ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör du veta om föreningens ordningsregler!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör du veta om föreningens ordningsregler!"

Transkript

1 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Topasberget Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågorna. Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför huset/husen. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. För vem gäller reglerna Ordningsreglerna gäller inte bara dig som hyresgäst. Även familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten. Ordningsreglerna gäller också för eventuella andrahands-hyresgäster. Vad händer om ordningsreglerna inte följs Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om du skall få bo kvar. Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar eller hyresgäster kan inte leda till uppsägning. Först måste styrelsen anmana den som bryter mot reglerna att följa dessa. Därefter och om hyresgästen trots anmaningen inte följer reglerna kan det blir fråga om uppsägning. Har du frågor Har du funderingar över något som tas upp i dessa regler är du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

2 1. Om allmän aktsamhet a) Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt via hyra eller avgift. b) Om akut skada inträffar i huset tag i första hand kontakt med någon i styrelsen eller fastighetsskötarfirman enligt anslag i porten. 2. Om säkerhet a) Kontrollera att ytterporten i fastigheten går i lås efter in- och utpassering. b) Släpp inte in någon okänd person i fastigheten. Var särskilt vaksam när du öppnar via porttelefonen. c) Lämna inte förråds-, källar- eller tvättstugedörrar olåsta. d) Var försiktig med eld. e) Din lägenhet skall vara utrustad med fungerande brandvarnare. Samtliga lägenheter i fastigheten är utrustad med brandvarnare. Eftersom brandvarnaren sitter i din lägenhet är det bara du som kan kontrollera att den fungerar. Det innebär att du själv ansvarar för att kontrollera brandvarnarens funktion och att batterierna byts ut. Du bör kontrollera din brandvarnare minst en gång per år, men också om du varit bortrest under en längre period. Meddela fastighetsskötaren om du misstänker att du har problem med din brandvarnare eller om det är dags för byte av batteri. f) Meddela grannar eller styrelsen om du är bortrest under en längre tid. 3. Om gemensamma kostnader Var sparsam vid varmvattenförbrukning och lämna inte vatten rinnande i onödan. Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen. Meddela fastighetsskötaren om du har en kran som står och droppar vatten. Kostnader för vatten och el betalas av alla hyresgäster och bostadsrättshavare gemensamt. 4. Tillträde för underhåll Föreningen, genom medlem ur styrelsen eller fastighetsskötaren, har rätt att få tillträde till lägenheten för att utöva nödvändig tillsyn och utföra reparations- eller förbättringsarbeten.

3 5. Avfallshantering, el-avfall, kemiska produkter a) Sopnedkastet får endast användas för restavfall. Använd alltid soppåse. Se till att soppåsarna är väl förslutna så att inte restavfallet sprids i soptrumman och i soprummet. Pressa inte ner överfulla påsar då dessa lätt fastnar i trumman. Om du orsakar stopp i soptrumman blir du skyldig att ersätta kostnaden för att rensa. Om du orsakar nedsmutsning av soprummet blir du skyldig att ersätta kostnaden för rengöring. Lägg inte vassa föremål i soppåsen så att någon kan komma till skada. b) Papper/tidningar, kartong/wellpapp, glas, plast- och metallförpackningar samt små batterier lämnas på återvinningsplatsen på andra sidan gården. Om du lämnar annat avfall än vad som är avsett på återvinningsplatsen blir du skyldig att ersätta kostnaden för upprensning. c) Grovavfall, kyl och frys, el- och elektronikavfall, däck med eller utan fälg, kläder och skor ska lämnas på närmaste återvinningscentral. På återvinningscentralen är det gratis att lämna avfall upp till sex gånger per år. Vid första besöket måste du hämta ut ett ÅVC-kort. Kontakta personalen på återvinningscentralen för mer information. d) Lampor, lysrör och farligt avfall (t.ex. färgburkar och andra kemiska produkter, bilbatterier, oljor, mm.) ska lämnas på antingen närmaste miljöstation eller återvinningscentral. På miljöstationen är det alltid gratis att lämna avfall. Närmaste återvinningscentral finns på A. Odhners gata i Högsbo industriområde. Närmaste miljöstation hittar du på Statoil i Frölunda. På kan du läsa mer. 6. Balkonger, altaner Balkonger/altaner får inte användas för a) permanent förvaring av föremål som inte hör till normal balkongmöblering. b) skakning av mattor mm. c) grillning Placera blomlådor innanför balkongräcket. Se till att balkong-/altandörr är ordentligt stängd för att undvika att vatten tränger in vid kraftig nederbörd och/eller snösmältning. För inglasning av balkong krävs tillstånd av föreningen samt bygglov. 7. Entréer och trappor Trapphuset är ingen förvaringsyta. Räddningstjänsten kräver att trappor och entréer hålls fria. Cyklar, barnvagnar, skor, leksaker och mattor är en säkerhetsrisk i trappuppgången och alltså inte tillåtna. Dessutom försvåras städningen. Entrédörren ska alltid vara stängd. Rökning är förbjuden i entréer, trappor och alla gemensamma utrymmen.

