Interaktiv. Rekordaffär till TietoEnator

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Interaktiv. Rekordaffär till TietoEnator"

Transkript

1 Interaktiv EN MARKNADSTIDNING FÖR OFFENTLIG SEKTOR, VÅRD, OMSORG OCH SKOLA, NR 2, JUNI 2007 Rekordaffär till TietoEnator STORORDER Apoteket har valt TietoEnator till ny leverantör av dataproduktion, applikationsintegration, applikationsförvaltning samt kontors-pc. Det totala ordervärdet beräknas uppgå till cirka 535 miljoner kronor. Dessutom finns möjlighet till förlängning som uppskattas vara värd 340 miljoner kronor. TietoEnator vann upphandlingen genom att erbjuda bästa kvalitet. Det intressanta var att de också, genom att visa ett effektivt sätt att arbeta, kunde erbjuda samma prisnivå som sina konkurrenter. Vi valde att göra en multiupphandling, där vi tittat på varje del för sig. TietoEnator var bäst på varje del, säger Stefan Carlsson, vd för Apoteket. AB TietoEnator har valt att samarbeta med Infocare som underleverantör i delar av dataproduktion och kontors- PC, samt med Sirius IT i delar av applikationsförvaltningen. I området dataproduktion ingår applikationsdrift och serverdrift med mycket höga krav på tillgänglighet samt katastrofberedskap. I uppdraget ingår dessutom övervakning, licenshantering och teknisk support. SERVICE ÖVER HELA LANDET Tjänsten kontors-pc innefattar bland annat drift av PC-arbetsplatser, kontors-pc-servrar och applikationer samt produktförsörjning och licenshantering. Dessutom kommer Apoteket att erhålla service och underhåll över hela landet. Delar av Apotekets drygt anställda kommer att ha så kallade digitala arbetsplatser. Från dessa Stefan Carlsson och Åke Plyhm. arbetsplatser kan personalen ansluta sig till olika IT-system oberoende av tidpunkt och plats. Vi är mycket glada för det förtroende vi fått. Apoteket ligger långt framme när det gäller att använda IT för att öka servicen till sina kunder. Då det gäller elektroniska recept är bolaget världsledande. Tillsammans med Apoteket kommer vi nu att vidareutveckla funktionella IT-tjänster till Apoteket och dess kunder, vilket ytterligare stärker vår ställning som en attraktiv outsourcingpartner, säger Åke Plyhm, vice koncernchef på TietoEnator. Varje år expedieras cirka 24 miljoner e-recept vid Sveriges apotek. Apoteken har omkring 90 miljoner kundbesök per år och bra IT-stöd är avgörande Apoteket har redan i dag ett utvecklat IT-stöd som nu ska bli ännu bättre. för att reducera kötiderna och effektivisera försäljningen. Applikationsintegration gör det möjligt för Apoteket att erbjuda digitala självbetjäningstjänster via Apoteket.se samt hantering av e-recept på ett effektivt sätt. Inom området applikationsförvaltning kommer TietoEnator att svara för förvaltning och vidareutveckling av Apotekets olika IT-system, som en viktig del av Apotekets framtida utveckling. TIETOENATOR AVTAL DEN 24 JUNI Enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) har samtliga deltagare i denna upphandling fått ett tilldelningsbeslut där Apoteket motiverar sitt val av TietoEnator. Dessa anbudsgivare har nu tolv dagar på sig att lämna synpunkter på beslutet. Avtalet tecknades den 12 juni och träder i kraft den 24 juni, förutsatt att beslutet ej överklagas. Nr INTERAKTIV 1

2 NYA E-TJÄNSTER GER TILLGÄNGLIGARE VÅRD Ökad tillgänglighet är den gemensamma nämnaren för flera av de digitala tjänster som nu lanseras av TietoEnator Healthcare & Welfare. Det handlar till exempel om patienters ökade tillgång till service, möjligheter att snabbt fylla vakanser och att kalla in nyckelpersonal. En av de nya tjänster som nu är färdig för lansering är elektroniska kölappar. Idén är att den patient som söker vård, på till exempel en jourcentral eller en akutmottagning, efter prioritering och beslut om åtgärd får åka hem och vänta på sin tur i stället för att behöva sitta i väntrummet. När det är dags att komma in till mottagningen får patienten ett elektroniskt meddelande via sms. STOCKHOLM SATSAR 650 MILJONER PÅ IT Stockholms Stad planerer att satsa 650 miljoner kronor på ett utvecklingsarbete med IT som redskap för verksamhetsutveckling och medborgarservice. I arbetet ingår bland annat att med hjälp av IT underlätta valfriheten för stadens medborgare. Det ska vara enklare att ansöka om barnomsorg, välja skola och söka information med hjälp av IT. Digitala loggböcker ska införas där anhöriga via internet dagligen ska kunna se hur omsorgen bedrivs. Stadens webbsidor ska också anpassas för personer med funktionsnedsättning. DIGITAL ARBETSPLATS GER FRIHET PÅ JOBBET KommITS vårkonferens ägde rum den 9 10 maj i Luleå. Över fyrtio kommuner var representerade. TietoEnator var som vanligt närvarande och visade bland annat tjänsten Hantering av den digitala arbetsplatsen som erbjuder allt man behöver för modern datahantering, till exempel terminaler, applikationer och tjänster. Det gör det möjligt för personalen att ansluta till affärssystem och data när och var som helst. TietoEnator levererar den digitala arbetsplatsen som en tjänst som omfattar klientterminalens hela livscykel. RÅDGIVNING Råd om hur du kurerar dig själv. Eller hjälp att hitta rätt vårdinstans. Det får du på Sjukvårdsrådgivningens webbplats. Målet är att människor ska kunna hjälpa sig själva till att få rätt vård, i rätt tid och på rätt plats. Här är goda råd gratis Ny webbtjänst ger hjälp till självhjälp Inom den nationella IT-strategin finns ett delprojekt som handlar om vårdråd på webben. Den enskilda ska få större makt över sin egen hälsa genom att kunna läsa sig till information om sjukvård och sjukdomar, själv kunna navigera sig fram i vårdutbudet och med e-legitimation ha direktkontakt med vården, läsa provsvar och på sikt också sin egen journal. Det har med både kvalitet och ekonomi att göra. Vi måste få en mer effektiv och tillgänglig vårdapparat, säger Lena Lindqvist, marknadsansvarig inom området vård och omsorg på TietoEnator. MÅNGA VILL VETA MER Inom ramen för Inter natio nella IT-strategin startades projektet Vården på webben. och nu pågår atbetet med att bygga upp en nationell vårdwebbplats. Väldigt många människor i dag vill ha mycket kunskap om sin sjukdom och det söker man på webben. Många vill också få tjänster utförda, säger Tjia Torpe, vd på Sjukvårdsrådgivningen. Vårdwebbplatsen ska innehålla tre nivåer av tjänster: den första nivån som är tillgänglig redan i dag består av information om olika sjukdomar och läkemedel. Informationen är kvalitetssäkrad. TID ATT SPARA Nivå två är en tjänst som hjälper patienten att hitta och vända sig till rätt vårdinstans inom sitt landsting eller sin region. Tänk hur mycket tid en person sparar genom att slippa sitta i telefonkö för att få reda på vart den ska vända sig sin sjukdom, säger Tjia Torpe. Tjänsten förväntas leda till mindre telefonköer vilket gör att akuta fall kommer fram snabbare och snabbare kan få rätt hjälp. Rätt person ska komma till rätt vårdnivå från början. Vården blir på detta sätt mer tillgänglig för medborgarna. Nivå två ska också innehålla regionala nyheter om sjukvård och sjukdomar. Nivå tre är en personlig nivå med tjänster där patienten ska kunna boka tider, läsa sin journal, följa remissvar, läsa provsvar och förnya recept. För att kunna göra dessa saker krävs en personlig e-legitimation. Denna nivå ställer stora krav på IT-säkerhet och även en ny utformning av patientdatalagen. Vitsen är att du ska veta mest om dig själv, att du kan göra denna information tillgänglig för din behandlande läkare och att du kan påverka vilken vård du får. ULRIKA LOKRANTZ RÅD OM VÅRD I LUREN Vårdwebbplatsen ska kompletteras med sjukvårdsrådgivning på telefon på det nationella kortnumret Redan i dag driver många landsting sin egen sjukvårdsrådgivning. 2 INTERAKTIV Nr

3 Tjia Torpe är vd på Sjukvårdsrådgivningen som ger hjälp till självhjälp via webben. FOTO: MAGNUS GLANS NATIONELLA IT-STRATEGIN Alla medlemsländer inom EU måste ha en IT-policy. I Sverige fick socialdepartementet i uppdrag av regeringen att ta fram denna IT-policy som blev den nationella IT-strategin. Under processen med IT-strategin bidrog bland annat TietoEnator med sakkunskap och fungerade även som remissinstans. Den nationella IT-strategin fastställdes och presenterades i april 2006 i Rosenbad. Utifrån strategin tog man sedan fram en handlingsplan som genomförs under tre år, från 2007 till Budgeten för denna handlingsplan är 1 miljard kronor och i år finns 329 miljoner kronor avsatta för genomförandet. Regeringen och Sveriges kommuner och landsting finansierar projektet och SKL, Sveriges kommuner och landsting, är beställarorganisation i projektet. Inom den nationella IT-strategin finns sex insatsområden och 13 prioriterade delprojekt. Ett av dessa delprojekt handlar om vårdråd på webben (se artikel här intill). Rätt frågor ger bättre svar Patienter som hör av sig via telefon ska få bättre råd. Med TietoEnators webbaserade kunskapsstöd får vårdpersonalen hjälp att ställa rätt frågor, att ge råd om självbehandling, eller att slussa patienten vidare. Kunskapsstöd för telefonrådgivning har sedan länge funnits på marknaden som en del av TietoEnators Teleråd. Kvalificerad telefonrådgivning i vården blir allt vanligare, och många efterfrågar kunskapsstöd. Därför har vi nu brutit ut den biten ur Teleråd och skapat ett webbaserat kunskapsstöd, säger Göran Gustavsson, produktansvarig för webbaserat kunskapsstöd på TietoEnator. Det webbaserade kunskapsstödet innehåller en mängd olika funktioner som hjälper vårdpersonalen med: Att ställa rätt frågor och utifrån svaren ställa diagnos. Hitta alternativa orsaker till olika symptom. Att bedöma om patienten behöver uppsöka vård eller om det räcker med självbehandling. Att ge råd om egenvård. Fördjupad formation om en diagnos, som också kan förmedlas till patienten. Länkar till andra kunskapskällor som till exempel Vårdguiden och FASS. Göran Gustavsson poängterar att kunskapsstödet inte ersätter gedigna kunskaper hos de sjuksköterskor som tar emot telefonsamtal från patienter. Men det kan vara en extrahjälp, eller stöd om man har någon lucka på ett visst område. Kunskapsstöd gör dessutom att råden blir mer enhetliga, eftersom alla använder samma informationskälla. Webbaserat kunskapsstöd kan med fördel användas som ett komplement till vanlig dokumentation i journal. Anteckningar kan göras och sedan enkelt föras över till journalen, säger Göran Gustavsson. Kunskapsstöd ska nu utvecklas vidare. Närmast på tur är funktionen Kloka ugglan med vars hjälp man kan ange sökord som till exempel feber + hosta + huvudvärk för att få förslag om vilka symptom eller diagnoser det kan röra sig om. Vidare ska det bli möjligt att skicka e-post till den uppringande med de råd som givits i telefon. Kunskapsstödets innehåll kan anpassas av kunden själv efter den egna verksamheten. Det är redan i dag möjligt att utforma stödet så att patienter kan få tillgång till informationen via en internetsida. TietoEnator har fått sin första kund av Kunskapsstöd. Hallands läns landsting har köpt en landstingslicens som innebär att de kan använda systemet på alla sjukhus och vårdcentraler i länet. ULRIKA LOKRANTZ Nr INTERAKTIV 3

4 BORGHOLMS SKOLOR BLIR DIGITALA Växande krav på elevdokumentation, behov av bättre informationsstruktur och enklare arbetsrutiner för lärare. Det är några av skälen till att Borgholms kommun väljer att skaffa en digital lärplattform. Effektiva vägar för kommunikation stod högt på prioriteringslistan. Viktigt är också att kunna ge föräldrar en kanal där de kan läsa och lämna information. En webbaserad lösning var ett grundkrav eftersom det ger lärarna möjlighet att sköta delar av sitt arbete hemifrån. E-post och filhantering via mappar, där elever och lärare kan hämta upp sina pågående arbeten via webben, är också någonting som tros bli mycket användbart på sikt. JÄMTLAND SAMORD- NAR VÅRDPLANERING Jämtlands läns landsting sällar sig till den rad av landsting som väljer att använda Meddix SVP. I september ska TietoEnators marknadsledande lösning för samordnad vårdplanering vara på plats för att kunna tas i bruk av landsting och kommuner i Jämtland. Meddix SVP hjälper landsting och kommuner att samarbeta på ett effektivt sätt. Patienter som är i behov av omsorg ska inte behöva hamna mellan två stolar när de skrivs ut från sjukhuset. Förutom landstinget i Jämtland används Samordnad vårdplanering av landstingen i Norrbotten, Gävleborg, Örebro, Östergötland, Jönköping och Värmland. STIPENDIUM FÖR INNOVATIONER Nu är det dags att söka 2008 års Vitalis stipendium för IT-innovationer inom vård och omsorg. Stipendiet på kronor delas ut årligen och premierar nytänkande bland personal verksamma inom området. Förslag på mottagare av stipendiet ska vara juryn tillhanda senast den 31 december Kriterier för stipendiet och ansökningsformulär finns på Där kan man också läsa om årets vinnande projekt. Beslutsstödet Clinical Pathway hjälper sjukhuset att planera vårdinsatsen. Resultatet är kortare behandlingstider och bättre kvalitet på vården. Vägen till framgång BEHANDLINGSPLAN Kortare behandlingstider, bättre kvalitet i vården och stöd till mindre erfarna läkare. Det är några effekter av att arbeta med Clinical Pathway standardiserade behandlingsplaner. Flera större sjukhus i Tyskland arbetar enligt denna metod. Vid ett benbrott behövs normalt ett antal åtgärder för att patienten ska bli frisk. Dessa sätter man ihop till ett paket, en standardiserad behandlingsplan. Clinical Pathway utgår från den behandling som i normalfallet behövs för en viss diagnos, säger Christer Björkendahl, chef för affärs utveckling och partnerstrategier på TietoEnator Healthcare & Welfare. IT-STÖDD BEHANDLING I Tyskland arbetar hittills sju sjukhus efter Clinical Pathway. TietoEnators första kund på området var ett privatägt sjukhus i Bottrop. Sjukhuset använde redan ett IT-system som TietoEnator levererat och ville nu ha ett processorienterat IT-stöd för klinikernas behandlingar. Tillsammans med personal från varje klinik fastställde man vilka åtgärder som skulle ingå en i behandlingsplan för RIKTLINJER FÖR VÅRD Clinical Pathway ger riktlinjerna för allt som sker runt patienten. Samtliga åtgärder bokas med automatik. Systemet ger även stöd till mindre erfarna läkare. en viss diagnos. Både klinisk, medicinsk och administrativ personal deltog i de workshops som TietoEnator anordnade tillsammans med sjukhuset. Sedan gjorde vi standardiserade behandlingsplaner för alla diagnoser på varje klinik. Ett och ett halvt år tog det att lägga upp och implementera de 135 behandlingsplaner som sjukhuset nu använt sig av i två år. Med Clinical Pathway har behandlingstiden för varje patient minskat med i snitt 1,45 dagar. Det innebär en enorm besparingspotential för dom som producerar vården, men också tidsmässigt för patienten. En annan effekt är att mindre erfarna läkare får stöd när de använder behandlingsplanerna. De slipper ta varje enskilt beslut själv. Behandlingen av patienterna blir mer strukturerad vilket leder till högre kvalitet. Standardiserade behandlingsplaner i vården kan jämföras med användningen av autopilot i flyget, menar Christer Björkendahl. Ju färre manuella moment som ingår, desto färre tillfällen till mänskliga misstag. AUTOMATISK BESTÄLLNING Om en läkare ställt diagnosen benbrott på en patient skickas en beställning automatiskt vidare i enlighet med nästa steg i behandlingsplanen. Om patienten ska röntgas får då röntgenkliniken ett meddelande och bokar in tid. Ortopeden meddelas sedan automatiskt. Så löper behandlingsprocessen vidare. Pilotinstallationer är inplanerade och först ut att testa är Stocholms Läns Landsting genom två pilotprojekt. Andra landsting som visat intresse är till exempel Region Skåne, Örebro Läns Landsting och Jämtlands Läns Landsting. ULRIKA LOKRANTZ ILLUSTRATION: EVA THIMGLAS 4 INTERAKTIV Nr

5 Dokumenterat säker hemsjukvård HEMSJUKVÅRD Svårhanterad dokumentation har gjort det komplicerat att mäta kvaliteten på hemsjukvården. Med IT-stödet ParaSoL blir det enkelt att följa upp och utvärdera omsorgen inom hemtjänst och på gruppboenden. Stockholms stad har sedan 1998 använt Paraplysystemet som TietoEnator utvecklat för att hantera och dokumentera ansökningar, utredningar och beslut om bistånd inom omsorgen. På utförarsidan har man dock saknat gemensam dokumentation. Men sedan slutet av mars arbetar biståndshandläggare och personal inom hemtjänst och på gruppboenden i ParaSoL som finns tillgängligt på alla stadsdelsförvaltningar. TIDIGARE HELT MANUELL Innan ParaSoL infördes varierade dokumentationens utseende på förvaltningarna. Den var helt manuell eller så fanns det lokala lösningar utan koppling till det övergripande verksamhetssystemet. Beställningarna skickades med fax och uppföljningen av vad som hände sedan var inte enkelt att hantera, säger Helga Einarsdottir, projektledare för IT omsorg inom Stockholms stad. Gemensam dokumentation och uppföljning är viktiga underlag för verksamhetsutvecklingen och en garanti för att kunderna har fått den omsorg och service de blivit lovade, menar Helga Einarsdottir. Förutsägbarhet i hantering av uppdrag och tydliga instruktioner till personalen är också avgörande faktorer för att kvalitetssäkra den omsorg kunderna får. Därför ville vi vidareutveckla Paraplysystemet med Dokumentation är viktigt för uppföljning inom hemsjukvården. Med hjälp av ParaSol ska Stockholms stad höja kvaliteten på vården. ett gemensamt IT-stöd för hela arbetsprocessen, säger Helga Einarsdotter. BESLUT OM BISTÅND Det nya IT-stödet ParaSoL ska användas av alla som arbetar inom omsorgen i staden. Största användargruppen är inom hemtjänsten och på gruppboenden för funktionshindrade. Hantering av ansökningar och utredningar samt beslut om bistånd registreras av biståndshandläggarna och hanteras i Paraplysystemet. När biståndshandläggaren skickat sin beställning tar ansvarig personal på hemtjänsten och gruppboenden fram en genomförandeplan tillsammans med kunden och dokumenterar den i ParaSoL. Denna funktion verkar för aktivt samarbete med kunderna om hur uppdragen genomförs. HJÄLPEN TYDLIGARE Kunden ska godkänna genomförandeplanen och hållas informerad om hur den omprövas och hanteras. Det gör att det blir tydligare för kunden vilken hjälp han eller hon ska få. När genomförandeplanen är godkänd skickar ParaSoL en bekräftelse till biståndshandläggaren att beställningen är omhändertagen, säger Helga Einarsdottir. Nu vet vi vad som händer och har ett underlag för att utvärdera verksamheten. Vi hittar det som inte fungerar bra och kan förbättra oss. FÖRBÄTTRAD IT-SÄKERHET När genomförandefasen påbörjas finns en bevakningsfunktion som ser till att man följer den uppgjorda processen. Den som jobbar inom till exempel hemtjänsten får hjälp att utföra arbetet som det var planerat. En annan vinst är förbättrad IT-säkerhet. Dokumentation inom socialtjänsten innehåller känsliga uppgifter och det är mer kostnadseffektivt och enklare att uppnå tillfredsställande säkerhetslösningar när informationen hanteras i ett och samma system. ULRIKA LOKRANTZ PARASOL DOKUMENTERAR HEMSJUKVÅRDEN personer arbetar inom Stockholms stads äldreomsorg, omsorg av funktionshindrade och socialpsykiatri. Tidigare hade man inget gemensamt stadsövergripande IT-stöd för utförare. Det var därför omöjligt att följa upp och kvalitetssäkra verksamheten. Stadens eget verksamhetssystem inom socialtjänsten, Paraplysystemet, har nu vidareutvecklats och en helt ny funktionalitet, kallad ParaSoL, har införts. Dokumentationen sker centralt och informationsflödet mellan biståndshandläggare och utförare har blivit helt automatiserat. TietoEnator har levererat den tekniska utvecklingen av ParaSoL Nr INTERAKTIV 5

6 TÄNDER Snart kan alla svenskar abonnera på tandvård. Förslaget till ny tandvårdsförsäkring väntas träda i kraft nästa år. Fyra landsting erbjuder redan så kallad frisktandvård med stöd av TietoEnators system Effica och fler drar i gång i höst. Tandtrollens skräck Abonnemangstandvård ska ge friskare tänder I dag har upp emot svenskar tecknat avtal om abonnemangstandvård, även kallat frisktandvård. Men redan nästa år kan antalet abonnemang ha ökat kraftigt. Den statliga tandvårdsutredningen presenterade under våren ett lagförslag på en ny tandvårdsförsäkring. Lagen som väntas träda i kraft den 1 juli nästa år innebär i praktiken att Folktandvården i alla Sveriges landsting måste erbjuda abonnemangstandvård. AUTOGIRO ERBJUDS Frisktandvård fungerar som ett slags försäkring och innebär regelbunden tandvård till fast pris. Priset beror på vilken vård patienten bedöms behöva under de två eller tre år som abonnemanget gäller. Tjänsten finns i dag i flera landsting men skiljer sig i viss mån vad gäller omfattning av vård och avtalslängden. Ofta erbjuds patienterna betalning via autogiro. Fördelarna är att patienterna får regelbunden tandvård och att de vet vilken kostnad de kommer att ha för tandvård den närmaste tiden. Men abonnemangstandvård innebär även fördelar för landstingen. Ju fler som väljer friskvård, desto lättare är det för landstingen att fördela sina resurser. Eftersom patienter knyts upp för en viss tidsperiod är patientunderlaget känt. Alla patienters tandstatus undersöks innan ett abonnemang tecknas, vilket gör det lättare för landstingen att planera vården. Exempelvis kan det för en viss patient räcka med besök hos en tandhygienist i stället för tandläkare. MINSKADE KOSTNADER Ett effektivare utnyttjande av vårdresurserna leder till minskade kostnader, säger John Kristoffersen, affärsansvarig för tandvård på TietoEnator Healthcare & Welfare. TietoEnators tandvårdssystem Effica är ett komplett journal-, tidboknings- och kallelsesystem som används på ungefär 45 procent av landstingsmarknaden. I programmet finns även en modul för abonnemangstandvård som i dag används av Folktandvården i Värmlands, Östergötlands, Kronobergs och Södermanlands län. I höst börjar även Blekinge läns landsting att hantera sin frisktandvård med modulen i Effica. Effica är i dag det enda helintegrerade tandvårdssystemet. Systemet kan ses som ett skal där alla moduler integreras till en helhet, säger John Kristoffersen. Effica stödjer också SMStjänster som påminner patienter om bokade besök. Systemet är även integrerat med ekonomisystem för automatisk hantering av kundfordringar. En nyhet i Effica är ett verktyg som gör det möjligt att hantera alla digitala bilder. Bildverktyget är integrerat fullt ut och skiljer Effica från andra tandvårdssystem på marknaden, säger John Kristoffersen. CARL HJELM Nytt system Folktandvården i Västerbotten hanterar kundavtal och fakturering med ett nytt system som har utvecklats tillsammans med TietoEnator. Nu testas även ett system för att föra över frisktandvårdspatienter mellan landsting. Kort efter att Folktand vården i Västerbottens läns landsting införde tjänsten abonnemangs tandvård blev situationen ohållbar. Avtalen och faktureringen hanterades manuellt med papper, penna och pärmar. Snart var det över 6 INTERAKTIV Nr FOTO: PHOTOS.COM Nr INTERAKTIV 7

7 FOTO: MIKAEL RISEDAL/SCANPIX Från och med den 1 juli måste alla landsting erbjuda abonnemangstandvård. TietoEnators system Effica erbjuder stöd för verksamheten. klarade Västerbottens krisläge abonnemang, varav autogirofakturor, i månaden som skulle hanteras. Eftersom alla avtal ser olika ut blev detta väldigt krångligt och ohanterligt. Personalen orkade inte med detta. Att hitta ett system för detta var nästan en överlevnadsfråga, säger Lage Wigren, tandvårdschef i Västerbottens läns landsting. använder även Västernorrlands läns landsting systemet. Systemet Fas är utvecklat för att hantera abonnemangstandvård och är helt fristående från tandvårdssystem som exempelvis Effica. Fas hanterar bland annat nytecknande av abonnemang, kallelser och betalning via autogiro. Systemet hanterar det här på ett förträffligt sätt. Administrationen har effektiviserats. Vi är jättenöjda, säger Lage Wigren. Patienter med tandvårdsabonnemang i ett landsting har rätt till tandvård i ett annat. Men i dag saknas ett effektivt system för den hanteringen. Därför testas i Västerbotten och Västernorrland nu den nya funktionen Fas Central, som är en vidareutveckling av Fas. Tanken är att knyta ihop alla landsting i Sverige. Systemet är unikt och vi har stora förhoppningar på det, säger Rune Emanuelsson, konsult på TietoEnator Processing & Network. Fas Central beräknas ha implementerats i Västerbotten och Västernorrland i augusti. CARL HJELM NÄRA SAMARBETE TietoEnator utvecklade systemet Fas i nära samarbete med Folktandvården i länet. I dag Interaktiv Interaktiv ges ut av TietoEnator. Ansvarig utgivare: Nils Knutsson. Produktion: OTW Publishing (www.otw.se). Adress: TietoEnator, Kista.Tel: Fax: E-post: Nr INTERAKTIV 7

8 En smart plan för S:t Göran PLANERING Högre vårdkvalitet och bättre utnyttjande av resurser. Det är två skäl till att Capio S:t Görans Sjukhus har infört operationsplaneringssystemet Provisio. Genom ett säkrare och effektivare arbetssätt ger Provisio ett smidigare operationsflöde, vilket även gagnar patienterna, säger vd:n Gunnar Németh. C apio S:t Görans Sjukhus i Stockholm är Sveriges fjärde största akutsjukhus och ingår i den europeiska sjukvårdskoncernen Capio. Sjukhusets inriktning är specialiserad akutsjukvård som internmedicin, ortopedi och kirurgi. Den 12 juni var det driftstart för operationsplaneringssystemet Provisio på sjukhuset. Gunnar Németh, vd på Capio S:t Görans Sjukhus, säger att flera produkter på marknaden undersöktes. Men valet föll på Provisio. Gränssnittet är lättanvänt och funktionellt. Vi vet att systemet används på andra sjukhus och fungerar. Dessutom har TietoEnator kraft och kompetens att underhålla och fortsätta utveckla systemet tillsammans med oss, säger han. HELA KEDJAN Provisio från TietoEnator används vid planering, hantering och uppföljning av operationer och anestesiaktiviteter. Systemet hanterar hela flödet från den första läkarundersökningen, väntelista och anestesibedömning till registrering av data under operationen, planering av eftervård och kvalitetsuppföljning. Provisio hjälper sjukhuset Provisio hjälper S:t Görans Sjukhus att bli effektivare. att bättre utnyttja sina fasta resurser. Detta är ett annat sätt att jobba. Genom att vi utnyttjar våra operationssalar bättre räknar vi med att vår produktivitet ökar betydligt. Dessutom slipper patienter ligga och vänta i samband med operationer. Det är en stor kvalitetshöjning. Ett nytt hjälpmedel på sjukhuset är en bildskärm på avdelningarnas sköterskeexpedition som ger överblick över vad som sker exempelvis hur lång tid det är kvar av en operation. Det innebär att en kommande operation kan förberedas i förväg. Provisio används i dag på 21 svenska sjukhus. Huvudprodukten Provisio Planering kan kombineras med en rad tilläggsprodukter och tjänster som TietoEnator har utvecklat i nära samarbete med sina kunder. Den senaste produkten är en elektronisk anestesijournal som dokumenterar information under operationen och som automatiskt hämtar in data från anestesiapparater. Operationsverksamheten utgör en stor del av sjukhusens budget. Genom att effektivisera hanteringen har man väldigt mycket att tjäna. Provisio är en strategiskt viktig produkt inom området beslutsstöd, både för verksamheten och för TietoEnator, säger Sverre Ström-Olsen, affärsansvarig på TietoEnator. PROVISIO SPARAR TID Provisio är ett verksamhetssystem för sjukhus som hanterar processerna från operationsanmälan tills patienten skrivs ut. Huvudprodukten Provisio Planering kan kombineras med tilläggsprodukter som Analys, Ekonomi, Efterregistrering och Kvalitet. För sjukhuset innebär användandet av Provisio bland annat tidsbesparingar genom ett effektivare arbetssätt och färre planeringsmöten. För patienter innebär systemet kortare väntetider, bättre information, större säkerhet och färre avbokningar. 8 INTERAKTIV Nr

Mina Vårdkontakter och HälsaFörMig - hur kompletterar de varandra?

Mina Vårdkontakter och HälsaFörMig - hur kompletterar de varandra? Mina Vårdkontakter och HälsaFörMig - hur kompletterar de varandra? Sofie Zetterström, vice vd Inera Eva Leach, chef Avdelning Invånartjänster ehälsomyndigheten 1177 Vårdguidens e-tjänster (Mina vårdkontakter)

Läs mer

Vad krävs för att få fart på webbtidbokning?

Vad krävs för att få fart på webbtidbokning? Vad krävs för att få fart på webbtidbokning? Vad krävs för att få fart på webbtidbokning? Fredrik Sargren, Region Jönköpings län Maria Brunefjäll, Region Halland Vad innebär webbtidbok? Låt invånarna själva

Läs mer

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2014-02-27 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

70 % använder webbtidbok för gynekologiskt cellprov i Halland Webbtidbokning Hur fungerar det och vad krävs för att få igång användning?

70 % använder webbtidbok för gynekologiskt cellprov i Halland Webbtidbokning Hur fungerar det och vad krävs för att få igång användning? 70 % använder webbtidbok för gynekologiskt cellprov i Halland Webbtidbokning Hur fungerar det och vad krävs för att få igång användning? Maria Brunefjäll, Region Halland Fredrik Sargren, Region Jönköpings

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

1177 Vårdguiden på webben

1177 Vårdguiden på webben 1177 Vårdguiden på webben Hela Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård Marie-Louise Elebring, kommunikationsenheten 20160914 1177 Vårdguiden på webben Region Östergötlands

Läs mer

ETT fönster mot informationen visionen tar form

ETT fönster mot informationen visionen tar form Det pågår 2006 ETT fönster mot informationen visionen tar form IT-strategi som frigör resurser för ökad vårdkvalitet, effektivare regionorganisation och bättre medborgarservice PÅ GÅNG UNDER 2006 Patientnyttan

Läs mer

2009-06-11 SIDAN 1. Stockholms stad. Nationell IT-strategi för. Tillämpning för. vård och omsorg

2009-06-11 SIDAN 1. Stockholms stad. Nationell IT-strategi för. Tillämpning för. vård och omsorg 2009-06-11 SIDAN 1 Nationell IT-strategi för vård och omsorg Tillämpning för Stockholms stad BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 2009-06-11 SIDAN 2 Bakgrund Hösten 2006 beslutades att en beställarfunktion skulle

Läs mer

Det finns en enkel väg till vården =

Det finns en enkel väg till vården = Det finns en enkel väg till vården = Mina vårdkontakter är en flexibel e-tjänst och hanteras av samma personal som du möter vid besök på din mottagning = Här finns Mina vårdkontakter Stockholm, Västra

Läs mer

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Utlåtande 2009: RI (Dnr 031-2279/2008) Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Den Nationella IT-strategin

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort i Stockholms läns landsting. Kommunikationsplan. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort i Stockholms läns landsting. Kommunikationsplan. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort i Stockholms läns landsting Kommunikationsplan Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Innehåll 1. Bakgrund...3 1.1 Elektronisk hantering från hösten 2015...3 1.2 Om

Läs mer

» Vården på webben är det självklara valet när man vill ha. » Vården på webben upplevs av allmänheten som enkel, användbar

» Vården på webben är det självklara valet när man vill ha. » Vården på webben upplevs av allmänheten som enkel, användbar Vision» är det självklara valet när man vill ha information, kunskap och tjänster inom hälso- och sjukvård.» upplevs av allmänheten som enkel, användbar och pålitlig.» förbättrar, tillsammans med landsting/regioner

Läs mer

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se En del i regeringens äldresatsning 2010-2014 Bättre liv för sjuka äldre Syfte med försöksverksamheten

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral. Telefon-rådgivning Öppet dygnet runt.

Läs mer

Att vårda sin hälsa. i Sverige

Att vårda sin hälsa. i Sverige Att vårda sin hälsa i Sverige Vården och du Som patient ska du ha inflytande över din vård. Din hälso- och sjukvård ska så långt som möjligt planeras och genomföras med dig. Vissa rättigheter är reglerade

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare AKADEMISK SPECIALISTTJÄNSTGÖRING FÖR SJUKSKÖTERSKOR I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare 2015-02-26 Lisbeth Löpare Johansson Sandra Zetterman Innehållsförteckning 1 Brist på specialist... 3

Läs mer

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018 Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting 1 Bakgrund Regionalt program för ehälsa 2010 Baserade sig på: Den nationella

Läs mer

Nationellt samordnad IT-användning i kommunal vård och omsorg. Lägesrapport, kommunerna, nationella IT- strategin

Nationellt samordnad IT-användning i kommunal vård och omsorg. Lägesrapport, kommunerna, nationella IT- strategin Nationellt samordnad IT-användning i kommunal vård och omsorg Lägesrapport, kommunerna, nationella IT- strategin 1 Syftet med uppdraget Förankring av den nationella IT-strategin Framtagning av en handlingsplan

Läs mer

e-hälsa Nationell IT-strategi för vård och omsorg, tillämpning för Stockholms stad

e-hälsa Nationell IT-strategi för vård och omsorg, tillämpning för Stockholms stad www.stockholm.se Enkelt att vara stockholmare e-hälsa Nationell IT-strategi för vård och omsorg, tillämpning för Stockholms stad Stadsledningskontoret Stadshuset, 105 35 Stockholm, Telefon 08-508 29000

Läs mer

1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad

1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad 1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad 1177 och Vårdguiden - två starka varumärken Våra invånartjänster tidigare Invånartjänster med 1177 Vårdguiden Invånartjänster medverkar till

Läs mer

Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Innehåll Villkor för landstingsfinansierad tandvård... 3 Bakgrund... 3 Metod... 3 Sammanfattning... 4 Slutsats... 4 Organisationsform... 4 Hur

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Mångfald och valfrihet för alla

Mångfald och valfrihet för alla Mångfald och valfrihet för alla Vårdval, tillgänglighet och jobbmöjligheter Skåne 1 Rätt att välja som patient Före maj 2009 kunde du få gå till annan vårdcentral än den som du bodde närmast men vårdcentralerna

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

NPÖ konsument över Internet/Kunskapsöversikt NPÖ. Lars Törnblom/ Marita OlssonNarving Sveriges kommuner och landsting

NPÖ konsument över Internet/Kunskapsöversikt NPÖ. Lars Törnblom/ Marita OlssonNarving Sveriges kommuner och landsting NPÖ konsument över Internet/Kunskapsöversikt NPÖ Lars Törnblom/ Marita OlssonNarving Sveriges kommuner och landsting Unika användare av NPÖ september 2012 (>10) Källa:Inera AB Örebro kommun Västra Götalandsregionen

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

Nationell Handlingsplan för IT i Vård och Omsorg. Informationsförsörjning för en god patientvård? Hur knyta ihop EPJ och patientöversikten?

Nationell Handlingsplan för IT i Vård och Omsorg. Informationsförsörjning för en god patientvård? Hur knyta ihop EPJ och patientöversikten? Nationell Handlingsplan för IT i Vård och Omsorg Informationsförsörjning för en god patientvård? Hur knyta ihop EPJ och patientöversikten? Hels IT 26 september 2007 Gösta Malmer 1 Disposition Vård och

Läs mer

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting Lönestatistik Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Landstingsstyrelsen 31 mars 2015

Landstingsstyrelsen 31 mars 2015 Landstingsstyrelsen 31 mars 2015 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Ragnhild Holmberg 2014-03-31 Landstingsstyrelsen 1 Faktisk väntetid inom 60 dagar HSF HSF Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov

Läs mer

Linneas munhälsa. Anneli Schippert Leg. Tandhygienist, Folktandvården Tingsryd Ulrika Tegsved Leg. Tandhygienist, Folktandvården Alvesta

Linneas munhälsa. Anneli Schippert Leg. Tandhygienist, Folktandvården Tingsryd Ulrika Tegsved Leg. Tandhygienist, Folktandvården Alvesta Linneas munhälsa Anneli Schippert Leg. Tandhygienist, Folktandvården Tingsryd Ulrika Tegsved Leg. Tandhygienist, Folktandvården Alvesta Förbättringsarbete Linnea 5 1. Bakgrund Den 1 januari 1999 infördes

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Erfarenheter NPÖ. Örebro läns landsting. Slottet. Svampen. Wadköping

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Erfarenheter NPÖ. Örebro läns landsting. Slottet. Svampen. Wadköping Erfarenheter NPÖ Örebro läns landsting Slottet Svampen Wadköping Länets förutsättningar 3 sjukhus 30 vårdcentraler 4 privata vårdcentraler 12 kommuner 3 privat utförare Hitta och titta -lösning avseende

Läs mer

Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet

Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet Hur såg landstinges arbete ut med sjukskrivningar 2005? - Det var stora skillnader i länen när det gäller längden och antal personer som var sjukskrivna

Läs mer

Uppdrag att utbetala medel för den s.k. kömiljarden utifrån uppnådda resultat under 2010

Uppdrag att utbetala medel för den s.k. kömiljarden utifrån uppnådda resultat under 2010 Regeringsbeslut I:2 2011-02-03 S2010/4889/FS S2010/4906/FS S2010/4961/FS m.fl. Kammarkollegiet Se bilaga 1 Box 2218 103 15 Stockholm Uppdrag att utbetala medel för den s.k. kömiljarden utifrån uppnådda

Läs mer

Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014. Landstingsjämförande rapport

Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014. Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014 Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Akutmottagningar Undersökningen i korthet Under hösten 2014 genomfördes en mätning

Läs mer

Socialdepartementet. Vårdval i Sverige Tobias Nilsson, politiskt sakkunnig Glesbygdsmedicin Hemavan

Socialdepartementet. Vårdval i Sverige Tobias Nilsson, politiskt sakkunnig Glesbygdsmedicin Hemavan Vårdval i Sverige Tobias Nilsson, politiskt sakkunnig Glesbygdsmedicin Hemavan 090424 Jag vill att alla i vårt land ska erbjudas en behovsanpassad, tillgänglig och effektiv vård av god kvalitet. Vi ska

Läs mer

Landstingens riktlinjer för vård till papperslösa - en sammanfattning av regionala riktlinjer och anvisningar

Landstingens riktlinjer för vård till papperslösa - en sammanfattning av regionala riktlinjer och anvisningar Landstingens riktlinjer för vård till papperslösa - en sammanfattning av regionala riktlinjer och anvisningar Erika Sigvardsdotter Doktorand Kulturgeografiska institutionen Uppsala Universitet Erika.sigvardsdotter@kultgeog.uu.se

Läs mer

Diagnos och delaktighet. Använd 1177.se i mötet med patienten.

Diagnos och delaktighet. Använd 1177.se i mötet med patienten. Diagnos och delaktighet Använd 1177.se i mötet med patienten. Använd 1177.se i mötet med patienten Det är mycket som ska förmedlas i mötet med patienten. Patienten ska kunna förstå informationen, vara

Läs mer

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen.

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen. 20130101 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999. Detta stöd administreras av landstinget.

Läs mer

Kartläggning av e-hälsan i ambulanssjukvården Sverige 2016

Kartläggning av e-hälsan i ambulanssjukvården Sverige 2016 Kartläggning av e-hälsan i ambulanssjukvården Sverige 2016 Samverkansprojekt Bakgrund Saknades en nationell bild av e-hälsan inom ambulanssjukvården Bidra till att öka kunskapen Underlag för förbättrings-

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Din ehälsa. Annica Blomsten Kommunal ehälsa

Din ehälsa. Annica Blomsten Kommunal ehälsa Din ehälsa Syfte med ehälsa Rätt information till rätt person i rätt tid Tillgänglighet Din journal på nätet Kunna följa sitt ärende Invånare Medarbetaren Beslutsfattare Ansöka om vård Tidsbokning Individuellt

Läs mer

IT-stöd inom landstingen i Sverige

IT-stöd inom landstingen i Sverige IT-stöd inom landstingen i Sverige Inventering på uppdrag av SLIT-gruppen Sammanställd av Lars Jerlvall och Thomas Pehrsson Juni 00 1(10) Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Sverige och omvärlden...3 Utvecklingen

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning livet / Vem har rätt till hjälpen?... 2 Behovet av omvårdnad avgör... 2 Oavsett om man bor i särskilt boende eller hemma... 2 livet / Vad har man rätt till?... 3 Hjälpen består av

Läs mer

Mobil tandvård Öppet hus Tips för dina tänder

Mobil tandvård Öppet hus Tips för dina tänder t e d a l Friskb Mobil tandvård Öppet hus Tips för dina tänder Hej! Du är en av alla kloka invånare som har valt Frisktandvården. Tillsammans är vi nu över 16 000 personer i Kalmar län mellan 20 och 85

Läs mer

Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring

Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring Riktlinjer Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring Version 3 2014-12-23 Riktlinjerna är upprättade av medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga för rehabilitering

Läs mer

Antibiotikaförsäljning via recept Uppsala län t o m 2012. Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län

Antibiotikaförsäljning via recept Uppsala län t o m 2012. Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län Antibiotikaförsäljning via recept Uppsala län t o m 212 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Antibiotikaförsäljning (J1 exkl metenamin) via recept 21-212, per län. Källa: Apotek ens Service AB 21 211 212 Västra Götaland

Läs mer

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 BESLUTSUNDERLAG 1(1) Anna Bengtsson 2012-11-13 LiÖ 2012-3416 Hälso- och sjukvårdsnämnden Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 Landstingsstyrelsen har i sin verksamhetsplan för år 2012 uppdragit

Läs mer

Digital utveckling i Region Uppsala

Digital utveckling i Region Uppsala Digital utveckling i Region Uppsala En kraftsamling för: Ökad transparens Förbättrad delaktighet Effektivare arbetssätt Det digitala ska vara standard Från strategi via uppdrag till handlingsplan Skynda

Läs mer

Nationell tjänst för högkostnadsskydd och frikort

Nationell tjänst för högkostnadsskydd och frikort Högkostnadskort och frikort administreras sedan länge med olika lösningar i landstingen, trots att högkostnadsskyddet gäller nationellt. När några landsting nu har övergått från pappersbaserad till elektronisk

Läs mer

Folktandvården Kronoberg - en del av det lilla landstinget med de stora möjligheterna

Folktandvården Kronoberg - en del av det lilla landstinget med de stora möjligheterna Folktandvården Kronoberg - en del av det lilla landstinget med de stora möjligheterna Innehållsförteckning 1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 Vår verksamhetsidé och vision Med patienten i fokus Hur ofta ska man besöka

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga När jag bjuder in någon till ett

Läs mer

Rutin. Diarienummer: VON 2016/

Rutin. Diarienummer: VON 2016/ Rutin 2017-05-17 Ersättningsmodell för hemtjänst som utförs inom ramen för valfrihetssystem (LOV) i Norrköping - inklusive instruktioner för utförarnas registrering i Treserva och TES Diarienummer: VON

Läs mer

Standardiserad utskrivningsprocess. - startar på akutmottagningen

Standardiserad utskrivningsprocess. - startar på akutmottagningen Standardiserad utskrivningsprocess - startar på akutmottagningen Landstinget i Värmland Befolkningsmängd Värmland 275 904 Tre akutsjukhus Karlstad, Arvika och Torsby 30 vårdcentraler i länet Standardiserad

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod

Läs mer

IT-strategin för vård och omsorg i landstingen.

IT-strategin för vård och omsorg i landstingen. IT-strategin för vård och omsorg i landstingen. Seminarium 3:2 Föreläsare Lars Jervall, IT-direktör Landstinget,Östergötland och IT-strateg Beställarfunktionen Nationell IT, SKL lars.jerlvall@lio.se IT-strategin

Läs mer

Ärendets beredning Ärendet har beretts i programberedning för äldre och multisjuka.

Ärendets beredning Ärendet har beretts i programberedning för äldre och multisjuka. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Gunilla Benner Forsberg TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-04-06 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-05-16 1 (3) HSN 2017-0027 Yttrande över motion 2016:43 av Tuva Lund (S)

Läs mer

Här är vi - och hit är vi på väg! Åke Rosandher, chef CeHis

Här är vi - och hit är vi på väg! Åke Rosandher, chef CeHis Här är vi - och hit är vi på väg! Åke Rosandher, chef CeHis 1 Handlingsplan 2013-2018 www.cehis.se Uppdraget Vad som ska göras gemensamt innehåll och principer Organisation och styrning Finansiering och

Läs mer

Bilaga 22 till kundval hemtjänst IT relaterade beskrivningar

Bilaga 22 till kundval hemtjänst IT relaterade beskrivningar Bilaga 22 sida 1 (6) Bilaga 22 till kundval hemtjänst IT relaterade beskrivningar Bilaga 22 sida 2 (6) 1. Beskrivning av befintliga IT-system 1.1 Kommunens Intranät Utförare ska ha tillgång till Falkenbergs

Läs mer

Patientsäkerhetssatsning 2012 uppföljning och samlad bedömning av utfall

Patientsäkerhetssatsning 2012 uppföljning och samlad bedömning av utfall 2012-11-09 Dnr 5.2-42980/2012 1(6) Patientsäkerhetssatsning 2012 uppföljning och samlad bedömning av utfall Bakgrund Staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har träffat en överenskommelse, Patientsäkerhetssatsning

Läs mer

Folktandvården. Landstinget i Kalmar län

Folktandvården. Landstinget i Kalmar län Folktandvården Landstinget i Kalmar län Tandvårdslagen 2 Målet för tandvården är en god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen 5 (Landstingets ansvar) Varje landsting skall erbjuda

Läs mer

Förlossningsvården en framtidsfråga

Förlossningsvården en framtidsfråga Förlossningsvården en framtidsfråga Förlossningsvården möter människor i en av livets största stunder Alla blivande föräldrar ska kunna lita på att få god och säker hjälp när deras barn kommer till världen

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Landstingens och SKL:s nationella patientenkät

Landstingens och SKL:s nationella patientenkät Landstingens och SKL:s nationella patientenkät Resultat från Institutet för kvalitetsindikatorer Patientupplevd kvalitet läkar- och sjuksköterskebesök vid vårdcentraler Resultat för privata och offentliga

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Prel Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning Dokumentbeskrivning: Underlag för beslut om stimulansmedel Mobilitet Mobila tjänster Utfärdat

Läs mer

Bakgrund 26 mars 2012

Bakgrund 26 mars 2012 Upphandling av vården vid S:t Görans sjukhus Bakgrund 26 mars 2012 Historik 1993 S:t Görans Sjukhus AB bildas 1999 S:t Görans Sjukhus AB säljs till bolag inom Burekoncernen. Ett vårdavtal sluts mellan

Läs mer

Samverkan i praktiken

Samverkan i praktiken Samverkan i praktiken - erfarenheter efter 10 år Vad är nästa steg? Agnetha Karlberg, Norrbottens läns landsting Ewa Lundström, Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB 40 mil Norrbotten läns landting 252

Läs mer

Ökad säkerhet och kvalitet med IT-baserad logistik i akutvården

Ökad säkerhet och kvalitet med IT-baserad logistik i akutvården Public Ökad säkerhet och kvalitet med IT-baserad logistik i akutvården Vitalis 2015 margareta.isaksson-drugge@nll.se karl.ahlstedt@aweria.com Kenneth.Ivarsson@tieto.com Akutenbesök kan förutspås Public

Läs mer

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009 Hela Sverige Fakta om analysen Analysen bygger på statistik för 2009 från SCB, för sjukfrånvaron i privat och offentlig vård, för sjukperioderna 15-89 dagar

Läs mer

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå.

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Vi ska ha respekt för varandras uppdrag! Vilket innebär vi har förtroende

Läs mer

Ansökan om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning 2011

Ansökan om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning 2011 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN 1 (1) 2010-09-21 MISSIV ANNE-MARIE SKÖLIN DIREKT NR 0224-551 23 DNR 2010/85 UAN NR 10/48 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden MISSIV Ansökan om statsbidrag

Läs mer

Dagens struktur inom Landstinget Dalarnas hälso- och sjukvård

Dagens struktur inom Landstinget Dalarnas hälso- och sjukvård Dagens struktur inom Landstinget Dalarnas hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvården i Dalarnas län är uppbyggt kring länets primärvård och 26 vårdcentraler, öppenvårdsmottagningar, sjukhusen i Säter, Ludvika

Läs mer

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Frågorna ställs som öppna och de svarsalternativ som presenteras nedan är avsedda för att snabbt kunna markera vanligt förekommande svar. Syftet är alltså inte

Läs mer

Smart schema och förenklad rapportering frigör värdefull assistanstid

Smart schema och förenklad rapportering frigör värdefull assistanstid Smart schema och förenklad rapportering frigör värdefull assistanstid Sammanfattning Med en komplett webbtjänst för administration av personlig assistans sparar stadsdelsförvaltningen i Stockholmsförorten

Läs mer

Uppsökande tandvård i kommunen

Uppsökande tandvård i kommunen Uppsökande tandvård i kommunen Anneli Schippert & Inger Svensson Innehåll 1. Bakgrund, syfte, mål 2. Ansvarsfördelning 3. Handläggning 4. Munhälsovårdserbjudande/munhälsoremiss 5. Nödvändig tandvård/intyg

Läs mer

Ordförandekonferens 111124. Ann Söderström

Ordförandekonferens 111124. Ann Söderström Ordförandekonferens 111124 Ann Söderström Uppdrag i och med de nya vårdöverenskommelserna (1) Samverkan med kommunerna Gränssnitt och vårdnivåer inom vår egen organisation nivåstrukturering Minska inflödet

Läs mer

www.vantetider.se Uppföljning av väntetider Lars Larsson, Redpill Ulf Gripkow, SKL

www.vantetider.se Uppföljning av väntetider Lars Larsson, Redpill Ulf Gripkow, SKL www.vantetider.se Uppföljning av väntetider Lars Larsson, Redpill Ulf Gripkow, SKL Agenda Arbetet med vårdgaranti och uppföljning Behov av systemstöd Utveckling av ETT nytt systemstöd som ersättning för

Läs mer

Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa

Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa SID 1 (12) Ansvarig för rutin medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2014-07-08 Revideras 2016-07-15 Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa Innehåll: Riktliner

Läs mer

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Reviderad 20120102 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999. Detta stöd administreras

Läs mer

Offentliga rummet 3 juni 2008 Håkan Sörman VD Sveriges Kommuner och Landsting

Offentliga rummet 3 juni 2008 Håkan Sörman VD Sveriges Kommuner och Landsting Offentliga rummet 3 juni 2008 Håkan Sörman VD Sveriges Kommuner och Landsting Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 1 Bredband 2013 Bredband 2013 Bredband till hela landet (SOU 2008:40)

Läs mer

Antagande av leverantör - upphandling av specialiserad kirurgi i öppenvård i Stockholms län

Antagande av leverantör - upphandling av specialiserad kirurgi i öppenvård i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-08-21 1 (5) HSN 2017-0619 Handläggare: Susanna Stål Karlström Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-09-28 Antagande av leverantör - upphandling av specialiserad

Läs mer

Framtidens Hälso- och sjukvård. Målbild

Framtidens Hälso- och sjukvård. Målbild 1 Framtidens Hälso- och sjukvård Målbild 2015-10-14 2 Aktuella uppdrag till LD Utreda dagakuten i Karlshamn Beskriva en arbetsfördelning mellan Karlshamn och Karlskrona Ta fram en 10-årig investeringsplan

Läs mer

Program för uppföljning av privata utförare

Program för uppföljning av privata utförare Program för uppföljning av privata utförare Seminarium 2015 02 11 Lena Svensson, lena.svensson@skl.se Karin Tengdelius, karin.tengdelius@skl.se En bild av debatten Vårdskandaler Vinster Internationella

Läs mer

Nationella IT-strategin för vård och omsorg Region Norrbotten

Nationella IT-strategin för vård och omsorg Region Norrbotten Nationella IT-strategin för vård och omsorg Region Norrbotten Nätverk 1 Föreläsare Jon Malmström, VGR ITSA Organisation och arbetsmodell Länsstyrgrupp Stimulansmedel Arbetsgrupp Vård och omsorgsperso nal

Läs mer

MAS riktlinje. 1 Bakgrund VÄRMDÖ KOMMUN

MAS riktlinje. 1 Bakgrund VÄRMDÖ KOMMUN MAS riktlinjer för hälso- och 9ukvård Detta styrdokument beslutades av Finansierlngsnämnden för äldreomsorg 2011 09 07 63 Dnr 11 FNÄ/131 MAS riktlinje Munhälsa oc tandvård 1 Bakgrund Landstingen har genom

Läs mer

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm.

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Frågor och svar Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Varför behövs en ny skolplattform? Skolans verksamhetssystem behöver förnyas. Dagens system är

Läs mer

Organisation och debitering Inger Wårdh, avd för Gerodonti

Organisation och debitering Inger Wårdh, avd för Gerodonti Organisation och debitering Inger Wårdh, avd för Gerodonti Tandvård för äldre och funktionshindrade Från landsting till kommun Tandvårdsförsäkringen 1974 gav patienter på s k långvårdskliniker kostnadsfri

Läs mer

Tandvård. till vissa grupper av äldre och personer med funktionshinder

Tandvård. till vissa grupper av äldre och personer med funktionshinder Tandvård till vissa grupper av äldre och personer med funktionshinder Landstinget ansvarar för att personer med stort omvårdnadsbehov till följd av sjukdom och/eller funktionshinder erbjuds råd och hjälp

Läs mer

Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet

Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet Krister Björkegren Patientsäkerhet Barometern 9 nov 2012 Trycksår 2008: Landstingets första trycksårsmätning - var femte patient har trycksår 2009-2012:

Läs mer

Insatsområde Säker roll- och behörighetsidentifikation. ehälsa 2014 Västra Götaland

Insatsområde Säker roll- och behörighetsidentifikation. ehälsa 2014 Västra Götaland Insatsområde Säker roll- och behörighetsidentifikation ehälsa 2014 Västra Götaland Insatsområde Säker roll- och behörighetsidentifikation Agenda Mötet öppnas Presentation Föregående mötesanteckningar Information

Läs mer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Aftonbladet skriver 21 november 2011. Läkare struntar i riktlinjerna Varje dag får 20 svenska män och kvinnor veta att de har tarmcancer. Hälften dör. En tidigare

Läs mer

Nöjdhetsmätningar invånare 2015

Nöjdhetsmätningar invånare 2015 Nöjdhetsmätningar invånare 201 1177 Vårdguidens e-tjänster Landstinget i Uppsala län September 201 Sammanfattning NKI uppmäts till 73 vilket betyder att invånarna är nöjda med 1177 Vårdguidens e- tjänster.

Läs mer

Regional strategi för ehälsa i Västernorrland

Regional strategi för ehälsa i Västernorrland Regional strategi för ehälsa i Västernorrland En vägledning för det fortsatta arbetet med införandet av nationella ehälsotjänster i länets kommuner i samverkan med Landstinget och andra vårdgivare. Förord

Läs mer

2010-03-25 Vårt dnr 09/5304 Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Sörmlands län och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Yttrande över delbetänkandet Stöd till hälsofrämjande tandvård del 2 (SOU 2006:71), förslaget till grundstöd

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Yttrande över delbetänkandet Stöd till hälsofrämjande tandvård del 2 (SOU 2006:71), förslaget till grundstöd Ledningsstaben Klas Lindström 2006-09-25 LiÖ 2006-539 Hälso- och sjukvårdsnämnden Yttrande över delbetänkandet Stöd till hälsofrämjande tandvård del 2 (SOU 2006:71), förslaget till grundstöd Regeringen

Läs mer