Utbildning som leder till arbete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildning som leder till arbete"

Transkript

1 Hösten 2011 / Våren 2012 Utbildning som leder till arbete 1

2 Välkommen till JENSEN yrkeshögskola JENSEN yrkeshögskola är en del av JENSEN education, ett av Sveriges största privata utbildningsföretag. Vårt utbildningskoncept Träning för verkligheten innebär en helhetssyn på vad som krävs för att du ska lyckas med dina studier. I undervisningen och i vårt bemötande av dig som student utgår vi ifrån vilka kompetenser som är viktiga för att du ska nå dina kunskapsmål och personliga mål i ditt framtida yrkesliv. Efter avslutad utbildning kommer du kunna tillämpa dina fackkunskaper på en arbetsplats, men en arbetsgivare förväntar sig även att du ska fungera tillsammans med dina kollegor. Därför har vi lagt in moment som tränar dig i hur du kan sätta upp personliga mål och nå dem samt att arbeta i team. För de som vill har vi också lagt in moment som erbjuder övning i att leda andra. Vi tränar dig med andra ord för verkligheten. En examen från JENSEN yrkeshögskola ger dig mycket goda möjligheter att få ett arbete efter avslutad utbildning. Det är också ett bevis på att du tagit ett stort eget ansvar för dina studier. Vi ger dig förutsättningarna. Din framgång avgörs av hur väl du tar tillvara på möjligheterna. Lycka till! Staffan Windrup Affärsområdeschef 2

3 Innehåll: Vårt utbildningskoncept Vad är en Yh-utbildning? Att studera på JENSEN yrkeshögskola Samarbete med näringslivet Nöjda studenter JYS studentkåren Utbildningar: Stockholm COBOL-programmerare Datasäkerhetstekniker Virtualiseringstekniker Webbapplikationsutvecklare Göteborg Redovisningsekonom Malmö Löneekonom Ansökan Ansökningsprocess Behörighet JENSEN yrkeshögskola en del av JENSEN education 3

4 Vårt utbildningskoncept Vårt utbildningskoncept Träning för verkligheten syftar till att göra dig ännu mer attraktiv på arbetsmarknaden. Dagens arbetsgivare söker inte bara personer med en gedigen yrkeskompetens, de söker även dem som har förutsättningar att fungera på bästa sätt i arbets- och projektgrupper. Det har vi tagit fasta på och integrerat ett tränings- och utvärderingssystem parallellt med utbildningen som alla studerande omfattas av. Det har tre moment: Att leda sig själv, att arbeta i grupp och att leda andra. Att leda sig själv handlar bland annat om att kunna planera sin tid, nå sina egna uppsatta mål, själv aktivt söka och få en bra LIA-plats samt genomföra utbildningen på utsatt tid. Att arbeta i team handlar om att ta aktiv del i projektarbeten under studietiden genom att bidra till att gruppen som helhet når längre än om varje individ arbetade självständigt. Att leda andra handlar om att kunna få en grupp att nå eller överträffa uppsatta mål på utsatt tid. Du som vill bli klassrepresentant, leda projektarbeten, hjälpa till i undervisning eller på andra sätt aktivt bidra till en bra studiemiljö kommer att bli utvärderade på detta moment. De första två momenten (att leda sig själv och att arbeta i grupp) är obligatoriska och det sista momentet (att leda andra) är frivilligt. Diplom Om du framgångsrikt klarar dessa utvärderingar får du ett särskilt diplom där det framgår vilka kvalifikationer du har inom dessa moment. Du kan välja att använda diplomet med ditt examensbevis när du söker arbete efter utbildningen. Syftet är att ge dig som student en möjlighet till en extra dokumenterad merit som kompletterar din examen. Hur vi ska agera under vår studietid Vi är övertygade om att tiden på yrkeshögskolan blir mer värdefull om alla betraktar varandra som kollegor snarare än elever. Därför har vi utarbetat en samling regler för uppträdande som vi kallar för JENSEN yrkeshögskolas uppförandekod. Enkelt uttryckt handlar det om hur vi behandlar varandra, våra lärare och övrig personal som vi kommer i kontakt med under studierna. Grunden är respekt för varje individ och att aktivt medverka till en positiv stämning som möjliggör att alla vill och får dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. 4

5 Vad är en Yh-utbildning? Varje yrkeshögskoleutbildning (Yh-utbildning) ska uppfylla ett antal grundläggande krav: Det ska finnas ett uttalat behov av utbildningens specialistkompetens på arbetsmarknaden. Innehållet ska vara uppdaterat och möta företagens behov av relevant och aktuell kunskap. Ha en ledningsgrupp som till största del består av representanter från näringslivet. Näringslivet medverkar till att säkerställa att innehållet i utbildningarna motsvarar kraven i respektive bransch samt att de genomförs på bästa sätt. Studenterna är företrädda med minst en representant. På JENSEN så är ca en tredjedel av varje Yh-utbildning förlagd till en arbetsplats s k LIA (Lärande i arbete). Det ger studenterna arbetslivserfarenhet och viktiga kontakter. Företaget får möta talangfulla och motiverade studenter. I många fall får de anställning på den arbetsplats där de gjort sin LIA. Därför ska du välja en yrkeshögskoleutbildning! Du får en värdefull utbildning som leder till arbete. Du får en utbildning som ligger i framkant och har stark koppling till näringslivet. Kostnadsfri utbildning som ger rätt till studiemedel. Alla utbildningar har praktik s k LIA (Lärande i arbete). Utbildningen på Jensen ger mig en perfekt balans av lektionstid och eget arbete så att jag kan utvecklas i min egen takt. Lärarna är kunniga och duktiga på att inspirera och uppgifterna är ofta väldigt fria så man får utnyttja sin egen kreativitet. Som elev på Jensen är det lätt att vara med och påverka sin utbildning. Skolan känns familjär, ingen glöms bort och alla har en personlig kontakt med sin projektledare. För Jensen känns verkligen varje elev viktig, de vill att vi ska lyckas och ger oss redskapen att göra det. För mig är nog det bästa med utbildningen praktiken, det känns som en fantastisk chans att få in en fot i arbetslivet. Catrine Gyllensten, studerande på JENSEN yrkeshögskola 5

6 Att studera på JENSEN yrkeshögskola Examen Våra utbildningar omfattar två, tre eller fyra terminer. Längden anges i poäng, där fem Yh-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier. Omkring en tredjedel av utbildningen genomför du på en arbetsplats, LIA (Lärande i arbete). Utbildningen ger dig en yrkeshögskoleexamen eller en kvalificerad yrkeshögskoleexamen som är godkänd av den statliga Myndigheten för yrkeshögskolan. Studier som leder till arbete Målet för en Yh-utbildning är att göra dig attraktiv inom ditt specialområde så att du snabbt får ett arbete efter examen. Vår uppgift är att ge dig den helhetskompetens som krävs för att bli framgångsrik i din framtida yrkesroll. Du studerar på heltid. Utbildningarnas teoretiska delar ger dig aktuella kunskaper för ditt framtida yrke och är specialanpassade för varje bransch. Kurser och innehåll utformas tillsammans med näringslivet. Under LIA-perioden får du tillämpa dina kunskaper i praktiken. LIA är unikt för Yh-utbildningar genom att de direkt och konkret förbereder dig för ett yrke. Väl ute på arbetsplatsen kan du vara produktiv från start. Vi erbjuder dig det lilla extra På JENSEN har varje yrkeshögskoleutbildning en projektledare som följer dig under studierna. Under studierna får du möjlighet till coachsamtal och bonuskurser i studieteknik. Vi arbetar med att ge tydlig feedback i personliga samtal, klassmöten och skriftlig återkoppling. Genom lärarna och projektledarna får du därför ytterligare möjligheter att utvecklas för din kommande yrkesroll. Du tränas också i att själv ge feedback, arbeta i projekt, göra presentationer och förbereda dig för anställningsintervjuer. Genom en Yh-utbildning på JENSEN kan du ta chansen att vässa dig ytterligare, inte bara kunskapsmässigt, utan också i de mjuka kompetensfrågor vi vet att arbetsgivarna särskilt värdesätter förmåga att leda sig själv, arbeta i team och konsten att leda andra. Det är träning för verkligheten. God service Utbildningslokalerna ligger centralt i Stockholm, Göteborg och Malmö med goda kommunikationer. Elevkök, studieytor, tillgång till lånedator, gratis kopiering och utskrifter är exempel på den service som finns på skolan. Vi lyssnar på vad du tycker och arbetar systematiskt med att utveckla verksamheten utifrån dina studiebehov. 6

