Interaktiv. Rekordaffär till TietoEnator

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Interaktiv. Rekordaffär till TietoEnator"

Transkript

1 Interaktiv EN MARKNADSTIDNING FÖR OFFENTLIG SEKTOR, VÅRD, OMSORG OCH SKOLA, NR 2, JUNI 2007 Rekordaffär till TietoEnator STORORDER Apoteket har valt TietoEnator till ny leverantör av dataproduktion, applikationsintegration, applikationsförvaltning samt kontors-pc. Det totala ordervärdet beräknas uppgå till cirka 535 miljoner kronor. Dessutom finns möjlighet till förlängning som uppskattas vara värd 340 miljoner kronor. TietoEnator vann upphandlingen genom att erbjuda bästa kvalitet. Det intressanta var att de också, genom att visa ett effektivt sätt att arbeta, kunde erbjuda samma prisnivå som sina konkurrenter. Vi valde att göra en multiupphandling, där vi tittat på varje del för sig. TietoEnator var bäst på varje del, säger Stefan Carlsson, vd för Apoteket. AB TietoEnator har valt att samarbeta med Infocare som underleverantör i delar av dataproduktion och kontors- PC, samt med Sirius IT i delar av applikationsförvaltningen. I området dataproduktion ingår applikationsdrift och serverdrift med mycket höga krav på tillgänglighet samt katastrofberedskap. I uppdraget ingår dessutom övervakning, licenshantering och teknisk support. SERVICE ÖVER HELA LANDET Tjänsten kontors-pc innefattar bland annat drift av PC-arbetsplatser, kontors-pc-servrar och applikationer samt produktförsörjning och licenshantering. Dessutom kommer Apoteket att erhålla service och underhåll över hela landet. Delar av Apotekets drygt anställda kommer att ha så kallade digitala arbetsplatser. Från dessa Stefan Carlsson och Åke Plyhm. arbetsplatser kan personalen ansluta sig till olika IT-system oberoende av tidpunkt och plats. Vi är mycket glada för det förtroende vi fått. Apoteket ligger långt framme när det gäller att använda IT för att öka servicen till sina kunder. Då det gäller elektroniska recept är bolaget världsledande. Tillsammans med Apoteket kommer vi nu att vidareutveckla funktionella IT-tjänster till Apoteket och dess kunder, vilket ytterligare stärker vår ställning som en attraktiv outsourcingpartner, säger Åke Plyhm, vice koncernchef på TietoEnator. Varje år expedieras cirka 24 miljoner e-recept vid Sveriges apotek. Apoteken har omkring 90 miljoner kundbesök per år och bra IT-stöd är avgörande Apoteket har redan i dag ett utvecklat IT-stöd som nu ska bli ännu bättre. för att reducera kötiderna och effektivisera försäljningen. Applikationsintegration gör det möjligt för Apoteket att erbjuda digitala självbetjäningstjänster via Apoteket.se samt hantering av e-recept på ett effektivt sätt. Inom området applikationsförvaltning kommer TietoEnator att svara för förvaltning och vidareutveckling av Apotekets olika IT-system, som en viktig del av Apotekets framtida utveckling. TIETOENATOR AVTAL DEN 24 JUNI Enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) har samtliga deltagare i denna upphandling fått ett tilldelningsbeslut där Apoteket motiverar sitt val av TietoEnator. Dessa anbudsgivare har nu tolv dagar på sig att lämna synpunkter på beslutet. Avtalet tecknades den 12 juni och träder i kraft den 24 juni, förutsatt att beslutet ej överklagas. Nr INTERAKTIV 1

