Säkert, tryggt och framkomligt i vardag och kris. En satsning på säkerhet, trygghet och framkomlighet

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Säkert, tryggt och framkomligt i vardag och kris. En satsning på säkerhet, trygghet och framkomlighet"

Transkript

1 En satsning på säkerhet, trygghet och framkomlighet

2 Stockholmsregionen växer Befolkningen ökar snabbt, fler personer rör sig i trafiken och transporterna ökar på vägar, järnvägar och med sjöfart. Små störningar kan få stora konsekvenser redan idag.

3 Det ställer ökade krav på samverkan För att kunna hantera störningar, olyckor och kriser effektivt behöver samhällsaktörer samverka. En effektiv samverkan i vardagen bygger bra beredskap att hantera större händelser och kriser.

4 Målet med programmet Målet är att utveckla förmågan att samordna samhällets resurser mer effektivt för att förebygga och minimera oönskade effekter av kända eller plötsligt inträffade händelser, olyckor och kriser. Anette Scheibe Lorentzi, länsöverdirektör på Länsstyrelsen Stockholm, och ordförande i styrgruppen för samverkansprogrammet Foto: Kista Science City

5 Tre steg mot målet 1. Ökad kunskap och förståelse Säkerhet 2. Effektiva samverkansprocesser Trygghet 3. Etablerade strukturer för samordnad planering och koordinerade beslut Framkomlighet

6 Så här driver vi programmet Chefer och medarbetare på flera nivåer i varje organisation är engagerade i arbetet. Det omfattar allt ifrån beslut, förankring och genomförande till uppföljning och möten med samverkande aktörer.

7 Aktörer SOS Alarm Trafikverket Länsstyrelsen Polismyndigheten i Stockholms län Landstingsförvaltningen, Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen, Stockholms läns landsting Storstockholms brandförsvar Räddningstjänsten Norrtälje Södertörns brandförsvarsförbund Brandkåren Attunda Trafikkontoret i Stockholms stad Stockholms hamnar Kommunförbundet Stockholms län Kommuner i Stockholms län Myndigheten för samhällsskydd och beredskap stöttar programmet.

8 Våra projekt Avslutade projekt Samlad lägesbild och gemensam analys Omvärldsbevakning och informationsdelning Metodutveckling av risk- och sårbarhetsanalyser Snabba resultat Utveckling av samverkansprocesser Mätbara effekter Förstudie sekretess och lagstiftning Pågående projekt Information och kriskommunikation Samordnad planering Vardagssamverkan Regionalt ramverk för samordnad planering och koordinerade beslut Teknik och ledningsstöd

9 Vardagssamverkan Alla aktörer ser fördelar med att utveckla samverkan i den dagliga verksamheten. Efter framgångsrika resultat 2012 fortsätter blåljusmyndigheter och trafikaktörer att effektivisera samverkan mellan ledningscentraler under Resultat Snabbare alarmeringsprocess Säkrare arbetsmiljö på olycksplats Ökad framkomlighet Människor får hjälp snabbare

10 Omvärldsbevakning och informationsdelning Vi har skapat ett gemensamt forum och arbetssätt för aktörerna i Stockholmsregionen att arbeta aktivt med omvärldsbevakning och informationsdelning på operativ och strategisk nivå. Thomas Sjödin, Länsstyrelsen

11 40 aktörer i länet kan initiera samverkan med ny larmfunktion Vi trycker på gröna knappen för att starta samverkan snabbt. Det handlar om att förhindra och minska konsekvenserna av oönskade händelser. Janne Eriksson, Länsstyrelsen

12 Samlad lägesbild och gemensam analys Aktörerna har utvecklat gemensamma arbetssätt för att ta fram samlade lägesbilder och göra gemensamma analyser. Det stärker förmågan att ta fram underlag för att tidigt kunna fatta koordinerade beslut och agera effektivt tillsammans.

13 Samordnad planering Gemensamma forum är ett fundament för samverkan. En god planering i vardagen minskar riskerna att det ska uppstå störningar och inträffa olyckor plötsligt. Maria Nichani, avdelningschef Trafikledning Öst/Stockholm

14 Teknik och ledningsstöd Syftet med projektet är att ta fram förslag på hur samverkan kan bli mer effektiv med hjälp av gemensamma system för teknik- och ledningsstöd.

15 Regionalt ramverk för samordnad planering och koordinerade beslut Effektiva insatser kräver att vi samverkar både före, under och efter händelser. Vi skapar en kultur där vi känner förtroende för varandra och där det är naturligt att koordinera våra insatser. Lars-Göran Uddholm, brandchef Södertörns brandförsvarsförbund

16 Förutsättningar Utvärdering av SAMÖ-07 Länsstyrelsens uppstartsmöte Samordnad krishantering Länsstyrelsen söker medel Försök 2 Bildande av programmet Studieresa Holland Samverkanskonferenser torsdagsmöten Studieresa London Gemensam målformulering Mallar för omvärldsbevakning och infodelning Konferens på Tessinska Palatset Försök 1 vardagssamverkan Handbok för samverkanskonferenser vardagssamverkan Inkallningssystem Seminarier Web Ramverk Händelser

17 Problemdimension 2007

18 Regional samverkansmodell 2014

19 Modellen definierar tre samverkansnivåer och två olika lägen Regional inriktning, t.ex. mål, policy och resurs för utpekade behovsområden Ordinarie läge Regionalt inriktande Aktiverat läge Regional inriktning av kommande/pågående hantering Regional samordning av gemensamma projekt och linjeverksamhet, behovsinventering, uppföljning och implementering Regionalt samordnande Verkställande Upprätthållande av regional lägesbild, informationsdelning och samordning av pågående hantering Lokala samverkansgrupperingar och dagligt utförande Lokal samverkan och incidenthantering

20 Ledning sker i egen organisation.. Aktörer Ordinarie läge Regionalt inriktande Aktiverat läge Aktörer Regionalt samordnande Verkställande

21 Regional samverkansmodell för inriktning och samordning Aktörer Ordinarie läge Ägarforum Aktiverat läge Aktörer Anpassad sammansättning Inriktande forum Inriktande forum (grundsammansättning) Anpassad sammansättning Samordnande forum Samordnande forum (grundsammansättning) Driftsform (kansli, ordförande, etc) Grundläggande förutsättningar Verktygslåda (def. processer, metodik etc.) Mjuka värden (kunskap, förståelse, målbild)

22 Regional samverkansmodell för inriktning och samordning Aktörer Ordinarie läge Regional Chefsgrupp Regionala rådet (ägarforum) Aktiverat läge Anpassad sammansättning Inriktande forum (grundsammansättning) Aktörer Regional samordningsgrupp Veckomöten Anpassad sammansättning Samordnande forum (grundsammansättning) Grundläggande förutsättningar Driftsform (kansli, ordförande, etc) Verktygslåda (def. processer, metodik etc.) Mjuka värden (kunskap, förståelse, målbild)

23 Regional samverkansmodell för inriktning och samordning Regionala rådet (ägarforum) Ordinarie läge Regional Chefsgrupp Aktiverat läge Anpassad sammansättning Inriktande forum (grundsammansättning) Regional samordningsgrupp Veckomöten Anpassad sammansättning Samordnande forum (grundsammansättning) Grundläggande förutsättningar Driftsform (kansli, ordförande, etc) Verktygslåda (def. processer, metodik etc.) Mjuka värden (kunskap, förståelse, målbild)

24 Social oro Ordinarie läge Regional Chefsgrupp Aktiverat läge Anpassad sammansättning Ainriktande forum (grundsammansättning) Kommundirektörsmöten Övrig mandat för inriktning hämtades till samordningsnivå Regional samordningsgrupp Veckomöten Anpassad sammansättning Samordnade forum (grundsammansättning) Samverkanskonferenser 2 ggr /dag, regional lägesbild, informationsavlastning av polis Koordinering av budskap Polisstab för särskild händelse Flertalet samverkanskonstellationer runt i länet

25 Obamas besök Ordinarie läge Regional Chefsgrupp Aktiverat läge Anpassad sammansättning Inriktnade forum (grundsammansättning) Inriktande planering Gemensamt BIS Def. anpassad sammansättning Regional samordningsgrupp Veckomöten Anpassad sammansättning Samordnade forum (grundsammansättning) Samverkanskonf 2 ggr/dag, regional lägesbild, informationsavlastning av polis Koordinering av budskap Polisstab för särskild händelse Gemensam samverkanskoordinator Kontinuerliga sms-utskick

26 Överenskommelse

27 Tidsaxel, nästa steg Information & Kriskommunikation Utvärdering och lärande Vardagssamverkan Trafik Överenskommelse Projekt Projekt Implementering Implementering Övergångsdrift Skarp drift och löpande utveckling Version: 0.8 Version 0.9 Version 1.0

28 Följ vad som händer i programmet På webben På #pfssr Och hör gärna av dig

Nyhetsbrev nr 4. Från teori till praktisk handling. Den 28 oktober 2014

Nyhetsbrev nr 4. Från teori till praktisk handling. Den 28 oktober 2014 Nyhetsbrev nr 4 Den 28 oktober 2014 I det här nyhetsbrevet kan du läsa om satsningen i Program för samverkan Stockholmsregionen där flera samhällsaktörer tillsammans stärker förmågan att samverka vid olika

Läs mer

Information och kriskommunikation

Information och kriskommunikation Information och kriskommunikation Ett utvecklingsprojekt inom ramen för Program för samverkan Stockholmsregionen Projektdirektiv och projektplan Aktörer SOS Alarm Trafikverket Länsstyrelsen Polismyndigheten

Läs mer

Baspresentation

Baspresentation Baspresentation 151028 37 Aktörer i samverkan Länsstyrelsen Stockholm Kommuner i Stockholms län (26 st.) Stockholms läns landsting Polisen Region Stockholm Försvarsmakten Militärregion Mitt Kustbevakningen,

Läs mer

Stort intresse för regionala samverkansseminarier

Stort intresse för regionala samverkansseminarier Nyhetsbrev nr 4 Den 25 september 2013 I nyhetsbrevet om Program för samverkan Stockholmsregionen kan du läsa om satsningen som flera samhällsaktörer tillsammans gör för att stärka förmågan att samverka

Läs mer

PROGRAM FÖR SAMVERKAN STOCKHOLMSREGIONEN

PROGRAM FÖR SAMVERKAN STOCKHOLMSREGIONEN U T V E C K L I N G A V S A M V E R K A N I S Y F T E A T T Ö K A S A M O R D N I N G E N A V S A M H Ä L L E T S R E S U R S E R F Ö R A T T F Ö R H I N D R A O C H L I N D R A S T Ö R N I N G A R I S

Läs mer

En trygg, säker och störningsfri region

En trygg, säker och störningsfri region Bilaga till avsiktsförklaring En trygg, säker och störningsfri region - modell för regional samverkan Samverkan i en växande region En snabb expansion under senare år har gjort Stockholm till en av Europas

Läs mer

En trygg, säker och störningsfri region - modell för regional samverkan

En trygg, säker och störningsfri region - modell för regional samverkan Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-04-09 LS 1403-0284 LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4*05-20 00005 " Landstingsstyrelsen En trygg, säker och störningsfri region - modell för

Läs mer

Nyhetsbrev nr 2 Den 28 maj 2013

Nyhetsbrev nr 2 Den 28 maj 2013 Nyhetsbrev nr 2 Den 28 maj 2013 I nyhetsbrevet om Program för samverkan Stockholmsregionen får du löpande information om satsningen som flera samhällsaktörer står bakom för att stärka förmågan att samverka

Läs mer

Regionalt ramverk för samordnad planering och koordinerade beslut

Regionalt ramverk för samordnad planering och koordinerade beslut UTVECKLING AV SAMVERKAN I SYFTE ATT ÖKA SAMORDNINGEN AV SAMHÄLLETS RESURSER FÖR ATT FÖRHINDRA OCH LINDRA STÖRNINGAR I SAMHÄLLET PROJEKT- DIREKTIV SID 1 (6) 2012-08-26 Regionalt ramverk för samordnad planering

Läs mer

Handbok för regionala samverkansmöten - Stockholmsregionen

Handbok för regionala samverkansmöten - Stockholmsregionen Handbok för regionala samverkansmöten - Stockholmsregionen Användarhandbok och genomförandestöd i samband med planerade eller påkallade samverkansmöten Version 1.0 - Slutlig 2 1. BAKGRUND Samverkan mellan

Läs mer

Avsiktsförklaring om en trygg, säker och störningsfri region modell för regional samverkan

Avsiktsförklaring om en trygg, säker och störningsfri region modell för regional samverkan REKOMMENDATION 2013-12-12 Dnr: KSL/13/0109 Anna Nerelius Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring om en trygg, säker och störningsfri region modell för regional samverkan Rekommendation Styrelsen beslutade vid

Läs mer

37 Aktörer i samverkan

37 Aktörer i samverkan 2016-05-31 37 Aktörer i samverkan Länsstyrelsen Stockholm Kommuner i Stockholms län (26 st.) Stockholms läns landsting Polisen Region Stockholm Försvarsmakten Militärregion Mitt Kustbevakningen, region

Läs mer

Information och kriskommunikation

Information och kriskommunikation Information och kriskommunikation Ett utvecklingsprojekt inom ramen för Program för samverkan Stockholmsregionen Projektrapport 2014:01 Aktörer SOS Alarm Trafikverket Länsstyrelsen Polismyndigheten i Stockholms

Läs mer

Vardagssamverkan Blåljus

Vardagssamverkan Blåljus U T V E C K L I N G A V S A M V E R K A N I S Y F T E A T T Ö K A S A M O R D N I N G E N A V S A M H Ä L L E T S R E S U R S E R F Ö R A T T F Ö R H I N D R A O C H L I N D R A S T Ö R N I N G A R I S

Läs mer

Nyhetsbrev nr 1 Den 18 mars 2013

Nyhetsbrev nr 1 Den 18 mars 2013 Nyhetsbrev nr 1 Den 18 mars 2013 Nyhetsbrevet om Program för samverkan Stockholmsregionen riktar sig främst till dig som är medlem i styrgruppen, samordningsgruppen och kommunikatörsrådet samt projektledare.

Läs mer

Information avseende förstudie "Kartläggning och analys av TrafildFörvaltningens samverkan och trafikledning"

Information avseende förstudie Kartläggning och analys av TrafildFörvaltningens samverkan och trafikledning Stockholms läns landsting Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Identitet 1 ( 1 ) 2012-11-16 THlUhOO-föM Handläggare: Jens Plambeck 08-686 1651 STYRELSESAMMANTRÄDE ÄRENDE i!!; 20/ -12- t1 12b Information

Läs mer

Samverkansfunktion Stockholmsregionen

Samverkansfunktion Stockholmsregionen Samverkansfunktion Stockholmsregionen Uppdrag och bakgrund Hösten 2009 togs initiativet att samla ett tiotal aktörer för att diskutera möjligheterna att skapa ett mer formaliserat samverkansforum. Projektet

Läs mer

Regionalt samverkansseminarium

Regionalt samverkansseminarium Regionalt samverkansseminarium Program för samverkan Stockholmsregionen Sammanfattning av anföranden den 18 och 19 september 2013 (kortare version) Aktörer SOS Alarm Trafikverket Länsstyrelsen Polismyndigheten

Läs mer

Aktörsgemensam inriktning och samordning från teori till praktik. Malin Lintzén Ola Slettenmark 20 april 2016

Aktörsgemensam inriktning och samordning från teori till praktik. Malin Lintzén Ola Slettenmark 20 april 2016 Aktörsgemensam inriktning och samordning från teori till praktik Malin Lintzén Ola Slettenmark 20 april 2016 Aktörsgemensam inriktning och samordning från teori till praktik Viktiga termer Orientering

Läs mer

Modellbeskrivning. Aktörer. e-post:

Modellbeskrivning. Aktörer.  e-post: Modellbeskrivning Gemensam funktion, Samverkan Stockholmsregionen, för regional samverkan inom ramen för avsiktsförklaringen -En trygg, säker och störningsfri region Version 1.0, mars 2015 Aktörer Kommuner

Läs mer

Vardagssamverkan, del 2

Vardagssamverkan, del 2 UTVECKLING AV SAMVERKAN I SYFTE ATT ÖKA SAMORDNINGEN AV SAMHÄLLETS RESURSER FÖR ATT FÖRHINDRA OCH LINDRA STÖRNINGAR I SAMHÄLLET PROJEKT- DIREKTIV SID 1 (9) 2013-01-15 Vardagssamverkan, del 2 Ett utvecklingsprojekt

Läs mer

Gemensam målbild Samverkan Stockholmsregionen

Gemensam målbild Samverkan Stockholmsregionen Gemensam målbild 2019-2022 Samverkan Stockholmsregionen Version 1.0 (för antagande) Aktörer Kommuner i Stockholms län Kustbevakningen Länsstyrelsen Stockholm Mellersta Militärregionen, Försvarsmakten Polisregion

