AR OK. OK ekonomisk förening Verksamheten 2009/2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AR OK. OK ekonomisk förening Verksamheten 2009/2010"

Transkript

1 VI Mycket har förändrats sedan OK startades men fördelarna med gemensamt ägande är lika stora nu som då. Det är vi som är OK. AR OK OK ekonomisk förening Verksamheten 2009/2010

2 OK ekonomisk förening Verksamhetsåret 2009/2010 Presentationen visar OK ekonomisk förening, koncernen. OK-Q8 AB presenteras på andra sidan. Nettoomsättningen uppgick till Mkr (9 079) Årets rörelseresultat uppgick till 300,5 Mkr (-115,9) Soliditeten uppgick till 42,7 procent (36,5) 09/10 Styrelsen föreslår en återbäring på 15 öre per liter drivmedel på bemannade stationer. På obemannande stationer (OKQ8 Minipris) lämnas 5 öre per liter drivmedel. På övriga inköp föreslås 2 procent återbäring. (Produkter och tjänster som undantages återbäringen återfinns i förvaltningsberättelsens förslag till vinstdisposition.) Styrelsen föreslår 2,5 procents ränta på medlemmars insatskapital 2009/10. En nyhet för året har varit att OK- Förlaget samlat all information på ett ställe på webben för att öka läsvärdet för medlemmar och läsare. Tanken är att den motorintresserade ska finna allt om fordon och deras tillbehör på sajten motorvarlden.se. Ytterligare nyheter är de nya varumärken som tagits in av våra bilhandlare. Bland annat har KIA kommit till på Carlia Bil i Falun och Nissan finns numera i sortimentet på Biva AB. Gå gärna in på där kommenterar föreningens VD Göran Lindblå året som gått i OK ekonomisk förenings webbaserade årsöversikt. Soliditet % Mkr Resultat efter finansiella poster Nettoomsättning Mkr /06 06/07 07/08 08/09 09/ /06 06/07 07/08 08/09 09/ /06 06/07 07/08 08/09 09/10

3 OKQ8 Verksamhetsåret 2009/2010 Presentationen visar OK-Q8 AB. OK ekonomisk förening, koncernen, presenteras på andra sidan. OKQ8 erbjuder ca 790 tankställen Vid verksamhetsårets slut hade OKQ8 tillsammans med samarbetspartners nära 400 etanolpumpar. Antalet miljöbilar i OKQ8s hyrbilsflotta passerade 80 procent under året OKQ8 är ett av Sveriges största drivmedelsbolag med en marknadsandel på drygt 28 procent. Med en affärsidé att bland annat ge rejäla medlemsförmåner och göra livet enkelt för bilister och energikunder vill OKQ8 bli bilistens och energikundens självklara val. Verksamhetsåret 09/10 OKQ8 har för avsikt att leda vägen mot en mer hållbar bilism. Att basera bränslen och drivmedel på petroleumprodukter är inte hållbart. Vi klarar inte heller att i ett slag gå från fossila till förnyelsebara bränslen. Därmed inte sagt att vi bara kan vänta på den perfekta lösningen. Klimathotet kräver att omställningen börjar till ett mer hållbart samhälle med de medel som står till buds nu. Försäljning Biltvätt och GDS Marknadsandelar 2009 (%) Prisutveckling drivmedel 2009 Mkr Övriga 3,05% ST1 7,45% Preem 11,54% Shell 13,57% kr/liter OKQ8 28,34% Statoil (inkl Jet) 36,05% jan apr jul okt GDS Biltvätt 95 oktan Diesel

4 Förslag till dagordning vid OK ekonomisk förenings distriktsstämma Stämmans öppnande 2 Val av presidium a) Ordförande b) Sekreterare c) Två justerare 9 3 Stämmans behöriga utlysande 4 Distriktsrådets rapport 5 Rapport om OK ekonomisk förenings verksamhet 6 Förberedande behandling av styrelsens och revisorernas berättelse för det föregående verksamhetsåret 7 Förberedande behandling av ärenden som styrelsen ämnar förelägga stämman 8 Av föreningsstämman, förvaltningsrådet eller styrelsen hänskjutna frågor 16 9 Behandling av ärende som väckts av medlem 10 Val av fullmäktige till föreningsstämman a) Ledamot (-er) b) Suppleant (-er) 11 Val av distriktsråd a) Ledamöter b) Suppleanter c) Ordförande 12 Val till förvaltningsrådet a) Ledamot b) Suppleant Val av valberedning a) Tre ledamöter b) Sammankallande 14 Beslut om distriktsrådets uppgifter 15 Medlemmarnas frågestund Avslutning

5 Innehåll 2 VD-ord 4 Vi är OK. Är du? 6 En röst för viktiga beslut 8 Att leva som man lär 10 Över 50 år av miljöarbete 12 Hållbar utveckling inget att vänta på 14 Ett lite grönare bilägande checklista 17 Sveriges mest folkkära motortidningar 18 Miljöbilsrekord Bedege AB och Fastighets AB Norrtull 20 Två föregångare på den svenska pelletsmarknaden 21 Hjälp till självhjälp 23 Medarbetare i OK-koncernen 24 OKQ8 vill göra livet enklare 25 Morgondagens drivmedel kräver initiativkraft idag 26 Kortet som stärker ekonomin 27 Plus för tvätt och Gör-Det-Själv 29 En god affär för hushållskassan 30 Butiken en bra affär för varje medlem 31 Låga sjukskrivningstal och ständigt bättre arbetsmiljö 32 Sveriges bästa sortiment 34 IDS 36 Organisationsschema 38 Styrelse OK 40 Suppleanter 41 Revisorer och Föreningskansli 42 Medlemsorganisationen 43 Förvaltningsråd 44 Adresser På finns en sammanfattande översikt av året som gått. Här kommenterar VD Göran Lindblå händelser i verksamheten, Detaljhandels direktör Per-Erik Lelle Persson berättar om arbetet på OKQ8s stationer och om nya medlemsförmåner. Dessutom visar OKQ8s Miljöchef Andrea Haag vägen in i framtiden. 1

6 VD-ord En världsekonomi i gungning. Finanskris. Flera EU-länder tvingas begära akut hjälp. Den svenska kronan sätts under stark press på grund av bankernas stora kreditexponering i Baltikum och flera länder i Östeuropa. I Sverige ökar konkurser och företagsrekonstruktioner. Arbetslösheten går mot tvåsiffriga tal. Riksbanken sänker räntan så lågt det går för att rädda skuldtyngda företag och hushåll. Regeringen ordinerar stimulanspaket av olika slag. Den svenska fordonsindustrin våra kanske stoltaste flaggskepp på exportmarknaden skakar och tvingas svälja närmast förödmjukande tillmälen när den politiska, ekonomiska och kulturella eliten debatterar. Personbilstillverkningen i Sverige Volvo respektive Saab - offras av de amerikanska ägarna när de inte längre orkade hålla sina egna märken flytande. Det finns många bilder från 2009 som etsat sig fast. Det värsta är att mardrömmen är sann. Vi kan inte heller konstatera att det är över. Även 2010 och 2011 kommer att vara år som starkt präglas av den svaga världsekonomin. Den värsta finansoron ligger säkert bakom oss, men mycket återstår att reparera innan det mera stabilt vänder uppåt. För OK ekonomisk förening med dess huvudverksamheter inom försäljning av energi och fordon är det viktigt att hushållen tror på en morgondag. I all detaljhandel och tjänsteföretagsamhet påverkas omsättning och resultat direkt av att människor är i rörelse, konsumerar och investerar. Vi klarade oss igenom 2009/10 på ett bättre sätt än vad jag befarade i förra årets verksamhetsberättelse. Oljepriset föll till en förhållandevis låg nivå och därmed kunde drivmedelspriserna hållas tillbaka. Andra energipriser var låga större delen av året. Sänkta skatter gav flertalet hushåll mer i plånboken. Räntekostnaderna var låga. De flesta hade trots allt jobb. Drivmedelsförbrukningen sjönk visserligen något, men försäljningen i butikerna hölls uppe. Våra effektiviseringsprogram, som påbörjats tidigare, slog igenom i resultaträkningen. Det innebar att föreningens hälftenägda bolag OK- Q8 AB kunde återhämta fjolårets förlust och delar av de senaste årens svaga resultatutveckling. Det är välkommet i föreningens bokslut på koncernnivå. Bilindustri i kris Som stor aktör inom den svenska bilhandeln har föreningen kämpat för att så långt möjligt hålla den globala bilindustrins kris utanför dörren. Nybilsförsäljningen totalt har tagit stryk i finanskrisens spår. Men som säljare av Saab har vi varit särskilt utsatta. Varumärket har skadats allvarligt under hela säljprocessen och dess olika inslag av rekonstruktion och likvidation. Periodvis har hela produktionen i fabriken i Trollhättan stått stilla eller gått på sparlåga. Nya modeller har skjutits på framtiden. Vi har kunnat möta dessa olika påfrestningar genom en anpassning av kostnaderna, ökat fokus på affären med begagnade bilar och på vissa orter en komplettering med andra bilmärken. Sårbarheten är för stor med beroendet av ett nybilsmärke, som inte har en finansiellt stabil ägare. Det är en viktig lärdom för framtiden. Men vem hade kunnat ana att världens största bilföretag GM med bl a Saab och Opel- skulle skaka värst av dem alla? Framför allt för vårt dotterbolag Ana Trollhättan AB är det mycket viktigt att det lilla holländska sportbilsföretaget Spyker blir en framgångsrik ny ägare till Saab Automobile. Ana har under senare år kompletterat med nya försäljningsställen i Vänersborg och Strömstad. Företaget har också breddat sitt utbud och har en gedigen kunskap om att anpassa bilar till olika specialverksamheter exempelvis polisbilar. Nu pågår också en försöksverksamhet med att konvertera biogas i Saab Biopower. Det ger en bil med en total flexibilitet att tanka bensin, E 85 (etanol) och biogas. Om vi summerar bilbolagens resultat i ljuset av årets alla utmaningar är det glädjande att vi totalt visar svarta siffror för det här affärsområdet. I spåren av bilkrisen drabbas även OK-förlagets motortidningar. Det blir ett stort avbräck i annonsintäkterna när en hel bransch drar åt handbromsen. Samtidigt pågår en medial strukturförändring, där alltmer intresse riktas mot nätet. Alla förlag med stora intressen i papperstidningar står inför svåra anpassningar till en ny tid. Nätets utbud blir en konkurrent både om läsarnas tid och intäkter från annonser. Norrtull Energi OK har sedan mitten av 1950-talet intresserat sig för att på olika sätt bidra till en bättre miljö. Sedan några år tillbaka har ett särskilt bolag inom föreningen Norrtull Energi AB- haft uppdraget att investera i produktion av förnybara bränslen. Ett komplement 2

7 till det engagerade arbete som bedrivs inom OKQ8 för att få fram mer hållbara drivmedel. Tre investeringar har hittills gjorts av NEAB. Det första gjordes i Sekab Holding (9,9 %), ett dotterbolag inom Sekabgruppen i Örnsköldsvik. Ett företag som expanderat snabbt som leverantör av drivmedlet E 85 (etanol). Sekabgruppen har engagerat sig starkt i utvecklingen av en cellulosabaserad etanol. Expansionsivern skapade tyvärr betydande växtvärk för Sekab, som tvingats omstrukturera hela verksamheten. Det har frestat på och vi som ägare har medverkat för att kunna genomföra en koncentration till en mer långsiktig och lönsam kärnverksamhet. En dyrbar erfarenhet för alla inblandade. Två investeringar har gjorts i pelletsbolagen Laxå Pellets AB och Helsinge Pellets AB (Edsbyn). I Laxå har produktionen varit igång under hela året, men drabbats av vissa mindre tekniska produktionsstörningar. I Helsinge Pellets har produktionen i princip stått stilla hela året på grund av installation respektive inkörning av helt nya pelletsmaskiner. Det senare har minst sagt varit en prövning och orsakat såväl förseningar i projektet som betydande merkostnader. Pelletsbranschen har också drabbats av finanskrisen eftersom sågverken, som producerar råvaran spån, kraftigt tappat fart. Det har inneburit onormalt höga råvarupriser som inte fullt ut kunnat kompenseras av prisökningar. Intresset för förnybar energi är stort och många olika aktörer planerar satsningar i t ex vindkraft och biobränslen. Men samtidigt är investeringarna vanskliga eftersom det generellt kräver långsiktiga skattefördelar och beroendet av politiska vindriktningar är stort. Hållbar energi Parallellt med NEAB fortsätter OKQ8 att satsa på att erbjuda våra medlemmar och företagskunder alternativ till fossila bränslen. Den satsningen har fortsatt genom ett utökat samarbete med E.ON. Vi bygger tillsammans ut Sveriges största biogasnät. De närmaste tre åren kommer i första hand biogasnätet att etableras i södra och mellersta Sverige. Därefter sker en utvärdering om fortsatt utveckling på OKQ8-stationerna. Det är frågan om stora investeringar på varje anläggning och därför är det viktigt att vi noga följer hur biogasutvecklingen stöds av andra viktiga aktörer samhället, fordonsindustrin och kunderna. E.ON planerar att bygga en helt ny biogasfabrik i södra Sverige. Det är ett nödvändigt tillskott för att säkra tillgången till drivmedlet. Idag är tillgången ett omvittnat problem i framför allt Stockholmsregionen, där kunderna är irriterade över att produkten ofta är slutsåld. För att inte lova för mycket erbjuder vi en fordonsgas med minst 50 procent biogas. För att klara kundernas behov kan krävas att gasen innehåller en viss del naturgas. Mackdöden Vid den här tiden ifjol gick debattens vågor höga omkring den s k mackdöden. Många olönsamma tankställen på framför allt landsbygden lades ner. Till en del berodde det också på den strukturförändring - med påföljande ägarbyten- som ägde rum i bensinbranschen. I något enstaka fall blev pumplagen droppen som fick bägaren att rinna över för återförsäljare som inte ansåg sig ha råd att investera. Ett år senare kan vi konstatera att det fortfarande stängs en och annan bensinstation. Men det etableras också nya. På en del platser har lokala entreprenörer öppnat tankställen där andra bolag lämnat. I utsatta bygder har länsstyrelserna bidragit med statliga investeringsmedel något som varit otänkbart ett betala till etablerade bolag. Vi får räkna med att omstruktureringen fortsätter även i framtiden precis som den gjort allt sedan Då fanns 8900 tankställen i Sverige. Nu är det omkring På sikt behövs inte så många. Bilarna drar allt mindre. Färre har helt enkelt behov av att tanka så ofta. Samtidigt blir kraven på många olika drivmedel så stort att det blir omöjligt att tillhandahålla det på lika många ställen som bensin och diesel idag. På en branschdag nyligen uttalade en ledande företrädare för ett bensinbolag att behovet i framtiden kanske bara är 1500 tankställen. För 20 år sedan uttalade samma bolag att det räckte med 3000 i hela Sverige. Det tog två decennier att komma dit. Men tempot i hela samhället har å andra sidan ökat något sedan dess. Våra stämmor Årets 99 distriktsstämmor i föreningen äger rum den 3 6 maj. Tid och plats kan läsas på ok.se, i annons i tidningen Vi bilägare eller genom anslag på OKQ8- stationerna. Viss regional annonsering förekommer. Ta gärna med någon till stämman. En god vän eller granne som är nyfiken på vad som händer. Man går inte lottlös därifrån. Förutom det uppskattade lotteriet till förmån för Kooperation Utan Gränser lotterna är gratis för besökande medlemmar får alla en stämmopresent. Föreningen har köpt in alla lotter, där överskottet går till bland annat landsbygdsutveckling i Afrika. Ett angeläget ändamål. Alla kan på det här sättet göra en liten insats för att stödja Kooperation Utan Gränsers hjälp till självhjälp i dessa utsatta områden. Ett annat sätt är att teckna sig för OKQ8 El, som inlett ett samarbete med Vi-skogen och bidrar till en mer positiv samhällsutveckling i östra Afrika. Göran Lindblå VD och koncernchef i OK ekonomisk förening 3

8 Vi är OK. Är du? OK ekonomisk förening månar om sina ägare. I vårt fall utgörs de av mer än en miljon medlemmar. Det är dessa som bestämmer och för oss är det helt OK. F öregångaren till OK ekonomisk förening bildades när några droskägare 1926 tröttnade på att köpa olja och bensin till överpris av importörer i monopolställning. Droskägarna startade istället en inköpsförening som de ägde tillsammans. Gissa vad som hände. Priserna sjönk dramatiskt. Tittar vi tillbaka i tiden är det våra medlemmar som har tankat till lägst kostnad. Egentligen är det inte så konstigt. Vi månar i första hand om våra ägare; drygt en miljon medlemmar. Det är du som är OK. Det är till din fördel som föreningen ska arbeta. Vi ska hitta nya sätt igen Liksom droskägarna för mer än 80 år sedan står vi idag inför en situation som kräver mod och engagemang. Utmaningen är en annan denna gång det handlar om klimathotet och det kräver att vi agerar nu. Direktiven har varit tydliga via motioner och förslag från våra ägare. Vi ska vara med och hitta nya, hållbara sätt att värma bostäder, köra bil och transportera gods. Vårt arbete är igång men OK-rörelsen kan inte göra allt. Däremot kommer vi att visa vägen. Och vi ska sätta press. Det har vi gjort förr (se vårt miljöarbete på sidorna 10 och 11). Vill du vara med och göra skillnad? Driva på för att skapa ett mer hållbart Sverige? Du kan göra det som aktiv medlem eller genom att välja oss för dina inköp. Oavsett hur du gör, är du OK. Ett mer hållbart Sverige Vi ska göra det tillsammans, med transparens och tydlighet. Sättet vi gör det på är lika viktigt som resultaten vi åstadkommer. Många kommer att se oss med nya ögon. Vi ska vara ett föredöme. Det vi gör ska locka flera att bli medlemmar. Det är mycket som behöver göras. Vi ska jobba för att OKQ8 underlättar avvecklingen av fossila bränslen. Vi ska vara med och definiera funktionen för framtidens station och hur den ska vara till nytta för medlemmarna. Vi strävar mot att även våra andra bolag ska vara de mest miljöanpassade i sin bransch. Vårt arbete är viktigt och vi har mer att ta itu med. Makten och ansvaret Är du medlem är du ingen vanlig kund, du är delägare där vi tillsammans tar ett ekonomiskt ansvar. Att inte vara skyldig någon för mycket pengar är ett sätt att skaffa sig oberoende. Och det ger oss större möjlighet att fatta beslut som skapar den förändring vi gemensamt vill ha. Tydligast blir ansvaret när vi måste lägga ner stationer som går med förlust. Det är sådana beslut vi måste fatta även om det ibland kan kännas tungt. Tycker du att förändringen går för långsamt? Finns det något vi kan göra bättre? Gå in på ok.se och lämna din åsikt. Kom med idéer och förslag, starta en diskussion och få med dig andra. Eller skriv en motion! Det är enkelt och hur man gör står på vår webbplats. Var med och förändra! Vi är OK. 80 För över 80 år sedan bildades föregångaren till OK Likväl som att ta vara på trender erbjuder OK sina medlemmar långsiktighet och uthållighet 4

9 VI ÄR OK Mustafa bor med sin fru i Trollhättan. I västra Sverige bor också hans två döttrar, hans son och hans barnbarn. Fritiden försöker de ofta tillbringa tillsammans. Mustafa är pensionär och hustrun jobbar deltid. De reser gärna när det finns tillfälle. Tankar, servar bilarna Hyundai och Skoda och handlar en hel del på OKQ8 också. Det är bra priser och service och personalen är trevlig.

10 En röst för viktiga beslut Våra beslut är långsiktiga. Därför är ett etiskt, klimatsmart och i övrigt hållbart förhållningssätt A och O i vår verksamhet. D itt medlemskap i OK ekonomisk förening är ett del ägarskap i ett bolag som omsätter mer än nio miljarder kronor. Detta kapital tillsammans med makten hos drygt en miljon medlemmar ger oss kraft att påverka utvecklingen på den svenska energimarknaden. Vad och hur vi ska göra bestämmer vi tillsammans, varje medlem har en röst. Våra beslut är långsiktiga. Därför är ett etiskt, och ett för miljön, hållbart förhållningssätt A och O i vår verksamhet. Där ingår rättvis handel. Gentemot våra medlemmar och kunder vill vi stå för kvalitet, fackkunskap, god service och prisvärda produkter. Det mest värdefulla Ett ekonomiskt oberoende är viktigt för oss i OK ekonomisk förening. Det är tack vare vårt gemensamma kapital och vår låga skuldsättning som vi har makten att ta de beslut vi vill för att driva verksamhet och utvecklingen i den riktning som bäst gynnar våra medlemmar och ett hållbart samhälle är insatsen 250 kronor för att bli medlem i OK ekonomisk förening och det anges i våra stadgar. Den medlem som begär utträde ur föreningen får tillbaka sin insats plus ränta. Insatsen kan erläggas kontant eller byggas upp över åren genom en succesiv överföring av upparbetad återbäring eller insatsränta. Detta hände 2009 Efter en motion arbetade styrelsen fram ett förslag till vision, kärnvärden och ny affärsidé. Förslaget tog styrelsen med sig på regionala möten för att ta in synpunkter för det fortsatta arbetet. I anslutning till arbetet med att etablera en vision för OK ekonomisk förening genomfördes en webbenkät där medlemmar och förtroendevalda fick ge sina synpunkter på föreningens verksamhet. Man fick också ge förslag inför föreningens framtida arbete. Arbetet med att utveckla föreningens webbplats intensifierades. Med en ny teknisk plattform förbättras medlemmarnas möjligheter till dialog och kommunikation. Styrelsen har lagt ett förslag som innebär att föreningens 99 distrikt görs om till ett färre antal regioner/områden. Detta för att kraftsamla resurserna, underlätta rekryteringen av förtroendevalda och för att kunna genomföra mer publika stämmor. Förslaget är under övervägande hos våra förtroendevalda och beslut fattas av föreningsstämman. Distriktsråden har genomfört 349 möten under Förvaltningsråden har genomfört 28 möten. OKs huvudverksamhet är att bedriva bilistisk fackhandel och att erbjuda drivmedel traditionella och förnyelsebara biltillbehör, servicetjänster och en rad andra produkter. 6

11 790 OKQ8 erbjuder cirka 790 tankställen i Sverige Det är du och övriga medlemmar som äger och styr OK ekonomisk förening. Mer tillbaka med det nya OKQ8-kortet Tillsammans med övriga medlemmar äger du hälften av Sveriges största drivmedels bolag. Det har varit en god affär. Historiskt och fram till idag har OKs medlemmar över tiden betalat mindre för bensin och diesel än andra bilister. I år föreslår styrelsen att återbäringen ska vara 15 öre per liter drivmedel på bemannade stationer. På OKQ8 Minipris-stationer föreslås 5 öre per liter drivmedel samt 2 procent av köpesumman på övriga inköp på OKQ8 under 2009/10. Dessutom, med det nya OKQ8 VISA kortet får medlemmarna en procent på alla övriga inköp utanför OKQ8. Läs mer om det nya OKQ8-kortet på sidan 26 eller på okq8.se. Eftersom OK är en ekonomisk förening måste årsbokslutet, inklusive återbäringsförslaget, god kännas av de representanter som ägarna har valt innan återbäringen kan delas ut till medlemmarna. Det slutgiltiga beslutet tas vid föreningsstämman den 29 maj Antalet medlemmar I slutet av 2009 hade föreningen medlemmar. PARLAMENTARISK ORGANISATION 99 distrikt Det är du och övriga medlemmar som äger och styr OK ekonomisk förening. Vid årsskiftet 2009/10 hade föreningen 99 distrikt. Om du har ett förslag eller synpunkter på verksamheten vänder du dig vanligtvis till distriktsordföranden som för frågan vidare till förvaltningsrådet. Ett annat bra sätt att kommunicera med föreningen är att använda vår webbplats Varje år genomförs en stämma i ditt distrikt. Där utser du och medlemmarna ett distriktsråd och representanter till förvaltningsrådet samt ledamot till föreningsstämman. Sju förvaltningsråd Varje distrikt i OK ekonomisk förening tillhör ett förvaltningsområde. Det finns sju förvaltningsområden; Dala-Gävleborg, Mälardalen, Stockholm, Syd, Västernorrland-Jämtland, Västra Sverige och Örebro- Östergötland. Förvaltningsrådens uppgift är att följa och hantera utvecklingen i det egna området. Råden är också en förbindelse mellan medlemmarna, styrelsen och föreningsledningen. Föreningsstämman Fastställer föreningens och koncernens resultat- och balansräkning. Den bestämmer också återbäringens storlek, det vill säga hur vinsten ska disponeras. Stämman beslutar även om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och föreningens vd, samt utser styrelseledamöter. OK-medlemskap bra för plånboken Utöver medbestämmande och återbäring ger ett medlemskap i OK en rad andra förmåner: Medlemserbjudanden på OKQ8s stationer. Tidsbegränsade rabatter från OKQ8s samarbetspartners, till exempel rabatt på nöjesaktiviteter och hotellvistelser. Bonus på villaolja (50 kr/ m 3 ), pellets (25 kr/ton), fast telefoni (två procent) och el (0,5 öre/kwh). Rabatt på prenumeration av Sveriges största biltidning Vi Bilägare och tidningen Husbil & Husvagn. OK Sparkonto med bra ränta samt avgiftsfria insättningar och uttag. Ett särskilt Servicekonto där pengar sätts in i förväg. Kontot är kopplat till ett betalkort som används vid inköp på OKQ8. Det är tillåtet att ha upp till kronor på Servicekontot. Högre belopp kan med fördel sparas på OK Sparkonto till förmånlig ränta. Se aktuell ränta på ok.se. Återbäring som inte tas ut växer på sparkontot. OKQ8-försäkringarnas premier är återbäringsgrundande. Kombinationsrabatter på medlemsförsäkringarna OKQ8 Bilförsäkring och OKQ8 Villaförsäkring. Som medlem kan du spara upp till 30 procent! OKQ8 VISA, ett kort som gäller på 24 miljoner köpställen världen över. Inga kortavgifter utanför OKQ8 och du får bonus på allt du handlar utanför OKQ8. Återbäring utgår naturligtvis på köp i OKQ8-kedjan. 7

12 Att leva som man lär Kan en koncern som säljer olja, bensin och diesel hävda att man månar om miljön? Svaret är utan tvekan ja. Visste du att ungefär en tredjedel av växthusgaserna kommer från uppvärmningen av våra bostäder? Pellets är ett klimatneutralt sätt att värma upp sitt hus och dessutom energiskattebefriat. OK äger genom dotterbolaget Norrtull Energi AB två pelletsfabriker. Via NEAB äger OK ekonomisk förening även 9,9 procent i SEKAB Holding AB. SEKAB har omstrukturerat sin verksamhet och koncentrerat resurserna till kärnverksamheten i Örnsköldsvik; bioetanol och gröna kemikalieprodukter. Hållbar utveckling Att arbeta för en hållbar utveckling är en av våra viktigaste uppgifter. Det räcker inte med att bara försöka hitta mer hållbara drivmedel. Vi måste göra vad vi kan i både stort och smått. Här är en del av det vi gör: Över 80 procent av OKQ8s hyrbilar är miljöbilar. Det gör oss bäst i branschen och målet är att 2010 ha 100 procent miljöbilsklassade personbilar. OKQ8 har även beslutat att enbart leasa miljöbilar som tjänstebilar. Biltvättar och GDS-hallar i OKQ8-kedjan är utrustade med oljeavskiljare. OKQ8 var troligen det första drivmedelsbolaget i världen som införde källsortering på servicestationerna. OK ekonomisk förenings bilåterförsäljare har stort fokus på ett brett utbud av bra miljöbilar. På våra cirka 300 bemannade stationer säljs det drygt två miljoner koppar krav- och rättvisemärkt kaffe på ett år. Med så många koppar görs stor nytta för både klimat och människor. Världens tuffaste miljökrav I ansträngningarna att driva utvecklingen på miljöom rådet har lagts mycket tid och kraft på att ta fram effektivare, mer resurssnåla produkter som bidrar till en bättre miljö. Ett bra exempel är OKQ8s certifierade etanol E85 som framställs efter världens tuffaste krav. OKQ8 vill vara en föregångare som inspirerar andra. Vi har inte råd att sitta och vänta på att någon annan tar fram en slutlig och optimal drivmedelslösning. Vi agerar här och nu. Ta fram hållbara alternativ Ett sätt att driva på utvecklingen till ett mer hållbart boende och bilägande är att göra alternativa bränslen mer tillgängliga. Vi har gjort viktiga framsteg med exempelvis den blyfria bensinen och etanolen. Nu bygger OKQ8 tillsammans med E.ON Sveriges största biogasnät. Dessutom hjälper vi medlemmarna till minskade utsläpp genom att visa hur man kan ändra sitt beteende och erbjuda alternativ för att kunna använda mindre fossilt bränsle. Internt klimatarbete Vi jobbar ständigt med att sänka vår egen klimatbelastning. Det genomförs ett stort energibesparingsprogram i fastigheter. Tjänstebilarna består snart av enbart miljöbilar. OK har arbetat för ett mer hållbart bilägande i mer än 50 år. Miljötänkandet är en av våra hörnstenar som gjort att Sverige ligger långt framme i användandet av mer miljöanpassade drivmedel och produkter. Mkr Försäljning Biltvätt och GDS GDS Biltvätt 8

13 VI ÄR OK Mamma Carina, pappa Stefan, Emma 7 och Meja snart 5, bor i villa i Märsta. Familjen reser gärna, till värmen men skidor i Sälen är också kul. Annars bär det ofta ut i skogen. Mamma letar svamp och de andra fikar. Tankar och tvättar bilen på OKQ8, ibland slinker det ner en korv också. Idag äger familjen en Audi om några år även ett par moppar.

14 Över 50 år av miljöarbete 1960 Uppför Gör-detsjälv- hallar, ett miljömässigt bra alternativ På depåcisternerna installeras flytande tak för att förhindra utsläpp av bensinångor Teknik för återvinning av bensingaser från tankbilar installeras på stationer och depåer Nya smörjoljor baserade på biologiskt nedbrytbara vegetabiliska oljor lanseras för att användas i motorsågar, hydraulsystem och båtmotorer Optima blir den första bensinen där allt bly tas bort ur 96- och 98-oktanig bensin och ersätts med natriumsulfonat. En bilvårdsserie baserad på vegetabiliska växtoljor introduceras. Produkterna är fria från aromatisk lacknafta Ett nytt system för vattenrening/recirkulering i biltvättmaskiner testas. Utsläppen av vatten och tvättkemikalier reduceras ytterligare. Ett samarbete med Stiftelsen Svensk Etanolutveckling påbörjas Försäljning av RME (raps-diesel) påbörjas. Bensinbetjänten James, världens första helautomatiska tankningssystem för personbilar, lanseras Import av låg svavliga, tjocka eldningsoljor och låg svavlig villaolja Vattenåtervinning införs för biltvättmaskiner OK introducerar låg blybensin som första och enda oljeföretag i Sverige Den 93-oktan iga bensinen ersätts av 95- oktanig blyfri bensin. Introduktion av de första miljöstationerna för farligt avfall. OK upplåter mark på bensinstationerna och ansvarar för driften Lansering av TT Special, en motorsågsbensin för skogsbruk som kraftigt reducerar utsläppen av skadliga ämnen såsom bensen En ny miljöklassad bensin lanseras. Första etanolpumpen i Sverige öppnas på OK i Örnsköldsvik. Naturavfettning från Petrolia AB blir Svanenmärkt. En giftfri propylenglykol och en biologiskt nedbrytbar motorolja i högsta kvalitetsklass lanseras Sveriges första försäljningsställe för biogas invigs i Årsta, Stockholm. I mars invigs anläggningen världens första Energiservicestation Bensin i Miljöklass 1 introduceras på alla OKQ8-anläggningar : OK introducerar låg blybensin som första och enda 2002: oljeföretag i Sverige Miljöbilar av hybrid och etanoltyp introduceras i OKQ8 Hyrbilars vagnpark. 10

15 2000 En försöksverksamhet med källsortering på stationsplanen genomförs. OKQ8 är första drivmedelsbolag i Sverige, troligen i världen, med detta Tankbilar byts ut mot nya av högsta miljöklass Euro III. OKQ8 inleder ett samarbete med Håll Sverige Rent i olika projekt. Första anläggningen som erbjuder CO2, öppnas i Årsta, Stockholm Miljöbilar av hybrid och etanoltyp introduceras i OKQ8 Hyrbilars vagnpark. Logistikavdelningen och smörjmedelsfabriken Petrolia AB certifierar sina miljöledningssystem enligt ISO OKQ8 är först med att tillsätta fem procent etanol i all 95-oktanig bensin på de egna depåerna med minskad klimatpåverkan som följd. Samarbete med Sydkraft (nuvarande E.ON) inleds och OKQ8s fordonsgasnät börjar utvecklas i syd- och västsverige. OKQ8 har 70 procent av landets tankställen för E Stationerna fastställer energisparprogram och sätter upp lokala miljömål. En kampanj genomförs i syfte att uppmana bilförare att köra med rätt däcktryck för att minimera bränsleförbrukningen och därmed påverkan på miljön Europas största etanolstation OKQ8 Globen i Stockholm invigs med etanol i samtliga pumpar procent av OKQ8s tvättanläggningar har reningsverk. OKQ8 genomför färre leveranser tack vare en planerad ökning av leveransstorlek med i genomsnitt fyra procent OKQ8 erbjuder tillsammans med sina samarbetspartners över 280 etanolpumpar, flest i Sverige. Antalet miljöbilar i OKQ8s hyrbilsflotta passerar 50 procent. Samtliga tankbilsförare utbildas i sparsam körning (Heavy Eco Driving). OKQ8 försöker lansera ett diesel altern ativ, Diesel Eco20, som reducerar koldioxidutsläppen med 450 kg/år för en normal dieselbil. Miljöorganisationer menar att en av råvarorna inte är långsiktigt hållbar. Klimatwebben lanseras på OKQ8 säljer bara certifierad etanol, E85, som uppfyller nya stränga krav. OKQ8 serverar enbart rättvise- och kravmärkt kaffe på sina stationer. 73 procent av alla tjänstebilar är miljöbilar. IDS öppnar Sveriges första 100 procentiga RME-anläggning i Kalmar för tung trafik RME (rapsmetylester) införs på flera stationer, depåer och IDS-anläggningar (International Diesel Service). Andelen miljöbilar når 80 procent på personbilssidan, möjligheterna att erbjuda biogasbilar och eldrivna bilar utreds. Som första drivmedelsbolag klimatkompenseras vissa personbilshyror. OKQ8 inleder samarbete med Vi-skogen. Kunderna får möjlighet att skänka pengar via sin elräkning och uppmuntras att bidra till positiv samhällsutveckling i östra Afrika. Tillsammans med Miljöförvaltningen i Stockholms Stad, Aga Gas AB och med Naturvårdsverket som huvudman deltar OKQ8 i projektet Cleantruck. Speed-warning installeras för säkrare och snålare transporter vid distribution av drivmedel. Energi besparingar och åtgärder genomförs för att minska förluster av lättflyktiga ämnen från våra depåer. OKQ8 börjar tillsammans med E.ON bygga Sveriges största biogasnät : 90 procent av OKQ8s tvättanläggningar har reningsverk. 2009: OKQ8 börjar tillsammans med E.ON bygga Sveriges största biogasnät 11

16 Hållbar utveckling inget att vänta på Den globala medvetenheten om växthusgasernas inverkan på klimatet har satt igång en febril aktivitet för att hitta alternativ till fossila bränslen. B iodiesel av återvunnen matolja har startat en folkrörelse i USA. Ett forskarlag vid Ohio University har tagit fram en metod där vätgas produceras av urin på ett sätt som är långt mycket energieffektivare än produktion med vatten. I Afrika väntar man fortfarande på att få börja tillverka biodrimedel av Jatropha, en oätlig buske som växer i karga jordar. I Indien kan man köpa bilen Nano för kronor den ska inom några år även finnas som elbil. I Frankrike ska en bil som går på tryckluft börja säljas. Bilen som vann årets världsmästerskap för soldrivna bilar hade en medelhastighet av 100 km/h. Hur vi slutligen optimalt driver våra bilar och värmer våra hus är långt ifrån bestämt. En sak vet vi, vägen dit går i flera steg. Vardagskampen för klimatet måste ske här och nu. Endast hållbar etanol Endast certifierad etanol E85 som uppfyller nya stränga krav får säljas på OKQ8, ett av de första företagen att lansera den certifierade etanolen på den svenska marknaden. För att etanol ska vara vara certifierad måste odlingen ske på ett hållbart sätt, det ska råda drägliga arbetsförhållanden samt finnas krav på att etanolen ska minska utsläppen av koldioxid med minst 77 procent jämfört med bensin. Det råder även nolltolerans mot regnskogsavverkning. Etanol som drivmedel har fått ett enormt genomslag de senaste åren trots en tydlig avmattning i perioder när bensinpriset varit lågt. Att utveckla tillverkningen av ekologiskt och hållbart producerad etanol uppfyller OKQ8s ambitioner för förnyelsebara drivmedel. Det ligger också i linje med OKs och OKQ8s strävan att leda utvecklingen på miljöområdet. Europeiskt föredöme Den tunga distributionstrafiken står för en stor andel av trafikens miljö- och hälsobelastning i Stockholm, trots att endast fem till tio procent av trafiken är just lastbilar. Stockholms positiva utveckling för miljöbilar på personbilssidan har inte följts av de tunga lastbilarna. Det delvis EU-finansierade projektet Cleantruck ska bidra till att ändra på detta. Projektet drivs tillsammans med Stockholms Stads Miljöförvaltning i samarbete med OK-Q8 AB och AGA Gas AB. Dessutom är syftet med EUs program LIFE+ att demonstrera innovativa tekniker för att minska miljöbelastningen i allmänhet och växthuseffekten i synnerhet. Pellets Via det helägda dotterbolaget Norrtull Energi AB äger OK ekonomisk förening Laxå Pellets AB och Helsinge Pellets AB. Pellets är ett klimatneutralt och prisvärt sätt att värma upp ett hus. Pellets består av restprodukter från sågverk och hela tillverkningsprocessen är fri från miljöfarliga Sammanfattning av kraven för E85 Nolltolerans för 1 4 barnarbete Minst 77 procent reduktion 2 5 av fossil koldioxid jämfört med bensin Minst 30 procent mekaniserad skörd idag samt en plan 3 6 för ökning av mekaniseringsgraden till 100 procent 7 Nolltolerans för avverkning av regnskog Rättigheter och säkerhetsåtgärder för alla anställda i linje med FNs riktlinjer Ekologisk hänsyn i enlighet med UNICA:s miljöinitiativ Kontinuerlig kontroll av att kriterierna uppfylls Vilken etanol är hållbar? I det första skedet etanol från producenter som godkänts enligt de kriterier som fastställts. Processen fortsätter och antalet godkända företag ökar. Kriterierna fortsätter dessutom att utvecklas och kompletteras. Etanolen används i första hand till E85 och ED95, drivmedel för FlexiFuel-bilar respektive etanolbussar och tunga fordon med etanolmotorer. 12

17 Etanol är inte det slutgiltiga alternativet till olja. Men den är ett steg på vägen. Vi driver på utvecklingen för att hitta något som är ännu bättre. ämnen. Pelletskaminer som primär värmekälla för villor och fritidshus med direktverkande el kommer att bli allt vanligare. Fordonsgasen drar på Arbetet att tillsammans med E.ON bygga Sveriges största nät för fordonsgas är i full gång. Biogas och naturgas består till största delen av metan. Skillnaden är att biogas är förnyelsebar energi medan naturgas har fossilt ursprung. Biogas kan utvinnas ur till exempel slam från reningsverk, gödsel, avfallsupplag eller växter. Biogasen bildas när organiskt material bryts ned av metanproducerande bakterier utan närvaro av syre. Med utveckling i tanken OK ekonomisk förening hoppas att etanol- och biobränsleproduktion snart kan hjälpa bönder i Afrika att arbeta sig ut ur fattigdom. Men det måste göras på rätt sätt. Om ansvaret läggs enbart på rika länder kommer allt att gå på export och odlingarna blir stora monokulturer. Risken är då att historien upprepar sig och att den fattiga delen av världen än en gång står som förlorare. Men om satsningar på biodrivmedel och annan energi sker på ett hållbart sätt socialt, ekonomiskt och ekologiskt innebär detta en stor möjlighet för afrikanska bönder. Med kunskap och bra styrning minskar riskerna.då kan bönderna få bättre betalt för livsmedelsråvaror och grödor för bioenergi. Pengar som kan gå till hälsovård och skolgång. Om satsningar på biodrivmedel och annan energi sker på ett hållbart sätt socialt, ekonomiskt och ekologiskt innebär detta en stor möjlighet för afrikanska bönder. Besök och läs om OKQ8:s strävan mot mer hållbar bilism. WWW OK samarbetar med Kooperation Utan Gränser och medlemmarna samlade under 2009 in kronor till organisationen. Sedan starten har kooperation varit en ledstjärna i arbetet, likaså biståndsidén hjälp till självhjälp. Rent praktiskt betyder det att ekonomisk framgång kombineras med demokratiskt deltagande i konkreta biståndsprojekt. Genom Kooperation Utan Gränser får fler människor makt att ta sig ur fattigdomen. 13

18 Ett lite grönare bilägande checklista Många önskar att deras bilägande inte innebar så stor skada på miljön. Faktum är att du redan idag kan göra mycket för att minska, och faktiskt helt motverka, den miljöbelastning som ditt bilägande innebär. Det bästa är att det inte är särskilt svårt eller dyrt Tvätta bilen i en automateller Gör-Det-Själv-tvätt med vatten rening och oljeavskiljare. Då tas skadliga tensider och giftiga tungmetaller om hand Använd svanenmärkta bilvårdsprodukter. OKQ8 har ett utmärkt sortiment Välj om möjligt en miljöbil. Helst med en motor som drivs med alternativa drivmedel, som etanol eller biogas. En elhybrid är förstås också bra. Det finns också miljöbilar med låg drivmedelsför brukning Lär dig EcoDriving. Körskolan hittar du på 5. Använd motorvärmare på vintern. En kall motor har dubbel bränsleförbrukning och mångdubbla utsläpp innan motorn och katalysatorn är varma Ta Cykeln för korta sträckor. Ta cykeln när du ska åka korta sträckor. Dessutom bra för både plånboken och hjärtat Sist men inte minst, klimatkompensera! Det görs enkelt på nätet och kostar mindre än man tror. Exempelvis är kostnaden för en medelstor bil som drar 0,7 liter milen och kör mil inte mer än cirka 170 kronor. Mer information på OKQ8s webbplats. 14

19 Under 2009 utgjorde miljöbilsförsäljningen 38 procent av den totala nybilsförsäljningen 38% OK EKONOMISK FÖRENINGS BILBOLAG ANA TROLLHÄTTAN AB företräder varumärkena Saab, Opel, Chevrolet och Mazda. I produktportföljen finns även Opels lätta transportbilsprogram samt Iveco och Isazu. ANA representeras i Trollhättan, Vänersborg och Strömstad präglades av Saab Automobiles vara eller icke vara. Trots halverad nybilsförsäljning på Saab och Opel så gjorde ANA ändå ett godkänt resultat tack vare kostnadsjakt, effektiviseringar, gynnsamma ränteförhållanden, en bra servicemarknad och en god begagnathandel. ANA vidtar nu åtgärder för att få fler ben att stå på. Att representera fler biltillverkare är en åtgärd. BILCITY i Kristianstad AB marknadsför och säljer Saab, Opel, Chevrolet och KIA. Fördubblad försäljning av KIA, stor efterfrågan på begagnade bilar och hög verkstadsbeläggning kompenserade för minskad efterfrågan på nybilssidan, främst på Saab. Resultatet för 2009 är tillfredsställande. BIVA BERGSLAGEN AB representerar Toyota i Dalarna och Västmanland och har försäljningsställen med full service i Borlänge, Falun, Västerås. I Ludvika finns enbart försäljning. Trots konjunkturen är resultatet 2009 bättre än året innan, mycket tack vare tre lanseringar av Toyota-modeller, god begagnatförsäljning och ett verkstadssamarbete med Carlia Bil i Borlänge kring krockskador. Ett grönt pilotprojekt för OKs bilföretag genomfördes, bland annat bytte man till LED-ljus i bilsalongens spotlights i Västerås. BIVA AB säljer Saab, Opel, Chevrolet och Nissan samt Opels lätta lastbilar. Fullserviceanläggningar finns i Linköping, Uppsala, Norrköping, Örebro och Karlskoga. BIVA AB har ett flertal samarbeten med lokala verkstäder. Trots den turbulenta marknaden var 2009 ett bra år på många sätt. Resultatet blev mer än godkänt och orsakerna till detta är flera. Den ojämförligt stora efterfrågan på begagnade bilar som framgångsrikt kunde mötas är en av dem. En stark eftermarknad och effektiviserad försäljning på internet är en annan. Verkstadsbolaget Meca samt bilmärket Nissan blev två nya partners under året. CARLIA BIL AB är ett dotterbolag till BIVA AB och säljer Saab, Opel, KIA och BMW i Falun och Borlänge. Resultatmålen uppnåddes för 2009, mycket tack vare god begagnatförsäljning. Samarbetet med KIA startades framgångsrikt i november. VRT Bil AB är ett dotterbolag till Bilcity i Kristianstad AB med en agentur för Toyota. Företaget är ISO certifierat och har helhjärtat anammat Toyotas miljövärderingar. Försäljningen har varit stabil men med något större volymer under 2009 än föregående år. Företaget tog hem två större kommunala upphandlingar. OK ekonomisk förening tar tillvara medlemmarnas intressen genom att hela tiden sträva mot att ligga i utvecklingens framkant och regelbundet utöka miljövalen för kunderna Snittpris SEK Bensin snittpris uppdelat i skatt och produktpris Produktpris Skatt 15

20 Här är konstnärsparet Rainer och Kyllikki som varit förlovade i 11 år. Hon är aktiv bildkonstnär och poet. Han arbetar som frilansare bland annat inom Limo- Taxioch CE-transportbranschen och har ett förflutet som fotograf på NK och bildkonstnär med ett 10-tal konstutställningar. Listan kan göras lång... VI ÄR OK

VI HAR SPANAT IN DIG...

VI HAR SPANAT IN DIG... VI HAR SPANAT IN DIG... Anledningen är att vi tror att du kan vara rätt person att representera våra en miljon medlemmar och drygt nio miljarder kronor. Tycker du att bilen och energifrågorna är viktiga

Läs mer

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter OKQ8 Mot fossiloberoende transporter Stationsnätet 1 Störst i Sverige med 750 stationer över hela landet, för såväl personbil som tung trafik 2 350 bemannade stationer 3 150 stationer med 2 000 hyrbilar

Läs mer

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv Stationsnätet 1 Störst i Sverige med 750 stationer över hela landet, för såväl personbil som tung trafik 2 350 bemannade

Läs mer

OK ekonomisk förening Verksamheten 2010/2011 AR OK

OK ekonomisk förening Verksamheten 2010/2011 AR OK VI OK ekonomisk förening Verksamheten 2010/2011 AR OK OK ekonomisk förening Verksamhetsåret 2010/2011 Presentationen visar koncernen OK ekonomisk förening. OK-Q8 AB presenteras på nästa sida. Nettoomsättningen

Läs mer

OK EKONOMISK FÖRENING VERKSAMHETEN 2010/2011

OK EKONOMISK FÖRENING VERKSAMHETEN 2010/2011 R OK EKONOMISK FÖRENING VERKSAMHETEN 2010/2011 OK EKONOMISK FÖRENING Verksamhetsåret 2010/2011 Presentationen visar koncernen OK ekonomisk förening. OK-Q8 AB presenteras på nästa sida. till 9 801 Mkr (9

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Drivmedel

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Drivmedel Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Drivmedel Förslag till OKQ8 Förse pumphandtagen med bättre märkning så att feltankningar kan undvikas! Frågor och svar drivmedel Innan OK Masergatan

Läs mer

Ur ett detaljhandelsbolags perspektiv. Erik Stenströmer Moglia Miljö- & Kvalitetskoordinator

Ur ett detaljhandelsbolags perspektiv. Erik Stenströmer Moglia Miljö- & Kvalitetskoordinator 2030 Ur ett detaljhandelsbolags perspektiv Erik Stenströmer Moglia Miljö- & Kvalitetskoordinator OKQ8 Direktdivisionen 2030 - UR ETT DETALJHANDELSBOLAGS PERSPEKTIV Vilka är OKQ8 idag och var står vi? Vad

Läs mer

förening 11/12 Verksamhetsåret 2011/2012 Presentationen visar koncernen OK ekonomisk förening. OK-Q8 AB presenteras på nästa sida.

förening 11/12 Verksamhetsåret 2011/2012 Presentationen visar koncernen OK ekonomisk förening. OK-Q8 AB presenteras på nästa sida. verksamheten 2011 2012 OK ekonomisk förening Verksamhetsåret 2011/2012 Presentationen visar koncernen OK ekonomisk förening. OK-Q8 AB presenteras på nästa sida. Nettoomsättningen uppgick till 9 867 Mkr

Läs mer

OKQ8 och hållbar bilism

OKQ8 och hållbar bilism Hållbar bilism OKQ8 och hållbar bilism OKQ8 vill jobba med hållbarhet i hela leverantörskedjan från råvara till färdig produkt. Det är en förutsättning för att vi ska kunna garantera drivmedlens hållbarhetsprestanda.

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling Förslag till OKQ8 Förse pumphandtagen med bättre märkning så att feltankningar kan undvikas! OKQ8 ska koncentrera sig på bensin och inte

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OK ekonomisk förening

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OK ekonomisk förening Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OK ekonomisk förening Hej! Jag undrar varför vårat gamla system med återbäring har försämrats, Det kunde generera återbäring årligen mellan 2-3 % på inköp

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12 Vilken miljöbil ska man välja? Örebro 2009-05-12 Mina kontaktuppgifter Jonas Lööf Kemiingenjör och miljövetare Arbetat med miljöbilar sedan 1997 Projektledare Miljöfordon Syd jonas@miljofordonsyd.se Mobil:

Läs mer

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Det goda livet Presentation om Inköp Innehåll Västra Götalandsregionen Regionservice.... Inköp... Marknadsanalys... Miljökrav

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad www.nyavagvanor.se Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Om du ännu inte har börjat fundera på växthuseffekten kan det vara dags

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-25 Fler miljöbilar för ett modernt och hållbart Sverige Sverige är ett föregångsland på klimatområdet.

Läs mer

Motala kör på biogas. Om Motalas satsning på miljövänligt bränsle

Motala kör på biogas. Om Motalas satsning på miljövänligt bränsle Motala kör på biogas Om Motalas satsning på miljövänligt bränsle Så lyckades Motala - Oavsett vilken aktör en kommun samarbetar med är det viktigt att kommunen stöttar och bidrar till att investeringar

Läs mer

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

Hållbar bilism. Index för. hållbar bilism 2015. 2008-2014 Årlig sammanställning, maj 2015 134% 100%

Hållbar bilism. Index för. hållbar bilism 2015. 2008-2014 Årlig sammanställning, maj 2015 134% 100% Index för Hållbar bilism hållbar bilism 2015 2008-2014 Årlig sammanställning, maj 2015 134% 100% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 OKQ8 och hållbar bilism OKQ8 vill jobba med hållbarhet i hela leverantörskedjan

Läs mer

Programförklaring för Miljöfordon Syd

Programförklaring för Miljöfordon Syd Programförklaring för Miljöfordon Syd 1. Miljöfordon Syd och dess syfte (enligt stadgarna - 2 ÄNDAMÅL) Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom: 1. att marknadsföra

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 /2013 OFFENSIV O KOOPERATIONK

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 /2013 OFFENSIV O KOOPERATIONK VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 /2013 OFFENSIV O KOOPERATIONK B OK ekonomisk förening Om OK ekonomisk förening OK:S verksamhet Försäljning av traditionella och förnybara drivmedel, biltillbehör, livsmedel samt

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING, KNEG 1 Godstransporter på gott och ont Godstransporter på väg: en förutsättning för tillväxt står för 60 % av de totala godstransporterna i Sverige betydande

Läs mer

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva.

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Vår Verklighet Vår Verklighet Gunnar Netz, vd Grönsakshallen Sorunda Vi har en vision Grönsakshallen Sorunda ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Det var en gång..

Läs mer

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt Miljöprestanda GRÖNA TON. Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt I förarsätet för miljön Växthuseffekten kan allmänt ses som det enskilt största miljöhotet i världen. Det är bakgrunden till

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Rapport: Svenskarnas kunskap och attityd till fossilfria drivmedel. På uppdrag av Etanolpartiet. Rapport TNS 2013-06-14 P-1527159

Rapport: Svenskarnas kunskap och attityd till fossilfria drivmedel. På uppdrag av Etanolpartiet. Rapport TNS 2013-06-14 P-1527159 : Svenskarnas kunskap och attityd till fossilfria drivmedel På uppdrag av Etanolpartiet TNS -06- P-525 Innehåll Sammanfattning av resultaten 0 2 Miljöpåverkan genom bilkörning 0 Kunskap om olika drivmedels

Läs mer

Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009

Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009 Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009 Genom hållbara inköp läggs grunden för hållbara transporter. När du och din organisation köper in eller leasar bilar och drivmedel kan organisationen

Läs mer

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö!

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö! Energideklaration fordon Analys av fordon som ger lägre kostnader och miljöpåverkan Jonas Lööf Miljöfordon Syd Tylösand 2013-05-14 Miljöfordon Syd Förening för alla bil- och miljöintresserade fler miljöbilar

Läs mer

Intern klimatrapport Sala Sparbank

Intern klimatrapport Sala Sparbank Intern klimatrapport Sala Sparbank FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.salasparbank.se Verksamhetsområde Sala och Heby Beräkningsperiod Januari-december 2014 Kontaktperson Annika Nelson Berg NYCKELTAL Antal

Läs mer

Energigas en klimatsmart story

Energigas en klimatsmart story Energigas en klimatsmart story Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 569 TWh TWh Vattenkraft 66 Gas 17 Biobränsle 127 Värmepumpar 6 Vindkraft 3 Olja 183 Kärnkraft

Läs mer

limatsmarta Klimatsmarta logistiktjänster ogistiktjänster

limatsmarta Klimatsmarta logistiktjänster ogistiktjänster limatsmarta Klimatsmarta logistiktjänster ogistiktjänster Nordanå skall vara en attraktiv part när det gäller klimatsmarta logistiktjänster till företag i Sverige samt Europa. Vi skall också vara en attraktiv

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Anders Mathiasson Svenska Gasföreningen 17 september 2008 Verksamhetsstrukturen Vad är gas och gasbranschen i Sverige? Biogas från vattenslam, gödsel, avfall

Läs mer

Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se

Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se Vision Norra Sverige en världsledande region i omställningen till ett ekonomiskt, socialt och

Läs mer

Biogas en klimatsmart vinnare. Mattias Hennius, E.ON Gas

Biogas en klimatsmart vinnare. Mattias Hennius, E.ON Gas Biogas en klimatsmart vinnare Mattias Hennius, E.ON Gas Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 620 TWh TWh Vattenkraft 62 Biobränsle 116 Gas 12 Värmepumpar

Läs mer

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Bränslen/energi Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Vad driver utvecklingen mot en miljövänligare fordonsflotta? Medelhavsklimatet kommer en meter närmare varje timme.

Läs mer

Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen

Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen Verksamhetsorganisation Gasföreningen enar gasbranschen Medlemsfinansierad branschförening med över 100 medlemmar Biogas Fordonsgas

Läs mer

VEM ÄR SEKAB? Sustainable Green Chemistry Solutions

VEM ÄR SEKAB? Sustainable Green Chemistry Solutions VEM ÄR SEKAB? Sustainable Green Chemistry Solutions ...DU Tillsammans arbetar vi i ett norrländskt företag med stora delar av världen som spelplan. Vi producerar och säljer kemikalieprodukter samt utvecklar

Läs mer

Intern klimatrapport Sala Sparbank

Intern klimatrapport Sala Sparbank Intern klimatrapport Sala Sparbank FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.salasparbank.se Verksamhetsområde Sala och Heby Beräkningsperiod Januari-december 2013 Kontaktperson Annika Nelson Berg NYCKELTAL Antal

Läs mer

Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen

Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen Mårten Ahlm, Skånes Energiting 2012-06-12 - Biogas Syd är en regional samverkansorganisation för biogasintressenter i södra

Läs mer

Om ANA. Företagsfakta

Om ANA. Företagsfakta Om ANA Företagsfakta ANA Trollhättan AB med dotterbolaget ANA Motorcentrum AB har idag verksamhet på 4 orter. Trollhättan. Vänersborg, Strömstad och Stenungsund. ANA-bolagen med ca 150 anställda levererar

Läs mer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer LRF Konsults Lönsamhetsbarometer APRIL 1 Sjunkande lönsamhet bland landets småföretag 9 av Sveriges företag har färre än 1 anställda. Det gör dem till en grupp med en betydande roll för den svenska ekonomins

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Tingvoll Sol- og bioenergisenter 12 november 2010

Tingvoll Sol- og bioenergisenter 12 november 2010 Tingvoll Sol- og bioenergisenter 12 november 2010 Look to Sweden Urban Kärrmarck Expert urban.karrmarck@energimyndigheten.se Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi (ER 2010:23)* Gemensam förslag

Läs mer

PROTOKOLL 14 (27) Sammanträdesdatum 2013-10-15

PROTOKOLL 14 (27) Sammanträdesdatum 2013-10-15 PROTOKOLL 14 (27) KS 148 Dnr 2013/KS214 400 Remiss - Regional strategi och handlingsplan för biogas för Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Biogas Sydost har kommit in med förslag till regional strategi

Läs mer

Vilken framtid har gasbilarna? Magnus Bertilsson PR & Kommunikation, Volkswagen Sverige

Vilken framtid har gasbilarna? Magnus Bertilsson PR & Kommunikation, Volkswagen Sverige Vilken framtid har gasbilarna? Magnus Bertilsson PR & Kommunikation, Volkswagen Sverige Volkswagens strategi för drivlinor och bränslen Förnybara Elektricitet blue-e-motion e-tron twindrive SunFuel, biogas

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Källa: Naturvårdsverkens rapport Konsumtionens klimatpåverkan, nov 2008 Transporter

Läs mer

Bilen och miljön Våren 2013

Bilen och miljön Våren 2013 Bilen och miljön Våren 2013 OM SBM Bilägarpanel SBM Bilägarpanel är en konsument- och användarpanel sammansatt av ett stort antal bilägare med varierande ålder, kön, social bakgrund, trafikvana och bilerfarenhet.

Läs mer

Edita Bobergs AB - extern klimatrapport

Edita Bobergs AB - extern klimatrapport Edita Bobergs AB - extern klimatrapport FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.editabobergs.se Verksamhetsområde Grafisk industri Beräkningsperiod 2008 Kontaktperson Peter Danielsen NYCKELTAL Antal Anställda

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson Lite siffror om E.ON Gas Runt 100 anställda i bolaget. 25 000 kunder. 1.3 miljarder kronor i omsättning. Fordonsgasaffären

Läs mer

2001-01-08. Farshid Heyati och Helen Nordqvist

2001-01-08. Farshid Heyati och Helen Nordqvist 2001-01-08 Farshid Heyati och Helen Nordqvist Innehållsförteckning Innehåll Sid Sammanfattning 1 Syfte..1 Genomförande...1 Historia..2 Affärsidé och mål..3 Marknader.4 Miljö och kvalitet..5 Gott & Blandat..6

Läs mer

www.balticbiogasbus.eu 1

www.balticbiogasbus.eu 1 www.balticbiogasbus.eu 1 På väg mot världens renaste kollektivtrafik Sara Anderson Storstockholms Lokaltrafik Drivmedelsstrateg www.balticbiogasbus.eu 2 AB Storstockholms Lokaltrafik SL har ett övergripande

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation En del av BDR Thermea EUROPE ARGENTINA CHINA Baxi Sverige - en del av BDR Thermea BDR Thermea är en ny världsledande koncern inom värmelösningar. BDR Thermea arbetar med: Innovativa

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Klimatpolicy Laxå kommun

Klimatpolicy Laxå kommun Laxå kommun 1 (5) Klimatstrategi Policy Klimatpolicy Laxå kommun Genom utsläpp av växthusgaser bidrar Laxå kommun till den globala klimatpåverkan. Det största tillskottet av växthusgaser sker genom koldioxidutsläpp

Läs mer

Välkommen till Gamla Uppsala Buss AB

Välkommen till Gamla Uppsala Buss AB www.gub.se Välkommen till Gamla Uppsala Buss AB Gamla Uppsala Buss (GUB) är ett av Sveriges största kommunägda bussföretag. Vår huvudverksamhet är att bedriva kollektivtrafik på entreprenad. Företaget

Läs mer

KONCERNÖVERSIKT KUNDCASE:

KONCERNÖVERSIKT KUNDCASE: KUNDCASE: 17 KONCERNÖVERSIKT Marknaden för nya personbilar fortsätter att öka i såväl Sverige som Norge och Danmark. Under året har arbetet med att fusionera förvärvade verksamheter fortlöpt enligt plan

Läs mer

Presentation. Jonas Lööf Arbetat med bilar & miljö sedan 1997 Projektansvarig Miljöfordon Syd. jonas@miljofordonsyd.se Mobil: 0706-550771

Presentation. Jonas Lööf Arbetat med bilar & miljö sedan 1997 Projektansvarig Miljöfordon Syd. jonas@miljofordonsyd.se Mobil: 0706-550771 Fordonsanalys - ett verktyg för en energieffektivare fordonspark? Kristianstad 2011-01-24 Presentation Jonas Lööf Arbetat med bilar & miljö sedan 1997 Projektansvarig Miljöfordon Syd jonas@miljofordonsyd.se

Läs mer

Mycket miljö för pengarna - Kostnadseffektiva miljökrav i den offentliga upphandlingen jenny.vonbahr@greenindex.se 1 Presentation Jenny von Bahr, miljöekonom och VD för f Greenindex Rapport: Kostnadseffektiva

Läs mer

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

Rent vatten idag och i framtiden

Rent vatten idag och i framtiden Biogas i Sundsvall Rent vatten idag och i framtiden Micael Löfqvist Vd Övergripande gå igenom: MittSverige Vatten AB Ska VA-huvudmännen syssla med Biogas / Fordonsgas? Mål och resursplan 2011 (MRP) Sundsvalls

Läs mer

Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa

Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa KlimatVardag 20100306 Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa Michael Johansson Miljöstrategi/LTH Lunds Universitet Campus Helsingborg KlimatVardag Helsingborg 6 mars 2010 Från

Läs mer

Senaste nytt om biobränslen och miljöbilar. Östersund Juni 2009

Senaste nytt om biobränslen och miljöbilar. Östersund Juni 2009 Senaste nytt om biobränslen och miljöbilar Östersund Juni 2009 Då paria För fyra år sedan var Gröna Bilister paria. Varken motorbranschen eller miljörörelsen ville veta av dem. Biltillverkare, bensinföretag

Läs mer

Gasbil i Skåne ett självklar val!

Gasbil i Skåne ett självklar val! Gasbil i Skåne ett självklar val! 2009-11-17 - Mårten Johansson, Biogas Syd Samhälle och näringsliv stödjer Biogas Syd 1 Biogaspusslet har många aktörer Vad är biogas? -Metan-CH 4 -Koldioxid-CO 2 2 Biogas

Läs mer

Varför ska du köpa bil av oss?

Varför ska du köpa bil av oss? Varför ska du köpa bil av oss? Ett tryggt bilköp. De flesta vill köpa sin bil av någon man har stort förtroende för. Det gäller både nya och begagnade bilar. För oss handlar förtroende framförallt om två

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. örnsköldsvik

Läs mer

Miljöbilssituationen i Falun ****** 6 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister

Miljöbilssituationen i Falun ****** 6 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister Miljöbilssituationen i Falun ****** 6 stjärnor av 10 möjliga - En granskning av Gröna Bilister Januari 2005 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Rödhakevägen 25 B Org.nr. 802400-0674 756

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015 OK VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015 2 OK ekonomisk förening OM OK EKONOMISK FÖRENING ÅRET SOM GÅTT MISSA INTE ÅRETS REGIONSTÄMMOR! Se sid 54 Nettoomsättning, MKR VIKTIGA HÄNDELSER Sammanslagningen mellan

Läs mer

Vägen mot en grönare framtid

Vägen mot en grönare framtid Vägen mot en grönare framtid Arbetshästen drevs av havre. Men under de senaste 120 åren har bensin och diesel fått världen att rulla. Resor till länder långt borta, varor som fraktas, maskiner som ska

Läs mer

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan Utkast 2 Bilaga till prospekt Ekoenhets klimatpåverkan Denna skrift syftar till att förklara hur en ekoenhets etablering bidrar till minskning av klimatpåverkan som helhet. Eftersom varje enhet etableras

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2009

Hållbarhetsredovisning 2009 09 Hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter. Hertz arbetar därför sedan länge med

Läs mer

Biogas en nationell angelägenhet. Lena Berglund Kommunikationsansvarig

Biogas en nationell angelägenhet. Lena Berglund Kommunikationsansvarig Biogas en nationell angelägenhet Lena Berglund Kommunikationsansvarig Energigaser självklar del av det hållbara samhället Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Råvara industri Vardagsliv Kraftvärme

Läs mer

SEKAB PREMIUM. Sustainable Green Chemistry Solutions

SEKAB PREMIUM. Sustainable Green Chemistry Solutions SEKAB PREMIUM Sustainable Green Chemistry Solutions PREMIUM, PREMIUM PURE och en RAFFINADERITEKNOLOGI i absolut framkant. DET BÄSTA DU KAN FÅ INTRODUKTION SEKAB SEKABS HÅLLBARA PRODUKTER GÖR SKILLNAD FÖR

Läs mer

Remissvar gällande Utredningen om fossilfri fordonstrafik (SOU 2013:84)

Remissvar gällande Utredningen om fossilfri fordonstrafik (SOU 2013:84) vårt datum 2014-05-19 vår Referens Per Everhill per.everhill@tekniska.se 013-20 83 08 N2014/743/E Näringsdepartementet Energienheten 103 33 Stockholm Ert datum/your date Er referens/your reference Remissvar

Läs mer

HVO 100% - Hydrerade vegetabiliska oljor

HVO 100% - Hydrerade vegetabiliska oljor Välkommen till Energifabriken AB Startade 2006, tre lantbruksfamiljer Specialister på omställning från fossil diesel till biodrivmedel Kunskap om användning, utrustning, teknik, miljö, Vi får det att fungera

Läs mer

Regionservice. vår verksamhet och vårt erbjudande

Regionservice. vår verksamhet och vårt erbjudande Regionservice vår verksamhet och vårt erbjudande Version 1.8, 24 januari 2013 Västra Götalandsregionen en av fyra direktvalda regioner i Sverige drygt 50 000 anställda budgetomslutning 2010: cirka 44,1

Läs mer

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 -

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 - 2015-09-08 GRATIS HJÄLP I MATTE CSR-policy Mattecentrum är en ideell organisation som verkar för likvärdig kunskapsinhämtning i syfte att öka kunskaper i och stimulera intresset för matematik hos barn,

Läs mer

LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL

LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL Varför är det viktigt att upprätta en LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI? Bioenergi är den dominerande formen av förnybar energi inom EU och står för ungefär

Läs mer

Vad gör BioFuel Region och vårt intresse kring tung trafik. arne.smedberg@biofuelregion.se

Vad gör BioFuel Region och vårt intresse kring tung trafik. arne.smedberg@biofuelregion.se Vad gör BioFuel Region och vårt intresse kring tung trafik arne.smedberg@biofuelregion.se En världsledande region i omställningen till drivmedel, energi och produkter från förnybar råvara Alviksgården

Läs mer

På väg mot en hållbar framtid

På väg mot en hållbar framtid På väg mot en hållbar framtid Foto: Christiaan Dirksen % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Region Skåne blir fritt från fossila bränslen

Läs mer

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit?

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? Elbilsseminarium på IKEA i Älmhult 24 oktober 2011 Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot från Tingsryd, ledamot i Skatteutskottet suppleant i Näringsutskott

Läs mer

Vad handlar miljö om? Miljökunskap

Vad handlar miljö om? Miljökunskap Vad handlar miljö om? Ekosystemtjänster Överkonsumtion Källsortering Miljöförstöring Miljöbil Miljökunskap Jorden Utfiskning Naturreservat Våra matvanor Ekologiska fotavtryck Miljöpåverkan Avfall Trängselavgift

Läs mer

Malmborgs Miljöpolicy

Malmborgs Miljöpolicy Malmborgs Miljöpolicy 1 Kvalitets- och miljöpolicy Kvalitets- och miljöpolicy ICA Malmborgs vill vara och uppfattas som ansvarsfulla och framåtsträvande i kvalitetsoch miljöarbetet. Vi söker ny kunskap

Läs mer

Vilken konsumentinformation ger bolagen om drivmedlens klimatpåverkan och ursprung?

Vilken konsumentinformation ger bolagen om drivmedlens klimatpåverkan och ursprung? Vilken konsumentinformation ger bolagen om drivmedlens klimatpåverkan och ursprung? En granskning av OKQ8, Preem, St1 och Statoil Juli 2015 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Box 7070 Org.nr.

Läs mer

Bensin, etanol, biogas, RME eller diesel? - CO 2 -utsläpp, praktiska erfarenheter och driftsekonomi. Johan Malgeryd, Jordbruksverket

Bensin, etanol, biogas, RME eller diesel? - CO 2 -utsläpp, praktiska erfarenheter och driftsekonomi. Johan Malgeryd, Jordbruksverket Bensin, etanol, biogas, RME eller diesel? - CO 2 -utsläpp, praktiska erfarenheter och driftsekonomi Johan Malgeryd, Jordbruksverket Bakgrund Utsläppen från transportsektorn var 2005 ca 20 miljoner ton

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Där klimatsmarta idéer blir verklighet

Där klimatsmarta idéer blir verklighet Där klimatsmarta idéer blir verklighet Klimp 2008 2012 Naturvårdsverket och Linköpingskommun arbetar tillsammans för att minska utsläppen av växthusgaser. Tillsammans för klimatet Vi är mycket stolta över

Läs mer

trafik&miljöfordon Lars Bern och Maria Strömberg från Business Region Göteborg termer, säger Lars Bern på BRG och pekar

trafik&miljöfordon Lars Bern och Maria Strömberg från Business Region Göteborg termer, säger Lars Bern på BRG och pekar Nyhetsbrev nr 2. 2013 I samverkan mellan Gatubolaget, Renova, Parkeringsbolaget, Miljöförvaltningen, Göteborg Energi och Trafikkontoret trafik&miljöfordon BRG ska sprida Göteborgs miljöbilskunnande utomlands

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Lennart Östblom. www.kommunanalys.se

Lennart Östblom. www.kommunanalys.se Lennart Östblom www.kommunanalys.se Arbetar med att samla in bearbeta analysera sammanställa presentera information om Sveriges kommuner och deras verksamhet Personbilar 2009 till 2013 Ökning 3,3 procent

Läs mer

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 2 (6) Innehållsförteckning 0. Hållbarhetspolicy...3 1. Varor...3 2. Avfall och kretslopp...4 3. Transporter...4

Läs mer

OK ekonomisk förening

OK ekonomisk förening 6/07 OK ekonomisk förening VÅR VERKSAMHET 6/07 Vår verksamhet 06/07 OK ekonomisk förening ägs av 1,3 miljoner medlemmar. Det motsvarar nästan var sjunde svensk. Tillsammans äger de hälften av Sveriges

Läs mer

Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening

Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening 1 Föreningens firma Föreningens firma är Gunnarn Petrol ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer