B r f R u n r i s t a r e n

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "B r f R u n r i s t a r e n"

Transkript

1

2 B r f R u n r i s t a r e n Välkommen som boende i vår bostadsrättsförening. I föreningen finns 12 bostadshus med totalt 321 lägenheter. Husen byggdes och bostadsrättsföreningen bildades Du har blivit medlem i en bostadsrättsförening, en boendeform som innebär både rättigheter och skyldigheter. Du är delägare i bostadsrättsföreningens alla tillgångar och skulder. Medlemskapet i bostadsrättsföreningen innebär b la. att man kan engagera sig aktivt i sin bostadssituation genom att t ex vid årsstämman deltaga i val av styrelse, framlägga förslag i olika frågor tex. förbättring av miljön och andra trivselfrågor osv. ett annat sätt kan vara att man själv engagerar sig i styrelsen. Boendet innebär inte bara inflytande och medbestämmanderätt, utan även ansvar. Inte bara för den egna lägenheten, utan för fastigheten som sådan med hus och kringmiljö. En betydande fråga är hur man uppträder i förhållande till sin omgivning, grannar och bostadsrättsföreningen i sin helhet. Gemensamt ägande ger en naturlig gemenskap med grannarna och man får många anledningar att träffas. Tillsammans skapar man den boendemiljö man vill ha.

3 POLICY Uppdaterad

4 A... 2 ALLAS ANSVAR... 2 ANDRAHANDSUPPLÅTELSE... 2 AKUTA FEL... 2 B... 3 BADRUM... 3 BARNVAGNAR... 3 BASTU... 3 BALKONGERNA ÄR FLITIGT ANVÄNDA UTERUM... 3 BILPARKERING... 3 BOSTADRÄTTSTILLÄGG... 3 BOULEBANA... 3 BREDBAND, IP-TELEFONI... 4 & KABEL-TV... 4 C... 5 CARPORT... 5 CONTAINRAR... 5 CYKLAR & MOPEDER... 5 D... 6 DISKMASKIN/TVÄTTMASKIN... 6 F... 7 FELANMÄLAN... 7 FESTLOKAL... 7 FÖRRÅD... 7 FÖRVALTNINGEN... 7 FÖRENINGSSTÄMMA... 7 FÖRENINGENS POSTBOX... 7 G... 9 GÄSTPARKERING... 9 GROVTVÄTTSTUGA... 9 GARAGEPLATSER... 9 GRILLNING... 9 H HANDKÄRRA HEMFÖRSÄKRING HEMSIDA HUSVAGNSPARKERING I INRE FONDEN K KOLONILOTTER INNEHÅLLSFÖRTECKNING KÖKSFLÄKT M MATNING AV DJUR MATTPISKNING MC- & MOPEDPARKERING MEDLEMSMÖTE MÅNADSAVGIFT N NYINFLYTTANDEMÖTE NYCKLAR, TAG & NYCKELHANTERING NYHETSBREV P PINGISRUM PARABOL PARKERING PRISLISTA R RENOVERING RABATTER ROLLATOR S SNÖRÖJNING STÄDNING AV TRAPPHUSEN SOLARIUM SOPHANTERING SKADEDJUR STYRKETRÄNINGSRUM STYRELSEN STÖRNINGAR SÄKERHETSDÖRRAR T TVÄTTSTUGOR TRAFIK TRAPPHUSEN U UNDERHÅLL UTEPLATSER V VAKTMÄSTARNA VICEVÄRDEN VAD ÄR EN BOSTADSRÄTT? VEM BEKOSTAR VAD?... 21

5 VVS & EL Ö ÖVERLÅTELSE

6 A Den medlem som kallar in jouren vid självförvållad skada eller i de fall det finns misstanke om oriktiga eller överdrivna uppgifter kan själv få stå för kostnaderna av utryckningen. ALLAS ANSVAR Alla (bostadsrättsinnehavaren och dennes familj, eventuella inneboende samt gäster) skall vara aktsamma om och vårda så väl lägenheten som fastigheten med tillhörande markområden. Lägenheten och allmänna utrymmen får ej användas för annat ändamål än vad de är avsedda för. ANDRAHANDSUPPLÅTELSE Andrahandsupplåtelse är endast tillåtet efter tillstånd av styrelsen. Tjänst på annan ort, militärtjänstgöring, studier och så kallat provsamboende kan godkännas av styrelsen. Enskild prövning sker i varje fall. Ansökan görs på särskild blankett som du kan ladda ner från hemsidan eller hämta hos vicevärden. Inneboende i lägenhet där bostadsrättsinnehavaren stadigvarande har ordnat sitt boende på annat håll räknas alltid som andrahandsupplåtelse och kräver tillstånd. Om du som bostadsrättsinnehavare upplåter din lägenhet utan tillstånd riskerar du alltid juridisk åtgärd, då det strider mot föreningens stadgar och bostadsrättslagen. För utförligare information se bilaga Andrahandsupplåtelse AKUTA FEL All felanmälan görs till HSB Skåne på tel Anmäl fel på helgfria vardagar mellan kl Övrig tid mellan samt på helger kopplas samtalen vidare till HSB Skånes jourtelefon. 2

7 B och vid utryckning debiteras den som utlöste larmet. Du måste själv städa och ta upp soporna efter dig. Följ anvisningarna i resp. lokal där även städmaterial finns. BADRUM Det är föreningen som ansvarar för golvbrunnarna i badrummen och därför bekostar föreningen golvbrunnsbyten när medlemmarna renoverar sina badrum. Det är endast bytet som bekostas, inte ev. flytt av brunnen. Kontakta alltid vicevärden i god tid då bytet måste utföras av firma som föreningen anlitar. Vill du ändra eller reparera VVS-utrustning i kök/badrum, måste arbetet utföras av behörig installatör som ska kunna uppvisa Säker Vatten Intyg för vicevärd. Använd endast EU-certifierad material. Badrumsrenovering med avseende på tak, väggar och golv, kräver också behörig hantverkare som ska kunna uppvisa Våtrumsintyg för vicevärd. BARNVAGNAR Utanför varje trappuppgång finns ett särskilt förvaringsrum för barnvagnar. Rummen är små och får därför endast i första hand användas till barnvagnar och barncyklar. Motorfordon får ej förvaras i förråden enligt lag. Dörren ställs upp genom att öppna dörren till sitt slutläge och sedan släppa den långsamt. Stänger gör man genom att dra i dörren. BALKONGERNA ÄR FLITIGT ANVÄNDA UTERUM Ta hänsyn när du sopar, skottar eller vattnar. Blomlådor ska sitta på insidan av balkongräcket. Kontakta alltid vicevärden om ni önskar glasa in er balkong, eftersom bygglovets ritningar måste följas och bygganmälan till stadsbyggnadskontoret måste göras, innan arbetet kan påbörjas. Markiser får lov att sättas upp om det utförs fackmannamässigt och bör vara i ton med huset. Inga kolgrillar eller brandfarliga ämnen på balkongerna är tillåtna. Se även rubriken Parabol. BILPARKERING Det finns garageplats, carport eller parkering att hyra. Du hyr genom vicevärden. I garagen får inte förekomma oljebyten, svetsning, lackeringsarbeten eller dylikt, gäller även carport och p-plats. Förvaring av bensin, olja, gastuber och annat eldfängt tillåts inte av brandmyndigheterna och försäkringsbolagen. Ett garage följer inte med lägenheten vid överlåtelse, utan går tillbaka till kön. I mån av tillgång kan man hyra mer än en parkeringsplats/carport eller ett garage. Se aktuell prislista på föreningens hemsida alternativt hos vicevärden. BASTU Det finns en bastuanläggning i källaren hus 12, öppettiderna är Bokningslista finns utanför bastulokalen. Efter aktiveras larmet i lokalerna BOSTADRÄTTSTILLÄGG Se rubriken Hemförsäkring BOULEBANA Boulebanan finns mellan hus 12 och 14 3

8 med en mycket trevlig paviljongplats för att t ex sitta och fika. Bouleklot för medlemmar finns att låna hos vicevärden. OBS! Grillning är ej tillåtet inne i paviljongen. BREDBAND, IP-TELEFONI & KABEL-TV Alla medlemmar är gruppanslutna till bredbandsbolaget genom HSB. Avgiften ingår i månadsavgiften. Kontakta Bredbandbolaget för aktivering av både bredband och IP-telefoni. Bredbandsbolaget skall meddelas när medlemmen flyttar. Brf. Runristaren har avtal med ComHem som levererar ett basutbud av kabel-tv till alla lägenheter. För att få tillgång till extra kanaler hos ComHem måste en digitalbox inhandlas av lägenhetsinnehavaren själv. Se bilaga Bredband, IP-telefoni & Kabel- TV 4

9 C CARPORT Uthyrning av carportplatser sker genom vicevärden. Föreningen har 55 carportplatser vilket gör att vi inte kan garantera att du får plats omgående. CYKLAR & MOPEDER Cyklar ska stå i cykelställen, förvaring för cyklar finns även i källarna i hus 2, 10 och 18. Nyckel kan uthämtas mot depositionsavgift hos vicevärden. Låst garage för cyklar och moped kan hyras. För prisuppgift och nyckel kontakta vicevärden. Rensning av skrotcyklar sker regelbundet. Information om detta kommer i infobladet. Därför kan du få stå på kölistan tills en plats blir ledig. Man får acceptera den plats som erbjuds och sedan byta om man av någon anledning inte är nöjd. Carportplatsen följer inte med lägenheten vid överlåtelse, utan går tillbaka till kön. Carporten får endast användas till motordrivet fordon. Kontakta vicevärden för kö- eller bytesplats. CONTAINRAR Container för grovsopor finns uppställd vid hus 24:s parkering och en blå elektronikcontainer för el-artiklar står bakom hus 16 i nära anslutning till grovsopscontainern och båda öppnas med lägenhetsnyckeln. Miljöfarligt avfall får under inga omständigheter slängas i grovsopscontainern. Med detta menas: -kemiska produkter, batterier, lysrör, alla typer av lampor och övriga el-artiklar. Kemiska produkter kan lämnas på kommunens miljöstation som finns på Gastelyckan. Lysrör, lampor och el-artiklar slängs i elektronikcontainern. Kylskåp, spisar mm ställs utanför elektronikcontainern. Se bilaga Återvinning 5

10 D DISKMASKIN/TVÄTTMASKIN I bostäderna får disk- och tvättmaskin endast installeras av behörig installatör. Se länk till Bostadsrättslagen och Vattenskador på 6

11 F FELANMÄLAN All felanmälan görs till HSB Skåne på tel Anmäl fel på helgfria vardagar mellan kl Övrig tid mellan samt på helger kopplas samtalen vidare till HSB Skånes jourtelefon. Den medlem som kallar in jouren vid självförvållad skada eller i de fall det finns misstanke om oriktiga eller överdrivna uppgifter kan själv få stå för kostnaderna av utryckningen. FÖRRÅD Uthyrningsförråden i källarna fördelas i turordning, vid intresse finns en lista på föreningens expedition där man kan anmäla sig. Förvara inte brandfarliga ämnen där. Uthyrningsförråd följer inte med lägenheten vid överlåtelse, utan går tillbaka till kön. Se aktuell prislista på föreningens hemsida alternativt hos vicevärden. FÖRVALTNINGEN Föreningens administrativa förvaltning sköts av HSB (tel ) samt av vår anställde vicevärd (tel ). FÖRENINGSSTÄMMA Föreningsstämma hålls varje år före maj månads utgång. FESTLOKAL Föreningslokal finns i källarvåningen i hus 12 och är gemensamhetslokal för boende i området. Den kan hyras för en billig penning till olika aktiviteter. Här finns ett litet, men välutrustat kök, bord och stolar, soffor, TV, video- och DVD-spelare mm. För boende i föreningen går det bra att låna hem bord och stolar vid behov, från lokalen. Frågor om lokalen och bokning sker hos vicevärden. Medlemmen är ansvarig för ordningen, tömning av diskmaskin, städning efteråt samt för eventuella skador på lokal, inventarier och annan utrustning. Här redovisas det gångna årets förvaltning av ekonomi och fastigheter. Beslut fattas även ifall motioner inkommit. Stora och små frågor dryftas. Styrelse för nästa verksamhetsår väljs. Se bilaga Föreningsstämma & föreningstekniska termer årsmöte FÖRENINGENS POSTBOX På bottenvåningen i hus 6C, där vicevärden arbetar, finns en postbox dit all post till föreningen och styrelsen går. Se infotavla i din trappuppgång. Om något skadas eller går sönder skall den ansvarige ersätta skadan. Inventering av t ex glas och porslin sker efter brukandet. Se bilaga Trivselregler för gemensamhetslokalen 7

12 8

13 G GÄSTPARKERING Inom området finns gästparkeringar. Parkeringsautomat finns bakom hus 8. Har du gäster som skall stanna några dagar finns det möjlighet att hyra p-plats veckovis till dina gästers förfogande. Detta parkeringstillstånd bokas och betalas hos vicevärden. GRILLNING Att bli utsatt för grannar som grillar kan vara en sanitär olägenhet, trots detta är det tillåtet att grilla i området, men tag stor hänsyn till grannarna. Grilla med sunt förnuft och använd helst el-tändare och inte tändvätska. Tolerera att grannen grillar någon gång ibland, men låt honom veta om det blir för ofta. Föreningen har grillplatser på södergavlarna vid alla hus utom nummer 10 och ett med tak över vid hus 12. Föreningen tillhandahåller grill och galler. Du behöver ej boka grillplatsen men tänk på att ej ta samma grillplats i anspråk varje gång, det kan finnas andra som vill utnyttja den. Tag hänsyn till de kringboende. Se aktuell prislista på föreningens hemsida alternativt hos vicevärden. GROVTVÄTTSTUGA Finns på källarplan i hus 12, kontakta vicevärd för bokning och nyckel. Se bilaga Grovtvättstuga GARAGEPLATSER Uthyrning av garageplatser sker genom vicevärden. Föreningen har 88 garageplatser vilket gör att vi inte kan garantera att du får plats omgående. Därför kan du få stå på kölistan tills en plats blir ledig. Man får acceptera den plats som erbjuds och sedan byta om man av någon anledning inte är nöjd. Garaget får endast användas till motordrivet fordon och ej som förråd. Kontakta vicevärden för kö- eller bytesplats. 9

14 som är brukligt och föreskrivs i lag. H HUSVAGNSPARKERING Husvagnar och husbilar får endast ställas på husvagnsparkeringen. Platser finns att hyra. Kontakta vicevärden. HANDKÄRRA Föreningen har en handkärra för utlåning till de boende i området, kontakta vicevärden eller vaktmästaren vid behov. HEMFÖRSÄKRING Att teckna en hemförsäkring är varje medlems eget ansvar. Föreningen har tecknat en bostadsrättsförsäkring som gäller för samtliga bostadsrätter. Detta tillägg kompletterar din hemförsäkring och ger ett skydd för de skador som inte ersätts genom föreningens fastighetsförsäkring eller din hemförsäkring. Mer information om försäkringen hittar du på föreningens hemsida eller hos vicevärden. HEMSIDA Föreningen har en egen hemsida där du som boende har möjlighet ladda ner olika blanketter, prislista, infoblad och hitta annan nyttig information om föreningen. HUSDJUR Hund skall hållas kopplad inom området. Katt skall bära anordning med ägarens namn och adress. För allas trivsel, tänk på att ha ditt husdjur under uppsikt så att det ej förorenar eller förorsakar skada på annans tomt, allmänna utrymmen eller på lekplats. Ägaren till husdjuret är skyldig att omgående ta hand om djurets avföring på sätt 10

15 I INRE FONDEN Avsättningen till inre fonden är för närvarande stoppad. 11

16 K KOLONILOTTER Det finns ett antal kolonilotter att hyra för en mindre summa. Dessa måste brukas annars återtar föreningen lotterna. Tänk på att häckarna som omger kolonilotterna är föreningens egendom. Dessa häckar ingår ej i kolonilotterna, därför får dessa inte grävas upp eller klippas ned. Skötseln av dessa sköts av vaktmästarna. Kontakta vicevärden för närmare information och kontraktsskrivning. Se aktuell prislista på föreningens hemsida alternativt hos vicevärden. KÖKSFLÄKT Endast spiskåpa eller kolfilterfläkt får anslutas. Kopplar man in en motordriven fläkt i ventilationen så sätter man hela ventilationssystemet ur funktion. 12

