Ebba Strandberg RAPPORT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ebba Strandberg RAPPORT"

Transkript

1 RAPPORT 8/

2 Innehållsförteckning Bakgrund... s. 3 Metod... s. 4 Verksamhetens historia... s. 6 Verksamheten i dag... s. 6 Min handledare...s.10 Mina uppgifter... s. 10 Kontakter... s. 10 Kunskaper från MDH... s. 10 Sammanfattning... s. 12 Källor... s. 16 Bilaga: Exempelintervju... s. 17 Arbetsgivaren och handledarens kontaktuppgifter... s. 20 2

3 ITE305 Mälardalens h gskola Bakgrund Jag valde att praktisera på Skepparbacken F rsäljning AB eftersom jag var bekant med några av de anställda sedan tidigare. Jag hade tidigare pratat med de anställda på Skepparbacken om att skriva informationsmaterial åt dem och tänkte därf r att det kunde gynna båda parter om jag gjorde min praktik där. Jag bes kte f retagets kontor och frågade VD:n om jag kunde praktisera hos dem, och det kunde jag. F retagets informationstexter skrivs f r närvarande av f retagets VD eftersom f retaget saknar en person som enbart arbetar med kommunikation. Jag tror att det är vanligt f rekommande bland både stora och små f retag att inte ha något upprättat system f r f retagets kommunikation och ville därf r utforska problemet närmare. Trots att jag f rstod att det var en annorlunda praktiksituation jag skulle ge mig in i ville jag ta mig an utmaningen. Ett f rtydligande Skepparbacken F rsäljning AB kallar sig även f r Skipperback. Båda dessa namn refererar alltså till samma f retag. Skrämmande mängder siffror på konferensrummets w hiteboard efter ett viktigt m te. 3

4 Metod Intervjuer Jag intervjuade några av de anställda på Skipperback samt två kunder för texterna jag skrev till hemsidan. Då bestämde vi en tid och så ställde jag mina frågor. När jag intervjuade Skipperbacks anställda skrev jag anteckningar på datorn eftersom vi befann oss på kontoret. När jag intervjuade kunderna spelade jag in intervjun med min mobil samtidigt som jag tog anteckningar med papper och penna. Jag hade även flera mindre formella intervjuer med min handledare. Dessa uppstod naturligt under arbetets gång när jag behövde mer information. Då ställde jag frågor och skrev ner enkla anteckningar för hand utifrån det min handledare sade. Litteratur Jag har grundat mycket av mitt arbete under praktiken på principerna för lättläst som presenteras i Lättläst - så funkar det (2007). Jag har även baserat mycket av mina beslut under praktiken och min rapport på Information Design Workbook (2009). Observationer Jag samlade in mycket information genom observationer. Jag hade med mig min kamera dagligen och dokumenterade det som hände. Jag skrev även ner anteckningar om jag upptäckte något som kunde vara användbart för min rapport eller för uppgifterna jag utförde för Skipperback. Genom att vara med de anställda dagligen fick jag även en inblick i hur arbetet går till på Skipperback. Analys av befintligt material Jag fick länken till Skipperbacks tidigare webbplats och kunde alltså analysera deras tidigare material. Deras gamla webbplats var väldigt texttung och informationstät. Jag hämtade en del information till mina uppgifter härifrån, men använde främst webbplatsen till att bekanta mig med Skipperback och deras produkter. 4

5 Skisser Jag fick skisser på hur företaget ville att webbplatsens layout skulle vara. Jag valde ett passande WordPress-tema utifrån dessa. Skisserna jag fick på w ebbplatsens tänkta layout. Omvärldsanalys Jag tittade runt på konkurrenternas webbplatser för att se hur de såg ut och för att se hur de andra företagen beskrev sina affärssystem. Min handledare var dock tydlig med att han inte ville att Skipperback skulle framställas på samma sätt. Tidigare kunskaper I somras arbetade jag som kommunikatör på Seco Tools. Min arbetsuppgift var att skriva texter till företagets webbplats. Denna erfarenhet var till stor nytta under min praktik, särskilt eftersom arbetsuppgifterna liknade varandra. Framför allt kände jag mig mer självsäker och bekväm med mina uppgifter. Tidsplan Min handledare gav mig inga deadlines, men eftersom min praktik var på ungefär fyra veckor blev detta automatiskt min deadline för mina uppgifter. Jag var på Skipperbacks kontor ungefär sex timmar dagligen. Rapporten skrev jag på varje dag efter praktiken. 5

6 Verksamhetens historia Magnus Hult arbetade tidigare med affärssystem men tröttnade på att de var krångliga, oanvändbara och krävde mycket IT-kunskaper. Magnus pratade därför med Erik Trangärd och tillsammans bestämde de sig för att bygga ett enklare, billigare och helt enkelt bättre system. Januari 2010 slutade företagets anställda med sina andra jobb för att satsa allt på Skipperback. Våren 2011 fick de första kunderna tillgång till Agimo. Verksamheten i dag Verksamhetsområde och kunder Skipperback bygger och säljer applikationer som ska fungera som verksamhetsstöd, alltså affärssystem. Deras målgrupp är handelsföretag som säljer till andra företag, exempelvis grossister. Ekonomi Eftersom företaget är ungt är dess ekonomiska situation något instabil. De anställda och deras yrkeskategorier På Skipperback är fyra personer anställda: Magnus Hult - VD och systemarkitekt Erik Trangärd - Programmerar användargränssnitt för persondatorer Kim Eriksson - Programmerar gränssnitt för surfplattor och smartphones Oscar Linderholm - Ansvarig för databas och funktionalitet Säljarna Stefan Hult och Håkan Hult arbetar också på företaget vid behov. Företagets organisation Magnus Hult är den som bestämmer inom Skipperback, både formellt och informellt (bland annat har han ett eget kontor och får sista ordet i de flesta beslut som rör företaget). Skipperbacks anställda diskuterar dock fram gemensamma lösningar för affärssystemet utifrån Magnus krav, kundernas behov och vad som är möjligt att förverkliga rent tekniskt. Målet är att deras 6

7 produkter ska vara så enkla att använda som möjligt. Eftersom Erik Trangärd äger 10% av företaget har han också mer att säga till om än Skipperbacks övriga anställda, vilket bland annat märks vid beslutfattning inom företaget. Anställningssituation Företaget arbetar mycket genom informella kanaler och annonserar inte ut lediga tjänster. För tillfället tillåter deras ekonomi inte nyanställningar. Företagets kärnvärden Allt vi gör ska vara enkelt för användaren. Det ska vara enkelt och bekymmerslöst att vara kund hos oss. Det ska vara roligt att jobba hos oss. Utrustning och programvaror På Skipperback använder de sig bara av webbaserade produkter eller open source-programvaror. Företagets VD anser att dessa är stabila och säkra lösningar och att webbaserade programvaror är bekymmersfria och tillåter samarbete över geografiska gränser. Skipperback använder sig uteslutande av Apples produkter. Alla har en varsin iphone4 och MacBook Air. På Skipperback föredrar man Apples produkter och w ebbaserade programvaror. 7

8 Företagets externa kommunikation Företagets kommunikation med omvärlden fungerar i dagsläget ganska dåligt. Företaget kommunicerar främst med sina kunder genom direkta kontakter så som kundbesök eller per telefon. Företagets texter skrivs av Skipperbacks VD, men någon hemsida finns inte. Företaget skickar inte heller utskick till sina kunder eller intressenter. De texter som skrivs har alltså ingen kanal och når därför inte ut till mottagaren. Företagets interna kommunikation Företagets interna kommunikation fungerar genom samtal, antingen ansikte mot ansikte eller via telefon eller Skype. Skipperbacks anställda använder även samarbetsverktyg så som Google documents där de skriver och delar diverse anteckningar. Företagets VD beskriver deras kommunikation som ad hoc. Skipperback har även fredagsmöten och morgonmöten, men på de sistnämnda närvarar inte VD:n utan bara programmerarna. Hur Skipperback får in uppdrag Företaget får in uppdrag genom att ringa och kontakta företag. De hör även via kontakter om olika företag behöver ett nytt affärssystem. Då åker de och besöker dem för att sälja in sitt system. Hur Skipperback tar fram projektidéer Företaget jämför systemets funktioner med målgruppens behov. Utifrån detta tar de fram det som saknas. Företagets VD ger förslag på vad som behöver göras och hur det ska funka, sedan byggs detta när tid finns. Kontoret Skipperbacks kontor ligger i centrala Västerås i Melkerhuset. Skipperback delar lokal med ett litet arkitektkontor vid namn Eva Trangärd Arkitektkontor AB. Skipperbacks del av kontoret är belägen längst ner i lokalen intill lunch- och fikautrymmet. VD:n håller till i en inglasad del av kontoret. Dels kanske för att han ska kunna tala ostört i telefon, men jag tror även att han sitter isolerad för att hierarkin inom företaget ska vara tydligare. Arkitektkontoret är betydligt mer städat och enhetligt inrett än 8

9 ITE305 Mälardalens h gskola Skipperbacks del av kontoret. Skipperbacks anställda har exempelvis olika kontorsstolar, mycket saker på sina arbetsbord samt en gammal svart skinnsoffa i den inglasade delen av kontoret. Ett typiskt skrivbord på Skipperback. VD:ns hund Jaga brukar också vara med på kontoret dagligen. Social sam aro De anställda på Skipperback har en mycket stark sammanhållning; de äter gemensamma luncher nästan varje dag, spelar Fifa på sina raster och avnjuter fredags l tillsammans då och då. Jag tror att den starka sociala samvaron beror på att de 9

10 anställda är så få och att de är så likasinnade. Min handledare Min handledare var Magnus Hult, företagets VD (för kontaktuppgifter se s. 20). Mina uppgifter Jag fick i uppgift att upprätta en hemsida åt företaget. Hemsidan skulle innehålla information om företaget, företagets referenser, produktinformation, en roadmap samt företagets kontaktuppgifter. Jag fick även i mån av tid i uppgift att skriva produktblad åt företaget och texter till utskick. Kontakter På arbetsplatsen Magnus Hult - VD och systemarkitekt Erik Trangärd - Programmerar användargränssnitt för persondatorer Kim Eriksson - Programmerar gränssnitt för surfplattor och smartphones Oscar Linderholm - Ansvarig för databas och funktionalitet Stefan Hult - Säljare, arbetar deltid Håkan Hult - Säljare, arbetar deltid Utanför arbetsplatsen Anders Carlzon - Konsult Karl Trangärd - Illustratör Eva Trangärd - Arkitekt Charlotta Johansson - Arkitekt Jinny Huldt Löfgren - Inredningsarkitekt Hans Eskilsson - Kund, VD för Vänern Potatis & Grönsaker AB Simon Nilsson - Kund, anställd på Vänern Potatis & Grönsaker AB Stefan - Revisor på Vänern Potatis & Grönsaker AB Kunskaper från MDH Erfarenhet av skarpa projekt Under min utbildning har vi flera gånger haft skarpa projekt. Det är bra att tidigare ha haft en uppdragsgivare eftersom man då 10

11 varit tvungen att balansera deras krav mot de informationsdesignprinciper vi lärt oss. Men det är en utmaning att försöka tillfredsställa såväl uppdragsgivaren, målgruppen och den plikttrogna informationsdesignern inom sig. Ofta får man kompromissa långt bortom det man egentligen är villig att göra ur ett informationsdesignperspektiv. Exempelvis hade Skipperback en bestämd uppfattning om hur webbplatsen skulle se ut och vad den skulle innehålla. Dessa saker tror jag inte de bestämt utifrån målgruppens önskemål och behov, vilket förmodligen varit bättre eftersom webbplatsen är till för dem. Kunskaper om designprocessen Under min utbildning har vi flera gånger diskuterat och praktiserat designprocessen, och under min praktik har dessa kunskaper varit användbara. Jag börjar bli allt mer rutinerad på att avgränsa målgruppen och ha den i åtanke, att samla in lämplig information, analysera denna, att göra ständiga urval och att försöka anpassa materialet till målgruppen. Dock kan det vara svårt att arbeta enligt denna modell när uppdragsgivaren har sina önskemål. Kurserna Lättläst och Webbpublicering Min handledare efterfrågade enkla beskrivningar och lättförståeliga texter. Därför kom de kunskaper jag fått under kursen Lättläst till stor nytta. Jag försökte skriva i aktiv form, undvika vänstertunga meningar, använda vardagliga och enkla uttryck samt skriva både korta meningar och texter i allmänhet. Jag presenterade även mycket av informationen i punktlistor för att den skulle vara mer överskådlig (Sundin 2007 s ). I kursen Webbpublicering byggde vi en hemsida åt ett företag. Denna erfarenhet visade sig vara av stor nytta eftersom jag visste vilka problem vi stött på under den kursen och vilka lösningar vi hittat. De kunskaper jag fått i WordPress hade jag stor användning av eftersom de gjorde att jag kunde arbeta mer självständigt med webbplatsens uppbyggnad. Intervjuteknik Vi har flera gånger under utbildningen berört intervjuteknik, senast under introduktionen till denna kurs. Därför börjar jag 11

12 känna mig allt bekvämare med att intervjua folk. Det är tacksamt eftersom jag under min praktik gjorde flera intervjuer. Sammanfattning Vad jag gjorde under min praktik Jag valde ett passande WordPress-tema utifrån skisserna jag fått. Företaget hade en tydlig bild av vilken information som skulle finnas på webbplatsen och vilken tonen skulle vara. Eftersom webbplatsens innehåll var bestämt började vi genast med skrivandet av texterna. Jag och min handledare skrev texterna tillsammans. Det fungerade oväntat bra, eftersom han har goda kunskaper i systemet och jag i själva skrivandet. Jag och min handledare skrev även texter till utskick tillsammans. Med hjälp av verktyget MailChimp skapade jag en kampanj där vi presenterade systemet och hänvisade till den nya hemsidan. Eftersom Skipperback saknade logotyp fick jag kontakta det intilliggande arkitektkontorets illustratör. Jag lyssnade till Skipperbacks önskemål, letade fram några logotyper på som liknade det de efterfrågat och skickade dessa till illustratören. Utifrån våra förslag skapade han en logotyp till företaget som används på deras webbplats och i deras utskick. Två glada kunder på Vänern Potatis & Grönsaker AB som jag fotograferade och intervjuade till w ebbplatsen. 12

13 Jag fick även ansvara för bilder till hemsidan. Vi åkte bland annat till Lidköping för att träffa några kunder på Vänern Potatis & Grönsaker AB som jag intervjuade och fotograferade till webbplatsen. Skipperbacks kontaktuppgifter skrev jag på ett vykort för att få in mer bilder på webbplatsen och göra den mer lekfull, vilket min handledare efterfrågat. Jag bad även illustratören på arkitektkontoret att göra porträtt på Skipperbacks anställda (se bild på försättsbladet). Webbplatsen finns att skåda i sin helhet på: Skipperbacks kontaktuppgifter. Bilden är skapad av mig för w ebbplatsen. Problem jag stötte på Jag tycker att det både var ett problem och en fördel att jag inte visste någonting om affärssystem när jag började min praktik. Det var väldigt jobbigt när jag skulle börja skriva eftersom jag först var tvungen att sätta mig in i allt och lära mig en massa termer. Men samtidigt var det fördelaktigt att inte vara insatt, för jag kunde granska både mitt och andras material mer kritiskt och formulerade mig inte på samma invanda och tekniska sätt som de andra inom branschen. Ett annat problem jag stötte på var att mitt och min handledares arbetssätt skilde sig åt. Jag tycker om att få tydliga instruktioner så att jag kan planera mitt arbete. Min handledare är mer quick and dirty i sitt arbetssätt. Han planerar ingenting och gav mig väldigt vaga uppgiftsbeskrivningar. Min handledare kunde även ändra sig angående texterna han ville ha och webbplatsens 13

14 innehåll överhuvudtaget. Men jag insåg snabbt att jag gjorde bäst i att finna mig i situationen, ta eget ansvar och göra mitt bästa. Återigen stötte jag på det problem som jag ofta stött på i min roll som informationsdesigner; uppdraget man får är inte lösningen på uppdragsgivarens egentliga problem. Skipperback efterfrågade en webbplats och texter för företagets externa kommunikation. Men egentligen tror jag företaget i första hand är i stort behov av en tydlig intern kommunikation. I mitt arbete med att skriva texter till hemsidan upptäckte jag att de anställda på Skipperback inte tänkt igenom vissa saker: Vilka är egentligen företagets kärnvärden? Vad vill företaget uppnå? Hur ska de göra det? Jag tror inte att de anställda på Skipperback tänkt igenom dessa saker. Detta försvårade mitt uppdrag avsevärt. Trots att vi otaliga gånger under min utbildning behandlat designprocessen och dessutom haft många skarpa projekt är det alltid en utmaning att applicera sina kunskaper på en reell situation. Ofta får informationsdesignperspektivet ge vika för uppdragsgivarens egna önskemål. När jag gjorde webbplatsen hade exempelvis företaget en mycket bestämd uppfattning om hur den skulle se ut och vara strukturerad. Denna föreställning var svår att påverka trots att den kanske inte var optimal informationsdesingmässigt sett. I Information Design Workbook betonas att bra informationsdesign är målgruppsanpassad och inte baserad på uppdragsgivarens föreställning om vad målgruppen vill ha och behöver (Baer 2009 s ). Jag kan inte påstå att webbplatsen jag gjort under min praktik lever upp till dessa krav. Sedan uppstod så klart flera tekniska problem. Bland annat råkade min handledare ödelägga hela webbplatsen under min sista vecka på praktiken. Som tur är hade jag sparat allt material separat, så återuppbyggnaden av webbplatsen tog inte så lång tid. Lärdomar Man lär sig faktiskt oväntat mycket av att vara ute i arbetslivet. Många av insikterna från arbetslivet är svåra att sätta fingret på, men de kunskaper jag är medveten om att jag tar med mig 14

15 tänkte jag beskriva här. Den främsta lärdomen (och chocken) är hur saker och ting fungerar på riktigt, vilket skiljer sig mycket från hur det fungerar inom utbildningsväsendets trygga bubbla. Man får försöka anpassa kunskaperna man har från utbildningen på den emellanåt kaotiska tillvaron på en arbetsplats. Exempelvis kan man ha en arbetsgivare med bestämda uppfattningar om hur saker ska fungera, trots att lösningarna inte är optimala informationsdesignmässigt sett. Då får man kompromissa, och resultatet blir inte alltid perfekt. Jag fick nys om webbtjänsten som man kan skapa e-postlistor i och skicka ut kampanjer via. Verktyget är kostnadseffektivt (Standardfunktionerna är gratis upp till 2000 prenumeranter, därefter rör det sig om några hundralappar och uppåt) och jag tror att det kan vara mycket användbart för en informatör. Hur bra utbildning man än har i ryggen är det ytterst svårt att vara väl förberedd på att komma ut i arbetslivet. Men det jag tycker att jag haft mest nytta av i min utbildning är att den är så praktisk och att vi ofta haft skarpa projekt. Kopplingen mellan teori och praktik är inte ett mysterium man behöver klura ut på egen hand under praktiken. Det vore nog bra att ha praktik fler gånger än en, eller under en längre period. Då kunde man praktisera på flera ställen, kanske testa på olika yrken och få insikt i hur saker och ting fungerar på andra arbetsplatser. En annan lärdom jag fått under min praktik är bekräftelsen på att jag är inne på rätt väg. Trots att min praktik varit ganska kaotisk emellanåt känner jag verkligen att jag vill arbeta med kommunikation och formgivning i framtiden också. Däremot är jag inte säker på om jag i framtiden vill jobba inom ett IT-företag med bara manliga anställda. Men jag har verkligen fått smak på arbetslivet som väntar mig efter min utbildning. 15

16 Källor Litteratur Baer, Kim (2009) Information Design Workbook. Graphic approaches, solutions, and inspiration + 30 case studies. Rockport Publishers. Sundin, Maria (2007) Lättläst - så funkar det. Jure Förlag. Elektroniska källor Dribbble, en bildbank där designers delar med sig av skärmdumpar på designen de arbetar med (www). Hämtat från Hämtat 28 november Skipperbacks gamla webbplats (www). Hämtat från Hämtat 14 november MailChimp, verktyg för kampanjer via e-post (www). Hämtat från Hämtat 24 november

17 Bilaga Exempelintervju Intervju med Magnus Hult om företaget Hur bildades företaget? - Jag arbetade som konsult på ett företag med att införa ett system. Jag insåg att alla affärssystem var krångliga, oanvändbara och krävde mycket IT-kunskaper. Eftersom alla inom branschen gör på samma sätt tyckte jag att det var onödigt att systemen var olika. Allt klassades som kundanpassningar. Jag ville göra det enklare, bättre och billigare. Jag pratade därför med Erik Trangärd och vi bestämde oss för att bygga ett bättre system. Det var svårare än vi trodde och tog längre tid än vi tänkt oss, men i dag finns Agimo. Vi bestämde snabbt att satsa på en specifik bransch och valde handelsföretag. Vi bestämde också att systemet skulle vara webbaserat. Det är framtiden och gör allt mycket enklare. Vi försöker förenkla systemet hela tiden. Sensommaren 2009 började företaget arta sig. Januari 2010 slutade vi med våra andra jobb och satsade allt på Skipperback. Våren 2011 fick de första kunderna tillgång till Agimo. Hur många anställda har Skipperback? Vilka yrkeskategorier har ni? - Fyra stycken; Magnus Hult - VD och systemarkitekt Erik Trangärd - Programmerar användargränssnitt för persondatorer Kim Eriksson - Programmerar gränssnitt för surfplattor och smartphones Oscar Linderholm - Ansvarig för databas och funktionalitet Hur fungerar företagets organisation? - Jag styr och bestämmer. Men gällande systemet har vi diskussioner och kommer fram till gemensamma lösningar utifrån kundens behov, mina krav och vad som är möjligt rent tekniskt. Och vad som blir enkelt. 17

18 Vad har ert företag för inriktning och hur ser organisationen ut? - Vi bygger applikationer som ska fungera som verksamhetsstöd. Vår målgrupp är handelsföretag som säljer till andra företag, alltså typ grossister. Är ert företag lokalt, nationellt eller internationellt? - Nationellt. Har företaget några kärnvärden? Vilka är de? - Allt vi gör ska vara enkelt för kunden och för användaren. Det ska vara trevligt och bekymmerslöst att vara kund hos oss. Det ska vara roligt att jobba här. Varför heter systemet Agimo? - Det skulle heta Amigo the friendly system, men det fanns för många saker som hette Amigo, så vi bytte plats på två bokstäver. Hur ser företagets ekonomi ut? - Den ser ut som alla andra produktutvecklingsföretags ekonomi ser ut i början av en livscykel; jävligt skruttig. Vi löser detta genom att försöka sälja systemet, kapitalisera det vi byggt. Vilken är anställningssituationen? - Vi arbetar genom informella kanaler och skulle aldrig annonsera ut lediga tjänster. Om vi hade råd skulle vi anställa folk. Framför allt en säljare vore bra, samt någon som sysslar med marknadsföring. Vi börjar övergå från utvecklingsföretag till produktföretag. Hur fungerar företagets (text)kommunikation i dag? - Sinnessjukt dåligt. Den är mer eller mindre obefintlig. Texterna skrivs av mig. Kommunikationen består främst av mänskliga relationer och direkta kontakter. Vad använder ni för utrustning och program? Vilken är tekniknivån och varför? - Vi använder bara webbaserade produkter eller open source-programvaror. Det är stabila och säkra lösningar. 18

19 Webbaserade programvaror är bekymmersfria och tillåter samarbete över geografiska begränsningar. Umgås ni som jobbar på Skipperback mycket? - Vi fikar, äter gemensamma luncher och dricker så mycket öl vi bara kan. 19

20 Arbetsgivaren och handledarens kontaktuppgifter Skepparbacken Försäljning AB Kopparbergsvägen Västerås Min handledare: Magnus Hult Telefonnummer: E-postadress: 20

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport Utvärdering att skriva för webben Snabbrapport. Jag är 3 3 6 6 7 7 kvinna man egen definition. Befattning 3 3 assistent bibliotekarie chef annan 3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet? Inte alls

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 8, januari 2015 * * * * *************************************************** Checklista för ett

Läs mer

Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012.

Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012. PROJEKT: DICE Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012. UPPDRAG Uppgiften är att arbeta med den första delen av teknikutvecklingsprocessen d.v.s.

Läs mer

Uppdragsgivare. Behov

Uppdragsgivare. Behov Uppdragsgivare Vi har fått i uppdrag av ett utbildningsföretag att utveckla ett program för att lärare på bästa sätt ska kunna undervisa och utbilda gymnasieelever i presentationsteknik. Utbildningsföretaget

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper i världens bästa förening! Våren 2012 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen FUF-radion Vem

Läs mer

Användbarhet och Webbutveckling för mobila enheter. Behovsanalys

Användbarhet och Webbutveckling för mobila enheter. Behovsanalys Användbarhet och Webbutveckling för mobila enheter Behovsanalys Kurshemsidan Böcker mobilutveckling Dokumentation/Inlämningar Kommer på hemsidan (tills på måndag?) Nästa vecka: Planeringsdokument (Scrum)

Läs mer

Modul 7 Att söka arbete För Handledare

Modul 7 Att söka arbete För Handledare Modul 7 Att söka arbete För Handledare Kindly reproduced from Foundations for Work project with permission from DiversityWorks (Project no 2012-1-GB2-LEO05-08201) Introduktion Söka efter ett jobb kan ta

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Handledning och checklista för klarspråk

Handledning och checklista för klarspråk Handledning och checklista för klarspråk i Brottsofferjouren 2015-02-24 Innehåll Vad är klarspråk?... 2 Varför ska vi skriva klarspråk?... 2 Hur du kan använda checklistan... 2 Innan du börjar skriva...

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Mina listor. En Android-applikation. Rickard Karlsson 2013-06-09. Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu.

Mina listor. En Android-applikation. Rickard Karlsson 2013-06-09. Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu. Mina listor En Android-applikation Rickard Karlsson 2013-06-09 Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu.se Innehållsförteckning 2. Innehållsförteckning 3. Abstrakt 4. Inledning/bakgrund

Läs mer

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN 1 2 Innehåll Konsten att söka jobb... sid 05 Söka annonserade jobb... sid 07 Innehållsidé till grundläggande brev... sid 08 Innehållsidé

Läs mer

P R O J E K T : D I C E

P R O J E K T : D I C E P R O J E K T : D I C E Ett projektarbete i svenska, entreprenörskap och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2013. UPPDRAG Uppgiften är att arbeta med den första delen av utvecklingsprocessen

Läs mer

Självhjälpsprogram för ADHD. Del 1 Att hitta din väg

Självhjälpsprogram för ADHD. Del 1 Att hitta din väg Självhjälpsprogram för ADHD Del 1 Att hitta din väg Välkommen till vårt självhjälpsprogram för ADHD. Detta program ger dig verktygen att använda din ADHD som en superkraft för att hitta till ett bra liv..

Läs mer

Om kompetens och lärande

Om kompetens och lärande Om kompetens och lärande Vi bär på mycket mer kunskap än vi tror och kan så mycket mer än vi anar! När som helst i livet har du nytta och glädje av att bli medveten om delarna i din kompetens. Du funderar

Läs mer

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers Adeptguide Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers 1 Innehåll 1. Så här används guiden... 4 2 Översikt över mentorprogrammet... 5 2.1 Syfte och mål med mentorprogrammet... 5 2.2 Mentorprogrammets

Läs mer

Programmering på papper. Datorer, programmering och instruktioner

Programmering på papper. Datorer, programmering och instruktioner Programmering på papper Lektion 1 av Valentina Chapovalova, valentina.chapovalova@gmail.com Datorer, programmering och instruktioner Uppskattningen är att lektionen kommer ta 40-50 minuter, men det beror

Läs mer

Projektrapport. Till Projektet Bluetoothstyrd bil

Projektrapport. Till Projektet Bluetoothstyrd bil Till Projektet Bluetoothstyrd bil Av Erik Olsson Fornling Handledare: Fredrik Johansson n söndagen den 18 mars 2012 Sidan 1 (7) Sammanfattning Jag har byggt om en gammal radiostyrd bil och bytt ut all

Läs mer

Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet

Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet Datavetenskap Opponent(er): Markus Fors Christian Grahn Respondent(er): Christian Ekström Per Rydberg Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet Oppositionsrapport, C/D-nivå

Läs mer

Varumärket Doro. Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin

Varumärket Doro. Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin Varumärket Doro Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin Doros identitet och position Vision? Doros vision är att bli varumärket Varifrån? Doro är en svensk världsmedborgare med 35 års

Läs mer

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba Min arbetsplats Här fyller du i information om din arbetsplats. Arbetsplats:... Adress:... Handledare:... Telefonnummer:... Annan kontaktperson:...

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 9/7-2012 Projekttid: 18 juni 29 juni Stödmottagare (organisation): Josephine Svärd Journalnummer: Projektnamn: Konstutställning 1.2 Sammanfattning

Läs mer

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster KOMM UNIKATIONSRIKTLINJER 117 7 VÅRDGUIDENS E -TJÄNSTE R 2.0.DOCX Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjerna

Läs mer

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster KOMM UNIKATIONSRIKTLI NJER 1177 VÅRDGUIDENS E -TJÄNSTE R 1_0.DOCX Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjerna

Läs mer

Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag

Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag Av Tobias Lindström Innehållsförteckning Introduktion... 1 Bakgrund... 1 Inledning... 1 Del två: Min syn på aktiviteter

Läs mer

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba Min arbetsplats Här fyller du i information om din arbetsplats. Arbetsplats:... Adress:... Handledare:... Telefonnummer:... Annan kontaktperson:...

Läs mer

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Den 27 Juni 2013 Evaluation North Analys av Grupp 3 2013-06-27 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Till dig som LIA-handledare

Till dig som LIA-handledare Y Till dig som LIA-handledare Grattis! Du har tackat ja till uppgiften att vara handledare för en KY-student på din arbetsplats en uppgift som kan vara både lärorik, stimulerande och ansvarsfull. Inom

Läs mer

Metoder för datainsamling

Metoder för datainsamling Metoder för datainsamling Föreläsning 16/10-2002 Christina von Dorrien Kapitel 9.4, 12-13 Användarcentrerad designmetodik Analysera användare, användningssituation och uppgift Testa och utvärdera designförslag,

Läs mer

Att skapa en webbplats

Att skapa en webbplats Att skapa en webbplats En introduktion till ämnet med vägledning, tips och råd Andreas Ellhar 2014 1 Innehållsförteckning 1. Syfte med webbplatsen s. 4 2. Domännamn s. 4-5 3. Webbhotell s. 5 4. Webbplatsens

Läs mer

Klara besked -bra information

Klara besked -bra information Klara besked -bra information Webbpolicy 2002 Vi är en öppen organisation som arbetar i allmänhetens tjänst, på allmänhetens uppdrag och med allmänhetens pengar. Idag är det en självklarhet att alla landsting

Läs mer

Process- och metodreflektion Grupp 5

Process- och metodreflektion Grupp 5 Process- och metodreflektion Grupp 5 IDM Grupp 5 Anders Fougstedt, Anders Green, Lay Truong, Anna Sjödin, Tobias Kask Val av metoder Det första steget i vår designprocess var att bestämma vilka metoder

Läs mer

EN LITEN MANUAL FÖR YA:S WEBBSKRIBENTER

EN LITEN MANUAL FÖR YA:S WEBBSKRIBENTER EN LITEN MANUAL FÖR YA:S WEBBSKRIBENTER Framför dig ligger en manual för YA:s webbskribenter. Tanken med manualen är att den ska hjälpa dig att skriva bra webbtexter, enligt vissa allmänna principer. Den

Läs mer

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson FOTOGRAFiSKA intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson Text: Erica Hjertqvist och Julia Hörnell Foto: Julia Hörnell Layout: Erica Hjertqvist och julia hörnell

Läs mer

En handbok för företaget

En handbok för företaget En handbok för företaget Inledning Den här handboken vänder sig till er på företaget som är inblandade i PRAO-verksamheten. Det kommer nästan dagligen rapporter om den brist på arbetskraft som näringslivet

Läs mer

Innehåll upplägg och genomförande

Innehåll upplägg och genomförande Innehåll upplägg och genomförande Tjänst 1: Tjänstens innehåll, upplägg och metod/arbetssätt Innehåll: Vi kommer att jobba med individen efter dennes egna förutsättning. Deltagarna får coachning enskilt

Läs mer

Mer än hälften av allt jobb går att utföra på distans

Mer än hälften av allt jobb går att utföra på distans Manpower Work Life Rapport 2015 Manpower Work Life Rapport 2015 I takt med att internet blivit en del av våra liv så har våra jobb blivit alltmer mobila. Många arbetsuppgifter är idag inte beroende av

Läs mer

PROJEKTRAPPORT MOWE. Författare: Jacob Rudenstam DG2 Fredrik Olsson Rasmus Pettersson DG2 Jonatan Olsson. Utskriftsdatum: 2010-12-02

PROJEKTRAPPORT MOWE. Författare: Jacob Rudenstam DG2 Fredrik Olsson Rasmus Pettersson DG2 Jonatan Olsson. Utskriftsdatum: 2010-12-02 PROJEKTRAPPORT MOWE Detta är en projektrapport om MOWE. Ett projekt genomfört i samband med kursen Företags ekonomi och affärsplan. MOWE är ett fiktivt företag. Författare: Jacob Rudenstam DG2 Fredrik

Läs mer

Dina kunders brevvanor 2013. En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera.

Dina kunders brevvanor 2013. En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera. Dina kunders brevvanor 13 En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera. Om rapporten Brevvanerapporten som Posten genomför årligen ger en bra bild av privatpersoners attityder

Läs mer

Välkommen till kursen i Avancerad interaktionsdesign. Certec & EAT Institutionen för designvetenskaper

Välkommen till kursen i Avancerad interaktionsdesign. Certec & EAT Institutionen för designvetenskaper Välkommen till kursen i Avancerad interaktionsdesign Certec & EAT Institutionen för designvetenskaper Idag Översikt över kursen Kursmål och metoder Examinationskriterier Inspiration Praktisk information

Läs mer

E-POSTBAROMETERN 2013

E-POSTBAROMETERN 2013 E-POSTBAROMETERN 2013 Marknadschefers val av olika medier 2013 E-postmarknadsföringens nuläge, framtid och trender. Statistik från en undersökning bland svenska marknadsförare. Creating e-mail success

Läs mer

Riktlinjer för verksamheter som kommunicerar via sociala medier, Landstinget i Jönköpings län

Riktlinjer för verksamheter som kommunicerar via sociala medier, Landstinget i Jönköpings län Riktlinjer för verksamheter som kommunicerar via sociala medier, Landstinget i Jönköpings län Landstinget har öppen och positiv inställning till att verksamheter använder sociala medier i sin kommunikation

Läs mer

AFFÄRSPLAN 2011-2012. John Bauer Gymnasiet - Karlstad Emelie Johnsson Nathalie Mattsson Sabina Bylock Liza Andersson

AFFÄRSPLAN 2011-2012. John Bauer Gymnasiet - Karlstad Emelie Johnsson Nathalie Mattsson Sabina Bylock Liza Andersson AFFÄRSPLAN 2011-2012 John Bauer Gymnasiet - Karlstad Emelie Johnsson Nathalie Mattsson Sabina Bylock Liza Andersson INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund............................................. 02 Vår affärsidé..........................................

Läs mer

www.attention-riks.se

www.attention-riks.se www.attention-riks.se DAGENS AGENDA 1. Om projektet Vägar till jobb 2. Om Aspergers syndrom (AS) 3. Konkreta tips och metoder 4. Stöd och insatser 5. Frågor 6. Vill du boka en projektinformatör/komma i

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Utvärdering av insatsen valideringsmaterial

Utvärdering av insatsen valideringsmaterial Elisabeth Ahnberg December 2010 Utvärdering av insatsen valideringsmaterial INNEHÅLL Bakgrund... 1 Handledarnas erfarenheter och åsikter... 2 Praktikanternas erfarenheter och åsikter... 3 Avslutande diskussion...

Läs mer

Handbok för dig som ska sommarjobba

Handbok för dig som ska sommarjobba Handbok för dig som ska sommarjobba Min arbetsplats: Här fyller du i information om din arbetsplats. Arbetsplats: Adress: Chef på arbetsplatsen Handledare: Telefonnummer: Annan kontaktperson: Telefonnummer:

Läs mer

Collector en Android-app för att samla saker. Kim Grönqvist (kg222dk) 2013-06-10 Slutrapport

Collector en Android-app för att samla saker. Kim Grönqvist (kg222dk) 2013-06-10 Slutrapport Collector en Android-app för att samla saker Kim Grönqvist (kg222dk) 2013-06-10 Slutrapport Abstrakt Jag har gjort en Android-app för att samla saker, Collector. Med den kan man upprätta att göra-listor

Läs mer

REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB

REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB Från och med nu sköts rekryteringsprocessen med hjälp av Offentliga Jobb. Nedan följer en beskrivning av hur du på enklast vis använder dig av verktyget vid en rekrytering.

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss. Lättläst

Hitta ditt nya arbete genom oss. Lättläst Hitta ditt nya arbete genom oss Lättläst Anmäl att du söker jobb När du anmäler dig till Arbetsförmedlingen för att söka jobb kallas det för att du skriver in dig på Arbetsförmedlingen. Du kan få service

Läs mer

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens AMP- Ability Management Program Investering i kompetens Genom att investera i kompetens för chefer kommer dessa via AMP genomföra förändringsarbeten som resulterar i värden större än investeringskostnaden,

Läs mer

QR-kodernas intåg för nytta och nöje!

QR-kodernas intåg för nytta och nöje! QR-kodernas intåg för nytta och nöje! Föredrag av Stig Ottosson om smarta "självlänkande" streckkoder som vi kommer att se alltmer i framtiden. 2012-05-04 Webbvärlden ur exponeringssynpunkt till ca 2010

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! Filmgruppen FUF-bladet Studentpanelen Biståndsdebatten.se NY! Projektgruppen NY! Vem kan söka

Läs mer

Vässa ditt CV inför Högvarv och ha bra frågor till arbetsgivarna!

Vässa ditt CV inför Högvarv och ha bra frågor till arbetsgivarna! Vässa ditt CV inför Högvarv och ha bra frågor till arbetsgivarna! CV Namn Adress Tfn bostad: Mobil: E-Mail: XXXXXXXX@com KARRIÄRMÅL Kort presentation som visar din AMBITION.VAD du VILL göra och VAD du

Läs mer

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren KAPITEL 6 Umgås på nätet Internet håller alltmer på att utvecklas till en parallellvärld med vår vanliga tillvaro. Man spelar spel över nätet, bygger upp virtuella världar med virtuella prylar och virtuella

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

Kort om World Wide Web (webben)

Kort om World Wide Web (webben) KAPITEL 1 Grunder I det här kapitlet ska jag gå igenom allmänt om vad Internet är och vad som krävs för att skapa en hemsida. Plus lite annat smått och gott som är bra att känna till innan vi kör igång.

Läs mer

1. Flervalsfråga Andel

1. Flervalsfråga Andel Page 1 of 8 Kursutvärdering Tillbaka till Välj resultat Antal svar: 39 1. Flervalsfråga Andel Vilken kvalitet upplever du att kursen har hållit sammantaget? Mycket låg 5,1% Låg 20,5% Godtagbar 43,6% Hög

Läs mer

HAR MAN FÖLJT APSIS, FÖRETAGET SOM ÄR

HAR MAN FÖLJT APSIS, FÖRETAGET SOM ÄR PLATS 05 TILLVÄXTPROCENT 68,96 % Apsis byter VD inte målsättning När Anders Frankel drog in sin tidigare konkurrent Kim Mortensen i Apsis visste han inte exakt vilken roll Kim skulle ha i företaget. Men

Läs mer

En guide till. Före tag 1. Ungdoms Leader. - där ungdomar kan köra sitt eget race!

En guide till. Före tag 1. Ungdoms Leader. - där ungdomar kan köra sitt eget race! Före tag 1 En guide till Ungdoms Leader - där ungdomar kan köra sitt eget race! Innehållsförteckning Sid 3 Ungdomar inom Leader Sid 5 U-lag, vad ska ett sådant göra? Sid 6 Vad måstefinnas för att skapa

Läs mer

SRG Company Tools SKALL

SRG Company Tools SKALL SRG Company Tools Robert Bengtsson augusti 2015 Det här dokumentet beskriver vilka programvaror och/eller webbtjänster skall eller bör finnas i din dator och din telefon. Vi berättar också vad du bör kunna

Läs mer

Några tips om du man kan jobba med media och PR

Några tips om du man kan jobba med media och PR Några tips om du man kan jobba med media och PR 1. Höras och synas i media Idag är konkurrensen om medias utrymme stenhård. Den som vill synas och höras måste själv vara aktiv. Hur man lyckas beror mindre

Läs mer

Dialog bygger relationer

Dialog bygger relationer Tema Social Media Newsroom: Som många säkert har sett, lanserade MyNewsdesk för några veckor sedan en ny design på social media newsroom. Men vad innebär det för dig och ditt företag, vilka fördelar ger

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

STÖD VID MÖTEN. Om det här materialet

STÖD VID MÖTEN. Om det här materialet STÖD VID MÖTEN Om det här materialet Det är ofta i möten med okända människor och miljöer som en person med Aspergers syndrom upplever svårigheter. Här presenteras materialet "Stöd vid möten", som på ett

Läs mer

Projektrapport. Projekt - Anna Broström Keramik

Projektrapport. Projekt - Anna Broström Keramik Projektrapport Projekt - Anna Broström Keramik Kurs: Medieteknik A, VT 2013 Delkurs: Interaktiva medier och Publicering via Internet Inlämningsdatum: 2013-06-04 FIMS: Freja Krogh-Andersen, Ida Josefsson,

Läs mer

Inför praktiken 2015 Guide till dig som ska handleda. ung i sommar

Inför praktiken 2015 Guide till dig som ska handleda. ung i sommar Inför praktiken 2015 Guide till dig som ska handleda ung i sommar Hej Vad roligt att ni vill välkomna en eller flera praktikanter. Det här utskicket innehåller broschyrer och blanketter. Brev med kontaktuppgifter

Läs mer

GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING

GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING SAMMANSTÄLLNING 1 (9) Inst för informationsteknologi GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING del av 1TD442 ALGORITMER OCH DATASTRUKTURER DV1/ 1IT022 PROGRAMKONSTRUKTION II Period 3, 2006 DV/IT Sammanfattning: Vad

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text 1 (5) Vår handläggare Geza Simon Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text Katrineholm kommuns kommunikationspolicy Policy ett

Läs mer

Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen. De beskriver olika yrken och vilken roll personerna med dessa yrken

Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen. De beskriver olika yrken och vilken roll personerna med dessa yrken Rollkort Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen. De beskriver olika yrken och vilken roll personerna med dessa yrken har haft i processen att ta fram prototypen Watt-lite

Läs mer

Uppdateramera. Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB. 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se

Uppdateramera. Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB. 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se Uppdateramera Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se Välkommen Här har vi samlat tio grundläggande tips som hjälper dig att skapa en effektivare,

Läs mer

Bild 1: Översikt över faserna i projektarbetet

Bild 1: Översikt över faserna i projektarbetet Projektarbete kring system X Det här dokumentet beskriver uppgiften samt innehåller mallar för de rapporter som ska lämnas in. Bild 1 visar ordning och ungefärligt förhållande för tidsåtgång mellan de

Läs mer

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter?

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Boksammanfattning Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Generation Y kallas de 80- och 90-talister som är på väg in på arbetsmarknaden och som i stor utsträckning

Läs mer

Utbildning. Cathrine Gustavsson Födelsedata: 821003 Mobil: 070-665 23 20 Telefon hem: 054-20 31 393

Utbildning. Cathrine Gustavsson Födelsedata: 821003 Mobil: 070-665 23 20 Telefon hem: 054-20 31 393 Utbildning Universitetsutbildning Multimediaprogrammet (2002 2006) Magisterexamen i medie- och kommunikationsvetenskap, s Universitet Jag läste här kurser inom medie- och kommunikationsvetenskap där jag

Läs mer

Att skriva en vetenskaplig rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport Att skriva en vetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort sammanfattning som är en koncentrerad

Läs mer

RIKTLINJER FÖR INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA

RIKTLINJER FÖR INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA RIKTLINJER FÖR INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA Riktlinjerna vänder sig till alla inom kommunen som kommer i kontakt med nyanställda på sin arbetsplats. En bra introduktion är en bra investering Den första

Läs mer

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016 Kommunicera och nå dina mål Kommunikationsstrategi 2013-2016 Lyssna och prata för att nå målen Östersunds kommun har tagit fram en kommunikationsstrategi som sträcker sig från 2013 till 2016. Den här foldern

Läs mer

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk Studiehandledning Distanskurs i Svenska som andraspråk, "På G". Välkommen till distanskurs i svenska som andraspråk, på grundläggande nivå. Introduktion Förkunskaper Kursöversikt

Läs mer

Maxat med möjligheter

Maxat med möjligheter Maxat med möjligheter Om du gillar omväxling, problemlösning och att göra saker med händerna är VVS och fastighet ditt program. Du lär dig yrket både i skolan och ute på arbetsplatser, i branscher som

Läs mer

FAFA55 Kvantfysikaliska koncept PROJEKT UNDER LÄSPERIOD 1

FAFA55 Kvantfysikaliska koncept PROJEKT UNDER LÄSPERIOD 1 H. Linke, FAFA55, HT 2014 FAFA55 Kvantfysikaliska koncept PROJEKT UNDER LÄSPERIOD 1 Välkommen till FAFA55: Kvantfysikaliska koncept (HT 2014). Huvuddelen av denna kurs kommer att äga rum under Läsperiod

Läs mer

ditt förbund Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer

ditt förbund Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Välkomna! ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco Sveriges Ingenjörer bildades 2006/07 efter en sammanslagning av Civilingenjörsförbundet

Läs mer

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz Scio en liten användarguide Senast ändrad: 2011-03-18 (Korrigerat typsnitt samt information om kursplaner) Skriven av: Josefine Siewertz Innehåll Allmän information samt att logga in i Scio... 1 Strukturen

Läs mer

Presentation av uppgiften. Företaget. Vi ger er i uppgift att: Sista-minuten-företaget. Målanalys. Arbetssätt under övningarna

Presentation av uppgiften. Företaget. Vi ger er i uppgift att: Sista-minuten-företaget. Målanalys. Arbetssätt under övningarna Arbetssätt under övningarna Kort introduktion av övningsledaren Påbörja den aktuella veckans uppgift Redovisning: handledaren går runt mellan grupperna en av handledaren utvald person kort redovisning,

Läs mer

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor?

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor? Vad ska du bli när du blir stor? Svaret blir förmodligen olika beroende på vem som frågar. Men säkert är att CSN- blanketternas och tentornas tid är den period i livet då du bestämmer hur resten skall

Läs mer

Bonus Rapport Kommersiell Design KTH

Bonus Rapport Kommersiell Design KTH Bonus Rapport Kommersiell Design KTH Johan Holmström & Lars Åkesson Introduktion Denna rapport beskriver projektet och delmomentet Kommersiell Design i kursen Interaktionsdesign 2 på KTH i Stockholm. Detta

Läs mer

Affärsplan 2013/2014

Affärsplan 2013/2014 Affärsplan 2013/2014 Företagsmedlemmar Cherie Sjöblom, VD Sanne Zettergren, Ekonomiansvarig Tina Allersjö, Administratör Lisa Magnusson, Marknadsansvarig Handledare Ylva Ekbrand Rådgivare Jonathan Malm

Läs mer

Exklusiv chokladleverantör. full koll i molnet

Exklusiv chokladleverantör. full koll i molnet Exklusiv chokladleverantör får full koll i molnet 1 Introduktion Åsö i Åtvidaberg AB är en chokladgrossist som säljer och lagerför exklusiva produkter för tillverkning av bakverk, praliner, desserter,

Läs mer

Kunskap om vad dina kunder och samarbetspartners tycker, tänker och vill är en ovärderlig vetskap. Och kunskap är ingen tung börda...

Kunskap om vad dina kunder och samarbetspartners tycker, tänker och vill är en ovärderlig vetskap. Och kunskap är ingen tung börda... Kunskap om vad dina kunder och samarbetspartners tycker, tänker och vill är en ovärderlig vetskap. Och kunskap är ingen tung börda... Tid som konkurrensmedel Tid är en dyr utgift, det visste redan den

Läs mer

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet är en praktisk handbok för dig som någon gång skriver text för webb, surfplattor och

Läs mer

KTH Programutvecklingsprojekt med mjukvarukonstruktion 2D1362. Projektpresentation

KTH Programutvecklingsprojekt med mjukvarukonstruktion 2D1362. Projektpresentation KTH Programutvecklingsprojekt med mjukvarukonstruktion 2D1362 Projektpresentation Fakturasystem Total Office Mobile Systems http://www.nada.kth.se/projects/prom04/fakturasystem/ Uppdragsgivare: Örjan Melin

Läs mer

Hur jag skapar en webbplats värd 90 000 kr/år på 49 dagar med endast 10 timmars arbete

Hur jag skapar en webbplats värd 90 000 kr/år på 49 dagar med endast 10 timmars arbete Hur jag skapar en webbplats värd 90 000 kr/år på 49 dagar med endast 10 timmars arbete Använd SEO Systemet och skapa webbplatser som kan ge dig 90 000 kr per år så snabbt som möjligt. Denna specialrapport

Läs mer

LÖNSAM HÄLSOSAM LYCKOSAM. Främjande ledarskap och medarbetarskap

LÖNSAM HÄLSOSAM LYCKOSAM. Främjande ledarskap och medarbetarskap LÖNSAM HÄLSOSAM LYCKOSAM ledarskap och medarbetarskap INNEHÅLL Kontakt med författarna kan fås via deras webbplatser: Anders Lugn: www.baralugn.se Birger Rexed: www.rexed.se Ekerlids Förlag Tegnérgatan

Läs mer

Exempel på observation

Exempel på observation Exempel på observation 1 Jag gjorde en ostrukturerad, icke deltagande observation (Bell, 2005, s. 188). Bell beskriver i sin bok ostrukturerad observation som något man tillämpar när man har en klar uppfattning

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

Lathund till First Class

Lathund till First Class Lathund till First Class Vägga Vuxenutbildning, Karlshamn KARLSHAMNS KOMMUN Senast reviderad: 2013-12-09 Ursprunglig version: 2011-11-29 Författare: Jim Nilsson Prolog Denna lathund är till för de som

Läs mer

Till Partsrådets konferens kring omvärldsbevakning - 8 och 9 april 2013

Till Partsrådets konferens kring omvärldsbevakning - 8 och 9 april 2013 Till Partsrådets konferens kring omvärldsbevakning - 8 och 9 april 2013 Partsrådet är både unikt och spännande Lite om Partsrådet Partsrådet är en ideell förening, där centrala parterna (Arbetsgivarverket

Läs mer

Glädjerapporten 2014. Om skratt och glädje på svenska arbetsplatser September 2014

Glädjerapporten 2014. Om skratt och glädje på svenska arbetsplatser September 2014 Glädjerapporten 2014 Om skratt och glädje på svenska arbetsplatser September 2014 Så här kul har vi det på jobbet just nu. I genomsnitt skrattar vi 5,1 ggr/dag på svenska arbetsplatser. Vård och Omsorg

Läs mer