Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2008:13) om uppgiftsskyldighet till tandhälsoregistret;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2008:13) om uppgiftsskyldighet till tandhälsoregistret;"

Transkript

1 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2008:13) om uppgiftsskyldighet till tandhälsoregistret; beslutade den dag månad Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 5 fjärde stycket förordningen (2008:194) om tandhälsoregister hos Socialstyrelsen i fråga om Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:13) om uppgiftsskyldighet till tandhälsoregistret dels att det i föreskrifterna ska införas en ny paragraf, 5, samt närmast före 5 ska införas en ny rubrik, dels att det i föreskrifterna närmast före 1 ska införas en ny rubrik som ska lyda "Allmänt tandvårdsbidrag". Nödvändig tandvård och tandvård till personer med stora behov av tandvård på grund av en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning 5 De uppgifter som vårdgivare ska lämna enligt 11 a tandvårdsförordningen (1998:1338 ) ska lämnas till Försäkringskassan inom två veckor från det att tandvårdsåtgärden slutförts. Uppgifter som avser patientens kvarvarande och intakta tänder ska lämnas på sådant sätt som anges i 2 och 3. Denna författning träder i kraft den dag månad 20XX. Socialstyrelsen LARS-ERIK HOLM xx

2 Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord SOSFS 2012:X (M) Utkom från trycket den 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om särskilt tandvårdsbidrag (STB); beslutade den Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 c förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd och beslutar följande allmänna råd. v Föreskrifterna och de allmänna råden är utarbetade efter samråd med Försäkringskassan och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Tillämpningsområde 1 Dessa föreskrifter ska tillämpas vid bedömningen av om en patient har en sjukdom eller funktionsnedsättning som medför risk för försämrad tandhälsa enligt lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd och förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd. ' \ \ 2 I denna författning ges kompletterande föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd i fråga om 1. de sjukdomar och funktionsnedsättningar som anges i 4 a första stycket och 2. det underlag som avses i 4 a andra stycket i förordningen.

3 Kriterier för rätt till särskilt tandvårdsbidrag Muntorrhet på grund av långvarig läkemedelsbehandling 3 En patient ska anses muntorr om salivprov visar 1. att sekretionshastigheten i tuggstimulerad saliv är högst 0,7 ml per minut för en mätperiod om 5 minuter och 2. att vilosaliven är högst 0,1 ml per minut för en mätperiod om 15 minuter. Patienten ska behandlas med läkemedel som har muntorrhet som biverkning enligt FASS. Läkemedelsbehandlingen ska anses som långvarig om den förväntas pågå i minst sex månader eller, om patienten inte har någon salivsekretion alls, i minst tre månader. Patienten ska styrka läkemedelsbehandlingen med ett läkarintyg eller en utskrift av det register över köp av förskrivna läkemedel som regleras i lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning (läkemedelsförteckning). Läkarintyg, läkemedelsförteckning och resultat av salivprov ska vara högst tre månader när den första förebyggande tandvårdsåtgärden påbörjas. När det är fråga om en ansökan om förhandsprövning av Försäkringskassan enligt 4 kap. 5 a lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd ska underlaget vara högst tre månader när ansökan lämnas in till Försäkringskassan. Tiden ska räknas från det att salivprovet togs, läkarintyget utfärdades och utskriften av läkemedelsförteckningen gjordes. ^ \ Underlaget ska förnyas senast fyra år efter att den första förebyggande tandvårdsåtgärden har påbörjats. Om Försäkringskassan vid förhandsprövning har beslutat att förutsättningarna för särskilt tandvårdsbidrag enligt 2 kap. 1 a första stycket 2 lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd är uppfyllda, ska tiden istället räknas från tidpunkten för Försäkringskassans beslut. Muntorrhet på grund av strålbehandling i öron-, näs-, mun-, eller halsregionen 4 En patient ska anses muntorr om salivprov visar 1. att sekretionshastigheten i tuggstimulerad saliv är högst 0,7 ml per minut för en mätperiod om 5 minuter och 2. att vilosaliven är högst 0,1 ml per minut för en mätperiod om 15 minuter. Patienten ska styrka strålbehandlingen med ett läkarintyg. Underlaget behöver inte förnyas. 2

4 Sjögrens syndrom (primärt) 5 Patienten ska ha diagnostiserats med primärt Sjögrens syndrom enligt de amerikansk-europeiska kriterierna. Patienten ska styrka diagnosen med ett läkarintyg. Underlaget behöver inte förnyas. Sjögrens syndrom (sekundärt) 6 Patienten ska ha diagnostiserats med sekundärt Sjögrens syndrom enligt de amerikansk-europeiska kriterierna och ska vara muntorr. Patienten ska anses muntorr om salivprov visar 1. att sekretionshastigheten i tuggstimulerad saliv är högst 0,7 ml per minut för en mätperiod om 5 minuter och 2. att vilosaliven är högst 0,1 ml per minut för en mätperiod om 15 p;:\ minuter. : Q\\ Patienten ska styrka diagnosen med ett läkarintyg. A \ T, Underlaget behöver inte förnyas. KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, med ordinerad syrgas eller näringsdryck ii-i \y 7 Patienten ska styrka Såväl diagniosen söm att syrgas eller näringsdryck här ordinerats med ett läkarintyg. Underlaget behöver inte förnyas. Cystisk fibros 8 Patienten ska styrka diagnosen med ett läkarintyg. Underlaget behöver inte förnyas. Ulcerös kolit 9 Patienten ska styrka diagnosen med ett läkarintyg. Underlaget behöver inte förnyas. Crohns sjukdom 10 Patienten ska styrka diagnosen med ett läkarintyg. Underlaget behöver inte förnyas. 3

5 Tarmsvikt 11 Patienten ska ha tarmsvikt på grund av en tunntarmssjukdom som ger malabsorption eller korttarmssyndrom och ha ordinerats oral, enteral eller parenteral nutritionsbehandling eller vätskebehandling. Patienten ska styrka tarmsvikten med ett läkarintyg. Underlaget behöver inte förnyas. Frätskador på tänderna och anorexia nervösa eller bulimia nervösa Yl Patienten ska styrka diagnosen anorexia nervösa eller bulimia nervösa med ett läkarintyg. Frätskador på tänderna ska ha diagnostiserats och dokumenterats i tandvårdens patientjournal. Läkarintyget ska vara utfärdat högst tre månader innan den första förebyggande tandvårdsåtgärden påbörjas. När det är fråga om en ansökan om förhandsprövning av Försäkringskassan enligt 4 kap. 5 a lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd ska läkarintyget vara utfärdat högst tre månader innan ansökan lämnas in till Försäkringskassan. Underlaget ska förnyas senast fyra år efter att den första förebyggande tandvårdsåtgärden har påbörjats. Om Försäkringskassan vid förhandsprövning har beslutat att förutsättningarna för särskilt tändvårdsbidrag enligt 2 kap. 1 a första stycket 2 lagen (2008:145) om statligt tandvårdsbidrag är uppfyllda, ska tiden istället räknas från tidpunkten för Försäkringskassans beslut. Frätskador på tänderna och gastroesofageal refluxsjukdom 13 Gastroesofageal refluxsjukdom ska ha diagnosticerats med 24-timmars ph-mätning eller som synlig esofagit med hjälp av endoskopi. Patienten ska styrka diagnosen med ett läkarintyg. Frätskador på tänderna ska ha diagnostiserats och dokumenterats i tandvårdens patientjournal. Läkarintyget ska vara utfärdat högst tre månader innan den första förebyggande tandvårdsåtgärden påbörjas. När det är fråga om en ansökan om förhandsprövning av Försäkringskassan enligt 4 kap. 5 a lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd ska läkarintyget vara utfärdat högst tre månader innan ansökan lämnas in till Försäkringskassan. Underlaget ska förnyas senast fyra år efter att den första förebyggande tandvårdsåtgärden har påbörjats. Om Försäkringskassan vid förhandsprövning har beslutat att förutsättningarna för särskilt tandvårdsbidrag enligt 2 kap. 1 a första stycket 2 lagen (2008:145) om statligt tandvårdsbidrag är uppfyllda, ska tiden istället räknas från tidpunkten för Försäkringskassans beslut. 4

6 Svårinställd diabetes 14 Patientens blodsockernivå ska under en period om minst sex månader ha haft ett genomsnitt av tre påföljande värden på HbAlc över 73 mmol/mol samtidigt som patientens följsamhet till adekvat behandling har varit god. Patienten ska med ett läkarintyg utfärdat av läkare verksam inom specialiserad diabetesvård styrka att han eller hon har svårinställd diabetes av sådan svårighetsgrad som anges ovan. Läkarintyget ska vara utfärdat högst tre månader innan den första förebyggande tandvårdsåtgärden påbörjas. När det är fråga om en ansökan om förhandsprövning av Försäkringskassan enligt 4 kap. 5 a lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd ska läkarintyget vara utfärdat högst tre månader innan ansökan lämnas in till Försäkringskassan. Underlaget ska förnyas senast fyra år efter att den första förebyggande tandvårdsåtgärden har påbörjats. Om Försäkringskassan vid förhandsprövning har beslutat att förutsättningarna för särskilt tandvårdsbidrag enligt 2 kap. 1 a första stycket 2 lagen (2008:145) öm statligt tandvårdsbidrag är uppfyllda, ska tiden istället räknas från / tidpunkten för Försäkringskassans beslut.,, Dialysbehandling 15 Patienten ska med ett läkarintyg styrka att han eller hon genomgår dialysbehandling. Läkarintyget ska vara utfärdat högst tre månader innan den första förebyggande tandvårdsåtgärden påbörjas. När det är fråga om en ansökan om förhandsprövning av Försäkringskassan enligt 4 kap. 5 a lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd ska läkarintyget vara utfärdat högst tre månader innan ansökan lämnas in till Försäkringskassan. Underlaget ska förnyas senast fyra år efter att den första förebyggande tandvårdsåtgärden har påbörjats. Om Försäkringskassan vid förhandsprövning har beslutat att förutsättningarna för särskilt tandvårdsbidrag enligt 2 kap. 1 a första stycket 2 lagen (2008:145) om statligt tandvårdsbidrag är uppfyllda, ska tiden istället räknas från tidpunkten för Försäkringskassans beslut. 5

7 Immunsuppression på grund av läkemedelsbehandling 16 Patienten ska vara immunsupprimerad på grund av behandling med cytostatiska, cytotoxiska eller immunsuppressiva läkemedel som tillhör grupp L01 respektive L04 i ATC-systemet (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System). Patienten ska med ett läkarintyg styrka att han eller hon är immunsupprimerad på grund av behandling med sådant läkemedel som anges i första stycket. Läkarintyget ska vara utfärdat högst tre månader innan den första förebyggande tandvårdsåtgärden påbörjas. När det är fråga om en ansökan om förhandsprövning av Försäkringskassan enligt 4 kap. 5 a lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd ska läkarintyget vara utfärdat högst tre månader innan ansökan lämnas in till Försäkringskassan. Underlaget ska förnyas senast fyra år efter att den första förebyggande tandvårdsåtgärden har påbörjats. Om Försäkringskassan vid förhandsprövning har beslutat att förutsättningarna för särskilt tandvårdsbidrag enligt 2 kap. 1 a första stycket 2 lagen (2008:145) om statligt tandvårdsbidrag är uppfyllda, ska tiden istället räknas från tidpunkten för Försäkringskassans beslut. Organtransplantation U:\ 17 Patienten ska få immunsupprimerande läkemedelsbehandling som bedöms bli livslång. i j Patienten ska med ett läkarintyg styrka organtransplantation och läkemedelsbehandling. k-i Underlaget behöver inte förnyas. Intyg 18 Läkarintyg för att styrka sjukdom eller funktionsnedsättning enligt dessa föreskrifter ska utfärdas på en särskild blankett (bilagan). Även läkarintyg som är utfärdat på en annan blankett får användas om blanketten har fastställts av Socialstyrelsen eller Försäkringskassan och de uppgifter som ska anges i bilagan klart framgår. 6

8 Särskilda skäl för att inte styrka sjukdom eller funktionsnedsättning med läkarintyg eller annat underlag enligt 4 a andra stycket förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd Allmänna råd Särskilda skäl för att inte styrka sjukdom eller funktionsnedsättning med läkarintyg eller annat underlag kan vara att patienten lider av en kronisk sjukdom och att detta dels är väl känt för den som utför tandvårdsbehandlingen, dels är dokumenterat i tandvårdens patientjournal. Undantagsbestämmelse 19 Socialstyrelsen kan medge undantag från bestämmelserna i dessa föreskrifter, om det finns särskilda skäl. Denna författning träder i kraft den.xx månad Socialstyrelsen f LARS-ERIK HOLM K: r-; r\: xxx 7

9 SOSFS 2012:X Bilaga JjlL SOCialStyrelSen LÄKARINTYG för bedömning av särskilt tandvårds bidrag för förebyggande tandvårdsåtgärder enligt 2 kap. 1 a lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd 1. Personuppgifter För- och efternamn Personnummer Utdelningsadress Postnummer Postort g har kännedom om patienten sedan Identiteten styrkt genom: personlig kännedom identitetshandling 2. Sjukdom eller funktionsnedsättning Muntorrhet p.g.a. långvarig läkemedelsbehandling, fyll även i 3.1. Muntorrhet p.g.a. strålbehandling i öron-, näs-, mun-, eller halsregionen. Sjögrens syndrom (primärt eller sekundärt) som diagnostiserats enligt de amerikansk-europeiska kriterierna. Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) med ordinerad syrgas eller näringsdryck. Cystisk fibros. Ulcerös kolit. Crohns sjukdom. Tarmsvikt på grund av en tunntarmssjukdom som ger malabsorption eller korttarmssyndrom. Oral, enteral eller parenteral nutritionsbehandling eller vätskebehandling har ordinerats. Anorexia nervösa eller bulimia nervösa. Gastroesofageal refluxsjukdom som har diagnosticerats med 24-timmars ph-mätning eller som synlig esofagit med hjälp av endoskopi. Svårinställd diabetes, Läkarintyget ska utfärdas av läkare verksam inom specialiserad diabetesvård. Fyll även i 3.2. Dialysbehandling (pågående). Immunsuppression p.g.a. behandling med läkemedel som tillhör ATC-systemet grupp L01, cytostatika och cytotoxiska läkemedel eller grupp L04, immunsuppressiva läkemedel. Fyll även i 3.3. Organtransplantation. Patienten får immunsupprimerande läkemedelsbehandling som bedöms bli livslång.

10 SOSFS 2012:X Bilaga 3. Kompletterande information 3.1. Muntorrhet p.g.a. långvarig läkemedelsbehandling Ange läkemedel som patienten behandlas med och som har muntorrhet som biverkning enligt FASS samt hur lång tid behandlingen förväntas pågå Svårinställd diabetes Patientens blodsockernivå har under en period om minst sex månader ett genomsnitt av tre påföljande värden på HbAlc över 73 mmol/mol samtidigt som patientens följsamhet till adekvat behandling har varit god Immunsuppression p.g.a. läkemedelsbehandling Ange läkemedel 4, Övriga upplysningar 5. Ovanstående uppgifter och bedömningar bekräftas Ort och datum Läkarens namnteckning Befattning Läkarens efternamn och förnamn Tjänsteställe Utdelningsadress Postnummer Postort Telefon E-postadress

11 Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord SOSFS 2012:X (M) Utkom från trycket den dag månad 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tandvård till personer med stora behov av tandvård på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning; beslutade den dag månad Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 13 2 i tandvårdsförordningen (1998:1338). Föreskrifterna är utarbetade efter samråd med Försäkringskassan och Tandvårds- och läkemedelsförmåns verket. Tillämpningsområde 1 Dessa föreskrifter skä tillämpas vid bedömningen av om en person med någon av de sjukdomar och funktionsnedsättningar som anges i 8 a tredje stycket 2 tandvårdslagen (1985:125) och 3 a tandvårdsförordningen (1998:1338) - har stora svårigheter att sköta sin munhygien eller att genomgå tandvårdsbehandling på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning eller - på grund av en sällsynt diagnos har stora svårigheter att sköta sin munhygien, att genomgå tandvårdsbehandling eller har orofaciala symtom

12 2 Av 3 a tandvårdsförordningen (1998:1338) framgår att följande sjukdomar och funktionsnedsättningar omfattas 1. svår psykisk funktionsnedsättning, 2. Parkinsons sjukdom, 3. multipel skleros, 4. cerebral pares, 5. reumatoid artrit, 6. systemisk lupus erythematosus, 7. sklerodermi, 8. amyotrofisk lateralskleros, 9. orofacial funktionsnedsättning 10. symtom som kvarstår sex månader efter det att personen har fått hjärninfarkt eller hjärnblödning (stroke) eller 11. sällsynt diagnos 3 I dessa förskrifter och allmänna råd används följ ande term funktionstillstånd tillstånd hos en persons kroppsfunktioner och kroppsstrukturer samt förmåga till aktivitet och delaktighet Bedömning 4 En person som har en sådan långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning som anges i 3 a första stycket tandvårdsförordningen (1998:1338) ska anses ha stora behov av tandvård när hans eller hennes funktionstillstånd bedöms leda till stora svårigheter att sköta sin munhygien eller att genomgå tandvårdsbehandling. Bedömningen ska göras av läkare utifrån de kriterier som anges i bilagan. 5 En person som har sjukdomen amyotrofisk lateralskleros, ALS, ska anses ha stora behov av tandvård enligt 8 a tandvårdslagen (1985:125) utan att någon bedömning av hans eller hennes funktionstillstånd behöver göras. 6 En person som har en sällsynt diagnos enligt 3 a andra stycket 1 och 2 tandvårdsförordningen (1998:1338) ska anses ha stora behov av tandvård när hans eller hennes funktionstillstånd bedöms leda till stora svårigheter att genomgå tandvårdsbehandling eller sköta munhygienen. En diagnos ska anses vara en sällsynt diagnos när den finns hos högst 100 personer per miljon invånare och leder till omfattande funktionsnedsättning. Bedömningen ska göras av läkare utifrån de kriterier som anges i bilagan. 2

13 Allmänna råd Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser kan ge ytterligare information om sällsynta diagnoser. Sällsynt diagnos med orofaciala symtom enligt 3 a andra stycket 3 tandvårdsförordningen (1998:1338) Allmänna råd Orofaciala symtom kan till exempel vara tal-, ät- och svälj svårigheter. Läkarintyg 7 De diagnoser som anges i 2 ska styrkas med ett läkarintyg. Läkarintyget ska utfärdas på särskild blankett (bilagan). En person som har sjukdomen amyotrofisk lateralskleros, ALS kan även styrka diagnosen med annat läkarintyg utfärdat på en blankett som har fastställts av Socialstyrelsen eller Försäkringskassan. \; Bedömningen av en persons funktionstillstånd ska dokumenteras på särskild blankett (bilagan) Allmänna råd Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (Socialstyrelsen och WHO 2003) kan ge ytterligare information om olika funktionstillstånd och bedömningen av dessa. Undantagsbestämmelse 8 Socialstyrelsen kan medge undantag från bestämmelserna i dessa föreskrifter, om det finns särskilda skäl. Denna författning träder i kraft den dag månad Socialstyrelsen LARS-ERIK HOLM xx 3

14 SOSFS 2012:X Bilaga L Socialstyrelsen 1. Personuppgifter För- och efternamn LÄKARINTYG och bedömning avseende stora behov av tandvård på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning enligt 8 a 3 stycket 2 tandvårdslagen (1985:125). Personnummer Utdelningsadress Postnummer Postort g har kännedom om patienten sedan Identiteten styrkt genom: personlig kännedom identitetshandling 2. Sjukdom eller funktionsnedsättning Svår psykisk funktionsnedsättning, fyll även i 3.1 Parkinsons sjukdom, fyll även i 3.2 Multipel skleros, fyll även i 3.3 Cerebral pares, fyll även i 3.4 Reumatoid artrit, fyll även i 3.5 Systemisk lupus erythematosus, fyll även i 3.6 Sklerodermi, fyll även i 3.7 Amyotrofisk lateralskleros, enbart diagnosen behöver styrkas, ingen ytterligare bedömning krävs Orofacial funktionsnedsättning, fyll även i 3.8 Hjärninfarkt eller hjärnblödning (stroke) med symtom som kvarstår efter sex månader, fyll även i 3.9 Sällsynt diagnos utan orofacial symtom, ange vilken, fyll även i 3.10 Sällsynt diagnos med orofacial symtom, ange vilken, fyll även 3.11 i

15 SOSFS 2012:X Bilaga 3. Bedömning av funktionstillstånd De funktionstillstånd, och koder som används i intyget är hämtade från Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, som är den svenska versionen av ICF (Socialstyrelsen och WHO 2003). För varje sjukdom eller funktionsnedsättning finns en lista med funktionstillstånd och koder avseende kroppsfunktioner, kroppsstrukturer och aktiviteter. Med aktivitet avses här en persons genomförande av en uppgift eller handling i sin aktuella miljö utan stöd av annan person eller hjälpmedel. Bedömningen av funktionstillstånden gäller om personen utifrån ett helt oinskränkt funktionstillstånd har en minst femtioprocentig nedsättning, avvikelse eller begränsning som leder till stora svårigheter att sin sköta munhygien eller genomgå tandvårdsbehandling. 3.1 Svår psykisk funktionsnedsättning (fyll i samtliga rader) ICFkomponent ICF- Kod Har patienten en minst femtioprocentig (svår till fullständig) nedsättning eller begränsning av nedanstående funktionstillstånd? Bedömningen görs utifrån förmåga att sköta sin munhygien eller genomgå tandvårdsbehandling. Kroppsfunktioner b164 Kognitiva funktioner Aktiviteter d2102 Att företa en enstaka uppgift självständigt d2301 Att klara daglig rutin d240 Att hantera psykologiska krav vid tandvårdsbesök d5702 Att söka professionell hjälp och följa medicinska och andra hälsoråd d179 Att tillämpa kunskap Efter en sammantagen bedömning av de redovisade funktionstillstånden bedöms patientens funktionstillstånd leda till stora svårigheter att sköta sin munhygien eller genomgå tandvårdsbehandling. 3.2 Parkinsons sjukdom (fyll i samtliga rader) ICFkomponent ICF- Kod Har patienten en minst femtioprocentig (svår till fullständig) nedsättning eller begränsning av nedanstående funktionstillstånd? Bedömningen görs utifrån förmåga att sköta sin munhygien eller genomgå tandvårdsbehandling. Kroppsfunktioner b5105 Att svälja b7356 Muskeltonus b760 Kontroll av viljemässiga rörelser b7651 Tremor Aktiviteter d440 Handens finmotoriska användning d2102 Att företa en enstaka uppgift självständigt d2301 Att klara daglig rutin Efter en sammantagen bedömning av de redovisade funktionstillstånden bedöms patientens funktionstillstånd leda till stora svårigheter att sköta sin munhygien eller genomgå tandvårdsbehandling. 2

16 SOSFS 2012:X Bilaga 3.3. Multipel skleros (fyll i samtliga rader) ICF- Komponent ICF- Kod Har patienten en minst femtioprocentig (svår till fullständig) nedsättning eller begränsning av nedanstående funktionstillstånd? Bedömningen görs utifrån förmåga att sköta sin munhygien eller genomgå tandvårdsbehandling. Att svälja Kroppsfunktioner b5105 b7301 Kraft i armmuskler b7351 Muskeltonus i armmuskler b7651 Tremor b760 Kontroll av viljemässiga rörelser b7308 Pares i ansiktsmuskulatur d2102 Att företa en enstaka uppgift självständigt Aktiviteter d2301 Att klara daglig rutin Efter en sammantagen bedömning av de redovisade funktionstillstånden bedöms patientens funktionstillstånd leda till stora svårigheter att sköta sin munhygien eller genomgå tandvårdsbehandling. 3.4 Cerebral pares (fyll i samtliga rader) ICFkomponent ICF- Kod Har patienten en minst femtioprocentig (svår till fullständig) nedsättning eller begränsning av nedanstående funktionstillstånd? Bedömningen görs utifrån förmåga att sköta sin munhygien eller genomgå tandvårdsbehandling Muskeltonus Kroppsfunktioner b735 b7602 Koordination av viljemässiga rörelser b7650 Ofrivilliga muskelsammandragningar b7653 Stereotypier och motoriska perseverationer Efter en sammantagen bedömning av de redovisade funktionstillstånden bedöms patientens funktionstillstånd leda till stora svårigheter att sköta sin munhygien eller genomgå tandvårdsbehandling Reumatoid artrit (fyll i samtliga rader) ICFkomponent ICF- Kod Har patienten en minst femtioprocentig (svår till fullständig) nedsättning eller begränsning av nedanstående funktionstillstånd? Bedömningen görs utifrån förmåga att sköta sin munhygien eller genomgå tandvårdsbehandling Rörlighet i leder Kroppsfunktioner b710 b735 Muskeltonus b2801 Ledsmärta b7100 Gapförmåga Aktiviteter d440 Handens finmotoriska användning Efter en sammantagen bedömning av de redovisade funktionstillstånden bedöms patientens funktionstillstånd leda till stora svårigheter att sköta sin munhygien eller genomgå tandvårdsbehandling. 3

17 SOSFS 2012:X Bilaga 3.6. Systemisk lupus erythematosus (fyll i samtliga rader) ICFkomponent ICF- Kod Har patienten en minst femtioprocentig (svår till fullständig) nedsättning eller begränsning av nedanstående funktionstillstånd? Bedömningen görs utifrån förmåga att sköta sin munhygien eller genomgå tandvårdsbehandling Led- och muskelsmärta Kroppsfunktion b280 b2801 Smärta i munslemhinnan på grund av sår b7100 Gapförmåga Aktiviteter d2102 Att företa en enstaka uppgift självständigt d2301 Att klara daglig rutin Efter en sammantagen bedömning av de redovisade funktionstillstånden bedöms patientens funktionstillstånd leda till stora svårigheter att sköta sin munhygien eller genomgå tandvårdsbehandling Sklerodermi (fyll i samtliga rader) ICFkomponent ICF- Kod Har patienten en minst femtioprocentig (svår till fullständig) nedsättning eller begränsning av nedanstående funktionstillstånd? Bedömningen görs utifrån förmåga att sköta sin munhygien eller genomgå tandvårdsbehandling Att vända eller vrida händer eller armar Kroppsfunktioner b4453 b5105 Att svälja b7100 Gapförmåga Aktiviteter d440 Handens finmotoriska användning Efter en sammantagen bedömning av de redovisade funktionstillstånden bedöms patientens funktionstillstånd leda till stora svårigheter att sköta sin munhygien eller genomgå tandvårdsbehandling Orofacial funktionsnedsättning (fyll i samtliga rader) ICFkomponent ICF- Kod Har patienten en minst femtioprocentig (svår till fullständig) nedsättning eller begränsning av nedanstående funktionstillstånd? Bedömningen görs utifrån förmåga att sköta sin munhygien eller genomgå tandvårdsbehandling Kropps b5105 Att svälja funktioner b7100 Gapförmåga b730 Muskelkraftsfunktioner Kroppsstrukturer S7101 Förlust av delar av mandibeln eller maxillan efter behandling av orofaciala tumörer S7101 Medfödda eller förvärvade defekter, deformiteter eller kraniofaciala mimissbildningar S8100 Fibrotiserad orofacial vävnad Efter en sammantagen bedömning av de redovisade funktionstillstånden bedöms patientens funktionstillstånd leda till stora svårigheter att sköta sin munhygien eller genomgå tandvårdsbehandling. 4

18 SOSFS 2012:X Bilaga 3.9 Hjärninfarkt eller hjärnblödning (stroke) med kvarvarande symtom efter 6 månader (fyll i samtliga rader) ICFkomponent ICF- Kod Har patienten en minst femtioprocentig (svår till fullständig) nedsättning eller begränsning av nedanstående funktionstillstånd? Bedömningen görs utifrån förmåga att sköta sin munhygien eller genomgå tandvårdsbehandling Perceptuella funktioner Kroppsfunktioner b156 b5105 Att svälja b7308 Pares i ansikte eller tunga b7301 Kraft i armmusklerna Aktiviteter d2102 Att företa en enstaka uppgift självständigt d2301 Att klara daglig rutin d179 Att tillämpa kunskap Efter en sammantagen bedömning av de redovisade funktionstillstånden bedöms patientens funktionstillstånd leda till stora svårigheter att sköta sin munhygien eller genomgå tandvårdsbehandling Sällsynt diagnos utan orofaciala symtom Patientens bedöms ha en svår till fullständig funktionsnedsättning, aktivitetsbegränsning eller strukturavvikelse som leder till stora svårigheter att sköta sin munhygien eller genomgå tandvårdsbehandling Sällsynt diagnos med orofaciala symtom Beskriv patientens orofaciala symtom 5

19 SOSFS 2012:X Bilaga 4. Övriga upplysningar 5. Ovanstående uppgifter bekräftas Ort och datum Läkarens namnteckning Befattning Läkarens efternamn och förnamn Tjänsteställe Utdelningsadress Postnummer Postort Telefon E-postadress 6

20 J)JL Socialstyrelsen Dnr 22501/2011 1(8) Konsekvensutredning över förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om - särskilt tandvårdsbidrag (STB), och - tandvård till personer med stora behov av tandvård på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning Bakgrund Under 2008 genomfördes en tandvårdsreform för den vuxna befolkningen i Sverige. Reformen innebar dels ett allmänt tandvårdsbidrag (ATB), dels ett skydd mot höga kostnader. Året därpå tillsatte regeringen en arbetsgrupp för att utreda möjligheterna att utöka det statliga tandvårdsstödet med ett nytt stöd till personer som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning riskerar att få en försämrad tandhälsa. Utredningen utmynnade i förslaget "Friskare tänder till rimliga kostnader även för personer med sjukdom och funktionsnedsättning - Förslag om tredje steget i tandvårdsreformen" (Ds 2010:42). Den 30 november 2011 fattade riksdagen beslut i enlighet med förslagen i proposition 2011/12:7 "Tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar". Från och med den 1 januari 2013 kommer det därmed att införas ett nytt tandvårdsstöd till personer med vissa sjukdomar och funktionsnedsättningar, det s.k. tredje steget i tandvårdsreformen. Det nya stödet består av två delar. Den ena delen består av ett särskilt tandvårdsbidrag som har till syfte att uppmuntra personer med sjukdomar eller funktionsnedsättningar som leder till ökade behov av förebyggande tandvård, att i högre utsträckning efterfråga sådan tandvård. Stödet regleras i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd och förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd. Detta särskilda tandvårdsbidrag (STB) är ett ekonomiskt bidrag som är avsett att användas till förebyggande tandvård. Stödet kan lämnas högst två gånger per år och har Försäkringskassan som huvudman. Patienter och vårdgivare SOCIALSTYRELSEN Stockholm Telefon Fax Org nr Bankgiro

21 SOCIALSTYRELSEN Dnr 22501/2011 kan ansöka hos Försäkringskassan om förhandsprövning av om patienten har en sådan sjukdom eller funktionsnedsättning, som kan ge rätt till STB. I förarbetena framhålls dock att bedömningen av om en patient ska kunna beviljas STB i normalfallet bör göras av tandvården, dvs. utan någon förhandsbedömning av Försäkringskassan (prop. 2011/12:7 s. 34). Försäkringskassan kan under vissa förutsättningar kräva tillbaka ersättning som betalats ut medför högt belopp till en vårdgivare. Detta kan bli aktuellt i samband med att Försäkringskassan genomför efterhandskontroller. Den andra delen av stödet riktar sig till personer som har stora tandvårdsbehov på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning och där sjukdomen eller funktionsnedsättningen är av en sådan allvarlighetsgrad som typiskt sett leder till en ökad förekomst av tandsjukdomar. Stödet regleras i tandvårdslagen (1985:125) och tandvårdsförordningen (1998:1338). De som kan få del av stödet är personer som har stora svårigheter att sköta sin munhygien eller genomgå tandvårdsbehandling på grund av vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar som räknas upp i förordningen. Syftet med stödet är att det inte ska uppstå nämnvärda ekonomiska hinder för dessa personer att erhålla den tandvård som de har behov av. De ska därför få sin tandvård till samma avgift som gäller inom den öppna hälso- och sjukvården. Det är landstingen som ska se till att tandvård kan erbjudas dessa personer. Bedömningen av om en person har rätt till sådan tandvård görs av landstingens bedömningstandläkare. Denna del av stödet benämns i det följande som tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift. Nya bestämmelser om särskilt tandvårdsbidrag (STB) i lagen och förordningen om statligt tandvårdsstöd Enligt lagen och förordningen om statligt tandvårdsstöd ska patienten, för att kunna få STB, ha en sjukdom eller funktionsnedsättning som medför risk för försämrad tandhälsa. De sjukdomar och funktionsnedsättningar som omfattas av stödet är - muntorrhet på grund av långvarig läkemedelsbehandling eller på grund av strålbehandling i öron-, näs-, mun- eller halsregionen, - kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) när patienten har ordinerats syrgas eller näringsdryck, Sjögrens syndrom, cystisk fibros, ulcerös colit, Crohns sjukdom, tarmsvikt och svårinställd diabetes.

22 SOCIALSTYRELSEN Dnr 22501/2011 Dessutom omfattas patienter som genomgår dialysbehandling, - har frätskador på tänderna och anorexia nervösa, bulimia nervösa eller gastroesofageal refluxsjukdom, - är immunsupprimerade på grund av läkemedelsbehandling, eller - har genomgått en organtransplantation. Enligt förordningen ska patienten, om det inte finns särskilda skäl, med intyg eller på annat sätt ska styrka att han eller hon har en sådan sjukdom eller funktionsnedsättning som anges ovan. Nya bestämmelser om tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift i tandvårdslagen och tandvårdsförordningen Enligt tandvårdslagen och förordningen ska landstingen erbjuda tandvård till dem som har stora behov av tandvård på grund av en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Med sådan tandvård avses tandvårdsbehandling på personer som har stora svårigheter att sköta sin munhygien eller att genomgå tandvårdsbehandling på grund av svår psykisk funktionsnedsättning, Parkinsons sjukdom, multipel skleros, cerebral pares, reumatoid artrit, systemisk lupus erythematosus, sklerodermi, amyotrofisk lateralskleros (ALS), orofacial funktionsnedsättning, eller symtom som kvarstår sex månader efter det att personen har fått hjärninfarkt eller hjärnblödning (stroke). Med sådan tandvård avses också tandvårdsbehandling på personer som på grund av en sällsynt diagnos har stora svårigheter att sköta sin munhygien, stora svårigheter att genomgå tandvårdsbehandling eller har orofaciala symtom. Bemyndiganden Socialstyrelsens bemyndiganden finns i 4 c förordningen om statligt tandvårdsstöd och i 13 första stycket 2 tandvårdsförordningen. Enligt dessa bestämmelser får Socialstyrelsen meddela ytterligare föreskrifter om de sjukdomar och funktionsnedsättningar som kan ge rätt till stöden samt om det underlag som krävs för STB.

23 SOCIALSTYRELSEN Dnr 22501/2011 Problemen och vad Socialstyrelsen vill uppnå I den lagstiftning som reglerar stöden anges vilka sjukdomar och funktionsnedsättningar som kan ge rätt till stöden på en generell nivå. Enligt propositionen bör det genom myndighetsföreskrifter tydligt definieras vilka patientgrupper som ska omfattas av respektive stöd och hur dessa grupper ska avgränsas. Av propositionen framgår även att de nya stöden ska vara administrativt lätthanterliga och att bedömningarna av vem som har rätt till stöden ska vara okomplicerade. Svårigheten med att kombinera komplicerade medicinska respektive odontologiska bedömningar och definitioner med lätthanterliga och tydliga regler har varit den huvudsakliga problematiken i arbetet med att ta fram föreskrifter för stöden. Särskilt tandvårdsbidrag (STB) Det förhållandet att det i normalfallet bör vara tandläkare och tandhygienister som tar ställning till om patienten ska kunna beviljas STB har ställt särskilda krav på utformningen av föreskrifterna och det tillhörande läkarintyget. Ambitionen har varit att utforma föreskrifterna och intyget på ett sådant sätt att de blir så tydliga och enkla att förstå att tandläkare och tandhygienister, trots att Försäkringskassan under vissa förutsättningar kan återkräva ersättning från vårdgivaren, känner sig trygga att ta ställning på egen hand. Detta för att så långt som möjligt undvika förfarandet med förhandsprövning hos Försäkringskassan, som dels leder till att patienten blir tvungen att vänta på besked från Försäkringskassan innan han eller hon kan använda STB, dels ökar Försäkringskassans administration. En annan ambition har varit att underlätta för hälso- och sjukvården genom att utforma läkarintyget på ett sådant sätt att intygsskrivandet förenklas så långt som möjligt. Tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift I arbetet med att ta fram föreskrifter och allmänna råd avseende tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift har ett av de grundläggande problemen varit att finna ett sätt att bedöma när en persons funktionstillstånd på grund av sjukdomen eller funktionsnedsättning är nedsatt i sådan omfattning att han eller har stora svårigheter att sköta sin munhygien eller genomgå tandvårdsbehandling. Det finns idag flera olika skattningsskalor för specifika sjukdomsgrupper, men generella skattningsskalor som omfattar ett större antal grupper saknas. En lämpligare metod har bedömts vara att göra bedömningarna med utgångspunkt i ICF (Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, svensk version av International Classificat-

24 SOCIALSTYRELSEN Dnr 22501/2011 ion of Functioning, Disability and Health). ICF har tagits fram av WHO och är en standardiserad klassifikation av funktionstillstånd som erbjuder ett tvärprofessionellt språk. Med hjälp av ICF bedöms symtomen enligt samma begreppssystem och samma skala för alla sjukdomsgrupper. ICF omfattar alla typer av funktionstillstånd och erbjuder ett gemensamt språk som kan förstås av olika yrkeskategorier och i olika verksamhetsområden som är aktuella i samband med intygen. Det kan gälla arbetsterapeuter som kan ge underlag till intygen, läkare som skriver intygen och tandläkare/ bedömningstandläkare som ska tolka intygen. ICF används redan idag inom hälso- och sjukvården vid olika former av bedömningar av funktionstillstånd som exempelvis vid bedömning av medicinska förutsättningar för arbete i Försäkringskassans läkarintyg. Beskrivning av Socialstyrelsens forslag Särskilt tandvårdsbidrag (STB) I föreskrifterna har merparten av de krav som ska vara uppfyllda för rätt till stödet vid respektive sjukdom eller funktionsnedsättning, samlats under rubriker som anger de olika sjukdomarna och funktionsnedsättningarna. Detta leder å ena sidan till att det förekommer upprepningar av viss text. Å andra sidan minimeras behovet för den enskilde tandläkaren eller tandhygienisten att söka information på flera olika ställen i föreskriften vilket dels skulle vara tidskrävande, dels medför en risk för att något "tappas bort". Utformningen av föreskrifterna överensstämmer i detta avseende med önskemål som Försäkringskassan har framfört i samband med samrådsförfarandet. Som huvudregel 1 gäller enligt föreskrifterna vid samtliga sjukdomar och funktionsnedsättningar att patienten ska ge in ett läkarintyg för att styrka sjukdomen eller funktionsnedsättningen. I vissa fall krävs också annat underlag, exempelvis salivprov. För vissa sjukdomar och funktionsnedsättningar finns också krav på hur gammalt underlaget får vara när det ges in. Vidare krävs i vissa fall att underlaget ska förnyas efter viss tid som i föreskriften bestämts till fyra år, vilket överensstämmer med vad som föreslås i propositionen. 1 Av 4 a andra stycket förordningen om statligt tandvårdsstöd framgår att det finns möjlighet att bortse från detta krav om det finns särskilda skäl.

25 SOCIALSTYRELSEN Dnr 22501/2011 Tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift För att bedöma om en person med en av de i förordningen angivna sjukdomarna eller funktionsnedsättningarna har rätt till tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift ska det göras en bedömning av om personens funktionstillstånd leder till stora svårigheter att sköta munhygienen eller att genomgå tandvårdsbehandling. I föreskriftens intyg ska läkaren styrka sjukdomen eller funktionsnedsättningen och göra en bedömning av om personen har en svår till fullständig nedsättning eller begränsning av vissa angivna funktionstillstånd. Därefter ska en sammantagen bedömning göras av personens funktionstillstånd. Ett antal relevanta huvudsakliga symtom för respektive sjukdom eller funktionsnedsättning har tagits fram utifrån de övergripande kriterierna att sköta munhygienen eller att genomgå tandvårdsbehandling. Dessa har översatts till funktionstillstånd i ICF avseende kroppsfunktioner, kroppsstrukturer och aktiviteter. Någon egentlig kunskap om ICF behövs inte för att fylla i intyget. Intyget ska användas för samtliga aktuella sjukdomsgrupper och funktionsnedsättningar med undantag för ALS där det även är möjligt att styrka sjukdomen med annan typ av intyg. Tanken är att intyget ska vara användarvänligt för läkarkåren och så långt som möjligt underlätta för tandvården och landstingens bedömningstandläkare. Alternativa lösningar Om dessa föreskrifter och allmänna råd inte kommer till stånd skulle det resultera i osäkerhet om hur lagstiftningen ska tillämpas. Det skulle leda till oklarhet om hur gränsdragningen ska göras mellan de patientgrupper som ska och de som inte ska kunna få stöden och om vilket underlag som ska krävas. Risken skulle vara stor att förutsägbarheten och enhetligheten vid tillämpningen av bestämmelserna avsevärt skulle försämras. När det gäller STB skulle tandläkare och tandhygienister behöva göra självständiga bedömningar på medicinsk grund vilket inte är avsikten med lagstiftningen (se prop. s. 34) och skulle leda till merarbete. Detta i kombination med osäkerhet om vilket underlag som ska krävas och vad som skulle godtas vid Försäkringskassans efterhandskontroller skulle sannolikt öka benägenheten hos vårdgivarna att ansöka om förhandsprövning hos Försäkringskassan.

26 SOCIALSTYRELSEN Dnr 22501/2011 Beträffande den tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift som ges idag (t.ex. tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling), där det också är landstingens bedömningstandläkare som bedömer om en person har rätt till tandvården, har konstaterats att bedömningarna skiljer sig markant mellan olika landsting. Om inga föreskrifter kommer till stånd riskerar samma bristande enhetlighet att uppkomma vid tillämpningen av de här aktuella bestämmelserna om tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift. Berörda Landstingen Försäkringskassan Företag som bedriver tandvård och sjukvård Personer med vissa långvariga sjukdomar eller funktionsnedsättningar De allmänna förvaltningsdomstolarna Kostnadsmässiga och andra konsekvenser De föreslagna föreskrifterna och allmänna råden är avsedda att tydliggöra de krav som redan anges i lag och förordning och därigenom underlätta vid tillämpningen av regelverket. Socialstyrelsen anser att föreskrifterna inte kommer att ge upphov till några kostnader eller krav för de grupper som berörs utöver de som redan har beaktats i propositionen. Behov av informationsinsatser De grupper som är i behov av information är i första hand företag som bedriver tandvård och sjukvård, landstingen och personer med de sjukdomar och funktionsnedsättningar som omfattas av stödet. Socialstyrelsen ser ett behov av olika former av informationsinsatser riktade till dessa målgrupper i tryckt och digital form. Socialstyrelsen planerar att i samband med stödets införande genomföra dels egna informationsinsatser, dels gemensamma informationsinsatser med Försäkringskassan och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Socialstyrelsen planerar bland annat informationsinsatser i form av meddelandeblad i anlutning till att föreskrifterna och de allmänna råden träder i kraft. Dessutom har Socialstyrelsen för avsikt att fortlö-

27 SOCIALSTYRELSEN Dnr 22501/2011 pande publicera information via Socialstyrelsens webbsida och genom att medverka på olika konferenser och mässor. EU-rättslig påverkan Bestämmelserna bedöms inte beröra de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till den Europeiska unionen. Ikraftträdande Föreskrifterna och de allmänna råden ska träda i kraft den 1 januari 2013 vilket är den tidpunkt då ändringarna i lag och förordning börjar gälla. Kontaktpersoner Mariana Näslund Blixt Tfn: E-post: Lisa van Duin Tfn: E-post: Charlotte Gilén Tfn: E-post:

28 L Socialstyrelsen Dnr 22501/2011 1(2) Konsekvensutredning över förslag till ändring i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:13) om uppgiftsskyldighet till tandhälsoregistret Bakgrund Från och med den 1 januari 2013 infors ett nytt tandvårdsstöd till personer med vissa sjukdomar och funktionsnedsättningar, det s.k. tredje steget i tandvårdsreformen. Samtidigt införs en bestämmelse i tandvårdslagen (1985:125) som innebär att vårdgivare är skyldiga, när det gäller tandvård till de som har stora behov av tandvård på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning och s.k. nödvändig tandvård, att lämna uppgifter om patientens tandhälsa och den tandvård som utförts till Socialstyrelsen. Anmälningsskyldigheten Enligt 15 c tandvårdslagen ska vårdgivaren när det gäller tandvård till de som har stora behov av tandvård på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning och s.k. nödvändig tandvård, till Socialstyrelsen lämna uppgifter om patientens tandhälsa och om den tandvård som har utförts. Bemyndiganden Bemyndigande finns i 13 tandvårdsförordningen (1998:1338). Problemet och dess lösning Bestämmelsen om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsen i 15 c tandvårdslagen innehåller inte någon tidsangivelse för när uppgifterna ska ges in. I propositionen 2011/12:7 "Tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar" anges att statistiken inom vuxentandvården bör vara jämförbar för att möjliggöra analys av hur olika former av tandvård och tandvårdsstöd hänger ihop och av om avsedda mål uppnås (s. 67). Utan någon tidsgräns inom vilken uppgiftsskyldigheten ska fullgöras riskerar tandhälsoregistret att sakna de uppgifter som behövs för att analysera reformen. Enligt förslaget ska uppgiftsskyldigheten fullgöras inom två veckor från det att tandvårdsåtgärden slutförts. SOCIALSTYRELSEN Stockholm Telefon Fax Org nr Bankgiro

29 SOCIALSTYRELSEN Dnr Alternativa lösningar Om ändringen av föreskrifterna inte kommer till stånd kan detta leda till att uppgifterna i tandhälsoregistret inte ger en korrekt bild av utfallet av reformen. Berörda Landstingen, Försäkringskassan och företag som bedriver tandvård. Kostnader Den föreslagna ändringen är avsedd att förtydliga det krav som anges i tandvårdslagen. Socialstyrelsen anser att ändringen inte kommer att ge upphov till några kostnader eller krav för de grupper som berörs utöver de som redan har beaktats i propositionen. Behov av informationsinsatser De grupper som är i behov av information är företag som bedriver tandvård och landstingen. Socialstyrelsen planerar dels egna informationsinsatser, dels gemensamma informationsinsatser med Försäkringskassan och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket i samband med stödets införande. EU-rättslig påverkan Bestämmelserna bedöms inte beröra de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till den Europeiska unionen. Ikraftträdande Föreskrifterna ska träda i kraft den 1 januari Kontaktpersoner Mariana Näslund Blixt , Lisa van Duin , Charlotte Gilén , Charlotte.gileiKoteocialstvrelsen.se

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om särskilt tandvårdsbidrag (STB); beslutade den 2012. SOSFS

Läs mer

Bakgrund. 2012-06-26 Dnr 22501/2011 1(8)

Bakgrund. 2012-06-26 Dnr 22501/2011 1(8) 2012-06-26 Dnr 22501/2011 1(8) Konsekvensutredning över förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om - särskilt tandvårdsbidrag (STB), och - tandvård till personer med stora behov av

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord SOSFS 2012:X (M) Utkom från trycket den dag månad 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tandvård

Läs mer

SOSFS 2012:16 (M) Föreskrifter. Särskilt tandvårdsbidrag. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2012:16 (M) Föreskrifter. Särskilt tandvårdsbidrag. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2012:16 (M) Föreskrifter Särskilt tandvårdsbidrag Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om särskilt tandvårdsbidrag (STB); beslutade den 2012. SOSFS

Läs mer

SOSFS 2012:17 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2012:17 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2012:17 (M) Föreskrifter och allmänna råd Tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

YTTRANDE 1(3) Socialstyrelsen 106 30 Stockholm

YTTRANDE 1(3) Socialstyrelsen 106 30 Stockholm YTTRANDE 1(3) Ledningsstaben Maria Johansson 2012-08-08 LiÖ 2012-2481 Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Yttrande Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller

Läs mer

Det tredje steget i tandvårdsreformen. Mariana Näslund Blixt Socialstyrelsen Anna-Lena Rosendahl Försäkringskassan

Det tredje steget i tandvårdsreformen. Mariana Näslund Blixt Socialstyrelsen Anna-Lena Rosendahl Försäkringskassan Det tredje steget i tandvårdsreformen Mariana Näslund Blixt Socialstyrelsen Anna-Lena Rosendahl Försäkringskassan Nytt tandvårdsstöd för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar Bakgrund

Läs mer

rdsstöd d för f r personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar

rdsstöd d för f r personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar Tredje steget Nytt tandvårdsst rdsstöd d för f r personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar ttningar 2012 11 08 Statligt tandvårdsstöd Tandvårdsstödet från staten Försäkringskassan Landstingen/Regionen

Läs mer

Nya föreskrifter om särskilt tandvårdsbidrag (STB)

Nya föreskrifter om särskilt tandvårdsbidrag (STB) Meddelandeblad Mottagare: Vårdgivare Hälso- och sjukvårdspersonal Tandvårdspersonal Nr 15/2012 December 2012 Nya föreskrifter om särskilt tandvårdsbidrag (STB) Från och med den 1 januari 2013 gäller Socialstyrelsens

Läs mer

Har du en sjukdom eller funktionsnedsättning som påverkar dina tänder? Nu finns ett nytt ekonomiskt stöd till tandvård. Läs mer på 1177.

Har du en sjukdom eller funktionsnedsättning som påverkar dina tänder? Nu finns ett nytt ekonomiskt stöd till tandvård. Läs mer på 1177. Har du en sjukdom eller funktionsnedsättning som påverkar dina tänder? Nu finns ett nytt ekonomiskt stöd till tandvård. Läs mer på 1177.se/tander Har du en sjukdom eller funktionsnedsättning som påverkar

Läs mer

Tandvårdsstöd och Förhandsbedömning. Maria Holmgren

Tandvårdsstöd och Förhandsbedömning. Maria Holmgren Tandvårdsstöd och Förhandsbedömning Maria Holmgren 2016-01-14 Tandvårdsstöden lathund för vårdpersonal Tandvårdsstöd och Förhandsbedömning Regionens tandvårdsstöd regleras av: Tandvårdslagen(1985:125)

Läs mer

Tandvårdsstöden. Tandvårdsenheten

Tandvårdsstöden. Tandvårdsenheten Tandvårdsstöden Tandvårdsenheten www.regionostergotland.se/tandvard Alla som bor i Sverige har rätt till ett statligt tandvårdsstöd från och med det år man fyller 20 år. Stödet administreras av Försäkringskassan

Läs mer

Barn-och ungdomstandvård och övriga tandvårdsstöd för vuxna administreras via landsting och regioner

Barn-och ungdomstandvård och övriga tandvårdsstöd för vuxna administreras via landsting och regioner Sveriges Tandvårdsstöd 2014 Inger Wårdh, ötdl och docent i Gerodonti vid institutionen för odontologi, Karolinska institutet Alla som bor i Sverige har rätt till ett statligt tandvårdsstöd från och med

Läs mer

Tandvårdshjälpen. vilket stöd har jag rätt till?

Tandvårdshjälpen. vilket stöd har jag rätt till? Tandvårdshjälpen vilket stöd har jag rätt till? Alla som bor i Sverige har rätt till ett statligt tandvårdsstöd från och med det år man fyller 20 år. Stödet administreras av Försäkringskassan (gula pusselbitarna).

Läs mer

Statens tandvårdsstöd

Statens tandvårdsstöd Statens tandvårdsstöd Maria Pettersson Cheftandläkare Ersättningssystem Hälso- och sjukvårdsavgift F Landstingen Nödvändig tandvård Tandvård till vissa sjukdomsgrupper Oral kirurgi som kräver sjukhusresurs

Läs mer

Litteraturunderlag till utvärdering av tandvårdsstöden

Litteraturunderlag till utvärdering av tandvårdsstöden SBU BEREDER RAPPORT 270/2017 Litteraturunderlag till utvärdering av tandvårdsstöden STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK OCH SOCIAL UTVÄRDERING Litteraturunderlag till utvärdering av tandvårdsstöden Innehållsförteckning

Läs mer

Tandvårdstöd genom hela livet

Tandvårdstöd genom hela livet Tandvårdstöd genom hela livet Alla tandvårdsstöd i Sverige och i Västra Götaland Statligt tandvårdsstöd som administreras av Försäkringskassan K B Fri tandvård för barn och ungdomar och för unga vuxna

Läs mer

NLL-2013-05 Foto: Maria Fäldt. Har du rätt till billigare tandvård? Landstingets tandvårdsstöd få tandvård till sjukvårdskostnad

NLL-2013-05 Foto: Maria Fäldt. Har du rätt till billigare tandvård? Landstingets tandvårdsstöd få tandvård till sjukvårdskostnad NLL-2013-05 Foto: Maria Fäldt Har du rätt till billigare tandvård? Landstingets tandvårdsstöd få tandvård till sjukvårdskostnad Foto: Maria Fäldt Ta hand om din mun En god munhälsa är viktigt för att må

Läs mer

Landstingets tandvårdsstöd

Landstingets tandvårdsstöd Landstingets tandvårdsstöd Beställarenheten för tandvård Camilla Ohlsson 0480-841 81 camilla.ohlsson@ltkalmar.se Det särskilda tandvårdsstödet F tandvård vid vissa långvariga sjukdomar eller funktionsnedsättning

Läs mer

Tandvårdsstöd i Sverige 2013

Tandvårdsstöd i Sverige 2013 Tandvårdsstöd i Sverige 2013 Statligt tandvårdsstöd Regeringens reform 1 juli 2008 FÖRSÄKRINGSKASSAN Allmänt tandvårdsbidrag, ATB Högkostnadsskydd Tredje steget Genom tredje steget i tandvårdsreformen

Läs mer

Intentionerna bakom utformning vad händer nu? Samhällsodontologisk förening 2014-10-16

Intentionerna bakom utformning vad händer nu? Samhällsodontologisk förening 2014-10-16 Landstingens tandvårdsstöd Intentionerna bakom utformning vad händer nu? Samhällsodontologisk förening 2014-10-16 Intentionerna bakom landstingens tandvårdsstöd- hur tänkte man? Tandvårdsförsäkring i omvandling

Läs mer

Tredje steget. Förändringar inom Tandvård som led i kortvarig sjukdomsbehandling. Höjd beloppsgräns för förhandsbedömningar inom Nödvändig tandvård

Tredje steget. Förändringar inom Tandvård som led i kortvarig sjukdomsbehandling. Höjd beloppsgräns för förhandsbedömningar inom Nödvändig tandvård 1 2012-12-17 2/2012 Tredje steget Förändringar inom Tandvård som led i kortvarig sjukdomsbehandling Nya anvisningar Höjd beloppsgräns för förhandsbedömningar inom Nödvändig tandvård Barn- och ungdomstandvård

Läs mer

Landstingets tandvårsstöd

Landstingets tandvårsstöd Landstingets tandvårsstöd Annika Lindqvist Bedömningstandläkare, Beställarenheten Regelverk Tandvårdslagen SFS 1985:125, SFS 1998:554 Tandvårdsförordningen 1998:1338 Cirkulär 1998:209 SKL Allmänna råd

Läs mer

Vad kostar det hos tandläkaren. Ann Roosaar Leg tandl Avd f vuxentandvård Odontologiska Inst, KI

Vad kostar det hos tandläkaren. Ann Roosaar Leg tandl Avd f vuxentandvård Odontologiska Inst, KI Vad kostar det hos tandläkaren Ann Roosaar Leg tandl Avd f vuxentandvård Odontologiska Inst, KI Barntandvård Barn och ungdom upp till och med 19 års ålder har fri tandvård och vården betalas av landstinget.

Läs mer

Landstingets tandvårdsstöd enligt 1999 års tandvårdsreform. Utdrag gällande F-tandvård. Version 2013 01 01

Landstingets tandvårdsstöd enligt 1999 års tandvårdsreform. Utdrag gällande F-tandvård. Version 2013 01 01 Landstingets tandvårdsstöd enligt 1999 års tandvårdsreform Version 2013 01 01 Utdrag gällande F-tandvård Landstingets tandvårdsstöd, anvisningar, 2013 1 Allmänt 4 Vuxentandvård som finansieras av landstinget

Läs mer

Tandvårdsstöd för patienter med diabetes

Tandvårdsstöd för patienter med diabetes Tandvårdsstöd för patienter med diabetes Annika Lindqvist Bedömningstandläkare, Beställarenheten Sjukhustandläkare, Tandvårdscentralen Uppsökande munhälsobedömning Högkostnadsskydd Tandvård som led i en

Läs mer

Anvisningarna riktar sig till läkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor och övrig personal inom sjukvården i Dalarna. Version 2015-01-01

Anvisningarna riktar sig till läkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor och övrig personal inom sjukvården i Dalarna. Version 2015-01-01 LANDSTINGETS TANDVÅRDSSTÖD Anvisningar för sjukvården Anvisningarna riktar sig till läkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor och övrig personal inom sjukvården i Dalarna. 2(10) Anvisningarna riktar

Läs mer

Tandvårdsstöd Förändringar 1 januari 2013

Tandvårdsstöd Förändringar 1 januari 2013 Tandvårdsstöd Förändringar 1 januari 2013 Tredje steget i tandvårdsreformen Patient- och Medborgarservice/Tandvård cheftandläkare Tandvårdsstöden Gäller från 2013 Alla som bor i Sverige har rätt till ett

Läs mer

att att Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteutlåtande, Sammanfattning av departementspromemorian, bilaga 1

att att Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteutlåtande, Sammanfattning av departementspromemorian, bilaga 1 Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH 1 (5) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-02-15 P 21 Handläggare: Bo Persson Yttrande över departementspromemorian - Friskare tänder till rimliga kostnader även för

Läs mer

Tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift. Validering av registeruppgifter om tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift vid Socialstyrelsen

Tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift. Validering av registeruppgifter om tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift vid Socialstyrelsen Tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift Validering av registeruppgifter om tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift vid Socialstyrelsen Information: Frida Lundgren, Tel 075-247 34 24, frida.lundgren@sociastyrelsen.se

Läs mer

Anvisningarna riktar sig främst till läkare och psykiatrisjuksköterskor inom sjukvården Dalarna. Version 2015-01-01

Anvisningarna riktar sig främst till läkare och psykiatrisjuksköterskor inom sjukvården Dalarna. Version 2015-01-01 LANDSTINGETS TANDVÅRDSSTÖD Anvisningar för psykiatrin Anvisningarna riktar sig främst till läkare och psykiatrisjuksköterskor inom sjukvården Dalarna. 2(8) Anvisningarna riktar sig främst till läkare och

Läs mer

Maj-Britt Rosèn. Tandhygienist Folktandvården Falköping. CÄT Centrum för äldretandvård

Maj-Britt Rosèn. Tandhygienist Folktandvården Falköping. CÄT Centrum för äldretandvård Maj-Britt Rosèn Tandhygienist Folktandvården Falköping CÄT Centrum för äldretandvård Frisk i munnen hela livet Frisk i munnen hela livet Normal åldrande i munnen Tänderna blir mörkare Tandhalsar/rotytor

Läs mer

Yttrande över departementspromemorian Friskare tänder till rimliga kostnader även för personer med sjukdom och funktionsnedsättning (Ds 2010:42)

Yttrande över departementspromemorian Friskare tänder till rimliga kostnader även för personer med sjukdom och funktionsnedsättning (Ds 2010:42) 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling Handläggare: Viktoria Skog Landstingsstyrelsen Yttrande över departementspromemorian Friskare tänder till rimliga kostnader även för personer

Läs mer

Regelverket för tandvården

Regelverket för tandvården Regelverket för tandvården Det finns flera olika tandvårdsstöd Högkostnadsskyddet för tandvård För varje tandvårdsåtgärd som ingår i högkostnadsskyddet finns ett referenspris som ersättningen i högkostnadsskyddet

Läs mer

INSTRUKTIONER INTYG FÖR F-TANDVÅRD. Tandvård för personer med stora behov på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning

INSTRUKTIONER INTYG FÖR F-TANDVÅRD. Tandvård för personer med stora behov på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning INSTRUKTIONER INTYG FÖR F-TANDVÅRD Tandvård för personer med stora behov på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning F-tandvårdsintyget ska utfärdas till personer som har stora svårigheter

Läs mer

Friskare tänder till rimliga kostnader även för personer med sjukdom och funktionsnedsättning

Friskare tänder till rimliga kostnader även för personer med sjukdom och funktionsnedsättning Ds 2010:42 Friskare tänder till rimliga kostnader även för personer med sjukdom och funktionsnedsättning Förslag om tredje steget i tandvårdsreformen Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Särskilt tandvårdsstöd Juli Tandvårdsenheten Vårdval

Särskilt tandvårdsstöd Juli Tandvårdsenheten Vårdval Särskilt tandvårdsstöd Juli 216 Tandvårdsenheten Vårdval 2 Landstingets särskilda tandvårdsstöd Bakgrund Den 1 januari 213 infördes det så kallade Tredje steget som medförde att nya grupper erhåller stöd,

Läs mer

Anvisningarna riktar sig till läkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor och övrig personal i Dalarna. Version

Anvisningarna riktar sig till läkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor och övrig personal i Dalarna. Version LANDSTINGETS TANDVÅRDSSTÖD Anvisningar för sjukvården Anvisningarna riktar sig till läkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor och övrig personal i Dalarna. 2(10) Anvisningarna riktar sig till läkare,

Läs mer

Särskilt tandvårdsstöd Augusti 2017

Särskilt tandvårdsstöd Augusti 2017 Särskilt tandvårdsstöd Augusti 217 Tandvårdsenheten Vårdval 2 Regionens särskilda tandvårdsstöd Bakgrund Regionens särskilda tandvårdsstödtandvårdsstöd omfattar tre olika delar; Tandvård till personer

Läs mer

2013-02-12 Dnr 63643/2012 1(1) Avdelningen för regler och tillstånd Katrin Westlund katrin.westlund@socialstyrelsen.se

2013-02-12 Dnr 63643/2012 1(1) Avdelningen för regler och tillstånd Katrin Westlund katrin.westlund@socialstyrelsen.se 2013-02-12 Dnr 63643/2012 1(1) Avdelningen för regler och tillstånd katrin.westlund@socialstyrelsen.se Enligt sändlista Remiss nya föreskrifter om förebyggande och behandling av undernäring Socialstyrelsen

Läs mer

Noomi Näsström Områdeschef Medicinsk tandvård. YTTRANDE 2011-02-11 1 (6) Ds 2010:42. Allmänna synpunkter

Noomi Näsström Områdeschef Medicinsk tandvård. YTTRANDE 2011-02-11 1 (6) Ds 2010:42. Allmänna synpunkter 1 Landstingsstyrelsens förvaltning Noomi Näsström Områdeschef Medicinsk tandvård YTTRANDE 2011-02-11 1 (6) Ds 2010:42 Yttrande över departementspromemorian Friskare tänder till rimliga kostnader även för

Läs mer

Remiss av förslag till föreskrift

Remiss av förslag till föreskrift 2013-05-15 Dnr 15279/2013 1(1) Avdelningen för regler och tillstånd monica.jacobson@socialstyrelsen.se Enligt sändlista Remiss av förslag till föreskrifter om ändring i Socialstyrelsens föreskrifter och

Läs mer

Särskilt tandvårdsbidrag

Särskilt tandvårdsbidrag Revisionsrapport Särskilt tandvårdsbidrag Region Halland Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 REVISIONSFRÅGA 2 GENOMFÖRANDE 2 TANDVÅRDSSTÖD 4 STATLIGT

Läs mer

Landstingets tandvårdsstöd - Tillämpningsanvisningar

Landstingets tandvårdsstöd - Tillämpningsanvisningar Landstingets tandvårdsstöd - Tillämpningsanvisningar F-tandvård 2016-08-18 - Tandvård till personer med stora behov på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning Tandvård till personer med stora

Läs mer

Anvisningarna riktar sig främst till läkare och psykiatrisjuksköterskor i Dalarna. Version

Anvisningarna riktar sig främst till läkare och psykiatrisjuksköterskor i Dalarna. Version LANDSTINGETS TANDVÅRDSSTÖD Anvisningar för psykiatrin Anvisningarna riktar sig främst till läkare och psykiatrisjuksköterskor i Dalarna. ENHETEN FÖR TANDVÅRDSSTÖD LANDSTINGETS TANDVÅRDSSTÖD Anvisningar

Läs mer

Anvisningarna riktar sig främst till läkare och psykiatrisjuksköterskor i Dalarna. Version

Anvisningarna riktar sig främst till läkare och psykiatrisjuksköterskor i Dalarna. Version LANDSTINGETS TANDVÅRDSSTÖD Anvisningar för psykiatrin Anvisningarna riktar sig främst till läkare och psykiatrisjuksköterskor i Dalarna. ENHETEN FÖR TANDVÅRDSSTÖD LANDSTINGETS TANDVÅRDSSTÖD Anvisningar

Läs mer

Uppföljning av landstingens särskilda tandvårdsstöd år 2013

Uppföljning av landstingens särskilda tandvårdsstöd år 2013 PM 2014-12-04 Dnr 14/6541 1 (26) Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för vård och socialtjänst Håkan Vestergren Uppföljning av landstingens särskilda tandvårdsstöd år 2013 Sammanfattning Mot bakgrund

Läs mer

Beställarenheten för tandvård. Uppdragsbeskrivning

Beställarenheten för tandvård. Uppdragsbeskrivning Planeringsenheten/Beställarenheten för tandvård Beställarenheten för tandvård Uppdragsbeskrivning Ansvarig för dokumentet Beställarenheten för tandvård Revideras och följs upp Vid behov Fastställd Beslutat

Läs mer

Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård åt äldre och funktionshindrade samt tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling

Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård åt äldre och funktionshindrade samt tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling Rapport Dnr 2006/1488 1(9) Maj 06 Avd för vård och omsorg Bertil Koch Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård åt äldre och funktionshindrade samt tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling Uppföljning

Läs mer

Tandvårdsenheten. Personkrets. Sidan 2 av 17

Tandvårdsenheten. Personkrets. Sidan 2 av 17 Sidan 1 av 17 Tandvårdsenheten Anvisningar för regionens tandvårdsstöd avseende tandvård till personer med stora tandvårdsbehov på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning (F-tandvård) Dessa

Läs mer

Bilaga 11 Tabellering av inkluderade studier i undergrupper.

Bilaga 11 Tabellering av inkluderade studier i undergrupper. Bilaga till rapport Litteraturunderlag till utvärdering av tandvårdsstöden, rapport 270 (2017) 1 (8) Bilaga 11 Tabellering av studier i undergrupper. Tabell 1 Systematiska översikter (SÖ) för grupperna

Läs mer

Beställarenheten för tandvård

Beställarenheten för tandvård Beställarenheten för tandvård Landstingets organisation Beställartand vården Ltkalmar.se 2015-04-01 2 Planeringsenheten Christina Edward enhetschef Beställarenheten för tandvård: Camilla Ohlsson handläggare

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Maria;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Maria; Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord SOSFS 2012:X (M) Utkom från trycket Den x månad 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Maria;

Läs mer

1. Inspektionen för vård och omsorg 2. Polismyndigheten 3. Rättsmedicinalverket 4. Skatteverket

1. Inspektionen för vård och omsorg 2. Polismyndigheten 3. Rättsmedicinalverket 4. Skatteverket 2016-04-14 Dnr 6152/2016 1(1) Avdelningen för regler och behörighet jenny.gaudio@socialstyrelsen.se Sändlista Remiss - Förslag till ändring av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2015:15)

Läs mer

Utvärdering av tandvårdsstöd som regleras genom tandvårdsförordningen och det särskilda tandvårdsbidraget. Delrapport

Utvärdering av tandvårdsstöd som regleras genom tandvårdsförordningen och det särskilda tandvårdsbidraget. Delrapport Utvärdering av tandvårdsstöd som regleras genom tandvårdsförordningen och det särskilda tandvårdsbidraget Delrapport Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att

Läs mer

Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar

Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar 2012-06-26 Dnr: 22501/2011 1(6) Avdelningen för regler och tillstånd Mariana Näslund Blixt mariana.blixt@socialstyrelsen.se Enligt sändlista Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård

Läs mer

Remiss - förslag till föreskrifter om anmälan av allvarliga vårdskador (lex Maria)

Remiss - förslag till föreskrifter om anmälan av allvarliga vårdskador (lex Maria) 2015-09-28 Dnr 2.8-19505/2015 1(1) Avdelningen för verksamhetsstöd och styrning Marie Hansson marie.hansson@ivo.se Enligt sändlista Remiss - förslag till föreskrifter om anmälan av allvarliga vårdskador

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om statligt tandvårdsstöd; SFS 2008:145 Utkom från trycket den 22 april 2008 utfärdad den 10 april 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande

Läs mer

Grupp F1 Utdrag ur Socialstyrelsens blankett SOSFS2012:17 Läkarintyg vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning:

Grupp F1 Utdrag ur Socialstyrelsens blankett SOSFS2012:17 Läkarintyg vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning: Landstingets kansli Folkhälsa och sjukvård/bedömning tandvård bedomningstandlakare@lj.se Grupp F1 3.1 Svår psykisk funktionsnedsättning b 164 Kognitiva funktioner d 2102 d 2301 d 240 Att hantera psykologiska

Läs mer

SOSFS 2008:34 (M) Föreskrifter. Praktisk tjänstgöring för psykologer. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2008:34 (M) Föreskrifter. Praktisk tjänstgöring för psykologer. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2008:34 (M) Föreskrifter Praktisk tjänstgöring för psykologer Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Lathund. Beställa F-kort i Tandvårdsfönster

Lathund. Beställa F-kort i Tandvårdsfönster 1 (9) Lathund Beställa F-kort i Tandvårdsfönster Sida 1/9 2 (9) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Övergripande beskrivning... 3 1.2 Förutsättningar... 3 2 Logga in... 4 3 Ansöka F-kort... 6 3.1 Steg

Läs mer

Tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar

Tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar Socialutskottets betänkande 2011/12:SoU5 Tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar Sammanfattning I betänkandet behandlas proposition 2011/12:7 Tandvård för personer med vissa

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Våld i nära relationer Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling () publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

SOSFS 2012:20 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Fosterdiagnostik och preimplantatorisk genetisk diagnostik. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2012:20 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Fosterdiagnostik och preimplantatorisk genetisk diagnostik. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2012:20 (M) Föreskrifter och allmänna råd Fosterdiagnostik och preimplantatorisk genetisk diagnostik Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Tandvårdshjälpen. vilket stöd har jag rätt till?

Tandvårdshjälpen. vilket stöd har jag rätt till? Tandvårdshjälpen vilket stöd har jag rätt till? Tandvård under 20 år Barn och ungdomar har rätt till avgiftsfri tandvård till och med sista december det år de fyller 19 år. Första besöket på en tandvårdsmottagning

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2005:28) om anmälningsskyldighet enligt lex Maria

Socialstyrelsens författningssamling. Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2005:28) om anmälningsskyldighet enligt lex Maria SOSFS 2010:4 (M) Föreskrifter Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2005:28) om anmälningsskyldighet enligt lex Maria Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling

Läs mer

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Sammanfattning. Vårt dnr: 12/4247 1 (11) 2012-10-23. Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för vård och socialtjänst Håkan Vestergren

Sammanfattning. Vårt dnr: 12/4247 1 (11) 2012-10-23. Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för vård och socialtjänst Håkan Vestergren 2012-10-23 Vårt dnr: 1 (11) Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för vård och socialtjänst Håkan Vestergren Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård åt äldre och funktionshindrade samt tandvård

Läs mer

Regel för Hälso och sjukvård: Munhälsovård inklusive uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård

Regel för Hälso och sjukvård: Munhälsovård inklusive uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Region Stockholm Innerstad Sida 1 (9) 2014-03-10 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering Regel för Hälso och sjukvård: inklusive uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Sjuksköterskor

Läs mer

2011-03-31. Sveriges Tandhygienistförening, STHF, tackar för möjligheten att lämna synpunkter på förslaget.

2011-03-31. Sveriges Tandhygienistförening, STHF, tackar för möjligheten att lämna synpunkter på förslaget. 2011-03-31 Socialdepartementet Mats Nilsson S2010/8847/HS Remiss Departementspromemorian Friskare tänder till rimliga kostnader även för personer med sjukdom och funktionsnedsättning. Förslag om tredje

Läs mer

VERSION Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord

VERSION Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord SOCIALSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord SOSFS 2011:XX (M) Utkom från trycket den månad Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om livsuppehållande

Läs mer

Dnr /2014 1(1) Avdelningen för regler och behörighet Katrin Westlund

Dnr /2014 1(1) Avdelningen för regler och behörighet Katrin Westlund 2014-10-09 Dnr 4.1.35504/2014 1(1) Avdelningen för regler och behörighet Enligt sändlista Remiss upphävande av Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1992:2) om identitetskontroll m.m. av patienter i hälso-

Läs mer

F-tandvård Landstinget Blekinge

F-tandvård Landstinget Blekinge F-tandvård Landstinget Blekinge Tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning De som enligt tandvårdsförordningen (1998:1338) kan ha rätt till tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift är personer

Läs mer

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 2013-11-11 1 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer; beslutade den xx xx 2014. SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

Drygt personer fick nödvändig tandvård och knappt personer fick tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling.

Drygt personer fick nödvändig tandvård och knappt personer fick tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling. DNR 11/5168 2011-12-05 1 (11) Avdelningen för vård och omsorg Håkan Vestergren Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård åt äldre och funktionshindrade samt tandvård som ett led i sjukdomsbehandling

Läs mer

Anvisningar för kommuner och palliativa team

Anvisningar för kommuner och palliativa team LANDSTINGETS TANDVÅRDSSTÖD Anvisningar för kommuner och palliativa team Anvisningarna riktar sig till Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska, biståndsbedömare, LSShandläggare, enhetschef, sjuksköterska, palliativa

Läs mer

Remissvar Ett tandvårdsstöd för alla fler och starkare patienter

Remissvar Ett tandvårdsstöd för alla fler och starkare patienter BESLUTSUNDERLAG 1/1 Regionstyrelsen Remissvar Ett tandvårdsstöd för alla fler och starkare patienter Region Östergötland har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet Ett tandvårdsstöd för alla

Läs mer

SOSFS 2009:27 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2009:27 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2009:27 (M) Föreskrifter och allmänna råd Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:31) om vävnadsinrättningar i hälsooch sjukvården m.m.

Socialstyrelsens författningssamling. Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:31) om vävnadsinrättningar i hälsooch sjukvården m.m. SOSFS 2011:16 (M) Föreskrifter Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:31) om vävnadsinrättningar i hälsooch sjukvården m.m. Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS)

Läs mer

Friskare tänder - till rimliga kostnader (SOU 2007:19)

Friskare tänder - till rimliga kostnader (SOU 2007:19) Sundbyberg 2007-06-25 Vår referens: Karin Sandström Diarienummer 07-153 Ange diarienummer vid all korrespondens Socialdepartementet 103 33 Stockholm Friskare tänder - till rimliga kostnader (SOU 2007:19)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Pensionärsrådet KPR

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Pensionärsrådet KPR SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala Pensionärsrådet Sid 1(10) Sammanträdesdatum 2014-10-14 Plats KS-salen Stadshuset Tid Kl. 13:15 16:30 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Stadshuset Paragrafer

Läs mer

SOSFS 2007:10 (M och S) Föreskrifter och al männa råd Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2007:10 (M och S) Föreskrifter och al männa råd Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2007:10 (M och S) och allmänna råd Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2002:11) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

Socialstyrelsens författningssamling. Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2002:11) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. SOSFS 2013:2 (M) Föreskrifter Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2002:11) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling

Läs mer

SOSFS 2011:11 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Hälsoundersökning av asylsökande m.fl. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2011:11 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Hälsoundersökning av asylsökande m.fl. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2011:11 (M) Föreskrifter och allmänna råd Hälsoundersökning av asylsökande m.fl. Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter

Läs mer

Tandvårdslag (1985:125)

Tandvårdslag (1985:125) Tandvårdslag (1985:125) SFS nr: 1985:125 Departement/myndighet: Socialdepartementet Utfärdad: 1985-03-14 Ändrad: t.o.m. SFS 2008:346 Inledande bestämmelse 1 Med tandvård avses i denna lag åtgärder för

Läs mer

Begreppet allvarlig sjukdom eller skada i ett försäkringsmedicinskt sammanhang

Begreppet allvarlig sjukdom eller skada i ett försäkringsmedicinskt sammanhang 2014-05-09 Dnr 3.1-10780/2014 1(5) Begreppet allvarlig sjukdom skada i ett försäkringsmedicinskt sammanhang Utgångspunkter Utgångspunkter för Socialstyrelsens beskrivning av vad begreppet allvarlig sjukdom

Läs mer

Ändring av övergångsbestämmelserna till lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd

Ändring av övergångsbestämmelserna till lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd Ds 2010:2 Ändring av övergångsbestämmelserna till lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister; SFS 2009:370 Utkom från trycket den 19 maj 2009 utfärdad den 7 maj 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2005:28) om anmälningsskyldighet enligt lex Maria

Socialstyrelsens författningssamling. Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2005:28) om anmälningsskyldighet enligt lex Maria SOSFS 2013:3 (M) Föreskrifter Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2005:28) om anmälningsskyldighet enligt lex Maria Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling

Läs mer

LANDSTINGETS TANDVÅRDSSTÖD FÖR VUXNA

LANDSTINGETS TANDVÅRDSSTÖD FÖR VUXNA LANDSTINGETS TANDVÅRDSSTÖD FÖR VUXNA Information för kommuner Informationen riktar sig till medicinskt ansvariga sjuksköterskor, biståndsbedömare, LSS-handläggare, enhetschefer, sjuksköterskor och omvårdnadspersonal

Läs mer

Regler om Särskilt Tandvårdsstöd i Västra Götaland 2015 Version 1

Regler om Särskilt Tandvårdsstöd i Västra Götaland 2015 Version 1 S Regler om Särskilt Tandvårdsstöd i Västra Götaland 2015 Version 1 Särskilt Tandvårdsstöd i Västra Götaland Patienten ska vara folkbokförd i Västra Götaland därmed omfattas inte bland andra asylsökande.

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vissa åtgärder i hälso- och sjukvården vid dödsfall;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vissa åtgärder i hälso- och sjukvården vid dödsfall; Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Tf. chefsjurist Pär Ödman SOSFS 20XX:XX (M) Utkom från trycket den dag månad år Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vissa åtgärder

Läs mer

SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter. Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter. Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Riktlinjer för uppsökande tandvård i Region Skåne

Riktlinjer för uppsökande tandvård i Region Skåne 2005-04-12 Riktlinjer för uppsökande tandvård i Region Skåne Dessa riktlinjer föreslås komplettera cirkulär 1998:209, Svenska kommunförbundet/landstingsförbundet och ligga till grund för lokala överenskommelser,

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om ansökan om deltagande i försöksverksamhet

Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om ansökan om deltagande i försöksverksamhet Arbetsutskotttet Bilaga 2017-04-10 Ärende 8 2017-03-14 1 (4) Dnr 2017:00205 Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om ansökan om deltagande i försöksverksamhet Betyg från årskurs 4 i grundskolan,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialförsäkringsregisterlagen (1997:934); SFS 2001:413 Utkom från trycket den 15 juni 2001 utfärdad den 7 juni 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Läkarutlåtande om hälsotillstånd

Läkarutlåtande om hälsotillstånd Läkarutlåtande om hälsotillstånd 1 (3) Använd "Fortsättningsblad läkarutlåtande" (FK 3201) om utrymmet inte räcker. Om du inte känner patienten ska han eller hon styrka sin identitet genom legitimation

Läs mer

Anvisningar 2013-01-01. Sidan 1 av 7

Anvisningar 2013-01-01. Sidan 1 av 7 Anvisningar N 2013-01-01 Landstingets tandvårdsstöd Nödvändig tandvård (N-tandvård) Sidan 1 av 7 Tandvårdsgruppen Anvisningar för landstingets tandvårdsstöd avseende nödvändig tandvård till vissa äldre

Läs mer