4 8. Cyklar, mopeder, barnvagnar, rullatorer Cyklar, mopeder, barnvagnar och rullatorer ska förvaras i cykelrummet eller i cykelstället. Dom får inte ställas utanför entrén eller i trapphuset. Inget annat utöver cyklar, mopeder, barnvagnar och rullatorer får ställas i cykelrummet. 9. Källare I källarförrådet får personliga tillhörigheter förvaras endast på avsedd plats. Gångarna ska hållas fria från saker och får inte belamras. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom i källarförrådet. Om du orsakar nedskräpning i gångarna blir du skyldig att ersätta kostnaden för rensning. 10. Tvättstuga Föreningen har totalt tre stycken tvättstugor, belägna i Topas 82, 83 och 89. Att hålla tvättiderna är viktigt för den gemensamma trivseln. Bokningschema och särskilda ordningsregler finns anslagna i tvättstugan. OBS! Mattor får inte tvättas i tvättmaskiner avsedda för hushållstvätt. Ytterdörren ska alltid vara stängd när du lämnar tvättstugan. Innerdörren ska alltid vara låst och bokningslåset ska vara fäst i dörren om det är din tvättid och du lämnar tvättstugan. Föreningens medlemmar och hyresgäster får endast använda tvättstugorna för eget bruk. 11. Mattpiskning För piskning och vädring av mattor, sängkläder m.m finns piskställning på gården. 12. Toalett och badrum Avloppen i huset och området är känsliga system. Det är inte tillåtet att spola ned bomull, tops, tamponger och andra främmande material och föremål. Orsakar man stopp blir man ersättningsskyldig för den utryckning som måste göras. Stopp som man inte själv har orsakat behöver man inte betala för. Kontakta fastighetsskötaren om du får problem med långsam avrinning i avlopp och kluckande ljud från golvbrunnar. Det är förbjudet att försöka åtgärda stopp på egen hand. Felaktigt åtgärdade stopp kan orsaka skador på avloppet. Tänk också på att spol- och duschljud kan vara störande på kvällen och natten.

5 13. Skadeinsekter Om man upptäcker skadeinsekter i sin lägenhet är man skyldig att anmäla detta för att, vid behov, få en sanering av lägenheten. Anmälan görs till fastighetsskötaren. 14. Husdjur Innehavare av husdjur ska övervaka att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten och inte heller rastas i planteringar eller på barnens lekytor. Plocka upp djurets spillning. Hundar ska alltid hållas kopplade. 15. Andra djur Lägg aldrig ut mat till fåglar och andra djur. Det lockar fram råttor och andra skadedjur. 16. Gräsmattan a) Gräsmattan får användas för privata arrangemang. Glöm inte att i förväg informera grannarna. Efter användning ska gräsmattan städas. b) Marschaller ska placeras så att de inte ger upphov till sotfläckar eller på annat sätt skadar fasaden. Tag själv bort utbrunna marschallburkar, eventuella stearin- och sotfläckar. c) Om du grillar är det viktigt att kontrollera vindriktning och avstånd till grannarna. Det är inte tillåtet att grilla på ett sådant sätt så att grannarna störs av rök eller os. De ska inte behöva stänga sina fönster för att slippa oset. Ett bra tips är att placera grillen långt från husväggen. Tänk på brandrisken! Var alltid försiktig med eld och glöd. 17. Parabolantenn Det är inte tillåtet att utan styrelsens tillstånd sätta upp parabolantenn eller annan utomhusantenn på fasad eller balkongräcke. För befintliga paraboler gäller att de inte får vara monterade på fasad, fönsterkarm eller tak. Hela parabolen ska finnas innanför balkongräcket. Om parabolantennen vållar problem måste den tas bort på din bekostnad. 18. Maskininstallationer Fråga alltid fastighetsskötaren eller styrelsen innan du installerar diskmaskin, tvättmaskin eller andra större hushållsmaskiner.

6 19. Parkering Hyrd parkerings- eller garageplats får enbart användas för personbil i trafik. Avställda bilar och bilar som utgör miljöfara (exempelvis läcker olja) kommer bortforslas på din bekostnad. Man får inte hyra ut sin parkerings- eller garageplats i andra hand. 20. Störningar För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar! Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från styrelsen kan i allvarligare fall komma att bli uppsagd från lägenheten. Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som t ex i trapphus, hiss och tvättstuga. Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa vardagar från kl 22 på kvällen till kl 7 på morgonen. Man bör därför undvika att köra tvätt- och diskmaskiner under denna tid. Har du fest så informera gärna grannarna i god tid innan om du tror att du stör. 21. Andrahandsuthyrning Uthyrning i andra hand kräver styrelsens samtycke. Begäran om samtycke ska vara skriftlig och innehålla skälet för begäran, tidsperiod och vem som ska hyra lägenheten. Kontakta styrelsen innan eventuell uthyrning för mer detaljer. 22. Lägenhetsunderhåll Utöver det underhåll som föreningen tillhandahåller är det tillåtet att på egen bekostnad själv måla och tapetsera i lägenheten. Arbetet måste dock göras fackmannamässigt. Väljer du skrikiga mönster eller extrema färger kan du få betala för ommålning/tapetsering när du flyttar. Kontakta alltid styrelsen innan du påbörjar ett arbete! 23. Om du tänker flytta Fråga styrelsen vilka rutiner som gäller vid utflyttning. Dessa ordningsregler har beslutats av styrelsen att gälla fr o m

ORDNINGSREGLER för brf Domartornet, org.nr.: 769616-0006

ORDNINGSREGLER för brf Domartornet, org.nr.: 769616-0006 ORDNINGSREGLER för brf Domartornet, org.nr.: 769616-0006 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas!

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! TRIVSELREGLER för Brf Postiljonen 4 Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31 Det här bör du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Ordningsregler för Brf Assessorerna

Ordningsregler för Brf Assessorerna Ordningsregler för Brf Assessorerna Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i en bostadsrätt innebär gemensamt ansvar. Som medlem och hyresgäst i föreningen har du

Läs mer

Välkomstbrev BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDOSTEN. Kallad Brf Nordosten

Välkomstbrev BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDOSTEN. Kallad Brf Nordosten Välkomstbrev BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDOSTEN Kallad Brf Nordosten Vi önskar dig välkommen till Bostadsrättsföreningen Nordosten, kallad Brf Nordosten. Fastigheterna uppfördes 1967. Föreningen bildades

Läs mer

Information från A - Ö

Information från A - Ö Information från A - Ö Furusundsgatan 13 2012 / 2013 Autogiro (A) Avgift (B) Avlopp (B) Bostadsrättstillägg (B) Kontakta SBC om du vill betala avgiften till föreningen eller hyran automatiskt, via autogiro

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Furan 7

Bostadsrättsföreningen Furan 7 Bstadsrättsföreningen Furan 7 Det här bör du veta m föreningens benderegler Ansvar Styrelsens uppgift är att se till att föreningens löpande förvaltning tas m hand ch att verkställa de beslut sm föreningsstämman

Läs mer

Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520

Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520 Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520 Välkommen som medlem och granne! Följande skrift talar om vad du ska känna till om föreningen. 1. Allmänt 2. Andrahandsuthyrning 3. Badrum/Badrumsrenovering

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Ravalen. Av styrelsen antagna ordningsregler 2013-01-21

Bostadsrättsföreningen Ravalen. Av styrelsen antagna ordningsregler 2013-01-21 Bostadsrättsföreningen Ravalen Av styrelsen antagna ordningsregler 2013-01-21 1 (10) 1. Inledning... 3 1.1 Ansvar för ordningen... 3 1.2 För vem gäller reglerna... 3 1.3 Information... 3 2. Innanför bostaden...

Läs mer

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster 2 4 Vi och vårt närområde Om oss Förvaltning Administrativ och teknisk förvaltning Styrelse Kommittéer Revisorer Föreningsstämma Valberedning Medlemsinflytande Felanmälan Hiss Garageport Inbrott/Skadegörelse

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING FÖR BRF. HOLLYWOOD 2011

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING FÖR BRF. HOLLYWOOD 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING FÖR BRF. HOLLYWOOD 2011 Brf Hollywood Org.nr. 716438-9137 2011-12-31 Förvaltningsberättelse 2011 för Brf. Hollywood, fastigheten Andréelund 1 Kontaktpersoner:

Läs mer

Rökning Av hänsyn till allergiker är det inte tillåtet att röka i några gemensamma utrymmen, som till exempel tvättstugor och trapphus.

Rökning Av hänsyn till allergiker är det inte tillåtet att röka i några gemensamma utrymmen, som till exempel tvättstugor och trapphus. I trappuppgången, i anslutning till entrén i varje hus, finns en anslagstavla där vi sätter upp viktig information som berör våra hyresgäster. Glöm inte att kasta ett öga på den då och då. På anslagstavlan

Läs mer

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Fastställd av styrelsen 2014-01-22 2(8) Välkommen till Brf Morkullan! Brf Morkullan ligger mitt i centrala Malmö och har en lång historia. Husen

Läs mer

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Innehåll Trivselregler - Varför det? 2 Andrahandsuthyrning 3 Balkong 3 Barnvagnar & Cyklar 3 Brandvarnare

Läs mer

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50 Trivselregler: För att alla hyresgäster ska kunna trivas så bra som möjligt har vi här sammanställt våra trivselregler. Detta är reglerna som gäller i Invectus fastigheter. Inflyttning: Inflyttningsdag

Läs mer

Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade!

Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Välkommen till vår förening! Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Vi hälsar dig välkommen och hoppas att du skall trivas i din lägenhet och med vår bostadsrättsförening.

Läs mer

HANDBOK för. Version 090907

HANDBOK för. Version 090907 HANDBOK för Version 090907 Inledning... 3 Brf Färdknäppen 2... 4 Bostadsrätt och bostadsrättsförening... 4 Hur föreningen styrs... 4 Föreningsstämman... 4 Styrelsen... 4 Styrelsens arbetssätt... 5 Valberedningens

Läs mer

Välkommen till Brf Tingvallen!

