Händelse i samband med dödsolyckor 2010 Datum Yrke Ålder Län Händelse Bransch

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Händelse i samband med dödsolyckor 2010 Datum Yrke Ålder Län Händelse Bransch"

Transkript

1 Händelse i samband med dödsolyckor 2010 Datum Yrke Ålder Län Händelse Bransch 25 jan Lastbilschaufför 53 Västernorrland Kör in i stillastående lastbil VÄGTRANSPORT, GODSTRAFIK 01 feb Banmontör 58 Stockholm Påkörd av tåg i samband med snöröjning ANLÄGGNING AV JÄRNVÄGAR O TUNNELBANOR 07 feb Militär 31 Stockholm Skjuten till döds MILITÄRT FÖRSVAR 07 feb Militär 26 Stockholm Skjuten till döds MILITÄRT FÖRSVAR 20 feb Elektriker 21 Stockholm Olycka i samband med konferensresa ELINSTALLATIONER 28 feb Lantbrukare 63 Jönköping Funnen död under snöras från tak SKOGSFÖRVALTNING 10 mar Sågverksarbetare 60 Skåne Fastnade i maskin SÅGNING AV TRÄ 22 mar Kranförare Södermanland Vältande väggpaket 2,5 ton över sig UTHYRNING AV BYGG- O ANLÄGG. MASKINER 23 mar 22 Skåne Betongvägg över sig på ett bygge ALLMÄNNYTTIGA ANLÄGGNINGSARBETEN 24 mar Elektriker 42 Ström genom kroppen 25 mar Byggarbetare Stockholm Hamnade under tak som föll samman BYGGANDE AV BOSTADSHUS O ANDRA BYGGNADER 07 apr Ekonom 47 Västra Götaland Kollision FASTIGHETSFÖRVALTNING PÅ UPPDRAG 08 apr Arbetsledare 47 Stockholm Påkörd av tunnelbanetåg ANLÄGGNING AV BROAR OCH TUNNLAR Övriga (ingår ej i arbetskraften) 24 mar Elev 25 Jönköping Överkörd av lastbil YRKESFÖRARUTBILDNING

2 Händelse i samband med dödsolyckor 2009 Datum Yrke Ålder Län Händelse Bransch 02 jan. Chaufför 60 Västra Götaland Föll i trappa på båt VÄGTRANSPORT, GODSTRAFIK 15 jan. Lastbilschaufför 42 Dalarna Träffad av sten i huvudet vid sprängning SÅGNING AV TRÄ 22 jan. Lastbilschaufför 61 Jönköping Fick takstol av stål över sig vid lossningsarbete VÄGTRANSPORT, GODSTRAFIK 05 feb. Träarbetare 26 Stockholm Betongpelare föll över person BYGGANDE AV BOSTADSHUS 19 feb. Plattsättare 48 Västmanland Krockar med mötande bil GOLV- OCH VÄGGBELÄGGNINGSARBETEN 20 feb. Brevbärare 38 Skåne Kollision med tåg POSTBEFORDRAN VIA NATIONELLA POSTEN 26 feb. VD 48 Västernorrland Krockade med en lastbil VATTENBYGGNAD 02 mars Montageledare 63 Östergötland Föll fyra våningar vid balkonginglasning TILLVERKNING AV METALLSTOMMAR 02 mars Lantbrukare 74 Värmland Olycka med motorsåg vid avverkning ODLING AV SPANNMÅL 05 mars VD 53 Västernorrland Explosion vid svetsningsarbete MARK- OCH GRUNDARBETEN 15 mars Montör 61 Östergötland Träffad av oljeplugg från domkraft REPARATION AV MASKINER 16 mars Lastmaskinist 32 Västra Götaland Fick transportband över sig BRYTNING AV NATURSTEN, ETC. 17 mars Lantbrukare 57 Kalmar Trädfällning BLANDAT JORDBRUK 22 mars Miljöarbetare 64 Stockholm Klämd mellan container och komprimator MARK- OCH GRUNDARBETEN 30 mars Byggnadsarbetare 58 Stockholm Kollision med lastbil DIV. ÖVR. SPEC. BYGG- OCH ANLÄGGNING 30 mars Jordbrukare 53 Västra Götaland Fastklämd i vedklyv ODLING AV SPANNMÅL (UTOM RIS) 31 mars Serviceman 64 Örebro Frontalkrock med lastbil POLISVERKSAMHET 20 april Chaufför 19 Västra Götaland Fick fallande container över sig INSAMLING AV ICKE-FARLIGT AVFALL 29 april Pappersvaruarb. 38 Jönköping Klämdes till döds under pappersrulle TILLVERKNING AV ANDRA PAPPERSVAROR 30 april Fastighetsförv. 54 Stockholm Föll från stege vid kontroll av vindsuppgång FASTIGHETSFÖRVALTNING 06 maj Maskinoperatör 62 Västernorrland Fastnade i en maskin TILLVERKNING AV PRODUKTER AV STÅL 07 maj Chaufför 61 Norrbotten En chaufför fick timmervälta över sig VÄGTRANSPORT, GODSTRAFIK 12 maj Servicetekniker 48 Västra Götaland Motorcykelolycka REPARATION AV MASKINER 27 maj Lastbilschaufför 43 Skåne Fick rullar med ensilage över sig VÄGTRANSPORT, GODSTRAFIK 06 juni Lantbrukare 59 Skåne Påkörd av slåttermaskin MJÖLKPROD OCH UPPFÖD AV NÖTKREATUR 09 juni Maskinförare 26 Blekinge Klämd i rullmaskin ÖVR TILLVERKNING AV PAPPER OCH PAPP 16 juni Skogsbrukare 73 Kronoberg Fallande träd SKOGSFÖRVALTNING 07 juli Montör 47 Västmanland Fall från tak TILLVERKNING AV METALLSTOMMAR 11 juli Sanerare 27 Stockholm Fall från tak ANNAN RENGÖRING

3 11 aug. Lantbrukare 65 Skåne Stångad av tjur UPPFÖDNING AV ANDRA NÖTKREATUR 24 aug. Präst 30 Jönköping Kollision med lastbil VERKSAMHET I RELIGIÖSA SAMFUND 01 okt. Chaufför 18 Halland Kollision med lastbil TILLV AV ÖVR BYGGNADSSNICKERIER 06 okt. Borrare 20 Västra Götaland Fastnade i en borrmaskin TILLVERKNING AV CEMENT 06 okt. Byggnadsarb 53 Kalmar Begravdes under jordmassor BYGGANDE AV BOSTADSHUS 21 okt. Lastbilsförare 37 Dalarna Klämd mellan skopa och container ÖVR BYGG- O ANLÄGGNINGSVERKSAMHET 25 okt. Pappersvaruarb 38 Västra Götaland Klämd mellan vals och balk ÖVR TILLVERKNING AV PAPPER OCH PAPP 29 okt. Rörmontör 23 Västra Götaland Skadad vid fjärrvärmeinstallation VÄRME- OCH SANITETSARBETE 06 nov. Förman lantbruk 26 Uppsala Traktorolycka BLANDAT JORDBRUK 12 nov. Lagerarbetare 23 Skåne Klämd i Bobcat ÅTERVINNING AV KÄLLSORTERAT MATERIAL 16 nov. Linjemontör 58 Västra Götaland Föll från skylift ANNAN TELEKOMMUNIKATION Övriga (ingår ej i arbetskraften) 16 maj Byggarbetare. 30 Västra Götaland Arbetare kvävd av argongas 16 juli Lastbilschaufför 40 Skåne Påbackad av lastbil 31 juli Sjöman Västra Götaland 6 sjömän omkom då fartyg förliste 13 nov. Vaktmästare 42 Blekinge Drunkningsolycka

