Eurovision Song Contest i Malmö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Eurovision Song Contest i Malmö"

Transkript

1 27 juni 2013 Internationell medieanalys Eurovision Song Contest i Malmö Analysen är genomförd av Grayling på uppdrag av Malmö stad och Region Skåne Stockholm Göteborg Malmö Birger Jarlsgatan 58 Vasagatan 46 Engelbrektsgatan Stockholm Göteborg Malmö Org.nummer Tel: Tel: Tel:

2 Översikt: Sverige: Totalt antal pressklipp (juli 2012 maj 2013): st Totalt medievärde (juli 2012 maj 2013): SEK Urval: print och online, sökning via Retreiver Danmark: Totalt antal pressklipp (juli 2012 maj 2013): st Totalt medievärde (juli 2012 maj 2013): SEK Urval: online, sökning via Meltwater Norge: Totalt antal pressklipp (juli 2012 maj 2013): st Totalt medievärde (juli 2012 maj 2013): SEK Urval: print och online, sökning via Retreiver Tyskland: Totalt antal pressklipp (juli 2012 maj 2013): 864 st Totalt medievärde (juli 2012 maj 2013): SEK Urval: dagspress och webbartiklar Spanien: Totalt antal pressklipp (juli 2012 maj 2013): st Totalt medievärde (juli 2012 maj 2013): SEK Urval: dagspress, konsumentpress och webbartiklar Italien: Totalt antal pressklipp (juli 2012 maj 2013): 297 st Totalt medievärde (juli 2012 maj 2013): SEK Urval: dagspress, konsumentpress, webbartiklar och newswires. Frankrike: Totalt antal pressklipp (juli 2012 maj 2013): 207 st Totalt medievärde (juli 2012 maj 2013): SEK Urval: dagspress och webbartiklar Storbritannien: Totalt antal pressklipp (juli 2012 maj 2013): 332 st Totalt medievärde (juli 2012 maj 2013): SEK Urval: dagspress, konsumentpress och webbartiklar Sammanlagt värde: * SEK 2

3 * Malmö stad har efterfrågat att det totala medievärdet presenteras. Värdet bör ses som ett riktvärde för genomslaget och kan inte jämföras inbördes då pressklippen värderats utifrån olika kvalitativa och kvantitativa parametrar. Se metodavsnitt och definition av medievärde för ytterligare detaljer. Kort sammanfattning: Malmö har i media överlag presenterats som en välkomnande värdstad. Den internationella medieanalysen över hur Malmö har synts i samband med Eurovision Song Contest 2013 visar att majoriteten av klippen nämner Malmö främst för att beskriva platsen för eventet, men utan att beskriva staden närmare. Främsta fokus i det internationella genomslaget har varit på respektive lands artister, låtval samt på tävlingen som helhet. I de fall där Malmö beskrivits ur ett bredare perspektiv, har det varit i en positiv kontext. Stämningen på plats har omnämnts positivt i många klipp och få klipp har egentligen haft en negativ tonalitet. Utifrån det perspektivet har Malmö etablerat sig på den internationella kartan och kanske ännu viktigare, har positiva associationer skapats till staden, både för dem som var på plats och de som följde Eurovision Song Contest genom medierna. De artiklar som beskriver Malmö, ger en bild av en intressant, ung, hållbar och modern stad med häftig arkitektur. o o o o o o o I Danmark ses Malmö som en välkomnande och intressant stad, mycket eftersom festen spred sig över sundet till Köpenhamn. I Norge var det stort fokus på det egna bidraget och Malmö som stad beskrevs knappt utanför kontexten av Eurovision Song Contest. I Frankrike är intresset för Eurovision Song Contest överlag lågt, vilket avspeglar sig i att relativt få artiklar publicerats. I Italien har Eurovision Song Contest länge varit impopulärt och landet har inte deltagit på 14 år. Tack vare att den populära artisten Marco Mengoni deltog växte dock intresset under året. En artikel i Italiens näst största dagstidning beskrev Malmö i mycket positiva ordalag bara ett par dagar innan finalen. I Spanien var intresset för Eurovision Song Contest stort. Kännedomen om och intresset för Malmö var inte lika omfattande. Malmö som stad beskrivs bara i undantagsfall men då positivt och illustrerat i ett klipp med Turning Torso i bakgrunden. I Tyskland är intresset för Eurovision stort. Här har man också en större kännedom om Malmö och analysen menar att bilden av Malmö sakta förändrats under året, från att ha förknippats med brottslighet och arbetslöshet beskriver flera klipp Malmö som en ung, modern och hållbar stad, full av kreativ energi. I Storbritannien är intresset för Eurovision Song Contest svalt, i de artiklar där Malmö omnämns beskrivs det som en intressant plats att besöka. 3

4 Innehållsförteckning Inledning... 5 Bakgrund... 6 Lättare scanning juli 2012 december Scanning och lättare analys januari 2013 mars Skarp analys april maj Övriga länder Analys och sammanfattning Slutsatser

5 Inledning Den 17 maj 2013 satt över 170 miljoner människor klistrade framför sina TV-apparater för att se när finalen i Eurovision Song Contest 2013 gick av stapeln i Malmö 1. När beslutet att det var Malmö som skulle stå som värd för Eurovision Song Contest 2013 kom blev många överraskade, Det känns märkligt som rubriken till en artikel i Aftonbladet sammanfattade det 2. Snart började rapporteringen kring förberedelserna men även de höga kostnader som är förknippade med event i denna storlek. Flera artiklar rapporterade om de länder som varit tvungna att tacka nej på grund av kostnadsskäl, och den underliggande frågan var om det överhuvudtaget var motiverat att lägga så mycket pengar på ett nöjesevent i en tid när flera länder i Europa är i behov av nödlån. Malmö stads och SVTs strategi var att genomföra ett nerskalat event där folkfesten kring Eurovision Song Contest skulle stå i centrum. Det skulle bli en hållbar fest för alla 4. Tillsammans med Region Skåne satsade Malmö stad 26 miljoner på eventet 5. En satsning som bland annat resulterade i mötesplatser som Eurovision Village där malmöbor och besökare varje dag kunde se gratis framträdanden. Malmöbor och tillresta engagerades som volontärer för att till exempel hjälpa till i presscentret att servera Swedish fika 6. Dessutom engagerades tvåspråkiga delegationsvärdar för att välkomna och ta hand om deltagare och journalister från de deltagande länderna. I mitten av maj 2013 bad Malmö stad Grayling undersöka hur rapporteringen kring Malmö sett ut i samband med Eurovision Song Contest. Malmö som stad hade uppenbart satts i en ny kontext, men vad innebär det för Malmö? Var Malmö bara staden som under en vecka var värd för Eurovision Song Contest eller har Eurovision Song Contest förändrat synen på Malmö? För att få en förståelse för detta genomförde Grayling med hjälp av partnerbyråer en medieanalys i Sverige, Danmark, Norge, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien och Storbritannien, baserad på framförallt pressklipp från dagspress och webbartiklar, under perioden juli 2012-maj Den här rapporten sammanfattar analyserna från respektive land och avslutas med reflektioner kring skillnader i rapportering och slutsatser utifrån underlaget

6 Bakgrund På uppdrag av Malmö Stad och Region Skåne genomförde Grayling tillsammans med ett antal partnerbyråer en internationell medieanalys över genomslaget kring Eurovision Song Contest. Syftet med analysen är att få en förståelse för hur Malmö har porträtteras i samband med Eurovision Song Contest. Omfattning och avgränsningar Medieanalysen är genomförd i Sverige, Danmark, Norge, Storbritannien, Italien, Frankrike och Spanien. Valet av länder är baserat på Norden samt de länder som i Eurovision Song Contestsammanhang kallas The Big Five. Detta är en konstellation av de fem länder som bidrar med mest pengar till Europeiska Radio- och TV-unionen, EBU, vilket garanterar dem en plats i finalen. Finland finns inte med i underlaget på grund av specifik lagstiftning kring retroaktiv sökning av pressklipp. Då medieanalysen är genomförd genom retroaktiv sökning på respektive marknad finns ett stort mörkertal. I analysen är inte etermedia som TV och radio inkluderat. Analysen är fördelad i tre delar: Lättare scanning: juli 2012 (beskedet att Malmö stad skulle stå som värd kom den 8 juli) till december Scanning: medievärde, fokus och omfattning. Scanning och lättare analys: januari 2013 till mars Scanning: medievärde, fokus och omfattning. Analys: värdering av klipp, skillnad i fokus. Metod Skarp analys: april 2013 till maj 2013 (evenemanget slutade 18 maj). Scanning: medievärde, fokus och omfattning. Analys: djupanalys, värdering av klipp, skillnad i fokus. I samråd med Malmö stad utformades en mall för genomförandet av analysen. Mallen utgår från ovan nämnda delar och avgränsningar. Utöver det innehåller analysen även ett antal mer resonerande frågor. Frågorna är utformade för att ge Malmö stad en förståelse för synen på Malmö och Eurovision Song Contest i respektive land. I Sverige, Norge och Danmark var antalen klipp stort, därför genomfördes analysen genom en så kallad klustermetod där de olika artiklarna tematiserades inom respektive analysperiod. Därefter analyserades artiklarna. 6

