1 av :35

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 av 7 2011-03-03 16:35"

Transkript

1 1 av :35 Kommun som du representerar Antal svar: 14 Din funktion/roll Kommunledning 28.6% (4) Information/kommunikation 7.1% (1) IT-chef/strateg 42.9% (6) Verksamhetsansvarig 0.0% (0) Annan 21.4% (3) Kryssa i huruvida du anser att Sambruks olika aktiviteter har relevans för din kommun respektive generellt för Sambruks medlemmar. UTREDNINGS- OCH UTVECKLINGSPROJEKT SAMT NÄTVERK PÅGÅENDE BITA-projektet är relevant för vår kommun BITA-projektet är relevant för Sambruks medlemmar generellt Ekonomiskt bistånd - e-tjänst är relevant för vår kommun Ekonomiskt bistånd - e-tjänst är relevant för Sambruks medlemmar generellt Elektroniskt bevarande - kravspec & anskaffning är relevant för vår kommun Elektroniskt bevarande - kravspec & anskaffning är relevant för Sambruks medlemmar generellt Ja 85.7% (12) Förskola - Skola, öppet verksamhetssystem är relevant för vår kommun Nej 42.9% (6)

2 2 av :35 Förskola - Skola, öppet verksamhetssystem är relevant för Sambruks medlemmar generellt Informationssäkerhet - nätverk är relevant för vår kommun Informationssäkerhet - nätverk är relevant för Sambruks medlemmar generellt Skola 1:1 - nätverk är relevant för vår kommun Skola 1:1 - nätverk är relevant för Sambruks medlemmar generellt REDAN INKOMNA FÖRSLAG TILL NYA PROJEKT Dokument och Ärendesystem - kravspecifikation är relevant för vår kommun Nej 50.0% (7) Dokument och Ärendesystem - kravspecifikation är relevant för Sambruks medlemmar generellt Ja 85.7% (12) Med det avslutade utredningsprojektets slutrapport som underlag kan kommuner som står i begrepp att anskaffa ett nytt ärendehanteringssystem och/eller en plattform/nav för all ärendehantering genomföra ett projekt i samverkan. Sammanhållen ärendehantering - forts = spec & anskaffning är relevant för vår kommun Nej 50.0% (7) Sammanhållen ärendehantering - forts = spec & anskaffning är relevant för Sambruks medlemmar generellt

3 3 av :35 Med det avslutade utredningsprojektets slutrapport som bas kan kommuner som vill skapa en bättre förståelse och förutsättningar för en sammanhållen ärendehantering genomföra erfarenhetsutbyte- och kunskapshöjande projekt i samverkan Sammanhållen ärendehantering - forts = utbildning för nya är relevant för vår kommun Sammanhållen ärendehantering - forts = utbildning för nya är relevant för Sambruks medlemmar generellt Ja 85.7% (12) BITA-projektet har i ett första steg fokuserat på interna kommunala administrativa processer. I ett andra steg i utvecklingen är avsikten att öka samverkan med Försäkringskassan. Planerna är då att systeminteraktionen ska innehålla fler element med bl. a elektronisk överföring av räkning till Försäkringskassan. BITA - Försäkringskassan är relevant för vår kommun BITA - Försäkringskassan är relevant för Sambruks medlemmar generellt Mina sidor är ett av edelegationens strategiska projekt - med ett bredare intresse och samverkan från Sambruk-medlemmar, kan kommunernas behov och krav tillgodoses på ett ännu bättre sätt. Mina-sidor är relevant för vår kommun Mina-sidor är relevant för Sambruks medlemmar generellt Flera kommuner ingick under 2010 i en förstudie, ledd av LiU - Tillväxtverket ska eventuellt initiera ett nytt projekt, baserat på resultatet från förstudien och input från kommunerna. Verksamt.se är relevant för vår kommun Verksamt.se är relevant för Sambruks medlemmar generellt

4 4 av :35 Skogsstyrelsen samordnar arbetet med att utarbeta förslag till hur en fördjupad samverkan mellan myndigheterna bör organiseras i frågor som är kopplade till skötseln av skog. Skogsbrukarnas myndighetskontakter ska förenklas. Detta arbete kommer även att beröra kommunerna och Skogs-styrelsen är intresserad av att kommuner deltar i projektet som har namnet En Dörr In. Skogsstyrelsen - En dörr in är relevant för vår kommun Ja 14.3% (2) Nej 71.4% (10) Skogsstyrelsen - En dörr in är relevant för Sambruks medlemmar generellt Uddevalla är intresserad av att bilda ett nätverk för utbyte av kunskap och erfarenheter vid införande av ekonomi/affärssystem. I nätverket kan kommuner som nyss har infört system och kommuner som står i begrepp att införa nytt system ingå för att bredda kompetensen. Eventuellt skulle nätverket kunna leda fram till ett närmare samarbete. Ekonomisystem - nätverk är relevant för vår kommun Ja 21.4% (3) Nej 71.4% (10) Ekonomisystem - nätverk är relevant för Sambruks medlemmar generellt Följande projektleveranser för KC/Innoveta planeras 2011: * Metodhandbok för planering och införande av kundcenter * Webbaserat kompetensutvecklingsmaterial för e-cirklar * Avhandling Finns behov/intresse av ett mer formaliserat nätverk därefter? KC/Innoveta - nätverk är relevant för vår kommun KC/Innoveta - nätverk är relevant för Sambruks medlemmar generellt Inom ÖTP-arbetet har diskuterats att etablera ett separat IT-upphandlingsspår, främst för jurister och andra med upphandlingsansvar. Upphandlingsnätverk; inriktning IT är relevant för vår kommun Ja 42.9% (6) Nej 42.9% (6) Upphandlingsnätverk; inriktning IT är relevant för Sambruks medlemmar generellt

5 5 av :35 Flera kommuner arbetar för en effektiv upphandlings- och inköpsprocess samt att utöka införandet av elektronisk handel och systemstöd för upphandling. Beställningssystem/inköpssystem/e-handel - nätverk är relevant för vår kommun Beställningssystem/inköpssystem/e-handel - nätverk är relevant för Sambruks medlemmar generellt.se har initierat en stor kampanj för att öka det digitala innanförskapet (vilket också kommer att finnas med i IT-ministerns IT-agenda för Sverige) - kommunerna kan spela en viktig roll i detta arbete Digital delaktighet är relevant för vår kommun Digital delaktighet är relevant för Sambruks medlemmar generellt För att kontrollera företag som finns med i en upphandling eller på annat sätt har relation till kommunen erbjuder Skatteverket & Bolagsverket en elektronisk info-tjänst. Genom att modifiera Sambruks 'Multifråga' skulle vi i samverkan kunna skapa en ny, effektiv e-tjänst. SKV företagsfråga är relevant för vår kommun SKV företagsfråga är relevant för Sambruks medlemmar generellt Engelska staten satsar stort på att skapa e-tjänster som ska kunna nyttjas gemensamt som s k molntjänst, ungefär som "appar" till mobiltelefoner. Därmed behöver inte varje kommun utveckla/anskaffa egna, individuella e-tjänster. Vi skulle kunna etablera en sådan gemensam plattform för svenska offentliga "appar", dvs e-tjänster via Internet. "Appar i molnet" är relevant för vår kommun "Appar i molnet" är relevant för Sambruks medlemmar generellt

6 6 av :35 Dina egna förslag till nya projekt/nätverk (fritextsvar) Antal svar: 2 FORSKNINGSSAMARBETE Innoveta - e-lärande är relevant för vår kommun Ja 42.9% (6) Innoveta - e-lärande är relevant för Sambruks medlemmar generellt Samskop - Verksamhetsmodeller för e-tjänster är relevant för vår kommun Samskop - Verksamhetsmodeller för e-tjänster är relevant för Sambruks medlemmar generellt Bossanova - Verksamhetsmodeller för öppen programvara är relevant för vår kommun Ja 35.7% (5) Bossanova - Verksamhetsmodeller för öppen programvara är relevant för Sambruks medlemmar generellt Dina egna förslag till nya forskningsuppdrag Antal svar: 1 INFORMATIONS OCH KUNSKAPSSPRIDNING EU-samarbete - OSEPA (open source) är intressant för Sambruk generellt Fortsatt deltagande på externa konferenser är intressant för Sambruk generellt

7 7 av :35 REDAN INKOMNA FÖRSLAG TILL NYA AKTIVITETER Besök & Sambrukpresentation i regionala samverkansorgan, ex regionförbundsmöten är intressant för Sambruk generellt Dina egna förslag till nya aktiviteter Antal svar: 2 SAM- OCH PÅVERKAN GENTEMOT STATLIGA MYNDIGHETER, DEPARTEMENT, UTREDNINGAR OCH edelegationen Aktivt samarbete med edelegationen är intressant för Sambruk generellt Att vara aktiv part i SKL:s strategiska plan för esamhället är intressant för Sambruk generellt Dina egna förslag till nya aktiviteter Antal svar: 1

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport 1 (46) Datum 2013-05-28 Upprättad av Arbetsgruppen det digitala mötet ingående i E-delegationens arbetsutskott helhet Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Översiktlig IT-handlingsplan

Översiktlig IT-handlingsplan Version 1.0 2010-03-15 Översiktlig IT-handlingsplan Lidköpings Kommun 2010-03-15-1 - Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Handlingsplan organisationsfrågor... 3 2.1 Utveckla och utöka samverkan inom

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Så enkelt som möjligt för så många som möjligt En bit på väg BETÄNKANDE AV E-DELEGATIONEN SOU 2011:27 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt En bit på väg Betänkande av E-delegationen Stockholm

Läs mer

Smart Region Västra Götaland

Smart Region Västra Götaland Smart Region Västra Götaland Enklare, öppnare, effektivare och hållbart En regional digital agenda för Västra Götalands län Mål och strategi: Digital agenda i Västra Götaland Sida 2 (48) Innehåll SAMMANFATTNING...

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län

Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län sida 1 2014-10-13 Dnr: 2014-268 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län Kommunstyrelsen behandlade 2014-09-10 158 förvaltningens remissvar på Regional

Läs mer

Ökad användning av offentlig elektronisk handel

Ökad användning av offentlig elektronisk handel 2007:4 Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att skapa en IT-infrastruktur för e-handel där såväl företag som individers behov tillgodoses Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

Slutrapport DP4 & 6. Vägledning och funktionella krav

Slutrapport DP4 & 6. Vägledning och funktionella krav Slutrapport DP4 & 6 Vägledning och funktionella krav Tove Engvall 2013-06-11 03 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. INLEDNING... 2 2.1 BAKGRUND... 2 2.2 PROJEKTMÅL... 2 2.3 BESTÄLLARE...

Läs mer

2010-03-19 Fi2010/000

2010-03-19 Fi2010/000 Promemoria 2010-03-19 Fi2010/000 Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Enheten för statlig förvaltning Sammanställning över remissyttranden avseende Strategi för myndigheternas arbete

Läs mer

Förbundet Vi Ungas Utbildningsplan 2014-2015

Förbundet Vi Ungas Utbildningsplan 2014-2015 Förbundet Vi Ungas Utbildningsplan 2014-2015 Innehåll INTRODUKTION... 3 VI UNGAS UTBILDNINGSOMRÅDEN... 3 UTBILDNINGSOMRÅDE 1: FÖRTROENDEVALDA... 3 UTBILDNINGSOMRÅDE 2: LEDARSKAP... 4 UTBILDNINGSOMRÅDE

Läs mer

Förutsättningar för digital samverkan

Förutsättningar för digital samverkan Förutsättningar för digital samverkan Utredning om insatser för att främja digitalisering och digital samverkan Lennart Jonasson, LJ Konsult Anders Persson, Governo Carin Forest, Governo November 2013

Läs mer

Arbetsgrupp för innehåll i databrunnar - resultat 2013-04-24

Arbetsgrupp för innehåll i databrunnar - resultat 2013-04-24 Arbetsgrupp för innehåll i databrunnar - resultat 2013-04-24 Bakgrund Gruppen är tillsatt av styrgruppen för Libris nationella infrastruktur med representanter från specialbibliotek, SKL, SUHF. Charlotte

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Så enkelt som möjligt för så många som möjligt samordning och digital samverkan Betänkande av E-delegationen Stockholm 2013 SOU 2013:22 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst Sveriges digitala ekosystem, dess aktörer och drivkrafter Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2013 SOU 2013:31 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm.

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Frågor och svar Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Varför behövs en ny skolplattform? Skolans verksamhetssystem behöver förnyas. Dagens system är

Läs mer

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt 2008:08 Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt MISSIV 1 (1) DATUM DIARIENR 2008-05-15 2007/101 ERT DATUM ER

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

earkiv Kalmar län Rapport 1 - Nulägesanalys inom projekt earkiv Kalmar län hösten 2014 Version 1.0 Kisa 2014-12-10 Ort och datum

earkiv Kalmar län Rapport 1 - Nulägesanalys inom projekt earkiv Kalmar län hösten 2014 Version 1.0 Kisa 2014-12-10 Ort och datum earkiv Kalmar län 1 - Nulägesanalys inom projekt earkiv Kalmar län hösten 2014 Version 1.0 Kisa 2014-12-10 Ort och datum Anki Heimonen Projektledare 1 Bakgrund I uppdraget för projekt e-arkiv Kalmar län

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

1 Sammanfattning. 2 Projektets relevans

1 Sammanfattning. 2 Projektets relevans Innovativa e-tjänster för kompetensutveckling och verksamhetsstöd för kundservice (Innovative e-services for competence development and work support for customer service) 1 Sammanfattning Detta projekt

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Så enkelt som möjligt för så många som möjligt från strategi till handling för e-förvaltning BETÄNKANDE AV E-DELEGATIONEN SOU 2010:20 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt från strategi till

Läs mer

AFFÄRSSYSTEM MED ÖPPEN KÄLLKOD

AFFÄRSSYSTEM MED ÖPPEN KÄLLKOD 2015-02-02 Redovisning av stöd till Stockholms stad 1 (6) AFFÄRSSYSTEM MED ÖPPEN KÄLLKOD - en förstudie utförd av Interim kultur id. för. INLEDNING Under 2013 beviljades föreningen Interim kultur 70 000

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter AD 1638/2012 Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter N2012/311/ENT Slutrapport Datum: 2013-11-29 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Ljungmark Åfeldt Mattias Ekhem Jimmy Everitt Viktoria

Läs mer