ANVÄNDARMANUAL FÖR PANNASOFT 1.0

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANVÄNDARMANUAL FÖR PANNASOFT 1.0"

Transkript

1 version 1 ANVÄNDARMANUAL FÖR PANNASOFT 1.0 TAKBERÄKNING OCH BESTÄLLNING

2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Om PannaSoft...3 Användarvillkor...3 Användarnamn och lösenord...3 Inloggning...4 Innan ni börjar...5 Inställningar...5 Adressuppgifter...5 Logotyp...5 Offerttexter...5 Påslag... Teknisk information om prishantering Exempel på prishantering...6 Teknisk information om takberäkning...6 Läktavstånd...6 Guide till takberäkning...7 Start...7 Ny beräkning...7 En eller flera byggnader...7 Lägg till fler byggnader...7 Tak...8 Val av taktyp...8 Val av taktyp till fler byggnader...8 Ange mått och takvinkel för taket...8 Ange mått och takvinkel för fler byggnader...8 Utbyggnad...9 Lägg till utbyggnader...9 Utbyggnadens nock...9 En eller flera utbyggnader...9 Takpanna...9 Val av färg...9 En eller flera byggnader...9

3 Innehållsförteckning Tillbehör...10 Allmän förklaring Din beställning...10 Beräkningsinfo...10 Ändra antalet av en artikel i Din beställning...10 Ta bort en artikel i Din beställning...10 Lägg till artiklar i Din beställning...10 Priser...11 Prisjusteringar för unik beställning...11 När ni är färdiga med Din beställning...11 Leverans...11 Ange leveranssätt...11 Önskad leveransdag...11 Leveransadress...11 Ange leveransalternativ...11 När ni är klara med Leverans...11 Beställning...12 Offerttext...12 Skriv ut offert...12 Skicka beställning till Mjöbäckspannan...12 Guide till direktbeställning (Egen spec.)...13 Start...13 Tillbehör...13 Lägg till artikel till Din beställning...13 Ändra antalet av en artikel i din Din beställning...13 Ta bort en artikel i Din beställning...13 Priser...13 Prisjusteringar för unik beställning...13 När ni är färdiga med Din beställning...14 Bilagor (offertexempel)

4 Om PannaSoft - Regler för PannaSoft/Användarnamn och lösenord Om PannaSoft PannaSoft är ett takberäknings- och offertverktyg som förenklar arbetet för byggmaterialhandeln. Byggmaterialhandlarens nettopriser läses in vid inloggning och utgör ett underlag för prisberäkningar och kundofferter. Takberäkningar kan göras på de flesta taktyperna och PannaSoft presenterar efteråt en lista på rekommenderade produkter, enligt Mjöbäckspannan. PannaSoft är ett webbaserat program vilket gör att uppdateringar sker automatiskt och användaren behöver inte tänka på dem. Det är enbart Återförsäljare till Mjöbäckspannan som kan använda PannaSoft. Slutkunder kan inte ta del av takberäkningshjälpen på PannaSoft, då Mjöbäckspannan vill att PannaSoft skall vara ett exklusivt verkyg för Återförsäljarna. PannaSoft version 1.0 är är den första versionen och är i dagsläget anpassat för stycketaksberäkningar och beställningar. Vid större förändringar och utökningar i PannaSoft utkommer det även nya versioner av användarmanualen. Se till att alltid ha den senaste användarmanualen. Ni hittar användarmanualen på PannaSoft.se. Användarvillkor för PannaSoft Det är bara personer hos Mjöbäckspannans Återförsäljarställen som skall ha tillgång till PannaSoft. Den person som tillhandahåller konto med lösenord till PannaSoft i samband med utbildning ansvarar för kontot. Samma person ansvarar för att den personal som skall använda PannaSoft får en genomgång av programmet, samt har läst igenom denna användarmanual. Då många uppgifter och inställningar, så som påslaginställningar, är känsliga skall lösenord förvaras på ett säkert ställe. Begär vid behov nytt lösenord. Efter att lösenord och konto överlämnats, avsäger sig Mjöbäckspannan ansvaret för aktiviteter på kontot. Användarnamn och lösenord Kund: Användarnamn: Lösenord: 3

5 Inloggning Inloggning Inloggning till PannaSoft sker på Det går även att nå sidan genom Som nämnts tidigare, under Om PannaSoft, kan enbart personer med korrekt användarnamn och lösenord logga in på PannaSoft. Användarnamnet och lösenordet ska finns inskrivet i denna användarmanual. Om så inte görs, kontakta Mjöbäckspannan. Om du har problem att logga in: Kolla så att CapsLock (stora bokstäver) är korrekt inställd. Du finner knappen på vänstersidan av ditt tangentbord. Direkt efter att du loggat in skall du komma till en sida som liknar nedanstående bild. Logotypen Byggbutiken i Byggland är enbart en fiktiv logotyp och bolag för denna användarmanual. 4

6 Innan ni börjar - Inställningar Innan ni börjar Det finns några viktiga punkter att gå igenom och att känna till innan du börjar att använda PannaSoft. Inställningar för ert företag måste göras, samt skaffa kännedom om prishantering och takberäkningar. Inställningar Då ni för första gången loggar in på PannaSoft finns det vissa inställningar som måste göras. Inställningssidan finner ni på startsidan precis under Mjöbäckspannans logotype. Ni kan naturligtvis gå in och ändra era inställningar även senare. Adressuppgifter Lägg märke till att det finns två olika adressfält. En för er besöksadress och en för lageradress. Ni har även möjlighet att ladda upp er logotype så att den finns med på kundofferter och beräkningsark. Logotyp Filen måste vara en.jpeg eller.gif och får inte överstiga 50 kb eller 50 pixlar på höjden. Du laddar upp den genom att klicka i den lilla rutan och sedan bläddra där du letar upp din logotype på din egna dator. Offerttexter Det finns även en ruta där ni kan fylla i offerttext. Den texten kommer sedan att finnas på alla era kundofferter. Texten kan vara standardtext om antalet takpannor per pall, betalningspolicy och taklyftsinformation. Offerttexten kan ändras på varje order, däremot kan det vara bra att alltid ha med viss standardtext. Se mer om offerttexter på sidan 12. När ni loggar in på PannaSoft läses era nettopriser automatiskt in från Mjöbäckspannans affärssystem. Påslag PannaSoft läser in Mjöbäckspannans prislista och drar sedan ifrån er unika rabatt och på så sätt läses ert nettoinpris in. På detta sätt vet nu PannaSoft vad ni har för inköpspris (nedan kallat inpris) på varje artikel. Genom påslag på inpriset kan ni nu enkelt skapa era försäljningspriser (nedan kallat utpriser). PannaSoft har delat in Mjöbäckspannans produkter (artiklar) i produktkategorier, vilket förenklar prissättningen. Genom ett stort utbud av produktkategorier finns möjligheten skapa en mycket nogrann prissättning. Utpriserna ni skapar är generella och kommer att gälla som era utpriser vid varje ny påbörjad order. Det går även att skapa orderunika priser. Läs mer om priser och orderunika priser på sidan 6 och 11. I fältet Generell prishantering ställer ni in påslagen på de olika produktkategorierna, och får då fram era utpriser. Viktigt: det är påslaget ni matar in, inte er marginal. (I detta exempel har Byggbutiken i Byggtown 8% på Mjöbäckspannans 2006 Prislista.) Takpannor - I den här produktkategorin ställer ni in vilket påslag ni vill ha på enbart takpannor (Mjöbäckspannans genomfärgade, ytbehandlade och modo plus). Exempel: Takpanna 4,85 (Prislistan), Byggbutikens rabatt 8%; Inpris = 4,46 Genom att Byggbutiken nu ställt in 20% påslag blir deras Utpris = 5,35 Betong - Här ställer ni in vilket påslag ni vill ha på alla övriga betongprodukter, så som nockpanna, börjannock, valmklocka etc. Dvs alla Mjöbäckspannans betongprodukter utöver takpannor. Genomföringar - Här ställer ni in vilket påslag ni vill ha på ventilationspannor, avloppsluftare och andra genomföringstillbehör 5 Montering - Här ställer ni in vilket påslag ni vill ha på monteringprodukter, så som spik, nockklammer och nockbrädeshållare.

7 Innan ni börjar - Teknisk information om prishantering/takberäkning Övriga tillbehör - Här ställer ni in vilket påslag ni vill ha på övriga tillbehör, så som nockband, fågelband och valmtätning. Taksäkerhet - Här ställer ni in vilket påslag ni vill ha på taksäkerhetsprodukter, så som taksteg, snörasskydd och taklucka. Lastbärare - Här ställer ni in vilket påslag ni vill ha på pallar och liknande. Vi rekomenderar att inte använda påslag på dessa artiklar, men möjligheten finns. Taklyft - Här ställer ni in vilket påslag ni vill ha på taklyft. Vi rekomenderar att inte använda påslag på taklyft, men möjligheten finns. Teknisk information om prishantering PannaSoft läser in Mjöbäckspannans prislista en gång per dygn. Detta för att alltid vara uppdaterad på pris- och artikelförändringar. När ni sedan loggar in i PannaSoft räknar programmet bort er rabatt ifrån prislistan, och därmed har programmet era nettoinpriser. Dessa inpriser ligger till grund för all er prishantering inom PannaSoft. Efter att ni angett påslag under generell prishantering på de olika produktkategorierna skapas utpriser standard, när ni skapar en ny beräkning och/eller beställning. Det går naturligtvis senare att ändra utpriserna på varje beräkning/beställning. Antingen kan ni manuellt skriva in priset på varje artikel eller så finns det Exempel på prishantering Pris på produkt (Mjöbäcks prislista): 4,85 kr Byggbutikens rabatt: 8% Inpris (nettoinpris): 4,46 kr Påslag: 20% Avrundat (verkligt) utpris: 5,35 kr Teknisk information om takberäkning I alla steg där rabatter och påslag görs avrundas summan till två decimaler. Genom att mäta takfotens längd och husgavelns bredd (inkl takutspråget), och sedan takets vinkel räknar PannaSoft fram en exakt takyta, samt rekommenderat läktavstånd. Takvinkeln gör att PannSoft kan räkna ut takfallet (längden från nock till takfot). Den framräknade takytan sparas för att kunna fortsätta beräkningen av eventuella utbyggnader. Om utbyggnader förekommer beräknas de separat. Beräkningen fungerar på samma sätt som grundtaket. Då utbyggnadens takyta är fastställd räknar PannaSoft bort den yta som utbyggnaden stjäl ifrån huvudtaket, för att sedan addera ihop de olika ytorna till en total takyta. När den totala ytan är fastställd börjar PannaSoft räkna på åtgången av de olika produkterna. Antalet takpannor baseras på ytan och läktavståndet. Förekommer det mycket valmdalar och ränndalar läggs det till en extra takpanna på 2/3 av läktraderna där kapning förekommer. Därefter ökas antalet takpannor med en säkerhetsmarginal. Säkerhetsmarär en procentsats som sätts beroende av vilken taktyp som väljs. Detta för att vara säker på att täcka in felmätning av längder och takvinklar, samt eventuella transportskador som kan förekomma. Vilken säkerhetsmarginalen som använts visas under beräkningsinfo på tillbehörssidan (sidan 10). Antalet nockpannor baseras på den totala nocklängden (meter) X 2,9 st. Övriga betongprodukter och tillbehör räknas fram genom formler, vars input kommer ifrån inmatad data. Vilka produkter och tillbehör som sedan presenteras, samt antalen som föreslås, bygger på rekomendationer från Mjöbäckspannans lägganvisning samt Branschstandard (Branschstandard för taktäckning med betongtakpannor, utgiven av Takpanneföreningen). Läktavstånd PannaSoft räknar ut ett läktavstånd som är baserat på de takmått ni uppger. Läktning baserad på PannaSofts rekommenderade läktavstånd skall användas i kombination med Mjöbäckspannans lägganvisning, där vissa läkter skall fästas med bestämda mått, (översta och nedersta läkten). Viktigt: Antalet takpannor som föreslås är baserat på PannaSofts rekommenderade läktavstånd eller det läktavstånd som ni själva uppger (sidan 8). Om läktning sedan görs med andra mått kommer antalet takpannor inte stämma. 6

8 Guide till takberäkning - Start Guide till takberäkning Det finns i princip två olika vägar att välja i PannaSoft. Antingen så kan du göra en takberäkning som resulterar i en beställning eller så kan du göra en egen specifikation på din beställning. Båda två resulterar i möjligheten att skapa offerter ut till kund samt elektronisk beställning till Mjöbäckspannan. Varje beräkning, kundoffert och beställning sparas på PannaSofts server, vilket gör att ni alltid kan gå tillbaka och se tidigare arbeten. Start Ny beräkning På PannaSofts startsida börjar ni med att välja ny beräkning i dropplistan. (Har ni tidigare gjort beräkningar och beställningar så finns de sparade i listan). Därefter märker ni beräkningen i märkning -fältet, exempel Johansson Denna märkning kommer att följa med hela processen, från offert, beställning, ordererkännande till faktura. Ni måste också fylla i ert namn i vår referens -fältet, exempel Anders Karlsson samt klicka i valet Takberäkningshjälp och beställning. En eller flera byggnader Därefter kommer valet Gäller denna märkning mer än en byggnad?. Gäller takberäkningen enbart ett hus låter ni Nej vara ikryssat. Skulle ert takberäkningsprojekt innefatta mer än ett hus, klickar ni i Ja. Med flera hus menas byggnader som är frilaggda ifrån varandra, exempel; ett hus och ett fristående garage. (Under rubriken Lägg till fler byggnader nedan ges förklaring till hur man skapar fler byggnader till takberäkningen.) Om takberäkningen enbart gäller ett hus och hela startsidan är ifylld klickar ni på Spara. Därefter dyker det upp en ny knapp, Nästa steg, nere på skärmens högra sida. Klicka på den för att gå vidare i PannaSoft. Lägg till fler byggnader Om ni fyllt i hela startsidan, har Gäller denna märkning mer än en byggnad? ikryssad och klickat på Spara så utökas startsidan med möjligheten att lägga till fler byggnader. (Lägg märke till att huvudhuset redan ligger färdigsparat och namngett med takberäkningens Märkning, i detta fall Johansson ) För att lägga till ytterligare en eller fler byggnader så skriver ni in dem i Lägg till fler byggnader -fältet och klickar på Lägg till. I detta fall har vi lagt till en byggnad som vi kallar Garage. När ni lagt till alla extra byggnader klickar ni på Nästa steg längst ner i högra hörnet på skärmen. I fortsättningen på denna takberäkningsguide utgår vi ifrån att vi enbart har huvudtaket. Det kommer dock förklaras hur man går till väga med två eller fler tak i de fall förklaring behövs. 7

