Nu går startskottet för stor SEKO-kampanj februari. En tidning för dig som är förtroendevald i SEKO. Opinionsbildning allt viktigare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nu går startskottet för stor SEKO-kampanj 1.2007. 7 februari. En tidning för dig som är förtroendevald i SEKO. Opinionsbildning allt viktigare"

Transkript

1 7 februari En tidning för dig som är förtroendevald i SEKO Opinionsbildning allt viktigare Vi måste skapa förståelse bland vanligt folk för våra frågor. Lyckas vi med det kan vi lättare nå fram till bra avtal, säger Sven-Olof Hellman, avtalssekreterare på SEKO. s. 2 Almega vill sänka lägstlönerna SEKO och arbetsgivarna står ljusår ifrån varandra i avtalsförhandlingarna för tele- och IT-anställda. Almega ITA kräver sänkta lägstlöner medan SEKO yrkar på att de centrala avtalen stärks. s. 3 Special om LOs försäkringspaket Allt du behöver veta om LOs nya försäkringspaket hittar du på mittuppslaget. Riv ur, spara och sätt upp på väggen. s. 4-5 FACKLIGT PERSPEKTIV SEKO, Box 1105, Stockholm Tel Fax Webb E-post Ansvarig utgivare Jonas Pettersson Redaktion Informationsenheten Redaktör & layout Åsa Jansson Anna Lindqvist Tryck EO Grafiska Fackligt Perspektiv utkommer med 9 nummer per år Måndagen den 12 februari klistras SEKOs kampanj inför avtalsrörelsen upp på pelare i hela landet. Nu går startskottet för stor SEKO-kampanj Arbetsmarknaden får inte bli en lågprismarknad. Så kan budskapet för SEKOs rikstäckande kampanj Rean är inställd sammanfattas. Vid en allra första anblick ser den ut att vara en reaannons för kläder. Men den som betraktar SEKOs aktuella kampanj förstår snart att budskapet inte är så enkelt. Syftet med kampanjen är att skapa opinion för våra frågor i avtalsrörelsen. Årets förhandlingar ser ut att bli oerhört tuffa. Mot den bakgrunden tycker vi att det känns motiverat att gå ut så här brett, säger Janne Rudén, ordförande för SEKO. Ironiskt budskap Två av annonspelarens tre sidor skriker ut Rea och Anställ 3 betala för 2. Som avsändare för budskapet står Arbetsgivarna. På den tredje sidan finns rubriken Rean är inställd. Den text som följer är tänkt att förklara att det är SEKO som är avsändare för hela annonsen. Läser man den förstår man också att innehållet på de två första sidorna enbart är ett sätt att med hjälp av ironi förklara de orimliga krav som arbetsgivarorganisationerna ställer i årets avtalsrörelse. På de två första sidorna poserar SEKO-medlemmar. Det är på dessa som det enligt de fiktiva arbetsgivarna är rea. Läs mer om kampanjen på sidorna 6-7.

2 KRÖNIKA Nu är det lägstlönernas tur Årets avtalsrörelse handlar mycket om lägstlönerna i kollektivavtalen. Varför är det så viktigt? Jo, för att arbetsgivare som lönesätter till lägsta lön är en realitet idag. Är den nivån inte rimlig i relation till arbetet som utförs, då måste vi stärka de lägsta lönerna. Inte låta dem falla ytterligare. Höjda lägstlöner är en jämställdhetsfråga. De är vanligare på kvinnodominerade arbetsplatser att nyanställda går in på lägsta nivå. Märkligt nog lyckas de mansdominerade ofta se till att ingen anställs under en viss summa. Vad beror detta på? Har de mansdominerade arbetsplatserna ett starkare fack? Eller har vi en syn på arbetsvärdering som rimmar illa med vad vi egentligen tror på? Idag ser vi även ett nytt problem. Att arbetsplatser pressas när utländska aktörer accepterar kollektivavtalens lägstlöner. Resultatet blir anställda som konkurrerar om jobben med lönen som insats, på helt lagliga villkor. Detta tillsammans gör det viktigare än någonsin att inte tappa fokus från målet att höja ingångslönerna. För vi vet vad alternativet skulle innebära. Ett krav från en av våra motparter lyder: Lön ska sättas individuellt efter företagets fastställda kriterier. Det ska inte vara någon individgaranti eller lägsta nivå på löneökningarna. Företaget ska kunna avstå att ge medarbetare löneökning utan krav på särskild överläggning Lek med tanken att alla går ur facket. Ja, då blir dessa krav verklighet. Då finns det ingen motpart att förhandla med. Därför är det otroligt viktigt att våra medlemmar känner till hur en avtalsrörelse går till. Detta för att förstå värdet av medlemskapet. Annars riskerar vi att backa hundra år tillbaka i tiden. Den som accepterar lägsta lönen och sämsta arbetsvillkoren får jobbet. Vi kommer ALDRIG att tillåta att vi ska konkurrera genom att jobba för lägre lön. Det har vi lovat varandra och detta löfte ska vi hålla, även i den här avtalsrörelsen. Marie Lander ordförande SEKO Gävleborg SEKOs avtalssekreterare Sven-Olof Hellman tror att en framgångsrik opinionsbildning kan vara till nytta i förhandlingarna. Viktigt att SEKO vinner opinionen När arbetsgivarna gör allt för att trycka dit facket räcker det inte att SEKO är starkt vid förhandlingsbordet. Vi måste skapa förståelse bland vanligt folk för våra frågor. Lyckas vi med det kan vi lättare nå fram till bra avtal, säger Sven-Olof Hellman, avtalssekreterare på SEKO. Arbetsgivarsidan har i olika omgångar kraftsamlat i sina försök att försvaga facket. Den senaste stora offensiven skedde i början av 1980-talet då arbetsgivarna i samband med de stora strejkerna lockoutade tusentals arbetare. Sedan dess har det varit relativt lugnt men under de senaste åren känns det som om de tagit nya tag. Under avtalsrörelsen 2004 var de mycket mer samlade i sitt agerande än tidigare, säger Sven-Olof Hellman. Gemensam strategi Och inte ser det ut som om arbetsgivarorganisationerna kommer att flytta tillbaka sina positioner i årets avtalsrörelse. Nej, nu har de en genomtänkt strategi för hur de ska nå sina mål. Lönerna ska pressas tillbaka för stora grupper inom LO-kollektivet. Det är ett budskap som de tillsammans trummar ut i olika sammanhang. Samtidigt går fackföreningsrörelsen till samlad motattack. Ett av de förbund som syns och hörs mest i debatten är SEKO. Under de senaste åren har vi satsat mycket på opinionsbildning. Det är en medveten strategi. Vi vet hur viktigt det är att vi har såväl allmänhetens som beslutsfattarnas förtroende för våra frågor, säger Jonas Pettersson, informations- och presschef på SEKO. Effektiv kampanj Men att köpa utrymme via annonser är något som SEKO genom åren varit relativt sparsam med. Under hösten 2005 gick dock förbundet ut i den riksomfattande kampanjen Vi vägrar hålla tyst. Det visade sig vara effektivt. Kampanjen fick mycket stor uppmärksamhet. Vårt mål var att problemet med tystade förtroendevalda och anställda skulle komma upp på dagordningen. Så blev det också, säger Jonas Pettersson. Nu är det alltså dags för ny riksomfattande SEKO-kampanj. Den här gången är upprinnelsen en avtalsrörelse som ser ut att bli ovanligt tuff. Om vi lyckas skapa uppmärksamhet den här gången också kan vi vinna över opinionen på vår sida. Då kan vi skapa mycket större tryck i förhandlingarna, säger Sven-Olof Hellman. 2 FACKLIGT PERSPEKTIV