17 M MÅNADSAVGIFT Vår boendekostnad, d v s Din månadsavgift, är ingen hyra utan en fördelning av de gemensamma utgifterna för el, värme, vatten, städning, trädgårdsskötsel, sophantering, räntor och amorteringar, reparationer och underhåll etc. Varje besparing gynnar Dig själv. Varje extrakostnad drabbar Dig själv. MATNING AV DJUR Matning av djur utomhus inom föreningens område bör ej ske. Detta kan medföra att det drar till sig skadedjur som möss, råttor eller liknande. MATTPISKNING Mattpiskning och skakning av mattor är förbjudet på balkongen. Tänk på att det bor någon under dig. På vissa gårdar finns mattpiskställningar. MC- & MOPEDPARKERING Föreningen har mc-parkeringar bakom hus 8. Låst garage för moped finns på gaveln av hus 24 till uthyrning. Dessa fordon får under inga omständigheter parkeras på altaner. Kontakta vicevärd för prisuppgift och köplats. Se aktuell prislista på föreningens hemsida alternativt hos vicevärden. MEDLEMSMÖTE Medlemsmöte hålls ett antal ggr om året då styrelsen informerar om kommande händelser på området och medlemmarna får komma med frågor. 13

18 N NYINFLYTTANDEMÖTE Detta möte hålls för att ge nyinflyttade möjlighet att få se lokalerna och att ställa frågor till vicevärden eller styrelsen. NYCKLAR, TAG & NYCKELHANTERING Om din tag förkommer anmäler du det till vår vicevärd som spärrar tagen och programmerar in en ny åt dig. För detta utgår särskild avgift. Till aktivitetsrummen finns det nycklar att låna mot depositionsavgift hos vicevärden. Nyckelinnehavaren är ansvarig för eventuella skador och störningar som uppstår vid användandet av lokalen. Tänk på att minderåriga ej får vistas i lokalerna utan uppsikt. OBS! Huvudnycklar till lägenheterna finns ej, bostadsrättshavaren är skyldig att lämna tillträde till lägenheten om det krävs för förändringar som är av vikt för föreningen. Om medlemmen ej kan lämna tillträde till lägenheten, skall nyckel inlämnas till vaktmästare eller vicevärd. Medlemmars inlämnade lägenhetsnycklar förvaras inlåsta. Policy för nyckelhantering finns i föreningen. Se länk till Bostadsrättslagen på hemsidan. NYHETSBREV Nyhetsbrev med information om aktuella händelser utkommer några ggr per år. Nyhetsbrevet delas ut till varje medlem och finns dessutom anslaget i varje trapphus, sophus samt tillgängligt att läsa på föreningens hemsida. 14

19 P PINGISRUM Finns i källare hus 12, kontakta vicevärden för närmare information. Rack och bollar finns att låna. Efter aktiveras larmet i lokalerna och vid utryckning debiteras den som utlöste larmet. PARABOL Kontakta alltid vicevärden om du funderar på att sätta upp en parabolantenn, eftersom det finns regler som måste följas om hur denna skall sättas upp. Hos vicevärden finns kontrakt, som du som medlem skriver under och förbinder dig att följa. Vid felaktig uppsättning har föreningen rätt att kräva att felet åtgärdas, eftersom balkongavbalkningen tillhör föreningen. PARKERING Bilar och motorcyklar får endast parkeras på anvisade platser. Cyklar och mopeder får ställas i de befintliga cykelställ som finns på gårdarna. Det finns ett antal handikapparkeringar tillgängliga på området och dessa får endast nyttjas med giltigt handikapptillstånd. Kontakta vicevärden för mer information. PRISLISTA Aktuell prislista finner du hos vicevärden alternativt på föreningens hemsida. 15

20 R ROLLATOR Rollatorer får förvaras i trapphuset, under trappan. Tag kontakt med vicevärden om du behöver hjälp med förvaring av rollator. RENOVERING Du och ingen annan avgör om, och när det är dags att tapetsera, måla eller göra smärre förändringar i lägenheten. Vill du göra mer omfattande ändringar i våningen t ex flytt av golvbrunn ska du rådgöra med vicevärden innan du sätter igång. Vill du ändra eller reparera VVS-utrustning i kök/badrum, måste arbetet utföras av behörig installatör som ska kunna uppvisa Säker Vatten Intyg för vicevärd. Använd endast EU-certifierad material. Badrumsrenovering med avseende på tak, väggar och golv, kräver också behörig hantverkare som ska kunna uppvisa Våtrumsintyg för vicevärd. Reparationer i lägenheten som kan vara störande för grannarna bör göras endast under dagtid med början tidigast kl (helgdagar kl ) och vara avslutade senast kl Se bilaga Trivselregler RABATTER Ta kontakt med vicevärd eller vaktmästarna om du vill sköta rabatten utanför ditt fönster. Det finns restriktioner om vad som får lov att planteras. Vid misskötsel tar föreningen tillbaka skötseln av rabatten. Om ni ej längre önskar bruka rabatten, kontakta vicevärd eller vaktmästarna. 16

21 S SNÖRÖJNING Snöröjning sköts av vaktmästarna. Du som kan får gärna nödskotta eller sopa utanför entrén. STÄDNING AV TRAPPHUSEN Städningen av trapphusen och de gemensamma lokalerna i hus 12 ombesörjs av en städfirma. Observera att städfirman endast städar tvättstugorna i trapphusen 2 ggr/år, så städa efter Dig efter avslutat tvättpass. SOLARIUM Solarium finns i källaren i hus 12. Bokningslista finns i pärmen utanför solariet. Polletterna köps av vicevärden. Öppettiderna är kl OBS! Solning sker på egen risk. Efter aktiveras larmet i lokalerna. Vid utryckning debiteras den som utlöste larmet. Se aktuell prislista på föreningens hemsida alternativt hos vicevärden. SOPHANTERING Inom området finns låsta sophus för hushållssopor dit lägenhetsnyckeln går. De töms varje vecka och där kan du även sopsortera matavfall, papper, glasflaskor, kartonger, restavfall, plastförpackningar, metallförpackningar samt batterier. Grovsopor får ej slängas i sophusen. Tänk på att vi får ökade kostnader om detta sker vilket innebär högre månadsavgift för alla. Det är ej tillåtet att sätta ut soppåsen utanför ytterdörren. Se bilaga Återvinning SKADEDJUR Vid problem med skadedjur i lägenheten, ta kontakt med vicevärden, då vi har avtal med Anticimex. STYRKETRÄNINGSRUM I styrketräningsrummet finns möjlighet att styrketräna och motionera på motionscykel, löpband, crosstrainer och roddmaskin. Bokningslista finns uppsatt vid ingången. OBS! Endast två tider får bokas åt gången. Bokning sker med föreningens egna lägenhetsnummer och namn, för att den skall vara giltig. Behörighet till träningslokalen erhålls mot en depositionsavgift på vicevärdsexpeditionen. Lokalen får användas alla dagar Efter aktiveras larmet i lokalerna, lokalen får ej användas av minderåriga. Vid utryckning debiteras den som utlöste larmet. Se aktuell prislista på föreningens hemsida alternativt hos vicevärden. Se bilaga Styrketräningslokalen Om det är fullt i sopkärlet, ställ då inte soppåsen utanför. Gå istället till nästa sophus. Ingen vill se sopor blåsa omkring i området och de lockar dessutom till sig råttor och andra djur. Tänk även på detta när du matar fåglarna på vintern. 17

22 STYRELSEN Sju ledamöter och tre suppleanter ingår i styrelsen, vilken är vald av årsstämman. HSB utser en ordinarie ledamot samt en suppleant till styrelsen. Namn, adress och telefon till medlemmarna i styrelsen finns anslagna i trapphusen samt på föreningens hemsida. Styrelsen har möte ca en gång i månaden. STÖRNINGAR Störande ljud får inte förekomma innan klockan 7.00 och efter klockan Tänk på att inte ha så hög volym på ljudanläggningarna (Stereo, TV, med mera) så att ljudet hörs in till grannarna (speciellt baseffekterna i högtalarna är störande). Ljud fortplantar sig kraftigt i betonghus! Upprepade störningar kan föranleda att nyttjanderätten till lägenheten sägs upp. Vid akuta störningar ring polisen, anmäl sedan störningen till styrelsen. Störningslistor finns att hämta på expeditionen i hus 6C eller på hemsidan. Tänk på att ditt golv är din grannes tak. Se bilaga Så här kan man förlora sin lägenhet SÄKERHETSDÖRRAR Glöm inte att tala om för ditt försäkringsbolag om din lägenhet har säkerhetsdörr, eftersom säkerhetsdörrar ger billigare hemförsäkring i många bolag. På en dekal på dörrens gångjärnssida står dörrens fabrikat och annat som försäkringsbolaget kan tänkas vilja veta. 18

23 T TVÄTTSTUGOR Efter avslutad tvätt måste tvättstugan städas, följ de städinstruktioner som finns anslagna. Observera att städfirman endast städar tvättstugorna 2 ggr/år. Var noga med att torka av tvättmedelsfacken och ställ upp dem och luckan på vädring. Annars bildas svartmögel i facken och i maskinen. Cyklar, vagnar, pulkor, skor etc. blir flyttade av vaktmästarna. För att inte förlora värmen i trapphusen skall ytterdörrarna och fönstret hållas stängda. Om man behöver ställa upp dörren vid t ex flytt, går detta att göra genom en installerad brytare som håller entrédörren i öppet läge utan dörrkil. Anvisning om hur man gör står ovanför dörren. Tänk på att dörrarna låses automatiskt Se bilagorna om Tvättstugor TRAFIK Generellt parkeringsförbud gäller inom hela området och enligt Lag om kontrollavgift vid olovlig parkering (1984:318) har föreningen rätt att kräva s.k. kontrollavgift vid överträdelse av förbudet. Motorfordon (OBS! avser även MC) får endast bland annat med hänsyn till barnen framföras inom området i samband med i och urlastning. För i och urlastning gäller 15 min. Vid behov av längre tid kontakta vicevärd för tillstånd. Om denna ej kan nås lägg en lapp i rutan med namn och lägenhetsnummer. Tänk på att färdtjänst/utryckningsfordon kan behöva komma fram, parkera aldrig framför eller i anslutning till bommarna. Lägenhetsnyckeln passar till bommarna. Tänk på att stänga dessa efter er. Maxhastighet inom området är 15 km/h. TRAPPHUSEN Trapphusen får av städ- och brandsäkerhetsskäl inte vara uppställningsplats. Dörrmattor, skor och liknande utanför ytterdörren är ej tillåtet. 19

24 U UNDERHÅLL Inre underhåll ansvarar den boende till största delen själv för. Exakt vad föreningen svarar för kan du läsa på HSB:s hemsida eller fråga vicevärden. Se rubriken Inre Fonden Se länk till Bostadsrättslagen på hemsidan UTEPLATSER De bostadsrättsinnehavare som har markplan har tillstånd att nyttja den grönyta som finns i anslutning till uteplatsen. Tala alltid med dina närmsta grannar innan du gör något som påverkar deras utemiljö. Överbyggnad är ej tillåten, endast markis får sättas upp. OBS! Att eventuella klausuler i köpekontraktet angående befintlig uteplats utanför betongskärmen är ogiltiga. Marken utanför balkongavbalkningen tillhör föreningen. När arbete på fasad eller fönster ska utföras är bostadsrättsinnehavare skyldiga att ta bort staket eller andra hinder. Eventuella skador på växter, plattor, staket med mera ersättes ej. Tänk på att inte mata fåglarna på marken, då detta drar till sig olika sorters skadedjur. Föreningen har inget förbud mot små barnbassänger, vilka ej klassas som permanenta. En plaskdamm eller motsvarande med maximalt 0,2 meter vattendjup behöver inte ha särskilt skydd enligt Boverkets regler. Bostadsrättsinnehavare skall hålla uteplatsen välskött. Om uteplatsen är ovårdad kommer den att återställas till gräsmatta på bostadsrättsinnehavarens bekostnad. Det är tillåtet att på bottenvåningen bygga ut sin uteplats med maximalt 3m räknat från balkongavbalkningen och i sidled lägenhetens bredd. Höjden på staket får inte överstiga 180cm på sidorna och 155cm i framkant. Vad medlemmar inte får göra är att t ex bygga friggebod, cykelskjul, permanent badplats m.m. eller i övrigt vidta andra åtgärder som kan vara till men för föreningen som helhet eller närmaste grannar. Tag alltid kontakt med vicevärden för godkännande (tag med skiss/ritning över byggnationen). Utan vicevärdens eller styrelsens godkännande har föreningen rätt att kräva ändring av byggnationen. Fråga alltid vicevärden om du är osäker och framför allt vänta tills du fått svar innan du gör något. 20

25 I och med inträdet i föreningen tar bostadsrättsinnehavaren även på sig ett antal skyldigheter. V FASTIGHETSSKÖTARNA Fastighetsskötarna är anställda av HSB Skåne. Droppande och läckande kranar, rinnande WC och andra felaktigheter ska omedelbart anmälas till HSB Skåne tel för åtgärd. Se aktuell prislista på föreningens hemsida alternativt hos vicevärden. Slagborrmaskin finns för utlåning. VICEVÄRDEN Bostadsrättsföreningen har en vicevärd anställd. Vicevärden sköter föreningens administration och ger medlemmarna service. Överlåtelser, hyra av garage, parkeringsplats, förråd mm handhas av vicevärden. Genom vicevärden kan ni även köpa kranar, montering ingår i priset. Vicevärdens expeditionstider finner man anslagen i varje trapphus samt under medlemsservice på föreningens hemsida Telefonnummer eller mobiltelefon E-postadress: VAD ÄR EN BOSTADSRÄTT? En bostadsrätt är rättigheten att nyttja en del av en fastighet såsom en lägenhet. För att få inneha en bostadsrätt krävs medlemskap i den ekonomiska föreningen som är den juridiska person som äger fastigheten. Se länk till Bostadsrättslagen på hemsidan VEM BEKOSTAR VAD? En fråga som dyker upp med jämna mellanrum är vem som ansvarar för lägenhetsunderhållets olika delar. Här följer en kort beskrivning över vad föreningen står för och vad som ligger på bostadsrättsinnehavaren: - Du svarar själv för det inre underhållet och de reparationer som behövs i lägenheten. - Du avgör själv när det är dags att måla om och tapetsera eller göra andra förbättringar i lägenheten. Till det inre räknas rummens väggar, golv och tak, inredning i kök, badrum och i övriga utrymmen tillhörande lägenheten, glas i fönster och lägenhetens ytter- och innerdörrar. Tag kontakt med vicevärden innan ni gör större förändringar i lägenheten som t ex vid golvbrunnsbyte. En del av din månadsavgift till föreningen avsätts för det yttre underhållet och det utförs enligt en underhållsplan som sträcker sig över flera år. Se rubriken Badrum Se länk till Bostadsrättslagen på hemsidan VVS & EL För VVS och elektricitet gäller generellt att installationerna inte får röras av bostadsrättshavaren. Vill du ändra eller reparera VVS-utrustning i kök/badrum, måste arbetet utföras av behörig installatör som ska kunna uppvisa Säker Vatten Intyg för vicevärd. Använd endast EU-certifierad material. Badrumsrenovering med avseende på tak, 21

26 väggar och golv, kräver också behörig hantverkare som ska kunna uppvisa Våtrumsintyg för vicevärd. Ventilationen i lägenheten är injusterad av fackmän. De fasta frånluftventilerna får inte ändras eller täckas över. Det är inte tillåtet att koppla köksfläkt till frånluftventilen. Endast fristående kolfilterfläkt och spiskåpa får användas. 22

27 Ö ÖVERLÅTELSE Överlåtelserutiner i vår förening är enklast möjliga. Ett exemplar av köpekontraktet ska skickas till föreningen. En förutsättning för överlåtelse är att köparen beviljas inträde i föreningen av styrelsen och att medlemsavgiften till HSB erläggs. Se aktuell prislista på föreningens hemsida alternativt hos vicevärden. Vid överlåtelse skall bostadsrätten avsynas gemensamt med säljare och köpare närvarande. Vicevärden utför lägenhetssyn. Den syn som genomförs av föreningen avser endast ansvarsdelar som gäller mellan den överlåtande medlemmen och föreningen. Köparen, som i sammanhanget söker medlemskap i föreningen, prövas av styrelsen som kontrollerar den sökandes ekonomiska situation och tidigare boende. Överlåtelse sker sedan efter föreningens godkännande av den nya medlemmen och registrering genom HSB Skåne. Se bilagorna Bostadsrätt, Köpa lägenhet, Att sälja sin bostadsrätt & Pantsättning 23

28 BILAGOR Uppdaterad

29 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANDRAHANDSUPPLÅTELSE... 1 ATT SÄLJA SIN BOSTADSRÄTT... 2 BOSTADSRÄTT... 3 BREDBAND, IP-TELEFONI & KABEL-TV... 4 FÖRENINGSSTÄMMA... 5 FÖRENINGSTEKNISKA TERMER... 7 KÖPA LÄGENHET... 8 PANTSÄTTNING... 9 STYRKETRÄNINGSLOKALEN STÄDINSTRUKTION - TVÄTTSTUGAN STÄDINSTRUKTION - GROVTVÄTTSTUGAN SÅ HÄR KAN MAN FÖRLORA SIN BOSTADSRÄTT TRIVSELREGLER TRIVSELREGLER FÖR GEMENSAMHETSLOKALEN... 15

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster 2 4 Vi och vårt närområde Om oss Förvaltning Administrativ och teknisk förvaltning Styrelse Kommittéer Revisorer Föreningsstämma Valberedning Medlemsinflytande Felanmälan Hiss Garageport Inbrott/Skadegörelse

Läs mer

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla 2014 Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla Styrelsen, Brf Gunilla Innehåll OM BRF GUNILLA?... 3 BRA ATT KÄNNA TILL... 3 Felanmälan... 3 Om proppen går... 3 Stadgar... 3 ÅTERVINNINGSCENTRAL...

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö 2014 Värt att veta från A till Ö För dig som bor i Brf Harald Stake Information och trivselregler. Värt att veta kommer att uppdateras vid behov på föreningens hemsida.

Läs mer

Grundad 2001. Bostadsrättsföreningen Månhästen VÄLKOMMEN. Välkommen till oss! Uppdaterad: 2011-06-20

Grundad 2001. Bostadsrättsföreningen Månhästen VÄLKOMMEN. Välkommen till oss! Uppdaterad: 2011-06-20 VÄLKOMMEN Grundad 2001 Bostadsrättsföreningen Månhästen Välkommen till oss! Uppdaterad: 2011-06-20 INNEHÅLL Välkommen Flik 1 Allmän information Flik 2 Styrelsen och kontaktpersoner Flik 3 Förvaltning

Läs mer

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

Välkomstpaket Brf Grimberget

Välkomstpaket Brf Grimberget Innehållsförteckning 1 HISTORIA... 2 2 VAD ÄR EN BOSTADSRÄTT... 2 3 MEDLEMMARNAS ANSVAR... 2 4 ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT... 3 5 MEDLEMSKAP I... 3 5.1 UTTRÄDE UR FÖRENINGEN... 3 5.2 FÖRENINGENS HUVUDSKÄL

Läs mer

Välkommen till Brf Tingvallen!

Välkommen till Brf Tingvallen! Välkommen till Brf Tingvallen! Brf Tingvallen består av 414 lägenheter, mellan 2 och 5 rum och kök i storlek. Husen byggdes mellan 1967 och 1969. Området består av tre gårdar röda, bruna och gula gården

Läs mer

Information från A - Ö

Information från A - Ö Information från A - Ö Furusundsgatan 13 2012 / 2013 Autogiro (A) Avgift (B) Avlopp (B) Bostadsrättstillägg (B) Kontakta SBC om du vill betala avgiften till föreningen eller hyran automatiskt, via autogiro

Läs mer

Brf Oljekrukans utgåva 1,0 2012-04-16 Informationsbroschyr A-Ö

Brf Oljekrukans utgåva 1,0 2012-04-16 Informationsbroschyr A-Ö 1 INFORMATIONSBROSCHYR. Inledning Den här skriften är ämnad för dig som bor i bostadsrättsföreningen Oljekrukan, att använda som ett litet uppslagsverk över vad som gäller föreningen. Spar den och överlämna

Läs mer

Brf Ymsens INFORMATIONSDOKUMENT

Brf Ymsens INFORMATIONSDOKUMENT I detta dokument hittar du information om Brf Ymsen, vad som gäller för diverse frågor och vem du ska vända dig till med frågor och om problem uppstår. ADB fastighetsservice ADB fastighetsservice är föreningens

Läs mer

En handbok till Brf Oden 2. -med tillhörande trivselregler. Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011

En handbok till Brf Oden 2. -med tillhörande trivselregler. Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011 En handbok till Brf Oden 2 -med tillhörande trivselregler Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÄLKOMMEN TILL VÅR BOSTADSRÄTTSFÖRENING...3 TRIVSELREGLER & ALLMÄN INFORMATION

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Taffelberget i Stockholm TAFFELBERGAREN A Ö

HSB Bostadsrättsförening Taffelberget i Stockholm TAFFELBERGAREN A Ö TAFFELBERGAREN A Ö OBS Uppgifter, t.ex. telefonnummer och entreprenörer, i denna skrift kan ändras efter hand. Senaste uppgifter finns alltid på www.taffelberget.se eller på anslagstavlorna i portarna.

Läs mer

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Från A till Ö Den här informationen är för dig som redan bor i Ordspråket 2 eller är nyinflyttad. Du kan använda informationen som ett

Läs mer

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 HANDBOK Tips, regler och bestämmelser Föreningsmedlemmar Maj 2014 Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 VÄLKOMMEN som medlem i bostadsrättföreningen Nipfjället 10. Vi hoppas att du kommer

Läs mer

Information om föreningen, regler m m i Brf Vårregnet

Information om föreningen, regler m m i Brf Vårregnet Information om föreningen, regler m m i Brf Vårregnet Innehåll 1.Välkommen till bostadsrättsförening Vårregnet i Lund... 2 2. Vad är en bostadsrätt?... 2 Föreningsstämma, stadgar, och ditt inflytande...

Läs mer

BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken.

BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken. 1 BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken. a Allmän information Organisationsnummer: 712800-0200

Läs mer

Brf Hyttans Boendemapp

Brf Hyttans Boendemapp Brf Hyttans Boendemapp Innehållsförteckning Välkommen till Brf Hyttan 1. Om att bo i en bostadsrättslägenhet 2. Om att bo i Hyttan Stadgar 3. Miljö och säkerhet, trivsel 4. Min lägenhet/kontrakt/övrigt

Läs mer

Inledning. Ruddammen och Fastigheten Klarbäret 4

Inledning. Ruddammen och Fastigheten Klarbäret 4 1 Inledning Ruddammen och Fastigheten Klarbäret 4 Området är den nordligaste delen av Östermalm. Dess äldsta namn var Stora Kullberget. År 1670 överfördes det från Solna till Stockholms Stad, och det s.k.

Läs mer

Välkommen till Kopparslanten. Information och regler för boende.

Välkommen till Kopparslanten. Information och regler för boende. Välkommen till Kopparslanten Information och regler för boende. 2007 1 2 Brf. Kopparslanten, Kallhäll Det finns en mobiltelefon som vandrar mellan oss i styrelsen. Vi skall försöka ha den bemannad i annat

Läs mer

Information om att bo i bostadsrättsföreningen. Entitan

Information om att bo i bostadsrättsföreningen. Entitan Information om att bo i bostadsrättsföreningen Entitan Innehåll Kort information om Brf Entitan sidan 3 Karta över fastigheterna och lokalerna sidan 4-5 Om att äga en bostadsrätt sidan 6 Tv-kanaler, Renovering,

Läs mer

Trivsel- & Ordningsregler. För samtliga boende i Brf Riddarsporren 24

Trivsel- & Ordningsregler. För samtliga boende i Brf Riddarsporren 24 Trivsel- & Ordningsregler För samtliga boende i Brf Riddarsporren 24 Hagagatan 15-17 Det senast uppdaterade regeldokumentet finns på vår hemsida eller i föreningspärmen i tvättstugan 15c www.riddaren24.se

Läs mer

Information om Riksbyggens Bostadsrättsförening Ladusvalan i Lund

Information om Riksbyggens Bostadsrättsförening Ladusvalan i Lund Information om Riksbyggens Bostadsrättsförening Ladusvalan i Lund Foto: Forntiden, utförd i betong av Ingegerd Lundahl-Olsson (Källa: Konsten i våra föreningar, Riksbyggen Södra Skåne) VÄLKOMMEN Styrelsen

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29

Innehållsförteckning. 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29 Oktober 2007 1 Innehållsförteckning 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29 2. Praktisk information - Elektricitet - Flyttstädning -

Läs mer

Trivselregler Brf. Nyängen i Vendelsö

Trivselregler Brf. Nyängen i Vendelsö Uppdaterad 2013-04-11 Trivselregler Brf. Nyängen i Vendelsö För att vi ska trivas tillsammans har föreningen satt samman några enkla trivselregler. Grovsoprum öppet måndagar 18:30-19:00... 3 Hushållssopor...

Läs mer

Brf Husby. Basinformation 2012. Stockholm 2011-12-01

Brf Husby. Basinformation 2012. Stockholm 2011-12-01 Brf Husby Basinformation 2012 Stockholm 2011-12-01 Välkommen till vår bostadsrättsförening! Bostadsrättsföreningen Husby nr 1 är en ekonomisk förening som tillhör HSBrörelsen, där vi bildar en egen ekonomisk

Läs mer

B rf REGATTAN 5. Ordningsregler. Juni 2011 REGATTAN 5 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

B rf REGATTAN 5. Ordningsregler. Juni 2011 REGATTAN 5 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN B rf REGATTAN 5 BOSTADSRÄTTSÖRENINGEN REGATTAN 5 5 31 5 33 5 35 5 37 5 39 L I D 1954 I N G Ö Ordningsregler Juni 2011 Innehåll Inledning... 3 Bostadsrättsföreningen Regattan 5... 4 akta om fastigheten...

Läs mer

Foto: Thomas Ahron INFORMATION TILL NYA MEDLEMMAR

Foto: Thomas Ahron INFORMATION TILL NYA MEDLEMMAR Foto: Thomas Ahron INFORMATION TILL NYA MEDLEMMAR Innehållsförteckning Nr Innehåll 1. Välkommen till Brf Björklången 2. Service till medlemmarna 3. Styrelse, presentation och telefonlista 4. Vicevärd,

Läs mer

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna.

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna. Du som är medlem i bostadsföreningen Ansgarius har säkert ibland känt ett behov av att få en kortfattad beskrivning av föreningen och information om vart man ska vända sig i olika situationer. Vi har därför

Läs mer

Solhagas Gula. Viktig information till dig som bor i Solhaga. Sätt alltid in ny information i lägenhetspärmen som tillhör lägenheten

Solhagas Gula. Viktig information till dig som bor i Solhaga. Sätt alltid in ny information i lägenhetspärmen som tillhör lägenheten Solhagas Gula 2014 Viktig information till dig som bor i Solhaga Sätt alltid in ny information i lägenhetspärmen som tillhör lägenheten 1 Förord Detta är den fjärde upplagan av Solhagas Gula. Större delen

Läs mer

Årsredovisning Brf Tunö 2012

Årsredovisning Brf Tunö 2012 Årsredovisning Brf Tunö 2012 Ordlista För att bättre förstå årsredovisningen finns här nedan förklaringar till de vanligaste förekommande uttrycken i bokstavsordning. Anläggningstillgångarna är tillgångar

Läs mer