Nordisk filologi: Kurslitteratur

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nordisk filologi: Kurslitteratur 2011-2013"

Transkript

1 Nordisk filologi: Kurslitteratur På den här listan finns litteratur för de kurser som helt eller delvis kan avläggas självständigt, antingen genom traditionell tentamen eller genom inlämningsuppgift. Konsultera alltid läraren för kursen innan du sätter igång! P Kultur och samhälle Hellstam, D. 1995: Sverige på svenska. Lund, Kursverksamheten. ss , Beijar, K. m.fl. 1998: Ett land två språk den finländska modellen. Esbo, Schildts. Johnsson, H-I. 1995: Sverige i focus. Svenska institutet. ss , 73-93, , , P Nordistik Barðdal, J., Jörgensen, N., Larsen, G. & Martinussen B. 1997: Nordiska. Våra språk förr och nu. Lund, s Karker, A., Lindgren B. & Løland S. (red.) 1997: Nordens språk. Oslo, Novus forlag. Lönnroth, H. (red.) 2004: Nordistikens historia i Finland. Tammerfors, Tammerfors University Press P Skönlitteratur Bakgrundslitteratur Edqvist, S-V. Söderblom, I. 1998: Svenska författare genom tiderna. Stockholm, Almqvist & Wiksell. Hägg, G. 1996: Svenska litteraturhistorien. Stockholm, Wahlström & Widstrand. Jansson, U. 1995: Den levande litteraturen: litteraturhistoria för gymnasieskolan. Stockholm, Almqvist & Wiksell. Olsson, B. Algulin, I. 1995: Litteraturens historia i Sverige. Stockholm, Norstedt. Sallnäs, H. Björck, S. 1971: Svensk litteratur 2, 1900-talet författare och texter. 9:e uppl. Stockholm, Utbildningsförlaget. Sallnäs, H. Björck, S. 1973: Svensk litteratur 1, Före 1900 författare och texter. 6:e uppl. Stockholm, Utbildningsförlaget. Romaner (övningar) Jan Guillou: Ondskan. Tove Jansson: Trollvinter. Selma Lagerlöf: Körkarlen. Harry Martinson: Nässlorna blomma. August Strindberg: Fröken Julie.

2 693609A Svensk språk- och samhällshistoria Barðdal, J., Jörgensen, N., Larsen, G. & Martinussen B. 1997: Nordiska. Våra språk förr och nu. Lund, s , Edlund, L. E. & Hene, B. 1992: Lånord i svenskan. Om språkförändringar i tid och rum. Stockholm, Norstedts. Pettersson, G. 1996: Svenska språket under sjuhundra år. En historia om svenskan och dess utforskande. Lund, A Metoder inom textforskning Björkvall, A. 2009: Den visuella texten: multimodal analys i praktiken. ORD OCH STIL. Språksamfundets skrifter 40. Stockholm, Hallgren & Fallgren. Hellspong, L. & Ledin, P. 1997: Vägar genom texten. Handbok i brukstextanalys. Lund, Hellspong, L. 2001: Metoder för brukstextanalys. Lund, A Grammatik Språkriktighetsboken 2005: Stockholm, Svenska språknämnden & Norstedts Akademiska Förlag. Strömquist, S. 2011: Vart är vart på väg? Och andra språkfrågor i tiden. Stockholm, Norstedts. Teleman, U., Hellberg, S. & Andersson, E. 1999: Svenska Akademiens grammatik, vol Stockholm, Svenska Akademien A Interkulturell kommunikation Ferraro, G. P. 2010: The Cultural Dimension of International Business. 6th ed. Upper Saddle River, NJ, Pearson. Hofstede, G. Hofstede. G. J. 2005: Organisationer och kulturer. 2:a uppl. Lund, Stier, J. 2009: Kulturmöten. En introduktion till interkulturella studier. 2:a uppl. Lund, A Organisationskommunikation Dimbleby, R. Burton, G. 1999: Kommunikation är mer än ord. 2:a uppl. Sandin, G. (övers.). Lund, Juholin, E. 2009: Communicare! Viestintä strategiasta käytäntöön. 5. uud. p. Helsinki, Infor. Larsson, L. 2008: Tillämpad kommunikationsvetenskap. 3:e uppl. Lund, Stensaasen, S. Sletta, O. 1996: Grupprocesser. Om inlärning och samarbete i grupper. Karlsson, M. C. (övers.). Stockholm, Universitetsforlaget. Wolvén, L-E. 2000: Att utveckla mänskliga resurser i organisationer om ledarskap, organisering, kultur och kompetens. Lund, A Skönlitteratur Bergman, K. & Kärrholm, S. 2011: Kriminallitteratur: utveckling, genrer, perspektiv. Lund, Bergsten, S. (red.) 2002: Litteraturvetenskap en inledning. Lund, Tenngart, P. 2008: Litteraturteori. Malmö, Gleerups. Öhman, A. 2002: Populärlitteratur. De populära genrernas estetik och historia. Lund,

