferenser lika enkla som telefonsamtal. Öppna standarder Genom att stödja öppna standarder gör Avaya det möjligt att bädda in kommunikation i affärsprocesserna vilket ökar värdet för företagen. Stödet för öppna standarder bidrar också till att integrera Communication Manager med tillämpningar och lösningar från ett omfattande ekosystem av Avaya Developer Connection-partners. SIP - Session Initiation Protocol Avaya var tidigt ute med att använda SIP, och fortsätter att spela en aktiv roll inom branschens utveckling, samtidigt som vi utökar definitionen och användningsområdena för den öppna SIP-standarden. Avaya utnyttjar SIP till att förbättra anslutningsbarheten och öppenheten i Communication Manager och tillhörande utrustning för slutanvändare, vilket leder till minskade kostnader för trunkeringsoch anslutningssystem, snabbare sjösättning av nya funktioner och förbättrade möjligheter att länka kommunikation till affärsprocesserna för ökade konkurrensfördelar. Dessutom ger SIP närvaro, en tillämpning som låter användarna informera andra om sin status, tillgänglighet och hur de kan kontaktas - redan innan en kommunikationssession har startats. Avaya Communication Manager ger rätt grund för att sjösätta SIP idag eller hantera framtida migrering till SIP-baserad kommunikation. End-to-end standardbaserad tillämpningsintegration Den Linux-baserade Communications Manager-mjukvaran ger integration av gamla (TSAPI, JTAPI, CSTA) och nya (webbtjänster och SOA) standarder. Dessa gränssnitt utökar Communication Managers funktionalitet till en ständigt växande grupp av utvecklare och systemintegratörer. De tillämpningar som blir resultatet tillför kommunikationsmöjligheter till affärsprocesserna, så att företagen kan skapa mer kunniga, responsiva organisationer. Förenklad nätverkshantering Paketet Avaya Integrated Management innehåller ett omfattande verktygsset som gör det lätt att sjösätta, hantera och underhålla ett komplext, spritt Communication Manager-baserat IPtelefoninätverk. Tillämpningarna i Avaya Integrated Management är utvecklade för att förenkla systemadministration, provisioning och nätverkshantering samt fel- och prestandahantering. Som ett resultat av detta bidrar Avaya Integrated Management till att förbättra nätverkets upptid, öka driftpersonalens produktivitet och minska driftskostnaderna. Avaya Global Services for Communication Manager Konsulttjänster och systemintegration Avaya använder sig av en beprövad leveransmetod av standardtyp som stöd för varje kundimplementering. Avayas konsult- och systemintegrationstjänster kopplar investeringar i teknik till affärsstrategin för att få ut största möjliga värde ur de Communication Managerbaserade lösningarna. Möjligheter till löpande support Löpande support av hela lösningen är av yttersta vikt för alla investeringar i teknik för att upptid, säkerhet och effektivitet skall maximeras. Avaya Global Services och våra BusinessPartners erbjuder ett komplett servicesortiment för support av mjukvara, hårdvara och hela miljön. Uppgradering till Software Support Plus ger 24x7 teknisk support på distans vid större problem samt enkel åtkomst till alla mindre releaser, kraftfulla onlineverktyg och servicepaket. Här ingår också tre års prenumeration på större uppgraderingar, vilket inte bara leder till stora besparingar utan även säkerställer att kunden alltid har tillgång till den mest säkra och tillförlitliga lösning som finns. Avaya har även fler supportalternativ att erbjuda, bland annat övervakning på distans och hantering av den sammanslagna miljö samt hantering av mjukvarureleaser. Vill du veta mer? Kontakta din representant för Avaya, Avayas auktoriserade BusinessPartner eller besök oss på vår webbsida avaya.se för att ta reda på mer om hur Avaya Communication Manager kan stödja er verksamhet.

7 Avaya Communication Managers kapacitet Medarbetarnas produktivitet Passningsställe Skicka alla samtal Prioriterad kö Backuppåminnelser Tidsinställda påminnelser Vektorisering av telefonist Kortnummer Senast slagna nummer Inbyggd telefonsvarare Integrerad telefonkatalog Universell access - telefonstatus Intelligent samtalsrouting Flerpartskonferenser (upp tilll 300 deltagare) Telefonkonferens Gruppsökning Samtalstäckning på distans/vidarebefordra utanför nätverket Personlig station Access Automatisk samtalsdistribution (ACD) Användare med företagsomfattande mobilitet SIP besökande användare Teamknapp Enheter för slutanvändare Understøttelse af SIP-telefoni med SES SIP aktiveringstjenester (SIP Enablement Services) IP-telefoner i Avaya one X Deskphone 9600 serien IP-telefoner i Avaya 1600 serien Trådløse IP-telefoner i Avaya 3600 serien Avaya IP Softphone Avaya one X Mobile Avaya one X Desktop Avaya one X Speech Avaya one X Portal Netværk Q.Sig-styring 13-cifret opkaldsplan T.38 fax over IP Modem over IP SIP fjernopkald

