Värt att veta om vatten. Ett studiematerial anpassat till skolan från Vatten Östersund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Värt att veta om vatten. Ett studiematerial anpassat till skolan från Vatten Östersund"

Transkript

1 Värt att veta om vatten Ett studiematerial anpassat till skolan från Vatten Östersund

2 2

3 Vatten en självklarhet? Att ha tillgång till rent vatten är en självklarhet för oss som bor i Sverige. Vi tänker sällan på vad som krävs i kunskap, teknik och pengar för att det alltid ska finnas rent dricksvatten i kökskranen och att smutsvattnet ska försvinna ner i avloppet. Förr grävde var och en sin egen vattenbrunn och slaskhinken slog man ut på marken. Fortfarande har många på landsbygden egen dricksvattenbrunn och egen avloppsbrunn för avloppsvattnet*, men 90 procent av Sveriges befolkning är idag anslutna till ett allmänt vatten och avloppssystem - VA-system*. Östersunds kommuns VA-system består av sex vattenverk*, åtta avloppsreningsverk* samt 97 mil ledningar nedgrävda i marken. För att få bra dricksvatten behövs en vattentäkt* som inte är förgiftad eller förorenad. Innan dricksvattnet kommer ut till hushållen måste det renas i ett vattenverk. Även avloppsvattnet måste renas innan vi kan släppa tillbaka det i sjön eller älven. Dricksvatten och avloppsvatten transporteras i ledningar i marken. I det här studiematerialet kan du läsa mer om hur Östersunds kommuns vatten- och avloppssystem fungerar, hur Vatten Östersund arbetar och hur viktigt det är att vi alla är rädd om denna livsviktiga naturresurs. *Se Ordförklaringar på sidan 15 3

4 Vatten... Det vatten som finns idag är det som bildades för flera miljarder år sedan vid jordens födelse. Det är alltså samma vatten vi dricker idag som dinosaurierna drack! 97 procent av allt vatten på jorden är saltvatten. Bara tre procent av vattnet är sötvatten. Det mesta av sötvattnet finns som snö och is, därefter kommer grundvatten*. Den minsta mängden sötvatten finns i sjöar och vattendrag.... som ger liv Vatten räknas som livsmedel och är livsviktigt. Människan behöver dricka cirka 0,5-1 liter rent vatten varje dag. Vattenförbrukningen i världen har ökat 2,5 gånger snabbare än befolkningsökningen. Hur mycket vatten vi använder beror på var i världen vi bor. I Sverige har förbrukningen ökat från 80 liter i början av 1900-talet till dagens cirka 180 liter vatten per person och dygn. I vissa länder använder en hel familj liter vatten per dygn. Och man kan vara tvungen att gå flera kilometer varje dag för att hämta vattnet. I Sverige finns det gott om vatten men redan i Danmark har tillgången minskat betydligt och som dödar Av jordens befolkning på närmare sju miljarder människor saknar en miljard tillgång till rent vatten. Det vanligaste är att dricksvattnet förorenas av bakterier från avlopp. Det leder till farliga sjukdomar. Varje timma året runt dör cirka 200 barn av sjukdomar som beror på förorenat vatten. Fler barn dör av smutsigt vatten än i krig.

5 Jordbruket, industrin och hushållen I Norden har vi det renaste vattnet i Europa. Ute i vår vildmark kan vi oftast dricka vattnet i bäckar och sjöar och det är unikt. Även i Sverige kan dock vattnet bli ohälsosamt. Jordbruket sprider näringsämnen* på åkrarna. Överskottet rinner ut i vattendragen och göder växtligheten och det kan leda till så kallade algblomningar. Då sker en explosionsartad tillväxt av alger som i sin tur kan producera gifter. Sådant vatten ska man undvika att dricka eller bada i. Det är inte nyttigt vare sig för människor eller djur. För femtio år sedan släppte de flesta svenska industrier ut sitt förorenade avloppsvatten direkt ut i sjöar och hav där det ställde till stor skada. Nu vet vi bättre och nu renar vi istället det industriella avloppet. Men fortfarande har vi problem med gifter och kemikalier i vattnet. Ett exempel är vissa textilier som tillverkas främst i Asien. Vid tillverkningen av dessa hemtextilier, handdukar och kläder används många olika kemikalier som följer med avloppsvattnet och förgiftar vattendragen. När de färdiga textilierna kommer till Sverige finns mycket kemikalier kvar och när vi tvättar dessa handdukar och kläder sköljs gifterna ut i avloppet. Avlopp från hushåll är hälsovådligt eftersom det innehåller bakterier som ger upphov till farliga sjukdomar. Men det är också mycket näringsrikt och bidrar till övergödningen av sjöar och vattendrag. Det är inte mer än drygt femtio år sedan man började rena avloppsvatten i Sverige. Och det görs ständiga förbättringar som leder till renare utsläpp och mindre mängd näringsämnen i våra vattendrag. 97 procent av allt vatten på jorden är saltvatten och bara tre procent av vattnet är sötvatten. 5

6 Från slaskhink och utedass till ledningar och verk Under 1800-talet var barnadödligheten mycket hög i Europa och i Sverige. Orsaken var främst förorenat vatten och värst var det i städerna. Slaskhinkar tömdes ut på gatan där det blandades med urin och avloppsvatten från bakgårdens utedass och gödselstack. Vid snösmältning och regn rann det ner i dricksvattenbrunnarna eller ut i vattendragen. För att lösa problemet anlades avloppsledningar i städerna för att leda bort avloppsvattnet till närmaste vattendrag. Tyvärr var det ofta samma vattendrag som användes som vattentäkt. Under första halvan av 1900-talet byttes utedassen till vattentoaletter. I och med det ökade problemet med försämrad vattenkvalité snabbt. Då började man bygga vattenverk som skulle rena dricksvattnet. n Under 1900-talets början fanns det cirka 59 vattenverk i Sverige. Antalet ökade i och med att städernas befolkning växte. Vattenverken kunde också förse städerna med de stora mängder vatten som behövdes för att släcka bränder. 6 Vattenverken förser städerna även med vatten till brandbekämpning

7 Här grävs det för vattenledning längs Residensgränd på 1890-talet. Bildkälla: Jamtli bildbyrå Vattenverket i Östersund kom till under 1800-talets sista år och tog redan då sitt vatten från Storsjön. Som reningsteknik på vattenverket användes bland annat ett filter av sand som vattnet långsamt fick rinna igenom. En ångmaskin pumpade vattnet vidare från vattenverket i nedgrävda ledningar till stadens invånare. När Storsjöns vattenkvalité blev allt mer påverkad av avloppsvatten började man tillsätta klor till dricksvattnet. Klor är bakteriedödande. Det var inte förrän efter andra världskriget som byggandet av avloppsreningsverk satte fart på allvar i Sverige. I slutet av 1950-talet bildade kommunerna Brunflo, Frösö köping och Östersunds stad ett samarbete för utveckling av vatten och avlopp. Resultatet blev ett gemensamt avloppsreningsverk som 1966 stod färdigt vid Göviken. Avloppsreningsverket har stor betydelse för Storsjöns goda vattenkvalitet. Vattenverken började byggas under 1800-talet och avloppsreningsverken byggdes under första hälften av 1900-talet. 7

8 Dricksvatten ett livsmedel Den största delen av Östersunds kommuns dricksvatten kommer från Storsjön. Vattnet pumpas till vattenverket i Minnesgärdet som försörjer Östersund, Brunflo, Lockne, Frösön och Orrviken med dricksvatten. Lit, Häggenås, Lillsjöhögen och Tandsbyn får sitt vatten från grundvattentäkter och Fåker från sjön Näkten. I vattenverket genomgår vattnet olika reningssteg för att bland annat ta död på bakterier innan det når våra kranar. För grundvatten räcker det oftast med enkla reningssteg. Däremot krävs det oftast fler reningssteg för ytvatten*. Ett reningssteg kan exempelvis vara filtrering för att ta bort partiklar. Ett sätt att ta död på bakterier är att tillsätta klor i vattnet. 8 Ytvatten från en sjö innehåller normalt låga halter av kalcium och magnesium, vilket innebär så kallad låg hårdhet*. Grundvattnets innehåll av kalcium och magne-

9 sium varierar. Om vattnet är hårt kan det bildas kalkavlagringar i exempelvis ledningar och varmvattenberedare. I Östersunds kommun har Lit, Tandsbyn och Lillsjöhögen medelhög hårdhet (medelhårt vatten), medan de andra vattenverken har låg hårdhet (mjukt vatten). Det tas regelbundet prover på dricksvattnet vid vattenverken och på ledningsnätet för att kontrollera att det inte innehåller för mycket bakterier och skadliga ämnen. Livsmedelsverket ställer krav på vad dricksvattnet får innehålla och hur många prov som skall tas. Det som släpps ut i vattendragen riskerar att förorena vattentäkter, förgifta fisken eller förstöra badvattnet. Använd miljömärka tvättmedel. 9

10 Avloppsrening Gövikens avloppsreningsverk Foto: Lennart Jonasson Smutsigt vatten transporteras i ledningar till avloppsreningsverk där det renas från organiska ämnen* och näringsämnen innan det släpps ut i vattendragen igen. I Östersunds kommun finns det avloppsreningsverk i Östersund, Häggenås, Lit, Lillsjöhögen, Lockne, Tandsbyn, Fåker och Orrviken. Reningen består av olika steg. Stegen varierar beroende på hur mycket vatten avloppsreningsverken tar emot. Avloppssvatten från Östersund, Brunflo, Frösön och Ås går till vårt största avloppsreningsverk i Göviken. Där renas avloppsvattnet i de tre vanligaste stegen: grovrening, kemisk rening och biologisk rening. Grovreningen silar avloppsvattnet för att ta bort bland annat tops, dambindor och apelsinskal. I den kemiska reningen tillsätts kemikalier som gör att fosfor* i urinen fälls ut och sjunker till botten. I den biologiska reningen används mikroorganismer* som äter upp organiska ämnen. Vattnet passerar ytterligare två bassänger där slam* och mikroorganismer får sjunka till botten. Det rena vattnet släpps sedan ut i Storsjön igen, och kvar blir en massa slam. 10 Slammet blir bilbränsle och värme Vid Gövikens avloppsreningsverk tas slammet tillvara och omvandlas till energi. Slammet från den kemiska och den biologiska reningen pumpas till slambehandlingen där det förtjockas. Därifrån fortsätter slammet till rötkammarna* där bakterier bryter ner slammet så att slammängden minskar samtidigt som biogas* bildas. Biogasen förädlas i fordonsgasanlägg-

11 ningen och fortsätter till tankstationen vid Lugnviksvägen där cirka 350 miljövänliga bilar kan tanka biogas. Den gas som blir över går till förbränning och värmen leds ut via Jämtkrafts fjärrvärmenät till våra element. Det slam som blir kvar centrifugeras så att det mesta av vattnet kramas ur. Slammet komposteras sedan på Gräfsåsen avfallsanläggning där det så småningom blir jord. Spola inte ned vad som helst! Reningen av avloppsvattnet är en känslig process. Om vi till exempel spolar ned dambindor eller kattsand i toaletten kan det bli stopp i ledningarna och häller vi ut målarfärg eller starka rengöringsmedel i avloppet åker det med till avloppsreningsverket, där reningsprocesserna störs. Sådana föroreningar kan sedan följa med ut i vattnets kretslopp. Vi på Vatten Östersund gör vårt bästa för att avloppsreningsverken ska lämna ifrån sig så rent vatten som möjligt. Naturvårdsverket sätter gränser för vad vatten och slam från avloppsreningsverk får innehålla. Det kontrolleras genom regelbunden provtagning. Toaletten är endast till för kiss, bajs, toalettpapper, vatten samt miljömärkta rengöringsmedel. 11

12 Ledningsnätet Rören - vattnets transportväg Det finns ett helt system av rör nedgrävda i marken under Östersund. Varje dygn flyter det omkring 37 miljoner liter dricksvatten och avloppsvatten under dina fötter genom ett snillrikt ledningssystem. Det motsvarar ungefär tankbilar varje dag. Hela 97 mil ledning ringlar sig genom marken i Östersund. Inget vatten? När det inte kommer vatten ur kranen är det oftast problem i ledningsnätet. Tjäle och sättningar i marken kan bryta sönder rören. Ett vanligt problem är korrosionsskador på rörmaterial, det vill säga rören rostar sönder. Då läcker vatten ut och dricksvattenförsörjningen hotas. Dricksvattenförsörjningen är olika känslig på olika ställen i kommunen. I tätorterna blir effekterna av problem på ledningsnätet mindre än på små orter och i ytterområdena. Detta beror bland annat på att nätet är mer omfattande i tätorter och om det blir problem på ett ställe kan vattnet ledas en annan väg. Stopp i avloppet? Det kan också bli stopp i avloppsledningarna. Det kan till exempel bero på att ett träds rötter har växt in i röret, eller att nån har spolat ned en cykelsadel! Det kan kännas lite bakvänt att använda rent vatten för att transportera exempelvis bajs; vatten som sedan måste renas igen innan det går tillbaka till sjöar och vattendrag. Samtidigt så är det ändå en smidig och hygienisk transportlösning. Det rör sig om olika rör 12 Det finns två olika ledningsnät som avloppsvattnet leds i. Ett ledningsnät transporterar avloppsvatten från hushåll och företag till avloppsreningsverket för rening. Det kallas spillvatten. Ett annat ledningsnät leder bort regn- och smältvatten som fångas upp av tak och asfalterade ytor. Sådant avloppsvatten kallas för dagvatten.

13 Rörande kostnader Det kostar att ligga i marken! Det är sällan själva rören som är dyra, utan grävningen. För att inte behöva gräva så mycket används ibland en metod som kallas re-lining. Det innebär att nya rör dras inuti de gamla. Vatten Östersund utvecklar också egna metoder och verktyg för att underlätta arbetet. På så sätt sparas både pengar och ryggar. Vad rör sig egentligen i avloppsrören? Ledningsnätet behöver ständigt ses över och renoveras för att ge oss en trygg vattenförsörjning och för att vi ska slippa obehagliga översvämningar. Men hur vet man vilka rör som behöver renoveras och hur inspekteras rörledningar som ligger flera meter ner i marken? Vatten Östersund har ritningar på de flesta ledningarna. Den äldsta ritningen i arkivet är från början av 1920-talet. Renovering av vattennätet görs där ledningarna är gamla eller där det varit mycket läckor. Avloppsledningar inspekteras med hjälp av en filmkamera placerad på en liten radiostyrd bandvagn som kan köra in i röret. Det renoveras och förnyas cirka fyra kilometer ledningar varje år. På så sätt säkerhetsställs leveransen av ett rent och gott dricksvatten och risken minskar för stopp i avloppet och översvämningar även i framtiden. Så får vi fart i rören För att dricksvattnet ska nå ända fram, exempelvis på högsta våningen i ett höghus, är ledningsnätet utrustat med ett antal tryckstegringsstationer och reservoarer. I tryckstegringsstationerna finns pumpar som ger vattnet det tryck som behövs. Reservoarerna kan liknas vid stora underjordiska bassänger. Eftersom reservoarerna ligger högre upp än ledningarna skapas ett naturligt tryck när vattnet rinner från reservoaren ner i ledningen. Om det saknas höga höjder för att ha en reservoar i marken bygger man i stället ett vattentorn. Här i Östersund finns gott om höga höjder för reservoarer. En reservoar rymmer cirka kubikmeter vatten. Det räcker till drygt badkar! När man sedan ska transportera bort avloppsvatten till avloppsreningsverket får vattnet oftast rinna i egen fart genom lutande ledningar. Det kallas självfall. Ibland får man dock använda en pump för att pumpa iväg avloppsvattnet. 13

14 Dagvatten I mitten av 1960-talet började man bygga ut ett dagvattennät som samlade upp regn- och smältvatten och ledde det direkt ut till sjöar och vattendrag. Detta skedde samtidigt som man byggde det första avloppsreningsverket i Östersund. Genom att leda dagvattnet direkt ut till sjöarna så skulle avloppsreningsverket belastas mindre. Eftersom dagvatten inte renas är det viktigt att vi inte smutsar ner det genom att till exempel tvätta bilen på gatan eller på en asfalterad parkering. Bilschampo, asfalt-, olje- och bensinrester rinner ner i en dagvattenbrunn och åker rakt ut i vattendragen. Då är det bättre att tvätta bilen i en tvätthall eller åtminstone på en gräsmatta eller en grusplan. Dagvattennätet kan bli hårt belastat om det regnar extremt mycket eller vi får en kraftig vårflod då mycket snö smälter på kort tid. För att minska belastningen har man byggt dagvattendammar på flera ställen. Dagvattendammarna kan ta emot mycket vatten på en gång. På så sätt dämpas flödet så vattnet rinner långsammare och leds vidare utan risk för översvämningar och skador på ledningarna. Miljödamm Dagvatten kan förorenas av trafik och av utsläpp från industrier. I industriområden finns förstås extra stor risk för att dagvattnet förorenas. I Odenskog har kommunen därför byggt om en dagvattendamm till miljödamm. Där bromsas flödet upp och vattnet renas i flera steg. Från miljödammen leds vattnet den naturliga vägen tillbaka till Lillsjön. Tidigare gick allt dagvatten direkt ut i Storsjön. Miljödammen återställer den naturliga balansen så mycket som möjligt. Det är värdefullt för både fiskar, fåglar, växter och övriga djur. 14 Läs mer om vatten på

15 Miljödammen i Odenskog Ordförklaringar Avloppsreningsverk Renar avloppsvatten så det kan släppas tillbaka till naturen Avloppsvatten Smutsigt vatten från hushåll och företag eller från stuprännor och dagvattenbrunnar Biogas Gas som till största delen består av metangas. Används bland annat som fordonsbränsle Grundvatten Vatten som finns under markytan. För att använda grundvatten måste man borra eller gräva en brunn Hårdhet Anger hur mycket kalcium och magnesium vattnet inne håller. Mäts i tyska hårdhetsgrader dhº Mikroorganismer Mycket små livsformer som endast kan ses med mikroskop Näringsämnen Det som behövs för att växter skall växa; till exempel fosfor och kväve Organiska ämnen Allt från växt- och djurriket; till exempel maten vi äter Rötkammare En syrefri miljö där slam bryts ned av bakterier och bildar biogas. En process som kallas rötning Slam Restprodukten som bildas vid rening av avloppsvatten VA Förkortning för Vatten och Avlopp Vattentäkt Där vattenverket tar sitt vatten ifrån. Kan vara grundvatten* eller ytvatten* Vattenverk Renar vatten till dricksvatten Ytvatten Vatten som finns i sjöar och åar 15

16 Producerad av Vatten Östersund. Layout: Catrine Edlund Illustrationer: Anders Suneson/tantiloop.se Vatten Östersund Östersunds kommun, Östersund tel

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL Den här lärarhandledningen för åk 4-9 ger dig som lärare kunskap om hur vattnets kretslopp fungerar och tips på hur du kan lägga upp lektionerna. I materialet får

Läs mer

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL Den här lärarhandledningen ger dig som lärare kunskap om hur vattnets kretslopp fungerar och tips på hur du kan lägga upp lektionerna. I materialet får du och din

Läs mer

1 Högåsen vattenverk.

1 Högåsen vattenverk. Högåsen vattenverk. 1 Högåsen vattenverk. 2 Vattenverket vid Högåsen ägs av Nyköpings- och Oxelösunds kommuner gemensamt genom NOVF (Nyköping Oxelösund Vattenverks Förbund). Vattenverket producerar cirka

Läs mer

Vatten och luft. Åk

Vatten och luft. Åk Vatten och luft Åk 4 2016 Olika sorters vatten Saltvatten Det finns mest saltvatten på vår jord. Saltvatten finns i våra stora hav. Sötvatten Sötvatten finns i sjöar, åar, bäckar och myrar. Vi dricker

Läs mer

Vatten- och avloppssystemen i Göteborg

Vatten- och avloppssystemen i Göteborg Vatten- och avloppssystemen i Göteborg Dricksvatten Dricksvattnet är vårt viktigaste livsmedel och kvaliteten kontrolleras regelbundet. Göteborgarnas råvatten, det producerade dricksvattnet vid vattenverken

Läs mer

Och vad händer sedan?

Och vad händer sedan? Och vad händer sedan? I STORT SETT ALLA MÄNNISKOR I SVERIGE SOM BOR i en tätort är anslutna till ett vatten- och avloppsledningsnät. Men så har det inte alltid varit. Visserligen fanns vattenledningar

Läs mer

Vatten och avlopp i Uppsala. Av: Adrian, Johan och Lukas

Vatten och avlopp i Uppsala. Av: Adrian, Johan och Lukas Vatten och avlopp i Uppsala Av: Adrian, Johan och Lukas Hela världens kretslopp Alla jordens hav, sjöar eller vattendrag är ett slags vatten förråd som förvarar vattnet om det inte är i någon annan form.

Läs mer

Välkommen till Lundåkraverket

Välkommen till Lundåkraverket Lundåkraverket Välkommen till Lundåkraverket Lundåkraverket ligger i södra Landskrona och är det näst största reningsverket inom NSVA. Det togs i drift redan 1962, men har sedan dess byggts ut och förändrats

Läs mer

Välkommen till Öresundsverket

Välkommen till Öresundsverket Öresundsverket Välkommen till Öresundsverket Öresundsverket ligger i centrala Helsingborg och är det största av ett tiotal avloppsreningsverk inom NSVA. Det byggdes 1974 och tar idag hand om spillvatten

Läs mer

Alla kunskapstester. Mälaren. En sammanställning av samtliga kunskapstester. Visste du att...

Alla kunskapstester. Mälaren. En sammanställning av samtliga kunskapstester. Visste du att... Alla kunskapstester En sammanställning av samtliga kunskapstester Mälaren 1. Varifrån kommer ditt kranvatten? Mälaren Östersjön Stockholms ström 2. Hur stor är Mälaren? Sveriges största sjö Sveriges andra

Läs mer

Brandholmens avloppsreningsverk.

Brandholmens avloppsreningsverk. Brandholmens avloppsreningsverk. 1 2 Brandholmens avloppreningsverk. Vattnet i Nyköping. I Nyköpings kommun är ca 55 % av vårt dricksvatten producerat av ytvatten från bland andra sjön Yngaren. Vattnet

Läs mer

Välkommen till Torekovs reningsverk

Välkommen till Torekovs reningsverk Torekovsverket Välkommen till Torekovs reningsverk Torekovs avloppsreningsverk ligger i södra delen av Torekovs tätort och togs i drift på 1960-talet. Det byggdes senast ut 2001. Verket tar idag hand om

Läs mer

Hur reningsverket fungerar

Hur reningsverket fungerar Kommunalt avlopp Det vatten du använder hemma, exempelvis när du duschar eller spolar på toaletten, släpps ut i ett gemensamt avloppssystem där det sen leds vidare till reningsverket. Hit leds även processvatten

Läs mer

KONSTEN ATT RENA VATTEN ELLEN LINDMAN, 12TEC

KONSTEN ATT RENA VATTEN ELLEN LINDMAN, 12TEC FÖRSÄTTSBLAD KONSTEN ATT RENA VATTEN 17/10-12 ELLEN LINDMAN, 12TEC Innehållsförteckning KONSTEN ATT RENA VATTEN MÅL/SYFTE HUR DET GÅR TILL HISTORIA & FRAMTID VATTENRENING & MILJÖ METOD GENOMFÖRANDE REFERENSER

Läs mer

NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB

NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB Kommunalt VA-bolag Bildades 2009 Sex ägarkommuner 230 000 invånare 160 medarbetare Därför bildades NSVA Säkrar VA-kompetens i regionen Optimal utveckling av

Läs mer

Hållbara kliv vårt vatten i åk 4 studiebesök på reningsverket Sundet Kranvatten dagvatten spillvatten tekniska system. Spillvatten

Hållbara kliv vårt vatten i åk 4 studiebesök på reningsverket Sundet Kranvatten dagvatten spillvatten tekniska system. Spillvatten Hållbara kliv vårt vatten i åk 4 studiebesök på reningsverket Sundet Kranvatten dagvatten spillvatten tekniska system Spillvatten (Information hämtad från Växjö kommuns hemsida http://www.vaxjo.se/bygga--

Läs mer

Lärarhandledning för arbetet med avlopp, för elever i år 4 6. Avloppsvatten

Lärarhandledning för arbetet med avlopp, för elever i år 4 6. Avloppsvatten Lärarhandledning för arbetet med avlopp, för elever i år 4 6 Avloppsvatten Varför gör vi ett material om vatten? Vatten- och avloppsavdelningen i Enköpings kommun arbetar för att vattnet som vi använder

Läs mer

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL Den här lärarhandledningen för åk 4-9 ger dig som lärare kunskap om hur vattnets kretslopp fungerar och tips på hur du kan lägga upp lektionerna. I materialet får

Läs mer

Vad är vatten? Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt främsta livsmedel. Vatten är även en förutsättning för allt liv på jorden.

Vad är vatten? Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt främsta livsmedel. Vatten är även en förutsättning för allt liv på jorden. Vattnets väg Vad är vatten? Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt främsta livsmedel. Vatten är även en förutsättning för allt liv på jorden. Vi ställer mycket höga krav på dricksvatten vad gäller

Läs mer

Rena fakta om Gryaab och ditt avloppsvatten.

Rena fakta om Gryaab och ditt avloppsvatten. Rena fakta om Gryaab och ditt avloppsvatten. Foto: Bert Leandersson Ryaverket är ett av Nordens största reningsverk. Här renas cirka 4 000 liter vatten per sekund. Illustration: Anders Lyon Du spolar,

Läs mer

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt.

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. I den här broschyren vill vi ge dig sakliga besked om vad det innebär när Mälarenergi har ansvaret för vatten och avlopp hos dig. Vår syn på Vatten och

Läs mer

Henriksdals avloppsreningsverk. För stockholmarnas och miljöns bästa

Henriksdals avloppsreningsverk. För stockholmarnas och miljöns bästa Henriksdals avloppsreningsverk För stockholmarnas och miljöns bästa 1 Ett av Europas största avloppsreningsverk Insprängt i Henriksdalsberget, på gränsen mellan Stockholm och Nacka, ligger ett av Stockholm

Läs mer

Miljöarbete pågår. Vi renar avloppsvatten från en halv miljon människor

Miljöarbete pågår. Vi renar avloppsvatten från en halv miljon människor Miljöarbete pågår Vi renar avloppsvatten från en halv miljon människor Mycket bra studiebesök. Man får lära sig att avlopp är ett stort miljöproblem, hur problemet löses och hur man kan hjälpa till litegrann

Läs mer

Ett arbete om Reningsverk! Av: Julia Ärnekvist 9G.

Ett arbete om Reningsverk! Av: Julia Ärnekvist 9G. Ett arbete om Reningsverk! Av: Julia Ärnekvist 9G. Innehållsförteckning. Sida nr. 1. Inledning. 2. Frågeställning. 3-8. Svar på frågorna. 9. Intervju med Åke Elgemark. 10. Bilder ifrån reningsverket. 11.

Läs mer

UPPDRAG: AVLOPP. Toaletten - slasktratt eller sparbössa

UPPDRAG: AVLOPP. Toaletten - slasktratt eller sparbössa UPPDRAG: AVLOPP In till samhället fraktas nyttigheter i form av olika material, mat, bränsle och vatten. Resurserna används och blir avfall av olika slag: fasta sopor, vattensopor och sopor i gasform.

Läs mer

GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP

GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP VATTNETS KRETSLOPP 1. GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP SYFTE & BAKGRUND: Att visa på hur vattnet i naturen ständigt rör sig i ett kretslopp. DU HÄR BEHÖVER DU: Glasburk med lock Små stenar eller lecakulor

Läs mer

GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP

GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP VATTNETS KRETSLOPP 1. GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP SYFTE & BAKGRUND: Att visa på hur vattnet i naturen ständigt rör sig i ett kretslopp. DU HÄR BEHÖVER DU: Glasburk med lock Små stenar eller lecakulor

Läs mer

VATTEN- OCH AVLOPPSSYSTEMET

VATTEN- OCH AVLOPPSSYSTEMET VATTEN- OCH AVLOPPSSYSTEMET KRAN OCH VATTENLEDNING VATTENTORN TOALETT I naturen är vattnet i ständig rörelse. Det flyttar sig från sjöar och hav, upp i moln och ner igen som regnvatten. På ett liknande

Läs mer

Innehåller snabb kylskåpsguide! 7 enkla tips på hur du kan hjälpa miljön

Innehåller snabb kylskåpsguide! 7 enkla tips på hur du kan hjälpa miljön Innehåller snabb kylskåpsguide! 7 enkla tips på hur du kan hjälpa miljön Stora resultat börjar med små steg i ditt hem Följ med på en kort tur genom ett helt vanligt hem. Efter besöket kommer du att kunna

Läs mer

Från Mälaren via Norrvatten

Från Mälaren via Norrvatten Från Mälaren via Norrvatten Från Mälaren via Norrvatten Dricksvatten ditt viktigaste livsmedel Bor du i en kommun som ligger strax norr om Stockholm och har kommunalt vatten? Då är du förmodligen en av

Läs mer

fa f kta om vatten och avlopp

fa f kta om vatten och avlopp fakta om vatten och avlopp innehåll 3 4 7 11 12 16 17 18 21 22 Vattentjänstbranschen Vattentjänstbranschens aktörer och lagar Hur finansieras vattentjänstbranschen? Vatten genom tiderna Vattenförsörjning

Läs mer

SAMFÄLLIGHETSFÖRENING RÄTT & FEL LITEN HANDBOK

SAMFÄLLIGHETSFÖRENING RÄTT & FEL LITEN HANDBOK KVARNHAGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING RÄTT & FEL LITEN HANDBOK För medlemmarna i Kvarnhagens samfällighetsförening om vad vi får och inte får spola ner i våra avlopp. VAD FÅR VI SPOLA NER I VÅRT AVLOPP - vad

Läs mer

Ramp svenska som andraspråk

Ramp svenska som andraspråk På span i kloaker och reningsverk (sas) Handledning av Eva Phister och Elisabeth Åman-Davis AV-nr: 31404 tv 7 Sammanfattning Den här handledningen vänder sig till dig som är lärare i svenska som andraspråk

Läs mer

BIOLOGI - EKOLOGI VATTEN 2014-10-16

BIOLOGI - EKOLOGI VATTEN 2014-10-16 BIOLOGI - EKOLOGI VATTEN 2014-10-16 TUSENTALS SJÖAR Sjörikt land Sverige Drygt 100 000 sjöar större än 1 ha = 0,01 km 2 = 0,1 km x 0,1 km 80 000 sjöar mindre än 10 ha Cirka en tiondel av sveriges yta.

Läs mer

Norsborgs vattenverk. Vatten i världsklass till över en miljon människor, dygnet runt året runt.

Norsborgs vattenverk. Vatten i världsklass till över en miljon människor, dygnet runt året runt. Norsborgs vattenverk Vatten i världsklass till över en miljon människor, dygnet runt året runt. Vi har producerat dricksvatten i över 100 år Stockholm Vatten har mångårig erfarenhet av vattenproduktion.

Läs mer

Mycket bra studiebesök. Man får lära sig att avlopp är ett stort miljöproblem, hur problemet löses och hur man kan hjälpa till litegrann själv.

Mycket bra studiebesök. Man får lära sig att avlopp är ett stort miljöproblem, hur problemet löses och hur man kan hjälpa till litegrann själv. Miljöarbete pågår Mycket bra studiebesök. Man får lära sig att avlopp är ett stort miljöproblem, hur problemet löses och hur man kan hjälpa till litegrann själv. Tack för ett mycket givande besök. Barnen

Läs mer

Dricksvatten från Vättern till åtta kommuner i Örebro län

Dricksvatten från Vättern till åtta kommuner i Örebro län Dricksvatten från Vättern till åtta kommuner i Örebro län DRICKSVATTEN Dricksvatten är en resurs vi människor ofta tar för given. Vattnet tas antingen från sjöar och åar eller från grundvatten. Vanligtvis

Läs mer

Vatten. Vattenrnolekyler i tre faser

Vatten. Vattenrnolekyler i tre faser Vatten NÄR DU HAR ARBETAT MED AVSNITTET VATTEN KAN DU vilka grundämnen som bildar en vatten molekyl förklara hur vattenmolekylerna samspelar i vattnets tre faser redogöra för vattnets speciella egenskaper

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. 1 orebro.se Var rädd om ditt hus! Om du ansluter ditt dag- och dräneringsvatten rätt, minskar du risken för översvämning

Läs mer

Vi behöver din hjälp för ett renare vatten

Vi behöver din hjälp för ett renare vatten Vi behöver din hjälp för ett renare vatten Vi behöver din hjälp för ett renare vatten Du kan göra mycket för att vårt vatten ska vara rent och för att vi ska få en bättre natur. Det är enkla saker som

Läs mer

Alla experiment. Mälaren. En sammanställning av samtliga experiment. 1. Gör ett eget slutet kretslopp. Visste du att...

Alla experiment. Mälaren. En sammanställning av samtliga experiment. 1. Gör ett eget slutet kretslopp. Visste du att... Alla experiment En sammanställning av samtliga experiment. Mälaren 1. Gör ett eget slutet kretslopp Att visa på hur vattnet i naturen ständigt rör sig i ett kretslopp. Vatten avges från växterna och stiger

Läs mer

Information om enskilda avlopp

Information om enskilda avlopp Information om enskilda avlopp I den här broschyren har vi sammanfattat viktig information om enskilda avlopp. Här hittar du information om varför vi måste rena avloppsvatten, vilka reningskrav som ställs,

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås www.vafabmiljo.se kundservice@vafabmiljo.se Tel: 020-120 22 20 www.facebook.com/vafabmiljo Om du har ett enskilt avlopp med trekammarbrunn,

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Avfalls- och återvinningsenheten Stadshuset, 721 87 Västerås Vill du ha svar på dina frågor? Tfn: 021-39 00 00 E-post: kontaktcenter@vasteras.se Hemsida:

Läs mer

Vattenförsörjning. Jordens vatten. Sötvatten. Grundvatten. Vattnets kretslopp. Totalt vatten på jorden 1454 milj km 3. 97% saltvatten 3% sötvatten

Vattenförsörjning. Jordens vatten. Sötvatten. Grundvatten. Vattnets kretslopp. Totalt vatten på jorden 1454 milj km 3. 97% saltvatten 3% sötvatten Jordens vatten Vattenförsörjning Totalt vatten på jorden 1454 milj km 3 97% saltvatten 3% sötvatten 2012-06-04 2 Sötvatten Ytvatten och atmosfäriska vatten 71% grundvatten 28,5% polarisar, glaciärer 0,5

Läs mer

Tillsammans för världens mest hållbara stad

Tillsammans för världens mest hållbara stad Tillsammans för världens mest hållbara stad Nytänkande och samverkan för framtiden vision Tillsammans för världens mest hållbara stad verksamhetsidé Vi är en samhällsbyggare i framkant som driver och utvecklar

Läs mer

Miljögifter från ditt hushåll till ditt vatten vi behöver din hjälp

Miljögifter från ditt hushåll till ditt vatten vi behöver din hjälp Miljögifter från ditt hushåll till ditt vatten vi behöver din hjälp Samrådsmöte för Dalälven 19 februari 2013 Anders Finnson Svenskt Vatten Livsmedel och miljövårdinsatser - Friskt vatten och rena sjöar

Läs mer

Var med och spara på vårt vatten! Från hav till moln VAR KOMMER VATTNET IFRÅN? VATTENKRIG LAGA MAT DUSCHA DRICKA SPOLA TVÄTTA BILEN PLASKA DISKA

Var med och spara på vårt vatten! Från hav till moln VAR KOMMER VATTNET IFRÅN? VATTENKRIG LAGA MAT DUSCHA DRICKA SPOLA TVÄTTA BILEN PLASKA DISKA Dricksvattnet i våra kranar är vårt viktigaste livsmedel. Men här på Gotland har vi dåligt med vatten. Grundvattennivåerna är mycket låga och de rinner inte till tillräckligt med till våra insjöar (träsk)

Läs mer

Varje. droppe. är värdefull. Hur mår vårt vatten? Hur får vi bra vatten?

Varje. droppe. är värdefull. Hur mår vårt vatten? Hur får vi bra vatten? Varje droppe är värdefull Hur mår vårt vatten? Hur får vi bra vatten? Vad använder du vatten till? Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt viktigaste livsmedel. Du använder vatten till mycket, till

Läs mer

Samtliga veckans ord v VECKANS ORD v 35 (+ omprov v 37)

Samtliga veckans ord v VECKANS ORD v 35 (+ omprov v 37) Samtliga veckans ord v 35-42 VECKANS ORD v 35 (+ omprov v 37) bytesdjur ett djur som äts av ett annat djur mossa växer över stenar och trädrötter promenera kan vara skönt att göra i skogen barrskog skog

Läs mer

Trafikverket renar dagvattnet runt östra Mälaren. Renare samvete under broarna

Trafikverket renar dagvattnet runt östra Mälaren. Renare samvete under broarna Trafikverket renar dagvattnet runt östra Mälaren Renare samvete under broarna Smutsigt vatten från vägarna ska inte tillåtas rinna ut i Mälaren. Detta är självklart viktigt för växt- och djurlivet, men

Läs mer

Koppartak värdefullt kulturarv utan miljöbelastning med filter på avrinningen

Koppartak värdefullt kulturarv utan miljöbelastning med filter på avrinningen Koppartak värdefullt kulturarv utan miljöbelastning med filter på avrinningen Runt om i Sverige och Europa sätter skimrande, gröna koppartak sin prägel på stadssiluetten. Koppartaken ses av många som ett

Läs mer

FÖRORENINGAR I VATTENDRAG

FÖRORENINGAR I VATTENDRAG FÖRORENINGAR I VATTENDRAG 1 Föroreningar i vattendrag Mål och krav FN, EU och Sverige Miljökvalitet Viskan Föroreningar Källor Spridning Åtgärder 2 Ramdirektivet för vatten Vi ska uppnå en långsiktigt

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Gäller för Södertälje och Nykvarns kommuner från och med 2013-12-01 www.telge.se Om du har ett enskilt avlopp med minireningsverk, trekammarbrunn, tvåkammarbrunn,

Läs mer

Bio Filter 10. Produktinformation, Installation och Underhåll PRODUKTINFORMATION:

Bio Filter 10. Produktinformation, Installation och Underhåll PRODUKTINFORMATION: PRODUKTINFORMATION: - Bio filter 10 är en enkel och smidig biologisk gråvatten rening till sommarstugor och gästhus där vattenförbrukningen är låg. - Bio Filter 10 är avsedd att ta hand och rena gråvatten.

Läs mer

Vattenverk i Askersund kommun

Vattenverk i Askersund kommun Vattenverk i Askersund kommun I Askersund finns 5 vattenverk där vattnet produceras. Det finns 11 tryckstegringsstationer på ledningsnätet där vattentrycket höjs med pumpar för att kompensera för höjd-

Läs mer

Älvsbyns Energi AB - Information om de allmänna Vatten - och avloppsanläggningarna inom Älvsbyns kommun.

Älvsbyns Energi AB - Information om de allmänna Vatten - och avloppsanläggningarna inom Älvsbyns kommun. Älvsbyns Energi AB - Information om de allmänna Vatten - och avloppsanläggningarna inom Älvsbyns kommun. Del 1. Grundläggande fakta om va- verksamheten. Upprättad februari 2011 Älvsbyns Energi AB Innehåll

Läs mer

Tömning av enskilt avlopp - det här behöver du veta

Tömning av enskilt avlopp - det här behöver du veta Tömning av enskilt avlopp - det här behöver du veta En informationsfolder till dig som har tömning av enskilt avlopp i Gnesta kommun Din avloppsanläggning ska skydda miljön Anledningen till att vi har

Läs mer

Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar

Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar Avloppsslam Slam bildas vid all rening av avloppsvatten. Beroende på typ av avlopp indelas avloppsvattnet upp i svartvatten (toaletter, bad-, disk- och tvättvatten)

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Gäller för Ödeshögs kommun från och med 2014-07-01 www.odeshog.se 1 Om du har ett enskilt avlopp med minireningsverk, trekammarbrunn, tvåkammarbrunn,

Läs mer

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE en informationsbroschyr om vatten och avfall I vattenverket gör vi vattnet rent. VATTENVERKET Svampen är vårt vatten torn som gör att vattnet kan tryckas ut i kranarna. I avloppsreningsverket

Läs mer

Slam- och oljeavskiljaranläggning

Slam- och oljeavskiljaranläggning Slam- och oljeavskiljaranläggning Förord Denna skrift har tagits fram av samtliga kommunala VA-huvudmän i Dalarna med syftet att ge dig som fastighetsägare respektive verksamhetsutövare kortfattad information

Läs mer

ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN. Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede. mbn.diarium@tanum.se 0525-18000

ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN. Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede. mbn.diarium@tanum.se 0525-18000 ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede mbn.diarium@tanum.se 0525-18000 Den här broschyren vänder sig till dig som planerar att anlägga en enskild avloppsanläggning.

Läs mer

Anläggning. VA Inledning Vatten. Alla bilder i denna presentation är från boken Vårt vatten, Svenskt vatten

Anläggning. VA Inledning Vatten. Alla bilder i denna presentation är från boken Vårt vatten, Svenskt vatten Anläggning VA Inledning Vatten Alla bilder i denna presentation är från boken Vårt vatten, Svenskt vatten Jordens vatten 27 maj 2013 Sara Bäckström 3 Vattentillgång 27 maj 2013 Sara Bäckström 4 Gott om

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Daina Millers-Dalsjö UPPRÄTTAD AV. Stina Welander

UPPDRAGSLEDARE. Daina Millers-Dalsjö UPPRÄTTAD AV. Stina Welander UPPDRAG Hållbarhetsprogram Storsjö strand UPPDRAGSNUMMER 1157603 UPPDRAGSLEDARE Daina Millers-Dalsjö UPPRÄTTAD AV Stina Welander DATUM 1. Vatten- och avloppsförsörjning inom planområdet Hållbar vatten-

Läs mer

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen Separering av dag- och spillvatten VA-avdelningen Separering av ledningar Kommunens avloppssystem ska hantera både dagvatten och spillvatten. I dagvatten räknas regn-, smält- och dräneringsvatten. Spillvatten

Läs mer

Avloppsinventering i Haninge kommun 2010 LINA WESTMAN

Avloppsinventering i Haninge kommun 2010 LINA WESTMAN Avloppsinventering i Haninge kommun 2010 LINA WESTMAN Sammanfattning Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har under sommaren 2010 genomfört en inventering av enskilda avlopp i Haninge kommun. Syftet

Läs mer

Gott, friskt och alltid till hands. i en kran nära dig. Värt att veta om vatten och avlopp i Örebro kommun. orebro.se

Gott, friskt och alltid till hands. i en kran nära dig. Värt att veta om vatten och avlopp i Örebro kommun. orebro.se Gott, friskt och alltid till hands. i en kran nära dig Värt att veta om vatten och avlopp i Örebro kommun orebro.se 1 Varje invånare i vår kommun använder ca 100 liter vatten varje dag. Det är dels dricksvatten,

Läs mer

Så undervisar du om vattnets väg genom Stockholm

Så undervisar du om vattnets väg genom Stockholm Lärarhandledning Så undervisar du om vattnets väg genom Stockholm Välkomna att bli våra Vattenvänner! Bli Vattenvän! en Vattenvän! Experiment, kluriga frågor och pyssel om ett vatten i världsklass Kul

Läs mer

Vatten Vattenreningsverk finns i Bockara, Fredriksberg (Oskarshamn), Fårbo och Kristdala.

Vatten Vattenreningsverk finns i Bockara, Fredriksberg (Oskarshamn), Fårbo och Kristdala. VA-redovisning 2010 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VA-VERKSAMHETEN 2010-12-31 Tekniska kontoret ansvarar för det dricksvatten som produceras och levereras till abonnenterna och för rening av det förbrukade avloppsvattnet

Läs mer

Produktkedja Vagga till grav (cradle to grave) Ekologiskt fotavtryck Miljöbelastning Konkreta exempel på hur varje individ kan konsumera smartare

Produktkedja Vagga till grav (cradle to grave) Ekologiskt fotavtryck Miljöbelastning Konkreta exempel på hur varje individ kan konsumera smartare Den funktionella staden Som en del av vår utställning den hållbara staden finns tre interaktiva skärmar, alla tre med samma innehåll. Skärmarna består av 7 faktafilmer och 6 interaktiva uppdrag. Punkterna

Läs mer

Förstudie: förnyelse. Krokoms kommun. Johan Lidström. Januari 2013

Förstudie: förnyelse. Krokoms kommun. Johan Lidström. Januari 2013 Förstudie: Vatten- och avloppsledningsnätets kvalitet och förnyelse Krokoms kommun Johan Lidström Januari 2013 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Uppdrag och syfte... 1 1.3.

Läs mer

Var rädd om vårt vatten! Kostnadsfri rådgivning för dig med eget avlopp

Var rädd om vårt vatten! Kostnadsfri rådgivning för dig med eget avlopp Var rädd om vårt vatten! Kostnadsfri rådgivning för dig med eget avlopp Miljösamverkan östra Skaraborg Vänern Mariestad Töreboda Lidköping Götene Karlsborg Skara Tibro Skövde Falköping Tidaholm Hjo Vättern

Läs mer

Välkommen till Roslagsvatten

Välkommen till Roslagsvatten Välkommen till Roslagsvatten r o s l a g s vat t e n å r s red o v i s ning 2 0 0 7 Knivsta Vallentuna Österåker Täby Danderyd Vaxholm Ekerö Roslagsvatten AB är ett VA-bolag som ansvarar för den kommunala

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten 1 Inledning I den här broschyren ges information om hur du på bästa sätt tar hand om dag- och dräneringsvatten för att minska risken för översvämning och skador

Läs mer

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Detta meddelande är ett komplement till ABVA, som innehåller bestämmelser för brukande av kommunens

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Om du har ett enskilt avlopp med trekammarbrunn, tvåkammarbrunn, sluten tank, eller minireningsverk, gäller dessa regler för att tömning och drift ska

Läs mer

Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun

Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun 2015-10-01 Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun Det här bladet innehåller kortfattad information och förklaringar om de bestämmelser som gäller för det kommunala vattnet

Läs mer

KENREXMETODEN. - En trygg och enkel avloppslösning

KENREXMETODEN. - En trygg och enkel avloppslösning KENREXMETODEN - En trygg och enkel avloppslösning LÅT OSS rena ditt avloppsvatten med kenrexmetoden Kenrexmetoden, kompakt, trygg, miljövänlig och enkel lösning på avloppsvattenrening för enskilda fastigheter.

Läs mer

RÅD OCH REGLER FÖR ENKLARE TÖMNING AV ENSKILT AVLOPP VÄSTERÅS

RÅD OCH REGLER FÖR ENKLARE TÖMNING AV ENSKILT AVLOPP VÄSTERÅS RÅD OCH REGLER FÖR ENKLARE TÖMNING AV ENSKILT AVLOPP VÄSTERÅS www.vafabmiljo.se kundservice@vafabmiljo.se Tel: 020-120 22 20 www.facebook.com/vafabmiljo Om du har ett enskilt avlopp med trekammarbrunn,

Läs mer

Vad hände i Östersund? och vad har vi lärt oss. 26/11 2010 18/2 2011. Jari Hiltula. Miljöchef Östersunds kommun

Vad hände i Östersund? och vad har vi lärt oss. 26/11 2010 18/2 2011. Jari Hiltula. Miljöchef Östersunds kommun Vad hände i Östersund? 26/11 2010 18/2 2011 och vad har vi lärt oss. Jari Hiltula Miljöchef Östersunds kommun Östersunds kommun i täten mot ett hållbart samhälle Först i landet med miljöcertifiering enligt

Läs mer

Informationsmöte på Margretelunds reningsverk. Mikael Algvere AOVA chef

Informationsmöte på Margretelunds reningsverk. Mikael Algvere AOVA chef Informationsmöte på Margretelunds reningsverk. 20140910 Mikael Algvere AOVA chef Vad är ett reningsverk? Reningsverk är en biokemisk processindustri, som renar vårt spillvatten från biologiskt material,

Läs mer

Puhtaiden vesien puolesta - opas jätevesien maailmaan

Puhtaiden vesien puolesta - opas jätevesien maailmaan Page 1 of 5 Bruks- och underhållsanvisningar för markbädd Markbädd Slamavskiljare Fördelningsbrunn Uppsamlingsrör Uppsamlingsbrunn Markbädd I en markbädd grundar sig reningen på en biologisk process som

Läs mer

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga Ta hand om dagvattnet - råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner på hårda ytor som tak och vägar, eller genomsläpplig mark. Dagvattnet rinner vidare via

Läs mer

Ett miljöföretag som arbetar för dig

Ett miljöföretag som arbetar för dig 2 3 Ett miljöföretag som arbetar för dig Avesta Vatten och Avfall AB är ett miljöföretag som ägs av Avesta kommun. Det är vi som ser till att du får rent vatten ur kranen och att avfallshanteringen sköts

Läs mer

KOM IHÅG ATT TA DEL AV BRUKS- OCH UNDERHÅLLSANVISNINGAR FÖR DRÄNERINGSRÖREN OCH INSAMLINGSBRUNNEN!

KOM IHÅG ATT TA DEL AV BRUKS- OCH UNDERHÅLLSANVISNINGAR FÖR DRÄNERINGSRÖREN OCH INSAMLINGSBRUNNEN! MARKBÄDD FÖR AVLOPPSVATTEN i marken nedgrävd eller terrasserad anläggning för behandling av avloppsvatten genom vilken avloppsvatten som förbehandlats åtminstone i en slamavskiljare renas genom ett filtrerande

Läs mer

Fem enkla sätt att hjälpa livet i Östersjön

Fem enkla sätt att hjälpa livet i Östersjön Fem enkla sätt att hjälpa livet i Östersjön För renare sjöar och skärgård Små insatser gör stor skillnad för Östersjön. Så här kan du hjälpa till. Med alla larmrapporter om tillståndet i Östersjön tycker

Läs mer

Matala Bio filter 20

Matala Bio filter 20 Matala Bio filter 20 Installation och underhålls manual Matala bio filter 20 är en enkel och smidig biologisk gråvatten rening till sommarstugor och gästhus där vattenförbrukningen är under 600 l/dygn.

Läs mer

Vad hände i Östersund?

Vad hände i Östersund? Vad hände i Östersund? 26/11 2010 18/2 2011 Hiltula, Miljöchef Johnson, VA-chef 1 Misstanken Under november hittade labbet på sjukhuset krypto hos patienter 24 november kontaktar smittskyddsläkaren miljö

Läs mer

Hur gör man världens renaste vatten av avloppsvatten? Helsingforsregionens miljötjänster

Hur gör man världens renaste vatten av avloppsvatten? Helsingforsregionens miljötjänster Hur gör man världens renaste vatten av avloppsvatten? Helsingforsregionens miljötjänster 2 3 Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster renar avloppsvattnet för de 1,2 miljoner invånarna i Helsingforsregionen

Läs mer

Matala Bio filter 10

Matala Bio filter 10 Installation och underhålls manual Matala Bio filter 10 Matala bio filter 10 är en enkel och smidig biologisk gråvatten rening till sommarstugor och gästhus där vattenförbrukningen är under 300 l/dygn.

Läs mer

Ledningstyper & Material

Ledningstyper & Material Ledningstyper & Material 2015-02-11 1 Ledningstyper Tre typer av ledningar finns i marken Avlopp Dag-& Dränvatten Dricksvatten 2015-02-11 2 Dricksvatten Dricksvatten transporteras alltid i trycksatta system

Läs mer

Översvämning i källare. Vad kan du som fastighetsägare göra och vilket ansvar har kommunen?

Översvämning i källare. Vad kan du som fastighetsägare göra och vilket ansvar har kommunen? Översvämning i källare Vad kan du som fastighetsägare göra och vilket ansvar har kommunen? Innehållsförteckning Ordlista...3 Om en översvämning inträffar!...4 Vatten tränger in genom fastighetens avloppssystem...6

Läs mer

Information om fordonstvätt

Information om fordonstvätt Information om fordonstvätt Spillvatten från fordonstvättar innehåller bl a mineralolja (opolära alifatiska kolväten), metaller och andra organiska och oorganiska ämnen och behöver behandlas (renas) innan

Läs mer

Miljövänlig avloppsrening

Miljövänlig avloppsrening Miljövänlig avloppsrening Paketlösning för avlopp! Typgodkänd slamavskiljare med alla delar för infiltration eller markbädd. Beprövad reningsmetod Låg uppflytningsrisk Hög finish Konkurrenskraftigt pris

Läs mer

Så produceras och renas vatten ÖVERSIKTLIG INFORMATION OM HUR VATTEN PRODUCERAS OCH RENAS I ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN. www.miva.se

Så produceras och renas vatten ÖVERSIKTLIG INFORMATION OM HUR VATTEN PRODUCERAS OCH RENAS I ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN. www.miva.se Så produceras och renas vatten ÖVERSIKTLIG INFORMATION OM HUR VATTEN PRODUCERAS OCH RENAS I ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN www.miva.se Vatten, bara vanligt vatten Nationell satsning Mitt Vatten är en gemensam satsning

Läs mer

FALKENBERG RENT VATTEN SÅ HJÄLPS VI ÅT BYTA AVLOPP INGEN SKITSAK TVÄTTA RÄTT ÄR LÄTT EN TIDNING FRÅN FALKENBERGS KOMMUN VATTEN FALKENBERG 1

FALKENBERG RENT VATTEN SÅ HJÄLPS VI ÅT BYTA AVLOPP INGEN SKITSAK TVÄTTA RÄTT ÄR LÄTT EN TIDNING FRÅN FALKENBERGS KOMMUN VATTEN FALKENBERG 1 Vatten FALKENBERG RENT VATTEN SÅ HJÄLPS VI ÅT BYTA AVLOPP INGEN SKITSAK TVÄTTA RÄTT ÄR LÄTT EN TIDNING FRÅN FALKENBERGS KOMMUN VATTEN FALKENBERG 1 8 7 12 10 9 Du är viktig Vi riktar oss till dig därför

Läs mer

Tillsammans gör vi skillnad. Miljömål i korthet

Tillsammans gör vi skillnad. Miljömål i korthet Tillsammans gör vi skillnad Miljömål i korthet Kungsbacka kommun Vi kan inte vänta längre Vi påverkar alla miljön med vårt sätt att leva. Därför kan vi inte längre vänta på att klimatförändringarna försvinner

Läs mer

Hållbara Vatten & Avfallstjänster. Micael Löfqvist Vd, MSVA-gruppen

Hållbara Vatten & Avfallstjänster. Micael Löfqvist Vd, MSVA-gruppen Hållbara Vatten & Avfallstjänster Micael Löfqvist Vd, MSVA-gruppen Vår mission För ett hållbart samhälle (En del i Sundsvalls kommuns hållbara tillväxtstrategi, RIKARE 2021) Bakgrund Micael Löfqvist Vd

Läs mer