Utbildning som leder till arbete

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildning som leder till arbete"

Transkript

1 Hösten 2011 / Våren 2012 Utbildning som leder till arbete 1

2 Välkommen till JENSEN yrkeshögskola JENSEN yrkeshögskola är en del av JENSEN education, ett av Sveriges största privata utbildningsföretag. Vårt utbildningskoncept Träning för verkligheten innebär en helhetssyn på vad som krävs för att du ska lyckas med dina studier. I undervisningen och i vårt bemötande av dig som student utgår vi ifrån vilka kompetenser som är viktiga för att du ska nå dina kunskapsmål och personliga mål i ditt framtida yrkesliv. Efter avslutad utbildning kommer du kunna tillämpa dina fackkunskaper på en arbetsplats, men en arbetsgivare förväntar sig även att du ska fungera tillsammans med dina kollegor. Därför har vi lagt in moment som tränar dig i hur du kan sätta upp personliga mål och nå dem samt att arbeta i team. För de som vill har vi också lagt in moment som erbjuder övning i att leda andra. Vi tränar dig med andra ord för verkligheten. En examen från JENSEN yrkeshögskola ger dig mycket goda möjligheter att få ett arbete efter avslutad utbildning. Det är också ett bevis på att du tagit ett stort eget ansvar för dina studier. Vi ger dig förutsättningarna. Din framgång avgörs av hur väl du tar tillvara på möjligheterna. Lycka till! Staffan Windrup Affärsområdeschef 2

3 Innehåll: Vårt utbildningskoncept Vad är en Yh-utbildning? Att studera på JENSEN yrkeshögskola Samarbete med näringslivet Nöjda studenter JYS studentkåren Utbildningar: Stockholm COBOL-programmerare Datasäkerhetstekniker Virtualiseringstekniker Webbapplikationsutvecklare Göteborg Redovisningsekonom Malmö Löneekonom Ansökan Ansökningsprocess Behörighet JENSEN yrkeshögskola en del av JENSEN education 3

4 Vårt utbildningskoncept Vårt utbildningskoncept Träning för verkligheten syftar till att göra dig ännu mer attraktiv på arbetsmarknaden. Dagens arbetsgivare söker inte bara personer med en gedigen yrkeskompetens, de söker även dem som har förutsättningar att fungera på bästa sätt i arbets- och projektgrupper. Det har vi tagit fasta på och integrerat ett tränings- och utvärderingssystem parallellt med utbildningen som alla studerande omfattas av. Det har tre moment: Att leda sig själv, att arbeta i grupp och att leda andra. Att leda sig själv handlar bland annat om att kunna planera sin tid, nå sina egna uppsatta mål, själv aktivt söka och få en bra LIA-plats samt genomföra utbildningen på utsatt tid. Att arbeta i team handlar om att ta aktiv del i projektarbeten under studietiden genom att bidra till att gruppen som helhet når längre än om varje individ arbetade självständigt. Att leda andra handlar om att kunna få en grupp att nå eller överträffa uppsatta mål på utsatt tid. Du som vill bli klassrepresentant, leda projektarbeten, hjälpa till i undervisning eller på andra sätt aktivt bidra till en bra studiemiljö kommer att bli utvärderade på detta moment. De första två momenten (att leda sig själv och att arbeta i grupp) är obligatoriska och det sista momentet (att leda andra) är frivilligt. Diplom Om du framgångsrikt klarar dessa utvärderingar får du ett särskilt diplom där det framgår vilka kvalifikationer du har inom dessa moment. Du kan välja att använda diplomet med ditt examensbevis när du söker arbete efter utbildningen. Syftet är att ge dig som student en möjlighet till en extra dokumenterad merit som kompletterar din examen. Hur vi ska agera under vår studietid Vi är övertygade om att tiden på yrkeshögskolan blir mer värdefull om alla betraktar varandra som kollegor snarare än elever. Därför har vi utarbetat en samling regler för uppträdande som vi kallar för JENSEN yrkeshögskolas uppförandekod. Enkelt uttryckt handlar det om hur vi behandlar varandra, våra lärare och övrig personal som vi kommer i kontakt med under studierna. Grunden är respekt för varje individ och att aktivt medverka till en positiv stämning som möjliggör att alla vill och får dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. 4

5 Vad är en Yh-utbildning? Varje yrkeshögskoleutbildning (Yh-utbildning) ska uppfylla ett antal grundläggande krav: Det ska finnas ett uttalat behov av utbildningens specialistkompetens på arbetsmarknaden. Innehållet ska vara uppdaterat och möta företagens behov av relevant och aktuell kunskap. Ha en ledningsgrupp som till största del består av representanter från näringslivet. Näringslivet medverkar till att säkerställa att innehållet i utbildningarna motsvarar kraven i respektive bransch samt att de genomförs på bästa sätt. Studenterna är företrädda med minst en representant. På JENSEN så är ca en tredjedel av varje Yh-utbildning förlagd till en arbetsplats s k LIA (Lärande i arbete). Det ger studenterna arbetslivserfarenhet och viktiga kontakter. Företaget får möta talangfulla och motiverade studenter. I många fall får de anställning på den arbetsplats där de gjort sin LIA. Därför ska du välja en yrkeshögskoleutbildning! Du får en värdefull utbildning som leder till arbete. Du får en utbildning som ligger i framkant och har stark koppling till näringslivet. Kostnadsfri utbildning som ger rätt till studiemedel. Alla utbildningar har praktik s k LIA (Lärande i arbete). Utbildningen på Jensen ger mig en perfekt balans av lektionstid och eget arbete så att jag kan utvecklas i min egen takt. Lärarna är kunniga och duktiga på att inspirera och uppgifterna är ofta väldigt fria så man får utnyttja sin egen kreativitet. Som elev på Jensen är det lätt att vara med och påverka sin utbildning. Skolan känns familjär, ingen glöms bort och alla har en personlig kontakt med sin projektledare. För Jensen känns verkligen varje elev viktig, de vill att vi ska lyckas och ger oss redskapen att göra det. För mig är nog det bästa med utbildningen praktiken, det känns som en fantastisk chans att få in en fot i arbetslivet. Catrine Gyllensten, studerande på JENSEN yrkeshögskola 5

