Ebba Strandberg RAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ebba Strandberg RAPPORT"

Transkript

1 RAPPORT 8/

2 Innehållsförteckning Bakgrund... s. 3 Metod... s. 4 Verksamhetens historia... s. 6 Verksamheten i dag... s. 6 Min handledare...s.10 Mina uppgifter... s. 10 Kontakter... s. 10 Kunskaper från MDH... s. 10 Sammanfattning... s. 12 Källor... s. 16 Bilaga: Exempelintervju... s. 17 Arbetsgivaren och handledarens kontaktuppgifter... s. 20 2

3 ITE305 Mälardalens h gskola Bakgrund Jag valde att praktisera på Skepparbacken F rsäljning AB eftersom jag var bekant med några av de anställda sedan tidigare. Jag hade tidigare pratat med de anställda på Skepparbacken om att skriva informationsmaterial åt dem och tänkte därf r att det kunde gynna båda parter om jag gjorde min praktik där. Jag bes kte f retagets kontor och frågade VD:n om jag kunde praktisera hos dem, och det kunde jag. F retagets informationstexter skrivs f r närvarande av f retagets VD eftersom f retaget saknar en person som enbart arbetar med kommunikation. Jag tror att det är vanligt f rekommande bland både stora och små f retag att inte ha något upprättat system f r f retagets kommunikation och ville därf r utforska problemet närmare. Trots att jag f rstod att det var en annorlunda praktiksituation jag skulle ge mig in i ville jag ta mig an utmaningen. Ett f rtydligande Skepparbacken F rsäljning AB kallar sig även f r Skipperback. Båda dessa namn refererar alltså till samma f retag. Skrämmande mängder siffror på konferensrummets w hiteboard efter ett viktigt m te. 3

4 Metod Intervjuer Jag intervjuade några av de anställda på Skipperback samt två kunder för texterna jag skrev till hemsidan. Då bestämde vi en tid och så ställde jag mina frågor. När jag intervjuade Skipperbacks anställda skrev jag anteckningar på datorn eftersom vi befann oss på kontoret. När jag intervjuade kunderna spelade jag in intervjun med min mobil samtidigt som jag tog anteckningar med papper och penna. Jag hade även flera mindre formella intervjuer med min handledare. Dessa uppstod naturligt under arbetets gång när jag behövde mer information. Då ställde jag frågor och skrev ner enkla anteckningar för hand utifrån det min handledare sade. Litteratur Jag har grundat mycket av mitt arbete under praktiken på principerna för lättläst som presenteras i Lättläst - så funkar det (2007). Jag har även baserat mycket av mina beslut under praktiken och min rapport på Information Design Workbook (2009). Observationer Jag samlade in mycket information genom observationer. Jag hade med mig min kamera dagligen och dokumenterade det som hände. Jag skrev även ner anteckningar om jag upptäckte något som kunde vara användbart för min rapport eller för uppgifterna jag utförde för Skipperback. Genom att vara med de anställda dagligen fick jag även en inblick i hur arbetet går till på Skipperback. Analys av befintligt material Jag fick länken till Skipperbacks tidigare webbplats och kunde alltså analysera deras tidigare material. Deras gamla webbplats var väldigt texttung och informationstät. Jag hämtade en del information till mina uppgifter härifrån, men använde främst webbplatsen till att bekanta mig med Skipperback och deras produkter. 4

5 Skisser Jag fick skisser på hur företaget ville att webbplatsens layout skulle vara. Jag valde ett passande WordPress-tema utifrån dessa. Skisserna jag fick på w ebbplatsens tänkta layout. Omvärldsanalys Jag tittade runt på konkurrenternas webbplatser för att se hur de såg ut och för att se hur de andra företagen beskrev sina affärssystem. Min handledare var dock tydlig med att han inte ville att Skipperback skulle framställas på samma sätt. Tidigare kunskaper I somras arbetade jag som kommunikatör på Seco Tools. Min arbetsuppgift var att skriva texter till företagets webbplats. Denna erfarenhet var till stor nytta under min praktik, särskilt eftersom arbetsuppgifterna liknade varandra. Framför allt kände jag mig mer självsäker och bekväm med mina uppgifter. Tidsplan Min handledare gav mig inga deadlines, men eftersom min praktik var på ungefär fyra veckor blev detta automatiskt min deadline för mina uppgifter. Jag var på Skipperbacks kontor ungefär sex timmar dagligen. Rapporten skrev jag på varje dag efter praktiken. 5

6 Verksamhetens historia Magnus Hult arbetade tidigare med affärssystem men tröttnade på att de var krångliga, oanvändbara och krävde mycket IT-kunskaper. Magnus pratade därför med Erik Trangärd och tillsammans bestämde de sig för att bygga ett enklare, billigare och helt enkelt bättre system. Januari 2010 slutade företagets anställda med sina andra jobb för att satsa allt på Skipperback. Våren 2011 fick de första kunderna tillgång till Agimo. Verksamheten i dag Verksamhetsområde och kunder Skipperback bygger och säljer applikationer som ska fungera som verksamhetsstöd, alltså affärssystem. Deras målgrupp är handelsföretag som säljer till andra företag, exempelvis grossister. Ekonomi Eftersom företaget är ungt är dess ekonomiska situation något instabil. De anställda och deras yrkeskategorier På Skipperback är fyra personer anställda: Magnus Hult - VD och systemarkitekt Erik Trangärd - Programmerar användargränssnitt för persondatorer Kim Eriksson - Programmerar gränssnitt för surfplattor och smartphones Oscar Linderholm - Ansvarig för databas och funktionalitet Säljarna Stefan Hult och Håkan Hult arbetar också på företaget vid behov. Företagets organisation Magnus Hult är den som bestämmer inom Skipperback, både formellt och informellt (bland annat har han ett eget kontor och får sista ordet i de flesta beslut som rör företaget). Skipperbacks anställda diskuterar dock fram gemensamma lösningar för affärssystemet utifrån Magnus krav, kundernas behov och vad som är möjligt att förverkliga rent tekniskt. Målet är att deras 6

7 produkter ska vara så enkla att använda som möjligt. Eftersom Erik Trangärd äger 10% av företaget har han också mer att säga till om än Skipperbacks övriga anställda, vilket bland annat märks vid beslutfattning inom företaget. Anställningssituation Företaget arbetar mycket genom informella kanaler och annonserar inte ut lediga tjänster. För tillfället tillåter deras ekonomi inte nyanställningar. Företagets kärnvärden Allt vi gör ska vara enkelt för användaren. Det ska vara enkelt och bekymmerslöst att vara kund hos oss. Det ska vara roligt att jobba hos oss. Utrustning och programvaror På Skipperback använder de sig bara av webbaserade produkter eller open source-programvaror. Företagets VD anser att dessa är stabila och säkra lösningar och att webbaserade programvaror är bekymmersfria och tillåter samarbete över geografiska gränser. Skipperback använder sig uteslutande av Apples produkter. Alla har en varsin iphone4 och MacBook Air. På Skipperback föredrar man Apples produkter och w ebbaserade programvaror. 7

