FINGERTOPPS- KÄNSLA. Social HouSiNG Bör även Sverige införa ett boende för låginkomsttagare?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FINGERTOPPS- KÄNSLA. Social HouSiNG Bör även Sverige införa ett boende för låginkomsttagare?"

Transkript

1 Medlemsoch branschtidningen för Fastighetsägarna Nr 5 juni 2013 Pris: 60 kronor Social HouSiNG Bör även Sverige införa ett boende för låginkomsttagare? i FöReNiNG FöR egen kraft Unikt samarbete mellan Eon och bostadsrättsföreningar FINGERTOPPS- KÄNSLA MÅNGMILJARDÄREN OLAV THON, 90 ÅR, BYGGER VIDARE PLUSFAKTOR Helsingborg tror att nya området H+ ska lyfta staden. VINNARNA! Erikslund Shopping Center högst upp på listan. Del 2 i vår serie. SOMMARKRYSS Lös vårt kryss och vinn ett kul spel. HETA BOSTÄDER Bra läge att investera i bostadsfastigheter, anser Arvid Lindqvist.

2 Klirr StOcKhOlM Fastighetsförvaltaren som slapp ta emot kyliga telefonsamtal. Folk tar vissa saker för givet. Men när en kyl/frys går sönder mitt i sommaren är det i din telefon det ringer. För dina hyresgäster är vår storsäljare KFZ 5185D ett snyggt och tyst skåp med ett utanpåliggande metallhandtag. Men för dig som förvaltare är KFZ 5185D en dröm. Förutom att investeringen ger dig en låg kostnad över tid får du ett ytterst robust och funktionellt skåp. Ett skåp som under tuffa, yttre förhållanden gör sitt jobb, dag ut och dag in. Som bara går och går. Och eftersom KFZ 5185D är enkel att installera och underhålla ANNONS behöver du inte vänta på en professionell yrkesman som konstaterar det du redan vet. Att du kunde bytt termostaten själv för under hundralappen. För att slippa kyliga samtal, ring

3 Medlemsoch branschtidningen för Fastighetsägarna Nr 5 juni 2013 Pris: 60 kronor PLUSFAKTOR Helsingborg tror att nya området H+ ska lyfta staden. VINNARNA! SOMMARKRYSS Erikslund Shopping Lös vårt kryss Center högst upp på och vinn ett listan. Del 2 i vår serie. kul spel. SOCIAL HOUSING Bör även Sverige införa ett boende för låginkomsttagare? I FÖRENING FÖR EGEN KRAFT Unikt samarbete mellan Eon och bostadsrättsföreningar MÅNGMILJARDÄREN OLAV THON, 90 ÅR, BYGGER VIDARE HETA BOSTÄDER Bra läge att investera i bostadsfastigheter, anser Arvid Lindqvist. FT_05_2013_01_omslag.indd :27 Årgång 104 Denna utgåva är presslagd den 28 maj Foto: Linn malmén FINGERTOPPS- KÄNSLA På omslaget: norske olav thon satsar på gränshandel. Se sidan 30 NR 5 juni 2013 Foto: anna maria magnusson 6 ByGGeR kraftvärme med eon lars Biertz, ordförande i en av de fyra täbyföreningarna. Social HouSiNG i SveRiGe? Sanne van Bekkum bor, liksom en stor andel holländare, i en social housing lägenhet. en typ av boende som inte finns i Sverige. men när allt fler svenskar inte har tillräckliga resurser för att komma in på bostadsmarknaden har debatten tagit fart även här Ledare: Affärsmässighet gäller fortfarande 26 Barometern: Ny stadsdel ska lyfta Helsingborg 42 tips & råd: Flexibla säkerhetslösningar inspirerat av ZlataN Bollar och svettpärlor bildar mönster på nytt hotell. 28 STILFULLT Skapa en lekfull utemiljö med snurrstolar. 36 Foto: Pia nordlander 38 Fullt HuS under SoliG modeweekend i erikslunds S hopping center är det fortsatt högt tempo. Följ med oss på vårt andra besök i västerås. xxxxx avdelningar Ledare 4 Nyheter 6 A ff ä r e n 24 Ekonomi och marknad 25 Barometern: Helsingborg 26 Design/Arkitektur 28 Nya produkter 36 Bostadsrätt 37 tips & råd: Säkerhet 42 Fråga experterna 45 Fråga Almega 47 Nytt från din förening 48 Fastighetstidningen nr 5 juni

4 ledare reinhold Lennebo Kraven på affärmässighet gäller i högsta grad fortfaran Med stigande förvåning ser jag hur en del aktörer för resonemang som går ut på att låta kommunägda bostadsbolag agera utan hänsyn till EU:s konkurrenslagar, och användas som ett verktyg för att lösa bostadsproblematiken genom att bortse från kravet på affärsmässighet. Bland exemplen finns bostadsminister Stefan Attefall som säger sig vara kritisk till kommunala bostadsbolag som agerar som vilket privat fastighetsbolag som helst. Där återfinns Hyresgästföreningen som genom sin ordförande Barbro Engman lyfter fram att allmännyttiga bolag inte ska ge vinst och som dessutom satt i system att överklaga beslut om kommunala borgensavgifter, när kommunerna följer lagens intentioner om likvärdiga villkor mellan privata och kommunägda bostadsföretag. De som vill bortse från kravet på affärmässiga principer har missat allvaret i den anmälan om brott mot EU:s konkurrenslagstiftning som Fastighetsägarna gjorde 2005, och det intresse som EUkommissionen alltjämt riktar mot Sverige. SveRiGe var innan den nya lagstiftningen infördes mycket nära att behöva betala stora böter för otillåtet statsstöd. De kommunägda bolagens regelverk ändrades för att säkerställa att det inte ges stöd och ersättningar till offentligt ägda bolag, som snedvrider konkurrensen och strider mot EU:s konkurrensregler. Men redan efter två och ett halvt år med nya regler börjar man prata om en återgång till subventionskulturen, som om ingenting hänt. Visst är bostadsbristen akut på flera håll i landet och visst finns det hushåll som är ytterst utsatta på bostadsmarknaden. Det är problem som vi genom ett aktivt handlande måste hjälpas åt att ta ansvar för och det brådskar. Fler bostäder behövs och det behövs bostäder av olika slag. Nyproduktionsbehovet är stort och Sabo:s Kombohus, där gemensam De som vill bortse från kravet på affärmässiga principer har missat allvaret i den anmälan om brott mot eu:s konkurrenslagstiftning som Fastighetsägarna gjorde FöR övrigt...märks att det finns ett större intresse för våra näringspolitiska frågor inom politiken....beror Det säkert på att bostadsfrågan börjar bli politiskt påträngande. trycket är stort....har jag börjat se över packningen inför politikerveckan i Visby. 4 Fastighetstidningen nr 5 juni 2013

5 Fastighetsägarna i fokus de upphandling och pressade kostnader är filosofin, är ett bra exempel på att det kan finnas helt andra sätt att ta sig an just dessa utmaningar för branschen. inom FaStiGHetSäGaRNa har vi kommit en bit på väg genom att lista de åtgärder som vi tycker krävs för att få igång ett ökat byggande och som håller sig på en högre nivå mera långsiktigt. Åtgärderna överensstämmer bland annat med flera av de förslag som aktuella statliga utredningar presenterat gällande reformering av planprocessen respektive hyressättningssystemet. Bland förslagen märks även behovet av utbyggd infrastruktur, likvärdiga skattemässiga villkor för hyresrätter samt kommunal markprissättning. Även detaljerade byggregler samt tillämpning av riktvärden för buller föreslår vi ändras. Det är den här vägen vi måste gå om vi långsiktigt ska kunna lösa bostadsfrågorna åt allt flera. Det är inte rätt väg att ropa bygg mera med statens pengar. Rätt väg är att skapa goda förutsättningar för långsiktig och hållbar samhällsbyggnad genom att låta dem som har kunskap och ambitioner få rimliga möjligheter att förverkliga sina projekt. Det fungerar alldeles utmärkt för kontor och lokaler och kan fungera för bostäder. Men då krävs att utredningar och förslag omvandlas till konkret handling. vd Fastighetsägarna sverige fastighetsägarna gfr vässar organisationen Fastighetsägarna GFR:s organisation har förändrats från och med den första juni. Syftet är att bli en effektivare organisation som bättre står rustad inför branschens nya utmaningar, säger Charlotte Andersson, vd för Fastighetsägarna GFR. Till exempel innebär den nya organisationen att kommunikationsavdelningen kommer att bli en stabsfunktion som rapporterar direkt till Charlotte Andersson. Affärsutveckling kommer att delas upp i två delar, den ena delen, som innehåller färdigutvecklade och lanserade energitjänster, förs över till affärsverksamheten. Den andra delen, som innehåller nya projekt under utveckling, förs över till den näringspolitiska verksamheten som då byter namn till näringspolitik och utveckling, säger Charlotte Andersson. Förslag till ny planprocess kommer göra den mer övergripande. bra förslag kring snabbare planprocess I maj lämnade utredaren Lars Magnusson över plangenomförandeutredningens förslag till regeringen. I betänkandet föreslås en rad ändringar för att göra planprocessen snabbare och smidigare. I sitt slutbetänkande föreslår utredningen också att områdesplaner införs som komplement till dagens översiktplaner. Syftet med områdesplaner är att på ett tydligare sätt än idag ge besked om den planerade utvecklingen för olika områden. Under ett frukostmöte på Fastighetsägarna diskuterade Lars Magnusson förslaget. Möjligheten att enbart kräva bygglov är bra för att påskynda den i dag omfattande planprocessen. Dessutom är det bra att planprocessen inte längre kommer handla om detaljplanering utan övergripande planering. Det kommer leda till en bättre stadsplanering, säger Rikard Silverfur, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna Sverige. lennebo i fastigos styrelse Nu finns företrädare för hela fastighetsbranschen representerade i Fastigos styrelse. Däribland Fastighetsägarnas vd Reinhold Lennebo. Fastighetsbranschen är oerhört viktig för samhällsbyggandet och utvecklingen. Det är därför både roligt och utmanande att få delta i en organisation som kraftsamlar i för branschen viktiga frågor runt kompetensutveckling och arbetsgivarfrågor, säger Reinhold Lennebo. Att Fastigo på detta sätt kan förena företrädare för såväl privata, allmännyttiga och kooperativa fastighetsägare och entreprenörer är ett steg mot en samlad fastighetsbransch, säger Ulf Nyqvist, ordförande i Fastigo och vd på Botkyrkabyggen. följ fastighetstidningen på internet! Följ Fastighetstidningen på Facebook och Twitter och håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna om fastigheter, transaktioner, hyressättningar och fastighetsägare. Glöm inte att också kolla in din egen lokala förening! Fastighetstidningen nr 5 juni

6 Nyheter Nyhetsredaktör erik Hörnkvist, Unikt samarbete me Bostadsrättsföreningar i Täby byg Whites förslag Spira vann. White ritar kyrkans hus när sex församlingar skulle slås samman till ett pastorat behövdes en ny församlingsgård intill Umeå stads kyrka. Umeå kyrkliga samfällighet bjöd in tre arkitektbyråer för att tävla om gestaltningen av den nya byggnaden. Vann gjorde White arkitekter med förslaget Spira. Juryn menade att White hade lyckats att förstå och ta hand om besökarens olika behov och också respekterat den redan existerande kyrkobyggnaden. 325 miljarder kommer kommuner och landsting att investera i nybyggnation 2103 till Källa: Dagens Samhälle swedbank tror på Diös aktieanalytikerna på Swedbank är generellt positiva till fastighetssektorn och favoritvalet är Diös. Banken förväntar sig att Diös intäkter från fastighetsförvaltning ska stiga med 4 procent nästa år. förvärvet av Norrvidden har stärkt Diös marknadsposition menar Swedbank och sätter målkursen 45 kronor. Kursen är 40 kronor i skrivande stund. victoria Park köper fler bostäder victoria Park förvärvar lägenheter i Linköping och Markaryd för totalt 910 miljoner. Affären är av strategisk betydelse för Victoria Park då vi genom förvärvet tar ett stort steg i vår ambition att etablera oss som en betydande aktör på svenska bostadsmarknaden. Med vårt långsiktiga arbete och vår övertygelse om att en social dimension är en förutsättning för att skapa affärsmässighet, trivsel och nöjda kunder ska vi skapa och förädla värden i vår växande bostadsfastighetsportfölj, säger Greg Dingizian, vd på Victoria Park. Fyra bostadsrättsföreningar i täby bygger en ny kraftvärmeanläggning tillsammans med eon. Förbättrad miljö och värme till ett gynnsamt pris är målet. Täby kommun är sannolikt den största tätorten i Sverige utan ett utvecklat fjärrvärmenät. Bostadsrättsföreningarna Annexet, Farmen, Storstugan och Volten med sammanlagt lägenheter var kopplade till två mindre panncentraler från början i egen drift, senare utsourcad till Fortum. Även om vi gjort stora investeringar för att förbättra husens energiprestanda, så är fjärrvärmefakturan den största utgiftsposten, säger Lars Biertz, ordförande i brf Storstugan. Och ännu högre kostnader stundar när de gamla avtalen med Fortum snart löper ut. FöR De FleSta hade det bara varit att gilla läget, eller gräva för bergvärme. Men i Täby kommun råder en unik situation. På grund av att man aldrig haft några nät att sälja ut bygger man nu ett eget nät öppet för tredjepartstillträde. I utbyte mot att Eon bygger nätet får bolaget exklusiv nyttjanderätt i 15 år. Än är det fritt fram för vem som helst att ansluta sig. Detta bäddar för helt nya affärsmodeller. Eon och de fyra bostadsrättsföreningarna har nu för avsikt att tillsammans bygga en kraftvärmeanläggning på Hagby. Föreningarna investerar tillsammans cirka 195 miljoner och står för 15 procent av driftskostnaderna. I uppgörelsen får vi 15 procent av det som produceras, vilket täcker våra värmebehov. Sammantaget så får vi väldigt låga energikostnader, säger Lars Biertz. indirekt BliR man också självförsörjande på el. Elen från kraftvärmeanläggningen levereras ut på det allmänna elnätet, men föreningen får igen det som en intäkt. Om priset stiger på den el vi köper, har vi igen det på en högre utdelning, konstaterar Lars Biertz. De ekonomiska skälen väger tyngst, men miljöhänsyn finns också med. anläggning på 300 mw Anläggningen levererar både el och värme. fullt utbyggd kommer Hagby kraftvärmeanläggning att ha en effekt på cirka 300 MW. Målsättningen är att ta den första etappen på 50 MW, den del i vilken samarbetsprojektet sker, i drift 2015/2016. i uppgörelsen får vi 15 procent av det som produceras, vilket täcker våra värmebehov. sammantaget så får vi väldigt låga energikostnader. lars biertz, ordförande, brf storstugan Båda de gamla anläggningarna eldades med olja (bioolja och E05). Det luktade en del från anläggningarna, vi vill ha ren och fin fjärrvärme istället, säger Lars Biertz. anläggningen i Hagby kommer att eldas med återvunna och förnybara bränslen. Primärt är det bränslen som redan finns på återvinningsanläggningen i Hagby, som returflis från byggen och gamla emballage, det ger minskade transporter och bra effektivitet, säger Mikael Källgren, projektchef på Eon. Per Forsling, energiexpert på Fastighetsägarna ser positivt på att fjärrvärmeföretag nu börjar utveckla sina affärer. Eons arbete i Täby har varit intressant från början då det bygger på att man i framtiden kommer öppna upp nätet för konkurrerande leveranser. erik hörnkvist Webbfrågan Per Forsling har DU funderat På egen anläggning? Svara på Resultatet redovisas i nästa nummer. 6 Fastighetstidningen nr 5 juni 2013

7 d energibolag Redaktören Det gäller att ha tålamod ger värmeanläggning med Eon Foto: nathan grossman Det kommer skakiga siffror från handeln som visar på vikande köplust och reportern på Dagens Industri som sitter med Nils Styf, vd på Citycon, undrar om han inte är orolig. Jo, årets första kvartal var tufft. Men vi ska äga våra köpcentrum i 10 till 15 år så vi är inte oroliga, svarar Nils Styf. Så var det med det. Ett hack Wallenstam ratar fjärrvärme Bergvärme på Avenyn drivs av vindkraftsel När Wallenstam bygger om ett helt kvarter på kungsportsavenyn mitt i centrala Göteborg ratas fjärrvärmen till förmån för egen bergvärme. Tomas Dahl, vice vd på Wallenstam vill bryta mot den gängse modellen att det är fjärrvärme som gäller när man bygger nytt. Att borra för geoenergi och bygga en ener gicentral i ett så centralt läge är en utmaning. Samtidigt visar det också att ett aktivt miljöar bete kan bedrivas överallt. Den här tekniken är absolut ett alternativ för oss i framtida projekt, säger Thomas Dahl. Just nu borrar man för fullt. Ett 40 tal hål ska borras ner till 300 meters djup i berg lagret, varifrån geoenergi ska hämtas till en energicentral. Till julhandeln 2014 ska berg värmeprojektet vara klart. Under sommaren kyls hela fastigheten med det kalla vattnet som pumpas upp ur borr hålen. Det enda som krävs är el för pumpdrift, vilket medför betydligt mindre energiåtgång i jämförelse med de kylmaskiner annars krävts. Fastighetstidningen nr 5 juni 2013 Ett 40-tal borrhål, 300 meter djupa, ska värma och kyla ett kvarter på Kungsportsavenyn. Värmepumpsprojekt ifrågasätts ibland för att de medför en ökad elförbrukning. Wallen stams lösning är att hela fastigheten, inklusive kyla och värme, drivs med Wallenstams egen vindkraftsel. Vår satsning i fastigheten på Avenyn gör dels energianvändningen helt koldioxidfri, dels påverkas framtida driftkostnader positivt och blir lägre än dagens prisnivå på exempelvis fjärrvärme, säger Thomas Dahl. erik hörnkvist i kurvan behöver inte inne bära slutet. Och det är förstås knappast troligt att folk i längden skulle sluta handla. Men reporterns fråga är också symptomatiskt för det sam hällsklimat vi lever i. Att vara tålmodig och långsiktig känns rätt förlegat när marknaden styrs av kvartalsrapporter. Och mossigt i en digital värld där en illa genomtänkt Insta gramuppdatering på några minuter leder till ett upplopp på gatan. Kanske är inte heller vårt tålamod bättre i rela tioner och kärlek: Shit! Det blev lite jobbigt, bäst att byta partner. Nåväl, en som är tålmodig och långsiktig är Olav Thon, snart 90 årig fastighetsägare och mångmiljardär som vet att en motgång så småningom kan vändas till en framgång. Nu äger hans imperium vär den för cirka 40 miljarder kro nor. Läs om Kung Olav längre fram i tidningen. med lite tålamod så kan ni även se fram mot nästa num mer av Fastighetstidningen som kommer den 19 augusti. Ha en skön sommar! David Grossman redaktionschef 7

8 Nyheter 6 Nyhetsred aktionen d.se Etta HJORTHAGEN SOLNA 220 Etta 500 Tvåa Tvåa VASASTAN 600 Trea VASASTAN 900 BROMMA Tvåa 250 ÖSTERMALM ÖSTERMALM 220 VÄLLINGB Y Fyra HÄSSELBY NYHETE R VASASTAN Fyra SOLNA 450 Tvåa BROMMA Tvåa SÖDERMALM Tvåa 300 Tvåa VÄSTERTORP 240 mskarta Svartmäklarnas Stockhol kronor de svarta del av svenskarna är regelbundet oroliga för sina bolån. Källa: SBAB/tNS Sifo Tvåa JOHANNESHOV fått, som SvD:s reportrar Priserna bygger på erbjudanden samt om andra försäljningar svartmäklares uppgifter som nyligen köpt kontrakt. rapporter från personer 550 risk N Minimal att handla med hyreskontrakt SvD:s Josefin Bosse på väg att visa 18 FEBRUARI: Svartmäklaren FOTO: TOMAS ONEBORG till salu för kronor. GRAFIK: THOMAS MOLÉN Nyhetsredaktionen Yxbeväpnad rånare ännu på fri fot JOSEFIN PEHRSON s parallella bostads dörren till Stockholm kronor och kan SALU SvD öppnar nu 1884 HYRESRÄTT TILL t för över en halv miljon SEDAN en på visning. köpa förstahandskontrak hyreskontrakt. Välkomm 2013 marknad. Vi erbjöds att ägare systematiskt säljer SÖNDAG 5 MAJ i dag avslöja hur fastighets Pris mån tors 2 n Celsing en Joha Arkitekt Rinkeby moské i ritar ny REPO UN SINTERVJ er stjärnan nberg möt sova dö Äta Karin Thu éfilmen från succ SÖNDAG 881 TUR SVD1 KUL Ett nytt ISHOCKEY-VM Pär Mårts hoppas på NHL-spelare SPORT 28 huspriserna upp i england i england tycks huspriserna återhämta sig upp med 2,5 procent i maj jämfört med samma månad året innan. I London upp med 3,3 procent. tryckkokaren på Londons fastighetsmarknad har pumpat upp ånga sedan början av året. Det finns pengar att låna trots kreditåtstramningen, och det ger bränsle till prisbrasan i London, säger Miles Shipside, vd för Rightmove Investor Centre. eu-medel till energieffektiviseringar Den 16 maj tog regeringen ett inriktningsbeslut om hur eu:s strukturfondspengar ska fördelas i Sverige. Nu finns det en möjlighet att en del av pengarna kommer gå till att stödja energieffektivisering och användning av förnybar energi inom bostadssektorn. 8 o SEDAN 1884 NYHETER Pris mån tors ` 20 kr, fre sön 30 kr > sidor magasin samtids kultur- & Upprepade gånger i deras fastigheter. har SvD sökt upp bröderna De har inte velat för att fråga svara på varför vi våra frågor erbjudits utan har att köpa lagt på flera olika luren eller hyreskontr sprungit akt i väg. FOTO: Bröder na SVENSKA Bröderna driver var hetsbolag, sitt fastig år 2011 tillsam mans ett hade de underskott på närin gsverksam 5,6 miljon het på er hyresfastig kronor. De äger torp, Solna heter i Väster, Aspud Essingen den, Lilla och Fruän gare ägde gen. Tidi de fastig tillsam mans men heterna delad ligen upp husen mella e ny 50 åringen n sig. äger bland en Merce annat des 230, DAGBL nypris 1,3 miljon ADET er SÖNDA 12 MAJ en har en kronor. 49 årg ing Porsche 911, nypris en miljon kronor. Den store4gatsb y är åter i ropet kontrak t ngsteen Bruce Spri trivas att får alla 1 KULTU R LARS PEHRSO 2013 I februari SvD erbjud s köpa fyra olika kontrakt i bröde rnas Tvåa i Aspudden, hus: hyra m 2, kr. Pris kontrakt: för Tvåa i kr. Västertorp, hyra m 2, kr. Pris kontrakt: för Tvåa i kr. Västertorp, hyra m 2, kr. Pris kontrakt: för Tvåa i kr. Västertorp, hyra m 2, kr. Pris kontrakt: för kr. Ett nytt kultur - & samtidsmaga sin 1 INSIKT SEDAN 1884 Så dukar du upp till en läcker vårfest visades SvD:s repor trar runt av en svartm äklare i flera av brödernas hus där hyreskontr akt fanns till salu 1 RESOR&MAT SvD är på plats i München rättegången inleds. Etta HJORTHAGEN SOLNA 220 Etta Fyra VASASTAN SOLNA Tvåa VASASTAN Tvåa ÖSTERMALM 600 Trea VASASTAN 900 BROMMA Tvåa BROMMA ÖSTERMALM NACKA Tvåa Tvåa Tvåa KUNGSHOLMEN KUNGSHOLMEN SÖDERMALM SÖDERMALM 500 Tvåa ASPUDDEN 300 HÄGERSTENSÅSEN Tvåa VÄSTERTORP 240 Tvåa JOHANNESHOV Tvåa MIDSOMMARKRANSEN Tvåa Så många tusen kronor kostade hyreskontrakten på svartmäklarnas Stockholmskarta ENSKEDE Tvåa BAGARMOSSEN 160 FOTO: MALIN HOELSTAD Femma Tvåa VÄSTERTORP 260 AXELSBERG 550 GRAFIK: THOMAS MOLÉN VAD GÄLLER SAKEN? Beate Zschäpe är den enda över levande från den nynazistiska terrorgrupp som under sju år mördade tio människor. I dag börjar rättegången. NÄRINGSLIV När SvD:s reportrar försöker få svar från en av två bröder, som äger ett större bestånd hyresfastigheter och misstänks sälja kontrakt, väljer han att springa iväg. FOTO: LARS PEHRSON Hyresvärd flyr frågor liser lagare, po sa kt. hjälpt åk skontra är seriö Jag har köpa hyre rtrar att lare. Vi pe es SvD:s repo r åd ude och sk Lasse erbj är svart. fast det SvD D GRANSKAR Under granskningen av den illegala hyresmarknaden erbjuds SvD:s reportrar att köpa fyra förstahandskontrakt i fastigheter som tillhör några av Stockholms större privata hyresvärdar. Men fastighetsägarna vägrar att svara på frågor. Nyheter U LL SAL ÄTT TI år het påg as verksam are på köp mäklarn bostads rollen som esvärdar vanliga ortrar tog n av de att hyr Vid sida ingar. SvD:s rep ningen visar nsk visn typ av knad. Gra illegal tadsmar en annan parallella bos lms Stockho HANNES IDAG NY SERIE DELLING om skolan till svars alråden t. kommun tskons RE Ställ 2 LEDA r kvalite a. tén, Hjer det bäst, Sigrid ster. köper ls söke som barader Engström moderni ÅmelVi derna nordiska har kunmåleri av Lean d m fl & JOSEFIN Handelsstudenterna Rasmus Fahlander och Karolina Hedén Lind provaden att effektivisera sina liv efter Toyotas filosofi. PEHRSO En 53-årig man dömdes i Svea hovrätt till tolv månaders fängelse 2006 för att ha sålt förstahandskontrakt i den egna fastigheten i Hammarbyhöjden. Han fick även betala tillbaka en halv miljon kronor till fyra hyresgäster. Mannen höll sig först undan i ett och ett halvt år innan han till slut häktades i sin frånvaro. KULTUR DEBATT Totalt har vi fått uppgifter om olagliga försäljningar hos ett tal större fastighetsägare. Hos två bröder med ett större hyresbestånd fick vi konkreta erbjudanden om totalt fyra Riskfri svarthandel 18 NYHETER Regeringsfrågan och jobben heta ämnen i debatt NYHET ER avslöja hur privata värdar satt i system att sälja sina förstahandskontrakt. kontrakt. Elin Bergström, chef på restau rangen Cultur BRÄNNPUNKT MP måste säga nej till vinster i skolan Gömde sig undan rättvisan En 71-årig kvinna dömdes 2005 i tingsrätten till två månaders fängelse. Men Svea hovrätt ändrade brottsrubriceringen från grov till normal, vilket gjorde att preskriptionstiden plötsligt passerats och hon friades. Totalt har hon haft 29 ärenden i Svea hovrätt. Upprepade gånger har kvinnan pekats ut som en av Stockholms värsta hyresvärdar och flera av hennes fastigheter har i perioder tvångsförvaltats. MOLANDERS ÄR VÄRD MER 22 Bilfabrikens filosofi trimmade studenternas pri vatliv Preskriptionstiden gick ut OSS Vad vill du att vi ska gra nska? Hör av dig till SvD:s på mejl reportrar eller hannes.dell telefon: josefin.peh holms svarta Två tidigare uppmärksammade ärenden i Stockholm FOTO: MALIN HOELSTAD R H Y R ES Hyreskontrakt säljs 4 Restauranger hungrar efter personal SVD GRAN SKAR åtalats för att sälja hyreskontrak På minst fem år har ingen Helena Kristia t i Stockholm. nsson anmäl Hyresgästen de sin värd utan resultat. Nyheter Svenska Dagbladets serie om svarthandel med svd.se/accentvin hyreskontrakt pekade även ut fastighetsägare. 4 konsekvens av reglering www.amells.com ng 08 m sälja? Rifre Vill du t: mån- gt bra on Hagalun Olss r vi rikti Nu sökedardel, Olle Nils 2 BRÄNNPUNK T Läge för S och. Öppe Birger Jarlsg holm 14, Stock M att enas och höja a-kassan s tak 06 Handel med svarta kontrakt upprör En omfattande granskning av handeln med svarta hyreskontrakt som Svenska Dagbladet publicerade i maj visade hur oseriösa mäklare och fastighetsägare utnytt jar människors desperation efter en lägenhet. Report rarna som gjorde gransk ningen var själva i kontakt med ett flertal svartmäklare, gick på visningar och blev erbjudna hyreskontrakt för flera hundratusen kronor. Men hon påpekar också att gransknings resultatet är ett bevis på brister inom den hårt pressade bostadsmarknaden i Stock holm. I Malmö, där den rådande hyressätt ningsmodellen gör att det kan skilja mellan 30 och 40 procent i hyra beroende på läget, upp levs problemet med svarthandel inte som lika utbrett. Göran Höckert, näringspolitisk chef på Fastighetsägarna Syd instämmer i bilden. Vi har ett annat hyres sättningssystem här och det påverkar så klart utrymmet att ta emot svarta pengar, säger Göran Höckert. Den grundläggande orsaken till svarthandel handlar ju precis som på alla bristmarknader om tillgång och efterfrågan. N förorter. Miss tänks ha sålt kontrakt för runt 50 mest till nyanlända Vi är på plats och invandrare. talar med boende som känne som köpt r till perso sina kontr ner akt. Man, 65årsåldern Stort bestå hyresfastig nd heter, bland annat på Öster malm. Miss tänks ha sålt under mång försäljning a år. Uppgifter om i mars. TIPSA Nynazistisk terrorgrupp inför rätta VÄLLINGBY Fyra HÄSSELBY Svenska Dagbladets granskning av svarta hyreskontrakt i Stockholm har väckt starka reaktioner i branschen. en konsekvens av en prisreglerad hy resmarknad menar Fastighetsägarna. I London har huspriserna gått upp med över tre procent. NYHETER 9 SvD.se och mobil SvD.se Pris mån tors 20 kr, fre sön 30 kr o KRITIK RTAGE Svenska Dagbladet söndag 12 maj 2013 pengar du nen i band pratar om, säger at man SvD ringe samtal. att få hans r upp 50-år ingen för syn Jag känne på försäljning en. r inte till är någo det nstans det inte här. Det någon lirar när påstår någonting sex år Skulle det att du kännkunna ha hänt utan er till det? Det har jag svårt att tro, säger När vi inled er fråga det då kan n om hur på visni komma sig att ngar vi heter hänvi i brödernas varit fastig ropar inga sar han till sin advokat, lägger på. fler kommentar er och han eller Efter det svara r varke hans bror n på våra tele 50-åringen s fastighets 30 ` KRISTIN LUNDELL Kvinnokroppen får inte vara okommenterad nu heller KULTUR 19 č a Lukac r Nermin Ny roll fö 30 kr o R SVENSKA DAGBLADET MÅNDAG 6 MAJ 2013 DET A DAGBLA SVENSK n 20 kr, fre sö Pehrson tvårummare i Aspudden. och Hannes Delling en NYHETE NYHETER HANNES DELLING 7 erbjudits att köpa SvD ägare i Stockholm fyra olika hyr :s reportrar har eskontrak under visn. Bröder t hos en na som stor fast ingar äger hus ighe en nekar till svartha ts ndel Hyreskontraktet är Svenska Dagbladet söndag 12 maj NYHETER BAGARMOSSEN ENSKEDE v svarta k ontrakt /3 Tvåa EN? FOTO: KENNY BENGTSSON fri bil ett år om man hyr lokaler. Det greppet använder sig fastighetsbolaget Genesta av för att öka efterfrågan på lokaler i en nyrenoverad fastighet i Kista. Med bilen, en toyota IQ, följer en parkeringsplats. Kravet är att hyresgästen hyr över 600 kvm. Femma AXELSBERG fri bil om man hyr lokal 300 Svart marknad satt i system Genesta marknadsför sin kampanj på husväggen. 240 VÄSTERTORP tusentals Så mycket kostar i SvD:s unika kartläggning. hyreskontrakten enligt Tvåa MIDSOMMARKRANSEN HÄGERSTENSÅSEN LER SAK 500 SÖDERMALM Tvåa ASPUDDEN Tvåa VAD GÄL NACKA Tvåa KUNGSHOLMEN KUNGSHOLMEN N fbörrösädljenr ifnögrnaekar 8 FöR tio år sedan tog Fastighetsägarna Syd fram en rapport för att kartlägga svarthandelns omfattning. Man uppskattade då priset organisationen Fastig på ett svartkontrakt till i snitt hetsägarna menar att de kronor per rum. När flesta medlemmar följer god rapporten gjordes om ett par sed, och beklagar att de få år senare indikerade resulta som missköter sig svärtar göran höckert, näringspolitisk tet att utbredningen av svarta ner alla fastighetsägare Chef, fastighetsägarna syd hyreskontrakt hade minskat. medlemmar eller ej. Vi känner oss trygga i att våra medlemmar Det finns inga marginaler för att vi skulle sköter sig, och vi har aldrig uteslutit någon se mellan fingrarna om vi fick bevis för att en medlem till följd av svarthandel. Sen får man medlem hos oss har sålt ett kontrakt. Vi har som branschorganisation utarbetat en god sed, såklart svar som man frågar, men vi identifie rar inte detta som ett fastighetsägarproblem som man som medlem hos oss förbinder sig att följa. Det finns dessvärre alltid rötägg, vilket är utan som något som förekommer mellan hyresgäster, säger Göran Höckert. jättetråkigt, säger Mia Enayatollah, informa tionsdirektör, Fastighetsägarna Stockholm. maria lundmark Fastighetstidningen nr 5 juni 2013

9 Risken för sämre tider gör att många svenskar håller tillbaka konsumtionen i sommar. Krog och livsmedel är de som kan öka enligt ny enkät. krogen kommer att gå bäst i sommar Handeln bör inte räkna med att folk lättar på plånboken under sommaren. enligt Hui Research är det fortfarande försiktighet som gäller även om krogbesöken kan öka lite. Som Fastighetstidningen skrev om i förra numret är det serveringar som är den växande marknaden. Den bilden bekräftas även av HUI:s senaste konsumentundersökning. efter ett starkt restaurang år 2012 fortsätter svenskarna att prioritera konsumtion på caféer och restauranger, en vinnarkategori även framöver, säger Martin Karlsson, senior konsult på HUI Research. Till viss del kan det bero på att sommaren är en tid då vi går mer på krog och café, men det är menar analytiker, också ett bevis för att vi blir mer kontinentala i våra vanor. I undersökningen svarar även de tillfrågade att man räknar med att öka sina inköp av livsmedel, och då i första hand ekologiska varor. Kanske en reaktion på många nyheter om matfusk och gifter i mat. BRaNScHeR som får det fortsatt trögt även i sommar är hemelektronik, möbler och bilar alltså de tunga sällanköpsvarorna. När det gäller kläder finns ett litet uppdämt behov på grund av en lång vinter, men som sagt fortfarande på låg nivå. DaviD grossman e-handeln ökar explosionsartat en mattare handel tycks inte ha påverkat e handeln som tar allt större marknadsandelar. Enligt senaste E barometern från Posten, Svensk Distanshandel och HUI Research, var ökningen första kvartalet i år 18 procent. Alla branscher växer men störst tillväxt står sport och fritid för med en ökning på hela 32 procent. Heminredning och möbler ökar med 26 procent och hemelektronik steg med 20 procent. Även böcker och media som är en mogen marknad ökade med 4 procent. undersökningen visar att konsumenter inte tycker det är ett problem att vänta tre dagar på leverans, men man vill gärna ha sin vara i brevlådan. Villaägare har stora brev lådor, men många fastighetsägare och bostadsrättsföreningar tvekar att investera. Här krävs lobbyinsatser, säger Arne Andersson, Postens e handelsexpert. DaviD grossman Dörrar med unika fördelar Secor säljer och monterar Dalocs snygga och klassade säkerhetsdörrar. De har bl a en helt unik överfals, fler- punktslås och finns i många utförande t ex med träfront eller olika laminat på in- och utsidan. Professionell montering Secor är en erfaren och rikstäckande montage- och säljkedja för Dalocs klassade säkerhetsdörrar. Vi utför professionella dörrbyten och utgår från dina behov oavsett om du vill ha en dörr eller ett enhetligt och snyggt trapphus. Våra certifierade montörer garanterar att dörren blir korrekt monterad. Att våra kunder blir nöjda är viktigt för oss. Trygga och trivsamma trapphus Fastighetstidningen nr 5 juni

