ABC-ÅKARNA. Uppsalapolisen Bengt Karlsson: "Det här är vad ni behöver" Kampanjen Fair Transport redan en succé

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ABC-ÅKARNA. Uppsalapolisen Bengt Karlsson: "Det här är vad ni behöver" Kampanjen Fair Transport redan en succé"

Transkript

1 Äntligen föreslås klampning. Transportstyrelsen föreslår regeringen att lagstifta om hårdare tag mot oseriösa åkerier. Bland annat föreslås klampning SIDAN 4 Ja tack men gratis. Kunderna och omgivningen vill gärna höra att allt är miljövänligt, men ingen vill betala. 82 åkeriföretag har intervjuats om miljöfrågor. SIDORNA Sveriges Åkeriföretag var på plats i maktens Strasbourg för lobbying i viktiga frågor. SIDORNA 4-5 ABC-ÅKARNA TIDNING FÖR SVERIGES ÅKERIFÖRETAG REGION ABC # Invigning av ny cool terminal Uppsalapolisen Bengt Karlsson: "Det här är vad ni behöver" Kampanjen Fair Transport redan en succé Expertsvar: Vad händer om vi inte hinner vår YKB i tid? HÅLL DIG UPPDATERAD:

2 Örebro Berglunda Den nya truckstationen med allt du behöver! Välkommen till Örebro Berglunda! Statoils nya moderna truckdieselanläggning som har allt under ett tak. Här kan du tanka miles Diesel, B100, LNG, CNG, spolarvätska på pump och AdBlue! Stationen ligger placerad där E18 möter E20. GPS-koordinater X: 15, Y: 59,240556

3 Cykling, EU och allt där emellan VI HAR ETT spännande och fantastiskt intressant arbetsfält inom vår åkerinäring. Och vi har att yttra oss och påverka på alla nivåer. När detta skrivs har den regionala cykelplanen för Stockholms län precis publicerats. EUparlamentets trafikutskott ska rösta om maxlängd och -vikt på ekipage inom den gemensamma europamarknaden. I dessa fall - och allt däremellan - har vi att jobba för våra medlemmars bästa. Inför cykelplanen har vi bland annat framfört vikten att skilja cykeltrafik från biltrafik, vilket väsentligt ökar trafiksäkerheten. I cykelplanen, framtagen av Trafikverket, Landstinget och Länsstyrelsen i Stockholms län, räknar man med att resandet med cykel till år 2030 måste öka till 20 %, eftersom länet då ökat från 2,1 till 2,6 miljoner innevånare. Tänk vad med jobb detta kommer att medföra för regionens åkeriföretag - att serva samhället från ax till limpa! När det gäller omröstningen i EU-parlamentets trafikutskott gäller frågan att begränsa gemenskapens fordonslängd till max 18,75 meter och 44 ton. Här har vi inom ramen för vårt nordiska samarbete i Bryssel lobbat hårt för att behålla och hellre utveckla våra längder och vikter. För några år sedan visade en utredning att samhällskostnaderna för en sådan begränsning av längd och vikt skulle kosta Sverige cirka 9 miljarder. Med fler och kortare lastfordon gynnas knappast miljö - och heller inte trafiksäkerhet. Chalmers visar nu i en studie att långa lastbilar är inblandade i färre svåra olyckor, även trafiksäkerheten är högre med de långa fordonen. JAG HADE NYLIGEN möte i 6-miljardersklubben - cheferna i region ABC:s LBC:er och större åkerier inom bygg- och anläggningstransporter. De spår ökning av transportuppdragen de närmaste tre åren. Det gäller nu att köra ihop pengar till de fordonsinvesteringar som kommer att behövas. Ha det så gott alla läsare för det våras för våren och snart är ljuset här igen! Torbjörn Heierson REGIONCHEF NYHETER Äntligen föreslås klampning. Transportstyrelsen föreslår regeringen att lagstifta om hårdare tag mot oseriösa åkerier. Bland annat föreslås klampning vid olaga cabotage. 4 SÅ på plats i maktens Strasbourg för lobbyverksamhet 4-5 Lönsamheten i åkerinäringen något förbättrad säger Åkeribarometern. 7 Loffes kör jättebalk. Uppdraget att frakta en enorm stålbalk till Odenplans nya entrébyggnad gick till Loffes Maskin & Specialtransporter. 8 Tack Tomten, för den fina bilbesiktningen! 10 Sjukvårdsförsäkring behövs det? Trygg-Hansas specialist ger sin syn. 14 Alla håller med ingen öppnar plånboken Kunderna och omgivningen vill gärna höra att allt är miljövänligt, men ingen vill betala för det. Ett av många svar i en studie där 82 åkeriföretag intervjuades om miljöfrågor Regionchefen Torbjörn Heierson: Stor och tung bil är trafiksäkrare. 29 Välkommen alla nya medlemmar i Sveriges Åkeriföretag ABC! 30 Nytta och nöje planera in höstens ABCkryssning redan nu. 32 PRESS & PÅVERKAN 6-7 Över 600 har anslutit sig till Fair Transport på några veckor. 6 REPORTAGE Invigning av ny cool terminal. ABC- ÅKARNA var med när åkeriet Kyl- och Frysexpressen invigde sin nya terminal Att sälja det som är lite bättre. Åkeriet Sandin Cargo blev det första medlemsföretaget som anslöt sig till Fair Transport via SÅ:s hemsida. Läs mer om hur ägaren Tord Sandin tänker och anslut dig du också! sig MEDLEMSNYTT 16 FRÅGA EXPERTEN 17 PÅ VÅRA VÄGAR 27 SISTA BITEN 32 MEDLEMSFÖRMÅNER 31 KRÖNIKA 34 ABC-ÅKARNA Medlemstidning för Sveriges Åkeriföretag ABC Utkommer med fyra nummer per år Postadress: Fagerstagatan 6, SPÅNGA tel: fax: ISSN Redaktör: Gunnar Gudmundsson akeri.se Ansvarig utgivare: Torbjörn Heierson akeri.se Omslag: Det här behöver branschen och dess kunder!, säger Bengt Karlsson från Uppsalapolisen då han tar del av FAIR TRANSPORT. 3

4 vikt och mått EU-parlamentets trafikutskott ska förhandla om regler för större, tyngre och längre lastbilar över gränserna samtidigt som medlemsstaterna diskuterar vikter och dimensioner. Cabotage del 2 Forskaren Henrik Sternberg har presenterat en första rapport om cabotagetransporter i Sverige. SÅ bidrar nu till en studie som granskar Sverige, Danmark och Norge. Studien visar först danska och norska resultat var för sig. Därefter svenska resultat i juni och slutligen en hel bild över hela norden. Rapporten presenteras under Almedalsveckan. Klampning på väg att bli verklighet I dagarna har Transportstyrelsen lämnat över en rapport till regeringen med förslag på hur regelefterlevnaden inom yrkestrafiken kan ökas. Bland annat ska polisen kunna klampa fordon för att förhindra fortsatt färd. Detta har vi väntat på länge, säger Rickard Gegö, vd på Sveriges Åkeriföretag. Vi har påtalat behovet under flera år och är mycket nöjda med att det nu ligger handfasta förslag på regeringens bord. Andra förslag i rapporten är att ge polisen bättre verktyg för att kunna kontrollera cabotagetransporter och möjlighet att ta ut en sanktionsavgift på kronor vid olaga cabotage. Avgiften ska betalas i förskott vid kontrollen. För att säkerställa betalning kan polisen beslagta frakthandlingar, fordonsnycklar och registreringsskyltar samt slutligen klampa fordonet. Åkerinäringen är satt under hård press. I en situation där priser pressas mycket hårt har många seriösa företag överhuvudtaget inget utrymme att konkurrera med de företag som inte håller sig inom lagens råmärke. Branschens problem har varit att marknaden har fått allt friare händer utan att polis och andra kontrollmyndigheter fått åtföljande resurser. Vi har sett många fina åkerier gå i konkurs. De förslag Transportstyrelsen nu presenterar är steg i helt rätt riktning för att gå mot en rättvisare marknad, konstaterar Rickard Gegö. Under lång tid har vi upplevt att politiker och myndigheter inte tagit våra problem på allvar. Därför är vi idag mycket glada över att vårt samarbete och konstruktiva dialog med Transportstyrelse burit frukt, säger Rickard Gegö. Förslagen ska nu ut på remiss och enligt infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd ska nya lagar kunna träda i kraft inom ett år. Gunnar Gudmundsson Fotnot. Klampning (av engelska clamping, klämning ) innebär kvarhållande av ett fordon. Vid klampning låses fordonets hjul fast med en hjulboja som omöjliggör körning utan att skada fordonet. Sveriges Åkerifö påverkar i Strasb International Road Transport Union, IRU, koordinerade den januari 2014 aktiviteter i Europaparlamentet i Strasbourg för lobbying om mått och viktdirektivet 96/53/EC om tunga fordon. Mårten Johansson, teknikchef på Sveriges Åkeriföretag, var på plats. Det finns 365 ändringsförslag till kommissionens förslag till ändring i direktivet, och många av förslagen påverkar frågor som är viktiga för oss i svensk åkerinäring. Direktivet och ändringsförslagen berör många olika frågor som mått och vikt, modulfordon, aerodynamik, deformationszon, hyttutformning, fordonsvågar, intermodalitet, 45-fotscontainer, hybridfordon, Vi VAR DäR Representanter för den nordiska åkerinäringen på plats i Strasbourg, som träffade ett flertal politiker och tjänstemän från både parlamentet och kommissionen: Mårten Johanson, Sverige Søren H. Larse, NLA direktör, Bryssel Jan-Terje Mentzoni, Vice VD, NLF Norge Erik Østergaard, VD i DTL, Danmark DEn nya organisationen för företagskontroller hos Transportstyrelsen börjar sätta sig och vi kan förvänta oss att antalet kontroller av åkeriföretag kommer att öka under Det är viktigt att åkerierna kommer igång med att analysera färdskrivardata och vidta åtgärder vid avvikelser och att dokumentation av färdskrivardata från både förare och Mårten Johansson, SÅ, på plats i Strasbourg. ansvarsfrågor samt påföljder vid kontroll. Dessa diskuterades bland annat med EUparlamentarikerna Gunnar Hökmark, Alf Svensson och Marita Ulvskog som medverkat med ändringsförslag. Alla parlamentarikerna bekräftade att direktivets revision är en viktig fråga för nordisk transportnäring, och underströk att de har prioriterat hanteringen av mått- och viktdirektivet. En av många viktiga frågor är den gällande gränsöverskridande trafiken med längre ekipage. Ett av kommissionens förslag Transportstyrelsens företagskontroller fordon hanteras så att en kontrollperiod kan bekräftas med nödvändig dokumentation. Med detta menas att exempelvis besiktning eller service och reparation styrks med underlag för varje tillfälle. Detta gäller även exempelvis färjebiljetter. Läs mer om Transportstyrelsens företagskontroller på Yrkestrafik/Kor och vilotider/ 4