8 Företagets externa kommunikation Företagets kommunikation med omvärlden fungerar i dagsläget ganska dåligt. Företaget kommunicerar främst med sina kunder genom direkta kontakter så som kundbesök eller per telefon. Företagets texter skrivs av Skipperbacks VD, men någon hemsida finns inte. Företaget skickar inte heller utskick till sina kunder eller intressenter. De texter som skrivs har alltså ingen kanal och når därför inte ut till mottagaren. Företagets interna kommunikation Företagets interna kommunikation fungerar genom samtal, antingen ansikte mot ansikte eller via telefon eller Skype. Skipperbacks anställda använder även samarbetsverktyg så som Google documents där de skriver och delar diverse anteckningar. Företagets VD beskriver deras kommunikation som ad hoc. Skipperback har även fredagsmöten och morgonmöten, men på de sistnämnda närvarar inte VD:n utan bara programmerarna. Hur Skipperback får in uppdrag Företaget får in uppdrag genom att ringa och kontakta företag. De hör även via kontakter om olika företag behöver ett nytt affärssystem. Då åker de och besöker dem för att sälja in sitt system. Hur Skipperback tar fram projektidéer Företaget jämför systemets funktioner med målgruppens behov. Utifrån detta tar de fram det som saknas. Företagets VD ger förslag på vad som behöver göras och hur det ska funka, sedan byggs detta när tid finns. Kontoret Skipperbacks kontor ligger i centrala Västerås i Melkerhuset. Skipperback delar lokal med ett litet arkitektkontor vid namn Eva Trangärd Arkitektkontor AB. Skipperbacks del av kontoret är belägen längst ner i lokalen intill lunch- och fikautrymmet. VD:n håller till i en inglasad del av kontoret. Dels kanske för att han ska kunna tala ostört i telefon, men jag tror även att han sitter isolerad för att hierarkin inom företaget ska vara tydligare. Arkitektkontoret är betydligt mer städat och enhetligt inrett än 8

9 ITE305 Mälardalens h gskola Skipperbacks del av kontoret. Skipperbacks anställda har exempelvis olika kontorsstolar, mycket saker på sina arbetsbord samt en gammal svart skinnsoffa i den inglasade delen av kontoret. Ett typiskt skrivbord på Skipperback. VD:ns hund Jaga brukar också vara med på kontoret dagligen. Social sam aro De anställda på Skipperback har en mycket stark sammanhållning; de äter gemensamma luncher nästan varje dag, spelar Fifa på sina raster och avnjuter fredags l tillsammans då och då. Jag tror att den starka sociala samvaron beror på att de 9

10 anställda är så få och att de är så likasinnade. Min handledare Min handledare var Magnus Hult, företagets VD (för kontaktuppgifter se s. 20). Mina uppgifter Jag fick i uppgift att upprätta en hemsida åt företaget. Hemsidan skulle innehålla information om företaget, företagets referenser, produktinformation, en roadmap samt företagets kontaktuppgifter. Jag fick även i mån av tid i uppgift att skriva produktblad åt företaget och texter till utskick. Kontakter På arbetsplatsen Magnus Hult - VD och systemarkitekt Erik Trangärd - Programmerar användargränssnitt för persondatorer Kim Eriksson - Programmerar gränssnitt för surfplattor och smartphones Oscar Linderholm - Ansvarig för databas och funktionalitet Stefan Hult - Säljare, arbetar deltid Håkan Hult - Säljare, arbetar deltid Utanför arbetsplatsen Anders Carlzon - Konsult Karl Trangärd - Illustratör Eva Trangärd - Arkitekt Charlotta Johansson - Arkitekt Jinny Huldt Löfgren - Inredningsarkitekt Hans Eskilsson - Kund, VD för Vänern Potatis & Grönsaker AB Simon Nilsson - Kund, anställd på Vänern Potatis & Grönsaker AB Stefan - Revisor på Vänern Potatis & Grönsaker AB Kunskaper från MDH Erfarenhet av skarpa projekt Under min utbildning har vi flera gånger haft skarpa projekt. Det är bra att tidigare ha haft en uppdragsgivare eftersom man då 10

11 varit tvungen att balansera deras krav mot de informationsdesignprinciper vi lärt oss. Men det är en utmaning att försöka tillfredsställa såväl uppdragsgivaren, målgruppen och den plikttrogna informationsdesignern inom sig. Ofta får man kompromissa långt bortom det man egentligen är villig att göra ur ett informationsdesignperspektiv. Exempelvis hade Skipperback en bestämd uppfattning om hur webbplatsen skulle se ut och vad den skulle innehålla. Dessa saker tror jag inte de bestämt utifrån målgruppens önskemål och behov, vilket förmodligen varit bättre eftersom webbplatsen är till för dem. Kunskaper om designprocessen Under min utbildning har vi flera gånger diskuterat och praktiserat designprocessen, och under min praktik har dessa kunskaper varit användbara. Jag börjar bli allt mer rutinerad på att avgränsa målgruppen och ha den i åtanke, att samla in lämplig information, analysera denna, att göra ständiga urval och att försöka anpassa materialet till målgruppen. Dock kan det vara svårt att arbeta enligt denna modell när uppdragsgivaren har sina önskemål. Kurserna Lättläst och Webbpublicering Min handledare efterfrågade enkla beskrivningar och lättförståeliga texter. Därför kom de kunskaper jag fått under kursen Lättläst till stor nytta. Jag försökte skriva i aktiv form, undvika vänstertunga meningar, använda vardagliga och enkla uttryck samt skriva både korta meningar och texter i allmänhet. Jag presenterade även mycket av informationen i punktlistor för att den skulle vara mer överskådlig (Sundin 2007 s ). I kursen Webbpublicering byggde vi en hemsida åt ett företag. Denna erfarenhet visade sig vara av stor nytta eftersom jag visste vilka problem vi stött på under den kursen och vilka lösningar vi hittat. De kunskaper jag fått i WordPress hade jag stor användning av eftersom de gjorde att jag kunde arbeta mer självständigt med webbplatsens uppbyggnad. Intervjuteknik Vi har flera gånger under utbildningen berört intervjuteknik, senast under introduktionen till denna kurs. Därför börjar jag 11

12 känna mig allt bekvämare med att intervjua folk. Det är tacksamt eftersom jag under min praktik gjorde flera intervjuer. Sammanfattning Vad jag gjorde under min praktik Jag valde ett passande WordPress-tema utifrån skisserna jag fått. Företaget hade en tydlig bild av vilken information som skulle finnas på webbplatsen och vilken tonen skulle vara. Eftersom webbplatsens innehåll var bestämt började vi genast med skrivandet av texterna. Jag och min handledare skrev texterna tillsammans. Det fungerade oväntat bra, eftersom han har goda kunskaper i systemet och jag i själva skrivandet. Jag och min handledare skrev även texter till utskick tillsammans. Med hjälp av verktyget MailChimp skapade jag en kampanj där vi presenterade systemet och hänvisade till den nya hemsidan. Eftersom Skipperback saknade logotyp fick jag kontakta det intilliggande arkitektkontorets illustratör. Jag lyssnade till Skipperbacks önskemål, letade fram några logotyper på som liknade det de efterfrågat och skickade dessa till illustratören. Utifrån våra förslag skapade han en logotyp till företaget som används på deras webbplats och i deras utskick. Två glada kunder på Vänern Potatis & Grönsaker AB som jag fotograferade och intervjuade till w ebbplatsen. 12

13 Jag fick även ansvara för bilder till hemsidan. Vi åkte bland annat till Lidköping för att träffa några kunder på Vänern Potatis & Grönsaker AB som jag intervjuade och fotograferade till webbplatsen. Skipperbacks kontaktuppgifter skrev jag på ett vykort för att få in mer bilder på webbplatsen och göra den mer lekfull, vilket min handledare efterfrågat. Jag bad även illustratören på arkitektkontoret att göra porträtt på Skipperbacks anställda (se bild på försättsbladet). Webbplatsen finns att skåda i sin helhet på: Skipperbacks kontaktuppgifter. Bilden är skapad av mig för w ebbplatsen. Problem jag stötte på Jag tycker att det både var ett problem och en fördel att jag inte visste någonting om affärssystem när jag började min praktik. Det var väldigt jobbigt när jag skulle börja skriva eftersom jag först var tvungen att sätta mig in i allt och lära mig en massa termer. Men samtidigt var det fördelaktigt att inte vara insatt, för jag kunde granska både mitt och andras material mer kritiskt och formulerade mig inte på samma invanda och tekniska sätt som de andra inom branschen. Ett annat problem jag stötte på var att mitt och min handledares arbetssätt skilde sig åt. Jag tycker om att få tydliga instruktioner så att jag kan planera mitt arbete. Min handledare är mer quick and dirty i sitt arbetssätt. Han planerar ingenting och gav mig väldigt vaga uppgiftsbeskrivningar. Min handledare kunde även ändra sig angående texterna han ville ha och webbplatsens 13

14 innehåll överhuvudtaget. Men jag insåg snabbt att jag gjorde bäst i att finna mig i situationen, ta eget ansvar och göra mitt bästa. Återigen stötte jag på det problem som jag ofta stött på i min roll som informationsdesigner; uppdraget man får är inte lösningen på uppdragsgivarens egentliga problem. Skipperback efterfrågade en webbplats och texter för företagets externa kommunikation. Men egentligen tror jag företaget i första hand är i stort behov av en tydlig intern kommunikation. I mitt arbete med att skriva texter till hemsidan upptäckte jag att de anställda på Skipperback inte tänkt igenom vissa saker: Vilka är egentligen företagets kärnvärden? Vad vill företaget uppnå? Hur ska de göra det? Jag tror inte att de anställda på Skipperback tänkt igenom dessa saker. Detta försvårade mitt uppdrag avsevärt. Trots att vi otaliga gånger under min utbildning behandlat designprocessen och dessutom haft många skarpa projekt är det alltid en utmaning att applicera sina kunskaper på en reell situation. Ofta får informationsdesignperspektivet ge vika för uppdragsgivarens egna önskemål. När jag gjorde webbplatsen hade exempelvis företaget en mycket bestämd uppfattning om hur den skulle se ut och vara strukturerad. Denna föreställning var svår att påverka trots att den kanske inte var optimal informationsdesingmässigt sett. I Information Design Workbook betonas att bra informationsdesign är målgruppsanpassad och inte baserad på uppdragsgivarens föreställning om vad målgruppen vill ha och behöver (Baer 2009 s ). Jag kan inte påstå att webbplatsen jag gjort under min praktik lever upp till dessa krav. Sedan uppstod så klart flera tekniska problem. Bland annat råkade min handledare ödelägga hela webbplatsen under min sista vecka på praktiken. Som tur är hade jag sparat allt material separat, så återuppbyggnaden av webbplatsen tog inte så lång tid. Lärdomar Man lär sig faktiskt oväntat mycket av att vara ute i arbetslivet. Många av insikterna från arbetslivet är svåra att sätta fingret på, men de kunskaper jag är medveten om att jag tar med mig 14

15 tänkte jag beskriva här. Den främsta lärdomen (och chocken) är hur saker och ting fungerar på riktigt, vilket skiljer sig mycket från hur det fungerar inom utbildningsväsendets trygga bubbla. Man får försöka anpassa kunskaperna man har från utbildningen på den emellanåt kaotiska tillvaron på en arbetsplats. Exempelvis kan man ha en arbetsgivare med bestämda uppfattningar om hur saker ska fungera, trots att lösningarna inte är optimala informationsdesignmässigt sett. Då får man kompromissa, och resultatet blir inte alltid perfekt. Jag fick nys om webbtjänsten som man kan skapa e-postlistor i och skicka ut kampanjer via. Verktyget är kostnadseffektivt (Standardfunktionerna är gratis upp till 2000 prenumeranter, därefter rör det sig om några hundralappar och uppåt) och jag tror att det kan vara mycket användbart för en informatör. Hur bra utbildning man än har i ryggen är det ytterst svårt att vara väl förberedd på att komma ut i arbetslivet. Men det jag tycker att jag haft mest nytta av i min utbildning är att den är så praktisk och att vi ofta haft skarpa projekt. Kopplingen mellan teori och praktik är inte ett mysterium man behöver klura ut på egen hand under praktiken. Det vore nog bra att ha praktik fler gånger än en, eller under en längre period. Då kunde man praktisera på flera ställen, kanske testa på olika yrken och få insikt i hur saker och ting fungerar på andra arbetsplatser. En annan lärdom jag fått under min praktik är bekräftelsen på att jag är inne på rätt väg. Trots att min praktik varit ganska kaotisk emellanåt känner jag verkligen att jag vill arbeta med kommunikation och formgivning i framtiden också. Däremot är jag inte säker på om jag i framtiden vill jobba inom ett IT-företag med bara manliga anställda. Men jag har verkligen fått smak på arbetslivet som väntar mig efter min utbildning. 15

16 Källor Litteratur Baer, Kim (2009) Information Design Workbook. Graphic approaches, solutions, and inspiration + 30 case studies. Rockport Publishers. Sundin, Maria (2007) Lättläst - så funkar det. Jure Förlag. Elektroniska källor Dribbble, en bildbank där designers delar med sig av skärmdumpar på designen de arbetar med (www). Hämtat från Hämtat 28 november Skipperbacks gamla webbplats (www). Hämtat från Hämtat 14 november MailChimp, verktyg för kampanjer via e-post (www). Hämtat från Hämtat 24 november

17 Bilaga Exempelintervju Intervju med Magnus Hult om företaget Hur bildades företaget? - Jag arbetade som konsult på ett företag med att införa ett system. Jag insåg att alla affärssystem var krångliga, oanvändbara och krävde mycket IT-kunskaper. Eftersom alla inom branschen gör på samma sätt tyckte jag att det var onödigt att systemen var olika. Allt klassades som kundanpassningar. Jag ville göra det enklare, bättre och billigare. Jag pratade därför med Erik Trangärd och vi bestämde oss för att bygga ett bättre system. Det var svårare än vi trodde och tog längre tid än vi tänkt oss, men i dag finns Agimo. Vi bestämde snabbt att satsa på en specifik bransch och valde handelsföretag. Vi bestämde också att systemet skulle vara webbaserat. Det är framtiden och gör allt mycket enklare. Vi försöker förenkla systemet hela tiden. Sensommaren 2009 började företaget arta sig. Januari 2010 slutade vi med våra andra jobb och satsade allt på Skipperback. Våren 2011 fick de första kunderna tillgång till Agimo. Hur många anställda har Skipperback? Vilka yrkeskategorier har ni? - Fyra stycken; Magnus Hult - VD och systemarkitekt Erik Trangärd - Programmerar användargränssnitt för persondatorer Kim Eriksson - Programmerar gränssnitt för surfplattor och smartphones Oscar Linderholm - Ansvarig för databas och funktionalitet Hur fungerar företagets organisation? - Jag styr och bestämmer. Men gällande systemet har vi diskussioner och kommer fram till gemensamma lösningar utifrån kundens behov, mina krav och vad som är möjligt rent tekniskt. Och vad som blir enkelt. 17

18 Vad har ert företag för inriktning och hur ser organisationen ut? - Vi bygger applikationer som ska fungera som verksamhetsstöd. Vår målgrupp är handelsföretag som säljer till andra företag, alltså typ grossister. Är ert företag lokalt, nationellt eller internationellt? - Nationellt. Har företaget några kärnvärden? Vilka är de? - Allt vi gör ska vara enkelt för kunden och för användaren. Det ska vara trevligt och bekymmerslöst att vara kund hos oss. Det ska vara roligt att jobba här. Varför heter systemet Agimo? - Det skulle heta Amigo the friendly system, men det fanns för många saker som hette Amigo, så vi bytte plats på två bokstäver. Hur ser företagets ekonomi ut? - Den ser ut som alla andra produktutvecklingsföretags ekonomi ser ut i början av en livscykel; jävligt skruttig. Vi löser detta genom att försöka sälja systemet, kapitalisera det vi byggt. Vilken är anställningssituationen? - Vi arbetar genom informella kanaler och skulle aldrig annonsera ut lediga tjänster. Om vi hade råd skulle vi anställa folk. Framför allt en säljare vore bra, samt någon som sysslar med marknadsföring. Vi börjar övergå från utvecklingsföretag till produktföretag. Hur fungerar företagets (text)kommunikation i dag? - Sinnessjukt dåligt. Den är mer eller mindre obefintlig. Texterna skrivs av mig. Kommunikationen består främst av mänskliga relationer och direkta kontakter. Vad använder ni för utrustning och program? Vilken är tekniknivån och varför? - Vi använder bara webbaserade produkter eller open source-programvaror. Det är stabila och säkra lösningar. 18

19 Webbaserade programvaror är bekymmersfria och tillåter samarbete över geografiska begränsningar. Umgås ni som jobbar på Skipperback mycket? - Vi fikar, äter gemensamma luncher och dricker så mycket öl vi bara kan. 19

20 Arbetsgivaren och handledarens kontaktuppgifter Skepparbacken Försäljning AB Kopparbergsvägen Västerås Min handledare: Magnus Hult Telefonnummer: E-postadress: 20

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport Utvärdering att skriva för webben Snabbrapport. Jag är 3 3 6 6 7 7 kvinna man egen definition. Befattning 3 3 assistent bibliotekarie chef annan 3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet? Inte alls

Läs mer

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN 1 2 Innehåll Konsten att söka jobb... sid 05 Söka annonserade jobb... sid 07 Innehållsidé till grundläggande brev... sid 08 Innehållsidé

Läs mer

Hållbar utveckling A, Ht. 2014

Hållbar utveckling A, Ht. 2014 Hållbar utveckling A, Ht. 2014 Kommunikation och projektledning för hållbar utveckling Projektplan Bakgrund Som ett stöd i ert projekt kommer ni att arbeta utifrån en projektplan i tre delar, varje ny

Läs mer

Mina listor. En Android-applikation. Rickard Karlsson 2013-06-09. Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu.

Mina listor. En Android-applikation. Rickard Karlsson 2013-06-09. Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu. Mina listor En Android-applikation Rickard Karlsson 2013-06-09 Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu.se Innehållsförteckning 2. Innehållsförteckning 3. Abstrakt 4. Inledning/bakgrund

Läs mer

BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT

BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT INTRANÄT BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT TEAMENGINE INTRANÄT JOBBA ÄNNU BÄTTRE TILLSAMMANS I ett företag vill man kunna fokusera på själva arbetet och uppnå stödjer och underlättar den interna kommunikationen

Läs mer

Utskrift av inspelat samtal hos Arbetsförmedlingen

Utskrift av inspelat samtal hos Arbetsförmedlingen BJÖRN L BERGLUND UTSKRIFT AV SAMTAL HOS AF 1 (9) Utskrift av inspelat samtal hos Arbetsförmedlingen Samtalet ägde rum hos Arbetsförmedlingen i Sollentuna tisdag 13 juni 2006 kl. 11.00 Inspelningen är cirka

Läs mer

Modul 7 Att söka arbete För Handledare

Modul 7 Att söka arbete För Handledare Modul 7 Att söka arbete För Handledare Kindly reproduced from Foundations for Work project with permission from DiversityWorks (Project no 2012-1-GB2-LEO05-08201) Introduktion Söka efter ett jobb kan ta

Läs mer

Självhjälpsprogram för ADHD. Del 1 Att hitta din väg

Självhjälpsprogram för ADHD. Del 1 Att hitta din väg Självhjälpsprogram för ADHD Del 1 Att hitta din väg Välkommen till vårt självhjälpsprogram för ADHD. Detta program ger dig verktygen att använda din ADHD som en superkraft för att hitta till ett bra liv..

Läs mer

Användbarhet och Webbutveckling för mobila enheter. Behovsanalys

Användbarhet och Webbutveckling för mobila enheter. Behovsanalys Användbarhet och Webbutveckling för mobila enheter Behovsanalys Kurshemsidan Böcker mobilutveckling Dokumentation/Inlämningar Kommer på hemsidan (tills på måndag?) Nästa vecka: Planeringsdokument (Scrum)

Läs mer

Rapport Projekt 1 Från material till webb

Rapport Projekt 1 Från material till webb IT-Universitetet Grafiska gränssnitt, 6 p Göteborg 2003-09-19 Rapport Projekt 1 Från material till webb Grupp 1: Vilhelm Bergman Hanna Friberg Björn Nord Ulrika Olsson Marlene Sjöberg Innehållsförteckning

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 9/7-2012 Projekttid: 18 juni 29 juni Stödmottagare (organisation): Josephine Svärd Journalnummer: Projektnamn: Konstutställning 1.2 Sammanfattning

Läs mer

Sociala medier för företag

Sociala medier för företag Sociala medier för företag EN INTRODUKTION Materialet tillhör Idenfors & Idenfors AB och får användas av dig som kursdeltagare eller prenumerant av vårt nyhetsbrev, men inte kopieras, säljas eller användas

Läs mer

Dokumentation och presentation av ert arbete

Dokumentation och presentation av ert arbete Dokumentation och presentation av ert arbete Reglerteknik Linköpings universitet Dagens föreläsning Första timmen Kursens mål Projektmodellen LIPS och dess användning i kursen Olika former av redovisning

Läs mer

Samhällsvetenskapliga fakulteten Göteborgs Universitet

Samhällsvetenskapliga fakulteten Göteborgs Universitet Praktikrapport Utvecklingsavdelningen, Stadsdelsförvaltningen Örgryte-Härlanda, Göteborgs Stad Kvalificerad arbetspraktik med samhällsvetenskaplig inriktning, 30hp HT 2013 Kvalificerad arbetspraktik med

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

*Ungdomsbarometern 09/10

*Ungdomsbarometern 09/10 it is YOUR future IT-branschen har vuxit till sig och utvecklats. Och vi med den. Vid Karlstads universitet ger vi dig möjlighet att gå din egen väg till ditt drömjobb inom IT-branschen. Vare sig du från

Läs mer

Framtidens medarbetare, framtidens arbetsplats

Framtidens medarbetare, framtidens arbetsplats Framtidens medarbetare, framtidens arbetsplats 9 dec 2013 Framtidens medarbetare, framtidens arbetsplats Anna lägger till samma bild som i inbjudan. Om undersökningen 2 Undersökning i två delar Online

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012.

Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012. PROJEKT: DICE Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012. UPPDRAG Uppgiften är att arbeta med den första delen av teknikutvecklingsprocessen d.v.s.

Läs mer

Sommarpraktik - Ungdom

Sommarpraktik - Ungdom Sommarpraktik - Ungdom 1. Födelseår 2. Kön 3. Inom vilket praktikområde har du praktiserat? 4. Hur är du med den information du fått hemskickad av Ung i Lund? Svara på en skala mellan 1-5 där 1 betyder

Läs mer

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Resultat Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Fråga 1 Mycket inspirerande (6) till mycket tråkigt (1) att arbeta med etologisidan Uppfattas som mycket inspirerande eller inspirerande

Läs mer

Allting började när. Vi är väldigt snabba, det är oftast väldigt snabba processer.

Allting började när. Vi är väldigt snabba, det är oftast väldigt snabba processer. På Skånegatan mitt på Södermalm befinner sig den lilla mediebyrån Fast Forward Media. Tatsumi Suzuki och Carl Efvergren som är grundarna och delägarna i företaget har nu efter 1 år på Liljeholmen flyttat

Läs mer

Handledning och checklista för klarspråk

Handledning och checklista för klarspråk Handledning och checklista för klarspråk i Brottsofferjouren 2015-02-24 Innehåll Vad är klarspråk?... 2 Varför ska vi skriva klarspråk?... 2 Hur du kan använda checklistan... 2 Innan du börjar skriva...

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2015 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2015. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

En handbok för företaget

En handbok för företaget En handbok för företaget Inledning Den här handboken vänder sig till er på företaget som är inblandade i PRAO-verksamheten. Det kommer nästan dagligen rapporter om den brist på arbetskraft som näringslivet

Läs mer

I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o

I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o I broschyren finner du: Information om prao Regler för prao Tips på hur du ordnar egen praoplats Blanketten, Var ska du göra din prao? T i l l h ö r

Läs mer

Uppdragsgivare. Behov

Uppdragsgivare. Behov Uppdragsgivare Vi har fått i uppdrag av ett utbildningsföretag att utveckla ett program för att lärare på bästa sätt ska kunna undervisa och utbilda gymnasieelever i presentationsteknik. Utbildningsföretaget

Läs mer

Här ges en överblick över de delar som ingår i projektarbetet och beskriver kraven och bedömningskriterierna.

Här ges en överblick över de delar som ingår i projektarbetet och beskriver kraven och bedömningskriterierna. ACPU 2006 Experter Årets tema handlar om tekniska stöd åt experter. Vi vill att ni ska koncenterar er på människor som har en konkret och specifik kompetens inom ett avgränsat område. Denna kunskap kan

Läs mer

1. Artighet 2. Korta e-postmeddelanden

1. Artighet 2. Korta e-postmeddelanden 1. Artighet 2. Korta e-postmeddelanden 1.1 Då man träffar någon för första gången Kommer du att tänka på några artighetsfraser man kan använda första gången man träffar någon? Finns det några artighetsfraser

Läs mer

Nämnden för elektronisk förvaltning

Nämnden för elektronisk förvaltning Nämnden för elektronisk förvaltning fastställer gemensamma standarder för myndigheters elektroniska kommunikation med varandra och med medborgare och företag Inrättades 1 januari 2004 13 ledamöter Statskontoret

Läs mer

Praktikrapport ht 2011

Praktikrapport ht 2011 Praktikrapport ht 2011 Praktikant: Sanna Friberg Utbildning: Utvecklingsstudier E-mail: sannafriberg@hotmail.com Praktikplats: Individuell Människohjälp, lokalkontoret i Stockholm Adress: Västgötagränd

Läs mer

AFFÄRSPLAN 2011-2012. John Bauer Gymnasiet - Karlstad Emelie Johnsson Nathalie Mattsson Sabina Bylock Liza Andersson

AFFÄRSPLAN 2011-2012. John Bauer Gymnasiet - Karlstad Emelie Johnsson Nathalie Mattsson Sabina Bylock Liza Andersson AFFÄRSPLAN 2011-2012 John Bauer Gymnasiet - Karlstad Emelie Johnsson Nathalie Mattsson Sabina Bylock Liza Andersson INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund............................................. 02 Vår affärsidé..........................................

Läs mer

Lisa 36 år - Min jobbresa Uppsägningen Tidsaspekten Jobbsökarstrategier Bollplank och stöd från andra

Lisa 36 år - Min jobbresa Uppsägningen Tidsaspekten Jobbsökarstrategier Bollplank och stöd från andra Lisa 36 år - Min jobbresa Uppsägningen Att bli uppsagd är alltid jobbigt. Jag intalade mig länge att jag inte brydde mig, att jag ändå ville sluta. Trots det var det tufft när det väl blev uttalat. Känslan

Läs mer

Checklista med Tips & råd för din webbplats

Checklista med Tips & råd för din webbplats Checklista med Tips & råd för din webbplats Din hemsida är navet i din marknadsföring. Den ska visa vem du är, vad du erbjuder och hur just du kan lösa dina kunders problem och den ska hjälpa dig sälja

Läs mer

Digital producent 4 dgr

Digital producent 4 dgr Digital producent 4 dgr Lär dig hur du framgångsrikt kan jobba med digitala medier. Få fler besökare, kunder och affärer. Under 4 dagar för du möjlighet att lära dig mer om hur du kan skapa en digital

Läs mer

TILL DIG SOM ARBETSGIVARE. PRAO I PRAKTIKEN Tips och information för dig som tar emot prao-elever

TILL DIG SOM ARBETSGIVARE. PRAO I PRAKTIKEN Tips och information för dig som tar emot prao-elever TILL DIG SOM ARBETSGIVARE PRAO I PRAKTIKEN Tips och information för dig som tar emot prao-elever PRAO I PRAKTIKEN 1 Vägen till besöksnäringen börjar hos dig Dagens elever är framtidens medarbetare och

Läs mer

Projektrapport. Till Projektet Bluetoothstyrd bil

Projektrapport. Till Projektet Bluetoothstyrd bil Till Projektet Bluetoothstyrd bil Av Erik Olsson Fornling Handledare: Fredrik Johansson n söndagen den 18 mars 2012 Sidan 1 (7) Sammanfattning Jag har byggt om en gammal radiostyrd bil och bytt ut all

Läs mer

Motionera med mera. Sammanfattning. Klass: Te2c, Polhemskolan i Lund Av: Viktor Joelsson Kristoffer Korén Harry Larsson

Motionera med mera. Sammanfattning. Klass: Te2c, Polhemskolan i Lund Av: Viktor Joelsson Kristoffer Korén Harry Larsson Klass: Te2c, Polhemskolan i Lund Av: Viktor Joelsson Kristoffer Korén Harry Larsson Motionera med mera Sammanfattning Vi har valt att skapa en tjänst. Tjänstens syften är att minimera energiförbrukningen

Läs mer

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba Innehållsförteckning Välkommen... 1 Innan ditt sommarjobb... 2 Under ditt sommarjobb... 3 Första arbetsdagen... 3 Arbetsuppgifter... 3 Rutiner...

Läs mer

Programmering på papper. Datorer, programmering och instruktioner

Programmering på papper. Datorer, programmering och instruktioner Programmering på papper Lektion 1 av Valentina Chapovalova, valentina.chapovalova@gmail.com Datorer, programmering och instruktioner Uppskattningen är att lektionen kommer ta 40-50 minuter, men det beror

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 8, januari 2015 * * * * *************************************************** Checklista för ett

Läs mer

Dina kunders brevvanor 2013. En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera.

Dina kunders brevvanor 2013. En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera. Dina kunders brevvanor 13 En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera. Om rapporten Brevvanerapporten som Posten genomför årligen ger en bra bild av privatpersoners attityder

Läs mer

Praktisk och rolig bok om utveckling av verksamheter och grupper Om systemiskt tänkande och KIM-modellen

Praktisk och rolig bok om utveckling av verksamheter och grupper Om systemiskt tänkande och KIM-modellen Praktisk och rolig bok om utveckling av verksamheter och grupper Om systemiskt tänkande och KIM-modellen Boken om KIM visar hur man som ledare kan utveckla grupper och verksamheter på ett lättsamt och

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

P R O J E K T : D I C E

P R O J E K T : D I C E P R O J E K T : D I C E Ett projektarbete i svenska, entreprenörskap och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2013. UPPDRAG Uppgiften är att arbeta med den första delen av utvecklingsprocessen

Läs mer

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Skylttextning Sälj mer med service! Praktisk butiksekonomi Skapa en egen hemsida Mera - sälj mer med service! Utveckla din befintliga hemsida Marknadsföring & marknadsplanering

Läs mer

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande 1. Lär dig från dem som varit i samma situation Ett av de bästa sätten att få värdefulla kontakter är att nätverka med din högskolas alumner. De har

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

Mer än hälften av allt jobb går att utföra på distans

Mer än hälften av allt jobb går att utföra på distans Manpower Work Life Rapport 2015 Manpower Work Life Rapport 2015 I takt med att internet blivit en del av våra liv så har våra jobb blivit alltmer mobila. Många arbetsuppgifter är idag inte beroende av

Läs mer

Tusen möjligheter HITTA DITT NYA ARBETE GENOM OSS

Tusen möjligheter HITTA DITT NYA ARBETE GENOM OSS Tusen möjligheter HITTA DITT NYA ARBETE GENOM OSS 1 2 Arbetsförmedlingen är till för alla som vill hitta ett nytt jobb. Vår uppgift är att föra samman dig som söker jobb med intressanta arbetsgivare på

Läs mer

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers Adeptguide Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers 1 Innehåll 1. Så här används guiden... 4 2 Översikt över mentorprogrammet... 5 2.1 Syfte och mål med mentorprogrammet... 5 2.2 Mentorprogrammets

Läs mer

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare Fibonacci / översättning från engelska IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare Riktlinjer för lärare Vad är det? Detta verktyg för självutvärdering sätter upp kriterier som gör det

Läs mer

KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE

KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE 4.1. ANSÖKNINGSHANDLINGAR Ansökningar kan skrivas på olika sätt. Ansökningshandlingar består oftast av ett ansökningsbrev och ett cv eller en meritförteckning. Hur ansökningshandlingen

Läs mer

Metoder för datainsamling

Metoder för datainsamling Metoder för datainsamling Föreläsning 16/10-2002 Christina von Dorrien Kapitel 9.4, 12-13 Användarcentrerad designmetodik Analysera användare, användningssituation och uppgift Testa och utvärdera designförslag,

Läs mer

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster KOMM UNIKATIONSRIKTLI NJER 1177 VÅRDGUIDENS E -TJÄNSTE R 1_0.DOCX Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjerna

Läs mer

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster KOMM UNIKATIONSRIKTLINJER 117 7 VÅRDGUIDENS E -TJÄNSTE R 2.0.DOCX Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjerna

Läs mer

PRAO åk 8 vecka 13-14 2014

PRAO åk 8 vecka 13-14 2014 BSF Lunds stad Tunaskolan Ann-Helén Oldenby studie- och yrkesvägledare 046 35 76 81, ann-helen.oldenby@lund.se PRAO åk 8 vecka 13-14 2014 Till föräldrar och elever i åk 8 Läs igenom detta tillsammans BSF

Läs mer

Aristi Fernandes Examensarbete T6, Biomedicinska analytiker programmet

Aristi Fernandes Examensarbete T6, Biomedicinska analytiker programmet Kursens mål Efter avslutad kurs skall studenten kunna planera, genomföra, sammanställa och försvara ett eget projekt samt kunna granska och opponera på annan students projekt. Studenten ska även kunna

Läs mer

SAMVERKAN SKOLA-ARBETSLIV

SAMVERKAN SKOLA-ARBETSLIV VARFÖR samverkan? Idag kan vi vittna om en relativt hög ungdomsarbetslöshet i åldrarna 18-25 år. Vi har en stor andel elever som inte fullföljer sina gymnasiestudier eller går ut med ett fullständigt gymnasiebetyg.

Läs mer

En guide till. Före tag 1. Ungdoms Leader. - där ungdomar kan köra sitt eget race!

En guide till. Före tag 1. Ungdoms Leader. - där ungdomar kan köra sitt eget race! Före tag 1 En guide till Ungdoms Leader - där ungdomar kan köra sitt eget race! Innehållsförteckning Sid 3 Ungdomar inom Leader Sid 5 U-lag, vad ska ett sådant göra? Sid 6 Vad måstefinnas för att skapa

Läs mer

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna den 4 maj 0 Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna Allmänt om enkäten Enkäter skickas till deltagare i FIVE cirka tre veckor efter att de har avslutat sin praktik. Om

Läs mer

Frågor och svar avseende upphandling av ramavtal avseende konsulter för utredningar, undersökningar och analyser

Frågor och svar avseende upphandling av ramavtal avseende konsulter för utredningar, undersökningar och analyser PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2011-10-31 Dnr: 11-8652 1(6) Administrativa avdelningen Anna-Karin Hellsten anna-karin.hellsten@pts.se Frågor och svar avseende upphandling av ramavtal avseende konsulter

Läs mer

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016 Kommunicera och nå dina mål Kommunikationsstrategi 2013-2016 Lyssna och prata för att nå målen Östersunds kommun har tagit fram en kommunikationsstrategi som sträcker sig från 2013 till 2016. Den här foldern

Läs mer

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba Min arbetsplats Här fyller du i information om din arbetsplats. Arbetsplats:... Adress:... Handledare:... Telefonnummer:... Annan kontaktperson:...

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

KAPITEL 1 VAD DU VILL OCH VAD DU KAN

KAPITEL 1 VAD DU VILL OCH VAD DU KAN KAPITEL 1 VAD DU VILL OCH VAD DU KAN Innan du börjar läsa platsannonser och skriva ansökningar är det bra att fundera över vad det är du vill arbeta med. I kapitlet går du igenom din kompetens för att

Läs mer

Kommunikationsplattform för PRO Stockholms län

Kommunikationsplattform för PRO Stockholms län Kommunikationsplattform för PRO Stockholms län Beslutad av distriktsstyrelsen 2015 10 06 Sida 2 av 14 Sida 3 av 14 Innehållsförteckning Vart vill vi komma?... 5 Kommunikationens mål är att:... 7 Målgrupper...

Läs mer

Praktikrapport Logent

Praktikrapport Logent Samhällsvetenskapliga fakulteten Göteborgs universitet Kvalificerad arbetspraktik med samhällsvetenskaplig inriktning Tidigare utbildning: Personalvetarprogrammet Praktikrapport, våren 2013 Praktikrapport

Läs mer

10 tips för ökad försäljning

10 tips för ökad försäljning 10 tips för ökad försäljning Innehållsförteckning Tips 1 Kundvård...3 Tips 2 Vad har du egentligen på gång?...4 Tips 3 Ställ jobbiga frågor...5 Tips 4 När tiden inte räcker till...6 Tips 5 Låt kunden skriva

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

Hemsidans betydelse inom förskolan

Hemsidans betydelse inom förskolan Hemsidans betydelse inom förskolan VFU-rapport Författares för- och efternamn: Fatima Landstedt och Wanvisa Khakhammay Pedagogiska Institutionen kurs- eller utbildningsnamn: Pedagogik och utbildning 1,

Läs mer

ToDo ios-applikation. Mikael Östman. Mikael Östman - mo22ez Linnéuniversitetet

ToDo ios-applikation. Mikael Östman. Mikael Östman - mo22ez Linnéuniversitetet ToDo ios-applikation Mikael Östman 201205 Mikael Östman - mo22ez Linnéuniversitetet mo222ez@student.lnu.se Abstrakt Detta är en slutrapport för det projekt jag bedrivit inom ramen för kursen Individuellt

Läs mer

Kronologisk meritförteckning. Personligt brev. Personligt brev

Kronologisk meritförteckning. Personligt brev. Personligt brev Att skriva en vinnande ansökan Agenda Meritförteckning / CV Personligt brev Checklista för din ansökan Intervjutips och vanliga intervjufrågor Vilka bedömningskriterier utvärderas du på? Var och hur hittar

Läs mer

Lämna in uppgifterna vartefter jag spar dem in en pärm för att kunna återkomma till dem. Glöm inte sidhuvud med namn och uppgiftens nummer/namn.

Lämna in uppgifterna vartefter jag spar dem in en pärm för att kunna återkomma till dem. Glöm inte sidhuvud med namn och uppgiftens nummer/namn. Ni kommer att få arbeta en och en. Vi kommer att jobba med detta på Affärsutveckling- och ledarskapskursen på måndag eftermiddag och varannan onsdag morgon. Jag kommer också ge er feedback på sådana uppgifter

Läs mer

IT-branschen växer i en rasande fart. Det är en högst välmående näring som formligen skriker efter nytt folk. Olika typer av människor, med olika

IT-branschen växer i en rasande fart. Det är en högst välmående näring som formligen skriker efter nytt folk. Olika typer av människor, med olika IT IS YOUR FUTURE IT-branschen växer i en rasande fart. Det är en högst välmående näring som formligen skriker efter nytt folk. Olika typer av människor, med olika intressen och utbildningar. Att vara

Läs mer

Välkommen till kursen i Avancerad interaktionsdesign. Certec & EAT Institutionen för designvetenskaper

Välkommen till kursen i Avancerad interaktionsdesign. Certec & EAT Institutionen för designvetenskaper Välkommen till kursen i Avancerad interaktionsdesign Certec & EAT Institutionen för designvetenskaper Idag Översikt över kursen Kursmål och metoder Examinationskriterier Inspiration Praktisk information

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben Slutprojekt 2010 Medieinstitutet Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben http://www.youtube.com/watch?v=sifypqjyhv8 Problem, syfte och mål

Läs mer

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet är en praktisk handbok för dig som någon gång skriver text för webb, surfplattor och

Läs mer

Dialog bygger relationer

Dialog bygger relationer Tema Social Media Newsroom: Som många säkert har sett, lanserade MyNewsdesk för några veckor sedan en ny design på social media newsroom. Men vad innebär det för dig och ditt företag, vilka fördelar ger

Läs mer

PRAO åk 8 vecka 13 och 15 2012 Vecka 14 är Påsklov och eleverna är också lediga annandag Påsk vecka 15!

PRAO åk 8 vecka 13 och 15 2012 Vecka 14 är Påsklov och eleverna är också lediga annandag Påsk vecka 15! BSF Lunds stad Tunaskolan Ann-Helén Oldenby studie- och yrkesvägledare 046 35 76 81, ann-helen.oldenby@lund.se PRAO åk 8 vecka 13 och 15 2012 Vecka 14 är Påsklov och eleverna är också lediga annandag Påsk

Läs mer

Övning i intervjuteknik och. olika faktorer som kan påverkar en intervjun

Övning i intervjuteknik och. olika faktorer som kan påverkar en intervjun Övning i intervjuteknik och olika faktorer som kan påverkar en intervjun Cecilia Gustafsson & Moa Haglund 1. Introduktion Övningen går ut på att studera olika faktorer som kan påverka utfallet av en intervju.

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

ditt förbund Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer

ditt förbund Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Välkomna! ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco Sveriges Ingenjörer bildades 2006/07 efter en sammanslagning av Civilingenjörsförbundet

Läs mer

Labbrapport - LEGO NXT Robot

Labbrapport - LEGO NXT Robot KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN Labbrapport - LEGO NXT Robot Programmering och felsökning Stefan Sarkis 2014-09-02 ssarkis@kth.se Introduktionskurs i datateknik (II1310) Sammanfattning Denna rapport handlar

Läs mer

Praktikrapport Strandberghaage

Praktikrapport Strandberghaage Samhällsvetenskapliga fakulteten Göteborgs universitet Kvalificerad arbetspraktik med samhällsvetenskaplig inriktning Tidigare utbildning: Medie- och kommunikationsvetenskap Praktikrapport, våren 2011

Läs mer

Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag

Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag Av Tobias Lindström Innehållsförteckning Introduktion... 1 Bakgrund... 1 Inledning... 1 Del två: Min syn på aktiviteter

Läs mer

E: Har du jobbat som det hela tiden som du har varit här på företaget?

E: Har du jobbat som det hela tiden som du har varit här på företaget? A: Vad heter du? S: Jag heter Stefan. A: Hur gammal är du? S: 39. A: Och var jobbar du någonstans? S: Fällmans Kött. A: Vad är ditt yrke? S: Jag är logistik- och lagerchef. A: Hur hamnade du i den här

Läs mer

Källkritisk metod stora lathunden

Källkritisk metod stora lathunden Källkritisk metod stora lathunden Tryckt material, t ex böcker och tidningar, granskas noga innan det publiceras. På internet kan däremot alla enkelt publicera vad de önskar. Därför är det extra viktigt

Läs mer

QR-kodernas intåg för nytta och nöje!

QR-kodernas intåg för nytta och nöje! QR-kodernas intåg för nytta och nöje! Föredrag av Stig Ottosson om smarta "självlänkande" streckkoder som vi kommer att se alltmer i framtiden. 2012-05-04 Webbvärlden ur exponeringssynpunkt till ca 2010

Läs mer

SEGLAISOLEN.SE En Wordpres Webbsajt

SEGLAISOLEN.SE En Wordpres Webbsajt SEGLAISOLEN.SE 2012-05-28 En Wordpres Webbsajt Individuellt Mjukvaruutvecklingsprojekt, 1DV430 Projektet är utvecklat med hjälp av Unified Process & Wordpress REFERAT Den här rapporten handlar om projektet

Läs mer

ommar- PraktikMalmö 2016 Hej, nya och gamla arbetsplatser.

ommar- PraktikMalmö 2016 Hej, nya och gamla arbetsplatser. ommar- S praktik PraktikMalmö 2016 Hej, nya och gamla arbetsplatser. Ung i Sommar Sommarpraktikprojektet = Sant Hej! Välkomna till sommarpraktiken 2016 alla nya och gamla arbetsplatser! I år kan vi meddela

Läs mer

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor?

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor? Vad ska du bli när du blir stor? Svaret blir förmodligen olika beroende på vem som frågar. Men säkert är att CSN- blanketternas och tentornas tid är den period i livet då du bestämmer hur resten skall

Läs mer

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba Min arbetsplats Här fyller du i information om din arbetsplats. Arbetsplats:... Adress:... Handledare:... Telefonnummer:... Annan kontaktperson:...

Läs mer

3d är för dem som vill lära sig nya saker

3d är för dem som vill lära sig nya saker 3d-bild av Sören Larsson. På senare tid har han arbetat mycket med grafikkorts rendering, eller GPU-rendering. En vanlig renderingsprocess tar mycket lång tid, att utveckla rendering med hjälp av grafikkort

Läs mer

» Industriell ekonomi

» Industriell ekonomi » Industriell ekonomi FÖ4 Företagandet Norrköping 2013-01-21 Magnus Moberg Magnus Moberg 1 » Välkommen» Syfte och tidsplan» Annat material FÖ4 Företagandet http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/blanketterbroschyrer/broschyrer/info/462.4.39f16f103821c58f680007865.html»

Läs mer

Om kompetens och lärande

Om kompetens och lärande Om kompetens och lärande Vi bär på mycket mer kunskap än vi tror och kan så mycket mer än vi anar! När som helst i livet har du nytta och glädje av att bli medveten om delarna i din kompetens. Du funderar

Läs mer

Bonus Rapport Kommersiell Design KTH

Bonus Rapport Kommersiell Design KTH Bonus Rapport Kommersiell Design KTH Johan Holmström & Lars Åkesson Introduktion Denna rapport beskriver projektet och delmomentet Kommersiell Design i kursen Interaktionsdesign 2 på KTH i Stockholm. Detta

Läs mer