8 Om Avaya Avaya tillhandahåller intelligenta kommunikationslösningar som hjälper företag att omvandla sin afärrsverksamhet för att vinna fördelar på marknaden. Över 1 miljon företag runt om i världen, bland annat mer än 90 procent av företagen på FORTUNE 500, använder lösningar från Avaya för IP-telefoni, enhetlig kommunikation, kontaktcenter och kommunikationsbaserade verksamhetsprocesser. Avaya Global Services tillhandahåller omfattande service och support för företag, såväl små som stora. Besök Avayas hemsida för mer information: Avaya Inc. Med ensamrätt. Avaya och Avaya-logotypen är varumärken som tillhör Avaya Inc. och som kan vara registrerade i vissa områden. Alla varumärken som markeras med, TM or SM är registrerade varumärken eller servicemärken som tillhör Avaya Inc, med undantag för FORTUNE 500 som är ett registrerat varumärke som tillhör Time Inc. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. 07/09 LB1853SW-04 COMMUNICATIONS INTELLIGENT KOMMUNIKATION INTELLIGENTES avaya.se

Aastra MX-ONE TM En helhetslösning från telefoni till multimedia

Aastra MX-ONE TM En helhetslösning från telefoni till multimedia Aastra MX-ONE TM En helhetslösning från telefoni till multimedia Utforska MX-ONE-lösningen och se alla fördelar Upptäck MX-ONE-lösningen... Med drygt fyrtio års erfarenhet inom avancerad företagskommunikation

Läs mer

MiVoice MX-ONE TM. En helhetslösning från telefoni till multimedia

MiVoice MX-ONE TM. En helhetslösning från telefoni till multimedia MiVoice MX-ONE TM En helhetslösning från telefoni till multimedia Utforska MX-ONElösningen och se alla fördelar UPPTÄCK MX-ONE-LÖSNINGEN... Med drygt fyrtio års erfarenhet inom avancerad företagskommunikation

Läs mer

Aastra BusinessPhone» En guide till morgondagens telefoni

Aastra BusinessPhone» En guide till morgondagens telefoni Aastra BusinessPhone» En guide till morgondagens telefoni Om Aastra Aastra är en av världens ledande leverantörer av telefonsystem. Vi utvecklar lösningar som ger högre effektivitet och produktivitet i

Läs mer

Aastra MX-ONE» Maximera er företagskommunikation

Aastra MX-ONE» Maximera er företagskommunikation Aastra MX-ONE» Maximera er företagskommunikation Det hela handlar om att sätta dig i centrum för kommunikationen NU SÄTTS du I KOMMUNIKATIONENS CENTRUM Du behöver snabbt och effektivt sätta dig i kontakt

Läs mer

BusinessPhone kommunikationssystem För enkel kommunikation

BusinessPhone kommunikationssystem För enkel kommunikation BusinessPhone BusinessPhone kommunikationssystem För enkel kommunikation För små till medelstora företag 2 Bygger på förenklad kommunikation för dynamiska företag. Små och medelstora företag är ofta lika

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET UNIFIED COMMUNICATIONS

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET UNIFIED COMMUNICATIONS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.2 / Maj 2009 UNIFIED COMMUNICATIONS 4TIPS ÖKA DITT FÖRETAGS PRODUKTIVITET ILLUSTRATION: ALEX MAK Nya möjligheter: Genom smartare kommunikationslösningar

Läs mer

IP Communications Platform

IP Communications Platform IP Communications Platform Löftet om konvergens har uppfyllts Kommunikation är viktigt för företag, men utförs i slutändan på en personlig nivå vid arbetsplatsen. Om du överväger en ny kommunikationslösning

Läs mer

En telefonväxel för alla företag.

En telefonväxel för alla företag. Powered by En telefonväxel för alla företag. En enkel telefonväxel för krävande företag. Tele2 Direct gör ditt företag effektivare och dina medarbetare mer tillgängliga. Ni behöver inte missa några inkommande

Läs mer

För smart IP-telefoni

För smart IP-telefoni För smart IP-telefoni Det är dags att uppleva ipecs, en verklig IP-telefoniplattform 2 ipecs från LG-Ericsson är en kommunikationsplattform som är framtagen för att uppfylla de krav som din affärsverksamhet

Läs mer

För mer information, se www.lg-ericsson.com. Licencia Telecom AB

För mer information, se www.lg-ericsson.com. Licencia Telecom AB Systemspecifikation till ipecs Max antal linjer och anknytningar Max antal anknytningar IP-telefoner SoftPhones, VideoPhones WiFi-telefoner Analoga telefoner Max Dectbasar Max Decttelefoner Max basar i

Läs mer

Aastra Solidus ecare multimediekontaktcenter kundservice när den är som bäst

Aastra Solidus ecare multimediekontaktcenter kundservice när den är som bäst Aastra Solidus ecare multimediekontaktcenter kundservice när den är som bäst Multimediekontaktcenter kundservice när den är som bäst Aastra Solidus ecare I dagens hårda konkurrens är det oerhört viktigt

Läs mer

SwyxWare Unified Communications. Normsättare inom IP-baserade kommunikationslösningar

SwyxWare Unified Communications. Normsättare inom IP-baserade kommunikationslösningar SwyxWare Unified Communications. Normsättare inom IP-baserade kommunikationslösningar Swyx y our business. www.swyx.com Välkommen till Swyx. Hur vi kommunicerar förändras dagligen. Nya sätt, nya teknologier

Läs mer

FOKUS. Text: Mattias Inghe Illustration: Anders Kjellberg. Så vänder du kaos till total kontroll. 20 TechWorld 3 2013 www.techworld.

FOKUS. Text: Mattias Inghe Illustration: Anders Kjellberg. Så vänder du kaos till total kontroll. 20 TechWorld 3 2013 www.techworld. Text: Mattias Inghe Illustration: Anders Kjellberg Så vänder du kaos till total kontroll 20 TechWorld 3 2013 Telefoniguld för it-avdelningen Att smartphones och därmed även företagets telefoni blir it-avdelningens

Läs mer

Aastra IntelliGate Innovativa kommunikationssystem

Aastra IntelliGate Innovativa kommunikationssystem Aastra IntelliGate Innovativa kommunikationssystem Systemarkitektur Innovation din kommunikationspartner Framgång bygger på effektivitet. Framför allt när det gäller kommunikation. Aastra har redan idag

Läs mer

TEKNIK- PLATTFORM. Den perfekta lösningen till ett företag som växer idag och blir en större verksamhet imorgon.

TEKNIK- PLATTFORM. Den perfekta lösningen till ett företag som växer idag och blir en större verksamhet imorgon. JANUARI 2008 : NR. 3 I DETTA NUMMER: SPOTLIGHT Få dina affärsinformationssystem att arbeta ännu hårdare dag efter dag. TEKNIK- PLATTFORM Den perfekta lösningen till ett företag som växer idag och blir

Läs mer

Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid.

Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid. OITP 1 ETT MAGASIN FRÅN OFFICE IT-PARTNER Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid. JANUARI 2009 Kjell Gabrielsson berättar om hur du kan spara tid och

Läs mer

Avaya IP Office Solution

Avaya IP Office Solution Avaya IP Office Solution The All-In-One Solution for Your Business Needs Converged Voice and Data Networks Customer Relationship Management Unified Communication Supported by: Avaya Labs and Services HLösningen

Läs mer

IP-telefoni. Cisco IP Communication (IPC) mer än bara telefoni.

IP-telefoni. Cisco IP Communication (IPC) mer än bara telefoni. IP-telefoni. Cisco IP Communication (IPC) mer än bara telefoni. 2 En trygg partner för dig som funderar på en ny telefonilösning. I allt snabbare takt går nu svenska företag och organisationer över till

Läs mer

Mitel Solidus ecare. Smart kommunikation för utmärkt kundservice. En helt integrerad, komplett lösning för företagskommunikation

Mitel Solidus ecare. Smart kommunikation för utmärkt kundservice. En helt integrerad, komplett lösning för företagskommunikation Mitel Solidus ecare Smart kommunikation för utmärkt kundservice En helt integrerad, komplett lösning för företagskommunikation De företag som lyckas bäst är de sombäst förstår och tillgodoser kundernasbehov.

Läs mer

Marty Parker, huvudansvarig, UniComm Consulting, LLC Don Van Doren, huvudansvarig, UniComm Consulting, LLC

Marty Parker, huvudansvarig, UniComm Consulting, LLC Don Van Doren, huvudansvarig, UniComm Consulting, LLC Uppnå kostnads och resursbesparingar med Unified Communications Hur Unified Communications kan erbjuda föregripande åtgärder i kärva ekonomiska tider och hur Microsofts UC lösningar kan förverkliga dessa

Läs mer

Bilaga 2. Funktioner, produkter, tjänster och priser. Uppdaterad 2010-11

Bilaga 2. Funktioner, produkter, tjänster och priser. Uppdaterad 2010-11 Uppdaterad 2010-11 Bilaga 2 Uppdaterad 2010-11 2 (62) Innehåll 1 Produkter, tjänster och priser 3 2 Telefonisystem 3 2.1 Produkter 3 2.2 Service och underhåll 38 2.3 Produktrelaterade leverantörstjänster

Läs mer

Den mobile. medarbetaren. Ip-telefoni receptet hos Ica Sidan 8. Mobilitet skapar nya jobb Sidan 10. Med kontoret i handen Sidan 12

Den mobile. medarbetaren. Ip-telefoni receptet hos Ica Sidan 8. Mobilitet skapar nya jobb Sidan 10. Med kontoret i handen Sidan 12 Annons Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information Annons Den mobile medarbetaren Mobilitet skapar nya jobb Sidan 10 Med kontoret i handen Sidan 12 Intervjun: Anders Gustafson Ip-telefoni receptet

Läs mer

Datacenter från Cisco med Intel. Ingenting blir sig likt.

Datacenter från Cisco med Intel. Ingenting blir sig likt. Datacenter från Cisco med Intel. Ingenting blir sig likt. Tänk om. Tänk nytt. Förr sa man att alla vägar bär till Rom. Nu leder alla vägar till ett datacenter. Det mesta du gör i din verksamhet påverkar

Läs mer

Avaya IP Office. Allt-i-ett-lösningen för företag som vill växa. www.westcon.se

Avaya IP Office. Allt-i-ett-lösningen för företag som vill växa. www.westcon.se Avaya IP Office Allt-i-ett-lösningen för företag som vill växa. www.westcon.se Avaya IP Office Förenkla och effektivisera Förenkla Din kommunikation, minska Dina kostnader, effektivisera Din meddelandehantering,

Läs mer

BackStage Effektivare företagskommunikation i dag och i morgon

BackStage Effektivare företagskommunikation i dag och i morgon BusinessPhone / MD Evolution BackStage Effektivare företagskommunikation i dag och i morgon Föreställ dig ett enkelt och effektivt verktyg som kopplar ihop företagets telefonfunktioner med alla de vanligaste

Läs mer

Centrex Stabil och fast anknytning som är kvalitetssäkrad

Centrex Stabil och fast anknytning som är kvalitetssäkrad Centrex Stabil och fast anknytning som är kvalitetssäkrad En fast anknytning kan vara det enda ditt företag behöver. Skulle ni i framtiden få nya kommunikationsbehov är det enkelt att bygga på er fasta

Läs mer

VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS?

VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS? VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS? EUROPAS LEDANDE FRISTÅENDE INTEGRATÖR PROACT HAR LEVERERAT IT-AR SEDAN 1994 VI LEVERERAR VERKSAMHETSNYTTA TILL VÅRA KUNDER Proact är Europas ledande fristående

Läs mer

Mälardalens högskola IDT, 2013-05-30

Mälardalens högskola IDT, 2013-05-30 LAN-UPPGRADERING Dennis Israelsson Lagom & Gott Ljud AB Examinator, Mats Björkman Akademisk handledare, Hans Bjurgren Företagets handledare, Mikael Sjöman Mälardalens högskola IDT, 2013-05-30 Sammanfattning

Läs mer

PANASONIC KX-NS1000 NEXTGEN IP BUSINESS COMMUNICATIONS SERVER

PANASONIC KX-NS1000 NEXTGEN IP BUSINESS COMMUNICATIONS SERVER PANASONIC KX-NS1000 NEXTGEN IP BUSINESS COMMUNICATIONS SERVER COMMUNICATION ONE STEP AHEAD ÖVERSIKT AV KX-NS1000 NEXTGEN SIP- och IP-kommunikationsserver Integrerad Unified Messaging med upp till 24 portar

Läs mer

Säkerhet och virtuella skrivbordsmiljöer

Säkerhet och virtuella skrivbordsmiljöer WhitePaper Säkerhet och virtuella skrivbordsmiljöer Företag och organisationer arbetar mer mobilt och flexibelt än någonsin tidigare. Den högre förändringstakten ökar trycket på IT-avdelningen att snabbt

Läs mer