Att leverera bearbetning till ProfilGruppen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att leverera bearbetning till ProfilGruppen"

Transkript

1 Att leverera bearbetning till ProfilGruppen 0 ATT LEVERERA BEARBETNING TILL PROFILGRUPPEN

2 1. Inledning ProfilGruppen är en helhetsleverantör av kundanpassade profiler och komponenter i aluminium. Vår vision är att ProfilGruppen har en stark närvaro på Europamarknaden och betraktas som en av de ledande leverantörerna av innovativa lösningar i aluminium. En viktig del i vår strategi är att arbeta i nära samverkan med de bästa leverantörerna. För oss innebär ett nära samarbete att vi tillsammans löser problem, genomför förbättringar och når kostnadseffektiva lösningar som stärker den gemensamma konkurrenskraften. Du som leverantör är en viktig del av den totala värdekedjan. Vår syn på framgångsrikt samarbete har vi sammanställt i det här dokumentet kallat, Att leverera till ProfilGruppen. Vi delger här information angående rutiner och instruktioner som bör följas när man säljer och levererar till oss. Dokumentet ska tydliggöra vårt arbetssätt för dig som leverantör till ProfilGruppen. Med vänlig hälsning Anders Månsson Inköpschef ProfilGruppen Extrusions AB 1 ATT LEVERERA BEARBETNING TILL PROFILGRUPPEN

3 Innehållsförteckning 1. Inledning ProfilGruppens perspektiv på medleverantör ProfilGruppens värdeord Regler för att vara en godkänd medleverantör RFQ Rutin Medlev/order Fritextsbeställning Ritningar och specifikationer Produktkvalitet Ytor Leveranser Förpackning Förpackningsalternativ Förpackningsmaterial Retur av förpackningsmaterial Miljö Reklamationer Reklamation från kund Interna reklamationer Förbättringsmöjligheter Medleverantörsutvärdering Medleverantörsutveckling Övrigt Indirekta material och tjänster Verktygsregister Kontakt ATT LEVERERA BEARBETNING TILL PROFILGRUPPEN

4 2. ProfilGruppens perspektiv på medleverantör Kunden är alltid i fokus hos ProfilGruppen. Att öka kundstillfredställelsen är det viktigaste målet och det vi hela tiden arbetar mot. Våra medleverantörer är en mycket viktig del om vi ska lyckas med detta mål. Det bygger på att vi har hög leveransprecision, rätt kvalité och att vi är kostnadseffektiva i hela värdekedjan. ProfilGruppen ser sina medleverantör som långsiktiga samarbetspartners och därför lägger vi också ner mycket tid på att utvärdera och ta beslut kring möjliga förbättringsåtgärder hos dem. Vi strävar efter en öppen och bra dialog med våra medleverantörer. 2.1 ProfilGruppens värdeord ProfilGruppens värdeord som styr vårt sätt att vara: Engagerade Innovativa Professionella Tillgängliga Vi är delaktiga, Vi ska göra Vi är affärsmässiga Vi är tillgängliga proaktiva och bryr oss. saker på nya sätt. och håller hög kvalitet för kunden och i det vi gör. varandra. 3 ATT LEVERERA BEARBETNING TILL PROFILGRUPPEN

5 3. Regler för att vara en godkänd medleverantör Innan ett beslut tas om vi ska ta in en ny potentiell medleverantör, så gör vi en bedömning av leverantören. Vi börjar med att definiera/specificera: o o Vad skall köpas? Vem är vår slutkund och hur ser kundens behov ut? Scanning av marknaden; o Vilken produktionsteknik/ -process behövs? o Vad är leverantörens kunskap och finns det någon spetskompetens? Leverantörsvärdering/bedömning; o Är leverantören finansiellt stabil? o Hur säkerställer leverantören rätt kvalitetsnivå? o Vad är leverantörens leveransprecision över en längre period? o Hur ser produktionsprocessen ut? Förfrågning o Vi önskar få produktkritik redan på förfrågningsstadiet för att kunna erbjuda förbättringsmöjligheter för kunden o Hur snabbt kan vi få svar? o Är offerten fullständigt ifylld och korrekt? Leverantörsval o Utvärdering av offertsvar o Utvärdering av produktkritik o Utförande av nödvändiga material-, service-, eller produktionstester o Förhandling Implementering av ny leverantör o Avtalsskrivning (ramavtal) o Implementera ny leverantörsstruktur o Rapportering/publicering godkänd leverantör 4 ATT LEVERERA BEARBETNING TILL PROFILGRUPPEN

6 4. RFQ Rutin ProfilGruppen är en helhetsleverantör av kundanpassade profiler och komponenter i aluminium. Utifrån kundernas problemställningar tar vi fram lösningar. Produktion av aluminiumdetaljer börjar med extrudering och därefter vidareförädlas detaljen med olika produktionssätt som behövs för att tillfredställa olika kundkrav. RFQ skickas ut av anbudsgruppen eller respektive inköpare vid större affärsprojekt via vårt system Suppliern. Medleverantören offererar sedan och anger pris per styck, verktygskostnad, ev. ställkostnad, ledtid etc. Val av leverantör görs sedan utifrån givna kriterier och av godkända leverantörer Medlev/order ProfilGruppens målsättning är att samtliga medleverantörer skall vara anslutna till "Medleverantörsrutinen", vilken är en webbaserad lösning där leverantören är direkt uppkopplad mot delar av ProfilGruppens affärssystem. Leverantörer som är uppkopplade till Medleverantörsrutinen kan på ett effektivt sätt via webbgränssnittet mottaga och bekräfta order, rapportera tillverkningsorder och göra utleveranser. Lösningen innehåller även en avvikelsehantering, hantering av emballagesaldon samt avräkning som ett alternativ till fakturering. När ProfilGruppen lägger in en order i affärssystemet kommer denna i realtid att landa på leverantörens webbsida som en obekräftad order. Leverantören loggar in mot webbsidan med leverantörsnummer och lösenord. Ordern är då en förfrågan. När leverantören har kontrollerat om tid och pris stämmer, så bekräftar man. Leverantören har då godkänt ordern, vilket automatiskt visas i ProfilGruppens affärssystem. När detta är gjort kan ProfilGruppen bekräfta ordern till slutkund. Efter utförd bearbetning gör leverantören en återrapportering. Återrapporteringen görs via tillverkningsordern där antal och materialuttag noteras. När det är dags för godset att levereras gör leverantören en utleverans och följesedel och pallflagga skrivs då automatiskt ut. Både återrapportering och rapportering om utleverans görs på webbsidan och skickas automatiskt till ProfilGruppen Fritextsbeställning ProfilGruppen kan även lägga upp en sk. fritextsbeställning på bearbetad, men ej beredda artiklar. Det innebär att vi kan lägga order till medleverantörer på artiklar som inte har något artikelnummer t.ex på prover och prototyper eller tillkommande arbeten som är beställt av kund. Syftet med denna typ av beställning är att få bättre styrning och minska administrationen även på den här typen av artiklar Ritningar och specifikationer Bearbetning och annan vidareförädling utförs i enlighet med ProfilGruppens kunds ritningar och specifikationer. ProfilGruppen använder Medlev för att kommunicera med medleverantören, ritningar hänvisas i beställningsposten. I de fall då inga särskilda krav eller toleranser finns specificerade på kundens ritningar och underlag, utförs tillverkningen efter ProfilGruppens handelstoleranser. ProfilGruppens handelstoleranser för vidareförädlade aluminiumprofiler ansluter till av Sveriges Mekanstandardisering utgivna standardtoleransanvisningar. Ändringar i ritningar uppdateras av inköparen och medleverantören informeras i detalj om ändringar via Medlev. Utdelade ritningar och specifikationer får inte delges till tredje part utan ProfilGruppens tillstånd. 5 ATT LEVERERA BEARBETNING TILL PROFILGRUPPEN

7 4.1.4 Produktkvalitet ProfilGruppens vision är att ha nöjda kunder och vårt kvalitetsmål är därför noll fel. För att uppfylla kravet om noll fel till kund, är medleverantören ansvarig för att rapportera om något fel görs via Medlev, för att ta beslut om omarbetningssätt eller att utföra förbättringsarbete. Mottaget material ska kontrolleras omgående av leverantören och vid eventuella anmärkningar så skall det rapporteras till ProfilGruppen. Medleverantören är ansvarig för att utföra nödvändiga åtgärder som har tagits beslut på från ProfilGruppen ifall det sker en avvikelse Ytor ProfilGruppens grundsyn är att företagets verksamhet ska bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle samt att de produkter, baserade på profiler och förädlade komponenter företaget tillverkar, används där dess positiva miljöegenskaper bäst tas tillvara. Ytans kvalitet Ytans kvalitet varierar beroende på legering, verktygets kondition och profilens utformning samt använda processparametrar. Höga ytkrav ställer större krav på verktyget, på styrning av processparametrar, samt på hanteringen av profilerna under produktionen. Lägre produktivitet och risk för ökad utskrotning gör att ett högt ytkrav ger en kostsammare produkt. Ytkrav och synlig yta anges på profilritningen. De markeringar som används för detta är: Streck-prick-prickad linje Streckad linje Prickad linje Ej markerad yta kan ange ett ytkrav Markeringarna används för att beskriva ytkrav och/eller synlig yta för ett specificerat ytavsnitt. Ej markerad yta kan om den ej är definierad anses ha ett ytkrav ett steg lägre än lägsta markerade ytkrav. Ej markerad yta är inte synlig. Finns andra, kundspecifika krav på ytans utseende skall detta styras via likare eller motsvarande. Detta kan t.ex. gälla borstade ytor. 6 ATT LEVERERA BEARBETNING TILL PROFILGRUPPEN

8 Yta definitioner Klass Definition Repor, gnidmärken eller andra fysisk skador får ej framträda vid besiktning enl. B1 5sek. Välzoner och värmezoner för anodiserade profiler Repor, gnid märken eller andra fysiska skador får ej framträda vid besiktning enl. B2-5sek. Välzoner och värmezoner för anodiserade profiler Repor, gnid märken eller andra fysiska skador får ej framträda vid besiktning enl. B2-5sek. Välzoner och värmezoner för anodiserade profiler Repor, gnid märken eller andra fysisk skador får ej framträda vid besiktning enl. B2-5sek. Välzoner och värmezoner för anodiserade profiler Endast dimensions- och hållfasthetskrav. Typiska användnings områden Dekorlister för radio/tv etc. med mycket höga ytkrav. Duschkabiner, möbler, armatur, detaljer med höga dekorativa krav etc. Byggsystem, fasader, dörrar, fönster etc. Utomhusstegar, byggnadsställningar etc. Hörnvinklar, stängselstolpar. Produktion Individuell hantering i alla led. Endast en mindre del av profil får klassas som yta 1. Utkörningsyta måste ha längre ytkrav. Synliga ytor skyddas vid packning. Dielines accepteras ej, Individuell hantering i alla led. Utkörningsyta måste ha längre ytkrav. Synliga ytor skyddas vid packning. Dielines accepteras ej. Om produktion så kräver kan synliga ytor läggas ihop. Synliga ytor skyddas vid packning, Dielines accepteras generellt ej, värderas från gång till gång. Synliga ytor skyddas vid packning, Dielines accepteras generellt ej, värderas från gång till gång. Profiler kan läggas ihop i samtliga led. Dielines kan förekomma. Här finns ej några krav på ytans utseende. Ev. defekter får dock ej vara av sådan art att personskador kan uppstå. Användbara legeringar EN AW-6060 EN AW-6063 EN AW-6101 EN AW-6060 EN AW-6063 EN AW-6101 EN AW-6060 EN AW-6063 EN AW-6101 (EN AW 6005) EN AW-6060 EN AW-6063 EN AW-6101 EN AW-6005 EN AW-6351 EN AW-6082 EN AW-6060 EN AW-6063 EN AW-6101 EN AW-6005 EN AW-6351 EN AW-6082 Betraktnings-- avstånd och tid. B1-5sek. B2-5sek. B2-5sek. B3-5sek. B3-5sek. B4-5sek. B4-5sek. B5-5sek. 7 ATT LEVERERA BEARBETNING TILL PROFILGRUPPEN

9 Betraktningsavstånd OBS! Bilden nedan är ej skalenlig. Rätt storlek kan beställas från inköpsavdelningen på ProfilGruppen. 8 ATT LEVERERA BEARBETNING TILL PROFILGRUPPEN

10 Lackerad yta Anodiserad Yta Obeh. Yta Värdering av ytan Värderingen skall utföras i normalt ljus (6500 Kelvin - ej riktat ljus). Vid sidan av profilen placeras Avståndsskalan. Betraktningsavståndet bestäms av tabellen Värdering av feltyp. Har man t.ex. ett gnidmärke på en yta som är markerad som yta 3 backar man tills man ej kan läsa översta raden men fortfarande kan läsa den undre raden vid B3 på Avståndsskalan. Profilytan betraktas då under 5 sek. Kan man då ej upptäcka avvikelsen är ytan godkänd. Feltyp Betraktningsavstånd B 1 B 2 B 3 B 4 B 5 Apelsinyta Gnidmärke Grafitmärke Repor Dielines 3 * 4 Pick-ups Vibrationsmärken Fjärdringsmärken Stoppmärken Får endast förekomma efter överenskommelse med kund, Värmezoner Värmezoner Vällzoner Oxiränder Vitafläckar Kontaktmärken Efter överenskommelse med kund.** 4 Övriga feltyper, se obehandlad yta Pickups Sugningar Kontaktmärken 4 Övriga feltyper, se obehandlad yta *Generellt får dielines ej förekomma på yta 3, kan dock värderas mot profilens användningsområde ** Styrs också av synliga ytor Leveranser Material och skrot ProfilGruppens material skall förvaras avskilt från övrigt material och märkas på ett tydligt sätt. Det gäller även fallande spån och skrot. Det är viktigt att skrotet förvaras avskilt i avvaktan på avhämtning från ProfilGruppen i lämplig transportbärare. Leveransprecision Leveransprecision är ett av de viktigaste kriterierna för att vara medleverantör till ProfilGruppen. Målet är en leveransprecision på >95% generellt. Automotivekunder kräver 100%. 9 ATT LEVERERA BEARBETNING TILL PROFILGRUPPEN

11 Följesedlar och fraktsedlar Medleverantörer som är anslutna till medleverantörsrutinen får automatiskt en följesedel utskriven när utleverans registreras i systemet. Fraktsedlar skall beställas enligt beskrivning nedan. För ej anslutna medleverantörer gäller: Följesedel skall följa med godset till kund. Vid leverans skall kopia på följesedel och fraktsedel omgående faxas till ProfilGruppens logistikavdelning. Följesedel o Var noga med att använda rätt följesedel. o Följesedeln skapas av ProfilGruppen vid beställning och följer sedan med beställningen från ProfilGruppen till medleverantör. Då delleverans förekommer faxas en ny följesedel från logistikavdelningen på ProfilGruppen. o På följesedeln skall medleverantören notera antal, leveransdatum samt emballage, exempelvis pall och krage, korg eller sträckfilm. Om annan pallstorlek än EUR 800x1200 används måste även detta anges på fraktsedeln. En fördel är också om t-ordernumret finns angivet. Fraktsedel o Vid leverans från medleverantören används fraktsedel enligt ProfilGruppens avtal. Dessa beställs från ProfilGruppens logistikavdelning. o Var noga med att alltid fylla i avsändningsorten. o Kontrollera vem som skall vara fraktbetalare enligt leveransvillkoren på följesedeln och ändra eventuella förtryckta uppgifter. Fakturering Medleverantörer som är anslutna till medleverantörsrutinen kan användas sig av avräkningssystemet som ProfilGruppen har kopplat till rutinen. Det innebär att det görs en automatisk avräkning om leveransen överensstämmer vad gäller pris och kvantitet med det som är orderbekräftat. Avräkningen sker varje fredag samt den siste i varje månad. Varje veckas avräknade belopp framgår av medleverantörsrutinen och betalas enligt överenskommet betalningsvillkor. För ersättning utöver det som ligger i medleverantörsrutenen så görs en sk. fritextbeställning. För mindre leverantören kan även traditionell fakturering med pappersfaktura användas. Att tänka på då är att fakturor alltid skall ställas till ProfilGruppen Extrusions AB samt att de alltid skall innehålla följande: o Datum för utfärdandet. o Löpnummer som identifierar fakturan. o Säljarens momsregistreringsnummer. o Kundens momsregistreringsnummer. o Säljarens och köparens namn och adress. Referenser! Mycket viktigt! o Varornas mängd och art eller tjänsternas omfattning och art. o Tillämpad momssats samt den moms som skall betalas 10 ATT LEVERERA BEARBETNING TILL PROFILGRUPPEN

12 4.2 Förpackning Förpackningsalternativ Standardförpackningar ProfilGruppen erbjuder sina kunder fyra olika standardpacksätt. Som medleverantör är det dessa fyra standardalternativ som finns att packa på då godset skall levereras till kund. Undantagsvis då kunden skall ha en sk. specialpack, profilerna måste då packas helt enligt kunds önskemål. Vid behov kan medleverantören själv komplettera standardinstruktionerna med diverse förtydligande för att säkerställa rätt packsätt. KOD 1 - Sträckfilm o Kartong i botten och delvis i sidorna o Minst en gavel o Ca 1500 mm kartong som truckskydd på ovansidan och sträckfilm runt om o I vissa fall heltäckande kartong och sträckfilm o Mellan lagren användas pappspace, papper eller plast o I vissa fall veckas papper eller plast mellan profilerna o Bandas med bräda över, 75 mm kloss och i vissa fall även sidobräder KOD 2 - Kartong o Heltäckande kartong med minst en gavel o Pappspace, papper eller plast mellan lagren o I vissa fall veckas papper eller plast mellan profilerna. o Bandas med bräda över, 75 mm kloss under och i vissa fall även sidobräder KOD 3 - Korg o ProfilGruppens korg o Papperspace mellan lagren o Plast över, ner på sidorna och runt gavlarna o Bandas med bräda över och runt korgen KOD 4 - Pall och krage o Standardpall, skall vara EUR- 1400, 1600, 2000 och 2400 mm pallar. o Max fem kragar högt o Kartongskiva skall ligga i botten o Pappspace eller kartongskiva mellan lagren Förpackningsmaterial Beställning av förpackningsmaterial Medleverantören beställer förpackningsmaterial av anvisad leverantör. Medleverantören ersättning ligger inkluderat bearbetningspriset. Hantering av förpackningsmaterial Det är viktigt att vi följer våra instruktioner för hantering av förpackningsmaterial. Då vi producerar profiler med höga ytkrav så behöver vi också emballera dessa på ett bra sätt. 11 ATT LEVERERA BEARBETNING TILL PROFILGRUPPEN

13 ProfilGruppen använder och godkänner förpackningsmaterial som: o Sträckfilm mellan profilerna o Kartong o Korg o Pall och krage Dessa förpackningsmaterial skall: o absolut inte bli blöta och smutsiga o förvaras inomhus o täckas med plast vid smutsig miljö 4.3. Retur av förpackningsmaterial Instruktioner vid Spacehantering För att få en bättre hantering av våra Space ber vi er följa följande instruktioner vid returnering: 1. Spacern får absolut inte bli blöta eller smutsiga. En pall med space måste förvaras i en torr miljö och gärna täckas med plast för att minimera smuts. 2. En EUR-pall och 2-5 kragar är lämpligast att använda vid returnering. 3. En fylld krage har ca 350 st. space. 4. Space får inte blandas med spacehållare. 5. Returnera alltid en full pall, lagra ej fler hos er. Instruktioner vid returnering av pallar och krage 1. Pallar får inte skickas blandade i staplar. De måste sorteras efter storlek. 2. Dessa storlekar på pall och kragar tas emot av ProfilGruppen: EUR-pall : 1400, 1600, 1800, 2000, 2400, 2600, 2900 samt halv pall och krage. 3. Kragar får inte blandas i samma bunt och skall sorteras efter storlek och läggas på en pall. Det är viktigt att man lägger fyra kragar i bredd och ca st. i varje bunt, samt att man bandar dem. Med hjälp av detta kan man stapla buntarna på ett säkert sätt. 4. Undvik att ha kragarna ute, då de lätt blir mörka och förstörda. Returnera hellre med tätare intervaller. 5. Trasiga pallar och udda storlekar, engångspallar, samt blandade kragar krediteras ej. 6. OBS! Skicka alltid med avsändarfrakt. Instruktioner för returnering av korg 1. Korgarna staplas 12 högt. De tre nedersta bandas. Se tabellen på nästa sida. 2. Se till att korgarna är rensade från tejp, well och annat skräp. 3. Krokiga korgar krediteras ej. Kontrollera därför korgen när den anländer till er. Upptäcker ni att korgen är felaktig ta bild och meddela Tommy Sjögren via e-post: 4. OBS! Skicka alltid med avsändarfrakt. 5. För mer information; Ring Tommy Sjögren +46 (0) ATT LEVERERA BEARBETNING TILL PROFILGRUPPEN