6 Att studera på JENSEN yrkeshögskola Examen Våra utbildningar omfattar två, tre eller fyra terminer. Längden anges i poäng, där fem Yh-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier. Omkring en tredjedel av utbildningen genomför du på en arbetsplats, LIA (Lärande i arbete). Utbildningen ger dig en yrkeshögskoleexamen eller en kvalificerad yrkeshögskoleexamen som är godkänd av den statliga Myndigheten för yrkeshögskolan. Studier som leder till arbete Målet för en Yh-utbildning är att göra dig attraktiv inom ditt specialområde så att du snabbt får ett arbete efter examen. Vår uppgift är att ge dig den helhetskompetens som krävs för att bli framgångsrik i din framtida yrkesroll. Du studerar på heltid. Utbildningarnas teoretiska delar ger dig aktuella kunskaper för ditt framtida yrke och är specialanpassade för varje bransch. Kurser och innehåll utformas tillsammans med näringslivet. Under LIA-perioden får du tillämpa dina kunskaper i praktiken. LIA är unikt för Yh-utbildningar genom att de direkt och konkret förbereder dig för ett yrke. Väl ute på arbetsplatsen kan du vara produktiv från start. Vi erbjuder dig det lilla extra På JENSEN har varje yrkeshögskoleutbildning en projektledare som följer dig under studierna. Under studierna får du möjlighet till coachsamtal och bonuskurser i studieteknik. Vi arbetar med att ge tydlig feedback i personliga samtal, klassmöten och skriftlig återkoppling. Genom lärarna och projektledarna får du därför ytterligare möjligheter att utvecklas för din kommande yrkesroll. Du tränas också i att själv ge feedback, arbeta i projekt, göra presentationer och förbereda dig för anställningsintervjuer. Genom en Yh-utbildning på JENSEN kan du ta chansen att vässa dig ytterligare, inte bara kunskapsmässigt, utan också i de mjuka kompetensfrågor vi vet att arbetsgivarna särskilt värdesätter förmåga att leda sig själv, arbeta i team och konsten att leda andra. Det är träning för verkligheten. God service Utbildningslokalerna ligger centralt i Stockholm, Göteborg och Malmö med goda kommunikationer. Elevkök, studieytor, tillgång till lånedator, gratis kopiering och utskrifter är exempel på den service som finns på skolan. Vi lyssnar på vad du tycker och arbetar systematiskt med att utveckla verksamheten utifrån dina studiebehov. 6

7 Det här förväntar vi oss av dig Vi förväntar oss att du har motivation, ambition och vilja att lära dig samt förmåga att ta eget ansvar för att nå dina studiemål. Vi ger dig verktygen, men det är du som gör jobbet. Det är bara du som kan lära dig. Du bidrar aktivt tillsammans med dina kollegor studiekamrater, lärare, personal till en god arbetsmiljö för dig själv och alla andra. Behörighet En yrkeshögskoleutbildning kräver grundläggande behörighet. För ett antal utbildningar gäller även att du behöver ha särskilda förkunskaper. Läs mer om det på sid 26. Våra utbildningar presenteras längre bak i katalogen. Du kan också läsa mer på Studietakt Våra klassrumsutbildningar är samtliga på heltid. Det innebär 40 timmars studier/vecka, varav 15 timmar är lektionstid. Du ska utgå från att du behöver vara på skolan alla arbetsdagar i veckan. Studiemedel En Yh-utbildning är avgiftsfri och berättigar till studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN). Utförlig information om studiemedel finns på Ansökan Ansökan görs via vår webbplats: Sista ansökningsdag för utbildningarna hösten 2011 är den 31 maj. Du hittar mer information om hur du ansöker på sid 24. 7

8 Samarbete med näringslivet JENSEN yrkeshögskola har genomfört yrkesutbildningar sedan Idag är vi en av Sveriges ledande aktörer inom området. En examen från JENSEN yrkeshögskola gör dig attraktiv på arbetsmarknaden inom ett yrkesområde där efterfrågan på professionell och kompetent personal är stor. Våra yrkeshögskoleutbildningar tas alltid fram i samarbete med näringslivet. Inriktningen bestäms av situationen på arbetsmarknaden. Gemensamt för utbildningarna är att de tillför specialistkompetens inom områden där efterfrågan är stor. Varje utbildning har en ledningsgrupp som består av medlemmar från näringslivet. Ledningsgruppens uppgift är att säkerställa att utbildningens innehåll och genomförande motsvarar kraven i varje enskild bransch. Den ska också se till att utbildningens innehåll ständigt följer och anpassas till de förändringar som sker i branschen. Utbildningarna uppdateras därför kontinuerligt. Även lärarna på JENSEN yrkeshögskola kommer från näringslivet. De har stor yrkeskunskap och aktuell erfarenhet av att arbeta inom sitt undervisningsområde. Med utgångspunkt i egna erfarenheter förbereder de dig för din framtida yrkesroll. Marianne Eschricht, If, medlem av ledningsgruppen för COBOL-programmerare: Många av stordatorsystemen som finns i försäkringsvärlden kommer att finnas och behöver förvaltas i minst 10 år eller mer. Vi är därför positiva till att få in yngre förmågor med denna kunskap som har en vilja och ett driv att lära sig denna teknik. Den bemanning vi har idag inom området har en relativt hög medelålder och vi behöver kunna ersätta dessa kompetenser i tid för att kunna förvalta våra system. Mats Nordkvist, SEB, medlem av ledningsgruppen för COBOLprogrammerare: Det finns väldigt mycket COBOL-kod att förvalta och vi nyutvecklar kontinuerligt i COBOL på SEB. COBOL är ett lätt språk att lära sig, och de befintliga utvecklarna börjar bli till åren. Stordator och COBOL hänger väl ihop och levererar hög prestanda. 8

9 Peter Gaestadius, Svenskt Näringsliv, medlem av ledningsgruppen för Redovisningskonom: Yrkeshögskoleutbildning till redovisningsekonom, ser jag som en utmärkt väg ut i arbetslivet. Vi vet att utbildningar i denna form, nära arbetsmarknaden, är framgångsrika och utbildar med starkt fokus på efterfrågan bland företagen. Studenterna kommer snabbt ut i relevanta arbeten. Miguel Abarca, Embrasser AB, medlem av ledningsgruppen för Virtualiseringstekniker: I takt med att allt fler företag väljer att virtualisera sin miljö, är det viktigt att förstå tekniken. JENSEN educations utbildning till Virtualiseringstekniker öppnar upp det fönster som krävs för att kunna se in i företagens IT-miljöer. Karin Antonsson, Adecco, medlem av ledningsgruppen för Löneekonom: Vi på Adecco har ofta en tuff uppgift när vi letar efter löneekonomer och löneadministratörer och därför välkomnar vi verkligen den här utbildningen. Kunskap inom området kan man i dagsläget bara få genom att praktiskt jobba med uppgifterna och det är bara ett fåtal personer som är riktigt specialiserade inom detta område. 9

10 Nöjda studenter Sedan JENSEN yrkeshögskola startade 1999 har flera tusen studenter genomgått våra utbildningar. Under denna tid har vi lagt ner mycket omsorg och energi på att hela tiden förbättra och utveckla våra utbildningar utifrån de synpunkter som framkommer från våra studenter, lärare, uppdragsgivare och representanter från näringslivet. Återkommande höga värden (betyget 4 av 5) i de enkäter studenterna besvarar, tyder på att vi har ett framgångsrikt koncept. Påverka dina studier Som student har du möjlighet att påverka. Utbildningens upplägg och genomförande är områden där vi lyssnar på våra studenter och ger det stöd vi kan inom ramen för vad vi som utbildningsanordnare kan påverka. Som student utvärderar du kurser, lärare, handledare, utrustning, lokaler och utbildningen som helhet regelbundet via våra enkäter. Bygg upp ett professionellt nätverk På JENSEN yrkeshögskola studerar drygt 300 personer. Möjligheterna till diskussioner och erfarenhetsutbyte är stora. Här har du du också möjlighet att skapa ett nätverk av yrkeskollegor som du kommer att få nytta av under ditt professionella liv. JENSEN yrkeshögskola finns i moderna utbildningsmiljöer i centrala Stockholm, Göteborg och Malmö. Därför ska du välja JENSEN yrkeshögskola! Mer än femton års erfarenhet av att genomföra Yh-utbildningar. Möjlighet till extra meriter genom vårt utbildningskoncept Träning för verkligheten. Professionella och yrkesverksamma lärare från näringslivet. Du får en utbildning som ligger i framkant och har stark koppling till näringslivet. 10

11 JYS studentkåren Studietiden är för de flesta studenter något speciellt och en tid i livet där mycket sker. Din studentkår, JYS (JENSEN yrkeshögskolas studentkår), arbetar för att detta ska förverkligas. Detta är JYS Som medlem i JYS har du t ex möjlighet till studentbostad i Stockholm under din studietid. JYS arbetar även med att tillvarata dina rättigheter som student och håller ögonen på din studerandemiljö. JYS bevakar kvaliten på din utbildning och arbetar med att du ska trivas. Förmåner för dig som är student hos JENSEN yrkeshögskola och medlem i JYS: Möjlighet till studentbostad i Stockholm under din studietid. JYS tar tillvara dina rättigheter som student. JYS arbetar med den sociala gemenskapen genom aktiviteter som studentpubar samt mycket mer. Rickard Olofsson och Emmelie Jonsson-Strand, i JYS. Berätta lite om JYS - vad vill ni göra och varför är det roligt att engagera sig? Mina tankar kring kåren är att skapa evenemang och lite roliga aktiviteter för att det ska bli en gemenskap på skolan. Det roliga med att vara engagerad i kåren är att det gör att man lär känna studenter också från andra klasser, och på så sätt se alla olika perspektiv som finns. Emmelie Johnsson-Strand, JYS 11

12 COBOL-programmerare 200 Yh-poäng Klassrum Heltid Stockholm Företag som If, Skandia, SEB, Handelsbanken, AMF Pension och Volvo är några exempel på stora användare av COBOL-baserade system som ser ett behov av att rekrytera ny kompetens inom de kommande åren. Om du vill arbeta med programmering i ett programspråk som är avsett för affärsändamål så är denna utbildning rätt för dig. Efter avslutad examen kommer du att ha den kompetens som behövs för att kunna arbeta som programmerare hos arbetsgivare som har COBOL-baserade stordatormiljöer. Utbildningen ger dig även kunskap om COBOLprogrammerarens roll i utvecklingsprocessen, stordatormiljön och hur denna är sammanlänkad med omkringliggande miljöer. Du kommer även att ha kännedom om både underhåll och utveckling av COBOL-system. COBOL-programmerare Utbildningsform: Klassrum, heltid Start: Augusti 2011 Längd: 2 terminer Plats: Stockholm Förkunskaper: Grundläggande behörighet, se sid 26 Särskilda förkunskaper: Minst godkänt betyg i kurserna Svenska B, Matematik A, Engelska A, Datakunskap A eller motsvarande kunskaper. Grundläggande datorvana. Dessa ska ha förvärvats genom studier alternativt genom arbete i minst sex månader. (Programmeringsvana är ej nödvändig.) Arbetsmeriter eller praktisk erfarenhet inom IT eller arbete med Excel eller databaser är meriterande. Det kan till exempel avse yrkeserfarenhet av arbete i stordatormiljö, programmeringserfarenhet. Det kan även avse arbete inom förvaltning, bank, finans, försäkring eller myndighet. I den klassrummsförlagda delen av utbildningen ligger fokus på att ge kunskap om COBOL-programmering samt metoder och systemkunskap. Under LIA kommer du att få praktisera dina kunskaper i en skarp stordatormiljö och även kunna inrikta dig branschmässigt. Så här säger EVA unger, IT Utvecklingschef på AMF, om utbildningen: Det finns ett behov i branschen att det kommer in fler nya personer med ett driv och intresse för tekniken. Det är en spetskompetens som många saknar, därför finns det i dag en efterfrågan SÅ HÄR söker DU Skicka in ansökan via Gå in på och klicka på rubriken Ansökan och välj det ansökningsformulär för den utbildning som du vill ansöka till. Följ instruktionerna och skicka in din ansökan. När din ansökan är ifylld och inskickad kommer du att få ett mail med en bekräftelse. Har du frågor om din ansökan eller om utbildningen så kan du nå JENSEN yrkeshögskola på e-post: eller på telefon Läs mer om ansökningsprocessen på sid

13 Kurser i utbildningen* (5 poäng motsvarar en veckas heltidsstudier) COBOL och stordatorns grunder samt roll i näringslivet 5 p Orientering i COBOL-programmering och stordatormiljöns historia Branschkunskap Programmering block 1, 25 p Principer för kodningsmetodik och programmering i COBOL Programkonstruktion Realtids- och batchprogrammering samt databasprogrammering Databaser och databashantering 20 p Grundläggande databashantering i företrädesvis SQL Systemutveckling, utvecklingsverktyg och miljöer 25 p Systemutvecklingens grunder, systemutvecklingsprocessens struktur och innehåll Programmerarens roll i systemutvecklingsprocessen Teoretiska grunderna för utveckling i stordatormiljö LIA 1 (Lärande i arbete) 25 p Programmering block 2, 40 p COBOL-programmering samt arbete mot databaser Strukturerad programmering Testning och felsökning 20 p Testprocessen från krav till leverans Hur testprojekt bedrivs, relevanta projektmetodiker Programtestning LIA 2 (Lärande i arbete) 40 p *Kursernas innehåll är en sammanfattning. För fullständig beskrivning av kursinnehåll, se under resp. utbildning på 13

14 Kurser i utbildningen* (5 poäng motsvarar en veckas heltidsstudier) Introduktion Unix/Linux 20 p Unix- eller Linux-operativsystem, samt process-, fil- och användarhantering Grunderna i Shell-programmering Introduktion Windows 20 p Windows operativsystem samt ActiveDirectory Grundläggande förståelse i hur säkerhetsfunktionerna i Windows fungerar Datorkommunikation 15 p TCP/IP-protokollfamiljen samt kommunikationen i ett datornätverk Säkerhetsproblem som finns i protokollens uppbyggnad Virtualisering 15 p Virtualisering, både positiva och negativa effekter Säkerhetsproblem som uppstår vid virtualisering LIA 1 (Lärande i arbete) 35 p Säkerhetsproblem i Operativsystem Introduktion till datasäkerhet 10 p Förståelse för vad datasäkerhet innebär Hur man bygger upp en strategi inom informationssäkerhet Säkerhetshot i vardagen 40 p Säkerhetshot och hur det påverkar IT-system Hur fungerar ett datavirus och hur påverkar det ett datasystem Brandväggar och VPN 35 p Installation, konfiguration och administration av olika brandväggs- och Virtual Private Network-produkter Olika sätt att implementera brandväggar och VPN i befintliga nätverksstrukturer Kryptering och PKI 25 p PKI:s uppbyggnad, struktur och implementering Olika krypteringsmetoder och deras användningsområden LIA 2 (Lärande i arbete) 50 p Datasäkerhet på Internet Personlig marknadsföring och föredragande 5 p Ett professionellt CV och personligt brev samt dokumentation av egna meriter Konsultkunskap 10 p Konsultrollen; vikten av kundvård, grundläggande företagsekonomi samt presentationsteknik LIA 3 (Lärande i arbete) 50 p Datasäkerhet på det lokala nätverket Examensarbete 15 p Kvalitetsutveckling 10 p Bakgrunden till dagens kvalitetsarbete och betydelsen av kvalitetsutveckling Verksamhetsutveckling och kvalitetsledning Försäljning 10 p Prissättning, marknad, konkurrentsanalys Projekt och organisationskunskap 30 p Sätta upp projektmål, planera och allokera resurser Utarbeta en informationssäkerhetspolicy Översiktskurs i juridik med fokus på IT och säkerhetsfrågor 5 p Juridiska frågeställningar inom IT-säkerhetsområdet *Kursernas innehåll är en sammanfattning. För fullständig beskrivning 14 av kursinnehåll, se under resp. utbildning på

15 Datasäkerhetstekniker 400 Yh-poäng Klassrum Heltid Stockholm Behovet av säkerhetstekniker fortsätter att öka. För att möta efterfrågan på detta behov har vi nu utvecklat utbildningen Datasäkerhetstekniker. Målet med utbildningen är att ge dig teoretisk och praktisk kompetens att utföra kvalificerade uppgifter inom datasäkerhet och nätverksteknik/datorkommunikation. Utbildningen ger dig den praktiska yrkeskompetens som behövs för att, bland annat, hantera den säkerhetsproblematik som finns både på Internet och i det lokala nätverket, hur du konfigurerar brandväggar och implementerar kryptering för säker kommunikation samt hur du bygger upp en säkerhetspolicy på ett företag. Du kommer också lära dig hur du arbetar med säkerhetsfrågor med utgångspunkt i svensk lagstiftning. Datasäkerhetstekniker Utbildningsform: Klassrum, heltid Start: Augusti 2011 Längd: 4 terminer Plats: Stockholm Förkunskaper: Grundläggande behörighet, se sid 26 Särskilda förkunskaper: Minst godkänt i Svenska B, Matematik A, Engelska A, Lokala Nätverk A eller motsvarande. Minst ett års yrkeserfarenhet som IT-tekniker. Efter utbildningen har du förutsättningar att kunna arbeta som IT-säkerhetstekniker, datasäkerhetstekniker, konsult eller som systemadministratör med inriktning mot data-/ nätsäkerhet. Du kommer förstå och se vikten av att erbjuda en hög servicenivå till kunder och brukare. Så här säger Patrick Gustavsson, KONSUlT på Nasdaq Mellanöstern, om utbildningen: Säkerhet är en stor del i dagens IT och blir viktigare och viktigare då alla system ska kommunicera med varandra. Säkerhet är ett brett område och kräver många olika kunskaper, vilket gör det till ett av de mest spännande områdena inom IT SÅ HÄR söker DU Skicka in ansökan via Gå in på och klicka på rubriken Ansökan och välj det ansökningsformulär för den utbildning som du vill ansöka till. Följ instruktionerna och skicka in din ansökan. När din ansökan är ifylld och inskickad kommer du att få ett mail med en bekräftelse. Har du frågor om din ansökan eller om utbildningen så kan du nå JENSEN yrkeshögskola på e-post: eller på telefon Läs mer om ansökningsprocessen på sid

16 Virtualiseringstekniker 200 Yh-POÄNG Klassrum Heltid Stockholm Virtualiseringstekniker är utbildningen för dig som redan arbetar inom IT och som vill specialisera dig på virtualisering. En virtualiserad IT-park hushållar med företagets ekonomiska och miljömässiga resurser. Som virtualiseringstekniker är du med och driver projekt inom det området. Virtualisering är en teknik som fördelar en dators resurser till flera samtidiga tillämpningar. Genom att låta en fysisk server köra flera operativsystem samtidigt kan serverkraft fördelas mer optimalt mellan servrar och tillgängligheten blir högre. Stora företag och organisationer övergår mer och mer till att använda sig av denna teknik. De flesta systemintegratörer, konsultbolag och lösningsleverantörer börjar därför profilera sig mot virtualisering och behovet av spetskompetens är stort. JENSEN yrkeshögskola är först av alla att erbjuda en yrkeshögskoleutbildning inom virtualisering. Efter utbildningen är en mängd olika yrkesroller möjliga, beroende på vilken inriktning du som studerande fokuserar på och dina tidigare arbetslivserfarenheter från IT-området. Du kan, förutom att arbeta som virtualiseringstekniker, även jobba som t ex driftstekniker, konsult inom molntjänster, inom pre-sale eller co-sale. Virtualiseringsteknker Utbildningsform: Klassrum, heltid Start: Augusti 2011 Längd: 2 terminer Plats: Stockholm Förkunskaper: Grundläggande behörighet, se sid 26 Särskilda förkunskaper: Minst godkänt betyg i Svenska B, Matematik A, Engelska A eller motsvarande kunskaper. Dokumenterad arbetslivserfarenhet från IT/driftmiljö i minst 2 år. Så här säger Magnus Colding, VD för IPSafe, om utbildningen: Dagligen pratas det om molnet inom IT. Virtualiseringteknologin är möjliggöraren för detta paradigmskifte som kommer att ta fart ordentligt de närmaste åren. Det är där jobben inom IT kommer att finnas framöver. Kompetensbehovet inom virtualisering och molnet är redan stort och det kommer att öka markant de närmaste åren SÅ HÄR söker DU Skicka in ansökan via Gå in på och klicka på rubriken Ansökan och välj det ansökningsformulär för den utbildning som du vill ansöka till. Följ instruktionerna och skicka in din ansökan. När din ansökan är ifylld och inskickad kommer du att få ett mail med en bekräftelse. Har du frågor om din ansökan eller om utbildningen så kan du nå JENSEN yrkeshögskola på e-post: eller på telefon Läs mer om ansökningsprocessen på sid

17 Kurser i utbildningen* (5 poäng motsvarar en veckas heltidsstudier) Datacentret 10 p Kännedom om viktiga komponenter i datacentret som virtualisering, serverplattformar, lagring, nätverk IP Grön IT Operativsystem 25 p Microsoft och Linux operativsystem Databaser så som MS SQL De vanligaste klientoperativsystemen och dess samverkan i servermiljöer Virtualiseringsplattformar 40 p Virtualisering av servrar och klienter baserat på plattformar från VMware, Citrix och Microsoft Klientvirtualisering och servervirtualisering Förstudie 10 p Virtualiseringsprojektets fördelar ur ett ekonomiskt, administrativt, kapacitetsmässigt och miljömässigt perspektiv Planering och utnyttjande av IT-resurserna Migrering till virtuell miljö Projektplanering och konsultkunskap 20 p Projektplan; planering och genomförande av ett projekt Riskbedömning och handlingsplan Konsultkunskap Förvaltning och övervakning 15 p Att drifta och underhålla den virtualiserade miljön Sätta upp övervakning samt vad som ska övervakas Service Level Agreements Uppföljning, dokumentation och planering enligt ITILs ramverk Katastrofhantering Cloud Computing och säkerhet 10 p Interna samt externa datormoln Säkerheten i den fysiska miljön och hur en säkerhetspolicy upprättas Examensarbete 10 p LIA (Lärande i arbete) 60 p *Kursernas innehåll är en sammanfattning. För fullständig beskrivning av kursinnehåll, se under resp. utbildning på 17

18 Kurser i utbildningen* (5 poäng motsvarar en veckas studier) Introduktionskurs i webbapplikationsutveckling 15 p PHP-programmering XHTML JavaScript Gruppdynamik 5 p Förstå grupputvecklingens olika faser Effektiv kommunikation i grupper Frontendutveckling 40 p XHTML CSS DOM JavaScript AJAX Backendutveckling 40 p Applikationsprogrammering i PHP Design och administration (fokus MySQL) Ruby AJAX Databasabstraktion Mashups och API-utveckling 25 p XML Json Öppna API:er LIA 1 (Lärande i arbete) 50 p Business Knowledge 10 p Ekonomi Marknadsföring Projektkunskap 20 p Projektmetodik Resursplanering och allokering Tekniska hjälpmedel Interaktionsdesign 15 p MDI och layout Tillgänglighet för webb (ex för funktionshindrade) Grunder i Photoshop Webbapplikationsutveckling 30 p Modulbaserad design Extremprogrammering Användning och utveckling av öppen källkod Kravspecificering Källkodshantering LIA 2 (Lärande i arbete) 50 p *Kursernas innehåll är en sammanfattning. För fullständig beskrivning av kursinnehåll, se under resp. utbildning på 18

19 Webbapplikationsutvecklare 300 YH-POÄNG Klassrum Heltid Stockholm Webbens utbredning och användningsområde ökar alltjämt. En webbapplikationsutvecklare bygger framtidens webbtjänster. Många av dagens webbapplikationer är lika kraftfulla som många andra typer av datorprogram och utvecklingen går snabbt. Under utbildningen till Webbapplikationsutvecklare får du göra mycket praktiskt arbete i att just utveckla webbapplikationer. Du får också lära dig grunderna för att konstruera hela system, sätta upp en utvecklingsmiljö, installera och konfigurera en databasserver samt skapa användargränssnitt enligt W3C-standarder. Som Webbapplikationsutvecklare ska du samarbeta med andra i team och projekt. Utbildningen innehåller därför även kurser om kommunikation och hur grupper utvecklas. Du får också lära dig hur man förbereder och genomför ett projekt framgångsrikt. Under utbildningen lär du dig att programmera i Java-Script och använda olika klienttekniker som XHTML och CSS. Du lär dig också hur applikationerna ska bli användarvänliga bland annat genom en bra layout. Efter avslutad utbildning ska du kunna arbeta med den mest aktuella formen av webbutveckling, som anställd konsult eller egen företagare, något som den här utbildning förbereder dig fölr. Webbapplikationsutvecklare Utbildningsform: Klassrum, heltid Start: Augusti 2011 Längd: 3 terminer Plats: Stockholm Förkunskaper: Grundläggande behörighet, se sid 26 Särskilda förkunskaper: En viss nivå av utbildning inom programmering motsvarande ett kompilerat eller ett interpreterat programmeringsspråk såsom C++, Java, PHP, C# eller Ruby på en grundläggande nivå. Utbildningen kan antingen vara inhämtad i form av en traditionell utbildning med inslag av programmering, självlärd i programmering eller motsvarande. En viss utbildningsnivå inom procedurell programmering såsom kursen Programmering B eller motsvarande. Detta kan även ha inhämtats genom arbetslivserfarenhet eller självinlärning och kommer att testas som en del i antagningsprocessen. Så här säger Tobias Landén, Konsult På Ackebrink, om utbildningen: En webbapplikationsutvecklare bygger framtidens webbtjänster. Applikationer som är välkända idag är t ex gmail, Twitter, Facebook och Youtube. Behovet av webbapplikationsutvecklare kommer att vara stort därför att fler och fler företag lägger om sin verksamhet till att ligga i det s k molnet. Den IT-omvandling som börjar ske nu kommer vara en trend genom hela 2010-talet. Många nya jobb kommer att skapas här SÅ HÄR söker DU Skicka in ansökan via Gå in på och klicka på rubriken Ansökan och välj det ansökningsformulär för den utbildning som du vill ansöka till. Följ instruktionerna och skicka in din ansökan. När din ansökan är ifylld och inskickad kommer du att få ett mail med en bekräftelse. Har du frågor om din ansökan eller om utbildningen så kan du nå JENSEN yrkeshögskola på e-post: eller på telefon Läs mer om ansökningsprocessen på sid