5 Representanter för Nordens åkeri näring har träffat makthavare i Strasbourg. nytt klimatpaket Ett nytt klimat-och energipaket beslutades i EU i januari och rör växthusgaser, utsläppsminskningar och ett mål för förnybar energi. Högre ambitioner än tidigare. retag och NLA ourg Mårten Johansson samtalar med Gunnar Hökmark, svensk EU parlamentariker för Moderaterna. Ankomstavisering inom skogslogistiken i januari samlades logistikchefer från skogsbolag, SLF och företrädare för mottagande industri för att hitta en gemensam syn på hur ankomstavisering bör utformas på bästa sätt. De två systemen som idag är tillgängliga är Timbertime och det av SCA utvecklade GATA. Båda systemen strävar efter att förbättra samma sak och de överlappar varandra, men från olika utgångspunkter. i dess nuvarande form möjliggör t.ex. endast gränsöverskridande trafik mellan två länder med lastbilar som är längre men inte tyngre än EU-standardfordon. Ett stort antal ändringsförslag vill tilllåta längre och tyngre lastbilar, och överlåta till berörda medlemsländer som så önskar att bestämma om gränsöverskridande trafik. Sveriges Åkeriföretag vill värna modulfordon, att fritt kunna fortsätta effektivisering av vägtransporter med högkapacitetsfordon inklusive gränsöverskridande trafik. Därmed kan negativ påverkan från transporter minska per fraktad enhet. I relativa tal: Mindre koldioxid, mindre trängsel mindre kostnader och ökad trafiksäkerhet. alla trafikslagen väg, järnväg och sjö behövs och kompletterar varandra mer än de konkurrerar med varandra. Ändringsförslagen bör därför inte blockera en positiv utveckling av högkapacitetsfordon för godstransporter på väg. Ändringsförslagen diskuteras vidare under kommande veckor, och blir föremål för omröstning i utskottet Transport och Turism i februari för att sedan tas upp i plenum i Europa parlamentet i mitten av april Timbertime utgår från att beskriva mottagningskapacitet. GATA utgår från att vara ett ruttplaneringsstöd där faktorer som väglager, att eventuell lastare finns på plats, etcetera, planeras steg för steg. Gemensamt ansågs att om mer tillförlitligare information finns när logistiken planeras så är avisering ingen stor utmaning längre. Lägre avgifter för tunga, breda eller långa transporter Regeringen ändrar från den 1 april 2014 i trafikförordningen för avgifter om tunga, breda eller långa transporter. Nuvarande bestämmelse om dubbel avgift för ärenden som kräver skyndsam handläggning tas bort. En annan förändring är att Trafikverket framöver kan ta ut en lägre avgift om ansökan görs elektroniskt. Ett bra beslut då både Trafikverket och åkerierna sparar tid med elektronisk ansökan, säger Mårten Johansson, teknikchef på Sveriges Åkeriföretag. Ny handbok för säkrare last International Guidelines on Safe Load Securing for Road Transport, Internationella riktlinjer för lastsäkring är framtagen av IRUs Internationella Tekniska Kommitté, Sveriges Åkeriföretag, Mariterm och TYA m.fl. och baseras på krav i standarden EN :2010. Syftet med skriften är att internationellt bidra till korrekt säkring av godset på fordon, säger Mårten Johansson, teknikchef på Sveriges Åkeriföretag och president i IRUs Internationella Tekniska Kommitté. Supervalår för trafikfrågorna International Guidelines on Safe Load Securing for Road Transport I maj går hela EU-zonen till val för att välja ett nytt parlament. Då de flesta lagar i Sverige bygger på EU-förordningar är det mycket viktigt att vi arbetar med att ge EU-kommissionen (EU-regeringen) och Parlamentet (EU: s svar på Riksdagen) våra förslag. Vi har vässat vårt arbete och träffar höga representanter för politiken så att våra förslag ska bli kända och bli en del av kommande lagförslag. Tre möjliga frågor som blir stora från ett politiskt perspektiv är: Kilometerskatt Transporter och klimat/miljöfrågan Infrastruktur. 5

6 PRESS & PÅVERKAN Tina Thorsell KOMMUNIKATIONSCHEF Säkrare lastbilar Vår nordiska Brysselplacerade organisation skrev tillsammans med 17 andra organisationer ett uttalande där vi stödjer ambitionen att ställa större krav på säkerhet för lastbilar. Påverkan på 2000-talet kräver experter, färre budskap, bättre analys och att leva som man lär. Kvalitet kostar Just nu är jag nästan överväldigad över responsen på Fair Transport. På ett par veckor har vi fått över 600 ställningstaganden. Det är företagare som vill visa upp sitt företag och sina transporter, som en motbild till den dåliga publicitet som branschen ofta får. En del medlemmar har blivit provocerade av Fair Transport, de menar att detta är självklarheter. All heder åt er! Problemet är bara att statistiken talar ett annat språk: hastighetsöverträdelser, besiktningsanmärkningar och brott mot kör- och vilotider. Kort sagt: branschens rykte kan behöva en upputsning. Och för att ändra det ryktet behövs en reell förändring. Poängen med Fair Transport är att starta en ny diskussion. En som handlar om de sunda transporterna. Och som förklarar varför transporter inte kan vara hur billiga som helst. Det finns ingen fri frakt. All frakt kostar. Kvalitet kostar. Och man får vad man betalar för. Vi har träffat... Ett axplock av de personer som SÅ har träffat och informerat om åkerinäringen. Sveriges Åkeriföretag har fått en ny VD: Rickard Gegö, som tidigare var regionchef i Halland. Här skriver han några rader det viktiga arbetet med opinionsbildning och lobbying. Vi ska påverka omgivningen DET VAR GENOM behovet av gemensam påverkan vi skapades för snart 100 år sedan. Behovet av en branschorganisation var betydande. Idag är vår omvärld mer föränderlig, mer konkurrensutsatt och mer internationell än någonsin och samtidigt mer svårgenomskådlig. Påverkan genom opinionsbildning och lobbying på 2000-talet kräver experter, färre budskap, bättre analys och inte minst: Att själv leva som man lär. Vi är en nödvändig samhällsaktör, men i Ingela Bendrot, statssekreterare hos infrastrukturministern Transportstyrelsen Avfall Sverige Fermgruppen, SCA samt moderater i Riksdagens skatteutskott Lotta Finstorp (M) ärlighetens namn få gillar oss. Vi behöver ytterligare lyfta branschens status. Samtidigt ska vi vara en relevant part i samtalet med politiker och myndigheter, vi ska vara den som beskriver branschens problem och framförallt den som bidrar med lösningar. Fler och fler politiker väljer idag att samverka med oss. NÄR VI TAGIT ställning i en fråga utifrån perspektivet om vad som är bäst för de allra flesta inom åkerinäringen ska vi påverka omgivningen. Parallellt ska vi genom vår juridikfunktion och våra bransch utbildningar bidra till att ni ska fortsätta vara framgångsrika företag. Antalet transporter förväntas öka med 50 procent till Frågan är under vilka villkor dessa transporter tillkommer. Här har vi vår viktigaste uppgift, ihop med att stärka våra medlemmar som företagare. RICKARD GEGÖ, VD, SVERIGES ÅKERIFÖRETAG Aktuella frågor för branschen, framtidsfokus. Rickard Gegö, Erik Vilhelmsson Tilläggsuppdrag om cabotage, beställaransvar och klampning. Ulric Långberg, Anders Falk, Thomas Morell, Tina Thorsell, John Woxström Framtidens återvinning. Erika Svanström Skogsnäringens utmaningar, skattefrågor. Ulric Långberg Skogsnäring och skatter. Ulric Långberg 6 SKL-grupp (KD) (kommun- och landstingspolitiker) Svenska EU-parlamentariker Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M) fick bla åka lastbil och träffa åkare. SÅ:s 15 största medlemsföretag och Catharina Elmsäter-Svärd Fair Transport, ansvarsfullt företagande och upphandling. Erika Svanström Mått och vikt. NLA och Mårten Johansson. Företagarfrågor, utmaningar i Västra Götaland. Rickard Gegö, Erik Vilhelmsson, Annika Persson Branschens framtid. Rickard Gegö med flera.

