Förnyelsetakt 500 år = 0.2% per år = 3km ledning (1km rörgrav)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förnyelsetakt 500 år = 0.2% per år = 3km ledning (1km rörgrav)"

Transkript

1

2 84 mil vatten 76 mil avlopp (10 mil komb) 50 mil dagvatten Totalt 210 mil ledning serviser ventiler brunnar brand/spolposter Totalt st anordningar fastigheter anslutna Förnyelsetakt 500 år = 0.2% per år = 3km ledning (1km rörgrav)

3 tekniska kontorets Jönköping Förnyelse VA-ledningar 2009 Tekniska nämnden Handlingsplan Steg 1: Dagvattenavledning Steg 2: Prioriterade ledningar Steg 3: Områdesvis förnyelse Genomförande Inventering Ansvarfördelning Prioritering Mycket Hög Hög Medel Låg Förnyelsebehov funktion kondition 2014 = 200 år = 0.5% per år = 9km ledning (3km rörgrav)

4 Dagvatten hantering Hög nivå i Vättern Ytvatten orsakar ras Översikt- och detaljplan inlopp & vattendrag Mark- och Källaröversvämning i lågpunkt

5 Steg 1.1 Huvudstråk dagvatten Markägare/gatas ansvar Naturliga vattendrag VA:s ansvar 34 st Naturmark leds in i dagvattenledning Avledning hårdgjorda ytor Förnyelse MH= 12st

6 Ansvarsfördelning In- och utlopp Utlopp bakvatten 720st VA (480st Gata) Förnyelse MH= 34st Inlopp 233st VA (400st Gata) Förnyelse MH-H= 37st

7 Ytavrinning ny höjdmodell SBK Lantmäteriet Flyghöjd 400m 2000 Punkter / ruta 30 / 1m2 1 / m2 Noggrannhet 0-4cm 0-4cm SBK levererar höjdmodeller via grid/raster där en ruta på 0.5*0.5m har en punkt i varje hörn

8 Steg 1.2 Dagvattenavledning via ytavrinning till lågpunkter

9 Steg 1.2 Lågpunkter 629st Ansvar Gata: ytledes avrinning och intag via dagvattenbrunn inkl servis Ansvar VA: avledning via dagvattenledningar Kriterier för MH KÖ i minst 3 fastigheter minst 0.3m vattendjup över marknivå Prioritet VA/Gata Gata TFV Antal Antal Antal MH H M L 258 summa Förnyelsebehov VA/Gata = MH = 25st = 4km ledning

10 Dagvatten i översikts- och detaljplan Ansvar: MAX, SBK, Exploatör

11 Steg 2.1 Primär- och sekundär ledningar 191 km (25%) Kriterier Ökad folkmängd med Prioritering Avbruten vattenförsörjning Risk läckor pga läggningsår och material Prio Primär Sekundär Poäng MH H M L Förnyelsebehov MH-H = 52 km ledning

12 Dimensionsplaner områdesvis

13 Steg 2.2 Driftstörningar Urval : 6200 driftstörningar Vattenläcka Vattenkvalite Avloppsstopp Spolställen avlopp Rötter Förnyelsebehov Driftstörningar MH-H = 17 km ledning

14 Steg 3: Områdesvis förnyelse Urval delområden Mark- och källaröversvämning Bräddning Övriga driftstörningar Byggår tidigare än 1950 Kriterier spill- och kombinerade ledningar Kondition Funktion

15 Steg 3: Områdesvis förnyelse pga. funktion Hydraulisk beräkning via Mike Urban Indata: VA-databas ledningar & brunnar XYZ Grundkartan ytor till Mike Urban via DXF/Shape filer Vektordata(polygoner) från grundkarta, hustak, gatumark, grönområden ytor inom grönområden via flygfoto & ArcGis Naturmark via avrinningsområden via flygfoto

16 Steg 3: Områdesvis förnyelse av kombinerade ledningar pga. funktion & kondition i område 1-3 Förnyelsebehov område 1-3 funktion = MH omr. 1 = 70% omr. 2 = 60% omr. 3 = 30%

17 Steg 3: Områdesvis förnyelse via kondition i område 1-3 Indata: material, ålder, TV-inspektion, rörfelsbetyg Mycket hög (MH): Betongrör lagda innan 1930 Rörbrott med rörfelsbetyg 100- Betongrör lagda innan 1950 med Ytskada/sprickor med rörfelsbetyg Förnyelsebehov kondition 1. Jönköping söder = 40% 2. Torpa = 40% 3. Bäckalyckan = 30% Förnyelse behov totalt funktion och kondition område 1-3 = 70% = 60km ledning

18 Förnyelsebehov Steg 1 Huvud stråk Dagv Steg 1 lågpkt Steg 2 Vatten primär sekund Steg 3 Omr. 1-3 Steg 3 Omr 4-10 Summa Förnyelse ledning Bygg Tid Funktion 4km (4km) 52km 60km (90km) ~210km ~23 år Steg 2 Steg 2 Steg 2 Steg 2 Steg 2 Steg 2 Summa Bygg Läckor Vatten Avlopp Spolst. Rötter Betong Förnyelse Tid Kvalite Stopp avlopp 375- ledning Stopp 525 Kond. 6km 6.5km 0.5km 0.7km 0.3km 3km ~17km ~2 år Efter c:a 25 år med en förnyelsetakt på 200år= 0.5%= 9km ledning per år= förnyat 10% av ledningsnätet. Rekommenderad förnyelsetakt 150år=0.7%=12km ledning per år

19 Hur ska ett framtida VA-system utformas?

20 Livslängden på ett rör påverkas av Materialval Fogmetod Utförande

21 Dagvatten (tillskottsvatten) Bräddningar till vattendrag och sjöar Mer separering Mer vatten på ytan Ytavrinning och lågpunkter Behandling av dagvatten, mer gröna stråk Tillskottsvatten till reningsverken hur går det med slam, näringsämnen, kallt vatten, reningsgrad, energiförbrukning, framtida reningskrav.

22 Åtgärdsförslag funktion 1. ArcGIS 2. Mike Urban 3. Mike =4 Mike Flood Beräkningsresultat: Dimension nya ledningar Kontroll av nivåer i lågpunkter Dimension nya fördröjningsmagasin

23 Framtida dimensionerings kriterier för dagvattenledningar P90 kommer att revideras Egna funderingar Områdes typ Block regn Avrinnings Avledning hårdgjorda ytor kraftig gatulutning Avledning hårdgjorda ytor svag gatulutning Avledning hårdgjorda ytor från lågpunkt koefficient 10 år P90 20 år P år P90 Avledning från naturmark år Blockregn kontra CDS-regn

24 Lågpunkt nr 13 vid ett 50-års blockregn

25 Översvämning vid 10-årsregn med mindre justeringar 25

26 Översvämning vid 50-årsregn med mindre justeringar 26

27 Nästa steg utredning dagvattenseparation Omkoppling av stuprör inom förnyelseområde 1-3 = 800st fastigheter varav 226st flerfamiljs i område 1

28 Delområde 1 Jönköping Söder 2015 Västra delen 2014 Östra delen Torpa

29 Upprätta förslag på dagvattenseparation kostnadsersättning med 25% för ny dagvattenservis till FP

30 Årlig förnyelse 0.5 % per år = 9 km ledning Steg 1: Dagvattenavledning 1.5 km Steg 2: Prioriterade ledningar 1.5 km Steg 3: Områdesvis förnyelse 6.0 km summa: 9.0 km Framdrift per år Projektering/projektör Förnyelse 0.5% per arbetslag Förnyelse 0.7% per arbetslag 30 m/dag=7 km/år 20 m/dag=4,5 km/år 30m/dag=7km/år Behov av två projektörer och två arbetslag Total kostnad c:a miljoner

31 Investeringsprojekt år Objekt Specifikation 2014 Tkr Brunstorp- Steg 2.1 förnyelse vatten Värdshuset primär & sekundär Häggeberg- Steg 2.1 förnyelse vatten Trånghallavägen primär & sekundär Granatgatan- Steg 2.2 förnyelse vatten Gevärsgatan driftstörningar Birger JarlsgatanSteg 2.2 förnyelse vatten driftstörningar Merkuriusvägen Steg 1.1 förnyelse dagvatten Huvudstråk Ekhagsravinen- Steg 1.1 förnyelse dagvatten Skrämmabäcken Huvudstråk Solåsvägen Steg 1.2 förnyelse dagvatten lågpunkter Stora Kurvgatan Steg 1.2 förnyelse dagvatten lågpunkter Strömsholm Steg 2.4 förnyelse avlopp Btg-kvalite Jönköping Söder Steg 3 förnyelse områden byggande Steg 3 Utredning dagvattensepara. Område 1-3 projektering 2014 km Tkr 2015 km Summa:

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen Separering av dag- och spillvatten VA-avdelningen Separering av ledningar Kommunens avloppssystem ska hantera både dagvatten och spillvatten. I dagvatten räknas regn-, smält- och dräneringsvatten. Spillvatten

Läs mer

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Datum 2011-03-21 Reviderad - Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala Region Mitt Uppdrag Beställare Träkvista Järntorget Bostad AB T: +46-10-615

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP

DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP RAPPORT DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP 2013-09-11 Uppdrag: 245191, VA utredning Bjuvstorp 9:13 Titel på rapport: Dagvattenutredning Bjuvstorp Status: Slutrapport Datum: 2013-09-11 Medverkande Beställare:

Läs mer

Svarte Utredning för VA och höjdsättning

Svarte Utredning för VA och höjdsättning Malmö Uppdragsnummer: 232583 2 (9) INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Omfattning... 4 1.4 Ingående personal... 4 1.5 Följande underlag har använts i uppdraget... 4 2 UTREDNING

Läs mer

TEKNIK- OCH FASTIGHETSNÄMNDEN 2 AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET (VA)

TEKNIK- OCH FASTIGHETSNÄMNDEN 2 AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET (VA) sid 1 (6) TEKNIK- OCH FASTIGHETSNÄMNDEN 2 AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET (VA) Verksamhet Vi skall för brukare av Karlstads kommuns allmänna VA-anläggning lösa behovet av en säker och hållbar VA-försörjning

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten

Dag- och dräneringsvatten Dag- och dräneringsvatten Information till fastighetsägare I denna broschyr finns information om vad fastighetsägare som ansluter sig till det allmänna vatten- och avloppsnätet kan tänka på för att undvika

Läs mer

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Plats för bild/bilder Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten a r regn-, sma lt- och spolvatten som rinner av fra n exempelvis va gar och hustak och som via diken

Läs mer

365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version

365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version EKERÖ KOMMUN 365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version Sundsvall 365 Tappström 3:1 (Wrangels väg). Kort version Datum 2013-02-12 Uppdragsnummer 61811355960000 Utgåva/Status Bo Granlund Magnus Sundelin

Läs mer

Handbok i förnyelseplanering av VA-ledningar

Handbok i förnyelseplanering av VA-ledningar Rapport Nr 2011 12 Handbok i förnyelseplanering av VA-ledningar Annika Malm Anders Horstmark Elin Jansson Göran Larsson André Meyer Jenny Uusijärvi Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling

Läs mer

RAPPORT. Dagvattenutredning Bostäder söder om Ullas Lyckas väg, Kållered, Mölndal stad. 2012-02-10 2015-02-16 rev D

RAPPORT. Dagvattenutredning Bostäder söder om Ullas Lyckas väg, Kållered, Mölndal stad. 2012-02-10 2015-02-16 rev D RAPPORT, Kållered, Mölndal stad 2012-02-10 2015-02-16 rev D Upprättad av: Åsa Ottosson/Daniel Jacobsson Granskad av: Daniel Jacobsson RAPPORT, Kållered, Mölndal stad Kund Johan Wiik Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman UPPDRAGSNUMMER ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING ARNÖ 1:3 SÖDER FLÄTTNALEDEN BJÖRKÖ, NYKÖPING NYKÖPINGS KOMMUN NYKÖPING Handläggare: Aino Krunegård Ronie Wickman Kvalitetsgranskning: Denis van Moeffaert 1

Läs mer

PM Teknisk försörjning VA och FV

PM Teknisk försörjning VA och FV Nybyggnation vid HSB Stockholm 2011-01-28 Rev 2011-06-13 Rev 2011-09-02 Nybyggnation vid PM Teknisk försörjning VA och FV för nybyggnation vid samt Vårdhemmet Övre Varis Datum 2011-01-28 Rev 2011-06-13

Läs mer

Råd och anvisningar, ABVA 2009

Råd och anvisningar, ABVA 2009 VATTEN OCH AVLOPP Råd och anvisningar, ABVA 2009 1 INLEDNING V ä l fungerande vatten- och avloppsförsörjning är en av de viktigaste förutsättningarna för ett fungerande samhälle. VA-verket ansvarar för

Läs mer

Pluviala översvämningar

Pluviala översvämningar chb Pluviala översvämningar Konsekvenser vid skyfall över tätorter En kunskapsöversikt 2 MSB:s kontaktperson: Ulrika Postgård, 010-240 50 33 Foto: Fotolia Michal Kolodziejczyk Publikationsnummer MSB567-13

Läs mer

TA HAND OM DITT VATTEN! Information och exempel för lokalt omhändertagande av dagvatten LOD

TA HAND OM DITT VATTEN! Information och exempel för lokalt omhändertagande av dagvatten LOD TA HAND OM DITT VATTEN! Information och exempel för lokalt omhändertagande av dagvatten LOD VAR RÄDD OM VÄRMDÖS VATTEN! Vatten är en av Värmdös viktigaste tillgångar, och vi lever i en unik miljö med tillgång

Läs mer

Förord. Västerås, november 2009

Förord. Västerås, november 2009 Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt kan få ut från sitt försäkringsbolag eller från Mälarenergi uppväger

Läs mer

dagvatten - policy och handlingsplan

dagvatten - policy och handlingsplan dagvatten - policy och handlingsplan 2 Dagvatten i Jönköpings kommun Policy JÖNKÖPINGS KOMMUNS DAGVATTENPOLICY anger hur dagvatten inom planlagda, bebyggda områden ska hanteras för allmän, samfälld och

Läs mer

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 SLUTRAPPORT 2013-10-22 Uppdrag: 250188, revidering Dagvattenutredning Åkarp Titel på rapport: Revidering dagvattenutredning till dp för del av

Läs mer

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga Ta hand om dagvattnet - råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner på hårda ytor som tak och vägar, eller genomsläpplig mark. Dagvattnet rinner vidare via

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING

RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING DAGVATTEN SKA INTE GÅ TILL RENINGSVERKET RIKTLINJER FÖR BÄTTRE MILJÖ INNE OCH UTE Det finns riktlinjer för hur Karlstadsborna ska hantera sitt dagvatten. Riktlinjerna

Läs mer

KAPITEL 3 VATTEN OCH AVLOPP

KAPITEL 3 VATTEN OCH AVLOPP KAPITEL 3 VATTEN OCH AVLOPP 3.1 Ledande dokument Anläggnings AMA 13 Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten, Svensk byggtjänst Dagvattenhanteringsplan (LÄNK) 2011, Tyresö kommun Riktlinjer

Läs mer

Ta hand om dagvattnet. Råd vid planering och byggande av flerbostadhus

Ta hand om dagvattnet. Råd vid planering och byggande av flerbostadhus Ta hand om dagvattnet Råd vid planering och byggande av flerbostadhus 1 Omslagsbild: Öppet dike som leder ett delflöde från en bäck igenom ett bostadsområde för gestaltning. Här ansluter även det rena

Läs mer

Om dag- och dräneringsvatten

Om dag- och dräneringsvatten Om dag- och dräneringsvatten Information och råd till fastighetsägare och verksamhetsutövare BEGREPPSFÖRKLARING Avloppsvatten Förorenat vatten som avleds i avloppsledningsnätet. Kan bestå av spillvatten,

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN RAPPORT 2012-06-20 Uppdrag: 242340, Planförstudie - Bergagården, Kalmar Titel på rapport: Dagvattenutredning Bergagården Status: Rapport Datum: 2012-06-20 Medverkande Beställare:

Läs mer

Juridisk och ekonomisk hantering av tillskottsvatten som sker till spillvattenförande. innanför förbindelsepunkt. Rapport Nr 2014 11

Juridisk och ekonomisk hantering av tillskottsvatten som sker till spillvattenförande. innanför förbindelsepunkt. Rapport Nr 2014 11 Rapport Nr 2014 11 Juridisk och ekonomisk hantering av tillskottsvatten som sker till spillvattenförande ledning innanför förbindelsepunkt Ulf Lundblad Jonas Backö Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten

Läs mer

Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering

Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering Information från Borås Energi och Miljö AB I denna informationsskrift vill vi informera om hur man på ett bra och säkert sätt tar hand om sitt dagoch dräneringsvatten

Läs mer

VA-policy. KS 2012-359

VA-policy. KS 2012-359 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-21 293 VA-policy. KS 2012-359 KS KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05 Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare HÄRRYDA KOMMUN BOX 20 43521 MÖLNLYCKE Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng

Läs mer

Översvämning i källaren. Råd & tips KUNGSBACKA KOMMUN

Översvämning i källaren. Råd & tips KUNGSBACKA KOMMUN Översvämning i källaren Råd & tips KUNGSBACKA KOMMUN 2 Förord Att drabbas av översvämning i sin källare innebär både obehag och massor av arbete. Vi på VA-avdelningen på Kungsbacka kommuns förvaltning

Läs mer

Minskning av in- och utläckage genom aktiv läcksökning

Minskning av in- och utläckage genom aktiv läcksökning Rapport Nr 2013 03 Minskning av in- och utläckage genom aktiv läcksökning Jenny Uusijärvi Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling (SVU) är kommunernas eget FoU-program

Läs mer