ANVÄNDARMANUAL FÖR PANNASOFT 1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANVÄNDARMANUAL FÖR PANNASOFT 1.0"

Transkript

1 version 1 ANVÄNDARMANUAL FÖR PANNASOFT 1.0 TAKBERÄKNING OCH BESTÄLLNING

2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Om PannaSoft...3 Användarvillkor...3 Användarnamn och lösenord...3 Inloggning...4 Innan ni börjar...5 Inställningar...5 Adressuppgifter...5 Logotyp...5 Offerttexter...5 Påslag... Teknisk information om prishantering Exempel på prishantering...6 Teknisk information om takberäkning...6 Läktavstånd...6 Guide till takberäkning...7 Start...7 Ny beräkning...7 En eller flera byggnader...7 Lägg till fler byggnader...7 Tak...8 Val av taktyp...8 Val av taktyp till fler byggnader...8 Ange mått och takvinkel för taket...8 Ange mått och takvinkel för fler byggnader...8 Utbyggnad...9 Lägg till utbyggnader...9 Utbyggnadens nock...9 En eller flera utbyggnader...9 Takpanna...9 Val av färg...9 En eller flera byggnader...9

3 Innehållsförteckning Tillbehör...10 Allmän förklaring Din beställning...10 Beräkningsinfo...10 Ändra antalet av en artikel i Din beställning...10 Ta bort en artikel i Din beställning...10 Lägg till artiklar i Din beställning...10 Priser...11 Prisjusteringar för unik beställning...11 När ni är färdiga med Din beställning...11 Leverans...11 Ange leveranssätt...11 Önskad leveransdag...11 Leveransadress...11 Ange leveransalternativ...11 När ni är klara med Leverans...11 Beställning...12 Offerttext...12 Skriv ut offert...12 Skicka beställning till Mjöbäckspannan...12 Guide till direktbeställning (Egen spec.)...13 Start...13 Tillbehör...13 Lägg till artikel till Din beställning...13 Ändra antalet av en artikel i din Din beställning...13 Ta bort en artikel i Din beställning...13 Priser...13 Prisjusteringar för unik beställning...13 När ni är färdiga med Din beställning...14 Bilagor (offertexempel)

4 Om PannaSoft - Regler för PannaSoft/Användarnamn och lösenord Om PannaSoft PannaSoft är ett takberäknings- och offertverktyg som förenklar arbetet för byggmaterialhandeln. Byggmaterialhandlarens nettopriser läses in vid inloggning och utgör ett underlag för prisberäkningar och kundofferter. Takberäkningar kan göras på de flesta taktyperna och PannaSoft presenterar efteråt en lista på rekommenderade produkter, enligt Mjöbäckspannan. PannaSoft är ett webbaserat program vilket gör att uppdateringar sker automatiskt och användaren behöver inte tänka på dem. Det är enbart Återförsäljare till Mjöbäckspannan som kan använda PannaSoft. Slutkunder kan inte ta del av takberäkningshjälpen på PannaSoft, då Mjöbäckspannan vill att PannaSoft skall vara ett exklusivt verkyg för Återförsäljarna. PannaSoft version 1.0 är är den första versionen och är i dagsläget anpassat för stycketaksberäkningar och beställningar. Vid större förändringar och utökningar i PannaSoft utkommer det även nya versioner av användarmanualen. Se till att alltid ha den senaste användarmanualen. Ni hittar användarmanualen på PannaSoft.se. Användarvillkor för PannaSoft Det är bara personer hos Mjöbäckspannans Återförsäljarställen som skall ha tillgång till PannaSoft. Den person som tillhandahåller konto med lösenord till PannaSoft i samband med utbildning ansvarar för kontot. Samma person ansvarar för att den personal som skall använda PannaSoft får en genomgång av programmet, samt har läst igenom denna användarmanual. Då många uppgifter och inställningar, så som påslaginställningar, är känsliga skall lösenord förvaras på ett säkert ställe. Begär vid behov nytt lösenord. Efter att lösenord och konto överlämnats, avsäger sig Mjöbäckspannan ansvaret för aktiviteter på kontot. Användarnamn och lösenord Kund: Användarnamn: Lösenord: 3

5 Inloggning Inloggning Inloggning till PannaSoft sker på Det går även att nå sidan genom Som nämnts tidigare, under Om PannaSoft, kan enbart personer med korrekt användarnamn och lösenord logga in på PannaSoft. Användarnamnet och lösenordet ska finns inskrivet i denna användarmanual. Om så inte görs, kontakta Mjöbäckspannan. Om du har problem att logga in: Kolla så att CapsLock (stora bokstäver) är korrekt inställd. Du finner knappen på vänstersidan av ditt tangentbord. Direkt efter att du loggat in skall du komma till en sida som liknar nedanstående bild. Logotypen Byggbutiken i Byggland är enbart en fiktiv logotyp och bolag för denna användarmanual. 4

6 Innan ni börjar - Inställningar Innan ni börjar Det finns några viktiga punkter att gå igenom och att känna till innan du börjar att använda PannaSoft. Inställningar för ert företag måste göras, samt skaffa kännedom om prishantering och takberäkningar. Inställningar Då ni för första gången loggar in på PannaSoft finns det vissa inställningar som måste göras. Inställningssidan finner ni på startsidan precis under Mjöbäckspannans logotype. Ni kan naturligtvis gå in och ändra era inställningar även senare. Adressuppgifter Lägg märke till att det finns två olika adressfält. En för er besöksadress och en för lageradress. Ni har även möjlighet att ladda upp er logotype så att den finns med på kundofferter och beräkningsark. Logotyp Filen måste vara en.jpeg eller.gif och får inte överstiga 50 kb eller 50 pixlar på höjden. Du laddar upp den genom att klicka i den lilla rutan och sedan bläddra där du letar upp din logotype på din egna dator. Offerttexter Det finns även en ruta där ni kan fylla i offerttext. Den texten kommer sedan att finnas på alla era kundofferter. Texten kan vara standardtext om antalet takpannor per pall, betalningspolicy och taklyftsinformation. Offerttexten kan ändras på varje order, däremot kan det vara bra att alltid ha med viss standardtext. Se mer om offerttexter på sidan 12. När ni loggar in på PannaSoft läses era nettopriser automatiskt in från Mjöbäckspannans affärssystem. Påslag PannaSoft läser in Mjöbäckspannans prislista och drar sedan ifrån er unika rabatt och på så sätt läses ert nettoinpris in. På detta sätt vet nu PannaSoft vad ni har för inköpspris (nedan kallat inpris) på varje artikel. Genom påslag på inpriset kan ni nu enkelt skapa era försäljningspriser (nedan kallat utpriser). PannaSoft har delat in Mjöbäckspannans produkter (artiklar) i produktkategorier, vilket förenklar prissättningen. Genom ett stort utbud av produktkategorier finns möjligheten skapa en mycket nogrann prissättning. Utpriserna ni skapar är generella och kommer att gälla som era utpriser vid varje ny påbörjad order. Det går även att skapa orderunika priser. Läs mer om priser och orderunika priser på sidan 6 och 11. I fältet Generell prishantering ställer ni in påslagen på de olika produktkategorierna, och får då fram era utpriser. Viktigt: det är påslaget ni matar in, inte er marginal. (I detta exempel har Byggbutiken i Byggtown 8% på Mjöbäckspannans 2006 Prislista.) Takpannor - I den här produktkategorin ställer ni in vilket påslag ni vill ha på enbart takpannor (Mjöbäckspannans genomfärgade, ytbehandlade och modo plus). Exempel: Takpanna 4,85 (Prislistan), Byggbutikens rabatt 8%; Inpris = 4,46 Genom att Byggbutiken nu ställt in 20% påslag blir deras Utpris = 5,35 Betong - Här ställer ni in vilket påslag ni vill ha på alla övriga betongprodukter, så som nockpanna, börjannock, valmklocka etc. Dvs alla Mjöbäckspannans betongprodukter utöver takpannor. Genomföringar - Här ställer ni in vilket påslag ni vill ha på ventilationspannor, avloppsluftare och andra genomföringstillbehör 5 Montering - Här ställer ni in vilket påslag ni vill ha på monteringprodukter, så som spik, nockklammer och nockbrädeshållare.

7 Innan ni börjar - Teknisk information om prishantering/takberäkning Övriga tillbehör - Här ställer ni in vilket påslag ni vill ha på övriga tillbehör, så som nockband, fågelband och valmtätning. Taksäkerhet - Här ställer ni in vilket påslag ni vill ha på taksäkerhetsprodukter, så som taksteg, snörasskydd och taklucka. Lastbärare - Här ställer ni in vilket påslag ni vill ha på pallar och liknande. Vi rekomenderar att inte använda påslag på dessa artiklar, men möjligheten finns. Taklyft - Här ställer ni in vilket påslag ni vill ha på taklyft. Vi rekomenderar att inte använda påslag på taklyft, men möjligheten finns. Teknisk information om prishantering PannaSoft läser in Mjöbäckspannans prislista en gång per dygn. Detta för att alltid vara uppdaterad på pris- och artikelförändringar. När ni sedan loggar in i PannaSoft räknar programmet bort er rabatt ifrån prislistan, och därmed har programmet era nettoinpriser. Dessa inpriser ligger till grund för all er prishantering inom PannaSoft. Efter att ni angett påslag under generell prishantering på de olika produktkategorierna skapas utpriser standard, när ni skapar en ny beräkning och/eller beställning. Det går naturligtvis senare att ändra utpriserna på varje beräkning/beställning. Antingen kan ni manuellt skriva in priset på varje artikel eller så finns det Exempel på prishantering Pris på produkt (Mjöbäcks prislista): 4,85 kr Byggbutikens rabatt: 8% Inpris (nettoinpris): 4,46 kr Påslag: 20% Avrundat (verkligt) utpris: 5,35 kr Teknisk information om takberäkning I alla steg där rabatter och påslag görs avrundas summan till två decimaler. Genom att mäta takfotens längd och husgavelns bredd (inkl takutspråget), och sedan takets vinkel räknar PannaSoft fram en exakt takyta, samt rekommenderat läktavstånd. Takvinkeln gör att PannSoft kan räkna ut takfallet (längden från nock till takfot). Den framräknade takytan sparas för att kunna fortsätta beräkningen av eventuella utbyggnader. Om utbyggnader förekommer beräknas de separat. Beräkningen fungerar på samma sätt som grundtaket. Då utbyggnadens takyta är fastställd räknar PannaSoft bort den yta som utbyggnaden stjäl ifrån huvudtaket, för att sedan addera ihop de olika ytorna till en total takyta. När den totala ytan är fastställd börjar PannaSoft räkna på åtgången av de olika produkterna. Antalet takpannor baseras på ytan och läktavståndet. Förekommer det mycket valmdalar och ränndalar läggs det till en extra takpanna på 2/3 av läktraderna där kapning förekommer. Därefter ökas antalet takpannor med en säkerhetsmarginal. Säkerhetsmarär en procentsats som sätts beroende av vilken taktyp som väljs. Detta för att vara säker på att täcka in felmätning av längder och takvinklar, samt eventuella transportskador som kan förekomma. Vilken säkerhetsmarginalen som använts visas under beräkningsinfo på tillbehörssidan (sidan 10). Antalet nockpannor baseras på den totala nocklängden (meter) X 2,9 st. Övriga betongprodukter och tillbehör räknas fram genom formler, vars input kommer ifrån inmatad data. Vilka produkter och tillbehör som sedan presenteras, samt antalen som föreslås, bygger på rekomendationer från Mjöbäckspannans lägganvisning samt Branschstandard (Branschstandard för taktäckning med betongtakpannor, utgiven av Takpanneföreningen). Läktavstånd PannaSoft räknar ut ett läktavstånd som är baserat på de takmått ni uppger. Läktning baserad på PannaSofts rekommenderade läktavstånd skall användas i kombination med Mjöbäckspannans lägganvisning, där vissa läkter skall fästas med bestämda mått, (översta och nedersta läkten). Viktigt: Antalet takpannor som föreslås är baserat på PannaSofts rekommenderade läktavstånd eller det läktavstånd som ni själva uppger (sidan 8). Om läktning sedan görs med andra mått kommer antalet takpannor inte stämma. 6

8 Guide till takberäkning - Start Guide till takberäkning Det finns i princip två olika vägar att välja i PannaSoft. Antingen så kan du göra en takberäkning som resulterar i en beställning eller så kan du göra en egen specifikation på din beställning. Båda två resulterar i möjligheten att skapa offerter ut till kund samt elektronisk beställning till Mjöbäckspannan. Varje beräkning, kundoffert och beställning sparas på PannaSofts server, vilket gör att ni alltid kan gå tillbaka och se tidigare arbeten. Start Ny beräkning På PannaSofts startsida börjar ni med att välja ny beräkning i dropplistan. (Har ni tidigare gjort beräkningar och beställningar så finns de sparade i listan). Därefter märker ni beräkningen i märkning -fältet, exempel Johansson Denna märkning kommer att följa med hela processen, från offert, beställning, ordererkännande till faktura. Ni måste också fylla i ert namn i vår referens -fältet, exempel Anders Karlsson samt klicka i valet Takberäkningshjälp och beställning. En eller flera byggnader Därefter kommer valet Gäller denna märkning mer än en byggnad?. Gäller takberäkningen enbart ett hus låter ni Nej vara ikryssat. Skulle ert takberäkningsprojekt innefatta mer än ett hus, klickar ni i Ja. Med flera hus menas byggnader som är frilaggda ifrån varandra, exempel; ett hus och ett fristående garage. (Under rubriken Lägg till fler byggnader nedan ges förklaring till hur man skapar fler byggnader till takberäkningen.) Om takberäkningen enbart gäller ett hus och hela startsidan är ifylld klickar ni på Spara. Därefter dyker det upp en ny knapp, Nästa steg, nere på skärmens högra sida. Klicka på den för att gå vidare i PannaSoft. Lägg till fler byggnader Om ni fyllt i hela startsidan, har Gäller denna märkning mer än en byggnad? ikryssad och klickat på Spara så utökas startsidan med möjligheten att lägga till fler byggnader. (Lägg märke till att huvudhuset redan ligger färdigsparat och namngett med takberäkningens Märkning, i detta fall Johansson ) För att lägga till ytterligare en eller fler byggnader så skriver ni in dem i Lägg till fler byggnader -fältet och klickar på Lägg till. I detta fall har vi lagt till en byggnad som vi kallar Garage. När ni lagt till alla extra byggnader klickar ni på Nästa steg längst ner i högra hörnet på skärmen. I fortsättningen på denna takberäkningsguide utgår vi ifrån att vi enbart har huvudtaket. Det kommer dock förklaras hur man går till väga med två eller fler tak i de fall förklaring behövs. 7

9 Guide till takberäkning - Tak Tak Val av taktyp Efter att ni klickat på Nästa steg på Startsidan kommer ni in på sidan Tak. Här väljer ni vilken typ av tak er byggnad har. Lägg märke till att valet ni gör här enbart skapar själva huvuddelen av taket. Utbyggnader så som takkupor, tillbyggnader och takvinklar lägger ni till under nästa sida. Här väljer ni alltså enbart vilken typ av tak ni har. Klicka på den taktyp som bäst representerar ert tak. När ni klickar på texten (i detta exempel Valmtak) så ser ni att sidan uppdateras och Valmtak nu visas. Om ni gör fel val är det bara att klicka på en ny taktyp. Det går alltid att gå tillbaka senare och ändra taktyp, även om utbyggnader lagts till. Val av taktyp till fler byggnader Om ni på startsidan valt fler än ett tak, så måste ni välja taktyp till alla tak på denna sidan. Även om era olika byggnader har samma taktyp så måste ni göra ett aktivt val för var och en. Det kommer även upp en varningstext om ni försöker gå vidare utan att valt taktyp till alla tak. Ni har en droppmeny (se bild) uppe till vänster där ni kan välja mellan de olika taken, och på så sätt ställa in taktyperna. (I detta exempel väljer vi ett Valmtak till Johansson och ett Pulttak till Garage ) Ange mått och takvinkel för taket Efter att ni klickat på Nästa steg på Taksidan kommer ni vidare till sidan där ni anger mått och takvinkel för ert tak. Det är viktigt att måtten ni uppger inkluderar takutsprånget. I exemplet till höger har vi ett valmat tak. Därefter anger ni takets vinkel. Det finns takvinkelmallar på Mjöbäckspannans butiksställ och När alla mått och vinklar är angivna så klickar ni på Beräkna läktavtånd. PannaSoft räknar nu ut takarean samt lämpligt läktavtånd. Det går även att ändra läktavstånd manuellt om så önskas. Detta läktanvstånd är sedan grunden för PannaSofts beräkning av takpannor. Det visas även en modell på takvinkeln nere till höger på skärmen. Vinkel på modellen är exakt den vinkel ni uppgav. Det kan vara ett bra sätt att se om man faktiskt uppgivit korrekt takvinkel. Modellen visar även takfallet. När ni är klara klickar ni på Nästa steg. Ange mått och takvinkel för fler byggnader Om ni har fler än en byggnad som skall måttges, så finns en droppmeny uppe till vänster på skärmen där ni växlar mellan de olika byggnaderna. I exemplet med två byggnader har vi ju valt ett pulttak som garage. När ni är klara klickar ni på Nästa steg nere till höger på skärmen. 8

10 Guide till takberäkning - Utbyggnad/Takpanna Guide till takberäkning - Utbyggnad/Takpanna Utbyggnad På denna sidan gör ni alla tillägg till taket i form av utbyggnader. Med hjälp av de olika utbyggnadsalternativen och kreativitet skall det gå att forma de flesta tak. Det är viktigt att påpeka att bilderna som visas till respektive utbyggnad enbart föreställer typen av utbyggnad. Genom era angivna mått och vinklar kommer utbyggnaderna att se ut enligt era önskemål. Bilderna är enbart exempel på var på huvudtaket utbyggnaderna kan vara placerade. Alla utbyggnader visas med ett sadeltak i bakgrunden, oavsett ert val av huvudtak. Lägg till utbyggnader Ni kan lägga till hur många utbyggnader ni vill till taket för att få det komplett. På varje utbyggnad går det att välja vilken typ av tak utbyggnaden har, exempel valm eller sadel. Alla utbyggnader ni lägger till samlas upp i Dina valda utbyggnader. Där har ni en överblick på dem och kan ta bort och lägga till. Ni tar bort eventuella felval genom att klicka på papperskorgen till höger. Det går även gå tillbaka senare i programmet och lägga till eller ta bort utbyggnader. Utbyggnadens nock I de fall utbyggnadens nock ansluter till huvudtakets nock skall ni välja att kryssa i Utbyggnadens nock ansluter till husets nock. Då lägger PannaSoft till lämplig tillbehörspanna för en smidig övergång. Ni finner alternativet under utbyggnadens bild. Skulle ni missat att göra detta kan ni gå tillbaka till Utbyggnad -sidan och klicka på den utbyggnaden det gäller i Dina valda utbyggnader. En eller flera byggnader Har ni fler än en huvudbyggnad och utbyggnaderna är utspridda på de olika huvudtaken, använder ni droppmenyn uppe till vänster för att ange vilken huvudbyggnad utbyggnaden skall placeras på. Det är viktigt att utbyggnaderna hamnar på rätt tak då de olika taken kan ha varierande taklutningar. När ni är klara med val av utbyggnader så klickar ni på Nästa steg nere till höger på skärmen. Takpanna Val av färg På den här sidan väljer ni vilken typ och färg takpannan skall ha. Mjöbäckspannans tvåkupiga betongtakpanna finns i tre olika utföranden; Genomfärgad, Ytbehandlad och Modo Plus. Den genomfärgade pannan har ingen ytbehandling, utan är enbart genomfärgadfärgad betong. Mjöbäckspannans ytbehandlade panna är behandlad två gånger med en acrylfärg. Modo Plus pannan är en ny typ av ytbehandling. En ny sammansättning av bindemedel, bättre slitstyrka och mera lyster. Först väljer ni (genom att markera) vilket utförande ni vill ha. Därefter markerar ni färg. Klicka sedan på spara. Val av färg till flera byggnader Har ni fler än en byggnad måste ni välja färg till varje enskild byggnad även här. Ni gör det genom droppmenyn. Klicka på spara för varje tak. När ni valt färg till taket/taken klickar ni på nästa för att gå vidare. 9

11 Guide till till takberäkning - Tillbehör Tillbehör Nu har PannaSoft räknat ut och presenterar vilka, och hur många, artiklar som rekommenderas på taket. De ligger under Din beställning. Dessa artiklar kommer senare utgöra ett underlag till offert och beställning. Det gå att justera antal, ta bort och/eller lägga till artiklar, samt ändra utpriserna. Allmän förklaring Din beställning På Din beställning presenteras antalet i tre nivåer. Första är det uträknade antalet av artiklen. Det mellersta antalet är avrundningen av antalet (exempelvis: Takpannor avrundas upp till närmast hel/halvpall). Det sista antalet är det som faktiskt kommer bli beställt. Läs mer om hur ni kan ändra antalet nedan i Ändra antalet av en artikel i Din Beställning. Det pris som presenteras är ert pris ut till kund, Pris (exkl moms. Momsen läggs på under nästa sida). Det priset är ert nettoinköpspris plus era satta påslag från inställningssidan (se sidan 5). Läs också hur ni manuellt kan ändra priserna på Priser, sid 11. Det går även se ert inköpspris genom att klicka på in-pris (klicka på ordet in-pris). Då framträder era in-priser och ni kan nu enkelt räkna på marginaler mellan in- och utpriser. In-priser ligger alltid gömda då ni kliver in på tillbehörs-sidan, då kunden kanske är närvarande. Beräkningsinfo Här kan ni se hur PannaSoft kommit fram till det rekommenderade antalet takpannor. Klicka på Beräkningsinfo som finns under Din beställning. Ni får nu upp en ruta med orderns totala takyta i kvadratmeter samt en redogörelse på beräkningen av takpannor, där säkerhetsmarginalen presenteras. Läs mer om säkerhetsmarginal under Teknisk information om takberäkning på sidan 6. Ändra antalet av en artikel i Din beställning Ni kan enkelt ändra antalet av en artikel som finns i Din beställning. Genom att ändra antalet i beställt-rutan (se bilden till höger) och därefter klicka på knappen Ändra till höger på samma rad, då kommer antalet av den artikeln att ändras. OBS. Om ni skall ändra antalet på fler än en artikel, se till att klicka på Ändra på varje artikel, en i taget. Lägg också märke till att en palldelningsavgift tas ut om antalet takpannor inte är delbart med 120. Ta bort en artikel i Din beställning PannaSoft presenterar på Din beställning de artiklar och antal som rekommenderas till taket. Om kunden redan har någon av artiklarna, eller av annan anledning inte behöver någon rekommenderad artikel kan den tas bort genom att klicka på papperskorgen som ni finner längst ut till höger. Lägg märke till att artikelraden inklusive rekommenderat antal stannat kvar. Däremot har nu det beställda antalet ersatts med noll. Detta för att om kunden senare ångrar sig och ändå behöver artikeln, så skall det finnas beställningsunderlag i form av rekommenderat antal. Lägg till artiklar till Din beställning Om ni önskar beställa artiklar som inte finns med på Din beställning kan ni göra det på den här sidan. Ovanför Din beställning finns kategorimenyer som öppnar sig genom att ni klickar på dem. Överst ligger kategorin Du har väl inte glömt vilken innehåller vanliga tillbehör, men som PannaSoft av olika anledningar inte kan räkna fram. Därefter kommer de olika kategorierna; Takpannor, Betong, Genomföringar, Montering, Övriga tillbehör och Taksäkerhet. Öppna en önskad kategori. Därefter letar ni upp er artikel i listan och som hjälpmedlen finns det även bilder representerade för varje artikel. En del artiklar har valmöjligheter i form av färg, infästning m.m. Därefter skriver ni in antalet och klickar på knapper Köp. Din beställning uppdateras och er nya artikel finns med. Ni stänger ner kategorimenyerna på samma sätt som ni öppnade dem, genom att klicka på dem. 10

12 Guide till takberäkning - Leverans Priser Era priser ut till kund räknas fram med hjälp av påslag som ni ställt in tidigare. Dessa priser går även ändra här på Din beställning. Ni kan manuellt gå in i prisrutan på varje enskild artikel och skriva in ett nytt pris. Viktigt är att ni klickar på knappen Ändra på varje artikelprisförändring innan ni går vidare. Prisjusteringar för unik beställning Det finns ytterligare ett sätt att justera ut-priser för en beställning. Genom att klicka på länken Justera prisförutsättningar för denna beställning. Ni får upp ett nytt fönster med en smidig prishanterare. Påslag: Här kan ni ställa in ett nytt påslag som gäller enbart pågående order. Exempel: En kund som har ett stort projekt vilket gör att ni inte kan räkna med era standardpåslag. Då kan ni enkelt gå in här och sätta nya påslag på de olika produktkategorierna. Dessa påslag kommer enbart gälla den ordern, och vid nästa order ni startar gäller de vanliga påslagen som är satta på inställningssidan. Omvänt gäller det naturligtvis om ni vill höja påslagen. Exempel: En speciell order ni vill höja påslagen på taksäkerhet. Projektrabatt: Om projektet är så stort och projektrabatt ges från Mjöbäckspannan går det också att ställa in här. När ni är färdiga med Din beställning När Din beställning ser ut enligt ert önskemål så klickar ni på Nästa steg nere i högra hörnet. Leverans Ange Leveranssätt Här anger ni var någonstans leveransen skall levereras. Hämtas - När ni valt leveranssätt hämtas betyder det att ni eller kunden själv kommer till Mjöbäckspannans lager och hämtar beställningen. I fältet övriga upplysningar kan vara lämpligt att skriva namnet på åkeriet samt vilken tid ni kommer. Order mottagna senast kl kan hämtas nästkommande dag. Leverans till Lager - Vid val av Leverans till Lager betyder det att Mjöbäckspannans lastbilar kör ut beställningen till ert lager. Er lageradress finns inlaggt i PannaSoft genom uppstartandet av ert konto, men kolla alltid så att leveransadressen blir korrekt. De här transporterna sker i samlast på lastbilar, och ibland utan kran. Därför är det viktigt att truck eller lastare finns att tillgå vid avlastningen. Leverans till Slutkund - Med det här valtet menas att Mjöbäckspannan kör ut beställningen med kranbilar, så vida inget annat kommits överens om. Önskad Leveransdag Här anger ni den önskade leveransdagen. Då de flesta av våra egna transporter bygger på samlast kan vi inte garantera den önskade dagen, men återkommer med leveransdag på ordererkännandet/avisering. (Vid hämtning, läs ovan) Leveransadress Här fyller ni i leveransadressen (gäller enbart vid leverans till slutkund, samt vid ändring av lageradress). Aviseringsnummer är ett krav. Ange leveransalternativ Ange fraktzon - Här ställer ni in avståndet mellan Mjöbäck och leveransadress/ert lager. Detta för att fraktpriset på er offert ut till kund skall bli korrekt. Om ert val av fraktavstånd inte stämmer överens med det verkliga avståndet så kommer detta framgå av ordererkännandet från Mjöbäckspannan. Taklyft - Vid leverans till slutkund finns möjligheten att beställa taklyft, vilket innebär att att våra chaufförer lyfter upp takpannorna för utplacering direkt på taket. Taklyft har ett eget påslag under inställningar, se sidan 6. Lägg också märke till att antalet taklyft kommer beskrivas som noll i beställningen då vi inte kan förutse hur lång tid det kommer att ta. Övriga upplysningar - Här kan vara bra att skriva; information till chauffören, önskas fm/em, ytterligare aviseringsnummer, etc. När ni är klara med Leverans Då allt på Leveranssidan är ifyllt klickar ni först på Spara och därefter på Nästa steg. Om ni senare behöver gå tillbaka och ändra leveransuppgifter, glöm inte att klicka på spara igen. Varje gång man gör en uppdatering måste man spara

13 Guide till takberäkning - Beställning Beställning Detta är sidan som visar den slutgiltiga beställningen, med alla artiklar, frakter, pallar och eventuella taklyft. Här presenteras alla utpriser för taket, styckpriser, totala priset (exkl och inkl moms). Offerttext På beställningssidan finns även en ruta för offerttext. I rutan står redan den standardtext som ni angav under offerttext på inställningssidan (se sidan 5). Ni kan nu gå in i texten och redigera efter behov, beroende på kund. Den ändring som görs i offerttexten på beställningssidan påverkar däremot inte standardtexten och nästa takberäkning ni gör kommer att börja med standard offerttext. Skriv ut offert På beställningssidan finns möjlighet att skriva ut en offert till er kund på takberäkningen. Lägg märke till att du måste skrolla ner en bit på sidan för att komma åt knappen Spara och förhandsgranska offert. Dessutom finns möjligheten att välja hur offerten skall presenteras. Antingen genom att visa styckepriser på varje artikel eller bara presentera en klumpsumma. En ny sida öppnas med offerten och det finns en knapp på vänstersidan om offerten som gör att ni kan skriva ut den, annars går det lika bra att välja arkiv -> skriv ut på din webbläsare. Titta på sidan 15 och 16 (bilagor) i denna användarmanual för exempel på hur orfferter kan se ut. Skicka beställning till Mjöbäckspannan När kunden granskat och accepterat offerten kan ni skicka beställningen direkt till Mjöbäckspannan via PannaSoft. Klicka på Skicka beställning till Mjöbäckspannan. Det är viktigt att påpeka att ni kan stänga ner PannaSoft efter ni skrivit ut offerten till kund. Därefter kan ni vid ett senare tillfälle starta upp PannaSoft igen, leta upp takberäkningen och skicka beställningen. När ni skickat beställningen till Mjöbäckspannan får ni en kvittens som ni kan skriva ut. Detta är inte ett ordererkännande, utan mer en kvittens för er att spara på att beställning är gjord. Ordererkännandet kommer från Mjöbäckspannan inom en arbetsdag från att ni skickat beställningen. 12

14 Guide till direktbeställning - Start/Tillbehör Guide till Direktbeställning Nu när ni kan tillvägagångssättet i PannaSoft är det enkelt att göra en direktbeställning. Istället för att starta en ny takberäkning så hoppar man direkt till en tom Din beställning på Tillbehörssidan. Start På PannaSofts startsida väljer ni Ny beräkning och fyller i märkning och referens. Därefter klickar ni i alternativet Direktbeställning. Sedan klickar ni på Nästa steg. Ni kommer då att hamna direkt på tillbehörssidan. Tillbehör När ni kommer in på Tillbehörssidan under en direktbeställning finns det inga artiklar i Din beställning, utan ni får själva specifiera er beställning. Lägg till artiklar till Din beställning Ovanför Din beställning finns kategorimenyer som öppnar sig genom att ni klickar på dem. Där finns kategorierna; Du har väl inte glömt, Takpannor, Betong, Genomföringar, Montering, Övriga tillbehör och Taksäkerhet. Öppna en önskad kategori. Därefter letar ni upp er artikel i listan och som hjälpmedlen finns det även bilder representerade för varje artikel. En del artiklar har valmöjligheter i form av färg, infästning m.m. Därefter skriver ni in antalet och klickar på knapper Köp. Din beställning uppdateras och er nya artikel finns med. Ni stänger ner kategorimenyerna på samma sätt som ni öppnade dem, genom att klicka på dem. Ändra antalet av en artikel i Din beställning Ni kan ändra antalet som finns i Din beställning. Genom att ändra antalet i antalet-rutan och därefter klicka på knappen Ändra till höger på samma rad, då kommer antalet av den artikeln att ändras. OBS. Om ni skall ändra antalet på fler än en artikel, se till att klicka på Ändra på varje artikel, en i taget. Lägg också märke till att en palldelningsavgift tas ut om antalet takpannor inte går att dela med 120. Ta bort en artikel i Din beställning Om ni vill ta bort en artikel görs det enkelt genom att klicka på papperskorgen som ni finner längst ut till höger på varje artikelrad i Din beställning. Priser De priser som presenteras är ert pris ut till kund, Pris (exkl moms. Momsen läggs på under nästa sida). Det priset är ert nettoinköpspris plus era satta påslag från inställningssidan (se sidan 5). Utpriserna går att ändra här på Din beställning. Ni kan gå in i prisrutan på varje enskild artikel och skriva in ett nytt pris. Viktigt är att ni klickar på knappen Ändra på varje artikelprisförändring innan ni går vidare. Det går även se ert inköpspris genom att klicka på in-pris (klicka på ordet in-pris). Då framträder era in-priser och ni kan nu enkelt räkna på marginaler mellan in- och utpriser. In-priser ligger alltid gömda då ni kliver in på tillbehörs-sidan, då kunden kanske är närvarande. Prisjusteringar för unik beställning Det finns ytterligare ett sätt att justera ut-priser för en beställning. Genom att klicka på länken Justera prisförutsättningar för denna beställning. Ni får upp ett nytt fönster med en smidig prishanterare. (forts. nästa sida) 13

15 Guide till direktbeställning - När ni är färdiga med Din beställning Påslag: Här kan ni ställa in ett nytt påslag som gäller enbart pågående order. Exempel: En kund som har ett stort projekt vilket gör att ni inte kan räkna med era standardpåslag. Då kan ni enkelt gå in här och sätta nya påslag på de olika produktkategorierna. Dessa påslag kommer enbart gälla den ordern, och vid nästa order ni startar gäller de vanliga påslagen som är satta på inställningssidan. Omvänt gäller det naturligtvis om ni vill höja påslagen. Exempel: En speciell order ni vill höja påslagen på taksäkerhet. Projektrabatt: Om projektet är så stort och projektrabatt ges från Mjöbäckspannan går det också att ställa in här. När ni är färdiga med Din beställning När Din beställning ser ut enligt ert önskemål så klickar ni på Nästa steg nere i högra hörnet. Då kommer ni till Leveranssidan. Fortsätt guiden på sidorna Följ stegen Leverans och Beställning som förklarades under takberäkningsguiden. Dessa steg går att applicera även på direktbeställning. 14

16 15 Offert på S:t Eriks betongtakpannor, Johansson

17 Offert på S:t Eriks betongtakpannor, Johansson

Nu är det äntligen dags! Vi publicerar vår nya hemsida!! Förutom att den ser oerhört fräsch och god ut så finns där många nya finesser att upptäcka.

Nu är det äntligen dags! Vi publicerar vår nya hemsida!! Förutom att den ser oerhört fräsch och god ut så finns där många nya finesser att upptäcka. Hej alla ÅF! Nu är det äntligen dags! Vi publicerar vår nya hemsida!! Förutom att den ser oerhört fräsch och god ut så finns där många nya finesser att upptäcka. Börja med att använda din vanliga inloggning

Läs mer

Handledning för Exder Mobile

Handledning för Exder Mobile Handledning för Exder Mobile ReadSoft 2010 ReadSofts kundtjänst: E-post: support@exder.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 15-06-09 Exder Mobile Sida 2 av 37 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning...

Läs mer

Användarhandledning ICA Torget

Användarhandledning ICA Torget Användarhandledning ICA Torget Våra kunder frågar alltmer efter närproducerade produkter, ekologiskt odlade, kravmärkta och/eller premiumprodukter. ICA har redan idag starkt lokalt fokus men vi kan bli

Läs mer

Handla i vår webbshop!

Handla i vår webbshop! Handla i vår webbshop! www.plandent.se Manual Inloggning Börja alltid med att logga in i webbshopen genom att gå till www.plandent.se och klicka på LOGGA IN I WEBBSHOP uppe i högra hörnet. Fyll i ditt

Läs mer

Användarmanual medium

Användarmanual medium M Användarmanual medium Logistic Office Innehåll Inloggning...5 Personlig profil...6 Företagsprofil...7 Produktprofil...7 Korrektur...8 Produktkategorier...9 Mallprodukt...9 Originalprodukt...9 Lagerprodukt...0

Läs mer

Beställa varor från Webbutik KUL

Beställa varor från Webbutik KUL 1 (12) 2016-10-07 Status: i Pilotdrift Beställa varor från Webbutik KUL Innehållsförteckning Inloggning... 2 Snabbguide för beställning... 2 Spara beställning... 6 Spara som mall - Favoritbeställning...

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING BETONGTAKPANNOR EN HANDLEDNING FÖR HUR DU LÄGGER TVÅKUIPGA BETONGTAKPANNOR

LÄGGNINGSANVISNING BETONGTAKPANNOR EN HANDLEDNING FÖR HUR DU LÄGGER TVÅKUIPGA BETONGTAKPANNOR LÄGGNINGSANVISNING BETONGTAKPANNOR EN HANDLEDNING FÖR HUR DU LÄGGER TVÅKUIPGA BETONGTAKPANNOR Enkelt att lägga tak Att lägga om taket är inte svårt, men det kräver att du är noggrann och har bra utrustning.

Läs mer

Manual, Etikett- & Faktabladsgenerator

Manual, Etikett- & Faktabladsgenerator Manual, Etikett- & Faktabladsgenerator http://www.easylabelcreator.se/customer/lantmannen/ Innehållsförteckning Om tjänsten... 2 Snabbguide... 3 Inloggning... 5 Skapa konto... 5 Glömt användarnamn... 6

Läs mer

Beställa varor från webbutiken för provtagningsmateriel, remisser och övrigt materiel.

Beställa varor från webbutiken för provtagningsmateriel, remisser och övrigt materiel. 1 (14) 2017-06-14 Beställa varor från webbutiken för provtagningsmateriel, remisser och övrigt materiel. Innehållsförteckning Inloggning... 2 Regelverk för lösenord:... 2 Felmeddelanden vid inloggning...

Läs mer

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL 1 INLEDNING Programmet ipool är ett system för att på ett effektivt sätt sköta bemanning och personalinformation via ett webbaserat gränssnitt som är enkelt att använda

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer

Evenemang på na.se. Klicka på Skapa evenemang! Klicka på Skapa nytt konto!

Evenemang på na.se. Klicka på Skapa evenemang! Klicka på Skapa nytt konto! Evenemang på na.se Så här skapar man arrangörskonto och lägger in evenemang i guiden, steg för steg Guiden finns på http://na.se/evenemang. Det är också där som man hittar länken till sidan där man loggar

Läs mer

Text och galleri på fotoklubbens nya hemsida

Text och galleri på fotoklubbens nya hemsida Text och galleri på fotoklubbens nya hemsida Inloggning Denna instruktion vänder sig till användare som skall lägga upp texter/blogginlägg på klubbens hemsida. Användarna har behörighetsnivå Författare

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Instruktioner för MOMENTUM ONLINE Innehåll

Instruktioner för MOMENTUM ONLINE Innehåll Instruktioner för MOMENTUM ONLINE Innehåll Kataloger... 3 Nyheter... 3 Sök artikel... 4 Senaste artikel... 5 Order... 5 Orderfråga... 9 Inställning... 10 Hjälp... 10 Hem... 10 Inloggning Adressen till

Läs mer

Använda Internet. med hjälp av Internet Explorer. Nybörjarguide

Använda Internet. med hjälp av Internet Explorer. Nybörjarguide Använda Internet med hjälp av Internet Explorer Nybörjarguide Av Carl Ewnert 1 Innehåll: 1. Introduktion 3 2. Utseendet 4 3. Verktygsfältet 4 4. Börja Surfa. 5 5. Att söka på Internet 5 6. Spara en sida

Läs mer

Användarmanual extra large

Användarmanual extra large XL Användarmanual extra large Logistic Office Innehåll Inloggning...5 Personlig profil...6 Företagsprofil...7 Produktprofil...7 Korrektur...8 Produktkategorier...9 Mallprodukt...9 Originalprodukt...9 Lagerprodukt...0

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Användarmanual small

Användarmanual small S Användarmanual small Logistic Office Innehåll Inloggning...5 Produktprofil...6 Korrektur...7 Produktkategorier...8 Mallprodukt...8 Originalprodukt...8 Lagerprodukt...9 Beställning...9 Teknisk specifikation...

Läs mer

Registrering 2. Inloggning 3. Startsidan 4. Notiser 6. Nyheter 7. Dagböcker 8. Meddelanden 11. Statistik 12. Mål 13. Evenemang 14.

Registrering 2. Inloggning 3. Startsidan 4. Notiser 6. Nyheter 7. Dagböcker 8. Meddelanden 11. Statistik 12. Mål 13. Evenemang 14. Innehållsförteckning Avdelning Sida Registrering 2 Inloggning 3 Startsidan 4 Notiser 6 Nyheter 7 Dagböcker 8 Meddelanden 11 Statistik 12 Mål 13 Evenemang 14 Profilsida 16 Sjukvårdande yta 17 1 Registrering

Läs mer

Hur formuläret är ifyllt

Hur formuläret är ifyllt Uppdatera i TD Hur formuläret är ifyllt Börja med att titta på hur din TDinformation ser ut för besökare. Det gör du antingen via länken som finns på er egen hemsida, eller på den interna lista som finns

Läs mer

Registrera order i CSP

Registrera order i CSP Registrera order i CSP Logga in på CSP med kundnummer och lösenord och ändra språk till svenska. Vid första inloggning ändra lösenord. Startsidan: Här finner ni 4 flikar. Varje flik beskrivs var för sig.

Läs mer

Användarmanual. Shoppa Plus

Användarmanual. Shoppa Plus Användarmanual Shoppa Plus Visste du att... med rätt skyltning så fördubblas de tänkta inköpen. Komma igång Logga in Klicka på Shoppaikonen som finns på ditt skrivbord. Fyll i ditt användarnamn och lösenord

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Hjälpavsnitt Expediera varor under Firma-ikonen

Hjälpavsnitt Expediera varor under Firma-ikonen Hjälpavsnitt Expediera varor under Firma-ikonen Innehåll: Varubeställningar och returer... 1 Expediering av varor... 2 Utleverans av varubeställningen... 6 Redigering av beställningar och att visa packsedlar

Läs mer

1. Polopoly och webbpublicering på SU

1. Polopoly och webbpublicering på SU 1. Polopoly och webbpublicering på SU Den här guiden är en introduktion till webbpubliceringssystemet Polopoly 9.16 för dig som ska arbeta som webbredaktör vid Stockholms universitet. Här går vi igenom

Läs mer

2013-04-18. Instruktion för användare av www.skolbiblioteksservice.se

2013-04-18. Instruktion för användare av www.skolbiblioteksservice.se Instruktion för användare av www.skolbiblioteksservice.se Innehåll Inledning... 1 Steg 1 Registrering och inloggning... 1 Registrering för personer med användarkonto hos Umeå kommun... 1 Inloggning för

Läs mer

Artikelnummer 803429 Senast ändrad 130530 Giltig från 110501 WEBGUIDE/ARTIKELSÖK

Artikelnummer 803429 Senast ändrad 130530 Giltig från 110501 WEBGUIDE/ARTIKELSÖK Artikelnummer 803429 Senast ändrad 130530 Giltig från 110501 WEBGUIDE/ARTIKELSÖK MERCADO SHOP Funktionen Artikelsök som du hittade tidigare på hemsidan är nu ersatt av vår webshop Mercado Shop! Mercado

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

Så här fungerar DeLaval webbutik en enkel instruktion.

Så här fungerar DeLaval webbutik en enkel instruktion. Så här fungerar DeLaval webbutik en enkel instruktion. Här visar vi hur du skapar order i DeLaval webbutik. Vi har även lagt in en del Tips! på hur du kan göra det enklare. Det finns också en instruktion

Läs mer

Lathund för webbpublicering på Vi Ungas distriktswebbplatser

Lathund för webbpublicering på Vi Ungas distriktswebbplatser Lathund för webbpublicering på Vi Ungas distriktswebbplatser 1 1. Introduktion 3 2. Inloggning 3 3. Publicering av nyheter 4 4. Hantera nyheter 7 5. Snabblänkar 7 6. Sidor 8 7. Händelser 8 8. Distriktets

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

För takläggare eller för dig som lägger taket själv LÄGGNINGSANVISNING BENDERS TAK STRÄNGPRESSAT LERTEGEL. (för måttuppgifter se separat produktblad)

För takläggare eller för dig som lägger taket själv LÄGGNINGSANVISNING BENDERS TAK STRÄNGPRESSAT LERTEGEL. (för måttuppgifter se separat produktblad) BENDERS TAK LÄGGNINGSANVISNING STRÄNGPRESSAT LERTEGEL (för måttuppgifter se separat produktblad) För takläggare eller för dig som lägger taket själv Mer om Benders www.benders.se Tillbehör och taksäkerhet

Läs mer

Kom igång med Smart Bokföring

Kom igång med Smart Bokföring Innehåll Hogia-ID... 3 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 4 Startsidan... 7 Guide 2 Bokföring... 8 Inställningar... 10 Organisation... 10 Kontoinställningar... 11 Bokföring... 12 Ingående balans...

Läs mer

Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör

Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör Innehåll Snabbstart och användarmanual 4 Personalhandbokens uppbyggnad 5 Redigeringsläget 6 Att redigera i personalhandboken 7 Publicering av de redigerade

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL FÖR WORDPRESS

ANVÄNDARMANUAL FÖR WORDPRESS FÖR WORDPRESS Surfa in på http://klubb.seko.se/< din sida >/wp-admin/ vet du inte vad < din sida > är kan du logga in direkt på http://klubb.seko.se/wp-admin 3. Fyll i ert användarnamn 3. Fyll även i ert

Läs mer

Välkommen till Jaguarklubben på internet

Välkommen till Jaguarklubben på internet Välkommen till Jaguarklubben på internet Menyn här ovanför tar dig snabbt till olika delar av webbplatsen. Start är förstasidan, För medlemmar innehåller länkar till bl.a. förmåner och försäkringsinformation,

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual 2014-05-19 Innehållsförteckning In- och utloggning... 1 Support... 2 Start... 2 Navigering... 3 Patient... 4 Sök patient... 4 Avancerat sök av patient... 4 Patientbilden... 5 Redigera patientdata...

Läs mer

Lathund för webbshop

Lathund för webbshop Lathund för webbshop Ocay.se version 2014-12 Nu har vi lanserat nya ocay.se och därför släpper vi en ny guide för hur sidan används. Även om mycket uppdaterats layoutmässigt och under skalet kommer mycket

Läs mer

Kom igång med Procurators nya kundanpassade webbutik!

Kom igång med Procurators nya kundanpassade webbutik! Kom igång med Procurators nya kundanpassade webbutik! Sedan vi lanserade webbutiken 2006 har denna snabbt blivit en av våra viktigaste kanaler och andelen kunder som väljer att handla på webben ökar hela

Läs mer

Kom igång med din butik. 1. Skapa kategorier och produkter 2. Att göra en beställning i butiken 3. Övriga verktyg

Kom igång med din butik. 1. Skapa kategorier och produkter 2. Att göra en beställning i butiken 3. Övriga verktyg Kom igång med din butik Tack för att du har valt en butik hos Talex! Detta är en liten snabbguide som hjälper dig att komma igång med din butik. Den är skapad för att du snabbt ska få ett grepp om hur

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Handledning Exder efaktura för Svefaktura 1.0 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-14 Exder efaktura Sida 2 av 24 Innehållsförteckning

Läs mer

Omsorgen Användarhandledning

Omsorgen Användarhandledning Omsorgen Användarhandledning 2012-12-13 Steg 1: Logga in Om ditt boende/kommun är ansluten till Omsorgen har du troligtvis fått inloggningsuppgifter. Om inte, skicka ett mail till info@omsorgen.se så kontaktar

Läs mer

FaktApp. Mobilapplikation för fakturering. Resultat Finans AB

FaktApp. Mobilapplikation för fakturering. Resultat Finans AB FaktApp Mobilapplikation för fakturering Resultat Finans AB Innehåll FaktApp En unik tjänst från Resultat Finans AB...2 FaktApp Mobilapplikation för fakturering...3 Logga in på FaktApp...3 Registrera ditt

Läs mer

Kundkategorier Klicka på Kundkategorier.

Kundkategorier Klicka på Kundkategorier. överkurs denna översta del kan överhoppas Genom att markera rutan Markören går vidare till rabattkolumnen bestämmer du hur markören ska förflytta sig när du trycker på (enter)-tangenten efter det att du

Läs mer

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206 Visma Proceedo Att attestera - Manual 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1) ALLMÄNT OM ATTESTERING/GODKÄNNANDE... 3 2) ATTESTNIVÅER OCH DELEGERING... 4 3) NYA BESTÄLLNINGAR ATT GODKÄNNA...

Läs mer

First Class uppgift 2

First Class uppgift 2 First Class uppgift 2 Hur du lägger till en signering i mail. När du loggat in på First Class ser det ut som på bilden nedan, det så kallade skrivbordet. Här ska du klicka på knappen inställningar uppe

Läs mer

Hjälpavsnitt Fraktsedlar kvittera/mottaga Innehåll:

Hjälpavsnitt Fraktsedlar kvittera/mottaga Innehåll: Hjälpavsnitt Fraktsedlar kvittera/mottaga Innehåll: Fraktsedlar kvittera/mottaga... 1 Nya fraktförsändelser... 1 Automatisk kvittering av leveranser... 3 Avvisade försändelser, retur från mottagaren...

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Juli 2010. Svanströmsgruppens. E-handel

Juli 2010. Svanströmsgruppens. E-handel Juli 00 Svanströmsgruppens E-handel Innehåll. Bakgrund...3. Startsida för ej inloggad besökare...3 3. Registrera ett konto...4 4. Glömt lösenord...4 5. Startsida inloggad kund...5 6. Mitt konto...6 7.

Läs mer

Läs detta innan du sätter igång!

Läs detta innan du sätter igång! Läs detta innan du sätter igång! Om du bor i en fastighet som är ansluten till Örebros öppna stadsnät skall du ansluta din dator till bostadens LAN-uttag. Inkopplingen görs med en nätverkskabel från datorns

Läs mer

GEKAB Marking & Sign System - genvägen till en effektiv märkning

GEKAB Marking & Sign System - genvägen till en effektiv märkning GEKAB Marking & Sign System - genvägen till en effektiv märkning www.gekab.se INNEHÅLL LOGGA IN SYSTEMET SKAPA SKYLTAR 5 - SKAPA NY SKYLT 6 - IMPORTERA FRÅN EXCEL 7 - LISTAN 8 SKAPA MÄRKE 9 - IMPORTERA

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24)

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24) Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen.. 2 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord... 5 1.4 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 7 2. Administration 8 2.1 Föreningens

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Uppdatering av föreningsuppgifter på Internet Gäller från 2015-08-27

Uppdatering av föreningsuppgifter på Internet Gäller från 2015-08-27 Uppdatering av föreningsuppgifter på Internet Gäller från 2015-08-27 KULTURFÖRVALTNINGEN Innehåll Kontakta Kulturstöd... 2 Inledning... 3 Föreningsregistret på webben... 3 Logga in... 4 Uppdatera föreningens

Läs mer

Användarmanual för Lagledning.se

Användarmanual för Lagledning.se Användarmanual för Lagledning.se Denna manual är avsedd för dig som en av TEM:s lagkunder och ska fungera som ett stöd när du använder vår tjänst. Innehåll Innehåll... 1 Logga in... 2 Första sidan... 3

Läs mer

Ariba Network Förenklad Guide för att hantera en inköpsorder

Ariba Network Förenklad Guide för att hantera en inköpsorder Ariba Network Förenklad Guide för att hantera en inköpsorder SSAB Innehåll Skapa ordererkännande Skapa fraktavisering Skapa faktura 2 Introduktion Denna guide går inte in på alla detaljer/möjligheter gällande:

Läs mer

För takläggare eller för dig som lägger taket själv LÄGGNINGSANVISNING BENDERS TAK FALSAT LERTEGEL. (för måttuppgifter se broschyr falsat lertegel)

För takläggare eller för dig som lägger taket själv LÄGGNINGSANVISNING BENDERS TAK FALSAT LERTEGEL. (för måttuppgifter se broschyr falsat lertegel) BENDERS TAK LÄGGNINGSANVISNING FALSAT LERTEGEL (för måttuppgifter se broschyr falsat lertegel) För takläggare eller för dig som lägger taket själv Mer om Benders www.benders.se TILLBEHÖR OCH TAKSÄKERHET

Läs mer

Manual. Föreningsadministratör i medlemssystemet

Manual. Föreningsadministratör i medlemssystemet BRUKSANVISNING 1 (28) Manual Föreningsadministratör i medlemssystemet BRUKSANVISNING 2 (28) Innehållsförteckning Rubrik sida 1. Inledning 4 1.1 Målgrupp...4 1.2 Syfte...4 1.3 Omfattning...4 2. Bakgrund

Läs mer

Innan du börjar göra din katalog så rekommenderar vi att du läser igenom den korta introduktionen på startsidan.

Innan du börjar göra din katalog så rekommenderar vi att du läser igenom den korta introduktionen på startsidan. Innan du börjar göra din katalog så rekommenderar vi att du läser igenom den korta introduktionen på startsidan. Där efter går du till rutan Skapa ny katalog och väljer där att Skapa ny produktkatalog.

Läs mer

Manual webb-bidrag. Giltig från 2015-02-01. Kontakt: Emilia Lindberg, turist- och fritidskonsulent 0456-82 22 51 emilia.lindberg@bromolla.

Manual webb-bidrag. Giltig från 2015-02-01. Kontakt: Emilia Lindberg, turist- och fritidskonsulent 0456-82 22 51 emilia.lindberg@bromolla. Manual webb-bidrag Giltig från 2015-02-01 Kontakt: Emilia Lindberg, turist- och fritidskonsulent 0456-82 22 51 emilia.lindberg@bromolla.se Innehåll 1. Inledning och webbadress 2. Lösenord 3. Logga in 4.

Läs mer

Användarmanual webshop

Användarmanual webshop Användarmanual webshop 2509.2012 http://webshop.dooria.se Innehållsförteckning 1. Inlogging i webshop 2. Navigering i webshop 3. Köpa / tillpassa produkt 4. Genomföra ett köp, steg för steg 5. Kundhistorik,

Läs mer

MEBS MediCarriers elektroniska beställningssystem

MEBS MediCarriers elektroniska beställningssystem MEBS MediCarriers elektroniska beställningssystem www.medicarrier.se - 2 - Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Välkommen till MEBS... 4 Förutsättningar... 4 Start och inloggning... 5 Användarprofilen...

Läs mer

Online-resultat. Manual

Online-resultat. Manual Online-resultat Manual Är onlineresultat något för vår förening? Jag tror vi alla kan hålla med att online-resultat är en fantastisk service! Vi började försiktigt med några få klubbar, sedan fick fler

Läs mer

Visma Proceedo. Beställa IT-produkter - beställare. Version 1.2 / 140610

Visma Proceedo. Beställa IT-produkter - beställare. Version 1.2 / 140610 Visma Proceedo Beställa IT-produkter - beställare 1 Innehållsförteckning FÖRORD... 3 VANLIG BESTÄLLARE LÄGGER EN BESTÄLLNING FRÅN IT OCH TELE-AVTALET... 4 Syfte och leveransadress... 8 Kontering... 8 Flödet...

Läs mer

Gå in på http://www.bussgods.se välj Företag och sedan Kundzon eller gå direkt till http://www.bussgods.se/kundzon

Gå in på http://www.bussgods.se välj Företag och sedan Kundzon eller gå direkt till http://www.bussgods.se/kundzon Bussgods kundzon För att logga in behöver du ett lösenord som du får av Bussgods där du har kundnummer. Lösenordet kopplas till din e-postadress (den e- postadress du önskar använda). Gå in på http://www.bussgods.se

Läs mer

Välj bloggen som du använder i skolan, i detta fallet heter den Min Skolblogg.

Välj bloggen som du använder i skolan, i detta fallet heter den Min Skolblogg. Guide: Etiketter i Blogspot Hej! Denna guide kommer att visa hur man kan använda Etiketter i sin blogg för att sortera sina inlägg. För alla dina inlägg handlar ju inte om samma sak, eller hur? Ett exempel

Läs mer

Innehållsförteckning. Användaradministration 2. Notiser 10. Nyheter 11. Meddelande 12. Annonsering 14. Design 15. Inställningar 18.

Innehållsförteckning. Användaradministration 2. Notiser 10. Nyheter 11. Meddelande 12. Annonsering 14. Design 15. Inställningar 18. Innehållsförteckning Avdelning Sida Användaradministration 2 Notiser 10 Nyheter 11 Meddelande 12 Annonsering 14 Design 15 Inställningar 18 Profilsida 19 1 Användaradministration Under Användaradministration

Läs mer

Gör så här för att rapportera:

Gör så här för att rapportera: Cykla och gå till jobbet 2012 Gör så här för att rapportera: OBS! Se till att du har anmält dig innan du gör detta. Om du inte vet hur man gör, klicka här. Steg 1: Skriv ut redovisningspapperet Gå till

Läs mer

Manual för att skicka kommunfil från IdrottOnline

Manual för att skicka kommunfil från IdrottOnline 1 Manual för att skicka kommunfil från IdrottOnline För att skicka kommunfil från IdrottOnline behöver föreningen även ha inloggningsuppgifter till kommunens system Aktivitetsstöd. Det är olika inloggningsuppgifter

Läs mer

Svar på vanliga frågor

Svar på vanliga frågor Svar på vanliga frågor Här följer lite samlade tips kring de valmöjligheter som finns vid en uträkning eller beställning med vårt offertverktyg www.printinmind.se. Ring oss gärna om ni har några frågor

Läs mer

INEXCHANGE FAKTURASKRIVARE

INEXCHANGE FAKTURASKRIVARE INEXCHANGE FAKTURASKRIVARE MENY 3 Kom igång 3 Introduktion 4 Aktivera tjänst 5 Installation av fakturaskrivaren 6 Överför exempelfakturor 7 Granska och godkänn exempelfakturorna 8 Skicka dina fakturor

Läs mer

Manual Partnerwebben 2014

Manual Partnerwebben 2014 Manual Partnerwebben 2014 Innehållsförteckning Inloggning 3 Snabbguide till sidans uppbyggnad 4 Avisera ett utskick 6 Skapa bokning från avisering 6 Skapa ny bokning 7 Delinlämning 8 Så här ser en bokning

Läs mer

Lycka till! 1 ( 21 ) Copyrigth CatusAB 1999

Lycka till! 1 ( 21 ) Copyrigth CatusAB 1999 1 ( 21 ) Webshop - Översikt Sida 2 Artikelmeny Sida 3 Lägg till artiklar Sida 4-6 Lägg till kategori Sida 7 Generella Sida 8 Layout Sida 9-14 Orderformulär Sida 15-17 Leverans Sida 18-19 Databas Sida 20-21

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

Version: 2012-08-13 v.1.0. Manual för praktiker

Version: 2012-08-13 v.1.0. Manual för praktiker Version: 2012-08-13 v.1.0 Manual för praktiker Innehållsförteckning Inloggning... 2 Logga in... 2 Glömt lösenord... 2 Logga ut... 3 Behandlingar / Tjänster... 4 Lägg in era behandlingar... 4 Redigera behandling...

Läs mer

Användarguide. Bildslinga internet

Användarguide. Bildslinga internet Användarguide Bildslinga internet Capitex AB Bildslinga internet Inledning Bildslingan låter dig exponera dina objekt i helskärmsläge, exempelvis för skyltfönstret. Text och bild hämtas från de objekt

Läs mer

medrave4 Introduktionsmanual 2015-04-27 Specialist i Allmänmedicin

medrave4 Introduktionsmanual 2015-04-27 Specialist i Allmänmedicin medrave4 Introduktionsmanual För version 4.5.3.14727 Dr Per Stenström 2015-04-27 Specialist i Allmänmedicin MEDRAVE4 0 INTRODUKTIONSMANUAL 0 FÖRORD 2 INTRODUKTION TILL MEDRAVE4 3 KOMMA IGÅNG 3 LOGGA IN

Läs mer

Klassens aktivitet. Inställningar

Klassens aktivitet. Inställningar Klassens aktivitet Inställningar Förslag till struktur på klassens aktivitet Jag föreslår att vi till en början väljer att ha ganska lite att välja på i aktiviteten, så att det inte blir för rörigt för

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1 Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.3 / 140414 1 Innehållsförteckning 1) INLOGGNING VIA VERKTYG OCH SYSTEM... 3 2) INTERNET EXPLORER... 6 2.1 Java... 6 2.2 Popup-fönster... 8 2.3 Browser, 32-

Läs mer

Uppdatering av föreningsuppgifter på Internet. Gäller från 2011-01-01

Uppdatering av föreningsuppgifter på Internet. Gäller från 2011-01-01 Uppdatering av föreningsuppgifter på Internet Gäller från 2011-01-01 Innehåll Inledning...3 Föreningsregistret på webben...3 Logga in...3 Uppdatera föreningens uppgifter...5 Godkännande...7 Allmänna föreningsuppgifter...8

Läs mer

Användarmanual Stiga on Line

Användarmanual Stiga on Line Användarmanual Stiga on Line 2 Innehållsförteckning Användarmanual Stiga On-Line Hur hittar jag till Stiga on Line 5 sida Översikt 6 Garantikort 7-10 Reklamationer 11-20 Order on Line 21-25 Bildbank och

Läs mer

batklubben.eu s hemsida

batklubben.eu s hemsida batklubben.eu s hemsida redigera din sida av webbplatsen 1. Skriv in http://www.din_doman.se/admin i browserns adressfält. 2. Skriv in ditt användarnamn och lösenord i inloggningsrutan, och tryck OK. 3.

Läs mer

WEBBAPPLIKATION 4.1. Centralen för utredning av penningtvätt. Sida 1 / 6 REGISTERING GUIDE. APPLIKATION: 2014 UNODC, version 4.1.38.

WEBBAPPLIKATION 4.1. Centralen för utredning av penningtvätt. Sida 1 / 6 REGISTERING GUIDE. APPLIKATION: 2014 UNODC, version 4.1.38. Centralen för utredning av penningtvätt WEBBAPPLIKATION 4.1 REGISTERING GUIDE APPLIKATION: 2014 UNODC, version 4.1.38.0 Stödtelefon: tfn: 0295 486 833 (vardagar 8 16) e-post: goaml.krp@poliisi.fi Frågor

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-12 Exder

Läs mer

Användarmanual. Resultatrapportering Kurs1

Användarmanual. Resultatrapportering Kurs1 Användarmanual Resultatrapportering Kurs1 Skapa ett konto... 2 Lärarenkät... 3 Rapportera elevresultat... 4 Ladda ned dina resultat... 6 Ändra, ta bort eller komplettera ett resultat... 7 Glömt lösenordet...

Läs mer

För att komma till webbutikens Inloggningssida klicka på: Länk till Inloggningssida Bilden av Inloggningssidan

För att komma till webbutikens Inloggningssida klicka på: Länk till Inloggningssida Bilden av Inloggningssidan Så här fungerar DeLaval webbutik. Här visar vi hur du skapar order i DeLaval webbutik. Vi har även lagt in en del Tips! på hur du kan göra det enklare. Det finns också en instruktion som visar hur du skapar

Läs mer

Berättarministeriet. Lathund Light

Berättarministeriet. Lathund Light Berättarministeriet Lathund Light 1 1.1 - Administrationspanelen 1.1 - Logga in För att göra ändringar på berattarministeriet.se måste du logga in i administrationspanelen. Du måste då skriva in adressen

Läs mer

Aon Hewitt. Användarmanual. Risk. Reinsurance. Human Resources.

Aon Hewitt. Användarmanual. Risk. Reinsurance. Human Resources. Användarmanual Risk. Reinsurance. Human Resources. Innehåll Inloggning 3 Glömt lösenord 3 Bli kund 4 Registrering företag 6 Registrering anställda 6 Manualer 7 Allmän information om tjänsten 7 Rapport

Läs mer

Manual. Kom igång med Menigo Leverantörsorder. Version 1.4 2015-06-01

Manual. Kom igång med Menigo Leverantörsorder. Version 1.4 2015-06-01 Manual Kom igång med Menigo Leverantörsorder Version 1.4 2015-06-01 Innehållsförteckning: Hur får jag tillgång till Leverantörsorder på webben? Viktig information! Logga in Startsida Välj leveransdatum

Läs mer

Skapa innehåll. Logga in och administrera hemsidan. Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin. Byta lösenord

Skapa innehåll. Logga in och administrera hemsidan. Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin. Byta lösenord Sidan 1 av 9 Logga in och administrera hemsidan Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin Byta lösenord 2. Klicka på Profil 3. Längst nere hittar du två fält: Nytt lösenord och Bekräfta nytt lösenord. Fyll

Läs mer

PixlrGuiden - av AlizonWeb PIXLRGUIDEN. av AlizonWeb. Copyright Notice: Copyright AlizonWeb, All rights reserved. Sida 1

PixlrGuiden - av AlizonWeb PIXLRGUIDEN. av AlizonWeb. Copyright Notice: Copyright AlizonWeb, All rights reserved. Sida 1 PIXLRGUIDEN av AlizonWeb Copyright Notice: Copyright AlizonWeb, All rights reserved. Sida 1 Innehåll Introduktion 3 Vad är Pixlr? 3 Fördelar med Pixlr 3 Om denna guide 3 Kapitel 1: Genomgång av arbetsyta

Läs mer

Användarmanual. Fakturaspecifikation. Trafikverkets system för fakturaspecifikation. Version 1.4, 2010-12-20

Användarmanual. Fakturaspecifikation. Trafikverkets system för fakturaspecifikation. Version 1.4, 2010-12-20 Användarmanual Fakturaspecifikation Trafikverkets system för fakturaspecifikation Version 1.4, 2010-12-20 0 Utgivare: Trafikverket Kontakt: fakturering.jarnvag@trafikverket.se Distributör: Trafikverket,

Läs mer

FÖR DATORER. Historiskt arkiv. Användarguide. För Vasabladet

FÖR DATORER. Historiskt arkiv. Användarguide. För Vasabladet FÖR DATORER Historiskt arkiv Användarguide För Vasabladet Innehåll Arkivet via webbläsare Välkommen till Vasabladets historiska arkiv! Så här fungerar vårt historiska arkiv Teckna en prenumeration 4 Enkel

Läs mer

Manual för praktiker

Manual för praktiker Manual för praktiker Version: 2012-03-18 v.1 Innehållsförteckning Inloggning... 2 Logga in... 2 Glömt lösenord... 2 Logga ut... 3 Behandlingar / Tjänster... 4 Lägg in era behandlingar... 4 Hantering av

Läs mer

Handledning för Örebro Kommun

Handledning för Örebro Kommun Handledning för Örebro Kommun Fristående faktura SFTI Fulltextfaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 10-12-07 Exder Örebro Kommun, Fristående

Läs mer