Hela denna bilaga är en annons från FAR SRS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hela denna bilaga är en annons från FAR SRS"

Transkript

1 FÖRTROENDE i AFFÄRER En tidning från FAR SRS branschorganisationen för revisorer och rådgivare. Distribueras med Dagens Industri måndagen den 19 november. Två branscher blir en FAR SRS öppnar sektion för redovisning På många revisionsbyråer är utbudet av redovisningstjänster omfattande. Nu öppnar FAR SRS en sektion för redovisningskonsulterna, som från och med december kan bli medlemmar i föreningen. -Hela branschen känner att detta behövs. En gemensam organisation är logisk och kommer att tjäna både näringslivet och samhället på ett effektivt sätt, säger Karin Prytz och Tomas Borgström, som är verksamma i redovisningssektionens interimsstyrelse. sid. 12 FOTO: JEANETTE HÄGGLUND FOTO: JEANETTE HÄGGLUND FOTO: URBAN JÖRÉN / SCANPIX 2. Maud Olofsson mot väggen 4. Framtidstankar 6 7. Snabb och säker rapportering skapar affärer 8. Upptäck mervärden hos din revisor Etik, miljöansvar och hållbar utveckling vem granskar det? När Skatteverket knackar på dörren Jobbet som passion 16. APTA gör revision av mindre företag effektivare Revisionspliktens avskaffande en möjlighet Revisionsplikten är på väg att bli historia för mindre företag, men det skrämmer inte Carola Lundgren som driver egen revisionsfirma. Hon tycker tvärtom att det är dags för revisorerna att komma fram ur garderoben och börja sälja sig själva. Hennes budskap; sätt kunden i fokus och bli mer lyssnande och engagerad så kan uppdragen behållas när plikten försvinner. sid Torsten Jansson om vikten av snabbhet På 17 år har superentreprenören Torsten Jansson byggt upp en världsomspännande koncern med drygt 60 bolag och 3,5 miljarder i omsättning. Hur gick det till? Själv anger han flera orsaker. En av dem är snabbhet i den ekonomiska uppföljningen för att kunna ta vara på affärsmöjligheter när tillfällen ges. sid Ny teknik ersätter byråkrati 20. Flexibla unga akademiker kräver flexibla arbetsgivare Revisionsplikt, vinst eller förlust? Distribueras med Dagens Industri november FÖRTROENDE i AFFÄRER

2 LEDARE Med rätt att skapa förtroende Finns det något viktigare än förtroende när man ska göra affärer? Knappast. Finns det något mer lättflyktigt än förtroende? Knappast. Välkommen att ta del av FAR SRS DI-bilaga. Här berättar vi om hur revisions- och redovisningsbranschen på olika sätt bidrar till förtroende. Det handlar ofta om olika slags kvalitetssäkring, exempelvis av ett företags redovisning. Ordning och reda i räkenskaperna ger bra beslutsunderlag för ledning och styrelse, underlättar extern finansiering och skapar därigenom förutsättningar för tillväxt. Detta gäller både små och stora företag. Uppdraget att skapa förtroende har en lång räckvidd. Genom branschens tjänster i form av revision, redovisning och rådgivning skapas ekonomiska värden och förtroende inom hela näringslivet. Det har i sin tur mycket stor betydelse för välfärden och samhällsutvecklingen. Och det är därför vi också vill belysa hur branschen utvecklas i takt med näringsliv och samhälle. Vi befinner oss i en brytningstid med olika pendelrörelser. Den lovvärda ambitionen att sudda ut gränser och underlätta internationell handel har påverkat utformningen av olika regelsystem. Harmonisering har ibland övergått till standardisering som i sin tur har lett till alltför omfattande och komplexa regelsystem, bland annat på redovisningsområdet. Här får vi se upp! Tillämpning av principer med utrymme för eget tänkande och omdöme får inte ersättas av detaljerade regler av kokbokskaraktär. En annan stark och angelägen pendelrörelse handlar om förenkling för främst de små företagen. I Sverige pågår det ett antal utredningar med förenkling som ledmotiv. Som företrädare för revisions- och redovisningsbranschen vill FAR SRS medverka aktivt till att förenkla regler inom bland annat revision, redovisning, bolagsrätt och skatter. Knepet är att förenkla utan att göra avkall på förtroendeskapande faktorer som kvalitet, transparens och tydlighet. Förenkling förutsätter att förtroendet finns kvar. Som sagt, ta del av bilagan som jag hoppas ska vara både intressant och tankeväckande. Förhoppningsvis blir du stärkt i uppfattningen att revisionsoch redovisningsbranschen är en bransch på offensiven, en bransch med det viktiga uppdraget - att skapa förtroende. Trevlig läsning! Dan Brännström generalsekreterare i FAR SRS MAUD OLOFSSON FYRA FRÅGOR TILL NÄRINGSMINISTERN Vilka förändringar planeras i närtid för att underlätta för småföretagen? Vi har redan genomfört en rad insatser för att det ska bli enklare, roligare och lönsammare att vara företagare i Sverige. Regeringen har ett övergripande mål om att minska kostnaden för företagens regelbörda med 25 procent. Just nu pågår en kartläggning över alla OM FAR SRS FAR SRS bransch organi sationen för revisorer och rådgivare bildades 2006 genom att Sveriges två revisorsföreningar, FAR och Svenska Revisorsamfundet SRS, gick samman och skapade en organisation för hela branschen. FAR SRS har idag fyra sektioner: revision, redovisning, skatt och affärsrådgivning. Organisationens medlemar (ca 4 000) omfattar kvalificerade revisorer, de små och stora förslag som ska göra målet möjligt. Vad är huvudskälet till att ni planerar att ta bort revisionsplikten för mindre företag? Regeringen tycker inte att det är rimligt att de skärpta krav på revision som ställts på större börsnoterade företag ska gälla små familjeföretag. Ser du några nackdelar med borttagandet? I många små bolag så är revisorn en bra rådgivare till företagaren som redovisningskonsulter och redovisningsspecialister samt övriga specialister verksamma inom branschen, t ex skattekonsulter, corporate finance- specialister och andra konsulter inom affärsrådgivning. FAR SRS representerar hela revisionsoch redovisningsbranschen i Sverige. Arbetet med bransch- och yrkesfrågor sker bland annat genom publicering av rekommendationer och standarder, förlags- och utbildningsverksamhet, remiss- och lobbyarbete samt genom ett FOTO: ELIN BERGE / SCANPIX Enklare och roligare att vara företagare i många lägen är mycket ensam i sitt beslutsfattande. Därför så tror jag att många företagare kommer att behålla sin revisor även om plikten försvinner. När revisionsplikten togs bort i Danmark, valde endast drygt 6 procent av de företag som kunde välja, att INTE använda revisor ett år efter införandet. Hur tolkar du det? Att många var nöjda med sina rådgivare och ville ha dem kvar. Mer om vad regeringen gör för företagandet finns på omfattande internationellt arbete. FAR SRS verkar därmed för sina medlemmar på många sätt och i olika sammanhang, samtidigt som organisationen vill skapa värde och förtroende inom näringsliv och samhälle. FAR SRS helägda dotterbolag FAR SRS Förlag AB bedriver en omfattande förlagsverksamhet medan dotterbolaget Irev AB erbjuder en bred utbildningsverksamhet. FAR SRS ger också ut tidskriften Balans. Frågor om innehållet besvaras av Nina Ljungmark Berglund, tel , e-post: Poducerad av: Active MediaPartner Scandinavian AB Textansvarig: Magnus Atterfors Grafisk form: David Eliasson. Repro: Bildrepro Tryck: BOLD/DNEX Tryckeri AB, Akalla, V-TAB Aröd AB, Göteborg, MittMediaPrint, Örnsköldsvik. För information om bilagor i Dagens Industri kontakta Johan Olehäll, , 2 FÖRTROENDE i AFFÄRER

3 SET Revisionsbyrå utmanar vill vara det svenska alternativet till de internationella byråerna. Ny vd, medlemskap i ett nytt internationellt nätverk och ambitionen att utmana de allra största. På SET Revisionsbyrå höjs nu de framtida målen. Vi ser att marknaden letar alternativ till the big four, de allra största revisionsbyråerna i Sverige. Detta gäller särskilt om man är ett företag verksamt på den svenska, nordiska eller europeiska marknaden. Då kanske det inte är nödvändigt med en global byrå. Vi kan definitivt göra det mer prisvärt för kunden. Det säger Lars-Åke Andréasson som just har tillträtt som ny vd på SET Revi - sionsbyrå efter tidigare vd:n Gilbert Larsson. Företaget är en medelstor aktör. På det största kontoret i Stockholm arbetar 100- talet personer. Tillsammans med Skåne och Göteborg är man totalt 230 anställda. Vill expandera Ambitionen är att stärka varumärket SET Revisionsbyrå och expandera verksamheten. Med en specialisering inom IFRS, kvalificerad rådgivning och skatteområdet vill SET Revisionsbyrå utmana de allra största byråerna. Framför allt ska större familjeföretag och börsnoterade företag attraheras. Resan från familjeföretag till en notering vill vi gärna vara med och göra tillsammans med kunderna. Att dessa uppdrag är eftertraktade internt och bidrar till kompetensutvecklingen är bara positivt, säger Lars-Åke Andréasson. Internationellt nätverk En viktig komponent i expansionsstrategin är medlemskapet i internationella alliansen Praxity. SET Revisionsbyrå trädde in som ny medlem under våren Praxity är en nybildad världsomspännande allians av oberoende revisionsbyråer som redan hunnit bli nummer sju i världen och siktar ännu högre. Nyttan är framför allt att kunna ta hand om internationella kunder i en och samma revisionsorganisation. Även kompetensutbytet är viktigt, säger Lars-Åke Andréasson. Köpare av revisionstjänster vill ha en nära och personlig kontakt med de valda revisorerna. Vi har en platt organisation som ger goda förutsättningar för det, säger Lars-Åke Andréasson, nytillträdd vd vid SET Revisionsbyrå. LÄS MER: Dags att modernisera den finansiella rapporteringen Den finansiella rapporteringen kommer att se annorlunda ut i framtiden. Högst på agendan står en enhetlig global redovisningsstandard. Även om det återstår en del hinder innan det kan bli verklighet, så kommer det att ske. Frågan är inte om utan när För Jim Turley, ordförande och global vd för Ernst & Young, råder det ingen tvekan om att de förändringar som den finansiella rapporteringen genomgått under de senaste åren inneburit klara förbättringar. En stor utmaning är att anpassa den finansiella rapporteringen till den allt snabbare globaliseringstakten som påverkar de nationella ekonomierna och företagen. Samtidigt leder den till en ökad komplexitet i affärstransaktioner och kapitalflöden. Vi ser ett allt mer utbrett användande av komplicerade finansiella instrument, och en rasande snabb teknologisk utveckling. Det sätt att rapportera på som vi använder idag skapades för en annan tid. Det var en tid när affärer var mycket mer nationellt drivna och världens ekonomier mer olika varandra. Idag ser det annorlunda ut, och frågan om konvergens blir allt mer aktuell för informationsgivare, investerare och revisorer. Som det ser ut idag finns det regelverksskillnader på många olika nivåer runt om i världen. Detta skapar en situation FOTO: MARKUS MARCETIC Jim Turley, ordförande och vd för Ernst & Young globalt, ägnar mycket tid åt att diskutera framtidens finansiella rapportering med ledande befattningshavare på globala företag runt om i världen. I september 2007 besökte han Stockholm för att diskutera frågan på Ernst & Young CFO Roundtable ett diskussionsforum för utvalda CFO:er som årligen arrangeras. som är mer komplicerad än den behöver vara, säger Jim Turley. Ta till exempel ett typiskt multinationellt företag som har sitt huvudkontor i England, är börslistat i England och USA, och som bedriver verksamhet i hundra länder, eller mer. Detta företag måste redovisa sitt resultat enligt IFRS i EU, och enligt US GAAP i USA. Dessutom måste företaget redovisa enligt ett antal andra standarder för att möta de olika legala kraven i de olika länder som man är verksam i. Ett enhetligt regelverk har fördelen att det ökar möjligheterna för investerare att rättvist jämföra företag i olika länder och leder således till mer välgrundade beslut. Det förenklar också för företagen, som slipper det merarbete som olika regelverk tvingar dem till idag. Men en ökad konvergens kommer inte att ske över en natt. En mängd andra processer måste även harmoniseras som auktorisering, övervakning, informationsgivning och tillsyn. Om den legala ramen och efterlevnadsmiljön blir alltför komplex eller krånglig uppstår risken att endast några få fackmän kan förstå den finansiella rapporteringen, och då kommer den inte att tjäna sitt syfte. Om konvergens ska vara effektivt så måste IFRS bli en standard, inte olika standarder under ett och samma namn. De globala tillsynsmyndigheterna måste stå för en konsekvent tolkning och övervakning. Vi måste vara engagerade och arbeta tillsammans för att konvergens ska bli möjlig. Samtidigt måste vi säkerställa att informationen till investerarna är meningsfull, pålitlig och användbar avslutar Jim Turley. TEXT: CAROLINA JOHANSSON FÖRTROENDE i AFFÄRER 3

4 Framtidstankar om en bransch i högt förändringstempo Vilken roll har branschen för samhällsutvecklingen? Vad innebär branschsammanslagningen? Vilka blir effekterna av att revisionsplikten försvinner? Och hur kan den framtida kompetensförsörjningen säkras? FAR SRS presidium, som är en brygga mellan styrelsen och organisationen, har framför allt strategiska frågor på sin agenda. Vi samlade dem för ett rundabordssamtal. Vilken roll har revisions- och redovisningsbranschen i dagens samhällsutveckling? PC: Med en alltmer marknadsstyrd omgivning efterfrågas vår kompetens i ökad utsträckning. Syftet är att legitimera och kvalitetssäkra finansiell information. Vi vill vara trusted business advisors. Vi märker också av ökade krav från allmänheten. DB: Samtidigt finns det en stor okunskap om vad revisorn egentligen gör, vilket ibland skapar problem. Vi arbetar därför med att tydliggöra vilka produkter och tjänster som branschen tillhandahåller. MÖ: Revisorn och branschen står för en bred kompetens. Nu vill vi visa de olika beståndsdelarna för näringslivet. Det gör vi bland annat genom att bredda vår verksamhet till att omfatta fyra sektioner; revision, redovisning, skatt och affärsrådgivning. Branschsammanslagningen mellan revisorer och redovisningskonsulter, vad har drivit fram den? MÖ: Som vi ser det har den drivits fram av omsorg om kvaliteten på den finansiella informationen. Redan idag sitter revisorer och redovisningskonsulter dessutom sida vid sida ute på revisionsbyråerna. PC: Vi ser också att allt fler inom näringslivet outsourcar sin redovisning. Tidigare har revisionsbyråer sålt sina tjänster med revisionen som dörröppnare. Idag är det allt oftare redovisning och skatt som efterfrågas initialt. DB: Det har också funnits en strävan att förbättra effektiviteten i branschorganisationen när det gäller att påverka utvecklingen för de olika yrkeskategorierna i branschen. Revisorer och rådgivare i samverkan har potential att göra mycket större nytta för näringsliv och samhälle. Utvidgningen av branschen kan även växa vidare. FAR SRS för sedan en tid samtal med Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF. Det är industriellt riktigt att gå samman och det vill vi gärna göra. Vi vill höja kvaliteten i redovisningen. Därför kommer den nya redovisningssektionen att omfattas av vår kvalitetskontroll, säger Maria Östman, Revidacta Revision. FOTO: RIKKARD HÄGGBOM Presidiet utgörs av Maria Östman (Revidacta Revision), Peter Clemedtson (Öhrlings PricewaterhouseCoopers), Svante Forsberg (Deloitte) och Dan Brännström (FAR SRS). FOTO: RIKKARD HÄGGBOM Vilka är de främsta fördelarna i utvecklingen? SF: De olika verksamhetsgrenarna har ett naturligt samband och finns redan ute på byråerna. Det går att dra en parallell till byggnäringen och olika kompetenser som behövs vid nybyggnation snickare, rörmokare och elektriker med mera. Nu samlar vi våra kompetenser i en branschorganisation. Detta skapar också ett ömsesidigt lärande mellan yrkeskategorierna vilket är positivt. Skattekonsulten ska till exempel inte kunna skylla på redovisningskonsulten, utan det handlar om lagarbete. Finns det risker med en mer integrerad bransch, exempelvis i oberoendefrågor? PC: Ytterst så har redovisning och revision samma mål, en rättvisande redovisning. Vi ser därför korsbefruktningen som en möjlighet, inte som en risk. SF: Sedan är det givetvis så att en redovisningskonsult, precis som en revisor, måste ha hög integritet och vara självständig i sitt arbete. Det är lika viktigt för alla kategorier. Hög kvalitet och professionalism är ledstjärnor i vårt arbete. MÖ: Vi vill höja kvaliteten i redovisningen. Därför kommer den nya redovisningssektionen att omfattas av vår kvalitetskontroll. I vilken mån kan Sverige påverka den internationella utvecklingen? PC: Just nu påverkas vi snabbare än någonsin tidigare av regelverk utifrån. Det är viktigt för oss som bransch att vi tar till oss det som vi tycker är bra. Men vi ska inte importera sådant som vi inte tycker om och som inte passar in i den svenska miljön. Kring IFRS har röster höjts för att det är alltför detaljerat och regelstyrt. Här i Sverige förordar vi principer, snarare än detaljreglering! Därför är det viktigt att vi tar en aktiv del i regelarbetet och försöker påverka även det som sker internationellt. Samtliga i presidiet understryker att det finns stora möjligheter till internationell påverkan. Är man på plats i Bryssel och gör sin röst hörd finns alla möjligheter att kunna påverka. Vad händer när revisionsplikten försvinner? PC: Revisorns tjänster blir då mer efterfrågestyrda. På kort sikt innebär det stora omställningseffekter, vilket blir kämpigt för en del. På sikt tycker vi att utvecklingen är positiv. DB: När marknaden ställer om kommer våra tjänster utvecklas bättre just för att de baseras på verkliga kundbehov. Hur får ni bra och kompetenta människor till branschen? SF: Vi är duktiga på att ta emot studenter. Varje år söker sig omkring ekonomer från högskolor till revisionsoch redovisningsbranschen. De första åren är oerhört lärorika när man som nyanställd får arbeta med företag i olika branscher och i olika situationer. Det gäller inte minst när kriser ska hanteras. Mellan procent av medarbetarna går varje år vidare ut i övriga näringslivet. Vi tycker också det är viktigt att kunna vara med och påverka hur högskoleutbildningen ska se ut. Här ska vi bli mer aktiva. DB: Möjligheten att utvecklas har även en internationell dimension. Just nu har vi ca 100 personer från branschen som arbetar på kontor ute i världen. De bygger nätverk och får kompetens som gör att de bättre kan hantera internationella uppdrag när de kommer hem. Hur märker FAR SRS av tider av negativ press, exempelvis affärer som Carnegie och SIDA med flera? SF: Det gör det svårt för oss att stå på barrikaderna. Däremot avvärjer vi ofta situationer innan det blir en så kallad skandal, vilket ju aldrig framkommer i media. Genom den egna kvalitetskontrollen och Revisorsnämndens tillsyn vet vi att den svenska revisionen håller en hög standard. 4 FÖRTROENDE i AFFÄRER

5 Mer att göra när revisionsplikten försvinner Esset Revision har vuxit till 48 medarbetare sedan starten för sju år sedan. Ambitionen var egentligen att trappa ner, men det blev tvärt om, säger grundaren Stellan Sundberg som idag är vd. Esset Revision vill vara en familjär revisionsbyrå som anpassar sig efter kundens verkliga behov. Våra kunder ska inte behöva betala för onödig overhead. Skatteexperter och jurister hyr vi in i de fall de behövs. Kunder ska inte heller slängas mellan olika personer hos oss, säger Stellan Sundberg. Idag utgörs verksamheten av ungefär lika delar redovisning och revision. Kunderna är små och medelstora företag inom de flesta branscher. Esset Revision hyr även ut personal som bemannar ekonomiavdelningar. Det har vi gjort sedan starten och det är klart prisvärt för många kunder. Särskilt mindre företag får del av hög kompetens, någonting som inte alltid är så lätt att få till genom en anställning, menar Stellan Sundberg. Esset Revision arbetar även med rådgivning. Det kan handla om alltifrån investeringsfrågor och lönsamhetsproblem, till delägarfrågor, generationsskiften, skatteärenden och moms. Söker nya medarbetare Det första kontoret öppnades i Sundsvall och sedan har det löpt på med kontor i Ånge, Örnsköldsvik och Stockholm. Om det blir fler, beror på hur det går att hitta framtida medarbetare. Företaget har nyanställt varje år hittills men nu börjar det bli svårare att hitta civilekonomer. Helst söker man de som har några års erfarenhet, men företaget anställer även studenter direkt från högskolan. Hos oss får de en gedigen och praktisk utbildning som de har nytta av resten av livet. I och med att vi har kunder i så många olika branscher kommer de i kontakt med många frågor, även privatekonomiska. Stellan Sundberg är optimistisk inför framtiden: Stellan Sundberg, grundare och vd för Esset Revision. Jag ser enbart positivt på att revisionsplikten försvinner. Det blir både naturligare och lättare för oss att arbeta i den nya miljön, säger han. Han tror att marknaden kommer att fortsätta efterfråga rapporter, granskade och styrkta av revisorer. Han tror också att arbetet kommer att bli mer realtidsbaserat, med större krav på en uppdaterad och riktig redovisning. Kraven kommer framför allt från kreditinstitut. Om företag vill ha lån, krävs rating, vilket förutsätter aktuella ekonomiska rapporter. Min bedömning är att vi kommer att få mer att göra! Tung erfarenhet i snabbväxande revisionsbyrå Den mindre byrån med den stora kompetensen. Så brukar det låta när Ann-Christine Skyttberg fångar fördelarna med Allegretto Revision. I öppna industrilokaler mitt på Södermalm i Stockholm ligger Allegretto Revision. Företaget startade 2003, efter att sex Deloitte-anställda sökt sig nya målsättningar och utmaningar inom ramen för den egna byrån. Delägarna hade tidigare arbetat med så gott som samtliga branscher, och med kunder som haft alla typer av ägare; stiftelser, utländska ägare och privatpersoner. Kompetensen och uppbyggt nätverk fanns från början vilket gav en bra grogrund för expansion. Kontinuitet i klientrelationen Idag består företaget av 19 anställda varav 5 är delägare. Företaget har därmed växt betydligt snabbare än som var tanken från början. Vi vill uppfattas som en kvalitetsbyrå där kunderna blir väl omhändertagna. Strategin är att vara ett alternativ till de större byråerna, men kunna leverera ett mervärde i själva bemötandet av kunderna, säger Ann-Christine Skyttberg som är vd och en av delägarna. Vi vill synas och finnas där för våra kunder. Kontinuiteten i personal och revisor som sköter kundrelationen är mycket viktig för oss, fyller Lars Erik Engberg i, även han delägare som arbetar mycket med icke vinstdrivande företag. Han har en extraroll i företaget som märks på ett högst påtagligt vis, genom de färgstarka tavlor som finns hängda på olika platser på kontoret. Företaget vill också dra nytta av de jävsregler som finns, som säger att större företag måste använda olika leverantörer av å ena sidan revision, å andra sidan rådgivning. Medan den stora byrån tar revisionen, så kan vi stå för konsultationen, eller tvärtom, säger Sture Eriksson, en av delägarna som har stor erfarenhet av att arbeta med internationella företag. Coaching-roll Redovisningstjänster har däremot Allegretto tydligt valt bort. Vi ägnar oss hellre åt kvalificerade rådgivningsfrågor, exempelvis inom koncernredovisning. Det är detta vi kan, menar Lars Erik Engberg. När Allegretto arbetar med mindre företag, är målet en revision med konstruktiva inslag. Det innebär att vi ser på företag och företagare som en enhet. Framför allt handlar det om att ge råd i olika redovisnings- och skattefrågor och att hjälpa till med till exempel pensionslösningar. Många gånger axlar vi en coaching-roll, avslutar Sture Eriksson. Kronor och ören är inte det viktigaste för Allegretto. Det roligaste är att bygga upp företaget, få det att fungera bra, få personalen att känna sig delaktig, och sedan lämna över till våra yngre medarbetare. Att göra ett gott livsverk helt enkelt, säger Ann- Christine Skyttberg, mellersta raden till vänster. Övriga delägare, från övre raden vänster, Sture Eriksson, Lars Erik Engberg, Reine Forinder och Lena Gustavsson. FÖRTROENDE i AFFÄRER 5

6 FOTO: URBAN JÖRÉN / SCANPIX Torsten Jansson tillämpar en sorts management-by-walking. Den personliga delen får man aldrig av ekonomiska rapporter utan man måste vara ute på bolagen och träffa de som arbetar, se ordningen på lagret och träffa kunder, säger han. Snabb och säker rapportering skapar affärer Från företagsstart 1990 till världsomspännande koncern med drygt 60 bolag och 3,5 miljarder i omsättning. Möt entreprenören Torsten Jansson som värderar snabbhet i den ekonomiska uppföljningen för att kunna göra goda affärer när tillfällen ges. Det var i Dingle det startade Företaget New Wave etablerades med ambitionen att bygga ett litet, lönsamt bolag. Det blev något mer... Det tog ett par år innan vi fick vettig lönsamhet fanns vi i Sverige och Norge ville vi testa vingarna i Italien och Finland, berättar Torsten Jansson vid intervjun som hålls efter en dryg månads påstötningar. Hans kalender är hårt uppbokad, även om viljan fanns från början. Av Italien hade Torsten viss erfarenhet, han hade ju importerat därifrån tidigare. Finland var däremot okänd mark. Men han kände sig lugn, det var ju Norden! Nu började företaget växa väldigt snabbt. Med leveranser till sportfackhandeln 1995 började man använda en ny distributionsform. Tidigare hade det endast handlat om profilkläder till företagskunder köptes ett sargat Craft upp och rekonstruerades. Allt från ledning, produktion och inköp lades om för att få lönsamhet, men det är inte förrän på 2000-talet som företaget började expandera och göra goda vinster kom så börsintroduktionen. New Wave hade vid det tillfället 350 miljoner i omsättning. Vi hade redan en hög tillväxt, och vi ville fortsätta hålla den takten genom expansion i andra länder som Tyskland, Danmark och Spanien. Och så här fortsatte det; nya förvärv och nya etableringar i nya länder i ett makalöst tempo. Idag består New Wave av drygt 60 bolag, vad är formeln bakom tillväxten? Den största enskilda förklaringen är våra medarbetare och en stark företagskultur. Detta är ett otroligt hårt arbete av många. Vi har alltid lagt ner mycket tid på att tala om tillväxtens betydelse. Vi var även tidiga att arbeta med profilkläder i ett skede då det var ett tillväxtområde. 6 FÖRTROENDE i AFFÄRER

