INSTALLATION, ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INSTALLATION, ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL"

Transkript

1 Kökskvarn WTE 100 INSTALLATION, ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL

2 2 Kära kund Tack för att köpt WTE Avfallskvarn. Avfallskvarnen hjälper dig att hantera ditt köksavfall snabbt, enkelt och miljövänligt. Den förbättrar hygienen i köket och eliminerar problem med fruktflugor vid komposthanteringen. Samtidigt så förbättrar den inomhusmiljön, tar bort dålig lukt och effektiviserar hushållsarbetet. Installerad under din diskbänk, förbättrar en WTE kvarn inte bara din livskvalitet utan bidrar också till en miljövänlig livsstil. Installation av din avfallskvarn Vi rekommenderar att ni använder professionella hantverkare för att installera din avfallskvarn. Säkerställ att avfallskvarnen ansluts på korrekt sätt med avfallsledningar och elanslutningar. Innan du påbörjar installation läs igenom hela instruktionen ordentligt. Har du några frågor kontakta vår kundtjänst eller en servicetekniker. Säkerhetsanvisningar: Läs igenom alla instruktioner grundligt. Barn ska vara under vuxnas övervakning. Montera inte isär eller försök reparera kvarnen själv Använd ordentligt med kallt vatten när du använder kvarnen Fortsätt spola kallt vatten i 15 sekunder efter att malningen är klar för att spola bort avfall och rester. Mal inte extremt fiberrika objekt som t.ex. majskolvar, kronärtskockor eller dylikt för att undvika stop i kvarnen. Häll inte fett i din kvarn, det kan orsaka stopp i avloppssystemet då det orsakar påbyggnad i rören. Produkten av avsedd för att hantera organiskt avfall från ett normalt hushåll. Att använda den för annat material kan orsaka personskada eller skada på utrustning Använd inte varmt vatten när du kör kvarnen, kallt vatten löser inte avfall och fett lika bra och då kan kvarnen hantera avfallet bättre. För att minska risken för skador, använd inte diskhon för annat ändamål än att mala avfall ( Som t.ex. hårtvätt eller bad av baby ) Stäng inte av kvarnen eller vattenkran innan kvarnen har arbetat helt klart med avfallet. Överbelastning kommer att leda till automatiskt avstängning. Om detta händer, säkerställ att kvarnen är avstängs och använd sedan insexnyckeln som följer med leveransen och via hålet i botten på kvarnen rotera rivverket fram och tillbaka tills kvarnen återigen kan röra sig fritt ett helt varv. Vänta sedan 5 minuter innan återställning av överbelastningsskyddet sker via den röda knappen i botten på kvarnen. När du försöker ta bort saker ifrån rivkammaren, säkerställ att kvarnen är avstängd. Under inga omständigheter ska du stoppa ner din hand i kvarnen. Använd tänger eller någon krok för att ta bort oönskat material från kvarnen. När du inte använder kvarnen, se till att proppen sitter i för att undvika att föremål faller ner i kvarnen.

3 3 Förberedelse 1: Avlopssanslutning Ta isär avloppsanslutningarna till diskhon, säkerställ också att rör och anslutningar är rena. Förberedelse 2: Elanslutning Kvarnen måste vara ordentligt jordad. Otillfredsställande jordanslutning kan öka risken för elektriska stötar. Allt el arbete skall uppfylla gällande lagstiftning. Kvarnen behöver en separat säkring, en 10A säkring är tillräckligt för kvarnen. El arbete och el reparationer skall alltid utföras av en behörig elektriker Vid installation säkerställ att den röda återställningknappen under kvarnen lätt kan nås. Tvåpoliga strömbrytare skall användas. Strömbrytaren skall installeras på en säker och ändamålsenlig position och i en höjd som förhindrar att småbarn når.. Verktyg och material du behöver Verktyg: Material & tillbehör: 1. Diskmedel 2. Slangklammor 3. Diskmaskinsanlutning 4. Gummiövergång för olika dimensioner 5. Flexibelt avloppsrör 6. Erfoderliga rör för ett U-vattenlås 7. Kabelklammor för att fästa elsladden 1. Kryss och spårskruvmejsel 2. Hammare 3. Tång 4. Hylsnyckel

4 4 Översiktbild Läs igenom alla installationssteg innan anslutningen påbörjas. Steg 1:1 till 1:4 refererar alla till bild Stopp plugg 2. Vask anslutning 3. gummipackning 4. Fiber packning 5. Plastmutter 6. Låsring 7. Stänkskydd 8. Fläns med skruvar 9. Gummipackning 10. Avloppsrör 11. Insexnyckel 12 Kvarnhus

5 5 Steg 1: Anslut kvarnen till vasken 1:1. Demontera delarna 1-7 enligt bilden på föregående sida innan du börjar monteringen av din nya kökskvarn. Observera: Lämna stänkskyddet monterat på kvarnen. Detta underlättar återmonteringen senare. 1:2. Lägg den tunna gummipackningen inne i hon. För sedan ner ovandelen genom hon. Återmontera den tjocka gummipackningen och gänga sedan på plastmuttern. Dra åt den så mycket man kan med handkraft (använd inga verktyg). När den sitter stadigt, lås den med de tre små stjärnskruvarna så att den inte lossnar under användande. Observera: Kvarnen är anpassad för ett hål på 89mm i hon. Om inte kvarnen passar i din ho, kontakta din leverantör. 1:3. Sätt ihop över och underdelen av kvarnen genom att först montera stänkskyddet på överdelen (den som sitter fast i diskbänken) och sedan sakta trycka och rotera kvarnen upp mot stänkskyddet tills att den glider på plats i spåret på stänkskyddet. Nu hänger kvarnen av sig själv under diskbänken. Tips: Om det är svårt att få kvarnen att komma på plats I stänkskyddets spår kan man smörja stänkskyddet med till exempel matolja. 1:4. Återmontera låsringen som togs bort i steg 1:1 för att låsa kvarnen i position. Se till att symbolen UP på låsringen pekar uppåt. Om du vill ansluta din diskmaskins avlopp till kvarnen måste först anslutningen öppnas genom att man med hjälp av en skruvmejsel och hammare försiktigt knackar ur stoppet i diskmaskinsanslutningen. Kom ihåg att plocka upp plastbitarna ur kvarnen efteråt.

6 6 Step 2: Anslut kvarnen till avloppssystemet 1. När avloppsröret ska monteras på kvarnen, för på gummipackningen och metallflänsen på röret enligt bilden. 2. Skruva fast kvarnens avloppsrör på kvarnen (se figur). 3. Anslut kvarnens avloppsrör med övrigt avlopp. Var noga med att kvarnens avloppsrör är högre än det övriga avloppsrören för att förhindra att vatten blir stående i kvarnen. Observera: Ett U-vattenlås måste användas istället för ett traditionellt kopplås då flödet ifrån kvarnen är högre än vid normalt användande. Step 3: Läckagesökning Sätt i den rostfria stopp pluggen och fyll vasken med vatten. Ta sedan bort pluggen och titta efter eventuella läckage.

7 7 Användarinstruktioner Kvarnverket har impellers som slungas ut med hjälp av centrifugalkraften när kvarnen startas. Detta resultera i ett klickande ljud vilket är helt normalt. 1. Ta bort den rostfria stopp pluggen ifrån kvarnens mynning och sätt på kallvatten med högt flöde. 2. Starta kvarnen. 3. Mata sakta i avfallet i kvarnen. För att underlätta för kvarnen, dela upp hårt avfall i mindre bitar. Kvarnen kan minska varvtalet under malningen vilket är helt normalt. 4. Låt vattnet rinna sekunder efter att kvarnen har malt färdigt. Detta för att skölja bort eventuella matrester ur systemet. 5. Stäng av vattnet. Vad man kan mala. Pasta, potatis, fiskben, grönsaker, kött i mindre bitar, frukt i bitar, äggskal, bröd, kaffefilter, mindre kycklingben mm Vad man inte kan mala. Glas, porslin, metall artiklar, plast, snäck/ostronskal, fibriga rester såsom bananskal och majskolvar och köttben.

8 8 Underhåll 1. Motorerna på WTE s kökskvarnar för hushåll är smorda ifrån fabrik och kräver inget underhåll under sin livstid. 2. För att ytterligare förlänga livslängden på din kvarn kan man var tredje månad rengöra den med ett PH neutralt rengöringsmedel (se punkt 5 i kapitlet Frågor och Svar ), 3. Använd aldrig starkt rengöringsmedel eller propplösare för att rengöra kvarnen då de oftast är frätande på metalldelarna i kvarnen. Skador som uppkommer av frätande kemikalier täcks inte av garantin. 4. Avlagringar ifrån vattnet kan ibland se ut som rost i din kvarnkammare. Detta är helt normalt och inget konstigt. Kvarnens innandöme är av rostfritt stål och tar ingen skada av dessa beläggningar. Frågor och Svar 1. HÖGT LJUD: Höga ljud orsakas oftast att ett hårt föremål har kommit in i kvarnen. För att ta bort föremålet ur kvarnen, stäng av vattnet och kvarnen. När kvarnen har stannat, kontrollera kvarnkammaren och ta bort eventuella föremål med hjälp av en lång tång eller liknande. Försök aldrig att stoppa ner handen i kvarnen utan att först dra ur strömkabeln ur väggen. 2. KVARNEN GÅR INTE RUNT: WTE s kvarnar för hushåll stannar automatiskt när ett hårt föremål kommer i kläm i kvarnen. Detta för att inte skada motorn. Innan felet åtgärdas, stäng av kvarnen och vattnet. Använd sedan insexnyckeln som levererades med kvarnen och rotera rivverket genom att sätta i nyckeln i avsett hål I botten på kvarnen. Vrid nickel från och tillbaka tills den går ett helt varv utan motstånd. Använd sedan lämpligt hjälpmedel för att ta upp orsaken till stoppet ur kvarnkammaren. Låt motorn svalna 5 minuter innan ni trycker in återställningsknappen för motorskyddet under kvarnen. Om kvarnen inte startar, titta I elskåpet efter utlösta säkringar. 3. AVLOPPET HAR DÅLIGT FLÖDE: Detta tyder på att avloppsrören börjar bli igensatta. Använd en vaskrensare eller liknande för att få loss eventuella proppar. 4. DET LÄCKER IFRÅN OVANDELAEN PÅ KVARNEN, Det kan bero på följande: Skarven mellan kvarnen och vasken är inte riktigt tät. Dra åt plastmuttern för att öka trycket på tätningen. Stänkskyddsgummit är inte korrekt monterat. Ta bort kvarnen och återmontera noggrant. DET LÄCKER IFRÅN AVLOPPSANSLUTNINGEN PÅ KVARNEN: Kontrollera att skruvarna som håller avloppsröret inte är lösa. Efterdra dom vid behov. Kontrollera att avloppsröret inte har sprickor. Om röret har spruckit, kontakta WTE för att beställa ett nytt.

9 9 Frågor och Svar 5. DET LUKTAR ILLA IFRÅN KVARNEN: Lukt ifrån kvarnen är oftast ett tecken på att man har ett för dåligt vattenflöde när kvarnen används. Detta resulterar i att det blir rester kvar i kvarnen.. För att rensa kvarnen, följ punkterna nedan: Stäng av kvarnen och koppla ur strömförsörjningen. Tvätta rent stänkskyddet och överdelen på kvarnen från ovansidan. Sätt i bottenpluggen så att vatten inte rinner ner genom kvarnen och fyll upp halva hon med ljummet vatten.. Blanda 30gram bikarbonat med vattnet. Sätt på kvarnen och ta bort bottenpluggen samtidigt. Detta rensar effektivt bort eventuella rester i kvarnen. Använd sedan en lämplig borste för att tvätta kvarnkammaren invändigt. Teknisk Service Som kund hos, har du alltid tillgång till vår tekniska support och kundservice. Alla s kökskvarnar har två års garanti som täcker alla fel som kan härledas till tillverkningsfel. Om du har några frågor om våra produkter är du alltid välkommen att kontakta vår kundservice. Vänligen a Vad ingår inte i garantin? Fel som uppkommit på grund av felaktigt användande av produkten. Produkter där inköpsdatum inte kan styrkas med hjälp av kvitto eller leveransdokument. Resor samt tid för servicetekniker där kunden är vållande till felet.

10 10 Egna noteringar 4

11 11

12 12 Forskarvägen ÖREBRO

LÄTTFIXAT! För dig som gillar att fixa själv

LÄTTFIXAT! För dig som gillar att fixa själv LÄTTFIXAT! För dig som gillar att fixa själv Många av åtgärderna som beskrivs i broschyren är frivilliga. Du är alltid välkommen att göra en felanmälan vid problem. Felanmälan kan du göra via hemsidan

Läs mer

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Kylskåp bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Tack för att du köpte denna produkt från Samsung. Om du vill få en mer komplett tjänst

Läs mer

Cylinda DM 570 Svanen

Cylinda DM 570 Svanen Cylinda DM 570 Svanen Bäste Cylindakund! Tack för att du valt en Cylinda Svanemärkt diskmaskin. Cylinda är en svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BRUKSANVISNING FÖR Kaffebryggare för termosmugg Innehållsförteckning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER för Kaffebryggare för termosmugg Viktiga säkerhetsföreskrifter... 6 Krav på elektrisk utrustning... 8 Avfallshantering

Läs mer

Cylinda DM 18 Avh Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 18 Avh Bäste Cylindakund! Cylinda DM 18 Avh Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många år kommer att ge dig skinande

Läs mer

FRYS. Modell: F175V MANUAL

FRYS. Modell: F175V MANUAL FRYS Modell: F175V MANUAL Presentation av din Frys Före användning Läs instruktionerna noga innan du använder din frys. Frysen är för inomhusbruk.. CONTROL PANEL Crystal flips Crystal drawers Installation

Läs mer

Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund! Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många år kommer att ge dig skinande

Läs mer

Cylinda DM 31 Brilliant Cylinda DM 32 Brilliant Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 31 Brilliant Cylinda DM 32 Brilliant Bäste Cylindakund! Cylinda DM 31 Brilliant Cylinda DM 32 Brilliant Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många

Läs mer

Cylinda DM 17 Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 17 Bäste Cylindakund! Cylinda DM 17 Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många år kommer att ge dig skinande ren

Läs mer

Coffee Queen Espressomaskiner Crema Mini Barista

Coffee Queen Espressomaskiner Crema Mini Barista Användarmanual Coffee Queen Espressomaskiner Crema Mini Barista Din återförsäljare Rev.080417 23456789012123456789 23456789012123456789 23456789012123456789 23456789012123456789 23456789012123456789 23456789012123456789

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111. sv - NDS. Läs ovillkorligen bruksanvisningen

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111. sv - NDS. Läs ovillkorligen bruksanvisningen Bruksanvisning Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111 Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv - NDS innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Bruksanvisnin Cylinda 1-23

Bruksanvisnin Cylinda 1-23 Grytdisk Starkdisk Normaldisk Snabbdisk Avspolning C Torkvärme Start Stop Bruksanvisnin Cylinda 1-23 SERVICE & GARANTI I Sverige gäller Konsumentköp EHL 91 samt EHL Trygghetsförsäkring. Innan du beställer

Läs mer

Handbok MEDDELANDE FRÅN REXAIR SKRITLIG GARANTI

Handbok MEDDELANDE FRÅN REXAIR SKRITLIG GARANTI MEDDELANDE FRÅN REXAIR SKRITLIG GARANTI R13453C-0 Rexair 2007 REXAIR, säljer Rainbow dammsugare bara till fristående auktoriserade återförsäljare med erfarenhet av direkt hem försäljning. Eftersom Rexair

Läs mer

BRUKSANVISNING ALESCO 800 INDUKTIONSVÄRMARE Denna bruksanvisning ger användaren instruktioner för uppackning, installation, drift och felsökning

BRUKSANVISNING ALESCO 800 INDUKTIONSVÄRMARE Denna bruksanvisning ger användaren instruktioner för uppackning, installation, drift och felsökning A800 Alesco International AB Service/Support Svenska Ver. 2.2 BRUKSANVISNING ALESCO 800 INDUKTIONSVÄRMARE Denna bruksanvisning ger användaren instruktioner för uppackning, installation, drift och felsökning

Läs mer

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Installationsmanual Blank sida 1. Inledning Gratulerar till ditt val av Mavimare rattpump för extra styrplats till din båt. Rätt monterad kommer

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK FÖR: GAGGIA CLASSIC

INSTRUKTIONSBOK FÖR: GAGGIA CLASSIC INSTRUKTIONSBOK FÖR: GAGGIA CLASSIC F unktionsöversikt (fig. 1) 1. Huvudströmbrytare med indikatorlampa Strömbrytare för bryggning och hett vatten (pump) Termostatlampa Strömbrytare för ånga (temperatur)

Läs mer

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 2 FÖR PERFEKT RESULTAT Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker

Läs mer

JETPUMPAR OCH PUMPPAKET MED TANK

JETPUMPAR OCH PUMPPAKET MED TANK PUMPS, MOTORS and CONTROLS MANUFACTURING Manufacturing Group established in Italy in 1976 worldwide. Works, Pump & Motor Test Laboratory, Pumps and Electric Motors Research Centre. JETPUMPAR OCH PUMPPAKET

Läs mer

Användarmanual Compact, Digital

Användarmanual Compact, Digital Användarmanual Compact, Digital Compact Digital 2 grupp Digital 3-4 grupp Din återförsäljare...... U / SE Rev 090210 1. Innehållsförteckning Compact och Digital 1. Innehållsförteckning sida 2 2. Orientering:

Läs mer

Svenska. Modell 5KSM7580 Modell 5KSM7591 113

Svenska. Modell 5KSM7580 Modell 5KSM7591 113 6.9 L BOWL-LIFT STAND MIXER Instructions KÜCHENMASCHINE MIT SCHÜSSELHEBER UND 6,9-LITER-SCHÜSSEL Bedienungsanleitung ROBOT SUR SOCLE À BOL RELEVABLE DE 6,9 LITRES Instructions ROBOT DA CUCINA CON SOLLEVAMENTO

Läs mer

Termostatblandare FMM 1185

Termostatblandare FMM 1185 Teknisk information Tillbaka Hem 1131 Termostatblandare FMM 1185 Tillverkad 1988-1995 87.11 Montering 1:Skruva ut mängdratten till fullt öppet läge och vrid temperaturratten moturs till stopp utan att

Läs mer

Rökning Av hänsyn till allergiker är det inte tillåtet att röka i några gemensamma utrymmen, som till exempel tvättstugor och trapphus.

Rökning Av hänsyn till allergiker är det inte tillåtet att röka i några gemensamma utrymmen, som till exempel tvättstugor och trapphus. I trappuppgången, i anslutning till entrén i varje hus, finns en anslagstavla där vi sätter upp viktig information som berör våra hyresgäster. Glöm inte att kasta ett öga på den då och då. På anslagstavlan

Läs mer

Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar

Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar I Norrtälje kommun finns närmare 24 000 avloppsanläggningar, som töms med olika intervaller. Om du vill veta vad som gäller för

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Innehållsförteckning: Sida 1. Generell information och referenser 4 1.1 Etikett 4 1.2 Användningsområden 5 2. Säkerhetsinstruktioner 5 2.1 Potentialla faror 5 2.1.1 Mekaniska risker 5 2.1.2 Elektriska

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143 Innehåll 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER... 131 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLEN... 131 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 132 3.1 VAL AV PLATS... 132 3.2 PLACERING OCH NIVÅJUSTERING AV SKÅPET... 132 3.3 ELANSLUTNING...

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin. Cylinda FT 20

Bruksanvisning Tvättmaskin. Cylinda FT 20 Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda FT 20 Bäste Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya tvättmaskin. Tvättmaskinen har många finesser, för

Läs mer

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 Bruksanvisning för värmepump luft/luft AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 3 GARANTIVILLKOR... 3 Generella villkor... 3 Övriga villkor... 3 GENERELL INFORMATION... 4 Viktigt före installation... 4 Viktig information...

Läs mer

Hyresgästernas. handbok

Hyresgästernas. handbok Hyresgästernas handbok Välkommen till din nya hyresrätt Vi vill börja med att gratulera dig till ett smart val. Du som hyr ditt hem kan njuta av ett boende med många fördelar. Trygghet, frihet och bekvämlighet

Läs mer