Pensionärerna har tappat en femtedel i köpkraft Utvecklingen av pensionärernas plånbok 2016 och i ett tioårsperspektiv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pensionärerna har tappat en femtedel i köpkraft Utvecklingen av pensionärernas plånbok 2016 och i ett tioårsperspektiv"

Transkript

1 Pensionärerna har tappat en femtedel i köpkraft Utvecklingen av pensionärernas plånbok 2016 och i ett tiosperspektiv

2 Innehåll gentemot löntagarna... 3 Pensionärernas beskattning... 8 Pensionärernas köpkraft, tre inkomstexempel Utvecklingen av en genomsnittlig sinkomst efter skatt Utvecklingen av en hög s inkomst efter skatt...13 Utvecklingen av en låg sinkomst efter skatt...15 Den uteblivna skattesänkningen Skattebetalarna anser... 18

3 Pensionärerna har tappat en femtedel i köpkraft gentemot löntagarna Nästa väntas pensionen för en medelinkomstpensionär öka med 3 procent och lönerna med 2,5 procent i löpande priser. Pensio närens nettoinkomst ökar med 2,7 procent och med 2,5 procent för löntagaren. Sedan valet hösten 2014 ökar pensionerna med 3,8 procent och lönerna med 4,7 procent. De senaste 10 en har pensionerna tappat nära en femtedel i värde i förhållande till lönerna. I löpande priser har lönerna ökat med 34 procent och pensionerna med 12 procent. Sett till dagens penningvärde har dock pensionerna legat still, en knapp ökning med 0,1 procent, samtidigt som lönerna ökat med 20 procent. Räknat utifrån en pensionär som är medelinkomsttagare 1 ( kr/ 2006). De förhöjda grundavdragen, från och med 2009, i fem steg för pensionärerna har resulterat i sänkta skatter sedan Detta bidrar till att pensionärerna i va exempel f en ökning av sin nettoinkomst (pension efter skatt) med 20 procent sedan 2006, i löpande priser. Och med 8 procent inflationsjusterat. Motsvarande för en löntagare är att nettoinkomsten ökat med 46 procent i löpande priser och med hänsyn till inflationen har den ökat med 30 procent för löntagaren. En snabbare inkomstutveckling har tillsammans med jobbskatteavdrag bidragit till att löntagarnas nettoinkomst utvecklats mer fördelaktigt än pensionärernas. Den så kallade bromsen i pensionssystemet har dessutom hållit tillbaka pensionerna under perioden samtidigt som förhöjda grundavdrag (sänkt skatt) verkat i positiv riktning blir emellertid ett mer gynnsamt för de flesta pensionärer. Att pensionerna utvecklas långsammare än lönerna beror till stor del på den så kallade tillväxtnormen 2 i pensionssystemet som innebär att pensionerna räknas upp med inkomstindex minus 1,6 procentenheter under goda. Men det beror också på att balanseringen i systemet, bromsen, slagit till och sänkt pensionerna tre gånger (2010, 2011 och 2014). Pensionssystemets grundtanke är att det ska vara hållbart över tid och generationer. En form av balansering av systemet är dock viktig för systemets hållbarhet och för att långsiktigt kunna finansiera pensionsutbetalningar. Höjd inkomstpension 2016 Pensionerna har stärkts sedan 2014 då bromsen slog till och sänkte inkomst- och tilläggspensionen med 2,7 procent ökade den med 0,9 procent och 2016 väntas en ökning med 4,2 procent. Den stora höjningen 2016 sker mycket tack vare en högre sysselsättning 2014 jämfört med Detta då inkomstpensionernas utveckling framförallt beror på hur många som jobbar och deras inkomster. Höjningen 2016 bidrar till att pensionernas reala utveckling 2016 hamnar på en oförändrad nivå jämfört med 2006, vilket är en förbättring jämfört med 2014 då de minskade med 3 procent jämfört med ) Medelinkomsttagaren befinner sig i mitten av inkomstfördelningen (p50-p50) för åldersgruppen (SCB:s inkomstfördelning). Därefter ser vi till medelinkomsten i detta inkomstintervall kronor i vt exempel överensstämmer väl med snittet för perioden med hänsyn till följsamhetsindexeringen baserat på snittinkomsten kronor Vt exempel: 75% inkomstpension och 25% tjänstepension vilket medför att ökningstakten är beroende av de olika pensionslagens andelar. 2) Avdraget på 1,6 procent från inkomstindex görs på grund av att man vid beräkningen av en individs första pensionsutbetalning tar hänsyn till en tänkt framtida tillväxt på 1,6 procent. 3

4 men något minskade garanti- och tjänstepensioner Garantipensionen, som bestäms av prisbasbeloppet (liksom de flesta tjänstepensioner), ökade med 0,2 procent 2015 och sänks 2016 med 0,4 procent. Det gör att regeringens avskaffande av skatteskillnaden för dem med de allra lägsta pensionsinkomsterna blir extra viktig. Den bidrar också till att pensionären med låg pension i vt exempel (som inte har garantipension) f en större ökning av nettoinkomsten än genomsnittspensionären nästa. Detta då pensionären i va exempel med låg pension har en lägre andel tjänstepension än dem med medel och hög pension. Sammanfattning, tre inkomstexempel: 2016 f genomsnittspensionären en något bättre inkomstutveckling än löntagaren i förhållande till Det gäller både utvecklingen av pensionen och nettoinkomsten. Det beror helt på en stark utveckling av pensionen 2016 då denna pensionsinkomst enbart f sänkt skatt med nära en hundralapp. Löntagaren uppvisar dock en något starkare utveckling än pensionärerna sedan 2014 när 2015 läggs till. Under de senaste tio en har inkomstutvecklingen för dem med arbete varit väldigt bra. Lönerna har ökat med cirka 20 procent i reala termer medan pensionerna legat relativt stilla. Rensar vi även nettoinkomsten från inflation ser vi en ökning av köpkraften med 8 procent för genomsnittspensionären och med 30 procent för löntagaren sedan Genomsnittlig pensionsinkomst (tab. 1) 2016 väntas medelinkomstpensionärerna få en lite bättre inkomstutveckling än löntagarna jämfört med Det beror framförallt på att inkomstpensionen väntas öka med 4,2 procent under 2016 vilket är en högre ökningstakt än lönerna, 2,5 procent. Samtidigt har pensionären i vt exempel en fjärdedel av pensionen i form av tjänstepension, vilken i sin tur väntas minska med 0,4 procent. Det ger sammantaget en något lägre ökningstakt än inkomstpensionen sänks skatten för pensioner upp till kronor för denna storlek på pension handlar det om en knapp hundralapp på sbasis. I förhållande till 2014 innebär utvecklingen att löntagarna sammantaget f en såväl starkare inkomstutveckling som bättre ökning av nettoinkomsten än pensionären. Under perioden har löntagaren fått totalt kronor mer efter skatt att röra sig med (i löpande priser) än pensionären. Pensionärens inkomst har ökat med cirka 12 procent i löpande priser jämfört med 34 procent för löntagaren. Motsvarande för nettoinkomsten är 20 procent för pensionären och 46 procent för löntagaren. Rensat för inflation ligger pensionen i stort sett på en oförändrad nivå sedan 2006 och ökar med 20 procent för löntagaren. Nettoinkomsten har samtidigt ökat med cirka 8 procent för pensionären och med 30 procent för löntagaren. Regeringens vallöfte att avskaffa skillnaden i skatt mellan pension och arbetsinkomst var tänkt att ske i tre steg med start 2015 (se vidare sid 8) sänks nu skatten för pensionärer enligt det första steget. Hur hade pensionären i vt exempel påverkats om steg 1 och steg 2 genomförts som planerat? För pensionären i detta exempel hade det inneburit cirka 350 kronor mer i plånboken 2015 samt cirka 100 kronor mer 2016 (steg 2 hade påverkat 2016 på samma vis som det första steget nu gör). Totalt har denna pensionärs plånbok gått miste om drygt 300 kronor på grund av förseningen. Hög pensionsinkomst (tab. 2) 2016 väntas löntagarna få en lite bättre inkomstutveckling än pensionärerna jämfört med Detta då pensionären i vt exempel har 50 procent inkomstpension som väntas öka med 4,2 procent och 50 procent tjänstepension som samtidigt väntas minska med 0,4 procent. Pensionärerna i detta inkomstintervall f inte sänkt skatt under Sedan 2014 uppvisar dock löntagarna nästan den dubbla ökningstakten av sin inkomst och 4

5 netto inkomst, , jämfört med pensionären. Under perioden har löntagaren fått totalt kronor mer efter skatt att röra sig med (i löpande priser). Pensionen har ökat med cirka 12 procent i löpande priser jämfört med 34 procent för löntagaren. Motsvarande för nettoinkomsten är 19 procent för pensionären och 46 procent för löntagaren. Rensat för inflation ligger pensionen kvar på en i stort oförändrad nivå sedan 2006 jämfört med en ökning med 20 procent för löntagaren. Nettoinkomsten har samtidigt ökat med cirka 7 procent för pensionären och med cirka 31 procent för löntagaren. Regeringens vallöfte att avskaffa skillnaden i skatt mellan pension och arbetsinkomst var tänkt att ske i tre steg med start 2015 (se vidare sid 8) sänks nu skatten för pensionärer enligt det första steget. Hur hade pensionären i vt exempel påverkats om steg 1 och steg 2 genomförts som planerat? Oförändrat utfall i plånboken. Pensionärerna med pension över kronor påverkas inte av regeringens skattesänkningar för pensionärer i de två första stegen. Låg pensionsinkomst (tab. 3) 2016 väntas pensionerna utvecklas starkare än lönerna även i detta inkomstintervall. Det gäller särskilt pensionärens nettoinkomst som gynnas av både en starkare pensionsutveckling och att pensionären f en betydande skattesänkning Tabell 1. Utvecklingen av nettoinkomsten för en pensionär och en löntagare vid en inkomst på kronor (Löpande priser, kronor) År Pension, Lön, Skillnad i nettoinkomst: för pensionären, * Förändring löp. priser 3,0% 2,7% 2,5% 2,5% Förändring fasta priser 2,0% 1,7% 1,5% 1,5% Förändring löp. priser 3,8% 3,5% 4,7% 4,6% Förändring fasta priser 2,6% 2,4% 3,6% 3,4% Förändring löp. priser 11,7% 19,9% 33,9% 45,5% Förändring fasta priser 0,1% 7,5% 20,1% 30,4% * 2016 baseras på såväl fastlagda index som påverkar pensionen och löneutvecklingen. Därtill utg vi från 2015 s skattetabell 32 i kombination med regeringens budgetproposition 2016 över föreslagna skattesänkningar för pensionärerna. Den reala utvecklingen baseras på Konjunkturinstitutets prognos (aug) om en inflation på 0,1 procent 2015 och 1 procent

6 med kronor vilket leder till drygt 200 kronor lägre skatt på sbasis jämfört med en yrkesaktiv med samma inkomst. Den lägre andelen tjänstepension (15 procent) som minskar något gör att det positiva inslaget från inkomstpensionen blir starkare än för de andra pensionsexemplen. Hade pensionären i vt exempel med låg pensionsinkomst i stället haft full garantipension hade pensionsinkomsten i löpande priser minskat med 0,4 procent vilket visar på betydelsen av skattesänkningen för dem med lägst pensioner. Tittar vi enbart på utvecklingen sedan 2014 utvecklas lönen något snabbare än pensionerna medan pensionärernas nettoinkomst utvecklas starkare till följd av skattesänkningen Den förbättrade utvecklingen 2016 för pensionären gör att denne knappar in på löntagaren. Under perioden har löntagaren fått totalt kronor mer efter skatt att röra sig med (i löpande priser). Pensionärens inkomst har ökat med cirka 12 procent i löpande priser jämfört med 34 procent för löntagaren. Motsvarande för nettoinkomsten är 24 procent för pensionären och 45 procent för löntagaren. Rensat från inflation ligger pensionen på en i stort oförändrad nivå sedan 2006 jämfört med en ökning på 20 procent för löntagaren. Nettoinkomsten har samtidigt ökat med cirka 11 procent för pensionären och med cirka 30 procent för löntagaren. Regeringens vallöfte att avskaffa skillnaden i skatt mellan pension och arbetsinkomst var tänkt att ske i tre steg med start 2015 (se vidare sid 8) sänks nu skatten för pensionärer enligt det första steget. Hur hade pensionären i vt exempel påverkats om steg 1 och steg 2 genomförts som planerat? Då hade hela skatteskillnaden gentemot löntagaren med samma inkomst försvunnit 2015 och Totalt hade skatten för denna pensionär sänkts med cirka kronor 2015 Tabell 2. Utvecklingen av nettoinkomsten för en pensionär och en löntagare vid en inkomst på kronor (Löpande priser, kronor) År Pension, Lön, Skillnad i nettoinkomst: för pensionären, * Förändring löp. priser 1,8% 1,7% 2,5% 1,6% Förändring fasta priser 0,8% 0,7% 1,5% 0,6% Förändring löp. priser 2,4% 2,1% 4,7% 3,5% Förändring fasta priser 1,3% 1,0% 3,6% 2,4% Förändring löp. priser 11,6% 19,3% 33,9% 45,7% Förändring fasta priser 0,1% 7,0% 20,1% 30,6% * Se under tabell 1. 6

7 2016. Pensionären hade dessutom fått betala totalt 650 kronor lägre skatt än en yrkesaktiv med samma inkomst. Totalt har denna pensionär gått miste om cirka kronor i plånboken på grund av förseningen. Skillnader mellan inkomstgrupperna Skillnaderna när det gäller förändringarna mellan de tre inkomstgrupperna i va exempel är i tiosperspektivet relativt liten, särskilt mellan medel- och höginkomstexemplen. Dock bidrar den betydande skattesänkningen 2016 för pensionären med låg pension till att nettoinkomsten f en större procentuell ökning än i de övriga exemplen. I ett kortare perspektiv, 2016 i jämförelse med 2015, blir skillnaderna mellan grupperna dock spretigare eftersom exemplen har olika andelar av inkomstpension och tjänstepension som utvecklas olika Genomslaget blir därmed större när förändringen enbart belyses mellan två enskilda. I tiosperspektivet jämnas dessa svängningar ut. Eftersom inkomstpensionen 2016 väntas öka med 4,2 procent och tjänstepensionen (och garantipensionen) minska med 0,4 procent gynnas pensionären med låg inkomst. Detta då den i va exempel har 85 procent inkomstpension och resterande del tjänstepension vilket kan jämföras med procent för medelpensionären och procent för pensionären med hör pension i va exempel. Därtill f pensionären med låg pension en betydande skattesänkning i relation till sin totala pension nästa som påverkar nettoinkomsten positivt. Skillnaderna i nettoinkomst för löntagarna i de tre exemplen varierar lite trots samma löneutveckling. Det förklaras av att skatten på den nya sinkomsten procentuellt ökat något mer än slönens ökning. Tabell 3. Utvecklingen av nettoinkomsten för en pensionär och en löntagare vid en inkomst på kronor (Löpande priser, kronor) År Pension, Lön, Skillnad i nettoinkomst: för pensionären, * Förändring löp. priser 3,5% 6,3% 2,5% 2,2% Förändring fasta priser 2,5% 5,2% 1,5% 1,1% Förändring löp. priser 4,3% 7,0% 4,7% 3,9% Förändring fasta priser 3,2% 5,8% 3,6% 2,8% Förändring löp. priser 11,7% 24,1% 33,9% 44,9% Förändring fasta priser 0,1% 11,3% 20,1% 29,9% * Se under tabell 1. 7

8 Pensionärernas beskattning Före 2007 beskattades inkomst av pension och inkomst av förvärvsarbete lika. Denna likformighet var rimlig då pensionens olika delar bör betraktas som uppskjuten lön, det gäller särskilt tjänstepensionen. Införandet av det första jobbskatteavdraget 2007 som syftade till att göra det mer lönsamt att arbeta skapade dock en situation där likformigheten i skatteuttaget upphörde. Totalt har fem jobbskatteavdrag införts. Även skatten för pensionärer har reducerats i flera steg, genom förhöjda grundavdrag (16,5 miljarder kronor). Löntagaren har, förutom en lägre beskattning genom jobbskatteavdraget, en snabbare löneutveckling. Pensionärerna har generellt en långsammare pensionsutveckling och den så kallade bromsen i pensionssystemet har slagit till 2010, 2011 och 2014 och hållit tillbaka pensionerna. Pensionerna har sålunda halkat efter under en lång tid och därför har de senaste ens skattesänkningar, genom förhöjda grundavdrag för pensionärerna, varit viktiga. För att belysa pensionärernas ekonomiska situation inför 2016 och hur den högre skatten på pension påverkar tittar vi på hur pensionärernas köpkraft utvecklas jämfört med löntagarna när hänsyn tas både till skillnaden i inkomstutveckling och skatt. Det gör vi genom att visa förändringen av nettoinkomsten (inkomst efter skatt), givet samma storlek på pension och lön 2006 jämfört med 2016 men också utvecklingen sedan regeringsskiftet 2014 och mellan Vi belyser även kort hur utfallet skulle ha varit om regeringen påbörjat avskaffandet av skatteskillnaden med steg och steg Samtliga beräkningar sker utifrån olika inkomstlägen låg pension, genomsnittlig pension och hög pension. Socialdemokraternas vallöfte att avskaffa skillnaden i skatt mellan pension och lön Socialdemokraternas vallöfte att avskaffa skatteskillnaden mellan pension- och arbetsinkomst, var tänkt att ske i tre steg från och med Det första steget skulle omfatta alla med full garantipension och sänka skatten med totalt 1,8 miljarder kronor med start Steg 2 skulle ske 2016 och omfatta pension upp till kronor i en och sänka skatten med 2,2 miljarder kronor. Det sista, och tredje steget, att avskaffa hela skatteskillnaden för alla pensionärer, skulle tas när regeringens ambitiösa mål om EU:s lägsta arbetslöshet 2020 nås, kosta cirka 11 miljarder ytterligare 3. Regeringen beräknar att ett avskaffande av skatte skillnaden, som ofta kallas för pensionärsskatten, totalt kostar 15 miljarder kronor att genomföra. Oviss tidsplan för ett avskaffande av skatteskillnaden Efter valet 2014 misslyckades regeringen att säkra en riksdagsmajoritet och Alliansens budget för 2015 fick majoritet. Det innebar bland annat att steg 1 senarelagts till Skatteskillnaden på lön och pension ska nästa avskaffas helt för inkomster upp till kronor per ( kronor i en) genom förstärkt grundavdrag. Grundavdraget förstärks även, men med annan beräkningsgrund, 4 för pensioner upp till kronor per ( kronor i en). Pensioner över kronor per f ingen skattelättnad alls, utan hela skatteskillnaden mellan pension och lön kvarst. 3) 4) En kraftigare upptrappning av grundavdraget till 2,72 prisbasbelopp sedan lika stort inom ett inkomstintervall för att sedan trappas av. 8

9 Hur det nu blir med steg 2, som enligt ursprungsplanen skulle ha genomförts 2016 har det varit relativt tyst om. Men socialförsäkringsminister Annika Strandhäll har uttryckt att regeringens plan alltjämt är att sänka den så kallade pensionärsskatten i den takt som de offentliga finanserna tillåter det. För dem med låga pensionsinkomster innebär steg 1 en skattesänkning under 2016 med som mest 260 kronor i en. Regeringen lyfter gärna fram att pensionärer även f höjt bostadstillägg 2016 med i genomsnitt 90 kronor i en. Dessa förstärkningar i plånboken, sänkt skatt för vissa grupper och höjt bostadstillägg, riskerar dock att ätas upp av såväl avgiftshöjningar inom hemtjänsten 5 som höjd kommunalskatt i många kommuner och skattehöjningar på bensin, sparande i Investeringssparkonto (ISK) och försämrat ROT-avdrag. Kommentar: Skattebetalarna är positiva till arbetslinjen som den tidigare Alliansregeringen förde och införandet av jobbskatteavdraget (som resulterade i att skatteskillnaden uppstod). Det är starkare ekonomi med högre reallöner och fler i arbete som skapar förutsättningar för en positiv utveckling av pensionerna. Men det finns starka principiella och privatekonomiska skäl för att avskaffa den extra skatt som belastar landets pensionärer. Det ska löna sig att arbeta och att ha arbetat. Skattebetalarna anser att det är principiellt fel att beskatta inkomster olika beroende på när i tid de plockas ut. Framförallt är tjänstepension uppskjuten löneutbetalning och ur likformighetsperspektiv är det viktigt med samma beskattning. Ett avskaffande av skatteskillnaden mellan pension och lön skulle totalt kosta cirka 15 miljarder kronor (inkl. alla steg) men stimulerar samtidigt den inhemska efterfrågan. Lägre skatt för pensionärerna skulle dessutom stärka deras ofta ansträngda privatekonomi och på så sätt bidra till att bygga upp en buffert och en egen trygghet. Och därmed även dämpa behovet av olika bidrag som bostadstillägg. Att pensionärer betalar högre skatt än de som fortfarande arbetar är sett ur ett internationellt perspektiv ovanligt. Mer brukligt är att belasta pensionen med en lägre skattesats för att på så sätt kompensera för det inkomstbortfall som oftast uppst när den enskilde g i pension. Normalt brukar det i Sverige handla om att pensionären f cirka procent av sin lön i pension. Med åldern brukar den avta då t ex olika tjänstepensioner klingar ut. I Sverige är pensionssystemet dessutom konstruerat så att inkomstbortfallet förstärks av en sämre real utveckling. Sedan 2006 har pensionerna i reala termer (hänsyn till prisutvecklingen) legat i stort sett på en oförändrad nivå samtidigt som reallönerna har ökat med 20 procent. Det medför att högre skatt på pension sl ännu hdare mot pensionärskollektivet. Regeringens skattesänkning för dem med de lägsta inkomsterna är välkommen. Särskilt för dem med enbart garantipension, då den minskar med 0,4 procent Vi anser dock att regeringen sänder fel signaler när pensionärer i vissa inkomstintervall f lägre skatt än de som jobbar. Skattesänkningarna och dess ovissa fortsättning är samtidigt ett svek mot landets övriga pensionärer. Nära hälften f endast en marginell sänkning och var tredje g helt miste om sänkningen eller till och med f högre skatt på sin pension. Med den politik som nu förs med höjda skatter på arbetsinkomster och höjda arbetsgivaravgifter för unga och äldre är vi ytterst tveksamma till att regeringen kommer lyckas med sin ambitiösa målsättning att Sverige ska nå EU:s lägsta arbetslöshet En målsättning som ett avskaffande av skatteskillnaden mellan pension och lön är villkorad till. 5) Avgiften för hemtjänst och särskilt boende höjs med 211 kr/en. 9

10 Pensionärernas köpkraft, tre inkomstexempel Inkomstutveckling och beskattning, , metod Ett vanligt ekonomiskt mått att belysa hur mycket pengar hushåll har att röra sig med är disponibel inkomst. Det är summan av hushållets skattepliktiga inkomster (löner och bidrag) och skattefria bidrag, minus skatt och avgifter. I v analys förenklar vi något och räknar inte med olika transfereringar därför använder vi oss istället termen nettoinkomst. Detta gör vi utifrån tre typfall av en lika stor spension och lön (15 800, och kronor) efter skatt sedan 2006 till och med Sedan 2006 har både pensions- och löneinkomsterna utvecklats i olika takt och beskattningen varierat mellan grupperna. Vi vill därför belysa hur en lika stor pension och lön 2006 utvecklats efter den allmänna pensions- och löneutvecklingen efter skatt Men också hur den utvecklats sedan 2014 och Vi förenklar också beräkningarna genom att ta hänsyn till hur pensionerna utvecklats utifrån inkomstpensionens och tjänstepensionens utveckling. Detta då dessa utgör större delen av pensionen, runt 95 procent. Vi tar därför inte hänsyn till eventuell privat pension eller bostadstillägg. Vid en pension på kronor i en 2006 har typfallet cirka 75 procent från inkomstpension och 25 procent från tjänstepension. Tjänstepensionens andel tenderar att vara större vid högre inkomster och mindre vid lägre inkomster (i va andra pensionsexempel räknar vi med en tjänstepension med 50 procent respektive 15 procent och att resterande del best av inkomstpension). Beräkningarna visar de liga justeringarna av pensionerna (inkomstpension: följer följsamhetsindex och balansindex, tjänstepensionen: prisbasbeloppet) och löneutvecklingen i ekonomin (baserat på inkomstindex 6 ). Beräkningarna tar också hänsyn till de jobbskatteavdrag och förhöjda grundavdrag som trätt i kraft (utifrån skattetabell 32). Pensionärernas skatt 2016 baseras på uträkningar utifrån regeringens budgetproposition för För den reala utvecklingen har vi utgått från Konjunkturinstitutets senaste prognos (augusti) om en inflation på 0,1 procent 2015 och 1 procent ) Inkomstindex = den genomsnittliga inkomstutvecklingen i Sverige utifrån ett genomsnitt av samtliga pensionsgrundande inkomster för personer

11 Utvecklingen av en genomsnittlig sinkomst efter skatt En pensionär som betraktas som medelinkomsttagare 7 hade 2006 en inkomst på ungefär kronor per (sinkomst kronor). Inkomstutveckling och beskattning, nettoinkomst Sedan 2006 har både pensions- och arbetsinkomsterna utvecklats i olika takt. Räknar vi på en pensions- och arbetsinkomst på kronor i en 2006 motsvarar den i dag en s inkomst för pensionären på kronor och kronor för löntagaren har löntagaren efter skatt cirka kronor mer att röra sig med än en pensionär. Jämfört med 2015 ökar pensionen med 516 kronor i löpande priser 2016 medan löntagarens lön ökar med 520 kronor. Procentuellt motsvarar det en ökning med 3 procent respektive 2,5 procent och i reala termer 2 procent respektive 1,5 procent. Pensionären : 2016 väntas pensionärerna få en lite bättre utveckling än löntagarna i förhållande till Det beror framförallt på att inkomstpensionen väntas öka med 4,2 procent under 2016, vilket är en högre ökningstakt än lönerna. Samtidigt har pensionären i vt exempel 25 procent av Tabell 4. Utvecklingen av nettoinkomsten för en pensionär och löntagare utifrån en sinkomst på kronor (Löpande priser, kronor) År Pension, Lön, Skillnad, i nettoinkomst för pensionären, * Källa: Egna beräkningar utifrån Skatteverkets skattetabeller för 2006 fram till 2015 och antagandet att skatten ligger kvar på 2015 s nivå Vi utg också ifrån en genomsnittlig kommunalskatt på 32 procent, löpande priser och uppskattar att 75 procent av pensionen är inkomstpension och 25 procent är tjänstepension. * Pensionärernas skatt 2016 baseras på beräkningar utifrån regeringens budgetproposition för nästa. 7) Medelinkomsttagaren befinner sig i mitten av inkomstfördelningen (p50-p50) för åldersgruppen (SCB:s inkomstfördelning). Därefter ser vi till medelinkomsten i detta inkomstintervall kronor i vt exempel överensstämmer väl med snittet för perioden med hänsyn till följsamhetsindexeringen baserat på snittinkomsten kronor

12 pensionen som tjänstepension som väntas backa med 0,4 procent. Därtill f pensionären med en pension på kronor endast en marginell skattesänkning med cirka 100 kronor på sbasis ökar pensionen med 516 kronor i löpande priser jämfört med 2015, det är en ökning med 3 procent och med 2 procent inflationsjusterat. Nettoinkomsten ökar med cirka kronor, vilket är en ökning med 2,7 procent i löpande priser och 1,7 procent i reala termer : 2016 har pensionen ökat med 638 kronor i löpande priser jämfört med Det är en ökning med 3,8 procent och med 2,6 procent inflationsjusterat. Nettoinkomsten ökar samtidigt med kronor, vilket är en ökning med 3,5 procent i löpande priser och 2,4 procent i reala termer : Sedan 2006 har pensionen ökat med 12 procent i löpande priser och ligger på en relativt oförändrad nivå i reala termer. Den totala nettoinkomsten (pension efter skatt) har på sbasis ökat med kronor 2016 jämfört med Det är en ökning med 20 procent. Med hänsyn till dagens penningvärde motsvarar det en ökning av köpkraften med cirka 8 procent. Nettoinkomsten ökar samtidigt med kronor vilket är en ökning med 2,5 procent i löpande priser och 1,5 procent i reala termer : Lönen har ökat med 948 kronor 2016 jämfört med Procentuellt motsvarar det en ökning med 4,7 procent jämfört med 2014 och i reala termer 3,6 procent. Nettoinkomsten ökar med kronor 2016 vilket är en ökning med 4,6 procent i löpande priser och 3,4 procent i reala termer : Sedan 2006 har lönen ökat med 34 procent i löpande priser och med 20 procent i reala termer. Den totala nettoinkomsten (lön efter skatt) på sbasis har 2016 ökat med kronor jämfört med Det är en ökning med cirka 46 procent. Med hänsyn till dagens penningvärde motsvarar det en ökning av köpkraften med 30 procent. Netto, efter skatt, har löntagaren fått totalt kronor (i löpande priser) mer än pensionären att röra sig med, under perioden Då har vi tagit hänsyn till både inkomstutveckling och skillnaderna i beskattning. Löntagaren : Lönen ökar med 520 kronor Procentuellt motsvarar det en ökning med 2,5 procent jämfört med 2015 och i reala termer 1,5 procent. Diagram 1. Utvecklingen av en sinkomst på kronor 2006, för en pensionär respektive löntagare, (Löpande priser, kronor) Löntagare Pensionär Prisutveckling 12

13 Utvecklingen av en hög sinkomst efter skatt En pensionär som betraktas som höginkomsttagare 8 hade 2006 en inkomst på ungefär kronor per (sinkomst kronor). Det är en inkomst under brytpunkten för statlig inkomstskatt ( kr/ mån). Inkomstutveckling och beskattning Sedan 2006 har både pensions- och arbetsinkomsterna utvecklats i olika takt. Räknar vi på en pensions- och arbetsinkomst på kronor i en 2006, utifrån angivna förutsättningar på sidan 10, motsvarar den i dag en s inkomst för pensionären på kronor och kronor för löntagaren har löntagaren kronor mer att röra sig med än pensionären ökar pensionen med 591 kronor i löpande priser jämfört med 2015 medan löntagarens lön ökar med 959 kronor. Procentuellt motsvarar det en ökning med 1,8 procent respektive 2,5 procent och i reala termer 0,8 procent respektive 1,5 procent. Pensionären : 2016 väntas löntagarna få en lite bättre inkomstutveckling än pensionärerna jämfört med Detta då pensionären i vt exempel har 50 procent inkomstpension som väntas öka med 4,2 procent och 50 procent tjänstepension som samtidigt väntas minska med 0,4 procent. Pensionären med denna pension f inte någon skattelättnad. Jämfört med 2015 ökar pensionen nästa med 591 kronor i löpande priser. Det är en ökning med 1,8 procent och med 0,8 procent inflationsjusterat. Nettoinkomsten ökar samtidigt med kronor, vilket är en ökning med 1,7 procent i löpande priser och 0,7 i reala termer : 2016 har pensionen ökat med 762 kronor i löpande priser jämfört med Det är en ökning med 2,4 procent och med 1,3 procent inflationsjusterat. Nettoinkomsten ökar samtidigt med kronor, vilket är en ökning med 2,1 procent i löpande priser och 1,0 procent i reala termer : Pensionen har ökat med 12 procent i löpande priser och ligger på en i stort oförändrad nivå sedan 2006 i fasta priser. Den totala nettoinkomsten (pension efter skatt) har på sbasis ökat med kronor 2016 jämfört med Det är en ökning med 19 procent. Med hänsyn till dagens penningvärde motsvarar det en ökning av köpkraften med 7 procent. Löntagaren : Lönen ökar med 959 kronor Procentuellt motsvarar det en ökning med 2,5 procent jämfört med 2015 och i reala termer 1,5 procent. Nettoinkomsten ökar samtidigt med kronor vilket är en ökning med 1,6 procent i löpande priser och 0,6 procent i reala termer : Jämfört med 2014 ökar lönen med kronor Procentuellt motsvarar det en ökning med 4,7 procent jämfört med 2014 och i reala termer 3,6 procent. Nettoinkomsten ökar med kronor 2016 vilket är en ökning med 3,5 procent i löpande priser och 2,4 procent i reala termer : Sedan 2006 har löntagarens inkomst ökat med 34 procent i löpande priser och med 20 procent inflationsjusterat. Den totala nettoinkomsten (lön efter skatt) har på s basis ökat med kronor 2016 jämfört med Det är en ökning med 46 procent. Med hänsyn 8) Med höginkomsttagare avser vi de personer över 65 vars inkomster uppskattas vara högre än cirka 90 procent och lägre än 10 procent av sin åldersgrupp. Därefter ser vi till medelinkomsten i inkomstintervallet närmast percentil 90. SCB:s inkomstfördelning. 13

14 till dagens penningvärde motsvarar det en ökning av köpkraften med 31 procent. Efter skatt har löntagaren fått totalt kronor (i löpande priser) mer än pensionären att röra sig med efter skatt, under perioden Då har vi tagit hänsyn till både inkomstutveckling och skillnaderna i beskattning. Diagram 2. Utvecklingen av en sinkomst på kronor 2006, för en pensionär respektive löntagare, (Löpande priser, kronor) Löntagare Pensionär Prisutveckling Tabell 5. Utvecklingen av nettoinkomsten för en pensionär och löntagare utifrån en sinkomst på kronor (Löpande priser, kronor) År Pension, Lön, Skillnad, i nettoinkomst för pensionären, * Källa: Egna beräkningar utifrån Skatteverkets skattetabeller för 2006 fram till 2015 och antagandet att skatten 2016 ligger kvar på 2015 s nivå. Vi utg också ifrån en genomsnittlig kommunalskatt på 32 procent, löpande priser och uppskattar att 50 procent av pensionen är inkomstpension och 50 procent är tjänstepension. * Pensionärernas med denna pension f inte någon sänkt skatt 2016 enligt regeringens budgetproposition för nästa. 14

15 Utvecklingen av en låg sinkomst efter skatt En pensionär som är låginkomsttagare 9 hade 2006 en inkomst på ungefär kronor per (sinkomst kronor). Inkomstutveckling och beskattning En pensions- och arbetsinkomst på kronor i en 2006, utifrån angivna förutsättningar på sidan 10, motsvarar 2016 en sinkomst för pensionären på kronor och kronor för löntagaren har löntagaren kronor mer att röra sig med än pensionären. Jämfört med 2015 ökar pensionen med 346 kronor i löpande priser nästa samtidigt som löntagarens lön ökar med 302 kronor. Procentuellt motsvarar det en ökning med 3,5 procent respektive 2,5 procent och i reala termer 2,5 procent respektive 1,5 procent. Pensionären : 2016 väntas pensionärerna få en starkare inkomstutveckling än löntagarna jämfört med Detta då pensionären i vt exempel har 85 procent inkomstpension som väntas öka med 4,2 procent och 15 procent tjänste pension som samtidigt väntas minska med 0,4 procent. Pensionären med denna pension f dessutom en betydande skattesänkning med 3100 kronor vilket medför att pensionären till och med f drygt 200 kronor lägre skatt än en löntagare med samma inkomst. Jämfört med 2015 ökar pensionen nästa med 346 kronor i löpande priser, det är en ökning med 3,5 procent och med 2,5 procent inflationsjusterat. Nettoinkomsten ökar med kronor, vilket är en ökning med 6,3 procent i löpande priser och 5,2 procent i reala termer. Hade pensionären i vt exempel med låg pensionsinkomst i stället haft full garantipension hade pensionsinkomsten i löpande priser minskat med 0,4 procent vilket visar på betydelsen av skattesänkningen för dem med lägst pensioner : 2016 har pensionen ökat med 424 kronor i löpande priser sedan Det är en ökning med 4,3 procent och med 3,2 procent inflationsjusterat. Nettoinkomsten ökar samtidigt med kronor, vilket är en ökning med 7,0 procent i löpande priser och 5,8 procent i reala termer : Sedan 2006 har pensionen ökat med 12 procent i löpande priser och är i stort oförändrad i reala termer. Den totala nettoinkomsten (pension efter skatt) har på sbasis ökat med kronor 2016 jämfört med Det är en ökning med 24,1 procent. Med hänsyn till dagens penningvärde motsvarar det en ökning av köpkraften med 11,3 procent. Löntagaren : Lönen ökar med 302 kronor Procentuellt motsvarar det en ökning med 2,5 procent jämfört med 2015 och i reala termer 1,5 procent. Nettoinkomsten ökar samtidigt med kronor vilket är en ökning med 2,2 procent i löpande priser och 1,1 procent i reala termer : Jämfört med 2014 ökar lönen med 552 kronor Procentuellt motsvarar det en ökning med 4,7 procent jämfört med 2014 och i reala termer 3,6 procent. Nettoinkomsten ökar med 4597 kronor 2016 vilket är en ökning med 3,9 procent i löpande priser och 2,8 procent i reala termer. 9) Med låginkomsttagare avser vi de personer över 65 vars inkomster uppskattas vara högre än cirka 10 procent och lägre än 90 procent av sin åldersgrupp. Därefter ser vi till medelinkomsten i inkomstintervallet närmast percentil 10 (SCB:s inkomstfördelning). (Full garantipension, statligt finansierat grundskydd inom den allmänna pensionen, 2014 för en ogift uppg till kronor i en och till kronor för en gift person. Det finns ett gediget regelverk kring storleken på garantipensionen och hur man är berättigad till den). 15

16 : Sedan 2006 har lönen ökat med 34 procent i löpande priser och med 20 procent i reala termer. Den totala nettoinkomsten (lön efter skatt) har på sbasis ökat med kronor 2016 jämfört med Det är en ökning med 45 procent. Med hänsyn till dagens penningvärde motsvarar det en ökning av köpkraften med 30 procent. Efter skatt har löntagaren fått totalt kronor (i löpande priser) mer än pensionären att röra sig med efter skatt, under perioden Då har vi tagit hänsyn till både inkomstutveckling och skillnaden i beskattning. Diagram 3. Utvecklingen av en sinkomst på kronor 2006, för en pensionär respektive löntagare, (Löpande priser, kronor) Löntagare Pensionär Prisutveckling Tabell 6. Utvecklingen av nettoinkomsten för en pensionär och löntagare utifrån en sinkomst på kronor (Löpande priser, kronor) År Pension, Lön, Skillnad i nettoinkomst för pensionären, * Källa: Egna beräkningar utifrån Skatteverkets skattetabeller för 2006 fram till 2015 och antagandet att skatten ligger kvar på 2015 s nivå Vi utg också ifrån en genomsnittlig kommunalskatt på 32 procent, löpande priser och uppskattar att 85 procent av pensionen är inkomstpension och 15 procent är tjänstepension. * Pensionärernas skatt 2016 baseras på beräkningar utifrån regeringens budgetproposition för nästa. 16

17 Den uteblivna skattesänkningen 2015 Regeringens vallöfte att avskaffa skillnaden i skatt mellan pension och arbetsinkomst var tänkt att ske i tre steg med start sänks nu skatten för pensionärer enligt det första steget. Hur hade pensionären i vt exempel påverkats om steg 1 och steg 2 genomförts som planerat? Genomsnittlig pensionsinkonst För pensionären i detta exempel hade det inneburit cirka 350 kronor mer i plånboken 2015 samt cirka 100 kronor mer 2016 (steg 2 hade påverkat 2016 på samma vis som det första steget nu gör). Sammantaget har denna pensionär gått miste om cirka 350 kronor i plånboken på grund av förseningen. Hög pensionsinkonst Oförändrat utfall i plånboken. Pensionärerna med pension över kronor påverkas inte av regeringens skattesänkningar för pensio närer i de två första stegen. Låg pensionsinkonst Då hade hela skatteskillnaden gentemot lön tagaren med samma inkomst raderats 2015 och Totalt hade skatten för denna pensionär sänkts med cirka kronor Pensionären hade dessutom fått betala totalt 650 kronor lägre skatt än en yrkesaktiv med samma inkomst. 17

18 Skattebetalarna anser Skattebetalarna anser att den så kallade pensionärsskatten den högre skatt som belastar en pensionär i jämförelse med en förvärvsarbetare med motsvarande inkomst bör avskaffas. Detta av flera skäl. För det första är det principiellt felaktigt att beskatta inkomster olika beroende på när i tid de plockas ut. Det strider mot den likformighetsprincip som i övrigt kännetecknar skattesystemet. Att pension ska betraktas som uppskjuten lön är rimligt, även om pensionsinkomster best av olika delar. Den inkomstpension som vi har rätt till som äldre finansieras av de då yrkesverksamma, men best av inkomstgrundande pensionsrätter, en sorts skuldebrev från staten till oss, som vi f del av som pensionärer. Premiepension och tjänstepension är mer uppenbart uppskjuten lön vi avst från en lön men tvingas genom politiska beslut eller kollektivavtal att spara denna lönedel inom ramen för dessa system. För det andra kompliceras vt skattesystem ytterligare av skilda skattesatser. Samma skattesats på pensionsinkomst och löneinkomst vore ett viktigt steg mot ett enklare skattesystem. För det tredje har pensionärerna haft en betydligt sämre utveckling av sina pensionsinkomster än arbetstagarnas löner. Det förklaras bland annat av balanseringen inom pensionssystemet. Den liga kostnaden för att likställa beskattningen kan grovt beräknas till omkring 15 miljarder kronor (inklusive regeringens första steg 2016). Detta med hänsyn tagen till det förhöjda grundavdraget för pensionsinkomster. Skattebetalarna arbetar mot skatter som är skadliga för drivkrafter för företagande och arbete i vt samhälle. Men vi anser att det är lika viktigt att människor f möjlighet att ha pengar kvar när alla räkningar är betalda. Alla ska kunna ha möjlighet att bygga upp en buffert och en egen trygghet. Lägre skatt på pensionsinkomster stärker pensionärernas ofta ansträngda privatekonomi samtidigt som den inhemska efterfrågan stimuleras. Det finns utrymme inom offentlig sektor att få mer valuta av va skattepengar. Endast en tredjedel av den offentliga sektorns skatteintäkter används till vd, skola och omsorg. Vi menar att det är möjligt att både förbättra välfärdens kärna och sänka skatter. Syvende och sist en stark arbetsmarknad är viktig för landets pensionärer. Detta då inkomst pen sionens utveckling framförallt beror på hur många som jobbar och deras inkomster. En stark ekonomi är central för en positiv utveckling av pensionerna. Det medför att pensionärsskatten blir en ännu större pålaga för gruppen och att de ekonomiska skillnaderna mellan löntagare och pensionärer ökar ytterligare. 18

19 Ålderspensionen Ålderspensionen best av tre delar; allmän pension, tjänstepension och eventuell privat pension. Allmän pension Allmän pension är den del man f från staten, Pensionsmyndigheten, och som tjänas in när man jobbar, studerar eller är hemma med små barn. Den best av inkomstpension och premiepension och är inkomstgrundad. Det är livsinkomsten som räknas och hur hög pensionen blir påverkas av hur länge man arbetar, hur mycket man tjänar, hur det g för ens premiepensionsfonder och för Sveriges ekonomi. Även garantipension är en del av den allmänna pensionen och är statligt finansierad. De som fyllt 65 och har låg eller ingen inkomstpension kan erhålla garantipension. Födda 1954 eller senare f allmän pension fullt ut. Födda 1953 eller tidigare har pension delvis efter regler i det gamla pensionssystemet med ATP och folkpension. Inkomstpensionen är grunden i pensionssystemet. De pengar som individen betalar in via skatten g till de som är pensionärer i dag. I stället f man så kallade pensionsrätter, som visar att systemet är skyldigt individen pengar. Premiepensionen är en liten men viktig del av den allmänna pensionen. 2,5 procent av lönen sätts av till premiepensionen. Pengarna placeras i fonder som individen själv väljer. Tjänstepension Vid sidan av den allmänna pensionen har i dag cirka 90 procent av Sveriges anställda rätt till tjänstepension genom sin arbetsgivare. Tjänstepensioner är ett resultat av avtal mellan arbetsgivarna och fackförbunden. Arbetsgivaren betalar regelbundet in pengar till ett pensionssparande för de anställda. De flesta f idag själva välja sparform antingen för hela eller för delar av sin tjänstepension. Det finns huvudsakligen fyra olika avtalsområden för tjänstepensioner: Avtalspension SAF-LO för privatanställda arbetare, ITP för privatanställda tjänstemän, KAP-KL för anställda i kommun och landsting och PA 03 för statligt anställda. Hur stor tjänstepensionen blir beror på avtalsområdet. Det finns olika regler beträffande storleken på pensionen, hur stor del av pensionen som man kan påverka själv, med mera. Om man under sitt arbetsliv har haft arbeten som hört till olika avtalsområden kan man ha mer än en tjänstepension. Privat pension Den privata pensionen utgör en liten del av den totala pensionen. Det privata pensionssparandet är frivilligt som komplement till de övriga delarna. Det handlar ofta om ett sparande hos en bank eller ett försäkringsbolag. Referenser: Pensionsmyndigheten. Regeringen, Budgetpropositionen SCB:s databas på Internet. Skattebetalarna, Sveket mot pensionärerna kronor i extraskatt för ett pensionärshushåll (mars 2014). Skattebetalarna, Pensionärernas köpkraft halkar efter (2014) Skatteverket, skattetabeller m.m. 19

20 Vi arbetar för lägre skatter och bättre användning av dina skattepengar. Skattebetalarnas Förening Box Stockholm Tel:

Så mycket mer i skatt betalar en pensionär 2016 Och de senaste tio åren

Så mycket mer i skatt betalar en pensionär 2016 Och de senaste tio åren Så mycket mer i skatt betalar en pensionär 2016 Och de senaste tio åren Innehåll ernas beskattning... 3 Skatteskillnaden mellan pension och lön.... 5 Skattebetalarna anser...13 ernas beskattning Före 2007

Läs mer

Pensionärernas köpkraft halkar efter

Pensionärernas köpkraft halkar efter Pensionärernas köpkraft halkar efter Innehåll Sammanfattning......................................................... 3 Pensionärerna har tappat en femtedel i köpkraft gentemot löntagarna... 5 Utveckling

Läs mer

Innehåll. Pensionärernas köpkraft halkar efter Pensionärernas beskattning Pensionärernas köpkraft, tre inkomstexempel...

Innehåll. Pensionärernas köpkraft halkar efter Pensionärernas beskattning Pensionärernas köpkraft, tre inkomstexempel... Pensionärerna halkar efter En femtedel i förlorad köpkraft gentemot de yrkesaktiva 2006 2017 Innehåll Pensionärernas köpkraft halkar efter... 3 Pensionärernas beskattning... 6 Pensionärernas köpkraft,

Läs mer

Förord. Skattebetalarna och SPF kan med följande rapport avslöja att dessa åtgärder har varit otillräckliga.

Förord. Skattebetalarna och SPF kan med följande rapport avslöja att dessa åtgärder har varit otillräckliga. Pensionärerna förlorar 1,8 miljarder kronor i köpkraft 2014 Förord Vid årsskiftet sänktes pensionerna för tredje gången de senaste fem åren, som följd av att bromen i pensionssystemet återigen slagit till.

Läs mer

Sveket mot pensionärerna 100 000 kronor i extraskatt för ett pensionärs hushåll

Sveket mot pensionärerna 100 000 kronor i extraskatt för ett pensionärs hushåll Sveket mot pensionärerna 100 000 kronor i extraskatt för ett pensionärs hushåll Innehåll Sammanfattning..........................................................3 Avskaffa pensionärsskatten... 4 Jämna

Läs mer

Finansdepartementet. Sänkt skatt för pensionärer

Finansdepartementet. Sänkt skatt för pensionärer Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2017/01434/S1 Sänkt skatt för pensionärer Mars 2017 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Lagtext... 4 3 Bakgrund... 7 4 Överväganden och förslag...

Läs mer

Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget

Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget Skattefridagen är den dag på året då medelinkomsttagaren har tjänat ihop tillräckligt mycket pengar för att kunna betala årets

Läs mer

Ytterligare skattesänkning för pensionärer

Ytterligare skattesänkning för pensionärer Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ytterligare skattesänkning för pensionärer Maj 2010 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)...4

Läs mer

En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer

En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer 2010-03-27 En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer Sverige ser ut att ha klarat sig igenom finanskrisen bättre än många andra länder. Aktiva insatser för jobben och välfärden, tillsammans med

Läs mer

Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar

Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar 2013-09-16 Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar Alliansregeringenvillstärkadrivkrafternaförjobbgenomattgelågoch

Läs mer

Effekt av balansering 2011 med hänsyn tagen till garantipension och bostadstillägg

Effekt av balansering 2011 med hänsyn tagen till garantipension och bostadstillägg Pensionsutveckling, statistik & utvärdering Stefan Granbom, 1-454 2423 21-11-11 Effekt av balansering 211 med hänsyn tagen till garantipension och bostadstillägg Balanseringen inom pensionssystemet påverkar

Läs mer

Garantipensionen påverkas av prisbasbeloppet som minskar med 0,2 procent från 2013 till 2014 för dem som enbart har garantipension.

Garantipensionen påverkas av prisbasbeloppet som minskar med 0,2 procent från 2013 till 2014 för dem som enbart har garantipension. Förändring av inkomstpension 2014 Olika faktorer bidrar till omräkningen av inkomst- och tilläggspension 2014: Real inkomstutveckling, medel... +1,7 Prisförändring... 0,1 Korrigering av tidigare prognoser

Läs mer

Aktuell analys. Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015. 23 oktober 2014

Aktuell analys. Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015. 23 oktober 2014 Aktuell analys 23 oktober 2014 Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015 Den nya regeringen presenterade idag sin budget för 2015. Vinnarna är ensamstående med underhållsstöd och pensionärer. Underhållsstödet

Läs mer

Skattefridagen 18 juli 2016 Tre dagar senare än i fjol

Skattefridagen 18 juli 2016 Tre dagar senare än i fjol Skattefridagen 18 juli 2016 Tre dagar senare än i fjol Skattefridagen 18 juli 2016 Skattefridagen är den dag på året då den genom snittliga inkomsttagaren tjänat ihop tillräckligt för att kunna betala

Läs mer

KORTVARIGT ELLER LÅNGVARIGT UTTAG AV TJÄNSTEPENSION VILKA BLIR DE EKONOMISKA KONSEKVENSERNA?

KORTVARIGT ELLER LÅNGVARIGT UTTAG AV TJÄNSTEPENSION VILKA BLIR DE EKONOMISKA KONSEKVENSERNA? KORTVARIGT ELLER LÅNGVARIGT UTTAG AV TJÄNSTEPENSION VILKA BLIR DE EKONOMISKA KONSEKVENSERNA? Sammanfattning Den allmänna pensionen minskar medan tjänstepensionen ökar i betydelse. Samtidigt tar allt fler

Läs mer

Myten om pensionärerna som gynnad grupp

Myten om pensionärerna som gynnad grupp Myten om pensionärerna som gynnad grupp En rapport om pensionärernas ekonomiska villkor från PRO P e n s i o n ä r e r n a s R i k s o r g a n i s a t i o n 2 0 0 7 2 Myten om pensionärerna som gynnad

Läs mer

Skattefridagen 2014 16 juli

Skattefridagen 2014 16 juli Skattefridagen 2014 16 juli Skattefridagen 2014 16 juli Skattefridagen är den dag på året då normalinkomsttagaren har tjänat ihop tillräckligt mycket pengar för att kunna betala årets alla skatter. År

Läs mer

2013-09-02. 2,5 miljarder till pensionärerna

2013-09-02. 2,5 miljarder till pensionärerna 2 2013-09-02 2,5 miljarder till pensionärerna 3 2,5 miljarder till pensionärerna Regeringen kan i dag presentera att vi avser att genomföra en skattelättnad för landets pensionärer på 2,5 miljarder kronor.

Läs mer

MER KVAR AV LÖNEN LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN

MER KVAR AV LÖNEN LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN MER LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN I höstens budget vill Moderaterna genomföra ytterligare skattelättnader för dem som jobbar, sänkt skatt för pensionärer och en höjning av den nedre brytpunkten för statlig

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2015-01-19

PM Dok.bet. PID124950 2015-01-19 1 (13) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

Vad blev det för pension 2014? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1946

Vad blev det för pension 2014? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1946 Vad blev det för pension 2014? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1946 S12260 14-03 Sammanfattning Vad blev det för pension 2014? är den fjärde rapporten i Folksam rapportserie

Läs mer

Olika faktorer bidrar till omräkningen av inkomst- och tilläggspension 2017:

Olika faktorer bidrar till omräkningen av inkomst- och tilläggspension 2017: Förändring av inkomstpension 2017 Olika faktorer bidrar till omräkningen av inkomst- och tilläggspension 2017: Förändring av inkomstindex %... +3,7 Balanseringseffekt... +0,7 Förändring av balansindex,

Läs mer

I denna kommenterade statistik beskriver vi individernas allmänna pensioner och pensionsrelaterade bidrag brutto. Vi beaktar inte skatten på

I denna kommenterade statistik beskriver vi individernas allmänna pensioner och pensionsrelaterade bidrag brutto. Vi beaktar inte skatten på I denna kommenterade statistik beskriver vi individernas allmänna pensioner och pensionsrelaterade bidrag brutto. Vi beaktar inte skatten på pensionen. Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd beräknas

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19 1 (12) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

Kortvarigt eller långvarigt uttag av tjänstepension vilka blir de ekonomiska konsekvenserna?

Kortvarigt eller långvarigt uttag av tjänstepension vilka blir de ekonomiska konsekvenserna? Kortvarigt eller långvarigt uttag av tjänstepension vilka blir de ekonomiska konsekvenserna? Sammanfattning * Den allmänna pensionen minskar medan tjänstepensionen ökar i betydelse. Samtidigt tar allt

Läs mer

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år.

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år. Aktuell analys 10 oktober 2014 Effekter av skatteförslag från nya regeringen Den nya regeringen har lämnat några skatteförslag på remiss. De som arbetar och tjänar över 50 000 kronor per månad får betala

Läs mer

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år.

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år. Aktuell analys 10 oktober 2014 Skatteförslag från nya regeringen Den nya regeringen har lämnat några skatteförslag på remiss. De som arbetar och tjänar över 50 000 kronor per månad får betala mer i skatt

Läs mer

Sjuk Även sjukpenningen sänks med 2 kronor till följd av lägre prisbasbelopp. Högsta ersättning 2014 blir 708 kronor per kalenderdag.

Sjuk Även sjukpenningen sänks med 2 kronor till följd av lägre prisbasbelopp. Högsta ersättning 2014 blir 708 kronor per kalenderdag. Nyheter 2014 Löntagare Det femte jobbskatteavdraget ger några hundralappar (150-340 kronor, beroende på inkomst) mer i plånboken varje månad. Från årsskiftet höjs även brytpunkten för statlig inkomstskatt,

Läs mer

Ett enpersonshushåll utan barn får drygt 500 kronor mer i disponibel inkomst till följd av högre löner och lägre skatt.

Ett enpersonshushåll utan barn får drygt 500 kronor mer i disponibel inkomst till följd av högre löner och lägre skatt. Pressmeddelande 20 november 2013 Så här blir din ekonomi 2014 Reallöneökningar, skattesänkningar, låg inflation och låga räntor. Det bäddar för att många svenskar kan se fram emot mer pengar nästa år och

Läs mer

Indexering av pensionerna

Indexering av pensionerna Indexering av pensionerna Vid varje årsskifte räknas alla pensionärers ålderspensioner om. Omräkningen innebär att pensionen justeras beroende på hur inkomster och priser förändras i samhället. Omräkningen

Läs mer

Skatt före och från och med 66-årsåret. 1 Kort sammanfattning med typexempel

Skatt före och från och med 66-årsåret. 1 Kort sammanfattning med typexempel 1 (15) PM 2016-12-19 Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Ann-Sofie Kraft Nilsson Skatt före och från och med 66-årsåret Det är bra att ha rätt kunskap om de ekonomiska konsekvenserna när man

Läs mer

Aktuell analys. Hushållens ekonomi 2016. 28 december 2015

Aktuell analys. Hushållens ekonomi 2016. 28 december 2015 Aktuell analys 28 december 2015 Hushållens ekonomi 2016 Pensionärer, löntagare och arbetslösa får alla det bättre 2016. Största förbättringen jämfört med januari 2015 får den som är arbetslös. Från att

Läs mer

Pressmeddelande. Stockholm den 6 december 2006

Pressmeddelande. Stockholm den 6 december 2006 Pressmeddelande Stockholm den 6 december 2006 Så här blir hushållens ekonomi 2007 Bättre för löntagare och sämre för pensionärer Reallöneökningarna väntas fortsätta även under nästa år vilket förbättrar

Läs mer

Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget

Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget Skattefridagen är den dag på året då medelinkomsttagaren har tjänat ihop tillräckligt mycket pengar för att kunna betala årets

Läs mer

PM Dok.bet. PID

PM Dok.bet. PID 1 (14) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Ann-Sofie Kraft Nilsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta

Läs mer

Vad blev det för pension 2011? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1943

Vad blev det för pension 2011? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1943 Vad blev det för pension 211? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1943 S1197 11-4 Sammanfattning Vad blev det för pension 211? är den tredje rapporten i Folksam rapportserie

Läs mer

2006:5. Det ekonomiska utfallet inom pensionssystemet de senaste 10 åren ISSN 1653-3259

2006:5. Det ekonomiska utfallet inom pensionssystemet de senaste 10 åren ISSN 1653-3259 2006:5 Det ekonomiska utfallet inom pensionssystemet de senaste 10 åren ISSN 1653-3259 Sammanfattning Syftet med denna redovisning är att belysa hur regeländringar inom pensionssystemet har påverkat den

Läs mer

Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget

Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget 2013-10-15 Moderaterna i riksdagens skatteutskott Inledning... 3 1. Marginalskatterna

Läs mer

Indexering av pensionerna

Indexering av pensionerna Indexering av pensionerna Vid varje årsskifte räknas alla pensionärers ålderspensioner om. Omräkningen innebär att pensionen justeras beroende på hur inkomster och priser förändras i samhället. Omräkningen

Läs mer

Pensionerna efter pensioneringen

Pensionerna efter pensioneringen Pensionerna efter pensioneringen Kristian Örnelius Institutet för Privatekonomi September 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Hur utvecklas pensionerna efter pensioneringen? 3 Hur fungerar systemet? 3 Pension med

Läs mer

Pressmeddelande 9 april 2014

Pressmeddelande 9 april 2014 Pressmeddelande 9 april 2014 Plus för löntagare men även pensionärer med Alliansregering Vårpropositionen innehöll inte så många oväntade plånboksfrågor den här gången. Men sedan Alliansregeringen tillträdde

Läs mer

Genomsnittlig allmän pension 2013

Genomsnittlig allmän pension 2013 Genomsnittlig allmän pension 2013 Kronor/månad 95e percentil 75e percentil 50e percentil 25e percentil 5e percentil 1 Vad är genomsnittlig pension och hur förändras den 2014? Katrin Westling Palm, generaldirektör

Läs mer

Skattefridagen 19 juli 2017 Tre dagar senare än när regeringen tillträdde

Skattefridagen 19 juli 2017 Tre dagar senare än när regeringen tillträdde Skattefridagen 19 juli 2017 Tre dagar senare än när regeringen tillträdde Skattefridagen 19 juli 2017 Skattefridagen är den dag på året då den genomsnittliga inkomsttagaren tjänat ihop tillräckligt för

Läs mer

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension Du bestämmer själv När du vill ta ut pension Du bestämmer själv Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och vad som kan vara bra att tänka på när du funderar på att ta ut pension. Det finns

Läs mer

VÄSTERNORRLAND OCH SKATTERNA SÅ MYCKET HAR VÄSTERNORRLANDS LÄN TJÄNAT PÅ SÄNKT SKATT PÅ ARBETE, KOMMUN FÖR KOMMUN OCH SKATT FÖR SKATT

VÄSTERNORRLAND OCH SKATTERNA SÅ MYCKET HAR VÄSTERNORRLANDS LÄN TJÄNAT PÅ SÄNKT SKATT PÅ ARBETE, KOMMUN FÖR KOMMUN OCH SKATT FÖR SKATT VÄSTERNORRLAND OCH SKATTERNA SÅ MYCKET HAR VÄSTERNORRLANDS LÄN TJÄNAT PÅ SÄNKT SKATT PÅ ARBETE, KOMMUN FÖR KOMMUN OCH SKATT FÖR SKATT SAMMANFATTNING AV VÅRA RESULTAT Skatt är den klart största utgiften

Läs mer

Pensionen minskar med 100 kronor efter skatt 2014

Pensionen minskar med 100 kronor efter skatt 2014 Pensionen minskar med 100 kronor efter skatt 2014 Den totala pensionen minskar med cirka 100 kronor efter skatt i snitt nästa år för landets två miljoner pensionärer. Garantipensionen och tjänstepensionen

Läs mer

Inkomstpensionen, premiepension och garantipension - den allmänna pensionen

Inkomstpensionen, premiepension och garantipension - den allmänna pensionen Inkomstpensionen, premiepension och garantipension - den allmänna pensionen I januari 2001 gjordes de första beräkningarna och utbetalningarna av ålderspension enligt Sveriges nya pensionssystem för födda

Läs mer

HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR. Del 5. Hur ekonomin har utvecklats för olika hushållstyper

HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR. Del 5. Hur ekonomin har utvecklats för olika hushållstyper HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR 1971 2011 Del 5. Hur ekonomin har utvecklats för olika hushållstyper Maria Ahrengart Institutet för Privatekonomi September 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Hushållens ekonomi under

Läs mer

Se till att du får pension. Information till företagare

Se till att du får pension. Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension. Här går vi igenom vad du bör tänka på när

Läs mer

Se till att du får pension Information till företagare

Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension. Här går vi igenom vad du bör tänka på när

Läs mer

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension Du bestämmer själv När du vill ta ut pension Du bestämmer själv Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och vad som kan vara bra att tänka på när du funderar på att ta ut pension. Det finns

Läs mer

Pressmeddelande. Så blir din ekonomi 2015. 19 december 2014

Pressmeddelande. Så blir din ekonomi 2015. 19 december 2014 Pressmeddelande 19 december 2014 Så blir din ekonomi 2015 Det är fortfarande osäkert hur hushållens ekonomi blir under 2015. Med ett nyval och eventuell tilläggsbudget kan förutsättningarna ändras under

Läs mer

Hur löser vi finansieringen av välfärden för en åldrande befolkning?

Hur löser vi finansieringen av välfärden för en åldrande befolkning? IEI NEK1 Ekonomisk Politik Grupparbete VT12 Hur löser vi finansieringen av välfärden för en åldrande befolkning? Bernt Eklund, Mårten Ambjönsson, William Nilsonne, Fredrik Hellner, Anton Eriksson, Max

Läs mer

Tekniskt appendix. Pensioner. Konsumtionsskatter. Uträkning av statsfinansiell effekt

Tekniskt appendix. Pensioner. Konsumtionsskatter. Uträkning av statsfinansiell effekt Tekniskt appendix Pensioner I Sverige tjänar man in till den allmänna pensionen på inkomster upp till 40 000 kr i månaden. Avsättningen är 17,21 procent av inkomsten. Eftersom brytpunkten för statlig skatt

Läs mer

DEN STORA PENSIONSOREDAN INFÖR VALET: OSÄKERHETEN OM HUR SKATTEN PÅ PENSION HAR FÖRÄNDRATS ÄR STOR BLAND VÄLJARNA

DEN STORA PENSIONSOREDAN INFÖR VALET: OSÄKERHETEN OM HUR SKATTEN PÅ PENSION HAR FÖRÄNDRATS ÄR STOR BLAND VÄLJARNA DEN STORA PENSIONSOREDAN INFÖR VALET: OSÄKERHETEN OM HUR SKATTEN PÅ PENSION HAR FÖRÄNDRATS ÄR STOR BLAND VÄLJARNA SIFO: FLER TROR ATT SKATTEN PÅ PENSIONER HAR HÖJTS ÄN ATT DEN HAR SÄNKTS STOR OSÄKERHET

Läs mer

Så här tjänar du in till din pension

Så här tjänar du in till din pension Så här tjänar du in till din pension för dig som är född 1938 eller senare Varje år som du arbetar tjänar du in pengar till din framtida pension. Men pensionssystemet tar också hänsyn till att livet består

Läs mer

PENSIONS- BLUFFEN. Regeringen vilseleder om pensionerna

PENSIONS- BLUFFEN. Regeringen vilseleder om pensionerna PENSIONS- BLUFFEN Regeringen vilseleder om pensionerna Rapporten är skriven av Lars Bergendahl, sakkunnig i pensionsfrågor, tel: 08 701 67 16 och publiceras 2008 09 16 2 3 Regeringens retorik : Göran Hägglund

Läs mer

SKATTEFRIDAGEN 2013 PÅ SKATTEFRONTEN INTET NYTT - SKATTEN OFÖRÄNDRAD FYRA ÅR I RAD

SKATTEFRIDAGEN 2013 PÅ SKATTEFRONTEN INTET NYTT - SKATTEN OFÖRÄNDRAD FYRA ÅR I RAD SKATTEFRIDAGEN 2013 PÅ SKATTEFRONTEN INTET NYTT - SKATTEN OFÖRÄNDRAD FYRA ÅR I RAD SKATTEFRIDAGEN 2013 Skattefridagen är den dag då normalinkomsttagaren har tjänat ihop tillräckligt mycket pengar för att

Läs mer

Se till att du får pension. Information till företagare

Se till att du får pension. Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension, till skillnad mot en vanlig löntagare. I den

Läs mer

Pressmeddelande. Så blir din ekonomi i januari 2010. Stockholm 2009-11-24

Pressmeddelande. Så blir din ekonomi i januari 2010. Stockholm 2009-11-24 Pressmeddelande Stockholm 2009-11-24 Så blir din ekonomi i januari 2010 Har du jobb och dessutom bostadslån med rörlig ränta? Då tillhör du vinnarna. Är du däremot pensionär i hyresrätt går du på minus.

Läs mer

Jämförelse i utfall av inkomstgrundad allmän pension i det nya och det gamla pensionssystemet för födda

Jämförelse i utfall av inkomstgrundad allmän pension i det nya och det gamla pensionssystemet för födda 1 (10) Studie 2017-03-21 Stefan Granbom Jämförelse i utfall av inkomstgrundad allmän pension i det nya och det gamla pensionssystemet för födda 1938-1945 Denna studie jämför utfallen i det nya och det

Läs mer

2013-10-04 Dnr 2013:1474

2013-10-04 Dnr 2013:1474 2013-10-04 Dnr 2013:1474 I rapporten redovisas en fördelningsanalys av regeringens budgetproposition för 2014. Förslagen analyseras i förhållande till gällande regler. I denna promemoria redovisas direkta

Läs mer

2005:4. Det ekonomiska utfallet inom det allmänna pensionssystemet under de senaste 10 åren ISSN

2005:4. Det ekonomiska utfallet inom det allmänna pensionssystemet under de senaste 10 åren ISSN 2005:4 Det ekonomiska utfallet inom det allmänna pensionssystemet under de senaste 10 åren ISSN 0283-0965 Inledning och sammanfattning Försäkringskassan har i regleringsbrevet för budgetår 2005 fått följande

Läs mer

Ålderspensions- systemet vid sidan av statsbudgeten

Ålderspensions- systemet vid sidan av statsbudgeten Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten Förslag till statsbudget för 2003 Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten Innehållsförteckning 1 Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten...7

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

risk för utrikes födda

risk för utrikes födda Utrikes födda i pensionsåldern har lägre inkomster än äldre som är födda i Sverige. Inkomstskillnaderna kan dessutom komma att öka. Skälet är att de som kommer till Sverige idag inte förvärvsarbetar i

Läs mer

Inför höstens val till riksdagen skickade vi följande fråga till riksdagens partier:

Inför höstens val till riksdagen skickade vi följande fråga till riksdagens partier: Inför höstens val till riksdagen skickade vi följande fråga till riksdagens partier: Vi undrar vad ni vill göra för oss pensionärer, i första hand hur ni ser på beskattningen av pensionen, men även andra

Läs mer

Regleringsbrevsuppdrag 2015: Typfall i enlighet med tidigare redovisning

Regleringsbrevsuppdrag 2015: Typfall i enlighet med tidigare redovisning 1 (12) PM 2015-05-04 Bengt Norrby Svar på uppdrag i regleringsbrev Till Socialdepartementet Regleringsbrevsuppdrag 2015: Typfall i enlighet med tidigare redovisning Sammanfattning Uppdraget i regleringsbrevet

Läs mer

Om pensionssänkningar 2011 och annat. Berthel Nordström Vid möte den 24/1 2011 i SPF-Nackaringen

Om pensionssänkningar 2011 och annat. Berthel Nordström Vid möte den 24/1 2011 i SPF-Nackaringen Om pensionssänkningar 2011 och annat Berthel Nordström Vid möte den 24/1 2011 i SPF-Nackaringen 1 Pensionsmyndigheten har meddelat att pensionen ändras så att: Garantipensionärerna får en ökning med +0,9%

Läs mer

Sänkt pensionärsskatt äts upp av andra skatter

Sänkt pensionärsskatt äts upp av andra skatter Pressmeddelande 19 april 2017 Sänkt pensionärsskatt äts upp av andra skatter Sänkt skatt för pensionärer och långtidssjukskrivna, och höjd skatt för höginkomsttagare är några av de förslag inför 2018 som

Läs mer

Ytterligare ett år med bättre ekonomi för hushållen

Ytterligare ett år med bättre ekonomi för hushållen Pressmeddelande 19 mars 2014 Ytterligare ett år med bättre ekonomi för hushållen Ekonomin har fortsatt att förbättras för de flesta, många hushåll har mer kvar i plånboken i januari 2014 jämfört med för

Läs mer

Fickekonomen 2006. Institutet för Privatekonomi Mars 2006 1

Fickekonomen 2006. Institutet för Privatekonomi Mars 2006 1 Fickekonomen 2006 I årets upplaga av Fickekonomen framkommer att det är barnfamiljer, där båda föräldrarna har arbete och barnen barnbidrag, som är de största vinnarna 2006. Höjda löner och sänkt skatt

Läs mer

Bättre ekonomi tack vare sänkta skatter och höjda bidrag

Bättre ekonomi tack vare sänkta skatter och höjda bidrag Pressmeddelande 29 december 2017 Bättre ekonomi tack vare sänkta skatter och höjda bidrag För pensionärer, ensamstående föräldrar och studerande ökar den disponibla inkomsten i fasta priser 2018 främst

Läs mer

Högre löner, men sämre för garantipensionären nästa år

Högre löner, men sämre för garantipensionären nästa år Pressmeddelande 21 december 2016 Högre löner, men sämre för garantipensionären nästa år De som arbetar får högre reallöner 2017, eftersom lönerna ökar mer än priserna. Pensionerna blir också högre, vilket

Läs mer

Swedbank. Vad vet du om din pension?

Swedbank. Vad vet du om din pension? Vad vet du om din pension? 2 Vad vet du om din pension? Vi vet att vi lever allt längre. Allt fler kommer att få uppleva gratulationer från kungaparet på sin hundrasdag. Kvinnor lever redan idag längre

Läs mer

Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan

Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan Pressmeddelande Stockholm den 16 oktober 2006 Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan Vid årsskiftet sänks skatten för löntagarna, medan familjepolitiska förslagen

Läs mer

Hela livet räknas. När du sparar till din allmänna pension

Hela livet räknas. När du sparar till din allmänna pension Hela livet räknas När du sparar till din allmänna pension Hela livet räknas Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och tar upp vad som kan vara bra att tänka på när du sparar till din framtida

Läs mer

Pressmeddelande från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi

Pressmeddelande från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi Pressmeddelande från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi 2005-11-22 Prognos för 2006 Löntagarnas och barnfamiljernas år Barnfamiljens ekonomi förbättras till nästa år. Man får mer över när

Läs mer

Skatt för välfärd. en rapport om skatterna och välfärden

Skatt för välfärd. en rapport om skatterna och välfärden Skatt för välfärd en rapport om skatterna och välfärden Rapporten framtagen av Vänsterpartiets stadshusgrupp i Malmö Januari 2012 För mer information: http://malmo.vansterpartiet.se Skatterna och välfärden

Läs mer

Skatteavdrag/månad. Inkomstbrutto/ Typfall Ålder Inkomstbrutto/år. Skatt i % månad. 1. Ta ut pension och sluta arbeta

Skatteavdrag/månad. Inkomstbrutto/ Typfall Ålder Inkomstbrutto/år. Skatt i % månad. 1. Ta ut pension och sluta arbeta Att fortsätta att arbeta istället för att ta ut pension innebär att den enskilde betalar totalt lägre skatt än om pension skulle betalas ut. Anledningen är att förvärvsarbete generellt ger lägre skatt

Läs mer

Sänkt skatt för pensionärer

Sänkt skatt för pensionärer Skatteutskottets betänkande 2008/09:SkU13 Sänkt skatt för pensionärer Sammanfattning Utskottet tillstyrker regeringens förslag (prop. 2008/09:38) om skattelättnader för personer som fyllt 65 år. Förslaget

Läs mer

Swedbank. Vad vet du om din pension?

Swedbank. Vad vet du om din pension? Vad vet du om din pension? 2 Vad vet du om din pension? Vi vet att vi lever allt längre. Allt fler kommer att få uppleva gratulationer från kungaparet på sin hundrasdag. Kvinnor lever redan idag längre

Läs mer

Det är aldrig för tidigt för en trygg ålderdom.

Det är aldrig för tidigt för en trygg ålderdom. Det är aldrig för tidigt för en trygg ålderdom. Pensionshandbok för alla åldrar Det är inte lätt att sätta sig in i alla turer kring pensionerna och hur man ska göra för att få en anständig och rättvis

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition I vårpropositionen skriver regeringen att Sveriges ekonomi växer snabbt. Prognosen för de kommande åren

Läs mer

2015-12-04. 5.1 Månadstabellen... 5 5.2 Tvåveckorstabellen... 6. 6 Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna... 6. 6.1 Grundavdrag...

2015-12-04. 5.1 Månadstabellen... 5 5.2 Tvåveckorstabellen... 6. 6 Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna... 6. 6.1 Grundavdrag... *Skatteverket 1(21) Sammanfattning... 2 1 Inledning... 2 2 Förutsättningar som skattetabellerna grundas på... 3 3 Tabellernas indelning i kolumner... 3 4 Tabellernas indelning i avlöningsperioder... 5

Läs mer

ÄLDRES PENSIONER OCH SKATTER

ÄLDRES PENSIONER OCH SKATTER Rapport 1/2008 ÄLDRES PENSIONER OCH SKATTER En rapport från Kristdemokraternas Seniorförbund Juni 2008 Två lovvärda uttalanden Nästa steg måste vara att ekonomiskt stärka situationen för dem med lägst

Läs mer

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Förmånliga kollektivavtal försäkrar akademiker 1 Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Sjukpension Föräldraledighet Arbetslöshet Efterlevandeskydd Innehåll: Sjukdom 4 Arbetsskada 5 Sjukpension 6 Föräldraledighet

Läs mer

Sänkt skatt på förvärvsinkomster

Sänkt skatt på förvärvsinkomster Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Sänkt skatt på förvärvsinkomster Juni 2008 1 Innehållsförteckning Inledning och sammanfattning...3 1 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

Läs mer

Pensioner och deltidsarbete

Pensioner och deltidsarbete Pensioner och deltidsarbete Innehåll sid 3 sid 4 sid 5 sid 6 sid 7 sid 10 sid 11 sid 12 Inledning Deltidsarbetets omfattning Deltidsarbetete per sektor Deltidsarbete per avtalsområde Regionala skillnader

Läs mer

Ett förstärkt jobbskatteavdrag

Ett förstärkt jobbskatteavdrag Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ett förstärkt jobbskatteavdrag September 2009 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)...4

Läs mer

NORDVÄSTRA SKÅNE OCH SKATTERNA VÄSTRA SKÅNE: SÅ MYCKET HAR SKATTEN PÅ ARBETE I SKÅNE SÄNKTS, KOMMUN FÖR KOMMUN OCH SKATT FÖR SKATT

NORDVÄSTRA SKÅNE OCH SKATTERNA VÄSTRA SKÅNE: SÅ MYCKET HAR SKATTEN PÅ ARBETE I SKÅNE SÄNKTS, KOMMUN FÖR KOMMUN OCH SKATT FÖR SKATT NORDVÄSTRA SKÅNE OCH SKATTERNA VÄSTRA SKÅNE: SÅ MYCKET HAR SKATTEN PÅ ARBETE I SKÅNE SÄNKTS, KOMMUN FÖR KOMMUN OCH SKATT FÖR SKATT SAMMANFATTNING AV VÅRA RESULTAT Skatt är den klart största utgiften för

Läs mer

Inkomstpension, premiepension och garantipension den allmänna pensionen

Inkomstpension, premiepension och garantipension den allmänna pensionen Ålderspension försäkringsanalys Inkomstpension, premiepension och garantipension den allmänna pensionen I januari 2001 gjordes de första beräkningarna och utbetalningarna av ålderspension enligt Sveriges

Läs mer

12 Skattetabeller. 12.2 Allmänna skattetabeller

12 Skattetabeller. 12.2 Allmänna skattetabeller Skattetabeller, Avsnitt 12 1 12 Skattetabeller 12.1 Inledning Regler om skattetabeller finns i 12 kap. SFL. I det kapitlet finns bestämmelser om allmänna skattetabeller (12 kap. 2 och 3 SFL), se avsnitt

Läs mer

Positiv start på det nya årtusendet

Positiv start på det nya årtusendet Pressmeddelande Från FöreningsSparbanken Institutet för privatekonomi Stockholm den 20 september 1999 Kommentar till budgetpropositionen: Positiv start på det nya årtusendet De flesta hushåll kan se fram

Läs mer

Kvinnor och pensionen. En rapport om kvinnornas pensionsvillkor

Kvinnor och pensionen. En rapport om kvinnornas pensionsvillkor Kvinnor och pensionen En rapport om kvinnornas pensionsvillkor Utgiven maj 2013 Riksförbundet PensionärsGemenskap Svenska KommunalPensionärernas Förbund Förord Sverige är stolt över att vara ett av de

Läs mer

I genomsnitt är vi pensionärer en femtedel av våra liv. Vi lever längre än tidigare generationer och medellivslängden har ökat med omkring 25 år i

I genomsnitt är vi pensionärer en femtedel av våra liv. Vi lever längre än tidigare generationer och medellivslängden har ökat med omkring 25 år i I genomsnitt är vi pensionärer en femtedel av våra liv. Vi lever längre än tidigare generationer och medellivslängden har ökat med omkring 25 år i Sverige på bara 100 år. Mycket tyder på att våra barn

Läs mer

Pressmeddelande från FöreningsSparbanken Institutet för privatekonomi

Pressmeddelande från FöreningsSparbanken Institutet för privatekonomi Pressmeddelande från FöreningsSparbanken Institutet för privatekonomi 2001-09-20 Välkommet stöd till småbarnsfamiljer Förändringarna är som vanligt många för hushållen. Det positiva med denna budgetproposition

Läs mer

Din allmänna pension en del av din totala pension

Din allmänna pension en del av din totala pension 60 + Försäkringskassan och smyndigheten Din allmänna pension en del av din totala pension Det här årsbeskedet handlar om den allmänna pensionen. Utöver den får de flesta löntagare tjänstepension från sin

Läs mer

Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP)

Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP) Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP) Särskild löneskatt slår hårt mot seniorer Vart femte företag i Sverige skulle minska antalet anställda över 65 år om

Läs mer

Pressmeddelande. Så blir din ekonomi i januari 2011. Stockholm 24 november 2010

Pressmeddelande. Så blir din ekonomi i januari 2011. Stockholm 24 november 2010 Pressmeddelande Stockholm 24 november 2010 Så blir din ekonomi i januari 2011 Få vinnare i årets prognos. Har du bostadslån med rörlig ränta får du det till och med sämre. Även många pensionärer får mindre

Läs mer