B r f R u n r i s t a r e n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "B r f R u n r i s t a r e n"

Transkript

1

2 B r f R u n r i s t a r e n Välkommen som boende i vår bostadsrättsförening. I föreningen finns 12 bostadshus med totalt 321 lägenheter. Husen byggdes och bostadsrättsföreningen bildades Du har blivit medlem i en bostadsrättsförening, en boendeform som innebär både rättigheter och skyldigheter. Du är delägare i bostadsrättsföreningens alla tillgångar och skulder. Medlemskapet i bostadsrättsföreningen innebär b la. att man kan engagera sig aktivt i sin bostadssituation genom att t ex vid årsstämman deltaga i val av styrelse, framlägga förslag i olika frågor tex. förbättring av miljön och andra trivselfrågor osv. ett annat sätt kan vara att man själv engagerar sig i styrelsen. Boendet innebär inte bara inflytande och medbestämmanderätt, utan även ansvar. Inte bara för den egna lägenheten, utan för fastigheten som sådan med hus och kringmiljö. En betydande fråga är hur man uppträder i förhållande till sin omgivning, grannar och bostadsrättsföreningen i sin helhet. Gemensamt ägande ger en naturlig gemenskap med grannarna och man får många anledningar att träffas. Tillsammans skapar man den boendemiljö man vill ha.

3 POLICY Uppdaterad

4 A... 2 ALLAS ANSVAR... 2 ANDRAHANDSUPPLÅTELSE... 2 AKUTA FEL... 2 B... 3 BADRUM... 3 BARNVAGNAR... 3 BASTU... 3 BALKONGERNA ÄR FLITIGT ANVÄNDA UTERUM... 3 BILPARKERING... 3 BOSTADRÄTTSTILLÄGG... 3 BOULEBANA... 3 BREDBAND, IP-TELEFONI... 4 & KABEL-TV... 4 C... 5 CARPORT... 5 CONTAINRAR... 5 CYKLAR & MOPEDER... 5 D... 6 DISKMASKIN/TVÄTTMASKIN... 6 F... 7 FELANMÄLAN... 7 FESTLOKAL... 7 FÖRRÅD... 7 FÖRVALTNINGEN... 7 FÖRENINGSSTÄMMA... 7 FÖRENINGENS POSTBOX... 7 G... 9 GÄSTPARKERING... 9 GROVTVÄTTSTUGA... 9 GARAGEPLATSER... 9 GRILLNING... 9 H HANDKÄRRA HEMFÖRSÄKRING HEMSIDA HUSVAGNSPARKERING I INRE FONDEN K KOLONILOTTER INNEHÅLLSFÖRTECKNING KÖKSFLÄKT M MATNING AV DJUR MATTPISKNING MC- & MOPEDPARKERING MEDLEMSMÖTE MÅNADSAVGIFT N NYINFLYTTANDEMÖTE NYCKLAR, TAG & NYCKELHANTERING NYHETSBREV P PINGISRUM PARABOL PARKERING PRISLISTA R RENOVERING RABATTER ROLLATOR S SNÖRÖJNING STÄDNING AV TRAPPHUSEN SOLARIUM SOPHANTERING SKADEDJUR STYRKETRÄNINGSRUM STYRELSEN STÖRNINGAR SÄKERHETSDÖRRAR T TVÄTTSTUGOR TRAFIK TRAPPHUSEN U UNDERHÅLL UTEPLATSER V VAKTMÄSTARNA VICEVÄRDEN VAD ÄR EN BOSTADSRÄTT? VEM BEKOSTAR VAD?... 21

5 VVS & EL Ö ÖVERLÅTELSE

6 A Den medlem som kallar in jouren vid självförvållad skada eller i de fall det finns misstanke om oriktiga eller överdrivna uppgifter kan själv få stå för kostnaderna av utryckningen. ALLAS ANSVAR Alla (bostadsrättsinnehavaren och dennes familj, eventuella inneboende samt gäster) skall vara aktsamma om och vårda så väl lägenheten som fastigheten med tillhörande markområden. Lägenheten och allmänna utrymmen får ej användas för annat ändamål än vad de är avsedda för. ANDRAHANDSUPPLÅTELSE Andrahandsupplåtelse är endast tillåtet efter tillstånd av styrelsen. Tjänst på annan ort, militärtjänstgöring, studier och så kallat provsamboende kan godkännas av styrelsen. Enskild prövning sker i varje fall. Ansökan görs på särskild blankett som du kan ladda ner från hemsidan eller hämta hos vicevärden. Inneboende i lägenhet där bostadsrättsinnehavaren stadigvarande har ordnat sitt boende på annat håll räknas alltid som andrahandsupplåtelse och kräver tillstånd. Om du som bostadsrättsinnehavare upplåter din lägenhet utan tillstånd riskerar du alltid juridisk åtgärd, då det strider mot föreningens stadgar och bostadsrättslagen. För utförligare information se bilaga Andrahandsupplåtelse AKUTA FEL All felanmälan görs till HSB Skåne på tel Anmäl fel på helgfria vardagar mellan kl Övrig tid mellan samt på helger kopplas samtalen vidare till HSB Skånes jourtelefon. 2

7 B och vid utryckning debiteras den som utlöste larmet. Du måste själv städa och ta upp soporna efter dig. Följ anvisningarna i resp. lokal där även städmaterial finns. BADRUM Det är föreningen som ansvarar för golvbrunnarna i badrummen och därför bekostar föreningen golvbrunnsbyten när medlemmarna renoverar sina badrum. Det är endast bytet som bekostas, inte ev. flytt av brunnen. Kontakta alltid vicevärden i god tid då bytet måste utföras av firma som föreningen anlitar. Vill du ändra eller reparera VVS-utrustning i kök/badrum, måste arbetet utföras av behörig installatör som ska kunna uppvisa Säker Vatten Intyg för vicevärd. Använd endast EU-certifierad material. Badrumsrenovering med avseende på tak, väggar och golv, kräver också behörig hantverkare som ska kunna uppvisa Våtrumsintyg för vicevärd. BARNVAGNAR Utanför varje trappuppgång finns ett särskilt förvaringsrum för barnvagnar. Rummen är små och får därför endast i första hand användas till barnvagnar och barncyklar. Motorfordon får ej förvaras i förråden enligt lag. Dörren ställs upp genom att öppna dörren till sitt slutläge och sedan släppa den långsamt. Stänger gör man genom att dra i dörren. BALKONGERNA ÄR FLITIGT ANVÄNDA UTERUM Ta hänsyn när du sopar, skottar eller vattnar. Blomlådor ska sitta på insidan av balkongräcket. Kontakta alltid vicevärden om ni önskar glasa in er balkong, eftersom bygglovets ritningar måste följas och bygganmälan till stadsbyggnadskontoret måste göras, innan arbetet kan påbörjas. Markiser får lov att sättas upp om det utförs fackmannamässigt och bör vara i ton med huset. Inga kolgrillar eller brandfarliga ämnen på balkongerna är tillåtna. Se även rubriken Parabol. BILPARKERING Det finns garageplats, carport eller parkering att hyra. Du hyr genom vicevärden. I garagen får inte förekomma oljebyten, svetsning, lackeringsarbeten eller dylikt, gäller även carport och p-plats. Förvaring av bensin, olja, gastuber och annat eldfängt tillåts inte av brandmyndigheterna och försäkringsbolagen. Ett garage följer inte med lägenheten vid överlåtelse, utan går tillbaka till kön. I mån av tillgång kan man hyra mer än en parkeringsplats/carport eller ett garage. Se aktuell prislista på föreningens hemsida alternativt hos vicevärden. BASTU Det finns en bastuanläggning i källaren hus 12, öppettiderna är Bokningslista finns utanför bastulokalen. Efter aktiveras larmet i lokalerna BOSTADRÄTTSTILLÄGG Se rubriken Hemförsäkring BOULEBANA Boulebanan finns mellan hus 12 och 14 3

8 med en mycket trevlig paviljongplats för att t ex sitta och fika. Bouleklot för medlemmar finns att låna hos vicevärden. OBS! Grillning är ej tillåtet inne i paviljongen. BREDBAND, IP-TELEFONI & KABEL-TV Alla medlemmar är gruppanslutna till bredbandsbolaget genom HSB. Avgiften ingår i månadsavgiften. Kontakta Bredbandbolaget för aktivering av både bredband och IP-telefoni. Bredbandsbolaget skall meddelas när medlemmen flyttar. Brf. Runristaren har avtal med ComHem som levererar ett basutbud av kabel-tv till alla lägenheter. För att få tillgång till extra kanaler hos ComHem måste en digitalbox inhandlas av lägenhetsinnehavaren själv. Se bilaga Bredband, IP-telefoni & Kabel- TV 4

9 C CARPORT Uthyrning av carportplatser sker genom vicevärden. Föreningen har 55 carportplatser vilket gör att vi inte kan garantera att du får plats omgående. CYKLAR & MOPEDER Cyklar ska stå i cykelställen, förvaring för cyklar finns även i källarna i hus 2, 10 och 18. Nyckel kan uthämtas mot depositionsavgift hos vicevärden. Låst garage för cyklar och moped kan hyras. För prisuppgift och nyckel kontakta vicevärden. Rensning av skrotcyklar sker regelbundet. Information om detta kommer i infobladet. Därför kan du få stå på kölistan tills en plats blir ledig. Man får acceptera den plats som erbjuds och sedan byta om man av någon anledning inte är nöjd. Carportplatsen följer inte med lägenheten vid överlåtelse, utan går tillbaka till kön. Carporten får endast användas till motordrivet fordon. Kontakta vicevärden för kö- eller bytesplats. CONTAINRAR Container för grovsopor finns uppställd vid hus 24:s parkering och en blå elektronikcontainer för el-artiklar står bakom hus 16 i nära anslutning till grovsopscontainern och båda öppnas med lägenhetsnyckeln. Miljöfarligt avfall får under inga omständigheter slängas i grovsopscontainern. Med detta menas: -kemiska produkter, batterier, lysrör, alla typer av lampor och övriga el-artiklar. Kemiska produkter kan lämnas på kommunens miljöstation som finns på Gastelyckan. Lysrör, lampor och el-artiklar slängs i elektronikcontainern. Kylskåp, spisar mm ställs utanför elektronikcontainern. Se bilaga Återvinning 5

10 D DISKMASKIN/TVÄTTMASKIN I bostäderna får disk- och tvättmaskin endast installeras av behörig installatör. Se länk till Bostadsrättslagen och Vattenskador på 6

11 F FELANMÄLAN All felanmälan görs till HSB Skåne på tel Anmäl fel på helgfria vardagar mellan kl Övrig tid mellan samt på helger kopplas samtalen vidare till HSB Skånes jourtelefon. Den medlem som kallar in jouren vid självförvållad skada eller i de fall det finns misstanke om oriktiga eller överdrivna uppgifter kan själv få stå för kostnaderna av utryckningen. FÖRRÅD Uthyrningsförråden i källarna fördelas i turordning, vid intresse finns en lista på föreningens expedition där man kan anmäla sig. Förvara inte brandfarliga ämnen där. Uthyrningsförråd följer inte med lägenheten vid överlåtelse, utan går tillbaka till kön. Se aktuell prislista på föreningens hemsida alternativt hos vicevärden. FÖRVALTNINGEN Föreningens administrativa förvaltning sköts av HSB (tel ) samt av vår anställde vicevärd (tel ). FÖRENINGSSTÄMMA Föreningsstämma hålls varje år före maj månads utgång. FESTLOKAL Föreningslokal finns i källarvåningen i hus 12 och är gemensamhetslokal för boende i området. Den kan hyras för en billig penning till olika aktiviteter. Här finns ett litet, men välutrustat kök, bord och stolar, soffor, TV, video- och DVD-spelare mm. För boende i föreningen går det bra att låna hem bord och stolar vid behov, från lokalen. Frågor om lokalen och bokning sker hos vicevärden. Medlemmen är ansvarig för ordningen, tömning av diskmaskin, städning efteråt samt för eventuella skador på lokal, inventarier och annan utrustning. Här redovisas det gångna årets förvaltning av ekonomi och fastigheter. Beslut fattas även ifall motioner inkommit. Stora och små frågor dryftas. Styrelse för nästa verksamhetsår väljs. Se bilaga Föreningsstämma & föreningstekniska termer årsmöte FÖRENINGENS POSTBOX På bottenvåningen i hus 6C, där vicevärden arbetar, finns en postbox dit all post till föreningen och styrelsen går. Se infotavla i din trappuppgång. Om något skadas eller går sönder skall den ansvarige ersätta skadan. Inventering av t ex glas och porslin sker efter brukandet. Se bilaga Trivselregler för gemensamhetslokalen 7

12 8

13 G GÄSTPARKERING Inom området finns gästparkeringar. Parkeringsautomat finns bakom hus 8. Har du gäster som skall stanna några dagar finns det möjlighet att hyra p-plats veckovis till dina gästers förfogande. Detta parkeringstillstånd bokas och betalas hos vicevärden. GRILLNING Att bli utsatt för grannar som grillar kan vara en sanitär olägenhet, trots detta är det tillåtet att grilla i området, men tag stor hänsyn till grannarna. Grilla med sunt förnuft och använd helst el-tändare och inte tändvätska. Tolerera att grannen grillar någon gång ibland, men låt honom veta om det blir för ofta. Föreningen har grillplatser på södergavlarna vid alla hus utom nummer 10 och ett med tak över vid hus 12. Föreningen tillhandahåller grill och galler. Du behöver ej boka grillplatsen men tänk på att ej ta samma grillplats i anspråk varje gång, det kan finnas andra som vill utnyttja den. Tag hänsyn till de kringboende. Se aktuell prislista på föreningens hemsida alternativt hos vicevärden. GROVTVÄTTSTUGA Finns på källarplan i hus 12, kontakta vicevärd för bokning och nyckel. Se bilaga Grovtvättstuga GARAGEPLATSER Uthyrning av garageplatser sker genom vicevärden. Föreningen har 88 garageplatser vilket gör att vi inte kan garantera att du får plats omgående. Därför kan du få stå på kölistan tills en plats blir ledig. Man får acceptera den plats som erbjuds och sedan byta om man av någon anledning inte är nöjd. Garaget får endast användas till motordrivet fordon och ej som förråd. Kontakta vicevärden för kö- eller bytesplats. 9

14 som är brukligt och föreskrivs i lag. H HUSVAGNSPARKERING Husvagnar och husbilar får endast ställas på husvagnsparkeringen. Platser finns att hyra. Kontakta vicevärden. HANDKÄRRA Föreningen har en handkärra för utlåning till de boende i området, kontakta vicevärden eller vaktmästaren vid behov. HEMFÖRSÄKRING Att teckna en hemförsäkring är varje medlems eget ansvar. Föreningen har tecknat en bostadsrättsförsäkring som gäller för samtliga bostadsrätter. Detta tillägg kompletterar din hemförsäkring och ger ett skydd för de skador som inte ersätts genom föreningens fastighetsförsäkring eller din hemförsäkring. Mer information om försäkringen hittar du på föreningens hemsida eller hos vicevärden. HEMSIDA Föreningen har en egen hemsida där du som boende har möjlighet ladda ner olika blanketter, prislista, infoblad och hitta annan nyttig information om föreningen. HUSDJUR Hund skall hållas kopplad inom området. Katt skall bära anordning med ägarens namn och adress. För allas trivsel, tänk på att ha ditt husdjur under uppsikt så att det ej förorenar eller förorsakar skada på annans tomt, allmänna utrymmen eller på lekplats. Ägaren till husdjuret är skyldig att omgående ta hand om djurets avföring på sätt 10

15 I INRE FONDEN Avsättningen till inre fonden är för närvarande stoppad. 11

16 K KOLONILOTTER Det finns ett antal kolonilotter att hyra för en mindre summa. Dessa måste brukas annars återtar föreningen lotterna. Tänk på att häckarna som omger kolonilotterna är föreningens egendom. Dessa häckar ingår ej i kolonilotterna, därför får dessa inte grävas upp eller klippas ned. Skötseln av dessa sköts av vaktmästarna. Kontakta vicevärden för närmare information och kontraktsskrivning. Se aktuell prislista på föreningens hemsida alternativt hos vicevärden. KÖKSFLÄKT Endast spiskåpa eller kolfilterfläkt får anslutas. Kopplar man in en motordriven fläkt i ventilationen så sätter man hela ventilationssystemet ur funktion. 12

17 M MÅNADSAVGIFT Vår boendekostnad, d v s Din månadsavgift, är ingen hyra utan en fördelning av de gemensamma utgifterna för el, värme, vatten, städning, trädgårdsskötsel, sophantering, räntor och amorteringar, reparationer och underhåll etc. Varje besparing gynnar Dig själv. Varje extrakostnad drabbar Dig själv. MATNING AV DJUR Matning av djur utomhus inom föreningens område bör ej ske. Detta kan medföra att det drar till sig skadedjur som möss, råttor eller liknande. MATTPISKNING Mattpiskning och skakning av mattor är förbjudet på balkongen. Tänk på att det bor någon under dig. På vissa gårdar finns mattpiskställningar. MC- & MOPEDPARKERING Föreningen har mc-parkeringar bakom hus 8. Låst garage för moped finns på gaveln av hus 24 till uthyrning. Dessa fordon får under inga omständigheter parkeras på altaner. Kontakta vicevärd för prisuppgift och köplats. Se aktuell prislista på föreningens hemsida alternativt hos vicevärden. MEDLEMSMÖTE Medlemsmöte hålls ett antal ggr om året då styrelsen informerar om kommande händelser på området och medlemmarna får komma med frågor. 13

18 N NYINFLYTTANDEMÖTE Detta möte hålls för att ge nyinflyttade möjlighet att få se lokalerna och att ställa frågor till vicevärden eller styrelsen. NYCKLAR, TAG & NYCKELHANTERING Om din tag förkommer anmäler du det till vår vicevärd som spärrar tagen och programmerar in en ny åt dig. För detta utgår särskild avgift. Till aktivitetsrummen finns det nycklar att låna mot depositionsavgift hos vicevärden. Nyckelinnehavaren är ansvarig för eventuella skador och störningar som uppstår vid användandet av lokalen. Tänk på att minderåriga ej får vistas i lokalerna utan uppsikt. OBS! Huvudnycklar till lägenheterna finns ej, bostadsrättshavaren är skyldig att lämna tillträde till lägenheten om det krävs för förändringar som är av vikt för föreningen. Om medlemmen ej kan lämna tillträde till lägenheten, skall nyckel inlämnas till vaktmästare eller vicevärd. Medlemmars inlämnade lägenhetsnycklar förvaras inlåsta. Policy för nyckelhantering finns i föreningen. Se länk till Bostadsrättslagen på hemsidan. NYHETSBREV Nyhetsbrev med information om aktuella händelser utkommer några ggr per år. Nyhetsbrevet delas ut till varje medlem och finns dessutom anslaget i varje trapphus, sophus samt tillgängligt att läsa på föreningens hemsida. 14

19 P PINGISRUM Finns i källare hus 12, kontakta vicevärden för närmare information. Rack och bollar finns att låna. Efter aktiveras larmet i lokalerna och vid utryckning debiteras den som utlöste larmet. PARABOL Kontakta alltid vicevärden om du funderar på att sätta upp en parabolantenn, eftersom det finns regler som måste följas om hur denna skall sättas upp. Hos vicevärden finns kontrakt, som du som medlem skriver under och förbinder dig att följa. Vid felaktig uppsättning har föreningen rätt att kräva att felet åtgärdas, eftersom balkongavbalkningen tillhör föreningen. PARKERING Bilar och motorcyklar får endast parkeras på anvisade platser. Cyklar och mopeder får ställas i de befintliga cykelställ som finns på gårdarna. Det finns ett antal handikapparkeringar tillgängliga på området och dessa får endast nyttjas med giltigt handikapptillstånd. Kontakta vicevärden för mer information. PRISLISTA Aktuell prislista finner du hos vicevärden alternativt på föreningens hemsida. 15

20 R ROLLATOR Rollatorer får förvaras i trapphuset, under trappan. Tag kontakt med vicevärden om du behöver hjälp med förvaring av rollator. RENOVERING Du och ingen annan avgör om, och när det är dags att tapetsera, måla eller göra smärre förändringar i lägenheten. Vill du göra mer omfattande ändringar i våningen t ex flytt av golvbrunn ska du rådgöra med vicevärden innan du sätter igång. Vill du ändra eller reparera VVS-utrustning i kök/badrum, måste arbetet utföras av behörig installatör som ska kunna uppvisa Säker Vatten Intyg för vicevärd. Använd endast EU-certifierad material. Badrumsrenovering med avseende på tak, väggar och golv, kräver också behörig hantverkare som ska kunna uppvisa Våtrumsintyg för vicevärd. Reparationer i lägenheten som kan vara störande för grannarna bör göras endast under dagtid med början tidigast kl (helgdagar kl ) och vara avslutade senast kl Se bilaga Trivselregler RABATTER Ta kontakt med vicevärd eller vaktmästarna om du vill sköta rabatten utanför ditt fönster. Det finns restriktioner om vad som får lov att planteras. Vid misskötsel tar föreningen tillbaka skötseln av rabatten. Om ni ej längre önskar bruka rabatten, kontakta vicevärd eller vaktmästarna. 16

21 S SNÖRÖJNING Snöröjning sköts av vaktmästarna. Du som kan får gärna nödskotta eller sopa utanför entrén. STÄDNING AV TRAPPHUSEN Städningen av trapphusen och de gemensamma lokalerna i hus 12 ombesörjs av en städfirma. Observera att städfirman endast städar tvättstugorna i trapphusen 2 ggr/år, så städa efter Dig efter avslutat tvättpass. SOLARIUM Solarium finns i källaren i hus 12. Bokningslista finns i pärmen utanför solariet. Polletterna köps av vicevärden. Öppettiderna är kl OBS! Solning sker på egen risk. Efter aktiveras larmet i lokalerna. Vid utryckning debiteras den som utlöste larmet. Se aktuell prislista på föreningens hemsida alternativt hos vicevärden. SOPHANTERING Inom området finns låsta sophus för hushållssopor dit lägenhetsnyckeln går. De töms varje vecka och där kan du även sopsortera matavfall, papper, glasflaskor, kartonger, restavfall, plastförpackningar, metallförpackningar samt batterier. Grovsopor får ej slängas i sophusen. Tänk på att vi får ökade kostnader om detta sker vilket innebär högre månadsavgift för alla. Det är ej tillåtet att sätta ut soppåsen utanför ytterdörren. Se bilaga Återvinning SKADEDJUR Vid problem med skadedjur i lägenheten, ta kontakt med vicevärden, då vi har avtal med Anticimex. STYRKETRÄNINGSRUM I styrketräningsrummet finns möjlighet att styrketräna och motionera på motionscykel, löpband, crosstrainer och roddmaskin. Bokningslista finns uppsatt vid ingången. OBS! Endast två tider får bokas åt gången. Bokning sker med föreningens egna lägenhetsnummer och namn, för att den skall vara giltig. Behörighet till träningslokalen erhålls mot en depositionsavgift på vicevärdsexpeditionen. Lokalen får användas alla dagar Efter aktiveras larmet i lokalerna, lokalen får ej användas av minderåriga. Vid utryckning debiteras den som utlöste larmet. Se aktuell prislista på föreningens hemsida alternativt hos vicevärden. Se bilaga Styrketräningslokalen Om det är fullt i sopkärlet, ställ då inte soppåsen utanför. Gå istället till nästa sophus. Ingen vill se sopor blåsa omkring i området och de lockar dessutom till sig råttor och andra djur. Tänk även på detta när du matar fåglarna på vintern. 17

22 STYRELSEN Sju ledamöter och tre suppleanter ingår i styrelsen, vilken är vald av årsstämman. HSB utser en ordinarie ledamot samt en suppleant till styrelsen. Namn, adress och telefon till medlemmarna i styrelsen finns anslagna i trapphusen samt på föreningens hemsida. Styrelsen har möte ca en gång i månaden. STÖRNINGAR Störande ljud får inte förekomma innan klockan 7.00 och efter klockan Tänk på att inte ha så hög volym på ljudanläggningarna (Stereo, TV, med mera) så att ljudet hörs in till grannarna (speciellt baseffekterna i högtalarna är störande). Ljud fortplantar sig kraftigt i betonghus! Upprepade störningar kan föranleda att nyttjanderätten till lägenheten sägs upp. Vid akuta störningar ring polisen, anmäl sedan störningen till styrelsen. Störningslistor finns att hämta på expeditionen i hus 6C eller på hemsidan. Tänk på att ditt golv är din grannes tak. Se bilaga Så här kan man förlora sin lägenhet SÄKERHETSDÖRRAR Glöm inte att tala om för ditt försäkringsbolag om din lägenhet har säkerhetsdörr, eftersom säkerhetsdörrar ger billigare hemförsäkring i många bolag. På en dekal på dörrens gångjärnssida står dörrens fabrikat och annat som försäkringsbolaget kan tänkas vilja veta. 18

23 T TVÄTTSTUGOR Efter avslutad tvätt måste tvättstugan städas, följ de städinstruktioner som finns anslagna. Observera att städfirman endast städar tvättstugorna 2 ggr/år. Var noga med att torka av tvättmedelsfacken och ställ upp dem och luckan på vädring. Annars bildas svartmögel i facken och i maskinen. Cyklar, vagnar, pulkor, skor etc. blir flyttade av vaktmästarna. För att inte förlora värmen i trapphusen skall ytterdörrarna och fönstret hållas stängda. Om man behöver ställa upp dörren vid t ex flytt, går detta att göra genom en installerad brytare som håller entrédörren i öppet läge utan dörrkil. Anvisning om hur man gör står ovanför dörren. Tänk på att dörrarna låses automatiskt Se bilagorna om Tvättstugor TRAFIK Generellt parkeringsförbud gäller inom hela området och enligt Lag om kontrollavgift vid olovlig parkering (1984:318) har föreningen rätt att kräva s.k. kontrollavgift vid överträdelse av förbudet. Motorfordon (OBS! avser även MC) får endast bland annat med hänsyn till barnen framföras inom området i samband med i och urlastning. För i och urlastning gäller 15 min. Vid behov av längre tid kontakta vicevärd för tillstånd. Om denna ej kan nås lägg en lapp i rutan med namn och lägenhetsnummer. Tänk på att färdtjänst/utryckningsfordon kan behöva komma fram, parkera aldrig framför eller i anslutning till bommarna. Lägenhetsnyckeln passar till bommarna. Tänk på att stänga dessa efter er. Maxhastighet inom området är 15 km/h. TRAPPHUSEN Trapphusen får av städ- och brandsäkerhetsskäl inte vara uppställningsplats. Dörrmattor, skor och liknande utanför ytterdörren är ej tillåtet. 19

24 U UNDERHÅLL Inre underhåll ansvarar den boende till största delen själv för. Exakt vad föreningen svarar för kan du läsa på HSB:s hemsida eller fråga vicevärden. Se rubriken Inre Fonden Se länk till Bostadsrättslagen på hemsidan UTEPLATSER De bostadsrättsinnehavare som har markplan har tillstånd att nyttja den grönyta som finns i anslutning till uteplatsen. Tala alltid med dina närmsta grannar innan du gör något som påverkar deras utemiljö. Överbyggnad är ej tillåten, endast markis får sättas upp. OBS! Att eventuella klausuler i köpekontraktet angående befintlig uteplats utanför betongskärmen är ogiltiga. Marken utanför balkongavbalkningen tillhör föreningen. När arbete på fasad eller fönster ska utföras är bostadsrättsinnehavare skyldiga att ta bort staket eller andra hinder. Eventuella skador på växter, plattor, staket med mera ersättes ej. Tänk på att inte mata fåglarna på marken, då detta drar till sig olika sorters skadedjur. Föreningen har inget förbud mot små barnbassänger, vilka ej klassas som permanenta. En plaskdamm eller motsvarande med maximalt 0,2 meter vattendjup behöver inte ha särskilt skydd enligt Boverkets regler. Bostadsrättsinnehavare skall hålla uteplatsen välskött. Om uteplatsen är ovårdad kommer den att återställas till gräsmatta på bostadsrättsinnehavarens bekostnad. Det är tillåtet att på bottenvåningen bygga ut sin uteplats med maximalt 3m räknat från balkongavbalkningen och i sidled lägenhetens bredd. Höjden på staket får inte överstiga 180cm på sidorna och 155cm i framkant. Vad medlemmar inte får göra är att t ex bygga friggebod, cykelskjul, permanent badplats m.m. eller i övrigt vidta andra åtgärder som kan vara till men för föreningen som helhet eller närmaste grannar. Tag alltid kontakt med vicevärden för godkännande (tag med skiss/ritning över byggnationen). Utan vicevärdens eller styrelsens godkännande har föreningen rätt att kräva ändring av byggnationen. Fråga alltid vicevärden om du är osäker och framför allt vänta tills du fått svar innan du gör något. 20

25 I och med inträdet i föreningen tar bostadsrättsinnehavaren även på sig ett antal skyldigheter. V FASTIGHETSSKÖTARNA Fastighetsskötarna är anställda av HSB Skåne. Droppande och läckande kranar, rinnande WC och andra felaktigheter ska omedelbart anmälas till HSB Skåne tel för åtgärd. Se aktuell prislista på föreningens hemsida alternativt hos vicevärden. Slagborrmaskin finns för utlåning. VICEVÄRDEN Bostadsrättsföreningen har en vicevärd anställd. Vicevärden sköter föreningens administration och ger medlemmarna service. Överlåtelser, hyra av garage, parkeringsplats, förråd mm handhas av vicevärden. Genom vicevärden kan ni även köpa kranar, montering ingår i priset. Vicevärdens expeditionstider finner man anslagen i varje trapphus samt under medlemsservice på föreningens hemsida Telefonnummer eller mobiltelefon E-postadress: VAD ÄR EN BOSTADSRÄTT? En bostadsrätt är rättigheten att nyttja en del av en fastighet såsom en lägenhet. För att få inneha en bostadsrätt krävs medlemskap i den ekonomiska föreningen som är den juridiska person som äger fastigheten. Se länk till Bostadsrättslagen på hemsidan VEM BEKOSTAR VAD? En fråga som dyker upp med jämna mellanrum är vem som ansvarar för lägenhetsunderhållets olika delar. Här följer en kort beskrivning över vad föreningen står för och vad som ligger på bostadsrättsinnehavaren: - Du svarar själv för det inre underhållet och de reparationer som behövs i lägenheten. - Du avgör själv när det är dags att måla om och tapetsera eller göra andra förbättringar i lägenheten. Till det inre räknas rummens väggar, golv och tak, inredning i kök, badrum och i övriga utrymmen tillhörande lägenheten, glas i fönster och lägenhetens ytter- och innerdörrar. Tag kontakt med vicevärden innan ni gör större förändringar i lägenheten som t ex vid golvbrunnsbyte. En del av din månadsavgift till föreningen avsätts för det yttre underhållet och det utförs enligt en underhållsplan som sträcker sig över flera år. Se rubriken Badrum Se länk till Bostadsrättslagen på hemsidan VVS & EL För VVS och elektricitet gäller generellt att installationerna inte får röras av bostadsrättshavaren. Vill du ändra eller reparera VVS-utrustning i kök/badrum, måste arbetet utföras av behörig installatör som ska kunna uppvisa Säker Vatten Intyg för vicevärd. Använd endast EU-certifierad material. Badrumsrenovering med avseende på tak, 21

26 väggar och golv, kräver också behörig hantverkare som ska kunna uppvisa Våtrumsintyg för vicevärd. Ventilationen i lägenheten är injusterad av fackmän. De fasta frånluftventilerna får inte ändras eller täckas över. Det är inte tillåtet att koppla köksfläkt till frånluftventilen. Endast fristående kolfilterfläkt och spiskåpa får användas. 22

27 Ö ÖVERLÅTELSE Överlåtelserutiner i vår förening är enklast möjliga. Ett exemplar av köpekontraktet ska skickas till föreningen. En förutsättning för överlåtelse är att köparen beviljas inträde i föreningen av styrelsen och att medlemsavgiften till HSB erläggs. Se aktuell prislista på föreningens hemsida alternativt hos vicevärden. Vid överlåtelse skall bostadsrätten avsynas gemensamt med säljare och köpare närvarande. Vicevärden utför lägenhetssyn. Den syn som genomförs av föreningen avser endast ansvarsdelar som gäller mellan den överlåtande medlemmen och föreningen. Köparen, som i sammanhanget söker medlemskap i föreningen, prövas av styrelsen som kontrollerar den sökandes ekonomiska situation och tidigare boende. Överlåtelse sker sedan efter föreningens godkännande av den nya medlemmen och registrering genom HSB Skåne. Se bilagorna Bostadsrätt, Köpa lägenhet, Att sälja sin bostadsrätt & Pantsättning 23

28 BILAGOR Uppdaterad

29 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANDRAHANDSUPPLÅTELSE... 1 ATT SÄLJA SIN BOSTADSRÄTT... 2 BOSTADSRÄTT... 3 BREDBAND, IP-TELEFONI & KABEL-TV... 4 FÖRENINGSSTÄMMA... 5 FÖRENINGSTEKNISKA TERMER... 7 KÖPA LÄGENHET... 8 PANTSÄTTNING... 9 STYRKETRÄNINGSLOKALEN STÄDINSTRUKTION - TVÄTTSTUGAN STÄDINSTRUKTION - GROVTVÄTTSTUGAN SÅ HÄR KAN MAN FÖRLORA SIN BOSTADSRÄTT TRIVSELREGLER TRIVSELREGLER FÖR GEMENSAMHETSLOKALEN... 15

BRF Kolveden i Käppala 2007

BRF Kolveden i Käppala 2007 BRF Kolveden i Käppala 2007 ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER Ett förtydligande av stadgarna Ansvar för ordningen. Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Trivselregler Välkommen till Bostadsrättsföreningen Roslagsskutan5 på följande sidor finns allmän information om hur föreningen fungerar och lite annat smått och gott som kan vara bra att känna till. Om

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

ATT BO I BOSTADSRÄTT.

ATT BO I BOSTADSRÄTT. ATT BO I BOSTADSRÄTT. BOSTADSRÄTTSFÖRENING En bostadsrättsförening är en särskild typ av ekonomisk förening som har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att upplåta bostadslägenheter

Läs mer

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Att bo i en bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi huset där vi

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen JASMINEN 3 1 Föreningens namn antagna den 10 januari 2006 Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Jasminen 3 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

B r f R u n r i s t a r e n

B r f R u n r i s t a r e n B r f R u n r i s t a r e n Välkommen som boende i vår bostadsrättsförening. I föreningen finns 12 bostadshus med totalt 321 lägenheter. Husen byggdes 1971-72 och bostadsrättsföreningen bildades 1977.

Läs mer

Brf Geväret. www.brfgeväret.se. Västeråshus nr. 6. Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se

Brf Geväret. www.brfgeväret.se. Västeråshus nr. 6. Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se Brf Geväret Västeråshus nr. 6 www.brfgeväret.se Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se Lägenhetspärm Brf Geväret, Västeråshus nr 6 Att tänka på... 3 Vad innebär bostadsrätt... 3 Nyttjanderätten kan förverkas...

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Högsåker. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Högsåker. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Högsåker Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden Ansvar Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Ordningsreglerna gäller såväl bostadsrättshavare

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna.

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna. Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen PLOGEN Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Bögatan 43. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Brf Blåvingen3 TRIVSELREGLER för Brf Blåvingen 3 Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Ansvar för ordningen Styrelsen har till uppgift att ta hand om den löpande

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur

Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur det fungerar inom bostadsrättsföreningen. Bostadsrättsföreningen Som bostadsrättsinnehavare har du nyttjanderätten

Läs mer

HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN

HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TORSHAMMAREN 1-4 HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN Gemensamt boende är gemensam trevnad Rev 081118 1( 6) Innehåll: 1. Inledning 2. Styrelsen 3. Gemensamma utrymmen Tvättstugor Vindar

Läs mer

Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Läs mer

Föreningsinformation Brf. Bollstanäs September 2010 www.brf-bollstanas.se

Föreningsinformation Brf. Bollstanäs September 2010 www.brf-bollstanas.se Föreningsinformation Brf. Bollstanäs September 2010 www.brf-bollstanas.se Nya styrelsen 2010-2011 På föreningsstämman (årsmötet) som avhölls i föreningslokalen Gläntan i maj valdes föreningens styrelse

Läs mer

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME 1 Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME Att bo med bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och

Läs mer

TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19

TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19 1 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19 Bifogat finner du uppdaterade trivselregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER. Välkommen till Balder

INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER. Välkommen till Balder INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER Välkommen till Balder Bra att veta om ditt boende Hyran - betala alltid i tid Hyran betalas i förskott varje månad, senast den sista dagen i månaden. Exempel: hyran för

Läs mer

Riktlinjer för tillämpning av SBCs basordningsregler

Riktlinjer för tillämpning av SBCs basordningsregler Till styrelsen! Riktlinjer för tillämpning av SBCs basordningsregler Ordningsreglerna i bifogade dokument har tagits fram i förhoppningen att kunna göra det något enklare för styrelsen att inför de boende

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Lemansgatan 6, 8 & 10 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 1 TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 Bollspel på gården Bollspel är inte tillåtet inom föreningen. För allas trivsel ombedes spelarna att uppsöka närmaste fotbollsplan ex vid Lindeborgsskolan

Läs mer

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN FÖR DEN GEMENSAMMA TREVNADEN gäller några allmänna regler för alla som bor i bostadsrättsföreningen Äppelgården. Att visa

Läs mer

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans

Läs mer

2008-04-29. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! 1/7

2008-04-29. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! 1/7 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! 1/7 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Läs mer

Trivselregler i brf Måsängen

Trivselregler i brf Måsängen Trivselregler i brf Måsängen Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans kan vi skapa ett

Läs mer

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Fastställd av styrelsen 2014-01-22 2(8) Välkommen till Brf Morkullan! Brf Morkullan ligger mitt i centrala Malmö och har en lång historia. Husen

Läs mer

ORDNINGSREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

ORDNINGSREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor ORDNINGSREGLER utgåva B, 2008-11-17 Brf Halltorp på Öland Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman

Läs mer

ORDNINGS- och TRIVSELREGLER för BRF Ankdammen

ORDNINGS- och TRIVSELREGLER för BRF Ankdammen ORDNINGS- och TRIVSELREGLER för BRF Ankdammen Att bo i bostadsrätt rättigheter och skyldigheter Att bo i bostadsrätt är förenat med både rättigheter och skyldigheter. Du bor i en bostadsrättsförening,

Läs mer

Ektorpshöjden Information från Bostadsrättsföreningen Ektorpshöjden Norrköping

Ektorpshöjden Information från Bostadsrättsföreningen Ektorpshöjden Norrköping Välkommen! Vi hälsar dig välkommen till bostadsrättsföreningen Ektorpshöjden och vi hoppas att Du kommer att trivas hos oss. Expedition Expeditionen finns på Spjutgatan 16 och är öppen 1:a och 3:e måndagen

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21

ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 Det här bör du veta om föreningens Ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om föreningens löpande förvaltning

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler: Ansvar för trivseln Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Ordningsregler för bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 Ni hittar denna och mer information om föreningen på www.sbc.se/gjuteriet4

Ordningsregler för bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 Ni hittar denna och mer information om föreningen på www.sbc.se/gjuteriet4 Ordningsregler för bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 Ni hittar denna och mer information om föreningen på www.sbc.se/gjuteriet4 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen

Läs mer

HSB Brf Stanstorp i Staffanstorp 2015-04-01. VÄLKOMMEN TILL HSB Brf STANSTORP

HSB Brf Stanstorp i Staffanstorp 2015-04-01. VÄLKOMMEN TILL HSB Brf STANSTORP HSB Brf Stanstorp i Staffanstorp 2015-04-01 VÄLKOMMEN TILL HSB Brf STANSTORP Nu har du blivit medlem i en kooperativ bostadsrättsförening. Det är något alldeles speciellt med en bostadsrätt i HSB. Tillsammans

Läs mer

TRIVSELREGLER. Låt balkongen och altanen bli en plats där vi kan njuta och umgås.

TRIVSELREGLER. Låt balkongen och altanen bli en plats där vi kan njuta och umgås. GASELLEN Vi gör vår egen el TRIVSELREGLER FÖR VEM GÄLLER REGLERNA? Trivselreglerna gäller för alla! För dig som bostadsrättsinnehavare, för övriga familjemedlemmar, gäster, inneboende -och även hantverkare

Läs mer

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Att bo i bostadsrätt innebär att du ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Antagna den 2014-05-26 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Stavgränd med organisationsnummer 769622-5551. 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! För Dig, Dina grannar, Vår bostadsrättsförening Var och en som bor i huset ingår i en gemenskap. Ge den hjälp som du kan! Begär den hjälp som du behöver!

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010 (org.nr. 769619-1803) Antagna den 7 mars 2011, reviderade den 28 november 2012, den 2 september 2013 och den 17 juni 2015. 1 Föreningens namn och firmateckning

Läs mer

ORDNINGSREGLER för Brf. GLÄDJEN VILUNDA UPPLANDS VÄSBY.

ORDNINGSREGLER för Brf. GLÄDJEN VILUNDA UPPLANDS VÄSBY. ORDNINGSREGLER för Brf. GLÄDJEN VILUNDA UPPLANDS VÄSBY. Huvudregel Hyresgäster och Bostadsrättsinnehavare med familjer, gäster och inneboende skall leva och vara på ett sådant sätt att ingen störs eller

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002

för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade och

Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade och Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade 2010-12-14 och 2011-04-20 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Korpkulla 1. 2 Ändamål och verksamhet.

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! :

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : TRIVSELREGLER för Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Information brf Slagverket blad 1

Information brf Slagverket blad 1 Information brf Slagverket blad 1 Till dig som är nyinflyttad i Slagverket! Välkommen till Axel Swartlings gata och HSB:s bostadsrättsförening Slagverket i Norrköping. Vi hoppas att Du kommer att trivas

Läs mer

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDVIKSBERG 1 I SKÄRHAMN Fastställda av styrelsen den 3 september 2014 ANSVARET FÖR REGLERNA Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

TRIVSELREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ådala 9:15. Det här bör Du veta om föreningens trivselregler.

TRIVSELREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ådala 9:15. Det här bör Du veta om föreningens trivselregler. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Ådala 9:15 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Ordningsregler Viktig information till alla medlemmar

Ordningsregler Viktig information till alla medlemmar Brf Lillgärdan 1 Godkänd av styrelsen Sida 1 av 8 Lillgärdsvägen 8 961 50 BODEN Uppdaterad Ansvarig för uppdatering Version 3 2013-10-01 Sekreterare Ordningsregler Viktig information till alla medlemmar

Läs mer

Undvik störande vattenspolning samt användande av badkar och dusch mellan klockan 22.00-07.00.

Undvik störande vattenspolning samt användande av badkar och dusch mellan klockan 22.00-07.00. För allas trivsel Visa hänsyn till dina grannar och anpassa ljudnivån på TV, stereo och musikinstrument till en nivå som ej stör dina grannar. Speciellt gäller detta nattetid mellan kl. 22.00-07.00. Ska

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Styrelsen for Bostadsrättsföreningen Erik 2 har sammanställt denna information för att besvara vanliga frågor som uppkommer i föreningen. Förhoppningen är att

Läs mer

Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Ordningsreglerna gäller alla dessa: Delta och bidra

Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Ordningsreglerna gäller alla dessa: Delta och bidra Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Du har borätten till din lägenhet, men äger

Läs mer

Fastställda av styrelsen

Fastställda av styrelsen BRF TORPEDBÅTEN 1 ORDNINGSREGLER För Bostadsrättsföreningen Torpedbåten 1 Fastställda av styrelsen 2013-03-20 ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TORPEDBÅTEN 1 Det här bör du veta om föreningens

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Svar på de vanligaste frågorna från mäklare

Svar på de vanligaste frågorna från mäklare Svar på de vanligaste frågorna från mäklare Uppdaterat 2014-05 Föreningens namn: Bostadsrättsföreningen Norrbacken Är föreningen en äkta eller oäkta förening? Om den är oäkta, varför? Finns det några planer

Läs mer

Information. till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13

Information. till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13 Information till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13 För vår gemensamma trivsel har vi skrivit ned några riktlinjer för att vi alla skall trivas tillsammans i vår förening. Bostadsrättsföreningen

Läs mer

ORDNINGSFÖRESKRIFTER

ORDNINGSFÖRESKRIFTER Brf FLAGGAN 1(6) A Allmänna ordningsföreskrifter Ansvar Trevnad Medlem i Brf Flaggan ska se till att boende i lägenheten och besökare respekterar dessa ordningsföreskrifter. Ta hänsyn till grannar och

Läs mer

Skyltar med direktiv/ordningsregler ska endast anslås av styrelsen.

Skyltar med direktiv/ordningsregler ska endast anslås av styrelsen. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Erik Dahlbergsgatan 50 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av

Läs mer

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34 1 Antenner: Brf. Vallen är ansluten till Sweden On Lines Kabel TV, vi har därför inga TV eller radio antenner på våra tak. Det är inte tillåtet att ha egna antenner eller paraboler på tak eller utanför

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD TILLSAMMANS är vi över en halv miljon medlemmar. Du som bor i HSB är i gott sällskap. Cirka 345 000 av medlemmarna bor i HSBs bostadsrättsföreningar,

Läs mer

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II Telefon: 0725-425 339 Post till styrelsen i brevlåda 16D Hemsida: www.soltorpet2.se Detta informationsblad är avsett att tillhöra Din lägenhet. Det finns att ladda ner från

Läs mer

VÄRT ATT VETA OM BRF LINERO.

VÄRT ATT VETA OM BRF LINERO. Bostadsrättsföreningen Linero i Lund Uppdaterad 15 januari 2017 VÄRT ATT VETA OM BRF LINERO. Detta informationsblad ska försöka ge medlemmarna i bostadsrättsföreningen Linero en samlad information om bostadsrättsföreningens

Läs mer

Trivsel och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2, Härryda Kommun

Trivsel och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2, Härryda Kommun Trivsel och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2, Härryda Kommun Datum: 2015-12-23 Allmänt I bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2 vill vi att alla skall trivas och finna sig till

Läs mer

Din guide till att bo med bostadsrätt

Din guide till att bo med bostadsrätt Din guide till att bo med bostadsrätt Hur beskattas jag för min bostadsrätt? Vilken försäkring behöver jag? Äger jag min lägenhet? Vad är en bostadsrättsförening? Vem förvaltar föreningen? Till vad går

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Vad händer om reglerna inte följs? Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift

Trivselregler för dig som bor i Vad händer om reglerna inte följs? Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

Trivselregler samt information för HSB Bostadsrättsförening Bjurslätt i Göteborg

Trivselregler samt information för HSB Bostadsrättsförening Bjurslätt i Göteborg Trivselregler samt information för HSB Bostadsrättsförening Bjurslätt i Göteborg Trivselregler för HSBs Bostadsrättsförening Bjurslätt i Göteborg Att bo med bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap

Läs mer

Anteckningar från INFORMATIONS-/DISKUTIONSMÖTE vid Brf Löten Onsdag den 26 november, kl. 19.00 i Samlingssalen.

Anteckningar från INFORMATIONS-/DISKUTIONSMÖTE vid Brf Löten Onsdag den 26 november, kl. 19.00 i Samlingssalen. Anteckningar från INFORMATIONS-/DISKUTIONSMÖTE vid Brf Löten Onsdag den 26 november, kl. 19.00 i Samlingssalen. Inbjudan till mötet hade delats ut till alla 189 bostadsrättsinhavare. Det var ett åttital

Läs mer

OBS! Tillåt ingen annan än boende i huset nyttja våra sopkärl och grovsoprum.

OBS! Tillåt ingen annan än boende i huset nyttja våra sopkärl och grovsoprum. Från A till Ö - Brf Nya Plogen 12 Alla vi medlemmar i bostadsrättsföreningen Nya Plogen 12 äger nu gemensamt, genom föreningen, vårt hus. Det innebär att vi alla måste vara delaktiga i skötsel och beslut

Läs mer

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Bunkeflo 5. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Bunkeflo 5. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Bunkeflo 5 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Brf Rimfrosten 5. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Brf Rimfrosten 5. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Brf Rimfrosten 5 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Ejdern Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

ORDNINGSREGLER. ( flerbostadshus ) För bostadsrättsföreningen/bostadsföreningen. BRF Särstahem. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. ( flerbostadshus ) För bostadsrättsföreningen/bostadsföreningen. BRF Särstahem. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER ( flerbostadshus ) För bostadsrättsföreningen/bostadsföreningen BRF Särstahem Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om

Läs mer

Att bo i Brf Järngården

Att bo i Brf Järngården Att bo i Brf Järngården Inledning Du har valt att bo i bostadsrättsföreningen Järngården. Ett klokt val, men vad betyder det egentligen? Vad finns det för möjligheter inom föreningen? Vilka ordningsregler

Läs mer

Välkommen till BRF SOLGÅRDEN I LUNDEN

Välkommen till BRF SOLGÅRDEN I LUNDEN Välkommentill BRFSOLGÅRDENILUNDEN Välkommen! Hej och välkommen till BRF Solgården i Lunden. Vi är övertygade om att du kommer att trivas i vår förening. Med denna skrift hoppasvikunnabesvaranågraavdefrågorniharsomnyinflyttadi

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Biografen

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Biografen Stadgar för Bostadsrättsföreningen Biografen Antages 2013-05-01 1 Föreningsnamn Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Biografen. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller.

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. ORDNINGSREGLER Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. DET HÄR BÖR DU VETA Styrelsens uppgift är att

Läs mer

Trivselregler. Bostadsrättsföreningen

Trivselregler. Bostadsrättsföreningen Trivselregler Bostadsrättsföreningen Trivselregler från A till Ö Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får enbart ske med föreningens godkännande och max i två år. Att hyra ut sin lägenhet i andra hand

Läs mer

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BRF LINDHAGENS ALLÉ

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BRF LINDHAGENS ALLÉ ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BRF LINDHAGENS ALLÉ Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Läs mer

Styrelsen 2015-05-01

Styrelsen 2015-05-01 Östersund Styrelsen 2015-05-01 Information och regler för boende i Brf Nejonögat Östersund 1 Innehållsförteckning Brf Nejonögat.... 3 Lägenheter och lokaler:... 3 Om att bo i bostadsrätt.... 3 Demokrati....

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas!

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! TRIVSELREGLER för Brf Postiljonen 4 Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

ORDNINGSREGLER 2006-09-11

ORDNINGSREGLER 2006-09-11 ORDNINGSREGLER 2006-09-11 för Bostadsrättsföreningen Vingården Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av

Läs mer

VÄLKOMMEN till vårt hus!

VÄLKOMMEN till vårt hus! VÄLKOMMEN till vårt hus! Vi är alla glada för vårt fina hus och vi hoppas att Du också ska finna dig väl till rätta här och känna att du faktiskt är delägare i huset. Detta gör nämligen att man är rädd

Läs mer

Så här har vi det i vår förening

Så här har vi det i vår förening 1 Så här har vi det i vår förening Bostadsrättsföreningen Stenhällen började byggas 1988 och i oktober samma år flyttade de första medlemmarna in. I dag består föreningen av 146 bostadsrättslägenheter

Läs mer

ORDNINGSREGLER. För bostadsrättsföreningen Vasa i Täby. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler.

ORDNINGSREGLER. För bostadsrättsföreningen Vasa i Täby. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler. ORDNINGSREGLER För bostadsrättsföreningen Vasa i Täby. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Välkommen till BRF Bonifacius

Välkommen till BRF Bonifacius Bostadsrättsföreningen Bonifacius Iliongränden 151, 224 72 Lund, Mail: styrelse@bonifacius.se http://www.bonifacius.se/ Välkommen till BRF Bonifacius Innehåll Hej och välkommen till Brf Bonifacius!...

Läs mer

Handbok för boende i brf Beda

Handbok för boende i brf Beda Handbok för boende i brf Beda Grundinformation Brf Beda bildades 2001 Katarina Bangata 61, 116 42 Stockholm Fastighetsbeteckning: Vitbetan 33 Organisationsnummer: 769606 6765 www.brfbeda.se Förvaltare

Läs mer

Ordningsregler för Bf Rosen u p a

Ordningsregler för Bf Rosen u p a Ordningsregler för Bf Rosen u p a Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50 Trivselregler: För att alla hyresgäster ska kunna trivas så bra som möjligt har vi här sammanställt våra trivselregler. Detta är reglerna som gäller i Invectus fastigheter. Inflyttning: Inflyttningsdag

Läs mer

Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Oliven 13-14 OXELÖSUND Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL:

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: ---------------------- Välkommen som ny medlem i Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr 3 i Stockholm. För att samla information som kan vara

Läs mer

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Vinkremlan Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Trivselregler. Detta bör Du veta om föreningens trivselregler. Ansvar för ordning. För vem gäller reglerna. Vad händer om trivselreglerna inte följs

Trivselregler. Detta bör Du veta om föreningens trivselregler. Ansvar för ordning. För vem gäller reglerna. Vad händer om trivselreglerna inte följs Trivselregler Bostadsrättsföreningen Fårholmen Detta bör Du veta om föreningens trivselregler. Ansvar för ordning Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer