Interaktiv. Rekordaffär till TietoEnator

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Interaktiv. Rekordaffär till TietoEnator"

Transkript

1 Interaktiv EN MARKNADSTIDNING FÖR OFFENTLIG SEKTOR, VÅRD, OMSORG OCH SKOLA, NR 2, JUNI 2007 Rekordaffär till TietoEnator STORORDER Apoteket har valt TietoEnator till ny leverantör av dataproduktion, applikationsintegration, applikationsförvaltning samt kontors-pc. Det totala ordervärdet beräknas uppgå till cirka 535 miljoner kronor. Dessutom finns möjlighet till förlängning som uppskattas vara värd 340 miljoner kronor. TietoEnator vann upphandlingen genom att erbjuda bästa kvalitet. Det intressanta var att de också, genom att visa ett effektivt sätt att arbeta, kunde erbjuda samma prisnivå som sina konkurrenter. Vi valde att göra en multiupphandling, där vi tittat på varje del för sig. TietoEnator var bäst på varje del, säger Stefan Carlsson, vd för Apoteket. AB TietoEnator har valt att samarbeta med Infocare som underleverantör i delar av dataproduktion och kontors- PC, samt med Sirius IT i delar av applikationsförvaltningen. I området dataproduktion ingår applikationsdrift och serverdrift med mycket höga krav på tillgänglighet samt katastrofberedskap. I uppdraget ingår dessutom övervakning, licenshantering och teknisk support. SERVICE ÖVER HELA LANDET Tjänsten kontors-pc innefattar bland annat drift av PC-arbetsplatser, kontors-pc-servrar och applikationer samt produktförsörjning och licenshantering. Dessutom kommer Apoteket att erhålla service och underhåll över hela landet. Delar av Apotekets drygt anställda kommer att ha så kallade digitala arbetsplatser. Från dessa Stefan Carlsson och Åke Plyhm. arbetsplatser kan personalen ansluta sig till olika IT-system oberoende av tidpunkt och plats. Vi är mycket glada för det förtroende vi fått. Apoteket ligger långt framme när det gäller att använda IT för att öka servicen till sina kunder. Då det gäller elektroniska recept är bolaget världsledande. Tillsammans med Apoteket kommer vi nu att vidareutveckla funktionella IT-tjänster till Apoteket och dess kunder, vilket ytterligare stärker vår ställning som en attraktiv outsourcingpartner, säger Åke Plyhm, vice koncernchef på TietoEnator. Varje år expedieras cirka 24 miljoner e-recept vid Sveriges apotek. Apoteken har omkring 90 miljoner kundbesök per år och bra IT-stöd är avgörande Apoteket har redan i dag ett utvecklat IT-stöd som nu ska bli ännu bättre. för att reducera kötiderna och effektivisera försäljningen. Applikationsintegration gör det möjligt för Apoteket att erbjuda digitala självbetjäningstjänster via Apoteket.se samt hantering av e-recept på ett effektivt sätt. Inom området applikationsförvaltning kommer TietoEnator att svara för förvaltning och vidareutveckling av Apotekets olika IT-system, som en viktig del av Apotekets framtida utveckling. TIETOENATOR AVTAL DEN 24 JUNI Enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) har samtliga deltagare i denna upphandling fått ett tilldelningsbeslut där Apoteket motiverar sitt val av TietoEnator. Dessa anbudsgivare har nu tolv dagar på sig att lämna synpunkter på beslutet. Avtalet tecknades den 12 juni och träder i kraft den 24 juni, förutsatt att beslutet ej överklagas. Nr INTERAKTIV 1

2 NYA E-TJÄNSTER GER TILLGÄNGLIGARE VÅRD Ökad tillgänglighet är den gemensamma nämnaren för flera av de digitala tjänster som nu lanseras av TietoEnator Healthcare & Welfare. Det handlar till exempel om patienters ökade tillgång till service, möjligheter att snabbt fylla vakanser och att kalla in nyckelpersonal. En av de nya tjänster som nu är färdig för lansering är elektroniska kölappar. Idén är att den patient som söker vård, på till exempel en jourcentral eller en akutmottagning, efter prioritering och beslut om åtgärd får åka hem och vänta på sin tur i stället för att behöva sitta i väntrummet. När det är dags att komma in till mottagningen får patienten ett elektroniskt meddelande via sms. STOCKHOLM SATSAR 650 MILJONER PÅ IT Stockholms Stad planerer att satsa 650 miljoner kronor på ett utvecklingsarbete med IT som redskap för verksamhetsutveckling och medborgarservice. I arbetet ingår bland annat att med hjälp av IT underlätta valfriheten för stadens medborgare. Det ska vara enklare att ansöka om barnomsorg, välja skola och söka information med hjälp av IT. Digitala loggböcker ska införas där anhöriga via internet dagligen ska kunna se hur omsorgen bedrivs. Stadens webbsidor ska också anpassas för personer med funktionsnedsättning. DIGITAL ARBETSPLATS GER FRIHET PÅ JOBBET KommITS vårkonferens ägde rum den 9 10 maj i Luleå. Över fyrtio kommuner var representerade. TietoEnator var som vanligt närvarande och visade bland annat tjänsten Hantering av den digitala arbetsplatsen som erbjuder allt man behöver för modern datahantering, till exempel terminaler, applikationer och tjänster. Det gör det möjligt för personalen att ansluta till affärssystem och data när och var som helst. TietoEnator levererar den digitala arbetsplatsen som en tjänst som omfattar klientterminalens hela livscykel. RÅDGIVNING Råd om hur du kurerar dig själv. Eller hjälp att hitta rätt vårdinstans. Det får du på Sjukvårdsrådgivningens webbplats. Målet är att människor ska kunna hjälpa sig själva till att få rätt vård, i rätt tid och på rätt plats. Här är goda råd gratis Ny webbtjänst ger hjälp till självhjälp Inom den nationella IT-strategin finns ett delprojekt som handlar om vårdråd på webben. Den enskilda ska få större makt över sin egen hälsa genom att kunna läsa sig till information om sjukvård och sjukdomar, själv kunna navigera sig fram i vårdutbudet och med e-legitimation ha direktkontakt med vården, läsa provsvar och på sikt också sin egen journal. Det har med både kvalitet och ekonomi att göra. Vi måste få en mer effektiv och tillgänglig vårdapparat, säger Lena Lindqvist, marknadsansvarig inom området vård och omsorg på TietoEnator. MÅNGA VILL VETA MER Inom ramen för Inter natio nella IT-strategin startades projektet Vården på webben. och nu pågår atbetet med att bygga upp en nationell vårdwebbplats. Väldigt många människor i dag vill ha mycket kunskap om sin sjukdom och det söker man på webben. Många vill också få tjänster utförda, säger Tjia Torpe, vd på Sjukvårdsrådgivningen. Vårdwebbplatsen ska innehålla tre nivåer av tjänster: den första nivån som är tillgänglig redan i dag består av information om olika sjukdomar och läkemedel. Informationen är kvalitetssäkrad. TID ATT SPARA Nivå två är en tjänst som hjälper patienten att hitta och vända sig till rätt vårdinstans inom sitt landsting eller sin region. Tänk hur mycket tid en person sparar genom att slippa sitta i telefonkö för att få reda på vart den ska vända sig sin sjukdom, säger Tjia Torpe. Tjänsten förväntas leda till mindre telefonköer vilket gör att akuta fall kommer fram snabbare och snabbare kan få rätt hjälp. Rätt person ska komma till rätt vårdnivå från början. Vården blir på detta sätt mer tillgänglig för medborgarna. Nivå två ska också innehålla regionala nyheter om sjukvård och sjukdomar. Nivå tre är en personlig nivå med tjänster där patienten ska kunna boka tider, läsa sin journal, följa remissvar, läsa provsvar och förnya recept. För att kunna göra dessa saker krävs en personlig e-legitimation. Denna nivå ställer stora krav på IT-säkerhet och även en ny utformning av patientdatalagen. Vitsen är att du ska veta mest om dig själv, att du kan göra denna information tillgänglig för din behandlande läkare och att du kan påverka vilken vård du får. ULRIKA LOKRANTZ RÅD OM VÅRD I LUREN Vårdwebbplatsen ska kompletteras med sjukvårdsrådgivning på telefon på det nationella kortnumret Redan i dag driver många landsting sin egen sjukvårdsrådgivning. 2 INTERAKTIV Nr

