Avaya Communication Manager

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avaya Communication Manager"

Transkript

1 Avaya Communication Manager Grunden för intelligent kommunikation Intelligent kommunikation är förmågan att integrera en verksamhets kommunikation med dess affärsprocesser - rätt personer, vid rätt tid och via rätt media. Intelligent kommunikation får man när man kopplar ihop olika affärstillämpningar, kommunikationstillämpningar och personer över vilket nätverk som helst. Människor blir mer produktiva när de får större kapacitet och möjlighet att kontrollera sin kommunikationsupplevelse. Processerna blir mer effektiva genom att minska väntetiderna, och kunderna blir nöjdare eftersom verksamheten motsvarar deras behov För att kunna tillämpa intelligent kommunikation på ett effektivt sätt behöver ett företag ett kombinerat röst- och datanätverk, baserat på IP-telefoni, som är tillförlitligt, effektivt, skalbart och som klarar ny kommunikationskapacitet för att driva innovation, lönsamhet och kundnöjdhet. Mjukvaran Avaya Communication Manager utgör just den öppna, lättillgängliga och omfattande grundval för IP-telefoni som stora och små företag behöver för intelligent kommunikation, nu och i framtiden. Gör det virtuella företaget möjligt Företagen blir mycket mer utspridda än tidigare. De flesta anställda arbetar idag utanför huvudkontoret på lokala kontor, hemkontor eller mobilt. Det virtuella företaget har blivit verklighet, och arbete har blivit vad man utför, inte vart man åker. För att en allt mer mobil och spridd personalstyrka skall fortsätta att vara produktiv behöver de åtkomst till samma kommunikationsverktyg som används på huvudkontoret. Avaya Communication Manager utnyttjar IP-nätverk för att utöka sina kraftfulla kommunikationstillämpningar till anställda inom hela företaget. En server som kör Communication Manager kan placeras på ett datacenter eller någon annan central plats, och sedan har hela företaget åtkomst till samma kommunikationsverktyg, oavsett var de befinner sig. De anställda kan arbeta effektivt hemifrån, på väg, på filialkontoren, huvudkontoret och ägna mer tid åt att vara produktiva istället för att lära sig en massa olika system. Det utspridda företaget kan kommunicera och fungera som en och samma enhet. Produktbeskrivning

2 avaya.se Översikt över Avaya Communication Manager Den har ett antal funktioner för Samtliga stödjer ett stort antal lättillgänglighet och säkerhet som garanterar olika nätverksgränssnitt och Mjukvaruplattformen Communication att verksamheten kan fortsätta även under överlevnadsmöjligheter på flera nivåer besvärliga förhållanden. Ett stort antal som bidrar till att lösa bekymmer med hanteringsverktyg underlättar sjösättning och verksamhetens kontinuitet. Manager är Avayas flaggskepp när det gäller IP-telefoni. Den innehåller robusta samtalshanteringsfunktioner, avancerade löpande underhåll av telefoniinfrastrukturen inbyggda konferensmöjligheter och Communication Manager kan köras på tillämpningar för kontaktcenter samt stödjer ett antal olika Avaya-servrar och media Kontinuerlig affärsverksamhet på flera nivåer ett stort antal trådbundna och trådlösa gateway-plattformar för att uppfylla Även om IP-telefonilösningar har många slutanvändare. Den innehåller över 700 olika skiftande behov hos små och stora företag. funktioner som kan användas på olika sätt Serverplattformarna finns från S8300 med för att göra de anställda mer produktiva, kapacitet för upp till 450 användare, via processerna mer intelligenta och kunderna S8500 med kapacitet för upp till 2400 mer nöjda. användare till S8730 serverpar, som har funktioner för produktivitet och mobilitet, Communication Manager stödjer standardprotokoll som exempelvis SIP (Session Initiation Protocol) för att garantera kompatibilitet med IP-nätverksinfrastruktur, kommunikationsanordningar och mjukvara från olika leverantörer. i företag med många anläggningar. kapacitet för hela användare. Ett antal olika gateways erbjuds, av vilka vissa betjänar filialkontoren (G250, G350, fördelar när det gäller flexibilitet och räckvidd kan de vara känsliga för fel och avbrott på IP-nätverken. Telefoni är en verksamhetskritisk tillämpning för alla företag. Att förlora telefonitjänsterna innebär förlorad produktivitet och missade affärsmöjligheter. G450, IG550) medan andra används för IP-telefonilösningar som baseras på Avaya campusmiljöns behov (G650, G450). Communication Manager är utformade på ett sådant sätt att de är självläkande vid nätverksstörningar, hårdvarufel och andra händelser Detta minimerar störningar av verksamheten vid avbrott. Faktum är att över en tredjedel av Avaya Communication Manager-mjukvaran ägnas på feldetektion, -isolering och återställning. Och i varje ny release av Communication Manager gör vi nya investeringar i tillförlitlighet och minimerade verksamhetsstörningar.

3 Bland de särskilda funktionerna för verksamhetskontinuitet ingår: Transparent serverfailover Avaya erbjuder att Communication Manager körs på ett par redundanta, driftssäkra Linuxservrar. Den ena är den primära servern och den andra backupservern. Dessa servrar kan separeras från varandra över ett höghastighets Ethernet eller en dedikerad fiberlänk, så att de kan befinna sig på olika våningar eller till och med i olika byggnader på en anläggning. Om den primära servern går sönder tar backupservern omedelbart över kontrollen och bevarar eventuella pågående samtal och funktioner (exempelvis telefonkonferenser, vidarekopplingar eller väntande samtal). Denna failover är transparent för användarna. Redundanta gränssnitt Avaya erbjuder flera IP-gränssnitt med realtidsredundans för att minimera effekten av lokala nätverksfel. Även denna failover är transparent för användarna. Geografiskt separerade redundanta servrar Eftersom system- och nätverksfel inte alltid är lokala erbjuder Avaya Enterprise Survivable Servers (ESS), backupservrar som kan implementeras var som helst inom företaget och ge redundans för antingen alla eller delar av IP-telefonilösningen. Om det primära serverparet inte går att nå från en IP-telefonislutpunkt, kanske på grund av ett fel på en WAN-länk, kan denna slutpunkt automatiskt få service från en ESS någon annanstans. Driftssäkerhet på filialkontor Filialkontor och andra anläggningar på distans står ofta inför en utmaning när det gäller att förbli uppkopplad till huvudkontoret eller datacentret. För att förhindra att WAN-problem medför att filialkontoren blir utan service erbjuder Avaya driftssäkerhet för filialkontor på två olika nivåer. Standard Local Survivability (SLS, ungefär lokal driftsäkerhet av standardtyp) är inbyggt i de media gateways för filialkontoren som Avaya erbjuder tillsammans med Communication Manager. SLS ger grundläggande samtalsfunktioner och PSTN-anslutning för de som befinner sig på filialkontoret om anslutningen till den primära servern eller ESS (Enterprise Survivable Server) bryts. Enhanced Local Survivability (ELS, ungefär förbättrad lokal driftssäkerhet) kräver en lokal driftssäker processor, och ger filialkontoret driftssäkerhet för samtliga funktioner om anslutningen bryts. Failover till antingen SLS eller ELS bevarar alla samtal. Övervakning och hantering av kvaliteten på röstsamtal Avaya ger inte bara failover-kapacitet för hårdvarufel i nätverket, utan tillhandahåller även verktyg för att övervaka nätverkstillstånd som negativt påverkar kvaliteten på röstsamtal och vidtar korrigerande åtgärder om brister uppstår eller tröskelvärdena för jitter paketförluster överskrids. VoIP Monitoring Manager är ett verktyg som övervakar röstsamtalen för brister, jitter- och paketförluster mellan Communication Manager och associerade slutpunkter. Intergateway Alternate Routing är en funktion som routar om samtal till PSTN om IP-nätverkets status försämras. Säkerhet Även om IP-telefoni innebär en fantastisk möjlighet till förbättrad effektivitet måste företagets datasäkerhetspolicies utökas till att även omfatta utrustning för IP-samtal. Nya bekymmer med nätverkssäkerheten uppstår eftersom IP-telefoni innebär oauktoriserade ingångspunkter till nätverket. Avaya har utformat Communication Manager och tillhörande nätverksenheter för att minska deras känslighet för illasinnade attacker och skydda kritisk röstkommunikation från skador. Med hjälp av Avayas multilagersstrategi är Avayas lösningar säkra genom sin design och standard, vilket ger säker kommunikation.

4 Säkerhet genom design Säkerhet genom design syftar på Avayas policy att separera Communication Managerbaserade telefoniservrar och tillhörande kommunikationstjänster från resten av företagets nätverk och isolera dem från virus, maskar, nedan service (DoS) och andra illasinnande attacker. Säkerhet som standard Säkerhet som standard syftar på det robusta Linux operativsystem som används i Avayas Communication Manager baserade telefoniservrar. Endast tjänster och portar som krävs för den säkra telefonibearbetningen i realtid är aktiverade, vilket ytterligare minskar känsligheten för illasinnade attacker. Säker kommunikation Säker kommunikation syftar på Avayas policy att garantera att röstsamtalen förblir privata. Lösningar som är baserade på Avaya Communication Manager använder mediakryptering mellan servrar, gateways och slutpunkter för att garantera att de strömmande röstsamtalen är säkra och signalkrypterade för att skydda information som exempelvis telefonnumren till den som ringer och den som blir uppringd, användarnas lösenord och annan känslig information. Ökad produktivitet för personalen Communication Manager erbjuder en rad funktioner via ett stort antal olika klientenheter, vilket bidrar till att göra de anställda mer produktiva oavsett var de råkar befinna sig. Slutanvändarna kan: Hantera inkommande samtal på ett effektivt sätt Funktionen Call Coverage (passningsställe) kopplar automatiskt om samtalen utifrån förinställda kriterier som exempelvis tidpunkt eller typ av samtal. Send All Calls (skicka alla samtal) gör att användarna tillfälligt kan vidarekoppla alla inkommande samtal till passningsställe, prioriterad kö, backupvarningar, tidsinställda påminnelser och vektorisering för telefonister som hjälper telefonisterna att koppla samtalen effektivt även under de tidpunkter när det är som mest trafik. En konsol för nattlig service ger möjlighet att hantera inkommande samtal efter ordinarie arbetstid. Ökad effektivitet Kortnummer, senast slagna nummer och interna automatsvar är lättanvända funktioner som kan spara företaget hundratals timmars arbete med att ringa upp eller svara i telefon. En integrerad telefonkatalog visar systemets databas över snabbuppringning till anknytningar. Intelligent routing skickar samtalet den bästa och mest effektiva vägen baserat på era egna regler eller efter tid på dagen. Förbättrat samarbete Meet Me -konferenser ersätter tjänster från tredje part genom att ge tillgång till förinställda bryggnummer. Krypterade signallänkar ger ökad säkerhet för känsliga telefonkonferenser. Gruppsökning innebär kallelse via högtalaren till förinställda användargrupper. Genom att kombinera Communication Manager, Avaya SIPaktiverade tjänster och Avayas IP Softphone för säkra chattmeddelanden (Instant Messaging, IM) med en närvaroaktiverad kontaktlista kan man öka åtkomsten och samarbetet. Intelligenta klienter och enheter Avaya Communication Manager stödjer en stor portfölj IP, trådlösa, digitala och analoga telefoner och klienttillämpningar för ett antal olika kommunikationsenheter. Några av de viktigaste är: Förlängning till mobiltelefon och Avaya one X Mobile Funktionen förlängning till mobiltelefon i Avaya Communication Manager kopplar de som ringer till mobila anställda, oavsett var dessa befinner sig.

5 avaya.se Förlängning till mobiltelefon skickar Avaya one X Deskphone 9600-serien Avaya 3600-serien trådlösa telefoner på ett transparent sätt samtalen vidare IP-telefoner Avaya erbjuder en portfölj WLAN-telefoner till vilken mobiltelefon som helst över Avayas serie IP-telefoner one X Deskphone som är optimerade för lokalbaserad mobil ett trådlöst operatörsnätverk, så att 9600 har designats för att ge rätt telefon kommunikation. De kan användas på de anställda bara behöver ett enda för rätt jobb och uppfylla olika medarbetares sjukhus, varuhus och lager där medarbetarna jobbnummer. Produktivitetshöjande olika kommunikationsbehov serien, måste vara mobila inom byggnaden. funktioner i Communication Manager, som har skapats av användare för användare, exempelvis konferenssamtal och har ett intuitivt användargränssnitt som vidarekoppling av samtal, kan därmed bidrar till att göra användarna skickliga även fås på mobiltelefonerna. Avayas och ge dem självförtroende när det gäller klientapplikation one X Mobile förbättrar att utföra vanliga telefonuppgifter, som att användarvänligheten genom att ge ett skapa en telefonkonferens eller genomföra lättanvänt gränssnitt för åtkomst till en vidarekoppling. Med förbättrat high- funktionerna i Communication Manager fidelityljud är det mycket lättare att höra och från mobiltelefoner som kör Symbian eller förstå andra, vilket ökar snabbheten inom Windows Mobile operativsystem. verksamheten samtidigt som det minskar trötthet och stress. Telefonerna finns med både H.323- och SIP-mjukvara. Avaya IP Softphone Avaya IP Softphone är ett flexibelt verktyg som ger åtkomst till och hanterar all telefonikommunikation inom verksamhet från vilken plats som helst som har åtkomst till Internet. Det kan användas fristående som en kraftfull mjukvaruklient för telefoni eller fungera tillsammans med Microsoft Office Communicator för integrerad telefoni och chat, och möjliggöra klicka för att ringa från en post i en kontaktlista,

6 ett eller en smart tagg. Avaya IP Softphone går också lätt att integrera med skrivbords- och gruppvideotillämpningar, vilket gör videokonferenser lika enkla som telefonsamtal. Öppna standarder Genom att stödja öppna standarder gör Avaya det möjligt att bädda in kommunikation i affärsprocesserna vilket ökar värdet för företagen. Stödet för öppna standarder bidrar också till att integrera Communication Manager med tillämpningar och lösningar från ett omfattande ekosystem av Avaya Developer Connection-partners. SIP - Session Initiation Protocol Avaya var tidigt ute med att använda SIP, och fortsätter att spela en aktiv roll inom branschens utveckling, samtidigt som vi utökar definitionen och användningsområdena för den öppna SIP-standarden. Avaya utnyttjar SIP till att förbättra anslutningsbarheten och öppenheten i Communication Manager och tillhörande utrustning för slutanvändare, vilket leder till minskade kostnader för trunkeringsoch anslutningssystem, snabbare sjösättning av nya funktioner och förbättrade möjligheter att länka kommunikation till affärsprocesserna för ökade konkurrensfördelar. Dessutom ger SIP närvaro, en tillämpning som låter användarna informera andra om sin status, tillgänglighet och hur de kan kontaktas - redan innan en kommunikationssession har startats. Avaya Communication Manager ger rätt grund för att sjösätta SIP idag eller hantera framtida migrering till SIP-baserad kommunikation. End-to-end standardbaserad tillämpningsintegration Den Linux-baserade Communications Manager-mjukvaran ger integration av gamla (TSAPI, JTAPI, CSTA) och nya (webbtjänster och SOA) standarder. Dessa gränssnitt utökar Communication Managers funktionalitet till en ständigt växande grupp av utvecklare och systemintegratörer. De tillämpningar som blir resultatet tillför kommunikationsmöjligheter till affärsprocesserna, så att företagen kan skapa mer kunniga, responsiva organisationer. Förenklad nätverkshantering Paketet Avaya Integrated Management innehåller ett omfattande verktygsset som gör det lätt att sjösätta, hantera och underhålla ett komplext, spritt Communication Manager-baserat IPtelefoninätverk. Tillämpningarna i Avaya Integrated Management är utvecklade för att förenkla systemadministration, provisioning och nätverkshantering samt fel- och prestandahantering. Som ett resultat av detta bidrar Avaya Integrated Management till att förbättra nätverkets upptid, öka driftpersonalens produktivitet och minska driftskostnaderna. Avaya Global Services for Communication Manager Konsulttjänster och systemintegration Avaya använder sig av en beprövad leveransmetod av standardtyp som stöd för varje kundimplementering. Avayas konsult- och systemintegrationstjänster kopplar investeringar i teknik till affärsstrategin för att få ut största möjliga värde ur de Communication Managerbaserade lösningarna. Möjligheter till löpande support Löpande support av hela lösningen är av yttersta vikt för alla investeringar i teknik för att upptid, säkerhet och effektivitet skall maximeras. Avaya Global Services och våra BusinessPartners erbjuder ett komplett servicesortiment för support av mjukvara, hårdvara och hela miljön. Uppgradering till Software Support Plus ger 24x7 teknisk support på distans vid större problem samt enkel åtkomst till alla mindre releaser, kraftfulla onlineverktyg och servicepaket. Här ingår också tre års prenumeration på större uppgraderingar, vilket inte bara leder till stora besparingar utan även säkerställer att kunden alltid har tillgång till den mest säkra och tillförlitliga lösning som finns. Avaya har även fler supportalternativ att erbjuda, bland annat övervakning på distans och hantering av den sammanslagna miljö samt hantering av mjukvarureleaser. Vill du veta mer? Kontakta din representant för Avaya, Avayas auktoriserade BusinessPartner eller besök oss på vår webbsida avaya.se för att ta reda på mer om hur Avaya Communication Manager kan stödja er verksamhet.

7 Avaya Communication Managers kapacitet Medarbetarnas produktivitet Passningsställe Skicka alla samtal Prioriterad kö Backuppåminnelser Tidsinställda påminnelser Vektorisering av telefonist Kortnummer Senast slagna nummer Inbyggd telefonsvarare Integrerad telefonkatalog Universell access - telefonstatus Intelligent samtalsrouting Flerpartskonferenser (upp tilll 300 deltagare) Telefonkonferens Gruppsökning Samtalstäckning på distans/vidarebefordra utanför nätverket Personlig station Access Automatisk samtalsdistribution (ACD) Användare med företagsomfattande mobilitet SIP besökande användare Teamknapp Enheter för slutanvändare Understøttelse af SIP-telefoni med SES SIP aktiveringstjenester (SIP Enablement Services) IP-telefoner i Avaya one X Deskphone 9600 serien IP-telefoner i Avaya 1600 serien Trådløse IP-telefoner i Avaya 3600 serien Avaya IP Softphone Avaya one X Mobile Avaya one X Desktop Avaya one X Speech Avaya one X Portal Netværk Q.Sig-styring 13-cifret opkaldsplan T.38 fax over IP Modem over IP SIP fjernopkald

8 Om Avaya Avaya tillhandahåller intelligenta kommunikationslösningar som hjälper företag att omvandla sin afärrsverksamhet för att vinna fördelar på marknaden. Över 1 miljon företag runt om i världen, bland annat mer än 90 procent av företagen på FORTUNE 500, använder lösningar från Avaya för IP-telefoni, enhetlig kommunikation, kontaktcenter och kommunikationsbaserade verksamhetsprocesser. Avaya Global Services tillhandahåller omfattande service och support för företag, såväl små som stora. Besök Avayas hemsida för mer information: Avaya Inc. Med ensamrätt. Avaya och Avaya-logotypen är varumärken som tillhör Avaya Inc. och som kan vara registrerade i vissa områden. Alla varumärken som markeras med, TM or SM är registrerade varumärken eller servicemärken som tillhör Avaya Inc, med undantag för FORTUNE 500 som är ett registrerat varumärke som tillhör Time Inc. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. 07/09 LB1853SW-04 COMMUNICATIONS INTELLIGENT KOMMUNIKATION INTELLIGENTES avaya.se

Intelligent Kommunikation

Intelligent Kommunikation ÖVERSIKT Intelligent Kommunikation kommunikationslösningar som adderar affärsvärden 2 Avaya är en ledande global leverantör av affärskommunikationstillämpningar med inriktning på att möta behoven hos små

Läs mer

IP Communications Platform

IP Communications Platform IP Communications Platform Löftet om konvergens har uppfyllts Kommunikation är viktigt för företag, men utförs i slutändan på en personlig nivå vid arbetsplatsen. Om du överväger en ny kommunikationslösning

Läs mer

Gränslös kommunikation

Gränslös kommunikation Ericsson enterprise multimedia server Gränslös kommunikation Den nya generationen multimedielösningar för företagskommunikation Kunnig personal och högeffektiva arbetssätt är viktiga faktorer om ett företag

Läs mer

Intelligent kommunikationsportfölj

Intelligent kommunikationsportfölj ÖVERSIKT Intelligent kommunikationsportfölj Mer än kommunikationslösningar en konkurrensfördel 2 Avaya är en ledande global leverantör av affärskommunikationstillämpningar med inriktning på att möta behoven

Läs mer

Phonera Växel. Framtidens växel redan idag SPECIFIKATION

Phonera Växel. Framtidens växel redan idag SPECIFIKATION Phonera Växel Framtidens växel redan idag SPECIFIKATION Med över 500 användbara funktioner är Phonera Växel en av de mest kompetenta och moderna virtuella växlarna på marknaden. Effektivare arbetssätt

Läs mer

Dubbelt så mycket till halva priset. Varför IP- Kommunikation Lägre kostnad, Högre effektivitet

Dubbelt så mycket till halva priset. Varför IP- Kommunikation Lägre kostnad, Högre effektivitet Dubbelt så mycket till halva priset Varför IP- Kommunikation Lägre kostnad, Högre effektivitet Vilka är vi? Internationell consulting gentemot operatörer, ISPer, service providers och företag. Från powerpoint

Läs mer

ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI

ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI 2 ASCOM IP-DECT Ascom är ledande inom trådlös telefoni för professionella användare. Våra lösningar är kända för sin flexibilitet, tillförlitlighet

Läs mer

Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management

Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management marknaden 1 It-landskapet håller på att förändras Riskerna och utmaningarna med datahantering i och mellan olika miljöer måste kontrolleras.

Läs mer

Aastra MX-ONE Den öppna vägen till UC och mobilitet

Aastra MX-ONE Den öppna vägen till UC och mobilitet Aastra MX-ONE Den öppna vägen till UC och mobilitet Vi river hindren MX-ONE har en unik historik att tillhandahålla investeringsskydd till en imponerande installerad bas som omfattar 55 000 kunder i över

Läs mer

GRÄNSLÖS TELEFONI. Smarta lösningar för företag från Bahnhof

GRÄNSLÖS TELEFONI. Smarta lösningar för företag från Bahnhof GRÄNSLÖS TELEFONI Smarta lösningar för företag från Bahnhof GRÄNSLÖSA VÄXELSYSTEM Enkelt att använda, enkelt att växa med Grundväxel Vi erbjuder företag en telefonilösning från 2 upp till tusentals anknytningar.

Läs mer

Avaya IP Office. Allt-i-ett-lösningen för företag som vill växa. www.westcon.se

Avaya IP Office. Allt-i-ett-lösningen för företag som vill växa. www.westcon.se Avaya IP Office Allt-i-ett-lösningen för företag som vill växa. www.westcon.se Avaya IP Office Förenkla och effektivisera Förenkla Din kommunikation, minska Dina kostnader, effektivisera Din meddelandehantering,

Läs mer

GRÄNSLÖS TELEFONI. Smarta lösningar från Bahnhof

GRÄNSLÖS TELEFONI. Smarta lösningar från Bahnhof GRÄNSLÖS TELEFONI Smarta lösningar från Bahnhof GRÄNSLÖSA VÄXELSYSTEM Enkelt att använda, enkelt att växa med Grundväxel Vi erbjuder ert företag en telefonilösning från två upp till hundratals anknytningar.

Läs mer

BusinessPhone kommunikationssystem För enkel kommunikation

BusinessPhone kommunikationssystem För enkel kommunikation BusinessPhone BusinessPhone kommunikationssystem För enkel kommunikation För små till medelstora företag 2 Bygger på förenklad kommunikation för dynamiska företag. Små och medelstora företag är ofta lika

Läs mer

Unified Communication. Martin Lidholm martin@lidholm-co.se

Unified Communication. Martin Lidholm martin@lidholm-co.se Welcome Unified Communication Martin Lidholm martin@lidholm-co.se Vad ska vi göra idag? En överblick över Unified Communications-platformen Hur kommer jag igång? Förkunskaper Grundläggande kunskaper i

Läs mer

Extrautrusta din företagsväxel. Olov Karlsson Nortel användareförening Köpenhamn 2008-11-11

Extrautrusta din företagsväxel. Olov Karlsson Nortel användareförening Köpenhamn 2008-11-11 Extrautrusta din företagsväxel Olov Karlsson Nortel användareförening Köpenhamn 2008-11-11 Telia extrautrustar din Meridian/CS1000-växel 3 2008-11-11 Integrerad kommunikationslösning för framtiden Mobilintegration:

Läs mer

Aastra samarbetsapplikationer för Avaya CS 1000 och CM

Aastra samarbetsapplikationer för Avaya CS 1000 och CM Aastra samarbetsapplikationer för Avaya CS 1000 och CM Robert Stahre Aastra - 2012 1 Teknologitrender och utveckling 2012-2015 Teknologitrender som kommer att påverka individer, verksamheter and IT organisationer.

Läs mer

Innovation för system integration

Innovation för system integration Innovation för system integration PERFORMANCE MADE SMARTER PR-bakplan En användarvänlig och tillförlitlig montagelösning mellan DCS/PLC/SIS systemet och isolatorer/i.s. gränssnitten TEMPERATUR EX GRÄNSSNITT

Läs mer

30 år av erfarenhet och branschexperts

30 år av erfarenhet och branschexperts 30 år av erfarenhet och branschexperts Integrerad Säkerhet Integrerad Säkerhet Varför överordnat system Användarvänlighet Kvalitet Trygghet Kostnadseffektivitet Varför ett överordnat system? Med stora

Läs mer

IP Telefoni en möjlighet som är här nu. Nortech, November 2008

IP Telefoni en möjlighet som är här nu. Nortech, November 2008 IP Telefoni en möjlighet som är här nu Nortech, November 2008 Agenda presentation Vad är IP Telefoni Historik och marknad Kundvärden och nya möjligheter Framtid och nya aktörer 2 Internet Telefoni Internet

Läs mer

Aastra 700 Komplett kommunikation i en effektiv förpackning

Aastra 700 Komplett kommunikation i en effektiv förpackning Aastra 700 Komplett kommunikation i en effektiv förpackning UC och mobilitet i en effektiv förpackning Aastra 700 är det bästa sättet att dra nytta av den produktivitet, effektivitet och oöverträffade

Läs mer

Användarmanual CallPad

Användarmanual CallPad Användarmanual CallPad Villkor för användning Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering eller informationslagring,

Läs mer

Hemligheten bakom framgångsrika samarbeten

Hemligheten bakom framgångsrika samarbeten Hemligheten bakom framgångsrika samarbeten Skype For Business TDC Sverige En del av Tele2 1 Innehåll Att välja kommunikationsplattform 4 Skype for business som plattform 4 Användarupplevelsen kräver rätt

Läs mer

Palo Alto Networks. 10 saker din brandvägg måste klara av (För annars är det inte en riktig brandvägg)

Palo Alto Networks. 10 saker din brandvägg måste klara av (För annars är det inte en riktig brandvägg) Palo Alto Networks 10 saker din brandvägg måste klara av (För annars är det inte en riktig brandvägg) 1. Identifiera och kontrollera applikationer på alla portar Applikationsutvecklare bryr sig inte längre

Läs mer

Aastra MX-ONE Den öppna vägen till UC och mobilitet

Aastra MX-ONE Den öppna vägen till UC och mobilitet Aastra MX-ONE Den öppna vägen till UC och mobilitet Vi river hindren MX-ONE har en unik historik att tillhandahålla investeringsskydd till en imponerande installerad bas som omfattar 55 000 kunder i över

Läs mer

Phonera Växel. Framtidens växel redan idag INTRODUKTION

Phonera Växel. Framtidens växel redan idag INTRODUKTION Phonera Växel Framtidens växel redan idag INTRODUKTION Phonera Växel - en komplett telefonilösning för alla former av företag, stora som små. Phonera Växel erbjuder alla tänkbara funktioner som krävs,

Läs mer

Modern företagstelefoni Förenkla och förbättra er kommunikation

Modern företagstelefoni Förenkla och förbättra er kommunikation Modern företagstelefoni Förenkla och förbättra er kommunikation Kraven om ett mobilt arbetssätt, har satt en ny standard för vår kommunikation. icentrex har gett oss de verktyg våra medarbetare behöver

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

SÄKRA DIN AFFÄR VART DEN ÄN TAR DIG. Protection Service for Business

SÄKRA DIN AFFÄR VART DEN ÄN TAR DIG. Protection Service for Business SÄKRA DIN AFFÄR VART DEN ÄN TAR DIG Protection Service for Business DET ÄR EN MOBIL VÄRLD Wifi Fotgängare Idag använder vi fler enheter med fler anslutningar än någonsin tidigare. Att då kunna välja var

Läs mer

IP-telefoni. Velio Roumenov 790429-0777. Stefan Rådesjö 800717-7010

IP-telefoni. Velio Roumenov 790429-0777. Stefan Rådesjö 800717-7010 IP-telefoni Velio Roumenov 790429-0777 Stefan Rådesjö 800717-7010 1.Introduktion Detta arbete beskriver IP-telefoni, författarna anser att IP-telefoni så småningom kommer vara den telefonityp som används

Läs mer

Aastra MX-ONE» Maximera er företagskommunikation

Aastra MX-ONE» Maximera er företagskommunikation Aastra MX-ONE» Maximera er företagskommunikation Det hela handlar om att sätta dig i centrum för kommunikationen NU SÄTTS du I KOMMUNIKATIONENS CENTRUM Du behöver snabbt och effektivt sätta dig i kontakt

Läs mer

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone microsoft.com/sv-se/mobile/business/lumia-for-business/lumia/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_swe.indd 1 26.11.2014 10.34 Office 365 i telefonen Ge dina anställda tillgång

Läs mer

Kvalitetssäkring av nätverk och iptelefoni för operatörer och tjänsteleverantörer

Kvalitetssäkring av nätverk och iptelefoni för operatörer och tjänsteleverantörer Kvalitetssäkring av nätverk och iptelefoni för operatörer och tjänsteleverantörer En bra övervakning är viktig för att säkerställa god samtalskvalitet samt att kunna analysera och felsöka orsaker till

Läs mer

IP-telefoni för nybörjare

IP-telefoni för nybörjare IP-telefoni för nybörjare Erik Morin 1 Det talas mycket om IP och IP-telefoni... 2 Det talas mycket om IP och IP-telefoni... 3 Från ett system till ett annat De flesta användare behöver inte alls bry sig

Läs mer

Licencia NetEx. En telefonitjänst i molnet

Licencia NetEx. En telefonitjänst i molnet Licencia Netx n telefonitjänst i molnet Licencia Netx är en komplett virtuell telefonilösning som möter de krav som fast-, mobiloch IP-ansluten röstkommunikation ställer på en modern kommunikationsplattform.

Läs mer

Royal Dutch Shell ser fram emot en bättre arbetsmiljö med Unified Communications

Royal Dutch Shell ser fram emot en bättre arbetsmiljö med Unified Communications Microsoft Office System Fallstudie kundlösning Royal Dutch Shell ser fram emot en bättre arbetsmiljö med Unified Communications Översikt Land eller region: Nederländerna Bransch: Olja och gas Kundprofil

Läs mer

Aastra CMG Applikationssvit Ger företaget nya vägar att kommunicera

Aastra CMG Applikationssvit Ger företaget nya vägar att kommunicera Aastra CMG Applikationssvit Ger företaget nya vägar att kommunicera Varje kontakt är en möjlighet till ett bra bemötande Aastra Contact Management säljs världen över. Över 3 000 kunder och fler än tre

Läs mer

Rapport om IT-infrastruktur och säkerhet inom offentlig sektor

Rapport om IT-infrastruktur och säkerhet inom offentlig sektor Rapport om IT-infrastruktur och säkerhet inom offentlig sektor De senaste åren har ett antal offentliga myndigheter blivit utsatta för hot och olaga intrång i sina IT-system. Inte minst Regeringskansliet

Läs mer

Unified Communication. KommITS - 6 maj i Helsingborg IT-chef Richard Lindström och IT-projektledare Ulrika Häggström

Unified Communication. KommITS - 6 maj i Helsingborg IT-chef Richard Lindström och IT-projektledare Ulrika Häggström Unified Communication KommITS - 6 maj i Helsingborg IT-chef Richard Lindström och IT-projektledare Ulrika Häggström Mark är levande byar, öppna landskap, vatten och djupa skogar Mark betyder gränsbygd

Läs mer

SOLUTION BRIEF. Varför backup som tjänst från Savecore?

SOLUTION BRIEF. Varför backup som tjänst från Savecore? SOLUTION BRIEF Står du inför utmaningar som berör backup, arkivering och lagring? Minimera risker för incidenter genom att låta de som har specialistkompetens ta hand om ditt data. Varför backup som tjänst

Läs mer

Prislista Bredbandsbolaget

Prislista Bredbandsbolaget Sida 1 av 6 Prislista Bredbandsbolaget gäller från 22 februari 2012 Sida 2 av 6 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 DSL- Bredband Bas... 3 DSL - Bredband Premium... 3 Riks ADSL... 3 Bredband

Läs mer

COBS Porttelefoner från 2N. -För ökad säkerhet och komfort!

COBS Porttelefoner från 2N. -För ökad säkerhet och komfort! COBS Porttelefoner från 2N -För ökad säkerhet och komfort! Porttelefonen - din dörrvakt På grund av bland annat vandalisering så är kontroll i dagens samhälle en nödvändighet. Ett vanligt krav för nästan

Läs mer

Din guide till (S)IP. Ny porttelefon för SIP Med ljud och bild. Utbildningar En lärorik höst med Talk. Kampanj - Snom och Microsoft OCS / Lync

Din guide till (S)IP. Ny porttelefon för SIP Med ljud och bild. Utbildningar En lärorik höst med Talk. Kampanj - Snom och Microsoft OCS / Lync for you Din guide till (S)IP Nummer 4 2011 Ur innehållet Ny porttelefon för SIP Med ljud och bild Utbildningar En lärorik höst med Talk Kampanj - Snom och Microsoft OCS / Lync TALK TELECOM Distribution,

Läs mer

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite STYRKAN I ENKELHETEN Business Suite HOTET ÄR VERKLIGT Onlinehot mot ditt företag är verkliga, oavsett vad du gör. Om du har data eller pengar är du ett mål. Säkerhetstillbuden ökar drastiskt varje dag

Läs mer

Smarta beslut i ovanliga tider

Smarta beslut i ovanliga tider UC-KOSTNADSBESPARINGAR DATABLAD Smarta beslut i ovanliga tider I tider som är ekonomiskt utmanande finns det ovanliga möjligheter. Men för att utnyttja de möjligheterna måste djärva affärsbeslut fattas,

Läs mer

VIEWCOM DISTRIBUTOR SWEDEN

VIEWCOM DISTRIBUTOR SWEDEN Oavsett hur höga krav Ni än ställer så är Swyx ett system som möter Era behov. Marknadens mest kompetenta och kompletta telefonsystem Utmärkande egenskaper Mobilitet Funktionalitet Integration Administration

Läs mer

# $%& $'( +",& ,& (' 7. november 2007 2

# $%& $'( +,& ,& (' 7. november 2007 2 !" # $%& $'( ) $(' +",& "%,& ('!"- 7. november 2007 2 1 !"!!". / 7. november 2007 3 0 (1&' Från och med 1 januari samlar vi oss under ett och samma varumärke 7. november 2007 4 2 .' 23' 2 & 2 '1 2 45.0-

Läs mer

Extrautrusta din företagsväxel. Lars-Ove Mellqvist Nortel användareförening Umeå 2009-05-26 --- 2009-05-27

Extrautrusta din företagsväxel. Lars-Ove Mellqvist Nortel användareförening Umeå 2009-05-26 --- 2009-05-27 Extrautrusta din företagsväxel Lars-Ove Mellqvist Nortel användareförening Umeå 2009-05-26 --- 2009-05-27 Telia extrautrustar din Meridian/CS1000-växel 3 2009-05-26 Växeln på bilden är extrautrustad med

Läs mer

Informatikai megoldások

Informatikai megoldások Informatikai megoldások Nyckelhanterings Systemet IQ serien Varför behöver man ett nyckelhanterings system? Nycklar skall förvaras på ett säkert ställe Nycklarna bör användas av rätt person Kontroll på

Läs mer

presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS

presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS 1 Verksamhetsutveckling och hur det påverkar IT-arbetet ANPASSNINGS- FÖRMÅGA Arbeta snabbt, vara följsam och flexibel 66 % av företagarna prioriterar

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

En telefon. En lösning. Ett smartare sätt att arbeta. Telenor One

En telefon. En lösning. Ett smartare sätt att arbeta. Telenor One En telefon. En lösning. Ett smartare sätt att arbeta. Telenor One TA12027_Telenor One_utan_pris.indd 1 08-07-15 14.50.39 Jag kan aldrig tänka mig en traditionell växel igen. Fördelarna med att vara trådlös

Läs mer

Internetdagarna. 2002-10-08 Petter Claesson Systems Engineer petter@cisco.com. introduktion. Ljudkvalitet

Internetdagarna. 2002-10-08 Petter Claesson Systems Engineer petter@cisco.com. introduktion. Ljudkvalitet Internetdagarna 2002-10-08 Petter Claesson Systems Engineer petter@cisco.com 1 introduktion Ljudkvalitet Fortfarande tror många att det är sämre kvalitet på VoIP än på det traditionella telefoninätet Nätdesign

Läs mer

IP-telefoni. Cisco IP Communication (IPC) mer än bara telefoni.

IP-telefoni. Cisco IP Communication (IPC) mer än bara telefoni. IP-telefoni. Cisco IP Communication (IPC) mer än bara telefoni. 2 En trygg partner för dig som funderar på en ny telefonilösning. I allt snabbare takt går nu svenska företag och organisationer över till

Läs mer

Till ditt skrivbord som tjänst via Internet

Till ditt skrivbord som tjänst via Internet Till ditt skrivbord som tjänst via Internet UITs koncept är enkelt och kan sammanfattas med Inga burkar. Genom att anlita oss kan du helt enkelt glömma dyra investeringar i servers och programvara. Inte

Läs mer

En IT-säkerhetslösning för hela verksamheten PROTECTION SERVICE FOR BUSINESS

En IT-säkerhetslösning för hela verksamheten PROTECTION SERVICE FOR BUSINESS En IT-säkerhetslösning för hela verksamheten PROTECTION SERVICE FOR BUSINESS IT-säkerhet är ett måste En fungerande IT-säkerhet är en grundläggande förutsättning för alla företag och verksamheter. Konsekvenserna

Läs mer

Din guide till IP. Interop Snom och Ascom hos Telia. WLAN Ascom i62 på lager. Ascom IP-DECT - larm och meddelandehantering. Ur innehållet TALK TELECOM

Din guide till IP. Interop Snom och Ascom hos Telia. WLAN Ascom i62 på lager. Ascom IP-DECT - larm och meddelandehantering. Ur innehållet TALK TELECOM for you Nummer 3 2011 Din guide till IP Ur innehållet Interop Snom och Ascom hos Telia WLAN Ascom i62 på lager Ascom IP-DECT - larm och meddelandehantering TALK TELECOM Distribution, Installation, Integration

Läs mer

connect Kommunikation i molnet... Intelecom Sweden AB Gustavslundsvägen 139, S-167 51 Bromma Tel: 08 4000 4000

connect Kommunikation i molnet... Intelecom Sweden AB Gustavslundsvägen 139, S-167 51 Bromma Tel: 08 4000 4000 connect Kommunikation i molnet... Intelecom Sweden AB Gustavslundsvägen 139, S-167 51 Bromma Tel: 08 4000 4000 connect Intelecom levererar avancerade, molnbaserade kontaktcenteroch växellösningar. Flexibla,

Läs mer

Avaya IP Office Solution

Avaya IP Office Solution Avaya IP Office Solution The All-In-One Solution for Your Business Needs Converged Voice and Data Networks Customer Relationship Management Unified Communication Supported by: Avaya Labs and Services HLösningen

Läs mer

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite OmniTouch 8400 Instant Communications Suite My Instant Communicator för BlackBerry Smartphones BRUKSANVISNING Juni 2009 8AL 90819 SWAA ed01 Alcatel-Lucent Med ensamrätt Alcatel-Lucent 2009 Alcatel-Lucent

Läs mer

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster...

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 1 2 Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 9 Definition av molntjänster (forts.)... 11 Tjänster... 12 Skikt

Läs mer

Våg 2010 We re all in!

Våg 2010 We re all in! Click to edit headline title style Click to edit body copy. Våg 2010 We re all in! Henrik Byström, Magnus Forsberg Microsoft Citizen Service Platform Click to edit headline title style Kommunens utmaningar

Läs mer

Jämförelseguide och prissättning av 3FrontOffice.

Jämförelseguide och prissättning av 3FrontOffice. Jämförelseguide och prissättning av 3FrontOffice. En tjänst som förenklar för dig, men framförallt för dina kunder. I tider när man kan nå vem som helst, när som helst har kraven ökat på hur nåbar man

Läs mer

Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar

Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Ger ett enkelt, centralstyrt underhåll av skrivare och multifunktionssystem HANTERING AV ARBETSFLÖDET ETT ENKELT SÄTT ATT UNDERHÅLLA

Läs mer

HUR MAN LYCKAS MED BYOD

HUR MAN LYCKAS MED BYOD HUR MAN LYCKAS MED BYOD WHITE PAPER Innehållsförteckning Inledning... 3 BYOD Checklista... 4 1. Val av system... 4 2. Installation och konfiguration... 5 3. Prestanda... 5 4. Valfrihet ökar upplevelsen...

Läs mer

Aastra CMG Contact Management

Aastra CMG Contact Management Your connection to the world Aastra CMG Contact Management Lars Kjennerud Sales Director Large Enterprise - CMG Suite 2007 - CMG Suite 7.5 nyheter Aastra CMG Suite 2007 CMG suite 2007 En kraftfull och

Läs mer

------------------------------------------------------------------------------ Kontakta oss för mer information och demonstration

------------------------------------------------------------------------------ Kontakta oss för mer information och demonstration Systembeskrivning Översikt ServIT CallCenter är en lättanvänd lösning för Call- och Contact Center, kundtjänst, supportavdelning, ordermottagning mm. Det hanterar inkommande kundkontakter via flera olika

Läs mer

CONNECTING PEOPLE PANASONIC SIP DECT MULTI-CELL TELEPHONY SYSTEMS

CONNECTING PEOPLE PANASONIC SIP DECT MULTI-CELL TELEPHONY SYSTEMS CONNECTING PEOPLE PANASONIC SIP DECT MULTI-CELL TELEPHONY SYSTEMS PANASONIC SIP DECT-LÖSNINGAR Många företag och organisationer har redan fått nöjdare kunder, stora kostnadsbesparingar, ökad flexibilitet

Läs mer

The Complete Property Management System

The Complete Property Management System The Complete Property Management System HotSoft 8 Cloud Solution Med vår nya hosting-lösning får du tillgång till HotSoft 8 via säkra tunnlar över internet. HotSoft 8 körs via en server hos Hoist Cloud

Läs mer

Tips och tricks med CS1000. Markus Kloow TeliaSonera

Tips och tricks med CS1000. Markus Kloow TeliaSonera Tips och tricks med CS1000 Markus Kloow TeliaSonera 1 2008-11-26 Inledning Tipsen kräver att växelinstallationen har rätt tjänstepaket att respektive funktion är konfigurerad Vissa tips hör till grundfunktionerna,

Läs mer

SA TER Vision Center. SAUTER Vision Center. håller dig uppdaterad.

SA TER Vision Center. SAUTER Vision Center. håller dig uppdaterad. SA TER Vision Center SAUTER Vision Center håller dig uppdaterad. Modern fastighetsautomation blir alltmer komplex men, tack vare SAUTER Vision Center, så är konsten att övervaka systemet ganska enkel.

Läs mer

AB2 Q2-kampanj SOH O Förlängning: Kampanj BB

AB2 Q2-kampanj SOH O Förlängning: Kampanj BB AB2 Q2-kampanj SOH O Förlängning: Kampanj BB Pro fiber Kapacitet 10 resp. 100Mbit/s Kampanjen gäller till 31/10 2015 1 2015-02-02 AB2 Q2-kampanj 2015 SOHO Affärsregler och Rutiner Bredband Pro Fiber 10

Läs mer

Migration to the cloud: roadmap. PART 1: Möjligheter och hinder för att migrera till molnet

Migration to the cloud: roadmap. PART 1: Möjligheter och hinder för att migrera till molnet Migration to the cloud: roadmap PART 1: Möjligheter och hinder för att migrera till molnet PART 1 ÖVERSIKT 1. Varför migrera till molnet? 2. Möjligheter med migrering till molnet 3. Hinder för att migrera

Läs mer

Effektiv och smidig kommunikation

Effektiv och smidig kommunikation Effektiv och smidig kommunikation TAL TEXT VIDEO TAL TEXT VIDEO Ökad tillgänglighet, förbättrad kundservice och effek tivare försäljning. Med våra unika kommunikationslösningar är det möjligt. Vi har en

Läs mer

Ta kontroll över kopiering och utskrifter med uniflow Output Manager

Ta kontroll över kopiering och utskrifter med uniflow Output Manager u n i F L O W uniflow Output Manager Ta kontroll över kopiering och utskrifter med uniflow Output Manager Ta kontroll över dina kopior och utskrifter och öka effektiviteten Med uniflow Output Manager får

Läs mer

Aastra 6731i fast IP-telefon i 3Växel.

Aastra 6731i fast IP-telefon i 3Växel. Aastra 67i fast IP-telefon i Växel. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster

Läs mer

Skalbarhet är den bästa lösningen. Den nya LMS 7 Professional.

Skalbarhet är den bästa lösningen. Den nya LMS 7 Professional. Skalbarhet är den bästa lösningen. Den nya LMS 7 Professional. 2 Effektivitet genom anpassning Idealiska lösningar för din framgång För att garantera omedelbart svar på hjälpanrop, snabb service och sammanhängande

Läs mer

UC med telefonin i centrum

UC med telefonin i centrum UC med telefonin i centrum Elektroskandias kommunikationslösning med fokus på integration av Aastra CMG (Contact Management) Lars-Gunnar Johansson fd IT Projektledare, ansvarig Kommunikation Numera Pensionär

Läs mer

Mobila Anknytningar i Nortel CS1000. Lars-Ove Mellqvist Nortel användareförening Umeå 2009-05-26 --- 2009-05-27

Mobila Anknytningar i Nortel CS1000. Lars-Ove Mellqvist Nortel användareförening Umeå 2009-05-26 --- 2009-05-27 Mobila Anknytningar i Nortel CS1000 Lars-Ove Mellqvist Nortel användareförening Umeå 2009-05-26 --- 2009-05-27 Utveckling av företagstelefoni IP IP telefoni Stödsystem och applikationer Mobil telefoni

Läs mer

svenska our snow is your success

svenska our snow is your success svenska our snow is your success Allt på en blick. ATASSplus utmärker sig av ett speciellt användarvänligt användargränssnitt. Utrustningen visas i en kartvy och kan hanteras i denna. Kartan kan zoomas

Läs mer

GUIDE FÖR ATT ARBETA SMARTARE I LYNC 2010

GUIDE FÖR ATT ARBETA SMARTARE I LYNC 2010 GUIDE FÖR ATT ARBETA SMARTARE I LYNC 2010 Låta andra få veta vad du gör I Microsoft Lync 2010 anges din närvaro automatiskt utifrån dina aktiviteter eller kalendern i Microsoft Outlook, men du kan ange

Läs mer

För smartare belysning

För smartare belysning För smartare belysning CityTouch LightPoint Lighting Asset Management. CityTouch LightPoint / Asset Management 3 Välkommen till framtidens smarta belysning Professionell hantering av offentlig belysning

Läs mer

Program för skrivarhantering

Program för skrivarhantering Program för skrivarhantering Det här avsnittet omfattar: "Använda programvaran CentreWare" på sidan 3-10 "Använda funktioner för skrivarhantering" på sidan 3-12 Använda programvaran CentreWare CentreWare

Läs mer

SÄKERHETSLÖSNINGAR KRITISK INFRASTRUKTUR

SÄKERHETSLÖSNINGAR KRITISK INFRASTRUKTUR SÄKERHETSLÖSNINGAR KRITISK INFRASTRUKTUR Som verksam inom segmentet för kritisk infrastruktur ställs du dagligen inför utmaningen att säkra några av vårt samhällets viktigaste och mest värdefulla resurser.

Läs mer

PACOM UNISON SECURITY MANAGEMENT MADE EASY

PACOM UNISON SECURITY MANAGEMENT MADE EASY PACOM UNISON SECURITY MANAGEMENT MADE EASY Sjukhus Den öppna och integrerade säkerhetsplattformen. PACOM Unison är en öppen och integrerad säkerhetslösning som gör det möjligt för dig att hantera passer-,

Läs mer

SÄKRA UPP OCH ADMINISTRERA DINA MOBILA ENHETER Freedome for Business

SÄKRA UPP OCH ADMINISTRERA DINA MOBILA ENHETER Freedome for Business SÄKRA UPP OCH ADMINISTRERA DINA MOBILA ENHETER Freedome for Business TA KONTROLL ÖVER DIN MOBILA SÄKERHET I en tid då vi arbetar allt mer mobilt, är det inte lätt att skydda nätverket. Dåligt skyddade

Läs mer

Erbjud era kunder gratis Wi-Fi, samtidigt som ni bygger en ny unik marknadsföringskanal

Erbjud era kunder gratis Wi-Fi, samtidigt som ni bygger en ny unik marknadsföringskanal Erbjud era kunder gratis Wi-Fi, samtidigt som ni bygger en ny unik marknadsföringskanal Med en social HotSpot från Idékonsulten får ni möjligheten att bygga en egen unik marknadsföringskanal till personer

Läs mer

MS Lync i en Avaya-miljö. Fredrik Norbeck

MS Lync i en Avaya-miljö. Fredrik Norbeck MS Lync i en Avaya-miljö Fredrik Norbeck Agenda IPnett Group UC-markanden Microsoft Lync Avaya-perspektiv och alternativ Att tänka på IPnett Group Startades 1999 i Norge av ett antal personer med Nortelbakgrund

Läs mer

Säkerhet 2.0. Ta en titt in i framtiden. Per Hellqvist. Senior Security Specialist

Säkerhet 2.0. Ta en titt in i framtiden. Per Hellqvist. Senior Security Specialist Säkerhet 2.0 Ta en titt in i framtiden Per Hellqvist Senior Security Specialist Symantecs vision Confidence in the Connected World Säkra och hantera din informationsdrivna värld över fysiska, virtuella

Läs mer

Användarmanual Operator Console

Användarmanual Operator Console Användarmanual Operator Console Villkor för användning Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering

Läs mer

Hur du utvecklar ditt företag med Unified Communications Per Björklund, Efftel,

Hur du utvecklar ditt företag med Unified Communications Per Björklund, Efftel, CONNECTING DYNAMIC COMPANIES Hur du utvecklar ditt företag med Unified Communications Per Björklund, Efftel, 2010-04-28 2 DFS Nätverket Kommunikationsteknik Agenda 1 2 3 Introduktion Om Unified Communications

Läs mer

Samtalskontroll med peka och klicka-teknik

Samtalskontroll med peka och klicka-teknik Programsviten Panasonic Communication Assistant (CA) är en intuitiv och enhetlig kommunikationslösning som kombinerar enkel peka och klickatelefoni med närvaro, tillgänglighet, Microsoft Outlook -integrering,

Läs mer

En telefonväxel för alla företag.

En telefonväxel för alla företag. Powered by En telefonväxel för alla företag. En enkel telefonväxel för krävande företag. Tele2 Direct gör ditt företag effektivare och dina medarbetare mer tillgängliga. Ni behöver inte missa några inkommande

Läs mer

Operations Management Suite. Sara Selldahl, Produktchef Cloud Platform Jonathan Andersson, Teknisk specialist Datacenter

Operations Management Suite. Sara Selldahl, Produktchef Cloud Platform Jonathan Andersson, Teknisk specialist Datacenter Operations Management Suite Sara Selldahl, Produktchef Cloud Platform Jonathan Andersson, Teknisk specialist Datacenter Tillit Digitalisering Vad är digitalisering egentligen? Cloud Mobile Social Big data

Läs mer

SÄKERHETSLÖSNINGAR BANK OCH FINANS

SÄKERHETSLÖSNINGAR BANK OCH FINANS SÄKERHETSLÖSNINGAR BANK OCH FINANS Som verksam inom segmentet för bank och finans ställs du dagligen inför utmaningen att bland annat säkra hundratals anställda och besökare på bankkontor samt användare

Läs mer

LAN Port: 4 X RJ45 10/100BASE-TX Fast Ethernet med Auto MDI/MDIX. Resetknapp: Återställer enheten till fabriks inställningar

LAN Port: 4 X RJ45 10/100BASE-TX Fast Ethernet med Auto MDI/MDIX. Resetknapp: Återställer enheten till fabriks inställningar Denna enhet kan konfigureras genom att använda ett webb program, ex. Internet Explorer 6, Netscape Navigator 6.23. DSL-504T ADSL Router Orientering Användande av annan ström adapter med annan volt/amper

Läs mer

Vägen till en modern. integrations plattform

Vägen till en modern. integrations plattform Vägen till en modern integrations plattform Integrerade säkerhetssystem Integrerade säkerhetssystem Basen i det integrerade säkerhetssystemet utgörs alltid av olika funktionssystem, inbrottslarm, överfallslarm,

Läs mer

Kort projektpresentation. Ny telefonilösning

Kort projektpresentation. Ny telefonilösning Kort projektpresentation Ny telefonilösning Enköping den 11/11 2009 Stefan Hedlund Telefonispecialist Enköpings Kommun Lars Lindström Telefonikonsult Caperio AB Varför ny lösning? - 1) Kommunens krav på

Läs mer

Trött på analogt? Byt till IP!

Trött på analogt? Byt till IP! for you Trött på analogt? Byt till IP! Nummer 1 2013 Ur innehållet Porttelefoner Anslut dörren till SIP Fasta IP-telefoner Optimalt ljud med snom och Yealink Headset - Talk distributör åt Jabra TALK TELECOM

Läs mer

webbaserat program för telefonstatistik

webbaserat program för telefonstatistik QSYS ts-pro webbaserat program för telefonstatistik Qsys är specialister på både mjuka och hårda IT-frågor. Vi är därför en naturlig samtalspartner i alla IT-relaterade frågor. Qsys TS-Pro webbaserat program

Läs mer

Inbyteskampanj 2008. ISDN Multi

Inbyteskampanj 2008. ISDN Multi Inbyteskampanj 2008 ISDN Multi Nu ges företag och organisationer en unik chans att uppgradera sin telefoni till IP från Mitel. Mitels över 30 åriga erfarenhet inom kommunikationslösningar ligger till grund

Läs mer