3 Almega vill slopa golvet för lägstlönerna Ingen centralt reglerad lägstlön. Det är Almega ITAs utgångspunkt när förhandlingarna för de telekom- och IT-anställda drar igång. Av SEKOs avtalsområden är det Almega ITA som är först ut i årets avtalsrörelse. Allt talar för att förbundets förhandlare kommer att få en tuff uppgift i att kämpa för de telekom- och ITanställdas villkor. Krav på lokal lönebildning Arbetsgivarorganisationen Almega ITA motsvarar verkligen den bild av arbetsgivarna som SEKO målar upp sin rikstäckande kampanj. Anställ tre betala för två kan mycket väl sammanfatta den målsättning de har när de sätter sig vid förhandlingsbordet. Det viktigaste i de yrkanden som Almega ITA lämnat till SEKO är kravet på att all lönebildning ska ske lokalt. Inga centralt fastställda löneökningstal ska finnas skriver de. Senare har de förklarat för SEKO att ytterligare ett krav ryms i den I sin rapport Vem tjänar på sänkta löner? pekar LO på en rad negativa konsekvenser av sänkta lägstlöner. Arbetsgivarna påstår att sänkta lägstlöner inte är något problem eftersom det i huvudsak är ungdomar som under en kort period har dessa löner. Det är ett argument som inte håller, menar LO. Inte bara unga Det är inte bara många ungdomar som har de lägsta lönerna, det finns många som blir kvar i låglöneyrken också som vuxna. Minst en tredjedel av de formuleringen: Det ska över huvud taget inte finnas någon reglerad lägstlön centralt. Om Almega fick igenom sina krav skulle det betyda fritt fram för arbetsgivarna att sänka lägstlönerna, säger Roger Andersson, ombudsman med ansvar för telefrågor på SEKO. Ljusår från varandra Almega ITA går även ut med krav på individuell lönesättning. De yrkar på att lön ska sättas individuellt efter i företaget fastställda kriterier. Det ska inte vara någon individgaranti eller SEKO kräver att de lägsta lönerna höjs SEKO har inlett förhandlingarna för omkring medlemmar inom tele- och IT-branschen. Förbundet kräver löneökningar med minst 825 kronor per månad och heltidsanställd, dock med ett lägsta löneutrymme om 3,9 procent. Alla anställda inom branschen ska garanteras en löneökning på minst 400 kronor per månad. Lägsta lön inom avtalsområdet ska vara kronor. Avtalsperioden är ett år. lägst avlönade är äldre än 29 år. Det finns också en relativt stor andel 55- till 64-åringar i denna grupp. Därför går det inte säga att lägstlönerna bara påverka de unga, säger LOs chefsekonom Dan Andersson. Påverkar alla LO menar även att andra löntagare smittas av låga löner. Om lägstlönerna går ner i en bransch hämmas löneutvecklingen för alla. Låga löner också leder till konsekvenser för barnen i låglönefamiljer. Fattigdom är ärftligt, menar LO. lägstanivå på löneökningarna. De yrkanden som SEKO presenterat går stick i stäv med arbetsgivarnas krav. Förbundet kräver bland annat höjning av lägstalönerna och skrivningar som stärker det centrala avtalet. Det är bara att konstatera av vi och arbetsgivarna står ljusår i från varandra. Att arbetsgivaren kommer med krav om sänkta lägstlöner i en tid då Sveriges ekonomi går på högvarv och direktörernas bonusar slår alla rekord är mycket märkligt, säger SEKOs ordförande Janne Rudén. Kraven ligger i linje med de gemensamma yrkanden som LOförbunden sedan tidigare har fastställt och innefattar även en jämställdhetspott för att utjämna löneskillnaderna mellan könen. Nästa förhandlingstillfälle är den februari. Då kommer SEKOs hela förhandlingsdelegation på telesidan att kallas in. Därefter fortsätter förhandlingarna under mars. Avtalet går ut den 31 mars. LO menar att låga löner smittar Sverige har internationellt sett höga lägstlöner Det innebär att vi också har en relativt sammanpressad lönestruktur. I Sverige har vi under de senaste 10 åren behållit vår position som det OECD-land med lägst andel av arbetskraften i lågbetalda jobb. Syftet med höga minimilöner är att det ska finnas få arbetande fattiga. Det är lätt att säga att det är bättre att ha ett jobb med låg lön än inget jobb alls, men är en liten ökning av sysselsättningen värd kraftigt ökande inkomstskillnader? frågar LOs chefsekonom Dan Andersson. NOTISER Få svenskar tror på sänkta lägstlöner Det är få som tror på arbetsgivarnas modell om sänkta lägstlöner. Hela 78 procent av svenskarna tror inte att sänkta löner för de som tjänar minst skulle skapa fler jobb. Så många som 60 procent tror inte heller att sänkta ingångslöner är ett bra sätt att få fler ungdomar i arbete. Det visar en undersökning från Temo som SEKO har beställt i samband med den landsomfattande kampanj som nu pågår. Undersökningen bekräftar också bilden av hur viktigt det fackliga arbetet är när det gäller att motverka löneskillnaderna på arbetsmarknaden. Hela undersökningen finns att läsa på SEKOs hemsida, Almega vill se stora hål i avtalen En tunn skiva schweizerost med många stora hål i. Det är idealbilden av ett kollektivavtal enligt Almegas vd Jonas Milton. Den tunna skivan kan innehålla allmänna villkor om till exempel anställningsformer, pensioner, arbetstider, liksom anvisningar om hur den lokala processen ska gå till. Där hålen finns kan de lokala parterna träffa överenskommelser, säger Jonas Milton på Almegas egen hemsida. Svenskt Näringsliv inne på samma linje Svenskt Näringsliv är inne på samma linje som Almega. Av Handelns Utredningsinstitut har de beställt rapporten Lägstlöner sysselsättning och rörlighet (finns att ladda ner på Forskarna bakom rapporten hävdar att låga lägstlöner är bra för att motverka utanförskapet på den svenska arbetsmarknaden. Ungdomar, långtidssjukskrivna, utländska medborgare och invandrare hör till de grupper som författarna tycker vinner på att lönerna hålls nere. FACKLIGT PERSPEKTIV

4 Tryggt och förmånligt informati Varför försäkrar facket? Fackets grundläggande idé är vi ställer upp för varandra och värnar både den individuella och gemensamma tryggheten. Det gäller frågor om löner och arbetsvillkor, men det gäller också trygghet genom försäkringar. Ingen ska behöva stå utanför och ingen ska behöva vara oförsäkrad för att hushållskassan inte räcker till. Att facket försäkrar handlar också om solidaritet. Den styrka vi har genom att vara många innebär att vi kan förhandla fram bra försäkringslösningar för alla medlemmar inom förbundet, oavsett yrke eller inkomst. Med fackets försäkringar blir också försäkringarna nästan alltid billigare än vad de skulle bli om varje enskild person skulle teckna motsvarande alternativ på försäkringsmarknaden. Under flera år har det inkommit motioner till LOs kongress om en förbundsgemensam solidarisk försäkringslösning. På LOs kongress Värt att slåss för 2004 beslutades att LO med full kraft ska verka för att alla förbund ska ha en gemensam försäkringslösning. SEKO är positivt till ett gemensamt försäkringspaket och förbundsstyrelsen har beslutat att arbeta för att förbundet ansluter sig till paketet. SEKO anser att det är viktigt att alla medlemmar har ett grundläggande försäkringsskydd. Ofta är det de som bäst behöver försäkringarna som avstår från att teckna ett individuellt skydd. Ett gemensamt LO-paket innebär också att medlemmar som byter LO-förbund inte behöver oroa sig för vilket skydd de har. Alla har samma skydd. Vad ingår i det nya försäkringspaketet? Kollektiv hemförsäkring (K-hem) Den stora skillnaden i det nya paketet är att hemförsäkringen ingår. Fackets hemförsäkring är en så kallad bel oppslös försäkring, det vill säga det finns inget tak på ersättningsnivån utan försäkringstagaren blir ersatt för det fulla värdet av sina tillgångar. I försäkringen ingår bland annat: Egendomsförsäkring (beloppslös), brand, vattenskada, inbrott, ansvarsförsäkring, reseskydd 45 dagar, överfallsskydd, rättsskydd. Trygghetsförsäkring fritid, TFF I det nya paketet höjs ersättningsnivån i TFF till 25 prisbasbelopp, vilket är det maximala för försäkringen. TFF ger ersättning vid olycksfall som inte sker på arbetstid. Exempelvis kostnad för vård och resor, skadade kläder och glasögon, hemhjälp och tandbehandling. Den kan även ge mer långsiktig hjälp vid rehabilitering efter en sjukdom, invaliditet och dödsfall. I försäkringen ingår: Akutersättning, merkostnader, tandskador, olycksfallkapital, rehabilitering, invaliditet, dödsfall. *Prisbasbeloppet är kr år TGL kompletteringsförsäkring Alla som är anställda där det finns kollektivavtal har en Tjänstegrupplivförsäkring, en kollektivavtalad livförsäkring som ger dina efterlevande en ekonomisk ersättning om du avlider. Kompletterings-TGL gäller för de medlemmar som inte omfattas av tjänstegrupplivförsäkring genom kollektivavtal eller därmed jämförbar försäkring tecknad på medlemmens arbetsplats. Barngrupplivförsäkring Man vill helst inte tänka tanken men det händer trots allt att barn dör av sjukdom eller på grund av olycksfall. Vad de flesta inte känner till är att det inte finns några bidrag från stat eller kommun för begravning av ett barn. Rena livförsäkringar för barn finns inte heller. Barngrupplivförsäkringen gäller från graviditetsvecka 29 och till och med 18 års ålder. Medlemsomröstning om LO-paketet i april På SEKOs kongress i oktober 2006 beslutades att en rådgivande medlemsomröstning om LO-paketet ska genomföras. Så här kommer den att gå till: g Senast den 2 april kommer alla aktiva medlemmar i SEKO att få ett brev hemskickat med mer information och röstsedel. g På röstsedeln ska medlemmen välja ja eller nej till det föreslagna försäkringspaketet. g Röstsedel ska sedan skickas till angiven svarsadress inom 14 dagar. Portot kommer att vara förbetalt. För att resultatet ska bli rättvisande och legitimt är det av stor vikt att alla skickar tillbaka sin ifyllda röstsedel. Här spelar du som förtroendevald en viktig roll i att informera medlemmarna om omröstningen. En rådgivande medlemsomröstning innebär att den är vägledande för vilket beslut som sedan fattas. Slutgiltigt beslut om huruvida SEKO ska ansluta sig till paketet eller inte, och när anslutning ska ske, kommer att fattas av ombuden på SEKOs årsmöte den maj Mer information om den rådgivande medlemsomröstningen kommer att läggas ut på SEKOs hemsida när detaljerna är klara. 4 FACKLIGT PERSPEKTIV