3 Tjia Torpe är vd på Sjukvårdsrådgivningen som ger hjälp till självhjälp via webben. FOTO: MAGNUS GLANS NATIONELLA IT-STRATEGIN Alla medlemsländer inom EU måste ha en IT-policy. I Sverige fick socialdepartementet i uppdrag av regeringen att ta fram denna IT-policy som blev den nationella IT-strategin. Under processen med IT-strategin bidrog bland annat TietoEnator med sakkunskap och fungerade även som remissinstans. Den nationella IT-strategin fastställdes och presenterades i april 2006 i Rosenbad. Utifrån strategin tog man sedan fram en handlingsplan som genomförs under tre år, från 2007 till Budgeten för denna handlingsplan är 1 miljard kronor och i år finns 329 miljoner kronor avsatta för genomförandet. Regeringen och Sveriges kommuner och landsting finansierar projektet och SKL, Sveriges kommuner och landsting, är beställarorganisation i projektet. Inom den nationella IT-strategin finns sex insatsområden och 13 prioriterade delprojekt. Ett av dessa delprojekt handlar om vårdråd på webben (se artikel här intill). Rätt frågor ger bättre svar Patienter som hör av sig via telefon ska få bättre råd. Med TietoEnators webbaserade kunskapsstöd får vårdpersonalen hjälp att ställa rätt frågor, att ge råd om självbehandling, eller att slussa patienten vidare. Kunskapsstöd för telefonrådgivning har sedan länge funnits på marknaden som en del av TietoEnators Teleråd. Kvalificerad telefonrådgivning i vården blir allt vanligare, och många efterfrågar kunskapsstöd. Därför har vi nu brutit ut den biten ur Teleråd och skapat ett webbaserat kunskapsstöd, säger Göran Gustavsson, produktansvarig för webbaserat kunskapsstöd på TietoEnator. Det webbaserade kunskapsstödet innehåller en mängd olika funktioner som hjälper vårdpersonalen med: Att ställa rätt frågor och utifrån svaren ställa diagnos. Hitta alternativa orsaker till olika symptom. Att bedöma om patienten behöver uppsöka vård eller om det räcker med självbehandling. Att ge råd om egenvård. Fördjupad formation om en diagnos, som också kan förmedlas till patienten. Länkar till andra kunskapskällor som till exempel Vårdguiden och FASS. Göran Gustavsson poängterar att kunskapsstödet inte ersätter gedigna kunskaper hos de sjuksköterskor som tar emot telefonsamtal från patienter. Men det kan vara en extrahjälp, eller stöd om man har någon lucka på ett visst område. Kunskapsstöd gör dessutom att råden blir mer enhetliga, eftersom alla använder samma informationskälla. Webbaserat kunskapsstöd kan med fördel användas som ett komplement till vanlig dokumentation i journal. Anteckningar kan göras och sedan enkelt föras över till journalen, säger Göran Gustavsson. Kunskapsstöd ska nu utvecklas vidare. Närmast på tur är funktionen Kloka ugglan med vars hjälp man kan ange sökord som till exempel feber + hosta + huvudvärk för att få förslag om vilka symptom eller diagnoser det kan röra sig om. Vidare ska det bli möjligt att skicka e-post till den uppringande med de råd som givits i telefon. Kunskapsstödets innehåll kan anpassas av kunden själv efter den egna verksamheten. Det är redan i dag möjligt att utforma stödet så att patienter kan få tillgång till informationen via en internetsida. TietoEnator har fått sin första kund av Kunskapsstöd. Hallands läns landsting har köpt en landstingslicens som innebär att de kan använda systemet på alla sjukhus och vårdcentraler i länet. ULRIKA LOKRANTZ Nr INTERAKTIV 3