14 Sortering Förvaringstemperatur Förvaringssätt Säkerhet Acceptabla storlekar Pallar Efter storlek Inomhus Max. 10 styck i varje bunt stapla buntarna o Europall o 1400 o 1600 o 1800 o 2000 o 2400 o 2600 o 2900 Kragar Efter storlek Inomhus styck i varje bunt stapla buntarna Korg Efter storlek Inomhus/Uto mhus Max. 12 högt stapla buntarna 4.4 Miljö ProfilGruppens grundsyn är att företagets verksamhet skall bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle samt att de produkter, baserade på profiler och förädlade komponenter företaget tillverkar, används där dess positiva miljöegenskaper bäst tas tillvara. Miljövärdering av leverantör De leverantörer som kan påverka våra betydande miljöaspekter värderas varje år avseende deras nivå på miljöledningssystem och miljöbelastning. Miljövärdering sker med hjälp av frågeformulär eller intervju och innefattar leverantörens nivå på miljöledningssystem och produkten/tjänstens miljöpåverkan. Kompletterande krav är t.ex REACH eller Basta. Leverantörer som innehar certifikat eller har planer på att inom kort certifiera sig enligt ISO värderas som klass 1, avseende miljöaspekten. Leverantörer som bryter mot miljölagar eller på annat sätt ur miljösynpunkt bedriver oacceptabel verksamhet, hamnar i klass III, vilket medför att de ej kommer anlitas förrän missförhållandena rättats till. Övriga leverantörer hamnar i klass II, vilket innebär att dessa är godkända under förutsättning att förbättringsverksamhet pågår och att förbättringsarbetet följs upp med åtgärdsplaner. För ProfilGruppen är det mycket viktigt att vi ständigt arbetar med miljöförbättrande åtgärder samt att vi strävar efter minsta möjliga miljöpåverkan. 13 ATT LEVERERA BEARBETNING TILL PROFILGRUPPEN

15 4.5 Reklamationer Reklamation från kund När ProfilGruppen tar emot en reklamation från kund görs först en kritisk granskning samt överläggning med ansvarig säljare och berörd avdelning. Då reklamationen anses vara befogad skapas ett reklamationsuppdrag. Då reklamationen berör någon av ProfilGruppens leverantörer, i form av att felet/bristen uppstått hos leverantören, meddelas inköpsavdelning som i sin tur tar kontakt med berörd leverantör. Ansvarig på inköpsavdelningen kommer att aktivera en 8D-rapport till leverantören för att leverantören skall svara samt åtgärda problemet. Då reklamation kan åtgärdas skall godset sändas i retur till kund, kopia på följesedel och fraktsedel skickas till ansvarig på inköpsavdelning. Om reklamationen är av sådant slag att godset blir skrot, kommer ProfilGruppen att fakturera leverantören för material samt tidigare nerlagt arbete Interna reklamationer När en avvikelse sker är det viktigt att leverantören reklamerar avvikelsen i medlev. Det är också viktigt att ange orsaken till avvikelsen. Det finns olika fem olika typer att välja mellan: o Eget fel o Överleverans o Föregående operation o Defekt profil o Fel i transport OBS! Om ni rapporterar avvikelse vad gäller Föregående operation eller en Defekt profil måste ni skapa en intern reklamationsrapport. 14 ATT LEVERERA BEARBETNING TILL PROFILGRUPPEN

16 5. Förbättringsmöjligheter Avvikelsen kan definieras som fel i produktion eller möjligheter för förbättring. Avvikelsen uppföljs och analyseras för att identifiera förbättringsmöjligheter. Åtgärder för att förbättra verksamheten utförs tillsammans med hjälp av inköpsavdelningen. ProfilGruppen använder den sk. PDCA-metodiken för ständiga förbättringar. Ständiga förbättringar utförs på två sätt: o Utvärderingar o Utveckling 5.1 Medleverantörsutvärdering Minst en gång varje år utför ProfilGruppen en standardiserad värdering av sina strategiska leverantörer. Värderingen gör att ProfilGruppen och leverantören kan fokusera på kritiska frågor som måste klaras av för att ProfilGruppens kundkrav skall uppfyllas på bästa sätt. Även arbetssätt och ekonomisk status kartläggs. Syftet med detta är att systematiskt kartlägga leverantörens verkliga förmåga att uppfylla tidigare ställda krav. Samt att få fram fakta för förbättringsarbete, så att ett resultatrikt och långvarigt partnerskap kan upprätthållas. 5.2 Medleverantörsutveckling För att stödja och hjälpa sina leverantörer i förbättringsarbete utför ProfilGruppen leverantörsutveckling. Leverantörsutveckling innebär att ProfilGruppen tillsammans med leverantören efter leverantörsbedömningen, tar fram en handlingsplan. Handlingsplanen skall innehålla punkter som leverantören och ProfilGruppen sedan skall arbeta mot för att bli effektivare och för att optimera samarbetet. Punkterna på handlingsplanen kan omfatta allt från olika former av förbättringar, investeringar och effektiviseringar till implementering av olika metoder. ProfilGruppen kan här hjälpa leverantören, vid behov, för att uppnå målen genom att bistå med rådgivning och teknisk support av bland annat kvalitets- och produktionsstyrning. 15 ATT LEVERERA BEARBETNING TILL PROFILGRUPPEN

17 6. Övrigt 6.1 Indirekta material och tjänster ProfilGruppen erbjuder medleverantörer att använda sig utav våra inköpsavtal inom en rad områden. Exempelvis: o Förnödenheter o Gas o Återvinning Vänligen kontakta inköpsavdelningen för mer information. 6.2 Verktygsregister Medleverantören ansvarar för att verktyg som ägs av ProfilGruppen eller ProfilGruppens kund skall märkas upp med artikelns profilnummer. Märkningen skall ske i samband med att verktygen anskaffas. 16 ATT LEVERERA BEARBETNING TILL PROFILGRUPPEN

18 Kontakt ProfilGruppens växel Fax Faktureringsadress: ProfilGruppen Extrusions AB Box Åseda Leveransadress: ProfilGruppen Extrusions AB Östra industriområdet Åseda 17 ATT LEVERERA BEARBETNING TILL PROFILGRUPPEN

Att leverera vidareförädling till ProfilGruppen

Att leverera vidareförädling till ProfilGruppen Att leverera vidareförädling till ProfilGruppen e 1 ATT LEVERERA BEARBETNING TILL PROFILGRUPPEN Innehåll Förfrågningar och offerter... 3 Order och orderhantering... 3 Fritextsbeställning... 4 Ritningar

Läs mer

Riktlinjer och krav för våra leverantörer

Riktlinjer och krav för våra leverantörer 1 INTRODUKTION Nitators affärsidé handlar i korta drag om att vara en miljömedveten samarbetspartner för kunder med högt ställda krav på kvalitet, leveranssäkerhet och flexibilitet. 1.1 Krav Syftet med

Läs mer

Välkommen till SkåneFörrådet 2009 Version 2009-06-09

Välkommen till SkåneFörrådet 2009 Version 2009-06-09 Välkommen till SkåneFörrådet Version -06-09 Telefon 0770-11 11 00 menyval 1 Telefontider Måndag fredag kl. 08.00 15.30 Öppettider Vardagar kl. 08.00 15.30 Stängt helgdagar och helgaftnar Fax 046-30 42

Läs mer

Riksbyggens generella krav på leverantör och partner

Riksbyggens generella krav på leverantör och partner Riksbyggens generella krav på leverantör och partner För att vi på Riksbyggen ska kunna underlätta och utveckla samarbetet med våra leverantörer och partners vill vi att Ni som är eller är intresserade

Läs mer

Lekmaterial 2013. Avropsstöd. Vägledning Lekmaterial 2013 2013-05-13

Lekmaterial 2013. Avropsstöd. Vägledning Lekmaterial 2013 2013-05-13 Avropsstöd Vägledning Lekmaterial 2013 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Omfattning... 3 2.1. Produktgrupp Leksaker... 3 2.2. Produktgrupp Hobbymaterial... 3 2.3. Produktgrupp Idrottsleksaker... 3 3. Avrop

Läs mer

Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager

Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager Utgåva: 1 Web Supply Manager Web Supply Manager (WSM) är webb-baserat och ett komplement till EDI. Med hjälp av WSM kan man skicka leveransplaner,

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Avropsstöd Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Innehåll 1 Innan du börjar avropa... 2 2 Inledning... 2 3 Omfattning... 2 4 Avrop på Ramavtalet... 2 5 Beställning... 2 5.1 Orderbekräftelse...

Läs mer

Beställning/inköp. Beställning/inköp

Beställning/inköp. Beställning/inköp Beställning/inköp Om du har Visma Administration 2000 kan du skriva beställningar till din leverantör. När leveransen sedan kommer kan du göra inleverans i lagret från leverantörens följesedel. Slutligen

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-02-04 Exder

Läs mer

Returinstruktion för Langes TOC-test Gäller endast för LCK 385, 386 och 387

Returinstruktion för Langes TOC-test Gäller endast för LCK 385, 386 och 387 Returinstruktion för Langes TOC-test Gäller endast för LCK 385, 386 och 387 OBS! Avvikelser från denna instruktion kommer att debiteras med en avgift. Avgiftens minsta belopp är 2000 SEK och högsta belopp

Läs mer

Så här går det till. Allt du som kontaktperson behöver veta om Newbody-försäljningen

Så här går det till. Allt du som kontaktperson behöver veta om Newbody-försäljningen Så här går det till 2012 Allt du som kontaktperson behöver veta om Newbody-försäljningen Ett steg på vägen mot ert mål Vill ni komma iväg på träningsläger, åka på en drömresa med klassen eller köpa in

Läs mer

Lathund läkemedelsbeställningar. Innehåll

Lathund läkemedelsbeställningar. Innehåll 1 Innehåll Lathund läkemedelsbeställningar 1. LOGGA IN... 2 2. SKAPA VARUKORG... 2 3. LÄGGA TILL VAROR I VARUKORG... 3 Lägg till från mall... 3 Lägg till från artikelsök... 3 4. SPARA VARUKORG... 4 5.

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad:

Läs mer

Yrkeskläder och skor 2012-2. Avropsstöd 2015-01-07

Yrkeskläder och skor 2012-2. Avropsstöd 2015-01-07 Avropsstöd Yrkeskläder och skor 2012-2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Omfattning... 3 3. Avrop på ramavtalet... 3 4. Beställning... 3 4.1. Kundkonto... 4 4.2. Kundtjänst... 4 5. Pris... 4 6. Leveransvillkor...

Läs mer

Datum. Svar: Ja, om det rör sig om frakt enligt tjänstefunktion 8 kan Leverantören ta betalt för detta.

Datum. Svar: Ja, om det rör sig om frakt enligt tjänstefunktion 8 kan Leverantören ta betalt för detta. 1 (7) Datum 2017-03-16 Sak- och Diarienr (åberopas) 949-A398-713/2016 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Ansvarig handläggare Arash Jahani E-post arash.jahani@polisen.se FRÅGOR OCH SVAR

Läs mer

Lathund läkemedelsbeställningar. Innehåll

Lathund läkemedelsbeställningar. Innehåll 1 Innehåll Lathund läkemedelsbeställningar 1. LOGGA IN... 2 2. SKAPA VARUKORG... 2 3. LÄGGA TILL VAROR I VARUKORG... 3 Lägg till från mall... 3 4. SPARA VARUKORG... 4 5. SKICKA BESTÄLLNING... 4 6. INLEVERANS...

Läs mer

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EDI DIREKTORDER...2 FLÖDEN...3 Axfood Direktorder...3 ARTIKLAR...4

Läs mer

Vanliga frågor och svar om Ariba

Vanliga frågor och svar om Ariba Vanliga frågor och svar om Ariba Innehållsförteckning Q&A... 3 SSAB självregistreringens formulär i Ariba (Första registreringen)... 3 Vad innebär förändringen i praktiken för mig som leverantör?... 3

Läs mer

Välkommen till SkåneFörrådet 2009 Version 2009-06-09

Välkommen till SkåneFörrådet 2009 Version 2009-06-09 Välkommen till SkåneFörrådet Version -06-09 Telefon 0770-11 11 00 menyval 1 Telefontider Måndag fredag kl. 08.00 15.30 Öppettider Vardagar kl. 08.00 15.30 Stängt helgdagar och helgaftnar Fax 046-30 42

Läs mer

Systematiskt Kvalitetsarbete

Systematiskt Kvalitetsarbete 1. Kvalitetsledning Mediagården Grafisk Produktion AB arbetar med ett Systematiskt Kvalitetsarbete för att styra, leda och utveckla den genomgripande kvaliteten på sina produkter och tjänster. Ledningssystemet

Läs mer

Hjälpavsnitt Fraktsedlar kvittera/mottaga Innehåll:

Hjälpavsnitt Fraktsedlar kvittera/mottaga Innehåll: Hjälpavsnitt Fraktsedlar kvittera/mottaga Innehåll: Fraktsedlar kvittera/mottaga... 1 Nya fraktförsändelser... 1 Automatisk kvittering av leveranser... 3 Avvisade försändelser, retur från mottagaren...

Läs mer

Sapa Korgmanual - Retur av korg

Sapa Korgmanual - Retur av korg Sapa Korgmanual - Retur av korg Datum 110209 Senast uppdaterad av Erik Hultgren Dokumentägare Fabrikschef Vetlanda Revision 11 Dok. nr Sida 1 (6) Sida 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 1 BEGRÄNSNINGAR 3

Läs mer

Trafikkontorets krav

Trafikkontorets krav Trafikkontorets krav avseende kvalitetsledningssystem vid leverans av varor, tjänster och entreprenader 2(2) Innehållsförteckning sida Inledning 3 1. på leverantör 4 2. Kvalitetsledningssystem 5 3. Resurser

Läs mer

Logistikvillkor för leverantörer

Logistikvillkor för leverantörer Lgistikvillkr för leverantörer Utg. 2008-10-09 Lgistikvillkr 1.1 Syfte Dessa generella tilläggskrav avseende lgistik har till syfte att undvika missförstånd samt klargöra förväntningar ch ansvar. 1.2 Ansvarsmråde

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Information ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER och FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

Kvalitetsplan Projekt: Rönnebadet

Kvalitetsplan Projekt: Rönnebadet Projekt: Rönnebadet Fastställd: 2014/12 Innehållsförteckning Kvalitetsplan Kvalitetsplan... 1 Innehållsförteckning Kvalitetsplan... 2... Error! Bookmark not defined. Kvalitets och miljöledning... 3 Organisation...

Läs mer

Mellan AP&T-koncernens bolag, nedan kallad AP& T och [leverantör] nedan kallad leverantören, har följande leveransavtal träffats.

Mellan AP&T-koncernens bolag, nedan kallad AP& T och [leverantör] nedan kallad leverantören, har följande leveransavtal träffats. 2013-05-14 Leveransavtal nr Mellan AP&T-koncernens bolag, nedan kallad AP& T och [leverantör] nedan kallad leverantören, har följande leveransavtal träffats. Leverantören åtar sig att leverera på villkoren

Läs mer

Korrekt hantering och transport är den viktigt del av LOGSTORs kvalitetssystem. Var därför rädd om våra produkter.

Korrekt hantering och transport är den viktigt del av LOGSTORs kvalitetssystem. Var därför rädd om våra produkter. Inledning Chaufförs- och mottagarhandbok 1 Korrekt hantering och transport är den viktigt del av LOGSTORs kvalitetssystem. Var därför rädd om våra produkter. Denna handbok beskriver kort hur produkterna

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

Fönsterresan. -från förfrågan till färdig leverans

Fönsterresan. -från förfrågan till färdig leverans Extern version Fönsterresan -från förfrågan till färdig leverans En rådgivande partner Som rådgivande partner i olika byggprojekt är vi ofta med tidigt i projekteringen. På så sätt kan vi få en känsla

Läs mer

Så här packar vi dina profiler

Så här packar vi dina profiler Så här packar vi dina profiler Sapa Profilers målsättning är att erbjuda helhetslösningar, från idé till produktion och leverans av färdiga aluminiumprofiler. En viktig del i detta flöde är packningen

Läs mer

AVTAL. Ramavtal Möbler

AVTAL. Ramavtal Möbler Sidan 1 av 5 AVTAL Ramavtal 73-03 Möbler 1 Parter Mellan Brio Lek & Lär, nedan kallad leverantören, och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, har följande avtal träffats. 2 Omfattning Successiva

Läs mer

Avropsstöd. Vägledning för Annonsförmedlingstjänster

Avropsstöd. Vägledning för Annonsförmedlingstjänster Avropsstöd Vägledning för Annonsförmedlingstjänster 2014-2 Innehåll 1 Innan du börjar avropa... 2 2 Inledning... 2 3 Omfattning... 2 4 Avrop på Ramavtalet... 2 5 Beställning... 2 5.1 Orderbekräftelse...

Läs mer

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR FAKTURAPORTALEN... 2 Allmänt om Fakturaportalen... 2 Obligatoriska fält... 2 Informationstext... 2 Klickbar text...

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR FAKTURAPORTALEN... 2 Allmänt om Fakturaportalen... 2 Obligatoriska fält... 2 Informationstext... 2 Klickbar text... Innehållsförteckning ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR FAKTURAPORTALEN... 2 Allmänt om Fakturaportalen... 2 Obligatoriska fält... 2 Informationstext... 2 Klickbar text... 2 INLOGGNING... 3 FÖRETAGSUPPGIFTER... 4

Läs mer

Företagsmanual. Utgåva 1.0

Företagsmanual. Utgåva 1.0 Företagsmanual Utgåva 1.0 Om företaget Ljungby Verktyg AB erbjuder marknaden allt från beredning och legotillverkning till verktygskonstruktion samt färdiga verktygslösningar. Arbetet sker nära kunden

Läs mer

Speciellt viktigt vid inköpsorderregistreringen är: Under egna referenser ifylles vem som är inköpare.

Speciellt viktigt vid inköpsorderregistreringen är: Under egna referenser ifylles vem som är inköpare. Inköp Generellt 1 Registrera inköpsorder 2 Utskrift inköpsorder 5 Bekräfta inköpsorder 6 Bekräfta leveransavisering 6 Ankomstregistrering 7 Inleverans 8 Mottagningsrapport 11 Utskrift påminnelse 12 Utskrift

Läs mer

Användarhandledning ICA Torget

Användarhandledning ICA Torget Användarhandledning ICA Torget Våra kunder frågar alltmer efter närproducerade produkter, ekologiskt odlade, kravmärkta och/eller premiumprodukter. ICA har redan idag starkt lokalt fokus men vi kan bli

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-03-31

Läs mer

FAS Converting Machinery s leverantörsvillkor

FAS Converting Machinery s leverantörsvillkor FAS Converting Machinery s leverantörsvillkor Innehållsförteckning Leverantörskort och sekretessavtal... 1 FAS Converting Machinery s utvecklingsavdelning... 2 Offerter... 2 Beställningar... 2 Ordererkännande...

Läs mer

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Bilaga 2 till dokumentet Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr:

Läs mer

Bilaga 10 Faktureringsrutiner

Bilaga 10 Faktureringsrutiner SID 1 (7) Bilaga 10 Faktureringsrutiner Förfrågningsunderlag 1. Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem 2. Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036.

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Härjedalens kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Härjedalens kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-17

Läs mer

JOBBA SMART i din tidningsavdelning. Enkla verktyg för dig som är tidningsansvarig!

JOBBA SMART i din tidningsavdelning. Enkla verktyg för dig som är tidningsansvarig! JOBBA SMART i din tidningsavdelning Enkla verktyg för dig som är tidningsansvarig! 1 Att sälja tidningar är viktigt för din butik. Det är nämligen ett smart sätt att tjäna pengar. Tidsams återförsäljare

Läs mer

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016)

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter Antagen den 25 augusti 2016 www.svenskkvalitetsbas.se 1 INNEHÅLL Inledning... 3 Syfte med standarden... 3 Föreningens

Läs mer

Regelverk för returflödet av returenheter

Regelverk för returflödet av returenheter Regelverk Returkunder 2015 1 (22) Regelverk för returflödet av returenheter Innehåll REGELVERK FÖR RETURFLÖDET AV RETURENHETER... 1 PRODUKTERNA... 2 1. SORTERING OCH STAPLING... 4 2. TRANSPORTSÄKRING...

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

Kvalitetsmanual. Baserat på System ISO 9001. Active Care Sverup AB

Kvalitetsmanual. Baserat på System ISO 9001. Active Care Sverup AB Kvalitetsmanual Baserat på System ISO 9001 Active Care Sverup AB Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL Tel 031-91 75 25 Fax 031-91 75 05 Org. nr. SE556388-8766 www.activecare.se info@activecare.se Sammandrag

Läs mer

Manual Partnerwebben 2014

Manual Partnerwebben 2014 Manual Partnerwebben 2014 Innehållsförteckning Inloggning 3 Snabbguide till sidans uppbyggnad 4 Avisera ett utskick 6 Skapa bokning från avisering 6 Skapa ny bokning 7 Delinlämning 8 Så här ser en bokning

Läs mer

AVTAL. Ramavtal Möbler

AVTAL. Ramavtal Möbler Sidan 1 av 4 AVTAL Ramavtal 73-03 Möbler 1 Parter Mellan Tranås Skolmöbler AB, nedan kallad leverantören, och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, har följande avtal träffats. 2 Omfattning

Läs mer

1 21 februari 2012. Välkommen till vår nya värld.

1 21 februari 2012. Välkommen till vår nya värld. 1 21 februari 2012 Välkommen till vår nya värld. I vår nya värld har vi lyssnat mycket på en person. Dig som kund! När Skanova bildades som bolag den 1 januari 2008 började vi kartlägga vad som krävs för

Läs mer

Köp- och Leveransvillkor

Köp- och Leveransvillkor Köp- och Leveransvillkor Köp För att handla hos oss måste du vara 18 år. Vi bekräftar köpet genom en orderbekräftelse som automatiskt skickas till angiven e-postadress efter godkänd betalning. Vi polisanmäler

Läs mer

Manual för Materialredovisning

Manual för Materialredovisning Manual för Materialredovisning För fordon med en totalvikt av högst 3500 Kg Version 1.3 2012-02-29 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och Berg

Läs mer

Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd E-beställning från Effector

Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd E-beställning från Effector Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd 2015-09-07 E-beställning från Effector Innehåll Beställning av fika... 2 Logga in... 2 Beställningsförfarande... 2 Sök fram produkter för leverantören...

Läs mer

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(21) Dokument ID: 08-83415 Fastställandedatum: 2014-12-22 Giltigt t.o.m.: 2015-12-22 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Jessica Eriksson Läkemedelsförsörjning

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Expert Systems 2012 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 12-02-17 Exder svefaktura eprinter Sida 2 av 9 Innehållsförteckning

Läs mer

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal)

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) 1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) Nedanstående avtal har tecknats mellan följande parter Kommunen Drottninggatan 32 651 84 Karlstad Org.nr 212000-1850 Leverantören Företagsnamn Adress

Läs mer

Manual Fortus Faktura

Manual Fortus Faktura sida 1(9) Innehållsförteckning Presentation... 2 Användningsområde... 2 Pris... 2 Upplägg - Gratis för er... 2 Läs mer...2 Uppstart av Fortus Faktura...3 Hantera... 3 Beställning...3 Komplettera Beställning...

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Köksutensilier

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Köksutensilier Nacka kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Köksutensilier Diarie KFKS 2013/109-054 Ansvarig upphandlare Madeleine Arnsten Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Regelverk för returflödet av returenheter

Regelverk för returflödet av returenheter Regelverk för returflödet av returenheter Innehåll 1 PRODUKTERNA... 2 2 FÖRPACKNING OCH STAPLING... 2 3 TRANSPORTSÄKRING... 4 4 ÅTERRAPPORTERING SMUTSIGA RETURENHETER... 5 5 OPTIMAL TRANSPORTKVANTITET...

Läs mer

ÖKA EFFEKTIVITETEN PÅ BYGGET

ÖKA EFFEKTIVITETEN PÅ BYGGET CONTAINERKONCEPT FÖR FÖRNÖDENHETER UTE PÅ BYGGET ÖKA EFFEKTIVITETEN PÅ BYGGET INGA ONÖDIGA BYGGSTOPP MINSKA SVINNET VI FIXAR FORNODENHET SAMLA ALLT I EN CONTAINER Spara tid Färre byggstopp Minska svinnet

Läs mer

Badeloft Lyxiga badrum. Serviceguide

Badeloft Lyxiga badrum. Serviceguide Lyxiga badrum Serviceguide Tack för ert förtroende Bästa Badeloftkund! Tack för att ni har valt en eller flera av våra produkter till ert badrum. Denna handbok bör vara till hjälp för er vid transporter

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Sigtuna kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Sigtuna kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Sigtuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-29 Exder

Läs mer

Manual publicering och administration av Enskild rådgivning med besök inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual publicering och administration av Enskild rådgivning med besök inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (8) Manual publicering och administration av Enskild rådgivning med besök inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för Enskild rådgivning med besök. Man

Läs mer

Nedan visas en översiktbild över meddelande (obs webbshop är inget meddelande) och inom vilken variant av affärsprocess som de förekommer.

Nedan visas en översiktbild över meddelande (obs webbshop är inget meddelande) och inom vilken variant av affärsprocess som de förekommer. SFTI Affärsprocesser Innan en organisation ställer krav på e-handel i en upphandling, eller när parterna ska komma överens, är det lämpligt att göra en bedömning av vilken affärsprocess som lämpar sig

Läs mer

Reklamationsrutiner gällande DEFA larm och CarGard

Reklamationsrutiner gällande DEFA larm och CarGard Reklamationsrutiner gällande DEFA larm och CarGard Målsättningen är att Ni inom 2-3 veckor skall få materialet krediterat och eventuell arbetsersättning utbetald(förutsatt att kundnummer finns hos KGK).

Läs mer

Sapa Korgmanual - Hantering

Sapa Korgmanual - Hantering Sapa Korgmanual - Hantering Datum Senast uppdaterad av Dokumentägare Revision Dok. nr Sida 2010-12-10 Hans Björk Fabrikschef Vetlanda 0 3511 1 (8) SIDA 2 (8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 1 BEGRÄNSNINGAR 3

Läs mer

RemoteX Applications Manual för E-beställning

RemoteX Applications Manual för E-beställning RemoteX Applications Manual för E-beställning RemoteX Technologies Innehållsförteckning Förord... 3 RemoteX e-beställning... 4 Aktivering av RemoteX e-beställning... 4 Konfigurering av RemoteX e-beställning...

Läs mer

3. Kvalificeringskrav på leverantör

3. Kvalificeringskrav på leverantör Förfrågningsunderlag 2016-01-28 Upphandlande organisation Kungsbacka kommun Upphandling Webbaserade psykometriska tester Jennifer Johansson 16/2 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2016-02-25 Texten/frågan

Läs mer

Användarmanual extra large

Användarmanual extra large XL Användarmanual extra large Logistic Office Innehåll Inloggning...5 Personlig profil...6 Företagsprofil...7 Produktprofil...7 Korrektur...8 Produktkategorier...9 Mallprodukt...9 Originalprodukt...9 Lagerprodukt...0

Läs mer

Användarmanual medium

Användarmanual medium M Användarmanual medium Logistic Office Innehåll Inloggning...5 Personlig profil...6 Företagsprofil...7 Produktprofil...7 Korrektur...8 Produktkategorier...9 Mallprodukt...9 Originalprodukt...9 Lagerprodukt...0

Läs mer

Rutin f ör inköp av scoutkläder och märken

Rutin f ör inköp av scoutkläder och märken Rutin f ör inköp av scoutkläder och märken Engelbrekt Scoutkår Version 0. 1 2014-03-03 Scouterna Box 420 34 Telefon: +46 8-555 065 00 Webb: www.scouterna.se The Guides and Scouts of Sweden 126 12 Stockholm

Läs mer

RAMAVTAL Hyra av mobila toaletter med service och tillbehör

RAMAVTAL Hyra av mobila toaletter med service och tillbehör FMV-2807-14 1(6) RAMAVTAL Hyra av mobila toaletter med service och tillbehör Denna dag har följande avtal ( avtalet ) träffats mellan A. Försvarets materielverk org. nr 202100-0340 115 80 Stockholm (lokalt

Läs mer

JOBBA SMARTARE i din tidningsavdelning

JOBBA SMARTARE i din tidningsavdelning ÄNNU JOBBA SMARTARE i din tidningsavdelning RUTINER FÖR TIDSAM OCH INTERPRESS 1 Nu blir Tidningar mer Lönsamma och rutinerna Enklare! Nu ersätter vi plastade tidningsbuntar med helt nya och moderna plastlådor

Läs mer

Hur vill du hålla kontakten? Behöver du beställa något mer? Håll dig uppdaterad om nyheter och insikter. EFG är tillgängligt dygnet runt.

Hur vill du hålla kontakten? Behöver du beställa något mer? Håll dig uppdaterad om nyheter och insikter. EFG är tillgängligt dygnet runt. EFG KUNDSERVICE Together we make it matter EFG Kundservice - gör det enklare att vara kund. EFG lanserar en helt ny kundservice och logistikmodell för snabbare, tydligare och bättre kommunikation. Det

Läs mer

PALL. Villkor för OnRoad Pall

PALL. Villkor för OnRoad Pall PALL Villkor för OnRoad Pall OnRoad Pall OnRoads pallöverföringssystem (OnRoad Pall, ORP) är vårt verktyg för att ha kontroll på pallflöden mellan avsändare och mottagare. Villkor och förutsättningar Systemet

Läs mer

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass NOLATO MEDITECH Vi skapar en verksamhet i världsklass Kunden i fokus Medical Excellence utgår från Nolatos vision: Hållbar utveckling Design av processer Minska slöserier Miljöhänsyn Kundvärde Kompetens

Läs mer

Manual för Sapa-korg

Manual för Sapa-korg Manual för Sapa-korg Sapa korgmanual 1 / 12 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Korgtyper och begränsningar... 2 3. Bortsortering av defekta korgar... 3 4. Korgbesiktning/kontroll... 4 4.1 Varningsskylt... 4

Läs mer

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Okt 14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 12 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 11. Starta och lägg upp ditt företag Om din verksamhet

Läs mer

PRODUKTKATALOG: GUMMILIST

PRODUKTKATALOG: GUMMILIST PRODUKTKATALOG: Eigenbrodt AB www.eigenbrodt.se kontakt@eigenbrodt.se Tel: +46 (0)8 594 63 400 Optimusvägen 14, 194 34, Upplands Väsby Artikelnummer: Nr: 710410 EPDM-list med självhäftande tejp 35 m/ring

Läs mer

Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor

Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor Elisabet Håkansson Januari 2006 Innehållsförteckning 1. Inledning sidan 2 2. Syfte/metod sidan 2 3. Rutin elektronisk hantering

Läs mer

Enkel lista... 11 Detaljerad lista... 12 Jämför med order... 12

Enkel lista... 11 Detaljerad lista... 12 Jämför med order... 12 Innehållsförteckning ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER REPORDER...2 UPPDATERA ARTIKLAR...2 LISTA ARTIKLAR...2 UPPDATERA PARTNERS ARTIKLAR...2 LISTA PARTNERS ARTIKLAR...3 UPPDATERA STANDARDARTIKLAR...3 LISTA

Läs mer

DHL Inrikes. Transporter inom Sverige. Enkelt, flexibelt och pålitligt.

DHL Inrikes. Transporter inom Sverige. Enkelt, flexibelt och pålitligt. DHL Inrikes DHL Inrikes. Transporter inom Sverige. Enkelt, flexibelt och pålitligt. Flexibla inrikestransporter som ger dig kontroll över logistiken. DHL Inrikes är en unik tjänst på marknaden som ger

Läs mer

Användarinstruktioner

Användarinstruktioner Innehållsförteckning 1 Allmänt 2 Registrera 2 i. Instruktioner för registrering 2 ii. Organisationsnummer 2 iii. Dina uppgifter 2 iv. Bekräfta villkor 2 v. Aktivering av konto 2.1 Glömt lösenord 2.2 Mitt

Läs mer

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013)

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Utfärdare Revisorer Verksamheter Antagen den 22 november 2013 Innehåll Inledning... 4 Utfärdare... 4 Revisorer... 4 Verksamheter... 4 Definitioner och begrepp i standarden...

Läs mer

ENKLARE E-HANDEL. symbrio.com

ENKLARE E-HANDEL. symbrio.com ENKLARE E-HANDEL symbrio.com Vi Gör det enklare Symbrio arbetar med att förenkla inköpen och effektivisera fakturahanteringen. Vi hjälper våra kunder att sänka sina kostnader och minska tiden för administration.

Läs mer

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera Visma Proceedo Version 8.5 204-05-2 Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera. Innehållsförteckning SNABBGUIDE... 3 2 INLOGGNING... 5 3 STARTSIDA... 8 4 INKÖP... 9 4. Allmänt Inköp...

Läs mer

1 Skapa beställning och leveranskvittera

1 Skapa beställning och leveranskvittera 1 Skapa beställning och leveranskvittera För att kunna skicka en order i WINST måste du vara upplagd som användare och erhållit rollen beställare. De flesta leverantörsavtal kopplas automatiskt till samtliga

Läs mer

B l o m s Te k o k o n s t r u k t i o n e r A B

B l o m s Te k o k o n s t r u k t i o n e r A B B l o m s Te k o k o n s t r u k t i o n e r A B Manual Kvalitet och Miljö enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 Ett sammandrag har för att tydliggöra vårt kvalitets- och miljöarbete valt att arbeta

Läs mer

Svar på vanliga frågor

Svar på vanliga frågor Svar på vanliga frågor Här följer lite samlade tips kring de valmöjligheter som finns vid en uträkning eller beställning med vårt offertverktyg www.printinmind.se. Ring oss gärna om ni har några frågor

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-01-20 Exder

Läs mer

Handbok Entreprenadlager Uttag, påfyllning och returhantering samt förvaltning

Handbok Entreprenadlager Uttag, påfyllning och returhantering samt förvaltning Ert datum SE-571 29 Nässjö Version 3 Telefon: 0380-727 00 Telefax: 0380-727 19 www.banverket.se Handbok Entreprenadlager Uttag, påfyllning och returhantering samt förvaltning Handläggare: Jan Lidby Tel.

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION. Gunnar Bylund med personalen

FÖRETAGSPRESENTATION. Gunnar Bylund med personalen FÖRETAGSPRESENTATION G unnar Bylunds Handels AB är specialiserad på tillverkning av träemballage. Vi erbjuder såväl standard som kundanpassade lösningar för emballering, lagring och transport av gods.

Läs mer

Bilaga 5b. Faktureringsrutiner. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Bilaga 5b. Faktureringsrutiner. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (6) Bilaga 5b Faktureringsrutiner Förfrågningsunderlag Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104 22 Stockholm. Besöksadress Hantverkargatan

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 MILJÖLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 Revision A mars 2009 Revision B mars 2011 Revision C april 2012 INNEHÅLL MILJÖLEDNINGSSYSTEM 3 Vår miljöpolicy 3 Våra riktlinjer 3 Våra miljömål

Läs mer

Duk Direkt En del av Indigo Art. Prislista 2008.

Duk Direkt En del av Indigo Art. Prislista 2008. Duk Direkt En del av Indigo Art. Prislista 2008. Innehållsförteckning Målarduk Artfix 1 Classens N.V: 2-3 P.E.R. Belle Arti 4 Uppspänd duk, Dukblock, Pannåer. P.E.R. Belle Arti 5 Kilramar. Tillbehör. Div.

Läs mer

Prislista 2016 Hetvattenblandare

Prislista 2016 Hetvattenblandare Prislista 2016 Hetvattenblandare BLANCO HOT Kombinerad blandare och hetvattenkran. Engreppsblandare med keramisk tätning. Isolerad behållare som rymmer 5 l hetvatten, max flöde 2,1 liter/min. Temperaturinställning

Läs mer

FaktApp. Mobilapplikation för fakturering. Resultat Finans AB

FaktApp. Mobilapplikation för fakturering. Resultat Finans AB FaktApp Mobilapplikation för fakturering Resultat Finans AB Innehåll FaktApp En unik tjänst från Resultat Finans AB...2 FaktApp Mobilapplikation för fakturering...3 Logga in på FaktApp...3 Registrera ditt

Läs mer

Användarmanual Stiga on Line

Användarmanual Stiga on Line Användarmanual Stiga on Line 2 Innehållsförteckning Användarmanual Stiga On-Line Hur hittar jag till Stiga on Line 5 sida Översikt 6 Garantikort 7-10 Reklamationer 11-20 Order on Line 21-25 Bildbank och

Läs mer

Kvalitetsplan. med integrerad miljöplan. Företag GARANTILÅS I STHLM AB Upprättad av KENT JARME NIKLAS LARSSON Datum

Kvalitetsplan. med integrerad miljöplan. Företag GARANTILÅS I STHLM AB Upprättad av KENT JARME NIKLAS LARSSON Datum Kvalitetsplan med integrerad miljöplan Företag GARANTILÅS I STHLM AB Upprättad av KENT JARME NIKLAS LARSSON Datum 2 Innehåll. Sid. Projektinformation 3 Projektbeskrivning 3 Platsorganisation 4 Underentreprenörer

Läs mer