AR OK. OK ekonomisk förening Verksamheten 2009/2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AR OK. OK ekonomisk förening Verksamheten 2009/2010"

Transkript

1 VI Mycket har förändrats sedan OK startades men fördelarna med gemensamt ägande är lika stora nu som då. Det är vi som är OK. AR OK OK ekonomisk förening Verksamheten 2009/2010

2 OK ekonomisk förening Verksamhetsåret 2009/2010 Presentationen visar OK ekonomisk förening, koncernen. OK-Q8 AB presenteras på andra sidan. Nettoomsättningen uppgick till Mkr (9 079) Årets rörelseresultat uppgick till 300,5 Mkr (-115,9) Soliditeten uppgick till 42,7 procent (36,5) 09/10 Styrelsen föreslår en återbäring på 15 öre per liter drivmedel på bemannade stationer. På obemannande stationer (OKQ8 Minipris) lämnas 5 öre per liter drivmedel. På övriga inköp föreslås 2 procent återbäring. (Produkter och tjänster som undantages återbäringen återfinns i förvaltningsberättelsens förslag till vinstdisposition.) Styrelsen föreslår 2,5 procents ränta på medlemmars insatskapital 2009/10. En nyhet för året har varit att OK- Förlaget samlat all information på ett ställe på webben för att öka läsvärdet för medlemmar och läsare. Tanken är att den motorintresserade ska finna allt om fordon och deras tillbehör på sajten motorvarlden.se. Ytterligare nyheter är de nya varumärken som tagits in av våra bilhandlare. Bland annat har KIA kommit till på Carlia Bil i Falun och Nissan finns numera i sortimentet på Biva AB. Gå gärna in på där kommenterar föreningens VD Göran Lindblå året som gått i OK ekonomisk förenings webbaserade årsöversikt. Soliditet % Mkr Resultat efter finansiella poster Nettoomsättning Mkr /06 06/07 07/08 08/09 09/ /06 06/07 07/08 08/09 09/ /06 06/07 07/08 08/09 09/10

3 OKQ8 Verksamhetsåret 2009/2010 Presentationen visar OK-Q8 AB. OK ekonomisk förening, koncernen, presenteras på andra sidan. OKQ8 erbjuder ca 790 tankställen Vid verksamhetsårets slut hade OKQ8 tillsammans med samarbetspartners nära 400 etanolpumpar. Antalet miljöbilar i OKQ8s hyrbilsflotta passerade 80 procent under året OKQ8 är ett av Sveriges största drivmedelsbolag med en marknadsandel på drygt 28 procent. Med en affärsidé att bland annat ge rejäla medlemsförmåner och göra livet enkelt för bilister och energikunder vill OKQ8 bli bilistens och energikundens självklara val. Verksamhetsåret 09/10 OKQ8 har för avsikt att leda vägen mot en mer hållbar bilism. Att basera bränslen och drivmedel på petroleumprodukter är inte hållbart. Vi klarar inte heller att i ett slag gå från fossila till förnyelsebara bränslen. Därmed inte sagt att vi bara kan vänta på den perfekta lösningen. Klimathotet kräver att omställningen börjar till ett mer hållbart samhälle med de medel som står till buds nu. Försäljning Biltvätt och GDS Marknadsandelar 2009 (%) Prisutveckling drivmedel 2009 Mkr Övriga 3,05% ST1 7,45% Preem 11,54% Shell 13,57% kr/liter OKQ8 28,34% Statoil (inkl Jet) 36,05% jan apr jul okt GDS Biltvätt 95 oktan Diesel

4 Förslag till dagordning vid OK ekonomisk förenings distriktsstämma Stämmans öppnande 2 Val av presidium a) Ordförande b) Sekreterare c) Två justerare 9 3 Stämmans behöriga utlysande 4 Distriktsrådets rapport 5 Rapport om OK ekonomisk förenings verksamhet 6 Förberedande behandling av styrelsens och revisorernas berättelse för det föregående verksamhetsåret 7 Förberedande behandling av ärenden som styrelsen ämnar förelägga stämman 8 Av föreningsstämman, förvaltningsrådet eller styrelsen hänskjutna frågor 16 9 Behandling av ärende som väckts av medlem 10 Val av fullmäktige till föreningsstämman a) Ledamot (-er) b) Suppleant (-er) 11 Val av distriktsråd a) Ledamöter b) Suppleanter c) Ordförande 12 Val till förvaltningsrådet a) Ledamot b) Suppleant Val av valberedning a) Tre ledamöter b) Sammankallande 14 Beslut om distriktsrådets uppgifter 15 Medlemmarnas frågestund Avslutning

5 Innehåll 2 VD-ord 4 Vi är OK. Är du? 6 En röst för viktiga beslut 8 Att leva som man lär 10 Över 50 år av miljöarbete 12 Hållbar utveckling inget att vänta på 14 Ett lite grönare bilägande checklista 17 Sveriges mest folkkära motortidningar 18 Miljöbilsrekord Bedege AB och Fastighets AB Norrtull 20 Två föregångare på den svenska pelletsmarknaden 21 Hjälp till självhjälp 23 Medarbetare i OK-koncernen 24 OKQ8 vill göra livet enklare 25 Morgondagens drivmedel kräver initiativkraft idag 26 Kortet som stärker ekonomin 27 Plus för tvätt och Gör-Det-Själv 29 En god affär för hushållskassan 30 Butiken en bra affär för varje medlem 31 Låga sjukskrivningstal och ständigt bättre arbetsmiljö 32 Sveriges bästa sortiment 34 IDS 36 Organisationsschema 38 Styrelse OK 40 Suppleanter 41 Revisorer och Föreningskansli 42 Medlemsorganisationen 43 Förvaltningsråd 44 Adresser På finns en sammanfattande översikt av året som gått. Här kommenterar VD Göran Lindblå händelser i verksamheten, Detaljhandels direktör Per-Erik Lelle Persson berättar om arbetet på OKQ8s stationer och om nya medlemsförmåner. Dessutom visar OKQ8s Miljöchef Andrea Haag vägen in i framtiden. 1

6 VD-ord En världsekonomi i gungning. Finanskris. Flera EU-länder tvingas begära akut hjälp. Den svenska kronan sätts under stark press på grund av bankernas stora kreditexponering i Baltikum och flera länder i Östeuropa. I Sverige ökar konkurser och företagsrekonstruktioner. Arbetslösheten går mot tvåsiffriga tal. Riksbanken sänker räntan så lågt det går för att rädda skuldtyngda företag och hushåll. Regeringen ordinerar stimulanspaket av olika slag. Den svenska fordonsindustrin våra kanske stoltaste flaggskepp på exportmarknaden skakar och tvingas svälja närmast förödmjukande tillmälen när den politiska, ekonomiska och kulturella eliten debatterar. Personbilstillverkningen i Sverige Volvo respektive Saab - offras av de amerikanska ägarna när de inte längre orkade hålla sina egna märken flytande. Det finns många bilder från 2009 som etsat sig fast. Det värsta är att mardrömmen är sann. Vi kan inte heller konstatera att det är över. Även 2010 och 2011 kommer att vara år som starkt präglas av den svaga världsekonomin. Den värsta finansoron ligger säkert bakom oss, men mycket återstår att reparera innan det mera stabilt vänder uppåt. För OK ekonomisk förening med dess huvudverksamheter inom försäljning av energi och fordon är det viktigt att hushållen tror på en morgondag. I all detaljhandel och tjänsteföretagsamhet påverkas omsättning och resultat direkt av att människor är i rörelse, konsumerar och investerar. Vi klarade oss igenom 2009/10 på ett bättre sätt än vad jag befarade i förra årets verksamhetsberättelse. Oljepriset föll till en förhållandevis låg nivå och därmed kunde drivmedelspriserna hållas tillbaka. Andra energipriser var låga större delen av året. Sänkta skatter gav flertalet hushåll mer i plånboken. Räntekostnaderna var låga. De flesta hade trots allt jobb. Drivmedelsförbrukningen sjönk visserligen något, men försäljningen i butikerna hölls uppe. Våra effektiviseringsprogram, som påbörjats tidigare, slog igenom i resultaträkningen. Det innebar att föreningens hälftenägda bolag OK- Q8 AB kunde återhämta fjolårets förlust och delar av de senaste årens svaga resultatutveckling. Det är välkommet i föreningens bokslut på koncernnivå. Bilindustri i kris Som stor aktör inom den svenska bilhandeln har föreningen kämpat för att så långt möjligt hålla den globala bilindustrins kris utanför dörren. Nybilsförsäljningen totalt har tagit stryk i finanskrisens spår. Men som säljare av Saab har vi varit särskilt utsatta. Varumärket har skadats allvarligt under hela säljprocessen och dess olika inslag av rekonstruktion och likvidation. Periodvis har hela produktionen i fabriken i Trollhättan stått stilla eller gått på sparlåga. Nya modeller har skjutits på framtiden. Vi har kunnat möta dessa olika påfrestningar genom en anpassning av kostnaderna, ökat fokus på affären med begagnade bilar och på vissa orter en komplettering med andra bilmärken. Sårbarheten är för stor med beroendet av ett nybilsmärke, som inte har en finansiellt stabil ägare. Det är en viktig lärdom för framtiden. Men vem hade kunnat ana att världens största bilföretag GM med bl a Saab och Opel- skulle skaka värst av dem alla? Framför allt för vårt dotterbolag Ana Trollhättan AB är det mycket viktigt att det lilla holländska sportbilsföretaget Spyker blir en framgångsrik ny ägare till Saab Automobile. Ana har under senare år kompletterat med nya försäljningsställen i Vänersborg och Strömstad. Företaget har också breddat sitt utbud och har en gedigen kunskap om att anpassa bilar till olika specialverksamheter exempelvis polisbilar. Nu pågår också en försöksverksamhet med att konvertera biogas i Saab Biopower. Det ger en bil med en total flexibilitet att tanka bensin, E 85 (etanol) och biogas. Om vi summerar bilbolagens resultat i ljuset av årets alla utmaningar är det glädjande att vi totalt visar svarta siffror för det här affärsområdet. I spåren av bilkrisen drabbas även OK-förlagets motortidningar. Det blir ett stort avbräck i annonsintäkterna när en hel bransch drar åt handbromsen. Samtidigt pågår en medial strukturförändring, där alltmer intresse riktas mot nätet. Alla förlag med stora intressen i papperstidningar står inför svåra anpassningar till en ny tid. Nätets utbud blir en konkurrent både om läsarnas tid och intäkter från annonser. Norrtull Energi OK har sedan mitten av 1950-talet intresserat sig för att på olika sätt bidra till en bättre miljö. Sedan några år tillbaka har ett särskilt bolag inom föreningen Norrtull Energi AB- haft uppdraget att investera i produktion av förnybara bränslen. Ett komplement 2

7 till det engagerade arbete som bedrivs inom OKQ8 för att få fram mer hållbara drivmedel. Tre investeringar har hittills gjorts av NEAB. Det första gjordes i Sekab Holding (9,9 %), ett dotterbolag inom Sekabgruppen i Örnsköldsvik. Ett företag som expanderat snabbt som leverantör av drivmedlet E 85 (etanol). Sekabgruppen har engagerat sig starkt i utvecklingen av en cellulosabaserad etanol. Expansionsivern skapade tyvärr betydande växtvärk för Sekab, som tvingats omstrukturera hela verksamheten. Det har frestat på och vi som ägare har medverkat för att kunna genomföra en koncentration till en mer långsiktig och lönsam kärnverksamhet. En dyrbar erfarenhet för alla inblandade. Två investeringar har gjorts i pelletsbolagen Laxå Pellets AB och Helsinge Pellets AB (Edsbyn). I Laxå har produktionen varit igång under hela året, men drabbats av vissa mindre tekniska produktionsstörningar. I Helsinge Pellets har produktionen i princip stått stilla hela året på grund av installation respektive inkörning av helt nya pelletsmaskiner. Det senare har minst sagt varit en prövning och orsakat såväl förseningar i projektet som betydande merkostnader. Pelletsbranschen har också drabbats av finanskrisen eftersom sågverken, som producerar råvaran spån, kraftigt tappat fart. Det har inneburit onormalt höga råvarupriser som inte fullt ut kunnat kompenseras av prisökningar. Intresset för förnybar energi är stort och många olika aktörer planerar satsningar i t ex vindkraft och biobränslen. Men samtidigt är investeringarna vanskliga eftersom det generellt kräver långsiktiga skattefördelar och beroendet av politiska vindriktningar är stort. Hållbar energi Parallellt med NEAB fortsätter OKQ8 att satsa på att erbjuda våra medlemmar och företagskunder alternativ till fossila bränslen. Den satsningen har fortsatt genom ett utökat samarbete med E.ON. Vi bygger tillsammans ut Sveriges största biogasnät. De närmaste tre åren kommer i första hand biogasnätet att etableras i södra och mellersta Sverige. Därefter sker en utvärdering om fortsatt utveckling på OKQ8-stationerna. Det är frågan om stora investeringar på varje anläggning och därför är det viktigt att vi noga följer hur biogasutvecklingen stöds av andra viktiga aktörer samhället, fordonsindustrin och kunderna. E.ON planerar att bygga en helt ny biogasfabrik i södra Sverige. Det är ett nödvändigt tillskott för att säkra tillgången till drivmedlet. Idag är tillgången ett omvittnat problem i framför allt Stockholmsregionen, där kunderna är irriterade över att produkten ofta är slutsåld. För att inte lova för mycket erbjuder vi en fordonsgas med minst 50 procent biogas. För att klara kundernas behov kan krävas att gasen innehåller en viss del naturgas. Mackdöden Vid den här tiden ifjol gick debattens vågor höga omkring den s k mackdöden. Många olönsamma tankställen på framför allt landsbygden lades ner. Till en del berodde det också på den strukturförändring - med påföljande ägarbyten- som ägde rum i bensinbranschen. I något enstaka fall blev pumplagen droppen som fick bägaren att rinna över för återförsäljare som inte ansåg sig ha råd att investera. Ett år senare kan vi konstatera att det fortfarande stängs en och annan bensinstation. Men det etableras också nya. På en del platser har lokala entreprenörer öppnat tankställen där andra bolag lämnat. I utsatta bygder har länsstyrelserna bidragit med statliga investeringsmedel något som varit otänkbart ett betala till etablerade bolag. Vi får räkna med att omstruktureringen fortsätter även i framtiden precis som den gjort allt sedan Då fanns 8900 tankställen i Sverige. Nu är det omkring På sikt behövs inte så många. Bilarna drar allt mindre. Färre har helt enkelt behov av att tanka så ofta. Samtidigt blir kraven på många olika drivmedel så stort att det blir omöjligt att tillhandahålla det på lika många ställen som bensin och diesel idag. På en branschdag nyligen uttalade en ledande företrädare för ett bensinbolag att behovet i framtiden kanske bara är 1500 tankställen. För 20 år sedan uttalade samma bolag att det räckte med 3000 i hela Sverige. Det tog två decennier att komma dit. Men tempot i hela samhället har å andra sidan ökat något sedan dess. Våra stämmor Årets 99 distriktsstämmor i föreningen äger rum den 3 6 maj. Tid och plats kan läsas på ok.se, i annons i tidningen Vi bilägare eller genom anslag på OKQ8- stationerna. Viss regional annonsering förekommer. Ta gärna med någon till stämman. En god vän eller granne som är nyfiken på vad som händer. Man går inte lottlös därifrån. Förutom det uppskattade lotteriet till förmån för Kooperation Utan Gränser lotterna är gratis för besökande medlemmar får alla en stämmopresent. Föreningen har köpt in alla lotter, där överskottet går till bland annat landsbygdsutveckling i Afrika. Ett angeläget ändamål. Alla kan på det här sättet göra en liten insats för att stödja Kooperation Utan Gränsers hjälp till självhjälp i dessa utsatta områden. Ett annat sätt är att teckna sig för OKQ8 El, som inlett ett samarbete med Vi-skogen och bidrar till en mer positiv samhällsutveckling i östra Afrika. Göran Lindblå VD och koncernchef i OK ekonomisk förening 3

8 Vi är OK. Är du? OK ekonomisk förening månar om sina ägare. I vårt fall utgörs de av mer än en miljon medlemmar. Det är dessa som bestämmer och för oss är det helt OK. F öregångaren till OK ekonomisk förening bildades när några droskägare 1926 tröttnade på att köpa olja och bensin till överpris av importörer i monopolställning. Droskägarna startade istället en inköpsförening som de ägde tillsammans. Gissa vad som hände. Priserna sjönk dramatiskt. Tittar vi tillbaka i tiden är det våra medlemmar som har tankat till lägst kostnad. Egentligen är det inte så konstigt. Vi månar i första hand om våra ägare; drygt en miljon medlemmar. Det är du som är OK. Det är till din fördel som föreningen ska arbeta. Vi ska hitta nya sätt igen Liksom droskägarna för mer än 80 år sedan står vi idag inför en situation som kräver mod och engagemang. Utmaningen är en annan denna gång det handlar om klimathotet och det kräver att vi agerar nu. Direktiven har varit tydliga via motioner och förslag från våra ägare. Vi ska vara med och hitta nya, hållbara sätt att värma bostäder, köra bil och transportera gods. Vårt arbete är igång men OK-rörelsen kan inte göra allt. Däremot kommer vi att visa vägen. Och vi ska sätta press. Det har vi gjort förr (se vårt miljöarbete på sidorna 10 och 11). Vill du vara med och göra skillnad? Driva på för att skapa ett mer hållbart Sverige? Du kan göra det som aktiv medlem eller genom att välja oss för dina inköp. Oavsett hur du gör, är du OK. Ett mer hållbart Sverige Vi ska göra det tillsammans, med transparens och tydlighet. Sättet vi gör det på är lika viktigt som resultaten vi åstadkommer. Många kommer att se oss med nya ögon. Vi ska vara ett föredöme. Det vi gör ska locka flera att bli medlemmar. Det är mycket som behöver göras. Vi ska jobba för att OKQ8 underlättar avvecklingen av fossila bränslen. Vi ska vara med och definiera funktionen för framtidens station och hur den ska vara till nytta för medlemmarna. Vi strävar mot att även våra andra bolag ska vara de mest miljöanpassade i sin bransch. Vårt arbete är viktigt och vi har mer att ta itu med. Makten och ansvaret Är du medlem är du ingen vanlig kund, du är delägare där vi tillsammans tar ett ekonomiskt ansvar. Att inte vara skyldig någon för mycket pengar är ett sätt att skaffa sig oberoende. Och det ger oss större möjlighet att fatta beslut som skapar den förändring vi gemensamt vill ha. Tydligast blir ansvaret när vi måste lägga ner stationer som går med förlust. Det är sådana beslut vi måste fatta även om det ibland kan kännas tungt. Tycker du att förändringen går för långsamt? Finns det något vi kan göra bättre? Gå in på ok.se och lämna din åsikt. Kom med idéer och förslag, starta en diskussion och få med dig andra. Eller skriv en motion! Det är enkelt och hur man gör står på vår webbplats. Var med och förändra! Vi är OK. 80 För över 80 år sedan bildades föregångaren till OK Likväl som att ta vara på trender erbjuder OK sina medlemmar långsiktighet och uthållighet 4

9 VI ÄR OK Mustafa bor med sin fru i Trollhättan. I västra Sverige bor också hans två döttrar, hans son och hans barnbarn. Fritiden försöker de ofta tillbringa tillsammans. Mustafa är pensionär och hustrun jobbar deltid. De reser gärna när det finns tillfälle. Tankar, servar bilarna Hyundai och Skoda och handlar en hel del på OKQ8 också. Det är bra priser och service och personalen är trevlig.

10 En röst för viktiga beslut Våra beslut är långsiktiga. Därför är ett etiskt, klimatsmart och i övrigt hållbart förhållningssätt A och O i vår verksamhet. D itt medlemskap i OK ekonomisk förening är ett del ägarskap i ett bolag som omsätter mer än nio miljarder kronor. Detta kapital tillsammans med makten hos drygt en miljon medlemmar ger oss kraft att påverka utvecklingen på den svenska energimarknaden. Vad och hur vi ska göra bestämmer vi tillsammans, varje medlem har en röst. Våra beslut är långsiktiga. Därför är ett etiskt, och ett för miljön, hållbart förhållningssätt A och O i vår verksamhet. Där ingår rättvis handel. Gentemot våra medlemmar och kunder vill vi stå för kvalitet, fackkunskap, god service och prisvärda produkter. Det mest värdefulla Ett ekonomiskt oberoende är viktigt för oss i OK ekonomisk förening. Det är tack vare vårt gemensamma kapital och vår låga skuldsättning som vi har makten att ta de beslut vi vill för att driva verksamhet och utvecklingen i den riktning som bäst gynnar våra medlemmar och ett hållbart samhälle är insatsen 250 kronor för att bli medlem i OK ekonomisk förening och det anges i våra stadgar. Den medlem som begär utträde ur föreningen får tillbaka sin insats plus ränta. Insatsen kan erläggas kontant eller byggas upp över åren genom en succesiv överföring av upparbetad återbäring eller insatsränta. Detta hände 2009 Efter en motion arbetade styrelsen fram ett förslag till vision, kärnvärden och ny affärsidé. Förslaget tog styrelsen med sig på regionala möten för att ta in synpunkter för det fortsatta arbetet. I anslutning till arbetet med att etablera en vision för OK ekonomisk förening genomfördes en webbenkät där medlemmar och förtroendevalda fick ge sina synpunkter på föreningens verksamhet. Man fick också ge förslag inför föreningens framtida arbete. Arbetet med att utveckla föreningens webbplats intensifierades. Med en ny teknisk plattform förbättras medlemmarnas möjligheter till dialog och kommunikation. Styrelsen har lagt ett förslag som innebär att föreningens 99 distrikt görs om till ett färre antal regioner/områden. Detta för att kraftsamla resurserna, underlätta rekryteringen av förtroendevalda och för att kunna genomföra mer publika stämmor. Förslaget är under övervägande hos våra förtroendevalda och beslut fattas av föreningsstämman. Distriktsråden har genomfört 349 möten under Förvaltningsråden har genomfört 28 möten. OKs huvudverksamhet är att bedriva bilistisk fackhandel och att erbjuda drivmedel traditionella och förnyelsebara biltillbehör, servicetjänster och en rad andra produkter. 6

11 790 OKQ8 erbjuder cirka 790 tankställen i Sverige Det är du och övriga medlemmar som äger och styr OK ekonomisk förening. Mer tillbaka med det nya OKQ8-kortet Tillsammans med övriga medlemmar äger du hälften av Sveriges största drivmedels bolag. Det har varit en god affär. Historiskt och fram till idag har OKs medlemmar över tiden betalat mindre för bensin och diesel än andra bilister. I år föreslår styrelsen att återbäringen ska vara 15 öre per liter drivmedel på bemannade stationer. På OKQ8 Minipris-stationer föreslås 5 öre per liter drivmedel samt 2 procent av köpesumman på övriga inköp på OKQ8 under 2009/10. Dessutom, med det nya OKQ8 VISA kortet får medlemmarna en procent på alla övriga inköp utanför OKQ8. Läs mer om det nya OKQ8-kortet på sidan 26 eller på okq8.se. Eftersom OK är en ekonomisk förening måste årsbokslutet, inklusive återbäringsförslaget, god kännas av de representanter som ägarna har valt innan återbäringen kan delas ut till medlemmarna. Det slutgiltiga beslutet tas vid föreningsstämman den 29 maj Antalet medlemmar I slutet av 2009 hade föreningen medlemmar. PARLAMENTARISK ORGANISATION 99 distrikt Det är du och övriga medlemmar som äger och styr OK ekonomisk förening. Vid årsskiftet 2009/10 hade föreningen 99 distrikt. Om du har ett förslag eller synpunkter på verksamheten vänder du dig vanligtvis till distriktsordföranden som för frågan vidare till förvaltningsrådet. Ett annat bra sätt att kommunicera med föreningen är att använda vår webbplats Varje år genomförs en stämma i ditt distrikt. Där utser du och medlemmarna ett distriktsråd och representanter till förvaltningsrådet samt ledamot till föreningsstämman. Sju förvaltningsråd Varje distrikt i OK ekonomisk förening tillhör ett förvaltningsområde. Det finns sju förvaltningsområden; Dala-Gävleborg, Mälardalen, Stockholm, Syd, Västernorrland-Jämtland, Västra Sverige och Örebro- Östergötland. Förvaltningsrådens uppgift är att följa och hantera utvecklingen i det egna området. Råden är också en förbindelse mellan medlemmarna, styrelsen och föreningsledningen. Föreningsstämman Fastställer föreningens och koncernens resultat- och balansräkning. Den bestämmer också återbäringens storlek, det vill säga hur vinsten ska disponeras. Stämman beslutar även om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och föreningens vd, samt utser styrelseledamöter. OK-medlemskap bra för plånboken Utöver medbestämmande och återbäring ger ett medlemskap i OK en rad andra förmåner: Medlemserbjudanden på OKQ8s stationer. Tidsbegränsade rabatter från OKQ8s samarbetspartners, till exempel rabatt på nöjesaktiviteter och hotellvistelser. Bonus på villaolja (50 kr/ m 3 ), pellets (25 kr/ton), fast telefoni (två procent) och el (0,5 öre/kwh). Rabatt på prenumeration av Sveriges största biltidning Vi Bilägare och tidningen Husbil & Husvagn. OK Sparkonto med bra ränta samt avgiftsfria insättningar och uttag. Ett särskilt Servicekonto där pengar sätts in i förväg. Kontot är kopplat till ett betalkort som används vid inköp på OKQ8. Det är tillåtet att ha upp till kronor på Servicekontot. Högre belopp kan med fördel sparas på OK Sparkonto till förmånlig ränta. Se aktuell ränta på ok.se. Återbäring som inte tas ut växer på sparkontot. OKQ8-försäkringarnas premier är återbäringsgrundande. Kombinationsrabatter på medlemsförsäkringarna OKQ8 Bilförsäkring och OKQ8 Villaförsäkring. Som medlem kan du spara upp till 30 procent! OKQ8 VISA, ett kort som gäller på 24 miljoner köpställen världen över. Inga kortavgifter utanför OKQ8 och du får bonus på allt du handlar utanför OKQ8. Återbäring utgår naturligtvis på köp i OKQ8-kedjan. 7

12 Att leva som man lär Kan en koncern som säljer olja, bensin och diesel hävda att man månar om miljön? Svaret är utan tvekan ja. Visste du att ungefär en tredjedel av växthusgaserna kommer från uppvärmningen av våra bostäder? Pellets är ett klimatneutralt sätt att värma upp sitt hus och dessutom energiskattebefriat. OK äger genom dotterbolaget Norrtull Energi AB två pelletsfabriker. Via NEAB äger OK ekonomisk förening även 9,9 procent i SEKAB Holding AB. SEKAB har omstrukturerat sin verksamhet och koncentrerat resurserna till kärnverksamheten i Örnsköldsvik; bioetanol och gröna kemikalieprodukter. Hållbar utveckling Att arbeta för en hållbar utveckling är en av våra viktigaste uppgifter. Det räcker inte med att bara försöka hitta mer hållbara drivmedel. Vi måste göra vad vi kan i både stort och smått. Här är en del av det vi gör: Över 80 procent av OKQ8s hyrbilar är miljöbilar. Det gör oss bäst i branschen och målet är att 2010 ha 100 procent miljöbilsklassade personbilar. OKQ8 har även beslutat att enbart leasa miljöbilar som tjänstebilar. Biltvättar och GDS-hallar i OKQ8-kedjan är utrustade med oljeavskiljare. OKQ8 var troligen det första drivmedelsbolaget i världen som införde källsortering på servicestationerna. OK ekonomisk förenings bilåterförsäljare har stort fokus på ett brett utbud av bra miljöbilar. På våra cirka 300 bemannade stationer säljs det drygt två miljoner koppar krav- och rättvisemärkt kaffe på ett år. Med så många koppar görs stor nytta för både klimat och människor. Världens tuffaste miljökrav I ansträngningarna att driva utvecklingen på miljöom rådet har lagts mycket tid och kraft på att ta fram effektivare, mer resurssnåla produkter som bidrar till en bättre miljö. Ett bra exempel är OKQ8s certifierade etanol E85 som framställs efter världens tuffaste krav. OKQ8 vill vara en föregångare som inspirerar andra. Vi har inte råd att sitta och vänta på att någon annan tar fram en slutlig och optimal drivmedelslösning. Vi agerar här och nu. Ta fram hållbara alternativ Ett sätt att driva på utvecklingen till ett mer hållbart boende och bilägande är att göra alternativa bränslen mer tillgängliga. Vi har gjort viktiga framsteg med exempelvis den blyfria bensinen och etanolen. Nu bygger OKQ8 tillsammans med E.ON Sveriges största biogasnät. Dessutom hjälper vi medlemmarna till minskade utsläpp genom att visa hur man kan ändra sitt beteende och erbjuda alternativ för att kunna använda mindre fossilt bränsle. Internt klimatarbete Vi jobbar ständigt med att sänka vår egen klimatbelastning. Det genomförs ett stort energibesparingsprogram i fastigheter. Tjänstebilarna består snart av enbart miljöbilar. OK har arbetat för ett mer hållbart bilägande i mer än 50 år. Miljötänkandet är en av våra hörnstenar som gjort att Sverige ligger långt framme i användandet av mer miljöanpassade drivmedel och produkter. Mkr Försäljning Biltvätt och GDS GDS Biltvätt 8

13 VI ÄR OK Mamma Carina, pappa Stefan, Emma 7 och Meja snart 5, bor i villa i Märsta. Familjen reser gärna, till värmen men skidor i Sälen är också kul. Annars bär det ofta ut i skogen. Mamma letar svamp och de andra fikar. Tankar och tvättar bilen på OKQ8, ibland slinker det ner en korv också. Idag äger familjen en Audi om några år även ett par moppar.

14 Över 50 år av miljöarbete 1960 Uppför Gör-detsjälv- hallar, ett miljömässigt bra alternativ På depåcisternerna installeras flytande tak för att förhindra utsläpp av bensinångor Teknik för återvinning av bensingaser från tankbilar installeras på stationer och depåer Nya smörjoljor baserade på biologiskt nedbrytbara vegetabiliska oljor lanseras för att användas i motorsågar, hydraulsystem och båtmotorer Optima blir den första bensinen där allt bly tas bort ur 96- och 98-oktanig bensin och ersätts med natriumsulfonat. En bilvårdsserie baserad på vegetabiliska växtoljor introduceras. Produkterna är fria från aromatisk lacknafta Ett nytt system för vattenrening/recirkulering i biltvättmaskiner testas. Utsläppen av vatten och tvättkemikalier reduceras ytterligare. Ett samarbete med Stiftelsen Svensk Etanolutveckling påbörjas Försäljning av RME (raps-diesel) påbörjas. Bensinbetjänten James, världens första helautomatiska tankningssystem för personbilar, lanseras Import av låg svavliga, tjocka eldningsoljor och låg svavlig villaolja Vattenåtervinning införs för biltvättmaskiner OK introducerar låg blybensin som första och enda oljeföretag i Sverige Den 93-oktan iga bensinen ersätts av 95- oktanig blyfri bensin. Introduktion av de första miljöstationerna för farligt avfall. OK upplåter mark på bensinstationerna och ansvarar för driften Lansering av TT Special, en motorsågsbensin för skogsbruk som kraftigt reducerar utsläppen av skadliga ämnen såsom bensen En ny miljöklassad bensin lanseras. Första etanolpumpen i Sverige öppnas på OK i Örnsköldsvik. Naturavfettning från Petrolia AB blir Svanenmärkt. En giftfri propylenglykol och en biologiskt nedbrytbar motorolja i högsta kvalitetsklass lanseras Sveriges första försäljningsställe för biogas invigs i Årsta, Stockholm. I mars invigs anläggningen världens första Energiservicestation Bensin i Miljöklass 1 introduceras på alla OKQ8-anläggningar : OK introducerar låg blybensin som första och enda 2002: oljeföretag i Sverige Miljöbilar av hybrid och etanoltyp introduceras i OKQ8 Hyrbilars vagnpark. 10

15 2000 En försöksverksamhet med källsortering på stationsplanen genomförs. OKQ8 är första drivmedelsbolag i Sverige, troligen i världen, med detta Tankbilar byts ut mot nya av högsta miljöklass Euro III. OKQ8 inleder ett samarbete med Håll Sverige Rent i olika projekt. Första anläggningen som erbjuder CO2, öppnas i Årsta, Stockholm Miljöbilar av hybrid och etanoltyp introduceras i OKQ8 Hyrbilars vagnpark. Logistikavdelningen och smörjmedelsfabriken Petrolia AB certifierar sina miljöledningssystem enligt ISO OKQ8 är först med att tillsätta fem procent etanol i all 95-oktanig bensin på de egna depåerna med minskad klimatpåverkan som följd. Samarbete med Sydkraft (nuvarande E.ON) inleds och OKQ8s fordonsgasnät börjar utvecklas i syd- och västsverige. OKQ8 har 70 procent av landets tankställen för E Stationerna fastställer energisparprogram och sätter upp lokala miljömål. En kampanj genomförs i syfte att uppmana bilförare att köra med rätt däcktryck för att minimera bränsleförbrukningen och därmed påverkan på miljön Europas största etanolstation OKQ8 Globen i Stockholm invigs med etanol i samtliga pumpar procent av OKQ8s tvättanläggningar har reningsverk. OKQ8 genomför färre leveranser tack vare en planerad ökning av leveransstorlek med i genomsnitt fyra procent OKQ8 erbjuder tillsammans med sina samarbetspartners över 280 etanolpumpar, flest i Sverige. Antalet miljöbilar i OKQ8s hyrbilsflotta passerar 50 procent. Samtliga tankbilsförare utbildas i sparsam körning (Heavy Eco Driving). OKQ8 försöker lansera ett diesel altern ativ, Diesel Eco20, som reducerar koldioxidutsläppen med 450 kg/år för en normal dieselbil. Miljöorganisationer menar att en av råvarorna inte är långsiktigt hållbar. Klimatwebben lanseras på OKQ8 säljer bara certifierad etanol, E85, som uppfyller nya stränga krav. OKQ8 serverar enbart rättvise- och kravmärkt kaffe på sina stationer. 73 procent av alla tjänstebilar är miljöbilar. IDS öppnar Sveriges första 100 procentiga RME-anläggning i Kalmar för tung trafik RME (rapsmetylester) införs på flera stationer, depåer och IDS-anläggningar (International Diesel Service). Andelen miljöbilar når 80 procent på personbilssidan, möjligheterna att erbjuda biogasbilar och eldrivna bilar utreds. Som första drivmedelsbolag klimatkompenseras vissa personbilshyror. OKQ8 inleder samarbete med Vi-skogen. Kunderna får möjlighet att skänka pengar via sin elräkning och uppmuntras att bidra till positiv samhällsutveckling i östra Afrika. Tillsammans med Miljöförvaltningen i Stockholms Stad, Aga Gas AB och med Naturvårdsverket som huvudman deltar OKQ8 i projektet Cleantruck. Speed-warning installeras för säkrare och snålare transporter vid distribution av drivmedel. Energi besparingar och åtgärder genomförs för att minska förluster av lättflyktiga ämnen från våra depåer. OKQ8 börjar tillsammans med E.ON bygga Sveriges största biogasnät : 90 procent av OKQ8s tvättanläggningar har reningsverk. 2009: OKQ8 börjar tillsammans med E.ON bygga Sveriges största biogasnät 11

16 Hållbar utveckling inget att vänta på Den globala medvetenheten om växthusgasernas inverkan på klimatet har satt igång en febril aktivitet för att hitta alternativ till fossila bränslen. B iodiesel av återvunnen matolja har startat en folkrörelse i USA. Ett forskarlag vid Ohio University har tagit fram en metod där vätgas produceras av urin på ett sätt som är långt mycket energieffektivare än produktion med vatten. I Afrika väntar man fortfarande på att få börja tillverka biodrimedel av Jatropha, en oätlig buske som växer i karga jordar. I Indien kan man köpa bilen Nano för kronor den ska inom några år även finnas som elbil. I Frankrike ska en bil som går på tryckluft börja säljas. Bilen som vann årets världsmästerskap för soldrivna bilar hade en medelhastighet av 100 km/h. Hur vi slutligen optimalt driver våra bilar och värmer våra hus är långt ifrån bestämt. En sak vet vi, vägen dit går i flera steg. Vardagskampen för klimatet måste ske här och nu. Endast hållbar etanol Endast certifierad etanol E85 som uppfyller nya stränga krav får säljas på OKQ8, ett av de första företagen att lansera den certifierade etanolen på den svenska marknaden. För att etanol ska vara vara certifierad måste odlingen ske på ett hållbart sätt, det ska råda drägliga arbetsförhållanden samt finnas krav på att etanolen ska minska utsläppen av koldioxid med minst 77 procent jämfört med bensin. Det råder även nolltolerans mot regnskogsavverkning. Etanol som drivmedel har fått ett enormt genomslag de senaste åren trots en tydlig avmattning i perioder när bensinpriset varit lågt. Att utveckla tillverkningen av ekologiskt och hållbart producerad etanol uppfyller OKQ8s ambitioner för förnyelsebara drivmedel. Det ligger också i linje med OKs och OKQ8s strävan att leda utvecklingen på miljöområdet. Europeiskt föredöme Den tunga distributionstrafiken står för en stor andel av trafikens miljö- och hälsobelastning i Stockholm, trots att endast fem till tio procent av trafiken är just lastbilar. Stockholms positiva utveckling för miljöbilar på personbilssidan har inte följts av de tunga lastbilarna. Det delvis EU-finansierade projektet Cleantruck ska bidra till att ändra på detta. Projektet drivs tillsammans med Stockholms Stads Miljöförvaltning i samarbete med OK-Q8 AB och AGA Gas AB. Dessutom är syftet med EUs program LIFE+ att demonstrera innovativa tekniker för att minska miljöbelastningen i allmänhet och växthuseffekten i synnerhet. Pellets Via det helägda dotterbolaget Norrtull Energi AB äger OK ekonomisk förening Laxå Pellets AB och Helsinge Pellets AB. Pellets är ett klimatneutralt och prisvärt sätt att värma upp ett hus. Pellets består av restprodukter från sågverk och hela tillverkningsprocessen är fri från miljöfarliga Sammanfattning av kraven för E85 Nolltolerans för 1 4 barnarbete Minst 77 procent reduktion 2 5 av fossil koldioxid jämfört med bensin Minst 30 procent mekaniserad skörd idag samt en plan 3 6 för ökning av mekaniseringsgraden till 100 procent 7 Nolltolerans för avverkning av regnskog Rättigheter och säkerhetsåtgärder för alla anställda i linje med FNs riktlinjer Ekologisk hänsyn i enlighet med UNICA:s miljöinitiativ Kontinuerlig kontroll av att kriterierna uppfylls Vilken etanol är hållbar? I det första skedet etanol från producenter som godkänts enligt de kriterier som fastställts. Processen fortsätter och antalet godkända företag ökar. Kriterierna fortsätter dessutom att utvecklas och kompletteras. Etanolen används i första hand till E85 och ED95, drivmedel för FlexiFuel-bilar respektive etanolbussar och tunga fordon med etanolmotorer. 12

17 Etanol är inte det slutgiltiga alternativet till olja. Men den är ett steg på vägen. Vi driver på utvecklingen för att hitta något som är ännu bättre. ämnen. Pelletskaminer som primär värmekälla för villor och fritidshus med direktverkande el kommer att bli allt vanligare. Fordonsgasen drar på Arbetet att tillsammans med E.ON bygga Sveriges största nät för fordonsgas är i full gång. Biogas och naturgas består till största delen av metan. Skillnaden är att biogas är förnyelsebar energi medan naturgas har fossilt ursprung. Biogas kan utvinnas ur till exempel slam från reningsverk, gödsel, avfallsupplag eller växter. Biogasen bildas när organiskt material bryts ned av metanproducerande bakterier utan närvaro av syre. Med utveckling i tanken OK ekonomisk förening hoppas att etanol- och biobränsleproduktion snart kan hjälpa bönder i Afrika att arbeta sig ut ur fattigdom. Men det måste göras på rätt sätt. Om ansvaret läggs enbart på rika länder kommer allt att gå på export och odlingarna blir stora monokulturer. Risken är då att historien upprepar sig och att den fattiga delen av världen än en gång står som förlorare. Men om satsningar på biodrivmedel och annan energi sker på ett hållbart sätt socialt, ekonomiskt och ekologiskt innebär detta en stor möjlighet för afrikanska bönder. Med kunskap och bra styrning minskar riskerna.då kan bönderna få bättre betalt för livsmedelsråvaror och grödor för bioenergi. Pengar som kan gå till hälsovård och skolgång. Om satsningar på biodrivmedel och annan energi sker på ett hållbart sätt socialt, ekonomiskt och ekologiskt innebär detta en stor möjlighet för afrikanska bönder. Besök och läs om OKQ8:s strävan mot mer hållbar bilism. WWW OK samarbetar med Kooperation Utan Gränser och medlemmarna samlade under 2009 in kronor till organisationen. Sedan starten har kooperation varit en ledstjärna i arbetet, likaså biståndsidén hjälp till självhjälp. Rent praktiskt betyder det att ekonomisk framgång kombineras med demokratiskt deltagande i konkreta biståndsprojekt. Genom Kooperation Utan Gränser får fler människor makt att ta sig ur fattigdomen. 13

18 Ett lite grönare bilägande checklista Många önskar att deras bilägande inte innebar så stor skada på miljön. Faktum är att du redan idag kan göra mycket för att minska, och faktiskt helt motverka, den miljöbelastning som ditt bilägande innebär. Det bästa är att det inte är särskilt svårt eller dyrt Tvätta bilen i en automateller Gör-Det-Själv-tvätt med vatten rening och oljeavskiljare. Då tas skadliga tensider och giftiga tungmetaller om hand Använd svanenmärkta bilvårdsprodukter. OKQ8 har ett utmärkt sortiment Välj om möjligt en miljöbil. Helst med en motor som drivs med alternativa drivmedel, som etanol eller biogas. En elhybrid är förstås också bra. Det finns också miljöbilar med låg drivmedelsför brukning Lär dig EcoDriving. Körskolan hittar du på 5. Använd motorvärmare på vintern. En kall motor har dubbel bränsleförbrukning och mångdubbla utsläpp innan motorn och katalysatorn är varma Ta Cykeln för korta sträckor. Ta cykeln när du ska åka korta sträckor. Dessutom bra för både plånboken och hjärtat Sist men inte minst, klimatkompensera! Det görs enkelt på nätet och kostar mindre än man tror. Exempelvis är kostnaden för en medelstor bil som drar 0,7 liter milen och kör mil inte mer än cirka 170 kronor. Mer information på OKQ8s webbplats. 14

19 Under 2009 utgjorde miljöbilsförsäljningen 38 procent av den totala nybilsförsäljningen 38% OK EKONOMISK FÖRENINGS BILBOLAG ANA TROLLHÄTTAN AB företräder varumärkena Saab, Opel, Chevrolet och Mazda. I produktportföljen finns även Opels lätta transportbilsprogram samt Iveco och Isazu. ANA representeras i Trollhättan, Vänersborg och Strömstad präglades av Saab Automobiles vara eller icke vara. Trots halverad nybilsförsäljning på Saab och Opel så gjorde ANA ändå ett godkänt resultat tack vare kostnadsjakt, effektiviseringar, gynnsamma ränteförhållanden, en bra servicemarknad och en god begagnathandel. ANA vidtar nu åtgärder för att få fler ben att stå på. Att representera fler biltillverkare är en åtgärd. BILCITY i Kristianstad AB marknadsför och säljer Saab, Opel, Chevrolet och KIA. Fördubblad försäljning av KIA, stor efterfrågan på begagnade bilar och hög verkstadsbeläggning kompenserade för minskad efterfrågan på nybilssidan, främst på Saab. Resultatet för 2009 är tillfredsställande. BIVA BERGSLAGEN AB representerar Toyota i Dalarna och Västmanland och har försäljningsställen med full service i Borlänge, Falun, Västerås. I Ludvika finns enbart försäljning. Trots konjunkturen är resultatet 2009 bättre än året innan, mycket tack vare tre lanseringar av Toyota-modeller, god begagnatförsäljning och ett verkstadssamarbete med Carlia Bil i Borlänge kring krockskador. Ett grönt pilotprojekt för OKs bilföretag genomfördes, bland annat bytte man till LED-ljus i bilsalongens spotlights i Västerås. BIVA AB säljer Saab, Opel, Chevrolet och Nissan samt Opels lätta lastbilar. Fullserviceanläggningar finns i Linköping, Uppsala, Norrköping, Örebro och Karlskoga. BIVA AB har ett flertal samarbeten med lokala verkstäder. Trots den turbulenta marknaden var 2009 ett bra år på många sätt. Resultatet blev mer än godkänt och orsakerna till detta är flera. Den ojämförligt stora efterfrågan på begagnade bilar som framgångsrikt kunde mötas är en av dem. En stark eftermarknad och effektiviserad försäljning på internet är en annan. Verkstadsbolaget Meca samt bilmärket Nissan blev två nya partners under året. CARLIA BIL AB är ett dotterbolag till BIVA AB och säljer Saab, Opel, KIA och BMW i Falun och Borlänge. Resultatmålen uppnåddes för 2009, mycket tack vare god begagnatförsäljning. Samarbetet med KIA startades framgångsrikt i november. VRT Bil AB är ett dotterbolag till Bilcity i Kristianstad AB med en agentur för Toyota. Företaget är ISO certifierat och har helhjärtat anammat Toyotas miljövärderingar. Försäljningen har varit stabil men med något större volymer under 2009 än föregående år. Företaget tog hem två större kommunala upphandlingar. OK ekonomisk förening tar tillvara medlemmarnas intressen genom att hela tiden sträva mot att ligga i utvecklingens framkant och regelbundet utöka miljövalen för kunderna Snittpris SEK Bensin snittpris uppdelat i skatt och produktpris Produktpris Skatt 15

20 Här är konstnärsparet Rainer och Kyllikki som varit förlovade i 11 år. Hon är aktiv bildkonstnär och poet. Han arbetar som frilansare bland annat inom Limo- Taxioch CE-transportbranschen och har ett förflutet som fotograf på NK och bildkonstnär med ett 10-tal konstutställningar. Listan kan göras lång... VI ÄR OK

OK ekonomisk förening

OK ekonomisk förening 6/07 OK ekonomisk förening VÅR VERKSAMHET 6/07 Vår verksamhet 06/07 OK ekonomisk förening ägs av 1,3 miljoner medlemmar. Det motsvarar nästan var sjunde svensk. Tillsammans äger de hälften av Sveriges

Läs mer

Vårt år längs vägarna

Vårt år längs vägarna E85 D 95 Vårt år längs vägarna Hållbarhetsredovisning 2012/13 Starkare tillsammans Under 2012 slog vi ner en riktigt stor milstolpe i OKQ8:s historia. Nu finns vi i ett skandinaviskt sammanhang. Som VD

Läs mer

en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik

en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik Blekinge län, september 2008 Tidningen är utgiven av föreningen Miljöfordon Syd Miljobilen en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik Framtidens bilar är eldrivna Mycket tyder på

Läs mer

en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik

en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik Jönköpings län, september 2008 Tidningen är utgiven av föreningen Miljöfordon Syd Miljobilen en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik Framtidens bilar är eldrivna Mycket tyder

Läs mer

& Nr 2 2010. arlas dråpslag mot servicehandeln! medlemskåren. glass & konfektyr. nedslag i. minitema miljö

& Nr 2 2010. arlas dråpslag mot servicehandeln! medlemskåren. glass & konfektyr. nedslag i. minitema miljö BRANSCHTIDNINGEN FÖR TRAFIKBUTIKER OCH SERVICEHANDEL & Nr 2 2010 arlas dråpslag mot servicehandeln! nedslag i medlemskåren minitema miljö glass & konfektyr Ledare Fortsatt oro för små bensinhandlare &

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

Världsnyhet till frukost

Världsnyhet till frukost LEDAREN Vikten av att vårda sina företag SIDAN 2 EN ÄGARTIDNING FRÅN LANTMÄNNEN LÄS MER PÅ WWW.LANTMANNEN.COM NR 1 2012 FRAMTIDSGRUPPEN Nyfikenhet och engagemang SIDAN 14 17 BOKSLUTET Maskin den stora

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2008

Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsberättelse 2008 Konsumentkooperationen ska skapa ekonomisk nytta och samtidigt göra det möjligt för medlemmarna att i sin konsumtion bidra till en hållbar utveckling för människor och miljö.

Läs mer

Årsredovisning 2014 GodEl

Årsredovisning 2014 GodEl Årsredovisning 2014 GodEl Innehållsförteckning GodEl 2014 i korthet 2 Viktiga händelser 2014 3 Vårt syfte 4 Vår vision 4 Så här fungerar det 5 VD-ord 6 Elprisutveckling under 2014 7 Bra för våra kunder

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Volvo Personvagnar. Trafik & Miljö. Realistiska och attraktiva miljöalternativ

Hela denna bilaga är en annons från Volvo Personvagnar. Trafik & Miljö. Realistiska och attraktiva miljöalternativ Foto: Andrew Penner, Dreamstime.com Hela denna bilaga är en annons från Volvo Personvagnar 3CC 0-100 på cirka tio sekunder och detta utan några som helst utsläpp. 18 Håller oljan på att ta slut? 2 Etanol

Läs mer

Det våras. för Hälsingland. Vilken bil åker du i framtiden? Sidan 4 5 Vad händer med elpriset? Sidan 6 Många dyra elräkningar Sidan 7

Det våras. för Hälsingland. Vilken bil åker du i framtiden? Sidan 4 5 Vad händer med elpriset? Sidan 6 Många dyra elräkningar Sidan 7 NR 1 2010 En annonsbilaga från Energi- och klimatrådgivarna i Hälsingland Det våras för Hälsingland Vilken bil åker du i framtiden? Sidan 4 5 Vad händer med elpriset? Sidan 6 Många dyra elräkningar Sidan

Läs mer

Miljöeffektiva transporter och resor. - en handbok för företag

Miljöeffektiva transporter och resor. - en handbok för företag Miljöeffektiva transporter och resor - en handbok för företag Denna handbok är framtagen av Gatukontoret Malmö stad Sedan 2001 har Gatukontoret, Malmö stad, arbetat aktivt med beteendepåverkan för att

Läs mer

Hållbarhets redovisning 2013

Hållbarhets redovisning 2013 Hållbarhets redovisning 2013 2 3 BRING CITYMAIL HÅLLBARHETSREDOVISNING På sikt vill vi förstås bli klimatneutrala av egen kraft. Men den resan kan vi inte göra själva. Då måste både du, jag och alla andra

Läs mer

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat... 18-19 Våra kunder... 20-21 Personal...

Läs mer

Sälja miljöbil Satsa på miljö tjäna pengar!

Sälja miljöbil Satsa på miljö tjäna pengar! Sälja miljöbil Satsa på miljö tjäna pengar! Av Mattias Goldmann & Jonas Lööf 1 Utgiven av Miljöfordon Syd Ansvarig utgivare: Jonas Lööf Grafisk form: RÖD Reklambyrå AB. www.rodreklambyra.se Foto: Saab,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Bistånd som gör det möjligt att ta klivet ur fattigdomen Kooperation Utan Gränser är en biståndsorganisation som arbetar i 24 länder. Vi är specialiserade inom områdena jordbruk,

Läs mer

o2 El Ekonomisk Förening Årsredovisning 2014

o2 El Ekonomisk Förening Årsredovisning 2014 o2 El Ekonomisk Förening Årsredovisning 2014 Innehåll O2 El Ekonomisk Förening i korthet 3 VD har ordet 4 Vindkraft i Sverige och världen 5 Produktion i O2 El Ekonomisk Förening 11 Föreningens vindkraftverk

Läs mer

magasinet Många miljölöften spikade på mässan LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2008

magasinet Många miljölöften spikade på mässan LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2008 magasinet LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2008 Många miljölöften spikade på mässan Sidan 11 Sidan 15-17 Sidan 20-21 Sidan 25-27 Premiär för första etanollastbilen

Läs mer

Tema: Säkerhet. Skånska stationer trotsar åläggande. Sommarbutiken - bygdens livsnerv. Shell och 7-Eleven i samarbete. Nr 5 2007

Tema: Säkerhet. Skånska stationer trotsar åläggande. Sommarbutiken - bygdens livsnerv. Shell och 7-Eleven i samarbete. Nr 5 2007 Trafikbutik i framtiden? Nr 5 2007 BRANSCHTIDNING FÖR TRAFIKBUTIKER OCH SERVICEHANDEL Skånska stationer trotsar åläggande Sommarbutiken - bygdens livsnerv Shell och 7-Eleven i samarbete Tema: Säkerhet

Läs mer

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING Form och layout: IK Stockholm Tryckort: Stockholm juni 2011 Tryckeri: Printcenter PAPPER: Omslag: Brun Board, 100% returpapper,

Läs mer

Vi är vana att förändra marknaden!

Vi är vana att förändra marknaden! Årsredovisning 2013 Vi är vana att förändra marknaden! En värld som enbart använder ren el kan verka som ett orimligt mål. Men ser vi tillbaka på vår historia så har vi förändrat marknaden radikalt, mer

Läs mer

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 ELECT R A G R U P P E N A B ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG 2 0 1 3 Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 Vi är stolta över de resultat

Läs mer

Uppror mot kortavgifter!

Uppror mot kortavgifter! Nr 4 November 2013 Uppror mot kortavgifter! Lagskolan, del 4 Skaffa hjärtstartare! Central styrning eller entreprenör? DÄR DRÖMMAR FÖDS OCH ENTUSIASTER MÖTS! Med våra tidningar erbjuds dina kunder fartfyllda

Läs mer

Kyla &värme i förening

Kyla &värme i förening Svensk nollvision för utsläpp av växhusgaser 4 Energitrender 6 Världens energimarknader 13 Så sparar du energi och pengar 14 för framtiddsäker energi Metro annons KV 09-02-26 10.26 Sida 1 FOTO: ISTOCKPHOTO

Läs mer

SJ 11. Årsredovisning

SJ 11. Årsredovisning SJ 11 Årsredovisning Innehåll Vd har ordet 2 Ordföranden har ordet 4 Fortsatt förbättringsarbete 6 Vision, affärsidé, kärnvärden, strategier 8 Prioriterad punktlighet 10 Bättre och bekvämare tåg 12 Sveriges

Läs mer

Lantmännens Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2009

Lantmännens Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2009 Lantmännens Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2009 Innehåll Koncernen Viktiga händelser 2 Divisioner i korthet 3 Ordförande har ordet 5 Vd har ordet 6 Strategi med tonvikt på effektivisering 8

Läs mer

Större, starkare, smartare

Större, starkare, smartare Årsredovisning 2014 Större, starkare, smartare Inwido är Europas största tillverkare av fönster och dörrar. Genom innovativa och moderna produkter ökar vi människors välbefinnande. Den filosofin har gjort

Läs mer

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22 2010 VOLATI 2010 5 Innehåll Inledning 6 Så driver vi Volati framåt 8 Tankar om affären med Kellfri 12 Så fogades TeamOlmed samman 16 Så arbetar Corroventas vd 22 Martin investerar åt Volati 24 Volati stöder

Läs mer

Finansiell kalender. Årsstämma. Innehåll. NetOnNet-modellen

Finansiell kalender. Årsstämma. Innehåll. NetOnNet-modellen Vi behöver inte ha rea för att ha röda prislappar. Hos oss handlar du nämligen alltid direkt från lagerhyllan. Oavsett om vi ses på nätet eller i någon av våra Lagershopar har vi samma låga priser. Inga

Läs mer

Hållbara drivmedel i Sverige

Hållbara drivmedel i Sverige Hållbara drivmedel i Sverige Nulägesanalys och granskning av drivmedelsbolagen Gröna Bilister mars 2013 Rapporten är framtagen av Per Östborn, Jakob Lagercrantz och Mattias Goldmann Gröna Bilister Tfn

Läs mer