SRFs yrkesutbildningar 2014/2015. Satsa på ett FRAMTIDSYRKE och KARRIÄR inom redovisning. SRF Ekonomiutbildning srfekonomiutbildning.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SRFs yrkesutbildningar 2014/2015. Satsa på ett FRAMTIDSYRKE och KARRIÄR inom redovisning. SRF Ekonomiutbildning srfekonomiutbildning."

Transkript

1 Satsa på ett FRAMTIDSYRKE och KARRIÄR inom redovisning Karriärsteg 1 Redovisningskonsult företagarens högra hand...2 Karriärsteg 2 Auktoriserad Redovisningskonsult branschens starkaste titel... 6 Antagningskrav och medlemskap SRFs yrkesutbildningar 2014/2015 SRF Ekonomiutbildning srfekonomiutbildning.se

2 Karriärsteg 1 Redovisningskonsult företagarens högra hand Redovisningskonsulten arbetar som det mindre företagets ekonomiavdelning och utför tjänster inom såväl redovisning som affärsutveckling och rådgivning. Det är Redovisningskonsulten som sköter allt från den löpande redovisningen, deklarationer, bokslut och årsredovisningar till att ge rådgivning samt delta i ekonomisk planering och budgetarbete. Att arbeta som Redovisningskonsult är första steget mot en karriär inom redovisning. Nästa steg i karriären är att bli Auktoriserad Redovisningskonsult vilket ger dig branschens starkaste titel. Utbildningsvägar till Redovisningskonsult SRF erbjuder branschens egna yrkesutbildningar till Redovisningskonsult. Det finns även andra utbildningsvägar, både YH- och högskole/universitetsutbildningar. Redovisningskonsult är ett smart yrkesval med mycket ljusa framtidsutsikter. Läs mer på Studera på distans och arbeta parallellt med studierna SRFs Auktorisationsutbildningar i Steg 1 är branschanpassade utbildningar på högskolenivå med stark praktisk förankring som gör dig väl förberedd för att arbeta som Redovisningskonsult med egna kunduppdrag år det svenska näringslivet. SRFs Auktorisationsutbildningar genomförs på distans och är uppbyggda så att du med fördel kan arbeta vid sidan av dina studier. Utbildningen innebär obligatorisk närvaro vid samtliga föreläsningar samt en stor del egna studier med hjälp av utvald studielitteratur. Våra lärare är de bästa inom respektive ämnesområde och de flesta av dem kommer direkt från universitet/ högskola. I den här foldern får du en kort beskrivning av de olika utbildningarna. Läs mer på 2 Läs mer om redovisningskonsultyrket på

3 SRFs utbildningar till Redovisningskonsult Steg 1 SRF erbjuder ett flertal utbildningsalternativ till Redovisningskonsult beroende på vilka förkunskaper du har och i vilken studietakt du vill läsa. Bland våra Steg 1-utbildningar kan du välja att läsa 2,5 år, 1 år eller i 6 månader. Delkurserna i utbildningarna avslutas med tentamen. För att gå vidare mot att bli Auktoriserad Redovisningskonsult bygger du på Steg 1-utbildningen med SRFs Auktorisationsutbildning Steg 2. SRFs Auktorisationsutbildning Steg 1 2,5 år Du kan även välja att läsa enstaka ämnen i den här utbildningen En utbildning som lämpar sig för dig som vill läsa ett ämne i taget och i ett lugnare tempo. Utbildningen passar dig som har arbetat aktivt med redovisning ett par år, har goda kunskaper i redovisning samt upprättat bokslut. Har du redan studerat på annat håll och behöver komplettera dina studier kan denna utbildning vara ett bra alternativ då du kan välja att läsa enstaka delkurser i de ämnen du saknar. En delkurs om åtta föreläsningsdagar fördelat på tre träffat varvas med egna studier. Företagsekonomi: Kursen ger dig kunskaper och förståelse för företagets affärer och företagets styrning, organisation och marknadsföring samt djupare kunskaper och färdigheter inom resultatplanering, kalkylering och finansiering. Handelsrätt: Kursen ger dig grunderna i svensk lagstiftning med betoning på allmän civilrätt, allmän och särskild kontraktsrätt, bolagsformer samt konkurs och utsökning. Beskattningsrätt: Kursen ger dig en introduktion till det svenska inkomstskattesystemet med en viss fördjupning inom framförallt företagsskatteområdet. Några exempel på områden som tas upp är beskattning av handelsbolag, fåmansföretagsbeskattning samt värderingsfrågor vid bokslut. Vi berör också exempelvis mervärdesskatt och taxeringsprocessen. Ekonomistyrning: Kursen ger dig kunskaper inom ekonomistyrning för att aktivt kunna medverka vid utformning av ekonomiska mål, budget- och redovisningssystem. Dessutom får du kunskaper om kundfokuserad verksamhetsstyrning och balanserade styrkort i ett konkurrensstrategiskt perspektiv. Externredovisning: Kursen ger dig verktyg och kunskaper för att exempelvis kunna upprätta årsredovisningshandlingar för aktiebolag och koncerner. För mer information om varje ämne se under auktorisationsutbildningar. Medlemspris per ämne: SEK exkl. moms Ordinarie pris per ämne: SEK exkl. moms Ingår: Kursdokumentation (ej kurslitteratur), lunch och kaffe varje föreläsningsdag samt mingel vid första kurstillfället. Föreläsningar Fler Steg 1-utbildningar finns på nästa uppslag Steg 1 / 2,5 år distans med lärarledda träffar Ämne Företagsekonomi Handelsrätt Beskattningsrätt Ekonomistyrning Externredovisning Föreläsning /5, Stockholm 23-24/10, Stockholm 3-4/6, Stockholm 5-6/11, Göteborg 21-22/5, Göteborg Föreläsning /8, Göteborg 1-3/12, Göteborg 18-20/8, Göteborg 1-3/12, Stockholm 18-20/8, Stockholm Föreläsning /9, Stockholm 13-15/1, Stockholm 16-18/9, Stockholm 13-15/1, Göteborg 16-18/9, Göteborg 3

4 SRFs Auktorisationsutbildning Steg 1 1 år Utbildningen på 1 år håller ett högt tempo. Den passar dig som har goda kunskaper i redovisning, gjort bokslut och har grundläggande kunskaper i näringsbeskattning eller dig som har arbetat många år som redovisningskonsult men saknar certifikat på kunskaperna. Utbildningen har en stark praktisk inriktning och håller ett högt tempo. Den bygger i hög grad på självstudier och övningsexempel vilket innebär att du bör ha flera års praktisk erfarenhet av att arbeta som redovisningskonsult. Utbildningen är upplagd så att du läser kursen i sin helhet, två ämnen parallellt med sammanlagt 16 föreläsningsdagar uppdelat på fyra kurstillfällen. Externredovisning: Delkursen ger dig kunskaper inom externredovisning. Efter kursen har du god kännedom om värdering av tillgångar och skulder, kassaflödesanalys samt årsredovisningens utformning i icke noterade företag. Du lär dig att belysa praktiska aspekter på externredovisningens område. Ekonomistyrning: Delkursen ger dig ökad förståelse för hur ekonomistyrningen kan bidra till ett bättre beslutsfattande i en verksamhet. Effektivitetsmätning baserad på finansiell information och djupare kunskap om tillämpning av budgeterings- och kalkyleringsverktyg är också en del av vad kursen ger dig. Syftet är att stärka din konkurrenskraft som redovisningskonsult. Beskattningsrätt: Delkursen ger dig kännedom om grundläggande begrepp och principer, kunskap om inkomstslagen tjänst, kapital men framförallt näringsverksamhet. Du får även kännedom om skatterättsliga dispositioner och dess konsekvenser för AB, HB och EF. Du får kunskap om skattemässiga regler för fåmansföretag och överskådlig uppfattning om vad som gäller för mervärdesskatt och internationell personbeskattning. Handelsrätt: Delkursen inleds med en introduktion i svensk lagstiftning. Du lär dig mer om kontraktsrätt, olika avtalstyper, familjerätt samt konkurs- och utsökningsrätt. I avsnittet om associationsrätt läggs särskild tonvikt på aktiebolag och handelsbolag. Viktiga delar av fastighetsrätten och värdepappersrätten behandlas också. Tentamen: Varje ämne avslutas med en tentamen. Medlemspris: SEK exkl. moms Ordinarie pris: SEK exkl. moms Ingår: Kursdokumentation (ej kurslitteratur), lunch och kaffe varje kursdag samt vid sista tillfället bjuds du på en gemensam middag. En stor stjärna till engagerade föreläsare, säger en av kursdeltagarna. Föreläsningar Steg 1 / 1 år distans med lärarledda träffar Ämne Del 1 Del 2 Del 3 Del 4 Externredovisning Ekonomistyrning Externredovisning Ekonomistyrning Beskattningsrätt Handelsrätt Beskattningsrätt Handelsrätt Föreläsning 22-25/9, Stockholm 14-17/10, Göteborg 9-12/12, Göteborg 3-6/2 2015, Stockholm För mer information om varje enskild kurs se 4

5 SRFs Auktorisationsutbildning Steg 1 6 månader Du kan även välja att läsa enstaka ämnen i den här utbildningen Denna utbildning om 6 månaders studier är för dig som redan har eftergymnasiala studier inom redovisning, ekonomistyrning, handelsrätt och beskattningsrätt. Utbildningen passar dig som har arbetat aktivt med redovisning ett par år och har goda kunskaper i redovisning, gjort bokslut och har grundläggande kunskaper i näringsbeskattning. Har du läst en KY, YH eller likvärdig utbildning och saknar någon poäng i ett eller flera ämnen för att komma upp i nivå motsvarande Steg 1, så är denna utbildning rätt påbyggnadsalternativ för dig. Utbildningen är uppbyggd kring kärnämnen för redovisningskonsulten. Varje delkurs består av två föreläsningsdagar och bygger i hög grad på självstudier. Handelsrätt/Arbetsrätt: Avtalsrätt Obeståndsrätt Associationsrätt Personalavtal Arbetsgivaransvar Ekonomistyrning: Ekonomiska rapporter och justeringsbehov Nyckeltalsanalys Resultatanalys och riskbedömning Ekonomiska sambandsmodeller Kassaflödesanalys Likviditetsbudgetering Investeringsanalys Externredovisning: Aktuella redovisningsregler Värderingsfrågor i resultat- och balansräkning Upplysningskrav i redovisningen Kvalitetsaspekter på redovisningsrapporter Beskattningsrätt: Inkomstbeskattning Företagsbeskattning Fåmansföretagsbeskattning Indirekt beskattning/översiktligt Internationell beskattning Tentamen: Varje ämne avslutas med en tentamen. Medlemspris per ämne: SEK exkl. moms Ordinarie pris per ämne: SEK exkl. moms Ingår: Kursdokumentation (ej kurslitteratur), lunch och kaffe varje föreläsningsdag. Bra med exempelövningar för självstudierna, säger en kursdeltagare. Föreläsningar 2014 Steg 1 / 6 månader distans med lärarledda träffar Ämne Handelsrätt/Arbetsrätt Ekonomistyrning Externredovisning Beskattningsrätt Föreläsning 6-7/9, Stockholm 7-8/10, Stockholm 11-12/11, Stockholm 1-2/12, Stockholm För mer information om varje enskild kurs se 5

6 Karriärsteg 2 Auktoriserad Redovisningskonsult branschens starkaste titel En Auktoriserad Redovisningskonsult innebär trygghet, kompetens och förtroende hos företag, banker och myndigheter. Auktorisationen ger en kvalitetsstämpel på en duktig yrkeskår. Som Auktoriserad Redovisningskonsult arbetar du enligt Reko och kan skriva Bokslutsrapport åt dina kundföretag. Du är också en duktig rådgivare. Bokslutsrapporten är ett kvitto på kvalitet i redovisningen, vilket är uppskattat hos svenska banker och andra kreditgivare. Tack vare auktorisationen finns nu en branschsamverkan mellan Skatteverket och våra medlemmar till nytta för både företagen och samhället. Utbildning till Auktoriserad Redovisningskonsult Du som har läst en av SRFs Auktorisationsutbildningar Steg 1, eller YH-utbildning till Redovisningskonsult behöver bygga på med SRFs Auktorisationsutbildning Steg 2 för att komma upp till gällande krav för auktorisation. Läs mer på sid 10. Studera på distans och arbeta parallellt med studierna SRFs Auktorisationsutbildning Steg 2 är branschens egen påbyggnadsutbildning till Auktoriserad Redovisningskonsult. Det är en branschanpassad specialistutbildning på högskolenivå med stark praktisk förankring som ger dig den högre kunskapsnivå som krävs för att ansöka om auktorisation. SRFs Auktorisationsutbildningar genomförs på distans med två lärarledda föreläsningstillfällen per ämne och du kan med fördel arbeta vid sidan av dina studier. Utbildningen innebär obligatorisk närvaro vid samtliga föreläsningar varvat med en stor del egna studier med hjälp av utvald studielitteratur. Våra lärare är de bästa inom respektive ämnesområde och de flesta av dem kommer direkt från universitet/högskola. I den här foldern får du en kort beskrivning av de olika utbildningarna. Läs mer på För dig som redan är auktoriserad Utbildningen kan med fördel även läsas av dig som redan är auktoriserad och vill specialisera dig inom ett område. Du får då tillgodoräkna dig aktualitetstimmar. 6 Bokslutsrapporten är kvittot på kvalitet i redovisningen, läs mer på bokslutsrapporten.se

7 SRFs Auktorisationsutbildning Steg 2 SRFs Auktorisationsutbildning Steg 2 ger dig kunskaper på den nivå som krävs för att uppfylla de teoretiska kraven för auktorisation. Ur Steg 2-utbildningen väljer du ämnen motsvarande 30 högskolepoäng (hp) för att komplettera SRFs Steg 1-utbildning, eller motsvarande. För att genomföra Steg 2-utbildningen behöver du ha dokumenterade kunskaper motsvarande SRFs Auktorisationsutbildningar Steg 1. Utbildningsguide finns på broschyrens baksida. Lämpliga förkunskaper: För att boka kurser inom Steg 2-utbildningen behöver du ha kunskaper motsvarande någon av våra Auktorisationsutbildningar Steg 1. Har du gått YH-utbildning eller högskola kan du också vara kvalificerad att gå Steg 2. Specialistutbildning för erfarna: Är du redan Auktoriserad Redovisningskonsult, godkänd eller auktoriserad revisor kan du läsa kursen för att specialisera dig inom ett ämnesområde. Kursen ger då sju aktualitetstimmar per föreläsningsdag. Information om antagningskrav för auktorisation och medlemskap, kontaktpersoner, ansökan och certifikatsperioder hittar du på sida Föreläsningar Steg 2 distans med lärarledda träffar. Varje ämne läses fristående. Varje ämne motsvarar 10 hp. Ämne Beskattningsrätt Företagsekonomi Externredovisning Ekonomistyrning Föreläsning Block /6, Stockholm Block /9, Stockholm Block /10, Stockholm Block /1 2015, Stockholm Föreläsning Block 2 3-5/9, Stockholm Block 2 30/9-2/10, Stockholm Block /11, Stockholm Block /3 2015, Stockholm 7

8 Beskattningsrätt Steg 2 Utveckla din förmåga att analysera och lösa skatterättsliga problem. Utbildningen berör bland annat skatterättslig metod och tolkning av skattelag samt tillämpning av skatteflyktslagen. Underprisreglerna och andra omstruktureringsregler gås igenom samt koncernbeskattning, underskottsavdrag, aktieägartillskott och andra regler som har betydelse för beskattning av aktiebolag. Vidare berörs de så kallade 3:12 reglerna samt beskattning av byggnadsrörelse/handel med fastigheter samt tomtrörelse. Vi går även in på internationell beskattning på både individ- och bolagsnivå, intern svensk skatterätt och framför allt tolkning av dubbelbeskattningsavtal samt metoder för undvikande av dubbelbeskattning. Vidare berörs beskattning av handelsbolag samt sambandet mellan redovisning och beskattning. Kursinnehåll: Introduktion och skatterättslig metod Skatteflyktslagen Omstruktureringar Koncernbeskattning Underskottsavdrag, aktieägartillskott Förbjudna lån m m 3:12-reglerna utdelning och kapitalvinstbeskattning Byggnadsrörelse och handel med fastigheter Internationell beskattning Beskattning av handelsbolag Sambandet mellan redovisning och beskattning Examination: Kursen avslutas med skriftlig tentamen Medlemspris: SEK exkl. moms Ordinarie pris: SEK exkl. moms Ingår: Kursdokumentation (ej kurslitteratur), kaffe och lunch. Ekonomistyrning Steg 2 Lär dig utgångspunkterna för ekonomisk styrning. Vi kommer under kursen att behandla utgångspunkterna för ekonomisk styrning med fokus på modeller och verktyg som kan tillämpas för små och medelstora företag. Vidare behandlas ett övergripande ramverk för design av styrmodeller samt utvecklingsstegen vid framtagning av en ekonomistyrningsmodell (från idé till redovisningsmodell) exempel på olika modeller och deras förväntade styreffekter vad händer på modell/konceptmarknaden ; diskussion om utvecklingen. Kursinnehåll: Introduktion Fördjupning av produktkalkylering Företagets finansiella förhållanden Analys av företags finansiella flöden Om styrmodeller Från styrmodell till ekonomimodell Från ekonomimodell till redovisningsmodell Examination sker i form av individuella reflektionsuppgifter. Medlemspris: SEK exkl. moms Ordinarie pris: SEK exkl. moms Ingår: Kursdokumentation (ej kurslitteratur), kaffe och lunch. För mer information om varje enskild kurs se 8

9 Externredovisning Steg 2 En Redovisningskonsult kommer med stor sannolikhet att hamna i frågeställningar där hon eller han måste hjälpa kunden att välja mellan olika regelverk. Valet av regelverk och redovisningsmetod kommer att påverka den bild företaget uppvisar för sina intressenter och i förlängningen kommer relations- och nyckeltal för lönsamhet, likviditet och soliditet att påverkas. Ett förvärv av en rörelse kan antingen avse delar av en verksamhet i form av inkråm eller hela verksamheter till exempel i form av juridiska personer. Oavsett vad som förvärvas kommer förvärvet att påverka köparens redovisning. Det som förvärvas måste ju på ett eller annat sätt inkluderas i köparens redovisning. Kursinnehåll: Redovisningsteori och regelverk för olika problemområden och olika företagsstorlekar (AB/Koncern) Förstå och tolka samband mellan praktiska redovisningsproblem och övergripande normsystem Självständigt analysera och argumentera för eller emot olika redovisningslösningar Förstå vilka effekter vald redovisningslösning får för företagets redovisade resultat och nyckeltal Fördjupningar inom Finansiella tillgångar, Immateriella tillgångar, Materiella tillgångar, Intäkter, Pågående arbeten, Skulder och avsättningar samt Eget kapital Företagsvärdering Koncernredovisning Inkråmsförvärv Examination: Kursen avslutas med skriftlig tentamen Medlemspris: SEK exkl. moms Ordinarie pris: SEK exkl. moms Ingår: Kursdokumentation (ej kurslitteratur), kaffe och lunch. Företagsekonomi Steg 2 Få en helhetssyn på företagets affärer utifrån ett ledningsperspektiv. Utifrån grundläggande organisationsteoretiska och ekonomiska modeller skapas en förståelse för hur organisationer fungerar och styrs. Deltagarna ska utveckla färdigheter i att använda ekonomiska modeller och begrepp för att planera och styra ett företags verksamhet mot ökad lönsamhet. Kursen behandlar även företagsstrategiska perspektiv (skolor) och de synsätt, tankemodeller, angreppsmetoder och verktyg som kännetecknar dessa perspektiv. Fokus läggs på de företagsstrategiska perspektiv som har haft stor genomslagskraft i svenska företag. I affärssimuleringen GlobeSys, som är ett affärsspel, ägnar vi tre dagar inklusive två kvällar åt simulering av företagets affärer i företagsmiljö. Inledningsvis ges en repetition av utgångsläget och förutsättningarna för arbetet. Arbetet sker gemensamt under kontinuerlig handledning men efterhand arbetar de i förväg indelade ledningsgrupperna alltmer självständigt. Kursinnehåll: Företagsstrategi Affärsutveckling Finansiering Examination sker endast på Block II i form av att varje ledningsgrupp skriver en rapport enligt separata anvisningar där bland annat det egna företagets strategiska och ekonomiska utveckling presenteras. Medlemspris: SEK exkl. moms Ordinarie pris: SEK exkl. moms Ingår: Kursdokumentation (ej kurslitteratur), kaffe och lunch. 9

10 Hur blir du auktoriserad? För att ansöka om att bli Auktoriserad Redovisningskonsult behöver du uppfylla de teoretiska kunskapskraven för auktorisation samt ha praktisk erfarenhet enligt gällande antagningskrav nedan. Om och i så fall vad du behöver komplettera med kan du läsa om på nästa sida. Antagningskrav, utbildning och praktik (från och med ) Huvudregel Alternativregler Teori Högskoleutbildning Högskoleexamen i ekonomi, 180 högskolepoäng Ämneskrav: 60 hp Företagsekonomi 15 hp Skatt 15 hp Juridik 30 hp relevanta ämnen* Högskoleutbildning Enstaka kurser vid högskola, 120 högskolepoäng Ämneskrav: 60 hp Företagsekonomi 15 hp Skatt 15 hp Juridik 30 hp relevanta ämnen* Eftergymnasial yrkesutbildning YH/KY Minst 2 år YH-utbildning motsvarande minst 90 hp, 400 yhp/80 kyp Ämneskrav: 200 yhp/40 kyp Företagsekonomi 50 yhp/10 kyp Skatt 50 yhp/10 kyp Juridik Högskolerelaterad branschutbildning SRFs Auktorisationsutbildning steg 1 eller motsvarande, minst 90 högskolepoäng Ämneskrav: 60 hp Företagsekonomi 15 hp Skatt 15 hp Juridik Teori under praktik hp relevanta ämnen* 30 hp relevanta ämnen* Praktisk erfarenhet 3 år** 5 år** 5 år** 5 år** *) Relevanta ämnen: Organisation och ledarskap Marknadsföring Ekonomistyrning Externredovisning Finansiering Verksamhetsstyrning Nationalekonomi Statistik Beskattningsrätt Handelsrätt **) Praktisk erfarenhet: Praktisk erfarenhet avser fullt ansvar för kunder vilket inkluderar arbete med skatter, bokslut, deklarationer och rådgivning på redovisnings- och/eller revisionsbyrå. Dispensmöjlighet med 12-årsregeln Under en övergångstid av två år från 1 juli 2013 till 30 juni 2015 tillämpas 12-årsregeln vilken innebär att den redovisningskonsult som arbetat med uppdragsverksamhet i minst tolv år kan ansöka om att bli Auktoriserad Redovisningskonsult utan att de formella utbildningskraven uppnåtts. Se punkt 6 på broschyrens baksida. Behöver du komplettera? Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF, har unika auktorisations- och påbyggnadsutbildningar med praktisk inriktning som passar alla. Studerar du eller har studerat annan eftergymnasial utbildning och behöver komplettera din utbildning, hjälper vi dig till rätt kunskapsnivå. Se vår utbildningsguide på broschyrens baksida. Förmånligt Studerandemedlemskap Under tiden du studerar för att bli Auktoriserad Redovisningskonsult eller är på väg in i utbildning, så rekommenderar vi dig ett Studerandemedlemskap hos SRF. Det kostar 250 kronor per år och ger dig en mängd nyttig branschinformation. Studerandemedlemskap behåller du under tiden då du bygger upp din praktiska erfarenhet för att kunna ansöka om auktorisation. Läs om studerandemedlemskapet och vad det innehåller på våra studerandesidor Bygg på med SRF Serviceabonnemang Som Studerandemedlem kan du bygga på med ett Serviceabonnemang. SRF Serviceabonnemang innehåller det mesta som behövs i en redovisningsverksamhet som exempelvis branschanpassad information, förmåner, verktyg och rabatt på kurser. Läs mer om vårt Serviceabonnemang på vår hemsida För mer information om auktorisation och medlemskap 10

11 Ansökan om auktorisation och medlemskap hos SRF Ansökan om att bli Auktoriserad Redovisningskonsult Vet du att du uppfyller gällande antagningskrav för att bli Auktoriserad Redovisningskonsult ansöker du om auktorisation och medlemskap hos SRF på Certifikat som Auktoriserad Redovisningskonsult Så snart du fått din ansökan beviljad hos SRF ska en Redovisningskonsultexamen och en Auktorisationsdag genomföras, i enlighet med gällande antagningskrav. Därefter får du ditt certifikat som förnyas vart tredje år. Certifikatet förnyas med automatik genom att du uppfyller gällande auktorisationskrav på löpande aktualitetsutbildning samt vart sjätte år genomgår kvalitetskontroll. Inom varje treårsperiod ska en Auktoriserad Redovisningskonsult genomföra totalt 60 timmar aktualitetsutbildning varav 14 timmar redovisning, 14 timmar beskattning och 32 timmar valfritt relevant ämne. Utbildningsguide se baksidan Kontakta oss om medlemskap, auktorisation eller SRFs utbildningar! Validering av din utbildning och praktik Vi hjälper dig gärna med att få din utbildning eller praktik validerad för att veta att du kommer upp i nivå med gällande utbildnings- och praktikkrav för auktorisation och medlemskap. Fyll i dina uppgifter och skicka in dina studiebetyg enligt instruktion på valideringen är kostnadsfri. Katarina Norberg och Kristina Steen Ansvariga medlemsantagning och auktorisation Tel: Pia Ljunggren Ansvarig för SRFs Auktorisationsutbildningar Tel: Pontus Vogel Studievägledare SRF Ekonomiutbildning Tel: Katarina Norberg Kristina Steen Pia Ljunggren Pontus Vogel För mer information om auktorisation och medlemskap 11

12 Guide mot auktorisation: Vem är du och vilka är dina teoretiska kunskaper? 1. Jag är högskoleutbildad civilekonom med minst 180 högskolepoäng (120 enligt äldre poängsystem) Detta gäller för dig: Stäm av din utbildning mot gällande antagningskrav och ämneskrav som finns specificerade på föregående uppslag. Om du behöver komplettera med något ämne, se punkt 2 nedan. Vad ska jag läsa? Påbyggnadskurs via SRF Du uppfyller de teoretiska kraven för auktorisation, vi har dock flertalet intressanta kurser för dig som är intresserad av fördjupning eller specialisering. Ingen. Du uppfyller de teoretiska antagningskraven. 2. Jag har högskoleutbildning inom ekonomi (enstaka kurser) Detta gäller för dig: För att komma upp i teoretisk kunskapsnivå enligt antagningskraven kan du komplettera med de ämnen du saknar i följande av SRFs Auktorisationsutbildningar. Vad ska jag läsa? Påbyggnadsutbildning via SRF Du behöver komplettera med ämnen ur någon av dessa två Auktorisationsutbildningar i Steg 1 eller motsvarande. Vilken kurs du ska läsa beror på dina förkunskaper och vilken studietakt du önskar. Komplettera därefter med steg 2. Alt 1: Kompletterande ämnen i SRFs Auktorisationsutbildning Steg 1 2,5 år Efter genomförd och godkänd Steg 1-utbildning behöver du bygga på med Steg 2 i samma ämnen som du genomfört i Steg 1-utbildningen, för att komma upp i rätt nivå enligt kunskapskraven. Alt 2: Kompletterande ämnen i SRFs Auktorisationsutbildning Steg 1 6 månader Bygg på med: Kompletterande ämnen i SRFs Auktorisationsutbildning Steg 2 3. Jag har redovisningskonsultutbildning från YH/KY om 2 år som motsvarar minst 90 högskolepoäng (400 YH-poäng/80 KY) Detta gäller för dig: Troligtvis behöver du komplettera dina kunskaper motsvarande SRFs Steg 2-utbildning. Dina möjligheter att via SRF komma upp i nivå för att uppfylla de teoretiska kompetenskraven är att bygga på med följande av SRFs Auktorisationsutbildningar. Vad ska jag läsa? Påbyggnadsutbildning via SRF 30 poäng valfria relevanta ämnen inom ekonomi ur Steg 2-utbildningen. SRFs Auktorisationsutbildning Steg 2 4. Jag har annan redovisningskonsultutbildning från YH/KY än ovan eller annan eftergymnasial yrkesutbildning inom redovisning Detta gäller för dig: Du kan behöva komplettera med delar av SRFs Steg 1-utbildning och hela Steg 2-utbildningen. Kontakta SRF för att få en kostnadsfri validering. Vad ska jag läsa? Påbyggnadsutbildning via SRF Du behöver komplettera med ämnen ur någon av dessa två Auktorisationsutbildningar i Steg 1, eller motsvarande. Vilken kurs du ska läsa beror på dina förkunskaper och vilken studietakt du önskar. Komplettera därefter med steg 2. Alt 1: Kompletterande ämnen i SRFs Auktorisationsutbildning Steg 1 2,5 år Efter genomförd och godkänd Steg 1-utbildning behöver du bygga på med 30 poäng valfria relevanta ämnen inom ekonomi ur Steg 2-utbildningen. Bygg på med: SRFs Auktorisationsutbildning Steg 2 Alt 2: Kompletterande ämnen i SRFs Auktorisationsutbildning Steg 1 6 månader Detta gäller för dig: Du behöver komplettera med utbildning motsvarande gällande antagningskrav. Nedanstående utbildningar finns hos SRF. Du bör ha gjort något bokslut, arbetat med deklarationer och ha gymnasiekompetens för att gå våra Auktorisationsutbildningar. Om du inte gjort något bokslut kan vi rekommendera dig SRF kursen Redovisning II. Om du inte har arbetat med deklarationer kan vi rekommendera dig SRFs kurs Deklaration I. Vad ska jag läsa? Påbyggnadsutbildning via SRF Du behöver läsa någon av dessa två Auktorisationsutbildningar i Steg 1, eller motsvarande. Vilken kurs du ska läsa beror på dina förkunskaper och vilken studietakt du önskar. Komplettera därefter med steg 2. Alt 1: SRFs Auktorisationsutbildning Steg 1 2,5 år Efter genomförd och godkänd Steg 1-utbildning behöver du bygga på med 30 poäng valfria relevanta ämnen inom ekonomi ur Steg 2-utbildningen. Bygg på med: SRFs Auktorisationsutbildning Steg 2 Alt 2: SRFs Auktorisationsutbildning Steg 1 1 år 6. Jag har arbetat som redovisningskonsult i 12 år eller längre Detta gäller för dig: Du kan ansöka om auktorisation hos SRF enligt 12-årsregeln då du har minst 12 års erfarenhet av redovisningskonsultyrket. Du som blir auktoriserad via 12-årsregeln kommer, förutom Redovisningskonsultexamen och Auktorisationsdagen, inom en 3-årsperiod genomgå en avgiftsbelagd kvalitetskontroll. Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF Besöks- och postadress Falun: Ölandsgatan 7, Box 143, FALUN Besöks- och postadress Stockholm: Klarabergsgatan 33, STOCKHOLM Telefon: srfekonomiutbildning.se layout: SRF tryck: SRF foto: Lars Dahlström 5. Jag arbetar med och har goda kunskaper i redovisning men har ingen formell eftergymnasial utbildning

Karriärvägar inom redovisning

Karriärvägar inom redovisning Karriärvägar inom redovisning Grundläggande yrkesutbildning redovisning... 12 Karriärsteg 1 Redovisningskonsult företagarens högra hand... 4 Karriärsteg 2 Auktoriserad Redovisningskonsult branschens starkaste

Läs mer

EKONOMICHEFS- PROGRAMMET

EKONOMICHEFS- PROGRAMMET KAPITELNAMN EKONOMICHEFS- PROGRAMMET ETT GEDIGET KURSPAKET Företagsekonomi för ekonomer Affärsjuridik för ekonomer Koncernredovisning I grunder i enlighet med K3 Koncernredovisning II fördjupning i enlighet

Läs mer

KAPITELNAMN. 2 KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN fei.se info@fei.se 08-545 137 90

KAPITELNAMN. 2 KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN fei.se info@fei.se 08-545 137 90 KAPITELNAMN 2 KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN fei.se info@fei.se 08-545 137 90 INNEHÅLL Innehåll Välkommen till FEI... 2 Kontrollera dina kunskaper... 4 Början till ett långvarigt förhållande... 6 Studera hos

Läs mer

Redovisningskonsult. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng

Redovisningskonsult. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng Redovisningskonsult en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng Yh-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 2012 KREDIT&RISK PROJEKTLEDNING EKONOMI LEDARSKAP MARKNADSFÖRING

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 2012 KREDIT&RISK PROJEKTLEDNING EKONOMI LEDARSKAP MARKNADSFÖRING FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 2012 KREDIT&RISK ROJEKTLEDNING EKONOMI LEDARSKA MARKNADSFÖRING AFFÄRSKOMMUNIKATION E Bokföring I, II & III E Ekonomistyrning I, II

Läs mer

Från grundläggande kurser till akademiska utbildningar i klassrum eller på distans EKONOMI

Från grundläggande kurser till akademiska utbildningar i klassrum eller på distans EKONOMI ANNONS HELA DENNA BLAGA ÄR EN ANNONS FRÅN FE FÖRETAGSEKONOMSKA NSTTUTET ANNONS»FE är en av Sveriges främsta utbildare av medarbetare i företag, offentlig verksamhet och frivilligorganisationer«magnus Rolf,

Läs mer

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens mål och innehåll.....4

Läs mer

Operativ redovisningsekonom

Operativ redovisningsekonom Distans /deltid 53 veckor 200 YH-poäng Operativ redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Operativ redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens

Läs mer

Från programledare till FRAMGÅNGSRIK. Nr 4 2014 Pris 56 kr. Branschtidningen inom redovisning och lön. Provokativ? Jag? Aldrig medvetet!

Från programledare till FRAMGÅNGSRIK. Nr 4 2014 Pris 56 kr. Branschtidningen inom redovisning och lön. Provokativ? Jag? Aldrig medvetet! Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 4 2014 Pris 56 kr Provokativ? Jag? Aldrig medvetet! Alexander Bard är aktuell som en av föreläsarna under mässan Ekonomi & Företag där även SRF Kongressdagar

Läs mer

Ekonomi- och redovisningskonsult 400 Yh-poäng

Ekonomi- och redovisningskonsult 400 Yh-poäng Ekonomi- och redovisningskonsult 400 Yh-poäng Utbildningen syftar till att förbereda dig för yrkesarbete inom redovisningsområdet och ger dig möjlighet att ansöka om att bli auktoriserad redovisningskonsult.

Läs mer

Framtidens redovisningskonsulter. Nr 7 2013 Pris 56 kr

Framtidens redovisningskonsulter. Nr 7 2013 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Skatteexpert som värnar om de små Samverkansprojektet med Skatteverket så fungerar det Varför Auktoriserad Redovisningskonsult?

Läs mer

Varför bromsa när man kan öka

Varför bromsa när man kan öka Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Skattejurist med sinne för humor YH-utbildningar på frammarsch K-regelverket Avdragsrätt för utbildningskostnader Varför bromsa

Läs mer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer ç Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer Hur motsvarar dagens ekonomiutbildningar revisionsbyråernas efterfrågan? Författare: Viktor Fredriksson, Emil Hargestam och

Läs mer

Studiehandbok. Ekonomprogrammet. Vårterminen 2007

Studiehandbok. Ekonomprogrammet. Vårterminen 2007 Studiehandbok Ekonomprogrammet Vårterminen 2007 Informationen i denna handbok kan förändras löpande, kontrollera på www.ehl.lu.se om det finns viktiga ändringar. Uppdaterad 2006-12-06. 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

l ö n e s p e c i a l i s t Distans /deltid 2 år 300 YH-poäng Lönespecialist Ta raka vägen till framtidsyrket Träffar i Stockholm eller i Östersund

l ö n e s p e c i a l i s t Distans /deltid 2 år 300 YH-poäng Lönespecialist Ta raka vägen till framtidsyrket Träffar i Stockholm eller i Östersund Distans /deltid 2 år 300 YH-poäng Lönespecialist Ta raka vägen till framtidsyrket Träffar i Stockholm eller i Östersund Innehåll Lönespecialist Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3

Läs mer

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss 1 Innehållsförteckning Avsnitt Sida Ordlista 5 Inledning 10 Ramverk I Allmänt om standarden 11 II Ska-krav i standarden 13 III Definition av

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 2013 MARKNADSFÖRING AFFÄRSKOMMUNIKATION KREDIT&RISK PROJEKTLEDNING EKONOMI

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 2013 MARKNADSFÖRING AFFÄRSKOMMUNIKATION KREDIT&RISK PROJEKTLEDNING EKONOMI FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 201 MARKNADSFÖRING AFFÄRSKOMMUNIKATION KREDIT&RISK PROJEKTLEDNING EKONOMI LEDARSKAP E E Nätverk HR E HR-chefens verktyg E Coaching

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Säljare och marknadsförare B2B Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 400 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

Civilekonomprogrammet

Civilekonomprogrammet Civilekonomprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Företagsekonomi (15 hp, 30 hp) Praktikanvisningar för studenter INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING PÅ CIVILEKONOMPROGRAMMET

Läs mer

UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2007. Humaniora, lärarutbildning

UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2007. Humaniora, lärarutbildning UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2007 Humaniora, lärarutbildning och Företagsekonomi språk Korta avstånd ger snabba resultat Det som mer än något annat utmärker Studentlitteraturs relation med omvärlden är korta

Läs mer

SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA

SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 5 2014 Pris 56 kr SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA Möt Sandra Riise, VD för NARF, Norges motsvarighet till SRF. Sida 37 Koncernbidrag från dotterbolag till moderbolag

Läs mer

Mot nya utmaningar. Nr 1 2014 Pris 56 kr. Branschtidningen inom redovisning och lön

Mot nya utmaningar. Nr 1 2014 Pris 56 kr. Branschtidningen inom redovisning och lön Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 1 2014 Pris 56 kr Nytt allmänt råd kopplat till bokföringslagen 39 SRFs Nöjd Medlemsindex 2014: Vi närmar oss målet! 10 Mot nya utmaningar Nu finns Konsulten

Läs mer

Med bokföringslagen som favorit

Med bokföringslagen som favorit Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Nu väntar en spännande tid för ekonomer SRF Lön ny branschförening för löneyrket! Kval för K-val? Progressiva avskrivningar

Läs mer

Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter. Nr 5 2011 Pris 56 kr

Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter. Nr 5 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Vill göra det svåra begripligt Viktiga nyheter i arbetet med Reko Nytt Reko-stöd från SRF Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter

Läs mer

Kurser och konsulttjänster

Kurser och konsulttjänster KPA 9061 985 10.05 Kurser och konsulttjänster hösten 2011 våren 2012 kurser seminarier informationsträffar konsulttjänster Innehåll KOMPETENSUTVECKLING MED KPA PENSION...3 FAST KURSUTBUD...4 KAP-KL grundkurs...6

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Musik- och eventarrangör Ansvarig utbildningsanordnare: Campus Nyköping Omfattning, poäng: 450 Studieort: Nyköping Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201317800

Läs mer

EKONOMI E Certfikat Kredithantering

EKONOMI E Certfikat Kredithantering LEDARSKAP FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 2012 MARKNADSFÖRING AFFÄRSKOMMUNIKATION KREDIT&RISK PROJEKTLEDNING EKONOMI E Certfikat Kredithantering E Kreditbedömning

Läs mer

www.ucbs.se UC Business School Sveriges mest eftertraktade kreditutbildningar över 30 000 deltagare från näringsliv, bank och finans

www.ucbs.se UC Business School Sveriges mest eftertraktade kreditutbildningar över 30 000 deltagare från näringsliv, bank och finans www.ucbs.se UC Business School 2015 Sveriges mest eftertraktade kreditutbildningar över 30 000 deltagare från näringsliv, bank och finans 30 000 kollegor har redan gjort det! Nu är det väl din tur? Varsågod,

Läs mer

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Ge dig själv ett kunskapslyft! Vellinge.se Studier på ditt sätt - vi ger dig möjligheten. Oavsett om du vill komplettera tidigare studier, förbereda

Läs mer

Låt sista avtrycket bestämma vägen till en lyckad rekrytering. Nr 8 2013 Pris 56 kr

Låt sista avtrycket bestämma vägen till en lyckad rekrytering. Nr 8 2013 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Hur kan redovisningsbranschen växa för att motsvara marknadens behov? Samverkan Skatteverket en samhällsekonomisk nytta Historiskt

Läs mer