10 Nyheter Åsa Almquist, chef kundservice och Anna Denell, hållbarhetschef Vasakronan samt Ulf Wretskog, vd Coor. vasakronan är årets miljöstjärna vasakronan har belönats med utmärkelsen Årets Miljöstjärna för sitt stora engagemang för miljövänliga servicetjänster. titeln delas årligen ut av Coor Green Services en miljömärkning inom servicesektorn. Prissumman på kronor skänker Vasakronan till Göteborgs Stadsmission och deras barn kolloverksamhet för barn som lever i utsatta områden. 72% så mycket dyrare är priset på en nybyggd bostad i Sverige jämfört med genomsnittet inom eu. Det visar en ny rapport från eurostat. en av tio brf-ägare vill bo i hyresrätt en ny undersökning från SBAB visar att 10 procent av alla som äger sin bostad i Stockholm skulle sälja sin bostad och flytta till hyresrätt om det gick att få ett kontrakt. Även i Västsverige är andelen hög åtta procent skulle hellre hyra. Fastighetsägarna i Hagastaden vill ha besked om tunnebana. tunnelbanan behövs till hagastaden att stockholms landsting vill satsa på tunnelbana till Barkarby irriterar fastighetsägarna i Hagastaden som vill ha ett besked om att tunnelbanan ska byggas ut till Nya Karolinska. Att ta fram ytterligare projekt innan besked getts om kollektivtrafiklösning till Hagastaden tycker vi är märkligt, säger Sten Wetterblad, regiondirektör på fastighetsbolaget Akademiska Hus. nätkostnaden upp 4 procent Statliga prisregleringen fungerar inte elnätsavgifterna fortsätter att öka kraftigt. årets Nils Holgerssonundersökning visar på en genomsnittlig ökning med i snitt 4,1 procent bara i år. Elnätet är ett så kallat naturligt monopol där vi inte kan välja leverantör. Eftersom det sätter kunderna i en svag ställning infördes en förhandsreglering av elnätsavgifterna förra året. Energimarknadsinspektionen (EI) sätter intäktsramar för hur mycket varje elnätsföretag totalt får ta ut av sina kunder. ju fler som äger sina egna hem, desto trögare blir rörligheten på arbetsmarknaden och färre företag startar. Det menar två brittiska forskare. De två ekonomiforskarna har i en studie hittat ett samband mellan arbetslöshet och ägande av sitt eget hem. Teorin är att ju fler invånare som äger sina hem, desto större blir arbetslösheten. Forskarna, David G. Blanchflower och Andrew J. Oswald, har undersökt arbetslösheten och antalet hemägare i USA under 100 år. Ur studien framkom tre slutsatser när antalet hemägare ökat så har rörligheten på lägst: 42,5 öre kommuner med landets lägsta elnätskostnad 1 1. skövde, Skövde Kommun 42,5 öre/kwh 2. borlänge, AB Borlänge energi elnät 42,6 öre/kwh 3. luleå, Luleå energi elnät AB 45,3 öre/kwh 4. bromölla, Bromölla energi & Vatten AB 48,4 öre/kwh 5. ljungby, Ljungby energinät AB 48,6 öre/kwh men NäR elnätsavgifterna för boende i lägenhet i år ökat med 4,1 procent i genomsnitt menar Per Holm, ordförande i Nils Holgerssongruppen, att den statliga prisregleringen inte fungerar. Enligt regelverket får elnätsföretagen höja sina priser med max två procent för alla kundgrupper sammantaget. När de nu höjer med drygt fyra procent för de som bor i lägenheter misstänker vi att den gruppen missgynnas i förhållande till andra kundgrupper, säger Per Holm. Ett missförstånd, menar Anders Richert, nätchef på Svensk Energi. Det är de samlade intäkterna under fyra år som sätter ramarna. Det är först när EI publicerar tariffutvecklingen för olika kundkategorier som man kan se om någon kategori kan anses missgynnad. NilS HolGeRSSoNuNDeRSökNiNGeN gör också tydligt att det råder stora prisskillnader mellan elnätsavgiften i landets kommuner. Dyrast elnät kostar mer än dubbelt så mycket som det billigaste. Vi ser en tydlig tendens att de kommunala näten håller lägst pris. Fortum, Eon och Vatten fall står för de högsta elnätsavgifterna, säger Per Holm. Anders Richert menar att höjningarna motiveras av stora investeringsbehov beroende på ökade krav i lagar och andra regelverk. Utvecklingen mot mer förnybar elproduktion i systemet påverkar också investeringsbehoven. erik hörnkvist fler hyresrätter kan ge mindre arbetslöshet högst: 101,8 öre kommuner med landets högsta elnätskostnad 1 1. övertorneå, Konkursboet ekfors elnät AB 101,8 öre/kwh 2. eda, fortum Distribution AB 99,7 öre/kwh 2. forshaga, fortum Distribution AB 99,7 öre/kwh 2. grums, fortum Distribution AB 99,7 öre/kwh 2. gullspång, fortum Distribution AB 99,7 öre/kwh 1) Alla priser inkl. moms. arbetsmarknaden minskat, pendlingstiderna mellan hem och arbetsplats har ökat och färre nya företag har startat. Den sistnämnda slutsatsen förklaras med att människor som äger sina hem är mer benägna att sätta sig emot utbyggnad och företagsetableringar i sina egna bostadsområden i enlighet med synsättet NIMBY (Not In My Back Yard.) Forskarna fann också att länder som Schweiz, Österrike och Tyskland, där en större andel hyr sina lägenheter, också har lägre arbetslöshet. Men det kan förstås finnas andra orsaker till detta samband. maria lundmark 10 Fastighetstidningen nr 5 juni 2013

11 Hej fastighetsägare, har du koll på taket? Det finns smarta sätt att spara pengar Taket är viktigare än du tror när det gäller ekonomi och säkerhet. Med en taklösning från ROCKWOOL kan du få: Rationell och ekonomisk byggprocess Lägre uppvärmningskostnader Ett tak med brandsäker isolering Trygghet under hela byggnadens livslängd Läs mer på

12 Varbergsborna kan få sina hyror prövade. inga hinder att pröva hyran i varberg Det blir en prövning av hyrorna i varberg. Hyresnämnden anser inte att det finns några formella hinder som Hyresgästföreningen hävdar. Det var på fyra punkter, bland annat att man inte fullgjort förhandlingsplikten och frånträtt förhandlingarna på fel sätt, som Hyresgästföreningen genom ett antal medlemmar ville att hyresnämnden i Göteborg avvisar prövningen som Fastighetsägarna begärt. Men hyresnämnden avslår dessa formella brister i alla delar och finner därför inga hinder för att nu pröva hyran. Det är tråkigt att Hyresgästföreningen har lagt ner kraft på att leta formfel istället för att ta tag i sakfrågan som handlar om hyressättningen, säger Lars Stjernfelt, affärschef på Fastighetsägarna GFR. Carl Johan Bergström, jurist på Hyresgäst föreningen Västra Sverige säger att man ska överklaga hyresnämndens beslut. Vi anser att Fastighetsägarna lämnade förhandlingsbordet innan alla möjligheter var prövade och hyresnämnden lämnar inga bra förklaringar till varför de ser annorlunda på saken. Om hyresnämnden inte bromsar processen i väntan på resultat av överklagan går den vidare med besiktningar Lars Stjernfelt och förhandlingar för lägenheter hos privatvärdar. Det arbetet ska börja den 11 juni och förhoppningen är att en dom i hyresnämnden är klar innan midsommar. För 900 hyresgäster är redan hyran avklarad för 2013, de har accepterat hyreshöjningar på mellan 2 till 5 procent. Hyresgästföreningens bud var 1,5 procent för alla bostäder oavsett läge och kvalitet. Kraven som Fastighetsägarna ställer i hyresnämnden är höjningar från 2 till 10 procent. Den högsta nivån gäller bara två fastigheter. NyliGeN avfärdade hyresnämnden i Stockholm krav på högre hyror i ett privat bestånd men Lars Stjernfelt anser inte att den domen ska påverka ärendet i Varberg. Det här är en bruksvärdesprövning med jämförande lägenheter i Varberg. I Stockholm var grunden till prövning än annan, menar Lars Stjernfelt. DaviD grossman 12 Fastighetstidningen nr 5 juni 2013

13 Nyheter Regering och riksdag bedriver landsbygdspolitik men inte någon stadspolitik. Därför anordnade Svenska Stadskärnor ett seminarium i Riksdagshuset för att väcka mer debatt. Sverige behöver verkligen en mer samlad stadspolitik, och då menar jag inte bara storstäder utan i högre grad mellanstora och små städer. Det vi ser nu är en brain drain som tömmer dessa städer på kompetens och framtid, sade Rudolf Antoni, från Fastighetsägarna GFR och expert på stadsutveckling. Det HaN och även Svenska Stadskärnor hoppas på är att politiker, på kommun, regionoch riksnivå, samlas kring stadsfrågorna och att frågan också ska skära över olika departement. Vi skulle kunna göra som i Finland där det finns ett stadspolitiskt utskott med representanter från alla departement och näringsliv, sade Rudolf Antoni. Marita Ljung, statssekreterare hos näringsminister Annie Lööf, ansåg inte att regeringen bedriver en politik riktad mot någon särskild del av landet. Vi ska skapa förutsättningar för att bo i hela landet. NäR marita ljung och övriga talare på seminariet lade fram sina tankar var fokus mycket på de tre storstäderna och problem med bilköer, dålig kollektivtrafik och brist på bostäder. Inte Ilmar Reepalu, Eva Östling Ollén, vd Visita och Dag Klackenberg, vd Svensk handel på seminarium i Riksdagshuset. krav på storstadspolitik samarbeta över departementsgränserna Det vi ser nu är en brain drain som tömmer dessa städer på kompetens och framtid. rudolf antoni så mycket om städerna som tappar i attraktion och köpkraft när folk flyttar eller när den lokala handeln slås ut av externa köpcentrum. Fastigheter står där de står och kan inte flytta som en familj eller en handlare. Fastighetsägarna är beroende av platsens utveckling, sade Rudolf Antoni. DaG klackenberg, vd för Svensk Handel, påpekade att han träffat många kommunpolitiker i mellanstora städer som inte har någon policy för hur man vill öka handeln. De förstår inte handelns betydelse och kan därför plötsligt bestämma sig för höga parkeringsavgifter som skrämmer bort kunder. avgående kommunalrådet Ilmar Reepalu från Malmö tryckte på att Boverket med sina hårda krav på buller och luftföreningar gör det svårt för städer att växa. Han fick dessutom tillfälle att berätta om hur Malmö sedan Kockums varv lades ner 1987 utvecklats från en krisstad med 22 procents arbetslöshet till dagens dynamiska storstad. Det tack vare satsningar på Öresundsbron, Citytunneln, Malmö högskola och ny spännande arkitektur. Men han nämnde inte de sociala problemen, miljonprogrammens upprustningsbehov och att Malmö idag har en av landets högsta arbetslöshetssiffror med 14,5 procent. I Stockholm är siffran 7,0 procent. DaviD grossman Hallå DäR Wenke Rundberg, chef för den pedagogiska verksamheten på Nordiska museet, där den fiktiva familjen johansson flyttat in i folkhemslägenhet från 40 talet. vilka är familjen johansson? Det är mamma Hilda, pappa Ivar som är födda 1908, och Wenke Rundberg deras tre barn. Hilda kom till staden från Tornedalen för att arbeta, kanske som hembiträde, och träffade den fackligt aktiva metallarbetaren Ivar. Hur bodde familjen tidigare? I en enrummare med indraget kallt vatten och dass på gården. De värmde och eldade med kakelugn och vedspis. Som så många andra på den här tiden levde de väldigt trångt, hade svårt att hålla rent och med mycket ohyra. Hur förändras deras liv när de flyttar in i en ny lägenhet? På många sätt! Framför allt för Hilda som kommer att få tid över till annat när hon inte behöver värma vatten till matlagning, tvätt och hygien. Barnen slipper springa på dass utomhus, och lägenheten blir mer lättstädad med släta ytor, skåp hela vägen upp och fönster i två väderstreck. vad betalar familjen i hyra? Runt 200 kronor i månaden. Dåtidens bostadspolitiska ideal var att hyran skulle motsvara en femtedel av inkomsten. maria lundmark Ett kök från 40-talets Sverige. Se fler bilder ur lägenheten på Fastighetstidningen nr 5 juni

14 Nyheter Äldre i hyresrätter betalar mest (2011) nej till övervakning av fastighet Personlig integritet väger tyngre än risk för inbrott och skadegörelse. Den bedömningen gör länsstyrelsen i Kalmar län och avslår en ansökan om kameraövervakning av ett bostadsområde i oskarshamn. fastigheten har varit utsatt för inbrott och skadegörelse och fastighetsägaren ansökte om att få sätta upp två kameror, en på sin egen fastighet och en hos grannen. satsar på solceller i järva allmännyttan i Stockholm storsatsar på solceller. ett 40-tal hyreshus i Rinkeby och Husby ska få solceller på taken. Bakom satsningen står familjebostäder, Svenska Bostäder och fastig hetskontoret i Stockholms stad. Vi räknar med att få igen investeringskostnaden på tio år så det är en bra åtgärd, säger Helena Ulfsparre, miljöchef på familjebostäder till tidningen Hem och hyra. kpi 314,03 April 2013 (1980=100) Boräntor Webbsvaret Tror du att hovrätten ändrar domen i hyresnämnden, Stockholm? 42% JA 45% NEJ -0,78% förändring (jämfört med motsvarande period föregående år) Lägsta boräntorna: 3 mån: 2,78 % 2 år: 2,78 % 5 år: 3,13 % Källa: % VET EJ Så löd webbfrågan i förra numret. Så här tyckte de läsare som svarade Småhus Bostadsrätt Hyresrätt Småhus Bostadsrätt Hyresrätt Procent av den disponibla inkomsten som går till boende för ett pensionärspar. Pro kräver ökad prispress på bostadsproduktion De få äldreanpassade lägenheter som byggs är alldeles för dyra för den genomsnittliga pensionären. Det menar PRo som vill pressa priserna på byggandet. Mellan 1969 och 2011 har det blivit 15 gånger dyrare att hyra en lägenhet, men pensionsutvecklingen hänger inte med. En ny rapport från Pensionärernas Riksorganisation, PRO, visar att äldre i hyresrätter är den grupp som har högst boendekostnader i snitt 41 procent av den disponibla inkomsten för en ensamstående pensionär. enligt RaPPoRteN får den genomsnittliga svenska pensionären ut kronor i månaden, samtidigt som hyran i en ny, anpassad lägenhet kan ligga på upp emot kronor. Ekonomin för våra cirka medlemmar är väldigt ansträngd. Vi har gjort några nedslag i landet, och det är inte ovanligt att en tvåa kostar Rena lynchstämningen! Så uttrycker sig en privat fastighetsägare i värmländska Storfors efter att invånare demonstrerat mot att han hyr ut till det man kallar fel folk bland annat ett romskt par som väntar barn. En del irriterade Storforsbor samlades den 20 maj utanför det romska parets lägenhet och polisen upplevde situationen så hotfull att man flyttade familjen till ett hotell. Nu vill de få bort mig från orten, säger fastighetsägaren till Fastighetstidningen. Folk här hävdar att jag hyr ut till kriminella och bidragstagare men jag har inte fler av den kategorin än Procent av den disponibla inkomsten som går till boende för den ensamstående pensionären kronor i månaden, säger Johanna Hållén, pressansvarig på PRO. under 2012 påbörjades lägenheter en minskning med 23 procent jämfört med året Johanna Hållén innan. Samtidigt väntas antalet pensionärer i Sverige öka till 2,4 miljoner om 15 år från dagens 1,8 miljoner. Vi skulle gärna se att priserna pressas på att bygga nytt, och vår rapport visar att det är möjligt, till exempel genom Sabos Kombohus och med hjälp av statsfinansierat stöd. Det måste också skapas bättre möjligheter att tillgänglighetsanpassa i det befintliga bostadsbeståndet. I höst kommer PRO att ta fram ett handlingsprogram för hur en trygg bostadsförsörjning för äldre skulle kunna gå till. maria lundmark De vill få bort mig från orten Hot mot fastighetsägare som hyrde ut till romer andra fastighetsägare på orten. Romerna som hyrde hos mig är mig veterligen inte kriminella och jag är inte den som har förutfattade meningar om folk. Fastighetsägaren har 22 lägenheter och ett hotell som han ägt i 14 år. På StoRFoRS kommun känner man inte till att han misskött sina åtaganden som hyresvärd. Han sköter sig som vilken annan näringsidkare som helst. Han vill fylla sina bostäder. Men att det skulle gjorts på ett annat sätt än hos andra fastighetsägare har jag inga uppgifter om, säger Mikael Jareke, kommunchef i Storfors. DaviD grossman 14 Fastighetstidningen nr 5 juni 2013

15 ögonblicket KL: DEN 18 MAJ slåttervägen, gävle Björkarna slår ut, vitsipporna blommor och om man bor i en bostadsrättförening innebär maj månad dessutom ofta en städdag. I Brf Trattskivlingen i Gävle gjorde bland annat Marie Louise Orvestedt, Helena Kempe och Bertil Rahm det vårfint. Det är 25 lägenheter i föreningen och de flesta medlemmarna hjälpte till med krattor och sekatörer i högsta hugg. Det gick bra, det var ganska stor uppslutning, berättar ordförande Bertil Rahm nöjt efteråt. Om medlemmar inte har möjlighet att delta vid den gemensamma städningen brukar man få sysslor tilldelade sig som kan göras vid något annat tillfälle. Det tog väl fem timmar den här gången. Så fikar vi ju ihop också, säger Bertil Rahm. foto: niclas jonsson Fastighetstidningen nr 5 juni

16 Fokus social housing Dags för social housing i Sverige? I princip alla länder i Europa har någon form av social housing men inte Sverige. Det finns inget behov och det är ett utpekande boende menar kritikerna. Men med allt fler låginkomsttagare som inte kommer in på bostadsmarknaden höjs röster om att det även är dags för en svensk modell av social housing. text: DaviD grossman foto: johnér bildbyrå, anna maria magnusson, DaviD grossman ocial HouSiNG, bara själva begreppet får nog de flesta att rygga tillbaka. Bostäder för de socialt utsatta, de fattiga, de som inte kan ta sig in på den ordinarie bostadsmarknaden. Man ser 1800 talets statarlängor och dagens slitna förorter framför sig. Bostäder som låser fast och stigmatiserar. Där kunde det också stannat. Något sådant ska vi inte ha i Sverige är de flesta överens om. Men samtidigt pågår en annan debatt som växer sig allt starkare för varje ny rapport om bostadsbrist som ramlar ner på de ansvarigas bord. Folk som helt saknar ett eget boende, och de som sitter fast i trånga boenden får det allt svårare att förändra sina levnadsförhållanden på grund av att man inte har de medel som krävs. Det finns stora grupper av människor som för tio, femton år sedan kunde skaffa sig en bostad av egen kraft men som idag inte kan göra det. Den gruppen har ökat, konstaterar Micael Nilsson, expert på bostadssociala frågor på Boverket. Exakt hur många människor det handlar om vet han inte det måste utredas vidare. Men följer man den europeiska mallen för personer som borde ha rätt till social housing och billiga bostäder handlar det om cirka en miljon svenskar. Så många i arbetsför ålder har en disponibel inkomst som ligger under 60 procent av rikets median inkomst. (2011 var den kronor i månaden). I nationalekonomen Ingemar Micael Nilsson Nilssons rapport Utanförskapets kostnader består den gruppen av en tredjedel med a kassa eller ersättning från försäkringskassan. En tredjedel har andra obeskattade bidrag som socialbidrag, integrationsersättning och en tredjedel har inkomst från arbete. Till största delen är det ungdomar och invandrare. micael NilSSoN ser även en annan växande grupp som får det tuffare på den vanliga bostadsmarknaden. Pensionärer i det nya pensionssystemet och utan bra tjänstepensioner. (se även artikel sid. 14) Jag fick nyligen ett brev från nybliven pensionär i Lund. Hon får ut kronor och betalar i hyra. Hon skrev att pensionärer inte får bostadstillägg på den delen av hyran som är över Fastighetstidningen nr 5 juni 2013

17 boendet tar allt större del av låginkomsttagarnas inkomst 60% Portugal Finland Frankrike Spanien Sverige Tyskland Holland Storbritannien Danmark Svensken betalar i snitt 21 procent av sin inkomst till boende, men de med låga inkomster (60 procent under landets mediankomst) betalar 45 procent av disponibel inkomst till boendet. Befolkningen totalt Låginkomstagare Källa: CECODHAS (se nästa sida) Personen på bilden har inget samband med texten. kronor och att det i Lund inte finns många lägenheter med så låg hyra möjligen små lägenheter i äldre hus utan hiss. Många födda på 1950 och 60 talen som inte får goda pensioner lär få det knepigt, säger Micael Nilsson. Enligt Boverket har också en miljon svenskar så låg inkomst att de riskerar att få nobben av fastighets ägarna vid uthyrning. Bolånetaket som infördes 2010 har ökat kravet på kontantinsats, andrahandshyrorna har ökat och kraven på inkomst från fastighetsägare har skärpts. marknaden ByGGeR förstås till dem som har råd att betala, vare sig det är bostadsrätter eller hyresrätter. Nya bostadsområden med höga priser tenderar också att bli allt mer segregerande. Allt detta fanns med i bilden när politiker och tjänstemän i Göteborgs kommun funderade på hur man ska göra centrala Älvstaden, där nya bostäder ska tillkomma, till ett vad man kallar inkluderande område. I klartext; bostäder inte bara för medelklassen likt Hammarby sjöstad i Stockholm eller Västra hamnen i Malmö. HuR kan man då få in ett mer blandat boende och hur gör man Anders Törnquist i andra länder där social housing fi n n s? Anders Törnquist, lektor på institutionen för socialt arbete på Göteborgs universitet, fick uppdraget av fastig hetskontoret i Göteborg. Han lyfte på locket, blickade runt i Europa och kom i en rapport fram till att något liknande borde man även kunna få till i Sverige. Bolag som bygger utan vinstintresse och tack vare stöd från det offentliga får tillgång till billig mark och fördelaktiga lån. Jag insåg inte att det var en så het potatis och det finns onekligen många förutfattade meningar i Sverige om vad social housing innebär. Och den jag insåg inte att det var en så het potatis. Fastighetstidningen nr 5 juni

18 Fokus social housing fakta/ social HoUsiNg Social housing har fyra utmärkande drag: Det är hyreslägenheter som genom lagar och regler är undantagna från den ordinarie bostadsmarknaden Det får ett offentligt finansiellt stöd (lån, garantier och så vidare) Det ägs av icke vinstdrivande företag Det är en samhällelig insats riktad mot vissa grupper (resurssvaga), det är ett kategoriboende även om kategorierna kan vara flera. och det är ett sätt att fördela bostäderna till dessa grupper. uppfattningen skymmer den väsentliga frågan, menar Anders Törnquist. Han och andra som gett sig in i debatten tycker att social housing också är ett missvisande namn. Kalla det hellre för affordable housing (boende till överkomligt pris) som kommer till utan vinstintressen. Det är vad det handlar om, säger Anders Törnquist. BlickaR man ut i Europa är det faktiskt bara Sverige vid sidan av Tjeckien och Lettland som saknar ett bostadssystem specifikt för låginkomstgrupper. Alla andra länder har någon typ av social housing och modellen varierar rätt mycket från land till land (se några exempel längre fram). I Sverige finns visserligen sociala kontrakt som kommunerna tar fram för personer som missbrukar eller som har psykiska problem. Men det är en liten andel. Enligt Socialstyrelsen rör det sig om totalt kontrakt. Anders Törnquist har i sin rapport inte räknat på om det går att bygga billigare längs med Älvstranden i Göteborg. Det tror han inte går till god kvalitet. Man kan inte få lönsamhet att bygga för låginkomsttagare så är det bara. På det ena eller andra sättet måste det offentliga subventionera. Är det inte bättre att i så fall subventionera individer som behöver stöd med bostadsbidrag? Bostadsbidrag behövs också, men bostadsbidrag bygger inga bostäder det kanske det andra systemet kan göra, säger Anders Törnquist. Det han ser framför sig i Älvstaden är att blanda in social housing lägenheter i en trappuppgång eller på ett våningsplan som ägs och förvaltas av en stiftelse eller icke vinstdrivande bolag. Med tredimensionell fastighetsbildning är det juridiskt möjligt. Det är den rödgröna majoriteten i Göteborgs kommun som öppnat för diskussionen och Ulf Kamne, MP, Ulf Kamne ordföranden i fastighetsnämnden, är väl medveten om att rikspolitiken, även i hans eget parti, inte vill ha social housing. Man är kvar i en föreställning om att allmännyttan kommer ta hand om alla som behöver en Kurt Eliasson bostad. Så är det inte längre, de ska agera affärsmässigt och har dessutom stora bestånd som måste renoveras. Nu måste vi pröva nya former med stiftelser som agerar utan vinstintresse och som inte behöver marknadsanpassa sin hyra, säger Ulf Kamne. Exakt hur en svensk modell av social housing kan se ut vet han inte, men det kommer att kräva någon typ av subventioner av kommunen eller/och staten. Och att Sverige begär ett undantag i EU för att ge stöd till bostäder för resurssvaga individer. Eftersom regeringen inte avser att söka ett sådant undantag utreder man nu i Göteborg möjligheten att själva närma sig EU med en ansökan. kurt eliasson, vd för Sabo och ansvarig för en stor del av allmännyttan stänger helt dörren för social housing i Sverige. Han tycker inte att han sett några belägg för att det är många som utestängs från bostadsmarknaden på grund av att man inte klarar hyran. européerna tycker att de betalar för mycket 33,8 PRoceNt av européerna anser att deras utgifter för bostaden tar för stor del av inkomsten ett problem som har ökat under finanskrisen. Inom eu är utgiften för bostad* i snitt 22,5 procent av disponibel inkomst. för dem med låg inkomst (60 procent under medianinkomst) är bokostnaden i snitt 41 procent och gapet ökar, enligt en rapport från CeCoDHAS i Bryssel, en organisation som samlar organisationer som arbetar med social housing i 19 länder. De representerar sammanlagt 27 miljoner lägenheter över europa. Det är framför allt Danmark, Grekland, Storbritannien och Nederländerna som sticker ut där folk betalar mellan 25 och 32 procent av sin inkomst i bostadskostnad. för dem med låg inkomst i Danmark är siffran så hög som nästan 60 procent. Sverige är någonstans mitt i fältet med 22 procent, men till skillnad från många andra länder är gapet stort till dem med låga inkomster där 45 procent går till bostadskostnader. Det speglar alltså en marknad där svenskar med låga inkomster bevisligen betalar rejält över sin förmåga och där folk med mer i plånboken ligger i snitt med övriga eu. I sin sammanfattning konstaterar denna lobbygrupp att housing affordability (bostäder till överkomligt pris) är ett stort problem och att det därför inte bara en social utan även ekonomisk fråga för eu och dess medlemsstater. Lån med subventionerad ränta, räntegarantier, skattelättnader, möjlighet att sälja mark eller del av projekt verktygslådan är varierande för länder i europa som har social housing. en trend är att staten minskar sina åtaganden och att marknaden på olika sätt tar över finansiering. *Bostadskostnad är hyra/lån samt vatten, el och värme. 18 Fastighetstidningen nr 5 juni 2013

19 Nu måste vi pröva nya former med stiftelser som agerar utan vinstintresse och som inte behöver marknadsanpassa sin hyra. ulf kamne, ordförande fastighetsnämnden Göteborg (mp) Det är snarare för att det är brist på lägenheter och att det byggts för lite under tio års tid. Ska man komma åt problematiken med folk som inte har råd är bostads bidrag den enklaste lösningen. Det är en rakare och spetsigare väg att öka Stefan Attefall köpkraften för de med låga inkomster, och jag tycker regeringen borde se över dagens bidragsnivåer. Sabos och även regeringens linje är att lösningen ligger i pressade produktionspriser snarare än subventioner. Hans Lind Subventioner kan tas bort när regeringar ska budgetsanera och det ser vi hända just nu i många av de länder som har social housingsystem. Vi har i Sverige lyckats rationalisera bort subventioner och klarat ett hyggligt byggande ändå, säger Kurt Eliasson. BoStaDSmiNiSteR Stefan Attefall anser att huvudansvaret ligger hos kommunerna om det finns invånare som av sociala eller ekonomiska skäl inte kommer in på bostadsmarknaden. Har man sociala ambitioner med sitt kommunala bolag då får man också se till att det blir blandade former. Det finns många instrument som kommunerna inte utnyttjar och det är en bättre väg att gå än att införa en form av boende som är utpekande av vissa grupper. Men där får bostadsministern mothugg av Hans Lind, bostadsforskare på KTH som följt svensk bostadspolitik under lång tid. Det är naivt att tro att kommunerna eller marknaden tar hand om problemen och ordnar billiga bostäder. Staten måste ta ett ansvar och tillsätta en bred bostadssocial utredning. Vi står bara i början av en mycket stor utmaning, menar Hans Lind. Varför skulle inte Stena fastigheter eller något annat privat bolag även bygga lägenheter med investeringsbidrag? Inför tidsbegränsade bidrag och krav som förbinder byggarna att tillhandahålla lägenheter till ett lågt pris, säger Hans Lind. En minst sagt knepig fråga, som många av länderna i Europa även brottas med, är vilka kriterier som i så fall ska gälla för dem som får en billig och subventionerad lägenhet. Hur mycket ska man få tjäna? Ska nyskilda par gå före nyanlända flyktingar? Vem ska få lägenheten vid markplan om det är tio äldre som söker? Blir det attraktiva lägenheter till lågt pris kommer även några att försöka fuska sig till en lägenhet. Risken finns även att de som bor i social housing pekas ut och stigmatiseras. micael NilSSoN på Boverket konstaterar att denna selekterande bostadsmarknad med alla dess avarter och tveksamheter försvann med den gamla bostadsförmedlingen och att han helst ser att den inte kommer tillbaka. Han tror även att den övriga bostadsmarknaden kan få ännu högre krav och trösklar om man vet att det finns en tredje aktör som tar hand om de med absolut sämsta förutsättningarna. Samtidigt kan man inte, säger Micael Nilsson, blunda för att den generella bostadspolitiken som allmännyttan stod för inte längre fungerar för stora delar av befolkningen. Min personliga uppfattning är att man måste se över allmännyttans roll och att deras huvuduppdrag ska vara att få fram ett affordable housing. Och borde vi inte använda fler metoder än de få som finns idag för att få fram dessa lägenheter? Studerar man hur de gör i olika europeiska länder finns det en uppsjö av olika verktyg att tillgå. DäR FåR HaN även medhåll av Fastighetsägarnas vd Reinhold Lennebo som menar att vi inte kan stänga några dörrar. Man måste ha en modern och verklighetsanpassad hållning. Det Reinhold Lennebo är allt för många som står utanför den ordinarie bostadsmarknaden och vi har en förståelse för att det måste lösas. Om marknaden inte klarar av att sörja för bostäder finns det ett statligt ansvar att man löser det på något sätt det tillhör välfärdssamhällets uppgift, menar Reinhold Lennebo. Han utesluter inte att det i framtiden kan finnas icke vinstdrivande aktörer, som ett tredje ben vid sidan av den affärsmässiga marknaden, men Reinhold Lennebo betonar samtidigt att det inte får bli en del av allmännyttan och sätta konkurrensen ur spel. fakta/ bostadsbidrag Bostadsbidraget går i dag till största delen till barnfamiljer och sätts efter antal barn, bostadskostnad och inkomst. ensamföräldrar kan ha en brutto inkomst upp till kronor per månad, innan bostadsbidraget minskas. om familjens månadsinkomst överstiger kronor, minskas bidraget med 20 procent av det över stigande beloppet. Antal Maximalt barn: bidrag kronor: nästa sida: amsterdam tuffare krav för att få lägenhet. Ämnet social housing tas även upp på ett seminarium i Almedalen den 3 juli, som anordnas av fastighetsägarna. Medverkande bland annat Ulf Kamne (MP), ordförande i fastighetsnämnden i Göteborg, Veronica Palm (S), riksdagsledamot och Sonny Modig, vd, MKB. Fastighetstidningen nr 5 juni

20 Fokus social housing Foto: david grossman Jeroen van der Veer, talesman för social housingbolagen i Amsterdam visar ett nytt klimatanpassat projekt. Varje lägenhet som hyrs ut med låg hyra kostar bolaget euro. NeDeRläNDeRNa: Varje lägenhet en förlust i amsterdam är hälften av alla bostäder byggda och ägda av social housingbolag. Från början kunde vem som helst hyra men nu får endast den med låg inkomst tillträde. nu styr staten allt för stor del av vår verksamhet. titta På kartan HäR, alla områden med röd färg ägs av våra bolag, säger Jeroen van der Veer när han visar runt på Amsterdams Federatie van Woningcoporaties ett förbund som samlar alla social housingbolag i staden. Man kan snabbt konstatera att fastigheterna är spridda över hela Amsterdam, både centralt och i periferin, och kartbilden påminner en del om allmännyttans spridning i Stockholms stad innan ombildningarna satte igång i slutet av 1990 talet. Skillnaden är dock att bolagen i Amsterdam, där ungefär hälften av beståndet är social housing, har som uppgift att hyra ut en del av sina bostäder till låga hyror maxgränsen är just nu 682 euro (cirka kronor) oavsett storlek och läge. Fram till 1990 var i princip alla lägenheter i projekten social housingbostäder. Nu är andelen satt till 30 procent. Övriga lägenheter i nybyggen säljs som ägarlägenheter eller hyrs ut på den vanliga hyresmarknaden och till klart högre hyror oftast de dubbla. Det är enda sättet vi kan finansiera lägenheterna med låg hyra. Varje sådan lägenhet är en förlust på euro, säger Jeroen van der Veer, som är talesman för förbundet. ByGGtakteN HaR RaSat rejält efter 1990 då regeringen drog bort alla byggsubventioner. Och med Lehmankraschen, som har drabbat Nederländerna rätt hårt, är det även svårare för social housingbolagen att få lån trots att de fortfarande har statliga lånegarantier som ger bra rating från långivarna. Nu har dessutom regeringen beslutat om att införa en fastighetsskatt på våra bestånd som kommer att kosta bolagen 1,7 miljarder euro per år. 20 Fastighetstidningen nr 5 juni 2013

När vinstintresset tar över...

När vinstintresset tar över... När vinstintresset tar över... - En rapport om högerns planer på att sälja ut 3000 hem i Södertälje. 2(8) Inledning Sedan ska man betala för allt, som när en liten plastdetalj på torkskåpet går sönder,

Läs mer

Minskad valfrihet för bostadssökande i Stockholm

Minskad valfrihet för bostadssökande i Stockholm Minskad valfrihet för bostadssökande i Stockholm Minskad valfrihet för bostadssökande i Stockholm I den senaste tidens bostadspolitiska debatt om ombildningen av hyresrätter till bostads rätter har ett

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

100 FASTIGHETSÄGARE OM "EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA" Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

100 FASTIGHETSÄGARE OM EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 1 FASTIGHETSÄGARE OM "EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA" Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 1 fastighetsägare om EU, Allmännyttan och hyrorna Förord Den 18 april 28 presenterades den statliga

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning. Micael Nilsson Expert

Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning. Micael Nilsson Expert Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning Micael Nilsson Expert Disposition Kort om bostadsbrist Beskrivning av mottagandet av nyanlända Bosättningslagen Vad är problemen? Vilka är lösningarna?

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

TÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning

TÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning ÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning Ordlista arbetslöshetskassa kassakort montera reparera preliminärt gatubelysning övertid projekt gatukontoret fackman installation armatur arbetsmoment högspänning

Läs mer

Ny bostadspolitik för Sverige

Ny bostadspolitik för Sverige Ny bostadspolitik för Sverige Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet maj 2015 2(8) Ny bostadspolitik för Sverige 3(8) Bostadssituationen i Sverige är inte som den ska vara I stora delar av Sverige

Läs mer

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma.

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma. SIGNERAD 2013-12-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-12-09 Vår referens Anders Spjuth Projektledare Tjänsteskrivelse anders.spjuth@malmo.se Motion från Anders Olin (SD) om investering av MKB S

Läs mer

En god bostad till en rimlig kostnad

En god bostad till en rimlig kostnad Val 2018 En god bostad till en rimlig kostnad Bostadspolitiskt program för Hyresgästföreningarna i Göteborg Vill du veta mer om Hyresgästföreningen? Ring 0771 443 443 eller besök www.hyresgastforeningen.se

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET JÖNKÖPING

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET JÖNKÖPING FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET JÖNKÖPING 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst Om oss Var med i Hyresgästföreningen lättläst Om Hyresgästföreningen I den här broschyren kan du läsa om Hyresgästföreningen. Vi berättar om vilka vi är, vad vi gör och vad vi tror på. Ring oss på telefon

Läs mer

plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden

plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden 2 förord SABO, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen är ense om att hyresrätten och dess konkurrenskraft behöver utvecklas. Den 25 januari 2001

Läs mer

Värden hjälpte dem att skiljas

Värden hjälpte dem att skiljas Värden hjälpte dem att skiljas När Eva och Jake Palm skulle skiljas fick de hjälp av sin hyresvärd. Jake kunde flytta till en trea ett stenkast bort medan Eva bodde kvar. Det gjorde skilsmässan lättare.

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4 INFORMATIONSMÖTE 100224 Brf Svavlet 4 Rikard Johansson Bjurfors & Thörner AB Vi hjälper föreningen. Kontakta oss för alla typer av frågor om ombildningen Syfte med dagens möte Informera om ombildningen

Läs mer

En skattereform för hyresrätten

En skattereform för hyresrätten 1 (6) En skattereform för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på en skattereform för hyresrätten. Med denna reform skulle de ekonomiska villkoren för hyresrätten

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET HALMSTAD

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET HALMSTAD FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET HALMSTAD 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ARVIKA

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ARVIKA FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ARVIKA 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM

TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM ETT MEDLEMSKAP SOM LÖNAR SIG Som medlem i Fastighetsägarna kan du anlita våra jurister som är experter på fastighetsjuridik, ta hjälp av våra hyresförhandlare och gå utbildningar

Läs mer

TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM

TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM ETT MEDLEMSKAP SOM LÖNAR SIG Som medlem i Fastighetsägarna kan du anlita våra jurister som är experter på fastighetsjuridik, ta hjälp av våra hyresförhandlare och gå utbildningar

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET TROLLHÄTTAN

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET TROLLHÄTTAN FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET TROLLHÄTTAN 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET UDDEVALLA

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET UDDEVALLA FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET UDDEVALLA 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

HYRESREGLERINGENS BAKSIDA 1. EN BIDRAGSBEROENDE HYRESMARKNAD

HYRESREGLERINGENS BAKSIDA 1. EN BIDRAGSBEROENDE HYRESMARKNAD HYRESREGLERINGENS BAKSIDA 1. EN BIDRAGSBEROENDE HYRESMARKNAD Rapport 1:2006 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Hyresrätten är en unik upplåtelseform. Genom ett hyreskontrakt kan människor snabbt

Läs mer

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Bostadsbeståndet i Stockholmsregionen förändring med nuvarande tendenser 140 120 100 80 60 Äganderätt Bostadsrätt Dyr

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET VÄRNAMO

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET VÄRNAMO FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET VÄRNAMO 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

ETT ÖVERKLAGAT SYSTEM RAPPORT 2013-02-25

ETT ÖVERKLAGAT SYSTEM RAPPORT 2013-02-25 ETT ÖVERKLAGAT SYSTEM RAPPORT 2013-02-25 BYGGA I SVERIGE? VAR GOD DRÖJ I stora delar av Sverige råder idag en utpräglad bostadsbrist. (1) Överklaganden och långa handläggningstider är fördyrande för byggprocessen

Läs mer

Tema: Arbete & Bostad

Tema: Arbete & Bostad - BLADET NR 67 Maj 2013 Tema: Arbete & Bostad 2 - B L A D E T - BLADET NR 67 Maj 2013 Många unga utan bostad Tema: Arbete & Bostad 189 000 nya bostäder skulle behövas i Sverige bara för att ge de ungdomar

Läs mer

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG?

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? För företag som vill öka synlighet och profilering och attrahera jobbsökande i fastighets- och samhällbyggnadssektorn. För jobbsökande som vill kunna jämföra samma slags tjänster

Läs mer

En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror. Pär Svanberg

En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror. Pär Svanberg En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror Pär Svanberg par.svanberg@hyresgastforeningen.se Vad är det för marknad? Rätten till bostad är inskriven i 2 av regeringsformen av en anledning:

Läs mer

Manual för diskrimineringstester. En vägledning i hur du kan testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden.

Manual för diskrimineringstester. En vägledning i hur du kan testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden. Manual för diskrimineringstester En vägledning i hur du kan testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden. Vill du testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden? I den

Läs mer

BOSTADSHYRES- MARKNADEN

BOSTADSHYRES- MARKNADEN Stockholm, mars 2014 Bokriskommittén ett initiativ för en bättre bostadsmarknad Bokriskommittén har i uppdrag att presentera konkreta förslag på reformer som kan få den svenska bostadsmarknaden i allmänhet

Läs mer

Ekonomiskt program för hyresrätten

Ekonomiskt program för hyresrätten 1 (6) Handläggare Datum PS 2011-09-26 Ekonomiskt program för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på ett ekonomiskt program för hyresrätten. Med detta program

Läs mer

Hyresgästföreningen - en stark folkrörelse

Hyresgästföreningen - en stark folkrörelse BOSTADSPOLITISKT PROGRAM UMEÅ 2017 Hyresgästföreningen - en stark folkrörelse Hyresgästföreningen är en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Hyresgästföreningen

Läs mer

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt.

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. FRÅN HYRESRÄTT BOSTADSRÄTT Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. Den här broschyren vänder

Läs mer

Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark.

Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark. Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark. Omslagsbild: Typografitti Tryck: DanagårdLitho, november

Läs mer

Ett medlemskap i Bostadsrätterna för att skapa opinion och styrka

Ett medlemskap i Bostadsrätterna för att skapa opinion och styrka Ett medlemskap i Bostadsrätterna för att skapa opinion och styrka Bostadsrätterna arbetar också fokuserat med opinionsbildning och information för att påverka samhället till bostadsrättens fördel. Ett

Läs mer

Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor

Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor Lågt bostadsbyggande sedan mitten av 1970 talet, men trenden har

Läs mer

Enköping Hyresbostäder

Enköping Hyresbostäder Enköping Hyresbostäder Nya lägenheter i kvarteret Älgen Enköping Sveriges närmaste stad AB Enköpings Hyresbostäder Enköping är en expansiv småstad som kan erbjuda ett trivsamt boende för den som söker

Läs mer

Hur hittar man en bostad?

Hur hittar man en bostad? Hur hittar man en bostad? Boplats syfte Presentera ett samlat utbud av lediga bostäder från såväl kommunala som privata hyresvärdar (bostadsrätter) Informera om planerade och pågående nyproduktion Informera

Läs mer

Allmännyttan på 2000-talet - beslutsregler vid försäljning av kommunala bostäder Allbo-kommittens uppdrag

Allmännyttan på 2000-talet - beslutsregler vid försäljning av kommunala bostäder Allbo-kommittens uppdrag Allmännyttan på 2000-talet - beslutsregler vid försäljning av kommunala bostäder - en sammanfattning av SOU 2000:104 sammanställd av Allbo-kommittens sekretariat Allbo-kommittens uppdrag Allbo-kommitten

Läs mer

Fastighetsföretagarklimatet 2009

Fastighetsföretagarklimatet 2009 Fastighetsföretagarklimatet 2009 GÖTEBORG Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Inledning och sammanfattning Fastighetsföretagande är särskilt beroende av att samarbetet med tjänstemän och politiker

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I LIDKÖPING. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I LIDKÖPING. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I LIDKÖPING En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor

Läs mer

State Aid Reform synpunkter från SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) på samrådsdokumentet rörande Handlingsplan för statligt stöd

State Aid Reform synpunkter från SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) på samrådsdokumentet rörande Handlingsplan för statligt stöd Till Europeiska kommissionen State Aid Reform synpunkter från SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) på samrådsdokumentet rörande Handlingsplan för statligt stöd Kommissionen välkomnar synpunkter

Läs mer

Stora skillnader mellan kommunernas avgifter och taxor

Stora skillnader mellan kommunernas avgifter och taxor Stora skillnader mellan kommunernas avgifter och taxor Taxor och avgifter för el, värme, avfall och vatten varierar kraftigt mellan landets kommuner. För en vanlig trerumslägenhet i Munkedal motsvarar

Läs mer

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Stockholms

Läs mer

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren Handlingsplan Boende 1. Inledning 4 Mälarstäder (Västerås, Eskilstuna, Strängnäs och Enköping) har undertecknat en avsiktsförklaring som identifierar åtta gemensamma, strategiskt viktiga och långsiktiga

Läs mer

FRÅN BYGGPOLITIK TILL (SOCIAL) BOSTADSPOLITIK. Malmö 29 november 2017 Linda Jonsson, analytiker

FRÅN BYGGPOLITIK TILL (SOCIAL) BOSTADSPOLITIK. Malmö 29 november 2017 Linda Jonsson, analytiker FRÅN BYGGPOLITIK TILL (SOCIAL) BOSTADSPOLITIK Malmö 29 november 2017 Linda Jonsson, analytiker DISPOSITION + Bostadspolitikens historia + Dagens politik Fokus unga Generella villkor + Slutsats 2 BACKA

Läs mer

STORSTAD FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET

STORSTAD FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET STORSTAD FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder Sverigebygget 150 000 100 000 nya bostäder Nya Moderaterna vill nå 150 000 nya bostäder Nya Moderaterna presenterar i dag ytterligare åtgärder för mer och snabbare bostadsbyggande. Vi vill öka tillgången

Läs mer

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Sammanfattning Gemensam Välfärd Stockholm avfärdar utredningens bägge förslag, vilka i praktiken innebär att

Läs mer

BOSTADSTILLÄGGET FÖR PENSIONÄRER

BOSTADSTILLÄGGET FÖR PENSIONÄRER Ö F G G Ä L L I S D A S BO Ä N O PNSI YONA H F NG HALKA LÅ G BHÖVS N I N J Ö H G I KAF 1 BOSADSILLÄGG FÖ PNSIONÄ Bakgrund Den 1 september 2015 höjde regeringen bostadstillägget till pensionärer (BP) med

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I ARVIKA. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I ARVIKA. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I ARVIKA En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor nästan

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I MOTALA. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I MOTALA. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I MOTALA En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor nästan

Läs mer

FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV

FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV UPPLANDS-BRO SIGTUNA ATT ANSÖKA OM FÖRTUR TILL BOSTAD Du som har starka medicinska behov, sociala behov eller en allvarlig hotbild kan ansöka om förtur till

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I ALINGSÅS. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I ALINGSÅS. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I ALINGSÅS En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor nästan

Läs mer

BNP = konsumtion + investeringar + export - import

BNP = konsumtion + investeringar + export - import Sverige är i recession nu. BNP = konsumtion + investeringar + export - import Sverige började ha en ekonomisk kris från år 1960. Sverige hade 7 497 967 invånare 1960 och idag finns det 9 256 347. Stockholmlän

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN BOSTADSPLAN FÖR JÄRFÄLLA FÖR STOCKHOLMSREGIONEN Framtidsinvesteringar i jobben går före Små hyresrätter nya skattesänkningar för unga och studenter Vår bostadsplan för

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget: 20 000 nya studentbostäder Sedan 2006 har över en kvarts miljon fler människor fått ett jobb att gå till. Det här är bara början. Vi

Läs mer

Fastighetsbolagen och ekonomin

Fastighetsbolagen och ekonomin Sammanfattning Fastighetsbolagen ser nu mer optimistiskt på framtiden än vid den senaste undersökningen. Inget av de intervjuade bolagen räknar med en minskning av vare sig hyresintäkter, försäljningspriser

Läs mer

Ett livsviktigt arbete

Ett livsviktigt arbete Stockholmshemmet Tidningen för dig som bor hos oss Nr 3 September 2015 Årets enkätresultat klara! Ett livsviktigt arbete Hitta information om ditt boende i Min lägenhet Vår, sommar, höst och vinter nu

Läs mer

Villkor för upprustning av rekordårens bostäder. Sophia Mattsson-Linnala

Villkor för upprustning av rekordårens bostäder. Sophia Mattsson-Linnala Villkor för upprustning av rekordårens bostäder Sophia Mattsson-Linnala Statsstöd enligt Fastighetsägarna Underavskrivningar fastigheter: 592 mkr Stöd som reducerar lånekostnaden: 2 148 mkr Kostnad för

Läs mer

339 LEDANDE POLITIKER OM SVENSK STADS- POLITIK SÅ VILL DE FORMA FRAMTIDENS STÄDER

339 LEDANDE POLITIKER OM SVENSK STADS- POLITIK SÅ VILL DE FORMA FRAMTIDENS STÄDER 339 LEDANDE POLITIKER OM SVENSK STADS- POLITIK SÅ VILL DE FORMA FRAMTIDENS STÄDER INLEDNING Vi har alla olika tidshorisonter när det gäller investeringar i staden. För handlaren så är det dagskassan och

Läs mer

Urban och social geografi, 15 hp, ht 09 Uppsala universitet Eva Andersson. F6. Den svenska bostadsmarknaden Bo Bengtsson

Urban och social geografi, 15 hp, ht 09 Uppsala universitet Eva Andersson. F6. Den svenska bostadsmarknaden Bo Bengtsson Urban och social geografi, 15 hp, ht 09 Uppsala universitet Eva Andersson F6. Den svenska bostadsmarknaden Bo Bengtsson Framväxten och institutionaliseringen av det svenska bostadssystemet Begrepp; Bostadssystem

Läs mer

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande Hyresgästernas Boendetrygghet på Bostadsvrålet 17 maj 2014 Ragnar von Malmborg 17 maj 2014 Hyresgästernas Boendetrygghet

Läs mer

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin.

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin. HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN 30 000 bostäder har byggts de senaste 5 åren. 75 000 hade behövts för att motsvara befolkningsökningen. 56 % eller mer än varannan

Läs mer

Frågor och svar om upphandlingsskadeavgift

Frågor och svar om upphandlingsskadeavgift Frågor och svar om upphandlingsskadeavgift 1. Vad är upphandlingsskadeavgift? Sedan sommaren 2010 har Konkurrensverket, som bland annat har till uppgift att arbeta för en effektiv offentlig upphandling,

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Bygg bostäder så att

Läs mer

https://bostad.stockholm.se/statistik/bostadsformedlingen-statistik-bostadskon-2014/, 4

https://bostad.stockholm.se/statistik/bostadsformedlingen-statistik-bostadskon-2014/, 4 Bostadsutskottet: Motion gällande: Hur kan vi lösa bostadsbristen bland ungdomar i Stockholm? Inledning: Boverket varnar för förvärrad bostadsbrist 1. Att ha en egen bostad är en självklarhet för många,

Läs mer

PM, februari 2008. Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen. Ingress av: Andreas Jarud Näringspolitisk chef

PM, februari 2008. Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen. Ingress av: Andreas Jarud Näringspolitisk chef Hyresmarknaden i Göteborg PM, februari 2008 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Ingress av: Andreas Jarud Näringspolitisk chef Väl fungerande bostadsmarknader med långsiktigt stabila regelverk samt

Läs mer

Tillgänglighet i detaljplaner

Tillgänglighet i detaljplaner Tillgänglighet i detaljplaner Planera för tillgänglighet Kommunerna har ett viktigt ansvar i att verka för ett samhälle som är tillgängligt för alla. Detta styrs av bl.a. Plan- och bygglagen och ska beaktas

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I VARBERG. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I VARBERG. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I VARBERG En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor nästan

Läs mer

Om oss. Information om Hyresgästföreningen

Om oss. Information om Hyresgästföreningen Om oss Information om Hyresgästföreningen Hyresgästföreningens verksamhetsidé Genom organisering av hyresgäster deltar Hyresgästföreningen i, tar ansvar för och är drivande i samhällets utveckling. Det

Läs mer

Lägesrapport Nyproduktion 2015

Lägesrapport Nyproduktion 2015 Lägesrapport Nyproduktion 2015 Varje år frågar vi landets studentbostadsföretag om hur deras nyproduktion ser ut, både vad som har och kommer att byggas och hur de ser på förutsättningarna för nyproduktion.

Läs mer

Elnätsavgifternas utveckling 2002-2010

Elnätsavgifternas utveckling 2002-2010 Elnätsavgifternas utveckling 2 - Sammanfattning De stora kraftbolagen är elnätsägare i knappt hälften av landets kommuner. De stora kraftbolagen har en helt dominerande ställning avseende landsbygdsdistribution.

Läs mer

Pressinformation ANDELSÄGARMETODEN December 2011

Pressinformation ANDELSÄGARMETODEN December 2011 Pressinformation ANDELSÄGARMETODEN December 2011 PRESSMEDDELANDE Innehåll 3 Pressmeddelande 5 Varför behövs Andelsägarmetoden? 6 Allmän presentation av Andelsägarmetoden hur går det till? 7 Vad avtalen

Läs mer

PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013

PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013 PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013 EN RESULTATSAMMANFATTNING FÖRORD Detta är en sammanfattning av rapporten Prisstudie av ett typhus för kontor år 2013. Den fullständiga rapporten är framtagen

Läs mer

Nu bygger vi om i Akalla

Nu bygger vi om i Akalla Nu bygger vi om i Akalla Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Akalla Hus för hus Det tar omkring

Läs mer

B SHOPPER PULSE 2015

B SHOPPER PULSE 2015 B SHOPPER PULSE 2015 SHOPPER PULSE 2015 01. Rapporten i korthet 02. Demografisk utveckling 03. Hur vi handlar dagligvaror 04. Hur vi handlar dagligvaror på nätet 05. Kort om uteätande med fokus på lunchen

Läs mer

Svar på interpellation angående bostadskostnadernas andel av försörjningsstödet från Torbjörn Aronson (KD)

Svar på interpellation angående bostadskostnadernas andel av försörjningsstödet från Torbjörn Aronson (KD) Svar på interpellation angående bostadskostnadernas andel av försörjningsstödet från Torbjörn Aronson (KD) Den enskildes rätt till bistånd regleras i 4 kap. 1 SoL. I paragrafen anges att den som inte själv

Läs mer

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden Motion 38 Motion 39 med utlåtanden 106 Motion 38 Kortare handläggningstider vid behov av tvångsförvaltning. Hyresgästföreningen får ibland ärenden om dålig teknisk förvaltning och bristande underhåll.

Läs mer

Har du råd att bo kvar?

Har du råd att bo kvar? www.stockholmsvanstern.se Efter pensionen: Har du råd att bo kvar? En rapport om inkomster och boende bland äldre i Stockholms stad. Beställd av Stockholmsvänstern, utförd av Edvin S. Frid oktober 2012.

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Kapitel 1 Personen Hej jag heter Lars jag är 9 år och jag går på Söderskolan. Jag tycker om min morfar. Jag har 4 syskon 2 bröder och 2 systrar. Mina

Kapitel 1 Personen Hej jag heter Lars jag är 9 år och jag går på Söderskolan. Jag tycker om min morfar. Jag har 4 syskon 2 bröder och 2 systrar. Mina Kapitel 1 Personen Hej jag heter Lars jag är 9 år och jag går på Söderskolan. Jag tycker om min morfar. Jag har 4 syskon 2 bröder och 2 systrar. Mina bröder är 8 år gamla och mina systrar är 3 och 5år.

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I HALMSTAD. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I HALMSTAD. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I HALMSTAD En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor nästan

Läs mer

Sjuk Även sjukpenningen sänks med 2 kronor till följd av lägre prisbasbelopp. Högsta ersättning 2014 blir 708 kronor per kalenderdag.

Sjuk Även sjukpenningen sänks med 2 kronor till följd av lägre prisbasbelopp. Högsta ersättning 2014 blir 708 kronor per kalenderdag. Nyheter 2014 Löntagare Det femte jobbskatteavdraget ger några hundralappar (150-340 kronor, beroende på inkomst) mer i plånboken varje månad. Från årsskiftet höjs även brytpunkten för statlig inkomstskatt,

Läs mer

Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid

Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid Stor brist på sådana boenden idag Rekordgenerationen födda under efterkrigstiden Vi seniorer är alla olika intressen, betalningsförmåga,

Läs mer

TRENDSPANING - E-HANDEL UR ETT FASTIGHETSPERSPEKTIV NOVEMBER 2013 TOMAS KRUTH OCH RUDOLF ANTONI

TRENDSPANING - E-HANDEL UR ETT FASTIGHETSPERSPEKTIV NOVEMBER 2013 TOMAS KRUTH OCH RUDOLF ANTONI TRENDSPANING - E-HANDEL UR ETT FASTIGHETSPERSPEKTIV NOVEMBER 2013 TOMAS KRUTH OCH RUDOLF ANTONI INLEDNING Vi ser idag hur handeln omvandlas kraftigt när e handeln tar större del av den totala handeln.

Läs mer

Fastighetsföretagarklimatet 2009

Fastighetsföretagarklimatet 2009 Fastighetsföretagarklimatet 2009 MÖLNDAL Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Inledning och sammanfattning Fastighetsföretagande är särskilt beroende av att samarbetet med tjänstemän och politiker

Läs mer

Ett enpersonshushåll utan barn får drygt 500 kronor mer i disponibel inkomst till följd av högre löner och lägre skatt.

Ett enpersonshushåll utan barn får drygt 500 kronor mer i disponibel inkomst till följd av högre löner och lägre skatt. Pressmeddelande 20 november 2013 Så här blir din ekonomi 2014 Reallöneökningar, skattesänkningar, låg inflation och låga räntor. Det bäddar för att många svenskar kan se fram emot mer pengar nästa år och

Läs mer

Produktdagar. 17 november 2011, Borås

Produktdagar. 17 november 2011, Borås Produktdagar 17 november 2011, Borås Välkommen till 2011 års produktdagar i Borås PAGE 2 Produktdagar 2011-11-17 Finns det en framtid för småhusbranschen? Ja! Det råder bostadsbrist i Sverige PAGE 3 Produktdagar

Läs mer

Här kommer en sammanställning av viktigare regler att tänka på kring andrahandsuthyrning.

Här kommer en sammanställning av viktigare regler att tänka på kring andrahandsuthyrning. Andrahandsuthyrning Här kommer en sammanställning av viktigare regler att tänka på kring andrahandsuthyrning. 1. Uthyrning av hel bostad Hyresavtal Hyresrätter, bostadsrätter och villor kan hyras ut i

Läs mer