4 Händelse i samband med dödsolyckor 2008 Datum Yrke Ålder Län Händelse Ngr Ngr text 07-jan Lastbilschaufför 62 Västra Götaland Trillar över kajkant VÄGTRANSPORT, GODSTRAFIK 09-jan Anläggningsmaskinförare 21 Kalmar Fordon tippar. Träffas av schaktmassor UTVINNING AV SAND, GRUS OCH BERG 23-jan Lantbrukare 30 Kalmar Bärgning av fordon. Gaffeldrag lossnar MJÖLKPRODUKTION 28-jan Ställningsbyggare 50 Stockholm Fall från byggnadsställning ÖVRIG BYGGVERKSAMHET 29-jan Reparatör/maskinmek 57 Gävleborg Kläms i justerverk SÅGNING AV TRÄ 02-feb Lastbilsförare 21 Norrbotten Ras i kirunagruvan MARK- OCH GRUNDARBETEN 08-feb Smed 54 Stockholm Träffas av balk från kran TILLVERKNING AV VERKTYGSMASKINER 11-feb Chaufför 58 Jämtland Träffas av rör vid lastning VÄGTRANSPORT, GODSTRAFIK 15-feb Glasmästare 44 Skåne Fall från byggnadsställning PARTIHANDEL MED VIRKE 27-feb Inredningssnickare 45 Södermanland Montera spisfläkt BYGGANDE AV BOSTADSHUS 01-mar Jordbrukare 43 Västra Götaland Fallande träd SKOGSFÖRVALTNING 02-mar Undersköterska 42 Gävleborg Kollision med tåg ÖPPNA SOCIALA INSATSER FÖR ÄLDRE 03-mar Militär 54 Uppsala Helikopterolycka MILITÄRT FÖRSVAR 17-mar Sågverksarbetare 23 Uppsala Fastnar i kedjetransportör SÅGNING AV TRÄ 17-mar Lastbilschaufför 44 Kronoberg Får rör över sig VÄGTRANSPORT, GODSTRAFIK 28-mar Inhyrd/byggnadssmed 32 Västra Götaland Kläms till döds under container BYGGANDE AV BOSTADSHUS 29-mar Skogsarbetare 80 Västra Götaland Överkörd av egen traktor SKOGSFÖRVALTNING 07-apr Grävmaskinist 64 Dalarna Sten i huvudet vid sprängarbete MARK- OCH GRUNDARBETEN 08-apr Skogsbrukare 73 Jönköping Träffas av rotvälta BRANSCH SAKNAS 09-apr Brunnsborrare 27 Värmland Utrustning i huvudet vid brunnsborrning ANLÄGGNINGSARBETEN FÖR VVA 09-apr Byggnadsarbetare 56 Skåne Faller från tak VÄRME- OCH SANITETSARBETEN 11-apr Montör rälsfordon 30 Stockholm Kläms under ett flak på järnvägsvagn SKOGSSKÖTSEL 19-apr Jordbrukare 52 Västra Götaland Fallande träd ODLING AV SPANNMÅL (UTOM RIS) 21-apr Elektriker 37 Skåne Överkörd av backande hjullastare ELINSTALLATIONER 25-apr Lastbilsreparatör 37 Uppsala Reparation lastbilsflak. Oklart MARK- OCH GRUNDARBETEN 09-maj Lastbilschaufför 23 Skåne Klämd vid avlastning av inomhuslift MARK- OCH GRUNDARBETEN 11-maj Vårdare/behandlingsass 44 Skåne Knivskuren till döds av intagen HELDYGNSVÅRD F BARN/UNGDOMAR 21-maj Träarbetare 35 Västernorrland Fall från brobygge BYGGANDE AV BOSTADSHUS 21-maj Betongarbetare 52 Västernorrland Fall från brobygge BYGGANDE AV BOSTADSHUS 21-maj Verkstadschef 47 Kronoberg Magnetkloss i huvudet vid provkörning TILLV AV INSTRUMENT F MÄTNING 21-maj Lastbilschaufför 53 Västra Götaland Kollision mellan två lastbilar VÄGTRANSPORT, GODSTRAFIK 1

