MERASUPPORT MERASUPPORT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MERASUPPORT MERASUPPORT"

Transkript

1 2008 MERASUPPORT Utveckling av flashbaserad supportchatt med socketserver MERASUPPORT Developing of a flash-based support chat with socket server Examensarbete på C nivå Högskoleingenjörsprogrammet i Medieteknik, Umeå Universitet. Av: Christofer Kihlman Handledare: Thomas Andersson, Meramedia Luleå Handledare: Stefan Berglund, Umeå universitet Datum:

2 2 Sammanfattning Syftet med examensarbetet har varit att utveckla en flashbaserad supportchatt med socketserver till företaget Meramedia i Luleå. Genom att använda chatten ska företaget kunna kommunicera enklare med sina kunder. Rapporten tar upp de tekniker - socketserver, Actionscript 3 och Microsoft.NET Framework - som har använts för att kunna göra detta projekt möjligt. Vidare tar rapporten upp hur man har gått till väga för att utveckla socketserver och chattklienter samt en beskrivning av hur projektet byggts upp. Abstract The purpose of this task is to develop a flash-based support chat with a socket server to the company Meramedia in Lulea. With this chat, it will become easier for the company to communicate directly with their customers. The report addresses the techniques socket server, Actionscript 3 and Microsoft.NET Framework which have been used to make this project possible. Then the report addressed how it was possible to develop socket server and the chat clients and also a description how it has been build. 2

3 3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning Problembeskrivning Metodbeskrivning Utvecklingsprogram Visual Studio Adobe Flash CS Flashdevelop Actionscript Microsoft.NET Framework Common Language Runtime NET Language NET klassbibliotek Socketserver TCP UDP Synkron kommunikation Asynkron kommunikation Genomförandebeskrivning Serverkommunikation Datakommandon Uppbyggnad av server Databas Huvudklass Chattklient Huvudklass Uppbyggnad av Chattklient Integration till CMS Adminklient Adminklientens uppbyggnad Huvudklasserna Resultat Socketserver Chattklienten Adminklient

4 4 6 Slutsatser Tack Referenser Bilagor Bilaga Bilaga Bilaga

5 5 1. Inledning Denna rapport avser ett examensarbete på högskoleingenjörsprogrammet medieteknik vid Institutionen för Tillämpad Fysik och Elektronik vid Umeå universitet. Rapporten beskriver hur en supportchatt har utvecklats baserad på flash och en socketserver. Meramedia är en webbyrå som sedan 1998 arbetat med utveckling och drift av IT-system, främst ett Content Management System (CMS) och olika webbaserade affärssystem. Systemen är i de flesta fall kopplade mot olika typer av webbplatser, exempelvis till e-handel och enklare webbplatser med information. Antalet kunder som anlitar Meramedia ökar kontinuerligt och kommunikation mellan företaget och deras kunder sker oftast via telefon eller e-post. Utifrån detta uppkom idén om MeraSupport, en supportchatt där kunderna kan kommunicera direkt med Meramedia utan att varken använda telefon eller e-post. I samarbete med Meramedia har en supportchatt utvecklats som senare ska kunna integreras i deras befintliga Content Mangement System. Rapporten är uppbyggd på ett sätt som går igenom de tekniker som använts och en beskrivning på hur projektet fortlöpte. 2. Problembeskrivning Uppgiften för examensarbetet var att utveckla en flashbaserad supportchatt med medföljande socketserver. Meramedia i Luleå var de företag som beställde uppgiften. Meramedia hade följande krav med det slutgiltiga systemet; Det skulle vara flashbaserat Det skulle ha två flashklienter, en för kunder och en annan för administratörer Chattservern skulle ha stöd för flera samtidigt anslutna kunder Administratörer skulle kunna kommunicera med två anslutna kunder samtidigt Administratörer skulle ha möjlighet att visa information om användaren, i början skulle information om kundnummer, e-post, IP-nummer samt vilken webbläsare kunden har visas för administratörer, detta skulle senare kunna vidareutvecklas med mer information om kunden Administratörer skulle kunna hämta och lagra chatthistorik som sker mellan administratörer och kunder. Kundklienten skulle kunna integreras i ett befintligt Content Management System 5

6 6 3. Metodbeskrivning Arbetet har delats in i två delar. Den första delen är en teoridel, där olika tekniker analyseras. Den andra delen är själva utvecklingsarbetet och denna del presenteras under nästa kapitel. För att kunna ta fram och utveckla supportchatten har olika utvecklingsprogram och tekniker använts. Se vidare under rubriken Genomförandebeskrivning. 3.1 Utvecklingsprogram Visual Studio 2008 Microsoft Visual Studio är den huvudsakliga utvecklingsmiljön från Microsoft. Den kan användas för utveckling av konsolprogram och grafiska gränssnitt för användarapplikationer tillsammans med Windows Form-applikationer, webbplatser, webbprogram och webbtjänster. Visual Studio sköter även koder från alla plattformar som stöds av Windows, exempelvis; Windows Mobile,.NET Framework,.NET Compact Framework och Silverlight. 1 Figur Bild över IntelliSence färdigbyggande av kod 1 6

7 7 Visual Studio inkluderar även ett programmeringsverktyg, kodeditor, som stödjer färdigställande av kod och omstrukturering av kod. Det innehåller även en integrerad debugger som fungerar till både källkoden och till maskinkoden. En debugger är ett hjälpmedel för att hitta fel i koden. Visual Studio innehåller också ett designformulär som hjälper användaren att bygga grafiska applikationer, webbdesigner, klassdesigner och databasscheman 2. Inbyggda språk som Visual Studio inkluderar är C/C++, VB.NET och C#. Stöd för andra språk som bland annat är F#, Python och Ruby finns tillgängligt via språktjänster som installeras separat. Visual Studio stödjer även HTML, XML, XSLT, XHTML, Javascript och CSS. I Visual Studio finns språkspecifika versioner som ger mer begränsade språktjänster för användaren. Dessa paket kallas Microsoft Visual Basic, Visual J#, Visual C# och Visual C Adobe Flash CS3 Flash är ett utvecklingsverktyg för multimedia som har utvecklats av Adobe 3. Sedan programmet infördes har Flash-tekniken blivit en populär teknik för att lägga till interaktivitet på webbsidor. Flash används vanligen för att skapa animerad film, reklam, komponenter till webbsidor, för integrering av video och att utveckla internetapplikationer. Flash kan manipulera vektor- och rastagrafik och den innehåller även ett programmeringsspråk som kallas Actionscript. Flash är tillgängligt för de flesta webbläsare samt ett antal mobiltelefoner. Olika produkter av programvaror kan skapa eller visa Flash, inklusive Flash Player Flashdevelop Tidigare fanns inga alternativ i Flash att skriva programmeringskod. Den inbyggda Actionscript editorn motsvarade inte utvecklarens förväntningar. Efterhand har det börjat komma fram många alternativ för att utveckla kod i Actionscript 4, ett av dem är Flashdevelop

8 8 Figur Bild över Flashdevelop Flashdevelop är ett program med öppen källkod 5, skrivet i.net och har utvecklats av Mika Palmu från Helsingfors, Nick Farina från Portland och Philippe Elsass från Portland 6. Programmet utvecklades främst för Actionscript 2 och 3. Jämfört med Flash IDE har Flashdevelop många fördelar och några av dessa är; färgkodning bättre översikt över egenskaper och metoder bättre färdigställande av kod enkel integration med Flash bättre sökning av filer enklare att använda klassbiblioteken stödjer fler programmeringsspråk Actionscript 3 Actionscript 3 är ett objektorienterat programmeringsspråk som är ett viktigt steg i utvecklingen av Flash Player. Drivkraften för Actionscript 3 är att skapa ett språk som är anpassat för internetapplikationer som har blivit en viktig del av vår webbupplevelse. Tidigare versioner av Actionscript gav kraft och flexibilitet för att skapa fängslande upplevelser 8. Actionscript 3 utvecklar Actionscript-språket ännu mer, det tillhandahåller bättre prestanda och enklare utveckling av komplicerade applikationer. Genom att använda Actionscript 3 kan Flashutvecklare uppnå bättre produktivitet och prestanda jämfört med Actionscript

9 9 Språket Actionscript 3 är baserat på ECMAScript 9, en internationell standardisering av programmeringsspråk för skript. Actionscript 3 är kompatibelt med ECMAScript Language Specifikations. Actionscript 3 representerar en ny programmeringsmodell från Adobe som kommer att vara lätt att känna igen för utvecklare som har erfarenhet av objektorienterad programmering. Actionscript 3 består av två saker, kärnspråket och Flashplayer API. Kärnspråket definierar grundläggande byggblock, såsom påstående, villkor, loopar, uttryck och typer. Flash Player API är uppbyggt av klasser som representerar och tillhandahåller tillträde till Flash Players specifika funktionalitet. Målet för det nya Actionscript 3 är säkerhet, enkelhet, prestanda och kompabilitet, d.v.s. att språket ska stödja typsäkerhet för att utvecklare ska kunna skriva enkel bevarandekod. Språket ska vara enkelt för utvecklaren att läsa och skriva program utan att behöva använda manualen. Det ska även kunna användas för att skriva komplexa program som fungerar effektivt. Actionscript 3 är en dialekt av ECMAScript som formaliserar dragen av Acrtionscript 2. Det är även kompatibelt med ECMAscript för XML (E4X). Actionscript 3 innehåller genomförandet av ECMAScript för XML (E4X) 10 som nyligen är standardiserat som ECMA-357. E4X erbjuder ett enkelt språk för utvecklaren att hantera XML och koden som skrivs blir mindre jämfört med tidigare versioner av Actionscript. 3.3 Microsoft.NET Framework Ramverket Microsoft.NET är en del av Microsofts operativsystem. Det har ett stort bibliotek av färdigt kodade lösningar till vanliga problem med programmering och det hanterar utförandet av ett program som utvecklats för ramverket. Ramverket används mest för applikationer på en Windowsplattform. De lösningar som är färdigt kodade i ramverkets basklass tillhandahåller och täcker ett stort utbud av olika programmeringsbehov inom olika områden, bland annat användargränssnitt, datalagring, databasanslutning, kryptering, nätverkskommunikation, numeriska algoritmer och webb-programutveckling 11. För att utveckla applikationer används klassbiblioteken av programmerare som kan kombinera de färdiga koderna med egna koder. Program skrivna för ramverket.net utförs i en programmiljö som hanterar programmets krav för körning. Miljön för körning i.net är känd som Common Language Runtime (CLR). 9 ECMA är ett programmeringsspråk, som används mycket på internet. kallas ofta för JavaScript eller JScript efter de två främsta dialekter

10 Common Language Runtime Common Language Runtime är själva motorn i.net 12. Den innehåller bland annat en samling av gemensamma datatyper och gränssnitt. Dessa datatyper och gränssnitt gör det möjligt för olika programmeringsspråk att samarbeta. Common Language Runtime sköter även säkerhet och minneshantering eftersom den har kontroll över alla objekt och skräphantering. Figur Överläggande bild över hur språken görs om till lägre nivåsspårk innan koden exekveras. 13.NET är mer eller mindre språkneutralt vilket gör att det inte är bundet till något enskilt språk 14. Därför kan utvecklare skriva sin.net kod med något av de olika programmeringsspråken i.net. Alla språk i.net är kompilerade i lägre nivåspråk innan koden exekveras. Lägre nivåspråk är MSIL, Microsoft Intermediate Language eller bara IL. Alla språk i.net bygger på IL därför att alla språk är uppbyggda på samma sätt NET Language Språk som används för att utveckla i.net är, C#, VB.NET, J#, C Man kan även använda språk som kommer från andra språkutvecklare vilket ger möjligheter för användning av många fler programmeringsspråk. Trots stora möjligheter att använda olika språk för att utveckla applikationer i.net, använder de flesta utvecklare programmeringsspråken C# och VB.NET, därför att de ger bäst designstöd i Visual Studio jämfört med andra språk NET klassbibliotek Ramverket innehåller en uppsättning av standardklasser. Ett flertal av de inbyggda gränssnitten för applikationer i API (Application Programming Interface) som tillhandahålls i ramverkets 12 Jesper Ek, Ulrika Eriksson, ASP.NET, Docendo Sverige AB, Stockholm 2002 s Jesper Ek, Ulrika Eriksson, ASP.NET, Docendo Sverige AB, Stockholm 2002 s.5 15 Matthew MacDonald, Beginning ASP.NET 2.0 From novice to professional, Apress, 2005 s

11 11 klassbibliotek är antingen en del av Microsoft eller Systems Namnrymder. Namnrymder ser till att organisera objektbibliotek och klasser. De kapslar in en stor mängd gemensamma funktioner exempelvis läsning och skrivning av filer, grafisk hantering, interaktion med databas, XML manipulation samt många fler funktioner. Utan namnrymder skulle det vara svårt att få någon struktur i.net. Klassbibliotek i.net är tillgängliga för alla språk i.net.ramverkets klassbibliotek är indelat i två delar, bibliotek för basklass och bibliotek för ramverk. Basklass: Basklassen innehåller en liten del av hela klassbiblioteket och är den kärna av grupper som agerar som grundläggande API för CLR. Biblioteket för basklassen finns tillgängligt i ramverket för.net och kan även användas som alternativ i.net Compact Framework och Microsoft Silverlight 16. Ramverksklass: Ramverksklassen är en uppsättning av bibliotek i basklassen och den hänvisar till alla klassers bibliotek som levereras med ramverket i.net. Ramverksklassen innefattar ett utökat bibliotek som inkluderar bland annat WinForms, ADO.NET, Windows Presentation Foundation, Windows Communication Foundation och LINQ Socketserver En socket är en anslutningspunkt som etablerar dubbelriktad kommunikation mellan ett serverprogram och en eller flera klientprogram. En anslutningspunkt är slutet av en anslutning och i detta fall är det socketservern. För att en socket ska kunna ansluta sig till servern behövs en särskild IP-adress och ett särskilt portnummer på maskinen där servern körs. Med en socket kopplad till samma port och IPadress kan vilken klient som helst i nätverket kommunicera med servern 18. Figur 3.4 Klienten skickar en begäran som serven svarar på 19. För att kunna bli ansluten till en socketserver måste socketklienten först skicka en begäran om anslutning till servern. Servern i sin tur måste svara på kundens begäran. Om servern inte svarar

12 12 på begäran kan något fel ha uppkommit med socketklientens anslutning. Ett sätt att hantera mer än en klient på servern är att göra den multi-trådad. En tråd på servern är en sekvens av instruktioner som körs oberoende av alla övriga trådar. En multi-trådad server skapar en enskild tråd för varje klient som ansluts. Denna tråd hanterar enbart data för just den klienten och ingen annan. Det finns två kommunikationsprotokoll att välja på när man ska utveckla en socketserver, UDP eller TCP 20. Man kan även använda två olika kommunikationsmetoder. De socketservrar som vanligast förekommer inom programmeringsvärlden är socketservrar byggda av TCP och med asynkron- kommunikation TCP TCP är ett connection-oriented protokoll. Med det menas att en anslutning kan göras mellan en klient till en server och data kan skickas mellan dem via anslutningen. TCP är mer tillförlitligt när man skickar ett meddelande via TCP socket. Man vet att det kommer fram om inte anslutningen slutar fungera. Skickas meddelanden ett i sänder kommer de i rätt ordning. Om någon del av meddelandena kommer i fel ordning skickas det en ny begäran och detta kräver i sin tur lite arbete för att sätta ihop allt i rätt ordning igen UDP UDP är ett enklare connectionless protokoll. Med UDP skickas meddelanden i bitar över nätverket. Jämfört med TCP så vet man inte om det sända meddelandet kommer fram eller försvinner på vägen. Om man sänder flera meddelanden samtidigt kan de hamna i fel ordning och man vet inte i vilken ordning de anländer. UDP är även snabbare än TCP och det kräver mindre arbete att översätta data från paketen Synkron kommunikation I en synkron serverapplikation finns en metod som lyssnar på en specifik port för att ta emot data från klienten. När servern är inställd på synkron mottagning av data väntar den på att ta emot data från en klient. Om dataströmmen är tom blockeras datan som anländer tills dess att huvudtråden på servern är nöjd. Servern kan då inte göra något innan den får data från klienten. Om en annan klient försöker ansluta till servern kan servern inte hantera begäran om anslutning från klienten på grund av att den är blockerad. Synkron socketserver lämpar sig därför inte att använda när flera klienter inte kan hanteras samtidigt Asynkron kommunikation Asynkron kommunikation är motsatsen till synkron kommunikation. När servern lyssnar eller tar emot data från klienten kan den fortfarande ta emot begäran om anslutning från andra klienter samt även ta emot data från dem. När en server tar emot data asynkront skapas en

