Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Bovieran Partille

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Bovieran Partille"

Transkript

1 Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Bovieran Partille Reviderade Att bo med bostadsrätt innebär att ingå i en gemenskap med alla som bor i fastigheten. Dessa trivselregler skall underlätta för oss att skapa ett trivsamt, tryggt och säkert boende där alla känner ansvar, visar hänsyn och värnar om att frågor av gemensamt intresse skall fungera så bra som möjligt. De skall dessutom bidra till att vi kan hålla nere driftkostnaderna för vår förening. Som bostadsrättshavare har vi rätten till en bostad i föreningens hus, men vi har även skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar. Trivselreglerna gäller inte bara oss som bostadsrättshavare, utan också familjemedlemmar, gäster och hantverkare som vi anlitar. 1 Vem tar hand om vilka frågor? Styrelsen har ansvar för teknisk förvaltning av fastighetens yttre, gemensamma utrymmen och gemensam utrustning, samt för ekonomisk förvaltning av föreningens angelägenheter. Styrelsen har genom avtal uppdragit åt HSB Göteborg att sköta både den tekniska och ekonomiska förvaltningen. Åtgärder som behöver göras i den egna lägenheten ansvarar bostadsrättshavaren för, med något undantag. Bostadsrättshavarens ansvar regleras närmare i stadgarna 20. I HSB:s uppdrag ingår bl.a. kontroll av rumstemperatur och luftning av värmesystemet. Felanmälan görs till HSB på telefonnummer HSB kan mot ersättning hjälpa till med annat felavhjälpande underhåll i lägenheten. Beställ eventuella arbeten på samma telefonnummer. Vänd dig till föreningen om du behöver beställa nya nycklar. 1

2 2 Den egna lägenheten Förändringar i lägenheten Ibland vill man förnya och komplettera sin lägenhet. När det gäller väsentliga förändringar måste vi få styrelsens godkännande. Byte av tvätt- eller diskmaskin måste utföras av en fackman. Som bostadsrättshavare uppmärksammas du på att du då och då bör rensa avlopp i kök och badrum för att undvika stopp och att varken kaustiksoda eller liknande propplösare får användas. Om extern hjälp behövs får det ske på egen bekostnad. Störande arbeten får bara utföras mellan kl och Andrahandsuthyrning Styrelsen kan bevilja andrahandsuthyrning om det finns giltigt skäl, t ex lång vistelse på annan ort. Hyresgästen skall godkännas av styrelsen och uppfylla samma kriterier som ställs på bostadsrättshavare. Bostadsrättshavaren ansvarar alltid för att månadsavgiften betalas till föreningen. Uteplatser, balkonger och loftgångar Det skall se snyggt och prydligt ut på våra uteplatser, både de som är på utsidan och de som vetter mot trädgården, och på loftgångarna. Det är inte acceptabelt att där förvara föremål som inte hör till normal balkong- /altanmöblering, så att det ser skräpigt ut. Markis och insynsskydd på balkonger får sättas upp och skall i så fall vara blå, så att det blir enhetligt. Företaget Sandatex kallar den beslutade kulören 0013, vilket motsvarar NCS S 3560 R80B Inglasning av balkong är tillåten under förutsättning att inglasningen sker enligt av styrelsen framtagna modeller. Arbetet skall utföras av fackmän. Bostadsrättshavare får inte utan godkännande av styrelsen sätta upp parabolantenn. Sängkläder och mattor får inte skakas på balkongen eller uteplatsen så att det innebär olägenheter för kringboende. Det är inte tillåtet att grilla med kol- eller gasolgrill på balkongen respektive uteplatsen. Om närboende grannar ger sitt samtycke kan elektrisk grill användas. Grillning är inte tillåten på loftgången eller i trädgården. Lägg inte ut mat till djur på föreningens tomtmark. 3 Gemensamma utrymmen Entrén Entrén är utrustad med två sittplatser, belysningsarmatur, en skrinda (Boviera-expressen) för interna transporter samt julgran och påskris vid respektive helg. Entrén skall hållas fri från alla andra föremål. Vid en eventuell brand skall det vara lätt att komma in och ut och ambulanspersonal måste kunna komma fram med en bår. 2

3 Den som använder skrindan ansvarar för att den snarast ställs tillbaka på sin plats vid brevlådorna. Vi skall undvika att släppa in externa personer som inte har anknytning till någon av oss i huset. Vi minimerar risken för inbrott och skadegörelse om vi ser till att hålla entrén låst. Betrakta entrékoden som en extranyckel. Lämna inte ut koden till någon som du inte skulle anförtro en nyckel. Försäljning och motsvarande i fastigheten är inte tillåten. Gästlägenheten Gästlägenheten bokas på en lista som hänger utanför lägenheten. Endast bostadsrättshavare kan hyra. Nyckel hämtas hos uthyrningsansvarig (Sven Wenzel, lgh 3:04, eller Britta Ridelberg, lgh 2:06). In- och utcheckning sker kl 12. Viss flexibilitet kan naturligtvis råda om lägenheten inte är uthyrd direkt före eller efter. Den som använder lägenheten måste informera sig om branddörrsnyckeln, som hänger i köksskåpet till vänster om branddörren. Nyckeln skall sitta i låset på utrymningsdörren när lägenheten används. Hör med Sven Wenzel eller Britta Ridelberg. Lakan och handdukar får man själv stå för. Den bostadsrättshavare som hyr är ansvarig för att lägenheten lämnas i städat skick och skall ersätta eventuell skada på gemensam inredning/utrustning. Uthyrningen kvitteras hos uthyrningsansvarig. Betalningen, 250 kr per natt, sker till HSB, som debiterar avgiften i efterhand samtidigt med månadsavgiften. Motionsrummet Motionsrummet i anslutning till gästlägenheten får användas mellan kl och Föreningslokalen Lokalen står utan avgift till förfogande för oss medlemmar och våra gäster. Lägenhetsnyckeln passar. Bokningslista hänger utanför dörren. Den som använder lokalen måste informera sig om branddörrsnyckeln, som hänger i städskåpet. Nyckeln skall sitta i låset på utrymningsdörren när lokalen används. Hör med Sven Wenzel eller Britta Ridelberg. Det är viktigt att lokalen är låst när den inte används. Lokalen är försedd med bord och stolar, porslin, glas och bestick för 30 personer. Tänk på att visa hänsyn till kringboende. Detta är särskilt viktigt efter kl Meddela gärna kringboende när det är dags för fest. Lokalen skall efter användning lämnas i städat skick. Eventuell skada på gemensam inredning/utrustning skall ersättas av den bostadsrättshavare som hyr. 3

4 Trädgården Trädgården är vårt främsta signum. Det är viktigt att den sköts professionellt. Plocka inte växter, plantera inte, mata inte fiskarna. Frukterna är i första hand skådebröd. Det är tillåtet att ta för sig av fallfrukt som ligger på marken. Växter som under sommarsäsongen står utomhus, på balkong eller uteplats, får inte vinterförvaras på loftgången eller i vinterträdgården. De kan föra med sig sniglar och ohyra. Reservera inte plats vid bord eller sittgrupper långt i förväg genom att duka upp. Detta får inte hindra att vi hjälps åt med utrymmet när någon har gäster med sig. Vill du använda ett bord, vid viss tidpunkt, lägg då en lapp med en vädjan om tillträde på klockslag som du anger. Att var och en lämnar borden avtorkade, rena och fina är en självklarhet. Trädgården är liksom alla andra gemensamma utrymmen en rökfri zon. Policy vid arrangemang/trädgårdsaktiviteter. Det är enbart styrelsen och festkommittén som får initiera olika arrangemang, ev. på förslag från enskild medlem. Det är helt OK att ta ut en deltagaravgift för ett arrangemang i lokalen eller trädgården som är öppet för alla. Det är självkostnadspris som gäller och medlem har rätt att i mån av plats ta med en gäst. Försäljning av vin och liknande får endast ske till självkostnadspris och endast om det bara är vi själva och inga utomstående som deltar, slutet sällskap. Lägenhetsförråden Förvara dina saker i ditt förråd eller i lägenheten. Förvara inte föremål i utrymmena utanför det egna förrådet. Se alltid till att dörren till förråden lämnas låst. Det är inte tillåtet att förvara bildäck i förrådet. Cyklar parkeras i det särskilda cykelstället. Sophantering och återvinning Var och en har ansvar för att sortera sina sopor på ett riktigt sätt. Det är bra för vår trivsel, för ekonomin och för miljön. Hjälps vi åt att hålla återvinningsgården ren kan vi undvika att fåglar och andra djur skapar otrivsel. Grovsopor får inte lämnas i återvinningskärlen. De skall köras till återvinningsstationen i Öjersjö. Personligt Återvinningskort krävs. Det beställs hos kommunen. Se Bilaga, sidan 6. 4

5 4 Ekonomi Vi har alla ett ansvar att hushålla med gemensam el, fjärrvärme och vatten. Koppla inte in motor- och kupévärmare längre tid än 1 2 timmar, beroende på utomhustemperatur, innan bilen skall användas. Den extra avgiften för el-stolpe täcker inte in kostnaden för kontinuerlig drift. Använd om möjligt lämplig timer. Låt inte heller vatten i onödan rinna bort. Åtgärda droppande kranar. Du sparar pengar åt dig själv på detta sätt. 5 Visa hänsyn Att visa varandra hänsyn och ömsesidig förståelse inom ramen för dessa trivselregler gör det lättare att förverkliga drömmen om det goda boendet för oss alla. Husdjur Hundar får inte uppträda störande och inte vistas i trädgården annat än i samband med direkt passage till och från lägenheten. Hund skall då hållas stramt kopplad. Hund är inte tillåten i gästlägenheten eller föreningslokalen, och får inte heller rastas i direkt anslutning till entrén eller på föreningens tomtmark i övrigt. Vi är alla ansvariga för att våra gäster som har hund med sig följer dessa regler. Det är inte tillåtet att ha katt. Rökning Samtliga våra gemensamma utrymmen är rökfria zoner. Tänk på att även rökning på balkong/uteplats kan vara störande för kringboende. Anpassa ljudnivån Tänk på att golvet för de flesta av oss är en grannes tak. Visa hänsyn vad gäller ljud från radio, TV och telefonsamtal som strömmar ut genom lägenhetens öppna dörrar eller fönster. För att inte störa de boende försöker vi hålla en låg ljudnivå i hela huset mellan kl 23 och 07. 5

6 Information om Återvinningsgården 1 Vad får vi slänga i Återvinningsgården? Bilaga Pappförpackningar Plastförpackningar hårdplast och mjukplast Tidningar Kompost Batterier Glödlampor Plåt- och metallförpackningar Ofärgade glasförpackningar flaskor och burkar Färgade glasförpackningar flaskor och burkar Restsopor Alla boende har ett ansvar att sortera sitt avfall enligt kommunens och entreprenörernas föreskrifter om hur avfall skall sorteras i olika fraktioner. Se anslagen som finns på väggen i Återvinningsgården. Var och en har ansvar för ordningen där. Vi måste själva se till att vi inte skräpar ner. Sopor, kompostmaterial mm, som hamnar på marken, skall tas upp. 2 Skrymmande avfall skall till Öjersjö Återvinningsgården är inte en plats för förvaring av skrymmande avfall, elektronikskrot mm. Sådant avfall skall lämnas till kommunens Återvinningsstation i Öjersjö. Det är vi boende själva som måste se till att sådant körs dit. Se dock punkt 3 nedan. 3 Avfall till Öjersjö tas om hand två gånger per år Styrelsen har beslutat att i samband med städdagar vår och höst ställa en släpkärra till medlemmarnas förfogande för sådant avfall som skall till Öjersjö och se till att detta töms/sorteras där. Det gör det möjligt att vänta med storstädning i förråd mm till dess städdagen infaller. 4 Tillsyn av Återvinningsgården Låt oss alla hjälpas åt att hålla minst samma fina ordning som vi haft hittills! Det är ett gemensamt ansvar. Tack för förståelse och samarbete. Styrelsen har talat med Malte Gundehag som har lovat att hålla ett extra öga på att ordningen upprätthålls. Kontakta gärna Malte eller någon i styrelsen om det är något du undrar över. 6

7 Gånghjälpmedel Bilaga Ett flertal av våra medlemmar är beroende av s.k. gånghjälpmedel för att kunna ta sig fram på ett säkert sätt. Med tanke på de speciella förhållanden som råder i vår fastighet med den stora inglasade trädgården har vi ett behov av att klarlägga på vilket sätt olika kategorier av gånghjälpmedel får användas inom fastigheten, d.v.s. i trädgården och på loftgångarna. Tillåtna hjälpmedel inom fastigheten Rullatorer är vanligast, men även rullstol förekommer som ett tillfälligt eller permanent behov. Rullstol är ett redskap för förflyttning en hjulförsedd stol avsedd för personer med rörelsehinder till följd av skada, sjukdom eller ålderdom. Det finns även elrullstolar, som drivs med en elmotor. Manuella rullstolar kan även förses med en hjälpmotor. Dessa hjälpmedel, som erhålls genom särskilt beslut av kommunen eller sjukhus får utan hinder användas inom fastigheten. Ej tillåtna hjälpmedel inom fastigheten På marknaden förekommer förutom rullstolar även hjälpmedel av scootertyp. En sådan scooter är ett eldrivet fordon som är a) inrättat huvudsakligen för befordran av en person, b) inrättat för att föras av den åkande, och c) konstruerat för en hastighet av högst 20 kilometer i timmen". I lagens mening räknas den som en cykel, och den är i första hand konstruerad för att användas utomhus. Dessa fordon får inte användas inom fastigheten, även om de skulle ha beviljats som ett handikapphjälpmedel. De går alldeles för fort för att köra med dem på ett säkert sätt. Det har dessutom visat sig att en scooter, som inte är av allra minsta modell, är för tung för vår hiss. 7

Välkommen till. brf MASTEN

Välkommen till. brf MASTEN Välkommen till brf MASTEN Denna informationsmapp innehåller: - Information för nyinflyttade till HSB brf Masten - Aptusinformation - Information gällande hyresavgiften - Trivselregler för brf Masten -

Läs mer

Anvisningar och allmänna ordningsregler

Anvisningar och allmänna ordningsregler Anvisningar och allmänna ordningsregler För allas trivsel, tänk på följande: att väl akta och vårda föreningens egendom, bostadshus och utemiljö. att när du använder lägenheten se till att bevara vad som

Läs mer

Välkommen till Brf Tingvallen!

Välkommen till Brf Tingvallen! Välkommen till Brf Tingvallen! Brf Tingvallen består av 414 lägenheter, mellan 2 och 5 rum och kök i storlek. Husen byggdes mellan 1967 och 1969. Området består av tre gårdar röda, bruna och gula gården

Läs mer

Brf Kedjebacken från A till Ö

Brf Kedjebacken från A till Ö Brf Kedjebacken från A till Ö Att bo i Brf Kedjebacken Du har valt att bo med bostadsrätt. Det innebär att du har valt att bo i en lägenhet som ägs av bostadsrättsföreningen Kedjebacken gemensamt. Du har

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31 Det här bör du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Fastställd av styrelsen 2014-01-22 2(8) Välkommen till Brf Morkullan! Brf Morkullan ligger mitt i centrala Malmö och har en lång historia. Husen

Läs mer

Välkommen till BRF Malmgården

Välkommen till BRF Malmgården Välkommen till BRF Malmgården Vi är en familjär förening med ett stort hus, 13 trappuppgångar, 281 lägenheter. Ett 10-tal butikslokaler, ett 30 -tal vinds- och källarlokaler. Föreningen har även ett underjordiskt

Läs mer

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster 2 4 Vi och vårt närområde Om oss Förvaltning Administrativ och teknisk förvaltning Styrelse Kommittéer Revisorer Föreningsstämma Valberedning Medlemsinflytande Felanmälan Hiss Garageport Inbrott/Skadegörelse

Läs mer

Välkomstpaket Brf Grimberget

Välkomstpaket Brf Grimberget Innehållsförteckning 1 HISTORIA... 2 2 VAD ÄR EN BOSTADSRÄTT... 2 3 MEDLEMMARNAS ANSVAR... 2 4 ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT... 3 5 MEDLEMSKAP I... 3 5.1 UTTRÄDE UR FÖRENINGEN... 3 5.2 FÖRENINGENS HUVUDSKÄL

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas!

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! TRIVSELREGLER för Brf Postiljonen 4 Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken.

BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken. 1 BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken. a Allmän information Organisationsnummer: 712800-0200

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö 2014 Värt att veta från A till Ö För dig som bor i Brf Harald Stake Information och trivselregler. Värt att veta kommer att uppdateras vid behov på föreningens hemsida.

Läs mer

Välkomstbrev BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDOSTEN. Kallad Brf Nordosten

Välkomstbrev BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDOSTEN. Kallad Brf Nordosten Välkomstbrev BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDOSTEN Kallad Brf Nordosten Vi önskar dig välkommen till Bostadsrättsföreningen Nordosten, kallad Brf Nordosten. Fastigheterna uppfördes 1967. Föreningen bildades

Läs mer

A till Ö. All väsentlig information rörande vår förening finns sammanställt i denna A till Ö pärm.

A till Ö. All väsentlig information rörande vår förening finns sammanställt i denna A till Ö pärm. A till Ö För att en bostadsrättsförening skall fungera, erfordras vissa trivsel- och ordningsregler. All väsentlig information rörande vår förening finns sammanställt i denna A till Ö pärm. Pärmen tillhör

Läs mer

Undvik störande vattenspolning samt användande av badkar och dusch mellan klockan 22.00-07.00.

Undvik störande vattenspolning samt användande av badkar och dusch mellan klockan 22.00-07.00. För allas trivsel Visa hänsyn till dina grannar och anpassa ljudnivån på TV, stereo och musikinstrument till en nivå som ej stör dina grannar. Speciellt gäller detta nattetid mellan kl. 22.00-07.00. Ska

Läs mer

Ordningsregler för Brf Assessorerna

Ordningsregler för Brf Assessorerna Ordningsregler för Brf Assessorerna Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i en bostadsrätt innebär gemensamt ansvar. Som medlem och hyresgäst i föreningen har du

Läs mer

Brf. Tre Källor. (Styrelsen Brf.Tre Källor) Botkyrkas bästa boende. Index: Allmän Information:

Brf. Tre Källor. (Styrelsen Brf.Tre Källor) Botkyrkas bästa boende. Index: Allmän Information: Boendeinformation Brf. Tre Källor (Styrelsen Brf.Tre Källor) Botkyrkas bästa boende Index: Allmän Information: 1 2 -kontaktinformation 3 -kontakt med styrelsen 3 Andrahandsuthyrning 3 Balkonger & uteplatser

Läs mer

Brf Ymsens INFORMATIONSDOKUMENT

Brf Ymsens INFORMATIONSDOKUMENT I detta dokument hittar du information om Brf Ymsen, vad som gäller för diverse frågor och vem du ska vända dig till med frågor och om problem uppstår. ADB fastighetsservice ADB fastighetsservice är föreningens

Läs mer

Ver 08-1. Välkommen till bostadsrättsföreningen Fatbursbrunnen!

Ver 08-1. Välkommen till bostadsrättsföreningen Fatbursbrunnen! Ver 08-1 Välkommen till bostadsrättsföreningen Fatbursbrunnen! Välkommen! Med denna skrift vill styrelsen för brf Fatbursbrunnen hälsa dig/er välkomna till ert nya boende och som medlemmar i bostadsrättsföreningen

Läs mer

Trivselregler Brf. Nyängen i Vendelsö

Trivselregler Brf. Nyängen i Vendelsö Uppdaterad 2013-04-11 Trivselregler Brf. Nyängen i Vendelsö För att vi ska trivas tillsammans har föreningen satt samman några enkla trivselregler. Grovsoprum öppet måndagar 18:30-19:00... 3 Hushållssopor...

Läs mer

HANDBOK för. Version 090907

HANDBOK för. Version 090907 HANDBOK för Version 090907 Inledning... 3 Brf Färdknäppen 2... 4 Bostadsrätt och bostadsrättsförening... 4 Hur föreningen styrs... 4 Föreningsstämman... 4 Styrelsen... 4 Styrelsens arbetssätt... 5 Valberedningens

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan Hej medlem! Denna medlemsinformation är utgiven av styrelsen i Bostadsrättsföreningen Apeln 7 i Solna och vänder sig till dig som är medlem i föreningen. Tanken är att den ska ge svar på de vanligaste

Läs mer

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla 2014 Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla Styrelsen, Brf Gunilla Innehåll OM BRF GUNILLA?... 3 BRA ATT KÄNNA TILL... 3 Felanmälan... 3 Om proppen går... 3 Stadgar... 3 ÅTERVINNINGSCENTRAL...

Läs mer

Brf Hyttans Boendemapp

Brf Hyttans Boendemapp Brf Hyttans Boendemapp Innehållsförteckning Välkommen till Brf Hyttan 1. Om att bo i en bostadsrättslägenhet 2. Om att bo i Hyttan Stadgar 3. Miljö och säkerhet, trivsel 4. Min lägenhet/kontrakt/övrigt

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Ravalen. Av styrelsen antagna ordningsregler 2013-01-21

Bostadsrättsföreningen Ravalen. Av styrelsen antagna ordningsregler 2013-01-21 Bostadsrättsföreningen Ravalen Av styrelsen antagna ordningsregler 2013-01-21 1 (10) 1. Inledning... 3 1.1 Ansvar för ordningen... 3 1.2 För vem gäller reglerna... 3 1.3 Information... 3 2. Innanför bostaden...

Läs mer

ORDNINGSREGLER för brf Domartornet, org.nr.: 769616-0006

ORDNINGSREGLER för brf Domartornet, org.nr.: 769616-0006 ORDNINGSREGLER för brf Domartornet, org.nr.: 769616-0006 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Medlemsinformation. Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 2. Uppdaterad 2014-05-12

Medlemsinformation. Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 2. Uppdaterad 2014-05-12 Medlemsinformation Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 2 Uppdaterad 2014-05-12 Innehållsförteckning 1. Inledning...4 2. Styrelsens ansvar och befogenheter...4 3. Förvaltning och fastighetsskötsel...4

Läs mer