MERASUPPORT MERASUPPORT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MERASUPPORT MERASUPPORT"

Transkript

1 2008 MERASUPPORT Utveckling av flashbaserad supportchatt med socketserver MERASUPPORT Developing of a flash-based support chat with socket server Examensarbete på C nivå Högskoleingenjörsprogrammet i Medieteknik, Umeå Universitet. Av: Christofer Kihlman Handledare: Thomas Andersson, Meramedia Luleå Handledare: Stefan Berglund, Umeå universitet Datum:

2 2 Sammanfattning Syftet med examensarbetet har varit att utveckla en flashbaserad supportchatt med socketserver till företaget Meramedia i Luleå. Genom att använda chatten ska företaget kunna kommunicera enklare med sina kunder. Rapporten tar upp de tekniker - socketserver, Actionscript 3 och Microsoft.NET Framework - som har använts för att kunna göra detta projekt möjligt. Vidare tar rapporten upp hur man har gått till väga för att utveckla socketserver och chattklienter samt en beskrivning av hur projektet byggts upp. Abstract The purpose of this task is to develop a flash-based support chat with a socket server to the company Meramedia in Lulea. With this chat, it will become easier for the company to communicate directly with their customers. The report addresses the techniques socket server, Actionscript 3 and Microsoft.NET Framework which have been used to make this project possible. Then the report addressed how it was possible to develop socket server and the chat clients and also a description how it has been build. 2

3 3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning Problembeskrivning Metodbeskrivning Utvecklingsprogram Visual Studio Adobe Flash CS Flashdevelop Actionscript Microsoft.NET Framework Common Language Runtime NET Language NET klassbibliotek Socketserver TCP UDP Synkron kommunikation Asynkron kommunikation Genomförandebeskrivning Serverkommunikation Datakommandon Uppbyggnad av server Databas Huvudklass Chattklient Huvudklass Uppbyggnad av Chattklient Integration till CMS Adminklient Adminklientens uppbyggnad Huvudklasserna Resultat Socketserver Chattklienten Adminklient

4 4 6 Slutsatser Tack Referenser Bilagor Bilaga Bilaga Bilaga

5 5 1. Inledning Denna rapport avser ett examensarbete på högskoleingenjörsprogrammet medieteknik vid Institutionen för Tillämpad Fysik och Elektronik vid Umeå universitet. Rapporten beskriver hur en supportchatt har utvecklats baserad på flash och en socketserver. Meramedia är en webbyrå som sedan 1998 arbetat med utveckling och drift av IT-system, främst ett Content Management System (CMS) och olika webbaserade affärssystem. Systemen är i de flesta fall kopplade mot olika typer av webbplatser, exempelvis till e-handel och enklare webbplatser med information. Antalet kunder som anlitar Meramedia ökar kontinuerligt och kommunikation mellan företaget och deras kunder sker oftast via telefon eller e-post. Utifrån detta uppkom idén om MeraSupport, en supportchatt där kunderna kan kommunicera direkt med Meramedia utan att varken använda telefon eller e-post. I samarbete med Meramedia har en supportchatt utvecklats som senare ska kunna integreras i deras befintliga Content Mangement System. Rapporten är uppbyggd på ett sätt som går igenom de tekniker som använts och en beskrivning på hur projektet fortlöpte. 2. Problembeskrivning Uppgiften för examensarbetet var att utveckla en flashbaserad supportchatt med medföljande socketserver. Meramedia i Luleå var de företag som beställde uppgiften. Meramedia hade följande krav med det slutgiltiga systemet; Det skulle vara flashbaserat Det skulle ha två flashklienter, en för kunder och en annan för administratörer Chattservern skulle ha stöd för flera samtidigt anslutna kunder Administratörer skulle kunna kommunicera med två anslutna kunder samtidigt Administratörer skulle ha möjlighet att visa information om användaren, i början skulle information om kundnummer, e-post, IP-nummer samt vilken webbläsare kunden har visas för administratörer, detta skulle senare kunna vidareutvecklas med mer information om kunden Administratörer skulle kunna hämta och lagra chatthistorik som sker mellan administratörer och kunder. Kundklienten skulle kunna integreras i ett befintligt Content Management System 5

6 6 3. Metodbeskrivning Arbetet har delats in i två delar. Den första delen är en teoridel, där olika tekniker analyseras. Den andra delen är själva utvecklingsarbetet och denna del presenteras under nästa kapitel. För att kunna ta fram och utveckla supportchatten har olika utvecklingsprogram och tekniker använts. Se vidare under rubriken Genomförandebeskrivning. 3.1 Utvecklingsprogram Visual Studio 2008 Microsoft Visual Studio är den huvudsakliga utvecklingsmiljön från Microsoft. Den kan användas för utveckling av konsolprogram och grafiska gränssnitt för användarapplikationer tillsammans med Windows Form-applikationer, webbplatser, webbprogram och webbtjänster. Visual Studio sköter även koder från alla plattformar som stöds av Windows, exempelvis; Windows Mobile,.NET Framework,.NET Compact Framework och Silverlight. 1 Figur Bild över IntelliSence färdigbyggande av kod 1 6

7 7 Visual Studio inkluderar även ett programmeringsverktyg, kodeditor, som stödjer färdigställande av kod och omstrukturering av kod. Det innehåller även en integrerad debugger som fungerar till både källkoden och till maskinkoden. En debugger är ett hjälpmedel för att hitta fel i koden. Visual Studio innehåller också ett designformulär som hjälper användaren att bygga grafiska applikationer, webbdesigner, klassdesigner och databasscheman 2. Inbyggda språk som Visual Studio inkluderar är C/C++, VB.NET och C#. Stöd för andra språk som bland annat är F#, Python och Ruby finns tillgängligt via språktjänster som installeras separat. Visual Studio stödjer även HTML, XML, XSLT, XHTML, Javascript och CSS. I Visual Studio finns språkspecifika versioner som ger mer begränsade språktjänster för användaren. Dessa paket kallas Microsoft Visual Basic, Visual J#, Visual C# och Visual C Adobe Flash CS3 Flash är ett utvecklingsverktyg för multimedia som har utvecklats av Adobe 3. Sedan programmet infördes har Flash-tekniken blivit en populär teknik för att lägga till interaktivitet på webbsidor. Flash används vanligen för att skapa animerad film, reklam, komponenter till webbsidor, för integrering av video och att utveckla internetapplikationer. Flash kan manipulera vektor- och rastagrafik och den innehåller även ett programmeringsspråk som kallas Actionscript. Flash är tillgängligt för de flesta webbläsare samt ett antal mobiltelefoner. Olika produkter av programvaror kan skapa eller visa Flash, inklusive Flash Player Flashdevelop Tidigare fanns inga alternativ i Flash att skriva programmeringskod. Den inbyggda Actionscript editorn motsvarade inte utvecklarens förväntningar. Efterhand har det börjat komma fram många alternativ för att utveckla kod i Actionscript 4, ett av dem är Flashdevelop

8 8 Figur Bild över Flashdevelop Flashdevelop är ett program med öppen källkod 5, skrivet i.net och har utvecklats av Mika Palmu från Helsingfors, Nick Farina från Portland och Philippe Elsass från Portland 6. Programmet utvecklades främst för Actionscript 2 och 3. Jämfört med Flash IDE har Flashdevelop många fördelar och några av dessa är; färgkodning bättre översikt över egenskaper och metoder bättre färdigställande av kod enkel integration med Flash bättre sökning av filer enklare att använda klassbiblioteken stödjer fler programmeringsspråk Actionscript 3 Actionscript 3 är ett objektorienterat programmeringsspråk som är ett viktigt steg i utvecklingen av Flash Player. Drivkraften för Actionscript 3 är att skapa ett språk som är anpassat för internetapplikationer som har blivit en viktig del av vår webbupplevelse. Tidigare versioner av Actionscript gav kraft och flexibilitet för att skapa fängslande upplevelser 8. Actionscript 3 utvecklar Actionscript-språket ännu mer, det tillhandahåller bättre prestanda och enklare utveckling av komplicerade applikationer. Genom att använda Actionscript 3 kan Flashutvecklare uppnå bättre produktivitet och prestanda jämfört med Actionscript

