De viktigaste punkterna i hotell- och restaurangbraschens kollektivavtal FICKAVTALET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "De viktigaste punkterna i hotell- och restaurangbraschens kollektivavtal FICKAVTALET"

Transkript

1 De viktigaste punkterna i hotell- och restaurangbraschens kollektivavtal FICKAVTALET

2 Innehåll Arbetsvillkoren inom hotell- och restaurangbranschen...3 Vad är Servicefacket PAM?...4 När du börjar arbeta kom med i förbundet...4 Vad är ett kollektivavtal?...5 Vad är ett arbetsavtal?... 6 Det här bör du åtminstone veta om kollektivavtalet...7 Prövotid...7 Uppsägningstiderna...7 Praktikant... 8 Skolelever... 8 Deltidsanställda... 9 JP-dagar (högtids- och helgdagar)... 9 Merarbete...10 Övertid...10 Förhöjd lön...10 Insjuknande...11 Lön under moderskaps- faderskaps- och adoptionsledighet (i kraft )...11 Semester och semesterersättning...11 Semesterpremie När ett barn under 10 år plötsligt insjuknar Arbetsdräkt Matrast och pauser Måltidsförmån Arbetsresor nattetid Arbetstagarnas månads- och timlöner Chefernas månads- och timlöner Medlemsförmåner PAMs kontaktuppgifter...22 Arbetsvillkoren inom hotell- och restaurangbranschen Denna folder är en förkortning av kollektivavtalet för hotelloch restaurangbranschen. Detta fickavtal tar upp de viktigaste bestämmelserna i kollektivavtalet. Utan kollektivavtal skulle vi följa bestämmelserna i lagen. Här är några exempel på vilken nytta du har av kollektivavtalet: Löner Kollektivavtal Minimilöner (se tabellerna) Lag Ingenting Löneförhöjningar Förbundet avtalar Ingenting Övertid och tillägg Förbundet avtalar Ingenting Arbetstiden 111 t / 3 veckor 120 t / 3 veckor Fridagar Arbetsdagens längd Arbetsskiftlistor 2 dagar / vecka + extra fridagar (JP) Max 10 timmar Ändras bara efter gemensam överenskommelse 1 dag (35 timmar) / vecka Max 15 timmar Lön för sjuktid 1 56 dagr 1 9 dagar Lön under moderskapsledighet Skillnaden för 3 månader mellan lönen och moderskapspenningen Arbetsgivaren har rätt att själv ändra av vägande arbetsrelaterade skäl Ingenting Semesterpremie 50 % semesterlön Ingenting 3

3 Det är Servicefacket PAM som tillsammans med arbetsgivarförbundet Turism- och restaurangförbundet MaRa ingår kollektivavtal för hotell- och restaurangbranschen. När du blir medlem i PAM får du kollektivavtalet och många andra tjänster. När du är med i förbundet kan du påverka hur kollektivavtalet blir i framtiden. Välkommen med! Vad är Servicefacket PAM? Servicefacket PAM är det näst största fackförbundet i Finland. Förbundet har över medlemmar! Medlemmarna arbetar inom de privata servicebranscherna och omfattar ett stort mångfald av yrken. PAM har ingått omkring 50 kollektivavtal för olika branscher med respektive arbetsgivarorganisation. PAM är förbundet för alla arbetstagare, chefer och föreståndare som arbetar i restauranger, hotell, kaféer, personalmatsalar, nöjesparker, skidcenter och tågservice. När du börjar arbeta kom med i förbundet När du börjar förvärvsarbeta eller sommarjobba inom branschen, anslut dig genast till PAM. Medlemsavgiften är 1,5% av bruttolönen (år 2008). I avgiften ingår också inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd. Du kan dra av medlemsavgiften i beskattningen. De som studerar inom någon av PAMs branscher kan bli studerandemedlem. En studerandemedlem betalar medlemsavgift bara på eventuella löneinkomster. Information om medlemsförmånerna hittar du på sidan 20. Det är lätt att bli medlem Om det finns en förtroendeman på din arbetsplats så hjälper han eller hon dig att bli medlem. Du kan ringa PAMs medlemsservicenummer Du kan bli medlem eller beställa anslutningsmaterialet på webben: (så blir du medlem). Du kan titta in på ett av våra regionkontor. För det mesta drar arbetsgivaren av medlemsavgiften direkt från lönen om du har undertecknat avtalet för inkassering av medlemsavgift. Om din arbetsgivare inte drar av medlemsavgiften, kan du själv betala den en gång i månaden. Förbundet skickar anvisningar för inbetalning. Vad är ett kollektivavtal? I kollektivavtalet har man avtalat om minimiarbetsvillkoren, bl.a. vad gäller löner, arbetstider, insjuknande, semester, semesterlön och -premie. De löner som PAM har förhandlat fram är minimilöner som inte får underskridas. Det är bra att komma ihåg att man inte kan ingå ett personligt arbetsavtal på sämre villkor än kollektivavtalets. Det är fråga om ett s.k. allmängiltigt avtal, så alla arbetsgivare ska ge sina arbetstagare minst det som slås fast i avtalet. Den här foldern upptar de viktigaste bestämmelserna i hotell- och restaurangbranschens kollektivavtal. Mera detaljerade bestämmelser hittar du i det egentliga kollektivavtalet. Om du behöver mera och noggrannare uppgifter om arbetsvillkoren ska du titta efter i det egentliga kollektivavtalet eller kontakta förtroendemannen på din arbetsplats. Du får också råd om du ringer PAMs telefonnummer för anställningsärenden och på regionkontoren. Eftersom det är medlemmarna som finansierar PAMs verk- 4 5

4 samhet med sina medlemsavgifter ger vi råd och hjälp endast till våra medlemmar. Vad är ett arbetsavtal? Arbetsgivaren och arbetstagaren ingår arbetsavtal. Villkoren i avtalet måste minst följa bestämmelserna i kollektivavtalet. Det är möjligt att ingå avtal om arbets- och lönevillkor som är bättre än kollektivavtalets. Det är bra att alltid ingå arbetsavtalet skriftligt. Då arbetsavtalet ingås bör man klart komma överens om: vilka dina arbetsuppgifter är vem som är din chef din lön din arbetstid eller minimiarbetstid när börjar ditt anställningsförhållande (och när upphör din visstidsanställning) din prövotid din arbetsplats (området där du arbetar) matservering på arbetsplatsen Det finns färdigt tryckta arbetsavtalsblanketter på förbundets kontor eller på webben Noggrannare bestämmelser om branschens arbetsvillkor hittar du i det egentliga kollektivavtalet. Det här bör du åtminstone veta om kollektivavtalet Prövotid i anställningsförhållande som gäller tills vidare: högst 4 månader. i visstidsanställningar: högst 4 månader, dock högst halva anställningstiden Uppsägningstiderna När arbetsgivaren säger upp arbetsavtalet: Anställningen har varat under 5 år under 10 år under 15 år över 15 år Arbetstagaren säger upp sig: Anställningen har varat under 10 år över 10 år Uppsägningstid 1 mån. 2 mån. 3 mån. 4 mån. Uppsägningstid (för chefer alltid 1 mån.) 14 dagar 1 mån. Arbetsavtal som har ingåtts på viss tid gäller för denna tid, t.ex Det bör alltid finnas kollektivavtalsenliga grunder för arbetsavtal som görs upp för viss tid, t.ex. vikariat. 6 7

5 Praktikant Praktiktiden för en arbetstagare som första gången börjar arbeta inom branschen är 6 månader. Om arbetstagaren har den utbildning som arbetsuppgiften förutsätter är praktiktiden två månader. Praktikantens lön är 80 % av tabellönen för 0-2 år inom respektive arbetsuppgift. Skolelever Lön till skolelev betalas för högst två månader till elever i grundskola, gymnasium och andra läroanstalter eller kurscentra än hotell- och restaurangbranschens. Skolelevens lön är 70 % av lönen inom lönegruppen. Erfarenhetstillägg I anställningar som börjat eller senare beaktas arbetstagarens tidigare arbetserfarenhet inom branschen, dock tidigast från I anställningar som börjat före tillämpas fortfarande systemet för tjänstgöringsår. Arbetstiden Den ordinarie arbetstiden är 111 timmar under 3 veckor. Tre utjämningssystem för arbetstiden är i bruk. Dessa är avsedda för heltidsanställda som är i anställningsförhållande som gäller tills vidare: arbetstiden utjämnas under högst sex (6) treveckorsperioder till 111 timmar, och den ordinarie arbetstiden under en enskild treveckorsperiod får vara högst 129 timmar. arbetstiden utjämnas under högst nio (9) treveckorspe- rioder till 111 timmar och den ordinarie arbetstiden under en enskild treveckorsperiod får vara högst 135. Man bör komma överens om ibruktagandet av systemet enligt 35 i kollektivavtalet. årsarbetstidssystemet som grundar sig på lokala överenskommelser (s.k. arbetstidsbank). ( Se kollektivavtalet 11.) Deltidsanställda Arbetsgivaren och den deltidsanställda avtalar sinsemellan om den genomsnittliga minimiarbetstiden under en treveckorsperiod. Arbetsgivaren och arbetstagaren granskar att den genomsnittliga minimiarbetstiden utförs under en period på ett år, om de inte avtalats om en kortare granskningsperiod på arbetsplatsen. Syftet med granskningen är att försäkra sig om att avtalet motsvarar det verkliga läget. Nytt avtal om den genomsnittliga arbetstiden ingås om den utförda arbetstiden inte motsvarar minst det avtalade. I visstidsanställningar för under ett år bör den avtalade genomsnittliga minimiarbetstiden utföras inom anställningsförhållandet. JP-dagar (högtids- och helgdagar) En arbetstagare intjänar en avlönad fridag (JP) om han eller hon arbetar under den vecka då trettondagen, långfredagen, första maj, Kristi himmelsfärdsdag, midsommardagen, självständighetsdagen, julafton eller juldagen inträffar. Arbetstagaren skall ha varit anställd i minst en månad före högtids- eller helgdagen (t.ex. självständighetsdagen) för att få en JP-dag. 8 9

6 Merarbete Arbetsgivaren är skyldig att erbjuda en deltidsanställd merarbete ända upp till 111 timmar/treveckorsperiod innan han eller hon anställer en ny arbetstagare för att utföra arbetet. Det är rekommendabelt att man på arbetsplatsen kommer överens om spelreglerna för erbjudande av merarbete. Övertid Som övertid räknas det arbete som under en treveckorsperiod görs efter 120 arbetstimmar. Förhöjd lön Lönen förhöjd med 50 %: övertidsersättning för de första 18 timmarna efter att 120 t/3 veckor överskrids arbete under tilläggsfridag (X) ersättning för arbete helgdagsaftnar: arbete efter kl på nyårsaftonen, påsklördagen, valborgsmässoaftonen, midsommaraftonen och julaftonen Lönen förhöjd med 100 %: Övertidsersättning för arbete efter (120 t + 18 t =) 138 t / 3 veckor arbete under veckans lediga dag (V) arbete på söndag eller annan kyrklig helg samt på självständighetsdagen och första maj Obs! Det finns olika slags övertidsbestämmelser för utjämningssystemen. Kolla avtalet! Insjuknande Anställningen har före arbetsoförmågan varat Avlönad period 1 2 mån. karens enligt sjukförsäkringslagen dagar över 2 mån. över 3 år över 5 år över 10 år 28 dagar 35 dagar 42 dagar 56 dagar Lön under moderskaps- faderskaps- och adoptionsledighet (i kraft ) Till arbetstagare som blir moderskaps- eller adoptionsledig betalas skillnaden mellan grundlönen och sjukförsäkringslagens föräldraförmån för tre månader och till den som blir faderskapsledig för en period på sex vardagar. Semester och semesterersättning Arbetstagaren intjänar semester för varje hel semesterkvalifikationsmånad då anställningen före slutet av semesterkvalifikationsåret ( ) har varat under ett år 2 vardagar minst ett år 2,5 vardagar En hel kvalifikationsmånad är en kalendermånad under vilken a. arbetstagaren varit i arbete minst 14 dagar b. arbetstagaren arbetat minst 35 timmar 10 11

7 Semester insamlas också under dagar som i semesterlagen anses som dagar jämförbara med dagar i arbete/tid jämförbar med tid i arbete (t.ex. sjukledighet till en viss del). Arbetstagaren intjänar semester antingen enligt alternativ a) eller alternativ b). Arbetstagaren intjänar semester enligt alternativ a) om han eller hon enligt arbetsavtalet arbetar minst 14 dagar i månaden under alla kalendermånader. Arbetsgivaren är skyldig att betala semesterlön för intjänade semesterdagar. Om arbetstagaren arbetar under så få dagar eller så kort tid att de förutnämnda semesterintjäningsvillkoren inte uppfylls, har arbetstagaren rätt att få en semesterersättning som motsvarar semesterlönen. När anställningsförhållandet upphör har arbetstagaren rätt till semesterersättningen i stället för semesterlön som kompensation för semester som inte hållits. För uträkning av semesterlön och semesterersättning, se avtalet. Semesterpremie Semesterpremien utgör 50 % av semesterlönen och den betalas i samband med följande löneutbetalning efter att semestern upphört. När ett barn under 10 år plötsligt insjuknar Lön betalas för högst 3 dagar. Arbetsdräkt Arbetsdräkten skall vara snygg och saklig. Arbetsgivaren förser arbetstagaren med arbetskläder om han eller hon ställer speciella krav på kläderna eller om hälsovårdsförordningen kräver det. Matrast och pauser Arbetsgivaren är skyldig att arrangera möjlighet för sina arbetstagare att äta på arbetstid, om arbetsdagen är över 6 timmar. Om arbetet kräver ständig närvaro eller medför oavbruten belastning, ska arbetsgivaren ordna möjlighet till sådana pauser i arbetet som tillåter arbetstagaren att kortvarigt avlägsna sig från den plats där arbetet utförs. Detta gäller också arbetsskift på under 6 timmar. Måltidsförmån Måltidsförmånens penningvärde är 4,42 euro år Arbetsresor nattetid Arbetstidslagen stadgar att nattarbete är sådant arbete som utförs mellan klockan 23 och 06. Om arbetstagarens arbetstid börjar eller slutar under denna tid och han eller hon inte kan göra arbetsresorna med kollektivtrafik, sin egen eller makens/makans bil, cykel eller på annat sätt är arbetsgivaren skyldig att arrangera transport för arbetstagaren

8 Arbetstagarnas månads- och timlöner Lönetabellen Arbetstagarnas tabellöner från början av den lönebetalningsperiod som börjar eller från början av den näst därpå följande lönebetalningsperioden. I dyrort 0-2 år över 2 år över 5 år över 10 år (8,72) 1416 (8,91) 1443 (9,08) 1471 (9,25) (8,79) 1427 (8,97) 1454 (9,14) 1481 (9,31) (9,23) 1498 (9,42) 1526 (9,60) 1552 (9,76) (9,65) 1565 (9,84) 1598 (10,05) 1634 (10,28) (9,79) 1587 (9,98) 1621 (10,19) 1660 (10,44) II dyrort 0-2 år över 2 år över 5 år över 10 år (8,65) 1407 (8,85) 1434 (9,02) 1459 (9,18) (8,70) 1415 (8,90) 1442 (9,07) 1468 (9,23) (9,12) 1480 (9,31) 1506 (9,47) 1533 (9,64) (9,45) 1535 (9,65) 1570 (9,87) 1605 (10,09) (9,64) 1563 (9,83) 1596 (10,04) 1635 (10,28) Tillägg för kvälls- och nattarbete Tillägg för kvällsarbete (kl ) är 0,94 euro/t. Tillägg för nattarbete (kl ) är 1,82 euro/t. Lönetabellen Arbetstagarnas tabellöner från början av den lönebetalningsperiod som börjar eller från början av den näst därpåföljande lönebetalningsperioden. I dyrort 0-2 år över 2 år över 5 år över 10 år (8,99) 1460 (9,18) 1488 (9,36) 1517 (9,54) (9,06) 1471 (9,25) 1499 (9,43) 1527 (9,60) (9,52) 1544 (9,71) 1573 (9,89) 1600 (10,06) (9,96) 1614 (10,15) 1648 (10,36) 1685 (10,60) (10,09) 1636 (10,29) 1671 (10,51) 1711 (10,76) II dyrort 0-2 år över 2 år över 5 år över 10 år (8,92) 1451 (9,13) 1478 (9,30) 1504 (9,46) (8,97) 1459 (9,18) 1487 (9,35) 1514 (9,52) (9,40) 1526 (9,60) 1553 (9,77) 1581 (9,94) (9,75) 1583 (9,96) 1619 (10,18) 1655 (10,41) (9,94) 1611 (10,13) 1645 (10,35) 1686 (10,60) Tillagg för kvälls- och nattarbete Tillägg för kvällsarbete (kl ) är 0,97 euro/t. Tillägg för nattarbete (kl ) är 1,88 euro/t

9 Lönegrupperna 1. Extra arbetshjälp, piccolo 2. servitör, kassa, försäljare, kock (kaféer, snabbmatrestauranger samt restauranger, där ingen utskänkning sker eller där man serverar genom jäsning framställda alkoholdrycker på högst 4,7 volymprocent, mellanölsrestauranger ) Städare, bassängövervakare, transport- och distribution med bil, aulareceptionist 3. Kock på personalrestaurang (serverar inte alkoholdrycker på över 4,7 volymprocent) Våningsskötare, kock i halvfabrikats- och beredningskök 4. Servitör, kock, kallskänka (utskänkningsställen, där man serverar alkoholdrycker på över 4,7 volymprocent, restauranger med A- och B-rättigheter eller motsvarande ) Vaktmästare, ordningsövervakare, serviceman, växeltelefonist, receptionist, karaokearbetare, mötesarrangör, välfärdsarbetare, (t.ex. konditionshandledare, personal trainer, massage- och aromaterapeut, fotvårdare, reikimassör), hobby- och evenemangsarbetare (t.ex. bowlingbanskötare, banmästare, gymhandledare, roader, hallbyggare, caddie master), kosmetolog, fysioterapeut, idrottsinstruktör, massör 5. Receptionist i inkvarteringsrörelse, portier Chefernas månads- och timlöner Lönetabellen Förmännens tabellöner från början av den lönebetalningsperiod som börjar eller från början av den näst därpåföljande lönebetalningsperioden. I dyrort 0-2 år över 2 år över 5 år över 10 år (10,20) 1660 (10,44) 1699 (10,69) 1738 (10,93) (10,73) 1745 (10,97) 1790 (11,26) 1830 (11,51) (11,11) 1808 (11,37) 1852 (11,65) 1894 (11,91) (11,21) 1824 (11,47) 1868 (11,75) 1912 (12,03) (11,78) 1918 (12,06) 1967 (12,37) 2015 (12,67) (12,37) 2015 (12,67) 2066 (12,99) 2116 (13,31) II dyrort 0-2 år över 2 år över 5 år över 10 år (10,08) 1641 (10,32) 1679 (10,56) 1717 (10,80) (10,58) 1723 (10,84) 1764 (11,09) 1806 (11,36) (10,94) 1786 (11,23) 1825 (11,48) 1867 (11,74) (11,07) 1804 (11,35) 1848 (11,62) 1890 (11,89) (11,56) 1880 (11,82) 1923 (12,09) 1972 (12,40) (12,14) 1975 (12,42) 2020 (12,70) 2070 (13,02) Tillägg för kvälls- och nattarbete Tillägg för kvällsarbete (kl ) är 0,94 euro/t. Tillägg för nattarbete (kl ) är 1,82 euro/t

10 Lönetabellen Förmännens tabellöner från början av den lönebetalningsperiod som börjar eller från början av den näst därpå följande lönebetalningsperioden. I dyrort 0-2 år över 2 år över 5 år över 10 år (10,52) 1711 (10,76) 1752 (11,02) 1792 (11,27) (11,06) 1799 (11,31) 1845 (11,60) 1887 (11,87) (11,45) 1864 (11,72) 1909 (12,01) 1953 (12,28) (11,56) 1881 (11,83) 1926 (12,11) 1971 (12,40) (12,14) 1977 (12,43) 2028 (12,75) 2077 (13,06) (12,75) 2077 (13,06) 2130 (13,40) 2182 (13,72) II dyrort 0-2 år över 2 år över 5 år över 10 år (10,39) 1692 (10,64) 1731 (10,89) 1770 (11,13) (10,91) 1776 (11,17) 1819 (11,44) 1862 (11,71) (11,28) 1841 (11,58) 1882 (11,84) 1925 (12,11) (11,42) 1860 (11,70) 1905 (11,98) 1949 (12,26) (11,92) 1938 (12,19) 1983 (12,47) 2033 (12,79) (12,52) 2036 (12,81) 2083 (13,10) 2134 (13,42) Lönegrupperingen 1. Skiftchefer (kaféer, snabbmatrestauranger samt restauranger, där ingen utskänkning sker eller där man serverar genom jäsning framställda alkoholdrycker på högst 4,7 volymprocent, mellanölsrestauranger eller motsvarande) 2. Våningsskötsel och städchef, barmästare 3. Skiftchef eller -mästare, hovmästare (utskänkningsställen, där man serverar alkoholdrycker på över 4,7 volymprocent, restauranger med A- och B-rättigheter eller motsvarande ), receptionschef 4. Kaféchef (kaféer, snabbmatrestauranger samt restauranger, där ingen utskänkning sker eller där man serverar genom jäsning framställda alkoholdrycker på högst 4,7 volymprocent, mellanölsrestauranger eller motsvarande), chef för personalrestaurang 5. Köksmästare 6. Restaurangchef, ansvarig skötare av utskänkningsrestaurang (utskänkningsställen, där man serverar alkoholdrycker på över 4,7 volymprocent, restauranger med A- och B-rättigheter eller motsvarande ) Tillägg för kvälls- och nattarbete Tillägg för kvällsarbete (kl ) är 0,97 euro/t. Tillägg för nattarbete (klo ) är 1,88 euro/t

11 Medlemsförmåner Utbildning inom din egen bransch och olika evenemang Tidningen PAM och PAMnets webbservice Semester på förbundets egna semesterställen Du kan också använda de förmåner som Lomaliitto, Solaris-lomat, SAL och Työväen Retkeilyliitto erbjuder Rabatt på kryssningar och hotellrum Bensin-, smörjmedels- och bildäcksförmåner (Teboil, Euromaster) Möjlighet till hyresbostad via VVO Rabatt på banktjänster i olika banker (Nordea och Andelsbanken) Rabatt på försäkringar Möjlighet att skaffa FFCs förmånliga medlemsdator Rabatt på optikerfirman Silmäasema Rabatt på biljetter till Svenska Teatern Rabatt på ABFs ADB-kurser Med Uni-passet har du fackförbunden inom räckhåll också utomlands FFCs medlemsförbunds gemensamma förmåner Växlande kampanjförmåner. information om dessa hittar du på PAMnets webbservice Anteckningar 20 21

12 PAMs kontaktuppgifter Medlemsärenden Arbetslöshetsärenden Anställningsärenden Växeln Fax Medlemsnätet: Förbundskontoret Paasivuorigatan 4-6 A PB 54, Helsingfors Helsingfors-Nyland Broholmsgatan 6, 4 vån. PB 54, Helsingfors Tavastehus Turuntie 9 bst Tavastehus Joensuu Kauppakatu 17 B, 3 vån Joensuu Kajana Kauppakatu 22 B, 2 vån Kajana Karleby Salutorget 2, 2 vån Karleby Kouvola Urheilijankuja Kouvola Kuopio Ajurinkatu Kuopio S:t Michel Vuorikatu S:t Michel Uleåborg Uusikatu Uleåborg Björneborg Isolinnankatu 24, 3 vån Björneborg Rovaniemi Rovakatu 24 A Rovaniemi Tammerfors Aleksis Kiven katu 18 B, 3 vån Tammerfors Åbo Universitetsgatan 33 G, 4 vån Åbo Vasa Storalånggatan 38 C Vasa Servicebranschernas arbetslöshetskassa PB 93, Helsingfors Arbetslöshetsärenden Fax Jyväskylä Kalevankatu 4, 2 vån Jyväskylä Lahtis Rautatienkatu 21 B, 3 vån Lahtis 22 23

13

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TJÄNSTEMÄN I HUSTEKNIKBRANSCHEN (1.5.2012 31.5.2014)

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TJÄNSTEMÄN I HUSTEKNIKBRANSCHEN (1.5.2012 31.5.2014) Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR LASTBILSBRANSCHEN

KOLLEKTIVAVTAL FÖR LASTBILSBRANSCHEN Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Välkommen till arbetslivet! Arbetslivets ABC. Allt vad du bör veta om arbetslivet

Välkommen till arbetslivet! Arbetslivets ABC. Allt vad du bör veta om arbetslivet Välkommen till arbetslivet! Arbetslivets ABC Allt vad du bör veta om arbetslivet Tjänstemannacentralorganisationen STTK besöksadress: Mikaelsgatan 8 A 00100 Helsingfors postadress: PB 421, 00100 Helsingfors

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

GUIDE OM HYRT ARBETE

GUIDE OM HYRT ARBETE GUIDE OM HYRT ARBETE Innehåll Inledning... 3 1. Allmänt om hyrt arbete... 4 Vad innebär hyrt arbete?... 4 Hur avviker hyrt arbete från andra anställningsförhållanden?... 4 Är det tillåtet att ta ut förmedlingsarvode

Läs mer

Guide. Guide om hyrt arbete

Guide. Guide om hyrt arbete Guide Guide om hyrt arbete Innehåll 1. Inledning 4 2. Allmänt om hyrt arbete 5 Vad innebär hyrt arbete? 5 Hur avviker hyrt arbete från andra anställningsförhållanden? 5 När kan hyrd arbetskraft anlitas?

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

Småföretagets arbetsmiljö ger resultat

Småföretagets arbetsmiljö ger resultat Arbetarskyddsanvisningar och guider 5 Småföretagets arbetsmiljö ger resultat Arbetarskyddsanvisningar och guider 5 Småföretagets arbetsmiljö ger resultat Arbetarskyddsförvaltningen Tammerfors 2011 ISSN

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR SERVICEVERKSTÄDER mellan Biltrafikens Arbetsgivareförbund rf och Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT rf

KOLLEKTIVAVTAL FÖR SERVICEVERKSTÄDER mellan Biltrafikens Arbetsgivareförbund rf och Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT rf Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Varsel, arbetsbrist, uppsägning Varsel, arbetsbrist, uppsägning verksamhetsförändringar i privat sektor Akademikerförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Läs mer

Frågor och svar om arbetstid

Frågor och svar om arbetstid Frågor och svar om arbetstid 1 Känner du också att arbetstid och fritid flyter ihop ibland? Ny teknik och nya arbetssätt gör att du kan jobba var som helst, när som helst och hur mycket som helst. Var

Läs mer

Arbetsavtalslagen. Arbetsgivarens och arbetstagarens ställning enligt arbetsavtalslagen

Arbetsavtalslagen. Arbetsgivarens och arbetstagarens ställning enligt arbetsavtalslagen Arbetsavtalslagen Arbetsgivarens och arbetstagarens ställning enligt arbetsavtalslagen Innehållsförteckning 7 Permittering... 39 1 Lagens uppbyggnad och tillämpningsområde... 4 2 Ingående av arbetsavtal...

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Personalguiden. Kumla kommun 2013-02-15

Personalguiden. Kumla kommun 2013-02-15 Personalguiden Kumla kommun 2013-02-15 A AFA AFA administrerar avtalsförsäkringar. En avtalsförsäkring är en anställningsförmån som bestäms i ett kollektivavtal, tecknat mellan arbetsgivarorganisationen

Läs mer

När din arbetsgivare går i konkurs

När din arbetsgivare går i konkurs När din arbetsgivare går i konkurs 1 Innehåll När din arbetsgivare går i konkurs 3 Varför och hur företag sätts i konkurs 3 Det här gör en konkursförvaltare 4 Uppsägning från konkursförvaltaren samt uppsägningstider

Läs mer

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor 4 Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor Produktion: Arbetsgivarverket, 2006 3:e reviderade tryckningen Grafisk form: Ozelot Konsult AB Tryck:

Läs mer

Information om din anställning med anledning av konkurs

Information om din anställning med anledning av konkurs Information om din anställning med anledning av konkurs Här följer en kort sammanställning med information om de vanligaste löne- och anställningsfrågorna som kan uppkomma i samband med en konkurs. Experts

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet Ersättning vid arbetslöshet Information om arbetslöshetsförsäkringen 1 2 ERSÄTTNING VID ARBETSLÖSHET Vad är arbetslöshetsförsäkringen? Arbetslöshetsförsäkringen ger dig som är arbetssökande ekonomisk ersättning

Läs mer

Almega STD Svensk Teknik och Design

Almega STD Svensk Teknik och Design Almega STD Svensk Teknik och Design Avtal om anställningsvillkor för företag inom STD Svensk Teknik och Design mellan Almega STD Svensk Teknik och Design och Sif/Civilingenjörsförbundet (CF)/Sveriges Arkitekter

Läs mer

Frågor och svar om föräldraledighet

Frågor och svar om föräldraledighet Frågor och svar om föräldraledighet Att vara föräldraledig kan vara problematiskt på dagens arbetsmarknad. Uppsägning under ledigheten, omplacering vid återkomsten och sämre löneutveckling är saker som

Läs mer

Arbetslagstiftning och arbetslivsrelationer i Finland

Arbetslagstiftning och arbetslivsrelationer i Finland Arbetslagstiftning och arbetslivsrelationer i Finland Innehåll 1 Inledning... 4 2 Arbetslagstiftningen... 5 Allmänt... 5 Arbetsavtalslag (55/2001)... 6 Lönegarantilagen (866/1998) och lagen om lönegaranti

Läs mer

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Version 2006-01-09 Innehåll I medborgarnas tjänst 4 Utvecklas med arbetet 5 Samverkan för en god arbetsplats 6 Arbetsmiljö och

Läs mer

Hushållet som arbetsgivare

Hushållet som arbetsgivare Hushållet som arbetsgivare 2007 Hur sköter man skatter, pensioner, socialskyddsavgifter och försäkringspremier? Var får man stöd? Utgivare: Arbetslöshetsförsäkringsfonden Arbetsministeriet Folkpensionsanstalten

Läs mer

Att ha anställda i Vi Unga. - en guide till styrelsen

Att ha anställda i Vi Unga. - en guide till styrelsen Att ha anställda i Vi Unga - en guide till styrelsen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 FÖRORD... 3 ARBETSGIVARE ELLER ARBETSLEDARE?... 4 ANSTÄLLNING... 4 ANSTÄLLNINGAVTAL...4 ANSTÄLLNINGSFORMER...5

Läs mer

Innehållsförteckning. Undervisningsmaterialets olika delar Att undervisa i arbetslivsinformation

Innehållsförteckning. Undervisningsmaterialets olika delar Att undervisa i arbetslivsinformation Lärarhandledning Innehållsförteckning 2 Inledning sid 3 Undervisningsmaterialets olika delar sid 4 Att undervisa i arbetslivsinformation sid 5 Filmen sid 6 Casebeskrivningar sid 7 Förhandlingsspelet sid

Läs mer

Använd din pappaledighet! Broschyrer 2008:1swe

Använd din pappaledighet! Broschyrer 2008:1swe Använd din pappaledighet! Broschyrer 2008:1swe Goda nyheter för din familj! Barnfamiljens vardag är en gemensam sak. Det blir lättare att få arbete och familjeliv att gå ihop om mamman och pappan på ett

Läs mer

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1 förord Det kan vara svårt att veta vad som gäller när man får sitt första jobb. Vilken lön ska jag ha? Hur mycket semester har jag rätt till? Vilka försäkringar har jag om jag blir skadad? Frågorna kan

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL OM LÖNER OCH ALLMÄNNA VILLKOR GILTIGT 2015-01-01 OCH TILLS VIDARE

KOLLEKTIVAVTAL OM LÖNER OCH ALLMÄNNA VILLKOR GILTIGT 2015-01-01 OCH TILLS VIDARE KOLLEKTIVAVTAL OM LÖNER OCH ALLMÄNNA VILLKOR GILTIGT 2015-01-01 OCH TILLS VIDARE KOLLEKTIVAVTAL om löner och allmänna anställningsvillkor mellan BANKINSTITUTENS ARBETSGIVAREORGANISATION (BAO) och FINANSFÖRBUNDET

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL Revisions- och konsultföretagen

KOLLEKTIVAVTAL Revisions- och konsultföretagen KOLLEKTIVAVTAL Revisions- och konsultföretagen Avtal om allmänna villkor, arbetstid och kompetensutveckling 2013 2015 Giltighetstid: 2013-01-01 2015-12-31 Akademikerförbunden har i förhandlingarna företrätts

Läs mer

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet LÖN FÖR MÖDAN Medlingsinstitutet innehall: förord...1 1. VAD ÄR ETT ARBETE VÄRT?...3 2. OLIKA INTRESSEN gemensam lösning...9 3. Arbetslivets regelbok -kollektivavtalet...14 4. förhandlingar och konflikter...20

Läs mer