7 Ambitionen är att växa lika fort framöver. Men det är viktigt att resultatet följer tillväxten, annars tar vi egentligen bara större och större risker Han lyfter också fram den tidiga etableringen av kontoret i Shanghai 1992, ett skede då de flesta hade sina kontor i Hongkong. I företagsbygget är det långsiktig lönsamhet som är målet. Talar vi varumärken är långsiktighet lika viktigt som för mer traditionella industrier. Ett exempel är KostaBoda. I USA är det känt, men nu när vi går in i Kina och Japan, tänker vi på flera års sikt. Tidshorisonten växlar. En nyetablering av profilkläder i ett nytt land får 18 månader på sig att nå break-even. Ett varumärke får längre tid. När Craft ska lanseras i Kina får det till exempel 3-5 år på sig att nå lönsamhet. Med alla dessa företagsköp och nyetableringar vilken hjälp tar du av din revisor? Det jag främst vill ha är en kontrollerande funktion. För oss som är verksamma i så många länder är den jätteviktig, så att man kan lita på siffrorna som kommer från respektive bolag. Som vd träffade Torsten sin revisor ett par gånger om året. Då gick de igenom bolagen och hur de sköttes. Revisions- PM kom löpande ett par gånger per år för de bolag som hade särskilda frågeställningar. Annars är det ekonomi- och finanschefen som oftast träffar revisorn. Som styrelseordförande blir det nu en gång per år som jag träffar revisorn, berättar han. Och samspelet inför bolagsstämman? Jag har haft tur, det är vice-vd som tagit detta! säger han och skrattar till. Vad är viktigt vid val av revisor? Kriterium ett är hög kompetens. Gott renommé är viktigt. Sedan är det en prisfråga. Interna resurser New Wave har skött nästan alla företagsköp själva. Vi har en uttalad expansionsfilosofi att ha dessa resurser internt, just för att vi håller en så hög takt. De senaste åren har vi till exempel haft två-tre förvärv årligen. Inför etableringar i nya länder har Torsten Jansson oftast bott i landet en tid för att lära känna sociala system, distributionssätt och prisbilder. Den viktiga snabbheten För Torsten Jansson har en bra kontroll över redovisningen alltid varit A och O. Varför är det så viktigt? Du kan agera snabbt när nya möjligheter uppstår. Vi har finansierat en stor del av vår expansion via banker, och då är förtroende oerhört betydelsefullt. Om vi kommer till banken och begär finansiering till två nya länder måste det finnas en säkerhet att vi kan leverera. Om vi får fram den statistiken för långsamt, finns risk att vi hamnar snett. Han berättar att ekonomiavdelningen alltid har haft ett internt krav att ta fram fullständiga resultat- och balansrapporter den 10:e efterföljande månad. Den främsta fördelen är att snabbt kunna parera avvikelser, till exempel genom att sätta in kampanjer. Torsten menar att detta är en av de viktiga nycklarna i företagets framgång. Vi skulle aldrig kunna finansiera tillväxten utan den här snabba uppföljningen, säger han. Nu börjar det bli så många länder att det blir några dagar extra för att konsolidera redovisningen. Själv är han inte särskilt road av redovisning, hjärtat klappar istället för affärerna, nyetableringar och att hitta nya vinklar på situationer. Däremot tycker han om att studera ekonomiska redovisningar. Frågan är nu vilka utmaningar som återstår. Enligt Torsten har resan bara börjat. Ambitionen är att växa lika fort framöver. Men det är viktigt att resultatet följer tillväxten, annars tar vi egentligen bara större och större risker. Under året har vi förvärvat Cutter & Buck i USA och på sikt vill vi introducera alla våra varumärken i företaget, säger han. Samtidigt är Cutter & Buck på väg till Europa i början av nästa år. Koncernens varumärken ska introduceras i flera länder. Orrefors och KostaBoda har hittills fem butiker i Kina, målet är 100. Så korsbefruktningarna mellan koncernens olika delar är bara i sin linda, och Torsten Jansson menar att marknaden inte utgör någon gräns för tillväxten. Hur stort detta blir, beror istället på hur duktiga vi är att hitta rätt kompetenser. Vi letar framför allt efter personer med rätt drive, med en vilja att åstadkomma något, säger han i samma andetag som han kommenterar bakgrunden hos koncernens 10 bästa dotterbolagschefer. Här finns civilekonomer, ingenjörer, de som har dubbla examina, de som saknar formell utbildning och de som arbetat som slaktare. Utan rätt vilja hjälper inga andra egenskaper, konstaterar han torrt. TORSTEN JANSSON ÅLDER: 45. FAMILJ: 4 barn (19, 17, 6 och 3 år), 2 bonusbarn (16 och 9 år) och flickvän Ulrica Messing, f d statsråd. BOR: En salig blandning mellan Stockholm, Göteborg, Kosta och Grebbestad. ARBETSTID: timmar i veckan fram till i maj 2007, då han var vd. Därefter ca 50 timmar. INTRESSEN: Fiske, men det blir bara ett par gånger varje år. Bilar är däremot lättare att hinna med. UTMÄRKELSER: Entrepreneur of the Year i Sverige TORSTEN OM......arbetstid I vissa lägen kan man arbeta smart, men det beror på vilken bransch man arbetar i. I en mogen bransch som vi befinner oss i, måste man nog arbeta väldigt mycket för att finnas på toppen. Vinnare är den som arbetar både smart och mycket. Försäljning handlar ju om att besöka många....jobbets baksida Den sämsta grejen med mitt liv är att jag bor max 2 dagar på samma ställe. Det är slitsamt. Tidigare låg jag på 220 resdagar om året, idag är jag nere på råd till blivande entreprenörer Att våga är viktigt, det finns alltid med som en komponent i företag som växer. För yngre brukar jag lyfta fram egenskapen tålamod, för så snabbt går det oftast inte. VISSTE DU ATT......revision har gamla anor och förekom bland annat i Kina så tidigt som 2000 f. Kr. I Sverige finns det belägg för att revision uppstod i samband med handelskompaniernas bildande på talet. Källa: Nationalencyklopedien...revision i aktiebolag har varit lagstadgad sedan Sin moderna utformning fick revisionen främst genom 1944 års aktiebolagslag, som påverkats av erfarenheterna från Kreugerkraschen. Källa: Nationalencyklopedien...revision ofta är ett lagarbete där arbetet fördelas efter utbildning och erfarenhet. Ett medelstort uppdrag sköts ofta av tre personer med olika funktioner; den valda revisorn, granskningsledaren och revisionsmedarbetaren. Det är vanligt att specialister, till exempel juridisk expert, miljörevisor, skattekonsult, redovisningsspecialist eller corporate finance-specialist, knyts till revisionsuppdraget....revision innebär en granskning i efterhand av ett företags eller annan organisations redovisning och förvaltning. Syftet är att ge upplysning om redovisningens tillförlitlighet och om ledningens sätt att förvalta organisationen. Detta görs i revisionsberättelsen....det är god revisionssed att löpande under året följa vad som händer i bolaget. Detta kan ske genom att revisorn tar del av protokoll, budgetar, prognoser och periodbokslut....det ofta är en bra idé att göra en så stor del som möjligt av revisionsarbetet före räkenskapsårets slut. Fördelen är att företaget kan uppmärksammas på brister i redovisningen i god tid före bokslutet och får tid att åtgärda dem. Vad behöver du?* FÖRTROENDE i AFFÄRER 7

8 SVENSKA GRAFIKBYRÅN Upptäck mervärden hos din revisor Ägarskifte, skatteeffekter och lånebehov för större expansionsplaner att vara företagare ställer krav på att kunna hantera ett flertal skilda kompetensområden. Den erfarna revisorn är företagets rådgivare och bollplank som kan analysera och ge värdefulla råd i olika situationer. För en bank är revisorns arbete någonting som underlättar framtida banklån. Men det finns fler mervärden som revisorn levererar. Vi är den största kreditgivaren på företagssegmentet som representeras av enskilda firmor. Här finns det alltså inget krav på att ha revisor, men vi uppmuntrar dem att ha det ändå. Det säger Ulf Christoffersson som är ordförande vid Sparbankernas Riksförbund som består av 74 sparbanker runt om i landet. Med anställda och en affärsvolym på 400 miljarder kronor är förbundet en betydande aktör. Ur ett bankperspektiv, varför är det fördelaktigt när ett företag anlitar revisor? Det är framför allt företagarens egna behov vi ser till. Hur ska han eller hon kunna räcka till på alla kompetensområden, det är knappt någon som kan göra det idag, säger Ulf Christoffersson. Han ger ett par exempel; ägarbyte genom extern försäljning och generationsskifte inom familjen. Detta är inte bara en affärstransaktion bland andra utan en händelse laddad med känslor om företagets framtid. Tittar vi på ägarbyte eller generationsskifte kommer genast skattefrågor in i bilden. Olika vägval ger olika utfall. Här har en revisionsbyrå en ackumulerad kompetens. Ett ägarbyte kräver också bra framförhållning för att bli så fördelaktigt som möjligt. Kanske ska företaget kläs upp för en riskkapitalist eller för att börsnoteras. Ett annat alternativ är överlåtelse till en familjemedlem. Vad är företaget värt och hur går själva processen till för att optimera de möjligheter som står till buds? Detta är exempel på frågeställningar där erfarna revisorer kan bistå. Den ursprungliga ägaren besitter värdefull kompetens som ofta tillhandahålls under en övergångsperiod, vilket ger marknadstrygghet för den gamla kundstocken. Hur detta sker får skattekonsekvenser. Hur situationen hanteras har alltså bäring på både ägarens egna intressen och företagets fortsatta liv. Och det gillar ju bankerna, som vill att de framtida förutsättningarna ska vara så goda som möjligt, säger Ulf Christoffersson. Affärsrådgivning för företag som expanderar En annan situation där revisorn är en betydelsefull aktör, är när företaget planerar för en kraftfull expansion. I dessa fall är det sällan som det finns tillräckligt kapital ackumulerat och extern kapitalförsörjning blir nödvändig. Här finns Nutek och Almi som ger lånemöjligheter, eller riskkapitalbolag. I de här fallen är det effektivt att ta hjälp av revisorer som har erfarenhet om vad som krävs i upplåningsprocessen, säger Ulf Christoffersson. Hans erfarenhet är att det med tiden uppstår en förtrolighet mellan företag En revisor hjälper företag att fylla viktiga kompetensområden, medan en bank primärt är en kreditgivare, säger Ulf Christoffersson som är ordförande vid Sparbankernas Riksförbund. och revisor. Revisorn lär sig företaget bra och kan identifiera olika behov i ett expansionsskede, exempelvis inom logistik- eller marknadskompetens. En större investering kan bli en ödesfråga för företaget. Det måste finnas en marknadsundersökning i botten. Här är det viktigt med en professionell hållning, understryker Ulf. Han menar också att det behövs övertalning; företagare tror ibland att de kan mer än de faktiskt behärskar. 8 FÖRTROENDE i AFFÄRER

9 Dags för branschen att vakna! Revisionsbyrån Ranby Björklund har börjat förbereda sig för en tillvaro med begränsningar i revisionsplikten. Strategin är att aktivt arbeta för att attrahera större och mer krävande kunder samtidigt som man bibehåller sin höga service mot befintliga kunder. Byrån driver ett internt förbättringsarbete där delar som medarbetarundersökningar, arbete med gemensam värdegrund och att hitta balans mellan arbete och fritid, ska föda engagemang, kompetens och kvalitet. Det blir ett mervärde som kommer våra klienter till del, säger Pontus Holgerson, operativ chef vid Ranby Björklunds Stockholmskontor. Närhet till klienterna kommer att bli en viktigare konkurrensfaktor. Revisorer som är anonyma kommer att få det jobbigt. Vi försöker vara ute och träffa våra klienter åtminstone ett par gånger varje år. När klienter tar kontakt med oss, vill de ha ett snabbt svar. Och det ska de få! säger Pontus entusiastiskt. Marknadsanpassning Arbetet med att marknadsanpassa utbudet är igång. Pontus tror på en utveckling av tjänsteutbudet, ett exempel är så kallade reviews. Det kan till exempel handla om att Pontus Holgerson, operativ chef vid Ranby Björklunds Stockholmskontor. gå igenom balans- och resultaträkning, budget, redovisningsprinciper och prognosers rimlighet. Ranby Björklund har kontor på åtta orter med omkring 100 anställda och är Sveriges åttonde största revisionsbyrå. 1. världens största revisionsföretag X. en rådgivare på nära håll 2. landets vassaste skattespecialister *connectedthinking En inspirerande miljö En bredare kompetens Ett annorlunda alternativ Rödl & Partner expanderar och söker ekonomer med intresse för revision och affärsjurister med intresse för ekonomi. Rödl & Partner är en snabbväxande internationell koncern som erbjuder rådgivning och tjänster inom revision, skatt och affärsjuridik. Koncernen med bas i Tyskland har över medarbetare i mer än 30 länder, och har sedan starten 1977 utvecklat en stark kultur med kompetensöverskridande team med både jurister och ekonomer. För mer information kontakta: Carl-Fredrik Morander (vd) på , eller Andreas Hager (ansvarig för affärsjuridik) på , Du vet säkert att vi är världens största och kanske mest respekterade revisionsbyrå det är vi naturligtvis stolta över. Men vi är dessutom den mest lokala. Vi har kontor på 130 orter; från Kiruna i norr till Ystad i söder. Där möter du välmeriterade konsulter, revisorer, redovisningsexperter och skatterådgivare som kan din bransch och din marknad. Just nu hjälper vi fler än verksamheter att utvecklas från det lilla familjebageriet och plåtverkstaden till de internationella börsbolagen och bankerna, från fackförbund och stiftelser till kommuner och myndigheter. Vill du veta mer eller kanske söka jobb hos oss? Välkommen in på FÖRTROENDE i AFFÄRER 9

10 Etik, miljöansvar och hållbar utveckling vem granskar det? Svenska företag har årsredovisningar i världsklass men har inte hängt med i utvecklingen på det icke-finansiella området. Varför? Frågan går vidare till Åse Bäckström, ansvarig för hållbarhetsfrågor vid KPMG. 10 FÖRTROENDE i AFFÄRER FOTO: RIKKARD HÄGGBOM Indikatorer som berör miljö, etiska och sociala förhållanden kommer att bli en integrerad del i företagens kommunikation till marknaden, precis som den ekonomiska rapporteringen. Det menar Åse Bäckström, ansvarig för hållbarhetsfrågor vid KPMG. Åse är också ordförande i FAR SRS hållbarhetsgrupp. Att aktiebolag granskas av en oberoende revisor är självklart. Men när det gäller frågor som miljö, etik och socialt ansvar ser det annorlunda ut. I en internationell jämförelse är det få svenska hållbarhetsredovisningar som är granskade av externa revisorer. Faktiskt endast 8 procent. Är vi godtrogna och litar på företagens egen information? Åse Bäckström är självkritisk och tror det beror på den egna förmågan att peka på värdet av granskningen. Men det är även historiskt betingat: I den anglosaxiska världen har näringslivet sämre trovärdighet. Internationellt blir företag ifrågasatta om de inte har en extern revisor, säger hon. Däremot tycker jag att vi har bra och genomarbetade hållbarhetsredovisningar. Vi har inte redovisningar på 100 sidor som du till exempel hittar i Storbritannien. Istället lyfter vi i Sverige fram det mest väsentliga på sidor. På så vis tycker jag Sverige är en föregångare. Idag är det främst svenska multinationella företag och statliga företag som använder extern granskare; SCA, SAS, SKF, Green Cargo och V & S för att nämna några exempel. Hur många som gör en hållbarhetsredovisning utan att den externgranskas, är omöjligt att uppskatta enligt Åse. Men det är många. Var informationen redovisas är betydelsefullt. Så fort informationen finns i förvaltningsberättelsen, måste revisorn granska den. Beskriv värdet som extern granskning genererar! Dels ger granskningen trovärdighet, både externt och internt. Den bidrar också med effektivitet i processen att sammanställa information, vilket i sin tur minskar risken att felaktiga rapporter tas fram, säger Åse Bäckström. Granskningen handlar om att identifiera risken för fel i informationsmängder som kan vara enorma, och därefter vidta åtgärder som säkerställer att det inte händer igen. Det kan röra sig om så grundläggande saker som felaktiga summeringar i ett växande excel-ark. Det kan också röra metodproblem. Medan den finansiella rapporteringen sker löpande, har miljö- och hållbarhetsfrågorna inte samma frekvens och historiska erfarenhet av uppföljning. År två används kanske ett annat sätt för att få fram siffror på verksamhetens koldioxidutsläpp. Jämförbarheten över tid riskeras därmed gå förlorad. Många företag arbetar ambitiöst mot uppsatta miljömål, och detta förhållande gör det svårt att ta investeringsbeslut, menar Åse Bäckström. Mycket handlar alltså om att samla in och bedöma information som tagits fram av andra. Den externa revisorn är inte själv ute och mäter företags utsläpp, utan arbetar med att följa rapporterad information och data tillbaka till ursprungskällan. Syftet är att säkerställa att rapporterad information överensstämmer med det hållbarhetsarbete som företaget bedriver. En extern granskning av en redovisning från ett företag med underleverantörer i exempelvis Indien eller Bangladesh kan innebära att revisorn tar del av företagets dokumenterade uppföljning av att underleverantörerna agerar i enlighet med vad som överenskommits. Revisorn gör sedan några stickprovskontroller. Som revisor måste vi dra nytta av det jobb som är gjort, menar Åse Bäckström. En granskning vilar därför på statistik och sannolikheter, och det går aldrig att vara helt säker på att det inte finns fel eller oegentligheter. Vissa företag har ambitiösa program. Åse känner till företag som själva eller tillsammans med tredje part utfört mer än 800 oanmälda besök hos underleverantörer i Asien under de senaste åren. Finansiella sektorn driver Trycket att arbeta med extern granskning kommer från flera håll. Tyngst väger enligt Åse Bäckström den finansiella sektorn, där pensionsfonder och andra kapitalförvaltare etablerat miljömässiga och etiska kriterier i sin förvaltning. De behöver därför relevant och korrekt information från företagen. Det har hänt att svenska fonder lyft ut enskilda aktier på grund av hållbarhetsbrister. I mitten av 90-talet lyfte till exempel Robur ut SCA ur portföljen eftersom företaget vid det tillfället inte upprättade någon miljöredovisning. Redan året efter redovisade SCA externt granskad miljöinformation. Amnesty Business Group och Swedwatch är andra intressenter som driver på och efterfrågar utökad och granskad information. Fler utvecklingstendenser Åse Bäckström lyfter fram flera framtidsperspektiv. Om fem år tror hon att Global Report Initiative (GRI) som hittills försett företag med standarder och riktlinjer för hållbarhetsrapporteringen, har vuxit till sig ytterligare och blivit

11 ÖKADE KRAV PÅ REDOVISNING AV ICKE-FINANSIELLA INDIKATORER År 2005 infördes EU:s så kallade moderniseringsdirektiv i den svenska årsredovisningslagen. Direktivet ställer ökade krav på att redovisa ickefinansiella resultatindikatorer i förvaltningsberättelsen, exempelvis miljöoch personalfrågor. En undersökning bland Stockholmsbörsens 55 största företag med avseende på 2006 års förvaltningsberättelser, genomförd av KPMG, visade på brister och stor spridning mellan starkast och svagast i informationsgivningen. Många företag tyckte det var svårt att veta vilken icke-finansiell information som ska inkluderas i förvaltningsberättelsen, trots att det finns praxis och förarbeten som kan utnyttjas som vägledning, säger Åse Bäckström. THE WINNER IS... I samband med Finforum den 7 november delades FAR SRS pris för bästa svenska hållbarhetsredovisning 2006 ut till de företag som ligger i framkant i tre olika priskategorier. Priset för bästa hållbarhetsupplysning i förvaltningsberättelse tilldelades Green Cargo som enligt juryns bedömning är ett av få exempel på ett företag med helt integrerad års- och hållbarhetsredovisning som förmedlar en äkta känsla av att hållbarhetsfrågorna också är affärsrelaterade. Priset för bästa hållbarhetsredovisning i årsredovisning tilldelades återigen SAS som anses publicera en av de klart bästa oberoende bestyrkta redovisningarna som fullt ut följer GRI:s riktlinjer och har en tydlig beskrivning av ledningsansats och hållbarhetsprestanda. Priset för bästa fristående hållbarhetsredovisning delades mellan Trelleborg AB som har en innehållsrik hållbarhetsredovisning där vissa uppgifter är oberoende bestyrkta och som följer GRI:s riktlinjer och Vattenfall med en gedigen redovisning som följer de internationella riktlinjerna för hållbarhetsredovisning utgivna av GRI mycket väl. Vinnarna har utsetts utifrån samma kriterier som i de tolv andra europeiska länderna som, förutom Sverige, också är medlemmar i European Sustainability Reporting Association (ESRA). BAKGRUND HÅLLBARHETSREDOVISNING Det var under början av 1990-talet som svenska revisionsbyråer började arbeta med hållbarhetsfrågor. Då var det i första hand miljöområdet som var aktuellt. I kölvattnet av Bhopal-katastrofen 1984 och oljetankern Exxon Valdez förlisning utanför Alaska 1989 började omvärlden ställa ökade krav, berättar Åse Bäckström. Företag som var extra utsatta var tidiga med miljöredovisningar. SAS och dåvarande Stockholm Energi var de företag som var först med att låta granska sina miljöredovisningar. 1993/94 kom ISO-standarder för miljöledningssystem och revisioner. Skogsföretaget MoDo och Volvo producerade de första separata miljöredovisningarna. Därefter växte antalet snabbt, året efter kom 15-talet miljöredovisningar. Global Reporting Initiative startade 1997 och ger riktlinjer och stöd för hur hållbarhetsrapporteringen ska ske började begreppet socialt ansvar hitta in i årsredovisningarna. I Sverige tog det i början lite tid att inse vad den sociala dimensionen innebar, en effekt av en genomreglerad arbetsmarknad. Multinationella företag i Sverige var de som snabbast tog till sig hållbarhetsbegreppet. Senare fyllde nationellt verksamma företag den sociala dimensionen med begrepp som jämställdhetsfrågor, sjukfrånvaro och utbrändhet. Idag sker den externa granskningen av hållbarhetsredovisningar alltmer med multidisciplinära team med naturvetare, ekonomer, lagstiftningskunniga och personer med bakgrund inom mänskliga rättigheter. Hösten 2006 kom Global Reporting Initiative med en uppdaterad version av sina riktlinjer; G3. Några av Visma Spcs storsäljare. Pris från cirka kr exkl frakt och moms. standard inte bara för multinationella utan även för nationella företag. GRI tillhandahåller även branschvisa riktlinjer. Hållbarhetsredovisningarna har blivit formaliserade och svenska företag inkluderar dem i sin årsredovisning. De blir alltså en naturlig del av företagsledningens rapportering till intressenter och investerare, och inte någonting som avges av en miljö- eller hållbarhetschef. Internationella företag kommer i princip att vara tvungna att låta externgranska sin hållbarhetsredovisning. Detta gäller även statliga bolag. En viktig framtida fråga är leverantörsproblematiken i utvecklingsländerna. Detta gäller inte minst mindre svenska företag som kan gå under om det visar sig att de använt leverantörer som utnyttjat barnarbetare eller har omänskliga arbetsförhållanden. Knäckfrågan är att de måste utveckla system för att identifiera att detta inte sker. Ett sätt är att ta hjälp av internationella revisionsbyråer med nationell kompetens som kan kontrollera på plats, avslutar Åse Bäckström. FÖRTROENDE i AFFÄRER 11

12 FAR SRS vill sätta ny standard för redovisningskonsulten Från den 1 december går det att bli medlem i FAR SRS nya redovisningssektion. Huvudsyftet är att höja kompetensnivån på redovisningskonsulten och införa en kvalitetssäkring. FOTO: JEANETTE HÄGGLUND FAR SRS etablerar en ny redovisningssektion. Hela branschen känner att detta behövs. En gemensam organisation är logisk och kommer att tjäna både näringslivet och samhället på ett effektivt sätt. Nu får vi större tyngd och trovärdighet att driva branschens frågor, säger Karin Prytz och Tomas Borgström. Redovisningstjänsterna utvecklas i snabb takt. På de flesta revisionsbyråerna är utbudet av redovisningstjänster redan idag om fattande och efterfrågan är ständigt växande. Samtidigt är kompetensspannet bland Sveriges redovisningskonsulter för stort. Här finns högt kvalificerade konsulter men också de som har svagare kunskaper. Vi vill därför höja kompetensnivån på redovisningskonsulterna och införa en ny typ kvalitetssäkring, säger Tomas Borgström, ordförande i redovisningssektionens interimsstyrelse och verksam som auktoriserad redovisningskonsult och revisor vid Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Trycket kommer både in- och utifrån. Företagen behöver ett ökat stöd och branschen efterlyser också en ny standard och nya verktyg. Ett förändrat regelverk och förväntningar från banker och kreditinstitut innebär att redovisningskonsulten får ökade krav på att lägga fram finansiella rapporter av hög kvalitet till sina kunder. Här krävs en ständig utveckling och vidareutbildning, något som en stark branschorganisation skapar goda förutsättningar för, menar Karin Prytz, ledamot i interimsstyrelsen och redovisningskonsult vid Deloittes redovisningsverksamhet i Östersund. Siktet är inställt på nya medlemmar inom några år. Antalet medlemmar kommer att vara så stort att sektionen får ett betydande inflytande inom FAR SRS, menar Tomas Borgström. Vilka mervärden kommer en redovisningskonsult att uppleva med sitt medlemskap? Dels tillhörighet och stöd i en stark organisation, dels en titel med större tyngd och höjd yrkesstatus. Det skapar möjlighet för vidareutveckling som gör att vi kan hålla en hög standard. Ansvarsförsäkring erbjuds också, liksom juridisk kompetens och sakkunskap, som kan vara nog så viktigt. Med den nya sektionen får redovisningsbyråer en stark och tydlig branschorganisation att vända sig till. De som är oorganiserade kommer att ha lättare att hitta fram till oss. Andra är kanske redan med i FAR SRS och Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF, säger Tomas Borgström. Nu kommer det att räcka med ett medlemskap. Vad innebär den nya sektionen för medlemmarnas kunder? Nya företag får lättare att hitta kompetent redovisningshjälp och kvaliteten på utfört arbete blir bättre. Små företag får större trovärdighet inför eventuella kreditgivare och andra intressenter, till exempel kunder och leverantörer, om företaget kan visa att man anlitar en auktoriserad redovisningskonsult FAR SRS, säger Karin Prytz. Kunden har även möjlighet att få ett bokslutsintyg från redovisningskonsulten vilket innebär en ökad trygghet. FAKTA FAR SRS kommer under hösten att slutföra arbetet med att ta fram en svensk standard för redovisningskonsulters arbete. Syftet är att skapa en hög enhetlig kvalitetsnivå på utförda tjänster. Normgivningen skapar förutsättningar och stöd för en effektiv kvalitetssäkring av redovisningskonsulten, vilket kommer kunderna tillgodo. Vad gör du när Skatteverket knackar på dörren? När Skatteverket kommer på besök är det inte säkert att det beror på fel i företagets redovisning. Kurt Rengholt berättar vad som händer. Att det kommer ut en skatterevisor och gör en skatterevision i företaget är inte ovanligt. Men vad ska man göra då? Frågan går till Kurt Rengholt som arbetat vid Skatteverket i nästan 30 år innan han 1999 påbörjade jobbet som skattekonsult vid Lindebergs Grant Thornton. Som företagare bör du vara lite återhållsam med informationen. Precis som i alla branscher varierar kompetensen. Har du oturen att träffa en skatterevisor av det sämre slaget, kan denna fatta ett alltför snabbt beslut. Risken finns att du av obetänksamhet lämnar felaktig information som i förlängningen kan leda till en skatteprocess i domstol. En tidpunkt för skatterevisionen avtalas alltid. Kurt Rengholts råd är att använda något av de tre följande stegen vid skatterevisionen för att undvika missförstånd:» Miniminivån är att se till att ha med revisorn, som ofta kan skattefrågorna bättre än företagaren själv.» Företagaren kan kräva att alla frågor ska gå via företagaren själv, inte till anställda.» Företagaren kan säga att han eller hon mer än en revisionsbyrå telefon FÖRTROENDE i AFFÄRER

13 Vi har aldrig varit klokare! Vi på Irev har under 25 år skaffat oss unika insikter i vilken kunskap och kompetens som krävs för att vara uppdaterad inom ekonomi, revision och redovisning. Med stöd av FAR SRS borgar vi för en hög kvalitet på våra utbildningar vilka alltid är kopplade till näringslivets krav. Klokt, eller hur? Rädslan kan vara stor. Vissa företagare öppnar inte ens brev som kommer från Skatteverket utan sänder dem direkt till revisorn ILLUSTRATION: EMMA VIRKE Irev är ett helägt dotterbolag till FAR SRS, branschorganisationen för revisorer och rådgivare. I koncernen ingår även FAR SRS Förlag AB. Annons 1/2 stående Ekonomi- och revisionsutbildningar inte svarar på muntliga frågor, utan begära skriftliga frågor som ska besvaras skriftligt. Vad är det som styr vilka företag som besöks av skatterevisorer? Det finns flera urvalsgrunder. Det kan vara ett resultat av ett slumpmässigt urval eller att det finns särskild anledning för besök. Det kan till exempel röra sig om ett skattekontor som har uppmärksammat fusk inom en viss bransch. Särskilda branschkontroller sker först regionalt, sedan över hela landet. Mindre företag som går bra och har stora vinster, löper större risk att kontrolleras. Det kan även ha sin upprinnelse i en deklaration som skrivbordsgranskats, men där svaren på frågorna varit tveksamma. Ett exempel är konsultbolaget som har stora konsultintäkter och som samtidigt har stora inventarieinköp. Revisorn har en viktig roll att fylla för att undvika att problem uppstår. Revisorns roll är att göra klart för företagaren vad som gäller och reagera för konstiga poster i bokföringen. Även om det finns särskilda skatteexperter på revisionsbyråer, brukar revisorn klara av att hantera många av frågorna själv, säger Kurt Rengholt. SYNNEBY REVISIONSBYRÅ GÖTEBORG NEXIA REVISION STOCKHOLM REVISORSGRUPPEN I MALMÖ FÖRTROENDE i AFFÄRER 13

14 Carola har jobbet som passion FOTO: JEANETTE HÄGGLUND För ett och ett halvt år sedan valde Carola Lundgren att starta egen revisionsfirma. Idag har hon två anställda, och kundlistan växer. Hennes roll är mångfacetterad; revisor, rådgivare, utbildare och säljare. Mitt på Storgatan i Piteå hittar vi Revisionären. Företaget erbjuder revision, rådgivning och utbildning och drivs av en sprudlande Carola Lundgren som inte är rädd för att sticka ut hakan. I ett höstnummer av branschens tidning Balans skrev hon en längre debattartikel där hon tyckte det var dags för revisorn att komma fram ur garderoben och börja på en säljkurs. Inlägget ville visa på möjligheter inför borttagandet av revisionsplikten för mindre företag. Budskapet var tydligt; sätt kunden i fokus och bli mer lyssnande och engagerad så kan uppdragen behållas när plikten försvinner. Hittills har det bara varit positiv återkoppling, säger hon och ler förnöjt. Carola Lundgren har sin bakgrund vid Deloitte i 16 år. Först som redovisningskonsult, senare som revisorsassistent. Idag är hon godkänd revisor sedan 5 år. Hon trivdes bra på byrån och hade chefer som gärna förespråkade vidareutbildning. I många år höll jag själv i entreprenörsutbildningar för personer som ville starta eget. Vid något tillfälle blev jag inspirerad själv och på den vägen är det, berättar hon. Hennes nya företag fick en flygande start, när nästan alla kunder valde att följa Carola Lundgren. Carola har sin förklaring klar: Många kunder tycker om att jag förklarar på ett rakt och enkelt sätt vad de ekonomiska termerna innebär, istället för att tala det formella revisorsspråket. Det roligaste är att se kunderna utvecklas. Kundstocken består av drygt 100 företag, alla utom en handfull av dem är ägarledda. Fördelningen är ungefär hälften aktiebolag, den andra hälften enskilda firmor och handelsbolag. De flesta företagen har en till två anställda och omsätter mellan två och tre miljoner kronor. Som många revisionsbyråer erbjuder även Revisionären redovisningstjänster. En av de anställda hjälper till med löpande redovisning. Företaget anlitar bokslutsupprättare som underleverantör, i de fall Carola är revisor. Att hon trivs som egen märks tydligt. Hon ser framför allt två stora fördelar: Dels friheten att anställa när det är mycket att göra. Det gör att jag kan arbeta mer med försäljning och utbildning. Hon tycker också att det ger tillfredsställelse att hitta nya sätt att sälja uppdrag: Många kunder blir förvånade över kronorsfakturan och vet inte vad de egentligen betalar för. Därför började jag sälja abonnemang. Kunderna betalar kronor i förskott och kan ringa och fråga mig om vad som helst. Mest är det redovisningsfrågor men det kan även vara mer kvalificerade frågor. Ofta hittar jag nya kundbehov i de här kontakterna som genererar merförsäljning, berättar hon. Hon tror att 90 procent kommer att förbli kunder om det blir så att revisionsplikten tas bort. Hur ser då kontakten med kunden ut under ett år vad händer? Genom supportavtalet ringer kunderna till mig frivilligt, vilket är bra. Tre gånger om året sänder jag ut ett brev där jag talar om att jag finns och visar på nyheter inom regelområdet. Vi träffas alltid inför bokslut för att se om det finns några varningssignaler i balansräkningen. Om det gått bra, ser vi vad som kan göras skattemässigt. Om en redovisningskonsult lämnar bokslut till mig, är det alltid något litet fel. Å andra sidan vet kunden och redovisaren att jag har värsta korrekturglasögonen på, säger Carola och skrattar. Vad händer under en konsultation? Många frågar vilka möjligheter det finns att ta ut mer pengar från företaget, exempelvis genom utdelning. För företag som går sämre, undersöker vi siffrorna och diskuterar vilka vägar som finns för att lösa situationen. Uppdrag som Due Diligence eller generationsskiften inkommer däremot sällan. Framtiden för hennes företag kan gå åt olika håll. Vid sidan av att bli fler anställda och få in fler kunder, tror Carola att utbildning och rådgivning kommer att vara tongivande delar i företagets tjänsteutbud om ett par år. När revisionsplikten tas bort, kommer troligtvis fler redovisningskonsulter med olika specialkompetenser att anställas i företaget. Vid sidan om Starta-eget utbildningar, kommer vi att erbjuda utbildning för lite större företag med inriktning framför allt på att kunna tyda finansiella rapporter. Till exempel balans- och resultaträkningar och årsredovisningar, samt i viss mån budgetarbete och lite annat smått och gott, avslutar hon. Väldigt många gillar Norstedts Bokslut. Vad ska dom säga nu? För snart lanserar vi NYA Norstedts Bokslut, en utveckling av sin mycket omtyckta föregångare på mer än 35 punkter. Den stora nyheten är kopplad till årsredovisningshanteringen, där vi har bytt teknik. Det innebär till exempel ny ordbehandlare, förbättrad mallhantering och mer överskådliga och flexibla uppgiftssidor, till exempel notöversikten. En annan märkbar förändring är stöd för SIE4. Välkommen att se mer på Tel FÖRTROENDE i AFFÄRER

15 Det är oerhört skönt att ha kontakter med professionella kolleger utan att känna konkurrens, säger Christer Cederblad, ordförande för Sverev. Ensam är inte stark Mikael Boström vid Abrahamssons Bil Elektriska är en av Carola Lundgrens kunder. Han har drivit företaget sedan november 2005, efter att ha gått starta-eget-utbildning där Carola var lärare. Revisor eller redovisningskonsult, vad är skillnaden? Det är inte ovanligt att företagare och andra blandar samman revisorns och redovisningskonsultens arbetsuppgifter. En företagare som lämnar sina papper till revisorn för att ordna med den löpande bokföringen, gör det egentligen till en redovisningskonsult. En godkänd eller auktoriserad revisor får nämligen inte utföra grundbokföring i företag där denna är bolagsstämmovald revisor. En kvalificerad revisor (godkänd eller auktoriserad) måste ha högskoleutbildning och får sin titel och behörighet genom godkännande/auktorisation av Revisorsnämnden. Revisorn måste även ha ett visst antal års erfarenhet från revisionsarbete för att få sin titel. Som revisor blir man kvalitetskontrollerad av FAR SRS. Det ställs dessutom krav på fortlöpande vidareutbildning. En revisor måste också ha ansvarsförsäkring. Införandet av auktorisation av redovisningskonsulter gör att kraven på utbildning, kvalitetskontroll med mera ökar också för redovisningskonsulterna. Redovisningskonsulten kan alltså sköta den löpande bokföringen samt upprätta bokslut och årsredovisningar åt företag. Om företaget är en revisionskund kan medarbetare på revisionsbyrån - dock inte den valda revisorn eller någon som hjälper till med revisionen på just det uppdraget - lämna biträde vid upprättande av bokslut och årsredovisning. Sedan utför revisorn revisionen. Revisorn ska granska att årsredovisningen i väsentliga avseenden har upprättats enligt årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av företagets resultat och ställning. Revisorn ska även granska förvaltningen och ta ställning till huruvida ansvarsfrihet kan beviljas för styrelsens ledamöter och vd. Revisionsbyråerna måste förbereda sig för att möta en ny, EUanpassad marknad. En statlig utredning väntas föreslå begränsad revisionsplikt, som kan få till följd att cirka procent av aktiebolagen i Sverige inte längre behöver utse revisor. När revisionen blir efterfrågestyrd, måste vi inom branschen bli bättre på att berätta vad vi är till för och duktiga på att motivera kunderna att anlita oss, säger Christer Cederblad, ordförande för Sverev. Sverev är en sammanslutning av för närvarande åtta enskilda revisionsbyråer. Organisationen siktar på att bli större och ser en möjlighet att attrahera nya medlemmar i en tid när marknaden står inför viktiga förändringar. Ensam är inte stark, säger Christer Cederblad. En ensam byrå får det svårare att anpassa sig till den nya turbulenta och mer konkurrensutsatta marknaden. Det ger styrka att vara med i Sverev. Medlemsbyråerna utbyter erfarenheter med varandra, diskuterar affärs- och personalfrågor, effektivitet, jämför nyckeltal och affärsmetoder. Kvalitetskontrollen är en annan fördel med medlemskapet i Sverev. Kolleger från andra medlemsbyråer granskar både det enskilda företagets interna kvalitetskontroll och revisorers arbete med uppdragen. Samtliga revisorer utsätts för granskning, vilket är oerhört nyttigt, säger Christer Cederblad. Vi står inte ensamma när FAR SRS eller Revisorsnämnden kommer för att kvalitetskontrollera vårt arbete. Sverev arrangerar gemensamma utbildningar och håller bland annat en årlig konferens för alla anställda i medlemsföretagen. Under höstens tredagarsmöte i Ljungby diskuterades både aktuella skatte- och redovisningsfrågor, branschfrågor och personalledning. Det är oerhört skönt att ha kontakter med professionella kolleger utan att känna konkurrens, säger Christer Cederblad. Det råder en väldigt öppen atmosfär mellan oss och ibland, när någon byrå har extra hög arbetsbelastning, lånar vi även personal av varandra. FAKTA SVEREV är en sammanslutning av åtta enskilda revisionsbyråer: Alingsås Revision i Alingsås, Cederblad & Co Revisionsbyrå i Kristianstad och Malmö, Focus Revision i Stockholm, Hummelkläppen i Stockholm, LGR Företagsrevision i Ljungby, Revikonsult Revisionsbyrå i Helsingborg, Revinorr i Luleå och Klint Andersson Revision i Norrköping. Etableringsår: 1981 Omsättning: 75 miljoner kronor Antal anställda på medlemsbyråer: 80 Arbetsutskottet består av Christer Cederblad från Cederblad & Co, Hans Otto från Revikonsult Revisionsbyrå i Helsingborg samt Ingrid Svedin från Hummelkläppen i Stockholm med Annika Ahlberg-Andersson från Alingsås Revision som suppleant. FÖRTROENDE i AFFÄRER 15

16 APTA ny, effektivare revisionsmetodik för mindre företag Det finns en unik bokföringsmiljö i Sverige som revisorer i mindre företag snart kommer att kunna dra nytta av i sitt arbete. I Sverige finns dels en datoriserad redovisning med en standardkontoplan, dels finns exportmöjlighet av så kallade SIE4filer, och slutligen finns en utvecklad programvara för analyser av redovisningen. Sammantaget gör detta att svenska revisorer kan använda en metod som är unik i världen. Vi får en effektiv metod vid revision av mindre företag som inte kräver stordatorsystem, berättar Eva Sandström som är vice ordförande i FAR SRS Kvalitetsnämnd. Metoden hon talar om går under namnet APTA och består dels av en planeringsfas som utgår från en beskrivande revisionsstrategi och branschmall, dels av datortekniskt stöd genom hela revisionsarbetet. Den utvecklade datortekniken har auktoriserade revisorn Hans Sjölund som uppfinnare. Det är ett datorstöd som i fyra olika steg ger revisorn bilder och revisionsbevis på hur det aktuella företaget egentligen mår. I det första steget hämtas data från flera år in till revisorns analysprogram. Här går det sedan snabbt att skapa diagram som visar trender över åren. Då blir det mycket lätt för mig som revisor att översiktligt se företagets ekonomiska situation, förklarar Eva Sandström. I steg två ges en översikt över vad som hänt varje månad. I tredje steget genomförs ett test som identifierar en sammanställning över felaktigt bokförda verifikationer. I steg fyra görs revisionsmässiga urval av transaktioner av händelser under året och runt årsskiftet. Steg tre och fyra genomförs med ett par knapptryckningar, en tidsbesparing då dessa tester och urval tidigare endast kunde plockas fram en och en. Den här metodiken visar på hur man finner de transaktioner som förorsakar väsentliga fel i en årsredovisning, säger Ulf Nankler. På det här sättet utgör APTA en revisionsmetodik som snabbt ger relevanta sammanställningar över mindre företags bokföring. Nu använder vi datorn för att ta fram vilka fakturor och verifikat som vi vill granska i pärmarna. Du kanske har verifikationer i en bokföringsfil. Med metoden ser du snabbt att 10 stycken inte följer normerna. Ett delsyfte i projektet är att förbättra Med APTA kan revisionen göras mer effektiv och enhetlig, och man får säkrare underlag för uttalanden i revisionsberättelsen, säger Eva Sandström och Ulf Nankler. De har arbetat med APTAprojektet på uppdrag av FAR SRS sedan i våras. redovisningen hos företagen. Genom att återkoppla resultaten till företagaren kan revisorn uppmuntra till förbättringar av kontering och redovisningrutiner. Just nu pågår ett intensivt arbete för att få programvaruföretagen Hogia, Norstedts och Visma Spcs att inkludera APTA-metodiken i sina programvaror. Vi vill att alla ska använda APTAmetodiken med den strukturerade fyrstegsmetoden. Senast under 2008 är målet att revisorer ska ha tillgång till den, avslutar Eva Sandström. Kompetens och kontinuitet med kunden i fokus. Personlig och genuin är kanske inte ord Våra verksamhetsområden: man först förknippar en revisionsbyrå med, men i vårt fall är det avgörande. Sedan starten 1974 har Frejs arbetat med i huvudsak ägarledda företag. Det kräver förståelse och kunskap om våra uppdragsgivares verksamhet, liksom både nära och långvariga relationer. Vi har produkterna som underlättar ditt arbete! Hos FAR SRS Förlag hittar du böcker, tidskrifter, IT-produkter, fickkalendrar och andra informationsprodukter speciellt framtagna för dig som arbetar inom områdena skatter, affärsrätt, redovisning och revision. Vår målsättning är att erbjuda smidiga, uppdaterade och professionella produkter som underlättar ditt arbete. Böcker som blivit branschstandard Flera av våra produkter, t.ex. Samlingsvolymen, har blivit branschstandard. Många använder dem från studieåren och genom hela yrkeslivet. Det är ett gott betyg på att våra produkter håller högsta kvalitet och är framtagna för att vara praktiska och användbara arbetsredskap för dig som professionell användare. Beställ våra produkter på Internet Läs mer om oss och våra produkter i vår Internetbokhandel 16 FÖRTROENDE i AFFÄRER

17 Redo för revolutionen De förändringar som revisions- och redovisningsbranschen står inför är inget mindre än en revolution. IT-företaget Hogia är redo för att anta denna spännande utmaning. Är du? Förändringar kan innebära både hot och möjligheter. Med rätt samarbetspartner kan man dra nytta av möjligheterna och övervinna eventuella svårigheter. Många uppdrag kan försvinna när kunden inte längre är tvungen att ha en revisor, vilket blir fallet vid en slopad revisionsplikt. Å andra sidan ökar revisions- och redovisningsbyråernas möjligheter till rådgivning, då det inte längre föreligger en jävsituation mellan byråerna och deras kunder. Det blir också allt vanligare att företag lägger ut sin ekonomi- och löneadministration på entreprenad hos byråerna. Användandet av Internet och ny IT-teknologi i kommunikation med kunder förändras hela tiden. Allt detta kommer att kräva investeringar i teknologi och i nya arbetsmetoder hos byråerna. Förändringarna som sker i branschen nu är lika stora som de som datoriseringen medförde på 80-talet, säger Jan Brusquini, vd på Hogia Redovisning och Revision AB. Givande samarbete Hogia erbjuder helhetslösningar för kunderna i specifika branscher. Därmed har de skaffat sig djupa kunskaper om de behov som finns inom olika branscher, vilket man använder för att i nära samråd med kunderna utveckla lösningarna. De egna programmen har öppna gränssnitt så att det är lätt för olika partners att koppla ihop sina produkter med Hogias. Internet ökar tillgängligheten och erbjuder en fantastisk möjlighet för kunden och byrån att utbyta information. All information ska kunna finnas samlad på ett ställe på byrån, vilket ökar säkerheten dramatiskt. Byrån och kunden kan jobba i realtid i samma system och det blir möjligt för kunderna att göra delar av arbetet själva. Detta kommer att leda till nya tjänster och till en ny typ av kommunikation mellan byrån och kunderna. Vi tillhandahåller redan i dag de affärsservicelösningar som krävs för detta, säger Jan Brusquini. Vi är bara i början av utvecklingen på detta mycket spännande område, säger Jan Brusquini, som ser alla möjligheter för Hogia i ett tätare och mer interaktivt samarbete mellan revisions- och redovisningsbyråerna och deras kunder. FAKTA OM HOGIA» Hogia startades 1980 av Bert- Inge Hogsved och hans fru Åse.» Idag har företaget 430 anställda och 350 miljoner i omsättning.» Varje branschsegment drivs som ett eget bolag, vilket ger ett större engagemang och mer entreprenöriellt tänkande. Mer information: Hogia präglas av en entreprenörsanda som gör att företaget ligger i utvecklingens framkant, säger Jan Brusquini. Skatt är en styrelsefråga Skatt är en av de större kostnadsposterna för vinstgenererande företag. Men hanteringen av skattefrågorna ges inte alltid rätt prioritet vilket kan leda till minskat aktievärde. Hur ska företag sköta sin skatteadministration? Vad kan företag göra för att minska sin skatt och undvika negativa skattesmällar? Det är frågor som Thomas Andersson, specialist på företagsbeskattning vid revisions- och konsultföretaget Deloitte dagligen hanterar tillsammans med byråns övriga skatterådgivare. Jag anser att det finns en hel del som svenska företag kan förbättra inom skatteområdet. Skatt kan rätt hanterat vara en konkurrensfördel. Om skattesatsen mellan två företag i samma bransch skiljer sig väsentligt åt, allt annat lika, är det självklart att företaget med den lägre skattesatsen har en konkurrensfördel. Skatteläckage på flera procent är inte ovanligt och kan ofta rättas till, säger han. Ett ofta förekommande fel är att inte före genomförandet av en affärstransaktion beakta och ta hand om de planeringsmöjligheter som finns i den löpande verksamheten. Istället beaktas skatteaspekterna av en transaktion först när den är genomförd, och då är det för sent. I England och USA deltar skatte konsulter i affärstransaktioner på ett helt annat sätt än vad som är vanligt i Sverige. Det kan röra sig om köp eller försäljningar av verksamheter, investeringar eller refinansiering av verksamheter men även transaktioner i den löpande verksamheten, säger Thomas Andersson. Hans råd är att arbeta medvetet, strategiskt och långsiktigt med skattefrågor, och lyfta frågorna till högsta ledningsnivå; till styrelsen. En realistisk målsättning kan vara att sänka den effektiva skattesatsen med någon procentenhet per år. Bäst är att göra det i en jämn takt, utan stora svängningar. Hur det kan göras påverkas givetvis av det enskilda företagets speciella förutsättningar i den bedrivna verksamheten, säger han. Ökad transparens Oavsett vilka åtgärder som genomförs, är Thomas Andersson noga med att påpeka att all skatteplanering som görs ska tåla en granskning. I kölvattnet av Enronaffären, ser han en tydlig trend där olika regulatoriska krav leder till ökad öppen redovisning även av inkomstskatter och skatterisker. Hur skattefrågor hanteras är en av de faktorer som företag bedöms utifrån i olika sammanhang (Skatteverket, aktieägare, analytiker samt kunder och leverantörer), vilket kan ge både goodwill och badwill. Thomas Andersson erfarenhet är att företag numera har en mer öppen redovisning av vad som lett fram till den skatt som betalas. Eftersom skattelagstiftningen inte exakt anger vilken skatt som ett företag ska erlägga finns både möjligheter och risker. Ta därför kontroll över skattefrågorna, chansa inte, avslutar han. Mät lönsamheten på resultatet efter skatt. Traditionellt har utvärdering och styrning inom företagen varit resultatet före skatt, men det är resultat efter skatt som slutligen driver aktieägarvärdet, säger Thomas Andersson, specialist på företagsbeskattning vid Deloitte. FÖRTROENDE i AFFÄRER 17

18 SÅ FUNGERAR DET I DAG: ❸ Godkända revisorer. Christina Kallin, Anna Andersson och Fredrik Dellström skrev revisorsexamen i december ❶ ❷ R3 Revisionsbyrå med entreprenörsanda R3 Revisionsbyrå ligger mitt i Stockholm. Här finns stora möjligheter att göra resan från assistent till delägare. Dagens åtta delägare är måna om att dela med sig av uppdrag till yngre medarbetare. Samtidigt uppmanas de yngre att vara entreprenörer och aktivt påverka sin egen klientstock och arbetssituation. Här har du bra möjligheter att bygga din egen klientstock, dels genom det kontaktnät du bygger upp på byrån, dels genom den hjälp vi får från de nuvarande delägarna. Det känns stimulerande att man kan påverka sin egen utveckling, säger Christina Kallin som är godkänd revisor sedan i våras. Gillar friheten på jobbet Fredrik Dellström tycker det är viktigt med företagskulturen. Det är ett roligt och stresståligt gäng som jobbar här. Och det behövs, det är ju ett race på några månader varje vår, som slutar med champagne den 15 juli. Det är en utmaning och då måste man också trivas för att det ska fungera, säger han. Varje år reser byrån bort på konferens 3 4 dagar för att utveckla medarbetarna. I år gick turen till Umbrien i Italien. Anna Andersson har tidigare varit föräldraledig. Stor frihet gör att jobbet går bra att kombinera med familjen. Nu arbetar jag 80 procent, berättar hon. Idag arbetar 30 personer på kontoret. Vissa har egna rum, andra sitter i grupper om fyra i en mer öppen miljö i två plan. Vi behöver anställa ytterligare 6 8 civilekonomer under det närmaste året, säger Tomas Nöjd, som är en av delägarna. JUST NU SÖKER R3: 2-3 medarbetare med civilekonomutbildning, inriktning revision. En medarbetare för uppföljning av forskningsanslag från EU. 1. Informationen finns i företagens affärssystem. Ny teknik ersätter Ökad effektivitet och bättre kvalitet, det är effekterna av att låta den finansiella informationen distribueras utan avbrott i det elektroniska flödet. Standarden XBRL håller på att göra det möjligt. HOLLAND GLOBALT REFERENSFALL Holland är det land som anses ha kommit längst med införandet av XBRL. Där har de större myndigheterna gått samman för att underlätta rapporteringen för bolagen. Stommen i bolagens myndighetsrapportering - skatt, årsredovisning och statistik sker nu med hjälp av XBRL. Läs mer om den holländska modellen på: 2. Den flyttas över till bokslutsprogram. Programvara för den finansiella redovisningen har funnits i åratal. För redovisningskonsulter och revisorer innebär det att arbetet underlättas betydligt. Med programmen har en elektronisk kedja etablerats hela vägen fram till bokslut och årsredovisningar. Men sedan blir det plötsligt ett avbrott, när pappershandlingar skickas in till Bolagsverket. Vid Bolagsverket scannas informationen in och finns därmed åter i digital form. Det är bara ett problem; formatet medger inte att informationen är elektroniskt sökbar. Det innebär att intressenter som Skatteverket, Upplysningscentralen (UC) och andra kreditupplysningsföretag som använder information från Bolagsverket, tvingas knappa in uppgifterna manuellt för att kunna använda informationen. Hanteringen är omständlig och dyr samtidigt som riskerna för fel alltid finns. Sedan en tid har Bolagsverket öppnat 3. Skrivs ut och postas till Bolagsverket. upp möjligheten för aktiebolag att lämna in sin årsredovisning elektroniskt. Med webbtjänsten e-räkenskap är det möjligt att elektroniskt skriva under och skicka in årsredovisning med fastställelseintyg och revisionsberättelse. En förutsättning är emellertid att årsredovisningen och revisionsberättelsen finns i XBRL-format och enligt den standard som utformats av föreningen XBRL Sweden. De flesta programvaruleverantörerna har ännu inte lagt in XBRL-funktionalitet i sina bokslutsprogram. Hittills finns endast ett fåtal bokslutsprogram som klarar av att konvertera den finansiella informationen till XBRL. Som med alla större förändringar tar det tid. Jämför med att deklarera elektroniskt, det tog tre-fyra år innan det började användas i större omfattning. Till årsskiftet planerar fler av programvaruleverantörerna att stödja export i XBRL, säger Per Vem bryr sig om både företaget och företagaren? Kontakta oss vi är bra på det! Vi ser till helheten för både företaget och ägarna och är ditt bollplank i alla ekonomiska frågor. Vi hjälper dig med kvalificerad revision, redovisning, skatter och rådgivning, anpassat till dina och företagets behov. Vi är ett nätverk av lokalt ägda revisionsbyråer med mer än 50 kontor i Sverige. Alla med lokalt engagemang och ett personligt bemötande. Välkommen! Besök vår hemsida för mer information: 18 FÖRTROENDE i AFFÄRER

19 Baker Tilly Sverige har kontor på följande orter i Sverige: ❹ 4. Informationen scannas in vid Bolagsverket och blir åter digital. ❺ GRAFIK: FOA 5. Den inscannade informationen distribueras vidare till Skatteverket och kreditupplysningsföretag. Dessa måste själva stansa in informationen för att kunna bearbeta den. Vi växer fort! Är ert företag redo att hänga med? Vi är ett nätverk av oberoende revisionsbyråer som arbetar med revision, rådgivning och redovisning. Genom oss har ni tillgång till ekonomisk expertis från hela världen. Genom vårt oberoende delägarskap i Baker Tilly International kan vi hjälpa dig och dina kunder när ni vill etablera er i och utanför Sverige. Önskas mer information, kontakta vårt huvudkontor Åsa Jonshamre, telefon Eskilstuna Falköping Gävle Göteborg Hudiksvall Katrineholm Köping Landskrona Ljungskile Ljusdal Luleå Mora Nyköping Sala Stockholm Strängnäs Uddevalla Uppsala Västerås byråkrati Thorling, projektledare vid föreningen XBRL Sweden och anställd vid Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Potential finns på flera områden Nyttan med att använda XBRL i rapporteringen går att finna bland fler intressenter. Banker, investerare och myndigheter får informationen i ett format som de kan använda direkt. För banker innebär det effektivare kreditbedömningsprocesser, revisorer kan göra granskningen på ett än mer effektivt sätt och får mer tid över till analys och rådgivning. Investerare kan återanvända informationen i sina analyser med automatik och dessutom lättare jämföra olika bolags finansiella utveckling, säger Per Thorling. En annan fördel är den inbyggda kontrollfunktionen som finns i XBRL-formatet. Olika poster summeras och valideras i programmet, vilket minskar risken för att fel siffror läggs in. Finns det något negativt med den nya standarden XBRL? Enligt Maria Bengtson vid FAR SRS, medför en standard att det blir en mer formaliserad blankettrapportering, något som vissa uppfattar som alltför statiskt. Läs mer om XBRL på: och FAKTA XBRL XBRL är en XML-standard som tagits fram för att underlätta elektronisk kommunikation av finansiell information. Standarden håller nu på att etableras över hela världen. Idag hanteras vanligtvis finansiell information i form av dokument som innehåller textmassa. Textmassan är svår att verifiera och att analysera maskinellt. I XBRL-formatet är informationen uppdelad i taggar där varje tagg identifierar ett ekonomiskt begrepp. Detta gör att informationen blir sökbar på ett mer effektivt sätt. Förutsättningarna för bland annat revisorer och analytikers bearbetning av informationen förbättras därmed avsevärt. MER ÄN BARA SIFFROR Självklart är vi intresserade av siffror. Bäst gillar vi svarta, men vi handskas bra med röda också. Framförallt är vi uppriktigt intresserade av dig och hur ert företags mål och visioner ser ut. Detta engagemang är nyckeln till våra långa och goda kundrelationer. Välkommen till MGI Hallén i Göteborg. En lokal revisionsbyrå på en internationell arena. Top Down approach vs. Bottom Up approach Phone: (+47) Fax: (+47) Top Down Corporate Finance and Corporate Accounting Approach enables consolidated reporting vs. US and UK GAAP and IFRS Is your share-based incentive plan administration time-consuming? Do you need assistance related to IFRS-2, IAS 32 or IAS 39? Reduce the burden of incentive plan administration Improve the quality and reduce the cost of your accounting and financial reporting Financial Institutions employees Competitor s Bottom Up unable to provide the necessary reports Traditional vendors with old code Integrate and simplify all internal, external and employee processes related to granting, exercising, accounting and reporting Lower your business risk and liability Norse Solutions is the Nordic region s leading supplier of customized software and services for the efficient administration and financial reporting of equity-based compensation plans. We offer scalable software solutions, advisory services, plan administration outsourcing and 3rd party fair value calculations. For more information, please contact us or visit our web pages: FÖRTROENDE i AFFÄRER 19

20 Flexibla unga akademiker kräver flexibla arbetsgivare Revisionsföretagen får höga betyg när unga yrkesverksamma akademiker bedömer sin arbetsgivare. Även bland ekonomistudenterna står revisionsföretagen högt på önskelistan över blivande arbetsplats. Flexibilitet. Karriärmöjligheter. In flytande. Förmåner. Dagens unga akademiker ställer höga krav på sin arbetsgivare. För bara tio år sedan anpassade sig de anställda i högre grad till företaget. Dagens unga kräver att företagen ska anpassa sig efter dem, säger Daniel Sonesson, konsult på svenska marknaden hos konsultföretaget Universum. Individen och hans eller hennes livsönskningar spelar en allt större roll för arbetsgivaren. Och för den anställda är jobbet i större utsträckning än tidigare bara en del av livet som ska gå att kombinera med en aktiv fritid. Unga människor blir inte lockade av att göra några hundår för att sedan kunna klättra i karriären. Jobbet får inte inkräkta på fritiden. Man säljer inte bort tre timmars övertid om dagen för kronor extra i månaden. Livet är för mycket värt för att göra den uppoffringen, säger Daniel Sonesson. En viktig förklaring är att fler kvinnor är unga karriärister idag och har lagt grunden för en större öppenhet för att kombinera arbete med familj. Även männen ställer krav på att vara hemma med barnen, säger Daniel Sonesson. Det ställer högre krav på att arbetsgivaren har de anställda i fokus. Flexibilitet när det gäller arbetstider och möjlighet att arbeta hemifrån någon dag i veckan, friskvård, pensionsförmåner och att företaget tydligt visar att de bryr sig om sina anställda är viktiga kriterier för en attraktiv arbetsplats. Revisionsföretagen tillhör en kategori som lyckats bra med att möta de behoven, enligt Universums undersökningar. Däremot vill 80-talisterna inte bli chefer. Det beror bland annat på att de har vuxit upp med föräldrar där jobbet har varit allt. Ett misstag de inte vill göra om. Det är ett problem som delas av hela näringslivet och som kommer att göra sig kännbart inom den närmaste tioårsperioden då många chefer går i pension. Unga människor ser ett likhetstecken mellan övertid och chef. Det behövs nya former för kunskapsöverföring och ledarskap inför den kommande tioårsperioden, säger Daniel Sonesson. TEXT: CICILIE FRÖDÉN. Daniel Sonesson, konsult på svenska marknaden hos konsultföretaget Universum. TRE FRÅGOR TILL TRE HR-CHEFER ❶ Hur kommer det sig att de som jobbar inom branschen generellt sett trivs så bra på sin arbetsplats? ❷ Vad gör ni för att vara en attraktiv arbetsgivare? ❸ Ser ni någon trend i hur de anställdas behov och önskemål förändrats under de senaste tio åren? Petra Schedin Stergel, Öhrlings PricewaterhouseCoopers: 1 Man får ta ett stort eget ansvar, många kundkontakter och det är ett omväxlande arbete. Då finns goda förutsättningar för att du ska trivas med din uppgift. 2 Medarbetarna känner att de har goda utvecklingsmöjligheter. Dessutom erbjuder vi ett attraktivt förmånspaket, som motsvarar det som medarbetarna efterfrågar. Vi arbetar också aktivt med företagets kultur, att det ska vara högt i tak och inte för många ledningsnivåer. 3 Valfriheten blir allt viktigare. Att kunna välja den sammansättning av förmåner som passar i den fas du befinner dig i livet. Nu finns det också ett större utbud av förmåner än förut. Stellan Sundberg, Esset Revision: 1 I yrket får man en variationsrik vardag med många kundkontakter. Man får jobba med stora och små företag och med en mängd olika frågor. Det utvecklar en som person. 2 Vi har kortare arbetstid, 37,5 timmar per vecka. Arbetstiden är säsongsanpassad. Om våren är det högre belastning och då arbetar vi mer än under sommar och höst. Under sommaren har vi förlängd helg och sex veckors semester. Dessutom har vi ett utbildningsprogram som alla medarbetare omfattas av. 3 Fler och fler kvinnor arbetar i branschen. Fler vill jobba deltid och ha en mer flexibel vardag för att kunna kombinera arbetet med familjeliv. Vi tillmötesgår detta genom att ge den enskilda större frihet att styra över sin egen arbetstid. Agneta Strandberg, Ernst & Young: 1 Det erbjuds fantastiska utvecklingsmöjligheter, i Sverige såväl som internationellt. Dessutom får man mycket internutbildning och stimulerande arbetsuppgifter. Tillgången till gedigen kunskap är stor och man lär sig ständigt nya saker. 2 Vi har utbildnings- och utbytesprogram som ger medarbetarna stort inflytande över vilken inriktning de vill välja och möjlighet att prova på nya karriärvägar inom företaget. Vi arbetar aktivt med våra värderingar för att förvalta en positiv företagskultur, bland annat i ledarskapsprogram och introduktionsutbildningar. 3 Det ställs idag högre krav på karriärmöjligheter och internationella möjligheter, men också på att man ska kunna kombinera arbetslivet med privatlivet. Vid olika faser i livet har man olika behov. Vi strävar efter att möta behoven individuellt, bland annat genom utvecklingssamtal varje halvår. Vår kompetens är din styrka! Driver du ett aktiebolag? Vi har särskilda rådgivare just för dig. Vi kan hjälpa dig och ditt företag med rådgivning inom redovisning, skatter, affärsutveckling juridik m m. All vår rådgivning är inriktad på att öka din lönsamhet och utveckla din verksamhet. Med oss som diskussionspartner kan du på ett begripligt sätt förstå hur förändringar påverkar din verksamhet, ända från affärstransaktionen till nyckeltalsanalysen. LRF Konsult är Sveriges största rådgivnings- och redovisningsföretag med fler än medarbetare. Våra specialister och rådgivare inom ekonomi, juridik, skatter, skog och fastighetsförmedling finns på över 135 orter över hela landet. På hittar du uppgifter om närmaste kontor. Vill du hellre ringa är numret FÖRTROENDE i AFFÄRER

Bästa hållbarhetsredovisning 2010

Bästa hållbarhetsredovisning 2010 Bästa hållbarhetsredovisning 2010 Vad krävs för att göra en riktigt bra hållbarhetsredovisning? Åse Bäckström och Fredrik Ljungdahl, Finforum 6 december 2011 Agenda Vad är Far? Far och hållbar utveckling!

Läs mer

Bästa hållbarhetsredovisning 2011. Dan Brännström & Åse Bäckström, Finforum 4 december 2012

Bästa hållbarhetsredovisning 2011. Dan Brännström & Åse Bäckström, Finforum 4 december 2012 Bästa hållbarhetsredovisning 2011 Dan Brännström & Åse Bäckström, Finforum 4 december 2012 2 En bra hållbarhetsredovisning har kännetecken Tydlig målsättning Rättvisande bild Väsentlig information Transparent

Läs mer

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING För de bolag som endast konsoliderar i samband med kvartalsrapporter är det mer kostnadseffektivt att ta in en konsult vid dessa tillfällen, än att

Läs mer

Läs mer på www.frejs.se

Läs mer på www.frejs.se Om oss Frejs är en byrå med ca 50 anställda och tre kontor. Vi har kompetensen och kapaciteten att vara revisorer och rådgivare åt kunder i alla storlekar. Vi är stora nog att kunna erbjuda erfarenhet

Läs mer

NÄR NOTERINGEN STÅR FÖR DÖRREN

NÄR NOTERINGEN STÅR FÖR DÖRREN { ir } NÄR NOTERINGEN STÅR FÖR DÖRREN Med planering blir börsnoteringsprocessen såväl bättre som roligare. Här är några råd till dig som funderar på en börsintroduktion. D et finns naturligtvis många olika

Läs mer

BÄSTA HÅLLBARHETSREDOVISNING

BÄSTA HÅLLBARHETSREDOVISNING BÄSTA HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 Agenda Välkomna! Dan Brännström, FARs Generalsekreterare Bästa hållbarhetsredovisning 2013 Åse Bäckström, juryns ordförande Årets pristagare "Hur bra är företags hållbarhetsredovisningar

Läs mer

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1 HAMMARSKIÖLD & CO 1 Välkommen till Hammarskiöld & Co! Hammarskiöld & Co är en av Sveriges ledande advokatbyråer inom affärsjuridik. I den här broschyren kan du läsa om vår inriktning, hur vi arbetar och

Läs mer

Visste du att New Wave

Visste du att New Wave Presentation av Visste du att New Wave är det enda svenska börsbolag som har ökat i både omsättning och resultat 16 år i rad? är det svenska bolag som har ökat snabbast i Europa då det gäller arbetstillfällen?

Läs mer

Bli riskmedveten - öka din lönsamhet

Bli riskmedveten - öka din lönsamhet REVISION Bli riskmedveten - öka din lönsamhet Rådgivning Revision Skatt Företagsservice 2 Bli riskmedveten - öka din lönsamhet AFFÄRSOMRÅDE REVISION #1 2015 VI HAR BRANSCHENS NÖJDASTE KUNDER FÖR TREDJE

Läs mer

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K > < I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K I N L E DN I N G U p p drage t Vi vill mer. Vi vågar satsa. Vi ger resultat. 6 7 Erbj u dan de t Visa vad våra färger går för. 8 9 Drivk rafte rna 1 0 1

Läs mer

Vi investerar i små välskötta svenska bolag

Vi investerar i små välskötta svenska bolag Vi investerar i små välskötta svenska bolag 1 2 Engelbrekt Kapital köper företag med en omsättning mellan 5 och 30 miljoner kronor Vi erbjuder Dig som står inför ett ägarbyte en trygg framtid för Ditt

Läs mer

Guide för inköp av redovisningsoch revisionstjänster

Guide för inköp av redovisningsoch revisionstjänster Guide för inköp av redovisningsoch revisionstjänster Administration, revision, bokföring, deklaration, likviditetsplanering, kontrolluppgifter, aktieägaravtal, momsdeklarationer, lönehantering, förfrågan

Läs mer

Skräddarsydda kurser för dig som är redovisningskonsult. Redovisningskonsult

Skräddarsydda kurser för dig som är redovisningskonsult. Redovisningskonsult Skräddarsydda kurser för dig som är redovisningskonsult Redovisningskonsult Kurser våren 2014 Vi ordnar kompetensen Tillväxten kommer per automatik I rollen som redovisningskonsult är utbildning en förutsättning

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Här har du världens möjligheter. Studentinformation

Här har du världens möjligheter. Studentinformation Här har du världens möjligheter Studentinformation Grant Thornton är det ledande revisionsoch konsultföretaget med fokus på dynamiska entreprenörsföretag. Våra medarbetare beskriver att vår företagskultur

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Pressrelease NYA RESULTAT FRÅN GRANT THORNTON-RAPPORTEN: Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Europa sämst på att göra affärer med Kina. Positiv påverkan för svenska företag Nära ett av fem

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

De svenska börsföretagens arbete med miljö och hållbar utveckling CSR värderat utifrån företagens hemsidor

De svenska börsföretagens arbete med miljö och hållbar utveckling CSR värderat utifrån företagens hemsidor De svenska börsföretagens arbete med miljö och hållbar utveckling CSR värderat utifrån företagens hemsidor Anna Massarsch Människorättsjurist - Globe Forum Business Network och Magnus Enell Hållbarhetsexpert

Läs mer

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE Din kompletta börsarena TILLSAMMANS SKAPAR DE VÄLMÅENDE BOLAG RUSTADE FÖR FRAMTIDEN FOKUS PÅ TILLVÄXT välkommen till din börsarena Alla är överens om att

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Ideell sektor En presentation av PwC:s tjänster

Ideell sektor En presentation av PwC:s tjänster www.pwc.se Ideell sektor En presentation av PwC:s tjänster Kort om PwC Specialistkompetens inom ideell sektor PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatte- och affärsrådgivning med

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

Kurser för dig som vill vara steget före! KURSÖVERSIKT VÅREN 2013. För dig som är: Revisor Kvalificerad revisor

Kurser för dig som vill vara steget före! KURSÖVERSIKT VÅREN 2013. För dig som är: Revisor Kvalificerad revisor Kurser för dig som vill vara steget före! KURSÖVERSIKT VÅREN 2013 För dig som är: Revisor Kvalificerad revisor Dags att planera in vårens kurser Här har vi samlat vårens kurser för dig som är revisor,

Läs mer

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP?

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? VAD ÄR MENTORSKAP? INTRODUKTION VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? Mentorskap och coachning MENTORSKAP ATT BYGGA EN RELATION VARFÖR MENTORSKAP? Introduktion Mentorskap handlar om att bygga en

Läs mer

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Pressmeddelande 27 maj, 2016 Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Styrelsen och ägarna av B3IT Management AB (publ) ( B3IT eller Bolaget ) har,

Läs mer

Yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till nordisk standard för revision i mindre företag

Yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till nordisk standard för revision i mindre företag 1 YTTRANDE 2015-10-16 2015-773 FAR Box 6417 113 82 STOCKHOLM Yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till nordisk standard för revision i mindre företag Revisorsnämnden har följande huvudsakliga

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

RAPPORTERING Hur förhåller sig rapporteringen av de olika rapporteringsriktlinjerna, principerna och globala målen till varandra?

RAPPORTERING Hur förhåller sig rapporteringen av de olika rapporteringsriktlinjerna, principerna och globala målen till varandra? RAPPORTERING Hur förhåller sig rapporteringen av de olika rapporteringsriktlinjerna, principerna och globala målen till varandra? Karin Wimmer Agenda FN:s 17 Globala utvecklingsmål Global Reporting Initiative

Läs mer

DWÜ & ZIF. Mid & Small-Cap cross-border Mergers and Acquisitions. English - Deutsch - Svenska

DWÜ & ZIF. Mid & Small-Cap cross-border Mergers and Acquisitions. English - Deutsch - Svenska Mid & Small-Cap cross-border Mergers and Acquisitions English - Deutsch - Svenska Innehåll 1 Om DWÜ & ZIF Läs mer vilka vi är, våra värderingar och kultur, och hur vi arbetar. 2 Våra Tjänster 3 Transaktioner

Läs mer

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag www.kpmg.se Du vet bäst För oss på KPMG finns ingenting mer inspirerande än unga människor med spännande idéer. Vi vet hur det känns att vara där du är

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Skogsägare

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Skogsägare All rådgivning på ett ställe Vi gör det lättare att vara företagare Skogsägare Vi hjälper dig att tjäna pengar på din skog Det som också skiljer oss från många andra rådgivare är att vi finns där din

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Granskning av årsredovisning i Samordningsförbundet Välfärd Nacka Avrapportering av revision per 31 december 2012 2013-04-09 Revisorerna i Samordningsförbundet Välfärd i Nacka Min granskning har genomförts

Läs mer

Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande

Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande Staten är en betydande företagsägare i Sverige. Inom Regeringskansliet förvaltas 55 företag, varav 40 ägs helt och 15 ägs tillsammans

Läs mer

Fouriertransform AB. GRI-komplement 2013

Fouriertransform AB. GRI-komplement 2013 Fouriertransform AB GRI-komplement 2013 Om Fouriertransforms hållbarhetsrapportering 2013 Fouriertransform redovisar för fjärde året i rad sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna från Global

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag

Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag www.pwc.se Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag En undersökning om de viktigaste frågorna för svenska småföretagare nu och framöver. Innehåll Inledning 3 Utvecklingen

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Dnr 2015-1189 2015-11-06 F 15. Förhandsbesked enligt 22 och 23 revisorslagen (2001:883)

Dnr 2015-1189 2015-11-06 F 15. Förhandsbesked enligt 22 och 23 revisorslagen (2001:883) Dnr 2015-1189 2015-11-06 F 15 F 15 Förhandsbesked enligt 22 och 23 revisorslagen (2001:883) Den omständigheten att andra företag i det nätverk, i vilket det registrerade revisionsbolaget Y KB ingår, tillhandahåller

Läs mer

Därför fokuserar staten på hållbarhet

Därför fokuserar staten på hållbarhet Därför fokuserar staten på hållbarhet Finansmarknadsminister Peter Norman 9 april 2014 Staten en stor bolagsägare En av Sveriges största bolagsportföljer 51 bolag 42 helägda och 9 delägda 2 noterade bolag

Läs mer

Investera i en ny tjänst på en ny marknad. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst.

Investera i en ny tjänst på en ny marknad. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst. Investera i en ny tjänst på en ny marknad. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst. Ett säkrare sätt att se in i framtiden. VD har ordet Redovisnings- och revisionsbranschen är inne i en

Läs mer

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Inledande ord Jämtkraft är ett ansvarsfullt företag, som tar ansvar för den påverkan som verksamheten faktiskt innebär. Vi är medvetna om att

Läs mer

Sverigerapporten sammanfattar var utvecklingsområdet hållbarhetsredovisning står i Sverige vid årsskiftet 2007/2008.

Sverigerapporten sammanfattar var utvecklingsområdet hållbarhetsredovisning står i Sverige vid årsskiftet 2007/2008. Sverigerapporten Denna rapport Sverigerapporten är en översättning av rapporten European Sustainability Reporting Association report for Sweden som Lars-Olle Larsson, CSR Specialisterna Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET)

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Klassificering Sida Publik 1/8 Skandias Bolagsmanual Regelverkstyp Policy Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Nr 1.02 SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Beslutad av Styrelsen

Läs mer

2015 Bolagsstiftarna AB

2015 Bolagsstiftarna AB 2015 Charlotte Wiberg Vice VD Patrik Nilsson VD Ansvarig snabbavveckling Lämna ditt bolag i trygga händer Efter mer än 20 år i branschen har vi på Bolagsstiftarna blivit experter inom bolagsjuridik. Vi

Läs mer

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron Ett naturligt steg för Sverige 2002 Dags för euron Produktion: Herlin Widerberg Tryck: Tryckmedia Stockholm Tolv länder i Europa har infört den gemensamma valutan euro. 300 miljoner människor har därmed

Läs mer

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys.

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Vi genomför företagsöverlåtelser baserat på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Förmågan att träffa rätt För oss på Avantus är det viktigt med personlig rådgivning, kom binerat

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år 8 ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år Egentligen är det helt naturligt att vi är Sveriges ledande företagsmäklare.

Läs mer

Entreprenörer som lyckats

Entreprenörer som lyckats Entreprenörer som lyckats ...har alla något gemensamt. Grant Thornton brinner för att hjälpa entreprenörer att utveckla sina bolag. Under årens lopp har vi samlat på oss en mängd erfarenheter om hur ett

Läs mer

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna ICA Gruppens hållbarhetsredovisning följer den senaste versionen av GRI:s, Global Reporting Initiatives, riktlinjer (G4). Den täcker alla väsentliga principer i FN:s Global Compact och beskriver hållbarhetsfrågor

Läs mer

msa_brochure_(s).qxd Sidan 2 2 & 3

msa_brochure_(s).qxd Sidan 2 2 & 3 2 & 3 En tongivande advokatbyrå MANNHEIMER SWARTLING ÄR SEDAN LÄNGE EN tongivande ADVOKATBYRÅ INOM SVENSK AFFÄRSJURIDIK. VI TROR ATT DETTA BEROR PÅ vår strävan ATT I EN AFFÄRSMILJÖ SOM KÄNNETECKNAS AV

Läs mer

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig... en småskalig miljö präglad av entreprenörskap, med unika möjligheter för dig att få ta ansvar och att få utvecklas - hjälper företag utvecklas Välkommen till Hogia-gruppen!

Läs mer

Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag

Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag 1 Bakgrund Praktik (Agneta) möter forskning (Annika) Stark kombination där olika synvinklar vävs samman till en helhet Bokens struktur

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Uppgraderingsfråga. Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? NEJ

Uppgraderingsfråga. Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? NEJ Uppgraderingsfråga Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? JA NJ Vad blir skillnaden? Långsiktighet. I stället för Ad Hoc-lösningar och punktinsatser kan

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Uppförandekod. Have a safe journey

Uppförandekod. Have a safe journey Uppförandekod Have a safe journey Viktiga principer Saferoad ska verka i enlighet med sunda, etiska affärsmetoder, sätta höga krav på oss själva och på vår på verkan på miljön och samhället i stort. Vi

Läs mer

Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter

Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter Utgivna av FAR och Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF. 1. FAR och SRF ett samarbete kring auktorisationen av

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna

Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna PÅ ADVOKATFIRMAN GLIMSTEDT SER VI HELHETEN I AFFÄRSJURIDIKEN OCH KAN ERBJUDA ALL JURIDISK HJÄLP UNDER SAMMA TAK. DET GÖR OSS UNIKA I DALARNA. 1937 1997 18

Läs mer

Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Kommunala företag Revisorerna Kommunjurist Revision i kommunala företag

Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Kommunala företag Revisorerna Kommunjurist Revision i kommunala företag Cirkulärnr: 10:65 Diarienr: 10/5380 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Datum: 2010-10-29 Mottagare: Rubrik: Per Henningsson Avdelningen för ekonomi och styrning, Avdelningen för juridik Kommunstyrelsen

Läs mer

Är du intresserad av en bra affär?

Är du intresserad av en bra affär? Är du intresserad av en bra affär? IUC i Kalmar län erbjuder coachning inom strategiarbete för produktionsutveckling och affärsutveckling med fokus på produkter och marknader. Strategier för hållbar tillväxt

Läs mer

Etik i samhälle, företagande och ledarskap

Etik i samhälle, företagande och ledarskap Curt Nicolin Etik i samhälle, företagande och ledarskap UPPFINNARKOLLEGIET Curt Nicolin Etik i samhälle, företagande och ledarskap Förord Sjunkande etisk standard förebådar kulturers och nationers förfall.

Läs mer

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda Initiativ för att stärka handeln En strategisk forskningsagenda Om Handelsrådet Handelsrådet är en kollektivavtalsstiftelse med övergripande syfte att förena parterna inom handeln i en strävan att stärka

Läs mer

Årsredovisningsseminarium

Årsredovisningsseminarium Årsredovisningsseminarium Kort om SBAB:s hållbarhetsarbete Hållbarhet ständiga förbättringar Ger sken av ansvarstagande Kosmetiska åtgärder (green washing) Mål och effekter frikopplade från affär Naiva

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa...

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa... Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA Berättelsen du inte får missa... Ny utformning av revisionsberättelsen Från och med 2011 tillämpas ISA Känner du inte riktigt igen revisionsberättelsen

Läs mer

Stockholm den 19 oktober 2015

Stockholm den 19 oktober 2015 R-2015/1084 Stockholm den 19 oktober 2015 Till FAR Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till Nordisk standard

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

En ansvarsfull fastighetsägare

En ansvarsfull fastighetsägare En ansvarsfull fastighetsägare Vi har rivstartat Folksamgruppens fastighetsverksamhet har gjort ett starkt resultat 2016. Efter att ha förändrat både orga nisation och arbetssätt under 2015 har vi visat

Läs mer

Övervakning av regelbunden finansiell information

Övervakning av regelbunden finansiell information Rapport enligt FFFS 2007:17 5 kap 18 avseende år 2007 Övervakning av regelbunden finansiell information Inledning Nordic Growth Market NGM AB ( NGM-börsen ) har i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Generationsskiften - oundvikliga men oförberedda

Generationsskiften - oundvikliga men oförberedda Estrad, 24 februari, 2005 Generationsskiften - oundvikliga men oförberedda Annika Hall och Leif Melin Internationella Handelshögskolan i Jönköping Stor forskargrupp kring familjeföretag och ägande - Ägarstruktur,

Läs mer

Internrevisionsdagarna 2011 Intern styrning och kontroll: Vi har ett resultat!

Internrevisionsdagarna 2011 Intern styrning och kontroll: Vi har ett resultat! Internrevisionsdagarna 2011 Intern styrning och kontroll: Vi har ett resultat! Ann-Charlotte Klingberg & Anders Hult Intern Styrning och kontroll - en arbetsgrupp - Att arbeta med intern styrning och kontroll

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Problemen känner du redan till.

Problemen känner du redan till. Problemen känner du redan till. Robert Harding Images / Masterfile / SCANPIX Så hur vore det om någon pratade lösningar istället? Det räcker med att slå upp en dagstidning för att inse att världen bara

Läs mer

sveriges bästa arbetsplats

sveriges bästa arbetsplats sveriges bästa arbetsplats Aktiebolaget Systemstöd Sverige Vi är en ledande leverantör av affärskritiska system lösningar inom definierade branscher i Sverige. Vår affärsidé är att tillsammans med våra

Läs mer

Portfolio Försäkra. Ersättningspolicy. Ramverksversion 001

Portfolio Försäkra. Ersättningspolicy. Ramverksversion 001 Portfolio Försäkra Ersättningspolicy Ramverksversion 001 Datum för fastställelse 2015-05-22 Sidan 1 Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Övergripande mål... 2 3. Organisation

Läs mer

Föreningen ITS Sweden

Föreningen ITS Sweden Årsredovisning för Föreningen ITS Sweden Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Kursöversikt hösten 2013

Kursöversikt hösten 2013 Kursöversikt hösten 2013 Kursöversikt hösten 2013 Bokslutsredovisning Ort Aug Sep Okt Nov Dec Bokslutsredovisning I förberedande bokslutsarbete Göteborg 14 16 Bokslutsredovisning I förberedande bokslutsarbete

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

Detta är Swedbank. 2 februari, 2017

Detta är Swedbank. 2 februari, 2017 Detta är Swedbank 2 februari, 2017 Sverige, Estland, Lettland och Litauen är våra hemmamarknader 16,2 miljoner invånare 7,3 miljoner privatkunder 650 000 företagskunder 389 bankkontor 13 700 medarbetare

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Förvaltningarnas arbete skall utvecklas och ge resultat i en högre effektivitet och bättre kommunikation med Salemsborna. Den

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer