B r f R u n r i s t a r e n

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "B r f R u n r i s t a r e n"

Transkript

1

2 B r f R u n r i s t a r e n Välkommen som boende i vår bostadsrättsförening. I föreningen finns 12 bostadshus med totalt 321 lägenheter. Husen byggdes och bostadsrättsföreningen bildades Du har blivit medlem i en bostadsrättsförening, en boendeform som innebär både rättigheter och skyldigheter. Du är delägare i bostadsrättsföreningens alla tillgångar och skulder. Medlemskapet i bostadsrättsföreningen innebär b la. att man kan engagera sig aktivt i sin bostadssituation genom att t ex vid årsstämman deltaga i val av styrelse, framlägga förslag i olika frågor tex. förbättring av miljön och andra trivselfrågor osv. ett annat sätt kan vara att man själv engagerar sig i styrelsen. Boendet innebär inte bara inflytande och medbestämmanderätt, utan även ansvar. Inte bara för den egna lägenheten, utan för fastigheten som sådan med hus och kringmiljö. En betydande fråga är hur man uppträder i förhållande till sin omgivning, grannar och bostadsrättsföreningen i sin helhet. Gemensamt ägande ger en naturlig gemenskap med grannarna och man får många anledningar att träffas. Tillsammans skapar man den boendemiljö man vill ha.

3 POLICY Uppdaterad

4 A... 2 ALLAS ANSVAR... 2 ANDRAHANDSUPPLÅTELSE... 2 AKUTA FEL... 2 B... 3 BADRUM... 3 BARNVAGNAR... 3 BASTU... 3 BALKONGERNA ÄR FLITIGT ANVÄNDA UTERUM... 3 BILPARKERING... 3 BOSTADRÄTTSTILLÄGG... 3 BOULEBANA... 3 BREDBAND, IP-TELEFONI... 4 & KABEL-TV... 4 C... 5 CARPORT... 5 CONTAINRAR... 5 CYKLAR & MOPEDER... 5 D... 6 DISKMASKIN/TVÄTTMASKIN... 6 F... 7 FELANMÄLAN... 7 FESTLOKAL... 7 FÖRRÅD... 7 FÖRVALTNINGEN... 7 FÖRENINGSSTÄMMA... 7 FÖRENINGENS POSTBOX... 7 G... 9 GÄSTPARKERING... 9 GROVTVÄTTSTUGA... 9 GARAGEPLATSER... 9 GRILLNING... 9 H HANDKÄRRA HEMFÖRSÄKRING HEMSIDA HUSVAGNSPARKERING I INRE FONDEN K KOLONILOTTER INNEHÅLLSFÖRTECKNING KÖKSFLÄKT M MATNING AV DJUR MATTPISKNING MC- & MOPEDPARKERING MEDLEMSMÖTE MÅNADSAVGIFT N NYINFLYTTANDEMÖTE NYCKLAR, TAG & NYCKELHANTERING NYHETSBREV P PINGISRUM PARABOL PARKERING PRISLISTA R RENOVERING RABATTER ROLLATOR S SNÖRÖJNING STÄDNING AV TRAPPHUSEN SOLARIUM SOPHANTERING SKADEDJUR STYRKETRÄNINGSRUM STYRELSEN STÖRNINGAR SÄKERHETSDÖRRAR T TVÄTTSTUGOR TRAFIK TRAPPHUSEN U UNDERHÅLL UTEPLATSER V VAKTMÄSTARNA VICEVÄRDEN VAD ÄR EN BOSTADSRÄTT? VEM BEKOSTAR VAD?... 21

5 VVS & EL Ö ÖVERLÅTELSE

6 A Den medlem som kallar in jouren vid självförvållad skada eller i de fall det finns misstanke om oriktiga eller överdrivna uppgifter kan själv få stå för kostnaderna av utryckningen. ALLAS ANSVAR Alla (bostadsrättsinnehavaren och dennes familj, eventuella inneboende samt gäster) skall vara aktsamma om och vårda så väl lägenheten som fastigheten med tillhörande markområden. Lägenheten och allmänna utrymmen får ej användas för annat ändamål än vad de är avsedda för. ANDRAHANDSUPPLÅTELSE Andrahandsupplåtelse är endast tillåtet efter tillstånd av styrelsen. Tjänst på annan ort, militärtjänstgöring, studier och så kallat provsamboende kan godkännas av styrelsen. Enskild prövning sker i varje fall. Ansökan görs på särskild blankett som du kan ladda ner från hemsidan eller hämta hos vicevärden. Inneboende i lägenhet där bostadsrättsinnehavaren stadigvarande har ordnat sitt boende på annat håll räknas alltid som andrahandsupplåtelse och kräver tillstånd. Om du som bostadsrättsinnehavare upplåter din lägenhet utan tillstånd riskerar du alltid juridisk åtgärd, då det strider mot föreningens stadgar och bostadsrättslagen. För utförligare information se bilaga Andrahandsupplåtelse AKUTA FEL All felanmälan görs till HSB Skåne på tel Anmäl fel på helgfria vardagar mellan kl Övrig tid mellan samt på helger kopplas samtalen vidare till HSB Skånes jourtelefon. 2

7 B och vid utryckning debiteras den som utlöste larmet. Du måste själv städa och ta upp soporna efter dig. Följ anvisningarna i resp. lokal där även städmaterial finns. BADRUM Det är föreningen som ansvarar för golvbrunnarna i badrummen och därför bekostar föreningen golvbrunnsbyten när medlemmarna renoverar sina badrum. Det är endast bytet som bekostas, inte ev. flytt av brunnen. Kontakta alltid vicevärden i god tid då bytet måste utföras av firma som föreningen anlitar. Vill du ändra eller reparera VVS-utrustning i kök/badrum, måste arbetet utföras av behörig installatör som ska kunna uppvisa Säker Vatten Intyg för vicevärd. Använd endast EU-certifierad material. Badrumsrenovering med avseende på tak, väggar och golv, kräver också behörig hantverkare som ska kunna uppvisa Våtrumsintyg för vicevärd. BARNVAGNAR Utanför varje trappuppgång finns ett särskilt förvaringsrum för barnvagnar. Rummen är små och får därför endast i första hand användas till barnvagnar och barncyklar. Motorfordon får ej förvaras i förråden enligt lag. Dörren ställs upp genom att öppna dörren till sitt slutläge och sedan släppa den långsamt. Stänger gör man genom att dra i dörren. BALKONGERNA ÄR FLITIGT ANVÄNDA UTERUM Ta hänsyn när du sopar, skottar eller vattnar. Blomlådor ska sitta på insidan av balkongräcket. Kontakta alltid vicevärden om ni önskar glasa in er balkong, eftersom bygglovets ritningar måste följas och bygganmälan till stadsbyggnadskontoret måste göras, innan arbetet kan påbörjas. Markiser får lov att sättas upp om det utförs fackmannamässigt och bör vara i ton med huset. Inga kolgrillar eller brandfarliga ämnen på balkongerna är tillåtna. Se även rubriken Parabol. BILPARKERING Det finns garageplats, carport eller parkering att hyra. Du hyr genom vicevärden. I garagen får inte förekomma oljebyten, svetsning, lackeringsarbeten eller dylikt, gäller även carport och p-plats. Förvaring av bensin, olja, gastuber och annat eldfängt tillåts inte av brandmyndigheterna och försäkringsbolagen. Ett garage följer inte med lägenheten vid överlåtelse, utan går tillbaka till kön. I mån av tillgång kan man hyra mer än en parkeringsplats/carport eller ett garage. Se aktuell prislista på föreningens hemsida alternativt hos vicevärden. BASTU Det finns en bastuanläggning i källaren hus 12, öppettiderna är Bokningslista finns utanför bastulokalen. Efter aktiveras larmet i lokalerna BOSTADRÄTTSTILLÄGG Se rubriken Hemförsäkring BOULEBANA Boulebanan finns mellan hus 12 och 14 3

8 med en mycket trevlig paviljongplats för att t ex sitta och fika. Bouleklot för medlemmar finns att låna hos vicevärden. OBS! Grillning är ej tillåtet inne i paviljongen. BREDBAND, IP-TELEFONI & KABEL-TV Alla medlemmar är gruppanslutna till bredbandsbolaget genom HSB. Avgiften ingår i månadsavgiften. Kontakta Bredbandbolaget för aktivering av både bredband och IP-telefoni. Bredbandsbolaget skall meddelas när medlemmen flyttar. Brf. Runristaren har avtal med ComHem som levererar ett basutbud av kabel-tv till alla lägenheter. För att få tillgång till extra kanaler hos ComHem måste en digitalbox inhandlas av lägenhetsinnehavaren själv. Se bilaga Bredband, IP-telefoni & Kabel- TV 4

9 C CARPORT Uthyrning av carportplatser sker genom vicevärden. Föreningen har 55 carportplatser vilket gör att vi inte kan garantera att du får plats omgående. CYKLAR & MOPEDER Cyklar ska stå i cykelställen, förvaring för cyklar finns även i källarna i hus 2, 10 och 18. Nyckel kan uthämtas mot depositionsavgift hos vicevärden. Låst garage för cyklar och moped kan hyras. För prisuppgift och nyckel kontakta vicevärden. Rensning av skrotcyklar sker regelbundet. Information om detta kommer i infobladet. Därför kan du få stå på kölistan tills en plats blir ledig. Man får acceptera den plats som erbjuds och sedan byta om man av någon anledning inte är nöjd. Carportplatsen följer inte med lägenheten vid överlåtelse, utan går tillbaka till kön. Carporten får endast användas till motordrivet fordon. Kontakta vicevärden för kö- eller bytesplats. CONTAINRAR Container för grovsopor finns uppställd vid hus 24:s parkering och en blå elektronikcontainer för el-artiklar står bakom hus 16 i nära anslutning till grovsopscontainern och båda öppnas med lägenhetsnyckeln. Miljöfarligt avfall får under inga omständigheter slängas i grovsopscontainern. Med detta menas: -kemiska produkter, batterier, lysrör, alla typer av lampor och övriga el-artiklar. Kemiska produkter kan lämnas på kommunens miljöstation som finns på Gastelyckan. Lysrör, lampor och el-artiklar slängs i elektronikcontainern. Kylskåp, spisar mm ställs utanför elektronikcontainern. Se bilaga Återvinning 5

10 D DISKMASKIN/TVÄTTMASKIN I bostäderna får disk- och tvättmaskin endast installeras av behörig installatör. Se länk till Bostadsrättslagen och Vattenskador på 6

11 F FELANMÄLAN All felanmälan görs till HSB Skåne på tel Anmäl fel på helgfria vardagar mellan kl Övrig tid mellan samt på helger kopplas samtalen vidare till HSB Skånes jourtelefon. Den medlem som kallar in jouren vid självförvållad skada eller i de fall det finns misstanke om oriktiga eller överdrivna uppgifter kan själv få stå för kostnaderna av utryckningen. FÖRRÅD Uthyrningsförråden i källarna fördelas i turordning, vid intresse finns en lista på föreningens expedition där man kan anmäla sig. Förvara inte brandfarliga ämnen där. Uthyrningsförråd följer inte med lägenheten vid överlåtelse, utan går tillbaka till kön. Se aktuell prislista på föreningens hemsida alternativt hos vicevärden. FÖRVALTNINGEN Föreningens administrativa förvaltning sköts av HSB (tel ) samt av vår anställde vicevärd (tel ). FÖRENINGSSTÄMMA Föreningsstämma hålls varje år före maj månads utgång. FESTLOKAL Föreningslokal finns i källarvåningen i hus 12 och är gemensamhetslokal för boende i området. Den kan hyras för en billig penning till olika aktiviteter. Här finns ett litet, men välutrustat kök, bord och stolar, soffor, TV, video- och DVD-spelare mm. För boende i föreningen går det bra att låna hem bord och stolar vid behov, från lokalen. Frågor om lokalen och bokning sker hos vicevärden. Medlemmen är ansvarig för ordningen, tömning av diskmaskin, städning efteråt samt för eventuella skador på lokal, inventarier och annan utrustning. Här redovisas det gångna årets förvaltning av ekonomi och fastigheter. Beslut fattas även ifall motioner inkommit. Stora och små frågor dryftas. Styrelse för nästa verksamhetsår väljs. Se bilaga Föreningsstämma & föreningstekniska termer årsmöte FÖRENINGENS POSTBOX På bottenvåningen i hus 6C, där vicevärden arbetar, finns en postbox dit all post till föreningen och styrelsen går. Se infotavla i din trappuppgång. Om något skadas eller går sönder skall den ansvarige ersätta skadan. Inventering av t ex glas och porslin sker efter brukandet. Se bilaga Trivselregler för gemensamhetslokalen 7

12 8

13 G GÄSTPARKERING Inom området finns gästparkeringar. Parkeringsautomat finns bakom hus 8. Har du gäster som skall stanna några dagar finns det möjlighet att hyra p-plats veckovis till dina gästers förfogande. Detta parkeringstillstånd bokas och betalas hos vicevärden. GRILLNING Att bli utsatt för grannar som grillar kan vara en sanitär olägenhet, trots detta är det tillåtet att grilla i området, men tag stor hänsyn till grannarna. Grilla med sunt förnuft och använd helst el-tändare och inte tändvätska. Tolerera att grannen grillar någon gång ibland, men låt honom veta om det blir för ofta. Föreningen har grillplatser på södergavlarna vid alla hus utom nummer 10 och ett med tak över vid hus 12. Föreningen tillhandahåller grill och galler. Du behöver ej boka grillplatsen men tänk på att ej ta samma grillplats i anspråk varje gång, det kan finnas andra som vill utnyttja den. Tag hänsyn till de kringboende. Se aktuell prislista på föreningens hemsida alternativt hos vicevärden. GROVTVÄTTSTUGA Finns på källarplan i hus 12, kontakta vicevärd för bokning och nyckel. Se bilaga Grovtvättstuga GARAGEPLATSER Uthyrning av garageplatser sker genom vicevärden. Föreningen har 88 garageplatser vilket gör att vi inte kan garantera att du får plats omgående. Därför kan du få stå på kölistan tills en plats blir ledig. Man får acceptera den plats som erbjuds och sedan byta om man av någon anledning inte är nöjd. Garaget får endast användas till motordrivet fordon och ej som förråd. Kontakta vicevärden för kö- eller bytesplats. 9

14 som är brukligt och föreskrivs i lag. H HUSVAGNSPARKERING Husvagnar och husbilar får endast ställas på husvagnsparkeringen. Platser finns att hyra. Kontakta vicevärden. HANDKÄRRA Föreningen har en handkärra för utlåning till de boende i området, kontakta vicevärden eller vaktmästaren vid behov. HEMFÖRSÄKRING Att teckna en hemförsäkring är varje medlems eget ansvar. Föreningen har tecknat en bostadsrättsförsäkring som gäller för samtliga bostadsrätter. Detta tillägg kompletterar din hemförsäkring och ger ett skydd för de skador som inte ersätts genom föreningens fastighetsförsäkring eller din hemförsäkring. Mer information om försäkringen hittar du på föreningens hemsida eller hos vicevärden. HEMSIDA Föreningen har en egen hemsida där du som boende har möjlighet ladda ner olika blanketter, prislista, infoblad och hitta annan nyttig information om föreningen. HUSDJUR Hund skall hållas kopplad inom området. Katt skall bära anordning med ägarens namn och adress. För allas trivsel, tänk på att ha ditt husdjur under uppsikt så att det ej förorenar eller förorsakar skada på annans tomt, allmänna utrymmen eller på lekplats. Ägaren till husdjuret är skyldig att omgående ta hand om djurets avföring på sätt 10

15 I INRE FONDEN Avsättningen till inre fonden är för närvarande stoppad. 11

16 K KOLONILOTTER Det finns ett antal kolonilotter att hyra för en mindre summa. Dessa måste brukas annars återtar föreningen lotterna. Tänk på att häckarna som omger kolonilotterna är föreningens egendom. Dessa häckar ingår ej i kolonilotterna, därför får dessa inte grävas upp eller klippas ned. Skötseln av dessa sköts av vaktmästarna. Kontakta vicevärden för närmare information och kontraktsskrivning. Se aktuell prislista på föreningens hemsida alternativt hos vicevärden. KÖKSFLÄKT Endast spiskåpa eller kolfilterfläkt får anslutas. Kopplar man in en motordriven fläkt i ventilationen så sätter man hela ventilationssystemet ur funktion. 12

17 M MÅNADSAVGIFT Vår boendekostnad, d v s Din månadsavgift, är ingen hyra utan en fördelning av de gemensamma utgifterna för el, värme, vatten, städning, trädgårdsskötsel, sophantering, räntor och amorteringar, reparationer och underhåll etc. Varje besparing gynnar Dig själv. Varje extrakostnad drabbar Dig själv. MATNING AV DJUR Matning av djur utomhus inom föreningens område bör ej ske. Detta kan medföra att det drar till sig skadedjur som möss, råttor eller liknande. MATTPISKNING Mattpiskning och skakning av mattor är förbjudet på balkongen. Tänk på att det bor någon under dig. På vissa gårdar finns mattpiskställningar. MC- & MOPEDPARKERING Föreningen har mc-parkeringar bakom hus 8. Låst garage för moped finns på gaveln av hus 24 till uthyrning. Dessa fordon får under inga omständigheter parkeras på altaner. Kontakta vicevärd för prisuppgift och köplats. Se aktuell prislista på föreningens hemsida alternativt hos vicevärden. MEDLEMSMÖTE Medlemsmöte hålls ett antal ggr om året då styrelsen informerar om kommande händelser på området och medlemmarna får komma med frågor. 13

18 N NYINFLYTTANDEMÖTE Detta möte hålls för att ge nyinflyttade möjlighet att få se lokalerna och att ställa frågor till vicevärden eller styrelsen. NYCKLAR, TAG & NYCKELHANTERING Om din tag förkommer anmäler du det till vår vicevärd som spärrar tagen och programmerar in en ny åt dig. För detta utgår särskild avgift. Till aktivitetsrummen finns det nycklar att låna mot depositionsavgift hos vicevärden. Nyckelinnehavaren är ansvarig för eventuella skador och störningar som uppstår vid användandet av lokalen. Tänk på att minderåriga ej får vistas i lokalerna utan uppsikt. OBS! Huvudnycklar till lägenheterna finns ej, bostadsrättshavaren är skyldig att lämna tillträde till lägenheten om det krävs för förändringar som är av vikt för föreningen. Om medlemmen ej kan lämna tillträde till lägenheten, skall nyckel inlämnas till vaktmästare eller vicevärd. Medlemmars inlämnade lägenhetsnycklar förvaras inlåsta. Policy för nyckelhantering finns i föreningen. Se länk till Bostadsrättslagen på hemsidan. NYHETSBREV Nyhetsbrev med information om aktuella händelser utkommer några ggr per år. Nyhetsbrevet delas ut till varje medlem och finns dessutom anslaget i varje trapphus, sophus samt tillgängligt att läsa på föreningens hemsida. 14

19 P PINGISRUM Finns i källare hus 12, kontakta vicevärden för närmare information. Rack och bollar finns att låna. Efter aktiveras larmet i lokalerna och vid utryckning debiteras den som utlöste larmet. PARABOL Kontakta alltid vicevärden om du funderar på att sätta upp en parabolantenn, eftersom det finns regler som måste följas om hur denna skall sättas upp. Hos vicevärden finns kontrakt, som du som medlem skriver under och förbinder dig att följa. Vid felaktig uppsättning har föreningen rätt att kräva att felet åtgärdas, eftersom balkongavbalkningen tillhör föreningen. PARKERING Bilar och motorcyklar får endast parkeras på anvisade platser. Cyklar och mopeder får ställas i de befintliga cykelställ som finns på gårdarna. Det finns ett antal handikapparkeringar tillgängliga på området och dessa får endast nyttjas med giltigt handikapptillstånd. Kontakta vicevärden för mer information. PRISLISTA Aktuell prislista finner du hos vicevärden alternativt på föreningens hemsida. 15

20 R ROLLATOR Rollatorer får förvaras i trapphuset, under trappan. Tag kontakt med vicevärden om du behöver hjälp med förvaring av rollator. RENOVERING Du och ingen annan avgör om, och när det är dags att tapetsera, måla eller göra smärre förändringar i lägenheten. Vill du göra mer omfattande ändringar i våningen t ex flytt av golvbrunn ska du rådgöra med vicevärden innan du sätter igång. Vill du ändra eller reparera VVS-utrustning i kök/badrum, måste arbetet utföras av behörig installatör som ska kunna uppvisa Säker Vatten Intyg för vicevärd. Använd endast EU-certifierad material. Badrumsrenovering med avseende på tak, väggar och golv, kräver också behörig hantverkare som ska kunna uppvisa Våtrumsintyg för vicevärd. Reparationer i lägenheten som kan vara störande för grannarna bör göras endast under dagtid med början tidigast kl (helgdagar kl ) och vara avslutade senast kl Se bilaga Trivselregler RABATTER Ta kontakt med vicevärd eller vaktmästarna om du vill sköta rabatten utanför ditt fönster. Det finns restriktioner om vad som får lov att planteras. Vid misskötsel tar föreningen tillbaka skötseln av rabatten. Om ni ej längre önskar bruka rabatten, kontakta vicevärd eller vaktmästarna. 16

21 S SNÖRÖJNING Snöröjning sköts av vaktmästarna. Du som kan får gärna nödskotta eller sopa utanför entrén. STÄDNING AV TRAPPHUSEN Städningen av trapphusen och de gemensamma lokalerna i hus 12 ombesörjs av en städfirma. Observera att städfirman endast städar tvättstugorna i trapphusen 2 ggr/år, så städa efter Dig efter avslutat tvättpass. SOLARIUM Solarium finns i källaren i hus 12. Bokningslista finns i pärmen utanför solariet. Polletterna köps av vicevärden. Öppettiderna är kl OBS! Solning sker på egen risk. Efter aktiveras larmet i lokalerna. Vid utryckning debiteras den som utlöste larmet. Se aktuell prislista på föreningens hemsida alternativt hos vicevärden. SOPHANTERING Inom området finns låsta sophus för hushållssopor dit lägenhetsnyckeln går. De töms varje vecka och där kan du även sopsortera matavfall, papper, glasflaskor, kartonger, restavfall, plastförpackningar, metallförpackningar samt batterier. Grovsopor får ej slängas i sophusen. Tänk på att vi får ökade kostnader om detta sker vilket innebär högre månadsavgift för alla. Det är ej tillåtet att sätta ut soppåsen utanför ytterdörren. Se bilaga Återvinning SKADEDJUR Vid problem med skadedjur i lägenheten, ta kontakt med vicevärden, då vi har avtal med Anticimex. STYRKETRÄNINGSRUM I styrketräningsrummet finns möjlighet att styrketräna och motionera på motionscykel, löpband, crosstrainer och roddmaskin. Bokningslista finns uppsatt vid ingången. OBS! Endast två tider får bokas åt gången. Bokning sker med föreningens egna lägenhetsnummer och namn, för att den skall vara giltig. Behörighet till träningslokalen erhålls mot en depositionsavgift på vicevärdsexpeditionen. Lokalen får användas alla dagar Efter aktiveras larmet i lokalerna, lokalen får ej användas av minderåriga. Vid utryckning debiteras den som utlöste larmet. Se aktuell prislista på föreningens hemsida alternativt hos vicevärden. Se bilaga Styrketräningslokalen Om det är fullt i sopkärlet, ställ då inte soppåsen utanför. Gå istället till nästa sophus. Ingen vill se sopor blåsa omkring i området och de lockar dessutom till sig råttor och andra djur. Tänk även på detta när du matar fåglarna på vintern. 17

22 STYRELSEN Sju ledamöter och tre suppleanter ingår i styrelsen, vilken är vald av årsstämman. HSB utser en ordinarie ledamot samt en suppleant till styrelsen. Namn, adress och telefon till medlemmarna i styrelsen finns anslagna i trapphusen samt på föreningens hemsida. Styrelsen har möte ca en gång i månaden. STÖRNINGAR Störande ljud får inte förekomma innan klockan 7.00 och efter klockan Tänk på att inte ha så hög volym på ljudanläggningarna (Stereo, TV, med mera) så att ljudet hörs in till grannarna (speciellt baseffekterna i högtalarna är störande). Ljud fortplantar sig kraftigt i betonghus! Upprepade störningar kan föranleda att nyttjanderätten till lägenheten sägs upp. Vid akuta störningar ring polisen, anmäl sedan störningen till styrelsen. Störningslistor finns att hämta på expeditionen i hus 6C eller på hemsidan. Tänk på att ditt golv är din grannes tak. Se bilaga Så här kan man förlora sin lägenhet SÄKERHETSDÖRRAR Glöm inte att tala om för ditt försäkringsbolag om din lägenhet har säkerhetsdörr, eftersom säkerhetsdörrar ger billigare hemförsäkring i många bolag. På en dekal på dörrens gångjärnssida står dörrens fabrikat och annat som försäkringsbolaget kan tänkas vilja veta. 18

23 T TVÄTTSTUGOR Efter avslutad tvätt måste tvättstugan städas, följ de städinstruktioner som finns anslagna. Observera att städfirman endast städar tvättstugorna 2 ggr/år. Var noga med att torka av tvättmedelsfacken och ställ upp dem och luckan på vädring. Annars bildas svartmögel i facken och i maskinen. Cyklar, vagnar, pulkor, skor etc. blir flyttade av vaktmästarna. För att inte förlora värmen i trapphusen skall ytterdörrarna och fönstret hållas stängda. Om man behöver ställa upp dörren vid t ex flytt, går detta att göra genom en installerad brytare som håller entrédörren i öppet läge utan dörrkil. Anvisning om hur man gör står ovanför dörren. Tänk på att dörrarna låses automatiskt Se bilagorna om Tvättstugor TRAFIK Generellt parkeringsförbud gäller inom hela området och enligt Lag om kontrollavgift vid olovlig parkering (1984:318) har föreningen rätt att kräva s.k. kontrollavgift vid överträdelse av förbudet. Motorfordon (OBS! avser även MC) får endast bland annat med hänsyn till barnen framföras inom området i samband med i och urlastning. För i och urlastning gäller 15 min. Vid behov av längre tid kontakta vicevärd för tillstånd. Om denna ej kan nås lägg en lapp i rutan med namn och lägenhetsnummer. Tänk på att färdtjänst/utryckningsfordon kan behöva komma fram, parkera aldrig framför eller i anslutning till bommarna. Lägenhetsnyckeln passar till bommarna. Tänk på att stänga dessa efter er. Maxhastighet inom området är 15 km/h. TRAPPHUSEN Trapphusen får av städ- och brandsäkerhetsskäl inte vara uppställningsplats. Dörrmattor, skor och liknande utanför ytterdörren är ej tillåtet. 19

24 U UNDERHÅLL Inre underhåll ansvarar den boende till största delen själv för. Exakt vad föreningen svarar för kan du läsa på HSB:s hemsida eller fråga vicevärden. Se rubriken Inre Fonden Se länk till Bostadsrättslagen på hemsidan UTEPLATSER De bostadsrättsinnehavare som har markplan har tillstånd att nyttja den grönyta som finns i anslutning till uteplatsen. Tala alltid med dina närmsta grannar innan du gör något som påverkar deras utemiljö. Överbyggnad är ej tillåten, endast markis får sättas upp. OBS! Att eventuella klausuler i köpekontraktet angående befintlig uteplats utanför betongskärmen är ogiltiga. Marken utanför balkongavbalkningen tillhör föreningen. När arbete på fasad eller fönster ska utföras är bostadsrättsinnehavare skyldiga att ta bort staket eller andra hinder. Eventuella skador på växter, plattor, staket med mera ersättes ej. Tänk på att inte mata fåglarna på marken, då detta drar till sig olika sorters skadedjur. Föreningen har inget förbud mot små barnbassänger, vilka ej klassas som permanenta. En plaskdamm eller motsvarande med maximalt 0,2 meter vattendjup behöver inte ha särskilt skydd enligt Boverkets regler. Bostadsrättsinnehavare skall hålla uteplatsen välskött. Om uteplatsen är ovårdad kommer den att återställas till gräsmatta på bostadsrättsinnehavarens bekostnad. Det är tillåtet att på bottenvåningen bygga ut sin uteplats med maximalt 3m räknat från balkongavbalkningen och i sidled lägenhetens bredd. Höjden på staket får inte överstiga 180cm på sidorna och 155cm i framkant. Vad medlemmar inte får göra är att t ex bygga friggebod, cykelskjul, permanent badplats m.m. eller i övrigt vidta andra åtgärder som kan vara till men för föreningen som helhet eller närmaste grannar. Tag alltid kontakt med vicevärden för godkännande (tag med skiss/ritning över byggnationen). Utan vicevärdens eller styrelsens godkännande har föreningen rätt att kräva ändring av byggnationen. Fråga alltid vicevärden om du är osäker och framför allt vänta tills du fått svar innan du gör något. 20

25 I och med inträdet i föreningen tar bostadsrättsinnehavaren även på sig ett antal skyldigheter. V FASTIGHETSSKÖTARNA Fastighetsskötarna är anställda av HSB Skåne. Droppande och läckande kranar, rinnande WC och andra felaktigheter ska omedelbart anmälas till HSB Skåne tel för åtgärd. Se aktuell prislista på föreningens hemsida alternativt hos vicevärden. Slagborrmaskin finns för utlåning. VICEVÄRDEN Bostadsrättsföreningen har en vicevärd anställd. Vicevärden sköter föreningens administration och ger medlemmarna service. Överlåtelser, hyra av garage, parkeringsplats, förråd mm handhas av vicevärden. Genom vicevärden kan ni även köpa kranar, montering ingår i priset. Vicevärdens expeditionstider finner man anslagen i varje trapphus samt under medlemsservice på föreningens hemsida Telefonnummer eller mobiltelefon E-postadress: VAD ÄR EN BOSTADSRÄTT? En bostadsrätt är rättigheten att nyttja en del av en fastighet såsom en lägenhet. För att få inneha en bostadsrätt krävs medlemskap i den ekonomiska föreningen som är den juridiska person som äger fastigheten. Se länk till Bostadsrättslagen på hemsidan VEM BEKOSTAR VAD? En fråga som dyker upp med jämna mellanrum är vem som ansvarar för lägenhetsunderhållets olika delar. Här följer en kort beskrivning över vad föreningen står för och vad som ligger på bostadsrättsinnehavaren: - Du svarar själv för det inre underhållet och de reparationer som behövs i lägenheten. - Du avgör själv när det är dags att måla om och tapetsera eller göra andra förbättringar i lägenheten. Till det inre räknas rummens väggar, golv och tak, inredning i kök, badrum och i övriga utrymmen tillhörande lägenheten, glas i fönster och lägenhetens ytter- och innerdörrar. Tag kontakt med vicevärden innan ni gör större förändringar i lägenheten som t ex vid golvbrunnsbyte. En del av din månadsavgift till föreningen avsätts för det yttre underhållet och det utförs enligt en underhållsplan som sträcker sig över flera år. Se rubriken Badrum Se länk till Bostadsrättslagen på hemsidan VVS & EL För VVS och elektricitet gäller generellt att installationerna inte får röras av bostadsrättshavaren. Vill du ändra eller reparera VVS-utrustning i kök/badrum, måste arbetet utföras av behörig installatör som ska kunna uppvisa Säker Vatten Intyg för vicevärd. Använd endast EU-certifierad material. Badrumsrenovering med avseende på tak, 21

26 väggar och golv, kräver också behörig hantverkare som ska kunna uppvisa Våtrumsintyg för vicevärd. Ventilationen i lägenheten är injusterad av fackmän. De fasta frånluftventilerna får inte ändras eller täckas över. Det är inte tillåtet att koppla köksfläkt till frånluftventilen. Endast fristående kolfilterfläkt och spiskåpa får användas. 22

27 Ö ÖVERLÅTELSE Överlåtelserutiner i vår förening är enklast möjliga. Ett exemplar av köpekontraktet ska skickas till föreningen. En förutsättning för överlåtelse är att köparen beviljas inträde i föreningen av styrelsen och att medlemsavgiften till HSB erläggs. Se aktuell prislista på föreningens hemsida alternativt hos vicevärden. Vid överlåtelse skall bostadsrätten avsynas gemensamt med säljare och köpare närvarande. Vicevärden utför lägenhetssyn. Den syn som genomförs av föreningen avser endast ansvarsdelar som gäller mellan den överlåtande medlemmen och föreningen. Köparen, som i sammanhanget söker medlemskap i föreningen, prövas av styrelsen som kontrollerar den sökandes ekonomiska situation och tidigare boende. Överlåtelse sker sedan efter föreningens godkännande av den nya medlemmen och registrering genom HSB Skåne. Se bilagorna Bostadsrätt, Köpa lägenhet, Att sälja sin bostadsrätt & Pantsättning 23

28 BILAGOR Uppdaterad

29 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANDRAHANDSUPPLÅTELSE... 1 ATT SÄLJA SIN BOSTADSRÄTT... 2 BOSTADSRÄTT... 3 BREDBAND, IP-TELEFONI & KABEL-TV... 4 FÖRENINGSSTÄMMA... 5 FÖRENINGSTEKNISKA TERMER... 7 KÖPA LÄGENHET... 8 PANTSÄTTNING... 9 STYRKETRÄNINGSLOKALEN STÄDINSTRUKTION - TVÄTTSTUGAN STÄDINSTRUKTION - GROVTVÄTTSTUGAN SÅ HÄR KAN MAN FÖRLORA SIN BOSTADSRÄTT TRIVSELREGLER TRIVSELREGLER FÖR GEMENSAMHETSLOKALEN... 15

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Trivselregler Välkommen till Bostadsrättsföreningen Roslagsskutan5 på följande sidor finns allmän information om hur föreningen fungerar och lite annat smått och gott som kan vara bra att känna till. Om

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Att bo i en bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi huset där vi

Läs mer

Brf Geväret. www.brfgeväret.se. Västeråshus nr. 6. Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se

Brf Geväret. www.brfgeväret.se. Västeråshus nr. 6. Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se Brf Geväret Västeråshus nr. 6 www.brfgeväret.se Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se Lägenhetspärm Brf Geväret, Västeråshus nr 6 Att tänka på... 3 Vad innebär bostadsrätt... 3 Nyttjanderätten kan förverkas...

Läs mer

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen PLOGEN Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna.

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna. Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur

Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur det fungerar inom bostadsrättsföreningen. Bostadsrättsföreningen Som bostadsrättsinnehavare har du nyttjanderätten

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Fastställd av styrelsen 2014-01-22 2(8) Välkommen till Brf Morkullan! Brf Morkullan ligger mitt i centrala Malmö och har en lång historia. Husen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Bögatan 43. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 1 TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 Bollspel på gården Bollspel är inte tillåtet inom föreningen. För allas trivsel ombedes spelarna att uppsöka närmaste fotbollsplan ex vid Lindeborgsskolan

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Lemansgatan 6, 8 & 10 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden Ansvar Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Ordningsreglerna gäller såväl bostadsrättshavare

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler: Ansvar för trivseln Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

2008-04-29. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! 1/7

2008-04-29. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! 1/7 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! 1/7 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002

för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN FÖR DEN GEMENSAMMA TREVNADEN gäller några allmänna regler för alla som bor i bostadsrättsföreningen Äppelgården. Att visa

Läs mer

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34 1 Antenner: Brf. Vallen är ansluten till Sweden On Lines Kabel TV, vi har därför inga TV eller radio antenner på våra tak. Det är inte tillåtet att ha egna antenner eller paraboler på tak eller utanför

Läs mer

Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Ordningsreglerna gäller alla dessa: Delta och bidra

Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Ordningsreglerna gäller alla dessa: Delta och bidra Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Du har borätten till din lägenhet, men äger

Läs mer

ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21

ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 Det här bör du veta om föreningens Ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om föreningens löpande förvaltning

Läs mer

Undvik störande vattenspolning samt användande av badkar och dusch mellan klockan 22.00-07.00.

Undvik störande vattenspolning samt användande av badkar och dusch mellan klockan 22.00-07.00. För allas trivsel Visa hänsyn till dina grannar och anpassa ljudnivån på TV, stereo och musikinstrument till en nivå som ej stör dina grannar. Speciellt gäller detta nattetid mellan kl. 22.00-07.00. Ska

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! :

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : TRIVSELREGLER för Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller.

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. ORDNINGSREGLER Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. DET HÄR BÖR DU VETA Styrelsens uppgift är att

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Vad händer om reglerna inte följs? Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift

Trivselregler för dig som bor i Vad händer om reglerna inte följs? Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Ejdern Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Information brf Slagverket blad 1

Information brf Slagverket blad 1 Information brf Slagverket blad 1 Till dig som är nyinflyttad i Slagverket! Välkommen till Axel Swartlings gata och HSB:s bostadsrättsförening Slagverket i Norrköping. Vi hoppas att Du kommer att trivas

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas!

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! TRIVSELREGLER för Brf Postiljonen 4 Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Styrelsen for Bostadsrättsföreningen Erik 2 har sammanställt denna information för att besvara vanliga frågor som uppkommer i föreningen. Förhoppningen är att

Läs mer

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II Telefon: 0725-425 339 Post till styrelsen i brevlåda 16D Hemsida: www.soltorpet2.se Detta informationsblad är avsett att tillhöra Din lägenhet. Det finns att ladda ner från

Läs mer

ORDNINGSREGLER 2006-09-11

ORDNINGSREGLER 2006-09-11 ORDNINGSREGLER 2006-09-11 för Bostadsrättsföreningen Vingården Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av

Läs mer

Trivselregler i brf Måsängen

Trivselregler i brf Måsängen Trivselregler i brf Måsängen Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans kan vi skapa ett

Läs mer

OBS! Tillåt ingen annan än boende i huset nyttja våra sopkärl och grovsoprum.

OBS! Tillåt ingen annan än boende i huset nyttja våra sopkärl och grovsoprum. Från A till Ö - Brf Nya Plogen 12 Alla vi medlemmar i bostadsrättsföreningen Nya Plogen 12 äger nu gemensamt, genom föreningen, vårt hus. Det innebär att vi alla måste vara delaktiga i skötsel och beslut

Läs mer

Trivselregler. Bostadsrättsföreningen

Trivselregler. Bostadsrättsföreningen Trivselregler Bostadsrättsföreningen Trivselregler från A till Ö Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får enbart ske med föreningens godkännande och max i två år. Att hyra ut sin lägenhet i andra hand

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Varför har vi regler? Ofta handlar regler om ting som är rena självklarheterna. Men det självklara är inte alltid självklart för alla. Därför behöver vi ibland

Läs mer

Styrelsen 2015-05-01

Styrelsen 2015-05-01 Östersund Styrelsen 2015-05-01 Information och regler för boende i Brf Nejonögat Östersund 1 Innehållsförteckning Brf Nejonögat.... 3 Lägenheter och lokaler:... 3 Om att bo i bostadsrätt.... 3 Demokrati....

Läs mer

ORDNINGSFÖRESKRIFTER

ORDNINGSFÖRESKRIFTER Brf FLAGGAN 1(6) A Allmänna ordningsföreskrifter Ansvar Trevnad Medlem i Brf Flaggan ska se till att boende i lägenheten och besökare respekterar dessa ordningsföreskrifter. Ta hänsyn till grannar och

Läs mer

Trivselregler. Detta bör Du veta om föreningens trivselregler. Ansvar för ordning. För vem gäller reglerna. Vad händer om trivselreglerna inte följs

Trivselregler. Detta bör Du veta om föreningens trivselregler. Ansvar för ordning. För vem gäller reglerna. Vad händer om trivselreglerna inte följs Trivselregler Bostadsrättsföreningen Fårholmen Detta bör Du veta om föreningens trivselregler. Ansvar för ordning Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Välkommen till BRF Ekensbergs udde

Välkommen till BRF Ekensbergs udde Välkommen till BRF Ekensbergs udde (Flygfoto Stockholm/Nils-Åke Siversson, Stockholmskällan) Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Varmt välkommen till bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde. När man

Läs mer

Att bo i Brf Järngården

Att bo i Brf Järngården Att bo i Brf Järngården Inledning Du har valt att bo i bostadsrättsföreningen Järngården. Ett klokt val, men vad betyder det egentligen? Vad finns det för möjligheter inom föreningen? Vilka ordningsregler

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Topasberget Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsen uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Ordnings- och trivselregler

Ordnings- och trivselregler Ordnings- och trivselregler Vi är varandras boendemiljö. I flerfamiljshus bor vi alla nära varandra och det innebär att vi måste ta hänsyn och respektera varandra. Vi har tillsammans skapat regler för

Läs mer

HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN

HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TORSHAMMAREN 1-4 HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN Gemensamt boende är gemensam trevnad Rev 081118 1( 6) Innehåll: 1. Inledning 2. Styrelsen 3. Gemensamma utrymmen Tvättstugor Vindar

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Klarälvsparken i Karlstad. Ansvar för ordning. För vem gäller reglerna

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Klarälvsparken i Karlstad. Ansvar för ordning. För vem gäller reglerna ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Klarälvsparken i Karlstad Detta bör Du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordning Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Horisonten Kallebäck Örgryte nr 2 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Ordningsregler för Brf Assessorerna

Ordningsregler för Brf Assessorerna Ordningsregler för Brf Assessorerna Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i en bostadsrätt innebär gemensamt ansvar. Som medlem och hyresgäst i föreningen har du

Läs mer

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Att bo i bostadsrätt innebär att du ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset

Läs mer

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. Dalen. i Järfälla. Trivselregler. Trivselregler 2014-08-18.doc 1(6)

Bostadsrättsföreningen. Dalen. i Järfälla. Trivselregler. Trivselregler 2014-08-18.doc 1(6) Bostadsrättsföreningen Dalen i Järfälla Trivselregler Trivselregler 2014-08-18.doc 1(6) Innehåll 1. Kort om Dalen... 2 2. Andrahandsuthyrning... 3 3. Balkong... 3 4. Biltrafik... 3 5. Städdagar... 3 6.

Läs mer

Välkommen till BRF Barnhuset 5

Välkommen till BRF Barnhuset 5 Välkommen till BRF Barnhuset 5 Nedan finner du information om bostadsrättsföreningen Barnhuset 5, inklusive ordningsregler. Bostadsrättsföreningen styrs i enlighet med föreningsstadgarna vilka kompletteras

Läs mer

Trivselregler. Bostadsrättsföreningen

Trivselregler. Bostadsrättsföreningen Trivselregler Bostadsrättsföreningen Trivselregler från A till Ö Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får enbart ske med föreningens godkännande och max i två år. Att hyra ut sin lägenhet i andra hand

Läs mer

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Nyboda 9

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Nyboda 9 En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som styrs enligt bostadsrättslagen. Medlemmarna äger och förvaltar hus, mark och gemensamma utrymmen gemensamt. En styrelse sköter det löpande arbetet och

Läs mer

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STENTORGET I SOLNA

ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STENTORGET I SOLNA ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STENTORGET I SOLNA Som medlem i Brf Stentorget bekräftar Du att Du har tagit del av och kommer att följa föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens

Läs mer

ORDNINGSREGLER för bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21

ORDNINGSREGLER för bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 ORDNINGSREGLER för bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 Det här bör du veta om föreningens Ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om föreningens löpande

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen. Karlsvik 39. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen. Karlsvik 39. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Karlsvik 39 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bostadsrättsföreningen Gillesgården Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bra att bo i bostadsrätt bra att bo i Gillesgården Huvudprinciperna för vår bostadsrättsförening finns i våra stadgar.

Läs mer

Välkommen till. HSB Brf Rönnen. Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen. Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta

Välkommen till. HSB Brf Rönnen. Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen. Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta Välkommen till HSB Brf Rönnen Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta 2 Innehåll sidan Välkommen till... 3 Rönnens styrelse... 4 Information om försäkring...

Läs mer

Brf Hasselbacken i Knivstas ordningsregler

Brf Hasselbacken i Knivstas ordningsregler 1(7) Brf Hasselbacken i Knivstas ordningsregler Dessa ordningsregler skall förvaras på ett betryggande sätt, lämpligen tillsammans med föreningens stadgar. Det åligger var och en att ha god kunskap om

Läs mer

Välkommen som hyresgäst!

Välkommen som hyresgäst! Välkommen som hyresgäst! Här informerar vi om vad som gäller när du är hyresgäst hos Ikano Bostad. Kontakta oss gärna om du undrar över något. Våra telefonnummer och adresser finns anslagna i din trappuppgång.

Läs mer

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL:

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: ---------------------- Välkommen som ny medlem i Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr 3 i Stockholm. För att samla information som kan vara

Läs mer

FRÅN A TILL Ö I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PORFYREN

FRÅN A TILL Ö I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PORFYREN FRÅN A TILL Ö I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PORFYREN VÄLKOMMEN TILL PORFYREN! Styrelsen för bostadsrättsföreningen Porfyren hälsar dig välkommen till ditt nya boende och som delägare i föreningen. Vi hoppas

Läs mer

Så fungerar en bostadsrätt. Kort beskrivning med råd och tips

Så fungerar en bostadsrätt. Kort beskrivning med råd och tips Så fungerar en bostadsrätt Kort beskrivning med råd och tips I n n e h å l l Till dig som är medlem i vår bostadrättsförening....3 Vad är en bostadsrättsförening och en bostadsrätt?..5 Hur kommer en bostadsrättsförening

Läs mer

Ordningsreglerna skall ses som ett komplement till bostadsrättsföreningens stadgar, allmänna ordningsregler och Miljö- och Hälsoskyddslagen.

Ordningsreglerna skall ses som ett komplement till bostadsrättsföreningens stadgar, allmänna ordningsregler och Miljö- och Hälsoskyddslagen. Ordningsregler För att vi skall få ett trevligt boende finns en del saker som vi bör tänka på för oss som bor inom brf. Teleskopet. Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor

Läs mer

Välkommen till Brf Riten på Bjurhovda

Välkommen till Brf Riten på Bjurhovda Välkommen till Brf Riten på Bjurhovda Att bo i bostadsrätt innebär att vi alla har ett gemensamt ansvar för vår förening. Vi hoppas att Ni skall trivas här och känna er delaktiga. Vad är en bostadsrättsförening?

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 1 Föreningens namn (firma) är Nora Kungsholmen. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Det finns även möjlighet för utbyggd altan. Kontakta vicevärden för regler och förutsättningar.

Det finns även möjlighet för utbyggd altan. Kontakta vicevärden för regler och förutsättningar. Altaner Altanhäckar sköts av föreningen, men altanstaket är bostadsrättsinnehavarens ansvar. Om du vill sätta upp ett staket ska det vara vitt, ljusgrått (se pergola på gården mellan Sibyllegatan och Norrlandsgatan)

Läs mer

Anmäl till felanmälan om du får stopp i avloppet. Rensa golvbrunn i badrummet ofta så slipper du stopp och dålig lukt.

Anmäl till felanmälan om du får stopp i avloppet. Rensa golvbrunn i badrummet ofta så slipper du stopp och dålig lukt. Andra handsuthyrning Bostadsrättinnehavaren får hyra ut lägenheten i andra hand till annan om styrelsen ger sitt samtycke.samtycket begränsas i tid. Se mer informaton i stadgar 42 Avgifter Instats och

Läs mer

Ordningsregler. BRF Skytten i Duvbo

Ordningsregler. BRF Skytten i Duvbo Ordningsregler BRF Skytten i Duvbo Senast reviderade 2011 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 2 A MEDLEMMARS ANSVAR OCH ÅTAGANDEN... 2 B SÄRSKILDA

Läs mer

Detta är en informationsfolder för dig som bor i Porfyren. I denna finns en stor del av vad du behöver veta som boende i vår förening

Detta är en informationsfolder för dig som bor i Porfyren. I denna finns en stor del av vad du behöver veta som boende i vår förening Brf Porfyren Detta är en informationsfolder för dig som bor i Porfyren. I denna finns en stor del av vad du behöver veta som boende i vår förening Styrelsen Rev 2015-01-13 Innehåll 1. Vår bostadsrättsförening:...

Läs mer

Stadgar Brf Valdemarsro

Stadgar Brf Valdemarsro Bostadsrättsförning Valdemarsro 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Brf Valdemarsro. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus

Läs mer

Till dig som flyttar in

Till dig som flyttar in Till dig som flyttar in Rev datum 2011-10-10 Välkommen till oss på Invectus... Ni kommer i kontakt med oss via: Telefon 044-21 91 91 Mejl Info@invectus.net Hemsida www.invectus.net Brev Invectus AB Box

Läs mer

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande.

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande. Vi som bor i Bostadsrättsföreningen (Brf) Sillgrisslan är delägare och äger tillsammans föreningen. Föreningens kostnader blir dina kostnader. Allt vi kan påverka för att öka trivseln i föreningen leder

Läs mer

Det finns mycket vi som medlemmar kan bli bättre på för att få det mer trivsamt samt minska på gemensamma kostnader.

Det finns mycket vi som medlemmar kan bli bättre på för att få det mer trivsamt samt minska på gemensamma kostnader. Till medlemmar i Brf Brunnsborraren Det finns mycket vi som medlemmar kan bli bättre på för att få det mer trivsamt samt minska på gemensamma kostnader. Läs gärna igenom de bifogade ordningsreglerna. Här

Läs mer

Boendeguide till Brf Björkslingan

Boendeguide till Brf Björkslingan Boendeguide till Brf Björkslingan Denna boendeguide innehåller information om vad Du som bostadsrättsinnehavare och boende i Brf Björkslingan bör känna till. Utöver denna skrift bör Du även ta del av de

Läs mer

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50 Trivselregler: För att alla hyresgäster ska kunna trivas så bra som möjligt har vi här sammanställt våra trivselregler. Detta är reglerna som gäller i Invectus fastigheter. Inflyttning: Inflyttningsdag

Läs mer

F Ö R B O S T A D S R Ä T T S F Ö R E N I NGEN D R I V B Ä N K E N I M A L M Ö

F Ö R B O S T A D S R Ä T T S F Ö R E N I NGEN D R I V B Ä N K E N I M A L M Ö TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER F Ö R B O S T A D S R Ä T T S F Ö R E N I NGEN D R I V B Ä N K E N I M A L M Ö Detta bör Du veta om föreningens trivsel- och ordningsregler. ANSVAR FÖR TRIVSEL OCH ORDNING Styrelsens

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

Trivselregler för BRF Hexametern 2

Trivselregler för BRF Hexametern 2 Trivselregler för BRF Hexametern 2 Kortfattad sammanställning för att informera föreningens medlemmar. Omfattar regler samt övrig viktig information. Vi är alla grannar, boende i samma hus, med olika livssituationer,

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 1 av 5 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 Antagna 2011-05-17 Ändrade 2015-05-24 1 Föreningen namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Din guide till att bo med bostadsrätt

Din guide till att bo med bostadsrätt Din guide till att bo med bostadsrätt Hur beskattas jag för min bostadsrätt? Vilken försäkring behöver jag? Äger jag min lägenhet? Vad är en bostadsrättsförening? Vem förvaltar föreningen? Till vad går

Läs mer

Har Du frågor? Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor? Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen TALLEN 25 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

ALLMA NNA REGLER FÖ R HSB:S BRF. ARBÖRRAREN

ALLMA NNA REGLER FÖ R HSB:S BRF. ARBÖRRAREN ALLMA NNA REGLER FÖ R HSB:S BRF. ARBÖRRAREN Att bo med bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Antagna den 27/3 2007 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Välten 9. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

REVIDERADE ORDNINGSREGLER GENOM STYRELSEN 2011-08-16

REVIDERADE ORDNINGSREGLER GENOM STYRELSEN 2011-08-16 REVIDERADE ORDNINGSREGLER GENOM STYRELSEN 2011-08-16 för Bostadsrättsföreningen Bjuvshus Nr. 2 Ordningsreglerna finns även att läsa på föreningens hemsida, www.bjuvshus2.se Version 1.1 Det här bör Du veta

Läs mer

Vanliga frågor. Föreningen. Senaste avgiftshöjning skedde 20101001. Höjningen var 10%. Inget beslut om vidare höjningar är gjorda.

Vanliga frågor. Föreningen. Senaste avgiftshöjning skedde 20101001. Höjningen var 10%. Inget beslut om vidare höjningar är gjorda. Vanliga frågor Föreningen Avgiftshöjning Överlåtelseavgift Pantsättningsavgift Föreningen är äkta Senaste avgiftshöjning skedde 20101001. Höjningen var 10%. Inget beslut om vidare höjningar är gjorda.

Läs mer

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning Handbok Tips, regler och bestämmelser April 2008 Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28 Innehåll 1. En handbok för föreningsmedlemmar 2. Om föreningen och huset 3. Allmänna ordningsregler 4. Förvaltning

Läs mer

Välkommen till Brf Tingvallen!

Välkommen till Brf Tingvallen! Välkommen till Brf Tingvallen! Brf Tingvallen består av 414 lägenheter, mellan 2 och 5 rum och kök i storlek. Husen byggdes mellan 1967 och 1969. Området består av tre gårdar röda, bruna och gula gården

Läs mer

Ordningsregler. Ordningsregler är bestämmelser som jämte stadgarna styr vad man får och inte får göra som boende i bostadsrättsföreningen Aspkronan.

Ordningsregler. Ordningsregler är bestämmelser som jämte stadgarna styr vad man får och inte får göra som boende i bostadsrättsföreningen Aspkronan. Sida 1 av 6 Ordningsregler Ordningsregler är bestämmelser som jämte stadgarna styr vad man får och inte får göra som boende i bostadsrättsföreningen Aspkronan. Gemensamma utrymmen och gården Vi måste alla

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN. Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan.

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN. Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Svar på de vanligaste frågorna från mäklare

Svar på de vanligaste frågorna från mäklare Svar på de vanligaste frågorna från mäklare Uppdaterat 2014-05 Föreningens namn: Bostadsrättsföreningen Norrbacken Är föreningen en äkta eller oäkta förening? Om den är oäkta, varför? Finns det några planer

Läs mer

Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520

Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520 Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520 Välkommen som medlem och granne! Följande skrift talar om vad du ska känna till om föreningen. 1. Allmänt 2. Andrahandsuthyrning 3. Badrum/Badrumsrenovering

Läs mer

t*- l.t;.. F*{.& {*;i olbäskem I tsohu$

t*- l.t;.. F*{.& {*;i olbäskem I tsohu$ t*- l.t;.. F*{.& {*;i?å olbäskem I tsohu$ Ordnings / trivselregler för brf Solbacken i Bohus Varmt välkommen till bostadsrättföreningen Solbacken i Bohus, Ale kommun! Vi hoppas att ni genom att ta del

Läs mer