Innehåll. 1 Verksamhetsberättelse... 4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. 1 Verksamhetsberättelse... 4"

Transkript

1 BOKSLUT 2013

2 Innehåll 1 Verksamhetsberättelse Väsentliga händelser i stadens verksamhet och ekonomi Stadsdirektörens översikt Stadens förvaltning och förändringar i den Allmän ekonomisk utveckling och den ekonomiska utvecklingen i Borgå stad Väsentliga förändringar i stadens verksamhet och ekonomi Bedömning av den sannolika framtida utvecklingen Stadens personal Bedömning av de största riskerna Miljöfaktorer Hur den interna kontrollen ordnats Räkenskapens resultatanalys och finansiering av verksamheten Räkenskapsperiodens resultatanalys Finansiering av verksamheten Finansiell ställning och ändringar i den Totala inkomster och utgifter Kommunkoncernens verksamhet och ekonomi Sammanställning av de samfund som ingår i koncernbokslutet Koncernstyrning Väsentliga händelser som gäller koncernen Bedömning av koncernens sannolika framtida utveckling Redogörelse för hur koncerntillsynen är ordnad Koncernbokslut och dess nyckeltal Behandling av räkenskapsperiodens resultat Budgetutfall Driftsbudgetens utfall Driftsbudgeten totalt Koncernförvaltningen Social- och hälsovårdssektorn Bildningssektorn Räddningsverket i Östra Nyland Utfallet för affärsverkens mål Utfallet för kommunkoncernens mål Resultaträkningsdelens utfall Investeringsdelens utfall Finansieringsdelens utfall Sammanfattning av utfallet för anslag och inkomstberäkningar som stadsfullmäktige har godkänt Bokslutskalkyler Resultaträkning Finansieringsanalys Balansräkning Koncernresultaträkning Koncernens finansieringskalkyl Koncernbalansräkning

3 4 Noter till bokslutet Noter angående upprättande av bokslut Noter angående upprättande av stadens bokslut Noter angående upprättande av koncernbokslut Noter angående resultaträkningen Noter till balansräkningen Noter om säkerheter och ansvarsförbindelser Noter angående personalen Särredovisade bokslut Balansenhet Räddningsverket i Östra Nyland Affärsverket Borgå vatten Affärsverket Kungsvägens arbetshälsa Affärsverket Borgå lokalservice Affärsverkens inverkan på stadens ekonomi Handlingar som bekräftar bokslutet Underskrift och bokslutsanteckningar

4 1 Verksamhetsberättelse 1.1 Väsentliga händelser i stadens verksamhet och ekonomi Stadsdirektörens översikt Den nya fullmäktigeperioden började med utarbetande av en ny stadsstrategi. Den nya strategin utarbetades med hjälp av breda och öppna diskussioner med stadens invånare, politiska beslutsfattare, personalen och ett stort nätverk av intressentgrupper. Prioriterade områden var invånarnas, företagens och miljöns välbefinnande, med starkt beaktande av de villkor som stadens ekonomiska läge ställde. Den nya stadsstrategin och dess öppna och interaktiva beredningsprocess har fått ett brett godkännande och stöd från olika intressentgrupper. Att målen som kristalliserats i strategin blir en del av planeringen av verksamheten och ekonomin under följande år är stadens viktiga uppgift och även stadsorganisationens äkta verksamhetslöfte för stadens invånare. Skuldspiralen bröts av Den nya stadsstrategin ersatte den tidigare stadsstrategin som omfattade åren Utgångspunkterna för utarbetande av den nya stadsstrategin var väsentligt olika än år Det viktigaste målet i den förra strategin var att stoppa skuldsättningen. Med detta har staden lyckats bra. Skuldbeloppet har sjunkit totalt med 33 miljoner euro från år I slutet av år 2013 är stadens skuldbelopp totalt 118 miljoner euro, dvs euro per invånare. Detta underskrider redan genomsnittet i kommunerna i Finland. Stadens centrala verksamhetsmål kunde uppnås Ekonomiskt blev räkenskapsperiodens resultat 1,7 miljoner euro negativt. Som helhet betraktat var stadens ekonomi ändå nästan i balans. Verksamhetsintäkterna var 97,2 miljoner euro, vilket är 7,4 miljoner mera än i den ursprungliga budgeten. Verksamhetsutgifterna var 333,8 miljoner euro och kostnaderna var 8,6 miljoner euro högre än vad som budgeterades. I verksamhetsintäkter och verksamhetsutgifter ingick också 30,6 miljoner euro interna poster. Man kan anse att stadens centrala verksamhetsmål har uppnåtts under Med hänsyn till stadens dragningskraft och livskraft är det viktigt att även stadens befolkning ökade snabbare än under tidigare år. Syftet med Borgå stads strategi för åren är att främja invånarnas och miljöns välbefinnande och att främja företagens konkurrenskraft. Förutsättningar för att Borgåbornas välbefinnande kan tryggas och utvecklas är goda även om den externa verksamhetsomgivningen befinner sig i en kraftig och delvis oförutsägbar förändring. Jukka-Pekka Ujula stadsdirektör Bakgrunden till att skuldsättningen kunde brytas av är ökade skatteinkomster, en investeringsnivå som är låg med hänsyn till avskrivningar samt en måttlig ökning av verksamhetsutgifter med hänsyn till stadens ökade serviceskyldigheter. Den genomsnittliga årliga nivån på nettoinvesteringar bibehölls på cirka 15 miljoner. År 2013 var nettoinvesteringar ändå bara 10,8 miljoner euro. Skolnäts- och daghemsnättsutredningarna sköt upp inledande av flera investeringsprojekt och år 2013 koncentrerade man i fråga om husbyggnader i stor utsträckning på planeringsarbetet. Besluten om ibruktagande av en livscykelmodell påverkade för sin del investeringsnivån under strategiperioden. Under strategiperioden genomfördes det också reformer som gjorde stadens förvaltning effektivare och nya organiserings- och handlingssätt infördes. Att ekonomin kunde fås i balans på strategiperioden gör det också möjligt att den nya strategin lyckas. Detta betyder speciellt möjlighet och skyldighet att fördomsfritt och med utnyttjande av nyaste kunskap planera stadens tjänstenätverk och tjänsteverksamhet. 4

5 1.1.2 Stadens förvaltning och förändringar i den Den politiska organisationen Tjänstemannaorganisationen 5

6 Stadsfullmäktige, 51 ledamöter Stadsfullmäktiges ordförande Stadsfullmäktiges 1 vice ordförande Stadsfullmäktiges 2 vice ordförande Mikaela Nylander (SFP) Matti Valasti (SDP) Taru Tujunen (SAML) Det politiska styrkeförhållandet i stadsfullmäktige : Svenska folkpartiet i Finland r.p. 16 Finlands Socialdemokratiska Parti r.p. 12 Samlingspartiet r.p. 9 Sannfinländarna r.p. 6 Gröna förbundet r.p. 4 Centern i Finland r.p. 2 Vänsterförbundet 1 Kristdemokraterna i Finland r.p. 1 Stadsstyrelsen, 13 ledamöter Stadsstyrelsens ordförande Matti Nuutti (SDP) (ersättare Tapani Eskola) Stadsstyrelsens 1 vice ordförande Berndt Långvik (SFP) (ersättare Mats Nyman) Stadsstyrelsens 2 vice ordförande Jarmo Grönman (SAML) (ersättare Perttu Tuomaala) Stadsstyrelsens övriga ledamöter och ersättare: ledamot ersättare SFP Anders Rosengren Catharina von Schoultz Stina Lindgård Pehr Sveholm Bodil Lund Janette Englund Kristel Pynnönen Antti Ansas SDP Jussi Sairanen Jaakko Jalonen Tuula Virkki Mirja Suhonen SAML Raija Tölkkö Silja Metsola SAML Markku Välimäki Jere Riikonen KD SANNF Sari Glad Pirkko Ruohonen-Lerner Gröna Jari Oksanen Leila Nurmilaakso Stadsdirektören var föredragande i stadsstyrelsen. Ledande tjänsteinnehavare inom koncernförvaltningen: Stadsdirektör Jukka Pekka Ujula Biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz Förvaltningsdirektör Outi Lehmijoki Finansdirektör Raija Vaniala Personaldirektör Anu Kalliosaari Lokalitetsdirektör Börje Boström Revisionsnämnden, 9 ledamöter Revisionsnämndens ordförande Satu Mäntyranta (SDP) (ersättare Anna-Mari Pitkänen) Revisionsnämndens vice ordförande Sirpa Hanska (Gröna) (ersättare Johanna Olkanen) Revisionsnämndens övriga ledamöter och ersättare: ledamot ersättare Jarmo Salminen Magnus Björklund Maria Paavola till Carl-Johan Fröberg Anne-May Ståhlberg-Kuovi från Birgitta Vasara Robin Flykt Ilkka Alava Matti Lehesniemi Tuomas Jakovesi Veikko Häkkinen Petri Peltonen Jorma Salopelto Joni Villanen till Liisa Risti Timo Lilja från 1.11 Yrkesrevisionen utfördes av PwC OFR-revision Ab Ansvarig revisor Övriga revisorer Outi Koskinen, CGR, OFR Topi Katajala, OFR 6

7 Stadsutvecklingsnämnden, 11 ledamöter Stadsutvecklingsnämndens ordförande Janette Englund (SFP) (ersättare Marina Uddström) Stadsutvecklingsnämndens vice ordförande Silja Metsola (SAML) (ersättare Senja Nykänen till 30.10) (ersättare Raija Tölkkö från 1.11) Stadsutvecklingsnämndens övriga ledamöter och ersättare: ledamot ersättare Torbjörn Blomqvist Magnus Berg Pehr Sveholm Mats Rosqvist Jaakko Jalonen Markus Hammarström Timo Muhonen Jouni Roponen Riitta Ahola Arja Eenilä Pekka Malin DanTallberg Juha Elo Mikael Toivonen Anne Wetterstrand Marja Wilén Paula Teinonen-Lahti Outi Lankia Byggnads- och miljönämnden, 11 ledamöter Byggnads- och miljövårdsnämndens ordförande Hilkka Knuuttila (SAML) (ersättare Heljä Pulli) Byggnads- och miljönämndens vice ordförande Laura Karén (SFP) (ersättare Anna Sjöblom) Byggnads- och miljönämndens övriga ledamöter och ersättare: ledamot ersättare Elisabeth Svaetichin Tia Laurmaa Christian Gustafsson Roger Öhman Patrick Nyholm Thomas Ekholm Mirja Suhonen Leena Kinnunen Arja Eenilä Leena-Kaisa Kelkka Risto Myller Veijo Eskelinen Pasi Siltakorpi Jeremias Palomäki Jere Riikonen Otto Oksanen Joonas Dachinger Sakari Pellinen Regionala avfallsnämnden, 11 ledamöter ledamot Kristel Pynnönen, ordförande Matti Kalvia, vice ordförande Peter Granqvist Sari Janhunen Åke Laitinen Pekka Malin Pirkko Nokkala Bernt Olin Stefan Rehnström Reija-Riikka Stenbäck Camilla Stenvall Social- och hälsovårdsnämnden ledamot Tapani Eskola, ordf. Björn Sundqvist, vice ordf. Gia Mellin Kranck Pasi Vehniäinen Matti Lehesniemi Eila Kohonen Perttu Tuomaala Lotta Hällström Hannu Martikainen Mai Salmenkangas Henna Oikarinen Social- och hälsovårdsdirektör Chefer för uppgiftsområdena: Direktör för social- och hälsovårdssektorn Hälsotjänster Äldre- och handikapptjänster Social- och hälsotjänster ersättare Anne Sjöström Sini-Pilvi Saarnio Gunilla Holmberg Risto Kuisma Auli Lehto-Tähtinen Tom Ingelin Timo Kima Roger Öhman Sanna Hänninen Tommi Kärkkäinen Torbjörn Lönnfors ersättare Kari Kytömaa Anne Sjöström Jarmo Salminen Jonas Johansson Anu Niemi Heli Heiskanen Joel Karvinen Anneli Mäkinen Kalle Helenius Maria Jylhä Soili Koskelainen Pia Nurme Piia Väntsi Lars Rosenberg/Kati Liukko Soili Partanen Maria Andersson 7

8 Bildningsnämnden ledamot ersättare Ulf Backman, ordf. Simon Kaustell Nina Uski, vice ordf. Kirsti Nuotio Tim Karike Tomas Järvinen Catharina von Schoultz Malin Häggvist till Lena Karlsson från Markus Hammarström Kimmo Kamotskin Marianne Korpi Satu Mäntyranta Juha Jokinen Pekka Otollinen Juha Kittilä Srba Lukic Sira-Liisa Martniku Eija Kareno Joakim Lybeck Janne Ekman Anne Korhonen Kirsi Nurme Bildningsdirektör Chefer för uppgiftsområdena: Direktör för bildningssektorn Finskspråkiga utbildningstjänster Svenskspråkiga utbildningstjänster Tjänster inom småbarnsfostran Kultur- och fritidstjänster Hilding Mattsson Hilding Mattsson Jari Kettunen Rikard Lindström Leila Nyberg Jari Kettunen/Merja Kukkonen Regionala räddningsnämnden i Östra Nyland kommun ledamot ersättare Borgå Ulf Backman, ordf. Janette Englund Lovisa Kaj Montonen, vice ordf. Kielo Kallio-Taponen Lappträsk Maria Helgars Ilkka Ceder Mörskom Jonna Mäenpää Sten Lindgren Borgå Katja Paasonen Kirsti Nuotio Sibbo Inger Sjöholm Hans-Peter Lindgren Askola Tero Suominen Saga Simelius-Nieminen Pukkila Asko Vilenius Jyrki Loijas Räddningsdirektör Olavi Liljemark Direktionen för affärsverket Borgå vatten ledamot ersättare Eero Henttala, ordf. Keijo Thesslund Hans Högström, vice ordf. Anja Laitimo-Strengell Outi Lankia Sanna Törnroos Teppo Lindh Pekka Otollinen Anita Spring Ove Blomqvist Verkställande direktör Risto Saarinen Direktionen för affärsverket Kungsvägens arbetshälsa kommun ledamot ersättare Borgå Anna Granfelt, ordf. Kirsti Nuotio Borgå Kari Kytömaa, vice ordf. Kirsi Piirainen Borgå Antti Ansas Christian Gustafsson Sibbo Christer Silén Janica Sundbäck Sibbo Suvi Vuoksenranta Ari Oksanen Toimitusjohtaja Carita Schröder Direktionen för affärsverket Borgå lokalservice ledamot ersättare Torolf Bergström, ordf. Tomi Mäkipää Mats Nyman, vice ordf. Niklas Grönroos Laura Ollila Elisabeth Svaetichin Sanna Hänninen Katja Paasonen Mikael Stjernberg Keijo Rif Verkställande direktör Annika Malms-Tepponen 8

9 1.1.3 Allmän ekonomisk utveckling och den ekonomiska utvecklingen i Borgå stad Allmän ekonomisk utveckling Den ekonomiska utvecklingen år 2013 var stadigt svag och förra året var det andra recessionsåret i rad i Finlands ekonomi. Bruttonationalprodukten växte ändå med 0,1 procent i hela euroområdet. Enligt finansministeriets bedömning håller tillväxten i världsekonomin långsamt att återhämta sig, denna gång med draghjälp av industriländer. För återhämtningen svarar närmast Förenta staterna och Storbritannien där de privata sektorerna håller på att återhämta sig från finanskrisens efterverkningar. Konjunkturerna förbättras av industriländernas mycket lösa penningpolitiken samt den lättare anpassningen av finanspolitiken. Å andra sidan håller den privata konsumtionen och särskilt investeringarna i industriländerna fortfarande på att krypa eller rent av att minska. Också i många utvecklande ekonomier är tillväxten märkbart långsammare än man är van vid. År 2014 kommer Finlands ekonomi att nå bara en måttlig tillväxt på 0,8 procent. Den ekonomiska tillväxten förutses i stor utsträckning vara beroende på utrikeshandeln. Bakom tillväxten ligger den ekonomiska tillväxten i Finlands viktigaste exportländer samt den småningom stärkande världshandeln. Den inhemska efterfrågan räcker inte till att försnabba ekonomisk tillväxt. Privata investeringar förutses minska, vilket leder till en investeringsgrad på under 16 procent i förhållande till bruttonationalprodukten. Hushållens ekonomiska utsikter är svåra. Sysselsättningen försvagas och arbetslöshetsgraden stiger till 8,4 procent. Risker som ingår i finansministeriets prognos är huvudsakligen negativa och anknyter till euroområdets och Finlands ekonomiska läge. Trots de uppmuntrande nyheterna från euroområdet på sistone ligger tillväxten ändå på en vag grund. Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter minskade Finlands bruttonationalprodukt med 1,4 procent år Året innan var nedgången 1,0 procent. Bruttonationalprodukten var 193 miljarder euro senaste år. Den reella nationalprodukten var cirka 8,5 miljoner euro lägre än före recessionen år År 2013 minskade volymen i efterfrågan i samhällsekonomin med 0,9 procent. Efterfrågan gick ned särskilt på grund av privata sektorns små investeringar och den minskade privata konsumtionen. Varu- och tjänstebalansen, dvs. skillnaden mellan exporten och importen hade förra året ett underskott på 222 miljoner euro. Den genomsnittliga ökningen av inkomstnivån år 2013 var 2,0 procent jämfört med året innan. Realinkomsterna ökade med 0,5 procent. Löntagarnas nominella inkomster ökade från oktober december 2012 till respektive tidpunkt år 2013 på den privata sektorn med 1,7 procent, hos staten med 2,1 procent och hos kommunerna med 1,9 procent. Den genomsnittliga inflationen under år 2013 var 1,5 procent. Årsförändringen av konsumentpriser var i december 1,6 procent. Prisindexet inom kommunekonomin steg med 1,6 procent och prisindexet för den kommunala basservicen med 1,9 procent på det fjärde kvartalet jämfört med året innan. I december 2013 hade byggkostnaderna ökat med 0,8 procent jämfört med december året innan. Konsumenternas förtroendeindikator var i januari 9,9 medan den i december var 7,2 och i november 6,4. I januari var förtroendet för ekonomin lite starkare än för ett år sedan (4,5) men klart svagare än på en lång sikt i medeltal (12,2). Indikatorns långtidsmedeltal är 12,5. Den fortsatt långsamma ekonomiska tillväxten försvagar sysselsättningen. Å andra sidan blir ökningen av arbetslösheten saktare på grund av att utbudet av arbetskraften minskas till följd av storheten av åldersklasser som når pensionsåldern. Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var arbetslöshetsgraden 8,2 procent, jämfört med 7,7 procent förra året. Arbetslöshetsgraden hos unga åriga personer var i december 16,6 procent och andelen i befolkningen i sammaålder var 7,1 procent. Sysselsättningsgraden dvs. andelen sysselsatta bland åringar var i december 66,9 procent, vilket var 0,4 procentenheter mindre än ett år tidigare. Antalet sysselsatta var i december cirka mindre än ett år tidigare. Den finansiella ställningen för staten uppvisade ett betydande underskott femte året i följd. Underskottet var 7,2 milj. euro, då det året innan var 7,3 milj. euro. Statens skatteintäkter ökade med 3,9 procent. Höjningen av momsen med en procentenhet ökade skatteintäkterna mest. Inflödet av skatter och obligatoriska socialskyddsavgifter ökade med 3,9 procent år Summan av de influtna skatterna var sammanlagt 88,2 miljarder euro. Skattegraden var 45,6 procent. Skattegraden beskriver förhållandet av skatter och obligatoriska socialskyddsavgifter till bruttonationalprodukten. Skattegraden steg med 1,5 procentenheter från året innan. Offentliga utgifternas förhållande till bruttonationalprodukten steg till 58,4 procent. Året innan var förhållandet 56,7 procent. Den offentliga skulden ökar både nominellt och i relation till totalproduktionen och skuldförhållandet stiger till 60 procent år Den offentliga skulden hotar fortfarande öka på medellång sikt. De offentliga utgifterna i förhållande till totalproduktionen stiger till en nivå som är högre ån någonsin på över 15 år. Den ekonomiska tillväxten kommer under de närmaste åren att vara svag, vilket innebär att tillväxten inte ensam räcker till att åtgärda obalansen i offentliga ekonomin. Kommunernas bokslutsprognoser år 2013 Enligt bokslutsprognoser som Statistikcentralen har samlat förbättrades årsbidragen i kommunerna i Fastlandsfinland 669 miljoner euro jämfört med året innan. En förklaring till detta är att trenden med ökande driftsutgifter bröts samt att skatteinkomster och statsandelar ökade kraftigare än förra året. Ökningen av kommunernas lånestock uppgick till 13,4 procent. Kommunernas driftsutgifter, utan affärsverk, ökade med 3,0 procent från förra året. Löneutgifterna ökade med 2,2 9

10 procent och köp av tjänster med 3,4 procent. Kommunernas verksamhetsinkomster ökade med 1,4 procent. Driftsutgifterna ökade långsammare än under föregående åren. Kommunernas verksamhetsbidrag försvagade mindre än under tidigare år, sammanlagt med 0,9 miljarder euro. Skattefinansieringen ökade mer än förra året. Skatteinkomsterna ökade från förra året med 6,8 procent och statsandelar med 2,9 procent. Denna ökning av skattefinansieringen med 1,5 miljarder euro räckte till att täcka de försvagade verksamhetsbidragen, vilket syns som förbättrade årsbidrag. Kommunernas årsbidrag steg med 0,7 miljarder euro. Årsbidraget täckte 99,5 procent av avskrivningar och nedskrivningar och 51,7 procent av investeringar. Nyckeltalen förbättrades från förra året även om både avskrivningar och investeringsutgifter växte. Kommunernas investeringsutgifter ökade med 3,7 procent. Kommunernas sammanräknade lånestock var 13,8 miljarder euro i slutet av år Lånestocken ökade med 13,4 procent, cirka 1,6 miljarder euro, jämfört med året innan. Ökningen av lånestocket var större än förra året. Kommunernas lånestock per invånare var euro medan den motsvarande siffran förra året var euro. Utvecklingen i Östra Nylands ekonomiska region Invånartalet i kommunerna i det f.d. landskapet östra Nyland (Borgå, Sibbo, Lovisa, Askola, Lappträsk, Pukkila, Mörskom) var enligt förhandsuppgift invånare i slutet av år Befolkningen i området ökade med 525 personer på ett år, dvs. 0,6 procent. Invånartalet i Borgå stad var Borgå stads andel av hela den östnyländska befolkningen är cirka 52 procent. Invånarantalet i Borgå ökade med 398 personer, dvs. 0,8 procent. Födelseöverskottet var 131 personer, nettoflyttningen mellan kommunerna 128 personer och nettoinvandringen 132 personer. Arbetslöshetsgraden i Borgå ekonomiska region var 9,5 procent i slutet av år 2013 och arbetslöshetsgraden i Lovisa ekonomiska region var 10,6 procent. I Borgå fanns det vid årsskiftet personer utan arbete och arbetslöshetsgraden var 9,6 procent. Antalet arbetslösa ökade med 315 personer under året. Arbetslöshetsgraden i Borgå steg ovanför hela landets genomsnitt. Utveckling av Borgå stads verksamhet och ekonomi Borgå stads ekonomiska läge blev år 2013 starkare trots att det allmänna ekonomiska läget utvecklades dåligt. Bakgrunden till det goda resultatet är utvecklingen av skatteinkomster och en måttlig ökning av driftsutgifterna. Skatteinkomsterna ökade betydligt tack vare kommunernas ökade gruppandel och snabbare tidsplaner i skatteredovisningssystemet. Det ändrade redovisningssystemet ökade inte i sig skatteinkomster utan tidigarelade dem. Skatter som redovisas nu i december minskar redovisningar i början av år Det som också påverkade influtna skatteinkomster var att Borgås kommunvisa andel av skatteinkomsterna återgick år 2013 till den tidigare utvecklingstrenden. Kommunalskattens andel år 86 % av alla skatteinkomster. Samfundsskatteintäkterna har uppgått till nästan 17 miljoner euro men är fortfarande cirka 10 miljoner euro mindre än under åren 2007 och Den extra nedskärningen av statsandelar var 141 per invånare, dvs. 6,9 miljoner euro. Statsandelarna ökade ändå med 0,8 % från förra året. Ökningen berodde bl.a. på ökade statsandelsuppgifter och ändringen av faktorer som är grunden för statsandelen, bl.a. befolkningens försvagade åldersstruktur. År 2013 var det sista verkställighetsåret för strategin som stadsfullmäktige hade godkänt för åren Det centrala målet var att med hjälp av en realistisk tidtabell snabbt åstadkomma balans i ekonomin. Genomförandet och uppföljningen av strategin i detalj skedde i samband med budgetprocesserna dessa år. Strategins viktigaste mål var att få den ökande skuldsättningen att stanna av och skuldspiralen att vända nedåt. Målet var att anvisa ökningen av skatteinkomster till amortering av skulder. Staden har kunnat minska sitt skuldbelopp från 152 miljoner euro år 2009 till 118 miljoner euro. Skuldbeloppet har m.a.o. gått ned i fyra år med 33 miljoner euro. Strategins mål för driftsekonomin var att minska driftsekonomins utgifter med 15 miljoner euro före slutet av strategiperioden. Minskandet av utgifterna skedde huvudsakligen i början av strategiperioden. Under strategiperioden har stadens lagstadgade uppgifter ändå ökat, strukturen för den lokala tjänsteproduktionen har ändrats, servicebehoven har ökat till följd av att befolkningen föråldras och den förlängda recessionen har ökat kostnader för socialväsendet och sysselsättningen. På grund av de ovannämnda orsakerna är det utmanande att bedöma utfallet av strategins driftsekonomiska mål. Utvecklingen av nettoutgifterna i stadens driftsekonomi åren utan den obligatoriska reservationen blir lite mindre än ändringen av prisindexet för kommunernaas driftsekonomi. Den obligatoriska reservationen på 2 miljoner euro höjer ändå ökningen av nettoutgifter så, att den blir större än prisindexet. Den obligatoriska reservationen föranleds av borgensansvaret för lånegarantin som beviljats Andelslaget Borgå skärgårds vattentjänstverk. Staden var tvungen att göra den obligatoriska reservationen eftersom det är säkert eller sannolikt att garantiförlusten realiseras. Att den obligatoriska reservationen gjordes betyder att driftsekonomins utgifter ökar med extra 2 miljoner euro samt att årsbidrahet och resultatet i bokslutet för 2013 försvagas med 2 miljoner euro. I fråga om investeringar hade strategin ett mål att nettoinvesteringarna skulle vara högst 15 miljoner euro om året utan affärsverkens investeringar. Utfallet för stadens nettoinvesteringar på strategiperioden var 61 miljoner euro, vilket i genomsnitt motsvarar en nettoinvesteringsnivå på 15 miljoner om året. 10

11 1.1.4 Väsentliga förändringar i stadens verksamhet och ekonomi Stadens förtroendemanna- och tjänsteinnehavarorganisation har förnyats Organisationen är etablerad och inga betydande ändringar har gjorts. Stadsfullmäktige godkände i oktober en ny stadsstrategi för åren Stadens första välfärdsberättelse blev färdig under våren I fortsättningen kommer en välfärdsberättelse att utarbetas under fullmäktigeperiodens första år och en välfärdsbarometer i en mera koncis form under de övriga åren. Utredning om Konsfabrikens förvaltningsmodell blev färdig. Där definieras stadens olika aktörers roller och ansvar. Stadens och Varuboden Oslas gemensamma projekt för att grunda ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag för en parkeringsinrättning och för att bygga parkeringsinrättningen i stadens centrum har strandat. Utredningen av svenska skolnätet och utredningen av daghemmen blev färdiga. Sammanslagningen av det finskspråkiga och det svenskspråkiga medborgarinstitutet genomfördes såväl för lokalernas som för verksamhetens del före slutet av år Nya äldreservicelagen trädde i kraft i juli. Kommunstrukturlagen trädde i kraft i juli Målet är en livskraftig kommun- och servicestruktur som tryggar en tillräcklig arbetsför befolkning samt tillräckliga ekonomiska resurser och personalresurser så att tjänster kan ordnas. I kommunstrukturlagen föreskriven skyldighet till utredningar av kommunsammanslagningar började vid den ovannämnda tidpunkten. Staden har redan beslutat att delta i en utredning om sammanslagning av kommuner i östra Nyland. Utredningen gäller Borgå, Askola, Borgnäs, Lappträsk, Lovisa och Mörskom. Finansministeriets förslag till statsandelsreform blev färdigt. Extra nedskärningar i kommunernas statsandelar ingår enligt förslaget i de nya grunderna för hur statsandelar bestäms. Stadsfullmäktige har fört en allmän debatt om kommunstrukturreformen, förhandsutredningen om ett metropolområde samt servicesstrukturreformen inom social- och hälsovården samt stadens mål i anslutning till dem Bedömning av den sannolika framtida utvecklingen Finlands ekonomi har under de senaste två åren varit i recession. Uppgifterna från början av 2014 anger att recessionen fortsätter, vilket skapar svaga utgångspunkter för det pågående året. Finlands ekonomi börjar växa när exporten börjar växa, men tills vidare finns inga tecken på det. Stadens ekonomiska resultat i fjol var tillfredsställande, trots det rådande allmänna ekonomiska läget. Den snabbare tidsplanen för skatteredovisningar ledde till en ökning av engångskaraktär under ett kalenderår. År 2014 kommer ökningen av skatteinkomsterna att troligen vara mycket liten jämfört med bokslutsåret. I ekonomiplane för åren kommer årsbidraget och verksamhetsresultatet att bli svagare, men ett särskilt åtgärdsprogram som avses i kommunallagen behövs inte på grund av dem. I stadens tidigare strategi var ekonomin ett starkt prioriterat område och även i den nya strategin är balansering av ekonomin av stor betydelse. Målet är bl.a. att med hjälp av och en ny planering av tjänstenätverket förbättra kostnadseffektiviteten i stadens verksamheter. Staden har under de kommande åren ett märkbart investeringstryck eftersom misstankar om inomhusluften har förekommit i många lokaler, lokaler har stängts eller de har annars nått slutet av sin livscykel. Detta ger en möjlighet att fördomsfritt planera storleken på ett nytt tjänstenätverk och platser där det fysiskt ligger. Stadens skuldsättning har minskat under de fyra senaste åren. Enligt budgeten för 2014 kommer skuldbeloppet att ännu stanna på förra årets nivå. Hur skuldsättningsnivån under de kommande åren utveckas påverkas av hur investeringstrycket kan minskas, den allmänna ekonomin utvecklas samt om stadens inkomstfinansiering är tillräcklig. Den offentliga ekonomins hållbarhetsunderskott återspeglar sig i stadens ekonomi. Staten har vidtagit extra nedskärningar i kommunernas statsandelar. Nya beslut om extra nedskärningar är sannolikt att vänta på grund av det svaga läget i statens ekonomi. Staden bemöter i framtiden allt mer växande behov av äldreomsorg. Under de närmaste åren kommer stadens befolkning att åldras snabbare. Vid sidan av åldrandet kommer den arbetsföra befolkningen att minska, vilket för sin del försvagar ökningen av inkomster som beskattas i inkomstbeskattningen och ökningen av stadens skatteinkomster. 11

12 1.1.5 Stadens personal Antalet anställningsförhållanden inom stadens hela personal ökade med sammanlagt med 25 anställningar. Den största förändringen skedde i antalet permanent anställda, som ökade med 41 anställningsförhållanden. I antalet ingår 15 personer som återvände till sitt eget arbete efter att år 2012 ha varit befriade från sina egna uppdrag. I slutet av år 2013 var antalet personer som var befriade från sitt eget uppdrag 91, medan deras antal i slutet av det föregående året var 106. Antalet ordinarie anställningsförhållanden ökade i enlighet med personalplanen när social- och hälsovårdssektorn anställde mera hälsovårdare, familje- och socialarbetare till följd av lagstiftningsändringar och ökade klientantal. Inom bildningssektorn har man omvandlat anställningsförhållandet till ordinarie hos personer som under en lång tid varit visstidsanställda, när servicebehovet har blivit permanent. Koncernförvaltningen har anställt bl.a. en controller och en VVS-inspektör. Antalet visstidsanställda har gått ned med 14 anställningsförhållanden, medan antalet kortvariga vikariat har varit 13 större än vid det föregående årsskiftet. Antalet anställda Löner och arvoden, miljoner SEKTOR ändring, ändring, % % Koncernförvaltningen ,8 % 10,3 10,3 0,0 % Social- och hälsovårdssektorn ,8 % 36,0 35,2 2,3 % Bildningssektorn ,1 % 50,4 49,2 2,6 % Räddningsverket i Östra Nyland ,6 % 7,4 7,1 4,2 % Borgå vatten ,0 % 1,8 1,8 0,0 % Kungsvägens arbetshälsa ,6 % 1,1 0,9 22,2 % Borgå lokalservice ,0 % 8,1 8,3 1,2 % TOTALT ,6 % 115,1 112,8 2,4 % 12

Innehåll. 1 Verksamhetsberättelse... 4

Innehåll. 1 Verksamhetsberättelse... 4 BOKSLUT 2014 Innehåll 1 Verksamhetsberättelse... 4 1.1 Väsentliga händelser i stadens verksamhet och ekonomi... 4 1.1.1 Stadsdirektörens översikt... 4 1.1.2 Stadens förvaltning och förändringar i den...

Läs mer

VANDA STADS BOKSLUT 2011

VANDA STADS BOKSLUT 2011 VANDA STADS BOKSLUT 2011 Stadsfullmäktige 21.5.2012 Pärm: Informationen Pärmbild: Sakari Manninen, Informationen Layouthandledning: Heidi Nordberg, Ekonomiservicecentralen Översättning: translatorerna,

Läs mer

BOKSLUT 2010 Stadsfullmäktige 23.5.2011

BOKSLUT 2010 Stadsfullmäktige 23.5.2011 BOKSLUT 2010 Stadsfullmäktige 23.5.2011 VANDA STADS BOKSLUT 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Verksamhetsberättelse... 1 1.1 Väsentliga händelser i verksamheten och ekonomin... 1 1.1.1 Stadsdirektörens översikt...

Läs mer

BOKSLUT 2012 FULLMÄKTIGE 17.6.2013 1

BOKSLUT 2012 FULLMÄKTIGE 17.6.2013 1 BOKSLUT 2012 FULLMÄKTIGE 17.6.2013 1 2 1 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 5 2 ALLMÄNNA UPPGIFTER... 7 3 KOMMUNFÖRVALTNINGEN OCH FÖRÄNDRINGAR I DEN... 8 4 DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN... 13 5 VÄSENTLIGA

Läs mer

Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015

Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015 Kyrkslätts kommun Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015 Kommunfullmäktige 15.12.2012 Kommunstyrelsens förslag BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2014 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna motiveringar 1 Driftsekonomidelen

Läs mer

Vanda stad Budget 2014 Ekonomiplan 2014 2017

Vanda stad Budget 2014 Ekonomiplan 2014 2017 Vanda stad Budget 2014 Ekonomiplan 2014 2017 Vanda stad Budget 2014 Ekonomiplan 2014 2017 Stadsfullmäktige 18.11.2013 Omslagsbild Seppo Niva Omslag Sanna Henriksson, Informationen Design Anitta Mäkinen,

Läs mer

EKONOMIPLAN 2014 2017 BUDGET 2014

EKONOMIPLAN 2014 2017 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2017 BUDGET 2014 Stadsstyrelsens förslag 4.11.2013 INNEHÅLL VANDA BYGGS UPP PÅ EN SOLID VÄRDEGRUND... 1 FÖRÄNDRINGAR I VANDA STADS OMVÄRLD... 2 EKONOMINS UTVECKLINGSUTSIKTER...11 UTVECKLINGEN

Läs mer

INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE

INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE sfullmäktige 13.6.2011 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1.1. ÖVERBLICK ÖVER ÅR 2010...1 1.2. s förvaltning...4 1.2.1. sfullmäktige...4 1.2.3. s personal...6 2. DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN OCH UTVECKLINGEN

Läs mer

BUDGETEN 2014 EKONOMIPLANEN 2015 2016. Stadsstyrelsens förslag

BUDGETEN 2014 EKONOMIPLANEN 2015 2016. Stadsstyrelsens förslag BUDGETEN 2014 EKONOMIPLANEN 2015 2016 INNEHÅLL Karleby stads strategi 2013 2017...1 Det ekonomiska läget och utvecklingsutsikter...5 Utgångspunkter för budgeten för 2014 för Karleby stad...7 Sammanfattning

Läs mer

Innehåll. 1 Strategin utarbetades tillsammans... 3

Innehåll. 1 Strategin utarbetades tillsammans... 3 Borgås stadsstrategi 2013-2017 Utkast 2.10.2013 Innehåll 1 Strategin utarbetades tillsammans... 3 2 Verksamhetsomgivningen förändras kraftigt... 4 Den ekonomiska situationen förblir svår... 4 Staden utvecklas

Läs mer

Budget 2014 Ekonomiplan 2015 2016

Budget 2014 Ekonomiplan 2015 2016 Kyrkslätts kommun Budget 2014 Ekonomiplan 2015 2016 Av kommunfullmäktige 19.12.2013 godkänd BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2015-2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna motiveringar 1 Driftsekonomidelen 25 Allmän förvaltning

Läs mer

ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT

ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT 1 ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT Ett tyngdpunktsområde 2011 var utvärderingen av social- och hälsovårdstjänster. Personalbristen i många personalgrupper inom social- och hälsovårdstjänsterna fortgick och det fanns

Läs mer

BUDGET 2010 OCH EKONOMIPLAN 2010-2012

BUDGET 2010 OCH EKONOMIPLAN 2010-2012 BUDGET 2010 OCH EKONOMIPLAN 2010-2012 Stadsstyrelsens förslag 26.10.2009 1 Stadsdirektörens översikt Borgå stads ekonomiska läge kommer att vara svårt också under de närmaste åren. På grund av den ekonomiska

Läs mer

BOKSLUTET 2013. 4. Väsentliga händelser i stadens verksamhet och ekonomi... 19 5. Risker och osäkerhetsfaktorer i verksamheten...

BOKSLUTET 2013. 4. Väsentliga händelser i stadens verksamhet och ekonomi... 19 5. Risker och osäkerhetsfaktorer i verksamheten... BOKSLUT 2013 BOKSLUTET 2013 Innehållsförteckning... sid 1. Stadsdirektörens översikt... 3 2. Stadens förvaltning och personal... 4 3. Allmän ekonomisk översikt... 8 4. Väsentliga händelser i stadens verksamhet

Läs mer

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 www.vantaa.fi/arviointikertomus Revisionsnämnden 2.5.2012 Innehållsförteckning SAMMANDRAG... 1 1 REVISIONSNÄMNDEN... 6 1.1 Revisionsnämndens uppgifter... 6 1.2 Revisionsnämndens

Läs mer

VÖRÅ. Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2011 KOMMUN. Godkänd av fullmäktige 14.06.2012

VÖRÅ. Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2011 KOMMUN. Godkänd av fullmäktige 14.06.2012 VÖRÅ KOMMUN Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2011 Godkänd av fullmäktige 14.06.2012 GODKÄND AV KST 26.3.2012 Innehållsförteckning 1. KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 4 1.2 EKONOMI... 5 1.3 FRAMTIDSUTSIKTER...

Läs mer

ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT

ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT Berättelsen om Esbo är stadens strategi för åren 2014 2017. Den handlar om varifrån vi kommer, var vi är, vart vi är på väg och hur vi kommer dit. I Berättelsen om Esbo ingick 30

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET...

DET EKONOMISKA LÄGET... UPPFÖLJNINGSRAPPORT FÖR EKONOMI OCH VERKSAMHET 2/ 2 Innehåll UPPFÖLJNINGSRAPPORT FÖR EKONOMI OCH VERKSAMHET 2/ 1. DET EKONOMISKA LÄGET... 3 2. TABELLER MED UPPGIFTER OM BUDGETUTFALLET... 5 2.1 RESULTATRÄKNING...5

Läs mer

Statens bokslutsberättelse

Statens bokslutsberättelse Statens bokslutsberättelse för 2011 Del I och II 17b/2012 Styrning och redovisningsskyldighet B 10/2012 rd Statens bokslutsberättelse för 2011 Del I och II Finansministeriets publikationer 17b/2012 Styrning

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015 Godkänd av stadsfullmäktige 10.12.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 1 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 10 RESULTATRÄKNING... 11 FINANSIERINGSKALKYL...

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 Godkänd i stadsfullmäktige 9.12.2013 0 INNEHÅLL INLEDNING... 2 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 9 RESULTATRÄKNING... 10 FINANSIERINGSKALKYL... 12 STADSFULLMÄKTIGE,

Läs mer

Statens bokslutsberättelse

Statens bokslutsberättelse Statens bokslutsberättelse för 2009 Del I och II 24b/2010 Styrning och redovisningsskyldighet B 11/2010 rd Statens bokslutsberättelse för 2009 Del I och II Finansministeriets publikationer 24b/2010 Styrning

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN BALANSBOK

HAMMARLANDS KOMMUN BALANSBOK HAMMARLANDS KOMMUN BALANSBOK 2014 HAMMARLANDS KOMMUN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 1 1. KOMMUNFÖRVALTNINGEN OCH FÖRÄNDRINGARNA I DEN... 3 1.1. KOMMUNFULLMÄKTIGE... 3 1. 2. KOMMUNSTYRELSEN...

Läs mer

B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE

B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 4 Direktörens översikt 2014 Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland har igen fogat ett framgångsrikt år till sin historia. Det bokslut som nu föreläggs

Läs mer

Statens bokslutsberättelse

Statens bokslutsberättelse Statens bokslutsberättelse för 2008 Del I och II 23b/2009 Styrning och redovisningsskyldighet B 11/2009 rd Statens bokslutsberättelse för 2008 Del I och II Finansministeriets publikationer 23b/2009 Styrning

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017 Godkänd i stadsfullmäktige 15.12.2014 0 INNEHÅLL INLEDNING... 2 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 9 RESULTATRÄKNING... 10 STADSFULLMÄKTIGE, STADSSTYRELSEN, KONCERNFÖRVALTNING...

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 0 9 1. VERKSAMHETBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 1. 1. Allmänt Enligt 68 i kommunallagen omfattar bokslutet balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter

Läs mer

Budgeten 2015 och ekonomiplanen. Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 3.11.2014

Budgeten 2015 och ekonomiplanen. Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 3.11.2014 Budgeten 2015 och ekonomiplanen Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 3.11.2014 Innehåll FÖRORD 1 BERÄTTELSEN OM ESBO 3 MOTIVERINGAR TILL BUDGETEN OCH EKONOMIPLANEN 13 BUDGETEN OCH EKONOMIPLANEN 28 Översiktstabeller

Läs mer

BOKSLUT OCH VERSAMHETSBERÄTTELSE 2012

BOKSLUT OCH VERSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Fullmäktige 12.6.2013 BOKSLUT OCH VERSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Del 1 (2) Godkänd av styrelsen 25.3.2013 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Verkställande direktörens översikt 1 2. Väsentliga

Läs mer

Regeringens årsberättelse 2013. Del 1/4: Regeringens redogörelse för de samhälleliga verkningarna

Regeringens årsberättelse 2013. Del 1/4: Regeringens redogörelse för de samhälleliga verkningarna Regeringens årsberättelse 2013 Del 1/4: Regeringens redogörelse för de samhälleliga verkningarna Regeringens publikationsserie 5/2014 Regeringens årsberättelse 2013 Del 1/4: Regeringens redogörelse för

Läs mer