9 9 Språket Actionscript 3 är baserat på ECMAScript 9, en internationell standardisering av programmeringsspråk för skript. Actionscript 3 är kompatibelt med ECMAScript Language Specifikations. Actionscript 3 representerar en ny programmeringsmodell från Adobe som kommer att vara lätt att känna igen för utvecklare som har erfarenhet av objektorienterad programmering. Actionscript 3 består av två saker, kärnspråket och Flashplayer API. Kärnspråket definierar grundläggande byggblock, såsom påstående, villkor, loopar, uttryck och typer. Flash Player API är uppbyggt av klasser som representerar och tillhandahåller tillträde till Flash Players specifika funktionalitet. Målet för det nya Actionscript 3 är säkerhet, enkelhet, prestanda och kompabilitet, d.v.s. att språket ska stödja typsäkerhet för att utvecklare ska kunna skriva enkel bevarandekod. Språket ska vara enkelt för utvecklaren att läsa och skriva program utan att behöva använda manualen. Det ska även kunna användas för att skriva komplexa program som fungerar effektivt. Actionscript 3 är en dialekt av ECMAScript som formaliserar dragen av Acrtionscript 2. Det är även kompatibelt med ECMAscript för XML (E4X). Actionscript 3 innehåller genomförandet av ECMAScript för XML (E4X) 10 som nyligen är standardiserat som ECMA-357. E4X erbjuder ett enkelt språk för utvecklaren att hantera XML och koden som skrivs blir mindre jämfört med tidigare versioner av Actionscript. 3.3 Microsoft.NET Framework Ramverket Microsoft.NET är en del av Microsofts operativsystem. Det har ett stort bibliotek av färdigt kodade lösningar till vanliga problem med programmering och det hanterar utförandet av ett program som utvecklats för ramverket. Ramverket används mest för applikationer på en Windowsplattform. De lösningar som är färdigt kodade i ramverkets basklass tillhandahåller och täcker ett stort utbud av olika programmeringsbehov inom olika områden, bland annat användargränssnitt, datalagring, databasanslutning, kryptering, nätverkskommunikation, numeriska algoritmer och webb-programutveckling 11. För att utveckla applikationer används klassbiblioteken av programmerare som kan kombinera de färdiga koderna med egna koder. Program skrivna för ramverket.net utförs i en programmiljö som hanterar programmets krav för körning. Miljön för körning i.net är känd som Common Language Runtime (CLR). 9 ECMA är ett programmeringsspråk, som används mycket på internet. kallas ofta för JavaScript eller JScript efter de två främsta dialekter

10 Common Language Runtime Common Language Runtime är själva motorn i.net 12. Den innehåller bland annat en samling av gemensamma datatyper och gränssnitt. Dessa datatyper och gränssnitt gör det möjligt för olika programmeringsspråk att samarbeta. Common Language Runtime sköter även säkerhet och minneshantering eftersom den har kontroll över alla objekt och skräphantering. Figur Överläggande bild över hur språken görs om till lägre nivåsspårk innan koden exekveras. 13.NET är mer eller mindre språkneutralt vilket gör att det inte är bundet till något enskilt språk 14. Därför kan utvecklare skriva sin.net kod med något av de olika programmeringsspråken i.net. Alla språk i.net är kompilerade i lägre nivåspråk innan koden exekveras. Lägre nivåspråk är MSIL, Microsoft Intermediate Language eller bara IL. Alla språk i.net bygger på IL därför att alla språk är uppbyggda på samma sätt NET Language Språk som används för att utveckla i.net är, C#, VB.NET, J#, C Man kan även använda språk som kommer från andra språkutvecklare vilket ger möjligheter för användning av många fler programmeringsspråk. Trots stora möjligheter att använda olika språk för att utveckla applikationer i.net, använder de flesta utvecklare programmeringsspråken C# och VB.NET, därför att de ger bäst designstöd i Visual Studio jämfört med andra språk NET klassbibliotek Ramverket innehåller en uppsättning av standardklasser. Ett flertal av de inbyggda gränssnitten för applikationer i API (Application Programming Interface) som tillhandahålls i ramverkets 12 Jesper Ek, Ulrika Eriksson, ASP.NET, Docendo Sverige AB, Stockholm 2002 s Jesper Ek, Ulrika Eriksson, ASP.NET, Docendo Sverige AB, Stockholm 2002 s.5 15 Matthew MacDonald, Beginning ASP.NET 2.0 From novice to professional, Apress, 2005 s

11 11 klassbibliotek är antingen en del av Microsoft eller Systems Namnrymder. Namnrymder ser till att organisera objektbibliotek och klasser. De kapslar in en stor mängd gemensamma funktioner exempelvis läsning och skrivning av filer, grafisk hantering, interaktion med databas, XML manipulation samt många fler funktioner. Utan namnrymder skulle det vara svårt att få någon struktur i.net. Klassbibliotek i.net är tillgängliga för alla språk i.net.ramverkets klassbibliotek är indelat i två delar, bibliotek för basklass och bibliotek för ramverk. Basklass: Basklassen innehåller en liten del av hela klassbiblioteket och är den kärna av grupper som agerar som grundläggande API för CLR. Biblioteket för basklassen finns tillgängligt i ramverket för.net och kan även användas som alternativ i.net Compact Framework och Microsoft Silverlight 16. Ramverksklass: Ramverksklassen är en uppsättning av bibliotek i basklassen och den hänvisar till alla klassers bibliotek som levereras med ramverket i.net. Ramverksklassen innefattar ett utökat bibliotek som inkluderar bland annat WinForms, ADO.NET, Windows Presentation Foundation, Windows Communication Foundation och LINQ Socketserver En socket är en anslutningspunkt som etablerar dubbelriktad kommunikation mellan ett serverprogram och en eller flera klientprogram. En anslutningspunkt är slutet av en anslutning och i detta fall är det socketservern. För att en socket ska kunna ansluta sig till servern behövs en särskild IP-adress och ett särskilt portnummer på maskinen där servern körs. Med en socket kopplad till samma port och IPadress kan vilken klient som helst i nätverket kommunicera med servern 18. Figur 3.4 Klienten skickar en begäran som serven svarar på 19. För att kunna bli ansluten till en socketserver måste socketklienten först skicka en begäran om anslutning till servern. Servern i sin tur måste svara på kundens begäran. Om servern inte svarar

12 12 på begäran kan något fel ha uppkommit med socketklientens anslutning. Ett sätt att hantera mer än en klient på servern är att göra den multi-trådad. En tråd på servern är en sekvens av instruktioner som körs oberoende av alla övriga trådar. En multi-trådad server skapar en enskild tråd för varje klient som ansluts. Denna tråd hanterar enbart data för just den klienten och ingen annan. Det finns två kommunikationsprotokoll att välja på när man ska utveckla en socketserver, UDP eller TCP 20. Man kan även använda två olika kommunikationsmetoder. De socketservrar som vanligast förekommer inom programmeringsvärlden är socketservrar byggda av TCP och med asynkron- kommunikation TCP TCP är ett connection-oriented protokoll. Med det menas att en anslutning kan göras mellan en klient till en server och data kan skickas mellan dem via anslutningen. TCP är mer tillförlitligt när man skickar ett meddelande via TCP socket. Man vet att det kommer fram om inte anslutningen slutar fungera. Skickas meddelanden ett i sänder kommer de i rätt ordning. Om någon del av meddelandena kommer i fel ordning skickas det en ny begäran och detta kräver i sin tur lite arbete för att sätta ihop allt i rätt ordning igen UDP UDP är ett enklare connectionless protokoll. Med UDP skickas meddelanden i bitar över nätverket. Jämfört med TCP så vet man inte om det sända meddelandet kommer fram eller försvinner på vägen. Om man sänder flera meddelanden samtidigt kan de hamna i fel ordning och man vet inte i vilken ordning de anländer. UDP är även snabbare än TCP och det kräver mindre arbete att översätta data från paketen Synkron kommunikation I en synkron serverapplikation finns en metod som lyssnar på en specifik port för att ta emot data från klienten. När servern är inställd på synkron mottagning av data väntar den på att ta emot data från en klient. Om dataströmmen är tom blockeras datan som anländer tills dess att huvudtråden på servern är nöjd. Servern kan då inte göra något innan den får data från klienten. Om en annan klient försöker ansluta till servern kan servern inte hantera begäran om anslutning från klienten på grund av att den är blockerad. Synkron socketserver lämpar sig därför inte att använda när flera klienter inte kan hanteras samtidigt Asynkron kommunikation Asynkron kommunikation är motsatsen till synkron kommunikation. När servern lyssnar eller tar emot data från klienten kan den fortfarande ta emot begäran om anslutning från andra klienter samt även ta emot data från dem. När en server tar emot data asynkront skapas en

13 13 enskild tråd som lyssnar på socketen och anropar en speciell funktion som hanterar händelsen. Exempelvis, om en chattklient skickar data till servern, kommer en funktion som man specificerat att hantera datan. Denna typ av server lämpar sig i de fall flera klienter ska hanteras på samma gång. Socketklassen som finns tillgänglig i.net tillhandahåller både asynkrona och synkrona metoder för kommunikation. De som skiljer asynkrona och synkrona kommunikationsmetoder är att asynkrona metoder har Begin och End framför de synkrona metoderna, exempelvis; Synkrona metoder Connect() Receive() Asynkrona metoder BeginConnect() EndConenct() BeginReceive() EndReceive() Figur De synkrona och asynkrona metodnamnen. 4. Genomförandebeskrivning Projektet har delats in i tre olika delar; Socketserver Chattklient Adminklient Socketservern är uppbyggd och skriven i Microsoft Visual Studio 2008, och den är utvecklad i programmeringsspråket C#. Socketservern är utvecklad i Winform miljö där det finns många användbara metoder och funktioner som är bra för nätverkskommunikation. Visual Studio 2008 var det självklara valet för utveckling av Winform applikationen. Adminklienten och chattklienten är uppbyggda i Actionscript 3 och utvecklade i programmet Adobe Flash CS3 och Flashdevelop. Flashdevelop är ett utvecklingsprogram i vilket man skriver programmeringskod. Eftersom chattklienten ska utvecklas i Flash är Adobe Flash en självskriven miljö för utvecklingen. Flashdevelop används eftersom den har en bättre utvecklingsmiljö när man skriver Actionscript jämfört med Flash. För bildredigering används Adobe Photoshop CS3. Databasen som används är Microsoft SQL server Serverkommunikation Kommunikationen mellan klienterna sker via en socketserver. Varje kommando som klienterna skickar går igenom servern. När servern godkänner kommandot skickas svaret ut till klienterna, 13

14 14 så att de kan hantera informationen. Servern kommunicerar även med databasen och detta sker genom inkommande datakommandon. Figur Beskrivning av kommunikationen mellan klienterna och servern och mellan servern och databasen. Datakommandon som skickas mellan klienterna via servern är strukturerade på olika sätt och olika kommandon har olika kodning. Hela kommandon skickas i byteform av klienterna till servern och servern kodar om datan till strängar i UTF-8 format Datakommandon Servern använder tio olika kommandon för att kunna fungera. Dessa har tagits fram på egen hand och de är följande; connect, chatt, list, ok, disconnect, disconnected, listlog, fetch_log, delete_log och insert_log. De fyra sistnämnda sköter kommunikationen mellan servern och databasen. Connect: Detta kommando skickas både till administratörklienten och kundklienten när de ansluter till servern. Här skapas klientobjekten och lägger till objekten i en lista som skickas till de anslutna klienterna. Chatt: Detta kommando sköter kommunikationen mellan klienterna. Den går igenom alla anslutna klienter och kontrollerar till vem meddelandet ska levereras. List: Detta kommando skickar ut klientinformationen till den som skickat kommandot. Ok: När en klient har anslutit till servern och vill prata med supporten måste administratörklienten först skicka detta kommando för att meddela klienten att supporten är ansluten. Disconnect: Detta kommando skickas från administratörklienten när administratör och kund har kommunicerat klart. 14

15 15 Disconnected: När någon av klienterna avslutar skickas detta kommando. Klienten tas då bort från listan samt deras trådsekvens och socket avslutas. Listlog: Detta kommando körs när administratören vill hämta och presentera historiken från kunden. Fetch_log: Efter att historiken presenterats i en lista körs detta kommando. Med detta hämtas den specifika chatten och presenteras i en textruta. Insert_log: Med detta kommando sparas texten från chatten av adminstratören. Felete_log: Detta kommando tar bort en specifik chatthistorik för kunden. Figur Strukturen av datakommandon Kommandot innehåller olika data beroende på vilket kommando som skickas. Kommando 1: Vilket kommando som används, kundnummer och e-postadress för klienten samt information om webbläsaren för klienten Kommando 2: Kommandot som används, lista för alla ansluta användare Kommando 3: Kommandot som används och e-postadress för användaren Kommando 4: Kommandot, e-postadress för användaren, e-postadress för användaren som tar emot meddelandet, meddelandet och vilket chattnummer meddelandet ska presenteras i för administratören. Kommando 5 och 6: Kommandot, e-postadress och kundnummer för användaren. Kommando 7 och 8: Kommandot, ID-nummer för användare, e-postadress för administratör och destination. Kommando 9: Kommandot, ID-nummer för användaren, texten från chattrutan samt under vilket datum chattmeddelandet har sparats. Kommando 10: Kommandot och ID-nummer för historiken som ska tas bort. 15

16 Uppbyggnad av server Chatservern använder sig av asynkron kommunikation därför att flera klienter kommer att hanteras på servern. Servern bygger på olika klasser som hanterar olika funktioner och händelser. Client: Clientklassen innehåller information om användaren. Informationen sparas i variabler och de är; vilken webbläsare användaren har, e-post, kundnummer, IP-nummer samt vilken socket och trådsekvens som tillhör klienten. Dessa variabler hämtas genom klassens egenskaper. Mail: Mailklassen används när den första användaren ansluter till servern. Från denna klass skapas ett e-postmeddelande som sedan skickas till adressen som anges i starten av servern. Db: Databasklassen sköter all kommunikation mellan servern och databasen. De olika metoderna körs beroende på inkommande kommandon från supportanvändaren. MeraSupport: Klassen MeraSupport sköter all logik på servern. Den hanterar användare som ansluts och stänger ifrån, den hanterar alla trådar samt sockets för klienterna, den skickar och tar emot data från användarna. Den skickar e-postmeddelande, kommunicerar med databasklassen som i sin tur hanterar kommunikationen mellan databasen. 16

17 17 Figur 4.2-Serverns klasser Databas Databasen som har använts till projektet är av typen MSSQL 2005 och den har byggts på följande sätt; Person_data: I tabellen person_data lagras all information om kunden. Här finns information om kundnummer, e-post, namn, telefon, företagsnamn, adresser, postadress, stad och mobiltelefon. Data: I denna tabell lagras chatthistoriken. Varje chatt som sparas i tabellen lagras med kundnummer, datum och själva texten. 17

18 18 Figur Bild över datatabeller Huvudklass Servern är uppbyggd så att den ligger och lyssnar på ett förbestämt IP-nummer samt en förbestämd port. För varje användare som ansluter till servern skapas en egen tråd. private void listener() tcplistener = new TcpListener(adress,port); tcplistener.start(); while (true) try Socket server = tcplistener.acceptsocket(); clientsocket = server; clientthread = new Thread(new ThreadStart(clientHandler)); clientthread.start(); catch (Exception error) MessageBox.Show(error.ToString()); Figur Metoden som ligger och lyssnar på användare. När servern är startad ligger det en trådmetod som lyssnar på att användaren ska anslutas, den ligger alltid och rullar. När en begäran om anslutning har kommit till servern från användaren körs metoden clienthandler. clienthandler skapar ett klientobjekt. Detta objekt innehåller information om vem klienten är, klientens IP-nummer, e-postadress, kundnummer, en referens till klientens tråd och klientens 18

19 19 socketobjekt. En presentation av klientobjektet visas i en ruta där man ser vilka klienter som är anslutna. Att klientobjektet innehåller referenser till tråden samt socketinformation gör det lättare för servern att hålla isär klienterna. Detta gör också att det blir mycket enklare att urskilja vilken data respektive klient ska ha. En annan fördel med att klienterna har referenser till deras socket och tråd är att servern inte av misstag stänger ner aktiva sockets och trådar som redan används. I clienthandler sker all logik. Metoden sköter all hantering av inkommande data från klienten. Den ligger och lyssnar om klienten skickar någon information, om data tas emot kodar metoden om datan från bytes till UTF8. Byte[] buffer = new Byte[4096]; string clientcommand = System.Text.Encoding.UTF8.GetString(buffer); Figur Omkodningen från byte till UTF8 För att veta om någon har anslutit till servern utan att en administratör är ansluten skickas det ett e-postmeddelande till adressen som skrivs in när servern ska starta. Om data plötsligt skulle upphöra att inkomma från klienterna utan att kommandot disconnect skickats så stängs den klientanslutningen ner och klienten tas bort från respektive presentationslistor. Detta görs genom att servern går igenom alla klientobjekt och kontrollerar vems socket som anslutningen tillhör. Hittar den ett objekt som tillhör anslutningen, tas klienten genast bort från arraylistan och presentationsrutan och klientens anslutning stängs ner. If (read == 0) index = 0; for (int m = 0; m < clientarray.count; m++) Client clients = (Client)clientArray[m]; if (clients.socket == client) clientarray.removeat(m); listclient.items.remove(clients.host + : + clients.kundnr + + clients. ); running = false; client.close(); if (clientarray.count == 0) firstuser = false; Figur Metodsekvens för användare som avslutar klienterna. För att skicka data vidare från servern till användaren måste metoden skicka veta vilken klient som ska skicka meddelandet. Detta görs genom att en klientreferens skickas med till metoden. 19

20 20 Meddelandet som ska skickas vidare kodas om från en sträng till en bytearray för att lättare kunna passera. Om något fel skulle uppstå så stängs klientens tråd samt socket ner och klienten tas bort från presentationslistan. Servern innehåller även start- respektive stoppknapp för att lätt kunna hantera om den ska ligga och lyssna efter användare eller om alla trådar och socketar ska avslutas. 4.3 Chattklient Chattklienten är uppbyggd i Flash Actionscript 3. Denna klient är för Meramedias kunder och andra personer som vill kommunicera med dem. Uppbyggnaden för denna klient är relativt enkel. Den skickar och tar emot data från användaren och servern. Bilden nedanför beskriver hur själva klienten fungerar. Figur 4.3 Gränsnittet för kunden, I ruta ett skriver kunden in sitt kundnummer och e-postadress, i Ruta 2 skrivs och presenteras meddelanden. Kunden loggar in genom att skriva in sitt kundnummer respektive e-postadress. Om personen inte är kund hos företaget och det inte finns något kundnummer skrivs ett nummer automatiskt in för personen. I detta fall skrivs noll för alla personer utan kundnummer. Om användaren skulle lämna båda fälten tomma eller om chattklienten inte skulle få någon kontakt med servern skrivs felmeddelanden ut. När kunden har anslutit till servern med en giltig e-postadress hamnar de i själva chattfönstret. Här kommer meddelanden från administratören att visas samt att kunden kan skriva egna meddelanden. 20

21 Huvudklass Chattklienten består av en klass. Denna klass sköter all logik för alla händelser som inträffar för kunden och den består av tre viktiga funktioner. Dessa funktioner sköter hanteringen av inkommande data, data som ska skickas samt inloggningen för kunden. Figur Överblick av huvudklassen i Chattklienten, Här listas de olika metoder och variabler som tillhör klassen. Bilden ovan visar allt som klassen innehåller Uppbyggnad av Chattklient När en kund skrivit in sitt kundnummer samt e-postadress sparas de i olika variabler och dessa variabler kommer att användas när kunden försöker ansluta till servern. När kunden försöker ansluta till servern används metoden login. Där skapas ett socketobjekt som försöker ansluta till servern. Lyckas anslutningen skickas kundinformation till servern och kunden hamnar i chattfönstret. Detta läge innehåller textrutor där kunden skriver in 21

22 22 meddelanden samt att inkommande meddelanden från administratören presenteras. För att servern ska kunna spara vilken webbläsare kunden har används FlashVars. FlashVars 23 är Flash svar på Querystring och det är ett sätt att skicka data och variabler från html till flash - filmer. Detta sker genom att ett JavaScript känner av vilken webbläsare som används, informationen skickas in i flashfilen och hanteras i koden nedan. var paramobj:object = root.loaderinfo.parameters; for (varname in paramobj) myflashvar = String(paramObj[varName]); Figur Inladdningen av FlashVars i Flash När servern skickar ut datan till klienterna måste dessa hanteras, vilket sker i metoden ondata. Data som anländer från servern är i bytearryer och dessa arrayer görs om till UTF-8 strängar som sedan hanteras. Datan delas upp så att kommandon kan urskiljas och hanteras. De olika kommandon som chattklienten hanterar är: chatt, disconnect, disconnected samt ok. När en administratör ansluter till chatten skickas kommandot ok vilket i sin tur hanterar metoden ondata och visar skicka-knappen och kunden kan då skicka sina meddelanden. När kommandot chatt hanteras urskiljer metoden vilken klient som skickat meddelande och detta presenteras sedan i textrutan. Kommandot disconnect skickas från administratören till kunden när de har kommunicerat färdigt. Kunden skickar kommandot disconnected och anslutningen stängs ner. var tempdate = (date.gethours() + ":" + date.getminutes() ); if (textarray[1]!= user_ ) textholder.htmltext +=("\n<b>["+ tempdate + " "+textarray[1] + "] säger:</b> " + textarray[2]); else textholder.htmltext +=("\n<b>[" + tempdate + "]</b> säger: " + textarray[2]) Figur Kodsnutt över presentation av meddelande När kunden ska skicka sitt meddelande till administratören används metoden sendata. Här bearbetas datan som användaren vill skicka. Innan användarens data skickas till servern görs den om till UTFbytes vilket underlättar serverns hantering av data Integration till CMS Integration med företagets Content Management System gjordes genom att en AJAX-kontroll infogades i systemet. AJAX står Asynchronous JavaScript and XML och det är ett samlingsnamn av ett antal olika tekniker som kan användas för att bygga interaktiva webbapplikationer

23 23 AJAX kontrollen gör att en ruta visas för användaren och chattklienten visas samt bakgrunden blir mörkare. Figur Visar hur chatklienten presenteras i CMS systemet med hjälp av ajax-kontrollen. 4.4 Adminklient Adminklientens uppbyggnad Adminklienten är den chattklient som administratören använder för att kommunicera med kunder. Uppbyggnaden för adminklienten är i jämförelse med chattklienten mer komplicerad. Adminklienten ska hantera flera kunder som är anslutna till servern, kunna kommunicera med två kunder samtidigt och hämta information om kunderna från servern. Bilden nedanför visar de delar som ingår i klienten. 23

24 24 Figur Bild över användargränssnitt för adminklienten. När administratören försöker ansluta till servern behöver inte någon e-postadress skrivas in. E- postadressen finns förutbestämd i klienten. Administratören möts av en lista där anslutna kunder presenteras. Finns det inga kunder anslutna visas inget. För att administratören ska kunna kommunicera med kunden väljs den anslutna kunden från presentationslistan. Detta öppnar upp ett chattfönster för administratören som max kan kommunicera med två kunder samtidigt. Försöker administratören välja någon mer kund avaktiveras listan. När chattfönstret har öppnats för administratören visas två knappar där kundens e-postadress presenteras. Dessa knappar hanterar vilken information som ska visas för respektive kund. Klickar man på den ena kundknappen visas en ruta där administratören får välja vilken information som ska presenteras och valen går att göra mellan chatthistorik samt information om kunden. I valet information presenteras informationen som finns i klientobjektet i servern. Historiken presenterar sparade chatter för kunden. Där kan administratören välja i en lista vilken chatt som ska presenteras samt att det går även att radera chatter. 24

25 25 När både administratören och kunden har kommunicerat färdigt med varandra sparas chatten i databasen, detta sker bara om kunden har ett kundnummer Huvudklasserna Adminklientens uppbyggnad består av tre klasser vilka har olika ansvarsområden till administratören. De tre är; Chatroom - sköter allt som har med chattfönstret att göra Adminroom sköter allt som har med informationen och historiken om kunden Script sköter allt övrigt Klassen Script sköter den mesta logiken. Klassen bygger på chattklientens huvudklass men denna är dock mer avancerad. Den innehåller fler funktioner som ska tillgodogöra de krav som företaget satt upp. I klassen Script finns det fyra viktiga funktioner som sköter logiken för alla händelser. Administratören ansluts automatiskt till servern när adminklienten slås på. När administratören har kontakt med servern skickas kommandot connect för att meddela servern att administratören har anslutits. Genom en metod som sköter hantering av inkommande data får adminklienten en lista över anslutna kunder efter det att kommandot connect har skickats. Denna metod hanterar kommandot fetch_log, chatt, disconnect, list och listlog. Inkommande data kodas om från bytearray till en textsträng som delas upp i olika lätthanterliga delar. När kommandot list anländer till adminklienten delas datan upp så att kundnumret presenteras i en lista. Om kunden inte har något kundnummer presenteras e-postadressen. case "list": var temparray:array = textarray[1].split(","); menu.listclients.removeall(); for(var i = 0; i < temparray.length-1; i++) var templist:array = temparray[i].split("-"); var templist2:array = templist[0].split(":"); if(templist[1] == "admin" templist[1] == 0) menu.listclients.additem( label: templist2[2], data:templist[0] ); else menu.listclients.additem( label: templist[1], data:templist[0] ); if(name_changed_1 == true name_changed_2 == true) changelistname() Figur Metodsekvens över hur kunder listas. När administratören ska kommunicera med en kund väljs kunden ur presentationlistan. Denna metod sköter även skapandet av chattfönster, kontroll av om kunden redan kommunicerar med administratören, hanterar stängningen för fönstren samt sparar aktuella chattmeddelanden och 25

26 26 kontrollerar om administratören redan har två chattfönster öppna. Chattfönstret som skapas görs genom klassen Chatroom. Inuti klassen lagras information om kunden samt vilket chattfönster som används. Klassen sköter även att meddelandet skickas iväg. Figur Klass som sköter hanteringen av data för support användaren. Figur Chattfönster skapas utifrån denna klass. Eftersom administratören kan ha två öppna fönster samtidigt måste han/hon veta vilket fönster meddelandet ska till. Detta hanteras i metoden som sköter inkommande data. Om chattfönster ett visas skickas meddelandet dit osv. Kundknapparna som visas när chattfönstret har skapats, hanterar en presentationsruta som är kopplad till respektive kundknapp. Denna ruta presenterar i sin tur historik samt information om kunden. Att presentera historik mellan administratör och kund sker genom att kommandot listlog skickas till servern. Servern plockar ut olika datum av sparade meddelanden från databasen och detta visas i en presentationslista. När administratören markerar ett datum skickas kommandot fetch_log till servern som sedan hämtar chattmeddelandet ur databasen och skickar tillbaka informationen till adminklienten. 26

27 27 Figur Beskrivning över hämtning och presentation av chathistorik. 5. Resultat Målet med detta examensarbete var att ta fram en fullt fungerande supportchatt som ska kunna integreras i företagets Content Management System. De krav och mål som var uppsatta har uppnåtts över förväntan. Från början var tanken att supportchatten skulle göras så enkel som möjligt för kommunikation mellan kund och administratör. Nya idéer om hur projektet skulle utvecklas kom fram under arbetets genomförande, supportchatten utformades mer avancerat men blev fortfarande enkel att använda för de både administratörer och kunder. Resultatet av examensarbete visas nedan. 27

28 Socketserver Bilden till vänster visar resultatet av socketservern. Genom knapparna starta och avsluta slås servern på respektive av. Administratören måste skriva in en e- postadress för att veta när någon kund vill tala med supporten. Här listas även de anslutna klienterna med deras IP-nummer, kundnummer och e- postadress. Figur Socketservern Figur Inloggningsrutan för kunder. 28

Datainsamling över Internet

Datainsamling över Internet Datainsamling över Internet I den här uppgiften skall du styra ett mätförlopp och hämta mätdata via internet. Från en dator skall du styra en annan dator och beordra den att utföra en mätning och skicka

Läs mer

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA INNEHÅLL

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA INNEHÅLL VIDA INSTALLATIONSINSTRUKTIONER VIDA 2015 INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 2 FÖRE INSTALLATION... 4 2.1 Checklista för åtgärder före installation... 4 2.2 Tredjepartsprodukter... 4 2.2.1 Adobe Reader... 5 2.3

Läs mer

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet PROGRAMMERING Ämnet programmering behandlar programmeringens roll i informationstekniska sammanhang som datorsimulering, animerad grafik, praktisk datoriserad problemlösning och användaranpassad konfiguration

Läs mer

E12 "Evil is going on"

E12 Evil is going on E12 "Evil is going on" Föreläsning 12, HT2014 AJAX Kurs: 1dv403 Webbteknik I Johan Leitet E12 Evil is going on Dagens agenda AJAX XMLHttpRequest-objektet JSON Vad är AJAX? Asynchronous JavaScript and XML

Läs mer

Snabbguide Visma Compact API Copyright 2006-2010 Visma Spcs AB

Snabbguide Visma Compact API Copyright 2006-2010 Visma Spcs AB Snabbguide Visma Compact API Copyright 2006-2010 Visma Spcs AB Komma igång med Compact API Hur APIet fungerar Visma Compacts API läser och skriver direkt till databasen via ett antal färdiga metoder som

Läs mer

Inledande programmering med C# (1DV402) Introduktion till C#

Inledande programmering med C# (1DV402) Introduktion till C# Introduktion till C# Upphovsrätt för detta verk Detta verk är framtaget i anslutning till kursen Inledande programmering med C# vid Linnéuniversitetet. Du får använda detta verk så här: Allt innehåll i

Läs mer

Nya webbservern Dvwebb.mah.se

Nya webbservern Dvwebb.mah.se Nya webbservern Dvwebb.mah.se Bakgrund: BIT (Bibliotek och IT) beslutar att ta ner Novell systemet 28/3 som är en katalogtjänst som styr bland annat alla studenter s.k. hemkataloger på Malmö högskola såväl

Läs mer

dit06omr@cs.umu.se 12 juni 2009 Projektplan Webb-baserat bokningssystem för flyg Kurs: Applikationsutveckling för internet, TFE

dit06omr@cs.umu.se 12 juni 2009 Projektplan Webb-baserat bokningssystem för flyg Kurs: Applikationsutveckling för internet, TFE Projektplan Webb-baserat bokningssystem för flyg Kurs: Applikationsutveckling för internet, TFE VT-09 Innehållsförteckning Inledning & problembeskrivning...1 Systembeskrivning...2 Affärsobjekt...2 Databasen...4

Läs mer

Tips & Trix - Teknik Jeeves World 2011. Copyright 2011 Jeeves Information Systems AB

Tips & Trix - Teknik Jeeves World 2011. Copyright 2011 Jeeves Information Systems AB Tips & Trix - Teknik Jeeves World 2011 Copyright 2011 Jeeves Information Systems AB Agenda Formulärdesign Förbättra användarvänlighet För systemadministratören Tips vid sökning Nätverkskonfigurering Säkerhet

Läs mer

Avancerade Webbteknologier

Avancerade Webbteknologier Projektledning, Business Knowledge Användbarhet & Layout Avancerade Webbteknologier Lkti Lektion 1 Kommunikation Tobias Landén tobias.landen@chas.se Avancerade webbteknologier del 1 (4 KY poäng) Syfte

Läs mer

Creo Customization. Lars Björs 2014-10-16

Creo Customization. Lars Björs 2014-10-16 Creo Customization Lars Björs 2014-10-16 Norra Europas största partner och återförsäljare av PTC relaterad programvara (Windchill, Creo, Arbortext, MathCad, Relex) 70 anställda Egen utvecklingsavdelning

Läs mer

Labb i Datorsystemteknik och programvaruteknik Programmering av kalkylator i Visual Basic

Labb i Datorsystemteknik och programvaruteknik Programmering av kalkylator i Visual Basic Labb i Datorsystemteknik och programvaruteknik Programmering av kalkylator i Visual Basic Inledning Starta Microsoft Visual Studio 2005. Välj create Project Välj VB + Vindows Application och välj ett nytt

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet PROGRAMMERING Ämnet programmering behandlar programmeringens roll i informationstekniska sammanhang som datorsimulering, animerad grafik, praktisk datoriserad problemlösning och användaranpassad konfiguration

Läs mer

Användarhandledning Plancenter Admin version 2011

Användarhandledning Plancenter Admin version 2011 Användarhandledning Plancenter Admin version 2011 Senast reviderad 2012-01-16 Utgivare pcskog AB Copyright 2012 pcskog AB Innehållsförteckning...2 1 Välkommen...2 2 pcskog Plancenter 2.1 Plancenter Admin...

Läs mer

ITK:P1 Föreläsning 1. Programmering. Programmeringsspråket Java. Stark typning Explicit typning Strukturerat Hög säkerhet

ITK:P1 Föreläsning 1. Programmering. Programmeringsspråket Java. Stark typning Explicit typning Strukturerat Hög säkerhet ITK:P1 Föreläsning 1 Att programmera i språket Java DSV Peter Mozelius Programmering Olika typer av programmering som t ex: o Imperativ programmering (C, Pascal m fl) o Funktionell programmering (Lisp,

Läs mer

Systemkrav och tekniska förutsättningar

Systemkrav och tekniska förutsättningar Systemkrav och tekniska förutsättningar Hogia Webbrapporter Det här dokumentet går igenom systemkrav, frågor och hanterar teknik och säkerhet kring Hogia Webbrapporter, vilket bl a innefattar allt ifrån

Läs mer

ADO.NET Murach Kapitel 17-20

ADO.NET Murach Kapitel 17-20 Databaser och C# ADO.NET Murach Kapitel 17-20 2013-01-30 1 Winstrand Development Databas ADO.NET Är en del av.net ramverket och tillhandahåller delar för att kommunicera med olika datakällor. Dessa kan

Läs mer

Ingenjörsfirman Stéen 2001-12-13 Java Sida 1 av 1

Ingenjörsfirman Stéen 2001-12-13 Java Sida 1 av 1 Java Sida 1 av 1 Java Mål och Syfte Målet med denna kurs i Java är att du direkt efteråt ska kunna börja utveckla dina första Javaapplikationer. Kursen ger dig många konkreta exempel på hur detta effektiva

Läs mer

PROGRAMMERING A VB 2008 EXPRESS UTVECKLINGSVERKTYGET VISUAL BASIC

PROGRAMMERING A VB 2008 EXPRESS UTVECKLINGSVERKTYGET VISUAL BASIC lektion 1 PROGRAMMERING A VB 2008 EXPRESS UTVECKLINGSVERKTYGET VISUAL BASIC VB är ett applikationsutvecklingsverktyg med programmeringsspråket är basic, gränssnittet är grafiskt och man arbetar hela tiden

Läs mer

Programmering B med Visual C++ 2008

Programmering B med Visual C++ 2008 Programmering B med Visual C++ 2008 Innehållsförteckning 1 Repetition och lite nytt...5 I detta kapitel... 5 Programexekvering... 5 Loop... 5 Källkod... 6 Verktyg... 6 Säkerhetskopiera... 6 Öppna, kompilera,

Läs mer

DOM (Document Object Model) är modellen efter vilken en webbläsaren är uppbyggd. Alla objekt/element i webbläsaren finns hierarkiskt ordnade i DOM.

DOM (Document Object Model) är modellen efter vilken en webbläsaren är uppbyggd. Alla objekt/element i webbläsaren finns hierarkiskt ordnade i DOM. JavaScript del1 Syftet med detta häfte är att sammanfatta det viktigaste i JavaScript så kort och koncist som möjligt men ändå tillräckligt omfattande för att ge god kännedom om en av de vanligaste teknikerna

Läs mer

Javautvecklare. Utbildningsfakta. 400 YH-poäng, 2 år

Javautvecklare. Utbildningsfakta. 400 YH-poäng, 2 år Javautvecklare 400 YH-poäng, 2 år Utbildningsfakta Kurser (12 stycken) Grundläggande programmering och javaverktyg 50 yhp Grafiskt gränssnitt och interaktion 20 yhp Internet, webb och webbramverk 40 yhp

Läs mer

Systemkrav Tekis-Bilflytt 1.3

Systemkrav Tekis-Bilflytt 1.3 Systemkrav 1. Systemkrav Systemkrav 2015-06-09 2 (8) Systemkrav 1. Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet.

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet Gunnel Frogedal 2014-07-17 6 32753 1 of 5 Quick Start CABAS Generella systemkrav CABAS / CAB Plan Applikationen stöds av följande operativsystem: Windows Vista SP2 Windows 7 SP1 Windows 8 (inte RT) Windows

Läs mer

Installationsanvisningar VisiMIX. Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund

Installationsanvisningar VisiMIX. Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund Sida: 1(5) Installationsanvisningar VisiMIX Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund Detta dokument Detta dokument beskriver hur man installerar Visi Mix på en server.

Läs mer

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2)

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 1 Instruktioner Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 2. Logga in (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 4. Skapa/redigera sidor (SIDA 3) 41. Lägg till ny sida (SIDA 3) 42. Avancerat (SIDA 4) 5. Texteditor (SIDA

Läs mer

KAP 18 SQL SERVER AGENT

KAP 18 SQL SERVER AGENT KAP 18 SQL SERVER AGENT Tjänsten Sql Server Agent Operator Job Alert (larm) http://www.youtube.com/watch?v=ii1tc493bzm 1 VAD ÄR SQL SERVER AGENT? SQL Server Agent är en tjänst (service) som ansvarar för:

Läs mer

Innehåll. Dokumentet gäller från och med version 2014.3 1

Innehåll. Dokumentet gäller från och med version 2014.3 1 Innehåll Introduktion... 2 Före installation... 2 Beroenden... 2 Syftet med programmet... 2 Installation av IIS... 2 Windows Server 2008... 2 Windows Server 2012... 6 Installation av webbapplikationen

Läs mer

Distribuerade affärssystem

Distribuerade affärssystem Distribuerade affärssystem Kursens mål Bygga upp, strukturera och programmera distribuerade system med en flerskiktsarkitektur Beskriva och förklara teorier och uttryck som används inom affärskritiska

Läs mer

Konsultprofil. Per Norgren (1983) Arkitekt & webbutvecklare

Konsultprofil. Per Norgren (1983) Arkitekt & webbutvecklare Konsultprofil Per Norgren (1983) Arkitekt & webbutvecklare Per Norgren är arkitekt och webbutvecklare som främst är inriktad på Mircosofts.Net-ramverk och EPiServer. Han har arbetat i branschen sedan 2007

Läs mer

Introduktion till MySQL

Introduktion till MySQL Introduktion till MySQL Vad är MySQL? MySQL är ett programmerings- och frågespråk för databaser. Med programmeringsspråk menas att du kan skapa och administrera databaser med hjälp av MySQL, och med frågespråk

Läs mer

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren KAPITEL 6 Umgås på nätet Internet håller alltmer på att utvecklas till en parallellvärld med vår vanliga tillvaro. Man spelar spel över nätet, bygger upp virtuella världar med virtuella prylar och virtuella

Läs mer

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun Manual för webbpublicering Enköpings kommun Innehåll ATT LOGGA IN I SWWWING 3 Inloggningsrutan 3 GRÄNSSNITTET 4 Filhanteraren 4 Content Management 4 Verktyget Notify - Dags att uppdatera 4 SKAPA OCH REDIGERA

Läs mer

2014-2015 Alla rättigheter till materialet reserverade Easec

2014-2015 Alla rättigheter till materialet reserverade Easec 1 2 Innehåll Introduktion... 3 Azure Client SDK Libraries... 4 Översikt: Azure Client Libraries... 5 Azure SDK... 6 Azure SDK (forts.)... 7 Azure SDK (forts.)... 8 Cloud Services... 10 Cloud Services...

Läs mer

Konsultprofil Joel Andersson Född 1976

Konsultprofil Joel Andersson Född 1976 Konsultprofil Joel Andersson Född 1976 Erfaren systemutvecklare som jobbat med olika typer av utveckling sedan 1998 i Microsoftmiljö med inriktning på.net (C#, VB.NET & ASP.NET) och SQL. Som konsult i

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Jetshop AB WEBSERVICE-API 1.2 ANVÄNDARMANUAL. Version 1.2 2011-10-12

Jetshop AB WEBSERVICE-API 1.2 ANVÄNDARMANUAL. Version 1.2 2011-10-12 Jetshop AB WEBSERVICE-API 1.2 ANVÄNDARMANUAL Version 1.2 2011-10-12 1. Förord I det här dokumentet ges en generell beskrivning av det Webservice-API som är utvecklat av Jetshop AB, och är avsett för dig

Läs mer

Diagnostisktprov Utveckla i Azure

Diagnostisktprov Utveckla i Azure .easec Diagnostisktprov Utveckla i Azure Mats Johannesson 2015-06-08 1 o Indikerar ett svar önskas. Flera svar önskas. Maxpoäng: 86 Din poäng: Godkänt: 43 poäng Väl Godkänt: 60 poäng 2 1. Vilka fyra alternativ

Läs mer

Webbservrar, severskript & webbproduktion

Webbservrar, severskript & webbproduktion Webbprogrammering Webbservrar, severskript & webbproduktion 1 Vad är en webbserver En webbserver är en tjänst som lyssnar på port 80. Den hanterar tillgång till filer och kataloger genom att kommunicera

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager ANVÄNDAR MANUAL SESAM 800 RX MC Manager Åkerströms Björbo AB Box 7, SE-780 45 Gagnef, Sweden street Björbovägen 143 SE-785 45 Björbo, Sweden Phone +46 241 250 00 Fax +46 241 232 99 E-mail sales@akerstroms.com

Läs mer

Flexiservice PS/2. Bruksanvisning

Flexiservice PS/2. Bruksanvisning Bruksanvisning Flexiservice PS/2 Handitek BRUX\...\809087 FLEXISERVICE PS/2 Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19 E-MAIL: info@gewa.se

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Kursplanering Utveckling av webbapplikationer

Kursplanering Utveckling av webbapplikationer Kursplanering Utveckling av webbapplikationer Fakta Ämne Programmering Poäng 40 Yh-poäng Kurskod YSYS-WEB Klass Systemutvecklare.NET Syfte och koppling till yrkesrollen För att kunna arbeta som systemutvecklare

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

Henrik Häggbom Examensarbete Nackademin Våren 2015

Henrik Häggbom Examensarbete Nackademin Våren 2015 AV Henrik Häggbom Examensarbete Nackademin Våren 2015 1 INLEDNING Som examensarbete på min utbildning på Nackademin Programutveckling.NET kommer jag skapa ett webbaserat system för statistik, tabeller

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Inledande programmering med C# (1DV402) Ditt första C#-program med Visual Studio

Inledande programmering med C# (1DV402) Ditt första C#-program med Visual Studio Ditt första C#-program med Visual Studio Upphovsrätt för detta verk Detta verk är framtaget i anslutning till kursen Inledande programmering med C# vid Linnéuniversitetet. Du får använda detta verk så

Läs mer

Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. Administrera din SAS miljö med SAS Metadata Server och SAS Management Console. Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS Intelligence Value Chain

Läs mer

URVAL AV UTFÖRDA FRILANSJOBB

URVAL AV UTFÖRDA FRILANSJOBB URVAL AV UTFÖRDA FRILANSJOBB Här följer information om ett urval av utförda frilansjobb. CONTENT MANAGEMENT- OCH GROUPWARE RAMVERK Kund: Sundance MD&M En modulär flashapplikation med en PHP och MySQL backend

Läs mer

MATLAB. Python. Det finns flera andra program som liknar MATLAB. Sage, Octave, Maple och...

MATLAB. Python. Det finns flera andra program som liknar MATLAB. Sage, Octave, Maple och... Allt du behöver veta om MATLAB: Industristandard för numeriska beräkningar och simulationer. Används som ett steg i utvecklingen (rapid prototyping) Har ett syntax Ett teleskopord för «matrix laboratory»

Läs mer

Användarmanual Vklass lärplattform. Student

Användarmanual Vklass lärplattform. Student Användarmanual Vklass lärplattform Student Användarmanual Vklass lärplattform (Lärare) Sida 2 av 52 Innehållsförteckning Om Vklass lärplattform... 4 Videomanualer... 5 Inloggning till Vklass... 6 Vad är

Läs mer

FactoryCast HMI. Premium & Quantum PLC. Applets 2004-10-28

FactoryCast HMI. Premium & Quantum PLC. Applets 2004-10-28 FactoryCast HMI Premium & Quantum PLC Applets 2004-10-28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OM DETTA DOKUMENT...3 2 FÖRUTSÄTTNINGAR...3 3 PROJEKT I J++...4 3.1 LÄSA PLC-VARIABLER...4 3.1.1 Gränssnittet...4 3.1.2 Upprätta

Läs mer

Zimplit CMS Manual. Introduktion. Generell Information

Zimplit CMS Manual. Introduktion. Generell Information Zimplit CMS Manual Introduktion Detta dokument ger en överblick av Zimplit CMS (Content Management System) användargränssnitt och dess funktioner. (För mer information och hjälp-forum, se zimplit.org.)

Läs mer

Adobe Fireworks CS6. Följande text kan användas på webbplatser, i kataloger, annonser och annat marknadsföringsmaterial för Adobe Fireworks CS6.

Adobe Fireworks CS6. Följande text kan användas på webbplatser, i kataloger, annonser och annat marknadsföringsmaterial för Adobe Fireworks CS6. Adobe Fireworks CS6 Marketing Copy för Channel Partners Adobe Fireworks CS6 Följande text kan användas på webbplatser, i kataloger, annonser och annat marknadsföringsmaterial för Adobe Fireworks CS6. HUR

Läs mer

Handbok Fjärranslutning till skrivbord. Brad Hards Urs Wolfer Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Fjärranslutning till skrivbord. Brad Hards Urs Wolfer Översättare: Stefan Asserhäll Handbok Fjärranslutning till skrivbord Brad Hards Urs Wolfer Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Protokollet Remote Frame Buffer 6 3 Använda Fjärranslutning till skrivbord 7 3.1 Ansluta

Läs mer

PHP. Dynamiska webbsidor

PHP. Dynamiska webbsidor PHP Dynamiska webbsidor WEBBPROGRAMMERING PÅ SERVERSIDAN DB server web browser client client script HTTP Request (get, post) HTTP Response (HTML, CSS, JS) web server server script JS PHP file (txt, xml,

Läs mer

Objektorienterad programmering Föreläsning 2

Objektorienterad programmering Föreläsning 2 Objektorienterad programmering Föreläsning 2 Copyright Mahmud Al Hakim mahmud@webacademy.se www.webacademy.se Agenda Inläsning av data via dialogrutor Repetitioner (While-satsen och For-satsen) Nästlade

Läs mer

WEBBTEKNIK. Ämnets syfte

WEBBTEKNIK. Ämnets syfte WEBBTEKNIK Webbteknik används för att utveckla och vidareutveckla statiska och dynamiska webbsidor, webbplatser, webbapplikationer eller andra applikationer där webbtekniker används, till exempel applikationer

Läs mer

WEBBTEKNIK. Ämnets syfte

WEBBTEKNIK. Ämnets syfte WEBBTEKNIK Webbteknik används för att utveckla och vidareutveckla statiska och dynamiska webbsidor, webbplatser, webbapplikationer eller andra applikationer där webbtekniker används, till exempel applikationer

Läs mer

Manual Demoväska RFID. Manual Demoväska. Sara Svensson/Monika Lindgren/Fredrik Karlsson Version 1.6.0. BnearIT AB 1(17)

Manual Demoväska RFID. Manual Demoväska. Sara Svensson/Monika Lindgren/Fredrik Karlsson Version 1.6.0. BnearIT AB 1(17) .doc 1 (17) RFID 1(17) .doc 2 (17) Innehållsförteckning 1 Installation... 3 1.1 Installation av ActiveX-kontroller... 3 1.2 Programvara till läsaren... 3 2 Start av demoväskan... 4 2.1 Ange IP-nummer eller

Läs mer

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 1 PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 2.0 ADMINISTRATÖR utvecklar och säljer anpassningsbara smartphone 2 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4

Läs mer

Introduktion till programmering, hösten 2011

Introduktion till programmering, hösten 2011 Föreläsning 1 Programmering är ett hantverk. Det betyder att man inte kan läsa sig till den förmågan, man måste träna och man tränar genom att skriva mer och mer avancerade program. Programmering förutsätter

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

Eclipse. Avsikt. Nu ska ett fönster liknande figuren till höger synas.

Eclipse. Avsikt. Nu ska ett fönster liknande figuren till höger synas. Eclipse Avsikt Att bekanta dig med Eclipse programmeringsmiljö, dvs att med hjälp av Eclipse 1. skapa ett nytt projekt 2. skriva in källkod (sparas som.java-fil) 3. kompilera (översätta) koden till byte-kod

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 14.0 samt anvisningar till IT-ansvarig eller IT-tekniker Installation på Terminal Server: En korrekt installation i Terminal

Läs mer

Installation/uppgradering av Agfa IMPAX program för remittenter

Installation/uppgradering av Agfa IMPAX program för remittenter Installation/uppgradering av Agfa IMPAX program för remittenter För kliniskt bruk testat på Windows 7 och Windows XP. Följ även denna länk angående Windows XP. http://windows.microsoft.com/sv-se/windows/end-support-help

Läs mer

PROJEKTARBETE 2009 RAPPORT 3D-SPEL. Av: Han Lin Yap. Lindengymnasiet, Katrineholm. Handledare: Robert Bjurhagen och Alex Luketa

PROJEKTARBETE 2009 RAPPORT 3D-SPEL. Av: Han Lin Yap. Lindengymnasiet, Katrineholm. Handledare: Robert Bjurhagen och Alex Luketa PROJEKTARBETE 2009 RAPPORT 3D-SPEL Av: Han Lin Yap Lindengymnasiet, Katrineholm Handledare: Robert Bjurhagen och Alex Luketa Förord Jag vill tacka min handledare Robert för att ha uppmuntrat och litat

Läs mer

NetBeans 7. Avsikt. Projektfönster

NetBeans 7. Avsikt. Projektfönster NetBeans 7 Avsikt Att bekanta dig med NetBeans programmeringsmiljö, dvs att med hjälp av NetBeans 1. skapa ett nytt projekt 2. skriva in källkod (sparas som.java-fil) 3. kompilera (översätta) koden till

Läs mer

Nya Aquila använder senaste versionen av våra verktyg: UniPaaS 1.9 (tidigare Magic), samt Crystal Reports version 12 (idag kör ni på version 8).

Nya Aquila använder senaste versionen av våra verktyg: UniPaaS 1.9 (tidigare Magic), samt Crystal Reports version 12 (idag kör ni på version 8). Beskrivning av nya Aquila 3 Nya Aquila använder senaste versionen av våra verktyg: UniPaaS 1.9 (tidigare Magic), samt Crystal Reports version 12 (idag kör ni på version 8). Aquila 3 är helt kompatibel

Läs mer

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning SNABBGUIDE för studenter windows Utskriftshantering, Kopiering och Scanning Installation av klient på din privata dator Installation av klient För att kommunicera med utskriftssystemet behöver varje dator

Läs mer

Streamingbolaget hjälp!"#$%&'()*+,%)$" Sida 1 av 9

Streamingbolaget hjälp!#$%&'()*+,%)$ Sida 1 av 9 !"#$%&'()*+,%)$" Sida 1 av 9 Innehållsförteckning Introduktion 3 Kontakt 3 Så här kommer du igång (snabbstart) 3 Översikt 4 Verktygsraden 4 Ladda upp en film 4 Mappvyn 5 Skapa mapp 5 Radera mapp 5 Filvyn

Läs mer

Flex - Manual. Innehåll

Flex - Manual. Innehåll Flex Manual Innehåll Introduktion... 3 På- och avloggning... 4 Startsida... 5 Specificera & ladda upp indatafil... 6 Välj information... 7 Namnge & godkänn beställning... 8 Hämta beställning... 9 Välj

Läs mer

Lab1 Introduktion. 1 Syfte. 2 Innehåll Win32API Skapa trådar Kritiska sektioner Mailslothantering. 3 Förberedelse & Tips

Lab1 Introduktion. 1 Syfte. 2 Innehåll Win32API Skapa trådar Kritiska sektioner Mailslothantering. 3 Förberedelse & Tips Lab1 Introduktion Förberedelse för planetlabben genom att kapsla in (skapa wrappers) systemanrop. 1 Syfte Få en känsla av hur Win32API fungerar, dvs programmerarens interface gentemot Windows. Känsla för

Läs mer

Användarhandbok. version 1.15.8. sida 1 av 15

Användarhandbok. version 1.15.8. sida 1 av 15 Användarhandbok version 1.15.8 sida 1 av 15 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Gränssnitt... 4 Inloggning... 5 Användarnamn och lösenord... 5 Kod... 5 Startsida... 6 Menyer... 6 Systembild... 7 Sidobjekt...

Läs mer

VAD GÖR DU / VEM ÄR DU?

VAD GÖR DU / VEM ÄR DU? INNEHÅLL Vad blir din roll Databaser vad är och varför Terminologi Datamodellering vad är och varför Utvecklingsprocessen SQL vad är det Data / Information / Kunskap Kapitel 1 delar av. Praktisk Datamodellering

Läs mer

Användarmanual CallPad

Användarmanual CallPad Användarmanual CallPad Villkor för användning Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering eller informationslagring,

Läs mer

ATT ARBETA MED VEKTORGRAFIK

ATT ARBETA MED VEKTORGRAFIK ATT ARBETA MED VEKTORGRAFIK Helene Brogeland Vektorgrafik och animation VT 2014 2014-04-29 Inledning Före aktuell kurs hade jag bara en vag uppfattning av innebörden av vektorgrafik och hade aldrig jobbat

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version A SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

Vägen till en modern. integrations plattform

Vägen till en modern. integrations plattform Vägen till en modern integrations plattform Integrerade säkerhetssystem Integrerade säkerhetssystem Basen i det integrerade säkerhetssystemet utgörs alltid av olika funktionssystem, inbrottslarm, överfallslarm,

Läs mer

Föreläsning 1. Presentation av kursen Vad är programmering? Lite om java och utvecklingsmiljöer Aktivitetsdiagram Ett första program

Föreläsning 1. Presentation av kursen Vad är programmering? Lite om java och utvecklingsmiljöer Aktivitetsdiagram Ett första program Föreläsning 1 Presentation av kursen Vad är programmering? Lite om java och utvecklingsmiljöer Aktivitetsdiagram Ett första program Deitel: 1.1-1.9, 2.1-2.3 DA101A Programmering Programmering, DA101A Kursansvarig:

Läs mer

Din leverantör av hissautomater, pallställ, grenställ och utdragsenheter.

Din leverantör av hissautomater, pallställ, grenställ och utdragsenheter. v.2 Compact talk Programvaran som integrerar Compact Hissautomater med överliggande system Compact Talk gör det enkelt att till låg kostnad integrera Compact Hissautomater med ett överliggande system som

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

XML och C#.NET Att hantera XML-dokument

XML och C#.NET Att hantera XML-dokument Tillämpad fysik och elektronik Applikationsutveckling för Internet 5p Lärare: Stefan Berglund & Per Kvarnbrink XML och C#.NET Att hantera XML-dokument Utförd av: Datum: 2006-10-08 E-post: Första inlämningen

Läs mer

En förladdare fångar användarens uppmärksamhet under tiden huvudfilmen laddas. Använd din kreativitet när du formger en förladdare och använd sedan

En förladdare fångar användarens uppmärksamhet under tiden huvudfilmen laddas. Använd din kreativitet när du formger en förladdare och använd sedan En förladdare fångar användarens uppmärksamhet under tiden huvudfilmen laddas. Använd din kreativitet när du formger en förladdare och använd sedan ActionScript för att sätta den i arbete. 10 Ladda och

Läs mer

Grundläggande datavetenskap, 4p

Grundläggande datavetenskap, 4p Grundläggande datavetenskap, 4p Kapitel 4 Nätverk och Internet Utgående från boken Computer Science av: J. Glenn Brookshear 2004-11-23 IT och medier 1 Innehåll Nätverk Benämningar Topologier Sammankoppling

Läs mer

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren 600 IT för seniorer Windows 7.qxp 2011-06-0 10:27 Sida 1 Eva Ansell Marianne Ahlgren Eva Ansell Marianne Ahlgren Grundläggande IT för SENIORER Windows 7 Det här är en bok för dig som behöver grundläggande

Läs mer

Spara papper! Skriv inte ut sammanfattning utan ladda ner PDF!

Spara papper! Skriv inte ut sammanfattning utan ladda ner PDF! Denna beskrivning har gjorts på Windows 2000 Server (men bör fungera även på Windows XP Home Edition/Professional och Windows 2003 Server). Att installera Oracle 10g kräver ca. 2 GB hårddiskplats och ca.

Läs mer

Introduktion till programmering. Programspråk och paradigmer

Introduktion till programmering. Programspråk och paradigmer Introduktion till programmering Programspråk och paradigmer Vad är ett programspråk? Aprogramming languageis a formal constructedlanguagedesigned to communicate instructions to a machine, particularly

Läs mer

Recap Mera om nya typer Kort Fält. Programmering. Sommarkurs 2007 www.hh.se/staff/vero/programmering. Verónica Gaspes. IDE-sektionen.

Recap Mera om nya typer Kort Fält. Programmering. Sommarkurs 2007 www.hh.se/staff/vero/programmering. Verónica Gaspes. IDE-sektionen. Programmering Sommarkurs 2007 www.hh.se/staff/vero/programmering Verónica Gaspes IDE-sektionen Juni 14 Utkast 1 Recap 2 Mera om nya typer 3 Kort 4 Fält Recap Man kan ge namn till typer. Vi undersökte enum

Läs mer

Systemkrav. Åtkomst till Pascal

Systemkrav. Åtkomst till Pascal Systemkrav Åtkomst till Pascal Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Operativsystem, webbläsare och Net id... 3 3. Net id (Gäller enbart för SITHS-kort)... 6 4. Brandväggar (Gäller enbart för SITHS-kort)...

Läs mer

Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av

Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av Hogias ekonomisystem Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och som vi rekommenderar för

Läs mer

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem Installationsanvisning Hogia Ekonomisystem 1 Stenungsund april 2009 Välkommen som Hogia-kund. Vi hoppas att ekonomisystemet ska vara till er belåtenhet. Leveransen sker via nedladdning från Internet eller

Läs mer

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok * Vissa innehåll i denna handbok kan skilja sig från din telefon beroende på mjukvaran som installerats eller din operatör. SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok ELECTRONICS Behöver du hjälp eller har frågor,

Läs mer

Datatal Flexi Presentity

Datatal Flexi Presentity Datatal Flexi Presentity En snabbguide för Presentity Innehållsförteckning 1. Login 2 2. Hänvisa 3 2.1 Att sätta hänvisningar 3 2.2 Snabbknappar 4 2.3 Windows gadget 5 3. Samtal 5 4. Status 6 4.1 Exempel

Läs mer

JavaRats. Kravspecifikation. Version 1.1. Gustav Skoglund gussk258@student.liu.se. Marcus Widblom marwi026@student.liu.se. Senast ändrad: 13 / 05 / 08

JavaRats. Kravspecifikation. Version 1.1. Gustav Skoglund gussk258@student.liu.se. Marcus Widblom marwi026@student.liu.se. Senast ändrad: 13 / 05 / 08 JavaRats Kravspecifikation Version 1.1 Gustav Skoglund gussk258@student.liu.se Marcus Widblom marwi026@student.liu.se Senast ändrad: 13 / 05 / 08 Sammanfattning Kravspecifikationen för JavaRats har skrivit

Läs mer