9 Guide till takberäkning - Tak Tak Val av taktyp Efter att ni klickat på Nästa steg på Startsidan kommer ni in på sidan Tak. Här väljer ni vilken typ av tak er byggnad har. Lägg märke till att valet ni gör här enbart skapar själva huvuddelen av taket. Utbyggnader så som takkupor, tillbyggnader och takvinklar lägger ni till under nästa sida. Här väljer ni alltså enbart vilken typ av tak ni har. Klicka på den taktyp som bäst representerar ert tak. När ni klickar på texten (i detta exempel Valmtak) så ser ni att sidan uppdateras och Valmtak nu visas. Om ni gör fel val är det bara att klicka på en ny taktyp. Det går alltid att gå tillbaka senare och ändra taktyp, även om utbyggnader lagts till. Val av taktyp till fler byggnader Om ni på startsidan valt fler än ett tak, så måste ni välja taktyp till alla tak på denna sidan. Även om era olika byggnader har samma taktyp så måste ni göra ett aktivt val för var och en. Det kommer även upp en varningstext om ni försöker gå vidare utan att valt taktyp till alla tak. Ni har en droppmeny (se bild) uppe till vänster där ni kan välja mellan de olika taken, och på så sätt ställa in taktyperna. (I detta exempel väljer vi ett Valmtak till Johansson och ett Pulttak till Garage ) Ange mått och takvinkel för taket Efter att ni klickat på Nästa steg på Taksidan kommer ni vidare till sidan där ni anger mått och takvinkel för ert tak. Det är viktigt att måtten ni uppger inkluderar takutsprånget. I exemplet till höger har vi ett valmat tak. Därefter anger ni takets vinkel. Det finns takvinkelmallar på Mjöbäckspannans butiksställ och När alla mått och vinklar är angivna så klickar ni på Beräkna läktavtånd. PannaSoft räknar nu ut takarean samt lämpligt läktavtånd. Det går även att ändra läktavstånd manuellt om så önskas. Detta läktanvstånd är sedan grunden för PannaSofts beräkning av takpannor. Det visas även en modell på takvinkeln nere till höger på skärmen. Vinkel på modellen är exakt den vinkel ni uppgav. Det kan vara ett bra sätt att se om man faktiskt uppgivit korrekt takvinkel. Modellen visar även takfallet. När ni är klara klickar ni på Nästa steg. Ange mått och takvinkel för fler byggnader Om ni har fler än en byggnad som skall måttges, så finns en droppmeny uppe till vänster på skärmen där ni växlar mellan de olika byggnaderna. I exemplet med två byggnader har vi ju valt ett pulttak som garage. När ni är klara klickar ni på Nästa steg nere till höger på skärmen. 8

10 Guide till takberäkning - Utbyggnad/Takpanna Guide till takberäkning - Utbyggnad/Takpanna Utbyggnad På denna sidan gör ni alla tillägg till taket i form av utbyggnader. Med hjälp av de olika utbyggnadsalternativen och kreativitet skall det gå att forma de flesta tak. Det är viktigt att påpeka att bilderna som visas till respektive utbyggnad enbart föreställer typen av utbyggnad. Genom era angivna mått och vinklar kommer utbyggnaderna att se ut enligt era önskemål. Bilderna är enbart exempel på var på huvudtaket utbyggnaderna kan vara placerade. Alla utbyggnader visas med ett sadeltak i bakgrunden, oavsett ert val av huvudtak. Lägg till utbyggnader Ni kan lägga till hur många utbyggnader ni vill till taket för att få det komplett. På varje utbyggnad går det att välja vilken typ av tak utbyggnaden har, exempel valm eller sadel. Alla utbyggnader ni lägger till samlas upp i Dina valda utbyggnader. Där har ni en överblick på dem och kan ta bort och lägga till. Ni tar bort eventuella felval genom att klicka på papperskorgen till höger. Det går även gå tillbaka senare i programmet och lägga till eller ta bort utbyggnader. Utbyggnadens nock I de fall utbyggnadens nock ansluter till huvudtakets nock skall ni välja att kryssa i Utbyggnadens nock ansluter till husets nock. Då lägger PannaSoft till lämplig tillbehörspanna för en smidig övergång. Ni finner alternativet under utbyggnadens bild. Skulle ni missat att göra detta kan ni gå tillbaka till Utbyggnad -sidan och klicka på den utbyggnaden det gäller i Dina valda utbyggnader. En eller flera byggnader Har ni fler än en huvudbyggnad och utbyggnaderna är utspridda på de olika huvudtaken, använder ni droppmenyn uppe till vänster för att ange vilken huvudbyggnad utbyggnaden skall placeras på. Det är viktigt att utbyggnaderna hamnar på rätt tak då de olika taken kan ha varierande taklutningar. När ni är klara med val av utbyggnader så klickar ni på Nästa steg nere till höger på skärmen. Takpanna Val av färg På den här sidan väljer ni vilken typ och färg takpannan skall ha. Mjöbäckspannans tvåkupiga betongtakpanna finns i tre olika utföranden; Genomfärgad, Ytbehandlad och Modo Plus. Den genomfärgade pannan har ingen ytbehandling, utan är enbart genomfärgadfärgad betong. Mjöbäckspannans ytbehandlade panna är behandlad två gånger med en acrylfärg. Modo Plus pannan är en ny typ av ytbehandling. En ny sammansättning av bindemedel, bättre slitstyrka och mera lyster. Först väljer ni (genom att markera) vilket utförande ni vill ha. Därefter markerar ni färg. Klicka sedan på spara. Val av färg till flera byggnader Har ni fler än en byggnad måste ni välja färg till varje enskild byggnad även här. Ni gör det genom droppmenyn. Klicka på spara för varje tak. När ni valt färg till taket/taken klickar ni på nästa för att gå vidare. 9

11 Guide till till takberäkning - Tillbehör Tillbehör Nu har PannaSoft räknat ut och presenterar vilka, och hur många, artiklar som rekommenderas på taket. De ligger under Din beställning. Dessa artiklar kommer senare utgöra ett underlag till offert och beställning. Det gå att justera antal, ta bort och/eller lägga till artiklar, samt ändra utpriserna. Allmän förklaring Din beställning På Din beställning presenteras antalet i tre nivåer. Första är det uträknade antalet av artiklen. Det mellersta antalet är avrundningen av antalet (exempelvis: Takpannor avrundas upp till närmast hel/halvpall). Det sista antalet är det som faktiskt kommer bli beställt. Läs mer om hur ni kan ändra antalet nedan i Ändra antalet av en artikel i Din Beställning. Det pris som presenteras är ert pris ut till kund, Pris (exkl moms. Momsen läggs på under nästa sida). Det priset är ert nettoinköpspris plus era satta påslag från inställningssidan (se sidan 5). Läs också hur ni manuellt kan ändra priserna på Priser, sid 11. Det går även se ert inköpspris genom att klicka på in-pris (klicka på ordet in-pris). Då framträder era in-priser och ni kan nu enkelt räkna på marginaler mellan in- och utpriser. In-priser ligger alltid gömda då ni kliver in på tillbehörs-sidan, då kunden kanske är närvarande. Beräkningsinfo Här kan ni se hur PannaSoft kommit fram till det rekommenderade antalet takpannor. Klicka på Beräkningsinfo som finns under Din beställning. Ni får nu upp en ruta med orderns totala takyta i kvadratmeter samt en redogörelse på beräkningen av takpannor, där säkerhetsmarginalen presenteras. Läs mer om säkerhetsmarginal under Teknisk information om takberäkning på sidan 6. Ändra antalet av en artikel i Din beställning Ni kan enkelt ändra antalet av en artikel som finns i Din beställning. Genom att ändra antalet i beställt-rutan (se bilden till höger) och därefter klicka på knappen Ändra till höger på samma rad, då kommer antalet av den artikeln att ändras. OBS. Om ni skall ändra antalet på fler än en artikel, se till att klicka på Ändra på varje artikel, en i taget. Lägg också märke till att en palldelningsavgift tas ut om antalet takpannor inte är delbart med 120. Ta bort en artikel i Din beställning PannaSoft presenterar på Din beställning de artiklar och antal som rekommenderas till taket. Om kunden redan har någon av artiklarna, eller av annan anledning inte behöver någon rekommenderad artikel kan den tas bort genom att klicka på papperskorgen som ni finner längst ut till höger. Lägg märke till att artikelraden inklusive rekommenderat antal stannat kvar. Däremot har nu det beställda antalet ersatts med noll. Detta för att om kunden senare ångrar sig och ändå behöver artikeln, så skall det finnas beställningsunderlag i form av rekommenderat antal. Lägg till artiklar till Din beställning Om ni önskar beställa artiklar som inte finns med på Din beställning kan ni göra det på den här sidan. Ovanför Din beställning finns kategorimenyer som öppnar sig genom att ni klickar på dem. Överst ligger kategorin Du har väl inte glömt vilken innehåller vanliga tillbehör, men som PannaSoft av olika anledningar inte kan räkna fram. Därefter kommer de olika kategorierna; Takpannor, Betong, Genomföringar, Montering, Övriga tillbehör och Taksäkerhet. Öppna en önskad kategori. Därefter letar ni upp er artikel i listan och som hjälpmedlen finns det även bilder representerade för varje artikel. En del artiklar har valmöjligheter i form av färg, infästning m.m. Därefter skriver ni in antalet och klickar på knapper Köp. Din beställning uppdateras och er nya artikel finns med. Ni stänger ner kategorimenyerna på samma sätt som ni öppnade dem, genom att klicka på dem. 10

12 Guide till takberäkning - Leverans Priser Era priser ut till kund räknas fram med hjälp av påslag som ni ställt in tidigare. Dessa priser går även ändra här på Din beställning. Ni kan manuellt gå in i prisrutan på varje enskild artikel och skriva in ett nytt pris. Viktigt är att ni klickar på knappen Ändra på varje artikelprisförändring innan ni går vidare. Prisjusteringar för unik beställning Det finns ytterligare ett sätt att justera ut-priser för en beställning. Genom att klicka på länken Justera prisförutsättningar för denna beställning. Ni får upp ett nytt fönster med en smidig prishanterare. Påslag: Här kan ni ställa in ett nytt påslag som gäller enbart pågående order. Exempel: En kund som har ett stort projekt vilket gör att ni inte kan räkna med era standardpåslag. Då kan ni enkelt gå in här och sätta nya påslag på de olika produktkategorierna. Dessa påslag kommer enbart gälla den ordern, och vid nästa order ni startar gäller de vanliga påslagen som är satta på inställningssidan. Omvänt gäller det naturligtvis om ni vill höja påslagen. Exempel: En speciell order ni vill höja påslagen på taksäkerhet. Projektrabatt: Om projektet är så stort och projektrabatt ges från Mjöbäckspannan går det också att ställa in här. När ni är färdiga med Din beställning När Din beställning ser ut enligt ert önskemål så klickar ni på Nästa steg nere i högra hörnet. Leverans Ange Leveranssätt Här anger ni var någonstans leveransen skall levereras. Hämtas - När ni valt leveranssätt hämtas betyder det att ni eller kunden själv kommer till Mjöbäckspannans lager och hämtar beställningen. I fältet övriga upplysningar kan vara lämpligt att skriva namnet på åkeriet samt vilken tid ni kommer. Order mottagna senast kl kan hämtas nästkommande dag. Leverans till Lager - Vid val av Leverans till Lager betyder det att Mjöbäckspannans lastbilar kör ut beställningen till ert lager. Er lageradress finns inlaggt i PannaSoft genom uppstartandet av ert konto, men kolla alltid så att leveransadressen blir korrekt. De här transporterna sker i samlast på lastbilar, och ibland utan kran. Därför är det viktigt att truck eller lastare finns att tillgå vid avlastningen. Leverans till Slutkund - Med det här valtet menas att Mjöbäckspannan kör ut beställningen med kranbilar, så vida inget annat kommits överens om. Önskad Leveransdag Här anger ni den önskade leveransdagen. Då de flesta av våra egna transporter bygger på samlast kan vi inte garantera den önskade dagen, men återkommer med leveransdag på ordererkännandet/avisering. (Vid hämtning, läs ovan) Leveransadress Här fyller ni i leveransadressen (gäller enbart vid leverans till slutkund, samt vid ändring av lageradress). Aviseringsnummer är ett krav. Ange leveransalternativ Ange fraktzon - Här ställer ni in avståndet mellan Mjöbäck och leveransadress/ert lager. Detta för att fraktpriset på er offert ut till kund skall bli korrekt. Om ert val av fraktavstånd inte stämmer överens med det verkliga avståndet så kommer detta framgå av ordererkännandet från Mjöbäckspannan. Taklyft - Vid leverans till slutkund finns möjligheten att beställa taklyft, vilket innebär att att våra chaufförer lyfter upp takpannorna för utplacering direkt på taket. Taklyft har ett eget påslag under inställningar, se sidan 6. Lägg också märke till att antalet taklyft kommer beskrivas som noll i beställningen då vi inte kan förutse hur lång tid det kommer att ta. Övriga upplysningar - Här kan vara bra att skriva; information till chauffören, önskas fm/em, ytterligare aviseringsnummer, etc. När ni är klara med Leverans Då allt på Leveranssidan är ifyllt klickar ni först på Spara och därefter på Nästa steg. Om ni senare behöver gå tillbaka och ändra leveransuppgifter, glöm inte att klicka på spara igen. Varje gång man gör en uppdatering måste man spara

13 Guide till takberäkning - Beställning Beställning Detta är sidan som visar den slutgiltiga beställningen, med alla artiklar, frakter, pallar och eventuella taklyft. Här presenteras alla utpriser för taket, styckpriser, totala priset (exkl och inkl moms). Offerttext På beställningssidan finns även en ruta för offerttext. I rutan står redan den standardtext som ni angav under offerttext på inställningssidan (se sidan 5). Ni kan nu gå in i texten och redigera efter behov, beroende på kund. Den ändring som görs i offerttexten på beställningssidan påverkar däremot inte standardtexten och nästa takberäkning ni gör kommer att börja med standard offerttext. Skriv ut offert På beställningssidan finns möjlighet att skriva ut en offert till er kund på takberäkningen. Lägg märke till att du måste skrolla ner en bit på sidan för att komma åt knappen Spara och förhandsgranska offert. Dessutom finns möjligheten att välja hur offerten skall presenteras. Antingen genom att visa styckepriser på varje artikel eller bara presentera en klumpsumma. En ny sida öppnas med offerten och det finns en knapp på vänstersidan om offerten som gör att ni kan skriva ut den, annars går det lika bra att välja arkiv -> skriv ut på din webbläsare. Titta på sidan 15 och 16 (bilagor) i denna användarmanual för exempel på hur orfferter kan se ut. Skicka beställning till Mjöbäckspannan När kunden granskat och accepterat offerten kan ni skicka beställningen direkt till Mjöbäckspannan via PannaSoft. Klicka på Skicka beställning till Mjöbäckspannan. Det är viktigt att påpeka att ni kan stänga ner PannaSoft efter ni skrivit ut offerten till kund. Därefter kan ni vid ett senare tillfälle starta upp PannaSoft igen, leta upp takberäkningen och skicka beställningen. När ni skickat beställningen till Mjöbäckspannan får ni en kvittens som ni kan skriva ut. Detta är inte ett ordererkännande, utan mer en kvittens för er att spara på att beställning är gjord. Ordererkännandet kommer från Mjöbäckspannan inom en arbetsdag från att ni skickat beställningen. 12

14 Guide till direktbeställning - Start/Tillbehör Guide till Direktbeställning Nu när ni kan tillvägagångssättet i PannaSoft är det enkelt att göra en direktbeställning. Istället för att starta en ny takberäkning så hoppar man direkt till en tom Din beställning på Tillbehörssidan. Start På PannaSofts startsida väljer ni Ny beräkning och fyller i märkning och referens. Därefter klickar ni i alternativet Direktbeställning. Sedan klickar ni på Nästa steg. Ni kommer då att hamna direkt på tillbehörssidan. Tillbehör När ni kommer in på Tillbehörssidan under en direktbeställning finns det inga artiklar i Din beställning, utan ni får själva specifiera er beställning. Lägg till artiklar till Din beställning Ovanför Din beställning finns kategorimenyer som öppnar sig genom att ni klickar på dem. Där finns kategorierna; Du har väl inte glömt, Takpannor, Betong, Genomföringar, Montering, Övriga tillbehör och Taksäkerhet. Öppna en önskad kategori. Därefter letar ni upp er artikel i listan och som hjälpmedlen finns det även bilder representerade för varje artikel. En del artiklar har valmöjligheter i form av färg, infästning m.m. Därefter skriver ni in antalet och klickar på knapper Köp. Din beställning uppdateras och er nya artikel finns med. Ni stänger ner kategorimenyerna på samma sätt som ni öppnade dem, genom att klicka på dem. Ändra antalet av en artikel i Din beställning Ni kan ändra antalet som finns i Din beställning. Genom att ändra antalet i antalet-rutan och därefter klicka på knappen Ändra till höger på samma rad, då kommer antalet av den artikeln att ändras. OBS. Om ni skall ändra antalet på fler än en artikel, se till att klicka på Ändra på varje artikel, en i taget. Lägg också märke till att en palldelningsavgift tas ut om antalet takpannor inte går att dela med 120. Ta bort en artikel i Din beställning Om ni vill ta bort en artikel görs det enkelt genom att klicka på papperskorgen som ni finner längst ut till höger på varje artikelrad i Din beställning. Priser De priser som presenteras är ert pris ut till kund, Pris (exkl moms. Momsen läggs på under nästa sida). Det priset är ert nettoinköpspris plus era satta påslag från inställningssidan (se sidan 5). Utpriserna går att ändra här på Din beställning. Ni kan gå in i prisrutan på varje enskild artikel och skriva in ett nytt pris. Viktigt är att ni klickar på knappen Ändra på varje artikelprisförändring innan ni går vidare. Det går även se ert inköpspris genom att klicka på in-pris (klicka på ordet in-pris). Då framträder era in-priser och ni kan nu enkelt räkna på marginaler mellan in- och utpriser. In-priser ligger alltid gömda då ni kliver in på tillbehörs-sidan, då kunden kanske är närvarande. Prisjusteringar för unik beställning Det finns ytterligare ett sätt att justera ut-priser för en beställning. Genom att klicka på länken Justera prisförutsättningar för denna beställning. Ni får upp ett nytt fönster med en smidig prishanterare. (forts. nästa sida) 13

15 Guide till direktbeställning - När ni är färdiga med Din beställning Påslag: Här kan ni ställa in ett nytt påslag som gäller enbart pågående order. Exempel: En kund som har ett stort projekt vilket gör att ni inte kan räkna med era standardpåslag. Då kan ni enkelt gå in här och sätta nya påslag på de olika produktkategorierna. Dessa påslag kommer enbart gälla den ordern, och vid nästa order ni startar gäller de vanliga påslagen som är satta på inställningssidan. Omvänt gäller det naturligtvis om ni vill höja påslagen. Exempel: En speciell order ni vill höja påslagen på taksäkerhet. Projektrabatt: Om projektet är så stort och projektrabatt ges från Mjöbäckspannan går det också att ställa in här. När ni är färdiga med Din beställning När Din beställning ser ut enligt ert önskemål så klickar ni på Nästa steg nere i högra hörnet. Då kommer ni till Leveranssidan. Fortsätt guiden på sidorna Följ stegen Leverans och Beställning som förklarades under takberäkningsguiden. Dessa steg går att applicera även på direktbeställning. 14

16 15 Offert på S:t Eriks betongtakpannor, Johansson

17 Offert på S:t Eriks betongtakpannor, Johansson

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa Bilaga Smart fakturering Husabete Inloggning och registrering i Hogia Smart... 7 Registrering av Hogia ID... 7 Vad är då ett Hogia ID?... 8 Verifiera e-postadressen...

Läs mer

Fakturering Bokfo ring Kassa

Fakturering Bokfo ring Kassa Hogia Smart Manual Fakturering Bokfo ring Kassa Bilaga: Smart fakturering Husabete Din första blick på Hogia Smart... 7 Toolbaren... 7 Sidan Mitt företag... 8 Hjälpen... 8 Hogia Smart forum... 8 E-post...

Läs mer

Manual till Skanskas Webbfakturaportal

Manual till Skanskas Webbfakturaportal Manual till Skanskas Webbfakturaportal (Husera TSP/TSP Online) Webbfaktura Version 3.0 Manual Version 1.5 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och

Läs mer

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(21) Dokument ID: 08-83415 Fastställandedatum: 2014-12-22 Giltigt t.o.m.: 2015-12-22 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Jessica Eriksson Läkemedelsförsörjning

Läs mer

Handbok För Winstanvändare

Handbok För Winstanvändare Handbok För Winstanvändare Version 2014-05-23 2 (71) Innehåll 1 Logga in i Winst... 4 2 Hantera inköp i Winst... 4 3 Skapa beställning... 6 3.1 Välj rätt avtalskategori... 6 3.2 Avancerad sökning... 7

Läs mer

ENTRÉ KUNDREGISTER...

ENTRÉ KUNDREGISTER... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ KUNDREGISTER... - 2 - Innehåll i Entré Kundregister... - 2 - Översikt av menysystemet... - 2 - FÖRBEREDANDE ARBETE... - 3 - Sammanfattning - kundhantering... - 3 - Viktigt

Läs mer

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04 Föreningens hemsida Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt. NYTT! Inledning...4

Läs mer

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Utbildningsföretaget AB använder Visma Administration 2000 i fleranvändarversion. Personalen har egna datorer. Företaget har fyra anställda. Två av dem

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt.

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

Version 3.4. Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER

Version 3.4. Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER Version 3.4 Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 CHECKLISTA VID DRIFTSTART... 6 2 PRESENTATION AV MENYFÄLTEN... 7 3 PROFILER...11 3.1 SKAPA NY PROFIL...12 3.2 TA BORT BEFINTLIG PROFIL...13

Läs mer

ALLMÄNT... 4. Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4. Menyer... 4. Undermenyer... 4 Byta företag... 5. Rollhantering...

ALLMÄNT... 4. Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4. Menyer... 4. Undermenyer... 4 Byta företag... 5. Rollhantering... Innehåll ALLMÄNT... 4 Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4 Menyer... 4 Menyer... 4 Undermenyer... 4 Byta företag... 5 Rollhantering... 5 Modulhantering... 5 Favoriter... 5 UPPLÄGG

Läs mer

Handla i vår webbshop!

Handla i vår webbshop! Handla i vår webbshop! www.plandent.se Manual Inloggning Börja alltid med att logga in i webbshopen genom att gå till www.plandent.se och klicka på LOGGA IN I WEBBSHOP uppe i högra hörnet. Fyll i ditt

Läs mer

INNEHÅLL. Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5

INNEHÅLL. Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5 FAKTURERING 1 INSTALLATION MENYERNA REGISTER INNEHÅLL Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5 Huvudmeny 6 Register 7 Order 8 Fakturering 8 Kundreskontra 9 Rapporter

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

Webbverktyg/ eportfolio

Webbverktyg/ eportfolio Webbverktyg/ eportfolio vägledning i programmet och praktisk användarguide Bengt Engström, Projektsamordnare Peter Åhnberg, Projektadministratör Ansvarig företagskontakter Ansvarig webbverktyg/eportfolio

Läs mer

KOM-IGÅNG MED ERT KONTO... 3 Kontrollpanelen... 4 E-post...4 Hemsida...4 Domännamn... 4 Checklista för att komma igång...4

KOM-IGÅNG MED ERT KONTO... 3 Kontrollpanelen... 4 E-post...4 Hemsida...4 Domännamn... 4 Checklista för att komma igång...4 1 Innehållsförteckning KOM-IGÅNG MED ERT KONTO... 3 Kontrollpanelen... 4 E-post...4 Hemsida...4 Domännamn... 4 Checklista för att komma igång...4 LOGGA IN... 5 1 Kontrollpanelen : Hur man loggar in...

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4 klient, version 4.4 RemoteX Technologies AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Begrepp i RemoteX Applications... 2 2.1 Begreppsmodell... 2 2.2 Beskrivning av de olika begreppen... 3 3 Installation

Läs mer

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och

Läs mer

Anläggning & Inventarier

Anläggning & Inventarier Anläggning & Inventarier Sida 1 av 50 Innehållsförteckning ANLÄGGNINGS- & INVENTARIEREDOVISNING...4 REGISTERVÅRD...4 KONTERINGSMATRISER...4 STYRPARAMETRAR ANLÄGGNING/INVENTARIER...5 INVENTARIEGRUPP...6

Läs mer

Senaste revisionsdatum: 2014-06-30. evry.com. Användarhandledning. Webbtjänsten Schakt

Senaste revisionsdatum: 2014-06-30. evry.com. Användarhandledning. Webbtjänsten Schakt Senaste revisionsdatum: 2014-06-30 evry.com Användarhandledning Webbtjänsten Schakt Innehållsförteckning 1 Inledning 4 1.1 Webbtjänsten Schakt 4 1.2 Detta material 4 1.3 Definitioner 4 1.3.1 Roller 4 1.3.2

Läs mer

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Fortnox AB 2007-2013 Kulturhuset Ab och Svenska studiecentralen 7.2.2013 Version 1.7. Inledning Tack för att du har valt att använda Kulturhuset ab:s Bokföringsprogram

Läs mer

LiU-Inköp MANUAL. Beställa och leveranskvittera. Linköpings universitets system för elektroniska beställningar. Uppdaterad: 2012-02-15

LiU-Inköp MANUAL. Beställa och leveranskvittera. Linköpings universitets system för elektroniska beställningar. Uppdaterad: 2012-02-15 LiU-Inköp Linköpings universitets system för elektroniska beställningar MANUAL Beställa och leveranskvittera Uppdaterad: 2012-02-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MANUAL FÖR BESTÄLLARE Innehåll 1.Bakgrund - införande

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

E-beställningar. Raindanceportalen version 2013 vår

E-beställningar. Raindanceportalen version 2013 vår E-beställningar Raindanceportalen version 2013 vår Manualen innehåller steg för steg hur du gör en beställning, inlevererar en beställning och hur fakturorna matchas mot order. Ekonomiavdelningen 2014-01-29

Läs mer

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress Anders Thoresson Kom igång med Wordpress förord 2 kapitel 1 att bygga en webbplats 3 Det här är Wordpress 3 Domännamn visar vägen på internet 4 kapitel 2 kom i gång med wordpress.com 6 Registrera ett konto

Läs mer

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING HemsidaExpress Instruktionsmanual Du har investerat i en produkt som hjälper dig att göra professionella hemsidor som är lätta att skapa och uppdatera. Vi på HemsidaExpress erbjuder dig att på ett enkelt

Läs mer

Manual Winbas Business Online

Manual Winbas Business Online Manual Winbas Business Online 1. Varför Winbas webshop? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 1.1 Tilläggstjänster ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Manual Winbas Business Online

Manual Winbas Business Online Manual Winbas Business Online 1. Varför Winbas webshop?-------------------------------------------------------------------------------------------2 1.1 Tilläggstjänster---------------------------------------------------------------------------------------------------------3

Läs mer

Steg 6 Marknadsföring på nätet One.com Textalk Windows 7

Steg 6 Marknadsföring på nätet One.com Textalk Windows 7 Steg 6 Marknadsföring på nätet One.com Textalk Windows 7 Sept 14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 6 W78 Sida 1 Inledning Hemsida Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 5. Starta Explorer. Gå in på http://liljedalsdata.se

Läs mer