Nytt kapital räddade Sidec s.4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nytt kapital räddade Sidec s.4"

Transkript

1 Nr. 2 Juni Nytt kapital räddade Sidec s.4 Cellavision noterat s.3 Industrifonden säljer Naty s.7 Fyra nya investeringar s.8 Sidec har utvecklat en teknik som gör att man på ett tidigt stadium kan se om ett läkemedel fungerar. Bilden visar metoden Glow discharge, där proteinlösningar sprids ut tunt och jämnt på ett underlag. Detta ingår i Sidecs metod för att analysera enstaka proteiner och molekyler. Industrifonden erbjuder kapital, kompetens och nätverk till svenska innovativa tillväxtföretag. Industrifonden investerar i de flesta branscher och är delägare i elva regionala riskkapitalbolag runt om i Sverige samt Innovationsbron AB

2 Bli ingenjör och nå ända upp till himlen! Claes de Neergaard Branschorganisationen SwedenBio har just haft sitt årsmöte. Det är inte vilken branschförening som helst; den representerar ett hundratal företag inom ett antal svenska paradgrenar. Dessa företag drar in exportinkomster på cirka 50 miljarder kr per år och är alldeles särskilt forskningsintensiva. Ett antal frågor var på tapeten, t ex regeringens forskningspolitik (ny proposition nästa år) och eventuellt riktade insatser till mindre företag inom Life Science. Här finns det skäl att pröva nya grepp för att säkra att Sverige behåller sin position i FoU-toppen. Ett orosmoln på horisonten är att svenska gymnasieelever inte tycks anse att framtiden ligger i naturvetenskaperna utan i hippare ämnen som media, kommunikation och samhällsvetenskaper. Det är därför politiker klistrar sig på Christer Fugelsang som en slags modell för vad kul och spännande man kan ha det som ingenjör. Bli ingenjör och nå ända upp till himlen! Jag tycker politikerna gör helt rätt. Vi behöver lyfta fram fler fantasieggande förgrundsgestalter inom naturvetenskaperna. Det är ju minst sagt oroande att det inte sker tillräcklig återväxt bland ingenjörerna. Fylls det inte på med erkänt duktiga svenska ingenjörer, hur skall då de svenska storföretagen kunna motivera att ha en så hög andel av sin FoU i Sverige? För så är det ju. Tre fjärdedelar av Sveriges FoU ligger i näringslivet och nästan allt ligger inom ett tiotal företag (med Ericsson och Astra Zeneca i täten). Vad händer om dessa företag bestämmer sig för att i framtiden satsa en större andel av sin FoU i andra länder? I företagen dominerar av förklarliga skäl Utvecklingsdelen i FoU, medan universiteten satsar mest på Forskning. Flera viktiga företrädare för näringsliv och myndigheter predikar nu mantrat att svenska staten måste satsa minst 1 procent av BNP på civil forskning. Skälet är att enprocentsgränsen är lätt att förstå, verkar rimlig på kort sikt och implicit pekar på att den militära forskningen, som nu dras ned kraftigt, skall ersättas av civil. Jag tycker att man missar en dimension. Om vi skall ha målet att vara EU:s ledande kunskapsbaserade land borde vi väl rimligtvis kunna knäsätta principen att statens FoU-utgifter skall öka som andel av BNP över en längre period. Enprocentsgränsen kan bli ett kortsiktigt etappmål. För FoU är inte en utgift, det är en investering! Finns det skäl för riktade stöd till unga forskningsintensiva företag, trots att vi har en väl utvecklad riskkapitalsektor och en förmögenhetsskatt under avveckling? Jag konstaterar att många andra länder har särskilda skatteincitament för FoU. Eftersom forskningsintensiva företag ofta går med underskott kan de få lättnader vad gäller sociala avgifter eller en kreditering på skattekontot. Ur samhällsekonomisk synpunkt är fördelen med ett sådant system att det kan öka bolagens benägenhet att satsa på FoU. Finansdepartementet gillar normalt inte tax credit system eftersom det kan vara svårt att rikta åtgärden till rätt typ av bolag. Skattesystemet kan bli som en schweizisk ost; mer hål än ost. Om viljan finns tror jag att det går att bygga in begränsningar i ett sådant system för att förhindra missbruk. Alternativet är riktade bidragsprogram där företagen får söka i konkurrens. I dessa fall är påverkan på FoU-benägenheten mer oklar. Det kan gärna bli så att företaget i efterhand får ett bidrag som sänker kostnaden för en utgift. Regeringen har just beslutat om en avgiftsreduktion för att uppnå ett annat angeläget samhällsekonomiskt mål, nämligen full sysselsättning. Jag tänker alltså på de reducerade sociala avgifterna för tjänstesektorn. Kan man göra det för frisörer borde man väl kunna överväga det även för forskningsintensiva framtidsföretag? Där kan man också göra avsevärda samhällsekonomiska klipp! Ökad trovärdighet med Industrifonden Åtta av tio av Industrifondens portföljbolag kan tänka sig att rekommendera Industrifonden till andra. Det visar den enkätundersökning, som SIFO Research International genomfört bland fondens 50 största portföljbolag. 62 procent instämmer helt i påståendet att Industrifonden ger bolaget ökad trovärdighet, medan 80 procent betecknar fonden som en långsiktig, uthållig partner. En stor majoritet anser att fonden visar stort engagemang i arbetet med bolagen och har god kompetens i finansieringsfrågor. Åtta av tio säger också att de har lika stort eller större förtroende för Industrifonden som för övriga delägare i bolaget. Områden där fonden anses ha förbättringspotential är byråkrati och internationella nätverk. Vi sätter stort värde på de synpunkter som kommit fram och kommer att använda dem i vårt fortsatta förbättringsarbete, säger Industrifondens vd Claes de Neergaard. Vi är glada över att så många anser att Industrifonden inger stort förtroende och att vi uppfattas som långsiktiga, seriösa och engagerade. Detta är viktigt för oss och det förtroendekapitalet ska vi fortsätta att vårda. Tore Tolke och Stefan Jakélius nya på Industrifonden Industrifonden har anställt två nya investeringsansvariga. De är Tore Tolke inom affärsområde industri och Stefan Jakélius inom Cleantech. Tore kommer närmast från Småföretagsinvest och kommer främst att arbeta med expansionsfinansieringar. Stefan kommer närmast från Energimyndigheten och kommer att investera inom miljö- och energiteknik. Tore Tolke Stefan Jakélius 2

3 Nytt från våra portföljbolag Google köper Marratech Luleåbolaget Marratech, som utvecklat ett webbaserat videokonferenssystem, har sålt sin teknik och programvara till Google. Bland Marratechs ägare märks riskkapitalbolaget Emano, delägt av Industrifonden, som i och med detta gör en mycket god affär. Vi är mycket glada för denna affär som är ett resultat av många års hårt och envist arbete av Marratech som en ledande pionjär inom sitt område, säger Finn Persson, VD för Emano och medlem av Marratechs styrelse. Emano har varit med som investerare och storägare i Marratech sedan 1999 och vi är mycket glada att vår starka tro på Marratech och vår uthållighet som investerare givit resultat. Google gör en så kallad inkråmsaffär och köper Marratechs tekniska plattform och patent och tar över ett dussintal tekniker och utvecklare medan själva bolaget Marratech lever vidare med de gamla ägarna och en del av personalen. Industrifondens ägarandel i Emano är 40 procent. Cellavision noteras på First North Cellavision, som utvecklar och säljer bildanalysbaserade produkter för rutinanalys av blod, har noterats på Stockholmsbörsens First North-lista. CellaVision har haft en kraftig tillväxt sedan man lanserade sin första produkt 2001 och 2006 års omsättning var 55 MSEK. Kundbasen består idag av mer än 250 laboratorier i främst Europa och USA. CellaVison ser anslutningen till First North som en naturlig del av bolagets fortsatta utveckling. Vi vill erbjuda aktieägarna tillgång till en marknadsplats som är väl anpassad för CellaVisions behov och förutsättningar. Vi hoppas och tror att anslutningen skall öka både investerares, allmänhetens och kundernas intresse för bolaget, säger Yvonne Mårtensson, VD för CellaVision. Största ägare i Cellavision är GZ Group och Industrifonden. CellaVisions instrument revolutionerar arbetet i sjukhuslaboratorierna världen över. Istället för ett tidsödande manuellt studium av celler och cellförändringar i mikroskop är det datorn som gör jobbet. Resistentia testar allergimedel Resistentia har inlett en så kallad Fas 2-studie av sitt läkemedel mot allergisk astma. Testet görs på patienter med allergiska besvär och innebär ett avgörande steg i Resistentias utveckling. Resistentia utvecklar ett läkemedel, som hindrar kroppens produktion av IgE, det ämne som sätter igång allergiska reaktioner. Detta är en viktig milstolpe för oss, eftersom detta är vår första produkt som nått Fas 2, säger Resistentias vd Marcus Bosson. Om allt går som det ska kommer vi att ha de första resultaten från studien före slutet av Fotnot: Läkemedelsutveckling tar lång tid och genomgår många olika faser. Först testas medlen i laboratorium och på djur. Sedan vidtar Fas 1, då de testas på friska människor. Fas 2 innebär att ett tilltänkt läkemedel testas på sjuka människor, för att se om det verkar på det sätt som är tänkt. Innan ett läkemedel får säljas på marknaden ska det genomgå ytterligare minst en studie, Fas 3. Största ägare i Resistentia är HealthCap och Industrifonden. Miab får fjorton gånger pengarna Malmöhus Invest, MIAB, har sålt sitt innehav i Hardi Electronics för 41 miljoner kronor. Detta ger MIAB en reavinst på 38 miljoner kr, eller 14 gånger insatt kapital. Lundabolaget Hardi utvecklar kretskortssystem, som används för att testa skräddarsydda så kallade asic-kretsar. Asic är små skäddarsydda kretsar som styr olika funktioner i bl a mobiltelefoner och datorer. Detta är vår bästa affär hittills, säger en nöjd Håkan Nelson, vd för Miab. Ny ägare till Hardi är det amerikanska IT-bolaget Synplicity. Industrifonden äger 47 procent av MIAB. Qliktech i Red Herring 100 Award Qliktech har utsetts till ett av världens 100 mest spännande it-företag av den amerikanska it-tidskriften Red Herring. Detta är en utmärkelse som tidigare gått till bolag som Ebay, Google och Skype. Industrifonden äger ca 8 procent av Qliktech. Climatewell i Forska Väx Climatewell har tilldelats 4,4 miljoner kronor ur Vinnovas småföretagsprogram ForskaVäx. Pengarna ska gå till vidareutveckling av Climatewells uppmärksammade solenergidrivna klimatanläggning för villor och lägenheter. 366 företag var med i vårens ansökningsomgång och 39 utvalda fick dela på 50 miljoner kr. Bolaget har också fått en order på att förse 160 exklusiva lägenheter i ett nybyggt bostadsområde i Mijas i södra Spanien med luftkonditionering. Arana de Mijas är ett perfekt exempel på hur kylning med solenergi håller på att bli en ny trend bland exklusiva byggprojekt i Spanien, säger Climatewells försäljningschef Johan Larsson. Industrifondens ägarandel i Climatewell uppgår till 20 procent. 186 miljoner kronor till Nanoradio Nanoradio tar in totalt 186 miljoner kronor i nytt riskkapital. Deltar i investeringen gör de tidigare ägarna Nordic Venture Partners, Innovacom, Teknoinvest och Industrifonden, samt det norska företaget Ferd Venture, som går in som ny ägare. Kapitalet ska användas till att öka produktionen, kundsupporten och produktportföljen. Nanoradio utvecklar världens minsta och mest strömsnåla datachip för trådlösa nätverk, WiFi. Det används t ex i mobiltelefoner, bärbara mediaspelare samt andra mindre, batteridrivna och bärbara konsumentprodukter. Nanoradios chip är designat för att möta den kraftigt ökande efterfrågan på IP-telefoni, som drivs av det pågående teknikskiftet mellan fast och mobil telefoni. Industrifonden äger 16 procent av Nanoradio. 3

4 Nytt kapital räddade Sidec Stämningen är god på bioteknikbolaget Sidec i Kista. Med ett kapitaltillskott på 68,5 miljoner kronor och god orderingång ser framtiden betydligt ljusare ut än för bara några månader sedan. Då var bolaget ytterst nära att gå i konkurs. Utan Industrifonden hade vi aldrig överlevt, konstaterar vd Hans Johansson. Hösten 2006 behövde Sidec ta in nytt kapital. Bolaget, grundat 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet, utvecklar en unik teknologi som gör att man på ett tidigt stadium kan se om ett läkemedel fungerar. Detta är av stor vikt för läkemedelsbolagen, eftersom det bara är fem procent av alla läkemedelsprojekt som resulterar i nya läkemedel. Vår teknologi kräver relativt mycket pengar att utveckla och många investerare drar sig för att gå in i vår typ av bolag, eftersom det drar mycket kapital innan det går runt, säger Hans Johansson. Därför tog det tid att hitta villiga investerare. Industrifonden, som är delägare i Sidec sedan 2003, var beredd att delta i refinansieringen och deltog aktivt i arbetet med att hitta fler investerare. Sidecs teknologi är helt unik med mycket stor potential och låg risk och vi vill ge bolaget finansiella förutsättningar att bli ett framgångsrikt svenskt bioteknikbolag, säger investeringsansvariga Hedvig Andersén. Därför var det av största vikt för oss att få in nya starka investerare som också såg bolagets potential. Bara kr i kassan Vid årsskiftet såg det bra ut. Med gemensamma krafter hade Industrifonden och Sidec lyckats hitta två internationella investerare som var villiga att satsa. Men precis innan alla avtal skulle skrivas under drog sig en av investerarna ur affären. Då såg det mörkt ut för Sidec. Vi hade bara kr i kassan och det är inte mycket när man har 20 anställda som ska ha lön, säger Hans Johansson. Men med ett lån från Industrifonden kunde bolaget klara sig ett par månader till medan Hedvig Andersén drog igång en räddningsaktion. Den resulterade i att Investor Growth Capital och den tyska fonden Earlybird nu gått in som ägare i Sidec och tillsammans med Industrifonden investerat 68,5 miljoner kr. Detta är en lösning som alla inblandade är mycket nöjda med. Hade inte Industrifonden och Hedvig Andersén trott så starkt på bolaget hade inga nya investerare kommit med och ingen i vår personal hade vågat stanna kvar, säger Hans Johansson. Men med tre starka ägare, som delar Sidecs vision, kan han se framtiden an med stor tillförsikt. Storsatsning Nu är det storsatsning på marknadsföring och försäljning som gäller. Tio nya medarbetare ska anställas och någon gång under nästa år ska man nå break-even. Målet är att Sidecs metod ska bli standard i all läkemedelsutveckling. Foto: Claes-Göran Flink Sidecs vd Hans Johansson ser ljust på framtiden: Vi har en teknologi som fungerar, en marknad och en ägarstruktur som gör att vi kan växa. Inom tio år ska vi leva upp till vår devis: We are obvious! - Vi har genomfört ett 30-tal kundprojekt för läkemedels- och bioteknikbolag och vi börjar bli ganska kända i branschen, berättar Hans Johansson. Alla våra kunder säger att de med vår metod har lärt sig något nytt. Det börsnoterade danska bioteknikbolaget Genmab fick t ex ny och helt unik information, vilket ledde till en stark kursuppgång när pressreleasen kring resultaten släpptes. 4

5 Sidec visar vad som sker i cellen Sidec har utvecklat en världsunik teknologi, Protein Tomografi, som ger tredimensionella bilder av ett protein i sin naturliga miljö inne i cellen och visar hur det samverkar med andra proteiner. Detta gör att man på ett tidigt stadium får veta hur proteinet fungerar och hur det påverkas av olika potentiella läkemedel. På så sätt undviker läkemedelsbolag att spilla tid på forskning som aldrig kommer att leda till nya läkemedel. Det hela går i korthet ut på att Sidec i ett elektronmikroskop tar ett antal bilder av proteinerna i vävnad. Den blir dock suddig, eftersom stråldosen i mikroskopet måste hållas låg för att inte bränna sönder det cellmaterial som ska studeras. Men med Sidecs unika metod försvinner suddigheten i bilderna och enskilda proteiner kan ses. Sidecs forskare, som har doktorskompetens inom cellbiologi och biokemi, kan ur dessa bilder dra slutsatser om hur proteiner interagerar på plats, i cellen. Det går att se hur läkemedlet fungerar och vad som sker inne i cellen detta innan man drar igång de dyra kliniska testerna. Vi visar samspelet mellan proteinerna, i deras naturliga miljö, något som ingen annan kan göra, säger Hans Johansson. Kunden bidrar med det cellmaterial som ska studeras. Sedan är det vi som tar bilderna och analyserar och tolkar dem. Vi på Industrifonden önskar alla läsare en skön sommar! 5

6 Industrifonden sponsrar tre organisationer som alla har till uppgift att främja entreprenörskap och företagande. De är Ung Företagsamhet, Venture Cup och CONNECT. Salmiak blev bästa UF-företag Salmiak UF från Sundsvall, som har utvecklat en egen jeanskollektion med ambitionen att sticka ut, har utsetts till bästa företag vid Ung Företagsamhets nationella mässa i Stockholm. Nu får de representera Sverige vid EM i Ung Företagsamhet, som avgörs i Berlin i sommar. Totalt 170 företag från hela landet deltog i mässan, där de visade upp sina affärsidéer. Variationen var stor här hittade man allt från kläder och hushållsprylar till tvålar och olika webbtjänster. Nära gymnasieungdomar har detta läsår fått chansen att utveckla och förverkliga sina affärsidéer genom att välja kursen Ung Företagsamhet företag startades, vilket är 20 procent fler än i fjol och rekord i Ung Företagsamhets 27-åriga historia. Genom Ung Företagsamhet får ungdomar i gymnasiet under ett år möjlighet att driva egna företag, så kallade UF-företag, som erbjuder verkliga varor och tjänster. Eleverna går igenom ett företags hela livscykel, från start till drift och avveckling och får på så sätt unik kunskap om och erfarenhet av företagande. De 170 bästa av totalt drygt företag, som drivs av gymnasieelever, har tävlat vid Ung Företagsamhets nationella mässa. Vann gjorde Shalony van Stralendorff och Linnea Ojala från Hedbergska skolan i Sundsvall. De drev företaget Salmiak UF som säljer fräcka jeans. CarpoNovum och Ångström Aerospace årets avknoppningsföretag Medicinteknikföretaget CarpoNovum AB och rymd- och flygteknikbolaget Ångström Aerospace AB har utsetts till "Årets avknoppningsföretag 2006". CarpoNovum från Lund premieras för sin teknik som, med med hjälp av elastiska silikon- och plastringar fogar samman tarmar så att patienten slipper påse på magen. Uppsalabolaget Ångström Aerospace utvecklar teknik för framtida satelliter och obemannade farkoster. Det rör sig bland annat om små minnesmoduler och styrsystem för rymd-, försvars- och säkerhetstilllämpningar. Det är sjunde året i rad som Kungl. Ingenjörsvetenskapskademien, IVA, och CONNECT Sverige utser "Årets avknoppningsföretag". Syftet är att lyfta fram och uppmuntra innovatörer och entreprenörer vid svenska universitet och högskolor för att de skall kunna verka som inspiratörer och förebilder för andra. Det två vinnarna, som får varsitt resestipendium på kronor, valdes ut bland 20 kandidater från tio universitet och högskolor. Protaurius vann Venture Cup i Sverige Protaurius heter Sveriges bästa Venture Cup-företag. Affärsidén bygger på ny, patenterad teknik för ett material som klarar pansarbrytande ammunition. Materialet används idag av militära förband och av hotell. Protaurius har redan flera betalande kunde. Protaurius, som kommer från Göteborg, är den första Sverigevinnaren i Venture Cup. Andra priset gick också till ett Göteborgsföretag, Minesto, som utvecklar ett kraftverk baserat på havsströmmar och tidvatten. Trea blev Norrlandsföretaget X-block, som säljer en ny teknik inom tryckluft. Venture Cup är en årlig rikstäckande affärsplanetävling vid universitet och högskolor. Via en genomtänkt process stöttas och inspireras studenter, forskare och andra entreprenörer att utveckla sina affärsidéer till nya företag. Via fyra regionala finaler har 12 finalister vaskats fram och det är de som deltog i den nationella finalen. Protaurius med vd Johan Söderberg blev årets bästa Venture Cup-företag. Totalt har nästan bidrag deltagit i tävlingen, som är uppbyggd som en sju månader lång process där deltagarna får stöd att utveckla sina affärsidéer. Ettan vann kronor, tvåan kronor och trean kronor. 6

7 Industrifonden säljer sitt innehav i Naty Industrifonden har sålt sitt innehav i Naty AB till grundaren och vd:n Marlene Sandberg. Naty, som utvecklar och tillverkar miljövänliga blöjor och andra babyprodukter, har haft Industrifonden som ägare sedan Utan Industrifonden hade vi inte kunnat starta bolaget, säger Marlene Sandberg. Fonden har givit oss stabilitet och låtit oss expandera i den takt vi kunnat. Men nu, med en omsättning på 80 miljoner kronor och en vinst på fem, så klarar Naty av att stå på egna ben. I och med köpet av Industrifondens aktier blir Marlene Sandberg ägare till mer än 50 procent av bolaget. Vi är nöjda med vår investering i Naty, säger Anders Eklund, affärsområdeschef på Industrifonden. Det har varit spännande att få vara med och bygga upp Naty till det internationella bolag det är idag. Men resan hit har varit lång och skakig. Idén till Naty fick Marlene Sandberg när hon var mammaledig med sin yngste son Edvard. I en artikel läste hon att varje svensk baby lämnar efter sig ett halvt ton blöjsopor per år, som naturen inte kan bryta ner. Marlene Sandberg blev upprörd och, som den handlingskraftiga kvinna hon är, började hon undersöka möjligheterna att starta produktion av en miljövänlig blöja. Säljer inte i Sverige 1994 startades Naty och efter flera års hårt utvecklingsarbete kunde den miljövänliga, nedbrytningsbara blöjan Nature babycare lanseras i butikerna. Men Natyblöjan fick aldrig något fotfäste i svenska butiker, trots att den såldes i Konsum, Ica och Vivo under ett par år. I Sverige är det är inte lätt för en liten aktör som Naty att konkurrera med jättar som Proctor&Gamble, Kimberly Clark och Mölnlycke, säger Marlene Sandberg. Hon har många synpunkter på hur det svenska systemet fungerar, men insåg att hon inte skulle klara att utmana det. Så hon satsade istället på försäljning utomlands. I England närmare bestämt. Och där gick det betydligt bättre. Idag säljs Naty i flera av de ledande engelska kedjorna, som Boots, Tesco, Sainsburys och Waitrose. Natyblöjan finns också i Holland och i Australien och nu är man på väg in i USA. Våra kunder finns bland den välbeställda, miljömedvetna medelklassen, säger Marlene Sandberg. Deras intresse för miljövänliga produkter är stort och de är beredda att betala något mer för produkter som våra. Att Natys huvudkontor fortfarande finns i Nacka utanför Stockholm är enligt Marlene Sandberg bara en tillfällighet. Inom ett par år finns vi inte kvar i Sverige alls, säger hon. Vi flyttar till London, för då får vi närmare till våra kunder och leverantörer och det skulle vi spara mycket tid och pengar på. Marlene Sandberg driver Naty, bolaget som hon grundade Huvudkontoret ligger i Nacka, produktionen i Israel och försäljningen sker mest i England. - Vi är ett äkta virtuellt bolag, utan nationell hemvist, säger hon. Produktion i Israel Natys produkter tillverkas inte heller i Sverige, utan i 14 olika fabriker utomlands. Den största produkten, blöjorna, tillverkas i Israel. Trots det oroliga läget i landet fungerar produktionen bra. Men jag skulle vilja hitta en kompletterande fabrik på ett lugnare ställe, säger Marlene Sandberg. Dock inte i Sverige, för där är kostnaderna för höga. Nu är det fortsatt expansion som gäller för Naty. Först står USA, sedan är det Tyskland och Frankrike som gäller. Men Sverige blir det inte: Det finns inget intresse från svenska kedjor att ta in oss och vi har inte tid att sälja i Sverige, säger hon. Det har varit mycket arbete med att bygga upp Naty och Marlene har hela tiden varit den drivande kraften. Jag lever med Naty, dygnet runt, säger hon. Och även om jag hade vetat innan hur mycket slit det skulle bli, så skulle jag skulle göra om det. För det har varit en väldigt rolig resa! 7

8 B-post. Porto betalt Utgivare: Industrifonden, Box 1163, Stockholm Tel E-post: Hemsida: Redaktör och ansvarig utgivare: Maria Montgomerie Produktion: Konsultkompaniet Sundén Adressändring: Industifonden investerar i... Industrifonden har gjort fyra nya investeringar de senaste månaderna. De är VICI Industrier, som är en underleverantör till fordonsindustrin, Comactivity, som utvecklar affärssystem, Lyngbox, som utvecklar en digitalbox för satellit-tv och Tonium, som utvecklat en ny musiktjänst, et DJ-system i fickformat.... expanderande VICI Industri Industrifonden deltar i en finansiering på sammanlagt nära 50 miljoner kronor av VICI Industri, ett expansivt underleverantörsföretag i fordonsbranschen. VICI, som nyligen fått en stor order från Scania, ska använda pengarna till att öka produktionen vid fabriken i Skövde. Skövdebolaget VICI är specialiserat på tillverkning av komponenter till lastbilsmotorer. VICI har nyligen fått nya order på totalt ca hundra miljoner kr på vipparmssystem till Scanias lastbilsmotorer. Detta kräver... ComActivity Industrifonden och danska Via Venture Partners investerar tillsammans 20 miljoner kronor i ComActivity, som utvecklar en ny generation affärssystem. Pengarna ska användas för att öka företagets export till USA, Asien och Europa. Stockholmsbaserade ComActivity har utvecklat en helt ny typ av affärssystem, som är flexiblare och LyngBox Media, satsar nu på att introducera satellitmottagaren LyngBox på den internationella marknaden. Idén till LyngBox kom från Christian Lyngemark, som sedan mer än tio år driver världens största webbsajt för satellit- och kanalinformation, Sajten har 20 miljoner besök i månaden från hela världen av personer med stort intresse för satelit-tv. De söker bl a information för att kunna ställa in sina mottagare. enklare att hantera än äldre generationers affärssystem. Det kan användas parallellt med äldre system och LyngBox är Internetansluten och gör automatiska hämtningar och uppdateringar av information från Lyngsat.com. Tack vare Internetanslutningen kan boxen också hämta annan information, t ex aktuella TVtablåer. Användaren kan också via Internet kommunicera med sin LyngBox från vilken dator som helst, t.ex. för att spela in TV-program på den inbyggda hårddisken. Industrifonden är första externa investerare i bolaget. Utvecklingen en kraftig ökning av VICI:s produktion och bolaget räknar med att fördubbla omsättningen de närmaste åren. VICI:s huvudägare är entreprenören Thomas Fröjd: Genom att ständigt trimma och förbättra så går det att konkurrera om order med lågkostnadsländer, säger han. Kapitaltillskottet ska för nya applikationer, såsom kunduppföljning, ekonomisystem och produktionsrapportering. Dessutom går det att via webben koppla upp sig mot systemet var man än är. Systemet är enkelt att skräddarsy efter det enskilda företagets behov. Detta gör att man nu kan modernisera sina system utan att behöva av LyngBox har finansierats av grundarna tillsammans med den europeiska rymdstyrelsen ESA. LyngBox klarar alla de senaste överföringsteknologierna och löser ett stort problem med inställningar av satellit-tv-kanaler, säger Lennart Gustafson, investeringsansvarig på Industrifonden. Den ger en unik användarvänlighet för dem som vill ha ett stort utbud av fria satellit-tv kanaler runt om i världen. LyngBox kan också ta emot HD- användas till att bygga en ny automatisk produktionslina och det kan också bli tal om att nyanställa ett antal personer. Förutom Industrifonden, som går in med både ägarkapital och lån, deltar bl.a. ALMI och Skaraborgs Provinsbank/Danske Bank. Totalt får VICI in kapital på totalt 50 milj kronor. byta ut dem helt. Här finns en stor internationell marknad för ComActivity. ComActivity har 25 anställda och omsatte ca 20 miljoner kr Bolaget har redan fler än 40 kundföretag på tre kontinenter och har hittills varit självfinansierat.... ny digitalbox Industrifonden investerar 9 miljoner kronor i LyngBox Media AB, som utvecklar en ny typ av digitalbox, avsedd för satellitmottagning av TV-program. Den stora finessen med boxen är att den via Internet automatiskt uppdateras med data om världens alla satellitkanaler.... Toniums nya DJ-system Industrifonden har tillsammans med bl a Arvid Svensson & Ekstranda Media AB investerat 15 miljoner kronor i musikföretaget Tonium. Bolaget, som grundats av en passionerad grupp med en gedigen bakgrund inom musik, design och teknik, har utvecklat världens första DJ-system i TV för en knivskarp TV-bild både via satellit och marksänd, och från både fria och betalkanaler. Christian Lyngemark fickformat. Trots sin minimala storlek innehåller den en hel discjockeyanläggning med samma funktioner som dubbla skivtallrikar och mixerbord. Systemet är baserat på Mp3-teknik med tillhörande tjänster på Internet. Det lanseras i oktober för försäljning i Europa och därefter globalt.

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

SWElife SIO Folksjukdomar. Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H.

SWElife SIO Folksjukdomar. Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. SWElife SIO Folksjukdomar Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. Bruzelius Uppdraget 1. Identifiera lösning som väsentligt ökar möjligheterna

Läs mer

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd.

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd. Du har en idé och vill komma igång med ditt företag. Frågan är hur du ska finansiera företaget och kunna betala för allt? Här kan du läsa om några olika sätt att finansiera företagsstarten på. Var realistisk

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Vi tar tempen på innovativa SMF - hur är läget just nu? Hur påverkar lågkonjunkturen de innovativa små och

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

LyngBox. satellitboxen som har allt sid 3

LyngBox. satellitboxen som har allt sid 3 Nr. 2 Juni 2008 www.industrifonden.se LyngBox satellitboxen som har allt sid 3 Nytt från våra portföljbolag sid 4 Industrifinans satsar på expansion sid 5 Bättre bild i TV:n med Sicon sid 6 LyngBox Media

Läs mer

Hur ser en investerares perspektiv ut på MedTech? Claes Post, ALMI INVEST AB och InnovationskontorETT/Linköpings universitet

Hur ser en investerares perspektiv ut på MedTech? Claes Post, ALMI INVEST AB och InnovationskontorETT/Linköpings universitet Riskkapital Hur ser en investerares perspektiv ut på MedTech? Claes Post, ALMI INVEST AB och InnovationskontorETT/Linköpings universitet Lite om ALMI INVEST Vårt investeringsfokus Life Science, varför

Läs mer

Nitton bröllop ingen begravning

Nitton bröllop ingen begravning I nöd och lust?! Nitton bröllop ingen begravning Det finns mycket som är märkligt inom corporate finance. Till exempel att genomförda företagsaffärer annonseras i form av tombstones, eller dödsannonser.

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Anastasia Krivoruchko och Florian David, några av delägarna i Biopetrolia. Utvecklingsbolaget Biopetrolia använder jästceller för att utveckla

Läs mer

Internationella förebilder - så här bör Sverige organisera det statliga riskkapitalet

Internationella förebilder - så här bör Sverige organisera det statliga riskkapitalet Internationella förebilder - så här bör Sverige organisera det statliga riskkapitalet SWElifes förslag till finansiering av utveckling av LS bolag i tidig fas 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. Bruzelius

Läs mer

ALMI INVEST. Kompetens och kapital för tillväxt i bolag

ALMI INVEST. Kompetens och kapital för tillväxt i bolag ALMI INVEST Kompetens och kapital för tillväxt i bolag Pär Nordström Investerings ansvarig Såddkapital Almi-koncernen i siffor Kontor på 40 orter Över 500 medarbetare. Drygt 350 portföljbolag 3 331 lån

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 046 (-2 546) KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 793 (-2 793) KSEK

Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 046 (-2 546) KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 793 (-2 793) KSEK AroCell AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 046 (-2 546) KSEK Resultat per aktie uppgick till -0,17

Läs mer

RESPIRATORIUS AB: Delårsrapport januari-juni 2008

RESPIRATORIUS AB: Delårsrapport januari-juni 2008 : Delårsrapport Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för andra halvåret är 2,3 (-7,1) MSEK Resultat per aktie: 0 (-0,27) SEK Likviditeten uppgick till 0,1 (8,2)

Läs mer

Årsberättelse 2014-01-01 2014-12-31. Ung Företagsamhet Fyrbodal

Årsberättelse 2014-01-01 2014-12-31. Ung Företagsamhet Fyrbodal Årsberättelse 2014-01-01 2014-12-31 Ung Företagsamhet Fyrbodal 1 TACK TILL VÅRA SAMARBETSPARTNERS Organisationen Ung Företagsamhet är beroende av att man tror på vår idé. Idén om att unga människor kan

Läs mer

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Uppsalas företagsklimat sett med unga ögon Sveriges unga vill starta och driva företag. Siffror från Tillväxtverket visar att fyra av tio ungdomar

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Rapport 2015 Powered by

Rapport 2015 Powered by Rapport 2015 Bakgrund undersökning Konstaterades att ingen frågat hela målgruppen tidigare Få fram mer innovationsdata/statistik Målgruppsdata PRV registerutdrag PRV patent och designskyddsregister, urval

Läs mer

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT!

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! Högre sannolikhet att UF-alumner startar företag har arbete 8-15 år efter gymnasiet Sannolikheten att UF-alumner når chefsposition jämfört med kontrollgruppen Skillnaden

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Tina Yildirim Yrke: Entreprenör, har startat och drivit två företag, artistförmedling inom musik och InvivoPlay, sajt och app för ökat välbefinnande genom att koppla ihop användare med coacher Utbildning:

Läs mer

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den!

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vi ger er råd att utveckla er framtid I en globaliserad och ständigt uppkopplad värld är konkurrensen knivskarp, överallt och hela tiden. En ny idé, en trend

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012

Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012 Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012 1 2 Riskkapital En översikt Fouriertransforms roll Huvudpunkter i en affärsplan 1 3 Tillgång till kapital förutsättning för att förverkliga

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT!

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! Högre sannolikhet att UF-alumner startar företag har arbete 8-15 år efter gymnasiet Sannolikheten att UF-alumner når chefsposition jämfört med kontrollgruppen Skillnaden

Läs mer

Kartläggning av, med stöd från sysselsättningseffekter från vindkraft företagens syn på potential, hinder & möjligheter

Kartläggning av, med stöd från sysselsättningseffekter från vindkraft företagens syn på potential, hinder & möjligheter Kartläggning av, med stöd från sysselsättningseffekter från vindkraft företagens syn på potential, hinder & möjligheter En rapport från nätverket Power Väst som drivs i samarbete mellan Västra Götalandsregionen,

Läs mer

Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011

Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011 Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011 Svenska Dagbladet (SvD): Många har reagerat på att Börje Ekholm tjänat

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom)

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) TECKNINGSERBJUDANDE gällande WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) WizzCom är specialister på produktion av "verklig tredimensionell film där budskapet kan ses i 3D utan särskilda 3D-glasögon! WizzCom vänder

Läs mer

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör En kunskapsdriven regional utveckling Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör Vision Västra Götaland Ett livskraftigt och hållbart näringsliv Västra Götalands utveckling beror i hög grad av utvecklingskraften

Läs mer

Hearing med Magnus Söderberg, vd C Security den 16 juni 2014 kl 10:00-10:40.

Hearing med Magnus Söderberg, vd C Security den 16 juni 2014 kl 10:00-10:40. Hearing med Magnus Söderberg, vd C Security den 16 juni 2014 kl 10:00-10:40. Magnus: Hej och välkomna till denna hearing. För att kunna ställa frågor måste ni vara inloggade som deltagare. Bistro: Vem/vilka

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

AWAPATENTS INNOVATIONSBAROMETER 2007

AWAPATENTS INNOVATIONSBAROMETER 2007 AWAPATENTS INNOVATIONSBAROMETER 2007 www.awapatent.com INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Om rapporten 3 2. Sammanfattning av resultat 4 3. Resultatet i detaljerade siffror 5 3.1 Forsknings- och utvecklingschefer

Läs mer

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området Promemoria 2012-09-11 4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området 2 Regeringen satsar 4 miljarder på forskning och innovation med fokus på life science-området Regeringen

Läs mer

Renée Voltaire. Ella Insulander Frida Richter Olivia de Flon. Norrbert Szabo Sara Björkqvist

Renée Voltaire. Ella Insulander Frida Richter Olivia de Flon. Norrbert Szabo Sara Björkqvist Renée Voltaire Ella Insulander Frida Richter Olivia de Flon Norrbert Szabo Sara Björkqvist Hälsolivsmedelsbranschen Aktörer 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 1,5 3,0 2,2 0,8 Den ekologiska livsmedelsbranschen har under

Läs mer

FRÅN ENTREPRENÖR TILL INVESTERARE. Stockholm 3 december 2007 Anna-Carin Månsson

FRÅN ENTREPRENÖR TILL INVESTERARE. Stockholm 3 december 2007 Anna-Carin Månsson FRÅN ENTREPRENÖR TILL INVESTERARE Stockholm 3 december 2007 Anna-Carin Månsson Bakgrund Partner i Theia Investment AB, 2006 - Internationella ekonomlinjen; Linköpings Universitet 1980-1984 Entreprenör

Läs mer

INDEX-TRAUB Nordic AB firar 50 år

INDEX-TRAUB Nordic AB firar 50 år INDEX-TRAUB Nordic AB firar 50 år Öppet Hus 15 17 maj 2013 1963 grundades Svenska Traub AB som ett helägt dotterbolag till TRAUB AG. Över 4500 kurvstyrda och långt mer än 1000 CNC-styrda verktygsmaskiner

Läs mer

Så gör du fler exportaffärer. Fem företag berättar

Så gör du fler exportaffärer. Fem företag berättar Så gör du fler exportaffärer Fem företag berättar Vi hjälper dig till fler och säkrare exportaffärer Möt fem svenska företag från fem branscher. De verkar på olika marknader och skiljer sig i storlek och

Läs mer

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr )

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) BAKGRUND CONNECT Norr 2011 : CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) Sex Investerarträffar Tolv Företagspresentationer för

Läs mer

Från mobiltelefoner för barn till cashewnötter från Gambia, östsveriges bästa affärsidéer prisas!

Från mobiltelefoner för barn till cashewnötter från Gambia, östsveriges bästa affärsidéer prisas! PRESSMEDDELANDE VENTURE CUP ÖST STOCKHOLM 2013-05-16 Från mobiltelefoner för barn till cashewnötter från Gambia, östsveriges bästa affärsidéer prisas! FOTOGRAF: GUSTAV HUGOSSON Under festliga former avgjordes

Läs mer

Presentationsteknik. Ung Företagsamhet av Christer Edman

Presentationsteknik. Ung Företagsamhet av Christer Edman Presentationsteknik Ung Företagsamhet av Christer Edman Christer Edman Startade Emindset Creman Innovation 1987 2014 Hallstaviksnätverket projektledare 2 år IBM projektledare och lösningsexpert 7 år 3

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E HALLAND Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två

Läs mer

Internationalisering i svenska små och medelstora företag

Internationalisering i svenska små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Internationalisering i svenska små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet 2011 Mando Bolagsform: Aktiebolag Huvudkontor: Stockholm Marknad: Sverige,

Läs mer

VERKSAMHETER OCH VARUMÄRKEN

VERKSAMHETER OCH VARUMÄRKEN PRESSMAPP VERKSAMHETER OCH VARUMÄRKEN Underhållning CDON.COM BOOKPLUS.FI LEKMER.COM Mode NELLY.COM LINUSLOTTA.COM HEPPO.COM Sport & Hälsa GYMGROSSISTEN.COM BODYSTORE.COM MILSTOLPAR 1999 CDON.COM lanserasav

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

VINNOVAs Årskonferens 2005

VINNOVAs Årskonferens 2005 VINNOVAs Årskonferens 2005 Deltagarfrågor och kommentarer 1 Hur kan sverige dra nytta av globaliseringen? Exportera miljöadministration Bygg vidare på traditionen av starka exportörer Proaktiva Kombinera

Läs mer

Entreprenörer som lyckats

Entreprenörer som lyckats Entreprenörer som lyckats ...har alla något gemensamt. Grant Thornton brinner för att hjälpa entreprenörer att utveckla sina bolag. Under årens lopp har vi samlat på oss en mängd erfarenheter om hur ett

Läs mer

Detta händer framöver Affärsplan Sverige Johan Carlstedt huvudprojektledare. Moderator: Camilla Koebe. Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses

Detta händer framöver Affärsplan Sverige Johan Carlstedt huvudprojektledare. Moderator: Camilla Koebe. Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses Moderator: Camilla Koebe Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses Projektet Innovation för tillväxt Björn O. Nilsson, vd IVA Förslag från arbetsgrupperna Innovationsupphandling Arvid Söderhäll projektledare

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

Ung Företagsamhet. Rådgivarguide

Ung Företagsamhet. Rådgivarguide Ung Företagsamhet Rådgivarguide Vår idé är ett lock på drinken med hål för sugrör. Ursprunget är att en av våra kompisar blev drogad på krogen, vilket är ett problem idag. Själva idén med locket och designen

Läs mer

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser.

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser. Niomånadersrapport 2007 Publiceras 2007-10-26 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen under perioden uppgick till 31,83 Mkr (17,32) Resultatet efter finansiella poster var 13,61 Mkr (7,00) Resultat per aktie 0,777

Läs mer

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt KS Ärende 19 Karlskoga Engineering Cluster Projekt Tjänsteskrivelse 2014-11-08 KS 2014.0000 Handläggare: Kommunstyrelsen Projekt KEC Karlskoga Engineering Cluster g:\kansliavdelningen\ks\kallelser\ks 2014-11-24\tjänsteskrivelse

Läs mer

1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som

1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som NÄRINGSLIV 12/13 Hoppas på en södra infart 1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som företagare på

Läs mer

VÄLJ EL- & ENERGIPROGRAMMET och bli NÄTVERKSTEKNIKER IT-TEKNIKER IT-ADMINISTRATÖR IT-ENTREPRENÖR

VÄLJ EL- & ENERGIPROGRAMMET och bli NÄTVERKSTEKNIKER IT-TEKNIKER IT-ADMINISTRATÖR IT-ENTREPRENÖR Kvalitetsutbildningar sedan 1968 VÄLJ EL- & ENERGIPROGRAMMET och bli NÄTVERKSTEKNIKER IT-TEKNIKER IT-ADMINISTRATÖR IT-ENTREPRENÖR SUPPORTTEKNIKER med mera.. ALLTID GARANTERAD MÖJLIGHET TILL HÖGSKOLE- BEHÖRIGHET!

Läs mer

Conveneer lägger ut mobilen på internet sid 8. Svårt få kapital för småföretag. Kanonår för Scalado. Nytt från våra portföljbolag

Conveneer lägger ut mobilen på internet sid 8. Svårt få kapital för småföretag. Kanonår för Scalado. Nytt från våra portföljbolag Nr. 1 Mars 2009 www.industrifonden.se Svårt få kapital för småföretag Investerare gör väldigt få nyinvesteringar vilket är bekymmersamt för många små företag. sid 3 Kanonår för Scalado sid 4 Scalado, med

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Via Nordica 2008 session 7

Via Nordica 2008 session 7 Via Nordica 2008 session 7 Lisbeth Wester Informationschef Lunds Tekniska Högskola, LTH Lunds universitet 1 Åldersgruppen 19 åringar i Sverige 1990-2020 2 Den nya generationen studenter och medarbetare.

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan Spanska för nöjets skull UF Affärsplan 2005-2006 Magdalena Andersson Soltorgsgymnasiet Borlänge Innehållsförteckning 1. Spanska för nöjets skull UF 1.1 Affärsidé 1.2 Bakgrund 1.3 Tjänsten 2. Företaget

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation SCN Group SCN Lokalkontor Sensor ECS Sverigekontor + Lager SCN Huvudkontor + Lager Sensor ECS Danmarkskontor SCN Lokalkontor SCN Group Sensor Control Nordic AB Sensor ECS AB Sensor

Läs mer

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse januari mars 2015 Heliospectra AB (publ) Org.nr 556695-2205 Box 5401 SE- 402 29 Göteborg Tel: +46 (0)31-40 67 10 Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Delårsredogörelse

Läs mer

Affärsplan (senast uppdaterad 2015-09-29)

Affärsplan (senast uppdaterad 2015-09-29) Affärsplan (senast uppdaterad 2015-09-29) Innehåll 1. Introduktion... 3 2. Marknad... 7 3. Ekonomi... 11 Enkel demosida stefanloa.com/project Kreativa människor kan sällan tjäna pengar på sin passion.

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Aspiro AB (publ( publ) Delårsrapport januari-september 2006

Aspiro AB (publ( publ) Delårsrapport januari-september 2006 Aspiro AB (publ( publ) Delårsrapport januari-september 2006 1 Aspiro i korthet Marknadsledare i Norden inom mobila innehållstjänster Omsättning januari-september 2006: 341,3 MSEK 132 anställda Huvudkontor

Läs mer

BEGAGNAT ÄR INGET NYTT...

BEGAGNAT ÄR INGET NYTT... BEGAGNAT ÄR INGET NYTT...... och idag är marknadsplatsen nätet Bara på Blocket omsattes 254 mdr 2011 vilket motsvarar 7,3% av Sveriges BNP och 7 av 10 svenskar köpte eller sålde något där. Under samma

Läs mer

LOGISTIK ÄR SOM ELEKTRICITET VI KONSUMENTER

LOGISTIK ÄR SOM ELEKTRICITET VI KONSUMENTER PLATS 02 TILLVÄXTPROCENT 103 % Logent med lappen i bakfickan Logistikbranschen växer så det knakar. Men ingenstans knakar det mer än det gör i Logent AB. Hemligheten är mycket enkel: En lapp i bakfickan.

Läs mer

Telefonkonferens. VD Susanna Campbell. 19 februari 2015

Telefonkonferens. VD Susanna Campbell. 19 februari 2015 Telefonkonferens VD Susanna Campbell 19 februari 2015 2014: Hög transaktionsaktivitet och successiv förbättring i innehaven Starkt Q4 i många innehav 12 av 18 innehav ökar rörelseresultat och marginal

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Hyrtjänst SAP On demand

Hyrtjänst SAP On demand SAP som Hyrtjänst SAP On demand komplett affärssystem till fast månadskostnad Börja i liten skala! Väx utan begränsning. Full insyn i svenska och utländska bolag. Internationell handel. Hantera legala

Läs mer

Klarna. Vi älskar det vi gör.

Klarna. Vi älskar det vi gör. Klarna Vi älskar det vi gör. Att göra det enklare för konsumenter att handla i din butik. Att skapa förtroende mellan säljare och köpare. Att öka din försäljning. Kanske är det därför som vi nu är marknadsledande

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Snabbväxaren som omsätter hundra miljoner på två anställda. Företagarna som vågar tänka nytt. Når alla 17300 företag i Västernorrland & Jämtland!

Snabbväxaren som omsätter hundra miljoner på två anställda. Företagarna som vågar tänka nytt. Når alla 17300 företag i Västernorrland & Jämtland! Nummer 8 November 2010 Pris: 35kr Företagarna som vågar tänka nytt sidan 10-11 Strunta i backupen bokför på nätet sidan 20 Jämtar tar turister till Globens topp sidan 33 Patrik Gillgren i Timrå och brorsan

Läs mer

Vilja. Våga. Växa. Tillsammans med Inkubatorn i Borås. www.ink-boras.se

Vilja. Våga. Växa. Tillsammans med Inkubatorn i Borås. www.ink-boras.se Vilja. Våga. Växa. Tillsammans med Inkubatorn i Borås. www.ink-boras.se Ibland är det avgörande med rätt partner. Vi heter det vi är: Inkubatorn i Borås. En partner för dig som vill utveckla idéer och

Läs mer

Teckningstid inleds i Imints emission inför planerad notering på AktieTorget

Teckningstid inleds i Imints emission inför planerad notering på AktieTorget Teckningstid inleds i Imints emission inför planerad notering på AktieTorget Idag, den 2 november 2015, inleds teckningstiden i Imint Image Intelligence AB:s (Imint) nyemission inför planerad notering

Läs mer

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Sammanfattning 13% av UF-deltagarna har startat eget efter utbildningen. 19% av respondenterna över 28 år har företagarerfarenhet. Andelen med företagarerfarenhet

Läs mer

Statliga finansieringsinsatser

Statliga finansieringsinsatser N 2015:02 Hans Rydstad Särskild utredare 2015-06-02 Uppdraget till utredaren Kartläggning och analys: utbud och efterfrågan på finansiering (SMF) statliga finansieringsinsatser instrument och metoder för

Läs mer

Kampen om kapitalet. Undersökning kring svenska företags utmaningar att erhålla en kostnadseffektiv finansiering/refinansiering.

Kampen om kapitalet. Undersökning kring svenska företags utmaningar att erhålla en kostnadseffektiv finansiering/refinansiering. Kampen om kapitalet Undersökning kring svenska företags utmaningar att erhålla en kostnadseffektiv finansiering/refinansiering Augusti 2011 Far, Box 6417, 113 82 Stockholm Besöksadress: Kungsbron 2, Tel.

Läs mer

EXCITERA INNOVATION CHALLENGE 07

EXCITERA INNOVATION CHALLENGE 07 CHECKLIST AND INSTRUCTIONS Mobila kanaler blir bara viktigare Några frågor till Johan Lindgren, VD Telenor Sverige Excitera Innovation Challenge (EIC) 2007 innehåller en ny kategori där tävlingsdeltagarna

Läs mer

Svenska gymnasieungdomars syn på entreprenörskap och företagande

Svenska gymnasieungdomars syn på entreprenörskap och företagande Svenska gymnasieungdomars syn på Slutgiltiga resultat från allmänhetsundersökning Maj FUTURE 2014 STRATEGY ACTION Research- Future- Strategy based foresight based strategy enforcement 1 Svenska ungdomars

Läs mer

Risk och Framtidstro

Risk och Framtidstro Risk och Framtidstro en rapport om 70 och 80 talisters agerande på bolåne aktie och fondmarknaden under finanskrisen Mika Burman Götz Privatekonom Nordnet Telefon: 08 506 332 18 Mobil: 076 765 44 88 E

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Undrar du hur du kan söka medel för att utveckla en ny eller befintlig vara eller tjänst? Vill du veta hur du kan söka medel för att vidareutveckla

Läs mer

Industrifonden investerar i dykbolaget Poseidon s.4

Industrifonden investerar i dykbolaget Poseidon s.4 Nr. 1 Mars 2007 www.industrifonden.se Industrifonden investerar i dykbolaget Poseidon s.4 Bioinvent i nytt samarbete med Genentech s.3 Motorola blir kund till Scalado s.4 SafeTool gör bygget säkrare s.6

Läs mer

Karriär inom Akelius. Gå med i vårt team

Karriär inom Akelius. Gå med i vårt team Karriär inom Akelius Gå med i vårt team Akeliusgruppen Om oss Historia Akelius äger, förvaltar, uppgraderar och utvecklar bostadsfastigheter. Företaget äger fler än 50 000 lägenheter i storstäder i Sverige,

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Jenni Nordborg och Rolf Nilsson 1 2 OM UNDERSÖKNINGEN Med syfte att öka kunskapen om hur lågkonjunkturen

Läs mer

TILL HÖGSKOLE- BEHÖRIGHET!

TILL HÖGSKOLE- BEHÖRIGHET! VILL DU BLI Eventarrangör, Marknadsförare, Projektledare, Egen företagare, Webbmarknadsförare, E-handlare, Artistbokare, Mässkoordinator, Marknadsförare i sociala medier, Butikskommunikatör... VÄLJ HANDELSPROGRAMMET

Läs mer

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm!

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Kan din idé bli till ett företag? Hos NyföretagarCentrum i Carlshamn får du kostnadsfri, konfidentiell och personlig rådgivning när du vill

Läs mer

Aspiro AB (publ( publ) Bokslutskommuniké 2006

Aspiro AB (publ( publ) Bokslutskommuniké 2006 Aspiro AB (publ( publ) Bokslutskommuniké 2006 1 Aspiro i korthet Marknadsledare i Norden inom mobila innehållstjänster Omsättning 2006: 448 MSEK 134 anställda Huvudkontor i Sverige Lokala marknadskontor

Läs mer

http://www.netonnet.se/html_se/o-listan/filer/kvartalsrapport/press14.asp

http://www.netonnet.se/html_se/o-listan/filer/kvartalsrapport/press14.asp Page 1 of 6 NetOnNet AB Delårsrapport januari - juni 2000 Jämförelser i rapporten har, om inte annat angetts, skett med första halvåret 1999. Fortsatt positiv utveckling för NetOnNet-modellen Försäljningen

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Check IDEA Center AB består av: - Idébyrå - Experimentell Verkstad

Check IDEA Center AB består av: - Idébyrå - Experimentell Verkstad Företag: Hazrats Bureau Affärskoncept: Check IDEA Center AB Alla har rätt att drömma. Alla har rätt att förverkliga sina drömmar. Check IDEA Center AB består av: - Idébyrå - Experimentell Verkstad Affärsidé

Läs mer

Skriv in plats och datum för aktuellt möte samt ditt namn

Skriv in plats och datum för aktuellt möte samt ditt namn Skriv in plats och datum för aktuellt möte samt ditt namn Riskvilligt kapital statens roll Del I Estrad, 13 februari 2014 Varför viktigt att prata om statens roll som riskfinansiär nu? Vilka frågor behöver

Läs mer

Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29

Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29 Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29 1 Bakgrund Aspiro har idag förvärvat 100% av Rubberduck för ca 25,2 MSEK Aktieägarna/anställda

Läs mer

HISTORIA VARUMÄRKEN MILJÖ FÖRSÄLJNING DEN LOKALA UTMANAREN. Välkommen! Om oss Historia Varumärken Miljö Försäljning Den lokala. utmanaren 2011-02-02 1

HISTORIA VARUMÄRKEN MILJÖ FÖRSÄLJNING DEN LOKALA UTMANAREN. Välkommen! Om oss Historia Varumärken Miljö Försäljning Den lokala. utmanaren 2011-02-02 1 Välkommen! Om oss Historia Varumärken Miljö Försäljning Den lokala utmanaren 2011-02-02 1 Våra kontor Våra fabriker Vision Mission Profil Organisation Om oss Cederroth är ett dynamiskt företag med ett

Läs mer

Detta är Alicom Licensing

Detta är Alicom Licensing Alicom Licensing Detta är Alicom Licensing Företräder 10 rättighetsinnehavare framförallt amerikanska figurer och varumärken. Alicom har sedan starten varit fokuserad på filmer och TV-serier. Paramount

Läs mer