Avaya Communication Manager

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avaya Communication Manager"

Transkript

1 Avaya Communication Manager Grunden för intelligent kommunikation Intelligent kommunikation är förmågan att integrera en verksamhets kommunikation med dess affärsprocesser - rätt personer, vid rätt tid och via rätt media. Intelligent kommunikation får man när man kopplar ihop olika affärstillämpningar, kommunikationstillämpningar och personer över vilket nätverk som helst. Människor blir mer produktiva när de får större kapacitet och möjlighet att kontrollera sin kommunikationsupplevelse. Processerna blir mer effektiva genom att minska väntetiderna, och kunderna blir nöjdare eftersom verksamheten motsvarar deras behov För att kunna tillämpa intelligent kommunikation på ett effektivt sätt behöver ett företag ett kombinerat röst- och datanätverk, baserat på IP-telefoni, som är tillförlitligt, effektivt, skalbart och som klarar ny kommunikationskapacitet för att driva innovation, lönsamhet och kundnöjdhet. Mjukvaran Avaya Communication Manager utgör just den öppna, lättillgängliga och omfattande grundval för IP-telefoni som stora och små företag behöver för intelligent kommunikation, nu och i framtiden. Gör det virtuella företaget möjligt Företagen blir mycket mer utspridda än tidigare. De flesta anställda arbetar idag utanför huvudkontoret på lokala kontor, hemkontor eller mobilt. Det virtuella företaget har blivit verklighet, och arbete har blivit vad man utför, inte vart man åker. För att en allt mer mobil och spridd personalstyrka skall fortsätta att vara produktiv behöver de åtkomst till samma kommunikationsverktyg som används på huvudkontoret. Avaya Communication Manager utnyttjar IP-nätverk för att utöka sina kraftfulla kommunikationstillämpningar till anställda inom hela företaget. En server som kör Communication Manager kan placeras på ett datacenter eller någon annan central plats, och sedan har hela företaget åtkomst till samma kommunikationsverktyg, oavsett var de befinner sig. De anställda kan arbeta effektivt hemifrån, på väg, på filialkontoren, huvudkontoret och ägna mer tid åt att vara produktiva istället för att lära sig en massa olika system. Det utspridda företaget kan kommunicera och fungera som en och samma enhet. Produktbeskrivning

2 avaya.se Översikt över Avaya Communication Manager Den har ett antal funktioner för Samtliga stödjer ett stort antal lättillgänglighet och säkerhet som garanterar olika nätverksgränssnitt och Mjukvaruplattformen Communication att verksamheten kan fortsätta även under överlevnadsmöjligheter på flera nivåer besvärliga förhållanden. Ett stort antal som bidrar till att lösa bekymmer med hanteringsverktyg underlättar sjösättning och verksamhetens kontinuitet. Manager är Avayas flaggskepp när det gäller IP-telefoni. Den innehåller robusta samtalshanteringsfunktioner, avancerade löpande underhåll av telefoniinfrastrukturen inbyggda konferensmöjligheter och Communication Manager kan köras på tillämpningar för kontaktcenter samt stödjer ett antal olika Avaya-servrar och media Kontinuerlig affärsverksamhet på flera nivåer ett stort antal trådbundna och trådlösa gateway-plattformar för att uppfylla Även om IP-telefonilösningar har många slutanvändare. Den innehåller över 700 olika skiftande behov hos små och stora företag. funktioner som kan användas på olika sätt Serverplattformarna finns från S8300 med för att göra de anställda mer produktiva, kapacitet för upp till 450 användare, via processerna mer intelligenta och kunderna S8500 med kapacitet för upp till 2400 mer nöjda. användare till S8730 serverpar, som har funktioner för produktivitet och mobilitet, Communication Manager stödjer standardprotokoll som exempelvis SIP (Session Initiation Protocol) för att garantera kompatibilitet med IP-nätverksinfrastruktur, kommunikationsanordningar och mjukvara från olika leverantörer. i företag med många anläggningar. kapacitet för hela användare. Ett antal olika gateways erbjuds, av vilka vissa betjänar filialkontoren (G250, G350, fördelar när det gäller flexibilitet och räckvidd kan de vara känsliga för fel och avbrott på IP-nätverken. Telefoni är en verksamhetskritisk tillämpning för alla företag. Att förlora telefonitjänsterna innebär förlorad produktivitet och missade affärsmöjligheter. G450, IG550) medan andra används för IP-telefonilösningar som baseras på Avaya campusmiljöns behov (G650, G450). Communication Manager är utformade på ett sådant sätt att de är självläkande vid nätverksstörningar, hårdvarufel och andra händelser Detta minimerar störningar av verksamheten vid avbrott. Faktum är att över en tredjedel av Avaya Communication Manager-mjukvaran ägnas på feldetektion, -isolering och återställning. Och i varje ny release av Communication Manager gör vi nya investeringar i tillförlitlighet och minimerade verksamhetsstörningar.

3 Bland de särskilda funktionerna för verksamhetskontinuitet ingår: Transparent serverfailover Avaya erbjuder att Communication Manager körs på ett par redundanta, driftssäkra Linuxservrar. Den ena är den primära servern och den andra backupservern. Dessa servrar kan separeras från varandra över ett höghastighets Ethernet eller en dedikerad fiberlänk, så att de kan befinna sig på olika våningar eller till och med i olika byggnader på en anläggning. Om den primära servern går sönder tar backupservern omedelbart över kontrollen och bevarar eventuella pågående samtal och funktioner (exempelvis telefonkonferenser, vidarekopplingar eller väntande samtal). Denna failover är transparent för användarna. Redundanta gränssnitt Avaya erbjuder flera IP-gränssnitt med realtidsredundans för att minimera effekten av lokala nätverksfel. Även denna failover är transparent för användarna. Geografiskt separerade redundanta servrar Eftersom system- och nätverksfel inte alltid är lokala erbjuder Avaya Enterprise Survivable Servers (ESS), backupservrar som kan implementeras var som helst inom företaget och ge redundans för antingen alla eller delar av IP-telefonilösningen. Om det primära serverparet inte går att nå från en IP-telefonislutpunkt, kanske på grund av ett fel på en WAN-länk, kan denna slutpunkt automatiskt få service från en ESS någon annanstans. Driftssäkerhet på filialkontor Filialkontor och andra anläggningar på distans står ofta inför en utmaning när det gäller att förbli uppkopplad till huvudkontoret eller datacentret. För att förhindra att WAN-problem medför att filialkontoren blir utan service erbjuder Avaya driftssäkerhet för filialkontor på två olika nivåer. Standard Local Survivability (SLS, ungefär lokal driftsäkerhet av standardtyp) är inbyggt i de media gateways för filialkontoren som Avaya erbjuder tillsammans med Communication Manager. SLS ger grundläggande samtalsfunktioner och PSTN-anslutning för de som befinner sig på filialkontoret om anslutningen till den primära servern eller ESS (Enterprise Survivable Server) bryts. Enhanced Local Survivability (ELS, ungefär förbättrad lokal driftssäkerhet) kräver en lokal driftssäker processor, och ger filialkontoret driftssäkerhet för samtliga funktioner om anslutningen bryts. Failover till antingen SLS eller ELS bevarar alla samtal. Övervakning och hantering av kvaliteten på röstsamtal Avaya ger inte bara failover-kapacitet för hårdvarufel i nätverket, utan tillhandahåller även verktyg för att övervaka nätverkstillstånd som negativt påverkar kvaliteten på röstsamtal och vidtar korrigerande åtgärder om brister uppstår eller tröskelvärdena för jitter paketförluster överskrids. VoIP Monitoring Manager är ett verktyg som övervakar röstsamtalen för brister, jitter- och paketförluster mellan Communication Manager och associerade slutpunkter. Intergateway Alternate Routing är en funktion som routar om samtal till PSTN om IP-nätverkets status försämras. Säkerhet Även om IP-telefoni innebär en fantastisk möjlighet till förbättrad effektivitet måste företagets datasäkerhetspolicies utökas till att även omfatta utrustning för IP-samtal. Nya bekymmer med nätverkssäkerheten uppstår eftersom IP-telefoni innebär oauktoriserade ingångspunkter till nätverket. Avaya har utformat Communication Manager och tillhörande nätverksenheter för att minska deras känslighet för illasinnade attacker och skydda kritisk röstkommunikation från skador. Med hjälp av Avayas multilagersstrategi är Avayas lösningar säkra genom sin design och standard, vilket ger säker kommunikation.

4 Säkerhet genom design Säkerhet genom design syftar på Avayas policy att separera Communication Managerbaserade telefoniservrar och tillhörande kommunikationstjänster från resten av företagets nätverk och isolera dem från virus, maskar, nedan service (DoS) och andra illasinnande attacker. Säkerhet som standard Säkerhet som standard syftar på det robusta Linux operativsystem som används i Avayas Communication Manager baserade telefoniservrar. Endast tjänster och portar som krävs för den säkra telefonibearbetningen i realtid är aktiverade, vilket ytterligare minskar känsligheten för illasinnade attacker. Säker kommunikation Säker kommunikation syftar på Avayas policy att garantera att röstsamtalen förblir privata. Lösningar som är baserade på Avaya Communication Manager använder mediakryptering mellan servrar, gateways och slutpunkter för att garantera att de strömmande röstsamtalen är säkra och signalkrypterade för att skydda information som exempelvis telefonnumren till den som ringer och den som blir uppringd, användarnas lösenord och annan känslig information. Ökad produktivitet för personalen Communication Manager erbjuder en rad funktioner via ett stort antal olika klientenheter, vilket bidrar till att göra de anställda mer produktiva oavsett var de råkar befinna sig. Slutanvändarna kan: Hantera inkommande samtal på ett effektivt sätt Funktionen Call Coverage (passningsställe) kopplar automatiskt om samtalen utifrån förinställda kriterier som exempelvis tidpunkt eller typ av samtal. Send All Calls (skicka alla samtal) gör att användarna tillfälligt kan vidarekoppla alla inkommande samtal till passningsställe, prioriterad kö, backupvarningar, tidsinställda påminnelser och vektorisering för telefonister som hjälper telefonisterna att koppla samtalen effektivt även under de tidpunkter när det är som mest trafik. En konsol för nattlig service ger möjlighet att hantera inkommande samtal efter ordinarie arbetstid. Ökad effektivitet Kortnummer, senast slagna nummer och interna automatsvar är lättanvända funktioner som kan spara företaget hundratals timmars arbete med att ringa upp eller svara i telefon. En integrerad telefonkatalog visar systemets databas över snabbuppringning till anknytningar. Intelligent routing skickar samtalet den bästa och mest effektiva vägen baserat på era egna regler eller efter tid på dagen. Förbättrat samarbete Meet Me -konferenser ersätter tjänster från tredje part genom att ge tillgång till förinställda bryggnummer. Krypterade signallänkar ger ökad säkerhet för känsliga telefonkonferenser. Gruppsökning innebär kallelse via högtalaren till förinställda användargrupper. Genom att kombinera Communication Manager, Avaya SIPaktiverade tjänster och Avayas IP Softphone för säkra chattmeddelanden (Instant Messaging, IM) med en närvaroaktiverad kontaktlista kan man öka åtkomsten och samarbetet. Intelligenta klienter och enheter Avaya Communication Manager stödjer en stor portfölj IP, trådlösa, digitala och analoga telefoner och klienttillämpningar för ett antal olika kommunikationsenheter. Några av de viktigaste är: Förlängning till mobiltelefon och Avaya one X Mobile Funktionen förlängning till mobiltelefon i Avaya Communication Manager kopplar de som ringer till mobila anställda, oavsett var dessa befinner sig.

5 avaya.se Förlängning till mobiltelefon skickar Avaya one X Deskphone 9600-serien Avaya 3600-serien trådlösa telefoner på ett transparent sätt samtalen vidare IP-telefoner Avaya erbjuder en portfölj WLAN-telefoner till vilken mobiltelefon som helst över Avayas serie IP-telefoner one X Deskphone som är optimerade för lokalbaserad mobil ett trådlöst operatörsnätverk, så att 9600 har designats för att ge rätt telefon kommunikation. De kan användas på de anställda bara behöver ett enda för rätt jobb och uppfylla olika medarbetares sjukhus, varuhus och lager där medarbetarna jobbnummer. Produktivitetshöjande olika kommunikationsbehov serien, måste vara mobila inom byggnaden. funktioner i Communication Manager, som har skapats av användare för användare, exempelvis konferenssamtal och har ett intuitivt användargränssnitt som vidarekoppling av samtal, kan därmed bidrar till att göra användarna skickliga även fås på mobiltelefonerna. Avayas och ge dem självförtroende när det gäller klientapplikation one X Mobile förbättrar att utföra vanliga telefonuppgifter, som att användarvänligheten genom att ge ett skapa en telefonkonferens eller genomföra lättanvänt gränssnitt för åtkomst till en vidarekoppling. Med förbättrat high- funktionerna i Communication Manager fidelityljud är det mycket lättare att höra och från mobiltelefoner som kör Symbian eller förstå andra, vilket ökar snabbheten inom Windows Mobile operativsystem. verksamheten samtidigt som det minskar trötthet och stress. Telefonerna finns med både H.323- och SIP-mjukvara. Avaya IP Softphone Avaya IP Softphone är ett flexibelt verktyg som ger åtkomst till och hanterar all telefonikommunikation inom verksamhet från vilken plats som helst som har åtkomst till Internet. Det kan användas fristående som en kraftfull mjukvaruklient för telefoni eller fungera tillsammans med Microsoft Office Communicator för integrerad telefoni och chat, och möjliggöra klicka för att ringa från en post i en kontaktlista,

6 ett eller en smart tagg. Avaya IP Softphone går också lätt att integrera med skrivbords- och gruppvideotillämpningar, vilket gör videokonferenser lika enkla som telefonsamtal. Öppna standarder Genom att stödja öppna standarder gör Avaya det möjligt att bädda in kommunikation i affärsprocesserna vilket ökar värdet för företagen. Stödet för öppna standarder bidrar också till att integrera Communication Manager med tillämpningar och lösningar från ett omfattande ekosystem av Avaya Developer Connection-partners. SIP - Session Initiation Protocol Avaya var tidigt ute med att använda SIP, och fortsätter att spela en aktiv roll inom branschens utveckling, samtidigt som vi utökar definitionen och användningsområdena för den öppna SIP-standarden. Avaya utnyttjar SIP till att förbättra anslutningsbarheten och öppenheten i Communication Manager och tillhörande utrustning för slutanvändare, vilket leder till minskade kostnader för trunkeringsoch anslutningssystem, snabbare sjösättning av nya funktioner och förbättrade möjligheter att länka kommunikation till affärsprocesserna för ökade konkurrensfördelar. Dessutom ger SIP närvaro, en tillämpning som låter användarna informera andra om sin status, tillgänglighet och hur de kan kontaktas - redan innan en kommunikationssession har startats. Avaya Communication Manager ger rätt grund för att sjösätta SIP idag eller hantera framtida migrering till SIP-baserad kommunikation. End-to-end standardbaserad tillämpningsintegration Den Linux-baserade Communications Manager-mjukvaran ger integration av gamla (TSAPI, JTAPI, CSTA) och nya (webbtjänster och SOA) standarder. Dessa gränssnitt utökar Communication Managers funktionalitet till en ständigt växande grupp av utvecklare och systemintegratörer. De tillämpningar som blir resultatet tillför kommunikationsmöjligheter till affärsprocesserna, så att företagen kan skapa mer kunniga, responsiva organisationer. Förenklad nätverkshantering Paketet Avaya Integrated Management innehåller ett omfattande verktygsset som gör det lätt att sjösätta, hantera och underhålla ett komplext, spritt Communication Manager-baserat IPtelefoninätverk. Tillämpningarna i Avaya Integrated Management är utvecklade för att förenkla systemadministration, provisioning och nätverkshantering samt fel- och prestandahantering. Som ett resultat av detta bidrar Avaya Integrated Management till att förbättra nätverkets upptid, öka driftpersonalens produktivitet och minska driftskostnaderna. Avaya Global Services for Communication Manager Konsulttjänster och systemintegration Avaya använder sig av en beprövad leveransmetod av standardtyp som stöd för varje kundimplementering. Avayas konsult- och systemintegrationstjänster kopplar investeringar i teknik till affärsstrategin för att få ut största möjliga värde ur de Communication Managerbaserade lösningarna. Möjligheter till löpande support Löpande support av hela lösningen är av yttersta vikt för alla investeringar i teknik för att upptid, säkerhet och effektivitet skall maximeras. Avaya Global Services och våra BusinessPartners erbjuder ett komplett servicesortiment för support av mjukvara, hårdvara och hela miljön. Uppgradering till Software Support Plus ger 24x7 teknisk support på distans vid större problem samt enkel åtkomst till alla mindre releaser, kraftfulla onlineverktyg och servicepaket. Här ingår också tre års prenumeration på större uppgraderingar, vilket inte bara leder till stora besparingar utan även säkerställer att kunden alltid har tillgång till den mest säkra och tillförlitliga lösning som finns. Avaya har även fler supportalternativ att erbjuda, bland annat övervakning på distans och hantering av den sammanslagna miljö samt hantering av mjukvarureleaser. Vill du veta mer? Kontakta din representant för Avaya, Avayas auktoriserade BusinessPartner eller besök oss på vår webbsida avaya.se för att ta reda på mer om hur Avaya Communication Manager kan stödja er verksamhet.

7 Avaya Communication Managers kapacitet Medarbetarnas produktivitet Passningsställe Skicka alla samtal Prioriterad kö Backuppåminnelser Tidsinställda påminnelser Vektorisering av telefonist Kortnummer Senast slagna nummer Inbyggd telefonsvarare Integrerad telefonkatalog Universell access - telefonstatus Intelligent samtalsrouting Flerpartskonferenser (upp tilll 300 deltagare) Telefonkonferens Gruppsökning Samtalstäckning på distans/vidarebefordra utanför nätverket Personlig station Access Automatisk samtalsdistribution (ACD) Användare med företagsomfattande mobilitet SIP besökande användare Teamknapp Enheter för slutanvändare Understøttelse af SIP-telefoni med SES SIP aktiveringstjenester (SIP Enablement Services) IP-telefoner i Avaya one X Deskphone 9600 serien IP-telefoner i Avaya 1600 serien Trådløse IP-telefoner i Avaya 3600 serien Avaya IP Softphone Avaya one X Mobile Avaya one X Desktop Avaya one X Speech Avaya one X Portal Netværk Q.Sig-styring 13-cifret opkaldsplan T.38 fax over IP Modem over IP SIP fjernopkald

8 Om Avaya Avaya tillhandahåller intelligenta kommunikationslösningar som hjälper företag att omvandla sin afärrsverksamhet för att vinna fördelar på marknaden. Över 1 miljon företag runt om i världen, bland annat mer än 90 procent av företagen på FORTUNE 500, använder lösningar från Avaya för IP-telefoni, enhetlig kommunikation, kontaktcenter och kommunikationsbaserade verksamhetsprocesser. Avaya Global Services tillhandahåller omfattande service och support för företag, såväl små som stora. Besök Avayas hemsida för mer information: Avaya Inc. Med ensamrätt. Avaya och Avaya-logotypen är varumärken som tillhör Avaya Inc. och som kan vara registrerade i vissa områden. Alla varumärken som markeras med, TM or SM är registrerade varumärken eller servicemärken som tillhör Avaya Inc, med undantag för FORTUNE 500 som är ett registrerat varumärke som tillhör Time Inc. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. 07/09 LB1853SW-04 COMMUNICATIONS INTELLIGENT KOMMUNIKATION INTELLIGENTES avaya.se

Intelligent Kommunikation

Intelligent Kommunikation ÖVERSIKT Intelligent Kommunikation kommunikationslösningar som adderar affärsvärden 2 Avaya är en ledande global leverantör av affärskommunikationstillämpningar med inriktning på att möta behoven hos små

Läs mer

Intelligent kommunikationsportfölj

Intelligent kommunikationsportfölj ÖVERSIKT Intelligent kommunikationsportfölj Mer än kommunikationslösningar en konkurrensfördel 2 Avaya är en ledande global leverantör av affärskommunikationstillämpningar med inriktning på att möta behoven

Läs mer

IP Communications Platform

IP Communications Platform IP Communications Platform Löftet om konvergens har uppfyllts Kommunikation är viktigt för företag, men utförs i slutändan på en personlig nivå vid arbetsplatsen. Om du överväger en ny kommunikationslösning

Läs mer

Gränslös kommunikation

Gränslös kommunikation Ericsson enterprise multimedia server Gränslös kommunikation Den nya generationen multimedielösningar för företagskommunikation Kunnig personal och högeffektiva arbetssätt är viktiga faktorer om ett företag

Läs mer

Phonera Växel. Framtidens växel redan idag SPECIFIKATION

Phonera Växel. Framtidens växel redan idag SPECIFIKATION Phonera Växel Framtidens växel redan idag SPECIFIKATION Med över 500 användbara funktioner är Phonera Växel en av de mest kompetenta och moderna virtuella växlarna på marknaden. Effektivare arbetssätt

Läs mer

Aastra MX-ONE Den öppna vägen till UC och mobilitet

Aastra MX-ONE Den öppna vägen till UC och mobilitet Aastra MX-ONE Den öppna vägen till UC och mobilitet Vi river hindren MX-ONE har en unik historik att tillhandahålla investeringsskydd till en imponerande installerad bas som omfattar 55 000 kunder i över

Läs mer

Dubbelt så mycket till halva priset. Varför IP- Kommunikation Lägre kostnad, Högre effektivitet

Dubbelt så mycket till halva priset. Varför IP- Kommunikation Lägre kostnad, Högre effektivitet Dubbelt så mycket till halva priset Varför IP- Kommunikation Lägre kostnad, Högre effektivitet Vilka är vi? Internationell consulting gentemot operatörer, ISPer, service providers och företag. Från powerpoint

Läs mer

BusinessPhone kommunikationssystem För enkel kommunikation

BusinessPhone kommunikationssystem För enkel kommunikation BusinessPhone BusinessPhone kommunikationssystem För enkel kommunikation För små till medelstora företag 2 Bygger på förenklad kommunikation för dynamiska företag. Små och medelstora företag är ofta lika

Läs mer

ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI

ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI 2 ASCOM IP-DECT Ascom är ledande inom trådlös telefoni för professionella användare. Våra lösningar är kända för sin flexibilitet, tillförlitlighet

Läs mer

Avaya IP Office. Allt-i-ett-lösningen för företag som vill växa. www.westcon.se

Avaya IP Office. Allt-i-ett-lösningen för företag som vill växa. www.westcon.se Avaya IP Office Allt-i-ett-lösningen för företag som vill växa. www.westcon.se Avaya IP Office Förenkla och effektivisera Förenkla Din kommunikation, minska Dina kostnader, effektivisera Din meddelandehantering,

Läs mer

Aastra 700 Komplett kommunikation i en effektiv förpackning

Aastra 700 Komplett kommunikation i en effektiv förpackning Aastra 700 Komplett kommunikation i en effektiv förpackning UC och mobilitet i en effektiv förpackning Aastra 700 är det bästa sättet att dra nytta av den produktivitet, effektivitet och oöverträffade

Läs mer

Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management

Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management marknaden 1 It-landskapet håller på att förändras Riskerna och utmaningarna med datahantering i och mellan olika miljöer måste kontrolleras.

Läs mer

IP Telefoni en möjlighet som är här nu. Nortech, November 2008

IP Telefoni en möjlighet som är här nu. Nortech, November 2008 IP Telefoni en möjlighet som är här nu Nortech, November 2008 Agenda presentation Vad är IP Telefoni Historik och marknad Kundvärden och nya möjligheter Framtid och nya aktörer 2 Internet Telefoni Internet

Läs mer

GRÄNSLÖS TELEFONI. Smarta lösningar från Bahnhof

GRÄNSLÖS TELEFONI. Smarta lösningar från Bahnhof GRÄNSLÖS TELEFONI Smarta lösningar från Bahnhof GRÄNSLÖSA VÄXELSYSTEM Enkelt att använda, enkelt att växa med Grundväxel Vi erbjuder ert företag en telefonilösning från två upp till hundratals anknytningar.

Läs mer

Aastra samarbetsapplikationer för Avaya CS 1000 och CM

Aastra samarbetsapplikationer för Avaya CS 1000 och CM Aastra samarbetsapplikationer för Avaya CS 1000 och CM Robert Stahre Aastra - 2012 1 Teknologitrender och utveckling 2012-2015 Teknologitrender som kommer att påverka individer, verksamheter and IT organisationer.

Läs mer

Aastra MX-ONE Den öppna vägen till UC och mobilitet

Aastra MX-ONE Den öppna vägen till UC och mobilitet Aastra MX-ONE Den öppna vägen till UC och mobilitet Vi river hindren MX-ONE har en unik historik att tillhandahålla investeringsskydd till en imponerande installerad bas som omfattar 55 000 kunder i över

Läs mer

Aastra MX-ONE» Maximera er företagskommunikation

Aastra MX-ONE» Maximera er företagskommunikation Aastra MX-ONE» Maximera er företagskommunikation Det hela handlar om att sätta dig i centrum för kommunikationen NU SÄTTS du I KOMMUNIKATIONENS CENTRUM Du behöver snabbt och effektivt sätta dig i kontakt

Läs mer

30 år av erfarenhet och branschexperts

30 år av erfarenhet och branschexperts 30 år av erfarenhet och branschexperts Integrerad Säkerhet Integrerad Säkerhet Varför överordnat system Användarvänlighet Kvalitet Trygghet Kostnadseffektivitet Varför ett överordnat system? Med stora

Läs mer

Innovation för system integration

Innovation för system integration Innovation för system integration PERFORMANCE MADE SMARTER PR-bakplan En användarvänlig och tillförlitlig montagelösning mellan DCS/PLC/SIS systemet och isolatorer/i.s. gränssnitten TEMPERATUR EX GRÄNSSNITT

Läs mer

IP-telefoni. Cisco IP Communication (IPC) mer än bara telefoni.

IP-telefoni. Cisco IP Communication (IPC) mer än bara telefoni. IP-telefoni. Cisco IP Communication (IPC) mer än bara telefoni. 2 En trygg partner för dig som funderar på en ny telefonilösning. I allt snabbare takt går nu svenska företag och organisationer över till

Läs mer

GRÄNSLÖS TELEFONI. Smarta lösningar för företag från Bahnhof

GRÄNSLÖS TELEFONI. Smarta lösningar för företag från Bahnhof GRÄNSLÖS TELEFONI Smarta lösningar för företag från Bahnhof GRÄNSLÖSA VÄXELSYSTEM Enkelt att använda, enkelt att växa med Grundväxel Vi erbjuder företag en telefonilösning från 2 upp till tusentals anknytningar.

Läs mer

VIEWCOM DISTRIBUTOR SWEDEN

VIEWCOM DISTRIBUTOR SWEDEN Oavsett hur höga krav Ni än ställer så är Swyx ett system som möter Era behov. Marknadens mest kompetenta och kompletta telefonsystem Utmärkande egenskaper Mobilitet Funktionalitet Integration Administration

Läs mer

Avaya IP Office Solution

Avaya IP Office Solution Avaya IP Office Solution The All-In-One Solution for Your Business Needs Converged Voice and Data Networks Customer Relationship Management Unified Communication Supported by: Avaya Labs and Services HLösningen

Läs mer

IP-telefoni. Velio Roumenov 790429-0777. Stefan Rådesjö 800717-7010

IP-telefoni. Velio Roumenov 790429-0777. Stefan Rådesjö 800717-7010 IP-telefoni Velio Roumenov 790429-0777 Stefan Rådesjö 800717-7010 1.Introduktion Detta arbete beskriver IP-telefoni, författarna anser att IP-telefoni så småningom kommer vara den telefonityp som används

Läs mer

Phonera Växel. Framtidens växel redan idag INTRODUKTION

Phonera Växel. Framtidens växel redan idag INTRODUKTION Phonera Växel Framtidens växel redan idag INTRODUKTION Phonera Växel - en komplett telefonilösning för alla former av företag, stora som små. Phonera Växel erbjuder alla tänkbara funktioner som krävs,

Läs mer

Licencia NetEx. En telefonitjänst i molnet

Licencia NetEx. En telefonitjänst i molnet Licencia Netx n telefonitjänst i molnet Licencia Netx är en komplett virtuell telefonilösning som möter de krav som fast-, mobiloch IP-ansluten röstkommunikation ställer på en modern kommunikationsplattform.

Läs mer

COBS Porttelefoner från 2N. -För ökad säkerhet och komfort!

COBS Porttelefoner från 2N. -För ökad säkerhet och komfort! COBS Porttelefoner från 2N -För ökad säkerhet och komfort! Porttelefonen - din dörrvakt På grund av bland annat vandalisering så är kontroll i dagens samhälle en nödvändighet. Ett vanligt krav för nästan

Läs mer

Kvalitetssäkring av nätverk och iptelefoni för operatörer och tjänsteleverantörer

Kvalitetssäkring av nätverk och iptelefoni för operatörer och tjänsteleverantörer Kvalitetssäkring av nätverk och iptelefoni för operatörer och tjänsteleverantörer En bra övervakning är viktig för att säkerställa god samtalskvalitet samt att kunna analysera och felsöka orsaker till

Läs mer

Palo Alto Networks. 10 saker din brandvägg måste klara av (För annars är det inte en riktig brandvägg)

Palo Alto Networks. 10 saker din brandvägg måste klara av (För annars är det inte en riktig brandvägg) Palo Alto Networks 10 saker din brandvägg måste klara av (För annars är det inte en riktig brandvägg) 1. Identifiera och kontrollera applikationer på alla portar Applikationsutvecklare bryr sig inte längre

Läs mer

# $%& $'( +",& ,& (' 7. november 2007 2

# $%& $'( +,& ,& (' 7. november 2007 2 !" # $%& $'( ) $(' +",& "%,& ('!"- 7. november 2007 2 1 !"!!". / 7. november 2007 3 0 (1&' Från och med 1 januari samlar vi oss under ett och samma varumärke 7. november 2007 4 2 .' 23' 2 & 2 '1 2 45.0-

Läs mer

Din guide till IP. Interop Snom och Ascom hos Telia. WLAN Ascom i62 på lager. Ascom IP-DECT - larm och meddelandehantering. Ur innehållet TALK TELECOM

Din guide till IP. Interop Snom och Ascom hos Telia. WLAN Ascom i62 på lager. Ascom IP-DECT - larm och meddelandehantering. Ur innehållet TALK TELECOM for you Nummer 3 2011 Din guide till IP Ur innehållet Interop Snom och Ascom hos Telia WLAN Ascom i62 på lager Ascom IP-DECT - larm och meddelandehantering TALK TELECOM Distribution, Installation, Integration

Läs mer

MS Lync i en Avaya-miljö. Fredrik Norbeck

MS Lync i en Avaya-miljö. Fredrik Norbeck MS Lync i en Avaya-miljö Fredrik Norbeck Agenda IPnett Group UC-markanden Microsoft Lync Avaya-perspektiv och alternativ Att tänka på IPnett Group Startades 1999 i Norge av ett antal personer med Nortelbakgrund

Läs mer

Prislista Bredbandsbolaget

Prislista Bredbandsbolaget Sida 1 av 6 Prislista Bredbandsbolaget gäller från 22 februari 2012 Sida 2 av 6 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 DSL- Bredband Bas... 3 DSL - Bredband Premium... 3 Riks ADSL... 3 Bredband

Läs mer

svenska our snow is your success

svenska our snow is your success svenska our snow is your success Allt på en blick. ATASSplus utmärker sig av ett speciellt användarvänligt användargränssnitt. Utrustningen visas i en kartvy och kan hanteras i denna. Kartan kan zoomas

Läs mer

Vägen till en modern. integrations plattform

Vägen till en modern. integrations plattform Vägen till en modern integrations plattform Integrerade säkerhetssystem Integrerade säkerhetssystem Basen i det integrerade säkerhetssystemet utgörs alltid av olika funktionssystem, inbrottslarm, överfallslarm,

Läs mer

SIP är vår arena! IP-DECT provkör Gigaset PRO. Microsoft Lync Nu tre starka leverantörer. VoIP gateways - Rädda situationen när Telia stänger ISDN

SIP är vår arena! IP-DECT provkör Gigaset PRO. Microsoft Lync Nu tre starka leverantörer. VoIP gateways - Rädda situationen när Telia stänger ISDN for you Nummer 2 2013 SIP är vår arena! Ur innehållet IP-DECT provkör Gigaset PRO Microsoft Lync Nu tre starka leverantörer VoIP gateways - Rädda situationen när Telia stänger ISDN TALK TELECOM Distribution,

Läs mer

Din guide till IP. Branding. Snom växel IP-PBX för SIP lanserad. Unified Communications - Integrera Cisco med Outlook. Ur innehållet TALK TELECOM

Din guide till IP. Branding. Snom växel IP-PBX för SIP lanserad. Unified Communications - Integrera Cisco med Outlook. Ur innehållet TALK TELECOM for you Din guide till IP Nummer 6 2010 Ur innehållet Branding Företagets varumärke i Snomtelefonen Snom växel IP-PBX för SIP lanserad Unified Communications - Integrera Cisco med Outlook TALK TELECOM

Läs mer

Unified Communication. KommITS - 6 maj i Helsingborg IT-chef Richard Lindström och IT-projektledare Ulrika Häggström

Unified Communication. KommITS - 6 maj i Helsingborg IT-chef Richard Lindström och IT-projektledare Ulrika Häggström Unified Communication KommITS - 6 maj i Helsingborg IT-chef Richard Lindström och IT-projektledare Ulrika Häggström Mark är levande byar, öppna landskap, vatten och djupa skogar Mark betyder gränsbygd

Läs mer

Våra lösningar erbjuder nu mer till en mindre kostnad

Våra lösningar erbjuder nu mer till en mindre kostnad Ascom IP-DECT Trådlös IP-telefoni baserad på beprövad radioteknologi 2 Ascom IP-DECT Ascom är ledande inom trådlös telefoni för professionella användare. Våra lösningar är kända för sin flexibilitet, tillförlitlighet

Läs mer

GUIDE FÖR ATT ARBETA SMARTARE I LYNC 2010

GUIDE FÖR ATT ARBETA SMARTARE I LYNC 2010 GUIDE FÖR ATT ARBETA SMARTARE I LYNC 2010 Låta andra få veta vad du gör I Microsoft Lync 2010 anges din närvaro automatiskt utifrån dina aktiviteter eller kalendern i Microsoft Outlook, men du kan ange

Läs mer

Användarmanual Operator Console

Användarmanual Operator Console Användarmanual Operator Console Villkor för användning Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering

Läs mer

Aastra Solidus ecare Multimediekontaktcenter.» När du tar dina affärer på allvar

Aastra Solidus ecare Multimediekontaktcenter.» När du tar dina affärer på allvar Aastra Solidus ecare Multimediekontaktcenter» När du tar dina affärer på allvar Det finns bara en multimediekontaktcenterlösning som konsekvent ger mycket goda resultat Aastra Solidus ecare. Varför Solidus

Läs mer

IBM Software Group. Sametime 7.5. Anders Kjellnér Senior IT-Specialist

IBM Software Group. Sametime 7.5. Anders Kjellnér Senior IT-Specialist IBM Software Group Sametime 7.5 Anders Kjellnér Senior IT-Specialist Agenda Hur ser marknaden på realtidskommunikation? Sametime 7.5 Nyheter Demo Sametime 7.5 Agenda Hur ser marknaden på realtidskommunikation?

