De viktigaste punkterna i hotell- och restaurangbraschens kollektivavtal FICKAVTALET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "De viktigaste punkterna i hotell- och restaurangbraschens kollektivavtal FICKAVTALET"

Transkript

1 De viktigaste punkterna i hotell- och restaurangbraschens kollektivavtal FICKAVTALET

2 Innehåll Arbetsvillkoren inom hotell- och restaurangbranschen...3 Vad är Servicefacket PAM?...4 När du börjar arbeta kom med i förbundet...4 Vad är ett kollektivavtal?...5 Vad är ett arbetsavtal?... 6 Det här bör du åtminstone veta om kollektivavtalet...7 Prövotid...7 Uppsägningstiderna...7 Praktikant... 8 Skolelever... 8 Deltidsanställda... 9 JP-dagar (högtids- och helgdagar)... 9 Merarbete...10 Övertid...10 Förhöjd lön...10 Insjuknande...11 Lön under moderskaps- faderskaps- och adoptionsledighet (i kraft )...11 Semester och semesterersättning...11 Semesterpremie När ett barn under 10 år plötsligt insjuknar Arbetsdräkt Matrast och pauser Måltidsförmån Arbetsresor nattetid Arbetstagarnas månads- och timlöner Chefernas månads- och timlöner Medlemsförmåner PAMs kontaktuppgifter...22 Arbetsvillkoren inom hotell- och restaurangbranschen Denna folder är en förkortning av kollektivavtalet för hotelloch restaurangbranschen. Detta fickavtal tar upp de viktigaste bestämmelserna i kollektivavtalet. Utan kollektivavtal skulle vi följa bestämmelserna i lagen. Här är några exempel på vilken nytta du har av kollektivavtalet: Löner Kollektivavtal Minimilöner (se tabellerna) Lag Ingenting Löneförhöjningar Förbundet avtalar Ingenting Övertid och tillägg Förbundet avtalar Ingenting Arbetstiden 111 t / 3 veckor 120 t / 3 veckor Fridagar Arbetsdagens längd Arbetsskiftlistor 2 dagar / vecka + extra fridagar (JP) Max 10 timmar Ändras bara efter gemensam överenskommelse 1 dag (35 timmar) / vecka Max 15 timmar Lön för sjuktid 1 56 dagr 1 9 dagar Lön under moderskapsledighet Skillnaden för 3 månader mellan lönen och moderskapspenningen Arbetsgivaren har rätt att själv ändra av vägande arbetsrelaterade skäl Ingenting Semesterpremie 50 % semesterlön Ingenting 3

3 Det är Servicefacket PAM som tillsammans med arbetsgivarförbundet Turism- och restaurangförbundet MaRa ingår kollektivavtal för hotell- och restaurangbranschen. När du blir medlem i PAM får du kollektivavtalet och många andra tjänster. När du är med i förbundet kan du påverka hur kollektivavtalet blir i framtiden. Välkommen med! Vad är Servicefacket PAM? Servicefacket PAM är det näst största fackförbundet i Finland. Förbundet har över medlemmar! Medlemmarna arbetar inom de privata servicebranscherna och omfattar ett stort mångfald av yrken. PAM har ingått omkring 50 kollektivavtal för olika branscher med respektive arbetsgivarorganisation. PAM är förbundet för alla arbetstagare, chefer och föreståndare som arbetar i restauranger, hotell, kaféer, personalmatsalar, nöjesparker, skidcenter och tågservice. När du börjar arbeta kom med i förbundet När du börjar förvärvsarbeta eller sommarjobba inom branschen, anslut dig genast till PAM. Medlemsavgiften är 1,5% av bruttolönen (år 2008). I avgiften ingår också inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd. Du kan dra av medlemsavgiften i beskattningen. De som studerar inom någon av PAMs branscher kan bli studerandemedlem. En studerandemedlem betalar medlemsavgift bara på eventuella löneinkomster. Information om medlemsförmånerna hittar du på sidan 20. Det är lätt att bli medlem Om det finns en förtroendeman på din arbetsplats så hjälper han eller hon dig att bli medlem. Du kan ringa PAMs medlemsservicenummer Du kan bli medlem eller beställa anslutningsmaterialet på webben: (så blir du medlem). Du kan titta in på ett av våra regionkontor. För det mesta drar arbetsgivaren av medlemsavgiften direkt från lönen om du har undertecknat avtalet för inkassering av medlemsavgift. Om din arbetsgivare inte drar av medlemsavgiften, kan du själv betala den en gång i månaden. Förbundet skickar anvisningar för inbetalning. Vad är ett kollektivavtal? I kollektivavtalet har man avtalat om minimiarbetsvillkoren, bl.a. vad gäller löner, arbetstider, insjuknande, semester, semesterlön och -premie. De löner som PAM har förhandlat fram är minimilöner som inte får underskridas. Det är bra att komma ihåg att man inte kan ingå ett personligt arbetsavtal på sämre villkor än kollektivavtalets. Det är fråga om ett s.k. allmängiltigt avtal, så alla arbetsgivare ska ge sina arbetstagare minst det som slås fast i avtalet. Den här foldern upptar de viktigaste bestämmelserna i hotell- och restaurangbranschens kollektivavtal. Mera detaljerade bestämmelser hittar du i det egentliga kollektivavtalet. Om du behöver mera och noggrannare uppgifter om arbetsvillkoren ska du titta efter i det egentliga kollektivavtalet eller kontakta förtroendemannen på din arbetsplats. Du får också råd om du ringer PAMs telefonnummer för anställningsärenden och på regionkontoren. Eftersom det är medlemmarna som finansierar PAMs verk- 4 5

4 samhet med sina medlemsavgifter ger vi råd och hjälp endast till våra medlemmar. Vad är ett arbetsavtal? Arbetsgivaren och arbetstagaren ingår arbetsavtal. Villkoren i avtalet måste minst följa bestämmelserna i kollektivavtalet. Det är möjligt att ingå avtal om arbets- och lönevillkor som är bättre än kollektivavtalets. Det är bra att alltid ingå arbetsavtalet skriftligt. Då arbetsavtalet ingås bör man klart komma överens om: vilka dina arbetsuppgifter är vem som är din chef din lön din arbetstid eller minimiarbetstid när börjar ditt anställningsförhållande (och när upphör din visstidsanställning) din prövotid din arbetsplats (området där du arbetar) matservering på arbetsplatsen Det finns färdigt tryckta arbetsavtalsblanketter på förbundets kontor eller på webben Noggrannare bestämmelser om branschens arbetsvillkor hittar du i det egentliga kollektivavtalet. Det här bör du åtminstone veta om kollektivavtalet Prövotid i anställningsförhållande som gäller tills vidare: högst 4 månader. i visstidsanställningar: högst 4 månader, dock högst halva anställningstiden Uppsägningstiderna När arbetsgivaren säger upp arbetsavtalet: Anställningen har varat under 5 år under 10 år under 15 år över 15 år Arbetstagaren säger upp sig: Anställningen har varat under 10 år över 10 år Uppsägningstid 1 mån. 2 mån. 3 mån. 4 mån. Uppsägningstid (för chefer alltid 1 mån.) 14 dagar 1 mån. Arbetsavtal som har ingåtts på viss tid gäller för denna tid, t.ex Det bör alltid finnas kollektivavtalsenliga grunder för arbetsavtal som görs upp för viss tid, t.ex. vikariat. 6 7

5 Praktikant Praktiktiden för en arbetstagare som första gången börjar arbeta inom branschen är 6 månader. Om arbetstagaren har den utbildning som arbetsuppgiften förutsätter är praktiktiden två månader. Praktikantens lön är 80 % av tabellönen för 0-2 år inom respektive arbetsuppgift. Skolelever Lön till skolelev betalas för högst två månader till elever i grundskola, gymnasium och andra läroanstalter eller kurscentra än hotell- och restaurangbranschens. Skolelevens lön är 70 % av lönen inom lönegruppen. Erfarenhetstillägg I anställningar som börjat eller senare beaktas arbetstagarens tidigare arbetserfarenhet inom branschen, dock tidigast från I anställningar som börjat före tillämpas fortfarande systemet för tjänstgöringsår. Arbetstiden Den ordinarie arbetstiden är 111 timmar under 3 veckor. Tre utjämningssystem för arbetstiden är i bruk. Dessa är avsedda för heltidsanställda som är i anställningsförhållande som gäller tills vidare: arbetstiden utjämnas under högst sex (6) treveckorsperioder till 111 timmar, och den ordinarie arbetstiden under en enskild treveckorsperiod får vara högst 129 timmar. arbetstiden utjämnas under högst nio (9) treveckorspe- rioder till 111 timmar och den ordinarie arbetstiden under en enskild treveckorsperiod får vara högst 135. Man bör komma överens om ibruktagandet av systemet enligt 35 i kollektivavtalet. årsarbetstidssystemet som grundar sig på lokala överenskommelser (s.k. arbetstidsbank). ( Se kollektivavtalet 11.) Deltidsanställda Arbetsgivaren och den deltidsanställda avtalar sinsemellan om den genomsnittliga minimiarbetstiden under en treveckorsperiod. Arbetsgivaren och arbetstagaren granskar att den genomsnittliga minimiarbetstiden utförs under en period på ett år, om de inte avtalats om en kortare granskningsperiod på arbetsplatsen. Syftet med granskningen är att försäkra sig om att avtalet motsvarar det verkliga läget. Nytt avtal om den genomsnittliga arbetstiden ingås om den utförda arbetstiden inte motsvarar minst det avtalade. I visstidsanställningar för under ett år bör den avtalade genomsnittliga minimiarbetstiden utföras inom anställningsförhållandet. JP-dagar (högtids- och helgdagar) En arbetstagare intjänar en avlönad fridag (JP) om han eller hon arbetar under den vecka då trettondagen, långfredagen, första maj, Kristi himmelsfärdsdag, midsommardagen, självständighetsdagen, julafton eller juldagen inträffar. Arbetstagaren skall ha varit anställd i minst en månad före högtids- eller helgdagen (t.ex. självständighetsdagen) för att få en JP-dag. 8 9

6 Merarbete Arbetsgivaren är skyldig att erbjuda en deltidsanställd merarbete ända upp till 111 timmar/treveckorsperiod innan han eller hon anställer en ny arbetstagare för att utföra arbetet. Det är rekommendabelt att man på arbetsplatsen kommer överens om spelreglerna för erbjudande av merarbete. Övertid Som övertid räknas det arbete som under en treveckorsperiod görs efter 120 arbetstimmar. Förhöjd lön Lönen förhöjd med 50 %: övertidsersättning för de första 18 timmarna efter att 120 t/3 veckor överskrids arbete under tilläggsfridag (X) ersättning för arbete helgdagsaftnar: arbete efter kl på nyårsaftonen, påsklördagen, valborgsmässoaftonen, midsommaraftonen och julaftonen Lönen förhöjd med 100 %: Övertidsersättning för arbete efter (120 t + 18 t =) 138 t / 3 veckor arbete under veckans lediga dag (V) arbete på söndag eller annan kyrklig helg samt på självständighetsdagen och första maj Obs! Det finns olika slags övertidsbestämmelser för utjämningssystemen. Kolla avtalet! Insjuknande Anställningen har före arbetsoförmågan varat Avlönad period 1 2 mån. karens enligt sjukförsäkringslagen dagar över 2 mån. över 3 år över 5 år över 10 år 28 dagar 35 dagar 42 dagar 56 dagar Lön under moderskaps- faderskaps- och adoptionsledighet (i kraft ) Till arbetstagare som blir moderskaps- eller adoptionsledig betalas skillnaden mellan grundlönen och sjukförsäkringslagens föräldraförmån för tre månader och till den som blir faderskapsledig för en period på sex vardagar. Semester och semesterersättning Arbetstagaren intjänar semester för varje hel semesterkvalifikationsmånad då anställningen före slutet av semesterkvalifikationsåret ( ) har varat under ett år 2 vardagar minst ett år 2,5 vardagar En hel kvalifikationsmånad är en kalendermånad under vilken a. arbetstagaren varit i arbete minst 14 dagar b. arbetstagaren arbetat minst 35 timmar 10 11

7 Semester insamlas också under dagar som i semesterlagen anses som dagar jämförbara med dagar i arbete/tid jämförbar med tid i arbete (t.ex. sjukledighet till en viss del). Arbetstagaren intjänar semester antingen enligt alternativ a) eller alternativ b). Arbetstagaren intjänar semester enligt alternativ a) om han eller hon enligt arbetsavtalet arbetar minst 14 dagar i månaden under alla kalendermånader. Arbetsgivaren är skyldig att betala semesterlön för intjänade semesterdagar. Om arbetstagaren arbetar under så få dagar eller så kort tid att de förutnämnda semesterintjäningsvillkoren inte uppfylls, har arbetstagaren rätt att få en semesterersättning som motsvarar semesterlönen. När anställningsförhållandet upphör har arbetstagaren rätt till semesterersättningen i stället för semesterlön som kompensation för semester som inte hållits. För uträkning av semesterlön och semesterersättning, se avtalet. Semesterpremie Semesterpremien utgör 50 % av semesterlönen och den betalas i samband med följande löneutbetalning efter att semestern upphört. När ett barn under 10 år plötsligt insjuknar Lön betalas för högst 3 dagar. Arbetsdräkt Arbetsdräkten skall vara snygg och saklig. Arbetsgivaren förser arbetstagaren med arbetskläder om han eller hon ställer speciella krav på kläderna eller om hälsovårdsförordningen kräver det. Matrast och pauser Arbetsgivaren är skyldig att arrangera möjlighet för sina arbetstagare att äta på arbetstid, om arbetsdagen är över 6 timmar. Om arbetet kräver ständig närvaro eller medför oavbruten belastning, ska arbetsgivaren ordna möjlighet till sådana pauser i arbetet som tillåter arbetstagaren att kortvarigt avlägsna sig från den plats där arbetet utförs. Detta gäller också arbetsskift på under 6 timmar. Måltidsförmån Måltidsförmånens penningvärde är 4,42 euro år Arbetsresor nattetid Arbetstidslagen stadgar att nattarbete är sådant arbete som utförs mellan klockan 23 och 06. Om arbetstagarens arbetstid börjar eller slutar under denna tid och han eller hon inte kan göra arbetsresorna med kollektivtrafik, sin egen eller makens/makans bil, cykel eller på annat sätt är arbetsgivaren skyldig att arrangera transport för arbetstagaren

8 Arbetstagarnas månads- och timlöner Lönetabellen Arbetstagarnas tabellöner från början av den lönebetalningsperiod som börjar eller från början av den näst därpå följande lönebetalningsperioden. I dyrort 0-2 år över 2 år över 5 år över 10 år (8,72) 1416 (8,91) 1443 (9,08) 1471 (9,25) (8,79) 1427 (8,97) 1454 (9,14) 1481 (9,31) (9,23) 1498 (9,42) 1526 (9,60) 1552 (9,76) (9,65) 1565 (9,84) 1598 (10,05) 1634 (10,28) (9,79) 1587 (9,98) 1621 (10,19) 1660 (10,44) II dyrort 0-2 år över 2 år över 5 år över 10 år (8,65) 1407 (8,85) 1434 (9,02) 1459 (9,18) (8,70) 1415 (8,90) 1442 (9,07) 1468 (9,23) (9,12) 1480 (9,31) 1506 (9,47) 1533 (9,64) (9,45) 1535 (9,65) 1570 (9,87) 1605 (10,09) (9,64) 1563 (9,83) 1596 (10,04) 1635 (10,28) Tillägg för kvälls- och nattarbete Tillägg för kvällsarbete (kl ) är 0,94 euro/t. Tillägg för nattarbete (kl ) är 1,82 euro/t. Lönetabellen Arbetstagarnas tabellöner från början av den lönebetalningsperiod som börjar eller från början av den näst därpåföljande lönebetalningsperioden. I dyrort 0-2 år över 2 år över 5 år över 10 år (8,99) 1460 (9,18) 1488 (9,36) 1517 (9,54) (9,06) 1471 (9,25) 1499 (9,43) 1527 (9,60) (9,52) 1544 (9,71) 1573 (9,89) 1600 (10,06) (9,96) 1614 (10,15) 1648 (10,36) 1685 (10,60) (10,09) 1636 (10,29) 1671 (10,51) 1711 (10,76) II dyrort 0-2 år över 2 år över 5 år över 10 år (8,92) 1451 (9,13) 1478 (9,30) 1504 (9,46) (8,97) 1459 (9,18) 1487 (9,35) 1514 (9,52) (9,40) 1526 (9,60) 1553 (9,77) 1581 (9,94) (9,75) 1583 (9,96) 1619 (10,18) 1655 (10,41) (9,94) 1611 (10,13) 1645 (10,35) 1686 (10,60) Tillagg för kvälls- och nattarbete Tillägg för kvällsarbete (kl ) är 0,97 euro/t. Tillägg för nattarbete (kl ) är 1,88 euro/t

9 Lönegrupperna 1. Extra arbetshjälp, piccolo 2. servitör, kassa, försäljare, kock (kaféer, snabbmatrestauranger samt restauranger, där ingen utskänkning sker eller där man serverar genom jäsning framställda alkoholdrycker på högst 4,7 volymprocent, mellanölsrestauranger ) Städare, bassängövervakare, transport- och distribution med bil, aulareceptionist 3. Kock på personalrestaurang (serverar inte alkoholdrycker på över 4,7 volymprocent) Våningsskötare, kock i halvfabrikats- och beredningskök 4. Servitör, kock, kallskänka (utskänkningsställen, där man serverar alkoholdrycker på över 4,7 volymprocent, restauranger med A- och B-rättigheter eller motsvarande ) Vaktmästare, ordningsövervakare, serviceman, växeltelefonist, receptionist, karaokearbetare, mötesarrangör, välfärdsarbetare, (t.ex. konditionshandledare, personal trainer, massage- och aromaterapeut, fotvårdare, reikimassör), hobby- och evenemangsarbetare (t.ex. bowlingbanskötare, banmästare, gymhandledare, roader, hallbyggare, caddie master), kosmetolog, fysioterapeut, idrottsinstruktör, massör 5. Receptionist i inkvarteringsrörelse, portier Chefernas månads- och timlöner Lönetabellen Förmännens tabellöner från början av den lönebetalningsperiod som börjar eller från början av den näst därpåföljande lönebetalningsperioden. I dyrort 0-2 år över 2 år över 5 år över 10 år (10,20) 1660 (10,44) 1699 (10,69) 1738 (10,93) (10,73) 1745 (10,97) 1790 (11,26) 1830 (11,51) (11,11) 1808 (11,37) 1852 (11,65) 1894 (11,91) (11,21) 1824 (11,47) 1868 (11,75) 1912 (12,03) (11,78) 1918 (12,06) 1967 (12,37) 2015 (12,67) (12,37) 2015 (12,67) 2066 (12,99) 2116 (13,31) II dyrort 0-2 år över 2 år över 5 år över 10 år (10,08) 1641 (10,32) 1679 (10,56) 1717 (10,80) (10,58) 1723 (10,84) 1764 (11,09) 1806 (11,36) (10,94) 1786 (11,23) 1825 (11,48) 1867 (11,74) (11,07) 1804 (11,35) 1848 (11,62) 1890 (11,89) (11,56) 1880 (11,82) 1923 (12,09) 1972 (12,40) (12,14) 1975 (12,42) 2020 (12,70) 2070 (13,02) Tillägg för kvälls- och nattarbete Tillägg för kvällsarbete (kl ) är 0,94 euro/t. Tillägg för nattarbete (kl ) är 1,82 euro/t

10 Lönetabellen Förmännens tabellöner från början av den lönebetalningsperiod som börjar eller från början av den näst därpå följande lönebetalningsperioden. I dyrort 0-2 år över 2 år över 5 år över 10 år (10,52) 1711 (10,76) 1752 (11,02) 1792 (11,27) (11,06) 1799 (11,31) 1845 (11,60) 1887 (11,87) (11,45) 1864 (11,72) 1909 (12,01) 1953 (12,28) (11,56) 1881 (11,83) 1926 (12,11) 1971 (12,40) (12,14) 1977 (12,43) 2028 (12,75) 2077 (13,06) (12,75) 2077 (13,06) 2130 (13,40) 2182 (13,72) II dyrort 0-2 år över 2 år över 5 år över 10 år (10,39) 1692 (10,64) 1731 (10,89) 1770 (11,13) (10,91) 1776 (11,17) 1819 (11,44) 1862 (11,71) (11,28) 1841 (11,58) 1882 (11,84) 1925 (12,11) (11,42) 1860 (11,70) 1905 (11,98) 1949 (12,26) (11,92) 1938 (12,19) 1983 (12,47) 2033 (12,79) (12,52) 2036 (12,81) 2083 (13,10) 2134 (13,42) Lönegrupperingen 1. Skiftchefer (kaféer, snabbmatrestauranger samt restauranger, där ingen utskänkning sker eller där man serverar genom jäsning framställda alkoholdrycker på högst 4,7 volymprocent, mellanölsrestauranger eller motsvarande) 2. Våningsskötsel och städchef, barmästare 3. Skiftchef eller -mästare, hovmästare (utskänkningsställen, där man serverar alkoholdrycker på över 4,7 volymprocent, restauranger med A- och B-rättigheter eller motsvarande ), receptionschef 4. Kaféchef (kaféer, snabbmatrestauranger samt restauranger, där ingen utskänkning sker eller där man serverar genom jäsning framställda alkoholdrycker på högst 4,7 volymprocent, mellanölsrestauranger eller motsvarande), chef för personalrestaurang 5. Köksmästare 6. Restaurangchef, ansvarig skötare av utskänkningsrestaurang (utskänkningsställen, där man serverar alkoholdrycker på över 4,7 volymprocent, restauranger med A- och B-rättigheter eller motsvarande ) Tillägg för kvälls- och nattarbete Tillägg för kvällsarbete (kl ) är 0,97 euro/t. Tillägg för nattarbete (klo ) är 1,88 euro/t

11 Medlemsförmåner Utbildning inom din egen bransch och olika evenemang Tidningen PAM och PAMnets webbservice Semester på förbundets egna semesterställen Du kan också använda de förmåner som Lomaliitto, Solaris-lomat, SAL och Työväen Retkeilyliitto erbjuder Rabatt på kryssningar och hotellrum Bensin-, smörjmedels- och bildäcksförmåner (Teboil, Euromaster) Möjlighet till hyresbostad via VVO Rabatt på banktjänster i olika banker (Nordea och Andelsbanken) Rabatt på försäkringar Möjlighet att skaffa FFCs förmånliga medlemsdator Rabatt på optikerfirman Silmäasema Rabatt på biljetter till Svenska Teatern Rabatt på ABFs ADB-kurser Med Uni-passet har du fackförbunden inom räckhåll också utomlands FFCs medlemsförbunds gemensamma förmåner Växlande kampanjförmåner. information om dessa hittar du på PAMnets webbservice Anteckningar 20 21

12 PAMs kontaktuppgifter Medlemsärenden Arbetslöshetsärenden Anställningsärenden Växeln Fax Medlemsnätet: Förbundskontoret Paasivuorigatan 4-6 A PB 54, Helsingfors Helsingfors-Nyland Broholmsgatan 6, 4 vån. PB 54, Helsingfors Tavastehus Turuntie 9 bst Tavastehus Joensuu Kauppakatu 17 B, 3 vån Joensuu Kajana Kauppakatu 22 B, 2 vån Kajana Karleby Salutorget 2, 2 vån Karleby Kouvola Urheilijankuja Kouvola Kuopio Ajurinkatu Kuopio S:t Michel Vuorikatu S:t Michel Uleåborg Uusikatu Uleåborg Björneborg Isolinnankatu 24, 3 vån Björneborg Rovaniemi Rovakatu 24 A Rovaniemi Tammerfors Aleksis Kiven katu 18 B, 3 vån Tammerfors Åbo Universitetsgatan 33 G, 4 vån Åbo Vasa Storalånggatan 38 C Vasa Servicebranschernas arbetslöshetskassa PB 93, Helsingfors Arbetslöshetsärenden Fax Jyväskylä Kalevankatu 4, 2 vån Jyväskylä Lahtis Rautatienkatu 21 B, 3 vån Lahtis 22 23

13

DE VIKTIGASTE BESTÄMMELSERNA I FÖR TURISM-, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER

DE VIKTIGASTE BESTÄMMELSERNA I FÖR TURISM-, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER DE VIKTIGASTE BESTÄMMELSERNA I KOLLEKTIVAVTALET FÖR TURISM-, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER 1.5.2014 31.1.2017 De viktigaste bestämmelserna i kollektivavtalet för turism-, restaurang- och fritidstjänster

Läs mer

De viktigaste. bestämmelserna. i handelns. kollektivavtal 1.4.2012 30.4.2014

De viktigaste. bestämmelserna. i handelns. kollektivavtal 1.4.2012 30.4.2014 De viktigaste bestämmelserna i handelns kollektivavtal 1.4.2012 30.4.2014 Innehåll HANDELSBRANSCHENS ARBETSVILLKOR...3 VAD ÄR PAM...3 MEDLEMSKAP...3 BLI MEDLEM I PAM NÄR ANSTÄLLNINGEN BÖRJAR...4 VAD ÄR

Läs mer

För busspersonal. I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017.

För busspersonal. I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. För busspersonal 2015 I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. Ordinarie arbetstid Den ordinarie arbetstiden är 80 timmar under

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TURISM-, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TURISM-, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER ÖVERSÄTTNING KOLLEKTIVAVTAL FÖR TURISM-, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER ARBETSTAGARE Turism- och Restaurangförbundet MaRa rf Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry 1.4.2012 30.4.2014 Sisältö 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE...

Läs mer

För personer som arbetar i lastbilsbranschen

För personer som arbetar i lastbilsbranschen För personer som arbetar i lastbilsbranschen Förare i inrikestrafik 2015 I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. Ordinarie arbetstid

Läs mer

JHL:s forbundsval 2012. Rosta. Och främja välfärden

JHL:s forbundsval 2012. Rosta. Och främja välfärden JHL:s forbundsval 2012 Rosta Och främja välfärden Forbundsval i hela Finland Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL väljer representantskap 12 28.3.2012. Förbundsvalet betyder att

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

Plats: Förbundet för Finsk handels mötesrum, Södra kajen 10. Närvarande: Representanter för Apotekens Arbetsgivarförbund och Servicefacket PAM

Plats: Förbundet för Finsk handels mötesrum, Södra kajen 10. Närvarande: Representanter för Apotekens Arbetsgivarförbund och Servicefacket PAM PROTKOLL Tid: 14.3.2013 Plats: Förbundet för Finsk handels mötesrum, Södra kajen 10 Närvarande: Representanter för Apotekens Arbetsgivarförbund och Servicefacket PAM ÄRENDE: AVTAL FÖR APOTEKSBRANSCHEN

Läs mer

Kollektivavtal för arbetstagare i golfbranschen 1.11.2011 30.11.2013

Kollektivavtal för arbetstagare i golfbranschen 1.11.2011 30.11.2013 Kollektivavtal för arbetstagare i golfbranschen 1.11.2011 30.11.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Tillämpningsområde... 2 2 Arbetets ledning, fördelning och organisationsrätt... 2 3 Inledande av ett anställningsförhållande...

Läs mer

Handelns kollektivavtal och Lönebilaga

Handelns kollektivavtal och Lönebilaga Handelns kollektivavtal och Lönebilaga 1.4.2012 30.4.2014 Handelns kollektivavtal och Lönebilaga 1.4.2012 30.4.2014 1 Finsk Handel Servicefacket PAM HANDELNS KOLLEKTIVAVTAL 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1 Avtalets

Läs mer

Centrala bestämmelser i kollektivavtalet för elektrifieringsbranschen

Centrala bestämmelser i kollektivavtalet för elektrifieringsbranschen Centrala bestämmelser i kollektivavtalet för elektrifieringsbranschen 2015 2017 I den här broschyren sammanställs ett urval av de centrala bestämmelserna i kollektivavtalet för elektrifieringsbranschen.

Läs mer

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen Personalstrategiska avdelningen Marie Halvardsson Förhandlare 040-675 32 91, 0768-890161 marie.halvardsson@skane.se Datum 2011-09-12 1 (8) Medarbetarinformation kring anställningsvillkor Som anställd i

Läs mer

Arbetslivets spelregler 1

Arbetslivets spelregler 1 Arbetslivets spelregler 1 Medlemskap i facket ger många fördelar:» Lön och andra arbetsvillkor Det är fackförbundet som förhandlar för din del om lön och andra arbetsvillkor. I kollektivavtalet för din

Läs mer

ÄNDRINGAR AV SEMESTERLAGEN

ÄNDRINGAR AV SEMESTERLAGEN ÄNDRINGAR AV SEMESTERLAGEN Semesterlagen ändras 1.5.2013. Bakgrunden till detta är EU-domstolens beslut, enligt vilket Finlands lagstiftning måste ändras så att den motsvarar EU-lagstiftningens krav. Lagändringen

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR OPTIKER 1.12.2010 30.11.2013

KOLLEKTIVAVTAL FÖR OPTIKER 1.12.2010 30.11.2013 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Kollektivavtal gällande hyresarbete inom kemiska branschen. Branschförbundet för Servicebranscherna rf TEAM Industribranschernas fackförbund rf

Kollektivavtal gällande hyresarbete inom kemiska branschen. Branschförbundet för Servicebranscherna rf TEAM Industribranschernas fackförbund rf Kollektivavtal gällande hyresarbete inom kemiska branschen Branschförbundet för Servicebranscherna rf TEAM Industribranschernas fackförbund rf Innehållsförteckning 1 Tillämpningsområde 1 2 Tidsbundna anställningsförhållanden

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

HANDELNS KOLLEKTIVAVTAL OCH LÖNEBILAGA

HANDELNS KOLLEKTIVAVTAL OCH LÖNEBILAGA Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Kollektivavtal. Mellan. Företag: Org. nr: Olof Palmes Gata 31, 5 tr 111 81 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 10 470 83 00 Fax: Fax: +46 8 20 79 04

Kollektivavtal. Mellan. Företag: Org. nr: Olof Palmes Gata 31, 5 tr 111 81 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 10 470 83 00 Fax: Fax: +46 8 20 79 04 Kollektivavtal Mellan Företag: Org. nr: Adress: GS Olof Palmes Gata 31, 5 tr 111 81 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 10 470 83 00 Fax: Fax: +46 8 20 79 04 Avseende arbeten som utförs vid: 1 Giltighetsområde

Läs mer

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016. 1 Verkställande av sysselsättnings- och tillväxtavtalet

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016. 1 Verkställande av sysselsättnings- och tillväxtavtalet UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016 1 Verkställande av sysselsättnings- och tillväxtavtalet Genom detta kollektivavtal verkställs de centrala arbetsmarknadsorganisationerna

Läs mer

Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (5) 2.12.2008. Anvisningar om arbetstidsbanker. 1 Målen för systemet med arbetstidsbanker

Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (5) 2.12.2008. Anvisningar om arbetstidsbanker. 1 Målen för systemet med arbetstidsbanker Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (5) Anvisningar om arbetstidsbanker 1 Målen för systemet med arbetstidsbanker 2 Vad är en arbetstidsbank? 3 Införande av en arbetstidsbank 4 Lokalt avtal om

Läs mer

Kollektivavtal för förmän inom detaljhandeln

Kollektivavtal för förmän inom detaljhandeln Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013.

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013. Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013 Unga Örnar Avtal 1/10 2012 30/9 2013 KOLLEKTIVAVTAL mellan ARBETSGIVARFÖRENINGEN

Läs mer

LÖNEFÖRFRÅGAN TILL DEN PRIVATA SEKTORN 2014

LÖNEFÖRFRÅGAN TILL DEN PRIVATA SEKTORN 2014 LÖNEFÖRFRÅGAN TILL DEN PRIVATA SEKTORN 2014 I de fall då företaget har upphört med sin verksamhet eller har färre än tre anställda, var vänlig och tag kontakt med oss på ÅSUB, tel. 01825 581 eller 01825

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR DEN PRIVATA SOCIALSERVICEBRANSCHEN 1.3.2014 31.1.2017

KOLLEKTIVAVTAL FÖR DEN PRIVATA SOCIALSERVICEBRANSCHEN 1.3.2014 31.1.2017 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Mall & Guide inför Semesterberäkning

Mall & Guide inför Semesterberäkning Mall & Guide inför Semesterberäkning Semesterlagen gäller för alla anställda Semesterlagen gäller alla arbetstagare, även medlemmar av arbetsgivarens familj. 25 dagars semester Varje anställd har rätt

Läs mer

Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl

Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl Nytt gemensamt kollektivavtal för VVS och Kyl branschen har träffats med VVS Företagen för tiden 1 april 2013 31 mars 2016.

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR KREDITUPPLYSNINGS- OCH INKASSOBRANSCHEN

KOLLEKTIVAVTAL FÖR KREDITUPPLYSNINGS- OCH INKASSOBRANSCHEN KOLLEKTIVAVTAL FÖR KREDITUPPLYSNINGS- OCH INKASSOBRANSCHEN 1.3.2010 29.2.2012 INNEHÅLL 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1 1 AVTALETS TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1 2. ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDE 1 2 INGÅENDE AV ARBETSAVTAL 1 3

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR KOMMUNIKATIONSFÖRMEDLINGS- OCH LOGISTIKBRANSCHEN 1.11.2014 31.10.2015

KOLLEKTIVAVTAL FÖR KOMMUNIKATIONSFÖRMEDLINGS- OCH LOGISTIKBRANSCHEN 1.11.2014 31.10.2015 KOLLEKTIVAVTAL FÖR KOMMUNIKATIONSFÖRMEDLINGS- OCH LOGISTIKBRANSCHEN 1.11.2014 31.10.2015 Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf Post- och logistikbranschens union PAU rf Denna text är en översättning

Läs mer

Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren

Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren LÖNER 37 Lönebetalning mom. 3 Lönebetalning Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren uppgett. Betalningsordern ska sändas i så god tid att lönen kan beräknas stå till arbetstagarens

Läs mer

Kollektivavtal. mellan

Kollektivavtal. mellan Kollektivavtal mellan Företag: Industrifacket Metall (IF Metall) Org. nr: Adress: Olof Palmes gata 11 105 52 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 8 786 80 00 Fax: Fax: +46 8 24 86 74 Avseende arbeten som utförs

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Semesterlagen. på enkelt språk

Semesterlagen. på enkelt språk Semesterlagen på enkelt språk 2014 Från 0 till 25 dagars semester 3 Grundregler 4 Utläggning av semester 6 Uträkning av semesterledighet 8 Semesterlönegrundande frånvaro 9 Så räknas semesterdagar 10 Semesterlön

Läs mer

Ge av din tid och var med!

Ge av din tid och var med! FRIVILLIGARBETE I FINLANDS RÖDA KORS Ge av din tid och var med! Tervetuloa Welcome Bienvenidos Tere tulemast Bienvenue добро пожаловать الهأ الهسو dhowow Välkommen Soo Ge av din tid och var med! Röda Korset

Läs mer

Semester så funkar det

Semester så funkar det Semester så funkar det Information om reglerna i semesterlagen Semesterlagen Alla anställda har rätt till fem veckors semester (25 dagar) per år. Semesterlagen skiljer på betald och obetald semester. Semesteråret,

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL 2014 2017

KOLLEKTIVAVTAL 2014 2017 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor Enskild överenskommelse En möjlighet för dig att påverka dina villkor 2 Varför enskild överenskommelse Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är givetvis väldigt individuellt.

Läs mer

Kollektivavtal för personalservicebranschen 1.4.2012 30.4.2014

Kollektivavtal för personalservicebranschen 1.4.2012 30.4.2014 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Metallityöväen liitto pähkinänkuoressa

Metallityöväen liitto pähkinänkuoressa 1 Grundat 1899. Metallityöväen liitto pähkinänkuoressa Landets största fackförbund för industrier. Medlemmar över 166 000, som hör till 333 fackavdelningar. Av medlemmarna är ca 21 % kvinnor och en tredjedel

Läs mer

Mars 2008. Enskild överenskommelse. en möjlighet för dig att påverka dina villkor

Mars 2008. Enskild överenskommelse. en möjlighet för dig att påverka dina villkor Mars 2008 Enskild överenskommelse en möjlighet för dig att påverka dina villkor Varför enskilda överenskommelser? Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är givetvis väldigt

Läs mer

Kollektivavtal för bildäcksbranschen

Kollektivavtal för bildäcksbranschen Kollektivavtal för bildäcksbranschen 1.3.2012 28.2.2014 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOLLEKTIVAVTAL ALLMÄNT 1 Tillämpningsområde 1 2 Centralorganisationsavtal 1 3 Anställning, arbetsledning och organisationsfrihet

Läs mer

Anställningar för viss tid. - god praxis för chefer och förtroendemän

Anställningar för viss tid. - god praxis för chefer och förtroendemän Anställningar för viss tid - god praxis för chefer och förtroendemän 1 2 Anställningar för viss tid - god praxis för chefer och förtroendemän I samband med att den nya universitetslagen (558/2009) trädde

Läs mer

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba Min arbetsplats Här fyller du i information om din arbetsplats. Arbetsplats:... Adress:... Handledare:... Telefonnummer:... Annan kontaktperson:...

Läs mer

Semesterlagen. på enkelt språk

Semesterlagen. på enkelt språk Semesterlagen på enkelt språk 2011 Från 0 till 25 dagars semester 3 Grundregler 4 Utläggning av semester 6 Uträkning av semesterledighet 8 Semesterlönegrundande frånvaro 9 Så räknas semesterdagar 10 Semesterlön

Läs mer

INGÅENDE OCH UPPHÖRANDE AV ARBETSFÖRHÅLLANDE SAMT PERMITTERING 6 Uppsägning och permittering samt samarbetsförfarande 4 7 Helgdagsersättning..

INGÅENDE OCH UPPHÖRANDE AV ARBETSFÖRHÅLLANDE SAMT PERMITTERING 6 Uppsägning och permittering samt samarbetsförfarande 4 7 Helgdagsersättning.. INNEHÅLLSFÖRTECKNING: I II III IV V sidan ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Avtalets tillämpningsområde.. 3 2 Arbetsfredsförpliktelse 3 3 Bifogade avtal. 3 4 Arbetsreglemente.... 3 5 Anställning och uppsägning 4

Läs mer

Kollektivavtal för lager- och transportförmän

Kollektivavtal för lager- och transportförmän Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

AVTAL OM UPPSÄGNING OCH PERMITTERING

AVTAL OM UPPSÄGNING OCH PERMITTERING Bilaga 4 Avtal om grunderna för uppsägning och permittering 1/6 AVTAL OM UPPSÄGNING OCH PERMITTERING I SJÖFARTSBRANSCHENS UTRIKESTRAFIK Organisationerna som undertecknat har - med beaktande av å ena sidan

Läs mer

Kollektivavtal för kristliga organisationer

Kollektivavtal för kristliga organisationer Kollektivavtal för kristliga organisationer 1.4.2010-30.4.2012 Arbetsgivarförbundet för Specialbranscherna Kyrkliga Fackförbund inom Akava AKI/Kirkon alojen ammattijärjestö SVTL ry PB 30 (Södra kajen 10),

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

SEMESTER. Den nya semesterlagen trädde i kraft 1.4.2005

SEMESTER. Den nya semesterlagen trädde i kraft 1.4.2005 Den nya semesterlagen trädde i kraft 1.4.2005 Bestämmelserna i AKTA-avtaletför perioden 2005 2007 var inte anpassade till den nya semesterlagen. Nya bestämmelser som är anpassade till semesterlagen har

Läs mer

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Handläggningsordning

Läs mer

Arbetskollektivavtal mellan Tandläkarnas arbetsgivarförening r.f. och Tehy r.f.

Arbetskollektivavtal mellan Tandläkarnas arbetsgivarförening r.f. och Tehy r.f. Arbetskollektivavtal mellan Tandläkarnas arbetsgivarförening r.f. och Tehy r.f. 1.2.2014 31.1.2017 1 1 AVTALETS TILLÄMPNINGSOMRÅDE Med detta arbetskollektivavtal fastställs arbets- och lönevillkoren för

Läs mer

AVTAL FÖR BUTIKSPERSONAL 2010 2011

AVTAL FÖR BUTIKSPERSONAL 2010 2011 Cirkulär nr Sida 2010 017 1(4) Handläggare Datum Jan-Eric Rönngren 2010-04-27 Sakregisternr Ersätter cirk 4. 2010 012 Till medlemmar som omfattas av KFO-Handels detaljhandelsavtal AVTAL FÖR BUTIKSPERSONAL

Läs mer

Kollektivavtal. Gällande Posten Åland och dess arbetstagare. För perioden: 1.1.2015 31.12.2015. Posten Åland Ab PAU Ålandsavdelningen r.f.

Kollektivavtal. Gällande Posten Åland och dess arbetstagare. För perioden: 1.1.2015 31.12.2015. Posten Åland Ab PAU Ålandsavdelningen r.f. Kollektivavtal Gällande Posten Åland och dess arbetstagare För perioden: 1.1.2015 31.12.2015 Posten Åland Ab PAU Ålandsavdelningen r.f. INNEHÅLLSFÖRTECKNING * = Uppdaterad från och med 1.1.2015 A. ALLMÄN

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Bilaga J till AB I LYDELSE 2013-04-01. Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal

Bilaga J till AB I LYDELSE 2013-04-01. Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal Bilaga J till AB I LYDELSE 2013-04-01 Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal Innehåll Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal... 3 Inledning... 3 Särskilda bestämmelser

Läs mer

Om enskilda överenskommelser

Om enskilda överenskommelser Fackförbundet ST Förhandlingsenheten 2012-12-14 Om enskilda överenskommelser Viktigt att tänka på om ni ska träffa lokalt kollektivavtal om enskilda överenskommelser Inledning Avsikten är att ge en översiktlig

Läs mer

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Tehy för hälsa & välbefinnande

Tehy för hälsa & välbefinnande Tehy för hälsa & välbefinnande Innehåll 3 Välbefinnande som uppgift 5 Effektivitet och vänlighet vi tehyiter 7 Tehys sak är en viljefråga 9 Tehy är aktivt och effektivt 11 Tehy gör världen bättre 13 Tehy

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Kollektivavtal för HÅRBRANSCHEN

Kollektivavtal för HÅRBRANSCHEN Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Medlemsguide. Försäkringsmannaförbundet FMF rf Försäkringstjänstemännens arbetslöshetskassa

Medlemsguide. Försäkringsmannaförbundet FMF rf Försäkringstjänstemännens arbetslöshetskassa Medlemsguide Försäkringsmannaförbundet FMF rf Försäkringstjänstemännens arbetslöshetskassa Denna guide innehåller allmän information för medlemmarna i Försäkringsmannaförbundet och Försäkringstjänstemännens

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TANDLABORATORIE- BRANSCHEN 1.11.2011 30.11.2013

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TANDLABORATORIE- BRANSCHEN 1.11.2011 30.11.2013 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. inom räddningstjänsten

Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. inom räddningstjänsten Bilaga E till AB I lydelse fr.o.m. 2012-05-01 Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. inom räddningstjänsten Inledning AB 13 gäller med tillägg av följande alternativa tjänstgöringstid: 42 timmar i

Läs mer

Kollektivavtal för organisationer i socialbranschen

Kollektivavtal för organisationer i socialbranschen Kollektivavtal för organisationer i socialbranschen 1.2.2003-15.2.2005 Socialbranschens Arbetsgivarförbund Södra Kajen 10, 00130 Helsingfors Telefon (09) 172 831, Fax: (09) 663 532 www.ptsos.org Förbundsdirektör

Läs mer

LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND 1(6)

LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND 1(6) LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND 1(6) AKTUELL ARBETSGIVARINFORMATION TILL SLC:S MEDLEMMAR: Landsbygdsföretagaren i rollen som arbetsgivare Tillämpningsområdet i Kollektivavtalet för landsbygdsnäringarna

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR LASTBILSBRANSCHEN

KOLLEKTIVAVTAL FÖR LASTBILSBRANSCHEN Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Kort & Znabbt Om Avtalet

Kort & Znabbt Om Avtalet Kollektivavtalet, som tecknats mellan Maskinentreprenörerna och SEKO, gäller under perioden 2013-05-01 2016-05-31. Den här sammanställningen omfattar perioden 2013-05-01 2014-04-30. REGEL: Alla lönebelopp

Läs mer

Kollektivavtal för finansieringsbranschen 1.11.2011 30.11.2013 FINANSBRANSCHENS CENTRALFÖRBUND RF FACKFÖRBUNDET PRO RF NORDEA UNION FINLAND RF

Kollektivavtal för finansieringsbranschen 1.11.2011 30.11.2013 FINANSBRANSCHENS CENTRALFÖRBUND RF FACKFÖRBUNDET PRO RF NORDEA UNION FINLAND RF FINANSBRANSCHENS CENTRALFÖRBUND RF FACKFÖRBUNDET PRO RF NORDEA UNION FINLAND RF DE HÖGRE TJÄNSTEMÄNNEN YTN RF Kollektivavtal för finansieringsbranschen 1.11.2011 30.11.2013 2 (97) INNEHÅLL 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE...

Läs mer

Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.

Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun Ludvika kommun satsar mycket resurser på utveckling av arbetsmiljö och hälsa,

Läs mer

Välkommen till Kommunal. Blankett för ansökan om medlemskap i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunals a-kassa

Välkommen till Kommunal. Blankett för ansökan om medlemskap i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunals a-kassa Välkommen till Kommunal Blankett för ansökan om medlemskap i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunals a-kassa Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka Du och Kommunal Ett medlemskap i

Läs mer

I AVTALETS TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH GILTIGHETSTID

I AVTALETS TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH GILTIGHETSTID Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG När du är arbetslös ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG 1. Anmäl dig på arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag 2. Inom 10 dagar får du ett brev med information samt dina första kassakort 3. Fyll

Läs mer

Info om kollektivavtal 6/2014 Post- och logistikunion PAUs medlemsmeddelande 4.11.2014 TILL ANSLAGSTAVLAN!

Info om kollektivavtal 6/2014 Post- och logistikunion PAUs medlemsmeddelande 4.11.2014 TILL ANSLAGSTAVLAN! Nytt kollektivavtal uppstod i tid PAU och servicebranschens arbetsgivarförbund PALTA nådde ett resultat i kollektivavtalsförhandlingarna den sista dagen i oktober. Omställningsskydd, som var den viktigaste

Läs mer

Information om din anställning med anledning av konkurs

Information om din anställning med anledning av konkurs Information om din anställning med anledning av konkurs Här följer en kort sammanställning med information om de vanligaste löne- och anställningsfrågorna som kan uppkomma i samband med en konkurs. Experts

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 1 (10) FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum: 7 maj 30 sept 2013 Parter: Närvarande Medarbetareförbundet och Huvudmannaförbundet Medarbetareförbundet: Huvudmannaförbundet: Ärende: Helena Yli-Koski Marit Innala Förändringar

Läs mer

Avtalsextra 14 juni 2013

Avtalsextra 14 juni 2013 Avtalsextra 14 juni 2013 Nytt kollektivavtal med Unionen Allmänt Visita och Unionen träffade den 23 maj 2013 ett nytt kollektivavtal för perioden 1 juni 2013 31 maj 2016, vilket motsvarar 36 månader. Båda

Läs mer

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013.

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013. Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013 Folkets hus och folkparkrörelsens förhandlingsorganisation Avtal 1/10

Läs mer

Förbundskrav utväxlade den 5 februari 2010. 2010 års avtalsrörelse med yrkanden inom SHR-s kollektivavtalsområden. En lön att leva av

Förbundskrav utväxlade den 5 februari 2010. 2010 års avtalsrörelse med yrkanden inom SHR-s kollektivavtalsområden. En lön att leva av Förbundskrav utväxlade den 5 februari 2010 2010 års avtalsrörelse med yrkanden inom SHR-s kollektivavtalsområden En lön att leva av Utvecklingen för svensk besöksnäring har under de senaste tio åren varit

Läs mer

Använd din pappaledighet! Broschyrer 2008:1swe

Använd din pappaledighet! Broschyrer 2008:1swe Använd din pappaledighet! Broschyrer 2008:1swe Goda nyheter för din familj! Barnfamiljens vardag är en gemensam sak. Det blir lättare att få arbete och familjeliv att gå ihop om mamman och pappan på ett

Läs mer

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA 2014 YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA Inkluderar en anslutningsblankett AYT-kassan ditt ekonomiska skyddsnät MEDLEMSKAP I KASSAN LÖNAR SIG Syftet med att bli företagare är i allmänhet

Läs mer

Innehåll. 1 Lagens tillämpningsområde och tvingande natur... 4

Innehåll. 1 Lagens tillämpningsområde och tvingande natur... 4 Semesterlag Innehåll 1 Lagens tillämpningsområde och tvingande natur... 4 2 Intjäning av semester... 5 Semesterns längd och regler för intjäning av semester... 5 Full kvalifikationsmånad... 6 Ledighet

Läs mer

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter Bilaga 1 Tillägg till Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal avseende personliga assistenter 2 Avtalets omfattning Tillägget avser anställningsvillkor för personliga

Läs mer

Innehållsförteckning Allmänt kollektivavtal för universitet

Innehållsförteckning Allmänt kollektivavtal för universitet Innehållsförteckning Allmänt kollektivavtal för universitet Underteckningsprotokoll över förnyande av det allmänna kollektivavtalet för universitet...2 Kapitel 1 Allmänna bestämmelser...6 Kapitel 2 Bestämmelser

Läs mer

GUIDE FÖR PERSONLIG ASSISTANS

GUIDE FÖR PERSONLIG ASSISTANS GUIDE FÖR PERSONLIG ASSISTANS Kyrkslätts kommun Vård- och omsorgsväsendet Handikappservice Gäller fr.o.m. 1.5.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT - VAD ÄR PERSONLIG ASSISTANS...4 2 BEVILJANDE AV PERSONLIG

Läs mer

Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka

Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka Du och Kommunal Ett medlemskap i Kommunal ger dig möjlighet att påverka hur dina anställningsvillkor och arbetsmiljö ska se ut. Vilka frågor är viktiga

Läs mer

GUIDE OM HYRT ARBETE

GUIDE OM HYRT ARBETE GUIDE OM HYRT ARBETE Innehåll Inledning... 3 1. Allmänt om hyrt arbete... 4 Vad innebär hyrt arbete?... 4 Hur avviker hyrt arbete från andra anställningsförhållanden?... 4 Är det tillåtet att ta ut förmedlingsarvode

Läs mer

Handbok för dig som ska sommarjobba

Handbok för dig som ska sommarjobba Handbok för dig som ska sommarjobba Min arbetsplats: Här fyller du i information om din arbetsplats. Arbetsplats: Adress: Chef på arbetsplatsen Handledare: Telefonnummer: Annan kontaktperson: Telefonnummer:

Läs mer

Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare

Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare Förhandlingsprotokoll 2014-12-11 Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare Parter Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan, samt OFRs förbundsområde Allmän

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TJÄNSTEMÄN I HUSTEKNIKBRANSCHEN (1.5.2012 31.5.2014)

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TJÄNSTEMÄN I HUSTEKNIKBRANSCHEN (1.5.2012 31.5.2014) Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första året Vi är fackförbundet

Läs mer

KEMISKA BRANSCHENS TJÄNSTEMANNAAVTAL

KEMISKA BRANSCHENS TJÄNSTEMANNAAVTAL KEMISKA BRANSCHENS TJÄNSTEMANNAAVTAL 1.2.2012 28.2.2014 KEMIINDUSTRIN KI RF FACKFÖRBUNDET PRO RF Innehåll 3 Innehåll 1 Avtalets tillämpningsområde... 6 2 Komplementavtal... 7 3 Anställningsförhållande

Läs mer

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba Min arbetsplats Här fyller du i information om din arbetsplats. Arbetsplats:... Adress:... Handledare:... Telefonnummer:... Annan kontaktperson:...

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Avtal för VÄG & BAN 2013-2016

Avtal för VÄG & BAN 2013-2016 Avtal för VÄG & BAN 2013-2016 Avtal för VÄG & BAN 2013-2016 Huvudsakliga förändringar 37 månaders avtal, 2013 04 01 till 2016-04-30» Uppsägningsbart sista år Utgående lön för yrkesarbetare höjs totalt

Läs mer

Ifyllningsanvisningar för ArPL-årsanmälan

Ifyllningsanvisningar för ArPL-årsanmälan Ifyllningsanvisningar för ArPL-årsanmälan Anvisningar för årsanmälan för löner utbetalda år 2014 Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia behöver årligen anställnings- och löneuppgifter från arbetsgivaren

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS - HANDBOK TILL ARBETSGIVAREN OCH ASSISTENTEN

PERSONLIG ASSISTANS - HANDBOK TILL ARBETSGIVAREN OCH ASSISTENTEN PERSONLIG ASSISTANS - HANDBOK TILL ARBETSGIVAREN OCH ASSISTENTEN Handikappservice Kyrkslätts kommun Vård-och omsorgsväsendet 14.2.2011 Innehållsförteckning 1 ANSKAFFNING OCH ANSTÄLLNING AV ASSISTENT OCH

Läs mer

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer