Eurovision Song Contest i Malmö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Eurovision Song Contest i Malmö"

Transkript

1 27 juni 2013 Internationell medieanalys Eurovision Song Contest i Malmö Analysen är genomförd av Grayling på uppdrag av Malmö stad och Region Skåne Stockholm Göteborg Malmö Birger Jarlsgatan 58 Vasagatan 46 Engelbrektsgatan Stockholm Göteborg Malmö Org.nummer Tel: Tel: Tel:

2 Översikt: Sverige: Totalt antal pressklipp (juli 2012 maj 2013): st Totalt medievärde (juli 2012 maj 2013): SEK Urval: print och online, sökning via Retreiver Danmark: Totalt antal pressklipp (juli 2012 maj 2013): st Totalt medievärde (juli 2012 maj 2013): SEK Urval: online, sökning via Meltwater Norge: Totalt antal pressklipp (juli 2012 maj 2013): st Totalt medievärde (juli 2012 maj 2013): SEK Urval: print och online, sökning via Retreiver Tyskland: Totalt antal pressklipp (juli 2012 maj 2013): 864 st Totalt medievärde (juli 2012 maj 2013): SEK Urval: dagspress och webbartiklar Spanien: Totalt antal pressklipp (juli 2012 maj 2013): st Totalt medievärde (juli 2012 maj 2013): SEK Urval: dagspress, konsumentpress och webbartiklar Italien: Totalt antal pressklipp (juli 2012 maj 2013): 297 st Totalt medievärde (juli 2012 maj 2013): SEK Urval: dagspress, konsumentpress, webbartiklar och newswires. Frankrike: Totalt antal pressklipp (juli 2012 maj 2013): 207 st Totalt medievärde (juli 2012 maj 2013): SEK Urval: dagspress och webbartiklar Storbritannien: Totalt antal pressklipp (juli 2012 maj 2013): 332 st Totalt medievärde (juli 2012 maj 2013): SEK Urval: dagspress, konsumentpress och webbartiklar Sammanlagt värde: * SEK 2

3 * Malmö stad har efterfrågat att det totala medievärdet presenteras. Värdet bör ses som ett riktvärde för genomslaget och kan inte jämföras inbördes då pressklippen värderats utifrån olika kvalitativa och kvantitativa parametrar. Se metodavsnitt och definition av medievärde för ytterligare detaljer. Kort sammanfattning: Malmö har i media överlag presenterats som en välkomnande värdstad. Den internationella medieanalysen över hur Malmö har synts i samband med Eurovision Song Contest 2013 visar att majoriteten av klippen nämner Malmö främst för att beskriva platsen för eventet, men utan att beskriva staden närmare. Främsta fokus i det internationella genomslaget har varit på respektive lands artister, låtval samt på tävlingen som helhet. I de fall där Malmö beskrivits ur ett bredare perspektiv, har det varit i en positiv kontext. Stämningen på plats har omnämnts positivt i många klipp och få klipp har egentligen haft en negativ tonalitet. Utifrån det perspektivet har Malmö etablerat sig på den internationella kartan och kanske ännu viktigare, har positiva associationer skapats till staden, både för dem som var på plats och de som följde Eurovision Song Contest genom medierna. De artiklar som beskriver Malmö, ger en bild av en intressant, ung, hållbar och modern stad med häftig arkitektur. o o o o o o o I Danmark ses Malmö som en välkomnande och intressant stad, mycket eftersom festen spred sig över sundet till Köpenhamn. I Norge var det stort fokus på det egna bidraget och Malmö som stad beskrevs knappt utanför kontexten av Eurovision Song Contest. I Frankrike är intresset för Eurovision Song Contest överlag lågt, vilket avspeglar sig i att relativt få artiklar publicerats. I Italien har Eurovision Song Contest länge varit impopulärt och landet har inte deltagit på 14 år. Tack vare att den populära artisten Marco Mengoni deltog växte dock intresset under året. En artikel i Italiens näst största dagstidning beskrev Malmö i mycket positiva ordalag bara ett par dagar innan finalen. I Spanien var intresset för Eurovision Song Contest stort. Kännedomen om och intresset för Malmö var inte lika omfattande. Malmö som stad beskrivs bara i undantagsfall men då positivt och illustrerat i ett klipp med Turning Torso i bakgrunden. I Tyskland är intresset för Eurovision stort. Här har man också en större kännedom om Malmö och analysen menar att bilden av Malmö sakta förändrats under året, från att ha förknippats med brottslighet och arbetslöshet beskriver flera klipp Malmö som en ung, modern och hållbar stad, full av kreativ energi. I Storbritannien är intresset för Eurovision Song Contest svalt, i de artiklar där Malmö omnämns beskrivs det som en intressant plats att besöka. 3

4 Innehållsförteckning Inledning... 5 Bakgrund... 6 Lättare scanning juli 2012 december Scanning och lättare analys januari 2013 mars Skarp analys april maj Övriga länder Analys och sammanfattning Slutsatser

5 Inledning Den 17 maj 2013 satt över 170 miljoner människor klistrade framför sina TV-apparater för att se när finalen i Eurovision Song Contest 2013 gick av stapeln i Malmö 1. När beslutet att det var Malmö som skulle stå som värd för Eurovision Song Contest 2013 kom blev många överraskade, Det känns märkligt som rubriken till en artikel i Aftonbladet sammanfattade det 2. Snart började rapporteringen kring förberedelserna men även de höga kostnader som är förknippade med event i denna storlek. Flera artiklar rapporterade om de länder som varit tvungna att tacka nej på grund av kostnadsskäl, och den underliggande frågan var om det överhuvudtaget var motiverat att lägga så mycket pengar på ett nöjesevent i en tid när flera länder i Europa är i behov av nödlån. Malmö stads och SVTs strategi var att genomföra ett nerskalat event där folkfesten kring Eurovision Song Contest skulle stå i centrum. Det skulle bli en hållbar fest för alla 4. Tillsammans med Region Skåne satsade Malmö stad 26 miljoner på eventet 5. En satsning som bland annat resulterade i mötesplatser som Eurovision Village där malmöbor och besökare varje dag kunde se gratis framträdanden. Malmöbor och tillresta engagerades som volontärer för att till exempel hjälpa till i presscentret att servera Swedish fika 6. Dessutom engagerades tvåspråkiga delegationsvärdar för att välkomna och ta hand om deltagare och journalister från de deltagande länderna. I mitten av maj 2013 bad Malmö stad Grayling undersöka hur rapporteringen kring Malmö sett ut i samband med Eurovision Song Contest. Malmö som stad hade uppenbart satts i en ny kontext, men vad innebär det för Malmö? Var Malmö bara staden som under en vecka var värd för Eurovision Song Contest eller har Eurovision Song Contest förändrat synen på Malmö? För att få en förståelse för detta genomförde Grayling med hjälp av partnerbyråer en medieanalys i Sverige, Danmark, Norge, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien och Storbritannien, baserad på framförallt pressklipp från dagspress och webbartiklar, under perioden juli 2012-maj Den här rapporten sammanfattar analyserna från respektive land och avslutas med reflektioner kring skillnader i rapportering och slutsatser utifrån underlaget

6 Bakgrund På uppdrag av Malmö Stad och Region Skåne genomförde Grayling tillsammans med ett antal partnerbyråer en internationell medieanalys över genomslaget kring Eurovision Song Contest. Syftet med analysen är att få en förståelse för hur Malmö har porträtteras i samband med Eurovision Song Contest. Omfattning och avgränsningar Medieanalysen är genomförd i Sverige, Danmark, Norge, Storbritannien, Italien, Frankrike och Spanien. Valet av länder är baserat på Norden samt de länder som i Eurovision Song Contestsammanhang kallas The Big Five. Detta är en konstellation av de fem länder som bidrar med mest pengar till Europeiska Radio- och TV-unionen, EBU, vilket garanterar dem en plats i finalen. Finland finns inte med i underlaget på grund av specifik lagstiftning kring retroaktiv sökning av pressklipp. Då medieanalysen är genomförd genom retroaktiv sökning på respektive marknad finns ett stort mörkertal. I analysen är inte etermedia som TV och radio inkluderat. Analysen är fördelad i tre delar: Lättare scanning: juli 2012 (beskedet att Malmö stad skulle stå som värd kom den 8 juli) till december Scanning: medievärde, fokus och omfattning. Scanning och lättare analys: januari 2013 till mars Scanning: medievärde, fokus och omfattning. Analys: värdering av klipp, skillnad i fokus. Metod Skarp analys: april 2013 till maj 2013 (evenemanget slutade 18 maj). Scanning: medievärde, fokus och omfattning. Analys: djupanalys, värdering av klipp, skillnad i fokus. I samråd med Malmö stad utformades en mall för genomförandet av analysen. Mallen utgår från ovan nämnda delar och avgränsningar. Utöver det innehåller analysen även ett antal mer resonerande frågor. Frågorna är utformade för att ge Malmö stad en förståelse för synen på Malmö och Eurovision Song Contest i respektive land. I Sverige, Norge och Danmark var antalen klipp stort, därför genomfördes analysen genom en så kallad klustermetod där de olika artiklarna tematiserades inom respektive analysperiod. Därefter analyserades artiklarna. 6

7 Begräsningar i beräkning av medievärde Då det saknas en övergripande och erkänd internationell metod för hur ett pressklipp värderas har respektive land använt sig av en lokalt erkänd metod alternativt mediepartnerns verktyg. Den summa som fastställts bör därför ses som ett riktvärde för det genomslag och den synlighet som Malmö har haft i samband med Eurovision Song Contest men kan på intet vis bedömas vara vetenskapligt säkerställd. Därför är det inte möjligt, eller relevant, att jämföra länderna med varandra, då respektive byrå bedömt pressklipp efter skilda parametrar. Begräsningar i beräkningen av antal pressklipp Analysen är baserad på källor från mediepartners i respektive land, vilket är en garanti för en bred och representativ bas av källor. Lagstiftningen kring lagring och avsökning av tryckta källor skiljer sig något mellan länderna, därför ser möjligheterna att söka efter pressklipp retroaktivt olika ut. Att pressklipp bevakats av olika leverantörer innebär att respektive land inte har haft tillgång till samma typer av källor och därför är det inte heller möjligt, eller relevant, att jämföra antalet pressklipp mellan länderna. Leverantörerna av pressklippsbevakning kan aldrig garantera att alla pressklipp i respektive källa hittas. Därför kan analysen inte hävda ett absolut resultat, utan enbart ge en bild av övergripande tendenser och budskap baserat på de pressklipp som respektive mediepartner har levererat. Söknycklar som används i den retroaktiva sökningen Sverige Retriever, (("eurovision song contest", esc, eurovisionsfestival*, eurovisionsschlagerfestivalen*) AND (malmö*, malmoe*)) Sökningen utgår från Retreivers internationella källor, därför har de svenska resultaten inom den här sökningen isolerats manuellt. Grayling satte även upp en egen sökprofil för att kunna beräkna medievärde och exponering i Sverige. Denna sökprofil utgick från söknyckeln: ((malmö, malmoe, malmø) AND (eurovision*, esc, melodifestival*, "melodi grand prix", schlager*, mello, mellon*)) men sökte bara inom svenska källor. Danmark Meltwater, (Malmö or Malmo or Malmoe or Malmø) and (eurovision* or esc or melodigrandprix or grandprix) baserat på danska källor. 7

8 Norge Retriever, ((malmö, malmoe, malmø) AND (eurovision*, esc, melodifestival*, "melodi grand prix", schlager*, mello, mellon*)) baserat på norska källor. Tyskland Malmö, Eurovision Song Contest, ESC. Spanien Malmö, Malmoe, Malmo, Eurovision Festival, Eurovision song contest. Italien Malmo, Eurovision. Frankrike Malmö, Eurovision. Storbritannien Eurovision, Malmo. Urval av medier Analysen är framförallt baserad på pressklipp från dagstidningar, konsumentpress och webbartiklar. På grund av tillgänglighet och lagstiftningar i respektive land skiljer sig urvalet mellan länderna. I praktiken innebär det att vissa länders analys enbart är baserad på digitala källor, i andra länder både tryckta och digitala källor. Detta innebär att analysen inte gör anspråk på att täcka samtliga pressklipp som inkluderat begreppen Malmö och Eurovision Song Contest. Analysen inkluderar inte etermedier som radio och TV, vilket valdes bort av både ekonomiska och tidsmässiga skäl. Sverige: Retriever, dagspress, konsumentpress och webbartiklar. Se bilaga för full källförteckning. Danmark: Meltwater, webbartiklar från en dansk källbas på digitala källor. Norge: Retriever, dagspress, konsumentpress och webbartiklar. Se bilaga för full källförteckning. Tyskland: dagspress och webbartiklar, i Tyskland går det inte att söka retroaktivt i flera konsumenttidningar. Spanien: dagspress, konsumentpress och webbartiklar. Frankrike: dagspress och webbartiklar. Italien: dagspress, konsumentpress, webbartiklar och newswires. Storbritannien: dagspress, konsumentpress och webbartiklar. 8

9 Definition av medievärde Medievärde, annonsvärde eller PR-värde är ett sätt att värdera ett pressklipp i pengar, i förhållande till det utrymme pressklippet har fått, det medium det är publicerat i och det antal läsare mediet har. Det finns ingen övergripande internationell metod att beräkna det som benämns medievärde i analysen. I vissa länder ha man tagit hänsyn till mer kvalitativa aspekter och i andra enbart till utrymme och räckvidd. I brist på en övergripande definition och metod för värdering av genomslag har varje land använt sin egen eller sin mediepartners definition. Nedan listas varje lands eller mediepartners definition, för mer utförlig information, se respektive lands analys i bilaga 1. Medievärdet i analysen är beräknat i respektive lands valuta och sedan omvandlat till svenska kronor enligt dagens (Forex ) växelkurs, 1 är lika med 9,16 SEK, 1 DKK är lika med 1,22 SEK. Sverige Medievärdet är definierat enligt Retrievers beräkning av annonsvärde: Annonsvärde Annonsvärdet är ett oviktat värde som bygger på annonspriset för motsvarande medieutrymme. Det tar inte hänsyn till hur framträdande analysobjektet är i artikeln/inslaget, eller på vilket sätt det framställs eller värderas. Annonsvärde press Annonsvärdet på artiklar i tryckta tidningar bygger på kostnaden för helsidesannonsering med hänsyn tagen till varje enskild artikels andel av en helsida. Finns en bild med i artikeln så höjs värdet. Annonsvärde webb Annonsvärdet för webbartiklar bygger på priset för 24 timmars annonsering med toppbanner eller motsvarande utrymme. Beräkningen av medievärde gjordes den 27 maj. Medievärdet uppdateras och förändras ständigt. För att säkerställa att medievärdet är fastställt i rätt period gjordes därför sökningen innan perioden var slut. Därefter gjordes en kompletterande sökning den 12 juni, för de sista dagarna i perioden, maj. Danmark Medievärdet är baserat på den danska PR-byrån Integrals beräkning av PR-värde. De arbetar efter en metod som både tar hänsyn till kvalitativa och kvantitativa parametrar. För att kunna genomföra analysen har ett sextiotal artiklar, fördelade på perioden, valts ut. De tio största källorna i Danmark finns representerade. Artiklarna är utvalda för att representera den totala summan av klipp under perioden 1 juli maj När ett schablonvärde per artikeltyp är beräknat multipliceras det sedan med antalet artiklar för att få ett uppskattat PRvärde. För fullständig förklaring av hur medievärdet definieras, se Integrals analys, bilaga 2.2 9

10 Norge Medievärdet är definierat enligt Retrievers beräkning av medievärde, se deras definition under Sverige. Beräkningen av medievärde gjordes den 27 maj. Medievärdet uppdateras och förändras hela tiden, för att säkerställa att medievärdet är fastställt i rätt period gjordes därför sökningen innan perioden var slut. Därefter gjordes en kompletterande sökning den 12 juni för de sista dagarna i perioden, maj. Tyskland Medievärdet är baserat på den genomsnittliga annonskostnaden för den specifika tidningen. Beräkningen är endast gjord på klipp i print. Spanien Definieras enligt mediepartnern, ACCESOs definition. För mer detaljerad förklaring, se bilaga 1.6. Italien Medievärdet är definierat av Rock Communications och baserat på annonsvärde. Frankrike Medievärdet är definierat av Grayling Frankrike genom användning av mjukvara och databaser. För ytterligare förklaring, se bilaga 1.5. Storbritannien Medievärdet är definierat av Grayling Storbritannien, se bilaga

11 Lättare scanning juli 2012 december 2012 Nedan följer en sammanfattning av respektive lands analys av medierapporteringen under perioden juli 2012 december Fler länkar och bilder finns i respektive lands medieanalys i bilaga 1. Under den första perioden genomfördes analysen genom en lättare scanning av artiklarna. Nedan presenteras medievärde, antal klipp och fokus i artiklarna för respektive land. Sverige Antal artiklar: Medievärde: SEK Initialt omfattade rapporteringen främst diskussioner kring valet av stad för Eurovision Song Contest. Flera artiklar och krönikor debatterade valet av Malmö som värdstad framför Stockholm. Argumenten var många, till Stockholms fördel. Bland annat ansåg man att huvudstaden skulle visas upp för att säkra framtida intäkter i form av turism. Därefter handlade artiklarna främst om hur eventet förväntades bli, vem som skulle leda tävlingen, om biljetter, alla volontärer och hur Eurovision Song Contest skulle bli klimatsmart. Det tredje mest förekommande temat var krisens Eurovision Song Contest. Flera länder flaggade för att de inte kunde vara med i Eurovision Song Contest på grund av den rådande ekonomiska krisen i Europa. Debatten om det överhuvudtaget var motiverat att bekosta ett event som Eurovision Song Contest hördes även i Sverige där diskussionen framförallt kretsade kring hur mycket eventet skulle kosta och hur mycket det faktiskt genererar. Malmö, inte Stockholm I början av juli 2012 ifrågasattes SVTs val av Malmö framför Stockholm. Debatten hade få sakliga argument och utgjordes till stor del av personliga åsikter. Aftonbladet beskriver att beslutet väcker känslor i artikeln Det känns märkligt Eurovision song contest i Malmö väcker känslor 7. En annan artikel beskriver besvikna fans som redan hade köpt biljetter till Stockholm, Eurovision-fansen rasande har redan köpt flygbiljetterna 8 Den största delen av artiklar publicerades under juli när beslutet om att Malmö skulle stå som värd för Eurovision Song Contest kom. Under hösten var antalet artiklar per månad högt. Speciellt i de lokala medierna som Sydsvenskan och Metro Skåne, som skrev om hur planerna för Eurovision Song Contest fortskred

12 Danmark Antal klipp: 185 Medievärde: ,7 SEK Malmö granne med Danmark Under den första perioden omfattade rapporteringen framförallt områden som Malmö som värdstad, hur det förväntas bli under Eurovision Song Contest och hur Eurovision Song Contest kommer att påverka Danmark. Artiklarna var positiva till att Eurovision Song Contest skulle hållas i Malmö: Danske Melodi Grand Prix-fans skal bare et smut over broen som en artikel uttrycker det 9. Tack vara det geografiska läget omnämns Malmö ofta i danska medier. Rapporteringen om Malmö i samband med Eurovision Song Contest fokuserade överlag på eventet i sig och inte på Malmö som stad. Norge Antal klipp: 116 Medievärde: SEK En överraskning Den norska rapporteringen fokuserade främst på Malmö som värd för Eurovision Song Contest, hur krisen påverkade Eurovision Song Contest samt på biljetter och deltagande artister. Många var överraskade att Malmö fick Eurovision Song Contest. NRK skriver: Det kom nok som en overraskelse for mange at SVT valgte sørlige Malmø som vertsby for neste års ESCfinale. ESCfansen raser over Malmö, NRK, publicerat på webb Positiv attityd Överlag var attityden till valet av Malmö positivt. Valet av Malmö, framför Stockholm eller Göteborg beskrivs som en helomvändning från tidigare år, vilket var nödvändigt. Eurovision Song Contest höll på att bli en parodi på sig själv, som en ledare i Dagbladet skrev. Tilbake til start, Dagbladet. Publicerat i print Eva Hamilton citeras i artikel Og neste års finale går i Stockh...nei, Malmö: Mangekulturelle Malmö er det ideelle stedet for dette internasjonale arrangementet, sier SVTs Eva Hamilton i en pressemelding, MSN, publicerat på webb Svenskar framställs som ett musikälskande folk. Under rubriken Da Eurovision kom hjem, skriver Arve Henriksen: I tretten lange år har det slagerherjede nabolandet Sverige lengtet etter igjen å vinne Eurovision Song Contest. ( ) Dermed gikk nabofolket fullstendig av hengslene, både i Aserbajdsjan og hjemme i Sverige. Neste års finale i Malmö kommer derfor til å bli en folkefest av de sjeldne. Fritt översatt: Nästa års final i Malmö kommer därför att bli en fest utöver det vanliga. Aftenposten Morgen, publicerat i print

13 Tyskland Antal klipp: 128 Medievärde: ,7 SEK Neutrala med fokus på musiken Under den första perioden omfattade rapporteringen framförallt kring musik, Eurovision Song Contest som event och Malmö som värdstad. Majoriteten av klippen fokuserar på de lokala tyska bidragen som tävlade om en plats i Eurovision Song Contest, därför ses klippen som neutrala till Malmö. Spanien Antal klipp: 780 Medievärde: ,2 SEK Malmö som ligger i Sverige Tre tydliga teman i den spanska bevakningen var Eurovision Song Contest som tävling, musik och Sverige. Malmö beskrevs i ett pressklipp som en hamnstad nära Köpenhamn, och dess infrastruktur och goda erfarenhet av att arrangera Eurovision Song Contest lyftes fram som skäl till varför Malmö fick stå som värd framför Stockholm och Göteborg. Intresset för Eurovision Song Contest var stort under hösten, mycket tack vare Spaniens bidrag, som kom att framföras av den populära spanska gruppen Sueño de Morfeo. Malmö är ingen känd stad i Spanien, därför följdes alltid Malmö med tillägget Sverige. Italien Antal klipp: 12 Medievärde: SEK Varför Malmö? I Italien fokuserade medierna på valet av Malmö som värdstad. Även om tonen i artiklarna till största del varit positiva och neutrala framkom vissa kritiska reflektioner kring just valet av värdstad. Fokus i rapporteringen låg på frågor kring varför Malmö fick stå som värd men även vilka länder som deltog i Eurovision Song Contest. Malmö beskrevs med ord som dynamisk, liten, välkomnade, vänlig stad med stora byggnader och en väl fungerande infrastruktur. Frankrike Antal klipp: 44 Medievärde: ,8 SEK ESC i en pågående finanskris Under den första perioden handlade artiklarna främst om hur den finansiella krisen påverkar 13

14 Eurovision Song Contest. Flera länder var tvungna att dra sig ur av ekonomiska skäl. Ländernas musikbidrag var ytterligare ett starkt tema samt att Malmö skulle stå värd för Eurovision Song Contest. Intresset för Eurovision Song Contest är inte speciellt stort i Frankrike vilket förklarar det låga antalet pressklipp. Majoriteten av klippen nämner bara Malmö som värdstad och värderas därför som neutrala. Ett fåtal klipp beskrev Malmö och dess tidigare erfarenhet av att vara värdstad, där bedömdes samtliga klipp vara positiva. Storbritannien Antal klipp: 2 Medievärde: SEK Ett svalt intresse Intresset för Eurovision Song Contest är svalt i Storbritannien vilket det blygsamma antalet klipp tyder på. De två klipp som fanns under den första perioden nämnde bara Malmö i förbifarten och fokuserade på deltagarna från Storbritannien. Scanning och lättare analys januari 2013 mars 2013 Nedan följer en sammanfattning av respektive lands analys av medierapporteringen under januari mars Samtliga analyser samt analysmallen finns i sin helhet i bilaga 1. Under den andra perioden gavs analysen mer utrymme. Förutom antal klipp, annonsvärde och övergripande tema ombads varje land beskriva hur Malmö uppfattades som värdstad. För att utvärdera om Malmö stads budskap nått fram ombads respektive land även att värdera i hur stor grad Malmö stads nyckelbudskap uppfattats. Budskapen innefattades av ord som hållbart, mångkulturellt, intressant och säkert. Sverige Antal klipp: Medievärde: SEK Petra Mede, godis och arbetsvillkor Rapporteringen under den andra perioden fokuserade på planeringen inför Eurovision Song Contest där Malmö officiellt blev värdstad och Petra Mede presenterades som programledare. Malmö blev även officiellt värd för Eurovision Song Contest, vilket omskrevs av bland andra Expressen och SR Kulturnytt. Eurovision-länderna fick lära känna Malmö, City Kristianstad

15 Även Malmös smakprofil, som definierats, fick utrymme, men också ett initiativ för att få besökarna att äta mer vegetariskt (Sydsvenskan ). Viss kritik framfördes mot de praktiklöner och arbetsvillkor som scenbyggarna har fått. Malmö beskrivs som en kreativ stad som siktar på ett hållbart event både ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Kostnaden för eventet uppfattas inte som något negativ, snarare som att Malmö har hittat ett sätt att genomföra eventet på en rimlig nivå. Både utifrån omvärldens och malmöbornas perspektiv. Mer än musik Symbolen, fjärilen och We Are One nämns på flera ställen och visar att det fanns en tydlig vision från Malmö om att Eurovision skulle vara något mer än en musiktävling. Eurovision Song Contest har blivit en mångmiljardindustri, så Praktiklön för ESC-arbete kritiseras, Svenska Dagbladet, stor att de deltagande länderna är rädda för att vinna. Hela tävlingens överlevnad hotas av de allt mer storslagna arrangemangen. Men i år ska trenden brytas. Eurovision Song Contest ska tillbaka till rötterna, enkelheten och en lägre prislapp. Och det ska ske i Malmö, skriver Peter Alestig, Svenska Dagbladet 11, publicerat på webb I nationella medier får SVT oftare gehör för sin vision, snarare än Malmö. I lokala medier är det ofta tvärtom, även om de både visionerna går hand i hand. Tonen i artiklarna är framförallt neutral eller positiv. Intrycket från rapporteringen är att Malmö ses som en hållbar stad men även till viss del som mångkulturell, intressant och säkert. Danmark Antal klipp: 369 Medievärde: ,8 SEK Melodi Grand Prix, Emmelie och Malmö Ett återkommande tema under rapporteringen är den danska melodifestivalen, Melodi Grand Prix och dess deltagare. Efter Emmelie de Forest vinst debatterades framförallt hennes chanser i finalen i Malmö. Med det fördelaktiga geografiska läget var biljetter även ett förekommande tema. Flera artiklar beskriver också hur Emmelie drar danskarna till Malmö. Malmö som stad får inte mycket utrymme under den här perioden. Den danska melodifestivalen, Melodi Grand Prix, Emmelie efter sejren: Jeg kan gå hele vejen i Malmø, DR, , länk i fotnot

16 genererar många klipp och även övriga länders bidrag till Eurovision Song Contest. Förväntningar på andra sidan bron Tonaliteten i rapporteringen är förväntansfull. Malmö ses till viss del som hållbar, mångkulturell och, tack vare de förväntningar som finns, som en spännande och intressant stad. Dessutom ses Malmö som en välkomnande stad och i takt med att de olika stegen i eventplaneringen presenteras, höjs förväntningarna. En dansk resesida tipsar om att åka till Malmö med orden: Om man tycker att Melodi Grand Prix är ett stort event i Danmark är det inget mot vad det är i Sverige Norge Antal klipp: 498 Medievärde: SEK Melodi Grand Prix och Margret Förutom ett stort fokus på den norska melodifestivalen, Melodi Grand Prix, rapporterar medierna om Margret Bergers vinst och förutsedda framgång i Eurovision Song Contest. Robin Stjernbergs sång You är skriven av en norrman vilket ledde till att Robins vinst i Melodifestivalen blev omskriven med rubriker så som: Norske Joakim skrev den svenske vinnerlåten. Förväntningarna på Margrets Bergers framgång i Eurovision Song Contest är höga vilket artikeln till vänster visar. Inte fullt så exotiskt med Malmö Morten Thomassens, ordförande för den norska Melodi Grand Prix-klubben, uttalar sig i Bergens Tidene: I fjor ble det tur til Baku og Aserbajdsjan, i år blir det Malmø og Sverige. Det er ikke fullt så eksotisk på godt og vondt Grand Prix er helt åpent, Bergens Tidende, publicerat i print Satser på å bli blant det ti beste i Malmø, Aftenposten, , för länk, se fotnot 13. Överlag ligger fokus på eventet Eurovision Song Contest, inte på Malmö som värdstad. Därför finns det också få beskrivningar av Malmö, Tonen i artiklarna ses därför som neutral. 16

17 13. Tyskland Antal klipp: 290 Medievärde: ,3 SEK Cascada, Malmö och förväntningar Under den andra perioden handlar en stor del av rapporteringen om artisten Cascada som representerade Tyskland i Eurovision Song Contest. Musik är ett annat vanligt förekommande tema där de olika ländernas bidrag kommenteras, liksom temat turism där Malmö beskrivs under rubriken: Up to Malmö! Europe looks at the attractive Öresund City. Genomslaget under den här perioden är neutralt eller positivt och Malmö uppfattas som en intressant och mångkulturell stad. I takt med att förväntningarna stiger, och tävlingsdatumet närmar sig blir tonen mer positiv. Spanien Antal klipp: Medievärde: ,4 SEK Fritt översatt, Up to Malmö! Europe looks at the attractive Öresund City, Berliner Kurier, Malmö som värdstad Under andra perioden, likt den första, beskrivs Malmö främst som värdstad för Eurovision Song Contest och ofta med tillägget Sverige. Förutom Spaniens bidrag är Sverige och Malmö Arena återkommande teman. Under rubriken, fritt översatt, Charmiga Malmö, högkvarter för Eurovision 2013 tipsas besökare om att besöka Malmöhus, Maritime Museum och Malmö Synagoga. Malmö utan någon egentlig värdering Majoriteten av klippen är neutrala eller positiva. Malmö beskrivs ofta utan värderande ord men ses som en stad som är både erfaren och duktig på att arrangera stora event. På Spaniens egen Eurovision Song Contest-sida beskrivs Malmö med fakta som invånarantal och läge. I kommentarerna på sidan är närheten till Köpenhamn och hur man tar sig till Malmö i fokus. En av kommentarerna lyder: Det finns billiga Charmiga Malmö, högkvarter för Eurovision 2013, livingviajes.com, För länk, se fotnot 14. flyg till Köpenhamn. Malmö ligger bara 15 minuter med tåg från Köpenhamn. Det är den tredje största staden i Sverige. Jag har varit där och det är en vacker stad. 17

E-handel. E-commerce - What key factors motivate the choice to buy clothes online? Vilka faktorer styr vid valet att handla kläder via Internet?

E-handel. E-commerce - What key factors motivate the choice to buy clothes online? Vilka faktorer styr vid valet att handla kläder via Internet? Södertörns högskola, Medieteknik C C-uppsats 15 HP, Höstterminen 2010 Handledare: Anna Swartling E-handel Vilka faktorer styr vid valet att handla kläder via Internet? E-commerce - What key factors motivate

Läs mer

Berättelsen om ett mästerskap

Berättelsen om ett mästerskap 1 Kapitelnamn Berättelsen om ett mästerskap UEFA WOMEN S EURO SWEDEN 2013 JOHAN QUIST Innehåll Inledning 4 Att organisera mellan organisationer 5 Winning Ground 7 Stolt ända in i benmärgen 18 Nya förutsättningar

Läs mer

Innehåll. - Allmänt om ESF. - Folkrörelser på ESF. - Analyser av ESF

Innehåll. - Allmänt om ESF. - Folkrörelser på ESF. - Analyser av ESF Innehåll 1. Förord: Folkrörelserna i Norden efter ESF - Allmänt om ESF 2a. Dokumentationen av ESF 2b. Deltagarantal på ESF i Malmö och tidigare 2c. Föreningen ESF Norden om forumet 2d. Brev om avvecklingsbidrag

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson En rapport från FoU Söderhamn Att växa upp i storstadsskugga - i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson Omslagsbilden

Läs mer

Resultatredovisning av studentenkät 2014

Resultatredovisning av studentenkät 2014 Foto: studio-e.se Resultatredovisning av studentenkät 2014 En undersökning av studenterna vid Campus Helsingborgs syn på staden Josefin Hellström Innehållsförteckning Inledning...2 Resultatredovisning...3

Läs mer

Analys av fyra svenska företags kundtidningar

Analys av fyra svenska företags kundtidningar Södertörns högskola Institutionen för Naturvetenskap, miljö och teknik Praktiskt examensarbete 15 hp Medieteknik Vårterminen 2015 Programmet för IT, Medier och Design Analys av fyra svenska företags kundtidningar

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE OM UNGA ARBETSLÖSA AKADEMIKER OCH DERAS SYN PÅ SIN UPPLEVDA HÄLSA HENRIETTA TÖRNQUIST JOHANNA WENDELO

ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE OM UNGA ARBETSLÖSA AKADEMIKER OCH DERAS SYN PÅ SIN UPPLEVDA HÄLSA HENRIETTA TÖRNQUIST JOHANNA WENDELO Hälsa och samhälle ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE OM UNGA ARBETSLÖSA AKADEMIKER OCH DERAS SYN PÅ SIN UPPLEVDA HÄLSA HENRIETTA TÖRNQUIST JOHANNA WENDELO ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV

Läs mer

Hotell och Facebook En studie av marknadsföring

Hotell och Facebook En studie av marknadsföring Örebro Universitet Restaurang- och hotellhögskolan Hotell och Facebook En studie av marknadsföring Datum:2012-06-07 Kurs: Må 1607, Måltidkunskap och värdskap C, Examensarbete Författare: Anna Madsen Handledare:

Läs mer

Från Stockholm till Västerås

Från Stockholm till Västerås Uppsala universitet Företagsekonomiska institutionen C-uppsats Vårterminen 2007 Från Stockholm till Västerås från krångel till enkelhet Författare: Elin Spector Petter Svensson Handledare: Susanne Åberg

Läs mer

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Studien är genomförd av Eiler Jansson på uppdrag av Kultur Skåne. Halmstad 2014-04-04 Innehåll: Bakgrund och genomförande 3

Läs mer

Wilhelm Wendt. En lokal hjälte för Perstorp? Grundaren till Skånska Ättikfabriken

Wilhelm Wendt. En lokal hjälte för Perstorp? Grundaren till Skånska Ättikfabriken Sofia Hansen Hässleholms Tekniska Skola HTS Hässleholm 2010-01-25 Historia B Grundaren till Skånska Ättikfabriken Wilhelm Wendt En lokal hjälte för Perstorp? Författare: Sofia Hansen INT2 Handledare: Jessica

Läs mer

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Effekter av internationella ungdomsprojekt inom Ung och Aktiv i Europa på unga och ungdomsledare Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig

Läs mer

Ungas syn på boende En netnografisk studie av 2,5 miljoner blogginlägg

Ungas syn på boende En netnografisk studie av 2,5 miljoner blogginlägg Ungas syn på boende En netnografisk studie av 2,5 miljoner blogginlägg ungas syn på boende 1 Innehåll inledning 3 ny metod för att söka svar: netnografi 4 Fyra ungdomsgrupper 5 Är det bara Stureplan som

Läs mer

Så här kan DU också starta företag

Så här kan DU också starta företag Så här kan DU också starta företag there is no passion to be found playing small, in settling for a life that is less than the one you are capable of living. Så här kan du också starta företag Marlena

Läs mer

Guide för sociala medier

Guide för sociala medier Guide för sociala medier 2 Handelns framtid är digital Att vara ständigt uppkopplad är idag inga konstigheter. 85 procent av svenskarna över 16 år har tillgång till nätet i hemmet och hela 81 procent av

Läs mer

Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie

Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie Sofia Agronius & Eva Sjöberg Examensarbete 15 hp HT 07 Examensarbete på Lärarprogrammet, 180p Institutionen för estetiska

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation Praktikantprojektet hösten 2014 Josefin Wallo Rebecka Lönnroth December 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning...

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

NYTT SKAP. Simon Ohlsson knäcker koden

NYTT SKAP. Simon Ohlsson knäcker koden SKAP NYTT NR 1 VÅREN 2014 SKAP SVERIGES KOMPOSITÖRER OCH TEXTFÖRFATTARE Simon Ohlsson knäcker koden Juristen svarar Specialen: Unga låtskrivare Lina Thomsgårds checklista för 2014 Nya medlemmar Alfons

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 BRÅ centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (BRÅ) verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället.

Läs mer

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen The Black Dahlia Camilla Sjöberg och Ingrid Ludvigson BC2 Textilhögskolan i Borås 2008-06-02 Med handledning av Martin Behre 1 Sammanfattning Svenskorna är kända

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Ledarskap och motivation: En studie av elittränares strategier

Ledarskap och motivation: En studie av elittränares strategier Ledarskap och motivation: En studie av elittränares strategier Mattias Isberg & Johan Lindblad Gymnasielärare i Idrott& Hälsa Publicerad på Internet, www.idrottsforum.org (ISSN 1652 7224) 2007 02 14 Copyright

Läs mer

EXAMENSARBETE. Hur utvecklar man ett matfestivalkoncept ur ett upplevelseproduktionsperspektiv?

EXAMENSARBETE. Hur utvecklar man ett matfestivalkoncept ur ett upplevelseproduktionsperspektiv? EXAMENSARBETE Hur utvecklar man ett matfestivalkoncept ur ett upplevelseproduktionsperspektiv? exemplifierat med en konceptutveckling för Vaxholms matfestival Sanna Ahlm Filosofie kandidatexamen Upplevelseproduktion

Läs mer

VisitSweden. med års- och hållbarhetsredovisning

VisitSweden. med års- och hållbarhetsredovisning 2013 VisitSweden med års- och hållbarhetsredovisning 1 Utländska besökare spenderar 106 500 000 000 kr Mer än personbils- samt järn- och stålexporten tillsammans. 167 SVENSK 900 TURISM SYSSELSÄTTER personer

Läs mer