Läs mer

Användarmanual CallPad

Användarmanual CallPad Användarmanual CallPad Villkor för användning Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering eller informationslagring,

Läs mer

------------------------------------------------------------------------------ Kontakta oss för mer information och demonstration

------------------------------------------------------------------------------ Kontakta oss för mer information och demonstration Systembeskrivning Översikt ServIT CallCenter är en lättanvänd lösning för Call- och Contact Center, kundtjänst, supportavdelning, ordermottagning mm. Det hanterar inkommande kundkontakter via flera olika

Läs mer

Skalbarhet är den bästa lösningen. Den nya LMS 7 Professional.

Skalbarhet är den bästa lösningen. Den nya LMS 7 Professional. Skalbarhet är den bästa lösningen. Den nya LMS 7 Professional. 2 Effektivitet genom anpassning Idealiska lösningar för din framgång För att garantera omedelbart svar på hjälpanrop, snabb service och sammanhängande

Läs mer

Aastra BusinessPhone» En guide till morgondagens telefoni

Aastra BusinessPhone» En guide till morgondagens telefoni Aastra BusinessPhone» En guide till morgondagens telefoni Om Aastra Aastra är en av världens ledande leverantörer av telefonsystem. Vi utvecklar lösningar som ger högre effektivitet och produktivitet i

Läs mer

SOLUTION BRIEF. Varför backup som tjänst från Savecore?

SOLUTION BRIEF. Varför backup som tjänst från Savecore? SOLUTION BRIEF Står du inför utmaningar som berör backup, arkivering och lagring? Minimera risker för incidenter genom att låta de som har specialistkompetens ta hand om ditt data. Varför backup som tjänst

Läs mer

En telefonväxel för alla företag.

En telefonväxel för alla företag. Powered by En telefonväxel för alla företag. En enkel telefonväxel för krävande företag. Tele2 Direct gör ditt företag effektivare och dina medarbetare mer tillgängliga. Ni behöver inte missa några inkommande

Läs mer

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite STYRKAN I ENKELHETEN Business Suite HOTET ÄR VERKLIGT Onlinehot mot ditt företag är verkliga, oavsett vad du gör. Om du har data eller pengar är du ett mål. Säkerhetstillbuden ökar drastiskt varje dag

Läs mer

Din guide till IP. IP-DECT Central Telefonbok i Ascom. VoIPgateways Kampanj ISDN till SIP. Snom One - IP-PBX för dig som vill ha allt på burk

Din guide till IP. IP-DECT Central Telefonbok i Ascom. VoIPgateways Kampanj ISDN till SIP. Snom One - IP-PBX för dig som vill ha allt på burk for you Din guide till IP Nummer 2 2011 Ur innehållet IP-DECT Central Telefonbok i Ascom VoIPgateways Kampanj ISDN till SIP Snom One - IP-PBX för dig som vill ha allt på burk TALK TELECOM Distribution,

Läs mer

Din guide till (S)IP. Ny porttelefon för SIP Med ljud och bild. Utbildningar En lärorik höst med Talk. Kampanj - Snom och Microsoft OCS / Lync

Din guide till (S)IP. Ny porttelefon för SIP Med ljud och bild. Utbildningar En lärorik höst med Talk. Kampanj - Snom och Microsoft OCS / Lync for you Din guide till (S)IP Nummer 4 2011 Ur innehållet Ny porttelefon för SIP Med ljud och bild Utbildningar En lärorik höst med Talk Kampanj - Snom och Microsoft OCS / Lync TALK TELECOM Distribution,

Läs mer

Informatikai megoldások

Informatikai megoldások Informatikai megoldások Nyckelhanterings Systemet IQ serien Varför behöver man ett nyckelhanterings system? Nycklar skall förvaras på ett säkert ställe Nycklarna bör användas av rätt person Kontroll på

Läs mer

Samtalskontroll med peka och klicka-teknik

Samtalskontroll med peka och klicka-teknik Programsviten Panasonic Communication Assistant (CA) är en intuitiv och enhetlig kommunikationslösning som kombinerar enkel peka och klickatelefoni med närvaro, tillgänglighet, Microsoft Outlook -integrering,

Läs mer

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster...

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 1 2 Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 9 Definition av molntjänster (forts.)... 11 Tjänster... 12 Skikt

Läs mer

Call Center Användarhandbok för övervakare. Artikelnr. P1007899 01 11 februari 2004

Call Center Användarhandbok för övervakare. Artikelnr. P1007899 01 11 februari 2004 Call Center Användarhandbok för övervakare Artikelnr. P1007899 01 11 februari 2004 2 Call Center Användarhandbok för övervakare Copyright 2004 Nortel Networks Med ensamrätt. 2004. Informationen i det här

Läs mer

Engcom konferensbrygga Teknisk information

Engcom konferensbrygga Teknisk information Engcom konferensbrygga Teknisk information Telefonkonferenser är idag ett naturligt verktyg för de flesta företag och organisationer. Det leder till lägre resekostnader, ökad effektivitet och produktivitet,

Läs mer

IP-telefoni för nybörjare

IP-telefoni för nybörjare IP-telefoni för nybörjare Erik Morin 1 Det talas mycket om IP och IP-telefoni... 2 Det talas mycket om IP och IP-telefoni... 3 Från ett system till ett annat De flesta användare behöver inte alls bry sig

Läs mer

Fakta om IPnett. Grundat 1999. Nordiskt företag kontor i Stockholm, Oslo, Stavanger och Köpenhamn. Mer än 100 anställda i Norden

Fakta om IPnett. Grundat 1999. Nordiskt företag kontor i Stockholm, Oslo, Stavanger och Köpenhamn. Mer än 100 anställda i Norden Fakta om IPnett Grundat 1999 Nordiskt företag kontor i Stockholm, Oslo, Stavanger och Köpenhamn Mer än 100 anställda i Norden Nordiskt tekniskt team med ca 60 seniorkonsulter Systemintegratör infrastruktur,

Läs mer

presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS

presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS 1 Verksamhetsutveckling och hur det påverkar IT-arbetet ANPASSNINGS- FÖRMÅGA Arbeta snabbt, vara följsam och flexibel 66 % av företagarna prioriterar

Läs mer

Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar

Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Ger ett enkelt, centralstyrt underhåll av skrivare och multifunktionssystem HANTERING AV ARBETSFLÖDET ETT ENKELT SÄTT ATT UNDERHÅLLA

Läs mer

Tips och tricks med CS1000. Markus Kloow TeliaSonera

Tips och tricks med CS1000. Markus Kloow TeliaSonera Tips och tricks med CS1000 Markus Kloow TeliaSonera 1 2008-11-26 Inledning Tipsen kräver att växelinstallationen har rätt tjänstepaket att respektive funktion är konfigurerad Vissa tips hör till grundfunktionerna,

Läs mer

Teknik 5:2 Hur bör stadsnäten förbereda sig för att kunna distribuera kvalitativa molntjänster?

Teknik 5:2 Hur bör stadsnäten förbereda sig för att kunna distribuera kvalitativa molntjänster? Teknik 5:2 Hur bör stadsnäten förbereda sig för att kunna distribuera kvalitativa molntjänster? Hur bör stadsnäten förbereda sig för att kunna distribuera kvalitativa molntjänster? Hur säkerställer stadsnätsägaren

Läs mer

Mobila Anknytningar i Nortel CS1000. Lars-Ove Mellqvist Nortel användareförening Umeå 2009-05-26 --- 2009-05-27

Mobila Anknytningar i Nortel CS1000. Lars-Ove Mellqvist Nortel användareförening Umeå 2009-05-26 --- 2009-05-27 Mobila Anknytningar i Nortel CS1000 Lars-Ove Mellqvist Nortel användareförening Umeå 2009-05-26 --- 2009-05-27 Utveckling av företagstelefoni IP IP telefoni Stödsystem och applikationer Mobil telefoni

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

ETT HELT NYTT GREPP PÅ TELEFONIST-KLIENTEN VETA ISTÄLLET FÖR ATT LETA ÄNTLIGEN BUSINESS AS USUAL, MEN MED NÅGRA TWISTS

ETT HELT NYTT GREPP PÅ TELEFONIST-KLIENTEN VETA ISTÄLLET FÖR ATT LETA ÄNTLIGEN BUSINESS AS USUAL, MEN MED NÅGRA TWISTS 2 FÅ UT MAXIMALT AV LYNC/SKYPE FOR BUSINESS I DIN ENTERPRISE-MILJÖ I större organisationer krävs professionella verktyg för växeltelefonister och Contact Center-agenter. I sitt arbete är de beroende av

Läs mer

Smält för IP-telefoni med din guide till (S)IP

Smält för IP-telefoni med din guide till (S)IP for you Nummer 5 2012 Smält för IP-telefoni med din guide till (S)IP Ur innehållet Unified Communications snom och Microsoft Lync Workshops IP-DECT & snom i mars Trådlös IP-telefoni - Nya lurar från Gigaset

Läs mer

Till ditt skrivbord som tjänst via Internet

Till ditt skrivbord som tjänst via Internet Till ditt skrivbord som tjänst via Internet UITs koncept är enkelt och kan sammanfattas med Inga burkar. Genom att anlita oss kan du helt enkelt glömma dyra investeringar i servers och programvara. Inte

Läs mer

Partnerprogram. Gigaset pro:s partnerprogram ger din verksamhet skräddarsydda, kommunikationsförbättrande telefonsystem.

Partnerprogram. Gigaset pro:s partnerprogram ger din verksamhet skräddarsydda, kommunikationsförbättrande telefonsystem. Partnerprogram. Gigaset pro:s partnerprogram ger din verksamhet skräddarsydda, kommunikationsförbättrande telefonsystem. 13/EN/PP/PRO/1 Gå med på http://partner.gigasetpro.se Kontakta din lokala Gigaset

Läs mer

Ta kontroll över kopiering och utskrifter med uniflow Output Manager

Ta kontroll över kopiering och utskrifter med uniflow Output Manager u n i F L O W uniflow Output Manager Ta kontroll över kopiering och utskrifter med uniflow Output Manager Ta kontroll över dina kopior och utskrifter och öka effektiviteten Med uniflow Output Manager får

Läs mer

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun Härryda kommun Vi är drygt 34 000 invånare och befolkningen ökar. Yta: 290 kvadratkilometer. Det är tre mil från den östra gränsen till den västra. Hälften av ytan

Läs mer

UC med telefonin i centrum

UC med telefonin i centrum UC med telefonin i centrum Elektroskandias kommunikationslösning med fokus på integration av Aastra CMG (Contact Management) Lars-Gunnar Johansson fd IT Projektledare, ansvarig Kommunikation Numera Pensionär

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

En IT-säkerhetslösning för hela verksamheten PROTECTION SERVICE FOR BUSINESS

En IT-säkerhetslösning för hela verksamheten PROTECTION SERVICE FOR BUSINESS En IT-säkerhetslösning för hela verksamheten PROTECTION SERVICE FOR BUSINESS IT-säkerhet är ett måste En fungerande IT-säkerhet är en grundläggande förutsättning för alla företag och verksamheter. Konsekvenserna

Läs mer

Din guide till (S)IP. Interop snom och Microsoft Lync. IP-Växel Attraktivt paket med snom ONE. Trådlöst: Talk har IP-DECT för alla.

Din guide till (S)IP. Interop snom och Microsoft Lync. IP-Växel Attraktivt paket med snom ONE. Trådlöst: Talk har IP-DECT för alla. for you Nummer 3 2012 Din guide till (S)IP Ur innehållet Interop snom och Microsoft Lync IP-Växel Attraktivt paket med snom ONE Trådlöst: Talk har IP-DECT för alla TALK TELECOM Distribution, Installation,

Läs mer

Data Sheet - Secure Remote Access

Data Sheet - Secure Remote Access Data Sheet - Secure Remote Access Savecores säkra fjärranslutning Med Savecores säkra fjärranslutning kan du känna dig trygg på att ditt data är säkert, samtidigt som du sparar tid och pengar. Ta hjälp

Läs mer

webbaserat program för telefonstatistik

webbaserat program för telefonstatistik QSYS ts-pro webbaserat program för telefonstatistik Qsys är specialister på både mjuka och hårda IT-frågor. Vi är därför en naturlig samtalspartner i alla IT-relaterade frågor. Qsys TS-Pro webbaserat program

Läs mer

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone microsoft.com/sv-se/mobile/business/lumia-for-business/lumia/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_swe.indd 1 26.11.2014 10.34 Office 365 i telefonen Ge dina anställda tillgång

Läs mer

Inbyteskampanj 2008. ISDN Duos

Inbyteskampanj 2008. ISDN Duos Inbyteskampanj 2008 ISDN Duos Nu ges företag och organisationer en unik chans att uppgradera sin telefoni till IP från Mitel. Mitels över 30 åriga erfarenhet inom kommunikationslösningar ligger till grund

Läs mer

Möt nya Windows. Vacker. Snabb. Dynamisk.

Möt nya Windows. Vacker. Snabb. Dynamisk. Möt nya Windows. Vacker. Snabb. Dynamisk. Möt de nya utgåvorna...4 Tre sätt att köpa Windows...10 Uppgradering på en befintlig dator...12 Navigera i Windows 8...14 Sälja in Windows 8...18 Möt Windows 8.

Läs mer

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ARX, RX och Smartair ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ASSA är kanske inte det första företag du tänker på när det är dags att installera passersystem?