7 Det här förväntar vi oss av dig Vi förväntar oss att du har motivation, ambition och vilja att lära dig samt förmåga att ta eget ansvar för att nå dina studiemål. Vi ger dig verktygen, men det är du som gör jobbet. Det är bara du som kan lära dig. Du bidrar aktivt tillsammans med dina kollegor studiekamrater, lärare, personal till en god arbetsmiljö för dig själv och alla andra. Behörighet En yrkeshögskoleutbildning kräver grundläggande behörighet. För ett antal utbildningar gäller även att du behöver ha särskilda förkunskaper. Läs mer om det på sid 26. Våra utbildningar presenteras längre bak i katalogen. Du kan också läsa mer på Studietakt Våra klassrumsutbildningar är samtliga på heltid. Det innebär 40 timmars studier/vecka, varav 15 timmar är lektionstid. Du ska utgå från att du behöver vara på skolan alla arbetsdagar i veckan. Studiemedel En Yh-utbildning är avgiftsfri och berättigar till studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN). Utförlig information om studiemedel finns på Ansökan Ansökan görs via vår webbplats: Sista ansökningsdag för utbildningarna hösten 2011 är den 31 maj. Du hittar mer information om hur du ansöker på sid 24. 7

8 Samarbete med näringslivet JENSEN yrkeshögskola har genomfört yrkesutbildningar sedan Idag är vi en av Sveriges ledande aktörer inom området. En examen från JENSEN yrkeshögskola gör dig attraktiv på arbetsmarknaden inom ett yrkesområde där efterfrågan på professionell och kompetent personal är stor. Våra yrkeshögskoleutbildningar tas alltid fram i samarbete med näringslivet. Inriktningen bestäms av situationen på arbetsmarknaden. Gemensamt för utbildningarna är att de tillför specialistkompetens inom områden där efterfrågan är stor. Varje utbildning har en ledningsgrupp som består av medlemmar från näringslivet. Ledningsgruppens uppgift är att säkerställa att utbildningens innehåll och genomförande motsvarar kraven i varje enskild bransch. Den ska också se till att utbildningens innehåll ständigt följer och anpassas till de förändringar som sker i branschen. Utbildningarna uppdateras därför kontinuerligt. Även lärarna på JENSEN yrkeshögskola kommer från näringslivet. De har stor yrkeskunskap och aktuell erfarenhet av att arbeta inom sitt undervisningsområde. Med utgångspunkt i egna erfarenheter förbereder de dig för din framtida yrkesroll. Marianne Eschricht, If, medlem av ledningsgruppen för COBOL-programmerare: Många av stordatorsystemen som finns i försäkringsvärlden kommer att finnas och behöver förvaltas i minst 10 år eller mer. Vi är därför positiva till att få in yngre förmågor med denna kunskap som har en vilja och ett driv att lära sig denna teknik. Den bemanning vi har idag inom området har en relativt hög medelålder och vi behöver kunna ersätta dessa kompetenser i tid för att kunna förvalta våra system. Mats Nordkvist, SEB, medlem av ledningsgruppen för COBOLprogrammerare: Det finns väldigt mycket COBOL-kod att förvalta och vi nyutvecklar kontinuerligt i COBOL på SEB. COBOL är ett lätt språk att lära sig, och de befintliga utvecklarna börjar bli till åren. Stordator och COBOL hänger väl ihop och levererar hög prestanda. 8

9 Peter Gaestadius, Svenskt Näringsliv, medlem av ledningsgruppen för Redovisningskonom: Yrkeshögskoleutbildning till redovisningsekonom, ser jag som en utmärkt väg ut i arbetslivet. Vi vet att utbildningar i denna form, nära arbetsmarknaden, är framgångsrika och utbildar med starkt fokus på efterfrågan bland företagen. Studenterna kommer snabbt ut i relevanta arbeten. Miguel Abarca, Embrasser AB, medlem av ledningsgruppen för Virtualiseringstekniker: I takt med att allt fler företag väljer att virtualisera sin miljö, är det viktigt att förstå tekniken. JENSEN educations utbildning till Virtualiseringstekniker öppnar upp det fönster som krävs för att kunna se in i företagens IT-miljöer. Karin Antonsson, Adecco, medlem av ledningsgruppen för Löneekonom: Vi på Adecco har ofta en tuff uppgift när vi letar efter löneekonomer och löneadministratörer och därför välkomnar vi verkligen den här utbildningen. Kunskap inom området kan man i dagsläget bara få genom att praktiskt jobba med uppgifterna och det är bara ett fåtal personer som är riktigt specialiserade inom detta område. 9

10 Nöjda studenter Sedan JENSEN yrkeshögskola startade 1999 har flera tusen studenter genomgått våra utbildningar. Under denna tid har vi lagt ner mycket omsorg och energi på att hela tiden förbättra och utveckla våra utbildningar utifrån de synpunkter som framkommer från våra studenter, lärare, uppdragsgivare och representanter från näringslivet. Återkommande höga värden (betyget 4 av 5) i de enkäter studenterna besvarar, tyder på att vi har ett framgångsrikt koncept. Påverka dina studier Som student har du möjlighet att påverka. Utbildningens upplägg och genomförande är områden där vi lyssnar på våra studenter och ger det stöd vi kan inom ramen för vad vi som utbildningsanordnare kan påverka. Som student utvärderar du kurser, lärare, handledare, utrustning, lokaler och utbildningen som helhet regelbundet via våra enkäter. Bygg upp ett professionellt nätverk På JENSEN yrkeshögskola studerar drygt 300 personer. Möjligheterna till diskussioner och erfarenhetsutbyte är stora. Här har du du också möjlighet att skapa ett nätverk av yrkeskollegor som du kommer att få nytta av under ditt professionella liv. JENSEN yrkeshögskola finns i moderna utbildningsmiljöer i centrala Stockholm, Göteborg och Malmö. Därför ska du välja JENSEN yrkeshögskola! Mer än femton års erfarenhet av att genomföra Yh-utbildningar. Möjlighet till extra meriter genom vårt utbildningskoncept Träning för verkligheten. Professionella och yrkesverksamma lärare från näringslivet. Du får en utbildning som ligger i framkant och har stark koppling till näringslivet. 10

11 JYS studentkåren Studietiden är för de flesta studenter något speciellt och en tid i livet där mycket sker. Din studentkår, JYS (JENSEN yrkeshögskolas studentkår), arbetar för att detta ska förverkligas. Detta är JYS Som medlem i JYS har du t ex möjlighet till studentbostad i Stockholm under din studietid. JYS arbetar även med att tillvarata dina rättigheter som student och håller ögonen på din studerandemiljö. JYS bevakar kvaliten på din utbildning och arbetar med att du ska trivas. Förmåner för dig som är student hos JENSEN yrkeshögskola och medlem i JYS: Möjlighet till studentbostad i Stockholm under din studietid. JYS tar tillvara dina rättigheter som student. JYS arbetar med den sociala gemenskapen genom aktiviteter som studentpubar samt mycket mer. Rickard Olofsson och Emmelie Jonsson-Strand, i JYS. Berätta lite om JYS - vad vill ni göra och varför är det roligt att engagera sig? Mina tankar kring kåren är att skapa evenemang och lite roliga aktiviteter för att det ska bli en gemenskap på skolan. Det roliga med att vara engagerad i kåren är att det gör att man lär känna studenter också från andra klasser, och på så sätt se alla olika perspektiv som finns. Emmelie Johnsson-Strand, JYS 11

12 COBOL-programmerare 200 Yh-poäng Klassrum Heltid Stockholm Företag som If, Skandia, SEB, Handelsbanken, AMF Pension och Volvo är några exempel på stora användare av COBOL-baserade system som ser ett behov av att rekrytera ny kompetens inom de kommande åren. Om du vill arbeta med programmering i ett programspråk som är avsett för affärsändamål så är denna utbildning rätt för dig. Efter avslutad examen kommer du att ha den kompetens som behövs för att kunna arbeta som programmerare hos arbetsgivare som har COBOL-baserade stordatormiljöer. Utbildningen ger dig även kunskap om COBOLprogrammerarens roll i utvecklingsprocessen, stordatormiljön och hur denna är sammanlänkad med omkringliggande miljöer. Du kommer även att ha kännedom om både underhåll och utveckling av COBOL-system. COBOL-programmerare Utbildningsform: Klassrum, heltid Start: Augusti 2011 Längd: 2 terminer Plats: Stockholm Förkunskaper: Grundläggande behörighet, se sid 26 Särskilda förkunskaper: Minst godkänt betyg i kurserna Svenska B, Matematik A, Engelska A, Datakunskap A eller motsvarande kunskaper. Grundläggande datorvana. Dessa ska ha förvärvats genom studier alternativt genom arbete i minst sex månader. (Programmeringsvana är ej nödvändig.) Arbetsmeriter eller praktisk erfarenhet inom IT eller arbete med Excel eller databaser är meriterande. Det kan till exempel avse yrkeserfarenhet av arbete i stordatormiljö, programmeringserfarenhet. Det kan även avse arbete inom förvaltning, bank, finans, försäkring eller myndighet. I den klassrummsförlagda delen av utbildningen ligger fokus på att ge kunskap om COBOL-programmering samt metoder och systemkunskap. Under LIA kommer du att få praktisera dina kunskaper i en skarp stordatormiljö och även kunna inrikta dig branschmässigt. Så här säger EVA unger, IT Utvecklingschef på AMF, om utbildningen: Det finns ett behov i branschen att det kommer in fler nya personer med ett driv och intresse för tekniken. Det är en spetskompetens som många saknar, därför finns det i dag en efterfrågan SÅ HÄR söker DU Skicka in ansökan via Gå in på och klicka på rubriken Ansökan och välj det ansökningsformulär för den utbildning som du vill ansöka till. Följ instruktionerna och skicka in din ansökan. När din ansökan är ifylld och inskickad kommer du att få ett mail med en bekräftelse. Har du frågor om din ansökan eller om utbildningen så kan du nå JENSEN yrkeshögskola på e-post: eller på telefon Läs mer om ansökningsprocessen på sid

13 Kurser i utbildningen* (5 poäng motsvarar en veckas heltidsstudier) COBOL och stordatorns grunder samt roll i näringslivet 5 p Orientering i COBOL-programmering och stordatormiljöns historia Branschkunskap Programmering block 1, 25 p Principer för kodningsmetodik och programmering i COBOL Programkonstruktion Realtids- och batchprogrammering samt databasprogrammering Databaser och databashantering 20 p Grundläggande databashantering i företrädesvis SQL Systemutveckling, utvecklingsverktyg och miljöer 25 p Systemutvecklingens grunder, systemutvecklingsprocessens struktur och innehåll Programmerarens roll i systemutvecklingsprocessen Teoretiska grunderna för utveckling i stordatormiljö LIA 1 (Lärande i arbete) 25 p Programmering block 2, 40 p COBOL-programmering samt arbete mot databaser Strukturerad programmering Testning och felsökning 20 p Testprocessen från krav till leverans Hur testprojekt bedrivs, relevanta projektmetodiker Programtestning LIA 2 (Lärande i arbete) 40 p *Kursernas innehåll är en sammanfattning. För fullständig beskrivning av kursinnehåll, se under resp. utbildning på 13

14 Kurser i utbildningen* (5 poäng motsvarar en veckas heltidsstudier) Introduktion Unix/Linux 20 p Unix- eller Linux-operativsystem, samt process-, fil- och användarhantering Grunderna i Shell-programmering Introduktion Windows 20 p Windows operativsystem samt ActiveDirectory Grundläggande förståelse i hur säkerhetsfunktionerna i Windows fungerar Datorkommunikation 15 p TCP/IP-protokollfamiljen samt kommunikationen i ett datornätverk Säkerhetsproblem som finns i protokollens uppbyggnad Virtualisering 15 p Virtualisering, både positiva och negativa effekter Säkerhetsproblem som uppstår vid virtualisering LIA 1 (Lärande i arbete) 35 p Säkerhetsproblem i Operativsystem Introduktion till datasäkerhet 10 p Förståelse för vad datasäkerhet innebär Hur man bygger upp en strategi inom informationssäkerhet Säkerhetshot i vardagen 40 p Säkerhetshot och hur det påverkar IT-system Hur fungerar ett datavirus och hur påverkar det ett datasystem Brandväggar och VPN 35 p Installation, konfiguration och administration av olika brandväggs- och Virtual Private Network-produkter Olika sätt att implementera brandväggar och VPN i befintliga nätverksstrukturer Kryptering och PKI 25 p PKI:s uppbyggnad, struktur och implementering Olika krypteringsmetoder och deras användningsområden LIA 2 (Lärande i arbete) 50 p Datasäkerhet på Internet Personlig marknadsföring och föredragande 5 p Ett professionellt CV och personligt brev samt dokumentation av egna meriter Konsultkunskap 10 p Konsultrollen; vikten av kundvård, grundläggande företagsekonomi samt presentationsteknik LIA 3 (Lärande i arbete) 50 p Datasäkerhet på det lokala nätverket Examensarbete 15 p Kvalitetsutveckling 10 p Bakgrunden till dagens kvalitetsarbete och betydelsen av kvalitetsutveckling Verksamhetsutveckling och kvalitetsledning Försäljning 10 p Prissättning, marknad, konkurrentsanalys Projekt och organisationskunskap 30 p Sätta upp projektmål, planera och allokera resurser Utarbeta en informationssäkerhetspolicy Översiktskurs i juridik med fokus på IT och säkerhetsfrågor 5 p Juridiska frågeställningar inom IT-säkerhetsområdet *Kursernas innehåll är en sammanfattning. För fullständig beskrivning 14 av kursinnehåll, se under resp. utbildning på

15 Datasäkerhetstekniker 400 Yh-poäng Klassrum Heltid Stockholm Behovet av säkerhetstekniker fortsätter att öka. För att möta efterfrågan på detta behov har vi nu utvecklat utbildningen Datasäkerhetstekniker. Målet med utbildningen är att ge dig teoretisk och praktisk kompetens att utföra kvalificerade uppgifter inom datasäkerhet och nätverksteknik/datorkommunikation. Utbildningen ger dig den praktiska yrkeskompetens som behövs för att, bland annat, hantera den säkerhetsproblematik som finns både på Internet och i det lokala nätverket, hur du konfigurerar brandväggar och implementerar kryptering för säker kommunikation samt hur du bygger upp en säkerhetspolicy på ett företag. Du kommer också lära dig hur du arbetar med säkerhetsfrågor med utgångspunkt i svensk lagstiftning. Datasäkerhetstekniker Utbildningsform: Klassrum, heltid Start: Augusti 2011 Längd: 4 terminer Plats: Stockholm Förkunskaper: Grundläggande behörighet, se sid 26 Särskilda förkunskaper: Minst godkänt i Svenska B, Matematik A, Engelska A, Lokala Nätverk A eller motsvarande. Minst ett års yrkeserfarenhet som IT-tekniker. Efter utbildningen har du förutsättningar att kunna arbeta som IT-säkerhetstekniker, datasäkerhetstekniker, konsult eller som systemadministratör med inriktning mot data-/ nätsäkerhet. Du kommer förstå och se vikten av att erbjuda en hög servicenivå till kunder och brukare. Så här säger Patrick Gustavsson, KONSUlT på Nasdaq Mellanöstern, om utbildningen: Säkerhet är en stor del i dagens IT och blir viktigare och viktigare då alla system ska kommunicera med varandra. Säkerhet är ett brett område och kräver många olika kunskaper, vilket gör det till ett av de mest spännande områdena inom IT SÅ HÄR söker DU Skicka in ansökan via Gå in på och klicka på rubriken Ansökan och välj det ansökningsformulär för den utbildning som du vill ansöka till. Följ instruktionerna och skicka in din ansökan. När din ansökan är ifylld och inskickad kommer du att få ett mail med en bekräftelse. Har du frågor om din ansökan eller om utbildningen så kan du nå JENSEN yrkeshögskola på e-post: eller på telefon Läs mer om ansökningsprocessen på sid

16 Virtualiseringstekniker 200 Yh-POÄNG Klassrum Heltid Stockholm Virtualiseringstekniker är utbildningen för dig som redan arbetar inom IT och som vill specialisera dig på virtualisering. En virtualiserad IT-park hushållar med företagets ekonomiska och miljömässiga resurser. Som virtualiseringstekniker är du med och driver projekt inom det området. Virtualisering är en teknik som fördelar en dators resurser till flera samtidiga tillämpningar. Genom att låta en fysisk server köra flera operativsystem samtidigt kan serverkraft fördelas mer optimalt mellan servrar och tillgängligheten blir högre. Stora företag och organisationer övergår mer och mer till att använda sig av denna teknik. De flesta systemintegratörer, konsultbolag och lösningsleverantörer börjar därför profilera sig mot virtualisering och behovet av spetskompetens är stort. JENSEN yrkeshögskola är först av alla att erbjuda en yrkeshögskoleutbildning inom virtualisering. Efter utbildningen är en mängd olika yrkesroller möjliga, beroende på vilken inriktning du som studerande fokuserar på och dina tidigare arbetslivserfarenheter från IT-området. Du kan, förutom att arbeta som virtualiseringstekniker, även jobba som t ex driftstekniker, konsult inom molntjänster, inom pre-sale eller co-sale. Virtualiseringsteknker Utbildningsform: Klassrum, heltid Start: Augusti 2011 Längd: 2 terminer Plats: Stockholm Förkunskaper: Grundläggande behörighet, se sid 26 Särskilda förkunskaper: Minst godkänt betyg i Svenska B, Matematik A, Engelska A eller motsvarande kunskaper. Dokumenterad arbetslivserfarenhet från IT/driftmiljö i minst 2 år. Så här säger Magnus Colding, VD för IPSafe, om utbildningen: Dagligen pratas det om molnet inom IT. Virtualiseringteknologin är möjliggöraren för detta paradigmskifte som kommer att ta fart ordentligt de närmaste åren. Det är där jobben inom IT kommer att finnas framöver. Kompetensbehovet inom virtualisering och molnet är redan stort och det kommer att öka markant de närmaste åren SÅ HÄR söker DU Skicka in ansökan via Gå in på och klicka på rubriken Ansökan och välj det ansökningsformulär för den utbildning som du vill ansöka till. Följ instruktionerna och skicka in din ansökan. När din ansökan är ifylld och inskickad kommer du att få ett mail med en bekräftelse. Har du frågor om din ansökan eller om utbildningen så kan du nå JENSEN yrkeshögskola på e-post: eller på telefon Läs mer om ansökningsprocessen på sid

17 Kurser i utbildningen* (5 poäng motsvarar en veckas heltidsstudier) Datacentret 10 p Kännedom om viktiga komponenter i datacentret som virtualisering, serverplattformar, lagring, nätverk IP Grön IT Operativsystem 25 p Microsoft och Linux operativsystem Databaser så som MS SQL De vanligaste klientoperativsystemen och dess samverkan i servermiljöer Virtualiseringsplattformar 40 p Virtualisering av servrar och klienter baserat på plattformar från VMware, Citrix och Microsoft Klientvirtualisering och servervirtualisering Förstudie 10 p Virtualiseringsprojektets fördelar ur ett ekonomiskt, administrativt, kapacitetsmässigt och miljömässigt perspektiv Planering och utnyttjande av IT-resurserna Migrering till virtuell miljö Projektplanering och konsultkunskap 20 p Projektplan; planering och genomförande av ett projekt Riskbedömning och handlingsplan Konsultkunskap Förvaltning och övervakning 15 p Att drifta och underhålla den virtualiserade miljön Sätta upp övervakning samt vad som ska övervakas Service Level Agreements Uppföljning, dokumentation och planering enligt ITILs ramverk Katastrofhantering Cloud Computing och säkerhet 10 p Interna samt externa datormoln Säkerheten i den fysiska miljön och hur en säkerhetspolicy upprättas Examensarbete 10 p LIA (Lärande i arbete) 60 p *Kursernas innehåll är en sammanfattning. För fullständig beskrivning av kursinnehåll, se under resp. utbildning på 17

18 Kurser i utbildningen* (5 poäng motsvarar en veckas studier) Introduktionskurs i webbapplikationsutveckling 15 p PHP-programmering XHTML JavaScript Gruppdynamik 5 p Förstå grupputvecklingens olika faser Effektiv kommunikation i grupper Frontendutveckling 40 p XHTML CSS DOM JavaScript AJAX Backendutveckling 40 p Applikationsprogrammering i PHP Design och administration (fokus MySQL) Ruby AJAX Databasabstraktion Mashups och API-utveckling 25 p XML Json Öppna API:er LIA 1 (Lärande i arbete) 50 p Business Knowledge 10 p Ekonomi Marknadsföring Projektkunskap 20 p Projektmetodik Resursplanering och allokering Tekniska hjälpmedel Interaktionsdesign 15 p MDI och layout Tillgänglighet för webb (ex för funktionshindrade) Grunder i Photoshop Webbapplikationsutveckling 30 p Modulbaserad design Extremprogrammering Användning och utveckling av öppen källkod Kravspecificering Källkodshantering LIA 2 (Lärande i arbete) 50 p *Kursernas innehåll är en sammanfattning. För fullständig beskrivning av kursinnehåll, se under resp. utbildning på 18

19 Webbapplikationsutvecklare 300 YH-POÄNG Klassrum Heltid Stockholm Webbens utbredning och användningsområde ökar alltjämt. En webbapplikationsutvecklare bygger framtidens webbtjänster. Många av dagens webbapplikationer är lika kraftfulla som många andra typer av datorprogram och utvecklingen går snabbt. Under utbildningen till Webbapplikationsutvecklare får du göra mycket praktiskt arbete i att just utveckla webbapplikationer. Du får också lära dig grunderna för att konstruera hela system, sätta upp en utvecklingsmiljö, installera och konfigurera en databasserver samt skapa användargränssnitt enligt W3C-standarder. Som Webbapplikationsutvecklare ska du samarbeta med andra i team och projekt. Utbildningen innehåller därför även kurser om kommunikation och hur grupper utvecklas. Du får också lära dig hur man förbereder och genomför ett projekt framgångsrikt. Under utbildningen lär du dig att programmera i Java-Script och använda olika klienttekniker som XHTML och CSS. Du lär dig också hur applikationerna ska bli användarvänliga bland annat genom en bra layout. Efter avslutad utbildning ska du kunna arbeta med den mest aktuella formen av webbutveckling, som anställd konsult eller egen företagare, något som den här utbildning förbereder dig fölr. Webbapplikationsutvecklare Utbildningsform: Klassrum, heltid Start: Augusti 2011 Längd: 3 terminer Plats: Stockholm Förkunskaper: Grundläggande behörighet, se sid 26 Särskilda förkunskaper: En viss nivå av utbildning inom programmering motsvarande ett kompilerat eller ett interpreterat programmeringsspråk såsom C++, Java, PHP, C# eller Ruby på en grundläggande nivå. Utbildningen kan antingen vara inhämtad i form av en traditionell utbildning med inslag av programmering, självlärd i programmering eller motsvarande. En viss utbildningsnivå inom procedurell programmering såsom kursen Programmering B eller motsvarande. Detta kan även ha inhämtats genom arbetslivserfarenhet eller självinlärning och kommer att testas som en del i antagningsprocessen. Så här säger Tobias Landén, Konsult På Ackebrink, om utbildningen: En webbapplikationsutvecklare bygger framtidens webbtjänster. Applikationer som är välkända idag är t ex gmail, Twitter, Facebook och Youtube. Behovet av webbapplikationsutvecklare kommer att vara stort därför att fler och fler företag lägger om sin verksamhet till att ligga i det s k molnet. Den IT-omvandling som börjar ske nu kommer vara en trend genom hela 2010-talet. Många nya jobb kommer att skapas här SÅ HÄR söker DU Skicka in ansökan via Gå in på och klicka på rubriken Ansökan och välj det ansökningsformulär för den utbildning som du vill ansöka till. Följ instruktionerna och skicka in din ansökan. När din ansökan är ifylld och inskickad kommer du att få ett mail med en bekräftelse. Har du frågor om din ansökan eller om utbildningen så kan du nå JENSEN yrkeshögskola på e-post: eller på telefon Läs mer om ansökningsprocessen på sid

20 Redovisningsekonom 200 Yh-POÄNG Klassrum heltid Göteborg Vill du arbeta med ekonomi, är detta utbildningen för dig. I denna utbildning lägger vi fokus på redovisning och bokföring. Vi ger dig kunskaper beträffande alla väsentliga delar inom området. Du kommer även att lära dig närliggande områden såsom skattelagstiftning och praktisk juridik. Efter genomgången utbildning kommer du att självständigt kunna genomföra och följa upp den löpande redovisningen, ge ekonomisk rådgivning samt arbeta med löneredovisning och deklarationer på ett företag eller i en organisation. Efter examen kan du med fördel arbeta som redovisningsekonom, redovisningskonsult eller ekonomiansvarig. Redovisningsekonom Utbildningsform: Klassrum, heltid Start: Augusti 2011 Längd: 2 terminer Plats: Göteborg Förkunskaper: Grundläggande behörighet, se sid 26 Särskilda förkunskaper: Minst godkänt betyg i Svenska B, Matematik A, Engelska A, Företagsekonomi A och B eller motsvarande införskaffade teoretiska kunskaper. Minst två års yrkeserfarenhet som ekonomiassistent eller motsvarande. Goda kunskaper i svenska och engelska, liksom vana att arbeta med datorer i Windowsmiljö och standardprogram för kontorsarbete är en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig utbildningen Så här säger Fredrik Järnehag, CfO På Chas, om utbildningen: Det syns tydligt att redovisningsekonomer är en eftertraktad kompetens på företagen, bara man ser hur många jobbannonser som ligger ute idag. Den ekonomiutbildning du får på JENSEN skiljer sig genom att den är mer företagsinriktad än de som ges på universitet och högskola. Just företagsinriktade redovisningsekonomer kommer efterfrågas särskilt, bl a eftersom det startas betydligt fler nya företag idag än för bara några år sedan. Som redovisningsekonom blir du en nyckelperson på företaget, speciellt i mindre bolag. Det här är helt rätt utbildning för den som gillar siffror, att ha koll och att vara spindeln i nätet i ett bolag, som anställd eller som konsult! SÅ HÄR söker DU Skicka in ansökan via Gå in på och klicka på rubriken Ansökan och välj det ansökningsformulär för den utbildning som du vill ansöka till. Följ instruktionerna och skicka in din ansökan. När din ansökan är ifylld och inskickad kommer du att få ett mail med en bekräftelse. Har du frågor om din ansökan eller om utbildningen så kan du nå JENSEN yrkeshögskola på e-post: eller på telefon Läs mer om ansökningsprocessen på sid

Service Manager for future tourism

Service Manager for future tourism YH Malmö stad Service Manager for future tourism Yrkeshögskoleutbildning Näringslivet söker Vi utbildar Skåne och Sverige växer som besöksdestination vilket innebär en stark efterfrågan på projektledare

Läs mer

Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall. Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln!

Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall. Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln! Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln! Med en kvalificerad yrkesutbildningsexamen i handel blir du attraktiv på arbetsmarknaden.

Läs mer

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng Kvalificerad IT-Projektledare en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng YH-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning

Läs mer

Kvalificerad utbildning inom försäljning och marknadsföring.

Kvalificerad utbildning inom försäljning och marknadsföring. Kvalificerad utbildning inom försäljning och marknadsföring. Mot nya vägar och spännande möten Säljfunktionen har de senaste åren utvecklats mot en allt centralare roll i företagen, samtidigt som yrket

Läs mer

Tilltra de till utbildningen

Tilltra de till utbildningen Tilltra de till utbildningen Vem kan söka? Vilka behörighetskrav gäller? Hur går antagningen till? Hur görs urvalet? Du som söker till vår Yh-utbildning Logistiker och Speditör har säkert en del frågor

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

Personal och löneadministration

Personal och löneadministration Yh- och Ky-utbildningar ökar kompetensen inom områden där det råder brist på arbetskraft. Utbildningen i personal- och löneadministration är därför unikt utformad efter krav från arbetsmarknaden. Att kunna

Läs mer

Myndighetens syn på. Lärande i arbete

Myndighetens syn på. Lärande i arbete Myndighetens syn på Lärande i arbete 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-07-6 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på lärande i arbete

Läs mer

För dig med examen från gymnasieskolan (Gy11) Uppdaterad november 2014 För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Detta kallas att vara behörig. Förkunskapskraven

Läs mer

Yrkeshögskoleutbildning. Yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier och stark arbetslivsanknytning. Utbildningarna erbjuds inom branscher

Läs mer

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun,

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan Kungsbacka Omfattning, poäng: 400 Studieort: Kungsbacka

Läs mer

Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar

Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar 2015 LÅNGSIKTIG ÄGARE MED FOKUS PÅ KVALITET Innehåll Jag är en före detta idrottsman på internationell elitnivå, civilekonom, lärare

Läs mer

Kursplaner för Administartör IT-System Innehåll

Kursplaner för Administartör IT-System Innehåll Kursplaner för Administartör IT-System Innehåll Hårdvara och operativsystem (15 Yhp)... 2 Advanced Enterprise System Administration (25 yhp)... 2 Advanced Linux Security (25 yhp)... 2 CCNA (35 yhp)...

Läs mer

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med Mentorskapsprogram 2013/2014 i samarbete med REDIRE - att återvända och avkastning Mentor - handledare och förebild med uppdrag att vägleda en yngre person i dennes personliga och professionella utveckling

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Management inom Hotell- och besöksnäringen, 400 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen är den som: 1. avlagt

Läs mer

Medicinsk fotterapeut Redovisningsekonom Bygglovshandläggare Kvalificerad inköpare. www.nyhs.se

Medicinsk fotterapeut Redovisningsekonom Bygglovshandläggare Kvalificerad inköpare. www.nyhs.se Medicinsk fotterapeut Redovisningsekonom Bygglovshandläggare Kvalificerad inköpare www.nyhs.se FRAMTIDENS KUNSKAPER - MORGONDAGENS JOBB! Välkommen till Norrlands Yrkeshögskola Norrlands Yrkeshögskola har

Läs mer

Friskvårdskonsult med hälsoekonomisk inriktning

Friskvårdskonsult med hälsoekonomisk inriktning Ansökningshandlingar Kvalificerad Yrkeshögskoleutbildning Friskvårdskonsult med hälsoekonomisk inriktning Ansvarig utbildningsanordnare: Norrlidens Kunskapscentrum AB Utbildningens omfattning: 400 Yh-poäng

Läs mer

Information om LIA. lärande i arbete vid Trädgårdsakademin

Information om LIA. lärande i arbete vid Trädgårdsakademin Information om LIA lärande i arbete vid Trädgårdsakademin 1 Innehåll Vad är LIA? 3 Fördelar med att ta emot en student på LIA 4 Försäkring 4 Handledarens ansvar under LIA 4 Studentens ansvar under LIA

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Vårdadministratör, 400 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen är den som: 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Innehållsförteckning Sida 3 Om IT-Högskolan Sida 4-5.NET-utvecklare Sida 6-7 Applikationsutvecklare till iphone och Android Sida 8-9 Mjukvarutestare

Innehållsförteckning Sida 3 Om IT-Högskolan Sida 4-5.NET-utvecklare Sida 6-7 Applikationsutvecklare till iphone och Android Sida 8-9 Mjukvarutestare YH-utbildningar 2016 Innehållsförteckning Sida 3 Om IT-Högskolan Sida 4-5.NET-utvecklare Sida 6-7 Applikationsutvecklare till iphone och Android Sida 8-9 Mjukvarutestare Sida 10-11 Webbutvecklare CMS 2

Läs mer

Operativ redovisningsekonom

Operativ redovisningsekonom Distans /deltid 53 veckor 200 YH-poäng Operativ redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Operativ redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Produktutformare, konfektionsbranschen, 410 Yh-poäng, Norrköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal

Läs mer

Utbildningar. våren 2015. För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent

Utbildningar. våren 2015. För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent Utbildningar våren 2015 För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent EkonomiSveriges självklara val. Utbildning är alltid en god investering Ekonomifunktionens

Läs mer

Handbok för handledare på LIA. Yh Medicinsk sekreterare MS 6

Handbok för handledare på LIA. Yh Medicinsk sekreterare MS 6 Handbok för handledare på LIA Yh Medicinsk sekreterare MS 6 Ewa Averland 2015-09-08 0500 49 77 26, 0734-60 61 02 (Ewa) 1 Innehåll VÄLKOMMEN SOM HANDLEDARE!... 3 VAD ÄR LIA?... 3 HANDLEDARENS ROLL... 4

Läs mer

Mathias Ericsson. Curriculum Vitae. Mathias Ericsson

Mathias Ericsson. Curriculum Vitae. Mathias Ericsson Curriculum Vitae Namn Födelseår E-post Adress Telefonnummer Kompetensinriktning Jag är en driven och social kille som tar mycket ansvar i mina arbetsgrupper. Jag strävar efter förbättring i mina och företagets

Läs mer

Administratör IT-system Kursplan

Administratör IT-system Kursplan Administratör IT-system Kursplan Administratör IT-system Kursöversikt Obligatoriska kurser Kurs Poäng Advanced Enterprise System Administration 25 CCNA 45 CCNA Security 20 Drift i virtuella miljöer 20

Läs mer

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling.

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. F ramgångsrika F öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. Region Skånes nya satsning på kvinnor som äger och driver företag inom vård och omsorg i Skåne

Läs mer

Kvalificerad Lönekonsult. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng

Kvalificerad Lönekonsult. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng Kvalificerad Lönekonsult en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng Yh-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning

Läs mer

Lönekonsult. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 300 YH-poäng

Lönekonsult. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 300 YH-poäng Lönekonsult en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 300 YH-poäng Yh-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning ska svara

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Mjukvaruutvecklare och Mjukvarutestare, 400 Yh-poäng, Linköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal

Läs mer

Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare

Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare Kurs Poäng (5 yh poäng/vecka) Examensarbete 20 Grunderna inom test 20 Kommunikation i arbetslivet 15 Lärande i arbete 1 60 Lärande i arbete 2 60 Projektarbete 15

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Yrkeshögskolan i Eslöv. Yrkeshögskolan i Eslöv

Yrkeshögskolan i Eslöv. Yrkeshögskolan i Eslöv 2013 1 Fotograf, framsida: Roger Strömberg. Övriga fotografer: Camilla Saxell, Ulf Axelsson, Malin Landgren, Kristian Johansson, Axel Siljebratt, Adam Bankhead, Martin Möller. Form och innehåll: Eslövs

Läs mer

VÄLJ EL- & ENERGIPROGRAMMET och bli NÄTVERKSTEKNIKER IT-TEKNIKER IT-ADMINISTRATÖR IT-ENTREPRENÖR

VÄLJ EL- & ENERGIPROGRAMMET och bli NÄTVERKSTEKNIKER IT-TEKNIKER IT-ADMINISTRATÖR IT-ENTREPRENÖR Kvalitetsutbildningar sedan 1968 VÄLJ EL- & ENERGIPROGRAMMET och bli NÄTVERKSTEKNIKER IT-TEKNIKER IT-ADMINISTRATÖR IT-ENTREPRENÖR SUPPORTTEKNIKER med mera.. ALLTID GARANTERAD MÖJLIGHET TILL HÖGSKOLE- BEHÖRIGHET!

Läs mer

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder Lär dig något nytt! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli behörig till eftergymnasial utbildning eller lära dig något nytt bara för din egen skull? I så fall är du

Läs mer

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning Hur blir en utbildning till Yh-myndigheten beviljar att en utbildning får ingå i yrkeshögskolan får statsbidrag eller särskilda medel Utbildning SFS 2009:128 1 Avses leda till förvärvsarbete för det studerande,

Läs mer

VAD HÄNDER EFTER SFI?

VAD HÄNDER EFTER SFI? VAD HÄNDER EFTER SFI? STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING Hos oss kan du få studie- och yrkesvägledning information om utbildningar, behörighetsregler och ansökningstider komma på drop-in med korta frågor boka

Läs mer

Huddingetrainee: socionom

Huddingetrainee: socionom Huddingetrainee: socionom Med Huddinge kommuns traineeprogram får du en bra start på yrkeslivet. Med hjälp av verksamhetsförlagd utbildning, handledning, gruppdiskussioner, studiebesök och mentorer förbereder

Läs mer

Varje elev till nästa nivå

Varje elev till nästa nivå Varje elev till nästa nivå JENSEN grundskola i Uppsala årskurs F 9 Vi på JENSEN grundskola sätter eleven främst. Det innebär att vi gör mer än förväntat för varje elevs utveckling och studieresultat. Förutom

Läs mer

Reell kompetens Information och instruktioner för sökande till IHM Yrkeshögskola

Reell kompetens Information och instruktioner för sökande till IHM Yrkeshögskola Reell kompetens Information och instruktioner för sökande till IHM Yrkeshögskola 2015-03-30 IHM Business School Information om reell kompetens... 2 Behörighet till IHM Yrkeshögskola genom reell kompetens...

Läs mer

Fler platser på yrkeshögskolan

Fler platser på yrkeshögskolan Fler platser på yrkeshögskolan Trots 4 arbetslösa misslyckas var femte rekryteringsförsök 4 människor är arbetslösa i Sverige idag. Socialdemokraternas mål är att Sverige ska öka antalet personer som arbetar

Läs mer

Information om bedömning av reell kompetens

Information om bedömning av reell kompetens Information om bedömning av reell kompetens Reell kompetens Det är möjligt att söka till Lernia Yrkeshögskola på reell kompetens och få denna bedömd i förhållande till den grundläggande behörigheten för

Läs mer

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 18 augusti 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte

Läs mer

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att

Läs mer

YH-POÄNG Elinstallatör Allmän behörighet

YH-POÄNG Elinstallatör Allmän behörighet YH-POÄNG Elinstallatör Allmän behörighet En yrkesutbildning som ger dig möjlighet att söka behörighetsbevis hos Elsäkerhetsverket 120 YH-POÄNG Stor efterfrågan på elinstallatörer med ledarkompetens För

Läs mer

ditt förbund Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer

ditt förbund Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Välkomna! ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco Sveriges Ingenjörer bildades 2006/07 efter en sammanslagning av Civilingenjörsförbundet

Läs mer

Policy vid antagning

Policy vid antagning Policy vid antagning Detta dokument beskriver våra antagningsprinciper vid nyantagning samt vid antagning av deltagare går vidare till en högre nivå på Allmän kurs. Del 1 - Nyantagning Allmän kurs består

Läs mer

Medicinsk fotterapeut. Redovisningsekonom.Net utvecklare Kvalificerad Inköpare. www.nyhs.se

Medicinsk fotterapeut. Redovisningsekonom.Net utvecklare Kvalificerad Inköpare. www.nyhs.se Medicinsk fotterapeut Redovisningsekonom.Net utvecklare Kvalificerad Inköpare www.nyhs.se FRAMTIDENS KUNSKAPER - MORGONDAGENS JOBB! Välkommen till Norrlands Yrkeshögskola Norrlands Yrkeshögskola har sedan

Läs mer

Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4 på CEP

Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4 på CEP Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4 på CEP Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4 på CEP Examina Civilekonomtiteln Auktorisation som revisor Utlandsstudier Praktik

Läs mer

Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap YH 400 p.

Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap YH 400 p. Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap YH 400 p. är en unik trädgårdsmästarutbildning, där vi kompletterar den traditionella hantverkskunskapen hos trädgårdsmästaren med ekologi och entreprenörskap.

Läs mer

vuxenutbildning för dig

vuxenutbildning för dig CAS vuxenutbildning för dig Studie- och yrkesvägledarna hjälper dig att hitta rätt Nytt yrke? Högskolebehörighet? Gymnasiekompetens? Jobbkompetens? I samtal med vägledare får du hjälp med att strukturera

Läs mer

Behörighet, urval och antagning Drifttekniker, energiteknik, 415 p. Heltid i Norrköping

Behörighet, urval och antagning Drifttekniker, energiteknik, 415 p. Heltid i Norrköping Behörighet, urval och antagning Drifttekniker, energiteknik, 415 p. Heltid i Norrköping Vad händer när en ansökan kommer till Östsvenska Yrkeshögskolan AB? När en ansökan kommer in till oss på Östsvenska

Läs mer

Handbok för handledare på LIA

Handbok för handledare på LIA Handbok för handledare på LIA Välkommen som handledare! Du är som handledare en mycket viktig nyckelperson för den studerande, arbetsplatsen och utbildningsanordnaren. Du är inte bara den studerandes stöd

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling ISSN 2000-6802 Myndigheten för yrkeshögskolans allmänna råd om lärande i arbete; MYHFS 2015:3 Utkom från trycket den 8 juni 2015 beslutade den 19 maj

Läs mer

Samordnare inom assistans, vård och omsorg med arbetsledaransvar

Samordnare inom assistans, vård och omsorg med arbetsledaransvar Samordnare inom assistans, vård och omsorg med arbetsledaransvar Har du erfarenhet av arbete inom vård, assistans och omsorg? Jobbar du som undersköterska och vill gå vidare i karriären? Är du intresserad

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Affärslogistik, 400 Yh-poäng, Norrköping 1 Vem är behörig? För att komma in på vår utbildning så behöver du vara behörig i två steg, dels den grundläggande behörigheten

Läs mer

KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018

KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018 KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018 VUXENUTBILDNING KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN Den kommunala vuxenutbildningen i Åtvidaberg består av utbildning i Svenska för invandrare (SFI), Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Validering Arbetsmarknadspresidie 27 maj 2011

Validering Arbetsmarknadspresidie 27 maj 2011 Validering Arbetsmarknadspresidie 27 maj 2011 Björn Dufva Hellsten, VD Meritea AB 8 arbetsdagar inom Meritea Civilekonom Sprängämne, Lokalvård, Kommun Företagsledning, Ekonomi, Marknad, Utveckling, Tel

Läs mer

LIA åk2 skall resultera i ett projektarbete!

LIA åk2 skall resultera i ett projektarbete! LIA åk2 skall resultera i ett projektarbete! LIA åk2 1 Innehållsförteckning Inledning... 2 Utbildningsplan... 3 Målsättningen för LIA åk 2... 4 Ansvarsroller i LIA-processen under LIA-2... 5 Skolans ansvar:...

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING. Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN. Ansöknings- och kompletteringstider. Förlängd ansökningstid. Inställda utbildningstillfällen

ANTAGNINGSORDNING. Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN. Ansöknings- och kompletteringstider. Förlängd ansökningstid. Inställda utbildningstillfällen ANTAGNINGSORDNING Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN Ansöknings- och kompletteringstider Ansökningstider och starttider för våra utbildningar beslutas enskilt för varje utbildning. Generellt gäller dock att

Läs mer

Välkommen till kvalitetsskolan som bäst förbereder eleverna inför nästa viktiga steg.

Välkommen till kvalitetsskolan som bäst förbereder eleverna inför nästa viktiga steg. INFÖR Läsåret 2013-2014 Förskoleklass - Åk 6 Varje elev till nästa nivå. Välkommen till kvalitetsskolan som bäst förbereder eleverna inför nästa viktiga steg. 1 Välkommen till JENSEN - skolan som tränar

Läs mer

På väg mot nya mål Kurskatalog Vuxenutbildning Mjölby Höstterminen 2015

På väg mot nya mål Kurskatalog Vuxenutbildning Mjölby Höstterminen 2015 På väg mot nya mål Kurskatalog Vuxenutbildning Mjölby Höstterminen 2015 Vuxenutbildningen Välkommen till Mjölby vuxenutbildning! En plats där du hittar nya vägar Nystart eller bara ett steg vidare? Med

Läs mer

2 0 1 5-2 0 1 6 Å K 6-9

2 0 1 5-2 0 1 6 Å K 6-9 2015-2016 ÅK 6-9 VARJE ELEV TILL NÄSTA NIVÅ! INNEHÅLL Vi på JENSEN grundskola brinner för ditt barns rätt till en bra skola. Vi ger eleverna det de behöver för att klara grundskolan med goda resultat och

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Presenteras i samarbete med

Presenteras i samarbete med Mentorskapsprogram 2012/2013 Presenteras i samarbete med Ekonomernas Karriärcenter & School of Business Alumni Association Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet 2 REDIRE, att återvända

Läs mer

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens mål och innehåll.....4

Läs mer

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Kursplan Projektmetodik (2 KY-poäng) ha kunskap om vad ett projekt är och känna till varför och när projekt är en lämplig arbetsform vara medveten om vilka

Läs mer

PÅ GÅNG I MARS. Information från den gymnasiala yrkesutbildningen för vuxna Nr 1. februari 2011. Trevlig läsning! Tina Arekvist Lundell, rektor

PÅ GÅNG I MARS. Information från den gymnasiala yrkesutbildningen för vuxna Nr 1. februari 2011. Trevlig läsning! Tina Arekvist Lundell, rektor Yrkesvux - en gymnasial yrkesutbildning för vuxna Välkommen till Yrkesvux digitala nyhetsbrev! I detta nummer kan du läsa om till vem Yrkesvux riktar sig och vad utbildningsnämndens ordförande tycker om

Läs mer

ht 2007-08-09 Viktig information till LIAhandledare LIA1! Ewa Ekholm 1

ht 2007-08-09 Viktig information till LIAhandledare LIA1! Ewa Ekholm 1 Viktig information till LIAhandledare LIA1! Ewa Ekholm 1 Inledning Den här informationen riktar sig till handledare som tar emot studerande under Lärande I Arbete (LIA) på KY - utbildningen Avancerad Våradministration,

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

Utbildning för bättre styrning av flöden för material och tjänster.

Utbildning för bättre styrning av flöden för material och tjänster. LOGISTIK 80 KY-POÄNG Utbildning för bättre styrning av flöden för material och tjänster. Logistik handlar betydligt mer om ekonomi och handel än om lastbilar Kvalificerade yrkesutbildningar startas bara

Läs mer

Yrkeshögskola. Yrkeshögskoleutbildningar för dig som är undersköterska. Yrkeshögskoleutbildning

Yrkeshögskola. Yrkeshögskoleutbildningar för dig som är undersköterska. Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskoleutbildningar för dig som är undersköterska Yrkeshögskoleutbildning 2011 Undersköterska med specialistkompetens inom äldrepedagogik Utbildningsstart: 17 jan 2011 Sista ansökningsdag: 19 nov

Läs mer

Programvaruteknik, hp

Programvaruteknik, hp 1 (6) Utbildningsplan för: Programvaruteknik, 120-180 hp Software Engineering, 120-180 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer TPVAG Grundnivå MIUN 2010/1734 Högskolepoäng

Läs mer

INFORMATIONSTEKNISK ARKITEKTUR OCH INFRASTRUKTUR

INFORMATIONSTEKNISK ARKITEKTUR OCH INFRASTRUKTUR INFORMATIONSTEKNISK ARKITEKTUR OCH INFRASTRUKTUR Ämnet informationsteknisk arkitektur och infrastruktur behandlar de grundläggande processerna, komponenterna och gränssnitten i ett sammanhängande informationstekniskt

Läs mer

VÄLJ HANDELSPROGRAMMET och bli EVENTARRANGÖR E-HANDLARE MARKNADSFÖRARE PROJEKTLEDARE

VÄLJ HANDELSPROGRAMMET och bli EVENTARRANGÖR E-HANDLARE MARKNADSFÖRARE PROJEKTLEDARE Kvalitetsutbildningar sedan 1968 VÄLJ HANDELSPROGRAMMET och bli EVENTARRANGÖR E-HANDLARE MARKNADSFÖRARE PROJEKTLEDARE EGEN FÖRETAGARE med mera.. ALLTID GARANTERAD MÖJLIGHET TILL HÖGSKOLE- BEHÖRIGHET! HA

Läs mer

YH-forum 22 mars 2017

YH-forum 22 mars 2017 YH-forum 22 mars 2017 Christer Bergqvist, verksamhetschef Jenny Sörby, kommunikationschef Myndigheten för yrkeshögskolan Program Det går bra för yrkeshögskolan Vad har hänt sedan sist - vad är på gång

Läs mer

KVALITETSRAPPORT 2014

KVALITETSRAPPORT 2014 KVALITETSRAPPORT 2014 Vuxenutbildningen 2015-01-23 INNEHÅLL Verksamhetschefen har ordet 5 Planen mot kränkande behandling och likabehandlingsplanen 6 Kunskaper 6 Utbildningsval Arbete och Samhälle 7 Bedömning

Läs mer

WEBBSERVERPROGRAMMERING

WEBBSERVERPROGRAMMERING WEBBSERVERPROGRAMMERING Ämnet webbserverprogrammering behandlar funktionalitet för webblösningar och samspelet mellan beställare, användare, formgivare och utvecklare. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet

Läs mer

Beslut om fastställande: - - Behörighetskrav: -

Beslut om fastställande: - - Behörighetskrav: - Dnr: HS 2014/146 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan IT-design Programkod: SGITD Beslut om fastställande: - - Programmets benämning: IT-design Study programme in IT-Design Högskolepoäng:

Läs mer

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning Myndighetens syn på tillträde till utbildning 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-05-2 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på tillträde

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Byggledare, 430 Yh-poäng, Norrköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning. 2. har

Läs mer

EKONOMI- ASSISTENT CERTFIERAD EKONOMIASSISTENT UTBILDNING I TVÅ STEG

EKONOMI- ASSISTENT CERTFIERAD EKONOMIASSISTENT UTBILDNING I TVÅ STEG EKONOMI- ASSISTENT CERTFIERAD EKONOMIASSISTENT UTBILDNING I TVÅ STEG Ekonomiassistent I företagsekonomi, bokföring & lön Ekonomiassistent II bokslut, lön, Excel & budget Ekonomiassistenten har en nyckelroll

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om kvalificerad yrkesutbildning; SFS 2001:1131 Utkom från trycket den 14 december 2001 utfärdad den 6 december 2001. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Statligt

Läs mer

Vuxenutbildningen. På väg mot nya mål!

Vuxenutbildningen. På väg mot nya mål! Vuxenutbildningen På väg mot nya mål! Kurskatalog Vuxenutbildningen i Mjölby Höstterminen 2014 Välkommen till Norrgårdens Utbildningscentrum och Mjölby vuxenutbildning! En plats där Du hittar nya vägar

Läs mer

Rätt. för. kompetens. verkligheten! hösten 2013

Rätt. för. kompetens. verkligheten! hösten 2013 hösten 2013 Rätt kompetens för verkligheten! Innehåll 3 Om Affärshögskolan 4 Affärsinriktad redovisningsekonom 6 Marknadsinriktad företagssäljare 8 Medicinteknisk säljare 10 Strategisk säljare 12 Teknisk

Läs mer

Handels- och administrationsprogrammet (HA)

Handels- och administrationsprogrammet (HA) Handels- och administrationsprogrammet (HA) Handels- och administrationsprogrammet (HA) ska utveckla elevernas kunskaper om handel och administration, där service och kommunikation är centralt. Efter examen

Läs mer

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9 INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9 Varje elev till nästa nivå 1 innehåll Välkommen till JENSEN - skolan som tränar eleverna för verkligheten! Vi på JENSEN grundskola brinner för ditt barns rätt till en bra

Läs mer

Brinner du för handel försäljning och service?

Brinner du för handel försäljning och service? BUTIKSKOMMUNIKATÖR VISUAL MERCHANDISER Brinner du för handel försäljning och service? Handelsakademins utbildning till butikskommunikatör/vm vänder sig till killar och tjejer med en förmåga att uttrycka

Läs mer

Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän!

Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän! Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän! Vi har bara ett mål - att hjälpa dig fram till ett nytt arbete! Vi vet att för de allra flesta är det är oerhört tungt att bli uppsagd - därför är det

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

Huddingetrainee: socionom

Huddingetrainee: socionom Huddingetrainee: socionom Med Huddinge kommuns traineeprogram får du en bra start på yrkeslivet. Med hjälp av verksamhetsförlagd utbildning, handledning, gruppdiskussioner, studiebesök och mentorer förbereder

Läs mer

Kursplanering Utveckling av webbapplikationer

Kursplanering Utveckling av webbapplikationer Kursplanering Utveckling av webbapplikationer Fakta Ämne Programmering Poäng 40 Yh-poäng Kurskod YSYS-WEB Klass Systemutvecklare.NET Syfte och koppling till yrkesrollen För att kunna arbeta som systemutvecklare

Läs mer

Identifiera dina kompetenser

Identifiera dina kompetenser Sida: 1 av 6 Identifiera dina kompetenser Har du erfarenheter från ett yrke och vill veta hur du kan använda dina erfarenheter från ditt yrkesliv i Sverige? Genom att göra en självskattning får du en bild

Läs mer

Information om LIA för Yh-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YhProd6-15

Information om LIA för Yh-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YhProd6-15 Information om LIA för Yh-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YhProd6-15 Flödesschema över utbildningen Beskrivning och upplägg för lärande i arbete, LiA Lärande i arbete består av fyra LiA-kurser

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer