Nytt kapital räddade Sidec s.4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nytt kapital räddade Sidec s.4"

Transkript

1 Nr. 2 Juni Nytt kapital räddade Sidec s.4 Cellavision noterat s.3 Industrifonden säljer Naty s.7 Fyra nya investeringar s.8 Sidec har utvecklat en teknik som gör att man på ett tidigt stadium kan se om ett läkemedel fungerar. Bilden visar metoden Glow discharge, där proteinlösningar sprids ut tunt och jämnt på ett underlag. Detta ingår i Sidecs metod för att analysera enstaka proteiner och molekyler. Industrifonden erbjuder kapital, kompetens och nätverk till svenska innovativa tillväxtföretag. Industrifonden investerar i de flesta branscher och är delägare i elva regionala riskkapitalbolag runt om i Sverige samt Innovationsbron AB

2 Bli ingenjör och nå ända upp till himlen! Claes de Neergaard Branschorganisationen SwedenBio har just haft sitt årsmöte. Det är inte vilken branschförening som helst; den representerar ett hundratal företag inom ett antal svenska paradgrenar. Dessa företag drar in exportinkomster på cirka 50 miljarder kr per år och är alldeles särskilt forskningsintensiva. Ett antal frågor var på tapeten, t ex regeringens forskningspolitik (ny proposition nästa år) och eventuellt riktade insatser till mindre företag inom Life Science. Här finns det skäl att pröva nya grepp för att säkra att Sverige behåller sin position i FoU-toppen. Ett orosmoln på horisonten är att svenska gymnasieelever inte tycks anse att framtiden ligger i naturvetenskaperna utan i hippare ämnen som media, kommunikation och samhällsvetenskaper. Det är därför politiker klistrar sig på Christer Fugelsang som en slags modell för vad kul och spännande man kan ha det som ingenjör. Bli ingenjör och nå ända upp till himlen! Jag tycker politikerna gör helt rätt. Vi behöver lyfta fram fler fantasieggande förgrundsgestalter inom naturvetenskaperna. Det är ju minst sagt oroande att det inte sker tillräcklig återväxt bland ingenjörerna. Fylls det inte på med erkänt duktiga svenska ingenjörer, hur skall då de svenska storföretagen kunna motivera att ha en så hög andel av sin FoU i Sverige? För så är det ju. Tre fjärdedelar av Sveriges FoU ligger i näringslivet och nästan allt ligger inom ett tiotal företag (med Ericsson och Astra Zeneca i täten). Vad händer om dessa företag bestämmer sig för att i framtiden satsa en större andel av sin FoU i andra länder? I företagen dominerar av förklarliga skäl Utvecklingsdelen i FoU, medan universiteten satsar mest på Forskning. Flera viktiga företrädare för näringsliv och myndigheter predikar nu mantrat att svenska staten måste satsa minst 1 procent av BNP på civil forskning. Skälet är att enprocentsgränsen är lätt att förstå, verkar rimlig på kort sikt och implicit pekar på att den militära forskningen, som nu dras ned kraftigt, skall ersättas av civil. Jag tycker att man missar en dimension. Om vi skall ha målet att vara EU:s ledande kunskapsbaserade land borde vi väl rimligtvis kunna knäsätta principen att statens FoU-utgifter skall öka som andel av BNP över en längre period. Enprocentsgränsen kan bli ett kortsiktigt etappmål. För FoU är inte en utgift, det är en investering! Finns det skäl för riktade stöd till unga forskningsintensiva företag, trots att vi har en väl utvecklad riskkapitalsektor och en förmögenhetsskatt under avveckling? Jag konstaterar att många andra länder har särskilda skatteincitament för FoU. Eftersom forskningsintensiva företag ofta går med underskott kan de få lättnader vad gäller sociala avgifter eller en kreditering på skattekontot. Ur samhällsekonomisk synpunkt är fördelen med ett sådant system att det kan öka bolagens benägenhet att satsa på FoU. Finansdepartementet gillar normalt inte tax credit system eftersom det kan vara svårt att rikta åtgärden till rätt typ av bolag. Skattesystemet kan bli som en schweizisk ost; mer hål än ost. Om viljan finns tror jag att det går att bygga in begränsningar i ett sådant system för att förhindra missbruk. Alternativet är riktade bidragsprogram där företagen får söka i konkurrens. I dessa fall är påverkan på FoU-benägenheten mer oklar. Det kan gärna bli så att företaget i efterhand får ett bidrag som sänker kostnaden för en utgift. Regeringen har just beslutat om en avgiftsreduktion för att uppnå ett annat angeläget samhällsekonomiskt mål, nämligen full sysselsättning. Jag tänker alltså på de reducerade sociala avgifterna för tjänstesektorn. Kan man göra det för frisörer borde man väl kunna överväga det även för forskningsintensiva framtidsföretag? Där kan man också göra avsevärda samhällsekonomiska klipp! Ökad trovärdighet med Industrifonden Åtta av tio av Industrifondens portföljbolag kan tänka sig att rekommendera Industrifonden till andra. Det visar den enkätundersökning, som SIFO Research International genomfört bland fondens 50 största portföljbolag. 62 procent instämmer helt i påståendet att Industrifonden ger bolaget ökad trovärdighet, medan 80 procent betecknar fonden som en långsiktig, uthållig partner. En stor majoritet anser att fonden visar stort engagemang i arbetet med bolagen och har god kompetens i finansieringsfrågor. Åtta av tio säger också att de har lika stort eller större förtroende för Industrifonden som för övriga delägare i bolaget. Områden där fonden anses ha förbättringspotential är byråkrati och internationella nätverk. Vi sätter stort värde på de synpunkter som kommit fram och kommer att använda dem i vårt fortsatta förbättringsarbete, säger Industrifondens vd Claes de Neergaard. Vi är glada över att så många anser att Industrifonden inger stort förtroende och att vi uppfattas som långsiktiga, seriösa och engagerade. Detta är viktigt för oss och det förtroendekapitalet ska vi fortsätta att vårda. Tore Tolke och Stefan Jakélius nya på Industrifonden Industrifonden har anställt två nya investeringsansvariga. De är Tore Tolke inom affärsområde industri och Stefan Jakélius inom Cleantech. Tore kommer närmast från Småföretagsinvest och kommer främst att arbeta med expansionsfinansieringar. Stefan kommer närmast från Energimyndigheten och kommer att investera inom miljö- och energiteknik. Tore Tolke Stefan Jakélius 2

3 Nytt från våra portföljbolag Google köper Marratech Luleåbolaget Marratech, som utvecklat ett webbaserat videokonferenssystem, har sålt sin teknik och programvara till Google. Bland Marratechs ägare märks riskkapitalbolaget Emano, delägt av Industrifonden, som i och med detta gör en mycket god affär. Vi är mycket glada för denna affär som är ett resultat av många års hårt och envist arbete av Marratech som en ledande pionjär inom sitt område, säger Finn Persson, VD för Emano och medlem av Marratechs styrelse. Emano har varit med som investerare och storägare i Marratech sedan 1999 och vi är mycket glada att vår starka tro på Marratech och vår uthållighet som investerare givit resultat. Google gör en så kallad inkråmsaffär och köper Marratechs tekniska plattform och patent och tar över ett dussintal tekniker och utvecklare medan själva bolaget Marratech lever vidare med de gamla ägarna och en del av personalen. Industrifondens ägarandel i Emano är 40 procent. Cellavision noteras på First North Cellavision, som utvecklar och säljer bildanalysbaserade produkter för rutinanalys av blod, har noterats på Stockholmsbörsens First North-lista. CellaVision har haft en kraftig tillväxt sedan man lanserade sin första produkt 2001 och 2006 års omsättning var 55 MSEK. Kundbasen består idag av mer än 250 laboratorier i främst Europa och USA. CellaVison ser anslutningen till First North som en naturlig del av bolagets fortsatta utveckling. Vi vill erbjuda aktieägarna tillgång till en marknadsplats som är väl anpassad för CellaVisions behov och förutsättningar. Vi hoppas och tror att anslutningen skall öka både investerares, allmänhetens och kundernas intresse för bolaget, säger Yvonne Mårtensson, VD för CellaVision. Största ägare i Cellavision är GZ Group och Industrifonden. CellaVisions instrument revolutionerar arbetet i sjukhuslaboratorierna världen över. Istället för ett tidsödande manuellt studium av celler och cellförändringar i mikroskop är det datorn som gör jobbet. Resistentia testar allergimedel Resistentia har inlett en så kallad Fas 2-studie av sitt läkemedel mot allergisk astma. Testet görs på patienter med allergiska besvär och innebär ett avgörande steg i Resistentias utveckling. Resistentia utvecklar ett läkemedel, som hindrar kroppens produktion av IgE, det ämne som sätter igång allergiska reaktioner. Detta är en viktig milstolpe för oss, eftersom detta är vår första produkt som nått Fas 2, säger Resistentias vd Marcus Bosson. Om allt går som det ska kommer vi att ha de första resultaten från studien före slutet av Fotnot: Läkemedelsutveckling tar lång tid och genomgår många olika faser. Först testas medlen i laboratorium och på djur. Sedan vidtar Fas 1, då de testas på friska människor. Fas 2 innebär att ett tilltänkt läkemedel testas på sjuka människor, för att se om det verkar på det sätt som är tänkt. Innan ett läkemedel får säljas på marknaden ska det genomgå ytterligare minst en studie, Fas 3. Största ägare i Resistentia är HealthCap och Industrifonden. Miab får fjorton gånger pengarna Malmöhus Invest, MIAB, har sålt sitt innehav i Hardi Electronics för 41 miljoner kronor. Detta ger MIAB en reavinst på 38 miljoner kr, eller 14 gånger insatt kapital. Lundabolaget Hardi utvecklar kretskortssystem, som används för att testa skräddarsydda så kallade asic-kretsar. Asic är små skäddarsydda kretsar som styr olika funktioner i bl a mobiltelefoner och datorer. Detta är vår bästa affär hittills, säger en nöjd Håkan Nelson, vd för Miab. Ny ägare till Hardi är det amerikanska IT-bolaget Synplicity. Industrifonden äger 47 procent av MIAB. Qliktech i Red Herring 100 Award Qliktech har utsetts till ett av världens 100 mest spännande it-företag av den amerikanska it-tidskriften Red Herring. Detta är en utmärkelse som tidigare gått till bolag som Ebay, Google och Skype. Industrifonden äger ca 8 procent av Qliktech. Climatewell i Forska Väx Climatewell har tilldelats 4,4 miljoner kronor ur Vinnovas småföretagsprogram ForskaVäx. Pengarna ska gå till vidareutveckling av Climatewells uppmärksammade solenergidrivna klimatanläggning för villor och lägenheter. 366 företag var med i vårens ansökningsomgång och 39 utvalda fick dela på 50 miljoner kr. Bolaget har också fått en order på att förse 160 exklusiva lägenheter i ett nybyggt bostadsområde i Mijas i södra Spanien med luftkonditionering. Arana de Mijas är ett perfekt exempel på hur kylning med solenergi håller på att bli en ny trend bland exklusiva byggprojekt i Spanien, säger Climatewells försäljningschef Johan Larsson. Industrifondens ägarandel i Climatewell uppgår till 20 procent. 186 miljoner kronor till Nanoradio Nanoradio tar in totalt 186 miljoner kronor i nytt riskkapital. Deltar i investeringen gör de tidigare ägarna Nordic Venture Partners, Innovacom, Teknoinvest och Industrifonden, samt det norska företaget Ferd Venture, som går in som ny ägare. Kapitalet ska användas till att öka produktionen, kundsupporten och produktportföljen. Nanoradio utvecklar världens minsta och mest strömsnåla datachip för trådlösa nätverk, WiFi. Det används t ex i mobiltelefoner, bärbara mediaspelare samt andra mindre, batteridrivna och bärbara konsumentprodukter. Nanoradios chip är designat för att möta den kraftigt ökande efterfrågan på IP-telefoni, som drivs av det pågående teknikskiftet mellan fast och mobil telefoni. Industrifonden äger 16 procent av Nanoradio. 3

4 Nytt kapital räddade Sidec Stämningen är god på bioteknikbolaget Sidec i Kista. Med ett kapitaltillskott på 68,5 miljoner kronor och god orderingång ser framtiden betydligt ljusare ut än för bara några månader sedan. Då var bolaget ytterst nära att gå i konkurs. Utan Industrifonden hade vi aldrig överlevt, konstaterar vd Hans Johansson. Hösten 2006 behövde Sidec ta in nytt kapital. Bolaget, grundat 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet, utvecklar en unik teknologi som gör att man på ett tidigt stadium kan se om ett läkemedel fungerar. Detta är av stor vikt för läkemedelsbolagen, eftersom det bara är fem procent av alla läkemedelsprojekt som resulterar i nya läkemedel. Vår teknologi kräver relativt mycket pengar att utveckla och många investerare drar sig för att gå in i vår typ av bolag, eftersom det drar mycket kapital innan det går runt, säger Hans Johansson. Därför tog det tid att hitta villiga investerare. Industrifonden, som är delägare i Sidec sedan 2003, var beredd att delta i refinansieringen och deltog aktivt i arbetet med att hitta fler investerare. Sidecs teknologi är helt unik med mycket stor potential och låg risk och vi vill ge bolaget finansiella förutsättningar att bli ett framgångsrikt svenskt bioteknikbolag, säger investeringsansvariga Hedvig Andersén. Därför var det av största vikt för oss att få in nya starka investerare som också såg bolagets potential. Bara kr i kassan Vid årsskiftet såg det bra ut. Med gemensamma krafter hade Industrifonden och Sidec lyckats hitta två internationella investerare som var villiga att satsa. Men precis innan alla avtal skulle skrivas under drog sig en av investerarna ur affären. Då såg det mörkt ut för Sidec. Vi hade bara kr i kassan och det är inte mycket när man har 20 anställda som ska ha lön, säger Hans Johansson. Men med ett lån från Industrifonden kunde bolaget klara sig ett par månader till medan Hedvig Andersén drog igång en räddningsaktion. Den resulterade i att Investor Growth Capital och den tyska fonden Earlybird nu gått in som ägare i Sidec och tillsammans med Industrifonden investerat 68,5 miljoner kr. Detta är en lösning som alla inblandade är mycket nöjda med. Hade inte Industrifonden och Hedvig Andersén trott så starkt på bolaget hade inga nya investerare kommit med och ingen i vår personal hade vågat stanna kvar, säger Hans Johansson. Men med tre starka ägare, som delar Sidecs vision, kan han se framtiden an med stor tillförsikt. Storsatsning Nu är det storsatsning på marknadsföring och försäljning som gäller. Tio nya medarbetare ska anställas och någon gång under nästa år ska man nå break-even. Målet är att Sidecs metod ska bli standard i all läkemedelsutveckling. Foto: Claes-Göran Flink Sidecs vd Hans Johansson ser ljust på framtiden: Vi har en teknologi som fungerar, en marknad och en ägarstruktur som gör att vi kan växa. Inom tio år ska vi leva upp till vår devis: We are obvious! - Vi har genomfört ett 30-tal kundprojekt för läkemedels- och bioteknikbolag och vi börjar bli ganska kända i branschen, berättar Hans Johansson. Alla våra kunder säger att de med vår metod har lärt sig något nytt. Det börsnoterade danska bioteknikbolaget Genmab fick t ex ny och helt unik information, vilket ledde till en stark kursuppgång när pressreleasen kring resultaten släpptes. 4

5 Sidec visar vad som sker i cellen Sidec har utvecklat en världsunik teknologi, Protein Tomografi, som ger tredimensionella bilder av ett protein i sin naturliga miljö inne i cellen och visar hur det samverkar med andra proteiner. Detta gör att man på ett tidigt stadium får veta hur proteinet fungerar och hur det påverkas av olika potentiella läkemedel. På så sätt undviker läkemedelsbolag att spilla tid på forskning som aldrig kommer att leda till nya läkemedel. Det hela går i korthet ut på att Sidec i ett elektronmikroskop tar ett antal bilder av proteinerna i vävnad. Den blir dock suddig, eftersom stråldosen i mikroskopet måste hållas låg för att inte bränna sönder det cellmaterial som ska studeras. Men med Sidecs unika metod försvinner suddigheten i bilderna och enskilda proteiner kan ses. Sidecs forskare, som har doktorskompetens inom cellbiologi och biokemi, kan ur dessa bilder dra slutsatser om hur proteiner interagerar på plats, i cellen. Det går att se hur läkemedlet fungerar och vad som sker inne i cellen detta innan man drar igång de dyra kliniska testerna. Vi visar samspelet mellan proteinerna, i deras naturliga miljö, något som ingen annan kan göra, säger Hans Johansson. Kunden bidrar med det cellmaterial som ska studeras. Sedan är det vi som tar bilderna och analyserar och tolkar dem. Vi på Industrifonden önskar alla läsare en skön sommar! 5

6 Industrifonden sponsrar tre organisationer som alla har till uppgift att främja entreprenörskap och företagande. De är Ung Företagsamhet, Venture Cup och CONNECT. Salmiak blev bästa UF-företag Salmiak UF från Sundsvall, som har utvecklat en egen jeanskollektion med ambitionen att sticka ut, har utsetts till bästa företag vid Ung Företagsamhets nationella mässa i Stockholm. Nu får de representera Sverige vid EM i Ung Företagsamhet, som avgörs i Berlin i sommar. Totalt 170 företag från hela landet deltog i mässan, där de visade upp sina affärsidéer. Variationen var stor här hittade man allt från kläder och hushållsprylar till tvålar och olika webbtjänster. Nära gymnasieungdomar har detta läsår fått chansen att utveckla och förverkliga sina affärsidéer genom att välja kursen Ung Företagsamhet företag startades, vilket är 20 procent fler än i fjol och rekord i Ung Företagsamhets 27-åriga historia. Genom Ung Företagsamhet får ungdomar i gymnasiet under ett år möjlighet att driva egna företag, så kallade UF-företag, som erbjuder verkliga varor och tjänster. Eleverna går igenom ett företags hela livscykel, från start till drift och avveckling och får på så sätt unik kunskap om och erfarenhet av företagande. De 170 bästa av totalt drygt företag, som drivs av gymnasieelever, har tävlat vid Ung Företagsamhets nationella mässa. Vann gjorde Shalony van Stralendorff och Linnea Ojala från Hedbergska skolan i Sundsvall. De drev företaget Salmiak UF som säljer fräcka jeans. CarpoNovum och Ångström Aerospace årets avknoppningsföretag Medicinteknikföretaget CarpoNovum AB och rymd- och flygteknikbolaget Ångström Aerospace AB har utsetts till "Årets avknoppningsföretag 2006". CarpoNovum från Lund premieras för sin teknik som, med med hjälp av elastiska silikon- och plastringar fogar samman tarmar så att patienten slipper påse på magen. Uppsalabolaget Ångström Aerospace utvecklar teknik för framtida satelliter och obemannade farkoster. Det rör sig bland annat om små minnesmoduler och styrsystem för rymd-, försvars- och säkerhetstilllämpningar. Det är sjunde året i rad som Kungl. Ingenjörsvetenskapskademien, IVA, och CONNECT Sverige utser "Årets avknoppningsföretag". Syftet är att lyfta fram och uppmuntra innovatörer och entreprenörer vid svenska universitet och högskolor för att de skall kunna verka som inspiratörer och förebilder för andra. Det två vinnarna, som får varsitt resestipendium på kronor, valdes ut bland 20 kandidater från tio universitet och högskolor. Protaurius vann Venture Cup i Sverige Protaurius heter Sveriges bästa Venture Cup-företag. Affärsidén bygger på ny, patenterad teknik för ett material som klarar pansarbrytande ammunition. Materialet används idag av militära förband och av hotell. Protaurius har redan flera betalande kunde. Protaurius, som kommer från Göteborg, är den första Sverigevinnaren i Venture Cup. Andra priset gick också till ett Göteborgsföretag, Minesto, som utvecklar ett kraftverk baserat på havsströmmar och tidvatten. Trea blev Norrlandsföretaget X-block, som säljer en ny teknik inom tryckluft. Venture Cup är en årlig rikstäckande affärsplanetävling vid universitet och högskolor. Via en genomtänkt process stöttas och inspireras studenter, forskare och andra entreprenörer att utveckla sina affärsidéer till nya företag. Via fyra regionala finaler har 12 finalister vaskats fram och det är de som deltog i den nationella finalen. Protaurius med vd Johan Söderberg blev årets bästa Venture Cup-företag. Totalt har nästan bidrag deltagit i tävlingen, som är uppbyggd som en sju månader lång process där deltagarna får stöd att utveckla sina affärsidéer. Ettan vann kronor, tvåan kronor och trean kronor. 6

7 Industrifonden säljer sitt innehav i Naty Industrifonden har sålt sitt innehav i Naty AB till grundaren och vd:n Marlene Sandberg. Naty, som utvecklar och tillverkar miljövänliga blöjor och andra babyprodukter, har haft Industrifonden som ägare sedan Utan Industrifonden hade vi inte kunnat starta bolaget, säger Marlene Sandberg. Fonden har givit oss stabilitet och låtit oss expandera i den takt vi kunnat. Men nu, med en omsättning på 80 miljoner kronor och en vinst på fem, så klarar Naty av att stå på egna ben. I och med köpet av Industrifondens aktier blir Marlene Sandberg ägare till mer än 50 procent av bolaget. Vi är nöjda med vår investering i Naty, säger Anders Eklund, affärsområdeschef på Industrifonden. Det har varit spännande att få vara med och bygga upp Naty till det internationella bolag det är idag. Men resan hit har varit lång och skakig. Idén till Naty fick Marlene Sandberg när hon var mammaledig med sin yngste son Edvard. I en artikel läste hon att varje svensk baby lämnar efter sig ett halvt ton blöjsopor per år, som naturen inte kan bryta ner. Marlene Sandberg blev upprörd och, som den handlingskraftiga kvinna hon är, började hon undersöka möjligheterna att starta produktion av en miljövänlig blöja. Säljer inte i Sverige 1994 startades Naty och efter flera års hårt utvecklingsarbete kunde den miljövänliga, nedbrytningsbara blöjan Nature babycare lanseras i butikerna. Men Natyblöjan fick aldrig något fotfäste i svenska butiker, trots att den såldes i Konsum, Ica och Vivo under ett par år. I Sverige är det är inte lätt för en liten aktör som Naty att konkurrera med jättar som Proctor&Gamble, Kimberly Clark och Mölnlycke, säger Marlene Sandberg. Hon har många synpunkter på hur det svenska systemet fungerar, men insåg att hon inte skulle klara att utmana det. Så hon satsade istället på försäljning utomlands. I England närmare bestämt. Och där gick det betydligt bättre. Idag säljs Naty i flera av de ledande engelska kedjorna, som Boots, Tesco, Sainsburys och Waitrose. Natyblöjan finns också i Holland och i Australien och nu är man på väg in i USA. Våra kunder finns bland den välbeställda, miljömedvetna medelklassen, säger Marlene Sandberg. Deras intresse för miljövänliga produkter är stort och de är beredda att betala något mer för produkter som våra. Att Natys huvudkontor fortfarande finns i Nacka utanför Stockholm är enligt Marlene Sandberg bara en tillfällighet. Inom ett par år finns vi inte kvar i Sverige alls, säger hon. Vi flyttar till London, för då får vi närmare till våra kunder och leverantörer och det skulle vi spara mycket tid och pengar på. Marlene Sandberg driver Naty, bolaget som hon grundade Huvudkontoret ligger i Nacka, produktionen i Israel och försäljningen sker mest i England. - Vi är ett äkta virtuellt bolag, utan nationell hemvist, säger hon. Produktion i Israel Natys produkter tillverkas inte heller i Sverige, utan i 14 olika fabriker utomlands. Den största produkten, blöjorna, tillverkas i Israel. Trots det oroliga läget i landet fungerar produktionen bra. Men jag skulle vilja hitta en kompletterande fabrik på ett lugnare ställe, säger Marlene Sandberg. Dock inte i Sverige, för där är kostnaderna för höga. Nu är det fortsatt expansion som gäller för Naty. Först står USA, sedan är det Tyskland och Frankrike som gäller. Men Sverige blir det inte: Det finns inget intresse från svenska kedjor att ta in oss och vi har inte tid att sälja i Sverige, säger hon. Det har varit mycket arbete med att bygga upp Naty och Marlene har hela tiden varit den drivande kraften. Jag lever med Naty, dygnet runt, säger hon. Och även om jag hade vetat innan hur mycket slit det skulle bli, så skulle jag skulle göra om det. För det har varit en väldigt rolig resa! 7

8 B-post. Porto betalt Utgivare: Industrifonden, Box 1163, Stockholm Tel E-post: Hemsida: Redaktör och ansvarig utgivare: Maria Montgomerie Produktion: Konsultkompaniet Sundén Adressändring: Industifonden investerar i... Industrifonden har gjort fyra nya investeringar de senaste månaderna. De är VICI Industrier, som är en underleverantör till fordonsindustrin, Comactivity, som utvecklar affärssystem, Lyngbox, som utvecklar en digitalbox för satellit-tv och Tonium, som utvecklat en ny musiktjänst, et DJ-system i fickformat.... expanderande VICI Industri Industrifonden deltar i en finansiering på sammanlagt nära 50 miljoner kronor av VICI Industri, ett expansivt underleverantörsföretag i fordonsbranschen. VICI, som nyligen fått en stor order från Scania, ska använda pengarna till att öka produktionen vid fabriken i Skövde. Skövdebolaget VICI är specialiserat på tillverkning av komponenter till lastbilsmotorer. VICI har nyligen fått nya order på totalt ca hundra miljoner kr på vipparmssystem till Scanias lastbilsmotorer. Detta kräver... ComActivity Industrifonden och danska Via Venture Partners investerar tillsammans 20 miljoner kronor i ComActivity, som utvecklar en ny generation affärssystem. Pengarna ska användas för att öka företagets export till USA, Asien och Europa. Stockholmsbaserade ComActivity har utvecklat en helt ny typ av affärssystem, som är flexiblare och LyngBox Media, satsar nu på att introducera satellitmottagaren LyngBox på den internationella marknaden. Idén till LyngBox kom från Christian Lyngemark, som sedan mer än tio år driver världens största webbsajt för satellit- och kanalinformation, Sajten har 20 miljoner besök i månaden från hela världen av personer med stort intresse för satelit-tv. De söker bl a information för att kunna ställa in sina mottagare. enklare att hantera än äldre generationers affärssystem. Det kan användas parallellt med äldre system och LyngBox är Internetansluten och gör automatiska hämtningar och uppdateringar av information från Lyngsat.com. Tack vare Internetanslutningen kan boxen också hämta annan information, t ex aktuella TVtablåer. Användaren kan också via Internet kommunicera med sin LyngBox från vilken dator som helst, t.ex. för att spela in TV-program på den inbyggda hårddisken. Industrifonden är första externa investerare i bolaget. Utvecklingen en kraftig ökning av VICI:s produktion och bolaget räknar med att fördubbla omsättningen de närmaste åren. VICI:s huvudägare är entreprenören Thomas Fröjd: Genom att ständigt trimma och förbättra så går det att konkurrera om order med lågkostnadsländer, säger han. Kapitaltillskottet ska för nya applikationer, såsom kunduppföljning, ekonomisystem och produktionsrapportering. Dessutom går det att via webben koppla upp sig mot systemet var man än är. Systemet är enkelt att skräddarsy efter det enskilda företagets behov. Detta gör att man nu kan modernisera sina system utan att behöva av LyngBox har finansierats av grundarna tillsammans med den europeiska rymdstyrelsen ESA. LyngBox klarar alla de senaste överföringsteknologierna och löser ett stort problem med inställningar av satellit-tv-kanaler, säger Lennart Gustafson, investeringsansvarig på Industrifonden. Den ger en unik användarvänlighet för dem som vill ha ett stort utbud av fria satellit-tv kanaler runt om i världen. LyngBox kan också ta emot HD- användas till att bygga en ny automatisk produktionslina och det kan också bli tal om att nyanställa ett antal personer. Förutom Industrifonden, som går in med både ägarkapital och lån, deltar bl.a. ALMI och Skaraborgs Provinsbank/Danske Bank. Totalt får VICI in kapital på totalt 50 milj kronor. byta ut dem helt. Här finns en stor internationell marknad för ComActivity. ComActivity har 25 anställda och omsatte ca 20 miljoner kr Bolaget har redan fler än 40 kundföretag på tre kontinenter och har hittills varit självfinansierat.... ny digitalbox Industrifonden investerar 9 miljoner kronor i LyngBox Media AB, som utvecklar en ny typ av digitalbox, avsedd för satellitmottagning av TV-program. Den stora finessen med boxen är att den via Internet automatiskt uppdateras med data om världens alla satellitkanaler.... Toniums nya DJ-system Industrifonden har tillsammans med bl a Arvid Svensson & Ekstranda Media AB investerat 15 miljoner kronor i musikföretaget Tonium. Bolaget, som grundats av en passionerad grupp med en gedigen bakgrund inom musik, design och teknik, har utvecklat världens första DJ-system i TV för en knivskarp TV-bild både via satellit och marksänd, och från både fria och betalkanaler. Christian Lyngemark fickformat. Trots sin minimala storlek innehåller den en hel discjockeyanläggning med samma funktioner som dubbla skivtallrikar och mixerbord. Systemet är baserat på Mp3-teknik med tillhörande tjänster på Internet. Det lanseras i oktober för försäljning i Europa och därefter globalt.

INDUSTRIFONDEN. nytt. BioInvent. Bra exit för Industrifonden i. Industrifonden investerar i nybildat bolag

INDUSTRIFONDEN. nytt. BioInvent. Bra exit för Industrifonden i. Industrifonden investerar i nybildat bolag nytt INDUSTRIFONDEN Nr. 2 Juni 2010 www.industrifonden.se Industrifonden investerar i stora bolag medan de är små. Industrifonden investerar i nybildat bolag sid 2 Tema: Sveriges inkubatorer Under 2009

Läs mer

Industrifonden öppnar kontor i Göteborg

Industrifonden öppnar kontor i Göteborg NR 2 Juni 2006 Industrifonden öppnar kontor i Göteborg artikel sid 5 Makeba till jazzfestivalen Den sydafrikanska världsartisten Miriam Makeba, här fotograferad vid Kapstadens internationella jazzfestival,

Läs mer

Spel i TV:n med Accedo sid 8

Spel i TV:n med Accedo sid 8 Nr. 3 Oktober 2008 www.industrifonden.se Spel i TV:n med Accedo sid 8 Paniken borta - nu är det bara dåligt sid 2 Industrifonden erbjuder lån sid 3 Fem nya investeringar sid 6 Industrifonden investerar

Läs mer

KTH och Chalmers på gång med ny riskkapitalfond

KTH och Chalmers på gång med ny riskkapitalfond NR 3 Okt 2006 Foto. Magnus Gotander KTH och Chalmers på gång med ny riskkapitalfond Idel glada miner när den nya riskkapitalfonden KTH Chalmers Capital lanserades! Fonden är ett led i det fördjupade samarbetet

Läs mer

DESSUTOM I DETTA NUMMER: NR 4 DEC. 2004

DESSUTOM I DETTA NUMMER: NR 4 DEC. 2004 NR 4 DEC. 2004 Gunnar Wetterberg, samhällspolitisk chef på Saco pekade på det stora hotet mot tillväxten: demografin. - År 2010-2050 kommer det att fattas 20 000 arbetstagare varje år, på grund av att

Läs mer

Vart tredje tillväxtföretag

Vart tredje tillväxtföretag PANELEN Finns det en bubbla under uppsegling på riskkapitalmarknaden? Carl Christensson, VD SEB Företagsinvest Det finns nog vissa risker att bolag förvärvas till för höga värden inom det mogna segmentet

Läs mer

Goda tider för Envirotainer sid 4

Goda tider för Envirotainer sid 4 Nr. 1 Mars 2008 www.industrifonden.se Foto: Rolf Hamilton Goda tider för Envirotainer sid 4 Kapital för expansion sid 3 Nya investeringar sid 2-3 Nytt från våra portföljbolag sid 6 Envirotainers vd Thomas

Läs mer

Verksamhetsberättelse 08-09

Verksamhetsberättelse 08-09 Verksamhetsberättelse 08-09 Industrifondens verksamhetsberättelse 2008-09 Industrifonden 1979-2009 Genom åren har Industrifonden finansierat cirka 1000 bolag med totalt tio miljarder kronor. Nedan och

Läs mer

Globalisering och miljöhot hett ämne på årets stämma s.4

Globalisering och miljöhot hett ämne på årets stämma s.4 Nr. 4 December 2006 www.industrifonden.se Globalisering och miljöhot hett ämne på årets stämma s.4 Climatewell får pris från World Economic Forum s.7 Industrifonden säljer Tibrokök s.2 Generic noterat

Läs mer

STARTA & DRIVA företag

STARTA & DRIVA företag STARTA & DRIVA företag januari 2011 Revisionsplikten slopad för små aktiebolag Experternas bästa tips till egna företagare Franchise ett lyckat koncept Cecilia Dahlgren om entreprenörskap och Venture Cup

Läs mer

Industrifonden nytt Industrifonden investerar i stora bolag medan de är små

Industrifonden nytt Industrifonden investerar i stora bolag medan de är små Nr. 1 februari 2011 Industrifonden nytt Industrifonden investerar i stora bolag medan de är små Optimism och framtidstro i Skåne tema Sidan 4 6 Industrifonden investerar i InDex Pharmaceuticals Sidan 3

Läs mer

VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA?

VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA? VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA? En studie av våra unga, mest innovativa teknikföretag och deras utmaningar för att nå en global marknad med stor konkurrens. Och förslag på vad Sverige skulle kunna

Läs mer

Kall mössa räddar håret på cancerpatienter

Kall mössa räddar håret på cancerpatienter VINTER 2004 Kall mössa räddar håret på cancerpatienter Nu är allt samlat under ett och samma tak Tidigare i höstas invigdes Ideon Innovation med kalas i dagarna två. På Ideon Innovation har hittills tio

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

TILLVÄXT & FÖRNYELSE. Bäst i NordeN. Köpa företag. antalet företag som startas av invandrare ökar. på investeringar

TILLVÄXT & FÖRNYELSE. Bäst i NordeN. Köpa företag. antalet företag som startas av invandrare ökar. på investeringar Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 1 Bäst i NordeN på investeringar Köpa företag en genväg till kvinnors företagande antalet företag som startas av invandrare ökar TILLVÄXT & FÖRNYELSE 2 miljarder kronor

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

NARINGSLIV nr 110. Småbolagen driver appindustrin. Skånska appar. Stjärnskott tar. i drömmarna N11. säkert kort

NARINGSLIV nr 110. Småbolagen driver appindustrin. Skånska appar. Stjärnskott tar. i drömmarna N11. säkert kort N-delen Lördag 2 februari 2013 Med bil & trafik, karriär och teknik Skånska appar N14 NARINGSLIV nr 110 FOTO: JENNY LEYMAN FOTO: JENNY LEYMAN Stjärnskott tar med sig hjärnan i drömmarna N11 Thomas Frostberg:

Läs mer

Den mobile. medarbetaren. Ip-telefoni receptet hos Ica Sidan 8. Mobilitet skapar nya jobb Sidan 10. Med kontoret i handen Sidan 12

Den mobile. medarbetaren. Ip-telefoni receptet hos Ica Sidan 8. Mobilitet skapar nya jobb Sidan 10. Med kontoret i handen Sidan 12 Annons Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information Annons Den mobile medarbetaren Mobilitet skapar nya jobb Sidan 10 Med kontoret i handen Sidan 12 Intervjun: Anders Gustafson Ip-telefoni receptet

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa Värde 79 kr I samarbete med: Idag hjälper vi ytterligare företag att växa! Varje dag får 100 svenska företag rådgivning,

Läs mer

UIC bolag på internationell innovationsturné

UIC bolag på internationell innovationsturné UIC bolag på internationell innovationsturné Första stopp Silicon Valley First på First North Isconova - första UIC bolag som noteras 2010-2011 Innovationspolitiken får inte bli regionalpolitik UICs vd

Läs mer

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22 2010 VOLATI 2010 5 Innehåll Inledning 6 Så driver vi Volati framåt 8 Tankar om affären med Kellfri 12 Så fogades TeamOlmed samman 16 Så arbetar Corroventas vd 22 Martin investerar åt Volati 24 Volati stöder

Läs mer

forskare som formar vår vardag Karin Nordin

forskare som formar vår vardag Karin Nordin S T I F T E L S E N F Ö R S T R AT E G I S K F O R S K N I N G 1 forskare som formar vår vardag Karin Nordin 2 Sex forskare tänker nytt för att göra nytta. Vad driver dem och hur bär de sig åt? De har

Läs mer

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 ELECT R A G R U P P E N A B ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG 2 0 1 3 Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 Vi är stolta över de resultat

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

Redesign låna och laga

Redesign låna och laga DESTINATION INSPIRATION, FAKTA OCH TIPS FRÅN UNGAS INNOVATIONS- KRAFT Redesign låna och laga Plaggiat har gått från idé till handling Knepen för att bli mer kreativ Metoderna för att få innovationskraft

Läs mer

Hydros gröna Nordenkontor första bygget på Norremarksåsen

Hydros gröna Nordenkontor första bygget på Norremarksåsen nr. 3. 2011 nyhetsbrev till näringslivet ` Världsföretag i Rottne ` Succé för Grand Samarkand ` SiteDirect blir globalt ` Växjö framtidens idrottsstad a a a Ulf Alfredsson är Hydro Building Systems Nordenchef.

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

2008-2009. Veterinär Innovatör Entreprenör. TEST jdome. Elbilen som överraskar. Urstark spindeltråd. 2008 inget dystert år!

2008-2009. Veterinär Innovatör Entreprenör. TEST jdome. Elbilen som överraskar. Urstark spindeltråd. 2008 inget dystert år! 2008-2009 Veterinär Innovatör Entreprenör TEST jdome Elbilen som överraskar Urstark spindeltråd 2008 inget dystert år! 4 8 14 48 24 34 40 21 2 4 7 8 14 Vd har ordet 2008 ett dystert år. Men inte ur ett

Läs mer

V I N N O V A F O R U M V F I 2 0 0 7 : 0 2 TILLVÄXTGENVÄGEN. affärsinnovation i svenska tjänsteföretag CARL ELFGREN, PÄR ISAKSSON & PER TORELL

V I N N O V A F O R U M V F I 2 0 0 7 : 0 2 TILLVÄXTGENVÄGEN. affärsinnovation i svenska tjänsteföretag CARL ELFGREN, PÄR ISAKSSON & PER TORELL V I N N O V A F O R U M V F I 2 0 0 7 : 0 2 TILLVÄXTGENVÄGEN affärsinnovation i svenska tjänsteföretag CARL ELFGREN, PÄR ISAKSSON & PER TORELL I N N O V A T I O N S P O L I T I K I F O K U S Titel : Tillväxtgenvägen

Läs mer

perfekt storm P2P Finans Nya affärsmodeller i digitaliserad finansbransch Det är lite av en Thomas von Koch, EQT

perfekt storm P2P Finans Nya affärsmodeller i digitaliserad finansbransch Det är lite av en Thomas von Koch, EQT En tidning från PwC för stora internationella företag och organisationer www.pwc.se 3-2014 Digital uppstickare: P2P Anders Nyrén om: Industrivärden, kvotering, konjunkturen och EU Nya affärsmodeller i

Läs mer