3 693616A Sociolingvistik Einarsson, J. 2004: Språksociologi. Lund, Norrby, C. & Håkansson, G. 2010: Introduktion till sociolingvistik. Falun, Norstedts. Artiklar och övrig litteratur i samråd med lektorn A Språklig variation Hyltenstam, K. (red.) 1999: Sveriges sju inhemska språk ett minoritetsspråksperspektiv. Lund, Johansson, M. & Pyykkö, R. (toim.) 2005: Monikielinen Eurooppa. Kielipolitiikkaa ja käytäntöä. Helsinki, Gaudeamus. s , Liebkind, K. & Sandlund, T. (red.) 2006: Räcker det med svenskan? Om finlandssvenskarnas anknytning till sina organisationer. Helsingfors, Svenska litteratursällskapet i Finland. Pettersson, G. 1996: Svenska språket under sjuhundra år. En historia om svenskan och dess utforskande. Lund, s Westergren, E. & Åhl, H. (red.) 2007: Mer än ett språk. En antologi om flerspråkigheten i norra Sverige. Stockholm, Norstedts. Stilistik A Cassirer, P. 1979: Stil, stilistik och stilanalys. Stockholm, AWE/GEBERS. (Första upplaga eller senare) S Dialektologi Palmén H., Sandström, C. & Östman, J.-O. 2008: Dialekt i östra Nyland. Fältarbete i Liljendal med omnejd. Helsingfors, Helsingfors universitet, Nordica S Fonologi Elert, C.-C. 1989/1995/2000: Allmän och svensk fonetik. 6:e eller nyare uppl. Stockholm, Norstedts. Engstrand, O. 2004: Fonetikens grunder. Lund, Lund, Reuter, M. 1977: Finlandssvenskt uttal. I: Språkbruk och språkvård. 3:e uppl. s Helsingfors, Holger Schildts förlag S Namnforskning Blomqvist, M. 1993: Personnamnsboken. Helsingfors, Oy Finn Lectura Ab. af Klintberg, B. 2005: Namnen i almanackan. Fakta och kulturhistoria om svenska förnamn. Stockholm, Norstedts Akademiska Förlag. Nyström, S. (red.) 2010: Namn en spegel av samhället förr och nu. Stockholm, Norstedts.

4 693671S Organisationskultur och -kommunikation Alvesson, M. 2009: Organisationskultur och ledning. 2:a uppl. Malmö, Liber. Hofstede, G. Hofstede. G. J. 2005: Organisationer och kulturer. 2:a uppl. Lund, Studentlitteratur Juholin, E. 2009: Communicare! Viestintä strategiasta käytäntöön. 5. uud. p. Helsinki, Infor. Larsson, L. 2008: Tillämpad kommunikationsvetenskap. 3:e uppl. Lund, Wolvén, L-E. 2000: Att utveckla mänskliga resurser i organisationer om ledarskap, organisering, kultur och kompetens. Lund, S Semantik Saeed, J.I. 2008: Semantics (3:e uppl.) Oxford, Wiley-Blackwell. Svensén, B. 2004: Handbok i lexikografi: Ordböcker i teori och praktik (2:a uppl.) Stockholm, Norstedts S Skönlitteratur S Andraspråksinlärning Abrahamsson, N. 2009: Andraspråksinlärning. Lund, Hyltenstam, K. & Lindberg, I. (red.) 2004: Svenska som andraspråk i forskning, undervisning och samhälle. Lund, Johnson, M. 2004: A Philosophy of Second Language Acquisition. New Haven, Yale University Press. Norrby, C. & Håkansson, G. 2007: Språkinlärning och språkanvändning. Svenska som andraspråk i och utanför Sverige. Lund, Tornberg, U. 2009: Språkdidaktik. Malmö, Gleerups S Textanalys Bergström, G. & Boréus, K. 2000: Textens mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig textanalys. Lund, Hansson, H., Karlsson, S.-G. 2006: Seendets språk exempel från konst, reklam, nyhetsförmedling och semiotisk teori. Lund, Englund, B. & Ledin, P. (red.) 2003: Teoretiska perspektiv på sakprosa. Lund, Melander, B. & Olsson B. (red.) 2001: Verklighetens texter. Sjutton fallstudier. Lund, Winther Jørgensen, M. & Phillips, L. 2000: Diskusanalys som teori och metod. Lund, S Sociolingvistik Sundgren, E. (red.) Sociolingvistik. Stockholm, Liber. Artiklar och övrig litteratur i samråd med lektorn.

5 693636S Språkhistoria Stålhammar, M. 2010: Engelskan i svenskan. Åttahundra år av lånade ord och språkliga influenser. Stockholm, Norstedts. Teleman, U. 2002: Ära, rikedom och reda. Svensk språkvård och språkpolitik under äldre nyare tid. Skrifter utgivna av Svenska språknämnden, 85. Stockholm, Norstedts Ordbok. Widmark, G. 2001/2004: Det språk som blev vårt. Ursprung och utveckling i svenskan. Urtid Runtid Riddartid. Uppsala, Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur. BIÄMNET ÖVERSÄTTNING P Introduktion till översättningsvetenskap Helin, I. & Yli-Jokipii, H. 2008: Kohteena käännös. Uusia näkökulmia kääntämisen ja tulkkauksen tutkimiseen ja opiskelemiseen. Helsingin yliopisto, Käännöstieteen laitos. Ingo, R. 2007: Konsten att översätta. Lund, Tommola, J. (toim.) 2004: Kieli, teksti ja kääntäminen. Turun yliopisto, Englannin kielen kääntäminen ja tulkkaus. Oittinen, R. & Mäkinen, P. (toim.) 2004: Alussa oli käännös. Tampere, Tampere University Press P Projektarbete P Specialområden P Språk och kultur Lindqvist, Y. (red.) 2007: Gränslösa texter. Perspektiv på översättning. Uppsala, Hallgren & Fallgren. Oittinen, R. 1997: Liisa, Liisa ja Alice. Matkakirja. Tampere, Tampere University Press. Oittinen, R. & Mäkinen, P. (toim.) 2004: Alussa oli käännös. Tampere, Tampere University Press.

LSI210, Svenska som andraspråk för blivande lärare II, 30 högskolepoäng

LSI210, Svenska som andraspråk för blivande lärare II, 30 högskolepoäng LITTERATURLISTA ISTA LSI210 Gäller fr.o.m. ht 11 LSI210, Svenska som andraspråk för blivande lärare II, 30 högskolepoäng Flerspråkighet och språkvariation, 7,5 hp Axelsson, Monica (1999). Skolframgång

Läs mer

Språk och stil. tema Text TIDSKRIFT FÖR SVENSK SPRÅKFORSKNING. Gästredaktörer Anna-Malin Karlsson och Jan Svensson. Swedish Science Press Uppsala

