Litteraturförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Litteraturförteckning"

Transkript

1 Litteraturförteckning Aakjaer, Svend. Köpenhamn, Allhems Förlag, Malmö. Almquist, Jan Eric. Svensk rätts införande i de under 1600-talet med Sverige inkorporerade danska och norska provinserna, Svensk Juristtidning XXII, Andersson, Ingvar. Skånes historia, senmedeltiden, Stockholm, Andersson, Thorsten, Lindblom, Gunnar. Boken om Kristianstad, Lund, Anselm, Carl. Från Skåneslätt och Blekinge dalar, Lund, Barfod, J C. Märkvärdigheter rörande Skånska Adeln, Stockholm, Bellander, Ulla. Ur hävden och minnet, Lund, Berg, Gösta, Svensson, Sigfrid. Svensk bondekultur, Stockholm, Biarne, Nils. Simon Snapphane, Tullsagra, Gärds härads Hembygdsförenings årsbok, 1949, Kristianstad, Bidstrup, Jul. Fra Arkiv og Museum, Østifternes Købstreder under Svenske krigen , Kjøbenhavn, Bogren, Yngve. Den kyrkliga försvenskningen av Skånelandskapen och Bohuslän, Lund, Boström, Nils. Övermålningen av S:t Olofs kyrkas högaltares altartavla 1855, Skånes Hembygdsförbunds årsbok, Bra Böcker. Vikingen, Höganäs, Bramstång, Mats. Sällsamheter i Blekinge, Falköping, Broberg, Peter, Spangenberg Schmidt, Kaj. Drømmen om Scantopia, Stockholm, Carlsson, Fr. Gamla Lund, Lund, Christensen, Johannes. Vinden sukker over Skaane, Gentofte, Collin, Aug Zach. Bålet vid vägen, Göinge Hembygdsförenings årsböcker 1928, 1929, 1930, 1931 och 1932, tryckta i Kristianstad och Hässleholm. Cronholm, Abraham. Skånes politiska historia I, Lund, Ebbesen, Niels. Gammelt danskt land, Skandinavisk Bogförlag, Odense. Edvardsson, Vigo. Snapphanekriget , Tyringe, Ek, Sven B. Väderkvarnar och vattenmöllor, Lund, Enghoff, Karl. Ängelholm , Lund, Enghoff, Karl. Tillståndet i Skåne under Magnus Stenbocks guvernörstid , Lund, Engström, Bengt. Byalag och byaliv i forna dagars Skåne, Malmö, Erlandsson, Alf. Skånska generalguvernementet och dess arkiv, Lund, Fabricius, Knud. Skaanes overgang fra Danmark ti1 Sverige I, II, III och IV, København 1906 I och II, de återstående København 1952 och 1958, samtliga Repro København, Fridericia, J A. Adelsvældens sidste dage, Kjøbenhavn 1894, Repro København, Friedenreich, "Capitaine ved det Kongelige Artilleri-Corps". Kong Christian den Femtes Kriegs- Historie, for Aarene 1675 til 1679, da Freden blev sluttet, Kiøbenhavn, Granberg, Olof. Kejsar Rudolf II:s konstkammare och dess svenska öden, Stockholm, Græbe, Eiler. Lunds domkyrka, Lund, Göransson, J. Skånes Landsbygd, Malmö, Hake, Peter. Encomion Regne Daniæ, Kiøbenhaffn 1654, fotografiskt nytryck genom Dansk- Skaansk Forening, København, Hallenberg, August. Från 1600-talets Blekinge under danskt välde, Blekingeboken 1941, Karlskrona,

2 Hansgaard, H C. Af Gøngernes og Gøingehøvdingernes saga, Aarhus, Hansson, Karl F. Biskop Peder Winstrup , Lund, Hedvall, Anders. Massaker, ett epos om bondeupproret i Skåne 1811, Dansk-Skånsk Tidskrift, Hedvall, Anders. Då Skåne var danskt, Höör, Hellberg, Folke. Skånes historia fram till Roskildefreden, Malmö, Hoff, Arne. Ældre dansk Bössemageri, især i 1600-talet, København, Ingers, Ingemar. Skåne och Danmark, Malmö, Ingers, Ingemar. Ale 3/1974, Uniformiteten och Skånes folkmål. Isberg, A U. Malmö stads krönikebok, Malmö, Jacobsen, Sthen. Den nordiske Kriigs Krönicke, Lund, Jensen, N P. Den Skaanske Krig , Kjøbenhavn, Jensen, N P. Christian V. Slaget vid Lund, Dansk Historisk Tidskrift, 7:e ræcke. Jeppsson, Bror J. Snapphanesägner från Örkened, Göinge Hembygdsförenings årsbok, 1941, Hässleholm, Johannesson, Gösta. Artikel i tidskriften Skaaneland till verket Skånes historia. Johannesson, Gösta. Skånes historia, Stockholm, Johansson, Ivar. Västra Göinge härad och domsaga, Hässleholm, Johansson, Lage. Dagar av oro, Avesta, Johnsson, Pehr. Östra Göinge och dess Sparbank, Hässleholm, Johnsson, Pehr. Skånes hembygdslitteratur, Kristianstad, Järv, Harry. Klassisk horisont, Köthen, DDR, Kjær, Severin. Gjøngehøvdingen Svend Povlsen, nytryck genom Dansk-Skaansk Forening, Kjøbenhavn, Kofoed, Carl Anthoni. Fra Blegind til Bornholm, Ur Bornholmske samlinger, Rönne, Kämpe, Alfred. Svenska allmogens frihetsstrider, Stockholm, Lagerroth, Fredrik. Den svenska monarkin inför rätta, Lund, Landgren, Hans. Morgonrodnad øver Skaaneland. Larsson, Leon. Hatets sånger, Malmö, Lauring, Palle. Danmark i Skåne, København, Lauring, Palle. Christian den fjerdes riger og lande, København, Liljenberg, Carl-Gustaf. Skånelands riksdanska och östdanska tidevarv, København, 1975, nytryck genom Dansk-Skaansk Forening ur Osby Hembygdsförenings årsböcker 1960, 1963, 1964 och Lindal, Harald. Skånes historia fram till 1719, Trelleborg, Lindberg, Sten G. Biblioteket på Sko kloster, Biblis, Lindh, Greta. Från slott till koja, Limhamniana, Lundberg, Torsten. Pehr Lovéns Gothungia 1745, Göinge Hembygdsförenings årsbok 1935, Hässleholm, Lundkvist, Artur. Snapphanens liv och död, Stockholm, Lybeck, Otto. Öresund i Nordens historia, Malmö, Meidell, Fr M. Træfningen ved Vidsø, Kjøbenhavn, Melander, Göran, Strömberg, Håkan. Traktatsamling i folkrätt, Malmö, Moberg, Vilhelm. Otrons Artiklar, Uddevalla, Nilsson, Gustaf. Västanå. Ett försvunnet skånskt säteri, Skånes Hembygdsförbunds årsbok, Nilsson, Gustaf. Näsum, sägner m m, Handlingar angående Villands härad, Kristianstad, Nyerup, R. Karakteristik af Kong Christian den Fierde, Kiøbenhavn,

