BRUKSANVISNING. Elisa ADSL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRUKSANVISNING. Elisa ADSL"

Transkript

1 BRUKSANVISNING Elisa ADSL 1

2 Innehåll VÄLKOMMEN SOM ELISA ADSL-ANVÄNDARE VAD ÄR ELISA ADSL? INSTALLATION NÄTTERMINALER ANALOGA ADAPTRAR ÄNDRINGAR I NÄTVERKSINSTÄLLNINGARNA DATASÄKERHET TILLÄGGSTJÄNSTER EXTRA ARBETSSTATIONER OFÖRÄNDRAD IP HELPDESK OCH SERVICETJÄNSTERNA Vi förbehåller oss rätten till ändringar. 2

3 VÄLKOMMEN SOM ELISA ADSL-ANVÄNDARE! Vi gratulerar dig till ett lyckat beslut. Elisa ADSL är enkel att använda, har ett fast pris, är snabb, och erbjuder dig effektiva, tillförlitliga och mångsidiga dataförbindelser. Denna bruksanvisning är avsedd som ett stöd för dig på din resa genom Internet. Förvara bruksanvisningen så att du har den tillgänglig. Här kan du hitta svar på de flesta av dina frågor om Elisa ADSL. Vi är tacksamma för feedback! 3

4 1 VAD ÄR ELISA ADSL? En egen fil Med hjälp av Elisa ADSL kan vi över den vanliga trygga telefonkabeln erbjuda en betydligt effektivare och snabbare dataförbindelse än förut. Telefonnätet erbjuder en odelad förbindelse från kunden via telefoncentralen ända ut på Internet en egen fil. Fast pris utan tidsdebitering Det fasta priset gör det möjligt att förutse kostnaderna för datatrafiken. Du kan använda Internetförbindelsen utan begränsning, utan att bekymra dig för kostnaderna. 2 INSTALLATION Din Elisa ADSL-leverantör ser till att anslutningen kopplas i telefoncentralen. Vi rekommenderar att Elisa ADSL kopplas in på en telefonkabel där det redan finns en fungerande analog telefonanslutning. Elisa ADSL kan inte kopplas in på en telefonkabel som har ISDN. Installera nätterminalen/adaptern till ADSL-linjen och datorn, enligt de instruktioner som följer med apparaten. Mot en extra avgift kan en Elisa ADSL-montör installera nätterminalen/adaptern och koppla den till din dator. Samtidigt testar montören att förbindelsen och apparaturen fungerar tillförlitligt. Försäkra dig om att elledningen är ordentligt fäst och brytaren ställd på 1 (påkopplad). När strömmen är påkopplad, lyser ljuset vid PWR i frampanelen. Vid DSL kopplas telefonledningen som går till telefonjacket. Vid ETH ansluts en nätkabel vars andra ända är ansluten i ett nätverkskort, en separat koncentrator eller någon annan för lokalnätet avsedd komponent i datorn. Bilden är riktgivande, och installationen varierar beroende på vilken typ av nätterminaler och analoga adaptrar som används. Detaljerade installationsanvisningar/bruksanvisningar medföljer apparaterna. Vi förbehåller oss rätten till ändringar. 4

5 På bilden Ericssons ADSL-modem HM120dp Med hjälp av Elisa Internet CD:n som följer med paketet kan du enkelt installera Internetprogram, webbläsare och e-postprogram i din dator. Datorns inställningar skall du själv göra. I denna bruksanvisning hittar du instruktioner för hur du skall kontrollera och vid behov ändra inställningarna. 2.1 Nätterminaler Nätterminalen måste stöda följande standarder: ADSL-linje ANSI T1.413 Issue 2 VPI 0 och VCI 100 (i huvudstadsregionen och Åbonejden, i övriga Finland: fråga din Elisa ADSL-leverantör) i TCP/IP-trafiken protokollet RFC 1483 Bridged Ethernet over ATM. Det finns olika slags nätterminaler, vissa kan anslutas direkt till endast en dator och vissa till flera. Per Elisa ADSL-abonnemang utdelas från DHCP-servern fem eller mot en extra avgift även flera IP-adresser, som gör det möjligt att ansluta en eller flera datorer till nätterminalen beroende på apparatmodell. Till exempel till nätterminalen Avaks RoadRunner44 kan du direkt ansluta fyra datorer, varav varje dator får en egen IP-adress. På våra webbsidor på adressen hittar du en förteckning över testade och rekommenderade apparater. Man kan ibland få en känsla av att de ADSL-modem som inte har någon separat strömkälla kopplar upp förbindelsen mot ADSL-nätet långsammare än modem med egen strömkälla. Skillnaden beror på att då strömmen i datorn avbryts, avbryts även förbindelsen mot ADSL-nätet i de apparater som får ström från datorn. De vanligaste av sådana här apparater är nätterminaler som ansluts till en USB- eller PCI-buss. I bland dröjer uppkopplingen med dessa apparater så länge, att arbetstationen först inte får någon IP-adress alls av DHCP-servern. En IP-adress kan man även söka själv: i Win98 operativsystem (Start -> Kör -> WINIPCFG -> Renew All) och i Win2000 operativsystem (Start -> Kör -> CMD -> IPCONFIG /renew). 5

6 2.2 Analoga adaptrar Om du använder en vanlig analog telefonanslutning via samma telefonkabel, behöver du analoga adaptrar för att din telefon och övriga analoga apparater ska fungera. Kontakterna behöver inte någon elektricitet för att fungera Med hjälp av en analog adapter kan vanliga telefonapparater anslutas till vilket som helst aktivt telefonjack i telefonanslutningen. Du kan alltså enkelt flytta dina vanliga terminaler från ett vägguttag till ett annat. Du kan fortsätta att använda ditt tidigare telefonnummer, linjen fungerar som förut. Du kan ringa störningsfritt eller sända telefax, oberoende av användningen av Elisa ADSL.. 3 ÄNDRINGAR I NÄTVERKSINSTÄLLNINGARNA För att använda Internet behövs ännu några tilläggsinställningar. 1. Datorn måste ha ett operativsystem som gör det möjligt att använda Internet och som stöder den nätterminal som du har valt (t.ex. för en USB anslutning duger Windows 98, Windows 2000 och Windows XP). 2. Internetprogram och nödvändiga inställningar bör installeras och definieras i datorn, så att Internet kan användas. Det lönar sig att avlägsna gamla Internetinställningar (olika Internetoperatörer använder olika inställningar, och detta kan orsaka störningar i förbindelsen). 3. Om du har en extern nätterminal med Ethernet-anslutning behöver du även ett nätverkskort i din dator. Nätverkskortet är en adapter, med vilken datorn ansluts till lokalnätet. Vanligtvis installeras nätverkskortet direkt i kortplatsen i PC:n, datorn kopplas på och operativsystemet frågar efter drivrutiner automatiskt. Installationen går dock inte alltid så här enkelt till, den kan variera beroende på nätverkskortstillverkare, modell och drivrutiner. Med tanke på Internetbruket är det viktigaste att skaffa ett tillförlitligt och säkert nätverkskort. I Macintosh apparater ingår nätverkskortet ofta i grundutrustningen, men det lönar sig att kontrollera saken i bruksanvisningen eller med försäljaren. Ett nätverkskort känner man igen på den fyrkantiga anslutningen (RJ-45 -anslutning) som syns i bilden och på LED-signalljusen. På bilden ett nätverkskort med PCI-buss som installeras i datorn. Vi förbehåller oss rätten till ändringar. 6

7 Installationen av ett nätverkskort kan vara krävande. Ifall du inte tidigare installerat några tilläggsapparater i datorer, om installationen inte tycks fortskrida eller om du inte får nätverkskortet att fungera, kontakta en sakkunnig datainstallatör. 4. Datorns nätverksinställningar skall ändras (kontrolleras) enligt följande instruktioner: till DHCP-inställning. Datorn får all nödvändig TCP/IP-information från DHCP-servern (i Elisa ADSL-abonnemanget kan IP-adresser inte definieras i datorn manuellt). Instruktionerna är skrivna utgående från operativsystemet Windows 98 (namnen på apparaterna kan variera) 1. Börja med att klicka på Käynnistä (Start/Start) 2. Välj Asetukset (Inställningar/Settings) 3. Välj Ohjauspaneeli (Kontrollpanelen/ Control Panel) 4. Välj Verkko (Nätverk/Network). I fönstret Nätverk som nu öppnas, välj TCP-IP-raden för ditt nätverkskort eller din nätterminal. Använd den lodräta rullisten i val fönstret för att hitta rätt rad. 5. Klicka för valet Hae IP-osoite automaattisesti (Erhåll en IP-adress automatiskt/ Obtain an IP-adress automatically). Tack vare denna inställning hämtar nätverkskortet/terminalen själv en IPadress från DHCP-servern. 7

8 6. Klicka Poista WINS-selvitys käytöstä (Inaktivera WINS-namnupplösning/ Disable WINS Resolution under fliken WINS-konfiguration/WINS Configuration). 7. Någon Yhdyskäytävä (Gateway/Gateway) behöver inte definieras, nätverkskortet/terminalen får denna information från DHCP-servern. 8. Klicka på Poista DNS käytöstä (Inaktivera DNS/Disable DNS under fliken DNS-konfiguration/DNS Configuration). Även denna information får nätverkskortet/terminalen från DHCP-servern. 9. Under fliken NETBIOS behöver inga ändringar göras. Vi förbehåller oss rätten till ändringar. 8

9 10. Kontrollera att valet Aseta tämä protokolla oletukseksi (Använd detta protokoll som standardprotokoll/set this protocol to be the default protocol) under fliken Lisäasetukset (Avancerat/Advanced) är ikryssat. 11. Under fliken Sidokset (Bindningar/ Bindings) behöver inga ändringar göras. INFO Om du vill använda flera datorer via samma anslutning och dela på resurserna i dem i Windowsnätet (t.ex. printer eller skivindelning) rekommenderar vi att du använder NetBEUI protokoll för bästa möjliga datasäkerhet. 4 DATASÄKERHET Då du övergår till en fast förbindelse lönar det sig att fästa ännu större uppmärksamhet vid datasäkerheten. En fast förbindelse innebär samtidigt långa oavbrutna vistelser på Internet, vilket flerdubblar riskerna för datasäkerheten i jämförelse med de som råder om man bara sticker sig in på Internet. Nya virus i datanätverken upptäcks varje dag och fasta Internetadresser lockar tyvärr ohederliga personer att pröva sina färdigheter i dataintrång. 9

10 Företagen har redan en längre tid skyddat sina lokala nätverk och sina dataförbindelser med hjälp av olika datasäkerhetssystem, brandmurar och antivirusprogram. På samma sätt borde hemmaanvändare skydda sig, med samma metoder. En brandmur kan antingen bestå av programvara eller av en separat anordning som hindrar att obehöriga kommer in i den egna datorn. Ett antivirusprogram är ett program som letar efter och avlägsnar datavirus i datorn. Som tilläggstjänst till Elisa ADSL -anslutningen rekommenderar vi Elisas Datasäkerhetstjänst som består av brandmurs- och antivirusprogram som installeras i datorn. Brandmuren förhindrar intrång i din dator över Internet medan antivirusprogrammet letar efter virus i din dator och eliminerar dem. Virus kan överföras t.ex. genom e-postens förmedling. Det bästa med Elisas datasäkerhetstjänst är att den sköter sig själv efter installationen; programmen uppdateras varje gång du öppnar förbindelsen mellan din dator och Internet. ABC i datasäkerhet INFO Använd t.ex. Elisas Datasäkerhetstjänst eller en separat för ändamålet avsedd apparat Använd endast officiella och tillförlitliga program som du har användarlicens för Använd sunt förnuft då du rör dig på Internet och vägled dina familjemedlemmar på informationsmotorvägen. På Mannerheims Barnskyddsförbunds webbsidor på adressen finns råd för föräldrar under rubriken Viisaasti verkossa. Ladda inte ner okända filer från Internet Ge inte ut din e-postadress eller exakta personuppgifter till suspekta tjänsteproducenter Öppna inte e-postbilagor utan att kontrollera dem för virus Lita inte på e-post från okända Köp inte piratprogramvara och installera inte sådan i din dator 5 TILLÄGGSTJÄNSTER 5.1 Extra arbetsstationer Ifall du vill ansluta fler än fem datorer till Elisa ADSL-anslutningen kan du göra det genom att anlita en tilläggstjänst, då sammanlagt åtta IP-adresser utdelas till ditt abonnemang från DHCP-servern. Vanligtvis kan så många datorer inte anslutas direkt Vi förbehåller oss rätten till ändringar. 10

11 till en ADSL-nätterminal, men genom att ansluta t.ex. HUB till nätterminalen kan flera datorer anslutas till en Elisa ADSL-anslutning. 5.2 Oförändrad IP DHCP-servern delar ut IP-adresser till datorer dynamiskt (adresserna kan m.a.o. variera tidvis), men som tilläggstjänst kan du från DHCP-servern få tillgång till en oförändrad IP-adress. Då du beställt tjänsten Oförändrad IP-adress, kan du reservera en adress i ditt bruk på adressen genom att använda din e-postidentifikation. På nämnda webbsida syns den IP-adress som din dator fått för tillfället, och den kan du reservera permanent just för din anslutning och din dator. Därefter är den oförändrade IP-adressen tillgänglig endast i ifrågavarande anslutning och endast för din dator (för MAC-adressen på nätverkskortet). Om du byter dator eller nätverkskort behöver du reservera den oförändrade IP-adressen i ditt bruk på nytt enligt instruktionerna ovan. Den oförändrade IP-adressen kommer till nytta t.ex. i distansarbete. Då kan man i ditt företags brandvägg för denna IP definiera ett tillstånd till åtkomst i företagets nät (utöver det lönar det sig naturligtvis att använda någon form av identifikationsförfrågan). 6 HELPDESK OCH SERVICETJÄNSTERNA Elisa ADSL HelpDesk Elisa Datasäkerhetstjänst HelpDesk Elisa Servicetjänsterna: Kundtjänst Företagstjänst

WIN 98 ME NT 2000 XP Vista

WIN 98 ME NT 2000 XP Vista Introduktionsguide Bredband Netikka TV www WLAN E-mail Hemsidetjänst Datasäkerhet SamtalsNet Galleri Netikka PC Paletti WIN 98 ME NT 2000 XP Vista www.netikka.fi Välkommen som Netikka-användare! Tillsammans

Läs mer

Guide för att välja fibertjänst

Guide för att välja fibertjänst Guide för att välja fibertjänst Förord Många är vi som i dagarna skall välja nya leverantörer för Internet, TV och telefoni. Sundholmens fiberförening har valt Quadracom som komunikationsopperatör. De

Läs mer

Information om Hemtelefoni via bredbandet

Information om Hemtelefoni via bredbandet Information om Hemtelefoni via bredbandet tele2.se Innehållsförteckning Att tänka på 3 Förberedelser 4 Innehåll i startpaketet 4 Installation 5 Grattis, snart ringer du billigare! Äntligen kan du säga

Läs mer

Installation Tele2 Bredband via TV-uttaget

Installation Tele2 Bredband via TV-uttaget Installation Tele2 Bredband via TV-uttaget Den här manualen hjälper dig att installera ditt bredband.glöm inte att ha dina abonnemangsuppgifter tillgängliga. T2P_053_01-01 tele2.se tele2.se 2 Innehåll:

Läs mer

Apple AirPort-nätverk

Apple AirPort-nätverk Apple AirPort-nätverk 1 Innehåll Kapitel 1 3 Komma igång 5 Ställa in en trådlös Apple-enhet för Internetanslutning med AirPort-verktyg 6 Öka räckvidden på AirPort-nätverket 6 Dela en USB-hårddisk som är

Läs mer

BredbandsGuide. Fastighet med kopparnät UTP/Cat5/Cat6/Cat6A

BredbandsGuide. Fastighet med kopparnät UTP/Cat5/Cat6/Cat6A BredbandsGuide Fastighet med kopparnät UTP/Cat5/Cat6/Cat6A Välkommen till Stockholms Stadsnät! Välkommen till Stockholms Stadsnät! Stockholms Stadsnät levererar bredbandstjänster (Internet, IP-telefoni,

Läs mer

Användning av lokalt trådlöst nätverk vid elektronisk studentexamen

Användning av lokalt trådlöst nätverk vid elektronisk studentexamen Digabi-projektet 19.6.2014 Rapport om nätverk för examenslokaliteter Användning av lokalt trådlöst nätverk vid elektronisk studentexamen Under hösten 2014 kommer SEN att bestämma huruvida det går att bygga

Läs mer

TDC Mobil användarmanual

TDC Mobil användarmanual TDC Mobil användarmanual Sida 2 1. KOM IGÅNG MED TDC MOBIL...3 OM DU FÅTT ETT NYTT MOBILNUMMER...3 OM DU FLYTTAT DITT MOBILNUMMER TILL TDC...3 FLYTTA TELEFONBOKEN MELLAN TELEFONER...3 PIN- OCH PUK-KODER...4

Läs mer

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Fortnox AB 2007-2013 Kulturhuset Ab och Svenska studiecentralen 7.2.2013 Version 1.7. Inledning Tack för att du har valt att använda Kulturhuset ab:s Bokföringsprogram

Läs mer

Foto: Peter Westrup, Ulrika Ekblom, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009

Foto: Peter Westrup, Ulrika Ekblom, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om bredband 2 Foto: Peter Westrup, Ulrika Ekblom, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Bredband, mobilt Internet och uppringt Internet Den här broschyren handlar

Läs mer

Telia Delad faktura. Handbok

Telia Delad faktura. Handbok Telia Delad faktura Handbok Telia Delad faktura Handbok 2 Handbok. Telia Delad faktura 2011 TeliaSonera Sverige AB TSP-3012_1-1108 Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar i denna upplaga

Läs mer

Home Edition. Användarmanual LOCKBEE. En produktion av Avtre AB

Home Edition. Användarmanual LOCKBEE. En produktion av Avtre AB Home Edition Användarmanual LOCKBEE En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

TREND MICRO INCORPORATED

TREND MICRO INCORPORATED Startguide Trend Micro Incorporated förbehåller sig rätten att göra ändringar i detta dokument och i de produkter som beskrivs i dokumentet utan föregående meddelande. Innan programvaran installeras och

Läs mer

Söderort. www.familjebostader.com/bredband

Söderort. www.familjebostader.com/bredband Söderort www.familjebostader.com/bredband Felanmälan Behöver du göra en felanmälan är det alltid din bredbandsleverantör som du vänder dig till, oavsett om felet gäller nätet eller din tjänst. Kundtjänst

Läs mer

DATA CIRKEL VÅREN 2014

DATA CIRKEL VÅREN 2014 DATA CIRKEL VÅREN 2014 Ledare: Birger Höglund och Sten Halvarsson Sida:1 av 6 Kursdag 22 januari 2014 Olika kablar: Sten berättade och visade upp olika möjligheter att ansluta kablar till dator och telefoner.

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Ingate SIParator 4.9.2

Ingate SIParator 4.9.2 Ingate SIParator 4.9.2 Steg för steg-guide Lisa Hallingström Paul Donald Bogdan Musat Adnan Khalid Per Johnsson Ingate SIParator 4.9.2: Steg för steg-guide by Lisa Hallingström by Paul Donald by Bogdan

Läs mer

Konfigurering av Intertex SurfinBird IX78 tillsammans med IP-växlar och Telia SIP-anslutning över Telia Bredband Företag och Telia ProLane

Konfigurering av Intertex SurfinBird IX78 tillsammans med IP-växlar och Telia SIP-anslutning över Telia Bredband Företag och Telia ProLane Konfigurering av Intertex SurfinBird IX78 tillsammans med IP-växlar och Telia SIP-anslutning över Telia Bredband Företag och Telia ProLane 1 Intertex SurfinBird IX78 och IP-växlar... 2 2 Att göra inställningar...

Läs mer

BredbandsGuide FASTIGHET MED FIBERNÄT OCH TJÄNSTEDELARE PLUS

BredbandsGuide FASTIGHET MED FIBERNÄT OCH TJÄNSTEDELARE PLUS BredbandsGuide FASTIGHET MED FIBERNÄT OCH TJÄNSTEDELARE PLUS Välkommen till Stockholms Stadsnät! Välkommen till Stockholms Stadsnät! Stockholms Stadsnät levererar bredbandstjänster via äkta fiberlänk till

Läs mer

Telia SIP-anslutning Installation IX78. Snabbguide. SIP-anslutning 2.0

Telia SIP-anslutning Installation IX78. Snabbguide. SIP-anslutning 2.0 Telia SIP-anslutning Installation IX78 Snabbguide SIP-anslutning 2.0 Viktigt för er säkerhet! Programmera nummeromräkning för samtal till nödnumret 112 Om ni använder Telia SIP-anslutning tillsammans med

Läs mer

SIZE FITS ALL. SIZE Mobile BOX 420 17 126 12 Stockholm +46(0)8-503 115 85 www.sizemobile.com Spinbox AB Telefonvägen 30 126 37 Hägersten 2010-06-09

SIZE FITS ALL. SIZE Mobile BOX 420 17 126 12 Stockholm +46(0)8-503 115 85 www.sizemobile.com Spinbox AB Telefonvägen 30 126 37 Hägersten 2010-06-09 ANVÄNDARGUIDE Välkommen till SIZE... 4 Kom igång... 4 SIM-kort & Koder... 4 SIM-kortet... 4 PIN- och PUK-kod... 4 Aktivera ditt abonnemang... 4 Aktivera SIM-kortet... 4 För att aktivera ditt SIZE-abonnemang:...

Läs mer

Gör en modern släktbok för CD eller webben

Gör en modern släktbok för CD eller webben Gör en modern släktbok för CD eller webben 21 Den traditionella släktboken består av ett antal tabeller och i bästa fall en grafisk stam- eller antavla, och man kan med ett register eller hänvisningar

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0

Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0 Avd. för arbets-och miljömedicin & Inst. för psykologi, Lunds universitet Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0 Systemkrav Innan du börjar installationen bör du kontrollera att operativsystem och

Läs mer

LocationFree Basstation LocationFree Player för PC

LocationFree Basstation LocationFree Player för PC LocationFree Basstation LocationFree Player för PC Bruksanvisning LF-PK1 LF-B1 LFA-PC2 2006 Sony Corporation Innehåll Vad är basstation LocationFree?... 4 Identifiera delar och reglage (basstation)...

Läs mer

Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband

Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband Din bredbandsguide Du vet väl om att du har tillgång till supersnabbt fibernät i din lägenhet? Via det kan du få TV-upplevelser i världsklass,

Läs mer

Manual för hur man använder Koneos fjärrskrivbord

Manual för hur man använder Koneos fjärrskrivbord 1 (26) Manual för hur man använder Koneos fjärrskrivbord Koneo Box 327, Sylveniusgatan 5 751 05 Uppsala Telefon 018-66 01 00 Fax 018-66 01 01 E-post info.uppsala@koneo.se Org nr 556528-0079 2 (26) Innehåll

Läs mer

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem Installationsanvisning Hogia Ekonomisystem 1 Stenungsund april 2009 Välkommen som Hogia-kund. Vi hoppas att ekonomisystemet ska vara till er belåtenhet. Leveransen sker via nedladdning från Internet eller

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Välkommen! Genom att skicka kundfakturor via banken kan du och ditt företag

Läs mer

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles HANDLEDNING KONTAKT Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles Lund 046-270 48 00 Stockholm 08-562 776 00 Göteborg 031-712 44 00 info@lundalogik.se www.lundalogik.se 1 HANDBOKENS

Läs mer