5 01-jun Maskinoperatör 52 Örebro Fastnar med arm i transportband BRYTNING AV NATURSTEN 04-jun Lastbilschaufför 25 Västernorrland Klämd under krantornet VÄGTRANSPORT, GODSTRAFIK 16-jun Sommarjobb 18 Västernorrland Fick ström i sig och föll från ställning TILLVERKNING AV METALLSTOMMAR 04-jul Maskinoperatör 30 Västra Götaland Ihjälklämd av maskindel ANNAN PLASTVARUTILLVERKNING 04-jul Lastbilschaufför 36 Östergötland Väggelement över sig vid omlastning VÄGTRANSPORT, GODSTRAFIK 07-jul Sommarjobb 15 Kronoberg Föll från tak TRÄFÖRPACKNINGSTILLVERKNING 15-jul Byggnadsarbetare 32 Skåne Föll med balk som rasade METALLEGOARBETEN 15-jul Takläggare 26 Västernorrland Omläggning av papptak TAKARBETEN, ANDRA MATERIAL ÄN PLÅT 19-jul Lantbrukare 59 Örebro Stångad av tjur SKOGSFÖRVALTNING 02-aug Lantbrukare 52 Jönköping Fodersilo havererar. Begravd av kraftfoder UPPFÖDNING AV ANDRA NÖTKREATUR 04-aug Asfaltarbetare 64 Kalmar Klämdes fast i asfaltsmaskin ANLÄGGNING AV VÄGAR 18-aug Projekteringsingenjör 44 Sydkorea Fallolycka i Sydkoreansk hamn TEKNISK KONSULTVERKSAMHET 20-aug Ställningsbyggare 33 Örebro Träffades av fallande järnrör DIVERSE ÖVRIG SPECIALISERAD BYGG 25-aug Säljare 43 Kalmar Kockade med personbil SÄKERHETSSYSTEMTJÄNSTER 28-aug Bussförare 57 Västernorrland Buss körde in i lastbilssläp LINJEBUSSVERKSAMHET 28-aug Elmontör 24 Västerbotten Elolycka vid reparation av kraftledning DISTRIBUTION AV ELEKTRICITET 18-sep Vaktmästare 26 Västra Götaland Elolycka vid tändning av belysning DRIFT AV SPORTHALLAR MM 20-sep Jordbrukare 79 Kalmar Klämd i potatismaskin 01 JORDBRUK 07-okt Mekaniker 31 Östergötland Klämd under lastbil vid kontroll ALLMÄN SERVICE AV MOTORFORDON 07-okt Serviceingenjör 59 Norrbotten Körde av vägen i en högerkurva ANNAN TELEKOMMUNIKATION 12-okt Fotograf 25 Stockholm Singelolycka med personbil ÖVRIG VERKSAMHET INOM JURIDIK ETC 16-okt Lastbilschaufför 21 Stockholm Fastklämd på lastbilsflak BEHANDLING AV ICKE-FARLIGT AVFALL 22-okt Elektriker 58 Västernorrland Kollision med cementbil vid vänstersväng TILLVERKNING AV METALLSTOMMAR 23-okt Byggnadsarbetare 31 Västra Götaland Föll åtta meter från tak vid rivningsarbete TEKNISK KONSULTVERKSAMHET BYGG 24-okt Scenarbetare 57 Västra Götaland Blodförgiftning efter slag mot armbåge DRIFT AV TEATRAR, KONSERTHUS O.D. 29-okt Skogsarbetare 61 Östergötland Överkörd av grävmaskin ODLING AV SPANNMÅL (UTOM RIS) 02-nov Fiskare 61 Västra Götaland Hittad drunknad vid båten ÖVRIGT SALTVATTENFISKE 18-nov Terminalarbetare 21 Jönköping Påkörd av en lastbil MAGASINERING OCH VARULAGRING 24-nov Däckmontör 34 Stockholm Däck exploderar vid uppvärmning av fälg DÄCKSERVICE 24-nov Skogsarbetare 61 Dalarna Fallande träd SKOGSFÖRVALTNING 04-dec Resemontör 41 Västra Götaland Frontalkrock med lastbil BYGGNADSSNICKERIARBETEN 05-dec Transformatortekniker 49 Skåne Exploderande transformator REPARATION AV ELAPPARATUR 12-dec Personlig assistent 50 Östergötland Kollision med lastbil FOLKHÖGSKOLEUTBILDNING 17-dec Lastbilschaufför 77 Västernorrland Kollision mellan pick-up och timmerbil VÄGTRANSPORT, GODSTRAFIK 20-dec Djurskötare 30 Södermanland Inne i ensilagesilo när maskin startade MJÖLKPRODUKTION 22-dec Anläggningsmaskinförare 75 Kalmar Hjullastare föll nerför slänt i en grusgrop PARTIHANDEL MED DIV ÖVR MASKINER 27-dec Entreprenör 53 Västerbotten Drunknade då isen brast under skotern TAKARBETEN AV PLÅT 2

6 Övriga (ingår ej i arbetskraften) 27-feb Sjukpensionär 30 Södermanland Fastnar i utfodringsmaskin UPPFÖDNING AV ANDRA NÖTKREATUR 20-maj Värnpliktig 19 Stockholm Vådaskott under övning MILITÄRT FÖRSVAR 22-maj Polsk svetsare 46 Västerbotten Faller från värmeverket FÖRSÖRJNING AV VÄRME OCH KYLA 10-jun Kolloledare 24 Dalarna Drunknad. Hittades livlös i vattnet på kollo PERSONALFÖRVALTNING 10-jul Besättningsman Ihjälklämd i dörr på fartyg 29-nov Värnpliktig Västra Götaland Påkörd av bil på fritid MILITÄRT FÖRSVAR 3

7 Struktur för Svensk näringsgrensindelning 2007 på 2-siffernivå. Läs mer på 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill 02 Skogsbruk 03 Fiske och vattenbruk 05 Kolutvinning 06 Utvinning av råpetroleum och naturgas 07 Utvinning av metallmalmer 08 Annan utvinning av mineral 09 Service till utvinning 10 Livsmedelsframställning 11 Framställning av drycker 12 Tobaksvarutillverkning 13 Textilvarutillverkning 14 Tillverkning av kläder 15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 16 Tillverkning av trä och varor av trä; kork, rotting o.d. utom möbler 17 Pappers- och pappersvarutillverkning 18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel 22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 24 Stål- och metallframställning 25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 27 Tillverkning av elapparatur 28 Tillverkning av övriga maskiner 29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 30 Tillverkning av andra transportmedel 31 Tillverkning av möbler 32 Annan tillverkning 33 Reparation och installation av maskiner och apparater 35 Försörjning av el, gas, värme och kyla 36 Vattenförsörjning 37 Avloppsrening 38 Avfallshantering; återvinning 39 Sanering, efterbehandling av jord och vatten samt annan verksamhet för föroreningsbekämpning 41 Byggande av hus 42 Anläggningsarbeten 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 45 Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar 46 Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 47 Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 49 Landtransport; transport i rörsystem

8 50 Sjötransport 51 Lufttransport 52 Magasinering och stödtjänster till transport 53 Post- och kurirverksamhet 55 Hotell- och logiverksamhet 56 Restaurang-, catering- och barverksamhet 58 Förlagsverksamhet 59 Film-, video- och tv-programverksamhet, ljudinspelningar och fonogramutgivning 60 Planering och sändning av program 61 Telekommunikation 62 Dataprogrammering, datakonsultverksamhet o.d. 63 Informationstjänster 64 Finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet 65 Försäkring, återförsäkring och pensionsfondsverksamhet utom obligatorisk socialförsäkring 66 Stödtjänster till finansiella tjänster och försäkring 68 Fastighetsverksamhet 69 Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet 70 Verksamheter som utövas av huvudkontor; konsulttjänster till företag 71 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 72 Vetenskaplig forskning och utveckling 73 Reklam och marknadsundersökning 74 Annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 75 Veterinärverksamhet 77 Uthyrning och leasing 78 Arbetsförmedling, bemanning och andra personalrelaterade tjänster 79 Resebyrå- och researrangörsverksamhet och andra resetjänster och relaterade tjänster 80 Säkerhets- och bevakningsverksamhet 81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 82 Kontorstjänster och andra företagstjänster 84 Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 85 Utbildning 86 Hälso- och sjukvård 87 Vård och omsorg med boende 88 Öppna sociala insatser 90 Konstnärlig och kulturell verksamhet samt underhållningsverksamhet 91 Biblioteks-, arkiv- och museiverksamhet m.m. 92 Spel- och vadhållningsverksamhet 93 Sport-, fritids- och nöjesverksamhet 94 Intressebevakning; religiös verksamhet 95 Reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar 96 Andra konsumenttjänster 97 Förvärvsarbete i hushåll 98 Hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk 99 Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d.

