Verksamhetsberättelse året 2014 för Stiftelsen Strindbergsmuseet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse året 2014 för Stiftelsen Strindbergsmuseet"

Transkript

1 1 Verksamhetsberättelse året 2014 för Stiftelsen Strindbergsmuseet

2 2 Innehåll Kort beskrivning av Strindbergsmuseets uppdrag 3 Styrelse och personal 4 Ekonomi 6 Övrig gemensam verksamhet 6 Verksamhetsberättelse för Strindbergsmuseet Sammanfattning 7 Viktiga händelser 8 Samlingarna 8 Publikt arbete Utställningar 9 Programverksamhet 10 Pedagogik och visningar 11 Besökare 12 Fastighet 13 Verksamhetsberättelse för Strindbergs Intima teater Sammanfattning 14 Målsättning 15 Organisation 15 Statistik 16 Ekonomi 16 Hyra 16 Publikarbete och biljettförsäljning 16 Marknadsföring av barnteater 17 Publikationer 17 Strindbergs Intima teaters vänner 17 Genomförd verksamhet på Strindbergs Intima teater

3 3 Verksamhetsberättelse året 2014 för Stiftelsen Strindbergsmuseet Styrelsen för Stiftelsen Strindbergsmuseet får härmed avge berättelse om stiftelsens förvaltning samt museets och teaterns verksamhet under Kort beskrivning av Strindbergsmuseets uppdrag Strindbergsmuseet skapades 1973 genom beslut av Stockholms Stadsfullmäktige. Stiftare är Stockholms stad, Nordiska museet och Strindbergssällskapet. I stiftelsen ryms också Strindbergs intima teater. Syftet för museet är enligt stiftelseurkunden, godkänd av Kommunalfullmäktige 18/ (Kommunal författningssamling för Stockholm 1972 nr 59): 4 Stiftelsen skall ha till ändamål att genom permanenta och tillfälliga utställningar samt fortlöpande dokumentation belysa August Strindbergs verk samt upplåta lokaler till forskning och annan verksamhet i detta syfta. Detta innebär att museet genom Kommunens/Stadens beslut ska ha både basutställning samt kortare utställningar. Det ingår också i uppdraget att samla och dokumentera bl. a. föremål, fotografier, dokument samt förvara/magasinera dessa på ett säkert sätt i enlighet med museistandard. Men också att bedriva forskningsservice, såsom att bereda tillgång till forskningsbiblioteket, svara på frågor m m. I övrigt att ordna föredrag och program för att belysa August Strindbergs verk, men också det sammanhang Strindberg verkade i och tolkas ifrån.

4 4 Styrelse Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning. Ordinarie ledamöter Rasmus Jonlund, Ordförande. Utsedd av Stockholms kulturnämnd (fr.o.m ) Louise Edlind-Friberg. Ordförande. Utsedd av Stockholms kulturnämnd (t.o.m ). Ingemar Josefsson. Vice ordförande. Utsedd av Stockholms kulturnämnd. Birgitta Persson. Utsedd av Stockholms kulturnämnd. Sofia Strandvik. Utsedd av stiftelsen Nordiska museet. Katarina Ek-Nilson. Utsedd av Strindbergssällskapet (fr.o.m ). Marianne Landqvist. Utsedd av Strindbergssällskapet (t.o.m ). Ersättare Agnes Koson. Utsedd av Stockholms kulturnämnd. Birgit Friggebo. Utsedd av Stockholms kulturnämnd. Marja Sandin-Wester. Utsedd av Stockholms kulturnämnd Susanna Janfalk. Utsedd av stiftelsen Nordiska museet. Jan Billgren. Utsedd av Strindbergssällskapet. Adjungerade Lars Ilshammar. Representant för Kungliga biblioteket. Ann-Charlotte Backlund. Representant för Stockholms Stadsmuseum. Ture Rangström. Strindbergs Intima teater. Stefan Bohman. Strindbergsmuseet. Erik Höök. Strindbergsmuseet. Personalrepresentant Camilla Larsson. Intendent. Revisorer Johan Nilsson. Utsedd av Stockholms kulturnämnd. Elisabeth Alm. Utsedd av Strindbergssällskapet och Nordiska museet Patrik Zettergren. Auktoriserad revisor. Fyrtornet. Utsedd av ovanstående revisorer. Styrelsen har under året haft 6 protokollförda sammanträden. Verkställande sekreterare i styrelsen har varit Stefan Bohman t.o.m och Erik Höök fr.o.m Som protokollförare har verkat Erik Höök och Camilla Larsson Styrelsen har haft ett arbetsutskott bestående av Rasmus Jonlund, Ingemar Josefsson, Stefan Bohman (t.o.m ), Erik Höök (fr.o.m ) och Ture Rangström. Personal museet Stefan Bohman. 100 %. Museichef. T.o.m Erik Höök. 100 %. Förste intendent, t.f. museichef fr.o.m Camilla Larsson. 100 %. Intendent Stina Olsson. 1/1-30/11 75 %, 1/12-31/ %. Byråassistent Ingela Lundahl. 100 %. Museiassistent Mats Norberg. 50% Museitekniker Nina Nelson. 50 %. Pedagog

5 5 Timanställd personal (reception respektive pedagogik) Carl-Johan Askelöf,Linda Enoksson, Julia Falk, Lina Håkansson, Joel Johansson, Anna Ramberg, Elide Caruso, Caroline Nauckhoff. Kommentar till personal Museichef Stefan Bohman slutade 31 augusti. Ny museichef, Lina Gatte Redin, tillträdde 2 februari Under tiden har 1:e intendent Erik Höök tjänstgjort som t.f. museichef. En tjänst har alltså varit vakant under perioden september t.o.m. januari. Personal teatern Ture Rangström. 100 %, teaterchef och konstnärlig ledare Katharina Lind. 100 %, producent Marie-Louise Jaensson Björkén, timanställd ekonomiassistent Timanställd personal kassa Johanna Holmström, Maja Björkqvist, Sissela Medici, Siri Rembe, Sally Backström Thunström, Monica Lauritzen, Stina Gunnarsson, Eva Strandin Skådespelare/artister Ulf Drakenberg, Tuvalisa Rangström, Mathias Lafolie, Sara Turpin, Inga Landgré, Åsa Norman Kumlien, Kajsa Larsson, Siv Molin Glans, Agneta Hjelm, Marianna Blomberg, Sören Brunes, Görel Crona, Gunnel Lindblom, Anita Wall, Inga Edwards, Petra Hellberg, Sanna Nyström, Lena S. Karlsson, Peter Ågren, Lolo Amble, Rolf Skoglund, Anders Ahlbom Tekniker Elisabet Larsson, Hopman Koosje Wolke, Olle Axén, Jonathan Winbo, Henrik Björlin

6 6 Ekonomi Grundanslagen Stiftelsen Strindbergsmuseet har fått grundanslag enligt följande: Strindbergsmuseet erhöll från Kulturdepartementet , samma grundanslag som föregående år. Museet erhöll från Stockholms stad vilket även det är samma belopp som föregående år. Strindbergsmuseet fick under 2013 som sponsormedel om dollar från Pro Suede Foundation för arbetet med en utställning om Ingmar Bergman, Strindberg och Ibsen. Medlen har använts under 2014 för utställningen Regi Bergman. Strindberg och Ibsen. På scen och bakom kulisserna. Strindbergs Intima teater har som grundanslag för 2014 erhållit kronor från Statens kulturråd. Stockholms stads kulturförvaltning har tilldelat teatern ett grundanslag - eller Kulturstöd som det kallas - belöpande på kronor. Därtill har kommunen bidragit med kronor avsedda för renovering av teatersalongen och uppdatering av scenteknisk utrustning. Kommentar till årsredovisningen Stiftelsen redovisar för 2014 negativt eget kapital med kronor vid utgången av räkenskapsåret. Stiftelsen äger dock betydande övervärden i bostadsrätter, vilka bedöms överstiga stiftelsens negativa egna kapital med betydande marginal. Övrig gemensam verksamhet 2014 Samordning Tillsammans verkar Strindbergsmuseet och Strindbergsteatern inom ramarna för vetenskap, konst och folkbildning med uppdraget att främja kännedomen om August Strindberg och hans liv och verk. Teatern och museet har samordnat vissa publika verksamheter De verksamheter som bedrivits av museet respektive teatern beskrivs nedan, under verksamhetsberättelserna för vardera institutionen. Museet och teatern deltar gemensamt i regelbundna AU-möten där man rapporterar om och vid möjliga fall samplanerar verksamheten. En del av administrationen, t ex arbetet inför bokslutet, sker också gemensamt.

7 7 Verksamhetsberättelse för Strindbergsmuseet året 2014 Sammanfattning Museet har under 2014 bedrivit en varierad publik verksamhet med utställningar, föredrag och visningar. En målsättning med museets tillfälliga utställningar är att fördjupa olika aspekter som behandlar Strindberg och/eller litteratur. Dessa utställningar måste inte ha Strindberg som centrum utan målet är att bredda museet så att vi också kan belysa litteratur i allmänhet. Härav de senaste tillfälliga utställningarna om Barnböcker i Strindbergs kvarter respektive Ingemar Bergmans teateruppsättningar. Vi vill också med tillfälliga utställningar försöka attrahera en publik som kanske inte primärt kommer till museet för basutställningen eller lägenhetens skull. Årets stora utställningssatsning var Regi Bergman. Strindberg, Ibsen på scen och bakom kulisserna. Detta var ett mycket lyckat samarbete med Scenkonstmuseet, Dramaten och Stiftelsen Ingmar Bergman. Regiböcker, brev, dräkter, repetitionsfilmer, som tidigare inte visats ställdes ut och visades, några för första gången. Bergmanutställningen är tänkt att vandra under senare delen av Kontakter håller nu på att tas med USA som första anhalt för vandring till universitet, bibliotek och andra kulturinstitutioner, bl a i Kalifornien. Museet har genomfört en mängd programpunkter såsom föreläsningar, seminarier, uppläsningar m.m., ofta i anslutning till basutställningen eller de tillfälliga utställningarna. Här har museet samarbetat med bl. a. ABF och Strindbergssällskapet. Museet får här möjlighet att mer precist nå olika publikgrupper. Fokus på årets föreläsningar har varit skandinavisk litteratur. Bl.a. har föredrag hållits om Edith Södergran, Dagny Juel, Björnstjerne Björnson och Henrik Ibsen. Museet upplevde under 2013 en viss nedgång av skolklasser. Under 2014 ökade dock antalet besök från högstadiet och gymnasiet. Även visningarna för pensionärer ökade i antal. Däremot minskade besöksantalet i sin helhet med 540 personer under Minskningen har huvudsakligen skett i kategorin fria besökare. En förklaring är att museet 2013 hade ett samarbete med Bonniers konsthall, Minneskonst, där konsthallsbesökarna fick fri entré på Strindbergsmuseet. Under 2014 beslutade bostadrättsföreningen Blå tornet att fastigheten, i vilken museet är inrymt, kommer att genomgå en total stamrenovering, något som inte skett tidigare. Med tanke på att flera vattenskador har inträffat de senaste åren, är stambytet högst motiverat. Att byta stammar i ett hus från 1907 är emellertid ingen okomplicerad historia.

8 8 Byggnaden är ett statligt byggnadsminne, men även blåklassad enligt Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering, där blått är den högsta klassen som omfattar synnerligen kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Det innebär att de arbeten som utförs i fastigheten måste ske med största omsorg och hänsyn till skyddsföreskrifterna och ibland även under övervakning av antikvarisk expertis. Museet har haft en fortlöpande dialog med styrelsen i bostadsrättsföreningen, liksom med byggnadsantikvarier på Stockholms stadsmuseum och på Länsstyrelsen. Viktiga händelser under 2014 Strindbergsmuseet har Visat utställningen Regi Bergman. Strindberg, Ibsen på scen och bakom kulisserna i samarbete med Dramaten, Scenkonstmuseet och Stiftelsen Ingmar Bergman. Blivit nominerade till Årets museum. Utvecklat nya pedagogiska projekt för barn och ungdom: Vad är det som låter och En timme hos Strindberg. Planerat för stambyte i fastigheten Vingråen 35. Tagit fram evakuerings- och bevarandeplaner för samlingar och arkiv. Arrangerat programverksamhet såväl på museet som externt i Stockholm och övriga landet Samarbetat aktivt med andra institutioner som Barnboksinstitutet, Dramaten, Stiftelsen Ingmar Bergman Haft representation i styrelser för bl. a. svenska ICOM som SMI. Tagit fram nytt arkivredovisningssystem. Vunnit Statyjakten i konkurrens med Stockholms museer. Samlingarna Föremål Större delen av föremålssamlingarna förvaras i magasinslokaler hyrda av svensk Museitjänst i Tumba. Under året har uppordning av föremålen i magasinet fortsatt. Museet samling av kulturhistoriska föremål upptar ca 550 nummer. I Tumba finns också museets teaterhistoriska arkiv med teaterprogram- och affischer. Denna samling är uppordnad men ännu ej katalogiserad. Under året har museets föremålssamlingar fortsatt att digitaliseras. Samlingen är sökbar över Internet. Museet har fått följande gåva: Oljemålning föreställande Strindbergs dotter Karin Smirnoff

9 9 Arkiv och bibliotek Strindbergsmuseets arkiv och bibliotek har utnyttjats flitigt för research, konstnärligt och journalistiskt arbete o dyl. Tidningar, förlag, forskare, privatpersoner m fl har beställt bilder från museet. Museets digitala bildarkiv omfattar ca 9000 bilder. Biblioteket har utökats med 23 nya titlar under året och omfattar drygt 7000 volymer. Pressklippsarkivet har under 2014 ökat med 1750 klipp. Ett nytt processorienterat informationsredovisningssystem (PIR) har antagits under året av Stockholms stadsarkiv. Det nya systemet implementeras under Publikt arbete Utställningar Karlsson, Sventon och de andra. Barnböcker i Strindbergs kvarter Utställningen öppnade under 2013 och stod till 26 februari Utställningen var ett samarbete med Svenska Barnboksinstitutet. Utställningen vände sig till barn och ungdomar. Regi Bergman. Strindberg och Ibsen. På scen och bakom kulisserna Utställningen skildrar Ingmar Bergmans förhållande till två av världens största dramatiker, som han ständigt återkom till under en 60-årig karriär. I foton, filmer, dräkter, regiböcker, scenskisser m m skildras hur Bergman tolkar Ett drömspel, Spöksonaten, Fröken Julie, Gengångare, Peer Gynt m fl pjäser. En resa i teaterhistorien. Utställningen är ett samarbete med Dramaten, Stiftelsen Ingmar Bergman samt Musik- och teatermuseet. Utställningen finansieras i till största delen av Osher Pro Suecia Foundation. Efter att utställningen stängt kommer den att gå på turné, huvudsakligen i USA. Basutställningen Strindberg i centrum producerades i anslutning till jubileumsåret 2012, men är fortfarande, vid sidan av lägenheten, central för museets publika verksamhet. Det är bl a till den som mycket av skolvisningarna centreras. Strindbergs bostad är den andra basen för museets hela verksamhet. Under 2014 har skyddsväggen i arbetsrummet byggts om för att få plats med fler besökare. Gåsmiddagen hos Strindberg Strindbergs hade traditionellt gåsmiddagar i lägenheten. En sådan har vi rekonstruerat med en dukning på Strindbergs bord i hans sal av en hel måltid, bestående av gås med krås, svartsoppa, potatis m m i exakta silikonkopior utförda av Johanna Telander och Ingrid Pling Olsson. Den invigdes i november Tanken är att bordet i även kommande å ska dukas vid mårtenstid.

10 10 Programverksamhet Strindbergsmuseet har under året haft följande publika program. Mackluncherna fick ett systerprogram, Fika med Strindberg. Merparten av föredragen under 2014 har varit med förtäring och hamnar under kategorin övriga program. Föredrag 13/2 Föredrag med Alexandra Borg om Stockholm i litteraturen, Samarr. med Samfundet S:t Erik Teater/musik 11/11 Musikprogram med Les Issambres Strindbergstonsättningar Övriga program (Föredrag med förtäring, vernissager, medlemssammankomster, externa föredrag m m) 10/1 Uppläsning av Nina Nelson, En timme hos Strindberg, pedagogiskt projekt med Kärrtorps gymnasium 22/1Möte för Strindbergssällskapets medlemmar 8/2 Macka med Strindberg, Stefan Bohman om Gustav Vasa 20/2 Macka med Strindberg, Camilla Larsson om Bröderna Brandes 8/3 Fika med Strindberg, Erik Höök och Nina Nelson om Björnstjerne Björnson 20/3 Macka med Strindberg, Stefan Bohman om Sven Hedin 31/3 Stefan Bohman höll föredrag om personmuseer, för museinätverk i Köpenhamn 5/4 Fika med Strindberg, Camilla Larsson och Nina Nelson om Dagny Juel 8/4 Föredrag av Stefan Bohman på Riksförbundet Sveriges Museers vårmöte 24/4 Vernissage av utställningen Regi Bergman. Strindberg och Ibsen på scen och bakom kulisserna 26/4 Stockholms Kulturnatt, öppet med fri entré och visningar 8/5 Macka med Strindberg, Erik Höök om Leffler, Benedictson m fl 14/5 Stefan Bohman höll föredrag på Statens musikverk Strindbergssällskapets årsmöte 22/5 Stefan Bohman höll föredrag på Uppsala universitet om personmuseer 24/6 Stefan Bohman höll föredrag på Saxå kammarmusikfestival 6/8 Stefan Bohman höll föredrag på Göteborgs stadsmuseum om personmuseer 18/9 Macka med Strindberg, Erik Höök om Henrik Ibsen 26/9 Camilla Larsson föredrag på Bok- & Biblioteksmässan i Göteborg om Dagny Juel 4/10 Fika med Strindberg, Bengt Wanselius om Ingmar Bergman på Dramaten 16/10 Macka med Strindberg, Camilla Larsson om Strindbergs måleri 18/10 Fika med Strindberg, Leif Zern om Bergman, Ibsen och Strindberg på teatern 5/11 Installation av dukning av gåsmiddag i Strindbergs matsal

11 11 8/11 Fika med Strindberg, Erik Höök om Strindberg och maten 15/11 Fika med Strindberg, Agneta Rahikainen om Edith Södergran 23/11 Goda grannar-dagen, ett samarbete mellan fem museer och tidningen Vi i Vasastan Fika med Strindberg, David Gedin om Strindberg i serieform Webb och sociala medier Museets webbplats är ett viktigt verktyg i museets kommunikation. Men den är också en viktig plats för att inhämta fakta och information. Museets samlingar är till stor del sökbara via hemsidan. Museets aktivitet på Facebook har fortsatt att växa under året. Pedagogik och visningar Gruppvisningar Under året har museet tagit emot 168 bokade grupper för visning av August Strindbergs bostad och bibliotek. Av dessa grupper är 121 från grundskolan och gymnasiet, 14 vuxenstuderandegrupper,15 pensionärsgrupper och 18 övriga. Nya pedagogiska projekt: Satsningar på barn- och ungdomsverksamheter Museet har under 2014 utvecklat två nya pedagogiska projekt vid sidan av den ordinarie barnoch ungdomsverksamheten: Skrivarstugor för gymnasiet Under 2014 gjorde museet en pilotverksamhet som gick ut på att gymnasieklasser fick en visning av museet. Utifrån denna skulle de sedan i skolan skriva varsin text inspirerad av visningen och/eller Strindberg i allmänhet. Dessa texter skickades till museet som gjorde ett urval av ca hälften. Klassen kom sedan tillbaka till museet där en skådespelare läste upp de utvalda texterna inför hela klassen. Detta föll mycket väl ut, intresset var minst sagt stort. Under 2015 kommer denna verksamhet att fortsätta i större skala. Specialvisningar för förskole och lågstadieelever Strindbergsmuseets blev uppmärksammat för utställningen Karlsson, Sventon och de andra. Barnböcker i Strindbergs kvarter. I samband med utställningen prövade vi att ha visningar för förskolebarn. Det visade sig då att även Strindbergs lägenhet fascinerade och fångade deras uppmärksamhet, inte minst med de inspelade ljuden. Utifrån den fascinationen kunde man berätta både om Strindberg, och hur det var att bo på detta sätt förr. Ljudsättningen är också ett led i att göra miljön mer tillgänglig för t ex personer med synnedsättning eller lässvårigheter. Erfarenheten från utställningen ledde till att museet utarbetade ett nytt koncept för visningar för förskole och lågstadieelever: Vad är det som låter? Besök Strindberg och hans ljudvärld. Denna erfarenhet kommer att utvecklas under 2015 och flera förskole- och lågstadiegrupper kommer att bjudas in för visningar på Strindbergsmuseet. Det blir en helt ny publik vi förhoppningsvis kan få i högre grad än tidigare till museet. En stor utmaning för ett museum där snittåldern på besökarna är relativt hög.

12 12 Allmänna visningar Fyra gånger i veckan, torsdag-söndag, har August Strindbergs bostad och bibliotek visats för museets besökare, utan förhandsbokning. Under juli och augusti och ibland i samband med större helger har visningar ägt rum även tisdagar och onsdagar. Under juli och augusti har dessutom visningar genomförts på engelska. Totalt antal allmänna visningar 146 stycken, med sammanlagt 696 personer. Besökare Museet har under året varit öppet tisdag-söndag (jan-jun, sep-dec), tisdag-söndag (jul-aug). Antalet öppettimmar var 24 tim./vecka jan-jun och sep-dec och 36 tim./vecka jul-aug. Strindbergs eget bibliotek på vinden har visats under helger och i samband med allmänna och förbokade visningar. Besöksstatistik ströbesökare: vuxna pensionärer studerande barn/ungdom fria stockholmskort sthlmskort barn sthlm à la carte kulturarvskort vuxen k-arvskort pens/stud summa ströbesökare bokade grupper: vuxna åk gymnasium vuxenstuderande pensionärer summa bokade grupper program: föredrag musik/teater övriga program summa program TOTAL

13 13 Kommentar till besökssiffrorna Strindbergsmuseet hade 541 besökare färre 2014 än Tappet har huvudsakligen skett i kategorin fria besökare. Detta förklaras av museet under 2013 hade ett samarbete med Bonniers konsthall, Minneskonst, där konsthallsbesökarna fick fri entré på Strindbergsmuseet. Även i kategorin barn och ungdom är besökarna färre. Det i sin tur beror på att museet 2013 hade en riktad barnutställning med barnböcker i Strindbergs kvarter. Bortfallet kompenseras dock av att antalet skolungdomar i åk 9 och gymnasiet ökat i motsvarande grad. Även antalet pensionärer har ökat. Information och marknadsföring Samarbete med OpusEtt för kontinuerlig annonsering i dagspress. Speciella informationsblad har under året skickats till Samfundet S:t Erik och Svensklärarföreningen. Strindbergsmuseet deltog i januari vid Skola + Museum = Sant, en lärarkväll på Tekniska museet. Samarbete med tidningen Vi i Vasastan och Konsumentföreningen KF. Samarbeten med andra museer och institutioner Strindbergsmuseet samarbar med Dramatiska teatern, Teater- och musikmuseet samt Stiftelsen Ingemar Bergman med utställningen om Ingemar Bergmans teateruppsättningar av Strindberg och Ibsen. Strindbergsmuseet hade ett nära samarbete med Svenska barnboksinstitutet inför utställningen Karlsson, Sventon och de andra. Barnböcker i Strindbergs kvarter Stefan Bohman har deltagit regelbundet i Museichefskollegiet i Stockholm. Stefan Bohman är ordförande i Svenska ICOM (International Council of Museums). Camilla Larsson är styrelseledamot i SMI (Sveriges museiinformatörer). Camilla Larsson deltar i nätverket för museer i Vasastaden, Goda grannar, vilka planerar och genomför gemensamma projekt. ABF betalar delar av föreläsningsarvodena vid Strindbergsmuseets program. Erik Höök sitter med i SAMSÄK, museernas samarbetsorgan för säkerhetsfrågor. Fastighet Strindbergsmuseet har regelbundet deltagit i möten med styrelsen för Bostadsrättföreningen Blå tornet. Föreningen har beslutat om ett stambyte i huset. Det innebär mycket och rätt omfattande arbete, skydd av miljö och föremål under arbetet, evakuering m m. Stambytet var ursprungligen planerat till våren Detta har dock skjutits fram till senare delen av Museet har kontinuerligt haft samråd med byggnadsantikvarisk expertis från Stadsmuseet och Länsstyrelsen. Museet har även tagit fram en bevarandeplan/skyddsplan för sina lokaler, arkiv och samlingar.

14 14 STRINDBERGS INTIMA TEATER Verksamhetsåret 2014 Sammanfattning Spelårets 2014 utmärker sig genom de speciella satsningar teatern har gjort på en repertoar anpassad till den äldre och den yngre publiken. Den tragiska komedin Moster Malvina av Anne Charlotte Leffler utspelas på ett äldreboende för över hundra år sedan. Aldrig tidigare har Intima teaterns scen befolkats av så många till åren komna erfarna skådespelerskor. Den äldsta var 86 år. Samtidigt har Strindbergsteatern öppnat dörrarna för de riktigt små barnen där många fått sin första teaterupplevelse bland dockor, skuggspels-figurer och levande skådespelare. Det lilla Ovädret vänder sig till en publik bestående av fyra till sju-åringar. (Se projektbeskrivningar 2014.) Mellan dessa ytterligheter har Strindbergs Intima teater presenterat klassiker av Strindbergs hand och det traditionella utbud som är teaterns signum. Den nya lovordade produktionen av Dödsdansen och den kritikerrosade Fröken Julie med Anna Pettersson i alla roller har framförts både på hemmascenen i Stockholm och runt om i landet. Strindbergsteatern har rykte om sig att vara en internationell gästspelsteater där utländska strindbergsuppsättningar får möta en svensk publik. Under 2014 har teatern erhållit en rad förslag till uppsättningar från olika länder. Under spelåret har vi mäktat med ett gästspel från Frankrike. Hjalmar Bergmans Docteur Glas intog teatern i slutet av året nominerades Strindbergs Intima teater av Dagens Nyheter till En av de 150 mest betydelsefulla kulturhändelserna som har skapat Sverige. Dagens Strindbergsteater verkar utifrån sin märkvärdiga historia. Den fungerar som ett levande kulturarv som är kopplat till vår nationalförfattare August Strindberg och hans liv och verk. Samtidigt är Strindbergsteatern en helt modern teater som påverkas av tidens strömningar och kravet på hög konstnärlig kvalitet och förnyelse. Föredrag, visningar, seminarier, filmföreställningar, konserter och litterära salonger ingår i Strindbergsteaterns återkommande utbud. Föreläsningar har även i år hållits av teaterns egen personal på teaterscenen i Stockholm och utanför landets gränser. När så har varit möjligt har teaterlokalerna använts till repetitioner, Tv-inspelningar, uthyrningar och andra aktiviteter. (Se bilagor.) På grund av den frekventa användningen av scenen, salongen och kringliggande lokaler har förslitningen av lokalerna påskyndats. Aktiviteterna på teatern pågår året runt. Ett åtgärdsprogram har utformats. Under verksamhetsåret 2014 erhöll Strindbergsteatern ett extra bidrag på kronor från Stockholms Kulturförvaltning för att förkovra och utveckla den tekniska utrustningen och se över de nednötta lokalerna. Även brandmyndigheterna har haft synpunkter på teaterns brandskydd. Anmärkningarna har åtgärdats. Den mer långsiktiga översynen av säkerhet,

15 15 värme och ventilation står ständigt på dagordningen liksom anpassningen och uppdateringen av tillgängligheten för funktionshindrade. Strindbergs Intima teater är en av Stockholms äldsta teatrar. Den kräver omtanke och speciell omvårdnad liksom alla kulturarv. Under spelåret 2014 har Strindbergsteatern så gott som uteslutande producerat egna föreställningar eller fungerat som huvudproducent. Initiativ till kommande produktioner har tagits. Spelåret visar på svårigheterna för en liten teater med få anställda och små resurser att bedriva en långsiktig verksamhet. Målsättning Strindbergs Intima teater har till uppgift att bedriva teaterverksamhet och andra sceniska aktiviteter i Strindbergs anda. Verksamheten äger rum på August Strindbergs gamla teater vid Norra Bantorget i Stockholm. Strindbergsteatern är en av Sveriges äldsta bevarade spelplatser och tillhör det svenska kulturarvet. Den är välkänd över hela världen. Strindbergs Intima teater är ingen museiteater, men verksamheten hämtar inspiration och kunskap ur den gamla scenens märkvärdiga historia. Strindbergs rika dramatiska författarskap utgör grunden för Intima teaterns repertoar. Den konstnärliga målsättningen strävar mot nyskapande uppsättningar och experiment inom teaterkonsten. Scenen är öppen för såväl nyskriven som äldre repertoar. Teatern har en markerad konstnärlig profil som utgörs av egna produktioner samt uppsättningar i samverkan med olika institutioner och det fria teaterlivet. Gästspel och uppsättningar på olika språk ingår i teaterns målsättning. Organisation 2014 Strindbergs Intima teater har en självständig ställning med Stiftelsen Strindbergsmuseet som är huvudman. Samarbetet med museet är väl etablerat. Teatern har egen ekonomi och egen personal. Teaterchefen leder verksamheten vid teatern och är konstnärligt ansvarig. Strindbergsteatern har byggt upp en minimal men effektiv organisation för att matcha de olika teaterinstitutioner och produktionsgrupper som teatern samverkar med. Förutom en teaterchef på heltid finns en teaterproducent tillika marknadsförare som också är anställd på heltid. Under 2014 har teatern haft en ekonomiassistent anställd med timavlöning. Biljettkontoret har under spelperioderna varit bemannat av utbildad personal som även fungerar som föreställningsvärdar och ansvariga för säkerheten. Publiktrycket på vissa av teaterns föreställningar har medfört att kassapersonalen har fördubblats. Teatern har under spelåret haft teknisk personal anställd med specialkunskaper inom ljus- och ljudteknik. Inspicientsysslorna har också lagts på den scentekniska personalen. Utöver ovan nämnda tjänster har Strindbergsteatern kunna bereda arbete under längre eller kortare tid åt ett stort antal teaterarbetare inom olika yrkesgrupper. Ett 40-tal personer har uppburit lön från Strindbergsteatern under verksamhetsåret Det rör sig om administrativ, konstnärlig och teknisk personal som varit tillfälligt anställd eller knuten till olika sceniska projekt. Frivilligarbete, praktikantanställningar och ombudsförsäljning av biljetter etc. utgör ett angeläget inslag i Strindbergsteaterns verksamhet.

16 16 Statistik 2014 Bilaga: Statistik Ekonomi 2014 Strindbergsteaterns verksamhet återspeglar på sätt och vis hur dess ekonomiska bas är utformad med fasta anslag från staten och kommunen. Dramaten och Stockholms stadsteater har under alla år stått Strindbergsteatern nära. Under 2014 erhöll Strindbergs Intima teater ett grundanslag från kommunen belöpande på kronor. Staten (Kulturrådet) har bidragit med kronor. (Se bilaga). I december 2014 erhöll Strindbergsteatern Bonusbidrag från Stockholms stad baserat på framgångarna med verksamheten Bidraget uppgick till kronor och var enligt statuterna avsett till förkovran av kommande produktioner. Teatern har även erhållit ett Utvecklingsstöd från Stockholms Kulturförvaltning på kronor för att restaurera och modernisera scenteknik och scen och salong. Biljettintäkterna 2014 uppgår till cirka kronor. Inkomsterna begränsas delvis av teaterns omfattande barnsatsning där åskådarantalet medvetet har begränsats och biljettpriserna av naturliga skäl ligger på en låg nivå. Erhållna bidrag från Landstinget och Kommunen kompenserar delvis detta förhållande. Hyra Ett reellt hot mot verksamheten är den allt högre hyra som Strindbergsteatern tvingas betala. Spelåret 2014 uppgick hyreskostnaderna till över kronor. (Se Bilaga). Det är nästan 1/3 av alla erhållna bidrag. Möjligheten att byta lokal föreligger inte. Kulturarv ligger där de ligger. Strindbergsteaterns intäktsmöjligheter begränsas av teaterns intima utformning. Det ryms bara 90 teaterstolar i salongen. Publikarbete och biljettförsäljning Intresset för Strindbergsteatern är fortfarande stort i svensk och utländsk press. Landets ledande teaterkritiker följer verksamheten. Strindbergs Intima teater har lagt ner ett omfattande arbete på att skapa en fungerande publikinformation kring teaterns olika produktioner. Radio och Tv har ofta uppmärksammat teaterns verksamhet. Teaterns stora premiärer föregås ofta att förhandsreportage i dagstidningarna. Så även Utnyttjandet av sociala medier är en del av marknadsföringen. Ett vittomfattande nätverk har upprättats. Ett samspel med gästande scener och deras ombud och publikinformatörer pågår kontinuerligt. Strindbergs Intima teaters hemsida har gjorts om och effektiviserats. Teaterns olika uppsättningar kan numera följas via Facebook, Twitter, Instagram och Strindbergsteaterns Hemsida. Riktad marknadsföring mot skolor och språkgrupper har genomförts. Teatern säljer biljetter via biljettboknings-systemet (NORTIC) som levererar aktuell statistik och försäljningsrapporter.

17 17 Marknadsföring av barnteater 2014, Strindbergsteatern är ansluten till Stockholms stads kulturportaler KulturDirekt och KULAN (barn- och ungdom) vilket breddar biljettförsäljningsutbudet och informationsmöjligheterna. Stockholms läns landstings Scenkonstkatalog är ytterligare en sådan info-källa som Strindbergsteatern använt sig av. Därutöver har nyhetsbrev mejlats ut till lärare som varit på teatern vid tidigare tillfällen samt till nya kontakter. Teaterns producenter samt två av skådespelarna har ringt upp förskolor och lågstadielärare samt kultursekreterare. Denna personliga kontakt resulterade i de flesta bokningarna. Strindbergsteatern har spenderat stora kostnader på teaterannonser på webben, hos BARN PÅ STAN samt i relevant dagspress som Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Teatern är aktiv i sociala medier på twitter, facebook samt Instagram. Genrepspubliken 2014 skaffades genom annonsering på Facebook. Affischer och flyers har lagts ut på barnavdelningar på Stockholms bibliotek samt på olika museer och i Stockholms kulturhus. Publikationer Strindbergs Intima teater producerar teaterprogram eller tryckt information till så gott som samtliga föreställningar på teatern. Vissa program görs på flera språk. Affischer, flyers och olika trycksaker ingår i marknadsföringen. Teaterns kansli har ansvarat för redaktionellt arbete och utfört dramaturgiska insatser i de olika produktionerna. Framträdande grafiska formgivare som Mattias Broberg har medverkat under Strindbergs Intima teaters vänner Strindbergs Intima teater stöttas av sin vänförening (Strindbergs Intima teaters Vänförening) som konstituerades våren Ordförande är skådespelerskan Kristina Adolphson. Medlemsantalet ökade kraftigt under 2014 och är nu uppe i över 130 stycken. Föreningens uppgift är att främja kännedomen om Strindbergs Intima teater samt att om möjligt stötta teatern ekonomiskt. Föreningen har tillsammans med Strindbergs Intima teater haft en rad medlemsaktiviteter under spelåret.

18 18 GENOMFÖRD VERKSAMHET 2014 PÅ STRINDBERGS INTIMA TEATER MOSTER MALVINA av Anne Charlotte Leffler Svensk premiär den 8 mars 2014 på Strindbergs Intima teater. MEDVERKANDE PÅ SCENEN: Anita Wall, Inga Landgré, Görel Crona, Sara Turpin, Åsa Norman Kumlien, Marianne Blomberg, Berit Tidblad, Agneta Hjelm, Inga Edwards (ersättare till Gunnel Lindblom). PRODUKTIONUPPGIFTER Regi: Mathias Lafolie Kostym och scenografi: Kajsa Larsson Musik och ljud: Henrik Björlin Mask: Siw Molin Glans Ljusdesign: William Wenner Produktionsassistent: Tuvalisa Rangström Sufflör/Inspicient: Johanna Holmström Föreställningspraktikant: Nele Ostwald Föreställningstekniker: Koos Hopman Snickeri: Pär Wittsäter Sömnad: Skrädderikompaniet LI LA RO Foto: Petra Hellberg Grafisk form: Mattias Broberg Dramaturgiat: Strindbergs Intima teater Ekonomi: Marie-Louise Jaensson Björkén Producent/Press: Katharina Lind Teaterchef: Ture Rangström Målgrupp: Högstadium/Gymnasium/Vuxenpublik. Publiksamtal har ägt rum i anslutning till föreställningarna med inbjudna gäster vid olika tillfällen. Föreställningen görs med stöd av Kulturrådet och Kulturförvaltningen i Stockholm. Svensk premiär den 8 mars 2014 på Strindbergs Intima teater. Totalt antal föreställningar 2014: 30 stycken varav tre genrep med publik. Produktion: Strindbergs Intima teater.

19 19 DÖDSDANSEN av August Strindberg MEDVERKANDE PÅ SCENEN: Görel Crona, Johannes Brost, Henrik Norman, Anders Axelsson. PRODUKTIONSUPPGIFTER Regi: Görel Crona. Musik: Janne Schaffer Kostym: Caroline Bonaldi Mask: Amelia Cazorla Produktionsassistent/sufflör: Michaela Jolin Dramaturgiat: Strindbergs Intima teater Ekonomi: Marie-Louise Jaensson Björkén Producent/Press: Katharina Lind Teaterchef: Ture Rangström Målgrupp: Högstadium/Gymnasium/Vuxenpublik Föreställningen görs med stöd av Kulturrådet, Kulturförvaltningen i Stockholm och Laholms kommun Öppna repetitioner i samband med bl.a Stockholms Kulturnatt 15 april och 27 april Antal: 2 stycken Turnépremiär på Skottorp slott, Stenstallet i Halland den 5 juli Spelperiod: 5/7 20/ Antal föreställningar: 15 stycken. Biljetter kan köpas i Ostbutiken och vid dörren innan föreställningen! Välkommen! Stockholmspremiär på Strindbergs Intima teater den 28 augusti Spelperiod: 28/8 25/10. Antal föreställningar: 25 stycken, Höstturné till Halmstad 13 november Antal föreställningar: 2 TOTALA ANTALET FÖRESTÄLLNINGAR 2014 är 40 stycken inklusive genrep och öppethusföreställningar. En turné är planerad för våren Produktion: Strindbergs Intima teater i samarbete med Görel Crona Produktion.

20 20 FRÖKEN JULIE av August Strindberg Regi och samtliga roller: Anna Pettersson Kameraman: Fredrik Glahns Filmade klipp samt digitala effekter: Max Marklund Ljusdesigner: Mikael Kratt Ljuddesigner, grafik och programformgivning: Gustave Lund Koreografi: Hans Marklund Rekvisitör: Moa Nyman Scentekniker: Elisabeth Larsson Ljud och musik: Gustave Lund Programfoto: Elisabeth Ohlson Wallin Affisch och omslagsfoto: Peter Knutson Översättning i program: Malcolm Dixelius Producent: Katharina Lind Ekonomiansvarig: Marie-Louise Jaensson-Björkén Teaterchef: Ture Rangström Premiär på Strindbergs Intima teater den 20 april 2012 med nypremiärer på samma teater 22 januari 2013 samt 1 oktober Fröken Julie har under varit ute på en världturné till bland annat Norge, Bulgarien, Kina, Korea, Makedonien, Portugal, USA och Sydafrika och Förenade Arabemiraten. Totalt har över 150 föreställningar framförts under perioden Hösten 2014 genomfördes en turné i samarbete med Riksteatern. Turnén omfattade 14 föreställningar varav två gavs på Strindbergs Intima teater (19 och 20 oktober) samt en på Åbo Svenska teater i Finland (11 november 2014). Föreställningar på Strindbergsteatern 2014: 2 stycken. Sammanlagt med Riksteaterns turné: 14 föreställningar. Under 2014 har även några föreställningar ägt rum utanför Sverige. Workshops, panelsamtal och seminarier har genomförts i anslutning till föreställningarna på Strindbergsteatern och vid de olika gästspelen. Föreställningen görs med stöd av Kulturrådet och Landstingets Kulturförvaltning. Uppsättningen har föregåtts av ett KU-projekt på Stockholms Dramatiska Högskola under hösten Produktion: Strindbergs Intima teater i samverkan med Anna Pettersson Produktion.

ÅRSREDOVISNING 2007 1. ÖVERINTENDENTENS INLEDNING 5 2. RESULTATREDOVISNING INLEDNING 7 3. VERKSAMHETSGREN: BEVARANDE 11

ÅRSREDOVISNING 2007 1. ÖVERINTENDENTENS INLEDNING 5 2. RESULTATREDOVISNING INLEDNING 7 3. VERKSAMHETSGREN: BEVARANDE 11 ÅRSREDOVISNING 2007 ÅRSREDOVISNING 2007 1. ÖVERINTENDENTENS INLEDNING 5 2. RESULTATREDOVISNING INLEDNING 7 2.1 INTÄKTER OCH KOSTNADER PER VERKSAMHETSGREN 9 3. VERKSAMHETSGREN: BEVARANDE 11 3.1 MÅLUPPFYLLELSE

Läs mer

Göteborgs Stadsteater AB Årsredovisning 2012

Göteborgs Stadsteater AB Årsredovisning 2012 Göteborgs Stadsteater AB Årsredovisning 2012 Kicktorsken Backa Teater Alexander Salzberger Foto: Ola Kjelbye 2 Bolagspresentation 4 Kontakta oss 4 VD har ordet 7 Publik /Marknad 9 Personal 15 Styrelse

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2010 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2010 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2010 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2010 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Tre år går fort när man har

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 SVENSK TEATERUNION SVENSKA ITI SVENSK DANSKOMMITTÉ 46 STYRELSEN FÖR SVENSK TEATERUNION SVENSKA ITI FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPS- ÅRET 1 JANUARI 31 DECEMBER 2009

Läs mer

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd 2004.09.23 Leif Jonsson (sic!) Bergsgatan 14 B 151 42 SÖDERTÄLJE leifjons@spray.se 08/550 402 00 070/2955134 Leif Jonsson och Statens historiska museum

Läs mer

Årsredovisning 2011. statens historiska museum kungliga myntkabinettet sveriges ekonomiska museum tumba bruksmuseum

Årsredovisning 2011. statens historiska museum kungliga myntkabinettet sveriges ekonomiska museum tumba bruksmuseum Statens historiska museer Årsredovisning 2011 statens historiska museum kungliga myntkabinettet sveriges ekonomiska museum tumba bruksmuseum Årsredovisning för Statens historiska museer Februari 2012 Tel:

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2013 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Under våren 2013 genomförde

Läs mer

Dnr MM 2011-01 ÅRSREDOVISNING 2010 1(38)

Dnr MM 2011-01 ÅRSREDOVISNING 2010 1(38) ÅRSREDOVISNING 2010 Dnr MM 2011-01 ÅRSREDOVISNING 2010 1(38) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ÖVERINTENDENTENS INLEDNING...3 2. RESULTATREDOVISNING...4 2.1 INLEDNING... 4 2.1.1 Verksamhetens indelning... 4 2.1.2

Läs mer

Mångkulturellt centrum Verksamhetsberättelse 2009

Mångkulturellt centrum Verksamhetsberättelse 2009 Mångkulturellt centrum Verksamhetsberättelse 2009 Mångkulturellt centrum. Verksamhetsberättelse 2009 Org.nr 812800-8243 Mångkulturellt centrum, mars 2010 Red. och form Ingrid Ramberg Foto Andrzej Markiewicz

Läs mer

Länk 2014. riksteatern.se/lank. HANDBOK Författare 2014 ANDERS DUUS SOFIA FREDÉN CRISTINA GOTTFRIDSSON KATORI HALL RASMUS LINDBERG MARTINA MONTELIUS

Länk 2014. riksteatern.se/lank. HANDBOK Författare 2014 ANDERS DUUS SOFIA FREDÉN CRISTINA GOTTFRIDSSON KATORI HALL RASMUS LINDBERG MARTINA MONTELIUS HANDBOK LÄNK 2014 HANDBOK Författare 2014 ANDERS DUUS SOFIA FREDÉN CRISTINA GOTTFRIDSSON KATORI HALL RASMUS LINDBERG MARTINA MONTELIUS Länk 2014 riksteatern.se/lank 1/32 Foto framsida: Moa Hedström Waldén

Läs mer

ÖSTERGÖTLANDS MUSEUM Årsberättelse - Årsredovisning 2012 1

ÖSTERGÖTLANDS MUSEUM Årsberättelse - Årsredovisning 2012 1 ÖSTERGÖTLANDS MUSEUM Årsberättelse - Årsredovisning 2012 1 Vår vision Östergötlands museum - ett regionalt museum i världsklass - Vår verksamhetsidé Östergötlands museum arbetar med regionens kulturarv

Läs mer

Kulturinstitutionerna och det civila samhället Rapport

Kulturinstitutionerna och det civila samhället Rapport Kulturinstitutionerna och det civila samhället Rapport Kulturinstitutionerna och det civila samhället Rapport. Kulturrådets skriftserie 2012:1 Innehåll Förord 5 Inledning 6 Sammanfattning 8 Slutsatser

Läs mer

Kulturarvssamverkan i Jönköpings län

Kulturarvssamverkan i Jönköpings län Dokumentnamn Dokument ID Instans kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Kulturarvssamverkan i Jönköpings län Fastställt av [instans] [datum] Jönköping 2013 Lindfelt Information februari

Läs mer

Kulturen i Värmland 2011

Kulturen i Värmland 2011 Kulturen i Värmland 2011 Rapport nr 6, Region Värmland 2011 1 Utgiven av Region Värmland, 2011 Text och faktasammanställning: Ulf Nordström, Region Värmland Foto framsida av Mats Bäcker från Wermland Operas

Läs mer

Foto: Anders Kratz ÅRSREDOVISNING. Östgötateatern 2013 Org.nr: 825001-6030

Foto: Anders Kratz ÅRSREDOVISNING. Östgötateatern 2013 Org.nr: 825001-6030 Foto: Anders Kratz ÅRSREDOVISNING Östgötateatern 2013 Org.nr: 825001-6030 2 ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Repertoar stora scenerna 4 11 Repertoar vinden, plus+ och turné 12 17 ung scen/öst 18 21 Gästspel

Läs mer

Statens historiska museer 2013

Statens historiska museer 2013 Statens historiska museer 2013 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet - Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum Foto: Pelle Bergström Innehåll 1. Överintendentens inledning...4 2. Resultatredovisning...7

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 kulturhistoriska föreningen för södra sverige 1 Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen Innehåll Museichefens inledning 4 Verksamhetsberättelse 2013 6 Föreningen Kulturen 7 Mötesplatsen

Läs mer

Genomlysning av musik i Göteborg

Genomlysning av musik i Göteborg Genomlysning av musik i Göteborg Om inte historier spunnes skulle livsglädjen hastigt ta slut. Om inte musiken funnes skulle vi aldrig stå ut. Alf Henrikson En rapport om Konsertverksamhet - ur ett arrangörsperspektiv

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 1/50

ÅRSREDOVISNING 2014 1/50 ÅRSREDOVISNING 2014 1/50 FOTO: MIKI ANAGRIUS Konstverket till vänster föreställer Anna-Greta Söderholm (1914 2009), svensk operasångerska. Konstnären är okänd. Konstverket till höger är av Lennart Mörk

Läs mer

På 70-talet deltog jag i en barnkulturgrupp

På 70-talet deltog jag i en barnkulturgrupp ledare Barnkultur mycket retorik, men lite pengar På 70-talet deltog jag i en barnkulturgrupp som det nyinrättade Statens kulturråd skapat i efterdyningarna av den stora kulturpolitiska reformen 1974.

Läs mer

Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2014

Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2014 Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2014 Kultur och fritid Karin Mannström, Controller Februari 2015 Kdn 2015/53 2015-02-16 2 (44) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 4 1. KULTUR OCH FRITID TOTALT... 6

Läs mer

Verksamhetsberättelse Föreningen Ordfront 2014

Verksamhetsberättelse Föreningen Ordfront 2014 Föreningsstyrelsens arbete Verksamhetsberättelse Föreningen Ordfront 2014 Ekonomi Styrelsens arbete med att hitta en smidigare organisation för verksamheten fortsatte även under 2014. Målsättningen är

Läs mer

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig!

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig! Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013 Det rör på sig! - dansfestival på biblioteken i Sjuhärad våren 2013 Åtta kommuner ett projekt

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

SCENKONST VÄSTERNORRLAND. verksamhetsberättelse

SCENKONST VÄSTERNORRLAND. verksamhetsberättelse 2014 SCENKONST VÄSTERNORRLAND verksamhetsberättelse Vi vill vara med och skapa ett samhälle där människor mår bra, inspireras och utvecklas. VERKSAMHETSBERÄTTELSE - spelåret 2014 VD har ordet sid 3 Verksamheten

Läs mer

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1 Framsidan Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008 Från triss till ess En ny förvaltning tar form Framsidan 2/2008 1 Utlåningen av böcker och annat material sjunker på de flesta

Läs mer

Årsredovisning 2012 Statens maritima museer

Årsredovisning 2012 Statens maritima museer Årsredovisning 2012 Statens maritima museer Årsredovisning 2012 Statens maritima museer Årsredovisning 2012 för Statens maritima museer Dnr 2.2-2013-112 Layout: Giv Akt Information AB, givakt.se Foto:

Läs mer

Statens historiska museer 2014 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum

Statens historiska museer 2014 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum Statens historiska museer 2014 1 Statens historiska museer 2014 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum 2 Statens historiska museer 2014 Innehållsförteckning

Läs mer

SVENSKA TECKNARE ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK BERÄTTELSE, VALBEREDNINGENS FÖRSLAG, BUDGET OCH INKOMNA MOTIONER

SVENSKA TECKNARE ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK BERÄTTELSE, VALBEREDNINGENS FÖRSLAG, BUDGET OCH INKOMNA MOTIONER SVENSKA TECKNARE ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK BERÄTTELSE, VALBEREDNINGENS FÖRSLAG, BUDGET OCH INKOMNA MOTIONER Här kommer handlingarna till Svenska Tecknares årsmöte. Årsmötet

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:3

Regeringens proposition 2009/10:3 Regeringens proposition 2009/10:3 Tid för kultur Prop. 2009/10:3 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 september 2009 Maud Olofsson Lena Adelsohn Liljeroth (Kulturdepartementet)

Läs mer