3 Ohlmarks, Åke. Konungariket Skånes undergång, Stockholm, Olsson, Albert. Vishet, öde och äventyr - på Faraos tid, Halmstad, Olsson, Albert. På hans nåds befallning, Halmstad, P G. Kjøbenhavn og dens Beleiring i , Kjøbenhavn 1859, nytryck Dansk-Skaansk, Forlag, Rangström, Lena. Krigsbyten på Skokloster, Skoklosterstudier 13. Renvall, Pentti. Den moderna historieforskningens principer, Falköping, Rietz, Johan Ernst. Skånska Skolväsendets historia, Lund, Rosén, Jerker. Johan Gyllenstiernas program för 1680 års riksdag, Scandia Band XVI, Lund, Rosén, Jerker. Rutger von Aschebergs ämbetsberättelse 1693, Scandia Band XVII, Lund, Rosén, Jerker. Skånska privilegie - och reduktionsfrågor , Lund, 1944 Rosén, Jerker. Hur Skåne blev svenskt, Uppsala, Rosengren, Erik, Seitz, Heribert. Sveriges freder och fördrag , Stockholm, Salje, Sven Edvin Med de våra genom sekler, Karlshamn, Schlesch, Hans. Danske Nationalværdier i Sverige og Tyskland, tidskriften Skaaneland Schwerin, H H von. Skånska herrgårdar under svensk tid, Malmö, Sienkiewicz, Henryk. Syndafloden, översättning från polskan E Weer, Stockholm, Sjöborg, N H. Blekinges historia och beskrivning 1793, Malmö, Stille, Arthur. Kriget i Skåne , Stockholm, Strindberg, August. Czarens kurir eller Sågfilarens hemligheter, Stockholm Strindberg, August. Historiska miniatyrer, Stockholm, Strindberg, August. En blå bok, Stockholm, Strindberg, August. Svenska folket, Stockholm, Sundberg, Per. Skoklosters kyrka, Sigtuna, Swahn, Sven-Öjvind. Ett bild verk om Blekinge, Bleking och Blekingarna, Malmö, Svensson, Sigfrid. Från gammalt till nytt, Södertälje, Svensson, Sven A. Historik över Näsums kyrka, Sölvesborg, Starcke, Viggo. Danmark iverdenshistorien, København, Sørensen, Charles. Gjøingefolket og Snaphanerne. Sørensen, Charles. Den lille Krig, Historisk Arkiv 4:e bandet Kjøbenhavn, Sörensson, Per. Friskyttarna under skånska kriget , Lund, Thomasson, Ragnar. Vitasten, Blekingeboken 1953, Karlskrona, Thorsen, P G. Skånske Lof og Eskils skånske Kirkelov tillige med Andreæ Sunonis Scanice prouincialis, Skånske Arvebog, Kjøbenhavn, Thulin, Gabriel. Patronatsrättigheterna i Skåne, Halland och Bohuslän, Stockholm, Tomenius, John. Karl XI:s anfall mot partisanrörelsen i Örkened 1678, Göinge Hembygdsförenings årsbok 1961, Kristianstad, Tufvesson, Theodor. Mitt hjärta bor i en gammal gård, Lund, Tuneld, John. Prästrelationerna från Skåne av år 1667, och 1690, Lund. Tveiten, Hallvard. Skånska ortnamn i fornnordisk tolkning, Lund, Tveiten, Hallvard. Gamla bondegods i Skåne, Lund, Tveiten, H allvard. Det skånska folkets historia, Lund, Ullén, Marian. Med Mandelgren till världsutställningen i Paris 1867, Fornvännen , Helsingborg,

4 Walde, O. Storhetstidens litterära krigsbyten I-II, Stockholm, Wallin, Curt. Gravskick och Gravtraditioner i sydöstra Skåne, Ystad, Wallin, Curt. Rannsakningar om Antiqviteterna, Blekingeboken 1945, Karlskrona, Weibull, Carl Gustaf. Freden i Roskilde, Stockholm, Weibull, Carl Gustaf. Sölvesborg, Stadens historia genom femhundra år. Weibull, Lauritz. Gustav II Adolfs räddare vid Vittsjö, Scandia Band XVI, Lund, Weibull, Lauritz. Bibliotek och arkiv i Skåne under medeltiden, Lund, Weibull, Martin. Skånska samlingar I och II, Lund 1891 och Weibull, Martin. Samlingar till Skånes historia, fornkunskap och beskrifning, Wertheimer, Oskar von. Kristina av Sverige, Stockholm, Vestergaard, Arne. Skaane hjem I, Fredrikshaab, Vestergaard, Arne. Skaane hjem II, Narssarssuaq, Willadsen, Poul. 1658, 1659, 1660, Dansk-Skaansk Forenings årsbok 1959, Gentofte, Willadsen, Poul. 300 Aar efter 1658, Skaanelands Førlag, København, Willadsen, Poul. Dansk-Skaansk Tidskrift XIX Zetterholm, Tore. Vi möts vid Rynge, Höganäs, Åberg, Alf. Ödegårdarna i Skåne, Karolinska Förbundets årsbok, Stockholm, Åberg, Alf. Indelningen av rytteriet i Skåne åren , Lund, Åberg, Alf. Rutger von Ascheberg, Malmö, Åberg, Alf. Snapphanarna, Stockholm, Åberg, Alf. Göingar i Balticum, Sydsvenska Dagbladet Öller, Jöran Johan. Beskrifning öfwer Jemshögs Sochn i Blekinge, Wexiö, 1800 Övriga litterära verk: Skåne och regementet, Kristianstad, Hilfelings Skaanske Tegninger, Dansk-Skaansk Forening, Kjøbenhavn, Skånsk kust, Skånes Hembygdsförbunds årsbok 1976, Kristianstad, Meddelanden 34 år 1929 från Föreningen för Stockholms fasta försvar. Fra Blegind til Bornholm, København, Bra Böckers lexikon del 6, Höganäs, Landshövdingen ofwer Blekinge och Kristianstads län Magnus Duréels berättelse Carl X Gustaf och Danmark, Militärhistoriska Förlaget, Kristianstad, Svensk Juristtidning XXII 1937, v d Wettering och Näsums byamän. Handlingar rörande Skandinaviens historia 6:e delen, Stockholm, Skånegillet i Stockholm, årsskrift 1937, Stockholm, Statsledning och provinspolitik under Sveriges stormaktstid, Scandia Band XVII, Lund, Landskrona nuvarande och forna stadskyrka. Historisk Tidskrift för Skåneland 1-3, Lund, Önnestads Elevförbunds årsbok, Kristianstad, Danske Kancelli, B 112 b, Akter angående Besigtigelser på Lenene i Skaane, Blekinge og Jylland i Henholm til Kgl Missive 1645, 7-8/10. Historisk Arkiv, fjerde bind, Kjøbenhavn, Tidningar: Kristianstads-Bladet, SST, Kristianstad. Skånska Posten , Kristianstad. Sydsvenska Dagbladet och , Malmö. 316