Händelse i samband med dödsolyckor 2010 Datum Yrke Ålder Län Händelse Bransch

Händelse i samband med dödsolyckor 2010 Datum Yrke Ålder Län Händelse Bransch 2010 Händelse i samband med dödsolyckor 2010 Datum Yrke Ålder Län Händelse Bransch 25 jan Lastbilschaufför 53 Västernorrland Kör in i stillastående lastbil 49410 VÄGTRANSPORT, GODSTRAFIK 28 jan Rekonditionerare

Läs mer

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden Kartor och statistik redovisning av branschförändringar på den svenska en Bilaga till Arbetsmarknad i förändring, 2011:12 Kunskapsöversikt Rapport 2011:12B Kunskapsöversikt Kartor och statistik redovisning

Läs mer

Kvinnor och män i näringslivet 2013

Kvinnor och män i näringslivet 2013 Kvinnor och män i näringslivet 2013 Kvinnor och män i näringslivet 2013 Statistiska centralbyrån 2013 Women and men in enterprice 2013 Statistics Sweden 2013 Producent Producer SCB, Befolkning och välfärd

Läs mer

Handbok för inrapportering av avbrottsdata per uttagspunkt

Handbok för inrapportering av avbrottsdata per uttagspunkt Handbok - version 5.0 2015-02-20 Handbok för inrapportering av avbrottsdata per uttagspunkt inför inrapportering av avbrott avseende år 2014 enligt EIFS 2013:2 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03

Läs mer

Om undersökningen. Vilka företag ingår i enkätundersökningen?

Om undersökningen. Vilka företag ingår i enkätundersökningen? Om undersökningen Syfte och användning Statistiken över Industrins varuproduktion (IVP) beskriver värdet och mängden av de varor, och därtill sammanhörande tjänster, som den svenska industrin producerat

Läs mer

Specialisation and concentration within the municipal business economy 2008. Ulf Johansson, SCB, tfn 019-17 68 74, ulf.johansson2@scb.

Specialisation and concentration within the municipal business economy 2008. Ulf Johansson, SCB, tfn 019-17 68 74, ulf.johansson2@scb. NV 19 SM 1003 Specialisering och koncentration inom kommunernas näringsliv 2008 Specialisation and concentration within the municipal business economy 2008 I korta drag Mest koncentrerade näringslivet

Läs mer

Rapporteringsanvisningar för statistiken över kreditbeståndet 2010

Rapporteringsanvisningar för statistiken över kreditbeståndet 2010 Rapporteringsanvisningar för statistiken över kreditbeståndet 2010 i bruk fr.o.m. 30.6.2010 30.6.2010 1 INNEHÅLL 1 RAPPORTERINGSANVISNINGAR... 2 1.1 TABELL 1: KREDITER EFTER KREDITTAGARSEKTOR... 3 1.2

Läs mer

Rapporteringsanvisningar för uppgifter om kreditbeståndet 2015

Rapporteringsanvisningar för uppgifter om kreditbeståndet 2015 1(16) Rapporteringsanvisningar för uppgifter om kreditbeståndet 2015 2(16) INNEHÅLL 1 RAPPORTERINGSANVISNINGAR... 3 Leverans av uppgifter... 3 Förändringar i verksamheten... 3 Ifyllande av blankettuppgifter...

Läs mer

39 SNI 2007 ny svensk näringsgrensindelning. Tillägg 100201.

39 SNI 2007 ny svensk näringsgrensindelning. Tillägg 100201. Sven Wimnell 050203+100201+100211: SNI 2002+2007. Och antalet arbetsställen 1999. Inlagda i SW-klassifikationssystem. http://wimnell.com/omr40q.pdf Innehåll: sid 2 Antal arbetsställen 1998 enligt SNI,

Läs mer

Register: Inrikeshandelsregistret - omsättning

Register: Inrikeshandelsregistret - omsättning Register: Inrikeshandelsregistret - omsättning 1 Statistikansvarig: Statistiska centralbyrån (SCB) Statistikprodukt: Inrikeshandelsstatistik Kontaktperson: Daniel Lennartsson, tel: 019-17 64 29, e-post:

Läs mer

Brister i kunskap och tillämpning av systematiskt arbetsmiljöarbete

Brister i kunskap och tillämpning av systematiskt arbetsmiljöarbete Brister i kunskap och tillämpning av systematiskt arbetsmiljöarbete -baserad på Arbetsmiljöverkets Nulägesundersökning SAM 2012 Arbetsmiljöverkets analysrapport 2013:1 1 Sammanfattning Denna studie är

Läs mer

Presentationstext Industrins varuproduktion (IVP) Registertyp survey, totalundersökning. Första tid 2002 Referenstid Bokslutsår

Presentationstext Industrins varuproduktion (IVP) Registertyp survey, totalundersökning. Första tid 2002 Referenstid Bokslutsår Register: Industrins varuproduktion (IVP) 1 Statistikansvarig: Statistiska centralbyrån (SCB) Statistikprodukt: Industrins varuproduktion (IVP) Kontaktperson: Caisa Bergman, tel: 019-17 64 46, e-post:

Läs mer

sjukfrånvaro och sjuknärvaro Tunga lyft och annat kroppsligt tungt arbete Arbetsmiljöförhållanden, besvär,

sjukfrånvaro och sjuknärvaro Tunga lyft och annat kroppsligt tungt arbete Arbetsmiljöförhållanden, besvär, INFORMATION OM UTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD 2005:1 Tunga lyft och annat kroppsligt tungt arbete Arbetsmiljöförhållanden, besvär, sjukfrånvaro och sjuknärvaro I N F O R M A T I O N OM UTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD

Läs mer

Avdelningen för juridik

Avdelningen för juridik Avdelningen för juridik SAMMANSTÄLLNING 2013-02-13 Domar och godkända strafförelägganden i arbetsmiljömål 2012. Förklaringar till förkortningar, begrepp mm och liten arbetsmiljörättslig ordlista finns

Läs mer

Indelningar och anvisningar för kreditstatistiken

Indelningar och anvisningar för kreditstatistiken Indelningar och anvisningar för kreditstatistiken 1.1.2009 1.1.2009 1(22) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNT...2 1.1. INLEDNING...2 1.2. KLASSIFICERINGSURVAL...2 2. INDELNINGAR...3 2.1. SEKTORINDELNING (S)...3

Läs mer

Primära tjänster Kategori nr Ämne CPV-referensnummer 1 Underhålls- och reparationstjänster

Primära tjänster Kategori nr Ämne CPV-referensnummer 1 Underhålls- och reparationstjänster 40 1531/2011 Primära tjänster Kategori nr Ämne CPV-referensnummer 1 Underhålls- och reparationstjänster Bilaga A 50000000-5, från 50100000-6 till 50884000-5 (utom 50310000-1 till 50324200-4 och 50116510-9,

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:13) om ackreditering av organ som certifierar ledningssystem Ändring införd:

Läs mer

SNI2007, Uppslagstext, Alfabetiskt sorterad 2015-01-09

SNI2007, Uppslagstext, Alfabetiskt sorterad 2015-01-09 SNI2007, Uppslagstext, Alfabetiskt sorterad 2015-01-09 SNI2007 Uppslagstext SNI2007 Uppslagstext sid 1 52290 3 parts logistik, transport 2015-01-09 sid 2 4 h föreningar 2015-01-09 sid 3 47713 47712 47772

Läs mer

Hitta nya kunder PARADGUIDEN 2014

Hitta nya kunder PARADGUIDEN 2014 Hitta nya kunder PARADGUIDEN 2014 Nå rätt befattningshavare och företag vi hjälper dig att hitta din målgrupp Varsågod, här är Paradguiden för 2014 ditt verktyg för att hitta nya kunder. Parad är vårt

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Sven Wimnell 020202: Samhällsplaneringens problem

Sven Wimnell 020202: Samhällsplaneringens problem Sven Wimnell 020202: Samhällsplaneringens problem Mänskliga verksamheter som formar framtiden. Innehåll: Sid 2-3 Tabeller med mänskliga verksamheter. 4-6 Antalet arbetsställen. 7-10 Förvärvsarbetande efter

Läs mer

Innehåll Årsenkät om utrikeshandel med tjänster... 3 Återsändning av enkäten... 3 Allmänt om att fylla i enkäten... 3 Schemalagd

Innehåll Årsenkät om utrikeshandel med tjänster... 3 Återsändning av enkäten... 3 Allmänt om att fylla i enkäten... 3 Schemalagd Innehåll Årsenkät om utrikeshandel med tjänster... 3 Återsändning av enkäten... 3 Allmänt om att fylla i enkäten... 3 Schemalagd tjänstebeskrivning... 4 GLOBAL TILLVERKNING OCH HANDEL... 4 FÖRMEDLINGSHANDEL

Läs mer

Soliditet firar årets diamantföretag

Soliditet firar årets diamantföretag Soliditet firar årets diamantföretag Ratingfördelning i procent på samtliga Sveriges 934 522 aktiva företag 60% 50% 40% 30% 20% 10% 3,13 Högsta kreditvärdighet AAA 18,34 god kreditvärdighet AA 50,27 Kreditvärdig

Läs mer

Svensk a välfärdsstrukturer

Svensk a välfärdsstrukturer 24 Individer och gemenskaper Svensk a välfärdsstrukturer Sunderby sjukhus, Luleå/Boden, Norrbottens läns landsting. När politiker använder begreppet välfärd betyder det oftast vård, skola och omsorg. Välfärds

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Priser och konsumtion

Priser och konsumtion Statistisk årsbok 2008 Sida Page Prices and consumption 390 392 Prices and consumption 393 393 Konsumtionen av livsmedel Consumption of food 395 394 Levnadskostnadsindex (juli 1914 = 100) Cost-of-living

Läs mer

Branschstruktur och definitioner

Branschstruktur och definitioner Branschstruktur och definitioner Industry Supersector Sector Subsector Definition 0001 Olja och gas 0500 Olja och gas 0530 Olje- och gasproducenter 0533 Prospektering och produktion Företag som arbetar

Läs mer

En kvartalstidskrift om arbetsmiljöforskning, 1/2015

En kvartalstidskrift om arbetsmiljöforskning, 1/2015 Foto: Hans Ekestang En kvartalstidskrift om arbetsmiljöforskning, 1/2015 De två förolyckade vid bygget i Hjorthagen var anställda av olika polska underleverantörer. Dödsolyckan hade kunnat undvikas Foto:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd; SFS 1998:899 Utkom från trycket den 14 juli 1998 utfärdad den 25 juni 1998. Regeringen föreskriver 1 följande. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Godstransporter i Sverige redovisning av ett regeringsuppdrag. Rapport 2012:7

Godstransporter i Sverige redovisning av ett regeringsuppdrag. Rapport 2012:7 Godstransporter i Sverige redovisning av ett regeringsuppdrag Rapport 2012:7 Godstransporter i Sverige redovisning av ett regeringsuppdrag Rapport 2012:7 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm

Läs mer