7 Begräsningar i beräkning av medievärde Då det saknas en övergripande och erkänd internationell metod för hur ett pressklipp värderas har respektive land använt sig av en lokalt erkänd metod alternativt mediepartnerns verktyg. Den summa som fastställts bör därför ses som ett riktvärde för det genomslag och den synlighet som Malmö har haft i samband med Eurovision Song Contest men kan på intet vis bedömas vara vetenskapligt säkerställd. Därför är det inte möjligt, eller relevant, att jämföra länderna med varandra, då respektive byrå bedömt pressklipp efter skilda parametrar. Begräsningar i beräkningen av antal pressklipp Analysen är baserad på källor från mediepartners i respektive land, vilket är en garanti för en bred och representativ bas av källor. Lagstiftningen kring lagring och avsökning av tryckta källor skiljer sig något mellan länderna, därför ser möjligheterna att söka efter pressklipp retroaktivt olika ut. Att pressklipp bevakats av olika leverantörer innebär att respektive land inte har haft tillgång till samma typer av källor och därför är det inte heller möjligt, eller relevant, att jämföra antalet pressklipp mellan länderna. Leverantörerna av pressklippsbevakning kan aldrig garantera att alla pressklipp i respektive källa hittas. Därför kan analysen inte hävda ett absolut resultat, utan enbart ge en bild av övergripande tendenser och budskap baserat på de pressklipp som respektive mediepartner har levererat. Söknycklar som används i den retroaktiva sökningen Sverige Retriever, (("eurovision song contest", esc, eurovisionsfestival*, eurovisionsschlagerfestivalen*) AND (malmö*, malmoe*)) Sökningen utgår från Retreivers internationella källor, därför har de svenska resultaten inom den här sökningen isolerats manuellt. Grayling satte även upp en egen sökprofil för att kunna beräkna medievärde och exponering i Sverige. Denna sökprofil utgick från söknyckeln: ((malmö, malmoe, malmø) AND (eurovision*, esc, melodifestival*, "melodi grand prix", schlager*, mello, mellon*)) men sökte bara inom svenska källor. Danmark Meltwater, (Malmö or Malmo or Malmoe or Malmø) and (eurovision* or esc or melodigrandprix or grandprix) baserat på danska källor. 7

8 Norge Retriever, ((malmö, malmoe, malmø) AND (eurovision*, esc, melodifestival*, "melodi grand prix", schlager*, mello, mellon*)) baserat på norska källor. Tyskland Malmö, Eurovision Song Contest, ESC. Spanien Malmö, Malmoe, Malmo, Eurovision Festival, Eurovision song contest. Italien Malmo, Eurovision. Frankrike Malmö, Eurovision. Storbritannien Eurovision, Malmo. Urval av medier Analysen är framförallt baserad på pressklipp från dagstidningar, konsumentpress och webbartiklar. På grund av tillgänglighet och lagstiftningar i respektive land skiljer sig urvalet mellan länderna. I praktiken innebär det att vissa länders analys enbart är baserad på digitala källor, i andra länder både tryckta och digitala källor. Detta innebär att analysen inte gör anspråk på att täcka samtliga pressklipp som inkluderat begreppen Malmö och Eurovision Song Contest. Analysen inkluderar inte etermedier som radio och TV, vilket valdes bort av både ekonomiska och tidsmässiga skäl. Sverige: Retriever, dagspress, konsumentpress och webbartiklar. Se bilaga för full källförteckning. Danmark: Meltwater, webbartiklar från en dansk källbas på digitala källor. Norge: Retriever, dagspress, konsumentpress och webbartiklar. Se bilaga för full källförteckning. Tyskland: dagspress och webbartiklar, i Tyskland går det inte att söka retroaktivt i flera konsumenttidningar. Spanien: dagspress, konsumentpress och webbartiklar. Frankrike: dagspress och webbartiklar. Italien: dagspress, konsumentpress, webbartiklar och newswires. Storbritannien: dagspress, konsumentpress och webbartiklar. 8

9 Definition av medievärde Medievärde, annonsvärde eller PR-värde är ett sätt att värdera ett pressklipp i pengar, i förhållande till det utrymme pressklippet har fått, det medium det är publicerat i och det antal läsare mediet har. Det finns ingen övergripande internationell metod att beräkna det som benämns medievärde i analysen. I vissa länder ha man tagit hänsyn till mer kvalitativa aspekter och i andra enbart till utrymme och räckvidd. I brist på en övergripande definition och metod för värdering av genomslag har varje land använt sin egen eller sin mediepartners definition. Nedan listas varje lands eller mediepartners definition, för mer utförlig information, se respektive lands analys i bilaga 1. Medievärdet i analysen är beräknat i respektive lands valuta och sedan omvandlat till svenska kronor enligt dagens (Forex ) växelkurs, 1 är lika med 9,16 SEK, 1 DKK är lika med 1,22 SEK. Sverige Medievärdet är definierat enligt Retrievers beräkning av annonsvärde: Annonsvärde Annonsvärdet är ett oviktat värde som bygger på annonspriset för motsvarande medieutrymme. Det tar inte hänsyn till hur framträdande analysobjektet är i artikeln/inslaget, eller på vilket sätt det framställs eller värderas. Annonsvärde press Annonsvärdet på artiklar i tryckta tidningar bygger på kostnaden för helsidesannonsering med hänsyn tagen till varje enskild artikels andel av en helsida. Finns en bild med i artikeln så höjs värdet. Annonsvärde webb Annonsvärdet för webbartiklar bygger på priset för 24 timmars annonsering med toppbanner eller motsvarande utrymme. Beräkningen av medievärde gjordes den 27 maj. Medievärdet uppdateras och förändras ständigt. För att säkerställa att medievärdet är fastställt i rätt period gjordes därför sökningen innan perioden var slut. Därefter gjordes en kompletterande sökning den 12 juni, för de sista dagarna i perioden, maj. Danmark Medievärdet är baserat på den danska PR-byrån Integrals beräkning av PR-värde. De arbetar efter en metod som både tar hänsyn till kvalitativa och kvantitativa parametrar. För att kunna genomföra analysen har ett sextiotal artiklar, fördelade på perioden, valts ut. De tio största källorna i Danmark finns representerade. Artiklarna är utvalda för att representera den totala summan av klipp under perioden 1 juli maj När ett schablonvärde per artikeltyp är beräknat multipliceras det sedan med antalet artiklar för att få ett uppskattat PRvärde. För fullständig förklaring av hur medievärdet definieras, se Integrals analys, bilaga 2.2 9

10 Norge Medievärdet är definierat enligt Retrievers beräkning av medievärde, se deras definition under Sverige. Beräkningen av medievärde gjordes den 27 maj. Medievärdet uppdateras och förändras hela tiden, för att säkerställa att medievärdet är fastställt i rätt period gjordes därför sökningen innan perioden var slut. Därefter gjordes en kompletterande sökning den 12 juni för de sista dagarna i perioden, maj. Tyskland Medievärdet är baserat på den genomsnittliga annonskostnaden för den specifika tidningen. Beräkningen är endast gjord på klipp i print. Spanien Definieras enligt mediepartnern, ACCESOs definition. För mer detaljerad förklaring, se bilaga 1.6. Italien Medievärdet är definierat av Rock Communications och baserat på annonsvärde. Frankrike Medievärdet är definierat av Grayling Frankrike genom användning av mjukvara och databaser. För ytterligare förklaring, se bilaga 1.5. Storbritannien Medievärdet är definierat av Grayling Storbritannien, se bilaga

11 Lättare scanning juli 2012 december 2012 Nedan följer en sammanfattning av respektive lands analys av medierapporteringen under perioden juli 2012 december Fler länkar och bilder finns i respektive lands medieanalys i bilaga 1. Under den första perioden genomfördes analysen genom en lättare scanning av artiklarna. Nedan presenteras medievärde, antal klipp och fokus i artiklarna för respektive land. Sverige Antal artiklar: Medievärde: SEK Initialt omfattade rapporteringen främst diskussioner kring valet av stad för Eurovision Song Contest. Flera artiklar och krönikor debatterade valet av Malmö som värdstad framför Stockholm. Argumenten var många, till Stockholms fördel. Bland annat ansåg man att huvudstaden skulle visas upp för att säkra framtida intäkter i form av turism. Därefter handlade artiklarna främst om hur eventet förväntades bli, vem som skulle leda tävlingen, om biljetter, alla volontärer och hur Eurovision Song Contest skulle bli klimatsmart. Det tredje mest förekommande temat var krisens Eurovision Song Contest. Flera länder flaggade för att de inte kunde vara med i Eurovision Song Contest på grund av den rådande ekonomiska krisen i Europa. Debatten om det överhuvudtaget var motiverat att bekosta ett event som Eurovision Song Contest hördes även i Sverige där diskussionen framförallt kretsade kring hur mycket eventet skulle kosta och hur mycket det faktiskt genererar. Malmö, inte Stockholm I början av juli 2012 ifrågasattes SVTs val av Malmö framför Stockholm. Debatten hade få sakliga argument och utgjordes till stor del av personliga åsikter. Aftonbladet beskriver att beslutet väcker känslor i artikeln Det känns märkligt Eurovision song contest i Malmö väcker känslor 7. En annan artikel beskriver besvikna fans som redan hade köpt biljetter till Stockholm, Eurovision-fansen rasande har redan köpt flygbiljetterna 8 Den största delen av artiklar publicerades under juli när beslutet om att Malmö skulle stå som värd för Eurovision Song Contest kom. Under hösten var antalet artiklar per månad högt. Speciellt i de lokala medierna som Sydsvenskan och Metro Skåne, som skrev om hur planerna för Eurovision Song Contest fortskred

12 Danmark Antal klipp: 185 Medievärde: ,7 SEK Malmö granne med Danmark Under den första perioden omfattade rapporteringen framförallt områden som Malmö som värdstad, hur det förväntas bli under Eurovision Song Contest och hur Eurovision Song Contest kommer att påverka Danmark. Artiklarna var positiva till att Eurovision Song Contest skulle hållas i Malmö: Danske Melodi Grand Prix-fans skal bare et smut over broen som en artikel uttrycker det 9. Tack vara det geografiska läget omnämns Malmö ofta i danska medier. Rapporteringen om Malmö i samband med Eurovision Song Contest fokuserade överlag på eventet i sig och inte på Malmö som stad. Norge Antal klipp: 116 Medievärde: SEK En överraskning Den norska rapporteringen fokuserade främst på Malmö som värd för Eurovision Song Contest, hur krisen påverkade Eurovision Song Contest samt på biljetter och deltagande artister. Många var överraskade att Malmö fick Eurovision Song Contest. NRK skriver: Det kom nok som en overraskelse for mange at SVT valgte sørlige Malmø som vertsby for neste års ESCfinale. ESCfansen raser over Malmö, NRK, publicerat på webb Positiv attityd Överlag var attityden till valet av Malmö positivt. Valet av Malmö, framför Stockholm eller Göteborg beskrivs som en helomvändning från tidigare år, vilket var nödvändigt. Eurovision Song Contest höll på att bli en parodi på sig själv, som en ledare i Dagbladet skrev. Tilbake til start, Dagbladet. Publicerat i print Eva Hamilton citeras i artikel Og neste års finale går i Stockh...nei, Malmö: Mangekulturelle Malmö er det ideelle stedet for dette internasjonale arrangementet, sier SVTs Eva Hamilton i en pressemelding, MSN, publicerat på webb Svenskar framställs som ett musikälskande folk. Under rubriken Da Eurovision kom hjem, skriver Arve Henriksen: I tretten lange år har det slagerherjede nabolandet Sverige lengtet etter igjen å vinne Eurovision Song Contest. ( ) Dermed gikk nabofolket fullstendig av hengslene, både i Aserbajdsjan og hjemme i Sverige. Neste års finale i Malmö kommer derfor til å bli en folkefest av de sjeldne. Fritt översatt: Nästa års final i Malmö kommer därför att bli en fest utöver det vanliga. Aftenposten Morgen, publicerat i print

13 Tyskland Antal klipp: 128 Medievärde: ,7 SEK Neutrala med fokus på musiken Under den första perioden omfattade rapporteringen framförallt kring musik, Eurovision Song Contest som event och Malmö som värdstad. Majoriteten av klippen fokuserar på de lokala tyska bidragen som tävlade om en plats i Eurovision Song Contest, därför ses klippen som neutrala till Malmö. Spanien Antal klipp: 780 Medievärde: ,2 SEK Malmö som ligger i Sverige Tre tydliga teman i den spanska bevakningen var Eurovision Song Contest som tävling, musik och Sverige. Malmö beskrevs i ett pressklipp som en hamnstad nära Köpenhamn, och dess infrastruktur och goda erfarenhet av att arrangera Eurovision Song Contest lyftes fram som skäl till varför Malmö fick stå som värd framför Stockholm och Göteborg. Intresset för Eurovision Song Contest var stort under hösten, mycket tack vare Spaniens bidrag, som kom att framföras av den populära spanska gruppen Sueño de Morfeo. Malmö är ingen känd stad i Spanien, därför följdes alltid Malmö med tillägget Sverige. Italien Antal klipp: 12 Medievärde: SEK Varför Malmö? I Italien fokuserade medierna på valet av Malmö som värdstad. Även om tonen i artiklarna till största del varit positiva och neutrala framkom vissa kritiska reflektioner kring just valet av värdstad. Fokus i rapporteringen låg på frågor kring varför Malmö fick stå som värd men även vilka länder som deltog i Eurovision Song Contest. Malmö beskrevs med ord som dynamisk, liten, välkomnade, vänlig stad med stora byggnader och en väl fungerande infrastruktur. Frankrike Antal klipp: 44 Medievärde: ,8 SEK ESC i en pågående finanskris Under den första perioden handlade artiklarna främst om hur den finansiella krisen påverkar 13

14 Eurovision Song Contest. Flera länder var tvungna att dra sig ur av ekonomiska skäl. Ländernas musikbidrag var ytterligare ett starkt tema samt att Malmö skulle stå värd för Eurovision Song Contest. Intresset för Eurovision Song Contest är inte speciellt stort i Frankrike vilket förklarar det låga antalet pressklipp. Majoriteten av klippen nämner bara Malmö som värdstad och värderas därför som neutrala. Ett fåtal klipp beskrev Malmö och dess tidigare erfarenhet av att vara värdstad, där bedömdes samtliga klipp vara positiva. Storbritannien Antal klipp: 2 Medievärde: SEK Ett svalt intresse Intresset för Eurovision Song Contest är svalt i Storbritannien vilket det blygsamma antalet klipp tyder på. De två klipp som fanns under den första perioden nämnde bara Malmö i förbifarten och fokuserade på deltagarna från Storbritannien. Scanning och lättare analys januari 2013 mars 2013 Nedan följer en sammanfattning av respektive lands analys av medierapporteringen under januari mars Samtliga analyser samt analysmallen finns i sin helhet i bilaga 1. Under den andra perioden gavs analysen mer utrymme. Förutom antal klipp, annonsvärde och övergripande tema ombads varje land beskriva hur Malmö uppfattades som värdstad. För att utvärdera om Malmö stads budskap nått fram ombads respektive land även att värdera i hur stor grad Malmö stads nyckelbudskap uppfattats. Budskapen innefattades av ord som hållbart, mångkulturellt, intressant och säkert. Sverige Antal klipp: Medievärde: SEK Petra Mede, godis och arbetsvillkor Rapporteringen under den andra perioden fokuserade på planeringen inför Eurovision Song Contest där Malmö officiellt blev värdstad och Petra Mede presenterades som programledare. Malmö blev även officiellt värd för Eurovision Song Contest, vilket omskrevs av bland andra Expressen och SR Kulturnytt. Eurovision-länderna fick lära känna Malmö, City Kristianstad

15 Även Malmös smakprofil, som definierats, fick utrymme, men också ett initiativ för att få besökarna att äta mer vegetariskt (Sydsvenskan ). Viss kritik framfördes mot de praktiklöner och arbetsvillkor som scenbyggarna har fått. Malmö beskrivs som en kreativ stad som siktar på ett hållbart event både ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Kostnaden för eventet uppfattas inte som något negativ, snarare som att Malmö har hittat ett sätt att genomföra eventet på en rimlig nivå. Både utifrån omvärldens och malmöbornas perspektiv. Mer än musik Symbolen, fjärilen och We Are One nämns på flera ställen och visar att det fanns en tydlig vision från Malmö om att Eurovision skulle vara något mer än en musiktävling. Eurovision Song Contest har blivit en mångmiljardindustri, så Praktiklön för ESC-arbete kritiseras, Svenska Dagbladet, stor att de deltagande länderna är rädda för att vinna. Hela tävlingens överlevnad hotas av de allt mer storslagna arrangemangen. Men i år ska trenden brytas. Eurovision Song Contest ska tillbaka till rötterna, enkelheten och en lägre prislapp. Och det ska ske i Malmö, skriver Peter Alestig, Svenska Dagbladet 11, publicerat på webb I nationella medier får SVT oftare gehör för sin vision, snarare än Malmö. I lokala medier är det ofta tvärtom, även om de både visionerna går hand i hand. Tonen i artiklarna är framförallt neutral eller positiv. Intrycket från rapporteringen är att Malmö ses som en hållbar stad men även till viss del som mångkulturell, intressant och säkert. Danmark Antal klipp: 369 Medievärde: ,8 SEK Melodi Grand Prix, Emmelie och Malmö Ett återkommande tema under rapporteringen är den danska melodifestivalen, Melodi Grand Prix och dess deltagare. Efter Emmelie de Forest vinst debatterades framförallt hennes chanser i finalen i Malmö. Med det fördelaktiga geografiska läget var biljetter även ett förekommande tema. Flera artiklar beskriver också hur Emmelie drar danskarna till Malmö. Malmö som stad får inte mycket utrymme under den här perioden. Den danska melodifestivalen, Melodi Grand Prix, Emmelie efter sejren: Jeg kan gå hele vejen i Malmø, DR, , länk i fotnot

16 genererar många klipp och även övriga länders bidrag till Eurovision Song Contest. Förväntningar på andra sidan bron Tonaliteten i rapporteringen är förväntansfull. Malmö ses till viss del som hållbar, mångkulturell och, tack vare de förväntningar som finns, som en spännande och intressant stad. Dessutom ses Malmö som en välkomnande stad och i takt med att de olika stegen i eventplaneringen presenteras, höjs förväntningarna. En dansk resesida tipsar om att åka till Malmö med orden: Om man tycker att Melodi Grand Prix är ett stort event i Danmark är det inget mot vad det är i Sverige Norge Antal klipp: 498 Medievärde: SEK Melodi Grand Prix och Margret Förutom ett stort fokus på den norska melodifestivalen, Melodi Grand Prix, rapporterar medierna om Margret Bergers vinst och förutsedda framgång i Eurovision Song Contest. Robin Stjernbergs sång You är skriven av en norrman vilket ledde till att Robins vinst i Melodifestivalen blev omskriven med rubriker så som: Norske Joakim skrev den svenske vinnerlåten. Förväntningarna på Margrets Bergers framgång i Eurovision Song Contest är höga vilket artikeln till vänster visar. Inte fullt så exotiskt med Malmö Morten Thomassens, ordförande för den norska Melodi Grand Prix-klubben, uttalar sig i Bergens Tidene: I fjor ble det tur til Baku og Aserbajdsjan, i år blir det Malmø og Sverige. Det er ikke fullt så eksotisk på godt og vondt Grand Prix er helt åpent, Bergens Tidende, publicerat i print Satser på å bli blant det ti beste i Malmø, Aftenposten, , för länk, se fotnot 13. Överlag ligger fokus på eventet Eurovision Song Contest, inte på Malmö som värdstad. Därför finns det också få beskrivningar av Malmö, Tonen i artiklarna ses därför som neutral. 16