5 Berlingske Tidende och , København. Skåne-Kuriren, nr l, , Malmö. Arkiv: Danmarks Riksarkiv, Köpenhamn, Sveriges Riksarkiv, Stockholm. Landsarkivet i Lund. Bibliotek: Det Kongelige Bibliotek, Köpenhamn Stadsbiblioteket i Kristianstad. Universitetsbiblioteket i Lund. Universitetsbiblioteket i Göteborg. Universitetsbiblioteket i Uppsala. Övrigt: Institutet för skånsk språkvård, Engelholm. I släkten sedan 300 år. 317

OVER BARA KOMMUN. TILL EN BIBLIOGRAFI ANTECKNINGAR. inom ämnet. litteraturorientering. Specialarbete

OVER BARA KOMMUN. TILL EN BIBLIOGRAFI ANTECKNINGAR. inom ämnet. litteraturorientering. Specialarbete Specialarbetet anslaget ANTECKNINGAR TILL EN BIBLIOGRAFI OVER BARA KOMMUN. Specialarbete inom ämnet litteraturorientering och bibliografi. Bibliotekshögskolan. Borgs, vt 1975. Knut Jönsson. Litteratur

Läs mer

Underlaget kommer successivt att uppdateras då nya källor tas med i Gamlestans Historia och Lysekils Kalendarium.

Underlaget kommer successivt att uppdateras då nya källor tas med i Gamlestans Historia och Lysekils Kalendarium. KÄLLMATERIAL Inledning Denna sammanställning av framtagen av Per Stenros i samband med att dokumentationen av Gamlestans Historia och Lysekils Kalendarium, med olika teman, startat under 1993 och fram

Läs mer

-.~11ensku ArldvaamfundetM.Sicrlftaerle ur 'l - SVENSK ARI(IVBIDLIOGRAFI 1945-1959 STOCKHOLM 1962

-.~11ensku ArldvaamfundetM.Sicrlftaerle ur 'l - SVENSK ARI(IVBIDLIOGRAFI 1945-1959 STOCKHOLM 1962 -.~11ensku ArldvaamfundetM.Sicrlftaerle ur 'l - SVENSK ARI(IVBIDLIOGRAFI 1945-1959 STOCKHOLM 1962 - Svenska Arkivsamfundets Skriftserie "r 7 - SVENSI( ARI(IVBIBLIOGRAFI 1945-1959 Sammanställd av Olof Jägerskiöld

Läs mer

Den skånska historien är vårt arv

Den skånska historien är vårt arv Den skånska historien är vårt arv När det gäller Skåneland, dvs Skåne, Halland Blekinge och Bornholm är det år 2012 faktiskt inte mer än drygt 350 år sedan det införlivades med det svenska stormaktsriket.

Läs mer

Skånelands historia. Del 2. Grundelementen i Skånelands historia. En sammanställning av de historiska grunderna. av Carl-Gustav Liljenberg

Skånelands historia. Del 2. Grundelementen i Skånelands historia. En sammanställning av de historiska grunderna. av Carl-Gustav Liljenberg Skånelands historia En sammanställning av de historiska grunderna av Carl-Gustav Liljenberg Del 2 Grundelementen i Skånelands historia Manuskriptet skrivet 1978 (omarbetades 1982) Textsammanställning:

Läs mer

Innehållsförteckning till g-pärmarna g01-g16 Anteckningar vid lokalhistoriska studier

Innehållsförteckning till g-pärmarna g01-g16 Anteckningar vid lokalhistoriska studier Innehållsförteckning till g-pärmarna g01-g16 Anteckningar vid lokalhistoriska studier Pappersupplaga Digitalt i Huvudprogrammet - Register över registrerat material med enkel typ av sökfunktion g01 2 g02

Läs mer

1262 AMS; Titel: Historia kring Aske; År: 1974 Placering: p7 Flik2:15; Tema: ortbeskr.aske; Källa: hist.aske; Typ: stenc

1262 AMS; Titel: Historia kring Aske; År: 1974 Placering: p7 Flik2:15; Tema: ortbeskr.aske; Källa: hist.aske; Typ: stenc UKF: s HEMBYGDSSAMLING Innehållsförteckning böcker, skrifter, artiklar, excerpter, anteckningar m.m. Placering i bokhyllor och pärmar Se register över pärmar Använd Adobes sökfunktion Ctrl+Shift+F Alla

Läs mer

Nummer 45, Juni 1998 ISSN 1101-3826 (c) Föreningen DIS. Du har väl uppdaterat din DISGEN 7 till senaste versionen DISGEN 7.0d!

Nummer 45, Juni 1998 ISSN 1101-3826 (c) Föreningen DIS. Du har väl uppdaterat din DISGEN 7 till senaste versionen DISGEN 7.0d! DIS med SLÄKTFORSKARNYTT Nummer 45, Juni 1998 ISSN 1101-3826 (c) Föreningen DIS Rapport från släktforskarnas DATARIKSDAG i Linköping En av höjdpunkterna var databasen om Söder i Stockholm som kommer på

Läs mer

VÄRLDSARV FÖNSTRET MOT HISTORIEN OCH VÄRLDEN. Del I: Vad är världsarv? Del II: Världsarv i skolan. Del III: Världsarv i Sverige.

VÄRLDSARV FÖNSTRET MOT HISTORIEN OCH VÄRLDEN. Del I: Vad är världsarv? Del II: Världsarv i skolan. Del III: Världsarv i Sverige. VÄRLDSARV FÖNSTRET MOT HISTORIEN OCH VÄRLDEN Del I: Vad är världsarv? Del II: Världsarv i skolan Del III: Världsarv i Sverige Bilagor Bilagor Producerad av: Svenska Unescorådet 103 33 Stockholm Telefon:

Läs mer

Olaus Magnus illustrationer till sin 1500-talshistoria

Olaus Magnus illustrationer till sin 1500-talshistoria November 2006 NR 79 PERSON- och LOKALHISTORISKT FORSKARCENTRUM OSKARSHAMN Olaus Magnus illustrationer till sin 1500-talshistoria Så här fiskade man lax i Norrland enligt Olaus Magnus historia om de nordiska

Läs mer

BESTÅNDSREGISTER ÖVER ARKIV OCH SAMLINGAR

BESTÅNDSREGISTER ÖVER ARKIV OCH SAMLINGAR 1 ARBETARRÖRELSENS ARKIV OCH BIBLIOTEK BESTÅNDSREGISTER ÖVER ARKIV OCH SAMLINGAR fredag den 20 februari 2004 2 Hos Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ARAB) finns idag 5 129 arkiv och samlingar registrerade

Läs mer

Alfabetiskt ortsregister.

Alfabetiskt ortsregister. 1 Abisko (Norrbottens län) Alfabetiskt ortsregister. Årtalen inom parentes (1899, 1911) anger att de finns med i Svenska Fotografers Förteckning av anno 1899 resp. 1911. Borg Mesch Filial, se Kiruna. (1911)

Läs mer

ARRESKOWS Släktbok. Den andra publicerades i Ätten Arreskow Utgiven 1962 av Heribert Areschoug. Kompletterad och redigerad 2005 av Johan Areskough

ARRESKOWS Släktbok. Den andra publicerades i Ätten Arreskow Utgiven 1962 av Heribert Areschoug. Kompletterad och redigerad 2005 av Johan Areskough ARRESKOWS Släktbok Kompletterad och redigerad 2005 av Johan Areskough Den första publicerades i Svenska Ättartal Tidskrift för slägtkunskap och slägtforskning samt slägtbok och slägtkalender för år 1894

Läs mer

Översikt Sveriges historia

Översikt Sveriges historia Översikt Sveriges historia År 10000 f.kr e.kr 500 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 10000-1500 Stenålder Bronsålder 1500-500 f.kr Järnålder 500 f.kr -500 e.kr Vikingatiden ca 700-1050

Läs mer

Litteraturtips Byggnadsvård

Litteraturtips Byggnadsvård Litteraturtips Byggnadsvård Kulturhistoriska föreningen för södra sverige Alla foton är tagna av Viveca Ohlsson/Kulturen. framsida: Bosebo kyrka på Kulturen insida: Hyvel ur Kulturens samlingar baksida:

Läs mer

Trafik-Nostalgiska Förlaget

Trafik-Nostalgiska Förlaget Trafik-Nostalgiska Förlaget Produktkatalog 2014:1 VÅR SOMMAR 2014 www.tnf.se info@tnf.se Nyheter 2014 Stockholms järnvägar 6 Västerort och Citybanan Hans Björkman / Gert Ekström Den sjätte delen i serien

Läs mer

Danskt blir svenskt. Din guide till 1600-talet i Skåne

Danskt blir svenskt. Din guide till 1600-talet i Skåne Danskt blir svenskt Din guide till 1600-talet i Skåne Gränslandet Skåne Att leva i gränslandet mellan två länder i krig är oerhört påfrestande för befolkningen. Skåne har ofta varit hårt ansatt i maktkamperna

Läs mer

KOMPLETTERINGAR TILL DEL I

KOMPLETTERINGAR TILL DEL I 4 KOMPLETTERINGAR TILL DEL I 2 Tabell 6 från tab.2 INGRID JONASDOTTER 1733 hade ingen dotter Kari, det var broderns barn. 3 Tabell 29 från tab.11 NILS JANSSON 1768 dog i Mölnerud i Brunskog 28/11-1850.

Läs mer

NAMN OCH BYGD UNDER MEDVERKAN AV

NAMN OCH BYGD UNDER MEDVERKAN AV 1 NAMN OCH BYGD TIDSKRIFT FÖR NORDISK ORTNAMNSFORSKNING UNDER MEDVERKAN AV TERHI AINIALA, VIBEKE DALBERG, LARS-ERIK EDLUND, LENNART ELMEVIK, LARS HULDÉN, BENT JØRGENSEN, STAFFAN NYSTRÖM, ALLAN ROSTVIK,

Läs mer

Si vis pacem para bellum

Si vis pacem para bellum Si vis pacem para bellum Om du önskar fred, bered dig för krig En femhundra år lång militär historia med östgötsk anknytning och personlig färgning av Torbjörn Tillman Noteria Förlag Si vis pacem para

Läs mer

GILLETS STYRELSE. Jan Alvå 040/15 13 89 Karin Lennartsson 046/15 21 22. Nils Eksandh 046/12 75 42 Lars H Bruzelius 046/14 57 75 vice Stolsbroder

GILLETS STYRELSE. Jan Alvå 040/15 13 89 Karin Lennartsson 046/15 21 22. Nils Eksandh 046/12 75 42 Lars H Bruzelius 046/14 57 75 vice Stolsbroder Tre generationer Wadenbäck i Knutsgillet - Anna Carin - guldduva, Kjell - medlem sedan 1949, dottern Ulrika Rudnert - silverduva, barnbarnet Mårten - recipient, Niklas och barnbarnet Matilda Nr 1 2006

Läs mer

maimonides, mishne tora. kb, hs cod.orient.1.

maimonides, mishne tora. kb, hs cod.orient.1. maimonides, mishne tora. kb, hs cod.orient.1. anna wolodarski Från Maimonides till Lenke Rothman Klenoder och enskilda arkiv ur Kungliga bibliotekets handskriftssamling K ungliga bibliotekets handskriftssamling

Läs mer

Hur var det möjligt för Sverige att bli en stormakt?

Hur var det möjligt för Sverige att bli en stormakt? 1 STORMAKTSTIDEN Fram till 1500-talet var Sverige ett litet och fattigt land. Trots detta blev Sverige på 1600-talet en stormakt där Östersjön nästan var som ett svenskt innanhav. Varken förr eller senare

Läs mer

Sakregisteruppgifter gällande Gudmundsgillets årsböcker

Sakregisteruppgifter gällande Gudmundsgillets årsböcker uppgifter gällande Gudmundsgillets årsböcker SAK register över Gudmundsgillets årsböcker 1930 1962, 1981 2006. Registret innehåller mer än 17500 poster. De två första siffrorna anger årgång och de två

Läs mer

Totalt antal identifierade och oidentifierade svenska frivilliga för Tyskland

Totalt antal identifierade och oidentifierade svenska frivilliga för Tyskland Svenska frivilliga för Tyskland 1933-45 Totalt antal identifierade och oidentifierade svenska frivilliga för Tyskland Waffen-SS: 262 Wiking: 98 Nordland: 77 Totenkopf: 20 Nord: 11 Leibstandarte Adolf Hitler:

Läs mer

Sverige. en pocketguide. Fakta, tips och råd till nya invånare. På lätt svenska. Integrationsverket

Sverige. en pocketguide. Fakta, tips och råd till nya invånare. På lätt svenska. Integrationsverket Sverige en pocketguide Fakta, tips och råd till nya invånare Integrationsverket På lätt svenska Sverige en pocketguide Fakta, tips och råd till nya invånare Trafikregler i Sverige Sverige en pocketguide

Läs mer

swedgen tour DisKULOGEN Bokmässan Gamla fakturor med Släktforskarnytt nr 91 2010-12 25 kr

swedgen tour DisKULOGEN Bokmässan Gamla fakturor med Släktforskarnytt nr 91 2010-12 25 kr nr 91 2010-12 25 kr DisKULOGEN med Släktforskarnytt Bokmässan Gamla fakturor Medlemstidning för Föreningen Dis: Föreningen för datorhjälp i släktforskningen swedgen tour 2010 innehåll Kort & gott 4 Kallelse

Läs mer

LEDAMOTSFÖRTECKNING 1955

LEDAMOTSFÖRTECKNING 1955 M E D D E L A N D E N FRÅN SVENSKA TE K NOLO G FÖ RE NINGEN ÅRGÅNG 41 1955 : 3 LEDAMOTSFÖRTECKNING 1955 Pris 12: kr. PATENTBYRÅER H. ALBIHNS PATENTBYRÅ A / B E. Ii ORM AN G. ERNEROT O. CLAUSS K. CHRISTENSSON

Läs mer

Ortsbor berättar Skriftlig sammanfattning av bandade intervjuer

Ortsbor berättar Skriftlig sammanfattning av bandade intervjuer Ortsbor berättar Skriftlig sammanfattning av bandade intervjuer Gå till nästa sida: Page Down Bläddra till önskad person Källmaterialet har tillkommit under lång tid, perioden 1954-2004 Originalbanden

Läs mer

SVENSKA JERUSALEMSFÖRENINGENS TIDSKRIFT

SVENSKA JERUSALEMSFÖRENINGENS TIDSKRIFT SvJ, 8038 04-06-02 10.56 Sida 1 SVENSKA JERUSALEMSFÖRENINGENS TIDSKRIFT ÅRGÅNG 103 Juni 2004 NR 2 Ur innehållet: Kristen sionism och Harmageddon Vattenförsörjning den avgörande frågan i området En av flera

Läs mer