5 on om LOs nya försäkringspaket Bättre skydd med nytt försäkringspaket Sedan LOs kongress 2004 har det pågått diskussioner mellan Folksam och förbunden om ett nytt försäkringspaket. Flera förbund har redan helt eller delvis anslutit sig till LO-paketet. De som helt anslutit sig är Livs, Pappers, Fastighets, Elektrikerna och Målarna. Flera andra förbund är på gång. SEKOs förbundsstyrelse har ställt sig positivt till förslaget och tanken var att SEKOs kongress skulle fatta beslut kring detta redan förra hösten. Beslutet blev i stället att skjuta fram avgörandet till årsmötet 2007 och att däremellan genomföra en rådgivande medlemsomröstning. Göran Olsson, förbundskassör på SEKO, berättar om fördelarna med det nya förslaget. Att facket försäkrar handlar om solidaritet. Det har visat sig att det finns en hel del LO-medlemmar som inte har något skydd. Det är oftast de med minst marginaler och störst behov som av kostnadsskäl tvingas välja bort ett bra skydd. Men det kan också vara så att du anses för sjuk eller för gammal för att bli försäkrad. Att lämna de svagaste utanför rimmar illa med vår filosofi. Beslutet att satsa på ett gemensamt försäkringspaket är i högsta grad förankrat i de egna leden menar Göran Olsson. Det här är inget som kommer uppifrån, tvärtom. Det är en fråga som har drivits länge bland våra medlemmar. Beslutet om ett gemensamt försäkringssystem baseras på många års diskussioner ute på avdelningarna, säger Göran och konstaterar: Facket är inget försäkringsbolag, men vi värnar om våra medlemmars villkor. Med nästan två miljoner medlemmar skulle vi få ett bättre försäkringsskydd och billigare premier. Fördelen att vara många gör det här till ett riktigt bra erbjudande. Göran Olsson, förbundskassör på SEKO. LO-paketet en snabbguide g Solidaritet. Idag väljer många bort ett fullgott skydd ekonomiska skäl, oftast de som bäst behöver det. Med en gemensam försäkring kan varken hälsa, ekonomi eller brist på kunskap göra att medlemmar står utan skydd. g Priset. Vi får en bättre och mer heltäckande försäkringslösning om är billigare än att teckna motsvarande försäkringar på annat sätt. g Det blir enklare än idag att byta till ett annat LO-förbund. g Medlemsavgiften blir något högre. Det bör dock ställas i relation till den besparing billigare försäkringspremier ger. g Dubbelförsäkring. Om två personer i samma hushåll är medlemmar i ett LO-förbund betalar de var sin premie. Detta kompenseras dock med att ersättningsnivån dubbleras, bland annat när det gäller reseförsäkringen, ersättning vid ansvarsskada, rättskydd och överfallsskydd. Dubbelförsäkrade får även en allrisk, även kallad drulleförsäkring på köpet. Hur påverkas medlemsavgiften? Eftersom det nya paketet ger ett utökat skydd i form av bland annat en hemförsäkring och en fullständig fritidsförsäkring så innebär det också att medlemsavgiften höjs något. Det ska dock ställas mot det faktum att priset på försäkringarna som ingår blir lägre. Vad kostar försäkringspaketet? Den beräknade premiekostnaden för hela LOpaketet är 79 kronor. Av dessa 79 kronor kan vi tänka bort 14 kronor som förbundet redan idag betalar för sina försäkringar. Kostnaden för medlemmen skulle alltså bli 65 kronor per månad. De som idag har tecknat frivillig hemförsäkring och fritidsförsäkring betalar i genomsnitt 117 kronor. Av de 79 kronor paketet kostar beräknas kostnaden för hemförsäkringen bli drygt 40 kronor per månad. Det kan jämföras med förbundets tillläggsförsäkring K-hem, där medelkostnaden idag är drygt 73 kronor per månad. Att teckna samma hemförsäkring som privatperson skulle kosta cirka 103 kronor per månad. Många SEKO- medlemmar (cirka 40 procent) har redan valt att komplettera sitt medlemskap med hemförsäkring. Drygt 70 procent har kompletterat med fullt skydd i fritidsförsäkringen (TFF). Vad gäller för pensionärer? De som är medlemmar och pensionärer idag får när den nya försäkringen träder i kraft själva ta ställning till om de vill omfattas av de nya villkoren. De som blir pensionärer efter det att den nya försäkringen trätt i kraft omfattas automatiskt av den nya lösningen, så länge medlemskapet i förbundet kvarstår. När ska försäkringen börja gälla? Förutsatt att SEKOs årsmöte beslutar att förbundet ska ansluta sig till det gemensamma försäkringspaketet kan detta träda i kraft tidigast 1 januari Mer information om försäkringspaketet finns i broschyren Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Om du har frågor kontakta någon av SEKOs försäkrings- och pensionsansvariga på avdelningarna. Kontaktuppgifter och mer information om medlemsförsäkringarna finns på SEKOs hemsida, eller på SEKOs portal FACKLIGT PERSPEKTIV

6 SEKOs budskap ett brännhett inlägg i debatten Nu stiger temperaturen i avtalsrörelsen rejält. Under vecka sju drar SEKO i gång en landsomfattande kampanj som få svenskar kommer att undgå att lägga märke till. Syftet med kampanjen är att få igång en ordentlig debatt om rättvisa löner. SEKOs medlemmar ska känna att förbundet gör allt för att stärka deras position inför förhandlingarna. När tillväxten i Sverige är hög och direktörernas bonusar slår alla rekord, då vill arbetsgivarna rea ut våra medlemmar. En sådan utveckling kommer vi att sätta stopp för. Vi börjar med att ställa in arbetsgivarnas rea, säger SEKOs förbundsordförande Janne Rudén. Sänkta lägstlöner påverkar inte bara de som drabbas direkt. Går lägstlönerna ner i en bransch hämmas löneutvecklingen för alla. Det glömmer arbetsgivarorganisationerna att berätta. Varför kampanj? Bakgrunden till kampanjen är den debatt om löneläget på svensk arbetsmarknad som pågått det senaste året och som blivit mer intensiv allt eftersom förhandlingarna närmat sig. Arbetsgivarorganisationerna, med SEKOs motpart Almega i spetsen, vill sänka lönerna för de som tjänar minst. SEKO vänder sig även starkt mot att arbetsgivarorganisationerna inte vill ha någon reglerad lägstalön centralt i kollektivavtalen. Lokala avtal oroar Förbundet kommer kategoriskt att säga nej till detta och andra försök att urholka kollektivavtalen. För oss är det en självklarhet att vi som ett enat förbund står bakom kraven att stoppa sänkningen av ingångslönerna. Det gäller även grupper som har bättre betalt. Det handlar både om solidaritet och om vilket samhälle vi vill ha. Ömsesidigt ansvar Varför ska våra medlemmar ständigt ska stå tillbaka för att rädda jobben eller ekonomin? Med tanke på löneökningstakten för näringslivets toppar de senaste åren tycker vi att arbetsgivarorganisationernas krav är orimliga. Ansvar måste vara ömsesidigt, säger Janne Rudén. REAN är inställd! Hög tillväxt. Bonus till direktörerna. Och lägre lön till den som tjänar minst. Vi får inte ihop det. Nu startar löneförhandlingarna för miljoner svenskar. Då vill arbetsgivarna rea ut våra medlemmar. Det köper inte vi. Vi kräver högre löner för alla. Lokal mobilisering avgörande för framgång Den lokala mobiliseringen är avgörande för att nå framgång. Utan organisationen i ryggen som backar upp budskapet kan vi aldrig få det genomslag som vi önskar, säger SEKOs informationschef Jonas Pettersson. Att SEKOs kampanj inför avtalsrörelsen inte är traditionellt facklig är ingen slump. För att synas i mediebruset måste man sticka ut, säger Jonas Petterson när han berättar om tankarna bakom kampanjen. Facket ska bli tuffare Vi har fått tydliga signaler från våra medlemmar att de vill att facket ska ta en mer aktiv roll i debatten. I höstas presenterade SEKO en opinionsundersökning i samarbete med Synovate TEMO. Den visade att 84 procent av LOs medlemmar tycker att facket borde bli tuffare. Ska vi leva upp till det ansvaret, då krävs det något annorlunda för att nå reslutat, säger Jonas Pettersson. Därför kopplingen till lågpris Att kampanjen tydligt anspelar på klädkedjor och deras säljknep är heller ingen slump. Kampanjens koppling till lågpris är ett sätt att genom humor och ironi föra fram ett allvarligt budskap. Vi vill sätta fingret på att arbetsgivarorganisationerna uttalar sig som om svenska arbetstagare var någon form av billig, utbytbar vara. Den känslan är oroande och det vill vi förmedla genom kopplingen till lågprisvaror, säger Pettersson. Lokalt arbete ger resultat Kampanjen kan ses som en som en tvåstegsraket. Det första steget består av annonsbudskapet som är utformat för att väcka uppmärksamhet. Det andra steget består av lokala aktiviteter för att nå ut med det fackliga budskapet i kampanjen. Uppmanar alla att delta När kampanjen drar igång Material Frågor och svar om kampanjen Mall för debattartikel Pressmeddelande (centralt) Pressinbjudan (mall) Flygblad Bordspelare och affischer Knappar: Rean är inställd måste vi jobba tillsammans för att få igång debatten om rättvisa löner, menar Jonas Pettersson, som uppmanar alla klubbar att delta i mobiliseringen. Nu satsar vi under en månad. När dessa fyra veckor är över ska alla känna till vad SEKO står för och vad som är på gång i årets avtalsrörelse. Kampanjmaterial till stöd för lokala aktiviteter Materialet kommer att distribueras till avdelningarna samt finnas tillgängligt för nedladdning på SEKOs extranät under kampanjavdelningen. Aktivitetstips Lokala pressaktiviteter Insändare Torgmöten Presentera drabbade medlemmar Lokala infoblad Uppvakta politiker Namnlistor 6 FACKLIGT PERSPEKTIV

7 De lånar ut sina ansikten till SEKOs kampanj Det är obehagligt med de vindar som blåser nu. Först den sänkta a-kassan och sedan lägstalönerna. De sjuka och låg inkomsttagarna får ta alla smällar, säger Susanne Magnusson, en av de SEKO-medlemmar som syns i SEKOs aktuella kampanj. Foto: Lars Forsstedt Foto: Lars forsstedt Susanne Magnusson, fackligt aktiv i klubb 630 Posten i Göteborg, är en av sex SEKO-medlemmar som lånar ut sitt ansikte i kampen för rättvisa löner. Viktigt att höras och synas Kampanjer är ett bra sätt att nå ut i debatten, menar Susanne. Efter att jag blev förtoendevald har jag insett att det pågår så mycket facklig verksamhet som folk inte känner till. För att behålla medlemmarna måste vi visa vad vi gör. De ska känna att det finns en organisation som står på deras sida. Därför är det viktigt att facket syns. Dessutom är kampanjen rolig och den ligger i tiden. Det är ett bra sätt att få ut det fackliga budskapet. Arbetsgivarnas argument att sänkta löner behövs för att unga ska få en chans att komma in på arbetsmarknaden ger Susanne inte mycket för. Visst är det en viktigt fråga, men inte till vilket pris som helst. Även unga måste kunna klara sig Micke Thelin, telefonist på Eniro , Johnny Nadérus, maskinplanerare på Banverket och förtroendevald i SEKO Stockholms Banverksklubb och Henrik Schütz, lokförare på Stockholmtåg är de tre övriga sekoiter som lånar ut sina ansikten i kampanjen för rättvisa löner. Personerna i kampanjen är vanliga seko-medlemmar och förtroendevalda. De representerar ett flertal olika branscher. Från vänster på bilden: Pia Pettersson, servitris på Tallink Silja, Susanne Magnusson, postsorterare och förtroendevald och Sarah Larsson, butiksbiträde i Teliabutik. på sin lön. Det är redan svårt för många med de låga procenttal och osäkra anställningar vi har inom exempelvis Posten. Dessutom drabbar låga ingångslöner inte bara de unga. Många liggger kvar på dessa nivåer under många år. En sak gemensamt De sex SEKOiter som deltar i kampanjen kommer alla från olika branscher, med olika bakgrund. Men oavsett om de själva har, eller riskerar att drabbas av att de lägsta lönerna kan går ner, så har de en sak gemensamt. De ställer inte upp på arbetsgivarorganisationernas linje att de som tjänar minst ska ha ännu mindre. Johnny Nadérus, maskinplanerare och aktiv i SEKO Stockholms Banverksklubb, är liksom Susanne fackligt engagerad sedan länge. Trots att han inte själv ligger i riskgruppen för att få sin lön sänkt ser han det som en självklarhet att ställa upp i kampanjen. Alla tjänar på solidaritet Det är viktigt att det blir allmänt känt vad som är på gång i årets avtalsrörelse. Sänkta ingångslöner påverkar alla och att vara solidarisk mot de lägst avlönade tjänar alla på i längden, säger Johnny. Förutom Johnny och Susanne som är förtroendevalda deltar även fyra vanliga medlemmar i kampanjen. De representeras av Pia Pettersson från Gävle, bartender och servitris på Tallink Silja, Sarah Larsson från Stockholm, butiksbiträde i en Teliabutik, Henrik Schütz från Stockholm, lokförare på Stockholmståg, och Micke Thelin från Gävle, telefonist på Eniro Tillsammans visar de på en sak: SEKOiter vägrar hålla tyst. FACKLIGT PERSPEKTIV

8 Returadress: SEKO Facket för Service och Kommunikation Box Stockholm Anställningstrygghet en av fackets viktigaste frågor Anställningstrygghet och arbetsmiljö hör till de frågor som nästan alla tycker är viktiga fackliga frågor. Det framgår i en rapport som LO nyligen presenterat. Det finns fem frågor som nästan alla tycker är viktiga för facket att arbeta med. Det är anställningstrygghet, arbetsmiljö, skydd mot inkomstförluster, löner och jämställdhet mellan kvinnor och män. Det framgår i LOs nya rapport Röster om facket och jobbet synen på fackligt medlemskap och fackets uppgifter. Rapporten är den första i en skriftserie om sju och handlar om synen på fackligt medlemskap och fackets uppgifter. Stor intervjuundersökning Även om de fem frågorna i topp sticker ut anser många att facket ska arbeta med betydligt fler frågor än så. En stor majoritet Höjningen av egenavgiften till a-kassan börjar få effekter. Just nu är det många som hör av sig till SEKO med önskemål om att gå ur a-kassan. Samtidigt vill de stå kvar som medlemmar i förbundet. Anledningen till att man väljer att lämna a-kassan är huvudsakligen ekonomisk. Många anser att premien, i förhållande till utfallet, för egen del är alltför Förtroendevald? anser också att information om sociala rättigheter, möjligheten till semester, arbetslöshetsbekämpning och arbetstider är viktiga fackliga frågor. Rapportserien Röster om facket och jobbet bygger på en intervjuundersökning som SCB har genomfört på uppdrag av LO. Syftet är att studera löntagares attityder till facket. Undersökningen gäller samtliga anställda i åldern år. Det betyder att förutom LO-medlemmar är TCO- och SACO-medlemmar och ej fackligt anslutna med i undersökningen. Det lokala facket viktigt Nästan hälften av LO-medlemmarna tycker att facket ska ha mer att säga till om på arbetsplatsen. Kvinnorna anser oftare än männen att det lokala facket bör ha mer att säga till om. Nästan inga tycker att facket ska få mindre att säga till om. Utöver att ge möjligheter att gå hög. I och för sig ett rimligt resonemang, men det innebär att de som verkligen behöver försäkringen kommer att få en ännu högre premie på sikt. Arbetslöshetsförsäkringen bygger till stor del på en solidarisk finansiering, säger Melker Ödebrink, föreståndare för SEKOs a-kassa. Inga prövningar under 2007 I SEKOs stadgar står att man som förbundsmedlem också ska Röster om facket och jobbet finns att ladda ner på SEKO-medlemmar uppmanas stanna kvar i a-kassan på fackliga kurser anser LOmedlemmar att medlemskapet bland annat ger ett bättre försäkringsskydd, stöd och hjälp vid tvist med arbetsgivaren och trygghet vid strejk och lockout. vara med i a-kassan. Ett utträde ur a-kassan och bibehållet medlemskap i förbundet kan innebära en prövning om uteslutning. Förbundsstyrelsen har dock beslutat att man under 2007 inte kommer att ta upp dessa ärenden till prövning. Detta innebär att de som väljer att lämna a-kassan men vill stanna kvar i förbundet också kommer att kunna göra det. Du hittar alltid fler nyheter och massor av nyttig information på Du loggar in med ditt personnummer samt medlemsnumret, som du hittar vid adressfältet på sista sidan. NOTISER Följ avtalsrörelsen via hemsidan Senaste nytt från avtalsrörelsen kan du givetvis följa på SEKOs hemsida. Klicka på avtal 2007 så kommer du direkt till den sida där informationen finns. Där kan du också anmäla att du vill ha ett nyhetsbrev med de senaste avtalsnyheterna via e-post. På SEKOs extranät finns mer detaljerad information om avtalsörelsen. Här hittar du till exempel SEKOs yrkanden. Adressen är Loggar in gör du med ditt personnummer och medlemsnummer. Har din klubb en SEKO-hemsida? Personer i SEKOs nätverk över webbansvariga/webbredaktörer förändras ideligen och Informations- och pressenheten på förbundet upprättar en ny utsändningslista. Vill du vara med på nyhetsutskick för att kunna hålla klubbens sida aktuell bör du och din e-postadress finnas med på listan. Maila följande uppgifter till din klubbs namn, klubbens webbadress och ditt eget namn och e-postadress. Sätt gärna ordet Nätverket som rubrik på mailet. Brysselkontoret blir kvar LO, TCO och SACO har träffat överenskommelse om den fortsatta finansieringen av Brysselkontoret. Tidigare har det spekulerats i att kontoret skulle läggas ner då den nya regeringen dragit in anslag till organisationernas EU-verksamhet och andra så kallade partsmedel, som förmedlats via Arbetslivsinstitutet. Brysselkontoret har som huvuduppgift att bevaka samarbetet i EU och stödja organisationernas och deras medlemsförbunds arbete för en europeisk politik som motsvarar löntagarnas behov. 8 FACKLIGT PERSPEKTIV

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket Januari 2007

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket Januari 2007 Fackets försäkringar tryggt och förmånligt Information om LOs nya försäkringspaket Januari 2007 2 Varför försäkrar facket? Fackets grundläggande idé är vi ställer upp för varandra. Genom att vi håller

Läs mer

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket Fackets försäkringar tryggt och förmånligt Information om LOs nya försäkringspaket Varför försäkrar facket? Fackets grundläggande idé är vi ställer upp för varandra. Genom att vi håller ihop värnar vi

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 5 Röster om facket och jobbet Rapport 5 av 7 2007 Ungdomar och facket Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 7 2. Ungdomars arbetsmarknad 12 3. Facklig organisationsgrad för ungdomar 17 4. Tre huvudsakliga

Läs mer

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1 förord Det kan vara svårt att veta vad som gäller när man får sitt första jobb. Vilken lön ska jag ha? Hur mycket semester har jag rätt till? Vilka försäkringar har jag om jag blir skadad? Frågorna kan

Läs mer

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet LÖN FÖR MÖDAN Medlingsinstitutet innehall: förord...1 1. VAD ÄR ETT ARBETE VÄRT?...3 2. OLIKA INTRESSEN gemensam lösning...9 3. Arbetslivets regelbok -kollektivavtalet...14 4. förhandlingar och konflikter...20

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige. 10 Starka. kollektivavtal

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige. 10 Starka. kollektivavtal Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige 10 Starka kollektivavtal Kongress 2013 Starka kollektivavtal Innehåll Inledning...3 Enlångsiktigstabillönebildning...4 Vårakollektivavtal...5 Jämställdalöner...8 Individuellalönesättningssystem...10

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Grundbok för försäkringsinformatörer

Grundbok för försäkringsinformatörer Ditt uppdrag som försäkringsinformatör Grundbok för försäkringsinformatörer 2013 Ditt uppdrag som försäkringsinformatör Landsorganisationen i Sverige 2013 Produktion: Bilda Förlag & Idé Illustratör: Olle

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Bli inte gammal utan kollektivavtal Din pension bit för bit. Sidan 2

Bli inte gammal utan kollektivavtal Din pension bit för bit. Sidan 2 April 2015 DET HANDLAR OM DIN SNITT ALLMÄN 12 000 Genomsnittlig pensionsgrundande inkomst var 24 900 kronor i månaden 2014. SNITT TOTAL 16 248 Kvinnor hade 13 570 kronor och män 19 463 kronor i månaden

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

Sjukas rätt till stöd

Sjukas rätt till stöd Sjukas rätt till stöd En idéskrift om morgondagens sjukförsäkring Författare: Åsa Forssell och Linda Grape, Näringspolitiska enheten. Förord Allt för många människor är sjukskrivna allt för länge, utan

Läs mer

Allt om dina medlemsförsäkringar. är du tryggare än du trodde?

Allt om dina medlemsförsäkringar. är du tryggare än du trodde? Allt om dina medlemsförsäkringar är du tryggare än du trodde? TILLHÖR: Innehåll Lite praktisk vardagssolidaritet 4 Försäkringar är mänskliga 6 Både lönsamt och solidariskt 9 Lätt och ärligt 13 Det handlar

Läs mer

Kommunal sektion 26. Välkommen till demokratiafton. Festival Kommunal blev en fest. Café för daglediga. KMC Gullmarsplan

Kommunal sektion 26. Välkommen till demokratiafton. Festival Kommunal blev en fest. Café för daglediga. KMC Gullmarsplan Kommunal sektion 26 KMC Gullmarsplan Besöksadress:Gullmarsvägen 29 Telefon 08-508 46 240 Sektion 26 omfattar stadsdelarna Hammarby- Skarpnäck,Farsta,Vantör,Enskede-Årsta,Katarina-Sofia och Norrmalm,Care

Läs mer

FLYTT OCH MER SAMARBETE DAGS FÖR TREDJE STEGET

FLYTT OCH MER SAMARBETE DAGS FÖR TREDJE STEGET FLYTT OCH MER SAMARBETE DAGS FÖR TREDJE STEGET 1 Förord Innehållsförteckning: De intervjuade 4 Nöjda företrädare vill bredda märkessättning 7 Fem av sex flyttar ihop 17 Social dumping allt vanligare 25

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 1 Innehåll Det här är Byggnads...3 Johan Lindholm, ordförande...4 RESURSER Byggnads resurser...6 Så här användes förbundets resurser 2013...7 Årets dominerande frågor viktiga

Läs mer

EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR

EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR Kyrkfack EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR 6 2014 KTR: Stöd vid arbetsbrist och ohälsa TEMA Försäkringar LENA MANGELL: Inre trygghet hänger ihop med självkänsla KYRKA vann nytt mål i AD Försäkringar

Läs mer

Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell

Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell Underlagsrapport till LOs 27e ordinarie kongress 2012 På omslaget: Ivo Gouweleeuw, 37 år, SEKO Civil: 401 Klubb Högskolor & Kultur Stiftelsen Skansen, Park- och

Läs mer

FACKTUELLT. Terminal. Posten utnyttjar nya LAS. Intervju med Wanja Lundby-Wedin. Nya Årstachefen rivstartar. Avtalskonferensen

FACKTUELLT. Terminal. Posten utnyttjar nya LAS. Intervju med Wanja Lundby-Wedin. Nya Årstachefen rivstartar. Avtalskonferensen Terminal FACKTUELLT SEKO post! Klubbarna Årsta Pt, Tomteboda Brev, Segeltorp Paket! Nr 3/jun 2007 Posten utnyttjar nya LAS! På våra terminaler har vi hundratals deltidare och tidsbegränsat anställda som

Läs mer

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB.

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB. Webbtidning för medlemmar i Nummer 6-2013 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3-6

Läs mer

Kommunal Stockholms län

Kommunal Stockholms län Stockholms län medlemstidningen medlemstidning för Kommunal Stockholms län nummer 9 / 2005 Timanställda utestängda från samhället Att ständigt ha en klump i magen av oro och gå hemma och hoppas att man

Läs mer

Shadé Jalali Rapport November 2013. Ett anständigt liv

Shadé Jalali Rapport November 2013. Ett anständigt liv Shadé Jalali Rapport November 2013 Ett anständigt liv Publicerat i december 2013 www.arenagruppen.se Saltmätargatan 22 113 59 Stockholm Telefon 08-52 25 74 41 info@arenagruppen.se FÖRORD För två, tre decennier

Läs mer

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen Nära dig No: 1-2012 Norrbotten En tidning till dig som är medlem i Unionen I detta nummer : Vårens kurser och aktiviteter sidan 5-8 Unionens ledarskapsprogram sidan 9 Vikten av ett fast jobb sidan 3 Bli

Läs mer

ST har lämnat yrkanden

ST har lämnat yrkanden VÄ NYTT Information till ST- Försäkringskassans medlemmar i Västra Götaland/Halland Nr 5/2010 2010-06-18 ST har lämnat yrkanden ST.s förhandlingsorganisation har nu lämnat över sina krav till arbetsgivarverket

Läs mer