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

ALWAYS MORE THAN YOU EXPECT PANASONIC TELEFONER

ALWAYS MORE THAN YOU EXPECT PANASONIC TELEFONER ALWAYS MORE THAN YOU EXPECT PANASONIC TELEFONER DIGITAL TELEFONI DT300-seriens digitala telefoner har avancerade funktioner för ökad produktivitet, däribland en stor Display, möjlighet att använda Bluetooth-headset

Läs mer

Så minskar du kommunikationsstressen. arbetsplatsen. Guide till smidigare och effektivare informationsutbyte

Så minskar du kommunikationsstressen. arbetsplatsen. Guide till smidigare och effektivare informationsutbyte Så minskar du kommunikationsstressen på arbetsplatsen Guide till smidigare och effektivare informationsutbyte Idag förväntas vi vara tillgängliga via e-post och telefon under större delen av dygnet. Dessutom

Läs mer

För smartare belysning

För smartare belysning För smartare belysning CityTouch LightPoint Lighting Asset Management. CityTouch LightPoint / Asset Management 3 Välkommen till framtidens smarta belysning Professionell hantering av offentlig belysning

Läs mer

connect Kommunikation i molnet... Intelecom Sweden AB Gustavslundsvägen 139, S-167 51 Bromma Tel: 08 4000 4000

connect Kommunikation i molnet... Intelecom Sweden AB Gustavslundsvägen 139, S-167 51 Bromma Tel: 08 4000 4000 connect Kommunikation i molnet... Intelecom Sweden AB Gustavslundsvägen 139, S-167 51 Bromma Tel: 08 4000 4000 connect Intelecom levererar avancerade, molnbaserade kontaktcenteroch växellösningar. Flexibla,

Läs mer

Har vi nått målet? En säker virtuell miljö

Har vi nått målet? En säker virtuell miljö White paper Har vi nått målet? En säker virtuell miljö Be Ready for What s Next. White paper Varför Kaspersky? Skydd eftersom du inte tål ett enda sabotageprogram till Prestationer med antivirusprogram

Läs mer

Telenor One alla växelfunktioner i mobilen.

Telenor One alla växelfunktioner i mobilen. Telenor One alla växelfunktioner i mobilen. Fullt ös, vettu! Telenor One. Låter medarbetarna vara där de gör mest nytta. 2 3 En mobil växel för ökad tillgänglighet och service. Vi lever i en allt mer mobil

Läs mer

[VIRTUAL APPLICATION]

[VIRTUAL APPLICATION] rva Red Cloud IT AB Juha Jurvanen whitepaper [VIRTUAL APPLICATION] rcloud Virtual Application r C l o u d V i r t u a l A p p l i c a t i o n 2 Innehåll Inledning... 3 VDI och rva... 3 Internet... 3 Uppkoppling...

Läs mer

En telefon. En lösning. Ett smartare sätt att arbeta. Telenor One

En telefon. En lösning. Ett smartare sätt att arbeta. Telenor One En telefon. En lösning. Ett smartare sätt att arbeta. Telenor One TA12027_Telenor One_utan_pris.indd 1 08-07-15 14.50.39 Jag kan aldrig tänka mig en traditionell växel igen. Fördelarna med att vara trådlös

Läs mer

Aastra 6731i fast IP-telefon i 3Växel.

Aastra 6731i fast IP-telefon i 3Växel. Aastra 67i fast IP-telefon i Växel. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster

Läs mer

Våg 2010 We re all in!

Våg 2010 We re all in! Click to edit headline title style Click to edit body copy. Våg 2010 We re all in! Henrik Byström, Magnus Forsberg Microsoft Citizen Service Platform Click to edit headline title style Kommunens utmaningar

Läs mer

Trött på analogt? Byt till IP!

Trött på analogt? Byt till IP! for you Trött på analogt? Byt till IP! Nummer 1 2013 Ur innehållet Porttelefoner Anslut dörren till SIP Fasta IP-telefoner Optimalt ljud med snom och Yealink Headset - Talk distributör åt Jabra TALK TELECOM

Läs mer

SPAR TID OCH PENGAR MED INTERAKTIVA MÖTEN

SPAR TID OCH PENGAR MED INTERAKTIVA MÖTEN Epson EB-1400Wi-serien SPAR TID OCH PENGAR MED INTERAKTIVA MÖTEN projicera upp till: flera användare kan anteckna skriv ut, spara och dela UTVECKLAD FÖR FÖRETAG INTEGRERAT SYSTEM FÖR INTERAKTIVA MÖTESRUM

Läs mer

HUR MAN LYCKAS MED BYOD

HUR MAN LYCKAS MED BYOD HUR MAN LYCKAS MED BYOD WHITE PAPER Innehållsförteckning Inledning... 3 BYOD Checklista... 4 1. Val av system... 4 2. Installation och konfiguration... 5 3. Prestanda... 5 4. Valfrihet ökar upplevelsen...

Läs mer

White paper. Vård i världsklass. En möjlighet för Sverige

White paper. Vård i världsklass. En möjlighet för Sverige Vård i världsklass En möjlighet för Sverige 2013 Sammanfattning Efterfrågan på vårdinsatser i Sverige är större än tillgången, trots att många medicinska framsteg gjorts i vårt land och trots att vi är

Läs mer

WINTEXT SERVER/ WINTEXT32 integrerad texttelefoni i tele- och datornät

WINTEXT SERVER/ WINTEXT32 integrerad texttelefoni i tele- och datornät WINTEXT SERVER/ WINTEXT32 integrerad texttelefoni i tele- och datornät Projektbeskrivning och funktionsspecifikation Henrik Karlsson, AmuHadar 1 2003-11-24 Innehållsförteckning Sammanfattning sid 2 Mål

Läs mer

Säker IP telefoni? Hakan Nohre, CISSP hnohre@cisco.com

Säker IP telefoni? Hakan Nohre, CISSP hnohre@cisco.com Säker IP telefoni? Hakan Nohre, CISSP @cisco.com SEC-210 5428_05_2002_c1 2002, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. 1 Not : Olika former av IP telefoni Företagets IP telefoni, IP PBX IP telefoni som

Läs mer

TELEFONER EVERY CALL CALL MATTERS. www.panasonic.co.uk. PSQE1035WA. Printed in UK. Design and specifications are subject to change without notice.

TELEFONER EVERY CALL CALL MATTERS. www.panasonic.co.uk. PSQE1035WA. Printed in UK. Design and specifications are subject to change without notice. 2008 TELEFONER EVERY ERY EVERY CALL MATTERS A CALL www.panasonic.co.uk PSQE1035WA. Printed in UK. Design and specifications are subject to change without notice. PANASONIC TELEFONER Panasonic har ett brett

Läs mer

Whitepaper Professionellt WLAN. Utrullning av trådlöst nätverk i en växande företagsmiljö Centraliserad lösning, eller fristående accesspunkter?

Whitepaper Professionellt WLAN. Utrullning av trådlöst nätverk i en växande företagsmiljö Centraliserad lösning, eller fristående accesspunkter? Whitepaper Professionellt WLAN Utrullning av trådlöst nätverk i en växande företagsmiljö Centraliserad lösning, eller fristående accesspunkter? 1 Innehåll Trådlösa nätverk sid 3 Utmaningar vid utrullning

Läs mer