Entusiast, MC-försäkring och EU-moped klass I Villkor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Entusiast, MC-försäkring och EU-moped klass I Villkor 2004-04-01"

Transkript

1 Entusiast, MC-försäkring och EU-moped klass I Villkor EM 5 Länsförsäkringar Bergslagen , Blekinge Länsförsäkringsbolag Dalarnas Försäkringsbolag Länsförsäkringar Gotland Länsförsäkringar Gävleborg Länsförsäkringar Göinge Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän Länsförsäkringar Halland Länsförsäkringar Jämtland Länsförsäkringar Jönköping Länsförsäkringar Kalmar län Länsförsäkringar Kristianstad Länsförsäkring Kronoberg Länsförsäkringar Norrbotten Länsförsäkringar Skaraborg Länsförsäkringar Skåne Länsförsäkringar Stockholm Länsförsäkringar Södermanland Länsförsäkringar Uppsala Länsförsäkringar Värmland Länsförsäkringar Västerbotten Länsförsäkringar Västernorrland Länsförsäkringar Älvsborg Östgöta Brandstodsbolag LFAB utg Form & profil Danagårds Grafiska, Ödeshög

2 Om vi inte kommer överens Missförstånd och oklarheter kan uppstå vid en skada. Om du inte blir nöjd med vår skadereglering kan du begära att vi omprövar ärendet. Enklast är att kontakta ansvarig person hos oss. Du kan också vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, som har en särskild avdelning för försäkringsfrågor. Reklamationsnämnden är ett statligt organ där skadeärenden som rör privatpersoner kan prövas. Nämnden tar inte upp frågor om vem som bär skulden i en trafikolycka. Vi följer nämndens rekommendationer. Allmänna Reklamationsnämnden Besöksadress: Klarabergsgatan 35, Box 174, Stockholm, Tel: Vid frågor som gäller trafikskadeersättning för personskada kan man i stället få sitt ärende prövat i Trafikskadenämnden. Där handläggs huvudsakligen frågor om ersättning vid invaliditet och dödsfall, men även andra ärenden som avser ersättning för personskada. Konsumenternas Försäkringsbyrå lämnar också upplysningar i försäkringsfrågor. Konsumenternas Försäkringsbyrå Besöksadress: Klara Norra Kyrkogata 33, Stockholm. Tel: All ovanstående rådgivning och prövning är kostnadsfri. Är du ändå inte nöjd kan du vända dig till domstol för att få saken slutligt prövad. Vi registrerar, i det för försäkringsbranschen gemensamma skadeanmälningsregistret (GSR), varje anmäld skada kopplad till denna försäkring.

3 Innehållsförteckning sida Begreppsförklaringar Fordonsklasser (fordonsslag och användning) Föreskrifter för Entusiastbilar Omfattningsbegränsningar för Motorcyklar Giltighetsområde Trafikförsäkring Självrisk Kaskoförsäkring Vagnskadeförsäkring Brandförsäkring Glasruteförsäkring Stöldförsäkring Värderings- och ersättningsregler Räddningsförsäkring Rättsskyddsförsäkring Tvister Brottmål Ombud Kostnader som ersätts Självrisk och högsta ersättningsbelopp När gäller försäkringen? Bestämmelser om premieberäkning Särskilda villkor Självrisker som inte framgår av ditt försäkringsbrev Övriga särskilda villkor Försäkring för avställt fordon (fordonsklass 13 och 14) Motorcykel av årsmodell 1964 eller äldre Fordonsbyte Ersättning för skyddsdräkt (fordonsklass 13 och 14) Rabatt för skyddsdräkt (fordonsklass 13 och 14) Försäkring för oregistrerad motorcykel (fordonsklass 11) Allmänna bestämmelser Avtalet och premiebetalningen Din/vår rätt att säga upp försäkringen Räddningsåtgärder Reglering av skada Mervärdesskatt Moms Nedsättning av försäkringsersättningen Regler i särskilda fall Skaderegistrering Information om behandling av personuppgifter

4 Begreppsförklaringar Försäkringstagare Försäkrad Försäkringsfall Självrisk Prisbasbelopp Entusiastbil Bruksbil Marknadsvärde Klubbentusiast Årsförsäkring Den som har avtal om försäkring med bolaget. Var och en till vars förmån försäkringen gäller enligt försäkringsavtalet. Skada eller annan händelse som omfattas av försäkringen. Del av skadekostnaden som den försäkrade själv svarar för. Självrisken dras från skadekostnaden. Vid trafikförsäkring återkrävs den del av utbetalt skadebelopp som motsvarar självrisken. Prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring. I försäkringsvillkoren avses det prisbasbelopp som gällde för januari det år skadan hände. Bil som aldrig används i nyttotrafik eller vardagstrafik. Den får heller inte användas i stället för bruksbilen. Bil som brukas i nytto eller vardagstrafik. Värdet i den allmänna handeln i Sverige. Villkoret för att Entusiastförsäkring gäller. Försäkring som löper hela året utan premieåterbetalning vid avställning. Premieuttaget varierar efter årstid/säsong. Premien för motorcykelförsäkringen är fördelad över året med hänsyn till skadefrekvensen enligt följande. 15% 10% 5% 0% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Om du säljer din motorcykel och annullerar motorcykelförsäkringen i till exempel oktober, blir återbetalningen av premien förhållandevis liten, eftersom den största delen av premien då är förbrukad. Om du betalar via konto kan det till och med vara så att du har en skuld på ditt konto, eftersom vi vid kontobetalning inte har tagit hänsyn till ovanstående premiefördelning. Jul Aug Sep Okt Nov Dec Fordonsklasser (fordonsslag och användning) Fordonsklass 02 Entusiastbil personbil för privat hobbybruk. 11 Oregistrerad motorcykel. 13 Motorcykel inte hänförlig till fordonsklass 11 och Lätt motorcykel inte inrättad för att ta passagerare och med en motor-effekt på högst 8 kw (10,87 hk). Offroadmotorcykel och EUmoped klass I (registrerad). Föreskrifter för entusiastbilar Entusiastbilar ska vara utrustade enligt följande: a) Bilar 4 år eller yngre 1) Märkta rutor. 2) Brandsläckare av typ SS-EN 3, minimum motsvarande 2 kg pulversläckare. 3) Nyckelkontroll ska utföras av elektroniska stöldskyddet. Du ska vid skada kunna visa intyg på antal nycklar till det elektroniska stöldskyddet. 4) Batterifrånskiljare på bilar där montering är möjlig. b) Bilar 5 år eller äldre 1) Märkta rutor. 2) Brandsläckare av typ SS-EN 3, minimum motsvarande 2 kg pulversläckare. 3) Dold strömbrytare. Om värdet överstiger fem prisbasbelopp (pb) ska fordonet i stället vara utrustat med elektroniskt stöldskydd. 4) Batterifrånskiljare, på bilar där montering är möjlig. 5) Av oss godkänd rattkrycka. c) Klassiker, bilar minst 20 år i originalskick 1) Brandsläckare av typ SS-EN 3, minimum motsvarande 2 kg pulversläckare. 2) Dold strömbrytare. 3) Batterifrånskiljare, på bilar där montering är möjlig. 4) Av oss godkänd rattkrycka. d) Veteranbil, bilar minst 35 år och i originalskick 1) Brandsläckare av typ SS-EN 3, minimum motsvarande 2 kg pulversläckare. 2) Batterifrånskiljare, på bilar där montering är möjlig. 3) Av oss godkänd rattkrycka. e) Utställnings-/Renoveringsförsäkring För avställt fordon gäller att följande åtgärder ska vidtas oavsett årsmodell eller klassning. 1) Brandsläckare av typ SS-EN 3, minimum motsvarande 2 kg pulversläckare ska monteras eller förvaras i omedelbar närhet. 2 3

5 2) Batteriet ska vara frånkopplat från fordonet. För fordon som renoveras gäller att åtgärderna ska vidtas om de är möjliga beroende på hur långt renoveringen eller byggnationen kommit. Om ovanstående föreskrifter inte följs kan ersättningen vid skada minskas eller utebli enligt 84. Omfattningsbegränsningar för motorcyklar 40+ motorcykelförsäkring för dig från 40 år Försäkringen är en årsförsäkring med säsongsvarierat pris. För att vagnskadeförsäkringen ska gälla krävs att ägaren och föraren är över 40 år. För motorcykelägare som har 40+ gäller att kvinna får köra motorcykeln under förutsättning att de är folkbokförda på samma adress och uppfyller aktsamhetskrav enligt nedan. Extra utrustning utöver standard ersätts med högst kronor. Offroad-försäkring Försäkringen är en årsförsäkring för 4-takts offroadmotorcyklar mellan cc. För att vagnskadeförsäkringen ska gälla krävs att ägaren och föraren är minst 24 år. Motorcykeln ska vara utrustad och avsedd för offroadkörning och uppfylla aktsamhetskrav enligt nedan. Aktsamhetskrav och begränsningar för ovanstående försäkringar På hemortsadressen ska motorcykeln nattetid förvaras i låst utrymme, som garage, förråd eller källare. Förare och passagerare ska använda lagstadgad hjälm och av oss godkänd skyddsdräkt för motorcykelbruk. Krav på skyddsdräkt för offroad gäller om du har särskild skyddsställrabatt. Motorcykeln får inte användas yrkesmässigt. Om inte aktsamhetskraven uppfylls kan ersättningen minskas eller utebli enligt motorcykelförsäkring för dig från 24 år Försäkringen är en årsförsäkring med säsongsvarierat pris. För att vagnskadeförsäkringen ska gälla krävs att ägare och förare eller person som är folkbokförd på samma adress och är över 24 år. Dessutom krävs att föraren har haft motorcykelkörkort (Akörkort) i minst fem år och uppfyller aktsamhetskrav enligt nedan. Extra utrustning, utöver standard, ersätts med högst kronor. Tjejförsäkring motorcykelförsäkring för dig som är kvinna Försäkringen är en årsförsäkring med säsongsvarierat pris. För att vagnskadeförsäkringen ska gälla krävs att ägaren och föraren är kvinna. För motorcykelägare som har Tjejförsäkring, gäller att förare över 40 år får köra motorcykeln under förutsättning att de är folkbokförda på samma adress och uppfyller aktsamhetskrav enligt nedan. Extra utrustning utöver standard ersätts med högst kronor. Yamaha Power Insurance Försäkringen är en årsförsäkring med säsongsvarierat pris. För att vagnskadeförsäkringen ska gälla, krävs det att endast ägaren eller person som är folkbokförd på samma adress, får köra motorcykeln och uppfyller aktsamhetskrav enligt nedan. För Yamaha modellerna V-MAX, YZF och FZR krävs att ägaren och föraren är 24 år, samt att föraren har haft motorcykelkörkort (A-körkort) i minst fem år. Extra utrustning utöver standard ersätts med högst kronor. 4 5

6 Allmänna villkor för Entusiast- och MC-försäkring Det framgår av försäkringsbrevet och/eller detta villkor vilka försäkringsmoment som ingår i avtalet och vilka självrisker som gäller. För försäkringen gäller svensk lag. De viktigaste bestämmelserna för försäkringsavtalet finns i trafikskade-, försäkringsavtals- och konsumentförsäkringslagen. Tvist om försäkringsavtalet ska handläggas vid svensk domstol med tilllämpning av svensk lag. 1 Giltighetsområde Försäkringen gäller i de länder som är anslutna till det så kallade gröna kortsystemet och vid transport mellan dessa. Trafikförsäkringen gäller alltid i hela världen enligt trafikskadelagen (TSL) för svensk medborgare och för den som har sin hemvist i Sverige och som skadas i följd av trafik med svenskregistrerat fordon. 2 Trafikförsäkring 211 Trafikförsäkringen gäller enligt reglerna i trafikskadelagen för person- och sakskada, som är en följd av trafik med fordonet. Enligt dessa regler kan ersättning bland annat inte lämnas för skada på fordonet och inte för egendom som transporteras med fordonet. Skada utanför Sverige som inte omfattas av trafikskadelagen regleras enligt skadelandets lagstiftning. a) Trafikförsäkringen gäller inte, för tävling eller träning, inom inhägnat tävlingsområde. 212 Vid skada på egendom utanför fordonet kan ersättningen minskas om den som drabbats av skadan varit medvållande, det vill säga själv haft skuld i att skadan hänt. 213a Du ska omedelbart meddela oss om du krävs på skadestånd och kravet leder till rättegång. Du ska följa våra anvisningar. Om försäkringen gäller för skadan, betalar vi dina rättegångskostnader om de är skäliga och överensstämmer med vårt intresse i rättegången. 213b Om du drabbas av ersättningsbar personskada och vi i samråd med dig bedömer det nödvändigt med juridisk ombud betalar vi också ombudskostnader som är nödvändiga och skäliga för att tillvarata din rätt till ersättning vid skadereglering utom rätta. Arvode lämnas för skälig tidsåtgång och högst enligt den timkostnadsnorm som regeringen fastställer vid ersättning till rättshjälpsbiträde enligt rättshjälpen. 6 Länsförsäkringar inhämtar och betalar den medicinska utredningen som bolaget anser nödvändig i det aktuella ärendet om annat inte överenskommits. Om ersättning för ombudskostnad ska kunna lämnas måste du anlita ombud som är lämpligt, med hänsyn till din bostadsort och ärendets natur och 1) som är ledamot av Sveriges Advokatsamfund (advokat) eller jurist anställd hos advokat. Vid tvist om arvode och/eller övriga kostnader ska tvisten prövas av Ombudskostnadsnämnden. 2) som av försäkringsbolagens Rättsskyddsnämnd befunnits ha särskild lämplighet för uppdraget. Ombud måste förbinda sig att godta nämndens prövning av arvode och övriga kostnader i händelse av tvist. 214 Det är inte bindande för oss om du, utan vår tillåtelse, medger skadeståndsskyldighet, godkänner ersättningsanspråk eller betalar ersättning. Vi är inte heller bundna av domstolsdom, om du inte fullgjort din anmälningsskyldighet enligt 213a. 22 Självrisk 220 Trafikförsäkringen gäller med självrisk om detta anges i försäkringsbrevet eller i försäkringsvillkoren. Om mer än en självrisk gäller vid samma skada läggs självriskbeloppen ihop. 221 I alla bonusklasser, utom bonusklass 7 med minst 20 skadefria år, gäller trafiksjälvrisk kronor för fysisk person och kronor för juridisk person. Gäller fordonsklass 11 och Trafikförsäkringen gäller med en självrisk på 10 procent av prisbasbeloppet, a) om föraren inte hade giltigt körkort, förarbevis eller, vid övningskörning, om läraren/eleven inte uppfyllde kraven för tillåten övningskörning eller b) om föraren var straffbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel eller orsakat skadan med uppsåt eller genom grov vårdslöshet. Vi har rätt att av skadevållaren återkräva belopp enligt bestämmelserna i trafikskadelagen. Se även Trafikförsäkring för entusiastbil gäller med en extra självrisk kronor, om föraren var under 24 år när skadan hände, så kallad ungdomssjälvrisk. 225 Vid kollission med luftfarkost eller del av sådan är självrisken ett prisbasbelopp (gäller enbart juridisk person). 226 Vår fordran på obetald trafiksjälvrisk kan vi överlåta till Trafikförsäkringsföreningen. 7

7 3 Kaskoförsäkring Kaskoförsäkring är vagnskade-, brand-, glasrute-, stöld-, rättsskydd och räddningsförsäkring. OBS! Maskinskadeförsäkring ingår inte i Entusiast- och motorcykelförsäkring. 311 Försäkrad egendom a) Fordonet. b) Normal utrustning i eller på fordonet, om den hör till fordonet. Utrustning kan vara fast monterad eller lös. Detta har betydelse för bland annat tillämpningen av Med fast monterad, normal utrustning menas att den är permanent monterad i eller på fordonet och att den är monterad så att det krävs verktyg för att ta bort den. 2 Med lös, normal utrustning avses lösa tillbehör och utrustningsdetaljer som medföres i och som är avsedda för fordonet. 3 Transportabla typer av radio, band- och skivspelare samt kombinationer av dessa anses som normal utrustning om de är avsedda och konstruerade för att användas i fordonet och om de sitter i en fast monterad kassett. Annan bärbar utrustning för ljud-, bild- eller textöverföring, till exempel mobiltelefon av typ ficktelefon och telefax, omfattas inte av kaskoförsäkringen. Detta gäller även om det i fordonet finns fast monterade tillbehör till utrustningen. CD-skivor och kassetband ersätts inte. 4 Om det är normalt att ha med vissa verktyg och reservdelar för fordonet, omfattar försäkringen också dessa. Försäkringen täcker inte extra reservdels- och verktygsutrustning, parkeringsbevis och liknande, kreditkort och kreditbevis eller personlig utrustning. För Entusiastförsäkringen ingår lös omonterad extrautrustning/reservdelar avsedda för bilen till ett värde av högst kronor. c) Avmonterad fordonsdel eller utrustning enligt b). Avmonterad elektronisk utrustning som kan användas utanför fordonet, omfattas inte. Om annan fordonsdel eller utrustning monterats i dess ställe, gäller försäkringen endast för den fordonsdel eller utrustning som är monterad. Försäkringen gäller inte för utrustning som enligt lag är förbjuden att använda. 312 Försäkringen avser endast ditt eget ekonomiska intresse i din egenskap av civilrättslig ägare till fordonet. Du kan bli utan ersättning om du registrerar ditt fordon på annan person. Har du lånat och använt utrustning enligt 311 b, som ägs av någon annan, omfattar försäkringsskyddet även denna utrustning, på samma sätt som om det vore din egen. Hyrd utrustning omfattas inte av försäkringen. 8 Har fordonet köpts på avbetalning eller kredit, har vi rätt att lämna ersättning till säljaren. Om du hyrt fordonet har vi rätt att lämna ersättning till ägaren. 313 Försäkringen gäller inte vid skada a) om du inte hade giltigt körkort eller förarbevis eller, vid övningskörning, om läraren/eleven inte uppfyllde kraven för tillåten övningskörning. b) om du varit straffbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel. Försäkringen gäller om du kan göra sannolikt att skadan uppkommit oberoende av detta. c) om annan än du själv fört fordonet under sådana förhållanden som anges i a) och b). Försäkringen gäller om du kan göra sannolikt att du inte insett eller borde inse detta eller att du gjort vad du kunnat för att förhindra körningen. d) om du varit passagerare i fordonet när annan än du själv fört fordonet under sådana förhållanden som anges i b). e) om fordonet används för militärt ändamål. f) som består i slitage eller som kan hänföras till bristfälligt underhåll. 32 Vagnskadeförsäkring 321 Försäkringen gäller för skada genom trafikolycka, annan yttre olyckshändelse eller uppsåtlig skadegörelse av tredje man. 322 Försäkringen gäller inte för skada a) som hänt när fordonet använts trots körförbud. Kan du göra sannolikt att skadan hänt oberoende av det som föranlett ett automatiskt körförbud, gäller försäkringen. b) som hänt under tävling med fordonet eller träning inför tävling, eller vid hastighetskörning under tävlingsliknande former (till exempel Streetrace ) om inte särskilt avtal träffats med oss. c) på fordonsdel med konstruktions-, fabrikations- eller materialfel, om skadan orsakats av felet. d) genom rost, frätning, köld, väta eller fukt. Skada som uppstått som en direkt och omedelbar följd av händelse som anges i 321 betalas. e) som avses i 331, brandförsäkring eller 351, stöldförsäkring. f) då brister finns i fordonets lagstadgade utrustning. Försäkringen gäller om du kan göra sannolikt att skadan uppkommit oberoende av detta. g) om de komponenter på EU-moped klass I som kan vara hastighetshöjande inte överensstämmer med svenskt typgodkännande. 9

8 323 Föreskrifter a) Fordonet får inte användas under förhållanden som innebär onormal påfrestning på fordonet. b) fordonets maximilast får inte överskridas. c) innan fordonet används på isbelagt vatten ska föraren, omedelbart före körning, förvissa sig om att isen har tillräcklig bärighet. Om föreskrifterna inte följs, kan ersättningen vid skada minskas eller utebli enligt Brandförsäkring 331 Försäkringen gäller för skada a) genom brand, åskslag eller explosion. Med brand avses eld som kommit lös. b) på elektriska kablar genom kortslutning och direkta följdskador på elektriska komponenter. 332 Försäkringen gäller inte för skada a) på motor, ljuddämpare, katalysator, däck eller slangar genom brand eller explosion i dessa. b) genom trafikolycka, även om skadan uppkommit som en följd av brand, åsknedslag, explosion eller kortslutning. c) som hänt under tävling med fordonet eller träning inför tävling, eller vid hastighetskörning under tävlingsliknande former (till exempel Streetrace ) om inte särskilt avtal träffats med oss. 333 Föreskrifter a) Anordning som används för att värma eller torka fordonet eller del av fordonet ska vara godkänd för detta ändamål av SP Sveriges Provnings- och forskningsinstitut, eller SEMKO. Fabrikantens anvisningar ska följas. b) Föreskrifter ska iakttas som myndighet utfärdat för att förhindra eller begränsa skada och som gäller för fordonet eller den lokal där fordonet i regel förvaras. c) Elektriska kablar och komponenter ska vara fackmannamässigt monterade. d) Fordonet ska vara utrustat med en lätt åtkomlig handbrandsläckare, godkänd enligt Europanorm SS-EN 3 (gäller entusiastbil). e) Fordonet ska vara utrustat med batterifrånskiljare om sådan montering är möjlig. Batterifrånskiljaren ska vara dimensionerad för fordonets elsystem (gäller entusiastbil). Om föreskrifterna inte följs, kan ersättningen vid skada minskas eller utebli enligt Glasruteförsäkring 341 Försäkringen gäller för skada som består i att vind-, sido- eller bakruta genombrutits, spräckts eller krossats. 342 Försäkringen gäller inte för skada a) som hänt när fordonet kolliderat, vält eller kört av vägen. b) som hänt under tävling med fordonet eller träning för tävling. 35 Stöldförsäkring 351 Försäkringen gäller för skada a) genom stöld. b) genom tillgrepp av fordonet. c) genom försök till sådana brott. d) genom uppsåtlig skadegörelse i samband med någon av händelserna under a), b) och c). Förlust av fordon ersätts om fordonet inte kommit tillrätta inom en månad från den dag vi fick anmälan. För fordonet gäller följande: 1 Vid stöld av på entusiastbilen monterade hjul är ersättningen begränsad till kronor om inte hjullås monterats. Begränsningen gäller inte vid stöld av hela bilen. Ovanstående gäller inte om det på grund av hjulkonstruktionen inte går att använda hjullås. 2 Vid stöld av bilradio, band- och skivspelare, DVD-spelare, kommunikationsutrustning, polisradio, och tillbehör till dessa är ersättningen, för denna utrustning inklusive monteringskostnad, begränsad till sammanlagt 1/4 prisbasbelopp. 3) Extraljus utöver de ordinarie ersätts med högst kronor. 352 Försäkringen gäller inte för skada a) enligt 351 b), c) och d) som orsakats av person som tillhör samma hushåll som du. b) vid bedrägeri eller förskingringsbrott. 353 Föreskrifter a) När fordonet lämnas ska lös egendom enligt 311 b) och c), som förvaras i fordonet, vara inlåst i detta