13 13 enskild tråd som lyssnar på socketen och anropar en speciell funktion som hanterar händelsen. Exempelvis, om en chattklient skickar data till servern, kommer en funktion som man specificerat att hantera datan. Denna typ av server lämpar sig i de fall flera klienter ska hanteras på samma gång. Socketklassen som finns tillgänglig i.net tillhandahåller både asynkrona och synkrona metoder för kommunikation. De som skiljer asynkrona och synkrona kommunikationsmetoder är att asynkrona metoder har Begin och End framför de synkrona metoderna, exempelvis; Synkrona metoder Connect() Receive() Asynkrona metoder BeginConnect() EndConenct() BeginReceive() EndReceive() Figur De synkrona och asynkrona metodnamnen. 4. Genomförandebeskrivning Projektet har delats in i tre olika delar; Socketserver Chattklient Adminklient Socketservern är uppbyggd och skriven i Microsoft Visual Studio 2008, och den är utvecklad i programmeringsspråket C#. Socketservern är utvecklad i Winform miljö där det finns många användbara metoder och funktioner som är bra för nätverkskommunikation. Visual Studio 2008 var det självklara valet för utveckling av Winform applikationen. Adminklienten och chattklienten är uppbyggda i Actionscript 3 och utvecklade i programmet Adobe Flash CS3 och Flashdevelop. Flashdevelop är ett utvecklingsprogram i vilket man skriver programmeringskod. Eftersom chattklienten ska utvecklas i Flash är Adobe Flash en självskriven miljö för utvecklingen. Flashdevelop används eftersom den har en bättre utvecklingsmiljö när man skriver Actionscript jämfört med Flash. För bildredigering används Adobe Photoshop CS3. Databasen som används är Microsoft SQL server Serverkommunikation Kommunikationen mellan klienterna sker via en socketserver. Varje kommando som klienterna skickar går igenom servern. När servern godkänner kommandot skickas svaret ut till klienterna, 13

14 14 så att de kan hantera informationen. Servern kommunicerar även med databasen och detta sker genom inkommande datakommandon. Figur Beskrivning av kommunikationen mellan klienterna och servern och mellan servern och databasen. Datakommandon som skickas mellan klienterna via servern är strukturerade på olika sätt och olika kommandon har olika kodning. Hela kommandon skickas i byteform av klienterna till servern och servern kodar om datan till strängar i UTF-8 format Datakommandon Servern använder tio olika kommandon för att kunna fungera. Dessa har tagits fram på egen hand och de är följande; connect, chatt, list, ok, disconnect, disconnected, listlog, fetch_log, delete_log och insert_log. De fyra sistnämnda sköter kommunikationen mellan servern och databasen. Connect: Detta kommando skickas både till administratörklienten och kundklienten när de ansluter till servern. Här skapas klientobjekten och lägger till objekten i en lista som skickas till de anslutna klienterna. Chatt: Detta kommando sköter kommunikationen mellan klienterna. Den går igenom alla anslutna klienter och kontrollerar till vem meddelandet ska levereras. List: Detta kommando skickar ut klientinformationen till den som skickat kommandot. Ok: När en klient har anslutit till servern och vill prata med supporten måste administratörklienten först skicka detta kommando för att meddela klienten att supporten är ansluten. Disconnect: Detta kommando skickas från administratörklienten när administratör och kund har kommunicerat klart. 14

15 15 Disconnected: När någon av klienterna avslutar skickas detta kommando. Klienten tas då bort från listan samt deras trådsekvens och socket avslutas. Listlog: Detta kommando körs när administratören vill hämta och presentera historiken från kunden. Fetch_log: Efter att historiken presenterats i en lista körs detta kommando. Med detta hämtas den specifika chatten och presenteras i en textruta. Insert_log: Med detta kommando sparas texten från chatten av adminstratören. Felete_log: Detta kommando tar bort en specifik chatthistorik för kunden. Figur Strukturen av datakommandon Kommandot innehåller olika data beroende på vilket kommando som skickas. Kommando 1: Vilket kommando som används, kundnummer och e-postadress för klienten samt information om webbläsaren för klienten Kommando 2: Kommandot som används, lista för alla ansluta användare Kommando 3: Kommandot som används och e-postadress för användaren Kommando 4: Kommandot, e-postadress för användaren, e-postadress för användaren som tar emot meddelandet, meddelandet och vilket chattnummer meddelandet ska presenteras i för administratören. Kommando 5 och 6: Kommandot, e-postadress och kundnummer för användaren. Kommando 7 och 8: Kommandot, ID-nummer för användare, e-postadress för administratör och destination. Kommando 9: Kommandot, ID-nummer för användaren, texten från chattrutan samt under vilket datum chattmeddelandet har sparats. Kommando 10: Kommandot och ID-nummer för historiken som ska tas bort. 15

16 Uppbyggnad av server Chatservern använder sig av asynkron kommunikation därför att flera klienter kommer att hanteras på servern. Servern bygger på olika klasser som hanterar olika funktioner och händelser. Client: Clientklassen innehåller information om användaren. Informationen sparas i variabler och de är; vilken webbläsare användaren har, e-post, kundnummer, IP-nummer samt vilken socket och trådsekvens som tillhör klienten. Dessa variabler hämtas genom klassens egenskaper. Mail: Mailklassen används när den första användaren ansluter till servern. Från denna klass skapas ett e-postmeddelande som sedan skickas till adressen som anges i starten av servern. Db: Databasklassen sköter all kommunikation mellan servern och databasen. De olika metoderna körs beroende på inkommande kommandon från supportanvändaren. MeraSupport: Klassen MeraSupport sköter all logik på servern. Den hanterar användare som ansluts och stänger ifrån, den hanterar alla trådar samt sockets för klienterna, den skickar och tar emot data från användarna. Den skickar e-postmeddelande, kommunicerar med databasklassen som i sin tur hanterar kommunikationen mellan databasen. 16

17 17 Figur 4.2-Serverns klasser Databas Databasen som har använts till projektet är av typen MSSQL 2005 och den har byggts på följande sätt; Person_data: I tabellen person_data lagras all information om kunden. Här finns information om kundnummer, e-post, namn, telefon, företagsnamn, adresser, postadress, stad och mobiltelefon. Data: I denna tabell lagras chatthistoriken. Varje chatt som sparas i tabellen lagras med kundnummer, datum och själva texten. 17

18 18 Figur Bild över datatabeller Huvudklass Servern är uppbyggd så att den ligger och lyssnar på ett förbestämt IP-nummer samt en förbestämd port. För varje användare som ansluter till servern skapas en egen tråd. private void listener() tcplistener = new TcpListener(adress,port); tcplistener.start(); while (true) try Socket server = tcplistener.acceptsocket(); clientsocket = server; clientthread = new Thread(new ThreadStart(clientHandler)); clientthread.start(); catch (Exception error) MessageBox.Show(error.ToString()); Figur Metoden som ligger och lyssnar på användare. När servern är startad ligger det en trådmetod som lyssnar på att användaren ska anslutas, den ligger alltid och rullar. När en begäran om anslutning har kommit till servern från användaren körs metoden clienthandler. clienthandler skapar ett klientobjekt. Detta objekt innehåller information om vem klienten är, klientens IP-nummer, e-postadress, kundnummer, en referens till klientens tråd och klientens 18

