LOKALFÖRSÖRJNINGSSTRATEGIER I KOMMUN 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LOKALFÖRSÖRJNINGSSTRATEGIER I KOMMUN 2014"

Transkript

1 inbjudan till konferens i Stockholm den juni 2014 TALARE FRÅN Hagfors kommun Louise Sjöholm Västerås stad Frederick Cederborg Susanne Aidanpää Christina Lundgren Fastighetsförvaltningschef Malmö stad Claes Åsbrink Effektiv & kostnadsmedveten lokalplanering: Optimerad resursfördelning Rätt internprismodell & hyresavtal Långsiktigt investeringsbehov Nordic Healthcare Group Per Törnvall VD Jan Nilsson Mathias Lindeberg Fastighetsförvaltare Örebro kommun Lars Thornberg Avdelningschef Stockholms stad Thomas Eriksson Projektledare Uddevalla kommun Lars-Göran Johansson Huddinge kommun Bengt Hammarlund Möt framtidens lokalbehov Huge Fastigheter AB Henrik Örneblad Affärsområdeschef kommunal service WORKSHOP Niras Sara Hernäng CONDUCTIVE KONFERENS

2 Stockholm den juni 2014 Möter din lokalförsörjning framtidens lokalbehov? Lokalkostnader är en av de största kostnaderna i kommunen och utgör ca % av kommunens omsättning. Utan en strategisk lokalförsörjning ökar risken för kortsiktiga lösningar och felbedömningar som kommer att resultera i enormt höga kostnader. Du har ett avgörande ansvar för att lokaler och fastigheter förvaltas och utvecklas på ett sätt som är kostnadseffektivt och ändamålsenligt. Har du råd att inte säkerhetsställa detta? Hur lyckas du optimera din kommuns lokalförsörjning? Ta chansen att under två fullspäckade dagar lyssna till nya framgångsrika praktikfall från kommuner runt om i landet. Inspireras och lär av hur de skapar förutsättningar för långsiktig balans mellan efterfrågan och tillgång på lokaler. Under konferensen får du en mängd praktiska råd som hjälper dig att lyckas med den strategiska lokalförsörjningen för att tillgodose framtidens behov. PÅ KONFERENSEN FÅR DU TA DEL AV PRAKTISKA ERFARENHETER KRING: Effektivisering av lokalplanering & resursfördelning Vad du bör tänka på gällande behovsplan och investeringsprocessen Strategisk lokalförsörjning för att öka verksamhetsnyttan DU FÅR BL.A. LYSSNA TILL: Framgångsrik behovsstyrd lokalplanering Louise Sjöholm, fastighetschef, Hagfors kommun Inga tomma lokaler så kan lokaleffektiviteten ökas med hjälp av internhyran Jan Nilsson, fastighetschef, Mathias Lindeberg, fastighetsförvaltare, Lokalförsörjningsstrategier en komplex process som kräver samverkan Claes Åsbrink, lokalförsörjningschef, Malmö stad Varmt välkommen på två intensiva konferensdagar som ger dig nya idéer, bredare nätverk och nya praktiska råd för ännu bättre lokalförsörjning! Elisabet Sjöberg Projektledare LOKALFÖRSÖRJNINGSSTRATEGIER

3 TISDAG 10 JUNI :00 Registrering med kaffe och smörgås 09:30 Projektledare Elisabet Sjöberg, Conductive, hälsar välkommen 09:35 Framtidens lokalbehov Uddevalla kommuns väg till en lokalförsörjningsplan Varför en lokalförsörjningsplan? Det är ingen investeringsplan utan önskelista så arbetar vi med behovsplanen Vilka faktorer påverkar innehållet? Detta har vi lärt oss framgångsfaktorer och utmaningar Lars-Göran Johansson Uddevalla kommun 10:20 Bensträckare 10:30 Kostnadseffektiv lokalanvändning Framgångsrik lokalplanering med centraliserad samordning Behovsstyrd lokalstrategi Fördelar och utmaningar med Hagfors-modellen Louise Sjöholm Hagfors kommun 11:20 Bensträckare 11:30 Att möta efterfrågan med rätt tillgång skolbyggnation för ett växande Stockholm Så arbetar vi strategiskt från lokalavveckling till utbyggnad Lokalförsörjningsplan med fokus expansion Incitament för effektivisering och skolors kapacitet Thomas Eriksson Projektledare, utbildningsförvaltningen Stockholms stad 12:30 Nätverkslunch med dina branschkollegor från hela Sverige 13:30 Hur väljer du vilken internhyresmodell som passar din kommun bäst? Vilken betydelse har internhyressystemet? Så byggde vi vår internhyresmodell vilka är fallgroparna och vilka är framgångsfaktorerna? Inga tomma lokaler så kan lokaleffektiviteten ökas med hjälp av internhyran Jan Nilsson Mathias Lindeberg Fastighetsförvaltare 14:20 Bensträckare 14:30 Rätt kvalitet i fastighetsbeståndet över tiden med rätt investeringsprocess Fastigheternas kvalitet och utvecklingsbehov vad bör tänkas på? Långsiktighet har skapat rätt process Så har vi ökat förståelsen och minskat frustrationen bland verksamheterna Susanne Aidanpää Christina Lundgren Fastighetsförvaltningschef 15:20 Eftermiddagskaffe 15:45 Strategiskt vägval i hur hög grad ska kommun äga eller hyra externt? Lyft upp blicken & använd lokalresursplanen Äga eller hyra in det är den stora frågan Viktiga faktorer som påverkar i valet & kvalet Fredrick Cederborg Västerås stad 16:30 Bensträckare 16:40 Benchmarking och nyckeltal för lokalplanering Vilken information är externa fastighetsägare, investerare och välfärdsföretag intresserade av? Exempel på underlag och processer för välgrundade investeringsbeslut i samband med nybyggnation Urval av nyckeltal för att bedöma och utveckla lokaleffektiviteten Per Törnvall VD, f.d. ekonomi- och kommunchef Nordic Healthcare Group 17:30 Konferensens första dag avslutas Praktiska exempel hämtade från Täby och Upplands Väsby LOKALFÖRSÖRJNINGSSTRATEGIER

4 ONSDAG 11 JUNI :00 Lokalförsörjningsstrategier en komplex process som kräver samverkan Lokalförsörjningsplanen och kommunens investeringsplanering Förvaltningsövergripande samverkan i lokalanskaffningsprocessen Lokalbehoven varierar över tiden hur hanterar du det? Claes Åsbrink Malmö stad 09:50 Bensträckare 10:00 En organisationsförändring för att tydliggöra lokalförsörjningsprocessen Från behov till beställning så bygger vi lokalförsörjningsprocessen Svårigheter vi ser & har mött längs vägen Konkreta exempel på möjligheter detta har vi uppnått Lars Thornberg Avdelningschef Örebro kommun 10:50 Bensträckare 11:10 Hållbart byggande för framtidens utbildningslokaler Framgångsrik samverkan mellan utbildningsförvaltning och fastighetsbolag med större kommunnytta Hållbart byggande med energieffektivitet och arbetsmiljö i fokus huset som ett system Långsiktig lokalplanering för en kraftigt växande kommun med ett bra samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen Bengt Hammarlund Henrik Örneblad Lokalplaneringschef Affärsområdeschef kommunal service Huddinge Kommun Huge Fastigheter AB 12:00 Konferensen avslutas. Deltagarna lämnar in sina utvärderingar 12:00 Lunch för workshopens deltagare 13:00-16:00 Separat bokningsbar workshop Strategisk lokalresursplanering i praktiken öka verksamhetsnyttan & sänk kostnaderna Under ledning av Sara Hernäng, Niras Vi reserverar oss för eventuella ändringar. TID & PLATS Konferens juni 2014 Workshop 11 juni 2014 Piperska muren Scheelegatan 14, Stockholm PRIS T.o.m. 28 mars T.o.m. 9 maj Fr.o.m. 10 maj Konferens kr kr kr Workshop kr kr kr ANMÄLAN Telefon Bokningslinje Internet Mail Telefax Konferenskod Con644 I konferenspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation. För deltagare på workshop/fördjupning ingår även lunch dag två. Obs! Alla priser är exkl. moms. Angivna rabatter kan ej kombineras med andra erbjudanden. Förbehåll Vi reserverar oss för förändringar i programmet, prisändringar och möjlighet att ställa in planerad konferens. Avbokning och överlåtelse Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du alltid över låta din plats till en kollega. Du kan också få pengarna tillbaka för redan betald deltagarplats förutsatt att din skriftliga avbokning är oss tillhanda senast 3 veckor före konferensdatum. För fullständiga avbokningsregler se vår hemsida Besök vår hemsida för erbjudanden om hotell till förmånliga priser. LOKALFÖRSÖRJNINGSSTRATEGIER

5 Separat bokningsbar ONSDAG 11 JUNI 2014 Är du frustrerad över den många gånger svåra uppgiften att samordna tillgång och efterfrågan på lokalresurser? I ena stunden är det stor efterfrågan på dagisverksamhet för att sen ändras och växla till ett enormt grundskolebehov. Hur förhindras risken att behöva betala enorma summor för lokalresurser som inte behövs eller som passar dåligt? Under denna workshop får du fördjupa dig i metoder för att arbeta med strategisk lokalresursplanering. Tillsammans med workshopledaren och kollegor från hela Sverige sätter ni er in i vad syftet och nyttan med lokalresursplanering är, samt vad som krävs för att uppnå bästa resultat. Workshopen ger dig kunskap och verktyg ONSDAG 11 JUNI :00-16:00 Strategisk lokalresursplanering i praktiken öka verksamhetsnyttan & sänk kostnaderna Att skapa balans mellan verksamhetsnytta och kostnadseffektivitet Hur kan verksamheternas lokalbehov och lokalresurser mötas på bästa sätt? Så förenas brukarperspektivet och fastighetsägarperspektivet Första steget mot aktiv styrning av lokalresurser Öka verksamhetsnytta och minska lokalkostnaderna med flexibla lokaler Skapa flexibilitet vad krävs? På workshopen får du diskutera och lära dig mer om flexibla lokaler och vilken inverkan det har på din lokalresursplanering. Du lär dig hur en framgångsrik lokalresursplanering kan öka verksamhetsnyttan och sänka kostnaderna. WORKSHOP WORKSHOPEN LEDS AV Workshopen leds av Sara Hernäng, NIRAS Sara Hernäng har över 15 års erfarenhet av att som konsult företräda hyresgäster i lokalfrågor. Sara är en omtyckt och erfaren föreläsare som under alla år arbetat mycket med offentlig sektor i uppdrag omfattande bland annat strategiska lokalförsörjningsfrågor, såsom riktlinjer för lokalförsörjning, lokalförsörjningsplaner etc., men också operativa frågor t.ex. som projektledare i samband med om-/nybyggnation. LOKALFÖRSÖRJNINGSSTRATEGIER

6 Avsändare: Conductive AB Karlavägen Stockholm B Felaktiga uppgifter? Vänligen returnera till avsändare. LOKALFÖRSÖRJNINGSSTRATEGIER inbjudan till konferens i Stockholm den juni 2014 PRAKTIKFALL FRÅN Hagfors kommun Louise Sjöholm Västerås stad Frederick Cederborg Susanne Aidanpää Christina Lundgren Malmö stad Claes Åsbrink Jan Nilsson Mathias Lindeberg Örebro kommun Lars Thornberg Stockholms stad Thomas Eriksson Uddevalla kommun Lars-Göran Johansson Huddinge kommun Bengt Hammarlund Henrik Örneblad NHG Per Törnvall PÅ KONFERENSEN FÅR DU LÄRA DIG: Vad som krävs för att utveckla framtidens lokalförsörjningsplan Internhyrans betydelse & påverkan på lokaleffektivisering Nyckeltal för effektiv lokalplanering & benchmarking Rätt investeringsprocess vad bör tänkas på? WORKSHOP Strategisk lokalresursplanering i praktiken öka verksamhetsnyttan & sänk kostnaderna I anslutning till det du har lyssnat till på konferensen får du under workshopen verktyg och fördjupad kunskap i strategisk lokalresursplanering för att kunna öka verksamhetsnyttan och sänka kostnaderna i din kommun. Du får även chansen att ställa frågor och väcka diskussioner kring områden som du tycker är extra viktiga. Under ledning av Sara Hernäng, Niras Copyright AB Conductive. Detta material är författat och producerat av AB Conductive. Upphovsrätten till produkten ägs av AB Conductive i enlighet med Upphovsrättslagen 1960:729. Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på eller maila oss på Vill du tala med oss personligen kan du ringa Con644

Skolans arbete. med utsatta barn

Skolans arbete. med utsatta barn Skolans arbete med utsatta barn Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 mars 2011 LYSSNA TILL Utbildningsdepartementet Eva Edström Fors Huvudsekreterare Dir. 2009:80 Göran Hedström Eva Norling Håkan

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Jämställdhetsintegrering Vad krävs för att lyckas?

Jämställdhetsintegrering Vad krävs för att lyckas? Jämställdhetsintegrering - Vad krävs för att lyckas? Stockholm, 24 mars 2011 Umeå, 30 mars 2011 Interaktiv teater varvades med forskning, teori och reflektion när ESF Jämt i samarbete med SKL gick ut på

Läs mer

Styra och leda i den nya verksamhetsvärlden

Styra och leda i den nya verksamhetsvärlden Styra och leda i den nya verksamhetsvärlden Resultatet av ett samarbete mellan Täby, Upplands Väsby och Vaxholms stad TREKOMMUNERS- PROJEKTET Denna skrift är framtagen på uppdrag av och i samråd med kommunerna

Läs mer

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag www.kpmg.se Du vet bäst För oss på KPMG finns ingenting mer inspirerande än unga människor med spännande idéer. Vi vet hur det känns att vara där du är

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

Vill du bli en ännu bättre chef? Ta del av allt från seminarier och chefsevent till ledarskapsutbildningar.

Vill du bli en ännu bättre chef? Ta del av allt från seminarier och chefsevent till ledarskapsutbildningar. 2015 Vill du bli en ännu bättre chef? 2014 Ta del av allt från seminarier och chefsevent till ledarskapsutbildningar. Få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Vision arrangerar en mängd utbildningar

Läs mer

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS) Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen En studie av framgångsfaktorer Det här är UFOS Den offentliga sektorn äger och förvaltar tillsammans

Läs mer

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning Ledaravtalet - från ord till handling Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning 2. Möjligheternas avtal Ledaravtalet kopplar ihop företagets affärsidé och mål med personlig

Läs mer

ESV 2006:20. Statlig lokalförsörjning

ESV 2006:20. Statlig lokalförsörjning ESV 2006:20 Statlig lokalförsörjning Innehållsförteckning Sammanfattning...4 1 Inledning...7 1.1 Uppdraget...7 1.2 Genomförande och avgränsningar...7 1.3 Rapportens disposition...8 2 Bakgrund och hittillsvarande

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor Jan Hylén Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Bakgrund...4 3. Genomförande av undersökningen...4 4. Hur fungerar lärplattorna i skolans

Läs mer

Se kraften och kompetensen!

Se kraften och kompetensen! Datum 2012-08-27 Diarienummer 2012/0034 Se kraften och kompetensen! Regionala konferenser riktade till kommuner, landsting och statliga myndigheter om insatser för att skapa arbetstillfällen för personer

Läs mer

Vad har vi lärt i halvtid?

Vad har vi lärt i halvtid? Vad har vi lärt i halvtid? Vad har vi lärt i halvtid är en i vissa avseenden ovanlig rapport. Den utgör ett försök till en syntes av ett stort antal utvärderingar och följeforskningsinsatser. Dessa är

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 Ansvarig för rapporten: Lars lindqvist, NU-gruppen Ellen Källberg, NU-gruppen LRF Mer Mjölk 2012 Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) Slottsgatan

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

En skrift om samordning utifrån ett individperspektiv mellan arbetsförmedling, försäkringskassa, kommun och landsting Marie Fridolf

En skrift om samordning utifrån ett individperspektiv mellan arbetsförmedling, försäkringskassa, kommun och landsting Marie Fridolf Samordning nya möjligheter inom välfärdsområdet En skrift om samordning utifrån ett individperspektiv mellan arbetsförmedling, försäkringskassa, kommun och landsting Marie Fridolf Samordning nya möjligheter

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen Att bygga tillväxtföretag genom människor Några råd på vägen I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Sthlm 1999. 23 s. IVA-R 428. Att starta och driva

Läs mer

Ett år med nya PBL. Hur har den nya lagen påverkat byggandet av Sverige? n y h e t s b r e v. Arena 2 maj. Civil- och bostadsminister Stefan Attefall

Ett år med nya PBL. Hur har den nya lagen påverkat byggandet av Sverige? n y h e t s b r e v. Arena 2 maj. Civil- och bostadsminister Stefan Attefall Deltagare Vårt ansva till en god PBL? n y h e t s b r e v Arena 2 maj Civil- och bostadsminister Stefan Attefall Janna Valik Generaldirektör Boverket och Ordförande i kommittén Ny PBL på rätt sätt. Ett

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

En rapport om: Att köpa in och ställa krav på mat och måltider

En rapport om: Att köpa in och ställa krav på mat och måltider En rapport om: Att köpa in och ställa krav på mat och måltider Innehållsförteckning Förord Samarbete är nyckeln till hållbara måltider...3 Kapitel 1 Om Fazer Food Services arbete...4 Målet är smakupplevelser

Läs mer

Du kan bidra till att människor

Du kan bidra till att människor Du kan bidra till att människor lär, arbetar och mår bättre Vår mission och vision Ecophon erbjuder akustiklösningar som uppfyller de ökande kraven på en bra ljudmiljö där människor arbetar och kommunicerar

Läs mer

UNGA IN SLUTUTVÄRDERING

UNGA IN SLUTUTVÄRDERING Avsedd för Arbetsförmedlingen Dokumenttyp Slutrapport Datum Juni 2014 UNGA IN SLUTUTVÄRDERING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 1. Inledning 3 1.1 Slututvärderingens syfte och genomförande 3 1.1.1

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering Metodbok från JämStöd Utredningen om stöd för jämställdhetsintegrering i staten

Läs mer