Att leverera bearbetning till ProfilGruppen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att leverera bearbetning till ProfilGruppen"

Transkript

1 Att leverera bearbetning till ProfilGruppen 0 ATT LEVERERA BEARBETNING TILL PROFILGRUPPEN

2 1. Inledning ProfilGruppen är en helhetsleverantör av kundanpassade profiler och komponenter i aluminium. Vår vision är att ProfilGruppen har en stark närvaro på Europamarknaden och betraktas som en av de ledande leverantörerna av innovativa lösningar i aluminium. En viktig del i vår strategi är att arbeta i nära samverkan med de bästa leverantörerna. För oss innebär ett nära samarbete att vi tillsammans löser problem, genomför förbättringar och når kostnadseffektiva lösningar som stärker den gemensamma konkurrenskraften. Du som leverantör är en viktig del av den totala värdekedjan. Vår syn på framgångsrikt samarbete har vi sammanställt i det här dokumentet kallat, Att leverera till ProfilGruppen. Vi delger här information angående rutiner och instruktioner som bör följas när man säljer och levererar till oss. Dokumentet ska tydliggöra vårt arbetssätt för dig som leverantör till ProfilGruppen. Med vänlig hälsning Anders Månsson Inköpschef ProfilGruppen Extrusions AB 1 ATT LEVERERA BEARBETNING TILL PROFILGRUPPEN

3 Innehållsförteckning 1. Inledning ProfilGruppens perspektiv på medleverantör ProfilGruppens värdeord Regler för att vara en godkänd medleverantör RFQ Rutin Medlev/order Fritextsbeställning Ritningar och specifikationer Produktkvalitet Ytor Leveranser Förpackning Förpackningsalternativ Förpackningsmaterial Retur av förpackningsmaterial Miljö Reklamationer Reklamation från kund Interna reklamationer Förbättringsmöjligheter Medleverantörsutvärdering Medleverantörsutveckling Övrigt Indirekta material och tjänster Verktygsregister Kontakt ATT LEVERERA BEARBETNING TILL PROFILGRUPPEN

4 2. ProfilGruppens perspektiv på medleverantör Kunden är alltid i fokus hos ProfilGruppen. Att öka kundstillfredställelsen är det viktigaste målet och det vi hela tiden arbetar mot. Våra medleverantörer är en mycket viktig del om vi ska lyckas med detta mål. Det bygger på att vi har hög leveransprecision, rätt kvalité och att vi är kostnadseffektiva i hela värdekedjan. ProfilGruppen ser sina medleverantör som långsiktiga samarbetspartners och därför lägger vi också ner mycket tid på att utvärdera och ta beslut kring möjliga förbättringsåtgärder hos dem. Vi strävar efter en öppen och bra dialog med våra medleverantörer. 2.1 ProfilGruppens värdeord ProfilGruppens värdeord som styr vårt sätt att vara: Engagerade Innovativa Professionella Tillgängliga Vi är delaktiga, Vi ska göra Vi är affärsmässiga Vi är tillgängliga proaktiva och bryr oss. saker på nya sätt. och håller hög kvalitet för kunden och i det vi gör. varandra. 3 ATT LEVERERA BEARBETNING TILL PROFILGRUPPEN

5 3. Regler för att vara en godkänd medleverantör Innan ett beslut tas om vi ska ta in en ny potentiell medleverantör, så gör vi en bedömning av leverantören. Vi börjar med att definiera/specificera: o o Vad skall köpas? Vem är vår slutkund och hur ser kundens behov ut? Scanning av marknaden; o Vilken produktionsteknik/ -process behövs? o Vad är leverantörens kunskap och finns det någon spetskompetens? Leverantörsvärdering/bedömning; o Är leverantören finansiellt stabil? o Hur säkerställer leverantören rätt kvalitetsnivå? o Vad är leverantörens leveransprecision över en längre period? o Hur ser produktionsprocessen ut? Förfrågning o Vi önskar få produktkritik redan på förfrågningsstadiet för att kunna erbjuda förbättringsmöjligheter för kunden o Hur snabbt kan vi få svar? o Är offerten fullständigt ifylld och korrekt? Leverantörsval o Utvärdering av offertsvar o Utvärdering av produktkritik o Utförande av nödvändiga material-, service-, eller produktionstester o Förhandling Implementering av ny leverantör o Avtalsskrivning (ramavtal) o Implementera ny leverantörsstruktur o Rapportering/publicering godkänd leverantör 4 ATT LEVERERA BEARBETNING TILL PROFILGRUPPEN

6 4. RFQ Rutin ProfilGruppen är en helhetsleverantör av kundanpassade profiler och komponenter i aluminium. Utifrån kundernas problemställningar tar vi fram lösningar. Produktion av aluminiumdetaljer börjar med extrudering och därefter vidareförädlas detaljen med olika produktionssätt som behövs för att tillfredställa olika kundkrav. RFQ skickas ut av anbudsgruppen eller respektive inköpare vid större affärsprojekt via vårt system Suppliern. Medleverantören offererar sedan och anger pris per styck, verktygskostnad, ev. ställkostnad, ledtid etc. Val av leverantör görs sedan utifrån givna kriterier och av godkända leverantörer Medlev/order ProfilGruppens målsättning är att samtliga medleverantörer skall vara anslutna till "Medleverantörsrutinen", vilken är en webbaserad lösning där leverantören är direkt uppkopplad mot delar av ProfilGruppens affärssystem. Leverantörer som är uppkopplade till Medleverantörsrutinen kan på ett effektivt sätt via webbgränssnittet mottaga och bekräfta order, rapportera tillverkningsorder och göra utleveranser. Lösningen innehåller även en avvikelsehantering, hantering av emballagesaldon samt avräkning som ett alternativ till fakturering. När ProfilGruppen lägger in en order i affärssystemet kommer denna i realtid att landa på leverantörens webbsida som en obekräftad order. Leverantören loggar in mot webbsidan med leverantörsnummer och lösenord. Ordern är då en förfrågan. När leverantören har kontrollerat om tid och pris stämmer, så bekräftar man. Leverantören har då godkänt ordern, vilket automatiskt visas i ProfilGruppens affärssystem. När detta är gjort kan ProfilGruppen bekräfta ordern till slutkund. Efter utförd bearbetning gör leverantören en återrapportering. Återrapporteringen görs via tillverkningsordern där antal och materialuttag noteras. När det är dags för godset att levereras gör leverantören en utleverans och följesedel och pallflagga skrivs då automatiskt ut. Både återrapportering och rapportering om utleverans görs på webbsidan och skickas automatiskt till ProfilGruppen Fritextsbeställning ProfilGruppen kan även lägga upp en sk. fritextsbeställning på bearbetad, men ej beredda artiklar. Det innebär att vi kan lägga order till medleverantörer på artiklar som inte har något artikelnummer t.ex på prover och prototyper eller tillkommande arbeten som är beställt av kund. Syftet med denna typ av beställning är att få bättre styrning och minska administrationen även på den här typen av artiklar Ritningar och specifikationer Bearbetning och annan vidareförädling utförs i enlighet med ProfilGruppens kunds ritningar och specifikationer. ProfilGruppen använder Medlev för att kommunicera med medleverantören, ritningar hänvisas i beställningsposten. I de fall då inga särskilda krav eller toleranser finns specificerade på kundens ritningar och underlag, utförs tillverkningen efter ProfilGruppens handelstoleranser. ProfilGruppens handelstoleranser för vidareförädlade aluminiumprofiler ansluter till av Sveriges Mekanstandardisering utgivna standardtoleransanvisningar. Ändringar i ritningar uppdateras av inköparen och medleverantören informeras i detalj om ändringar via Medlev. Utdelade ritningar och specifikationer får inte delges till tredje part utan ProfilGruppens tillstånd. 5 ATT LEVERERA BEARBETNING TILL PROFILGRUPPEN

7 4.1.4 Produktkvalitet ProfilGruppens vision är att ha nöjda kunder och vårt kvalitetsmål är därför noll fel. För att uppfylla kravet om noll fel till kund, är medleverantören ansvarig för att rapportera om något fel görs via Medlev, för att ta beslut om omarbetningssätt eller att utföra förbättringsarbete. Mottaget material ska kontrolleras omgående av leverantören och vid eventuella anmärkningar så skall det rapporteras till ProfilGruppen. Medleverantören är ansvarig för att utföra nödvändiga åtgärder som har tagits beslut på från ProfilGruppen ifall det sker en avvikelse Ytor ProfilGruppens grundsyn är att företagets verksamhet ska bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle samt att de produkter, baserade på profiler och förädlade komponenter företaget tillverkar, används där dess positiva miljöegenskaper bäst tas tillvara. Ytans kvalitet Ytans kvalitet varierar beroende på legering, verktygets kondition och profilens utformning samt använda processparametrar. Höga ytkrav ställer större krav på verktyget, på styrning av processparametrar, samt på hanteringen av profilerna under produktionen. Lägre produktivitet och risk för ökad utskrotning gör att ett högt ytkrav ger en kostsammare produkt. Ytkrav och synlig yta anges på profilritningen. De markeringar som används för detta är: Streck-prick-prickad linje Streckad linje Prickad linje Ej markerad yta kan ange ett ytkrav Markeringarna används för att beskriva ytkrav och/eller synlig yta för ett specificerat ytavsnitt. Ej markerad yta kan om den ej är definierad anses ha ett ytkrav ett steg lägre än lägsta markerade ytkrav. Ej markerad yta är inte synlig. Finns andra, kundspecifika krav på ytans utseende skall detta styras via likare eller motsvarande. Detta kan t.ex. gälla borstade ytor. 6 ATT LEVERERA BEARBETNING TILL PROFILGRUPPEN

8 Yta definitioner Klass Definition Repor, gnidmärken eller andra fysisk skador får ej framträda vid besiktning enl. B1 5sek. Välzoner och värmezoner för anodiserade profiler Repor, gnid märken eller andra fysiska skador får ej framträda vid besiktning enl. B2-5sek. Välzoner och värmezoner för anodiserade profiler Repor, gnid märken eller andra fysiska skador får ej framträda vid besiktning enl. B2-5sek. Välzoner och värmezoner för anodiserade profiler Repor, gnid märken eller andra fysisk skador får ej framträda vid besiktning enl. B2-5sek. Välzoner och värmezoner för anodiserade profiler Endast dimensions- och hållfasthetskrav. Typiska användnings områden Dekorlister för radio/tv etc. med mycket höga ytkrav. Duschkabiner, möbler, armatur, detaljer med höga dekorativa krav etc. Byggsystem, fasader, dörrar, fönster etc. Utomhusstegar, byggnadsställningar etc. Hörnvinklar, stängselstolpar. Produktion Individuell hantering i alla led. Endast en mindre del av profil får klassas som yta 1. Utkörningsyta måste ha längre ytkrav. Synliga ytor skyddas vid packning. Dielines accepteras ej, Individuell hantering i alla led. Utkörningsyta måste ha längre ytkrav. Synliga ytor skyddas vid packning. Dielines accepteras ej. Om produktion så kräver kan synliga ytor läggas ihop. Synliga ytor skyddas vid packning, Dielines accepteras generellt ej, värderas från gång till gång. Synliga ytor skyddas vid packning, Dielines accepteras generellt ej, värderas från gång till gång. Profiler kan läggas ihop i samtliga led. Dielines kan förekomma. Här finns ej några krav på ytans utseende. Ev. defekter får dock ej vara av sådan art att personskador kan uppstå. Användbara legeringar EN AW-6060 EN AW-6063 EN AW-6101 EN AW-6060 EN AW-6063 EN AW-6101 EN AW-6060 EN AW-6063 EN AW-6101 (EN AW 6005) EN AW-6060 EN AW-6063 EN AW-6101 EN AW-6005 EN AW-6351 EN AW-6082 EN AW-6060 EN AW-6063 EN AW-6101 EN AW-6005 EN AW-6351 EN AW-6082 Betraktnings-- avstånd och tid. B1-5sek. B2-5sek. B2-5sek. B3-5sek. B3-5sek. B4-5sek. B4-5sek. B5-5sek. 7 ATT LEVERERA BEARBETNING TILL PROFILGRUPPEN

9 Betraktningsavstånd OBS! Bilden nedan är ej skalenlig. Rätt storlek kan beställas från inköpsavdelningen på ProfilGruppen. 8 ATT LEVERERA BEARBETNING TILL PROFILGRUPPEN

10 Lackerad yta Anodiserad Yta Obeh. Yta Värdering av ytan Värderingen skall utföras i normalt ljus (6500 Kelvin - ej riktat ljus). Vid sidan av profilen placeras Avståndsskalan. Betraktningsavståndet bestäms av tabellen Värdering av feltyp. Har man t.ex. ett gnidmärke på en yta som är markerad som yta 3 backar man tills man ej kan läsa översta raden men fortfarande kan läsa den undre raden vid B3 på Avståndsskalan. Profilytan betraktas då under 5 sek. Kan man då ej upptäcka avvikelsen är ytan godkänd. Feltyp Betraktningsavstånd B 1 B 2 B 3 B 4 B 5 Apelsinyta Gnidmärke Grafitmärke Repor Dielines 3 * 4 Pick-ups Vibrationsmärken Fjärdringsmärken Stoppmärken Får endast förekomma efter överenskommelse med kund, Värmezoner Värmezoner Vällzoner Oxiränder Vitafläckar Kontaktmärken Efter överenskommelse med kund.** 4 Övriga feltyper, se obehandlad yta Pickups Sugningar Kontaktmärken 4 Övriga feltyper, se obehandlad yta *Generellt får dielines ej förekomma på yta 3, kan dock värderas mot profilens användningsområde ** Styrs också av synliga ytor Leveranser Material och skrot ProfilGruppens material skall förvaras avskilt från övrigt material och märkas på ett tydligt sätt. Det gäller även fallande spån och skrot. Det är viktigt att skrotet förvaras avskilt i avvaktan på avhämtning från ProfilGruppen i lämplig transportbärare. Leveransprecision Leveransprecision är ett av de viktigaste kriterierna för att vara medleverantör till ProfilGruppen. Målet är en leveransprecision på >95% generellt. Automotivekunder kräver 100%. 9 ATT LEVERERA BEARBETNING TILL PROFILGRUPPEN

11 Följesedlar och fraktsedlar Medleverantörer som är anslutna till medleverantörsrutinen får automatiskt en följesedel utskriven när utleverans registreras i systemet. Fraktsedlar skall beställas enligt beskrivning nedan. För ej anslutna medleverantörer gäller: Följesedel skall följa med godset till kund. Vid leverans skall kopia på följesedel och fraktsedel omgående faxas till ProfilGruppens logistikavdelning. Följesedel o Var noga med att använda rätt följesedel. o Följesedeln skapas av ProfilGruppen vid beställning och följer sedan med beställningen från ProfilGruppen till medleverantör. Då delleverans förekommer faxas en ny följesedel från logistikavdelningen på ProfilGruppen. o På följesedeln skall medleverantören notera antal, leveransdatum samt emballage, exempelvis pall och krage, korg eller sträckfilm. Om annan pallstorlek än EUR 800x1200 används måste även detta anges på fraktsedeln. En fördel är också om t-ordernumret finns angivet. Fraktsedel o Vid leverans från medleverantören används fraktsedel enligt ProfilGruppens avtal. Dessa beställs från ProfilGruppens logistikavdelning. o Var noga med att alltid fylla i avsändningsorten. o Kontrollera vem som skall vara fraktbetalare enligt leveransvillkoren på följesedeln och ändra eventuella förtryckta uppgifter. Fakturering Medleverantörer som är anslutna till medleverantörsrutinen kan användas sig av avräkningssystemet som ProfilGruppen har kopplat till rutinen. Det innebär att det görs en automatisk avräkning om leveransen överensstämmer vad gäller pris och kvantitet med det som är orderbekräftat. Avräkningen sker varje fredag samt den siste i varje månad. Varje veckas avräknade belopp framgår av medleverantörsrutinen och betalas enligt överenskommet betalningsvillkor. För ersättning utöver det som ligger i medleverantörsrutenen så görs en sk. fritextbeställning. För mindre leverantören kan även traditionell fakturering med pappersfaktura användas. Att tänka på då är att fakturor alltid skall ställas till ProfilGruppen Extrusions AB samt att de alltid skall innehålla följande: o Datum för utfärdandet. o Löpnummer som identifierar fakturan. o Säljarens momsregistreringsnummer. o Kundens momsregistreringsnummer. o Säljarens och köparens namn och adress. Referenser! Mycket viktigt! o Varornas mängd och art eller tjänsternas omfattning och art. o Tillämpad momssats samt den moms som skall betalas 10 ATT LEVERERA BEARBETNING TILL PROFILGRUPPEN

12 4.2 Förpackning Förpackningsalternativ Standardförpackningar ProfilGruppen erbjuder sina kunder fyra olika standardpacksätt. Som medleverantör är det dessa fyra standardalternativ som finns att packa på då godset skall levereras till kund. Undantagsvis då kunden skall ha en sk. specialpack, profilerna måste då packas helt enligt kunds önskemål. Vid behov kan medleverantören själv komplettera standardinstruktionerna med diverse förtydligande för att säkerställa rätt packsätt. KOD 1 - Sträckfilm o Kartong i botten och delvis i sidorna o Minst en gavel o Ca 1500 mm kartong som truckskydd på ovansidan och sträckfilm runt om o I vissa fall heltäckande kartong och sträckfilm o Mellan lagren användas pappspace, papper eller plast o I vissa fall veckas papper eller plast mellan profilerna o Bandas med bräda över, 75 mm kloss och i vissa fall även sidobräder KOD 2 - Kartong o Heltäckande kartong med minst en gavel o Pappspace, papper eller plast mellan lagren o I vissa fall veckas papper eller plast mellan profilerna. o Bandas med bräda över, 75 mm kloss under och i vissa fall även sidobräder KOD 3 - Korg o ProfilGruppens korg o Papperspace mellan lagren o Plast över, ner på sidorna och runt gavlarna o Bandas med bräda över och runt korgen KOD 4 - Pall och krage o Standardpall, skall vara EUR- 1400, 1600, 2000 och 2400 mm pallar. o Max fem kragar högt o Kartongskiva skall ligga i botten o Pappspace eller kartongskiva mellan lagren Förpackningsmaterial Beställning av förpackningsmaterial Medleverantören beställer förpackningsmaterial av anvisad leverantör. Medleverantören ersättning ligger inkluderat bearbetningspriset. Hantering av förpackningsmaterial Det är viktigt att vi följer våra instruktioner för hantering av förpackningsmaterial. Då vi producerar profiler med höga ytkrav så behöver vi också emballera dessa på ett bra sätt. 11 ATT LEVERERA BEARBETNING TILL PROFILGRUPPEN

13 ProfilGruppen använder och godkänner förpackningsmaterial som: o Sträckfilm mellan profilerna o Kartong o Korg o Pall och krage Dessa förpackningsmaterial skall: o absolut inte bli blöta och smutsiga o förvaras inomhus o täckas med plast vid smutsig miljö 4.3. Retur av förpackningsmaterial Instruktioner vid Spacehantering För att få en bättre hantering av våra Space ber vi er följa följande instruktioner vid returnering: 1. Spacern får absolut inte bli blöta eller smutsiga. En pall med space måste förvaras i en torr miljö och gärna täckas med plast för att minimera smuts. 2. En EUR-pall och 2-5 kragar är lämpligast att använda vid returnering. 3. En fylld krage har ca 350 st. space. 4. Space får inte blandas med spacehållare. 5. Returnera alltid en full pall, lagra ej fler hos er. Instruktioner vid returnering av pallar och krage 1. Pallar får inte skickas blandade i staplar. De måste sorteras efter storlek. 2. Dessa storlekar på pall och kragar tas emot av ProfilGruppen: EUR-pall : 1400, 1600, 1800, 2000, 2400, 2600, 2900 samt halv pall och krage. 3. Kragar får inte blandas i samma bunt och skall sorteras efter storlek och läggas på en pall. Det är viktigt att man lägger fyra kragar i bredd och ca st. i varje bunt, samt att man bandar dem. Med hjälp av detta kan man stapla buntarna på ett säkert sätt. 4. Undvik att ha kragarna ute, då de lätt blir mörka och förstörda. Returnera hellre med tätare intervaller. 5. Trasiga pallar och udda storlekar, engångspallar, samt blandade kragar krediteras ej. 6. OBS! Skicka alltid med avsändarfrakt. Instruktioner för returnering av korg 1. Korgarna staplas 12 högt. De tre nedersta bandas. Se tabellen på nästa sida. 2. Se till att korgarna är rensade från tejp, well och annat skräp. 3. Krokiga korgar krediteras ej. Kontrollera därför korgen när den anländer till er. Upptäcker ni att korgen är felaktig ta bild och meddela Tommy Sjögren via e-post: 4. OBS! Skicka alltid med avsändarfrakt. 5. För mer information; Ring Tommy Sjögren +46 (0) ATT LEVERERA BEARBETNING TILL PROFILGRUPPEN

14 Sortering Förvaringstemperatur Förvaringssätt Säkerhet Acceptabla storlekar Pallar Efter storlek Inomhus Max. 10 styck i varje bunt stapla buntarna o Europall o 1400 o 1600 o 1800 o 2000 o 2400 o 2600 o 2900 Kragar Efter storlek Inomhus styck i varje bunt stapla buntarna Korg Efter storlek Inomhus/Uto mhus Max. 12 högt stapla buntarna 4.4 Miljö ProfilGruppens grundsyn är att företagets verksamhet skall bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle samt att de produkter, baserade på profiler och förädlade komponenter företaget tillverkar, används där dess positiva miljöegenskaper bäst tas tillvara. Miljövärdering av leverantör De leverantörer som kan påverka våra betydande miljöaspekter värderas varje år avseende deras nivå på miljöledningssystem och miljöbelastning. Miljövärdering sker med hjälp av frågeformulär eller intervju och innefattar leverantörens nivå på miljöledningssystem och produkten/tjänstens miljöpåverkan. Kompletterande krav är t.ex REACH eller Basta. Leverantörer som innehar certifikat eller har planer på att inom kort certifiera sig enligt ISO värderas som klass 1, avseende miljöaspekten. Leverantörer som bryter mot miljölagar eller på annat sätt ur miljösynpunkt bedriver oacceptabel verksamhet, hamnar i klass III, vilket medför att de ej kommer anlitas förrän missförhållandena rättats till. Övriga leverantörer hamnar i klass II, vilket innebär att dessa är godkända under förutsättning att förbättringsverksamhet pågår och att förbättringsarbetet följs upp med åtgärdsplaner. För ProfilGruppen är det mycket viktigt att vi ständigt arbetar med miljöförbättrande åtgärder samt att vi strävar efter minsta möjliga miljöpåverkan. 13 ATT LEVERERA BEARBETNING TILL PROFILGRUPPEN

15 4.5 Reklamationer Reklamation från kund När ProfilGruppen tar emot en reklamation från kund görs först en kritisk granskning samt överläggning med ansvarig säljare och berörd avdelning. Då reklamationen anses vara befogad skapas ett reklamationsuppdrag. Då reklamationen berör någon av ProfilGruppens leverantörer, i form av att felet/bristen uppstått hos leverantören, meddelas inköpsavdelning som i sin tur tar kontakt med berörd leverantör. Ansvarig på inköpsavdelningen kommer att aktivera en 8D-rapport till leverantören för att leverantören skall svara samt åtgärda problemet. Då reklamation kan åtgärdas skall godset sändas i retur till kund, kopia på följesedel och fraktsedel skickas till ansvarig på inköpsavdelning. Om reklamationen är av sådant slag att godset blir skrot, kommer ProfilGruppen att fakturera leverantören för material samt tidigare nerlagt arbete Interna reklamationer När en avvikelse sker är det viktigt att leverantören reklamerar avvikelsen i medlev. Det är också viktigt att ange orsaken till avvikelsen. Det finns olika fem olika typer att välja mellan: o Eget fel o Överleverans o Föregående operation o Defekt profil o Fel i transport OBS! Om ni rapporterar avvikelse vad gäller Föregående operation eller en Defekt profil måste ni skapa en intern reklamationsrapport. 14 ATT LEVERERA BEARBETNING TILL PROFILGRUPPEN

16 5. Förbättringsmöjligheter Avvikelsen kan definieras som fel i produktion eller möjligheter för förbättring. Avvikelsen uppföljs och analyseras för att identifiera förbättringsmöjligheter. Åtgärder för att förbättra verksamheten utförs tillsammans med hjälp av inköpsavdelningen. ProfilGruppen använder den sk. PDCA-metodiken för ständiga förbättringar. Ständiga förbättringar utförs på två sätt: o Utvärderingar o Utveckling 5.1 Medleverantörsutvärdering Minst en gång varje år utför ProfilGruppen en standardiserad värdering av sina strategiska leverantörer. Värderingen gör att ProfilGruppen och leverantören kan fokusera på kritiska frågor som måste klaras av för att ProfilGruppens kundkrav skall uppfyllas på bästa sätt. Även arbetssätt och ekonomisk status kartläggs. Syftet med detta är att systematiskt kartlägga leverantörens verkliga förmåga att uppfylla tidigare ställda krav. Samt att få fram fakta för förbättringsarbete, så att ett resultatrikt och långvarigt partnerskap kan upprätthållas. 5.2 Medleverantörsutveckling För att stödja och hjälpa sina leverantörer i förbättringsarbete utför ProfilGruppen leverantörsutveckling. Leverantörsutveckling innebär att ProfilGruppen tillsammans med leverantören efter leverantörsbedömningen, tar fram en handlingsplan. Handlingsplanen skall innehålla punkter som leverantören och ProfilGruppen sedan skall arbeta mot för att bli effektivare och för att optimera samarbetet. Punkterna på handlingsplanen kan omfatta allt från olika former av förbättringar, investeringar och effektiviseringar till implementering av olika metoder. ProfilGruppen kan här hjälpa leverantören, vid behov, för att uppnå målen genom att bistå med rådgivning och teknisk support av bland annat kvalitets- och produktionsstyrning. 15 ATT LEVERERA BEARBETNING TILL PROFILGRUPPEN

17 6. Övrigt 6.1 Indirekta material och tjänster ProfilGruppen erbjuder medleverantörer att använda sig utav våra inköpsavtal inom en rad områden. Exempelvis: o Förnödenheter o Gas o Återvinning Vänligen kontakta inköpsavdelningen för mer information. 6.2 Verktygsregister Medleverantören ansvarar för att verktyg som ägs av ProfilGruppen eller ProfilGruppens kund skall märkas upp med artikelns profilnummer. Märkningen skall ske i samband med att verktygen anskaffas. 16 ATT LEVERERA BEARBETNING TILL PROFILGRUPPEN

18 Kontakt ProfilGruppens växel Fax Faktureringsadress: ProfilGruppen Extrusions AB Box Åseda Leveransadress: ProfilGruppen Extrusions AB Östra industriområdet Åseda 17 ATT LEVERERA BEARBETNING TILL PROFILGRUPPEN

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Information ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER och FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-01-20 Exder

Läs mer

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2007:176 Införandet av elektronisk handel Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist Luleå tekniska universitet C-uppsats Data och systemvetenskap Institutionen för Industriell

Läs mer

Elektroniska fakturor

Elektroniska fakturor Elektroniska fakturor - en rapport om elektronisk fakturering och fakturahantering Oktober 2006 Författare Lars Dykert, LRD Revision och Rådgivning Peter Fredholm, Fredholm Consulting AB ISBN 13: 978-91-631-9750-5

Läs mer

Manual till Skanskas Webbfakturaportal

Manual till Skanskas Webbfakturaportal Manual till Skanskas Webbfakturaportal (Husera TSP/TSP Online) Webbfaktura Version 3.0 Manual Version 1.5 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och

Läs mer

Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster

Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster Exempel A. Urvalskriterier vid e-handel med stor flexibilitet för leverantören. Exempel B. Urvalskriterier vid integrerad e-handel/edi,

Läs mer

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Allmänna villkor för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Denna sida (och de sidor som refereras till här) innehåller de allmänna affärsvillkor ( Allmänna villkor ) enligt vilka vi

Läs mer

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel)

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Dessa villkor ( Köpvillkor ) gäller för samtliga köpavtal som du som konsument sluter med Samsung Electronics Nordic AB ( Samsung ), organisationsnummer

Läs mer

Elektroniska Fakturor -

Elektroniska Fakturor - Elektroniska Fakturor - en rapport om elektronisk fakturahantering från Gemenskapen för elektroniska affärer Författare Lars Dykert, LRD Revision och Rådgivning Peter Fredholm, Fredholm Consulting AB Följande

Läs mer

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri 4. I det här avsnittet kommer vi att återge den information som vi har samlat in. Vi har valt att presentera varje intervju för sig och indela dessa i sex olika avsnitt. Först presenterar vi företaget

Läs mer

Handbok För Winstanvändare

Handbok För Winstanvändare Handbok För Winstanvändare Version 2014-05-23 2 (71) Innehåll 1 Logga in i Winst... 4 2 Hantera inköp i Winst... 4 3 Skapa beställning... 6 3.1 Välj rätt avtalskategori... 6 3.2 Avancerad sökning... 7

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Ledningssystem Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

Ledningssystem Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö Ledningssystem Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö :s Kvalitets-, miljö och arbetsmiljöledningssystem enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och AFS 2001:01 QiM AB 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Företaget...5 1.1

Läs mer

Solution Description - Purchase Management

Solution Description - Purchase Management Solution Description - Purchase Management PaletteBuyer PaletteCapex PaletteExpense PaletteSpendManagement PalettePunchoutLayer Innehållsförteckning 1 Palettes produktsvit - från beställning till betalning...

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI Riktlinjer för hållbarhetsredovisning RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Styrning i kund- och leverantörsrelationer

Styrning i kund- och leverantörsrelationer Företagsekonomiska institutionen Styrning i kund- och leverantörsrelationer - en fallstudie inom fordonsindustrin Kandidatuppsats i företagsekonomi Fördjupningskurs- redovisning Höstterminen 2005 Handledare:

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014. Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014. Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014 Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund... 4 2.1 Syfte och revisionsfråga

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn K0001N Kvalitetsutveckling, grundkurs Datum 2013-03-11 Material Kursexaminator Rapport (Kvalitetsarbete i praktiken) Erik Lovén Betygsgränser Poäng

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09. Granskning av elektronisk fakturahantering

Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09. Granskning av elektronisk fakturahantering Internrevisionen REVISIONSRAPPORT Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09 Granskning av elektronisk fakturahantering Innehållsförteckning Avsnitt Rubrik Sida 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Urval 3 2

Läs mer

JOBBA SMARTARE i din tidningsavdelning

JOBBA SMARTARE i din tidningsavdelning ÄNNU JOBBA SMARTARE i din tidningsavdelning 1 Nu blir Tidningar mer Lönsamma och rutinerna Enklare! Under 2014 kommer plastade tidningsbuntar att vara ett minne blott och ersätts av helt nya och moderna

Läs mer

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(21) Dokument ID: 08-83415 Fastställandedatum: 2014-12-22 Giltigt t.o.m.: 2015-12-22 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Jessica Eriksson Läkemedelsförsörjning

Läs mer

Solution Description -Invoice Processing

Solution Description -Invoice Processing Solution Description -Invoice Processing PaletteInvoice PaletteContract PaletteOrdermatching PaletteMobile/Mail PaletteSupplierPortal Innehållsförteckning 1 Palettes produktsvit - från beställning till

Läs mer

Jighead AB Björnsbacken 3 590 77 VRETA KLOSTER. Telefon: 013-73330 e-post: info@ifiske.se Web: www.ifiske.se

Jighead AB Björnsbacken 3 590 77 VRETA KLOSTER. Telefon: 013-73330 e-post: info@ifiske.se Web: www.ifiske.se 2015 Jighead AB s tjänst ifiske är Sveriges ledande inom hantering av digitala fiskekort. Vi är entreprenörer och själva aktiva sportfiskare från Östergötland. Vår vision är att underlätta för sportfiskare

Läs mer

Som konsument som handlar hos Wx3 telecom AB omfattas du av Konsumentköplagen, Konsumentköplagen och Distansavtalslagen.

Som konsument som handlar hos Wx3 telecom AB omfattas du av Konsumentköplagen, Konsumentköplagen och Distansavtalslagen. Försäljningsvillkor Giltiga per 2011-11-01 Som konsument som handlar hos Wx3 telecom AB omfattas du av Konsumentköplagen, Konsumentköplagen och Distansavtalslagen. Tillämplighet Wx3 telecom AB:s allmänna

Läs mer

Exempel på köpvillkor

Exempel på köpvillkor Exempel på köpvillkor Kund inom kläder och presentartiklar: Köpvillkor Enligt svensk lag. Leveranstid 10 arbetsdagar. 14 dagars full returrätt. Fri leverans inom Stockholm, Göteborg och Malmö. För övriga

Läs mer

Allmänna villkor - uppdaterad 2011-11-29

Allmänna villkor - uppdaterad 2011-11-29 Allmänna villkor - uppdaterad 2011-11-29 Innehållsförteckning 1. Generellt 2. Svensk flagga (leveransadresser inom och utom Sverige) 3. Öppettider 4. Kundregistrering 5. Pris, betalning, kredit, avgift,

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

Hogia Order/Lager/Inköp

Hogia Order/Lager/Inköp Hogia Order/Lager/Inköp Ett kompetent processtöd för varudistribuerande företag Den röda tråden Logistiken i ett varudistribuerande företag är fokuserad på att optimera varuflöden i hela kedjan från beställning/inköp

Läs mer