2 NYA E-TJÄNSTER GER TILLGÄNGLIGARE VÅRD Ökad tillgänglighet är den gemensamma nämnaren för flera av de digitala tjänster som nu lanseras av TietoEnator Healthcare & Welfare. Det handlar till exempel om patienters ökade tillgång till service, möjligheter att snabbt fylla vakanser och att kalla in nyckelpersonal. En av de nya tjänster som nu är färdig för lansering är elektroniska kölappar. Idén är att den patient som söker vård, på till exempel en jourcentral eller en akutmottagning, efter prioritering och beslut om åtgärd får åka hem och vänta på sin tur i stället för att behöva sitta i väntrummet. När det är dags att komma in till mottagningen får patienten ett elektroniskt meddelande via sms. STOCKHOLM SATSAR 650 MILJONER PÅ IT Stockholms Stad planerer att satsa 650 miljoner kronor på ett utvecklingsarbete med IT som redskap för verksamhetsutveckling och medborgarservice. I arbetet ingår bland annat att med hjälp av IT underlätta valfriheten för stadens medborgare. Det ska vara enklare att ansöka om barnomsorg, välja skola och söka information med hjälp av IT. Digitala loggböcker ska införas där anhöriga via internet dagligen ska kunna se hur omsorgen bedrivs. Stadens webbsidor ska också anpassas för personer med funktionsnedsättning. DIGITAL ARBETSPLATS GER FRIHET PÅ JOBBET KommITS vårkonferens ägde rum den 9 10 maj i Luleå. Över fyrtio kommuner var representerade. TietoEnator var som vanligt närvarande och visade bland annat tjänsten Hantering av den digitala arbetsplatsen som erbjuder allt man behöver för modern datahantering, till exempel terminaler, applikationer och tjänster. Det gör det möjligt för personalen att ansluta till affärssystem och data när och var som helst. TietoEnator levererar den digitala arbetsplatsen som en tjänst som omfattar klientterminalens hela livscykel. RÅDGIVNING Råd om hur du kurerar dig själv. Eller hjälp att hitta rätt vårdinstans. Det får du på Sjukvårdsrådgivningens webbplats. Målet är att människor ska kunna hjälpa sig själva till att få rätt vård, i rätt tid och på rätt plats. Här är goda råd gratis Ny webbtjänst ger hjälp till självhjälp Inom den nationella IT-strategin finns ett delprojekt som handlar om vårdråd på webben. Den enskilda ska få större makt över sin egen hälsa genom att kunna läsa sig till information om sjukvård och sjukdomar, själv kunna navigera sig fram i vårdutbudet och med e-legitimation ha direktkontakt med vården, läsa provsvar och på sikt också sin egen journal. Det har med både kvalitet och ekonomi att göra. Vi måste få en mer effektiv och tillgänglig vårdapparat, säger Lena Lindqvist, marknadsansvarig inom området vård och omsorg på TietoEnator. MÅNGA VILL VETA MER Inom ramen för Inter natio nella IT-strategin startades projektet Vården på webben. och nu pågår atbetet med att bygga upp en nationell vårdwebbplats. Väldigt många människor i dag vill ha mycket kunskap om sin sjukdom och det söker man på webben. Många vill också få tjänster utförda, säger Tjia Torpe, vd på Sjukvårdsrådgivningen. Vårdwebbplatsen ska innehålla tre nivåer av tjänster: den första nivån som är tillgänglig redan i dag består av information om olika sjukdomar och läkemedel. Informationen är kvalitetssäkrad. TID ATT SPARA Nivå två är en tjänst som hjälper patienten att hitta och vända sig till rätt vårdinstans inom sitt landsting eller sin region. Tänk hur mycket tid en person sparar genom att slippa sitta i telefonkö för att få reda på vart den ska vända sig sin sjukdom, säger Tjia Torpe. Tjänsten förväntas leda till mindre telefonköer vilket gör att akuta fall kommer fram snabbare och snabbare kan få rätt hjälp. Rätt person ska komma till rätt vårdnivå från början. Vården blir på detta sätt mer tillgänglig för medborgarna. Nivå två ska också innehålla regionala nyheter om sjukvård och sjukdomar. Nivå tre är en personlig nivå med tjänster där patienten ska kunna boka tider, läsa sin journal, följa remissvar, läsa provsvar och förnya recept. För att kunna göra dessa saker krävs en personlig e-legitimation. Denna nivå ställer stora krav på IT-säkerhet och även en ny utformning av patientdatalagen. Vitsen är att du ska veta mest om dig själv, att du kan göra denna information tillgänglig för din behandlande läkare och att du kan påverka vilken vård du får. ULRIKA LOKRANTZ RÅD OM VÅRD I LUREN Vårdwebbplatsen ska kompletteras med sjukvårdsrådgivning på telefon på det nationella kortnumret Redan i dag driver många landsting sin egen sjukvårdsrådgivning. 2 INTERAKTIV Nr

3 Tjia Torpe är vd på Sjukvårdsrådgivningen som ger hjälp till självhjälp via webben. FOTO: MAGNUS GLANS NATIONELLA IT-STRATEGIN Alla medlemsländer inom EU måste ha en IT-policy. I Sverige fick socialdepartementet i uppdrag av regeringen att ta fram denna IT-policy som blev den nationella IT-strategin. Under processen med IT-strategin bidrog bland annat TietoEnator med sakkunskap och fungerade även som remissinstans. Den nationella IT-strategin fastställdes och presenterades i april 2006 i Rosenbad. Utifrån strategin tog man sedan fram en handlingsplan som genomförs under tre år, från 2007 till Budgeten för denna handlingsplan är 1 miljard kronor och i år finns 329 miljoner kronor avsatta för genomförandet. Regeringen och Sveriges kommuner och landsting finansierar projektet och SKL, Sveriges kommuner och landsting, är beställarorganisation i projektet. Inom den nationella IT-strategin finns sex insatsområden och 13 prioriterade delprojekt. Ett av dessa delprojekt handlar om vårdråd på webben (se artikel här intill). Rätt frågor ger bättre svar Patienter som hör av sig via telefon ska få bättre råd. Med TietoEnators webbaserade kunskapsstöd får vårdpersonalen hjälp att ställa rätt frågor, att ge råd om självbehandling, eller att slussa patienten vidare. Kunskapsstöd för telefonrådgivning har sedan länge funnits på marknaden som en del av TietoEnators Teleråd. Kvalificerad telefonrådgivning i vården blir allt vanligare, och många efterfrågar kunskapsstöd. Därför har vi nu brutit ut den biten ur Teleråd och skapat ett webbaserat kunskapsstöd, säger Göran Gustavsson, produktansvarig för webbaserat kunskapsstöd på TietoEnator. Det webbaserade kunskapsstödet innehåller en mängd olika funktioner som hjälper vårdpersonalen med: Att ställa rätt frågor och utifrån svaren ställa diagnos. Hitta alternativa orsaker till olika symptom. Att bedöma om patienten behöver uppsöka vård eller om det räcker med självbehandling. Att ge råd om egenvård. Fördjupad formation om en diagnos, som också kan förmedlas till patienten. Länkar till andra kunskapskällor som till exempel Vårdguiden och FASS. Göran Gustavsson poängterar att kunskapsstödet inte ersätter gedigna kunskaper hos de sjuksköterskor som tar emot telefonsamtal från patienter. Men det kan vara en extrahjälp, eller stöd om man har någon lucka på ett visst område. Kunskapsstöd gör dessutom att råden blir mer enhetliga, eftersom alla använder samma informationskälla. Webbaserat kunskapsstöd kan med fördel användas som ett komplement till vanlig dokumentation i journal. Anteckningar kan göras och sedan enkelt föras över till journalen, säger Göran Gustavsson. Kunskapsstöd ska nu utvecklas vidare. Närmast på tur är funktionen Kloka ugglan med vars hjälp man kan ange sökord som till exempel feber + hosta + huvudvärk för att få förslag om vilka symptom eller diagnoser det kan röra sig om. Vidare ska det bli möjligt att skicka e-post till den uppringande med de råd som givits i telefon. Kunskapsstödets innehåll kan anpassas av kunden själv efter den egna verksamheten. Det är redan i dag möjligt att utforma stödet så att patienter kan få tillgång till informationen via en internetsida. TietoEnator har fått sin första kund av Kunskapsstöd. Hallands läns landsting har köpt en landstingslicens som innebär att de kan använda systemet på alla sjukhus och vårdcentraler i länet. ULRIKA LOKRANTZ Nr INTERAKTIV 3

4 BORGHOLMS SKOLOR BLIR DIGITALA Växande krav på elevdokumentation, behov av bättre informationsstruktur och enklare arbetsrutiner för lärare. Det är några av skälen till att Borgholms kommun väljer att skaffa en digital lärplattform. Effektiva vägar för kommunikation stod högt på prioriteringslistan. Viktigt är också att kunna ge föräldrar en kanal där de kan läsa och lämna information. En webbaserad lösning var ett grundkrav eftersom det ger lärarna möjlighet att sköta delar av sitt arbete hemifrån. E-post och filhantering via mappar, där elever och lärare kan hämta upp sina pågående arbeten via webben, är också någonting som tros bli mycket användbart på sikt. JÄMTLAND SAMORD- NAR VÅRDPLANERING Jämtlands läns landsting sällar sig till den rad av landsting som väljer att använda Meddix SVP. I september ska TietoEnators marknadsledande lösning för samordnad vårdplanering vara på plats för att kunna tas i bruk av landsting och kommuner i Jämtland. Meddix SVP hjälper landsting och kommuner att samarbeta på ett effektivt sätt. Patienter som är i behov av omsorg ska inte behöva hamna mellan två stolar när de skrivs ut från sjukhuset. Förutom landstinget i Jämtland används Samordnad vårdplanering av landstingen i Norrbotten, Gävleborg, Örebro, Östergötland, Jönköping och Värmland. STIPENDIUM FÖR INNOVATIONER Nu är det dags att söka 2008 års Vitalis stipendium för IT-innovationer inom vård och omsorg. Stipendiet på kronor delas ut årligen och premierar nytänkande bland personal verksamma inom området. Förslag på mottagare av stipendiet ska vara juryn tillhanda senast den 31 december Kriterier för stipendiet och ansökningsformulär finns på Där kan man också läsa om årets vinnande projekt. Beslutsstödet Clinical Pathway hjälper sjukhuset att planera vårdinsatsen. Resultatet är kortare behandlingstider och bättre kvalitet på vården. Vägen till framgång BEHANDLINGSPLAN Kortare behandlingstider, bättre kvalitet i vården och stöd till mindre erfarna läkare. Det är några effekter av att arbeta med Clinical Pathway standardiserade behandlingsplaner. Flera större sjukhus i Tyskland arbetar enligt denna metod. Vid ett benbrott behövs normalt ett antal åtgärder för att patienten ska bli frisk. Dessa sätter man ihop till ett paket, en standardiserad behandlingsplan. Clinical Pathway utgår från den behandling som i normalfallet behövs för en viss diagnos, säger Christer Björkendahl, chef för affärs utveckling och partnerstrategier på TietoEnator Healthcare & Welfare. IT-STÖDD BEHANDLING I Tyskland arbetar hittills sju sjukhus efter Clinical Pathway. TietoEnators första kund på området var ett privatägt sjukhus i Bottrop. Sjukhuset använde redan ett IT-system som TietoEnator levererat och ville nu ha ett processorienterat IT-stöd för klinikernas behandlingar. Tillsammans med personal från varje klinik fastställde man vilka åtgärder som skulle ingå en i behandlingsplan för RIKTLINJER FÖR VÅRD Clinical Pathway ger riktlinjerna för allt som sker runt patienten. Samtliga åtgärder bokas med automatik. Systemet ger även stöd till mindre erfarna läkare. en viss diagnos. Både klinisk, medicinsk och administrativ personal deltog i de workshops som TietoEnator anordnade tillsammans med sjukhuset. Sedan gjorde vi standardiserade behandlingsplaner för alla diagnoser på varje klinik. Ett och ett halvt år tog det att lägga upp och implementera de 135 behandlingsplaner som sjukhuset nu använt sig av i två år. Med Clinical Pathway har behandlingstiden för varje patient minskat med i snitt 1,45 dagar. Det innebär en enorm besparingspotential för dom som producerar vården, men också tidsmässigt för patienten. En annan effekt är att mindre erfarna läkare får stöd när de använder behandlingsplanerna. De slipper ta varje enskilt beslut själv. Behandlingen av patienterna blir mer strukturerad vilket leder till högre kvalitet. Standardiserade behandlingsplaner i vården kan jämföras med användningen av autopilot i flyget, menar Christer Björkendahl. Ju färre manuella moment som ingår, desto färre tillfällen till mänskliga misstag. AUTOMATISK BESTÄLLNING Om en läkare ställt diagnosen benbrott på en patient skickas en beställning automatiskt vidare i enlighet med nästa steg i behandlingsplanen. Om patienten ska röntgas får då röntgenkliniken ett meddelande och bokar in tid. Ortopeden meddelas sedan automatiskt. Så löper behandlingsprocessen vidare. Pilotinstallationer är inplanerade och först ut att testa är Stocholms Läns Landsting genom två pilotprojekt. Andra landsting som visat intresse är till exempel Region Skåne, Örebro Läns Landsting och Jämtlands Läns Landsting. ULRIKA LOKRANTZ ILLUSTRATION: EVA THIMGLAS 4 INTERAKTIV Nr

5 Dokumenterat säker hemsjukvård HEMSJUKVÅRD Svårhanterad dokumentation har gjort det komplicerat att mäta kvaliteten på hemsjukvården. Med IT-stödet ParaSoL blir det enkelt att följa upp och utvärdera omsorgen inom hemtjänst och på gruppboenden. Stockholms stad har sedan 1998 använt Paraplysystemet som TietoEnator utvecklat för att hantera och dokumentera ansökningar, utredningar och beslut om bistånd inom omsorgen. På utförarsidan har man dock saknat gemensam dokumentation. Men sedan slutet av mars arbetar biståndshandläggare och personal inom hemtjänst och på gruppboenden i ParaSoL som finns tillgängligt på alla stadsdelsförvaltningar. TIDIGARE HELT MANUELL Innan ParaSoL infördes varierade dokumentationens utseende på förvaltningarna. Den var helt manuell eller så fanns det lokala lösningar utan koppling till det övergripande verksamhetssystemet. Beställningarna skickades med fax och uppföljningen av vad som hände sedan var inte enkelt att hantera, säger Helga Einarsdottir, projektledare för IT omsorg inom Stockholms stad. Gemensam dokumentation och uppföljning är viktiga underlag för verksamhetsutvecklingen och en garanti för att kunderna har fått den omsorg och service de blivit lovade, menar Helga Einarsdottir. Förutsägbarhet i hantering av uppdrag och tydliga instruktioner till personalen är också avgörande faktorer för att kvalitetssäkra den omsorg kunderna får. Därför ville vi vidareutveckla Paraplysystemet med Dokumentation är viktigt för uppföljning inom hemsjukvården. Med hjälp av ParaSol ska Stockholms stad höja kvaliteten på vården. ett gemensamt IT-stöd för hela arbetsprocessen, säger Helga Einarsdotter. BESLUT OM BISTÅND Det nya IT-stödet ParaSoL ska användas av alla som arbetar inom omsorgen i staden. Största användargruppen är inom hemtjänsten och på gruppboenden för funktionshindrade. Hantering av ansökningar och utredningar samt beslut om bistånd registreras av biståndshandläggarna och hanteras i Paraplysystemet. När biståndshandläggaren skickat sin beställning tar ansvarig personal på hemtjänsten och gruppboenden fram en genomförandeplan tillsammans med kunden och dokumenterar den i ParaSoL. Denna funktion verkar för aktivt samarbete med kunderna om hur uppdragen genomförs. HJÄLPEN TYDLIGARE Kunden ska godkänna genomförandeplanen och hållas informerad om hur den omprövas och hanteras. Det gör att det blir tydligare för kunden vilken hjälp han eller hon ska få. När genomförandeplanen är godkänd skickar ParaSoL en bekräftelse till biståndshandläggaren att beställningen är omhändertagen, säger Helga Einarsdottir. Nu vet vi vad som händer och har ett underlag för att utvärdera verksamheten. Vi hittar det som inte fungerar bra och kan förbättra oss. FÖRBÄTTRAD IT-SÄKERHET När genomförandefasen påbörjas finns en bevakningsfunktion som ser till att man följer den uppgjorda processen. Den som jobbar inom till exempel hemtjänsten får hjälp att utföra arbetet som det var planerat. En annan vinst är förbättrad IT-säkerhet. Dokumentation inom socialtjänsten innehåller känsliga uppgifter och det är mer kostnadseffektivt och enklare att uppnå tillfredsställande säkerhetslösningar när informationen hanteras i ett och samma system. ULRIKA LOKRANTZ PARASOL DOKUMENTERAR HEMSJUKVÅRDEN personer arbetar inom Stockholms stads äldreomsorg, omsorg av funktionshindrade och socialpsykiatri. Tidigare hade man inget gemensamt stadsövergripande IT-stöd för utförare. Det var därför omöjligt att följa upp och kvalitetssäkra verksamheten. Stadens eget verksamhetssystem inom socialtjänsten, Paraplysystemet, har nu vidareutvecklats och en helt ny funktionalitet, kallad ParaSoL, har införts. Dokumentationen sker centralt och informationsflödet mellan biståndshandläggare och utförare har blivit helt automatiserat. TietoEnator har levererat den tekniska utvecklingen av ParaSoL Nr INTERAKTIV 5

6 TÄNDER Snart kan alla svenskar abonnera på tandvård. Förslaget till ny tandvårdsförsäkring väntas träda i kraft nästa år. Fyra landsting erbjuder redan så kallad frisktandvård med stöd av TietoEnators system Effica och fler drar i gång i höst. Tandtrollens skräck Abonnemangstandvård ska ge friskare tänder I dag har upp emot svenskar tecknat avtal om abonnemangstandvård, även kallat frisktandvård. Men redan nästa år kan antalet abonnemang ha ökat kraftigt. Den statliga tandvårdsutredningen presenterade under våren ett lagförslag på en ny tandvårdsförsäkring. Lagen som väntas träda i kraft den 1 juli nästa år innebär i praktiken att Folktandvården i alla Sveriges landsting måste erbjuda abonnemangstandvård. AUTOGIRO ERBJUDS Frisktandvård fungerar som ett slags försäkring och innebär regelbunden tandvård till fast pris. Priset beror på vilken vård patienten bedöms behöva under de två eller tre år som abonnemanget gäller. Tjänsten finns i dag i flera landsting men skiljer sig i viss mån vad gäller omfattning av vård och avtalslängden. Ofta erbjuds patienterna betalning via autogiro. Fördelarna är att patienterna får regelbunden tandvård och att de vet vilken kostnad de kommer att ha för tandvård den närmaste tiden. Men abonnemangstandvård innebär även fördelar för landstingen. Ju fler som väljer friskvård, desto lättare är det för landstingen att fördela sina resurser. Eftersom patienter knyts upp för en viss tidsperiod är patientunderlaget känt. Alla patienters tandstatus undersöks innan ett abonnemang tecknas, vilket gör det lättare för landstingen att planera vården. Exempelvis kan det för en viss patient räcka med besök hos en tandhygienist i stället för tandläkare. MINSKADE KOSTNADER Ett effektivare utnyttjande av vårdresurserna leder till minskade kostnader, säger John Kristoffersen, affärsansvarig för tandvård på TietoEnator Healthcare & Welfare. TietoEnators tandvårdssystem Effica är ett komplett journal-, tidboknings- och kallelsesystem som används på ungefär 45 procent av landstingsmarknaden. I programmet finns även en modul för abonnemangstandvård som i dag används av Folktandvården i Värmlands, Östergötlands, Kronobergs och Södermanlands län. I höst börjar även Blekinge läns landsting att hantera sin frisktandvård med modulen i Effica. Effica är i dag det enda helintegrerade tandvårdssystemet. Systemet kan ses som ett skal där alla moduler integreras till en helhet, säger John Kristoffersen. Effica stödjer också SMStjänster som påminner patienter om bokade besök. Systemet är även integrerat med ekonomisystem för automatisk hantering av kundfordringar. En nyhet i Effica är ett verktyg som gör det möjligt att hantera alla digitala bilder. Bildverktyget är integrerat fullt ut och skiljer Effica från andra tandvårdssystem på marknaden, säger John Kristoffersen. CARL HJELM Nytt system Folktandvården i Västerbotten hanterar kundavtal och fakturering med ett nytt system som har utvecklats tillsammans med TietoEnator. Nu testas även ett system för att föra över frisktandvårdspatienter mellan landsting. Kort efter att Folktand vården i Västerbottens läns landsting införde tjänsten abonnemangs tandvård blev situationen ohållbar. Avtalen och faktureringen hanterades manuellt med papper, penna och pärmar. Snart var det över 6 INTERAKTIV Nr FOTO: PHOTOS.COM Nr INTERAKTIV 7

7 FOTO: MIKAEL RISEDAL/SCANPIX Från och med den 1 juli måste alla landsting erbjuda abonnemangstandvård. TietoEnators system Effica erbjuder stöd för verksamheten. klarade Västerbottens krisläge abonnemang, varav autogirofakturor, i månaden som skulle hanteras. Eftersom alla avtal ser olika ut blev detta väldigt krångligt och ohanterligt. Personalen orkade inte med detta. Att hitta ett system för detta var nästan en överlevnadsfråga, säger Lage Wigren, tandvårdschef i Västerbottens läns landsting. använder även Västernorrlands läns landsting systemet. Systemet Fas är utvecklat för att hantera abonnemangstandvård och är helt fristående från tandvårdssystem som exempelvis Effica. Fas hanterar bland annat nytecknande av abonnemang, kallelser och betalning via autogiro. Systemet hanterar det här på ett förträffligt sätt. Administrationen har effektiviserats. Vi är jättenöjda, säger Lage Wigren. Patienter med tandvårdsabonnemang i ett landsting har rätt till tandvård i ett annat. Men i dag saknas ett effektivt system för den hanteringen. Därför testas i Västerbotten och Västernorrland nu den nya funktionen Fas Central, som är en vidareutveckling av Fas. Tanken är att knyta ihop alla landsting i Sverige. Systemet är unikt och vi har stora förhoppningar på det, säger Rune Emanuelsson, konsult på TietoEnator Processing & Network. Fas Central beräknas ha implementerats i Västerbotten och Västernorrland i augusti. CARL HJELM NÄRA SAMARBETE TietoEnator utvecklade systemet Fas i nära samarbete med Folktandvården i länet. I dag Interaktiv Interaktiv ges ut av TietoEnator. Ansvarig utgivare: Nils Knutsson. Produktion: OTW Publishing (www.otw.se). Adress: TietoEnator, Kista.Tel: Fax: E-post: Nr INTERAKTIV 7

8 En smart plan för S:t Göran PLANERING Högre vårdkvalitet och bättre utnyttjande av resurser. Det är två skäl till att Capio S:t Görans Sjukhus har infört operationsplaneringssystemet Provisio. Genom ett säkrare och effektivare arbetssätt ger Provisio ett smidigare operationsflöde, vilket även gagnar patienterna, säger vd:n Gunnar Németh. C apio S:t Görans Sjukhus i Stockholm är Sveriges fjärde största akutsjukhus och ingår i den europeiska sjukvårdskoncernen Capio. Sjukhusets inriktning är specialiserad akutsjukvård som internmedicin, ortopedi och kirurgi. Den 12 juni var det driftstart för operationsplaneringssystemet Provisio på sjukhuset. Gunnar Németh, vd på Capio S:t Görans Sjukhus, säger att flera produkter på marknaden undersöktes. Men valet föll på Provisio. Gränssnittet är lättanvänt och funktionellt. Vi vet att systemet används på andra sjukhus och fungerar. Dessutom har TietoEnator kraft och kompetens att underhålla och fortsätta utveckla systemet tillsammans med oss, säger han. HELA KEDJAN Provisio från TietoEnator används vid planering, hantering och uppföljning av operationer och anestesiaktiviteter. Systemet hanterar hela flödet från den första läkarundersökningen, väntelista och anestesibedömning till registrering av data under operationen, planering av eftervård och kvalitetsuppföljning. Provisio hjälper sjukhuset Provisio hjälper S:t Görans Sjukhus att bli effektivare. att bättre utnyttja sina fasta resurser. Detta är ett annat sätt att jobba. Genom att vi utnyttjar våra operationssalar bättre räknar vi med att vår produktivitet ökar betydligt. Dessutom slipper patienter ligga och vänta i samband med operationer. Det är en stor kvalitetshöjning. Ett nytt hjälpmedel på sjukhuset är en bildskärm på avdelningarnas sköterskeexpedition som ger överblick över vad som sker exempelvis hur lång tid det är kvar av en operation. Det innebär att en kommande operation kan förberedas i förväg. Provisio används i dag på 21 svenska sjukhus. Huvudprodukten Provisio Planering kan kombineras med en rad tilläggsprodukter och tjänster som TietoEnator har utvecklat i nära samarbete med sina kunder. Den senaste produkten är en elektronisk anestesijournal som dokumenterar information under operationen och som automatiskt hämtar in data från anestesiapparater. Operationsverksamheten utgör en stor del av sjukhusens budget. Genom att effektivisera hanteringen har man väldigt mycket att tjäna. Provisio är en strategiskt viktig produkt inom området beslutsstöd, både för verksamheten och för TietoEnator, säger Sverre Ström-Olsen, affärsansvarig på TietoEnator. PROVISIO SPARAR TID Provisio är ett verksamhetssystem för sjukhus som hanterar processerna från operationsanmälan tills patienten skrivs ut. Huvudprodukten Provisio Planering kan kombineras med tilläggsprodukter som Analys, Ekonomi, Efterregistrering och Kvalitet. För sjukhuset innebär användandet av Provisio bland annat tidsbesparingar genom ett effektivare arbetssätt och färre planeringsmöten. För patienter innebär systemet kortare väntetider, bättre information, större säkerhet och färre avbokningar. 8 INTERAKTIV Nr

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsrapport 2011 Innehållsförteckning 1 Inera i korthet 2 Styrelseordförande och VD har ordet 4 Invånartjänster 8 1177 hela Sveriges webbplats 10 UMO sajten för unga om sex, hälsa och relationer 12 Vårdtjänster

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg Nationell ehälsa strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg 2010 Produktion: Socialdepartementet Form och layout: Svensk Information Foto: Mattias Ahlm, Nina Hellström, Jennifer

Läs mer

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Förord Patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgänglighet inom vård och omsorg kan kraftigt förbättras

Läs mer

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2 Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet INNEHÅLLsförteckning Förord Inledning Offentliga välfärdstjänster och privata alternativ

Läs mer

Förvaltningsplan 2014 Programområdet Invånartjänster

Förvaltningsplan 2014 Programområdet Invånartjänster 1(48) Förvaltningsplan 2014 Programområdet Invånartjänster Utförare Stockholms läns landsting Uppdragstagare Kim Nordlander Revisionshistorik Version Författare Kommentar 2(48) Innehåll INNEHÅLL... 2 1.

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS Distribueras i Dagens Industri 4 maj 2009 2 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY

Läs mer

användning av medicinteknik

användning av medicinteknik Rapport 2015:2 Mot en mer effektiv och jämlik användning av medicinteknik om nyttan med hälsoekonomiska Mot en bedömningar mer effektiv av och medicinteknik jämlik användning av medicinteknik om nyttan

Läs mer

Stimulansmedel. För insatser inom vård och omsorg för äldre personer

Stimulansmedel. För insatser inom vård och omsorg för äldre personer Projektrapport: Stimulansmedel För insatser inom vård och omsorg för äldre personer Delprojekt: Mobil läkare Projektperiod 2007-09-01 tom 2010 Anette Lindberg projektledare Vård- och omsorgsförvaltningen

Läs mer

DEN MÄNSKLIGA SIDAN AV IT. en bok om e-hälsa. Sammanfattning av projektet Syster Gudruns fullskalelabb i Blekinge för IT i vård och omsorg.

DEN MÄNSKLIGA SIDAN AV IT. en bok om e-hälsa. Sammanfattning av projektet Syster Gudruns fullskalelabb i Blekinge för IT i vård och omsorg. DEN MÄNSKLIGA SIDAN AV IT en bok om e-hälsa Sammanfattning av projektet Syster Gudruns fullskalelabb i Blekinge för IT i vård och omsorg. Produktionsår: 2011 Boken är framtagen på uppdrag av Syster Gudruns

Läs mer

Undersökning Vårdbarometern. Vald enhet Sverige. Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka

Undersökning Vårdbarometern. Vald enhet Sverige. Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka Undersökning Vårdbarometern Vald enhet Sverige Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka Version: v. 1 (2012-12-19) Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129,

Läs mer

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri 4. I det här avsnittet kommer vi att återge den information som vi har samlat in. Vi har valt att presentera varje intervju för sig och indela dessa i sex olika avsnitt. Först presenterar vi företaget

Läs mer

för lönsamhet Utbildning nyckeln till framgång We Like Complexity 1/1 252x372 En utomordentlig

för lönsamhet Utbildning nyckeln till framgång We Like Complexity 1/1 252x372 En utomordentlig Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 58% Mellanröd

Läs mer

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen 1 Välfärdsutvecklingsrådet 2012-04-24 Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen Innehåll Förord... 2 Inledning... 3 Sammanfattning... 5 Ersättningssystem Analys och förslag... 8 Samverkansfrågor

Läs mer

Välfärdsutvecklingsrådets rapport till regeringen

Välfärdsutvecklingsrådets rapport till regeringen Välfärdsutvecklingsrådets rapport till regeringen 1 Förord Välfärdsutvecklingsrådet inrättades av regeringen i maj 2010. Rådets uppdrag har varit att bidra med råd, kunskap och erfarenheter till regeringen

Läs mer

AD 263/2013. Årsredovisning 2012

AD 263/2013. Årsredovisning 2012 AD 263/2013 Årsredovisning 2012 1 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat... 2 1.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 2 1.2 Bolagsverkets organisation 5 2 Resultatredovisning... 6 2.1 Bolagsverkets

Läs mer

Mobil läkare Ljungby kommun

Mobil läkare Ljungby kommun FoU Kronoberg FoU-rapport 2011:1 Mobil läkare Ljungby kommun Hanna Lunding Sammanfattning I takt med att allt fler multisjuka äldre vårdas i det egna hemmet och antalet avancerade vårdinsatser som görs

Läs mer

innovationer för hållbar vård och omsorg

innovationer för hållbar vård och omsorg Vinnova Rapport VR 2009:21 innovationer för hållbar vård och omsorg värdeskapande vård- och omsorgsprocesser utifrån patientens behov Sune Andreasson & Monica Winge Titel: Innovationer för hållbar vård

Läs mer

Årsredovisning. Hållbarhetsredovisning

Årsredovisning. Hållbarhetsredovisning Årsredovisning + 2012 Hållbarhetsredovisning Apoteket erbjuder ett brett utbud av läkemedel, noga utvalda hälsoprodukter och kvalificerade farmaceutiska tjänster till konsumenter, vården och företag. Hos

Läs mer

Teknisk översikt av IT-stöd i äldreomsorgen

Teknisk översikt av IT-stöd i äldreomsorgen Delrapport: Teknisk översikt av IT-stöd i äldreomsorgen Författare: Niklas Johansson Isabella Scandurra Lena Eriksson Bengt Sandblad Innehåll 1 FÖRORD... 3 2 INLEDNING... 4 3 PRESENTERADE IT-STÖD... 5

Läs mer

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling!

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling! Länstidningen Juni 2014 årgång 33 SIDAN 16 Till alla länsbor från landstinget Tema: Regionvalet... och Tebladstårtan går till Barn- och ungdomskliniken på USÖ SIDAN 15 GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL Tebladet.

Läs mer

HSNNYTT 04/14. Lokala programkontor gör Framtidsplanen till verklighet. Tandhälsan stadigt bättre hos barn och unga. Listning på husläkarmottagningar

HSNNYTT 04/14. Lokala programkontor gör Framtidsplanen till verklighet. Tandhälsan stadigt bättre hos barn och unga. Listning på husläkarmottagningar HSNNYTT 04/14 NYHETSBREV TILL VÅRDGIVARE FRÅN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN, STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING www.vardgivarguiden.se Maj Tandhälsan stadigt bättre hos barn och unga Barn och ungdomar i Stockholms

Läs mer

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden Allmän information om bredbandsstödet - Jordbruksverket Sida 1 av 4 Du är här: Startsida Stöd Företags- och projektstöd Projektstöd 2014 Bredband Allmän information om bredbandsstödet Den här sidan är

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS

RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS Slutenvård - Hallands sjukhus På väg in till sjukhus Anna och Lars - mest sjuka äldre personer På väg ut från sjukhus Öppenvård - Närsjukvård och kommunal vård

Läs mer

Budget för en rättvis vård

Budget för en rättvis vård Budget för en rättvis vård Landstingsbudget för 2011 och flerårsplaner för 2012-2013 samt Investeringsbudget 2011-2015 1 Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att

Läs mer