4 BORGHOLMS SKOLOR BLIR DIGITALA Växande krav på elevdokumentation, behov av bättre informationsstruktur och enklare arbetsrutiner för lärare. Det är några av skälen till att Borgholms kommun väljer att skaffa en digital lärplattform. Effektiva vägar för kommunikation stod högt på prioriteringslistan. Viktigt är också att kunna ge föräldrar en kanal där de kan läsa och lämna information. En webbaserad lösning var ett grundkrav eftersom det ger lärarna möjlighet att sköta delar av sitt arbete hemifrån. E-post och filhantering via mappar, där elever och lärare kan hämta upp sina pågående arbeten via webben, är också någonting som tros bli mycket användbart på sikt. JÄMTLAND SAMORD- NAR VÅRDPLANERING Jämtlands läns landsting sällar sig till den rad av landsting som väljer att använda Meddix SVP. I september ska TietoEnators marknadsledande lösning för samordnad vårdplanering vara på plats för att kunna tas i bruk av landsting och kommuner i Jämtland. Meddix SVP hjälper landsting och kommuner att samarbeta på ett effektivt sätt. Patienter som är i behov av omsorg ska inte behöva hamna mellan två stolar när de skrivs ut från sjukhuset. Förutom landstinget i Jämtland används Samordnad vårdplanering av landstingen i Norrbotten, Gävleborg, Örebro, Östergötland, Jönköping och Värmland. STIPENDIUM FÖR INNOVATIONER Nu är det dags att söka 2008 års Vitalis stipendium för IT-innovationer inom vård och omsorg. Stipendiet på kronor delas ut årligen och premierar nytänkande bland personal verksamma inom området. Förslag på mottagare av stipendiet ska vara juryn tillhanda senast den 31 december Kriterier för stipendiet och ansökningsformulär finns på Där kan man också läsa om årets vinnande projekt. Beslutsstödet Clinical Pathway hjälper sjukhuset att planera vårdinsatsen. Resultatet är kortare behandlingstider och bättre kvalitet på vården. Vägen till framgång BEHANDLINGSPLAN Kortare behandlingstider, bättre kvalitet i vården och stöd till mindre erfarna läkare. Det är några effekter av att arbeta med Clinical Pathway standardiserade behandlingsplaner. Flera större sjukhus i Tyskland arbetar enligt denna metod. Vid ett benbrott behövs normalt ett antal åtgärder för att patienten ska bli frisk. Dessa sätter man ihop till ett paket, en standardiserad behandlingsplan. Clinical Pathway utgår från den behandling som i normalfallet behövs för en viss diagnos, säger Christer Björkendahl, chef för affärs utveckling och partnerstrategier på TietoEnator Healthcare & Welfare. IT-STÖDD BEHANDLING I Tyskland arbetar hittills sju sjukhus efter Clinical Pathway. TietoEnators första kund på området var ett privatägt sjukhus i Bottrop. Sjukhuset använde redan ett IT-system som TietoEnator levererat och ville nu ha ett processorienterat IT-stöd för klinikernas behandlingar. Tillsammans med personal från varje klinik fastställde man vilka åtgärder som skulle ingå en i behandlingsplan för RIKTLINJER FÖR VÅRD Clinical Pathway ger riktlinjerna för allt som sker runt patienten. Samtliga åtgärder bokas med automatik. Systemet ger även stöd till mindre erfarna läkare. en viss diagnos. Både klinisk, medicinsk och administrativ personal deltog i de workshops som TietoEnator anordnade tillsammans med sjukhuset. Sedan gjorde vi standardiserade behandlingsplaner för alla diagnoser på varje klinik. Ett och ett halvt år tog det att lägga upp och implementera de 135 behandlingsplaner som sjukhuset nu använt sig av i två år. Med Clinical Pathway har behandlingstiden för varje patient minskat med i snitt 1,45 dagar. Det innebär en enorm besparingspotential för dom som producerar vården, men också tidsmässigt för patienten. En annan effekt är att mindre erfarna läkare får stöd när de använder behandlingsplanerna. De slipper ta varje enskilt beslut själv. Behandlingen av patienterna blir mer strukturerad vilket leder till högre kvalitet. Standardiserade behandlingsplaner i vården kan jämföras med användningen av autopilot i flyget, menar Christer Björkendahl. Ju färre manuella moment som ingår, desto färre tillfällen till mänskliga misstag. AUTOMATISK BESTÄLLNING Om en läkare ställt diagnosen benbrott på en patient skickas en beställning automatiskt vidare i enlighet med nästa steg i behandlingsplanen. Om patienten ska röntgas får då röntgenkliniken ett meddelande och bokar in tid. Ortopeden meddelas sedan automatiskt. Så löper behandlingsprocessen vidare. Pilotinstallationer är inplanerade och först ut att testa är Stocholms Läns Landsting genom två pilotprojekt. Andra landsting som visat intresse är till exempel Region Skåne, Örebro Läns Landsting och Jämtlands Läns Landsting. ULRIKA LOKRANTZ ILLUSTRATION: EVA THIMGLAS 4 INTERAKTIV Nr

5 Dokumenterat säker hemsjukvård HEMSJUKVÅRD Svårhanterad dokumentation har gjort det komplicerat att mäta kvaliteten på hemsjukvården. Med IT-stödet ParaSoL blir det enkelt att följa upp och utvärdera omsorgen inom hemtjänst och på gruppboenden. Stockholms stad har sedan 1998 använt Paraplysystemet som TietoEnator utvecklat för att hantera och dokumentera ansökningar, utredningar och beslut om bistånd inom omsorgen. På utförarsidan har man dock saknat gemensam dokumentation. Men sedan slutet av mars arbetar biståndshandläggare och personal inom hemtjänst och på gruppboenden i ParaSoL som finns tillgängligt på alla stadsdelsförvaltningar. TIDIGARE HELT MANUELL Innan ParaSoL infördes varierade dokumentationens utseende på förvaltningarna. Den var helt manuell eller så fanns det lokala lösningar utan koppling till det övergripande verksamhetssystemet. Beställningarna skickades med fax och uppföljningen av vad som hände sedan var inte enkelt att hantera, säger Helga Einarsdottir, projektledare för IT omsorg inom Stockholms stad. Gemensam dokumentation och uppföljning är viktiga underlag för verksamhetsutvecklingen och en garanti för att kunderna har fått den omsorg och service de blivit lovade, menar Helga Einarsdottir. Förutsägbarhet i hantering av uppdrag och tydliga instruktioner till personalen är också avgörande faktorer för att kvalitetssäkra den omsorg kunderna får. Därför ville vi vidareutveckla Paraplysystemet med Dokumentation är viktigt för uppföljning inom hemsjukvården. Med hjälp av ParaSol ska Stockholms stad höja kvaliteten på vården. ett gemensamt IT-stöd för hela arbetsprocessen, säger Helga Einarsdotter. BESLUT OM BISTÅND Det nya IT-stödet ParaSoL ska användas av alla som arbetar inom omsorgen i staden. Största användargruppen är inom hemtjänsten och på gruppboenden för funktionshindrade. Hantering av ansökningar och utredningar samt beslut om bistånd registreras av biståndshandläggarna och hanteras i Paraplysystemet. När biståndshandläggaren skickat sin beställning tar ansvarig personal på hemtjänsten och gruppboenden fram en genomförandeplan tillsammans med kunden och dokumenterar den i ParaSoL. Denna funktion verkar för aktivt samarbete med kunderna om hur uppdragen genomförs. HJÄLPEN TYDLIGARE Kunden ska godkänna genomförandeplanen och hållas informerad om hur den omprövas och hanteras. Det gör att det blir tydligare för kunden vilken hjälp han eller hon ska få. När genomförandeplanen är godkänd skickar ParaSoL en bekräftelse till biståndshandläggaren att beställningen är omhändertagen, säger Helga Einarsdottir. Nu vet vi vad som händer och har ett underlag för att utvärdera verksamheten. Vi hittar det som inte fungerar bra och kan förbättra oss. FÖRBÄTTRAD IT-SÄKERHET När genomförandefasen påbörjas finns en bevakningsfunktion som ser till att man följer den uppgjorda processen. Den som jobbar inom till exempel hemtjänsten får hjälp att utföra arbetet som det var planerat. En annan vinst är förbättrad IT-säkerhet. Dokumentation inom socialtjänsten innehåller känsliga uppgifter och det är mer kostnadseffektivt och enklare att uppnå tillfredsställande säkerhetslösningar när informationen hanteras i ett och samma system. ULRIKA LOKRANTZ PARASOL DOKUMENTERAR HEMSJUKVÅRDEN personer arbetar inom Stockholms stads äldreomsorg, omsorg av funktionshindrade och socialpsykiatri. Tidigare hade man inget gemensamt stadsövergripande IT-stöd för utförare. Det var därför omöjligt att följa upp och kvalitetssäkra verksamheten. Stadens eget verksamhetssystem inom socialtjänsten, Paraplysystemet, har nu vidareutvecklats och en helt ny funktionalitet, kallad ParaSoL, har införts. Dokumentationen sker centralt och informationsflödet mellan biståndshandläggare och utförare har blivit helt automatiserat. TietoEnator har levererat den tekniska utvecklingen av ParaSoL Nr INTERAKTIV 5

6 TÄNDER Snart kan alla svenskar abonnera på tandvård. Förslaget till ny tandvårdsförsäkring väntas träda i kraft nästa år. Fyra landsting erbjuder redan så kallad frisktandvård med stöd av TietoEnators system Effica och fler drar i gång i höst. Tandtrollens skräck Abonnemangstandvård ska ge friskare tänder I dag har upp emot svenskar tecknat avtal om abonnemangstandvård, även kallat frisktandvård. Men redan nästa år kan antalet abonnemang ha ökat kraftigt. Den statliga tandvårdsutredningen presenterade under våren ett lagförslag på en ny tandvårdsförsäkring. Lagen som väntas träda i kraft den 1 juli nästa år innebär i praktiken att Folktandvården i alla Sveriges landsting måste erbjuda abonnemangstandvård. AUTOGIRO ERBJUDS Frisktandvård fungerar som ett slags försäkring och innebär regelbunden tandvård till fast pris. Priset beror på vilken vård patienten bedöms behöva under de två eller tre år som abonnemanget gäller. Tjänsten finns i dag i flera landsting men skiljer sig i viss mån vad gäller omfattning av vård och avtalslängden. Ofta erbjuds patienterna betalning via autogiro. Fördelarna är att patienterna får regelbunden tandvård och att de vet vilken kostnad de kommer att ha för tandvård den närmaste tiden. Men abonnemangstandvård innebär även fördelar för landstingen. Ju fler som väljer friskvård, desto lättare är det för landstingen att fördela sina resurser. Eftersom patienter knyts upp för en viss tidsperiod är patientunderlaget känt. Alla patienters tandstatus undersöks innan ett abonnemang tecknas, vilket gör det lättare för landstingen att planera vården. Exempelvis kan det för en viss patient räcka med besök hos en tandhygienist i stället för tandläkare. MINSKADE KOSTNADER Ett effektivare utnyttjande av vårdresurserna leder till minskade kostnader, säger John Kristoffersen, affärsansvarig för tandvård på TietoEnator Healthcare & Welfare. TietoEnators tandvårdssystem Effica är ett komplett journal-, tidboknings- och kallelsesystem som används på ungefär 45 procent av landstingsmarknaden. I programmet finns även en modul för abonnemangstandvård som i dag används av Folktandvården i Värmlands, Östergötlands, Kronobergs och Södermanlands län. I höst börjar även Blekinge läns landsting att hantera sin frisktandvård med modulen i Effica. Effica är i dag det enda helintegrerade tandvårdssystemet. Systemet kan ses som ett skal där alla moduler integreras till en helhet, säger John Kristoffersen. Effica stödjer också SMStjänster som påminner patienter om bokade besök. Systemet är även integrerat med ekonomisystem för automatisk hantering av kundfordringar. En nyhet i Effica är ett verktyg som gör det möjligt att hantera alla digitala bilder. Bildverktyget är integrerat fullt ut och skiljer Effica från andra tandvårdssystem på marknaden, säger John Kristoffersen. CARL HJELM Nytt system Folktandvården i Västerbotten hanterar kundavtal och fakturering med ett nytt system som har utvecklats tillsammans med TietoEnator. Nu testas även ett system för att föra över frisktandvårdspatienter mellan landsting. Kort efter att Folktand vården i Västerbottens läns landsting införde tjänsten abonnemangs tandvård blev situationen ohållbar. Avtalen och faktureringen hanterades manuellt med papper, penna och pärmar. Snart var det över 6 INTERAKTIV Nr FOTO: PHOTOS.COM Nr INTERAKTIV 7

7 FOTO: MIKAEL RISEDAL/SCANPIX Från och med den 1 juli måste alla landsting erbjuda abonnemangstandvård. TietoEnators system Effica erbjuder stöd för verksamheten. klarade Västerbottens krisläge abonnemang, varav autogirofakturor, i månaden som skulle hanteras. Eftersom alla avtal ser olika ut blev detta väldigt krångligt och ohanterligt. Personalen orkade inte med detta. Att hitta ett system för detta var nästan en överlevnadsfråga, säger Lage Wigren, tandvårdschef i Västerbottens läns landsting. använder även Västernorrlands läns landsting systemet. Systemet Fas är utvecklat för att hantera abonnemangstandvård och är helt fristående från tandvårdssystem som exempelvis Effica. Fas hanterar bland annat nytecknande av abonnemang, kallelser och betalning via autogiro. Systemet hanterar det här på ett förträffligt sätt. Administrationen har effektiviserats. Vi är jättenöjda, säger Lage Wigren. Patienter med tandvårdsabonnemang i ett landsting har rätt till tandvård i ett annat. Men i dag saknas ett effektivt system för den hanteringen. Därför testas i Västerbotten och Västernorrland nu den nya funktionen Fas Central, som är en vidareutveckling av Fas. Tanken är att knyta ihop alla landsting i Sverige. Systemet är unikt och vi har stora förhoppningar på det, säger Rune Emanuelsson, konsult på TietoEnator Processing & Network. Fas Central beräknas ha implementerats i Västerbotten och Västernorrland i augusti. CARL HJELM NÄRA SAMARBETE TietoEnator utvecklade systemet Fas i nära samarbete med Folktandvården i länet. I dag Interaktiv Interaktiv ges ut av TietoEnator. Ansvarig utgivare: Nils Knutsson. Produktion: OTW Publishing (www.otw.se). Adress: TietoEnator, Kista.Tel: Fax: E-post: Nr INTERAKTIV 7

8 En smart plan för S:t Göran PLANERING Högre vårdkvalitet och bättre utnyttjande av resurser. Det är två skäl till att Capio S:t Görans Sjukhus har infört operationsplaneringssystemet Provisio. Genom ett säkrare och effektivare arbetssätt ger Provisio ett smidigare operationsflöde, vilket även gagnar patienterna, säger vd:n Gunnar Németh. C apio S:t Görans Sjukhus i Stockholm är Sveriges fjärde största akutsjukhus och ingår i den europeiska sjukvårdskoncernen Capio. Sjukhusets inriktning är specialiserad akutsjukvård som internmedicin, ortopedi och kirurgi. Den 12 juni var det driftstart för operationsplaneringssystemet Provisio på sjukhuset. Gunnar Németh, vd på Capio S:t Görans Sjukhus, säger att flera produkter på marknaden undersöktes. Men valet föll på Provisio. Gränssnittet är lättanvänt och funktionellt. Vi vet att systemet används på andra sjukhus och fungerar. Dessutom har TietoEnator kraft och kompetens att underhålla och fortsätta utveckla systemet tillsammans med oss, säger han. HELA KEDJAN Provisio från TietoEnator används vid planering, hantering och uppföljning av operationer och anestesiaktiviteter. Systemet hanterar hela flödet från den första läkarundersökningen, väntelista och anestesibedömning till registrering av data under operationen, planering av eftervård och kvalitetsuppföljning. Provisio hjälper sjukhuset Provisio hjälper S:t Görans Sjukhus att bli effektivare. att bättre utnyttja sina fasta resurser. Detta är ett annat sätt att jobba. Genom att vi utnyttjar våra operationssalar bättre räknar vi med att vår produktivitet ökar betydligt. Dessutom slipper patienter ligga och vänta i samband med operationer. Det är en stor kvalitetshöjning. Ett nytt hjälpmedel på sjukhuset är en bildskärm på avdelningarnas sköterskeexpedition som ger överblick över vad som sker exempelvis hur lång tid det är kvar av en operation. Det innebär att en kommande operation kan förberedas i förväg. Provisio används i dag på 21 svenska sjukhus. Huvudprodukten Provisio Planering kan kombineras med en rad tilläggsprodukter och tjänster som TietoEnator har utvecklat i nära samarbete med sina kunder. Den senaste produkten är en elektronisk anestesijournal som dokumenterar information under operationen och som automatiskt hämtar in data från anestesiapparater. Operationsverksamheten utgör en stor del av sjukhusens budget. Genom att effektivisera hanteringen har man väldigt mycket att tjäna. Provisio är en strategiskt viktig produkt inom området beslutsstöd, både för verksamheten och för TietoEnator, säger Sverre Ström-Olsen, affärsansvarig på TietoEnator. PROVISIO SPARAR TID Provisio är ett verksamhetssystem för sjukhus som hanterar processerna från operationsanmälan tills patienten skrivs ut. Huvudprodukten Provisio Planering kan kombineras med tilläggsprodukter som Analys, Ekonomi, Efterregistrering och Kvalitet. För sjukhuset innebär användandet av Provisio bland annat tidsbesparingar genom ett effektivare arbetssätt och färre planeringsmöten. För patienter innebär systemet kortare väntetider, bättre information, större säkerhet och färre avbokningar. 8 INTERAKTIV Nr

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

ETT fönster mot informationen visionen tar form

ETT fönster mot informationen visionen tar form Det pågår 2006 ETT fönster mot informationen visionen tar form IT-strategi som frigör resurser för ökad vårdkvalitet, effektivare regionorganisation och bättre medborgarservice PÅ GÅNG UNDER 2006 Patientnyttan

Läs mer

Det finns en enkel väg till vården =

Det finns en enkel väg till vården = Det finns en enkel väg till vården = Mina vårdkontakter är en flexibel e-tjänst och hanteras av samma personal som du möter vid besök på din mottagning = Här finns Mina vårdkontakter Stockholm, Västra

Läs mer

2009-06-11 SIDAN 1. Stockholms stad. Nationell IT-strategi för. Tillämpning för. vård och omsorg

2009-06-11 SIDAN 1. Stockholms stad. Nationell IT-strategi för. Tillämpning för. vård och omsorg 2009-06-11 SIDAN 1 Nationell IT-strategi för vård och omsorg Tillämpning för Stockholms stad BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 2009-06-11 SIDAN 2 Bakgrund Hösten 2006 beslutades att en beställarfunktion skulle

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se En del i regeringens äldresatsning 2010-2014 Bättre liv för sjuka äldre Syfte med försöksverksamheten

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort i Stockholms läns landsting. Kommunikationsplan. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort i Stockholms läns landsting. Kommunikationsplan. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort i Stockholms läns landsting Kommunikationsplan Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Innehåll 1. Bakgrund...3 1.1 Elektronisk hantering från hösten 2015...3 1.2 Om

Läs mer

70 % använder webbtidbok för gynekologiskt cellprov i Halland Webbtidbokning Hur fungerar det och vad krävs för att få igång användning?

70 % använder webbtidbok för gynekologiskt cellprov i Halland Webbtidbokning Hur fungerar det och vad krävs för att få igång användning? 70 % använder webbtidbok för gynekologiskt cellprov i Halland Webbtidbokning Hur fungerar det och vad krävs för att få igång användning? Maria Brunefjäll, Region Halland Fredrik Sargren, Region Jönköpings

Läs mer

Mångfald och valfrihet för alla

Mångfald och valfrihet för alla Mångfald och valfrihet för alla Vårdval, tillgänglighet och jobbmöjligheter Skåne 1 Rätt att välja som patient Före maj 2009 kunde du få gå till annan vårdcentral än den som du bodde närmast men vårdcentralerna

Läs mer

Att vårda sin hälsa. i Sverige

Att vårda sin hälsa. i Sverige Att vårda sin hälsa i Sverige Vården och du Som patient ska du ha inflytande över din vård. Din hälso- och sjukvård ska så långt som möjligt planeras och genomföras med dig. Vissa rättigheter är reglerade

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad

1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad 1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad 1177 och Vårdguiden - två starka varumärken Våra invånartjänster tidigare Invånartjänster med 1177 Vårdguiden Invånartjänster medverkar till

Läs mer

Nationell Handlingsplan för IT i Vård och Omsorg. Informationsförsörjning för en god patientvård? Hur knyta ihop EPJ och patientöversikten?

Nationell Handlingsplan för IT i Vård och Omsorg. Informationsförsörjning för en god patientvård? Hur knyta ihop EPJ och patientöversikten? Nationell Handlingsplan för IT i Vård och Omsorg Informationsförsörjning för en god patientvård? Hur knyta ihop EPJ och patientöversikten? Hels IT 26 september 2007 Gösta Malmer 1 Disposition Vård och

Läs mer

Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Innehåll Villkor för landstingsfinansierad tandvård... 3 Bakgrund... 3 Metod... 3 Sammanfattning... 4 Slutsats... 4 Organisationsform... 4 Hur

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral. Telefon-rådgivning Öppet dygnet runt.

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018 Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting 1 Bakgrund Regionalt program för ehälsa 2010 Baserade sig på: Den nationella

Läs mer

Ökad säkerhet och kvalitet med IT-baserad logistik i akutvården

Ökad säkerhet och kvalitet med IT-baserad logistik i akutvården Public Ökad säkerhet och kvalitet med IT-baserad logistik i akutvården Vitalis 2015 margareta.isaksson-drugge@nll.se karl.ahlstedt@aweria.com Kenneth.Ivarsson@tieto.com Akutenbesök kan förutspås Public

Läs mer

Här är vi - och hit är vi på väg! Åke Rosandher, chef CeHis

Här är vi - och hit är vi på väg! Åke Rosandher, chef CeHis Här är vi - och hit är vi på väg! Åke Rosandher, chef CeHis 1 Handlingsplan 2013-2018 www.cehis.se Uppdraget Vad som ska göras gemensamt innehåll och principer Organisation och styrning Finansiering och

Läs mer

IT-strategin för vård och omsorg i landstingen.

IT-strategin för vård och omsorg i landstingen. IT-strategin för vård och omsorg i landstingen. Seminarium 3:2 Föreläsare Lars Jervall, IT-direktör Landstinget,Östergötland och IT-strateg Beställarfunktionen Nationell IT, SKL lars.jerlvall@lio.se IT-strategin

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen.

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen. 20130101 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999. Detta stöd administreras av landstinget.

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009 Hela Sverige Fakta om analysen Analysen bygger på statistik för 2009 från SCB, för sjukfrånvaron i privat och offentlig vård, för sjukperioderna 15-89 dagar

Läs mer

Mobil tandvård Öppet hus Tips för dina tänder

Mobil tandvård Öppet hus Tips för dina tänder t e d a l Friskb Mobil tandvård Öppet hus Tips för dina tänder Hej! Du är en av alla kloka invånare som har valt Frisktandvården. Tillsammans är vi nu över 16 000 personer i Kalmar län mellan 20 och 85

Läs mer

www.vantetider.se Uppföljning av väntetider Lars Larsson, Redpill Ulf Gripkow, SKL

www.vantetider.se Uppföljning av väntetider Lars Larsson, Redpill Ulf Gripkow, SKL www.vantetider.se Uppföljning av väntetider Lars Larsson, Redpill Ulf Gripkow, SKL Agenda Arbetet med vårdgaranti och uppföljning Behov av systemstöd Utveckling av ETT nytt systemstöd som ersättning för

Läs mer

Uppsökande tandvård i kommunen

Uppsökande tandvård i kommunen Uppsökande tandvård i kommunen Anneli Schippert & Inger Svensson Innehåll 1. Bakgrund, syfte, mål 2. Ansvarsfördelning 3. Handläggning 4. Munhälsovårdserbjudande/munhälsoremiss 5. Nödvändig tandvård/intyg

Läs mer

Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet

Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet Krister Björkegren Patientsäkerhet Barometern 9 nov 2012 Trycksår 2008: Landstingets första trycksårsmätning - var femte patient har trycksår 2009-2012:

Läs mer

Folktandvården. Landstinget i Kalmar län

Folktandvården. Landstinget i Kalmar län Folktandvården Landstinget i Kalmar län Tandvårdslagen 2 Målet för tandvården är en god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen 5 (Landstingets ansvar) Varje landsting skall erbjuda

Läs mer

Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring

Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring Riktlinjer Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring Version 3 2014-12-23 Riktlinjerna är upprättade av medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga för rehabilitering

Läs mer

Samverkan i praktiken

Samverkan i praktiken Samverkan i praktiken - erfarenheter efter 10 år Vad är nästa steg? Agnetha Karlberg, Norrbottens läns landsting Ewa Lundström, Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB 40 mil Norrbotten läns landting 252

Läs mer

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Reviderad 20120102 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999. Detta stöd administreras

Läs mer

Video- och distansmöten. Norrbottens läns landsting Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Norrbottens läns landsting Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Norrbottens läns landsting Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare

Läs mer

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Frågorna ställs som öppna och de svarsalternativ som presenteras nedan är avsedda för att snabbt kunna markera vanligt förekommande svar. Syftet är alltså inte

Läs mer

Video- och distansmöten. Landstinget Jönköpings län Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Landstinget Jönköpings län Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Landstinget Jönköpings län Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare

Läs mer

MAS riktlinje. 1 Bakgrund VÄRMDÖ KOMMUN

MAS riktlinje. 1 Bakgrund VÄRMDÖ KOMMUN MAS riktlinjer för hälso- och 9ukvård Detta styrdokument beslutades av Finansierlngsnämnden för äldreomsorg 2011 09 07 63 Dnr 11 FNÄ/131 MAS riktlinje Munhälsa oc tandvård 1 Bakgrund Landstingen har genom

Läs mer

Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa

Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa SID 1 (12) Ansvarig för rutin medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2014-07-08 Revideras 2016-07-15 Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa Innehåll: Riktliner

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Prel Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning Dokumentbeskrivning: Underlag för beslut om stimulansmedel Mobilitet Mobila tjänster Utfärdat

Läs mer

Nationella IT-strategin för vård och omsorg Region Norrbotten

Nationella IT-strategin för vård och omsorg Region Norrbotten Nationella IT-strategin för vård och omsorg Region Norrbotten Nätverk 1 Föreläsare Jon Malmström, VGR ITSA Organisation och arbetsmodell Länsstyrgrupp Stimulansmedel Arbetsgrupp Vård och omsorgsperso nal

Läs mer

Bilaga 22 till kundval hemtjänst IT relaterade beskrivningar

Bilaga 22 till kundval hemtjänst IT relaterade beskrivningar Bilaga 22 sida 1 (6) Bilaga 22 till kundval hemtjänst IT relaterade beskrivningar Bilaga 22 sida 2 (6) 1. Beskrivning av befintliga IT-system 1.1 Kommunens Intranät Utförare ska ha tillgång till Falkenbergs

Läs mer

ETT fönster mot informationen. IT-strategi som frigör resurser för ökad vårdkvalitet, effektivare regionorganisation och bättre medborgarservice

ETT fönster mot informationen. IT-strategi som frigör resurser för ökad vårdkvalitet, effektivare regionorganisation och bättre medborgarservice ETT fönster mot informationen IT-strategi som frigör resurser för ökad vårdkvalitet, effektivare regionorganisation och bättre medborgarservice Öve vårdg Vårdresurser kan användas bättre Hälso- och sjukvården

Läs mer

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten Äldreguiden 2013 Totalt har 97 procent (312 av 321) av kommunerna och stadsdelarna i Stockholm, Göteborg och Malmö deltagit i kommun- och enhetsundersökningen som levererar uppgifter till Äldreguiden.

Läs mer

Folktandvården Kronoberg - en del av det lilla landstinget med de stora möjligheterna

Folktandvården Kronoberg - en del av det lilla landstinget med de stora möjligheterna Folktandvården Kronoberg - en del av det lilla landstinget med de stora möjligheterna Innehållsförteckning 1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 Vår verksamhetsidé och vision Med patienten i fokus Hur ofta ska man besöka

Läs mer

Offentliga rummet 3 juni 2008 Håkan Sörman VD Sveriges Kommuner och Landsting

Offentliga rummet 3 juni 2008 Håkan Sörman VD Sveriges Kommuner och Landsting Offentliga rummet 3 juni 2008 Håkan Sörman VD Sveriges Kommuner och Landsting Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 1 Bredband 2013 Bredband 2013 Bredband till hela landet (SOU 2008:40)

Läs mer

Video- och distansmöten. Landstinget i Västmanland Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Landstinget i Västmanland Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Landstinget i Västmanland Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare

Läs mer

Organisation och debitering Inger Wårdh, avd för Gerodonti

Organisation och debitering Inger Wårdh, avd för Gerodonti Organisation och debitering Inger Wårdh, avd för Gerodonti Tandvård för äldre och funktionshindrade Från landsting till kommun Tandvårdsförsäkringen 1974 gav patienter på s k långvårdskliniker kostnadsfri

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning livet / Vem har rätt till hjälpen?... 2 Behovet av omvårdnad avgör... 2 Oavsett om man bor i särskilt boende eller hemma... 2 livet / Vad har man rätt till?... 3 Hjälpen består av

Läs mer

Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare

Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare Martin Rödholm Överläkare psykiatri, Med.Dr. SKL, Uppdrag Psykisk Hälsa 2015 2015-05-20 SR Ekot 2015-01-07 Varför läkarbemanning oberoende av hyrläkare?

Läs mer

Hälsodagboken för avancerad hemsjukvård

Hälsodagboken för avancerad hemsjukvård Hälsodagboken för avancerad hemsjukvård Från idé till affär Leili Lind Gunnar Carlgren Magnus Fröberg SICS East & LAH, Linköping Phoniro Systems Linköpings universitet Fyra patientstudier, 2002 2016 2014

Läs mer

Ordförandekonferens 111124. Ann Söderström

Ordförandekonferens 111124. Ann Söderström Ordförandekonferens 111124 Ann Söderström Uppdrag i och med de nya vårdöverenskommelserna (1) Samverkan med kommunerna Gränssnitt och vårdnivåer inom vår egen organisation nivåstrukturering Minska inflödet

Läs mer

Nationella riktlinjer i nya digitala format. Delrapport

Nationella riktlinjer i nya digitala format. Delrapport Nationella riktlinjer i nya digitala format Delrapport Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm.

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Frågor och svar Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Varför behövs en ny skolplattform? Skolans verksamhetssystem behöver förnyas. Dagens system är

Läs mer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Aftonbladet skriver 21 november 2011. Läkare struntar i riktlinjerna Varje dag får 20 svenska män och kvinnor veta att de har tarmcancer. Hälften dör. En tidigare

Läs mer

Ring 1177 till sjukvårdsrådgivningen. från vision till verklighet

Ring 1177 till sjukvårdsrådgivningen. från vision till verklighet Ring 1177 till sjukvårdsrådgivningen från vision till verklighet Visionen Inom några år kan alla i Sverige ringa samma nummer 1177 och nå sjukvårdsrådgivningen när som helst på dygnet, året runt. En orolig

Läs mer

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare PROMEMORIA Vårt dnr 2011-05-12 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla

Läs mer

Tandvård. till vissa grupper av äldre och personer med funktionshinder

Tandvård. till vissa grupper av äldre och personer med funktionshinder Tandvård till vissa grupper av äldre och personer med funktionshinder Landstinget ansvarar för att personer med stort omvårdnadsbehov till följd av sjukdom och/eller funktionshinder erbjuds råd och hjälp

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Uppsökande och nödvändig tandvård Inger Wårdh, avd för Gerodonti

Uppsökande och nödvändig tandvård Inger Wårdh, avd för Gerodonti Uppsökande och nödvändig tandvård Inger Wårdh, avd för Gerodonti Skilda världar Det finns en lång tradition av att separera tandvård från övrig hälso- och sjukvård i Sverige Olika ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Halland stora förändringar strategier och förklaringar

Halland stora förändringar strategier och förklaringar Europeiska antibiotikadagen 18/11 2008 Halland stora förändringar strategier och förklaringar Mats Erntell och Cecilia Stålsby Lundborg 1 Gävleborg Jämtland Dalarna Västerbotten Hela Sverige Hälsa Sjukvård

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-05-15 LS-LED06-159 47 Rätten till ersättning för kostnader för vård i annat EES-land - En översyn. Remissvar Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Nyttorealisering i praktiken e-tjänstutveckling Göteborgs Stad. Mimi Lopez e-tjänstprojektkoordinator

Nyttorealisering i praktiken e-tjänstutveckling Göteborgs Stad. Mimi Lopez e-tjänstprojektkoordinator Nyttorealisering i praktiken e-tjänstutveckling Göteborgs Stad Mimi Lopez e-tjänstprojektkoordinator Kort om mitt arbete Mimi Lopez, anställd i Göteborgs Stad. e-tjänstprojektkoordinator för e- tjänstutveckling

Läs mer

Beställarfunktionen för nationell IT i vård och omsorg

Beställarfunktionen för nationell IT i vård och omsorg Beställarfunktionen för nationell IT i vård och omsorg Uppdrag och arbetsformer Lars Jerlvall 1 Disposition IT-strategin - vision och insatsområden Beställarfunktionens övergripande uppdrag, organisation

Läs mer

Lean Healthcare. Strategiska staben

Lean Healthcare. Strategiska staben Lean Healthcare Strategiska staben En dag på Universitetssjukhuset i Lund 870 inneliggande patienter 2 900 patienter besöker olika mottagningar varav 180 uppsöker akut mottagningen 710 patienter röntgas

Läs mer

Barn och ungdomstandvård, allmän tandvård... 3. Specialisttandvård... 4. Tandvård till personer med ökat tandvårdsbehov... 5

Barn och ungdomstandvård, allmän tandvård... 3. Specialisttandvård... 4. Tandvård till personer med ökat tandvårdsbehov... 5 Barn och ungdomstandvård, allmän tandvård... 3 Specialisttandvård... 4 Tandvård till personer med ökat tandvårdsbehov... 5 IT-stöd, barn och ungdom, nödvändig tandvård... 6 Nätverk... 7 Detta dokument

Läs mer

TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER. Lifeline Junior privatvård för de som betyder mest

TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER. Lifeline Junior privatvård för de som betyder mest TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER Lifeline Junior privatvård för de som betyder mest snabb till ån till vård och omsor för dina barn Lifeline Junior är en

Läs mer

Äldre personer med missbruk

Äldre personer med missbruk Äldre personer med missbruk Rutiner för samverkan Ledningsgruppen för social-och fritidsförvaltningen 2014-09-22 Ledningsgruppen för omsorgsförvaltningen 2014-04-10 Innehåll 1 Uppdraget 5 1.1 Mål med

Läs mer

Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014. Regionala Strama Västra Götalandsregionen

Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014. Regionala Strama Västra Götalandsregionen Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014 Regionala Strama Västra Götalandsregionen Sammanfattning Västra Götalandsregionen: Antalet antibiotikarecept förskrivna till invånare i VGR har

Läs mer

Information till dig som patient. Patientjournalen - för säkrare vård. Information om Sammanhållen journal och om Nationell Patientöversikt

Information till dig som patient. Patientjournalen - för säkrare vård. Information om Sammanhållen journal och om Nationell Patientöversikt Information till dig som patient Patientjournalen - för säkrare vård Information om Sammanhållen journal och om Nationell Patientöversikt juni 2012 1 Innehållsförteckning Patientjournalen... 4 Patientdatalagen...

Läs mer

Projektplan. Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende Verksamhetsår: 2008-2009. Upprättad

Projektplan. Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende Verksamhetsår: 2008-2009. Upprättad Projektplan Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende 071128 förstärkt läkartillgång i ordinärt boende.doc Upprättad Ansvarig: Projektledare Bertil Siöström Förvaltning: Malmö stad, Kirsebergs stadsdelsförvaltning

Läs mer

Hitta rätt i vården. Sjukvårdssystemet i Östergötland - vart vänder jag mig när jag blir sjuk?

Hitta rätt i vården. Sjukvårdssystemet i Östergötland - vart vänder jag mig när jag blir sjuk? Hitta rätt i vården Sjukvårdssystemet i Östergötland - vart vänder jag mig när jag blir sjuk? Om du blir sjuk Akut sjuk Akutmottagning 112 Nödnummer 112 Genom nödnummer 112 når man: - Ambulans - Räddningstjänst/Brandkår

Läs mer

Verksamhetsutveckling med IT som stöd

Verksamhetsutveckling med IT som stöd Verksamhetsutveckling med IT som stöd kortversion av KARLSTADS KOMMUNs it-policy 1 WWW Kommunfullmäktige har tagit beslut om Karlstads kommuns it-policy Verksamhetsutveckling med it som stöd. Den ska vara

Läs mer

2010-02-23 SIDAN 1. Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen

2010-02-23 SIDAN 1. Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen SIDAN 1 Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen Kundval- /valfrihetssystem Hemtjänst 1 januari 2002 Ledsagning och avlösning 1 januari 2002 Vård- och omsorgsboende 1

Läs mer

Regionpensionärsrådet 42-51

Regionpensionärsrådet 42-51 Protokoll Sammanträdesdatum 2012-12-14 Regionpensionärsrådet 42-51 Tid Fredag 14 december 2012, kl 09:00 11:45 Plats Hallands sjukhus Kungsbacka Ledamöter Gösta Bergenheim (M) Lise-Lotte Bensköld-Olsson

Läs mer

Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar

Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar 2012-06-26 Dnr: 22501/2011 1(6) Avdelningen för regler och tillstånd Mariana Näslund Blixt mariana.blixt@socialstyrelsen.se Enligt sändlista Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård

Läs mer

Bedömning av egenvård och hälso- och sjukvårdsuppgifter. 2012-05-01 Överenskommelse mellan kommunerna i Västernorrland och Landstinget Västernorrland

Bedömning av egenvård och hälso- och sjukvårdsuppgifter. 2012-05-01 Överenskommelse mellan kommunerna i Västernorrland och Landstinget Västernorrland Bedömning av egenvård och hälso- och sjukvårdsuppgifter 2012-05-01 Överenskommelse mellan kommunerna i Västernorrland och Landstinget Västernorrland Innehållsförteckning Sida: 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

SKL:s Dnr 14/6942. Mall för redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården.

SKL:s Dnr 14/6942. Mall för redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården. SKL:s Dnr 14/6942 Mall för redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården September 2015 Redovisningarna ska vara Socialdepartementet tillhanda

Läs mer

Sverige ligger bra till i internationella jämförelser

Sverige ligger bra till i internationella jämförelser Sverige ligger bra till i internationella jämförelser men inte när det gäller offentliga tjänster på nätet Flera utmaningar Framtidens medborgare har förväntningar på digitala välfärdstjänster Ett digitalt

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Olika former av metodstöd

Olika former av metodstöd 5 Kapitel Olika former av metodstöd Processkartläggning är en viktig del av arbetet med verksamhetsutveckling för att bland annat definiera nuläget i den arbetsprocess som är tänkt att förändras. Samstämmighet

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Yttrande över delbetänkandet Stöd till hälsofrämjande tandvård del 2 (SOU 2006:71), förslaget till grundstöd

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Yttrande över delbetänkandet Stöd till hälsofrämjande tandvård del 2 (SOU 2006:71), förslaget till grundstöd Ledningsstaben Klas Lindström 2006-09-25 LiÖ 2006-539 Hälso- och sjukvårdsnämnden Yttrande över delbetänkandet Stöd till hälsofrämjande tandvård del 2 (SOU 2006:71), förslaget till grundstöd Regeringen

Läs mer

Har du synpunkter på vården?

Har du synpunkter på vården? Har du synpunkter på vården? Patientnämnden Patientnämnden ska verka för goda kontakter mellan patienter och personal samt stödja och hjälpa enskilda patienter. När du vänder dig till oss får du kontakt

Läs mer

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta:

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Prestationsmål 2013 Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Optimal läkemedelsbehandling: Minskning av olämpliga läkemedel

Läs mer

Vården på webben. Örebro 31 maj 2007

Vården på webben. Örebro 31 maj 2007 Vården på webben Örebro 31 maj 2007 Mission Att för allmänheten i samverkan med landsting och regioner dygnet runt erbjuda tjänster, information och kunskap med hög kvalitet inom hälsa och sjukvård Vision

Läs mer

Arbeta på Södersjukhuset vårdens kanske trevligaste arbetsplats.

Arbeta på Södersjukhuset vårdens kanske trevligaste arbetsplats. Arbeta på Södersjukhuset vårdens kanske trevligaste arbetsplats. Välkommen till en av vårdens trevligaste arbetsplatser. Med cirka 4300 anställda är Södersjukhuset Södermalms största arbetsplats. Vi är

Läs mer

Kartläggning av stöd till anhöriga vid geriatriska kliniker 2013 Sigtuna 10 april 2014

Kartläggning av stöd till anhöriga vid geriatriska kliniker 2013 Sigtuna 10 april 2014 Kartläggning av stöd till anhöriga vid geriatriska kliniker 2013 Sigtuna 10 april 2014 Lennart Magnusson, verksamhetschef Länssamordnarna för anhörigstöd i Norrland Stöd till anhöriga Kliniker Erbjuds

Läs mer

Tryggve. Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats. EUROPEAN UNION Structural Funds

Tryggve. Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats. EUROPEAN UNION Structural Funds Tryggve Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats EUROPEAN UNION Structural Funds Tryggve är ett utvecklings- och forskningsprojekt inom området distansöverbryggande teknik för

Läs mer

TID. efter behov. » kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor. Beställd tid i äldreomsorgen 1

TID. efter behov. » kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor. Beställd tid i äldreomsorgen 1 TID efter behov» kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor Beställd tid i äldreomsorgen 1 Sammanfattning 3 Förutsättningar 4 Bakgrund 4 Problemformulering 5 Syfte 5 Avgränsningar 5 Kartläggning

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

2010-03-25 Vårt dnr 09/5304 Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Sörmlands län och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Möjligheternas Västra Götaland

Möjligheternas Västra Götaland Västra Götalandsregionen Vänersborg 2010-06-14 Möjligheternas Västra Götaland Gratis tandvård upp till 25 år 2 (8) Innehållsförteckning Tandstatus en hälsofråga... 3 Skillnaderna i tandhälsa har tydliga

Läs mer

Flödesschema från ansökan till flytt till VÅBO 2012-01-23, reviderad 2013-08-29 GN/PH

Flödesschema från ansökan till flytt till VÅBO 2012-01-23, reviderad 2013-08-29 GN/PH Flödesschema från ansökan till flytt till 2012-01-23, reviderad 2013-08-29 GN/PH Vem: Bistånds -handläggare : Ta emot ansökan Skicka broschyr till VT med info om Boka tid för hembesök Inleda ärende i Utreda

Läs mer

Riktlinje Nödvändig tandvård samt uppsökande verksamhet

Riktlinje Nödvändig tandvård samt uppsökande verksamhet Ansvarig för riktlinje Verksamhetschef HSL Reviderad (av vem och datum) Sara Olander MAS 2014-11-05 Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp Dnr Process: HSL Giltig till och med:

Läs mer

Regionalt program för ehälsa 2014-2018

Regionalt program för ehälsa 2014-2018 Regionalt program för ehälsa 2014-2018 Maj 2014 Margareta Hansson Ulrika Landström 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund... 4 Nationell strategi... 4 Individen... 4 Vård- och omsorgspersonal...

Läs mer

Beredningen för integritetsfrågor

Beredningen för integritetsfrågor Beredningen för integritetsfrågor Lie Lindström Handläggare 040-675 38 32 Lie.Lindstrom@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-08-28 Dnr 1201732 1 (5) Beredningen för integritetsfrågor Patientens direktåtkomst

Läs mer