7 Transportstyrelsen Vi har arbetat med Transportstyrelsen kring klampning, beställaransvar och olaga cabotage. Samarbetet har gått smidigt och vi hoppas att få fortsätta vara med och påverka i det underlag regeringen får istället för att reagera på redan fattade beslut. Sveriges Åkeriföretag mäter varje kvartal konjunkturläget inom åkerinäringen. I undersökningen tillfrågas personer inom transportsäljande åkeriföretag om sin uppfattning om läget. Läs hela Åkeribarometern på Något ökad lönsamhet kan skönjas Åkerinäringen i media Branschbevakning och genomslag för Sveriges Åkeriföretag Svarta transporter SÅ och Green Cargo har under årets inledning skrivit om situationen för transportmarknaden i Sverige. Green Cargo aviserade nedläggning av flera linjer. Magnus Gunnarsson, regionchef Sveriges Åkeriföretag Syd kompletterade med perspektiv i Kristianstadbladet den 3 februari. Ökade kontroller av regelefterlevnad I Smålandsposten den 28 januari skrev regionchef i Småland-Öland Thomas Hammarström om vikten av fungerande kontrollsystem i åkeribranschen så att lagar följs av alla. Ministerbesök i Väst och Värmland Under våren kan det komma ett politiskt beslut som gör det enklare för svensk polis att stoppa lastbilar som begår lagöverträdelser från att köra vidare i väntan på böter. Det tillkännagav infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd på måndagen när hon träffade LBC Frakt Värmland. Arbetssituation och halka Patrick Magnusson citerades och gav perspektiv när TT, Svenska Dagbladet, Västerbottenkuriren, Ystad Allehanda och Uppsala Nya Tidning skrev om halkan på vägarna den 30 januari. Är det däcken som gör att man går i diket, är det trötta förare eller är det att man kör för snabbt? Pressen på åkarna att hålla utsatta tider är hårdare än någonsin. Studio 1 hade ett inslag om lastbilar där Sveriges Åkeriföretags arbete med bland annat beställaransvar lyftes fram av trafiksäkerhetsdirektör Claes Tingvall, Trafik verket. Dagens Industri skrev att Sveriges Åkeriföretag är för kilometerskatt. Sanningen är att en utredning tillsatts av SÅ, och resultatet presenteras senare i år. Saxat sen sist Några exempel på var Sveriges Åkeriföretag har synts i medierna under början av Lönsamheten i åkerinäringen ser ut att ha förbättrats något. En större andel av de svarande anger nu att lönsamheten är god eller tillfredsställande än tidigare. Inför den närmaste framtiden ser en majoritet oförändrad efterfrågan (45,5 procent) och produktion (48,5 procent) medan uppfattningarna om ökad respektive minskad efterfrågan och produktion är lika och kan sägas ta ut varandra. Förväntningarna om kundernas efterfrågan på transporttjänster är således i ett läge där man inte ser en klar riktning. Ser man till enskilda delbranscher blir bilden en annan. Inom delbranschen bud-, post- och pakettransporter förväntas ökad efterfrågan av en stor majoritet. FÖRSÄLJNINGSPRISERNA TROS BLI oförändrade med en knapp övervikt för dem som tror på ökade priser framför dem som tror på minskade priser. Även personalstyrkan förutses bli oförändrad av en majoritet men här är förhållandet mellan ökningar och minskningar omvänt. Något fler tror på minskningar av antalet anställda i det egna företaget. Mest förväntningar om minskad personalstyrka återfinns inom bohag- och kontorsflyttning, miljöservice och renhållning samt inom fjärrtrafiken. Investeringsplaner är en intressant faktor i bedömningen av näringens utveckling. Planer som innefattar ökade investeringar kan tolkas som att man förväntar sig en bra utveckling på sikt. HANS ENGSTRÖM Ett litet steg uppåt blir det för fjärde kvartalet 2013 på diagrammet över förväntad efterfrågan. 7

8 Nya registreringsskyltar Nya svenska registreringsskyltar har sedan årsskiftet nytt utseende, bl.a. framgår bilens fabrikat. Äldre skyltar är giltiga och behöver inte bytas ut. Effekt av vinterdäcksregler? De nya vinterdäcksreglerna kan ha bidragit till att färre lastbilar underkändes för dåliga däck under första kvartalet 2013 jämfört med samma period året innan. Det går lugnt och långsamt tillväga när lasten är extra tung. Loffes kör jättebalk En 37 meter lång stålbalk ska hålla uppe den nya entrébyggnaden till tunnelbanan på Odenplan. Men 105 ton stål är inte enkelt att handskas med det kräver både utrymme och omvägar. Det är företaget Smederna i Tumba som konstruerat den enorma stålbalk som ska hjälpa till att hålla uppe Odenplans nya entrébyggnad. De har svetsat och slipat i månader för att få till den. Stålbalken är så stor att den inte får plats i sin helhet på anläggningen i Tumba. Den tillverkas därför i tre delar som tillsammans väger över 100 ton. Plåtar köps in från en stålleverantör i Solna, bockas och svetsas ihop till en enhetlig konstruktion. - Vi har aldrig gjort något liknande förut. Vi förstod inte hur svårt det var innan vi började modellera konstruktionen i vårt 3D-program. Allt måste göras i en viss ordning för att komma åt att svetsa, berättar Björne Rosbusk på Smederna. Uppdraget att transportera de tre balkdelarna gick till Loffes Maskin & Specialtransporter AB i Sollentuna. - Vi har fått god hjälp av Annelie Bingestam på Trafikkontoret hos Stockholms stad med valet av transportvägar, säger Hasse Engman Den 13 meter långa stålkonstruktionen väger kg och är 536 cm bred. Det var bara fem centimeters marginal på bredden när transporten skulle köra av färjan, som går mellan Slagsta och Tyska botten. på Loffes. Balkarna gick först från Tumba till Jordbro för målning. Därefter från Jordbro till Odenplan för montering. Transporterna till Odenplan gick under tre februarikvällar. Färden gick från Jordbro till Odenplan via Slagsta - Tyska botten Bergslagsvägen Stäket Rotebro - E4 till Norrtull. Därefter S:t Eriksgatan Karlbergsvägen - Dalagatan till Odenplan. - Viktbegränsningarna på Essingeleden gjorde att vi valde färjan och det var den stora bredden som ledde till att vi måste åka via Stäket och Rotebro, säger Hasse Engman till ABC-ÅKARNA. GUNNAR GUDMUNDSSON FOTO: MIKAEL JOHANSSON, SMEDERNA Bilnostalgi Äntligen har ABC ÅKARNAS favoritmagasin Riksettan kommit med årets första nummer. Tidskriften är OK-förlagets magasin om bilismens guldålder talet. Ur det mycket läsvärda innehållet: Allt om alla riksvägar Riksettans K-spanare har åkt alla de klassiska riksvägarna med nummer 1 till 14. I det här numret publicerar man tipsen från Trelleborg i söder till Haparanda i norr. Härlig USA-retro Fotografen David Thornell älskar gamla motell, highways, restauranger och mackar i USA. Riksettan visar upp hans bästa bilder från fotoresorna i USA. Bob Dylan i Sverige Många kommer säkert ihåg den första konserten i Stockholm , men visste ni att Bob Dylans chaufför den gången hette Lasse Berghagen och att bilen var lånad av Lill-Babs? Han minns med kameran filmaren Anders Wahlgren har gjort flera filmer om rivningsvågen i svenska städer. Vad tycker han egentligen om dagens Stockholm? Med MG på alpvägar Är det möjligt att åka på slingriga alpvägar med en gammal sportbil? Riksettan tog sig an Gross Glockner Hochalpenstrasse med några intressanta bilar från förr. Spektakulärt längs vägen - Runt om i Sverige har det satts upp märkliga skulpturer och byggts konstiga hus för att få bilisterna att stanna till. "Riksettan" har letat efter de värsta och/eller bästa exemplen. GUNNAR GUDMUNDSSON Riksettan nr är högoktanig läsning för motormän i alla åldrar.

9 INTRESSERAD? scania.se/yetd2014 Motorblock i kompaktgrafitjärn 40% högre hållfasthet än tidigare Robustare turbo Minskar påverkan från partiklar i insugningsluften Plasmabelagda cylinderfoder Minskad friktion sparar bränsle Saver ring Minskar slitaget på cylinderfodren Nya slitstarka sexor Scanias vridstarka 13-litersmotor har genomgått ett rejält tekniklyft. De nya Euro 6-motorerna på 450 eller 490 hästkrafter har flera förbättringar som ökar driftsäkerheten och prestandan, samtidigt som den hjälper dig att spara bränsle. Med de nya motorerna kör du enligt de nya utsläppsreglerna och kan se fram emot många bekymmerslösa mil bakom ratten. Mer om nyheter i Scanias motorprogram. scania.se/euro6 scania.se

10 Utsläppen från vägtrafiken under 1990-års nivå Trots fler personbilar och lastbilar är dagens sammanlagda utsläpp av växthusgaser mindre än de var Utsläppen fortsätter att minska i takt med att bilarna blir allt mer energieffektiva, men takten måste höjas för att klara klimatmålen. Den populära besiktningskvällen på Bilprovningen värmde gott en kall decemberkväll. Bilprovningens service för ABC:s medlemmar Som traditionen bjuder var det åter dags för Bilprovningen i Uppsala/Fyrislund att ge ABC-medlemmarna sin julklapp i form av en besiktningskväll. Besiktningskvällen är en välkänd tradition där ABC-Åkarnas egna Elena Sellin på Uppsalakontoret tagit emot besiktningsbokningarna för personbilar och dess släpkärror och företrädesvis det naturligaste - tunga lastbilar med släp. Kvällen var uppskattad, och Länsförsäkringar Uppsala bjöd på lotteri, alkoholfri glögg och goda tillbehör, Trygg-Hansa bjöd på korv och läsk, Trafikpolisens tunga gubbar var också på plats och spred för kvällen en mysig stämning bland sina kunder. TORBJÖRN HEIERSON Vår Bilprovningshjälte, den alltid flexible John Tjörnelund, som alltid ser möjligheter med att lösa tidsbokningar hur illa det än kan se ut, ses här i Sture Eklöfs Scania där just vid bildens tagning pågick bromsprov för bil och släp. Fredrik Jansson (till vänster) från Hagby Åkeri AB som är styrelseledamot i SÅ ABC utvecklar tankar om åkerinäringens framtid med Johan Eriksson från Ö Eriksson Åkeri AB. Johan är ledamot av ABC:s YT-råd. Reidun Norlin, Länsförsäkringar Uppsala, bjöd i LF-rummet på godis och lotterier med fina vinster. Besiktningskvällen är en naturlig mötespunkt där Sven-Åke Jansson, Ekolslunds Åkeri, språkar med Sören Jansson (till höger) om att tiderna förändrats avsevärt sedan de båda började sin åkarbana. 10

11 Helhetslösningar för åkaren ÅFA har det mesta en åkare och andra småföretagare kan behöva i form av fordonsrelaterade produkter, förmånliga drivmedelsvillkor och bokföringstjänster samt dessutom konkurrenskraftiga finansieringslösningar. Vårt samlade utbud gör ÅFA till en idealisk samarbetspartner. Du behöver endast en leverantör och kan koncentrera dig på din kärnverksamhet. ÅFA Drivmedel Vi förmedlar drygt 60 miljoner liter drivmedel per år. Det ska du självklart dra nytta av. Välj det drivmedelskort som passar dig bäst. I samarbete med OKQ8/IDS och Preem/ Såifa erbjuder vi dig konkurrenskraftiga priser på både drivmedel och smörjmedel. Har du egen farmartank så levererar vi inom tre arbetsdagar och ofta snabbare än så. ÅFA Butik I ÅFA-butiken i Tumba finns det mesta du som yrkesman behöver i form av tillbehör, profilkläder, skor m. m. Vi har även reservdelar med hög kvalitet till bra priser. Sammanlagt har vi drygt 4500 artiklar i lager. Vårt mål är att hela tiden hålla ett aktuellt produktutbud som väl möter våra kunders behov och önskemål. Vill du ha din beställning levererad till dig ordnar vi det också eller så kan du hämta varorna på vårt kontor i Spånga-Lunda. ÅFA Finans Står du inför ett investeringsbeslut, t.ex. inköp av nytt eller begagnat fordon, en byggnation eller investering i lyft/ kran? Vi hjälper dig med både rådgivning och smidig finansiering till konkurrenskraftiga villkor. För mer info: ÅFA Redovisning Merparten av våra kunder är verksamma inom transport, entreprenad och/eller åkerinäringen. ÅFA Redovisning erbjuder alltid en egen kontaktperson som du diskuterar fram de bästa lösningarna med utifrån dig och ditt företags behov. Flera av våra medarbetare är av SRF auktoriserade redovisningskonsulter. ÅFAs kunder erbjuds en ekonomisk uppföljning som alla kan förstå genom ÅFA Presentation. Testa gärna vårt Demo AB på hemsidan. ÅFA Tunabergsvägen 5, Tumba. Tel: E-post: ÅFA Fagerstatagan 6, Spånga-Lunda. Tel: E-post: ÅFA AB Enklare vardag för åkaren och andra småföretagare BUTIK DRIVMEDEL REDOVISNING FINANS 11

12 Cabotagebegränsning ska finnas Konkurrens är stimulerande, men inte till alla pris. Avreglering av cabotage utan begränsningar som ursprungligen utformades av EU-kommissionen skulle ha lett till något annat än sund konkurrens, säger CORTE, föreningen för tillsynsmyndigheterna i EU. Kyl och frys hetare än någonsin. Läs mer om hur anrika familjeföretaget växer. Plats för tillväxt i Kyl- & Fry Stockholm Årsta Kombiterminal ligger i direkt anslutning till Kyl- & Frysexpressens nya terminal. Sedan den 1 februari är Carrier Transport ny terminaloperatör då man tog över från Logent som varit operatör sedan Kyl- & Frysexpressens nya terminal ligger på den i sammanhanget mycket passande adressen Partihandlarvägen 46 i Årsta. Det är ett imponerande bygge med en golvyta på kvadratmeter och ett 60-tal vädertätade lastportar. I slutet av januari gick ABC- ÅKARNA:s utsände på husesyn och invigningskalas. Kyl- & Frysexpressens distributionsområde med egna fordon omfattar Storstockholm i öst, Mälardalsregionerna med Örebro i väst, En trappa upp i kontorsdelen sitter ett tiotal transportledare. Genom de stora innerfönstren får de en god överblick över vad som sker nere på terminalgolvet. En glad Niclas Jansson hälsade besökarna välkomna till invigningen av företagets nya terminal. Linköping i syd och Gävle i norr. I området bor mer än halva Sveriges befolkning. Övriga delar av landet täcks in med hjälp av externa åkare. Järnvägen, med Stockholm Årsta kombiterminal, ligger i direkt anslutning till Kyl- & Frysexpressens nya terminal vilket betyder att lastning och lossning från tåg kan komma att erbjudas inom en nära framtid. Detta innebär ett för Sverige unikt tillfälle att kunna transportera gods till Stockholm på tåg. - Jag är övertygad om att kombinationen tåg och lastbil är framtiden, både när det gäller miljön samt att minska den tunga trafiken..."kombinationen tåg och lastbil är framtiden, både när det gäller miljön samt att minska den tunga trafiken på våra gator"... på våra gator och vägar, säger Niclas Jansson som äger företaget sedan 2008 och fortsätter: - Inom kort kommer ICA att flytta in hos oss. De kommer att ha sin spridningspunkt för innerstan och södra Stockholm i vår nya terminal. Detta ger en markant minskning av utsläppen i förhållande till företagets nuvarande spridningspunkt i Jordbro. Kyl- o Frysexpressens vision är att vara Sveriges ledande åkeri när det gäller att mini- 12

13 Tävling under invigningen Under invigningen av Kyl-& Frysexpressens nya terminal kunde besökarna roa sig med att besvara: Hur många varv runt jorden körde våra lastbilar under 2013? 160 varv var rätt svar vilket motsvarar mil. Vann gjorde Johan Hyensjö, Martin & Servera. Grattis till en smakrik mat- & dryckesprovning för 2! Färre döda i vägtrafiken Antalet omkomna minskade till 264 personer under 2013, enligt uppgift från Transportstyrelsen, den lägsta siffran sedan 2:a världskriget. sexpressens nya terminal Rolf Jansson (till höger i bild) representerar den tredje generationen Jansson i Kyl- & Frysexpressens historia. Här i glatt samspråk med företagets advokat affärsjuristen Ulf Östman. mera miljöpåvekan. - Transporter har aldrig förknippats med ordet miljövänlig och kommer nog inte att göra inom den närmsta tiden, men vi ska i alla fall vara minst miljöovänliga, säger Niclas Jansson. - Vi arbetar dagligen med att minska utsläppen. Den svåraste men kanske mest effektiva åtgärden är att optimera godset på lastbilarna, för att undvika att köra en massa onödiga mil. Varje intjänad kilometer ger en hundraprocentig miljöbesparing! Detta är dock väldigt svårt att mäta och är beroende av hur våra kunders behov ser ut. Kundernas behov kan också ändras, ibland ändras de med mycket kort varsel. I ena änden av terminalen ligger kontorslokalerna med transportledning, administration och personalutrymmen. Bredvid terminalen finns nybyggd verkstad där Thermo El & Diesel AB har öppnat filial. De utför reparationer och installationer av transportkylaggregat. Verkstaden är ackrediterad att släcka bilprovningens tvåor. På ena långsidan kommer fjärrgodset in för att rangeras om inne i terminalbyggnaden och därefter lastas ut på mindre fordon för närdistribution. De senaste åren har Kyl-och Frysexpressen genomfört en rad åtgärder för att leva upp till FAKTA KYL- OCH FRYSEXPRESSEN sin fastslagna miljövision. Bland annat har man: Kyl- & Frysexpressen är ett privatägt åkeri som startades med en häst och vagn1897 av nuvarande ägarens Niclas Janssons farfars far, Carl Jansson. Den första lastbilen inköptes Företaget har kompetens och utrustning att erbjuda skräddarsydda transport- och logistiklösningar för de flesta behov inom dagligvaruhandeln. Antal anställda: 150 personer. Omsättning: ca 200 miljoner kronor. Antal fordon: Ett 80-tal lastbilar. Investerat i 15 etanoldrivna lastbilar. (70-80% mindre koldioxidutsläpp än traditionell lastbil). Införskaffat fordonsdatorer i alla lastbilar som bland annat mäter körsätt och hastighet. Återkommande utbildning av chaufförer i sparsam körning. Bytt diesel till Preems Evolution Diesel och OKQ8/IDS Diesel Bio+. Detta minskar företagets totala koldioxidutsläpp med 12-25%. GUNNAR GUDMUNDSSON 13

14 Hör alltid av er om ni får sanktioner! Vi kanske kan hjälpa er att avskriva några. Våra jurister är insatta och vet vad som är värt att driva rättsligt. Ring Sänkt höjd i Klaratunneln I Klaratunneln där det tidigare varit höjdbegränsning på 3 m har höjden efter ommätning korrigerats och idag är höjdbegränsningen 2,9 m. Du glömmer väl inte det viktigaste du har - dina yrkesförare? Försäkra din viktigaste resurs De flesta åkerier har ett bra försäkringsskydd för sina fordon, men fortfarande är det många som inte tänker på att försäkra sin viktigaste resurs. För yrkesförare som drabbas av till exempel ryggproblem eller stressrelaterade sjukdomar är det en stor trygghet att veta att man får snabb tillgång till kvalificerad vård genom en sjukvårdsförsäkring. Försäkringsbolaget Trygg-Hansa gjorde hösten 2013 en undersökning bland småföretagare som visade att dessa oroade sig mer över att bli sjuka än för dåliga konjunkturer eller andra negativa händelser. - Rädslan för att bli sjuk är mycket större än rädslan för både ekonomiska svårigheter och yttre förändringar som kan påverka negativt. Man har en stark tilltro till sig själv och sitt företag, men är rädd för att bli sjuk och inte kunna leverera, säger Ola Söderström, som är specialist på sjukvårdsförsäkringar på Trygg- Hansa. "Man har en stark tilltro till sig själv och sitt företag, men är rädd för att bli sjuk och inte kunna leverera"... Svårt att klara långvarig frånvaro Yrkesförare kör långa pass under tidspress och sover ofta vid oregelbundna tider, vilket är en känd orsak till stressrelaterade sjukdomar. Ju snabbare föraren får vård, desto snabbare kan man komma tillbaka i arbete. - Det typiska åkeriet har en eller två anställda. Då kan det bli väldigt pressat om en medarbetare blir sjuk och måste vänta länge på att få relevant vård, säger Ola Söderström. En undersökning gjord av Svenskt Näringsliv visar att sjukfrånvaron sjunker markant hos de företag som erbjuder sina anställda denna typ av sjukvårdsförsäkringar. Försäkring för alla Ola Söderström, Trygg-Hansa. Ursprungligen erbjöds sjukvårdsförsäkringar endast till ett fåtal men har idag blivit allt vanligare bland mindre företag. Det är ett billigt sätt att försäkra sig att personalen snabbt får tillgång till den vård som behövs. I svensk offentlig sjukvård gäller idag vårdgarantin att få träffa specialistläkare och få behandling inom 90 dagar. Tyvärr kan väntetiden på behandling ofta upplevas som alldeles för lång. - Har man otur kan det ta flera månader att få komma till specialist och ytterligare tid innan man får behandling. Att behöva vänta så länge upplevs ofta som oerhört pressande, säger Ola Söderström. Sjukvårdsförsäkringen är ett komplement till andra försäkringar. Den säkerställer att försäkringstagaren snabbt får komma till undersökning hos en specialist och därefter omedelbart få relevant behandling. Sveriges Åkeriföretagares sjukvårdsförsäkring kostar 227 kronor i månaden. Trygghet för arbetsgivare och anställd Enligt en undersökning gjord av Svenskt Näringsliv så sjunker sjukfrånvaron markant hos de företag som erbjuder sina anställda denna typ av sjukvårdsförsäkringar, i vissa branscher upp till 20 procent. - Det är klart att det ligger i arbetsgivarens intresse att personal som drabbats av sjukdom kommer tillbaka i arbete så fort som möjligt. Men det är också en stor lättnad för den drabbade att slippa vänta på behandling. Därför är sjukvårdsförsäkringen en mycket populär löneförmån som ger stor trygghet, säger Ola Söderström. OLA SÖDERSTRÖM 14

15 SÅ PRODUKTER & TJÄNSTER Bengt Waldersten, Fredrik Engström, Petra Åhlström och Thomas Morell. SÅ JURIDIK: Behöver du snabb juridisk hjälp? På SÅ Juridik kan du som är medlem få kostnadsfri rådgivning samt mot en konkurrenskraftig kostnad anlita en erfaren jurist för att driva just ditt ärende. Telia säger upp! Telia Sonera har beslutat sig för att säga upp alla sina branschavtal. Det innebär att Sveriges Åkeriföretags avtal med Telia upphör per den sista mars. För er som är kunder hos Telia kommer det inte att innebära någon förändring alls när det gäller själva abonnemangen på kort sikt men ni är hänvisade till att förhandla själva i fortsättningen. För oss på Sveriges Åkeriföretag innebär det att vi från och med april inte kommer att kunna fortsätta hjälpa våra medlemmar med Teliafrågor utan måste hänvisa till deras ordinarie kundtjänst. Vi vet hur viktiga telefonifrågorna är för våra medlemmar och därför gör vi nu allt för att vi skall kunna komma med ett bra erbjudande i det bästa nätet även i framtiden. Frågor ring Missa inte dina medlemsförmåner! Logga in på dina medlemssidor på akeri.se för mer information. Du kan också vända dig till mig, så hjälper jag dig att göra riktigt goda affärer: Marie Mörsin: Försäkring för medlemmar Du vet väl att SÅ har riktigt bra överenskommelser med två av marknadens allra bästa aktörer; Trygg-Hansa och Förenade Liv. De erbjuder unika villkor och mycket försäkring för pengarna. Läs mer på: Våren 2014: SÅ UTBILDNING Kursdagar Plats Kod 20 24/ /1 Göteborg / /1 Malmö / /2 Stockholm / /2 Sundsvall / /3 Falun / /3 Stockholm / /4* Växjö / /4 Karlstad / /5 Umeå / /5 Göteborg / /5 Malmö / /6 Stockholm 12 MER INFORMATION OCH ANMÄLAN: AKERI.SE ÅKARNAS FÖRMÅNSAVTAL: Bränslebesparing LeanHaulage, Enerfy Datorer & Programvaror Dustin,Visma SPCS, SÅ Index, SÅ Calc Drivmedel Statoil fuel & retail, Swea Energi Energi Mölndal Energi Finansiering Nordea Finans Fordon Mercedes, Toyota, Volkswagen Försäkringar Förenade Liv, Trygg Hansa Hotell Elite Hotels Inkasso Collector Telefoni Phone House Teknik Safedriving 24 Yrkesbutiker Swedol Tjänster Svensk Mediabevakning, Vision 2099 SPARA TUSENLAPPAR SOM MEDLEM!

