Sommar-OS i London 2012 årets största sporthändelse!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sommar-OS i London 2012 årets största sporthändelse!"

Transkript

1 Sommar-OS i London 2012 årets största sporthändelse!

2 Erbjud dina gäster förstklassig underhållning visa SVTs sändningar från Sommar-OS i London! För att få visa SVTs OS-sändningar i offentliga miljöer som hotell (publika utrymmen), barer, pubar och restauranger måste du teckna ett visningsrättsavtal med Hoist Technology. Offentligt framförande av SVTs sändningar från Sommar-OS i 2012 ingår inte i ordinarie tv-licens. OS-sändningar i SVT: Närmare 600 timmar sport med start den 25 juli SVT sänder från Sommar-OS 2012 i stort sett dygnet runt i SVT1 under hela OS-perioden. Direktsändningarna kommer att starta cirka kl svensk tid och pågå fram till cirka kl Övrig tid kommer SVT1 att visa bandade matcher från olika sporter i sin helhet. SVT kommer även att sända direkt mellan cirka kl och på Kunskapskanalen/SVT24. Hur tecknar jag visningsrättsavtal? Teckna avtal online på Har du frågor? Kontakta oss på

3 Prislista Kategori Intervaller Pris SEK Restaurang/Bar/Café Med alkoholtillstånd sittplatser kr kr 1 Restaurang/Bar/Café Utan alkoholtillstånd sittplatser kr kr kr Kontroller av visningsrättigheter Kedjor Fler än 10 restauranger under samma namn. Alla som genomför offentligt framförande av SVTs sändningar från Sommar-OS i London 2012 i måste ha ett visningsrättsavtal som har tecknats med Hoist Technology. För att säkerställa att alla som genomför offentligt framförande av evenemanget har ett avtal kommer vi i samarbete med Securitas att göra oanmälda kontroller. Dessa kommer att ske under hela OSperioden på hotell, restauranger, barer etc. över hela Sverige. Den som genomför offentligt framförande av SVTs sändningar från Sommar-OS i London 2012 utan visningsrättsavtal kommer att bli ersättningsskyldig. Hotell (publika utrymmen) Gym/Bowlinghall/Travbana Ej restaurang eller cafémiljö. Biograf/Arena/Festival/ Flygplats/Arrangemang Ideell organisation/förening Ideell organisation/förening med kommersiella inslag. Butik/Kontor Upp till 50 besökare Över 50 besökare 0 kr kr kr Alla priser är angivna exklusive moms. För dig som behöver beställa programkort tillkommer en kort- och serviceavgift på 199 kr.

4 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SVT S SÄNDNINGAR FRÅN SOMMAR-OS Bakgrund SVT har genom sitt medlemskap i EBU förvärvat rättigheterna till offentligt framförande av SVT:s sändningar från Sommar-OS 2012 i London (nedan kallat Evenemanget). Hoist Technology AB (nedan kallat Hoist) har genom avtal med SVT fått rätt att upplåta rättigheter för offentligt framförande (offentligt framförande benämns i detta avtal fortsättningsvis för visning) av SVT:s sändningar från Evenemanget. SVT kommer att direktsända Evenemanget i sina tv-kanaler (nedan kallade TV-kanalerna). För kund (nedan kallad Licenstagaren) som har träffat avtal med Hoist om rätt att få visa Evenemanget i Licenstagarens lokaliteter gäller att Licenstagarens rätt att visa SVT:s sändningar från Evenemanget förutsätter att Licenstagaren vid varje tidpunkt strikt iakktar de begränsningar och övriga villkor som följer av dessa allmänna villkor. Licenstagaren har inte heller rätt att på annat sätt exploatera Evenemanget utöver vad som uttryckligen anges i dessa allmänna villkor. 2. Visningsrätt Licenstagaren erhåller genom detta avtal en icke-exklusiv rätt att i Licenstagarens lokaliteter visa SVT:s sändningar från Evenemanget för sina kunder, medlemmar och/eller allmänheten. Licensieringen omfattar endast samtidig och oförändrad visning av SVT:s sändningar från Evenemangen. Licenstagaren har inte rätt att spela in och/eller visa inspelade sändningar från Evenemangen. Licenstagaren har, för undvikande av missförstånd, inte rätt att ersätta i SVT:s sändningar förekommande sponsorskyltar med egna skyltar eller meddelanden. Licenstagaren skall följa de regler som stipulerats i avtalet mellan IOK och EBU samt av IOK och/ eller EBU vid varje tidpunkt utfärdade guidelines avseende bl.a. användandet av logotyper och varumärken/kännetecken tillhörande bl.a. IOK samt rätten till marknadsföring och sponsring i samband med visningen. Licenstagaren svarar självt för att erlägga ersättning till STIM & IFPI/SAMI för det offentliga framförandet av den musik som kan förekomma i SVT:s sändningar från Evenemanget. Licenstagaren får inte vidaredistribuera signalen, sublicensiera eller på annat sätt upplåta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta Avtal till annan part. Licenstagaren är medveten om och accepterar att Hoist Technology AB och/eller SVT i anledning av krav från IOK eller EBU från tid till annan kan komma att ändra, göra tillägg till eller med omedelbar verkan suspendera eller säga upp detta avtal. 3 Marknadsföring m.m. Licenstagaren får inte använda IOK:s, SOK:s eller de Olympiska Spelens varumärken och/eller kännetecken för eller kopplade till OS (innefattande men inte begränsat till de Olympiska Ringarna, andra OS-logotyper och/eller OS-maskotar) i sin marknadsföring eller i övrigt i sin verksamhet. Licenstagaren har inte rätt att, vare sig i sin marknadsföring eller i övrigt i sin verksamhet, använda SVT:s varumärken, logotyper eller andra kännetecken kopplade till SVT, Licenstagaren har inte rätt att, vare sig i sin marknadsföring eller i övrigt i sin verksamhet, använda namn eller bild på deltagare eller ledare i den svenska OS-truppen eller programledare eller andra medverkande i SVT:s sändningar. 4. Sponsring m.m. Licenstagaren får inte framhålla eller utge sig själv som sponsor, partner eller liknande till de Olympiska Spelen eller till IOK:s verksamhet i övrigt. Licenstagaren får inte heller sammankoppla eventuella externa sponsorer till de Olympiska Spelen, de Olympiska Ringarna, till OS-logotypen eller till annat OS-kännetecken 5. Ersättning För rätten till visning enligt detta avtal skall Licenstagaren till Hoist betala det avtalade belopp som framgår i gällande prislista. 6. Kapacitet Med kapacitet avses det högsta antal personer som får vistas i Licenstagarens lokaliteter enligt gällande brand- och säkerhetsföreskrifter. Licenstagarens uppgift om kapacitet skall vid behov/efterfrågan kunna styrkas genom kopia av relevant beslut från kommun eller myndighet. Licenstagaren är skyldigt att till Hoist omedelbart anmäla förändringar i lokaliteternas kapacitet som medför prisförändringar enligt gällande avtal. 7. Betalning Ersättning enligt detta avtal skall betalas av Licenstagaren i förskott mot faktura från Hoist med betalningsvillkor tio (10) dagar netto. Vid dröjsmål med betalningen utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen. 8. Offentliggörande och sekretess Med undantag för sådant offentliggörande som må krävas enligt lag eller myndighets beslut får Licenstagaren inte yppa innehållet i detta avtal för annan utan särskilt skriftligt godkännande av Hoist. 9. Ändringar och tillägg Ändringar i och tillägg till detta avtal är, med undantag för ändringar enligt 2 ovan, bindande för parterna endast om de dokumenterats skriftligen och undertecknats av därtill behöriga företrädare för parterna. 10. Ansvar och ersättning för skada Hoist och SVT ansvarar inte för eventuella sändningsavbrott eller andra fel i samband med sändning av Evenemanget. Licenstagaren ansvarar själv för sin mottagning av TV-kanalerna och behövlig teknisk utrustning. Hoist och SVT tar inget ekonomiskt ansvar för eventuella inställda delar av Evenemanget. Licenstagaren äger inte rätt till ersättning för indirekt skada såsom utebliven vinst och förlust av renommé. Licenstagaren ska ersätta och hålla Hoist och SVT skadelösa från allt ansvar för direkt eller indirekt skada och alla liknande krav som kan uppkomma genom eller i samband med Licenstagarens brott mot detta Avtal. 11. Överlåtelse Licenstagaren har inte rätt att utan Hoists skriftliga medgivande överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till tredje man. 12. Tvister Tvist i anledning av detta avtal skall slutligt avgöras vid allmän domstol. Parterna är överens om att Stockholms tingsrätt skall utgöra första instans för väckande av talan enligt denna bestämmelse. 13. FORCE MAJEURE Om parts fullgörande av sina åtaganden enligt detta Avtal väsentligen försvåras eller förhindras på grund av hinder utanför partens kontroll såsom krig, upplopp, avbrott i den allmänna samfärdseln, eldsvåda, explosion eller myndighetsingripande fritas part från fullgörandet av skyldigheter i detta avtal. Teckna ditt avtal på

5 Kontakta oss på: Hoist Technology AB Box Solna Teckna ditt avtal på

Köp- och användarvillkor för tjänsten sms-biljett

Köp- och användarvillkor för tjänsten sms-biljett Köp- och användarvillkor för tjänsten sms-biljett 1. Parter Dessa villkor gäller för dig som registrerar dig och köper sms-biljett vid något av följande kollektivtrafikbolag. Karlstadsbuss Länstrafiken

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för avtal mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person ("Kunden")

Läs mer

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag 1 (5) Rev 2008-01-01 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten ) till en företagskund ( Kunden ).

Läs mer

<Company.Name> <Company.VAT number> Avtal avseende Jetshop mini DIBS betaltjänst START 1 Avtalsparter Merchantid, anges av DIBS 1.1, org. nr. 556629-3956 ( JETSHOP ) 1.2 ( Kunden ) Företagsnamn: Organisationsnr: Adress:

Läs mer

Allmänna villkor 1 Allmänt 2 Tjänstebeskrivning 3 Avtal och Avtalstid

Allmänna villkor 1 Allmänt 2 Tjänstebeskrivning 3 Avtal och Avtalstid Allmänna villkor.se och AB, AB, Olserödsgatan 90, 442 42 Kungälv. Org Nr 556711-5844. Tfn: 0303-71 91 00, Fax: 0303-71 91 09 Nedanstående avtalsvillkor och allmänna villkor ("villkor") avser din beställning

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01)

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01) ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01) Dessa Allmänna villkor gäller mellan Kund och Netett Sverige AB, verksam under varumärket Net 1, avseende varje Tjänst som tillhandahålls. Vid inbördes

Läs mer

2.2 Eventuella ändringar i Avtal aviseras (i) via Hemsidan och (ii) per E-post eller brevledes per post minst 30 dagar innan de träder i kraft.

2.2 Eventuella ändringar i Avtal aviseras (i) via Hemsidan och (ii) per E-post eller brevledes per post minst 30 dagar innan de träder i kraft. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för avtal mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person ("Kunden")

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna Villkor ) gäller vid all användning av de tjänster som tillhandahålls av Matsajten i Sverige AB, org.nr 556979-9876 ( Matsajten ),

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER 4) förfrågningsunderlag med bilagor 1. DEFINITIONER 1.1 Med "Swedavia" avses Swedavia AB (publ), (org. nr. 556797-0818) eller dotterbolag till Swedavia som ingått Avtalet. 1.2 Med "Leverantören" avses

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster.

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster. Allmänna villkor för Fibergruppen nät Rev 2012-12-20 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fibergruppen Sverige AB ( Fibergruppen ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING Detta avtal rekommenderas av Svenska Fotografers Förbund och är avsett att användas vid offentlig upphandling av fotograftjänster Mellan, org.nr (nedan kallad Beställaren)

Läs mer

Information angående förändrad betalningsmodell för distributionsavgift TV

Information angående förändrad betalningsmodell för distributionsavgift TV Information angående förändrad betalningsmodell för distributionsavgift TV 2014-04-02 Kalejdo Bredband AB tillhandahåller Öppen Stadsnäts-tv i Varberg och ansvarar för distributionen av betal-tv-tjänster

Läs mer

Nedanstående villkor gäller för tidigare kunder till Perspektiv Bredband.

Nedanstående villkor gäller för tidigare kunder till Perspektiv Bredband. Nedanstående villkor gäller för tidigare kunder till Perspektiv Bredband. Allmänna villkor - Konsument Gällande fr.o.m. 2015-03-09 1. ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för ett abonnemang eller

Läs mer

Allmänna villkor: Visma eekonomi

Allmänna villkor: Visma eekonomi Allmänna villkor: Visma eekonomi Land: Sverige Version: 2015:10 Senast ändrad: 2015-04-15 1. Inledning Dessa Allmänna villkor (AV) reglerar din användning av Visma eekonomi med tillhörande Moduler och

Läs mer

LICENSAVTAL SITOO WEB Gäller från 2013-10-01

LICENSAVTAL SITOO WEB Gäller från 2013-10-01 LICENSAVTAL SITOO WEB Gäller från 2013-10-01 DE FÖRELIGGANDE LICENSAVTALET UTGÖR EN INTEGRERAD DEL AV DET AVTAL SOM MED REFERENS HÄRTILL TRÄFFATS MELLAN SITOO OCH KUNDEN GÄLLANDE SITOO WEB ÄVEN INNEFATTANDE

Läs mer

Bokningsvillkor. -------------------------------------------------- ------------------------------ 1. Ditt kontrakt

Bokningsvillkor. -------------------------------------------------- ------------------------------ 1. Ditt kontrakt Bokningsvillkor Lowcostholidays Limited ("Lowcostholidays") är ett företag registrerat i England och Wales med företagsnummer 04.371.920 vars handelsadress är Spectrum House, Beehive Ring Road, Gatwick,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND.

RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND. RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND. Följande riktlinjer gäller för tilldelning av köplats till parkeringsområdet i Kyrkesund, enligt

Läs mer

De allmänna bestämmelserna reglerar förhållande mellan Kund och RedBridge AB.

De allmänna bestämmelserna reglerar förhållande mellan Kund och RedBridge AB. Allmänna Bestämmelser - Redbridge AB Cloud 1. Bakgrund Redbridge är specialiserade på drift av internettjänster och är en ledande leverantör. RedBridge erbjuder en molntjänst (IaaS) med virtuella servrar.

Läs mer

SWISH företag. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor från 2014-06-12. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om Swish Företag

SWISH företag. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor från 2014-06-12. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om Swish Företag SWISH företag Allmänna villkor från 2014-06-12 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Betalare är en fysisk person som lämnar och godkänner en

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES. Senast uppdaterad 2010-02-19

ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES. Senast uppdaterad 2010-02-19 1 (6) Skellefteå den 19 februari 2010 ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES Senast uppdaterad 2010-02-19 OFFICE IT-PARTNER

Läs mer

Sida 1 av 7. Information om Pay Solutions Sweden AB

Sida 1 av 7. Information om Pay Solutions Sweden AB Information om Pay Solutions Sweden AB Pay Solutions Sweden AB (Pay Solutions) är ett företag som erbjuder enkla och moderna lösningar för att hjälpa företag att ta betalt och sedan få betalt. Genom Pay

Läs mer

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare.

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare. Telias villkor för marknadsplatsen för molntjänster 2014-10-03 Dessa villkor ( Användarvillkoren ) gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller molnbaserade program ( Program ) till företag

Läs mer

Allmänna villkor. Gällande fr.o.m. 2015-09-20 En del av Avtre AB. 1 Allmänt. 2 Särskilda förutsättningar för tillhandahållande av Tjänst

Allmänna villkor. Gällande fr.o.m. 2015-09-20 En del av Avtre AB. 1 Allmänt. 2 Särskilda förutsättningar för tillhandahållande av Tjänst Allmänna villkor Gällande fr.o.m. 2015-09-20 Allmänna villkor En del av Avtre AB 1 Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Avtre AB org nr 556598-1023, ( Avtre ) och juridisk person eller fysisk

Läs mer

Villkor för. Spelkort och Spelkonto

Villkor för. Spelkort och Spelkonto Villkor för Spelkort och Spelkonto 1. Allmänt 1.1 Tillämpliga regler Dessa villkor reglerar vad som gäller för nyttjande av Spelkort och Spelkonto hos AB Svenska Spel ( Svenska Spel ). Att vara Spelkortskund

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i Avtalet och som tillhandahålls av Älvsbyns kommun, 942 85 ÄLVSBYN (

Läs mer