9 Kassettradio eller annan utrustning i olåst kassett betraktas som lös egendom. b) Avmonterad fordonsdel eller utrustning enligt 311 c), som inte förvaras i fordonet, ska vara inlåst i utrymme som endast disponeras av dig. Föremål som på grund av storlek, användning eller annars inte rimligtvis kan förvaras inlåsta, ska förvaras aktsamt. Om dessa föreskrifter inte följs gäller följande: Vid annan skada än sådan som uppstått vid stöld av eller tillgrepp av hela fordonet sätts ersättningen normalt ned med 50 procent. I allvarliga fall kan nedsättningen bli så stor att ersättningen helt faller bort. 354 Föreskrifter för vissa fordon För oregistrerad motorcykel, motorcykel, offroadmotorcykel, EU-moped och EU-mopedbil gäller följande: Oregistrerad motorcykel När motorcykeln lämnas ska den låsas med två av oss godkända lås till exempel bygel eller kätting och lås. Om bygel eller kätting och lås används ska denna omsluta två av motorcykelns ramdelar till exempel båda gaffelbenen. Om föreskrifterna inte följts gäller en extra självrisk på kronor vid stöld eller tillgrepp av fordonet. Motorcykel När motorcykeln lämnas ska den låsas med två av oss godkända lås till exempel bygel eller kätting och lås. Om bygel eller kätting och lås används ska denna omsluta två av motorcykelns ramdelar till exempel båda gaffelbenen. Om föreskrifterna inte följts gäller en extra självrisk på kronor vid stöld eller tillgrepp av fordonet. Offroad-försäkring och lätt motorcykel När motorcykeln lämnas ska den låsas med två av oss godkända lås till exempel bygel eller kätting och lås. Om bygel eller kätting och lås används ska denna omsluta två av motorcykelns ramdelar till exempel båda gaffelbenen. Om föreskrifterna inte följts gäller en extra självrisk på kronor vid stöld eller tillgrepp av fordonet. EU-moped klass I När mopeden lämnas ska den låsas med två av oss godkända lås till exempel bygel eller kätting och lås. Om bygel eller kätting och lås används ska denna omsluta två av mopedens ramdelar till exempel båda gaffelbenen. Om föreskrifterna inte följts gäller en extra självrisk på kronor vid stöld eller tillgrepp av fordonet. 12 EU-mopedbil klass I När mopedbilen lämnas ska den låsas med rattlås. Om föreskrifterna inte följts gäller en extra självrisk på kronor vid stöld eller tillgrepp av fordonet. Samtliga ovanstående fordon Nyckel till stöldskydd ska förvaras aktsamt så att obehörig inte kan komma åt den. Om nyckeln inte förvaras aktsamt så gäller den extra självrisken för respektive fordonsslag. Entusiastbil a) Fordonets rutor ska vara märkta enligt den metod som vi anvisar och märkningen ska göras på fordonets samtliga rutor (maximalt sex rutor). Märkningen ska göras med registreringsnumret eller de sex sista siffrorna i chassinumret. Föreskriften gäller inte för fordon äldre än 20 år som är i originalskick. b) På hemorten ska fordonet nattetid garageras i låst utrymme/garage med av oss godkänt lås. Antalet fordonsplatser får normalt vara högst fyra. Med garagering avses parkering i det garage som angivits i ansökan. c) När fordonet garageras eller parkeras utanför hemorten ska fordonet låsas, skadeförebyggande åtgärder enligt föreskrifter ska vara aktiverade (se sidan 3). Om föreskrifterna inte följs kan ersättningen vid skada minskas eller utebli enligt Värderings- och ersättningsregler 372 Vi har rätt att avgöra om det skadade/tillgripna ska repareras, om det ska ersättas med något likvärdigt eller om skadan ska betalas kontant. Se även 833. Du ska själv som ägare till fordonet, efter vårt medgivande, beordra reparation och godkänna eller reklamera utfört arbete. Om begagnad likvärdig utbytesdel finns att tillgå ska sådan användas vid reparation eller återanskaffning. Vi har rätt att anvisa inköpsställe, leverantör eller motsvarande. Ersättningen beräknas på egendomens värde i allmänna handeln omedelbart före skadan (marknadsvärdet). Om marknadsvärdet inte kan fastställas tillämpas en schabloniserad avskrivning. OBS! Om utrustningens fabrikat, modell och ålder inte kan styrkas med exempelvis originalkvitto eller garantibevis betalas i regel ingen ersättning. 13

10 373 Vi betalar inte a) kostnad för förbättring eller förändring av fordonet i samband med reparation. b) merkostnad som beror på att våra anvisningar om inköpsställe enligt 372 inte inhämtats eller följts. c) kostnad för lackering som inte motsvarar den som fordonet hade i det seriemässiga utförande. Det gäller inte entusiastbil där kostnad för lackering betalas upp till ett prisbasbelopp. d) värdeminskning. e) normalt slitage när fordonet använts i samband med stöld eller annat tillgrepp. 374 Vi övertar äganderätten till fordon och delar som ersatts, om inte annat överenskommits. 375 Bärgning av vagnskadeförsäkrat fordon efter dikeskörning eller motsvarande betalas även om fordonet inte skadats, vagnskadesjälvrisk dras av. 4 Räddningsförsäkring (gäller inte oregistrerad motorcykel) 411 Försäkringen gäller för sådan transport av förare, passagerare, försäkrat fordon, tillkopplad släpvagn och bagage, som har blivit nödvändig på grund av händelse enligt 412 och 413. Händelsen ska ha hänt under färd eller resa med fordonet. Hemtransport ska i förväg godkännas av oss. 412 Försäkringen ersätter transport av förare/passagerare, till hemorten inom Norden, när fordonet skadats, råkat ut för annat driftstopp eller stulits a) om fordonet skadats så svårt att det inte kan repareras på ett trafiksäkert sätt inom den tid som är rimlig med hänsyn till den fortsatta resan. Utanför Norden godtas vanligtvis tre arbetsdagar. b) om fordonet efter stöld inte kommit tillrätta innan resan fortsatt på annat sätt. c) Om fordonet måste lämnas kvar på grund av att föraren drabbats av olycksfall, plötsligt blivit sjuk eller avlidit och ingen annan som deltar i resan kan köra hem det, betalas resekostnaden för passagerare och din hemtagning av fordonet till hemorten. Ersättningsregler 1 Kostnad för resa med billigaste transportmedel ersätts. 2 Vidare färd till resmålet kan betalas i stället för hemresa, om detta inte blir dyrare. 3 Resekostnad för passagerare betalas längst till den ort där passageraren påbörjade färden eller till fordonets hemort om passageraren skulle avsluta färden där. 4 Hemresa med privat bil ersätts enligt försäkringkassans normer. 413 Försäkringen ersätter transport av fordon som skadats, råkat ut för annat driftstopp eller stulits a) till närmaste lämpliga verkstad. Detta gäller också vid driftstopp som beror på att nyckel till fordonet förlorats, skadats eller blivit inlåst i fordonet. b) till fordonets hemort om skadan är så allvarlig att fordonet inte kan repareras på ett trafiksäkert sätt inom den tid som är rimlig med hänsyn till den forsatta resan. Utanför Norden godtas vanligtvis tre arbetsdagar. c) om fordonet efter stöld kommit tillrätta efter det att resan fortsatt på annat sätt. Ersättningsregler 1 Transport av oreparerat fordon ersätts till fordonets hemort inom Sverige, endast om skadan skett utomlands. 2 Kostnaden för hämtning eller hemtransport av fordon ersätts med högst ett belopp som svarar mot fordonets värde efter skadan. 3 Hämtning av oskadat eller reparerat fordon ska ombesörjas av dig. Vi betalar dig för skäliga kostnader. 415 Försäkringen gäller inte a) för merkostnad som uppkommer på grund av att fordon transporteras på släpvagn. b) om händelsen inträffat när fordonet har använts trots körförbud (se även 322 a). c) om händelsen inträffat under tävling med fordonet eller träning för tävling. d) vid driftstopp på grund av brist på drivmedel eller på grund av uppenbar försummelse i fråga om fordonets skötsel och underhåll. 417 Föreskrifter a) Fordonet får inte användas under förhållanden som innebär onormal påfrestning på fordonet. b) Fordonets maximilast får inte överskridas. c) Innan fordonet används på isbelagt vatten ska föraren omedelbart före körning förvissa sig om att isen har tillräcklig bärighet. Om föreskrifterna inte följts kan ersättningen vid skada minskas eller utebli enligt 84. Vår larmcentral har öppet alla dagar dygnet runt. Behöver du hjälp ring tel: Då får du snabb och effektiv hjälp. Vid behov av hjälp utomlands ska du kontakta SOS International i Köpenhamn, tel: , fax eller ditt länsförsäkringsbolag

11 5 Rättsskyddsförsäkring 511 Försäkringen gäller för det försäkrade fordonets ägare, brukare och förare i denna deras egenskap. Försäkringen gäller inte för den som brukat fordonet utan lov. 52 Tvister 521 Försäkringen gäller för tvist som kan prövas av tingsrätt, hovrätt eller Högsta domstolen. Försäkringen gäller också i resningsmål, om resning beviljas. 522 Försäkringen gäller inte a) småmål enligt 1 kap 3 d rättegångsbalken. Detta undantag tillämpas inte på tvist på grund av försäkringsavtalet. b) för uthyrare i tvist som avser fordran eller annat anspråk på grund av yrkesmässig uthyrning av fordonet. c) tvist som avser skadestånd eller annat anspråk på grund av gärning där kostnader för brottmål inte kan ersättas enligt 53. d) om du inte har befogat intresse av att få din sak behandlad. 53 Brottmål 531 Försäkringen gäller för brottmål om den försäkrade misstänks eller åtalas för a) brott för vilket inte stadgas strängare straff än böter, till exempel vårdslöshet i trafik, b) vållande till annans död och c) vållande till kroppsskada eller sjukdom. 533 Försäkringen gäller inte om misstanke eller åtal till någon del avser rattfylleri eller olovlig körning. 54 Ombud 541 För att försäkringen ska gälla, måste du anlita ombud som är lämpligt med hänsyn till den försäkrades bostadsort och ärendets natur och a) som är ledamot av Sveriges Advokatsamfund (advokat) eller jurist anställd hos advokat eller på allmän advokatbyrå, eller b) som kan visa att han någon gång under de tre senaste åren i tvist av liknande slag förordnats till biträde enligt rättshjälpslagen och fortfarande är lämplig, eller c) som på annat tillfredsställande sätt visat att han har särskild lämplighet för uppdraget. 542 Prövning enligt punkt 541 b) eller c) av ombuds lämplighet görs av Försäkringsbolagens Rättsskyddsnämnd. Ombudet måste förbinda sig att godta nämndens prövning av arvode och övriga kostnader i händelse av tvist Vi har rätt att hos Sveriges Advokatsamfund påkalla skiljedom rörande skäligheten av advokats arvode och kostnader. 545 I tvist eller mål som handläggs utomlands måste den försäkrade anlita ombud som vi bestämmer. 55 Kostnader som ersätts 552 Du kan få ersättning för kostnader enligt 552 a) f) om de är nödvändiga och skäliga och om de inte kan betalas av motpart eller staten. Försäkringen ersätter a) ombuds arvode och omkostnader. Skäligt ombudsarvode beräknas högst till det arvode som betalas vid allmän rättshjälp. b) kostnader för utredning före rättegång, förutsatt att utredningen beställts av ditt ombud. c) kostnader för bevisning i rättegång och skiljemannaförfarande. d) expeditionskostnader i domstol. e) rättegångskostnader som du ålagts att betala till motpart eller staten efter domstols eller skiljemäns prövning av tvisten eller målet. f) rättegångskostnader som du vid förlikningen under rättegång åtagit dig att betala till motpart under förutsättning att det är uppenbart att domstolen skulle ha ålagt dig att betala rättegångskostnader med högre belopp om tvisten hade prövats. 553 Försäkringen ersätter inte a) eget arbete, förlorad inkomst, resor och uppehälle eller andra omkostnader för någon av de försäkrade. b) verkställighet av dom, beslut eller avtal. c) merkostnader som uppstår om du anlitar flera eller byter ombud/försvarare. d) ersättning till skiljemän. 56 Självrisk och högsta ersättningsbelopp 561 Självrisk framgår av försäkringsbrevet. 562 Vi betalar vid varje tvist högst kronor. En tvist anses föreligga om två eller flera av de försäkrade står på samma sida. Även om den försäkrade har flera tvister, ska de räknas som en tvist om yrkandena stöder sig på väsentligen samma grund. 57 När gäller försäkringen? 571 Rättsskydd lämnas om försäkringen varit i kraft när de händelser eller omständigheter inträffade som ligger till grund för anspråket eller misstanken om brott och det därefter inte gått mer än tio år. Anmälan ska göras inom tre år efter det att du anlitat ombud eller från det misstanken om brott delgivits dig. Gör du inte det upphör din rätt till rättsskydd. 17