Läs mer

Samlad lägesbild och gemensam analys

Samlad lägesbild och gemensam analys UT VE C KLI N G A V SA MV ER KA N I SYFT E A T T Ö K A SA M O RD NI N G E N A V SA M HÄ L LE TS RES URS ER FÖ R A T T FÖ R HINDRA OCH LI N D RA S TÖRNI N G A R I SA M HÄ L LE T PROJEKT- DIREKTIV SID 1

Läs mer

Målet för samhällets krisberedskap är att minska risken för, och konsekvenserna av, kriser och allvarliga olyckor

Målet för samhällets krisberedskap är att minska risken för, och konsekvenserna av, kriser och allvarliga olyckor när det händer Vi lever ett tryggt och bekvämt liv i Sverige. Men samhället är sårbart och kriser av olika slag kommer att inträffa. Det måste vi ha beredskap för att kunna hantera. Att hantera stora påfrestningar

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för en trygg, säker och störningsfri region

Överenskommelse om samverkan för en trygg, säker och störningsfri region Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 0 Öste 12^ AU 5:20 Dnr. KS 2015/0167 Överenskommelse om samverkan för en trygg, säker och störningsfri region Arbetsutskottets förslag

Läs mer

Överenskommelse. Samverkan före, under och efter samhällsstörningar i Västerbottens län SORSELE " MALÅ " STORUMAN " NORSJÖ " SKELLEFTEÅ VILHELMINA

Överenskommelse. Samverkan före, under och efter samhällsstörningar i Västerbottens län SORSELE  MALÅ  STORUMAN  NORSJÖ  SKELLEFTEÅ VILHELMINA Överenskommelse Samverkan före, under och efter samhällsstörningar i Västerbottens län SORSELE MALÅ STORUMAN NORSJÖ VILHELMINA LYCKSELE DOROTEA SKELLEFTEÅ ÅSELE ROBERTSFORS VINDELN BJURHOLM VÄNNÄS NORDMALING

Läs mer

Strategi för samverkan vid stora olyckor och kriser i Hallands län

Strategi för samverkan vid stora olyckor och kriser i Hallands län Strategi för samverkan vid stora olyckor och kriser i Hallands län Varberg Kungsbacka Falkenberg Hylte Halmstad Laholm Förord Vid en kris eller större olycka är det viktigt att myndigheter och organisationer

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (20)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (20) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (20) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-13 10 Avsiktsförklaring om en trygg, säker och störningsfri region modell för regional samverkan (KS 2013.519) Beslut

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Indikatorer för bedömning av landstingets generella krisberedskap Norrbottens läns landsting dnr 3520-16 Syftet med en bedömning av landstingets

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE mellan parterna i Krissamverkan Kronoberg - SÅ SKA VI SAMVERKA I EN KRIS

ÖVERENSKOMMELSE mellan parterna i Krissamverkan Kronoberg - SÅ SKA VI SAMVERKA I EN KRIS ÖVERENSKOMMELSE mellan parterna i Krissamverkan Kronoberg - SÅ SKA VI SAMVERKA I EN KRIS Det svenska krisberedskapssystemet bygger på samverkan mellan alla samhällets aktörer. Vi har alla en roll och en

Läs mer

Samverkan och kriskommunikation vid samhällsstörningar i Norrbottens län

Samverkan och kriskommunikation vid samhällsstörningar i Norrbottens län Samverkan och kriskommunikation vid samhällsstörningar i Norrbottens län Bakgrund till strategierna Utvecklingsprocessen Strategierna Strategierna beskriver bland annat: Krishanteringssystemet Samverkansgrupper

Läs mer

REGIONAL PSYKOLOGISK OCH SOCIAL KRISBEREDSKAP

REGIONAL PSYKOLOGISK OCH SOCIAL KRISBEREDSKAP REGIONAL PSYKOLOGISK OCH SOCIAL KRISBEREDSKAP Ett samverkansprojekt om ledning och ansvar för psykologiskt och socialt stöd vid kriser, extraordinära händelser och katastrofer Abbe Schulman, projektledare

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för en trygg, säker och störningsfri region (KSL/15/0016-5) KS/2015:111

Överenskommelse om samverkan för en trygg, säker och störningsfri region (KSL/15/0016-5) KS/2015:111 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-11 Kommunstyrelsen Bengt Persson Utredare Telefon 08-555 010 08 bengt.persson@nykvarn.se Överenskommelse om samverkan för en trygg, säker och störningsfri region (KSL/15/0016-5)

Läs mer

regional samordning och inriktning av krisberedskap och räddningstjänst i Södermanlands län

regional samordning och inriktning av krisberedskap och räddningstjänst i Södermanlands län S t r a t e g i f ö r regional samordning och inriktning av krisberedskap och räddningstjänst i Södermanlands län Med våra gemensamma resurser i Södermanland står vi starkare tillsammans och kan hantera

Läs mer

Styrgruppens studieresa till Safety Region Rotterdam-Rijnmond, 2013-08-29

Styrgruppens studieresa till Safety Region Rotterdam-Rijnmond, 2013-08-29 Styrgruppens studieresa till Safety Region Rotterdam-Rijnmond, 2013-08-29 En aktivitet inom ramen för Program för samverkan Stockholmsregionen Reserapport 2013:02 Stuideresa, Safety Region Rotterdam-Rijnmond

Läs mer

Regional ledningssamverkan

Regional ledningssamverkan Regional ledningssamverkan Medborgaren i fokus Effektiv samverkan Samlad lägesbild Prioritera resurserna dit där de gör störst nytta 2 Krissamverkan i Blekinge Inledning I Sverige lever vi i ett samhälle

Läs mer

REGIONAL SAMORDNING OCH INRIKTNING AV KRISHANTERING OCH RÄDDNINGSTJÄNST I SÖDERMANLANDS LÄN

REGIONAL SAMORDNING OCH INRIKTNING AV KRISHANTERING OCH RÄDDNINGSTJÄNST I SÖDERMANLANDS LÄN Diarienummer: 4463-2013 S T R A T E G I F Ö R REGIONAL SAMORDNING OCH INRIKTNING AV KRISHANTERING OCH RÄDDNINGSTJÄNST I SÖDERMANLANDS LÄN Med våra gemensamma resurser i Södermanland står vi starkare tillsammans

Läs mer

Arbetsinstruktion RRC-funktionen

Arbetsinstruktion RRC-funktionen Datum: 2017-04-25 Version: 1.3 Status: Beslutad på Räddsam Handläggare: Jonathan Sjöberg Arbetsinstruktion RRC-funktionen Arbetsuppgifter Regional räddningschef (RRC) är en gemensam ledningsresurs för

Läs mer

KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN

KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN LEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER, HÖJD BEREDSKAP OCH ANDRA ALLVARLIGA HÄNDELSER Antagen av kommunfullmäktige den 15 december 2011 Dnr KS/2011:691 Innehåll 1 Inledning...5

Läs mer

Krisledningsplan. Österåkers Kommun. Beslutad av Kommunfullmäktige

Krisledningsplan. Österåkers Kommun. Beslutad av Kommunfullmäktige Krisledningsplan Österåkers Kommun Beslutad av Kommunfullmäktige 2016-09-19 Österåkers kommuns krisledningsplan Österåkers kommun arbetar i först hand med att förebygga och minimera risker i syfte att

Läs mer

Bilaga: Modellbeskrivning

Bilaga: Modellbeskrivning Bilaga: Modellbeskrivning Överenskommelse om gemensam funktion för regional samverkan inom ramen för avsiktsförklaringen -En trygg, säker och störningsfri region Version 2.0 2 Läsanvisning Denna beskrivning

Läs mer

Samordnad kommunikation

Samordnad kommunikation Samordnad kommunikation - före, under och efter samhällsstörningar i Gävleborgs län Regional kommunikationsstrategi Utgiven november 2015 Tryck: Taberg Media Group Produktion: Länsstyrelsen Gävleborg Innehållsförteckning

Läs mer

Gemensam omvärldsbevakning och informationsdelning

Gemensam omvärldsbevakning och informationsdelning PROGRAM FÖR SAMVERKAN STOCKHOLMSREGIONEN U T V E C K L I N G A V S A M V E R K A N I S Y F T E A T T Ö K A S A M O R D N I N G E N A V S A M H Ä L L E T S R E S U R S E R F Ö R A T T F Ö R H I N D R A

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Handlingsplan för Samhällsstörning

Handlingsplan för Samhällsstörning Handlingsplan för Samhällsstörning Kungsbacka kommun 2015-10-29 Sammanfattning Det här dokumentet beskriver Kungsbacka kommuns fastlagda mål och riktlinjer för arbetet med krisberedskap. Handlingsplanen

Läs mer

Regional krissamverkan i Jönköpings län

Regional krissamverkan i Jönköpings län Syfte Fördjupa samverkan mellan myndigheter och samverkande organisationer och företag samt stärka samhällets beredskap före, under och efter en kris eller olycka. Samverkansmetodik Myndigheter och organisationer

Läs mer

Projekt Förstudie Sekretess

Projekt Förstudie Sekretess samhällsskydd och beredskap Projekt Förstudie Sekretess 1 (12) Projekt Förstudie Sekretess Samverkansfunktionen Samverkanscentralen Projektplan samhällsskydd och beredskap Projekt Förstudie Sekretess 2

Läs mer

Projekt Samverkanscentralen Verksamhetsprojektet. Snabba resultat Projektplan

Projekt Samverkanscentralen Verksamhetsprojektet. Snabba resultat Projektplan Projekt Samverkanscentralen Verksamhetsprojektet Snabba resultat Projekt Samverkanscentralen Verksamhetsprojektet Dokumentinformation Dokumentnamn Projektnamn Klient Författare Samverkanscentralen, Stadsledningskontoret,

Läs mer

Projektorganisation. Kriskommunikation över kommungränserna i Skåne Nordväst. Projektet har initierats av kommundirektörerna i Skåne Nordväst

Projektorganisation. Kriskommunikation över kommungränserna i Skåne Nordväst. Projektet har initierats av kommundirektörerna i Skåne Nordväst Projektorganisation Kriskommunikation över kommungränserna i Skåne Nordväst Projektet har initierats av kommundirektörerna i Skåne Nordväst Tillsammans blir vi starka. När samhället skakas av kriser sluter

Läs mer

Försvarsdepartementet

Försvarsdepartementet Ds 2006:1 En strategi för Sveriges säkerhet Försvarsberedningens förslag till reformer REGERINGENS PROPOSITION 2005/06:133 Samverkan vid kris - för ett säkrare samhälle Säkerhetsstrategin Arbetet bör bedrivas

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver följande med stöd

Läs mer

Bengt Källberg Projekt Ledning och samverkan

Bengt Källberg Projekt Ledning och samverkan Bengt Källberg Projekt Ledning och samverkan Projekt Ledning och samverkan 2012-2014 Syfte Förbättra aktörernas samlade förmåga att leda och samverka vid olyckor, kriser och andra händelser (krig). Ett

Läs mer

Krisledningsplan för Oxelösunds kommun

Krisledningsplan för Oxelösunds kommun för Oxelösunds kommun Del 1 Övergripande beskrivning och åtgärdsplan Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinjer Kommunstyrelsen Dokumentansvarig Förvaring Dnr Säkerhetsstrateg kommunstyrelseförvaltningen

Läs mer

Projekt. Projektdirektiv. Samverkanscentralen och Samverkansfunktionen. Gemensam omvärldsbevakning, informationsdelning samt samlad lägesbild

Projekt. Projektdirektiv. Samverkanscentralen och Samverkansfunktionen. Gemensam omvärldsbevakning, informationsdelning samt samlad lägesbild Projekt Gemensam omvärldsbevakning, informationsdelning samt samlad lägesbild Samverkanscentralen och Samverkansfunktionen Antaget av Beredninsgruppen 2011-XX-XX Dokumentinformation Dokumentnamn Projektnamn

Läs mer

NACKA KOMMUNS ÖVERGRIPANDE KRISPLAN

NACKA KOMMUNS ÖVERGRIPANDE KRISPLAN NACKA KOMMUNS ÖVERGRIPANDE KRISPLAN 2015-06-17 Innehåll 1 Grunden för Nacka kommuns övergripande krisplan... 3 2 Kris och extraordinära händelser... 3 2.1 Kommunens krisledningsnivåer...3 2.1.1 Nivå 0

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för krishantering i Jämtlands län

Överenskommelse om samverkan för krishantering i Jämtlands län Plan Diarienummer 450-6307-2014 Överenskommelse om samverkan för krishantering i Jämtlands län Före, under och efter en kris. Omslagsbild Fjällräddningsövning Skalstugevägen, Medstugan vårvintern 2013.

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-15 114 Diarienummer 09KS226 Sid 2 (8) Ersätter Plan för samordning av verksamheten

Läs mer

Trygghetens Hus Jämtland, samverkan från vardag till kris med medborgaren i fokus

Trygghetens Hus Jämtland, samverkan från vardag till kris med medborgaren i fokus Trygghetens Hus Jämtland, samverkan från vardag till kris med medborgaren i fokus Jämtland och Härjedalen en stor del av Sverige 126 000 personer Glest befolkat Många små orter utspridda i länet Befolkningen

Läs mer

Hur hanterar vi krisen? 15 oktober 2014, Stephen Jerand, länspolismästare, Polismyndigheten i Jämtlands län

Hur hanterar vi krisen? 15 oktober 2014, Stephen Jerand, länspolismästare, Polismyndigheten i Jämtlands län Hur hanterar vi krisen? 15 oktober 2014, Stephen Jerand, länspolismästare, Polismyndigheten i Jämtlands län 1 Detta har hänt! Så arbetar vi med händelsen - i samverkan Normalläge Olycka! Kris! Fara! Kommun

Läs mer

Projektdirektiv med tillhörande projektplan Version: Utkast 130916 Anna Forsmark

Projektdirektiv med tillhörande projektplan Version: Utkast 130916 Anna Forsmark Vardagssamverkan, del 3 Ett utvecklingsprojekt inom ramen för Program för samverkan Stockholmsregionen Projektdirektiv med tillhörande projektplan Version: Utkast 130916 Anna Forsmark Sammanfattning XXXX

Läs mer

0 Österåker. Tjänsteutlåtande. Till Kommunstyrelsen. Krisledningsplan Österåkers Kommun. Sammanfattning. Beslutsförslag

0 Österåker. Tjänsteutlåtande. Till Kommunstyrelsen. Krisledningsplan Österåkers Kommun. Sammanfattning. Beslutsförslag Tjänsteutlåtande 0 Österåker Kommunstyrelsens kontor Datum 2016-05-24 Dnr 1^5 l0\^/0u*> Till Kommunstyrelsen Krisledningsplan Österåkers Kommun Sammanfattning I enlighet med Lag (2006:544) om kommuners

Läs mer

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun Krisledningsplan för Hudiksvalls kommun mandatperioden 2015 2018 Innehåll 1 Inledning 5 2 Kommunens ansvar vid extraordinär händelse 6 2.1 Krisarbetets mål 6 3 Organisation och ansvar 7 3.1 Planering

Läs mer

Våra roller vid en kris

Våra roller vid en kris Våra roller vid en kris Ingår som en del i Handbok i kriskommunikation Krisberedskap bygger på samarbete Vi lever i ett sårbart samhälle, i en tid då hot och risker inte känner några nationsgränser. Allvarliga

Läs mer

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun Krisledningsplan för Hudiksvalls kommun mandatperioden 2011 2014 Innehåll 1 Inledning 5 2 Kommunens ansvar vid extraordinär händelse 6 2.1 Krisarbetets mål 6 3 Organisation och ansvar 7 3.1 Planering och

Läs mer

Kommunal krishantering

Kommunal krishantering Kommunal krishantering Lag (SFS 2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 2011-10-24 Nyckelroll i samhällets krishantering Nytt

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

Regional Samordnings funktion (RSF)

Regional Samordnings funktion (RSF) Regional Samordnings funktion (RSF) 1 Syftet med regionala samordningsfunktioner (RSF) är att främja planering i samverkan mellan de lokala och regionala aktörerna inom räddningstjänst, sjukvård och polis.

Läs mer

Stora pågående arbeten

Stora pågående arbeten Stora pågående arbeten Inriktning för samhällsskydd och beredskap Handlingsplan för skydd av samhällsviktig verksamhet Ledning och samverkan Strategi för CBRNE Nationell risk och förmågebedömning Arbetenas

Läs mer

Vägledning för gemensam Lync-användning Västernorrlands län

Vägledning för gemensam Lync-användning Västernorrlands län Vägledning för gemensam Lync-användning Västernorrlands län Länsstyrelsen Västernorrland Styrdokument Sida 2 av 7 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Användningsområden... 3 2.1 Mötesformer med Lync...