17 13. Tyskland Antal klipp: 290 Medievärde: ,3 SEK Cascada, Malmö och förväntningar Under den andra perioden handlar en stor del av rapporteringen om artisten Cascada som representerade Tyskland i Eurovision Song Contest. Musik är ett annat vanligt förekommande tema där de olika ländernas bidrag kommenteras, liksom temat turism där Malmö beskrivs under rubriken: Up to Malmö! Europe looks at the attractive Öresund City. Genomslaget under den här perioden är neutralt eller positivt och Malmö uppfattas som en intressant och mångkulturell stad. I takt med att förväntningarna stiger, och tävlingsdatumet närmar sig blir tonen mer positiv. Spanien Antal klipp: Medievärde: ,4 SEK Fritt översatt, Up to Malmö! Europe looks at the attractive Öresund City, Berliner Kurier, Malmö som värdstad Under andra perioden, likt den första, beskrivs Malmö främst som värdstad för Eurovision Song Contest och ofta med tillägget Sverige. Förutom Spaniens bidrag är Sverige och Malmö Arena återkommande teman. Under rubriken, fritt översatt, Charmiga Malmö, högkvarter för Eurovision 2013 tipsas besökare om att besöka Malmöhus, Maritime Museum och Malmö Synagoga. Malmö utan någon egentlig värdering Majoriteten av klippen är neutrala eller positiva. Malmö beskrivs ofta utan värderande ord men ses som en stad som är både erfaren och duktig på att arrangera stora event. På Spaniens egen Eurovision Song Contest-sida beskrivs Malmö med fakta som invånarantal och läge. I kommentarerna på sidan är närheten till Köpenhamn och hur man tar sig till Malmö i fokus. En av kommentarerna lyder: Det finns billiga Charmiga Malmö, högkvarter för Eurovision 2013, livingviajes.com, För länk, se fotnot 14. flyg till Köpenhamn. Malmö ligger bara 15 minuter med tåg från Köpenhamn. Det är den tredje största staden i Sverige. Jag har varit där och det är en vacker stad. 17

18 Det finns en tågstation på flygplatsen i Köpenhamn som går direkt dit. Ryanair flyger också direkt till Malmö Italien Antal klipp: 85 Medievärde: SEK Marco Mengoni Italiens bidrag Under den andra perioden handlar samtliga klipp om Italiens bidrag, artisten Marco Mengoni. Hans vinst av den italienska motsvarigheten till Melodifestivalen, hans album och hans medverkan i italienska TV-program omnämns. Malmö nämns enbart som platsen där Marco Mengoni kommer att representera Italien i Eurovision Song Contest, vilket gör att samtliga klipp ses som neutrala. I de fall där Malmö beskrivs är det ur ett positiv perspektiv där såväl intressant som mångkulturell stad nämns. Frankrike Antal klipp: 118 Medievärde: ,6 SEK Ett schlager-älskande land Under den andra perioden låg fokus på Frankrikes bidrag, framfört av Amandine Bourgeois. Även de andra ländernas bidrag blev omskrivna. Bonnie Tylers comeback var den händelse som beskrevs flitigast. Sverige beskrivs som ett schlagerälskande land. Den franska tidningen Liberation skriver, fritt översatt, I slutet av vintern varje år griper en konstig kollektiv frenesi tag om Konungariket Sverige: nu är det nästan Eurovision! Det här året nådde hysterin rekord eftersom finalen nu är på hemmaplan. Inget av Malmö stads nyckelbudskap har identifierats i de franska klippen. Däremot beskrivs Malmö som en välkomnande värdstad i ett par artiklar. Överlag nämns Malmö bara i förbifarten, som platsen för Eurovision Song Contest. Majoriteten av klippen fokuserade på det franska bidraget och ses därför som neutrala mot Malmö. Storbritannien Antal klipp: 57 Medievärde: SEK Bonnie Tyler och Turning Torso 18

19 Under den andra perioden växte intresset för Eurovision Song Contest. Under rubriken: Malmo, here we go! 15 beskrivs Malmö med ett antal fakta: Eager to learn a few key phrases before heading to the land of Eurovision 2013? Hold your fire. The local dialect is called Skånska which even native Swedish speakers find difficult to understand, Let us know how you get on through! Något annat som lyfts fram är att den populära serien Bron utspelar sig i Malmö. BBC Four's thrilling series The Bridge was partly set in Malmö. One half of the super Scandinavian crime duo lived there Saga Noren played by Sofia Helin to be precise. I övrigt låg fokus på Bonnie Tyler, som framförde Storbritanniens bidrag. Turning Torso beskrevs med orden While visiting Malmö, you might want to check out the Turning Torso. In fact, you can't miss it! When completed in 2005, the Turning Torso (190 m/623 ft) was the tallest skyscraper in Scandinavia. And quite a skyscraper it is. Malmö omnämns övervägande som platsen för Eurovision Song Contest, utan att beskriva staden närmare. De klipp som beskriver Malmö som en turistdestination är positiva. Det generella intrycket från den brittiska analysen är att Malmö ses som en intressant stad, men inget av de övriga budskapen; hållbar, mångkulturell eller säker kommer fram. Malmö som värdstad uppfattas positivt då staden både har en intressant historia och ett rikt kulturliv för besökare Skarp analys april maj 2013 Nedan följer en sammanfattning av respektive lands analys av medierapporteringen under april och maj Samtliga analyser samt analysmallen finns i sin helhet i bilaga 1. Under april och maj fokuserar analysen på frågan om hur Malmö upplevs och beskrivs, både av journalister och besökare. Dessutom ombads respektive land resonera kring om de ansåg att attityden mot Malmö förändrats under året. Förutom en övergripande scanning av samtliga artiklar med antal artiklar, annonsvärde och fokus beskriver den här delen även tonaliteten i artiklarna. Sverige Antal klipp: Medievärde: SEK Mat och demonstrationen Under april och maj rapporterade flera medier direkt från Malmö vilket gav ett stort antal klipp som beskrev just stämningen och förberedelserna kring eventet. Musiken och Eurovision Song Contest fick mycket utrymme men även ämnen som mat och dryck uppmärksammades under 19

20 rubriker som Gör schlagerdrink på praktikplatsen, Metro, Göteborg 16 Piteå-Tidningen Tisdag 14 maj eller Finkrogarna flyttar ut till schlagerfansen, Metro, Skåne Efter finalen berömdes Malmö och SVT för evenemanget med rubriker som Bra jobbat och tack för ESCfesten i går kväll, Kvällsposten Även logistik och säkerhet var återkommande ämnen, främst omnämnt i positiva ordalag. Det är mycket Danmark. Det är ganska enkelt, men vi har lite mer pyro och konfetti än vi hade när vi tävlade i Dan- Rapporteringen var övervägande positiv med undantag av rapporteringen kring Israel och den bild som fördes fram av Malmö som antisemitisk. Under finalveckan ägde en demonstration mot Israel rum där kulturnämndens ordförande Daniel Sestrajcic deltog 16. Denna händelse uppmärksammandes mark, säger Emmelie Forest angående scenshowen lokalt, till sitt bidrag Only nationellt teardrops. och internationellt, och togs även upp i debattartiklar FAKTA där Emmelie Malmö de Forest uppmanades att ta situationen på allvar 17 n Är: 20-årig sångerska från Mariager på Jylland. Hon har en dansk mamma och en svensk pappa och hennes syskon bor i Solna norr om Stockholm.. FOTO: DENNIS STACHEL (EBU)/THOMAS HANSES (EBU) Med sitt svenska påbrå hoppas hon på stort stöd från de svenska tv-tittarna som ju inte får rösta på Ro- nverkligen? Emmelie de Forest påstår sig vara släkt med den brittiska drottning Victoria som ättling till ett av kung Edward VII Malmö i ett nytt ljus marknadsföring, men eftersom släktbanden inte går att bevisa Jag hoppas att det är många svenskar som kommer att har de valt att tona ner det hela. rösta på mig, jag är ju one of you, säger Emmelie Vid sidan om detta var rapporteringen Forest. Hon representerar övergripande Danmark i Eurovision Song positiv, Contest, men har en svensk far. FOTO: JANERIK HENRIKSSON Eurovision Song Contest satte Malmö i ett nytt, mer positivt, ljus, vilket rubriken ESC gav mer positiva Malmö-bilder, TT , pekar på. Upplevelsen på plats Emmelie i Malmö gjorde också hoppas intryck på journalisterna. Piteå-Tidningen skriver, För att verkligen visa att temat "We are one" genomsyrar finalen har SVT strävat efter att MALMÖ Emmelie de Forest försöker ta förväntningarna med kon bor. Hon har turnerat Stockholm där hennes sys- För drygt ett år sedan evenemanget ska bli ett med den serverade stad hon kaffe där en nypa allt salt även utspelar om hon Danmark runt sig. som sång-deerska sedan hon var 14 år var på ett fik. Nu hyllas inte alltid kan undvika att känna pressen. gammal, men fram till för hon som favorit i Eurovision Malmö Song Contest. kammade och inte låta mig påverkas hem en hoppfull student i Kö- för hela Europa. Jag försöker ta det lugnt knappt ett år sedan var hon genom konceptet för detta som Danmarks Emmelie de för mycket av det. Jag blir penhamn som livnärde sig Forest håller fötterna glad, det ger mig energi. Det genom att jobba på kafé. En av er avgörande poäng som gjorde att på marken man när karriären skenar. ropa har tagit till sig Only danska Melodifestivalen, är kul att så många ute i Eu- Sedan har det gått fort. I snuvade Stockholm och teardrops. Man vill så klart Melodi Grand Prix, slog hon Årets Eurovision har ingen Loreen och För inga ryska här presenterar är sitt verkligen land. Jag ga artister och ESC, på tisdag rebin som Stjernberg i finalen. göra sitt bästa när man re- betydligt mer namnkunni- Friends Arena på arrangemanget. gummor, som i Baku. I avsaknad av en solklar stor- förväntningar på mig själv. Eurovision Song Contest. tror det värsta är mina egna presenterar hon Danmark i favorit och de överraskande Det var många artister måste rösta på mig! vi fans kallar Eurovision Song Contest fenomenen har en 20-årig i vardagligt Dansk mor, svensk far i tal, Melodi Grand en Prix som del är av danska klivit fram som det Emmelie de Forest som mycket mer kända än jag så hetaste namnet inför semifinal ett. har en dansk mor och en det var en överraskning att vardagen i staden. Malmö andas ESC, Malmö svensk far besöker äter ofta jag ESC, vann. Det låter kanske Malmö dricker ESC. Helt kort kan man säga att Malmö lever ESC. Arrangemanget är en succé redan innan TV-sändningarna startar. Bengt-Urban Fransson, Piteå-Tidningen, publicerat i print på svenska röster REDAKTÖR Anders Sandlund Kiefer Sutherland tillbaka i 24 n Förra veckan blev det känt att tv-serien 24 återvänder till amerikansk tv. Nu bekräftar bolaget Fox och tillkännager samtidigt att Kiefer Sutherland kommer att reprisera rollen som den terrorbekämpande agenten Jack Bauer. Fox-chefen Kevin Reilly bekräftar enligt Hollywood Reporter uppgifterna om att det blir en miniserie på tolv avsnitt. TT SPEKTRA n Tidigare: Turnerade som sångerska med den skotska musikern Fraser Neill från 14-års ålder. Studerar sång i Köpenhamn. Vann den danska Melodifestivalen, Melodi grand prix, med sin låt Only teardrops. n Aktuell: Som knapp favorit i Eurovision Song Contest. oäkta barn. Släktskapet användes först av den danska radion som som en kliché, men det viktigaste för mig är att få vara med i Eurovision. Jag hade aldrig trott att jag skulle vinna i Danmark, men nu får jag komma ut och sjunga Jag är ju till hälften svensk, jag är en av er, ni Carl Cato/TT Spektra We are one till 100 % När SVT skulle sätta temat för årets Eurovision valde man We are one. Tanken var att återuppliva den grundtanke som en gång i forntiden fanns med Eurovision Song Contest, att förena det då så sargade och splittrade Europa genom musiken. Från svenskt håll, med hela den svenska självgodheten som kännetecken, ville man visa att man skulle kunna komma bort från den kommersialism och teknikhysteri som kommit att känneteckna Eurovisioncirkusen. Målet var också att visa att vem som helst ska ha råd att stå som värd för ett sådant här spektakel. Allt i den europeiska sammanhållningens tecken. Och sannerligen säger jag eder: SVT ser ut att lyckas. Årets budget ligger på en fjärdedel av förra årets, och SVT satsar 125 miljoner kronor på de tre sändningarna och alla kringarrangemang. Det är lika mycket som Helsingfors satsade 2007, och då var det bara en semifinal och huvudsändningen på lördagen. För att verkligen visa att temat We are one genomsyrar finalen har SVT strävat efter att evenemanget ska bli ett med den stad där allt utspelar sig. Det var genom konceptet för detta som Malmö kammade hem de avgörande poäng som gjorde att man snuvade Stockholm och Friends Arena på arrangemanget. För här är verkligen ESC, som vi fans kallar Eurovision Song Contest i vardagligt tal, en del av vardagen i staden. Malmö andas ESC, Malmö äter ESC, Malmö dricker ESC. Helt kort kan man säga att Malmö lever ESC. Arrangemanget är en succé redan innan TV-sändningarna startar. För att förstärka känslan av We are one -temat gör SVT oss Eurovision-fans till en del av själva happeningen. För första gången har man gett tusen fans ett Eurovision Fan Pass som ger tillträde till det mesta här i Malmö under Eurovisionveckorna. Men framför allt kan man märka det på att SVT vill göra fansen till en del av happeningen genom att ge oss ståplatser vid scenen så att vi blir en del av själva scenlösningen. I min Eurovisionblogg, som ni lättast hittar om ni går in på kan ni se det senaste skvallret, de senaste omdömena och allt matnyttigt som ni kan behöva. Och hur kommer det då att gå? Ja det står ännu skrivet i stjärnorna. Danmarks halvsvenska Emmelie de Forest sticker ut som den största förhandsfavoriten med sin lite irländskinspirerade låt i Loreen light-tappning. Bland oss fans är största utmanaren till Danmark San Marinos Valeri Monetta som sjunger den dramatiska låten Crisalide. Tyvärr brukar de största fanfavoriterna alltför ofta floppa hos er andra vanliga TV-tittare. Nederländernas Birds som framförs av storstjärnan Anouk bedöms av många som den kvalitativt starkaste låten. Men frågan är om låten går hem efter bara en lyssning. I år är ett år när Norden kan komma att dominera resultatlistan ordentligt. Både Finland och Norge kommer med riktigt starka och trendiga låtar. Island tävlar med en bedårande vacker låt som kanske känns lite gammaldags. Men en riktig viking med kanonstark pipa kan överraska ordentligt. Bara Sveriges Robin får ordning på sitt nummer rent visuellt så kan nog Sverige vara med i kampen om minst en topptio-placering. Sedan ber jag er lyssna lite extra på mina chanslösa personliga favoriter Ungern och Kroatien, men också på Bonnie Tylers underbara låt. Skrällvarning utfärdas i dagsläget för Azerbajdzjan, Georgien, Vitryssland och Ukraina. Bengt-Urban Fransson Malmö beskrivs som en enda stor schlagerfest, men ofta utan en längre beskrivning av staden. Ekot rapporterar, Gatorna här i Malmö kantas av flaggor med årets slogan We are one och bilder på personer med fjärilsliknande ansiktsmålningar i de deltagande länderna flaggfärger. Malmö laddar upp för Eurovision Song Contest, Sveriges Radio Ekot. Publicerat på webb KRÖNIKA pitea-tidningen.se We are one, till 100 %, Piteå-Tidningen, publicerat i print

Datum 2013-11-26. Dnr 1302615. Eurovision School Contest 2014 - samverkan med Danmark

Datum 2013-11-26. Dnr 1302615. Eurovision School Contest 2014 - samverkan med Danmark Gemensamma presidiet för internationella frågor och representation Chris Marschall Enhetschef 040-675 33 01, 0721-99 81 71 christina.marschall@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-11-26 Dnr 1302615 1 (5)

Läs mer

Eurovision Song Contest Malmö 2013

Eurovision Song Contest Malmö 2013 Eurovision Song Contest Malmö 2013 En analys av direkta och dynamiska effekter Genomförd av Berglund&Wiberg consulting på uppdrag av Malmö stad och Region Skåne Juni 2013 Inledning På uppdrag av Malmö

Läs mer

Engagerande nyheter MEG13. Ioanna Lokebratt Erik Hörnfeldt

Engagerande nyheter MEG13. Ioanna Lokebratt Erik Hörnfeldt Engagerande nyheter MEG13 Ioanna Lokebratt Erik Hörnfeldt Innehållsförteckning Syfte och metod 3. Underlag 4. Redaktionella medier 5. Sociala medier 6. Jämförelse 7. Ämnena med störst genomslag 8-9. De

Läs mer

Får barnen komma till tals?

Får barnen komma till tals? Hur skriver vi om barn? Hur ofta får barnen säga sitt? Får barnen komma till tals? Vem uttalar sig om barnen? När får barnen berätta sin bild? Medieanalys: om barns synlighet i svensk media 1 Inledning

Läs mer

Netnografisk studie - Skåne Framtagen av Kairos Future och Tourism in Skåne 2014

Netnografisk studie - Skåne Framtagen av Kairos Future och Tourism in Skåne 2014 Birger Lallo Martin Pålsson Perry Nordeng Anders Tukler Netnografisk studie - Skåne Framtagen av Kairos Future och Tourism in Skåne 2014 Sven Persson Birger Lallo BAKGRUND & SYFTE Anders Tukler Den redaktionella

Läs mer

Komplettering av Bilden av svenskt bistånd till Afrika 2011-2012 2013-10-28

Komplettering av Bilden av svenskt bistånd till Afrika 2011-2012 2013-10-28 Komplettering av Bilden av svenskt bistånd till Afrika 2011-2012 2013-10-28 Syfte och avgränsningar Syfte Syftet med den här analysen är att se hur ofta namn anges på lokalbefolkningen utifrån de bilder

Läs mer

Malmö Europas Green Room

Malmö Europas Green Room Malmö Europas Green Room Varför arbeta med hållbara evenemang? Hållbar stadsutveckling Var fjärde resa i Malmö görs med cykel! Snart sorterar alla matavfall och äppelskruttarna blir biogas i bussen Vindkraft

Läs mer

Medieanalys UEFA Dam-EM 2013. Linköping. Analysperiod: 1 januari 31 juli

Medieanalys UEFA Dam-EM 2013. Linköping. Analysperiod: 1 januari 31 juli Medieanalys UEFA Dam-EM 2013 Linköping Analysperiod: 1 januari 31 juli Bakgrund Svenska Fotbollförbundet och värdorterna har beställt en analys av det mediala genomslaget kopplat till EM i fotboll

Läs mer

Mediakit NORRLAND ETT EGET LAND

Mediakit NORRLAND ETT EGET LAND Mediakit NORRLAND ETT EGET LAND Annonsera på NORRLAND ETT EGET LAND Välkommen till sensationen och den stora destinationssajten och facebooksidan Norrland ett eget land. Norrland ett eget land har spridit

Läs mer

Internationell Körfestival i Göteborg

Internationell Körfestival i Göteborg Internationell Körfestival i Göteborg Marknadsföra Göteborg som kultur- och turiststad En folkrörelse många sångare och lyssnare i hela världen Ett spännande evenemang för alla göteborgare Varför Göteborg

Läs mer

Join the international movement of American football. You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015

Join the international movement of American football. You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015 Join the international movement of American football You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015 Varför ett internationellt mästerskap? SM-Final III 1988 Superbowl Att lyfta en sport 2013 2014

Läs mer

Del 2 Underhållning och kultur

Del 2 Underhållning och kultur Del 2 Underhållning och kultur 7. UNDERHÅLLNING Musik, film, radio, tv, böcker. Det är lätt att gå vilse bland alla medierelaterade sajter på Internet. Det här avsnittet guidar dig till några av skatterna.

Läs mer

2012 VILL DU VARA MED?

2012 VILL DU VARA MED? 2012 VILL DU VARA MED? Vad är Väsby Melodifestival? Väsby Melodifestival är Sveriges första melodifestival för personer med funktionsnedsättning inom LSS. Festivalen arrangeras av Upplands Väsby kommun,

Läs mer

En dansk version av detta dokument kan laddas ned här: http://itu.dk/ people/hagerman/retningslinjer.pdf (pdf, 500 kb)

En dansk version av detta dokument kan laddas ned här: http://itu.dk/ people/hagerman/retningslinjer.pdf (pdf, 500 kb) Denna guide är till för folk som gör hemsidor med Öresundsregionen som målgrupp. Vilket språk är bäst att använda sig av - danska, svenska eller eventuellt bägge? - eller kanske engelska? Hur riktar man

Läs mer

Lunds kommun Medieanalys 2010-01-01 2010-12-31

Lunds kommun Medieanalys 2010-01-01 2010-12-31 Lunds kommun Medieanalys 2010-01-01 2010-12-31 Inledning Retriever har på uppdrag av Lunds kommun sammanställt exponeringen av fem festivaler i medierna. Festivalerna som har varit föremål för analys är

Läs mer

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN Anteckningar från gruppdiskussioner FrukostForum, 2014-01-23 Den 23/1 samlades ett 70-tal personer för att delta i FrukostForum för Vänersborgs näringsliv.

Läs mer

- KRISTINA NILSEN, ANALYSCHEF PÅ RETRIEVER NORGE

- KRISTINA NILSEN, ANALYSCHEF PÅ RETRIEVER NORGE Det är viktigt att se resultatet av sitt arbete för att kunna styra sitt kommunikationsarbete. För du kör väl inte bil utan en hastighetsmätare? Och du driver förmodligen inte en verksamhet utan en budget?

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Följande siffror visar hur många som har sett SVT:s sändningar, med Sportnytt+motorblocket inom parantes.

Följande siffror visar hur många som har sett SVT:s sändningar, med Sportnytt+motorblocket inom parantes. TV-tittare Viasat och SVT fortsätter med en stor satsning på STCC. Från varje tävling sänder Viasat 290 minuter LIVE i kanalen Viasat Motor samt ett 10-tal repriser av sändningarna, plus ett införprogram.

Läs mer

Delårsrapport 2013 Utvecklingen av gästnätter januari-september 2008-2013

Delårsrapport 2013 Utvecklingen av gästnätter januari-september 2008-2013 Delårsr rapport 213 Utvecklingenn av gästnätter januari-september 28-213 INLEDNING HUR LIGGER VI TILL? Varför en rapport om hur gästnätterna i Skåne har utvecklats de tre första kvartalen 213? Svaret är

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

Catch the spirit BOKA EN GULDPLATS.

Catch the spirit BOKA EN GULDPLATS. Catch the spirit BOKA EN GULDPLATS. EM I FRIIDROTT GÖTEBORG 6 AUGUSTI 006 DET STÖRSTA EVENEMANGET PÅ TIO ÅR. Under tio dagar i augusti är hela Göteborg en arena och staden sjuder av aktivitet, förväntan

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

Utveckling i antal träffar på ordet korvfestivalen i Google under Q1

Utveckling i antal träffar på ordet korvfestivalen i Google under Q1 Hej! Här kommer en kort rapport om hur Korvfestivalen synts i digitala och sociala kanaler under första kvartalet samt fokus på i mars och själva festivalen. Korvfestivalens synlighet i Google under Q1

Läs mer

LEKTIONSTIPS. Lektionstips 2:4. Skribenten vill antingen uttrycka en åsikt för att få andra att reagera, eller

LEKTIONSTIPS. Lektionstips 2:4. Skribenten vill antingen uttrycka en åsikt för att få andra att reagera, eller Lektionen är skriven av Theres Farcher lärare i svenska och svenska som andraspråk. Hon har kopplat lektionen till Svenska Direkt 7 grundbok och studiebok. Svenska Direkt är skriven av Cecilia Peña, Lisa

Läs mer

8. Vad tyckte du om informationsmaterialet från Häst & Sport Resor?: bra Finns det något vi borde förbättra i informationsmaterialet?

8. Vad tyckte du om informationsmaterialet från Häst & Sport Resor?: bra Finns det något vi borde förbättra i informationsmaterialet? Namn: Kirsti Paajanen Resa: Rom-Tuscia Datum: 140419-26 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra Kommentar mottagande: Urgammal, superartig man som hade bemödat sig lära namnen på oss alla. Fint!

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Slott & Herrgårdskampanj. på den norska marknaden 2012. VisitSweden erbjuder dig kostnadseffektiv marknadsföring i Norge

Slott & Herrgårdskampanj. på den norska marknaden 2012. VisitSweden erbjuder dig kostnadseffektiv marknadsföring i Norge Fotograf: Mattias Leppäniemi/imagebank.sweden.se Slott & Herrgårdskampanj på den norska marknaden 2012 VisitSweden erbjuder dig kostnadseffektiv marknadsföring i Norge Slott & Herrgårdskampanj Vid gränsövergången

Läs mer

Hur upplever du att tävlingen Nordsjö Kalix Open genomförts i sin helhet

Hur upplever du att tävlingen Nordsjö Kalix Open genomförts i sin helhet Hur upplever du att tävlingen Nordsjö Kalix Open genomförts i sin helhet Bra genomförd tävling,hoppas den återkommer Riktigt bra för att vara första gången, gärna en något tuffare profil nästa år! Bra

Läs mer

Ne N wsmachine Medieanalys Nacka kommun Februari April 2011

Ne N wsmachine Medieanalys Nacka kommun Februari April 2011 NewsMachine Medieanalys Nacka kommun Februari April 2011 Rapport av Mediestatistik Period: 2011-02-01 till 2011-04-30 Vi kan se tydliga toppar i rapporteringen vecka 6 och vecka 10 och en mindre topp vid

Läs mer

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna EUROPA PÅ KARTAN Till läraren Europa på kartan riktar sig mot det centrala innehållet Geografins metoder, begrepp och arbetssätt i ämnet geografi i Lgr11. Framförallt passar materialet för åk 4-6 då Europas

Läs mer

MMS Månadsrapport. TV-tittandet under maj 2004

MMS Månadsrapport. TV-tittandet under maj 2004 MMS Månadsrapport TV-tittandet under maj 2004 I den här releasen presenterar MMS data om TV-tittandet under maj 2004. Samtliga uppgifter har hämtats från det people meter system som MMS använder och som

Läs mer

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering ENKÄT 2011 Riksbankens kartläggning av företagens lånebaserade finansiering Flera journalister och finansanalytiker har på senare år hävdat

Läs mer

SE2010-0376 Malmöpanelen 5. Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010

SE2010-0376 Malmöpanelen 5. Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010 Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010 1 Innehållsförteckning 1. Information om undersökningen s 3-7 2. Resultat s 8-30 Sommarscen Malmö s 9-16 Valet s17-25 Öka cyklandet s26-27 Förskolor s28-30 3. Vägning

Läs mer

kulturarvet - en resurs i landsbygdsutveckling

kulturarvet - en resurs i landsbygdsutveckling Minnesanteckningar Munkedal 6 november 2008 kulturarvet - en resurs i landsbygdsutveckling Moderator Ann Palmnäs, Coach & Company, inledde dagen med att tala om vikten av att gräva där du står utan att

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Tog og vei ga regionvekst i en fei!