19 19 socketobjekt. En presentation av klientobjektet visas i en ruta där man ser vilka klienter som är anslutna. Att klientobjektet innehåller referenser till tråden samt socketinformation gör det lättare för servern att hålla isär klienterna. Detta gör också att det blir mycket enklare att urskilja vilken data respektive klient ska ha. En annan fördel med att klienterna har referenser till deras socket och tråd är att servern inte av misstag stänger ner aktiva sockets och trådar som redan används. I clienthandler sker all logik. Metoden sköter all hantering av inkommande data från klienten. Den ligger och lyssnar om klienten skickar någon information, om data tas emot kodar metoden om datan från bytes till UTF8. Byte[] buffer = new Byte[4096]; string clientcommand = System.Text.Encoding.UTF8.GetString(buffer); Figur Omkodningen från byte till UTF8 För att veta om någon har anslutit till servern utan att en administratör är ansluten skickas det ett e-postmeddelande till adressen som skrivs in när servern ska starta. Om data plötsligt skulle upphöra att inkomma från klienterna utan att kommandot disconnect skickats så stängs den klientanslutningen ner och klienten tas bort från respektive presentationslistor. Detta görs genom att servern går igenom alla klientobjekt och kontrollerar vems socket som anslutningen tillhör. Hittar den ett objekt som tillhör anslutningen, tas klienten genast bort från arraylistan och presentationsrutan och klientens anslutning stängs ner. If (read == 0) index = 0; for (int m = 0; m < clientarray.count; m++) Client clients = (Client)clientArray[m]; if (clients.socket == client) clientarray.removeat(m); listclient.items.remove(clients.host + : + clients.kundnr + + clients. ); running = false; client.close(); if (clientarray.count == 0) firstuser = false; Figur Metodsekvens för användare som avslutar klienterna. För att skicka data vidare från servern till användaren måste metoden skicka veta vilken klient som ska skicka meddelandet. Detta görs genom att en klientreferens skickas med till metoden. 19

20 20 Meddelandet som ska skickas vidare kodas om från en sträng till en bytearray för att lättare kunna passera. Om något fel skulle uppstå så stängs klientens tråd samt socket ner och klienten tas bort från presentationslistan. Servern innehåller även start- respektive stoppknapp för att lätt kunna hantera om den ska ligga och lyssna efter användare eller om alla trådar och socketar ska avslutas. 4.3 Chattklient Chattklienten är uppbyggd i Flash Actionscript 3. Denna klient är för Meramedias kunder och andra personer som vill kommunicera med dem. Uppbyggnaden för denna klient är relativt enkel. Den skickar och tar emot data från användaren och servern. Bilden nedanför beskriver hur själva klienten fungerar. Figur 4.3 Gränsnittet för kunden, I ruta ett skriver kunden in sitt kundnummer och e-postadress, i Ruta 2 skrivs och presenteras meddelanden. Kunden loggar in genom att skriva in sitt kundnummer respektive e-postadress. Om personen inte är kund hos företaget och det inte finns något kundnummer skrivs ett nummer automatiskt in för personen. I detta fall skrivs noll för alla personer utan kundnummer. Om användaren skulle lämna båda fälten tomma eller om chattklienten inte skulle få någon kontakt med servern skrivs felmeddelanden ut. När kunden har anslutit till servern med en giltig e-postadress hamnar de i själva chattfönstret. Här kommer meddelanden från administratören att visas samt att kunden kan skriva egna meddelanden. 20

21 Huvudklass Chattklienten består av en klass. Denna klass sköter all logik för alla händelser som inträffar för kunden och den består av tre viktiga funktioner. Dessa funktioner sköter hanteringen av inkommande data, data som ska skickas samt inloggningen för kunden. Figur Överblick av huvudklassen i Chattklienten, Här listas de olika metoder och variabler som tillhör klassen. Bilden ovan visar allt som klassen innehåller Uppbyggnad av Chattklient När en kund skrivit in sitt kundnummer samt e-postadress sparas de i olika variabler och dessa variabler kommer att användas när kunden försöker ansluta till servern. När kunden försöker ansluta till servern används metoden login. Där skapas ett socketobjekt som försöker ansluta till servern. Lyckas anslutningen skickas kundinformation till servern och kunden hamnar i chattfönstret. Detta läge innehåller textrutor där kunden skriver in 21

22 22 meddelanden samt att inkommande meddelanden från administratören presenteras. För att servern ska kunna spara vilken webbläsare kunden har används FlashVars. FlashVars 23 är Flash svar på Querystring och det är ett sätt att skicka data och variabler från html till flash - filmer. Detta sker genom att ett JavaScript känner av vilken webbläsare som används, informationen skickas in i flashfilen och hanteras i koden nedan. var paramobj:object = root.loaderinfo.parameters; for (varname in paramobj) myflashvar = String(paramObj[varName]); Figur Inladdningen av FlashVars i Flash När servern skickar ut datan till klienterna måste dessa hanteras, vilket sker i metoden ondata. Data som anländer från servern är i bytearryer och dessa arrayer görs om till UTF-8 strängar som sedan hanteras. Datan delas upp så att kommandon kan urskiljas och hanteras. De olika kommandon som chattklienten hanterar är: chatt, disconnect, disconnected samt ok. När en administratör ansluter till chatten skickas kommandot ok vilket i sin tur hanterar metoden ondata och visar skicka-knappen och kunden kan då skicka sina meddelanden. När kommandot chatt hanteras urskiljer metoden vilken klient som skickat meddelande och detta presenteras sedan i textrutan. Kommandot disconnect skickas från administratören till kunden när de har kommunicerat färdigt. Kunden skickar kommandot disconnected och anslutningen stängs ner. var tempdate = (date.gethours() + ":" + date.getminutes() ); if (textarray[1]!= user_ ) textholder.htmltext +=("\n<b>["+ tempdate + " "+textarray[1] + "] säger:</b> " + textarray[2]); else textholder.htmltext +=("\n<b>[" + tempdate + "]</b> säger: " + textarray[2]) Figur Kodsnutt över presentation av meddelande När kunden ska skicka sitt meddelande till administratören används metoden sendata. Här bearbetas datan som användaren vill skicka. Innan användarens data skickas till servern görs den om till UTFbytes vilket underlättar serverns hantering av data Integration till CMS Integration med företagets Content Management System gjordes genom att en AJAX-kontroll infogades i systemet. AJAX står Asynchronous JavaScript and XML och det är ett samlingsnamn av ett antal olika tekniker som kan användas för att bygga interaktiva webbapplikationer

23 23 AJAX kontrollen gör att en ruta visas för användaren och chattklienten visas samt bakgrunden blir mörkare. Figur Visar hur chatklienten presenteras i CMS systemet med hjälp av ajax-kontrollen. 4.4 Adminklient Adminklientens uppbyggnad Adminklienten är den chattklient som administratören använder för att kommunicera med kunder. Uppbyggnaden för adminklienten är i jämförelse med chattklienten mer komplicerad. Adminklienten ska hantera flera kunder som är anslutna till servern, kunna kommunicera med två kunder samtidigt och hämta information om kunderna från servern. Bilden nedanför visar de delar som ingår i klienten. 23

24 24 Figur Bild över användargränssnitt för adminklienten. När administratören försöker ansluta till servern behöver inte någon e-postadress skrivas in. E- postadressen finns förutbestämd i klienten. Administratören möts av en lista där anslutna kunder presenteras. Finns det inga kunder anslutna visas inget. För att administratören ska kunna kommunicera med kunden väljs den anslutna kunden från presentationslistan. Detta öppnar upp ett chattfönster för administratören som max kan kommunicera med två kunder samtidigt. Försöker administratören välja någon mer kund avaktiveras listan. När chattfönstret har öppnats för administratören visas två knappar där kundens e-postadress presenteras. Dessa knappar hanterar vilken information som ska visas för respektive kund. Klickar man på den ena kundknappen visas en ruta där administratören får välja vilken information som ska presenteras och valen går att göra mellan chatthistorik samt information om kunden. I valet information presenteras informationen som finns i klientobjektet i servern. Historiken presenterar sparade chatter för kunden. Där kan administratören välja i en lista vilken chatt som ska presenteras samt att det går även att radera chatter. 24

25 25 När både administratören och kunden har kommunicerat färdigt med varandra sparas chatten i databasen, detta sker bara om kunden har ett kundnummer Huvudklasserna Adminklientens uppbyggnad består av tre klasser vilka har olika ansvarsområden till administratören. De tre är; Chatroom - sköter allt som har med chattfönstret att göra Adminroom sköter allt som har med informationen och historiken om kunden Script sköter allt övrigt Klassen Script sköter den mesta logiken. Klassen bygger på chattklientens huvudklass men denna är dock mer avancerad. Den innehåller fler funktioner som ska tillgodogöra de krav som företaget satt upp. I klassen Script finns det fyra viktiga funktioner som sköter logiken för alla händelser. Administratören ansluts automatiskt till servern när adminklienten slås på. När administratören har kontakt med servern skickas kommandot connect för att meddela servern att administratören har anslutits. Genom en metod som sköter hantering av inkommande data får adminklienten en lista över anslutna kunder efter det att kommandot connect har skickats. Denna metod hanterar kommandot fetch_log, chatt, disconnect, list och listlog. Inkommande data kodas om från bytearray till en textsträng som delas upp i olika lätthanterliga delar. När kommandot list anländer till adminklienten delas datan upp så att kundnumret presenteras i en lista. Om kunden inte har något kundnummer presenteras e-postadressen. case "list": var temparray:array = textarray[1].split(","); menu.listclients.removeall(); for(var i = 0; i < temparray.length-1; i++) var templist:array = temparray[i].split("-"); var templist2:array = templist[0].split(":"); if(templist[1] == "admin" templist[1] == 0) menu.listclients.additem( label: templist2[2], data:templist[0] ); else menu.listclients.additem( label: templist[1], data:templist[0] ); if(name_changed_1 == true name_changed_2 == true) changelistname() Figur Metodsekvens över hur kunder listas. När administratören ska kommunicera med en kund väljs kunden ur presentationlistan. Denna metod sköter även skapandet av chattfönster, kontroll av om kunden redan kommunicerar med administratören, hanterar stängningen för fönstren samt sparar aktuella chattmeddelanden och 25

26 26 kontrollerar om administratören redan har två chattfönster öppna. Chattfönstret som skapas görs genom klassen Chatroom. Inuti klassen lagras information om kunden samt vilket chattfönster som används. Klassen sköter även att meddelandet skickas iväg. Figur Klass som sköter hanteringen av data för support användaren. Figur Chattfönster skapas utifrån denna klass. Eftersom administratören kan ha två öppna fönster samtidigt måste han/hon veta vilket fönster meddelandet ska till. Detta hanteras i metoden som sköter inkommande data. Om chattfönster ett visas skickas meddelandet dit osv. Kundknapparna som visas när chattfönstret har skapats, hanterar en presentationsruta som är kopplad till respektive kundknapp. Denna ruta presenterar i sin tur historik samt information om kunden. Att presentera historik mellan administratör och kund sker genom att kommandot listlog skickas till servern. Servern plockar ut olika datum av sparade meddelanden från databasen och detta visas i en presentationslista. När administratören markerar ett datum skickas kommandot fetch_log till servern som sedan hämtar chattmeddelandet ur databasen och skickar tillbaka informationen till adminklienten. 26

27 27 Figur Beskrivning över hämtning och presentation av chathistorik. 5. Resultat Målet med detta examensarbete var att ta fram en fullt fungerande supportchatt som ska kunna integreras i företagets Content Management System. De krav och mål som var uppsatta har uppnåtts över förväntan. Från början var tanken att supportchatten skulle göras så enkel som möjligt för kommunikation mellan kund och administratör. Nya idéer om hur projektet skulle utvecklas kom fram under arbetets genomförande, supportchatten utformades mer avancerat men blev fortfarande enkel att använda för de både administratörer och kunder. Resultatet av examensarbete visas nedan. 27

28 Socketserver Bilden till vänster visar resultatet av socketservern. Genom knapparna starta och avsluta slås servern på respektive av. Administratören måste skriva in en e- postadress för att veta när någon kund vill tala med supporten. Här listas även de anslutna klienterna med deras IP-nummer, kundnummer och e- postadress. Figur Socketservern Figur Inloggningsrutan för kunder. 28

Ärendehanteringssystem på web

Ärendehanteringssystem på web Ärendehanteringssystem på web Examensarbete inom Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik JOHAN NILSSON HANSEN Institutionen för data- och informationsteknik CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Göteborg, Sverige

Läs mer

The Undisputable Connection to SPCS En sammankoppling av Visma SPCS och MS Outlook. Gustav Wilhelmsson och Thomas Woxberg

The Undisputable Connection to SPCS En sammankoppling av Visma SPCS och MS Outlook. Gustav Wilhelmsson och Thomas Woxberg Examensarbete The Undisputable Connection to SPCS En sammankoppling av Visma SPCS och MS Outlook av Gustav Wilhelmsson och Thomas Woxberg LITH-IDA-EX-ING--06/007--SE 2006-06-05 Linköpings universitet Institutionen

Läs mer

Affärssystem för Gamersneed Sweden

Affärssystem för Gamersneed Sweden Dnr:922/22-07 Institutionen för teknik Examensarbete 15 högskolepoäng Affärssystem för Gamersneed Sweden Mattias Bertilsson & Johan Lindberg Oktober 2007 Institutionen för Teknik School of Engineering

Läs mer

UTVECKLING AV CRM-SYSTEMET ADMETA SALES MANAGER

UTVECKLING AV CRM-SYSTEMET ADMETA SALES MANAGER Examensarbete 20 poäng D-nivå UTVECKLING AV CRM-SYSTEMET ADMETA SALES MANAGER Reg.kod: Oru-Te-EXA089-D101/04 Henrik Bark och Martin Zackrisson Datamagisterprogrammet 160 p Örebro vårterminen 2004 Handledare:

Läs mer

FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL

FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL UTVECKLING AV E-HANDELSPLATS MED ASP.NET Tobias Henning Johan Kraner EXAMENSARBETE 2003 Information & Medieteknik FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL FROM MAIL ORDER TO E-COMMERCE

Läs mer

VERKTYG FÖR BERIKNING AV PRODUKTDATA CONTENT ENRICHMENT TOOL

VERKTYG FÖR BERIKNING AV PRODUKTDATA CONTENT ENRICHMENT TOOL VERKTYG FÖR BERIKNING AV PRODUKTDATA CONTENT ENRICHMENT TOOL Robin Löfwing EXAMENSARBETE 2013 Datateknik Postadress: Besöksadress: Telefon: Box 1026 Gjuterigatan 5 036-10 10 00 (vx) 551 11 Jönköping Detta

Läs mer

Implementering av en webbshop

Implementering av en webbshop Datavetenskap Henrik Johansson Tobias Lindström Implementering av en webbshop Examensarbete, C-nivå 2005:09 Implementering av en webbshop Henrik Johansson Tobias Lindström 2005 Henrik Johansson, Tobias

Läs mer

Det perfekta intranätet

Det perfekta intranätet Industrial Electrical Engineering and Automation CODEN:LUTEDX/(TEIE-3027/1-57/(2013) Det perfekta intranätet Microsoft SharePoint Server 2010 Sladana Krajisnik Lutfi Bruti Division of Industrial Electrical

Läs mer

Webbaserat ordersystem samt CRM Webbased ordersystem and CRM

Webbaserat ordersystem samt CRM Webbased ordersystem and CRM Webbaserat ordersystem samt CRM Webbased ordersystem and CRM Zlatan Filipusic EXAMENSARBETE 2011 ÄMNE Datateknik Postadress: Besöksadress: Telefon: Box 1026 Gjuterigatan 5 036 10 10 00 (vx) 551 11 Jönköping

Läs mer

Webbaserat bokningssystem för studiehandledare. Rasmus Nylund

Webbaserat bokningssystem för studiehandledare. Rasmus Nylund Webbaserat bokningssystem för studiehandledare Rasmus Nylund Examensarbete för Tradenom (YH)-examen Utbildningsprogrammet i informationsbehandling Raseborg 2015 EXAMENSARBETE Författare: Rasmus Nylund

Läs mer

Extern utläggsregistrering med Microsoft Dynamics AX FREDRIK ANDERSSON

Extern utläggsregistrering med Microsoft Dynamics AX FREDRIK ANDERSSON Extern utläggsregistrering med Microsoft Dynamics AX FREDRIK ANDERSSON Examensarbete Stockholm, Sverige 2009 Extern utläggsregistrering med Microsoft Dynamics AX FREDRIK ANDERSSON Examensarbete i datalogi

Läs mer

Sammanfattning i Sammanfattning

Sammanfattning i Sammanfattning Sammanfattning i Sammanfattning Ett ärendehanteringssystem är ett komplett system vars mål är att effektivisera och koordinera processer av olika slag. Ett exempel på ärendehantering är försäkringsbolag

Läs mer

Implementation av ett distribuerat processövervakningssystem

Implementation av ett distribuerat processövervakningssystem Datavetenskap Markus Lindberg och Larserik Elander Jansson Implementation av ett distribuerat processövervakningssystem Examensarbete, C-nivå 2005:07 Implementation av ett distribuerat processövervakningssystem

Läs mer

UTVECKLING AV ETT WEBBASERAT EKONOMISYSTEM FÖR EN LITEN ORGANISATION

UTVECKLING AV ETT WEBBASERAT EKONOMISYSTEM FÖR EN LITEN ORGANISATION UTVECKLING AV ETT WEBBASERAT EKONOMISYSTEM FÖR EN LITEN ORGANISATION David Luotonen EXAMENSARBETE 2009 DATATEKNIK UTVECKLING AV ETT WEBBASERAT EKONOMISYSTEM FÖR EN LITEN ORGANISATION Development of a web

Läs mer

Beslutsstöd för prissättning till webbutik Projektrapport

Beslutsstöd för prissättning till webbutik Projektrapport Beslutsstöd för prissättning till webbutik Projektrapport 22 september 2011 This paper is about the development of an application that collects and processes market pricing data. This is used by an online

Läs mer

Automatiska epostutskick vid postförsändelser till medlemmar hos Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek

Automatiska epostutskick vid postförsändelser till medlemmar hos Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek Automatiska epostutskick vid postförsändelser till medlemmar hos Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek Automatic email digest of mail to members of the Swedish Military Historical Library Jani Morko Examensarbete

Läs mer

Web services En integration av CRM och kundzon

Web services En integration av CRM och kundzon Beteckning: Akademin för teknik och miljö Web services En integration av CRM och kundzon Tobias Leetmaa Maj 2010 Examensarbete, 15 högskolepoäng, B Datavetenskap Ingenjör Online Examinator: Jonas Boustedt

Läs mer

A brief exploration of the XP planning process The planning game

A brief exploration of the XP planning process The planning game A brief exploration of the XP planning process The planning game Master Thesis in Computing Science and Engineering, 20p Författare: Robert Jonsson c98rjn@cs.umu.se Handledare: Vitec Fastighetssystem AB:

Läs mer

Utveckling av modul för hantering av kvalitetsdokument i innehållshanteringssystemet. Simon Nordman

Utveckling av modul för hantering av kvalitetsdokument i innehållshanteringssystemet. Simon Nordman Utveckling av modul för hantering av kvalitetsdokument i innehållshanteringssystemet DotNetNuke Simon Nordman Examensarbete för ingenjörsexamen (YH) Utbildningsprogrammet för informationsteknik Vasa 2010

Läs mer

SoftTrail SMS reader - Utveckling av ett meddelandehanteringssystem

SoftTrail SMS reader - Utveckling av ett meddelandehanteringssystem Datavetenskap Petter Andersson Jonas Karlsson SoftTrail SMS reader - Utveckling av ett meddelandehanteringssystem Examensarbete 2003:09 SoftTrail SMS reader - Utveckling av ett meddelandehanteringssystem

Läs mer

Utveckling av simulator för ärendehanteringssystem

Utveckling av simulator för ärendehanteringssystem Avdelning för datavetenskap Samiar Saldjoghi & Niclas Hanold Utveckling av simulator för ärendehanteringssystem Development of simulator for issue tracking system Datavetenskap C-uppsats 15hp Datum/Termin:

Läs mer

LAGRAD PROCEDUR MOT DATABASAPPLIKATION EFFEKTIVITET OCH FUNKTIONALITET

LAGRAD PROCEDUR MOT DATABASAPPLIKATION EFFEKTIVITET OCH FUNKTIONALITET LAGRAD PROCEDUR MOT DATABASAPPLIKATION EFFEKTIVITET OCH FUNKTIONALITET Examensarbete Systemarkitekturutbildningen Andreas Boldizar Tobias Johansson VT 2012:KSAI03 Systemarkitekturutbildningen är en kandidatutbildning

Läs mer

Ett internetbaserat bokningssystem för hotellrum

Ett internetbaserat bokningssystem för hotellrum Beteckning: Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap Ett internetbaserat bokningssystem för hotellrum Fredrik Pettersson och Paul Pagil Juni 2006 Examensarbete, 10 poäng, B Datavetenskap Internetteknologi

Läs mer

Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science

Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science Examensarbete Avkodning av streckkoder i mobila enheter av Jonatan Stolt LIU-IDA/LITH-EX-G--09/014 SE 2009-12-09 Linköpings

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

EXAMENSARBETE. Utveckling av mobilapplikation. Med återanvändning av programkod. Patric Sjöö 2015. Filosofie kandidatexamen Systemvetenskap

EXAMENSARBETE. Utveckling av mobilapplikation. Med återanvändning av programkod. Patric Sjöö 2015. Filosofie kandidatexamen Systemvetenskap EXAMENSARBETE Utveckling av mobilapplikation Med återanvändning av programkod Patric Sjöö 2015 Filosofie kandidatexamen Systemvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen för system- och rymdteknik

Läs mer

Skapandet av en webbaserad informationsplattform

Skapandet av en webbaserad informationsplattform Södertörns högskola Examensarbete 15 hp Vårterminen 2012 Skapandet av en webbaserad informationsplattform Design process från koncept till slutprodukt The creation of a web based information platform Design

Läs mer

SuperBooky. - modernt webbaserat bokföringsprogram för småföretag

SuperBooky. - modernt webbaserat bokföringsprogram för småföretag SuperBooky - modernt webbaserat bokföringsprogram för småföretag Kandidatarbete inom Data- och Informationsteknik DŽENAN BAŽDAREVIĆ DANIEL CHINIQUY ENGSTRÖM ISABELLE FRÖLICH JAKOB CSÖRGEI GUSTAVSSON ALEXANDRA

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Datavetenskap. Therese Sundström. Utveckling av ett affärssystem med. Unified Process. Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05

Datavetenskap. Therese Sundström. Utveckling av ett affärssystem med. Unified Process. Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05 Datavetenskap Therese Sundström Utveckling av ett affärssystem med Unified Process Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05 Utveckling av ett affärssystem med Unified Process Therese Sundström 2005 Therese

Läs mer