Läs mer

Förenklad rapportering av regionernas riskoch sårbarhetsanalys 2019

Förenklad rapportering av regionernas riskoch sårbarhetsanalys 2019 samhällsskydd och beredskap 1 (9) 2019-03368 Förenklad rapportering av regionernas riskoch sårbarhetsanalys 2019 Nedan följer anvisningar för regionernas förenklade rapportering av risk-och sårbarhetsanalys

Läs mer

Utvärdering. Regional samverkanskurs Publ. nr: 2011:43

Utvärdering.  Regional samverkanskurs Publ. nr: 2011:43 Utvärdering Regional samverkanskurs 11 www.lansstyrelsen.se/orebro Publ. nr: 11:3 Dnr: 5-5191-11 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... Målgrupp/deltagare....1 Förkunskapskrav... 3 Kursinnehåll... Planering

Läs mer

Aktörsgemensam CBRNE-strategi

Aktörsgemensam CBRNE-strategi Aktörsgemensam CBRNE-strategi 1 Det pågående projektet - processer och prioriterade områden i samverkan Livsmedelsverket Försvarsmakten Sjöfartsverket Kustbevakningen Trafikverket Transportstyrelsen Folkhälsomyndigheten

Läs mer

Bilaga. till Överenskommelse om samverkan före, under och efter samhällsstörningar i Västerbottens län SORSELE " MALÅ " STORUMAN " NORSJÖ " SKELLEFTEÅ

Bilaga. till Överenskommelse om samverkan före, under och efter samhällsstörningar i Västerbottens län SORSELE  MALÅ  STORUMAN  NORSJÖ  SKELLEFTEÅ Bilaga till Överenskommelse om samverkan före, under och efter samhällsstörningar i SORSELE MALÅ STORUMAN NORSJÖ VILHELMINA LYCKSELE DOROTEA SKELLEFTEÅ ÅSELE ROBERTSFORS VINDELN BJURHOLM VÄNNÄS NORDMALING

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap 1 (7) Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap Med extraordinär händelse avses sådan händelse, som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk

Läs mer

Generaldirektör. Överdirektör. Avdelningen för utbildning, övning och beredskap. Karlstad. Enheten för utveckling av räddningstjänst och krishantering

Generaldirektör. Överdirektör. Avdelningen för utbildning, övning och beredskap. Karlstad. Enheten för utveckling av räddningstjänst och krishantering Internrevisionen Generaldirektör Överdirektör Kommunikationsdirektör Ekonomi- och planeringsdirektör HR-direktör Chefsjurist verksamhetsstöd Service- och säkerhetsenheten Rättsenheten Ekonomienheten Personalenheten

Läs mer

Så klarar vi krisen. Om krisberedskap och hotbilder i Kronobergs län

Så klarar vi krisen. Om krisberedskap och hotbilder i Kronobergs län Så klarar vi krisen Om krisberedskap och hotbilder i Kronobergs län I Kronoberg har vi varit med om både stormar och översvämningar. Händelser som fick svåra konsekvenser för vårt län. Men det gav också

Läs mer

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bilaga 1 till Övningsbestämmelser 2013-09-12 sid 1 (9) Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Innehållsförteckning Boxholms kommun... 2 Finspångs kommun... 2 Försvarsmakten

Läs mer

Samverkan och ledning - gemensamma grunder vid hantering av samhällsstörningar svar på remiss från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Samverkan och ledning - gemensamma grunder vid hantering av samhällsstörningar svar på remiss från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-29 KS-2014/1199.142 1 (4) HANDLÄGGARE Tillman, Sven Sven.Tillman@huddinge.se Kommunstyrelsen Samverkan och ledning - gemensamma grunder vid hantering av samhällsstörningar svar

Läs mer

1(14) Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap Styrdokument

1(14) Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap Styrdokument 1(14) Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap 2016-2019 Styrdokument 2(14) Styrdokument Dokumenttyp Styrdokument Beslutad av Kommunfullmäktige 2015-12-16 11 Dokumentansvarig Reviderad av 3(14)

Läs mer

Strategi för hantering av samhällsstörningar

Strategi för hantering av samhällsstörningar Strategi för hantering av Dokumenttyp: Övergripande Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 26 oktober 2017 Ansvarig: Räddningstjänsten Revideras: vart 4:e år Följas upp: Årligen Strategi för

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap i Markaryds kommun

Styrdokument för krisberedskap i Markaryds kommun Antaget av kommunfullmäktige 2016-03-21, 31 Ersätter av kommunfullmäktige antagen Övergripande krisledningsplan 2007-10-25, 99 Ansvarig: Räddningschefen Revideras: vid behov Styrdokument för krisberedskap

Läs mer

KRISHANTERINGSORGANISATION

KRISHANTERINGSORGANISATION Godkänd av: Rose-Marie Frebran Utfärdad: 2009-10-05 1(10) Länsstyrelsen i Örebro län: KRISHANTERINGSORGANISATION Länsstyrelsen i Örebro län stödjer, samverkar med och samordnar berörda aktörer vid fredstida

Läs mer

Samordnad planering. Ett utvecklingsprojekt inom ramen för Program för samverkan Stockholmsregionen. Slutrapport

Samordnad planering. Ett utvecklingsprojekt inom ramen för Program för samverkan Stockholmsregionen. Slutrapport Samordnad planering Ett utvecklingsprojekt inom ramen för Program för samverkan Stockholmsregionen Slutrapport Sammanfattning Samordnad planering är ett delprojekt inom Program för samverkan Stockholmsregionen.

Läs mer

Strategi för Samverkan vid stora olyckor och kriser i Norrbottens län. Regionala rådet för krisberedskap och skydd mot olyckor

Strategi för Samverkan vid stora olyckor och kriser i Norrbottens län. Regionala rådet för krisberedskap och skydd mot olyckor Strategi för Samverkan vid stora olyckor och kriser i Norrbottens län Regionala rådet för krisberedskap och skydd mot olyckor Innehåll 1 Inledning... 3 2 BAKGRUND... 4 2.1 Regionala rådet...4 2.2 Representanter

Läs mer

DELPROJEKTET LÄGESBILD OCH INFORMATIONSDELNING

DELPROJEKTET LÄGESBILD OCH INFORMATIONSDELNING DELPROJEKTET LÄGESBILD OCH INFORMATIONSDELNING MÅLBILD Föreslå riktlinjer för att skapa och dela lägesbilder Strukturer som underlättar effektivt utbyte av information av olika slag med olika form av kommunikation

Läs mer

STAB vad är det? En stab är aktörsintern

STAB vad är det? En stab är aktörsintern vad är det? När olyckor och kriser ska hanteras ökar belastningen på de inblandade organisationerna och det behövs ofta någon form av stöd. Ett sådant stöd kan utgöras av en stab. Ingen eller ett fåtal

Läs mer

Ledning och samverkan

Ledning och samverkan Ledning och samverkan NORDRED Stavanger 6-7/9 2012 Håkan Axelsson Tore Eriksson 1 Ledning och samverkan Erfarenheter - Tsunamin - Stormen Gudrun - Översvämningar i Sverige - Övningar - Påtalade brister

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar Länsstyrelseforum, Stockholm, 1 juni 2016 Johan Hjelm SNABBREPETION GRUNDERNA Detta behöver utvecklas Kunskap om andra Sociala nätverk

Läs mer

Styrande dokument. Styrdokument för krishantering Oskarshamns kommun. Fastställd av Kommunstyrelsen , 97

Styrande dokument. Styrdokument för krishantering Oskarshamns kommun. Fastställd av Kommunstyrelsen , 97 Styrande dokument Styrdokument för krishantering 2016-2018 Oskarshamns kommun Fastställd av Kommunstyrelsen 2016-04-19, 97 Gäller från och med 2016-04-29 1 (6) Styrdokument för Krishantering 2016-2018

Läs mer

Vägledning för gemensam Rakelanvändning

Vägledning för gemensam Rakelanvändning Vägledning för gemensam Rakelanvändning Västernorrlands län Västernorrland Styrdokument Sida 2 av 10 Sida 3 av 10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Användningsområden... 4 2.1 Mötesformer med Rakel...

Läs mer

KRISPLAN SIGTUNA KOMMUN

KRISPLAN SIGTUNA KOMMUN KRISPLAN SIGTUNA KOMMUN KRISLEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER, HÖJD BEREDSKAP OCH ANDRA ALLVARLIGA HÄNDELSER 2016-01-28 1 Innehållsförteckning 1. Vad är en kris?... 3 2. Sigtuna kommuns krisledning

Läs mer

PROGRAM FÖR KRISBEREDSKAP

PROGRAM FÖR KRISBEREDSKAP Beslutsdatum: 2015-09-10 Beslutande: Kommunfullmäktige Giltlighetstid: 2015-2018 Dokumentansvarig: Kommunchef Upprättad av: Säkerhetssamordnare Typ av dokument: Program PROGRAM FÖR KRISBEREDSKAP Målet

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun

KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun Dnr: 2014 000094 KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun Antagen av Ronneby Kommunfullmäktige 2015 02 26, rev 2016 03 21 Dnr: 2014 000094 Innehåll 1.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap; SFS 2015:1052 Utkom från trycket den 29 december 2015 utfärdad den 17 december 2015.

Läs mer

Traumadagen. Stockholm. 14 september Regional psykologisk och social krisberedskap i Stockholms län ett samverkansprojekt

Traumadagen. Stockholm. 14 september Regional psykologisk och social krisberedskap i Stockholms län ett samverkansprojekt Traumadagen Stockholm 14 september 2016 Regional psykologisk och social krisberedskap i Stockholms län ett samverkansprojekt Monika Scott Näslund, psykolog www.katastrofpsykologi.se Regionalt kunskapscentrum

Läs mer

Mall krishanteringsplan. Krishanteringsplan för XXXX (nämnd/styrelse/bolag) i Västra Götalandsregionen.

Mall krishanteringsplan. Krishanteringsplan för XXXX (nämnd/styrelse/bolag) i Västra Götalandsregionen. 2013-11-11 Mall krishanteringsplan Krishanteringsplan för XXXX (nämnd/styrelse/bolag) i Västra Götalandsregionen. Västra Götalandsregionen är en del av rikets krishanteringsorganisation och XXXX (nämnd/styrelse/bolag)

Läs mer

Handlingsplan mot våldsbejakande extremism är det övergripande styrdokumentet för Nykvarns kommuns arbete mot våldsbejakande extremism.

Handlingsplan mot våldsbejakande extremism är det övergripande styrdokumentet för Nykvarns kommuns arbete mot våldsbejakande extremism. Handlingsplan mot våldsbejakande extremism för Nykvarns kommun KS/2017:395 Övergripande styrdokument Handlingsplan mot våldsbejakande extremism är det övergripande styrdokumentet för Nykvarns kommuns arbete

Läs mer

Årlig uppföljning av LEH för Piteå kommun, 2016

Årlig uppföljning av LEH för Piteå kommun, 2016 1 (16) Årlig uppföljning av LEH för, 2016 2 (16) 1. Indikator...3 Ledning - Riskhantering...3 Ledning - Planering...4 Samverkan...6 Kommunikation...6 Informationssäkerhet...7 Kompetens - Utbildning...8

Läs mer

Vi skapar tillsammans

Vi skapar tillsammans rt! Självkla Vi skapar tillsammans Kompetensutveckling inom jämställdhet och mångfald FOLDER_PRESENTATION_190X190MM.indd 1 2012-10-25 19:51 En attraktiv och jämställd arbetsplats som präglas av mångfald,

Läs mer

Plan. för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser Beslutat av: Kommunfullmäktige. Beslutandedatum:

Plan. för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser Beslutat av: Kommunfullmäktige. Beslutandedatum: Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser 2015-2018............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2015-11-30 184 Ansvarig: Kommunchef Revideras:

Läs mer