20 Redovisningsekonom 200 Yh-POÄNG Klassrum heltid Göteborg Vill du arbeta med ekonomi, är detta utbildningen för dig. I denna utbildning lägger vi fokus på redovisning och bokföring. Vi ger dig kunskaper beträffande alla väsentliga delar inom området. Du kommer även att lära dig närliggande områden såsom skattelagstiftning och praktisk juridik. Efter genomgången utbildning kommer du att självständigt kunna genomföra och följa upp den löpande redovisningen, ge ekonomisk rådgivning samt arbeta med löneredovisning och deklarationer på ett företag eller i en organisation. Efter examen kan du med fördel arbeta som redovisningsekonom, redovisningskonsult eller ekonomiansvarig. Redovisningsekonom Utbildningsform: Klassrum, heltid Start: Augusti 2011 Längd: 2 terminer Plats: Göteborg Förkunskaper: Grundläggande behörighet, se sid 26 Särskilda förkunskaper: Minst godkänt betyg i Svenska B, Matematik A, Engelska A, Företagsekonomi A och B eller motsvarande införskaffade teoretiska kunskaper. Minst två års yrkeserfarenhet som ekonomiassistent eller motsvarande. Goda kunskaper i svenska och engelska, liksom vana att arbeta med datorer i Windowsmiljö och standardprogram för kontorsarbete är en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig utbildningen Så här säger Fredrik Järnehag, CfO På Chas, om utbildningen: Det syns tydligt att redovisningsekonomer är en eftertraktad kompetens på företagen, bara man ser hur många jobbannonser som ligger ute idag. Den ekonomiutbildning du får på JENSEN skiljer sig genom att den är mer företagsinriktad än de som ges på universitet och högskola. Just företagsinriktade redovisningsekonomer kommer efterfrågas särskilt, bl a eftersom det startas betydligt fler nya företag idag än för bara några år sedan. Som redovisningsekonom blir du en nyckelperson på företaget, speciellt i mindre bolag. Det här är helt rätt utbildning för den som gillar siffror, att ha koll och att vara spindeln i nätet i ett bolag, som anställd eller som konsult! SÅ HÄR söker DU Skicka in ansökan via Gå in på och klicka på rubriken Ansökan och välj det ansökningsformulär för den utbildning som du vill ansöka till. Följ instruktionerna och skicka in din ansökan. När din ansökan är ifylld och inskickad kommer du att få ett mail med en bekräftelse. Har du frågor om din ansökan eller om utbildningen så kan du nå JENSEN yrkeshögskola på e-post: eller på telefon Läs mer om ansökningsprocessen på sid

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning.

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning. Hösten 2011 Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning www.jensenvuxenutbildning.se 08-450 22 30 1 Välkommen till JENSEN vuxenutbildning JENSEN

Läs mer

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens mål och innehåll.....4

Läs mer

Operativ redovisningsekonom

Operativ redovisningsekonom Distans /deltid 53 veckor 200 YH-poäng Operativ redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Operativ redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens

Läs mer

Y k r e k s e högsko shögsk lan olan m t i t i Sk tt i S å k n å e www.eslov.se/ky

Y k r e k s e högsko shögsk lan olan m t i t i Sk tt i S å k n å e www.eslov.se/ky Yrkeshögskolan mitt i Skåne KY i Eslöv 2009 www.eslov.se/ky Innehåll Välkommen till Yrkeshögskolan mitt i Skåne...3 Uppdragsutbildning...3 Eslöv mitt i Skåne...4 Vad är Kvalificerad Yrkesutbildning?...4

Läs mer

l ö n e s p e c i a l i s t Distans /deltid 2 år 300 YH-poäng Lönespecialist Ta raka vägen till framtidsyrket Träffar i Stockholm eller i Östersund

l ö n e s p e c i a l i s t Distans /deltid 2 år 300 YH-poäng Lönespecialist Ta raka vägen till framtidsyrket Träffar i Stockholm eller i Östersund Distans /deltid 2 år 300 YH-poäng Lönespecialist Ta raka vägen till framtidsyrket Träffar i Stockholm eller i Östersund Innehåll Lönespecialist Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Säljare och marknadsförare B2B Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 400 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar NJE N S E N V U XEN UTBILD NI Hösten 2014 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar G JENSEN drivs av passion för kunskap och människors utveckling - inte riskkapital.

Läs mer

SAKNAR DU BEHÖRIGHET?

SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VÅREN 2014 Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VI LÖSER DET! På JENSEN kan du komplettera och läsa upp dina betyg, så att du kan studera vidare till

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Västerås läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

Vad vill du bli? Vi har utbildningen för dej!

Vad vill du bli? Vi har utbildningen för dej! Vad vill du bli? Vi har utbildningen för dej Yh på Hermods Vi på Hermods har arbetat med utbildning i över 100 år. Då hjälpte vi människor att nå sina mål genom att erbjuda dem utbildning under former

Läs mer

KAPITELNAMN. 2 KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN fei.se info@fei.se 08-545 137 90

KAPITELNAMN. 2 KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN fei.se info@fei.se 08-545 137 90 KAPITELNAMN 2 KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN fei.se info@fei.se 08-545 137 90 INNEHÅLL Innehåll Välkommen till FEI... 2 Kontrollera dina kunskaper... 4 Början till ett långvarigt förhållande... 6 Studera hos

Läs mer

ARBETSLIVET I FOKUS YRKESHÖGSKOLAN

ARBETSLIVET I FOKUS YRKESHÖGSKOLAN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: Nr. 2 YRKESHÖGSKOLAN 8 FÖRDELAR ARBETSLIVET FOTO: MAGNUS

Läs mer

Utbildningar i Uddevalla. Program & kurser. Högskolecentrum Bohuslän HT09-VT10. www.hcb.se. Högskolecentrum Bohuslän

Utbildningar i Uddevalla. Program & kurser. Högskolecentrum Bohuslän HT09-VT10. www.hcb.se. Högskolecentrum Bohuslän Högskolecentrum Bohuslän Utbildningar i Uddevalla Program & kurser Högskolecentrum Bohuslän HT09-VT10 www.hcb.se Högskolecentrum Bohuslän Hej. Det finns få beslut som kan vara så livsavgörande som beslutet

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Musik- och eventarrangör Ansvarig utbildningsanordnare: Campus Nyköping Omfattning, poäng: 450 Studieort: Nyköping Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201317800

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Skapa din framtid! Innehållsförteckning Utbildningar inom försäljning IT-Säljare 8 Kvalificerad Säljare/Key Account Manager 9 Internationell Säljare/Marknadsförare 10 Key Account Manager 11 Utbildningar

Läs mer

Innehåll. Forum Ystad

Innehåll. Forum Ystad Innehåll Välkommen till Forum Ystad... 3 Vem kan läsa på Forum Ystad... 4 Kostnad... 4 Studerande från annan kommun... 4 När börjar kurserna?... 4 När ska ansökan skickas in?... 5 Funderar du på att studera

Läs mer

Öka dina chanser att få jobbet. Råd och tips när du ska söka jobb

Öka dina chanser att få jobbet. Råd och tips när du ska söka jobb Öka dina chanser att få jobbet Råd och tips när du ska söka jobb 1 Innehåll Att söka jobb Ta reda på vad du vill 3 Kompetenskartläggning 3 Omvärldsbevaka 3 Personlig marknadsföring 3 Vägar till lediga

Läs mer

Yrkeshögskolan i Eslöv. Yrkeshögskolan i Eslöv

Yrkeshögskolan i Eslöv. Yrkeshögskolan i Eslöv Yrkeshögskolan i Eslöv 2011 2012 Yrkeshögskolan i Eslöv 1 Foto: Framsida Johnér bildbyrå AB/Mikael Dubois. Övriga fotografer: Lena Malmström Pålsson, Axel Siljebratt, Roger Strömberg, Martin Möller, Camilla

Läs mer

Öka dina chanser att få jobbet. Råd och tips när du ska söka jobb

Öka dina chanser att få jobbet. Råd och tips när du ska söka jobb Öka dina chanser att få jobbet Råd och tips när du ska söka jobb Innehåll Att söka jobb Ta reda på vad du vill 3 Kompetenskartläggning 3 Omvärldsbevaka 3 Personlig marknadsföring 3 Vägar till lediga jobb

Läs mer

Ta reda på vad du vill 3 Kompetenskartläggning 3 Omvärldsbevaka 4 Personlig marknadsföring 4 Vägar till lediga jobb 4

Ta reda på vad du vill 3 Kompetenskartläggning 3 Omvärldsbevaka 4 Personlig marknadsföring 4 Vägar till lediga jobb 4 Att söka jobb Innehåll Att söka jobb Ta reda på vad du vill 3 Kompetenskartläggning 3 Omvärldsbevaka 4 Personlig marknadsföring 4 Vägar till lediga jobb 4 Kontakta företaget Ta eget initiativ 4 Vid utannonserad

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: VVS-Projektör Ansvarig utbildningsanordnare: Roslagen Education AB Omfattning, poäng: 300 Studieort: Hallstavik Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer: MYH 2014/2121 Ansökningsnummer:

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Foto: SEB I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Annika Falkengren,

Läs mer

KARRIÄR & STUDIER. Google SATSAR PÅ FRIHET UNDER ANSVAR GUIDE. Sveriges största a-kassa för akademiker anställda och företagare www.aea.

KARRIÄR & STUDIER. Google SATSAR PÅ FRIHET UNDER ANSVAR GUIDE. Sveriges största a-kassa för akademiker anställda och företagare www.aea. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK! LADDA

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja?

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja? -kan jag kombinera plugg med min idrott utan att tappa viktiga poäng? -På vilka program får man starta eget företag? -Hur gör jag om mina betyg inte räcker till? -Måste jag välja? -Jag vill jobba som ljudtekniker,

Läs mer

Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland

Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland 3 (16) Datum: 2011-12-14 2825 Rapport Bedömning av förberedelser och start av European Training Program Business & Service

Läs mer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer ç Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer Hur motsvarar dagens ekonomiutbildningar revisionsbyråernas efterfrågan? Författare: Viktor Fredriksson, Emil Hargestam och

Läs mer

Med kvaliteten i fokus

Med kvaliteten i fokus Med kvaliteten i fokus Friskoleföretagens kvalitetsarbete Maria Malm Innehåll Förord 4 Academedia 6 Fridaskolorna 11 Glada Hudik 15 Internationella Engelska Skolan 19 Kunskapsskolan 24 Praktiska 29 Avslutande

Läs mer

www.saco.se/valjayrke

www.saco.se/valjayrke Välja yrke och högskoleutbildning 2011/2012 www.saco.se/valjayrke SISTA ANSÖKNINGSDAG 27 APRIL 2012 Naprapater utför 1,5 miljoner behandlingar varje år Behovet av naprapater är stort. Nästan alla människor

Läs mer