Språk och stil. tema Text TIDSKRIFT FÖR SVENSK SPRÅKFORSKNING. Gästredaktörer Anna-Malin Karlsson och Jan Svensson. Swedish Science Press Uppsala titel 1 Språk och stil TIDSKRIFT FÖR SVENSK SPRÅKFORSKNING tema Text Gästredaktörer Anna-Malin Karlsson och Jan Svensson DISTRIBUTION Swedish Science Press Uppsala NY FÖLJD 22:1 2012 2 Författare Detta

Läs mer

1 Allmänt... 2 2 Nätkurser...3 3 Humanistiska fakulteten... 4

1 Allmänt... 2 2 Nätkurser...3 3 Humanistiska fakulteten... 4 Innehåll 1 Allmänt... 2 2 Nätkurser...3 3 Humanistiska fakulteten... 4 Etnologi... 4 Filosofi... 4 Etik... 5 Finska språket med litteraturen... 5 Folkloristik... 5 Historia... 6 Interkulturell kommunikation...

Läs mer

Inledning: text, textforskning och textteori

Inledning: text, textforskning och textteori Inledning: Ur text, Språk textforskning & stil NF och textteori 22:1, 2012 5 Inledning: text, textforskning och textteori Av JAN SVENSSON och ANNA-MALIN KARLSSON Studium av texter har en lång tradition

Läs mer

SVENSKAN I FINLAND 14

SVENSKAN I FINLAND 14 14 Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta University of Oulu Faculty of Humanities Kosunen, Lepistö & Rossi (red.) ISBN 978-951-42-0463-5 ISSN 1796-4725 Studia humaniora ouluensia Riitta Kosunen, Kirsi

Läs mer

Svenskans. beskrivning SVENSKANS BESKRIVNING SVENSKANS BESKRIVNING 30

Svenskans. beskrivning SVENSKANS BESKRIVNING SVENSKANS BESKRIVNING 30 30 2008 SVENSKANS BESKRIVNING 30 Vid olika universitet i Sverige och Finland har det sedan 1963 regelbundet anordnats sammankomster för svenskans beskrivning. Vid dessa har forskningsresultat som rör svenska

Läs mer

Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning. Författare: Lisa Engström. Handledare: Antti Ylikiiskilä

Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning. Författare: Lisa Engström. Handledare: Antti Ylikiiskilä Akademin Humaniora och medier Svenska språket III: Uppsats, 15 hp Höstterminen 2009 Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning Författare: Lisa Engström Handledare:

Läs mer

Svenskan i Finland 13

Svenskan i Finland 13 SIV BJÖRKLUND HARRY LÖNNROTH NINA PILKE (Red.) Svenskan i Finland 13 PUBLIKATIONER FRÅN VASA UNIVERSITET RAPPORTER 178 Sanna Heittola (teknisk redigering) VASA 2012 Vaasan yliopisto University of Vaasa

Läs mer

Svenska ö, typ! Författare: Dzeneta Delic Examensarbete: Lärarprogrammet, AUO 3 Professionellt lärarskap, 15-30 hp

Svenska ö, typ! Författare: Dzeneta Delic Examensarbete: Lärarprogrammet, AUO 3 Professionellt lärarskap, 15-30 hp Svenska ö, typ! Low level of Swedish language skills! Författare: Dzeneta Delic Examensarbete: Lärarprogrammet, AUO 3 Professionellt lärarskap, 15-30 hp Högskolan på Gotland höstterminen 2010 Handledare:

Läs mer

Under våren upptogs Dagens Nyheters. Svenska med något utländskt SVENSKA OCH MODERSMÅL ELLEN BIJVOET & KARI FRAURUD

Under våren upptogs Dagens Nyheters. Svenska med något utländskt SVENSKA OCH MODERSMÅL ELLEN BIJVOET & KARI FRAURUD SVENSKA OCH MODERSMÅL Svenska med något utländskt ELLEN BIJVOET & KARI FRAURUD I Sverige talas i dag svenska i flerspråkiga miljöer, där många inte har svenska som modersmål eller som enda modersmål. Men

Läs mer

Särtryck ur: Årsbok 2009 KVHAA

Särtryck ur: Årsbok 2009 KVHAA Särtryck ur: Årsbok 2009 KVHAA Stockholm 2009 (isbn 978-91-7402-392-3, issn 0083-6796) E l isa bet E ngda h l Språkkänsla Språkk änsla ett ord sammansatt av språk och känsla används om olika företeelser.

Läs mer

Svenskans. beskrivning. Institutionen för språkstudier Umeå universitet

Svenskans. beskrivning. Institutionen för språkstudier Umeå universitet 31 2010 Svenskans beskrivning Institutionen för språkstudier Umeå universitet SVENSKANS BESKRIVNING 31 NORDSVENSKA 19 Svenskans beskrivning 31 Förhandlingar vid Trettioförsta sammankomsten för svenskans

Läs mer

Institutionen för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 2

Institutionen för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 2 Studiehandledning för kursen Forskningsmetoder I UDG14F på grundläggande nivå 7,5 hp. HT 2013 Versionn 2 september 2013 Institutionenn för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 1 Välkommen till kursen Forskningsmetoder

Läs mer

Hugvísindasvið. Ey, dela me daj. En studie av invandrarsvenskan i verkligheten och litteraturen. Ritgerð til B.A.-prófs. Finnur Þór Helgason

Hugvísindasvið. Ey, dela me daj. En studie av invandrarsvenskan i verkligheten och litteraturen. Ritgerð til B.A.-prófs. Finnur Þór Helgason Hugvísindasvið Ey, dela me daj. En studie av invandrarsvenskan i verkligheten och litteraturen Ritgerð til B.A.-prófs Finnur Þór Helgason Maí 2012 Háskóli Íslands Hugvísindadeild Sænska Ey, dela me daj.

Läs mer

Litteraturlista för kurser på vuxenutbildningen

Litteraturlista för kurser på vuxenutbildningen Denna sammanställning innehåller rekommenderad litteratur för vuxenutbildningens kurser. Observera att kurserna inte anordnas samtliga studieperioder. I samtliga kurser är det ditt ansvar som elev att

Läs mer

NORDISK LITTERATUR VID HELSINGFORS UNIVERSITET INFORMATION FÖR 2014-2015

NORDISK LITTERATUR VID HELSINGFORS UNIVERSITET INFORMATION FÖR 2014-2015 NORDISK LITTERATUR VID HELSINGFORS UNIVERSITET INFORMATION FÖR 2014-2015 Torsdagen den 28 augusti kl. 13.15-14.00 ordnar vi ett informationsmöte för studenterna i Forsthuset (Unionsgatan 40), sal 20. På

Läs mer

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Academiejaar 2010-2011. Vadå Invandrare?!

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Academiejaar 2010-2011. Vadå Invandrare?! Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Academiejaar 2010-2011 Vadå Invandrare?! Hur har värderingen av multietnisk slang i den svenska skönlitteraturen förändrat sig under det gångna decenniet? En receptionsundersökning

Läs mer

Fakta om dialekter. Utdrag ur Dialekter i skolan ett undervisningsmaterial om svenska dialekter för högstadiet och gymnasiet

Fakta om dialekter. Utdrag ur Dialekter i skolan ett undervisningsmaterial om svenska dialekter för högstadiet och gymnasiet Utdrag ur Dialekter i skolan ett undervisningsmaterial om svenska dialekter för högstadiet och gymnasiet 9 april 2014 Innehåll Vad är en dialekt? 3 Skala från dialekt till standardspråk 3 Variabler på

Läs mer

Myndigheten 2.0. En komparativ analys av två myndigheters Facebooksidor. Evelina Holmkvist

Myndigheten 2.0. En komparativ analys av två myndigheters Facebooksidor. Evelina Holmkvist Myndigheten 2.0 En komparativ analys av två myndigheters Facebooksidor Evelina Holmkvist Student Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Språkkonsultprogrammet, 180 hp Sammanfattning I denna komparativa analys av

Läs mer

De främmande språkens didaktik (FRAM). Forskarskola i språkdidaktik med inriktning mot engelska, franska, italienska, spanska och tyska.

De främmande språkens didaktik (FRAM). Forskarskola i språkdidaktik med inriktning mot engelska, franska, italienska, spanska och tyska. De främmande språkens didaktik (FRAM). Forskarskola i språkdidaktik med inriktning mot engelska, franska, italienska, spanska och tyska. Camilla Bardel, Gudrun Erickson, Jonas Granfeldt, Christina Rosén

Läs mer

Referenshantering i Pedagogik. Eva Hagström

Referenshantering i Pedagogik. Eva Hagström Referenshantering i Pedagogik Eva Hagström 2011 Innehållsförteckning Referenshantering i Pedagogik förord och läsanvisning... 1 Utskrift... 2 Referensers utformning... 3 Referensernas ordning... 3 Böcker/Monografier...

Läs mer

Svenska, engelska och akademiska

Svenska, engelska och akademiska STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för nordiska språk Svenska, engelska och akademiska Sju doktoranders syn på samspelet mellan svenska och engelska på högskolan Syftet med undersökningen är att fördjupa

Läs mer

00 Svensk skönlitteratur i världsperspektiv. Johan Svedjedal

00 Svensk skönlitteratur i världsperspektiv. Johan Svedjedal 00 Svensk skönlitteratur i världsperspektiv Johan Svedjedal Sedan flera år domineras det svenska inslaget på bästsäljarlistorna i Sverige av kriminalfiktion. Många av titlarna översätts och blir framgångar

Läs mer

DE, DEM eller DOM? lärares attityder och elevers kunskaper. Sofia Selin

DE, DEM eller DOM? lärares attityder och elevers kunskaper. Sofia Selin GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för svenska språket DE, DEM eller DOM? lärares attityder och elevers kunskaper Sofia Selin Ämnesintegrerat examensarbete på lärarprogrammet, 15 poäng LSV410, Svenska

Läs mer

Att utveckla ett andraspråk

Att utveckla ett andraspråk Malmö Högskola Lärarutbildningen Kultur, Språk, Medier Examensarbete 10 poäng Att utveckla ett andraspråk Developing the secondary language Anna Lindgren Lärarexamen 140 poäng. Svenska i ett mångkulturellt

Läs mer

Att läsa och skriva. forskning och beprövad erfarenhet

Att läsa och skriva. forskning och beprövad erfarenhet Att läsa och skriva forskning och beprövad erfarenhet Beställningsadress: Liber Distribution, 162 89 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Fax: 08-690 95 50 E-postadress: skolutveckling@liber.se

Läs mer

Projektarbete i företagshistoria

Projektarbete i företagshistoria Projektarbete i företagshistoria I kursen har vi diskuterat den övergripande ekonomiska utvecklingen i Sverige och de förutsättningar som givits för svensk ekonomisk tillväxt och företagsamhet. En viktig

Läs mer

Ungdomars dagliga interaktion

Ungdomars dagliga interaktion SKRIFTER UTGIVNA AV INSTITUTIONEN FÖR NORDISKA SPRÅK VID UPPSALA UNIVERSITET 84 THERES BELLANDER Ungdomars dagliga interaktion En språkvetenskaplig studie av sex gymnasieungdomars bruk av tal, skrift och

Läs mer

8.2. UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR FÖRETAGSEKONOMI

8.2. UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR FÖRETAGSEKONOMI 8.2. UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR FÖRETAGSEKONOMI Studiernas omfattning i studieveckor Gymnasiet Yrkesutbildning Studiehelheter Studieår Sam. Studieår Sam. Kod Studieperiod 1 2 3 4 lagt 1 2 3 4 lagt OMFATTNING

Läs mer

Teacher Education Programme with Music Emphasis 270 credits Profile Primary and Secondary Education, LGG

Teacher Education Programme with Music Emphasis 270 credits Profile Primary and Secondary Education, LGG Page 1 of 59 Samlat dokument gällande Lärarprogram med inriktning musik 270 hp Profil grundskola och gymnasieskola, LGG Teacher Education Programme with Music Emphasis 270 credits Profile Primary and Secondary

Läs mer