Tog og vei ga regionvekst i en fei! Tog og vei ga regionvekst i en fei! Historien om to byer I to land - Öresundsbron 3 september 2015 av Johan Wessman, vd Øresundsinstituttet Skapar broar och tunnlar nya regioner? NEJ ofta är förhoppningarna

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

Nacka kommun. Mediebilden i samband med flodvågskatastrofen. Analytiker: Erika Wiklund erika.wiklund@observer.se

Nacka kommun. Mediebilden i samband med flodvågskatastrofen. Analytiker: Erika Wiklund erika.wiklund@observer.se Nacka kommun Mediebilden i samband med flodvågskatastrofen Analytiker: Erika Wiklund erika.wiklund@observer.se En uppföljande rapport om mediernas rapportering om Nacka kommun i samband med tsunamikatastrofen

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

www.strandgruppen.se

www.strandgruppen.se www.strandgruppen.se BAKGRUND Roslagsloppet är ett av världens största offshore-race för racerbåtar och följs årligen av drygt 100.000 åskådare. Starten sker i Stockholm och målgången i Öregrund. Tävlingen

Läs mer

Hålla igång ett samtal

Hålla igång ett samtal Hålla igång ett samtal Introduktion Detta avsnitt handlar om fyra olika samtalstekniker. Lär du dig att hantera dessa på ett ledigt sätt så kommer du att ha användning för dem i många olika sammanhang.

Läs mer

SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER

SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER MER ELLER MINDRE? EN JÄMFÖRELSE MELLAN ÅR 2009 OCH 2011 2011 Simon Brouwers SAMMANFATTNING År 2009 genomförde Volante en undersökning med syftet att kartlägga scenkonstens

Läs mer

TISDAG 19 NOVEMBER, KL 18-20 MUSIK LIVE & ONLINE TORSDAG 21 NOVEMBER, KL 18-20

TISDAG 19 NOVEMBER, KL 18-20 MUSIK LIVE & ONLINE TORSDAG 21 NOVEMBER, KL 18-20 MAKRAMÉ & VIRKNING MUSIK LIVE & ONLINE ON/OFF I LJUSDAL BRÄDSPEL & KINECT LÄSA PÅ OLIKA SÄTT TISDAG 12 NOVEMBER, KL 18-20 MAKRAMÉ & VIRKNING För alla som vill prova på handarbete. Du som redan kan, kom

Läs mer

Utsikt över Europapark från ett torn.

Utsikt över Europapark från ett torn. DE SISTA DAGARNA I fredags morgon packade alla sina väskor och steg på bussen för att åka till Europapark! Bussresan gick ganska snabbt och väl framme fanns det massvis med olika attraktioner, allt från

Läs mer

Nothing but the truth

Nothing but the truth Nothing but the truth I avsnittet Nothing but the truth visas hur nyheter väljs ut och vinklas. Många vill föra fram sina budskap, paketerade som nyheter. Hur mycket av det media återger är färgat av journalisternas

Läs mer

Affärsplan 2013/2014

Affärsplan 2013/2014 Affärsplan 2013/2014 Företagsmedlemmar Cherie Sjöblom, VD Sanne Zettergren, Ekonomiansvarig Tina Allersjö, Administratör Lisa Magnusson, Marknadsansvarig Handledare Ylva Ekbrand Rådgivare Jonathan Malm

Läs mer

2. Skriv en sammanfattning av nyheten med dina egna ord. Välj tre olika kategorier, alltså denna termin gör du tre nyheter!

2. Skriv en sammanfattning av nyheten med dina egna ord. Välj tre olika kategorier, alltså denna termin gör du tre nyheter! Veckans nyheter Följ med i veckans nyheter och händelser genom att se på nyhetssändningar, läsa dagstidningar och lyssna på radions nyheter. Du ska välja ut sådant som har med samhällsfrågor att göra dvs

Läs mer

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Medlemmar SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS MEDLEMMAR Varför är det viktigt för din klubb att ha många

Läs mer

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden.

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden. KFUK-KFUM Idéförklaring Kampanj 2011 Arbetsdokument senast uppdaterad 2011-03-07 Bakgrund och syfte Kampanjidén för KFUK-KFUM utgår från verksamhetsidén: Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan

Läs mer

Reseströmmar en översikt 2000 2012

Reseströmmar en översikt 2000 2012 Reseströmmar en översikt 2000 2012 Innehållsförteckning 15 Sammanfattning 16 Inledning 18 Utländska gästnätter på hotell i Sverige 12 Samband mellan utrikeshandel och gästnätter 16 Samband mellan växelkursens

Läs mer

"Content is king" - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag

Content is king - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag "Content is king" Skapad den jul 20, Publicerad av Anders Sällstedt Kategori Webbutveckling Jag funderade ett tag på vad jag skulle kalla detta blogginlägg. Problemet som sådant är att många undrar varför

Läs mer

AKTIVERINGSGUIDE 2014-2015 SUPERBOWL PARTY SUPERSERIEN SM-FINAL XXIX VM 2015 LANDSLAGET

AKTIVERINGSGUIDE 2014-2015 SUPERBOWL PARTY SUPERSERIEN SM-FINAL XXIX VM 2015 LANDSLAGET AKTIVERINGSGUIDE 2014-2015 SUPERBOWL PARTY SUPERSERIEN SM-FINAL XXIX VM 2015 LANDSLAGET BILD Johan Stål, WR Örebro Black Knights Superserien MVP 2013 Välkommen! Det gröna gräsets schack! Vi är på en resa.

Läs mer

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 2012 STORA BESÖKSDAGEN Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 Stora besöksdagen 2012 Syfte Syftet med besöken är att förbättra näringslivsklimatet, vårda befintligt näringsliv, ta del av företagarnas

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

UFC 120 London UFC 120

UFC 120 London UFC 120 London UFC 120 London Åk till London för UFC 120 med Ciceron och FIghtplay och upplev MMA-världens största organisation live i en av världens mest dynamiska storstäder! London är staden som har allt, mat,

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer

Gisledagarna 2009. 29-31 maj

Gisledagarna 2009. 29-31 maj 29-31 maj Caroline af Ugglas Jessica Andersson Johan Becker från star pilots Mats Ronander Micke Rickfors Simon Norrsveden Zillah & Totte Molly Sandén - Full fart i Gislaved - Alla är hemma Snart är det

Läs mer

Öppet mål. Så kan din förening dra nytta av att vi har ett Dam-EM på hemmaplan. Tips och inspiration från svensk fotboll

Öppet mål. Så kan din förening dra nytta av att vi har ett Dam-EM på hemmaplan. Tips och inspiration från svensk fotboll Öppet mål Så kan din förening dra nytta av att vi har ett Dam-EM på hemmaplan Tips och inspiration från svensk fotboll Öppet mål 2 EM ger din förening nya målchanser Svensk fotboll står i centrum i sommar.

Läs mer

Med LinkedIn kan du attrahera affärer och kontakter genom att bli synlig och sökbar. Det kan revolutionera sättet du gör affärer!

Med LinkedIn kan du attrahera affärer och kontakter genom att bli synlig och sökbar. Det kan revolutionera sättet du gör affärer! Varför LinkedIn? I alla tider har kontakter gjorts framgångsrikt genom personliga referenser. Nu kan du få kontakter genom personliga referenser på internet genom LinkedIn, världens största professionella

Läs mer

UEFA DAM-EM 2013. Kalmar 6 maj

UEFA DAM-EM 2013. Kalmar 6 maj UEFA DAM-EM 2013 Kalmar 6 maj DAM- OCH FLICKFOTBOLL I SVERIGE OCH VÄRLDEN Vilka associationer ger detta? Positiva? Negativa? Allmänt intresse? Publiksiffror? Utövande? Framtid? DAM- OCH FLICKFOTBOLL I

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

Den 9:e upplagan av Clandestino Festivalen äger rum gången mellan 10 12 juni. Den här gången intar festivalen som ligger i hjärtat av Göteborg. Festivalen har bytt plats mellan olika ställarna i Göteborg.

Läs mer

PR-konsulternas syn på omvärldsbevakning

PR-konsulternas syn på omvärldsbevakning PR-konsulternas syn på omvärldsbevakning Mars 2004 Hur omvärldsbevakar PR-konsulterna? En av Agent25:s viktigaste och kräsnaste kundmålgrupper är PR-konsulter. För dem är omvärldsbevakning en mycket viktig

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Följande siffror visar hur många som har sett SVT:s sändningar:

Följande siffror visar hur många som har sett SVT:s sändningar: TV-tittare Viasat och SVT fortsätter med en stor satsning på STCC. Från varje tävling sänder Viasat 290 minuter LIVE i kanalen Viasat Motor samt ett 10-tal repriser av sändningarna, plus ett införprogram.

Läs mer

Reklamfilmsutredningen 2009 (RFU 2009)

Reklamfilmsutredningen 2009 (RFU 2009) Reklamfilmsutredningen 2009 (RFU 2009) En kartläggning av svensk reklamfilmsproduktion AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT HUI har genomfört en branschanalys i tvådelar: En kvantitativ analys av de ekonomiska

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Ett evenemang utöver det vanliga!

Ett evenemang utöver det vanliga! Evenemangsbeskrivning 2011 MPC Stjärnjakten 2011 Ett evenemang utöver det vanliga! MPC Stjärnjakten En unik skattjakt för den sanna äventyraren där Stockholms skärgård är spelplatsen. Evenemanget skapar

Läs mer

Sociala medier för organisationer

Sociala medier för organisationer Sociala medier för organisationer Christian Gustavsson Kommunikatör Studieförbundet Vuxenskolan Skåne Facebook: www.facebook.com/svskane Twitter: @svskane Vad är sociala medier? Internet öppnade för allmänheten

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS

PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS FAKTA OM KONVENTET VIKTIGA DATUM Prolog 2014 hölls den 28:e februari till 2:a mars på Culturen i Västerås. Konventet hade föranmälan för deltagare samt möjlighet för allmänheten

Läs mer

Har lärarrösten tystnat i skoldebatten? Skoldebatten i medierna under våren 2014 2014.06.24

Har lärarrösten tystnat i skoldebatten? Skoldebatten i medierna under våren 2014 2014.06.24 Har lärarrösten tystnat i skoldebatten? Skoldebatten i medierna under våren 2014 2014.06.24 Syfte och avgränsningar Syfte och förutsättning: Den svenska skolan är ständigt aktuell, så väl medialt som i

Läs mer

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA RESA INOM NORDEN OCH EUROPA - Pass eller id-kort? Här får du svaren! Inom Sverige kräver vi ingen legitimation. (Men inom Sverige ses körkort, pass eller nationellt id-kort som godkänd legitimation) Medborgare

Läs mer

Swedavias resvanebarometer

Swedavias resvanebarometer Swedavias resvanebarometer 2011 Kommentarer: Antalet passagerare vid Swedavias flygplatser ökade med 13 procent under 2011, en historiskt mycket hög siffra och oöverträffad sedan 1980-talet. Swedavias

Läs mer

B SHOPPER PULSE 2015

B SHOPPER PULSE 2015 B SHOPPER PULSE 2015 SHOPPER PULSE 2015 01. Rapporten i korthet 02. Demografisk utveckling 03. Hur vi handlar dagligvaror 04. Hur vi handlar dagligvaror på nätet 05. Kort om uteätande med fokus på lunchen

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Undersökning bland evenemangsbesökarna vid EM i Konståkning Ericsson Globe Arena, 26 januari - februari 25 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM UNDERSÖKNINGEN S. KÖN OCH ÅLDER S. 4 SÄLLSKAP S. 5 HEMVIST S. 6 INFORMATION

Läs mer

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska Kapitel 4 - Nationalitet och språk Aktivering 4.1. Vilka språk talar Åsa och Jens? Vi undersöker vilka språk som talas i gruppen och i världen. Material: språkplansch på väggen med olika språk. Affisch

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR This is a document containing all the grammar exercises and answers from the website www.svenska.digital ADJEKTIV ÖVNINGAR: Alla mina (fin) saker Jag har många

Läs mer

Detta skräddarsydda förslag till Er är planerat och sammanställt, den 15 december 2012, av:

Detta skräddarsydda förslag till Er är planerat och sammanställt, den 15 december 2012, av: Göteborgs stolthet, F98 Qvidings FF, Spanienläger 2013 1-16 april Barcelona är en fantastisk blandning av gammalt och nytt, med världens just nu bästa fotboll, Tyvärr slängde ju Kung Zlatan in handduken

Läs mer

Inbjudan till. Träningsläger. Österrike Wipptal. 8-16 augusti 2015

Inbjudan till. Träningsläger. Österrike Wipptal. 8-16 augusti 2015 Inbjudan till Träningsläger Österrike Wipptal 8-16 augusti 2015 Info: Den andra veckan i augusti är det dags för årets stora klubb-händelse. Då drar nämligen OK Hammaren till Wipptal i Österrikiska alperna

Läs mer

Utredning avseende anmälan om SVT och TV 4:s krav på särskild ersättning för visning av fotbolls-vm 2006

Utredning avseende anmälan om SVT och TV 4:s krav på särskild ersättning för visning av fotbolls-vm 2006 FÖRETAGAROMBUDSMANNEN PROMEMORIA Stiftelsen Den Nya Välfärden Datum 2006-09-29 Danderydsgatan 10 Ärende FO 2006-007 Box 5625 PM nr 2 (slutlig bedömning) 114 86 Stockholm Utredare Mårten Hyltner Utredning

Läs mer

PRO Husie till Bourgogne 23-31 maj 2015

PRO Husie till Bourgogne 23-31 maj 2015 PRO Husie till Bourgogne 23-31 maj 2015 Bourgogne namnet känner man igen och förknippar med vin. Och, naturligtvis finns här mycket och gott av den varan. Men, Bourgogne är inte bara vin! Här finns fantastiska

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik mars 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik mars 2012 Inkvarteringsstatistik mars 2012 Gästnätter län, mars 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 500 2 211 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 500 1 000 500 0 604 676 296 337 301 218 34

Läs mer

Det är få program som teckentolkas, även om det blir bättre och bättre. Oftast är det barnprogram.

Det är få program som teckentolkas, även om det blir bättre och bättre. Oftast är det barnprogram. Det är få program som teckentolkas, även om det blir bättre och bättre. Oftast är det barnprogram. Kvinna 27 år Textas det inte på tv så kan man ibland titta på surfplatta, till exempel SVT play. Då textas

Läs mer

Medier Fakta i korthet

Medier Fakta i korthet Jag vill ha fler syntolkade filmer, tv-program och teaterföreställningar. Delar av dessa skulle kunna förinspelas och läggas i en molntjänst som jag kommer åt med valfritt hjälpmedel, exempelvis en daisyspelare

Läs mer

Mediaanvisningar för SM-arrangörer i friidrott

Mediaanvisningar för SM-arrangörer i friidrott Mediaanvisningar för SM-arrangörer i friidrott 2010 Mediaanvisningar för SM-arrangörer i friidrott Inledning Att arrangera en SM-tävling i friidrott är en stor möjlighet för arrangörsföreningen att med

Läs mer

FC Andrea Doria. Sponsorpaket

FC Andrea Doria. Sponsorpaket FC Andrea Doria Sponsorpaket FC Andrea Doria i korthet Om föreningen Andrea Doria grundades under våren 2007 av Per-Jarle Heggelund, en norsk C More-kommentator med stor passion för italiensk fotboll Namnet

Läs mer

PRESENTERAR NOTHING TO LOSE ANNA LENA MAYOR EKEBLAD VS. MARCUS TOLLBOM HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/EVENTS/966957009982324

PRESENTERAR NOTHING TO LOSE ANNA LENA MAYOR EKEBLAD VS. MARCUS TOLLBOM HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/EVENTS/966957009982324 PRESENTERAR NOTHING TO LOSE ANNA LENA MAYOR EKEBLAD VS. MARCUS TOLLBOM HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/EVENTS/966957009982324 IBLAND har man svårt att minnas exakt när saker och ting skedde. Andra gånger är det

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Bli vår kompis du också! Bli sponsor till Uppsalas gladaste, varmaste och energirikaste evenemang! 23-24 MAJ 2015

Bli vår kompis du också! Bli sponsor till Uppsalas gladaste, varmaste och energirikaste evenemang! 23-24 MAJ 2015 Bli sponsor till Uppsalas gladaste, varmaste och energirikaste evenemang! 23-24 MAJ 2015 Bli vår kompis du också! Med Kulturernas Karneval vill vi lyfta fram hela det spektrum av kulturformer och kulturuttryck

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Green Park Village. BBCG Construction - Akbük

Green Park Village. BBCG Construction - Akbük Green Park Village BBCG Construction - Akbük Green Park Village Green Park Village har ett utmärkt läge i ett pittoreskt och lugnt område i Akbük med fantastisk havsutsikt åt ena hållet och tallar och

Läs mer

1. Han heter Tim. 2. Hon heter Lisa. 3. Hon heter Malin.

1. Han heter Tim. 2. Hon heter Lisa. 3. Hon heter Malin. Facit Extra! 1 s. 5 penna 3. papper 4. lexikon 5. dator 6. stol 7. elev 8. suddgummi 9. block 10. klocka 11. bord 1 bok s. 6 en penna 3. ett suddgummi 4. ett papper 5. en dator 6. en stol 7. ett block

Läs mer

FOTOTÄVLING 2015. Tävlingen avslutas den 11/10 2015 Vinnarna tillkännages den 14/10 2015. Kategorier:

FOTOTÄVLING 2015. Tävlingen avslutas den 11/10 2015 Vinnarna tillkännages den 14/10 2015. Kategorier: FOTOTÄVLING 2015 Årets fototävling på Tjolöholm är en hyllning till denna beundransvärda plats djurliv, trädgårdar och besökare. Tjolöholms Slott är ett paradis för fotografer. Beläget strax söder om Göteborg

Läs mer

SVENSKA Inplaceringstest A

SVENSKA Inplaceringstest A SVENSKA Inplaceringstest A Välj ett ord som passar i meningen. Använd bara ordet en gång. Exempel: Smöret står i kylskåpet. Det ringer på dörren. Han fick ett brev från mamma. De pratar om vädret. om /

Läs mer

Musikalen FETT. en projektredovisning från

Musikalen FETT. en projektredovisning från Musikalen FETT en projektredovisning från 2 VAD GJORDE VI? Under ca två års tid har vi, tillsammans med kompositören och författaren Bertil Goldberg, arbetat på att skapa en musikal med målsättningen att

Läs mer

Musik bland dagens ungdomar

Musik bland dagens ungdomar Musik bland dagens ungdomar En undersökning som tar reda på hur dagens ungdomar gör då de vill lyssna på musik. Musik är för många ungdomar en mycket stor del av vardagen. Utbudet av musik och sätt att

Läs mer