Verksamhetsberättelse året 2014 för Stiftelsen Strindbergsmuseet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse året 2014 för Stiftelsen Strindbergsmuseet"

Transkript

1 1 Verksamhetsberättelse året 2014 för Stiftelsen Strindbergsmuseet

2 2 Innehåll Kort beskrivning av Strindbergsmuseets uppdrag 3 Styrelse och personal 4 Ekonomi 6 Övrig gemensam verksamhet 6 Verksamhetsberättelse för Strindbergsmuseet Sammanfattning 7 Viktiga händelser 8 Samlingarna 8 Publikt arbete Utställningar 9 Programverksamhet 10 Pedagogik och visningar 11 Besökare 12 Fastighet 13 Verksamhetsberättelse för Strindbergs Intima teater Sammanfattning 14 Målsättning 15 Organisation 15 Statistik 16 Ekonomi 16 Hyra 16 Publikarbete och biljettförsäljning 16 Marknadsföring av barnteater 17 Publikationer 17 Strindbergs Intima teaters vänner 17 Genomförd verksamhet på Strindbergs Intima teater

3 3 Verksamhetsberättelse året 2014 för Stiftelsen Strindbergsmuseet Styrelsen för Stiftelsen Strindbergsmuseet får härmed avge berättelse om stiftelsens förvaltning samt museets och teaterns verksamhet under Kort beskrivning av Strindbergsmuseets uppdrag Strindbergsmuseet skapades 1973 genom beslut av Stockholms Stadsfullmäktige. Stiftare är Stockholms stad, Nordiska museet och Strindbergssällskapet. I stiftelsen ryms också Strindbergs intima teater. Syftet för museet är enligt stiftelseurkunden, godkänd av Kommunalfullmäktige 18/ (Kommunal författningssamling för Stockholm 1972 nr 59): 4 Stiftelsen skall ha till ändamål att genom permanenta och tillfälliga utställningar samt fortlöpande dokumentation belysa August Strindbergs verk samt upplåta lokaler till forskning och annan verksamhet i detta syfta. Detta innebär att museet genom Kommunens/Stadens beslut ska ha både basutställning samt kortare utställningar. Det ingår också i uppdraget att samla och dokumentera bl. a. föremål, fotografier, dokument samt förvara/magasinera dessa på ett säkert sätt i enlighet med museistandard. Men också att bedriva forskningsservice, såsom att bereda tillgång till forskningsbiblioteket, svara på frågor m m. I övrigt att ordna föredrag och program för att belysa August Strindbergs verk, men också det sammanhang Strindberg verkade i och tolkas ifrån.

4 4 Styrelse Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning. Ordinarie ledamöter Rasmus Jonlund, Ordförande. Utsedd av Stockholms kulturnämnd (fr.o.m ) Louise Edlind-Friberg. Ordförande. Utsedd av Stockholms kulturnämnd (t.o.m ). Ingemar Josefsson. Vice ordförande. Utsedd av Stockholms kulturnämnd. Birgitta Persson. Utsedd av Stockholms kulturnämnd. Sofia Strandvik. Utsedd av stiftelsen Nordiska museet. Katarina Ek-Nilson. Utsedd av Strindbergssällskapet (fr.o.m ). Marianne Landqvist. Utsedd av Strindbergssällskapet (t.o.m ). Ersättare Agnes Koson. Utsedd av Stockholms kulturnämnd. Birgit Friggebo. Utsedd av Stockholms kulturnämnd. Marja Sandin-Wester. Utsedd av Stockholms kulturnämnd Susanna Janfalk. Utsedd av stiftelsen Nordiska museet. Jan Billgren. Utsedd av Strindbergssällskapet. Adjungerade Lars Ilshammar. Representant för Kungliga biblioteket. Ann-Charlotte Backlund. Representant för Stockholms Stadsmuseum. Ture Rangström. Strindbergs Intima teater. Stefan Bohman. Strindbergsmuseet. Erik Höök. Strindbergsmuseet. Personalrepresentant Camilla Larsson. Intendent. Revisorer Johan Nilsson. Utsedd av Stockholms kulturnämnd. Elisabeth Alm. Utsedd av Strindbergssällskapet och Nordiska museet Patrik Zettergren. Auktoriserad revisor. Fyrtornet. Utsedd av ovanstående revisorer. Styrelsen har under året haft 6 protokollförda sammanträden. Verkställande sekreterare i styrelsen har varit Stefan Bohman t.o.m och Erik Höök fr.o.m Som protokollförare har verkat Erik Höök och Camilla Larsson Styrelsen har haft ett arbetsutskott bestående av Rasmus Jonlund, Ingemar Josefsson, Stefan Bohman (t.o.m ), Erik Höök (fr.o.m ) och Ture Rangström. Personal museet Stefan Bohman. 100 %. Museichef. T.o.m Erik Höök. 100 %. Förste intendent, t.f. museichef fr.o.m Camilla Larsson. 100 %. Intendent Stina Olsson. 1/1-30/11 75 %, 1/12-31/ %. Byråassistent Ingela Lundahl. 100 %. Museiassistent Mats Norberg. 50% Museitekniker Nina Nelson. 50 %. Pedagog

5 5 Timanställd personal (reception respektive pedagogik) Carl-Johan Askelöf,Linda Enoksson, Julia Falk, Lina Håkansson, Joel Johansson, Anna Ramberg, Elide Caruso, Caroline Nauckhoff. Kommentar till personal Museichef Stefan Bohman slutade 31 augusti. Ny museichef, Lina Gatte Redin, tillträdde 2 februari Under tiden har 1:e intendent Erik Höök tjänstgjort som t.f. museichef. En tjänst har alltså varit vakant under perioden september t.o.m. januari. Personal teatern Ture Rangström. 100 %, teaterchef och konstnärlig ledare Katharina Lind. 100 %, producent Marie-Louise Jaensson Björkén, timanställd ekonomiassistent Timanställd personal kassa Johanna Holmström, Maja Björkqvist, Sissela Medici, Siri Rembe, Sally Backström Thunström, Monica Lauritzen, Stina Gunnarsson, Eva Strandin Skådespelare/artister Ulf Drakenberg, Tuvalisa Rangström, Mathias Lafolie, Sara Turpin, Inga Landgré, Åsa Norman Kumlien, Kajsa Larsson, Siv Molin Glans, Agneta Hjelm, Marianna Blomberg, Sören Brunes, Görel Crona, Gunnel Lindblom, Anita Wall, Inga Edwards, Petra Hellberg, Sanna Nyström, Lena S. Karlsson, Peter Ågren, Lolo Amble, Rolf Skoglund, Anders Ahlbom Tekniker Elisabet Larsson, Hopman Koosje Wolke, Olle Axén, Jonathan Winbo, Henrik Björlin

6 6 Ekonomi Grundanslagen Stiftelsen Strindbergsmuseet har fått grundanslag enligt följande: Strindbergsmuseet erhöll från Kulturdepartementet , samma grundanslag som föregående år. Museet erhöll från Stockholms stad vilket även det är samma belopp som föregående år. Strindbergsmuseet fick under 2013 som sponsormedel om dollar från Pro Suede Foundation för arbetet med en utställning om Ingmar Bergman, Strindberg och Ibsen. Medlen har använts under 2014 för utställningen Regi Bergman. Strindberg och Ibsen. På scen och bakom kulisserna. Strindbergs Intima teater har som grundanslag för 2014 erhållit kronor från Statens kulturråd. Stockholms stads kulturförvaltning har tilldelat teatern ett grundanslag - eller Kulturstöd som det kallas - belöpande på kronor. Därtill har kommunen bidragit med kronor avsedda för renovering av teatersalongen och uppdatering av scenteknisk utrustning. Kommentar till årsredovisningen Stiftelsen redovisar för 2014 negativt eget kapital med kronor vid utgången av räkenskapsåret. Stiftelsen äger dock betydande övervärden i bostadsrätter, vilka bedöms överstiga stiftelsens negativa egna kapital med betydande marginal. Övrig gemensam verksamhet 2014 Samordning Tillsammans verkar Strindbergsmuseet och Strindbergsteatern inom ramarna för vetenskap, konst och folkbildning med uppdraget att främja kännedomen om August Strindberg och hans liv och verk. Teatern och museet har samordnat vissa publika verksamheter De verksamheter som bedrivits av museet respektive teatern beskrivs nedan, under verksamhetsberättelserna för vardera institutionen. Museet och teatern deltar gemensamt i regelbundna AU-möten där man rapporterar om och vid möjliga fall samplanerar verksamheten. En del av administrationen, t ex arbetet inför bokslutet, sker också gemensamt.

7 7 Verksamhetsberättelse för Strindbergsmuseet året 2014 Sammanfattning Museet har under 2014 bedrivit en varierad publik verksamhet med utställningar, föredrag och visningar. En målsättning med museets tillfälliga utställningar är att fördjupa olika aspekter som behandlar Strindberg och/eller litteratur. Dessa utställningar måste inte ha Strindberg som centrum utan målet är att bredda museet så att vi också kan belysa litteratur i allmänhet. Härav de senaste tillfälliga utställningarna om Barnböcker i Strindbergs kvarter respektive Ingemar Bergmans teateruppsättningar. Vi vill också med tillfälliga utställningar försöka attrahera en publik som kanske inte primärt kommer till museet för basutställningen eller lägenhetens skull. Årets stora utställningssatsning var Regi Bergman. Strindberg, Ibsen på scen och bakom kulisserna. Detta var ett mycket lyckat samarbete med Scenkonstmuseet, Dramaten och Stiftelsen Ingmar Bergman. Regiböcker, brev, dräkter, repetitionsfilmer, som tidigare inte visats ställdes ut och visades, några för första gången. Bergmanutställningen är tänkt att vandra under senare delen av Kontakter håller nu på att tas med USA som första anhalt för vandring till universitet, bibliotek och andra kulturinstitutioner, bl a i Kalifornien. Museet har genomfört en mängd programpunkter såsom föreläsningar, seminarier, uppläsningar m.m., ofta i anslutning till basutställningen eller de tillfälliga utställningarna. Här har museet samarbetat med bl. a. ABF och Strindbergssällskapet. Museet får här möjlighet att mer precist nå olika publikgrupper. Fokus på årets föreläsningar har varit skandinavisk litteratur. Bl.a. har föredrag hållits om Edith Södergran, Dagny Juel, Björnstjerne Björnson och Henrik Ibsen. Museet upplevde under 2013 en viss nedgång av skolklasser. Under 2014 ökade dock antalet besök från högstadiet och gymnasiet. Även visningarna för pensionärer ökade i antal. Däremot minskade besöksantalet i sin helhet med 540 personer under Minskningen har huvudsakligen skett i kategorin fria besökare. En förklaring är att museet 2013 hade ett samarbete med Bonniers konsthall, Minneskonst, där konsthallsbesökarna fick fri entré på Strindbergsmuseet. Under 2014 beslutade bostadrättsföreningen Blå tornet att fastigheten, i vilken museet är inrymt, kommer att genomgå en total stamrenovering, något som inte skett tidigare. Med tanke på att flera vattenskador har inträffat de senaste åren, är stambytet högst motiverat. Att byta stammar i ett hus från 1907 är emellertid ingen okomplicerad historia.

8 8 Byggnaden är ett statligt byggnadsminne, men även blåklassad enligt Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering, där blått är den högsta klassen som omfattar synnerligen kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Det innebär att de arbeten som utförs i fastigheten måste ske med största omsorg och hänsyn till skyddsföreskrifterna och ibland även under övervakning av antikvarisk expertis. Museet har haft en fortlöpande dialog med styrelsen i bostadsrättsföreningen, liksom med byggnadsantikvarier på Stockholms stadsmuseum och på Länsstyrelsen. Viktiga händelser under 2014 Strindbergsmuseet har Visat utställningen Regi Bergman. Strindberg, Ibsen på scen och bakom kulisserna i samarbete med Dramaten, Scenkonstmuseet och Stiftelsen Ingmar Bergman. Blivit nominerade till Årets museum. Utvecklat nya pedagogiska projekt för barn och ungdom: Vad är det som låter och En timme hos Strindberg. Planerat för stambyte i fastigheten Vingråen 35. Tagit fram evakuerings- och bevarandeplaner för samlingar och arkiv. Arrangerat programverksamhet såväl på museet som externt i Stockholm och övriga landet Samarbetat aktivt med andra institutioner som Barnboksinstitutet, Dramaten, Stiftelsen Ingmar Bergman Haft representation i styrelser för bl. a. svenska ICOM som SMI. Tagit fram nytt arkivredovisningssystem. Vunnit Statyjakten i konkurrens med Stockholms museer. Samlingarna Föremål Större delen av föremålssamlingarna förvaras i magasinslokaler hyrda av svensk Museitjänst i Tumba. Under året har uppordning av föremålen i magasinet fortsatt. Museet samling av kulturhistoriska föremål upptar ca 550 nummer. I Tumba finns också museets teaterhistoriska arkiv med teaterprogram- och affischer. Denna samling är uppordnad men ännu ej katalogiserad. Under året har museets föremålssamlingar fortsatt att digitaliseras. Samlingen är sökbar över Internet. Museet har fått följande gåva: Oljemålning föreställande Strindbergs dotter Karin Smirnoff

9 9 Arkiv och bibliotek Strindbergsmuseets arkiv och bibliotek har utnyttjats flitigt för research, konstnärligt och journalistiskt arbete o dyl. Tidningar, förlag, forskare, privatpersoner m fl har beställt bilder från museet. Museets digitala bildarkiv omfattar ca 9000 bilder. Biblioteket har utökats med 23 nya titlar under året och omfattar drygt 7000 volymer. Pressklippsarkivet har under 2014 ökat med 1750 klipp. Ett nytt processorienterat informationsredovisningssystem (PIR) har antagits under året av Stockholms stadsarkiv. Det nya systemet implementeras under Publikt arbete Utställningar Karlsson, Sventon och de andra. Barnböcker i Strindbergs kvarter Utställningen öppnade under 2013 och stod till 26 februari Utställningen var ett samarbete med Svenska Barnboksinstitutet. Utställningen vände sig till barn och ungdomar. Regi Bergman. Strindberg och Ibsen. På scen och bakom kulisserna Utställningen skildrar Ingmar Bergmans förhållande till två av världens största dramatiker, som han ständigt återkom till under en 60-årig karriär. I foton, filmer, dräkter, regiböcker, scenskisser m m skildras hur Bergman tolkar Ett drömspel, Spöksonaten, Fröken Julie, Gengångare, Peer Gynt m fl pjäser. En resa i teaterhistorien. Utställningen är ett samarbete med Dramaten, Stiftelsen Ingmar Bergman samt Musik- och teatermuseet. Utställningen finansieras i till största delen av Osher Pro Suecia Foundation. Efter att utställningen stängt kommer den att gå på turné, huvudsakligen i USA. Basutställningen Strindberg i centrum producerades i anslutning till jubileumsåret 2012, men är fortfarande, vid sidan av lägenheten, central för museets publika verksamhet. Det är bl a till den som mycket av skolvisningarna centreras. Strindbergs bostad är den andra basen för museets hela verksamhet. Under 2014 har skyddsväggen i arbetsrummet byggts om för att få plats med fler besökare. Gåsmiddagen hos Strindberg Strindbergs hade traditionellt gåsmiddagar i lägenheten. En sådan har vi rekonstruerat med en dukning på Strindbergs bord i hans sal av en hel måltid, bestående av gås med krås, svartsoppa, potatis m m i exakta silikonkopior utförda av Johanna Telander och Ingrid Pling Olsson. Den invigdes i november Tanken är att bordet i även kommande å ska dukas vid mårtenstid.

10 10 Programverksamhet Strindbergsmuseet har under året haft följande publika program. Mackluncherna fick ett systerprogram, Fika med Strindberg. Merparten av föredragen under 2014 har varit med förtäring och hamnar under kategorin övriga program. Föredrag 13/2 Föredrag med Alexandra Borg om Stockholm i litteraturen, Samarr. med Samfundet S:t Erik Teater/musik 11/11 Musikprogram med Les Issambres Strindbergstonsättningar Övriga program (Föredrag med förtäring, vernissager, medlemssammankomster, externa föredrag m m) 10/1 Uppläsning av Nina Nelson, En timme hos Strindberg, pedagogiskt projekt med Kärrtorps gymnasium 22/1Möte för Strindbergssällskapets medlemmar 8/2 Macka med Strindberg, Stefan Bohman om Gustav Vasa 20/2 Macka med Strindberg, Camilla Larsson om Bröderna Brandes 8/3 Fika med Strindberg, Erik Höök och Nina Nelson om Björnstjerne Björnson 20/3 Macka med Strindberg, Stefan Bohman om Sven Hedin 31/3 Stefan Bohman höll föredrag om personmuseer, för museinätverk i Köpenhamn 5/4 Fika med Strindberg, Camilla Larsson och Nina Nelson om Dagny Juel 8/4 Föredrag av Stefan Bohman på Riksförbundet Sveriges Museers vårmöte 24/4 Vernissage av utställningen Regi Bergman. Strindberg och Ibsen på scen och bakom kulisserna 26/4 Stockholms Kulturnatt, öppet med fri entré och visningar 8/5 Macka med Strindberg, Erik Höök om Leffler, Benedictson m fl 14/5 Stefan Bohman höll föredrag på Statens musikverk Strindbergssällskapets årsmöte 22/5 Stefan Bohman höll föredrag på Uppsala universitet om personmuseer 24/6 Stefan Bohman höll föredrag på Saxå kammarmusikfestival 6/8 Stefan Bohman höll föredrag på Göteborgs stadsmuseum om personmuseer 18/9 Macka med Strindberg, Erik Höök om Henrik Ibsen 26/9 Camilla Larsson föredrag på Bok- & Biblioteksmässan i Göteborg om Dagny Juel 4/10 Fika med Strindberg, Bengt Wanselius om Ingmar Bergman på Dramaten 16/10 Macka med Strindberg, Camilla Larsson om Strindbergs måleri 18/10 Fika med Strindberg, Leif Zern om Bergman, Ibsen och Strindberg på teatern 5/11 Installation av dukning av gåsmiddag i Strindbergs matsal

11 11 8/11 Fika med Strindberg, Erik Höök om Strindberg och maten 15/11 Fika med Strindberg, Agneta Rahikainen om Edith Södergran 23/11 Goda grannar-dagen, ett samarbete mellan fem museer och tidningen Vi i Vasastan Fika med Strindberg, David Gedin om Strindberg i serieform Webb och sociala medier Museets webbplats är ett viktigt verktyg i museets kommunikation. Men den är också en viktig plats för att inhämta fakta och information. Museets samlingar är till stor del sökbara via hemsidan. Museets aktivitet på Facebook har fortsatt att växa under året. Pedagogik och visningar Gruppvisningar Under året har museet tagit emot 168 bokade grupper för visning av August Strindbergs bostad och bibliotek. Av dessa grupper är 121 från grundskolan och gymnasiet, 14 vuxenstuderandegrupper,15 pensionärsgrupper och 18 övriga. Nya pedagogiska projekt: Satsningar på barn- och ungdomsverksamheter Museet har under 2014 utvecklat två nya pedagogiska projekt vid sidan av den ordinarie barnoch ungdomsverksamheten: Skrivarstugor för gymnasiet Under 2014 gjorde museet en pilotverksamhet som gick ut på att gymnasieklasser fick en visning av museet. Utifrån denna skulle de sedan i skolan skriva varsin text inspirerad av visningen och/eller Strindberg i allmänhet. Dessa texter skickades till museet som gjorde ett urval av ca hälften. Klassen kom sedan tillbaka till museet där en skådespelare läste upp de utvalda texterna inför hela klassen. Detta föll mycket väl ut, intresset var minst sagt stort. Under 2015 kommer denna verksamhet att fortsätta i större skala. Specialvisningar för förskole och lågstadieelever Strindbergsmuseets blev uppmärksammat för utställningen Karlsson, Sventon och de andra. Barnböcker i Strindbergs kvarter. I samband med utställningen prövade vi att ha visningar för förskolebarn. Det visade sig då att även Strindbergs lägenhet fascinerade och fångade deras uppmärksamhet, inte minst med de inspelade ljuden. Utifrån den fascinationen kunde man berätta både om Strindberg, och hur det var att bo på detta sätt förr. Ljudsättningen är också ett led i att göra miljön mer tillgänglig för t ex personer med synnedsättning eller lässvårigheter. Erfarenheten från utställningen ledde till att museet utarbetade ett nytt koncept för visningar för förskole och lågstadieelever: Vad är det som låter? Besök Strindberg och hans ljudvärld. Denna erfarenhet kommer att utvecklas under 2015 och flera förskole- och lågstadiegrupper kommer att bjudas in för visningar på Strindbergsmuseet. Det blir en helt ny publik vi förhoppningsvis kan få i högre grad än tidigare till museet. En stor utmaning för ett museum där snittåldern på besökarna är relativt hög.

12 12 Allmänna visningar Fyra gånger i veckan, torsdag-söndag, har August Strindbergs bostad och bibliotek visats för museets besökare, utan förhandsbokning. Under juli och augusti och ibland i samband med större helger har visningar ägt rum även tisdagar och onsdagar. Under juli och augusti har dessutom visningar genomförts på engelska. Totalt antal allmänna visningar 146 stycken, med sammanlagt 696 personer. Besökare Museet har under året varit öppet tisdag-söndag (jan-jun, sep-dec), tisdag-söndag (jul-aug). Antalet öppettimmar var 24 tim./vecka jan-jun och sep-dec och 36 tim./vecka jul-aug. Strindbergs eget bibliotek på vinden har visats under helger och i samband med allmänna och förbokade visningar. Besöksstatistik ströbesökare: vuxna pensionärer studerande barn/ungdom fria stockholmskort sthlmskort barn sthlm à la carte kulturarvskort vuxen k-arvskort pens/stud summa ströbesökare bokade grupper: vuxna åk gymnasium vuxenstuderande pensionärer summa bokade grupper program: föredrag musik/teater övriga program summa program TOTAL

13 13 Kommentar till besökssiffrorna Strindbergsmuseet hade 541 besökare färre 2014 än Tappet har huvudsakligen skett i kategorin fria besökare. Detta förklaras av museet under 2013 hade ett samarbete med Bonniers konsthall, Minneskonst, där konsthallsbesökarna fick fri entré på Strindbergsmuseet. Även i kategorin barn och ungdom är besökarna färre. Det i sin tur beror på att museet 2013 hade en riktad barnutställning med barnböcker i Strindbergs kvarter. Bortfallet kompenseras dock av att antalet skolungdomar i åk 9 och gymnasiet ökat i motsvarande grad. Även antalet pensionärer har ökat. Information och marknadsföring Samarbete med OpusEtt för kontinuerlig annonsering i dagspress. Speciella informationsblad har under året skickats till Samfundet S:t Erik och Svensklärarföreningen. Strindbergsmuseet deltog i januari vid Skola + Museum = Sant, en lärarkväll på Tekniska museet. Samarbete med tidningen Vi i Vasastan och Konsumentföreningen KF. Samarbeten med andra museer och institutioner Strindbergsmuseet samarbar med Dramatiska teatern, Teater- och musikmuseet samt Stiftelsen Ingemar Bergman med utställningen om Ingemar Bergmans teateruppsättningar av Strindberg och Ibsen. Strindbergsmuseet hade ett nära samarbete med Svenska barnboksinstitutet inför utställningen Karlsson, Sventon och de andra. Barnböcker i Strindbergs kvarter Stefan Bohman har deltagit regelbundet i Museichefskollegiet i Stockholm. Stefan Bohman är ordförande i Svenska ICOM (International Council of Museums). Camilla Larsson är styrelseledamot i SMI (Sveriges museiinformatörer). Camilla Larsson deltar i nätverket för museer i Vasastaden, Goda grannar, vilka planerar och genomför gemensamma projekt. ABF betalar delar av föreläsningsarvodena vid Strindbergsmuseets program. Erik Höök sitter med i SAMSÄK, museernas samarbetsorgan för säkerhetsfrågor. Fastighet Strindbergsmuseet har regelbundet deltagit i möten med styrelsen för Bostadsrättföreningen Blå tornet. Föreningen har beslutat om ett stambyte i huset. Det innebär mycket och rätt omfattande arbete, skydd av miljö och föremål under arbetet, evakuering m m. Stambytet var ursprungligen planerat till våren Detta har dock skjutits fram till senare delen av Museet har kontinuerligt haft samråd med byggnadsantikvarisk expertis från Stadsmuseet och Länsstyrelsen. Museet har även tagit fram en bevarandeplan/skyddsplan för sina lokaler, arkiv och samlingar.

14 14 STRINDBERGS INTIMA TEATER Verksamhetsåret 2014 Sammanfattning Spelårets 2014 utmärker sig genom de speciella satsningar teatern har gjort på en repertoar anpassad till den äldre och den yngre publiken. Den tragiska komedin Moster Malvina av Anne Charlotte Leffler utspelas på ett äldreboende för över hundra år sedan. Aldrig tidigare har Intima teaterns scen befolkats av så många till åren komna erfarna skådespelerskor. Den äldsta var 86 år. Samtidigt har Strindbergsteatern öppnat dörrarna för de riktigt små barnen där många fått sin första teaterupplevelse bland dockor, skuggspels-figurer och levande skådespelare. Det lilla Ovädret vänder sig till en publik bestående av fyra till sju-åringar. (Se projektbeskrivningar 2014.) Mellan dessa ytterligheter har Strindbergs Intima teater presenterat klassiker av Strindbergs hand och det traditionella utbud som är teaterns signum. Den nya lovordade produktionen av Dödsdansen och den kritikerrosade Fröken Julie med Anna Pettersson i alla roller har framförts både på hemmascenen i Stockholm och runt om i landet. Strindbergsteatern har rykte om sig att vara en internationell gästspelsteater där utländska strindbergsuppsättningar får möta en svensk publik. Under 2014 har teatern erhållit en rad förslag till uppsättningar från olika länder. Under spelåret har vi mäktat med ett gästspel från Frankrike. Hjalmar Bergmans Docteur Glas intog teatern i slutet av året nominerades Strindbergs Intima teater av Dagens Nyheter till En av de 150 mest betydelsefulla kulturhändelserna som har skapat Sverige. Dagens Strindbergsteater verkar utifrån sin märkvärdiga historia. Den fungerar som ett levande kulturarv som är kopplat till vår nationalförfattare August Strindberg och hans liv och verk. Samtidigt är Strindbergsteatern en helt modern teater som påverkas av tidens strömningar och kravet på hög konstnärlig kvalitet och förnyelse. Föredrag, visningar, seminarier, filmföreställningar, konserter och litterära salonger ingår i Strindbergsteaterns återkommande utbud. Föreläsningar har även i år hållits av teaterns egen personal på teaterscenen i Stockholm och utanför landets gränser. När så har varit möjligt har teaterlokalerna använts till repetitioner, Tv-inspelningar, uthyrningar och andra aktiviteter. (Se bilagor.) På grund av den frekventa användningen av scenen, salongen och kringliggande lokaler har förslitningen av lokalerna påskyndats. Aktiviteterna på teatern pågår året runt. Ett åtgärdsprogram har utformats. Under verksamhetsåret 2014 erhöll Strindbergsteatern ett extra bidrag på kronor från Stockholms Kulturförvaltning för att förkovra och utveckla den tekniska utrustningen och se över de nednötta lokalerna. Även brandmyndigheterna har haft synpunkter på teaterns brandskydd. Anmärkningarna har åtgärdats. Den mer långsiktiga översynen av säkerhet,

