De viktigaste punkterna i hotell- och restaurangbraschens kollektivavtal FICKAVTALET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "De viktigaste punkterna i hotell- och restaurangbraschens kollektivavtal FICKAVTALET"

Transkript

1 De viktigaste punkterna i hotell- och restaurangbraschens kollektivavtal FICKAVTALET

2 Innehåll Arbetsvillkoren inom hotell- och restaurangbranschen...3 Vad är Servicefacket PAM?...4 När du börjar arbeta kom med i förbundet...4 Vad är ett kollektivavtal?...5 Vad är ett arbetsavtal?... 6 Det här bör du åtminstone veta om kollektivavtalet...7 Prövotid...7 Uppsägningstiderna...7 Praktikant... 8 Skolelever... 8 Deltidsanställda... 9 JP-dagar (högtids- och helgdagar)... 9 Merarbete...10 Övertid...10 Förhöjd lön...10 Insjuknande...11 Lön under moderskaps- faderskaps- och adoptionsledighet (i kraft )...11 Semester och semesterersättning...11 Semesterpremie När ett barn under 10 år plötsligt insjuknar Arbetsdräkt Matrast och pauser Måltidsförmån Arbetsresor nattetid Arbetstagarnas månads- och timlöner Chefernas månads- och timlöner Medlemsförmåner PAMs kontaktuppgifter...22 Arbetsvillkoren inom hotell- och restaurangbranschen Denna folder är en förkortning av kollektivavtalet för hotelloch restaurangbranschen. Detta fickavtal tar upp de viktigaste bestämmelserna i kollektivavtalet. Utan kollektivavtal skulle vi följa bestämmelserna i lagen. Här är några exempel på vilken nytta du har av kollektivavtalet: Löner Kollektivavtal Minimilöner (se tabellerna) Lag Ingenting Löneförhöjningar Förbundet avtalar Ingenting Övertid och tillägg Förbundet avtalar Ingenting Arbetstiden 111 t / 3 veckor 120 t / 3 veckor Fridagar Arbetsdagens längd Arbetsskiftlistor 2 dagar / vecka + extra fridagar (JP) Max 10 timmar Ändras bara efter gemensam överenskommelse 1 dag (35 timmar) / vecka Max 15 timmar Lön för sjuktid 1 56 dagr 1 9 dagar Lön under moderskapsledighet Skillnaden för 3 månader mellan lönen och moderskapspenningen Arbetsgivaren har rätt att själv ändra av vägande arbetsrelaterade skäl Ingenting Semesterpremie 50 % semesterlön Ingenting 3

3 Det är Servicefacket PAM som tillsammans med arbetsgivarförbundet Turism- och restaurangförbundet MaRa ingår kollektivavtal för hotell- och restaurangbranschen. När du blir medlem i PAM får du kollektivavtalet och många andra tjänster. När du är med i förbundet kan du påverka hur kollektivavtalet blir i framtiden. Välkommen med! Vad är Servicefacket PAM? Servicefacket PAM är det näst största fackförbundet i Finland. Förbundet har över medlemmar! Medlemmarna arbetar inom de privata servicebranscherna och omfattar ett stort mångfald av yrken. PAM har ingått omkring 50 kollektivavtal för olika branscher med respektive arbetsgivarorganisation. PAM är förbundet för alla arbetstagare, chefer och föreståndare som arbetar i restauranger, hotell, kaféer, personalmatsalar, nöjesparker, skidcenter och tågservice. När du börjar arbeta kom med i förbundet När du börjar förvärvsarbeta eller sommarjobba inom branschen, anslut dig genast till PAM. Medlemsavgiften är 1,5% av bruttolönen (år 2008). I avgiften ingår också inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd. Du kan dra av medlemsavgiften i beskattningen. De som studerar inom någon av PAMs branscher kan bli studerandemedlem. En studerandemedlem betalar medlemsavgift bara på eventuella löneinkomster. Information om medlemsförmånerna hittar du på sidan 20. Det är lätt att bli medlem Om det finns en förtroendeman på din arbetsplats så hjälper han eller hon dig att bli medlem. Du kan ringa PAMs medlemsservicenummer Du kan bli medlem eller beställa anslutningsmaterialet på webben: (så blir du medlem). Du kan titta in på ett av våra regionkontor. För det mesta drar arbetsgivaren av medlemsavgiften direkt från lönen om du har undertecknat avtalet för inkassering av medlemsavgift. Om din arbetsgivare inte drar av medlemsavgiften, kan du själv betala den en gång i månaden. Förbundet skickar anvisningar för inbetalning. Vad är ett kollektivavtal? I kollektivavtalet har man avtalat om minimiarbetsvillkoren, bl.a. vad gäller löner, arbetstider, insjuknande, semester, semesterlön och -premie. De löner som PAM har förhandlat fram är minimilöner som inte får underskridas. Det är bra att komma ihåg att man inte kan ingå ett personligt arbetsavtal på sämre villkor än kollektivavtalets. Det är fråga om ett s.k. allmängiltigt avtal, så alla arbetsgivare ska ge sina arbetstagare minst det som slås fast i avtalet. Den här foldern upptar de viktigaste bestämmelserna i hotell- och restaurangbranschens kollektivavtal. Mera detaljerade bestämmelser hittar du i det egentliga kollektivavtalet. Om du behöver mera och noggrannare uppgifter om arbetsvillkoren ska du titta efter i det egentliga kollektivavtalet eller kontakta förtroendemannen på din arbetsplats. Du får också råd om du ringer PAMs telefonnummer för anställningsärenden och på regionkontoren. Eftersom det är medlemmarna som finansierar PAMs verk- 4 5

4 samhet med sina medlemsavgifter ger vi råd och hjälp endast till våra medlemmar. Vad är ett arbetsavtal? Arbetsgivaren och arbetstagaren ingår arbetsavtal. Villkoren i avtalet måste minst följa bestämmelserna i kollektivavtalet. Det är möjligt att ingå avtal om arbets- och lönevillkor som är bättre än kollektivavtalets. Det är bra att alltid ingå arbetsavtalet skriftligt. Då arbetsavtalet ingås bör man klart komma överens om: vilka dina arbetsuppgifter är vem som är din chef din lön din arbetstid eller minimiarbetstid när börjar ditt anställningsförhållande (och när upphör din visstidsanställning) din prövotid din arbetsplats (området där du arbetar) matservering på arbetsplatsen Det finns färdigt tryckta arbetsavtalsblanketter på förbundets kontor eller på webben Noggrannare bestämmelser om branschens arbetsvillkor hittar du i det egentliga kollektivavtalet. Det här bör du åtminstone veta om kollektivavtalet Prövotid i anställningsförhållande som gäller tills vidare: högst 4 månader. i visstidsanställningar: högst 4 månader, dock högst halva anställningstiden Uppsägningstiderna När arbetsgivaren säger upp arbetsavtalet: Anställningen har varat under 5 år under 10 år under 15 år över 15 år Arbetstagaren säger upp sig: Anställningen har varat under 10 år över 10 år Uppsägningstid 1 mån. 2 mån. 3 mån. 4 mån. Uppsägningstid (för chefer alltid 1 mån.) 14 dagar 1 mån. Arbetsavtal som har ingåtts på viss tid gäller för denna tid, t.ex Det bör alltid finnas kollektivavtalsenliga grunder för arbetsavtal som görs upp för viss tid, t.ex. vikariat. 6 7

5 Praktikant Praktiktiden för en arbetstagare som första gången börjar arbeta inom branschen är 6 månader. Om arbetstagaren har den utbildning som arbetsuppgiften förutsätter är praktiktiden två månader. Praktikantens lön är 80 % av tabellönen för 0-2 år inom respektive arbetsuppgift. Skolelever Lön till skolelev betalas för högst två månader till elever i grundskola, gymnasium och andra läroanstalter eller kurscentra än hotell- och restaurangbranschens. Skolelevens lön är 70 % av lönen inom lönegruppen. Erfarenhetstillägg I anställningar som börjat eller senare beaktas arbetstagarens tidigare arbetserfarenhet inom branschen, dock tidigast från I anställningar som börjat före tillämpas fortfarande systemet för tjänstgöringsår. Arbetstiden Den ordinarie arbetstiden är 111 timmar under 3 veckor. Tre utjämningssystem för arbetstiden är i bruk. Dessa är avsedda för heltidsanställda som är i anställningsförhållande som gäller tills vidare: arbetstiden utjämnas under högst sex (6) treveckorsperioder till 111 timmar, och den ordinarie arbetstiden under en enskild treveckorsperiod får vara högst 129 timmar. arbetstiden utjämnas under högst nio (9) treveckorspe- rioder till 111 timmar och den ordinarie arbetstiden under en enskild treveckorsperiod får vara högst 135. Man bör komma överens om ibruktagandet av systemet enligt 35 i kollektivavtalet. årsarbetstidssystemet som grundar sig på lokala överenskommelser (s.k. arbetstidsbank). ( Se kollektivavtalet 11.) Deltidsanställda Arbetsgivaren och den deltidsanställda avtalar sinsemellan om den genomsnittliga minimiarbetstiden under en treveckorsperiod. Arbetsgivaren och arbetstagaren granskar att den genomsnittliga minimiarbetstiden utförs under en period på ett år, om de inte avtalats om en kortare granskningsperiod på arbetsplatsen. Syftet med granskningen är att försäkra sig om att avtalet motsvarar det verkliga läget. Nytt avtal om den genomsnittliga arbetstiden ingås om den utförda arbetstiden inte motsvarar minst det avtalade. I visstidsanställningar för under ett år bör den avtalade genomsnittliga minimiarbetstiden utföras inom anställningsförhållandet. JP-dagar (högtids- och helgdagar) En arbetstagare intjänar en avlönad fridag (JP) om han eller hon arbetar under den vecka då trettondagen, långfredagen, första maj, Kristi himmelsfärdsdag, midsommardagen, självständighetsdagen, julafton eller juldagen inträffar. Arbetstagaren skall ha varit anställd i minst en månad före högtids- eller helgdagen (t.ex. självständighetsdagen) för att få en JP-dag. 8 9

6 Merarbete Arbetsgivaren är skyldig att erbjuda en deltidsanställd merarbete ända upp till 111 timmar/treveckorsperiod innan han eller hon anställer en ny arbetstagare för att utföra arbetet. Det är rekommendabelt att man på arbetsplatsen kommer överens om spelreglerna för erbjudande av merarbete. Övertid Som övertid räknas det arbete som under en treveckorsperiod görs efter 120 arbetstimmar. Förhöjd lön Lönen förhöjd med 50 %: övertidsersättning för de första 18 timmarna efter att 120 t/3 veckor överskrids arbete under tilläggsfridag (X) ersättning för arbete helgdagsaftnar: arbete efter kl på nyårsaftonen, påsklördagen, valborgsmässoaftonen, midsommaraftonen och julaftonen Lönen förhöjd med 100 %: Övertidsersättning för arbete efter (120 t + 18 t =) 138 t / 3 veckor arbete under veckans lediga dag (V) arbete på söndag eller annan kyrklig helg samt på självständighetsdagen och första maj Obs! Det finns olika slags övertidsbestämmelser för utjämningssystemen. Kolla avtalet! Insjuknande Anställningen har före arbetsoförmågan varat Avlönad period 1 2 mån. karens enligt sjukförsäkringslagen dagar över 2 mån. över 3 år över 5 år över 10 år 28 dagar 35 dagar 42 dagar 56 dagar Lön under moderskaps- faderskaps- och adoptionsledighet (i kraft ) Till arbetstagare som blir moderskaps- eller adoptionsledig betalas skillnaden mellan grundlönen och sjukförsäkringslagens föräldraförmån för tre månader och till den som blir faderskapsledig för en period på sex vardagar. Semester och semesterersättning Arbetstagaren intjänar semester för varje hel semesterkvalifikationsmånad då anställningen före slutet av semesterkvalifikationsåret ( ) har varat under ett år 2 vardagar minst ett år 2,5 vardagar En hel kvalifikationsmånad är en kalendermånad under vilken a. arbetstagaren varit i arbete minst 14 dagar b. arbetstagaren arbetat minst 35 timmar 10 11

7 Semester insamlas också under dagar som i semesterlagen anses som dagar jämförbara med dagar i arbete/tid jämförbar med tid i arbete (t.ex. sjukledighet till en viss del). Arbetstagaren intjänar semester antingen enligt alternativ a) eller alternativ b). Arbetstagaren intjänar semester enligt alternativ a) om han eller hon enligt arbetsavtalet arbetar minst 14 dagar i månaden under alla kalendermånader. Arbetsgivaren är skyldig att betala semesterlön för intjänade semesterdagar. Om arbetstagaren arbetar under så få dagar eller så kort tid att de förutnämnda semesterintjäningsvillkoren inte uppfylls, har arbetstagaren rätt att få en semesterersättning som motsvarar semesterlönen. När anställningsförhållandet upphör har arbetstagaren rätt till semesterersättningen i stället för semesterlön som kompensation för semester som inte hållits. För uträkning av semesterlön och semesterersättning, se avtalet. Semesterpremie Semesterpremien utgör 50 % av semesterlönen och den betalas i samband med följande löneutbetalning efter att semestern upphört. När ett barn under 10 år plötsligt insjuknar Lön betalas för högst 3 dagar. Arbetsdräkt Arbetsdräkten skall vara snygg och saklig. Arbetsgivaren förser arbetstagaren med arbetskläder om han eller hon ställer speciella krav på kläderna eller om hälsovårdsförordningen kräver det. Matrast och pauser Arbetsgivaren är skyldig att arrangera möjlighet för sina arbetstagare att äta på arbetstid, om arbetsdagen är över 6 timmar. Om arbetet kräver ständig närvaro eller medför oavbruten belastning, ska arbetsgivaren ordna möjlighet till sådana pauser i arbetet som tillåter arbetstagaren att kortvarigt avlägsna sig från den plats där arbetet utförs. Detta gäller också arbetsskift på under 6 timmar. Måltidsförmån Måltidsförmånens penningvärde är 4,42 euro år Arbetsresor nattetid Arbetstidslagen stadgar att nattarbete är sådant arbete som utförs mellan klockan 23 och 06. Om arbetstagarens arbetstid börjar eller slutar under denna tid och han eller hon inte kan göra arbetsresorna med kollektivtrafik, sin egen eller makens/makans bil, cykel eller på annat sätt är arbetsgivaren skyldig att arrangera transport för arbetstagaren

8 Arbetstagarnas månads- och timlöner Lönetabellen Arbetstagarnas tabellöner från början av den lönebetalningsperiod som börjar eller från början av den näst därpå följande lönebetalningsperioden. I dyrort 0-2 år över 2 år över 5 år över 10 år (8,72) 1416 (8,91) 1443 (9,08) 1471 (9,25) (8,79) 1427 (8,97) 1454 (9,14) 1481 (9,31) (9,23) 1498 (9,42) 1526 (9,60) 1552 (9,76) (9,65) 1565 (9,84) 1598 (10,05) 1634 (10,28) (9,79) 1587 (9,98) 1621 (10,19) 1660 (10,44) II dyrort 0-2 år över 2 år över 5 år över 10 år (8,65) 1407 (8,85) 1434 (9,02) 1459 (9,18) (8,70) 1415 (8,90) 1442 (9,07) 1468 (9,23) (9,12) 1480 (9,31) 1506 (9,47) 1533 (9,64) (9,45) 1535 (9,65) 1570 (9,87) 1605 (10,09) (9,64) 1563 (9,83) 1596 (10,04) 1635 (10,28) Tillägg för kvälls- och nattarbete Tillägg för kvällsarbete (kl ) är 0,94 euro/t. Tillägg för nattarbete (kl ) är 1,82 euro/t. Lönetabellen Arbetstagarnas tabellöner från början av den lönebetalningsperiod som börjar eller från början av den näst därpåföljande lönebetalningsperioden. I dyrort 0-2 år över 2 år över 5 år över 10 år (8,99) 1460 (9,18) 1488 (9,36) 1517 (9,54) (9,06) 1471 (9,25) 1499 (9,43) 1527 (9,60) (9,52) 1544 (9,71) 1573 (9,89) 1600 (10,06) (9,96) 1614 (10,15) 1648 (10,36) 1685 (10,60) (10,09) 1636 (10,29) 1671 (10,51) 1711 (10,76) II dyrort 0-2 år över 2 år över 5 år över 10 år (8,92) 1451 (9,13) 1478 (9,30) 1504 (9,46) (8,97) 1459 (9,18) 1487 (9,35) 1514 (9,52) (9,40) 1526 (9,60) 1553 (9,77) 1581 (9,94) (9,75) 1583 (9,96) 1619 (10,18) 1655 (10,41) (9,94) 1611 (10,13) 1645 (10,35) 1686 (10,60) Tillagg för kvälls- och nattarbete Tillägg för kvällsarbete (kl ) är 0,97 euro/t. Tillägg för nattarbete (kl ) är 1,88 euro/t

9 Lönegrupperna 1. Extra arbetshjälp, piccolo 2. servitör, kassa, försäljare, kock (kaféer, snabbmatrestauranger samt restauranger, där ingen utskänkning sker eller där man serverar genom jäsning framställda alkoholdrycker på högst 4,7 volymprocent, mellanölsrestauranger ) Städare, bassängövervakare, transport- och distribution med bil, aulareceptionist 3. Kock på personalrestaurang (serverar inte alkoholdrycker på över 4,7 volymprocent) Våningsskötare, kock i halvfabrikats- och beredningskök 4. Servitör, kock, kallskänka (utskänkningsställen, där man serverar alkoholdrycker på över 4,7 volymprocent, restauranger med A- och B-rättigheter eller motsvarande ) Vaktmästare, ordningsövervakare, serviceman, växeltelefonist, receptionist, karaokearbetare, mötesarrangör, välfärdsarbetare, (t.ex. konditionshandledare, personal trainer, massage- och aromaterapeut, fotvårdare, reikimassör), hobby- och evenemangsarbetare (t.ex. bowlingbanskötare, banmästare, gymhandledare, roader, hallbyggare, caddie master), kosmetolog, fysioterapeut, idrottsinstruktör, massör 5. Receptionist i inkvarteringsrörelse, portier Chefernas månads- och timlöner Lönetabellen Förmännens tabellöner från början av den lönebetalningsperiod som börjar eller från början av den näst därpåföljande lönebetalningsperioden. I dyrort 0-2 år över 2 år över 5 år över 10 år (10,20) 1660 (10,44) 1699 (10,69) 1738 (10,93) (10,73) 1745 (10,97) 1790 (11,26) 1830 (11,51) (11,11) 1808 (11,37) 1852 (11,65) 1894 (11,91) (11,21) 1824 (11,47) 1868 (11,75) 1912 (12,03) (11,78) 1918 (12,06) 1967 (12,37) 2015 (12,67) (12,37) 2015 (12,67) 2066 (12,99) 2116 (13,31) II dyrort 0-2 år över 2 år över 5 år över 10 år (10,08) 1641 (10,32) 1679 (10,56) 1717 (10,80) (10,58) 1723 (10,84) 1764 (11,09) 1806 (11,36) (10,94) 1786 (11,23) 1825 (11,48) 1867 (11,74) (11,07) 1804 (11,35) 1848 (11,62) 1890 (11,89) (11,56) 1880 (11,82) 1923 (12,09) 1972 (12,40) (12,14) 1975 (12,42) 2020 (12,70) 2070 (13,02) Tillägg för kvälls- och nattarbete Tillägg för kvällsarbete (kl ) är 0,94 euro/t. Tillägg för nattarbete (kl ) är 1,82 euro/t

10 Lönetabellen Förmännens tabellöner från början av den lönebetalningsperiod som börjar eller från början av den näst därpå följande lönebetalningsperioden. I dyrort 0-2 år över 2 år över 5 år över 10 år (10,52) 1711 (10,76) 1752 (11,02) 1792 (11,27) (11,06) 1799 (11,31) 1845 (11,60) 1887 (11,87) (11,45) 1864 (11,72) 1909 (12,01) 1953 (12,28) (11,56) 1881 (11,83) 1926 (12,11) 1971 (12,40) (12,14) 1977 (12,43) 2028 (12,75) 2077 (13,06) (12,75) 2077 (13,06) 2130 (13,40) 2182 (13,72) II dyrort 0-2 år över 2 år över 5 år över 10 år (10,39) 1692 (10,64) 1731 (10,89) 1770 (11,13) (10,91) 1776 (11,17) 1819 (11,44) 1862 (11,71) (11,28) 1841 (11,58) 1882 (11,84) 1925 (12,11) (11,42) 1860 (11,70) 1905 (11,98) 1949 (12,26) (11,92) 1938 (12,19) 1983 (12,47) 2033 (12,79) (12,52) 2036 (12,81) 2083 (13,10) 2134 (13,42) Lönegrupperingen 1. Skiftchefer (kaféer, snabbmatrestauranger samt restauranger, där ingen utskänkning sker eller där man serverar genom jäsning framställda alkoholdrycker på högst 4,7 volymprocent, mellanölsrestauranger eller motsvarande) 2. Våningsskötsel och städchef, barmästare 3. Skiftchef eller -mästare, hovmästare (utskänkningsställen, där man serverar alkoholdrycker på över 4,7 volymprocent, restauranger med A- och B-rättigheter eller motsvarande ), receptionschef 4. Kaféchef (kaféer, snabbmatrestauranger samt restauranger, där ingen utskänkning sker eller där man serverar genom jäsning framställda alkoholdrycker på högst 4,7 volymprocent, mellanölsrestauranger eller motsvarande), chef för personalrestaurang 5. Köksmästare 6. Restaurangchef, ansvarig skötare av utskänkningsrestaurang (utskänkningsställen, där man serverar alkoholdrycker på över 4,7 volymprocent, restauranger med A- och B-rättigheter eller motsvarande ) Tillägg för kvälls- och nattarbete Tillägg för kvällsarbete (kl ) är 0,97 euro/t. Tillägg för nattarbete (klo ) är 1,88 euro/t

11 Medlemsförmåner Utbildning inom din egen bransch och olika evenemang Tidningen PAM och PAMnets webbservice Semester på förbundets egna semesterställen Du kan också använda de förmåner som Lomaliitto, Solaris-lomat, SAL och Työväen Retkeilyliitto erbjuder Rabatt på kryssningar och hotellrum Bensin-, smörjmedels- och bildäcksförmåner (Teboil, Euromaster) Möjlighet till hyresbostad via VVO Rabatt på banktjänster i olika banker (Nordea och Andelsbanken) Rabatt på försäkringar Möjlighet att skaffa FFCs förmånliga medlemsdator Rabatt på optikerfirman Silmäasema Rabatt på biljetter till Svenska Teatern Rabatt på ABFs ADB-kurser Med Uni-passet har du fackförbunden inom räckhåll också utomlands FFCs medlemsförbunds gemensamma förmåner Växlande kampanjförmåner. information om dessa hittar du på PAMnets webbservice Anteckningar 20 21

12 PAMs kontaktuppgifter Medlemsärenden Arbetslöshetsärenden Anställningsärenden Växeln Fax Medlemsnätet: Förbundskontoret Paasivuorigatan 4-6 A PB 54, Helsingfors Helsingfors-Nyland Broholmsgatan 6, 4 vån. PB 54, Helsingfors Tavastehus Turuntie 9 bst Tavastehus Joensuu Kauppakatu 17 B, 3 vån Joensuu Kajana Kauppakatu 22 B, 2 vån Kajana Karleby Salutorget 2, 2 vån Karleby Kouvola Urheilijankuja Kouvola Kuopio Ajurinkatu Kuopio S:t Michel Vuorikatu S:t Michel Uleåborg Uusikatu Uleåborg Björneborg Isolinnankatu 24, 3 vån Björneborg Rovaniemi Rovakatu 24 A Rovaniemi Tammerfors Aleksis Kiven katu 18 B, 3 vån Tammerfors Åbo Universitetsgatan 33 G, 4 vån Åbo Vasa Storalånggatan 38 C Vasa Servicebranschernas arbetslöshetskassa PB 93, Helsingfors Arbetslöshetsärenden Fax Jyväskylä Kalevankatu 4, 2 vån Jyväskylä Lahtis Rautatienkatu 21 B, 3 vån Lahtis 22 23

13

DE VIKTIGASTE BESTÄMMELSERNA I FÖR TURISM-, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER

DE VIKTIGASTE BESTÄMMELSERNA I FÖR TURISM-, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER DE VIKTIGASTE BESTÄMMELSERNA I KOLLEKTIVAVTALET FÖR TURISM-, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER 1.5.2014 31.1.2017 De viktigaste bestämmelserna i kollektivavtalet för turism-, restaurang- och fritidstjänster

Läs mer

De viktigaste bestämmelserna i kollektivavtalet för turism-, restaurang- och fritidstjänster

De viktigaste bestämmelserna i kollektivavtalet för turism-, restaurang- och fritidstjänster De viktigaste bestämmelserna i kollektivavtalet för turism-, restaurang- och fritidstjänster 1.5.2014 31.1.2017 De viktigaste bestämmelserna i kollektivavtalet för turism-, restaurang- och fritidstjänster

Läs mer

DE VIKTIGASTE BESTÄMMELSERNA

DE VIKTIGASTE BESTÄMMELSERNA DE VIKTIGASTE BESTÄMMELSERNA I HANDELNS KOLLEKTIVAVTAL 1.5.2014 31.1.2017 De viktigaste bestämmelserna i handelns kollektivavtal 1.5.2014 31.1.2017 Innehåll HANDELSBRANSCHENS ARBETSVILLKOR... 3 VAD ÄR

Läs mer

De viktigaste. bestämmelserna. i handelns. kollektivavtal 1.4.2012 30.4.2014

De viktigaste. bestämmelserna. i handelns. kollektivavtal 1.4.2012 30.4.2014 De viktigaste bestämmelserna i handelns kollektivavtal 1.4.2012 30.4.2014 Innehåll HANDELSBRANSCHENS ARBETSVILLKOR...3 VAD ÄR PAM...3 MEDLEMSKAP...3 BLI MEDLEM I PAM NÄR ANSTÄLLNINGEN BÖRJAR...4 VAD ÄR

Läs mer

HYMYILE LEVEÄMMIN PALVELUAMMATISSA.

HYMYILE LEVEÄMMIN PALVELUAMMATISSA. HYMYILE LEVEÄMMIN PALVELUAMMATISSA. Servicefacket PAM är ditt fackförbund Om du arbetar eller studerar inom en privat servicebransch Handel, hotell- och restaurang, städ- och fastighetsservice, säkerhet,

Läs mer

De viktigaste. bestämmelserna. i handelns. kollektivavtal

De viktigaste. bestämmelserna. i handelns. kollektivavtal De viktigaste bestämmelserna i handelns kollektivavtal 1.5.2014 31.1.2017 De viktigaste bestämmelserna i handelns kollektivavtal 1.5.2014 31.1.2017 Innehåll HANDELSBRANSCHENS ARBETSVILLKOR...3 VAD ÄR PAM...3

Läs mer

fastighetsservicebranschens fickavtal

fastighetsservicebranschens fickavtal fastighetsservicebranschens fickavtal 1.12.2013 31.1.2017 De centrala bestämmelserna i fastighetsservicebranschens kollektivavtal 1.12.2013 31.1.2017 Innehåll FASTIGHETSSERVICEBRANSCHENS ARBETSVILLKOR...

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TURISM-, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TURISM-, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER ÖVERSÄTTNING KOLLEKTIVAVTAL FÖR TURISM-, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER ARBETSTAGARE Turism- och Restaurangförbundet MaRa rf Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry 1.4.2012 30.4.2014 Sisältö 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE...

Läs mer

För busspersonal. I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017.

För busspersonal. I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. För busspersonal 2015 I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. Ordinarie arbetstid Den ordinarie arbetstiden är 80 timmar under

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TURISM-, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TURISM-, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER ÖVERSÄTTNING KOLLEKTIVAVTAL FÖR TURISM-, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER ARBETSTAGARE Turism- och Restaurangförbundet MaRa rf Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry 1.4.2012 30.4.2014 Sisältö 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE...

Läs mer

För busspersonal. I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller ( ).

För busspersonal. I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller ( ). För busspersonal 2017 I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2017 31.1.2021 (31.1.2020). Ordinarie arbetstid Den ordinarie arbetstiden är 80 timmar

Läs mer

1.4.2012 30.4.2014 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 2. ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDE KOLLEKTIVAVTAL FÖR FÖRMÄN I BRANSCHEN FÖR TURISM, RESTAURANG OCH FRITIDSTJÄNSTER

1.4.2012 30.4.2014 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 2. ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDE KOLLEKTIVAVTAL FÖR FÖRMÄN I BRANSCHEN FÖR TURISM, RESTAURANG OCH FRITIDSTJÄNSTER Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor

Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor Äldreförvaltningen Bilaga 1 Planeringsavdelningen Sida 1 (6) 2017-04-26 Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor Arbets- och anställningsvillkor - Inledning Utföraren ska vid

Läs mer

För personer som arbetar i lastbilsbranschen

För personer som arbetar i lastbilsbranschen För personer som arbetar i lastbilsbranschen Förare i inrikestrafik 2015 I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. Ordinarie arbetstid

Läs mer

BILAGA 13 LANTBRUKSAVBYTARE Arbetstid. Bilaga 16 Ersättning för resekostnader, i tillämpliga delar

BILAGA 13 LANTBRUKSAVBYTARE Arbetstid. Bilaga 16 Ersättning för resekostnader, i tillämpliga delar BILAGA 13 SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR LANTBRUKSAVBYTARE 1 Tillämpningsområde och tillämpliga bestämmelser 2 Ordinarie arbetstid Med avbytare avses också avbytare enligt lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare

Läs mer

Deltidsanställda ska erbjudas mera arbete enligt 2 kap. 5 i arbetsavtalslagen på skidcenterarbetstagarens egen arbetsplats (=skidcentret).

Deltidsanställda ska erbjudas mera arbete enligt 2 kap. 5 i arbetsavtalslagen på skidcenterarbetstagarens egen arbetsplats (=skidcentret). Kollektivavtal för skidcenterbranschen 1.11.2011 31.10.2013 1 Tillämpningsområde Detta kollektivavtal tillämpas på de tjänstemän och arbetstagare som omfattas av arbetstidslagen och arbetar i företag som

Läs mer

APOTEKENS ARBETSGIVARFÖRBUND

APOTEKENS ARBETSGIVARFÖRBUND APOTEKENS ARBETSGIVARFÖRBUND Kollektivavtal för arbetstagare på apotek a1.5.2012 31.5.2014 Kollektivavtal för arbetstagare på apotek 1.5.2012 31.5.2014 Kollektivavtal för arbetstagare på apotek 1.5.2012

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL. för arbetstagare på 1.6.2014 31.1.2017. Servicefacket PAM www.pam.fi

KOLLEKTIVAVTAL. för arbetstagare på 1.6.2014 31.1.2017. Servicefacket PAM www.pam.fi 1.6.2014 31.1.2017 KOLLEKTIVAVTAL för arbetstagare på apotek 1.6.2014 31.1.2017 Servicefacket PAM www.pam.fi INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. AVTALETS OMFATTNING... 13 1 Tillämpningsområde... 13 2. ARBETSFÖRHÅLLANDE...

Läs mer

Kollektivavtal för arbetstagare på apotek

Kollektivavtal för arbetstagare på apotek Kollektivavtal för arbetstagare på apotek 1.5.2011 30.4.2013 PB 340 (Södra kajen 10), 00131 Helsingfors Telefon (09) 172 853, Fax (09) 664 616 fornamn.efternamn@apta.fi www.apta.fi Verkställande direktör

Läs mer

2015 En sammanfattning av löne- och de andra avtalsvillkoren finns i denna broschyr. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017.

2015 En sammanfattning av löne- och de andra avtalsvillkoren finns i denna broschyr. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. För personer som arbetar i lastbilsbranschen Förare i utlandstrafik 2015 En sammanfattning av löne- och de andra avtalsvillkoren finns i denna broschyr. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. Regelbunden

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

På väg ut i arbetslivet

På väg ut i arbetslivet På väg ut i arbetslivet Arbetsgivaren är skyldig att betala lön och se till att din arbetsmiljö är säker. Ditt ansvar är att göra jobbet och följa de regler som finns på arbetsplatsen. Men det finns många

Läs mer

För personer som arbetar i lastbilsbranschen

För personer som arbetar i lastbilsbranschen För personer som arbetar i lastbilsbranschen Förare i inrikestrafik 2017 I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2017 31.1.2021 (31.1.2020). Ordinarie

Läs mer

Konst- och kulturbranschen

Konst- och kulturbranschen Konst- och kulturbranschen Arbetsförhållandets villkor 1.4.2016 31.3.2017 Akavas Specialorganisationer rf och Fackorganisationen för konst- och kultursektorn TAKU rf har uppgjort denna rekommendation om

Läs mer

APOTEKENS ARBETSGIVARFÖRBUND a. Kollektivavtal för arbetstagare på apotek

APOTEKENS ARBETSGIVARFÖRBUND a. Kollektivavtal för arbetstagare på apotek APOTEKENS ARBETSGIVARFÖRBUND a Kollektivavtal för arbetstagare på apotek 1.6.2014 31.1.2017 Kollektivavtal för arbetstagare på apotek 1.6.2014 31.1.2017 Kollektivavtal för arbetstagare på apotek 1.6.2014

Läs mer

JHL:s forbundsval 2012. Rosta. Och främja välfärden

JHL:s forbundsval 2012. Rosta. Och främja välfärden JHL:s forbundsval 2012 Rosta Och främja välfärden Forbundsval i hela Finland Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL väljer representantskap 12 28.3.2012. Förbundsvalet betyder att

Läs mer

Närvarande: Representanter för Apotekens Arbetsgivarförbund och Servicefacket PAM

Närvarande: Representanter för Apotekens Arbetsgivarförbund och Servicefacket PAM PROTOKOLL Tid: 14.2.2014 Plats: Servicefacket PAM:s centralbyrå, Paasivuorigatan 4-6 Närvarande: Representanter för Apotekens Arbetsgivarförbund och Servicefacket PAM Ärende: AVTAL OM SOMMARPRAKTIKPROGRAM

Läs mer

Arbetstagaren intjänar ledighet för varje 220 utförda arbetstimmar enligt tabellen nedan:

Arbetstagaren intjänar ledighet för varje 220 utförda arbetstimmar enligt tabellen nedan: 1 Systemet för årsledighet inom handeln 1 Intjäning av ledighet Arbetstagaren intjänar ledighet per kalenderår på basis av faktiskt utförda arbetstimmar. I antalet utförda arbetstimmar inräknas också annan

Läs mer

Utländsk arbetstagare i Finland

Utländsk arbetstagare i Finland Utländsk arbetstagare i Finland Innehåll } Utländsk arbetstagares rätt att arbeta och lagring av uppgifter } Redogörelse för de centrala villkoren i arbetet } Arbetstid och arbetstidsbokföring } Vilotider

Läs mer

1. Följande arbetsrättsliga villkor ska tillämpas

1. Följande arbetsrättsliga villkor ska tillämpas 1 [5] Bilaga 1a Arbetsrättsliga villkor med nivåer för lön, semester och arbetstid enligt Kollektivavtal Serviceentreprenad 2017 2020 mellan Almega Tjänsteförbunden och Fastighetsanställdas förbund och

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL SOM GÄLLER NÖJES, TEMA OCH ÄVENTYRSPARKER 1.4.2012 31.3.2014

KOLLEKTIVAVTAL SOM GÄLLER NÖJES, TEMA OCH ÄVENTYRSPARKER 1.4.2012 31.3.2014 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TURISM, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER Ändringar av den ordinarie arbetstiden

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TURISM, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER Ändringar av den ordinarie arbetstiden 1 KOLLEKTIVAVTAL FÖR TURISM, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER 1.2.2017 31.1.2018 Kollektivavtalen för turism, restaurang- och fritidstjänster (arbetstagare och chefer) har förnyats enligt konkurrenskraftsavtalet

Läs mer

KOMMUNALT TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL FÖR TEKNISK PERSONAL Den årliga arbetstiden bestäms enligt semesterns längd enligt följande:

KOMMUNALT TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL FÖR TEKNISK PERSONAL Den årliga arbetstiden bestäms enligt semesterns längd enligt följande: BILAGA 2 TILL CIRKULÄR 26/2003 1 (5) KOMMUNALT TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL FÖR TEKNISK PERSONAL 2003 2004 BILAGA 5 KONTINUERLIGT TRESKIFTSARBETE 1 Tillämpningsområde och ordinarie arbetstid 2 Årsarbetstid

Läs mer

Plats: Förbundet för Finsk handels mötesrum, Södra kajen 10. Närvarande: Representanter för Apotekens Arbetsgivarförbund och Servicefacket PAM

Plats: Förbundet för Finsk handels mötesrum, Södra kajen 10. Närvarande: Representanter för Apotekens Arbetsgivarförbund och Servicefacket PAM PROTKOLL Tid: 14.3.2013 Plats: Förbundet för Finsk handels mötesrum, Södra kajen 10 Närvarande: Representanter för Apotekens Arbetsgivarförbund och Servicefacket PAM ÄRENDE: AVTAL FÖR APOTEKSBRANSCHEN

Läs mer

Kollektivavtal för telefontjänster och kontaktcentrer

Kollektivavtal för telefontjänster och kontaktcentrer Kollektivavtal för telefontjänster och kontaktcentrer 1.6.2007-30.9.2009 Arbetsgivarförbundet för Specialbranscherna / Arbetsgivarföreningen för marknadsföringstjänster Servicefacket PAM Arbetsgivarföreningen

Läs mer

JORD- OCH VATTENBYGGNADSBRANSCHENS KOLLEKTIVAVTAL för tiden 1.3.2016 28.2.2017

JORD- OCH VATTENBYGGNADSBRANSCHENS KOLLEKTIVAVTAL för tiden 1.3.2016 28.2.2017 JORD- OCH VATTENBYGGNADSBRANSCHENS KOLLEKTIVAVTAL för tiden 1.3.2016 28.2.2017 LÖN Grundtimlön Grundtimlöner 1.3.2016 eller från början av den närmast därpå följande löneperioden Lönegrupp Grundtimlön

Läs mer

Finsk Handel FH rf och Servicefacket PAM rf:s gemensamma anvisningar för tillämpning av systemet för årsledighet

Finsk Handel FH rf och Servicefacket PAM rf:s gemensamma anvisningar för tillämpning av systemet för årsledighet Finsk Handel FH rf och Servicefacket PAM rf:s gemensamma anvisningar för tillämpning av systemet för årsledighet 21/10 2016 II Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... II BAKGRUNDEN ÄR KONKURRENSKRAFTSAVTALET

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL SOM GÄLLER NÖJES-, TEMA- OCH ÄVENTYRSPARKER TURISM- OCH RESTAURANGFÖRBUNDET MARA RF

KOLLEKTIVAVTAL SOM GÄLLER NÖJES-, TEMA- OCH ÄVENTYRSPARKER TURISM- OCH RESTAURANGFÖRBUNDET MARA RF Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Om inte annat överenskommits, skall lönen betalas ut på den sista dagen i lönebetalningsmånaden. Lönebetalningsperioden då anställningen upphör

Om inte annat överenskommits, skall lönen betalas ut på den sista dagen i lönebetalningsmånaden. Lönebetalningsperioden då anställningen upphör A. LÖNEUTBETALNING A1 TIDPUNKTER FÖR LÖNEUTBETALNING Löneutbetalningstid Med lönebetalningsperiod avses den tid för vilken lön betalas. Lönebetalningsperioden får i regel vara högst en månad lång. Om arbetstagarens

Läs mer

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen Personalstrategiska avdelningen Marie Halvardsson Förhandlare 040-675 32 91, 0768-890161 marie.halvardsson@skane.se Datum 2011-09-12 1 (8) Medarbetarinformation kring anställningsvillkor Som anställd i

Läs mer

Kollektivavtal för farmaceutisk personal

Kollektivavtal för farmaceutisk personal f Kollektivavtal för farmaceutisk personal 1.12.2013 31.10.2016 Kollektivavtal för farmaceutisk personal 1.12.2013 31.10.2016 Kollektivavtal för farmaceutisk personal 1.12.2013 31.10.2016 1 Saarinen Design

Läs mer

ÄNDRINGAR AV SEMESTERLAGEN

ÄNDRINGAR AV SEMESTERLAGEN ÄNDRINGAR AV SEMESTERLAGEN Semesterlagen ändras 1.5.2013. Bakgrunden till detta är EU-domstolens beslut, enligt vilket Finlands lagstiftning måste ändras så att den motsvarar EU-lagstiftningens krav. Lagändringen

Läs mer

Handelns. kollektivavtal och lönebilaga 1.5.2014 31.1.2017

Handelns. kollektivavtal och lönebilaga 1.5.2014 31.1.2017 Handelns kollektivavtal och lönebilaga 1.5.2014 31.1.2017 Handelns kollektivavtal 1.5.2014 31.1.2017 och Lönebilaga 1.5.2014 29.2.2016 Handelns kollektivavtal 1.5.2014 31.1.2017 1 Denna text är en översättning

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL SOM GÄLLER NÖJES-, TEMA- OCH ÄVENTYRSPARKER TURISM- OCH RESTAURANGFÖRBUNDET MARA RF

KOLLEKTIVAVTAL SOM GÄLLER NÖJES-, TEMA- OCH ÄVENTYRSPARKER TURISM- OCH RESTAURANGFÖRBUNDET MARA RF Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Handelns kollektivavtal och Lönebilaga

Handelns kollektivavtal och Lönebilaga Handelns kollektivavtal och Lönebilaga 1.4.2012 30.4.2014 Handelns kollektivavtal och Lönebilaga 1.4.2012 30.4.2014 1 Finsk Handel Servicefacket PAM HANDELNS KOLLEKTIVAVTAL 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1 Avtalets

Läs mer

De individuella månadslönerna och timlönerna till arbetstagare på apotek höjs med 1,6 % från

De individuella månadslönerna och timlönerna till arbetstagare på apotek höjs med 1,6 % från Aktuellt 2/12 Lönehöjning för arbetstagare på apotek 1.5.2012 A. Individuella löner 1.5.2012 De individuella månadslönerna och timlönerna till arbetstagare på apotek höjs med 1,6 % från 1.5.2012. B. Tabellöner

Läs mer

Kollektivavtal gällande hyresarbete inom kemiska branschen. Branschförbundet för Servicebranscherna rf TEAM Industribranschernas fackförbund rf

Kollektivavtal gällande hyresarbete inom kemiska branschen. Branschförbundet för Servicebranscherna rf TEAM Industribranschernas fackförbund rf Kollektivavtal gällande hyresarbete inom kemiska branschen Branschförbundet för Servicebranscherna rf TEAM Industribranschernas fackförbund rf Innehållsförteckning 1 Tillämpningsområde 1 2 Tidsbundna anställningsförhållanden

Läs mer

Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (5) 2.12.2008. Anvisningar om arbetstidsbanker. 1 Målen för systemet med arbetstidsbanker

Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (5) 2.12.2008. Anvisningar om arbetstidsbanker. 1 Målen för systemet med arbetstidsbanker Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (5) Anvisningar om arbetstidsbanker 1 Målen för systemet med arbetstidsbanker 2 Vad är en arbetstidsbank? 3 Införande av en arbetstidsbank 4 Lokalt avtal om

Läs mer

Dina rättigheter som bärplockare i Sverige

Dina rättigheter som bärplockare i Sverige Dina rättigheter som bärplockare i Sverige Alla som arbetar i Sverige har rätt till goda arbetsvillkor. Det spelar ingen roll om du har svenskt medborgarskap eller om du arbetar här en begränsad tid du

Läs mer

Centrala bestämmelser i kollektivavtalet för elektrifieringsbranschen

Centrala bestämmelser i kollektivavtalet för elektrifieringsbranschen Centrala bestämmelser i kollektivavtalet för elektrifieringsbranschen 2015 2017 I den här broschyren sammanställs ett urval av de centrala bestämmelserna i kollektivavtalet för elektrifieringsbranschen.

Läs mer

För busspersonal. I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017.

För busspersonal. I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. För busspersonal 2016 I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. Ordinarie arbetstid Den ordinarie arbetstiden är 80 timmar under

Läs mer

Särskilda ersättningar m.m. och tabeller

Särskilda ersättningar m.m. och tabeller Bilaga A till AB 01 Särskilda ersättningar m.m. och tabeller SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET KFF Innehåll Särskilda ersättningar m.m.... 3 1. Övertid m.m. ( 20)... 3 2. Färdtid ( 21)... 3

Läs mer

Kollektivavtal för optiker 1.12.2013-31.1.2017

Kollektivavtal för optiker 1.12.2013-31.1.2017 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Kollektivavtal för arbetstagare i golfbranschen 1.11.2011 30.11.2013

Kollektivavtal för arbetstagare i golfbranschen 1.11.2011 30.11.2013 Kollektivavtal för arbetstagare i golfbranschen 1.11.2011 30.11.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Tillämpningsområde... 2 2 Arbetets ledning, fördelning och organisationsrätt... 2 3 Inledande av ett anställningsförhållande...

Läs mer

Särskilda ersättningar m.m.

Särskilda ersättningar m.m. Bilaga A till AB 01 Särskilda ersättningar m.m. I de särskilda ersättningarna enligt 20 24 ingår semesterlön och semesterersättning med belopp som förutsätts i semesterlagen. 1. Övertid m.m. ( 20) Övertidskompensation

Läs mer

Kollektivavtal för finansieringsbranschen 18.12.2009 30.9.2011

Kollektivavtal för finansieringsbranschen 18.12.2009 30.9.2011 1 Kollektivavtal för finansieringsbranschen 18.12.2009 30.9.2011 INNEHÅLL Sida 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE...3 1 Kollektivavtalets tillämpningsområde...3 2. ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDE...3 2 Ingående av arbetsavtal...3

Läs mer

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016. 1 Verkställande av sysselsättnings- och tillväxtavtalet

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016. 1 Verkställande av sysselsättnings- och tillväxtavtalet UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016 1 Verkställande av sysselsättnings- och tillväxtavtalet Genom detta kollektivavtal verkställs de centrala arbetsmarknadsorganisationerna

Läs mer

ARBETSTID. Ordinarie arbetstid

ARBETSTID. Ordinarie arbetstid KT Cirkulär 9/2016 bilaga 3 1 (10) Ändrade bestämmelser i TIM-AKA ARBETSTID 9 Arbetstid i dagarbete enligt 6 i arbetstidslagen och i tvåskiftsarbete mom. 1 Ordinarie arbetstid Den ordinarie arbetstiden

Läs mer

Förvaltningschef (motsvarande) har inte rätt till kompensation för övertidsarbete.

Förvaltningschef (motsvarande) har inte rätt till kompensation för övertidsarbete. 20 Övertid m.m. (gäller från och med 2014-10-01) Heltid Mom. 1 En heltidsanställd arbetstagare, som har en enligt detta avtal fastställd arbetstid och utför arbete på tid överstigande den fastställda tiden,

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR OPTIKER 1.12.2010 30.11.2013

KOLLEKTIVAVTAL FÖR OPTIKER 1.12.2010 30.11.2013 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor Enskild överenskommelse En möjlighet för dig att påverka dina villkor 2 Varför enskild överenskommelse? Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är väldigt individuellt. Under

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL. för. bingoanställda 1.3.2014 31.1.2017

KOLLEKTIVAVTAL. för. bingoanställda 1.3.2014 31.1.2017 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Arbetslivets spelregler 1

Arbetslivets spelregler 1 Arbetslivets spelregler 1 Medlemskap i facket ger många fördelar:» Lön och andra arbetsvillkor Det är fackförbundet som förhandlar för din del om lön och andra arbetsvillkor. I kollektivavtalet för din

Läs mer

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober september 2017.

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober september 2017. Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2016 30 september 2017 Unga Örnar Avtal 1/10 2016 30/9 2017 KOLLEKTIVAVTAL mellan å ena

Läs mer

Kollektivavtal för resebyråer 22.6.2010 30.4.2012

Kollektivavtal för resebyråer 22.6.2010 30.4.2012 Kollektivavtal för resebyråer 22.6.2010 30.4.2012 Arbetsgivarförbundet för Specialbranscherna / Arbetsgivarföreningen för resebyråer 1 PB 30 (Södra kajen 10), 00131 Helsingfors Telefon (09) 420 20, Fax

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR FINANSIERINGSBRANSCHEN 1.12.2013 30.11.2016

KOLLEKTIVAVTAL FÖR FINANSIERINGSBRANSCHEN 1.12.2013 30.11.2016 KOLLEKTIVAVTAL FÖR FINANSIERINGSBRANSCHEN 1.12.2013 30.11.2016 INNEHÅLL 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 3 1 Kollektivavtalets tillämpningsområde 3 2. ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDE 3 2 Ingående av arbetsavtal 3 3 Arbetsavtal

Läs mer

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE KA 1 Cirkulär 15/2007 bilaga 1 UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2007 2009 1 Avtalets giltighetstid 2 Lönejusteringar Det nya kommunala arbetskollektivavtalet

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

Kollektivavtal. Mellan. Företag: Org. nr: Olof Palmes Gata 31, 5 tr 111 81 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 10 470 83 00 Fax: Fax: +46 8 20 79 04

Kollektivavtal. Mellan. Företag: Org. nr: Olof Palmes Gata 31, 5 tr 111 81 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 10 470 83 00 Fax: Fax: +46 8 20 79 04 Kollektivavtal Mellan Företag: Org. nr: Adress: GS Olof Palmes Gata 31, 5 tr 111 81 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 10 470 83 00 Fax: Fax: +46 8 20 79 04 Avseende arbeten som utförs vid: 1 Giltighetsområde

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL. för resebyråer

KOLLEKTIVAVTAL. för resebyråer Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Särskilda bestämmelser för flexibel arbetstid och anställning i personalpool

Särskilda bestämmelser för flexibel arbetstid och anställning i personalpool Bilaga C och D till AB 01 Särskilda bestämmelser för flexibel arbetstid och anställning i personalpool SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET KFF Innehåll Särskilda bestämmelser för flexibel arbetstid...

Läs mer

KAD Cirkulär 5/2017 Bilaga 6

KAD Cirkulär 5/2017 Bilaga 6 Tillämpningsanvisningar om de ändrade arbetstidsbestämmelserna i AKTA Arbetstidsbestämmelserna i AKTA har ändrats genom att den ordinarie arbetstiden förlängts. Den uppgiftsrelaterade lönen ändras inte

Läs mer

A3 SEMESTERLÖN, SEMESTERERSÄTTNING OCH SEMESTERPREMIE

A3 SEMESTERLÖN, SEMESTERERSÄTTNING OCH SEMESTERPREMIE A3 SEMESTERLÖN, SEMESTERERSÄTTNING OCH SEMESTERPREMIE Beräkningsregler för semesterlön Valet av beräkningsregel för semesterlön beror på vilket avlöningssätt och vilken intjäningsregel som har tillämpats

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL. för arbetstagare i fastighetstjänstebranschen 1.12.2013 31.1.2017

KOLLEKTIVAVTAL. för arbetstagare i fastighetstjänstebranschen 1.12.2013 31.1.2017 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Pressens nya kollektivavtal

Pressens nya kollektivavtal Pressens nya kollektivavtal Ett förhandlingsresultat beträffande ett nytt kollektivavtal för pressen nåddes den 4 maj 2011 efter drygt fem veckors förhandlingar. Journalistförbundets fullmäktige godkände

Läs mer

Kollektivavtal för turism-, restaurang- och fritidstjänster arbetstagare

Kollektivavtal för turism-, restaurang- och fritidstjänster arbetstagare Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Avtal klart Hängavtalet Visita

Avtal klart Hängavtalet Visita Avtal klart Hängavtalet Visita Avtalet omfattar allt arbete som utförs av anställda i företag som tecknat hängavtal med Hotell- och restaurangfacket (HRF) inom Visitas avtalsområde. Vid företag som under

Läs mer

HANDELNS KOLLEKTIVAVTAL OCH LÖNEBILAGA

HANDELNS KOLLEKTIVAVTAL OCH LÖNEBILAGA Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl

Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl Nytt gemensamt kollektivavtal för VVS och Kyl branschen har träffats med VVS Företagen för tiden 1 april 2013 31 mars 2016.

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR PROGRAMSER- VICEBRANSCHEN TURISM- OCH RESTAURANGFÖRBUNDET MARA RF

KOLLEKTIVAVTAL FÖR PROGRAMSER- VICEBRANSCHEN TURISM- OCH RESTAURANGFÖRBUNDET MARA RF Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Arbetstid Arbetstidslagen (1982:673) gäller med nedanstående ändringar och tillägg.

Arbetstid Arbetstidslagen (1982:673) gäller med nedanstående ändringar och tillägg. Sverige Arbetstid Arbetstidslagen (1982:673) gäller med nedanstående ändringar och tillägg. Ordinarie arbetstid per vecka Ordinarie arbetstid för heltidsanställd är 40 timmar i genomsnitt per vecka. För

Läs mer

Kemiska Branschens. Tjänstemannaavtal 1.3.2014 30.11.2016 KEMIINDUSTRIN KI RF FACKFÖRBUNDET PRO RF

Kemiska Branschens. Tjänstemannaavtal 1.3.2014 30.11.2016 KEMIINDUSTRIN KI RF FACKFÖRBUNDET PRO RF Kemiska Branschens Tjänstemannaavtal 1.3.2014 30.11.2016 KEMIINDUSTRIN KI RF FACKFÖRBUNDET PRO RF KEMISKA BRANSCHENS TJÄNSTEMANNAAVTAL 1.3.2014 30.11.2016 Avtalsparterna har förnyat ordningsföljden på

Läs mer

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013.

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013. Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013 Unga Örnar Avtal 1/10 2012 30/9 2013 KOLLEKTIVAVTAL mellan ARBETSGIVARFÖRENINGEN

Läs mer

Kollektivavtal för SKIDCENTERBRANSCHEN

Kollektivavtal för SKIDCENTERBRANSCHEN Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Anställningar för viss tid. - god praxis för chefer och förtroendemän

Anställningar för viss tid. - god praxis för chefer och förtroendemän Anställningar för viss tid - god praxis för chefer och förtroendemän 1 2 Anställningar för viss tid - god praxis för chefer och förtroendemän I samband med att den nya universitetslagen (558/2009) trädde

Läs mer

om ändring av arbetsavtalslagen 1 kap. Allmänna bestämmelser Villkor om varierande arbetstid

om ändring av arbetsavtalslagen 1 kap. Allmänna bestämmelser Villkor om varierande arbetstid 1. om ändring av arbetsavtalslagen 1 kap. Allmänna bestämmelser 11 Villkor om varierande arbetstid Med villkor om varierande arbetstid avses ett arbetstidsarrangemang där arbetstagarens arbetstid under

Läs mer

Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf. PB 62 (Södra kajen 10), 00131 Helsingfors Telefon 020 595 5000 www.palta.fi

Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf. PB 62 (Södra kajen 10), 00131 Helsingfors Telefon 020 595 5000 www.palta.fi Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Ordmoln. Fråga hur många i klassen som haft ett jobb någon gång (extrajobb eller sommarjobb) och hur det har fungerat.

Ordmoln. Fråga hur många i klassen som haft ett jobb någon gång (extrajobb eller sommarjobb) och hur det har fungerat. Ordmoln Till dig som informatör: Syftet/budskapet med materialet är att framhäva värdet av kollektivavtalet och att vi måste vara många medlemmar i facket för att teckna starka kollektivavtal. Start talarmanus:

Läs mer

JOURNALISTFÖRBUNDETS ANVISNINGAR FÖR HYRT ARBETE 23.5.2012

JOURNALISTFÖRBUNDETS ANVISNINGAR FÖR HYRT ARBETE 23.5.2012 JOURNALISTFÖRBUNDETS ANVISNINGAR FÖR HYRT ARBETE 23.5.2012 INLEDNING Hyrt arbete är en ny arbetsform som ser ut att breda ut sig på arbetsmarknaden, även inom det journalistiska arbetet. Särskilt i Sverige

Läs mer

Kollektivavtal för förmän inom detaljhandeln

Kollektivavtal för förmän inom detaljhandeln Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Om enskilda överenskommelser

Om enskilda överenskommelser Fackförbundet ST Förhandlingsenheten 2012-12-14 Om enskilda överenskommelser Viktigt att tänka på om ni ska träffa lokalt kollektivavtal om enskilda överenskommelser Inledning Avsikten är att ge en översiktlig

Läs mer

Kollektivavtal. mellan

Kollektivavtal. mellan Kollektivavtal mellan Företag: Industrifacket Metall (IF Metall) Org. nr: Adress: Olof Palmes gata 11 105 52 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 8 786 80 00 Fax: Fax: +46 8 24 86 74 Avseende arbeten som utförs

Läs mer

LÖNEFÖRFRÅGAN TILL DEN PRIVATA SEKTORN 2014

LÖNEFÖRFRÅGAN TILL DEN PRIVATA SEKTORN 2014 LÖNEFÖRFRÅGAN TILL DEN PRIVATA SEKTORN 2014 I de fall då företaget har upphört med sin verksamhet eller har färre än tre anställda, var vänlig och tag kontakt med oss på ÅSUB, tel. 01825 581 eller 01825

Läs mer

Innan beslut fattas om provanställning ska förhandling enligt 11 lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) ske.

Innan beslut fattas om provanställning ska förhandling enligt 11 lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) ske. Kyrkans allmänna bestämmelser AB 12 Ändringar i AB 4 Anställningsform Mom.2. 6 LAS, provanställning, ersätts av följande bestämmelser. Provanställning kan komma i fråga under sammanlagt högst 6 kalendermånader

Läs mer

VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011

VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011 VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011 Social- och hälsovårdsnämnden 17.02.2011 1. SERVICEÅLIGGANDE Enligt 8 2 mom. i lagen om service och stöd på grund av handikapp ska kommunen

Läs mer

DE HÖGRE TJÄNSTEMÄNNEN YTN RF

DE HÖGRE TJÄNSTEMÄNNEN YTN RF MALL FÖR ARBETSAVTAL DE HÖGRE TJÄNSTEMÄNNEN YTN RF Nedan nämnda arbetsgivare och övre tjänsteman (nedan tjänsteman) har avtalat om följande anställningsvillkor. Därtill ska bestämmelserna i ett eventuellt

Läs mer