12 6 Bestämmelser om premieberäkning 611 Premien är beräknad efter de uppgifter som framgår av försäkringsbrevet. Om du lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter när försäkringen tecknades gäller vad som sägs i Du ska också meddela oss om de uppgifter som anges i försäkringsbrevet har ändrats, till exempel effektförändringar eller värdet på fordonet. Gör du inte detta gäller vad som sägs i För entusiastbil gäller försäkringen utan bonus. 615 För fordonsklass 13 och 14 beräknas priset efter den premiezon där du är folkbokförd, oavsett var fordonet används. 616 För fordonsklass 13 kan din ålder och kön påverka premien. 62 Bonus 621 Försäkringen för fordonsklass 11 och 13 gäller med bonus om detta framgår av försäkringsbrevet. Bonus innebär att du får rabatt på trafikförsäkringspremien för skadefria år. Varje skada som leder till utbetalning från trafikförsäkringen medför att bonusen sänks. Gäller inte bonusklass 7 med minst 20 skadefria år. 622 Vid vagnskadeförsäkring för fordonsklass 13 lämnas rabatt på vagnskadepremien. 7 Särskilda villkor De allmänna villkoren gäller i den mån de inte upphävs av dessa särskilda villkor. 71 Självrisker som inte framgår av ditt försäkringsbrev 711 a) Glasruteförsäkring. Om du väljer att reparera i stället för att byta ruta, är självrisken 200 kronor. b) Stöldförsäkring. Om fordonet vid helstöld är utrustat med av oss godkänd spårningsutrustning, som var i funktion vid skadetillfället, tillämpas ingen grundsjälvrisk. Entusiastbil 1) Vid stöld av hela fordonet tillämpas i försäkringsbrevet angiven självrisk. 2) Vid stöld av bilradio, band- och skivspelare, kommunikationsradio, polisradio och tillbehör till dessa, är självrisken tio procent av kostnaden, lägst kronor. 3) Vid stöld av övrig utrustning/övriga tillbehör är självrisken 30 procent av kostnaden, lägst kronor. 4) Vid varje övrigt skadetillfälle är självrisken kronor. 18 Fordonsklass 11, 13 och 14 5) Om skada inträffar under körning på inhägnad motorbana/tävlingsbana, gäller dubbel vagnskadesjälvrisk. 6) Tillbehörssjälvrisk: Vid stöld av bilradio, band- och skivspelare, mobiltelefon, kommunikationsradio, polisradio, och tillbehör till dessa, gäller att självrisken är 30 procent av kostnaden (lägst grundsjälvrisken) vid återanskaffning inklusive monteringskostnad eller reparation av den stulna utrustningen. 7) Är motorcykeln försedd med ett av oss godkänt larm inklusive elektroniskt stöldskydd och det är aktiverat, tillämpas ingen självrisk vid ersättningsbart tillgrepp eller försökt till tillgrepp av fordonet. Självriskbefrielse för monterat larm/elektroniskt stöldskydd gäller endast motorcykel (fkl 13). 72 Övriga särskilda villkor Om du inte följer eller uppfyllt de krav och föreskrifter som gäller under 72, kan ersättning vid skada minska eller utebli enligt Klassiker Veteranbil (entusiastbil) Klassiker = bil som är 20 år eller äldre och i originalskick. Veteranbil = bil som är 35 år eller äldre och i originalskick. Vissa tillfälliga modifieringar tillåts. 1) Med vissa tillfälliga modifieringar avses till exempel byte av däck, fälgar och ratt. Bilen ska inom två timmar kunna återställas i originalskick. Förändringar av lack, byte av motor eller dylikt accepteras inte. Har ägaren gjort allt som kan göras för att lackeringen ska bli så lik originalet som möjligt accepteras detta. 722 Semesterresa (entusiastbil) Körsträckan är begränsad till km/år. Kravet på garage gäller inte. Försäkringen gäller enbart i vissa länder (se p1 sid 7). 724 Montering av säkerhetsutrustning (entusiastbil) Har du fått din ansökan godkänd ska säkerhetsutrustning monteras inom 30 dagar från godkännandedagen. 725 Utställnings-/Renoveringsförsäkring (entusiastbil) Försäkringen gäller då fordonet är avställt i bilregistret. Kaskoförsäkringens villkor och självrisker tillämpas. Vagnskadeförsäkring enligt 32 ingår exklusive trafikolycka. Självrisk enligt försäkringsbrev. Räddningsförsäkring ingår inte. 19

13 För avställt fordon gäller att följande åtgärder ska vidtas oavsett årsmodell och klassning. 1) Brandsläckare av typ, SS-EN 3 ska monteras eller finnas i omedelbar närhet till fordonet. 2) Batteriet ska vara frånkopplat. För fordon som renoveras gäller att ovan angivna åtgärder ska vidtas om de är möjliga beroende på hur långt renoveringen eller byggnationen kommit. 726 Försäkring för avställt fordon (fordonsklass 13 och 14) Försäkringen gäller endast då fordonet är avställt i bilregistret och inte brukas. Kaskoförsäkringens villkor och självrisker tillämpas. Vagnskadeförsäkring enligt 32 ingår, exklusive trafikolycka. Självrisk är den lägsta i respektive fordonsslag. 727 Motorcykel av årsmodell 1964 och äldre För motorcykel enligt fordonsklass 13 och 14 av årsmodell 1964 och äldre är ersättningen från kaskoförsäkringen maximerad till kronor. 728 Fordonsbyte Om du vid köp av annat fordon har kvar ditt gamla fordon gäller försäkringen utan tilläggspremie även för ditt gamla fordon längst i 7 dagar. Detta under förutsättning att även det nya fordonet försäkras i bolaget. Försäkringen på det gamla fordonet gäller då med samma omfattning och på samma villkor som gällde omedelbart före försäkringens överflyttning till det nya fordonet. 729 Ersättning för skyddsdräkt (fordonsklass 13 och 14) Är motorcykeln minst delkaskoförsäkrad, lämnas ersättning för reparation eller utbyte av skyddsdräkt, vars skyddande effekt nedsatts genom trafikolycka, även om inga personskador inträffat. Åtagandet gäller såväl förares som passagerares dräkt. Ingen självrisk. 730 Rabatt för skyddsdräkt (fordonsklasserna 13 och 14) På trafikförsäkringspremien, utom på grundpremien, lämnas tio procent rabatt om du förbundit dig at följa nedanstående föreskrift. Vid färd med motorcykeln ska föraren/passageraren, utöver lagstadgad hjälm, vara klädd i skyddsdräkt, tillverkad och avsedd för motorcykelbruk. Vid personskada på förare/passagerare ska du betala en självrisk på 1/10 prisbasbelopp om det visar sig att den skadade inte varit utrustad enligt bestämmelserna ovan. Du ska efter krav från oss betala den del av utbetalt skadebelopp som motsvarar självrisken Försäkring för oregistrerad motorcykel (fordonsklass 11) Trafikförsäkringen gäller inte, inför tävling eller träning för tävling, inom inhägnat tävlingsområde. Delkaskoförsäkringen gäller även för skada, som uppkommit under transport på motordrivet fordon eller till detta kopplat släpfordon. Självrisken är kronor. Försäkringen avser oregistrerad motorcykel som används inom inhägnat område för motorcross, speedway eller annan motorsport. På hemortsadressen ska motorcykeln nattetid förvaras i låst utrymme, till exempel garage, förråd eller källare. 732 Klubbförsäkring (entusiastbil) Om du utesluts ur en motorklubb som vi har samarbete med eller om du inte är kvalificerad för rabatt enligt vårt avtal med samarbetande motorklubb har vi rätt att ändra försäkringen till avtal enligt vår allmänna tariff för bilförsäkring. Om du inte accepterar en sådan ändring har du rätt att säga upp avtalet. 733 Körsträcka Brukande Marknadsvärde (entusiastbil) Fordonet får aldrig användas som bruksfordon och körsträckan får inte överskrida km/år. Om du har anledning anta att fordonet under försäkrings året kommer att användas som bruksfordon eller köras längre än km ska du omedelbart anmälas det till oss. I dessa fall måste Entusiastförsäkringen upphöra och standardförsäkring tecknas. Om du har anledning anta att marknadsvärdet kommer överstiga det belopp som är angivet på försäkringsbrevet, ska du omedelbart anmäla det till oss. Gör du inte detta gäller vad som sägs i Allmänna bestämmelser 81 Avtalet och premiebetalningen 811 Försäkringstiden 8112 Försäkringstiden börjar kl den dag som anges i försäkringsbrevet eller vid den tidpunkt som framgår av omständigheterna. Tecknas försäkringen på begynnelsedagen, börjar försäkringstiden först vid den tidpunkt då avtalet träffas Kan försäkringstidens början inte fastställas enligt 8112, börjar försäkringstiden kl dagen efter den dag då du meddelade oss att du ville teckna försäkringen. Om försäkringen ska tecknas genom att du betalar premien eller, om försäkringen i annat fall är giltig endast under förutsättning att premien betalas före försäkringstiden, börjar denna först kl dagen efter den dag då premien betalades. 21

14 814 Din rätt att säga upp försäkringen 8142 Under försäkringstiden Du får säga upp försäkringen med omedelbar verkan om försäkringsbehovet faller bort eller om det inträffar en annan liknande omständighet. Vid årsförsäkring gäller att du endast får säga upp försäkringen vid försäljning och avregistrering, till exempel skrotning. Vid skada får du säga upp försäkringen inom 14 dagar Förnyad försäkring Har en försäkring förnyats, kan du, innan du har betalat någon del av premien, säga upp försäkringen med omedelbar verkan. En förnyad försäkring upphör också omedelbart om du, utan att betala premien för denna försäkring, tecknar en motsvarande försäkring hos ett annat bolag Ändring av försäkringsvillkor Om vi begärt ändring av försäkringsvillkoren får du säga upp försäkringen till den tidpunkt då ändringen annars skulle börja gälla. Uppsägningen ska göras före denna tidpunkt. 815 Vår rätt att säga upp försäkringen 8151 Vi får säga upp försäkringen till försäkringstidens utgång om vi har särskilda skäl att inte längre bevilja försäkringen. Om försäkringen inte omfattas av konsumentförsäkringslagen får vi säga upp försäkringen, om det finns skäl för detta Under försäkringstiden Vi får säga upp försäkringen under försäkringstiden om du eller den försäkrade grovt åsidosatt någon förpliktelse mot oss eller om det finns andra synnerliga skäl. Om försäkringen inte omfattas av konsumentförsäkringslagen får vi säga upp den också vid skada. Se även Betalning av premie 8171 Första premien för försäkringen ska betalas inom 14 dagar från den dag då vi sänt premieavi till dig Premien för förnyad försäkring ska betalas senast den dag då den nya försäkringstiden börjar Betalas inte premien i rätt tid, får vi säga upp försäkringen 14 dagar efter dagen då skriftligt meddelande om uppsägning sänts till dig. a) om premien betalas inom de tider som anges i b) om du inte har kunnat betala premien i rätt tid därför att du blivit svårt sjuk eller berövats friheten eller inte fått ut pension eller intjänad lön från din huvudsakliga anställning. c) om du har hindrats att betala premien i rätt tid av någon annan liknande oväntad händelse. När hindret faller bort, ska du omedelbart betala premien. Gör du inte det upphör försäkringen. Om dröjsmålet har varat i tre månader, upphör försäkringen även om hindret finns kvar Betalar du premien efter det att försäkringen har upphört enligt 8175 eller 8176 anses du ha begärt en ny försäkring från och med dagen efter den då premien betalades. Vill vi inte bevilja försäkring enligt din begäran, ska vi skriftligen underrätta dig om detta inom 14 dagar från betalningsdagen. Annars anses en ny försäkring ha tecknats i enlighet med din begäran. 818 Betalning av tilläggspremie 8181 Har den avtalade premien höjts under försäkringstiden ska tilläggspremien betalas inom 14 dagar från den dag då vi sänt premieavin Om tilläggspremien inte betalas i rätt tid, får vi räkna om försäkringstiden för den ändrade försäkringen med hänsyn till den premie som har betalats. När vi sänt dig underrättelse om sådan omräkning av försäkringstiden, gäller försäkringen under den kortare tid som följer av omräkningen, minst i 14 dagar från det att underrättelsen sänts. 819 Premie för avkortad försäkringstid 8191 Om en försäkring upphör i förtid, har vi rätt till minimipremie 200 kronor. 82 Räddningsåtgärder 821 Föreskrift Du måste efter förmåga avvärja skada som kan befaras inträffa omedelbart och begränsa skada som redan inträffat. De anvisningar som vi lämnat ska följas. Vi ersätter kostnader för åtgärd som är rimlig. Ersättning lämnas inte om du har rätt till ersättning enligt lag, författning, avtal, garanti eller liknande åtagande. Åsidosätter du föreskrifter om räddningsåtgärder kan, ersättningen minskas eller utebli enligt Försäkringen upphör inte 22 23

15 83 Reglering av skada 831 Anmälan och ersättningskrav, föreskrift Skada ska anmälas till oss utan dröjsmål. Dessutom ska den som begär ersättning a) vid stöld eller annat tillgrepp eller försök till sådant brott, inbrott, rån eller överfall göra polisanmälan på den ort där skadan inträffat och sända in intyg till oss om detta. b) vid skada, som inträffat under transport på annat transportmedel, anmäla skadan till transportföretaget. c) lämna specificerat krav på ersättning. d) upplysa oss om annan försäkring gäller för samma skada. e) på begäran av oss lämna upplysningar och tillhandahålla originalkvitton, bevis, läkarintyg och andra handlingar som vi behöver för att reglera skadan. 832 Besiktning, föreskrift Den som begär ersättning är skyldig att medverka till besiktning. 833 Reparation, föreskrift Reparation och bärgning får utöver vad som följer av punkt 82 göras endast efter vårt godkännande. Beträffande valet av reparatör, bärgare, reparationsmetod och material ska våra anvisningar följas. Vi har rätt att företräda dig i förhållande till den som utför reparationen. Skadade föremål ska under skaderegleringstiden hållas tillgängliga för eventuell besiktning. Som ägare av fordonet ska du, efter vårt medgivande, beordra reparation och godkänna eller reklamera utfört arbete. I brådskande fall får sådan reparation utföras som är nödvändig för att färden med fordonet ska kunna fortsätta. En förutsättning för detta är att reparationen görs efter samråd med oss. 834 Påföljd Åsidosätter du föreskrift enligt kan ersättningen minskas eller utebli enligt Utbetalning av ersättning Vi ska betala ersättning senast en månad efter det att den ersättningsberättigade gjort vad som angetts i Har den som begär ersättning uppenbarligen rätt till åtminstone visst belopp, betalar vi detta innan den slutliga ersättningen fastställts. Under polisutredning eller värdering enligt 856 betalar vi ränta enligt riksbankens referensränta. Ränta betalas inte om beloppet är mindre än 50 kronor. 837 Preskription Den som vill kräva ersättning förlorar sin rätt, om han inte väcker talan mot oss inom tre år från det att han fick kännedom om att fordringen kunde göras gällande och i varje fall inom tio år från det att fordringen tidigast hade kunnat göras gällande. Har den ersättningsberättigade anmält skadan till oss inom den tid som angetts i första stycket, har han alltid sex månader på sig att väcka talan sedan vi tagit slutlig ställning i ersättningsfrågan. 838 Mervärdesskatt Moms Försäkringstagare som är redovisningsskyldig för moms ska svara för denna. 84 Nedsättning av försäkringsersättningen kan göras vid a) oriktig eller ofullständig uppgift när försäkringen tecknades b) underlåtenhet att anmäla ändring i förhållanden som har uppgetts då försäkringen tecknades c) åsidosättande av föreskrift i försäkringsvillkoren. Avdrag görs med 10 procent vid a) och b) och 20 procent vid c) av ersättningen utöver eventuell självrisk, lägst kronor. Avdraget kan höjas i allvarligare fall, till och med så att ingen ersättning alls betalas. 841 Oriktig eller ofullständig uppgift vid skaderegleringen Har den som är berättigad till ersättning efter försäkringsfallet uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet lämnat oriktiga uppgifter, eller förtigit något av betydelse, kan ersättningen sättas ned. 842 Framkallande av försäkringsfallet Har du framkallat försäkringsfallet med uppsåt lämnas ingen ersättning till dig. Har du framkallat försäkringsfallet genom grov vårdslöshet lämnas ersättning till dig endast om det finns synnerliga skäl. 836 Ränta Betalas ersättning efter utgången av den månad som angetts i 835 betalar vi dröjsmålsränta enligt räntelagen

16 85 Regler i särskilda fall 851 Leverantörsgaranti/abonnemang Försäkringen gäller inte för skada som leverantör eller annan ansvarar för enligt försäkring, garanti, abonnemang eller liknande åtagande. Försäkringen gäller om du kan visa att den som gjort åtagandet inte kan fullgöra detta. 852 Krigsskador Försäkringen gäller inte för skada som har samband med terrorhandling, krig eller krigsliknande händelser. 853 Atomskador/dammgenombrott Försäkringen gäller inte för skada på egendom eller vid skadeståndsskyldighet, om skadan direkt eller indirekt orsakats av atomkärnprocess. som direkt eller indirekt orsakats av dammgenombrott i kraftverksdamm eller regleringsdamm för elproduktion. Detta avser inte ersättning enligt trafikskadelagen och rättsskyddsförsäkringen. 854 Force majeure Försäkringen gäller inte för förlust som kan uppstå om skadeutredning, reparationsåtgärd eller betalning av ersättning fördröjs på grund av krig, myndighets åtgärd, strejk, lockout, blockad eller liknande händelse. 855 Dubbelförsäkring Även om samma intresse försäkrats mot samma fara hos flera bolag, har du inte rätt till högre ersättning från bolagen än för vad som sammanlagt svarar mot skadan. 856 Om det blir tvist Vid tvist om värdet på skadad egendom ska, på begäran av någon av parterna, en värderingsman uttala sig om värdet. Värderingsmannen ska vara auktoriserad av svenska handelskammare om inte parterna enats om annat. Värderingsmannen ska tillämpa villkorens värderingsregler. Parterna får lägga fram egen utredning och lämna egna synpunkter. I sitt utlåtande ska värderingsmannen ange hur han har beräknat skadans värde. Av ersättningen till värderingsmannen ska du betala 500 kronor och 10 procent av överskjutande belopp, sammanlagt högst 50 procent av värderingsmannens ersättning. Om värderingsmannen värderar skadan till högre belopp än det vi erbjudit, betalar vi hela kostnaden. 857 Återkrav 8571 I samma utsträckning som vi ersatt dig, övertar vi den rätt du kan ha att kräva ersättning av annan. Du får inte med den som är ansvarig för skadan träffa överenskommelse som innebär att du helt eller delvis avstår din rätt till ersättning I samma utsträckning som vi har betalat ersättning från trafikförsäkring, har vi enligt trafikskadelagen bland annat rätt att kräva tillbaka ersättning från den som vållat skadan med uppsåt eller genom grov vårdslöshet eller genom vårdslöshet i förening med straffbar påverkan av alkohol eller annat berusningsmedel. Dessutom kan vi enligt trafikskadelagen framställa återkrav mot innehavare av järnväg eller spårväg samt mot den som är ansvarig för skada enligt lagen om produktansvar. 86 Skaderegistrering 861 Vi registrerar, i det för försäkringsbranschen gemensamma skadeanmälningsregistret (GSR), varje anmäld skada kopplad till denna försäkring. 87 Information om behandling av personuppgifter 871 Vi behandlar sådana personuppgifter om dig som är nödvändiga för att fullgöra våra åtaganden inom försäkring och sparande hos Länsförsäkringar. Uppgifterna kommer normalt direkt från dig eller från annat bolag inom Länsförsäkringar. Uppgifterna kan lämnas ut till andra bolag inom Länsförsäkringar och andra bolag som vi samarbetar med. Uppgifterna används bland annat för att teckna och administrera avtal och för att fullgöra avtal och rättsliga skyldigheter. Uppgifterna används också för att ge en helhetsbild av försäkring och sparande som du har inom Länsförsäkringar och som underlag för att informera om och erbjuda våra tjänster samt för att ge en god service i övrigt. Huvudansvarig för behandlingen av personuppgifter är det enskilda bolag inom Länsförsäkringar som du har avtal med, men du kan alltid vända dig till oss för information om och rättelse av personuppgifter om dig som du har rätt till enligt Personuppgiftslagen

FÖRSÄKRING FÖR TJÄNSTEBIL

FÖRSÄKRING FÖR TJÄNSTEBIL FÖRSÄKRING FÖR TJÄNSTEBIL förköpsinformation Här finner du en kortfattad information om vår försäkring för Tjänste bil. Informationen förklarar innehållet i försäkringen och vilka tillvalsmöjligheter som

Läs mer

Vilket objekt försäkringen gäller för 1. Försäkringen gäller för elektriskt driven rullstol som enligt försäkringsbeskedet är försäkrad i Folksam.

Vilket objekt försäkringen gäller för 1. Försäkringen gäller för elektriskt driven rullstol som enligt försäkringsbeskedet är försäkrad i Folksam. Elrullstol Försäkringsvillkor 1 maj 2010 Vilket objekt försäkringen gäller för 1. Försäkringen gäller för elektriskt driven rullstol som enligt försäkringsbeskedet är försäkrad i Folksam. Var försäkringen

Läs mer

Försäkringsvillkor. Basförsäkring för mopeder av klass 1 & 2. Gäller från den 2013-04-16

Försäkringsvillkor. Basförsäkring för mopeder av klass 1 & 2. Gäller från den 2013-04-16 Försäkringsvillkor Basförsäkring för mopeder av klass 1 & 2 Gäller från den 2013-04-16 Försäkringsgivare är Accept Försäkringsaktiebolag (516401-6577) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Allmän

Läs mer

BUDBIL. Geografisk omfattning

BUDBIL. Geografisk omfattning BUDBIL förköpsinformation Här finner du en kortfattad information om vår försäkring för Budbil. Informationen förklarar innehållet i försäkringen och vilka tillvalsmöjlig heter som finns för att anpassa

Läs mer

Försäkringsvillkor. Märkesförsäkring för mopeder av klass 1 & 2. Gäller från den

Försäkringsvillkor. Märkesförsäkring för mopeder av klass 1 & 2. Gäller från den Försäkringsvillkor Märkesförsäkring för mopeder av klass 1 & 2 Gäller från den 2015-08-26 Försäkringsgivare är Accept Försäkringsaktiebolag (516401-6577) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2

Läs mer

Släpvagnsförsäkring. Gäller från 2015-01-01

Släpvagnsförsäkring. Gäller från 2015-01-01 SLÄPVAGNSFÖRSÄKRING FÖRKÖPS-/EFTERKÖPSINFORMATION Släpvagnsförsäkring Gäller från 2015-01-01 Släpvagnsförsäkring Med vår släpvagnsförsäkring får du ett bra skydd för dig och din släpvagn. Detta är endast

Läs mer

Entusiastförsäkring. Gäller från 2016-01-01

Entusiastförsäkring. Gäller från 2016-01-01 Entusiastförsäkring halland FÖR- OCH efterköpsinformation Entusiastförsäkring Gäller från 2016-01-01 Entusiastförsäkring Entusiastförsäkringen är skräddarsydd för unika, ofta äldre personbilar i mycket

Läs mer

Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se. Premien

Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se. Premien Husbilsförsäkring Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se Vår husbilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din husbil och dina medtrafikanter.

Läs mer

Försäkringsinformation Carplusförsäkring

Försäkringsinformation Carplusförsäkring Avtalsnummer 06000 13457-00000 Registreringsnummer Fabrikat Nissan XXX Avtalstid tre år f.o.m. Max körsträcka under avtalstiden 45 000 km Villkor LF Villkor för Motorfordon Försäkringstagare DnbNor Brukare

Läs mer

Personbil och lätt lastbil för uthyrning

Personbil och lätt lastbil för uthyrning Personbil och lätt lastbil för uthyrning En försäkring för personbilar och lätta lastbilar som används i yrkesmässig uthyrning. Den är flexibelt utformad för att täcka både stora och mindre uthyrningsföretags

Läs mer

Allmänna villkor Konsument 2012. Gäller från 2012-01-01

Allmänna villkor Konsument 2012. Gäller från 2012-01-01 allmänna villkor KONSUMENTförsäkring Allmänna villkor Konsument 2012 Gäller från 2012-01-01 Innehåll Lagar... 3 Avtalet och premiebetalning... 3 Försäkringstid... 3 Förnyelse av försäkring... 3 Uppsägning

Läs mer

Sveland Släpförsäkring

Sveland Släpförsäkring Sveland Släpförsäkring Viktigt att komma ihåg Informera oss om förändringar De uppgifter som står på försäkringsbrevet är de som gäller för din försäkring. Det är därför viktigt att du informerar oss om

Läs mer

Förköpsinformation Information vid distansavtal

Förköpsinformation Information vid distansavtal Förköpsinformation Information vid distansavtal Delkasko/Vagnskadeförsäkring Förköpsinformation och Information vid distansavtal Detta är en kort sammanfattning av det försäkringsvillkor som gäller för

Läs mer

PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 1. Vagnskadegaranti

PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 1. Vagnskadegaranti PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 1 Vagnskadegaranti PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 2 Vagnskadegaranti Vagnskadegarantivillkor reparationskostnaden,

Läs mer

Villkor MF50. Motorfordonsvillkor. Gäller från 2009-01-01

Villkor MF50. Motorfordonsvillkor. Gäller från 2009-01-01 Villkor MF50 Motorfordonsvillkor Gäller från 2009-01-01 Trafikljus i villkoret För att beskriva de olika avsnitten i villkoret finns trafikljus till din hjälp. Rött ljus Visar vad försäkringen inte gäller

Läs mer

Vagnskadegaranti. mässig trafik (t.ex. taxi och budbilar).

Vagnskadegaranti. mässig trafik (t.ex. taxi och budbilar). Vagnskadegaranti Vagnskadegaranti Vagnskadegarantivillkor Vagnskadegarantin gäller i tre år, för denna fabriksnya Porsche, från och med första registreringsdatum enligt registreringsbeviset. Om bilen skadas

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Husvagnsförsäkring

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Husvagnsförsäkring Villkorssammanfattning Husvagnsförsäkring Mekonomen BilLivetförsäkring Vår husvagnsförsäkring ger ett bra skydd för din husvagn. Du kan välja mellan halv- och helförsäkring. Dragfordonets trafikförsäkring

Läs mer

Husbilsförsäkring. Premien. Vem gäller försäkringen för? Försäkringens giltighetstid. Var gäller försäkringen?

Husbilsförsäkring. Premien. Vem gäller försäkringen för? Försäkringens giltighetstid. Var gäller försäkringen? Husbilsförsäkring Vår husbilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din husbil och dina medtrafikanter. Du kan välja mellan trafik, halv- och helförsäkring och kan lägga till tilläggsförsäkringar. Vem gäller

Läs mer

Mopedförsäkring. Gäller från 2015-01-01

Mopedförsäkring. Gäller från 2015-01-01 MOPEDFÖRSÄKRING FÖRKÖPS-/EFTERKÖPSINFORMATION Mopedförsäkring Gäller från 2015-01-01 Mopedförsäkring Med våra mopedförsäkringar får du ett bra skydd för dig och din moped. Detta är endast en översiktlig

Läs mer

Rättsskyddsförsäkring

Rättsskyddsförsäkring VILLKOR Fastställt november 2003 R 1:3 Rättsskyddsförsäkring Tvister och skattemål Moderna Försäkringar AB Moderna Försäkringar Sak AB www.modernaforsakringar.se A TVISTER 1 Vem försäkringen gäller för

Läs mer

VILLKOR. Ansvar- & Rättsskyddsförsäkring för Kennelverksamhet GÄLLER FRÅN

VILLKOR. Ansvar- & Rättsskyddsförsäkring för Kennelverksamhet GÄLLER FRÅN VILLKOR Ansvar- & Rättsskyddsförsäkring för Kennelverksamhet GÄLLER FRÅN 2010-09-01 Ansvar- & rättskyddsförsäkringen kan tecknas av Dig som har kennel och har hundarna försäkrade i Sveland Försäkringar.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR KONSUMENTFÖRSÄKRING. Allmänna villkor Konsument 2015. Gäller från 2015-01-01

ALLMÄNNA VILLKOR KONSUMENTFÖRSÄKRING. Allmänna villkor Konsument 2015. Gäller från 2015-01-01 ALLMÄNNA VILLKOR KONSUMENTFÖRSÄKRING Allmänna villkor Konsument 2015 Gäller från 2015-01-01 Innehåll Lagar...3 Avtalet och premiebetalning...3 Försäkringstid...3 Förnyelse av försäkring...3 Uppsägning

Läs mer

Försäkringsvillkoren gäller för lätt släp med totalvikt högst 3 000 kg, avsett för transport av båtar, till personbil eller lätt lastbil.

Försäkringsvillkoren gäller för lätt släp med totalvikt högst 3 000 kg, avsett för transport av båtar, till personbil eller lätt lastbil. Villkor Båtvagnsförsäkring Frivillig Gruppförsäkring Svenska Sjö from 2014-04-01 Försäkring för Båtvagn är ett komplement till din Båtförsäkring i Svenska Sjö. I tillämpliga delar gäller samma regler som

Läs mer

FÖRKÖPS-/EFTERKÖPSINFORMATION. Snöskoter. Gäller från 2015-01-01

FÖRKÖPS-/EFTERKÖPSINFORMATION. Snöskoter. Gäller från 2015-01-01 SNÖSKOTER FÖRKÖPS-/EFTERKÖPSINFORMATION Snöskoter Gäller från 2015-01-01 Snöskoter Med vår snöskoterförsäkring får du ett bra skydd för dig och din snöskoter. Detta är endast en översiktlig information.

Läs mer

Självrisk. Självrisk. ðviktiga begränsningar

Självrisk. Självrisk. ðviktiga begränsningar Motorfordon För- och efterköpsinformation Detta är en kortfattad version av de fullständiga försäkringsvillkoren, Motor 2015 och Allmänna Villkor Konsument, som gäller för din motorfordonsförsäkring. Vid

Läs mer

Försäkring för lätta släp, husvagn och husbil

Försäkring för lätta släp, husvagn och husbil Försäkring för lätta släp, husvagn och husbil Våra försäkringar är flexibelt utformade för att täcka varje företags försäkringsbehov. De kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring och kaskoförsäkring

Läs mer

Sveland Snöskoter- & 4-hjulingsförsäkring

Sveland Snöskoter- & 4-hjulingsförsäkring Sveland Snöskoter- & 4-hjulingsförsäkring Snöskoter- & 4-hjulingförsäkring Vilken försäkring väljer du? En försäkring för snöskoter/fyrhjuling delas vanligtvis upp i tre grundläggande delar Trafikförsäkring,

Läs mer

Terränghjuling. Gäller från 2015-01-01

Terränghjuling. Gäller från 2015-01-01 TERRÄNGHJULING FÖRKÖPS-/EFTERKÖPSINFORMATION Terränghjuling Gäller från 2015-01-01 Terränghjuling Vår terränghjulingsförsäkring ger ett bra skydd. Vi hjälper dig att få rätt försäkring för dig och din

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT SRF 1009:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 11 111 60 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

Försäkring för MC, moped, terräng- och specialfordon

Försäkring för MC, moped, terräng- och specialfordon Försäkring för MC, moped, terräng- och specialfordon Försäkringarna är utformade för att täcka varje företags försäkringsbehov. De kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring till ett mer omfattande

Läs mer

Sveland Motorcykelförsäkring

Sveland Motorcykelförsäkring Sveland Motorcykelförsäkring Motorcykelförsäkring Vilken MC-försäkring väljer du? En motorcykelförsäkring delas vanligtvis upp i tre delar Trafikförsäkring, Halv- och Helförsäkring. Trafikförsäkringen,

Läs mer

Som åkare är det viktigt att vara rätt försäkrad. Därför kan vår försäkring för lastbil anpassas efter just din verksamhet, oavsett storlek och

Som åkare är det viktigt att vara rätt försäkrad. Därför kan vår försäkring för lastbil anpassas efter just din verksamhet, oavsett storlek och Lastbil Som åkare är det viktigt att vara rätt försäkrad. Därför kan vår försäkring för lastbil anpassas efter just din verksamhet, oavsett storlek och inriktning. Så här fungerar din försäkring: Vår ambition

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT SRF 1009:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 33 111 24 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande.

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande. Särskilt villkor Gäller från 2009-04-01 Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen att omfatta VD och styrelseledamots ansvar vid skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada i försäkrat aktiebolag.

Läs mer

Personbilsförsäkring. Kortfattad information om din försäkring för Företagsägd personbil

Personbilsförsäkring. Kortfattad information om din försäkring för Företagsägd personbil Personbilsförsäkring Kortfattad information om din försäkring för Företagsägd personbil Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för bilar och lätta

Läs mer

Sveland Mopedförsäkring

Sveland Mopedförsäkring Sveland Mopedförsäkring Mopedförsäkring Din moped ska försäkras från dag ett När du köper moped ska du tänka på att teckna försäkring direkt, eftersom du enligt lag måste ha trafikförsäkring från den dag

Läs mer

Motorfordons- försäkring

Motorfordons- försäkring Motorfordons- försäkring GL 160:2 Dessa villkor ingår i en serie villkor för Företagsförsäkring. Villkoren gäller from 2015-01-01 Försäkrings AB Göta Lejon Stora Badhusgatan 6 411 21 Göteborg telefon:

Läs mer

Flytande motorfordonsförsäkring

Flytande motorfordonsförsäkring Flytande motorfordonsförsäkring Försäkringen är speciellt utformad för bilhandlare, bilverkstäder och andra företag som ansvarar för egna och kunders fordon. Flytande motorfordonsförsäkring är tvådelad

Läs mer

VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR

VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR rättsskyddsförsäkring på båtägarens sida sedan 1938. Villkor Rättsskyddsförsäkring Sverige 2015-04-01 1 Bästa försäkringstagare! I Alandias båtförsäkring ingår även rättsskydd.

Läs mer

VILLKORSSAMMANFATTNING MC Retroförsäkring 2016-01-01

VILLKORSSAMMANFATTNING MC Retroförsäkring 2016-01-01 VILLKORSSAMMANFATTNING MC Retroförsäkring 2016-01-01 Allmän information Det här är en sammanfattning av vad försäkringen innehåller. De fullständiga försäkringsvillkoren finns att hämta på svedea.se. Vill

Läs mer

Vår försäkring för taxi kan anpassas för den enskilda åkaren eller det stora åkeriet, och skydda fordon, förare och företag.

Vår försäkring för taxi kan anpassas för den enskilda åkaren eller det stora åkeriet, och skydda fordon, förare och företag. Taxi Vår försäkring för taxi kan anpassas för den enskilda åkaren eller det stora åkeriet, och skydda fordon, förare och företag. Så här fungerar din försäkring: Vår ambition är att du alltid ska vara

Läs mer

Lantbruksfordon. Gäller från 2015-04-01

Lantbruksfordon. Gäller från 2015-04-01 LANTBRUKSFORDONSFÖRSÄKRING FÖRKÖPS- OCH EFTERKÖPSINFORMATION Lantbruksfordon Gäller från 2015-04-01 Lantbruksfordonsförsäkring Med vår försäkring för lantbruksfordon får du ett bra skydd för dig och ditt

Läs mer

Husvagnsförsäkring. Delmoment som ingår i respektive Husvagnsförsäkring. Egendomsskydd Ansvar. Semesteravbrott. Rättsskydd. Personlig lösegendom

Husvagnsförsäkring. Delmoment som ingår i respektive Husvagnsförsäkring. Egendomsskydd Ansvar. Semesteravbrott. Rättsskydd. Personlig lösegendom Husvagnsförsäkring Skattebetalarnas Medlemsförsäkring erbjuder trygga försäkringar till förmånliga priser och bra service. Självklart ska du ha en bra försäkring som gör att du kan känna dig fullständigt

Läs mer

Försäkringsinformation Carplusförsäkring

Försäkringsinformation Carplusförsäkring Försäkringsinformation Carplusförsäkring Avtalsnummer 0600000000-00000 Registreringsnummer Fabrikat Avtalstid tre år f.o.m. Max körsträcka under avtalstiden 45 000 km Villkor LF Villkor för Motorfordon

Läs mer

Husvagns- och husbilsförsäkring. Gäller från 2016-01-01

Husvagns- och husbilsförsäkring. Gäller från 2016-01-01 HUSVAGNS- OCH HUSBILSFÖRSÄKRING FÖR- OCH EFTERKÖPSINFORMATION Husvagns- och husbilsförsäkring Gäller från 2016-01-01 Husvagns- och husbilsförsäkring Med vår husvagns- och husbilsförsäkring får du ett bra

Läs mer

VILLKORSSAMMANFATTNING BMW MC Klubbförsäkring Classic 2016-01-01

VILLKORSSAMMANFATTNING BMW MC Klubbförsäkring Classic 2016-01-01 VILLKORSSAMMANFATTNING BMW MC Klubbförsäkring Classic 2016-01-01 Allmän information Det här är en sammanfattning av vad försäkringen innehåller. De fullständiga försäkringsvillkoren finns att hämta på

Läs mer

Personbil och lätt lastbil

Personbil och lätt lastbil Personbil och lätt lastbil Försäkringen för personbil och lätt lastbil är flexibelt utformad för att täcka varje företags försäkringsbehov. Den kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring till ett omfattande

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för den beställare (försäkrade) som angivits i försäkringsbrevet. 2. Vad försäkringen gäller

Läs mer

Triumph Försäkring. Gäller från 2015-05-01

Triumph Försäkring. Gäller från 2015-05-01 TRIUMPH FÖRSÄKRING Triumph Försäkring Gäller från 2015-05-01 Med vår motorcykelförsäkring får du ett bra skydd. Vi hjälper dig att få rätt försäkring för dig och din motorcykel. Det här är endast en översiktlig

Läs mer

Taxi. Vår försäkring för taxi kan anpassas för den enskilda åkaren eller det stora åkeriet, och skydda fordon, förare och företag.

Taxi. Vår försäkring för taxi kan anpassas för den enskilda åkaren eller det stora åkeriet, och skydda fordon, förare och företag. Taxi Vår försäkring för taxi kan anpassas för den enskilda åkaren eller det stora åkeriet, och skydda fordon, förare och företag. Vi håller ditt företag rullande. På Moderna Försäkringar gör vi bara det

Läs mer

Försäkringstagare och försäkrad är den som tecknat skadekostnadsreducering försäkring i samband med hyra av fordon hos Sunfleet.

Försäkringstagare och försäkrad är den som tecknat skadekostnadsreducering försäkring i samband med hyra av fordon hos Sunfleet. 1. ALLMÄN INFORMATION Detta är en egendomsförsäkring med 9 000 kronor i högsta ersättningsbelopp Alla fordon är helförsäkrade och har ersättningsskyldighet för varje skademoment. Hyresmannen ska betala

Läs mer

Produktinformation. Rättskyddsförsäkring

Produktinformation. Rättskyddsförsäkring Produktinformation Rättskyddsförsäkring Produktinformation Rättskyddsförsäkring Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Rättsskyddsförsäkring R 1. För försäkringen gäller

Läs mer

Entusiastförsäkring. Gäller från 2015-01-01

Entusiastförsäkring. Gäller från 2015-01-01 ENTUSIASTFÖRSÄKRING FÖRKÖPS-/EFTERKÖPSINFORMATION Entusiastförsäkring Gäller från 2015-01-01 Entusiastförsäkring Entusiastförsäkringen är skräddarsydd för unika, ofta äldre personbilar i mycket fint skick.

Läs mer

Anläggningsoch entreprenadfordon

Anläggningsoch entreprenadfordon ANLÄGGNINGS- OCH ENTREPRENADFORDONSFÖRSÄKRING FÖRKÖPS- OCH EFTERKÖPSINFORMATION Anläggningsoch entreprenadfordon Gäller från 2015-04-01 Anläggnings- och entreprenadfordon Med vår försäkring för traktor

Läs mer

Sveland Husvagnsförsäkring

Sveland Husvagnsförsäkring Sveland Husvagnsförsäkring Viktigt att komma ihåg Informera oss om förändringar De uppgifter som står på försäkringsbrevet är de som gäller för din försäkring. Det är därför viktigt att du informerar oss

Läs mer

F O R D O N S V E R K S T A D. Fordonsverkstad 2007. Gäller från 2007-04-01

F O R D O N S V E R K S T A D. Fordonsverkstad 2007. Gäller från 2007-04-01 F O R D O N S V E R K S T A D Fordonsverkstad 2007 Gäller från 2007-04-01 Innehåll Begreppsförklaringar... 3 1 Försäkringsformer och giltighetsområde... 4 Försäkringsformer... 4 Giltighetsområde... 4 Vilka

Läs mer

Tung lastbil och släp Villkorssammanfattning

Tung lastbil och släp Villkorssammanfattning Tung lastbil och släp Villkorssammanfattning Tung lastbil och släp Villkorssammanfattning Vår lastbilsförsäkring ger ett bra skydd för dig, din lastbil, ditt släp och dina medtrafikanter. Försäkringen

Läs mer

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av GJAF 50:2 FÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETS- SKADA allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Inledning

Läs mer

Suzuki Märkesförsäkring MC

Suzuki Märkesförsäkring MC SUZUKI MÄRKESFÖRSÄKRING MC Suzuki Märkesförsäkring MC Gäller från 2015-01-01 Med vår motorcykelförsäkring får du ett bra skydd. Vi hjälper dig att få rätt försäkring för dig och din motorcykel. Det här

Läs mer

Husbilsförsäkring FÖRSÄKRING. Vardia Försäkring har utsetts till Årets sakförsäkringsbolag på Insurance Awards 2012.

Husbilsförsäkring FÖRSÄKRING. Vardia Försäkring har utsetts till Årets sakförsäkringsbolag på Insurance Awards 2012. FÖRSÄKRING Husbilsförsäkring Vår husbilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din husbil och dina medtrafikanter. Du kan välja mellan trafik, halv- och helförsäkring och kan lägga till tilläggsförsäkringar.

Läs mer

100 % fokus på dig som kör Ford.

100 % fokus på dig som kör Ford. 100 % fokus på dig som kör Ford. Vill du ha ett bra pris på din bilförsäkring utan att dra ner på trygghet, kvalitet och service? Då ligger Ford Försäkring bra till. Som en del av varumärket Ford ser vi

Läs mer

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR KRISFÖRSÄKRING SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 11 111 60 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

Försäkring för ren förmögenhetsskada PS50

Försäkring för ren förmögenhetsskada PS50 Gäller från och med 2016-07-01 Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av rådgivande verksamhet. Försäkringen gäller dock med vissa begränsningar. T.ex. gäller den inte

Läs mer

VILLKORSSAMMANFATTNING ATV-försäkring 2015-01-01

VILLKORSSAMMANFATTNING ATV-försäkring 2015-01-01 VILLKORSSAMMANFATTNING ATV-försäkring 2015-01-01 Allmän information Det här är en sammanfattning av vad försäkringen innehåller. De fullständiga försäkringsvillkoren finns att hämta på svedea.se. Vill

Läs mer

Viktiga begränsningar

Viktiga begränsningar Taxi Försäkringen för taxi är flexibelt utformad för att täcka varje taxiföretags försäkringsbehov. Den kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring till ett omfattande skydd för bilen och företaget.

Läs mer

Vem gäller försäkringen för? Var gäller försäkringen? Vad är försäkrat? Välj omfattning efter ditt behov

Vem gäller försäkringen för? Var gäller försäkringen? Vad är försäkrat? Välj omfattning efter ditt behov Förköpsinformation Det här är en sammanfattning av vad vår bilförsäkring omfattar. Försäkringen innehåller också viktiga begränsningar, dessa framgår under rubriken Viktiga begränsningar i bilförsäkringen.

Läs mer

Flytande försäkring för fordonshandel och fordonsverkstad. Gäller från 2015-05-01

Flytande försäkring för fordonshandel och fordonsverkstad. Gäller från 2015-05-01 FLYTANDE FÖRSÄKRING FÖRKÖPS- OCH EFTERKÖPSINFORMATION Flytande försäkring för fordonshandel och fordonsverkstad Gäller från 2015-05-01 3 Flytande försäkring Med vår flytande försäkring får du ett bra skydd

Läs mer

Motorfordonsförsäkring. Villkor. www.lansforsakringar.se. Fordonshandel och Fordonsverkstad FF 10 2005-05-01

Motorfordonsförsäkring. Villkor. www.lansforsakringar.se. Fordonshandel och Fordonsverkstad FF 10 2005-05-01 FF 10 2005-05-01 Motorfordonsförsäkring Villkor Fordonshandel och Fordonsverkstad Länsförsäkringar Bergslagen......................021-19 01 00, 019-19 46 00 Blekinge Länsförsäkringsbolag......................................0454-30

Läs mer

Här får du viktig information om din taxiförsäkring i Svetax Taxiförsäkring. Du når oss på 0771 36 00 00. Fullständiga försäkringsvillkor fi nns på

Här får du viktig information om din taxiförsäkring i Svetax Taxiförsäkring. Du når oss på 0771 36 00 00. Fullständiga försäkringsvillkor fi nns på Här får du viktig information om din taxiförsäkring i Svetax Taxiförsäkring. Du når oss på 0771 36 00 00. Fullständiga försäkringsvillkor fi nns på vår försäkringsgivares hemsida www.gjensidige.se. Villkoren

Läs mer

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR KRISFÖRSÄKRING SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 33 111 24 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

VILLKORSSAMMANFATTNING Kawasaki MX-försäkring Kawasaki enduroförsäkring 2015-04-20

VILLKORSSAMMANFATTNING Kawasaki MX-försäkring Kawasaki enduroförsäkring 2015-04-20 VILLKORSSAMMANFATTNING Kawasaki MX-försäkring Kawasaki enduroförsäkring 2015-04-20 Allmän information Det här är en sammanfattning av vad försäkringen innehåller. De fullständiga försäkringsvillkoren finns

Läs mer

Motorcykel. Försäkringsvillkor 1 januari 2015

Motorcykel. Försäkringsvillkor 1 januari 2015 Motorcykel Försäkringsvillkor 1 januari 2015 Innehåll Översiktlig information... 4 Allmänna försäkringsvillkor...6 Vilka fordon villkoren gäller för...6 Vad som ingår i försäkringen...6 Var försäkringen

Läs mer

Entusiastförsäkring. Gäller från 2015-01-01

Entusiastförsäkring. Gäller från 2015-01-01 ENTUSIASTFÖRSÄKRING FÖRKÖPS-/EFTERKÖPSINFORMATION Entusiastförsäkring Gäller från 2015-01-01 Entusiastförsäkring Entusiastförsäkringen är skräddarsydd för unika, ofta äldre personbilar i mycket fint skick.

Läs mer

Personbilsförsäkring. Omfattning

Personbilsförsäkring. Omfattning Personbilsförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för bilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt 3,5 ton. Du kan välja mellan

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR KONSUMENTFÖRSÄKRING. Allmänna villkor Konsument Gäller från

ALLMÄNNA VILLKOR KONSUMENTFÖRSÄKRING. Allmänna villkor Konsument Gäller från ALLMÄNNA VILLKOR KONSUMENTFÖRSÄKRING Allmänna villkor Konsument 2016 Gäller från 2016-06-01 Innehåll Lagar... 3 Avtalet och premiebetalning... 3 Försäkringstid... 3 Förnyelse av försäkring... 3 Uppsägning

Läs mer

Snöskoterförsäkring Villkorssammanfattning

Snöskoterförsäkring Villkorssammanfattning Snöskoterförsäkring Villkorssammanfattning Snöskoterförsäkring Villkorssammanfattning Snöskoterförsäkringen ger ett bra skydd för dig, din skoter och dina medtrafikanter. Du kan välja mellan Trafik-, Halv-

Läs mer

Villkor Taxi Gäller från och med 2016-02-01

Villkor Taxi Gäller från och med 2016-02-01 Villkor Taxi Gäller från och med 2016-02-01 Försäkringsvillkor för Taxi Försäkringsgivare: - www.modernaforsakringar.se Org.nr. 516403- - -nr. 24260666 Klausdalsbrovej Detta försäkringsvillkor utgör en

Läs mer

Motorlinan. försäkring för personbil, lätt lastbil, lätt släp och truck

Motorlinan. försäkring för personbil, lätt lastbil, lätt släp och truck Motorlinan försäkring för personbil, lätt lastbil, lätt släp och truck Försäkringen är framtagen i samarbete mellan If och Göteborgs Försäkringsmäklare Per Dahlkvist AB. Samtliga företagskunder har rätt

Läs mer

Motorcykelförsäkring. Gäller från 2015-01-01

Motorcykelförsäkring. Gäller från 2015-01-01 MOTORCYKELFÖRSÄKRING FÖR- OCH EFTERKÖPSINFORMATION Motorcykelförsäkring Gäller från 2015-01-01 Motorcykelförsäkring Med våra motorcykelförsäkringar får du ett bra skydd. Vi hjälper dig att få rätt försäkring

Läs mer

Allmänna avtalsbestämmelser

Allmänna avtalsbestämmelser Allmänna avtalsbestämmelser God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (5) 1 Allmänna avtalsbestämmelser God

Läs mer

För- och efterköpsinformation Försäkring för budbil

För- och efterköpsinformation Försäkring för budbil För- och efterköpsinformation Försäkring för budbil Gäller från 1 februari 2015 För- och efterköpsinformation Försäkring för budbil Gäller från 1 februari 2015 Försäkringen är uppbyggd så att du kan utforma

Läs mer

Bilförsäkring. Gäller från 2011-01-01

Bilförsäkring. Gäller från 2011-01-01 Bilförsäkring Förköps-/efterköpsinformation Bilförsäkring Gäller från 2011-01-01 1 Bilförsäkring Med vår bilförsäkring får du ett bra skydd för dig och din bil. Du kan välja mellan den obligatoriska trafikförsäkringen

Läs mer

Sveland Fordon VILLKOR. Allmänt villkor Moped, Terrängskoter och Motorcykel GÄLLER FRÅN 2009-01-01

Sveland Fordon VILLKOR. Allmänt villkor Moped, Terrängskoter och Motorcykel GÄLLER FRÅN 2009-01-01 VILLKOR Sveland Fordon Allmänt villkor Moped, Terrängskoter och Motorcykel GÄLLER FRÅN 2009-01-01 Innehåll 1. Allmänt om försäkringen 1.1. Försäkringstiden...4 1.2. Betalningsvillkoren...4 1.3. Särskild

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING Gäller från 2012-01-01 1 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering har samordnats, vilket innebär att numreringen inte alltid

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Husbilsförsäkring

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Husbilsförsäkring Villkorssammanfattning Husbilsförsäkring Mekonomen BilLivetförsäkring Vår husbilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din husbil och dina medtrafikanter. Du kan välja mellan trafik-, halv- och helförsäkring

Läs mer

VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR

VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR rättsskyddsförsäkring på båtägarens sida sedan 1938. Villkor Rättsskyddsförsäkring Finland 01-02-2015 1 Bästa försäkringstagare! I Alandias båtförsäkring ingår även rättsskydd.

Läs mer

Babyproffsens Barnvagnsförsäkring. Villkor 2010-03-01

Babyproffsens Barnvagnsförsäkring. Villkor 2010-03-01 Babyproffsens Barnvagnsförsäkring Villkor 2010-03-01 Barnvagnsförsäkring 2 Barnvagnsförsäkring 1. Vem försäkringen gäller för...3 2. Försäkringens omfattning...3 3. Säkerhetsföreskrift/ aktsamhetskrav...3

Läs mer

Allriskförsäkring Särskilda Föremål

Allriskförsäkring Särskilda Föremål 4dc8503e-86d5-4fb1-a0c0-a2bce12b5070 Allriskförsäkring Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning. Detta medför

Läs mer

RÄTTSSKYDDS- FÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG

RÄTTSSKYDDS- FÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG GJK 706:2 RÄTTSSKYDDS- FÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG särskilt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering

Läs mer

Försäkring för budbil

Försäkring för budbil Försäkring för budbil Förköpsinformation - villkor Motorfordonsförsäkring Gäller från 2017-05-01 För- och efterköpsinformation Försäkring för budbil Här får du information om Gjensidiges Försäkring för

Läs mer

Försäkringsvillkor M Försäkring Veteranbil 2014 02 01

Försäkringsvillkor M Försäkring Veteranbil 2014 02 01 Försäkringsvillkor M Försäkring Veteranbil 2014 02 01 Försäkringsgivare: Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial. Box 3031, 103 61 Stockholm. www.gjensidige.se 1 Försäkringsvillkor för veteranbil

Läs mer

Personbilsförsäkring

Personbilsförsäkring Personbilsförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för bilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt 3,5 ton. Du kan välja mellan

Läs mer

Uthyrningsfordon. Gäller från 2014-04-01

Uthyrningsfordon. Gäller från 2014-04-01 uthyrnings FoRdonSFöRSÄkRinG FöRköpS- och efterköpsinformation Uthyrningsfordon Gäller från 2014-04-01 Uthyrningsfordon Med vår försäkring för uthyrningsfordon (personbil, lätt lastbil, husbil och husvagn)

Läs mer

Villkor Företagsägd Personbil, Lätt Lastbil, Lätta Släp

Villkor Företagsägd Personbil, Lätt Lastbil, Lätta Släp Villkoren gäller från 2008-11 Villkor Företagsägd Personbil, Lätt Lastbil, Lätta Släp Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Sak AB Styrelsens säte: Stockholm, Orgnr: 516406-0070 www.modernaforsakringar.se/foretagsmotor

Läs mer

Villkor Buss. Juli 2010. 2010-06-22 Villkor Buss 1

Villkor Buss. Juli 2010. 2010-06-22 Villkor Buss 1 Villkor Buss Juli 2010 1 Villkor Buss Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Birger Jarlsgatan 43 Box 7830 103 98 Stockholm 0200-222324 www.modernaforsakringar.se Bolagsverket Org.nr. 516403-8662 Filial

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR EXTRAKOSTNADSFÖRSÄKRING DATA N69:2 ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll 2.3 Extrakostnadsförsäkring 2.3.1 Vem försäkringen gäller för 2.3.2 När försäkringen gäller

Läs mer

Lexus In Business Bilförsäkring. 1 oktober 2014

Lexus In Business Bilförsäkring. 1 oktober 2014 Lexus In Business Bilförsäkring 1 oktober 2014 2 Foto: Andreas Lind 3 Säkert på väg Har ditt företag en Lexus? I så fall låter du säkert en auktoriserad Lexus-verkstad serva din bil. Och på samma sätt

Läs mer

Villkor Buss. Samtliga villkor är indelade efter ett gemensamt system, vilket medför att numreringen inte alltid är löpande.

Villkor Buss. Samtliga villkor är indelade efter ett gemensamt system, vilket medför att numreringen inte alltid är löpande. Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Sveavägen 167 Box 7830 103 98 Stockholm 0200-222324 www.modernaforsakringar.se Bolagsverket Org.nr. 516403-8662 Filial till Tryg Forsikring A/S Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Läs mer

En skräddarsydd försäkring för dig

En skräddarsydd försäkring för dig En skräddarsydd försäkring för dig som kör KIA Bara fördelar Du som kör KIA har möjlighet att välja en försäkring som är skräddarsydd för din bil och som därför ger dig många fördelar. Vi har nära kontakt

Läs mer

Personbil & lätt lastbil

Personbil & lätt lastbil Personbil & lätt lastbil Vår ambition är att du alltid ska vara rätt försäkrad. Därför kan vår försäkring för företagsägda personbilar, lätta lastbilar och släp anpassas efter din verksamhet. Vi håller

Läs mer