16 medlemsnytt Välkommen på årsmöte på Örenäs slott utanför landskrona den 22 maj. Eget på Väg eget på väg är sveriges åkeriföretags kurs för blivande åkare. För mer information och anmälan kontakta eva svanström: Ordföranderåd Stora Brännbo januari Årsmöte i år hålls så årsmöte på Örenäs slott utanför landskrona i skåne. det är region syd som är värd för årsmötet som äger rum den 22 maj. officiell inbjudan annonseras i svensk åkeritidning nr 3 enligt stadgar. Håll utkik på akeri.se för mer information. YKB-fråga: Kan föraren komplettera efter september 2016? Fråga: Vi har i åkeriet genomfört en av fem ykbdelkurser i så:s regi. Vad händer om vi inte hinner med alla fem delkurserna, utan bara fyra före den 10 september 2016? kan föraren då komplettera med den delkurs som fattas eller måste föraren börja om från början och ta alla fem delkurserna? Alla regionala ordföranden var på plats tillsammans med så styrelse samt Vd rickard Gegö. erik Vilhelmsson inledde med ordföranderådets syfte skapa dialog mellan regionala styrelser och så styrelse och att rollfördelningen är tydlig: så styrelse är beslutande och fastställer strategiska mål. Vd rapporterade aktuell status på Fair transportkampanjen. Elmia Glöm inte att planera in årets besök på elmia lastbil 2014 i din kalender. mässan genomförs augusti och förberedelserna pågår för fullt. årets tema är innovation och utställarna strömmar till minst lika bra som tidigare år. Vi hoppas få se rekordmånga medlemmar i vår monter. Välkomna! Projekt Fenix i och med att rickard Gegö tillträdde som Vd för så avslutades hans projektledarroll i Projekt Fenix. ny projektledare är inte utsedd. enkäten som under hösten 2013 skickades till förtroendevalda i så och BA gav bra utfall och synpunkter, via debattsidor och brev till så styrelse har medlemmar hört av sig. Utredningen fortsätter under våren, på så årsmöte 22 maj presenteras delresultat samt hur arbetet kommer fortsätta. Svar: Av 5 kap 3 Lagen om yrkesförarkompetens, framgår att förare som har hävdvunnen rätt ska genomgå sin första fortbildning inom sju år från den tidpunkt då lagen började tillämpas på förare som utför godstransporter, alltså innan 10 september Har man då inte fullgjort en 35 timmars fortbildning inom föreskriven tid upphör rätten att utföra transporter. Enligt Transportstyrelsens mening kan delar av en oavslutad fortbildning genomgången innan 10 sept 2016 inte tillgodoräknas. För att en förare ska återfå rätten att utföra transporter ska föraren genomgå en fortbildning omfattande 35 timmar under perioden 11/ / sveriges åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation och vi arbetar för en sund och lönsam utveckling av åkerinäringen. Vår organisation består av ett huvudkontor och tolv regionkontor. HUVUdkontor kungsgatan 24, stockholm Post: Box 7248, stockholm tel: Fax: www. akeri.se ABC åkarna Fagerstagatan spånga tel: Fax: GotlAnd skarphällsgatan 20 Box Visby tel: Fax: GäVleBorGsåkArnA Beckasinvägen Gävle tel: Fax: HAllAnd Fräsaregatan Halmstad tel: Fax: mittåkarna Ölandsgatan 6 Box Falun tel: Fax: norr storgatan 28F Umeå tel: Fax: skaraborg norregårdsvägen skövde tel: Fax: småland ÖlAnd kungsvägen Växjö 16 12

17 Bra försäkrad med SÅ Sparman teckna så sjukvårdsförsäkring, den bästa gruppsjukvårdsförsäkringen på marknaden. läs mer på Hur klagar man på en upphandling? FråGA VårA experter måste upphandlande myndighet, i samband med en offentlig upphandling, underrätta anbudsgivare eller anbudssökanden på vilket sätt det går att klaga på en upphandling? Petra Åhlström svarar: Alla åtgärder som vidtas av den upphandlande myndigheten kan begäras överprövade, t.ex. val av upphandlingsform, val av krav i upphandlingen och tilldelningsbeslut. En leverantör kan alltså begära överprövning redan då företaget får del av förfrågningsunderlaget. Vanligast tidpunkten för överprövning är troligen när tilldelningsbeslut skickats ut. Då inträder en s k avtalsspärr. Syftet med avtalsspärren är just att ge leverantörer en möjlighet att få domstols överprövning av en upphandling och ett rådrum att överväga behovet av en sådan överprövning. Bestämmelserna om avtalsspärr ersatte den tidigare gällande tiodagarsfristen som hade samma syfte. Den upphandlande myndigheten är endast skyldig att i underrättelsen enligt 9 kap. 9 första stycket eller 15 kap. 19 upplysa om tilldelningsbeslutet och om den avtalsspärr som därmed löper enligt den här aktuella bestämmelsen. Myndigheten är inte dessutom skyldig att underrätta anbudsgivare eller anbudssökande om på vilket sätt överprövning sker. Det finns alltså inte något krav på att en underrättelse om tilldelningsbeslut ska innehålla en sådan överklagandehänvisning som t.ex. ska tas in i ett beslut rörande myndighetsutövning. Bra att veta är att en avtalsspärr eller en pågående domstolsprövning inte hindrar den upphandlande myndigheten från att rätta eller ompröva sitt tilldelningsbeslut, se Kammarrätten i Stockholm, mål nr tel: Fax: syd Jörgen kocksg. 1B Box malmö tel: Fax: VärmlAndsåkArnA Box 2043 säterivägen karlstad tel: Fax: VästrA GÖtAlAnd importgatan 2A Hisings Backa tel: Fax: Öst transportgatan ÖreBro Vxl Fax Petra Åhlström. chef för SÅ juridik. Thomas Morell. Regionchef i Skaraborg och expert på köroch vilotider och färdskrivare. Mårten Johansson. Teknikchef och representant för SÅ i flera internationella forum. Jeanette Milner. Utbildningschef med stenkoll på YKB. Erika Svanström. Samhällspolitiskt ansvarig och samordnare av det imternationella påverkansarbetet. Kompetensutveckla dig i vår! Transportledarutbildning dagar Borlänge, 7-8/ /5 anmälan senast 4/4 Ledarskapsutbildning Steg 1 Västerås, 6-7/ /5 anmälan senast 7/4 Ledarskapsutbildning Steg 2 Markaryd, 3-5/6, anmälan senast 5/5 Affärs- och upphandlingsjuridik Umeå, 8/4 anmälan senast 25/3 Jönköping, 6/5 anmälan senast 7/4 Affärsmannaskap Steg 1 Helsingborg, april Affärsmannaskap Steg 2 Jönköping, ej faställt SÅ Utbildning , Se även akeri.se/utbildning för mer information 17 13

18 medlemsnytt du kör väl energismart? Gör som racingförarna, ladda ner enerfy-appen och testa hur energismart du kör. Appen gör det möjligt för dig som förare att se hur energismart du kör. ProdUktEr & tjänster SÅ Certifiering SÅ Juridik: Fredrik Engström, Petra Åhlström och Bengt Waldersten. Du når dem på sveriges åkeriföretag har sedan länge arbetat med trafiksäkerhet. i slutet av 2012 kom den nya internationella trafiksäkerhetsstandarden iso Vi har sedan tidigare reviderat enligt dis-versionen och först ut, i sverige och kanske hela världen, var närkefrakt. till den siste januari hade vi utfärdat 80 trafiksäkerhetscertifikat enligt iso 39001:2012 och fler företag är på gång. certifierade företag enligt iso 39001: En enhet. Ett uppdrag. Ett telefon nummer. Ett år med SÅ Juridik Den 1 januari 2013 startade arbetet med den centrala juridikfunktionen, SÅ Juridik. Flera av Sveriges Åkeriföretags jurister samlades i en enhet. Uppdraget var tydligt skapa en enhetlig service och handläggning av medlemsföretagens juridiska ärenden inrättades en servicetelefon för rådgivning, Hit kan medlemmar ringa gratis. I snitt tar vi emot samtal om dagen. När en medlem ringer görs en första bedömning av juristen som tar emot samtalet. Om ärendet inte behöver vidare utredning ges rådgivning direkt över telefon. Om det inte går att klara ut frågan direkt vidarebefordras medlemmen till någon av SÅ Juridiks jurister för handläggning. I dessa fall debiteras ett arvode. SÅ Juridik har haft flera stora framgångar under året, b.l.a i trafikmål, överlastavgifts- och sanktionsavgiftsärenden. BEträFFandE SanktionSaVgiFtEr har vi fått domar som styrker att om företaget kan redogöra för hur det organiserat sig, informerat och kontrollerat för att förhindra att kör- och vilotidsreglerna överträds så övergår bevisbördan för att åtgärderna inte är tillräckliga på myndigheten Domstolen har i aktuella domar konstaterat att ansvaret för företaget inte är strikt. SÅ Juridik har även fått stöd för att myndigheten borde gjort en bedömning om sanktionen är proportionerlig i förhållande till aktuella överträdelser. Vi har också tillsammans med SÅ Utbildning satt ihop en ny utbildning, Affärs- och upphandlingsjuridik, som genomförts i Göteborg och Helsingborg. Ytterligare en utbildningsdag planeras i Umeå den 19 februari Många företag har också engagerat våra kör- och vilotidsexperter för work-shops för att öka kunskapen inom kör- och vilotidsområdet. Förhoppningsvis har ni tagit tillfället i akt att träffa oss när vi haft seminarier och föredrag runt om i landet på åkarträffar, årsmöten samt på olika konferenser. SÅ Juridik hoppas på ett fortsatt gott samarbete och ett framgångsrikt 2014 för våra medlemsföretag. Thomas Morell Alfred Anderssons logistik AB An Bärning i Uppsala AB A ramströms Bilbärgning AB AB lundby åkeriet AB ove P i karlskoga AB åhs express A.H.l. Johanssons åkeri AB Ahréns åkeri AB Ak ekbergs åkeri AB Bengt Werpers åkeri AB Berndt mattsson åkeri AB Blondie logistic AB Bröd Augustssons åkeri AB Bröd. Johanssons åkeri i Hästholm. AB Bulk & last i mellansverige AB Bäckebols åkeri AB Börje liljedals åkeri AB Börjes Packhus AB Caland Betonghåltagning AB Caland transport AB duvemåla åkeri AB elis Carlssons åkeri AB emanuelssons i ekshärad AB enköpings åkeri AB ernst express AB Flyttproduktion FP AB Forslunds Bulktransporter AB Fågelsta åkeri & Frystransport AB Georg skoogs åkeri AB Glimåkra åkeri AB Gnosjö trafik AB Godsservice i Västervik AB Hamneda Grus & åkeri AB Hnt schakt & transport AB Hnt service AB Hnt transport AB Hassela express AB icm kungsholms AB icm Öresund AB Jardlers logistik AB Jardlers åkeri AB June express AB kaj inrikes AB kjell esperssons åkeri AB kungsbacka lbc ek för lbc danderyd-kedjan AB lbc WetAB ln transport AB ls tankservice AB marko kaj moving AB mattsson international Freight service AB mejeritransporter tord Johansson AB mht transport AB movator AB mörbylånga åkeri AB nao entreprenad AB n.e. sellgren & söner åkeri AB nfb transport systems AB nils A Jönssons åkeri AB nybro transport AB närkefrakt ek. fören. P-o åkerbergs trafik AB roar transport AB rogers åkeri AB smålands logistik AB sorsele Frakt AB spångamälarö lastbilcentral AB stentorps service AB sundsvalls expressbyrå AB svensk tanktransport AB södertälje taxi AB tommy olsson & Cambrand transport AB tommy nordbergh åkeri AB transport AB Göteborgmarstrand Wettern logistik AB Vikmanshyttans åkeri AB Vretlunda åkeri AB Västervärmlands lbc AB åkeri AB nils olof nilsson Örebro express AB

19 Nu höjer vi servicenivån ytterligare och släcker dina tvåor på plats! Vi är nu ackrediterade för att släcka tvåor När du får en besiktningsanmärkning som kräver efterkontroll så utför vi reparationen och meddelar även Transportstyrelsen att anmärkningen är åtgärdad. Detta gör att du som kund spar både tid och besvär då du slipper åka tillbaka till Bilprovningen efter reparaton. Välkommen! HYLAST AB etablerades år 1990 och ligger idag i Jordbro Företagspark, söder om Stockholm. Vi har en bred kompetens och servar samt reparerar olika slags fordon, släp och entreprenadmaskiner. Företaget är bland de ledande när det gäller påbyggnader av lastbilar med kranar och flak. Mobil hydraulik är en specialitet. Vi säljer slitstål, skopor samt utrustning till entreprenadmaskiner och står även till tjänst vid reparationer av redskap. HYLAST AB Postadress Box 3121, Haninge Besöksadress Traversvägen 16, Jordbro Telefon Fax Org/Momsreg.nr E-post Hemsida F-skattsedel 19

20 VI FINNS DÄR DU BEHÖVER OSS Oförutsedda stopp kan uppstå när du minst anar och alltid vid helt fel tillfälle. STS är en rikstäckande verkstadskedja som servar och reparerar lastbilar och släp. Vi ser till att du når fram till ditt mål i tid. Vår engagerade organisation finns över hela landet, från Malmö i söder till Luleå i norr. Du kan även få hjälp via någon av alla våra jourbilar. Vi kommer under året knyta samman samtliga våra verkstäder i ett gemensamt system där vi har full tillgång till den senaste historiken på ditt fordon, oavsett på vilken av våra verkstäder du befinner dig. För mer information besök: Timrå Sundsvall Umeå Luleå Borlänge Örebro Stockholm Göteborg Norrköping Jönköping Helsingborg Malmö SERVAR OCH REPARERAR LASTBILAR OCH SLÄP ÖVER HELA SVERIGE MALMÖ HELSINGBORG JÖNKÖPING GÖTEBORG NORRKÖPING ÖREBRO STOCKHOLM BORLÄNGE SUNDSVALL TIMRÅ UMEÅ LULEÅ 20

Vinn upphandlingen! En kund och en åkare delar med sig av sina bästa tips.

Vinn upphandlingen! En kund och en åkare delar med sig av sina bästa tips. Fenix Just nu pågår arbetet med att ta fram ett förslag om en ny branschorganisation SIDAN 4 Ägardirektiv på ÅFAs årsstämma ÅFA AB har hållit årsstämma, tyvärr ingen utdelning på aktierna i år. SIDAN 26

Läs mer

Utländska lastbilar ÅKARE I VÄST. Kampanjen Fair Transport ska stärka svenska åkerier. Åkaren som nobbar låga priser

Utländska lastbilar ÅKARE I VÄST. Kampanjen Fair Transport ska stärka svenska åkerier. Åkaren som nobbar låga priser Välkommen att fira 80 år med oss! Sverige Åkeriföretag Västra Götaland fyller 80 år - och det ska vi fira med pompa och ståt. Boka redan nu lördagen den 28 september. SIDAN 19 EU-förslag: Tillåt längre

Läs mer

Satsning på kvalitet en ljus idé

Satsning på kvalitet en ljus idé Företagsledarkonferens Årets höstkonferensresa gick av stapeln i Holland, med både Rotterdam och Amsterdam som resmål. SIDAN 19 Lär känna vår styrelse I detta nummer hittar du en presentation och intervjuer

Läs mer

Satsning på kvalitet. en ljus idé TRANSPORTPROFFS. Politikerträffar. Nya möten med Transportstyrelsen. Sabina, mul- och klövsjukeövning

Satsning på kvalitet. en ljus idé TRANSPORTPROFFS. Politikerträffar. Nya möten med Transportstyrelsen. Sabina, mul- och klövsjukeövning Grönare logistiktjänster Den 5 november hölls slutkonferensen i projektet. SÅ Öst deltog och var med och filmade under dagen. SIDAN 27 Farligt få trafikpoliser Polisen har svårt att sköta trafiksäkerhetsarbetet.

Läs mer

Ingen nattparkering på Stigs Center ÅKARE I VÄST. Polisen i Väst ska jobba särskilt med transportbrott. SÅ Väst fick rätt om trängselskatt

Ingen nattparkering på Stigs Center ÅKARE I VÄST. Polisen i Väst ska jobba särskilt med transportbrott. SÅ Väst fick rätt om trängselskatt Höll farten sparade 700000. Sänkt fart ger sänkta kostnader. Återvinningsföretaget Lundstams delade extraslantarna med sina förare som fick åka på en studieresa. SIDAN 4 Den farliga högersvängen. Yrkeschauffören

Läs mer

God jul och gott nytt år!

God jul och gott nytt år! Rallyfart i Galtsjön En vecka utan lastbil Nytt telia-avtal God jul och gott nytt år! Medlemsförmåner Som medlem i Åkeriföreningen är du automatiskt medlem i Sveriges Åkeriföretag, vilket innebär att du

Läs mer

Nummer 4 December 2011. Carl-Johan Johannesson - ny medarbetare i Västra Götaland

Nummer 4 December 2011. Carl-Johan Johannesson - ny medarbetare i Västra Götaland Nummer 4 December 2011 Medlemstidning för Sveriges Åkeriföretag Västra Götaland Tunnlar utmärks Regeringen har nu beslutat att ändra i regelverken så att tunnlar kan märkas ut så att trafikanterna kan

Läs mer

Relationsbygge i fokus

Relationsbygge i fokus Reportage Relationsbygge i fokus Framtiden väntar runt knuten >> Sid 3 Kurser i YKB-fortbildning! Vi erbjuder plats på tre utbildningsorter >> Sid 7 Medlemsförmåner Som medlem i Åkeriföreningen är Du automatiskt

Läs mer

Årsmöte 14 april. Höstkonferens 2012 - nu kan du anmäla dig! Nya utbildningar. i år på Nordiska Folkhögskolan i Kungälv.

Årsmöte 14 april. Höstkonferens 2012 - nu kan du anmäla dig! Nya utbildningar. i år på Nordiska Folkhögskolan i Kungälv. Åkare Nummer 1 Mars 2012 i väst Medlemstidning för Sveriges Åkeriföretag Västra Götaland 32 meter långt fordonsprojekt Årsmöte 14 april i år på Nordiska Folkhögskolan i Kungälv. Höstkonferens 2012 - nu

Läs mer

ABC ÅKARNA TIDNING FÖR SVERIGES ÅKERIFÖRETAG ABC:s MEDLEMMAR I STOCKHOLM OCH UPPSALA LÄN.

ABC ÅKARNA TIDNING FÖR SVERIGES ÅKERIFÖRETAG ABC:s MEDLEMMAR I STOCKHOLM OCH UPPSALA LÄN. ABC ÅKARNA TIDNING FÖR SVERIGES ÅKERIFÖRETAG ABC:s MEDLEMMAR I STOCKHOLM OCH UPPSALA LÄN. NUMMER 3 2012 Höstens Mässresa Vinterväghållning Åkarsvingen Citylogistik volvoservice på väg Volvoservice På Väg

Läs mer

Nummer 2 Maj 2011. Vi söker en jurist

Nummer 2 Maj 2011. Vi söker en jurist Nummer 2 Maj 2011 Medlemstidning för Sveriges Åkeriföretag Västra Götaland Transportstyrelsens kontroller av kör- och vilotider sker på distans Sedan den 1 januari är det Transportstyrelsen som handlägger

Läs mer

Reportage. M. Gustdolf Åkeri AB. Rapport SÅ i förändriing >> Sid 4. Jobbigt när man har rätt men får fel>> Sid 3

Reportage. M. Gustdolf Åkeri AB. Rapport SÅ i förändriing >> Sid 4. Jobbigt när man har rätt men får fel>> Sid 3 Reportage M. Gustdolf Åkeri AB Jobbigt när man har rätt men får fel>> Sid 3 Rapport SÅ i förändriing >> Sid 4 Medlemsförmåner Som medlem i Åkeriföreningen är Du automatiskt medlem i Sveriges Åkeriföretag,

Läs mer

ABC ÅKARNA TIDNING FÖR ÅKERIFÖRENINGEN ABC-ÅKARNAS MEDLEMMAR I STOCKHOLM OCH UPPSALA LÄN.

ABC ÅKARNA TIDNING FÖR ÅKERIFÖRENINGEN ABC-ÅKARNAS MEDLEMMAR I STOCKHOLM OCH UPPSALA LÄN. ABC ÅKARNA TIDNING FÖR ÅKERIFÖRENINGEN ABC-ÅKARNAS MEDLEMMAR I STOCKHOLM OCH UPPSALA LÄN. NUMMER 3 2010 Höstens Mariehamnsresa Veteranklubben 40 år Grönt bränsle Åkarsvingen delar dygnet runt www.begagnadelastbilsdelar.se

Läs mer

magasinet Många miljölöften spikade på mässan LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2008

magasinet Många miljölöften spikade på mässan LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2008 magasinet LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2008 Många miljölöften spikade på mässan Sidan 11 Sidan 15-17 Sidan 20-21 Sidan 25-27 Premiär för första etanollastbilen

Läs mer

Tema: Säkerhet. Skånska stationer trotsar åläggande. Sommarbutiken - bygdens livsnerv. Shell och 7-Eleven i samarbete. Nr 5 2007

Tema: Säkerhet. Skånska stationer trotsar åläggande. Sommarbutiken - bygdens livsnerv. Shell och 7-Eleven i samarbete. Nr 5 2007 Trafikbutik i framtiden? Nr 5 2007 BRANSCHTIDNING FÖR TRAFIKBUTIKER OCH SERVICEHANDEL Skånska stationer trotsar åläggande Sommarbutiken - bygdens livsnerv Shell och 7-Eleven i samarbete Tema: Säkerhet

Läs mer

SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA

SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 5 2014 Pris 56 kr SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA Möt Sandra Riise, VD för NARF, Norges motsvarighet till SRF. Sida 37 Koncernbidrag från dotterbolag till moderbolag

Läs mer

Attention! Nr 2 2013. Lika ren efter 20.000 mil. Välkommen in på www.atteviks.se. Och glöm inte gilla oss på Facebook. Läs mer på sid 18-19

Attention! Nr 2 2013. Lika ren efter 20.000 mil. Välkommen in på www.atteviks.se. Och glöm inte gilla oss på Facebook. Läs mer på sid 18-19 Attention! Nr 2 2013 Scaniakaravanen Euro 6 On Tour Läs mer på sid 16-17 Välkommen in på www.atteviks.se Där hittar du bl.a. bilder från våra kundaktiviteter och foto på din nya Scania. ett kvalitetsbegrepp

Läs mer

Varför bromsa när man kan öka

Varför bromsa när man kan öka Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Skattejurist med sinne för humor YH-utbildningar på frammarsch K-regelverket Avdragsrätt för utbildningskostnader Varför bromsa

Läs mer

Att vara programledare är den. Nr 3 2010 Pris 56 kr

Att vara programledare är den. Nr 3 2010 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Ny generaldirektör förordar enkla regler och bra service Handbok för Reko Mångmiljonföretag producerar en veckas upplevelser

Läs mer

sociala medier SKYLTBUTIKEN Bunta inte samman 429 MILJARDER

sociala medier SKYLTBUTIKEN Bunta inte samman 429 MILJARDER ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SYDSVENSKA DAGBLADETS FÖRSÄLJNINGS AB ANNONS Privat välfärd stark men ansatt Den privata välfärdssektorn har vuxit de senaste 20 åren. Samtidigt ifrågasätts den

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING Redovisningskonsulter auktoriseras Från

Läs mer

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal?

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal? Nr 3 oktober 2014 Grönt möter rött i djurvärlden Besök på Wayne s Coffee Får kunden ångra sig? När får jag säga upp min personal? FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer

Läs mer

okrönta rallydrottning Trafikutskottets Lång vägs färd mot Fehmarn Bält-bron Kombipendlar nyckeln till kundens hjärta

okrönta rallydrottning Trafikutskottets Lång vägs färd mot Fehmarn Bält-bron Kombipendlar nyckeln till kundens hjärta En tidning från Banverket om gods och affärer #2/2006 Trafikutskottets okrönta rallydrottning Många måsten när maten väljer väg Kombipendlar nyckeln till kundens hjärta Lång vägs färd mot Fehmarn Bält-bron

Läs mer

Rösten som förgyller TV-sporten. Nr 1 2011 Pris 56 kr

Rösten som förgyller TV-sporten. Nr 1 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Uppdrag: Skapa efterfrågan Information om bokslutsrapporten en het potatis? K1 för ideella föreningar Rösten som förgyller TV-sporten

Läs mer

Föga periodiskt organ ISSN 0280-9796 för. Box 1134 c/o JHRF, Box 1134 171 22 SOLNA 171 22 SOLNA anders.svensson@jhrf.se Hemsida: www.jhrf.

Föga periodiskt organ ISSN 0280-9796 för. Box 1134 c/o JHRF, Box 1134 171 22 SOLNA 171 22 SOLNA anders.svensson@jhrf.se Hemsida: www.jhrf. Föga periodiskt organ ISSN 0280-9796 för JÄRNVÄGS- Bidrag sändes till HISTORISKA RIKSFÖRBUNDET Spårburen Box 1134 c/o JHRF, Box 1134 171 22 SOLNA 171 22 SOLNA anders.svensson@jhrf.se Hemsida: www.jhrf.se

Läs mer

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag Nummer 2 september 2012 Pris 35 kr En tidning från Företagarna Stockholms stad Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm Upprop: Politiker börja investera pengarna rätt

Läs mer

Uppror mot kortavgifter!

Uppror mot kortavgifter! Nr 4 November 2013 Uppror mot kortavgifter! Lagskolan, del 4 Skaffa hjärtstartare! Central styrning eller entreprenör? DÄR DRÖMMAR FÖDS OCH ENTUSIASTER MÖTS! Med våra tidningar erbjuds dina kunder fartfyllda

Läs mer

logistik Vindkraftens bästa logistikläge finns i norr magasinet Vinjett grå Julas tågpendel till Falköping en succé

logistik Vindkraftens bästa logistikläge finns i norr magasinet Vinjett grå Julas tågpendel till Falköping en succé logistik NR 3 SEPT 2014 SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM TRANSPORT OCH LOGISTIK Vinjett grå magasinet Julas tågpendel till Falköping en succé Vitvaror en riktig utmaning att hantera Empire State Building ännu

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 Revision och rådgivning - så nyttjas revisorn

Läs mer

Här blir man aldrig äldre än 39 Nu finns Konsulten också som webbtidning! Där hittar du alltid de senaste branschnyheterna. www.tidningenkonsulten.

Här blir man aldrig äldre än 39 Nu finns Konsulten också som webbtidning! Där hittar du alltid de senaste branschnyheterna. www.tidningenkonsulten. Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 2 2014 Pris 56 kr SRF FöretagsEko: Regelverken dåligt anpassade till småföretag 6 Brf-debatten: Ingen kan ändra på det som är gjort, men framtiden kan vi påverka

Läs mer