Mediabank introduktion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mediabank introduktion"

Transkript

1 Mediabank introduktion Mediabank är en webbaserad mediabank som gör ditt interna och externt marknadsmaterial tillgängligt för alla med behörighet. Du kan lagra, administrera, organisera, granska och hämta filer dygnet runt, oavsett var du befinner dig. Mediabank är en ASP-tjänst vilket innebär att du inte behöver investera i hårdvara, mjukvara eller IT personal. Det enda som krävs är en dator med en webbläsare som är kopplad till Internet. Tjänsten anpassas för dig och ditt företags behov och du kan vara igång inom några veckor. Du bestämmer vem eller vilka som ska få tillgång till de bilder och texter som du lägger in i systemet. När använder man Mediabank? Om ditt företag genererar marknadsmaterial i form av bilder, texter, logotyper, produktblad, annonser, visitkort, säljinformation med mera så kan det vara nödvändigt att ha allt samlat på en plats. Om du dessutom har ett stort nätverk av partners, byråer, återförsäljare och andra användare är det en stor fördel om de kan få snabb tillgång till ditt marknadsmaterial. Du bestämmer vem eller vilka som ska få tillgång till de bilder och texter som du lägger in i systemet. Som ägare till systemet definierar du de olika användarprofilerna och bestämmer vilka funktioner som skall finnas tillgängliga för vilka användare eller användargrupper. Vem använder Mediabank och varför? Marknadschef: Med Mediabank får du kontroll över hur, när och var ditt marknadsmaterial och varumärke används. Genom ett mer samordnat arbete minskar dina kostnader. Dessutom ger du dina medarbetare och partners ett verktyg som underlättar deras samarbete och möjliggör en mer enhetlig marknadskommunikation. Återförsäljare/säljpartners: Mediabank ger dig omedelbar tillgång till godkänt sälj- och marknadsmaterial som du dessutom enkelt kan anpassa för dina ändamål. Allmänheten/media: Kan enkelt och snabbt ladda hem bilder och texter som är anpassade för utskrift eller annat format. Originaltext och bilder sparas på ett ställe, i systemet, och inte utspritt på olika byråer. Marknadsassistent: Du kan snabbt få tag i rätt material och enkelt distribuera det till återförsäljare, dotterbolag, tidningsredaktioner och övriga som behöver ha tillgång till företagets marknadsmaterial. Reklambyrå: I Mediabank kan reklambyrån samla allt material som produceras på en central plats. Originaltext och bilder sparas på ett ställe, i systemet, och inte utspritt på olika byråer. 07. BrandManager Användning

2 Mediabank fördjupning Mediabank är en mediabank där alla typer av dokument, exempelvis bilder, texter och logotyper, kan lagras och administreras. Mediabank utgör basen i vår systemlösning och är en moduluppbyggd produkt som är utvecklad i Java. För dig innebär det att systemet, om så krävs, kan integreras med andra system och att det är mycket driftsäkert och skalbart. Mediabank utgör basen i vår systemlösning och är en moduluppbyggd produkt som är utvecklad i Java. Mediabank är en ASP-tjänst (application service provider) som är helt anpassad för Internet och baseras på en standard SQL databas. En vanlig webbläsare är det enda som krävs för att nyttja alla dess funktioner. Funktionerna är knutna till olika användargrupper och åtkomsten till systemet sker genom att användaren loggar in med namn och lösenord. För att säkra överföring av data används SSL (Secure Socket Layer). Mediabank är mycket flexibel och anpassningsbar, bland annat med avseende på gränssnitt, funktionalitet, användare, behörigheter, sökmöjligheter, metadata, administration och instruktionstexter. Systemuppbyggnad Mediabank är uppbyggd enligt en treskiktsarkitektur där gränssnitt, funktioner och databas ligger i separata lager Det innebär att produkten anpassningsbar, både vad gäller funktionalitet och gränssnitt. Mediabankens utseende, struktur och navigationssystem kan anpassas efter företagets grafiska profil, hemsida och/eller intranät. Mediabank kan ha olika typer av användare som nyttjar systemet, och dessa kan få tillgång till hela eller begränsad del av systemet. Vilken användare du är bestämmer också vilket material som du får tillgång till. På så sätt kan du styra och skydda tillgången till material. Kunderna styr vidareutvecklingen Mediabank vidareutvecklas ständigt vilket innebär att vi tillsammans med våra kunder har fullständig kontroll över dess utveckling. För er som kund innebär det att ni har möjlighet att påverka produktens framtida utveckling och att vi när som helst kan lägga till funktioner eller anpassa systemet ytterligare efter era önskemål. Vilken användare du är bestämmer vilket material som du får tillgång till. På så sätt kan du styra och skydda tillgången till material. Enkelt att integrera Mediabank kan lätt integreras med andra system som exempelvis projekthanteringssystem, ekonomisystem, artikeldatabaser och kundregister. 07. BrandManager Användning

3 Administrativa funktioner Följesedel I PDF-filens dokumentinformation kan man lägga in speciella instruktioner som är viktiga att veta för mottagaren. I fallet annonser kan det handla om hur man kan kontakta annonsören, annonsstorlek samt införingsdag, allt enligt Tidningsutgivarnas Specifikation för Digitalt Annonsmaterial. Det kan även vara beställningsinformation till tryckeriet såsom antal kopior, leveransadress eller liknande. Måttjustering av annonser Denna funktion gör att du kan använda en generell storlek på layoutmallen som sedan justeras till ett valt närliggande millimetermått. Detta är nödvändigt för att kunna anpassa dagstidningsannonser till exakta mått. Enligt Tidningsutgivarnas standard kräver annonsmottagaren exakta mått på levererat material vilket kan göra denna funktion nödvändig vid annonsproduktion till dagstidningar. Statistik Statistiken presenteras i form av en lista över skapade filer med tillhörande information som namn på den som skapat filen, datum och tid, filstorlek och mottagare. Här finns även en länk till PDF-filen så att det går att granska den i efterhand. Distributionslista Med detta verktyg kan du lagra de vanligast återkommande adressuppgifterna vilket underlättar för dig som ofta skickar PDF-filer till samma mottagare. ICC-profilshantering ICC-profiler är ett hjälpmedel för att tryckanpassa bilder efter tryckeriets önskemål. Med hjälp av generella, eller tryckeriets specifika, ICC-profiler färgsepareras bilderna helt enligt denna standard och därmed möjliggörs ett optimalt tryckresultat. Förhandsbild Under arbetets gång kan du granska slutresultatet i form av en bild i gif-format, så att du enkelt kan följa resultatet. Administration av texter Någon eller ett par utvalda personer på företaget får administrationsrättigheter. Detta innebär i praktiken att du får tillgång till ett verktyg där du enkelt kan ändra i de texter och bilder som användaren ska ha tillgång till. 07. BrandManager Användning

4 Mediabank användning Att använda Mediabank är ett enkelt och säkert sätt att hantera ditt marknadsmaterial. Du och exempelvis din reklambyrå kan fylla systemet med innehåll I form av bilder, texter, logotyper eller andra viktiga dokument för företaget. Användare kan sedan ladda ned bilder och texter från systemet vid behov. Lägga in material Det är enkelt för dig att lägga in material i systemet via Internet. Innan du börjar lägga in dina filer väljer du en mapp där du vill att filerna ska läggas. Mappträdet där du lagrar ditt material är enkelt att navigera i då du själv bestämmer mappstruktur och mappnamn. När överföringen är klar kan du välja att se resultatet som tumnaglar eller i en lista. Under överföringen kommer ett fönster upp där du kan övervaka överföringen. Du kan på ett enkelt sätt ge behörighet till andra, som exempelvis företagets reklambyrå att lägga in filer i systemet med en separat användare. Här har användaren enbart behörighet att lägga upp filer i systemet. Indexera I samband med att du lägger in filer i systemet kan dessa indexeras, det vill säga knyta viktig information till dem. Det kan handla om projekt- och kampanjnamn, bildrättigheter, nyckelord, ansvarig, instruktioner för användning eller annan viktig information att knyta till objektet. Med hjälp av en bra indexering förenklar du sökningen för användarna av systemet.

5 Ladda ned material Du får enkelt tillgång till aktuellt marknadsmaterial och kan ladda ned efter behov. Nedladdningsfunktionen i Mediabank finns alltid lättillgänglig när du navigerar i mediabanken, allt för att underlätta för användaren och spara tid. Du kan även välja att konvertera bilden i samband med nedladdning. Ladda ned material Du kan ladda ned bilden eller bilderna direkt från din korg, där du sparat ditt urval av bilder. Här kan du välja skissformat eller originalformat. Skissformat är en lågupplöst variant av bilden och passar om du bara ska titta på bilden på din skärm eller liknande. Originalformatet är en högupplöst bild, som du kan använda för tryck. Om du redan klickat på en bild kan du välja att ladda ned direkt därifrån. Du får då olika alternativ på format som du kan ladda ned bilden i, tidningstryck, Magasin, webben, Power Point med flera. Anpassad nedladdning När du har lagt dina bilder i din korg kan du välja att anpassa bilden/bilderna i höjd, bredd, filformat och färgrymd. Systemet anger automatiskt högsta möjliga upplösning och du få alltid en bild som är optimerad för det slutmedia den ska användas i.

6 Distribution Att distribuera filer är en funktion för dig som vill ge tillgång till en begränsad del av företagets marknadsmaterial till personer som inte har daglig tillgång till systemet. En så kallad distributionsfil består av ett urval av filer som du vill göra tillgängliga för en eller flera specifika användare med eller utan lösenordsskydd. Det kan vara användbart vid exempelvis distribution av pressmaterial, nyhetsbrev eller annonser. En publikation kan vara tidsbegränsad så att filerna endast finns tillgängliga under en viss tid. Den som skapat publikationen kan när som helst ta bort, ändra eller lägga till material i den samt ändra vilka användare som ska ha tillgång till materialet. Distribuera filer Du börjar med att söka reda på och välja ut de filer som du vill distribuera. Därefter hämtar du mottagarens uppgifter, om dessa finns sparade sedan tidigare, eller fyller i nya uppgifter om namn, företag och e-postadress. Därefter fyller du i information om publikationen, namn, beskrivning, från vilket datum den finns tillgänglig och när den tas bort. Mottagaren av en publikation får via e-post en länk till den webbsida där filerna finns presenterade. Här kan användaren granska filerna närmare och se deras tillhörande information, för att sedan välja ut en eller flera och ladda hem. Användaren har inte tillgång till systemets övriga filer eller funktioner.

7 Söka Systemet baseras på en kraftfull sökmotor med vars hjälp du snabbt och enkelt kan hitta de filer du är ute efter. Sökresultatet presenteras i form av tumnagelbilder så att du lätt kan identifiera det du söker efter. Här kan du också få mer information om en viss fil eller se det i större format. Därefter väljer du ut de filer som du vill ladda hem eller distribuera till någon annan. Söka filer Det finns flera sätt att söka filer. Genom att öppna upp mappstrukturen och markera en mapp visas de filer som finns i mappen. Du kan bläddra mellan flera resultat-sidor för att hitta filen som behövs. Om du letar efter en fil som är indexerad med ett visst värde kan snabb-sök funktionen användas för en enkel sökning. Då visas alla filer som har något indexeringsfält som matchar det angivna värdet. För en mer detaljerad sökning kan du välja avancerad sökning. Då kan flera sökkriterier kombineras och sökningen begränsas till enbart en viss del av systemet. Genom att välja bland ett antal sökfält specificerar du sökningen, detta för att begränsa sökresultatet. Filinformation Om du behöver mer information om bilden kan du klicka på filen och få en överblick över den fakta som finns kopplad till bilden. Informationen kan anpassas för olika användargrupper. Det betyder att viss information kan vara synlig för en användargrupp men inte för en annan. Det kan handla om projekt- och kampanjnamn, bildrättigheter, nyckelord, ansvarig, instruktioner för användning eller annan information som är viktig att knyta till filen. Ta bort filer När en fil har blivit inaktuell kan det vara viktigt att snabbt kunna ta bort den ur systemet, så att exempelvis återförsäljare eller andra alltid använder det mest aktuella materialet. Du väljer ut de filer som ska tas bort och kan enkelt radera alla samtidigt.

8 Administrera roller och rättigheter Administration av roller Varje användare är knuten till en viss roll, som alla kan ha olika funktioner aktiverade. Som administratör kan du skapa och ändra roller och det slår igenom direkt. Det finns ingen begränsning på hur många roller som skapas. När en användare skapas eller ändras kan administratören enkelt välja vilken roll som denna användare ska tillhöra. Om en roll ändras så ändras automatiskt alla användare som är knutna till den rollen. Varje roll kan även ha olika rättighet till sk mappträdet, där allt marknadsmaterial finns samlat och strukturerat. Man kan skapa en roll för externa användare som innebär att de enbart får tillgång till publik information. Interna användare kan däremot få en roll som ger dem tillgång till både konfidentiell och publik information. Möjligheterna är mycket stora. 07. BrandManager Användning

9 BrandManager - Introduktion BrandManager är, liksom PrintDirect, en modul som du kan lägga till Mediabank. I stora företag investerar man miljoner i varumärket och varumärket är ofta den drivande motorn i företagets tillväxt. Det blir därför strategiskt viktigt att ha kontroll över sitt varumärke och att viktig information om varumärket sprids på ett säkert sätt och till rätt personer och byråer. BrandManager är utvecklat för att göra manualerna mer tillgängliga och dynamiska. Den säkrar att informationen om varumärket finns sparad på ett ställe och alltid är tillgänglig för dem som behöver information. Därmed minskar även företagets/varumärkets sårbarhet för att personer och byråer slutar eller byts ut eftersom all information finns sparad i systemet. När all information finns sparad i systemet uppstår inte längre problemet med krånglig och kostsam distribution av manualer på CD eller papperskopia. Med BrandManager görs uppdateringar, t ex riktlinjer för varumärket, typsnitt, färgkoder, direkt i systemet och behöriga användare kan gå in och ta del av ändringen omgående. Du slipper därmed kostnaden för att trycka och distribuera en ny manual. BrandManager är kopplad till mediabanken. Det innebär att du kan ladda ned marknadsmaterial direkt från BrandManager, exempelvis logotyp, bilder, texter och färgkoder. Tekniska förutsättningar BrandManager är en ASP-tjänst vilket innebär att du inte behöver investera i hårdvara, mjukvara eller IT personal. Det enda som krävs är en dator med en webbläsare som är kopplad till Internet. Vem behöver BrandManager? Marknadschef eller Produktchef: Med en dynamisk och lätttillgänglig varumärkesmanual är du försäkrad om att byråer och samarbetspartners alltid har tillgång till aktuell information. Det är enkelt att göra ändringar i manualen och alla kan ta del av den nya informationen omgående. Du har även kontroll över vem eller vilka som har tillgång till BrandManager. Byrå: Varumärkesmanualen är ett levande dokument som dunär du vill kan hämta aktuell information från. Genom kopplingen till mediabanken kan du även, direkt från varumärkesmanualen, ladda ned senaste aktuella logotyper, bilder etc. Fördelar med att använda BrandManager Dynamiskt dokument Information samlad på ett ställe Lättillgängligt Kostnadsbesparingar Kan kopplas till Mediabank Tidsbesparande 07. BrandManager Användning

10 BrandManager Användning BrandManager är utvecklat för att göra manualerna mer tillgängliga och dynamiska. Den säkrar att informationen om varumärket finns sparad på ett ställe och alltid är tillgänglig för dem som behöver information. Inloggning Inloggning sker med användarnamn och lösenord exempelvis via företagets intranät eller hemsida. Vilket innehåll som ska visas bestämmer företaget själva. I exemplet till vänster har företaget valt uppdelningen Strategi och Identitet. De som har behörighet att ändra i BrandManager, exempelvis marknadschefen eller produktchefen, kan genom att klicka på change this page ändra i texter och funktioner. Välja information Som användare väljer du den information som du vill läsa om. I exemplet har man valt Typsnitt. Här kan man bl.a. läsa om historien bakom typsnittet, riktlinjer för hur det ska användas etc. Ladda ned material När informationen i BrandManager innehåller bilder, exempelvis logotyper, är det smidigt att kunna ladda ned bilden direkt från BrandManager.

11 Genom att klicka på Download from mediabank kommer du direkt till ditt objekt i mediabanken. Därifrån kan du på vanligt sätt ladda ned bilden direkt eller konvertera bilden till önskat format.

12 Administrativa funktioner Följesedel I PDF-filens dokumentinformation kan man lägga in speciella instruktioner som är viktiga att veta för mottagaren. I fallet annonser kan det handla om hur man kan kontakta annonsören, annonsstorlek samt införingsdag, allt enligt Tidningsutgivarnas Specifikation för Digitalt Annonsmaterial. Det kan även vara beställningsinformation till tryckeriet såsom antal kopior, leveransadress eller liknande. Måttjustering av annonser Denna funktion gör att du kan använda en generell storlek på layoutmallen som sedan justeras till ett valt närliggande millimetermått. Detta är nödvändigt för att kunna anpassa dagstidningsannonser till exakta mått. Enligt Tidningsutgivarnas standard kräver annonsmottagaren exakta mått på levererat material vilket kan göra denna funktion nödvändig vid annonsproduktion till dagstidningar. Statistik Statistiken presenteras i form av en lista över skapade filer med tillhörande information som namn på den som skapat filen, datum och tid, filstorlek och mottagare. Här finns även en länk till PDF-filen så att det går att granska den i efterhand. Distributionslista Med detta verktyg kan du lagra de vanligast återkommande adressuppgifterna vilket underlättar för dig som ofta skickar PDF-filer till samma mottagare. ICC-Profilshantering ICC-profiler är ett hjälpmedel för att tryckanpassa bilder efter tryckeriets önskemål. Med hjälp av generella, eller tryckeriets specifika, ICC-profiler färgsepareras bilderna helt enligt denna standard och därmed möjliggörs ett optimalt tryckresultat. Förhandsbild Under arbetets gång kan du granska slutresultatet i form av en bild i gif-format, så att du enkelt kan följa resultatet. Administration av texter Någon eller ett par utvalda personer på företaget får administrationsrättigheter. Detta innebär i praktiken att du får tillgång till ett verktyg där du enkelt kan ändra i de texter och bilder som användaren ska ha tillgång till. 07. BrandManager Användning

13 PrintDirect Introduktion PrintDirect är ett produktionssystem där du direkt via webben, automatiskt kan skapa marknadsmaterial utifrån fördefinierade mallar. Slutresultatet blir en tryckfärdig PDF-fil som kan distribueras direkt till tidning eller tryckeri. Mallarna görs enligt er grafiska profil eller varumärkesplattform. PrintDirect passar bäst för marknadsmaterial som uppdateras ofta, exempelvis pluggannonser, rekryteringsannonser, säljmaterial, produktblad och återförsäljarannonser. PrintDirect kan med fördel göras tillgänglig i ert företags befintliga intranät eller via er hemsida. Så här kan det gå till i praktiken: användaren väljer en mall, rubriker, bilder och kompletterar med specifik information som gäller till exempel lokala erbjudanden och priser. Det går också att ge användaren färdiga förslag på texter som kan redigeras, till exempel prisuppgifter eller kampanjerbjudanden. Inga layoutprogram, typsnitt eller bildfiler behövs, endast en webbläsare och Internetuppkoppling. Specifik kontaktinformation och logotyper för varje återförsäljare kan läggas in. Slutligen skickas det tryckanpassade materialet i PDF-format till den tidning eller tryckeri som valts. PrintDirect är en modul som kan adderas till Mediabank. Fördelen med detta är att du när som helst kan byta ut de bilder och texter som användaren har tillgång till i PrintDirect genom att uppdatera dem i mediabanken. PrintDirect kan även integreras med andra system som exempelvis projekthanteringssystem, ekonomisystem, artikeldatabaser och kundregister. Tekniska förutsättningar PrintDirect är en ASP-tjänst vilket innebär att du inte behöver investera i hårdvara, mjukvara eller IT personal. Det enda som krävs är en dator med en webbläsare som är kopplad till Internet. Vem behöver PrintDirect? Marknadschef eller Produktchef: Du säkerställer att varumärket används på rätt sätt samtidigt som du minskar dina kostnader. Dessutom ger du dina säljpartners ett verktyg som underlättar deras arbete och möjliggör en mer enhetlig och professionell marknadskommunikation. Genom att ta fram statistik från systemet kan du få snabb information om vilket material som används mest. 1. Kunden eller kundens reklambyrå tar fram layoutmallar. 3. Kunden och kundens återförsäljare skapar marknadsmaterial direkt via webbplatsen genom att välja bland annat mall, text och bild. 4. PDF-fil, som är anpassad för slutmedia, skapas och skickas automatiskt till tryckeri, tidning eller sparas för direktutskrift. 2. Utifrån layoutmalarna skapar man dynamiska mallar. Med Print Direct når kunderna mallarna via sin webbplats. sälj- och marknadsmaterial enligt företagets riktlinjer. Butiker: Du får möjlighet att snabbt och enkelt producera och anpassa butiksmaterial som exempelvis skyltar, hyllkantsetiketter eller specialerbjudanden. Fördelar med att använda PrintDirect Enhetligare marknadskommunikation Kortare ledtider Kostnadsbesparingar Effektivare administration Ökad servicegrad gentemot säljpartners och Marknadsorganisation Kan snabbt få fram statistik över användningen av marknadsmaterial. Marknadsassistent: Med PrintDirect kan du enkelt producera marknadsmaterial som annonser, broschyrer, produktblad, säljpresentationer och visitkort. Du kan även göra t ex annonsmallar som sedan kan användas av säljare, återförsäljare osv. Återförsäljare/säljpartners: PrintDirect ger dig möjlighet att snabbt och enkelt producera och anpassa professionellt 07. BrandManager Användning

14 PrintDirect Användning PrintDirect är ett produktionssystem där du direkt via webben, automatiskt kan skapa marknadsmaterial utifrån fördefinierade mallar. Slutresultatet blir en tryckfärdig PDF-fil som kan dist- ribueras direkt till tidning eller tryckeri. Mallarna görs enligt er grafiska profil eller varumärkesplattform och kan vara mer eller mindre redigerbara för användaren. Inloggning Inloggning sker med användarnamn och lösenord exempelvis via företagets intranät eller hemsida. Val av mall Första steget är vanligtvis att välja mall genom att klicka på den tumnagelbild som motsvarar den mall du vill använda. När du valt mall kommer du automatiskt till en ny sida med olika fritextfält. Val av tryckmetod Användaren väljer vilken form av tryckmetod som ska tillämpas. Det innebär att den blivande trycksaken kommer att anpassas just för denna tryckmetod. Fritextfält med textförslag Dessa fält kan innehålla förslag på färdiga texter som användaren redigerar om så önskas. Det går även att låsa hela eller delar av texten så att dessa inte går att ändra på. Ett annat alternativ är att låta användaren välja mellan ett antal olika fördefinierade texter. Val som påverkar flera faktorer Det går att göra val som styr vilken information som ska användas. Genom att användaren väljer företag eller affärsområde hämtas den information som hör ihop med dessa, exempelvis logotyp och adress. Ett annat exempel skulle kunna vara val av produkt som bestämmer vilka säljargument och produktfakta som ska användas. Distribution När alla val är gjorda skapas en tryckfärdig PDF-fil som sedan kan granskas direkt i webbläsaren. Den genererade PDF-filen kan sedan laddas hem för att skrivas ut för direkt användning eller skickas till en av användaren angiven mottagare. Leveransen kan ske via mail eller FTP (File Transfer Protocol).

15 Drift och säkerhet Systemets olika delar ligger på olika servrar beroende på vilken typ av process som ska göras. Enkelt uttryckt kan sägas att BrandAirport drivs av flertal databasservrar, processervrar och webbservrar. Databasen består av en SQL server medan webbservern utgör länken mellan systemet och användaren. Processervern utför alla grafiska bearbetningar av materialet som exempelvis generering av beställningar, tumnagelbilder, bildkonvertering med mera. Man använder HP för samtliga servrar Nätverksutrustningen är uteslutande av märket HP/Cisco. Användande av samma typ av utrustning ger en kontroll över komponenter som medför enkel felsökning och åtgärdande av fel. Samma system och systemuppsättning används på samtliga servrar för att snabbt kunna följa instruktioner för felsökning och återställning av system vid skada eller fel. Utöver den normala strömtillförseln är hela systemet anslutet till en UPS (Uninteruptable Power Supply) för mjuk avstängning av servrarna för att förhindra dataförlust eller skada vid ett eventuellt strömbortfall. All förbindelse mellan oss och slutanvändaren sker i krypterade sessioner Säkerhet Alla ingående kritiska delar såsom hårddiskar, processorer, nätverksanslutningar, strömtillförsel och kylfläktar är redundanta. Reservmoduler finns tillgängliga på plats. Övervakning sker även av samtliga kritiska processer. Vid problem i någon process startas automatiskt ett åtgärdsschema för att åtgärda och starta om processen i fråga. Allt detta loggas i en databas och ansvarig jourpersonal får larm via mejl och SMS. All förbindelse mellan oss och slutanvändaren sker i krypterade sessioner, SSL (Secure Socket Layer). Detta för att minska risken för avlyssning och intrång i känsligt material. Backup Allt material samt serverspecifika inställningar backas upp varje dag. Det betyder att information sparas i en månad innan det skrivs över. En av kopiorna placeras i ett avskilt rum i händelse av brand. Lagringskapacitet Det faktiska utrymmesbehovet är ingen begränsning, systemet är uppbyggt så att det enkelt kan byggas ut med större hårddiskkapacitet vid behov. Virusskydd Ett separat antivirusprogram finns installerat som kontrollerar all inkommande och utgående internettrafik samt till internt nätverk anslutna servrar och arbetsstationer. Antivirusprogram finns även installerat på samtliga servrar och klienter. Antivirusprogram finns installerat på samtliga servrar och klienter. 07. BrandManager Användning

16 Våra tjänster Vi hjälper företag att behålla kontrollen över sitt varumärke genom att skapa lösningar och implementera system för att förbättra och effektivisera hantering och distribution av varumärket. Som kund kan du köpa hela vårt tjänsteflöde, från Förstudie till Support, eller välja ut delar av det. Förstudie Under förstudien tittar vi på hur företaget arbetar med informationsflöden och vilka verktyg som behövs för att göra detta arbete mer effektivt. Vi specificerar behov och nytta av en lösning och en beskrivning av implementationen, en specifikation av lagringssystem samt systemet som man kommer att arbeta i och hur det kan integreras med eventuella andra system. Work Flow analys Vi hjälper dig att gå igenom processen för hur marknadsmaterial ska produceras och distribueras på ett optimalt sätt. Vi undersöker alla partners och informationskanaler och verktyg som används innan vi ger våra rekommendationer. Om projektet involverar att implementera BrandAirport definierar vi även målgrupper och hur systemet bör anpassas för bästa användbarhet. Vi hjälper dig att gå igenom processen för hur marknadsmaterial ska produceras och distribueras på ett optimalt sätt. Systemintegration Ibland har systemet som vi utvecklar en större inverkan om det integreras med andra system t ex CRM, e-business system eller affärssystem. När vi integrerar system går vi noggrant igenom behov och krav tillsammans med dig för att nå optimal funktionalitet när systemen ska dela information. Systemadministration Vi hjälper dig med hur ni kan använda systemet för administration t ex lägga till och ta bort användare, dela in i behörighetsnivåer, hantera stora mängder av bilder och dokument, hur man kan indexera och kategorisera information i systemet. Utbildning Vi utbildar administratörer och användare så att alla inblandade ska känna att de behärskar systemet. Efter utbildningen ska alla deltagare veta hur man söker, väljer, beställer, laddar ned och administrerar i systemet. Support Vår support hjälper dig med att svara på frågor om funktioner i systemet, t ex hur man söker, beställer eller publicerar, eller mer tekniska frågor, t ex hur man laddar upp filer etc. Vi utbildar administratörer och användare så att alla inblandade ska känna att de behärskar systemet. Implementation Våra projektledare styr implementationen och anpassningen av BrandAirport och ser till att det passar din organisation och ditt arbetsflöde på ett optimalt sätt. Projektledarna har omfattande erfarenhet av projektledning, graflsk produktion, reklam och design, IT och publishing. Grafisk och teknisk konsultation När filer ska sparas ned och lagras i en databas måste detta göras i enlighet med en standard, som garanterar att filerna kan öppnas och återanvändas vid ett senare tillfälle. Efter ett ha gjort en analys föreslår vi den standard som passar just ditt företag. 07. Brand Manager Användning

Mika Sverige AB. Beskrivning för trycksaksköpare 2008. UniQueue utvecklas av Mika Sverige AB, som framgångsrikt genomfört uppdrag åt exempelvis:

Mika Sverige AB. Beskrivning för trycksaksköpare 2008. UniQueue utvecklas av Mika Sverige AB, som framgångsrikt genomfört uppdrag åt exempelvis: Mika Sverige AB UniQueue utvecklas av Mika Sverige AB, som framgångsrikt genomfört uppdrag åt exempelvis: Adobe, FujiFilm, EFI, Océ, Sharp, International Data Group (IDG), SAAB, SEB, Ericsson, Moniér,

Läs mer

WebPublish. Sju fördelar med. WebPublish. Faktaproduktion och formgivning i ett - för smidigt arbete och ett lyckat resultat.

WebPublish. Sju fördelar med. WebPublish. Faktaproduktion och formgivning i ett - för smidigt arbete och ett lyckat resultat. WebPublish Faktaproduktion och formgivning i ett - för smidigt arbete och ett lyckat resultat. WebPublish är ett modernt och kraftfullt publiceringsverktyg som anpassas individuellt för varje organisation.

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Survey&Report Produktblad

Survey&Report Produktblad Survey&Report Produktblad Survey&Report är ett webbaserat och flerspråkigt program som gör det enkelt att skapa professionella enkäter för undersökningar och utvärderingar. Du väljer frågor, utformar en

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

FileMaker 14. Guide för WebDirect

FileMaker 14. Guide för WebDirect FileMaker 14 Guide för WebDirect 2015 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

TIME. Sju fördelar med TIME

TIME. Sju fördelar med TIME TIME du enkelt din version till att passa nya förhållanden. Du behöver alltså inte betala för mer än du behöver. Med TIME blir tidrapporteringen en rutin som alla snabbt kan lära sig att använda och uppskatta.

Läs mer

FileMaker 13. WebDirect Handbok

FileMaker 13. WebDirect Handbok FileMaker 13 WebDirect Handbok 2014 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker, Inc.

Läs mer

Planera, skapa, beställa och skicka ut. Snabbt och enkelt dygnet runt.

Planera, skapa, beställa och skicka ut. Snabbt och enkelt dygnet runt. Planera, skapa, beställa och skicka ut. Snabbt och enkelt dygnet runt. Web2Print och Web2Market är webbaserade verktyg som effektiviserar trycksakshanteringen hos beställare och arbetet på marknadsavdelningar.

Läs mer

MICS CRM. utan att krångla till det! CRM - Säljstödssystem AGILE IT SVERIGE AB

MICS CRM. utan att krångla till det! CRM - Säljstödssystem AGILE IT SVERIGE AB MICS CRM - Säljstödssystem CRM utan att krångla till det! Marknadens mest logiska system! Företags information Personer på företagen. Händelser, dokument och E-mail på dina företag. All information på

Läs mer

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles HANDLEDNING KONTAKT Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles Lund 046-270 48 00 Stockholm 08-562 776 00 Göteborg 031-712 44 00 info@lundalogik.se www.lundalogik.se 1 HANDBOKENS

Läs mer

Teknisk rapport. IS-projektet. Om de tekniska lösningarna

Teknisk rapport. IS-projektet. Om de tekniska lösningarna Teknisk rapport IS-projektet Om de tekniska lösningarna Bakom IS-projektet står styrgruppen för IS, i samverkan med forskning.se. Den tekniska rapporten är skriven av Anders Flodell, tekniskt ansvarig

Läs mer

VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION

VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION VÄRDEKEDJAN Marknadsföring, information och kommunikation är förmedling av tankar, idéer, fakta eller känslor. Men för att kunna förmedla måste ett budskap formuleras

Läs mer

www.national-netforms.com Autoflow webkit

www.national-netforms.com Autoflow webkit www.national-netforms.com Autoflow webkit Vår specialitet är internet-distribuerade system för projekthantering med aktiviteter kopplade till elektroniska blanketter och dokument. National Netforms AB

Läs mer

Användarmanual. FormPipe W3D3 2012R1 2012-04-30

Användarmanual. FormPipe W3D3 2012R1 2012-04-30 Användarmanual FormPipe W3D3 2012R1 2012-04-30 Innehållsförteckning Inledning... 1 Allmänna avsnitt... 3 Allmänna avsnitt... 3 Komma igång... 3 Komma igång... 3 Navigera i systemet... 3 Personlig startsida...

Läs mer

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET...

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET... Camelonta CMS Handledning för redaktörer Innehållsförteckning INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 TA BORT EN SIDA... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 FORMATERA

Läs mer

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar CRM CRM på ditt sätt Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet och lönsamhet?

Läs mer

VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION

VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION VÄRDEKEDJAN Marknadsföring, information och kommunikation förmedlar tankar, idéer, fakta eller känslor. Men för att kunna nå fram måste ett budskap formuleras

Läs mer

Bevarande av webbsidor

Bevarande av webbsidor Bevarande av webbsidor Ett gemensamt projekt mellan LTU och LDB-centrum 2008-2009 Lena Lindbäck LDB-centrum 2009-09-04 1. INLEDNING...- 3-2. BAKGRUND...- 4-2.1 SYFTE OCH MÅL... - 4-2.2 METOD... - 5-2.3

Läs mer

Christer Johansson & Henrik Blomgren 31RCM1 11/30/2011

Christer Johansson & Henrik Blomgren 31RCM1 11/30/2011 2011 Christer Johansson & Henrik Blomgren 31RCM1 11/30/2011 Informations-modell Pingvinnet AB 1 Innehållsförteckning Informations-modell Pingvinnet AB... 3 Interna funktioner (personal)... 3 Samlad intelligens...

Läs mer

Solution Description - Purchase Management

Solution Description - Purchase Management Solution Description - Purchase Management PaletteBuyer PaletteCapex PaletteExpense PaletteSpendManagement PalettePunchoutLayer Innehållsförteckning 1 Palettes produktsvit - från beställning till betalning...

Läs mer

The Undisputable Connection to SPCS En sammankoppling av Visma SPCS och MS Outlook. Gustav Wilhelmsson och Thomas Woxberg

The Undisputable Connection to SPCS En sammankoppling av Visma SPCS och MS Outlook. Gustav Wilhelmsson och Thomas Woxberg Examensarbete The Undisputable Connection to SPCS En sammankoppling av Visma SPCS och MS Outlook av Gustav Wilhelmsson och Thomas Woxberg LITH-IDA-EX-ING--06/007--SE 2006-06-05 Linköpings universitet Institutionen

Läs mer

LiU-Inköp MANUAL. Beställa och leveranskvittera. Linköpings universitets system för elektroniska beställningar. Uppdaterad: 2012-02-15

LiU-Inköp MANUAL. Beställa och leveranskvittera. Linköpings universitets system för elektroniska beställningar. Uppdaterad: 2012-02-15 LiU-Inköp Linköpings universitets system för elektroniska beställningar MANUAL Beställa och leveranskvittera Uppdaterad: 2012-02-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MANUAL FÖR BESTÄLLARE Innehåll 1.Bakgrund - införande

Läs mer

Senaste revisionsdatum: 2014-06-30. evry.com. Användarhandledning. Webbtjänsten Schakt

Senaste revisionsdatum: 2014-06-30. evry.com. Användarhandledning. Webbtjänsten Schakt Senaste revisionsdatum: 2014-06-30 evry.com Användarhandledning Webbtjänsten Schakt Innehållsförteckning 1 Inledning 4 1.1 Webbtjänsten Schakt 4 1.2 Detta material 4 1.3 Definitioner 4 1.3.1 Roller 4 1.3.2

Läs mer

Bilaga 7. Tjänstebeskrivningar

Bilaga 7. Tjänstebeskrivningar 1 (114) Bilaga 7 Tjänstebeskrivningar 2 (114) Innehåll Tjänstebeskrivningar 4 1. Inledning 4 2. Beskrivning av tjänster 4 2.1 Informationstjänst 4 2.2 Elektronisk datafångst 9 2.3 Mina sidor 10 2.4 Söktjänst

Läs mer

Hur ökar du din - genom att ha

Hur ökar du din - genom att ha Hur ökar du din - genom att ha Att bygga upp en bra relation med sin kund, så att kunden kommer tillbaka för nya affärer, är en utmärkt investering. Arbetsinsatsen och kostnaden för att sälja till en redan

Läs mer

// Kom igång med. Mamut One. Nyttiga tips som hjälper dig att komma igång snabbt med systemet

// Kom igång med. Mamut One. Nyttiga tips som hjälper dig att komma igång snabbt med systemet // Kom igång med Mamut One Nyttiga tips som hjälper dig att komma igång snabbt med systemet Välkommen till Mamut One! Mamut One är en serie affärslösningar som hjälper dig att hantera arbetsuppgifterna

Läs mer

Kravspecifikation Upphandling av Kommunikationsplattform

Kravspecifikation Upphandling av Kommunikationsplattform Bilaga 2, 2011-12-19 Kravspecifikation Upphandling av Kommunikationsplattform Ifylls av anbudsgivaren Anbudsgivare: Sogeti Sverige AB Kontaktperson: Oscar Larsson, 070-55 292 44 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1

Läs mer