Välkommen till Brf Tingvallen! Välkommen till Brf Tingvallen! Brf Tingvallen består av 414 lägenheter, mellan 2 och 5 rum och kök i storlek. Husen byggdes mellan 1967 och 1969. Området består av tre gårdar röda, bruna och gula gården

Läs mer

INFORMATION OM BRF. BARABO

INFORMATION OM BRF. BARABO INFORMATION OM BRF. BARABO Fastigheten Filippavägen 2 i Lund ägs av Bostadsrättsföreningen Barabo. Brf Barabo ägs i sin tur av bostadsrättsinnehavarna i föreningen. Brf. Barabo har en styrelse som har

Läs mer

Välkommen som hyresgäst

Välkommen som hyresgäst Välkommen som hyresgäst Råd & tips från Fastighetsägarna Reviderad maj 2012 2 Innehåll Välkommen! 4 När du ska flytta in 4 Vilka regler har en hyresvärd och en hyresgäst att rätta sig efter? 6 Om något

Läs mer

Anvisningar och allmänna ordningsregler

Anvisningar och allmänna ordningsregler Anvisningar och allmänna ordningsregler För allas trivsel, tänk på följande: att väl akta och vårda föreningens egendom, bostadshus och utemiljö. att när du använder lägenheten se till att bevara vad som

Läs mer

Välkommen till Stena Fastigheter!

Välkommen till Stena Fastigheter! Välkommen till Stena Fastigheter! 02 VÄLKOMMEN SOM HYRESGÄST 04 KONTAKT 06 BO HOS OSS 08 TRIVSEL 09 FIXA SJÄLV VÄLKOMMEN Välkommen som hyresgäst! Här hittar du några viktiga saker att tänka på för att

Läs mer

Brf Husby. Basinformation 2012. Stockholm 2011-12-01

Brf Husby. Basinformation 2012. Stockholm 2011-12-01 Brf Husby Basinformation 2012 Stockholm 2011-12-01 Välkommen till vår bostadsrättsförening! Bostadsrättsföreningen Husby nr 1 är en ekonomisk förening som tillhör HSBrörelsen, där vi bildar en egen ekonomisk

Läs mer

Brf Kedjebacken från A till Ö

Brf Kedjebacken från A till Ö Brf Kedjebacken från A till Ö Att bo i Brf Kedjebacken Du har valt att bo med bostadsrätt. Det innebär att du har valt att bo i en lägenhet som ägs av bostadsrättsföreningen Kedjebacken gemensamt. Du har

Läs mer

Ordningsregler. Dessa ordningsregler är ett komplement till föreningens stadgar.

Ordningsregler. Dessa ordningsregler är ett komplement till föreningens stadgar. Ordningsregler Bäste medlem, Läs igenom dessa ordningsregler samt föreningens stadgar. Om det är något du undrar över eller tycker är oklart, kontakta styrelsen. Som medlemmar i vår bostadsrättsförening

Läs mer

Det lilla företaget med stort personligt engagemang och ansvar

Det lilla företaget med stort personligt engagemang och ansvar Det lilla företaget med stort personligt engagemang och ansvar Välkommen! Vi är glada att se dig som hyresgäst hos oss. Att bo i hyresrätt har många fördelar och det är vår förhoppning att du ska trivas

Läs mer

Välkommen till Stena Fastigheter!

Välkommen till Stena Fastigheter! Välkommen till Stena Fastigheter! 03 VÄLKOMMEN SOM HYRESGÄST 05 KONTAKT 07 BO HOS OSS 09 TRIVSEL 10 FIXA SJÄLV Välkommen som hyresgäst! Här hittar du några viktiga saker att tänka på för att din inflyttning

Läs mer

En handbok till Brf Oden 2. -med tillhörande trivselregler. Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011

En handbok till Brf Oden 2. -med tillhörande trivselregler. Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011 En handbok till Brf Oden 2 -med tillhörande trivselregler Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÄLKOMMEN TILL VÅR BOSTADSRÄTTSFÖRENING...3 TRIVSELREGLER & ALLMÄN INFORMATION

Läs mer