Se också för aktuell information och tidigare protokoll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Se också www.grkom.se/teknikcollege för aktuell information och tidigare protokoll"

Transkript

1 Anteckningar till TCGR-rådets möte Datum: Tisdag 7 oktober, kl Plats: KY-akademien, Lärdomsgatan 3, Göteborg Se också för aktuell information och tidigare protokoll Deltagare: Boye Johansson BRG, Eric Alexandersson, VCC, Marianne Brismar Atlet/Nissan, Bengt Forsling IF Metall, Susanne Jacobsson Perstorp AB, Stina Johansson Vuxenutbildningsförvaltningen Göteborg, Leif-Göran Klittermark Göteborgs stad Utbildning, Gösta Lindvall SKF Sverige AB, Camilla Lundgren, Lernia Utbildning AB, Kurt-Olof Sjöström Kungälv (vuxrektorsgruppen GR), Lennart Österlund, Teknikföretagen, Svante Boström KY-Akademien vid Studium, Margaretha Allen (GR), Theresa Carlsson (praktikant från Förvaltningshögskolan) Ej närvarande: Raymond Vaske Stenungsund, Jonna Weinelid-Forss SKF AB, Svein Holm GTG/GTC, Per Jirblad, Cencema, Per Ahonen Swemaint Dagordning 1 Ordföranden öppnar mötet Marianne hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2 Sekreterare utses Margaretha Allen utsågs till dagens sekreterare. 3 Föregående protokoll/ anteckningar Det poängterades att det är viktigt att anmäla viktiga möten till gruppen. 4 KY-akademiens verksamhet samt KY-utbildningar i regionen med teknikinriktning Svante Boström (Bilder bifogas anteckningarna) Svante berättade om Studium som är Göteborgs Stads anordnare av kvalificerad yrkesutbildning och kommunal vuxenutbildning. Detta är den största KY-anordnaren i Sverige (cirka 1400 deltagare) och inklusive vuxenutbildningen med uppskattningsvis 3200 studenter per år, 200 anställda och lika många utbildningskonsulter, Omsättningen ligger kring 140 miljoner. Studium finansieras via statliga och kommunala medel. (KY-delen är direktfinansierad av staten resten är kommunala pengar samt uppdrag och EU-projekt.)

2 Studiumdelen erbjuder påbyggnadsutbildning, gymnasial vuxenutbildning, grundläggande vuxenutbildning, svenska för invandrare, uppdrags- och företagsutbildning och står som värd för en del EU-projekt. I dagsläget erbjuds utbildning på 3 ställen i Göteborg. På Lindholmsområdet ligger utbildningar inom teknik, media och turism. Antalet utbildningsplatser inom KY styrs via KY-myndigheten och antalet utbildningsplatser inom vuxenutbildningen via de lokala politikerna. I dagsläget erbjuds 34 KY-utbildningar, inom teknikområdet finns ca 450 elever. Några exempel på tekniska utbildningar: Anläggningsdykare, automationsingenjör, Bygg ingenjör, CAD-konstruktion, CADverktyg, Computer Graphics Design, Designteknik, Elektronikingenjör, Logistik och transportledning, Teknisk datasäkerhet, Teknisk försäljning och marknadsföring, Teknisk ljuddesign, Teknisk projektledning Efterfrågan och branschen avgör utbudet. 90 % får jobb inom målyrket, siffran är något högre inom Göteborg. Alla utbildningarna fylls, högt söktryck. Till en utbildning var det 170 sökande till 24 platser. Problem med studentbostäder finns dock, eftersom de inte räknas som studentboendeberättigade. Intagning sker via betygsgallring och arbetslivserfarenheter, sedan intervjuer där arbetslivsföreträdare finns med. Attityd och motivation till yrkes avgör. I förhållande till dagens arbetsmarknad ligger en del av utmaningen i att hitta praktikplatser. De flesta studenter avslutar sina studier med en av praktikperioderna (för att matcha in i jobb) Ibland kommer studenter som avslutat högskolestudier för att bygga på med en KYutbildning. Dessutom genomförs en hel del uppdragsutbildning och projekt. Några exempel: Introduktionsanställning funktionshindrade stadskansliet Riktad utbildning för företag och organisationer Utländska tekniker och ingenjörer- VUF och LAN Equal Livskompetens 50 + OWL Older Workers in Learning (Italien, Polen, England m fl) Erfarenhetsutbyte kring lärande på arbetsplats Samarbetsparterns till KY-Akademien och Studium är t ex: YTC Lindholmen GTC Räddningstjänsten Färsäljningsakademien Chalmers Musikhögskolan (Brew House Ljuddesign) Ett stort antal företag i regionen KY-utbildningar med start HT 2008 ordnas enligt följande inom GR: Datorteknik och elektronik (GTI) Maskinkonstruktör inriktning fordon,? 3 utbildningar inom GTC 6 utbildningar inom KY-akademien 1 utbildning i Kungsbacka Möbelsnickeri i Lerum Industriell IT/automation och processteknik, Stenungsund

3 Kommentarer: Teknikcollege bör scanna av hur utbud och efterfrågan ser ut, speciellt när skolor utanför regionen kan erbjuda samma utbildningar. Kvalitetssäkring av rätt utbildningsnivå efterfrågades. Angående regeringens utredning om hur en framtida yrkeshögskola ska se ut: Beslut kommer att fattas i början på november. Yrkeshögskolan kommer att vara snarlik KY, men lärande i arbete kommer inte att finnas kvar som obligatorium. Poängen kommer inte att vara översättningsbara med högskolepoäng. Grunden ska vara kunskap genererad i produktion av varor och tjänster och alltså inte från internationell akademisk vetenskap. 5 Granskning av Norra nodens ansökan sker i december Margaretha Allen Norra noden får granskning 8-9/12 från granskningskommittén, Tjörn, Stenungsund och Kungälv ska granskas. De vill också träffa representanter från TCGR-rådet kl på GR 8/12. Raymond Vaske ska återkomma med program. Margaretha skickar ut kallelse till 8/12. 6 Rapport från fokusgrupperna inom TCGR-rådet Lägesrapport från de grupper som har något att återrapportera Kompetensutveckling för yrkesverksamma, KFY Ordförande: Bengt F Deltagare: Stina, Camilla, Kurt-Olof, Svein, Svante Gruppen har haft träff på IF Metall den 24:e september. Snabbt konstaterades att det måste vara fokus på vuxnas lärande särskilt i dessa tider med varsel. Gruppen diskuterade bland annat betydelsen av att BRG aktivt finns med i arbetsgruppen för att få övergripande bild och kunna samordna resurser. Kommande varsel kan eventuellt användas till kompetensutveckling. Oberoende kartläggning ute på företagen, har tidigare genomförts och kan vara aktuellt igen. Pernilla Börjesson uttryckte en positiv attityd till förslaget, eftersom företagen behöver hjälp med att ställa frågorna av oberoende aktörer. Något annat som kom upp på agendan var handledarutbildning. Handledarrollen är viktig om man ska ha ett arbetsplatsförlagt lärande. Det vore bra med resurser som kan friställa dem som är kompetenta i ett organiserat lärande. Kanske skulle växeltjänster vara en lösning. Arbetsgruppen ska bjuda in Thomas Rhen från IF Metall i Värmland till möte 3 november för att dra lärdom av deras erfarenheter. Stor kunskap finns i länet kring att söka medel från diverse europeiska fonder. (Anteckningar från gruppens möte bifogas anteckningarna) Marknadsföring, information och opinion (MIO) Ordförande: Jonna och Susanne Deltagare: Pernilla, Raymond och Leif-Göran Susanne berättade om senaste mötet med arbetsgruppen (bilder bifogas anteckningarna) Syftet med mötet var förtydliga profilen för Teknikcollege. Den valda profilen ska också utgöra grunden för den strategiska inriktningen.

4 Förslag till profil: kvalitet (kvalitetssäkring, validering av kompetenser, lokaler och utrustning av hög kvalitet) samägande näringsliv och utbildare (verklighetsförankrat, anställningsbarhet, praktik, sommarjobb, inte bara skola, framtidssäkrat ) samt bred rekryteringsbas (utbildning för alla, kön, ålder, härkomst) Arbetsgruppen har även tagit fram vilka aktiviteter/insatser som ska göras för att leda till målen, samt tagit fram vilka budskap som ska kommuniceras. Kommentarer Några hade synpunkter på samägande Någon hade synpunkt på ytterligare en målgrupp; vuxna mellan arbete. En annan föreslog att lägga till mer uppdragsutbildning under långsiktiga mål för företagen. Susanne tar gärna emot fler synpunkter per mail. Margaretha tillade att hon deltagit vid en konferens förra veckan, där det diskuterades bland annat varför information endast riktar fokus mot gymnasieskolor, vilket är något som rådet också bör fundera på. Några förslag till mål presenterades också: Målgrupper Elever Mål 1-2 år Har en insikt om vad tekniska utbildningar leder till Mål 2-5 år Öka söktryck för IP och TE-programmen Anställda Mål 1-2 år Har en större insikt om vad som ger anställningsbarhet Mål 2-5 år Ökat söktryck till KY och uppdragsutbildningar från företag Företagen Mål 1-2 år Förståelse för varför TC är bra för våra företag Mål 2-5 år Fler praktikplatser, samarbete kring utrustningar och APU, efterfrågan på validering. Mer uppdragsutbildning BeslutsfattareMål 1-2 år Ökad insikt om anställningsbarhet och ur TC kan bidra. Ytterligare en målgrupp: Vuxna mellan arbete? Aktiviteter per målgrupp: Målgrupper Elever Deltagande i Gymnasiedagarna, rekryteringsdagar, teknikspanare, träffar för yrkeslärare, synlighet på Praktikplatsen.se Anställda Deltagande på rekryteringsmässor, fackmässor Företagen Tryckt info-material (broschyr) som kompletterar power-point Yrkeslärarbristen Ordförande: Gösta Deltagare: Erik, Lennart och Margaretha Gösta berättade att gruppen i sig inte har sammanträtt men det är på gång. Men gruppen har träffats på andra sätt, bland annat träffat representanter från yrkeslärarutredningen. De har också haft möte med ansvariga för utbildningarna på Pedagogen vid Göteborgs universitet för att diskutera hur viktigt det är att utbildningarna är verklighetsanknutna. Kort sagt så försöker arbetsgruppen använda alla kanaler för lobbyverksamhet inom området. Kommentarer:

5 Margaretha berättade att på Internationella programkontorets konferens i förra veckan så pratade statssekreteraren Amelie von Zweigbergh om validering av yrkeskompetens och att denna ev. kommer att göras inom Yrkeshögskolans ram. Svante tillade att lärare ska kunna ansöka om att få lärarbehörighet men det är inte alltid möjligt pga. systemfel. Utbildningen borde gå att göra stegvis. Inom KY finns t ex en pedagogisk handledarutbildning. 6 Fokusområden i andra regioner Elsa Lagström, Teknikcollegeföreningen Sverige (bilder bifogas anteckningarna) Elsa berättade kort om läget i Teknikcollege samt kommande händelser. I dagsläget finns det 26 aktiva TC-regioner, 15 godkända samt 48 godkända utbildningsanordnare. En del regioner är också under process. Revision är på gång för Örebro, Västra Mälardalen, Värmland och Västra Skåne. På gång: rikskonferens 22/10, projektledarträffar, regional styrgruppsordförande-träff, arbetsgrupp, revisionsarbete samt mer fokus på kvalitetssäkring. Elsa poängterade att det är viktigt med erfarenhetsutbyte regioner emellan. Det kommer att anordnas ett särskilt seminarium om kvalitetssäkring under rikskonferensen där Margaretha och ordförande har uppmanats att skicka någon representant. Två nationella arbetsgrupper initierade av Teknikcollegeföreningen är igång av fem föreslagna: Marknadsföring, handledarutbildning, yrkeslärardilemmat, syv-info och vuxnas lärande (vilken ev. GR kommer att vara värd för) Kommande utmaningar: * Vuxna måste in i TC i större utsträckning. * Organisationsfrågor regionalt och lokalt. Projekt som etablerats tidigare behöver nu struktureras för att bli långsiktiga. Hur finansieras t ex projektledare? Östergötland har engagerat forskare till att utveckla hur formen för detta ska se ut. Det finns många olika förslag på hur detta kan göras: Aktiebolag, ideell förening, samverkansavtal mm. Hur ska rollfördelningen se ut mellan Teknikcollege Riksföreningen och regionala TC? Elsa visade även dokumentet Kommunikativa plattformen vilket SKA användas inom godkända Teknikcollegeregioner. (dok bifogas med anteckningarna) Gruppen kan lämna synpunkter på texten via mail. Elsa kommer att lämna en CD till Margaretha med alla mallar för ppt och brevmall. Teknikcollege-mallen ska användas vid relevanta sammanhang. En del kommuner använder otillåtet mallen och detta ska anmälas. 7 Information/ återkoppling av dagsläget från projektledningen * Kompetensutvecklingsdagen 9 oktober. Margaretha meddelade att det är 45 anmälda och det kommer att göras en utvärdering efteråt. * Gymnasiedagarna: Bemanning av teknikcollege-montern och ev. material. Alla uppmuntras att komma med material. Ett schema för medverkan kommer att skickas ut via Margaretha. Det diskuterades också att det borde finnas små reklamsaker som nyckelringar, pennor etc. i sådana sammanhang i framtiden. Schema på gymnasiedagarna 15/10 Onsdag: Lennart två stycken, en fm och em

6 16/10 Torsdag fm : Stina Torsdag em/fredag fm Gösta (återkommer) 17/10 Fredag fm: Marianne, * Rapport från marknadsföringsgruppen nationellt (Köping) Bordlades * Kungsbacka kommer att inleda arbetet med att ansöka Bordlades * Kostnader för att vara medlem i Teknikcollegeföreningen. Margaretha meddelade att det kostar kronor för stora regioner per år. Denna fråga kommer att tas upp nästa gång. 8 Information/ återkoppling av ev. övriga ledamöter i styrelsen Margaretha redovisade lite färsk statistik kring intagningen till IP och TE vid slutet av årets reservintagning från Gymnasieintagningen. (bilder bifogas) Högt söktryck på GTC och SKF, YTC har fler reserver än tidigare år. Övertryck på TUNA, Stora volymer på teknikprogrammet; högt tryck på Polhem, Mimers hus och Stenungsund. Totalt sett bra matchning i regionen. Margaretha delade även ut en film om certifieringen av Teknikcollege. 9 Nästa möte TCGR-rådet förlägger sitt sista möte för hösten den 14 november på Rosenlundsgatan 8 (Vuxenutbildningsförvaltningen Göteborg). Obs! Tredje våningen upp men det står 6 i hissen. Mötet läggs i samband med att det nya Branschrådet kring Teknik träffas (em 14 november). Arbetsförmedlingen finns då också med. Vid anteckningarna Theresa Carlsson/Margaretha Allen

7 Studium Göteborgs Stads anordnare av kvalificerad yrkesutbildning och kommunal vuxenutbildning

8 Studium Studium Municipal Adult Education School governed by the Education Authority and the Education Committee of Göteborg Two departments Studium Municipal Adult Education KY-Akademien at Studium - Advanced Vocational Education and Training Approx students per year Approx 200 employees Turnover 140 million SEK

9 Studium Kvalificerad yrkesutbildning Påbyggnadsutbildning Gymnasial vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning Svenska för invandrare Uppdrags- och företagsutbildning EU-projekt

10 KY-Akademien här finns vi Lindholmen, Landala, Majorna

11 Studium Inriktning utbildningar Barn och fritid Ekonomi/handel/administration Hotell/turism Media/reklam/event Teknik/IT Vård och omsorg

12 Organisation Studium 2008 STUDIUM Verksamhetschef Annacarin Engström Studerandeservice Studie- och yrkesvägledare Kurator Administration Ekonomi-, IT- och personalsupport Lokalservice Kommunal vuxenutbildning i egenregi Sfi Gruv/Lärcentrum Rektor Rosa Holmberg Barn och fritid, FH Allm gy ämn/lärcentr Rektor Monica Ivarsson Omvårdnad LPA Rektor Margareta Lilljegren KY-Akademien vid Studium Ekonomi/handel/turism Rektor Claes Westerberg Katarina Hjernestam Media Event/reklam/hotell Rektor Karin Lyth Teknik/IT Rektor Svante Boström Vård och omsorg Rektor Margareta Lilljegren Monica Ivarsson

13 KY-Akademiens utbildningar Anläggningsdykare Automationsingenjör Byggingenjör CAD-konstruktion CAD-verktyg Computer Graphics Design Designteknik Ekonomi- och redovisningskonsult Elektronikingenjör Event Marketing Fotograf Framtidens fordonssäljare Förändringsledare med IT-kompetens Handelsekonom Hospitality Management Hälso- och sjukvårdsdokumentation Informationsproduktion Prepress Internationell inköpsekonom Internationella transporter och spedition Juristassistent-Paralegal Logistik och transportledning Medicinsk fotterapeut Pedagogisk vägledare vid funktionshinder Receptions- och konferensansvarig Reklam och marknadsföring Risk och försäkring samt finansiella tjänster Specialistutbildad undersköterska inom demensvård Specialistutbildad undersköterska inom vård av äldre Teknisk datasäkerhet Teknisk försäljning och marknadsföring Teknisk ljuddesign Teknisk projektledning TRAC Diplomerad resekonsult Webbutvecklare

14 Uppdragsutbildning och projekt Introduktionsanställning funktionshindrade stadskansliet Riktad utbildning för företag och organisationer t ex ekonomi, transport, teknik, IT, omvårdnad Utländska tekniker och ingenjörer VUF och LAN Equal livskompetens 50+ OWL Older Workers in Learning

15 Samarbetspartners YTC Lindholmen Göteborgs Tekniska College Räddningstjänsten Försäljningsakademierna, Härryda Chalmers Musikhögskolan Ett stort antal företag i regionen

16 KY-utbildningar i teknik Göteborgsregionen med start HT08 Ale - Alingsås - Göteborg Datateknik och elektronik (GTI) Maskinkonstruktör inriktning fordon (Pluskompetens) GTC 3 utb KY-Akademien 6 utb Härryda - Kungsbacka - CAD-konstruktion och design (Komvux) Kungälv - Lerum - Möbelsnickeri/möbeldesign (Hantverk & Design) Lilla Edet - Mölndal - Partille - Stenungsund - Industriell IT/automation och processteknik (Stenungsunds kommun) Tjörn - Öckerö -

17 Arbetsgruppsmöte inom Teknikcollege Göteborgsregionen (KFY) Kompetensutveckling för yrkesverksamma Datum: Plats: På IF Metall Göteborgs avdelningsexpedition Närvarande: Svein Holm, Stina Jansson, Kurt-Olof Sjöström samt Bengt Forsling som antecknade. Inledande samtal om gruppens arbetsområde och vad vi vill: Samtliga närvarande var överens om att vi måste integrera samtliga Teknikcollege målgrupperna i arbetet med utveckling av konceptet i Göteborgsregionen. Dessa är ungdomar, anställda samt personer i omställning utanför arbetsmarknaden. I många diskussioner pratas enbart om gymnasieeleverna. Även de centrala parterna framför TC som svaret på rekrytering till industrin. Vi måste visa att vi Västsverige vill mer och därför föra fram vikten av riktat arbete för de som idag är yrkesverksamma. Det är också viktigt att vi kommer fram med resultat som visar på mervärdet av att man blir certifierade som Teknikcollege. Övergripande diskussion Förde ett samtal kring vilka som står bakom TC GR. IF Metall, Teknikföretagen och GR är självklara. Men gruppen anser att det är viktigt att BRG finns med på inbjudan. Dels att det är viktigt eftersom BRG är en av fyra huvudparter i organisationen av Teknikcollege inom Göteborgsregionen och att BRG, med Boye som deras representant, också skall stå som undertecknare på gemensam information som huvudparterna skickar ut. TSL omställningsleverantörer Diskuterade branschkopplingen som omställningsleverantörer inom TSL (omställningsavtalet, se på har. Några av de företag som idag har omställning av varslade industriarbetare i vår region är Startkraft, Lernia, Antenn, Arbetslivsresurs. Hur kan vi se till att dessa leverantörer får del av de branschyrkesbehov vi inom Teknikcollege diskuterar? Idag coachar leverantörerna varslade industriarbetare utan att veta vad vi diskuterar. Dom har inte någon kontakt och kunskap kring vilka utbildningsanordnare som är TC certifierade och valda av arbetsmarknadens parter. Komplettering av gruppens deltagare Under mötets gång beslutade gruppen att vi behöver utökas med andra personer och kompetenser. Vi vill ha med Teknikföretagen (Lennart Österlund alternativt Christer Skogberg), Meritea (GR s valideringscentrum Johan Nordberg alternativt Kenneth Almqvist). På sikt vill vi gärna stämma av med Ola Asplund utredningschef IF Metall samt Johan Anker på Teknikföretagen två av de som ligger bakom TC konceptet. Till nästa möte kommer Bengt att bjuda in Thomas Rehn från IF Metall i Karlstad. Thomas sitter i Värmlands TC och har mångåriga erfarenheter inom KFY och ESF projekt. Svein Holm fick i uppdrag att be BRG (Boye) ingå i vår arbetsgrupp tillsammans med den övriga utökning som du beskriver. 1

18 Kartläggning För att vi skall lyckas med vårt KFY arbete måste vi veta vilka behov som finns på framför allt de mindre arbetsplatserna. Inom det KFY projekt som bedrev i Göteborg under 90-talet var just framgångsfaktorn att parterna (Metall och Verkstadsföreningen) avsatte två personer som besökte och pratade med företag om kompetensförsörjningsbehoven. Gruppen tror att detta måste till igen och då kanske inom ramen för TC GR rådet. Finansieringen kanske kan ske via ESF (europeiska socialfonds medel) alternativt via BRG (business region Gothenburg). Handledaren En av de avgörande faktorerna för lyckat arbetsförlagt lärande är att det finns bra utbildade och engagerade handledare. TC GR spelar en viktig roll för att utbilda, vidareutbilda samt kvalitetssäkra de handledare som verkar tillsammans med de godkända TC utbildningsanordnarna i regionen. Kan man hitta en utbildningsmodell som kan valideras (värderas) mot yrkeslärarutbildningen så har vi hittat en bra koppling till den förväntade bristen av yrkeslärare. Ett problem idag är att många duktiga yrkesarbetare inte omskolar sig till yrkeslärare med bland annat motiveringen lönenivån. Man är inte heller villig att ta studielån för en omskolning. Här tror gruppen att vi skall se om det går att hitta nya vägar och modeller för lärare/ handledarrollen nytt namn skulle kunna vara yrkespedagog. En tanke som diskuterades var om man kan ha ex 60 % anställning på företag och 40 % på skolan. Och ha en tjänst som innebär att man arbetar både med gymnasieutbildning på skolan men även kompetensutveckling av de anställda på företaget. Då kan man hitta ett intressant arbetsinnehåll samt hålla uppe lönenivåerna på en attraktiv nivå. Åtgärder som IF Metall arbetar med inom utbildningspolitiken Bengt delade ut material om det som IF Metall just nu arbetar med kring utbildningspolitiken. Flera punkter har bäring inom TC och KFY arbetet. Utbildning Uppgradera kompetensen hos arbetskraften Utbildningssatsningar är nödvändiga för att industrins personal ska kunna utnyttja teknikutvecklingens möjligheter. Det är också angeläget att ta vara på den lediga kapacitet som nu planerade driftsinskränkningar och varsel medför. Så snart det akuta läget vänder kommer industrin åter att behöva rekrytera kvalificerad arbetskraft. Det är nu vi kan förbereda oss på att möta detta behov. - Fortsatta satsningar på Teknikcollege i syfte att göra den gymnasiala yrkesutbildningen tillgänglig på alla viktiga industriorter. - Effektivare dockning mellan företagens interna utbildningsbehov och Arbetsförmedlingens resurser. Fokus läggs på att förebygga uppsägningar ingen ska behöva bli arbetslös innan utbildning blir aktuell. - Forcera tankarna på en utbildningsförsäkring med ett startpaket där industrin och staten tillsammans satsar en grundplåt för anställda inom industrin. 2

19 - Staten bör snabbt erbjuda utbildningspaket som är subventionerade eller om möjligt att staten bekostar vidareutbildningen, mot att förtagen avstår från uppsägningar. - Ett uppdrag läggs hos universitet och högskolor att utforma specialiserad vidareutbildning för ingenjörer och annan personal, som motsvarar behoven inom industrin. - Den europeiska socialfonden bör användas mer aktivt till att finansiera utbildningssatsningar och hjälpa till vid omställningar. - Utveckla pilotverksamhet med validering av några av de vanligaste yrkeskategorierna inom industrin. Avslutning Gruppen var nöjda med den inledande träffen kring det viktiga området kompetensutveckling för yrkesverksamma. Slutsatsen blev att vi kommer att arbeta vidare med följande områden: kartläggning, handledare, komplettera gruppen samt ESF medel. Nästa möte: Måndagen den 3 november kl: 13,00 hos IF Metall Göteborg. Då medverkar Thomas Rehn om Värmlands arbete kring KFY och ESF. 3

20 Industriprogrammet i kommunordning I en del fall görs intagningen direkt på inriktningarna som på GTG, i andra fall enbart på programmet som på YTC. Siffrorna är hämtade från den 5e september Göteborg Antal intagna Sökande i första hand, behöriga+obehöriga Göteborgs Praktiska Gymnasium,GPG SM Säkerhetsmontör SM Industri FGL Göteborgsregionens tekniska gymnasium, GTG Specialutformat industritekniskt prgm -högskoleinriktning operativ inriktning Antal reserver som stod i kö för att komma in. SKF Tekniska gymnasium Specialutformat prgm YrkesTekniskt Centrum, YTC Industriprogrammet bearbetningsteknik -plåt, svetsteknik/byggsmed -produktionsteknik -reparation och underhåll Kungälv Mimers Hus Väst Kungälvs Tekniska program

21 Kungsbacka Antal intagna Sökande i första hand, behöriga och obehöriga Antal reserver som stod i kö för att komma in. Elof Lindälvs gymnasium Industriprogrammet, datastyrd tillverkning Mekatronik SM Mölndal FFG Mölndal Industri SM FFG FGL Stenungsund Nösnäsgymnasiet Industriprogrammet Industriprogrammet FFG Industrimontör TUNA-Teknisk Utbildning med NäringslivAnknytning Tjörn Tjörns gymnasieskola FFG Industri Öckerö Öckerö gymnasieskola Marint verkstadstekniskt program 4 2 0

22 Teknikprogrammet i kommunordning I en del fall görs intagningen direkt på inriktningarna som på YTC, i andra fall enbart på programmet som på Ale gymnasium. Siffrorna är hämtade från den 5e september Ale Antal intagna Sökande i första hand, obehöriga och behöriga Ale gymnasium Teknikprorammet Datorteknik -Design och produktutveckling Reserver som stod i kö för att komma in Alingsås Alströmergymnasiet Teknikprogrammet Design informationsteknik Produktionsteknik Teknik-och företagande Göteborg Framtidsgymnasiet Teknikprorammet -biologi inr bioteknik Formgivning inr industriell design, Medicinsk teknik inr mot kemisk analys och utveckling, Teknikutveckling inr konstruktion

23 International IT- College Antal intagna Sökande i första hand, obehöriga och behöriga Teknikprogrammet datorteknik Reserver som stod i kö för att komma in Kitas Natur Intagna 1:a handssökande reserver beh/obeh Teknikprogrammet teknik -natur Polhemsgymnasiet Teknikprogrammet, industriell design YTC Teknikprogrammet -datorteknik teknik-och samhällsvetenskap Kungsbacka Aranäsgymnasiet Teknikprogrammet, design Elof Lindälvs gymnasium Teknikprogrammet -bilelektronik datorteknik elektronik Kungälv Mimers Hus Väst Teknikprogrammet datorteknik -interaktiva medier Kungälvs tekniska program

24 Lerum Antal intagna Sökande i första hand, obehöriga och behöriga Lerums gymnasium Teknikprogrammet -design medieteknik Reserver som stod i kö för att komma in Mölndal Fässbergsgymnasiet Teknikprogrammet Teknik-och arkitektur Stenungsund Nösnäsgymnasiet Datorteknik SM Teknikprogrammet teknik-och företagande -virtuell design (TUNA, Teknisk Utbildning med NärlingslivsAnknytning

Intresseanmälan avseende Teknikcollege

Intresseanmälan avseende Teknikcollege Till Industrikommittén 2007-05-11 Intresseanmälan avseende Teknikcollege sregionen är en näringsgeografiskt sammanhängande region med en gemensam bostads- och arbetsmarknad. Därför är det nödvändigt att

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE. Teknikcollege. - kompetenscentra för effektiv resursanvändning

TEKNIKCOLLEGE. Teknikcollege. - kompetenscentra för effektiv resursanvändning Teknikcollege - kompetenscentra för effektiv resursanvändning Kriterier för Teknikcollege 1. Regionalt perspektiv 2. Infrastruktur för utbildningen 3. Tydlig profil 4. Samverkan med arbetslivet 5. Kvalitetssäkring

Läs mer

Status. Kvalitet. Matchning

Status. Kvalitet. Matchning = Status Kvalitet Matchning Bakgrund Ökande kompetenskrav på personal inom teknikintensiva branscher Konkurrenskraftiga företag behöver tillgång på välutbildad personal 40-talisterna lämnar arbetsmarknaden

Läs mer

Vård- och omsorgscollege Sverige

Vård- och omsorgscollege Sverige Vård- och omsorgscollege Sverige 15 certifierade Vård- och omsorgscollegeregioner 41 certifierade lokala vårdoch omsorgscollege Struktur för Göteborgsregionens Vård- och omsorgscollege Nationella rådet

Läs mer

Klicka här för att ändra format Teknikcollege FILM

Klicka här för att ändra format Teknikcollege FILM Klicka här för att ändra format Teknikcollege FILM KFY 2000 - Kompetensutveckling för yrkesverksamma Detta var KFY 2000 EU finansierat projekt mellan Metall & Verkstadsindustrierna Kartläggning hos industriföretag

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE. Teknikcollege. - kompetenscentra för effektiv resursanvändning

TEKNIKCOLLEGE. Teknikcollege. - kompetenscentra för effektiv resursanvändning Teknikcollege - kompetenscentra för effektiv resursanvändning Industrikommittén Industrikommitten består av arbetsgivarorganisationer branschorganisationer fackförbund. Industrins offert till Sverige nov

Läs mer

Anteckningar från möte i Teknikcollegerådet inom GR

Anteckningar från möte i Teknikcollegerådet inom GR 130305 Anteckningar från möte i Teknikcollegerådet inom GR Datum: Torsdag 31 januari 9.00-12.00 Plats: Heka Mekaniska AB/Mylab AB, Aröds Industriväg 41, Hisings Backa Anteckningar Guidning genomfördes

Läs mer

Industrirådets aktiva medlemsorganisationer

Industrirådets aktiva medlemsorganisationer Industrirådets aktiva medlemsorganisationer Agenda 13.00 13.30 Rundvandring och information Stenungsund Presentationsrunda, Anteckningar från föregående möte och lokala råd 13.30 14.00 Presentationsrunda

Läs mer

Minnesanteckningar från nätverksmöte för intressenter inom Teknikcollege GR

Minnesanteckningar från nätverksmöte för intressenter inom Teknikcollege GR 080131 Minnesanteckningar från nätverksmöte för intressenter inom Teknikcollege GR Deltagare: Kent Öhman Adveta Education AB, Jörgen Frohm Framtidsgymnasiet Göteborg, Stig Persson Fässbergsgymnasiet, Svein

Läs mer

Vår vision. Rätt kunskap ger dig jobb

Vår vision. Rätt kunskap ger dig jobb Jan Johansson Vår vision Göteborgs Tekniska College skall vara ledande i lärande och utveckling av industriella tekniska utbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå i Sverige. Vår verksamhet Gymnasieskola

Läs mer

Minnesanteckningar från TCGR-rådets möte

Minnesanteckningar från TCGR-rådets möte 080930 Minnesanteckningar från TCGR-rådets möte Datum: Plats: måndag 25 augusti GR, Gårdavägen 2, Göteborg Deltagare: Eric Alexandersson, VCC, Marianne Brismar Atlet/Nissan, Bengt Forsling IF Metall, Svein

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med Teknikcollegerådet GR

Minnesanteckningar från möte med Teknikcollegerådet GR 080613 Minnesanteckningar från möte med Teknikcollegerådet GR Datum: tisdag 3 juni Tid: 13.30-16.30 Plats: GTG/GTC Volvo Torslanda Deltagare: Lennart Österlund Teknikföretagen, Svein Holm GTC, Gösta Lindvall

Läs mer

Informationsmöte/nätverksmöte om Vård- och omsorgscollege

Informationsmöte/nätverksmöte om Vård- och omsorgscollege Lars-Göran Jansson Informationsmöte/nätverksmöte om Vård- och omsorgscollege Tid: 4 september 2008 Plats: Närvarande: Burgårdens Utbildningscentrum, Göteborg Jane Cervell, Stenungsund, vux. Anita Johansson,

Läs mer

JÄMFÖRELSE MELLAN 1999 OCH OBS avser endast 1:a handsval! Kommun: ALE

JÄMFÖRELSE MELLAN 1999 OCH OBS avser endast 1:a handsval! Kommun: ALE Kommun: ALE Barn o Fritid 24 9 13 Elektronik o datakom. 16 18 -- ES Teater o TV 32 15 26 produktion Handel o 24 2 1 Administration Handelsgymnasiet 24 10 4 Medie 32 26 30 Naturvetenskap 60 33 42 Natur

Läs mer

Minnesanteckningar från möte kring Vård- och omsorgscollege

Minnesanteckningar från möte kring Vård- och omsorgscollege Minnesanteckningar från möte kring Vård- och omsorgscollege Datum och tid: torsdag 29 maj kl. 13.30-16.30 Plats: Vuxenutbildningen i Stenungsund Deltagare: Ann-Christine Högberg, Alströmergymnasiet Alingsås,

Läs mer

Genomströmning i gymnasieskola inom Göteborgsregionen

Genomströmning i gymnasieskola inom Göteborgsregionen GR Utbildning 9-4-17 Genomströmning i gymnasieskola inom Göteborgsregionen Sveriges kommuner och landstings index för 8 för gymnasieskolan (gäller avgångselever inom GR VT8) Indexet visar programmets resultat

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: fredagen den 2 december, kl. 08.30 14.30 Plats: Burgården, lokal Carmen Deltagare Cecilia Knutsson, Alingsås (för & grund), Ordförande Maria Lissmatz, Kungälv

Läs mer

Vård- och omsorgscollege Sverige

Vård- och omsorgscollege Sverige Vård- och omsorgscollege Sverige 15 certifierade Vård- och omsorgscollegeregioner 41 certifierade lokala vårdoch omsorgscollege Från Göteborgs certifieringsceremoni Vård- och omsorgscollege Göteborgsregionen

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 11 juni 2008, kl 09.00-12.30 Plats: GR-Huset, Göteborg, Rum 219 Deltagare Kerstin Littke, Utbildningschefsgruppen, ordförande Inga-Lena Lindenau, Ale Jan

Läs mer

Anteckningar VO-collegerådet inom GR

Anteckningar VO-collegerådet inom GR Lars-Göran Jansson Anteckningar VO-collegerådet inom GR Tid: onsdag 7 september 2011 Plats: Närvarande: GR-huset, Göteborg Tina Forsgren, Härryda, ordf. Monica Wallström, Kungsbacka Karolina Naij, Kungsbacka

Läs mer

Anteckningar från TCGR-rådets möte 11 maj 2009

Anteckningar från TCGR-rådets möte 11 maj 2009 090511 Anteckningar från TCGR-rådets möte 11 maj 2009 Datum: Måndag 11 maj Tid: Möte 9.00-11.30 Certifieringsceremoni Plats: Nösnäsgymnasiet, Stenungsund Närvarande: Deltagare: Boye Johansson BRG, Lennart

Läs mer

Intagningspoäng och medelvärde

Intagningspoäng och medelvärde ALE Barn- och fritidsprogrammet, Ale gymnasium Elektronik o datakommunikation SM, Ale gymnasium Estetiska programmet, Teater och TV-produktion, Ale gymnasium Handelsgymnasiet SM, Ale gymnasium Hälsogymnasiet

Läs mer

Slutantagningen 2017 Statistik

Slutantagningen 2017 Statistik Slutantagningen 2017 Statistik Viktiga datum 13 december: Ansökan öppnar 3 februari: Ansökan stänger 6 april: Preliminärantagningen är klar och förhandsbesked om antagningen presenteras på www.indra2.se

Läs mer

Minnesanteckningar från nätverksmöte för Lärande på arbetsplats

Minnesanteckningar från nätverksmöte för Lärande på arbetsplats 090310 Minnesanteckningar från nätverksmöte för Lärande på arbetsplats Datum: 18 februari 2009 Tid: tid: 13-16 Plats: GR, Göteborg Deltagare: Börje Molin Alingsås, Linda Wennerholm Hylte, Irma Polgary

Läs mer

Preliminärantagningen 2016: Statistik

Preliminärantagningen 2016: Statistik Preliminärantagningen 2016: Statistik Viktiga datum 15 december: Ansökan öppnar 5 februari: Ansökan stänger 7 april Preliminärantagningen är klar och besked om antagningen presenteras på www.indra2.se

Läs mer

Antal grundskoleelever ht 2004 och ht 2005

Antal grundskoleelever ht 2004 och ht 2005 2005-11-17 Uppdrag UC beslutade den 14 oktober att uppdra åt Gymnasieintagningen att genomföra en simuleringskörning som bygger på tidigare års erfarenheter av elevernas val för att ge möjlighet att se

Läs mer

Anteckningar från styrgruppsmötet med det regionala Teknikcollegerådet inom GR

Anteckningar från styrgruppsmötet med det regionala Teknikcollegerådet inom GR Anteckningar från styrgruppsmötet med det regionala Teknikcollegerådet inom GR Datum: 29/1 Plats: GTC Närvarande: Gunilla Forssell,Nösnäsgymnasiet Jens Kultje - Lindholmen Susanne Samuelsson, Ericsson

Läs mer

Preliminärantagningen 2015: Statistik. 2014 års siffror inom parentes. 19 december: Ansökan öppnar 6 februari: Ansökan stänger.

Preliminärantagningen 2015: Statistik. 2014 års siffror inom parentes. 19 december: Ansökan öppnar 6 februari: Ansökan stänger. Preliminärantagningen 2015: Statistik 2014 års siffror inom parentes 19 december: Ansökan öppnar 6 februari: Ansökan stänger 9 april Preliminärantagningen är klar och besked om antagning finns på www.indra2.se

Läs mer

Minnesanteckningar från nätverksmöte om Vård- och omsorgscollege

Minnesanteckningar från nätverksmöte om Vård- och omsorgscollege 090204 Minnesanteckningar från nätverksmöte om Vård- och omsorgscollege Tid: 4 februari 2009 Plats: GR, Göteborg Närvarande: Anita Nordlund Medlearn, Eva Malmgren Thörnblom Aranäsgymnasiet Kungsbacka,

Läs mer

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2014-04-09

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2014-04-09 Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2014-04-09 Preliminärantagningen till gymnasieskolan är klar! I dag presenterades preliminärantagningen till gymnasieskolan inom Göteborgsregionen.

Läs mer

Försöksverksamhet med Gymnasial lärlingsutbildning 2008/2009

Försöksverksamhet med Gymnasial lärlingsutbildning 2008/2009 Försöksverksamhet med Gymnasial lärlingsutbildning 2008/2009 Utbildningens syfte Gymnasial lärlingsutbildning syftar till att ge eleverna en grundläggande yrkesutbildning, ökad arbetslivserfarenhet och

Läs mer

Vård- och omsorgscollege Sverige. Utmaningar för Göteborgsregionen

Vård- och omsorgscollege Sverige. Utmaningar för Göteborgsregionen Vård- och omsorgscollege Sverige 15 certifierade Vård- och omsorgscollegeregioner Drygt 50 certifierade lokala vårdoch omsorgscollege Utmaningar för Göteborgsregionen 2/3 av personalen inom kommunal vård

Läs mer

Datum: Tisdag 8 september Tid: 8.30-11.30 Plats: Lernia, Utvecklingsgatan 2, Göteborg

Datum: Tisdag 8 september Tid: 8.30-11.30 Plats: Lernia, Utvecklingsgatan 2, Göteborg Datum: Tisdag 8 september Tid: 8.30-11.30 Plats: Lernia, Utvecklingsgatan 2, Göteborg Närvarande Stina Johansson Vuxenutbildningen Göteborg, Jan Johansson GTG/GTC, Karl- Johan Höjer YTC Lindholmen, Björn

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen, gymnasietema

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen, gymnasietema Anteckningar från Utbildningschefsgruppen, gymnasietema Tid: Fredag 16 april, 2010, kl 8.30-12.00 Plats: GR, Rum 255 Deltagare Jan Magnusson, Öckerö, Ordförande Margaretha Wåhlin, Ale Peter Johansson,

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 6 februari 2008, kl 08.30-12.00 Plats: Hantverk & Design, Nääs Fabriker, Tollered, Lerum Deltagare Kerstin Littke, Utbildningschefsgruppen, ordförande Inga-Lena

Läs mer

Preliminärantagningen 2017 Statistik

Preliminärantagningen 2017 Statistik Preliminärantagningen 2017 Statistik Viktiga datum 13 december: Ansökan öppnar 3 februari: Ansökan stänger 6 april Preliminärantagningen är klar och förhandsbesked om antagningen presenteras på www.indra2.se

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 12 september 2007, kl 08.30-12.00 Plats: Kungsbacka Deltagare Stefan Ericsson, Göteborg, Ordförane Anna Gullberg, Alingsås Lise-Lotte Ericsson, Alingsås

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 8 februari 2006, kl 08.30-12.15 Plats: GR-Huset, Göteborg, Rum 264 Deltagare Jan Rösman, Utbildningschefsgruppen, ordförande Inga-Lena Lindenau, Ale Margaretha

Läs mer

Inbjudan till Vård- och omsorgscollegerådet

Inbjudan till Vård- och omsorgscollegerådet Vård- och omsorgscollegerådet Göteborg fredag 12 maj Inbjudan till Vård- och omsorgscollegerådet Datum: Torsdag 19 maj, kl. 13.00-16.00 Plats: GR, Anders Personsgatan 8, Göteborg Lokal Sexan Deltagare

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Teknikcollege Göteborgsregionen 2013

Verksamhetsberättelse för Teknikcollege Göteborgsregionen 2013 140131 Verksamhetsberättelse för Teknikcollege Göteborgsregionen 2013 Ledning och samordning Teknikcollege Göteborgsregionens (TCGR) övergripande samverkansorgan tillika styrgrupp är det regionala Teknikcollegerådet

Läs mer

Försöksverksamhet med Gymnasial lärlingsutbildning 2009

Försöksverksamhet med Gymnasial lärlingsutbildning 2009 Försöksverksamhet med Gymnasial lärlingsutbildning 2009 Utbildningens syfte Gymnasial lärlingsutbildning syftar till att ge eleverna en grundläggande yrkesutbildning, ökad arbetslivserfarenhet och en möjlighet

Läs mer

Fördelning av statsbidrag ur förordning 2015:403 utifrån arbetslöshet

Fördelning av statsbidrag ur förordning 2015:403 utifrån arbetslöshet HANDLING 2015-08-14 Fördelning av statsbidrag ur förordning 2015:403 utifrån arbetslöshet Arbetslöshetssiffrorna är från maj 2015. Öppet maj 15 Skolverkets siffror Andel i regionen Andel i riket Antal

Läs mer

VÄLKOM NA! TEKNIKCOLLEGE

VÄLKOM NA! TEKNIKCOLLEGE VÄLKOMNA! Dagordningen Nya i TCGR-rådet och presentationsrunda (5 min) Anteckningar från föregående möte och lokala styrgruppsmöten Presentationsrunda kvalitetskriterier 3. Tydlig profil Utbildningsverksamheten

Läs mer

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning GR Utbildning 2014-06-25 Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning Antagningen till gymnasieskolan är klar I dag har Göteborgsregionens utbildningsgrupp fastställt årets antagning till

Läs mer

Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion

Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion Bakgrund Yrkesvux är i Göteborgsregionen en kommunalt och statligt finansierad

Läs mer

1. Beroendekartor. Margaretha Allen 151019

1. Beroendekartor. Margaretha Allen 151019 Kommentarer på programnivå kopplat till reservantagningen 2015 med utgångspunkt i beroendekartor, söktrycksbilder och analys av programmens utveckling 2011-2015 Margaretha Allen 151019 1. Beroendekartor

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket ANTECKNINGAR Vuxenutbildningsnätverket 2014-10-22 Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket Tid: onsdag 22 oktober 2014, kl. 08.30-12.00 Plats: GR, lokal Pater Noster (219) Deltagare Jan Elftorp,

Läs mer

INFORMATION DEN 3 februari 2005.

INFORMATION DEN 3 februari 2005. 2005-02-16 INFORMATION DEN 3 februari 2005. www.indranet.nu Kommuner. Utbildningsgruppen är ansvarig myndighet för intagningen till 13 kommuner: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum,

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 25 oktober 2007, kl 14.00-17.00 Plats: GR-Huset, rum 135 Ledamöter Helene Odenjung (fp), Göteborg, ordförande Marie Lindén (v), Göteborg,

Läs mer

Beroendekartor Fördelning av elever efter reservantagningen 2015

Beroendekartor Fördelning av elever efter reservantagningen 2015 Beroendekartor Fördelning av elever efter reservantagningen 21 Framtagning Jenny Sjöstrand jenny.sjostrand@grkom.se Analys Margaretha Allen margaretha.allen@grkom.se Materialet baseras på reservantagningen

Läs mer

VÄLKO MNA! TEKNIKCOLLEGE E

VÄLKO MNA! TEKNIKCOLLEGE E VÄLKOMNA! Teknikcollege företagsfilm Programmet 09.00 09.30 Inledning TCGR 09.30 10.00 Bengt Forsling, Informationschef IF Metall 10.00 10.40 Kajsa Dahlsten, Projektledare Industripolitik Västsvenska Handelskammaren

Läs mer

Intagningspoäng och medelvärde

Intagningspoäng och medelvärde ALE Barn- och fritidsprogrammet, Ale gymnasium Elektronik o datakommunikation SM, Ale gymnasium Estetiska programmet, Teater och TV-produktion, Ale gymnasium Handelsgymnasiet, Ale gymnasium Hälsogymnasiet,

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

Starka kriterier: Samverkan med näringslivet Synergi mellan processer (delar kompetens och material) Ämnesövergripande projekt i samtliga processer

Starka kriterier: Samverkan med näringslivet Synergi mellan processer (delar kompetens och material) Ämnesövergripande projekt i samtliga processer Anteckningar Teknikcollege den 25 februari 2016, Volvo Cars Närvarande på mötet: Johan Bengtsson, GTC; Katarina Borcic, Volvo Cars; Svante Boström YRGO; Niklas Sällström, Nösnäsgymnasiet; Ewa Ekman GTC;

Läs mer

Minnesanteckningar från nätverk för lärlingsutbildning 060513

Minnesanteckningar från nätverk för lärlingsutbildning 060513 GR Utbildning 060615 Minnesanteckningar från nätverk för lärlingsutbildning 060513 Deltagare: Sten Jansson Lerum, Gunilla Forsell Stenungsund, Magnus Haglund Ale, Lars Olsson Göteborg, Morgan Josefsson

Läs mer

Mötestider för Utbildningschefsnätverket 2014

Mötestider för Utbildningschefsnätverket 2014 MISSIV ÄRENDE 1 Till Förslag till stider för 2014 föreslås enas om att s möten 2014 äger rum enligt följande: Fredag 21 februari Fredag 11 april Fredag 16 maj Fredag 13 juni Torsdag 4 september, em Fredag

Läs mer

Inbjudan till nätverksmöte kring Vård- och omsorgscollege

Inbjudan till nätverksmöte kring Vård- och omsorgscollege Inbjudan till nätverksmöte kring Vård- och omsorgscollege Datum: Onsdag 4 februari Tid: OBS ändrad tid! 08.30 12.00 Plats: GR, Gårdavägen 2, Göteborg Sammanträdesrum 135 Värden bjuder på fika 090123 Anmäl

Läs mer

Maria Hassel föreläsare och lärare på GTC Eric Alexandersson APU-ansvarig på GTC

Maria Hassel föreläsare och lärare på GTC Eric Alexandersson APU-ansvarig på GTC Maria Hassel föreläsare och lärare på GTC Eric Alexandersson APU-ansvarig på GTC LEDLJUS FÖR APU-HANDLEDARE, MÖJLIGHETER OCH FALLGROPAR VID APU Hur skall jag uppträda som en god förebild? Hur känns det

Läs mer

Utbildning för framtidens jobb i Västsverige

Utbildning för framtidens jobb i Västsverige Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:2065 av Adnan Dibrani m.fl. (S) Utbildning för framtidens jobb i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

Läs mer

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Protokoll 1(5) 2009-04-16 LA/GH Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Tid: Torsdag den 16 april 2009, klockan 09.00-12.00 Plats: Ullevi konferens, Paradentrén, Göteborg Närvarande: Bengt Gustafsson

Läs mer

Sökande per 7 mars till lärlingsutbildningar inom GR inför HT 2011

Sökande per 7 mars till lärlingsutbildningar inom GR inför HT 2011 Sökande per 7 mars till lärlingsutbildningar inom GR inför HT 2011 Kommun Skola Program Inriktning Org 1val b 1val ob 2val Ale Lärlingsgymnasiet i Ale Bygg & anläggning Anläggningsfordon 5 1-1 Husbyggnad

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 5 april 2006, kl 08.30-12.00 Plats: Mölndals Museum Deltagare Kerstin Littke, Utbildningschefsgruppen, ordförande Margaretha Löfving, Göteborg Lars Hansson,

Läs mer

En ny myndighet. yhmyndigheten.se

En ny myndighet. yhmyndigheten.se En ny myndighet Myndigheten för yrkeshögskolan analyserar kompetensbehov, beslutar om Yh-utbildningar, ger stöd till utbildningsanordnare och granskar utbildningarnas resultat. Målet är en yrkeshögskola

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdag 5 februari 2009, kl 08.30-10.50 Plats: GR-Huset, Rum 255 och rum 253 Ledamöter Helene Odenjung (FP), Göteborg, ordförande Kristina Tharing (M),

Läs mer

Adela Martinovic, kanslichef Riksföreningen Teknikcollege Sverige adela.martinovic@teknikcollege.se

Adela Martinovic, kanslichef Riksföreningen Teknikcollege Sverige adela.martinovic@teknikcollege.se Adela Martinovic, kanslichef Riksföreningen Teknikcollege Sverige adela.martinovic@teknikcollege.se Ägare -Industrirådets aktiva medlemsorganisationer Syfte Bidra till att säkra tekniskt inriktade företags

Läs mer

Anteckningar från mötet med det regionala Teknikcollegerådet inom GR

Anteckningar från mötet med det regionala Teknikcollegerådet inom GR Anteckningar från mötet med det regionala Teknikcollegerådet inom GR Datum: 24 mars 13.00-16.00 Plats: SteelTech i Alingsås AB Deltagare Pernilla Öhberg - Kungsbacka Jens Kultje - Göteborg Mikael Andersson

Läs mer

Mässhallen. Svenska och yrkeskunskaper vägen till jobb

Mässhallen. Svenska och yrkeskunskaper vägen till jobb Mässhallen Svenska och yrkeskunskaper vägen till jobb GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Yrkesutbildningar med språkstöd Göteborgsregionens kommunalförbund GR Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka,

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

Protokoll från Utbildningsgruppens sammanträde

Protokoll från Utbildningsgruppens sammanträde Protokoll från Utbildningsgruppens sammanträde Tid: Torsdagen 31 augusti 2000, kl 14.00-16.30 Plats: GR-Huset, Gårdavägen 2, Rum Trappen Ledamöter Vivi-Ann Nilsson (s), Göteborg, Ordförande Hillevi Ottosson

Läs mer

Ordförande och vice ordförande i Vuxenutbildningsnätverkets operativa ledningsgrupp

Ordförande och vice ordförande i Vuxenutbildningsnätverkets operativa ledningsgrupp MISSIV Vuxenutbildningsnätverkets operativa ledningsgrupp 2015-03-11 ÄRENDE 2 Till Vuxenutbildningsnätverkets operativa ledningsgrupp Förslag till Ordförande och vice ordförande i Vuxenutbildningsnätverkets

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 4 november 2009, kl 09.00-12.00 Plats: Vuxenutbildningen, Öckerö Deltagare Jan Elftorp, Utbildningschefsgruppen, Ordförande Lise-Lotte Ericsson, Alingsås

Läs mer

Preliminärintagningen Intagningspoäng och medelvärde

Preliminärintagningen Intagningspoäng och medelvärde intagningen I följande dokument kan du se den preliminära intagningspoängen för kommunala och fristående gymnasieskolor i Göteborgsregionen. De kommuner som ingår i Göteborgsregionen är: Ale, Alingsås,

Läs mer

Sammanträde med GR:s Styrgrupp för Arbetsmarknad

Sammanträde med GR:s Styrgrupp för Arbetsmarknad Protokoll Styrgrupp Arbetsmarknad 2012-02-09 Ulrica Furby sid 1(4) Sammanträde med GR:s Styrgrupp för Arbetsmarknad Tid: Torsdag 9 februari 2012 kl. 08:30-12:30 Plats: GR Närvarande: Maria Rydén, Göteborg

Läs mer

Intagningspoäng och medelvärde

Intagningspoäng och medelvärde ALE Barn- och fritidsprogrammet, Ale gymnasium Elektronik o datakommunikation SM, Ale gymnasium Estetiska programmet, Teater och TV-produktion, Ale gymnasium Handelsgymnasiet, Ale gymnasium Hälsogymnasiet,

Läs mer

Rapport från Förskolenätverket att se över bristen på förskollärare i regionen

Rapport från Förskolenätverket att se över bristen på förskollärare i regionen Rapport från Förskolenätverket 2014-03-20 Johan Borvén Rapport från Förskolenätverket att se över bristen på förskollärare i regionen Den 18 oktober 2013 gav Utbildningschefsnätverket följande uppdrag

Läs mer

Avtal avseende arbetsplatsförlagd utbildning (APU) för vårdutbildningar på gymnasial nivå

Avtal avseende arbetsplatsförlagd utbildning (APU) för vårdutbildningar på gymnasial nivå Sidan 1 av 6 Förslag 2003-06-12 Avtal avseende arbetsplatsförlagd utbildning (APU) för vårdutbildningar på gymnasial nivå 1 Avtalsparter Vård- och omsorgsverksamheter: - Sahlgrenska universitetssjukhuset

Läs mer

Ett projekt medfinansierat av ESF i samverkan mellan GRkommunerna, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen.

Ett projekt medfinansierat av ESF i samverkan mellan GRkommunerna, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen. Ett projekt medfinansierat av ESF i samverkan mellan GRkommunerna, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen. Projektperiod: 1 april 2017 31 januari 2020 6 mån analys och planering 24 mån genomförande

Läs mer

Anteckningar från nätverksmöte för gymnasierektorsgruppen inom Göteborgsregionen

Anteckningar från nätverksmöte för gymnasierektorsgruppen inom Göteborgsregionen 091026 Anteckningar från nätverksmöte för gymnasierektorsgruppen inom sregionen Datum: Tisdag 20 oktober Tid: 8.30-12.00 Deltagare: Fredrik Ericsson Ale, Magnus Thilén Alingsås, Marianne Möller, Torbjörn

Läs mer

6. PROGNOS ÖVER PROGRAMMENS

6. PROGNOS ÖVER PROGRAMMENS 6. PROGNOS ÖVER PROGRAMMENS UTVECKLING: GR Yrkesprogram, prognos 600 500 400 300 200 100 0 BF BA EL FT HA HV HT IN NB RL RX VVS VO 2017 163 326 428 245 377 214 122 133 163 163 51 82 224 2018 174 348 457

Läs mer

U P P F Ö L J N I N G AV V U X E N U T B I L D N I N G I G Ö T E B O R G S R E G I O N E N, M A L M Ö S TA D O C H S T O C K H O L M S S TA D

U P P F Ö L J N I N G AV V U X E N U T B I L D N I N G I G Ö T E B O R G S R E G I O N E N, M A L M Ö S TA D O C H S T O C K H O L M S S TA D U P P F Ö L J N I N G AV V U X E N U T B I L D N I N G I G Ö T E B O R G S R E G I O N E N, M A L M Ö S TA D O C H S T O C K H O L M S S TA D U T B I L D N I N G A R S L U T F Ö R D A 2 0 1 5 T E K N I

Läs mer

Slutantagning lärlingsutbildningar inom GR 6 september 2012

Slutantagning lärlingsutbildningar inom GR 6 september 2012 2012-12-07 Slutantagning lärlingsutbildningar inom GR 6 september 2012 Kommun Skola Program Inriktning Org 1val b Antagna Reserver Ale Lärlingsgymnasiet i Ale Bygg & anläggning Anläggningsfordon 5 - -

Läs mer

Minnesanteckningar från informations- och avstämningsmöte kring konceptet Teknikcollege

Minnesanteckningar från informations- och avstämningsmöte kring konceptet Teknikcollege Minnesanteckningar från informations- och avstämningsmöte kring konceptet Teknikcollege Datum: 18 april 2007 Närvarande: Jan Friman, GTU Göteborg, Gösta Lindvall SKFs Tekniska Gymnasium Göteborg, Svein

Läs mer

Vägen till en framgångsrik lärlingsmodell

Vägen till en framgångsrik lärlingsmodell Vägen till en framgångsrik lärlingsmodell Våra rekommendationer är inom fyra huvudpunkter: Modellens utgångspunkt Organisering Pedagogens nya roll Marknadsföring till nya och befintliga målgrupper Men,

Läs mer

Avtal avseende arbetsplatsförlagd utbildning för vårdutbildningar på gymnasial nivå

Avtal avseende arbetsplatsförlagd utbildning för vårdutbildningar på gymnasial nivå Förslag 030128 Avtal avseende arbetsplatsförlagd utbildning för vårdutbildningar på gymnasial nivå 1 Avtalsparter Vård- och omsorgsverksamheter - Sahlgrenska universitetssjukhuset omfattar följande sjukhus;

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 20 oktober 2004, kl 08.30-12.00 Plats: GR-Huset, Gårdavägen 2, Göteborg, Rum 335 Deltagare Jan Rösman, Utbildningschefsgruppen, ordförande Inga-Lena Lindenau,

Läs mer

Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Västsverige

Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Västsverige Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:2190 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det

Läs mer

Informationsmöte/nätverksmöte om Vård- och omsorgscollege

Informationsmöte/nätverksmöte om Vård- och omsorgscollege KOMMUNALFÖRBUNDET GR Lars-Göran Jansson Informationsmöte/nätverksmöte om Vård- och omsorgscollege Tid: 12 december 2008 Plats: Krokslättsgymnasiet, Mölndal Närvarande: Ewa Berhof, Mölndal, Krokslättsgymn.

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 11 oktober 2005, kl 08.30-12.00 Plats: GR-Huset, Gårdavägen 2, Göteborg, Rum 335 Deltagare Jan Rösman, Utbildningschefsgruppen, ordförande Inga-Lena Lindenau,

Läs mer

KVALITETSRAPPORT 2014

KVALITETSRAPPORT 2014 KVALITETSRAPPORT 2014 Vuxenutbildningen 2015-01-23 INNEHÅLL Verksamhetschefen har ordet 5 Planen mot kränkande behandling och likabehandlingsplanen 6 Kunskaper 6 Utbildningsval Arbete och Samhälle 7 Bedömning

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: fredag 5 mars 2010, kl 08.30-14.30 Plats: GR, lokal 135 Deltagare Mona Tolf, Lilla Edet (för & grund, gymn & vux), Ordförande Jan Magnusson, Öckerö (för &

Läs mer

Stenungsund. Tjörn Undervisning skolverket

Stenungsund. Tjörn Undervisning skolverket Stenungsund 1 % lö n Kungälv arbete Tjörn yrke Mölndal Undervisning GR- utbildning engelska Alingsås skolverket Öckerö hösttermin studiemedel Kungsbacka meningsfull aktivitet Ale jobb studier anställning

Läs mer

Halvtidsutvärdering av yrkesutbildningar med språkstöd Den 12 december 2014

Halvtidsutvärdering av yrkesutbildningar med språkstöd Den 12 december 2014 Halvtidsutvärdering av yrkesutbildningar med språkstöd Den 12 december 2014 Bakgrund GRsfi startade 2011-07-01 som ett delprojekt i Kommungemensam plattform. Erbjuda fler alternativ som kan skapa snabbare

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEN. Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Sammanträde 2015-02-27 Dnr 0002/15 13 t o m 21) 1(5) Tid: 2015-02-27 kl 9,00 12,00

PROTOKOLL STYRELSEN. Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Sammanträde 2015-02-27 Dnr 0002/15 13 t o m 21) 1(5) Tid: 2015-02-27 kl 9,00 12,00 Tid: 2015-02-27 kl 9,00 12,00 Plats: Samordningsförbundet Göteborg Nordost Ledamöter Närvarande: Beatrice Berglund, Arbetsförmedlingen Åsa Lindgren (Mp), Västra Götalandsregionen Ali Moeeni (S), Göteborgs

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE På väg mot VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE för dig som vill arbeta inom vården Utbildning och arbetsliv i samverkan i sydöstra Skåne 1 REKTORERNA Vi gör det tillsammans! Behoven av välutbildad personal inom vård

Läs mer

Nyhetsbrev Teknikcollege Sverige

Nyhetsbrev Teknikcollege Sverige Nyhetsbrev Teknikcollege Sverige Augusti 2010 Här kommer årets andra nyhetsbrev från Teknikcollege Sverige! Vi vill gärna uppdatera er om vad som händer inom Teknikcollege Sverige och kommer därför under

Läs mer

Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus.

Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus. Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus. Grupparbetet bestod av 6 blandgrupper med ca 6 personer i varje grupp. Varje grupp skulle göra en egen

Läs mer

En ny myndighet. yhmyndigheten.se

En ny myndighet. yhmyndigheten.se En ny myndighet Myndigheten för yrkeshögskolan analyserar kompetensbehov, beslutar om Yh-utbildningar, ger stöd till utbildningsanordnare och granskar utbildningarnas resultat. Målet är en yrkeshögskola

Läs mer

Beroendekartor Fördelning av slutantagna till gymnasieskolan hösten 2014

Beroendekartor Fördelning av slutantagna till gymnasieskolan hösten 2014 Beroendekartor Fördelning av slutantagna till gymnasieskolan hösten 201 Jenny Sjöstrand jenny.sjostrand@grkom.se Materialet baseras på preliminärantagningen för läsåret 201/201 Materialet visar både vilka

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 15 maj 2008, kl 09.00-12.00 Plats: GR-Huset, Rum 255 och 253 Ledamöter Marie Lindén (v), Göteborg, ordförande Kristina Tharing (m), Göteborg

Läs mer

GRs vuxenutbildningsavtal Samverkansprojektet Reflex

GRs vuxenutbildningsavtal Samverkansprojektet Reflex GRs vuxenutbildningsavtal Samverkansprojektet Reflex Monica Sandorf 2005-03 03-10 Samverkansavtal inom vuxenutbildning 2005-03-10 2 Samverkansavtal inom vuxenutbildning Bakgrund och motiv Framgångsfaktor

Läs mer