Analys av Publiceringsverktyg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Analys av Publiceringsverktyg"

Transkript

1 Analys av Publiceringsverktyg Anxious, Corekeeper, Corekeeper utgör en robust grund för uppbyggnaden av en dynamisk webbplats eller ett intranät. Systemet kan ligga som grund i det lilla företagets webbplats, eller skalas upp till att omfatta flera sammanlänkade webbplatser och intranät, till exempel för dotterbolag inom en koncern. Corekeeper består av tre grundmoduler som arbetar tillsammans: Publiceringsmodul - Det viktigaste verktyget för att administrera innehåll på webbplatser och intranät. Användarhantering - Funktion för att hantera användare i intranät eller medlemmar på en webbplats. E-postutskickare - Verktyg för att skicka information till intressenter och driva trafik till webbplats och intranät. Coreport 3g, Corechange Svenska AB, Har ett verktyg som tydligen kan det mesta. Möjligt att utgå från en befintlig webbstruktur som tar vara på redan nedlagt arbete. Kan uppgraderas av olika personer via ett behörighetssystem. Kan be up and running på några få dagar. Kan lätt vidareutvecklas i framtiden. Låter lite för bra för att vara sant, kräver djupare utvärdering Dotify AB, Web Management System, Dotify WMS är en informationsplattform som fungerar i alla typer av webbaserade kanaler. Produkten är utvecklad för att enkelt kunna samla företagets kompetens och kunskaper i en och samma informationskanal, utan några krav på tekniska förkunskaper. Unikt för Dotify WMS är en mycket väl utvecklad funktionalitet för informationshantering, däribland koppling, översättning och kopiering av information mellan olika webbplatser. Systemet är dessutom objektorienterat, och från grunden byggt på XML och XSL. 1

2 Produkten är flexibel, vilket gör det lätt att anpassa både utseende och struktur. Hela installationen görs på en central server och nås sedan via en vanlig webbläsare. Inga tilläggsprogram krävs på användarsidan, vilket medför enkel installation och administration av systemet. Systemet är utvecklat för att kunna bygga upp webbstrukturen för stora internationella organisationer med många olika webbplatser, såväl som enkla intranätspublikationer. Systemet är trots sin kraftfullhet mycket enkelt att använda, vilket betyder att det är ett utmärkt val även för mindre organisationer eller avdelningar. Eyescream, Är experter på Interface, dvs kontaktytan mellan människa och maskin. Har funnits i branschen länge. Inleder alltid med en förstudie och kan sedan bygga alla tänkbara funktioner och tjänster. Har ett färdigt bibliotek av funktioner som kan återanvändas eller anpassas. Möjligt att skapa en skräddarsydd lösning, risk att det blir en dyr lösning. i.site, Dupoint AB, Dupoint i.site kräver ingen installation eller förkunskap. Arbetet sker direkt i webbläsaren. Du behöver endast en Internet uppkoppling och en vanlig webbläsare för att använda i.site. Webbplatsen byggs upp med hjälp av mallar som ger en fast och enhetlig struktur som bibehålls vid uppdateringar. Det användarvänliga gränssnittet gör det lätt för alla medarbetare att bidra till webbplatsens innehåll medan förändringar i layout och form är reserverade för administratören. Helt utan kunskaper i bildbehandling kan man publicera bilder i korrekta format tack vare att bilderna automatiskt justeras för att visas på skärm. Bilderna sparas i arkiv och kan användas flera gånger. Det går att skapa virtuella rum för diskussioner, publicera banners, skapa e-postlistor för t.ex. nyhetsbrev, låta besökarna rösta i "dagens fråga" och mycket mer. Förefaller lätt att använda. 2

3 ElektroPost, EpiServer, EPiServer 3 Professional är ett verktyg för att snabbt och enkelt publicera information på en webbplats utan programmering. Med EPiServer kan företagets medarbetare enkelt skapa och uppdatera företagets webbplatser från en vanlig webbläsare. All information på webbplatsen ligger i en databas där data och grafik är skiljt från varandra. Arbetet kan bäst jämföras med en enkel form av ordbehandling. Med EPiServer kan medarbetarna fokusera på innehåll istället för teknik. Ansvaret för informationspubliceringen kan flyttas ut i organisationen närmare verksamheten vilket förenklar och snabbar upp arbetsflödet och uppdatering av informationen. Det innebär att EPiServer blir ett tidsbesparande verktyg som ger stora möjligheter till kostnadsbesparingar för ditt företag med minimalt underhåll för IT-avdelningen. All hantering och uppdatering av webbplatsen sker genom webbläsaren. EPiServer har en inbyggd editor som fungerar på samma sätt som ett vanligt ordbehandlingsprogram. Medarbetarna kan enkelt formatera text skapa länkar, tabeller, infoga och ladda upp bilder eller filer mm. Editorn installeras automatiskt första gången medarbetarna skapar sidor i redigeringsläget, vilket gör att ingen särskild installation behöver göras! Redaktörerna arbetar ett överskådligt redaktörsgränssnitt där man når alla funktioner och arbetsuppgifter. Imega SystemAB, ToolOne, ToolOne infos är ett publicerings verktyg för Inter-/extra-/intranet. En mycket kraftfull webbapplikation baserad på den allra senaste tekniken för aktiva och dynamiska webbsidor, vilket innebär att sidorna kan anpassas utifrån enskilda besökare. Syftet är att alla i en organisation skall kunna förmedla information på Internet utan att behöva ha speciell kompetens i hur man hanterar HTML- och FTP-verktyg eller hur man "knackar" html-kod. ToolOne infos är helt plattformsoberoende och det enda som krävs av klienterna, d.v.s. användarna, är en Internetuppkoppling och en webbrowser. Du kan alltså sitta var som helst i världen och använda systemet. 3

4 ToolOne infos är uppbyggt kring en webbsida som innehåller webbtidningar. Väldigt förenklat kan man säga att ToolOne infos är en vanlig trycksvärte-dagstidning, fast på Internet, där man publicerar artiklar. Webb-adressen är första sidan d.v.s. tidningens löpsedel där nyheter och länkar till bilagor finns. Varje webbtidning bygger på en redaktionsgrupp som består av ansvariga redaktörer. Dessa avgör vilka artiklar som skall publiceras i tidningen. Artiklarna skrivs av skribenter. Varje artikel består av text, länkar, bifogade dokument, bilder och kartor m.m. För att kunna använda ToolOne och lägga till information eller för att kunna ta del av skyddade sidor (intranet) måste en användaregistrering ske. Systemadministratören godkänner användaren och ger henne/honom relevant behörighet. Det finns i princip tre olika kategorier av användare: Skribenter: skriver och tar ansvar för sina artiklar Redaktörer: ansvarar för tidningarna och publicerar artiklar Administratörer: ansvarar för systemet. Intressant produkt som passar bäst för publicering av tidningar Intellecta Systems, e-pac Web, e-pac Web är en modul i e-pac familjen för att publicera dynamisk information på Internet som t.ex produktkataloger, manualer och teknisk dokumentation. e-pac Web stöder alla strukturerade lagringsformat inklusive XML och innehåller en av marknadens snabbaste och mest avancerade sökmotorer för navigering och sökning i stora mängder information. e-pac Web har färdigt stöd för bl.a: Publicering av alla strukturerade lagringsformat inkl. XML. Blixtsnabb navigering, sökning och visning oavsett av informationsmängd Selektiv publicering baserad på behörighet och personlig profil. Generering av PDF i realtid för skapandet av publikationer för utskrift direkt från webben. Integration av information från flera parallella databaser. Användarstatistik Integration mot företags interna affärssystem och affärsprocesser, d.v s Informationsbaserad e-handel. Intressant produkt för publicering av dokument på en Portal 4

5 Netsol Episerver, Episerver, Vad är EPiServer EPiServer är ett verktyg för att snabbt och enkelt publicera information på en webbplats utan programmering. Med EPiServer kan företagets medarbetare enkelt skapa och uppdatera företagets webbplatser från en vanlig webbläsare över Internet/nätverket. All information på webbplatsen ligger i en databas där data och grafik är skiljt från varandra. Arbetet kan bäst jämföras med en enkel form av ordbehandling. Varför EPiServer Med EPiServer kan medarbetarna fokusera på innehåll istället för teknik. Ansvaret för informationspubliceringen kan flyttas ut i organisationen närmare verksamheten vilket förenklar och snabbar upp arbetsflödet och uppdatering av informationen. Det innebär att EPiServer blir ett tidsbesparande verktyg som ger stora möjligheter till kostnadsbesparingar för ditt företag med minimalt underhåll för IT-avdelningen. Internet, Intranät och Extranät EPiServer använder samma behörighetsmodell som Windows NT. Det innebär att behörigheter kan sättas så att bara vissa medarbetare får ändra informationen på olika sidor på siten. Ett annat användningsområde är en publik www-server som även fungerar som företagets intranät och extranät. Olika användare ser olika menyer beroende på vilka behörigheter de har! Det finns sex olika behörighetsnivåer inbyggda i systemet som kan kopplas till enskilda sidor eller hela strukturer i siten. Funktioner för förhandsgransskning/moderering av medarbetarnas arbete innan publicering finns också inbyggt i systemet Funktioner i EPiServer 3.20 Nyhetspublicering Datum och tidsstyrd publicering Arkiveringsfunktion Bildarkiv, dokumentarkiv Diskussionsforum Enkätfunktion 5

6 Formulärfunktion Röstningsfunktion Mailfunktion Sökfunktion Prenumerationsfunktion Kalenderfunktion Moderering och förhandsgranskningsfunktioner Kategorihantering Versionshantering Personifiering Extranetfunktionalitet Workflowfunktioner Nyhetsgrupper Tekniken bakom EPiServer EPiServer är en skalbar och driftssäker lösning. Systemet bygger helt och hållet på standard-produkter från Microsoft (SQL, IIS). Systemet är skalbart och passar både för enklare hemsidor till komplexa webbsystem med flera tusen samtidiga användare. EPiServer i framtiden Den första versionen av EPiServer lanserades 1997 och EPiServer i version 3.20 är idag ett ledande verktyg för webbpublicering. EPiServer fortsätter att utvecklas och nya funktioner och finesser tillförs löpande, vilket kommer både be fintliga och nya kunder tillgodo. Softronic, Content Server, Några Content Server funktioner - Styrhantering av information - Behörigheter - vem får göra vad - Bygga/lägga till/redigera navigeringen på webbplatsen - Mallar - hur informationen presenteras 6

7 - Schemalägg informationspubliceringen - bestäm publiceringsdatum, slutdatum och tid - Mångsidiga presentationsmöjligheter - HTML, WAP, PDA - Inbyggd sökmotor - Egna anpassningar - lägg till anpassade plugins - Hög prestanda Hantera informationen Content Server (SC) hanterar administrationen av webbplatsen via ett webbgränssnitt. Men vi brukar likna Softronic Content Server vid en tidningsredaktion, där en skribent skriver den information som ska publiceras. Informationen skrivs i form av artiklar som godkänds av en redaktör innan de publiceras. Utgivaren har det övergripande ansvaret och webbmaster kittar samman utvecklingsfrågor med verksamhetens behov. Behörigheter Behörigheter styr de olika rollerna skribent, redaktör, utgivare och webbmaster. En dynamisk nyhetssida fylls med artiklar som redaktören väljer, varje artikel läggs in i prioritetsordning och efter kategori. Redaktören kan ändra prioritetsordningen och är den som bestämmer vilka artiklar som ska publiceras. Webbmastern har utöver utvecklingsansvar också möjlighet att lägga till mallar (se nedan), mediafiler etc. som ska användas på webbplatsen. Varje användares behörigheter styrs från CS och är anpassade till verksamhetens krav. CS stöder användare från olika servrar i ett WAN. Addera navigation till webbplatsen Det är via CS man bygger webbplatsens eller intranätets navigering. Med enkelhet kan nya rubriker och undernivåer skapas eller redigeras. Mallar Data är separerad från presentationen och möjliggör ett mångsidigt användande av mallar, som håller layout och presentationssättet för webbplatsen. HTMLmallarna kan designas och ändras med hjälp av valfritt webb-designverktyg. 7

8 Mallarna finns på webbservern och registre ras i databasen. All grafik för webbplatsens utseende läggs upp som separata bilder vid sidan av databasen. Schemalägg informationen Det publicerade materialet kan schemaläggas med dag och tid för publicering samt dag och tid för att stoppa publiceringen. Presentationsmöjligheter Inbyggt i Content Server finns stöd för "channels" (Microsoft Active channels och Netscape RSS), stöd för AvantGO-läsare för Palm Pilot samt WAP-stöd. Tekniklösningen gör det möjligt att visa HTML-sidor och således erhålla informationen till sin WAP-telefon eller PDA. Och givetvis kommer CS att fungera även för nästa generations presentationskanaler. Inbyggd sökmotor CS sökmotor arbetar direkt mot databasen för optimal prestanda och erbjuder fritextsökning i databasen. Flexibla anpassnigsmöjligheter med plugins Flexibiliteten i Content Server öppnar för egen programutveckling och utökar standardfunktionaliteten eftersom det finns möjlighet att skriva egna plugins som fungerar som anpassade moduler till CS. Dessa utvecklingsmöjligheter finns som tillval och inkluderar API-dokumentation. Prestanda En hög prestanda på webbversionen ombesörjs av ett inbyggt cachesystem som avlastar disksystem och databas samt eventuella andra informationsbilagor som publiceras. Erfarenheterna från Verkstad Södertörns Portalen är dåliga. Man fastnar i den struktur som bestäms från början och vill man förändra denna måste man anlita Softronic (för dyra pengar) 8

9 Reflex, Technohuman, Reflex är en webbaserad plattform som sammanför interna och externa applikationer under ett och samma tak. Varje medarbetare får tillgång till ett personligt gränssnitt med en uppsättning verktyg, exempelvis e-post, kalendrar, tidsrapportering, personalregister med mera. Utöver grundverktygen har medarbetarna också rättigheter till olika applikationer beroende på arbetsuppgift. Ekonomichefen har exempelvis tillgång till försäljningsstatistik, likviditet och prognoser, logistikern ser körordrar, leveransstatistik, bokningssystem och konsulten timrapportering, uppdrags- och kunskapsdatabaser. Applikationerna syns i fönster och var och en kan själv välja vilka fönster som man vill se och arbeta med. På så vis har man alltid nära til l de verktyg och den information som behövs för det dagliga arbetet. Site Shaper, Telia, Site shaper är ett publiceringsverktyg som marknadsförs av Telia. Används av bl.a. Nynäshamns kommun. Site Shaper gör det möjligt att ge behörighet till många olika Redaktörer att sköta sina respektive sidor. Troligen ganska svårt att lära sig för ovana användare. Wipmind, SiteDirekt, Med SiteDirekt skapas, administreras och uppdateras webbplatsen - snabbt, enkelt och kostnadseffektivt. SiteDirekt erbjuder en integrerad serverlösning som kombinerar enhetlig professionell design med full kontroll över webbplatsens innehåll, så at t den alltid kan hållas uppdaterad och aktuell. En helt ny produkt som inte har använts på riktigt ännu 9

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

WebPublish. Sju fördelar med. WebPublish. Faktaproduktion och formgivning i ett - för smidigt arbete och ett lyckat resultat.

WebPublish. Sju fördelar med. WebPublish. Faktaproduktion och formgivning i ett - för smidigt arbete och ett lyckat resultat. WebPublish Faktaproduktion och formgivning i ett - för smidigt arbete och ett lyckat resultat. WebPublish är ett modernt och kraftfullt publiceringsverktyg som anpassas individuellt för varje organisation.

Läs mer

Kravspecifikation Upphandling av Kommunikationsplattform

Kravspecifikation Upphandling av Kommunikationsplattform Bilaga 2, 2011-12-19 Kravspecifikation Upphandling av Kommunikationsplattform Ifylls av anbudsgivaren Anbudsgivare: Sogeti Sverige AB Kontaktperson: Oscar Larsson, 070-55 292 44 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1

Läs mer

Teknisk rapport. IS-projektet. Om de tekniska lösningarna

Teknisk rapport. IS-projektet. Om de tekniska lösningarna Teknisk rapport IS-projektet Om de tekniska lösningarna Bakom IS-projektet står styrgruppen för IS, i samverkan med forskning.se. Den tekniska rapporten är skriven av Anders Flodell, tekniskt ansvarig

Läs mer

Survey&Report Produktblad

Survey&Report Produktblad Survey&Report Produktblad Survey&Report är ett webbaserat och flerspråkigt program som gör det enkelt att skapa professionella enkäter för undersökningar och utvärderingar. Du väljer frågor, utformar en

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Bilaga 7. Tjänstebeskrivningar

Bilaga 7. Tjänstebeskrivningar 1 (172) Bilaga 7 Tjänstebeskrivningar 2 (172) Innehåll Tjänstebeskrivningar 4 1. Inledning 4 2. Beskrivning av tjänster 4 2.1 Informationstjänst 4 2.2 Elektronisk datafångst 9 2.3 Mina sidor 10 2.4 Söktjänst

Läs mer

Bilaga 7. Tjänstebeskrivningar

Bilaga 7. Tjänstebeskrivningar 1 (114) Bilaga 7 Tjänstebeskrivningar 2 (114) Innehåll Tjänstebeskrivningar 4 1. Inledning 4 2. Beskrivning av tjänster 4 2.1 Informationstjänst 4 2.2 Elektronisk datafångst 9 2.3 Mina sidor 10 2.4 Söktjänst

Läs mer

MICS CRM. utan att krångla till det! CRM - Säljstödssystem AGILE IT SVERIGE AB

MICS CRM. utan att krångla till det! CRM - Säljstödssystem AGILE IT SVERIGE AB MICS CRM - Säljstödssystem CRM utan att krångla till det! Marknadens mest logiska system! Företags information Personer på företagen. Händelser, dokument och E-mail på dina företag. All information på

Läs mer

Morgondagens webbplatser Kraftfullt och enkelt

Morgondagens webbplatser Kraftfullt och enkelt Anpassad och utformad för morgondagens webb EPiServer CMS 6 är en av världens ledande plattformar för webbpublicering. Vår toppmoderna.net baserade plattform förvandlar statiska webbplatser till engagerande

Läs mer

Web 2.0: Sociala nätverk för affärssystem. Epicor White Paper

Web 2.0: Sociala nätverk för affärssystem. Epicor White Paper Web 2.0: Sociala nätverk för affärssystem Epicor White Paper WHITE PAPER Introduktion De flesta affärsapplikationer är inte tillräckligt flexibla för dagens företag. Spilltid och flaskhalsar måste bort

Läs mer

Mika Sverige AB. Beskrivning för trycksaksköpare 2008. UniQueue utvecklas av Mika Sverige AB, som framgångsrikt genomfört uppdrag åt exempelvis:

Mika Sverige AB. Beskrivning för trycksaksköpare 2008. UniQueue utvecklas av Mika Sverige AB, som framgångsrikt genomfört uppdrag åt exempelvis: Mika Sverige AB UniQueue utvecklas av Mika Sverige AB, som framgångsrikt genomfört uppdrag åt exempelvis: Adobe, FujiFilm, EFI, Océ, Sharp, International Data Group (IDG), SAAB, SEB, Ericsson, Moniér,

Läs mer

Bilaga 7. Tjänstebeskrivningar

Bilaga 7. Tjänstebeskrivningar 1 (105) Bilaga 7 Tjänstebeskrivningar 2 (105) Innehåll Tjänstebeskrivningar 1. Inledning 2. Beskrivning av tjänster 2.1 Informationstjänst 2.2 Elektronisk datafångst 2.3 Mina sidor 2.4 Söktjänst 2.5 Mottagning

Läs mer

E-handelsplattformar

E-handelsplattformar E-handelsplattformar En studie över tre e-handelsplattformar och lansering av en e-handelsplats NINOS MALKI Examensarbete Stockholm, Sverige 2005 TRITA-NA-E05130 Numerisk analys och datalogi Department

Läs mer

» Ett enkelt val för att lyckas på webben

» Ett enkelt val för att lyckas på webben » Ett enkelt val för att lyckas på webben Roger Eriksson, Utvecklare och utbildare Över 2900 webbplatser runt om i världen är»baserade på EPiServer CMS. 2 CREATE your Web sites fast and easy Snabbt och

Läs mer

Manual för Trafikverkets webbtjänster. Manual för Trafikverkets webbtjänster 1

Manual för Trafikverkets webbtjänster. Manual för Trafikverkets webbtjänster 1 Manual för Trafikverkets webbtjänster Manual för Trafikverkets webbtjänster 1 Titel: Manual för Trafikverkets webbtjänster Utgivningsdatum: 2013-02 Utgivare: Trafikverket Den senaste versionen av Manual

Läs mer

Molnet? Dessutom: Är du redo för. Din nya databasplattform Säker lagring och nya möjligheter. Microsoft Office 2010 Ökad flexibilitet via Internet

Molnet? Dessutom: Är du redo för. Din nya databasplattform Säker lagring och nya möjligheter. Microsoft Office 2010 Ökad flexibilitet via Internet M a m u t M a g a z i n e S o m m a r 2 0 1 0 E t t k u n d m a g a s i n s o m f ö r e n k l a r d i n v a r d a g Är du redo för Molnet? Din nya databasplattform Säker lagring och nya möjligheter Microsoft

Läs mer

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik WebPublish Version 4.1 Artisan Global Software Manual Artologik WebPublish Med

Läs mer

Det perfekta intranätet

Det perfekta intranätet Industrial Electrical Engineering and Automation CODEN:LUTEDX/(TEIE-3027/1-57/(2013) Det perfekta intranätet Microsoft SharePoint Server 2010 Sladana Krajisnik Lutfi Bruti Division of Industrial Electrical

Läs mer

Content without boundaries

Content without boundaries Content without boundaries Dra nytta av sociala medier EPiServer 7 CMS gör det enkelt att använda integerat kommunicera i social media för att öka trafik och konverteringar. Med hjälp av ett användarvänligt

Läs mer

TIME. Sju fördelar med TIME

TIME. Sju fördelar med TIME TIME du enkelt din version till att passa nya förhållanden. Du behöver alltså inte betala för mer än du behöver. Med TIME blir tidrapporteringen en rutin som alla snabbt kan lära sig att använda och uppskatta.

Läs mer

Alla mediafiler Säkert på ett ställe

Alla mediafiler Säkert på ett ställe Alla mediafiler Säkert på ett ställe Total kontroll på all digital media Media Asset Management (MAM) kallas den arbetsprocess som syftar till att effektivisera och underlätta hantering av digital media

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

EPiServer 7.5 CMS. Användarhandbok för redaktörer

EPiServer 7.5 CMS. Användarhandbok för redaktörer EPiServer 7.5 CMS Användarhandbok för redaktörer Användarhandbok för redaktörer EPiServer 7.5 CMS Utgåva A, 2013 Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Introduktion 5 Om den

Läs mer

www.national-netforms.com Autoflow webkit

www.national-netforms.com Autoflow webkit www.national-netforms.com Autoflow webkit Vår specialitet är internet-distribuerade system för projekthantering med aktiviteter kopplade till elektroniska blanketter och dokument. National Netforms AB

Läs mer

www.artologik.net Enkelt och lättillgängligt du får total kontroll över dina projekt!

www.artologik.net Enkelt och lättillgängligt du får total kontroll över dina projekt! Enkelt och lättillgängligt du får total kontroll över dina projekt! Projekthantering Tidredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem www.artologik.net »Många av

Läs mer

www.artologik.net Tidredovisningen som användarna gillar för att den är så smart och enkel att hantera!

www.artologik.net Tidredovisningen som användarna gillar för att den är så smart och enkel att hantera! Tidredovisningen som användarna gillar för att den är så smart och enkel att hantera! Projekthantering Tidredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem www.artologik.net

Läs mer

EXAMENSARBETE. Från manuell till datoriserad informationsbehandling. en aktionsstudie. Jan Engberg, Cathrin Pettersson

EXAMENSARBETE. Från manuell till datoriserad informationsbehandling. en aktionsstudie. Jan Engberg, Cathrin Pettersson 2001:208 SHU EXAMENSARBETE Från manuell till datoriserad informationsbehandling en aktionsstudie Jan Engberg, Cathrin Pettersson Data- och systemvetenskapliga programmet Institutionen för Industriell ekonomi

Läs mer

Bevarande av webbsidor

Bevarande av webbsidor Bevarande av webbsidor Ett gemensamt projekt mellan LTU och LDB-centrum 2008-2009 Lena Lindbäck LDB-centrum 2009-09-04 1. INLEDNING...- 3-2. BAKGRUND...- 4-2.1 SYFTE OCH MÅL... - 4-2.2 METOD... - 5-2.3

Läs mer