15 15 värme och ventilation står ständigt på dagordningen liksom anpassningen och uppdateringen av tillgängligheten för funktionshindrade. Strindbergs Intima teater är en av Stockholms äldsta teatrar. Den kräver omtanke och speciell omvårdnad liksom alla kulturarv. Under spelåret 2014 har Strindbergsteatern så gott som uteslutande producerat egna föreställningar eller fungerat som huvudproducent. Initiativ till kommande produktioner har tagits. Spelåret visar på svårigheterna för en liten teater med få anställda och små resurser att bedriva en långsiktig verksamhet. Målsättning Strindbergs Intima teater har till uppgift att bedriva teaterverksamhet och andra sceniska aktiviteter i Strindbergs anda. Verksamheten äger rum på August Strindbergs gamla teater vid Norra Bantorget i Stockholm. Strindbergsteatern är en av Sveriges äldsta bevarade spelplatser och tillhör det svenska kulturarvet. Den är välkänd över hela världen. Strindbergs Intima teater är ingen museiteater, men verksamheten hämtar inspiration och kunskap ur den gamla scenens märkvärdiga historia. Strindbergs rika dramatiska författarskap utgör grunden för Intima teaterns repertoar. Den konstnärliga målsättningen strävar mot nyskapande uppsättningar och experiment inom teaterkonsten. Scenen är öppen för såväl nyskriven som äldre repertoar. Teatern har en markerad konstnärlig profil som utgörs av egna produktioner samt uppsättningar i samverkan med olika institutioner och det fria teaterlivet. Gästspel och uppsättningar på olika språk ingår i teaterns målsättning. Organisation 2014 Strindbergs Intima teater har en självständig ställning med Stiftelsen Strindbergsmuseet som är huvudman. Samarbetet med museet är väl etablerat. Teatern har egen ekonomi och egen personal. Teaterchefen leder verksamheten vid teatern och är konstnärligt ansvarig. Strindbergsteatern har byggt upp en minimal men effektiv organisation för att matcha de olika teaterinstitutioner och produktionsgrupper som teatern samverkar med. Förutom en teaterchef på heltid finns en teaterproducent tillika marknadsförare som också är anställd på heltid. Under 2014 har teatern haft en ekonomiassistent anställd med timavlöning. Biljettkontoret har under spelperioderna varit bemannat av utbildad personal som även fungerar som föreställningsvärdar och ansvariga för säkerheten. Publiktrycket på vissa av teaterns föreställningar har medfört att kassapersonalen har fördubblats. Teatern har under spelåret haft teknisk personal anställd med specialkunskaper inom ljus- och ljudteknik. Inspicientsysslorna har också lagts på den scentekniska personalen. Utöver ovan nämnda tjänster har Strindbergsteatern kunna bereda arbete under längre eller kortare tid åt ett stort antal teaterarbetare inom olika yrkesgrupper. Ett 40-tal personer har uppburit lön från Strindbergsteatern under verksamhetsåret Det rör sig om administrativ, konstnärlig och teknisk personal som varit tillfälligt anställd eller knuten till olika sceniska projekt. Frivilligarbete, praktikantanställningar och ombudsförsäljning av biljetter etc. utgör ett angeläget inslag i Strindbergsteaterns verksamhet.

16 16 Statistik 2014 Bilaga: Statistik Ekonomi 2014 Strindbergsteaterns verksamhet återspeglar på sätt och vis hur dess ekonomiska bas är utformad med fasta anslag från staten och kommunen. Dramaten och Stockholms stadsteater har under alla år stått Strindbergsteatern nära. Under 2014 erhöll Strindbergs Intima teater ett grundanslag från kommunen belöpande på kronor. Staten (Kulturrådet) har bidragit med kronor. (Se bilaga). I december 2014 erhöll Strindbergsteatern Bonusbidrag från Stockholms stad baserat på framgångarna med verksamheten Bidraget uppgick till kronor och var enligt statuterna avsett till förkovran av kommande produktioner. Teatern har även erhållit ett Utvecklingsstöd från Stockholms Kulturförvaltning på kronor för att restaurera och modernisera scenteknik och scen och salong. Biljettintäkterna 2014 uppgår till cirka kronor. Inkomsterna begränsas delvis av teaterns omfattande barnsatsning där åskådarantalet medvetet har begränsats och biljettpriserna av naturliga skäl ligger på en låg nivå. Erhållna bidrag från Landstinget och Kommunen kompenserar delvis detta förhållande. Hyra Ett reellt hot mot verksamheten är den allt högre hyra som Strindbergsteatern tvingas betala. Spelåret 2014 uppgick hyreskostnaderna till över kronor. (Se Bilaga). Det är nästan 1/3 av alla erhållna bidrag. Möjligheten att byta lokal föreligger inte. Kulturarv ligger där de ligger. Strindbergsteaterns intäktsmöjligheter begränsas av teaterns intima utformning. Det ryms bara 90 teaterstolar i salongen. Publikarbete och biljettförsäljning Intresset för Strindbergsteatern är fortfarande stort i svensk och utländsk press. Landets ledande teaterkritiker följer verksamheten. Strindbergs Intima teater har lagt ner ett omfattande arbete på att skapa en fungerande publikinformation kring teaterns olika produktioner. Radio och Tv har ofta uppmärksammat teaterns verksamhet. Teaterns stora premiärer föregås ofta att förhandsreportage i dagstidningarna. Så även Utnyttjandet av sociala medier är en del av marknadsföringen. Ett vittomfattande nätverk har upprättats. Ett samspel med gästande scener och deras ombud och publikinformatörer pågår kontinuerligt. Strindbergs Intima teaters hemsida har gjorts om och effektiviserats. Teaterns olika uppsättningar kan numera följas via Facebook, Twitter, Instagram och Strindbergsteaterns Hemsida. Riktad marknadsföring mot skolor och språkgrupper har genomförts. Teatern säljer biljetter via biljettboknings-systemet (NORTIC) som levererar aktuell statistik och försäljningsrapporter.

17 17 Marknadsföring av barnteater 2014, Strindbergsteatern är ansluten till Stockholms stads kulturportaler KulturDirekt och KULAN (barn- och ungdom) vilket breddar biljettförsäljningsutbudet och informationsmöjligheterna. Stockholms läns landstings Scenkonstkatalog är ytterligare en sådan info-källa som Strindbergsteatern använt sig av. Därutöver har nyhetsbrev mejlats ut till lärare som varit på teatern vid tidigare tillfällen samt till nya kontakter. Teaterns producenter samt två av skådespelarna har ringt upp förskolor och lågstadielärare samt kultursekreterare. Denna personliga kontakt resulterade i de flesta bokningarna. Strindbergsteatern har spenderat stora kostnader på teaterannonser på webben, hos BARN PÅ STAN samt i relevant dagspress som Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Teatern är aktiv i sociala medier på twitter, facebook samt Instagram. Genrepspubliken 2014 skaffades genom annonsering på Facebook. Affischer och flyers har lagts ut på barnavdelningar på Stockholms bibliotek samt på olika museer och i Stockholms kulturhus. Publikationer Strindbergs Intima teater producerar teaterprogram eller tryckt information till så gott som samtliga föreställningar på teatern. Vissa program görs på flera språk. Affischer, flyers och olika trycksaker ingår i marknadsföringen. Teaterns kansli har ansvarat för redaktionellt arbete och utfört dramaturgiska insatser i de olika produktionerna. Framträdande grafiska formgivare som Mattias Broberg har medverkat under Strindbergs Intima teaters vänner Strindbergs Intima teater stöttas av sin vänförening (Strindbergs Intima teaters Vänförening) som konstituerades våren Ordförande är skådespelerskan Kristina Adolphson. Medlemsantalet ökade kraftigt under 2014 och är nu uppe i över 130 stycken. Föreningens uppgift är att främja kännedomen om Strindbergs Intima teater samt att om möjligt stötta teatern ekonomiskt. Föreningen har tillsammans med Strindbergs Intima teater haft en rad medlemsaktiviteter under spelåret.

18 18 GENOMFÖRD VERKSAMHET 2014 PÅ STRINDBERGS INTIMA TEATER MOSTER MALVINA av Anne Charlotte Leffler Svensk premiär den 8 mars 2014 på Strindbergs Intima teater. MEDVERKANDE PÅ SCENEN: Anita Wall, Inga Landgré, Görel Crona, Sara Turpin, Åsa Norman Kumlien, Marianne Blomberg, Berit Tidblad, Agneta Hjelm, Inga Edwards (ersättare till Gunnel Lindblom). PRODUKTIONUPPGIFTER Regi: Mathias Lafolie Kostym och scenografi: Kajsa Larsson Musik och ljud: Henrik Björlin Mask: Siw Molin Glans Ljusdesign: William Wenner Produktionsassistent: Tuvalisa Rangström Sufflör/Inspicient: Johanna Holmström Föreställningspraktikant: Nele Ostwald Föreställningstekniker: Koos Hopman Snickeri: Pär Wittsäter Sömnad: Skrädderikompaniet LI LA RO Foto: Petra Hellberg Grafisk form: Mattias Broberg Dramaturgiat: Strindbergs Intima teater Ekonomi: Marie-Louise Jaensson Björkén Producent/Press: Katharina Lind Teaterchef: Ture Rangström Målgrupp: Högstadium/Gymnasium/Vuxenpublik. Publiksamtal har ägt rum i anslutning till föreställningarna med inbjudna gäster vid olika tillfällen. Föreställningen görs med stöd av Kulturrådet och Kulturförvaltningen i Stockholm. Svensk premiär den 8 mars 2014 på Strindbergs Intima teater. Totalt antal föreställningar 2014: 30 stycken varav tre genrep med publik. Produktion: Strindbergs Intima teater.

19 19 DÖDSDANSEN av August Strindberg MEDVERKANDE PÅ SCENEN: Görel Crona, Johannes Brost, Henrik Norman, Anders Axelsson. PRODUKTIONSUPPGIFTER Regi: Görel Crona. Musik: Janne Schaffer Kostym: Caroline Bonaldi Mask: Amelia Cazorla Produktionsassistent/sufflör: Michaela Jolin Dramaturgiat: Strindbergs Intima teater Ekonomi: Marie-Louise Jaensson Björkén Producent/Press: Katharina Lind Teaterchef: Ture Rangström Målgrupp: Högstadium/Gymnasium/Vuxenpublik Föreställningen görs med stöd av Kulturrådet, Kulturförvaltningen i Stockholm och Laholms kommun Öppna repetitioner i samband med bl.a Stockholms Kulturnatt 15 april och 27 april Antal: 2 stycken Turnépremiär på Skottorp slott, Stenstallet i Halland den 5 juli Spelperiod: 5/7 20/ Antal föreställningar: 15 stycken. Biljetter kan köpas i Ostbutiken och vid dörren innan föreställningen! Välkommen! Stockholmspremiär på Strindbergs Intima teater den 28 augusti Spelperiod: 28/8 25/10. Antal föreställningar: 25 stycken, Höstturné till Halmstad 13 november Antal föreställningar: 2 TOTALA ANTALET FÖRESTÄLLNINGAR 2014 är 40 stycken inklusive genrep och öppethusföreställningar. En turné är planerad för våren Produktion: Strindbergs Intima teater i samarbete med Görel Crona Produktion.

20 20 FRÖKEN JULIE av August Strindberg Regi och samtliga roller: Anna Pettersson Kameraman: Fredrik Glahns Filmade klipp samt digitala effekter: Max Marklund Ljusdesigner: Mikael Kratt Ljuddesigner, grafik och programformgivning: Gustave Lund Koreografi: Hans Marklund Rekvisitör: Moa Nyman Scentekniker: Elisabeth Larsson Ljud och musik: Gustave Lund Programfoto: Elisabeth Ohlson Wallin Affisch och omslagsfoto: Peter Knutson Översättning i program: Malcolm Dixelius Producent: Katharina Lind Ekonomiansvarig: Marie-Louise Jaensson-Björkén Teaterchef: Ture Rangström Premiär på Strindbergs Intima teater den 20 april 2012 med nypremiärer på samma teater 22 januari 2013 samt 1 oktober Fröken Julie har under varit ute på en världturné till bland annat Norge, Bulgarien, Kina, Korea, Makedonien, Portugal, USA och Sydafrika och Förenade Arabemiraten. Totalt har över 150 föreställningar framförts under perioden Hösten 2014 genomfördes en turné i samarbete med Riksteatern. Turnén omfattade 14 föreställningar varav två gavs på Strindbergs Intima teater (19 och 20 oktober) samt en på Åbo Svenska teater i Finland (11 november 2014). Föreställningar på Strindbergsteatern 2014: 2 stycken. Sammanlagt med Riksteaterns turné: 14 föreställningar. Under 2014 har även några föreställningar ägt rum utanför Sverige. Workshops, panelsamtal och seminarier har genomförts i anslutning till föreställningarna på Strindbergsteatern och vid de olika gästspelen. Föreställningen görs med stöd av Kulturrådet och Landstingets Kulturförvaltning. Uppsättningen har föregåtts av ett KU-projekt på Stockholms Dramatiska Högskola under hösten Produktion: Strindbergs Intima teater i samverkan med Anna Pettersson Produktion.

Verksamhetsberättelse 2010 Stiftelsen Strindbergsmuseet

Verksamhetsberättelse 2010 Stiftelsen Strindbergsmuseet Verksamhetsberättelse 2010 Stiftelsen Strindbergsmuseet Foto från utställningen Strindberg ord om kärlek Verksamhetsberättelse för Strindbergsmuseet Samlingarna Föremålssamlingarna En större del av föremålssamlingarna

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011.

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2011. 1 Styrelsens sammansättning Ordinarie ledamöter:

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening 1(5) Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2014. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2014. 1 Styrelsens sammansättning: Ordinarie

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2013 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET. illustration: Fibben Hald

FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET. illustration: Fibben Hald FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET illustration: Fibben Hald Detta är ett material till dig som lärare att använda före eller efter ni sett föreställningen Ägget på Unga

Läs mer

Tjänsteskrivelse Samarbetsavtal med teaterförening

Tjänsteskrivelse Samarbetsavtal med teaterförening VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KULTURFÖRVALTNING 2013-02-13 DNR KN 2013.004 ANDERS DAHLGREN SID 1/2 ENHETSCHEF KULTUR 08-587 853 65 ANDERS.DAHLGREN@VALLENTUNA.SE KULTURNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Samarbetsavtal

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2010

Verksamhetsberättelse för 2010 Verksamhetsberättelse för 2010 Helsingborg Verksamhetsberättelse för 2010 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Dan Karlsson Ann-Christine Malmgren Tomas Nordström Lillebil Pettersson Åke

Läs mer

SA L TSJÖ B A D E N S TE A TE R K L U B B

SA L TSJÖ B A D E N S TE A TE R K L U B B Program nr 1 hösten 2009 SA L TSJÖ B A D E N S TE A TE R K L U B B TEATER OPERA Teaterhösten 2009 startar med kritikerrosade komedier och med nya uppsättningar av Ingmar Bergmans pjäser. Ni som är medlemmar

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst Vad är ung scen/öst? Ung scen/öst är en satellitverksamhet till Östgötateatern med eget teaterhus i Linköping och har sedan starten 2001 varit en

Läs mer

Röster om nationalism från hela Sverige länsteatrarna intar Dramaten

Röster om nationalism från hela Sverige länsteatrarna intar Dramaten Röster om nationalism från hela Sverige länsteatrarna intar Dramaten Fri entré när landets länsteatrar kommer till Dramaten och ger sin bild av nationalismen i dagens Sverige. Föreställningen Jag vill

Läs mer

Utveckling av teater och nyskriven dramatik för barn och ungdom Projektbeskrivning för Barnteaterakademin 2009 med Angereds Teater som ny huvudman

Utveckling av teater och nyskriven dramatik för barn och ungdom Projektbeskrivning för Barnteaterakademin 2009 med Angereds Teater som ny huvudman Till Västra Götalandsregionens kulturnämnd Utveckling av teater och nyskriven dramatik för barn och ungdom Projektbeskrivning för Barnteaterakademin 2009 med Angereds Teater som ny huvudman Syfte Ansökan

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2011

Verksamhetsberättelse för år 2011 Verksamhetsberättelse för år 2011 Helsingborg Verksamhetsberättelse för år 2011 Styrelse Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Hans Johansson Olle Borg Dan Karlsson Anders Kjellvard Ann-Christine

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2011 Sundhultmon i Ovansjöbygden. Längst till vänster syns Kung- Bengtstugan, Mellby och sedan de centrala delarna av Sundhultmon. I bakgrunden skymtar hoppbackarna och Cuba Arena.

Läs mer

Innehåll och förklaringar till de statistiska diagrammen år 2013

Innehåll och förklaringar till de statistiska diagrammen år 2013 Innehåll och förklaringar till de statistiska diagrammen år 2013 Produktioner uppdelade i genrer samt barn/ungdom och vuxenproduktioner av urpremiärer, premiärer och nypremiärer 1 Totalt antal produktioner

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2010 Föreningen Norden Örebroavdelningen VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2010 Styrelsens sammansättning: Ordförande: Vice ordförande: Kassör: Sekreterare: Övriga ledamöter: Suppleanter: Eva Bellsund Torgny Larson

Läs mer

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18 PM Sida 1 (5) 2017-11-16 Skapande skola för läsåret 17/18 Den här informationen riktar sig endast till pedagoger inom Stockholms stads kommunala grundskolor samt kulturaktörer som samverkar med dessa.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 1 Verksamhetsberättelse För Svenska ICOM verksamhetsåret 2014 Medlemmar Svenska ICOM har haft följande medlemsutveckling: 2013 2014 Institutionella medlemmar 92 560 (110) Ordinarie individuella medlemmar

Läs mer

2. Val av sekreterare och justerare för mötet Annette Söderlund är sekreterare. Ulrika valdes till justerare.

2. Val av sekreterare och justerare för mötet Annette Söderlund är sekreterare. Ulrika valdes till justerare. Protokoll, styrelsemöte per telefon Fredagen den 15 april 2011 kl. 13-14 Deltagande; Beatrice Norberg, Sofia Dahlquist, Hugo Wester, Jessica Andersson Sjögerén, Lotte Edsbrand, EvaTua Ekström, Ulrika Sjöstrand,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Nykterhetsfolkets länsarkiv i Halland, verksamhetsåret 2011

Verksamhetsberättelse för Nykterhetsfolkets länsarkiv i Halland, verksamhetsåret 2011 Verksamhetsberättelse för Nykterhetsfolkets länsarkiv i Halland, verksamhetsåret 2011 Nykterhetsfolkets länsarkiv Styrelse och funktionärer Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot Revisorer

Läs mer

Kultur i skolan 2012/2013 Kulturutbud för barn och unga

Kultur i skolan 2012/2013 Kulturutbud för barn och unga Kultur i skolan 2012/2013 Kulturutbud för barn och unga är ett regionalt centrum för utveckling och samordning med särskild inriktning på arrangörer inom scenkonsten. Riksteatern Halland arbete utgår från

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Medverkande Pingviner kan inte baka ostkaka

Medverkande Pingviner kan inte baka ostkaka Johan Friberg - Den andra pingvinen Johan är utbildad vid bl a Teaterhögskolan i Göteborg och Dramatiska Institutet, och har arbetat som skådespelare på Malmö Dramatiska Teater, Teater Galeasen, Angereds

Läs mer

Leif Palevik, Bo Hallström, Barbro Schneeberger, Louise Nilsson, Inga-Lill Andvallen

Leif Palevik, Bo Hallström, Barbro Schneeberger, Louise Nilsson, Inga-Lill Andvallen Kyrkofullmäktige 2017-04-18 _ Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Rudbeckiussalen, Kyrkbacksgården, kl.19.00 20.05 Maria Thorgren, Britt Sandström, Karin Tilly, Jörgen

Läs mer

Beslut angående kulturstöd för Barnens Underjordiska Scens program 2013.

Beslut angående kulturstöd för Barnens Underjordiska Scens program 2013. KULTURFÖRVALTNINGEN KULTURSTRATEGISKA ST ABEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2013-01-23 Handläggare: Kerstin Gustafsson Telefon: 08-508 319 43 Till Kulturnämnden KuN 2013-02-07 Nr 14 Beslut angående kulturstöd

Läs mer

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund c/o Advokat Eva Jensen Advokatfirman Lindahl KB Studentgatan 4 211 33 MALMÖ Telefon: 040-664 66 50 Telefax: 040-664 66 55 Årsredovisning för 846001-6499 Räkenskapsåret 2011 01 01-2011 12 31 Årsredovisningen

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 31 januari 2014 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

Budget för Bussen 2007

Budget för Bussen 2007 Budget för Bussen 2007 Rörelsens intäkter Café & Foyer Föreställningsmat Fikabröd och godis Dryck: Alkofri och kaffe Bar: öl Bar: vin 5 000 kr 8 000 kr 13 000 kr Scen & Turné Biljettintäkter Biljettintäkter,

Läs mer

Animation med äldre. Slutrapport från projektet 2012-2013, KUR 2011_5966

Animation med äldre. Slutrapport från projektet 2012-2013, KUR 2011_5966 Animation med äldre Slutrapport från projektet 2012-2013, KUR 2011_5966 Stanislaw Przybylski, projektledare Projektägare: Folkhälsosektionen, Landstinget i Jönköpings län Paula Bergman, Eva Timén Innehållsförteckning

Läs mer

Dags igen att beskriva hembygdsrörelsen!

Dags igen att beskriva hembygdsrörelsen! FÖRENINGENS NAMN ADRESS POSTORT ENKÄTNUMMER nuari 2014 Dags igen att beskriva hembygdsrörelsen! Vid tre tillfällen 1998, 2003 och 2008, har Sveriges Hembygdsförbunds (SHF) cirka 2000 medlemsföreningar

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Nykterhetsfolkets länsarkiv i Halland, verksamhetsåret 2010

Verksamhetsberättelse för Nykterhetsfolkets länsarkiv i Halland, verksamhetsåret 2010 Verksamhetsberättelse för i Halland, verksamhetsåret 2010 Styrelse och funktionärer Ordförande Barbro Maijgren Vice ordförande Olle Nilsson Sekreterare Bengt Lindqvist Kassör Allan Berg Ledamot Asta Berg

Läs mer

SÖKANDE GRUPP/FÖRENING/ORGANISATION MEDSÖKANDE, GRUPPER, FÖRENINGAR OCH ORGANISATIONER. PROGRAMBESKRIVNING Programmets titel

SÖKANDE GRUPP/FÖRENING/ORGANISATION MEDSÖKANDE, GRUPPER, FÖRENINGAR OCH ORGANISATIONER. PROGRAMBESKRIVNING Programmets titel Sida 1 (7) ANSÖKAN Kulturstöd SÖKANDE GRUPP/FÖRENING/ORGANISATION * Telefon Postadress E-post Postnr Ort Webbplats Org.nr** Kontaktperson E-post kontaktperson Plusgiro/bankgiro eller kontonummer Telefon

Läs mer

Protokoll fört vid bolagsstämma med aktieägarna i H & M Hennes & Mauritz AB i Stockholm den 26 april 2005.

Protokoll fört vid bolagsstämma med aktieägarna i H & M Hennes & Mauritz AB i Stockholm den 26 april 2005. Protokoll fört vid bolagsstämma med aktieägarna i H & M Hennes & Mauritz AB i Stockholm den 26 april 2005. Närvarande aktieägare: Se bilagda förteckning. 1 Stämman öppnades av Stefan Persson. Advokat Sven

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Västra Regionen 2011

Verksamhetsberättelse. Västra Regionen 2011 Verksamhetsberättelse Västra Regionen 2011 Västra Regionen omfattar Hallands län, Jönköpings kommun samt hela Västra Götaland utom Göteborg och Mölndal Verksamhetsberättelse för 2011 Styrelsen för Västra

Läs mer

Tillfälligt stöd till Judiska museet i Stockholm Motion (2016:71) av Lotta Edholm och Rasmus Jonlund (båda L)

Tillfälligt stöd till Judiska museet i Stockholm Motion (2016:71) av Lotta Edholm och Rasmus Jonlund (båda L) Utlåtande 2017:110 RII (Dnr 106-991/2016) Tillfälligt stöd till Judiska museet i Stockholm Motion (2016:71) av Lotta Edholm och Rasmus Jonlund (båda L) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

Läs mer

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16)

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16) Sammanfattning från Framtidsforum Riksteatern och framtiden-vad är viktigt? Arboga 12 sep Följande ämnen kom upp på schemaväggen och blev prioriterade (antalet pluppar inom parentes) Hur kan vi väcka intresse

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Kulturprogram för barn och ungdom Kulturprogram för barn och ungdom 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 16 oktober 2003 Reviderad den:

Läs mer

Kyrkomötet beslutar att motion 2015:66 är besvarad med vad utskottet anfört. Motion 2015:66 av Anna-Karin Westerlund m.fl., Eget produktionsbolag

Kyrkomötet beslutar att motion 2015:66 är besvarad med vad utskottet anfört. Motion 2015:66 av Anna-Karin Westerlund m.fl., Eget produktionsbolag Kyrkomötet Kyrkomötet Kyrkolivsutskottets betänkande 2015:15 Eget produktionsbolag Sammanfattning I detta betänkande behandlas motion 2015:66 Eget produktionsbolag. Motionärerna vill ge kyrkostyrelsen

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) $! %!# &'''( #)*+,!

Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) $! %!# &'''( #)*+,! Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B)!" ## $! %!# &'''( #)*+,!#)*+,# )*+,! #)*+$ #! Dagordning för årsmötet + & ##)*+$(

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2015

Verksamhetsberättelse för år 2015 Verksamhetsberättelse för år 2015 Helsingborg Verksamhetsberättelse för år 2015 Styrelse Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Personal och arkivansvarig samt adjungerad sekreterare Revisorer Hans

Läs mer

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 17 oktober 2007

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 17 oktober 2007 Folkhälsovetenskapligt centrum 2007-10-24 Kjerstin Strandh Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 17 oktober 2007 Närvarande Agneta Niklasson (mp) vice ordförande Alma Basic (s) Angelo

Läs mer

att uppdra åt kulturförvaltning att under hösten 2015 följa upp utfallet av satsningarna.

att uppdra åt kulturförvaltning att under hösten 2015 följa upp utfallet av satsningarna. Uppsala ^ KOMMUN KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Pia Sörås Staflin Daniel Werkmäster Datum 2015-04-01 Diarienummer KTN 2015- Kulturnämnden Fri entré på Uppsala konstmuseum och Bror Hjorths Hus Förslag

Läs mer

Årsmöte 2015 24 mars. Årsta Scenfolk. Verksamhetsberättelse 2014 Ekonomisk berättelse 2014. Förslag Arbetsplan 2015 Budget 2015

Årsmöte 2015 24 mars. Årsta Scenfolk. Verksamhetsberättelse 2014 Ekonomisk berättelse 2014. Förslag Arbetsplan 2015 Budget 2015 Årsmöte 2015 24 mars Verksamhetsberättelse 2014 Ekonomisk berättelse 2014 Förslag Arbetsplan 2015 Budget 2015 Årsta Scenfolk FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA ÅRSMÖTE 2015 1. Öppnande 2. Fastställande av

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten 4. Informationsverksamhet 1. ORDFÖRANDEN

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Ökat stöd till det fria kulturlivet

Ökat stöd till det fria kulturlivet Kulturförvaltningen Kulturstrategiska staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2015-02-11 Handläggare Monica Christensen Luotsinen Birgitta Granbacka Niclas Lindblad Nadja Åhlström Till Kulturnämnden 2015-02-17

Läs mer

4. Godkännande av dagordningen. Fyra punkter las till under Övriga frågor. Årsmötet godkände dagordningen.

4. Godkännande av dagordningen. Fyra punkter las till under Övriga frågor. Årsmötet godkände dagordningen. PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET I FÖRENINGEN KÄRRRINGEN Årsmöte 2013-01-29 Plats Närvarande Frånvarande Hotel Nordic Light Vasaplan 7, Stockholm 27 medlemmar enligt bifogad lista se bifogad lista 1. Årsmötets

Läs mer

Projektbeskrivning Folkmusikvecka i Lund 2007

Projektbeskrivning Folkmusikvecka i Lund 2007 Projektbeskrivning Folkmusikvecka i Lund 2007 Bakgrund Skånes Spelmansförbund har tillsammans med Musik i Syd utropat 2007 till Folkmusikår i Skåne. För att manifestera den Skånska folkmusiken och sprida

Läs mer

SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00

SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00 SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00 Plats: SV:s lokaler, Fabriksgatan 8, Örebro Innehållsförteckning Sid Föredragningslista 1 Styrelsen 2 Revisorer 2 Verksamhet 2 Seniorfestivalen 2 SeniorNet

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av jag bor i Malmö

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av jag bor i Malmö Malmö stad Kulturförvaltning 1 (7) Datum 2014-10-21 Vår referens Genti Cifliku Projektledare genti.cifliku@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av jag bor i Malmö KN-2014-2396 Sammanfattning Kulturförvaltningens

Läs mer

2015 - det tjugonde året!

2015 - det tjugonde året! Malmö AmatörteaterForums Nyhetsbrev 10 november 2015 2015 - det tjugonde året! Hösten är i full gång och vintern knackar på dörren! Utställningen om MAFs Tjugonde år på Teatermuséet kommer att fortsätta

Läs mer

Östergötlands museums behov av magasinslokaler och klimatarkiv

Östergötlands museums behov av magasinslokaler och klimatarkiv Östergötlands museums behov av magasinslokaler och klimatarkiv 2/10 Östergötlands museums behov av magasinslokaler och klimatarkiv Magasinslokaler Östergötlands museum har under många år haft behov av

Läs mer

AMF VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2007 2008-04-11

AMF VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2007 2008-04-11 Sida 1(5) Bilaga 1 till protokoll från årsmötet 2008. 1 FÖRUTSÄTTNINGAR Som grund för föreningens verksamhet finns ett arrangemangsavtal mellan Arboga Fritidsoch Kulturnämnd och, daterat 1996-05-10 samt

Läs mer

AVTAL OM UPPHOVSMÄNS RÄTT TILL ERSÄTTNING VID VISNING AV VERK SAMT MEDVERKAN VID UTSTÄLLNING M M

AVTAL OM UPPHOVSMÄNS RÄTT TILL ERSÄTTNING VID VISNING AV VERK SAMT MEDVERKAN VID UTSTÄLLNING M M 1 AVTAL OM UPPHOVSMÄNS RÄTT TILL ERSÄTTNING VID VISNING AV VERK SAMT MEDVERKAN VID UTSTÄLLNING M M mellan svenska staten, representerad av Statens kulturråd å ena sidan och Konstnärernas Riksorganisation,

Läs mer

Lugnås Björkängen 1 542 94 Mariestad. Fråga 3 - Kontaktperson/ den som svarar på enkäten. Namn. mail och telefonnummer:

Lugnås Björkängen 1 542 94 Mariestad. Fråga 3 - Kontaktperson/ den som svarar på enkäten. Namn. mail och telefonnummer: Välkommen att delta i denna enkätundersökning! Denna enkät är avsedd att kartlägga nuläget inom regionens arbetslivsmuseer/industrihistoriska föreningar för att ge ett bra underlag för NAV:s fortsatta

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid möte med ABM-IT/tekniska gruppen Fredagen den 19 november 2004

Minnesanteckningar förda vid möte med ABM-IT/tekniska gruppen Fredagen den 19 november 2004 Minnesanteckningar förda vid möte med ABM-IT/tekniska gruppen Fredagen den 19 november 2004 Närvarande: Christian Bajomi, Länsmuseet Västernorrland Olle Burlin, Länsmuseet Västernorrland Märta Molin, ABM

Läs mer

Reidun Westman, kulturchef Anna Swanberg, kultursekreterare. Peter Westerdahl. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 53-61 Anna Swanberg

Reidun Westman, kulturchef Anna Swanberg, kultursekreterare. Peter Westerdahl. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 53-61 Anna Swanberg Plats och tid Sessionssalen, kl 15.00-16.00 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Peter Westerdahl (M) Birgith Schelin (C) Cecilia Koch

Läs mer

Kultur i Hörby Oktober 2016

Kultur i Hörby Oktober 2016 Kultur i Hörby Oktober 2016 Teater Litteratur Utställning Förtäring Musik Dans Föreläsning Barn Guidning i Östra Sallerups 1600-talspark Samling vid Östra Sallerups Kulturhus. Hur kom Jöns Henriksson,

Läs mer

Årsredovisning 2015 och Verksamhetsberättelse. för. Sveriges Vänföreningar för Konst och Kultur. Org.nr

Årsredovisning 2015 och Verksamhetsberättelse. för. Sveriges Vänföreningar för Konst och Kultur. Org.nr Årsredovisning 2015 och Verksamhetsberättelse för Sveriges Vänföreningar för Konst och Kultur Org.nr. 802408-6632 1 Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsåret 2015-01-01 2015-12-31 Sveriges Vänföreningar

Läs mer

VERKSAMHETSMÅTT DR2 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND

VERKSAMHETSMÅTT DR2 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND STADSBIBLIOTEKET Budget Budget Budget Utfall Utfall Utfall Prognos 2014 2014 2014 jan-aug jan-aug jan-aug 2014 Antal öppettimmar per vecka: Kvinnor Män Kvinnor Män Stadsbiblioteket

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland

Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland HÄRNÖSANDS KOMMUN 1 (5) Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland Antagen av kommunfullmäktige 1994-05-09. 1 Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland. 2 Stiftelsens styrelse skall ha sitt säte i Härnösand.

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

LEIF KARLSSON MAGNUS ODÉN ÅKE ERIKSSON MATS ÅKERIND ANNIKA BRODIN SÖDERLUND ERIK PROOS GUIDO RIPKE

LEIF KARLSSON MAGNUS ODÉN ÅKE ERIKSSON MATS ÅKERIND ANNIKA BRODIN SÖDERLUND ERIK PROOS GUIDO RIPKE VSM 2013 sorganisation Fredag 16 augusti Tävlingsledare Bitr. tävlingsledare HANS LOFORS/ANDERS WETTERBERG LEIF KARLSSON Teknisk ledare MAGNUS ODÉN Sjukvård CAROLINE GYLLENHAMMAR Starter Starters FÖRBUNDS

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2015

Verksamhetsberättelse för 2015 Verksamhetsberättelse för 2015 Styrelse Styrelsen för Musikens Hus Akademin har haft följande sammansättning under året. Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Anders Sundquist Bosse Lundgren Agneta

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kallinge Folkets Hus 2016

Verksamhetsberättelse Kallinge Folkets Hus 2016 216 216 Dagordning vid årsstämma den 23/3 217 1 Stämmans öppnande 2 Stämmans behöriga utlysande 3 Godkännande av dagordning 4 Val av ordförande för stämman 5 Val av sekreterare för stämman 6 Val av justerare

Läs mer

Nordskånes lokalförening Årsmöte 2015

Nordskånes lokalförening Årsmöte 2015 Nordskånes lokalförening Årsmöte 2015 Verksamhetsberättelse 2014 Ekonomisk berättelse 2014 Verksamhetsplan 2015 Budget 2015 Rehabilitering Tillgänglighet Påverkan Nordskånes lokalförening Verksamhetsberättelse

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 30 januari 2015 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

Höstprogram SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET. Foto Bengt Backström

Höstprogram SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET. Foto Bengt Backström Höstprogram SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET Foto Bengt Backström 485 BJÖRKEN, 2012 Höstens Program 2012 5.9 Styrelsemöte 12.9 Månadsmöte, Bra för hjärtat - bra för hjärnan Från Landstinget

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar!

Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar! Byalaget vill vara Tyringebornas samlade röst! 1 Uppgift Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar! Tyringe

Läs mer

Välkommen på årsmöte!

Välkommen på årsmöte! 2015-02-06 Välkommen på årsmöte! Den 28:e februari är det dags för Djurens Rätt Lunds årsmöte, där vi sammanfattar året som varit och planerar för 2015. Mötet äger rum 11.00-13.00 på Svaneskolan, Möllegatan

Läs mer

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Ämnen och antal prioritets-pluppar i parentes: * Folkrörelse - kontinuitet i ett idéelt engagemang. (7) * Socio-kulturell verksamhet i närområden. Nära samverkan

Läs mer

Allmänpolitiska utskottet 67-77

Allmänpolitiska utskottet 67-77 PROTOKOLL 1(6) Diarienummer Plats: Bernts loge, Spira Närvarande: ande: Tommy Bernevång Forsberg (KD), Per Hansson (FP), Håkan Sandgren (S) t.o.m. 68, Anders Gustafsson (M) t.o.m. 68, Per-Olov Norlander

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2005

Verksamhetsberättelse för år 2005 1 Sällskapet för Folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift Verksamhetsberättelse för år 2005 Sammanträden Sällskapets årsmöte hölls onsdagen den 30 mars 2005. Sällskapets medlemsmöte på hösten

Läs mer

ÅRSMÖTE DALARÖ KULTUR och FÖRENINGSCENTRUM

ÅRSMÖTE DALARÖ KULTUR och FÖRENINGSCENTRUM 1 ÅRSMÖTE DALARÖ KULTUR och FÖRENINGSCENTRUM Protokoll fört vid årsmöte på Tullhuset - 2014 04 08 1 Öppnande Mötet öppnas av ordförande Richard Nordgård som hälsar all välkomna.. 2 Fastställande av dagordning

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Styrelsen har under verksamhetsåret haft 9 protokollförda sammanträden.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Styrelsen har under verksamhetsåret haft 9 protokollförda sammanträden. 1 PRO Tierp VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013. Styrelse Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare 47 2013-0515 Studieorganisatör, Reseansv. och Webbansvarig Gert Berlin Per Axelsson Eivor Johansson Ingbritt

Läs mer

Brf Fagotten i Lund. Förvaltningsberättelse 2002

Brf Fagotten i Lund. Förvaltningsberättelse 2002 Brf Fagotten i Lund Förvaltningsberättelse 2002 gällande räkenskapsåret 1 januari 31 december 2002 Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening Fagotten i Lund avger härmed redovisning för föreningens verksamhet

Läs mer

Kommunbladet november 2013

Kommunbladet november 2013 Kommunbladet november 2013 Information från Norsjö kommun Nyheter om bredbands-nätet i Norsjö Det kommer att vara störningar i bredbands-nätet i Norsjö kommun på natten mellan onsdag och torsdag den 20

Läs mer

TRANSPLANTSWEDEN IDROTTSFÖRENINGEN FÖR TRANSPLANTERADE. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Org.nr

TRANSPLANTSWEDEN IDROTTSFÖRENINGEN FÖR TRANSPLANTERADE. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Org.nr TRANSPLANTSWEDEN IDROTTSFÖRENINGEN FÖR TRANSPLANTERADE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Org.nr 802418-4213 Ett verksamhetsår i en ny världsdel! Höjdpunkten under verksamhetsåret 2013 var World Transplant Games

Läs mer

På spaning efter jämställdhet del 2

På spaning efter jämställdhet del 2 På spaning efter jämställdhet del 2 och män i scenkonsten i Sverige 2008 SVENSK TEATERUNION SVENSKA ITI På spaning efter jämställdhet del 2 och män i scenkonsten i Sverige 2008 Innehåll 6 Inledning 9 Innehåll

Läs mer

EN LJUDUPPLEVELSE FÖR DE ALLRA minsta

EN LJUDUPPLEVELSE FÖR DE ALLRA minsta EN LJUDUPPLEVELSE FÖR DE ALLRA minsta Handledning, för dig som är vuxen, om små barns lärande och vad de kan lära oss. Kan själv! är ett pedagogiskt utvecklingsarbete som drivs av Västarvet. Läs mer på

Läs mer

EN LJUDUPPLEVELSE FÖR DE ALLRA minsta

EN LJUDUPPLEVELSE FÖR DE ALLRA minsta EN LJUDUPPLEVELSE FÖR DE ALLRA minsta Handledning, för dig som är vuxen, om små barns lärande och vad de kan lära oss. Kan själv! är ett pedagogiskt utvecklingsarbete som drivs av Västarvet. Läs mer på

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

SPF Högsboseniorerna. Foto Sia Magnusson

SPF Högsboseniorerna. Foto Sia Magnusson SPF Högsboseniorerna Foto Sia Magnusson PROGRAM HÖSTEN 2013 Göteborg i augusti 2013 Hjärtligt välkomna tillbaka efter sommaruppehållet! Hoppas att ni alla kunnat njuta av den sköna sommaren. En i mitt

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening 1(5) Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2015 Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2015 1 Styrelsens sammansättning: Ordinarie

Läs mer

Västarvet Historien fortsätter hos oss.

Västarvet Historien fortsätter hos oss. Västarvet Historien fortsätter hos oss. KUNSKAP, UTVECKLING & INSPIRATION Västarvets regionala tjänster vastarvet.se Natur- och kulturarvet har stor betydelse för människors livskvalitet, identitet och

Läs mer

Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå.

Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå. Sida 1 Ursprungligen fastställda: 1994-09-16 Senast reviderade: 2005-10-18 Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå. Styrelsen för den ideella föreningen Studenthälsan i Umeå har beslutat att

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholm

Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholm FOLKBILDNINGSRÅDET Representantskapet Protokoll Vårsammanträdet 2005 Datum 20 april 2005 Plats Närvarande ombud Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholm Folkbildningsförbundet Mats Bernerstedt Rolf Carlsson

Läs mer

Ärende: 1. Sammanträdet öppnas Ordförande Thomas Ohlsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat

Ärende: 1. Sammanträdet öppnas Ordförande Thomas Ohlsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat Protokoll för Länsteatrarnas styrelsemöte 29/30 september 2013 Sammanträde 5/2013 Närvarande; Thomas Ohlsson, (ordf.) Lena Carlbom, Lennart Thörnlund, Magnus Holm, Linde Sjöstedt (sekr.). Malin Axelsson

Läs mer

Roslagsmästerskap stafett, Startlista

Roslagsmästerskap stafett, Startlista Sida 1 av 10 Roslagsmästerskap stafett, Startlista D12 4 anmälda 18:00:00 61 Vakant Lag 1 62 Vakant Lag 2 63 OK Linné 1 Sandra Boström 234884 2A Agnes Jonsson 209645 2B Erika Jonsson 243594 3 Maria Jansson

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Stockholm 2011 01 07 VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Loco Motion har arbetat och utvecklat Mässprojektet sedan 2008. Under två omgångar, 2009 och 2010, har projektet genomförts, utvärderats och utvecklats.

Läs mer

Brf Fagotten i Lund. Förvaltningsberättelse 2005

Brf Fagotten i Lund. Förvaltningsberättelse 2005 Brf Fagotten i Lund Förvaltningsberättelse 2005 gällande räkenskapsåret 1 januari 31 december 2005 Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening Fagotten i Lund avger härmed redovisning för föreningens verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Årsredovisning för Södra Avdelningen av Sveriges Ädvokatsamfund 846001-6499 Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Ärsredovisningen är sammanställd av Tommy Nilsson, FöretagsEkonomema Atiktoriserad redovisningskonsult

Läs mer